Inhoud blog
 • Malcolm introduceert: zijn nieuwe site
 • Malcolm overloopt: het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen
 • Malcolm blikt terug: op vele vermakelijke avonden in café Amedee.
 • Malcolm prijst: een mooie one-liner
 • Malcolm is verontrust: door een ernstige dreiging met terrorisme in ons land
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  The angry planet
  Uw gids door een wereld vol ergernis
  21-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Malcolm introduceert: zijn nieuwe site

  Hoewel ik helemaal niet van plan ben met deze blog te stoppen, wordt dit toch de laatste tekst die jullie hier zullen kunnen lezen. Dat klinkt natuurlijk onduidelijk, ambigu en verwarrend, maar gelukkig volgt nu wat meer toelichting.


  De blog verhuist in zijn geheel naar mijn nieuwe site, www.malcolmnix.be, die vanaf eind maart1 2013 actief is. Ook de oude teksten worden gekopieerd en zullen daar te (her-)lezen zijn. Deze pagina blijft wel bestaan, maar nieuwe teksten zullen hier niet meer worden toegevoegd.


  Ik heb lang nagedacht over de vraag of ik deze blog zou verplaatsen, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen al mijn zogenaamde 'online activiteiten' samen te brengen in een enkele site. Normaal gezien, zou dat voor jullie ook een stuk gebruiksvriendelijker moeten zijn.


  De nieuwe site zal natuurlijk ook de oude site www.musiquesdepassees.be vervangen. Die site was al een tijdje verouderd en bevatte net iets te veel onvolkomenheden om nog langer aanvaardbaar te zijn.


  De nieuwe site bevat een aantal functies die van pas kunnen komen. Ik zal even overlopen wat er zoal te zien is en wat er in vergelijking met het verleden is veranderd.


  De kalender. Het overzicht van activiteiten is beperkt tot de evenementen waar ik zelf, als DJ of in een andere hoedanigheid, bij betrokken ben. Andere activiteiten kunnen wel nog in de blog aan bod komen. Organisatoren mogen, met andere woorden, hun informatie blijven doorsturen. Het is niet de bedoeling hun input te negeren.


  De blog. Dit is natuurlijk nieuw, maar het wijst zichzelf uit. Hier zullen regelmatig tekstjes verschijnen over wat op mijn lever ligt of erin slaagt mij te doen glimlachen. Alle teksten worden gepubliceerd met een Creative Commons license, een concept waar ik volledig achtersta en dat ik hier graag nog eens promoot.


  De contactfunctie. Deze functie blijft min of meer dezelfde, met dien verstande dat het oude mailadres natuurlijk niet meer in voege blijft. Wie me wil contacteren, kan hiervoor het formulier gebruiken. Om te vermijden dat allerlei mailadreszoekende bots van spammers hier de kans krijgen adressen te kopiëren, wil ik het een beetje gecamoufleerd vermelden. Het nieuw mailadres is malcolm”AT”malcolmnix.be. Ik heb geen zin in nog duizend extra aansporingen om online goedkoop2 viagra te kopen...


  De linkspagina. Deze lijst is natuurlijk nooit echt klaar. Er komen altijd nieuwe interessante sites bij en soms verdwijnen er ook sites die niet langer worden gebruikt. De pagina waarop u zich nu bevindt, is hier trouwens een goed voorbeeld van. Nieuw is alleszins dat de links nu tenminste zijn onderverdeeld in categorieën die duidelijk en bruikbaar zijn. Wie suggesties heeft in verband met sites die misschien in de lijst thuishoren, mag dit altijd laten weten.


  Aan de blog en de kalender is de mogelijkheid verbonden een RSS Feed in te stellen, zodat geïnteresseerden automatisch van nieuwe entries op de hoogte worden gehouden. Meer uitleg hierover is op de site zelf te vinden.


  Volgens mij heb ik het belangrijkste vermeld, maar wie nog vragen heeft, mag me natuurlijk altijd een mailtje sturen, me aanspreken wanneer ik weer eens vruchteloos aan de bushalte sta te wachten op een bus die het vertikt te komen opdagen of zijn vragen verpakt in een doos laten leveren door een koerier van DHL die per definitie enkel wil komen als ik net niet thuis ben.

  1Ik zou hier graag een concrete datum vermelden, maar ik vrees dat er op het laatste moment toch weer iets zal mislopen dat ons vertraging oplevert. Dat hoort er gewoon bij. Normaal gezien, wordt het 27 maart, maar ik keer geen schadevergoedingen uit indien het toch weer een dag of twee later wordt.

  2Allez, ze beweren toch dat het goedkoop is. Misschien moeten we de jongens en meisjes van Volt eens vragen al die mails aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen.

  21-03-2013 om 13:04 geschreven door Malcolm Nix  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Malcolm overloopt: het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen

  Na (pdw), een mens wiens spitsvondigheid met de taal zelfs tussen haakjes geplaatste initialen als naamgeving aanvaardbaar heeft gemaakt, is nu ook Hugo Chavez dood. De linkerzijde krijgt rake klappen en de rechterzijde bereidt haar nakende recuperatie van de Venezolaanse economie voor. Een hoop arme mensen zullen in de nabije toekomst hun sowieso al moeizaam bijeengespaard kleingeld zien verdwijnen en wie nu in een van de slechtere wijken van Caracas wordt geboren, kan maar beter snel beseffen dat zelfs zijn kleinkinderen nooit meer welvaart zullen kennen dan de aalmoezen die een of andere multinational hen in ruil voor 60 uur ongezonde arbeid in de lokale sweatshop wil toewerpen.

   

  In Argentinië is nochtans het proces over Operatie Condor van start gegaan. Alleen staan enkel een reeks gewezen Latijns-Amerikaanse dictators en hun plaatselijke handlangers terecht. De Amerikaanse schuldigen en eindverantwoordelijken, te beginnen met Henry Kissinger en broertjes Forest Dulles[1], blijven mooi buiten schot. Niets mag dan ook de Amerikaanse zakenbelangen schaden. Ze kunnen op Obama stemmen zo veel ze willen, maar de Amerikanen erkennen het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag nog altijd niet, omdat ze terecht vrezen dat er dan wel eens een paar van hun eigen staatsburgers in de cel zouden kunnen belanden.

   

  Maar dat is natuurlijk allemaal ver weg. Dichter bij huis wordt de media nog steeds gedomineerd door de volgens sommigen alomtegenwoordige Bart De Wever. Hij is nochtans niet overal. Ondanks zijn uitspraken over de zogenaamde cohesie van de Vlaamse Regering, waar zijn partij toch maar mooi deel van uitmaakt, was hij afgelopen woensdag niet in het Vlaams Parlement te bekennen. Hij gaf er de voorkeur aan persoonlijk de nieuwe haan op een kerktoren in Berchem te plaatsen[2], wat de minister-president er dan weer toe bracht te verklaren dat De Wever blijkbaar veel van windhanen weet. Mooie steek onder water, moet ik toegeven.

   

  En op die manier ontsnappen belangrijke nieuwsfeiten uit onze omgeving eenieders aandacht. Ze worden weggedrumd door populistische trivialiteiten en weggefilterd door hoofdredacteurs die namens de aandeelhouders voor ons beslissen welk nieuws wij in onze kranten willen lezen.

   

  Het belangrijkste nieuwsfeit van de afgelopen dagen[3] komt nochtans uit Nederland[4]. Daar heeft de Tweede Kamer, vergelijkbaar met onze Kamer van Volksvertegenwoordigers, een wet goedgekeurd die de verkoop van sigaretten en van alcoholische dranken aan min-18-jarigen verbiedt en de consumptie van alcohol door min-18-jarigen verbiedt.

   

  Jawel, het gaat steeds verder. Na de strijd tegen tabak is het volgend doelwit in zicht. Blijkbaar spiegelen ze zich in Nederland nog steeds aan de Amerikaanse waanzin en wordt nu de strijd aangegaan met het volgende middel dat het leven nog enigszins draaglijk maakt. Vanaf 2014 mogen jongeren in het land vlak boven het onze zich zelfs niet meer bezatten. Wat mogen ze wel? Ze mogen genieten van welvaart en vrije tijd. Die welvaart houdt in dat ze ongebreideld mogen consumeren en overbodige producten mogen kopen. Die vrije tijd houdt in dat ze elk afzonderlijk in een kamertje naar internetsites mogen kijken.

   

  Ik kan iedereen nu al beloven dat ook deze tendens naar ons landje zal overwaaien. Ik hoop dat de jongeren dan eindelijk het lef zullen hebben hiertegen te rebelleren en hun voeten aan het zoveelste verbod te vegen. Ik hoop ook dat mijn leeftijdgenoten en ikzelf het lef zullen hebben hen hierbij te steunen.

   

  Minister van Onderwijs Smet heeft vandaag, 7 maart 2013, het volgende verklaard: “We moeten het traditioneel conservatisme wegwerken dat bij een gedeelte van de jongeren aanwezig is”. Wel, door hen alles te verbieden, zal dit ongetwijfeld lukken. Respect voor het traditioneel gezag zullen ze daar niet mee kweken, maar frustraties wel. We kunnen enkel hopen dat ze die op de juiste doelwitten uitwerken.

   

     [1] Dat zowel John als Allan al jaren dood zijn, helpt natuurlijk ook niet echt. Kissinger leeft volgens mij wel nog steeds. Hij zal allicht braafjes in zijn bed kunnen sterven zonder ooit een cent schadevergoeding te moeten betalen aan de miljoenen mensen die hij heeft helpen onderdrukken, folteren en vermoorden.

  [2] Zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130306_00494058, maar dit memorabel feit is natuurlijk in alle, maar dan ook alle kranten in detail aan bod gekomen.

  [3] Tenzij iemand blindelings geloof wil hechten aan de beslissing van het 18e congres van de Chinese Communistische Partij om de komende jaren de sociale rechten en de mensenrechten als prioriteiten te beschouwen.

  [4] Er zijn natuurlijk talrijke artikelen over dit punt verschenen. Hier is er alvast eentje: http://www.telegraaf.nl/binnenland/21341450/___Alcohol_en_tabak_pas_bij_18_jaar___.html .

  07-03-2013 om 19:06 geschreven door Malcolm Nix  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  22-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Malcolm blikt terug: op vele vermakelijke avonden in café Amedee.

  Nu de sluiting onafwendbaar is geworden en de einddatum nadert, denkt elke mens die er ooit een voet binnen heeft gezet wel eens weemoedig terug aan nachten gevuld met trappisten, obscure uitvoeringen van Russische symfonieën en eindeloos lijkende discussies die zelden een bruikbare conclusie opleverden. Vaak werd dan maar beloofd het gesprek een andere keer voort te zetten, maar de dag nadien herinnerde niemand zich zelfs maar het onderwerp.

   

  Ik zou hier bladzijden kunnen vullen met grappige verhaaltjes die zich ooit in dit café hebben afgespeeld en anderen zouden dat nog veel beter dan ik kunnen, maar ik ga er niet zo maar van uit dat iedereen weer op een zoveelste wall-of-text zit te wachten en ik zal het dus maar kort houden. In der Beschränkung zeigt sich der Faulpelz.

   

  Die ene dag:

  PB: Lucas, ik ben het hier absoluut niet mee eens. Als het hier zo zit, kom ik hier nooit meer.

  LVL: Wel, dat is uw zaak.

  PB: Fijn, maak mijn rekening. Ik betaal ze nu en ge ziet mij nooit meer terug.

  LVL: Dat is dan 800[1] frank.

  PB, na wat gescharrel in zijn portefeuille: Lucas, ik heb niet genoeg bij. Mag ik dat morgen komen betalen?

  LVL: Ja, natuurlijk.

  Andere Klant: Nog iets drinken?

  PB: Ja, pintje.

   

  De schitterendste bestelling ooit:

   

  Een ongewassen crustpunk uit kraakpand zoekt zijn oude vrienden uit JH Clockwork op en wil iets bestellen bij onze baardige kastelein. Zijn woordkeuze:

  “Ah, jongeman. Twee mazoutjes, graag.”

  En hij heeft ze gekregen, zonder enig gemor achter de toog. Als een mens denkt dat hij alles heeft meegemaakt, komt het leven bewijzen dat hij ongelijk heeft.


  Wie trouwens nog een mooi stukje over de sluiting van café Amedee wil lezen, verwijs ik graag door naar http://www.veto.be/jg39/veto3915/hulde-aan-cafe-amedee . Over de inhoud valt natuurlijk te discussiëren, maar de sfeerzetting zit wel goed.


  Aanvullingen zijn welkom in de commentaren. Dan wordt die feature die tenminste ook nog eens gebruikt.  [1] Als ik het mij goed herinner, tenminste. Het kan ook wat meer zijn geweest.

  22-02-2013 om 00:00 geschreven door Malcolm Nix  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  20-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Malcolm prijst: een mooie one-liner

  Zelfs nu (pdw) binnenkort ergens onder ons ligt en bijgevolg niet langer onder ons is, valt er nu en dan een mooie, geslaagde en schitterend geformuleerde zin te noteren. De prijs van de voorlopig beste one-liner van het op zich nog jonge jaar gaat naar Bart Martens, Vlaams volksvertegenwoordiger en boegbeeld van de milieubeweging.

   

  “De onzichtbare hand heeft lange vingers.”

   

  Prachtig.

   

  20-02-2013 om 16:10 geschreven door Malcolm Nix  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  06-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Malcolm is verontrust: door een ernstige dreiging met terrorisme in ons land

  Nu denken sommigen natuurlijk dat ik me het hoofd op hol heb laten brengen door Amerikaanse propaganda die overal vijanden ziet of dat ik vrees dat een of ander conflict in het Midden-Oosten met bommenleggers en al naar onze contreien zal overwaaien. Daar gaat het echter niet over. Terrorisme is meer dan enkel mensen afknallen, casu quo opblazen.

   

  Volgens het bekende woordenboek Van Dale luidt de definitie van ‘terrorisme’ als volgt: “(het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken”. Ondertussen is die omschrijving echter al enigszins gedateerd. De term ‘cyberterrorisme’ is algemeen[1] ingeburgerd en de aanval op de digitale infrastructuur van een overheid of een samenleving impliceert geen enkele echte gewelddaad.

   

  Ik zou hier nog iets aan willen toevoegen. Volgens mij bestaat er ook zoiets als economisch terrorisme. Het gaat er dan om, naar analogie met de definitie in Van Dale, “daden te stellen die verband houden met de economische activiteit in een samenleving en die tot doel hebben een bevolking te demoraliseren om een politiek doel te bereiken”. Volgens mij doe ik hiermee de eigenlijke definitie geen geweld aan.

   

  Hoewel België, in tegenstelling tot andere Europese landen als Spanje en Groot-Brittannië, tot nu toe aan de grote aanslagen van internationale netwerken als Al Qaeda is ontsnapt, worden we nu wel met economisch terrorisme bedreigd en die dreiging komt niet uit het Midden-Oosten, maar wel uit een veeleer onverwachte hoek.

   

  Ik citeer even wat de heer Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van de Unie van Zelfstandige Ondernemers, op 28 januari 2013 in een interview met de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad[2] liet noteren: “Denk aan Spanje. Daar valt een bank om, met catastrofale gevolgen voor de staatsfinanciën. Dan verandert er iets; dat moet wel. Dat zou hier ook kunnen gebeuren, bijvoorbeeld met Dexia. Ik heb vorige week ondernemers voor het eerst horen zeggen: laat ons ook zo’n schok organiseren. Dat is redelijk dramatisch. Ik zei: jongens, dat zijn scenario’s die je niet moet nastreven. Je creëert armoede en sociale onrust en dat is voor een ondernemer ook geen leuke omgeving. Maar zij zeiden dat er echt iets moet veranderen, anders is het niet meer de moeite waard om te ondernemen. Ze zien niet meer genoeg potentieel om in Vlaanderen te kunnen groeien.”[3]

   

  Laten we dit citaat eens goed lezen. De heer Van Eetvelt zegt dus letterlijk dat hij Vlaamse ondernemers heeft horen voorstellen zelf een financiële crisis te organiseren om de overheid te dwingen maatregelen te nemen en de samenleving te dwingen veranderingen te aanvaarden. Volgens mij past dit volledig binnen de definitie van economisch terrorisme die ik hierboven heb gegeven. Een groepje extremisten, in dit geval gefrustreerde ondernemers, wil bewust daden stellen die erop gericht zijn onze samenleving economisch en sociaal te ontwrichten. Dat is niet eens mijn eigen interpretatie. De heer Van Eetvelt waarschuwt enkele zinnen verder zelf voor de nefaste gevolgen van dergelijke handelingen.

   

  Laten we nu eens kijken naar taken van onze eigen Dienst voor de Veiligheid van de Staat, in de volksmond ook wel de Staatsveiligheid genoemd. Ver hoeven we niet te zoeken. Ze hebben allicht veel verborgen dossiers over allerlei mensen, waaronder allicht alle lezers van deze blog, maar op hun website[4] staan tenminste in alle duidelijkheid hun officiële opdrachten vermeld.

   

  De Staatsveiligheid heeft vier opdrachten en als allereerste staat het volgende vermeld:”de fundamentele waarden en belangen van de staat beschermen, meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel”

   

  Als de Staatsveiligheid ons “econonomisch potentieel” moet beschermen en in de krant heeft kunnen lezen dat een niet nader genoemd aantal ondernemers acties wil plegen met de bewuste bedoeling een economische crisis te veroorzaken, mag ik er dan van uitgaan dat de heer Van Eetvelt ondertussen is ondervraagd en gedwongen de namen van die bewuste ondernemers vrij te geven? Mag ik ervan uitgaat dat de Staatsveiligheid ondertussen een aantal agenten de opdracht heeft gegeven het doen en laten van die ondernemers te volgen en eventueel stappen te zetten om hun terroristische plannen te verijdelen? Mag ik ervan uitgaan dat de leden van deze extremistische ad-hocgroepering die hun plannen effectief ten uitvoer willen brengen door het gerecht zullen worden opgepakt en als terrorismeverdachten zullen worden beschouwd?

   

  Of heeft de belangrijkste politieke handlanger van ondernemend Vlaanderen, de nieuwe burgemeester van Antwerpen, net op tijd de aandacht van links Vlaanderen van dit enkel in Nederland verschenen artikel afgewend door middel van kledingvoorschriften voor holebi’s die voor zijn bestuur werken?

   

  Dit laatste klinkt natuurlijk zeer paranoïde. Misschien is die beschuldiging dan ook enkel bedoeld om te camoufleren dat de meeste linkse mensen en organisaties in dit land momenteel geen passend antwoord op deze dreiging kunnen formuleren. Mij lijkt het eenvoudig. We betalen de Staatsveiligheid om ons tegen dergelijke dreigingen te beschermen. Laat ze nu hun werk ook maar doen. Alleen heb ik nog niemand anders dit standpunt horen innemen. Ik zou me nochtans een stuk veiliger voelen indien de minderheid waartoe ik behoor niet zo klein zou zijn.  [1] Zij het nog niet echt in het Nederlands. Google geeft 89 hits op ‘cyberterrorisme’, hoewel dit ook de Franse taal omvat, en meer dan 1.240.000 hits op het Engelse ‘cyberterrorism’.

  [2] De eigenlijke tekst kan ik hier niet weergeven, want het artikel is enkel beschikbaar voor betalende abonnees.

  [3] Voor een inhoudelijke bespreking van de tijdens het interview aan bod komende argumenten en standpunten, zie: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130129_00450370 en  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2013/01/29/eetvelt.html.

  06-02-2013 om 12:15 geschreven door Malcolm Nix  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)


  Archief per maand
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 05-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 08-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009

  Zoeken in blog


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

 • Musiques Dépassées

 • Categorieën


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs