Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  15-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 10/4

  IK VERAFSCHUW RELATIES ONDER KOPPELS VAN DEZELFDE SEKSE!

  10 APRIL 2016 10H15 A.M.

  PAROCHIE HEILIGDOM HET GODDELIJK KIND – CALI – COLOMBIA

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Mijn vrede zij met jullie, mijn kinderen.

  Deze ondankbare en zondige mensheid stevent op zijn vernietiging af. Tot de laatste seconde wacht Ik op de zondaar om te zien of hij berouw toont en naar Mij terugkeert; ik ben lankmoedig en barmhartig en mijn devies is liefde. Ik ben trouw aan mijn woord en Ik ben niet degene die de heilige gerechtigheid ontketend; jullie zijn degenen die met jullie zonde ze zal ontketenen. Heel binnenkort zullen jullie mijn gerechtigheid kennen en er is geen terugweg mogelijk.

  Mijn Vader en Ik zijn EEn, Ik ben in mijn Vader en mijn Vader is in Mij, en alle personen die leven in de liefde is met God en God is met hem. Mijn Vader is zeer triestig omwille van het slechte gedrag van deze mensheid die ongestoord verder zondigt en de Tien Geboden van liefde overtreedt. Geen enkele relatie tussen koppels van dezelfde sekse wordt geduld door de hemel, vervloekt zijn zij die de wet van God overtreden en menselijke wetten introduceren over de goddelijke wetten, want Ik zeg jullie in waarheid dat ze hun loon al ontvangen hebben!

  Geen homoseksueel die volhardt in zijn zonde zal het Koninkrijk van mijn Vader beerven; Ik verafschuw relaties onder koppels van dezelfde sekse! Dat komt niet van God, het is het werk van mijn tegenstander die wil spotten met het sacrament van het huwelijk. Al degenen die wetten maken ten gunste van de tegennatuurlijke wetten zijn ook schuldig en zullen hun loon ontvangen in de eeuwigheid, als ze geen berouw tonen en geen boetedoening ervoor doen.

  Al degenen die met hun handtekening deze huwelijken goedkeuren zijn ook schuldig en zullen dit betaald gezet worden, als ze geen berouw tonen en geen boetedoening ervoor doen. De zonden van abortus en homoseksualiteit ontketenen de rechtvaardige Toorn van God. Zeer binnenkort zal mijn Vader het vuur van de Hemel sturen naar al de naties waar de wetten van kracht zijn; Ik zeg jullie, homoseksuelen, als jullie geen berouw tonen van harte gaan jullie sterven voor eeuwig.

  Mijn waarschuwing komt eraan en Ik verzeker jullie als jullie geen berouw tonen mogen jullie niet terugkeren naar deze wereld. Mijn Vader zal het kaf van het koren scheiden in de eeuwigheid en een groot deel van deze ondankbare en zondige mensheid zal door de ernst van zijn zonden niet meer terugkeren.

  De hoogmoed van de wetenschappers van de laatste tijden die zich verheffen boven de Wijsheid van God, zal hun vernietiging zijn. Androiden, humanoiden die gecreeerd zijn in jullie laboratoria zullen zich tegen de mensheid keren in de tijd van mijn tegenstander. Deze robotten zullen doordrongen worden van de geest van het kwaad en zullen een gesel zijn voor de mensheid. Technologie dat slecht gebruikt wordt zal zich tegen de mens keren en gedurende de tijd van de laatste heerschappij van mijn tegenstander zal ze ter zijner beschikking staan en droefheid en dood voor de inwoners van de aarde meebrengen.

  Mijn kinderen, mijn verlichting van het geweten komt eraan, blijf in de liefde en wees waakzaam, want met het ontketenen van de oorlog zullen de dagen van de beproeving beginnen. Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie, want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Meester, Jezus, Heilig Sacrament.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  15-04-2016, 09:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016

  De duisternis omringt de wereld – Hille Kok 8/4

  Mijn volk,

  Belijd uw zonden in het H. Sacrament van de Biecht!!! De tijd is zeer kort!!! De stormen zullen over u neerdalen als een waarschuwing voor als gij u niet bekeert, die angstig en vreselijk zal zijn door het verwijderen van Gods Liefde en uw ware katholieke geloof. De satan is in vele kerken aanwezig. Vele priesters en gelovigen worden misleid door de veranderende geboden van God.

  Geen woord mag veranderd worden van het rooms-katholieke geloof. Woorden die worden ontheiligd en bespot. De wereld zal in duisternis zijn en vele zielen vernietigen. Gij luistert niet naar de Vader, Die u allen waarschuwt. Open uw ogen: waak over de H. Sacramenten die worden aangevallen. Zodanig dat vele regels in de Bijbel en in de H. Missen worden veranderd gelijk zoals het kwaad en de mens het wenst.

  Maar weet: de Vader zal u straffen. Zijn liefde is ook gerechtigheid. Niets van een ander geloof onder de zogenaamde Liefde van God mag daarin toegevoegd worden. Gij schaadt de woorden van God. In al Zijn almacht en wetten worden Zijn geboden veranderd. Doe daar niet aan mee. De tranen zullen de aarde bedekken door uw ongehoorzaamheid. Geen uitweg zult gij meer vinden. Geen troost ondergaan.

  Gij verjaagt juist de Ene Ware God Die u al Zijn liefde wil geven. Maar gij blijft de Satan volgen in al zijn schijnheiligheid die wordt tentoon gespreid, onder vele, vele mensen over de gehele wereld juist door de valse liefde zullen allen in de duisternis raken en in de klauwen van Satan die u naar de afgrond zal leiden. Wat een verdriet en eenzaamheid zal u overvallen in deze troosteloze wereld. Geen geloof meer in de Ene Ware God.

  Hoe duister zal uw leven zijn zonder de liefde van de Vader. Gij Mijn trouwe priesters blijf in de Waarheid. Tranen zult gij huilen uit liefde tot God… Uit dankbaarheid dat de Vader naast u zal staan en begeleiden door de duisternis van het kwaad. Blijf trouw en wijk niet af van de eeuwigdurende geboden en de sacramenten. Gij moogt niemand onder het celebreren in de eucharistie toelaten aan het altaar. God Zelf is daar aanwezig in al Zijn grootheid… Hij kijkt naar U.

  Priesters, reik Mijn lichaam en bloed alleen aan op de tong bij de gelovige in grote eerbied, de Liefde zelf. Gij, Mijn priesters blijf in de waarheid. Geen onreine handen mogen Mij bezoedelen. Het is groot kwaad wat u doet. Priesters blijf de juiste woorden verkondigen. Gij zijt de Restkerk. Uw heiligheid en vroomheid zal de gelovige raken. Geen grappen of grollen om de mens te behagen. Door de stilte zullen hun harten ontwaken en tot God de Vader geraken.

  Priesters waar toe zijt gij bereid. De waarheid in deze strijd in gehoorzaamheid te volbrengen. De strijd zal hevig zijn. De Vader zal u beschermen. Draag het grote geschenk van God de Vader Zelf: het Heilig Liefdeskruisje die u zal beschermen tegen het kwaad zo dicht om u heen in deze droeve duistere wereld!!! Gods liefde is groot. Vertrouw op Hem in de waarheid. Amen.

  15-04-2016, 07:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3

  Kom Heilige Geest en St Michael met bescherming als de Heilige Moeder spreekt 5 april 2016

  Mijn liefste en al Mijn allerliefste kinderen dat Mijn God en jullie God aan Mij gaf als Hij stierf op het kruis. Ja, Mijn liefste, Ik was het, je Moeder die tot je sprak wanneer je wakker werd vanmorgen. Ik sprak met al de liefde en genade die je gekregen hebt wanneer je je wittebroodsweken in je geestelijk leven doorbracht. Je bent herboren uit Mijn schoot -- van je geestelijke Moeder -- en werd weggenomen uit de fysieke wereld om te beginnen werken voor je God. 

  Ik vraag aan al Mijn kinderen om hun vrije wil aan Mij te geven-- aan hun echte geestelijke Moeder-- zodat Ik jullie in Mij kan nemen en door Mij aan Mijn Zoon kan geven, die werd geboren in Mijn schoot op aarde. Ja, Ik werd gekozen om de Moeder te zijn van alle aardse kinderen toen God de Vader hen schiep in Zichzelf bij het begin van de wereld. Dan plaatste God elk van Zijn geliefde kinderen in de schoot van hun aardse moeder op het tijdstip dat Hij ze nodig had zodat ze de missie konden vervullen dat Hij voor hen had in hun leven. Zij waren nodig om hun stukje van de puzzel in te nemen in Gods schepping. Al God’s kinderen zijn nodig om het plan van de schepping te vervullen van het begin tot het einde der tijden. Al Gods kinderen kennen elkaar van het begin tot het einde der tijden. Ze zijn allen gemaakt in God de Vader in het begin om gebruikt te worden voor een bijzondere job in de wereld op een gegeven tijdstip in de wereldgeschiedenis. 

  Mijn kinderen, denk niet dat God iemand van jullie meer of minder graag ziet dan de ander. Jullie zijn allen nodig van de grootste tot de minste van jullie voor zover de wereld het ziet. Op dezelfde manier is niemand beter of slechter dan de ander in de ogen van God en jullie geestelijke Moeder. Kijk niet neer of oordeel niet over een van jullie broeders of zusters; in Gods ogen zijn jullie allen geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Jullie zijn elk een verschillend deel van Zijn beeld en gelijkenis. Al de mensen van de wereld die ooit waren of zullen zijn, zijn nodig om een volledig beeld van jullie God te vervullen. Jezus, Mijn geliefde Zoon was de enige gemaakt volgens God de Vaders volledig beeld en gelijkenis. Hij, waarvan God gevraagd heeft Zijn leven op te geven voor jullie allen om jullie zielen te redden en de kruisen van jullie allen te lijden zodat jullie de kracht zouden hebben om jullie kleine kruis te dragen wanneer het tijd was om Jezus te helpen ze te dragen. 

  Mijn kinderen, jullie zijn allen als kleine stukjes van een hele puzzel dat het hele beeld en gelijkenis van Mijn Zoon, Jezus maakt. Jullie leven nu op het einde van dit tijdperk. De rest van kinderen die JA zeiden op hun rol in het leven dragen nu al Mijn kinderen die niet JA zeggen op Gods rol voor hen in hun leven. Dit zijn de kinderen die de Waarschuwing beleven voordat de Waarschuwing er is voor allen. De tijd is nu gekomen dat Mijn lijdende dienaren vrede en vreugde zullen vinden en degenen die niet luisteren naar hun God steeds meer zullen lijden elke dag. Mijn rest van kinderen zullen er zijn om hen door hun lijden te dragen samen met allen uit de Hemel tot het laatste einde van dit tijdperk. Dan zal een duizendjarig vrederijk aanbreken. Satan en al zijn demonen zullen opgesloten worden in de hel. Daarna zullen ze een korte tijd weer losgelaten worden en dan zal het het laatste einde van de wereld zijn zoals is voorzegd in het boek Openbaring. Je liefhebbende Moeder, met al Haar geestelijke kinderen in Haar als hun echte geestelijke Moeder. Liefs, Mama. 

  Kom Heilige Geest met St Michael en de hele Hemel om Gods woorden te beschermen

  16 maart 2016

  Mijn geliefde zoon, dit is je Jezus van liefde en barmhartigheid. Jij en heel jullie wereld gaan binnenkort de grootste opschudding zien dat de wereld ooit heeft ervaren. Mijn Moeder en Ik hebben al Onze kinderen reeds jaren gewaarschuwd en zeer weinig hebben geluisterd. Zeer weinigen willen luisteren naar wat Mijn Moeder en Ik hen vertellen. De tijd is gekomen en Mijn Vader bevestigt dat het zeer, zeer dichtbij is. 

  De Waarschuwing moet nu gebeuren omdat al wat de ene wereldmensen reeds hebben gepland willen uitvoeren. Wees klaar om jullie ziel te zien op de manier dat Mijn Vader en Ik ze zien. Ga alsjeblieft naar de Biecht deze vastenperiode, want er is niet veel tijd over voor Pasen. De Goddelijke Barmhartigheidszondag is zeer dichtbij en jullie Paus heeft dit jaar als Goddelijk Barmhartigheidsjaar bekrachtigd. Ik zeg aan al Mijn kinderen door al Mijn boodschappers dat jullie klaar moeten zijn om geconfronteerd te worden met jullie God.

  Herinner je je nog wanneer je iets verkeerds had gedaan als kind en je vader of moeder berispten je op een strenge manier omdat je niet naar hen had geluisterd. Ze hielden veel van je en wat je deed was slecht voor je ziel en voor je lichaam. Jullie staan op het punt God de Vader te zien die al Zijn kinderen op hetzelfde moment zal verberen omdat ze vele dingen verkeerd hebben gedaan die slecht zijn voor hun ziel en lichaam. Ze zouden ook in de hel terechtkomen voor eeuwig. Hij heeft geen keus. Hij kan niet langer wachten dan nu te handelen net zoals jullie ouders moesten handelen om jullie ziel en jullie lichaam te beschermen van nog meer gevaar. Als Hij Zijn kinderen nu niet verbetert, zullen miljoenen sterven in de wereld en veel meer zouden hun ziel verliezen als deze bijzondere genade en Waarschuwing er niet was om de mensen in de wereld wakker te schudden. 

  Velen weten zelfs niet dat ze in doodzonde leven. Ze weten niet dat ze in de hel zouden terechtkomen voor eeuwig als ze nu niet verbeterd zouden worden door hun God. Hij zal nu jullie ziel tonen en alle manieren aangeven waarop jullie je God beledigen door alle zonden van het vlees zoals abortus, samenleven als homo’s en lesbiennes, en partners die niet gehuwd zijn. De meeste van Mijn Vaders kinderen zijn de Tien Geboden vergeten. Jullie wereld is afvallig, behalve minder dan 10% van Mijn kinderen. 

  Deze bijzondere zegen staat op het punt gegeven te worden door Mijn Vader zodat jullie berouw kunnen tonen en vergeving vragen uit jullie hart zodat jullie op een dag in de Hemel kunnen vertoeven met alle geluk, liefde en vreugde die Hij voor had voor al Zijn geliefde kinderen. Deze boodschap is zeer ernstig en kritiek voor jullie zielen zodat ze niet in de brandende vlammen van de hel terecht komen voor eeuwig, maar in de liefdevolle armen van God in de Hemel voor eeuwig. 

  (God de Vader) Mijn geliefde kinderen, Ik God de Vader heb jullie al de tijd gegeven dat Ik kon opdat jullie vergeving zouden vragen. Satan staat op het punt om heel jullie aarde te vernietigen, zodat de Waarschuwing nu moet komen. Jullie moeten nu berouw tonen en vergeving vragen vooraleer de Waarschuwing komt, zodat jullie in staat zijn om met jullie God geconfronteerd te worden tijdens de Waarschuwing. Al Mijn gebedsstrijders die nog altijd bidden: alsjeblieft, bid alsjeblieft voor al Gods kinderen die Ik zo graag zie dat Ik Mijn meest geliefde Zoon gaf op het kruis om al jullie zielen te redden. Elk van Mijn kinderen kan vergeving krijgen, maar jullie moeten vergeving vragen uit jullie hart en stoppen met zondigen en beginnen te leven volgens de Tien Geboden. 

  (Jezus) Ik vergaf de goede dief aan Mijn rechterkant wanneer Ik aan het kruis hing, omdat hij vergeving vroeg. De andere die aan Mijn linkerkant hing vroeg geen vergeving door de hardheid van zijn hart. Alsjeblieft vraag om vergeving. Hou van God de Vader, Zoon en de Heilige Geest. 

  Deze Waarschuwing is Mijn liefde en gave aan Mijn kinderen. Neem ze ernstig; het is de realiteit en het is ernstig. Kijk alsjeblief naar jullie wereld en zie wat satan en de zonde aangericht hebben. Amen.

  15-04-2016, 07:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armageddon volgens Bayside deel 2

  HET ARMAGEDDON IS HIER
  "Begrijp, Mijn kinderen, dat er spotters zullen zijn die plannen uitvoeren om de naties te bedriegen. Begrijp, Mijn kinderen, dat jullie leven in de dagen waarover de profeten spraken. Armageddon is hier. 666 is hier. Alle soorten van kwaad zo erg dat geen mens ze kon uitdenken werden losgelaten op aarde. De hel heeft zich geopend en sterke demonen voortgebracht, demonen die zich op aarde losgelaten hebben en zoals nog nooit eerder op aarde waren. Het is een oorlog, een oorlog dat het geloof van alles zal beproeven.
       "Jullie zullen standhouden tot het einde en zullen dan gered worden. Jullie mogen niet toegeven aan het kwaad. Ik herhaal: jullie mogen niet toegeven aan compromissen in Mijn Huis.”  
  - Jezus, 28 december  1976 

  VALSE CHRISTUSSEN
  "Mijn kind, maak het kenbaar aan de wereld, dat de mensen-kinderen van God, niet mogen toegeven aan compromissen als het jullie Geloof betreft! Er zal geen wereldreligie zijn op dat moment, want geen mens zal de kudde verzamelen. Dit zal gedaan worden door Mijn Zoon wanneer Hij terugkeert in de laatste fase van Armageddon.
       "Jullie moeten onthouden, dat jullie niet bedrogen worden door degenen die beweren Christus te zijn, want ze zullen zeggen, 'Kom uit jullie huis, want hij is er!’ Maar nee, Mijn kinderen, Mijn Zoon zal komen zoals Hij is opgestegen. Hij zal neerdalen uit de lucht, roepend met een triomfantelijke kreet aan allen. Hij zal neerdalen met de legioenen van engelen uit de Hemel en al de zielen die ondergedompeld zijn in Zijn Bloed en nu de gewaden dragen van licht en leven.
       "Wacht en kijk uit, Mijn kinderen; bid veel, want het Boek van leven ontvouwd zich; de bladzijden worden omgeslagen. Jullie zijn nu in de dagen van de Apocalyps. Lees het Boek Openbaring, Mijn kinderen en weet wat er komt. Zoals jullie in de verleden werd verteld, zal veel voor jullie geopend worden, want de dagen van de Armageddon zijn hier. Lees de Openbaring, jullie Apocalyps, Mijn kinderen. St Johannes werd de kennis gegeven om jullie te onthullen wat er gaat gebeuren in de dagen waarin jullie leven.
  Herken de tekenen van jullie tijd."  - OLVrouw, 21 augustus 1975 

  COALITIE VAN DE DONKERE RASSEN
  OLVrouw - "De Eeuwige Vader heeft het kenbaar gemaakt aan de wereld door Zijn boodschap dat er vele genaden zullen gegeven worden op de heilige grond.
      
  "De wateren zullen stijgen. Wanneer, vraag je, Mijn kind? Zeer spoedig."
  Veronica – OLVrouw wijst nu naar de rechterkant van de vlaggestok. De lucht licht op, en ik kijk naar een gebied-ja, het is Afrika en ik kan landen als Egypte en Israel zien. Nu zegt OLVrouw:
  OLVrouw - "Er zal een coalitie gesloten worden van donkere rassen. De wereld nadert vlug het hoogtepunt van Armageddon."  - 18 maart 1975 

  HERKEN DE STRIJD
  "Neem niet, Mijn kinderen, de gemakkelijke weg dat naar de vervloeking leidt. Ik heb je de waarheid gegeven. Mijn Zoon heeft je de genade gegeven. Herken de strijd dat nu gevochten wordt in het universum. Het is, Mijn kinderen, het Armageddon.” – OLVrouw, 8 juni 1972 

  EEN GROTE OORLOG WOEDT
  "In de strijd om Mijn Zoon’s Kerk te bewaren, Zijn Huis op aarde, zal het bisschop tegen bisschop zijn en kardinaal tegen kardinaal, want satan zal zich in jullie midden stellen!
       "Zoals in het verleden, Mijn kinderen, gaat de mens zijn weg op, niets lerend uit het verleden.
       "Zoals in het verleden, Mijn kinderen, heb ik op jullie aarde gewandeld zoekend naar een klankbord om te gebruiken voor de Hemel.
       "Nu woedt er een grote oorlog tegen de machten van het kwaad. Het is een oorlog dat veel groter is dan enige oorlog ervaren door de mensheid, want jullie zijn nu in de eindtijd. Het is een oorlog van geesten, het gevecht tussen goed en kwaad, de tijd van Armageddon!
       "Lach maar, jullie die spotten met Mijn boodschap, maar als jullie de waarschuwing van de Hemel niet aanvaarden en ernaar handelen, zullen jullie niet onder degenen vertoeven die gered zullen worden.” 
  - OLVrouw, 24 december 1976 

  GEVECHT TUSSEN GOED EN KWAAD
  Veronica – OLVrouw wijs naar de lucht en er verschijnt een zeer grote klok. De klok heeft nu handen. Er wordt een lijn getrokken van 12 tot 6. Het gaat naar beneden zoals je een taart snijdt. De handen wijzen naar de vier en de acht.
  OLVrouw - "Kijk, Mijn kinderen, het teken van jullie tijd, het vredessymbool, de tijd van Armageddon: het gevecht tussen goed en kwaad, de machten van het kwaad tegen de Eucharistie, Mijn Zoon en Zijn Kerk. Vrede zal hersteld worden maar niet voordat de boze heeft huisgehouden op jullie aarde.” 
  - 20 november 1976 

  VOLLE STRIJD
  "Mijn kinderen, bewaak jullie huizen goed, en jullie zullen niet wenen om jullie kinderen. Maar jullie moeten zien dat de vijand jullie huizen niet binnendringt, zelfs niet in de vermomming van een engel van licht. Het is nu de volle verantwoordelijkheid van de ouders om het Geloof in de harten van hun kinderen te handhaven.
       "Lucifer, 666, voert nu de strijd tegen Mijn kinderen op aarde. Deze strijd is toegelaten, Het is de dag die gezegd werd in het verleden, De dag nadert, en de tijd van Armageddon is op til.-
  Jezus, 7 december  1978 

  OORLOG DER OORLOGEN
  "Mijn kinderen, troost het bloedende hart van Mijn Moeder; troost Haar door Haar raadgevingen op te volgen. Gebed is het grootste wapen dat jullie hebben tegen de machten van het kwaad die nu losgelaten worden op jullie wereld. Het is de oorlog der oorlogen-satan tegen de Geest van leven en licht. Satan heeft nu de volledige machten van de hel tegen jullie losgelaten! Mijn Moeder heeft jullie goed voorbereid toen je Haar raad opvolgde.”  - Jezus, 18 juni 1977

   STRIJD VAN DE MAJESTEITEN
  "Mijn kinderen, er zijn twee machten op jullie wereld: goed en kwaad. Het is een strijd van de majesteiten. En deze oorlog van de geesten is veel groter dan enige andere oorlog waar de mens is in betrokken sinds het begin der tijden. Het kwaad is toegenomen en jullie kinderen zijn de belangrijkste slachtoffers.”  - Jezus, 1 november 1977

  SATAN PLANT EEN LAATSTE STRIJD
  "Mijn kind, Ik heb je in het verleden gewaarschuwd en ik herhaal het nog eens voor je welzijn en je missie van de Hemel, je oren te sluiten voor degenen die zoeken je Missie van de Hemel te vernietigen door roddel en onwaarheden. Weet, Mijn kind dat satan zijn laatste strijd plant tegen al Gods kinderen. De waarschuwingen die door de Hemel werden gegeven werden niet aanvaard door allen, maar ik verzeker jullie, Mijn kinderen, dat spoedig- zeer spoedig, zeg ik- jullie allen gedwongen worden op jullie knieen.”  - OLVrouw, 24 december 1976

  VALSE MESSIASSEN
  "Je moet het kenbaar maken, Mijn kind, dat de mens niet door eigen verdienste 1 Herder en 1 (Katholieke) religie zal tot stand brengen. Nee, Mijn kinderen, jullie mogen niet misleid worden. Deze eenheid van de mensheid zal enkel komen wanneer Mijn Zoon terugkeert naar jullie wereld.
       "Ik moet jullie waarschuwen niet misleid te worden door de valse messiassen op deze wereld. Wees niet verblind door hun mirakels. Jullie zullen het nu begrijpen en in jullie hart dragen dat Mijn Zoon zal terugkeren op de manier dat Hij opsteeg ten Hemel.
  Hij zal neerdalen naar jullie uit de lucht. Daarom als iemand tot jullie zegt: 'Kom, hij is hier. Ik zal je tot hem brengen.' Ga niet! Als ze zeggen hij is daar. Kom, ik zal je naar hem brengen’. Ga niet. Want je zult weten wanneer Mijn Zoon komt. Hij zal komen met de engelen met een luide kreet van triomf om jullie wereld in orde te brengen. Vooraleer deze tijd aanbreekt, Mijn kind, zal jullie wereld in grote chaos verkeren. Oorlog na oorlog, vernietiging door de Bol van Verlossing!
      "Als Mijn Zoon niet zou terugkeren, Mijn kind, zou er geen vlees gered zijn, zo groot zal de beproeving op aarde en voor de mensheid zijn.” - OLVrouw, 18 maart 1975 

  GLORIERIJKE TRIOMF
  "Wij hebben je gevraagd, Mijn kind, om je te verenigen met andere instrumenten in de wereld om deze Boodschap van de Hemel te verspreiden. De tijd is kort. Jaren of maanden, Mijn kind, wat verschil is era ls We jullie de datum geven? Het is enkel belangrijk dat jullie voorbereid zijn, want ik kan jullie verzekeren, Mijn kinderen, dat de grote Waarschuwing zal komen op een tijdstip dat jullie het minst verwachten. En dan zal een wonder van grote proportie-in het barmhartig hart van de Vader, jullie een groot licht van de Hemel bezorgen. Velen in de wereld zullen dit mirakel verwerpen, want ze behoren bij de machten van het kwaad. Ze verwerpen elk mirakel van het bovennatuurlijke gezonden door de Vader om de mensheid terug op de weg te brengen naar het Koninkrijk.
       "En daarachter, als de mensheid geen berouw toont en zijn wegen verandert, zal er een grote vernietiging komen over hem in twee delen: de grote Oorlog, dat een derde van de mensheid zal wegvegen en dan de Bol van Verlossing, dat ook een derde van de mensheid zal wegvegen.
  En wat blijft er over, Mijn kind? O smart! Er zullen maar weinigen overblijven, maar zij zullen Mijn Zoon vergezellen in glorierijke triomf om het Koninkrijk van de Hemel op aarde te bouwen.
       "We brengen op dit moment vele leerlingen voort, vele apostelen van de laatste dagen. Zij zullen de grote beproeving op aarde doorstaan, maar zoals de stemmen in de woestijn, in duisternis zullen zij voorwaarts gaan het licht uitdragend om hun broeders en zusters te redden.”  - OLVrouw, 15 juni 1974


  Goede gewoonten cultiveren

  Een deugd is een gewoonte die de krachten van je ziel vervolmaakt en je klaar maakt het goede te doen. Katholieken geloven dat de goddelijke genade een geschenk aan de ziel is, omdat mensen uit zichzelf, zonder hulp van God, geen goed kunnen doen. De genade, met andere woorden de tussenkomst van God, versterkt je ziel en geeft je de noodzakelijke energie om het juiste te doen, als je althans de waarde ervan erkent. Katholieken geloven dat mensen zich met behulp van de deugden zodanig kunnen voorbereiden dat, als de genade wordt geschonken, ze haar herkennen, accepteren en ermee samenwerken. Met andere woorden, de genade van God is noodzakelijk, maar deugden maken het gemakkelijker ermee samen te werken.

  Traditioneel zijn er vier kardinale deugden. Het woord kardinaal is afgeleid van het Latijnse woord cardo dat scharnier betekent. Deze vier deugden zijn de scharnieren waaraan de rest van ons ethische leven is opgehangen:

  ·        Prudentia: ofwel bezonnenheid

  ·        Justitia: ofwel rechtvaardigheid

  ·        Temperantia: ofwel matiging

  ·        Fortitudo: ofwel morele moed

  De vier kardinale deugden noemen we ook morele deugden om ze te onderscheiden van de theologische deugden van geloof, hoop en liefde (barmhartigheid)die de ziel bij het doopsel ontvangt.

  Als je deugdzaam handelt, ben je nog niet meteen een deugdzaam persoon. Een deugdzaam persoon ben je pas als je deugdzaam handelt, omdat je vastbesloten bent vanwege de goede reden het goede te doen. Een deugdzaam persoon heeft maar 1 reden om deugdzaam te handelen: hij wil alleen maar goed zijn en goed doen, omdat dat nu eenmaal het juiste is, en niet omdat het bijvoorbeeld geld, roem of respect oplevert.

  Bezonnenheid: weten wat, wanneer en hoe

  Er zijn vandaag de dag teveel mensen die onbekommerd uitspraken doen die misschien wel waar zijn, maar niet getuigen van barmhartigheid en mededogen, maar alleen van kille, weloverwogen en berekenende hardheid. Die mensen kunnen wel wat bezonnenheid gebruiken.

  Het latijnse woord prudentia is moeilijk eenduidig te vertalen, maar betekent zoveel als praktisch gezond verstand: het juiste ding op het juiste moment en op de juiste manier zeggen of doen. Daarnaast is het ook het vermogen om te weten en in te schatten of het slim is om uberhaupt iets te zeggen of te doen.

  Je hebt geen hoog IQ nodig om bezonnen of verstandig te zijn. Verstandigheid, wijsheid en bezonnenheid hebben niets te maken met intelligentie, maar met je bereidheid om na te denken, een oordeel te vellen en daarna te handelen. Het is bijvoorbeeld niet verstandig een vriend om de vijfhonderd euro te vragen die je nog van hem te goed hebt, als je samen in de rouwkamer van zijn overleden broer bent. Je hebt natuurlijk recht op het geld en hij moet het je ook terugbetalen, maar je praktisch gezond verstand zou je moeten vertellen dat dit niet de juiste gelegenheid is om erom te vragen.

  Bezonnenheid bouw je op door lang te oefenen. Vroeger toen goede manieren belangrijker waren dan inkomen, portfolio of netwerk, probeerden edellieden en boeren allebei respect voor hun medemens op te brengen door hen met wijze woorden aan te spreken. Tegenwoordig heb je twee extreme manieren om met elkaar om te gaan: De politiek correcte angst om iemand te beledigen en iets te zeggen wat tegen het zere been is, zelfs als iemand in gevaar verkeert, en daarnaast de nietsontziende botte bijl van de lompe boeren die je met de rauwe, onvervalste waarheid om de oren slaan en je liever willen kwetsen en uitdagen dan je willen helpen. Bezonnenheid bevindt zich tussen deze twee extremen in. Bezonnen mensen spreken de waarheid als dat nodig en passend is en doen dat op zo’n manier, dat ze niemand op de tenen trappen, maar ook niet hun kracht en overtuiging verliezen.

  Bezonnen handelen vereist dat je een volwassen afweging maakt, een verstandige beslissing neemt en een juiste uitvoering kiest:

  *   Volwassen afweging. Denk goed na, voordat je tot actie overgaat of juist niet. Een volwassen afweging maak je door je ervaringen uit het verleden de revue te laten passeren, de huidige situatie en omstandigheden goed te onderzoeken en de mogelijke gevolgen of het resultaat van je beslissing goed te overwegen. Een volwassen afweging betekent ook dat je geen genoegen neemt met alleen maar je eigen kennis. Vraag anderen om advies. Misschien ga je te rade bij gerespecteerde, goede en eerlijke mensen die je waardeert en bewondert. Overleg met collega’s en bestudeer gezaghebbende bronnen en documenten. Voor katholieke christenen horen daar ook de Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk toe. Een volwassen afweging maak je in ieder geval niet door alleen af te gaan op je eigen persoonlijke ervaring en mening, maar ook door deze te toetsen en goede raad in te winnen.

  *   Verstandige beslissingen. Bepaal welke beschikbare mogelijkheid haalbaar en geschikt is. Informatie inwinnen is de eerste fase; besluiten wat je moet doen nadat je alle mogelijkheden hebt bestudeerd, is de tweede. Dit is niet de snelste of gemakkelijkste methode. Maar als je een probleem met je gezonde verstand benadert, kun je wel beter beoordelen welk pad tot het beste resultaat zal leiden.

  ·        * Juiste uitvoering. Nu niet gaan treuzelen. Voer je besluit snel en doortastend uit. Uitstel en haast zijn de twee vijanden waarvoor je op je hoede moet zijn. De juiste uitvoering betekent dat je een goede planning hebt gemaakt en dat je weet wat je moet doen. Niet aarzelen, maar doen.

  15-04-2016, 02:58 Geschreven door Claudia  


  14-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kroontje van de Goddelijke Wil

  Het Kroontje van de Goddelijke Wil begint met:

  “Onze Vader”, “Weesgegroet”, en “Glorie zij”

  Bid op de kleine kralen: "Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel."

  Bid op de grote kralen: "Glorie zij"

  Bid op het einde:

  "Heer Jezus, we prijzen U, we houden van U, we zegenen U, en we danken U want U bent God met de Vader en de Heilige Geest in Uw Heilige en Eeuwige Goddelijke Wil. Amen"

  14-04-2016, 21:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil

  Uit : https://divinewill.wordpress.com Informatie centrum Goddelijke Wil Nederland

  Vier eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil

  Hoofdstuk 6 uit: Joseph Iannuzzi, pr.
  “De pracht van de schepping”

  Om ons voor te bereiden op het naderende, adembenemende tijdperk van vrede en de nieuwe aarde en de nieuwe Hemel is het raadzaam dat wij onderzoeken welke stappen leiden naar het bezit van de gave die ons toegang geeft tot deze hemelse werkelijkheid.
  De gave van het leven in de Goddelijke Wil bereidt ons niet alleen voor op de stralende toekomst die ons wacht, die gave stelt ons in staat om deel te hebben aan de toekomst in het eeuwig nu. Ik heb al eerder aangegeven dat de ontvangst van deze gave gedragen wordt door de eeuwige modus die verleden, heden en toekomst terug brengt tot één enkel punt.
  Voor praktische doeleinden wil ik nu aantonen dat het vrij eenvoudig is om deze gave te ontvangen:
   het verlangen naar… de kennis van…ƒ de groei van de deugden het leven ervan.

  Stap 1: het verlangen naar…

  In de door de Kerk erkende geschriften van de mystieken maakt Jezus uitgebreid duidelijk, dat het verlangen het belangrijkste element is om binnen te gaan en te leven in de Goddelijke Wil. Omdat uiteindelijk de H. Geest het menselijk schepsel in staat stelt om te verlangen en te beantwoorden aan God’s Wil, speelt de kennis van Zijn Wil een ondergeschikte rol. Neem bij voorbeeld de speciale kennis van Luisa Piccarreta’s geschriften over de Goddelijke Wil.
  Hoewel de kennis van Luisa’s geschriften van grote waarde is, verwezenlijkt die kennis niet per se de Goddelijke Wil in de ziel van het menselijke schepsel.

  Men kan hier en daar in de documenten van het kerkelijk leergezag vinden dat God’s Geest Zijn gaven verwezenlijkt in de ziel van het menselijk schepsel.
  Zekere kennis van de geïnspireerde geschriften van Luisa en andere mystieken van deze tijd spelen een belangrijke rol bij de ontvangst en de ontwikkeling van God’s gaven, maar zonder het verlangen is deze kennis van weinig of geen waarde. Alleen wanneer de ziel, geletterd of ongeletterd, ontwikkeld of niet, verlangt te leven in God’s Wil, geraakt zij op het nieuwe mystieke pad. En naarmate de ziel vuriger verlangt te leven in de Goddelijke Wil openbaart Zijn Wil meer, hoe tijd en eeuwigheid één worden in de heiligmaking van de mensheid en de hele kosmos.
  Leven in de Goddelijke Wil is een mystiek fenomeen dat soms de menselijke zintuiglijke ervaring overstijgt en het schepsel eeuwig verenigt met de Schepper.
  Jezus vertelt Luisa dat het enige wat vereist is om de gave te krijgen van het leven in de Goddelijke Wil is dat het menselijk schepsel zijn wil volledig aan God aanbiedt met een vastberaden verlangen:


  Terwijl ik nadacht over de heilige Goddelijke Wil, zei mijn lieve Jezus: “Mijn dochter, om binnen te komen in Mijn Wil zijn er geen paden, deuren of sleutels, omdat Mijn Wil overal is. Die beweegt onder je voeten, naar rechts en naar links, boven je hoofd, overal. Het schepsel verwijdert alleen de kei van haar wil…. Dit is nodig omdat de kei van haar wil Mijn Wil belemmert om in haar binnen te stromen… Op het zelfde moment dat de ziel de kei van haar wil verwijdert, stroomt zij in Mij en Ik in haar. Zij heeft dan al Mijn gaven tot haar beschikking: licht, kracht hulp en alles wat zij wil. Daarom zijn er geen paden, deuren of sleutels. Het is voldoende dat zij ervaar verlangt en alles wordt gedaan!” (deel 12- 16 febr.- 1921)

  Stap 2: kennis

  De speciale kennis die we tegenkomen in de geschriften van mystieken van deze tijd over het leven in de Goddelijke Wil trekt het menselijk schepsel aan en maakt het geschikt voor de voortdurende omvormende eenheid met God. Toch is de H. Geest, de Heiligmaker degene die de menselijke wil aanzet tot, verwezenlijkt en bestendigt in de Goddelijke Wil en die, aangetrokken door ons verlangen, “ons helpt in onze zwakheid” door voor ons te pleiten “met verzuchtingen te diep voor woorden.”
  Ik herinner hier aan de leer van St. Augustinus:

  Er is in ons een soort van onderrichte onwetendheid, onderricht door Gods Geest die onze zwakheid te hulp komt….
  De Apostel zegt:… De Geest helpt ons in onze zwakheid; we weten niet hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met verzuchtingen te diep voor woorden. Hij die de harten zoekt weet wel wat de Geest van plan is, want Hij pleit voor de heiligen volgens God’s Wil… Hij doet dat om je in staat te stellen te weten. (brief aan mgr. Proba)

  Ongetwijfeld is de speciale kennis een effectief middel om ons aan te trekken tot en geschikt te maken om in de Goddelijke Wil te leven; afwezigheid van deze kennis belet ons zeker om deze prachtige gave te ervaren.
  En er is goed nieuws! Door de kracht van de H. Geest, die bidt, verzucht en pleit in de zielen van de gelovigen, kunnen we onmiddellijk het verlangen krijgen om welke gaven dan ook te ontvangen die God ons wil geven, in het bijzonder de gave van de Goddelijke Wil… Hoe meer de kennis van God’s gaven in ons groeit, des te meer kunnen we die waarderen, er aan beantwoorden en er in leven. In deze betekenis is kennis een essentieel middel en bestanddeel van het leven in de Goddelijke Wil.


  Stap 3: deugd

  Om in de Goddelijke Wil te leven, d.wz om er voortdurend in te leven zonder die Wil te verlaten, moet het schepsel zijn verlangen voortdurend vervolmaken.
  Daarom begint het met degelijke spirituele informatie te verwerven die een groter bewustzijn van God’s Wil zal bevorderen, dat op zijn beurt zijn wil in vuur en vlam zet vanwege liefde voor Hem en voor de hele schepping.

  Als het schepsel voortdurend verlicht wordt door God’s geopenbaarde Woord, probeert het wederliefde te bewijzen voor alles wat God het heeft geschonken door voortdurende bevestiging van het verlangen.
  Het schepsel bevestigt het verlangen door de ontwikkeling van de christelijke deugden.
  Hier stuiten we op de woorden van St. Hannibal di Francia (brief 2) die het wezenlijke menselijke bestanddeel voor het blijven in de Goddelijke Wil benoemt:

  Om met deze nieuwe wetenschap heiligen te vormen die de heiligen van het verleden overtreffen, moeten de nieuwe heiligen ook alle deugden van de heiligen van vroeger beoefenen en wel in heroïsche graad – de deugden van de biechtvaders en biechtelingen, van de martelaren, de kluizenaars, de maagden enz.

  Jezus bevestigt deze leer aan Conchita: (bl. 230)

  Als de transformatie in Jezus op gang is gebracht, wordt de H. Geest ook de geest van het schepsel en de gradatie ervan ligt aan de intensiteit en de omvang van de transformatie die strikt genomen afhangt van de groei van de ziel in deugdzaamheid.

  Vandaar dat de Goddelijke Wil zich uitbreidt in die persoon maarmate men toeneemt in christelijke deugdzaamheid. Onnodig te zeggen dat deze standvastigheid in de deugd gebaseerd is op een levensstijl van gebed en werk, zoals bij de heiligen van vroeger. Het gebedsleven zal een variatie van vrome praktijken inhouden zoals meditatie, geestelijke lezing, overdenkend en contemplatief gebed, vasten en onthouding die op hun beurt het werk aanvullen.

  Daar het schepsel liefde uitwisselt met zijn Schepper, beseft het al spoedig het vreselijk eindige karakter van zijn liefde en het wendt zich dan tot zijn Schepper om van Hem Zijn oneindige liefde te betrekken die Hemel en aarde omvat en iedere act van ieder schepsel in tijd en eeuwigheid, om zich te verenigen met Zijn goddelijk, eeuwig Wezen. Op deze wijze vormen het schepsel en de Schepper één synergetische actie in twee onderscheiden maar niet te scheiden willen. En als de wil van het menselijk schepsel vrij blijft om zich los te wrikken van God’s eeuwige Wil om te zondigen, maakt zijn standvastigheid in God’s goddelijk vermogen het mogelijk om hier van af te zien. De deugden van het schepsel hebben hem, onder invloed van de H. Geest, vol geloof verheven en getraind voor het leven in de Goddelijke Wil met voortdurende eerbied en heilige vrees.

  Stap 4: leven

  Hoe meer de vereniging van wil tussen Schepper en schepsel groeit, der te meer genaden en wonderen ontdekt het schepsel, terwijl de mate van heiligheid oneindig groeit. Eén enkele graad van heiligheid meer is een nieuw genadeleven dat alleen de eeuwigheid kan peilen – zo ongelooflijk is het resultaat.

  Het is het leven van de heiligen, verinnerlijkt op aarde, bedoeld voor buitengewone groei.
  Leven in de Goddelijke Wil is op aarde de eeuwigheid leven; het is op mystieke wijze de huidige wetten van tijd en plaats overstijgen; het is het vermogen van de menselijke ziel tegelijkertijd in het verleden, het heden en de toekomst te zijn, en iedere act van ieder schepsel beïnvloeden en die onderbrengen in God’s eeuwige omhelzing. Aanvankelijk zullen de meeste zielen dikwijls de Goddelijke Wil in en uit gaan, totdat zij geraken tot standvastigheid in de deugd. Toch is het deze standvastigheid in de goddelijke deugd die hen zal helpen om voortdurend te delen in de Goddelijke Wil, wat men noemt het leven in de Goddelijke Wil.

  Wat betreft het moment waarop we voorgoed binnengaan in de Goddelijke Wil – hoewel God zelden dit moment openbaart aan Zijn schepselen, - verzekert Hij ons dat het openblik waarop we een voordurend een “juiste intentie “en een” vastberaden verlangen”om in Zijn Wil te leven bezitten, dat dat de maatstaf is voor de dag dat we definitief leven in de Goddelijke Wil.

  Laten we ons inspannen om het grootste geschenk te leven dat God het mensdom heeft gegeven in deze dagen voorafgaand aan het algemeen tijdperk van vrede.
  Laten we ons onderdompelen in God’s eeuwig leven om levende tabernakels te worden van de Eucharistische Jezus.
  Het is een gave voor wie er om vragen en alles wat we moeten doen is ernaar verlangen, het kennen, groeien in deugdzaamheid en het leven.

  Hoofdstuk 6 uit: Joseph Iannuzzi, pr. “De pracht van de schepping” ISBN 1-891903-33-0 (Engelstalig). (met toestemming van de auteur)

  14-04-2016, 20:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armageddon volgens Bayside deel 1

  Armageddon volgens Bayside

  WERKELIJK DE EINDTIJD
  “Ik wil dat jullie, Mijn kinderen, de Bruine Schapulier draagt. Jullie moeten de Bruine Schapulier dragen. De tijd komt naderbij. De grote Kastijding komt naderbij. De uren op aarde raken op. Dit is werkelijk de eindtijd. Jullie kunnen de komende toorn niet ontsnappen.”  - OLVrouw, 1 november 1985 

  DE DAGEN ZIJN GEKOMEN
  "Ik wil jullie harten niet vullen met vrees, maar jullie moeten nu de werkelijkheid en de feiten zien. De dagen die in het Boek van leven, de Bijbel staan en waarover de profeten hebben gesproken zijn nu gekomen. Ik dring er bij jullie op aan dat jullie het Boek van Openbaring, de Apocalyps van St Johannes lezen, Mijn kinderen. Lees en leer ervan! Want spoedig zal er duisternis zijn en jullie zullen niet in de mogelijkheid verkeren om te lezen. Jullie zullen het in jullie harten en jullie gedachten bewaren.”  - OLVrouw, 1 november 1977 

  LAATSTE STRIJD
  "Beelden moeten in jullie huizen bewaard worden, want al die hen in hun huizen bewaren zullen gered worden. Het gebroken kuis, het teken van de man van vervloeking, het teken van de Antichrist, het zogenaamde vredesteken—allen die dit dragen zijn vervloekt! Mensen nemen dit niet ernstig.
       "Mijn kinderen, hoeveel tekenen moeten aan jullie gegeven worden? De man van vervloeking heeft zijn dwaasheid wijd verspreid.
       "Ik vorm Onze kleine legers, Mijn kinderen.
  Wil je ons niet vergezellen in deze laatste strijd? Dit is de Armageddon!
       "Verwacht niet dat deze boodschap in goede aarde zal vallen want de harten zijn versteend en de ogen verblind-allemaal in de plannen van de mens die zondig is.” 
  - OLVrouw, 1 februari 1971 

  DE APOCALYPS UITGELEGD
  Jullie hebben Mijn richtlijnen goed gevolgd om de schrift van de goede Johannes, St Johannes te lezen. De Vader gebruikte hem als instrument om je de kennis te geven van de eindtijd. Ik zal je het deel uitleggen, Mijn kind, dat jullie het meest verwarde.
       "Alles is in symbolische vorm, maar als je bid tot de H. Geest om verlichting zal jullie geest geopend worden voor de waarheid. Weet dat er twee fases zijn bij het sluiten van het Boek Openbaring die op een boekrol werden geschreven door St Johannes op het eiland.
       "Er zal een grote beproeving en straf komen in het Huis van God, de huizen van God over de hele wereld en in het leven van de mens. Het gevecht zal een strijd zijn van de geesten. De bladzijden van de apocalyptische tijden moeten verstrijken. Al wie overblijft na deze tijd van grote beproeving zullen Mijn Zoon helpen met het oprichten van het Koninkrijk dat Ik jullie heb beloofd, de tijd van echte vrede. Het zal enkel met jullie zijn bij de terugkeer van Mijn Zoon Jezus, Zijn Tweede Komst dat de tijd van echte vrede zal aanbreken.
       "Na de grote beproeving zal het aantal geredde mensen maar weinig zijn. Ze zullen Mijn Zoon vergezellen en een leven leiden van grote vreugde en glorie zoals de Vader heeft gepland in het begin. Satan zal niemand meer verleiden tot de tijd die hij toegewezen krijgt voor het grote en laatste Oordeel.
       "Satan zal geketend worden voor een aantal aardse jaren. Hij zal niet langer rondzwerven om de mensheid te verleiden. Mijn Zoon zal de Heerser zijn op aarde; en dan na deze tijd zal satan opnieuw losgelaten worden om de mensheid te verleiden, dan zal de mens opnieuw evolueren in zijn menselijke natuur en de Vader opnieuw beledigen en zondigen.
       "Dan zal het algemene, laatste oordeel komen over de mensheid, het einde der tijden. Het zal op dat moment zijn dat er een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde komt—het nieuwe Jeruzalem beloofd van het begin der tijden door de Vader.
       "Jullie geest zal terugkeren naar jullie lichamen. Jullie lichaam en ziel zal verenigd worden. En als zodanig zullen jullie geoordeeld worden.
       "Dat, Mijn kind, zal je een korte samenvatting geven van wat Ik je gevraagd heb te lezen.
       "Je moet je broeders en zusters wakker schudden voor het feit dat de komende tijden allemaal werden gepland door de Vader. Hij kent verleden, heden en toekomst.
       "Lees het Boek van liefde en leven, jullie Bijbel. Doe deze apocalyptische tijden niet af als gewoon. Probeer de symbolen en geheimen te ontrafelen. Ze zijn niet moeilijk. Verborgen in de bladzijden zul je het volledig verhaal vinden van de komende tijd. Op dit moment, Mijn kind is het alsof een felle wind het Boek genomen heeft en het weggeblazen heft, en de bladzijden worden steeds vlugger omgeslagen. Dat brengt de mens vlugger naar het einde van zijn tijd.
       "Wees niet bang, Mijn kind, om te herhalen al wat ik je heb kenbaar gemaakt. Ze zullen je een profeet van de dag des oordeels noemen. Ah, maar Mijn kind hoe triest is het wanneer ze erkennen wat aan hen was gegeven, de kennis die ze wensten opzij te schuiven, en die ingeruild hebben voor de pleziertjes van de wereld. Een eeuwig leven met geluk en glorie geruild voor de pleziertjes van de wereld van satan. O Mijn kinderen, het wekt dan ook geen verbazing dat Mijn tranen vallen! Ze vallen als tranen uit de Hemel. Ik ben werkelijk een Moeder van grote smart!” 
  - OLVrouw, 13 september 1974 

  14-04-2016, 03:37 Geschreven door Claudia  


  13-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2

  TE LAAT
  "Velen onder jullie zullen wachten tot het te laat is. Wat zullen jullie zeggen zoals in Noah’s tijd toen de Ark gesloten was en de wateren neerkwamen op de aarde? Zo zal het zijn in de einddagen, Mijn kinderen: de Ark van genaden, de Ark van kennis, de Ark van jullie God zal gesloten worden achter degenen die gered zullen worden, maar anderen zullen vernietigd worden door de Bol van Verlossing." - Jezus, 18 juni 1987

  VERPLETTEREN
  "Wees niet bang voor de komende dagen, want met Mijn Rozenkrans en het Bruine Schapulier zullen we het hoofd van satan verpletteren." - OLVrouw, 15 juni 1974

  DRIE VIERDE
  "De Bol van Verlossing zal drie vierde van de mensheid wegnemen. Jullie land, America de prachtige, heeft nooit vernietiging en dood op die schaal gezien. Is dit hetgeen jullie over jezelf uitroepen? Jullie, Mijn kinderen, houden de balans vast.” - Jezus, 28 september 1976

  ZEDIGHEID
  "Alle vlees en naaktheid zullen verbranden met de Bol van Verlossing. Bedek jullie lichamen! Ze zijn tempels van de Heilige Geest!" - OLVrouw, 19 november 1977

  BEELDEN
  "Alle sacramentalien moeten gedragen worden en in de huizen gehouden. Beelden moeten in de huizen gehouden worden en in het Huis van God, zodat ze niet vallen gedurende de Kastijding. Allen die Mijn beelden in hun huizen houden zal hun huis niet vernietigd worden." - Jezus, 25 maart 1973

  WEE
  "Wee, wee aan de mens. Hij roept een rechtvaardige straf over zichzelf voor de gruwelen die hij pleegt in zijn hart en de gruwelen in de heilige tempels van God. Oorlogen, hongersnood, overstromingen, rampen, en de Bol van Verlossing. Weet dat in deze volgorde de mens zal gezuiverd worden." - St. Michael, 30 mei 1974

  IN JULLIE RUIMTE
  "Mijn kind en Mijn kinderen, jullie moeten voortdurend bidden in jullie wereld, omdat zoals Ik al eerder zei, dicht tegen de troon van de Eeuwige Vader een bol is dat zo groot is, dat het de mens te boven gaat, dat drie vierde van de aarde zal vernietigen. Het is in jullie ruimte. Het is door een paar opgemerkt, maar zij willen geen angst veroorzaken in de harten van de mensheid. Ze weten niet dat het de Eeuwige Vader is die nu die Bol zal leiden." - Jezus, 18 juni 1991 

  BOVENNATUURLIJKE OORSPRONG
  "Er is in jullie ruimte een Bol van Verlossing die naar de aarde komt. Het is van bovennatuurlijke oorsprong. Degenen die de kennis van het bovennatuurlijke opzij geschoven hebben zullen niet de genade krijgen om de komende Kastijding aan te kunnen. Wanneer de bol jullie atmosfeer binnendringt zullen de harten gegrepen worden door angst. Velen zullen weglopen om zich te verbergen, de toorn van hun Heer herkennend." - OLVrouw, 13 september 1975

  SMEKEN
  "Al wat Ik kan zeggen is dat Ik voor de Eeuwige Vader en voortdurend pleit voor jullie zaak bij Hem. Als dit niet het geval was, zouden jullie de Bol van Verlossing reeds gekregen hebben. Ik weet niet, Mijn kinderen, hoe lang Ik de hand van de Eeuwige Vader kan tegenhouden.” - OLVrouw, 18 juni 1991

  DEZE EEUW
  "Het is een bol van vernietiging en Ik zeg je, Mijn kinderen, We hebben geprobeerd om dit tegen te houden met alle manieren van genaden en vasten en offers....
      "We hebben ook dringend gevraagd en hebben grote medewerking van de massa mensen gekregen—aan Rome om hen te vertellen, ‘Kijk naar boven en zie wat er achter jullie vensters ligt: een Bol dat vlug de aarde nadert! Het zal binnen deze eeuw vallen, of vroeger.’ Want zelfs de wetenschappers zijn er niet in geslaagd de snelheid van deze Bol te bepalen." - OLVrouw, 18 juni 1988

  VOORRADEN
  "De Eeuwige Vader houdt de Bol in Zijn hand; jullie einde kan dagelijks komen. Het zal er vlug zijn, en hoeveel onder jullie zullen voorbereid zijn? Hebben jullie je kaarsen? Hebben jullie je water, jullie conserven, en jullie dekens? Het zal een extreem koude dag worden, de start van de beproeving, en jullie zullen blij zijn deze bij de hand te hebben, Mijn kinderen. Neem dit niet lichtzinnig op, maar volg Onze richtlijnen en jullie zullen niet verrast worden door een tekort aan voorraden?" - Jezus, 1 november 1985

  WINTERS WORDEN ZOMER
  "Weet dat op het moment van de Kastijding, het komende hemellichaam van de Vader zal de nacht oplichten als de dag. De hitte zal jullie winters tot zomers maken. Ja, Mijn kind, het hemellichaam zal een grote hoeveelheid warmte op jullie aarde loslaten." - Jezus, 1 november 1974

  ENKEL DEGENEN
  "De mens zal niet voorbereid zijn voor deze grote beproeving. Enkel degenen die luisteren naar de raad van de Hemel zullen klaar zijn." - Jezus, 1 juni 1978

  DE CLIMAX
  "Ik zal op de kop van de slang staan. Mijn hiel zal hem verpletteren [Genesis 3:15], maar niet tot de mens en de wereld zijn gezuiverd. Ik kom als Middelares van alle genaden, Representant door Mijn Zoon in de Vader." - OLVrouw, 18 maart 1973

  13-04-2016, 23:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1

  DE BOL VAN VERLOSSING VOLGENS BAYSIDE

  TWEE DELEN
  "Want spoedig zal een grote Kastijding komen. Het komt in twee delen, Mijn kind en Mijn kinderen: de Derde Wereldoorlog, en ook de Bol van Verlossing. Deze kunnen niet langer uitgesteld worden." - Jezus, 18 juni 1986

  PLANEET GERAAKT
  Veronica-Ik weet dat het een komeet is. Het is een bol van vuur die vlug door de ruimte zweeft. En ze is zo heet! Ik kan de hitte voelen, de grote hitte van zijn lange staart. Als de bol door de ruimte zweeft stoot ze een enorme vurige staart af. Oh!
      "Ik herhaal, Mijn kind, jouw land zal niet ontsnappen aan de vernietiging door vuur, omdat de bol de planeet zal raken.
      "Zoals in de dagen van Noah, Mijn kind, zullen velen de Boodschap van de Hemel verwerpen." - OLVrouw, 25 juli 1975

  MILJARDEN VERLOREN
  "In deze kastijding, Mijn kinderen, zullen miljarden verloren gaan. Vele levens zullen verloren gaan." - OLVrouw, 6 oktober 1973

  ZONDE
  "Zonde betekent de dood." - Jezus, 7 december 1978

  DE BETEKENIS
  "Je vraagt, Mijn kind, waarom dit de Bol van Verlossing wordt genoemd? Omdat, Mijn kind, het de manier is waarop de Eeuwige Vader de mensheid wil verlossen van zijn zonden." - OLVrouw, 17 april 1976 

  1986
  "Als het geweest was voor Mijn Moeder, zouden jullie de Bol van Verlossing vorig jaar hebben gekregen, Mijn kinderen… Het uitstel werd gegeven doordat velen zich opgeofferd hebben als offer voor hun zondige broeders en zusters." - Jezus, 6 juni 1987

  TWEEDE KOMST
  "Want jullie zullen weten wanneer Mijn Zoon komt. Hij zal neerdalen met de engelen met een luide schreeuw van triomf om jullie wereld in orde te stellen...
      "Als Mijn Zoon niet zou weerkomen, Mijn kind, zou er geen vlees gered worden, zo groot zal de beproeving zijn op de aarde." - OLVrouw, 18 maart 1975

  CHRISTUS KONING
  "Satan zal geketend worden, Mijn kind, voor een aantal aardse jaren. Hij zal niet langer rondzwerven om de mensheid te verleiden. Mijn Zoon zal de Heerser zijn op aarde." - OLVrouw, 13 September 13, 1974 

  EEN TWEEDE ZON
  "God, jullie Vader, zendt de zon om op jouw te schijnen. God, jullie Vader, kan ook de zon zenden om jullie te verbranden. Een tweede zon ligt in jullie atmosfeer, de Bol van Verlossing. Ik herhaal, Mijn kinderen, het is geen mythe, noch een verhaal; het is een feit." – OLVrouw, 31 december 1974

  GOLVEN
  Ik zie een bol van vuur; het komt vlug door de lucht, en het heeft een lange rode staart. Het is rood, het is vuur! En nu komt de aarde in zicht. En het is getroffen door het water; het kwam door het water. En er zijn golven die steeds hoger worden, hoger dan alles wat ik heb gezien. De golven zijn verschrikkelijk. Half van het continent komt uit de zee. - Veronica, 25 juli 1985

  VERGEEFS
  "Zullen jullie wetenschappers een manier vinden om de Bol van Verlossing te stoppen? Ik zeg jullie: Nee! Want de Eeuwige Vader zal die bol leidenl!" - Jezus, 30 mei 1978

  NIETS TE VREZEN
  "Velen zullen weggenomen worden voor de grote vlam van de Bol van Verlossing jullie wereld treft. De zonden van de mensheid hebben deze beproeving op jullie doen vallen. Allen die in het licht blijven zullen niets te vrezen hebben. Geloof en jullie zullen de weg gegeven worden." - Jezus, 29 maart 1975

  WAPENRUSTING
  "Er zal een tijd komen van grote beproeving op de mensheid. Zullen jullie in staat zijn vol te houden gedurende die tijd?... Jullie moeten te allen tijde—jullie mogen niet jullie crucifix, de St Benedictusmedaille en jullie Bruine Schapulier afdoen." - OLVrouw, 6 oktober 1992

  CRUCIFIXEN
  "Bid en drag jullie sacramentalien. En plaats ook, Mijn kinderen, een crucifix op jullie deur. Zowel de voor- als achterdeuren moeten een crucifix dragen. Ik zeg dit tot jullie omdat er veel verwoesting zal zijn in jullie streek, en dit zal aan jullie voorbijgaan als jullie je crucifix plaatsen op jullie deuren.” - Jezus, 30 juni 1984

  VREDE
  En de grote vrede die OLVrouw beloofde in Fatima, zal maar komen na de Bol van Verlossing, na de grote zuivering. - Veronica's commentaar, 24 december 1972

  TWEE WEKEN
  En het zal gekend zijn aan de mens omdat wanneer de Bol van Verlossing gebruikt wordt als zuivering, zullen jullie het twee weken op voorhand zien voor dat het de aarde treft. En dat, kan ik je verzekeren zal een zeer schrikwekkende gebeurtenis zijn voor de meesten. - Veronica's commentaar, 15 juli 1973

  ALLEN ZULLEN DE BOODSCHAP ONTVANGEN
  "Wanneer de Bol van Verlossing op jullie aarde komt, zullen allen de Boodschap van de Hemel hebben ontvangen, en allen zullen een individuele keuze gekregen hebben voor hun redding of voor hun vervloeking” - Jezus, 2 oktober 1972

  ROZENKRANS
  "De Rozenkrans moet dagelijks gebeden worden, twee keer per dag, indien mogelijk. Zo kun je genaden ontvangen. In jullie wereld van corruptie en kwaad kunnen jullie niet genoeg genaden verzamelen. Voor de genaden die je niet meer nodig hebt omdat je over de drempel van de eeuwigheid komt, zullen gegeven worden aan degenen die je lief hebt, of degenen waarvoor je moeite gedaan hebt om te redden." - OLVrouw, 14 september 1985

  DE WAARSCHUWING
  "De Waarschuwing, Mijn kind, zal spoedig komen en als de mensheid geen rekening houdt met dit teken van de Eeuwige Vader, zal er vlug daarop de Kastijding volgen met de Bol van Verlossing." - OLVrouw, 21 augustus 1975 

  MOEDER VAN VREDE
  "Mijn kind en Mijn kinderen, Ik kom naar jullie als Moeder van vrede, als Moeder van liefde. En boven alles wil Ik dat jullie je tot Mijn Zoon richten en moed hebben in de komende dagen. Velen zullen vallen door de Bol der Verlossing." - OLVrouw, 18 juni 1991

  GEESTELIJKHEID
  "Nu hebben we ook een waarschuwing gegeven aan de geestelijkheid. Als jullie je niet zouden afkeren van jullie weg van zelfzuchtige rijkdom en niet zouden denken aan de zielen die jullie naar de Hemel moeten brengen zullen jullie ook weggeveegd worden met het vuur van de Bol van Verlossing." - OLVrouw, 18 juni 1993

  EIND VAN EEN TIJDPERK
  "Jullie zijn in de eindtijd. Het zal niet het einde zijn van de aarde of de wereld, maar het zal het einde zijn van jullie tijdperk, het eind der tijden zoals jullie ze kennen." - Jezus, 25 november 1978

  DE PROFEET JOEL
  Veronica – En Joel zei met zekerheid dat het een komeet zou zijn. Omdat wat hij zei het een brandende bol zou zijn dat door dit land van plezier zou razen. En achter deze bol een vurige staart. Jullie weten ook dat het enige wat het kan zijn een komeet is. Joel zelf wist het. En hij was een profeet van honderden jaren voor de komst van Christus. - Veronica's commentaar, 28 september 1973

  GEEN GEWONE TIJD
  "Dit zijn geen gewone tijden. Dit zijn geen gewone dagen. Nee, als jullie de woorden lezen nagelaten door de profeten, zullen jullie het begrijpen. Het Boek van leven is er voor jullie. Het staat er allemaal in als jullie de tijd nemen om het te lezen. Alles moet gebeuren, en dan zal de Bol der Verlossing eraan komen." - OLVrouw, 17 juni 1971

  10 MINUTEN
  "Ik zei het je, Mijn kind, om het van de daken te schreeuwen dat velen zullen sterven in de grote vlam van de Bol van Verlossing. Weinigen zullen gered worden. Er zullen naties verdwijnen in 10 minuten en minder." - OLVrouw, 30 mei 1981

  VREDE
  "De wereld zoals je die kent zal veranderd worden—niet volledig vernietigd zoals in de tijd van Noah maar veranderd, Mijn kind. De vrede die beloofd is zal gegeven worden." - OLVrouw, 24 december 1974

  JEZUS KEERT TERUG
  Veronica – De zon schijnt en het is zoals de zomer. Ik zie groene bomen en een prachtig meer. En als ik kijk zie ik het mooiste en prachtigste plaats dat ik ooit heb gezien… En nu zie ik door de bomen Jezus komen! Oh het is zoals een andere wereld. Het is een mooi land. Oh!
      Het moet warm zijn want Jezus heeft niets aan zijn voeten.
  En Hij komt door het gebladerte van de bomen. En het is mooi diep groen de bladeren; en ik kan het gras zien. En ik zie Jezus lopen...
      "Zie je, Mijn kind dat er een vernieuwde aarde zal zijn...
      "Je ziet Mij spoedig na Mijn komst op aarde." - Jezus, 31 december 1974

  EEUWIGE KRONEN
  "Zie, Mijn kind, de Bol van Verlossing—nu bespot door de mensheid, maar spoedig een werkelijkheid."
     
  Veronica-Oh! Nu komt deze grote bol van vuur in de lucht. Ik kan de hitte voelen; het is zeer warm. Oh!
      "Ja, Mijn kind. Niet enkel de grote Oorlog, maar de grote hemelse vernietiging. Degenen die overblijven zullen hun kronen verdiend hebben, gezuiverd door beproeving, uitverkoren om Mijn Zoon in overwinning te volgen." - OLVrouw, 24 december 1974

  DE STAART RAAKT
  Veronica - Oh! OLVrouw wijst naar de lucht, en ik kan een enorme grote bol van vuur zien. Het is niet te beschrijven. Het is het verschrikkelijkste ding dat ik ooit gezien heb. En het gaat door de lucht met grote snelheid, en ik kan op de rechtkant van de lucht een deel van de aarde zien.
      En de bol gaat op de aarde af en raakt ze. De staart doet een kant branden. De bol cirkelt nu rond de aarde.
  Oh! Nu is het heel donker aan het worden. Ik kan de grote hitte voelen. Ohh! – 21 augustus 1976

  NEW YORK VERNIETIGD
  "Kijk, Mijn kind, wat er gebeurt..."
     
  Nu zie ik dat alles plat is daar. Het lijkt dat er een stad was, maar nu is alles plat. En er komt rook uit. Alles lijkt erop dat alles ingevallen is zoals een kaartenhuisje. Oh! Oh!...
      "Kijk, Mijn kind. Er zijn zeelui die wenen."
      Veronica – Zeelui die wenen? Er zijn schepen op zee. En ik iets heel vreemd. Ik zie daar mannen.
  Ze houden hun handen voor hun gezicht, ze wenen.
      En dan zegt een man: “Als ik het stof had om over mijn hoofd te strooien van die grote stad. Oh, Babylon de Grote is gevallen!" Ze kijken naar het land dat volledig verwoest is. - OLVrouw, 13 april 1974

  GEDICHT-BOODSCHAP

  De hitte van de zon zal de huid van de beenderen schroeien;
  Er zal geen licht zijn om de donkere woningen licht te geven.
  De maan zal gehuld zijn in een rouw sluier;
  Dan zal ze een rode schijn geven.
  De zeeen zullen leeg zijn, de grond is woestenij;
  Er zal geen voedsel zijn om te delen.
  Velen zullen dan knarssetanden;
  Want ze zullen niets kunnen verbouwen.  

  - St. Theresa, 14 augustus 1981

  GROTE TROOST
  "Wees niet bang, Mijn kind. Al wat rot is moet vallen. De zuivering zal groot zijn voor de mensheid. Maar al degenen die in het licht gebleven zijn en hun genaden hebben verzameld zullen gered worden. Dat zal je grote troost geven, Mijn kind en Mijn kinderen, gedurende de komende beproevingen. Al degenen die hun genaden hebben verzameld en in het licht gebleven zijn zullen gered worden." - OLVrouw, 18 juni 1981

  EEUWIGE VADER
  Veronica- Ik zie een man, een zeer vriendelijk man. Hij heeft wit haar en een baard en Hij lacht. Hij lijkt op een zeer lieve grootvader. Oh, onze Vader lacht… Hij heeft een scepter in Zijn rechterhand en Hij wijst nu naar een bol...
      "Mijn kind, dat is een enorme bol dat je ziet. Het is de Bol van Verlossing. Het ligt in de handen van de Eeuwige Vader om te doen zoals Hij het wil. Bid dat de mensheid zal wakker worden en aan deze grote Kastijding zal ontsnappen. Mijn kind, het zal in jullie atmosfeer komen zonder waarschuwing. Wetenschapper zullen ernaar kijken in angst, zoals ook de gewone mensen.
      "Weet, Mijn kind, dat geen wetenschapper een verklaring zal hebben voor zijn verschijning." – OLVrouw, 6 september 1975

  DICHTER
  "De Bol van Verlossing komt dichter naar jullie wereld. Het is geen gewone hemelse ster, Mijn kind, het is een bovennatuurlijke manifestatie door de Eeuwige Vader. Het zal een kastijding zijn zoals de mensheid nog nooit gezien heeft of zal zien. Velen zullen sterven in de grote vlam van de Bol van Verlossing." - OLVrouw, 17 april 1976

  TWEE KEER GERAAKT
  En de globe is deze wereld, maar er zijn vlammen aan een zijde. Ik zie bijna de streek. Er zijn vlammen en er is een groot gat. Oh, het gat beslaat de helft van de globe. Het is uitgebrand, alsof het getroffen is door een enorme grote vuurbol. Oh het is verschrikkelijk. Ik kan de hitte voelen.
      
  Ik zie date r een ernorme bol in de lucht is bij de zon. Het is alsof er twee grote zonnen aan de hemel verschijnen. Maar de bol op de rechtse kant heeft een staat en de bol loopt nu rond de zon. En de bol begint te draaien....
       De bol gaat opnieuw naar de aarde. De bol heeft de aarde een keer geraakt en nu gaat ze naar een ander deel van de globe. Ik kan zien hoe de hele onderkant van de globe in vlammen is gehuld. - Veronica, 14 april 1984

  EEN MOMENT
  "De Vader heeft geschapen en de Vader kan vernietigen in een ogenblik." - OLVrouw, 5 augustus 1973

  STEDEN WORDEN VERZWOLGEN
  Veronica – Ik zie een groot licht, een flits! Het is zo heet, deze flits! Oh, er is een grote vuurbol. Oh, het is zeer heet en de bol draait en zweeft door de lucht, en er worden grote rotsblokken afgestoten die op de aarde neerkomen.
      Nu rijzen de wateren heel hoog.
  Ik kan de wateren zien. Ik zie sommige steden. Ik zie een grote stad en het water doet de gebouwen instorten. De grond kraakt, en de gebouwen vallen in de gaten. Oh! Oh! Oh!  -  16 juni 1973

  13-04-2016, 20:55 Geschreven door Claudia  


  12-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Katholieke dag (wikipedia)

  De Katholieke dag volgens de tridentijnse ritus

  • De metten gedurende de nacht, om middernacht.
  • De lauden rond zonsopgang
  • De priem rond 6 uur
  • De terts rond 9 uur
  • De sext rond 12 uur
  • De none rond 15 uur
  • De vespers rond 17 uur
  • De completen rond 20 uur

  Tridentijnse versie

  De bedoeling van de hierbij opgegeven structuur is om een idee te geven van wat er in het getijdengebed voorkwam en hoe het was samengesteld. Als men oude handschriften of drukken hiermee gaat vergelijken zal men zeer snel sterke afwijkingen vinden, ook met breviaria die “ad usum Romanum” gemaakt zijn, maar de globale structuur is wel steeds vergelijkbaar. Vroegere versies van breviaria kunnen qua structuur heel erg afwijken van wat hier behandeld wordt, zoals elders al gezegd, kon elk bisdom en elke kloosterorde zelf bepalen wat wanneer gebeden werd. Het enige waar je wel op aan kunt is dat in de loop van één week alle 150 psalmen aan bod kwamen.

  Metten

  Het officie van de metten was in de Tridentijnse ritus (ongeveer) als volgt samengesteld:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit)

  Onzevader (lat. Pater Noster) het gebed dat volgens de evangeliën door Christus aan zijn leerlingen is gegeven.

  Weesgegroet (lat. Ave Maria)

  Geloofsbelijdenis (lat. Credo)

  Psalmvers (ps.50:15) : De Latijnse tekst luidt: “Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam”.

  Psalmvers (ps.69:01): “Domine, ad adiuvandum me festina”

  De kleine doxologie: “Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto”.

  Alleluia.

  • De uitnodiging tot het gebed (lat. Invitatorium)

  Het Invitatorium bestaat uit Psalm 94 (“Venite exultemus”) met een antifoon die eventueel tweemaal herhaald wordt.

  • Hymne (lat. Hymnus)
  • Psalmen en lezingen (lat. Psalmi)

  1 tot 3 nocturnes. Elke nocturne bestaat uit 3 tot 12 psalmen en 3 lezingen of lessen. Het aantal nocturnes was afhankelijk van enerzijds de weekdag en anderzijds van het type van de feestdag die gevierd werd of van de heilige die herdacht werd. Op gewone weekdagen was er één nocturne met 12 psalmen en 3 lezingen, op gewone zaterdagen was dit 1 nocturne met 9 psalmen en 3 lezingen en op gewone zondagen waren er 3 nocturnes met 12 psalmen in de eerste en 3 psalmen in de tweede en de derde, telkens gevolgd door 3 lezingen. Voor feestdagen was de samenstelling afhankelijk van de rang van de feestdag.

  Het merendeel van de feestdagen had 3 nocturnes met telkens 3 psalmen en 3 lezingen. Voor meer details hierover verwijzen we naar de websites Divinum Officium. De psalmen werden per psalm of per groep van psalmen voorafgegaan en gevolgd door een antifoon.

  • Gebed (lat. Oratio)

  Korte beurtzang (vers en respons)

  Collecta

  Korte beurtzang

  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio)

  Korte beurtzang: Domine Exaudi (O heer hoor mijn gebed; En mijn roepen kome tot U)

  Korte beurtzang: Benedicamus Domino (Zegenen wij de heer; Gode zij dank)

  Korte beurtzang: Fidelium animae (Mogen de zielen van de gelovigen…; Amen)

  Onzevader

  De psalmen, antifonen, hymnen en gebeden die gebruikt werden waren afhankelijk van de feestdag die gevierd werd of van de heilige die herdacht werd

  De lauden

  Het officie van de lauden had de volgende structuur:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit): zoals de metten maar zonder de geloofsbelijdenis
  • Psalmen

  vier psalmen (92, 99, 62 en 66 op belangrijke feestdagen en volgens de liturgie van de dag op gewone)

  Kantiek: de ‘Drie kinder zang’ (Canticum trium puerorum Dan 3:57-75) op bijzondere feesten, andere Kantiek volgens liturgie van de dag op gewone dagen.

  • Kapittel, Hymne en Beurtzang
  • Gebed
  • Aanroeping van de heiligen (lat. Suffragium)

  De heilige Maria

  De apostelen

  Gebed voor de vrede

  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio): zoals bij de metten
  • Korte beurtzang
  • Antifoon

  De Priem

  Het officie van de priem had de volgende structuur:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit): zoals de metten maar zonder de geloofsbelijdenis
  • Hymne
  • Psalmen

  Antifoon

  op feestdagen, zaterdag en zondag

  psalm 53

  psalm 118:2-16

  psalm 118:17-32

  op gewone weekdagen

  psalm 53

  een psalm volgens de liturgie van de dag

  psalm 118:2-16

  psalm 118:17-32

  Antifoon

  • Kapittel, beurtzang en vers
  • Gebeden
  • Lezing uit het leven van een martelaar
  • Beurtzangen
  • Kyrie
  • Onzevader
  • Gebed
  • Korte lezing
  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio): zoals bij de metten

  De terts

  Het officie van de terts had de volgende structuur:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit): zoals de metten maar zonder de geloofsbelijdenis
  • Psalmen
  • Hymne
  • Psalmen

  Antifoon

  psalm 118:33-48

  psalm 118:49-64

  psalm 118:65-80

  Antifoon

  • Kapittel, beurtzang en vers
  • Gebed
  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio): zoals bij de metten

  De sext

  Het officie van de sext had de volgende structuur:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit): zoals de metten maar zonder de geloofsbelijdenis
  • Psalmen
  • Hymne
  • Psalmen

  Antifoon

  psalm 118:91-96

  psalm 118:97-112

  psalm 118:113-128

  Antifoon

  • Kapittel, beurtzang en vers
  • Gebed
  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio): zoals bij de metten

  De none

  Het officie van de none had de volgende structuur:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit): zoals de metten maar zonder de geloofsbelijdenis
  • Psalmen
  • Hymne
  • Psalmen

  Antifoon

  psalm 118:129-144

  psalm 118:145-160

  psalm 118:161-176

  Antifoon

  • Kapittel, beurtzang en vers
  • Gebed
  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio): zoals bij de metten

  De vespers

  De vespers hadden de volgende structuur:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit): zoals de metten maar zonder de geloofsbelijdenis
  • Psalmen

  Vijf (variabele) psalmen met antifoon voor en na

  • Kapittel, beurtzang en vers
  • Het Magnificat (de lofzang van Maria Lucas, 1:46-55) met een antifoon voor en na.
  • Gebed
  • Aanroeping van de heiligen (lat. Suffragium)

  De Heilige Maria

  De apostelen

  Gebed voor de vrede

  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio): zoals bij de metten

  De completen

  De completen hebben de volgende structuur:

  • Inleidende gebeden (lat. Incipit): deze zijn totaal verschillend van de andere ure namelijk:

  vers: Iube domne benedicere.

  zegen: Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Amen. (Almachtige heer geef ons een rustige nacht en een goed levenseinde.)

  • Korte lezing
  • Korte beurtzang
  • Schuldbelijdenis
  • Aanroepingen voor vergeving
  • Psalmen

  Antifoon

  psalm 4

  psalm30:1-6

  psalm 90

  psalm133

  Antifoon

  • Hymne
  • Kapittel, beurtzang en vers
  • Kantiek: Nunc dimittis (Simeons lofzang Lucas 2:29-32; Laat nu, Heer, volgens uw woord. uw dienaar in vrede heengaan.)
  • Gebed
  • Het afsluitend gebed (lat. Conclusio):

  Korte beurtzang: Domine Exaudi (O heer hoor mijn gebed; En mijn roepen kome tot U)

  Korte beurtzang: Benedicamus Domino (Zegenen wij de heer; Gode zij dank)

  Zegening: Benedicat et custodiat nos (Zegene en behoude ons de almachtige God, De Vader, de Zoon en de Heilige Geest; Amen)

  • Antifoon
  • Onzevader
  • Weesgegroet
  • Geloofsbelijdenis

   

  Litanie tot het Heilig Aangezicht van Jezus

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht bedroefd werd bij het zien van Jeruzalem en weende over deze ondankbare stad, ontferm U over ons.
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht in het Hof van Olijven naar de aarde gebogen was onder de last van onze zonden,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht baadde in bloedig zweet,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd gekust door Judas, de verrader,
  Jezus, door de macht van uw aanbiddelijk Aangezicht werden de soldaten tegen de grond geworpen in de Hof van Olijven,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd besmeurd met speeksel en gewond door slagen,

  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht geslagen werd door een knecht, bespot door vijanden en ontwijd door hun kwaadwillige handen,

  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd vernederd ten overstaan van de overheden van Jeruzalem,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht zijn blijmoedige kalmte bewaarde, toen Pilatus het doodvonnis uitsprak,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht het voorhoofd gekroond werd met doornen,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht bedekt was met zweet en bloed en tegen de grond gevallen onder het kruis,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht door Veronica werd afgedroogd op de weg naar Calvarië,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht opgeheven was aan het folterende kruis,
  Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de ogen tranen stortten van bloed,
  Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de mond gefolterd werd met gal en azijn,
  Jezus, aanbiddelijk Aangezicht, Wiens haren en baard werden uitgerukt door de wrede beulen,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht misvormd werd als dat van een melaatse,
  Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de onvergelijkelijke schoonheid misvormd werd door de zonden van de wereld,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd overschaduwd door de rouwvolle schaduwen van de dood,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd gewassen, gezalfd en in een lijkwade gewikkeld door Maria en de heilige vrouwen,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht te rusten werd gelegd in het graf,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht schitterde van schoonheid op de dag van uw verrijzenis,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht straalde van glorie op de dag van uw hemelvaart,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht verborgen is in het allerheiligste Sacrament,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht zal verschijnen op de wolken aan het einde van de wereld met grote macht en majesteit,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht de schrik zal zijn voor de zondaars,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht de vreugde is van de rechtvaardigen in de hemel,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht onze liefde, kracht en vreugde is hier op aarde,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht voor ons de bron is, waaruit de kennis van uw wezen opbloeit,
  Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht onze Enige is en ons Al,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
  Christus aanhoor ons. Christus verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons.

  O Heer, toon ons uw Aanschijn.
  En wij zullen gered worden.

  Laat ons bidden.
  Wij smeken U, almachtige en barmhartige God, geef ons en allen die eer brengen aan het Aanschijn van uw veelgeliefde Zoon, dat misvormd werd door onze zonden, de genade dit heilig Aanschijn te aanschouwen in de glorie van zijn Majesteit.
  Door Christus onze Heer. Amen.

  Gebed tot Heilige Antonius van Padua 

  Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,
  trooster van allen die bedroefd zijn,
  tot U bid ik om uitkomst,
  omdat U zo machtig bent bij God.
  U was een voorbeeld van oprecht geloof,
  van naastenliefde en nederigheid.
  Stommen hebt U doen spreken,
  doven doen horen,
  blinden doen zien,
  verlamden doen lopen,
  en die bijna dood waren doen herleven.
  Bedroefden hebt U getroost,
  moedelozen opgebeurd,
  verloren zaken hebt U weer doen vinden.
  Heilige Antonius,
  onze dag kan zo verdrietig zijn,
  onze ziekte zo pijnlijk,
  onze zorg zo groot,
  onze onrust zo verwarrend.
  Help ons dan,
  wees voor ons een vriend en een voorspreker bij God.
  Als Gij ons verhoort,
  zullen wij gelukkig zijn en samen met U God verheerlijken en danken.
  Amen.

  Noveen tot de H. Martha

   O, Heilige Martha, Gij Wonderbare, ik neem mijn toevlucht tot uw hulp.

  Mij helemaal op U verlatend dat Gij mij in mijn nood zult helpen

  en in mijn beproevingen zult bijstaan.

  Als dank beloof ik U, dit gebed overal te verspreiden.

  Troost mij in mijn zorgen en moeilijkheden, smeek ik U nederig. 

  Door de grote vreugde, welke uw hart vervulde toen gij de Verlosser van de wereld in uw huis in Bethania herbergde, smeek ik U, bid voor mij en mijn familie dat wij onze God in onze harten bewaren en zodoende het heilmiddel voor onze behoeften zouden kunnen verdienen vooral voor al deze zorgen die mij tegenwoordig bedrukken. 

  Ik smeek U, Gij helpster in alle nood, overwin deze moeilijkheden (noem ze) zoals U de draak overwonnen hebt tot hij aan uw voeten lag! 

  Onze Vader…..

  Weesgegroet….

  Glorie zij de Vader….

  3 x H. Martha bid voor ons.

  WOENSDAGDEVOTIE

  Gebed tot de H. Jozef

  Tot U, gelukzalige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze tegenheden, en na de bijstand van uw allerheiligste bruid afgesmeekt te hebben, verzoeken zij vol vertrouwen U ook om uw bescherming. Om de genegenheid die U verenigde met de onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, om de vaderlijke liefde waarmee Gij het Kind Jezus omringde, smeken wij U genadig neer te zien op het kostbaar erfdeel, dat Jezus Christus ten prijze van zijn bloed gewonnen heeft en ons in onze noodwendigheden door uw machtige hulp bij te staan.

  O zeer wijze bewaarder van het goddelijk huisgezin, bescherm het uitverkoren geslacht van Jezus Christus. O liefdevolle vader, behoed ons van alle besmetting, van dwaalleer en bederf. Wees ons genadig en sta ons bij van uit het hoogste des hemels, Gij, onze machtige bevrijder, in de strijd die wij leveren tegen de duistere machten. En, evenals Gij toen het Kind Jezus gered hebt uit het gevaar van de dood, verdedig zo ook heden Gods heilige Kerk tegen de listen van de vijand en tegen alle rampspoed. Verleen ons uw gedurige bescherming, opdat wij, ondersteund door uw voorbeeld en uw bijstand, heilig mogen leven, godvruchtig sterven en de eeuwige hemelse zaligheid bekomen. Amen.

  DONDERDAGDEVOTIE

  Gebed voor herstel van de traditionele Eucharistie

  Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk en van de Eucharistie, ik bied mijzelf met innige toewijding aan U, en geef U de offerande van al mijn beproevingen van deze dag, opdat U mij en al mijn lijden voor het hemels Hof zou brengen met deze smeekbede:
  Eeuwige Vader, door de oneindige verdiensten van onze Verlosser Jezus Christus en van de Allerheiligste Maagd Maria smeek ik U om de bespoediging van de wederopbouw van de ene ware Kerk van Christus zoals U haar hebt bedoeld.

  Jezus Christus, ik smeek U om instorting van Uw goddelijke liefde in de priesters, opdat zij het vuur en de moed mogen vinden om de waardigheid van het Heilig Misoffer in ere te herstellen.

  Heilige Geest, ik smeek U om de genaden van inzicht, verlichting en inkeer voor alle dwalende priesters en leken. Heilige aartsengel Michael, ik smeek u om de ontworteling van elke invloed van duisternis en misleiding binnen de Kerk.

  Heilige aartsengel Rafael, ik smeek u om genezing van de kanker van alle modernisme in de Kerk van Christus.

  Heilige aartsengel Gabriël, ik smeek u om opening van de harten van alle priesters en leken voor de volheid van Gods Waarheid, en de inspiraties van de Heilige Geest.

  Alle heilige engelen van God, ik smeek u om aanhoudende smeekbeden bij Gods barmhartigheid om een grondige zuivering van alle mensenharten, en om uw tussenkomst voor een spoedige overwinning van Gods Licht in de Kerk.

  Heilige priesters van alle eeuwen, ik smeek u om uw onophoudelijke voorspraak voor alle godgewijden van elke rang, opdat zij hun ware roeping mogen herontdekken en al hun handelingen, woorden en al hun ijver mogen wijden aan de voltooiing van het werk waartoe God hen heeft bestemd.
  Onze Vader…   Wees gegroet…   Eer aan de Vader…

  VRIJDAGDEVOTIE

  Akte van Toewijding aan het H. Hart van Jezus (opgesteld door de Heilige Margareta Maria)
  Ik, N. N. schenk mij aan het Heilig Hart van Onze Heer Jezus Christus, en wijd Hem toe mijn persoon en mijn leven, mijn werken en moeilijkheden, mijn lijden en mijn smarten, zodat ik mij van geen enkel deel van mijn wezen meer wil bedienen, tenzij om Hem te eren, te beminnen, en te verheerlijken. Mijn onwederroepelijke wil is geheel aan Hem toe te behoren, en alles te doen uit liefde tot Hem, uit ganser harte verzaken aan alles wat Hem zou kunnen mishagen.
  Derhalve neem ik U, o Allerheiligst Hart, tot enig voorwerp van mijn liefde, tot beschermer van mijn leven, tot verzekering van mijn zaligheid, tot geneesmiddel van mijn krankheid en onstandvastigheid, tot hersteller van al de missstappen van mijn leven, en tot veilig toevluchtsoord in het uur van mijn dood.
  Wees daarom, o Hart vol van goedheid, mijn rechtvaardiging bij God de Vader, en wend van mij af de slagen van zijn rechtmatige gramschap. O Hart vol liefde, op U stel ik al mijn vertrouwen; want ik vrees alles van mijn boosaardigheid en zwakheid, maar ik verhoop alles van uw goedheid en liefde.
  Vernietig dan in mij, alles wat U kan mishagen of weerstand bieden; dat uw zuivere liefde zo diep in mijn hart zou worden gedrukt, dat ik U nimmer kan vergeten, noch van U gescheiden worden.
  Ik smeek u, door uw oneindige goedheid, maak dat mijn naam in uw Hart geschreven sta; want ik wil al mijn geluk en geheel mijn roem stellen, in te leven en te sterven als de ootmoedigste dienaar van uw Heilig Hart. Amen.

  Gebed ter ere van Christus lijden

  1e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus Christus, oneindige zoetheid voor allen die U beminnen, vreugde die elk genoegen en alle begeerten te boven gaat, hoop en heil voor de zondaars. Gij hebt bewezen geen groter verlangen te hebben, dan onder de mensen te leven. Zelfs hebt Gij uit liefde tot hen, de menselijke natuur aangenomen. Wees indachtig al de smarten die Gij hebt doorstaan van het ogenblik van Uw menswording af, maar vooral tijdens Uw heilig lijden, zoals het voor alle eeuwen werd ontworpen en besloten door de Goddelijke Voorzienigheid.

  Wees indachtig O Heer, dat Gij in het Laatste Avondmaal de voeten van Uw leerlingen hebt gewassen, dat Gij hun Uw Heilig Lichaam en Uw kostbaar Bloed hebt geschonken en dat Gij hun Uw aanstaande Lijden hebt voorspeld.

  Wees indachtig de droefheid en de bittere walging die Gij in Uw Ziel hebt ondergaan; zoals Gij zelf hebt getuigd, bij het slaken van de pijnlijke kreet: "MIJN ZIEL IS BEDROEFD TOT DE DOOD TOE !"

  Wees indachtig alle angsten en smarten, die Gij in Uw teder Lichaam hebt gevoeld reeds voor de foltering van de Kruisdood.
  Onder het uitbreken van het Bloedig Zweet hebt Gij tot driemaal toe een smeekbede tot de Vader gericht, dan werd Gij door Judas, Uw leerling, verraden en gevangen genomen door Uw uitverkoren volk. Vervolgens werd Gij door valse getuigen beschuldigd, door drie rechters onrechtvaardig veroordeeld, dit alles in Uw jeugdige leeftijd en in de heerlijke Paasdagen.

  Wees indachtig, dat Gij van Uw klederen werd ontdaan en met de mantel der bespotting werd omhuld, dat men Uw Ogen en Uw Gelaat heeft bedekt, dat men U kaakslagen heeft toegediend, U met doornen gekroond en een rietstok in de handen gestopt. Vervolgens hebben de beulen U aan een zuil vastgebonden, Uw Lichaam met slagen verscheurd en U met smaad overladen.
  In de herinnering aan alle smarten en aan de droefheid, die Gij voor Uw Kruisoffer reeds hebt doorstaan, verleen mij O Heer, voor mijn dood een waar berouw, een volledige belijdenis van mijn zonden, een herstellende boete en de vergiffenis van al mijn zonden. Amen

  2e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, innige vreugde der Engelen, onuitputtelijke bron van genot, wees indachtig de schrik en de pijnen die U hebben overweldigd, toen de beulsknechten U als razende leeuwen omringden en U als om strijd, allerlei beledigingen, kaakslagen, kwetsuren en onmenselijke folteringen toebrachten. Bij het overwegen van al deze kwellingen en dat ijzingwekkende leed, smeek ik U, O mijn Zaligmaker, mij van al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden te bevrijden en mij door Uw bescherming toegang te verlenen tot de eeuwige vreugde. Amen.

  3e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Schepper van Hemel en Aarde, oneindige God, allesbeheersende Almacht, herinner U de bittere smarten die Gij hebt geleden, toen de Joden Uw heilige Handen en tedere Voeten met zware nagels hebben doorboord.
  Ten einde Uw Lichaam in de gewenste houding te brengen, hebben zij met onuitsprekelijke wreedheid U op het kruis uitgestrekt en langs alle zijden Uw eerbiedwaardige Ledematen uiteengetrokken.
  Aldus breidden de wonden zich steeds verder uit en verwekten telkens nieuwe en grievende pijnen. Ik smeek U, O Jezus, door de gedachtenis aan dit grenzeloos leed van het Kruis, mij Uw vrees en Uw liefde te schenken. Amen.

  4e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Hemelse Geneesheer, aan het kruis geslagen om onze wonden door de Uwe te genezen, wees indachtig de talloze kneuzingen, die Gij in al Uw uiteengeschokte ledematen hebt doorstaan, zodat er geen smart kan vergeleken worden bij de Uwe.
  Van het Hoofd tot de Voeten was er geen enkel lichaamsdeel onaangetast en toch hebt Gij, in deze oceaan van wee, voortdurend tot de Vader gebeden voor Uw vijanden: "VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN."
  Door deze oneindige barmhartigheid moge de gedachte aan U grenzeloos Lijden bij ons een volmaakt berouw en de vergiffenis van al onze zonden verwerven. Amen.

  5e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Beeld van eeuwige Schoonheid, wees indachtig Uw zwaarmoedigheid toen Gij in het licht van Uw Godheid de bestemming hebt voorzien der zielen, die door de verdiensten van Uw droevig Lijden zouden gered worden en tevens de menigte der verworpelingen die, tengevolge van hun zonden, teloor moeten gaan. Om de ondergang van deze ellendige zondaars hebt Gij bittere klachten geslaakt. Met het oog op deze afgrond van medelijden en erbarmen en vooral Uw opbeurend Woord herdenkend tot de goede moordenaar: ”HEDEN ZULT GIJ MET MIJ ZIJN IN HET PARADIJS” smeek ik U, O zoete Jezus, mij in het uur van mijn dood genade te schenken. Amen.

  6e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus beminnelijke Vorst, voorwerp van al onze verlangens, overdenk de smarten die Gij hebt gevoeld toen de beulen U als een booswicht naakt op het kruis hebben genageld en verheven. Al Uw vrienden en volgelingen hadden u verlaten, behalve Uw Welbeminde Moeder, die trouwvol U bijstond in Uw doodstrijd en Uw leerling Johannes. Dan hebt Gij tot beiden Uw heilzaam Woord gesproken: "VROUW, ZIEDAAR UW ZOON; ZOON, ZIEDAAR UW MOEDER."
  Ik smeek U, O mijn Zaligmaker, door het lijdenszwaard dat het Hart van Uw Heilige Moeder heeft doorboord, U over mij te ontfermen in mijn lichamelijke en geestelijke nood en mij in al mijn beproevingen bij te staan, doch vooral in mijn laatste levensuur. Amen.

  7e GEBED
   
  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Bron van onuitputtelijk erbarmen, door een eindeloos gevoel van Liefde gedreven, hebt Gij Uw Hart uitgestort in de kreet: "IK HEB DORST!" Door die drang naar verlossing, van het menselijk geslacht, bid ik U mijn Zaligmaker, in ons hart het verlangen op te wekken om in al onze daden de volmaaktheid na te streven en in ons wezen de lichamelijke begeerlijkheid en aardse neigingen uit te roeien. Amen.

  8e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, genoegen voor het hart en zoete vreugde voor de geest, door de bittere gal en edik die Gij op het Kruis hebt willen proeven uit liefde tot ons, vergun dat wij, tijdens ons leven, waardig Uw kostbaar Bloed en Lichaam mogen ontvangen, tot troost en geneesmiddel voor onze zielen. Amen.

  9e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Koning vol deugden en behagen voor de Geest, herdenk het zielenleed waardoor Gij, bij het naderen van de dood, overweldigd waart, toen de Joden U steeds hebben beledigd en bespot. Dan hebt Gij in Uw doodstrijd tot de Vader geroepen: "MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ MIJ VERLATEN."
  Door deze doodsangsten smeek ik U, O mijn Zaligmaker, mij in de verschrikking van de dood niet te verlaten. Amen.

  10e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Begin en Einde van al het bestaande, de Weg, de Waarheid, en het Leven, wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naastenliefde, Uw Geboden te onderhouden, Uw Geboden, O Heer, die licht en gemakkelijk zijn, voor hen die U beminnen. Amen.

  11e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, onpeilbare diepte van barmhartigheid, ik smeek U, in herinnering aan de Wonden die U tot in het merg der beenderen en tot in de ingewanden hebben gepijnigd, trek mij, ongelukkige, uit de vloed mijner zonden. Verberg mij voor Uw Aanschijn in de opening van Uw Wonden, totdat Uw rechtvaardige toorn verzoend weze. Amen.

  12e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Spiegel van Waarheid, Band van eendracht en liefde, herdenk de menigvuldige wonden, die gans Uw Lichaam hebben overdekt, U hebben verscheurd en rood gekleurd door het vergieten van Uw aanbiddelijk Bloed.
  O mateloze pijn, die Gij voor ons in Uw maagdelijk Lichaam hebt doorstaan; o goede Jezus, wat kunt Gij nog meer doen!
  Ik smeek U, O mijn Zaligmaker, al Uw Wonden diep in mijn hart te prenten, ten einde voortdurend Uw Smart en Uw Liefde te voelen.
  Moge Uw Liefde in mij elke dag aangroeien en moge de vrucht van Uw Lijden mijn ziel louteren, opdat ik bij U, de Bron van alle Goed en Vreugde, veilig moge aankomen. Moge deze wens, O zoetste Jezus, in het eeuwig leven verwezenlijkt worden. Amen.

  13e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ......

  O Jezus, Sterke, Onoverwinnelijke, Onsterfelijke Koning, herinner U het leed dat Gij hebt gevoeld toen al Uw Krachten van Uw Lichaam en Ziel volledig waren uitgeput, zodat Gij het Hoofd hebt neergebogen al prevelend: "ALLES IS VOLBRACHT!"
  Door deze totale uitputting smeek ik U, Heer Jezus, medelijden te hebben met mij in het laatste levensuur, als mijn hart zal beklemd zijn en mijn geest beneveld. Amen.

  14e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus, Enige Zoon van God de Vader, glans en afstraling van Zijn Wezen, wees indachtig de laatste woorden die over Uw Aanbiddelijke Lippen zijn gekomen. Uw Lichaam was gans verscheurd, Uw Hart gebroken, en dan hebt Gij, in Uw Oneindige Barmhartigheid, om ons vrij te kopen, DE GEEST GEGEVEN. Door deze pijnlijke dood, smeek ik U, O Koning der Heiligen, geef mij Kracht om te weerstaan aan de duivel en aan het vlees, opdat ik moge verzaken aan de wereld om enkel nog in U te leven. Na mijn dood ontvang mijn ziel bij U terug. Amen.

  15e GEBED

  Onze Vader ... Wees gegroet ...

  O Jezus ,ware en vruchtbare Wijnstok, herdenk het overvloedig verlies van Uw Heilig Bloed dat Gij zo edelmoedig hebt uitgestort gelijk de wijntros onder de wijnpers. Uit Uw Zijde, met een lansstoot doorboord, vloeide er water en bloed, zodat geen enkele druppel bloed in Uw Lichaam is gebleven.
  Als welriekende mirre werd dat Aanbiddelijk Lichaam vernietigd; de levenssappen zijn er uit gevloeid en het merg Uwer Beenderen is uitgedroogd.
  Door Uw bitter Lijden en door het uitstorten van Uw Kostbaar Bloed, O Zoete Jezus, breng mijn hart een liefdeswonde toe, opdat rouwmoedige tranen dag en nacht mijn wangen bevochtigen. Keer mij volledig tot U: dat mijn gebed U aangenaam weze en dat mijn hart voor U een voortdurende verblijfplaats worde.
  Moge mijn leven zo verdienstelijk zijn dat ik, bij mijn dood, in Uw Paradijs moge gaan om U eeuwig te loven en te aanbidden samen met de ontelbare koren van Engelen en Heiligen. Amen.

  ZATERDAGDEVOTIE

  Akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria (Mariale beweging)

  OLVrouw van Fatima, Moeder van barmhartigheid, Koningin van hemel en aarde, toevlucht van de zondaars, wij die ons aansluiten bij de Mariale Beweging, wijden ons heden op heel bijzondere wijze toe aan uw Onbevlekt Hart.

  Met deze akte van toewijding willen wij met U en door U, alle verplichtingen beleven die wij door onze doopbeloften op ons hebben genomen. Wij verbinden er ons bovendien toe, om de door het Evangelie zozeer vereiste innerlijke bekering na te streven, die ons vrij maakt van elke gehechtheid aan onszelf en aan de wereld, waaraan wij zo gemakkelijk toegeven : wij willen, zoals U, alleen beschikbaar zijn, om steeds de wil van de Vader te volbrengen.

  Terwijl wij U, liefdevolle en barmhartige Moeder, ons bestaan en onze christelijke roeping willen toevertrouwen, opdat Gij volgens uw heilsplan er over kunt beschikken in dit beslissende uur, dat loodzwaar op de wereld drukt, nemen zij de verplichting o ons, deze roeping volgens uw wil te beleven in het bijzonder wat betreft een vernieuwde geest van gebed en boete, de vurige deelname aan de H. Eucharistie en aan het apostolaat, het dagelijks bidden van de H. Rozenkrans en een sobere levenswijze, overeenkomstig het Evangelie, die allen tot voorbeeld strekt, in het onderhouden van Gods geboden, in het beoefenen van de christelijke deugden, bijzonder de deugd van zuiverheid.

  Wij beloven U ook verbonden te blijven met de Heilige Vader, met de hierarchie en met onze priesters, om aldus een dam op te werpen tegen het voortwoekerend verzet tegenover het Leergezag, dat de grondslagen zelf van de Kerk bedreigt.

  Onder uw moederlijke bescherming willen wij bovendien apostelen zijn van de heden zo noodzakelijke eenheid in gebed en liefde voor de Paus, voor wie wij uw bijzondere bescherming afsmeken.

  Tenslotte beloven wij de zielen, waarmee wij in contact komen, voor zover het ons mogelijk is te brengen tot een hernieuwde godsvrucht tot U.

  Daar het ons bekend is dat het atheisme zeer veel gelovigen het geloof ontroofd heeft, dat de ontheiliging Gods heilige Tempel is binnengedrongen, dat het kwaad en de zonde steeds meer de wereld overstromen, durven wij vol vertrouwen onze ogen opslaan naar U, Moeder van Jezus en ook onze machtige en barmhartige Moeder. En zij durven ook nu nog de redding van al uw kinderen afsmeken, redding die wij van U verwachten, o goedertierene, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. Amen.

   

  De katholieke dag, week, maand


  De Katholieke Dag heeft zijn eigen ritme, en elke dag van de week en elke maand heeft een bijzondere toewijding.

  Dag

  De uren van de dag zijn opgedeeld in Canonieke Uren gedurende dewelke priesters, religieuzen en sommige vrome leken het brevier bidden. Om 6 uur ‘s morgens, ‘s middags en om 18u wordt het Angelus gebeden.

  Sommige Katholieken kunnen het Morgengebed bidden als ze ontwaken en ‘s avonds voor het slapengaan een Gewetensonderzoek doen.

  Week

  Vrijdagen zijn boete dagen en Katholieken houden eraan Christus lijden te herdenken en offeren iets op om boetedoening. Katholieken eten op vrijdag geen vlees en doen andere oefeningen van boetedoening.

  Zaterdagen zijn traditioneel de dagen waarop de Katholieken te biechten gaan als voorbereiding om de Eucharistie te ontvangen op Zondag. Sommigen gaan te biecht voor de Eucharistieviering op Zondag.

  Zondagen zijn de dagen om Christus Offer te ontvangen gedurende het Offer van de Heilige Mis. Omdat Christus uit Zijn graf verrees op Zondag werd de Sabbat veranderd van Zaterdag naar Zondag, of “de dag van de Heer”. Op deze vervullen we Gods derde gebod om de sabbat te herdenken. Sabbat betekent “rust” niet “Zaterdag” om het heilig te houden. Op die dag doen we geen arbeid en vervullen we de Zondagsplicht door naar de Eucharistieviering te gaan. 

  Dag van de Week

  Toegewijd aan:

  Mysterie van de rozenkrans:

  Zondag

  Verrijzenis en de Heilige Drie-eenheid

  Glorierijke

  Maandag

  De H. Geest en de zielen van het Vagevuur

  Blijde

  Dinsdag

  De Heilige Engelen 1

  Droevige

  Woensdag

  St. Jozef 2

  Glorierijke

  Donderdag

  Het H. Sacrament 3

  Licht

  Vrijdag

  Christus Lijden en Zijn H. Hart 4

  Droevige

  Zaterdag

  De H. Maagd en haar Onbevlekt Hart 5

  Blijde

  Maand 

  Maand

  Toegewijd aan:

  Januari

  De H. Naam en Kindertijd van Jezus

  Februari

  De H. Familie

  Maart

  St. Jozef

  April

  Het H. Sacrament

  Mei

  Maria

  Juni

  H. Hart van Jezus

  Juli

  Het Kostbaar Bloed

  Augustus

  Onbevlekt Hart van Maria

  September

  Zeven smarten van Maria

  Oktober

  De H. Rozenkrans en de H. Engelen

  November

  Arme zielen in het Vagevuur

  December

  De Onbevlekte Ontvangenis

   
  Voetnoten:
  1 De dinsdagen zijn ook de dag om het Heilig Aangezicht te eren en St Antonius van Padua. Op de Dinsdag na St Antonius dood, droeg men zijn lichaam naar de kerk en er gebeurden vele mirakelen. Daarom wordt op dinsdag dikwijls een noveen ter zijner ere gebeden, voor 13 opeenvolgende dinsdagen of altijd.

  Een bijzonder noveen wordt ook gebeden ter ere van St Martha voor 9 opeenvolgende dinsdagen of op alle dinsdagen door sommige Katholieken.

  2 Op woensdagen doen vele Katholieken een bijzondere toewijding aan St Jozef door naar de Mis te gaan op de eerste woensdagen van 9 opeenvolgende maanden en offeren hun communies ter zijner ere en voor de redding van de stervenden.

  3
  Op donderdagen doen vele Katholieken een “Heilig Uur”, dat betekent dat ze een uur in aanbidding van het Heilig Sacrament doorbrengen als een aspect van de devotie aan het Heilig Hart.

  4 Op vrijdagen doen vele Katholieken de "Eerste Vrijdag Devotie" ter ere van het H. Hart. Dit behelst de Mis bijwonen en te communie gaan als verzoening tot het Heilig Hart op de eerste vrijdag van de maand voor 9 opeenvolgende maanden.

  5 Op zaterdagen, doen vele Katholieken de "Eerste Zaterdag Devotie”. Dit behelst de Mis bijwonen en te communie gaan op de eerste zaterdag van de maand voor 5 opeenvolgende maanden als verzoening voor het Onbevlekt Hart van Maria.

  ZONDAGDEVOTIE

  Lofprijzing
  Gezegend zij God!
  Gezegend zij Zijn heilige Naam!
  Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens!
  Gezegend zij de Naam van Jezus!
  Gezegend zij Zijn Allerheiligst Hart! Gezegend zij Zijn kostbaar Bloed!
  Gezegend zij Jezus Christus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars!
  Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster, de Bijstand!
  Gezegend zij de hoogverheven Moeder Gods, de allerheiligste Maagd Maria!
  Gezegend zij Haar heilige en Onbevlekte Ontvangenis!
  Gezegend zij Haar glorierijke opneming in de Hemel!
  Gezegend zij de naam van Maria, Maagd en Moeder!
  Gezegend zij de heilige Jozef, Haar zeer zuivere Bruidegom!
  Gezegend zij God in  Zijn Engelen en in  Zijn Heiligen!

  MAANDAGDEVOTIE

  Gebed om de twaalf vruchten van de Heilige Geest
  Heilige Geest, eeuwige liefde van de Vader en de Zoon, schenk mij de vrucht der Liefde, die mij met U verenigt; de vrucht der Blijdschap, die mij met Heilige troost vervult; de vrucht van de Vrede, die de rust der ziel in mij vestigt; de vrucht van het Geduld, die mij nederig alles doet verdragen wat met mijn neigingen in strijd is. Verleen mij de vrucht der Goedertierenheid, die mij aanspoort de naaste te hulp te komen; de vrucht der Lankmoedigheid, waardoor ik mij niet van het goede door belemmeringen of moeilijkheden laat tegenhouden; de vrucht der Goedheid, die mij jegens allen weldadig doet zijn; de vrucht der Zachtmoedigheid, die ieder opwelling tot drift en elke gevoeligheid in de omgang met de naaste onderdrukt. Geef mij de vrucht der Trouw, die mij aanspoort alle verplichtingen nauwgezet te vervullen; de vrucht der Matigheid, der Onthouding en der Reinheid, die mijn lichaam in reinheid bewaren op deze aarde, en mij waardig maken eens mijn God te aanschouwen in het Rijk der Heerlijkheid. Amen.

  Rozenkrans tot redding van de lijdende zielen in het Vagevuur

  (ter ere van de 13 deugden van de H. Maagd Maria) 

  Deze rozenkrans bestaat uit 13 geheimen van elk 3 kralen. Dit slaat op de 13 deugden van de heilige Maagd Maria. Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, dan kunt u de gebeden in onderstaande volgorde ook wel zonder rozenkrans bidden.

  Bid op het Kruisje de geloofsbelijdenis:      Ik geloof in God de almachtige Vader ...

  Bid op de eerste grote kraal:                   Onze Vader .....

  Bid op de eerste drie kleine kralen:
  ter ere van alle Heiligen:                           Eer aan de Vader ...
  ter ere van de H. aartsengel Michael:         Eer aan de Vader ...
  ter ere van de H.H. Engelbewaarders:        Eer aan de Vader ...

  Op de medaille bidt men:
  Moeder van de Goddelijke Barmhartigheid, bid door de kracht van Uw Onbevlekt Hart voor de lijdende zielen in het vagevuur, tot glorie van God en redding van alle zielen.
  Bid op de grote kralen tussen elk Geheim:  het Wees gegroet (zie hieronder).

  Elk  Geheim  draagt  de  naam  van  een  van  Onze  Deugden:

  1ste Geheim: de deugd van godvrezendheid
  Gebed: Maria, help ons te groeien in de eerbied voor God.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  2de Geheim: de deugd van liefde
  Gebed: Maria, help ons te groeien in de liefde tot God en de medemens.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  3de Geheim: de deugd van geloof
  Gebed: Maria, help ons te groeien in het geloof in God en Zijn Woord in het heilig Evangelie.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  4de Geheim: de deugd van hoop
  Gebed: Maria, versterk onze hoop op God en de eeuwige zaligheid die Hij voor ons heeft bereid.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  5de Geheim: de deugd van gehoorzaamheid
  Gebed: Maria, help ons Gods Geboden goed te onderhouden.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  6de Geheim: de deugd van geduld
  Gebed: Maria, help ons, ons aardse lijden geduldig te dragen.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  7de Geheim: de deugd van godsvrucht
  Gebed: Maria, help ons, onszelf geheel aan God toe te wijden.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  8ste Geheim: de deugd van nederigheid
  Gebed: Maria, help ons nederig te zijn tegenover God, en dienstbaar te leven, zonder onszelf te verheffen.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  9de Geheim: de deugd van wijsheid
  Gebed: Maria, leer ons de ware Wijsheid kennen.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  10de Geheim: de deugd van moed
  Gebed: Maria, geef ons de moed om altijd het goede te doen.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  11de Geheim: de deugd van matigheid
  Gebed: Maria, help ons af te zien van aardse overvloed.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  12de Geheim: de deugd van kuisheid
  Gebed: Maria, help ons in alle opzichten zuiver te leven.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  13de Geheim: de deugd van gerechtigheid
  Gebed: Maria, help ons de noden van de medemens te zien en deze met liefdevolle zorg te omringen.
  Wees gegroet ...
  3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

  DINSDAGDEVOTIE

  Gebed tot de heilige engelen

  Inleidende gebeden
  Almachtige, eeuwige Drie-ene God, voordat wij, Uw dienaren, de heilige engelen smeken, knielen wij voor U neer en aanbidden U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wees geloofd en geprezen in eeuwigheid, en moge alles wat U geschapen heeft U aanbidden, liefhebben en dienen, U heilige, sterke en onsterfelijke God!

  Ook U, Maria, Koningin van alle engelen, neem de smeekbeden van Uw dienaren genadig aan en leid ze verder, U biddende Almacht, U Middelares van genaden, naar de Troon van de Allerhoogste, opdat wij genade vinden, redding en hulp! 

  Gij, mijn goede Engelbewaarder,
  die steeds het Aangezicht van onze hemelse Vader aanschouwt, aan u heeft God mij vanaf het begin van mijn leven toevertrouwd. Van harte dank ik u voor uw liefdevolle zorg. Ik geef mijzelf over aan u en beloof u mijn liefde en trouw. Ik vraag u: bescherm mij tegen mijn eigen zwakheid en tegen de aanvallen van de boze geesten. Verlicht mijn geest en mijn hart om de Wil van God altijd te erkennen en te volbrengen. Leid mij tot de vereniging met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  Gij, grote, heilige Engelen! 
  Gij zijt ons door God tot onze bescherming en tot onze hulp gegeven! Wij smeken u in de naam van de Drie-ene God: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in de naam van het kostbaar Bloed van Jezus: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in de alvermogende Naam van Jezus: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u omwille van alle Wonden van onze Heer Jezus Christus: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u omwille van alle martelingen van onze Heer Jezus Christus: haast u ons te helpen! Wij smeken u omwille van het heilige Woord van God: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u omwille van het Hart van onze Heer Jezus Christus: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in naam van de liefde van God tot ons arme zondaars: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in de naam van Gods trouw aan ons arme zondaars: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in de naam van de barmhartigheid van God tot ons arme zondaars: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in de naam van Maria, de Koningin van hemel en aarde: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in de naam van Maria, uw Koningin en Meesteres: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u in de naam van Maria, de Moeder van God en onze Moeder: haast u ons te helpen! Wij smeken u bij uw eigen zaligheid: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u bij uw eigen trouw: haast u ons te helpen!
  Wij smeken u bij uw strijd voor het Rijk Gods: haast u ons te helpen!

  Wij smeken u: bedek ons met uw schild! Wij smeken u: bescherm ons met uw zwaard!
  Wij smeken u: verlicht ons met uw licht!
  Wij smeken u: red ons onder de beschermmantel van Maria!
  Wij smeken u: verberg ons in het Hart van Maria!
  Wij smeken u: leg ons in de handen van Maria!
  Wij smeken u: toon ons de weg naar de poort des Levens, het geopende Hart van onze Heer!
  Wij smeken u: leid ons veilig naar het hemels Vaderhuis!

  Gij, negen koren van heilige Engelen, haast u ons te helpen!
  Gij, engelen van het Leven, haast u ons te helpen!
  Gij, engelen van de kracht van Gods Woord, haast u ons te helpen!
  Gij, engelen van de Liefde, haast u ons te helpen!
  Gij, onze bijzondere door God gegeven begeleiders, haast u ons te helpen!

  Het kostbare Bloed van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!
  Het Hart van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!
  Het onbevlekte Hart van Maria, de Allerzuiverste, uw Koningin roept u op om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!

  Gij, negen koren van heilige Engelen, haast u ons te helpen!
  Gij, engelen van het Leven, haast u ons te helpen!
  Gij, engelen van de kracht van Gods Woord, haast u ons te helpen!
  Gij, engelen van de Liefde, haast u ons te helpen!
  Gij, onze bijzondere door God gegeven begeleiders, haast u ons te helpen!

  Het kostbare Bloed van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!
  Het Hart van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!
  Het onbevlekte Hart van Maria, de Allerzuiverste, uw Koningin roept u op om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!

  Heilige aartsengel Michael !
  Gij, vorst der hemelse heerscharen! Gij, overwinnaar van de helse leeuw! Gij hebt van God de kracht en de macht ontvangen, door nederigheid de hoogmoed van de machten der duisternis te vernietigen! Wij smeken u: help ons aan een ware nederigheid van het hart, aan  een vast vertrouwen en een sterke geest om de Wil van God altijd te volbrengen, in leed en nood! Help ons stand te houden voor de rechterstoel van God!

  Heilige aartsengel Gabriël !
  Gij, engel van de Menswording! Gij, trouwe boodschapper van God! Open onze oren, ook voor de zachte waarschuwingen en lokroepen van het liefdevol Hart van onze Heer! Sta ons altijd voor ogen, zo smeken wij u, opdat wij Gods Woord juist verstaan, Hem volgen en gehoorzamen, en datgene doen wat God van ons wil. Verkrijg voor ons een waakzame bereidheid, opdat de Heer ons niet slapend vindt wanneer Hij komt.

  Heilige aartsengel Rafael !
  Gij, liefdespijl en geneesheer van de Liefde Gods! Wij smeken u: verwond ons hart door die brandende Liefde en laat deze wonde nooit genezen, opdat wij ook in het dagelijks leven altijd op de weg der liefde blijven en door de liefde alles overwinnen! Gij, die de oude Tobias het gezicht hebt teruggeschonken, en hem op al zijn wegen geleid en in gezonheid bewaard hebt, wees de geneesheer van mijn ziel en lichaam; verdrijf de schaduwen van mijn onwetendheid, en sta mij bij in alle gevaren van mijn pelgrimtocht op deze wereld, totdat gij mij gebracht hebt tot het hemels Vaderland, waar ik met u gelukkig in eeuwigheid het goddelijk Aanschijn mag aanschouwen.  Amen.


  12-04-2016, 20:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen voor het kostbaar bloed

  Noveen voor het Kostbaar Bloed
  Zeg een keer per dag voor 9 dagen

  Door de Stem van Uw Bloed, O Jezus! Ik druk U tegen me aan, ik verzoek U dringend mij bij te staan in mijn noden. Ik zal Uw bloedende voeten niet verlaten tot U mij hebt gehoord.
  Er komen veel genaden voort uit Uw Bloed. Daarom hoop ik op U.

  O Jezus!
  Door Uw Kostbaar Bloed zeven keer uitgegoten voor het welzijn van de mens,

  1 door het bloedig zweet in de hof van Getsemane

  2 door het bloed bij het verhoor

  3 door het bloed bij het tweede verhoor

  4 door het bloed door de geseling door Romeinse soldaten

  5 door het bloed vergoten door de doornenkroning

  6 door het bloed vergoten op het kruis

  7 door het bloed dat stroomde uit Uw zijde

  door elke druppel van de Heilige Prijs van uw verlossing, door de tranen van Uw Onbevlekte Moeder, verzoek ik U mijn oprecht gebed te verhoren.

  (Vermeld uw intenties hier)

  O Jezus, Die gedurende al de dagen van Uw sterfelijk leven, zovelen troostte, zovelen genas, zovelen oprichtte en moed gaf; U zult niet falen om medelijden te hebben met een ziel die het uitroept van de diepen van haar lijden! Oh nee, het is onmogelijk! Nog een zucht van mijn hart, en uit Uw wonde zal er een stroom van Uw kostbaar Bloed vloeien naar mij.
  Een stroom van barmhartige genade zal vloeien naar mij. O Jezus, Jezus! Haast U mijn tranen om te zetten in vreugde, mijn verzuchtingen in dankzegging.

  Heilige Maria, Bron van Goddelijk Bloed! Ik verzoek U deze kans om het Bloed te verheerlijken die U Onbevlekt maakte, niet te laten voorbijgaan. Amen.
   

  12-04-2016, 00:43 Geschreven door Claudia  


  11-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 27/3

  BESLUITELOZE KINDEREN, GEEF ME GEEN KLAPPEN MEER MET DE GESEL VAN JULLIE GEESTELIJKE LAUWHEID !

  27 MAART 2016 – 12H10 P.M.

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER AAN DE LAUWHARTIGEN

  Mijn vrede zij met jullie, mijn kinderen.

  Het leven in deze wereld is zeer kort en gaat voorbij zoals een droom, maar in de eeuwigheid leven jullie voor altijd; omdat het echte leven zich afspeelt in het Koninkrijk van mijn Vader. Ik voel droefheid als Ik zie dat velen niet willen veranderen; ze vullen mijn Huizen enkel op vaste dagen en ze kloppen zich op de borst en degenen die ze bezig zien zeggen dat het vrome mensen zijn; maar dit is niet het geval. Het zijn lauwen van hart die op die dagen duizend beloften doen, maar ze willen niet veranderen. Mijn Heilig Week is gedaan en ze hervatten hun zondige wegen en hechten zich aan de dingen van deze wereld.

  Oh ! Welke droefheid doen deze zielen mij. Ik zeg jullie mijn besluiteloze kinderen; doe het vlug en verander in een keer, want de tijd raakt op en jullie geestelijke lauwheid voert jullie zeker naar de eeuwige dood! Ofwel zijn jullie koud, ofwel vurig; beslis nu eens een keer voor altijd! Word wakker uit jullie geestelijke lethargie en herneem van zodra je kunt de weg die naar redding leidt! Besluiteloze kinderen, geef me geen klappen meer met de gesel van jullie geestelijke lauwheid. Ofwel zijn jullie met mij ofwel zijn jullie tegen mij. Wie dienen jullie? God, of de demon en de wereld en zijn pleziertjes. De hel is vol van miljoenen zoals jullie, waar de dood hen heeft overrompeld zonder dat ze gekozen hadden.

  Het doet me pijn en ik ben triest als ik zoveel geestelijke lauwheid zie en velen zeggen mijn getrouwen te zijn. Arme zielen, als ze niet veranderen zullen ze verloren gaan! Lauwen van hart, luister: om naar de hemel te gaan, moeten jullie de kalvarie afleggen, door jullie kruis op te nemen. Zonder lijden is er geen zuivering; neem jullie kruis opnieuw op en loop met mij, ieder zijn kruis dragend, enkel op die manier kunnen jullie de vreugde van het eeuwig leven verkrijgen.

  Ik wacht op jullie, besluiteloze kinderen; stel het niet uit, want de tijd is niet meer de tijd (je hebt geen tijd te verliezen) en heel binnenkort zal mijn gerechtigheid komen en deze kent geen barmhartigheid.
  Heb berouw en bekeer jullie en draag jullie kruis in navolging van mij, de smalle weg opgaand die leidt naar redding.

  Waarop wachten jullie om terug te keren naar Mij? Ik wil jullie dood niet, maar dat jullie eeuwig leven in de glorie van mijn Vader. Opnieuw zeg ik jullie; haast jullie want de boot van mijn boot van barmhartigheid zal binnenkort vertrekken. Ga binnen door de deur van mijn barmhartigheid en doe een goed gewetensonderzoek; biecht alles op aan een van mijn priesters, zodat jullie mijn vergeving kunt ontvangen. Ik want op jullie, stel het niet uit, de tijd verstrijkt; wacht niet met jullie redding op het allerlaatste moment, want jullie kunnen jullie ziel verliezen. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Meester, Jezus de Goede Herder.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  11-04-2016, 23:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Te Deum

  Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.
  U, eeuwige Vader, eert heel de aarde.
  Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten.
  Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen die zonder ophouden zingen:
  Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
  Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
  U looft het roemvol koor der apostelen,
  U het lofwaardig getal der profeten,
  U looft de blanke stoet der martelaren.
  U prijst de heilige Kerk over heel de aarde:
  U, Vader, onmetelijk in majesteit;
  U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven;
  U, Heilige Geest, de Vertrooster.
  Gij, Christus, Koning der glorie,
  Gij zijt de enige Zoon van de Vader.

  Gij, die om de mens verlossing te brengen
       geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd.
  Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen
       en voor de gelovigen het hemels rijk hebt geopend.
  Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader.
  Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.
  U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp,
       die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered;
  Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid.

  Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel,
  hoed hen, en draag hen voor immer.
  U willen wij prijzen iedere dag,
  uw naam verheerlijken voor altijd.
  Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde.
  Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
  Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons,
       zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.
  Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
       beschaam ons niet in eeuwigheid.

  11-04-2016, 22:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5 eerste zaterdagen devotie

  5 opeenvolgende eerste zaterdagen van de maand devotie

  1 De geest van eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria moet de hele devotie overheersen door elke zaterdag de vier andere voorwaarden met de intentie van die dag te vervullen.

  2 De H. Biecht

  3 De H. Communie

  4 Het rozenhoedje met vijf mysteries moet correct gebeden worden en tijdens het bidden van elk tientje moet over het bijhorende mysterie gemediteerd worden

  5 Meditatie gedurende een kwartier over een of alle mysteries van de rozenkrans. OLVrouw vraagt om elk mysterie minstens een keer te overwegen tijdens de vijf zaterdagen. Aangezien ze specifiek gevraagd heeft om Haar gezelschap te houden moeten we in het bijzonder haar rol in elk mysterie overwegen.

  11-04-2016, 20:48 Geschreven door Claudia  


  08-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegel van de levende God
  Zegel van de levende God

  08-04-2016, 19:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verenigde Harten afbeelding

  Beloften betreffende de aanbidding van de verenigde harten afbeelding  De Heilige Moeder zegt: “Jezus zij geprezen.”

  “Mijn dochter, Ik ben vandaag gezonden met drie belangrijke beloften betreffende de aanbidding van de verenigde harten afbeelding.”

  1.   “De zielen die deze afbeelding tonen en het bekijken met eerbied zullen de genade ontvangen van de Eeuwige Vader om dichter te naderen tot Zijn Goddelijke Wil, zelfs als de wereld zich steeds meer verwijderd van Zijn Eeuwige en Perfecte Wil.”

  2.   “Mijn Geliefde Zoon belooft de steun van het Hemels Hof aan de zielen die deze afbeelding aanbidden.”

  3.   “Door de bemiddeling van Mijn Onbevlekte Hart, zullen de zielen die toegewijd zijn aan deze afbeelding beschermd zijn van ketterijen; hun Hemelse Moeder zal hun Geloof beschermen.”

  “Maak dit kenbaar.” (24 mei 2009)

  Zie: http://www.holylove.org

  08-04-2016, 19:08 Geschreven door Claudia  


  07-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kamers van het Heilig Hart van Jezus

  De boodschappen van Jezus, hieronder vermeld heeft Jezus gegeven aan de zienster Maureen Sweeney-Kyle MDHL van de Missionaire Dienaren van Heilige Liefde. Deze openbaringen van de vijf Kamers van het Heilig Hart zijn begonnen op 16/10/1999 (Feestdag van Heilige Margaretha Maria Alacoque) 1647-1690 aan wie Jezus Zijn Heilig Hart openbaarde.

  KAMERS VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

  De deur naar Elke Kamer is een Diepere Overgave aan de Liefde.


  Inleiding

  “Nu werden de Kamers van Mijn Allerheiligste Hart aan de gehele mensheid geopenbaard.” – Jezus, 9/2000

  “Op het ogenblik van je oordeel, wat samenvalt met uw laatste ademhaling, zie Ik in uw hart de Heilige Liefde of het ontbreken ervan, en daarop zal u geoordeeld worden.” – Jezus, 12/1999

  “Met welk vurig verlangen draag ik deze oproep op aan de wereld. Een oproep zoals het nog nooit eerder werd gehoord! Ik verlang dat dit weerklinkt van pool tot pool. Ik verlang dat elk continent geevangeliseerd wordt met de kennis van de Kamers van Mijn Hart. De gehele wereld is nu een nieuw missiegebied. Maak dit veld vruchtbaar met de Heilige en Goddelijke Liefde.” – Jezus, 1/2001

  Voorwoord

  Verschijningen zijn immer en nog steeds een belangrijke factor van de manier waarop God Zijn Liefde, Barmhartigheid en bezorgdheid om Zijn volk toont. Het zijn kreten vanuit de Hemel, oproepen en soms waarschuwingen. Ze zijn bedoeld om ons geloof op te wekken en ons naar heiligheid te leiden. Vooral verschijningen van Maria zorgen voor een buitengewoon aantal bekeringen op grote schaal. Er zijn honderden Maria heiligdommen en religieuze ordes in de wereld die hun oorsprong te danken hebben aan Haar verschijningen. Bij de meeste van deze heiligdommen zijn de getuigenissen van vele bekeringen, genezingen en ontvangen genaden. Tegenwoordig bezoeken ieder jaar zo’n 10 miljoen mensen Guadeloupe, 5 miljoen bezoeken Fatima en Lourdes. Medjugorje trekt, niettegenstaande er nog geen kerkelijke goedkeuring is, ieder jaar miljoenen mensen aan. Doordat er meer dan 300 Maria verschijningen zijn voorgelegd ter beoordeling aan de Congregatie van de Geloofsleer, noemt Kardinaal Ratzinger – hoofd van de Congregatie – deze tijd: “Het tijdperk van de verschijningen van Maria.”

  Terwijl Maria haar regelmatige bezoeken aan veel van deze plaatsen heeft stopgezet, bezoeken Zij en Jezus nog bijna dagelijks Maureen Sweeney-Kyle. Deze openbaringen aan Maureen vallen onder de categorie prive-openbaringen en zijn te onderscheiden van publieke openbaringen. Prive-openbaringen voegen niets essentieels toe aan de onderrichtingen van het Geloof. We zijn vrij te geloven in prive-openbaringen, maar wij zijn niet verplicht het te doen. Toch zou het onverstandig zijn om openbaringen, die goedgekeurd en aangemoedigd worden door de Kerk, te negeren.

  Sinds de afschaffing door Paus Paul VI, van de canones (regels) 1399 en 2318 van het oude canonieke wetboek (CIC 1917), mogen publicaties over verschijningen, openbaringen, mirakels, enz… zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kerk door de gelovigen verspreid en gelezen worden, op voorwaarde dat ze niets tegen de geloofsleer en de moraal inhouden. Dit betekent dat er geen Imprimatur nodig is voor de verspreiding van informatie over nieuw gerapporteerde verschijningen die nog niet door de Kerk werden beoordeeld. Tenzij de Kerk tussenbeide komt, is het de gelovigen toegelaten naar de verschijningsplaatsen te gaan. Indien het hen niet toegestaan was, zou er ook niets zijn om over te schrijven.

  Het spreekt vanzelf dat de gelovigen niet enkel toelating hebben, maar aangemoedigd worden om in deze boodschappen te geloven die gepaard gaan met tekenen en wonderen, zoals bekeringen, spirituele, fysieke en mentale genezingen, zonnetekenen, miraculeuze foto’s en kettingen van rozenkransen die goudkleurig worden en waar duizenden mensen regelmatig samenkomen om de rozenkrans bidden. Het Bijbels voorschrift vraagt de BOOM te oordelen naar zijn VRUCHTEN. Het zou jammer zijn de mensen deze wonderbare en geweldige genaden te onthouden die aan deze plaatsen verbonden zijn. Naar aanleiding van de verschijningen van Jezus en Maria aan Maureen in Lorain County, Ohio (VS), zijn er miraculeuze bekeringen, genezingen, tekenen en wonderen gebeurd en blijven deze zich nog voordoen.

  Maureen ontvangt sinds 1985 bijna dagelijks deze Hemelse bezoeken. Sedert 16 oktober 1999 begon Jezus haar elke dag te bezoeken en geeft haar wat Hij noemt : “De Volledige Boodschap van Onze Verenigde Harten” (welke de openbaring inhoudt van de vijf Kamers van het Heilig Hart). De volgende tekst is de boodschap die Hij noemt: “de weg naar REDDING, HEILIGHEID, VOLMAAKTHEID, GELIJKVORMIGHEID en EENHEID”. Wees verzekerd dat je vrij bent om deze boodschappen te aanvaarden door Jezus zelf doorgegeven.

  Fr. Frank Kenney, S.M., S.T.D. – Spiritual Director for Maureen Sweeney-Kyle

  De Openbaring van Onze Verenigde Harten

  De Geopenbaarde Geheimen

  “Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden.” Hoe is deze uitspraak ‘geboren Mensgeworden’ te verstaan?

  -         cf. Credo van Nicea-Constantinopel: ‘{…} voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, EEn in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. {…}’.

  -         cf. Katechismus van de Katholieke Kerk, # 461-463: ‘{…} De Kerk noemt het feit dat de Zoon van God een menselijke natuur heeft aangenomen om daarin ons heil te bewerkstelligen, “menswording” {…}.’

  In het begin schiep Mijn Vader hemel en aarde. Hij schiep de mens en vormde daarmee de eerste vrouw uit zijn rib opdat ze Hem zouden liefhebben, eren, beminnen en gehoorzamen.

  -         cf. Katechismus van de Katholieke Kerk, # 369: ‘Man en vrouw zijn geschapen, d.w.z. zij zijn gewild door God: in een volmaakte gelijkheid als menselijke personen enerzijds en in hun respectieve man- en vrouw-zijn anderzijds. “Man-zijn”, “-vrouw-zijn” is een goede en door God gewilde werkelijkheid: man en vrouw hebben een waardigheid die zij niet kunnen verliezen en die zij direct van God, hun Schepper, krijgen. Man en vrouw zijn met een zelfde waardigheid: “als een beeld van God”. In hun “man-zijn” en hun “vrouw-zijn” weerspiegelen zij de wijsheid en de goedheid van de Schepper.

  Omwille van hun zondeval, werd Ik als Verlosser gezonden.”

  “Maar vandaag volhardt de mens nog steeds in zijn zonde. Velen falen in het vinden van het pad voor hun redding en vallen ten prooi aan de misleidingen van Satan. Daarom heb Ik Mijn Moeder voor Mij uitgezonden met de boodschap van Heilige Liefde. Ik ben na Haar gekomen, om de boodschap van Goddelijke Liefde en de volledige boodschap van Onze Verenigde Harten te openbaren.”

  “Dit is de weg van de Redding, Heiligheid, Volmaaktheid, Gelijkvormigheid en Eenheid.” – Jezus 24/01/2001

  EERSTE KAMER

  “Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden, Ik ben gekomen om je verder te dicteren over de geheimen van Onze Verenigde Harten – Redding, Heiligheid, Volmaaktheid, Gelijkvormigheid en Eenheid.”

  “In de wereld van vandaag blijft de grootste meerderheid van de wereldbevolking onbekeerd; d.w.z. dat zij hun eigen redding niet nastreven. Bekering komt door de genade van Mijn Moeders Hart. Dus, het Onbevlekte Hart van Maria is de eerste Kamer van Onze Verenigde Harten. Het is de wachtkamer naar heiligheid, volmaaktheid, gelijkvormigheid en eenheid.”

  “Het Hart van Mijn Moeder is Heilige Liefde, de twee grootste geboden, God boven alles lief te hebben en je naaste als jezelf. Niemand zal redding verkrijgen die niet trouw blijft aan deze geboden. Daarom, met of zonder deze kennis, zal de ziel die naar zijn eigen redding zoekt de toegang moeten verkrijgen naar de eerste Kamer van Onze Verenigde Harten – Heilige Liefde – Mijn Moeders Hart.”

  “Eens de ziel toegang krijgt naar Mijn Moeders Onbevlekt Hart, dan worden haar meest zware fouten aan het licht gebracht door de Vlam van Heilige Liefde – De Vlam van Haar Hart. Als zij volhardt in genade, zullen deze fouten worden weggebrand en zal de ziel toegelaten worden naar de tweede Kamer van Onze Harten dewelke persoonlijke heiligheid is. Nu komt zij in de Goddelijke Liefde van Mijn Goddelijk Hart.” – Jezus 25/01/2001

  TWEEDE KAMER

  “Ik ben naar je gekomen – uw Jezus, geboren Mensgeworden. Ik nodig u uit om te begrijpen dat iedere Kamer van Mijn Heilig Hart enkel bereikbaar is door een grotere overgave van de vrije wil. Dus, wanneer de ziel de tweede Kamer bereikt van Mijn Hart, begint zijn martelaarschap van liefde; d.i. zij sterft aan haar eigen wil als een offer van liefde.”

  “In de tweede Kamer van Mijn Verheven Hart, de Vlam van Mijn Hart, bereikt de ziel heiligheid. De Vlam van de Goddelijke Liefde zal kleine barstjes in het karakter onthullen die de ziel van Mij verwijderd houdt. In deze kamer van Mijn Hart is de ziel zich meer bewust van het huidige moment. Zij zal begrijpen dat het verleden moet worden toevertrouwd aan Mijn Barmhartigheid en haar toekomst aan Mijn Voorzienigheid. Zij stelt zich op ieder moment open voor de genade.”

  “De zielen in de tweede Kamer van Mijn Hart worden zich meer bewust van de Wil die de Eeuwige Vader voor hen heeft, en aanvaarden eerder de Wil van Mijn Vader. Wanneer zij zich dan op ieder moment meer en meer overgeven aan de Goddelijke Wil, bereiden zij zichzelf voor naar de toegang van de derde Kamer van Mijn Heilig Hart.’ – Jezus, 26/01/2001

  DERDE KAMER

  “Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden. Wanneer de ziel beslist om naar heiligheid te streven, wordt zij zich meer bewust van de diepte of het gebrek van diepte van de deugden in haar hart. Elke deugd komt voort uit liefde en nederigheid. Het is daarom dat de diepte aan liefde en nederigheid in het hart, de diepte van elke deugd bepaalt.”

  “Elke deugd ontspringt uit de kracht van de Heilige Geest. De persoon mag dan weten hoe zich liefdevol en nederig te gedragen, maar het is slechts uiterlijk vertoon wanneer deze deugden niet leven en bloeien in het hart. Geen enkele deugd ontspringt in het intellect. Diegene die wenst erkend te worden als nederig, heilig en deugdzaam, beoefent valse deugd. De beoefening van de deugd moet tussen de ziel en haar Schepper gebeuren.”

  “Als de ziel tracht de deugden in haar hart te verfijnen en ze in de ogen van God te veredelen, treedt zij de derde Kamer van Mijn Hart binnen. In deze Kamer wordt de ziel steeds opnieuw voor elke deugd getest, want het is de test die de deugd zal versterken of verzwakken naargelang het antwoord van de ziel.”

  “Dit is de Kamer die de heiligheid verfijnd afstemt door de deugden te testen als goud in de Vlam van de Goddelijke Liefde. Als het goud gezuiverd is dan is de ziel voorbereid voor de volgende Kamer van Mijn Hart.” – Jezus, 27/01/2001

  VIERDE KAMER

  “Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden. Ik ben gekomen om u de vierde Kamer van Onze Verenigde Harten te beschrijven. Dit is de Kamer van heiligheid. De ziel die overeenstemming nastreeft met de Wil van God, komt in deze vierde Kamer terecht nadat zij succesvol haar eigen wil heeft overgegeven en om in het huidige moment een deugdzaam leven van Heilige Liefde te leiden.”

  “In deze vierde Kamer van Onze Verenigde Harten, zijn er nog twee soorten wil – de menselijke wil en de Goddelijke Wil. De menselijke wil kan vergeleken worden met gelatine in een vorm. In deze vierde Kamer wordt een begin gemaakt om elke schijn van zonde te overwinnen, ook kleine zondige gewoontes, teneinde de menselijke wil om te vormen tot de gelijkheid aan de Goddelijke Wil. De ziel is in staat om alle dingen te aanvaarden als uit de Hand van God.” – Jezus, 29/01/2001

  VIJFDE KAMER

  “Ziedaar! Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden. Ik ben gekomen om u de vijfde en meest intieme Kamer van Mijn Goddelijk Hart te beschrijven. In deze Kamer wordt de ziel verteerd met de wens om Mij lief te hebben, om Mij te behagen. In deze liefde neemt de ziel een reuzenstap naar gelijkvormigheid met de Goddelijke Wil. In het zich schikken naar de Wil van God zijn er nog twee soorten wil – Gods Wil en de wil van de mens. De ziel spant zich in om alle dingen te aanvaarden als uit de Hand van God.”

  “Maar in deze meest elitaire en intieme vijfde Kamer van Mijn Hart, aanvaardt de ziel niet enkel alles, maar bemint Gods Wil voor haar. Het is in deze liefde die vervolmaakt werd tot op het hoogst mogelijke niveau, dat de ziel in eenheid komt met de Goddelijke Wil. Slechts weinigen bereiken deze vijfde Kamer van Mijn Hart.”

  “Begrijp dus dat het de liefde is die u uitnodigt naar de eerste Kamer – het Onbevlekte Hart van Mijn Moeder. Het is de liefde die u uitnodigt naar de tweede Kamer, zoekend naar grotere zuivering en heiligheid. Het is de liefde die de volmaaktheid wenst van de deugden – de derde Kamer. Het is de liefde die de ziel naar de vierde Kamer voert om de menselijke wil in overeenstemming te brengen met de Goddelijke Wil. Het is de liefde die de ziel naar eenheid brengt met God in de vijfde Kamer. Het is de diepte van de overgave van de ziel tot de liefde die haar eeuwigheid bepaalt.” – Jezus, 31/01/2001

  “Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden. Wanneer liefde de ingang is tot elke Kamer van Mijn Hart, begrijp dan a.u.b. dat het enkel door diepere overgave aan de liefde is, dat de ziel kan overgebracht worden van de ene Kamer naar de andere.”

  “In de eerste Kamer moet de ziel beslissen om God meer lief te hebben dan de zonde. Dat is haar redding, het Hart van Mijn Moeder. In de tweede Kamer bemint de ziel God en zijn naaste nog meer en zoekt heiligheid. In de derde Kamer zoekt de ziel door een nog zuiverder liefde, naar volmaaktheid in elke deugd. In de vierde Kamer verlangt de gezuiverde ziel – nu nog volmaakter in deugd – haar wil in overeenstemming te brengen met de Wil van God. En deze kostbare zielen die de vijfde Kamer bereiken van Mijn Hart, leven in eenheid met Gods Wil. God leeft in hen en zij in Hem. Mijn Vader richt Zijn Koninkrijk op in de harten van hen die de vijfde Kamer van Onze Verenigde Harten weten binnen te komen.”

  “Bid dit gebed:

  Dierbare Verenigde Harten van Jezus en Maria, ik wens mij over te geven aan Heilige en Goddelijke Liefde in alle dingen, in alle wegen en op ieder moment. Zend mij de genade opdat ik dit kan volbrengen. Help mij als ik tracht aan deze genade te beantwoorden. Bouw Uw Rijk op in mijn hart. Amen” – Jezus, 1/02/2001

  Voor verdere informatie betreffende de Kamers van het Heilig Hart, en Heilige en Goddelijke Liefde, raadpleeg de volgende website : http://www.holylove.org

  07-04-2016, 21:36 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  levenmetmelanoom
  www.bloggen.be/levenme

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!