Foto

Deel op Facebook

Foto
Inhoud blog
 • ALLEZ ROULER..........................!!!
 • UPDATE: EUCHARISTIEVIERINGEN TE LISSEWEGE
 • NIEUWS VAN 'TGROENHUYS
 • OKRA ZEEBRUGGE VIERT ZIJN KAMPIOENEN
 • TIJD VOOR VAKANTIE VOOR DE LEERLINGEN VAN DE LISBLOMME
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  deinze
  www.bloggen.be/deinze
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  EXTERNE LINKS

  Foto

  Klik hieronder

  Foto
  Foto
  Instagram
  Foto
  Zoeken in blog

  WELKOM BIJ TLISSEWEGENARTJE

  header
  31-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LISBLOMME OVERHANDIGT EEN CHEQUE AAN ARCADE VZW


  Afgelopen woensdag werd tijdens een korte plechtigheid in de Lisblomme een
  cheque van 2.192,96 Euro overhandigt aan de mensen van "Arcade vzw" die
  kwalitatieve hulp verlenen aan minderjarige kinderen/jongeren in een problematische 
  opvoedingssituatie en hun gezin(nen).


  Deze som werd verzameld tijdens de Kerstmarkt van 2013 in de school waar de
  opbrengst ieder jaar naar een goed doel gaat. Zoals ieder jaar werkten het schoolteam,
  de kinderen, ouderraad, OKRA, FEMMA en KSJ mee aan dit initiatief.

  31-01-2014 om 00:28 geschreven door tlissewegenartje  


  30-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SABINE HELLEPUTTE INFORMEERT.......!
  Uittreksel uit de gemeenteraad van dinsdag 28 januari 2014 

  Zoals men weet is de aanvraag tot stedebouwkundige vergunning verschenen voor het nieuwe fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege.  Omdat ik bij het lezen van het ontwerp van gemeenteraadsbesluit en de toelichtende nota toch enkele bedenkingen had, heb ik volgende vragen gesteld aan de bevoegde schepen (Philip Pierins, SPa).

  1. Op de plannen in het bestek start er een fietspad vanuit het Lisseweegs Vaartje en vanuit Wulfsberge om dan samen te komen aan de oude hoeve.  In uw ontwerp van gemeenteraadsbesluit en de toelichtende nota spreekt U echter van een fietspad vanuit de Lisseweegse Steenweg.  Mogen we er van uitgaan dat het plan en het bestek nog steeds correct zijn en dat U dus de straatnaam dient aan te passen in uw ontwerp van gemeenteraadsbesluit en de toelichtende nota?
  Uit het antwoord van Schepen Pierins kan men enkel opmaken dat hij absoluut niet wist waar het fietspad precies lag.  Meer nog, hij twijfelde aan mijn opmerking.  Persoonlijk vind ik dit absoluut niet kunnen, het stadsbestuur beweert dat ze de leefbaarheid wil garanderen door aktief overleg met de bewoners maar dan blijkt de bevoegde schepen niet eens in staat het fietspad te situeren.  

  2. U spreekt van intelligente openbare verlichting (dit wil zeggen dat de verlichting werkt via bewegingssensoren) , zal deze onderscheid kunnen maken tussen fietsers en eventuele kleine dieren (volgels, konijnen, ratten,....)?
  Schepen Pierins kon hier geen antwoord op geven.

  3. Ik heb toch enkele twijfels over het op elkaar afstemmen van verschillende activiteiten.
  Men wil het fietspad klaar hebben tegen eind juni om zo de stopplaats Zwankendamme begin juli te kunnen afschaffen.  Dit lijkt me nog enigszins haalbaar.  Maar hoe kadert U de bouw van de geluidsbuffer hierin?  Deze buffer grenst onmiddellijk aan het nieuw te bouwen fietspad en vandaar mijn vrees dat tijdens de bouw van de buffer het fietspad infeite weer in een actieve werfzone zal komen te liggen met een nefatse invloed op de veiligheid voor de fietsers.  Verder is er ook steeds beweerd dat vooraleer met de bouw van het nieuwe vormingsstation zou worden begonnen de landschapsbuffer voltooid diende te zijn.  Lijkt het U dan niet zinvoller en veiliger om te wachten met het afschaffen van de stopplaats Zwankendamme en het openstellen van het fietspad tot deze buffer effectief is verwezenlijkt?
  Schepen Pierins bevestigde dat het fietspad niet in een werfzone zou liggen en dat de veiligheid gegarandeerd was.  Toch opmerkelijk dat hij de veiligheid van iets garandeert dat hij infeite niet precies weet liggen.

  Omwille van de “duidelijke” antwoorden van Schepen Pierins heb ik dan toch nog even de VLM gecontacteerd.  Hun antwoord was het volgende :
  “De Stad Brugge en Infrabel hebben de verplichting om een fietspad aan te leggen voor de stopplaats te Wulfsberge mag afgeschaft  worden. Dus wordt nu (normaal vanaf april) het fietspad aangelegd zodat vervolgens aan de aanleg van de sporen kan gewerkt worden, tegelijkertijd zal de geluidsberm aangelegd worden door Infrabel. Vervolgens zal VLM de berm inrichten (beplanten, pad aanleggen, meubilair…) dat zal pas voor 2015 of later zijn.
  De bouwaanvraag voor de aanleg van de sporenbundel en de geluidsberm is voorzien voor dit voorjaar.
  Er is wel afgesproken dat, als het fietspad klaar is, er niet meer met werfverkeer mag over gereden worden. Dit enerzijds omdat het pad niet zou stuk gereden worden en anderzijds voor de veiligheid van de gebruiker. Zowel infrabel als VLM is verplicht dit in de bestekken op te nemen, er zal dan ook strikt op toe gezien worden.”

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat dit iets zal zijn waar we nauwgezet op zullen moeten toezien en heb grote twijfels in verband met de veiligheid van het fietspad tijdens de aanleg en aankleding van de berm.  
  Verder is het ook zeer opmerkelijk dat blijkbaar de bouwaanvraag voor de aanleg van de sporenbundel ook reeds voorzien is voor dit voorjaar.

  Niettegenstaande de beloftes van Infrabel en het gemeentebestuur dat er nieuwe infosessies zouden volgen in verband met de spoordoortocht door Lissewege, kan ik enkel vaststellen dat men dit niet doet en men start met de aanvraag zonder duidelijkheid te scheppen voor onze bewoners in verband met de spoordoortocht door de dorpskern.  Schril contrast met hun voornemen om aktief overleg te plegen met de bewoners.
  Ik hoop jullie hiermee toch wat extra info te hebben verschaft en sta natuurlijk steeds tot jullie beschikking mochten er verdere vragen zijn,

  Sabine Helleputte - Gemeenteraadslid N-VA Brugge

  30-01-2014 om 20:53 geschreven door tlissewegenartje  


  28-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JUF LINDA VOORGEDRAGEN TOT BESTE BOEKENJUF VAN HET JAAR

  Juf Linda in gezelschap van twee juryleden in het leeshuisje

  Onder het thema "Welke juf of meester maakt van alle kinderen echte leesbeesten? Wie verdient een mand vol boeken voor haar of zijn aanstekelijke boekenenthousiasme en -activiteiten op school?"
  Stedelijke Bassisschool "Ter Poorten" heeft juf Linda voorgedragen voor de wedstrijd " beste boekenjuf van het jaar" Linda werd geselecteerd en maandagnamiddag kwam de jury op werkbezoek op school en in het klasje van Linda.

  De jury:
  Gewapend met een camera trekken een aantal journalisten vervolgens naar alle uithoeken van Vlaanderen, op zoek naar de uitgekozen juffen en meesters. Ter plaatse voeren zij gesprekken, nemen ze een kijkje in de klas en in de schoolbibliotheek. Wat zijn de favoriete boeken van deze juf of meester? Op welke manier werken zij met boeken in de klas? Hoe maken zij van hun leerlingen echte leesbeesten?
  Op het slotfeest in mei 2014 wordt de beste boekenjuf/meester 2014 bekend gemaakt.
  Zie voor meer informatie de website.......KLIK HIER!

  28-01-2014 om 21:52 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LISSEWEEGS SPORTNIEUWS


  Bekijk de uitslagen van afgelopen weekend.....KLIK HIER!

  28-01-2014 om 21:47 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VOOR ONZE VORMELINGEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Beste vormelingen en tochtgenoten,

  Zondag is het weer zo ver: de volgende stap in de voorbereiding naar het Vormsel staat op het programma. We komen naar goede (maar vroege) gewoonte weer samen om 9u in het Reyvaertheem. Na een korte toelichting rond het thema van Lichtmis verdelen we ons weer in verschillende groepjes. Deze keer willen we graag eens laten zien hoe een parochie eigenlijk werkt en wie er zoal actief is. We zullen een aantal mensen bezoeken en interviewen die actief zijn in onze parochie. Meer info krijgen jullie zondag wel.
  Aansluitend om 11u is er dan weer de eucharistieviering. Dit keer is het een speciale viering. Tijdens de Lichtmisviering worden ook elk jaar alle gedoopte kindjes en hun ouders van het afgelopen jaar uitgenodigd. Het kan dus wel dat de viering af en toe met enkele babystemmetjes extra klank zal krijgen... maar dat vinden wij echt niet erg.

  Wij kijken er weer naar uit om jullie terug te zien,

  je catechisten Gigi, Kristien, Kris

  28-01-2014 om 20:35 geschreven door tlissewegenartje  


  27-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VOOR ONZE BLOEDGEVERS


  *****************

  27-01-2014 om 23:13 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE OLV KERK


  - Woensdag 29 januari om 8u voor: Omer Van Audenaerde en Bertha Van Audenaerde
  - Donderdag 30 januari om 8u voor: Gaspard Van Den Bryarde en echtg.
  - Vrijdag 31 januari om 8u voor: Loy Hungezeune
  - Zondag 2 februari om 11u: Lichtmisviering met de kinderen gedoopt in 2013 en de Vormelingen van 2014

  27-01-2014 om 22:47 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ TENNISCLUB LISSEWEGE


  Vrijdag laatst hield de plaatselijke tennisclub TC Lissewege hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met de bijhorende drank en hapjes.
  De tennisclub is een club waar zowel jong en oud, recreatieve en competitie spelers zich thuis voelen. Jong en oud kunnen er tevens lessen volgen bij erkende VTV trainers.
  TC Lissewege beschikt over 3 rustige gewrichtsvriendelijke tennisterreinen op het parochiaal speelplein in de Stationsstraat 9
  Ter gelegenheid van de receptie werden enkele van de activiteiten voor het komend jaar voorgesteld.
  - Op vrijdag 21 februari is er terug een mosselfestijn gevolgd door een leuke en ontspannende quiz waarbij ieder deelnemer met een prijs wordt bedacht.
  - Donderdag 6 maart worden de jeugdleden en kandidaat-jeugdleden uitgenodigd voor een namiddag bowlen.
  - Vanaf eind april wordt er terug deelgenomen aan de VTV-interclubcompetitie.
  Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen contact opnemen met het bestuur:
   
  Voorzitter: Jan Pintelon   
  Patentestraat 18   8380 Lissewege    tel. 050/54 55 18
   
  Secretaris, jeugdwerking, interclubleider: Eric Cornille 
  Canadezenstraat 11 8380 Lissewege tel.  050/54 62 06  eric.cornille@gmail.com
   
  Penningmeester: Dany Tavernier  
  Kalsijde Ader 1  8380 Lissewege  tel. 050/54 72 41
   
  Jeugdwerking, Interclubverantwoordelijke, interclubleider: Jan Cornille 
  Scholeksterstraat 9 8380 Lissewege  tel. 050/55 23 41
   
  Bestuurslid, Ere-voorzitter: Jozef Demaré  
  Canadezenstraat 3  8380 Lissewege  tel.  050/54 48 12
   
  Bestuurslid, scheidsrechter: Kimberley Tavernier  
  Kalsijde Ader 1  8380 Lissewege  tel.  0485/355 226 
   
  Neem eens een kijkje op de website: www.tclissewege.be

  27-01-2014 om 22:41 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GROETEN UIT TERREROS(SPANJE)


  Groeten uit "Ronny's Bar" in Terreros(Spanje) met volgens uitbaters Ronny en Tania
   Ballegeer, het beste pintje van de streek!

  27-01-2014 om 09:49 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET WEKELIJKSE GEDICHT DOOR KRISTIN


  *****************

  27-01-2014 om 00:01 geschreven door tlissewegenartje  


  26-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS UIT ZEEBRUGGE


  Nog meer nieuws uit het Zeebrugse......KLIK HIER!

  26-01-2014 om 23:53 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN CAFE' SINT-AMAND

  Afgelopen zaterdag hielden de karabijnschutters "Sport Zwankendamme" hun
  jaarlijkse sire schieting die doorging in café Sint-Amand.
  De titel bij de heren was weggelegd voor Vandebroucke Jimmy, bij de dames:
  David Dolores en sire bij de jeugd was voor: Vandebroucke Kevin!
  (Foto's Eddy Maes)

  26-01-2014 om 22:33 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BLIKVANGER VAN DE WEEK
  Langs het jaagpad aan het Boudewijnkanaal geeft het noodweer van gisterenavond
  deze bovenstaande stevige knaap van een boom rats kunnen afbreken waardoor
  hij dwars over het pad viel! (Foto's Dirk Dhaese)

  26-01-2014 om 22:14 geschreven door tlissewegenartje  


  25-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOOR DE LIEFHEBBERS VAN EEN GOED TONEELSTUK


  De 23ste productie van DAT de scene Dudzele

  25-01-2014 om 17:55 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BIJ ONZE BUREN


  De laatste nieuwsjes uit Zwankendamme......KLIK HIER!

  25-01-2014 om 17:47 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN FEMMA-AVONDWERKING LISSEWEGE


  **************************

  25-01-2014 om 16:19 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GESLAAGDE CURSUS BRIDGE IN LEVENSVREUGDE


  Op vrijdag 11 oktober startte in Levensvreugde een cursus bridge, gegeven door onze dorpsgenoot Pierre Demandt. Vrijdag 24 jan. werd de lessenreeks afgesloten met een tornooi. De 12 cursisten namen het op tegen enkele ervaringrijke genodigden. En hun resultaat mag er zijn : ( namen van de cursisten vet gekleurd )
   1.       Chris Van Driessche – Gody De Paepe 68,75 %
   2.       José Vissers – Eddy Walgrave 58,33 %
   3.        Willy Smets – Aloys Van den Bossche 56,25 %
   4.       Nadya Brandt – Yvonne Vervroegen 55,21 %
   5.       Jean-Pierre Wanquet – Christine Kamerbeek 52,08 %
   6.       Monique Teurlinckx – Anne Muylle 50,00 %
   7.       Annie Decoene – Piet Denorme 43,75 %
   8.       Ludo Dickers – Ghislaine Debast 43,75 %
   9.       Luc Grouwels – Schröder Annen-Marie 41,67
  10.      Freddy Paepe – Ann Lebacq 30,21 %
   
  Het enthousiasme was zo groot, dat op algemene aanvraag een vervolg-lessenreeks werd vastgelegd, die waarschijnlijk op vrijdag 07 feb. van start zal gaan.
  Kandidaten kunnen meer inlichtingen bekomen en zich inschrijven bij :
  Nancy Lamote, Centrumverantwoordelijke LDC Levensvreugde, Lisseweegs Vaartje 43, 8.380 Lissewege – tel. : 050 32 62 80
  Enkele momentopnamen......KLIK HIER!

  25-01-2014 om 13:13 geschreven door tlissewegenartje  


  24-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS UIT ZEEBRUGGE


  Een heel pak nieuws uit Zeebrugge, benieuwd......KLIK HIER!

  24-01-2014 om 22:17 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LISSEWEEGS SPORTNIEUWS


  Bekijk de uitslagen van afgelopen weekend.....KLIK HIER!

  24-01-2014 om 12:35 geschreven door tlissewegenartje  


  23-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HUIS TE KOOP......!

  Huis te koop te Blankenberge
   
  Gang,living,keuken,klein bergruimte onder trap,1 klein en 1 groot slaapkamer,zolder.
   
  Vernieuwd is ramen,voordeur,dak,zolder afgewerkt en uitschuiftrap,keuken(nog zelf installeren) plat dak met koepel,
  keuken met bakstenen afgewerkt en living met stripstenen.
  kleine douche +lavabo kamertje.Als alleenstaande was dit genoeg.Aparte nieuw toilet.
  Elektriciteit en water is vernieuwd.
  Inbegrepen; gaskachel,dampkap,sateliet,boiler,afwasbak+kast.
   
  Binnen nog wat te renoveren.
   
  PRIJS:155.000Euro
   
  Bezichtigen via Immo Cauwe
  050/51 84 20

  23-01-2014 om 21:13 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWJAARSFEEST BIJ OKRA LISSEWEGE-ZWANKENDAMME


  Deze middag hield OKRA Lissewege-Zwankendamme hun traditioneel Nieuwjaarsfeest
  in het Jacob Reyvaertheem. Na de welkomstdrink was het tijd voor een heerlijke
  maaltijd en natuurlijk de lekkere gebakjes niet te vergeten!
  Tijdens de namiddag kon men het jaaroverzicht van de afgelopen activiteiten bekijken
  op het grote scherm. Enkele momentopnamen van deze geslaagde en gezellige
  namiddag met dank aan Daniël Devoldere......KLIK HIER!

  23-01-2014 om 21:00 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWJAARSONTBIJT MET CAVA IN LEVENSVREUGDE


  Deze morgen organiseerde het dienstencentrum "Levensvreugde"een "Nieuwjaarsontbijt
   met Cava". Samen werd er na het klinken op het nieuwe jaar, lekker en gezellig ontbeten 
  met alles er op en er aan in een gemoedelijke sfeer. Enkele foto's.....KLIK HIER!

  23-01-2014 om 20:15 geschreven door tlissewegenartje  


  21-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG VOOR HET FIETSPAD ZWANKENDAMME-LISSEWEGE IS EEN FEIT


  De stedenbouwkundige aanvraag voor het aanleggen van het fietspad
  "Zwankendamme-Lissewege" is een feit. Dit fietspad zal langs de
  Pol Dhondstraat lopen tot aan Wulfsberge te Zwankendamme en heeft
  als doel de treinreizigers van Zwankendamme waar deze stopplaats zal
  verdwijnen met de fiets naar het station van Lissewege te laten rijden om
  daar dan de trein op te stappen. Voorlopig is men er bezig met de
  voorbereidingswerken en is het er dan ook maar een slijkerige bedoening!

  21-01-2014 om 23:42 geschreven door tlissewegenartje  


  20-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE OLV KERK


  - Woensdag 22 januari om 8u voor: Gaspard Van Den Bryarde en echtg.
  - Donderdag 23 januari om 8u voor: Jacob Reyvaert en echtg.
  - Vrijdag 24 januari om 8u voor:Loy Hungezeune
  - Zondag 26 januari om 10.30u:viering van de hele federatie te Zeebrugge
  voor Maurice Verburgh, echtg. Helena Vandepitte en Magdalena Vanlerberghe

  20-01-2014 om 21:15 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPEN BRIEF VAN MATHIJS GODERIS AAN ROGER KESTELOOT, TOPMAN VAN DE LIJN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Vanmorgen kondigde Roger Kesteloot, topman van de Lijn, aan dat het aanbod aan openbaar vervoer in landelijke gebieden geen prioriteit meer is. De Lijn wil het busaanbod in minderbevolkte regio's verder afbouwen en stelt de belbus voor als zaligmakend alternatief. Dit is een slag in het gezicht van iedereen die, zoals ik, in een landelijke (deel)gemeente woont en zich moet behelpen met de bus. Ik weiger akkoord te gaan met een dergelijke kortzichtige visie op openbaar vervoer en schreef dan ook een 'open brief' aan dhr. Kesteloot. Want een duurzaam mobiliteitsbeleid investeert in kwalitatief openbaar vervoer in plaats van de dienstverlening verder af te bouwen.

  Lees hier mijn 'open brief' aan dhr. Kesteloot, directeur-generaal van de Lijn:

  Duurzaam mobiliteitsbeleid is investeren in openbaar vervoer, niet schrappen.

  Geachte heer Kesteloot,
  Met niets minder dan woede en afgrijzen nam ik akte van uw uitlatingen over het openbaar vervoer in landelijke gebieden. Ik verslikte me haast in mijn koffie en heb mijn cornflakes nog amper aangeraakt. “De Lijn wil het aanbod in dunbevolkte gebieden herbekijken”, met andere woorden besparen op plaatsen waar het nu al erbarmelijk gesteld is met het openbaar vervoer. Dit is een slag in het gezicht van iedereen die, zoals ik, in een landelijke (deel)gemeente woont en zich moet behelpen met de bus. 
  Weet u hoe het voelt om afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer voor alles wat je doet? Van die ene of enkele bussen op een dag? Ik weet het wel. En zoals ik zijn er duizenden Vlamingen. Kinderen die naar school gaan, volwassenen die gaan werken, ouderen die om boodschappen willen of naar het ziekenhuis moeten. Veel van de dagelijkse verplaatsingen zijn nu al amper mogelijk met het openbaar vervoer. En u kondigt vrolijk aan dat het aanbod in landelijke gebieden geen prioriteit meer is. Met andere woorden “tirez votre plan”! Merci!
  Argumenten? Het doembeeld van lege bussen die heel Vlaanderen doorkruisen en handenvol belastingsgeld opslorpen. Schrappen die handel! Nochtans, meneer Kesteloot, is een efficiënt en betrouwbaar systeem van openbaar vervoer zéér rendabel en helemaal niet duur in vergelijking met de maatschappelijke meerwaarde. Dat is zeer logisch. We zijn met steeds meer en we moeten ons steeds meer verplaatsen. Al jaren stikken we in onze eigen files en telkens weer wordt de alarmwaarde voor fijn stof overschreden. Als we het openbaar vervoer in Vlaanderen zo kunnen organiseren dat we het volledige grondgebied voldoende dekken is dat veiliger, ecologischer en goedkoper dan dat iedereen in zijn of haar wagen kruipt en in de file gaat gaan staan. Dat is de logica van schaalvergroting.
  Maar de voorwaarde is wel dat het aanbod op een gebruiksvriendelijke en betrouwbare manier georganiseerd is, anders werkt het niet. Niemand wil het risico lopen om met de bus te gaan werken als die vaak te laat komt en af en toe helemaal niet. En dat, geachte heer Kesteloot, is nu net het probleem van uw belbus. Die zijn niet betrouwbaar, ook al zult u misschien het tegendeel beweren, en niet gebruiksvriendelijk. Het systeem van vooraf reserveren werkt niet. Kunt u mij uitleggen hoe ik twee uur voor mijn vertrek kan weten hoe laat ik buiten ben bij de dokter? Ik dacht het niet…
  Het is een vicieuze cirkel: bussen die op slechte uren en maar enkele keren per dag rijden worden weinig gebruikt. U vervangt ze door Belbussen die niet betrouwbaar en niet gebruiksvriendelijk zijn. Gevolg? Nog minder mensen nemen het openbaar vervoer. Goed nieuws! Binnenkort kunt u ook die Belbussen schrappen! Levert u vast betere resultaten op en zo kunt u misschien wel een extra bonusje strikken.
  De gevolgen zijn niet te overzien. Mobiliteitsarmoede is een grove vorm van uitsluiting. Beperkte mobiliteit is een belangrijke factor in armoede, die er -jawel- zéker en vast ook is in die landelijke gebieden. Mensen die zich geen eigen wagen kunnen permitteren kunnen nu al amper gaan werken met het openbaar vervoer. Als het zo door gaat straks misschien helemaal niet meer. Daarom, meneer Kesteloot, ben ik zo vrij u te vragen om u nog eens te bezinnen over deze kwestie. Waarvoor hartelijk dank.
  Met vriendelijke groeten,
  Mathijs Goderis

  20-01-2014 om 20:58 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET TEAM VAN TLISSEWEGENARTJE HIELD HUN JAARLIJKSE NIEUWJAARSDRINK


  Naar traditie hield het team van Tlissewegenartje die jaarlijks meewerkt met
  het Lichtfeest en de Halloweentocht een Nieuwjaarsdrink op hun "Place to be",
  aan de zitbanken langs de Pol Dhondtstraat. Met de nodige hapjes en drankjes
  is meteen hun nieuwe werkjaar in gezet want ze hebben iets in petto waar momenteel
  aan gewerkt wordt en voorlopig nog een verassing blijft tot komende zomer.

  20-01-2014 om 00:43 geschreven door tlissewegenartje  


  19-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS UIT ZEEBRUGGE


  Nieuws uit Zeebrugge met de kampioenenviering bij de petanqueclub 
  "Stella-Maris"......KLIK HIER!

  19-01-2014 om 22:16 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET WEKELIJKSE GEDICHT DOOR KRISTIN


  **********************

  19-01-2014 om 21:42 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BISTRO-RESTAURANT DE VALCKENAERE


  ********************

  19-01-2014 om 01:28 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BIJ ONZE BUREN


  Bekijk de laatste nieuwsjes uit Zwankendamme....KLIK HIER!

  19-01-2014 om 01:19 geschreven door tlissewegenartje  


  17-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OP BEZOEK BIJ EEN WORSHOP IN 'T GROENHUYS


  Deze week was ik op bezoek in onze bloemen- en plantenzaak "'t Groenhuys" waar
  zaakvoerster "Martine" deskundig een tweetal groepen uitleg gaf om een sfeervol
  decoratiestuk te maken tijdens een van deze maandelijkse worshops.

  Wist je dat je tegenwoordig ook online kunt aankopen bij 't Groenhuys...KLIK HIER!


  Enkele momentopnamen tijdens de workshops.....KLIK HIER!

  17-01-2014 om 00:39 geschreven door tlissewegenartje  


  16-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KAMPIOENENVIERING BIJ DE KAARTERS EN DARTS IN LEVENSVREUGDE


  Donderdag 16 januari, vandaag was het terug feest in Levensvreugde, het was
  de jaarlijkse kampioenenviering van de kaarters en darts.
  Het was diensthoofd Nin Raeymaekers die iedereen verwelkomde en het glas hief
  op het nieuwe jaar waarna voorzitter van het OCMW "Dirk Defauw" enkele mensen
  in de bloemetjes wilde zetten en tevens de kampioenen van de kaarters en darts
  een welverdiende prijs mee te geven.


  Na ongeveer 18 jaar van clubleiderschap legt "Roger Tavernier" het bijltje er bij
  neer bij de kaarters, hij was er de spelleider, telde de punten en begeerde het geld.
  "Jenny", zijn echtgenote daarentegen wenst er nog een jaartje bij te doen, zij
  zorgde voor de geschenken. De club ligt haar zo nauw aan het hart dat ze moeilijk
  afscheid kan nemen.
  De kampioen bij de kaarters 2013:
  - Bij de dames: Cecile De Bruycker met 70 punten
  - Bij de heren: Daniël Barremaecker met 74 punten


  Ook werden clubleiders van de darts "Rogier Vermeersch en echtgenote Jeaninne
  Verhelst" voor hun inzet in de bloemetjes gezet!

  De kampioen bij de darts 2013:
  Bij de Heren:
  -1 Raf Tanghe met 195 punten
  - 2 Roger Tavernier met 142 punten
  - 3 Louis Crevits met 142 punten
  Bij de dames:
  - 1 Francine Lonneville met 163 punten
  - 2 Monique Vangampelaere met 145 punten
  - 3 Yvonne Sinnaeve met 135 punten


  Na het officiele gedeelte was het tijd om aan te schuiven voor een heerlijke
  maaltijd gevolgd door een mooie en tevens gratis tombola waarbij iedereen
  prijs had. Enkele momentopnamen.....KLIK HIER!

  16-01-2014 om 23:44 geschreven door tlissewegenartje  


  15-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LISSEWEGENAAR SCHRIJFT BOEK OVER EEN HALVE EEUW BRUGSE POP- EN ROCKMUZIEK


  Antoine De Clerck die tot zijn 26ste jaar in Lissewege gewoond heeft bij zijn
  ouders "Daniël De Clerck en Liliane Coppejans" en momenteel sedert 1998
  in Sint-Andries woont, heeft een schitterend boek geschreven met als titel:
  "BRUPOP" Een halve eeuw pop en rock in Brugge!


  Het is een uniek naslagwerk geworden van 288 bladzijden (op A4-formaat) waarin meer dan 1.000 (groeps)namen op een verhalende manier aan bod komen. Een bijwijlen grappig en ontroerend relaas van artiesten en bands van Brugse oorsprong. Verhalen over succes en tegenslag. Over vriendschap en grote dromen. Rijkelijk geïllustreerd met meer dan 400 foto’s. En met een voorwoord van Belpopkenner Jan Delvaux.
  Het boek is opgevat in twee delen. Deel I bevat het overzicht van de Brugse pop en rock. Per decennium, te starten vanaf de jaren zestig tot vandaag. In deel II staat per letter van het alfabet een muzikant, een groep of een muzikaal ‘iets’ centraal. Op het einde vindt de lezer(es) een uitgebreide namenregister terug.
  Het boek is te koop in de Brugse boekhandels, maar ook verkrijgbaar bij mijn ouders Daniel De Clerck en Liliane Coppejans, Lisseweegs Vaartje 20, tel. 050/54.41.87. en ook te verkrijgen in "Ulysses" Stationstraat, 25 aan de prijs van 29,95euro

  15-01-2014 om 23:44 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN ULYSSES


  Op 14 februari 2014 gaat het evenement: "Burlesque@Ulysses" door met om
  19u: Diner + Live show= 35euro
  22u: Live show= 10euro
  Inlichtingen en reservaties: meulemestercathy@hotmail.com
  Een aanrader voor "Valentijn"
  **********
  Ulysses is er even uit en zal gesloten zijn van 20 januari tot 12 februari 2014
  **********
  Het boek Brupop van lissewegenaar Antoinne De Clerck te koop is
   in Ulysses voor 29,95 euro 
  **********

  15-01-2014 om 23:44 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LISSEWEEGS SPORTNIEUWS


  Bekijk de uitslagen van afgelopen weekend.....KLIK HIER!

  15-01-2014 om 22:44 geschreven door tlissewegenartje  


  14-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KAMPIOENENVIERING KOERSBAL BIJ S-PLUS


  Deze middag ging voor het 12de jaar de kampioenenviering "Koersbal" door van
  onze locale S-Plus in het dienstencentrum Levensvreugde. 

  De kampioenen bij de mannen:
  -----------------------------------------
  1. Eric Silversmet -124 punten
  2. Raf Tanghe - 122 punten
  3. Roger Tavernier - 112 punten

  De kampioenen bij de dames:
  ----------------------------------------------
  1. Alfonsine Leers - 122 punten
  2. Cecile Vandeveire - 120 punen
  3. Mariette Vandeberghe - 119 punten

  Na de officiele uitreiking werd er overgegaan tot het aperitief, gevolg
  door een heerlijke hutsepotsouper met nadien 'een zatteke kaffie en un
  pateetje'. Later in de namiddag werd er nog troumadame gespeeld
  waarbij alle aanwezigen een prijs mee naar huis mochten nemen.


  Een kort fotomoment..............KLIK HIER!

  14-01-2014 om 21:21 geschreven door tlissewegenartje  


  13-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN FEMMA-NAMIDDAGWERKING LISSEWEGE

  FEMMA LISSEWEGE- NAMIDDAGWERKING
  Activiteitenkalender 2014

  13-01-2014 om 23:08 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE OLV KERK


  - Woensdag 15 januari om 8u voor: Omer Van Audenaerde en Bertha Van Audenaerde
  - Donderdag 16 januari om 8u voor: Gespard Van Den Bryarde en echtg.
  - Vrijdag 17 januari om 8u voor: Loy Hungezeune
  - Zondag 19 januari om 11u voor: Gilbert Huyghebaert, Cyriel Vlaemynck, MagdalenaVanhee, Suzanne Vlamynck, Lucien Huyghebaert, Florence Stroobant, Lucien Snebbaut en Urbanie De Rese

  13-01-2014 om 22:55 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEDEDELING VAN ONZE WIJKINSPECTEUR


  Politie-inspecteur "Anouchka Goethals" laat weten dat ze bereikbaar is
  op maandag, donderdag en vrijdag van 8u tot 10.30u in het politiekantoor
  langs de Oude Pastoriestraat, 5 te Lissewege
  Tevens bereikbaar de 2de zaterdag van de maand van 8u tot 11.45
  Meer informatie.....KLIK HIER!

  13-01-2014 om 21:37 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MARKT TE LISSEWEGE BESTAAT 4 JAAR!


  Vanmorgen werden de marktkramers uitgenodigd om het glas te heffen op de
  4de verjaardag van onze wekelijkse maandagsmarkt door voorzitter van de 
  Handelsgebuurtekring Rik Provoost en de Schepen van locale economie "Hilde Decleer".
  De start van de markt was op 18 januari 2010.....!

  Schepen Hilde Decleer:

  Uit contacten met een aantal Lissewegenaars bleek er een intense nood aan de
  oprichting van deze markt. Het kunnen boodschappen doen in de eigen leefwereld
  en omgeving, inzonderheid voor de minder mobiele mens die op deze wijze een
  verre verplaatsing wordt bespaard.
  Ook het sociale aspect is enorm belangrijk, de markt is een plaats waar iedereen
  elkaar kan ontmoeten voor een gezellige kennismaking of een leuke babbel.
  Ook de plaatselijke horeca pikt een graantje mee
  Belangrijk pluspunt voor deze markt blijft het aanbod, alle levensnoodzakelijke
  voedingswaren worden er te koop aangeboden: fruit & groenten, zuivel,
  kip aan het spit, gebraden ribben, vis, verse vleeswaren, brood & banket....
  Zoals men zelf kon ontdekken is de kwaliteit van deze producten uitstekend,
  een kleine markt met alles erop en eraan. 
  Vier jaar geleden werd uitgetest of een markt te Lissewege haalbaar was en
  nu bestaat ze inmiddels reeds 4 jaar wat er op wijst dat ze nodig is!

  13-01-2014 om 21:03 geschreven door tlissewegenartje  


  12-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WERKEN OP HET KABELNETWERK BIJ TELENET
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Telenet wil je nog meer, betere en snellere diensten kunnen aanbieden. Nu én in de toekomst. Daarom zullen we op 17/01 het kabelnetwerk verbeteren bij jou in de buurt.

  Kans op storingen tijdens de werken
  Helaas kunnen deze verbeteringswerken zorgen voor korte onderbrekingen in je tv-, radio-, telefoon- en internetsignaal tussen 07:00 en 16:00 uur.

  We doen ons uiterste best om de hinder zo veel mogelijk te beperken. In elk geval geniet je daarna opnieuw optimaal van al je vertrouwde Telenet-diensten.

  Kun je na de werken niet surfen, tv-kijken of bellen?
  Haal dan de stekker van je modem 2 minuten uit het stopcontact en steek hem er daarna opnieuw in. Wacht tot alle lampjes branden en herstart de toestellen die achter je modem hangen, bv. je computer.

  Heb je ook een apart basisstation om draadloos te surfen?
  Haal dan ook daarvan de stekker, samen met die van je modem, 2 minuten uit het stopcontact. Sluit eerst je modem aan en wacht tot alle lampjes branden. Sluit daarna pas opnieuw je basisstation aan en herstart je computer.
  Heb je ook digitale televisie van Telenet?
  Haal dan 2 minuten de stekker van je Digibox of Digicorder uit het stopcontact en steek hem er daarna opnieuw in.

  12-01-2014 om 23:08 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET WEKELIJKSE GEDICHT DOOR KRISTIN


  ********************

  12-01-2014 om 21:15 geschreven door tlissewegenartje  


  11-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ DE HANDELSGEBUURTEKRING


  Om het 24ste werkjaar van de handelsgebuurtekring goed in te zetten werd afgelopen
  vrijdag een Nieuwjaarsreceptie gegeven in het "Hof Ter Doest".
  Leden, genodigden en een Stadsdelegatie luisterden er naar de toespraak van
  voorzitter "Rik Provoost" die tevens iedereen bedankte voor de medewerking bij de
  activiteiten van afgelopen jaar. Hij hoopt terug op de medewerking van de vrijwilligers,
  handelaars en het Stadsbestuur van Brugge voor de komende activiteiten dit jaar.
  Tijdens de receptie kregen de aanwezigen nog een verassing, een Russische
  buikdanseres gaf er een prachtige en professionele demonstratie waarbij allen
  genoten en zelf een stap waagden om zelf eens te proberen.
  Ook werd onder de aanwezigen een etentje verloot, aangeboden door "Hof Ter Doest"
  die gewonnen werd door Mevrouw Vera de Waegenaere!


  Een momentopname........KLIK HIER!

  11-01-2014 om 23:29 geschreven door tlissewegenartje  


  10-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BIJ ONZE BUREN


  Bekijk de laatste nieuwsjes uit Zwankendamme.......KLIK HIER!

  10-01-2014 om 21:08 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN FEMMA-AVONDWERKING LISSEWEGE  *********************

  10-01-2014 om 20:41 geschreven door tlissewegenartje  


  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BROOD EN BANKETBAKKERIJ HENDRIK


  Hendrik en Mieke van brood- en banketbakkerij Hendrik laten weten dat er terug
  elke zaterdag vanaf 16u verse pistolets en sandwiches te verkrijgen zijn!

  09-01-2014 om 20:32 geschreven door tlissewegenartje  


  08-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BLIKVANGER VAN DE WEEK


  Menig personen laten weten dat het afsluitdeksel van de "CM-directbus'
  hangend aan bistro Saeftinghe, verdwenen is en dat de ingestopte 
  documenten nat kunnen worden bij hevige regenvlagen!

  08-01-2014 om 22:51 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET PLEZANTSTE WANDELCLUBJE VAN LISSEWEGE WANDELT HET NIEUWE JAAR IN


  De eerste wandeling van het plezantste wandelclubje van Lissewege van het nieuwe
  jaar met een lekker opkikkertje tijdens de rustpauze. Iedereen die zin heeft om mee
  te wandelen en te genieten wordt er elke dinsdagmorgen om 9.30u  verzameld
  aan de kerk. Er wordt tevens gewerkt aan de lachspieren.....!

  08-01-2014 om 22:43 geschreven door tlissewegenartje  


  07-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BIJ ONZE BUREN


  De laatste nieuwsjes en uitslagen uit Zwankendamme....KLIK HIER!

  07-01-2014 om 22:47 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE OLV KERK


  - Woensdag 8 januari om 8u voor: Gaspard Van Den Bryarde en echg.
  - Donderdag 9 januari om8u voor: François Reyvaert
  - Vrijdag 10 januari om 8u voor: Constant Van Kersschaever, echtg. en kinderen
  - Zondag 12 januari om 11u voor: Adriaan De Gloyere

  Mededeling parochie: veranderingen van de uren van de vieringen. Vanaf januari 2014 is de viering in "Stella-Maris" op zaterdag om 17.30u en in Zwankendamme om 18.30u!

  07-01-2014 om 22:26 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BENEFIETCONCERT SYRIË 1212, EEN WOORD VAN DANK.......


   Een foto van het benefietconcert afgelopen zaterdag. Het totale eindbedrag van onze inzamelactie bedraagt 640 euro! Storten kan nog altijd op:


  We bedanken het vrijgevige publiek en alle mensen die ook gestort hebben maar niet aanwezig konden zijn op het concert. Ook bedanken we onze ouders, Rita en Daniël Taillaert en Marcelline en Rudy van de VVV voor hun steun bij de organisatie.

  " Céline en Charlotte Virgils, Katrien Peremans, Maryam Tawfiq Marwan en Samir
  Habbal."

  07-01-2014 om 22:02 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BISTRO-RESTAURANT DE VALCKENAERE


  ***************

  07-01-2014 om 21:29 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN FEMMA-NAMIDDAGWERKING LISSEWEGE


  Een derde van de CO2- uitstoot van een gezin hangt samen met eten: de productie, de aanschaf, het verbruik en de verwerking van het afval. Duurzaam eten begint met duurzaam kopen. Je niet laten verleiden door ingevlogen aardbeien of aardbeien uit kassen, maar voor aardbeien van Belgische bodem gaan. En die vind je van mei tot juni, niet in het hartje van de winter. Deze eenmalige activiteit leert je met een aantal keukenprincipes een duurzaam verschil te maken.
  Uitgangspunt is seizoenskoken. We frissen op welke groenten in welk seizoen thuishoren en welke culinaire mogelijkheden ze in hun mars hebben. We maken verrassende combinaties, kiezen voor gedurfde smaken, ontdekken vergeten groenten en verwerken die in eenvoudige gerechtjes.

  07-01-2014 om 20:11 geschreven door tlissewegenartje  


  06-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TE HUUR: "RUIME HANGAR" LANGS DE ZEEBRUGGELAAN
  Ruime hangaar te huur gelegen langs de Zeebruggelaan met een oppervlakte
   van 150 a 200 vierkante meter. 
  Volledig water en wind dicht. Elektriciteit is aanwezig. 
  Is volledig leeg en meteen beschikbaar !

  Contactgegevens Caroline 0498/36 01 18

  ********************

  06-01-2014 om 17:42 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET WEKELIJKSE GEDICHT DOOR KRISTIN


                       Van alle tijden…

  Hoe zeer ‘t oude jaar haar brein ook ontvlucht,
  temeer sluit zij het voor ‘t nieuwe af. 
  Alleen en eenzaam is zij. Niemand die zich meldt 
  wat zij ook niet verwacht, waarom zou ze…,
  Enkel ‘t ademen van de honden is ‘t enige gerucht

  Haar geest verhaalt dat ’t nu altijd zo zal zijn
  zolang ze nog leeft. Niemand kan zich inleven, 
  niemand weet hoe zwaar die stilte weegt 
  om zich altoos verlaten te voelen in hartenpijn.

  Zij blijft wachten, een kwartier, een half uur,
  is enkel blij voor de honden, vredig al in slaap.
  En zij? Zij wil vergeten, gaat ook maar naar bed, 
  trekt de telefoonstekker uit en fluistert tot de muur:

                         ‘ tot volgend jaar …’  

                                                  kristin - van 2013 naar 2014. 

  *************

  06-01-2014 om 00:24 geschreven door tlissewegenartje  


  05-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE KERSTPERIODE IS VOORBIJ


  Onze kerstboom gaat voor een jaartje terug opgeborgen worden en tevens
  ook de vele Kerst- en Nieuwjaarskaarten die we mochten ontvangen!

  05-01-2014 om 23:16 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS UIT ZEEBRUGGE


  De jaarlijkse kerstboomverbrandig op het strand van Zeebrugge....KLIK HIER!

  05-01-2014 om 21:08 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BENEFIETCONCERT TEN VOORDELE VAN SYRIË 1212
  Afgelopen zaterdag ging er een benefietconcert ten voordele van de Syrische
  vluchtelingen of  "Syrië-1212" in het Kunsthuys "Den Engel". De aanwezigen konden 
  er genieten van Westerse oude muziek en Oriëntaalse klanken gebracht door:
  " Céline en Charlotte Virgils, Katrien Peremans, Maryam Tawfiq Marwan en Samir
  Habbal. De inkom was er gratis, maar men kon deze campagne van "Syrië-1212" 
  steunen met een vrijwillige bijdrage!

  05-01-2014 om 12:58 geschreven door tlissewegenartje  


  03-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN BIJ ONZE BUREN


  De laatste nieuwsjes uit Zwankendamme......KLIK HIER!

  03-01-2014 om 20:31 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACTIVITEITEN LEVENSVREUGDE

  Cursus "Leren werken met de computer voor beginners".
  Start donderdagmorgen (5 lessen) vanaf donderdag 30 januari tot 27 februari 
  van 8.45 – 11.45 u.

  Deze cursus richt zich tot mensen die nog nooit hebben gewerkt met de computer. De basis van het leren werken met de computer komt aan bod. 
  Dit gaat van opstarten van de computer, tot muisoefeningen. 
  Toetsbordoefeningen en kennis maken met programma’s.

  Deelname: gratis (maximum 12 personen)
  Inschrijving: is vereist


  "Cursus I-pad"
  Vrijdag 7 februari tot 9 mei (10 lessen)
  van 8.30 – 11.45 u.

  De iPad is een in 2010 geïntroduceerde tablet-pc van het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple. Net zoals de iPhone en de iPod touch bevat de iPad een multi-touchscherm, waardoor deze met de vingers is te bedienen.
  In deze 10 lessenreeks leer je alle mogelijkheden die aan de i-pad verbonden zijn.
  Basishandelingen met je IPad, mailen, surfen, de standaard apps gebruiken, nieuwe apps downloaden, foto’s maken, beheren en verwerken, muziek en video op je IPad weergeven.
  Deze cursus biedt u de mogelijkheden te leren kennen zonder dat u een i-pad hoeft aan te kopen.
  Er zijn er 10 ter beschikking. Mensen die zelf een i-pad hebben mogen die natuurlijk gebruiken.

  Deelname: € 56 voor de cursus/  € 23 voor boek (is niet verplicht)
  Inschrijving: is vereist


  "Creatief Sjaals knopen"
  Dinsdag 28 januari om 14.30 u.

  Nu het buiten weer wat kouder wordt, is het hoog tijd om je sjaals terug uit de kast te halen. Het is echter niet altijd makkelijk om die op een originele manier te knopen. Ontdek tijdens de namiddag een klassieke, nonchalante, stoere en zakelijke stijl.Wie een beetje creatief is weet z'n sjaal op 1001 verschillende manieren te dragen. Hoog tijd dus om de sjaals boven te halen.
  Deelname: €2  (koffie inbegrepen)
  Inschrijving: is vereist

  Ontspanning "Nieuwjaarsontbijt met cava"
  Donderdag 23 januari om 8.30 u.

  2014 is begonnen en mag gevierd worden.
  Daarom organiseren we voor iedereen een leuke bijeenkomst vroeg in de morgen.
  Samen lekker en gezond ontbijten met een toast op het nieuwe jaar.
  Iedereen is van harte welkom.

  Deelname: € 7
  Inschrijving: is vereist

  Vaste activiteiten......KLIK HIER!

  03-01-2014 om 20:15 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RFC LISSEWEGE NODIGT UIT  ************

  03-01-2014 om 18:53 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE ACTIVITEITENKALENDER VAN JANUARI 2014


  Bekijk de activiteiten voor januari 2014.....KLIK HIER!

  03-01-2014 om 18:39 geschreven door tlissewegenartje    Foto

  Foto

  Foto

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand of uw foto's naar mij te verzenden.


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  Foto


  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 08-2021
 • 07-2021
 • 06-2021
 • 05-2021
 • 04-2021
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 11--0001


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!