Foto

Deel op Facebook

Foto
Inhoud blog
 • KUNSTENAAR SERGE BRAEM EXPOSEERT IN DE SINT-LEO DE GROTEKERK TE ZWANKENDAMME
 • FEESTJE EN AFSCHEID VAN HET ZESDE LEERJAAR IN TER POORTEN
 • BINNENKORT GELD AFHALEN IN DE WINKEL
 • ZOMERS TUSSENDOORTJE IN DE TUIN VAN ONZE BIB
 • SCHEPEN BLONTROCK: 'IK DROOM VAN IETS GROOTS IN LISSEWEGE
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  rammeke
  www.bloggen.be/rammeke
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  EXTERNE LINKS

  Foto

  Klik hieronder

  Foto
  Foto
  Instagram
  Foto
  Zoeken in blog

  WELKOM BIJ TLISSEWEGENARTJE

  header
  25-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EVENTJES UIT DE RUNNING

  kanker

  Er wordt momenteel dagelijks gespeculeerd wat er gaande is met mij. Volgens enkelen
  lig ik reeds op sterven, volgens anderen dan weer zou ik een ongeneeslijke ziekte
  hebben. Allerlei antwoorden die dagelijks bij de mensen gehoord worden.
  Ik zal dan maar zelf uitleg geven zodat er verder geen misverstanden ontstaan.
  Ik zal ongeveer 7 dagen uit de running zijn om een darm-tumor te verwijderen in
  de dikke darm. Na vele onderzoeken zouden er geen uitzaaingen zijn maar
   zal verder toch opgevolgd worden. Zo.....ik lig voorlopig nog niet op sterven
  en zal trachten verder nieuwsjes te publiceren vanuit de kliniek.

  25-08-2019 om 10:48 geschreven door tlissewegenartje  


  22-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUCHARISTIEVIERINGEN


  - Zondag 25 augustus om 11u voor: Loy Hungezeune
  - Woensdag 28 augustus om 8u voor: Gaspard Van Den Bryarde en echtgenote
  - Donderdag 29 augustus om 8u voor: Loy Hungezeune
  - Vrijdag 30 september om 8u voor: Jacob Reyvaert en echtgenote
  - Zondag 1 september om 11u voor: Valére De Zaeyer en Godelieve Dendooven

  Zondag 25 augustus om 10u: doopsel van Vic, zoontje van Sean Staelen en Bo Vyvey
  Zondag 25 augustus om 12u: doopsel van Ines, dochtertje van Pieter Gadeyne en Heidi Dewulf

  22-08-2019 om 23:30 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOLG DE BRUGSE GEMEENTERAAD VIA LIVESTREAM


  Sinds februari 2019 zijn de zittingen van de Brugse gemeenteraad via livestream te volgen. 
  Via het uitzenden van de gemeenteraad wil het stadsbestuur de burger een vlotte inkijk geven in het democratisch proces.Sinds jaar en dag kunnen burgers de gemeenteraad in het stadhuis komen volgen, nu kan dat dus ook van thuis uit, of van op verplaatsing, via pc, tablet of smartphone.
  De uitzendingen worden gestreamd op het YouTubekanaal van Stad Brugge www.youtube.com/user/destadbrugge/videos 
  Je komt er ook door in het zoekveld van YouTube ‘Livestream gemeenteraad Brugge’ in te tikken.

  Ook de website van de Stad neemt de uitzendingen over. Surf daarvoor naar www.brugge.be/degemeenteraad .
  De livestream is best te bekijken via browsers als google chrome of firefox. Ook na afloop van de gemeenteraad is de stream via YouTube nog te (her)bekijken.
  De eerstkomende gemeenteraad heeft plaats op dinsdag 27 augustus 2019.

  22-08-2019 om 23:21 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WANDELEN MET BUURTHUIS D'OUDE STOASIE TE ZEEBRUGGE


  wandelen met d'oude stoasie!
  Onze volgende wandeling gaat door op maandag 2 september 2019 om 9.30 uur, tramhalte Heldenplein We wandelen via de dijk naar de lichtenlijn-brug en de Vuurtorenweiden ,verder naar het stationsplein , richting Laguna Beach en  Duinbergens charmantste hoekjes met een maximaal behouden duinreliëf, terug via de dijk naar de tramhalte,  er word een stop voorzien . 
  Vertrek 9.15 Zeebrugge vaart , 9.17 Zeebrugge dorp ,9.25,  Start wandeling tramhalte Heldenplein Heist , om 9.30 uur, ( opgepast vanaf 1 september gewijzigde tramuren , om de 15 minuten.)
  Er is een warme maaltijd te verkrijgen in dienstencentra d'oude staesie , voor de prijs van 6.00 euro , te bestellen tot woensdag 28 augustus, enkel in het dienstencentrum. 
  Menu 1: Minestronesoep.    Varkenskrepinette, duivelsaus, vichywortelen, gekookte aardappelen.    Witte chocomousse. 
  Menu 2: Minestronesoep.    Alaska Pollak, Duglérésaus, Bistromix, Puree.    Witte chocomousse. 

  Vriendelijke groeten ,
  Willy, Romain, Marleen en Annemie, Jaqueline,Karoline, Kimberly
  PS, : hesje niet vergeten , 

  22-08-2019 om 23:15 geschreven door tlissewegenartje  


  20-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEEWEEGSE TRAPPERS ORGANISEREN EEN BBQ SUMMER PARTY


  ********************************

  20-08-2019 om 23:53 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DROMENVANGERS IN DE POL DHONDTSTRAAT NOG TOT HALF SEPTEMBER TE BEZICHTIGEN


  Na de breiwerken, gezichten, nestkastjes en vlinders ging het team van 't Lissewegenartje
  dit jaar voor dromenvangers. Deze indiaanse overlevering in verscheidene grote's, kleuren
   en materialen, al dan niet zelf gemaakt of gepimpt hangen in een 40 tal bomen in de
  Pol Dhondtstraat. Deze tentoonstelling is nog te bezichtigen tot half september.
  Het team van 't Lissewegenartje kreeg bij dit project de medewerking van de
  bewoners van de Pol Dhondtstraat, de leerlingen van Ter Poorten, vrienden, familie en
  zeker niet te vergeten onze organisator van de jaarlijkse beeldenroute: "Gratien Dendooven.
  Ook nog onze dank aan Marina van het feestcomité voor het papierwerk.

  20-08-2019 om 23:31 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPGELEGDE VOORWAARDEN VOOR VERBREDING EN VERDIEPING VAN HET BOUDEWIJNKANAAL


  Brugge, maandag 19 augustus 2019 - ​Eind vorig jaar werd door de MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeehaven) een aanvraag ingediend voor het verbreden en verdiepen van het Boudewijnkanaal. Stad Brugge diende hiervoor in het voorjaar 2019 een advies te geven aan de Vlaamse overheid.  Het is die Vlaamse overheid die beslist over het al dan niet vergunnen van het project en de op te leggen voorwaarden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) hoopte toen dat de Vlaamse overheid het advies integraal zou overnemen en zo een evenwicht vinden tussen de economische belangen van de haven en de leefbaarheid van de polderdorpen. Ondertussen heeft de Vlaamse regering beslist om de omgevingsvergunning voor de uit te voeren werken toe te kennen, en er worden heel wat bijzondere voorwaarden opgelegd om de hinder naar de omwonenden te beperken en het effect op het milieu binnen de perken te houden.

  Buurtbewoners

  Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Ik ben blij dat ook de Vlaamse overheid, samen met ons de bezorgdheden van de inwoners van Lissewege en Zwankendamme met betrekking tot de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal deelt. Aan de ene kant wil de stad de haven ten volle tot ontwikkeling laten komen zodat de stad en haar inwoners ook de voordelen plukken van een bloeiend economisch weefsel in de haven. Bijkomende werkgelegenheid is uiteraard heel belangrijk, maar het moet hand in hand gaan met het milieu en de leefbaarheid in de woonkernen van Lissewege en Zwankendamme. We blijven erover waken dat de buurtbewoners trouwens goed en blijvend moeten geïnformeerd worden over alle werken. Er is tijdens de werkzaamheden een (groen) telefoonnummer beschikbaar, waar omwonenden terecht kunnen ingeval zij hinder van de werkzaamheden ondervinden, zodat er snel en gepast kan ingegrepen worden door de bedrijven die de werken zullen uitvoeren, want de leefbaarheid in de dorpskernen moet steeds vooropgesteld worden!”

  Geluidsoverlast

  Geluidsoverlast voor de buurtbewoners, zowel tijdens de aanlegfase als tijdens het latere gebruik van de terminal, kan niet getolereerd worden. Zo wilde de Stad vermijden dat er ook ’s nachts gewerkt wordt of dat bepaalde machines en werktuigen gebruikt worden die overlast kunnen veroorzaken, zeker als er alternatieven bestaan om de werken stiller uit te voeren. Het verbod om geen werken tijdens de nacht uit te voeren, heeft de Vlaamse overheid echter niet overgenomen. Wel dient de aanvrager de lawaaierige werkzaamheden (indrijven damplanken, laden en lossen schepen,…) te beperken tot de dagperiode (7u tot 19u). Ingeval daarvan wordt afgeweken, moet de stad Brugge daar voorafgaand van op de hoogte gebracht worden, met de melding van de motivatie waarom de werken niet binnen de dagperiode kunnen gebeuren en gedurende welke periode welk geluidsdrukniveau veroorzaakt zal worden. 

  Voorwaarden

  Volgende voorwaarden uit het advies van de Stad Brugge werden wel integraal overgenomen:
  Geen gebruik van een dieselhamer voor het indrijven van damplanken, maar gebruik maken van een luchthamer om lagere geluidsniveaus te bekomen 
  Opleggen van een snelheidsbeperking (20 km/u) op de werfsite met het oog op het beperken van trillingen naar de omgeving toe alsook minimaliseren van opwaaiend stof. De zones waar gereden wordt dienen ook zo effen mogelijk te zijn om het effect van trillingen te beperken.
  Schepen die gebruikt zullen worden voor het laden en lossen mogen enkel gebruik maken van brandstoffen die maximaal 0.1% zwavel bevatten en enkel gebruik te maken van LNG of Distallate Marine Oil (MGO/MDO) met het oog op het beperken van de luchtemissies. 
  Walstroomfaciliteiten dienen voorzien te worden in de nabestemmingsfase om ervoor te zorgen dat de schepen hun scheepsmotoren kunnen afschakelen tijdens het aangemeerd liggen. 
  Periodiek wordt de samenstelling van de bagger- en ruimingsspecie opgevolgd, met het oog op het inschatten van het risico op geurhinder 
  De aanvrager dient de nodige maatregelen te voorzien om een rattenplaag te voorkomen en, indien nodig, een gespecialiseerde firma te contacteren om de gepaste maatregelen te nemen.

  Meer info: mbz.be

  BRON: Erik Clyncke...... Eigen Berichtgeving - Radio Exclusief

  20-08-2019 om 12:18 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BO VICKERY STELT HAAR EERSTE BOEK VOOR: 'NIETS IS WAT HET LIJKT...HET WITTE DORP'

  Vicky Boerjan met haar naam als fabulant 'Bo Vickery'

  Veel belangstelling bij de voorstelling van 'Bo Vickery' haar eerste boek in 'Aurora'.

  Vicky Boerjan (Bo Vickery), jarenlang kabinetschef van de gouverneur van West-
  Vlaanderen heeft tijdens haar afwezigheid door een burn-out haar eerste boek
  geschreven. Het is een triller over een seriemoordenaar. Bo Vickery heeft haar eigen
  Lissewege als inspiratiebron genomen en tracht een aantal mysteries over het
  witte dorp te ontrafelen. De voorstelling van haar nieuwe boek ging door in
  'Aurora' op het marktplein.


  Wil je exclusief de verborgen symboliek in de OLV-kerk van Lissewege met eigen ogen zien ?
   "Zie wat je nog niet gezien had"
  Na dit bezoek ga je nooit zomaar meer een kerk binnen. Een rondleiding met auteur Bo Vickery waarbij enkele dingen uit het boek
   'Niets is wat het lijkt. Het witte dorp' toegelicht worden, gekruid met enkele legendes uit het witte dorp.
  Deel opbrengst is voor de kerkfabriek voor de restauratie schilderij H. Cecilia.
  Duur : 1 uur. Prijs : 5 euro/persoon


  20-08-2019 om 00:59 geschreven door tlissewegenartje  


  19-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CLUBTORNOOI BIJ PETANQUECLUB LISSEWEGE


  Donderdag 15 augustus organiseerde Petanqueclub Lissewege hun jaarlijks 
  traditioneel tornooi voor de leden.
  De dag werd gestart met een heerlijke BBQ om vervolgens over te gaan 
  tot het tornooi. De 20 deelnemers hebben gestreden om de trofee. De
  winnaar van het tornooi is bij de Heren: Edmond Depape, 
  bij de Dames : Anny Vandamme.
  Alle deelnemers werden met een mooie prijs bedacht.

  Enkele sfeerbeelden door Magda & Daniël......KLIK HIER!

  19-08-2019 om 12:35 geschreven door tlissewegenartje  


  18-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.21 STE KEER LICHTFEESTEN TE LISSEWEGE


  Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond stonden er te Lissewege al voor de 21ste keer bocalen met theelichtjes, vuurspuwers, lichtkorven en dwaallichten. Het Lichtfeest is een spektakel van licht, vuur, muziek, zang en kunst  die een bijzondere sfeer in het dorp creëert. Normaal trekt het Lichtfeest jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers, maar de regen zette dit jaar een domper op de beleving waardoor er minder bezoekers waren. Nieuw dit jaar was de medewerking van de leerlingen van Ter Poorten in samenwerking van 'De Batterij'.
  Gebruikelijk deden wij navraag bij enkele bezoekers die voor de eerste keer kwamen en enkelen die reeds jaren trouwe bezoeker waren. Voor de meeste mensen die voor de eerste keer kwamen vonden het prachtig terwijl sommige trouwe bezoekers het maar povertjes vonden. Zo bijvoorbeeld het Valerius De Saedeleerpad was stikdonker en gevaarlijk om te vallen. Veel bezoekers vroegen zich af of er geen parking in de directe  omgeving kon voorzien worden. Zo terug weer pro en contra waar mischien Brugge-Plus rekening moet bij houden. 

  Enkele sfeerbeelden................KLIK HIER of.................HIER!

  Zie ook beelden van Focus-WTV......................KLIK HIER!

  18-08-2019 om 22:22 geschreven door tlissewegenartje  


  17-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS UIT ZEEBRUGGE


  Nieuwsjes uit Zeebrugge..............KLIK HIER!

  17-08-2019 om 19:43 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GRATIS CURSUS EHBO EN HELPER


  RODE KRUIS DUDZELE-ZEEBRUGGE-DAMME

  Graag nodigen wij U uit tot het volgen van onze gratis cursus EHBO en HELPER; in  totaal 12 lessen.

  EHBO= 6 lessen
  HELPER= 12lessen
  Men kan de cursus volgen vanaf 16 jaar, verder geen leeftijdgrens.
  De lessen gaan door elke maandagavond vanaf 20.00 u tot 22.00 u met een kleine tussenpauze.
  De start van de eerste les is op maandag 23 september 2019 in ons Rode Kruis lokaal, Dudzeels Opperhof 18 a te Dudzele 8380
  Op het einde van de lessenreeks volgt een examenproef , gevolgd door uitreiking van brevetten, dit op onze nieuwjaarsreceptie  februari 2020
  Inschrijvingen en info bij:
  PIETERS Annie, verantwoordelijk communicatie en werving
  tel 050/339421  gsm 0486/694965
  email: annie.pieters.rodekruis@telenet.be

  17-08-2019 om 18:50 geschreven door tlissewegenartje  


  13-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERZAMELING IN DE KIJKER: 'DE HEKSJES VAN RUDI'


  Op http://www.hetnieuwsvandaag.be stond te lezen:

  "Verzameling in de kijker: de heksen van Rudi uit Lissewege"

  LISSEWEGE - Rudi Huyghebaert is in het ganse noorden van Brugge gekend als de man achter de blog 't Lissewegenartje. Wat velen wellicht niet weten is dat hij ook verzamelaar is van heksjes. Hij heeft er intussen al meer dan honderd verzameld. 
  Meer lezen.................KLIK HIER!

  13-08-2019 om 23:39 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BLIKVANGER VAN DE WEEK


  Zonder woorden!

  13-08-2019 om 23:24 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VZW 'T ZWIENEKOT PRESENTEERT: 'DE NACHT VAN LISSEWEGE'


  Vzw ’t Zwienekot, preus gelik een zak slunsen, presenteert…

  'De Nacht van Lissewege'

  “Een exclusieve uitgaansbelevenis vol ambiance en verrassingen waar Lisseweegse 
  volksfiguren en iedereen uit de wijde omgeving hun vriendschap kunnen vieren
   in totally over de top en crazy evenement.”

  Wanneer? Zaterdag 31 augustus van 18u - 5u
  Waar? Loods Frebo (oude kazerne Lissewege)
  Wat? Het wordt een totally-over-the-top en crazy avond met special acts,
   een optreden van Sam Gooris, drankjes én ongetwijfeld vele hilarische momenten.
   We starten met een gezellig diner (beenhesp à volonté) om 18u en vanaf 21u 
  halen we onze beste dans-moves boven.

  Tickets................KLIK HIER!

  13-08-2019 om 22:59 geschreven door tlissewegenartje  


  12-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN DE BRUGSE WELZIJNSVERENIGING 'DE BLAUWE LELIE'


  De Brugse welzijnsvereniging 'De Blauwe Lelie' gaat nog meer inzetten op flexibele en dringende kinderopvang. Ouders die door omstandigheden op zoek zijn naar opvang op zaterdag, voor hun kind(eren) in de leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar, kunnen terecht in het kinderdagverblijf. In De Blauwe Lelie en Stampertje kunnen er bovendien een aantal gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar terecht die dringend op zoek zijn naar kinderopvang.

  12-08-2019 om 23:21 geschreven door tlissewegenartje  


  10-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS VAN HUYZE SAEFTINGHE


  De Lichtfeesten komen eraan... Wij hebben speciaal voor jullie een aangepaste kaart gemaakt zodat we jullie vlot kunnen bedienen om erna te kunnen genieten van het spektakel.

  We werken uitzonderlijk vrijdag en zaterdag met 2 shiften. Eerste shift start om 18h tot 20h en het tweede van 20h tot ...h.

  Wensen jullie nog een plaatsje om te kunnen genieten van de “feesten” gelieve telefonisch te reserveren op het nr : 050/736025

  Groetjes en tot snel.

  Het Saeftinghe team 

  10-08-2019 om 23:43 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STORMSCHADE IN ONS DORP

  Foto Dorine Vandepitte

  Door de hevige wind vandaag was hier en daar schade aangericht.
  Het dak van de 'Lisblomme' was los gekomen en men moest de brandweer laten komen.
  Ook in de oude pastorietuin achter de kerk hebben enkele kunstwerken schade geleden.  Foto's Eric 'T Jonck

  10-08-2019 om 23:08 geschreven door tlissewegenartje  


  08-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUCHARISTIEVIERINGEN


  - Zondag 11 augustus om 11u voor Jacob Reyvaert en echtgenote
  - Woensdag 14 augustus om 8u voor: René Galle en Albertine Dhondt
  - Donderdag 15 augustus om 8u voor: Constant Robaey
  - Vrijdag 16 augustus om 8u voor: Omer de Vriendt
  - Zondag 18 augustus om 11u voor: Amedée Van Den Berghe en Lydie Cocquyt, Fernand Van Den Berghe

  08-08-2019 om 10:37 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFOMOMENT IN HET KADER VAN DE WEEK VAN DE BUURTSPORTCARAVAN


  Grotere afbeelding...............KLIK HIER!

  Infomoment 20/08/2019 sport
  In het kader van de week van de Buurtsportcaravan. Is er een infomoment georganiseerd voor kinderen, jongeren en hun ouders die in Zwankendamme en Zeebrugge. Verschillende organisatie nemen hieraan deel

  08-08-2019 om 10:30 geschreven door tlissewegenartje  


  06-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OP WANDEL LANGS DE BEELDENROUTE
  Vandaag 6 augustus maakten Pasar Oostkust, d'Oude Stoasie en het wandelclubje van
  Levensvreugde een gezamelijke wandeling langs de Lisseweegse Beeldenroute.

  06-08-2019 om 21:41 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVERLIJDENSBERICHT


  ******************************

  06-08-2019 om 21:00 geschreven door tlissewegenartje  


  05-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EENENTWINTIGSTE MAAL LICHTFEESTEN IN ONS DORP

  Hopelijk is het stukken beter dan vorig jaar met de jubileum-editie (inwoners van Lissewege)

  Een keer per jaar staat het witte dorp in het teken van het licht en daar zorgen tal van artiesten en de bewoners van Lissewege voor. De combinatie van muziek, installaties met vuur en licht, straattheater en de honderden kaarsjes in het dorp zorgen voor een intieme en gezellige sfeer. 

  De leerlingen van de Stedelijke Basischool Ter Poorten presenteren dit jaar twee mooie installaties waar ze tijdens het schooljaar intens aan gewerkt hebben. 

  Het hele programma speelt zich af langs een feeëriek parcours door het dorp en is helemaal gratis.

  PRAKTISCH:
  Vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus 2019 , van21u tot 23u30

  05-08-2019 om 22:12 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BLUES, SOUL & ROOTSMUSIC IN AURORA LISSEWEGE

   Georganiseerd door Aurora - Lissewege en GeertRecycleert live music

  05-08-2019 om 21:53 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CURSUS BASIS NAAIEN IN DIENSTENCENTRUM LEVENSVREUGDE


  Cursus basis naaien

  maandagavond van 18.00- 21.20 uur – maandag 30 september 2019 tot 8 juni 2020

  INSCHRIJVEN:
  LDC Levensvreugde
  Nancy Lamote
  Lisseweegs Vaartje 43, 8380 Lissewege
  tel: 050/32 62 80

  In de les komen verschillende werkstukken aan bod, met verschillende moeilijkheidsgraad, afhankelijk van de ervaring van de cursist. Naast de nodige technieken wordt er uitvoerig aandacht besteed aan het gebruik van de naai- en andere machines of apparaten en krijg je ook inzicht in de grondstoffen en hulpgrondstoffen (soorten stoffen, naaimateriaal, kleefbare tussenvoering, knopen, ritsen, linten …).

  Bij de basis naaien, start je van nul. Met een paar basisstukken zoals een hippe zak, een barbecueschort, kimono, pyjama en een rok, krijg je in één jaar een brede basiskennis. 

  Vereiste voorkennis: geen 

  Mee te brengen de eerste les: potlood, gum, lat en schaar 

  Maximum : 14 personen

  Prijs : 183 euro voor een volledig schooljaar. Aankoop stoffen is voor de cursist.

  We beschikken over nieuwe naaimachines.

  Alle leeftijden zijn welkom !

  05-08-2019 om 21:40 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SMARTHPHONE VOOR BEGINNERS


  Smarthphone voor beginners

  donderdagvoormiddag 19 september van 9-12 uur
  Inschrijven:

  LDC Levensvreugde
  Nancy Lamote
  Lisseweegs Vaartje 43, 8380 Lissewege
  tel: 050/32 62 80

   Heb je ook een nieuwe telefoon aangekocht en weet je nog niet goed hoe die te gebruiken ?
  Dan is deze cursus de oplossing.

  Je leert:

  - bellen en berichten sturen,
  - je berichten beheren,
  - met veegbewegingen je toestel gebruiken
  - iets opzoeken op het internet
  - een e-mail lezen en versturen,
  - apps zoeken, installeren en gebruiken.

  Het gaat over 15 lessen van 3 uur.
  gratis!

  05-08-2019 om 21:30 geschreven door tlissewegenartje  


  04-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEKENDE GEZICHTEN OP DE ROMMELMARKT TE DUDZELE  ************************************

  04-08-2019 om 22:10 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFRABEL PLAATSTE EEN BEWAKINGSCAMERA AAN DE OVERWEG


  Infrabel plaatste onlangs een mobiele bewakingscamera aan de overweg.

  Volgens een opgezochte tekst van Infrabel zou het niet gaan voor overtredingen aan de overweg.
  Het gaat om technische camera’s om de stiptheid van de treinen te verbeteren. “Het zijn als het ware onze ogen waarmee we vanop afstand een overweg in de gaten kunnen houden. Nee, geen Big Brother die spiedt naar overtredingen, maar een camera die gebruikt wordt tijdens een storing aan een overweg. Zo’n storing wordt opgemerkt in het seinhuis en wordt onmiddellijk doorgegeven aan het ‘RIOC’ (Rail Infrastructure Operations Center). Dat is een meldingskamer van Infrabel waar alle alarmen van storingen aan onze spoorinfrastructuur verzameld worden. Specialisten analyseren de alarmen en bekijken dan de beelden van de betrokken overweg, op voorwaarde uiteraard, dat er een camera staat. Zo krijgen we bijkomende informatie over de storing en kunnen we kostbare tijd winnen. De eerste cruciale analyse wordt vanop afstand gedaan, waardoor we niet eerst iemand ter plaatse moeten sturen”

  04-08-2019 om 21:56 geschreven door tlissewegenartje  


  01-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZITBANK LANGS HET NIEUWE PAD

  Foto Eric 'T Jonck

  Binnenkort komt er een zitbank aan de waterplas langs het nieuwe fiets- en wandelpad
  tussen Lissewege en Zwankendamme. Hopelijk wordt dit weer geen verzamelplaats van
  zwerfvuil. Het is tegenwoordig erg geworden!

  01-08-2019 om 20:36 geschreven door tlissewegenartje  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OOIEVAARS BEZOEKEN WEIDE AAN RESTAURANT 'TER DOEST'  Na een telefoontje van Gratien Dendooven haaste ik mij naar restaurant 'Ter Doest'
  waar 15 ooievaars in de weide aan de parking zaten. Kwamen zij van 'het Zwin'?,
  we weten het niet. Gratien zei me dat er daags voordien 4 ooievaars waargenomen waren.
  Voor de liefhebbers van natuurfotografie is het moment om eens langs te komen.

  01-08-2019 om 20:12 geschreven door tlissewegenartje    Foto

  Foto

  Foto

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand of uw foto's naar mij te verzenden.


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  Foto


  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 08-2021
 • 07-2021
 • 06-2021
 • 05-2021
 • 04-2021
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 11--0001


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!