Inhoud blog
 • Startdag Natuurpunt Leuven en Algemene Vergadering
 • Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
 • Misbegrepen biodiversiteit, oorzaak van misverstanden en onnodig getwist? Of begin van een betere verstandhouding?
 • Verdraaiing van de feiten
 • Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
 • De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
 • Zijn de Dino’s uitgestorven?
 • Natuurindicatoren 2010
 • Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
 • Oostelijke ondersoort van de Poema uitgestorven.
 • Driedubbele hakbijl voor milieu en natuur
 • Van 18 tot 29 oktober gaat er in Nagoya (Japan) de tweejaarlijkse internationale top door van de VN Conventie over Biologische Diversiteit (CBD
 • Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.
 • Foto
  Laatste commentaren
 • vijvers van bellefroid (meme)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • vijvers van bellefroid (tibe )
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • BELLEFROID (elbi)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • Vijvers Bellefroid (Bellefroid Ria)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • foto's en meer info over de gebeurtenissen (Pieter-Jan Van de Velde)
      op De Peruaanse regering klaagt Indianenleider Pizango aan wegens gewelddadig verzet tegen de ontginning van het regenwoud, na de dodelijke rellen met de politie. De Indianen eisen respect voor hun gronden en het milieu.
 • Rondvraag / Poll
  Kan en moet de stad meer doen opdat de stadsdiensten en de inwoners energie kunnen besparen
  Ja
  Neen
  Bekijk resultaat

  Zoeken in blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kommaarhierkijken777
  www.bloggen.be/kommaar

   

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Yves Vanden Bosch

  20-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdraaiing van de feiten
  Eén van de nadelen die we als blogger er moeten bijnemen is de publiciteit op de pagina. Ik sta er niet echt wild van maar het is nu eenmaal begrijpelijk. Er is toch iets wat mij in het verkeerde keelgat schiet: op dit moment staat er dit :
  " Nucleaire Kerncentrales produceren 55% van de energie- consumptie in België", blijkbaar erop geplaatst door het Nucleair Forum.

  Dit is helemaal bezijden de waarheid: de kerncentrales (zijn er andere dan "nucleaire") produceren 55 % van de electriciteitsproductie waarvan dan nog een deel naar het buitenland gaat. Het merendeel van de geproduceerde energie is afkomstig van olie en gas met nog een deel steenkool, om. ook voor de productie van electriciteit.

  20-01-2012 om 15:22 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat kan je doen?


  Werk mee aan de campagne via e-mail, Facebook en Twitter. Zie link

  De Vlaamse regering staat voor een belangrijke opdracht; er moet opnieuw bespaard worden. Om  de hakbijl in onze middelen te voorkomen bij  de begrotingscontrole van februari 2012, roept Natuurpunt je op om proactief mee te vechten voor onze budgetten.

  Jij kan helpen! Hoe?

  • Verstuur een e-mail via de pagina te vinden achter de onderstaande link naar de ministers van de Vlaamse regering en de fractieleiders in het parlement. In deze e-mail lanceert Natuurpunt een oproep om van de Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur te maken. Dit kunnen ze doen door de Vlaamse natuurgebieden te sparen van besparingen en ze te bewaren voor de volgende generaties.

   Meedoen is heel eenvoudig: vul je naam en e-mailadres in, voeg eventueel nog een persoonlijke boodschap toe en verstuur de e-mail.
  • http://www.natuurpunt.be/uploads/logos/logo_facebook.jpgZit je op Facebook? Klik dan op de  Like-knop van de pagina " Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur ". Plaats een picbadge op je profielfoto en tag deze foto met “Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur”. Stuur ook een bericht naar naar Vlaamse ministers via Facebook met de boodschap: “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?"
  • http://www.natuurpunt.be/uploads/logos/logo_twitter.jpgBen je een twitteraar?  Stuur een tweet  “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?”met de hashtag #pluspuntnatuur  en @een Vlaamse minister.
  • In de link vindt je een een overzicht van de ministers van de Vlaamse regering en de fractieleiders in het Vlaams parlement.

  Aarzel niet om mee te werken aan deze actie. Natuurpunt, naast andere natuurverenigingen, zijn belangrijke partners in het waarmaken van de biodiversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse regering. Iedereen heeft de steun van de Vlaamse regering dan ook maximaal nodig.

  Bijlagen:
  http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natuurbeleid/maak-van-deze-vlaamse-regering-een-pluspunt-voor-de-natuur_2581.aspx   

  20-01-2012 om 09:34 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Natuur,milieu,klimaat
  19-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vossen laten zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens omdat ze van nature een groot aanpassingsvermogen hebben  en door de grote oppervlakte van hun territoria. Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Omdat ze voedselopportunisten eten ze alles wat op hun weg komt en zeker dat wat het gemakkelijkste te vangen is.

  Een gemakkelijke prooi waren (en zijn in sommige gevallen nog) de uitgezette fazanten, dieren die geboren zijn in gevangenschap en hun hele leven in gevangenschap hebben geleefd. Die fazanten zijn voor de vos even gemakkelijk te vangen als voor ons om een stuk chocolade uit een automaat te halen.

  Ook slecht beschermde kippenhokken (**) zijn voor de vos heel aantrekkelijk, ze hoeven maar binnen te wandelen en hun keuze te maken zoals wij naar de supermarkt gaan.

  Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veelgehoorde reactie is dan dat de vos extra bejaagd moet worden wat echter geen oplossing biedt. Want wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt door dat afschot), neemt ook de voortplanting toe. Wanneer een vos wegvalt, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meerdere vossen aanwezig zijn op een oppervlakte die eerder werdt ingenomen door één dier.

  Men vergeet voortdurend en gemakshalve dat de vos deel uitmaakt van de Vlaamse natuur en van ons ecosysteem. De vos is een goede partner in het beperken van schade door oa. ratten, muizen en konijnen.

  De beslissing van de Vlaamse minister voor leefmilieu (eerder doodmilieu) en de Vlaamse regering om toe te laten dat vossen het hele jaar door bejaagd worden is er gekomen na een eensluidend advies van de Mina-raad. Dat eensluidend advies (*) is echter helemaal niet gevolgd, integendeel want die zegt de Minaraad daarover:

  “Betreffende de regulering van de vossen wijst de Minaraad er op dat de voorgestelde maatregel op een foutieve rechtsgrond is gestoeld. Het uitgangspunt voor vossenpopulatieregulerend beleid moet uitgaan van de vos als inheemse soort, waarvan uitroeiing niet aan de orde kan zijn. De Minaraad onderscheidt drie krachtlijnen voor het beleid ten aanzien van vossen. Het uitgangspunt is de gewone jacht, waarbij er gestreefd wordt naar een duurzame vossenpopulatie. Hier ligt de eerste uitdaging in het omschrijven van de wenselijke omvang van die populatie. Daarboven, en indien van toepassing, kan in geval van door vossen veroorzaakte wildschade bijzondere bejaging ingezet worden. Indien men meent ervan gebruik te moeten maken, kan o.a. een nieuwe openingstijd voor bijzondere jacht in het Jachtopeningsbesluit ingeschreven worden. Ten slotte, en eveneens indien van toepassing, moet interferentie van vossenpredatie met natuurbehouds-doelstellingen behandeld worden op basis van de soortenbeschermingsplannen in uitvoering van het Soortenbesluit.”

   

  Toch is er het besluit gekomen dat de vos vanaf nu het hele jaar door mag bejaagd worden.

  (*) Advies over “Wijziging van de besluiten betreffende de organisatie van het jachtexamen en van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend” van 03 feb 2011

  (**) Kippen kan je afdoende beschermen met een degelijk kippen- en nachthok.

  Vossen zijn nachtdieren, je kippen ’s nachts opsluiten in een afsluitbaar nachthok wat veel schade kan voorkomen. Plaats een degelijke omheining, die minimum 2 m hoog moet zijn, met mazen van maximum 3 tot 4 cm wijd. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan. Graaf de draad 50 cm diep in. Plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek van 120° of bevestig een of enkele schrikdraden aan de buitenkant.
  Vossen zijn luie dieren, ze graven steeds net langs de draad. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, planken of gaas van 40 cm breed. Een hond in de tuin kan vossen afschrikken,(maar ook een hond kan kippen doodbijten!). Ten slotte blijven vossen op een veilige afstand wanneer je geiten of schapen houdt binnen dezelfde omheining als je kippen.

  Het is vooral een degelijk en goed afsluitbaar nachthok dat je kippen veiligstelt tegen de steenmarter, bunzing, ratten, vossen en loslopende honden.

  Zie Natuurpunt; De vos: problemen én oplossingen

  Bijlagen:
  http://www.minaraad.be/adviezen/2011/wijziging-van-de-besluiten-betreffende-de-organisatie-van-het-jachtexamen-en-houdendevaststelling-van-de-voorwaarden-waaronder-de-jacht-kan-worden-uitgeoefend    
  http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_967.aspx    

  19-01-2012 om 13:50 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  18-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn de Dino’s uitgestorven?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al diegenen, die zich gerust voelden omdat ze tot de slotsom gekomen waren dat de “Verschrikkelijke hagedis”, want dat betekent het woord “Dinosauris”, niet meer onder ons vertoeft (omwille van een slordige, verloren gevlogen meteoor), moet ik teleurstellen. De dinosaurussen hebben deze meteoor een neus gezet, ze zijn blijven bestaan en vormen nu die klasse van dieren die overal om ons heen vertoeven. Bij sommigen zelf in een kooitje in de woonkamer als het lieflijke kanariepietje.

  Is dit voorgaande misschien de reden waarom zoveel mensen (waarvan ik er een ben) belangstelling hebben voor deze soort van dieren? Een onbewust aanvoelen van het feit dat ze afstammen van een diergroep die een dikke 250 miljoen jaren “geheerst” heeft over de aarde, een diergroep die vele crisissen heeft overleeft met inbegrip van de buitengewoon rampzalige overgang van het Trias naar het Perm pakweg 255 miljoen jaar geleden (90 % van de toenmalige soorten stierven uit)?
  Tot een welgemikte kei 65 miljoen jaar geleden de heersers eruit knikkerden… en zie, zoals de feniks herrijzen ze uit hun as en worden ze vogels.

  Te begrijpen dus dat de feniks als een vogel wordt voorgesteld. En dat de feniks in “Harry Potter and the Chamber of Secrets” zo erg op een Archaeopterix lijkt.

  Of is het niet die fascinatie die de vogels zo aantrekkelijk maakt om te bekijken en te observeren maar een andere?

  Het is moeilijk uit te leggen waarom ik, en anderen, aangestoken ben door de virus die het onontbeerlijk maakt dat we moeten weten wat daar in het hemelsnaam vliegt, kwettert, fladdert, jaagt, scharrelt enz. Van al de aandoeningen is ze wel één van de meest goedaardige alhoewel ze stevige happen uit het budget kan nemen. Goed optisch materiaal is zeker nodig en minstens één veldgids die regelmatig wordt vervangen want na een tijd tot op de draad versleten. De meeste “lijders” aan deze kwaal gaan echter veel verder en rusten zich uit met fotomateriaal, laptops, dikke boeken en dan hebben we het nog niet gehad over de verplaatsingen en (soms verre) reizen.

  Allemaal nodig om die aandoening die vogelkijken (vogelen zegt men Nederland) heet te verhelpen en in de hand te houden.

  Dus gelukkig maar dat de dino’s niet zijn uitgestorven (of misschien spijtig…).

  En het spijt me dat ik de gemoedsrust van sommigen heb verstoord, te bedenken dat de smakelijke kippenbout in werkelijkheid een dinosauruskluif is en te mijmeren dat onze kanariepiet in ons kooitje in werkelijkheid  een vervaarlijk monster is, een Tyrannosaurus waardig.

  (Of heb ik er plezier in?)

  18-01-2012 om 11:15 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Over mijzelf
  Ik ben Vanden Bosch Yves
  Ik ben een man en woon in Heverlee/ Leuven (België) en mijn beroep is Diëtist.
  Ik ben geboren op 11/08/1950 en ben nu dus 70 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur en milieu.
  Gemeenteraadslid Leuven voor Groen! van '90 tot '06.
  Open tuindag op 3 juni: welkom in de tuin aan de Geldenaaksebaan 92 te Heverlee
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • Leefbare Geldenaaksebaan
 • Groen! Leuven
 • Stad Leuven
 • Vrienden Heverleebos en Meerdaelwoud
 • Natuurpunt Leuven
 • Koeheide
 • Fatiha Dahmani
 • Toon Toelen
 • Vogelwerkgroep Oost-Brabant
 • Heverlee

  Foto

  Foto

  Archief per week
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 28/02-06/03 2011
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 16/10-22/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • Ons bezoek aan Electrawinds
 • Hermes
 • facebook Hermes
 • twitter Hermes

 • Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  chihuahualiefhebber
  www.bloggen.be/chihuah
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum. Anonieme reacties en scheldtirades worden verwijderd  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!