Foto
Zoeken in blog

Inhoud blog
 • sos nummers,noodnummers
 • Myasthenia Gravis
 • Myasthenia gravis
 • in de huisartspraktijk
 • feiten
 • Myasthenia Gravis
 • diagnose
 • symptomen
 • beleid
 • aandachtspunten
 • consultatie en verwijzing
 • literatuurlijst
 • Erfelijkheid,zwangerschap
 • adressenlijst
 • Fatigue, Sleep and Myasthenia Gravis
  Categorieën
 • aandachtspunten (1)
 • adressen en tel nrs (1)
 • beleid (1)
 • consultatie & verwijzing (1)
 • diagnose (1)
 • erfelijkheid, bevalling (1)
 • feiten (1)
 • huisarts in de praktijk (1)
 • inleiding (2)
 • literatuurlijst (1)
 • NHG en downloads (1)
 • symptomen (1)
 • video bibliotheek (3)
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • Het boek CHATEAU ERASMUS
 • een fijne woensdag

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in het MG Gastenboek

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Rondvraag / Poll
  Ik leid aan Myastenia Gravis
  ja
  nee
  weet niet
  Bekijk resultaat

  Hoofdpunten blog fietsplezier
 • Wielrennen Journaal Fietsplezier
 • Wielrennen NOS Sport Nieuws
 • NOS Sport Wielrennen nieuws
 • NOS Sport Wielrennen nieuws
 • Fiets Nieuws en Acties
 • Fietskampioen Kim
 • 2012 Tour de France stage 3 finish crash & interview
 • Tour de France crashes 2012
 • 100th Tour de France - Official Trailer - #TDF #TDF100
 • UCI Press News
 • Fietstochten Actueel Nieuws
 • Fietsen voor een goed doel
 • Fietsroutes Azië
 • Fietsroutes Zuid Amerika
 • Fietsroutes Noord Amerika
 • Fietsroutes Zwitserland
 • Fietsroutes Zweden
 • Fietsoutes Tsjechië
 • Fietsroutes Spanje
 • Fietsroutes Slowakije
 • Fietsroutes Slovenië
 • Fietsroutes Portugal
 • Fietsroutes Oostenrijk
 • Fietsroutes Noorwegen
 • Fietsroutes Luxemburg
 • Fietsroutes Italië
 • Fietsroutes IJsland
 • Fietsroutes Ierland
 • Fietsroutes Hongarije
 • Fietsroutes Groot-Brittannië
  Hoofdpunten blog hooikoortsinfo
 • Wat is Hooikoortsweer
 • tv nieuws teletekst hooikoorts
 • Zorg en welzijn Nieuws Labels
 • Pollen Nieuws Yahoo
 • Hooikoorts Pollen Nieuws
 • specialisme allergologie links
 • paracetamol en astma
 • allergie preventie baby en kind
 • allergievrij beddengoed
 • luchtverversing luchtreinigers
 • Allergie tips
 • 10 manieren om allergien te bestrijden
 • Begrippenlijst
 • zonneallergie
 • voetschimmel
 • voedselallergie
 • soja allergie
 • nikkel allergie
 • melkallergie
 • latex allergie
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  vbassenede
  www.bloggen.be/vbassen
  Myasthenia Gravis
  Myasthenia Gravis
  Myasthenia Gravis
  07-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beleid

  Be l e id

  Algemeen


  • Zorgcoördinatie

  De neuroloog is voor de begeleiding en de (medicamenteuze) behandeling in de regel de
  hoofdbehandelaar. Wanneer de patiënt (in een stabiele fase van de ziekte) geruime tijd zonder klachten is, kunnen
  de behandeling en begeleiding worden overgenomen door de huisarts (bijvoorbeeld voor het uitschrijven van
  herhalingsrecepten). Bij verergering van de symptomen is bijstelling van het beleid door de neuroloog geïndiceerd.

  • Diagnostiek thymoom

   Na het stellen van de diagnose is beeldvormend onderzoek (meestal een CT-scan) i.v.m.
  het opsporen van een thymoom noodzakelijk. Als bij aanvullend serologisch onderzoek antilichamen tegen
  dwarsgestreepte skeletspieren worden aangetoond, is de kans op aanwezigheid van een thymoom groter.

  • Screening op geassocieerde ziekten

   Door het verhoogde risico op een andere auto-immuunstoornis, wordt bij klinische verdenking (d.w.z. niet routinematig gescreend op ziekten zoals reuma, SLE, psoriasis en schildklieraandoeningen.

  Specialistische medicamenteuze behandeling

  • Cholinesteraseremmers

   Myasthenia gravis wordt primair behandeld met cholinesteraseremmers. Door remming van
  acetylcholinesterase (het enzym dat acetylcholine afbreekt) ontstaat een relatief overschot van acetylcholine in de
  synaps. 


  Hierdoor wordt het effect van acetylcholine op de overgebleven ACh-receptoren vergroot. De voorkeur gaat
  uit naar pyridostigmine. Het werkt snel en kort: ongeveer ½ uur tot 3 à 4 uur na inname. Het is raadzaam het tijdstip
  van inname te relateren aan de grootste fysieke inspanning.

  Bijvoorbeeld: een half uur voor de maaltijd zodat de kauwen slikklachten tijdens het eten verminderen. Er bestaat een
  langwerkende vorm die voor de nacht gegeven kan worden. Deze vorm is echter niet geregistreerd.

  Afgestemd op de individuele reactie wordt een (onderhouds-) behandelschema met over de dag verdeelde doses
  opgesteld. Dit is maatwerk door de neuroloog.

  Het is van belang dat zowel de specialist als de huisarts alert zijn op de bijwerkingen die kunnen optreden bij overdosering.
  Mogelijke bijwerkingen van cholinesteraseremmers zijn:

  diarree en maagdarmkrampen, overmatig transpireren en in uitzonderingsgevallen zelfs bronchospasme (cave: de
  astmatische/COPD-patiënt). Wanneer deze bijwerkingen optreden, kan het beste atropine worden voorgeschreven
  door de huisarts of door de specialist.

  In normale dosering geeft deze antagonerende medicatie geen bijwerkingen.

  Eventuele spontane remissie kan men vaststellen door de behandeling met cholestineraseremmers op proef geheel
  te staken.


  • Immunosuppressiva


   Als cholinesteraseremmers onvoldoende effectief zijn, worden corticosteroïden en eventueel andere immunosuppressiva
  (zoals azathioprine) voorgeschreven.

  Het betreft bij steroïden een lange termijn behandeling (d.w.z. geen stootkuur). Het effect van corticosteroïden is na 10-30 dagen te verwachten. De behandeling met azathioprine geeft pas na enkele maanden(!) zichtbaar resultaat.

  Voor een overzicht van de bijwerkingen van de corticosteroïden (o.a. hypertensie, hyperglykemie) en azathioprine (o.a. neutropenie/
  thrombocytopenie, misselijkheid/braken) wordt verwezen naar www.fk.cvz.nl. Met name bij immunosuppressieve
  behandeling is het, vanwege de goede mogelijkheid van (spontane) verbetering, van belang om de dosering
  langzaam af te bouwen en de patiënt met de laagst mogelijke dosering te behandelen. Veranderingen in
  de dosering van de corticosteroïden kan tot ernstige ontregeling van MG leiden.

  • Intraveneuze immunomodulatie


  Bij een (dreigende) myasthene crisis wordt plasmaferese toegepast. Het bloedplasma van de patiënt wordt bij deze behandeling
  vervangen door donorplasma of een synthetisch plasmavervangingsmiddel. Een alternatief is intraveneuze
  toediening van gammaglobuline. Na ongeveer een week treedt het effect op. Antilichamen worden echter
  opnieuw aangemaakt. Het effect van deze behandelingen is daarom kort (15-30 dagen). Deze behandelingen zijn
  intensief: meestal 6 keer plasmaferese in 2 weken tijd. Daarom worden ze alleen toegepast in noodgevallen en
  ter voorbereiding op een operatie. Bij hoge uitzondering worden deze behandelingen, met name de intraveneuze
  toediening van gammaglobuline, periodiek (bijvoorbeeld iedere 4 weken) toegepast.

  Specialistische behandeling


  Myasthene crisis


  • In geval van een myasthene crisis moet de patiënt direct kunstmatig beademd worden om verstikking te
  voorkomen. Door tegelijkertijd plasmawisseling toe te passen en prednison te geven kan een periode van
  kunstmatige beademing meestal tot één of twee weken beperkt worden.

  Thymectomie

  • Gegevens over de resultaten van thymectomie bij MG zijn met name experience-based. Indicaties voor een
  thymectomie zijn op basis van deze ervaringen:

  - gegeneraliseerde MG zonder thymoom bij patiënten ouder dan 10 jaar en jonger dan 50 jaar op het moment
  van ontstaan van de ziekte.

  In deze groep treedt bij tenminste 35% volledige genezing op. Daarnaast is er bij nog eens 40% van de
  patiënten sprake van verbetering van de klachten. Bij de overige 25% blijft de situatie min of meer gelijk.

  De verbetering treedt niet direct op. Het effect is na ongeveer een jaar te evalueren;

  - aanwezigheid van een thymoom, ongeacht de leeftijd  van de patiënt.

   Invasieve groei of uitzaaiingen zijn dan de redenen een thymectomie te verrichten mits het operatierisico acceptabel is.

  Door de operatie zullen de klachten niet verminderen. Er kan soms zelfs een toename van de klachten optreden.

  Geneesmiddelen die de MG-symptomen beïnvloeden

  • Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat zij de verschijnselen van MG kunnen verergeren (zie Bijlage Tabel 1).

  Narcose

  • Bij MG geldt een contra-indicatie voor verschillende anesthetica (zie Bijlage Tabel 1), maar met name voor
  spierverslappers. Het is van belang dat de anesthesist hiervan op de hoogte is
  .
  Niet-medicamenteuze behandeling

  • Zorgcoördinatie

   In de meeste gevallen kan MG effectief medicamenteus behandeld worden. Soms komt het voor
  dat de symptomen zo ernstig zijn dat deze het dagelijks functioneren en/of het participeren in de maatschappij
  belemmeren en is paramedische behandeling in de eerste lijn geïndiceerd.

  Multidisciplinaire behandeling door een revalidatieteam is slechts in uitzonderingsgevallen nodig
  (zie Consultatie en verwijzing).

  • Ptosis

  Indien de patiënt last heeft van hangende/ zakkende bovenoogleden kan een bril met zogenaamde
  ptosishaakjes uitkomst bieden. Bij stabiele MG met ptosis zonder dubbelzien kan de patiënt verwezen worden naar
  de oogarts of plastisch chirurg voor een correctie van het bovenooglid.

  • Diplopie

   De patiënt kan bij dubbelzien naar een opticien verwezen worden voor o.a. getinte glazen, een
  occluderende contactlens of een prismabril.

  • Spraak- en slikproblemen

   Bij een stabiele patiënt met spraak- en slikproblemen kan de logopedist de patiënt hulp
  bieden bij het omgaan met deze problemen.

  • Gebits- en tandvleesproblemen

   Door zwakte van de tongspieren blijven voedselresten makkelijk in de mond achter en door spierzwakte van de bovenste
  extremiteiten gaat tandenpoetsen moeizamer. Patiënten met MG hebben daarom een grotere kans op cariës en
  tandvleesproblematiek. De tandarts en de mondhygiënist kunnen bij patiënten met moeilijk behandelbare
  tongspierzwakte zorgen voor regelmatige controles en/of behandeling.


  • Nekspierzwakte   Bij het hangen van het hoofd door nekspierzwakte kan een orthopedisch instrumentmaker een halskraag aanmeten.

  • Beperkingen ADL


   De ergotherapeut kan adviezen geven met betrekking tot de dagelijkse activiteiten en de daarbij
  benodigde hulpmiddelen.

  • Verminderde lichamelijke conditie

   De snel wisselend optredende vermoeidheid en spierklachten kunnen aanleiding zijn tot een verminderde algemene lichamelijke
  conditie en verandering in het leefpatroon. Er moet dan naar een nieuw functioneel evenwicht tussen belasting
  en belastbaarheid worden gezocht. Meestal is er geen contra-indicatie voor het verrichten van inspanning (wat
  vaak gedacht wordt). Wel zal de patiënt eerder zijn of haar fysieke grenzen bemerken. De fysiotherapeut kan gerichte
  adviezen geven over het onderhouden van de lichamelijke
  conditie van de patiënt.

  • Psychosociale problematiek

   De huisarts let op signalen die kunnen wijzen op een te grote belasting van de patiënt, zijn/haar partner en/of het gezin.

  De patiënt zal geregeld een beroep moeten doen op mensen in zijn/haar omgeving.
  Soms zijn er ook consequenties voor het werk en het sociale leven.

  De maatschappelijk werker kan bij psychosociale problematiek begeleiden.

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:55 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:beleid
  Tags:beleid myasthenia gravis,thymoom,cholinesteraseremmers, cholisterine,pyridostigmine,cholinesteraseremmers,copd patient,bronchospasme,azathioprine,corticosteroiden,thrombocyptopenie,intraveneuze immunomodulatie,gammaglobuline,myasthene crisis,thymectomie


  Foto

  Zoeken in blog


  Archief per week
 • 03/05-09/05 2010
 • 05/04-11/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !  Startpagina !

  Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!


  Hoofdpunten blog liefdenetwerk
 • Belgie Websites over Gezondheid
 • Belgie Vertalen en Woordenboeken - online woordenboeken
 • Belgie Alles over dieren en huisdieren
 • Belgie Websites speciaal voor jongeren en kinderen
 • Belgie overzicht Naslagwerken Vraag en Antwoord
 • Belgie Media: Televisie & Radio Overzicht
 • Belgie :Opzoeken van adressen, telefoonnummers en bedrijven
 • Provincies, politiek en vakbonden in Belgie
 • Overheidsdiensten in België, Vlaanderen en Brussel
 • NGO Websites Hulporganisaties Goede Doelen Belgie
 • Teken de petitie tegen het Politiegeweld
 • goede doel bloemen
 • Stop de EURO PARLEMENT Miljarden Verspilling en Fraude
 • Stop #MONSANTO Informatie dossier en websites PETITIE
 • Laat uw stem gelden en vecht mee tegen dierenmishandeling
 • Teken de petities voor het basisinkomen!
 • Petition bring all those who rape to justice and stop the violence against women.
 • Petities voor een betere humane wereld
 • Amber help mee en red kinderlevens!
 • stop the violence against women.

  Hoofdpunten blog alternatievegeneeskunde
 • Zoeken Search
 • Verenigingen/Organisaties
 • Tip
 • A.Vogel
 • VSM noemt het zelfgenezend vermogen van de mens Pure Lijfkracht
 • Wat is Telepathie?
 • Aura reading en healing
 • Aloe Vera bevat minstens 6 antiseptische bestanddelen waaronder : lupeol, salicylzuur, phenol, ureumstikstof, kaneelzuur en zwavel.
 • Geneeskunde Boeken Bestsellers
 • Boeken New Age

  Hoofdpunten blog modenieuws
 • Deel dit blog- share modenieuws
 • The best love tips
 • What is Twitter Learn the Basics
 • Modenieuws
 • Mode Catwalk Nieuws Blog

  Hoofdpunten blog weerdienst
 • 10 EURO COUPON CADEAU ACTIE
 • Amazon Tip
 • Weerwoord Be Weerwoord RSS Weerwoord, forum over weer en klimaat
 • The Weather Channel: National Weather Outlook
 • Buienradar Meetstations gegevens

  Hoofdpunten blog modenieuws
 • Deel dit blog- share modenieuws
 • The best love tips
 • What is Twitter Learn the Basics
 • Modenieuws
 • Mode Catwalk Nieuws Blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  domeinen
  www.bloggen.be/domeine

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!