Foto
Zoeken in blog

Inhoud blog
 • sos nummers,noodnummers
 • Myasthenia Gravis
 • Myasthenia gravis
 • in de huisartspraktijk
 • feiten
 • Myasthenia Gravis
 • diagnose
 • symptomen
 • beleid
 • aandachtspunten
 • consultatie en verwijzing
 • literatuurlijst
 • Erfelijkheid,zwangerschap
 • adressenlijst
 • Fatigue, Sleep and Myasthenia Gravis
  Categorieën
 • aandachtspunten (1)
 • adressen en tel nrs (1)
 • beleid (1)
 • consultatie & verwijzing (1)
 • diagnose (1)
 • erfelijkheid, bevalling (1)
 • feiten (1)
 • huisarts in de praktijk (1)
 • inleiding (2)
 • literatuurlijst (1)
 • NHG en downloads (1)
 • symptomen (1)
 • video bibliotheek (3)
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • Het boek CHATEAU ERASMUS
 • een fijne woensdag

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in het MG Gastenboek

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Rondvraag / Poll
  Ik leid aan Myastenia Gravis
  ja
  nee
  weet niet
  Bekijk resultaat

  Hoofdpunten blog fietsplezier
 • Kim
 • Stichting Landelijk Fietsplatform Links
 • Tour de France 2021: Stage 21 Highlights
 • Fietskampioen Kim
 • 2012 Tour de France stage 3 finish crash & interview
 • Fietstochten Actueel Nieuws
 • Fietsen voor een goed doel
 • Fietsroutes Azië
 • Fietsroutes Zuid Amerika
 • Fietsroutes Noord Amerika
 • Fietsroutes Zwitserland
 • Fietsroutes Zweden
 • Fietsoutes Tsjechië
 • Fietsroutes Spanje
 • Fietsroutes Slowakije
 • Fietsroutes Slovenië
 • Fietsroutes Portugal
 • Fietsroutes Oostenrijk
 • Fietsroutes Noorwegen
 • Fietsroutes Luxemburg
 • Fietsroutes Italië
 • Fietsroutes IJsland
 • Fietsroutes Ierland
 • Fietsroutes Hongarije
 • Fietsroutes Groot-Brittannië
 • Lange afstands fietsroutes door Europa
 • Fietsroutes Griekenland
 • Fietsroutes Frankrijk
 • Fietsroutes Finland
 • Fietsroutes Duitsland
  Hoofdpunten blog hooikoortsinfo
 • Wat is Hooikoortsweer
 • tv nieuws teletekst hooikoorts
 • Zorg en welzijn Nieuws Labels
 • Pollen Nieuws Yahoo
 • Hooikoorts Pollen Nieuws
 • specialisme allergologie links
 • paracetamol en astma
 • allergie preventie baby en kind
 • allergievrij beddengoed
 • luchtverversing luchtreinigers
 • Allergie tips
 • 10 manieren om allergien te bestrijden
 • Begrippenlijst
 • zonneallergie
 • voetschimmel
 • voedselallergie
 • soja allergie
 • nikkel allergie
 • melkallergie
 • latex allergie
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  jennyenwill
  www.bloggen.be/jennyen
  Myasthenia Gravis
  Myasthenia Gravis
  Myasthenia Gravis
  07-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.in de huisartspraktijk

  Zeldzame spierziekten in de praktijk:


  Hoe raakt de huisarts op de hoogte?

   

  Huisartsen weten heel goed van zichzelf dat het onmogelijk is om hun kennis van alle zeldzame aandoeningen op peil te houden of te brengen. Maar de patiënt met zo’n zeldzame ziekte wil natuurlijk wel bij zijn huisarts terechtkunnen met zijn problemen. Er is nu een oplossing bedacht voor deze situatie, waarbij de patiënt de huisarts zelf voorziet van relevante, door het NHG ontwikkelde informatie. Aan de hand van vier zeldzame spierziekten is getest hoe dit in zijn werk kan gaan.
  Je kunt niet alles weten…


  Er bestaan duizenden zeldzame ziekten, en niemand kan verwachten dat de huisarts daarover optimaal geïnformeerd is en goede voorlichting of een adequate begeleiding kan geven. Maar voor de patiënt is – na de diagnosestelling en behandeling door de specialist – een goed geïnformeerde huisarts van essentieel belang om zijn eigen zorg zo lang en goed mogelijk te managen. Want ook bij zeldzame ziekten is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener. De patiënt gaat immers naar de huisarts voor de medische handelingen die niets met zijn zeldzame aandoening te maken hebben, en voor de ‘gewone’ ziekten die hem treffen. Ook zal de huisarts een rol hebben in de begeleiding naar het levenseinde als de aandoening terminaal is.


  Als de diagnose van een zeldzame ziekte eenmaal is gesteld en een eventuele behandeling is gestart door de specialist, keert de patiënt weer terug naar de huisarts. Een aantal deskundigen – de specialist, de revalidatiearts, de patiëntenvereniging – hebben hem dan al ruim voorzien van voorlichting over zijn aandoening. En via internet wordt waarschijnlijk nog een fikse berg aanvullende informatie over het ziektebeeld verkregen. Kortom, de patiënt betreedt als een deskundige op zijn eigen gebied de spreekkamer en verwacht nu van de huisarts dat deze hem verder kan helpen. En daar gaat het mis.


  Het is voor beide partijen frustrerend als de huisarts geen of onvoldoende kennis heeft van de aandoening van de patiënt. Het probleem lijkt uitzichtloos, want het heeft geen zin om huisartsen te bedelven onder informatie over ziekten waarmee zij waarschijnlijk nooit te maken krijgen.


  De patiënt als informatiedrager


  Om huisartsen beter toe te rusten voor de begeleiding van mensen met een zeldzame ziekte, hebben de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) en het NHG de handen ineengeslagen.
  De VSN had al langer ervaring met ‘de patiënt als informatiedrager’. Al tien jaar wordt gewerkt met speciale informatiepakketten voor huisartsen over circa twintig spierziekten. De VSN-leden zijn daar blij mee en nemen de pakketten massaal mee naar hun huisarts. Maar de informatie was onvoldoende toegesneden op de behoeften en mogelijkheden van de huisarts. De huisartsen gaven dat ook aan:

  ze willen graag informatie ontvangen, maar moeten er wel snel mee aan de slag kunnen in de setting van de praktijk.
  In samenwerking tussen VSN en NHG is daarom specifiek op huisartsen gericht informatiemateriaal ontwikkeld over vier zeldzame spierziekten, te weten amyotrofe laterale sclerose (ALS), Duchenne spierdystrofie, myotone dystrofie en postpoliomyelitissyndroom. Uitgangspunt bleef dat de patiënt zelf de informatie over zijn ziekte meeneemt bij het maken van een afspraak voor een eerste (her)bezoek aan de huisarts. De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats!
  Kort en bondig


  Het informatiemateriaal is uitgetest in een pilotproject. Het bevat een beknopte beschrijving van de ziekte en het beloop daarvan. In kort bestek worden de belangrijkste aandachtspunten genoemd. In een bijlage staan verwijsadressen van relevante specialisten. De huisarts kan nu de rol vervullen die de patiënt van hem verwacht: hij kan vragen beantwoorden, adequaat verwijzen en een monitorfunctie vervullen. En de patiënt heeft dicht bij huis iemand in wie hij vertrouwen kan hebben.
  Het is een simpel concept, en uit de pilot bleek dat het werkt. Het moet alleen nog in de (huisartsen)praktijk worden gebracht.
  De taak van de huisarts


  In de eerste fase van het project is geïnventariseerd welke taken de huisarts heeft bij zeldzame ziekten. Het te ontwikkelen informatiemateriaal moest immers zo nauw mogelijk aansluiten bij diens praktijkvoering. Via interviews met patiënten en diverse specialisten (een neuroloog, kinderarts, revalidatiearts en een ‘beademingsarts’) is nagegaan welke verwachtingen zij koesterden jegens de huisarts. Ook is onderzocht welke informatiebehoefte de huisartsen hebben op het gebied van neuromusculaire ziekten. En via een groepsinterview is gekeken naar wat de huisartsen zelf als hun taak zien. Uitkomst van dit alles was een overzicht van taken van huisartsen bij de begeleiding van neuromusculaire aandoeningen, een lijst van minimaal noodzakelijke informatieonderwerpen en suggesties voor de vormgeving en aanlevering.


  De ziekten op een rij


  Vervolgens is het feitelijke informatiemateriaal ontwikkeld. De vier genoemde ziekten verschillen onderling sterk qua erfelijkheid, progressiviteit, debuut, ernst en aard van de klachten.

   

  Duchenne spierdystrofie is een erfelijke ziekte die zich bij kinderen openbaart rond de leeftijd van 4 jaar. Als gevolg van de progressie raken alle ledematen verlamd en de hart- en longfuncties aangedaan.

  Gemiddeld overlijden Duchenne-patiënten op 26-jarige leeftijd.

   

  Myotone dystrofie heeft een zeer grillig karakter. De ernst kan sterk variëren en ook de klachten lopen erg uiteen. Deze erfelijke ziekte treft vaak zowel ouders als kinderen, waarbij de kinderen veel ernstiger zijn aangedaan.

   

   ALS en het postpoliosyndroom komen beide bij volwassenen voor. ALS kent een zeer progressief verloop.
  De vier brochures over deze aandoeningen zijn geschreven door een basisarts van de VSN en vervolgens bewerkt door een huisarts/staflid van de NHG-sectie Patiëntenvoorlichting. Daarna zijn ze inhoudelijk beoordeeld door stafleden van de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, medisch specialisten met als aandachtsgebied neuromusculaire ziekten en vertegenwoordigers van de VSN. De brochures hebben een vaste indeling die ruwweg aansluit bij die van de NHG-Standaarden: feiten, symptomen, beleid, consultatie en verwijzing. Daarnaast zijn er brieven voor de patiënt, voor de praktijkassistente en voor de huisarts zelf.

   

  Wat vond de huisarts er zelf van?


  Bureau Els Eijssens Advies uit Bloemendaal werd gevraagd onderzoek te doen onder huisartsen en patiënten naar de bruikbaarheid van het informatiemateriaal. In totaal zijn elf huisartsen geïnterviewd. Voorafgaand daaraan ontvingen ze een pakketje bestaande uit de brochure over de betreffende spierziekte en de drie genoemde brieven voor patiënt, praktijkassistente en huisarts.


  De huisartsen hadden doorgaans zeer grondig naar het materiaal gekeken en droegen zinvolle feedback aan, zowel op de hoofdlijnen als op de details. Ze meenden unaniem dat de brochures goed bijdragen aan het doel waarvoor ze zijn gemaakt: het verbeteren van hun zorg voor patiënten met zeldzame spierziekten, en het wegnemen van een mogelijk gevoel van onmacht, onwetendheid of onzekerheid bij de huisarts. Ook waren ze positief over de omvang, leesbaarheid en toegankelijkheid van de brochures. Een sterk punt vonden ze dat de patiënt de informatie zelf meeneemt; dit helpt bij het in gesprek raken over de ziekte.

   

  De huisartsen hadden diverse suggesties voor het opbergen van de brochures: in de map ‘Terminale zorg’ of ‘Neurologie’, of in een van de mappen ‘Specialismen’. Goede tip was om de informatie aan de patiënt te ‘koppelen’ in het elektronisch patiëntendossier door op de attentieregel in het HIS de brochure te vermelden.


  Effect op het beleid


  Een van de geïnterviewde huisartsen meende alerter te zullen zijn op de progressiviteit van de ziekte. Koude-intolerantie was hem niet bekend als symptoom. Deze arts zou ook specifieker verwijzen bij de vele klachten die kunnen optreden. Een andere huisarts gaf aan dat hij geen aanleiding zag tot een ander beleid. Wel was er het besef dat het werk van de revalidatiearts heel belangrijk is en dat je als huisarts vooral een rol hebt als er op dat front gaten vallen.

  Daarom werd een goed contact met specialisten belangrijk gevonden. Bij weer een andere huisarts en diens postpolio-patiënt speelde de problematiek ten tijde van het interview niet sterk omdat er op dat moment weinig symptomen waren. Ook hier attendeerde de brochure echter wel op het belang van een goede communicatie met de betrokken (para)medisch specialisten.


  De mening van de patiënt


  Het is de bedoeling dat mensen met een spierziekte – van wie 50 tot 80 procent lid is van de VSN – na de diagnose het huisartsenpakket aanvragen bij de VSN. Vervolgens kunnen ze de informatie zelf aan de praktijk afgeven bij het maken van een afspraak. Het idee hierachter is dat de huisarts zo de tijd krijgt om alle informatie door te lezen voordat hij daarover in gesprek gaat. Sommige patiënten waren wat aarzelend over deze manier van overhandigen, maar de meeste vonden het wel haalbaar mits de verstandhouding tussen de huisarts en de patiënt goed is.
  Hoe verder?


  Samenvattend zijn de vier brochures positief beoordeeld door zowel huisartsen als patiënten.

   

  De suggesties tot verbetering zullen worden verwerkt, waarna de brochures vanaf april als volgt beschikbaar zijn:


   in papieren vorm (voor patiënten) via de VSN;
   in digitale vorm via de websites van het NHG (http://nhg.artsennet.nl) en de VSN (www.vsn.nl).


  Adressen van gespecialiseerde behandelcentra zijn te verkrijgen via de website www.spierziekten.nl en via de Spierziekten Infolijn (0900-5480480). Daar is ook meer gedetailleerde informatie over de diverse specifieke spierziekten te vinden. (AS)
  Ton Drenthen, senior-wetenschappelijk medewerker NHG-sectie Preventie en Patiëntenvoorlichting. Met dank aan Anja Horemans en Erik van Uden van de VSN en aan Els Eijssens.

   

   

  07-04-2010 om 16:07 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:huisarts in de praktijk
  Tags:hoe raakt de huisarts op de hoogte, myastheia gravis in de praktijk,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.feiten

  Vóórkomen

  Prevalentie

   De prevalentie van myasthenia gravis in Nederland is naar schatting 1/10.000 inwoners. Er zijn in
  Nederland ongeveer 1.500-2.000 patiënten. De huisarts met een normpraktijk van 2.500 patiënten die dertig jaar
  werkt, ziet gemiddeld één patiënt met MG.

  • Incidentie In Nederland wordt MG jaarlijks bij ongeveer 100 nieuwe patiënten vastgesteld.

  • Leeftijd MG kan op iedere leeftijd beginnen. Bij vrouwen is dit meestal tussen het 20e en 30e levensjaar. Nogal eens
  begint MG bij vrouwen kort na een zwangerschap. Bij mannen begint de ziekte meestal tussen het 40e en 60e
  levensjaar.

  Geslachtsverdeling

   MG komt 2x zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Boven de leeftijd van 60 jaar komt MG juist
  vaker bij mannen voor.

  Erfelijkheid en etiologie

  • Myasthenia gravis is een verworven aandoening. Er is geen duidelijke erfelijke factor bekend. Echter,
  familieleden van patiënten met MG hebben een licht verhoogde kans om eveneens MG te krijgen. Ook andere
  auto-immuunaandoeningen (o.a. hyper-/hypothyreoidie, reuma, SLE, psoriasis) kunnen vaker voorkomen bij
  patiënten met MG en hun familieleden.

  • De spierzwakte ontstaat ten gevolge van een autoimmuunproces waarbij de fysiologische afbraak van de acetylcholine(ACh)-receptoren in de neuromusculaire overgang wordt versneld door IgG-antilichamen.

  De afbraak verloopt dan zo snel dat de fysiologische aanmaak achterblijft en er een netto tekort aan functionele
  receptoren ontstaat. Bij het ontstaan van het autoimmuun proces speelt de thymus waarschijnlijk een
  belangrijke rol. Bij patiënten met MG wordt veelvuldig een thymoom of thymushyperplasie geconstateerd.

  Varianten

  • Oculaire vorm

  Bij 15% van de patiënten blijven de verschijnselen beperkt tot de oogmusculatuur.

  • Gegeneraliseerde vorm

  Bij deze vorm zijn ook aangezichts- en bulbaire (slik- en spraak/tong- en keel)
  spieren, de spieren van de armen, benen en romp (en soms ook de ademhalingsspieren) aangedaan.

  Beloop

  • Myasthenia gravis begint vaak geleidelijk in de loop van weken tot maanden, maar kan ook in een langzamer of
  sneller tempo optreden.

  • Bij minstens 80% van de patiënten begint de ziekte met een zwakte van de spieren van de ogen, het
  gezicht, de tong of de keel. Er kan dan sprake zijn van ptosis, dubbelzien, onverstaanbaar spreken, slik- en
  kauwstoornissen. Bij de overige patiënten begint de zwakte in de spieren van armen en benen.

  • In de eerste jaren verloopt MG meestal grillig. Ongeveer 3-5 jaar na het begin van de ziekte is er vaak sprake van
  een zekere stabilisering. Bij een deel van de patiënten kan spontaan verbetering optreden. Een klein deel (circa
  10-15%) geneest zelfs geheel. De meeste patiënten blijven echter tientallen jaren klachten houden waardoor
  behandeling nodig blijft.

  • Er bestaan twee typen wisselingen in het beloop. Naast wisseling van de ernst van de symptomen ten gevolge van
  het receptortekort kan ook de ziekteactiviteit wisselen.

  In bepaalde periodes kunnen de klachten tijdelijk (dagenweken- enkele maanden) verergeren onder invloed van de
  immunologische status. Deze exacerbaties kunnen zonder duidelijke aanleiding ontstaan, maar vallen vaak samen
  met een lichamelijke en/of geestelijke belasting, zoals infecties (bijv. luchtweginfecties), operatieve ingrepen,
  bevalling, slaapgebrek of psychosociale problemen.

  • Bij een adequate behandeling is de patiënt doorgaans in staat een vrijwel normaal leven te leiden en is de
  levensverwachting niet tot nauwelijks verlaagd.

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:56 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:feiten
  Tags:feiten over myasthenia gravis, geslachtsverdeling,revalentie,erfelijkheid en etiologie,beloop,oculaire vorm, gegeneraliseerde vorm, exacerbaties,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Myasthenia Gravis

  Myasthenia gravis

  Myasthenie is de algemene naam voor ziekten die gekenmerkt worden door wisselende spierzwakte van met name
  de skeletspieren. De meest bekende vorm van myasthenie, Myasthenia gravis (MG), komt bij circa 1 patiënt per 10.000
  inwoners voor. Het is een auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door een versnelling van de fysiologische afbraak
  van de acetylcholine(Ach)-receptoren in de neuromusculaire overgang door IgG-antilichamen. De fysiologische
  aanmaak blijft hierbij achter en er ontstaat een netto tekort aan functionele receptoren. Spierzwakte is het gevolg.

  Deze neemt toe met inspanning en verbetert na korte rust.

  De symptomen beginnen vaak geleidelijk, maar kunnen ook
  subacuut optreden. Om onbekende redenen kunnen de spiergroepen die zijn aangedaan tussen patiënten verschillen.
  Het klinisch beeld kan door deze interindividuele verschillen sterk variëren. Bij meer dan 80% van de patiënten met MG
  begint de ziekte met zwakte van de spieren van de ogen, de tong en de keel.

  Bij de individuele patiënt kan het klinisch beeld op twee manieren wisselen. Ten eerste bestaat er wisseling van de
  ernst van de symptomen (minuten tot uren) door een variërend (extra) tekort aan werkzame receptoren. Na korte rust
  volgt er snel herstel. Ten tweede wisselt de ziekteactiviteit met tijdelijke remissies en exacerbaties (dagen tot weken)
  door veranderingen in de immunologische status.

  MG is goed behandelbaar.

  Bij een adequate medicamenteuze behandeling treedt snel herstel op.
  In de regel kan met enige aanpassing het normale leven gewoon doorgaan.
   Bij 10 tot 15% van de MG-patiënten treedt vroeg of laat remissie op.

  In deze brochure wordt MG besproken. Andere, nog zeldzamer voorkomende myasthenieën, zoals het Lambert Eaton
  Myastheen Syndroom (LEMS), MuSK(Muscle-Specific Kinase) -myasthenie en congenitale myasthenie worden in deze
  brochure buiten beschouwing gelaten (voor achtergrondinformatie: zie Consultatie en verwijzing).

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:56 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  Categorie:inleiding
  Tags:Myasthenia gravis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.diagnose

  Diagnose


  De diagnose myasthenia gravis wordt door de neuroloog gesteld op basis van het klinisch beeld en
  aanvullend onderzoek.

  Anamnese en lichamelijk onderzoek

  De patiënt beschrijft vermoeidheidsklachten en wisselende spierzwakte, die toeneemt bij inspanning. Meestal is er
  een duidelijk dagritme: in de loop van de dag nemen de klachten toe. Het ontbreken van een dagritme sluit de
  diagnose echter niet uit. Bij lichamelijk onderzoek kan er sprake zijn van spierzwakte, met name van de uitwendige oogspieren,
  de aangezichts- en bulbaire (slik- en spraak/tong- en keel-)spieren en de armspieren (oogbewegingen,
  spraak, spierkracht), maar ook van de beenspieren, de rompspieren en de ademhalingsspieren.

  Ptosis is vaak wisselend aanwezig en asymmetrisch en wordt gezien als pathognomonisch voor MG.

  Onderzoek van de spierkracht kan initieel normaal zijn. Soms worden symptomen pas duidelijk bij provocatietesten
  (bijvoorbeeld onderzoek van de oogbewegingen, voorlezen).

  Aanvullend onderzoek

  De diagnose myasthenia gravis is zeker wanneer (bij een klinisch beeld met vermoeidheidsafhankelijke spierzwakte) antilichamen
  tegen ACh-receptoren (AChR) in het bloed kunnen worden aangetoond. Verder diagnostisch onderzoek is dan niet
  nodig. Bij gegeneraliseerde MG is dit bij ongeveer 95-100% van de patiënten het geval. Bij de oculaire vorm is de test
  bij circa 50% van de patiënten positief. De hoogte van de antistoftiter is per patiënt sterk verschillend en geeft geen
  indicatie over de ernst. Het verloop van de antistoftiter bij de individuele patiënt kan gebruikt worden als
  voortgang sparameter.

  Wanneer door intraveneuze of intramusculaire toediening van cholinesteraseremmers (de z.g. neostygminetest) de
  klachten geheel of gedeeltelijk verdwijnen, ondersteunt dit de diagnose myasthenia gravis.

  Wanneer er geen anti-AChR-antilichamen worden aangetoond, is verder aanvullend onderzoek noodzakelijk.
  Er kan nog steeds sprake zijn van MG of een andere vorm van myasthenie: LEMS, anti-MuSK-myasthenie,
  congenitale myasthenie of seronegatieve myasthenie.

  Aanvullend anti-lichaamonderzoek kan hiertussen differentiëren. Ook elektromyografie (EMG) kan verdere
  diagnostische hulp bieden bij de anti-AChR-negatieve patiënt. Bij dit onderzoek wordt de spierreactie na
  zenuwstimulatie gemeten.  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:55 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:diagnose
  Tags:diagnose myasthenia gravis,anamnese,ptosis,emg,elektromyografie,cholinesteraseremmer,neostygminetest,lems,congentiale myasthenie,seronegatieve myasthenie,anti-musk-myasthenie,antilichaamonderzoek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.symptomen

  Symptomen


  Algemeen   Wisselende zwakte van de skeletspieren staat bij de gegeneraliseerde vorm meestal op de voorgrond.

   De spierzwakte neemt toe gedurende de inspanningen en verbetert na rust (vaak binnen een kwartier).

   Gladde spieren en de hartspier zijn nooit aangedaan bij MG.

   Spierzwakte van de uitwendige oogspieren en de ooglidspieren


  Ptosis  Het hangen/zakken van het ooglid is vaak wisselend aanwezig en asymmetrisch. Het is soms lastig om
  ptosis van actief dichtknijpen (als bij blefarospasme) te onderscheiden.


  Diplopie


  Dubbelzien ontstaat door spierzwakte van één of meer uitwendige oogspieren en is eveneens vaak
  intermitterend aanwezig.

  Ptosis en diplopie treden o.a. op bij activiteiten als lezen, TV kijken en autorijden en verergeren vaak bij fel licht.


  Vermoeidheidsnystagmus


  Soms ontstaat er een vermoeidheidsnystagmus waardoor er ten onrechte kan worden gedacht aan
  een centrale neurologische aandoening.


  Zwakke ooglidsluiting

   Door zwakte van de m. orbicularis oculi kunnen de oogleden niet goed dichtgeknepen
  worden.


  Spierzwakte van aangezichts- en bulbaire spieren

   Dysarthrie, dysfagie en dysmasesie

  Door zwakte van de spraak-, slik- en kauwspieren ontstaat een klinisch
  beeld met onduidelijke spraak (dysarthrie), slikklachten (dysfagie) en moeite met kauwen (dysmasesie).
  Bij zwakte van de spraakspieren gaat, nadat de patiënt enige tijd heeft gesproken, het spreken steeds moeizamer
  en wordt het spreken vaak onverstaanbaar.

  Bij spierzwakte rond de onderkaak moet in ernstige gevallen de kin soms gesteund worden bij het eten en het
  spreken. Kauwen gaat moeilijk en door zwakte van de tongspieren kunnen voedselresten in de mond achterblijven.
   
  Vlakke gelaatsuitdrukking
   
  De mimiek wordt steeds minder en de patiënt krijgt een wat vlakke gelaatsuitdrukking.


  Verticale lach


  De verticale lach ontstaat door verstijfde spieren rond de mond (zie Klinische Neurologie JBM Kuks
  16e druk, pag. 168, figuur 12.4d).


  Spierzwakte van de skeletspieren  Proximale spierzwakte

  De spierzwakte in de extremiteiten is met name proximaal. Het heffen van de armen (o.a. haren kammen, ruiten wassen), het optillen
  van zwaardere voorwerpen, de trap oplopen, het instappen in bus of trein en/of opstaan uit een stoel worden steeds
  moeilijker. De zwakte van de spieren in de handen kunnen problemen bij ADL veroorzaken: aan- en uitkleden,
  tandenpoetsen en huid- en haarverzorging kunnen ernstig belemmerd worden.

  Het kost de patiënt bij vermoeidheid soms moeite het hoofd rechtop te houden.
  Het zakt vaak ongewild voorover, soms zelfs zover dat de kin op de borst komt.


  Spierzwakte van de ademhalingsspieren/myasthene crisis


  Myasthene crisis

  Spierzwakte van de ademhalingsspieren (middenrif, intercostaalspieren) kan ernstige
  ademhalingsproblemen veroorzaken (bijvoorbeeld kortademigheid bij langdurig hoesten) en problemen geven
  als de patiënt zich verslikt.

  Dit zijn alarmsymptomen. Bij een (sub)acute verslechtering kan een zogenaamde
  myasthene crisis ontstaan: de functiebeperking van de ademhalingsspieren is dan zo ernstig dat kunstmatige
  beademing noodzakelijk kan zijn.

  Een myasthene crisis treedt naar schatting bij 5-10% van de patiënten met MG op.
  Meestal is dit bij adequate behandeling niet vaker dan één keer.

  Overige klachten


  Pijnklachten


  Spierpijnklachten treden niet als gevolg van MG op, maar kunnen wel ontstaan door overbelasting van
  aangedane of omliggende spieren.

  Vermoeidheid


  Vermoeidheid komt veel voor en kan een grote impact hebben op het dagelijks leven. De mate van
  vermoeidheid kan per dag wisselen. Vaak verergert de vermoeidheid in de loop van de dag.


  Thymoom en thymushyperplasie


   Ongeveer 15% van de MG patiënten heeft een thymoom.

  Bij patiënten jonger dan 50 jaar komt vaak thymushyperplasie voor.

  De patiënt heeft alleen klachten van een thymoom bij druk op de andere weefsels in het mediastinum
  (bijvoorbeeld vena cava superior) en dit komt zeer zelden voor.

  Thymushyperplasie geeft nooit klachten.

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:55 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:symptomen
  Tags:symptomen van myasthenmia gravis,ptosis,blefarospasme,vermoeidheidsnystagmus,zwakke ooglidsluiting,dubbelzien,diplopie,thymoom.thymushyperplasie,myasthene crisis,thymoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beleid

  Be l e id

  Algemeen


  • Zorgcoördinatie

  De neuroloog is voor de begeleiding en de (medicamenteuze) behandeling in de regel de
  hoofdbehandelaar. Wanneer de patiënt (in een stabiele fase van de ziekte) geruime tijd zonder klachten is, kunnen
  de behandeling en begeleiding worden overgenomen door de huisarts (bijvoorbeeld voor het uitschrijven van
  herhalingsrecepten). Bij verergering van de symptomen is bijstelling van het beleid door de neuroloog geïndiceerd.

  • Diagnostiek thymoom

   Na het stellen van de diagnose is beeldvormend onderzoek (meestal een CT-scan) i.v.m.
  het opsporen van een thymoom noodzakelijk. Als bij aanvullend serologisch onderzoek antilichamen tegen
  dwarsgestreepte skeletspieren worden aangetoond, is de kans op aanwezigheid van een thymoom groter.

  • Screening op geassocieerde ziekten

   Door het verhoogde risico op een andere auto-immuunstoornis, wordt bij klinische verdenking (d.w.z. niet routinematig gescreend op ziekten zoals reuma, SLE, psoriasis en schildklieraandoeningen.

  Specialistische medicamenteuze behandeling

  • Cholinesteraseremmers

   Myasthenia gravis wordt primair behandeld met cholinesteraseremmers. Door remming van
  acetylcholinesterase (het enzym dat acetylcholine afbreekt) ontstaat een relatief overschot van acetylcholine in de
  synaps. 


  Hierdoor wordt het effect van acetylcholine op de overgebleven ACh-receptoren vergroot. De voorkeur gaat
  uit naar pyridostigmine. Het werkt snel en kort: ongeveer ½ uur tot 3 à 4 uur na inname. Het is raadzaam het tijdstip
  van inname te relateren aan de grootste fysieke inspanning.

  Bijvoorbeeld: een half uur voor de maaltijd zodat de kauwen slikklachten tijdens het eten verminderen. Er bestaat een
  langwerkende vorm die voor de nacht gegeven kan worden. Deze vorm is echter niet geregistreerd.

  Afgestemd op de individuele reactie wordt een (onderhouds-) behandelschema met over de dag verdeelde doses
  opgesteld. Dit is maatwerk door de neuroloog.

  Het is van belang dat zowel de specialist als de huisarts alert zijn op de bijwerkingen die kunnen optreden bij overdosering.
  Mogelijke bijwerkingen van cholinesteraseremmers zijn:

  diarree en maagdarmkrampen, overmatig transpireren en in uitzonderingsgevallen zelfs bronchospasme (cave: de
  astmatische/COPD-patiënt). Wanneer deze bijwerkingen optreden, kan het beste atropine worden voorgeschreven
  door de huisarts of door de specialist.

  In normale dosering geeft deze antagonerende medicatie geen bijwerkingen.

  Eventuele spontane remissie kan men vaststellen door de behandeling met cholestineraseremmers op proef geheel
  te staken.


  • Immunosuppressiva


   Als cholinesteraseremmers onvoldoende effectief zijn, worden corticosteroïden en eventueel andere immunosuppressiva
  (zoals azathioprine) voorgeschreven.

  Het betreft bij steroïden een lange termijn behandeling (d.w.z. geen stootkuur). Het effect van corticosteroïden is na 10-30 dagen te verwachten. De behandeling met azathioprine geeft pas na enkele maanden(!) zichtbaar resultaat.

  Voor een overzicht van de bijwerkingen van de corticosteroïden (o.a. hypertensie, hyperglykemie) en azathioprine (o.a. neutropenie/
  thrombocytopenie, misselijkheid/braken) wordt verwezen naar www.fk.cvz.nl. Met name bij immunosuppressieve
  behandeling is het, vanwege de goede mogelijkheid van (spontane) verbetering, van belang om de dosering
  langzaam af te bouwen en de patiënt met de laagst mogelijke dosering te behandelen. Veranderingen in
  de dosering van de corticosteroïden kan tot ernstige ontregeling van MG leiden.

  • Intraveneuze immunomodulatie


  Bij een (dreigende) myasthene crisis wordt plasmaferese toegepast. Het bloedplasma van de patiënt wordt bij deze behandeling
  vervangen door donorplasma of een synthetisch plasmavervangingsmiddel. Een alternatief is intraveneuze
  toediening van gammaglobuline. Na ongeveer een week treedt het effect op. Antilichamen worden echter
  opnieuw aangemaakt. Het effect van deze behandelingen is daarom kort (15-30 dagen). Deze behandelingen zijn
  intensief: meestal 6 keer plasmaferese in 2 weken tijd. Daarom worden ze alleen toegepast in noodgevallen en
  ter voorbereiding op een operatie. Bij hoge uitzondering worden deze behandelingen, met name de intraveneuze
  toediening van gammaglobuline, periodiek (bijvoorbeeld iedere 4 weken) toegepast.

  Specialistische behandeling


  Myasthene crisis


  • In geval van een myasthene crisis moet de patiënt direct kunstmatig beademd worden om verstikking te
  voorkomen. Door tegelijkertijd plasmawisseling toe te passen en prednison te geven kan een periode van
  kunstmatige beademing meestal tot één of twee weken beperkt worden.

  Thymectomie

  • Gegevens over de resultaten van thymectomie bij MG zijn met name experience-based. Indicaties voor een
  thymectomie zijn op basis van deze ervaringen:

  - gegeneraliseerde MG zonder thymoom bij patiënten ouder dan 10 jaar en jonger dan 50 jaar op het moment
  van ontstaan van de ziekte.

  In deze groep treedt bij tenminste 35% volledige genezing op. Daarnaast is er bij nog eens 40% van de
  patiënten sprake van verbetering van de klachten. Bij de overige 25% blijft de situatie min of meer gelijk.

  De verbetering treedt niet direct op. Het effect is na ongeveer een jaar te evalueren;

  - aanwezigheid van een thymoom, ongeacht de leeftijd  van de patiënt.

   Invasieve groei of uitzaaiingen zijn dan de redenen een thymectomie te verrichten mits het operatierisico acceptabel is.

  Door de operatie zullen de klachten niet verminderen. Er kan soms zelfs een toename van de klachten optreden.

  Geneesmiddelen die de MG-symptomen beïnvloeden

  • Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat zij de verschijnselen van MG kunnen verergeren (zie Bijlage Tabel 1).

  Narcose

  • Bij MG geldt een contra-indicatie voor verschillende anesthetica (zie Bijlage Tabel 1), maar met name voor
  spierverslappers. Het is van belang dat de anesthesist hiervan op de hoogte is
  .
  Niet-medicamenteuze behandeling

  • Zorgcoördinatie

   In de meeste gevallen kan MG effectief medicamenteus behandeld worden. Soms komt het voor
  dat de symptomen zo ernstig zijn dat deze het dagelijks functioneren en/of het participeren in de maatschappij
  belemmeren en is paramedische behandeling in de eerste lijn geïndiceerd.

  Multidisciplinaire behandeling door een revalidatieteam is slechts in uitzonderingsgevallen nodig
  (zie Consultatie en verwijzing).

  • Ptosis

  Indien de patiënt last heeft van hangende/ zakkende bovenoogleden kan een bril met zogenaamde
  ptosishaakjes uitkomst bieden. Bij stabiele MG met ptosis zonder dubbelzien kan de patiënt verwezen worden naar
  de oogarts of plastisch chirurg voor een correctie van het bovenooglid.

  • Diplopie

   De patiënt kan bij dubbelzien naar een opticien verwezen worden voor o.a. getinte glazen, een
  occluderende contactlens of een prismabril.

  • Spraak- en slikproblemen

   Bij een stabiele patiënt met spraak- en slikproblemen kan de logopedist de patiënt hulp
  bieden bij het omgaan met deze problemen.

  • Gebits- en tandvleesproblemen

   Door zwakte van de tongspieren blijven voedselresten makkelijk in de mond achter en door spierzwakte van de bovenste
  extremiteiten gaat tandenpoetsen moeizamer. Patiënten met MG hebben daarom een grotere kans op cariës en
  tandvleesproblematiek. De tandarts en de mondhygiënist kunnen bij patiënten met moeilijk behandelbare
  tongspierzwakte zorgen voor regelmatige controles en/of behandeling.


  • Nekspierzwakte   Bij het hangen van het hoofd door nekspierzwakte kan een orthopedisch instrumentmaker een halskraag aanmeten.

  • Beperkingen ADL


   De ergotherapeut kan adviezen geven met betrekking tot de dagelijkse activiteiten en de daarbij
  benodigde hulpmiddelen.

  • Verminderde lichamelijke conditie

   De snel wisselend optredende vermoeidheid en spierklachten kunnen aanleiding zijn tot een verminderde algemene lichamelijke
  conditie en verandering in het leefpatroon. Er moet dan naar een nieuw functioneel evenwicht tussen belasting
  en belastbaarheid worden gezocht. Meestal is er geen contra-indicatie voor het verrichten van inspanning (wat
  vaak gedacht wordt). Wel zal de patiënt eerder zijn of haar fysieke grenzen bemerken. De fysiotherapeut kan gerichte
  adviezen geven over het onderhouden van de lichamelijke
  conditie van de patiënt.

  • Psychosociale problematiek

   De huisarts let op signalen die kunnen wijzen op een te grote belasting van de patiënt, zijn/haar partner en/of het gezin.

  De patiënt zal geregeld een beroep moeten doen op mensen in zijn/haar omgeving.
  Soms zijn er ook consequenties voor het werk en het sociale leven.

  De maatschappelijk werker kan bij psychosociale problematiek begeleiden.

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:55 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:beleid
  Tags:beleid myasthenia gravis,thymoom,cholinesteraseremmers, cholisterine,pyridostigmine,cholinesteraseremmers,copd patient,bronchospasme,azathioprine,corticosteroiden,thrombocyptopenie,intraveneuze immunomodulatie,gammaglobuline,myasthene crisis,thymectomie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aandachtspunten

  Aandachtspunten


  Instabiele situatie of verergering van symptomen bij een instabiele situatie of een verergering van de
  symptomen dient primair gezocht te worden naar een  efficiënte medicamenteuze behandeling.

  In ieder geval in de universitaire centra zijn neurologen met specifieke expertise met betrekking tot
  MG (zie Consultatie en verwijzing).


  • (Sub)acute ademhalingsproblemen (myasthene crisis)

   Een zogenaamde myasthene crisis (ernstigefunctiebeperking van de ademhalingsspieren) kan
  zich uiten in kortademigheid en verslikproblemen met eventueel verstikkingsgevaar. Spoedverwijzing is
  noodzakelijk zodat de patiënt direct kunstmatig beademd kan worden en behandeling met plasmaferese en
  prednison kan worden gestart.

  • Bijwerkingen


    Ppyridostigmine

   In verband met de bijwerkingen is het van belang alert te zijn op overdosering
  van pyridostigmine (zie Specialistische medicamenteuze behandeling).

  Indien bijwerkingen optreden, kan dan (naast pyridostigmine) ook met de antagonist atropine worden behandeld.

  • Beleid corticosteroïden

   Het wordt afgeraden om in de huisartsenpraktijk initiatieven tot verandering in de
  dosering van de corticosteroïden te nemen.

   Zowel het afbouwen als ook het ophogen van de dosering kan tot ernstige ontregeling van MG leiden.

  • Geneesmiddelen

  Geneesmiddelen die de MG-symptomen beïnvloeden.

  Van een aantal geneesmiddelen (o.a. antibiotica, anesthetica) is bekend dat zij de verschijnselen van MG
  kunnen verergeren (zie Bijlage Tabel 1). In de praktijk blijkt het gebruik van de genoemde medicatie met name tot
  grote problemen te leiden, als er sprake is van een nog niet gestabiliseerde vorm van MG.

  Wanneer er een indicatie is om deze medicatie voor te schrijven, is overleg met de neuroloog aangewezen.

  • Medisch paspoort

  Aan patiënten met MG wordt geadviseerd medische informatie bij zich te dragen.
  In het medisch paspoort wordt o.a. vermeld dat de patiënt MG heeft met daarbij een medicatie-overzicht.

  • Patiëntenvereniging

   Patiënten kunnen voor o.a. informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging
  bij de Vereniging Spierziekten Nederland terecht (zie Consultatie en verwijzing).

  Verzekeringen

   Het onderdeel VraagWelder van kenniscentrum Welder kan worden ingeschakeld voor
  advies over werk, uitkeringen en verzekeringen (zie Consultatie en verwijzing).

  • Voorzieningen en aanpassingen
   
  Aanpassingen en voorzieningen kunnen nodig zijn afhankelijk van de beperkingen.
  De huisarts kan de patiënt wijzen op mogelijke vergoedingen, zoals de Tegemoetkoming
  Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) en het persoonsgebonden budget (PGB) en verwijzen
  naar instanties, o.a.: MEE en Welder (zie Consultatie en verwijzing).

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:54 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:aandachtspunten
  Tags:Mee,Welder,TOG,PGB,Beleid corticosteroïden,Bijwerkingen pyridostigmine,(Sub)acute ademhalingsproblemen, myasthene crisis,pyridostigmine,Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.consultatie en verwijzing

  Consultatie en verwijzing


  • Diagnostiek


   Neuromusculaire diagnostische centra*.


  Deze diagnostische centra in de universitaire medische centra beschikken over actuele kennis op het gebied van
  neuromusculaire ziekten. Men kan hier terecht voor het stellen van een diagnose en voor een eventuele second
  opinion.

  • Behandeling en begeleiding

   
  Neuromusculaire diagnostische centra
  *.

  Men kan hier terecht voor de (medicamenteuze) behandeling.

  Revalidatie-instellingen met ervaring met neuro-musculaire aandoeningen*.

  Deze revalidatieinstellingen beschikken over een multidisciplinair revalidatie-team dat aangestuurd
  wordt door een –in neuromusculaire ziekten gespecialiseerde- revalidatiearts.

  Men heeft veel kennis van en ervaring met de behandeling en begeleiding van mensen met een neuromusculaire
  ziekte.

  • Patiëntenvereniging

   Bij de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) is veel kennis over neuromusculaire
  ziekten beschikbaar. De VSN biedt informatie (voor MGpatiënten en hulpverleners) en lotgenotencontact.

  Ook kan de VSN advies geven over het zorgtraject en kent ze de in neuromusculaire ziekten gespecialiseerde (para)medici in
  Nederland. Voor meer informatie: zie www.vsn.nl.

  • MEE MEE geeft informatie, advies en/of praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke,
  lichamelijke handicap of een chronische ziekte. De ondersteuning is voor ouders met kinderen, maar ook voor
  volwassenen. Landelijk informatienummer 0900 - 999 8888 (lokaal tarief) of website: www.mee.nl.


  • Welder Welder

  Voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk- geeft als landelijk onafhankelijk kenniscentrum
  informatie over werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. Het onderdeel
  VraagWelder is bereikbaar via telefoon: 0900-4800300 (30 cent/minuut) of website: www.weldergroep.nl.

  Zie Adressenlijst.

  Actuele adresgegevens zijn beschikbaar via www.vsn.nl/hulpverleners.


  • Achtergrondinformatie


  - Algemene website met informatie over spierziekten: www.vsn.nl.

  Een(recente) versie van dee brochure en andere brochures zijn te downloaden van de website:
  www.vsn.nl/hulpverleners, o.a.:

  - Brochure “Myasthenieën, Diagnose en behandeling” (2008), VSN (uitgave nummer D010). De brochure
  behandelt de verschillende myasthenieën, de diagnose en prognose, behandelmethoden en
  belangrijke aandachtspunten bij myastenie;

  - Brochure “Myasthenieën, Omgaan met de ziekte” (2008), VSN(uitgavenummer D010A).

  De brochure, bedoeld voor patiënten en direct betrokkenen, bevat ervaringsverhalen.
  Aandacht voor het wisselende ziektebeeld, medicatie, verwerkingsproces en zwangerschap;

  - Myonet ” Myasthenia gravis (MG)” J.B.M. Kuks (2000),
  VSN (uitgavenummer MYO.009);

  - Brochure “Myasthenia gravis (ACh-MG)” (1999), VSN (uitgavenummer K004).
  Brochure voor patiënten en direct betrokkenen met beknopte informatie over de
  aandoening en de behandelmogelijkheden.

  - Website van het samenwerkingsverband tussen de in neuromusculaire ziekten gespecialiseerde medisch
  specialisten en de gespecialiseerde academische onderzoekscentra: www.isno.nl.

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:54 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:consultatie & verwijzing
  Tags:Diagnostiek Neuromusculaire diagnostische centra,Neuromusculaire diagnostische centra,de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) is veel kennis over neuromusculaire ziekten beschikbaar,achtergrondinformatie,Consultatie en verwi jzing myasthenia gravis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.literatuurlijst

  Literatuurlijst

  1. Aragonès JM, Bolíbar I, Bonfill X, Bufill E, Mummany A, Alonso F, Illa I.
  Myasthenia gravis:  A higher than expected incidence in the elderly. Neurology 2003;60(6):1024-6.

  2. Beekman R, Kuks JBM, Oosterhuis HJGH. Myasthenia gravis:
  Diagnosis and follow-up of 100 consecutive patients. J Neurol 1997;244(2):112-8.

  3. Bromberg MB, Wald JJ, Forshew DA, Feldman EL, Albers JW.
  Randomized trial of azathioprine or prednisone for initial immunosuppressive treatment of myasthenia gravis. J Neurol Sci 1997;150(1):59-62.

  4. Fregonezi GA, Resqueti VR, Güell R, Pradas J, Casan P.
  Effects of an 8-week interval-based inspiratory muscle training and breathing retraining in patients with generalized myasthenia gravis. Chest 2005; 128(3):1524-30.
  Erratum in: Chest. 2005;128(5):3779.

  5. Gajdos P, Chevret S, Clair B, Tranchant C, Chastang C.
  Clinical trial of plasma exchange and high-dose intravenous immunoglobulin in myasthenia gravis.
  Ann Neurol 1997;41(6):789-96.

  6. Gajdos P, Chevret S, Clair B, Tranchant C, Chastang C.
  Plasma exchange and intravenous immunoglobulin in autoimmune myasthenia gravis.
  Ann N Y Acad Sci 1998;841:720-6.

  7. Gedizlioglu M, Celik P, Arpaci E. Thymectomy in myasthenia gravis:
  Comparison with conservative therapy.
  J Neurol Sci 2006;23(2):116.

  8. Hoff JM, Daltveit AK, Gilhus NE.
  Myasthenia gravis in pregnancy and birth: indentifying riskfactors, optimising care.
  J Neurol 2007;14:38-43.

  9. Jongen JL, Doorn PA van, Meche FG van der.
  High-dose intravenous immunoglobulin therapy for myasthenia gravis.
   J Neurol 1998;245(1):26-31.

  10. Juel VC, Massey JM. Myasthenia gravis.
  Orphanet J Rare Dis 2007;2:44.

  11. Kuks JBM, Snoek JW Klinische Neurologie.
  16e druk Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

  12. Schrijver-Levie NS, Houten R ten, Boersma B.
  Twee ernstig verzwakte kinderen door myasthenie.
  Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:674-7.

  13. Yarom N, Barnea E, Nissan J, Gorsky M.
  Dental management of patients with myasthenia gravis: a literature review.
  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;100(2):158-63.

  14. Zinman L, Ng E, Bril V. IV immunoglobulin in patients with myasthenia gravis:
  A randomised controlled trial. Neurology 2007;68(11):837-41.

  15. Protocol Neurologie Leyenburg Den Haag
   www.neurologie-denhaag.nl/protocollen/myastheniagravis.htm.

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:54 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:literatuurlijst
  Tags:literatuurlijst myasthenia gravis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfelijkheid,zwangerschap

  Zwangerschapsadvies


  Het is tegenwoordig niet noodzakelijk om een zwangerschap bij MG te ontraden. In
  uitzonderingsgevallen wordt geadviseerd om zo mogelijk een zwangerschap uit te stellen tot de MG gestabiliseerd
  is. De begeleiding van de zwangerschap kan in principe door de verloskundige worden gedaan. Het is raadzaam
  om al in een vroeg stadium overleg te hebben met de behandelende neuroloog. Een bevalling in het ziekenhuis
  heeft de voorkeur. Meestal is een vaginale baring onder verloskundige begeleiding gewoon mogelijk. Zonodig
  wordt (bijvoorbeeld bij uitputting van de moeder) de bevalling overgedragen aan de gynaecoloog. Bovendien
  kan het kind in de kliniek extra aandacht krijgen met het oog op de mogelijkheid van neonatale MG.

  • Beloop

   De invloed van zwangerschap op de klachten van MG verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige
  vrouwen treedt een verbetering op, bij andere een verslechtering. En er zijn vrouwen bij wie geen verandering
  optreedt. Het verloop van een eerder doorgemaakte zwangerschap voorspelt niet hoe het tijdens een volgende
  zwangerschap zal zijn Als er verslechtering van de klachten optreedt, is het meestal in de eerste maanden van de zwangerschap.
  In het tweede trimester treedt vaak een verbetering op.

  In het laatste trimester zijn de klachten weer als voor de zwangerschap. Na de bevalling is een (tijdelijke)
  verslechtering van MG mogelijk. Veel vrouwen zullen dan extra rust nodig hebben.

  • Medicatie tijdens de zwangerschap

   Cholinesteraseremmers en plasmaferese kunnen zonder problemen tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

  Bij gebruik van corticosteroïden zal bijnierinsufficiëntie postpartum met name bij de premature neonaat kunnen ontstaan.
  In de praktijk komt dit zelden of nooit voor. Vele vrouwen met MG worden zonder problemen tijdens de zwangerschap
  met steroïden behandeld.

  Azathioprine passeert de placenta. Gebruik tijdens de zwangerschap wordt in principe ontraden. Er zijn echter
  vele patiënten met MG en met reumatoide artritis die bij gebruik van azathioprine zonder grote problemen zwanger
  zijn geworden. In dierproeven is het echter wel teratogeen gebleken. Het mogelijke risico hiervan voor de mens is
  onvoldoende bekend.

  • Neonatale myasthenie

   Bij pasgeborenen van moeders met MG treedt in 10 tot 15% van de gevallen ‘neonatale
  myasthenie’ op. Dit wordt onder meer veroorzaakt door passage van de antilichamen via de placenta naar het
  ongeboren kind.

  De symptomen zijn: voedingsproblemen (slecht zuigen en slikken), bewegingsarmoede en verminderde
  spierspanning, ademhalingsstoornissen, zacht kreunend huilen en een uitdrukkingsloos gezicht. Deze
  verschijnselen zijn van voorbijgaande aard: met het verdwijnen van de antilichamen verdwijnen de klachten.
  Ze beginnen ongeveer 12 tot 48 uur na de geboorte en kunnen 10 dagen tot 7 weken blijven bestaan. Deze
  mogelijke complicatie maakt het wenselijk dat vrouwen met MG klinisch bevallen, zodat de pasgeborene 1
  à 2 dagen kan worden geobserveerd. De kinderen worden indien verschijnselen optreden tijdelijk met
  cholinesteraseremmers behandeld.

  • Borstvoeding

   In principe is er geen bezwaar tegen borstvoeding.

  Pyridostigmine en prednison kunnen bij borstvoeding  worden gebruikt. Er gaat een kleine hoeveelheid van deze
  medicatie in de moedermelk over. Tot bepaalde doseringen is dit aanvaardbaar. Een dosering van pyridostigmine tot
  600 mg per dag kan veilig worden gebruikt. Bij gebruik van meer dan 80 mg prednisolon per dag door de moeder is
  overleg met en/of verwijzing naar kinderarts/neonatoloog geïndiceerd.

  De piekuitscheiding in de melk is na circa 1 uur; een interval van 4 uur tussen de medicatiegift en de
  voeding lijkt bij deze dosering veilig. Bij een dagdosering van 20-80 mg kan dit interval korter zijn. 

  Bij lagere doseringen zijn geen extra maatregelen noodzakelijk. De hoeveelheid steroïden die bij de neonaat terecht komt
  is gering. Een steroïdenstress-schema voor het kind is daarom bij het staken van de borstvoeding overbodig.
  Azathioprine gaat over in de moedermelk.

  Het wordt geadviseerd om tijdens de behandeling geen borstvoeding te geven.

  Zie ook: www.fk.cvz.nl over

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:53 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:erfelijkheid, bevalling
  Tags:steroïdenstress,Cholinesteraseremmers,plasmaferese,reumatoide artritis,Neonatale myasthenie,prednisolon,neonaat,www.fk.cvz.nl,zwangerschapsadvies bij myastenia gravis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.adressenlijst

  Verantwoording

  De Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

  De VSN is een organisatie van en voor mensen met een neuromusculaire ziekte.

  De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een neuromusculaire ziekte.

  Het gaat de VSN om een betere kwaliteit van de zorg, effectief wetenschappelijk onderzoek, onderling contact
  en goede voorlichting en informatie, ook voor artsen en professionele hulpverleners.

  De VSN werkt nauw samen met medisch specialisten, maatschappelijk werkenden, onderzoekers, fysiotherapeuten,
  thuiszorginstellingen en huisartsen. Er bestaat een hechte band met de academische centra en gespecialiseerde revalidatiecentra.
  Zo kunnen bepaalde knelpunten in de verzorging en ondersteuning van leden snel worden gesignaleerd en opgelost. Ook
  speelt de VSN een belangrijke rol in het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.


  De Vereniging Spierziekten Nederland

  Lt. Gen. van Heutszlaan 6
  3743 JN BAARN
  Telefoon 035 548 04 80
  Fax 035 548 04 99
  E-mail: vsn@vsn.nl
  www.vsn.nl
  www.spierziekten.nl


  Spierziekten Informatielijn 0900 548 04 80

  (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, € 0,15 p/m)

  Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

  Binnen de VSOP werken ongeveer 60 patiëntenorganisaties
  -voor aandoeningen met een zeldzaam, erfelijk of aangeboren karakter– samen aan betere zorg en
  preventie voor deze aandoeningen door o.a. stimulering van genetisch en biomedisch onderzoek en bezinning op
  erfelijkheidsvraagstukken.

  De huisartsenbrochure maakt deel uit van een serie brochures over zeldzame aandoeningen die mede onder
  verantwoordelijkheid van de VSOP zijn gerealiseerd.

  VSOP – Alliantie voor Erfelijkheidsvraagstukken

  Koninginnelaan 23
  3762 DA SOEST
  Telefoon 035 603 40 40
  Fax 035 602 74 40
  E-mail: vsop@vsop.nl
  www.vsop.nl


  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap bestaat sinds 1956 en is de wetenschappelijke vereniging van
  huisartsen. Belangrijkste doelstelling van het NHG is de bevordering en ondersteuning van een wetenschappelijk
  verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts.

  Met het kwaliteitsbeleid, waarvan de standaardenontwikkeling, de deskundigheidsbevordering en de bevordering van een goede
  praktijkvoering de hoofdbestanddelen zijn, levert het NHG een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de
  beroepsgroep.

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap

  Postbus 3231
  3502 GE UTRECHT
  Telefoon 030 282 35 00
  Fax 030 282 35 01
  E-mail: info@nhg.org
  www.nhg.org

  Redactie

  Mevrouw drs. S.A. Hendriks, jeugdarts KNMG/auteur VSOP

  Mevrouw dr. A.M.C. Horemans, beleidsmedewerker VSN

  Mevrouw drs. M.C. de Man, huisarts/wetenschappelijk medewerker
  Afdeling Implementatie, Sectie Preventie &

  Patiëntenvoorlichting NHG

  Dr. G.L. Schut, arts/auteur VSOP

  Drs. E. van Uden, hoofd Afdeling Communicatie VSN

  Mevrouw drs. E.M. de Wit, medewerker Kwaliteit van zorg VSN

  Mevrouw dr. H. Woutersen-Koch, arts/wetenschappelijk
  medewerker Afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap,
  Sectie Standaarden NHG.

  De tekst is tot stand gekomen met bijdragen en adviezen van
  prof. dr. J.B.M. Kuks, neuroloog, Universitair Medisch Centrum
  Groningen (UMCG), Groningen.

  De tekst is becommentarieerd door diverse patiënten.

  Deze web brochure is tot stand gekomen op basis van de originele folder
  die tot stand kwam dankzij de financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:53 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:adressen en tel nrs
  Tags:adressenlijst,verantwoording,NHG,VSOP,VSN,myasthenia adressen en telefoonnummers
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatigue, Sleep and Myasthenia Gravis

  Fatigue, Sleep and Myasthenia Gravis

  Bookmark and Share

  07-04-2010 om 15:53 geschreven door Myasthenia Gravis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:video bibliotheek
  Tags:Fatigue, Sleep and Myasthenia Gravis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NHG

  Het NHG


  introductie

   

  Doelstelling


  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Belangrijke doelstelling is de bevordering en ondersteuning van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Het NHG levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk.

   

  Missie


  De missie van het NHG luidt:

  "Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen."

   

  Vertaling naar de praktijk


  Dat doen wij onder andere door het ontwikkelen van richtlijnen en het opzetten en aanbieden van nascholing.

  Daarnaast biedt de NHG-Praktijkaccreditering de mogelijkheid de huisartsenpraktijk te laten accrediteren. Dit keurmerk laat zien dat in de praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

  Het NHG geeft bovendien een onafhankelijk wetenschappelijk maandblad uit, Huisarts en Wetenschap.

   

  Vereniging


  Het NHG is een vereniging en heeft de volgende structuur: een bestuur dat tevens als directie het NHG-bureau aanstuurt, een Verenigingsraad met een zwaarwegende adviesfunctie ten aanzien van het inhoudelijke beleid, en een Raad van Toezicht die toetst of het gevoerde beleid en de financiële resultaten overeenkomen met hetgeen daarover in het NHG-Jaarplan is vastgelegd. Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering.

   

  Statuten Vereniging Nederlands Huisartsen Genootschap


  Bureau


  Het NHG-bureau bestaat uit ongeveer 130 medewerkers verdeeld over de volgende afdelingen:

   

  • Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
  • Implementatie
  • Financiële zaken / Planning, Advies en Controle
  • Personeel, Organisatie en Opleiding
  • Algemene Interne Zaken

  Het NHG geeft twaalf keer per jaar een wetenschappelijk tijdschrift uit, Huisarts en Wetenschap genaamd en tweemaandelijks het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning.

  Het NHG heeft een ondernemingsraad.

   

  Raad van toezicht

  De Raad van Toezicht van het NHG bestaat uit 5 leden, zowel huisartsen als niet-huisartsen. Voor de leden is het vooral doorslaggevend dat ze beschikken over relevante ervaring en competenties om objectief toezicht te kunnen houden op het beleid en de resultaten van het NHG.
  De Raad komt 4 keer per jaar bijeen.

  De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Drs. E.B. Mulder, voorzitter
  • Prof. dr. J.A. Knottnerus, vice-voorzitter
  • Drs. B.J.S. Koopmans
  • Drs. M.C.M. van Schaik
  • Mw. drs. J.A. Schulkes-van de Pol

  Contactpersoon Raad van Toezicht


  Mw. drs. Anika Corpeleijn, bestuurssecretaris NHG
  tel. 030 - 2823500
  e-mail a.corpeleijn@nhg.org

   

  Commissies en werkgroepen


  Het NHG heeft twee permanente commissies:

  • de Redactiecommissie Huisarts en Wetenschap
  • de Autorisatiecommissie


  Redactiecommissie Huisarts en Wetenschap (H&W)

   


  De redactie van het wetenschappelijk tijdschrift H&W bestaat uit de hoofdredacteur, een bureauredactie en een redactiecommissie. De redactiecommissie adviseert en ondersteunt de hoofdredacteur bij de keuze van artikelen, berichten, referaten en andere bijdragen in het tijdschrift. In de redactiecommissie hebben mensen met verschillende competenties zitting.

   

  Autorisatiecommissie (AC)


  De AC beoordeelt de wetenschappelijke onderbouwing en de uitvoerbaarheid van het beleid zoals wordt voorgesteld in een conceptrichtlijn. Een richtlijn geeft aanbevelingen voor de praktijk, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. De AC autoriseert de volgende richtlijnen NHG-Standaarden, Landelijke Transmurale Afspraken, Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken, Farmacotherapeutisch Rapporten en multidisciplinaire richtlijnen.


  De AC bestaat uit 7 leden, te weten:

  • Op voordracht van het NHG-Bestuur:  
   • een lid van de Verenigingsraad van het NHG
   • twee huisartsen
  • Op voordracht van het IOH:     
   • drie hoogleraren Huisartsgeneeskunde
  • Op voordracht van het LHV-Bestuur:
   • een huisarts

  Het NHG-bureau

   

  Bij het NHG-bureau zijn ongeveer 130 medewerkers in dienst, merendeels in een parttime aanstelling. Ongeveer de helft van de medewerkers is praktiserend huisarts.

  Het bureau staat onder leiding van Arno (A.E.) Timmermans, huisarts, directeur/bestuursvoorzitter.

  Contactpersonen directie:
  Mw. Olga Wieman, directiesecretaresse
  Mw. Türkan Yigen, directiesecretaresse
  tel. 030 - 2823500
  e-mail directie@nhg.org

   

  Ledenservice

   

  Regelmatig hebben NHG-leden vragen of suggesties. Over de producten en diensten, over de website, over het lidmaatschap enzovoorts.


  Het NHG staat altijd open voor uw vragen en suggesties.

  Contact met de ledenservice verloopt bij voorkeur via de e-mail (ledenservice@nhg.org).
  Maar u kunt onder kantoortijden natuurlijk ook bellen (030 –282 35 00).

  Kennis

  Implementatie

  Voor de optimale ondersteuning van de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk biedt het NHG diverse implementatieproducten en/of diensten aan.

  Beschikbaar in het Kenniscentrum

  • Automatisering
   Hier vindt u alle informatie van de sectie automatisering, varierend van het laatste nieuws tot een overzicht van alle producten die het NHG levert op dit gebied.
  • Indicatoren
   Een overzicht van alle indicatoren op het gebied van medisch handelen zoals door het NHG geformuleerd
  • Praktijkaccreditering
   Informatie over NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA b.v.) een, door het NHG opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg.
  • Praktijkvoering
   Informatie over prikaccidenten, spirometers en het CVRM-project
  • NHG-Standpunten Toekomstvisie
   Standpunten over diverse facetten van de patiëntenzorg en praktijkorganisatie. Deze Standpunten zijn voorzien van concrete aanbevelingen voor de innovatie in de huisartsenpraktijk.
  • Samenwerking 1e en 2e lijn
   Hier vindt u verschillende materialen ter ondersteuning van de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn:
   • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LTA)
   • Landelijke Transmurale Samenwerkings Afspraken (LESA)
   • Materialen ter ondersteuning van samenwerking met bedrijfsartsen


  Aanschaffen producten op gebied van implementatie
  Voor het aanschaffen van producten verwijzen wij u graag naar onze winkel

  Op het gebied van implementatie vindt in onze winkel ondermeer een bestelmogelijkheid voor:

  • NHG-ConsultWijzer
  • NHG-Leidraden over veiligheid
  • NHG-PraktijkWijzers
  • NHG-TelefoonWijzer
  • De Geïnformeerde Huisarts (DGH)

  Richtlijnen automatisering


  Indicatoren
  Meer informatie over de indicatorensets vindt u op de pagina 'Indicatoren'.


  HIS standaardisatie: Referentiemodel, tabellen en protocollen

  Producten


  Indicatoren

   

  Het NHG heeft indicatoren voor het medisch handelen geformuleerd. Het gaat hier om de indicatoren die worden berekend op basis van patiëntgegevens die zijn geregistreerd in het EPD bij de huisarts.

  De beschrijving van de indicatoren heeft plaats gevonden in het kader van het project Uniforme Rapportage. Dit project is uitgevoerd door het NHG met subsidie van het Ministerie van VWS. Hoewel het project per 31 december 2008 is beëindigd, zal het NHG ook in de toekomst de geformuleerde indicatoren blijven beheren en zonodig aanpassen.


  Indicatorensets


  Voor de volgende onderwerpen zijn nu indicatorensets beschreven:

  • Diabetes mellitus
  • Astma bij volwassenen
  • COPD
  • Cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende Hart- en Vaatziekten (HVZ)
  • Preventie (influenza en screening op baarmoederhalskanker)
  • CVRM bij mogelijk hoogrisico groepen: nog niet vastgesteld
  • GGZ (depressie en angststoornissen)
  • Prescriptie: nog niet vastgesteld


  Downloaden


  De volledige beschrijvingen van de indicatorensets kunt u vinden op de downloadpagina.


  Rapportage gegevens aan Zorggroep


  Daarnaast is een generiek uitspoelformaat beschreven. Hiermee kunnen patiëntgegevens uit het EPD worden geëxporteerd naar een zorggroep. De zorggroep kan met de patiëntgegevens van de deelnemende zorgverleners op zorggroepniveau en anoniem indicatoren berekenen. Dit is van belang voor rapportage aan de zorgverzekeraar en van belang voor feedback rapportage naar de deelnemers van de zorggroep.


  Nieuwe versies


  Voor een aantal eerder beschreven en vastgestelde indicatorensets en voor het uitspoelformaat zijn inmiddels nieuwe versies ontwikkeld. In de meeste gevallen betreft het geen ingrijpende veranderingen maar kleine aanpassingen of verduidelijkingen, vooral op basis van commentaar van gebruikers: softwareleveranciers, huisartsen of zorggroepen.

  Algemeen geldt dat voor de indicatorensets hooguit twee keer per jaar een nieuwe versie zal worden gepubliceerd en dat het NHG er naar streeft om nieuwe versies van indicatorensets gecombineerd te publiceren. Het doel van nieuwe versies is primair om er voor te zorgen dat de beschrijvingen aansluiten op de praktijk en om onduidelijkheden te corrigeren. Pas op langere termijn kan op basis van ervaring met het gebruik van indicatoren besloten worden tot een inhoudelijke of meer ingrijpende revisie.


  Implementatie


  Het is wenselijk dat een nieuwe versie vier maanden na publicatie is ingevoerd zodat voorkomen wordt dat er in den lande verschillende werkwijzen en berekeningen ontstaan tussen HIS’en, huisartsen en zorggroepen.


  Contact


  Indien u vragen of opmerkingen hebt over de indicatorensets of het uitspoelformaat, dan kunt u contact opnemen met het NHG, Tjeerd van Althuis, t.vanalthuis@nhg.org


  Richtlijnen

   

  Medisch-inhoudelijke richtlijnen


  Het NHG ontwikkelt op medisch-inhoudelijk gebied niet alleen de bekende NHG-Standaarden voor de huisarts, maar ook  farmacotherapeutische richtlijnen (FTR’en).

   

  Samenwerkingsrichtlijnen


  Naast de NHG-Standaarden en de farmacotherapeutische richtlijnen vindt u hier ook alle samenwerkingsrichtlijnen:

  • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken
   Een ‘Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak’ (LESA) heeft tot doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de regio. De LESA’s zijn in principe gebaseerd op een NHG-Standaard en een richtlijn van de betrokken andere eerstelijnsorganisatie.
  • Landelijke Transmurale Afspraken
   Een ‘Landelijke Transmurale Afspraak’ (LTA) wordt samen met een wetenschappelijke vereniging
   van medisch specialisten opgesteld en bevat globale richtlijnen voor huisartsen en specialisten voor nadere invulling van het regionale beleid.

  NHG-Standpunten (medisch en farmacotherapie)


  Als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven worden bovendien NHG-Standpunten uitgebracht. Voor de NHG-Standpunten Toekomstvisie verwijzen wij u naar de rubriek implementatie.

   

  NHG-Praktijkacceditering

   

  Onafhankelijk


  NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA b.v.) is een, door het NHG opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van de patiënt wordt daarin expliciet betrokken.

   

  Kwaliteitsverbetering


  Deelnemende praktijken werken op basis van een NPA-praktijkrapportage aan aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dit doen ze met de NPA-verbeteringsmethodiek. Problemen worden hierbij door het hele team aangepakt met concrete verbeterplannen.

   

  Geen keurslijf


  Om accreditering te verdienen worden praktijken niet in een keurslijf van regels en protocollen gedwongen. Integendeel, accreditering sluit juist aan op de werkwijze van de betreffende praktijk. Wanneer de praktijk voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden, wordt voor drie jaar de praktijkaccreditering verleend.
  Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

   

  Transparantie


  Het keurmerken NHG-Praktijkaccreditering® zorgt voor transparantie en maakt aan alle partijen – patiënten/cliënten, zorgverzekeraars, hulpverleners en overheid – zichtbaar dat de geaccrediteerde praktijk niet alleen voldoet aan landelijk vastgestelde normen, maar ook gericht werkt aan kwaliteitsverbetering.

  Voor meer informatie en inschrijving: http://www.praktijkaccreditering.nl

  Praktijkvoering

  Voor de optimale ondersteuning van de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk biedt het NHG diverse implementatieproducten en/of diensten aan.

   

  Beschikbaar in Kenniscentrum


  U vindt in het Kenniscentrum de materialen die online direct beschikbaar zijn. Het betreft:


  Aanschaffen producten op gebied van praktijkvoering


  Voor het aanschaffen van producten verwijzen wij u graag naar onze winkel. Op het gebied van implementatie vindt in onze winkel ondermeer een bestelmogelijkheid voor:

  • NHG-ConsultWijzer
  • NHG-Leidraden over veiligheid
  • NHG-PraktijkWijzers
  • NHG-TelefoonWijzer
  • De Geïnformeerde Huisarts (DGH)

  Ondersteuning bij preventie in de huisartsenpraktijk

  Preventie is een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks werk van de huisarts; in veel NHG-Standaarden speelt preventie een belangrijke rol. Het NHG is betrokken bij een veelheid aan preventie-activiteiten, en biedt ondersteuning aan huisartsen bij de uitvoering van preventie.

  Deze website biedt een overzicht van de volgende preventie-onderwerpen:

   


  Programmatische preventie:

   


  Farmacotherapeutische richtlijnen

   

   

  Samenwerking 1e en 2e lijn

   

  U vindt hier verschillende materialen ter ondersteuning van de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn.

   

  Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken


  Een Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) heeft tot doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de regio. De LESA’s zijn in principe gebaseerd op een NHG-Standaard en een richtlijn van de betrokken andere eerstelijnsorganisatie.

   

  Landelijke Transmurale Samenwerkings Afspraken


  Een Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) wordt samen met een wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten opgesteld en bevat globale richtlijnen voor huisartsen en specialisten voor nadere invulling van het regionale beleid.

  Sociaal-medische begeleiding door huisartsen-bedrijfsartsen


  Op deze pagina's vindt u het integrale nascholingsmateriaal en links naar de belangrijkste websites op het terrein van gezondheid en arbeid.


  NHG-Standpunten Toekomstvisie

   

  Het NHG werkt aan de ondersteuning van de implementatie van de in 2001 uitgebrachte Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012. Dit gebeurt onder meer door het uitbrengen van verschillende NHG-Standpunten Toekomstvisie Huisartsenzorg over diverse facetten van de patiëntenzorg en praktijkorganisatie. Deze Standpunten zijn voorzien van concrete aanbevelingen voor de innovatie in de huisartsenpraktijk.
  Foto

  Zoeken in blog


  Archief per week
 • 03/05-09/05 2010
 • 05/04-11/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !  Startpagina !

  Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!


  Hoofdpunten blog liefdenetwerk
 • Belgie Websites over Gezondheid
 • Belgie Vertalen en Woordenboeken - online woordenboeken
 • Belgie Alles over dieren en huisdieren
 • Belgie Websites speciaal voor jongeren en kinderen
 • Belgie overzicht Naslagwerken Vraag en Antwoord
 • Belgie Media: Televisie & Radio Overzicht
 • Belgie :Opzoeken van adressen, telefoonnummers en bedrijven
 • Provincies, politiek en vakbonden in Belgie
 • Overheidsdiensten in België, Vlaanderen en Brussel
 • NGO Websites Hulporganisaties Goede Doelen Belgie
 • Teken de petitie tegen het Politiegeweld
 • goede doel bloemen
 • Stop de EURO PARLEMENT Miljarden Verspilling en Fraude
 • Stop #MONSANTO Informatie dossier en websites PETITIE
 • Laat uw stem gelden en vecht mee tegen dierenmishandeling
 • Teken de petities voor het basisinkomen!
 • Petition bring all those who rape to justice and stop the violence against women.
 • Petities voor een betere humane wereld
 • Amber help mee en red kinderlevens!
 • stop the violence against women.

  Hoofdpunten blog alternatievegeneeskunde
 • Zoeken Search
 • Verenigingen/Organisaties
 • Tip
 • A.Vogel
 • VSM noemt het zelfgenezend vermogen van de mens Pure Lijfkracht
 • Wat is Telepathie?
 • Aura reading en healing
 • Aloe Vera bevat minstens 6 antiseptische bestanddelen waaronder : lupeol, salicylzuur, phenol, ureumstikstof, kaneelzuur en zwavel.
 • Geneeskunde Boeken Bestsellers
 • Boeken New Age

  Hoofdpunten blog modenieuws
 • Deel dit blog- share modenieuws
 • The best love tips
 • What is Twitter Learn the Basics
 • Modenieuws
 • Mode Catwalk Nieuws Blog

  Hoofdpunten blog weerdienst
 • 10 EURO COUPON CADEAU ACTIE
 • Amazon Tip
 • Weerwoord Be Weerwoord RSS Weerwoord, forum over weer en klimaat
 • The Weather Channel: National Weather Outlook
 • Buienradar Meetstations gegevens

  Hoofdpunten blog modenieuws
 • Deel dit blog- share modenieuws
 • The best love tips
 • What is Twitter Learn the Basics
 • Modenieuws
 • Mode Catwalk Nieuws Blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  willibrord
  www.bloggen.be/willibr

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!