Foto

Deel op Facebook

Foto
Inhoud blog
 • BINNENGEBRACHTE GEVONDEN VOORWERPEN
 • 'WUK' KOMT NAAR LISSEWEGE
 • OVERLIJDENSBERICHT
 • TER CAUWE STELT TENTOON IN KUNSTDORP LISSEWEGE
 • EEN NEST GEVAARLIJKE AZIATISCHE HOORNAARS IN LISSEWEGE DOOR HANS DE BLAUWE
  Foto
  Foto
  Foto
  Hoofdpunten blog lisseweegs_volk
 • OUDE FAMILIEFOTO'S DOOR WILLY DUPONT
 • MARLEEN VANDEBERGHE
 • NOG ENKELE FOTO'S VAN CARLOS
 • FOTO'S UITGELEEND DOOR FRANCINE REYCHLER
 • FOTO'S UITGELEEND DOOR ANNIE VANDEVELDE WAARVOOR MIJN BESTE DANK
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  EXTERNE LINKS

  Foto

  Klik hieronder

  Foto
  Foto
  Instagram
  Foto
  Zoeken in blog

  WELKOM BIJ TLISSEWEGENARTJE

  73016390-3369479069750780-8366602351806529420-n
  18-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SUMMER - NIGHTS IN BISTRO 'DE KIP'

  Bistro de Kip stelt voor ´ Summer-nights ´ 
  Elke zaterdag avond tijdens juli en augustus. 
  Reserveren is gewenst 

  202205928-5729755810400265-8128158056289325167-n

  201746068-5729755880400258-4410229996459084641-n

  ********************

  18-06-2021 om 21:29 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SCHRIJF JE NU IN VOOR DE GEZELLIGSTE FEEST- EN ROMMELMARKT TE ZEEBRUGGE

  zzz1

  zzz2

  *********************

  18-06-2021 om 16:54 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NATUURPUNT VINDT ZELDZAME WATERKEVER IN LISSEWEGE

  44ca366e-cf2e-11eb-b07d-02b7b76bf47f

  Natuurpunt vindt zeldzame waterkever in Lissewege

  In een zilte kreek in Lissewege bij Brugge heeft Natuurpunt een waterkever gevonden die sinds 1953 niet meer in ons land gemeld was. Het was dus al 68 jaar geleden dat er in België een helophorus fulgidicollisis gespot was. Daarom dachten kenners dat de keversoort hier uitgestorven was.
  ijdens een terreinbezoek in Lissewege vonden medewerkers van Natuurpunt de zeldzame waterkever. Natuurpunt beheert er zilte graslanden van Monnikenwerve in het gebied Ter Doest. Dat waren ooit zoutwatermoerassen die in de 12de eeuw drooggelegd werden door monniken van de abdij van Ter Doest.

  Om kevers in het water op te sporen gebruiken specialisten een appelmoeszeef. Natuurpunt meldt de vondst met trots: "Zilte graslanden vormen een erg bijzonder leefgebied. Er leven planten en dieren die aangepast zijn aan de zoute omstandigheden. De oppervlakte zilte habitats is in ons land beperkt en de insecten die er voorkomen, zijn nog niet erg goed onderzocht. "
  BRON: VRT Nieuws - Stefaan Struyve - Radio 2

  Meer lezen over dit beestje.................KLIK HIER!

  18-06-2021 om 16:17 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAAR EEN NIEUWE ONTMOETINGSPLEK IN LISSEWEGE

  scharphoutsite2

  Naar een nieuwe ontmoetingsplek in Lissewege

  Eind 2016 kocht Stad Brugge de Scharphoutsite (15.037 m²) in Lissewege aan. Tot de zomer van 2004 had de gemeenschapsschool ‘De Regenboogÿ er zijn thuisbasis. Op de site vestigden zich ondertussen verschillende plaatselijke verenigingen. De gebouwen op de site voldoen echter niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Doordachte investeringen dringen zich op als we de gebouwen nog willen gebruiken. Daarom besliste het College van burgemeester en schepenen om op de Scharphoutsite een gloednieuw ontmoetingscentrum op te trekken. Ook de bibliotheek wordt geïntegreerd in het nieuwe gebouw. De nieuwbouw zal een kwalitatieve en duurzame vrijetijdsinfrastructuur bieden voor de Lissewegenaars. 

  Nieuwe Scharphoutsite in een notendop
  Op de Scharphoutsite zal Stad Brugge een gloednieuw ontmoetingscentrum bouwen. In dit ontmoetingscentrum komt ruimte voor:

  - een ruime, open inkomhal met onthaalbalie;
  - een polyvalente zaal (inclusief bar met ingerichte keuken en drankberging), met plaats voor maximum 300 personen. Deze zaal zal zowel voor verenigingen als voor particulieren beschikbaar zijn voor culturele activiteiten of recreatief sporten, met twee kleedkamers, sanitair en een EHBO-ruimte;
  - meerdere multifunctionele ruimtes, bijvoorbeeld bruikbaar als vergaderlokalen of repetitieruimte;
  - afzonderlijke lokalen met barruimte, afzonderlijke berging en sanitair voor de plaatselijke jeugdvereniging KSA;
  en een hedendaagse bibliotheekruimte. 
  - Ook voor buitenactiviteiten wil Stad Brugge extra ruimte voorzien. De omgeving rond het nieuwe ontmoetingscentra wordt ingericht als park met sfeervolle verlichting, wandelpaden en zitbanken.

  In dit park voorzien we ruimte voor:

  - een (groene) parking voor 50 voertuigen;
  - een overdekte fietsenstalling;
  - een ruim terras, aansluitend op de polyvalente zaal;
  - een speelplein met speeltoestellen;
  - een minipitch;
  - een skatepark met toestellen;
  - een petanqueveld. 

  Duurzaamheid centraal
  Bij de herinrichting van de Scharphoutsite kiest Stad Brugge de modernste technieken om tot een duurzaam resultaat te komen.

  We kiezen voor een BEN-gebouw (voluit ‘bijna energieneutraalÿ), een compact en polyvalent complex, met multifunctionele inzetbaarheid en een slim en gedeeld ruimtegebruik. Het complex krijgt een aanwezigheidsgestuurde led-verlichting en ventilatie, doorgedreven isolatie, zuinige stookinstallatie met warmterecuperatie en een gebouwbeheerssysteem.
  De Scharphoutsite wordt een hemelwaterneutraal project. Zowel in het nieuwe gebouw als bij de omgevingsaanleg, zetten we namelijk in op maximale recuperatie, hergebruik en ter plaatse infiltreren van regenwater.

  Pilootproject in circulair bouwen
  Stad Brugge neemt deel aan de Grean Deal Circulair Bouwen van de Vlaamse Overheid. Binnen dit kennisnetwerk schoof Stad Brugge de Scharphoutsite als pilootproject naar voor. Samen met een gespecialiseerd studiebureau zullen we bijzondere aandacht besteden aan hergebruik van materialen en een minimum aan restafval. Lissewege wordt dus pilootproject voor circulair bouwen. 
  Duurzaam bouwen is immers zoveel meer dan enkel energiezuinig bouwen. Een doordacht gebruik van materialen is op lange termijn  minstens even belangrijk om onze voetafdruk verder te verkleinen. Daarom is circulair bouwen, in al zijn facetten, de toekomst van de bouwindustrie. Lees meer over onze aanpak.

  De dienst Patrimoniumbeheer staat in voor het nauwgezet begeleiden van het volledige bouwproces. De totale kostprijs voor de nieuwbouw wordt geraamd op 3,6 miljoen euro. De omgevingsaanleg wordt geraamd op 722.160 euro.

  Benieuwd naar hoe inwoners en gebruikers de nieuwe ontmoetingsruimte zien?
  Tijdens verschillende inspraaktrajecten kregen inwoners en verenigingen uit Lissewege de voorbije jaren al de kans om hun noden en verlangens te uiten. Nu de eerste, grote lijnen van wat het nieuwe gebouw zal worden duidelijk zijn, wil het stadsbestuur graag nog eens naar de inwoners en gebruikers luisteren.

  Tijdslijn
  2016: aankoop Scharphoutsite
  2018: inspraaktraject Toekomst van Brugge
  2020: goedkeuring bouwprogramma door college van schepenen en burgemeester
  2020: aanstellen studie- en ontwerpbureaus
  2021: omgevingsvergunning en aanbesteding
  2022 – 2023: bouwperiode en omgevingsaanleg

  webbanner-scharphoutsite

  Uitnodiging bewonersvergadering Scharphoutsite 1/7/2021

  Beste buurtbewoner

  De Stad Brugge wenst op de Scharphoutsite een nieuwe ontmoetingsplek te realiseren en dit volgens het ambitieus principe van circulair bouwen. Om het project uit te werken, is een architectuurbureau aangesteld. Vooraleer die aan het tekenen te zetten, wensen we met u in dialoog te gaan. Daarom organiseren we een bewonersvergadering op donderdag 1 juli om 19.00 uur, op de site zelf. U bent van harte welkom!

  Circulair bouwen
  Circulair bouwen is een vorm van ecologisch bouwen, die maximaal inspeelt op de toekomstige schaarste van grondstoffen en materialen. Bij de materiaalkeuze en het aan mekaar zetten van de ruimtes, wordt ervoor gezorgd dat alles demonteerbaar en herbruikbaar is. Circulair maakt het mogelijk om een gebouw doorheen de tijd te laten mee evolueren met de veranderende noden en behoeften van haar gebruikers. 

  Uitbreiding van het projectteam met een architectuurbureau
  Dergelijk ambitieus en vernieuwend project realiseer je niet alleen. De Stad Brugge vindt het zeer belangrijk dat dit gebouw uitgroeit tot een levendige ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. Daarom besloot het stadsbestuur om extra expertise aan boord te halen.

  Enerzijds krijgt het projectteam begeleiding van experts in circulair ontwerpen en bouwen. Dit gebeurt via ‘Vlaanderen Circulairÿ, een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld, die samen actie ondernemen in circulair ontwerpen en bouwen.

  Anderzijds stelde de Stad Brugge het Brugse architectuuratelier ‘Dertien12ÿ aan om het ontwerp uit te tekenen samen met alle betrokkenen en deskundigen, inclusief de bewoners en verenigingen die goed de noden van Lissewege kennen. 
  Architectenbureau Dertien12 heeft al een ruime bekendheid met en in Brugge, onder andere als ontwerper en medebezieler van De Republiek in de Sint-Jakobsstraat en als architect van de nog te vernieuwen stadsbibliotheek De Biekorf. Stuk voor stuk projecten die aangepakt worden in nauwe betrokkenheid met de buurt, de gebruikers en met het oog op toekomstuitdagingen (duurzaamheid, groen, enz.). Deze aanpak herhalen ze nu ook in Lissewege.

  Volgende stappen en timing
  We kunnen nu op volle kracht vooruit met het ontwerpproces. Bedoeling is om tegen eind dit jaar een definitief ontwerp klaar te hebben en de omgevingsvergunning aanvragen. En dit willen we samen met de Lissewege- en Zwankendammenaars doen. 

  Daarom nodigen we u uit op een infomoment op donderdag 1 juli om 19.00 uur op de Scharphoutsite (Scharphoutstraat, Lissewege). U krijgt er in aanwezigheid van o.a. de ontwerpers, de burgemeester en schepen voor Patrimoniumbeheer Minou Esquenet een stand van zaken over het circulair project, het bouwprogramma en de eerste ideeën en voorstellen van de ontwerpers. 

  Dit bouwprogramma kwam tot stand op basis van de eerdere bevragingen en de nodenanalyse die gemaakt werd (zie ook www.brugge.be/scharphoutsite-lissewege.

  In het najaar starten we een werkgroep van verenigingen en bewoners op om met het ontwerpplan, de ruimtes en de effectieve invulling en inrichting aan de slag te gaan. 

  Meer info
  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de deelgemeentesite www.brugge.be/lissewege of door u aan te melden op het buurtplatform Hoplr: www.brugge.be/hoplr. De aanmeldcode die u nodig hebt voor het buurtplatform voor Lissewege en Zwankendamme is RBZ7B.

  BRON Stad Brugge

  18-06-2021 om 15:35 geschreven door tlissewegenartje  


  16-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BLIKVANGER VAN DE WEEK

  201508257-2650004055292507-8484631351259597927bbb-n

  Wie nu op ons kerkhof wandelt zal merken dat het er zeer smerig en onverzorgd bij ligt!

  16-06-2021 om 09:31 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BISTRO-RESTAURANT 'DE VALCKENAERE'

  valckenaere

  ***********************

  16-06-2021 om 08:54 geschreven door tlissewegenartje  


  15-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEUK ONVERWACHTS BEZOEK BIJ TLISSEWEGENARTJE

  199750708-4035102353245225-3547492672245959919-n

  Afgelopen zondag met vadertjesdag kregen wij leuk bezoek van Charlotte en Benny,
  de vorige uitbaters van frituur Justy's langs de Zeebruggelaan nu Siam Frietje.
  Het waren daar mooie tijden in een familiale sfeer waar tevens veel verteld en gelachen werd.
  Vele mensen vonden het spijtig toen Benny en Charlotte andere oorden opzochten. 
  Charlotte is momenteel de bezielster van "GLEK" waar ze dagelijks met hart en ziel
  mee bezig is. Tevens is ze bezeten van fotografie en neemt ze foto's onder de naam 'Miss kodak'.
  Benny is bestelwagenchauffeur en vrijwilliger bij de brandweer van Brugge.
  Het deed deugd nog eens samen te zijn en een babbelke te slaan.

  199008880-309907787477274-4692441163195682642bbbbb-n

  15-06-2021 om 21:01 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEZIEN IN 'HET NIEUWS VANDAAG'

  132036218-2884214668518403-6366832075600664097-n-b

  In het kader van de Beeldenroute in Lissewege (start op 15 juni) werken de
   bewoners van de Pol Dhondtstraat terug mee - in hun straat werkten ze dit
   jaar rond het thema: "In de lucht" en het resultaat is bijzonder - foto Miss Kodak

  15-06-2021 om 20:32 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GROENE GELUIDSBERM ZWANKENDAMME VANAF 12 JUNI PUBLIEK TOEGANKELIJK

  berm

  Groene geluidsberm Zwankendamme vanaf 12 juni publiek toegankelijk

  De groene geluidsberm die het dorp Zwankendamme afschermt van het transport van en naar de haven van Zeebrugge en van de havenactiviteiten, is klaar. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft de berm ingericht. Vanaf 12 juni is de berm opnieuw open voor het publiek.

  Via het inrichtingsplan Zwankendamme zorgt de VLM door de aanleg van bufferzones voor een betere leefbaarheid van het dorp Zwankendamme, dat grenst aan de haven van Zeebrugge. De geluidsberm is de belangrijkste bufferzone. De breedte van de berm varieert; hij is ongeveer 900 m lang en 9 meter hoog. Op basis van overleg met de inwoners van Zwankendamme werd gekozen voor zwakke hellingen, zodat ze begaanbaar zijn. Infrabel legde de aarden berm met een aantal wandelpaden al in 2017-2018 aan. Daarna waren enkele jaren nodig waarin de grond zich kon stabiliseren.

  In de winter 2020-2021 kreeg de berm zijn definitieve inrichting. De paden werden afgewerkt en er werd beplant met streekeigen groen. Een groot deel van de plantvakken werd aangeplant met bosgoed. Het zal nog even duren voordat dit een dicht struikgewas wordt. De hoogstambomen die verspreid op de berm staan, geven al enig volume en de fruitbomen zullen volgend voorjaar al voor een fleurige toets zorgen. Er is ook ruimte gelaten voor grote open plekken zodat er kan gespeeld worden op de zachte en steile hellingen en gepicknickt worden op de vlakke stukken.

  Tot nog toe waren de paden afgesloten zodat het gras de kans kreeg om te beginnen groeien. Vanaf 12 juni is de berm terug toegankelijk voor het publiek.

  In een volgende fase wordt de bufferzone tussen de berm en het Lisseweegse Vaartje (ten noorden van Wulfsberge) aangepakt. De oevers van het Lisseweegs vaartje worden dan ingericht en er wordt nog meer bos aangeplant. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 2023. (BRON Stad Brugge)

  15-06-2021 om 19:40 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE ORGANISEERT ENKELE INLOOPMOMENTEN

  Afbeelding1

  Schrijf je in voor de inloopmomenten van eind juni

  Het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zo zijn er stappen gezet in de lopende onderzoeken, met de verfijning van de alternatieven en in het participatietraject. Om iedereen daarvan op de hoogte te brengen, verspreiden we aan het einde van deze maand een infokrant en organiseren we enkele inloopmomenten bij de projectzuilen. Voor die inloopmomenten kan je je vanaf vandaag inschrijven.

  De projectzuilen staan vanaf 24 juni op het graspleintje aan de Venetiëstraat in Zeebrugge. Dat is op ongeveer 100 meter van het buurtcentrum d'Oude Stoasie richting de Veerbootstraat. Op de zuilen lees je meer informatie over onder andere de voortgang van de onderzoeken, de alternatieven met kaartmateriaal, het leefbaarheidsplan en het participatietraject. Op 24, 28 en 30 juni zijn daar experten van het projectteam aanwezig om extra uitleg te voorzien en jouw vragen te beantwoorden. Wie graag in gesprek gaat met de experten, kan zich vooraf inschrijven voor die inloopmomenten. Uiteraard kan je de zuilen ook op andere momenten vrij bezichtigen. De zuilen blijven staan tot midden juli.

  Boek een tijdslot:
  Heb jij een vraag voor de experten? Schrijf je dan in voor een van de inloopmomenten bij de zuilen. Die momenten vinden plaats op:
  - Donderdag 24 juni 2021 tussen 18.00 en 20.00 uur.
  - Maandag 28 juni 2021 tussen 18.00 en 20.00 uur.
  - Woensdag 30 juni 2021 tussen 14.00 en 16.00 uur.
  Op deze dagen voorzien we telkens twee tijdsloten van één uur waarvoor maximum 15 personen zich kunnen inschrijven. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de kans heeft om vragen te stellen aan de experten volgens de geldende coronamaatregelen. Schrijf je in via deze link: http://calendly.com/nieuwe-sluis-zeebrugge/inloopmomenten-juni-2021.

  Bron: Nieuwe sluis Zeebrugge - Vlaanderen in mobiliteit en openbare werken

  15-06-2021 om 19:15 geschreven door tlissewegenartje  


  14-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO VAN DE WEEK

  192799039-2949098768750371-7667857851258213717bbb-n

  Prachtig uitzicht langs de Oude Pastoriestraat - Foto Annelies De Rycker

  14-06-2021 om 21:13 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZOMERWORKSHOP IN ONTMOETINGSCENTRUM 'T VAARTJE

  Logoerken

  phoca-thumb-l-box129

  14-06-2021 om 08:38 geschreven door tlissewegenartje  


  12-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JEUGDWERKING RFC LISSEWEGE ORGANISEERT EEN VOETBAL ZOMERKAMP

  199521317-2959471671046414-4099530595622051563-n

  ************************

  12-06-2021 om 22:42 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FILEVORMING IN LISSEWEGE DOOR SLUIPWEGGEBRUIKERS

  198059503-10222485029567980-111854780276284303bbbn
  Foto Pieter VI

  Bewoners ergeren zich aan de vele auto's al dan niet met aanhangwagens en bestelwagens die door ons dorp razen. Waarschijnlijk door het 
  vele verkeer naar de Pathoekeweg en achterhaven. Door het verdwijnen van de brug thv de brandweer moet je nu om via blauwe toren en zo stuk terug via de paralleleweg. 7.7 km ipv 4. Echter maar 1 min om in tijd. Maar zo voelt het niet door de afstand. Eigenlijk moet er geen doorgaand verkeer zijn dus. Maar zolang de mogelijkheid er is neemt men deze nu als sluipweg. Echter de kasseistraat en huizen in het dorp zijn er niet op voorzien. Nevensymptomen zijn dan ook hoge snelheid en gevaarlijke situaties op de ter Doeststraat, af en toe vrachtwagen die zich vastrijdt, etc...

  Rudy Meyns: "Ik zat rond 17u op terras van St Jacobshuis. Honderden autoÿs komen door het dorp gereden, tientallen bedrijven ui st Andries, Loppem, noem maar op. Kamions van bedrijven die niks in Lissewege te zoeken hebben. Een autostrade van autoÿs aan vaak veel te hogen snelheden daarenboven. Erg gezellig... op terras."

  Kris T'Seyen: "Vandaag na bijna een jaar ook nog eens naar mijn bureau in Steenbrugge geweest (met de fiets!) en stond bij mijn terugkeer versteld van het drukke verkeer in Ter Doeststraat. Niet normaal, bijna filevorming! Waarom allemaal langs daar?"

  Pieter Vl: "Het zijn niet alleen personenwagens. Veelal camionetten met zware trailers. U mag gerust op mijn bovenverdieping eens komen slapen. Het davert meer dan gezond is. De funderingen zijn oud en de straat bestaat uit kasseien. De trillingen propageren langs de gevels. Op grotere hoogte (topgevel) staan ze vrijer en begint het zwaar te trillen. Daar kan de energie weg. Vergelijk het met een ingeklemde bladveer. Maar die gevel is er niet op voorzien. Die is niet flexibel. Mijn gevel is reeds tweemaal hersteld onder toezicht Ir. Architect. Zelf ben ik ook ingenieur. Ik zou toch iets moeten weten van trillingen na 5 jaar studie en 20 jaar beroepsleven. Maar ik begrijp het, op de grond is deze veel minder of niet voelbaar. Ik ben ook niet alleen, veel van mijn buren ondervinden hetzelfde. Kijk ook gerust eens naar de onderkant van de Heulebrug..."

  12-06-2021 om 22:32 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'SPELEN OP DE BOERDERIJ' DAGKAMPJES IN 'THE MONKEY FARM'

  175677008-2802281626703531-3296400236221823351-n

  ***************************

  12-06-2021 om 21:46 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LISSEWEEGSE DUIVELSE MOOIMAKERS IN ACTIE

  200465173-4407133105972591-3467018301438054010bbb-n

  De 3de kleuter of de kikkerklas van Juf Sabine van Ter Poorten waren afgelopen vrijdag
  zwerfvuil rond de schoolomgeving aan het opruimen. Daarbij hadden ze zich uitgedost in
  de Belgische kleuren van onze Rode Duivels. ze hadden er blijkbaar heel veel zin in.
   Proficiat duivelse kids en Juf Sabine!

  12-06-2021 om 21:32 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.27ste BEELDEN IN HET WITTE DORP 2021 OFFICIEEL GEOPEND

  DSC-0016-3

  Op vrijdag 11 juni ging de officiele opening van de 27ste editie ´Beelden in het witte dorp 2021¡ door met volgens de nog steeds geldende coronamaatregelen en een beperkt aantal gasten op het marktplein Onder de Toren. 

  Het was Burgemeester Dirk De Fauw die het lint mocht doorknippen onder het toezicht oog van Schepen Goderis, Pierins , Esquenet en natuurlijk ook in het bijzijn van onze inrichters Gratien en Angèle Dendooven en het Feestcomité van Lissewege. 
  Met gepaste trots kunnen Gratien en Angèle opnieuw een diversiteit aan kunstwerken in Lissewege aanbieden, zodat ons dorp ook dit jaar een waaier van bezoekers kan ontvangen. Meer info van de Beeldenroute..........KLIK HIER!

  DSC-0011b

  DSC-0024b

  Suporter Rode Duivels: België - Rusland 3 - 0

  12-06-2021 om 21:02 geschreven door tlissewegenartje  


  09-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFRABEL BLIJFT BLUNDEREN

  197313198-10209026857104139-3392559262458509954bbbbbbbb-n
  Foto Ingrid Ingrid

  Afgelopen dinsdag was het weer prijs aan de spoorwegovergang. Een goederentrein
  stond er meer dan een half uur stil. Oorzaak......volgens bronnen kon hij niet door rijden
  omdat het rangeerstation vol stond. Hoe is dit mogelijk, maakt men geen afspraken
  met elkaar, waarom het rode stoplicht voor de treinen niet verplaatsen vóòr men
  Lissewege binnen rijdt en op een degelijke afstand zodat de slagbomen niet nodeloos
  naar beneden gaan. Deze problematiek kon je ook lezen bij De Kamer van Volksvertegenwoordigers
  ingediend op datum van 08/12/2020:

  09-06-2021 om 22:16 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KNALPREMIE EN CORONAPROOF EVENTBOX VOOR DE JEUGD

  foto-PM-eventbox

  Knalpremie en coronaproof eventbox voor de jeugd

  De zomer staat voor de deur, de corona cijfers zitten goed. We hebben er lang op moeten wachten maar nu kunnen we kunnen we terug buiten komen! Uiteraard moeten we wel nog met heel wat maatregelen rekening houden om alles veilig te laten verlopen. Daarom slaan de jeugddienst en Culturele vrijhaven Het Entrepot de handen in elkaar. ´We maken veilige events mogelijk met een coronaproof eventbox én extra subsidies. Laat de jeugd nu maar terug volop jong zijn en onbezorgd genieten van de zomer¡ zegt schepen van jeugd Mathijs Goderis.

  ´De jongeren hebben meer dan een jaar lang niet kunnen uitgaan. Geen optredens, voorstellingen of fuiven. Ik weet dat de knaldrang heel groot is in Brugge en nu er terug een beetje perspectief is willen we dat ook onmiddellijk mogelijk maken. Maar de geldende maatregelen maken de opstart van de eventsector niet evident. Gelukkig hebben we ons hier maanden geleden al op voorbereid. We bieden organisatoren een kant-en-klare oplossing te om events te organiseren volledig conform de maatregelen. Zo nemen we een stuk onzekerheid weg en kunnen zij zich puur op de programmatie focussen. Veel jonge Bruggelingen snakken om buiten te komen. Ze hebben lang moeten wachten, laat ze nu maar zo snel mogelijk terug genieten van hun jeugd¡ aldus schepen Goderis.

  Ontwerp door jonge creatievelingen

  Het Entrepot wil met de nieuwe eventbox ook tegemoetkomen aan de vele huurders die hun zomerprogramma in rook zagen opgaan. Directeur van Het Entrepot Wannes Fremaut: ´Toen het duidelijk werd dat we nog eventjes met het virus en deze beperkingen zouden moeten leven, staken we de koppen bijeen om van zodra het kan events mogelijk te maken. Geluids- en lichttechnicus Lukas Proot (LINC Events) en architect Jason Slabbynck werkten een fantastisch voorstel uit, een sterk staaltje architectuur waarin functionaliteit, veiligheid en beleving samenkomen. Jonge designer Sam Vanroose werkte het geheel af met metalen armaturen. Het publiek zit in 2 ringen en in een tribune, op voldoende afstand van elkaar. Het lijkt wat op een modulaire versie van een operagebouw. Hopelijk vinden meer mensen dan weer wekelijks de weg naar Het Entrepot.¡

  Extra steun voor alle organisatoren in Brugge

  Vanaf 9 juni zijn evenementen tot 200 personen binnen mogelijk, én buiten met evenementen tot 400 personen. Darnaast zijn er nog beperkingen, onder andere op de zaalcapaciteit. Dit maakt dat coronaproof events minder rendabel zullen zijn en bovendien tussen de mazen van het net zouden kunnen vallen bij de bestaande subsidiereglementen. Daarom hebben we een aangepaste ondersteuning voorzien. De reeds bestaande financiële ondersteuning voor jeugdevents breiden we deze zomer uit moet een knalpremie. Concreet kunnen organisatoren een subsidie van 2.000 euro krijgen als ze tussen 1 juni en 5 oktober een event op poten zetten voor jongeren. Heb je echt grootste plannen? Dan kunnen we met de festivalsubsidie jongerenevents ondersteunen tot en met 3.500 euro. Het team kijkt welke steun op maat is van welk event.

  ´Dit zomerplan laat Brugse jongeren veilig feesten, genieten en elkaar gewoon ontmoeten. Ik hoop echt dat we de Brugse jeugd hiermee terug de kans kunnen geven om volop jong te zijn en onbezorgd te genieten van een leuke zomer¡ besluit schepen van jeugd Mathijs Goderis.

  Elke aanvraag voor een coronaproof event is welkom.  Jongeren en organisatoren vinden alle info en voorwaarden op www.jeugddienstbrugge.be/organiseren

  Meer info over de eventbox vind je op https://hetentrepot.be/zalen/nieuw-coronaproof-eventbox/
  Iets organiseren in de eventbox? Contacteer verhuurverantwoordelijke Fabian op het emailadres: fabian@hetentrepot.be

  09-06-2021 om 21:40 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET LICHTFEEST GAAT DIT JAAR OOK NIET DOOR

  lissewege-lichtfeest22222-2


  Het CCGem Brugge (de corona crisiscel van Stad Brugge) nam de moeilijke beslissing om Lichtfeest Lissewege ook dit jaar te annuleren. 

  21 jaar lang al wordt tijdens Lichtfeest Lissewege het ´witte dorp¡ een weekend lang omgetoverd tot een magische plek in teken van het licht. Een fonkelend en gezellig feest dat telkens opnieuw duizenden mensen kan overtuigen om Lissewege te bezoeken. Met de veiligheidsmaatregelen, zoals die nu bekend zijn en verwacht worden voor de zomermaanden, kan deze unieke sfeer en beleving niet worden gerealiseerd. 

  Ook het reeds aangepaste concept - dat we eerder dit jaar aan u voorstelden - werd veelvuldig getoetst aan verschillende scenarioÿs met o.a. reservatiesystemen, vaccinatiebewijzen en sneltests. Het zijn regels die ons momenteel worden opgelegd door het veiligheidscomité bij evenementen voor een groot en zich bewegend publiek, een situatie die zich zeker voordoet tijdens Lichtfeest Lissewege.  

  De opgelegde maatregelen zijn misschien werkbaar voor een evenement op een afgesloten terrein maar niet in het hart van een dorp met actieve inwoners en horeca samen met de duizenden Lichtfeest-bezoekers die op telkens een korte tijdsspanne (tussen 21u30 en 00u00) wandel door de nauwe straatjes.  Voor de optimale beleving en toegankelijkheid van een open en toegankelijk Lichtfeest Lissewege vormen ze een onoverkomelijk obstakel. Deze beslissing was dan ook de enig mogelijke.  

  Stad Brugge, Visit Bruges en organisator Brugge Plus beslisten daarom om de editie 2021 niet te laten doorgaan en verder alle aandacht te richten op volgend jaar.  De 22ste editie van het Lichtfeest komt er dus eindelijk in ‘22. Het wordt een magische cijfercombinatie! 

  Dit jaar kan Lissewege, net als vorige jaren, opnieuw rekenen op een sterk marketingplan om de bestemming Lissewege te promoten. Via de marketingkanalen van Toerisme Brugge (het stadsplan, de website www.visitbruges.be/lissewege, social media, perswerking enz.) worden de troeven volop uitgespeeld. Er komt opnieuw ook aandacht in de Vakantiekrant (Krant van West-Vlaanderen) en een uitgebreide campagne op Focus WTV. We mikken op mooie bezoekersaantallen voor alle ondernemers en een fijne, veilige beleving voor de bezoekers. 

  Met vriendelijke groeten

  Lieve Moeremans - directeur Brugge Plus 

  09-06-2021 om 20:48 geschreven door tlissewegenartje    Foto

  Foto

  Foto

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand of uw foto's naar mij te verzenden.


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  Foto


  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 07-2021
 • 06-2021
 • 05-2021
 • 04-2021
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!