Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  19-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2

  Alles wordt nieuw

  “Dit alles is nu verdwenen en plotseling is er een explosie van licht komende vanuit de hemel ten Oosten van de aarde. Nu zie ik Onze Heer, zoals Hij in de hemel zichtbaar was, toen ik hem beschreef daar op de wolken. Hij daalt nu af naar de aarde tesamen met zijn Engelen—grote legioenen Engelen- miljoenen Engelen. Bij Onze Lieve Heer zijn ook duizenden en duizenden, wellicht wel meer dan een miljoen, mensen, veelal kinderen, welke wel de zielen moeten zijn van de extatische opname.

  Onze Heer komt nu snel naar de aarde toe, reikt er naar met een scepter en raakt ze aan. Onmiddellijk wordt ze op die plaats gereinigd, en Hij stapt daar op de aarde. Alles wat rondom hem te zien is, is volledig hersteld, precies zoals het was in de Hof van Eden.

  Maar de aarde is anders nu – de continenten zijn niet hetzelfde. De oceanen zijn verdwenen. Alleen een paar zeeen of grote meren zijn er nog van overgebleven. Er is nu maar een vasteland, dat helemaal rond de wereld gaat. Ik zie drie grote gebieden met water, niet meer de zeven zeeen zoals wij die nu kennen, maar slechts drie.

  OLHeer wandelt nu heel snel rond de aarde, alsof het allemaal op een dag was. De tijd schijnt er niet toe te doen. Er komen mensen uit grotten tevoorschijn, en uit huizen die helemaal bedekt zijn met as en met puin. Onze Heer roept hen toe. Naarmate hij dichter bij hen komt, wordt alles in zijn gezichtsveld geheel hernieuwd. Ik zie daar verscheidene steden, die vrijwel geheel verwoest waren, maar kleine gedeelten daarvan werden niet vernietigd en zijn instand gebleven. Ik herken enkele daarvan aan de gebouwen, waarvan ik weet, dat die daar stonden. Er schijnt licht rondom, als een soort omheining. Een deel van het gebied waar deze steden waren, ziet er uit als braakliggende grond. Het is als een afscheiding tussen de eilanden, die OLHeer aan het inrichten is.

  Ik zie, dat er 6 plaatsen zijn, zoals 6 steden, die al bestaan. Onze Heer gaat nu daar heen, waar al vele mensen bijeen zijn. Er zijn dorpen of gemeenschappen, waar zij dit alles hebben kunnen overleven, en Onze Heer brengt veel mensen naar al deze verschillende plaatsen. Hij sticht ook de Koninkrijken op de aarde – de twaalf Koninkrijken.

  Ik zie, dat van de hemel uit de Hof van Eden en het Paradijs neerdalen. Zij komen naar beneden naar de aarde, daar waar OLHeer de plaats heeft aangegeven. Hij heeft een staf in de grond gezet en de Engelen brengen het Heilige Jeruzalem en zetten het op de grond. Zij brengen ook vele kerken en kathedralen, die klaarblijkelijk eerder schijnen te zijn opgeheven van de aarde om ze te beschermen gedurende die Grote Kastijding – die reiniging van de aarde. In het bijzonder zie ik er een, waarvan ik meen dat het die met de dubbele torens is… en ook de kathedraal van Keulen wordt neergezet door vele Engelen.

  Elk van de 12 stammen is nu ingesteld, en OLVrouw komt nu met een schare Engelen in het Heilige Jeruzalem. Zij staat bij de poort, bij de meest Noord-Oostelijke poort, waar OLHeer naar toe komt, vergezeld van vele mensen. Met de Engelen samen opent Zij de poort en begroet Onze Heer als Hij het Heilige Jeruzalem binnenkomt. Bij het binnenkomen gaat Hij naar binnen in een zeer groot kasteelachtig gebouw. Zoals mij eerder werd verteld, is het wel 2700 km groot. In het midden staan de tronen van OLHeer en OLVrouw. Onze Heer ontvangt de leiders van de Twaalf Stammen, de Apostelen, en het volk. Hij wijst hen hun verblijfplaatsen aan – ik vermoed, dat ik niet begrijp wat er gebeurt – Ik zie, dat hij hen zalft en toespreekt, een soort bevestiging geeft, en daarna gaan de mensen terug naar hun eigen landen. De Engelen gaan met hen mee. Binnen in het Heilige Jeruzalem staan daar vele, ja, vele mensen – er uitziend als zielen uit de hemel – in een gedeelte, dat is als een eiland op de aarde, gelijkend op de hemel.

  Het leven komt weer op gang. De wereld is echter tamelijk sterk veranderd. De Engelen vergezellen de mensen, die hun huizen en hun gemeenschappen, en hun kerken, weer opnieuw inrichten. Gedurende al die tijd is het geen nacht geweest. Ik heb enige malen gezien dat het werd zoals in de avond, maar het werd nooit echt donker.

  OLHeer stijgt nu op tot boven de aarde, in het Noord-Oostelijk gebied van de aarde, kijkend naar beneden, en naar boven. In feite zit Onze Heer op een troon in de hemel, en hij heeft een grote scepter in zijn hand, en nog een andere scepter in de hand, die op zijn schoot rust. De ene scepter draagt een wereldbol aan het uiteinde met twee Engelen ter weerszijden van de bol. De ander scepter is lang, en draagt de figuur van een kruis aan het uiteinde met een driehoek en de drie cirkels van de Drievuldigheid, en daaruit komen lichtstralen – zoals bij een monstrans. Van daar af voorziet Onze Heer de wereld van licht. Al het licht, dat nodig is, want er zijn geen sterren, noch de zon, in de buur van de aarde meer. De mensheid is op deze manier opnieuw begonnen, en OLVrouw is daar op de aarde met de Engelen en de heiligen. Ik zie de mensen in groep komen en gaan, als volk en natie, naar het Heilige Jeruzalem…en nu verdwijnt dit allemaal.

  OLHeer: ‘Mijn kind, Bazuinblazer van deze Eindtijd, Ik heb u dit alles laten zien in volgorde van de komende gebeurtenissen. Dit zijn geen zaken, die het geloof van de Kerk, of de bekering van de zielen, betreffen, daar het een volgorde is van gebeurtenissen, van natuurkundige gebeurtenissen, die zullen geschieden in die tijden. Zoals mijn Heilige en Onbevlekte Moeder aan de mensheid vele malen heeft gezegd, de mensen moeten bidden en zich voorbereiden op de Tweede Komst, want het staat nu –op dit ogenblik—te gebeuren.

  Het is ook waar, mijn kind, dat mijn Heilige Vicaris bij verschillende gelegenheden tot de wereld heeft gezegd, dat de mensen zich voor de Tweede Komst van de Heer gereed moesten houden, want dat het nu de tijd is; dat is hem geinspireerd door de Heilige Geest vanuit mijn Allerheiligst Hart en door de Wil van de Vader. Deze dagen zijn de Eindtijd waarnaar in de Heilige Schrift wordt verwezen, mijn kind. Ik zeg dit bij wijze van herinnering voor de mensheid, om te bedenken, dat de tijd iets natuurkundigs is, dat de tijd fysiek bestaat, een bestaan, dat weldra ten einde zal komen, en er zal een Nieuw Tijdperk voor de aarde komen. Kinderen, lees alle woorden, en al hetgeen is geschreven, in de profetieen, en in de voorzeggingen van de profeten, en in de Heilige Schrift, die van de profeten van het Oude Testament, en die van de Eindtijd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  HET NIEUWE PARADIJS

  Gods woontent onder de mensen

  De Apostel Johannes: “Nu heeft God Zijn woontent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn. Elke traan in hun ogen zal hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zullen voorbij zijn. Hij, die op de troon was gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw!” Sint Jan, Opbenbaring 21,3-5

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Het Nieuwe Tijdperk, dat u wacht, stemt overeen met een bijzondere ontmoeting van liefde, van licht, en van leven, tussen het Paradijs, waar Ik ben in de volmaakte zaligheid, tesamen met de Engelen en de Heiligen, en de aarde, waar gij, mijn kinderen, leeft temidden van zoveel gevaren en ontelbare wederwaardigheden. Het is het hemelse Jeruzalem, dat uit de hemel op de aarde zal neerdalen, om deze volkomen te vernieuwen, en zo de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde te vormen.

  Het Nieuwe Tijdperk, waarheen gij op weg zijt, brengt heel de Schepping tot de volmaakte verheerlijking van de Allerheiligste Drie-eenheid. De Vader ontvangt er zijn grootste verheerlijking van elk schepsel, dat zijn licht, zijn liefde en zijn goddelijke glans weerkaatst. De Zoon brengt zijn Rijk van genade en heiligheid tot stand, door heel de Schepping te bevrijden van de slavernij van het kwaad en de zonde. De Heilige Geest stort zich met zijn heilige gaven geheel uit, brengt tot het begrip van heel de waarheid, en vernieuwt het aanschijn van de aarde.

  Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de volledige vervulling van de Goddelijke Wil, zodat eindelijk wordt verwezenlijkt, wat Jezus ons geleerd heeft te vragen aan de hemelse Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoal in de hemel.” Het Nieuwe Tijdperk brengt u tot een volkomen gemeenschap van leven met hen, die u zijn voorgegaan, en die hier in het Paradijs het volmaakte geluk genieten. Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de nederlaag van Satan en met het beeindigen van zijn universele heerschappij. Heer zijn macht wordt vernietigd. Hij wordt samen met alle boze geesten gebonden en opgesloten in de hel, waar hij niet meer zal uitkomen om in de wereld schade te berokkenen.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 15 augustus 1991

  De Tuin van het Paradijs

  Visioen van het Paradijs: “Het Paradijs zag er uit zoals ik nooit eerder iets had gezien. De grond was als glas, helder als kristal, en er waren kleine kreken, die onder het oppervlak stroomden als rivieren welke in de aarde verdwenen. Op allerlei afstanden zag men mooie huizen, verschillend van vorm en grootte. Elk daarvan was zo rijkelijk versierd, dat de ornamenten er uit zagen als de mooiste juwelen. De daken van deze huizen waren bijzonder opvallend, en deden mij een beetje denken aan de daken van Russische kerken met koepeldaken. Deze prachtige architectuur zag er zelfs nog mooier uit in het verblindend heldere licht, dat van hun oppervlakken weerkaatste.

  Deze aanbiddelijke kastelen werden omgeven door parken afgezet met mooie bomen en bloemen. Alles geurde onbeschrijflijk aangenaam en de aroma’s werden naar alle richtingen verspreid door een zacht windje. Ik was verbaasd te zien, dat sommige bloemen hun knoppen voortdurend openden, terwijl andere af en toe van kleur veranderden en bedwelmende geuren afgaven. Bij deze planten zag ik vele verschillende soorten fruitbomen, die vol hingen met fruit, alsof het de allermooiste kralensnoeren voor om de hals waren. De vruchten van deze bomen waren bijna zonder uitzondering groot, en het sap, dat zichtbaar er door heen stroomde, was overvloedig aanwezig. De Engel vertelde mij, dat de bomen twaalf maal per jaar vruchten droegen.

  Ik zag ook talrijke wijngaarden, vooral langs de oevers van de rivieren, maar af ten toe ook rond de huizen. De helder groene blaadjes en de rode druiven van de wijngaarden gaven mij de indruk van een buitengewoon kalm en bewerkt land. Samen met deze nooit gedroomde schoonheden, was er een overvloed van de meest prachtige vogels te zien, waar ik onbeperkt lang naar zou hebben kunnen blijven kijken en luisteren.

  Overal in het Paradijs zag ik talrijke mensen van allerlei leeftijden. De oude mensen zagen er buitengewoon prettig en verbazingwekkend uit. Het enige zichtbare teken van hun ouderdom waren de witte haren en de witte baard; voor het overige waren hun gezichten omgevormd tot het gelaat van jonge mensen. Ik was zelfs nog meer verbaasd door de kinderen, die in vele opzichten gelijk waren aan Engelen. In parken en op vele andere plaatsen keek ik toe, terwijl zij allerlei spelletjes deden. Velen maakten bloemenkransen en andere versieringen van bloemen, en de vogels landden op hun schouders, klapten met hun vleugels, en zongen, aldus de spelen verheffend door hun volgzame aanwezigheid. Rond hun hoofdjes droegen de kinderen halo’s, kleiner dan die van de halo’s der Engelen en heiligen. De Heer beloonde hun zuivere en onschuldige levens door hen al de genoegens van het Paradijs te verschaffen.

  Er bevond zich daar ook een ontelbaar aantal Engelen, en de zuiverheid en de schoonheid van hun gelaat kan men zich onmogelijk voorstellen. Hun gezichten waren helderder dan de zon, en hun kleding weerkaatste het licht als een bliksem. De jongeren en de ouderen en de Engelen gingen vriendelijk met elkaar om en op talrijke plaatsen zongen zij samen om God te loven. Terwijl wij door het Paradijs zwierven, zal ik talrijke prachtige kerken, gemaakt van zuiver goud en edelstenen. De deuren van deze kerken stonden wijd open en men kon de luisterrijke godsdienstoefeningen horen, die gepaard gingen met gezang.” Dushan Yavanovich, Joegoslavie, 1983

  19-03-2016, 22:32 Geschreven door Claudia  


  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1

  DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE

  De aarde herschapen

  Jezus zegt: “Ziehier het einde van de tijd der volkeren. Die tijd zal spoedig eindigen. Deze tijd is slecht, en zal niet lang meer duren. Ik zal weldra komen, bidt daarvoor. Ik ben oneindig goed en barmhartig, en Ik zal u niet verlaten, maar u steunen bij de beproevingen, die over de wereld zullen komen. De kastijdingen zullen u zuiveren, en u gereed maken om in de Nieuwe Tijd te treden, een tijd van vrede, overvloed en geestelijke heropleving. Dat zal het Rijk van God op aarde zijn, door de Apostelen en de eerste Christenen reeds verwacht. Die tijd staat nu voor de deur.” Zuster Begga, Brussel, 19 augustus 1987

  Jezus zegt: “Ik ben zeer verlangend ernaar en zal Mij haasten de wereld met alles wat zij bevat te vernieuwen. Ik zal dit weldra doen, en de mensen zullen Mij bedanken. Ik zal aan de Schepping haar eerste schoonheid en zuiverheid teruggeven.” Zuster Begga, Brussel, 23 september 1987

  De Heilige Aartsengel Michael: “De Hemelse Vader schiep de wereld uit liefde. Jezus verloste de mensen eveneens uit liefde. Het gemeenschappelijk werk van de Heilige Geest en de Moeder Gods, dat is het werk tot heiliging van de wereld, wordt eveneens uit liefde verwezenlijkt. De mensheid moet gezuiverd worden, opdat ze geheiligd zou worden, en het gelukkige tijdperk van de Nieuwe Aarde, de vernieuwde hemel en aarde, zou kunnen binnentreden.” Zuster Agnes, Boedapest, 14 april 1991

  OLVrouw: “Ik ben uw liefhebbende Moeder, Ik zal u niet misleiden. Ik begeleid u op de ware weg van heiligheid, de ware weg naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Waarlijk, gij begrijpt al deze geheimen nog niet, mijn liefste kinderen, want deze geheimen zijn zo wonderbaarlijk. Maakt uw harten en uw zielen zonder onderbreking gereed voor de goddelijke woorden, want gij verblijft achter de deur, een van de deuren, die voeren naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Verwijder alle twijfels uit uw harten, en bidt, bidt, ja, bidt, want het is werkelijk, en het is waar! Het is geen verbeelding, lieve kinderen, want de wereld, zoals die nu is, kan niet zo doorgaan.

  Tot al degenen, die verlangen naar het Nieuwe Heilige Tijdperk over te gaan zeg Ik: Gij moet uw harten en zielen daarvoor geschikt maken, en gij moet een waar en echt ‘JA’ laten horen. Want Ik kan dat ware ‘JA’ niet voor u uitspreken, noch kan Ik deze beslissing voor u nemen. Want, gij zijt allen vrije mensen. Maar, kinderkens, gij zijt wel hiertoe geroepen. Bedenk dat toch altijd!” Thornbush, Tyaak, Victoria, Australie, 20 november 1994

  OLVrouw: “Gij hebt de stellige belofte van mij en van mijn Goddelijke Zoon, dat wanneer mijn Goddelijke Zoon weerkeert naar de aarde, gij zult worden bekleed met de gave der onsterfelijkheid voor uw lichaam en voor uw ziel, maar uw ziel is al onsterfelijk. Er zal geen zonde meer zijn, geen lijden, er zullen geen tranen meer zijn, wanneer mijn Goddelijke Zoon terugkeert naar deze aarde. Dan zal het tijdperk van de vrede komen. Het tijdperk van de vrede zal vele, vele jaren duren, voor de derde komst van mijn Goddelijke Zoon voor het Volledige Oordeel over de mensheid.” Een Australische ziener, Nowra, Australie, 1984

  Uit de beschrijving van een visioen: “Een vreselijke en zwarte wolk komt er aan uit het Noord-Oosten. Deze bedekt de gehele hemel. Boven die dikke zwartheid is een schitterende maan tevoorschijn gekomen, gescheiden van de duisternis. Onze Heer Jezus Christus spreekt dan als volgt: “De pikzwarte wolken stellen de zonden, begaan door de mensheid, voor. De stralende nieuwe maan betekent de kleine schare, het volk, dat de grote catastrofe zal overleven. Het betreft een mooie volksgroep, die zal schitteren door de zuiverheid van hun zielen en hun lichamen.” Maar de overlevenden zullen in een en dezelfde streek zo weinig talrijk zijn, dat zij zich op een plaats zullen verzamelen. De aarde werd omgevormd tot een prachtige tuin, vol bloemen. Deze baadde in de zonnestralen en was omfloerst door een stralende zuiverheid. Alles scheen doorzichtig, ordelijk en zuiver. Er waren geen bergen meer, alleen maar vlakten en heuvelen.” Julka, Zagreb, Kroatie, 21 oktober 1974

  De Wederkomst

  De Onbevlekte Ontvangenis: “De Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon. Dit is geen fabeltje, noch zuivere verbeelding. Zoals ik u voortdurend vertel, mijn eigen lieve kinderen, is de Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon echt een werkelijke komst. Bij zijn eerste Komst is hij gekomen als een klein kind: onschuldig, nederig, vol liefde, want als een klein kindje, en hij is gekomen door mijn Onbevlekt Hart, door de Geest en het Licht van de Heilige Geest, want die woont in mij. En bij de glorievolle Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon zal hij wederkeren door mijn Onbevlekt Hart, dat zijn komst op een heel bijzondere manier voorbereidt. Hij zal komen in al zijn Heerlijkheid, in al zijn majesteitelijke en machtige Heerlijkheid.

  Al degenen, die nederig en zuiver van hart zijn, en die wensen slechts de Wil van mijn Goddelijke Zoon te doen, zullen het grote voorrecht hebben hem te zien in al zijn Glorie. De poorten van de hemel zullen op die dag zijn geopend; ook de poorten van het Paradijs zullen op die dag zijn geopend. En al de koninkrijken in de hemel, die Paradijs en hemel verbinden, en de poorten naar het Nieuwe Heilige Tijdperk, zullen op die heerlijke dag eindelijk worden geopend. Aan allen, die mijn Goddelijke Zoon zullen zien komen: Ik zal mij aan zijn zijde bevinden, en ook mijn geliefde bruidegom Sint Jozef, en de uitverkoren Apostelen, de leerlingen, en al de gelovige zielen. In het licht van de Heilige Drievuldigheid, met de Engelen, met de Heilige Aartsengelen, zal er een roemrijke processie plaats vinden door de poorten van het Nieuwe Heilige Tijdperk.” Doornstruikje, l’avenir, Canada, 25 december 1994

  OLVrouw: “Wanneer mijn Goddelijke Zoon bij zijn Tweede Komst vol macht op de wolken zal wederkeren, waar alle mensen hem zullen zien, weet, dat alle mensen zullen worden geoordeeld, dan en daar, en vervolgens zal de hemel de Tuin van het Paradijs, die aan Adam en Eva werd gegeven, aan de mensheid overdragen. Gij zult de voornatuurlijke genaden ontvangen, die zij hadden. Uw leven op aarde, zal gedurende deze tijd na mijn Zoon’s Wederkomst, er een zijn van grote vreugde, groot geluk, en grote vrede, want Ik, uw Moeder, en Jezus, mijn Zoon, zullen, in het Tijdperk van Vrede, bij de mensheid verblijven op die aarde.” Een australische ziener, Nowra, 1984

  De Onbevlekte Ontvangenis: “En dan zal het Nieuwe Jeruzalem, het beloofde koninkrijk, worden losgemaakt van zijn gouden kettingen. En het zal neerdalen tot juist boven de door de hemel uitverkozen gemeenschappen, die door de Heilige Engelen zullen worden overgebracht. Wat een allerheerlijkste dag zal dat zijn, lieve kinderen. Schept dus moed, bewaart de vrede in uw harten, en bereidt u voor, want alles, wat ik aan u heb uitgelegd, is een ware werkelijkheid, het bestaat echt. Lieve kleine kinderen, door uw geloof zult gij veel leren.’ Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 25 december 1994

  Het is nabij

  OLVrouw: “Ik geef ook aanwijzingen voor de gehele mensheid, aanwijzingen betreffende de komende gebeurtenissen. In Onze Moeder de Heilige Kerk zal nog zoveel moeten geschieden; veel zal er nog geopenbaard worden, lieve kinderen, daar gij het einde van de tijd nadert. Gij bereikt het einde van uw tijdperk, en dan begint het Nieuwe Tijdperk, het Tijdperk van de Vrede en de Liefde. Dat zal het tijdperk van de triomf van onze Heilige en Onbevlekte Harten zijn. Daarom moet gij, lieve kinderen, op al die gebeurtenissen zijn voorbereid, dat is, gij moet in waarheid voorwaarts gaan en steeds open blijven voor de werking van de Heilige Geest, die u zal sterken op die weg. Hij zal uw verstand verlichten, opdat gij de wil van God en het plan van God voor deze tijd, zowel als voor de komst van de Nieuwe Tijd beter zult kunnen verstaan.

  De komst van het Nieuwe Tijdperk is zeer nabij, daar tegelijkertijd ook de Wederkomst van mijn Zoon op aarde nakend is. Spoedig zullen al die nieuwigheden, die gehele nieuwe werkelijkheid, die gij op aarde ziet, zowel als de gehele aarde zelf, vergaan, en er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde komen, waarin mijn Goddelijke Zoon alles nieuw zal maken. Alles, wat gij in het Nieuwe Tijdperk zult ontvangen, laat zich met niets hier op deze aarde vergelijken. Daarom is alles voor u nog zo moeilijk te begrijpen, ja onbegrijpelijk. Vergeet echter niet, lieve kinderen, dat mijn Zoon en Ik u op al deze dingen en gebeurtenissen voorbereiden. Wij verlangen nu van u een waar vertrouwen en een diep geloof, opdat gij onze aanwijzingen zult kunnen opvolgen.

  Houdt vast aan de eenheid met de Heilige Moederkerk, lieve kinderen, daar de wederopbouw, waarover ik nu tot u spreek, de Bruid van mijn Zoon, de Kerk, betreft. Dit alles heeft te maken met de grote wederopstanding van de waarheid. Zoals mijn Zoon de Kerk op de vaste rots heeft gebouwd, precies zo zal Hij Haar op de vaste rots wederoprichten, en Haar in het Nieuwe Tijdperk binnenvoeren. De grote tekenen van het Verbond werden op twee grote zuilen gebouwd: de Waarheid en de Liefde, daar slechts de waarheid zal zegevieren, en de liefde deze zege zal binnenhalen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 31 januari 1995

   

  17-03-2016, 23:33 Geschreven door Claudia  


  16-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij Jezus Terugkomst en erna

  BIJ JEZUS’ WEDERKOMST en erna

  De getrouwen opgenomen

  De Apostel Matteus: “Hij zal Zijn Engelen uitsturen, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen van de vier windstreken der aarde, van het ene einde van de aarde tot het andere.” De Evangelist Matteus, Mt 24,31

  De Heilige Aartsengel Michael: “Door de Grote Waarschuwing en het daaropvolgende Grote Wonder zal God zijn eeuwig plan verwezenlijken. Hij openbaart zich aan alle mensen door de Waarschuwing, en het ware karakter van Zijn plan bewijst Hij door het Grote Wonder. Indien de mensheid zich ook daarna niet wil bekeren in de mate, dat God het mag verwachten, dan moet de straf wel volgen. Bij de Grote Straf kan niemand zich meer verontschuldigen, dat hij of zij de waarheid niet kende en wegens zijn of haar onwetendheid in zonde leefde en zodoende God afwees. Dit grote rechtsgeding van God zal voor alle mensen vreselijk zijn, en de verwoesting zal enorm groot zijn. De rechtvaardige God zal de zielen, die Hem trouw zullen blijven, aan de Moeder Gods, de Moeder van barmhartigheid, toevertrouwen. En de Moeder Gods zal de haren voor de kwellingen en de afschuwelijke vernieling van de Grote Straf beschermen, maar het zal niet zonder lijden zijn.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  OLVrouw: “Voor de Grote Ellende, bij het eerste verschijnen van onze Heiland op het witte kruis, op de eerste plaats in genade-oorden, maar ook daar, waar enkele rechtgelovige en godlievende mensen zijn, zal het ontrukken aan de besmette wereld beginnen. In de Schrift wordt gezegd: Weest waakzaam, want de Heer komt als een dief in de nacht. Ook staat er bij de parabel van de wijze en de dwaze maagden, dat ‘Hij rond het middernachtelijk uur komt.’ De olie betekent, dat men door de Sacramenten op dit ogenblik moet zijn voorbereid. Als Hij eenmaal met het opnemen is begonnen, dan kunnen nog velen snel berouw tonen, en snel biechten. Zij kunnen echter ook te laat komen, en zullen dan niet meer worden meegenomen, zoals gij uit de gelijkenis van de maagden weet. Al het roepen en schreeuwen en bedelen buiten voor de deur worden dan niet meer gehoord.

  Dan komt de Grote Ellende, want God laat, nadat Hij de getrouwen in de Nieuwe Wereld heeft opgenomen, de aarde over aan de Satan en zijn boze gevolg. De ganse wereld zal een voorsmaak van de hel zijn, en toch bevinden zich er nog enkelen op, die niet verloren zullen gaan, maar vol pijn en smart nog ‘leven’, in zoverre men dat nog leven kan noemen, en die dan –als zij trouw blijven in het geloof- als martelaren zullen sterven, en rechtstreeks naar de hemel zullen gaan: Want voor hen zal dat verblijf op aarde een zuivering zijn. Zeer weinig mensen zullen echter onder de aanvallen van Satan, aan welke zij zonder bescherming zullen zijn overgeleverd, kunnen standhouden om als martelaar te sterven. Wie dan ook in deze tijd sterft, komt of direct in de hemel, omdat hij ondanks alle verleidingskunsten en aanvallen van Satan trouw is gebleven aan het geloof, of hij komt in de hel, daar Satan over hem heeft kunnen heersen en hem heeft bedwongen met zijn macht.” Heggeroosje, Duitsland, 7 augustus 1992

  DE GROTE KASTIJDING

  De gerechtigheid Gods

  OLVrouw: “Lieve kinderen, er komt echter een tijd, wanneer alles moet ophouden en de gerechtigheid moet zegevieren, want God laat niet met zich spotten. In het algemeen zijn de mensen geworden als de gevallen Engelen, welke vielen, omdat zij de Eeuwige Vader van Liefde niet wilden dienen. De arrogantie van de mens heeft heden de hoogste top bereikt, waardoor de Eeuwige Vader nu het mensdom wenst te vernietigen, opdat aan de goddelijke rechtvaardigheid zal worden voldaan, en deze zal worden voltrokken.” Een Australische ziener, Nowra, 1 augustus 1992

  De Vrouwe van alle Volkeren: “Juist zoals de gehele aarde moet worden gereinigd, en moet worden voorbereid op de ontmoeting met mijn Goddelijke Zoon, zo moet ook gij gezuiverd en geheiligd worden, opdat gij voor het aangezicht van mijn Goddelijke Zoon stand zult kunnen houden.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 6 januari 1993

  OLVrouw: “Lucifer zal weldra worden berslagen en voor altijd in de hel worden geworpen. Maar dit zal niet geschieden, lieve kinderen, voordat de Zoon des Verderfs in de wereld zal zijn gekomen en alle zielen, die gemerkt zijn door het Beest der Ongerechtigheid, met zich zal hebben meegenomen. De mensheid zal dit moeten meemaken, lieve kinderen. De aarde moet worden gezuiverd alvorens mijn Zoom zal wederkomen.” Een Australische ziener, Nowra, 5 september 1992

  OLVrouw: “Ja, mijn lieve kinderen, maar voordat de ware zege komt, staan de gehele mensheid en de Kerk de grote vervolging en het zware juk te wachten. Satan zal echter worden overwonnen en met groot geraas voor alle eeuwigheid in de hel worden gestort. Voordat hij echter door de Aartsengel Michael in de hel zal worden geworpen, moet hij allen meenemen, die hem zijn gevolgd.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 16 november 1994

  De tweede kosmische ramp

  (De eerste kosmische ramp gebeurt tijdens de Waarschuwing)

  De apostel Mattheus: “Vlak na de ellende van die dagen zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemellichamen zullen uit hun baan worden gestoten.” De evangelist Matteus, Mt 24,29

  “… en wat betreft de Grote Kastijding: de komeet die daarbij de aarde zal treffen wordt Wormwood genoemd.” Een Australische ziener, Nowra, 27 september 1985

  Sint Jan de Evangelist: “En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. En zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van die ster is Alsem (Wormwood). En een derde deel van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.” St Jan, Openbaring 8,10-11

  “Nu zie ik een reusachtige komeet –een brandende komeet- op de aarde afkomen. Hij gaat er langs en gaat dan rond de zon, aldus een U-vormige baan beschrijvend, en komt dan terug, terwijl hij een scherpe bocht maakt, en wordt dan recht-toe-recht-aan door de aarde aangetrokken en raakt de aarde in het Caraibisch gebied. Het ziet er uit alsof Columbia, Zuid-Amerika is geraakt. Hij raakt de aarde onder een hoek van 45 graden, en werpt een grote massa water achter zich omhoog. Er wolkt een of andere soort stof of gruis rond de komeet, en dit regent neer over het gehele gebied van de Pacifische Oceaan. Er wordt een heleboel water uit de Stille Oceaan in het luchtledig achter de komeet omhoog getrokken. Het water uit de Stille en de Atlantische Oceaan gaat met kracht noordwaarts…het is alsof de oceaan verschuift. De aarde stopt daardoor en valt terug, en verlaat helemaal haar baan.

  Nu wordt het heel snel donker op de aarde. Ik kan daarboven Engelen en duivels zien, die vechten, en de aarde en de Engelen worden weggetrokken. Het is alsof de hand van God dit doet. Een licht aan de hemel trekt hen weg, en de aarde gaat de duisternis binnen. Zij gaat verder weg van de andere planeten, en zij beweegt steeds sneller. Enkele dagen gaan voorbij en het wordt steeds donkerder. Er stond een Engel voor de zon en de gehele aarde is opgenomen in algehele duisternis. Maar het ziet er naar uit, dat een grote duivel –een abominabel slechte duivel- de aarde heeft vastgegrepen en heeft weggetrokken, verderweg de ruimte in. Het is belachelijk, maar dat zie ik. Ik zie de aarde nu branden, geheel in brand. Het is net alsof ze is aangestoken. Zij wordt nu verkoold en vernietigd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  Tijdens een toespraak: “Als alle kastijdingen voorbij zullen zijn, zelfs dan nog, zal er een allerlaatste genade-uur zijn. En gedurende dat uur, zal de allerergste van de ergste zondaars, die de kastijdingen hebben doorleefd, nog een laatste gelegenheid worden gegeven om zich te bekeren. Vervolgens zal het Nieuwe Jeruzalem zich op de aarde zetten. Al het kwaad zal zijn verdwenen en zij zullen verblijven in een eeuwigdurend Paradijs, zoals God het van plan is geweest vanaf het begin van de schepping.” Theresa Lopez, Denver, Colorado, 11 november 1992

  16-03-2016, 22:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien kansen om een biddend mens te worden

  Tien kansen om een biddend mens te worden

  1 Kijk vaak eens om naar vroeger: rustig en zonder schrik.

  2 Prijs God om wat Hij voor je deed en om wat je zelf aan goede dingen hebt mogen doen: dankbaar.

  3 Aanvaard wat onvervuld bleef aan wensen en aan voornemens: zonder schuldgevoel.

  4 Wat kwaad was gooien in Gods diepe schoot: berouwvol.

  5 Leer nu eindelijk eens meer te danken dan te vragen als je bidt: vrijuit.

  6 Geloof dat God je voor is met beminnen, lang voor je er aan dacht en lang nadat je het misschien al bent vergeten: altijd.

  7 Kleed je in het gewaad van vrede, vergeving en verzoening: ruimhartig.

  8 Dank God voor elke nieuwe dag, verrast dat je hem krijgt.

  9 Grijp weinig, laat veel los, onbezorgd.

  10 Verlang naar de hemel, maar laat het aan Hem over wanneer: vurig maar gehoorzaam.

  Kard. Godfried Danneels

  16-03-2016, 21:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 9/3

  BEREID JULLIE VOOR, MIJN VOLK, WANT DE DAGEN VAN OORLOG KOMEN ERAAN !

  9 Maart 2016 – 2H00 P.M

  ANGSTIGE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn vrede zij met jullie. Mijn volk, mijn Erfgenamen.

  Jullie beleven de laatste dagen van vrede; gebruik ze en probeer te leven in vereniging met God en jullie broeders en zusters. De oorlog komt zeer binnenkort en in plaats van vrede en vreugde zal geween en leed komen. De lont is reeds aangestoken. De koningen van deze wereld moeten enkel nog de datum en het uur vastleggen; de oorlog is zeer nabij en zal alle naties passief of actief meesleuren.

  Bid, vast en doe boete, mijn volk; omdat zeer binnenkort mijn schepping zich zal tonen in rouw en er zal geween en leed zijn overal. Mijn volk, de massavernietigingswapens van de grote machten van deze wereld, hebben de capaciteit om mijn schepping te vernietiging in fracties van minuten. Daarom vraag ik jullie om te bidden, te vasten en boete te doen, en te vragen aan jullie Vader om de uitbreiding van de oorlog te stoppen en de duur van de oorlog in te korten; het hangt van jullie gebeden en smeekbeden af dat de dagen van oorlog ingekort worden.


  Ik ben het niet, jullie Vader, die jullie deze ramp van oorlog zendt. Het zijn de koningen van deze wereld die hun gebieden willen uitbreiden en een groot deel van de wereldbevolking willen verminderen. Ze gebruiken de oorlog om de lucht van talrijke naties uit te roken met een stille dood. Dodelijke gassen, ziekte virussen en andere schadelijke gassen voor de gezondheid zullen verspreid worden in de lucht van naties van de derde wereld en hun doel is het om de bevolking van deze naties te verminderen. Dat alles gebeurt met de goedkeuring van hun heersers.

  Er zijn miljoenen dodelijke vaccins klaar om te worden gebruikt op de bevolking van deze naties die op weg zijn van ontwikkeling. Ziek vallen in deze dagen, is het risico lopen om dood te gaan. Mijn volk, het uur van verwoesting nadert! Hef klaaggezangen aan, want de ruiters van hongersnood, de pest en de dood zullen zeer binnenkort mijn schepping in rouw dompelen! De oorlog zal de woede van mijn schepping opwekken en zij zal haar klaaglijke kreet laten horen. Vele naties zullen van de aardbodem verdwijnen, als de draken van vuur ontwaken uit de buik van mijn schepping. De oorlog zal mijn schepping doen beven en zij zal haar laatste barensweeen doormaken; van oost naar west, van noord naar zuid. Haar smarten zullen continenten verplaatsen en alles zal klaar zijn om een nieuwe aarde geboren te doen worden.

  Wee jullie, sterfelijken, want de grote en schrikwekkende dag van de Heer komt naderbij! Ontwaak en doe jullie linnen gewaad aan; strooi asse op het hoofd en doe boete, zodat de dagen van smart, verwoesting en dood zo vlug mogelijk voorbijgaan! Bereid jullie voor, mijn volk, want de dagen van de oorlog zijn nabij. Blijf vast in het geloof, bid en heb vertrouwen in jullie God, zodat jullie deze beproeving kunnen doorstaan. Als jullie dit doen, dan verzeker ik jullie dat deze dagen voor jullie voorbij zullen gaan als een droom.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der Naties.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  16-03-2016, 00:00 Geschreven door Claudia  


  14-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het grote wonder deel 2

  De hoogdagen van de Antichrist

  Zie artikels over de Maitreya

  De naam Antichrist werd al door de eerste christenen gebruikt en drukt terecht afschuw uit. De eigen volgelingen van deze persoon, die hem de Maitreya noemen, pogen een positieve klank daarin te leggen. Het is duidelijk uit de hemelse berichten, dat eerst onder de goddeloze dictatuur van de Antichrist de enorme geloofsafval, die in de Heilige Schrift is voorzegd, zal optreden, waardoor er nog slechts een handvol christenen zal overblijven, men zegt 600 miljoen mensen van de nog 6 miljard aardbewoners.

  Dit laatste tijdvak van de menselijke geschiedenis zal een persoonsverheerlijking van de wereldheerser Antichrist/Maitreya laten zien. De heerser Maitreya-Antichrist zal zichzelf goddelijke eer laten bewijzen, en iedereen, die weigert die te brengen, zal op wrede wijze worden gedood.

  Men zal moeten gemerkt zijn met het teken van de Antichrist, het getal 666, bijv. door tatoeage op voorhoofd of hand, of met de onderhuids geimplanteerde microchip, om te mogen kopen en verkopen. Zo zal het gehele economische leven door de zetbazen en de volgelingen van de Antichrist worden beheerst. De christenen zullen de grootste moeite hebben om aan de eerste levensbehoeften te geraken. Maar God heeft beloofd wonderen van vermenigvuldiging te doen waar het voedsel en andere elementaire behoeften betreft. En er zullen de gemeenschappen, tevens toevluchtsoorden zijn, zoveel mogelijk zelfvoorziend, waar de trouwe christenen zullen kunnen overleven.

  Het beeld van het Beest

  Zie artikels over de Maitreya

  Toevluchtsoorden: gebedshuizen

  Profetie van de heilige Nilus: “Dan zullen degenen, die verlicht werden door de H. Geest, zich van de wereld afscheiden en in heilige schuilplaatsen samenkomen om het licht te zoeken, en ook wegens het geestelijke lijden. Maar overal zullen zij hindernissen op hun weg vinden. Dat alles is het gevolg van de leer van de Antichrist, welke de baas wil zijn van alle mensen, en heerser over de gehele wereld. Hij zal wonderen en fantastische tekenen bewerken. Dan zal de Algoede God de ondergang van het menselijke ras verhinderen, en de dagen zullen verkort worden, omwille van de weinige uitverkorenen, die gered zullen worden. De vijand zou die ook in verzoeking willen brengen, als het mogelijk zou zijn. Dan komt plotseling tevoorschijn het zwaard van de straf, dat de Verderver en zijn aanhang zal doden.” De Heilige Kluizenaar Nilus, 5de eeuw

  Sint Charbel zegt, dat hij en de heiligen voortdurend in deze gebedshuizen tegenwoordig zijn. Hij noemt de gebedshuizen Huiskerk, Gezinskerk of Familiekerk. Er zal een tijd komen, waarin er geen Heilige Mis in de gewone kerken meer zal zijn. “Maar in de gebedshuizen zal Christus zelf met Maria tegenwoordig zijn. Wanneer de onrustige tijd onder de heerschappij van de Antichrist zal komen, zal Jezus met grote macht in de gebedshuizen aanwezig zijn. Nog is de hemel geopend, maar de tijd zal komen, waarin de hemel zal zijn gesloten, en er geen gebeden meer zullen worden gehoord. Toch zullen – en dat is een voorrecht – de gebeden en de dankzeggingen in deze huizen gesproken, door de hemel worden aanvaard. Wij zullen allen ondergronds gaan, zoals de eerste christenen in de catacomben. In en door de catacomben zal de zegepraal komen, een zege over de zonde, en over Satan. Dan zal Christus wederkomen met grote macht, en zijn kinderen zullen triomfantelijk uit de ondergrondse plaatsen tevoorschijn komen.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 11 februari 1992

  OLVrouw: “Als duisternis de aarde zal bedekken, en als over Onze Moeder de Heilige Kerk zware wolken zullen hangen, zullen wij naar alle aardse kinderen komen, en zullen zij het reddingsplan openbaren. Wij zullen de plaatsen kiezen, die een bijzondere bescherming zullen hebben, en waar onze kinderen zich veilig zullen voelen. Hetzelfde geldt voor de gemeenschappen, die nu in de gehele wereld worden opgericht. Die betreffen werkelijk een uitgesproken wens van de Eeuwige Vader. Lieve kinderen, wij zullen jullie helpen, om te leven zoals de eerste christenen. Met gevoelens van liefde, zich voor elkander opofferend, maar vooral met de vereiste hoogachting en het eerbetoon tegenover God.

  Zulke gemeenschappen zullen zich over de gehele wereld verspreiden en in deze communiteiten zullen zich de overwinning en de triomf van mijn Onbevlekt Hart openbaren. Op de eerste plaats echter, zult gij daar veilig zijn, als de onrust losbarst. Deze gemeenschappen zijn bijzondere beschermde plaatsen, alwaar wij u op de komst van het Nieuwe Tijdperk voorbereiden, en u in de waarheid en in het licht zullen leiden.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 4 juni 1994

  OLVrouw: “Wij beminnen u, lieve kinderen, daarom komen Wij naar u toe vanuit de hemel om u voor te bereiden. Er is geen reden om angstig te zijn, want als ge gelooft in de Eeuwige Vader, in de Zoon, en de Heilige Geest, als ge gelooft in mijn Onbevlekt Hart, hebt ge niets te vrezen. Ik zegen u, lieve aardse kinderen, en omhels u met mijn Onbevlekt Hart, en ik vraag u om alstublieft te luisteren, en acht te slaan op onze waarschuwingen, die gegeven worden uit liefde en met hoop.” Een Australische ziener, Nowra, 26 juli 1986

  De Heilige Aartsengel Michael: “Allen, die, in de tijd van de heerschappij van Satan, het Allerheiligste Sacrament des Altaars zullen beminnen en vereren, zij zullen aan de zijde van God kunnen volhouden.” Zuster Agnes, Boedapest, 8 augustus 1992

  De Vrouwe van alle Volkeren: “Op dezelfde wijze moet ook Onze Moeder de Heilige Kerk worden beproefd. Er zal spoedig een zware beproeving komen. Volgens de Wil van de Vader zal deze worden toegelaten. De wereld zal gedurende een korte periode-een zeer korte periode- onder de heerschappij van de Antichrist staan Ook dat is Gods Wil.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 6 januari 1993

  De tien plagen

  Het Onbevlekt Hart van Maria : “Reeds de Heilige Schrift heeft u gewaarschuwd, dat wie zondigt door het vlees, in zijn eigen vlees de rechtvaardige straf zal vinden. Zo is de tijd gekomen, waarin de Engel van de eerste plaag door de wereld gaat, opdat deze gestraft zou worden overeenkomstig de wil van God. De Engel van de eerste plaag kerft in het vlees, van degenen, die zich op het voorhoofd en op de hand hebben laten tekenen met het merkteken van het monster, en die zijn beeld hebben aanbeden, een pijnlijke en kwaadaardige wonde, die allen, die er door zijn getroffen, van wanhoop doet schreeuwen.

  Deze plaag omvat lichamelijke pijnen, die het lichaam treffen, zoals bij zware en ongeneeslijke ziekten. De pijnlijke en kwaadaardige plaag is een gesel voor de gehele mensheid, die heden zo zeer is verdorven, dat zij een atheistische en materialistische beschaving heeft opgebouwd, en die van het zoeken naar genot het hoogste doel van het menselijk bestaan heeft gemaakt. De eerste plaag bestaat in het voorkomen van kwaadaardige gezwellen, en elke soort van kanker, waartegen de wetenschap niets kan doen, ondanks haar vooruitgang in elke sector. De eerste plaag omvat ook de nieuwe ziekte aids, die vooral mijn arme kinderen treft, die het slachtoffer zijn van drugs, van de ondeugden en de zonden van onzuiverheid tegen de natuur.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 13 oktober 1989

  Jezus Christus: “Oorlogen zullen op aarde uitbreken als besmettelijke ziekten, en ziekten zullen zich zelfs verspreiden via lucht, die gij inademt. Milieuvervuiling en –bezoedeling zullen de aarde doen stinken. Toch zal dat niet het ergste voor u zijn, want spoedig zal een herhaling van de plagen van Egypte u overvallen, dezelfde plagen, die de farao Ramses overtuigden om het Hebreeuwse volk te laten gaan, om gehoor te geven aan de woorden van mijn profeet, om te luisteren naar mijn profeet, mijn boodschapper. Ik zeg u allen: het water van de rivieren zal in bloed veranderen, en een insektenplaag zal op u neerdalen, en er zal nergens een plaats zijn om u te verbergen, of eraan te ontsnappen.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990

  Enoch en Elias

  “De tijd is gekomen om aan te kondigen, dat de twee Apostelen Elias en Enoch aan alle mensen over de gehele aarde de Heilige Schrift zullen leren. Eenieder, die hen zal volgen, zal niet te gronde gaan.” Katarzyna Szymon, Kattowitz-Kostuchny, Polen, 1986

  “Daar komen ook de twee grote profeten: Enoch en Elias. Zij dagen de wereld uit, en dagen Jeruzalem uit, en het Hebreeuwse en Joodse volk, roepen hen op tot de waarheid, maar zij onderwijzen ook de moslimgelovigen, en de Hindoes. Ik zie de mensen van die Tijd van het Einde paden kruislings oversteken en hen ontmoeten.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  Meteorieten, aardbevingen en oorlog

  “Zij komen op een punt bijeen, en wijzen naar de hemel, en roepen een duisternis af. Er komt een Engel, en deze bedekt de aarde met duisternis. Hij staat voor de zon en houdt de zonnestralen geheel tegen. Gedurende enige dagen is de wereld opgeslokt in duisternis. De Engel stapt weer opzij, en ik zie meteorieten vallen op de aarde – het is als een regenbui, die een baan volgt langs en door de aarde heen, en ook er op valt. Het is moeilijk te zien wat wat is.

  Van daar af kan ik zien, dat er op veel plaatsen oorlogen uitbreken. Het is erg hevig – er zijn zware gevechten. Europa is helemaal verdeeld en verstrooid. Zo ook Zuid-Amerika en Azie. China is helemaal verzwolgen door de oorlog, die over de gehele aarde te zien is. Iedereen vecht tegen iedereen. De Verenigde Staten zijn betrokken in een oorlog na een invasie. De hele wereld ziet er uit alsof men overal verteerd wordt door oorlogen.”

  Ik zie een zeer grote, oh, zo grote aardbeving waardoor verscheidene continenten verdwijnen. Het gehele deel Centraal-Amerika is weg. De zuidelijke punt van Zuid-Amerika is weg. Er loopt een zeer grote scheur, een kloof, dwars door het Oostelijk gedeelte van Afrika, waar het er uitziet, dat de Nijl naar het Zuiden gaat, helemaal door het vasteland naar de Indische Oceaan.

  Het ziet eruit alsof het voortdurend regent van Indochina naar beneden toe tot daar waar het land Singapore ligt. Er schijnt een toename te zijn van de landmassa in dat gebied, maar er is ook een reusachtig meer tevoorschijn gekomen in China, Noord-Oostelijk van de bergen van India.

  Er is eveneens een groot gebied ondergelopen met water, komende van de Middellandse Zee, en binnengegaan in Noord-Afrika. Er is een geweldige vloedgolf geweest, die Frankrijk, Spanje, Engeland, Noord-Oost Canada en de oostkust van de Verenigde Staten heeft overstroomd.

  Het Amazone-gebied is overstroomd-het lijkt wel helemaal te zijn weggespoeld, alsof het nu een reusachtige hindernis is, zoals een golf. De grote, ja enorme, ‘Indische Oceaan’ ligt nu in het midden van Brazilie. In Australie is nu een grote rivier, die van het Oosten uit naar binnen stroomt. Er ligt nu een zeer groot meer in het midden van Australie. “ The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  14-03-2016, 20:28 Geschreven door Claudia  


  13-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het grote wonder

  NA HET GROTE WONDER

  De Heilige Aartsengel Michael : “De Grote Waarschuwing zal de laatste vermaning van God voor de mensheid zijn. Kort daarop zal nog een grote genade volgen: het Grote Wonder. De Grote Waarschuwing komt, evenals het Grote Wonder – als bijzondere en grote genade – rechtstreeks van God. Het zijn de laatste mogelijkheden tot bekering en tot terugkeer naar God. Zowel de Grote Waarschuwing, als het Geweldige Wonder, behoren tot de laatste genade-akten van de barmhartige God. Nadien zal God zijn gerechtigheid laten heersen, daar Hij de mensheid dan reeds zijn grootste genaden deelachtig liet worden.

  Het hart van degenen, die, ook na het Grote Wonder, God en zijn liefde zullen afwijzen, geen boete zullen doen, en zijn geboden niet zullen opvolgen, zal door de zonde verhard worden. Ofschoon zij, in het licht der genade, hun slechte en zondige toestand zullen erkennen, zullen zij niet in staat zijn zich op eigen kracht te beteren. Zij willen zich niet naar God toewenden uit trots. En daarom zullen zij worden beheerst door een onherroepelijke hopeloosheid. Na het Grote Wonder zal voor de zondaar de toewending tot God nog moeilijker zijn. De Waarschuwing, en daarna het Grote Wonder, zullen een geweldig werk van de liefde en de barmhartigheid van God zijn. Daarop volgt de tijd van de goddelijke gerechtigheid.” Zuster Agnes, Boedapest, 4 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “God laat de mensheid, die haar eigen verderf tegemoet gaat, in weerwil daarvan toch niet in de steek. Daarom geeft Hij zijn grote genade door de Waarschuwing en daarna door het Grote Wonder. Door het Wonder zal Hij bewijzen dat de Grote Waarschuwing direct van hem is uitgegaan. Zeer velen zullen deze goddelijke rechtspraak niet kunnen verdragen, ofschoon de Waarschuwing en het Wonder eerst de inleiding zijn, en de Grote Straf zal worden gegeven, als de mensheid zich niet in aanzienlijke mate zal bekeren.” Zuster Agnes, Boedapest, 19 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael : “Na de Grote Waarschuwing en het Wonder zal ieder mens Gods waarheid, en de heiligheid van zijn geboden kennen. Niet alle mensen zullen echter die kennis ten goede gebruiken, daar de zonde hun hart weer in bezit zal nemen, en zij van hun zondig leven niet zullen willen scheiden. Voor hen zal de genade van God, vervat in de Waarschuwing en in het Grote Wonder, tevergeefs zijn geweest.

  Indien de mensheid zich niet zal bekeren in de mate, dat de gerechtigheid Gods dit mag verwachten, dan zal de straf volgen. Omwille van Gods toorn zal Satan de toelating ontvangen voor de grote vernieling.

  Indien noch de waarschuwende stem van de Moeder Gods, noch de Grote Waarschuwing, noch het Grote Wonder, van enige nut zullen blijken te zijn, omdat de mens niet bereid zal zijn zich te bekeren, zich te beteren, de weg van de zonde te verlaten, dan moet de heerschappij van Satan op aarde volledig in vervulling gaan. Bidt, biedt eerherstel aan, brengt offers, want zodoende kunnen jullie de vreselijke tijd van de beproevingen nog verminderen. “ Zuster Agnes, Boedapest, 8 juli 1992

  De hoogdagen van de Antichrist

  Over de Antichrist: “Jezus heeft hem aan mij laten zien: hij heeft een snor, zwarte haren en draagt een tulband.” Eileen George, Worcester, Massachusetts, VS, 20 februari 1982

  OLVrouw: “De tijden, waarin jullie leven, Mijn lieve kinderen, zijn moeilijke tijden, veel slechter dan de tijd van Noach… Veel slechter dan de tijd van Mozes… Veel slechter dan de tijd van de Reformatie. Ja, lieve kinderen, gij bevindt u in de tijd voorzegd door Mijn Goddelijke Zoon, door de oude profeten, door de Apostelen en door de heiligen van de laatste 2000 jaar. Gij leeft op het einde, lieve kinderen, de tijd van het einde, de tijd van de Antichrist.

  De antichrist is een tweevoudig begrip, als eenling is het een persoon, en ook is het geestelijk. Het atheisme, over de gehele wereld te vinden, is de belangrijkste antichrist, lieve kinderen, omdat zij (de aanhangers) het bestaan ontkennen van de Drie-ene God en van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus. De eigenlijke Antichrist, hijzelf, leeft ook al, en houdt huis onder Onze kinderen, zelfs onder de uitverkorenen!” Een Australische ziener, Nowra, 13 mei 1989

  OLHeer: “Nu komt de tijd, waarin al onze ware kinderen zich onder de mantel van mijn Moeder moeten verzamelen, zodat zij in de haven van haar Onbevlekt Hart zullen kunnen geraken. Want spoedig, zeer spoedig, zal er Een komen, wiens doel het is velen van u in de war te brengen. Hij zal zichzelf voor de Christus, voor de Messias, uitgeven. Doch gelooft hem niet, hij is onze vijand, de Antichrist-Maitreya. Volgt zijn leer niet, en weest niet nieuwsgierig naar datgene, wat hij zal zeggen. Geheel zijn streven dient het doel u allen met lichaam en ziel in slavernij te brengen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 7 juni 1992

  Onze Verlosser: “Ik kan niet langer meer wachten, daar de ganse mensheid ongehoorzaam is geworden en steeds meer door de duivel wordt beinvloed. De tijd zal worden verkort, daar er anders in het geheel geen rechtvaardigen meer zullen overblijven. Ik zal spoedig met grote macht komen, maar weest toch waakzaam. De Antichrist, aan wie Wij hebben toegestaan op de aarde te komen, zal eveneens zijn grote macht tonen. De dag van de grote verdrukking komt, en de Antichrist zal gedurende een zekere tijd het bestuur over de aarde overnemen. Hij zal 3,5 jaar regeren. In die dagen van zware onderdrukking zullen echter grote dingen geschieden – totdat de Aartsengel Michael aan het slot de Antichrist van de aarde zal wegnemen, en Satan diep in de hel zal storten. Weest waakzaam, en bereidt u voor op de komst van het Nieuwe Tijdperk. Maakt uw harten gereed voor mijn Wederkomst.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 20 november 1994

  OLVrouw: “Ik heb u ook gezegd, lieve kinderen, dat Onze Moeder de Heilige Kerk ondergronds zal moeten gaan. Ja, dat is waar. De ware Kerk zal worden vervolgd en het begin van die grote vervolging is zeer nabij, daar de Antichrist spoedig zijn ware gezicht zal tonen en zichzelf voor de ‘Messias’ zal uitgeven. Dan zullen er vele veranderingen in de Kerk komen.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 24 januari 1995

  Sint Paulus: “De Wetteloze zal komen met de macht van Satan, en zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van bedrieglijke tekens, van pseudowonderen, en van allerlei misdadig bedrog. Zij, die verloren zullen gaan, worden daardoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden.” De Heilige Apostel Paulus, 2 Thes 2,9

  13-03-2016, 23:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na de waarschuwing - het grote wonder

  NA DE WAARSCHUWING : DE BLOEI VAN DE KERK

  Een korte tijd van grote bloei

  De Heilige Aartsengel Michael: “De boze geesten verbolgen en hoogst geergerd, zullen, na de Waarschuwing, de mensen aanvallen, en tot zonde willen bekoren. De duivelse methode van de boze zal daaruit duidelijk worden, dat het tere, jonge, geloof van de mensen zal worden beproefd, doordat men zal eisen alles met de argumenten van het verstand te bewijzen. Dan, in het begin, wordt de mens daardoor onzeker, daarna wankelt hij in het geloof, tot men hem tenslotte tot vertwijfeling, ja, tot ongeloof, brengt.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “Satan zal het geloof van hen, die zich bij de Waarschuwing hebben bekeerd, in het bijzonder aanvallen…Enkel de verering van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van de Moeder Gods zullen u op de rechte weg houden.

  Gedurende de Waarschuwing zullen vele mensen zich bekeren. Velen van hen zullen echter uit vrees voor God hun zonden berouwen en zich tot Hem bekeren. Wie zich dan niet door de liefde zal laten beroeren, zal het later zeer moeilijk krijgen, want slechts de liefde stelt de mens in staat tot het brengen van offers.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  HET GROTE WONDER

  Het grote wonder binnen een jaar

  OLVrouw: “Velen geloven, dat het Grote Wonder waarover ik vele jaren geleden gesproken heb, slechts in Garabandal zal zijn. Dit, Mijn kind en kinderen, is niet juist. Ofschoon er een groot wonder zal plaatsvinden te Garabandal, tegelijkertijd zal, mijn lieve kinderen, het wonder van Garabandal gezien worden op alle verschijningsplaatsen van de aarde, op hetzelfde ogenblik. Elke Heilige Plaats op aarde zal een teken van God ontvangen, elke plaats zal een ander gedeelte van het Grote Wonder ontvangen” Een Australische ziener, Nowra, 13 juli 1984

  De Heilige Aartsengel Michael: “Daarom volgt, na de Grote Waarschuwing, het Grote Wonder, binnen het jaar. Ook door het Grote Wonder wil God bewijzen, dat Hij bestaat, en dat Hij de absolute Heer is. Het wonder zal erin bestaan, dat er aan de hemel een groot teken zal verschijnen. Elke mens zal het Grote Wonder, dat op een donderdag zal plaatsvinden, op dezelfde tijd waarnemen, evenals bij de Grote Waarschuwing. Als de mensheid zich, ook na het Grote Wonder, niet zal bekeren in de mate, dat de Allerheiligste Drievuldigheid dat mag verwachten, dan moet de Grote Straf wel volgen. Op de straf zal de tijd van de rechtspraak volgen, inzoverre de mensheid zich niet bekeren wil. De straf kan volgens de maat van onze gebeden, boete en eerherstel, ingekort of gemilderd worden.” Zuster Agnes, Boedapest, 9 november 1991

  De Heilige Maagd Maria: “Komt mij steeds bezoeken. Verlaat mij nooit, lieve kleinen, want Ik bemin u zo zeer. Als alle verschijningen op de gehele wereld zullen worden beeindigd, zal ik een groot teken op deze plaats achterlaten, en ook op alle plaatsen waar ik ben gekomen.” Patricia, Cuenca, Ecuador, 3 maart 1990

  De Heilige Aartsengel Michael: “De mens negeert zijn God en Schepper, en wil niemand boven zich erkennen. Hij wil zelf ‘Heer’ zijn. De liefhebbende God wil echter voor de grote rechtspraak voor ieder mens afzonderlijk en persoonlijk de schrikbarende waarheid onthullen. Daarin zal de Grote Waarschuwing bestaan. Daarna zal Hij door een Groot Wonder bewijzen, dat de Grote Waarschuwing geen droom was, geen fantasie was, maar werkelijkheid. God zal zich direct in de geschiedenis van de mensheid mengen.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 juli 1992

  OLVrouw: “Lieve kinderen, spoedig zal mijn Zoon weer de Heilige Geest zenden. De nieuwe dag van Pinksteren is nabij, en deze zal komen, opdat iedereen in de tijd van de vervolging voldoende licht en sterkte zal verkrijgen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland/Polen, 13 november 1994

  OLVrouw van de Ark: “Vele zaken, waarover wij nu spreken, lieve kinderen, schijnen voor u onvoorstelbaar. Daarom vragen wij u: lees toch de Apocalyps (de Openbaring) en smeekt de Heilige Geest om verlichting. Wacht met een diep geloof op het Nieuwe Pinksteren, want de Heilige Geest zal komen en u verlichten, lieve kinderen. Het is nu echter van het allergrootste belang, dat gij met de Moederkerk verenigd blijft en uw roeping als Mystiek Lichaam goed verstaat. Houdt u aan de ware Kerk…” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 31 januari 1995

  De Heilige Aartsengel Michael: “God is geduldig, het gaat immers om het eeuwig lot van de mens. Eens echter zal de tijd van het geduld toch aflopen. Dan zal iedere mens – in overeenstemming met zijn verhouding tot God – handelen. Er zullen enkel nog goede en slechte mensen leven. Een middenweg van de lauwen, van degenen, die geen partij willen kiezen, zal dan niet meer kunnen bestaan. Er zal een openlijke strijd ontstaan tussen de godsgetrouwen en de vijanden van God.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 juli 1992

  Tijdens een toespraak: “OLVrouw noemt de Waarschuwing een ‘ogenblik van stilte’, waarin onze inwendige toestand zal worden geopenbaard. Het zal onze ziel doen bewegen naar de bekering. Het Grote Wonder zal twee doelen dienen: De aanwezigheid van God openbaren, en de Kerk vernieuwen. OLVrouw heeft gezegd, dat de gebeurtenissen, die zijn verbonden met deze geheimen zich zullen voordoen volgend op en als gevolg van de afkondiging van haar laatste titel. Als het Mirakel zich zal hebben voorgedaan, dan eindigt de tijd van de genade. De kastijdingen zullen dan volgen.” Theresa Lopez, Denver, Colorado, 11 november 1992

  De rookkolom en de vuurkolom

  In de Heilige Schrift komen de rookkolom en de vuurkolom beide voor als een bijzonder teken van Gods aanwezigheid. Alle Hebreeen, die Mozes volgden bij de uittocht uit Egypte, hebben overdag een rookkolom gezien om hen de weg te wijzen, en ’s nachts een vuurkolom om hen bij te lichten (Ex 13,21). Deze bleven steeds bij hen om als gids te dienen (Zie ook: Ex 14,24; Ex 19,16-18; Ex 34,5; Ex 40,36; Dt 1,33). De Heer-God verscheen hen ook in de wolk, die zich verhief boven de deur van het tabernakel (Dt 31,15). Dezelfde mysterieuze wolk vindt men op talrijke andere plaatsen in het Oude Testament genoemd.

  Alle Joden kenden de betekenis van de rookkolom: De openbaring en uiting van de aanwezigheid van God te midden van zijn uitverkoren volk, God, die woonde in het tabernakel, dat in hun midden stond, die hen geleidde, die hen verlichtte, die tot hen sprak. Het is het Shekinah, het meest geheiligde teken, en het allergeheimzinnigste teken van de goddelijkheid. De heerlijkheid van de Shekinah is die van de hemel zelf. Het is de fysieke tegenwoordigheid van God. Men bedenke, dat voor de christenen van het Nieuwe Verbond in de aanwezigheid van de geconsacreerde Hosties, in het Allerheiligst Sacrament des Altaars, de fysieke tegenwoordigheid van God wordt gerealiseerd. Maar in het Oude Verbond bestond dat nog niet.

  Conchita heeft nu laten weten, dat het blijvende teken, dat door God in Garabandal ‘bij de mastbomen’ zal worden opgericht ten tijde van het Grote Wonder, zal gelijken op een rookkolom. Op 18 november 1961, ten tijde van de verschijningen van Garabandal, die dikwijls plaatsvonden nabij een klein bosje mastbomen op de helling boven het dorp, heeft een aanzienlijk aantal personen ‘tussen de mastbomen’ overdag een rookkolom en ’s nachts een vuurkolom gezien. In de herfst van 1962 heeft zich dit verschijnsel gedurende enige maanden herhaald. De vuurkolom was ’s nachts goed afgelijnd en was zeer lichtgevend.

  Uit : Vredestichter

  Het mirakel zal plaatsvinden in Garanbandal zelf op de heuvel met de 9 pijnbomen en wel op een donderdag om 20u.
  30 - Spaanse tijd - tussen de 7e en de 17e van de maand april of mei, dit volgens de laatste mededelingen van Conchita.
  Conchita kent de datum en zal deze 8 dagen van te voren bekend maken.
  De datum heeft zij destijds toevertrouwd aan paus Paulus VI en kardinaal Ottaviani.
  Het zal op de feestdag van een martelaar van de heilige eucahristie plaatsvinden en zal samenvallen met een belangrijke gebeurtenis in de Kerk.
  Het mirakel zal gebeuren binnen 12 maanden na de waarschuwing.
  Alle aanwezigen in het dorp en op de omringende bergen zullen het zien en het zal een kwartier duren.
  Zieken zullen genezen en ongelovigen zullen zich bekeren, evenals dat Rusland zich zal bekeren.
  Na dit mirakel zal er aan de pijnbomen een permanent, zichtbaar, bovennatuurlijk teken zichtbaar worden, dat voor altijd zal achterblijven.
  Men zal het niet kunnen aanraken, doch wel fotograferen en filmen.
  De Paus zal het mirakel zien, waar hij zich dan ook bevindt en wat er ook gebeurt.
  Het mirakel zal veel groter, veel verder zichtbaar en veel omvangrijker zijn dan het wonder van Fatima dat 13 oktober 1917 dioor 70.000 mensen werd gezien.
  De dag na het mirakel zal het lichaam van pater Luis Andreu ongeschonden gevonden worden.
  Pater Luis Andreus s.j. was een jonge Jezuiet en professor in de theologie en mocht de Heilige Maagd in Garanbandal zien, evenals een visioen van het voorspelde mirakel.
  Na dit voorval was hij zo overgelukkig dat hij kort hierna van vreugde overleed.
  Daarbij zweefde een glimlach op zijn lippen.
  Als de wereld zich na het mirakel niet bekeert, zal de prins van de duisternis - Satan - de macht krijgen om een van de grootste wereldrampen te ontketenen ( het straf- gericht) die de aarde sinds zijn bestaan ooit gekend heeft.
  Wij zullen hier dus uit vrije wil voor gekozen hebben.

  13-03-2016, 15:09 Geschreven door Claudia  


  11-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing deel 2

  Zonde, berouw en boete

  De Heilige Maagd: “Doch Gods oneindige liefde en barmhartigheid toont zich, zoals altijd, ook ditmaal. Hij geeft de mensheid de Grote Waarschuwing, eveneens vanuit zijn barmhartige liefde, opdat ieder mens vrij voor God, of tegen Hem, zou kunnen beslissen. Gedurende de Waarschuwing zal de mens zo’n lijden moeten doorstaan, als hem in de loop van de geschiedenis nog niet deelachtig is geworden. Velen zullen geloven, dat het einde van de wereld zal zijn aangebroken. Na de Grote Waarschuwing zullen er geen onverschillige mensen meer leven, enkel nog goede en kwade, die ofwel voor God, ofwel voor het kwaad hebben gekozen.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 december 1990

  De Heilige Aartsengel Michael: “…Het doel van deze Waarschuwing zal erin bestaan, dat ieder mens zou erkennen: God is de alleen ware God. Iedereen zal de fouten, de zonden en de verzuimen van zijn leven waarnemen, en ook, dat hij door deze zonden tegen God in opstand komt en Hem beledigd heeft. Ieder mens zal geschrokken zijn, omdat hij zal weten, dat deze Waarschuwing van God komt.” Zuster Agnes, Boedapest, 10 april 1991

  De Heilige Aartsengel Michael: “Ieder mens zal het bewustzijn van de zonde verkrijgen. Als gevolg daarvan zal hij als zonde aanzien, wat God als zonde beschouwt. Bekeren zullen zich echter alleen degenen, die tegelijkertijd boete doen. Het bewustzijn gezondigd te hebben is niet voldoende voor een bekering. Daarvoor is ook berouw nodig, waardoor de zondaar zich rouwmoedig tot de goddelijke barmhartigheid wendt.” Zuster Agnes, Boedapest, 21 augustus 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “Bij de Grote Waarschuwing zal God de natuurwetten opheffen en door zijn genade de mens verlichten. Ieder mens zal zijn leven in het licht van de waarheid kunnen beschouwen. Het zich bewust worden van zijn zonden, en van zijn tegen God gerichte werken, zal hem pijn bezorgen. Het zal iedereen duidelijk worden, dat er aan iedere belediging van de oneindige God gevolgen verbonden zijn. Bij de Grote Waarschuwing zal ieder mens de gevolgen van zijn zonden ervaren, en ook in hoeverre hij door zijn zonden aan het lijden en de kruisdood van Christus medeschuldig is. Iedereen zal Jezus’ zo smartelijk lichaam, zijn tot de dood toe gepijnigd lichaam, aanschouwen, in de mate, dat hij door zijn eigen zonden oorzaak van Jezus’ lijden was. Hij toont hem tegelijkertijd de weg, die hem uit de zonde wegleidt en Hij verlicht hem tegelijkertijd. De zondige mens kan zich uit de zonde enkel door boete en bekering bevrijden. Zuster Agnes, Boedapest, 15 januari 1992

  Bijzonderheden over de Grote Waarschuwing

  Jezus spreekt: “Gedurende de tijd, dat de straffen naderen, zal een onbeperkt aantal valse openbaringen uit de hel opstijgen als een zwerm vliegen. Dit zal een der laatste pogingen van Satan zijn om het geloof in de ware openbaringen te verstikken, en te vernietigen door middel van valse openbaringen. Ik zal mijn duidelijke Waarschuwing geven vroeg in de morgen, wanneer de dag juist begint aan te vangen. Het zal niet geschieden tijdens de hitte van de zomer, en evenmin als de dagen lang zijn, maar het zal gebeuren als de dagen kort zijn.

  Die dag van duisternis en bliksemflitsen zal de eerste zijn van de dagen, die Ik zal zenden om de goddelozen te bekeren, en om te zien of men in grote getale naar mij zal terugkeren voor de grote storm, die er spoedig op zal volgen. Van de ene avond tot aan de volgende, gedurende een gehele dag, zal de donder niet ophouden te rommelen. Het vuur van de bliksem zal veel schade veroorzaken, zelfs in afgesloten huizen, als daar iemand in zonde leeft.” Marie-Julie Jahenny, Blain, West-Frankrijk, 15 juni 1882

  Jezus, de Heer, en Onze Lieve Vrouw van de Rozen, Maria, Hulp der Moeders spreken tot Veronica Lueken, een Amerikaanse zienares, die ook talrijke visioenen heeft gehad. Veronica heeft de Waarschuwing kunnen ervaren, terwijl zij in extase was.

  OLVrouw: “Deze Waarschuwing zal evenredig zijn met de diepte van de val van de mens.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 1 november 1970

  Tijdens een visioen riep Veronica uit: “Het is alsof alles in de hemel is ontploft. Er is een sterke lichtflits. Het is erg heet, erg warm, en het voelt alsof men brandt. Er is een reusachtige ontploffing, en de hemel wordt zeer wit. En dan zijn er kleuren: soorten blauw en purper. Tenslotte, daar is de stem—de stem.”

  OLVrouw: “Het is een stem binnen in u, uw Waarschuwing voorafgaand aan de Kastijding. De lichtflits. Het vuur. En de stem in uw binnenste: Dit is de Waarschuwing, voorafgaand aan de Kastijding.”

  Veronica: “Er verscheen een zeer grote bol, als een reusachtige zon, zich zeer snel verplaatsend. Toen keerde de bol plotseling om langs een boog, en alle kleuren van de regenboog waaierden eruit. Het werd drukkend warm. Achter de bol aan kwam een grote staart, vol rook en verstikkende dampen. De dampen bedekten de maan en de zon. De bol is niet de zon, maar lijkt erop…het ging in de richting van de aarde. Boven de bol stond in grote letters geschreven: WAARSCHUWING.”

  Jezus: “Als de Vader zou toestaan, dat de tegenwoordige toestand van de wereld zich zou bestendigen, dan zou Lucifer een enorme invloed op de zielen krijgen. Daarom wordt er aan u op de aarde nu kennis van gegeven, dat er spoedig een Waarschuwing u zal overkomen. Bereidt u daarop voor door offerdaden. Smeek de Vader om barmhartigheid, opdat er niet velen zullen worden weggenomen tijdens de Waarschuwing.

  Als gij u echter niet betert, en de aarde niet terugbrengt in de staat, die de Vader had voorzien, dan zal de laatste algehele Kastijding niet lang meer uitblijven. Het is niet omdat Ik wens om u te straffen, kinderkens,--die beslissing neemt gij zelf in de komende dagen, de dagen, die u nog resten—Ik zeg het u nu: het zijn er nog maar weinig.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 21 april 1973

  Jezus: “De Waarschuwing zal weldra aan de mensheid worden gegeven. Dat zal een ruw ontwaken zijn voor velen. Het gerommel en het trillen en schudden van de elementen zal vrees brengen in vele harten.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 18 maart 1976

  OLVrouw: “Lieve kinderen, gij moet meer bidden en meer boete doen, want de Waarschuwing zal over de wereld komen. Er zal een reusachtige explosie zijn, en de hemel zal terugrollen als een boekrol. Deze krachten zullen de diepste kern van elk mens raken, en ieder zal dan begrijpen welke beledigingen hij God heeft aangedaan. De Waarschuwing zal echter slechts kort duren, en toch zullen daarna velen voortgaan op de weg van het verderf – zo hard zullen hun harten zijn geworden. Aan het einde van de Waarschuwing zal er een groot wonder geschieden, maar de wetenschapslui zullen dit later weg weten te redeneren.

  Er zullen verschrikkelijk hoge en bulderende golven zijn, die de gebouwen van hun funderingen zullen wegrukken en hele steden met zich mee zullen sleuren. Geestelijke duisternis en de donkerte van de aardatmosfeer zullen in een dodelijke stilte op de mensen neerdalen. Zoals de dag volgt op de nacht, zo zal deze Waarschuwing weldra komen.”

  OLVrouw: “Dochter, weldra zal er een Waarschuwing komen. Deze Waarschuwing zal voor de gehele mensheid zijn. Het geluid van de bazuin zal zeer binnenkort weerklinken. Op dat moment zal de aarde beven, de zon zal rond zichzelf wentelen met hevige ontploffingen. De maan zal verduisterd worden, en al deze verschijnselen zullen op de gehele planeet aarde te zien zijn. Een hemellichaam zal haar verlichten. Het verschijnt gehuld in vlammen. Dat zal 20 minuten duren. Overal zal paniek heersen. Al degenen, die in God en in de Zeer Heilige Maagd geloven, zullen als in een geestverrukking blijven gedurende deze 20 minuten.” Amparo, Escorial, Madrid, Spanje, 4 december 1982

  Jezus Christus: “Beste kinderen, sla toch acht op de woorden, die mijn Moeder u heeft gegeven. Op de dag van de Waarschuwing zal deze achtereenvolgens worden gezien op alle plaatsen rondom de aardbol naarmate het verschijnsel uur na uur voortschrijdt, gaande van tijdzone tot tijdzone, en zodoende rond de aarde zal bewegen, en helemaal rond de aarde zal cirkelen. Allen zullen het aan zien komen, en zij zullen allen de kans krijgen zich voor te bereiden. Bidt voor degenen, die zwak zijn. Bidt voor de bekering van velen, want velen zullen de noodzaak van bekering wel inzien. Omdat  zij echter zo lauw zijn, zullen zij geremd zijn, en zij zullen niet ten diepste veranderen. Bidt voor hen, kinderkens. Komt voor hen tussenbeide bij God.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990

  OLVrouw: “Velen hebben gevraagd wanneer de Waarschuwing zal zijn. Welnu, ik zeg u, kinderen, het zal geschieden op precies dezelfde dag, dat mijn Heilige Vicaris tot een dogma van de Kerk zal verklaren, dat allen moeten geloven, dat ik de Middelares van alle genaden ben. Op diezelfde dag zal de Grote Waarschuwing komen. Lieve kinderen, ik vertel u dit, omdat er voorafgaand aan die gebeurtenis een grote opschudding zal zijn in de Kerk en overal ter wereld. Kinderen, gij moet die tijd gebruiken om te bidden. Weet, dat de Waarschuwing iets verschrikkelijks zal zijn, en als deze niet werd bekort, zouden velen omkomen. Velen zullen daarna nog sterven. In wanhoop zullen zij zichzelf het leven benemen. Want door het grote wonder van de Waarschuwing zullen alle zielen beseffen, en zullen weten, hoe zij tegenover God staan. Allen zullen de staat van hun ziel in het licht van de Schepper kennen. Ik vertel u, lieve kinderen, dat de duivel er velen van zal overtuigen, dat hun toestand hopeloos is, dat zij zelfs niet eens zouden kunnen beginnen te hopen op barmhartigheid. Lieve kinderen, mijn uitgekozen kinderen, bidt voor hen, en bidt, dat gij kracht moogt krijgen.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990

  Tijdens een toespraak: “De Waarschuwing, ook Grote Waarschuwing genaamd, zal komen op dezelfde dag dat de Heilige Vader tot dogma zal verklaren, dat Onze Lieve Vrouw de Middelares is van alle genaden, en dat zij Medeverlosseres is van de wereld. Men moet wel weten, dat de Waarschuwing niet over de gehele wereld tegelijkertijd zal plaats vinden. In deze tijdszone zal het een paar seconden duren. In de volgende tijdszone zal men zien wat er gebeurt, er zullen berichten over worden doorgezonden. En dit zal weer een voorwaarschuwing zijn voor de mensen in de volgende tijdzone.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990 te Arnhem

  Tijdens een toespraak: “De Waarschuwing zal een paar seconden duren, maar het zal lijken alsof ze jaren lang duurt. U zult ervaren, wat er met u zou gebeuren, indien u op dat moment zou sterven. U zult het oordeel van God over uzelf zien, of u naar de hel zou gaan, naar het vagevuur, of naar de hemel. OLHeer zei: “Er zal een grote golf van bekering over de wereld gaan, maar binnen een half jaar zullen de mensen het beginnen te vergeten. Zij zullen zeggen, dat het zo erg niet was: ik ben veranderd, en ik ben OK nu.” The Trumpeter, Texas, VS, 25 november 1990 te Arnhem

  De Heilige Aartsengel Michael : “Ten gevolge van de Waarschuwing zullen vele mensen zich bekeren. De meerderheid ervan zal echter later opnieuw het vorige, zondige, leven zonder God, verder leiden. Satan zal alle mensen hevig bekoren en op de goddeloze dwaalweg leiden. Maar God wil niet, dat de meerderheid van de mensen de weg naar de hel bewandelt. Daarom volgt na de Grote Waarschuwing het Grote Wonder, binnen het jaar. Ook door het Grote Wonder wil God bewijzen, dat Hij bestaat, en dat Hij de absolute Heer is.” Zuster Agnes, Boedapest, 9 november 1991

  Wat te doen tijdens de Grote Waarschuwing?

  De Heilige Maagd Maria: “Vergeet nooit, dat gij mijn Rozenkrans altijd op u moet dragen, en, bij voorkeur, ook mijn Wonderdadige Medaille. En gij moet beginnen te bidden, zodra gij het gevoel hebt, dat er iets ongewoons aan het gebeuren is, want dat zal het begin zijn van mijn Waarschuwing, en dan, zult gij angstig worden.” Boodschap van liefde en barmhartigheid, Verlossingswerk, Frankrijk, 13 juli 1973

  De Heilige Maagd: “Bidt, vast, biedt eerherstel aan, lees in de Heilige Schrift, draag de gewijde sacramentalien. Roept tot Jezus en mij om hulp. Onze namen zullen voor u ook sterkte en bescherming betekenen. Bidt de Heilige Aartsengel Michael, de Engelen en de heiligen, om hulp, om bemoediging, en om troost. Weest niet bang, bemint slechts, want de liefde verdrijft de angst. Vertrouwt op mijn Onbevlekt Hart.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 december 1990

  OLVrouw: “De Waarschuwing zal vreselijk zijn, en niemand zal er aan kunnen ontsnappen, werkelijk niemand. Allen zullen de Waarschuwing zien, en zullen inzien wat deze betekent. Weest gereed om de kwelling niet te hoeven ondergaan. Het is buitengewoon belangrijk om dan met God te zijn. Op de dag, dat gij de Waarschuwing zult zien, zullen er zijn, die van vrees, door de hevige angst, zullen sterven. Probeert die avond en nacht om te bidden voor het Heilig Sacrament, of in uw huizen met gesloten deuren.” Amparo, Escorial, Madrid, 23 oktober 1981

  OLVrouw: “Lieve kinderen, spoedig zal er in vele van deze huizen, uw huizen, een teken verschijnen, dat u zal voorbereiden op de gebeurtenissen. Gij zult weten, dat gij uw huizen van gebed niet zult mogen verlaten, maar dat gij thuis moet blijven en moet bidden. Weest daaraan gehoorzaam, lieve kinderen, daar de gehoorzaamheid een teken van uw liefde is.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 4 september 1993

  Het geloof gaat over in ervaring

  De Heilige Aartsengel Michael : “Bij de Waarschuwing zal God de mensen de werkelijkheid tonen van de onzichtbare wereld. Alles wat voor de mens onzichtbaar is, bestaat namelijk veel wezenlijker dan wat hij met de ogen of de zintuigen kan waarnemen. Vele mensen van hen, die sedert tientallen jaren, of altijd, het bestaan van God hebben geloochend, zullen zich bij de Grote Waarschuwing bekeren. God zal zijn mysteries voor ieder mens afzonderlijk zo onthullen, dat Hij tegelijkertijd ook de genade tot het aannemen ervan zal verlenen. Jezus Christus zal zichzelf vertonen om de goddelijke geheimen te onthullen.” Zuster Agnes, Boedapest, 16 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “Thans leeft u uit het geloof. Gedurende de tijd van de Waarschuwing houdt het geloof op, want het gaat over in de ervaring. Na deze Grote Waarschuwing zal de vorst der boosheid met zijn aanhang het geloof van de mensen nog heviger en nog krachtiger aanvallen.” Zuster Agnes, Boedapest, 16 juli 1992

  Jezus: “Deze wereld, en de mensen, zijn zo treurig. Alleen door de materiele zaken worden ze gebonden. De reden van uw treurigheid is er in gelegen, dat gij overdreven rationalisten bent. Gij wilt alles met het verstand oplossen, en dat is onmogelijk. Het hart ondervindt vaak veel sneller het wezen van de dingen dan het scherpe verstand. In bovennatuurlijke zaken verleent het geloof u de juiste orientering.” Zuster Agnes, Boedapest, 16 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “De Onbevlekte Maagd zal jullie na de Waarschuwing de zekere weg tot God tonen, daar Satan en zijn manschappen na de Waarschuwing nog heviger, en op gemenere manier, de godgetrouwen zullen aanvallen.” Zuster Agnes, Boedapest, 9 augustus 1992

  Buitengewone tekenen aan de hemel

  Jezus spreekt: “Voordat Ik zal komen als de rechtvaardige rechter, zal Ik komen als de koning der barmhartigheid. Voordat de dag van de gerechtigheid zal komen, zal er aan de mensen een teken in de hemelen worden gegeven, als volgt: Alle licht van de hemel zal worden gedoofd, en er zal een grote duisternis over de ganse aarde heersen. Dan zal het teken van het kruis aan de hemel te zien zijn, en uit de openingen, alwaar de handen en de voeten van de Verlosser waren vastgenageld, zullen grote lichtbundels komen, die een korte tijd op de aarde zullen vallen en haar zullen verlichten. Dit zal geschieden korte tijd voor de jongste dag.” Zuster Faustina Kowalska, Krakau, Polen, 1905-1938

  Tijdens deze gebeurtenissen zag Alois Irlmaier een groot kruis aan de hemel, en hij hoorde de mensen vol ontzetting uitroepen: ‘Er is een God!’. Tijdens of bij het einde van de oorlog zie ik aan de hemel een teken: De Gekruisigde met de Wondetekenen. En allen zullen het zien. Ik heb het al drie maal gezien, het komt heel zeker. Alois Irlmaier, Beieren, 1894-1959

  Jezus: “In de tijd van de Grote Waarschuwing zal Ik mij voor alle mensen in werkelijkheid vertonen, opdat iedere mens God zou leren kennen, Zijn bestaan zou aannemen, en, Zijn geboden onderhoudend, tot Mijn navolging zou besluiten. Aan ieder mens afzonderlijk zal de geweldige mogelijkheid tot bekering, tot verbetering, worden gegeven.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 augustus 1992

  11-03-2016, 19:37 Geschreven door Claudia  


  10-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing deel 1

  DE WAARSCHUWING

  OLVrouw van de berg Carmel verscheen aan drie kinderen te Garabandal in Noord-Spanje. Het oudste meisje Conchita vertelt: “De Waarschuwing is als een kastijding, en bedoeld voor de goeden om dichter bij God te komen, en om de anderen te waarschuwen. God wenst, dat wij, door de genade van deze Waarschuwing, ons leven zullen beteren, en minder zonden, gericht tegen Hem, zouden doen. Als wij zullen sterven, zal dat niet worden veroorzaakt door de Waarschuwing zelf, maar door de emoties, die wij zullen ervaren bij het zien en het voelen ervan.

  De gehele wereld zal vol angst zijn, maar goede katholieken zullen het doorstaan met meer gelatenheid, en met meer overgave dan de anderen. Het zal maar kort duren. De Waarschuwing is iets, dat direct van God komt. Het zal in de gehele wereld te zien en te voelen zijn, ongeacht waar men zal verblijven. Het zal zijn als de openbaring van onze zonden. De gelovigen, evenals de ongelovigen, en mensen van elke streek, zullen het zien en voelen…

  De Waarschuwing is zeer beangstigend, duizendmaal erger dan een aardbeving. Het zal als vuur zijn. Het zal niet ons vlees verbranden, maar wij zullen het lichamelijk en inwendig voelen. Alle naties en alle volkeren zullen het op dezelfde manier voelen. Niemand zal eraan ontsnappen, en zelfs de ongelovigen zullen de vreze Gods ervaren. Zelfs als gij u verbergt in uw kamer, en de blinden sluit, zult gij er niet aan kunnen ontsnappen; gij zult het op dezelfde wijze zien en voelen.

  De Gezegende Maagd vertelde mij de naam van het verschijnsel. Deze naam staat in het Spaanse woordenboek. Hij begint met de letter A. De waarschuwing is iets heel angstaanjagends, dat zich zal voordoen in de hemel. Men kan beter sterven, dan zelfs maar 5 minuten mee te moeten maken, wat ons te wachten staat. Het zou overdag, of ook ’s nachts kunnen geschieden, of wij nu te bed zijn, of niet. Als zij zullen sterven, zal het zijn door de angst.

  Ik geloof, dat het het beste zal zijn om dan in de kerk te zijn, nabij het Heilig Sacrament. Jezus zal ons de kracht geven om ons te helpen het oordeel te ondergaan. Tijdens de piek van het gebeuren zal het verschrikkelijk zijn. Wij zullen inzien, dat de Waarschuwing ons overkomt omwille van onze zonden. Door onze zonden zullen wijzelf de oorzaak zijn van de aard van de Waarschuwing –en wij zullen het voor Jezus moeten doormaken, voor de beledigingen van God. Oh, maar na de Waarschuwing zult gij de Lieve Heer zeer veel beminnen.” Conchita, Garabandal, Noord-Spanje, 1961-1965

  Jacinta, een van de andere meisjes van de zienertjes van Garabandal vertelt: “De Waarschuwing zal komen, als de omstandigheden op zijn slechtst zullen zijn. De Waarschuwing is iets, dat eerst te zien zal zijn in de lucht, overal op de wereld, en onmiddellijk daarop zal worden overgebracht naar het binnenste van onze zielen. Het zal slechts korte tijd duren, maar het zal zeer lang lijken door het effect, dat het in ons innerlijk heeft. Het zal gebeuren voor het welzijn van onze zielen, omdat wij in onszelf ons eigen geweten zullen zien, dat is: het goede, dat wij nalieten te doen, en het kwaad, wat wij deden. Dan zullen zij een grote liefde voelen voor onze hemelse ouders en om vergeving vragen voor al onze zonden.

  De Waarschuwing is bedoeld voor iedereen, want God wenst onze redding. De Waarschuwing is bedoeld om ons meer tot God nabij te trekken en om ons geloof te doen toenemen. Daarom moet men zich op die dag voorbereiden, maar men moet er niet vol vrees op wachten. God zend de gebeurtenissen niet omwille van de vrees, maar juist uit rechtvaardigheid en uit liefde. Hij doet dit voor het zelzijn van al Zijn kinderen, opdat zij eeuwigdurende vreugde en geluk zouden kennen, en niet verloren zouden gaan.” Jacinta, Garabandal, Noord-Spanje, 1961-1965

  OLVrouw: “De tijd wordt kort. Ik kondig u aan, kinderen, dat er een Grote Waarschuwing over u gaat komen. Deze zal zo krachtig zijn, dat elke man, vrouw en kind het vuur binnenin zich zal voelen branden. Nee, mijn kind, men zal niet ervaren, dat het lichaam zal verbranden, zoals gij het hebt gezien in de diepten van de afgrond. Ik vertelde u en Ik herhaal het: Het is een Waarschuwing. Dit is niet de Kastijding, waarover Ik heb gesproken. De mens zal ervaren, dat de krachten van de elementen de grond van zijn bestaan hebben doen wankelen. De schok van deze Waarschuwing van de Vader zal zo groot zijn, dat niemand er aan zal twijfelen dat deze van Hem komt.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 18 september 1975

  OLVrouw: “Allen, die in het licht van de genade blijven, zullen geen vrees kennen. Zij zullen deze Grote Waarschuwing meemaken zonder te lijden. Ik kan u niet beloven, dat er niemand zal sterven tijdens deze Grote Waarschuwing, mijn kind, want er zullen doden zijn. Bereidt u voor, want dit is maar een klein gedeelte van wat gij weldra zult meemaken.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 5 april 1975

  OLVrouw: “Mijn kind, de Waarschuwing is niet de Kastijding, maar het begin van de droefheid.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 24 december 1975

  Jezus: Zoals Ik u heb toegezegd, zal de mensheid een Grote Waarschuwing ontvangen. Gedurende het verstrijken van die Waarschuwing zullen er vele tekenen van een toornige God voor uw ogen verschijnen, om aldus iedere ziel de gelegenheid te geven goede voornemens, gepaard met boete en offers, te maken. Elke ziel, welke de leeftijd van het verstand heeft bereikt, moet dan het goede voorbeeld geven van geloof, ingetogenheid, zuiverheid van bedoeling, en toewijding aan God.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 5 augustus 1976

  De Heilige Aartsengel Michael: “Door de Waarschuwing zal God de mensen wakker schudden, opdat zij de werkelijkheid en de waarheid helder zouden onderscheiden: “Er bestaat een God, en de mens moet zijn geboden onderhouden!” Deze door God te zenden grote Waarschuwing is zeer, zeer nabij.” Zuster Agnes, Boedapest, 11 april 1991

  OLVrouw: “Daarom, mijn lieve kinderen, zal er al spoedig voor de gehele mensheid de Waarschuwing komen. Het zal de laatste waarschuwing van de liefde zijn, door de Eeuwige Vader aan u gegeven. Dan zal Hijzelf in uw leven moeten ingrijpen, omdat gij zo leeft, alsof Hij niet zou bestaan.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 28 juli 1992

  OLVrouw: “Gij dient te weten, kinderkens, dat het nu de tijd is om uzelf te zuiveren. Wanneer de tijd van de kastijding komt, dan moet gij die kinderen zijn, samen met uw gezinnen, om de anderen te doen helpen begrijpen, wat er zal gaan gebeuren, voordat het te laat zal zijn om nog velen te redden van de eeuwige dood. Want, kinderkens, u zult zien gebeuren, dat men vol angst zal zijn, omwille van hetgeen men misdaan heeft. Er zullen er zo velen zijn, ja, velen, priesters en religieuzen. Wanneer zij zullen zien, en zullen weten, hoezeer zij zijn afgeraakt van de wekroep van de Hemelse Vader, dan zullen zij het uitschreeuwen, lieve kinderen, zij zullen roepen om barmhartigheid en om vergeving.” Nora Arthurs, Canvey Island, Engeland, 11 oktober 1992

  De Heer spreekt: “De zonden van de wereld zijn zo groot, dat niets er meer tegenop kan wegen. Zoals Ik gehoorzaam was aan de Wil van mijn Vader, zo zou het bij u moeten zijn. De Waarschuwing zal zich voordoen. Twijfelt er niet aan! Als gij het het minst zult verwachten –Ik heb het u al gezegd- zult gij mijn Kruis aan de hemel zien. Wat Ik heb beloofd, dat zal Ik doen. Dan, zult gij zeggen: “Waarlijk, dat is de Zoon van God.”” Een Noord-Amerikaanse invalide zienster, 1990-1992

  Ziehier 12 punten betreffende de Waarschuwing, die Ik wil verhelderen, zo zegt de Heer:

  ·        Het is van geen belang, waar een persoon zich zal bevinden: Ik zal daar ook zijn.

  ·        Op de gehele aarde zal alle activiteit worden beeindigd.

  ·        Het volk zal vergiffenis vragen.

  ·        De zondaars zouden wel willen sterven.

  ·        De uitstorting van mijn genaden zal de zondaars opheffen.

  ·        De kerken zullen overvol zijn met boetelingen.

  ·        De smart en de verwarring zullen ten top stijgen.

  ·        De priesters zullen dag en nacht biecht moeten horen.

  ·        Men zal niet meer leven ‘zoals gewoonlijk’.

  ·        De winkels zullen gesloten zijn.

  ·        De wereld zal eindelijk de ware betekenis van de liefde begrijpen.

  ·        Het zal tot de plicht van de sterken behoren om de zwakkeren bij te staan.” Een Noord-Amerikaanse invalide zienster, 1990-1992

  De eigen zieletoestand schouwen

  De Heilige Aartsengel Michael : “Als de tijd van de Waarschuwing daar is, zal er een vreemd rood licht aan de hemel verschijnen. Gedurende de Waarschuwing zullen Satan en zijn aanhangers niet in staat zijn de mensen aan te vallen, want hun krachten worden [tijdelijk] lam gelegd.

  De geweldige genade van God zal de mensheid, ja, ieder mens afzonderlijk, overstromen. Velen zullen God berouwvol huldigen, en hem om erbarmen smeken. Na afloop van de Waarschuwing zullen de aanvallen en bekoringen van Satan nog intensiever, nog sluwer en gemener, de bekeerden, evenals de godgetrouwen, bestoken.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael : “De Grote Waarschuwing is zeer nabij. Ze zal als een innerlijk vuur zijn. Dit veroorzaakt lijden en pijn, maar brandt niet fysisch. De werking van dit innerlijk vuur zal in een innerlijke verlichting bestaan. Het licht van de goddelijke gerechtigheid zal het innerlijk van de mens verlichten. Deze zal dat maar moeilijk verdragen. God wil op deze wijze de mensheid de rechte weg tonen. Iedere mens, gelovig of ongelovig, zal dit op dezelfde manier ervaren. De Grote Waarschuwing komt direct van God. Na de Waarschuwing zal de verwarring groot zijn. Iedereen zal de waarheid, dat God bestaat, moeten erkennen. Gedurende de tijd van de Waarschuwing wordt Satan lam gelegd. Doch nadien zal hij opnieuw de vrije hand krijgen. Zijn aanvallen zullen daarna steeds sterker worden.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 november 1991

  De Heilige Maagd: “De Grote Waarschuwing komt van God. Ik heb dit reeds op verscheidene plaatsen aan de mensheid voorspeld. Die Grote Waarschuwing zal door ieder mens op de hele wereld gevoeld en ervaren worden. Ieder mens zal zijn zieletoestand –door Gods ogen beschouwd- helder en klaar kunnen waarnemen. Ieder mens, zonder uitzondering zal het bestaan van God ervaren en zal waarnemen, dat Hij de enige Heer en God van de ganse schepping is, van hemel en aarde. Deze angstwekkende en vreselijke gebeurtenis zal zich spoedig bij u voordoen, daar de mens de zonde niet meer als zonde erkent. Daardoor begaat de mens de grootste misdaden.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 december 1990

  Bericht uit Medjugorje : “Een aantal bedevaarders heeft hier een ontstellende gebeurtenis, welke in het algemeen slechts laats vindt op het ogenblik van de dood, meegemaakt. Plotseling defileerde heel hun leven voor hun ogen, als in een film. Zij konden zeer nauwkeurig zien, waar zij NEEN [tot God] hadden gezegd. Hun geweten was door zo’n geweldig licht ingenomen, dat zij zichzelf zagen als ‘onder de radiografie van de Heilige Geest’, met alle schaduwen van de bedreven zonden, en ook met alle klaarheid van de liefde, die zij hadden geschonken. Zij voelden een diep berouw over hun zonden. Allen hebben op hetzelfde ogenblik een grote lichamelijke en geestelijke gezondmaking ondergaan. Zo werd een gedrogeerd persoon volledig bevrijd van zijn drugverslaving. Zij hebben thans allen nog maar een enkel verlangen: God en Zijn Liefde op de eerste plaats stellen.” Zuster Emmanuel, Communiteit der zaligsprekingen, Medjugorje

  Mededeling van Vassula Ryden: “Ik voel sedert juli 1991, dat Jezus niet meer de Jezus is, die blootvoets komt, als een bedelaar. Ik voel, dat er –zoals Hij zegt- er een zekere tijd is voor de barmhartigheid. En dat daarna de gerechtigheid zal komen. Wat ik voel, is dat de barmhartigheid zich aan het terugtrekken is, opdat de gerechtigheid haar plaats zou innemen. Sedert mijn terugkeer in Griekenland deze zomer (1991) doet Hij niets anders meer dan over de gebeurtenissen spreken: de zuivering in drie fasen, die allen tegelijkertijd zullen ondergaan. Dan spreekt Hij over de God der gerechtigheid en over het geit, dat de gebeurtenissen veel spoediger zullen komen, dan wij denken. Ik denk, dat deze Zuivering een ongelofelijke genade van de hemel is. Het is niet het einde van de wereld. Voor de eerste maal zal God ons onze zonden laten zien met de ogen van de ziel.

  De zuivering, die ik reeds heb ondergaan, is een genade en geen straf,… Men moet niet bang zijn. Zeker wat mij betreft, die nooit te biecht ging, die nooit berouw had, voor mij waren de zonden, die over mij werden uitgestort, verschrikkelijk. Ik heb dus zeer veel geleden, omdat het mij de ziel verpletterde, toen ik mijn leven voor mijn ogen zich zag ontrollen als een film. Maar het heeft mij veel goed gedaan. Hoe meer men zondigt, des te minder kan men God de vereiste wederliefde en aan zijn naaste de noodzakelijke liefde schenken. De zuivering komt dus om die zonden weg te nemen.

  Men moet geen schrik hebben voor die zuivering, daar het een genade is. De zonden, die reeds zijn vergeven in de biecht, zal men niet meer terugzien, daar God deze niet meer ziet. Daarom vraagt Jezus om vaak te gaan biechten. Niet zonder oprecht te zijn. Men moet zijn zonden inzien en er waarlijk berouw over hebben. In dat geval vergeeft Hij ze, Hij vergeet en veegt ze weg. Nooit zal die zonde door God nog aan de mens worden herinnerd.” Vassula Ryden, l’Informateur Catholique, Canada, 1991

  10-03-2016, 21:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een boodschap voor nu

  OLVrouw: “Daarom roep Ik het u toe: “Gelooft aan mijn woorden!” Zalig zijn al degenen, die nu al daaraan geloven. Wacht niet, totdat alles zich gaat vervullen. Wacht niet zolang, totdat de tekenen komen, maar toont nu al uw liefde en uw offerbereidheid voor God, omdat slechts op grond van uw gebeden, uw offers, en uw boetedoening, de wereld nog bestaat-slechts op grond van de offers van de ‘kleinen’.

  Er is nog maar zeer weinig tijd overgebleven en Ik herhaal tegenover u nogmaals, dat de mensheid de allerzwaarste tijd in de geschiedenis van het mensdom nadert. Ik roep, zoals Mijn Zoon heeft geroepen: “Wee, wee, wee al diegenen, die niet op hun knieen zullen vallen.”

  Mijn boodschappen zijn treurig, maar deze tijd is ook treurig. Ik wil u slechts helpen en Ik geef u deze woorden, opdat gij zult begrijpen, wat nog gaat komen. Ik wil helemaal niet, dat gij angstig zult zijn, maar Ik wil, dat gij begrijpt, welk een grote verwoesting de zonde bewerkstelligt.

  Als Ik zeg dat de Grote Oorlog komt, dan betekent dat, kinderkens, dat Ik u tot gebed, en tot het er op voorbereid zijn, wil oproepen. De oorlog zal komen. Daarom, mijn kinderen, roep Ik u toe: “Bidt, en komt schuilen onder Mijn mantel, daar gij slechts onder Mijn mantel zult kunnen worden beschermd.”

  Bidt, lieve kinderen, daar er nog maar een paar jaren zijn overgebleven, voordat Mijn Zoon wederkomt. Gij moet niet denken, dat er nog veel tijd is. NEEN!

  Voordat deze eeuw ten einde gaat, zal Mijn Zoon op aarde wederkeren, en zoals gij ziet, moet er nog veel gebeuren, maar de gebeurtenissen zullen elkander snel opvolgen. Gij zult geen tijd meer krijgen om na te denken, omdat overal daar, waarheen gij uw blik zult richten, slechts angst, geween en verschrikking zal zijn.

  Wilt gij dat? Zie toch, wat gij met de aarde hebt gedaan, door uw trots en door uw zonden, zodat nu zelfs de natuur tegen u in opstand komt. Nu is er voor u niets anders meer overgebleven, dan te bidden en God om vergeving te smeken.

  Heb Ik u niet gezegd, lieve kinderen, dat de Grote Oorlog uit het Oosten zal komen, en dat de vervolging en het juk op Onze Moeder de Heilige Kerk zullen neerkomen. Ja, wees bedachtzaam, kinderkens, en bidt, bidt toch, opdat de ganse wereld op de Wederkomst van Mijn Goddelijke Zoon zal worden voorbereid.

  Mijn Engelen dalen af naar de aarde, om Onze kinderen te kenmerken. Velen zijn nu al getekend. Slechts al diegenen, die in het licht zullen blijven, zullen naar het Nieuwe Tijdperk worden overgebracht.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 16 november 1994

  10-03-2016, 19:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  Vasten kruisigt de aardse passies, en gebed geeft je de genade die je nodig hebt om te kunnen vasten

  Matteus 4:3 De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’

  “Mijn geliefden, de verleider kent jullie zwakheden en wacht op de perfecte kans om jullie te verleiden. Hij zal je aardse passies tegen je gebruiken. Daarom moeten jullie vasten en bidden. Vasten kruisigt de aardse passies, en gebed geeft je de genade die je nodig hebt om te kunnen vasten, en goed te vasten. Er is een vorm van vasten dat de hoogmoed voedt. Voor deze vorm ben ik afkerig en die heeft het tegengestelde effect. Laat je vasten eerst en vooral vrij zijn van hoogmoed. Wanneer je vast, denk dan niet aan hoe goed je het gedaan hebt of hoe slecht, maar geef me in alle nederigheid wat je kunt, en houd geen rekening met de verdienste ervan. Jullie zullen versteld staan op het eind van jullie leven wat jullie aangerekend was als verdienste. Wees volledig los van alle resultaten. Wees nederig, wees getrouw, en geef alles aan mij. Kinderen, de verleider heeft geen macht over een nederige ziel, want die ziel draagt de geur van Jezus en Maria; hij kan niet dichterbij komen. Wees klein en wees dankbaar voor alles wat je gegeven werd. Alles is gegeven als gave, lieve kinderen. Geef het al aan mij en wees in vrede. Shalom.”

  Geliefde Vader van mijn hart, Ik geef u glorie en prijs Uw naam voor de vele gaven die U geeft aan deze onwaardige zondaar. Help mij mijn nietigheid te zien en U terug te geven al wat U mij gegeven hebt. O geliefde Vader, Abba, Ik houd van U! Amen.

  Naar jullie vruchten zullen jullie geoordeeld worden

  Matteus 3:10 De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid.

  “Geliefde kinderen, naar jullie vruchten zullen jullie geoordeeld worden. Wees daarom vooral voorzichtig en onderzoek de vruchten van al je handelingen. Als hetgeen wat je doet niet opbouwend is voor het koninkrijk en God niet verheerlijkt, wees dan meedogenloos en ruk het uit. Wat is het teken van goede vruchten? Eenvoudigweg liefde. Ik heb je reeds gezegd, handel met liefde en jullie kunnen niet verkeerd zijn. Wees wijs daarin. Soms is liefde zoals medicijnen –het smaakt slecht, maar de vruchten zijn goed. Kinderen, dit zijn moeilijke dagen voor jullie. De vijand heeft vele zaden van verwarring gezaaid. Overweeg daarom dikwijls wat het betekent met liefde te handelen. Vraag onze Moeder om jullie te begeleiden, zij wiens handelingen allemaal liefde waren. Ze zal niet nalaten jullie te helpen. Kinderen, inspecteer al jullie handelingen en jullie houding. Houd vast aan wat goed is en ruk uit wat slecht is. De boomgaard van de Heer kan enkel gevuld zijn met bomen die goede vrucht voortbrengen. Werk hard om er zeker van te zijn dat je daar te vinden bent.”

  O mijn Jezus, dank U voor deze raad! Heilige Moeder, help ons! Leer ons altijd hoe te handelen uit liefde. Help ons onze handelingen en onze houding te inspecteren met oprechte ogen, zodat we kunnen uitrukken wat ons weghoudt uit Uw Goddelijke Boomgaard. Help ons nederige dienaren te zijn van waarheid en liefde. Amen.

  10-03-2016, 18:08 Geschreven door Claudia  


  09-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 5

  De aanbidding van het Beest

  God de Vader: “Dan legt hij als middel tot het zieleheil een geschrift op dat vol is van afgrijselijke vervloeking.

  -Dit betreft een algemeen geldend decreet, dat door de Antichrist zal worden uitgevaardigd. Zie Openbaring 13,16-18 over het teken of het zegel van het Beest – in veel gevallen het getal 666 – dat nodig zal zijn om te kunnen kopen en verkopen. De trouwe christenen zullen worden getekend met de Griekse letter T (tau), dat op een kruis lijkt.-

  Hij reikt dit de mensen aan als een zegel en hij beveelt hen om hem te aanbidden.

  -Dit is de duivelse consequentie van zijn valse ‘opstanding uit de doden’ die door velen als echt zal worden beschouwd. Na die vertoning acht hij zich aan de Godmens Jezus gelijk en eist dezelfde eer op, nl. die der aanbidding als ware hij goddelijk, een eer, die slechts aan Jezus rechtens en naar waarheid toekomt.-

  Weigert een gelovige [katholiek/christen] dit uit liefde tot Mijn Naam, dan zal hij onder wrede en helse pijnen om het leven worden gebracht, zodat allen, die dit zien, of ervan horen, door grote ontsteltenis zullen worden aangegrepen.”

  Een hevige kerkvervolging

  God de Vader: “Aanvankelijk zal de Zoon des Verderfs door middel van zijn listige begoochelingen de mensen eerst vleiend proberen te verleiden, totdat het tijdstip komt, waarop het zijn streven zal zijn hen door wreedheid te breken en te doen buigen. En dan zal de Kerk in haar kinderen het ware geloof bewaren, maar zij zal juist, vanwege de benardheid van die bloedige verschrikkingen en van de allerzwaarste smarten van allerlei soort, veelvuldig lijden ondergaan.

  Vanaf de eerste aanval van geweldpleging totdat de beide getuigen van de waarheid zullen optreden, zal de Kerk de meedogenloze vervolgingen en het wreedste bloedvergieten, die zij van de zijde van de Verderver zal ondergaan, trotseren. De beide getuigen [Enoch en Elias, zie Openbaring 11,3] zullen tegen het einde van die tijd een schitterende witte glans van gerechtigheid en waarheid verspreiden, en daardoor aan de Kerk een grote standvastigheid verlenen.”

  De beide getuigen Enoch en Elias

  God de Vader: “Maar ik zal Mijn beide getuigen zenden, Enoch en Elias, die Ik in het mysterie van Mijn heilsplan volgens Mijn wil voor deze tijd heb bewaard, opdat zij als bestrijders van de Verderver naar voren zouden treden, en de dwalenden op de weg van de waarheid zouden terugvoeren.

  -Dit bewaren betekent, dat God Enoch en Elias destijds levend heeft opgenomen van de aarde en ergens –in het verborgen Paradijs? – met ziel en lichaam heeft bewaard tot het einde der tijden.-

  Een geweldige en zeer machtige kracht zullen zij onder de gelovigen ten toon spreiden. … En zo zal het rijpende koren van Mijn Kerk in haar grote vernedering overeind blijven. … En allen, die de Ware God willen erkennen en belijden, zullen zich aansluiten bij deze beide grijsaards, deze ware getuigen, banierdragers van de goddelijke gerechtigheid.

  De getuigen zullen zich spoeden door de stegen en straten, en door de steden en de overige plaatsen, die de Zoon des Verderfs met de adem van zijn leugenachtige leer heeft bezield. En zij zullen grote tekenen door de Heilige Geest bewerken, zodat geheel het volk, dat deze ziet, tot grote bewondering zal worden gebracht. Zulke grote, op vaste grondslag gevestigde, tekenen, worden het volk echter gegeven, opdat zij de tekenen van tegenspraak en de valse tekenen zouden verwerpen. … Enoch en Elias zullen door de donderslag van de ware leer de gehele aanhang van de Antichrist doen ontstellen en neerslaan en zo de gelovigen bevestigen.

  Evenwel zullen ook zij –Mijn Wil laat dit toe- uiteindelijk door de Antichrist de dood vinden. En dan zullen zij het loon van hun inspanningen in de hemel ontvangen. …Maar de goede vruchten zullen in de uitverkorenen plotseling tevoorschijn komen. Dat zijn zij, die de woorden en de duivelskunstenarij verachten en, die zich vast hebben gegrondvest in het ware geloof, in de hoop op het hemels erfdeel.”

  De vermetelheid ten top

  God de Vader: “Wanneer de Zoon des Verderfs, het opperhoofd van de kwade machten, zich in hoogmoedige aanmatiging, vanuit de dwaling der goddeloosheid, die door hemzelf wordt verpersoonlijkt, tot een nog groter dwaasheid zal willen verheffen, wanneer dus zijn bedriegerijen hun einde naderen, en hij zal trachten ten hemel te varen, dan zal heel de Kerk in al haar kinderen, groot en klein, tot grote ontsteltenis worden gebracht, als zij dit krankzinnige plan in al zijn vermetelheid zullen aanschouwen.

  -Waarschijnlijk zal het plan van de ‘ten hemel opstijging’- wederom een valse nabootsing van een belangrijke daad uit Jezus’ leven- op de televisie worden aangekondigd, en zullen er beelden van worden getoond. De ontsteltenis bij de gelovigen zal worden veroorzaakt door de uitzonderlijke hoogmoed van een dergelijk plan.-

  Wanneer hij geheel de wil van de duivel zal hebben vervuld, zodat hem –volgens het rechtvaardig oordeel van God- een dergelijke grote macht, dienend tot ongerechtigheid en wreedheid, verder niet meer zal worden toegestaan, zal hij heel zijn aanhang verzamelen en zal hij zijn volgelingen meedelen, dat hij naar de hemel zal opstijgen. …deze goddeloze zal niet inzien, …dat de geweldige slag van Gods hand hem dan zal treffen.

  De Antichrist gedood

  God de Vader: “En zie, een donderslag treft hem met zulk een kracht, dat hij van de berg naar beneden stort en de geest geeft in de dood. Dat zal dan de openbaring zijn van de goddelijke almacht, die de Zoon des Verderfs met zo’n kracht zal doden, dat hij met alle hoogmoed, waarmee hij zich tegen God had verheven, in de onpeilbare diepte van zijn vermetelheid zal storten, en in de dood van de Eeuwige Verdoemenis zijn levensadem zal uitbraken en zo zal eindigen.”

  OVER DE ANTICHRIST DOOR EEN ZIENER UIT NOWRA

  De Antichrist-persoon is de Maitreya

  Het is juist om te zeggen dat het woord Antichrist een persoon, of een groep, of een geestestoestand, kan zijn, daar dit woord op al die categorieen van toepassing is. De Antichrist-persoon is Maitreya; zijn profeet of voorloper is Benjamin Creme.

  Er is geen tegenspraak als men zegt, dat de Derde Wereldoorlog zal beginnen na de Grote Waarschuwing, daar deze oorlog al voor de Grote Waarschuwing was begonnen.

  De oorlog zal worden voortgezet na de Korte Tijd van Vrede, maar er zal een andere betekenis aan worden gehecht, daar er sprake zal zijn van katholieken tegen de troepen van de Antichrist. Dit is het moment waarop de Franse Koning pal zal staan.

  De Franse Koning zal niet op het toneel verschijnen, tot na het Grote Wonder. Want de regeringen zullen in delen van de wereld nog zijn zoals zij nu zijn. Eerst als de Antichrist de gevechten zal beginnen om de heerschappij en het leiderschap, zal de Franse Koning zijn plaats innemen. Hij zal de christelijke strijdkrachten aanvoeren.

  De Antichrist zal een reusachtig groot aantal mensen ervan overtuigen dat hij de Messias is, en zal, zodoende, er de oorzaak van zijn dat de zonden van de mensen sterk zullen toenemen – zullen verdubbelen, vergeleken met de zonden begaan in de tijd van voor de Waarschuwing.

  Want, degenen, die door God werden verlicht tijdens de Grote Waarschuwing, en die zich toen alleen uit angst hebben bekeerd, zijn niet oprecht in deze bekering. En, omdat zij vervolgens deze verlichting hebben verworpen, zullen hun zonden zwaarder worden, want de staat van zonde van een mens wordt erger, als het geweten volledig is verlicht en gevormd.

  Hoe groter ons begrip is van zonde en heil, des te groter is onze verantwoordelijkheid om Gods voorschriften en geboden te volgen en daarom is de zondeschuld groter als wij dat niet doen.

  Welnu, voor de Grote Waarschuwing, ofschoon de zonden toen zwaar waren, was de zondeschuld minder, door gebrek aan kennis van God en Zijn geboden.

  Want bijvoorbeeld, zij, die tot andere godsdiensten behoren hebben slechts een beperkte kennis van God – alleen in het Katholieke Geloof beschikt men volledig over Gods onderrichtingen. Daarom is het zo, dat als gij niet-katholiek bent, of een godloze zijt, en dan zonde doet, dat dan die zonde niet zo zwaar is, als wanneer gij katholiek zijt en dezelfde zonde doet.

  Na de Grote Waarschuwing en het Grote Wonder zullen allen echter katholiek zijn geworden, en de volle kennis over goed en kwaad bezitten, omdat God deze kennis op een allerbuitengewoonste wijze zal hebben ingestort. Als dan de Antichrist gaat optreden, en gij zoudt hem volgen, ondanks uw volle kennis van de waarheid, dan worden uw zonden groter, en derhalve zwaarder dan tevoren.

  In dit stadium zal de wereld nog een 1,5 miljard mensen zijn verloren door hongersnood, besmettelijke ziekten en dergelijke.

  Een wereldgodsdienst en een wereldregering

  Ongelukkigerwijs zullen velen de Antichrist volgen, als hij zijn ene wereldgodsdienst en zijn ene wereldregering zal stichten. Deze godsdienst zal niet christelijk kunnen worden genoemd. De Antichrist zal heersen gedurende de 3,5 jaar na de Waarschuwing.

  Er zullen twee grote machthebbers zijn op aarde: de Antichrist en Paus Petrus II. De Paus zal zijn Apostelen en Profeten en Koningen hebben, en de Antichrist zal ‘profeten’ en ‘apostelen’ hebben.

  De laatste vervolging van de Kerk

  De Ware Kerk van Jezus Christus, geleid door Petrus II, de Romein – Petrus Romanus – zal door de Antichrist worden vervolgd.

  Er zullen alleen maar katholieken in de wereld zijn, als de Antichrist opkomt, maar dan zal hij zijn godsdienst invoeren, er zullen ‘bekeringen’ zijn, en zij zullen de Katholieke Kerk vervolgen. Dit zal dan de laatste vervolging van de Katholieke Kerk zijn.

  Ten tijde van deze breuk in de Katholieke Kerk, welke in die tijd dan nog 3 miljard leden zal tellen, zullen er 800 miljoen – 25%- bij Petrus II blijven, terwijl de rest de Antichrist zal volgen. Zes-zevende van het aantal Joden, die zich alleen maar uit vrees bekeerd hebben, zullen de Antichrist volgen.

  De laatste veldtocht

  Gedurende die tijd zal de Grote Koning van Frankrijk optreden en hij zal de Vicaris van Christus, Petrus II steunen. De Antipaus zal worden gedood, en de Grote Koning zal de christelijke legers aanvoeren tegen de legers van de Antichrist, welke deze zal leiden vanuit China, Rusland en het Midden-Oosten. Grote katholieke legers zullen worden aangevoerd door Prinsen, die verenigd zullen zijn met de Grote Koning van Frankrijk. Zij zullen komen uit Polen, Hongarije, Duitsland, Griekenland, Oekraine, Afrika, Amerika, Frankrijk en andere landen. Overal op de aarde zal dan weer oorlog worden gevoerd.

  De Kerk duikt onder

  Dan, zes maanden voor de Grote Kastijding zal de Antichrist proberen met geweld zijn merkteken- de streepjescode- op te leggen bij alle levende wezens.

  Christenen zullen dit merkteken weigeren, en zullen als gevolg daarvan door God worden beschermd. Elke christen zal een kruis op zijn voorhoofd dragen, dat alleen maar voor andere christenen zichtbaar zal zijn. De volgelingen van de Antichrist zullen de volgelingen van Christus opjagen en de Kerk zal ondergronds gaan.

  Enige weken voordat de Grote Kastijding zal beginnen, zullen de twee Grote Profeten worden gedood door de Antichrist, maar zij zullen uit de doden worden opgewekt.

  De komeet Wormwood verschijnt

  Tien dagen voor de Kastijding zal de komeet Wormwood als een zon aan de hemel te zien zijn. Sint Michael zal de Antichrist in de hel werpen.

  De Restkerk zal worden opgenomen

  Jezus zal wederkomen bij Zijn Tweede Komst met de Hemelse  legerscharen en de Restkerk, die dan ongeveer 600 miljoen zielen zal tellen-dat is 10% van de huidige wereldbevolking –zal in extatische toestand in het Paradijs worden opgenomen.

  Op de vierde dag zal een grote oorlog worden gevoerd tussen Jezus’ legerscharen en de legers van de Antichrist. Op het verschijnen van de komeet aan de hemel, zullen alle atoombommen over de hele wereld door Satan tot ontploffing worden gebracht.

  Op de zevende dag – een Goede Vrijdag – om 3 uur ‘s middags volgens de tijd van Jeruzalem zal de Bol der Verlossing – de komeet Wormwood – naar beneden komen en de aarde raken. Drie dagen lang zal een dichte duisternis de aarde omhullen. Gedurende deze dagen zullen allen, die het merkteken van het Beest dragen in de hel worden geworpen.

  Daarna zal de Restkerk worden teruggebracht naar de aarde en het Duizendjarig Vrederijk zal beginnen en er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zijn.

  Het Nieuwe Jeruzalem

  Het Nieuwe Jeruzalem zal op aarde neerdalen en deze Regering van Vrede zal duren tot het Grote en Laatste Oordeel van de wereld.

  Men moet verstaan, dat de Tweede Komst van Jezus – de Wederkomst- niet het Laatste Oordeel is, ofschoon alle mensen zijn geoordeeld door God. Dit is om het woord van de Schriften te laten vervullen, hetwelk zegt: Alle zielen uit de hemel, uit de hel, uit het vagevuur en uit het voorgeborchte zullen verrijzen met hun lichamen, en dan hun eeuwige bestemming ontvangen, waarbij er slechts hemel en hel zullen bestaan.

  09-03-2016, 21:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016

  Ik ben de redding van de Wereld – Hille Kok 25/2/2016

  Mijn Volk,

  Ik ben de redding van de wereld!!! Open uw ogen!!!

  Luister niet naar de valse profeet. Velen zullen ten gronde gaan door die schijnheilige glimlach die u verwijderd van de waarheid. Let op de Hemel weent door het verdriet dat wordt aangericht onder de trouwe gelovigen. De verwarring zal groot zijn. Zovelen zullen het kwaad blijven volgen in deze verdorven wereld zonder liefde en onzekerheid.

  Gij zult in de duisternis geraken. Uitzichtloosheid en wanhoop is er onder de mensen. Velen aanbidden de verkeerde God die hun naar de afgrond leiden. Wat een leed zult gij dan ondergaan. Alleen het Rooms Katholieke Geloof is de Ene Echte Waarheid!!! De wereld leeft in geestelijke armoede.

  Daaruit ontstaat moedeloosheid. De reddende hand willen velen niet aanvaarden van de Vader. De wereld is overwoekerd door het kwaad en hun eigen IK die hun zielen ten gronde richten. Hoe zult gij standhouden zonder Gods liefde. Gij wordt misleid door het kwaad. Dwazen, hoe blind zijt gij geworden en God de Vader niet meer als uw Hemelse Vader willen aanvaarden en zien!!

  De vreugde zal uit u verdwijnen. De eenzaamheid zal u overstijgen zonder het Levend Brood in de Heilige Eucharistie. Gij zult geestelijk sterven. Zijn H. Lichaam en Bloed houden u in leven om u te sterken in het geloof en Zijn goddelijke Liefde. Luister toch, de tijd is NU!!!

  Hoe duister is de wereld. De Satan zal zich openbaren tot schrik voor heel de mensheid. Gij zult zeggen: hoe hebben wij dit niet gezien of willen zien wie gij in de duisternis volgde. Laat uw kinderen niet verloren gaan. Satan heeft velen in zijn macht. Bidt de Rozenkrans voor uw kinderen.

  Goddeloos is de wereld geworden. Als vee worden uw kinderen gebruikt door de zondige rijke maatschappij om hun seksuele lusten te bevredigen. O dwazen, gij zult in de hel belanden als gij u niet bekeert. Gij misbruikt Gods Schepping. De straffen zult gij ondergaan als gij niet om vergeving vraagt in het H. Sacrament van de biecht!!

  De straffen zullen de wereld in alle hevigheid overvallen door uw ongehoorzaamheid en de gruwelijke misdaden tegen God de Vader en de mens!! Uw tijd zal niet lang meer duren. Redt uw zielen. De Vader wil u redden uit die verdorven poel van de Aarde. De Vader wil u beschermen en troosten en helpen door het dragen van Zijn Heilig Liefdeskruisje!!!

  Draag het in openheid. Schaam u niet voor zijn grote geschenk: het Heilig blauw-witte Kruisje!! Ho, gij die Gods geschenk verwerpen. Gij zult de Vader krenken. Help elkander in deze strijd. De strijd zal vernietigend zijn. Behoud uw geloof. Moeder Maria zal bij u zijn als gij in Liefde en stilte de Rozenkrans zal bidden.

  Mijn Restkerk, gij zult het meest te lijden krijgen door de vervolging van het Roomse geloof. Houd stand, blijf in de Waarheid. Wijk niet af van Gods Geboden en de veranderde gebeden die niet van God komen. Behoud het Geloof in de Waarheid. God is Liefde. Amen.

  09-03-2016, 18:29 Geschreven door Claudia  


  08-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 4

  Het merkteken van het Beest


  de chip

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Dit zijn de tijden, waarin de volgelingen van hem, die zich opstelt tegenover Christus, met zijn merkteken zullen worden getekend op het voorhoofd en op de hand. Het merkteken op het voorhoofd en op de hand is uitdrukking van een totale afhankelijkheid van wie met dit teken wordt aangeduid. Het teken duidt degene aan, die vijand is van Christus, dat is dus de Antichrist, … Het voorhoofd duidt het verstand aan, want de geest is de zetel van de menselijke rede. De hand drukt de menselijke activiteit uit, want het is met zijn handen, dat de mens handelt en werkt. Derhalve is de persoon, die wordt getekend met het merkteken van de Antichrist, getekend in zijn verstand en in zijn wil.

  Als mijn tegenstander met zijn merkteken al zijn volgelingen zal tekenen, dan zal de tijd gekomen zijn, dat ook Ik, uw hemelse Aanvoerster, met mijn moederlijk zegel allen, die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd en die deel uitmaken van mijn legerschare, zal tekenen. Tegenover de getekenden met op het voorhoofd het godslasterlijk merkteken, stel Ik mijn kinderen, die getekend zijn met het Kruis van Jezus Christus.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 8 september 1989

  OLVrouw: “Al mijn kinderen zullen het teken van het kruis ontvangen en het dragen op hun voorhoofd. Slechts de door mij verkozenen zullen dit zien. Deze uitverkorenen zullen worden ingelicht door mijn Engelen hoe zij zichzelf moeten gedragen. Mijn getrouwen zullen geen enkele vrees, noch angst, koesteren gedurende zelfs de allermoeilijkste uren.” Matous Lasuta, Turzovka, Slowakije, 1958

  PERSOON EN WERKEN VAN DE ANTICHRIST

  Sint Jan over de Antichrist


  Johannes

  Hieronder volgt een aantal aanhalingen uit de Heilige Schrift welke betrekking hebben op de persoon van de Antichrist en op zijn werken. Dit zijn citaten van teksten van Sint Jan de Evangelist en van de Heilige Apostel Paulus. De Bijbel is echter in dit opzicht geenszins volledig, noch erg duidelijk. Latere prive openbaringen moeten onze kennis aanvullen.

  Het begrip antichrist/Antichrist is ingevoerd door Sint Jan de Evangelist in zijn eerste twee brieven. Hij onderscheidt allereerst de antichrist, als typering van de mentaliteit, die de goddelijke openbaring van de menswording van Gods Zoon loochent, en duidt ook wel bepaalde personen uit zijn tijd, vooral dwaalleraars, aan met Antichrist, waarmede hij dezen als voorloper van de latere Antichrist-persoon beschouwt. En anderzijds noemt hij de Antichrist-persoon, een zekere gezworen vijand van de christenen, die eens – later – zal optreden.

  Sint Jan de Evangelist: “Kinderkens, het laatste uur is daar! En zoals gij hebt gehoord, komt dan de Antichrist. Ook nu is er menig Antichrist opgestaan; daaruit weten wij, dat het laatste uur daar is.” Sint Jan, 1 Jo 2,18

  Sint Jan de Evangelist: “Wie anders zou er nog meer en nog erger leugenaar zijn, dan hij, die loochent, dat Jezus de Christus [de Messias, de Verlosser] is? Hij, die de Vader en de Zoon loochent, is de Antichrist.” Sint Jan, 1 Jo 2,22

  Sint Jan de Evangelist: “Maar iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God; dat is er een van de Antichrist, die komt, zoals gij hebt gehoord, en die nu reeds in de wereld is.” Sint Jan, 1 Jo 4, 3

  Sint Jan de Evangelist: “Want er zijn veel dwaalleraars, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, uitgegaan over de wereld. Zo iemand is een dwaalleraar, en Antichrist.” Sint Jan, 2 JO 7

  Sint Paulus over de Antichrist


  Paulus

  De Apostel Paulus: “Broeders, met betrekking tot de Wederkomst van Onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, verzoeken wij u, niet zo gemakkelijk uw bezinning te verliezen, en u niet van streek te laten brengen door een geestesuiting, door een woord, of een brief, die van ons heet te komen, alsof de Dag des Heren aanstaande is. Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad en de Man der Goddeloosheid, het kind der verdoeming, is verschenen, hij, de Tegenstander, die zich verheft tegen al wat God is, of heilig heet, zodat hij zich zal neerzetten in Gods tempel en zich als God zal aanstellen, KOMT DE DAG DES HEREN NIET.” Sint Paulus, 2 Tess 2,1-4

  Over de dood van de Antichrist:

  De Apostel Paulus: “Maar als de Heer Jezus komt, zal die hem doden met de adem uit Zijn mond en hem vernietigen door Zijn verschijning.” Sint Paulus, 2 Thes 2,8

  Over de heerschappij van de Antichrist:

  Sint Jan de Evangelist: “Ik zag uit de zee een Beest het land opkomen. Het leek op een panter. De Draak gaf aan het Beest zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht.” Sint Jan, Openbaring 13,1-2

  Sint Jan de Evangelist: “Toen zag ik een tweede Beest. Dat Beest steeg op uit de aarde. Het had twee horens als van een lam, en het sprak als de Draak.” Sint Jan, Openbaring 13,11

  Sint Jan de Evangelist: “…dat de heidenen de Heilige Stad 42 maanden [3,5 jaar] onder de voet zullen lopen.” Sint Jan, Openbaring 11,2

  Toelichting: In de tijd van Sint Jan waren de mensen, godsdienstig gezien, in vier groepen in te delen:

  1)   De Joden, het uitverkoren volk van het Oude Verbond tussen God en de mensen, die na hun afwijzing van de Messias – die uit hun volk was voortgekomen – God niet meer op de door Hem gewenste wijze aanbidden en dienen, omdat zij de – door Jezus geopenbaarde volle – waarheid als volk niet hebben aanvaard.

  2)   De Christenen, voortgekomen uit de Joden, zowel als uit de heidenen, lidmaten van wat nu de Katholieke Kerk heet, de uitverkorenen van het Nieuwe Verbond. Deze Kerk is wat Sint Jan de Heilige Stad Gods noemt. Daarin wordt de volle – door Jezus geopenbaarde – waarheid doorgegeven aan latere generaties. Ieder, die de katholieke waarheid strikt vasthoudt, aanbidt en dient de Drie-ene God op de wijze, die Hij wenst.

  3)   De heidenen, zijn diegenen, die niet behoren tot het volk der Joden, en die geen Christen zijn, en die allerlei valse goden – afgoden – aanbidden. Afgoden zijn geesten, mensen, dieren of voorwerpen waaraan goddelijke eer wordt bewezen – dat is eer welke slechts aan de Ene, Ware, God moet dienen. In feite aanbidt en dient men de Satan, als men niet God aanbidt, noch Hem dient. Neutraliteit in godsdienstig opzicht bestaat niet.

  4)   In de dagen van Sint Jan ontstond al een vierde groep, die ook in onze dagen bestaat, en die heden heel groot is, te weten: de afvalligen, dat zijn degenen, die de volledige, geopenbaarde, katholieke, waarheid hebben bezeten, maar die gedeeltelijk of geheel afwijzen. Enkele groepen, zoals de Orthodoxen en de Evangelisch-Luthersen, die Jezus en Zijn leer ernstig nemen, zijn niet zo ver van de gehele waarheid verwijderd. Maar de meeste groepen selecteren uit de waarheid slechts wat hen bevalt, en zijn daardoor vergelijkbaar met de heidenen uit de tijd van Sint Jan. Met recht kan men de meeste hedendaagse ‘katholieken’ en ‘protestanten’ de ‘nieuwe heidenen’ noemen.

  Sint Jan de Evangelist: “De hele aarde liep vol bewondering achter het Beest [de Antichrist] aan en aanbad de Draak [de Satan], omdat hij het Beest de macht had gegeven. Ze aanbaden ook het Beest zelf en zij riepen uit: “Wie valt er met het Beest te vergelijken, en wie kan de strijd met hem aanbinden?” Sint Jan, Openbaring 13,3

  Sint Jan de Evangelist: “Het Beest dwong alle mensen, groot en klein, arm en rijk, vrijen en slaven, op hun rechterhand en op hun voorhoofd, een merkteken te dragen. Daardoor kon iemand alleen iets kopen of verkopen, als hij dat merkteken droeg, dat wil zeggen: de naam van het Beest, of het getal, dat het symbool van die naam is… en dat getal is 666.” Sint Jan, Openbaring 13,16

  Sint Jan de Evangelist: “Mijn twee getuigen zal Ik opdracht geven het boetekleed aan te trekken en 1260 dagen lang Mijn boodschap te verkondigen.” Sint Jan, Openbaring 11,3

  DE HEILIGE HILDEGARD OVER DE ANTICHRIST

  De Heilige Hildegard van Bingen


  Hildegard van Bingen

  De Heilige Hildegard van Bingen werd in 1098 in Midden-Duitsland uit een adellijk geslacht geboren. Al op 8-jarige leeftijd deed zij haar intrede in een klooster van Benedictinessen. In het kloosterslot leidde zij een bij uitstek beschouwend leven. In 1136 werd zij tot abdis gekozen. Kort daarop stichtte zij haar eigen klooster op de Ruppertsberg bij Bingen in het Rijnland. In 1165 stichtte zij nog een vrouwenklooster te Eibingen nabij Rudesheim. Omstreeks die tijd hief zij het stilzwijgen op, wat zij tot dan over haar visioenen had bewaard. Zij begon te schrijven over de talrijke visioenen, die zij al van jongsaf ontving. De omvang van haar werk is zeer groot. Men bedenke, dat zij na haar 8ste jaar geen enkele scholing buiten het klooster heeft ontvangen.

  Het kloosterslot werd zeer streng aangehouden, bezoekers waren zeldzaam, en het aantal inkomende (hand)geschreven stukken was in de verste verte niet vergelijkbaar met onze dagen. De boekdrukkunst bestond immers nog niet. Haar kennis komt dus rechtstreeks uit de hemel.

  Nadat zij abdis was geworden trad Hildegard meer naar buiten op. Zij correspondeerde ook met geestelijken en gezagsdragers, die haar om raad vroegen. Hildegard stierf in het jaar 1179 op 82-jarige leeftijd op de Ruppertsberg. De navolgende openbaring door God-de-Vader over de Antichrist-in-persoon is een uittreksel uit een meer volledige tekst, die komt uit een verzamelwerk, gedateerd 1220.

  Begin van de profetie van de Heilige Hildegard van Bingen.

  Geboorte en jeugd van de Antichrist

  God de Vader: “Wanneer namelijk de tijd, waarin de goddeloze bedrieger onder verschrikkingen moet verschijnen, komt, is de moeder van kindsaf opgegroeid onder de meest goddelozen op een eenzame plaats van verderf. Al als meisje is zij vol duivelse listen van verdorvenheid. Buiten medeweten van haar ouders zal zij daar op die plaats van verderf verblijven. Ook de omwonenden zullen haar niet kennen. Want op ingeving van de duivel, door wie zij zich bedrieglijk – alsof hij een Heilige Leidsengel was – laat leiden, en wiens wil zij doet, is zij daarheen gekomen. Zij scheidt zich aldus af van de mensen, zodat zij des te gemakkelijker in het verborgene zal kunnen blijven. …

  Daarop zal zij zich heimelijk, in de meest goddeloze uitspattingen, met enige mannen inlaten. En met zulk een vuur van schandelijke begeerte zal zij zich door hen laten bezoedelen, alsof een heilige Engel haar deze goddeloze ontucht heeft bevolen te volbrengen. En zo ontvangt zij in brandende hartstocht van ontucht de Zoon des Verderfs, zonder te weten wie de vader is. Maar Lucifer, die oude slang, ‘bezielt’ vol vreugde deze gruwel van een mens in wording – naar Mijn rechtvaardig oordeel – met zijn listen en neemt hem volledig met al zijn krachten al in de moederschoot in zijn bezit.

  Vol van duivelse geest verlaat de Verderver de moederschoot. Zij vermijdt daarop echter haar gebruikelijke ontucht en vertelt het dwaze en onverstandige volk openlijk dat zij geen man heeft en een vader van het kind niet kent. Zij noemt de ontucht, die zij gepleegd heeft, ‘heilig’, en het volk zal ook de moeder voor heilig houden en haar heilig noemen.”

  Een onechte nabootsing

  De Antichrist heet zo, niet slechts omdat zijn leer tegen die van Christus in zal gaan, maar ook omdat zijn leven een vervalsing, een onechte nabootsing, van Jezus’ leven zal zijn. Dit is direct duidelijk uit bovenstaande teksten. De moeder is een jonge en valse maagd. Jezus’ moeder is een jonge en echte maagd. Lucifer neemt bezit van de jonge Antichrist, in geestelijke zin is de Antichrist de ‘zoon’ van Lucifer. Jezus is waarlijk de Zoon van God. De moeder van de Antichrist doet alsof zij heilig is, zij verbergt haar schanddaden. Jezus’ moeder is waarlijk zonder zonde, want Onbevlekt Ontvangen, en waarlijk de Heiligste der vrouwen.

  Deze overeenkomst zal zo blijven: telkens zullen er parallellen te trekken zijn tussen het verloop van het leven van de Antichrist en het leven van Jezus. Bij Jezus en zijn Moeder is alles waar en echt en recht-door-zee, openbaar en heilig. Bij de Antichrist en diens moeder is alles vals en onecht en in het verborgene en verdorven. Het ganse leven van de Antichrist is een satanische nabootsing, een vervalsing, van Jezus’ leven. Maar het wordt knap gedaan, vele mensen zullen erin lopen, en de Antichrist als een nieuwe ‘Messias’ beschouwen en hem volgen.

  God de Vader: “Zo groeit de Zoon des Verderfs op, onder duivelse listen, totdat hij de volwassenheid bereikt, steeds geheim gehouden voor de bekenden. Is hij eenmaal tot de volheid der jaren gekomen, dan zal hij publiekelijk zijn grootsprakerige leer uitdragen, en hij zal zich daardoor in tegenspraak stellen met Mij en Mijn uitverkorenen. … Hij is de meest kwaadaardige beestmens. De mensen, die hem niet erkennen, zal hij doden. Koningen, hertogen, vorsten en rijken zal hij aan zich binden. Hij zal de nederigheid onderdrukken, de hoogmoed verheffen, en de aarde met duivelse listen aan zich onderwerpen.”

  Begoochelingen en schijnbare genezingen

  God de Vader: “Zijn macht strekt zich uit tot aan de oorsprong van de winden, zodat hij schijnbaar de lucht in beweging kan brengen, vuur van de hemel kan roepen, en bliksem, hagel en donder naar beneden kan laten komen. Bergen doet hij ogenschijnlijk ineenstorten, water laat hij opdrogen, bossen ontneemt hij het frisse groen, en doet deze opnieuw uitlopen. Deze begoochelingen [pseudo-wonderen] zal hij met de meest verscheiden delen van de schepping bedrijven, zowel in hun vocht, als in hun groen en droogte.

  Zelfs met de mensen zal hij zijn bedrieglijk spel spelen. Hij zal gezonden ziek maken, en ogenschijnlijk zal hij zieken gezond maken. Hij zal duivels uitdrijven, en zal soms doden opwekken. Hoe zal hij dat doen? Wanneer iemand, wiens ziel in de macht van de duivel is, zal zijn gestorven, dan zal hij – met Mijn toelating – aan het lichaam van de overledene zijn toverkunsten uitoefenen. Hij zal maken, dat deze zich beweegt, alsof hij levend is.

  Zoiets wordt hem echter slechts hier en daar en gedurende een korte tijd en in zeer geringe mate toegestaan. …zodat door een dergelijke aanmatiging niet de eer van God aan spot en minachting zal worden prijs gegeven. Menigeen, die dit zal zien, zal hem zijn vertrouwen schenken.

  Anderen willen weliswaar hun vroegere geloof bewaren, maar zij willen nietemin, dat hij hen steeds welgezind zal zijn. Aan dezen zendt hij ziekten, die hen niet al te zeer nadeel zullen toebrengen. Wanneer zij dan bij de geneesheren genezing en hulp zullen zoeken, maar niet genezen zullen kunnen worden, dan zullen zij tot hem hun toevlucht nemen, om te onderzoeken of hij hen zal kunnen genezen. Als hij hen dan zal zien komen, dan zal hij de ziekte, die hij hun zelf heeft gezonden, van hen wegnemen. Daardoor zal hij dan hun achting winnen, en zij zullen in hem geloven. Zo zullen velen worden misleid. Zelfs hun innerlijke ‘ogen’ zullen worden verduisterd.

  Bedrog en misleiding

  God de Vader: “Zij echter, die Mij verachten, richten zich op de duivel. Omdat zij Mij niet willen kennen, geef Ik hen prijs. Dan bedrijft de duivel zijn spel met hen en bedriegt hen, … zodat zij alles voor waar houden, wat hij hen voorspiegelt. En de kunst van de begoocheling giet hij ook hen in, die op hem vertrouwen, zodat ook zij, met deze gave, door middel van menigvuldige tekenen, te geven aan de schepselen, de mensen kunnen verblinden, geheel zoals zij dit willen.

  Zij kunnen echter noch de elementen, noch de overige schepselen, die door God in het leven zijn geroepen, in hun wijze van bestaan veranderen. Zij laten slechts door middel van bedrog zeldzame verschijningen in schimmige beelden voor de ogen der mensen oprijzen. Op deze wijze bewerkt de Zoon des Verderfs het bedrog door zijn vaardigheden met de elementen. In schoonheid, in zoete geur en in liefelijkheid laat hij deze plaats vinden, precies zoals de mensen, die hij misleidt, het graag zien.

  Deze macht wordt hem toegestaan, zodat de gelovigen met het ware katholieke geloof zullen kunnen zien, dat de duivel geen macht bezit over de goeden, maar alleen over de slechten, die zodoende tot de eeuwige dood zijn verdoemd. Alles wat de Zoon van het Kwaad namelijk doet, volbrengt hij met geweld en met hoogmoed en met wreedheid. Barmhartigheid, nederigheid en bescheidenheid bezit hij niet, want door middel van bevelen en door ruw op te treden, zet hij de mensen aan om hem te volgen.

  Zeer velen wint hij voor zich, doordat hij hen aanmoedigt naar hun eigen zin en eigen luimen te handelen. …Velen zullen zich daardoor laten misleiden. …Hij toont hen schatten en rijkdommen en staat hen heerlijkheden en genoegens toe, zoveel als zij zich wensen, en hij bekrachtigt door bedrieglijke tekens zijn leer. Zij zullen het niet meer nodig vinden hun lichaam te beteugelen en onder tucht te houden.

  Hij spreekt: “Wie zich tot mij bekeert, diens zonden worden uitgewist, en hij zal met mij leven in eeuwigheid.” Het Doopsel en het Evangelie van Mijn Zoon verwerpt hij, en alle voorschriften, die door de Kerk zijn overgeleverd, maat hij bespottelijk.”

  Een onecht lijk en een valse opstanding

  God de Vader: “En wederom zegt hij met duivelse hoon tot degenen, die hem dienen: “…Ik wil echter voor jullie, en tot jullie verheerlijking sterven, en uit de dood opstaan. En zo zal ik mijn volk van de hel bevrijden.” …Hij nodigt dan zijn vrienden uit hem met een zwaard te doorboren en hem tot de dag van zijn opstanding in een schoon linnen te hullen. Daarbij misleidt hij hen zo, dat zij werkelijk menen hem te doden en zijn opdracht volbrengen. Daarna staat hij dan ogenschijnlijk op uit de dood.

  Door zijn bedrieglijke listen zal hij ogenschijnlijk worden vermoord, zijn bloed vergieten en sterven. Maar hij komt niet om in zijn eigen lichaam, maar in een bedrieglijke schim, en hij zal worden gehouden voor een verslagene en een stervende. Dan zal hij, onder voortdurend bedrog, …de schijn ophouden, dat hij uit de doodsslaap weer tot leven is gekomen. Verbazing en ontsteltenis over de verschrikkelijke daad van de vervloekte, zullen alle mensen op de gehele aarde aangrijpen. Zo zullen, zoals begrijpelijk, bij de kwellingen, de tegenspraak, en de sluwe, schrikwekkende, wondertekenen, die de Zoon des Verderfs zal bewerken, zelfs Mijn uitverkorenen, die als rotsen in de branding zullen zijn, huiveren van schrik en ontzetting, en angstig klagend steunen.”

  1 maart 2016

  Kerk van de Heilige Familie, Glendale, CA at 9:35am

  OLVrouw van La Salette

  Mijn lieve zoon,

  Juist zoals Ik verscheen aan de kinderen van La Salette en Ik verscheen aan jou in de boodschap van La Salette (1 november 2005), ben Ik bij jou vandaag als je OLVrouw van La Salette, want mijn waarschuwingen zijn hetzelfde als de originele boodschap van La Salette.

  De Kerk van Mijn Zoon blijft een grote crisis doormaken; zoals het toen was, is het nu. Want mijn smeekbeden aan de geestelijken van de Kerk viel in dovemansoren. En nu zijn de waarschuwingen die Ik voorzegd heb uitgekomen op zovele pijnlijke manieren aan de kinderen van God, die de Ene, Ware Kerk van Mijn Zoon, de Verlosser van de wereld aanbidden.

  Ik waarschuwde de kinderen van La Salette : wee de prinsen van de Kerk die enkel denken aan hun rijkdom te vergroten en hun autoriteit te beschermen en te domineren met trots. De boze heeft vele van de priesters – met inbegrip van vele bisschoppen en kardinalen - op een slecht pad geleid om de Kerk te vernietigen. Het leiderschap van de Kerk lijkt nu in verwarring te zijn, omdat de volgelingen van Mijn Zoon zien dat de geest van de Kerk nu in duisternis verkeerd en dat de boodschappen dat de gelovigen willen horen van de Kerk gevuld lijken met verwarring en misverstanden.

  De boze heeft zijn doelstellingen bereikt in deze tijd door het te laten uitschijnen dat de Kerk in verwarring is. Zelfs de richting dat de Kerk neemt op sociaal vlak en op andere vlakken die niet-religieuze zaken aanbelangen, doen het uitschijnen alsof de Kerk zijn richting verloren is en dat het doel van de Kerk – de redding van al Gods kinderen – zonder leiding verkeert.

  Word niet wanhopig als jullie dit zien. De boze lijkt in controle te zijn voor velen, maar Ik verzeker jullie dat Mijn Zoon, de Heer en Redder, de Verlosser van de wereld nu zeer krachtig alles in het werk stelt om Zijn Kerk door deze hachelijke tijden te loodsen.

  Wees er zeker van dat een grote strijd plaatsvindt in de geestelijke wereld. De boze doet zijn laatste zet om de Kerk van Mijn Zoon te vernietigen. De Aartsengel Michael zal uiteindelijk overwinnen over de prins der duisternis en de Kerk zal vernieuwd worden.

  Jullie hebben mijn belofte als jullie Heilige Moeder van de Kerk dat het enkel door de Kerk van Mijn Zoon is dat ware verlossing zal bereikt worden. Vrees niet en laat je niet verwarren door gebeurtenissen die binnen de Kerk gebeuren, en door boodschappen van de Kerk die verwarrend, vaag en dubbelzinnig lijken, omdat jullie moeten inzien dat het werkelijk het werk is van de boze in zijn laatste stuiptrekkingen om de Kerk van Mijn Zoon te vernietigen. Daardoor gebeurt de verwarring.

  Jullie verkeren nu in hachelijke tijden, zowel binnen de Kerk evenals in de hele wereld. Dezelfde volgelingen van satan, die de wereld hebben gemanipuleerd en gecontrolleerd, hebben nu hun tentakels binnen de Kerk gericht om de boze te helpen.

  De plannen van satans volgelingen zijn vermomd als zijnde voor het goed van de mensen, maar laat jullie niet misleiden door deze wereldleiders. Zij willen niet enkel de Kerk van Mijn Zoon vernietigen en hun eigen versie van een religie ineensteken door een wereldreligie te creeren, ze handelen ook op sluwe manieren om jullie allen te onderdrukken in een vorm van slavernij. Een verder doorgedreven onderdrukking dan ze nu al hebben over de wereldbevolking.

  Wee de volgelingen van de boze, die deze macht en controle over jullie hebben. Ze zijn nu vastbesloten om de hele wereld in de derde wereldoorlog te storten die ze reeds voeren tegen de mensheid, want het is door de chaos en verwarring van deze oorlog dat ze hopen om hun laatste doelstellingen van complete controle en supervisie over de wereldbevolking te verwezenlijken. Alle doelstellingen willen ze verwezenlijkt hebben tegen het jaar 2030.

  Jullie moeten nu de timing van hun plan kennen, want het is gedurende de voorafgaande jaren dat jullie als Machtige Gebedsstrijders van Mijn Zoons Kerk moeten rekenen op de kracht van jullie gebeden om de plannen van de boze en het werk van zijn volgelingen te dwarsbomen, om een blijvende vrede in deze wereld te realiseren en hun plan te vernietigen.

  Ik doe nu een beroep op jullie als Machtige Gebedsstrijders en als Apostelen van de Laatste Dagen om te reageren op de oproep van Mijn Zoon, om deel te nemen aan het leger van Mijn Zoon om de heerschappij van de boze over de wereld te stoppen, evenals de invasie in de Kerk door het werk van zijn volgelingen te stoppen. Vele van zijn volgelingen zijn priesters van de Kerk die hun weg verloren zijn, omdat de boze zo machtig was in hen te overtuigen dat de macht die ze hebben van de ware Heer en Verlosser komt, terwijl in werkelijkheid het het werk van Lucifer is, de gesel van de Kerk.

  Luister nu naar mij, mijn Kinderen van het Licht, Ik doe een beroep op jullie in deze laatste dagen om je te verenigen met jullie broeders en zusters onder het leiderschap van Mijn Zoon en jullie Verlosser, Jezus Christus, en onder de mantel van jullie Heilige Moeder om het goede gevecht te leveren tegen het kwaad van de wereld.

  Weet dat jullie zullen overwinnen in de zeer nabije toekomst. Want nu is de tijd aller tijden; het einde van alle einden.

  De grotere glorie van de Kerk zal jullie beloning zijn wanneer de strijd over is, want Mijn Zoon en Jullie Heer en Verlosser zal zegevieren. De Aartsengel Michael zal de duivel en zijn volgelingen van hun toppositie halen en hen in de hel werpen.

  God zij dank!

  Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zal de beloning zijn van de ware volgelingen van Mijn Zoon, Jullie Heer en Verlosser, Jezus Christus.

  OLVrouw van La Salette

  Message ended 10:10am 

  07-03-2016, 18:27 Geschreven door Claudia  


  06-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geestelijk pantser van Pastor Enoc

   GEESTELIJK PANTSER VOOR ELKE GOEDE CHRISTEN GEDURENDE DEZE TIJDEN VAN LOUTERING

  De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen

  TEKENEN VAN DE VOORBODE

  “Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet.  Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn, en hongersnood. Dat is het begin van de weeën.”
  “Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden.” 

   (Marcus 13:7-8, 10) 

  DE VOORBODE


  “Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden voordat de dag van de HEER komt, de grote vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, zodat Ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden.”                                

    (Maleachi 3:23-24)  

  MARIA, DE GODDELIJKE HERDERIN, GEEFT ONS EEN REDDINGSPLAN
  “Behalve de Heilige Mis, de Heilige Communie, het regelmatig ontvangen van de Heilige Sacramenten, in het bijzonder de Heilige Eucharistie, het lezen in in de praktijk brengen van Gods Woord, zich bedekken met het Kostbaar Bloed van mijn Zoon Jezus, bewaard in Zijn Heilige Wonden en de trouwe nakoming van de Goddelijke en Heilige Geboden …. Is  de enige manier om REDDING te bereiken, geloof en gebed, in het bijzonder het bidden van de Heilige Rozenkrans en de Kruisweg.”

   


  “GEESTELIJK PANTSER VOOR ELKE GOEDE CHRISTEN GEDURENDE DEZE TIJDEN VAN LOUTERING
  24 oktober 2005, 09.55u

  OPROEP AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, kinderen van mijn kudde;
  Jullie leven in tijden van rampspoed en schaarste; de pijn voor de mensheid is pas begonnen. Elke dag wordt steeds korter, totdat de grens is bereikt; dat is het moment dat de tijd van Mijn Gerechtigheid zal beginnen. Dat zal een kwelling zijn voor de een en hoop voor de ander.

  Er is geen weg terug! Na iedere dag die voorbij gaat, is Mijn wederkomst naderbij. Verheug jullie, schapen van Mijn kudde, want na zoveel vernedering en pijn die jullie zullen ondergaan, zal uiteindelijke de zon van de hoop weer schijnen, de zon van het nieuwe leven zal vrede en geluk brengen in iedere hoek van de aarde.

  Bid, bid, bid voor de mensheid; het is tijd voor gebeden en vasten; het is tijd voor smeekbeden, het is tijd om genade te vragen aan de Hemelse Vader om spoedig een einde te maken aan die dagen van droefheid en tranen. De duur van die periode (lang of kort) zal afhangen van jullie gebeden, jullie smeekbeden, jullie vasten en jullie offers.

  Bedenk dat Mijn Vader zich niet verheugt over jullie lijden; aardbewoners, jullie, jullie veroorzaken oorlogen en dood met jullie zonden, jullie verwaandheid en geestelijke overspel. Het leven hangt af van jullie gebeden.

  “Allen die zich van Mij afkeren, zullen omkomen. De bijl bevindt zich al bij de wortel van de boom, en die geen vruchten draagt zal worden omgehakt en in het vuur worden geworpen.”

  De eerste trompetten, die de geestelijke oorlog aankondigen, hebben geklonken; kom bij elkaar, vorm groepen, vestingen van gebeden om te worden opgenomen in Mijn Hemelse Leger. Liefde en gebeden, samen in het geloof, zullen de wapens zijn om alle machten van de duivel te vernietigen. Jullie moeten iedere aanval op jullie door mijn tegenstander afslaan. Bedenk dan jullie vlees en geest gemakkelijke prooien zijn voor de listen van Mijn vijand. Onderdruk jullie vleselijke verlangens met gebeden en vasten; bid ieder moment dat geen kwade kracht jullie van Mijn liefde kan verwijderen. Verzet je geestelijk tegen de geesten van de lucht, jaloezie, wraak en Izebel.

  Iedere gebedsgroep en iedereen die wandelt op Mijn Paden moet gesterkt worden met Geestelijk Pantser van God. (Efeziërs 6:10-18), versterkt met Psalm 91.
  De geestelijke bescherming van Mijn Psalm 91 zal jullie veilig bewaren. Het is jullie paspoort om de straat op te gaan. Bedenk dat jullie niet weten wanneer en waar je door rampen zult worden verrast. Jullie zijn gewaarschuwd! Bid het Geestelijk Pantser met geloof voor je kinderen, je familie en je kennissen; Mijn Geestelijke bescherming zal zich ook tot hen uitstrekken. Het uur  van de Goddelijke Gerechtigheid is begonnen, en allen die in het licht zijn moeten hun lampen hebben ontstoken om licht te schijnen in de komende duisternis en om alle slechtheid en aanvallen van de tegenstander te verblinden.
  Mijn kinderen, schapen van Mijn kudde, dit zijn de wapenen om jullie te beschermen;

  • Geestelijk Pantser (Efeziërs 6:10-18)
  • Dagelijkse Heilige Rozenkrans in vereniging met Mijn Moeder
  • Psalm 91
  • Leven volgens Mijn voorschriften (Geboden van Gods Wet)
  • In staat  van genade zijn (Verzoening, Eucharistie, Ik wil dat Mijn strijders dagelijks de Heilige Communie ontvangen)
  • Geestelijke Communie voor de dagen van grote beproeving en wanneer je niet in staat bent Mijn Vlees en Bloed te ontvangen
  • Geloof, vertrouwen, hoop en liefde met jullie broeders, want hierop zal je worden getest en hoofdzakelijk in LIEFDE.
  • Voortdurend en oplettend gebed, opdat je niet wordt verrast door de aanvallen van de tegenstander.

  Iedere strijder moet klaar zijn en voorbereid opdat je niet wordt verrast door de vijand terwijl je zonder bent. Weest daarom op je hoede en wakker zodat je ’s nachts niet wordt verrast en je niet over jezelf hoeft te klagen, ga door opdat de overwinning aan jouw God toekomt.

  Verdedig Mijn Leer en Mijn Waarheid zelfs met je leven, laat je niet bedriegen, het subtiele wapen van de leugen scheidt velen van Mij, doordat ze je van je geloof brengen; wees volgzaam als lammeren en slim als slangen, raak niet in verwarring.

  Verenigt jullie geestelijk met de kracht van de gebeden, samen met het Onbevlekte Hart van Maria, jullie Moeder, en het hemelse leger van Engelen en Aartsengelen zal jullie de overwinning schenken. Doe ieder gebed in hemelse verbondenheid met Mijn Moeder en haar Engelen.

  Zeg: “Ik verenig mij in gebed met het Onbevlekt Hart van Maria en de hemelse legerscharen om alle kwaadheid van de boze af te wenden. Ik breid dit gebed uit tot mijn familie, broers en zusters, kennissen en tot de gehele wereld. Jezus, Maria, Jozef, bewaar ons tegen alle kwaad.”

  Mijn Vrede zij met jullie!
  Moge Mijn Moeder en Mijn Engelen met jullie zijn!
  De Kracht van Mijn Geest geleide jullie!
  Ik zal met jullie zijn tot het einde der tijden. Ik ben jullie herder, Jezus, de redder van Zijn volk.

  PSALM 91
  Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft   mag zeggen tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht,  mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.’ Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle dreigende gevaren.  Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen, als een schild staat zijn trouw om je heen.  Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, of de pijl die suist overdag, of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de moordende plaag van de middag. Al sneuvelen er duizend aan je ene zij,  tienduizend zelfs aan je rechter:  niemand zal jou raken.  Doe je ogen open, dan zal je zien  hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht HEER!  Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent.  Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot. Je zult adder en leeuw vertrappen,  leeuw en slang met voeten treden. Omdat hij van Mij houdt zal Ik hem redden; Ik bescherm hem, want hij eert mijn naam.  Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord, Ik sta hem bij in zijn nood, Ik maak hem vrij en schenk hem aanzien. Tot in lengte van dagen schenk Ik hem leven en hij zal zien dat Ik hem red.

  ROZENKRANS VAN SINT MICHAËL
  Begin met de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader, gevolgd met: “Mijn ziel prijst U en brengt U lof Mijn God (3x)
  Vervolgens: “Heilige Michaël, Heilige Gabriël, Heilige Rafaël, bid tot God voor mij en mijn familie. (3x)
  God, kom ons te hulp.

  Haast U Heer, ons te redden.

  Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen, amen.

  1ste Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Serafijnen, dat onze Heer Jezus ons waardig make om vurig in de meest perfecte barmhartigheid te worden.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader……..

  2e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Cherubijnen, dat onze Heer Jezus ons de genade verlene dat wij vluchten van de zonde en een Christen-volmaaktheid zoeken.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  3e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Tronen, dat onze Heer Jezus in onze harten de geest van een echte en oprechte nederigheid laat stromen.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  4e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Heerschappijen, dat onze Heer Jezus ons de genade verlene dat wij onze zintuigen beheersen en ons van de ergste passies verbeteren.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  5e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Machten, dat onze Heer Jezus zich verwaardige onze zielen te beschermen tegen de hinderlagen en verleidingen van Satan en de demonen.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  6e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het bewonderenswaardige koor van Hemelse Krachten, dat onze Heer Jezus ons niet in verleiding laat vallen, maar ons van alle kwaad bevrijde.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  7e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Vorstendommen, dat onze Heer Jezus onze zielen vervulle van de geest van een echte en oprechte Gehoorzaamheid.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  8ste Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Aartsengelen, dat onze Heer Jezus ons de gave verlene van Volharding in Geloof en Goede Werken, opdat wij erin zouden kunnen slagen de Heerlijkheid van het paradijs te bezitten.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  9e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van alle Engelen, dat onze Heer Jezus zich verwaardige ons te verlenen dat wij door hen beschermd worden in dit sterfelijke leven, zodat wij door hen geleid worden naar de eeuwige heerlijkheid van de hemel.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  Aartsengel Sint Michaël, bid voor ons tot God, Onze Vader..........

  Aartsengel Gabriël, bid voor ons tot God, Onze Vader …….

  Aartsengel Rafaël, bid voor ons tot God, Onze Vader......

  Onze beschermengel, bid voor ons tot God, Onze Vader....


  Glorievolle Sint Michaël, aanvoerder en vorst van de hemelse legers, trouwe bewaker der zielen, overwinnaar van de opstandige geesten, geliefde van Gods huis, onze bewonderenswaardige gids na Christus, gij, wiens voortreffelijkheid en deugden boven alles verheven zijn, verwaardig u ons te bevrijden van alle kwaad, ons allen die tot u onze toevlucht nemen met vertrouwen, en maak door uw onvergelijkbare bescherming dat wij iedere dag verder komen in het trouw dienen van God.

  Bid voor ons tot God, gelukzalige Aartsengel Sint Michaël, prins van Jezus Christus, opdat wij zijn beloften waardig worden. Amen.

  Gebed

  Almachtige en Eeuwige God, die door een wonder van goedheid en mededogen tot de redding der mensen als prins van uw kerk de glorierijke Aartsengel Sint Michaël heeft verkozen, maak ons waardig, wij smeken het U, te worden behoed tegen al onze vijanden, opdat in het uur van onze dood geen enkele van hen ons zou kunnen verontrusten, maar dat het gegeven moge worden dat wij door hem ingeleid worden in de tegenwoordigheid van Uw machtige en verheven majesteit, door de verdiensten van onze Heer Jezus Christus. Amen

  STRIJDGEBED VAN DE HEILIGE MICHAËL
  Roep de Heilige Michaël aan door de Hemelse Vader toestemming te vragen door het bidden van een “Onze Vader” en vervolgens:
  “Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

  GEESTELIJKE COMMUNIE
  Mijn Jezus,
  Ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegen­woordig zijt.
  Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen.
  Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U,
  tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
  Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart,
  en ik verenig mij geheel en al met U.
  Laat niet toe, dat ik mij nog ooit van U zal scheiden.
  Amen.


  (De geestelijke Communie, driemaal gedaan, dient tot geestelijk voedsel tijdens de dagen van de loutering, wanneer je niet in staat bent de geconsacreerde Hostie te ontvangen.) 

  BELOFTEN VAN DE GOEDE HERDER

  Aan allen die Mijn Heilsboodschappen bekend maken

  • Aan allen die Mijn boodschappen bekend maken, zal ik zegenen en hun en hun families genaden schenken.                                                           
  • Allen die helpen deze berichten te verspreiden zullen worden genoemd “Zonen van de Hoogste en erfgenamen van het koninkrijk des hemels en het hemelse Jeruzalem.”
  • Ik zal de zonden van allen die mijn boodschappen bekend maken vergeven en door de liefde van Mijn bemiddelaars, zal Ik ook hun families niet straffen.
  • Ik zal hen van het kwade  verlossen, evenals hun families.
  • Tijdens de zuivering zullen zij gevrijwaard worden van alle kwaad, en niet alleen zij, maar ook hun families.
  • In Mijn nieuwe schepping zullen zij een bijzondere plaats innemen.
  • Tijdens de beproeving zullen ze naar Mij op zoek gaan, en Ik zal hen niet in de steek laten.

  ROZENKRANS VAN DE GOEDE HERDER

  Begin met de ‘geloofsbelijdenis’ en het ‘Onze Vader’ en zeg: “Ik ben de Goede Herder en de Goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn kudde;”

  Zeg bij elk tientje: (V) “O Goede Herder”… (A) “Wees onze zekerheid en onze schuilplaats”

  Zeg aan het einde van elk tientje: “Ik ben de Goede Herder…” Zeg het ‘Onze Vader en begin van voren af aan. Zeg Psalm 23 aan het einde van de rozenkrans.

  Zeg bij ieder tientje (V):“Gezegend en geprezen zij Jezus in het Sacrament” … (A) “Moge Jezus in het Sacrament worden geprezen en gezegend”.

  Aan het eind van elk tientje: ‘Eer aan de Vader…. en ‘Onze Vader en begin weer opnieuw met: …
  (P.M. slot volgt; originele tekst verminkt?) 

  PSALM 23

  De HEER is mijn herder,
  het ontbreekt mij aan niets.
  Hij laat mij in grazige weiden rusten,
  Hij voert mij naar vredig water,
  daar geeft Hij mij nieuwe kracht.
  Hij leidt mij op het rechte spoor,
  omwille van zijn naam.
  Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
  ik ben voor geen onheil bang,
  want U bent bij mij:
  uw knots en uw staf
  geven mij nieuwe moed.
  Voor mijn ogen dekt U de tafel,
  zodat ook mijn belagers het zien;
  met olie zalft U mijn hoofd,
  mijn beker is tot de rand gevuld.
  Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen
  alle dagen van mijn leven.
  Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de HEER,
  tot in lengte van dagen.

   

  SOMBERE DAGEN, DAGEN VAN ZUIVERING KOMEN ERAAN !

  28 FEBRUARI 2016 – 1H50 P.M

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

  Schapen van mijn kudde, vrede aan jullie.

  Sombere dagen, de dagen van zuivering komen eraan. Roep en smeek de hemel, dat jullie de dagen van beproeving aankunnen zonder het geloof en de hoop te verliezen. Mijn kinderen, schapen van mijn kudde, wanneer de wolf zijn opwachting maakt moeten jullie waakzaam zijn, omdat jullie ’s nachts zullen aangevallen worden door boosaardige geestelijke entiteiten. Alle gezanten van het kwaad zullen zich laten kennen en hun werken zullen zich intensiveren. Jullie zullen hen herkennen aan hun werken.

  Mijn kudde, wees kalm en panikeer niet; zegen de wolven met Mijn Bloed en bedek hen met mijn wonden zodat ze jullie geen kwaad kunnen doen. Houd jullie niet bezig met conflicten of woordenwisselingen met de zonen van de duisternis; wat jullie moeten doen in deze dagen is bidden; dat het gebed jullie metgezel weze en de Geestelijke Wapenrusting jullie bescherming. Gedurende de tijd dat de laatste heerschappij van de wolf duurt, 1290 dagen, zullen jullie geestelijk moeten strijden tegen alle vleesgeworden en niet vleesgeworden boosaardige entiteiten. Bid ten alle tijde en laat jullie schild van gebed niet zakken zodat jullie geen onaangename verrassingen tegenkomen. Herinner jullie dat deze dagen dagen van geestelijke oorlogsvoering zijn en dat de wolf en zijn aanhangers hun aanvallen zullen intensiveren, een manier zoekend om een zo groot mogelijk aantal van mijn schapen te doen verloren gaan.

  Mijn kudde, laat zegenen en exorceren: crucifixen, medailles, afbeeldingen, schapulieren en alles wat ons vertegenwoordigt. Jullie moeten altijd op jullie een ge-exorceerde Crucifix of een ge-exorceerde Schapulier dragen (dus alles laten zegenen door een priester met de juiste formule); de kracht van mijn kruis en de kracht van het schapulier van mijn Moeder (vb. bruine schapulier), doen de demonen vluchten. Maak replica’s van mijn kruis op kleinere schaal en laat ze exorceren of zegenen zodat je ze kunt bevestigen op jullie hoofdingang en alle deuren van vertrekken in jullie huis.

  Heb in reserve ge-exorceerd of gezegend water, zout en olie, omdat jullie het zullen nodig hebben voor de geestelijke strijd en om jullie te zuiveren en jullie huis te zuiveren. Ik zeg jullie dat omdat in deze dagen alles zal besmet zijn door boosaardige entiteiten die in de lucht zwerven. Zegen alles met mijn Bloed, en breek de macht van vervloekingen van de zonen van duisternis in deze dagen. De litanieen van mijn Bloed zullen jullie zuiveren. De kracht van mijn Kruisweg zal de demonen verjagen en zal vele zielen redden van hun val. Houd dus rekening met de geestelijke instructies die ik jullie geef want ze zullen jullie morgen dienstig zijn om jullie de overwinning te doen behalen.

  De rozenkrans van mijn Moeder, het kroontje van mijn Kostbaar Bloed, het kroontje van mijn Wonden, mijn Kruisweg, de Toewijding aan mijn Kostbaar Bloed, het Pantser van mijn Bloed gegeven aan mijn Enoch, het gebed en het exorcisme van onze veelgeliefde Michael, het exorcisme van mijn Engelen en het Triduum aan de Heilige Drie-eenheid, zijn de machtige geestelijke wapens die jullie zullen beschermen en jullie grote overwinningen zullen geven op de machten van het kwaad. Vergeet niet vooraleer de geestelijke strijd aan te gaan, jullie je geestelijke wapenrusting moeten aantrekken, en jullie als een soldaat te gedragen die het oorlogsveld opgaat.

  Geleidelijk aan als je het gebed van de Wapenrusting bidt, plaats je het ook op jullie lichaam: je doet de ceintuur aan van de waarheid, jullie simuleren dat jullie de ceintuur aandoen, je doet het harnas aan van de gerechtigheid, jullie simuleren dat jullie een harnas aandoen. Het schild van het geloof, jullie simuleren dat jullie een schild aandoen, de helm van de redding, jullie simuleren dat jullie een helm op het hoofd zetten, de sandalen van de vrede, jullie simuleren schoeisel aan te doen en jullie simuleren een degen van de geest aan jullie ceintuur te hangen die het woord van God is. Vergeet niet jullie wapenrusting te bekrachtigen met het gebed van psalm 91. Dat moeten jullie ’s morgens en ’s avonds doen. Wees dus klaar mijn kudde, want de dagen van de geestelijke strijd zullen beginnen.

  Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Meester, Jezus de Goede Herder.

  Breng mijn boodschap aan de hele mensheid.

  Broeders : ga naar de pagina van de boodschappen van de Goede Herder en daar vind je het boek van de Geestelijke Wapenrusting.

  06-03-2016, 00:00 Geschreven door Claudia  


  05-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 3

  MISVERSTANDEN ROND HET BEGRIP ANTICHRIST

  Antichrist, Anti-Christ of antichrist

  Vele misverstanden komen voor uit een verkeerd verstaan van het woord antichrist of Antichrist of Anti-Christ. Dit woord heeft drie duidelijk te onderscheiden betekenissen. Er wordt verschil gemaakt tussen de schrijfwijzen met en zonder hoofdletter A. In het Engels schrijft men dergelijke woorden nogal vaak altijd met een hoofdletter, ongeacht de betekenis; dit in navolging van het Duits. Hier gaat het om de regels voor het Nederlands.

  Ten eerste betekent het woord antichrist de algemene wereldse en goddeloze mentaliteit, de algemene neiging om door de zonde te worden aangetrokken, de algemene aanvaarding van slecht gedrag, immoreel handelen en onchristelijk denken. Dan wordt het woord altijd met een kleine letter geschreven. Als er verwarring dreigt kan men schrijven: antichrist-mentaliteit.

  Ten tweede kan het woord betekenen de reeds-levende persoon, die door christenen, al sinds vele eeuwen, de Antichrist wordt genoemd, met een stek negatieve gevoelslading. Diezelfde persoon wordt door zijn aanhangers de Maitreya genoemd, of Maitreya – zonder het woordje ‘de’ – met voor niet-christenen gewoonlijk een positieve gevoelslading. In dit geval schrijft men het woord met een hoofdletter, omdat het een eigennaam is, niet uit respect, dus Antichrist of Anti-Christ. Als er verwarring dreigt, schrijft men: Antichrist-persoon.

  Ten derde kan het woord duiden op een van de voorlopers van de Antichrist-persoon, ook een persoon, maar eerder levend, of ouder zijnde. Men denke aan iemand als Keizer Nero, Adolf Hitler, of de Sovjet-Russische dictator Stalin, welke gewoonlijk als dergelijke voorlopers worden beschouwd. Ook dan is het een eigennaam en wordt het met een hoofdletter geschreven.

  In hemelse boodschappen wordt het gegeven onderscheid vaak niet, of niet voldoende, aangehouden. Ook komt het voor, dat in het origineel van een en dezelfde boodschap de verschillende betekenissen door elkaar worden gebruikt. Betreft het Engelse of Duitse teksten, waar het gebruik van de hoofdletter anders is dan in het Nederlands, dan is vaak nog grotere verwarring het gevolg. In dit werk, waarin de opgenomen vertaalde hemelse boodschappen vrijwel allemaal een Engels, Frans of Duits origineel hebben, worden de gewoonten van het Nederlands consequent aangehouden.

  De tijd van de Antichrist

  Op grond van recente boodschappen, moet men bedenken, dat alle duivels (gevallen engelen) en alle verdoemde zielen (van vroeger gestorven mensen), en alle zielen van dan nog levende mensen (aanhangers van de Antichrist), tijdens de Grote Kastijding – onmiddellijk voorafgaand aan de Wederkomst – definitief en voor altijd in de hel zullen worden geworpen. Na de Wederkomst zal er nooit meer enige geest uit de hel zijn boze werk kunnen voortzetten.

  Er is geen enkele twijfel mogelijk: de tijd van de antichrist – de tijd van de goddeloze mentaliteit – is nu (2016 en later)!!! En de tijd van de Antichrist, de goddeloze wereldheerser, ook Maitreya genaamd zal binnenkort zijn intrede doen.

  HEMELSE BOODSCHAPPEN OVER DE ANTICHRIST

  De Antichrist

  OLVrouw: “Er zullen velen onder u verschijnen, die zullen voorgeven de Christus te zijn. Weet echter wel, kinderen, dat mijn Zoon zal komen, zal wederkomen, zoals Hij ten hemel is opgevaren. Hij zal nederdalen, Hij zal wederkomen, Hij zal uit de hemel neerdalen tesamen met de hemelse heerscharen. Volgt niemand, die zich voor de Christus, [de Zoon van] de levende God uitgeeft! Wijst hen af, ook al zouden zij optreden met de grote macht van Satan. Nummer 666: hoedt u voor de Antichrist onder u. Hij zal de Derde Wereldoorlog ontketenen, de Grote Oorlog tot vernietiging van de mensheid. Een oorlog, waarin gehele landen in een fractie van een seconde zullen verdwijnen. Zo groot zal de macht van nummer 666 zijn, dat hij deze oorlog zal beginnen.

  De Vader slaat u gade, mijn kind. De mens heeft zichzelf op de weg van zijn eigen vernietiging gezet. Satan heeft de mensheid misleid, en hij heeft in haar handen de middelen tot de eigen vernietiging gelegd, niet de vernietiging van zijn eeuwige ziel, maar die van zijn menselijk lichaam. Vele menselijke lichamen zullen verbranden, slechts de beenderen ervan zullen overblijven.” Een Amerikaanse huisvrouw, 7 september 1974

  OLVrouw: “Allen, die het merkteken van het Beest dragen, zullen verloren gaan. Misleid als gij zijt, hebt gij het aanvaard als het zogenaamde vredessymbool. Ontwaakt Amerika, gij faalt!” Een Amerikaanse huisvrouw, 7 december 1971

  OLVrouw: “Nu ga Ik u een geheim toevertrouwen, dat velen niet kennen, en dat gij bekend moet maken aan de mensheid. De Man van de Misleiding zal proberen mijn Zoon na te bootsen. Hij zal velen ervan overtuigen, dat hij de ‘Messias” is. [Echter:] de ware Messias zal niet op andere wijze komen, dan nederdalende uit de hemel, vergezeld van legioenen Engelen.” Een Amerikaanse huisvrouw, 13 april 1974

  De Rode Draak en het Zwarte Beest

  Onbevlekt Hart van Maria: “Alleen de Geest van de Heer kan de macht en de zegevierende kracht van de enorme Rode Draak, die in uw eeuw op een verschrikkelijke wijze overal is losgebroken om heel de mensheid te verleiden en te bedriegen, overwinnen. De enorme rode Draak is het atheistische [goddeloze] communisme, dat overal de dwaling van de loochening en de koppige afwijzing van God heeft verbreid. De enorme rode draak is het marxistische atheisme, dat zich presenteert met tien horens, dat is met de macht van de communicatiemiddelen om de mensheid te verleiden tot ongehoorzaamheid aan de Tien Geboden van God, en met zeven koppen, ieder getooid met een diadeem als teken van macht en vorstelijkheid.


  Rode draak

  De gekroonde koppen duiden de naties aan, alwaar het atheistisch communisme zich heeft genesteld en waar het heerst met geheel de kracht van zijn ideologische, politieke en militaire macht. De grootte van de Draak toont duidelijk aan de uitgestrektheid van het gebied, dat is ingenomen en onbetwist wordt beheerst door het goddeloze communisme. Zijn kleur is rood, omdat het oorlogen en bloed gebruikt als instrumenten van zijn talrijke veroveringen.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 14 mei 1989

  OLVrouw: “De leiders van de wereld zijn op zichzelf gericht en volgen voortdurend de duivel. Velen hebben zichzelf jaren geleden aan de duivel verkocht en zwelgen in de smerigheid van hun zelfgenoegzaamheid. De Eeuwige Vader heeft veel toegestaan, maar de tijd loopt nu ten einde. Aan de duivel zal nog eens worden toegestaan om zijn venijn uit te strooien. Hij zal zijn dwalingen verder verspreiden en hij zal overal zichtbaar zijn.” Franz Keiler, VS, 1990

  Onbevlekt Hart van Maria: “Mijn Onbevlekt Hart wordt vooral vandaag het teken van mijn zekere overwinning in de grote strijd, die wordt gestreden tussen de volgelingen van de reusachtige Rode Draak en de volgelingen van de Vrouwe bekleed met de zon [zie het boek Openbaring 12,1]. In deze verschrikkelijke strijd, stijgt, als hulp voor de Draak, uit de zee een beest op, een panter gelijk. Als de Rode Draak het marxistisch atheisme is, dan is het Zwarte Beest de vrijmetselarij. De Draak toont zich met al de kracht van zijn macht, het Zwarte Beest, daarentegen, werkt in de schaduw, het verbergt zich, het houdt zich verborgen, zodat het overal binnenkomt. Het heeft de poten van een beer en de muil van een leeuw, omdat het overal met sluwheid te werk gaat en gebruikt maakt van de sociale communicatiemiddelen, nl. om propaganda te maken.

  De zeven koppen van het Zwarte Beest duiden op de verschillende vrijmetselaarsloges, die overal op listige en gevaarlijke wijze te werk gaan. Dit Zwarte Beest heeft tien horens en op de horens tien diademen, die de tekenen zijn van heerschappij en van vorstelijkheid. De vrijmetselarij heerst en regeert in heel de wereld door de tien horens. De horen is in de bijbelse symboliek steeds een instrument van geluidsversterking, een manier om de eigen stem meer en luider te doen horen, een krachtig middel van communicatie. Daarom heeft God aan zijn volk zijn Wil medegedeeld door middel van tien horens, die zijn Wet: de Tien Geboden, hebben doen kennen.

  Het is de taak van het Zwarte Beest, dat is de vrijmetselarij, op bedrieglijke en hardnekkige wijze te strijden om de zielen te verhinderen de weg van de Tien Geboden te gaan. Inderdaad, als de Rode Draak werkzaam is om heel de mensheid er toe te brengen afstand te nemen van God, om God te ontkennen, en daarom de dwaling van het atheisme verbreidt, is het doel van de vrijmetselarij niet God te ontkennen, maar om godslasteringen tegen Hem te uiten. Het Beest opent de mond om godslasteringen uit te braken gericht tegen God, om zijn Naam en zijn verblijfplaats te lasteren, en gericht tegen allen, die in de hemel wonen. De grootste godslastering is die, waardoor men aan God de verering weigert, die aan Hem alleen toekomt, om die te geven aan de schepselen en aan de Satan zelf. Ziedaar, waarom in deze tijden, ten gevolge van de verderfelijke acties van de vrijmetselarij, overal de zwarte missen en de verering van de Satan worden verbreid.

  Het Zwarte Beest, een panter gelijk, duidt de vrijmetselarij aan. Het Beest met de twee horens, een lam gelijkend, duidt de vrijmetselarij aan, die is binnen gedrongen in het binnenste van de Kerk, namelijk de kerkelijke vrijmetselarij, die vooral onder de leden van de hierarchie is verbreid. Deze vrijmetselaarsinfiltratie in de Kerk is reeds door mij voorzegd in Fatima, toen ik u heb aangekondigd, dat Satan zou binnendringen in de top van de Kerk. Is het de taak van de vrijmetselarij de zielen naar het verderf te leiden door hen te brengen tot de verering van valse goden, dan is het doel van de kerkelijke vrijmetselarij daarentegen de vernietiging van Christus en van zijn Kerk, door het oprichten van een nieuw afgodsbeeld, nl. een valse Christus en een valse Kerk.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 13 juni 1989

  De geest van de Satan: New Age

  OLVrouw: “…Maar, mijn lieve kinderen leven volgens de geest van de wereld, en zij zijn een deel daarvan geworden. Zij zoeken genoegens en vermaak, intussen zichzelf zoekend, in plaats van te trachten door het ware geloof God nabij te komen. Gij moet er u van bewust worden, dat de Antichrist, de Maitreya, de jongere generaties in al die New-Age-bewegingen, die niet van God zijn, probeert te verzamelen. Hij wil, en zal proberen, dat deel van de kerkelijke hierarchie daarvoor te gebruiken, dat spoedig nog opstandiger zal worden, en het zal in diezelfde tijd zijn, dat er nog veel meer verdeeldheid zal optreden.

  Vele van deze groepen bestaan reeds, en zij moeten als de open deuren van de hel worden beschouwd. Gij moet weten, dat mijn kinderen, die tot deze groepen behoren, over vrede, over liefde en over de vrijheid van geest spreken. Zij spreken ook over een hogere vorm van zijn, maar dat is niet God, dat is de Satan. Die groepen zijn precies het tegenovergestelde van de door de hemel bedoelde gemeenschappen, en onze Verenigde Harten waken over deze laatste. De bedoelde nieuwe christelijke gemeenschappen zijn de deuren, die naar het Nieuwe Heilige Tijdperk, en naar de hemel leiden. Ik spreek over de door de hemel uitgekozen gemeenschappen, want die zijn opgenomen in het plan van de Eeuwige Vader.” Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 19 oktober 1994

  De Koningin van de uitverkoren gemeenschappen: “…Onze ongedeelde harten waken over de, door de hemel gekozen, gemeenschappen, welke de poorten zijn om in het nieuwe, beloofde, Koninkrijk, het Nieuwe Heilige Tijdperk, te kunnen binnengaan. WEEST BIJZONDER VOORZICHTIG, en denkt over het Nieuwe Heilige Tijdperk niet precies hetzelfde als over de New Age (de nieuwe periode), want deze beide zijn niet hetzelfde. Gij moet weten, dat de New-Age-beweging niet van God is.

  Deze is, uitgaande van de Satan, door de Antichrist en de vrijmetselaars gesticht geworden, met de bedoeling om grote verwarring te veroorzaken, en om vele zielen naar de afgoderij te voeren en niet naar de door de hemel gewilde gemeenschappen. … Satan is “de aap van God”. Alles wat door de Satan wordt opgezet, zal niet blijvend zijn. Maar alles, wat door God wordt geschapen en wordt volbracht, zal duurzaam zijn, om God te verheerlijken.” Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 17 oktober 1994

  Het systeem van het Beest

  De Moeder Gods: “De Heer gebruikt vaak het woord ‘draak’, dat is de naam, die God aan de duivel heeft gegeven. En ook de woorden ‘beest’ en ‘valse profeten’. Dat zijn krachten en organisaties, welke de duivel, de verleider, gebruikt voor zijn boze doeleinden. Het woord ‘beest’ is zo’n soort teken waarvan gij moet begrijpen, dat het de zichtbare organisatie van de Satan op aarde symboliseert. Heden domineert die vele naties op aarde, en ze bestaat uit drie boze stromingen: DE VALSE GODSDIENSTEN, DE POLITIEK EN DE HANDEL. En de ‘valse profeten’ vormen dat deel van Satan’s wereldwijde organisatie, hetwelk zich verbergt in het christendom en zich als christelijk voordoet, dat zichzelf overal laat horen en dat de stem heeft van volkeren, die spreken uit een doodskop, en zij worden genoemd de Verenigde Naties en de Raad van Kerken.


  Verenigde Naties

  Het is de Satan zelf, die spreekt door de valse profeet van de organisatie van de Verenigde Naties, en die de instellingen van de organisatie van de Verenigde Naties gebruikt om de mensheid te misleiden. Zo was het, toen de krachten van Satan de Volkerenbond gebruikten om de volken te misleiden voor de laatste wereldoorlog. En zo is het vandaag ook weer. Welnu, versta goed, dat de duivel onzichtbare boze geesten, die inwerken op zichtbare dienaren, benut, en dat over de gehele wereld doet. Zij beheersen de naties van de wereld en sturen deze naar een wereldoorlog, zoals er nooit een is gezien, en welke door de Heer wordt genoemd ‘de Slag van de Grote Dag’.

  Van oudsher, toen God de naam van Lucifer veranderde, en hem de Draak noemde, of de slang, of Satan, omwille van zijn opstand tegen de Allerhoogste, heeft hij – Satan – altijd Gods plannen tegengewerkt. Wij bevinden ons nu in die tijden, waarvoor geldt, dat het einde nabij is… en sla acht op wat de Heer heeft gezegd over Satan en zijn zichtbare en onzichtbare krachten op aarde. Als de tijd ten einde is, zal Satan worden gestraft en al zijn strijdkrachten zullen worden vernietigd.” Josyp Terelya, Marmora, Ontario, Canada, 18 september 1992

  EEN GODDELOZE DICTATUUR

  Het beeld van het Beest

  OLVrouw: “De dag is nabij, de dag, waarop de Maitreya, het enige kind van Lucifer, die in de diepten van de aarde leeft, en vele kinderen in de dood en in het verderf drijft, aan de gehele mensheid zal aankondigen, dat hij de Messias is, dat hij god is.” Cleopha, Japan, 13 januari 1993

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Overeenkomstig het eerste gebod van de Heilige Wet van de Heer mag men alleen GOD aanbidden en aan Hem alleen moet elke vorm van verering worden gegeven. Nu wordt God vervangen door een AFGOD, die machtig en stek en een heerser is. Een afgod zo machtig, dat hij allen ter dood doet brengen, die het beeld van het Beest niet aanbidden. Zulk een sterke en heersende afgod, dat hij allen, klein en groot, rijken en armen, vrijen en slaven, een kenteken doet ontvangen op de rechterhand en op het voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen zonder dit merkteken te bezitten, namelijk het nummer van het Beest, of het nummer van zijn naam. Dit grote afgodsbeeld, opgericht om door iedereen aanbeden en gediend te worden, …, is een valse Christus en een valse Kerk.

  In het 13de hoofdstuk van het boek Openbaring staat geschreven: “…Wie doorzicht heeft, kan het getal van het Beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal is 666.” Met het verstand, verlicht door de goddelijke wijsheid, kan men uit het getal 666 de naam van een mens ontcijferen, en deze naam, aangeduid door dit getal, is Antichrist.

  Het beeld, of de afgod, opgericht ter ere van het Beest, om aanbeden te worden door alle mensen, is de Antichrist…

  Het getal 333 duidt de godheid aan. Lucifer komt uit hoogmoed tegen God in opstand, omdat hij zich boven God wil stellen. Het getal 333 is het getal, dat het mysterie van God aanduidt. Hij, die zich boven God wil stellen, draagt het teken 666, daarom duidt dit getal de naam van Lucifer, Satan, aan, dat is van hem, die zich tegen Christus opstelt, en van de Antichrist [de ‘zoon’ van Lucifer].

  Het getal 666, eenmaal aangeduid, dat is maal een, drukt het jaar 666 uit. In die geschiedkundige periode manifesteert de antichrist zich door het verschijnsel van de Islam, die rechtstreeks het mysterie van de goddelijke Drievuldigheid en de godheid van Jezus ontkent. De Islam breekt overal door met zijn militaire macht, terwijl hij de oude christelijke gemeenschappen vernietigt,…

  Het getal 666, tweemaal aangeduid, dat is maal twee, drukt het jaar 1332 uit. In die historische periode vertoont zich de antichrist door een radicale aanval op het geloof in het Woord van God. Door de filosofen, die beginnen een exclusieve waarde toe te kennen aan de wetenschap en daarna aan de rede, streeft men er geleidelijk naar slechts het menselijk verstand te aanvaarden als enig criterium voor de waarheid. De grote wijsgerige dwalingen worden geboren, die, door de eeuwen heen, voortduren tot op uw dagen. Het overdreven belang, dat wordt gehecht aan de rede als exclusieve waarheidsnorm, brengt noodzakelijkerwijs mede de vernietiging van het geloof in het Woord van God.

  Inderdaad, met de protestantse hervorming weigert men de Traditie als bron van de goddelijke Openbaring te aanvaarden en men aanvaardt slechts de Heilige Schrift. Maar ook die moet dan door die denkers worden geinterpreteerd door de rede en men weigert koppig het authentiek leergezag van de hierarchische Kerk te aanvaarden, de Kerk, aan wie Christus de geloofsschat ter bewaring heeft toevertrouwd. Als eenieder vrij is de Heilige Schrift te lezen en te verstaan volgens zijn eigen interpretatie, dan wordt het geloof in het Woord van God vernietigd. Werk van de Antichrist (Satan) in die historische periode is het tot stand brengen van de verdeeldheid in de Kerk en de daaruit voortvloeiende vorming van talrijke nieuwe christelijke belijdenissen, die stapsgewijs worden gedreven tot een steeds verdergaand verlies in het geloof aan het Woord van God.

  Het getal 666, driemaal aangeduid, dat is maal drie, drukt het jaar 1998 uit. In deze historische periode zal de vrijmetselarij, geholpen door de kerkelijke vrijmetselarij, slagen in haar grote opzet: een afgod op te richten, om die te stellen in de plaats van Christus en zijn Kerk. Een valse Christus en een valse Kerk. Bijgevolg is het beeld, gebouwd ter ere van het eerste Beest [Satan], om door alle bewoners van de aarde te worden aanbeden, dat van de Antichrist. Het Beest zal met zijn merkteken [666] allen tekenen, die zullen willen kopen of verkopen.

  Als dan zult gij zijn gekomen tot het hoogtepunt van de zuivering, tot de grote verdrukking, en tot de grote geloofsafval. De geloofsafval zal dan reeds algemeen zijn, omdat bijna allen de valse Christus en de valse Kerk zullen volgen. Dan zal de deur geopend zijn voor het verschijnen van de menselijke persoon de Antichrist.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 17 juni 1989

  05-03-2016, 21:54 Geschreven door Claudia  


  04-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 2

  Wie is de Maitreya?

  “Volgens de esoterische traditie hebben al deze verwachtingen [van de terugkomst van Jezus, de komst van de vijfde Boeddha, de nieuwe incarnatie van Krishna, de komst van de Messias, enz.] betrekking op een en hetzelfde individu: Maitreya, de wereldleraar, … Al deze verwachtingen zijn inmiddels vervuld, want sinds juli 1977 is Maitreya zelf onder ons om de mensheid een nieuw tijdperk van vrede binnen te leiden.”

  Esoterisch betekent geheim, aan ingewijden voorbehouden. Het was dus – volgens Share – niet algemeen bekend, dat de Maitreya de verwachtingen van zo veel en zo verschillende godsdiensten zou vervullen. Deze geheimdoenerij lijkt nodig om een soort verklaring te geven van het feit, dat de Maitreya eerst nu optreedt, en niet eerder in de menselijke geschiedenis.

  Oorspronkelijk was Maitreya de naam van een volgende Boeddha, die volgens de theorie van de terugkerende tijdcycli wederom de leer (van Boeddha) zal verkondigen. Reeds in het hiernamaals werd hij door de historische Boeddha als opvolger aangeduid, zo menen de boeddhisten, en tot hem richten zij zich dan ook, vooral als tot een toekomstige heilbrenger.

  Zo bestaat ook de uitdrukking Bodhisattva, hetgeen betekent ‘verlicht wezen’. Een Bodhisattva kan zo het Nirwana binnengaan, hij is aan het eind van zijn ontwikkeling gekomen, maar blijft uit medelijden met anderen nog langer op aarde om ervoor te zorgen, dat zijn medemensen zichzelf nog ‘verlossen’, dat is ook tot het Nirwana komen. Nu zal volgens de aanhangers van deze religie de Maitreya de laatste der Bodhisattva zijn.

  De persoon, die zich heden Maitreya noemt, pretendeert eveneens aan het einde van zijn persoonlijke ontwikkeling te zijn. Hij wendt voor anderen te willen verheffen, hij is de laatste ‘Meester der Wijsheid’, waar iedereen op wacht. De belangrijkste elementen van de Bodhisattva komen bij hem naar voren.

  De verbreding en veralgemening van de ‘roeping’ van de Maitreya, zoals Share en anderen die propageren, kaderen in de ontwikkeling van de laatste tijd, dat de grote godsdiensten moeten samensmelten tot een nieuwe allesomvattende ‘wereldgodsdienst’. Eerder leek de tijd daarvoor nog niet rijp, en dat verklaart wellicht de geheimhouding tot nu toe.

  Volgens Share verliet Maitreya in 1977 zijn verblijfplaats in de Himalaya (hoe oud hij toen was, is niet algemeen bekend), en staat hij, toch minstens sedert 1988/1989, gereed om samen met enkele discipelen, ‘meesters van wijsheid’, de rol van wereldleraar op zich te nemen. Hij zou voorlopig de Britse hoofdstad Londen als basis gekozen hebben. Share schrijft, dat hij daar – en elders – openbare bijeenkomsten en lezingen houdt. Als dit juist is, zal hij eind 1989 toch minstens een jaar of 15, eerder 20 jaar of ouder, moeten zijn geweest. Volgens sommige berichten zou hij rond 1966 zijn geboren. Dat klopt dan wel ongeveer.

  “Wanneer hij naar voren treedt, zal hij er geen twijfel over laten bestaan dat hij, en hij alleen, de Christus is. Tijdens een wereldwijde radio- en tv-uitzending zal Maitreya dan tegelijkertijd de hele mensheid mentaal ‘overschaduwen’. Ieder van ons zal zijn woorden dan innerlijk horen, ieder in zijn of haar eigen taal, ook wie niet kijkt of luistert. Zo zal iedereen weten, dat de wereldleraar, de Christus, de Messias, de Imam Mahdi, de nieuwe incarnatie van Krishna, zich onder ons bevindt.”

  Uit dit alles volgt, dat (de) Maitreya geen abstract begrip is, geen naam voor een geheel van ideeen en begrippen, geen denkbeeldige persoon, maar een mens van vlees en bloed, die enorme pretenties heeft.

  Heeft de Maitreya grote macht?

  De Maitreya meet zichzelf nogal wat kwalificaties en grote macht aan. Lees maar:

  ·        Hij is de wereldleraar.

  ·        Hij is hoofd van de geestelijke Hierarchie der Meesters.

  ·        Alle Christenen zien naar hem uit (daar hij in een vroeger leven Jezus was).

  ·        Hij zal de mensheid een nieuw tijdperk van vrede binnenleiden.

  ·        Hij zal door zijn optreden in het openbaar er geen twijfel over laten bestaan dat hij de Christus is.

  ·        Hij zal door een wereldwijde radio- en televisie-uitzending alle mensen op de gehele wereld benaderen.

  ·        Daarbij zal hij de gehele mensheid mentaal overschaduwen.

  ·        Iedereen zal dan weten, dat de wereldleraar zich op aarde bevindt.

  ·        Iedereen zal dan zijn woorden innerlijk horen, in zijn eigen taal, ook wie niet televisie kijkt, noch naar de radio luistert.

  Het is duidelijk, dat de Maitreya zich goddelijk gezag en goddelijke macht aanmeet, het gezag om te leren, en de macht om wonderen te doen. Hij eist ook gehoorzaamheid, iedereen moet hem volgen. Hij is de man, die nu eindelijk vrede op aarde komt brengen, door de mensheid het nieuwe tijdperk binnen te leiden.

  Hij moet wel door grote groepen mensen gesteund worden, hij moet over flinke geldmiddelen kunnen beschikken, en over grote politieke macht, wil hij te zijner tijd een wereldwijde radio- en tv-uitzending krijgen. Daarbij zal dan, nog steeds volgens Share, een taalwonder optreden, of beter vele taalwonderen zullen plaats vinden, omdat iedereen hem zal verstaan. Hij heeft dan zelfs macht over de menselijke geest, anders zou hij zich niet in het innerlijk van de mens kunnen laten horen. Hij doet zich voor als de Christus, als de redder en verlosser van het mensdom.

  Als men dit alles ernstig neemt en daar is wel reden voor, gezien de ernst, die Share en verwante organisaties ten toon spreiden, en gezien de steun, die deze groepen ondervinden en de geldmiddelen waarover zij kunnen beschikken, dan kan men dit niet afdoen met te zeggen, dat het gemeenplaatsen zijn, die zijn ontsproten aan de propagandamachine van Share, of fantasieen zijn, ontsproten aan een ziekelijke geest.

  Nu is er slechts 1 persoon, waarbij bovenstaande beschrijving past, en dat is Jezus, die de Christus is. Echter Jezus heeft reeds op aarde geleefd. Hij kan niet nogmaals voor de eerste keer komen. Zijn leven, Zijn kruisdood en Zijn verrijzenis zijn feiten uit de geschiedenis, die niet herhaald kunnen worden.

  Hij – de Maitreya – wil de leraar van alle volkeren zijn, terwijl die titel rechtens uitsluitend aan Jezus toekomt.

  Hij pretendeert de wereld te redden, terwijl Jezus de enige en de echte Verlosser van de mensheid is. Hij is hoofd van een geestelijke hierarchie, van een groep ‘meesters der wijsheid’, waar Jezus de leermeester der Apostelen en leerlingen is, en het hoofd van de Kerk met paus, bisschoppen, priesters en gelovigen.

  Alle Christenen zien naar hem uit, zo beweert hij, echter in feite zien deze uit naar de Wederkomst van Jezus, de Heer, zoals de Katholieke Christen in zijn Credo belijdt.

  Hij wil de mensheid het nieuwe tijdperk binnen voeren, terwijl het Jezus is, die zijn uitverkorenen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal geven.

  Hij, de Maitreya, zal wonderen doen – zo zegt Share – echter deze wonderen zullen slechts een magere afspiegeling zijn van de geweldige wonderen, die Jezus deed. God laat dit misschien toe, maar de ware gelovigen zullen daar niet door in verwarring gebracht worden, als dit werkelijk zou geschieden.

  De Maitreya ontleent zijn macht om wonderen te doen aan de duivel. Daar de duivel zuiver geest is, is het mogelijk (als God het toelaat), dat de Maitreya middels boze geesten op het innerlijk van de mensen inwerkt. Zo wordt o.a. het aangekondigde talenwonder in beginsel verklaarbaar.

  Conclusie :

  Uit de beschrijving van de persoon en de te verwachten daden van de Maitreya, die wij ernstig moeten nemen, gezien de macht en de middelen, die er achter staan, en de voortdurende druk, die er achter zit, blijkt , dat de pretenties van de Maitreya die van de Godmens Jezus Christus zijn. Maar dat is nu precies wat de Antichrist ook zal doen. Dus dringt zich de gevolgtrekking op, dat de Maitreya en de Antichrist een en dezelfde persoon zijn.

  De propaganda voor de Maitreya aanvaarden, en hem volgen, zou dan ook al spoedig kunnen ontaarden in een vorm van afgoderij, een zware zonde tegen het eerste gebod der Tien Geboden. Voorlopig zal echter nog afgewacht moeten worden, of en wanneer, de Maitreya zijn pretenties waar zal kunnen maken. HET IS DAN OOK NOODZAKELIJK OM HET OPENBAAR OPTREDEN VAN DE PERSOON, DIE ZICH DE MAITREYA NOEMT, NAUWLETTEND TE VOLGEN.

  Ondertussen blijft staande, hetgeen in het begin van dit artikel geschreven werd, nl. dat al de publicaties van Share en anderen over de Maitreya voor de ware Christen niet aanvaardbaar zijn. Het is een groot kluwen verwarde gedachtenspinsels, die in genen dele overeenkomen met de ons door God en Zijn Zoon geopenbaarde waarheid, zoals die ons door de Kerk te geloven wordt voorgehouden. De bron van dat alles is de Satan, de grote leugenaar, waarvan zij ons verre moeten houden.

  DE MAITREYA IS DE ANTICHRIST

  De Maitreya treedt op

  De krantenkoppen van de editie van 11 juni 1988 van de Kenya Times, verschijnend te Nairobi, Kenya, Afrika, riepen het de lezers toe:

  Is Jezus Christus weergekeerd naar de aarde?

  De verslaggever van de Kenya Times, Job Mutungi, schreef een lang artikel, over wat er op die 11 juni was gebeurd, Hij schrijft :

  Ongeveer 6000 gelovigen in Muslim Village, Kawangware, Nairobi, geloven, dat zij vorige week Jezus Christus in het volle daglicht hebben gezien. Het zal wel moeilijk te begrijpen zijn, maar niets kan hen van mening doen veranderen, want ‘Jezus’ sprak tot hen en verzekerde hen zeer spoedig te zullen terugkomen.

  Het toneel van de gebeurtenissen was de kerk van Bethlehem, alwaar Mary Sinaida Akatsa gebedsbijeenkomsten leidt, bidt voor de zieken, de blinden, de kreupelen, mentaal gehandicapten, de onvruchtbare vrouwen en anderen, die geplaagd worden door allerlei persoonlijke problemen.

  Op zaterdag 4 juni 1988 werd er hoog aan de hemel door de gelovigen een grote heldere ster gezien. Het was toen 1 uur ’s middags. Maar op zaterdag 11 juni was het anders. De gelovigen waren bezig Mungu ni Mwema, een populair Swahili lied te zingen, toen Mary Akatsa hen onderbrak. Zij kondigde aan, dat God tot haar had gesproken en haar vertelde “een wonder te verwachten, omdat een zeer belangrijke gast zou gaan komen om haar een noodzakelijke boodschap te geven.”

  Mensen zetten zich schrap voor het onbekende, terwijl anderen haar wezenloos aanstaarden, hun mond open van vrees en verbijstering. Vijf minuten later vroeg zij de zingende mensen te stoppen, daar de langverwachte boodschap was gekomen. “Jezus !! Jezus !! Jezus van Nazareth !!” zo ging er een luid gefluister door de menigte, waarbij men de handen in onderwerping en als goddelijk welkom omhoog hief.

  De lange gestalte van een man met een baard, blootsvoets, met een lang wit kleed aan, verscheen uit het niets en stond in het midden van de menigte. Hij sprak de menigte toe in perfect Swahili – de plaatselijke taal – en er wordt gezegd, dat hij 20 kreupelen heeft genezen, en daarna in de lucht oploste. Die persoon werd geidentificeerd als de Heer Maitreya. Verscheidene groepen verslaggevers namen het gebeuren op, waaronder een ploeg van CNN.


  Maitreya

  Van deze gebeurtenis bestaan ook fotos, welke de Maitreya tonen in lang wit gewaad, met een soort witte tulband op zijn hoofd. Achter hem staat de zwarte gebedsgenezeres, die bewonderend naar hem kijkt, en daar achter ziet men de menigte. Voor hem schijnt iemand op de grond te knielen of te kruipen. Mogelijk is dat een van de personen, die ‘genezen’ werden.

  Wie is deze Heer Maitreya?

  Maria, de Moeder van God, heeft het ons gezegd :

  “Herinner u, dat wanneer mijn Goddelijke Zoon zal komen, dat Hij zal komen met grote macht en grote heerlijkheid in de hemelen. Weest waakzaam, kinderkens, want de Boze Mens zal spoedig verschijnen. Hij zal zichzelf als mijn Zoon uitroepen. Ik heb u zijn naam al eerder genoemd: Maitreya, hij is de Antichrist. Luister niet naar hem, hij is de valse mens, de valse Christus, de valse Messias. Hij zal door de wereld worden aanvaard, dus waakt en bidt en doet boete.”  Een ziener uit Nowra, Australie 1985

  De Meester der wijsheid

  Zoals Sint Jan de Doper, de Voorloper, tot taak had om de komst van de Messias, Jezus Christus de Heer, aan te kondigen, zo heeft ook de Maitreya zijn aankondiger, een zekere Benjamin Creme. Creme, een Brits kunstenaar en de belangrijkste woordvoerder voor de New Age beweging, deelde recent nog eens mede, dat de Maitreya, die hij de Meester, of de Meester der Wijsheid, noemt, in 1977 van de Himalaya afdaalde naar Pakistan en vandaar naar Londen reisde. Sindsdien zou hij aldaar verblijven. Als “hoofd van de hierarchie van Meesters van de mystieke godsdienst” – nog steeds volgens Creme – is het zijn taak om het Oude Tijdperk – the Old Age, van Pisces, Vissen – uitgeleide te doen, en om de wereld van het Nieuwe Tijdperk – the New Age, van Aquarius, Waterman – binnen te leiden.

  Creme beschrijft de Maitreya als:

  “een broeder en een vriend…hoofd van de oudste broeders van het mensdom, een grote groep mannen, die ons vooruit zijn in ontwikkeling. Zij hebben de weg der evolutie al afgelegd door telkens en telkens weer mens te worden, en hebben zo langzamerhand het instrument vervolmaakt, … een materieel lichaam met een geest en een astrale gesteldheid, die meer en meer de goddelijkheid zal weerspiegelen, welke tot onze ware natuur behoort.”

  Dit mooi klinkend gebeuzel, wijst toch op enkele belangrijke opvattingen van de duivelsvrienden:

  ·        ‘broeder en vriend’ wijst op het lief zijn voor elkaar van de superindividualist, die altijd eerst zichzelf zoekt en zich nooit tot iets verplicht ten opzichte van zijn Schepper of zijn naaste.

  ·        ‘telkens weer mens worden’ wijst op het geloof in reincarnatie, op het geloof in het doorlopen van meerdere levens na elkaar, waarin telkens ‘geestelijke groei’ optreedt, wat dat dan ook moge zijn.

  ·        ‘ontwikkeling’ en ‘evolutie’ wijzen op het geloof in het bestaan van evolutie, en op het geloof om op eigenkracht tot ‘verbetering’, tot ‘groei’, tot ‘vooruitgang’ te komen, lege begrippen, waarvan niemand weet wat dat precies mag betekenen. Dat God de wereld in stand houdt, en dat zij zonder de genade niets kunnen, speelt voor de maitreyisten geen rol.

  ·        ‘de goddelijkheid’ die tot ‘onze ware natuur behoort’ wijst op de verafgoding van de mens.

  Dan gaat Creme verder:

  “ieder van ons is een bezielde menswording…perfect (volmaakt) en identiek met (gelijk aan) God….”

  Dit satanische proza betekent:

  ·        Ieder van ons is ‘perfect’ wijst er op dat er geen zonde meer bestaat; de perfecte mens heeft geen fouten, en maakt geen fouten, wat hij ook doet: hij is per definitie zondeloos. Dat de menselijke ervaring anders leert, speelt geen rol voor de aanhangers van de Maitreya: de erfzonde is voor hen een onbekend begrip. Vele mensen hebben tegenwoordig een sterk gereduceerd zondebesef, of zij zijn zo verhard in de zonde, dat hun geweten niet of nauwelijks nog spreekt. Al dezen klinkt dit gepraat van Creme als muziek in de oren.

  ·        Wij zijn allemaal ‘een bezielde menswording’ wijst op de gedachte, dat alle mensen goddelijke wezens zijn, die (tijdelijk) op aarde verblijven. Hier is echt  een opzettelijke verwarring met de Menswording (Incarnatie) van de Zoon van God, Onze Heer Jezus Christus, door de Maagd Maria. Er is ook verwantschap met de valse theologie, die zegt, dat Jezus door het blote feit van zijn menswording ons allen heeft verlost, en dat zij dus allemaal daardoor in de hemel zullen komen, ongeacht wat zij geloven of doen of laten op de aarde. Maar, niemand komt in de hemel, tenzij hij/zij persoonlijk Jezus’ leven, kruisdood en verrijzenis in katholiek geloof aanvaardt.

  ·        En ‘identiek met God’ wijst eveneens op de vergoddelijking van deze zondeloos geachte mens, en geeft deze daardoor een psychologische vrijbrief voor de meest afschuwelijke misdaden, want een god kan geen fouten maken. Het is een staaltje van de meest grenzenloze hoogmoed, die er bestaat. Deze opvatting is de zekerste weg naar de hel. Juist zoals Lucifer zei ‘Non serviam’, dat is: ‘Ik zal (God) niet dienen’, en als gevolg daarvan in de hel werd gestort, zo zegt deze hoogmoedige, zichzelf-als-goddelijk-ziende, mens hetzelfde: ‘Non serviam’, en hem zal hetzelfde lot als Lucifer treffen.

  Dan zegt Creme nog: “Maitreya is meer dan een menselijk wezen. Hij is een goddelijk man. Hij weet dat en laat het merken. Hij is zo zuiver, dat hij het goddelijk beginsel, dat wij liefde noemen – het aspect van het zoonschap van God – kan belichamen.”

  Hier komt de aap van de afgoderij uit de mouw:

  ·        Hij is ‘meer dan een menselijk wezen’ en ‘goddelijk man’ duiden de beweerde goddelijke afkomst, de rechtstreekse afstamming van God zelf aan, zij verwijzen naar het zogenaamde zoonschap van God, dat de Maitreya zichzelf toedicht. Het is het toppunt van afgoderij.

  ·        Het woord ‘zuiver’ duidt weer op het zondeloos zijn, het vrij zijn van persoonlijke zonden. De Heilige Maria is echter de enige mens, die vrij was van persoonlijke zonde vanaf haar ontvangenis.

  ·        De uitdrukking ‘de liefde belichamen’ is wel het toppunt van vervalsing door de man, die de verpersoonlijking is van de haat (tegen alles wat katholiek is), van de leugen (over zijn afkomst, gedrag en streven) en van de misdadigheid (in zijn doeleinden).

  Merk overigens op, dat er in de teksten van Creme hierboven voortdurend over God en goddelijk wordt gesproken, zonder dat duidelijk wordt, wat dat begrip bij Creme precies inhoudt. In feite wordt hier het christelijk begrip van de persoonlijke, scheppende, almachtige, liefhebbende en rechtvaardige God, van de belonende en de straffende God, van de Drievuldige God, van vrijwel alle inhoud ontdaan. Creme leent slechts het lege omhulsel van de naam, en misbruikt de goede klank ervan, om de mensen een rad voor de ogen te draaien.

  De dag van de bekendmaking

  Volgens Creme verschijnt de Maitreya aan mensen in visioenen en in dromen, of ook in persoon. Tweehonderd leidende journalisten van overal ter wereld zouden – nog steeds volgens Creme – door de Maitreya zijn voorbereid op een speciale taak.

  Creme schrijft : “Als bepaalde gebeurtenissen op het wereldtoneel zullen hebben plaats gevonden, - zoals de ineenstorting van de Japanse aandelenbeurs - dan zal hij [Maitreya] deze uitgekozen journalisten naar Londen roepen. Hij verwacht dan te worden uitgenodigd om heel openlijk tot de wereld te spreken. Dat zal de Dag van de Bekendmaking [the Day of Declaration] zijn.”


  Benjamin Creme

  Op de Dag van de Bekendmaking – zo deelt Creme mede :

  “zullen de televisienetten van de wereld door satellieten, welke in feite voor deze gebeurtenis nu al ter plaatse zijn, aan elkaar worden gekoppeld. Voor de eerste maal in de menselijke geschiedenis zal de wereldleraar zichzelf aan de gehele wereld kunnen voorstellen. Alle ogen zullen hem zien. Dit is nooit eerder mogelijk geweest. Zelfs als gij geen televisie kijkt, zult gij zijn woorden stil horen, telepatisch [door gedachtenoverbrenging]. Zijn gedachten en zijn ideeen zullen telepatisch [zonder zintuigelijke waarneming] in uw geest binnenkomen.”

  En Creme gaat verder: “Op hetzelfde ogenblik zal zijn energie – die zij het Christus-principe noemen – met een geweldige kracht uit hem stromen. Dit zal een intuitieve [ingegeven] diep-gevoelde reactie op zijn boodschap tevoorschijn roepen. … Er zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen zijn, gezondmakingen over de gehele wereld. Zelfs theologen zijn het ermee eens, dat de man, die dat alles kan doen, wel de Christus moet zijn.”

  De bovenstaande voorstelling van zaken is niet zo fantastisch als het wellicht lijkt. De praktische voorwaarden zijn heden wel aanwezig: de mogelijkheden van wereldwijde beeldcommunicatie zijn heden zeer uitgebreid. Als God het toelaat, is gedachtenoverbrenging ook mogelijk. Deze ingave van gedachten lijkt immers op boze influisteringen bij bekoringen door de duivel, welke elk mens wel bekend zijn. Het bijzondere is echter, dat, volgens Creme, alle mensen tegelijkertijd dezelfde influisteringen zullen krijgen.