Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Word zonen van licht - Barbara

  Word zonen van licht

  May 6, 2013

  Ik dring er bij jullie op aan, Mijn kinderen om nu nog dichter bij Mij te komen. Dit is cruciaal in deze laatste dagen. Ik kom spoediger dan de meeste denken. Mijn boodschappers en profeten blijven boodschappen zenden. Zovelen zijn nog altijd verloren of zonder kennis van Mijn terugkeer. Mijn Vader kan niet meer toekijken op de verdorvenheid dat over jullie wereld is gekomen. Mijn schapen doen hun best om zich ervan af te scheiden. Mijn bescherming is over jullie, Mijn schapen.

  Blijf met de blik op Mij gericht. Mijn schapen ontvangen Mijn bescherming en zegen, wanneer jullie ervoor open staan. Iedere gedachte, woord en daad zou moeten aangestuurd worden door Mijn Heilige Geest. Doe niets zonder je eerst tot Mij te wenden. Leef niet in je vlees, zelfs niet voor een moment. Ik dring er bij jullie op aan je in Mijn genade te begeven, en wanneer je er genesteld bent, er te blijven. Je kunt niet een voet in de wereld hebben en de andere op Mijn weg.

  Ik heb 100% nodig, de hele tijd. Dit zou je doel moeten zijn. Als je Mij je gedachten kunt geven zal Ik je leven vorm geven. Breek geen deuren open, Ik zal ze openen voor jou. Ik verheug me in het geven van alle goede dingen aan Mijn kinderen. Geloof de leugens niet die een schaduw op Mij werpen. Ik ben geen straffende God, maar Ik ben een God van liefde en barmhartigheid. Mijn barmhartigheid strekt zich uit tot allen die Mijn Zoon zullen ontvangen. Hij is de perfecte verzoening voor de zonde van de wereld. Jullie zonde. Blijf niet in het verleden hangen.

  Er is niets dat je hebt gedaan dat Mijn bloed niet bedekt. Ik zie je door de lens van zuiverheid, want je zonde is reeds vergeven, in het verleden, heden en toekomst. Kleed jezelf in de rechtvaardige gewaden die Ik voor jullie heb voorzien en jullie zullen op jullie beurt wandelen in Mijn rechtvaardigheid. Jullie zijn een in ere hersteld kind, jullie keren terug naar jullie Vader. Ik wil jullie bedekken met liefde en al Mijn zegeningen. Aanvaard en verwacht Mijn liefde voor jullie, Mijn kinderen. Open de stroom voor Mij, zodat Ik Mijn liefde , Mijn voedsel en Mijn zegeningen over jullie kan storten. Dit is wat een Vader wil doen voor Zijn kinderen.

  Wanneer jullie leven in de kennis van hoeveel Ik van jullie houd, kun je niet anders dan leven in Mijn rechtvaardiging en in Mijn licht. Jullie ontvangen de erfenis waar al Mijn kinderen recht op hebben. Ontvang de erfenis van Mijn liefde, bescherming en voorziening. Beperk Mij en wat Ik in staat ben te verwezenlijken voor en door jou niet.
  Beperk niet wat ik kan doen. Als je Mij helemaal beperkt, dan geloof je satans leugens, en bouw je een muur tussen ons. Verwacht alle goede dingen van jullie Vader, dit oefent jullie geloof in Mij.

  Leef in Mijn licht en je zult je erfenis niet alleen in de Hemel ontvangen maar ook hier op aarde. Ik kan zelfs de slechtste situaties ten goede keren als je Mij vertrouwt. Druk je nu stevig tegen Mij aan, laat Me je liefhebben, laat Me je beschermen, laat Me Mijn gezicht op jullie schijnen. Laat Me in jullie een gewijd leven scheppen. Je kunt alle dingen dingen doen door Mij, want Ik zal je sterken.

  Ik houd van jullie, Mijn kinderen.

  10-05-2013, 01:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jezuietenorde en Paus Franciscus

  ALGEMENE INFORMATIE

  De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Ignatius van Loyola. Het aanvankelijke doel was hulp aan de naaste, vooral zieken.

  De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door Paus Paulus III in de bul Regimini militantis Ecclesiae. Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters. De sociëteit werd opgericht ten tijde van de Contrareformatie, de beweging die de Reformatie moest tegengaan.

  Jezuïeten vormen geen kloosterorde en leven niet noodzakelijk in kloosters. Net als veel andere orden zijn zij gehouden tot kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de paus, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. De jezuïetenorde wordt geleid door de generaal-overste van de orde ook wel de zwarte paus genoemd. Sinds 19/1/2008 is dit de Spanjaard Adolfo Nicolas.

  Het motto van de sociëteit is Ad Majorem Dei Gloriam ('Tot meerdere eer van God'), dikwijls afgekort tot 'AMDG'. Het gezegde bedoelt het idee uit te drukken, dat elk werk dat niet duivels is, voor de hemel verdienstelijk is, als het met die bedoeling wordt gedaan, zelfs handelingen die normaal alledaags worden geacht, zoals het vullen van de benzinetank.

  De Jezuïeten wilden werken aan hun eigen zaligheid en die van de naaste. De middelen van de eigen voortgang waren: dagelijkse meditatie, het dubbele gewetensonderzoek en tweemaal in het leven de volledige geestelijke oefening (30 dagen lang) en jaarlijks de verkorte vorm van retraite (8 tot 10 dagen).

  De Jezuïeten leggen een vierde gelofte aan de paus af: zonder tegenspraak of reisgeld een missie of zending naar gelovigen en ongelovigen te doen als de paus dit beveelt, als keurkorps van de paus. De gehoorzaamheid en de tucht zijn dus zeer streng. De generaal (hoogste leider) heeft onbeperkte administratieve en uitvoerende macht.

  GESCHIEDENIS

  De Spanjaard Inigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola was de zoon van een edelman en leidde een losbandig leven tot hij in 1521 tijdens de Franse belegering van de Noord-Spaanse stad Pamplona gewond raakte. Hij kwam tot inkeer en maakte in 1534 een pelgrimsreis naar Palestina. In 1540 keurde paus Paulus III de statuten van de orde goed. Bij de dood van Ignatius in 1556 had de orde al meer dan 1000 leden.

  In de 18e eeuw zetten vooral de Franse koningen en geestelijken de paus onder druk om de orde te verbieden. Zij vonden haar te machtig. Clemens XIV gaf toe aan die druk en hief de jezuïeten in 1773 op. De vorsten Frederik de Grote van Pruisen en Catharina II van Rusland trokken zich niets van het pauselijk besluit aan, waardoor de orde in hun vorstendom bleef voortbestaan. Bovendien kwam het verbod nooit aan in het Verre Oosten, India en China.

  In 1814 herstelde paus Pius VII de orde. Vooral de in Amsterdam geboren Jan Philip Roothaan heeft als 21e generaal-overste (1829-1853) zich zeer ingespannen voor de opbouw van de jezuïeten. Hij wordt wel de tweede stichter van de orde genoemd. Ook recentelijk stond een Nederlander aan het hoofd van de jezuïeten. Peter-Hans Kolvenbach was van 1983 tot en met 2008 generaal-overste. Hij kwam aan de leiding van de jezuïeten, nadat paus Johannes Paulus II zijn zieke voorganger Pedro Arrupe aan de kant had geschoven. De paus vond dat de jezuïeten te veel hun eigen weg gingen en plaatste twee paters aan het hoofd die hen weer in het gareel moesten brengen.

  IN HET BIJZONDER

  De Jezuïeten en de nieuwe wereldorde. Een rijk onder Lucifer.

  De Jezuïeten orde heeft een grote invloed gehad op de vorming van bijvoorbeeld de Bavariaanse illuminati. Een organisatie die wordt gebruikt als bliksemafleider voor het Vaticaan.

  Von Weishaupt, de oprichter van de illuminatenorde in 1776 was door Jezuïeten geschoold in Katholiek kerkrecht. Peter-Hans Kolvenbach wordt door velen gezien als een van de hoofdverantwoordelijken voor de aanslagen van 11 september 2001 op het WTC en het Pentagon.

  De Nieuwe Wereld Orde is het vierde rijk, een rijk onder het Vaticaan onder Lucifer. Lucifer, de gevallen engel, de lichtdrager. Sinds de reformatie doet de Luciferaanse sekte er alles aan om weer de volledige controle te verkrijgen. In het Vaticaan maakt de zwarte paus de dienst uit en niet de reguliere paus. De betrokkenheid van het Vaticaan en de Jezuïeten bij het NAZI regime is goed gedocumenteerd. H. Himmler heeft de SS opgericht naar het model van de jezuïeten orde. 

  De Jezuïeten, de inlichtingendienst van het Vaticaan.

  De jezuïeten zijn officieel opgericht door paus Paul III in 1540 zijn de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. Zij controleren grotendeels de acties van de zogenaamde “illuminati” en de hiërarchie binnen het Vaticaan.  

  Geen blanco strafblad en afkomstig uit een dubieuze orde.

  De eenvoudige man in de witte jurk is een man die Videla ontmoette en verhoord is inzake zijn kennis over de Junta. Achter gesloten deuren...

  Al tijden zwaait een zwarte paus de scepter in het Vaticaan. Nu zijn er twee pauzen, beiden uit de orde van de Jezuïeten... Een witte paus en op de achtergrond Adolfo Nicolas de zwarte paus... De profetie van Malachias is vervuld.

  Franciscus, een jezuïet en het verband met Lucifer.

  Om 20.13 uur op 13-03-2013 kwam Bergoglio naar buiten. Hij zal door het leven gaan als Franciscus. De profetie van Malachias is vervuld. De witte en zwarte paus heersen samen over het Vaticaan.

  De zwarte paus is werkelijk een feit.

  In 1963 werd een satanistisch ritueel in de Sint Pieter van Rome uitgevoerd door de Jezuïeten. Het ritueel werd “De op de troon plaatsing van de gevallen aartsengel Lucifer” genoemd. Bij dit ritueel werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. In Amerika vonden gelijktijdig rituelen plaats om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen.

  Paus Paulus de zesde (1963-1978) zou dit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”. Hiermee zou hij gedoeld hebben op het betreffende satanistische ritueel. 

  Dit schrijft Malachi Martin, een ex-jezuiet in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel.”

  Malachi Martin werkte nauw samen met Paulus VI en Johannes XXIII bij belangrijke zaken van het Vaticaan. Hij diende daar tussen 1958 en 1964. Hij was een ex Jezuiet die een Rooms-katholiek priester bleef tot zijn dood in 1999. Hij was een briljant student die meerdere talen sprak en in het bezit was van een doctoraar in de archeologie, Semitische talen en Oriëntale geschiedenis. Martin werd gezien als een vooraanstaand theoloog en professor bij het Bijbelse instituut van het Vaticaan.

  Steeds meer berichten van pedofilie in de Katholieke Kerk hebben ons de afgelopen jaren bereikt. Hiermee is de satanische aard van veel bisschoppen en priesters aan het licht gekomen.

  Aartsbisschop Emmanuel Milingo.

  Niet alleen Martin is met deze beweringen gekomen maar ook de Aartsbisschop Emmanuel Milingo.

  In 1996 zei deze in een toespraak “Satanisten aan het werk in het Vaticaan“ : “De duivel is op dit moment zó beschermd in de Katholieke Kerk, dat hij is als een door de overheid beschermd dier (...) De duivel die in de Kerk is, wordt vandaag de dag beschermd door bepaalde kerkelijke autoriteiten tegen de officiële duiveljager in de Kerk, de exorcist”. Op de vraag of men op het Vaticaan dan volgeling is van Satan antwoord hij: “Met zekerheid zijn er priesters en bisschoppen (die volgeling zijn)”.   

  IHS Isis Horus Seth: De triade van Lucifer in relatie tot het Vaticaan, de aanbeden slang.

  Als we het IHS uit het wapen zien als Isis, Horus en Seth (in plaats als de eerste drie letters van de Griekse naam van Jezus) in combinatie met het zonnesymbool zouden we het wapen kunnen zien als die van een zonnecultus... als de triade van Lucifer. 

  Iesus Hominum Salvator oftewel Isis Horus Seth

  De Zoon de vader en de heilige geest kunnen ook in een ander licht geplaatst worden en wel in Isis Horus en Seth. Dit instituut aanbidt de 'drie-ene-zonnegod' Marduk (ook bekend ondr de namen Astarte, Baal of Bel) en hun zoon Tammuz of 'IHS' van Isis, Horus, Seth.

  Een en ander is terug te vinden in het woord Vaticaan dat vergoddelijkte aanbeden slang betekent.

  Vatis= aanbeden / vergoddelijkt en Can = serpent/slang. Samengevoegd krijgen we dan 'aanbeden slang' of 'goddelijke slang' of wellicht 'slang die als God aanbeden wil worden.'

  De R.K als occult bolwerk met zwarte rituelen.

  In het geheim heeft de kerk zich officieel onder de macht van Satan gesteld. Na dit ritueel is het echter volkomen de demonische kant op gegaan. Oprechte priesters, bisschoppen weten hier niets van terwijl ze vastzitten in een bolwerk dat de sleutel speelt in de komende nieuwe Wereldorde.

  “De Rooms Katholieke organisatie had een permanente aanwezigheid van geestelijken die Satan aanbaden en daarvan hielden; bisschoppen en priesters die sodomie pleegden met jongens en met elkaar; nonnen die de “Zwarte Riten” van Wicca uitvoerden en die in lesbische relaties leefden... Elke dag, inclusief zondagen en Heilige Dagen, werden daden van ketterij en godslastering en aanranding en onverschilligheid gepleegd en toegestaan bij heilige altaren door mannen die geroepen waren om priester te zijn”. Martin

  De stroming van de Jezuïeten Orde en de vierde eed.

  Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Hij schreef hier het boek “Vatican Assassins” over. Aan de hand van deze orde waar de nieuwe paus lid van is toont hij hun invloed aan in grote oorlogen en beroeringen in de wereld

  Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de duistere hogere graad binnen de orde. Qua hiërarchie is het te vergelijken met de vrijmetselarij.

   

  Wanneer een Jezuïet van een lagere rang moet worden bevorderd tot leidinggevende, wordt hij in de Kapel van het Klooster van de Orde geleid, alwaar slechts drie anderen aanwezig zijn, het hoofd of de Overste staat voor het altaar. Aan beide zijden bevindt zich een monnik, van wie één een geel en wit banier vast houdt, wat de Pauselijke kleuren zijn, en de andere een zwarte banier met een dolk en rood kruis boven een schedel en gekruiste knekels, en het woord INRI, waaronder de woorden IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS.

  De betekenis hiervan is: Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig.

  Op de vloer is een rood kruis waarop de postulant of de kandidaat knielt. De Overste overhandigt hem een klein zwart kruisbeeld, welke hij in zijn linkerhand neemt en aan zijn hart drukt, en de Overste overhandigd hem tezelfdertijd een dolk, welke hij bij het lemmet aanpakt en de punt tegen zijn hart houdt, de Overste het nog vast houdend aan het handvat, en zodanig zich tot de postulant richt: "

  De Overste spreekt:

  Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus.

  U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.

  Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt.

  U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood.

  U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als mede-eedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus.

  U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want " zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered." Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me herhalen--- De extreme Eed van de Jezuïeten:

  " Ik, _ nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel, heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St. Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij zonder angst kunnen worden vernietigd.

  Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.

  Ik verder verklaar dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.

  Ik verder verklaar, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne Heiligheids agenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.

  Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten, voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk vader, of iets van deze heilige overeenkomst.

  Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid, gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.

  Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden , naar de bevroren gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar de beschavingcentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika, zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden medegedeeld.

  Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.

  Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!

  Dit alles, zweer ik, _, bij de Zalige Drieeenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen, en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in aanwezigheid van dit heilig verbond.”

  (Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in zijn eigen bloed genomen over zijn hart.)

  De Overste spreekt: "U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als Jezuïet broeder, met elkander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Rooms-katholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious." (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden aan de bovenkant en de armen van een kruis.

  U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen:
  Vraag - waar vandaan komt u?
  Antwoord - het Heilige geloof.
  Vraag. - wie dient u?
  Antwoord. - de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de hele wereld.
  Vraag. - Wie beveelt u?
  Antwoord. - de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de soldaten van Jezus Christus.
  Vraag. - Wie ontving u?
  Antwoord. - een eerbiedwaardige mens met wit haar.
  Vraag. - hoe?
  Antwoord. - met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van onze heilige order.
  Vraag. - deed u een eed?
  Antwoord. - deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd, geslacht noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn meerderen te gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen.
  Vraag. - zult u dat doen?
  Antwoord. - ik zal.
  Vraag. - hoe reist u?
  Antwoord. - in de bark van Petrus de visserman.
  Vraag. - waarheen reist u?
  Antwoord. - naar de vier hoeken van de globe.
  Vraag. - met welk doel?
  Antwoord. - om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.

  Ga u dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangend bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden.”

  Deze eed spreekt voor zich. Deze groepering van Bergoglio, Franciscus I schittert helemaal niet van eenvoud maar hebben zich tot doel gesteld de Protestanten uit de weg te ruimen. Onder “Protestant” verstaat men de Christenen die de Paus afwijzen.

  De zwarte paus, het hoofd van de Jezuïeten orde.

  De zwarte paus is volgens Nieuwe Wereld Orde kenners de machtigste man ter wereld. Nog machtiger dan de paus. Deze zwarte paus is het hoofd van de Jezuïeten orde. Hij wordt zwart genoemd omdat hij in het zwart gekleed gaat. De huidige zwarte paus is Adolfo Nicolas die de formele titel Superieure Generaal draagt. Het doel van de Jezuïeten om iedereen onder het gezag van de paus te brengen. Een paus, die nu dus ook een Jezuïet is, de eerste Jezuïet als Paus, want de Rooms Katholieke kerk is altijd bang geweest voor de macht van deze groepering. De Jezuïeten hebben de touwtjes van het Vaticaan nu geheel in handen.

   

  Uit : plazilla.com en wikipedia

  10-05-2013, 00:34 Geschreven door Claudia  


  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ziekte en leed - louteringsmiddelen van God

  Ziekte en leed – louteringsmiddelen van God


  Denk eraan :

  ·        Hou je vast aan Jezus en weet dat pijn en verdriet de ziel zullen louteren.

  ·        De Vader gaat in Zijn wijsheid met ons vaak andere wegen, dan die wij graag zouden nemen.

   

  Draag uw kruis geduldig : Heer, Uw wil geschiede :

  Kijk naar je zwakheden en vraag de Heer om Zijn bijstand :

  → je kracht zal versterkt worden

  → je zal erin slagen in zachtmoedigheid en geduld de beproevingen van het leven te dragen en dit tot voordeel van je ziel

   

  DOEL VAN HET LIJDEN :

  ·        TERUGKEER NAAR GOD DIE LIEFDEVOL DE MENS OPWACHT

  ·        OPVOEDING VAN DE ZIEL TOT DE BEVRIJDING VAN DE ZIEL EN DE BEVRIJDING VAN DE GEESTELIJKE NOOD VAN DE MENS

   

  Zonder tegenstribbelen lijden:

  ·        Dit is een gewillig onderwerpen aan Gods Wil. Het leed wordt uit liefde voor God gedragen.

  ·        Een erkenning dat dit het juiste is voor de redding van de ziel. Dagen van smart zullen de ziel oneindig gelukkig maken, want wat het lichaam geduldig verdraagt is afgenomen van de ziel en haar staat wordt steeds vrijer. Het lichamelijk leed is de grootste hulp voor de ziel, en draagt de mens zoiets met vreugde, dan is de ziel hem dankbaar en neemt van haar kant weer elke gelegenheid waar, waarin ze het lichaam kan bijstaan door innerlijke aanwijzingen te richten tot het welzijn van de mens bij aardse activiteiten.

  Uw ziel zal jubelen wanneer u op aarde gewillig was en u grote verdiensten hebt verworven door het dragen van het leed wat een uitermate weldadige uitwerking heeft in de geestelijke wereld. U zal inzien dat het alleen voor uw bestwil is, wanneer Hij u bedenkt met leed, en het bestaan op aarde zal u een rijk loon opleveren als u dit hebt ingezien. Bid daarom steeds uit het diepste van uw hart : HEER, UW WIL GESCHIEDE, en uw leed zal veranderen in vreugde en met dank zult u het loon in ontvangst nemen, dat u eens in eeuwigheid schadeloos stelt voor al het leed op aarde.

  Gewillig leed van de medemensen helpen dragen is deel nemen aan het verlossingswerk van de Heer : alleen door het leed kan de mensheid worden verlost.

   

  Schematisch :

  Liefde → liefde omgezet in daden → leed zorgt voor een arbeids-

  terrein waar liefde in praktijk kan

  worden omgezet

  Leed → werkzame liefde moet leed → daadwerkelijke liefde doet

              overwinnen en verminderen       het verlossingswerk

  Hart → 2 soorten mensen :

  ·        degenen die het leed van de medemens niet zien → niet verlossend

  ·        degenen die bereidwillig zijn om te helpen → zegenrijk, werk van de liefde, verlossingswerk van Jezus

  Opm. : Satan is machteloos bij mensen die werkzaam zijn in de liefde en deze mensen worden bovendien ondersteund door geestelijke zijde.

  Trouwens als de tegenstanders duidelijk gemaakt wordt dat ze het lot van Satan, hun meester gaan delen (in de Hel), zouden er waarschijnlijk toch zijn die er nog eens over zouden nadenken.

   

  SOORTEN LEED :

           1 Mensen tot God brengen wiens wil nog van God is afgekeerd :

  Deze mensen verzetten zich omdat ze nog niet willen buigen onder een Macht, Die hen beperkt in de genietingen van het leven.

  2 Mensen die ernaar streven bij God te zijn en die gelouterd (= gezuiverd) worden (zuiver van begeerten en aardse neigingen).

  Wanneer mensen werkzaam zijn in de liefde, dan dient het leed hen alleen nog tot het rijp worden van hun ziel. Zij wenden zich af van de wereld en sluiten zich steeds dichter bij God aan.

   

  GENEESMIDDEL TEGEN LIJDEN :

  ·        Liefde in zich dragen

  ·        Beoefenen van naastenliefde

  ·        Leed geduldig dragen en wachten op Gods hulp. Hij neemt elk leed af als de tijd gekomen is

  Het lijden is een genade, waardoor de ziel die zich op verre afstand van God bevindt, nog kan worden gered, en eeuwig haar bestemming kan bereiken. De ziel moet de afstand door God verkleinen door werken van liefde te doen. Het werkzaam zijn in liefde kan het gevolg van groot lijden zijn. God geeft de mens gelegenheid zich in de liefde te oefenen, want het leed neemt vormen aan om de mens tot werken van liefde (aan de medemens) aan te zetten zodat zijn hard niet verhard.

  Als er geen nood op aarde was zou de mens niet uit zichzelf hulp bieden. Nu kan hij nog uit innerlijke drang zijn medemens hulp bieden bij het zien van de overgrote nood. Hij kan zich het lot van de medemens aantrekken en hem helpend bijstaan, het vlammetje van de naastenliefde kan in hem worden ontstoken en dan heeft zijn ziel het grootste voordeel uit de aardse nood getrokken.

   

  EINDTIJD :

  Het is de bedoeling dat de mens uit zichzelf zich aansluit bij de kleine groep die volhoudt tot aan het einde in het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser (= de Restkerk). Ze moeten bereid zijn om voor Jezus Christus te strijden. Als de mens door leed dit doel bereikt, dan is voor hem het leed de laatste redding, het is een genade, die hem nog kort voor het einde wordt verleend. Want zonder lijden blijft hij ver van God verwijderd, omdat de liefde in hem niet werkzaam werd. God is verplicht zware middelen in te zetten om de geestelijke blindheid van de mensen teniet te doen, want de tijd tot aan het einde is extreem kort. De mensen moeten de noodzaak en de zegen ervan inzien.

  Hoe eerder de mensen uit vrije wil de liefde beoefenen, hoe eerder ze kracht zullen ontvangen om het leed te dragen. En als door leed het eigenlijke doel is bereikt en de mens zich van deze genade heeft bediend dan zal het leed van hem worden afgenomen.

  God wil enorm graag de weg, die naar Hem leidt, verkorten voor de mensen. Hij wil de vrijwording van de mens. Daarom wil Hij helpen om op aarde het doel te bereiken en dat de mens zijn blik op God richt. Het lijden is het meest werkzame middel om de mens op te voeden om actief te zijn in de liefde.

   

  GOD MAAKT ZICH KENBAAR IN TIJDEN VAN GEESTELIJKE NOOD :

  ·        Elke gedachte die de mens tot God richt in geest en in waarheid neemt God aan en God zorgt er werkelijk voor de mens naar waarheid te antwoorden. De mens moet er wel voor openstaan en geen vooroordelen hebben.

  ·        Gods Liefde voor de mens is oneindig groot. Hij zal alle middelen aanwenden om de mens te helpen. Hij is de Vader en wij Zijn kinderen. Hij trekt zelfs degenen die nog niet oprecht voor Hem hebben gekozen naar Zich toe. Zorg ervoor dat je eigen wil niet van God is afgekeerd en dat je jouw hart voor Hem opent.

  ·        Satan : de mensen die niet serieus naar God streven hebben hem in de eindtijd een geweldige macht verleend zodat het hem ook zal lukken om nog veel mensen ten val te brengen. Sta dus recht in je schoenen en vraag Gods hulp!

   

  GOD IS LIEFDE :

  ·        Liefde voor Gods kinderen is nooit ver weg.

  ·        Liefde volgt Zijn kinderen voortdurend, ook wanneer zij zich nog op de grootst mogelijke afstand van Hem bevinden.

  ·        God is een Vader die Zich het lot van iedere mens aantrekt en die je daarom nooit ver moet zoeken.

  ·        Een innige gedachte (= gebed voor onszelf of voor de medemens) van Gods kind roept God bij Hem en Hij zal bij hem aanwezig zijn en blijven, omdat de liefde van het kind geen scheiding meer toelaat.

  ·        God spreekt alle mensen zelf aan, omdat Gods eindeloze Liefde Hem daartoe aanspoort en Hij nooit zal ophouden te spreken. Hij is bovendien altijd bereid te helpen.

  ·        God is gerechtigheid. Tegenstanders wordt uitleg gevraagd ter gelegener tijd.

  ·        Iedereen kan God horen want Gods Liefde en Macht is niet begrensd. Ieder schepsel is in staat God te vernemen als Zijn liefde naar God uitgaat. (= toestand van begin van de schepping, waar alle wezens Gods Woord hoorden en Gods Liefde de wezens doorstraalde en hen rechtstreeks licht en kracht gaf)

   

  DE WEG NAAR GOD VEREIST :

  ·        Weerstand tegen God opgeven

  ·        Vaste wil tonen om zich te veranderen naar liefde toe

  ·        Vaste wil op God richten

  ·        Geloof in God-Schepper herstellen

  ·        Nadenken en zich bezinnen over het eigen lot, lot van de medemensen, aardse leven → om een volledige ommekeer naar God mogelijk te maken

  ·        Leven in Liefde = zich losmaken van de materie (lichaam en aardse goederen)

  ·        Zich losmaken van wereldse verlangens en dit aardse leven niet als doel beschouwen

  09-05-2013, 19:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn bestaan te verantwoorden, want Ik ben niet van deze wereld. 5/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de scheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is voor velen onbekend, maar als de dag komt waarop Mijn Licht naar het einde toe zal wegsterven, zal het duidelijk worden hoe ellendig de doodsangst is.

  Zij die Mij kennen en Mij liefhebben, weten wat de pijn veroorzaakt, wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God.

  ZIJ DIE MIJ NIET KENNEN EN ZIJ DIE MIJ VERWERPEN, ZULLEN DIE SCHEIDING ERVAREN TIJDENS DE DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS, WANNEER DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD NERGENS ZAL TE VINDEN ZIJN.  Alleen wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er geen leven is zonder God. Al wat rest is een leegte, een woestenij en duisternis.

  Ik ben het licht dat de mens zoekt, zonder dat hij het weet, elke seconde van elke dag.

  Wanneer de mens zich inspant om vrede en geluk te vinden, zal hij trachten het overal te halen waar hij denkt het te kunnen vinden. Hij zal de jacht op wereldse materiële profijten gebruiken en de begeerte van het vlees om zijn noden te voldoen, die nooit kunnen vervuld worden en hij zal valse religies navolgen, die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen enkele van al die zaken zal hem in het Licht van God brengen.

  Zelfs diegenen die antwoorden zoeken door intellectuele middelen en kennis, zullen nooit de vrede of de antwoorden vinden die zij zoeken, tenzij zij hun harten openen voor de ware liefde van God.

  Ik kom naar ieder van diegenen die Mij zoeken. Ik vind Mijn vreugde in zielen wier vurige eenvoud enkel Mijn liefde zoekt. Ik overstelp zulke mensen met de gave van de Heilige Geest. Om dichter tot Mij te komen moeten jullie Mij volledig vertrouwen. Het is slechts wanneer jullie je wil aan de Mijne overgeven, dat Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden. Tot de mensen die pogen Mij te vinden, maar die dat als moeilijk ervaren, zeg Ik het volgende: TRACHT NIET MET VERSTANDELIJKE REDENERINGEN MIJN BESTAAN TE VERANTWOORDEN, WANT IK BEN NIET VAN DEZE WERELD. Verblind jullie zelf niet voor het bestaan van het eeuwig leven. Het wacht op jullie, indien jullie Mij maar konden vertrouwen en Mij toelaten in jullie hart en ziel binnen te komen. Dan zal Ik Mij aan jullie bekend maken. Al wat jullie moeten doen is Mij roepen. Jullie moeten Mij spoedig roepen, want wanneer Mijn tegenwoordigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn Mij te zoeken en dan zullen jullie ronddwalen in hulpeloze smart om Mij te vinden.

  DIEGENEN DIE DENKEN STERK TE STAAN IN HUN GELOOF EN MENEN DICHT BIJ MIJ TE ZIJN, MOETEN WETEN HOE SNEL ZIJ ZULLEN VALLEN WANNEER IK NERGENS MEER KAN GEVONDEN WORDEN IN DE TABERNAKELS VAN DE TOEKOMST. EENS DIE VERSCHRIKKELIJKE DAG VAN VERLATENHEID KOMT, ZULLEN ER KRETEN VAN WANHOOP OPSTIJGEN EN DE MACHT VAN HET BEEST ZAL DUSDANIG DOORDRINGEN DAT VELE ZIELEN TE ZWAK ZULLEN ZIJN OM MIJN HEILIG WOORD IN STAND TE HOUDEN.

  Jullie moeten Mijn hulp vragen en zij zal jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal jullie antwoorden. Smeek Mij jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn kostbaar bloed zodat niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de eeuwige redding leidt.

  Dien Mij op de wijze zoals Ik naar jullie eigen inzichten zou moeten gediend worden, en doe dat zorgzaam. Doe zoals Ik jullie gezegd heb. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Woord en Ik zal jullie dragen. Onteer Mij door Mijn heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen te lijden geeft, en jullie zullen de grootste pijn lijden door van Mij gescheiden te zijn.

  Jullie Jezus

   

  09-05-2013, 18:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworpen. 4/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord vele oren bereikt, kom Ik om diegenen te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord of zijn het de veranderingen die jullie zullen moeten meemaken terwijl de zuivering verdergaat? Weten jullie niet dat Ik jullie geen nieuwe Leer breng, want dat is niet nodig? Ik spreek enkel met jullie om jullie de waarheid in herinnering te brengen.

  VELEN ONDER JULLIE GELOVEN ZOVEEL OVER MIJ TE WETEN, MAAR JULLIE HEBBEN NIETS GELEERD. Wie zijn jullie om te zeggen dat jullie in Gods ogen beter zijn dan anderen wanneer het erop aan komt Mijn heilig Woord te verklaren? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht hebben om tegen Mij te lasteren en dan te zeggen dat jullie Mij beminnen? Jullie zullen Mij niet kunnen tegenhouden om door de profeten in contact te komen met Gods kinderen. Jullie moeten je afvragen waarom jullie Mijn stem haten?

  HOE KUNNEN JULLIE MIJ LIEFHEBBEN WANNEER JULLIE MIJN WOORDEN VERSCHEUREN, TERWIJL ALLES WAT IK DOE ERIN BESTAAT JULLIE TE HELPEN OM JE VOOR TE BEREIDEN OP DE GROTE DAG?

  De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat niemand geloven dat hij ooit voor Mijn aanschijn kan wandelen zonder de schande van zonden op zijn ziel. Niet één onder jullie is waardig om voor Mij te staan, toch verleen Ik jullie de genade van Mijn liefde. Niet omdat jullie die verdienen, maar alleen omdat Ik ervoor kies jullie deze gave te schenken.

  Diegenen onder jullie die beweren te spreken met grote kennis over Mij en vervolgens met een vervloekende tong spuwen tegen Mijn profeet, weet dit: jullie geloof zal jullie niet redden wanneer jullie het Woord van God vervloeken. Jullie zelfbeweerde liefde voor God is zonder betekenis wanneer jullie een van Zijn kinderen voor Hem oordelen. JULLIE SNIJDEN DE NAVELSTRENG DOOR DIE JULLIE BINDT AAN MIJN VADER, WANNEER JULLIE GEBREK AAN RESPECT, WOEDE EN HAAT TEGENOVER MIJ BETONEN. Wanneer jullie op Mij spuwen, zullen jullie blind worden en nooit meer zien. Wanneer jullie woorden van haat spreken, zal jullie tong worden uitgesneden. Wanneer jullie opstaan en jullie zelfbeweerde kennis omtrent God aan allen zullen verkondigen, zullen jullie benen onder jullie weggesneden worden en zullen jullie vallen. Wanneer jullie Mijn profeet voor boosaardig houden, zullen jullie geen leven hebben.

  MIJN WOORD ZAL NOOIT STERVEN, HET ZAL LEVEN IN EEUWIGHEID. Het zal die zondaars vertrappelen die de barmhartigheid van God, door deze boodschappen, proberen te trotseren. Verwerp Mij deze keer en jullie verwerpen de vrijheid die Ik breng wanneer Ik kom om jullie eindelijk bijeen te brengen in Mijn Koninkrijk. Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn ogen te verlossen vóór de grote dag. Verspil hem niet door de zonde van hoogmoed. Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworden. Allen die hem volgen, door de zonde van hoogmoed - de zonde die zoveel scheiding van God veroorzaakt - zullen vallen en nooit verrijzen in de tegenwoordigheid van God.

  Jullie Jezus

  09-05-2013, 18:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid is uit God - 2

  GODS GEEST SPREEKT TOT DE GEEST IN DE MENS DIE EEN DEELTJE IS VAN GOD

   

  IS DE BIJBEL AFGESLOTEN?

   

  Neen.

  God spreekt nog altijd tot Zijn kinderen. De Bijbel is niet voldoende. Er zijn voortdurend openbaringen (= kenbaar maken) van God. Het is het werkzaam zijn van Gods Geest. De zuivere waarheid wordt steeds weer van boven gegeven. De Geest van het Woord spreekt nog steeds in het innerlijk van alle mensen. Die onderwijst je en geeft opheldering over de geestelijke zin van het Woord.

  De inhoud van het Woord is belangrijk, niet de letter. Je moet bewijzen dat je de boodschap van liefde gesnapt hebt : GOD IS LIEFDE → JE MOET LIEFDE IN JE DRAGEN DOOR DADEN VAN LIEFDE TE STELLEN VOOR JE MEDEMENS EN VOOR GOD, JE HEMELSE VADER.

  Trouwens in de Bijbel staat dat Jezus Christus, Zoon van God, de mens heeft verlost van al zijn zonden = een uiterste daad van liefde voor de mensen. Het is alleen nog in kwestie van geloof in Jezus Christus en in God de Vader, die Jezus heeft gestuurd naar ons.

  Het grootste bewijs van liefde van de Vader voor al zijn schepselen is toch wel dat Hij onophoudelijk blijft proberen hun aandacht te trekken. Alle middelen die niet indruisen tegen de vrije wil van de mens, nog een geschenk van God. Dit is zowel voor degenen die vol geloof hun dienst aanbieden aan God, als voor diegenen die niet reageren.

  Als je jezelf naar God keert, zul je automatisch Zijn Stem horen.

   

  LEVEND CHRISTENDOM

  = werkzaam zijn in de liefde, verlichting van de geest nastreven, bijzondere hulp in tijden van geestelijke nood aanbieden aan de medemens

  1 God openbaart zich aan diegenen die Zijn geboden onderhouden → diegenen die een levend geloof hebben en liefde omzetten in daden

  2 Jezus kondigde de Trooster (= Heilige Geest) aan voordat Hij terug naar de Hemel   keerde bij Zijn Vader → Die leidt ons binnen in alle waarheid

  WANT : Gods Liefde voor Zijn schepselen zal nooit ophouden

   

  PROBLEMEN VAN DE HUIDIGE MENS

  ·        Mensen verlangen naar ongewone kennis (= New Age), maar dit is DODE kennis. Wat je in werkelijkheid licht geeft, nl. de juiste kennis over God en Zijn Wezen en over Zijn heilsplan van eeuwigheid is een licht dat God Zelf voor jou ontsteekt. Deze kennis doet je OVERLEVEN.

  ·        Misvorming van het Woord en valse profeten/leraars

  ·        Mensen dienen vele goden, maar niet de echt Ware God die leven geeft, zowel nu als na de dood

   

  GODS WOORD GEESTELIJK BEGRIJPEN EN GEESTELIJK NAKOMEN

           L       Voorwaarde om de eucharistie →          EUCHARISTIE 

           I        goed te ontvangen is :                    = zich laten voeden en

           E       * liefde voor God betonen             drinken door God en

           F       * liefde voor de medemens          ook Gods Woord ontvangen

           D         betonen                                        door het evangelie

           E       anders kan men geen genade

                     ontvangen

  Opm. bij de eucharistie :

           1 Gods Woord is geestelijk voedsel

  2 De hostie en de wijn zijn voeding om gesterkt te worden tegen geloofsafval, het doet de herinnering aan de kruisiging van Jezus Christus levendig houden : Hij is gestorven uit liefde voor ons, om ons beter te maken.

   

  Door de eucharistie behoor je bij Gods gestichte Kerk op aarde. Bovendien heeft de uitleg van Gods Woord geleid tot de heiligingsmiddelen nl. de sacramenten die alle heiliging moeten brengen bij de mensen.

  ·        Doop : vrij worden van de erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en het hele menselijke ras hebben doen komen

  ·        Biecht : vrij worden van zonden en ervoor zorgen dat je God niet teleurstelt door geen berouw erover te hebben

  ·        Huwelijk : door ook sex mogelijk te maken buiten het voortbrengen van nieuw leven

  ·        Vormsel : door bijstand van Gods Geest (= de Heilige Geest) te vragen voor de rest van je leven en de hernieuwing van de doopbeloften

  ·        Eucharistie : Gods Woord, en het lichaam en bloed van Jezus Christus om het dagelijkse leven door te komen

  ·        Ziekenzalving : om Gods bijstand te vragen om de overstap naar Hem minder moeilijk te maken over de dood heen

  ·        Priesterwijding : er zijn plaatsvervangers van de apostelen nodig om het evangelisatiewerk voort te zetten, samen met de uitoefening van het ambt om de sacramenten te kunnen toepassen tot heil van de mensen

   

  SCHEPPINGSDAAD VAN GOD

  Verricht met liefde en wijsheid van God.

  Maar er was een afwijzing van de Kracht van Gods Liefde, hoewel de mens volmaakt was geschapen kwam alle ongeluk over hem. Hij verwijderde zich van God. Dit kan alleen ongedaan worden gemaakt doordat de mens in vrije wil God dichtbij wil zijn. (God is dan ook behulpzaam op de pelgrimstocht van de mens, als de mens van goede wil is en God wil zoeken tenminste)

  Voor het delgen van de grote zonde (= erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en de mensheid hebben geroepen door te willen zijn zoals God, en Satans raad te hebben opgevolgd) van het afwijzen van de Kracht van Gods Liefde is het verlossingswerk van Jezus Christus vereist (= sacramenten : doopsel).

  Het doel van de mens is te allen tijde terug te keren naar de volmaakte staat waarin God de mens heeft geschapen, toen de mens automatisch kind van God was door zijn liefde voor God. Hij vertoefde in de directe nabijheid van God en had niets tekort. Hij leefde voor eeuwig tot de erfzonde hem sterfelijk maakte, ziekte hem aantastte en hij gedoemd was in miserie te leven op aarde.

   

  DE WAARHEID IS DAT ER MAAR 1 ECHTE WAARHEID IS!

  Bij alle dwaalleren ontbreekt het volgende :

  ·        werkzaam zijn van Gods Geest in de mens

  ·        kennis van het doel van de mens op aarde, m.a.w. dichter naar God toegroeien

  ·        liefde in de mens voor God en medemens ontbreekt

  ·        strijd tegen Gods tegenstander Satan ontbreekt

  ·        alleen het zichtbare telt, of de materie

  ·        het lijden aanvaarden als opvoeding van de ziel, om er voordeel mee te doen wordt afgestreden

  ·        een Vaderlijke God die kost wat kost Zijn kinderen bij Zich wil hebben en die het beste met hen voor heeft

  ·        eeuwig leven bij God in alle gelukzaligheid

   

  GOD, UW VADER

  Eens zijn wij, mensen uit Gods Liefde voortgekomen en deze band blijft tot in alle eeuwigheid, want zonder deze band kunnen we niet bestaan. God is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Hij zegt ons onophoudelijk : Kom allen tot Mij en Ik zal u verkwikken.

  De Vader heeft ons oneindig lief, Zijn Liefde verlangt vurig naar onze liefde, al vanaf onze van met Adam en Eva in het allereerste begin. Wij kunnen de Vader gelukkig maken door Zijn kind te willen zijn en Hem met alle kracht wat we in ons hart hebben lief te hebben.

  We mogen God aanroepen als Vader in Jezus, en Hem biddend vragen vol vertrouwen : Vader, Uw Wil geschiede. Dan krijgen we alles wat goed voor ons is.

  09-05-2013, 00:59 Geschreven door Claudia  


  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van katholicisme. 3/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET DUIVELS PLAN OM DE KATHOLIEKE KERK VANBINNEN UIT TE VERNIETIGEN IS AL IN UITVOERING. Al wat voor God heilig is zal aan de kant geschoven worden, en de hoofden van de pas vernieuwde moderne kerk, die spoedig aan allen zal worden voorgesteld, zullen liberaal zijn in hun inzichten maar zij zullen vijanden zijn van de waarheid. 

  DE SCHIJNBAAR GELOOFWAARDIGE INZICHTEN DIE ZIJ ZULLEN VOORSTELLEN, ZULLEN GEZIEN WORDEN ALS EEN NIEUWE VORM VAN KATHOLICISME. Vele Christenen zullen zeggen, wat heeft dat met mij te maken? Wanneer Mijn kerk, gegrondvest door Mijn apostel Petrus, op deze wijze ontmanteld wordt, zal dat allen die Mij volgen beïnvloeden. Wanneer Mijn woord en Mijn leer uit elkaar gehaald worden en vervolgens aanvaardbaar gemaakt in functie van de zelfzuchtige noden van de mens, zullen zij mettertijd, al zijn het leugens, beschouwd worden als de waarheid.

  De leugens die aan de wereld voorgesteld worden tengevolge van de duivelse besmetting, zullen door alle christelijke kerken als aanvaardbaar in hun ogen bejegend worden. GEEN ENKELE CHRISTELIJKE KERK ZAL ONTSNAPPEN AAN DEZE AANVAL – EEN AANVAL DIE DOELBEWUST EN NAUWKEURIG GEPLAND WERD GEDURENDE MEER DAN EEN EEUW.

  Vergis jullie niet, wanneer er met Mijn woord geknoeid wordt, zal de waarheid verscheurd  worden. Leugens tasten de ziel aan. Als dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat in wanhoop zal eindigen. Ik verzoek allen die nu naar Mij luisteren dringend om altijd geconcentreerd te blijven op de waarheid. Jullie mogen geen enkele verandering aanvaarden die men jullie zal vragen te aanvaarden als onderdeel van een nieuwe kerk, die niet van Mij komt.

  Jullie Jezus

  07-05-2013, 23:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus. 2/5/2013