Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ziekte en leed - louteringsmiddelen van God

  Ziekte en leed – louteringsmiddelen van God


  Denk eraan :

  ·        Hou je vast aan Jezus en weet dat pijn en verdriet de ziel zullen louteren.

  ·        De Vader gaat in Zijn wijsheid met ons vaak andere wegen, dan die wij graag zouden nemen.

   

  Draag uw kruis geduldig : Heer, Uw wil geschiede :

  Kijk naar je zwakheden en vraag de Heer om Zijn bijstand :

  → je kracht zal versterkt worden

  → je zal erin slagen in zachtmoedigheid en geduld de beproevingen van het leven te dragen en dit tot voordeel van je ziel

   

  DOEL VAN HET LIJDEN :

  ·        TERUGKEER NAAR GOD DIE LIEFDEVOL DE MENS OPWACHT

  ·        OPVOEDING VAN DE ZIEL TOT DE BEVRIJDING VAN DE ZIEL EN DE BEVRIJDING VAN DE GEESTELIJKE NOOD VAN DE MENS

   

  Zonder tegenstribbelen lijden:

  ·        Dit is een gewillig onderwerpen aan Gods Wil. Het leed wordt uit liefde voor God gedragen.

  ·        Een erkenning dat dit het juiste is voor de redding van de ziel. Dagen van smart zullen de ziel oneindig gelukkig maken, want wat het lichaam geduldig verdraagt is afgenomen van de ziel en haar staat wordt steeds vrijer. Het lichamelijk leed is de grootste hulp voor de ziel, en draagt de mens zoiets met vreugde, dan is de ziel hem dankbaar en neemt van haar kant weer elke gelegenheid waar, waarin ze het lichaam kan bijstaan door innerlijke aanwijzingen te richten tot het welzijn van de mens bij aardse activiteiten.

  Uw ziel zal jubelen wanneer u op aarde gewillig was en u grote verdiensten hebt verworven door het dragen van het leed wat een uitermate weldadige uitwerking heeft in de geestelijke wereld. U zal inzien dat het alleen voor uw bestwil is, wanneer Hij u bedenkt met leed, en het bestaan op aarde zal u een rijk loon opleveren als u dit hebt ingezien. Bid daarom steeds uit het diepste van uw hart : HEER, UW WIL GESCHIEDE, en uw leed zal veranderen in vreugde en met dank zult u het loon in ontvangst nemen, dat u eens in eeuwigheid schadeloos stelt voor al het leed op aarde.

  Gewillig leed van de medemensen helpen dragen is deel nemen aan het verlossingswerk van de Heer : alleen door het leed kan de mensheid worden verlost.

   

  Schematisch :

  Liefde → liefde omgezet in daden → leed zorgt voor een arbeids-

  terrein waar liefde in praktijk kan

  worden omgezet

  Leed → werkzame liefde moet leed → daadwerkelijke liefde doet

              overwinnen en verminderen       het verlossingswerk

  Hart → 2 soorten mensen :

  ·        degenen die het leed van de medemens niet zien → niet verlossend

  ·        degenen die bereidwillig zijn om te helpen → zegenrijk, werk van de liefde, verlossingswerk van Jezus

  Opm. : Satan is machteloos bij mensen die werkzaam zijn in de liefde en deze mensen worden bovendien ondersteund door geestelijke zijde.

  Trouwens als de tegenstanders duidelijk gemaakt wordt dat ze het lot van Satan, hun meester gaan delen (in de Hel), zouden er waarschijnlijk toch zijn die er nog eens over zouden nadenken.

   

  SOORTEN LEED :

           1 Mensen tot God brengen wiens wil nog van God is afgekeerd :

  Deze mensen verzetten zich omdat ze nog niet willen buigen onder een Macht, Die hen beperkt in de genietingen van het leven.

  2 Mensen die ernaar streven bij God te zijn en die gelouterd (= gezuiverd) worden (zuiver van begeerten en aardse neigingen).

  Wanneer mensen werkzaam zijn in de liefde, dan dient het leed hen alleen nog tot het rijp worden van hun ziel. Zij wenden zich af van de wereld en sluiten zich steeds dichter bij God aan.

   

  GENEESMIDDEL TEGEN LIJDEN :

  ·        Liefde in zich dragen

  ·        Beoefenen van naastenliefde

  ·        Leed geduldig dragen en wachten op Gods hulp. Hij neemt elk leed af als de tijd gekomen is

  Het lijden is een genade, waardoor de ziel die zich op verre afstand van God bevindt, nog kan worden gered, en eeuwig haar bestemming kan bereiken. De ziel moet de afstand door God verkleinen door werken van liefde te doen. Het werkzaam zijn in liefde kan het gevolg van groot lijden zijn. God geeft de mens gelegenheid zich in de liefde te oefenen, want het leed neemt vormen aan om de mens tot werken van liefde (aan de medemens) aan te zetten zodat zijn hard niet verhard.

  Als er geen nood op aarde was zou de mens niet uit zichzelf hulp bieden. Nu kan hij nog uit innerlijke drang zijn medemens hulp bieden bij het zien van de overgrote nood. Hij kan zich het lot van de medemens aantrekken en hem helpend bijstaan, het vlammetje van de naastenliefde kan in hem worden ontstoken en dan heeft zijn ziel het grootste voordeel uit de aardse nood getrokken.

   

  EINDTIJD :

  Het is de bedoeling dat de mens uit zichzelf zich aansluit bij de kleine groep die volhoudt tot aan het einde in het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser (= de Restkerk). Ze moeten bereid zijn om voor Jezus Christus te strijden. Als de mens door leed dit doel bereikt, dan is voor hem het leed de laatste redding, het is een genade, die hem nog kort voor het einde wordt verleend. Want zonder lijden blijft hij ver van God verwijderd, omdat de liefde in hem niet werkzaam werd. God is verplicht zware middelen in te zetten om de geestelijke blindheid van de mensen teniet te doen, want de tijd tot aan het einde is extreem kort. De mensen moeten de noodzaak en de zegen ervan inzien.

  Hoe eerder de mensen uit vrije wil de liefde beoefenen, hoe eerder ze kracht zullen ontvangen om het leed te dragen. En als door leed het eigenlijke doel is bereikt en de mens zich van deze genade heeft bediend dan zal het leed van hem worden afgenomen.

  God wil enorm graag de weg, die naar Hem leidt, verkorten voor de mensen. Hij wil de vrijwording van de mens. Daarom wil Hij helpen om op aarde het doel te bereiken en dat de mens zijn blik op God richt. Het lijden is het meest werkzame middel om de mens op te voeden om actief te zijn in de liefde.

   

  GOD MAAKT ZICH KENBAAR IN TIJDEN VAN GEESTELIJKE NOOD :

  ·        Elke gedachte die de mens tot God richt in geest en in waarheid neemt God aan en God zorgt er werkelijk voor de mens naar waarheid te antwoorden. De mens moet er wel voor openstaan en geen vooroordelen hebben.

  ·        Gods Liefde voor de mens is oneindig groot. Hij zal alle middelen aanwenden om de mens te helpen. Hij is de Vader en wij Zijn kinderen. Hij trekt zelfs degenen die nog niet oprecht voor Hem hebben gekozen naar Zich toe. Zorg ervoor dat je eigen wil niet van God is afgekeerd en dat je jouw hart voor Hem opent.

  ·        Satan : de mensen die niet serieus naar God streven hebben hem in de eindtijd een geweldige macht verleend zodat het hem ook zal lukken om nog veel mensen ten val te brengen. Sta dus recht in je schoenen en vraag Gods hulp!

   

  GOD IS LIEFDE :

  ·        Liefde voor Gods kinderen is nooit ver weg.

  ·        Liefde volgt Zijn kinderen voortdurend, ook wanneer zij zich nog op de grootst mogelijke afstand van Hem bevinden.

  ·        God is een Vader die Zich het lot van iedere mens aantrekt en die je daarom nooit ver moet zoeken.

  ·        Een innige gedachte (= gebed voor onszelf of voor de medemens) van Gods kind roept God bij Hem en Hij zal bij hem aanwezig zijn en blijven, omdat de liefde van het kind geen scheiding meer toelaat.

  ·        God spreekt alle mensen zelf aan, omdat Gods eindeloze Liefde Hem daartoe aanspoort en Hij nooit zal ophouden te spreken. Hij is bovendien altijd bereid te helpen.

  ·        God is gerechtigheid. Tegenstanders wordt uitleg gevraagd ter gelegener tijd.

  ·        Iedereen kan God horen want Gods Liefde en Macht is niet begrensd. Ieder schepsel is in staat God te vernemen als Zijn liefde naar God uitgaat. (= toestand van begin van de schepping, waar alle wezens Gods Woord hoorden en Gods Liefde de wezens doorstraalde en hen rechtstreeks licht en kracht gaf)

   

  DE WEG NAAR GOD VEREIST :

  ·        Weerstand tegen God opgeven

  ·        Vaste wil tonen om zich te veranderen naar liefde toe

  ·        Vaste wil op God richten

  ·        Geloof in God-Schepper herstellen

  ·        Nadenken en zich bezinnen over het eigen lot, lot van de medemensen, aardse leven → om een volledige ommekeer naar God mogelijk te maken

  ·        Leven in Liefde = zich losmaken van de materie (lichaam en aardse goederen)

  ·        Zich losmaken van wereldse verlangens en dit aardse leven niet als doel beschouwen

  09-05-2013, 19:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn bestaan te verantwoorden, want Ik ben niet van deze wereld. 5/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de scheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is voor velen onbekend, maar als de dag komt waarop Mijn Licht naar het einde toe zal wegsterven, zal het duidelijk worden hoe ellendig de doodsangst is.

  Zij die Mij kennen en Mij liefhebben, weten wat de pijn veroorzaakt, wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God.

  ZIJ DIE MIJ NIET KENNEN EN ZIJ DIE MIJ VERWERPEN, ZULLEN DIE SCHEIDING ERVAREN TIJDENS DE DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS, WANNEER DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD NERGENS ZAL TE VINDEN ZIJN.  Alleen wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er geen leven is zonder God. Al wat rest is een leegte, een woestenij en duisternis.

  Ik ben het licht dat de mens zoekt, zonder dat hij het weet, elke seconde van elke dag.

  Wanneer de mens zich inspant om vrede en geluk te vinden, zal hij trachten het overal te halen waar hij denkt het te kunnen vinden. Hij zal de jacht op wereldse materiële profijten gebruiken en de begeerte van het vlees om zijn noden te voldoen, die nooit kunnen vervuld worden en hij zal valse religies navolgen, die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen enkele van al die zaken zal hem in het Licht van God brengen.

  Zelfs diegenen die antwoorden zoeken door intellectuele middelen en kennis, zullen nooit de vrede of de antwoorden vinden die zij zoeken, tenzij zij hun harten openen voor de ware liefde van God.

  Ik kom naar ieder van diegenen die Mij zoeken. Ik vind Mijn vreugde in zielen wier vurige eenvoud enkel Mijn liefde zoekt. Ik overstelp zulke mensen met de gave van de Heilige Geest. Om dichter tot Mij te komen moeten jullie Mij volledig vertrouwen. Het is slechts wanneer jullie je wil aan de Mijne overgeven, dat Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden. Tot de mensen die pogen Mij te vinden, maar die dat als moeilijk ervaren, zeg Ik het volgende: TRACHT NIET MET VERSTANDELIJKE REDENERINGEN MIJN BESTAAN TE VERANTWOORDEN, WANT IK BEN NIET VAN DEZE WERELD. Verblind jullie zelf niet voor het bestaan van het eeuwig leven. Het wacht op jullie, indien jullie Mij maar konden vertrouwen en Mij toelaten in jullie hart en ziel binnen te komen. Dan zal Ik Mij aan jullie bekend maken. Al wat jullie moeten doen is Mij roepen. Jullie moeten Mij spoedig roepen, want wanneer Mijn tegenwoordigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn Mij te zoeken en dan zullen jullie ronddwalen in hulpeloze smart om Mij te vinden.

  DIEGENEN DIE DENKEN STERK TE STAAN IN HUN GELOOF EN MENEN DICHT BIJ MIJ TE ZIJN, MOETEN WETEN HOE SNEL ZIJ ZULLEN VALLEN WANNEER IK NERGENS MEER KAN GEVONDEN WORDEN IN DE TABERNAKELS VAN DE TOEKOMST. EENS DIE VERSCHRIKKELIJKE DAG VAN VERLATENHEID KOMT, ZULLEN ER KRETEN VAN WANHOOP OPSTIJGEN EN DE MACHT VAN HET BEEST ZAL DUSDANIG DOORDRINGEN DAT VELE ZIELEN TE ZWAK ZULLEN ZIJN OM MIJN HEILIG WOORD IN STAND TE HOUDEN.

  Jullie moeten Mijn hulp vragen en zij zal jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal jullie antwoorden. Smeek Mij jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn kostbaar bloed zodat niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de eeuwige redding leidt.

  Dien Mij op de wijze zoals Ik naar jullie eigen inzichten zou moeten gediend worden, en doe dat zorgzaam. Doe zoals Ik jullie gezegd heb. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Woord en Ik zal jullie dragen. Onteer Mij door Mijn heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen te lijden geeft, en jullie zullen de grootste pijn lijden door van Mij gescheiden te zijn.

  Jullie Jezus

   

  09-05-2013, 18:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworpen. 4/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord vele oren bereikt, kom Ik om diegenen te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord of zijn het de veranderingen die jullie zullen moeten meemaken terwijl de zuivering verdergaat? Weten jullie niet dat Ik jullie geen nieuwe Leer breng, want dat is niet nodig? Ik spreek enkel met jullie om jullie de waarheid in herinnering te brengen.

  VELEN ONDER JULLIE GELOVEN ZOVEEL OVER MIJ TE WETEN, MAAR JULLIE HEBBEN NIETS GELEERD. Wie zijn jullie om te zeggen dat jullie in Gods ogen beter zijn dan anderen wanneer het erop aan komt Mijn heilig Woord te verklaren? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht hebben om tegen Mij te lasteren en dan te zeggen dat jullie Mij beminnen? Jullie zullen Mij niet kunnen tegenhouden om door de profeten in contact te komen met Gods kinderen. Jullie moeten je afvragen waarom jullie Mijn stem haten?

  HOE KUNNEN JULLIE MIJ LIEFHEBBEN WANNEER JULLIE MIJN WOORDEN VERSCHEUREN, TERWIJL ALLES WAT IK DOE ERIN BESTAAT JULLIE TE HELPEN OM JE VOOR TE BEREIDEN OP DE GROTE DAG?

  De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat niemand geloven dat hij ooit voor Mijn aanschijn kan wandelen zonder de schande van zonden op zijn ziel. Niet één onder jullie is waardig om voor Mij te staan, toch verleen Ik jullie de genade van Mijn liefde. Niet omdat jullie die verdienen, maar alleen omdat Ik ervoor kies jullie deze gave te schenken.

  Diegenen onder jullie die beweren te spreken met grote kennis over Mij en vervolgens met een vervloekende tong spuwen tegen Mijn profeet, weet dit: jullie geloof zal jullie niet redden wanneer jullie het Woord van God vervloeken. Jullie zelfbeweerde liefde voor God is zonder betekenis wanneer jullie een van Zijn kinderen voor Hem oordelen. JULLIE SNIJDEN DE NAVELSTRENG DOOR DIE JULLIE BINDT AAN MIJN VADER, WANNEER JULLIE GEBREK AAN RESPECT, WOEDE EN HAAT TEGENOVER MIJ BETONEN. Wanneer jullie op Mij spuwen, zullen jullie blind worden en nooit meer zien. Wanneer jullie woorden van haat spreken, zal jullie tong worden uitgesneden. Wanneer jullie opstaan en jullie zelfbeweerde kennis omtrent God aan allen zullen verkondigen, zullen jullie benen onder jullie weggesneden worden en zullen jullie vallen. Wanneer jullie Mijn profeet voor boosaardig houden, zullen jullie geen leven hebben.

  MIJN WOORD ZAL NOOIT STERVEN, HET ZAL LEVEN IN EEUWIGHEID. Het zal die zondaars vertrappelen die de barmhartigheid van God, door deze boodschappen, proberen te trotseren. Verwerp Mij deze keer en jullie verwerpen de vrijheid die Ik breng wanneer Ik kom om jullie eindelijk bijeen te brengen in Mijn Koninkrijk. Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn ogen te verlossen vóór de grote dag. Verspil hem niet door de zonde van hoogmoed. Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworden. Allen die hem volgen, door de zonde van hoogmoed - de zonde die zoveel scheiding van God veroorzaakt - zullen vallen en nooit verrijzen in de tegenwoordigheid van God.

  Jullie Jezus

  09-05-2013, 18:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid is uit God - 2

  GODS GEEST SPREEKT TOT DE GEEST IN DE MENS DIE EEN DEELTJE IS VAN GOD

   

  IS DE BIJBEL AFGESLOTEN?

   

  Neen.

  God spreekt nog altijd tot Zijn kinderen. De Bijbel is niet voldoende. Er zijn voortdurend openbaringen (= kenbaar maken) van God. Het is het werkzaam zijn van Gods Geest. De zuivere waarheid wordt steeds weer van boven gegeven. De Geest van het Woord spreekt nog steeds in het innerlijk van alle mensen. Die onderwijst je en geeft opheldering over de geestelijke zin van het Woord.

  De inhoud van het Woord is belangrijk, niet de letter. Je moet bewijzen dat je de boodschap van liefde gesnapt hebt : GOD IS LIEFDE → JE MOET LIEFDE IN JE DRAGEN DOOR DADEN VAN LIEFDE TE STELLEN VOOR JE MEDEMENS EN VOOR GOD, JE HEMELSE VADER.

  Trouwens in de Bijbel staat dat Jezus Christus, Zoon van God, de mens heeft verlost van al zijn zonden = een uiterste daad van liefde voor de mensen. Het is alleen nog in kwestie van geloof in Jezus Christus en in God de Vader, die Jezus heeft gestuurd naar ons.

  Het grootste bewijs van liefde van de Vader voor al zijn schepselen is toch wel dat Hij onophoudelijk blijft proberen hun aandacht te trekken. Alle middelen die niet indruisen tegen de vrije wil van de mens, nog een geschenk van God. Dit is zowel voor degenen die vol geloof hun dienst aanbieden aan God, als voor diegenen die niet reageren.

  Als je jezelf naar God keert, zul je automatisch Zijn Stem horen.

   

  LEVEND CHRISTENDOM

  = werkzaam zijn in de liefde, verlichting van de geest nastreven, bijzondere hulp in tijden van geestelijke nood aanbieden aan de medemens

  1 God openbaart zich aan diegenen die Zijn geboden onderhouden → diegenen die een levend geloof hebben en liefde omzetten in daden

  2 Jezus kondigde de Trooster (= Heilige Geest) aan voordat Hij terug naar de Hemel   keerde bij Zijn Vader → Die leidt ons binnen in alle waarheid

  WANT : Gods Liefde voor Zijn schepselen zal nooit ophouden

   

  PROBLEMEN VAN DE HUIDIGE MENS

  ·        Mensen verlangen naar ongewone kennis (= New Age), maar dit is DODE kennis. Wat je in werkelijkheid licht geeft, nl. de juiste kennis over God en Zijn Wezen en over Zijn heilsplan van eeuwigheid is een licht dat God Zelf voor jou ontsteekt. Deze kennis doet je OVERLEVEN.

  ·        Misvorming van het Woord en valse profeten/leraars

  ·        Mensen dienen vele goden, maar niet de echt Ware God die leven geeft, zowel nu als na de dood

   

  GODS WOORD GEESTELIJK BEGRIJPEN EN GEESTELIJK NAKOMEN

           L       Voorwaarde om de eucharistie →          EUCHARISTIE 

           I        goed te ontvangen is :                    = zich laten voeden en

           E       * liefde voor God betonen             drinken door God en

           F       * liefde voor de medemens          ook Gods Woord ontvangen

           D         betonen                                        door het evangelie

           E       anders kan men geen genade

                     ontvangen

  Opm. bij de eucharistie :

           1 Gods Woord is geestelijk voedsel

  2 De hostie en de wijn zijn voeding om gesterkt te worden tegen geloofsafval, het doet de herinnering aan de kruisiging van Jezus Christus levendig houden : Hij is gestorven uit liefde voor ons, om ons beter te maken.

   

  Door de eucharistie behoor je bij Gods gestichte Kerk op aarde. Bovendien heeft de uitleg van Gods Woord geleid tot de heiligingsmiddelen nl. de sacramenten die alle heiliging moeten brengen bij de mensen.

  ·        Doop : vrij worden van de erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en het hele menselijke ras hebben doen komen

  ·        Biecht : vrij worden van zonden en ervoor zorgen dat je God niet teleurstelt door geen berouw erover te hebben

  ·        Huwelijk : door ook sex mogelijk te maken buiten het voortbrengen van nieuw leven

  ·        Vormsel : door bijstand van Gods Geest (= de Heilige Geest) te vragen voor de rest van je leven en de hernieuwing van de doopbeloften

  ·        Eucharistie : Gods Woord, en het lichaam en bloed van Jezus Christus om het dagelijkse leven door te komen

  ·        Ziekenzalving : om Gods bijstand te vragen om de overstap naar Hem minder moeilijk te maken over de dood heen

  ·        Priesterwijding : er zijn plaatsvervangers van de apostelen nodig om het evangelisatiewerk voort te zetten, samen met de uitoefening van het ambt om de sacramenten te kunnen toepassen tot heil van de mensen

   

  SCHEPPINGSDAAD VAN GOD

  Verricht met liefde en wijsheid van God.

  Maar er was een afwijzing van de Kracht van Gods Liefde, hoewel de mens volmaakt was geschapen kwam alle ongeluk over hem. Hij verwijderde zich van God. Dit kan alleen ongedaan worden gemaakt doordat de mens in vrije wil God dichtbij wil zijn. (God is dan ook behulpzaam op de pelgrimstocht van de mens, als de mens van goede wil is en God wil zoeken tenminste)

  Voor het delgen van de grote zonde (= erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en de mensheid hebben geroepen door te willen zijn zoals God, en Satans raad te hebben opgevolgd) van het afwijzen van de Kracht van Gods Liefde is het verlossingswerk van Jezus Christus vereist (= sacramenten : doopsel).

  Het doel van de mens is te allen tijde terug te keren naar de volmaakte staat waarin God de mens heeft geschapen, toen de mens automatisch kind van God was door zijn liefde voor God. Hij vertoefde in de directe nabijheid van God en had niets tekort. Hij leefde voor eeuwig tot de erfzonde hem sterfelijk maakte, ziekte hem aantastte en hij gedoemd was in miserie te leven op aarde.

   

  DE WAARHEID IS DAT ER MAAR 1 ECHTE WAARHEID IS!

  Bij alle dwaalleren ontbreekt het volgende :

  ·        werkzaam zijn van Gods Geest in de mens

  ·        kennis van het doel van de mens op aarde, m.a.w. dichter naar God toegroeien

  ·        liefde in de mens voor God en medemens ontbreekt

  ·        strijd tegen Gods tegenstander Satan ontbreekt

  ·        alleen het zichtbare telt, of de materie

  ·        het lijden aanvaarden als opvoeding van de ziel, om er voordeel mee te doen wordt afgestreden

  ·        een Vaderlijke God die kost wat kost Zijn kinderen bij Zich wil hebben en die het beste met hen voor heeft

  ·        eeuwig leven bij God in alle gelukzaligheid

   

  GOD, UW VADER

  Eens zijn wij, mensen uit Gods Liefde voortgekomen en deze band blijft tot in alle eeuwigheid, want zonder deze band kunnen we niet bestaan. God is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Hij zegt ons onophoudelijk : Kom allen tot Mij en Ik zal u verkwikken.

  De Vader heeft ons oneindig lief, Zijn Liefde verlangt vurig naar onze liefde, al vanaf onze van met Adam en Eva in het allereerste begin. Wij kunnen de Vader gelukkig maken door Zijn kind te willen zijn en Hem met alle kracht wat we in ons hart hebben lief te hebben.

  We mogen God aanroepen als Vader in Jezus, en Hem biddend vragen vol vertrouwen : Vader, Uw Wil geschiede. Dan krijgen we alles wat goed voor ons is.

  09-05-2013, 00:59 Geschreven door Claudia  


  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van katholicisme. 3/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET DUIVELS PLAN OM DE KATHOLIEKE KERK VANBINNEN UIT TE VERNIETIGEN IS AL IN UITVOERING. Al wat voor God heilig is zal aan de kant geschoven worden, en de hoofden van de pas vernieuwde moderne kerk, die spoedig aan allen zal worden voorgesteld, zullen liberaal zijn in hun inzichten maar zij zullen vijanden zijn van de waarheid. 

  DE SCHIJNBAAR GELOOFWAARDIGE INZICHTEN DIE ZIJ ZULLEN VOORSTELLEN, ZULLEN GEZIEN WORDEN ALS EEN NIEUWE VORM VAN KATHOLICISME. Vele Christenen zullen zeggen, wat heeft dat met mij te maken? Wanneer Mijn kerk, gegrondvest door Mijn apostel Petrus, op deze wijze ontmanteld wordt, zal dat allen die Mij volgen beïnvloeden. Wanneer Mijn woord en Mijn leer uit elkaar gehaald worden en vervolgens aanvaardbaar gemaakt in functie van de zelfzuchtige noden van de mens, zullen zij mettertijd, al zijn het leugens, beschouwd worden als de waarheid.

  De leugens die aan de wereld voorgesteld worden tengevolge van de duivelse besmetting, zullen door alle christelijke kerken als aanvaardbaar in hun ogen bejegend worden. GEEN ENKELE CHRISTELIJKE KERK ZAL ONTSNAPPEN AAN DEZE AANVAL – EEN AANVAL DIE DOELBEWUST EN NAUWKEURIG GEPLAND WERD GEDURENDE MEER DAN EEN EEUW.

  Vergis jullie niet, wanneer er met Mijn woord geknoeid wordt, zal de waarheid verscheurd  worden. Leugens tasten de ziel aan. Als dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat in wanhoop zal eindigen. Ik verzoek allen die nu naar Mij luisteren dringend om altijd geconcentreerd te blijven op de waarheid. Jullie mogen geen enkele verandering aanvaarden die men jullie zal vragen te aanvaarden als onderdeel van een nieuwe kerk, die niet van Mij komt.

  Jullie Jezus

  07-05-2013, 23:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus. 2/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal in de steek gelaten worden door velen in de hoogste posities, waarvan velen nieuwe valse doctrines zullen aannemen die hen in het rijk van de duisternis zullen brengen.

  Zij die Mij trouw blijven en zij die de gruwel afwijzen, zullen geleid worden door de apostel Petrus, die op de eerste Stoel van Rome zat. Hij zal Mijn geliefde Benedictus leiden, die hen zoals voorzegd, de waarheid zal helpen inzien. Hij zal de gruwel moeten aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door hen die trouw gezworen hebben aan het ene ware Woord van God.

  En zo zal het schisma beginnen. Zij die de valse leer zullen volgen, waarin Ik, Jezus Christus, niet vereerd zal worden, zullen door het Beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. Die onschuldige dienaars van Mij, die tot hiertoe deze boodschappen niet aanvaard hebben, zullen nu naar Mij toegesneld komen om troost. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen vele van deze arme zielen weggejaagd worden van de Heilige Stoel. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn heilige Naam.

  Tot hen zeg Ik het volgende: blijf rustig en wees in vrede, want wanneer jullie de waarheid volgen zullen jullie gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer aanvaarden die verstoken zal zijn van Mijn gezag. Aan jullie die leugens geloven in de overtuiging dat jullie je plicht doen, jullie moeten begrijpen dat jullie een moeilijke weg zullen tegemoet gaan. Jullie hebben twee keuzes. In het licht van God blijven of Mijn heilige sacramenten de rug toekeren.

  Weldra zullen velen onder jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma zal kwaadaardig zijn en een strijd zal losbarsten tussen waarheid en leugens. Het zal de katholieke Kerk neerhalen, tot zij op een hoop stenen gelijkt, maar de ene ware Kerk zal rechtop blijven staan, wanneer Mijn trouwe dienaars Mijn restleger zal opbouwen. Zij zullen strijden tot het bittere einde om het heilig Woord van God in stand te houden.

  Jullie Jezus

  07-05-2013, 23:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel. 1/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, deze tussenkomst van Mij, het Lam van God, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd.

  Diegenen onder jullie die het Woord van God volgen moeten in vrede zijn, omdat Ik niet wil dat jullie je op een afstand houden, want Ik hou van jullie. Jullie mogen Mijn liefde nooit vrezen, zelfs niet indien de zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van al diegenen die willen zien en Mijn heilig Woord zal de ogen sluiten van hen die Mijn hand weigeren te aanvaarden. Ik reik jullie Mijn hand, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de gieren die jullie ziel willen verslinden.

  Elke dag, vanaf heden, zullen jullie vele stemmen horen roepen die jullie vragen om te luisteren. Zij zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorstellen, vermomd met de zoetheid van honing. Met een nooit aflatend spervuur van argumenten zullen zij jullie blijven overreden om naar hun redenering te luisteren en in de naam van humanitaire motieven – die de zonde vergoelijken – zullen zij niet aflaten tot jullie aanvaarden wat zij jullie willen dwingen te slikken.

  ABORTUS, MOORD IN DE OGEN VAN GOD, ZAL IN ALLE LANDEN OPGELEGD WORDEN ALS EEN TEKEN VAN OPSTANDIGHEID TEGEN DE ALMACHTIGE VADER, GOD DE ALLERHOOGSTE. WANNEER JULLIE DIE VERSCHRIKKELIJKE GRUWEL VERGOEILIJKEN, ZIJN JULLIE SCHULDIG AAN EEN VRESELIJKE ZONDE. DE ZONDE VAN ABORTUS IS EEN DOODZONDE EN DE VERANTWOORDELIJKEN ZULLEN VOOR EEUWIG BRANDEN IN HET VUUR VAN DE HEL. 

  Tot hen die deze ernstige vergissing weigeren te erkennen: jullie hebben nog maar weinig tijd over om jullie verlossing veilig te stellen. Want wanneer de grote dag komt, tenzij jullie je hebben afgekeerd van deze verschrikkelijke daad, zullen jullie nooit het gelaat van God zien.

  Moord is één van de ernstigste daden van opstandigheid tegen God en zal met castratie bestraft worden. De grote splitsing onder het menselijk ras is begonnen. Zij die aan de kant staan van het Beest en al wat het Woord van God tart vergoelijken, zullen gescheiden worden van hun broeders en zusters. Onderschat Mijn waarschuwing niet. Aanvaard abortus en jullie aanvaarden de vrijwillige moord op een kind van God. Indien jullie geen berouw in jullie ziel kunnen vinden, dan zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie in de woestijn werpen.

  Mijn liefde en barmhartigheid mogen wel groot zijn: Ik zal de zwartste ziel vergeven, maar zonder berouw is Mijn gerechtigheid definitief. Mijn straf eeuwig. Bemin Mij en Ik zal jullie koesteren. Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de Liefde van Mijn Vader, en ook jullie zullen je leven verliezen.

  Jullie Jezus

   

  07-05-2013, 23:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid is uit God - 1

  De waarheid is uit God

   

  WAARHEID

  ·        komt uit God

  ·        is Jezus Christus alleen

  ·        is eeuwig, onvergankelijk en zuiver

  om ontvankelijk te zijn voor de waarheid :

           1 moeten we in liefde leven

           2 moeten we de zuivere waarheid willen weten

                     = streefdoel vanuit het hart gewenst en mits gebed tot God

   

  GODS WOORD

  ·        bevat de enige echte waarheid

  ·        zorgt ervoor dat de mens wijsheid vergaart

  ·        dient om Gods kracht erdoor te laten stromen

  ·        is geestelijk voedsel die geestelijke honger stilt

  ·        zorgt voor licht in de duisternis

  ·        zorgt ervoor dat ook het hart wordt gevoed (omdat daar het licht zal branden)

  ·        is geestelijk bezit (is rijkdom van de ziel en blijft tot in eeuwigheid)

   

  GEESTELIJK WETEN = GODDELIJKE WIJSHEID = DOOR GODDELIJKE GEEST

  ·        kan niet bewezen worden

  ·        heeft niets gemeen met aardse wijsheid en aardse kennis

  ·        kan alleen worden verkregen door werkzaam te zijn in de liefde

  ·        blijft eeuwig en is onveranderlijk

   

  WAAR

  In de bijbel te vinden. Het is noodzakelijk te bidden om genade om het geschreven Woord te begrijpen en inzicht erin te hebben.

   

  TAAK

  ·        goede wil hebben om God te dienen

  ·        besef van eigen onwetendheid

  ·        zelf voortdurend God om verlichting van geest vragen

  ·        liefde voor de medemens betonen

  ·        als je de zuivere waarheid bezit, deze aan verdwaalde zielen meedelen, kortom hen op de juiste weg zetten

  ·        liefde in je hart hebben

  Enkel de zuivere waarheid leidt tot de verlossing van de mens en doet de ziel opklimmen naar God toe.

   

  DOEL

  Omvorming van de ziel, los van haar onvrije staat die uitgaat naar de aardse neigingen en begeerten.

   

  LICHT DOOR DE WAARHEID

  ·        om een juist beeld van Jezus te krijgen en God de Vader door Jezus te kennen

  ·        God de Vader als liefdevolle Vader en Schepper van eeuwigheid te zien

  ·        te streven naar een onophoudelijke vereniging met God = thuis bij God

   

  VOORWAARDE OM TAAK UIT TE VOEREN

  Het is een genadegave van God, maar zelf moet je :

  ·        van goede wil zijn

  ·        een hart hebben dat tot liefde in staat is

  ·        de stem van de Vader herkennen

  ·        overtuiging hebben in geloof

  ·        opkomen voor God in de wereld

  ·        de genade op jezelf laten inwerken

  ·        luisteren naar God

  ·        leven volgens Gods Wetten

   

  PROBLEEM VAN TEGENWOORDIG

  ·        mensen aanvaarden geen kindzijn van God

  ·        wereldse zaken zijn in de ogen van verdwaalde mensen belangrijker

  ·        de zogezegd gelovigen, geloven niet (er is geen liefde in hun hart)

  ·        algemeen gebrek aan liefde overal

   

  KERN VAN DE BOODSCHAP

  ·        houd van God als kind tot zijn vader

  ·        onderhoud Gods geboden

  ·        vertel met vreugde over God (de Vader) aan de medemensen en maak Hem bekend, zelfs in lastige tijden

  ·        maak een vrije keuze om kind van de Vader in de Hemel te zijn, in plaats van een kind van de wereld

  ·        sta in verbinding met God door gebed en door werken van liefde, zo ontwaakt de geest in jezelf

  ·        laat je niet in met valse verkondigers

  ·        heb een eigen mening, en wees geen naloper en laat je eigen verstand werken (dat je niet de verkeerde mensen aanhangt)

  ·        heb een verlangen en een wil om juist te denken

  Maar : Hoewel de mens vrij is om te kiezen, wordt de mens door God vrij gelaten om zelfs verkeerd te kiezen. De mens is verantwoordelijk voor zijn keuze.

   

  Als de mens naar waarheid verlangt dan komt God te hulp. Maar de mens moet het onderzoek zelf doen in zijn binnenste.

           ONDERZOEK IN ZICHZELF IS NODIG !

  Roep daarom steun van Gods Heilige Geest in !

  UW ZIEL REDDEN MOET UZELF DOEN !

   

  AARDSE KENNIS               versus        GEESTELIJK WETEN :

  Verstand is geen garantie voor het        God beoordeelt enkel de liefde

  juiste weten – zonder kun je ook zalig    van het hart = sleutel tot de

  worden – Gods Rijk staat ook open           wijsheid – geeft inzicht in

  voor de eenvoudigste mens                            verborgen zaken – alleen

                                                                    liefde onderzoekt de diepten

  van de wijsheid

  Bovendien is het geestelijk weten niet hoogmoedig.      

   

  WERKING         

  Liefde → verlicht het verstand → door de H. Geest → God openbaart zich aan de mens door Liefde, Wijsheid en Zijn Almacht → de mens legt getuigenis van zijn geloof af (= dienstig zijn op aarde voor God en Zijn Rijk) en verkondigt de spoedige wederkomst van Jezus Christus.

  Tegenstand :

  ·        zuivere en goddelijke waarheid wordt altijd miskend door de wereld

  ·        er wordt steeds gestreefd naar genot in plaats van innerlijke verlichting

  ·        verkondigers van de echte waarheid zullen worden vervolgd

  ·        de grote massa mensen volgt de leugen

  Vraag altijd om raad bij God om de twijfels over leugen of waarheid weg te nemen. NOOIT blindelings alles aannemen, maar blijven onderzoeken en zorgen dat je met Gods leer bezig bent!

   

  VOORDELEN VAN GOD VOLGEN

  ·        warmte en geborgenheid

  ·        kind mogen zijn van God

  ·        een bekommerde Hemelse Vader hebben

  ·        een thuis hebben die nooit wegvalt

  ·        zich geliefd weten door een familie

  ·        je zult innerlijk geraakt worden door de christelijke leer en je beter voelen

   

  ALS JE DE MEDEMENSEN GOD WIL DOEN KENNEN

  ·        vragen om je geest te verlichten, om zo dwaling en waarheid te onderscheiden → om een zegen voor de mensen te zijn op aarde

  ·         besef dat Gods tegenstander ook dwalingen aan jou kan doorgeven → dus op je hoede zijn door te bidden en zo de waarheid te ontvangen

   

  AARDSE KENNIS IS GEEN WIJSHEID

  ·        aardse kennis is vergankelijk → u moet geestelijke kennis vergaren

  ·        je bereikt het doel van je aardse leven niet

  ·        leer innerlijk luisteren door je hart, dan zul je de wijsheid uit God ontvangen

   

  IEDERE MENS KAN DOOR EIGEN TOEDOEN TOT DE WAARHEID KOMEN, ONGEACHT IN WELKE GELOOFSRICHTING HIJ IS GEBOREN

  ·        iedere mens moet zelf tot het licht van de waarheid doordringen

  ·        iedere mens moet voor zichzelf de juiste bodem scheppen waarin de waarheid kan wortel schieten om zijn bezit te worden en te blijven (is dus niet afhankelijk van opvoeding)

  ·        denk niet als een fanatiekeling alle wijsheid in pand te hebben, wat telt is dit :

  o       de liefde tot God en tot de medemens

  o       geloof in het werk van verlossing door Jezus Christus

  o       geloof in Maria als Vrouwe van alle Volkeren

  Eerst moet de mens door een leven in liefde een ‘levende’ christen worden, want dan zal zijn geloof sterk worden en dan behoort hij dus tot de Kerk van Christus. De Kerk die Hij zelf heeft gebouwd op de rots van het geloof.

   

  VOLLEDIGE OVERGAVE AAN GOD NODIG

  ·        dat vereist nederigheid

  ·        dat vereist besef van eigen tekortkomingen

  ·        dat vereist streven om Gods Wil te vervullen

   

  ARBEID IN DE WIJNGAARD VAN DE VADER

  God geeft goed zaad aan de leraar → dit moet op de levensakker van

  om te zaaien                                            de mensen gezaaid worden

  = Gods Woord moet uitgedragen worden      = mensen moeten het

  volgens Gods Wil                                             evangelie ontvangen

  opm. de leraar moet ontvankelijk zijn en al een zekere rijpheid van de ziel hebben

  Het hart voelt de werkzaamheid van de Geest als je maar ernstig de waarheid wenst te ontvangen. God zal zich altijd zo uiten dat hetgene wat je verneemt een aanwinst is voor de ziel.

   

  AANBOD VAN WAARHEID

  ·        er moet gewezen worden op Gods geboden van de liefde (= toepassing van de 10 geboden, maar in een bredere zin)

  ·        er moet opheldering gegeven worden over het doel van je leven op aarde

  ·        het werk van verlossing door Jezus Christus moet op het voorplan komen, Hij is trouwens gestorven om alle schulden van onze schouders te halen

  ·        er moet gewezen worden op het aanvaarden van het lijden, je moet je kruis opnemen en het lijden aanvaarden als opvoeding van de ziel = je moet uit het lijden leren om je naar God te richten en dichter bij God te komen

  ·        er moet uitgelegd worden dat God zijn kracht doorgeeft door Zijn Geest over te brengen

  ·        er moet op gewezen worden dat God een liefhebbende Vader is die het allerbeste met Zijn kinderen voor heeft = God beter leren kennen

  ·        vragen die de mensen innerlijk bezig houden worden beantwoord

  ·        er moet uitgelegd worden dat de ziel van de mens door God geschapen is (lichaam door toedoen van de ouders) en na de dood van het lichaam enkel de ziel overblijft die oneindig graag naar God zou terugkeren

  ·        er moet uitgelegd worden dat de ziel niet automatisch naar God terugkeert, maar door de wil van de mens om naar God te gaan

  ·        er moet uitgelegd worden dat de terugkeer naar God op aarde moet gebeuren

  07-05-2013, 23:41 Geschreven door Claudia  


  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Makers van de crop-cirkels

  Eindelijk, vliegende bollen gefilmd bij het aanleggen van crop-cirkels die allemaal boodschappen bevatten die te maken hebben met de Illuminati agenda, de Nieuwe Wereldorde, aliens, het doen geloven dat aliens van andere sterrenstelsels komen enz. De meeste crop-cirkels zijn het werk van de demonen-tuigen en zijn niet door mensenhanden gemaakt.


  06-05-2013, 22:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Demonische sinkholes

  Susan had laatst een visioen waar ze demonen uit een sinkhole zag kruipen. OLV van de Rozen uit Bayside vertelde in een boodschap aan Veronica Lueken dat UFO vehikels van de demonen zijn en dat ze uit de aarde komen, uit schachten. Tegenwoordig zijn er over de hele planeet sinkholes te vinden. Sommige zijn aardverschuivingen of wegverzakkingen, maar de echte en veelal diepe sinkholes zijn door demonen gemaakt om naar de aardoppervlakte te komen.

  06-05-2013, 22:31 Geschreven door Claudia  


  05-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII - 3

  Probleem 3 : het toekomstig leven wordt vergeten


  Het derde kwaad waar een remedie nodig is, is hoofdzakelijk een probleem van deze tijd. Mensen die in vroegere tijden leefden hielden wel van de wereld maar verergeren hun zondige gehechtheid aan de dingen van de aarde niet door een minachting van de dingen van de hemel. Zelfs het deel van de heidense wereld erkende dat dit leven niet een plaats was maar een plaats op doortocht, niet onze eindbestemming. Maar de mensen van tegenwoordig, hoewel ze de voordelen hadden van een Christelijke opvoeding (ten tijde van paus Leo XIII) jagen zodanig valse zaken van deze wereld na dat de gedachte van hun ware Vaderland van eeuwigdurend geluk opzij wordt gezet, maar volledig verbannen wordt uit hun gedachten, niettegenstaande de waarschuwing van H. Paulus : (Hebr 13:4)

   

  Ik sta versteld van hoe weinig de meeste mensen tegenwoordig nog aan de Hemel denken. Zelfs praktiserende Christenen praten weinig over de Hemel, ook de priester predikt er weinig over. Onze belangrijkste bekommernis is deze wereld comfortabeler en plezanter te maken. Zelfs in ons zogenaamd spirituele leven drukken onze gebeden een wereldse bekommernis uit : Heer, zorg voor mijn financiën, zorg voor mijn gezondheid, geef me een betere job. Het is alsof we zeggen : Maak deze wereld goed genoeg, dan kan ik hier blijven. Het is niet verkeerd te bidden voor een betere gezondheid enz. Het is niet verkeerd om te werken aan een wereld om ze beter te maken. Maar uiteindelijk is onze thuis in de Hemel en moeten we streven om er te geraken. Het zou dikwijls moeten overwogen worden dat we dan voor altijd bij God zijn, het diepste verlangen van onze ziel. In de plaats vrezen we ouder te worden en verbergen we de dood in onze cultuur. Het zou moeten zijn dat we verwachtend uitzien om bij God te zijn. Het zou natuurlijk mooi zijn om wat dingen die we begonnen zijn te voltooien, maar als de Hemel en bij God zijn naderen, zouden we blij moeten zijn dat de jaren sneller gaan. Elke dag is een dag dichter bij God!

   

  Onze welvaart en comfort misleiden ons in de liefde voor deze wereld zodanig dat het ongezond is. Een vriend van deze wereld is een vijand voor God (Jacobus 4:4). We zijn verstrooid en vergeten te gemakkelijk dat deze wereld voorbijgaat. Het feit is dat we gaan sterven. Enkel een verlangen naar de Hemel kan de absurditeit opheffen dat een obsessionele liefde voor deze wereld in onze ziel achterlaat.

   

  Overweeg dikwijls het leven in de Hemel. Lees de Bijbel zoals Openbaring 1, 4-5, 20-21. Vraag om een dieper verlangen naar God.

   

  Paus Leo XIII raadt de Glorierijke mysteries van de Rozenkrans aan als medicijn voor de absurde gehechtheid aan deze voorbijgaande wereld en onze vergetelheid van de Hemel.

  ***

  05-05-2013, 23:28 Geschreven door Claudia  


  04-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Logica


  De dienaar staat nooit boven zijn meester.

  Jezus is de Meester.

  De mens staat nooit boven Jezus.

  Jezus droeg Zijn kruis.

  Wij moeten ook ons kruis dragen.

  04-05-2013, 22:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 pausen onder 1 dak


  Voor het eerst in de geschiedenis wonen er twee pausen tegelijkertijd in het Vaticaan. De vorige paus, Benedictus XVI, is gisteren teruggekeerd, want hij gaat er in een klooster wonen. Dat ligt op amper enkele honderden meters van zijn opvolger. Tot nu verbleef Benedictus in Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de paus.

  Mits we de profetie van St Malachias kennen hebben we een probleem:

  er zijn twee pausen in het Vaticaan en één ervan is de anti-paus. Ik denk dat we mogen aannemen dat onze nieuwe paus Franciscus een dubbelrol speelt: die van wolf in schapevacht. Ik hoop dat het niet zover komt dat we de tanden van de wolf zien.

  04-05-2013, 22:01 Geschreven door Claudia  


  03-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII - 2

  Probleem 2 : Afkeer van enig lijden

   

  Een tweede kwaad… wordt gevonden in de afkeer van lijden en het willen ontsnappen uit wat hard of pijnlijk is om te doorworstelen. Een groot aantal mensen zijn op die manier de vrede ontnomen en de geestesvrijheid die overblijft als beloning voor degenen die doen wat juist is ongeacht gevaren of moeilijkheden die daarmee gepaard gaan… Door dit gepassioneerd en ongebreideld verlangen om een leven van genot te leven raakt de geest van de mens verzwakt, en als ze er niet volledig aan bezwijkt, raakt ze gedemoraliseerd en krimpt ze ineen onder de ontberingen van de strijd des levens.

   

  Meer dan ooit is er tegenwoordig bijna een volledige intolerantie tegenover enig lijden. Dit wordt aangewakkerd door het feit dat we succesvol zijn geworden in het elimineren van veel soorten lijden.

   

  We hebben veel lichaamscomfort dat ons beschermt tegen de weersomstandigheden, medicijnen die fysieke pijn en ongemakken verlichten, apparaten en technologie die ons ongekend gemak bieden en die veel handenarbeid overbodig maken.

   

  Dit leidt tot verwachtingen die uiteindelijk onrealistisch zijn. Namelijk dat alle lijden zou moeten geëlimineerd worden. Er is bijna verontwaardiging te merken wanneer iemand suggereert dat sommige dingen zouden moeten verdragen worden of dat het onredelijk is om te verwachten dat de maatschappij, of dokters, of de wetenschap alle kwaad en lijden oplost.

   

  We schijnen het niet te aanvaarden dat ongeluk ons kan overkomen of dat ongelukkige omstandigheden zich kunnen voordoen. In de plaats daarvan vragen we dat er meer wetten komen die vaak indringend en onderdrukkend zijn en we spannen grote rechtszaken aan die dikwijls het risico ontmoedigen dat nieuwe ontdekkingen, medicijnen en medische technieken mogelijk maken.

   

  We houden dikwijls mensen verantwoordelijk voor zaken waar ze weinig kunnen aan doen. Economieën kennen een cyclus, het weer ook. Van de maatschappij, wetten en politici kan niet verwacht worden dat ze elk probleem kunnen oplossen of iedere last kunnen verlichten.

   

  We leven niet in een cocon. Hoewel we kunnen en moeten onnodige risico’s oplossen en ernaar streven de lasten van een ander te verlichten, is het leven hard. Lijden, zorgen, ongelukken en moeilijkheden zijn deel van dit aards tranendal. Aanvaarding van deze waarheid leidt tot een soort van paradoxale sereniteit. Het verwerpen van deze sereniteit en het vluchten in onrealistische verklaringen dat al het lijden onredelijk is lijdt tot ongenoegen en ontevredenheid.

   

  Hier raadt Paus Leo XIII ons aan de rozenkrans te bidden en in het bijzonder de droevige mysteries:

  …Als we van onze vroegste jaren opgevoed zijn om de droevige mysteries van het leven van Onze Heer te overwegen… kunnen we in Zijn voorbeeld al de lessen die Hij ons heeft geleerd om onze last van arbeid en zorgen te dragen terugvinden, en zien hoe Hij… het lijden omarmde met de grootste generositeit en goede wil. We zien hoe Hij overweldigd was met droefheid, zodat de druppels bloed zoals zweet van Zijn voorhoofd parelden. We zien dat Hij geketend was zoals een misdadiger, onderworpen was aan een onrechtvaardig oordeel, overladen met beschimpingen, bedekt met schaamte, bestormd met valse beschuldigingen, gegeseld, gekroond met doornen, op het kruis genageld, onwaardig om te leven bevonden… Ook hier overwegen we het verdriet van de Heilige Moeder… “doorboord” met het zwaard van verdriet…

  Zelfs al is het dat de aarde vervloekt is en distels en doornen voortbrengt, zelfs al is het dat de ziel bedroefd is door verdriet en het lichaam met ziekte, zelfs dan, zal er geen kwaad zijn die de afgunst van de man of de woede van duivels kunnen opwekken, noch een calamiteit die het ​​individu of de gemeenschap kan overvallen, waarover wij niet zullen zegevieren door het geduld van het lijden… Maar met dit geduld bedoelen we niet leeg stoïcisme in het verdragen van pijn dat het ideaal was van sommige filosofen, maar eerder… Het is het geduld die bereikt wordt door de hulp van Zijn genade; het geduld die zich niet onttrekt aan een beproeving omdat het pijnlijk is, maar die aanvaard en waardeert als groeiproces, hoe hard het ook mag zijn om te doorworstelen. [Geloofsmensen] getuigen niet met hun lippen, maar met hun leven de woorden van [de apostel] H. Thomas; ‘Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met Hem sterven’ (Johannes 11,16).

   

  Inderdaad, het kruis maakt deel uit van dit leven. Maar Christus heeft het duidelijk gemaakt dat het kruis uiteindelijk tot glorie leidt, als we het gewillig en gelovend dragen.

  03-05-2013, 20:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe vorm van het kruis zal ingevoerd worden. 30/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit verminderen, ze zal als een licht verbleken tussen de dikke mist maar altijd zichtbaar blijven, al mag ze dan gereduceerd worden tot slechts een zwak schijnsel.

  Wanneer de wereld weer verandert, terwijl de geest van het kwaad verdeeldheid op verdeeldheid zaait, zal alleen het licht van God jullie ondersteunen. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden door hen die tot Mij komen om hulp, want Ik zal jullie nooit in de steek laten, vooral niet wanneer jullie het gevoel hebben dat het allemaal hopeloos is. Niets anders dan de waarheid zal jullie helpen het aan te kunnen, wanneer het gebrek aan naastenliefde zal toenemen, dat in de wereld van vandaag vanzelfsprekend is, omdat de harten van de mensen in steen zullen veranderen.

  De waarheid staat opgetekend in de heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens vandaag en in de toekomst kan leven. ZEER SPOEDIG ZAL HET ONMOGELIJK WORDEN OM EEN BIJBEL TE KOPEN, OMDAT VELE LANDEN DE NIEUWE WETTEN ZULLEN AANHANGEN, VOORAL IN EUROPA, DIE ALLE BOEKEN ZULLEN BANNEN DIE HET WOORD VAN GOD PROPAGEREN.

  DE BRIEF WORDT MOMENTEEL GESCHREVEN OM ALLEN DIE IN DIENST ZIJN VAN DE KATHOLIEKE KERK EEN TEKEN TE GEVEN. Weldra zullen al Mijn gewijde dienaren over de veranderingen worden ingelicht, die, zo zal gezegd worden, voor het welzijn van de Kerk zullen zijn.

  DE NIEUWE REGELS, DIE VERBETERINGEN ZULLEN AANBRENGEN IN DE GEBEDEN TIJDENS DE HEILIGE MIS, ZULLEN ONSCHULDIG LIJKEN. VELEN ZULLEN DE BETEKENIS NIET OPMERKEN, MAAR HET ZAL IN VERBAND STAAN MET DE HEILIGE EUCHARISTIE EN MIJN TEGENWOORDIGHEID ERIN. HET WOORD ‘HERDENKEN’ ZAL GEBRUIKT WORDEN EN ALLE KERKEN ZULLEN SPOEDIG ONTDAAN WORDEN VAN HUN SCHATTEN. HET WEGNEMEN VAN KERKSCHATTEN, INCLUSIEF GOUDEN TABERNAKELS – DIE ZULLEN VERVANGEN WORDEN DOOR ANDERE VAN HOUT EN STEEN – ZAL ÉÉN VAN DE TEKENS ZIJN DAT ZIJ VERZAMELD WORDEN VOOR DE NIEUWE WERELDRELIGIE.

  Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden en dat zal de ontwijding van de altaren meebrengen. De monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen verdwijnen en de dagen waarop Mijn Heilige Hostie is uitgesteld, zullen beëindigd worden.

  Misprijs Mijn Woord vandaag en jullie zullen wenen wanneer deze feiten zich voor jullie ogen zullen afspelen. Weldra, niet lang daarna, zullen de gewaden die door Mijn gewijde dienaars gedragen werden, gewijzigd worden en een nieuwe vorm van het kruis zal ingevoerd worden.  De nieuwe gruwel zal niet gebaseerd zijn op het eenvoudig kruis. In plaats daarvan zal het op discrete wijze de kop van het beest vertonen.

  Ik verzoek jullie Mijn heilige kruisen nu te verzamelen en in jullie huizen te bewaren, samen met wijwater. Ik roep jullie allen dringend op om vast te houden aan de waarheid van wat Ik jullie gezegd heb. Vervolgens wil Ik dat jullie volledig in Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie overlaat aan de macht van de duivel. Ik zal altijd dicht bij jullie blijven. Ik zal speciale zegeningen uitstorten over de hoofden van Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.

  Houd jullie harten dicht bij Mij en bij elkaar. Troost en sterk elkaar, want jullie moeten elkaar liefhebben, meer dan ooit, voor en tijdens de komende tijden. Ik ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen verenigd blijven, totdat de bazuinen zullen schallen en de aankondiging gebracht wordt dat Ik Mijzelf eindelijk zal openbaren in Mijn Tweede Komst. Dan zullen jullie de vreugde en vrede voelen die Ik jullie beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.

  Jullie Jezus

   

  03-05-2013, 19:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze. 28/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, deze keer kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou omringen in deze missie. Velen zullen gedwongen worden om dit werk de rug toe te keren en jij moet hen nooit achternalopen. Ik ben hen die Mij vervolgden nooit nagelopen. In plaats daarvan offerde Ik Mezelf als een lam aan de slachter om zielen te redden.

  LET NU OP WANNEER AANGESTELDE PROFETEN, DOOR SATAN VOORBEREID, WELDRA ZULLEN OPGENOMEN WORDEN IN DE ARMEN VAN HEN DIE ZEGGEN DIENAREN VAN GOD TE ZIJN. Hun profetieën, die allen de waarheid ontkennen, zullen gebruikt worden om jou te schande te maken. Laat niemand er ook maar een ogenblik aan denken dat Mijn boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, niet in stukken zullen gescheurd worden.

  Mijn dochter, je moet deze hindernissen negeren. Door jouw gehoorzaamheid zal Ik je sterker maken, want het is nu voor jou niet het moment om te verzekeren dat de genaden die Ik over de mensheid uitstort, door allen verkregen worden.

  MIJN WARE PROFETEN, VOOR HET MERENDEEL, ZIJN ONWETEND OMTRENT DE HEILIGE SCHRIFT OF DE PROFETIEEN DIE UIT MIJN BARMHARTIGHEID AAN DE WERELD GEGEVEN WORDEN. ZIJ HOEVEN GEEN STUKKEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT AAN TE HALEN OMDAT IK DAT NIET VAN HEN VRAAG. MIJN WOORD WORDT GEGEVEN ZOALS HET IS. MIJN HEILIGE SCHRIFT IS HEILIG. ER STUKKEN UITHALEN OM ENIGE GODDELIJKE OPENBARING TE BEVESTIGEN, IS NIET TOEGESTAAN. WANNEER EEN BOODSCHAP DOOR MIJ GEGEVEN WORDT, SCHRIJFT DE PROFEET WAT IK DICTEER, EN ER WORDT NOOIT GEVRAAGD OM PASSAGES TE HERHALEN DIE MIJN APOSTELEN AAN DE WERELD VERKONDIGD HEBBEN.

  IK BEN GROTER DAN ALLEN DIE MIJ DIENEN. MIJN WOORD IS HEILIG. Mijn gaven worden jullie gegeven om jullie zielen voor te bereiden en daarom worden aan alle echte profeten gebeden gegeven die de drang aanwakkeren om jullie met Mijn Hart te verenigen. 

  De vervolging die je zult ondergaan zal aanhouden en erger worden. En net wanneer je denkt het niet meer aan te kunnen, zal Ik de wereld het bewijs leveren van Mijn goddelijke Tegenwoordigheid. Lijd met waardigheid, Mijn kleintje. Verdedig Mijn Woord niet, hoe verleidelijk dat ook is, zelfs wanneer je met boze leugens te maken hebt.

  Zij die Mij kennen zullen ook weten wanneer woorden niet van Mij komen omdat Ik in hun hart verblijf. Toch is Satan zo sluw dat hij Mij kan imiteren met één uitzondering. Hij kan nooit erkennen dat Ik in het vlees kwam of dat Mijn Lichaam tegenwoordig is in de Heilige Eucharistie.

  Mijn Geest neemt toe nu en zal tegen de krachten van het kwaad blijven opkomen. Elke duivel zal door Mijn engelen uitgeschakeld worden tot er op de laatste dag niet één meer overblijft.

  Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.

  Ik ben het begin en het einde. Ik kom, zoals beloofd om jullie het eeuwig leven te brengen. Sta op, jullie allen die in Mij geloven en aanvaard de waarheid. Kom tot Mij. Laat de Wil van Mijn Vader op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde regeren.  Wees blij want Ik breng vrede en eenheid voor al diegenen wier namen staan opgetekend in het Boek des Levens. Mijn laatste Verbond werd vervuld. Mijn Rijk is gekomen. Sta op en aanvaard de hand van God.

  De dag dat jullie deze woorden horen zal de dag zijn dat jullie de waarheid zullen kennen.

  Laat jullie niets wijs maken want alleen God en de gaven van goddelijke openbaring kunnen jullie de liefde, de vrede, de vreugde en de bekering schenken die over de wereld golven door deze boodschappen. Zij zijn een geschenk. Zij zijn bedoeld om jullie het ware pad te tonen naar jullie rechtmatige erfenis. Aanvaard ze minzaam en met dankbaarheid in jullie ziel.

  Jullie geliefde Jezus

  Verlosser van de mensheid

   

  03-05-2013, 19:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen - zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? 27/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan alle mensen die vandaag op aarde leven het belang uitleggen van de tijd die hun gegeven wordt. Ik heb nooit de vrije wil van de mens belemmerd, want dat is één van de grootste gaven die de mensheid geschonken werd en die kan nooit worden weggenomen. Satan, daarentegen, bemoeit zich met de vrije wil van de mens en heeft reeds vanaf het begin aanhoudend getracht om het menselijk verstand te onderwerpen en zijn ziel te stelen.  

  HET IS DAAROM DAT DE VRIJE WIL DIE DE MENS GESCHONKEN WERD, OPGEZOCHT ZAL WORDEN DOOR BOZE GEESTEN. MAAR HET IS OOK DOOR DE VRIJE WIL VAN DE MENS DAT DE DEUR TOT MIJN KONINKRIJK KAN OPGEMAAKT WORDEN. Omdat jullie vlees zijn en dus sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie voor te bereiden op het eeuwig leven, de huidige tijd. Dat mogen jullie nooit vergeten. Jullie moeten altijd voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven gaf, zo kan Hij het ook op elk moment en op elke dag weer wegnemen.

  INDIEN JULLIE NU ZOUDEN STERVEN, VANDAAG, ZOUDEN JULLIE DAN KLAAR ZIJN OM VOOR MIJ TE VERSCHIJNEN? Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben, en welke haat jullie je medemens hebben betoond, die voor Mij zal geopenbaard worden? Om het eeuwig leven te ontvangen, moeten jullie weten wat nu, vandaag, gedaan moeten worden om jullie te zuiveren in Mijn ogen.

  Tot diegenen die enerzijds de zonde goedpraten en anderen kwetsen en anderzijds bidden en een leven leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij is toegewijd, zeg Ik het volgende: jullie schijnheiligheid doet Mij elk uur opnieuw pijn. Elke dag verwijdert jullie ziel zich verder van Mij. JULLIE MOETEN DE TIEN GEBODEN NAVOLGEN PRECIES ZOALS ZIJ DOOR MIJN VADER GEGEVEN WERDEN, ANDERS KUNNEN JULLIE NIET ZEGGEN MIJ TOE TE BEHOREN.

  Vele zielen komen de hemel niet binnen en velen moeten de zuivering ondergaan die vereist is om hen geschikt te maken om Mijn koninkrijk binnen te treden. Maar veel meer zielen worden in de eeuwige duisternis geworpen. Velen beseffen binnen de minuten van hun dood op aarde, hoezeer zij God beledigd hebben. Hoe angstig en verdrietig zijn zij dan. Zij realiseren zich dat hun tijd voor berouw voorbij is en dat het in die fase te laat is voor hen.

  WAAROM BEGRIJPEN JULLIE NIET DAT DE DOOD OP ELK MOMENT KAN TOESLAAN? Dit moeten jullie weten: wanneer jullie God beledigen, moeten jullie - om vrede te vinden - zich inspannen om de manier waarop jullie je gedragen te veranderen. Wanneer jullie de zonde vermijden en voortdurend proberen de wijze van omgaan met de anderen te verbeteren, dan pas zullen jullie echte vrede vinden. Wanneer jullie vrede hebben in jullie ziel -  die enkel kan komen wanneer jullie de zonde bestrijden en berouw hebben over jullie boze daden – dan komen jullie dichter bij God. 

  Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen -  zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? Jullie zullen het antwoord in jullie hart kennen.

  Jullie Jezus

  03-05-2013, 19:18 Geschreven door Claudia  


  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Auschwitz mag niet worden vergeten

  Met enige aarzeling stuur ik dit door. Maar, het stemt ook tot nadenken en zeker niet veralgemenen.

  Hieronder vindt u een artikel van de Spaanse schrijver Sebastián Rodríguez
  Vilar, dat op 15 januari 2008 werd gepubliceerd in een Spaanse krant.
  Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om de boodschap uit te breiden tot
  de rest van Europa - en van de wereld.

  Het is nauwelijks propaganda, de feiten spreken voor zichzelf.
  Om over na te denken!

  Heel Europa is gestorven in Auschwitz

  Door Sébastien Vilar Rodrigez

  Ik wandelde in Barcelona over straat, en ontdekte plots een verschrikkelijke
  waarheid - Europa is gestorven in Auschwitz... We hebben er zes miljoen
  Joden gedood en ze vervangen door 20 miljoen moslims.

  In Auschwitz hebben we een cultuur verbrand, het denken, de creativiteit,
  het talent. We hebben het uitverkoren volk vernietigd, dat werkelijk gekozen
  was want ze hebben formidabele mensen voortgebracht die de wereld hebben
  veranderd.

  De bijdrage van dit volk is voelbaar in alle domeinen van het leven :
  wetenschap, kunst, internationale handel, en vooral als het geweten van de
  wereld. Dat zijn de mensen die wij hebben verbrand.

  Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden
  bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de
  deuren wijd opengezet voor 20 miljoen moslims die ons domheid en
  onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid,
  criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te
  werken en van de trots om zelf hun gezinnen te onderhouden.

  Ze hebben onze treinen opgeblazen en hebben onze fraaie Spaanse steden
  veranderd in een onderontwikkeld gebied, tenondergaand in rotzooi en
  misdadigheid.

  In de appartementen die ze gratis van de regering krijgen, maken ze plannen
  om hun naïeve gastheren te vermoorden en te vernietigen.

  En zo hebben wij in onze ellende cultuur ingeruild voor fanatieke haat;
  creatieve kunde voor kennis van de vernietiging, intelligentie voor de
  terugkeer naar het bijgeloof. Wij hebben het streven naar vrede van de
  Europese Joden en hun streven naar een betere toekomst voor hun kinderen,
  hun vastberadenheid om zich vast te klampen aan het leven (want het leven is
  heilig) ingeruild voor een streven naar de dood, voor diegenen die verteerd
  worden door doodsverlangen voor zichzelf en voor anderen, voor hun eigen
  kinderen en de onze.

  Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ellendige Europa begaan...

  De wereld telt ongeveer 1,2 miljard moslims of 20% van de wereldbevolking.

  Ze hebben de volgende Nobelprijzen ontvangen:

  Literatuur :
  1988 - Najib Mahfouz

  Vrede :
  1978 - Mohamed Anwar El-Sadat
  1990 - Elias James Corey
  1994 - Yasser Arafat:
  1999 - Ahmed Zewai

  Economie :
  (geen)

  Fysica :
  (geen)

  Geneeskunde :
  1960 - Peter Medawar Brian
  1998 - Ferid Mourad

  TOTAAL : 7 (zeven)  De Joden zijn wereldwijd ongeveer met 14 miljoen, hetzij ongeveer 0,02% van
  de wereldbevolking.

  Zij ontvingen volgende Nobelprijzen:

  Literatuur :
  1910 - Paul Heyse
  1927 - Henri Bergson
  1958 - Boris Pasternak
  1966 - Shmuel Yosef Agnon
  1966 - Nelly Sachs
  1976 - Saul Bellow
  1978 - Isaac Bashevis Singer
  1981 - Elias Canetti
  1987 - Joseph Brodsky
  1991 - Nadine Gordimer mondiale

  Vrede :
  1911 - Alfred Fried
  1911 - Tobias Michael Carel Asser
  1968 - René Cassin
  1973 - Henry Kissinger
  1978 - Menahem Begin
  1986 - Elie Wiesel
  1994 - Shimon Pérès
  1994 - Yitzhak Rabin

  Fysica :
  1905 - Adolph von Baeyer
  1906 - Henri Moissan
  1907 - Albert Abraham Michelson
  1908 - Gabriel Lippmann
  1910 - Otto Wallach
  1915 - Richard Willstaetter
  1918 - Fritz Haber
  1921 - Albert Einstein
  1922 - Niels Bohr
  1925 - James Franck
  1925 - Gustav Hertz
  1943 - Gustav Stern
  1943 - George Charles de Hevesy
  1944 - Isidor Rabi Issac
  1952 - Felix Bloch
  1954 - Max Born
  1958 - Igor Tamm
  1959 - Emilio Segre
  1960 - Donald A. Glaser
  1961 - Robert Hofstadter
  1961 - Melvin Calvin
  1962 - Lev Davidovich Landau
  1962 - Max Ferdinand Perutz
  1965 - Richard Phillips Feynman
  1965 - Julian Schwinger
  1969 - Murray Gell-Mann
  1971 - Dennis Gabor
  1972 - William Howard Stein
  1973 - Brian David Josephson
  1975 - Benjamin Mottleson
  1976 - Burton Richter
  1977 - Ilya Prigogine
  1978 - Arno Allan Penzias
  1978 - Peter L Kapitza
  1979 - Stephen Weinberg
  1979 - Sheldon Glashow
  1979 - Herbert Charles Brown
  1980 - Paul Berg
  1980 - Walter Gilbert
  1981 - Roald Hoffmann
  1982 - Aaron Klug
  1985 - Albert A. Hauptman
  1985 - Jerome Karle
  1986 - Dudley R. Herschbach
  1988 - Robert Huber
  1988 - Leon Lederman
  1988 - Melvin Schwartz
  1988 - Jack Steinberger
  1989 - Sidney Altman
  1990 - Jerome Friedman
  1992 - Rudolph Marcus
  1995 - Martin Perl
  2000 - Alan J. Heeger

  Economie :
  1970 - Paul Anthony Samuelson
  1971 - Simon Kuznets
  1972 - Kenneth Joseph Flèche
  1975 - Leonid Kantorovitch
  1976 - Milton Friedman
  1978 - Herbert A. Simon
  1980 - Laurent Robert Klein
  1985 - Franco Modigliani
  1987 - Robert M. Solow
  1990 - Harry Markowitz
  1990 - Merton Miller
  1992 - Gary Becker
  1993 - Robert Fogel

  Geneeskunde :
  1908 - Elie Metchnikoff
  1908 - Paul Erlich
  1914 - Robert Barany
  1922 - Otto Meyerhof
  1930 - Karl Landsteiner
  1931 - Otto Warburg
  1936 - Otto Loewi
  1944 - Joseph Erlanger
  1944 - Herbert Spencer Gasser
  1945 - Ernst Boris Chain
  1946 - Hermann Joseph Muller
  1950 - Tadeus Reichstein
  1952 - Selman Abraham Waksman
  1953 - Hans Krebs
  1953 - Fritz Albert Lipmann
  1958 - Joshua Lederberg
  1959 - Arthur Kornberg
  1964 - Konrad Bloch
  1965 - François Jacob
  1965 - André Lwoff
  1967 - George Wald
  1968 - Marshall W. Nirenberg
  1969 - Salvador Luria
  1970 - Julius Axelrod
  1970 - Sir Bernard Katz
  1972 - Gerald Maurice Edelman
  1975 - Howard Martin Temin
  1976 - Baruch S. Blumberg
  1977 - Roselyn Sussman Yalow
  1978 - Daniel Nathans
  1980 - Baruj Benacerraf
  1984 - Cesar Milstein
  1985 - Michael Stuart Brown
  1985 - Joseph L. Goldstein
  1986 - Stanley Cohen [& Rita Levi-Montalcini]
  1988 - Gertrude Elion
  1989 - Harold Varmus
  1991 - Erwin Neher
  1991 - Bert Sakmann
  1993 - Richard J. Roberts
  1993 - Phillip Sharp
  1994 - Alfred Gilman
  1995 - Edward B. Lewis
  1996 - Lu RoseIacovino

  TOTAAL : 129

  Joden promoten het hersenspoelen van kinderen in militaire trainingskampen
  niet.

  Ze leren hen niet om zichzelf op te blazen en een maximaal aantal Joden en
  anderen te doden.

  Joden kapen geen vliegtuigen, doden geen atleten tijdens de Olympische Spelen
  en blazen zichzelf niet op in Duitse restaurants. Geen enkele Jood heeft
  ooit een kerk vernield. Geen enkele Jood uit zijn ongenoegen door mensen om
  te brengen. Joden doen niet aan slavenhandel en hebben geen leiders die
  oproepen tot de Jihad en het doden van alle ongelovigen.

  Misschien zouden de moslims van deze wereld moeten overwegen om zich meer in
  te spannen op gebied van het gewone onderwijs en minder te klagen dat de
  Joden de oorzaak zijn van al hun problemen. Moslims zouden zich eens moeten
  afvragen wat zijzelf voor de mensheid kunnen betekenen alvorens te eisen dat
  de mensheid hen respect betuigt.

  Onafgezien van hoe u staat tegenover de crisis tussen Israël, de Palestijnen
  en de omringende Arabische landen, en zelfs als u gelooft dat Israël daar de
  meeste schuld aan heeft, zeggen de volgende twee zinnen werkelijk alles :
  «Als de Arabieren vandaag de wapens neerleggen, is er geen geweld meer.

  Als de Joden vandaag de wapens neerleggen, is er geen Israël meer.»
  Benjamin Netanyahu

  Generaal Eisenhower heeft ons gewaarschuwd: het is een historisch feit. Toen
  de opperbevelhebber van de geallieerden, generaal Dwight Eisenhower, de
  slachtoffers van de uitroeiingskampen aantrof, gaf hij de opdracht om zoveel
  mogelijk foto's te laten maken door het Duitse volk uit de omliggende
  dorpen, om hen de kampen te laten bezoeken en zelfs de doden te laten
  begraven. Hij deed dit met woorden van de volgende strekking: « Verzamel nu
  alle dossiers en alle documenten - neem de films in beslag - laat de
  getuigen spreken - want ooit in de loop van de geschiedenis zullen er
  smeerlappen opstaan die zullen beweren dat dit alles nooit is gebeurd…»

  Onlangs werd in het Verenigd Koninkrijk de discussie gevoerd of de Shoah uit
  de schoolboeken moest worden geschrapt, daar dit «beledigend» was voor de
  moslimbevolking die volhoudt dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden. Het
  is voorlopig niet geschrapt... maar het is een angstaanjagend teken van de
  vrees die de wereld verlamt en van hoe gemakkelijk ieder land zich daardoor
  laat verlammen. Het is maar iets meer dan 60 jaar geleden dat er een einde
  kwam aan WO II in Europa...

  Deze e-mail is bedoeld als een herdenkingsketting,

  ter herinnering aan 6 miljoen Joden,

  20 miljoen Russen,

  10 miljoen christenen,

  en 1900 katholieke priesters

  die werden vermoord, verkracht, verbrand, uitgehongerd, vernederd en als
  proefdieren gebruikt

  terwijl het Duitse volk de andere kant op keek.

  Nu meer dan ooit, nu onder meer Iran volhoudt dat de holocaust  «een mythe»
  was, moeten wij ervoor zorgen dat de wereld nooit vergeet.

  Deze boodschap zou 400 miljoen mensen moeten bereiken… Weest een schakel in
  deze ketting en help deze boodschap wereldwijd te verspreiden.

  Hoeveel jaar zal het nog duren voor de aanslagen op de WTC-torens «nooit
  zullen hebben plaatsgevonden» omdat dit beledigend is voor de moslims in de
  VS?

  Stel u niet tevreden met het wissen van deze boodschap, het duurt maar
  enkele ogenblikken om ze door te sturen.

  02-05-2013, 21:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII

  Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII die nog niets aan kracht hebben ingeboet

   

  Washington 21/4/2013

  Een lezer maakte mij attent op een interessante en inzichtrijke analyse door Paus Leo XIII inzake drie tendensen die hem alarmeerden en wezen op toekomstige problemen. De Paus schreef deze drie zaken in 1893 in zijn encycliek betreffende de Heilige Rozenkrans, Laetitiae Sanctae (Heilige Vreugde). De Paus uitte zijn bezorgdheid erover en schoof de geheimen van de Rozenkrans naar voor als een noodzakelijke remedie ertegen. Laten we eens kijken hoe de Paus de problemen omschrijft en dan stilstaan bij de oplossingen die hij aanbiedt.

   

  Er zijn drie invloeden die de hoofdzaak vormen in de neerwaartse beweging van de maatschappij. Deze zijn :

  1 de afkeer voor een eenvoudig werkend leven

  2 afkeer voor het lijden

  3 het uit het oog verliezen van het toekomstig leven


  Eerste probleem : De afkeer voor een eenvoudig werkend leven.

  We betreuren de groeiende minachting voor de huiselijke plichten en deugden die samen de schoonheid van het nederige leven uitmaken. Deze oorzaak kunnen we vaststellen in het huis waar hinderen zich willen onttrekken aan de natuurlijke plicht van gehoorzaamheid aan de ouders, en hun ongeduld los van elke vorm van opvoeding. De werkman ziet men van beroep veranderen, terugdeinzen voor hard werk, ontevreden zijn met zijn lot, zijn blik richten op zaken die boven hem staan en een blik vooruit te werpen met de hoop op een toekomstige gelijkschakeling van bezit. We kunnen dezelfde tendens vaststellen bij de grote massa die met gretigheid het landelijke leven ruilt voor de opwinding en de geneugten van het stadsleven.

   

  Een van de waarheden is het eenvoudigweg realiseren en aanvaarden dat het leven hard is. Het leven brengt beproevingen mee, zwaar werk en tegenslagen bovenop de enige vooruitgang die we kunnen ervaren. Er vallen ons zeer weinig dingen van echte waarde ten deel zonder een aanzienlijke prijs die we moeten betalen. Eenvoudig uitgedrukt : het leven is hard. Dit aanvaarden is een bevrijdende zaak die voor een groot deel onze ongenoegens doet verminderen of verdwijnen. Het feit is dat er velen tegenwoordig verwachten dat het leven rozengeur en maneschijn is. En wanneer het tegenvalt dan is er een gevoel van wrok, woede. Velen denken tegenwoordig dat geluk een recht is dat door God werd gegeven. Onze voorvaderen stelden het nastreven van geluk als doel. Maar tegenwoordig verwachten dat geluk de norm is en het wordt aanzien als een recht. Wanneer het niet voor hen is weggelegd, is het een mankement in het systeem. Velen verwachten tegenwoordig een leven in zekerheid en waarbij alles gemakkelijk te realiseren valt. Dit is een van de factoren die de groei van het welzijnssysteem in de hand heeft gewerkt. Als een comfortabel leven groeit en hard werk lijkt onredelijk dan verwachten we dat de maatschappij voor meer comfort en geluk gaat zorgen, en zijn we minder bereid ervoor te werken. Dan vinden we dat we recht hebben op geluk en comfort.

   

  Met dikwijls onrealistische verwachtingen raken mensen dikwijls ontevreden. Onze voorouders hadden verschillende opvattingen. Ze streefden geluk na, maar verwachten dat te vinden in de Hemel. Vele van de oude katholieke gebeden spreken over een visie dat deze wereld een ballingsoord is, een tranendal waar we verzuchten en verlangend uitzien om bij God te zijn. In die dagen hadden ze een hard leven en leefden ze niet lang. De meesten waren landbouwers die in veel slechtere omstandigheden leefden dan wij. Er was geen elektriciteit, geen stromend water, er waren weinig medicijnen en ze waren veel minder effectief. Entertainment was beperkt, de huizen waren kleiner en het transport was beperkt.

   

  We leven zo goed in vergelijking met vroeger. Hoewel we het comfortabeler hebben dan hen is er weinig bewijs dat we gelukkiger zijn. We zijn ontevreden omdat we meer verwachten, heel wat meer. Zoals de Paus opmerkt zijn jonge mensen tegen discipline en verwachten ze in de watten gelegd te worden. De meerderheid van de ouders geven toe en gaan terechtwijzing uit de weg omdat het moeilijkheden met zich meebrengt en spanningen oproept.

   

  De waarde van hard werk en de voldoening dat eruit voortvloeit lijkt voor velen tegenwoordig verloren. Kardinaal McCarrick gaf de raad aan ons priesters dat als we niet moe naar bed gingen, er iets verkeerd was. We hebben allen rust nodig, dat wel, maar hard werk brengt grotere voldoening met zich mee in tijden van rust.

   

  Hoge verwachtingen van deze wereld zoals we tegenwoordig hebben, brengen ontevredenheid en misnoegdheid mee. Door deze onrealistische en hoge verwachtingen, leven we in een fantasie dat deze wereld is, of een paradijs kan zijn. Maar het kan niet. Het is een betere strategie te aanvaarden dat het leven moeilijk is en hoewel het zijn leuke momenten heeft, heeft het moeilijkheden voor ons in petto dat we moedig moeten dragen en aanvaarden. Hoewel dit de harde waarheid is brengt het vrede wanneer we het aanvaarden.

   

  Op de eerste opmerking raadde Paus Leo XIII de blijde mysteries aan te bidden, en vooral de overweging op de lessen die we kunnen trekken uit het huis te Nazareth:

  Laten we kijken in het aardse en goddelijke huis van heiligheid, het Huis van Nazareth. Hoeveel kunnen we leren van het dagelijkse leven die tussen die muren afspeelde! Wat een perfect model van huiselijk leven! Hier zien we de eenvoud en zuiverheid van houding, de perfecte harmonie, wederzijds respect en liefde…Hier is de geduldige arbeid die voorziet in voedsel en kledij, arbeid in het zweet des aanschijns, waar men tevreden is met weinig… Dit zijn kostbare voorbeelden van goedheid, bescheidenheid, nederigheid, hardwerkende duurzaamheid, vriendelijkheid betuigt aan anderen, ijver in kleine plichten van het dagelijks leven, en andere deugden… Dan zal ieder zijn werk dankbaar en minder zwaar aanvoelen, en zal een zekere blijmoedigheid ervaren bij het vervullen van zijn plicht en daarnaast in het huiselijk leven dat geliefd zal zijn en naar waarde geschat.

  02-05-2013, 19:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van OLVrouw van de Rozen

  Ja, Mijn kind, veel bloed zal vergoten worden op aarde. Velen zullen gemarteld worden voor de zaak van Mijn Zoon vooraleer deze strijd over zal zijn. Ik ben hoopvol, Mijn kind, en ik heb een groot vertrouwen dat de legers van het licht die opkomen in jullie wereld in staat zullen zijn om voort te marcheren en de wereld te bereiken met de waarheid, zodat jullie generatie het grootste deel van de kastijding kan vermijden die ze te wachten staat. De kastijding zal de mensheid overkomen als jullie wereld zich niet afkeert van het kwaad en de beledigingen die begaan worden – beledigingen die niet door de vingers zal worden gezien door de Vader, want jullie hebben jezelf, als perverse generatie, overgegeven aan satan. OLVrouw van de Rozen 15/6/1974

  Jullie hebben maar twee laatste lotsbestemmingen: Hemel en Hel. Weet dat satan zal proberen om de realiteit van zijn rijk, de Hel voor jullie te verwijderen. Als hij een klucht maakt van zijn bestaan onder jullie, zal hij jullie bedriegen zodat jullie zondigen en jullie wegtrekken van de Geest van Licht. En wanneer jullie je wegtrekken van de Geest van Licht dan trekken jullie je weg van eeuwig leven in het Koninkrijk van jullie Vader, de Allerhoogste God in de Hemel. OLVrouw van de Rozen 1/2/1975

  02-05-2013, 17:19 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dannysmomentopnames
  www.bloggen.be/dannysm

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!