Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwittig hen! - Barbara

  VERWITTIG HEN!

  April 29, 2013

  Al Mijn dienaren, wees paraat. Let nu goed op. De lente komt over jullie eens grote natie. Als de bloemen bloeien, zullen de problemen zich ontvouwen. Vuur, wind, hagel, aardbevingen, tsunamis, epidemieen, overstromingen, droogte, massale diersterfte zullen nu exponentieel stijgen. Zodus moeten Mijn kinderen in Mijn bescherming blijven.

  Dat betekent zich niet wagen in de patronen van deze wereld. Jullie moeten nu dicht bij Mij leven. Wanneer jullie in je vlees lopen, wandelen jullie in jullie wil, niet in Mijn wil voor jullie. In het vlees zijn jullie niet beschermd, dan kan Ik jullie niet helpen. Ik zal jullie nu blijven waarschuwen. Luister naar het smeken van Mijn boodschappers. Ze smeken jullie in Mijn naam om onder de vleugels van Mijn bescherming.

  Deze tijden zullen gevuld zijn van gevaar, en als je niet in Mij bent, zul je je laten meeslepen en bedrogen worden. Jullie moeten je bewust zijn ervan. Velen denken dat ze op het juiste pad zijn, en ze zullen recht in de val lopen. Ze zullen recht in de muil van de leeuw lopen. Laat je niet bedriegen, onderzoek alles.
  Onderzoek alle leringen. Onderzoek alles aandachtig. Meer en meer van Mijn boodschappers ontvangen dromen en visioenen die hen waarschuwen van wat er gaat komen.

  Dit is wat er staat geschreven; het staat ook geschreven dat er spotters zullen zijn. Laat je niet inpakken door de spotters. Verkondig nu Mijn waarschuwingen Mijn boodschappers, laat je niet verleiden. Eenieder die Mij kent zal naar jullie luisteren. Eenieder wie oren heeft zal horen, en ogen zal zien.
  Blijf hen waarschuwen. Deins niet terug.

  11-05-2013, 21:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om genezing

  Lieve Barmhartige Heer en Troostende Vader,

  U bent Degene tot wie ik me wend om hulp in zwakke momenten en in tijden van nood. Ik vraag U om Uw dienaar bij te staan in deze ziekte. Psalm 107:20 zegt : Eén woord van U en ze waren genezen. Zend dan ook alstublieft Uw helend woord aan Uw dienaar. In de naam van Jezus, drijf alle kwalen en ziekten uit dit lichaam.

  Lieve Heer, ik vraag U om deze zwakheid om te vormen in kracht, lijden in medelijden, droefheid in vreugde en pijn in troost voor anderen. Dat Uw dienaar mag vertrouwen in Uw goedheid en hoop in Uw trouw, zelfs temidden van dit lijden. Laat hem gevuld zijn met geduld en vreugde in Uw aanwezigheid als hij wacht op Uw helende aanraking.

  Herstel alstublieft Uw dienaar in goede gezondheid, lieve Vader. Verwijder alle vrees en twijfel uit dit hart door de kracht van Uw Heilige Geest, en dat U, Heer, altijd glorie gebracht moge worden.

  Als U Uw dienaar heelt, Heer, dat hij U moge zegenen en dankzeggen.

  Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

  11-05-2013, 21:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om de demonen van ziekte te verwijderen

  Exorcisme van de heilige Michael tegen Satan en de opstandige engelen, gepubliceerd op bevel van Z.H. Leo XIII (vertaling uit het Latijn van het officiële liturgische boek van de Rooms-Katholieke Kerk het Rituale Romanum Tit.XI,Cap.III).

  Nota : Dit gebed mag enkel door een bisschop of door een priester, of een gewijde exorcist, gebeden worden met toestemming van de Ordinarius als het rechtstreeks over personen wordt uitgesproken.
  Indien niet rechtstreeks over personen, dan mag eenieder dit bidden indien hij op redelijke gronden mag vermoeden dat er duivelse invloeden aan het werk zijn. Hij moet dan wel in staat van genade zijn, dus: regelmatig biechten, de zonde willen vermijden en naar de volmaaktheid willen streven, zo niet 'zal zijn einde erger zijn dan het begin' (Matt 12:43). Want, 'alleen God door Onze Heer Jezus Christus is sterker dan de duivel'.

  Hier is dan het klein exorcisme, beginnende met : "In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

  Gebed tot de heilige aartsengel Michael (geknield te bidden):

  Heilige aartsengel Michael, glorievolle prins der hemelse legermachten, verdedig ons in de strijd tegen de satanische vorsten en machten, tegen de heersers van de wereld der duisternissen, tegen de boze geesten in de lucht (Ef. VI;) Kom de mensen ter hulp, die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft en tegen zo'n hoge prijs verlost heeft van de tirannie van de duivel. De heilige Kerk vereert u als bewaker en beschermer, gij aan wie de Heer de verloste zielen toevertrouwd heeft, om ze binnen te leiden in het hemelse geluk. Smeek dus de God van de vrede Satan onder onze voeten te verpletteren, opdat hij de mensen niet meer gevangen houdt in zijn kettingen en de Kerk niet meer vermag aan te vallen. Bied de Allerhoogste onze gebeden aan opdat Gods barmhartigheid snel over ons neerdaalt. Grijp gijzelf de draak, de oude slang - dat is de duivel of Satan - en werp hem geboeid in de afgrond, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. (Apok.20).

  Nota : Dit gebed, dat opgesteld werd om de duivel te verdrijven, kan de familie en de gemeenschap voor grote kwalen bewaren als het vurig gebeden wordt, zelfs door de eenvoudigste gelovigen. Gebruik het vooral als ge verwacht dat de duivel optreedt het zij door middel van de boosheid van de mensen, het zij met behulp van bekoringen, ziekten, stormen en rampen van elk soort.

  Exorcisme (wordt rechtstaande gebeden):

  In de naam van Jezus Christus, onze God en onze Heer, en met de bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, van de heilige aartsengel Michael, van de apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen (voor priesters: "en steunend op de heilige macht die ons gegeven werd") ondernemen wij vertrouwvol de strijd tegen de aanvallen en de hinderlagen van de duivel.

  Psalm 67: God rijze op en dat zijn vijanden verstrooid worden, en dat zij die Hem haten op de vlucht gaan. Dat ze verdwijnen zoals rook. En zoals het was wegsmelt voor het vuur, zo mogen de zondaars ten onder gaan voor het aanschijn van God.

  V.: Ziehier het Kruis van de Heer, vlucht vijandige machten

  R.: De Leeuw uit de stam van Judas, de zoon van David, heeft overwonnen.

  V.: Dat uw barmhartigheid, Heer, over ons neerkome.

  R.: zoals wij gehoopt hebben op U.

  (maak bij iedere + het kruisteken)

  Wij bevelen u weg te gaan, onreine geest, wie ge ook zijt, duivelse kracht, invasie van de helse vijand, met al uw legioenen, verenigingen en sekten, in de naam en door de kracht van Onze Heer Jezus + Christus: wees weggerukt uit de Kerk van God, en verwijderd van de zielen die naar Gods beeld geschapen zijn en verlost werden door het heilig bloed van het Goddelijk + Lam. Van nu af aan, trouweloos serpent, zult ge het niet meer wagen het menselijk geslacht te misleiden, Gods Kerk te vervolgen en de uitverkorenen van God te zeven en te wannen, als tarwe +. Zo beveelt het u de Allerhoogste + God, die gij in uw onzinnige hoogmoed als uw gelijke beschouwt, Hij die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van der waarheid geraken. Zo beveelt u, God de + Vader, zo beveelt u God de + Zoon, zo beveelt u, God de Heilige +Geest. Zo beveelt u de Christus, het eeuwig Woord van God dat vlees + geworden is; die voor het heil van ons geslacht, verloren door uw afgunst, zich vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Zo beveelt u, het teken van het Heilig + Kruis en de kracht van alle + mysteriën van het christelijk geloof Zo beveelt u, de machtige Moeder van God, de Maagd + Maria, die sinds het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis, door haar nederigheid, uw hoogmoedige kop heeft verpletterd. Zo beveelt u, het geloof van de heilige Petrus en Paulus en van alle andere + apostelen. Zo beveelt u, het bloed van de martelaren en de godvruchtige bemiddeling van alle + heiligen. Welnu, vervloekte draak, en alle duivelse legioenen, wij bezweren u door de levende + God, door de ware + God, door de heilige + God; door God die de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Houd op de mensen te misleiden en het vergif van de eeuwige verdoemenis over hen uit te storten; houd op de Kerk te schaden en haar vrijheid te belemmeren. Ga weg, Satan, uitvinder en meester in alle misleiding, vijand van het heil van de mensen. Maak plaats voor Christus, in wie ge geen van uw werken zult vinden: maak plaats voor de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk, die Christus zelf verworven heeft ten koste van Zijn bloed. Vernedert U onder de machtige hand van God. Beef en vlucht bij onze aanroeping van de heilige en schrikwekkende Naam Jezus, die de hel doet beven; aan wie de hemelse krachten, machten en heerschappijen onderworpen zijn; die de cherubijnen en serafijnen onophoudelijk loven met de woorden: "Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God van de heerscharen".

  V.: Heer, verhoor mijn gebed.

  R.: En mijn geroep komen tot U.

  V.: De Heer zij met U.

  R.: En met uw geest.

  Eindgebed: Laten wij bidden: God van de hemel, God van de aarde, God van de engelen, God van de aartsengelen, God van de aartsvaders, God van de profeten, God van de belijders, God van de Maagden, God die de macht hebt het leven te geven na de dood, de rust na de arbeid, want er is geen andere God buiten U: en er kan geen andere zijn buiten U; Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, aan wiens Rijk geen einde zal komen; nederig smeken wij Uw goddelijke Majesteit, ons machtig te bevrijden en ongeschonden te bewaren voor elke macht., valstrik, bedrog en boosheid van de helse geesten. Door Christus, onze Heer. R. Amen. Van de listen van de duivel, verlos ons, Heer. Verleen aan Uw Kerk de rust en de vrijheid om U te dienen, wij smeken U, verhoor ons, Heer. Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de Heilige Kerk te vernederen, wij smeken U, verhoor ons, Heer.

  (De plaats wordt met wijwater besprenkeld.)

  11-05-2013, 18:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop hem! - Barbara

  STOP HEM!

  April 30, 2013

  Bid voortdurend in de geest en richt je dikwijls tot Mij. Deze dingen zijn noodzakelijk in deze laatste dagen. Onderscheid Mijn lichaam wanneer jullie je tot Mij richten. Ik gaf niet alleen mijn leven op het kruis maar Ik droeg iedere zwakheid van jullie vlees, alle ziekten, alle gebreken, Ik droeg pijn zodat jullie zonder pijn kunnen zijn. Er zullen velen zijn die genezing zoeken maar die het niet vinden, maar vele anderen die Mijn lichaam zullen onderscheiden en jullie genezing zal beginnen. Gewilligheid en een hart vrij van de demonen van jullie wereld zijn cruciaal, deze demonen moeten verwijderd zijn vooraleer Mijn genezing kan plaatsvinden. Verwijder deze demonen van ziekte uit jullie lichaam herhaaldelijk voor 3 dagen, leg je handen op de zieke en verwijder deze demonen 3 dagen lang. Na 3 dagen zullen de demonen vluchten.

  Ik spreek nu tot velen van jullie. Ik vraag jullie om te zwijgen en te luisteren. Meestal kom Ik tot jullie in een stille stem. Je moet zwijgen en heel aandachtig zijn om Mij te horen. Je moet nu luisteren naar Mij. Je hebt satans leugens lang genoeg geloofd. Ga weg van zijn leugens en stap in Mijn mirakels. Velen die niet genezen zijn geloven zijn leugens. Het neemt maanden of zelfs jaren in beslag voordat de leugens verwijderd zijn, zovele mensen ontvangen hun genezing niet. Het is wanneer mensen zijn leugens geloven dat de genezing wordt tegengehouden. Genezingen zijn gewone kost wanneer mensen niet onderhevig zijn aan zijn leugens. De wortels van jullie ziel zijn blootgesteld aan zijn leugens en werden nooit de waarheid verteld. Jullie geloven satans leugens. Verbreek de vloek van zijn leugens te geloven. Zijn leugens beroven jullie van alle goeds. Hij steelt jullie gezondheid, jullie geld, jullie tijd, jullie vrijheid, jullie vergeving, jullie genade, alles dat in de beloften ligt aan Mijn kinderen, hij steelt. Hij is in staat jullie te overtuigen dat jullie het niet waard zijn. Hij is in staat om jullie te overtuigen dat jullie arm, berooid, ziek zijn, pijn hebben, ongeliefd zijn, het niet waard zijn en de lijst gaat zo maar door. Gaan jullie hem geloven? Gaan jullie hem jullie gezondheid laten stelen? …jullie zegeningen? ...jullie rechtvaardigmaking? Als jullie niet op Mij gefocust zijn, zal hij erin slagen deze dingen van jullie te stelen. STOP HEM!

  11-05-2013, 18:15 Geschreven door Claudia  


  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan

  De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan

   

  De aanval wordt gericht op Jezus Christus juist omdat Hij God en Verlosser is. Hij is de God-mens.

   

  PROBLEEM

  ·        Mensen houden meer van hun leven dan van hun ziel

  ·        Geloof in bijstand van God is te klein → mensen vrezen teveel voor hun leven en hun vrijheid (als ze vervolgd worden omwille van hun christelijke godsdienst komt God op de laatste plaats)

  Dus : de mensen zullen maar weinig moedig en openlijk voor Jezus Christus opkomen

  In de laatste dagen zullen weinigen het aandurven te zeggen wat ze denken en maar weinigen zullen om Gods bijstand bidden bij het bekennen van hun christelijk geloof tegenover de wereld. Deze weinigen zijn sterk in hun geloof en hebben de kern van de boodschap begrepen. Zij vervullen Gods Wil op de eerste plaats : ze zullen zwaar op de proef gesteld worden, maar God zal hen helpen omdat Hij hun wil om Hem te dienen inziet. Wie met God ten strijde trekt zal elke tegenstand overwinnen, hij zal sterk zijn waar anderen zwak worden, spreken waar anderen zwijgen, rechtstaan als de anderen gaan zitten…

  Het zal een zware strijd zijn voor de gelovigen, maar met HOOP, want waar God strijdt is de zege.

   

  GELOOF IN CHRISTUS IS HET STERKSTE WAPEN, DAN VERLIEST MEN DE VREES VOOR DE VIJAND

  = Bescherming en Liefde van God

   

  KERN

  ·        Een band met Jezus Christus hebben.

  ·        In Jezus’ verlossingswerk geloven.

  ·        Christus als Verlosser van de wereld aanvaarden.

  ·        In Jezus geloven als de Zoon van God.

  Dus : GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

  Door dit geloof kan de mens beter tegen de hardheid van het leven (= draagt zijn kruis door zijn geloof om Jezus Christus na te volgen). Dan pas kan hij genade krijgen door het verlossingswerk.

   

  GOD DE VADER EN JEZUS CHRISTUS ZIJN EEN!

  Om de boodschap te begrijpen moeten mensen liefde bezitten. Als ze geen liefde bezitten, dan kunnen ze de grootste Liefde niet inzien.

  Omwille van aardse goederen willen sommigen de aanhangers van Christus dwarsbomen en hun laatste houvast stelen. Elke maatregel die ze zullen treffen druist in tegen het goddelijk gebod van de liefde. Enkel Christus verschaft de mensen de kracht als ze Zijn verlossingswerk erkennen, Christus alleen heeft de macht over de Satan en Christus alleen sterkt de mensen om weerstand te bieden.

   

  BOODSCHAP = christelijke leer van Liefde

  ·        De mens Jezus is goddelijk door de Liefde.

  ·        Door de liefde wordt ieder mens een goddelijk wezen, een kind van God.

  ·        Door de liefde komt ieder mens tot buitengewone capaciteiten.

  ·        Liefde is een kracht die gevormd wordt door de eeuwige Liefde en werkzaam in ieder mens die de liefde in zich laat heersen.

  ·        Door liefde wordt het de mens duidelijk dat ze nooit Christus en Zijn leer mogen afwijzen en de 10 Geboden (= je moet deze in een breder kader plaatsen, want het is geen beperkende lijst; het zijn geboden van de Liefde) moeten onderhouden anders gaan mensen ten onder in de hel, het rijk der duisternis. De geboden onderhouden vereist alleen maar liefde. Christus is Brenger van de leer van de Liefde. Hij is een goddelijke wegwijzer naar Kracht en Licht.

  Ieder die in liefde leeft weet :

  o       welke kracht de liefde is

  o       dat de Godmens Jezus alleen over die buitengewone kracht beschikte, omdat Zijn Wezen pure Liefde was

  ·        Overwinnen van de krachten van de onderwereld. De strijder moet zich bij Christus scharen, daar wordt hij niet verpletterd.

  ·        De christelijke leer van Liefde door Jezus onderwezen blijft tot in alle eeuwigheid.

   

  AANEENSLUITING VAN VERSCHILLENDE GEESTESRICHTINGEN IN DE GELOOFSSTRIJD

           Vb. Protestanten, Orthodoxen en Rooms-katholieken samen.

  Door de vervolgingen komt de leer van Christus tevoorschijn :

  ·        Er zal een innerlijke band met Jezus Christus nagestreefd worden.

  ·        Liefde zal bevorderd worden en onderwezen worden.

  ·        Alle uiterlijkheden en ceremoniële handelingen zullen wegvallen door de grote vervolging en dat zal goed zijn voor de geestelijke ontwikkeling van ieder afzonderlijk. De kern van de zaak (= liefde) zal overblijven.

  Wat telt is : in liefde leven met een vaststaand geloof in de Vader, de Zoon en de H. Geest (= GOD). Christus erkennen voor al het aardse en vervuld zijn van Zijn Geest.

   

  ANTICHRIST

  Kenmerken :

  ·        Accepteert geen God van Liefde.

  ·        Wijst alle geestelijke af (niet bewijsbaar, dus niet bestaand). Hij eist dan ook het prijsgeven van elk geloof en geestelijk bezit. Bovendien eist hij ook de afwijzing van God en Schepper van Eeuwigheid. Hij gelooft niet in een liefhebbende en rechtvaardige God. Hij gelooft ook niet dat de mensen eens tot verantwoording zullen geroepen worden voor hun willen, denken en handelen. Voor de antichrist kan en mag alles onbeperkt.

  ·        Verwerpt het Wezen van Christus : gelooft niet in Zijn verlossingswerk en Zijn missie op aarde (Jezus = gewone mens).

  ·        Hij is buitengewoon begaafd en heeft een werkend plan voor de wereldorde, daarbij komt nog dat hij buitengewoon kan optreden tegenover hen die verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. Maar alles is slechts schijn.

  ·        Hij zal naastenliefde voorstellen als een toestand van zwakte. Hij treft maatregelen die alle menselijkheid missen.

  ·        Hij sticht haat en onvrede tussen de mensen, om zo de liefde te verstikken.

  ·        Verzet tegen alle geestelijke stromingen die op Jezus Christus en Zijn leer gebaseerd zijn.

  Maar : God gaat ook op buitengewone wijze te werk om erkenning te krijgen. DUS AAN GOD HULP VRAGEN IN GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE NOOD !

   

  ACTIVITEITEN VAN DE ANTICHRIST

  Antichrist wil zelf op de troon zitten in plaats van Jezus. Hij wil zelf god spelen en daarbij de mensen onderwerpen. Hij wil alleen heerser zijn en alle macht voor zich hebben. Mensen zijn niets waard in zijn ogen.

   

  UITEINDELIJK MOET EEN SCHEIDING VAN GEESTEN ZICH VOLTREKKEN VOOR IEDEREEN : VOOR OF TEGEN GOD

  Er zal een zware definitieve geloofsstrijd zich voordoen, een regelrechte strijd tegen Christus. Daarom moeten ALLE mensen kiezen : VOOR of TEGEN Christus. Voor die vrije wil en gemaakte keuze moeten de mensen zich ook verantwoorden in het Laatste Oordeel.

  Satan kan zich niet eerder van zijn ketenen vrij maken als dan de mensen hem weer behulpzaam zijn en door hun valse liefde tot de materie de ketenen van Satan weer losser maken. Daarom is Satan in deze tijden zo sterk, en zal hij nog een tijdje sterker worden.

  Maar toch zal hij verliezen!

  Jezus zal nooit verdrongen kunnen worden. Hij zal overwinnen en Zijn leer zal alle liefhebbende harten vervullen. Zijn getrouwen zullen Zijn liefdeleer met zich meenemen als zij weggenomen worden en zo zal Zijn leer op de nieuwe aarde als geestelijke kennis hoog worden gehouden van generatie op generatie. Iedereen zal zich ten volle ontplooien. De mensen zullen de hoogste kennis bezitten en in de innigste liefde tot God ontbranden.

   

  HULPMIDDELEN

  God verlaat degenen die hulp vragen NOOIT ! Met dien verstande dat ze in God geloven en zich op God verlaten.

  Hij is Schepper en Beschermen. God heeft al Zijn kinderen lief, God zendt ook boden naar hen om hen in staat te stellen het Woord te leren kennen. De gelovige moet maar een korte tijd volhouden om zalig te kunnen worden. Hij moet standvastig blijven in levend geloof. Hij moet de band met Jezus Christus aanhalen.

  De uiterlijke Kerk is van geen tel. De echte gelovigen weten waar de WARE KERK van Christus te vinden is.

   

  JEZUS CHRISTUS

  Hij is DE WEG                      DE WAARHEID          EN HET LEVEN.

  = Hij is de enige weg            = Jezus wijst de juiste   = eeuwig leven

  Jezus alleen kan je het leven   weg naar het leven    in gelukzaligheid

  beloven. Hij heeft het voor   Er is geen andere          dicht bij God

  jou verworven aan het kruis. waarheid dan deze.

  De weg is gemakkelijk voor Jezus is voor de enige waarheid gestorven.

  mensen van goede wil.        Wie in Jezus gelooft zal die waarheid inzien.

  Het is de weg van nooit        Liefde doet de waarheid inzien. Enkel Jezus

  falende Liefde.                      kan de waarheid geven. Vraag ze Hem!

  Jezus leefde de weg van     Hij is de eeuwige Waarheid.

  Liefde voor.                           Hij is uit Liefde gestorven om degenen die geloven te redden van de zonden en van Satan.

  Opm. Wie Jezus volgt gaat de juiste weg (naar God en het eeuwig leven)

  en zal leven in eeuwigheid. Het is echter een smalle weg. Zoek de waar-

  heid niet waar de massa is, want die lopen de verkeerde kant uit.

   

  MENSEN ZULLEN GESTERKT WORDEN IN GELOOF EN ZIJ ZULLEN

  IEDERE ONRECHTVAARDIGHEID AANVAARDEN

  ·        De gelovigen zullen beseffen dat God alleen hen kan geven en waarlijk vergelden wat hun aards is opgelegd van miserie.

  ·        Ze zullen God zien en gesterkt worden in geloof, ze zullen zelfs met vreugde sterven voor God indien het nodig is.

  ·        God zal uiteindelijk Satans streven definitief beëindigen.

   

  GELOOFSSTRIJD

  ·        Gods volgelingen zullen zwaar vervolgd worden.

  ·        Dienaren van God zullen grote ondersteuning ondervinden van de lichtwereld (engelen en heiligen) : degenen die in God geloven en Hem liefhebben.

  ·        De volgelingen zullen de tegenpartij niet vrezen om hun geloof openlijk te belijden.

   

  TAAK

  Het komt erop aan :

  ·        tegen ongeloof en twijfel te vechten en zielen te winnen die bereid zijn zich toe te vertrouwen aan God. Hij zal Redder en Heiland zijn die de gelovigen uit de aardse nood en verdrukking zal bevrijden

  ·        de waarheid te verspreiden

  ·        moedig op te treden tegen degenen die de liefdeleer van Jezus vijandig gezind zijn

  ·        te strijden met wapens van liefde : door Gods Woord te verkondigen

  De kracht van het geloof kan zelfs tegenstanders bekeren om ze voor eeuwig te redden.

   

  VALSE CHRISTUSSEN EN VALSE PROFETEN DOEN GEEN WERKEN VAN LIEFDE EN HUN WONDEREN ZIJN VALS

  Echte wonderen kunnen enkel verricht worden door mensen die Jezus belijden voor de wereld = echte profeten. En de wonderen moeten bestaan uit werken van barmhartigheid voor de lijdende en verzwakte mens.


  TWEE PARTIJEN

  1 God : Hij staat voor een ondergang van al het wereldse. De mensen staan voor het einde en materiele goederen kunnen hen niet redden van de ondergang als ze Gods Woord niet aannemen.

  2 Tegenstander : Hij belooft een leven van aards welzijn en wereldse vooruitgang en aards succes.

   

  VERLOSSINGSWERK VAN JEZUS CHRISTUS

  De mensen moeten onverwezen worden over het verlossingswerk volgens de Waarheid → zo nemen de mensen de weg van het Kruis en vervullen ze hun belangrijkste taak = de vergiffenis van hun erfzonde en andere zonden.

  Deze Waarheid is te vinden bij de Goddelijke Verlosser Jezus Christus

   

  RESULTAAT VAN EEN LEVEN OP AARDE

  Doel van het leven : vrij worden van de erfzonde die door Adam en Eva over zichzelf en over de hele mensheid werd geroepen door hun hoogmoed om zoals God te willen zijn en vrij worden van de andere zonden die eigen zijn aan de mens zijn zondige natuur.

  Hoe te verwezenlijken :

  ·        door erkenning van Jezus en Zijn verlossingswerk

  ·        door het sacrament van het doopsel (vergeving van de erfzonde)

  ·        door het sacrament van de biecht (vergeving van andere zonden)

  Zo kan de liefde van Jezus naar je toe stromen. Zonder Hem is geen resultaat op aarde mogelijk.

  Verlossing door Jezus : Dit betekent zich helemaal losmaken van het aardse en vrij worden van de vijanden van je ziel. Inzicht in het verlossingswerk kan alleen geloofd worden als de Heilige Geest werkzaam is in de mens. Dit werd pas mogelijk door de Kruisdood van Jezus. Deze brengt alleen zuivere waarheid zodat de mens niet meer kan twijfelen in God en Gods Rijk.

  God zal eens rekenschap vragen voor de mensen hun levenswandel : dus moet je jouw vrije wil goed gebruiken.

  In de laatste tijd zullen gelovigen zich moeten verantwoorden voor de tegenstanders, maar eens zullen de tegenstanders zich moeten verantwoorden voor God.

  Gebruik het zwaard van de mond en wees een pijler van Gods Kerk die Jezus zelf op aarde grondvestte :

  ·        Leg getuigenis af van een levend geloof voor Jezus Christus. Schep een innerlijke band met Jezus.

  ·        Dien God en de medemens : help hen een sterk geloof te verkrijgen om ze zo te redden voor het definitieve einde van dit tijdperk.

  10-05-2013, 20:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik heb een hekel aan - Barbara

  Ik heb een hekel aan…

  May 2, 2013

  Vele van mijn kinderen worden op een dwaalspoor gebracht. Het is niet zozeer dat ze hun positie bij mij hebben verloren, maar ze brengen strijd teweeg in mijn gemeenschap van gelovigen. Ze brengen valse leringen naar de nieuwelingen in Christus en ze brengen hen in verwarring. Onderwijs geen combinatie van de wet en genade. Genade moet om genade te zijn de wet overtroeven. De wet werd gemaakt om gezien te worden, begrepen te worden en gekend te zijn door de mens. Deze wet is nog altijd van tel tegenwoordig, maar het is geschreven op de harten van mijn kinderen – niet door henzelf, maar door Mijn Heilige Geest. Zovele van Mijn kinderen geraken verstrikt. Ze worden in kleine meningsverschillen getrokken over dingen die onbelangrijk zijn. Velen wenden zich van elkaar af en brengen valse beschuldigingen tegen elkaar uit trots. Ik wil niet dat mijn kinderen elkaar neerhalen, maar elkaar optillen. Vraag me om wijsheid en het zal je gegeven worden. Elke persoon moet zijn eigen gang gaan en zijn eigen redding bewerkstelligen. Redding is veel groter dan wie de regels volgt en de Torah en welke sabbatdag vereert. Iedere dag is nu een sabbatdag in het hart van mijn kinderen. Zie je niet dat satan en zijn leger jullie afleiden van waar Ik wil dat je je op focust? Jullie bekritiseren broeders wanneer er een balk is in elk van jullie ogen.
  Genoeg! Focus je nu op me. Niet op rituelen. Niet op leringen van Farizeeën. Leer al wat je kunt over al de wegen van de Torah als dit is waar je toe wordt geleid. Als je de wegen van de Torah eert, is dit omdat Ik je ertoe heb geleid. Anderen zijn niet daartoe geleid en zullen misschien nooit daartoe geleid worden. Elk van Mijn kinderen volgt het pad dat Ik voor hen heb gelegd. Hun harten moeten op Mij gefocust zijn om dat gezicht (van Jezus) te volgen. Jullie gaan tegen jullie broeders en zusters in voor het niet doen van de dingen op dezelfde manier zoals jullie die doen. Dit is verkeerd! Zeker! Deel met hen wat je aan het doen bent en onderwijs hen. Deel met hen waarom je het doet. Maar veroordeel de anderen niet die deze roeping niet ontvangen hebben. Jullie brengen vervloekingen op jullie broeders en zusters en zonderen jullie van elkaar af. Nu is het de tijd dat je je bekrompen menselijke trots moet achter je laten en onze relatie tussen ons in stand te houden, en anderen te laten volgen wat Ik in hun hart plaats. Je kunt niet een andermans redding uitwerken voor hem. Deel Mijn perfecte boodschap van redding met anderen; maar buiten dat, vervloek de anderen niet die op verschillende plaatsen zijn op hun tocht. Allen hebben individuele relaties met Mij. Je hebt het recht niet om je wegen aan anderen op te dringen. Dit is menselijke trots. Kijk uit voor satan. Hij kijkt voor iedere kans om tweedracht te zaaien in de relaties onder mijn kinderen. Dit is een felle berisping.

  10-05-2013, 01:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Word zonen van licht - Barbara

  Word zonen van licht

  May 6, 2013

  Ik dring er bij jullie op aan, Mijn kinderen om nu nog dichter bij Mij te komen. Dit is cruciaal in deze laatste dagen. Ik kom spoediger dan de meeste denken. Mijn boodschappers en profeten blijven boodschappen zenden. Zovelen zijn nog altijd verloren of zonder kennis van Mijn terugkeer. Mijn Vader kan niet meer toekijken op de verdorvenheid dat over jullie wereld is gekomen. Mijn schapen doen hun best om zich ervan af te scheiden. Mijn bescherming is over jullie, Mijn schapen.

  Blijf met de blik op Mij gericht. Mijn schapen ontvangen Mijn bescherming en zegen, wanneer jullie ervoor open staan. Iedere gedachte, woord en daad zou moeten aangestuurd worden door Mijn Heilige Geest. Doe niets zonder je eerst tot Mij te wenden. Leef niet in je vlees, zelfs niet voor een moment. Ik dring er bij jullie op aan je in Mijn genade te begeven, en wanneer je er genesteld bent, er te blijven. Je kunt niet een voet in de wereld hebben en de andere op Mijn weg.

  Ik heb 100% nodig, de hele tijd. Dit zou je doel moeten zijn. Als je Mij je gedachten kunt geven zal Ik je leven vorm geven. Breek geen deuren open, Ik zal ze openen voor jou. Ik verheug me in het geven van alle goede dingen aan Mijn kinderen. Geloof de leugens niet die een schaduw op Mij werpen. Ik ben geen straffende God, maar Ik ben een God van liefde en barmhartigheid. Mijn barmhartigheid strekt zich uit tot allen die Mijn Zoon zullen ontvangen. Hij is de perfecte verzoening voor de zonde van de wereld. Jullie zonde. Blijf niet in het verleden hangen.

  Er is niets dat je hebt gedaan dat Mijn bloed niet bedekt. Ik zie je door de lens van zuiverheid, want je zonde is reeds vergeven, in het verleden, heden en toekomst. Kleed jezelf in de rechtvaardige gewaden die Ik voor jullie heb voorzien en jullie zullen op jullie beurt wandelen in Mijn rechtvaardigheid. Jullie zijn een in ere hersteld kind, jullie keren terug naar jullie Vader. Ik wil jullie bedekken met liefde en al Mijn zegeningen. Aanvaard en verwacht Mijn liefde voor jullie, Mijn kinderen. Open de stroom voor Mij, zodat Ik Mijn liefde , Mijn voedsel en Mijn zegeningen over jullie kan storten. Dit is wat een Vader wil doen voor Zijn kinderen.

  Wanneer jullie leven in de kennis van hoeveel Ik van jullie houd, kun je niet anders dan leven in Mijn rechtvaardiging en in Mijn licht. Jullie ontvangen de erfenis waar al Mijn kinderen recht op hebben. Ontvang de erfenis van Mijn liefde, bescherming en voorziening. Beperk Mij en wat Ik in staat ben te verwezenlijken voor en door jou niet.
  Beperk niet wat ik kan doen. Als je Mij helemaal beperkt, dan geloof je satans leugens, en bouw je een muur tussen ons. Verwacht alle goede dingen van jullie Vader, dit oefent jullie geloof in Mij.

  Leef in Mijn licht en je zult je erfenis niet alleen in de Hemel ontvangen maar ook hier op aarde. Ik kan zelfs de slechtste situaties ten goede keren als je Mij vertrouwt. Druk je nu stevig tegen Mij aan, laat Me je liefhebben, laat Me je beschermen, laat Me Mijn gezicht op jullie schijnen. Laat Me in jullie een gewijd leven scheppen. Je kunt alle dingen dingen doen door Mij, want Ik zal je sterken.

  Ik houd van jullie, Mijn kinderen.

  10-05-2013, 01:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jezuietenorde en Paus Franciscus

  ALGEMENE INFORMATIE

  De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Ignatius van Loyola. Het aanvankelijke doel was hulp aan de naaste, vooral zieken.

  De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door Paus Paulus III in de bul Regimini militantis Ecclesiae. Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters. De sociëteit werd opgericht ten tijde van de Contrareformatie, de beweging die de Reformatie moest tegengaan.

  Jezuïeten vormen geen kloosterorde en leven niet noodzakelijk in kloosters. Net als veel andere orden zijn zij gehouden tot kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de paus, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. De jezuïetenorde wordt geleid door de generaal-overste van de orde ook wel de zwarte paus genoemd. Sinds 19/1/2008 is dit de Spanjaard Adolfo Nicolas.

  Het motto van de sociëteit is Ad Majorem Dei Gloriam ('Tot meerdere eer van God'), dikwijls afgekort tot 'AMDG'. Het gezegde bedoelt het idee uit te drukken, dat elk werk dat niet duivels is, voor de hemel verdienstelijk is, als het met die bedoeling wordt gedaan, zelfs handelingen die normaal alledaags worden geacht, zoals het vullen van de benzinetank.

  De Jezuïeten wilden werken aan hun eigen zaligheid en die van de naaste. De middelen van de eigen voortgang waren: dagelijkse meditatie, het dubbele gewetensonderzoek en tweemaal in het leven de volledige geestelijke oefening (30 dagen lang) en jaarlijks de verkorte vorm van retraite (8 tot 10 dagen).

  De Jezuïeten leggen een vierde gelofte aan de paus af: zonder tegenspraak of reisgeld een missie of zending naar gelovigen en ongelovigen te doen als de paus dit beveelt, als keurkorps van de paus. De gehoorzaamheid en de tucht zijn dus zeer streng. De generaal (hoogste leider) heeft onbeperkte administratieve en uitvoerende macht.

  GESCHIEDENIS

  De Spanjaard Inigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola was de zoon van een edelman en leidde een losbandig leven tot hij in 1521 tijdens de Franse belegering van de Noord-Spaanse stad Pamplona gewond raakte. Hij kwam tot inkeer en maakte in 1534 een pelgrimsreis naar Palestina. In 1540 keurde paus Paulus III de statuten van de orde goed. Bij de dood van Ignatius in 1556 had de orde al meer dan 1000 leden.

  In de 18e eeuw zetten vooral de Franse koningen en geestelijken de paus onder druk om de orde te verbieden. Zij vonden haar te machtig. Clemens XIV gaf toe aan die druk en hief de jezuïeten in 1773 op. De vorsten Frederik de Grote van Pruisen en Catharina II van Rusland trokken zich niets van het pauselijk besluit aan, waardoor de orde in hun vorstendom bleef voortbestaan. Bovendien kwam het verbod nooit aan in het Verre Oosten, India en China.

  In 1814 herstelde paus Pius VII de orde. Vooral de in Amsterdam geboren Jan Philip Roothaan heeft als 21e generaal-overste (1829-1853) zich zeer ingespannen voor de opbouw van de jezuïeten. Hij wordt wel de tweede stichter van de orde genoemd. Ook recentelijk stond een Nederlander aan het hoofd van de jezuïeten. Peter-Hans Kolvenbach was van 1983 tot en met 2008 generaal-overste. Hij kwam aan de leiding van de jezuïeten, nadat paus Johannes Paulus II zijn zieke voorganger Pedro Arrupe aan de kant had geschoven. De paus vond dat de jezuïeten te veel hun eigen weg gingen en plaatste twee paters aan het hoofd die hen weer in het gareel moesten brengen.

  IN HET BIJZONDER

  De Jezuïeten en de nieuwe wereldorde. Een rijk onder Lucifer.

  De Jezuïeten orde heeft een grote invloed gehad op de vorming van bijvoorbeeld de Bavariaanse illuminati. Een organisatie die wordt gebruikt als bliksemafleider voor het Vaticaan.

  Von Weishaupt, de oprichter van de illuminatenorde in 1776 was door Jezuïeten geschoold in Katholiek kerkrecht. Peter-Hans Kolvenbach wordt door velen gezien als een van de hoofdverantwoordelijken voor de aanslagen van 11 september 2001 op het WTC en het Pentagon.

  De Nieuwe Wereld Orde is het vierde rijk, een rijk onder het Vaticaan onder Lucifer. Lucifer, de gevallen engel, de lichtdrager. Sinds de reformatie doet de Luciferaanse sekte er alles aan om weer de volledige controle te verkrijgen. In het Vaticaan maakt de zwarte paus de dienst uit en niet de reguliere paus. De betrokkenheid van het Vaticaan en de Jezuïeten bij het NAZI regime is goed gedocumenteerd. H. Himmler heeft de SS opgericht naar het model van de jezuïeten orde. 

  De Jezuïeten, de inlichtingendienst van het Vaticaan.

  De jezuïeten zijn officieel opgericht door paus Paul III in 1540 zijn de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. Zij controleren grotendeels de acties van de zogenaamde “illuminati” en de hiërarchie binnen het Vaticaan.  

  Geen blanco strafblad en afkomstig uit een dubieuze orde.

  De eenvoudige man in de witte jurk is een man die Videla ontmoette en verhoord is inzake zijn kennis over de Junta. Achter gesloten deuren...

  Al tijden zwaait een zwarte paus de scepter in het Vaticaan. Nu zijn er twee pauzen, beiden uit de orde van de Jezuïeten... Een witte paus en op de achtergrond Adolfo Nicolas de zwarte paus... De profetie van Malachias is vervuld.

  Franciscus, een jezuïet en het verband met Lucifer.

  Om 20.13 uur op 13-03-2013 kwam Bergoglio naar buiten. Hij zal door het leven gaan als Franciscus. De profetie van Malachias is vervuld. De witte en zwarte paus heersen samen over het Vaticaan.

  De zwarte paus is werkelijk een feit.

  In 1963 werd een satanistisch ritueel in de Sint Pieter van Rome uitgevoerd door de Jezuïeten. Het ritueel werd “De op de troon plaatsing van de gevallen aartsengel Lucifer” genoemd. Bij dit ritueel werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. In Amerika vonden gelijktijdig rituelen plaats om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen.

  Paus Paulus de zesde (1963-1978) zou dit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”. Hiermee zou hij gedoeld hebben op het betreffende satanistische ritueel. 

  Dit schrijft Malachi Martin, een ex-jezuiet in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel.”

  Malachi Martin werkte nauw samen met Paulus VI en Johannes XXIII bij belangrijke zaken van het Vaticaan. Hij diende daar tussen 1958 en 1964. Hij was een ex Jezuiet die een Rooms-katholiek priester bleef tot zijn dood in 1999. Hij was een briljant student die meerdere talen sprak en in het bezit was van een doctoraar in de archeologie, Semitische talen en Oriëntale geschiedenis. Martin werd gezien als een vooraanstaand theoloog en professor bij het Bijbelse instituut van het Vaticaan.

  Steeds meer berichten van pedofilie in de Katholieke Kerk hebben ons de afgelopen jaren bereikt. Hiermee is de satanische aard van veel bisschoppen en priesters aan het licht gekomen.

  Aartsbisschop Emmanuel Milingo.

  Niet alleen Martin is met deze beweringen gekomen maar ook de Aartsbisschop Emmanuel Milingo.

  In 1996 zei deze in een toespraak “Satanisten aan het werk in het Vaticaan“ : “De duivel is op dit moment zó beschermd in de Katholieke Kerk, dat hij is als een door de overheid beschermd dier (...) De duivel die in de Kerk is, wordt vandaag de dag beschermd door bepaalde kerkelijke autoriteiten tegen de officiële duiveljager in de Kerk, de exorcist”. Op de vraag of men op het Vaticaan dan volgeling is van Satan antwoord hij: “Met zekerheid zijn er priesters en bisschoppen (die volgeling zijn)”.   

  IHS Isis Horus Seth: De triade van Lucifer in relatie tot het Vaticaan, de aanbeden slang.

  Als we het IHS uit het wapen zien als Isis, Horus en Seth (in plaats als de eerste drie letters van de Griekse naam van Jezus) in combinatie met het zonnesymbool zouden we het wapen kunnen zien als die van een zonnecultus... als de triade van Lucifer. 

  Iesus Hominum Salvator oftewel Isis Horus Seth

  De Zoon de vader en de heilige geest kunnen ook in een ander licht geplaatst worden en wel in Isis Horus en Seth. Dit instituut aanbidt de 'drie-ene-zonnegod' Marduk (ook bekend ondr de namen Astarte, Baal of Bel) en hun zoon Tammuz of 'IHS' van Isis, Horus, Seth.

  Een en ander is terug te vinden in het woord Vaticaan dat vergoddelijkte aanbeden slang betekent.

  Vatis= aanbeden / vergoddelijkt en Can = serpent/slang. Samengevoegd krijgen we dan 'aanbeden slang' of 'goddelijke slang' of wellicht 'slang die als God aanbeden wil worden.'

  De R.K als occult bolwerk met zwarte rituelen.

  In het geheim heeft de kerk zich officieel onder de macht van Satan gesteld. Na dit ritueel is het echter volkomen de demonische kant op gegaan. Oprechte priesters, bisschoppen weten hier niets van terwijl ze vastzitten in een bolwerk dat de sleutel speelt in de komende nieuwe Wereldorde.

  “De Rooms Katholieke organisatie had een permanente aanwezigheid van geestelijken die Satan aanbaden en daarvan hielden; bisschoppen en priesters die sodomie pleegden met jongens en met elkaar; nonnen die de “Zwarte Riten” van Wicca uitvoerden en die in lesbische relaties leefden... Elke dag, inclusief zondagen en Heilige Dagen, werden daden van ketterij en godslastering en aanranding en onverschilligheid gepleegd en toegestaan bij heilige altaren door mannen die geroepen waren om priester te zijn”. Martin

  De stroming van de Jezuïeten Orde en de vierde eed.

  Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Hij schreef hier het boek “Vatican Assassins” over. Aan de hand van deze orde waar de nieuwe paus lid van is toont hij hun invloed aan in grote oorlogen en beroeringen in de wereld

  Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de duistere hogere graad binnen de orde. Qua hiërarchie is het te vergelijken met de vrijmetselarij.

   

  Wanneer een Jezuïet van een lagere rang moet worden bevorderd tot leidinggevende, wordt hij in de Kapel van het Klooster van de Orde geleid, alwaar slechts drie anderen aanwezig zijn, het hoofd of de Overste staat voor het altaar. Aan beide zijden bevindt zich een monnik, van wie één een geel en wit banier vast houdt, wat de Pauselijke kleuren zijn, en de andere een zwarte banier met een dolk en rood kruis boven een schedel en gekruiste knekels, en het woord INRI, waaronder de woorden IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS.

  De betekenis hiervan is: Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig.

  Op de vloer is een rood kruis waarop de postulant of de kandidaat knielt. De Overste overhandigt hem een klein zwart kruisbeeld, welke hij in zijn linkerhand neemt en aan zijn hart drukt, en de Overste overhandigd hem tezelfdertijd een dolk, welke hij bij het lemmet aanpakt en de punt tegen zijn hart houdt, de Overste het nog vast houdend aan het handvat, en zodanig zich tot de postulant richt: "

  De Overste spreekt:

  Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus.

  U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.

  Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt.

  U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood.

  U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als mede-eedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus.

  U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want " zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered." Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me herhalen--- De extreme Eed van de Jezuïeten:

  " Ik, _ nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel, heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St. Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij zonder angst kunnen worden vernietigd.

  Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.

  Ik verder verklaar dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.

  Ik verder verklaar, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne Heiligheids agenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.

  Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten, voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk vader, of iets van deze heilige overeenkomst.

  Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid, gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.

  Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden , naar de bevroren gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar de beschavingcentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika, zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden medegedeeld.

  Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.

  Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!

  Dit alles, zweer ik, _, bij de Zalige Drieeenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen, en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in aanwezigheid van dit heilig verbond.”

  (Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in zijn eigen bloed genomen over zijn hart.)

  De Overste spreekt: "U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als Jezuïet broeder, met elkander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Rooms-katholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious." (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden aan de bovenkant en de armen van een kruis.

  U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen:
  Vraag - waar vandaan komt u?
  Antwoord - het Heilige geloof.
  Vraag. - wie dient u?
  Antwoord. - de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de hele wereld.
  Vraag. - Wie beveelt u?
  Antwoord. - de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de soldaten van Jezus Christus.
  Vraag. - Wie ontving u?
  Antwoord. - een eerbiedwaardige mens met wit haar.
  Vraag. - hoe?
  Antwoord. - met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van onze heilige order.
  Vraag. - deed u een eed?
  Antwoord. - deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd, geslacht noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn meerderen te gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen.
  Vraag. - zult u dat doen?
  Antwoord. - ik zal.
  Vraag. - hoe reist u?
  Antwoord. - in de bark van Petrus de visserman.
  Vraag. - waarheen reist u?
  Antwoord. - naar de vier hoeken van de globe.
  Vraag. - met welk doel?
  Antwoord. - om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.

  Ga u dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangend bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden.”

  Deze eed spreekt voor zich. Deze groepering van Bergoglio, Franciscus I schittert helemaal niet van eenvoud maar hebben zich tot doel gesteld de Protestanten uit de weg te ruimen. Onder “Protestant” verstaat men de Christenen die de Paus afwijzen.

  De zwarte paus, het hoofd van de Jezuïeten orde.

  De zwarte paus is volgens Nieuwe Wereld Orde kenners de machtigste man ter wereld. Nog machtiger dan de paus. Deze zwarte paus is het hoofd van de Jezuïeten orde. Hij wordt zwart genoemd omdat hij in het zwart gekleed gaat. De huidige zwarte paus is Adolfo Nicolas die de formele titel Superieure Generaal draagt. Het doel van de Jezuïeten om iedereen onder het gezag van de paus te brengen. Een paus, die nu dus ook een Jezuïet is, de eerste Jezuïet als Paus, want de Rooms Katholieke kerk is altijd bang geweest voor de macht van deze groepering. De Jezuïeten hebben de touwtjes van het Vaticaan nu geheel in handen.

   

  Uit : plazilla.com en wikipedia

  10-05-2013, 00:34 Geschreven door Claudia  


  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ziekte en leed - louteringsmiddelen van God

  Ziekte en leed – louteringsmiddelen van God


  Denk eraan :

  ·        Hou je vast aan Jezus en weet dat pijn en verdriet de ziel zullen louteren.

  ·        De Vader gaat in Zijn wijsheid met ons vaak andere wegen, dan die wij graag zouden nemen.

   

  Draag uw kruis geduldig : Heer, Uw wil geschiede :

  Kijk naar je zwakheden en vraag de Heer om Zijn bijstand :

  → je kracht zal versterkt worden

  → je zal erin slagen in zachtmoedigheid en geduld de beproevingen van het leven te dragen en dit tot voordeel van je ziel

   

  DOEL VAN HET LIJDEN :

  ·        TERUGKEER NAAR GOD DIE LIEFDEVOL DE MENS OPWACHT

  ·        OPVOEDING VAN DE ZIEL TOT DE BEVRIJDING VAN DE ZIEL EN DE BEVRIJDING VAN DE GEESTELIJKE NOOD VAN DE MENS

   

  Zonder tegenstribbelen lijden:

  ·        Dit is een gewillig onderwerpen aan Gods Wil. Het leed wordt uit liefde voor God gedragen.

  ·        Een erkenning dat dit het juiste is voor de redding van de ziel. Dagen van smart zullen de ziel oneindig gelukkig maken, want wat het lichaam geduldig verdraagt is afgenomen van de ziel en haar staat wordt steeds vrijer. Het lichamelijk leed is de grootste hulp voor de ziel, en draagt de mens zoiets met vreugde, dan is de ziel hem dankbaar en neemt van haar kant weer elke gelegenheid waar, waarin ze het lichaam kan bijstaan door innerlijke aanwijzingen te richten tot het welzijn van de mens bij aardse activiteiten.

  Uw ziel zal jubelen wanneer u op aarde gewillig was en u grote verdiensten hebt verworven door het dragen van het leed wat een uitermate weldadige uitwerking heeft in de geestelijke wereld. U zal inzien dat het alleen voor uw bestwil is, wanneer Hij u bedenkt met leed, en het bestaan op aarde zal u een rijk loon opleveren als u dit hebt ingezien. Bid daarom steeds uit het diepste van uw hart : HEER, UW WIL GESCHIEDE, en uw leed zal veranderen in vreugde en met dank zult u het loon in ontvangst nemen, dat u eens in eeuwigheid schadeloos stelt voor al het leed op aarde.

  Gewillig leed van de medemensen helpen dragen is deel nemen aan het verlossingswerk van de Heer : alleen door het leed kan de mensheid worden verlost.

   

  Schematisch :

  Liefde → liefde omgezet in daden → leed zorgt voor een arbeids-

  terrein waar liefde in praktijk kan

  worden omgezet

  Leed → werkzame liefde moet leed → daadwerkelijke liefde doet

              overwinnen en verminderen       het verlossingswerk

  Hart → 2 soorten mensen :

  ·        degenen die het leed van de medemens niet zien → niet verlossend

  ·        degenen die bereidwillig zijn om te helpen → zegenrijk, werk van de liefde, verlossingswerk van Jezus

  Opm. : Satan is machteloos bij mensen die werkzaam zijn in de liefde en deze mensen worden bovendien ondersteund door geestelijke zijde.

  Trouwens als de tegenstanders duidelijk gemaakt wordt dat ze het lot van Satan, hun meester gaan delen (in de Hel), zouden er waarschijnlijk toch zijn die er nog eens over zouden nadenken.

   

  SOORTEN LEED :

           1 Mensen tot God brengen wiens wil nog van God is afgekeerd :

  Deze mensen verzetten zich omdat ze nog niet willen buigen onder een Macht, Die hen beperkt in de genietingen van het leven.

  2 Mensen die ernaar streven bij God te zijn en die gelouterd (= gezuiverd) worden (zuiver van begeerten en aardse neigingen).

  Wanneer mensen werkzaam zijn in de liefde, dan dient het leed hen alleen nog tot het rijp worden van hun ziel. Zij wenden zich af van de wereld en sluiten zich steeds dichter bij God aan.

   

  GENEESMIDDEL TEGEN LIJDEN :

  ·        Liefde in zich dragen

  ·        Beoefenen van naastenliefde

  ·        Leed geduldig dragen en wachten op Gods hulp. Hij neemt elk leed af als de tijd gekomen is

  Het lijden is een genade, waardoor de ziel die zich op verre afstand van God bevindt, nog kan worden gered, en eeuwig haar bestemming kan bereiken. De ziel moet de afstand door God verkleinen door werken van liefde te doen. Het werkzaam zijn in liefde kan het gevolg van groot lijden zijn. God geeft de mens gelegenheid zich in de liefde te oefenen, want het leed neemt vormen aan om de mens tot werken van liefde (aan de medemens) aan te zetten zodat zijn hard niet verhard.

  Als er geen nood op aarde was zou de mens niet uit zichzelf hulp bieden. Nu kan hij nog uit innerlijke drang zijn medemens hulp bieden bij het zien van de overgrote nood. Hij kan zich het lot van de medemens aantrekken en hem helpend bijstaan, het vlammetje van de naastenliefde kan in hem worden ontstoken en dan heeft zijn ziel het grootste voordeel uit de aardse nood getrokken.

   

  EINDTIJD :

  Het is de bedoeling dat de mens uit zichzelf zich aansluit bij de kleine groep die volhoudt tot aan het einde in het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser (= de Restkerk). Ze moeten bereid zijn om voor Jezus Christus te strijden. Als de mens door leed dit doel bereikt, dan is voor hem het leed de laatste redding, het is een genade, die hem nog kort voor het einde wordt verleend. Want zonder lijden blijft hij ver van God verwijderd, omdat de liefde in hem niet werkzaam werd. God is verplicht zware middelen in te zetten om de geestelijke blindheid van de mensen teniet te doen, want de tijd tot aan het einde is extreem kort. De mensen moeten de noodzaak en de zegen ervan inzien.

  Hoe eerder de mensen uit vrije wil de liefde beoefenen, hoe eerder ze kracht zullen ontvangen om het leed te dragen. En als door leed het eigenlijke doel is bereikt en de mens zich van deze genade heeft bediend dan zal het leed van hem worden afgenomen.

  God wil enorm graag de weg, die naar Hem leidt, verkorten voor de mensen. Hij wil de vrijwording van de mens. Daarom wil Hij helpen om op aarde het doel te bereiken en dat de mens zijn blik op God richt. Het lijden is het meest werkzame middel om de mens op te voeden om actief te zijn in de liefde.

   

  GOD MAAKT ZICH KENBAAR IN TIJDEN VAN GEESTELIJKE NOOD :

  ·        Elke gedachte die de mens tot God richt in geest en in waarheid neemt God aan en God zorgt er werkelijk voor de mens naar waarheid te antwoorden. De mens moet er wel voor openstaan en geen vooroordelen hebben.

  ·        Gods Liefde voor de mens is oneindig groot. Hij zal alle middelen aanwenden om de mens te helpen. Hij is de Vader en wij Zijn kinderen. Hij trekt zelfs degenen die nog niet oprecht voor Hem hebben gekozen naar Zich toe. Zorg ervoor dat je eigen wil niet van God is afgekeerd en dat je jouw hart voor Hem opent.

  ·        Satan : de mensen die niet serieus naar God streven hebben hem in de eindtijd een geweldige macht verleend zodat het hem ook zal lukken om nog veel mensen ten val te brengen. Sta dus recht in je schoenen en vraag Gods hulp!

   

  GOD IS LIEFDE :

  ·        Liefde voor Gods kinderen is nooit ver weg.

  ·        Liefde volgt Zijn kinderen voortdurend, ook wanneer zij zich nog op de grootst mogelijke afstand van Hem bevinden.

  ·        God is een Vader die Zich het lot van iedere mens aantrekt en die je daarom nooit ver moet zoeken.

  ·        Een innige gedachte (= gebed voor onszelf of voor de medemens) van Gods kind roept God bij Hem en Hij zal bij hem aanwezig zijn en blijven, omdat de liefde van het kind geen scheiding meer toelaat.

  ·        God spreekt alle mensen zelf aan, omdat Gods eindeloze Liefde Hem daartoe aanspoort en Hij nooit zal ophouden te spreken. Hij is bovendien altijd bereid te helpen.

  ·        God is gerechtigheid. Tegenstanders wordt uitleg gevraagd ter gelegener tijd.

  ·        Iedereen kan God horen want Gods Liefde en Macht is niet begrensd. Ieder schepsel is in staat God te vernemen als Zijn liefde naar God uitgaat. (= toestand van begin van de schepping, waar alle wezens Gods Woord hoorden en Gods Liefde de wezens doorstraalde en hen rechtstreeks licht en kracht gaf)

   

  DE WEG NAAR GOD VEREIST :

  ·        Weerstand tegen God opgeven

  ·        Vaste wil tonen om zich te veranderen naar liefde toe

  ·        Vaste wil op God richten

  ·        Geloof in God-Schepper herstellen

  ·        Nadenken en zich bezinnen over het eigen lot, lot van de medemensen, aardse leven → om een volledige ommekeer naar God mogelijk te maken

  ·        Leven in Liefde = zich losmaken van de materie (lichaam en aardse goederen)

  ·        Zich losmaken van wereldse verlangens en dit aardse leven niet als doel beschouwen

  09-05-2013, 19:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn bestaan te verantwoorden, want Ik ben niet van deze wereld. 5/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de scheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is voor velen onbekend, maar als de dag komt waarop Mijn Licht naar het einde toe zal wegsterven, zal het duidelijk worden hoe ellendig de doodsangst is.

  Zij die Mij kennen en Mij liefhebben, weten wat de pijn veroorzaakt, wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God.

  ZIJ DIE MIJ NIET KENNEN EN ZIJ DIE MIJ VERWERPEN, ZULLEN DIE SCHEIDING ERVAREN TIJDENS DE DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS, WANNEER DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD NERGENS ZAL TE VINDEN ZIJN.  Alleen wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er geen leven is zonder God. Al wat rest is een leegte, een woestenij en duisternis.

  Ik ben het licht dat de mens zoekt, zonder dat hij het weet, elke seconde van elke dag.

  Wanneer de mens zich inspant om vrede en geluk te vinden, zal hij trachten het overal te halen waar hij denkt het te kunnen vinden. Hij zal de jacht op wereldse materiële profijten gebruiken en de begeerte van het vlees om zijn noden te voldoen, die nooit kunnen vervuld worden en hij zal valse religies navolgen, die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen enkele van al die zaken zal hem in het Licht van God brengen.

  Zelfs diegenen die antwoorden zoeken door intellectuele middelen en kennis, zullen nooit de vrede of de antwoorden vinden die zij zoeken, tenzij zij hun harten openen voor de ware liefde van God.

  Ik kom naar ieder van diegenen die Mij zoeken. Ik vind Mijn vreugde in zielen wier vurige eenvoud enkel Mijn liefde zoekt. Ik overstelp zulke mensen met de gave van de Heilige Geest. Om dichter tot Mij te komen moeten jullie Mij volledig vertrouwen. Het is slechts wanneer jullie je wil aan de Mijne overgeven, dat Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden. Tot de mensen die pogen Mij te vinden, maar die dat als moeilijk ervaren, zeg Ik het volgende: TRACHT NIET MET VERSTANDELIJKE REDENERINGEN MIJN BESTAAN TE VERANTWOORDEN, WANT IK BEN NIET VAN DEZE WERELD. Verblind jullie zelf niet voor het bestaan van het eeuwig leven. Het wacht op jullie, indien jullie Mij maar konden vertrouwen en Mij toelaten in jullie hart en ziel binnen te komen. Dan zal Ik Mij aan jullie bekend maken. Al wat jullie moeten doen is Mij roepen. Jullie moeten Mij spoedig roepen, want wanneer Mijn tegenwoordigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn Mij te zoeken en dan zullen jullie ronddwalen in hulpeloze smart om Mij te vinden.

  DIEGENEN DIE DENKEN STERK TE STAAN IN HUN GELOOF EN MENEN DICHT BIJ MIJ TE ZIJN, MOETEN WETEN HOE SNEL ZIJ ZULLEN VALLEN WANNEER IK NERGENS MEER KAN GEVONDEN WORDEN IN DE TABERNAKELS VAN DE TOEKOMST. EENS DIE VERSCHRIKKELIJKE DAG VAN VERLATENHEID KOMT, ZULLEN ER KRETEN VAN WANHOOP OPSTIJGEN EN DE MACHT VAN HET BEEST ZAL DUSDANIG DOORDRINGEN DAT VELE ZIELEN TE ZWAK ZULLEN ZIJN OM MIJN HEILIG WOORD IN STAND TE HOUDEN.

  Jullie moeten Mijn hulp vragen en zij zal jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal jullie antwoorden. Smeek Mij jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn kostbaar bloed zodat niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de eeuwige redding leidt.

  Dien Mij op de wijze zoals Ik naar jullie eigen inzichten zou moeten gediend worden, en doe dat zorgzaam. Doe zoals Ik jullie gezegd heb. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Woord en Ik zal jullie dragen. Onteer Mij door Mijn heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen te lijden geeft, en jullie zullen de grootste pijn lijden door van Mij gescheiden te zijn.

  Jullie Jezus

   

  09-05-2013, 18:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworpen. 4/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord vele oren bereikt, kom Ik om diegenen te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord of zijn het de veranderingen die jullie zullen moeten meemaken terwijl de zuivering verdergaat? Weten jullie niet dat Ik jullie geen nieuwe Leer breng, want dat is niet nodig? Ik spreek enkel met jullie om jullie de waarheid in herinnering te brengen.

  VELEN ONDER JULLIE GELOVEN ZOVEEL OVER MIJ TE WETEN, MAAR JULLIE HEBBEN NIETS GELEERD. Wie zijn jullie om te zeggen dat jullie in Gods ogen beter zijn dan anderen wanneer het erop aan komt Mijn heilig Woord te verklaren? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht hebben om tegen Mij te lasteren en dan te zeggen dat jullie Mij beminnen? Jullie zullen Mij niet kunnen tegenhouden om door de profeten in contact te komen met Gods kinderen. Jullie moeten je afvragen waarom jullie Mijn stem haten?

  HOE KUNNEN JULLIE MIJ LIEFHEBBEN WANNEER JULLIE MIJN WOORDEN VERSCHEUREN, TERWIJL ALLES WAT IK DOE ERIN BESTAAT JULLIE TE HELPEN OM JE VOOR TE BEREIDEN OP DE GROTE DAG?

  De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat niemand geloven dat hij ooit voor Mijn aanschijn kan wandelen zonder de schande van zonden op zijn ziel. Niet één onder jullie is waardig om voor Mij te staan, toch verleen Ik jullie de genade van Mijn liefde. Niet omdat jullie die verdienen, maar alleen omdat Ik ervoor kies jullie deze gave te schenken.

  Diegenen onder jullie die beweren te spreken met grote kennis over Mij en vervolgens met een vervloekende tong spuwen tegen Mijn profeet, weet dit: jullie geloof zal jullie niet redden wanneer jullie het Woord van God vervloeken. Jullie zelfbeweerde liefde voor God is zonder betekenis wanneer jullie een van Zijn kinderen voor Hem oordelen. JULLIE SNIJDEN DE NAVELSTRENG DOOR DIE JULLIE BINDT AAN MIJN VADER, WANNEER JULLIE GEBREK AAN RESPECT, WOEDE EN HAAT TEGENOVER MIJ BETONEN. Wanneer jullie op Mij spuwen, zullen jullie blind worden en nooit meer zien. Wanneer jullie woorden van haat spreken, zal jullie tong worden uitgesneden. Wanneer jullie opstaan en jullie zelfbeweerde kennis omtrent God aan allen zullen verkondigen, zullen jullie benen onder jullie weggesneden worden en zullen jullie vallen. Wanneer jullie Mijn profeet voor boosaardig houden, zullen jullie geen leven hebben.

  MIJN WOORD ZAL NOOIT STERVEN, HET ZAL LEVEN IN EEUWIGHEID. Het zal die zondaars vertrappelen die de barmhartigheid van God, door deze boodschappen, proberen te trotseren. Verwerp Mij deze keer en jullie verwerpen de vrijheid die Ik breng wanneer Ik kom om jullie eindelijk bijeen te brengen in Mijn Koninkrijk. Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn ogen te verlossen vóór de grote dag. Verspil hem niet door de zonde van hoogmoed. Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworden. Allen die hem volgen, door de zonde van hoogmoed - de zonde die zoveel scheiding van God veroorzaakt - zullen vallen en nooit verrijzen in de tegenwoordigheid van God.

  Jullie Jezus

  09-05-2013, 18:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid is uit God - 2

  GODS GEEST SPREEKT TOT DE GEEST IN DE MENS DIE EEN DEELTJE IS VAN GOD

   

  IS DE BIJBEL AFGESLOTEN?

   

  Neen.

  God spreekt nog altijd tot Zijn kinderen. De Bijbel is niet voldoende. Er zijn voortdurend openbaringen (= kenbaar maken) van God. Het is het werkzaam zijn van Gods Geest. De zuivere waarheid wordt steeds weer van boven gegeven. De Geest van het Woord spreekt nog steeds in het innerlijk van alle mensen. Die onderwijst je en geeft opheldering over de geestelijke zin van het Woord.

  De inhoud van het Woord is belangrijk, niet de letter. Je moet bewijzen dat je de boodschap van liefde gesnapt hebt : GOD IS LIEFDE → JE MOET LIEFDE IN JE DRAGEN DOOR DADEN VAN LIEFDE TE STELLEN VOOR JE MEDEMENS EN VOOR GOD, JE HEMELSE VADER.

  Trouwens in de Bijbel staat dat Jezus Christus, Zoon van God, de mens heeft verlost van al zijn zonden = een uiterste daad van liefde voor de mensen. Het is alleen nog in kwestie van geloof in Jezus Christus en in God de Vader, die Jezus heeft gestuurd naar ons.

  Het grootste bewijs van liefde van de Vader voor al zijn schepselen is toch wel dat Hij onophoudelijk blijft proberen hun aandacht te trekken. Alle middelen die niet indruisen tegen de vrije wil van de mens, nog een geschenk van God. Dit is zowel voor degenen die vol geloof hun dienst aanbieden aan God, als voor diegenen die niet reageren.

  Als je jezelf naar God keert, zul je automatisch Zijn Stem horen.

   

  LEVEND CHRISTENDOM

  = werkzaam zijn in de liefde, verlichting van de geest nastreven, bijzondere hulp in tijden van geestelijke nood aanbieden aan de medemens

  1 God openbaart zich aan diegenen die Zijn geboden onderhouden → diegenen die een levend geloof hebben en liefde omzetten in daden

  2 Jezus kondigde de Trooster (= Heilige Geest) aan voordat Hij terug naar de Hemel   keerde bij Zijn Vader → Die leidt ons binnen in alle waarheid

  WANT : Gods Liefde voor Zijn schepselen zal nooit ophouden

   

  PROBLEMEN VAN DE HUIDIGE MENS

  ·        Mensen verlangen naar ongewone kennis (= New Age), maar dit is DODE kennis. Wat je in werkelijkheid licht geeft, nl. de juiste kennis over God en Zijn Wezen en over Zijn heilsplan van eeuwigheid is een licht dat God Zelf voor jou ontsteekt. Deze kennis doet je OVERLEVEN.

  ·        Misvorming van het Woord en valse profeten/leraars

  ·        Mensen dienen vele goden, maar niet de echt Ware God die leven geeft, zowel nu als na de dood

   

  GODS WOORD GEESTELIJK BEGRIJPEN EN GEESTELIJK NAKOMEN

           L       Voorwaarde om de eucharistie →          EUCHARISTIE 

           I        goed te ontvangen is :                    = zich laten voeden en

           E       * liefde voor God betonen             drinken door God en

           F       * liefde voor de medemens          ook Gods Woord ontvangen

           D         betonen                                        door het evangelie

           E       anders kan men geen genade

                     ontvangen

  Opm. bij de eucharistie :

           1 Gods Woord is geestelijk voedsel

  2 De hostie en de wijn zijn voeding om gesterkt te worden tegen geloofsafval, het doet de herinnering aan de kruisiging van Jezus Christus levendig houden : Hij is gestorven uit liefde voor ons, om ons beter te maken.

   

  Door de eucharistie behoor je bij Gods gestichte Kerk op aarde. Bovendien heeft de uitleg van Gods Woord geleid tot de heiligingsmiddelen nl. de sacramenten die alle heiliging moeten brengen bij de mensen.

  ·        Doop : vrij worden van de erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en het hele menselijke ras hebben doen komen

  ·        Biecht : vrij worden van zonden en ervoor zorgen dat je God niet teleurstelt door geen berouw erover te hebben

  ·        Huwelijk : door ook sex mogelijk te maken buiten het voortbrengen van nieuw leven

  ·        Vormsel : door bijstand van Gods Geest (= de Heilige Geest) te vragen voor de rest van je leven en de hernieuwing van de doopbeloften

  ·        Eucharistie : Gods Woord, en het lichaam en bloed van Jezus Christus om het dagelijkse leven door te komen

  ·        Ziekenzalving : om Gods bijstand te vragen om de overstap naar Hem minder moeilijk te maken over de dood heen

  ·        Priesterwijding : er zijn plaatsvervangers van de apostelen nodig om het evangelisatiewerk voort te zetten, samen met de uitoefening van het ambt om de sacramenten te kunnen toepassen tot heil van de mensen

   

  SCHEPPINGSDAAD VAN GOD

  Verricht met liefde en wijsheid van God.

  Maar er was een afwijzing van de Kracht van Gods Liefde, hoewel de mens volmaakt was geschapen kwam alle ongeluk over hem. Hij verwijderde zich van God. Dit kan alleen ongedaan worden gemaakt doordat de mens in vrije wil God dichtbij wil zijn. (God is dan ook behulpzaam op de pelgrimstocht van de mens, als de mens van goede wil is en God wil zoeken tenminste)

  Voor het delgen van de grote zonde (= erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en de mensheid hebben geroepen door te willen zijn zoals God, en Satans raad te hebben opgevolgd) van het afwijzen van de Kracht van Gods Liefde is het verlossingswerk van Jezus Christus vereist (= sacramenten : doopsel).

  Het doel van de mens is te allen tijde terug te keren naar de volmaakte staat waarin God de mens heeft geschapen, toen de mens automatisch kind van God was door zijn liefde voor God. Hij vertoefde in de directe nabijheid van God en had niets tekort. Hij leefde voor eeuwig tot de erfzonde hem sterfelijk maakte, ziekte hem aantastte en hij gedoemd was in miserie te leven op aarde.

   

  DE WAARHEID IS DAT ER MAAR 1 ECHTE WAARHEID IS!

  Bij alle dwaalleren ontbreekt het volgende :

  ·        werkzaam zijn van Gods Geest in de mens

  ·        kennis van het doel van de mens op aarde, m.a.w. dichter naar God toegroeien

  ·        liefde in de mens voor God en medemens ontbreekt

  ·        strijd tegen Gods tegenstander Satan ontbreekt

  ·        alleen het zichtbare telt, of de materie

  ·        het lijden aanvaarden als opvoeding van de ziel, om er voordeel mee te doen wordt afgestreden

  ·        een Vaderlijke God die kost wat kost Zijn kinderen bij Zich wil hebben en die het beste met hen voor heeft

  ·        eeuwig leven bij God in alle gelukzaligheid

   

  GOD, UW VADER

  Eens zijn wij, mensen uit Gods Liefde voortgekomen en deze band blijft tot in alle eeuwigheid, want zonder deze band kunnen we niet bestaan. God is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Hij zegt ons onophoudelijk : Kom allen tot Mij en Ik zal u verkwikken.

  De Vader heeft ons oneindig lief, Zijn Liefde verlangt vurig naar onze liefde, al vanaf onze van met Adam en Eva in het allereerste begin. Wij kunnen de Vader gelukkig maken door Zijn kind te willen zijn en Hem met alle kracht wat we in ons hart hebben lief te hebben.

  We mogen God aanroepen als Vader in Jezus, en Hem biddend vragen vol vertrouwen : Vader, Uw Wil geschiede. Dan krijgen we alles wat goed voor ons is.

  09-05-2013, 00:59 Geschreven door Claudia  


  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van katholicisme. 3/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET DUIVELS PLAN OM DE KATHOLIEKE KERK VANBINNEN UIT TE VERNIETIGEN IS AL IN UITVOERING. Al wat voor God heilig is zal aan de kant geschoven worden, en de hoofden van de pas vernieuwde moderne kerk, die spoedig aan allen zal worden voorgesteld, zullen liberaal zijn in hun inzichten maar zij zullen vijanden zijn van de waarheid. 

  DE SCHIJNBAAR GELOOFWAARDIGE INZICHTEN DIE ZIJ ZULLEN VOORSTELLEN, ZULLEN GEZIEN WORDEN ALS EEN NIEUWE VORM VAN KATHOLICISME. Vele Christenen zullen zeggen, wat heeft dat met mij te maken? Wanneer Mijn kerk, gegrondvest door Mijn apostel Petrus, op deze wijze ontmanteld wordt, zal dat allen die Mij volgen beïnvloeden. Wanneer Mijn woord en Mijn leer uit elkaar gehaald worden en vervolgens aanvaardbaar gemaakt in functie van de zelfzuchtige noden van de mens, zullen zij mettertijd, al zijn het leugens, beschouwd worden als de waarheid.

  De leugens die aan de wereld voorgesteld worden tengevolge van de duivelse besmetting, zullen door alle christelijke kerken als aanvaardbaar in hun ogen bejegend worden. GEEN ENKELE CHRISTELIJKE KERK ZAL ONTSNAPPEN AAN DEZE AANVAL – EEN AANVAL DIE DOELBEWUST EN NAUWKEURIG GEPLAND WERD GEDURENDE MEER DAN EEN EEUW.

  Vergis jullie niet, wanneer er met Mijn woord geknoeid wordt, zal de waarheid verscheurd  worden. Leugens tasten de ziel aan. Als dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat in wanhoop zal eindigen. Ik verzoek allen die nu naar Mij luisteren dringend om altijd geconcentreerd te blijven op de waarheid. Jullie mogen geen enkele verandering aanvaarden die men jullie zal vragen te aanvaarden als onderdeel van een nieuwe kerk, die niet van Mij komt.

  Jullie Jezus

  07-05-2013, 23:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus. 2/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal in de steek gelaten worden door velen in de hoogste posities, waarvan velen nieuwe valse doctrines zullen aannemen die hen in het rijk van de duisternis zullen brengen.

  Zij die Mij trouw blijven en zij die de gruwel afwijzen, zullen geleid worden door de apostel Petrus, die op de eerste Stoel van Rome zat. Hij zal Mijn geliefde Benedictus leiden, die hen zoals voorzegd, de waarheid zal helpen inzien. Hij zal de gruwel moeten aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door hen die trouw gezworen hebben aan het ene ware Woord van God.

  En zo zal het schisma beginnen. Zij die de valse leer zullen volgen, waarin Ik, Jezus Christus, niet vereerd zal worden, zullen door het Beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. Die onschuldige dienaars van Mij, die tot hiertoe deze boodschappen niet aanvaard hebben, zullen nu naar Mij toegesneld komen om troost. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen vele van deze arme zielen weggejaagd worden van de Heilige Stoel. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn heilige Naam.

  Tot hen zeg Ik het volgende: blijf rustig en wees in vrede, want wanneer jullie de waarheid volgen zullen jullie gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer aanvaarden die verstoken zal zijn van Mijn gezag. Aan jullie die leugens geloven in de overtuiging dat jullie je plicht doen, jullie moeten begrijpen dat jullie een moeilijke weg zullen tegemoet gaan. Jullie hebben twee keuzes. In het licht van God blijven of Mijn heilige sacramenten de rug toekeren.

  Weldra zullen velen onder jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma zal kwaadaardig zijn en een strijd zal losbarsten tussen waarheid en leugens. Het zal de katholieke Kerk neerhalen, tot zij op een hoop stenen gelijkt, maar de ene ware Kerk zal rechtop blijven staan, wanneer Mijn trouwe dienaars Mijn restleger zal opbouwen. Zij zullen strijden tot het bittere einde om het heilig Woord van God in stand te houden.

  Jullie Jezus

  07-05-2013, 23:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel. 1/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, deze tussenkomst van Mij, het Lam van God, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd.

  Diegenen onder jullie die het Woord van God volgen moeten in vrede zijn, omdat Ik niet wil dat jullie je op een afstand houden, want Ik hou van jullie. Jullie mogen Mijn liefde nooit vrezen, zelfs niet indien de zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van al diegenen die willen zien en Mijn heilig Woord zal de ogen sluiten van hen die Mijn hand weigeren te aanvaarden. Ik reik jullie Mijn hand, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de gieren die jullie ziel willen verslinden.

  Elke dag, vanaf heden, zullen jullie vele stemmen horen roepen die jullie vragen om te luisteren. Zij zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorstellen, vermomd met de zoetheid van honing. Met een nooit aflatend spervuur van argumenten zullen zij jullie blijven overreden om naar hun redenering te luisteren en in de naam van humanitaire motieven – die de zonde vergoelijken – zullen zij niet aflaten tot jullie aanvaarden wat zij jullie willen dwingen te slikken.

  ABORTUS, MOORD IN DE OGEN VAN GOD, ZAL IN ALLE LANDEN OPGELEGD WORDEN ALS EEN TEKEN VAN OPSTANDIGHEID TEGEN DE ALMACHTIGE VADER, GOD DE ALLERHOOGSTE. WANNEER JULLIE DIE VERSCHRIKKELIJKE GRUWEL VERGOEILIJKEN, ZIJN JULLIE SCHULDIG AAN EEN VRESELIJKE ZONDE. DE ZONDE VAN ABORTUS IS EEN DOODZONDE EN DE VERANTWOORDELIJKEN ZULLEN VOOR EEUWIG BRANDEN IN HET VUUR VAN DE HEL. 

  Tot hen die deze ernstige vergissing weigeren te erkennen: jullie hebben nog maar weinig tijd over om jullie verlossing veilig te stellen. Want wanneer de grote dag komt, tenzij jullie je hebben afgekeerd van deze verschrikkelijke daad, zullen jullie nooit het gelaat van God zien.

  Moord is één van de ernstigste daden van opstandigheid tegen God en zal met castratie bestraft worden. De grote splitsing onder het menselijk ras is begonnen. Zij die aan de kant staan van het Beest en al wat het Woord van God tart vergoelijken, zullen gescheiden worden van hun broeders en zusters. Onderschat Mijn waarschuwing niet. Aanvaard abortus en jullie aanvaarden de vrijwillige moord op een kind van God. Indien jullie geen berouw in jullie ziel kunnen vinden, dan zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie in de woestijn werpen.

  Mijn liefde en barmhartigheid mogen wel groot zijn: Ik zal de zwartste ziel vergeven, maar zonder berouw is Mijn gerechtigheid definitief. Mijn straf eeuwig. Bemin Mij en Ik zal jullie koesteren. Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de Liefde van Mijn Vader, en ook jullie zullen je leven verliezen.

  Jullie Jezus

   

  07-05-2013, 23:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid is uit God - 1

  De waarheid is uit God

   

  WAARHEID

  ·        komt uit God

  ·        is Jezus Christus alleen

  ·        is eeuwig, onvergankelijk en zuiver

  om ontvankelijk te zijn voor de waarheid :

           1 moeten we in liefde leven

           2 moeten we de zuivere waarheid willen weten

                     = streefdoel vanuit het hart gewenst en mits gebed tot God

   

  GODS WOORD

  ·        bevat de enige echte waarheid

  ·        zorgt ervoor dat de mens wijsheid vergaart

  ·        dient om Gods kracht erdoor te laten stromen

  ·        is geestelijk voedsel die geestelijke honger stilt

  ·        zorgt voor licht in de duisternis

  ·        zorgt ervoor dat ook het hart wordt gevoed (omdat daar het licht zal branden)

  ·        is geestelijk bezit (is rijkdom van de ziel en blijft tot in eeuwigheid)

   

  GEESTELIJK WETEN = GODDELIJKE WIJSHEID = DOOR GODDELIJKE GEEST

  ·        kan niet bewezen worden

  ·        heeft niets gemeen met aardse wijsheid en aardse kennis

  ·        kan alleen worden verkregen door werkzaam te zijn in de liefde

  ·        blijft eeuwig en is onveranderlijk

   

  WAAR

  In de bijbel te vinden. Het is noodzakelijk te bidden om genade om het geschreven Woord te begrijpen en inzicht erin te hebben.

   

  TAAK

  ·        goede wil hebben om God te dienen

  ·        besef van eigen onwetendheid

  ·        zelf voortdurend God om verlichting van geest vragen

  ·        liefde voor de medemens betonen

  ·        als je de zuivere waarheid bezit, deze aan verdwaalde zielen meedelen, kortom hen op de juiste weg zetten

  ·        liefde in je hart hebben

  Enkel de zuivere waarheid leidt tot de verlossing van de mens en doet de ziel opklimmen naar God toe.

   

  DOEL

  Omvorming van de ziel, los van haar onvrije staat die uitgaat naar de aardse neigingen en begeerten.

   

  LICHT DOOR DE WAARHEID

  ·        om een juist beeld van Jezus te krijgen en God de Vader door Jezus te kennen

  ·        God de Vader als liefdevolle Vader en Schepper van eeuwigheid te zien

  ·        te streven naar een onophoudelijke vereniging met God = thuis bij God

   

  VOORWAARDE OM TAAK UIT TE VOEREN

  Het is een genadegave van God, maar zelf moet je :

  ·        van goede wil zijn

  ·        een hart hebben dat tot liefde in staat is

  ·        de stem van de Vader herkennen

  ·        overtuiging hebben in geloof

  ·        opkomen voor God in de wereld

  ·        de genade op jezelf laten inwerken

  ·        luisteren naar God

  ·        leven volgens Gods Wetten

   

  PROBLEEM VAN TEGENWOORDIG

  ·        mensen aanvaarden geen kindzijn van God

  ·        wereldse zaken zijn in de ogen van verdwaalde mensen belangrijker

  ·        de zogezegd gelovigen, geloven niet (er is geen liefde in hun hart)

  ·        algemeen gebrek aan liefde overal

   

  KERN VAN DE BOODSCHAP

  ·        houd van God als kind tot zijn vader

  ·        onderhoud Gods geboden

  ·        vertel met vreugde over God (de Vader) aan de medemensen en maak Hem bekend, zelfs in lastige tijden

  ·        maak een vrije keuze om kind van de Vader in de Hemel te zijn, in plaats van een kind van de wereld

  ·        sta in verbinding met God door gebed en door werken van liefde, zo ontwaakt de geest in jezelf

  ·        laat je niet in met valse verkondigers

  ·        heb een eigen mening, en wees geen naloper en laat je eigen verstand werken (dat je niet de verkeerde mensen aanhangt)

  ·        heb een verlangen en een wil om juist te denken

  Maar : Hoewel de mens vrij is om te kiezen, wordt de mens door God vrij gelaten om zelfs verkeerd te kiezen. De mens is verantwoordelijk voor zijn keuze.

   

  Als de mens naar waarheid verlangt dan komt God te hulp. Maar de mens moet het onderzoek zelf doen in zijn binnenste.

           ONDERZOEK IN ZICHZELF IS NODIG !

  Roep daarom steun van Gods Heilige Geest in !

  UW ZIEL REDDEN MOET UZELF DOEN !

   

  AARDSE KENNIS               versus        GEESTELIJK WETEN :

  Verstand is geen garantie voor het        God beoordeelt enkel de liefde

  juiste weten – zonder kun je ook zalig    van het hart = sleutel tot de

  worden – Gods Rijk staat ook open           wijsheid – geeft inzicht in

  voor de eenvoudigste mens                            verborgen zaken – alleen

                                                                    liefde onderzoekt de diepten

  van de wijsheid

  Bovendien is het geestelijk weten niet hoogmoedig.      

   

  WERKING         

  Liefde → verlicht het verstand → door de H. Geest → God openbaart zich aan de mens door Liefde, Wijsheid en Zijn Almacht → de mens legt getuigenis van zijn geloof af (= dienstig zijn op aarde voor God en Zijn Rijk) en verkondigt de spoedige wederkomst van Jezus Christus.

  Tegenstand :

  ·        zuivere en goddelijke waarheid wordt altijd miskend door de wereld

  ·        er wordt steeds gestreefd naar genot in plaats van innerlijke verlichting

  ·        verkondigers van de echte waarheid zullen worden vervolgd

  ·        de grote massa mensen volgt de leugen

  Vraag altijd om raad bij God om de twijfels over leugen of waarheid weg te nemen. NOOIT blindelings alles aannemen, maar blijven onderzoeken en zorgen dat je met Gods leer bezig bent!

   

  VOORDELEN VAN GOD VOLGEN

  ·        warmte en geborgenheid

  ·        kind mogen zijn van God

  ·        een bekommerde Hemelse Vader hebben

  ·        een thuis hebben die nooit wegvalt

  ·        zich geliefd weten door een familie

  ·        je zult innerlijk geraakt worden door de christelijke leer en je beter voelen

   

  ALS JE DE MEDEMENSEN GOD WIL DOEN KENNEN

  ·        vragen om je geest te verlichten, om zo dwaling en waarheid te onderscheiden → om een zegen voor de mensen te zijn op aarde

  ·         besef dat Gods tegenstander ook dwalingen aan jou kan doorgeven → dus op je hoede zijn door te bidden en zo de waarheid te ontvangen

   

  AARDSE KENNIS IS GEEN WIJSHEID

  ·        aardse kennis is vergankelijk → u moet geestelijke kennis vergaren

  ·        je bereikt het doel van je aardse leven niet

  ·        leer innerlijk luisteren door je hart, dan zul je de wijsheid uit God ontvangen

   

  IEDERE MENS KAN DOOR EIGEN TOEDOEN TOT DE WAARHEID KOMEN, ONGEACHT IN WELKE GELOOFSRICHTING HIJ IS GEBOREN

  ·        iedere mens moet zelf tot het licht van de waarheid doordringen

  ·        iedere mens moet voor zichzelf de juiste bodem scheppen waarin de waarheid kan wortel schieten om zijn bezit te worden en te blijven (is dus niet afhankelijk van opvoeding)

  ·        denk niet als een fanatiekeling alle wijsheid in pand te hebben, wat telt is dit :

  o       de liefde tot God en tot de medemens

  o       geloof in het werk van verlossing door Jezus Christus

  o       geloof in Maria als Vrouwe van alle Volkeren

  Eerst moet de mens door een leven in liefde een ‘levende’ christen worden, want dan zal zijn geloof sterk worden en dan behoort hij dus tot de Kerk van Christus. De Kerk die Hij zelf heeft gebouwd op de rots van het geloof.

   

  VOLLEDIGE OVERGAVE AAN GOD NODIG

  ·        dat vereist nederigheid

  ·        dat vereist besef van eigen tekortkomingen

  ·        dat vereist streven om Gods Wil te vervullen

   

  ARBEID IN DE WIJNGAARD VAN DE VADER

  God geeft goed zaad aan de leraar → dit moet op de levensakker van

  om te zaaien                                            de mensen gezaaid worden

  = Gods Woord moet uitgedragen worden      = mensen moeten het

  volgens Gods Wil                                             evangelie ontvangen

  opm. de leraar moet ontvankelijk zijn en al een zekere rijpheid van de ziel hebben

  Het hart voelt de werkzaamheid van de Geest als je maar ernstig de waarheid wenst te ontvangen. God zal zich altijd zo uiten dat hetgene wat je verneemt een aanwinst is voor de ziel.

   

  AANBOD VAN WAARHEID

  ·        er moet gewezen worden op Gods geboden van de liefde (= toepassing van de 10 geboden, maar in een bredere zin)

  ·        er moet opheldering gegeven worden over het doel van je leven op aarde

  ·        het werk van verlossing door Jezus Christus moet op het voorplan komen, Hij is trouwens gestorven om alle schulden van onze schouders te halen

  ·        er moet gewezen worden op het aanvaarden van het lijden, je moet je kruis opnemen en het lijden aanvaarden als opvoeding van de ziel = je moet uit het lijden leren om je naar God te richten en dichter bij God te komen

  ·        er moet uitgelegd worden dat God zijn kracht doorgeeft door Zijn Geest over te brengen

  ·        er moet op gewezen worden dat God een liefhebbende Vader is die het allerbeste met Zijn kinderen voor heeft = God beter leren kennen

  ·        vragen die de mensen innerlijk bezig houden worden beantwoord

  ·        er moet uitgelegd worden dat de ziel van de mens door God geschapen is (lichaam door toedoen van de ouders) en na de dood van het lichaam enkel de ziel overblijft die oneindig graag naar God zou terugkeren

  ·        er moet uitgelegd worden dat de ziel niet automatisch naar God terugkeert, maar door de wil van de mens om naar God te gaan

  ·        er moet uitgelegd worden dat de terugkeer naar God op aarde moet gebeuren

  07-05-2013, 23:41 Geschreven door Claudia  


  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Makers van de crop-cirkels

  Eindelijk, vliegende bollen gefilmd bij het aanleggen van crop-cirkels die allemaal boodschappen bevatten die te maken hebben met de Illuminati agenda, de Nieuwe Wereldorde, aliens, het doen geloven dat aliens van andere sterrenstelsels komen enz. De meeste crop-cirkels zijn het werk van de demonen-tuigen en zijn niet door mensenhanden gemaakt.


  06-05-2013, 22:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Demonische sinkholes

  Susan had laatst een visioen waar ze demonen uit een sinkhole zag kruipen. OLV van de Rozen uit Bayside vertelde in een boodschap aan Veronica Lueken dat UFO vehikels van de demonen zijn en dat ze uit de aarde komen, uit schachten. Tegenwoordig zijn er over de hele planeet sinkholes te vinden. Sommige zijn aardverschuivingen of wegverzakkingen, maar de echte en veelal diepe sinkholes zijn door demonen gemaakt om naar de aardoppervlakte te komen.

  06-05-2013, 22:31 Geschreven door Claudia  


  05-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII - 3

  Probleem 3 : het toekomstig leven wordt vergeten


  Het derde kwaad waar een remedie nodig is, is hoofdzakelijk een probleem van deze tijd. Mensen die in vroegere tijden leefden hielden wel van de wereld maar verergeren hun zondige gehechtheid aan de dingen van de aarde niet door een minachting van de dingen van de hemel. Zelfs het deel van de heidense wereld erkende dat dit leven niet een plaats was maar een plaats op doortocht, niet onze eindbestemming. Maar de mensen van tegenwoordig, hoewel ze de voordelen hadden van een Christelijke opvoeding (ten tijde van paus Leo XIII) jagen zodanig valse zaken van deze wereld na dat de gedachte van hun ware Vaderland van eeuwigdurend geluk opzij wordt gezet, maar volledig verbannen wordt uit hun gedachten, niettegenstaande de waarschuwing van H. Paulus : (Hebr 13:4)

   

  Ik sta versteld van hoe weinig de meeste mensen tegenwoordig nog aan de Hemel denken. Zelfs praktiserende Christenen praten weinig over de Hemel, ook de priester predikt er weinig over. Onze belangrijkste bekommernis is deze wereld comfortabeler en plezanter te maken. Zelfs in ons zogenaamd spirituele leven drukken onze gebeden een wereldse bekommernis uit : Heer, zorg voor mijn financiën, zorg voor mijn gezondheid, geef me een betere job. Het is alsof we zeggen : Maak deze wereld goed genoeg, dan kan ik hier blijven. Het is niet verkeerd te bidden voor een betere gezondheid enz. Het is niet verkeerd om te werken aan een wereld om ze beter te maken. Maar uiteindelijk is onze thuis in de Hemel en moeten we streven om er te geraken. Het zou dikwijls moeten overwogen worden dat we dan voor altijd bij God zijn, het diepste verlangen van onze ziel. In de plaats vrezen we ouder te worden en verbergen we de dood in onze cultuur. Het zou moeten zijn dat we verwachtend uitzien om bij God te zijn. Het zou natuurlijk mooi zijn om wat dingen die we begonnen zijn te voltooien, maar als de Hemel en bij God zijn naderen, zouden we blij moeten zijn dat de jaren sneller gaan. Elke dag is een dag dichter bij God!

   

  Onze welvaart en comfort misleiden ons in de liefde voor deze wereld zodanig dat het ongezond is. Een vriend van deze wereld is een vijand voor God (Jacobus 4:4). We zijn verstrooid en vergeten te gemakkelijk dat deze wereld voorbijgaat. Het feit is dat we gaan sterven. Enkel een verlangen naar de Hemel kan de absurditeit opheffen dat een obsessionele liefde voor deze wereld in onze ziel achterlaat.

   

  Overweeg dikwijls het leven in de Hemel. Lees de Bijbel zoals Openbaring 1, 4-5, 20-21. Vraag om een dieper verlangen naar God.

   

  Paus Leo XIII raadt de Glorierijke mysteries van de Rozenkrans aan als medicijn voor de absurde gehechtheid aan deze voorbijgaande wereld en onze vergetelheid van de Hemel.

  ***

  05-05-2013, 23:28 Geschreven door Claudia  


  04-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Logica


  De dienaar staat nooit boven zijn meester.

  Jezus is de Meester.

  De mens staat nooit boven Jezus.

  Jezus droeg Zijn kruis.

  Wij moeten ook ons kruis dragen.

  04-05-2013, 22:12 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!