Inhoud blog
 • Startdag Natuurpunt Leuven en Algemene Vergadering
 • Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
 • Misbegrepen biodiversiteit, oorzaak van misverstanden en onnodig getwist? Of begin van een betere verstandhouding?
 • Verdraaiing van de feiten
 • Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
 • De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
 • Zijn de Dino’s uitgestorven?
 • Natuurindicatoren 2010
 • Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
 • Oostelijke ondersoort van de Poema uitgestorven.
 • Driedubbele hakbijl voor milieu en natuur
 • Van 18 tot 29 oktober gaat er in Nagoya (Japan) de tweejaarlijkse internationale top door van de VN Conventie over Biologische Diversiteit (CBD
 • Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.
 • Foto
  Laatste commentaren
 • vijvers van bellefroid (meme)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • vijvers van bellefroid (tibe )
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • BELLEFROID (elbi)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • Vijvers Bellefroid (Bellefroid Ria)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • foto's en meer info over de gebeurtenissen (Pieter-Jan Van de Velde)
      op De Peruaanse regering klaagt Indianenleider Pizango aan wegens gewelddadig verzet tegen de ontginning van het regenwoud, na de dodelijke rellen met de politie. De Indianen eisen respect voor hun gronden en het milieu.
 • Rondvraag / Poll
  Kan en moet de stad meer doen opdat de stadsdiensten en de inwoners energie kunnen besparen
  Ja
  Neen
  Bekijk resultaat

  Zoeken in blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  rina_en_luc
  www.bloggen.be/rina_en

   

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Yves Vanden Bosch

  31-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietsmanifest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hierbij onderschrijf ik volledig de doelstellingen van het onderstaand fietsmanifest van 3012WD en aangesloten verenigingen:(zie ook www.wijkvoordefiets.be/)

  Fietsmanifest

  De fiets is een milieuvriendelijk, democratisch en sportief transportmiddel dat een betere plaats verdient in onze maatschappij. De fiets is het ideaal transportmiddel op lokaal niveau en uitermate geschikt voor aanvullend transport bij gebruik van het openbaar vervoer.

  Het voorliggende manifest is het resultaat van de inspanningen en reflectie van een werkgroep die bestaat uit verschillende verenigingen uit Leuven en omliggende gemeenten: Bertem, Herent, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee en Huldenberg, onder coördinatie van het dorpscomité 3012WD van Wilsele-Dorp.

  De verenigingen en scholen die zich aansluiten bij het algemeen principe van dit fietsmanifest staan vermeld onderaan.

  Wij richten hierbij een oproep tot iedere burger:

  • 1. we kunnen allen meer gebruik maken van de fiets, vooral voor korte verplaatsingen.
  • 2. als fietser zijn we hoffelijk in het verkeer tegenover alle andere weggebruikers, (we denken hierbij zowel aan voetgangers, fietsers, autobestuurders, maar ook tov vrachtwagens, rolstoelgebruikers,…)
  • 3. als fietser volgen we altijd de verkeersregels.

  Om mensen er toe aan te zetten meer te voet te gaan of de fiets te gebruiken, moeten de overheden ervoor zorgen dat de voorzieningen hiertoe nog verbeteren. Het realiseren van volgende punten zal hier zeker toe bijdragen:

  In verband met het beleid:

  • 1. Dit manifest is een vraag gericht naar elk bestuurlijk niveau, zowel federaal, Vlaams, provinciaal als gemeentelijk.
  • 2. Elk bestuurlijk niveau stelt een deskundig fietsbeleidsplan op. Men houdt hierbij rekening met bestaande plannen en normen, zoals het vademecum fietsvoorzieningen (Vlaams Gewest), de gemeentelijke mobiliteitsplannen, provinciaal fietsnetwerk,…
  • 3. Regelmatig (bv jaarlijks) worden de fietsknelpunten binnen het werkingsgebied geïnventariseerd. Budgetten worden voorzien om deze weg te werken onder meer door het verbeteren van de infrastructuur, oversteken te realiseren en missing links weg te werken. Alle niveau’s werken structureel samen om dit te doen. Ook de gemeenten onderling pakken dit gezamenlijk aan zoals ook op het gebied van aanleg, signalisatie en onderhoud beter wordt samengewerkt (vb. sneeuwvrij maken van fietspaden, fietspadbreedte en-materiaal,…) Een goed fietspad mag niet stoppen aan de gemeentegrens.
  • 4. Jaarlijks gebeurt een evaluatie over het gevoerde fietsbeleid en aan de hand van het gemeentelijk mobiliteitsplan en wordt een status opgemaakt en geëvalueerd met betrekking tot het wegwerken van de fietsknelpunten.
  • 5. Elk niveau neemt fietsambtenaren in dienst of duidt deze aan binnen de dienst. Deze worden betrokken bij alle mogelijke aspecten die consequenties hebben voor fietsers. Elk niveau richt tevens een fietscommissie op waarin alle geledingen van de maatschappij vertegenwoordigd zijn (bv verenigingen van zwakke weggebruikers, fietsersbonden, buurtverenigingen, jeugdverenigingen, scholen en oudercomités, werkgevers, …)

  In verband met infrastructuur:

  • 6. Bij het realiseren van grote ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwe bedrijventerreinen of kantoorzones, grote inplantingen van woongebieden… worden de plannen getoetst op fietsvriendelijkheid. Er dienen minimum normen opgelegd te worden voor fietsstallingen bij woningen, winkels, horeca en kantoren. Zo nodig dienen omkleedruimtes en douches voorzien (bv bij kantoren).
  • 7. Bij de heraanleg van straten worden de plannen op fietsveiligheid en -vriendelijkheid gescreend. Wijken worden maximaal aangelegd in lussen, waarbij de auto slechts 1 ingaande en 1 uitgaande straat heeft, en de fietser snelle verbindingsmogelijkheden heeft. Sluipverkeer dient vermeden. Aan stations, bushaltes, in dorps- en stadscentra worden voldoende fietsstallingen voorzien met hoge steunbeugels (zo mogelijk overdekt).
  • 8. De kortste weg tussen 2 buurten is een voet- en/of fietspad met veilige kruisingen. Indien dit kortste pad onveilig is, dient dit zo snel mogelijk opgelost te worden en kan als tussenoplossing een langer traject verkozen worden. (Inter)gemeentelijke fietscorridors naar scholen, stations, ziekenhuizen, winkel- en kantoorcentra worden uitgewerkt. Fietsers verplichten om meermaals een baan te kruisen is uitgesloten. Wanneer een fietspad een drukke straat kruist dient dit uitdrukkelijk aangeduid, en dient de fietser voorrang te krijgen, desnoods met verkeerslichten. Fietssluizen aan kruispunten geven de fietsers een veilige voorrang op de auto. Waar wegen van het provinciale fietsnetwerk wegen kruisen met meer dan plaatselijk verkeer, dient een verkeerseiland aangelegd te worden, zodat fietsers in 2 tijden kunnen oversteken en er een asverschuiving ontstaat voor autoverkeer. Door een samenwerking van Vlaams en provinciaal niveau, stad Leuven en de buurgemeenten dienen vrijliggende fietswegen aangelegd als alternatief voor de fietspaden op de steenwegen. Langs wegen van het provinciale fietsnetwerk waar er geen fietspad ligt, wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u. Autovrije fietswegen worden ook dermate aangelegd dat autoverkeer hier geen gebruik van maakt.
  • 9. Fietspaden zijn comfortabel, breed genoeg voor 2 fietsers, vrij van oneffenheden, voldoende verlicht, en veroorzaken minimaal conflicten met voetgangers. Het fietsen is aangenaam; het vademecum fietsvoorzieningen kan hier als richtlijn worden gehanteerd. Het dient altijd zeer duidelijk te zijn waar en of er mag gefietst worden. Dit moet tevens logisch zijn, en er dienen alternatieven aangeboden. Bij zeer drukke wegen (bv de steenwegen) dient langs weerszijden een twee-richtingsfietspad voorzien te worden.
  • 10. Fietsvoorzieningen worden ook aangepast aan de nieuwe fietsvarianten (tandems, ligfietsen, fietsen met aanhangwagentjes, bakfietsen,…) door extra ruimte te voorzien (breder fietspad, paaltjes verder uit elkaar, aangepaste draaicirkels, grotere ruimte voor fietsstalling,…).
  • 11. Op de fietstoegangswegen naar scholen wordt zwaar verkeer vermeden (zeker op de momenten waarop de leerlingen in en uit de school gaan). GPS-informatie wordt aangepast zodat de aangegeven route zoveel mogelijk het hoofdwegennet aanduidt.
  • 12. Bij wegeniswerken, waardoor een fietspad tijdelijk moet verdwijnen, wordt een plan opgesteld zodat de hinder voor de fietser beperkt is, en dienen tijdelijke oplossingen voorzien.

  Ondersteunend:

  • 13. Er worden fietsroutekaarten en degelijke bewegwijzering uitgewerkt die aangeven welke de meest veilige routes zijn naar scholen en kantoren, zodat die aan scholieren en personeelsleden kunnen meegegeven worden. Ook scholen dienen een specifieke fietsroutekaart aan de leerlingen ter beschikking te stellen.
  • 14. De overheidsdiensten geven het goede voorbeeld door zelf het fietsgebruik meer te promoten.
  • 15. Er worden aanvullende maatregelen getroffen zoals het verder uitbouwen van het openbaar vervoer (bus, tram en sneltram, trein), ondersteuning van systemen zoals autodelen,… Een vlotte en snelle overstap van fiets op openbaar vervoer dient voorzien

  31-05-2009 om 00:00 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  30-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop de jacht op dwergvinvissen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Stop Iceland's Whale Hunting

  Teken mee de petitie tegen de jacht op de dwergvinvis

  Ijsland is ook dit jaar weer van plan de jacht op dwergvinvissen
  verder te zetten.
  Het is één van de laatste landen die blijven vasthouden aan deze belachelijke traditie, ondanks de vele kritiek dei ze hiervoor krijgen.
  Ijsland kan het niet blijven volhouden om in de ene baai toeristen te laten genieten van deze schitterende dieren, terwijl ze in de baai ernaast op wrede wijze worden afgemaakt, dus moet zware druk uitgeoefend blijven worden...

  De exacte link is hier te vinden:

  30-05-2009 om 18:12 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn bezoek aan de koeheide.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen http://www.youtube.com/watch?v=k8UvE5Lk-JA

  30-05-2009 om 18:03 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  26-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oprukken van dierenziektes vanuit het zuiden

  De opwarming van de Aarde leidt volgens de World Organisation for Animal Health (OIE) tot een heropflakkering van besmettelijke ziektes bij dieren. "We mogen deze realiteit niet negeren", verklaarde OIE-directeur-generaal Bernard Vallat maandag op de jaarvergadering van de OIE in Parijs. De veterinaire diensten moeten wereldwijd gewapend worden om het probleem aan te kunnen.

  Een studie, waaraan 126 van de 174 OIE-lidstaten deelnamen, toont het verband van de klimaatverandering met vele dierenziektes. Op de voorgrond staan de blauwtong, een virusziekte bij herkauwers (voornamelijk schapen, maar ook runderen), de Rift Valley Fever (RVF), die in Afrika grote economische schade onder herkauwers veroorzaakt, en veel slachtoffers maakt onder mensen, en het West-Nijlvirus, een door muggen overgebrachte virusziekte, die vooral onder vogels zijn slachtoffers maakt, maar ook zoogdieren zoals mensen en paarden kan aantasten.

  Achtenvijfig procent van de deelnemende landen verklaarde dat minstens een ziekte door de klimaatverandering op hun grondgebied nieuw of weer de kop heeft opgestoken. Eenenzeventig procent toont zich "zeer bezorgd" over de invloed van de opwarming van de Aarde op de dierengezondheid.

  26-05-2009 om 09:40 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)

  Over mijzelf
  Ik ben Vanden Bosch Yves
  Ik ben een man en woon in Heverlee/ Leuven (België) en mijn beroep is Diëtist.
  Ik ben geboren op 11/08/1950 en ben nu dus 70 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur en milieu.
  Gemeenteraadslid Leuven voor Groen! van '90 tot '06.
  Open tuindag op 3 juni: welkom in de tuin aan de Geldenaaksebaan 92 te Heverlee
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • Leefbare Geldenaaksebaan
 • Groen! Leuven
 • Stad Leuven
 • Vrienden Heverleebos en Meerdaelwoud
 • Natuurpunt Leuven
 • Koeheide
 • Fatiha Dahmani
 • Toon Toelen
 • Vogelwerkgroep Oost-Brabant
 • Heverlee

  Foto

  Foto

  Archief per week
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 28/02-06/03 2011
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 16/10-22/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • Ons bezoek aan Electrawinds
 • Hermes
 • facebook Hermes
 • twitter Hermes

 • Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wilfried1
  www.bloggen.be/wilfrie
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum. Anonieme reacties en scheldtirades worden verwijderd  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!