Inhoud blog
 • Startdag Natuurpunt Leuven en Algemene Vergadering
 • Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
 • Misbegrepen biodiversiteit, oorzaak van misverstanden en onnodig getwist? Of begin van een betere verstandhouding?
 • Verdraaiing van de feiten
 • Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
 • De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
 • Zijn de Dino’s uitgestorven?
 • Natuurindicatoren 2010
 • Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
 • Oostelijke ondersoort van de Poema uitgestorven.
 • Driedubbele hakbijl voor milieu en natuur
 • Van 18 tot 29 oktober gaat er in Nagoya (Japan) de tweejaarlijkse internationale top door van de VN Conventie over Biologische Diversiteit (CBD
 • Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.
 • Foto
  Laatste commentaren
 • vijvers van bellefroid (meme)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • vijvers van bellefroid (tibe )
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • BELLEFROID (elbi)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • Vijvers Bellefroid (Bellefroid Ria)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • foto's en meer info over de gebeurtenissen (Pieter-Jan Van de Velde)
      op De Peruaanse regering klaagt Indianenleider Pizango aan wegens gewelddadig verzet tegen de ontginning van het regenwoud, na de dodelijke rellen met de politie. De Indianen eisen respect voor hun gronden en het milieu.
 • Rondvraag / Poll
  Kan en moet de stad meer doen opdat de stadsdiensten en de inwoners energie kunnen besparen
  Ja
  Neen
  Bekijk resultaat

  Zoeken in blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ikschrijfje_laure
  www.bloggen.be/ikschri

   

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Yves Vanden Bosch

  20-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdraaiing van de feiten
  Eén van de nadelen die we als blogger er moeten bijnemen is de publiciteit op de pagina. Ik sta er niet echt wild van maar het is nu eenmaal begrijpelijk. Er is toch iets wat mij in het verkeerde keelgat schiet: op dit moment staat er dit :
  " Nucleaire Kerncentrales produceren 55% van de energie- consumptie in België", blijkbaar erop geplaatst door het Nucleair Forum.

  Dit is helemaal bezijden de waarheid: de kerncentrales (zijn er andere dan "nucleaire") produceren 55 % van de electriciteitsproductie waarvan dan nog een deel naar het buitenland gaat. Het merendeel van de geproduceerde energie is afkomstig van olie en gas met nog een deel steenkool, om. ook voor de productie van electriciteit.

  20-01-2012 om 15:22 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat kan je doen?


  Werk mee aan de campagne via e-mail, Facebook en Twitter. Zie link

  De Vlaamse regering staat voor een belangrijke opdracht; er moet opnieuw bespaard worden. Om  de hakbijl in onze middelen te voorkomen bij  de begrotingscontrole van februari 2012, roept Natuurpunt je op om proactief mee te vechten voor onze budgetten.

  Jij kan helpen! Hoe?

  • Verstuur een e-mail via de pagina te vinden achter de onderstaande link naar de ministers van de Vlaamse regering en de fractieleiders in het parlement. In deze e-mail lanceert Natuurpunt een oproep om van de Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur te maken. Dit kunnen ze doen door de Vlaamse natuurgebieden te sparen van besparingen en ze te bewaren voor de volgende generaties.

   Meedoen is heel eenvoudig: vul je naam en e-mailadres in, voeg eventueel nog een persoonlijke boodschap toe en verstuur de e-mail.
  • http://www.natuurpunt.be/uploads/logos/logo_facebook.jpgZit je op Facebook? Klik dan op de  Like-knop van de pagina " Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur ". Plaats een picbadge op je profielfoto en tag deze foto met “Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur”. Stuur ook een bericht naar naar Vlaamse ministers via Facebook met de boodschap: “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?"
  • http://www.natuurpunt.be/uploads/logos/logo_twitter.jpgBen je een twitteraar?  Stuur een tweet  “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?”met de hashtag #pluspuntnatuur  en @een Vlaamse minister.
  • In de link vindt je een een overzicht van de ministers van de Vlaamse regering en de fractieleiders in het Vlaams parlement.

  Aarzel niet om mee te werken aan deze actie. Natuurpunt, naast andere natuurverenigingen, zijn belangrijke partners in het waarmaken van de biodiversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse regering. Iedereen heeft de steun van de Vlaamse regering dan ook maximaal nodig.

  Bijlagen:
  http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natuurbeleid/maak-van-deze-vlaamse-regering-een-pluspunt-voor-de-natuur_2581.aspx   

  20-01-2012 om 09:34 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Natuur,milieu,klimaat
  19-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vossen laten zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens omdat ze van nature een groot aanpassingsvermogen hebben  en door de grote oppervlakte van hun territoria. Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Omdat ze voedselopportunisten eten ze alles wat op hun weg komt en zeker dat wat het gemakkelijkste te vangen is.

  Een gemakkelijke prooi waren (en zijn in sommige gevallen nog) de uitgezette fazanten, dieren die geboren zijn in gevangenschap en hun hele leven in gevangenschap hebben geleefd. Die fazanten zijn voor de vos even gemakkelijk te vangen als voor ons om een stuk chocolade uit een automaat te halen.

  Ook slecht beschermde kippenhokken (**) zijn voor de vos heel aantrekkelijk, ze hoeven maar binnen te wandelen en hun keuze te maken zoals wij naar de supermarkt gaan.

  Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veelgehoorde reactie is dan dat de vos extra bejaagd moet worden wat echter geen oplossing biedt. Want wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt door dat afschot), neemt ook de voortplanting toe. Wanneer een vos wegvalt, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meerdere vossen aanwezig zijn op een oppervlakte die eerder werdt ingenomen door één dier.

  Men vergeet voortdurend en gemakshalve dat de vos deel uitmaakt van de Vlaamse natuur en van ons ecosysteem. De vos is een goede partner in het beperken van schade door oa. ratten, muizen en konijnen.

  De beslissing van de Vlaamse minister voor leefmilieu (eerder doodmilieu) en de Vlaamse regering om toe te laten dat vossen het hele jaar door bejaagd worden is er gekomen na een eensluidend advies van de Mina-raad. Dat eensluidend advies (*) is echter helemaal niet gevolgd, integendeel want die zegt de Minaraad daarover:

  “Betreffende de regulering van de vossen wijst de Minaraad er op dat de voorgestelde maatregel op een foutieve rechtsgrond is gestoeld. Het uitgangspunt voor vossenpopulatieregulerend beleid moet uitgaan van de vos als inheemse soort, waarvan uitroeiing niet aan de orde kan zijn. De Minaraad onderscheidt drie krachtlijnen voor het beleid ten aanzien van vossen. Het uitgangspunt is de gewone jacht, waarbij er gestreefd wordt naar een duurzame vossenpopulatie. Hier ligt de eerste uitdaging in het omschrijven van de wenselijke omvang van die populatie. Daarboven, en indien van toepassing, kan in geval van door vossen veroorzaakte wildschade bijzondere bejaging ingezet worden. Indien men meent ervan gebruik te moeten maken, kan o.a. een nieuwe openingstijd voor bijzondere jacht in het Jachtopeningsbesluit ingeschreven worden. Ten slotte, en eveneens indien van toepassing, moet interferentie van vossenpredatie met natuurbehouds-doelstellingen behandeld worden op basis van de soortenbeschermingsplannen in uitvoering van het Soortenbesluit.”

   

  Toch is er het besluit gekomen dat de vos vanaf nu het hele jaar door mag bejaagd worden.

  (*) Advies over “Wijziging van de besluiten betreffende de organisatie van het jachtexamen en van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend” van 03 feb 2011

  (**) Kippen kan je afdoende beschermen met een degelijk kippen- en nachthok.

  Vossen zijn nachtdieren, je kippen ’s nachts opsluiten in een afsluitbaar nachthok wat veel schade kan voorkomen. Plaats een degelijke omheining, die minimum 2 m hoog moet zijn, met mazen van maximum 3 tot 4 cm wijd. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan. Graaf de draad 50 cm diep in. Plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek van 120° of bevestig een of enkele schrikdraden aan de buitenkant.
  Vossen zijn luie dieren, ze graven steeds net langs de draad. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, planken of gaas van 40 cm breed. Een hond in de tuin kan vossen afschrikken,(maar ook een hond kan kippen doodbijten!). Ten slotte blijven vossen op een veilige afstand wanneer je geiten of schapen houdt binnen dezelfde omheining als je kippen.

  Het is vooral een degelijk en goed afsluitbaar nachthok dat je kippen veiligstelt tegen de steenmarter, bunzing, ratten, vossen en loslopende honden.

  Zie Natuurpunt; De vos: problemen én oplossingen

  Bijlagen:
  http://www.minaraad.be/adviezen/2011/wijziging-van-de-besluiten-betreffende-de-organisatie-van-het-jachtexamen-en-houdendevaststelling-van-de-voorwaarden-waaronder-de-jacht-kan-worden-uitgeoefend    
  http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_967.aspx    

  19-01-2012 om 13:50 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  18-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn de Dino’s uitgestorven?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al diegenen, die zich gerust voelden omdat ze tot de slotsom gekomen waren dat de “Verschrikkelijke hagedis”, want dat betekent het woord “Dinosauris”, niet meer onder ons vertoeft (omwille van een slordige, verloren gevlogen meteoor), moet ik teleurstellen. De dinosaurussen hebben deze meteoor een neus gezet, ze zijn blijven bestaan en vormen nu die klasse van dieren die overal om ons heen vertoeven. Bij sommigen zelf in een kooitje in de woonkamer als het lieflijke kanariepietje.

  Is dit voorgaande misschien de reden waarom zoveel mensen (waarvan ik er een ben) belangstelling hebben voor deze soort van dieren? Een onbewust aanvoelen van het feit dat ze afstammen van een diergroep die een dikke 250 miljoen jaren “geheerst” heeft over de aarde, een diergroep die vele crisissen heeft overleeft met inbegrip van de buitengewoon rampzalige overgang van het Trias naar het Perm pakweg 255 miljoen jaar geleden (90 % van de toenmalige soorten stierven uit)?
  Tot een welgemikte kei 65 miljoen jaar geleden de heersers eruit knikkerden… en zie, zoals de feniks herrijzen ze uit hun as en worden ze vogels.

  Te begrijpen dus dat de feniks als een vogel wordt voorgesteld. En dat de feniks in “Harry Potter and the Chamber of Secrets” zo erg op een Archaeopterix lijkt.

  Of is het niet die fascinatie die de vogels zo aantrekkelijk maakt om te bekijken en te observeren maar een andere?

  Het is moeilijk uit te leggen waarom ik, en anderen, aangestoken ben door de virus die het onontbeerlijk maakt dat we moeten weten wat daar in het hemelsnaam vliegt, kwettert, fladdert, jaagt, scharrelt enz. Van al de aandoeningen is ze wel één van de meest goedaardige alhoewel ze stevige happen uit het budget kan nemen. Goed optisch materiaal is zeker nodig en minstens één veldgids die regelmatig wordt vervangen want na een tijd tot op de draad versleten. De meeste “lijders” aan deze kwaal gaan echter veel verder en rusten zich uit met fotomateriaal, laptops, dikke boeken en dan hebben we het nog niet gehad over de verplaatsingen en (soms verre) reizen.

  Allemaal nodig om die aandoening die vogelkijken (vogelen zegt men Nederland) heet te verhelpen en in de hand te houden.

  Dus gelukkig maar dat de dino’s niet zijn uitgestorven (of misschien spijtig…).

  En het spijt me dat ik de gemoedsrust van sommigen heb verstoord, te bedenken dat de smakelijke kippenbout in werkelijkheid een dinosauruskluif is en te mijmeren dat onze kanariepiet in ons kooitje in werkelijkheid  een vervaarlijk monster is, een Tyrannosaurus waardig.

  (Of heb ik er plezier in?)

  18-01-2012 om 11:15 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  04-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurindicatoren 2010
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik heb even de recente brochure over de Natuurindicatoren 2010 doorbladerd om na te gaan hoe het met de natuur is gesteld in Vlaanderen.

  De brochure haalt zelf de volgende doelsteling aan:

  “Vlaanderen onderschreef de Europese doelstelling om tegen 2010 het verlies van biodiversiteit te stoppen.Deze brochure evalueert de stand van zaken aan de hand van 22 natuurindicatoren die de best mogelijke invulling geven van de in 2007 voorgestelde 26 Europese biodiversiteitindicatoren (EEA , 2007). “

  Maar lees zelf hoever we staan in 2011:

  Status van soorten

  Van de 1806 soorten op de gevalideerde Rode Lijsten zijn er 111 in de loop van de voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen. Van de overige 1695 soorten zijn er 422 (25%) sterk achteruitgegaan en/of hebben een kritisch niveau bereikt waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen. Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van de achteruitgang van de oppervlakte geschikt habitat en van de dalende habitatkwaliteit. Ook soorten uit het landbouwgebied komen steeds meer op de Rode Lijst terecht

  Staat van instandhouding van de soorten van Europees belang

  Ongeveer een derde van de soorten (16 soorten, 33 %) bevindt zich in een gunstige staat van instandhouding. Voor 4 soorten (8 %) is de staat van instandhouding matig ongunstig en voor 18 soorten (37 %) is die zeer ongunstig. Voor elf soorten waren er onvoldoende gegevens om tot een evaluatie te komen. De toestand is relatief gezien het slechtst voor aquatische soorten, waar slechts één van de 10 soorten gunstig scoort. Dat is vooral een gevolg van de ongunstige evaluatie van de actuele populaties van de soorten en hun leefgebied.

  Staat van instandhouding van de habitats van Europees belang

  Drie kwart van de habitats (35) bevindt zich in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Daarnaast zijn er nog 8 habitats (17 %) in een matig ongunstige staat: een zilt habitat, een veen en moerashabitat, een heidehabitat, twee graslandhabitats en drie boshabitats. Slechts drie habitats bevinden zich in een gunstige staat van instandhouding: een zilt habitat (bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten), een kustduinhabitat (duinen met duindoorn) en het grothabitat (niet voor publiek opengestelde grotten). Alle watergebonden habitats krijgen een zeer ongunstige beoordeling. Water en luchtverontreiniging zijn de factoren die voor de meeste habitats als een bedreiging vermeld worden

  Oppervlakte met effectief natuurbeheer

  Eind 2002 bedroeg de oppervlakte ‘met effectief natuurbeheer’ 29.480 ha of 59 % van de plandoelstelling. Eind 2008 was er 40.358 ha of bijna 81 % gerealiseerd. De toename in 2008 was het kleinst in 13 jaar. Ruim 800 ha van die groei werd gerealiseerd in de erkende natuurreservaten. Op basis van de huidige trend wordt de doelstelling pas in 2014 bereikt. Indien de dalende trend van de uitgaven en subsidies voor terreinverwerving zich de volgende jaren voortzet, zal deze doelstelling nog later worden gerealiseerd.

  En dit is nog maar een beperkte greep uit het ronduit deprimerende boekwerkje.
  Als “Vlaanderen In Actie” inderdaad “De doorbraak ‘Groen en dynamisch Stedengewest” zal willen realiseren zal er toch wat meer actie moeten komen zeker wat het de natuurdoelstellingen betreft.

  Bron: http://www.natuurindicatoren.be/ “ Brochure Natuurindicatoren 2010”

  04-03-2011 om 16:37 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:natuur,biodiversiteit
  03-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We staan voor tal van boeiende uitdagingen in Leuven. Het beschermen en beheren van onze natuurgebieden, opvolgen van beleidsdossiers, een goede samenwerking met de stad, het organiseren van leuke natuurhappenings,…
  Natuurpunt doet heel wat. Ook jij kan heel wat verwezenlijken voor de natuur in jouw buurt.
  Hoe jij dit kan aanpakken, leggen we graag uit op een boeiende praatavond. Zo leer je meteen ons én de natuur beter kennen.
  We verwelkomen je graag met een drankje in het café van CC Het Oratoriënhof, Mechelsestraat 111 te Leuven
  Graag je aanwezigheid bevestigen bij Christine Daenen, 016-25 25 19, christine.daenen[apenstaart]natuurpunt.be
  Kan je er niet bijzijn? Bezorg ons je e-mailadres via christine.daenen[apenstaart]natuurpunt.be. Zo houden we je op de hoogte van onze nieuwtjes en krijg je een geheugensteuntje voor elke activiteit!

  03-03-2011 om 17:08 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ook in 2011 wil Groen! Leuven interessante onderwerpen blijven combineren met aparte muziek, open discussies, en gewoon een gezellige avond op café! We schotelen jullie dan ook direct weer een onweerstaanbaar politiek café voor, dit keer met als thema “Biodiversiteit”.

  Woensdag 6 april, om 20u in het Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, Leuven (dit politiek café werd in februari afgelast omwille van onvoorziene werken in de zaal).

  Waar willen we naartoe met de biodiversiteit in Vlaanderen? Hoe kan het lokale beleid verbeterd worden? Hoe zit het met onze eigen stedelijke biodiversiteit? Drie sprekers lichten het thema vanuit hun perspectief zullen toe:

  • FILIP VOLCKAERT: hoogleraar aan de KULeuven bij de afdeling Dierenecologie en -systematiek. Ook gekend van de dubbeluitzending “Biodiversiteit in België” die in oktober 2010 op Canvas werd uitgezonden, waarin hij op een zeer heldere en toegankelijke manier biodiversiteit en de uitdagingen hierrond uit de doeken deed.
  • LUC VERVOORT: coördinator van Natuurpunt Oost-Brabant is een kenner bij uitstek van onze regio en weet dus ook als geen ander welke maatregelen er nog best genomen worden om onze lokale biodiversiteit te vrijwaren.
  • SAARTJE DEGELIN: werkt als landbouwconsulente voor Boerenbond en heeft door haar werk veel contacten met lokale boeren en tuinders. Ze kent dus zeker alle verschillende facetten van het lokale beleid inzake landgebruik en zal vanuit haar perspectief absoluut bijdragen aan een constructief debat.

  Jan Mertens stelt samen met u de vragen. De muziek komt deze avond van David Dessers, van de Leuvense Folkgroep “Clochard” die garant zullen staan voor een evenwichtige mix van ambiance en stil genieten. En natuurlijk kan er ook weer genoten worden van een lekker lokaal biertje, een sapje of een pittig tasje eerlijke koffie.

  03-03-2011 om 14:11 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oostelijke ondersoort van de Poema uitgestorven.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het blijkt nu een feit te zijn: de oostelijke ondersoort van één van de mooiste katachtigen is uitgestorven. Het geluk bij het ongeluk is het feit dat het niet de enige ondersoort is van dit magnifieke dier en elders in Amerika (zowel Noord als Zuid-Amerika) de poema nog voorkomt.
  Het blijft toch een duidelijk teken dat het met de biodiversiteit op deze aarde slecht blijft gaan.

  03-03-2011 om 14:08 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  20-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driedubbele hakbijl voor milieu en natuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Men kon voor het weekend van 16 en 17 oktober 2010 horen dat de natuur en milieubeweging fors zal moeten besparen.
  Eerst was afgesproken dat de natuur en milieubeweging mee haar steentje diende bij te dragen aan de huidige besparingsrond, dit hield in dat er 2%  bespaard werd op de gereglementeerde subsidies en 5% op de projectsubsidies. Deze subsidies van de natuur- en milieubeweging komen uit het MINA-fonds.
  Wat blijkt nu? Binnen dit fonds dalen de subsidies voor de milieubeweging met 12 %, alle overige subsidies in het MINA-fonds - bijvoorbeeld voor plattelandsontwikkeling - dalen gemiddeld maar met 1%. 

  Op de foto staat een breedlachende minister een reservaat te openen, meestal is dat reservaat resultaat van een jarenlang volgehouden inspanning van vrijwilligers die er zelf tijd, geld en moeite hebben ingestoken, de minister komt dan de honneurs waarnemen.
  Tegelijkertijd doorbreekt Minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege de voorheen gemaakte afspraken. Zij wil de middelen van de sector met liefst 12% verminderen (= 2.435.000 euro minder) en zet met bijna onmiddellijke ingang een aantal programma’s stop. Dit is zelfs meer dan het doorbreken van gemaakte afspraken. Dit is, onder de dekmantel van besparingen, een poging van de minister om de milieubeweging een zware slag toe te brengen. Hiermee zet minister Schauvliege niet enkel tientallen jobs op de tocht, ze ondermijnt ook de inspanningen van de milieubeweging die - onder meer in het kader van Vlaanderen in Actie - een actieve rol speelt in de transitie naar een groenere economie.

  Daarbovenop, en het meest opvallende is dat de minister de reguliere subsidie van alle natuur- en milieuverenigingen met maar liefst 14% vermindert. De afspraak was een besparing van 2 %. Ze herklasseert deze subsidies eerst als “facultatief” (dus min 5% i.p.v. min 2%), vervolgens past ze hier geen index op toe, daarbovenop komt nog een extra besparing van 5% en als toemaatje worden nog achterstallige saldi van vorige jaren doorgeschoven naar 2011. Dit raakt de milieubeweging in het hart en zet de tewerkstelling bij tientallen verenigingen zeer ernstig onder druk.

  De milieubeweging stelt bovendien vast dat de minister een aantal facultatieve subsidies, waar een besparing van 5 % was aangekondigd, voor 50 tot 100% opgeeft. De grootste ingreep hierbij, vormt koudweg schrappen van het Tandem-programma. Daar verdwijnen 14 banen, en de vrucht van jaren opgebouwde expertise. Tandem staat de gemeenten en provincies met raad en daad bij, bij de uitvoering van hun lokaal natuur- en milieubeleid. Tandem kreeg deze opdracht in 2002 binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomsten voor gemeenten en provincies. Deze overeenkomst wordt nu abrupt stopgezet, zonder voorafgaande evaluatie en zonder enige motivatie. Ook steden, gemeenten en provincies hebben het raden naar de motivatie achter deze beslissing.

  Ook bij het milieuprojectenfonds wordt 50% van de middelen geschrapt. Dit ondermijnt sterk de mogelijkheden om vernieuwende milieuprojecten op te zetten. Dit fonds is de enige plek binnen leefmilieu in Vlaanderen waar verenigingen facultatieve subsidievoorstellen kunnen indienen.

  De houding van Minister Schauvliege is des te opmerkelijker, daar geen enkele andere minister uit de Vlaamse regering de gemaakte afspraken heeft doorbroken. Schauvliege heeft dit nu eenzijdig gedaan tegenover zowel de Volkshogescholen en de milieubeweging. Voor deze houding bestaat geen enkele redelijke verklaring. Tenzij de bedoeling om de milieubeweging in Vlaanderen een zware slag toe te brengen.

  Bron: BBL

  Bijlagen:
  http://www.bondbeterleefmilieu.be/index.php   

  20-10-2010 om 13:52 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:milieu, natuur, overheid
  15-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van 18 tot 29 oktober gaat er in Nagoya (Japan) de tweejaarlijkse internationale top door van de VN Conventie over Biologische Diversiteit (CBD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Conventie over de Biologische Diversiteit werd open verklaard ter ondertekening op de Aarde topconferentie op 5 juni 1992 en is toepasbaar vanaf 29 december 1993.

   

  Vandaag zijn er 193 onderschrijvende partijen.

   

  Componenten van biodiversiteit zijn al de verschillende levensvormen op Aarde met inbegrip van ecosystemen, dieren, planten, fungi, micro-organismen en de genetische diversiteit.

   

  Aan de hand van zijn doelstellingen wordt de Conventie over de Biologische Diversiteit aanzien als het internationale sleutelelement voor de Duurzame Ontwikkeling.

   

  Ecosystemen, soorten en genetische rijkdom moet ten goede komen aan de mensheid evenwel zo dat het niet leidt tot de achteruitgang van de biodiversiteit.

   

  Om de biodiversiteit te redden en te bewaren zijn verstrekkende investeringen nodig maar deze zullen resulteren in beduidende ecologische, economische en sociale winst.

   

  De Ecosysteembenadering, een geïntegreerde strategie voor het beheer van de natuurlijke rijkdommen, is het actiekader van de Conventie over de Biologische Diversiteit.

   

  Het voorzorgsprincipe bepaalt dat, als er een bedreiging bestaat tot een beduidende vermindering of zelfs verlies aan biodiversiteit, de afwezigheid van volledige wetenschappelijke zekerheid niet mag gebruikt worden voor het uitstellen van maatregelen die deze bedreiging kunnen verminderen.

  Bijlagen:
  http://www.cbd.int/   

  15-10-2010 om 13:54 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:biodiversiteit,natuur,milieu
  05-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.

  De Europese Unie wil een richtlijn opstellen die de “brandstofkwaliteit” berekent in het licht van de emissies die de productie ervan veroorzaakt, van aan de ontginning via het transport tot het verbruik.

  Alle brandstoffen zullen worden onderworpen aan deze evaluatie tegen het einde van 2010, behalve net de olie die gewonnen wordt uit de teerzanden te Canada. De evaluatie ervan zal pas gebeuren einde 2011.

  Nochtans is met name de productie van olie uit teerzanden een zeer vervuilend proces die dan nog een olie oplevert die meer CO2 uitstoot. De productie zelf vernietigt dan nog eens 25 % van de gematigde oerwouden in het Canadese Noord-Westen.

  De Europese Commissie geeft hiermee de indruk dat de doelstelling van de EU tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gewoon een lachertje zijn.

  05-10-2010 om 16:55 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  30-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een studie, woensdag 29 september verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift “Nature”, komt tot de conclusie dat over heel de wereld alle waterlopen in een crisis beland  zijn, ook in die landen in de geïndustrialiseerde wereld waar de overheden enorme bedragen hebben gespendeerd aan de zuivering ervan.

  Volgens een raming van de auteurs, een internationaal team van wetenschappers, zou 80% van de wereldbevolking, 5 miljard mensen in hun omgeving in hoge mate zowel bedreigd worden in hun watervoorziening, als in hun veiligheid to. wateroverlast, dit wordt vooral veroorzaakt door vervuiling en een verkeerd waterlopenbeheer.

  De studie onderzocht ook, en dit voor het eerst, in detail 2 voorname bedreigingen, het bestaan van beschikbare zuiver waterstocks en de achteruitgaande biodiversiteit in de waterlopen.

  Deze studie bevestigt dan ook wat er beschreven staat in het Mira-rapport  (zie bijlage) en in “Milieuverkenning 2030” wat betreft de situatie in Vlaanderen: “Maar ook in het meest doorgedreven scenario haalt slechts iets minder dan 60 % van de waterlichamen een goede biologische kwaliteit.” (zie bijlage).

  Heleen Van Hoof  (chief editor Econoshock 'Green Corner), zegt n.a.v. de cijfers in het Mina-rapport: “België, en Vlaanderen nog meer, bungelen helemaal achteraan, zelfs na landen met gekende waterproblemen zoals Spanje en Portugal. We zijn niet goed bezig!”

  Eerlijk gezegd is dit nog zacht uitgedrukt.

  Bijlagen:
  http://www.econoshock.be/   
  http://www.milieurapport.be/   
  http://www.milieurapport.be/nl/publicaties/milieuverkenning-2030/   

  30-09-2010 om 00:00 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:milieu, klimaat, natuur
  29-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.22 procent van alle planten zijn door uitsterven bedreigd
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag, woensdag 29 september, is het bericht gepubliceerd door o.a. Kew Garden dat blijkt ,uit een studie uitgevoerd door wetenschappers van de Britse "Royal Botanic Gardens, Kew", het  "Natural History Museum, London" en de "International Union for the Conservation of Nature (IUCN)" , dat 22 percent van de nu levende planten met uitsterven zijn bedreigd.

  Dat is volgens mij een ontstellend cijfer en ik vermoed zelf dat het een lage schatting is als je nl. ga kijken op de interactieve website (hier in bijlage). Daar kan je klikken op een kaart die de status van een land weergeeft en in België zou volgens deze kaart geen gevaar bestaan voor het uitsterven van soorten bij ons. Wat een veel te rooskleurige voorstelling van zaken is.

  Het is omwille van dergelijke boodschappen dat ik me meer en meer begin te ergeren over dat gehakketak rond de vorming van een nieuwe federale regering en het navelgestaar dat daarmee gepaard gaat. De belangrijkheid van dat spectakel verzinkt in het niet to. het verlies aan biodiversiteit als we niets gaan doen aan dat probleem.

  Maar ja, Bart De Wever is geen globale burger, wat kan hem het schelen.

  Bijlagen:
  http://www.kew.org/science-conservation/kew-biodiversity/plants-at-risk/explore-plant-life/index.htm   

  29-09-2010 om 16:51 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  28-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schotland wil tegen 2025 100 % hernieuwbare energie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen SIA: Schotland in actie: tegen 2020 zou minstens 50 % van de eigen energiebehoefte moeten gedekt zijn met hernieuwbare energie, tegen 2025 dus 100 %. Zelfs als beide doelstellingen niet lukken zal Schotland in ieder geval een groot gedeelte van zijn energie kunnen halen uit hernieuwbare energie omdat ze duidelijke van plan is grote stappen te zetten in het verwezenlijken van die plannen.
  Tegelijk wijst de Schotse regering kernenergie af.

  Dit is wel heel wat andere koek dan wat de Vlaamse regering  ons biedt met VIA: In De Economische Standaard deed de CEO van Electrawinds nog zijn beklag over de steriele houding van de Vlaamse overheid als het ging over het ontwikkelen van deze vorm van energie, zelfs in Italië gaat het in vergelijking met Vlaanderen razendsnel en met onze "luie" buur Wallonië is zelf geen vergelijking mogelijk. Daar rond men een dossier af op enkele maanden terwijl het in het "efficiënte" Vlaanderen meerdere jaren kost en nooit zeker kan zijn.

  Nochtans schrijft het NVA in zijn verkiezingsprogramma 2009 het volgende " Op Vlaams niveau moeten meer inspanningen worden geleverd voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Door voorop te lopen verankeren we een belangrijke strategische sector.."

  De SP.a zegt dan weer: "Tegen 2020 zullen alle gezinnen 100 procent groene stroom gebruiken. De overheid waakt er daarom over dat de juiste investeringen worden gedaan in slimme netten en productie en stelt zo de energievoorziening van de toekomst veilig."

  Gewoontegetrouw is de CD&V vager en wolliger maar toch zegt zij ook: De nieuwe Europese richtlijnen uit het Europese "Energie die minder kost aan mens en milieu: We willen energie die het klimaat spaart. Met 20-20-20 heeft Europa een concreet plan: snel mogelijk omzetten in Vlaamse wetgeving en in een nieuw Vlaams klimaatsbeleidsplan"

  Er bestaat een Vlaams spreekwoord dat gaat als volgt: Veel gescheer om weinig wol

  28-09-2010 om 14:22 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Tags:klimaat, energie, milieu, natuur
  25-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opening van het grootste windmolenpark ter wereld voor de kust van Kent.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het is blijkbaar niet goed doorgedrongen tot onze vaderlandse pers maar verleden donderdag 23 september is het grootste windmolenpark ter wereld geopend voor de kust van Kent, 100 windturbines, goed voor 300 megawatt, staan daar electriciteit te maken. Daar gaan er nog eens 214 bijkomen. De Standaard bracht het bericht wel maar moffelde het weg, ergens vanachter in zijn economiebladzijde. Bij de VRT bleek geen hond geïnteresseerd.

  25-09-2010 om 10:39 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Tags:klimaatwijziging,energie,milieu
  21-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Het begint stilletjesaan helemaal de verkeerde kant uit te gaan met onze zgn. vrije pers. Als zelfs een redactioneel artikel, moet dienen om op omfloerste wijze de waarheid geweld aan te doen vraag ik me af of De Standaard niet eens de deontologische die ze zogezegd respecteert niet eens moet herlezen?
  Kijk maar naar het editoriaal "Leiders laten ons in de steek "van maandag 21 december 2009 door  PETER VANDERMEERSCH.
  Vooral het buitengewoon valse zinnetje "Nu pas – veel te laat dus – volgde er een reactie van de onervaren Groen!-voorzitter Wouter van Besien die zich distantieerde van de dwaze praat van Turine." valt op als een zwarte smet in het toch al niet evenwichtige artikel. Gisteren is de uitspraak van Turine gevallen, eveneens gisteren heb ik op het nieuws van 18 u gehoord dat Groen! zich distantieerde. Waarschijnlijk zou het niet te laat zijn geweest als men voordien had gereageerd.
  Ook hij spaart Aquaris, nochtans die firma die het zuiveringsstation heeft stilgelegd.
  Gelukkig wordt het evenwicht in lichte mate herstelt door het opiniestuk "NU GAAT HET PLOTS WEL?" van Pieter Lesaffer, de eerste die zich afvraagt waarom Aquaris tot die absurde maatregel is gekomen.

  21-12-2009 om 13:46 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stopgezette waterzuivering?

  Toen ik het bericht vernam, dank zij de goede zorgen van de BBL, dat het waterzuiveringstation Noord van Brussel was stilgelegd begreep ik er niets meer van. Zoiets kan gewoon nie en de hele heisa voordien had al veel langer in de openbaarheid moeten liggen.
  Het is zonneklaar dat hety Aquiris is die in de fout gaat maar waarom heeft de bevoegde minister Huytebroeck dit zolang mee stilgehouden?
  Ze had de hele bevolking meegekregen als ze ondervonden had dat de firma dubbelspel speelde.
  Vragen dringen zich op, antwoorden moeten gegeven worden.

  16-12-2009 om 18:59 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Our man in Copenhague
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Hermes Sanctorum wordt door het Vlaams Parlement naar Kopenhagen gestuurd. Voor de laatste berichten, opiniestukjes en constructieve noten kan je alles volgen op zijn blog, twitter en facebookpagina. Deze links vind je bij mijn tweede  lijst "favorieten"

  08-12-2009 om 21:43 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Voor zover ik kan begrijpen zijn er vrienden én vijanden in het spel , alleen weet ik niet wat dààr mee bedoeld wordt.

  In ieder geval moet er wel degelijk een oplossing van het klimaatprobleem komen zònder kernenergie want de splijtstof zal eerder op zijn dan de olie.
  In het Vlaams bestaat de uitdrukking "met spek schieten" als men allerlei fantasieen in de wereld stuurt waar men zelf in gelooft. In dit artikel is het werkelijk een waar salvo met groot kaliber.

  1ste voorbeeld :Hoeveel windmolens en zonnepanelen we ook bijplaatsen, wind- en zonne-energie zullen de energievraag nooit in hun eentje dekken, zegt May. ‘Als de zon een dag niet schijnt en het is windstil, ga je een ziekenhuis dan vertellen dat ze niet kunnen opereren omdat er even geen elektriciteit is?'

  Ooit een dag geweten dat het én windstil is én de zon niet schijnt? Er zijn nog andere manieren om stroom op te wekken en toch volkomen afhankelijk te zijn van het stroomnet.

  2de voorbeeld: Nee, dan kernenergie, zegt May: ‘Geen enkele techniek wringt zoveel energie uit zo weinig brandstof;

  Die energie kan alleen maar gebruikt worden om electriciteit op te wekken terwijl andere energievormen véél veelzijdiger zijn ook als het niet gaat over aardolie.

  3de voorbeeld: Een kerncentrale geeft immers geen CO2 af

  Een kerncentrale geeft wel CO2 af en nog wel met het radio-actieve C14.

  4de voorbeeld:‘We slagen er al tweeduizend jaar in om het Colosseum overeind te houden, er bestaan heus wel technieken om ook kerncentrales up-to-date te houden. Bovendien bouwen we nieuwe centrales.'

  Al eens goed het Colosseum bekeken? Indertijd heeft o.a Michelangelo Buonarroti een deel van het Colosseum afgebroken om materiaal te hebben voor de bouw van de Vaticaanse St. Pietersbasiliek. Het enige gevaar dat de arbeiders liepen was een steen op zich te krijgen maar dat "gerecycleerd" materiaal straalde niet. De analogie is er wel, maar anders dan bedoeld: zowel in Congo als in Rusland waren tijdens de politiek roerige momenten van de beginjaren 1990 de kerncentrale ware "duiventillen" waar alles wat niet te heet of te vast stond verdween.  PETTEN - Zonder kernenergie komt er geen oplossing voor het klimaatprobleem. Daarover zijn vriend en vijand het eens.

  Van onze redactrice

  in Nederland

  Een spookachtig blauw licht speelt door het koelwater van de kernreactor van Petten in Noord-Holland. ‘Tsjerenkov-straling', licht nucleair adviseur Roberto May toe: de kleur ontstaat door afremming van hoogradioactieve gammastralen in het water. ‘Maar jij krijgt hier niet meer straling dan als je buiten in de tulpenbollenvelden zou staan.'

  Helemaal in beschermende kledij verpakt, met rode oversloffen die mooi met het spooklicht contrasteren, showt May een gezelschap Europese wetenschapsjournalisten de ingewanden van de hogefluxreactor, eigendom van de Europese Commissie, die behalve medische isotopen voor de behandeling en diagnose van kanker, ook energie levert. ‘Schóne energie', benadrukt May. ‘Groene energie.'

  Een kerncentrale geeft immers geen CO2 af – volgens May is er voor het huidige klimaatprobleem geen realistische oplossing denkbaar als er geen kernenergie in het plaatje voorkomt. ‘Dat vind ik niet alleen, dat vindt ook Yvo de Boer, hoofd van het VN-klimaatpanel.'

  Hoeveel windmolens en zonnepanelen we ook bijplaatsen, wind- en zonne-energie zullen de energievraag nooit in hun eentje dekken, zegt May. ‘Als de zon een dag niet schijnt en het is windstil, ga je een ziekenhuis dan vertellen dat ze niet kunnen opereren omdat er even geen elektriciteit is?'

  Nee, dan kernenergie, zegt May: ‘Geen enkele techniek wringt zoveel energie uit zo weinig brandstof; ze is miljoenen keren efficienter dan verbranding. Een kilo hout verbranden levert 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit, een kilo kolen 3 kWh, een kilo olie 4kWh. Een kilo uranium in een moderne reactor, 400.000 kWh. Als je dat uranium ook nog eens recycleert, kom je aan zeven miljoen kWh.'

  Kerncentrales vragen bovendien weinig ruimte, zegt May. ‘Een centrale van duizend megawatt volstaat met een vierkante kilometer. Een windturbinepark van duizend megawatt heeft 500 vierkante kilometer nodig, een zonnepanelenpark 130 vierkante kilometer.'

  Kernenergie heeft toch ook nadelen? De straling bijvoorbeeld?

  ‘Dat is geen punt. Een kolencentrale van duizend megawatt pompt honderd keer meer radioactiviteit in het milieu dan een even grote kerncentrale. Elk jaar stoten kolencentrales ruim 37.000 ton uranium en thorium uit.'

  Het afval dan?

  ‘Dat probleem wordt een stuk minder nijpend als je kernbrandstof recycleert. 97 procent ervan kun je opwerken.'

  Terroristen komen zo wel makkelijk aan splijtstof voor bommen.

  ‘Daar hebben ze heus geen opwerkingsfabrieken voor nodig. Een eenvoudige centrifuge volstaat. Overigens vallen de meeste doden bij gewapende conflicten niet door kernwapens, autobommen, landmijnen of geweren, maar door de machete.'

  Veel centrales zijn verouderd?

  ‘We slagen er al tweeduizend jaar in om het Colosseum overeind te houden, er bestaan heus wel technieken om ook kerncentrales up-to-date te houden. Bovendien bouwen we nieuwe centrales.'

  De bouw van de nieuwe Finse centrale kampt met enorme vertragingen en is gigantisch over budget. Hoe gaan we de benodigde andere nieuwe reactoren bouwen, als we deze ene niet eens af krijgen?

  ‘Elk bouwproject gaat over tijd en over budget. Kijk eens: we hebben decennia ervaring met kernenergie. Frankrijk haalt er driekwart van zijn energie uit, jouw land ruim de helft. Wou je dat soms opgeven?'

  07-12-2009 om 16:37 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  04-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Climate gate: wie zweert er samen?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De laatste tijd is er veel ophef over het zgn. "Climate Gate". E-mails van klimaatwetenschappers die geplukt zijn van de website van de Climatic Research Unit (University of East Anglia; http://www.cru.uea.ac.uk/). Deze e-mails zouden moeten bewijzen dat er een ware "klimaatsamenzwering" aan de gang is.
  Reden genoeg om ook op zoek te gaan naar deze e-mails, het viel me echter op dat ze wel te vinden waren, maar dat de o zo gelukkige klimaatsceptici er in hun blog's en sites wel uit "citeerden" maar niet naar de plaats van publicatie (http://bishophill.squarespace.com/blog/2009/11/20/climate-cuttings-33.html) verwezen.

  En daar is een goede reden voor: van zodra men deze e-mails (die dateren van 1996 tot nu, dus over een periode van 13 jaar) goed naleest kan men onmiddellijk opmerken dat het veel gedoe om niets is.
  Men kan de mails grosso modo indelen in 3 soorten:

  Een eerste soort zijn die e-mails waarin de wetenschappers over die periode van 13 jaar allerlei informatie uitwisselen, bespreken, verwerpen, opnieuw aannemen, weer verwerpen enz... ,kortom electronisch brainstormen. Een wetenschapper wordt toch verondersteld dat allemaal te doen om een goede wetenschapper te zijn, uit deze soort e-mails zijn dan ook citaten geplukt om ze compleet uit hun verband te kunnen misbruiken.

  Een tweede soort zijn die e-mails waarin de schrijvers zich behoorlijk opwinden over collega's en klimaatsceptici die uitspraken doen, niet gehinderd door enige vorm van kennis. de emotionaliteit viert hier hoogtij maar men moet al van heel slechte wil zijn om hier een samenzwering in te zien.

  Een derde soort e-mails ligt in het verlengde van de vorige, in hun opwinding pleitten sommige wetenschappers om anderen van hun plaats te keilen als ze nog verder onzin verkopen, dit valt niet goed te praten. De eerlijkheid gebiedt wel dat er telkens op gereageerd werd door anderen dat men dat niet echt kon maken.

  Men heeft de stunt niet toevallig uitgehaald net voor de top in Kopenhagen. Het valt echter eens te meer op dat dit gebeurt bij gebrek aan argumenten die zouden aantonen dat er geen door de mens geïnduceerde klimaatwijziging zou zijn.

  04-12-2009 om 14:09 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Over mijzelf
  Ik ben Vanden Bosch Yves
  Ik ben een man en woon in Heverlee/ Leuven (België) en mijn beroep is Diëtist.
  Ik ben geboren op 11/08/1950 en ben nu dus 70 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur en milieu.
  Gemeenteraadslid Leuven voor Groen! van '90 tot '06.
  Open tuindag op 3 juni: welkom in de tuin aan de Geldenaaksebaan 92 te Heverlee
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • Leefbare Geldenaaksebaan
 • Groen! Leuven
 • Stad Leuven
 • Vrienden Heverleebos en Meerdaelwoud
 • Natuurpunt Leuven
 • Koeheide
 • Fatiha Dahmani
 • Toon Toelen
 • Vogelwerkgroep Oost-Brabant
 • Heverlee

  Foto

  Foto

  Archief per week
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 28/02-06/03 2011
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 16/10-22/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • Ons bezoek aan Electrawinds
 • Hermes
 • facebook Hermes
 • twitter Hermes

 • Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  positiefdenken
  www.bloggen.be/positie
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum. Anonieme reacties en scheldtirades worden verwijderd  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!