Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd

  Uit : restkerk.net

  Nederland en België: twee landen die zich ver van God hebben verwijderd

  Door Crusader op 18/12/2015

  Hoewel vrijwel heel West-Europa God de rug heeft toegekeerd zijn België en Nederland toch één van de meest goddeloze landen geworden. De eens zo christelijke landen hebben gedurende de laatste 50 jaar alle mogelijke wetten ingevoerd die indruisen tegen Gods geboden. We geven u een overzicht en we zullen in dit artikel vaak citeren uit het Boek der Waarheid.

  1. Invoering van de handcommunie

  In 1965 werd vlak na het Tweede Vaticaans Concilie, door een aantal bisschoppen (vrijmetselaars!) zoals kardinaal Suenens, de Communie in de hand ingevoerd in Nederland en België. Dit was in directe ongehoorzaamheid aan de toenmalige paus. Elders in de wereld gebeurde dit nog zoals vroeger, op de tong. Echter, al gauw verspreidde deze heiligschennende vorm van Communie ontvangen zich ook naar andere landen.

  2. Invoering van de abortuswet

   In 1981 werd in Nederland de ‘Wet afbreking zwangerschap’ goedgekeurd en deze trad in werking in november 1984. In 1985 werden er ca 17.000 abortussen uitgevoerd, in 2001 waren dat er 28.000. Vanaf 2002 bleef het aantal stabiel op ongeveer 28.000. In 2006 werd 1 op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus.  Er wordt geschat dat er vanaf 1985 tot nu reeds meer dan 800.000 abortussen werden uitgevoerd.

  In 1990 volgde België. Koning Boudewijn weigerde de abortuswet te ondertekenen, maar kardinaal Danneels fluisterde hem in om het toch te doen. De Koning volhardde echter en werd daardoor 3 dagen afgezet, volgens de regering “omdat hij onbekwaam was om te regeren”. In België werd in 2007 één op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus, en het jaarlijks aantal abortussen steeg van ca 10.000 in 1993 naar ca 18.000 in 2007. Er wordt geschat dat er in totaal reeds ca 500.000 abortussen werden gepleegd in België. De meest voorkomende “noodsituaties” die worden aangehaald zijn 1. momenteel geen kinderwens; 2. de vrouw voelt zich te jong en 3. voltooid gezin of genoeg kinderen.

  In Nederland zijn er 17 abortusklinieken, in België zijn er 28 (in Brussel alleen al 14!).

  3. Invoering van het homohuwelijk

  Nederland was het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde. Dat gebeurde op 1 april 2001. Men stelde dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor homoseksuelen. Sinds 2004 is het ook mogelijk om een homohuwelijk te laten inzegenen in bepaalde protestantse kerken in Nederland. Jaarlijks wordt in Amsterdam de ‘Gay Pride’ georganiseerd, een uiterst decadente gebeurtenis.

  België was het tweede land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde, op 1 juni 2003. Kardinaal Danneels feliciteerde achteraf Verhofstadt met de invoering van de nieuwe wet. Officieel werd ook hier het burgerlijk huwelijk opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht, waardoor het burgerlijk huwelijk “geslachtsneutraal” werd. In 2006 werd het mogelijk gemaakt dat homoseksuelen kinderen konden adopteren. Per jaar worden iets meer dan 1000 ‘homohuwelijken’ gesloten.

  4. De invoering van de euthanasiewet

  Opnieuw was Nederland het eerste land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 12 april 2001. De euthanasie mag enkel gepleegd worden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, en is toegestaan vanaf 16 jaar. In 2013 werden naar schatting een kleine 5000 mensen geëuthanaseerd.

  België was het tweede land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 28 mei 2002. De voorwaarde is dat er ondragelijk uitzichtloos fysiek of psychisch lijden is, als gevolg van ongeneselijke ziekte door ongeval of aandoening. De wet werd door koning Albert II ondertekend. Sinds de invoering van de wet werden er al meer dan 8000 mensen geëuthanaseerd. De jaarlijkse cijfers zijn in stijgende trend.

  Op 28 februari 2014 werd in België, als eerste land ter wereld, de euthanasiewet uitgebreid naar minderjarigen. Voorwaarde is ook hier dat de minderjarige “oordeelsbekwaam” is. Deze wet werd ondertekend door koning Filip.

  We moeten ons dus geen blaasjes wijsmaken dat God onze landen niet zal straffen. De Kastijding is nog niet aangebroken, al laat God zijn toorn wel al voelen door kleinere gebeurtenissen. Eerst moet de Waarschuwing komen en dan is de tijd aangebroken voor de Grote Kastijding. Bid, bid, bid om deze zoveel mogelijk af te zwakken!

  Een artikel van de redactie/eigen berichtgeving. Bron: wikipedia.

  26-03-2016, 22:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 17/3

  MIJN WAARSCHUWING KOMT IN HET MIDDEN VAN DE BEPROEVING; ENKEL JULLIE HEMELSE VADER KENT DE DAG EN HET UUR!

  17 MAART 2016 – 9H50 A.M.

  DINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID


  Mijn vrede zij met jullie, mijn Volk.

  Het vuur van mijn gerechtigheid, het vuur van de zuivering komt dichter naar de aarde en de wetenschappers kunnen het niet stoppen; alles wat geschreven staat zal gebeuren; de gebeurtenissen komen onverwacht en zullen het overgrote deel van de mensheid overvallen zonder dat ze voorbereid zijn. Grote vuurbollen komend van de ruimte zullen op de goddeloze naties vallen; het vuur van mijn gerechtigheid komt eraan en niets of niemand kan het stoppen. Het is mijn heilige gerechtigheid die alles zal zuiveren.

  Mijn erfgenamen, trek jullie terug in gebed en vrees niet omdat jullie ogen het loon zullen aanschouwen dat de slechten zullen ontvangen. Duizend zullen er vallen aan jullie linkerkant en tienduizend aan jullie rechterkant, maar jullie zullen niets ondervinden omdat jullie je vertrouwen in de Heer gesteld hebben. Ik heb orders gegeven aan mijn Heilige Engelen dat ze jullie bewaren op jullie weg; ze zullen jullie dragen in hun armen en jullie voeten zullen zich niet aan een steen stoten.

  Psalm 91 : 7-12 : Al sneuvelen er duizend aan je ene zij, tienduizend zelfs aan je rechter: niemand zal jou raken. Doe je ogen open, dan zul je zien hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht, heer! Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent. Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot.

  Ik ga het kaf uittrekken aan de wortel, zodat enkel het koren overblijft. Mijn engelen zijn reeds klaar om de oogst binnen te halen, ze wachten enkel nog op mijn signaal om het kaf van het koren te scheiden.

  Ik brand van ijver voor mijn schepping en ik zal niet toelaten dat de hoogmoed van de mens van de laatste tijden hetgeen ik met zoveel liefde geschapen heb vernietigd. De oorlog, de hongersnood, de plagen, de vervolging, de barensweeen van mijn schepping en het vuur van mijn gerechtigheid zullen deel uitmaken van de aangekondigde beproeving. Enkel degenen die vertrouwen hebben in de Heer en standvastig blijven in geloof zullen de kroon van het leven ontvangen.

  Mijn waarschuwing zal middenin de beproeving plaatsvinden; enkel jullie hemelse Vader kent de dag en het uur. Opnieuw zeg ik jullie, bereid jullie voor omdat deze dagen eraan komen; verlies het beetje tijd van barmhartigheid dat jullie overblijft niet voor aardse dingen te zoeken; want in waarheid zeg ik jullie dat niets wat jullie zien, zullen jullie terugzien. Ik zal alles herscheppen en het oude zal passeren en men zal het zich niet meer herinneren.

  Mijn hemelse trompetten zullen opnieuw weerklinken van het oosten naar het westen, van het noorden naar het zuiden. Ze zullen een aankondiging zijn aan de mensheid dat ze zich voorbereid op de dagen van de gerechtigheid die zullen beginnen. Stervelingen, dat jullie je niet ’s nachts laten overrompelen om jullie leven in orde te stellen, want alles zal onverwachts gebeuren en velen zullen niet de tijd hebben om hun leven in orde te stellen! Ontwaak, ontwaak jullie lauwen van hart en mensheid die in de zonde vertoeft, want de dagen van de beproeving komen eraan en er is geen terugweg mogelijk! Het zijn de dagen van goddelijke gerechtigheid, waar er geen barmhartigheid meer zal zijn. Waarop wachten jullie, dwazen om terug te keren naar God? De nacht komt en daarmee mijn gerechtigheid en ze zal jullie treffen in de zonde; denk na en wijzig jullie weg, zodat jullie morgen niet moeten weeklagen.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der Naties.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  26-03-2016, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De opname volgens Bayside

  DE OPNAME VOLGENS BAYSIDE

  In de bijbel staat over de opname het volgende: Lucas 17:34-35 : Die nacht, zeg Ik je, zullen er twee mannen op een bed liggen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen koren malen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.’

  Matteus 24:40-42 : Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.

  OPNAME

  “Ik geef je een grote genade, Mijn kinderen, te weten dat velen zullen opgenomen worden van jullie aarde voor de grote Kastijding… Vele van jullie nieuwsmedia zullen beweren dat ze opgenomen werden door UFO’s. Oh nee, Mijn kinderen! Ze werden opgenomen in een bovennatuurlijk rijk van de Eeuwige Vader om te wachten op de terugkeer van Mijn Zoon op aarde.” – OLVrouw van de Rozen, 7 december 1976

  Jezus – “Mijn kinderen, er zijn veel goede mensen die gered moeten worden. Ik kan jullie echter geen leven zonder doornen beloven op jullie aarde. Vele goede mensen zullen lijden met de slechten. Er zal een opname zijn van de goede mensen; velen zullen sterven in hun aardse lichamen en velen zullen opgenomen worden in de opname.” 15 juli 1977

  Jezus – “Twee mannen zullen aan het werk zijn op het veld. De ene zal opgenomen worden, de andere blijft. Hij zal zeggen: ‘Waar is hij heen? Hij is verdwenen zonder waarschuwing’. Twee vrouwen zullen samen werken. De ene zal opgenomen worden, de andere niet. Waar is ze heen? Het mysterie zal zich ontrafelen. Het is het plan van de Eeuwige Vader dat velen zullen opgenomen worden onder jullie. Ik beloof dat in die dagen dat degenen die standvastig blijven Mij zullen ontmoeten om Mijn Koninkrijk van vrede en vreugde op te richten.” 31 januari 1976

  Jezus – “Zonde is waanzin, en een zondige mens zal de wereld in vuur zetten. Een wereld in vuur en naties die verdwijnen op aarde! Velen zullen opgenomen worden in de opname. Mijn kinderen, de Eeuwige Vader heeft een plan voor elk leven dat Hij heeft geplaatst op aarde.” 27 mei 1978

  Jezus – “Onthoud dat zonder gebeden en verzoening, de wereld zal verwoest worden. De Derde Wereldoorlog zal geen steen opeen laten. Er zal geen aarde zijn, er zullen geen mensen zijn; maar een groep zal opgenomen worden in de Hemel, Mijn kind en Mijn kinderen, om de verschrikkelijke verwoesting af te wachten dat de mensheid zal overvallen.” 28 mei 1983

  26-03-2016, 21:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kruisweg deel 2

  Achtste statie: Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, U komt een groep vrouwen tegen die langs de weg staan. Ze zijn verdrietig. Je stopt en zegt bemoedigende woorden tegen hen. Hoewel je in de steek gelaten bent door Uw vrienden en in hevig lijden verkeert stopt U en probeert U hen te helpen.

  Ik reageer soms als een kind. Ik ben soms zo met mezelf bezig dat ik de noden van anderen vergeet. Ik neem ze voor lief en negeer hun noden. Help mij meer aan anderen denken. Help me te herinneren dat ook anderen problemen hebben. Help me te reageren zelfs al heb ik het druk en ben ik met mijn eigen problemen bezig.

  Mijn Jezus, U biedt troost aan de godvruchtige vrouwen van Jeruzalem die weenden over U. Troost mijn ziel met Uw teder medelijden, want in Uw medelijden ligt mijn vertrouwen. Moge mijn hart altijd reageren op het Uwe.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Negende statie: Jezus valt een derde keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, uw tocht was lang. Je valt opnieuw onder uw kruis. Je weet dat je tocht ten einde is. Je staat terug op om verder te gaan.

  Ik voel dat ik mijn zwakheden zou moeten overwinnen, maar ik word moedeloos wanneer ik telkens weer geconfronteerd word met dezelfde problemen. Soms geraak ik afgemat. Wanneer ik gezondheidsproblemen heb kan ik ontmoedigd raken en depressief.

  Help mij te denken aan het kruis dat U droeg. Help mij hopen dat ik de nodige veranderingen in mijn leven kan verrichten. U gaf niet op. Ik kan ook de kracht hebben om op te staan.

  Mijn Jezus, door al de bittere ellende die U ervaarde smeek ik U mij niet te laten vallen in zonde. Ah, mijn Jezus, ik zou liever sterven dan U opnieuw te beledigen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Tiende statie: Jezus kleren worden afgepakt


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  De soldaten merken dat je iets kostbaars hebt. Ze ontdoen je van je kleed en dobbelen erom. Je wonden worden opnieuw geopend. Sommige mensen in de menigte lachen u uit. Ze dagen u uit een mirakel te verrichten. Ze hebben niet door dat u het grootste mirakel van alle zult doen.

  Soms vertel ik verhalen dat onrespectvol zijn voor anderen. Ik kan onreine gedachten hebben. Soms ben ik een slecht voorbeeld voor jonge mensen.

  Help me om mezelf zuiver en rein te houden. Help me opbouwende dingen te zeggen voor de mensen rond mij. Help me de wereldse verlangens te bedwingen zodat ik meer op Jezus ga gelijken. Help me een goed voorbeeld te zijn voor anderen.

  Mijn Jezus, ontdaan van uw kleding, ontdoe mij van liefde voor aardse zaken en zonde.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  U wordt op het kruis gelegd dat u zo ver hebt gedragen. De soldaten nagelen grote spijkers in uw handen en voeten. U voelt u in de steek gelaten door de mensen die u zo graag ziet. De mensen lijken gek te zijn geworden. U hebt niets dan goed gedaan en toch nagelen ze u aan het kruis.

  Soms discrimineer ik anderen. Zelfs zonder na te denken, oordeel ik anderen omwille van hun kleur, intelligentie, naam enz. Ik vergeet dat ik moet leven als broeder of zuster met alle mensen. Soms gebruik ik harde woorden als ik spreek tot mijn kinderen en gezinsleden. Ik kan gemakkelijk naar iets zoeken wat niet belangrijk is en het opblazen tot iets belangrijks.

  Help mij te kijken naar de mensen rond mij. Help me het lijden en de pijn te zien die ik veroorzaakt heb aan anderen. Help me om het lijden ongedaan te maken dat ik veroorzaakt heb.

  Mijn Jezus, door uw doodsstrijd maak dat ik mijn vlees kruisig door christelijke boetedoening.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Twaalfde statie: Jezus sterft op het kruis


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Als Jezus op het kruis hing, vergaf hij de soldaten die Hem gekruisigd hadden, en bad hij voor zijn moeder en vrienden. Jezus wilde dat elk van ons de mogelijkheid had om voor altijd met God te leven, daarom gaf Hij alles wat Hij had voor ons.

  Jezus, laat mij enige momenten uw liefde voor mij overwegen. Help me u danken voor uw gewilligheid om voor mij te sterven. Help me mijn liefde voor U te tonen!

  Mijn Jezus, drie uren hing u in doodsstrijd, en stierf dan voor mij; laat mij doodgaan voor ik zondig, en als ik leef, dat ik leef voor Uw liefde en trouwe dienstbaarheid.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Dertiende statie: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis gehaald


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, hoe brutaal werd je ter dood gebracht. Hoe voorzichtig werd je van het kruis gehaald. Uw lijden en pijn zijn voorbij en je wordt op de schoot van je moeder gelegd. Het vuil en het bloed worden weggeveegd. Je wordt met liefde behandeld.

  Ik zou de goede dingen moeten zien in de mensen rond mij. Als ik maar kon zeggen hoeveel ik van hen houdt, wanneer ik de kans daartoe heb.

  Help me om het goede in degenen rond mij te zien, vooral degenen die ik het minst graag zie. Help me deze dag te leven als was het mijn laatste. Help me een liefhebbende persoon te worden door mijn grote appreciatie voor degenen rond mij.

  O Maria, Moeder van Smarten, een zwaard doorboorde uw ziel wanneer je Jezus levensloos zag liggen op uw boezem. Verkrijg voor mij vergeving van zonden omdat zonde uw Zoon neersloeg en uw eigen hart verwondde. Verkrijg voor mij genade om een christelijk leven te leiden en mijn ziel te redden.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Veertiende statie: Jezus werd in de tombe gelegd


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, uw lichaam wordt voorbereid om in de tombe gelegd te worden. Jozef van Arimatea gaf U zijn eigen tombe. Hij legde uw lichaam daar en rolde een grote steen ervoor. Wat een triestige dag was het voor zovele mensen.

  Soms ben ik egoistisch. Ik kan ervoor zorgen dat ik eerst alles voor mijzelf heb vooraleer ik wil delen met een ander.

  Help mij denken aan Jozef van Arimatea die zijn leven riskeerde als hij Jezus lichaam aanvaardde. Hij hield zoveel van Jezus dat hij zijn eigen tombe afstond.

  Mijn Jezus, laat me voor U leven zodat ik op een dag bij U mag leven in de hemel als vruchten van Uw lijden en bittere dood.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  26-03-2016, 19:28 Geschreven door Claudia  


  25-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kruisweg deel 1

  Eerste statie : Jezus wordt ter dood veroordeeld


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, U staat heel alleen voor Pilatus. Niemand neemt het op voor U. Niemand helpt U te verdedigen. U hebt Uw hele leven toegewijd om anderen te helpen, om te luisteren naar de zwaksten, zorgend voor degenen die genegeerd werden door anderen. Ze lijken het niet te herinneren als ze zich voorbereiden om U ter dood te brengen.

  Soms voel ik mij in de steek gelaten en bang. Soms voel ook ik mij onfair behandeld worden. Ik heb het moeilijk wanneer mensen mij bekritiseren thuis of op het werk.

  Help me dankbaar zijn voor wat U deed voor mij. Help mij kritiek en onfairheid te aanvaarden, zoals u deed en niet te klagen. Help me te bidden voor degenen die mij pijn deden.

  Mijn Jezus, dikwijls heb ik het doodsoordeel over mij uitgeroepen door mijn zonden; red mij door Uw dood van de eeuwige dood dat ik zo dikwijls heb verdiend.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Tweede statie: Jezus draagt Zijn Kruis


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, toen U Uw Kruis aanvaardde, wist U dat je het te dragen had tot Uw dood op Calvarie. U wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, maar U aanvaardde het en droeg het.

  Ik voel mij soms niet geapprecieerd. Soms voel ik zelfmedelijden zelfs al zijn de kruisen die anderen te dragen hebben groter dan de mijne. In mijn zelfmedelijden bied ik anderen geen hulp.

  Mijn Jezus, die door Uw eigen wil het zwaarste Kruis droeg dat ik gemaakt heb door mijn zonden, o, doe mij het zware gewicht voelen, en ervoor wenen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, het kruis dat je droeg was heel zwaar. Je wordt zwak en je valt neer. Niemand wil je helpen. De soldaten schreeuwen tegen je en proberen je recht te doen staan en verder te drijven.

  Ik geef te gemakkelijk op en soms doe ik mijn werk niet zo goed als ik zou willen.

  Mijn Jezus, de zware last van mijn zonden rust op U en doet U neervallen onder het kruis. Ik verwerp mijn zonden en ik vraag U mijn zonden te vergeven; moge Uw genade me helpen ze niet meer te plegen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn Moeder


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, je voelt je zo alleen met al die mensen die tegen U schreeuwen. Je zoekt naar een vriendelijk gezicht in de menigte. Je ziet Uw Moeder. Ze kan het lijden niet stoppen maar het helpt dat ze aan Uw kant staat, dat ze lijdt met U. Ze begrijpt U.

  Ik voel me soms overweldigd door vele dingen. Het leven is zo prestatiegericht en ik maak mij zorgen over mijn toekomst. Ik moet onthouden dat het niet betekent dat ik alle problemen zelf moet oplossen. Ik moet rondkijken en zoeken naar een vriendelijk gezicht voor de hulp dat ik nodig heb.

  Lijdende Jezus en smartvolle Moeder Maria, door Gods genade zal ik jullie geen pijn meer doen of angst veroorzaken.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt het kruis dragen


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, de soldaten worden ongeduldig. Dit duurt langer dan ze hadden gewild. Ze zijn bang dat je het niet zult halen tot Golgotha. Ze duidden een man aan uit de menigte en maken dat hij helpt je kruis dragen. Hij keek enkel toe en nu moet hij helpen je kruis dragen.

  Ik probeer zo weinig mogelijk te doen. Anderen kunnen mijn hulp nodig hebben en ik negeer dat. Zelfs wanneer ik gevraagd wordt te helpen beweer ik soms het te druk te hebben.

  Mijn Jezus, degene die hielp Uw kruis dragen was gezegend. Ook ik zal gezegend worden als ik geduldig mijn kruisen draag die U mij zendt tijdens mijn leven. Mijn Jezus, geef mij de genade dit te doen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Zesde statie: Veronica veegt het gezicht van Jezus af


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, plotseling komt een vrouw uit de menigte. Haar naam is Veronica. Je kunt zien hoe bezorgd ze is om U. Ze neemt een doek en begint het bloed en zweet af te vegen van uw gezicht. Ze kan niet veel doen maar ze doet wat ze kan.

  Ik zie de noden rond mij. Maar ik doe alsof ik het niet opmerk. Soms zou een collega, vriend of familielid hulp kunnen gebruiken maar ik reageer niet omdat ik bang ben dat ze meer vragen dan ik wil doen.

  Mijn tedere Jezus, die een afdruk van Uw heilige gezicht achterliet op het doek waarmee Veronica uw zweet afveegde. Laat op mijn ziel een blijvende afdruk achter van Uw bittere pijnen die U hebt doorstaan.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Zevende statie: Jezus valt voor de tweede keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Dit is de tweede keer dat U valt onderweg. Naarmate het kruis zwaarder wordt kunt u steeds moeilijker rechtstaan. Maar U blijft doorgaan en geeft niet op.

  Ik word soms ongeduldig en vind het moeilijk om in mijzelf te geloven wanneer ik faal. Het is gemakkelijk om te wanhopen over kleine dingen.

  Help mij wanneer de dingen er moeilijk uitzien voor mij. Zelfs wanneer het hard is help me rechtstaan en verder doen zonder mij te vergelijken met anderen.

  Mijn Jezus, dikwijls heb ik gezondigd en U neergeslagen onder het kruis door mijn zonden. Help mij genade te verdienen zodat ik niet opnieuw zondig en faal.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  25-03-2016, 23:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Antichrist volgens Bayside

  DE ANTICHRIST VOLGENS BAYSIDE

  ANTICHRIST KOMT UIT EGYPTE

  Veronica – OLVrouw loopt op een grote rots. Het lijkt erop dat het land zeer woestijnachtig is. Ik zie in de verte grote heuvels. O, ze lijken op piramiden, zoals je zou vinden in Egypte- piramiden. Nu gaat OLVrouw zitten op een kleine rots en ze buigt haar hoofd en plaatst haar handen voor haar gezicht. Ze weent. Nu wijst OLVrouw naar de piramiden en ik zie de sfinks. En OLVrouw zegt : “Uit dit land (Egypte) zal nummer zes (de Antichrist) komen, de heerschappij vervolledigend van de geesten. Hij zal de grote Oorlog promoten. Velen zullen de aarde verlaten door oorlog.” – 31 december 1973

  EEN UIT EGYPTE ZAL EEN GROTE CATASTROFE VEROORZAKEN

  “Jullie moeten waakzaam zijn in gebed, want een zal uit Egypte komen en een grote catastrofe veroorzaken aan de mensheid. Let op van je vertrouwen te stellen in de vijanden van jullie God. Jullie land (VS), Mijn kind, is in groot gevaar want jullie regeringsleiders zullen hun vertrouwen stellen in vijanden; en bedrog boven bedrog zal jullie land treffen. Jullie leiders zullen deze kennis voor zichzelf houden. Het bedrog komt niet van de Eeuwige Vader in de hemel, maar van de volgelingen van satan die nu in overvloed in jullie land en de wereld rondzwerven.” – OLVrouw van de Rozen, 20 november 1975

  MAN VAN BEDROG

  “Ja, velen zullen de manifestatie zien van deze demonische schepsel van de hel. Het is voor de stichting van de mensheid. Er zullen grote mysteries zijn; er zullen grote mirakelen plaatsvinden op de aarde. Mijn kind, allen moeten oppassen wanneer de man van bedrog herkenbaar is voor de mensheid- want hij zal een groot aantal op de weg van bedrog leiden- hij zal eruit zien als een man van deugd. Hij zal als een wolf in schaapskleren zijn die getooid gaat met gewaden van zuiverheid, maar kijk in zijn hart, Mijn kind.”

  Veronica – Oh, ik zie een afschuwelijke, zwart ding dat in de hel is. Het is in deze man aanwezig. Hij lijkt van buitenaf heilig en menselijk, maar hij is eigenlijk een schepsel van de hel.

  OLVrouw – “Nu zal ik jou een geheim verklappen dat velen niet weten en je moet het kenbaar maken aan de mensen. Deze man van bedrog zal proberen Mijn Zoon te volgen. Hij zal velen ervan overtuigen dat hij de Messias is. Maar je moet het kenbaar maken dat de Messias niet zal komen, tenzij vergezeld met de legioenen van engelen die uit de hemel komen. Mijn Zoon Jezus is de enige Messias. Hij zal komen uit de hemel zoals Hij is opgestegen, met de legioenen van heiligen, degenen die zich gereinigd hebben met het Bloed van het Lam.” OLVrouw van de Rozen, 13 april 1974

  MET DE MACHT VAN SATAN

  “Ik waarschuw je nu, let op en kijk uit, want er zal iemand komen onder jullie met de macht van satan. Weet dat hij jullie zal zeggen: “Ik ben onder jullie. Kom naar mij.” Maar jullie mogen niet gaan. Anderen zullen jullie zeggen: “Ga! Ik heb hem gezien.” Maar jullie moeten zeggen: Nee, ik heb hem niet gezien. Want Ik zal komen op de manier zoals Ik ben opgestegen. Ik zal neerdalen met triomf met de menigte van de Hemel. We zullen zegevierend komen.” Jezus, 31 januari 1976

  LEES DE OPENBARING

  “Jullie moeten onthouden-laat je niet bedriegen, Mijn kinderen, door degenen die beweren de Christus te zijn, want ze zullen zeggen: “Kom tevoorschijn, want hij is er. Kom hier want hij staat in het middelpunt van de belangstelling!” Maar nee, Mijn kinderen, Mijn Zoon zal komen zoals Hij is opgestegen. Hij zal uit de lucht neerdalen, triomfantelijk roepend naar allen. Hij zal neerdalen met de legioenen van engelen en al de zielen die zich hebben gereinigd in Zijn Bloed en die nu de gewaden van licht en leven aan hebben.” OLVrouw van de Rozen, 21 augustus 1975

  WEES NIET VERBLIND

  “Ik moet jullie waarschuwen niet verleid te worden door de valse messiassen van deze wereld. Wees niet verblind door hun mirakels. Jullie zullen nu begrijpen dat Mijn Zoon zal terugkeren op de manier dat Hij is opgestegen. Hij zal neerdalen uit de lucht. Als iemand tot je zegt: “Kom, hij is hier. Ik zal je meenemen naar hem.” Ga niet! Want je zult weten wanneer Mijn Zoon komt. Hij zal neerdalen met de engelen met een luide kreet van triomf om jullie wereld in orde te brengen. Maar voor deze tijd, Mijn kind, zal jullie wereld in grote chaos verkeren. Oorlog op oorlog, vernietiging van de Bol van Verlossing!” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1975

  ONDERDRUKKEN

  “Er is in jullie wereld een groep die we de octopus (Illuminati) noemen, een web van kwaad die bestaat uit principaliteiten, machten, allen zoekend om het Christendom te vernietigen en om jullie land en al de naties van de wereld onder 1 religie te brengen. Het zal een politieke machine zijn om de wereld te onderdrukken.” Jezus, 18 juni 1978

  EEN DICTATOR

  “De status van jullie wereld bezwijkt onder de machten van de octopus die zoeken om een wereld religie en een wereld regering te starten onder een dictator van het kwaad.” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1978

  DE ANTICHRIST

  “De leiders van jullie land en de heersers van jullie wereld zorgen ervoor om de heerschappij van de boze op te richten. De boze die jullie kennen als de Antichrist van een wereldheerschappij. Het plan voor deze heerschappij is reeds vele jaren opgestart.” OLVrouw van de Rozen, 14 augustus 1974

  25-03-2016, 16:35 Geschreven door Claudia  


  24-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Maria


  Heilige Maria,

   

  Kom tot mij, Heilige Maria!

   

  Zo zijt Gij tot mij gekomen.

  Zo kom ik tot U.

   

  Ik ben bereid U te helpen.

  Vol aandacht zal ik luisteren.

   

  Ik wil bidden, mijn leven lang.

  Ik ben U indachtig, heel dicht bij U,

  Om te bidden, voor iedereen,

  om Uw bescherming.

   

  In de naam van de Vader,

  de Zoon en de Heilige Geest,

  Amen.

                                                                                                                      Dumat R. A.

  24-03-2016, 22:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jacinta-foto

  De “Jacinta 72” foto werd genomen door Robert F. op 14 september 1971. Jacinta, het zieneresje van Fatima verscheen aan Veronica Lueken op een vigilie om te bevestigen dat zij de boodschap op de foto had geschreven. Ze wilde de aandacht vestigen op wat ze gezegd had voor haar dood betreffende het jaar 1972. De datum betreft het jaar dat Satan en zijn agenten Paus Paulus VI’s pausschap hebben overgenomen. Veronica werd gezegd dat in “Jacinta 1972” de datum van de Grote Waarschuwing verscholen zit, de datum van het Grote Wonder, en het uur, dag, maand en jaar van de Grote Kastijding (Wereldoorlog III en de Bol van Verlossing) dat de mensheid zal ervaren.


                                    

  Deel 1 : de antichrist drong de mijters binnen (vele kardinalen en bisschoppen) in 1972

  Op de bovenstaande foto kunnen we zien dat Onze Heer zei dat de antichrist (ac) is binnengedrongen (into) in vele kardinalen en bisschoppen (mitres) in 1972. Het jaar 1972 was het jaar van de overname van Paus Paulus VI’s pausschap door de krachten van de antichrist. En de term antichrist is de algemene term dat verwijst naar Lucifer en zijn demonen.


  Deel 2 : de datum van de grote waarschuwing

  De Grote Waarschuwing ging gebeuren op 28 december 1973, maar het werd telkens uitgesteld omdat er genoeg gebeden waren. Maar de Grote Waarschuwing zal niet nog eens worden uitgesteld. De antichrist schikt zijn opwachting te maken voor 21 juni 2016 volgens de boodschappen van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit komt na de Grote Waarschuwing die dus ook in juni moet vallen. De dag is niet zeker, de maand en het jaar echter wel : (7 june 16) 7 juni 2016


      

          


  24-03-2016, 22:20 Geschreven door Claudia  


  23-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside

  DE WAARSCHUWING VOLGENS BAYSIDE

  EXPLOSIE
  “Er zal een enorme explosie komen en de lucht zal oprollen zoals een boekrol. Deze kracht zal in het innerlijke van de mens gevoeld worden. De mens zal zijn beledigingen tot God begrijpen.” – OLVrouw van de Rozen, 12 juni 1976

  DE LICHTFLITS EN DE GROTE HITTE
  Veronica – “Kijk niet naar de lucht – de flits!
  Oh! Het is - oh! Ik zie een verschrikkelijk licht. Het is een flits, maar het is heet. Oh, het is zo heet! Oh! Nu kan ik stemmen horen en de mensen schreeuwen. Ze zijn bang. Er is geen reden om bang te zijn. OLVrouw zal jullie redden. Er is geen reden om bang te zijn. Loop niet weg! Ga niet buiten; blijf binnen. OH. Bid; val op je knieen en bid!” – 8 juni 1973

  DE GEESTELIJKHEID MOET WAKKER WORDEN
  “De Vader is van plan de mensheid en degenen die in slaap gevallen zijn in Zijn Huis wakker te schudden door een Grote Waarschuwing.” – OLVrouw van de Rozen, 24 november 1973

  WEES NIET BANG
  “Al degenen die in het licht der genade blijven moeten niets vrezen. Zij zullen deze grote Waarschuwing doorstaan zonder lijden. Ik kan jullie niet beloven dat niemand zal doodgaan in deze grote Waarschuwing, Mijn kind, want er zullen doden vallen. Bereid jullie nu voor, want dit is slechts een kleine maatregel, Mijn kinderen, voor wat jullie straks zullen doorstaan.” – OLVrouw van de Rozen, 5 april 1975

  DE OORZAAK
  Veronica – Ik zie een grote bol en de zon; het is een vuurbol. Er is een stuk van de vuurbol afgebroken en het raakt de zon. En er is--oh! Oh, er volgt een explosie. Oh, Ik kan er niet naar kijken!
  Oh! Oh! Alles lijkt zo stil, en ik zie mensen zich vasthouden aan stoelen in hun huizen. Alles beeft. Het is alsof de fundamenten van de huizen beven. En iedereen is bang. Velen lopen de straat op. – 24 december 1973

  ENORME EXPLOSIE
  Veronica – “Het is alsof alles is geexplodeerd in de lucht – de flits!
  En het is zeer heet! Het is zeer warm! Oh! Oh! Het voelt aan zoals branden. Oh! Nu wordt de lucht zeer wit. Kleuren--blauw, purper—het is als een enorme explosie. Nu is er een stem, de stem… En de stem, OLVrouw zegt dat het een stem is in je binnenste : “Jullie waarschuwing voor de Kastijding! De flits, vuur en de stem in je binnenste. De laatste Waarschuwing voor de Kastijding!” – OLVrouw van de Rozen, 21 april 1973

  ZONSOPGANG
  “Zoals de dag volgt op de nacht, zo zal deze Waarschuwing binnenkort volgen.
  Let op voor de zonsopgang! Kijk niet naar de lucht—de flits! Let op voor de zonsopgang! Kijk niet naar de lucht—de flits! Sluit jullie ramen; doe de blinden dicht, blijf binnen. Ga niet naar buiten, anders kom je niet terug. Bid! Leg jullie neer op jullie vloer! Bid met uitgestrekte armen, en vraag om genade aan God de Vader. 
       “Zoek niet om jullie huisdieren in huis te halen, want de huisdieren van degenen die in genade zijn zullen voor gezorgd worden.
       “Houd gezegende kaarsen, water, dekens en voedsel in jullie huizen. De kaarsen van degenen die in staat van genade zijn gebleven zullen niet uitdoven, maar de kaarsen van degenen die zich hebben overgegeven aan satan zullen niet branden!” – OLVrouw van de Rozen, 12 juni 1976

  DIEP IMPACT
  “Het is van het barmhartig hart van de Vader dat jullie een grote Waarschuwing zullen ontvangen. De mens zal voelen dat de krachten van de elementen zijn wezen zullen dooreen schudden, zodat deze Waarschuwing een diep impact zullen hebben hebben. Niemand zal eraan twijfelen dat het van de Vader komt.” – OLVrouw van de Rozen, 28 september 1974

  GELOOF WAT JE ZIET
  “Jullie zullen een grote majestatische Waarschuwing van de hemelen ontvangen. Dit zal jullie voorbereiden zodat jullie je geloof ofwel zullen versterken, ofwel je verder je van het licht zullen verwijderen. Geloof wat je ziet en leer ervan.” – OLVrouw – 6 december 1974

  CATACLYSME
  “Het is waar dat Ik een laatste boodschap heb gegeven aan Moeder Godinho, maar ook Ik kan je niet een datum geven—enkel de wereld waarschuwen dat een grote Waarschuwing de mensheid zou treffen. Het zal een groot cataclysme zijn, en daarna zal er een groot Mirakel volgen. Daarna, als er niets verandert en de mens blijft de Vader beledigen, dan zal Hij zijn verschrikkelijke Kastijding zenden. Want er zal een Grote Oorlog zijn en een grote verschrikkelijke Kastijding.” - Jacinta Marto, 8 juni 1974

  REVOLUTIE IN ROME
  “Mijn kind, je denkt veel aan de komende Waarschuwing. Ik heb je vele keren gevraagd niet te speculeren over datums, maar Ik geef je een indicatie wanneer de tijd rijp is. Wanneer je ziet, wanneer je hoort, wanneer je voelt dat er een revolutie is in Rome, wanneer je ziet dat de Heilige Vader vlucht en een toevluchtsoord zoekt in een ander land, weet dan dat de tijd rijp is.” - Jezus, 14 september 1976

  EFFECTIEF
  “Er zal een grote Waarschuwing gezonden worden aan de mensheid. Als deze Waarschuwing in dovemansoren valt en de mens geen volledige bekering van zijn wegen ondergaat, die de Vader beledigen, zal er een grote Kastijding gezonden worden. Velen zullen slachtoffer zijn en in de afgrond vallen.”- OLVrouw van de Rozen, 24 december 1973

  De verjaardag van de verschijningen van OLVrouw van Akita, Garabandal en Bayside is 18 juni. De Bayside verschijningen zijn een Fatima II. 

  "Wanneer jullie een nacht zien dat verlicht wordt door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat gegeven wordt door God dat hij de wereld zal straffen. Om dit te voorkomen vraag Ik de toewijding van Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart en de Communie van Verzoening op de Eerste Zaterdagen [van elke maand]. Als Mijn verzoeken worden opgevolgd zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zoniet zal ze haar dwalingen verspreiden over de wereld, oorlogen veroorzaken en vervolging van de Kerk. De goeden zullen het martelaarschap ondergaan, de Heilige Vader zal veel te leiden hebben en verschillende naties zullen weggevaagd worden."  OLVrouw van Fatima II

  HET GROTE MIRAKEL VOLGENS BAYSIDE

  Het grote Mirakel zal zich voordoen op een groot kerkelijk gebeuren in de Ker ken op het Feest van een Martelaar van de Heilige Eucharistie

  Tijdstip van het Grote Mirakel...

  Het zal gebeuren op een donderdag om 8:30 ‘s avonds tussen de 8ste en de 16de van maart, april of mei.
  • het zal op hetzelfde moment vallen met een grote kerkelijke gebeurtenis in de Kerk.
  • het zal op het feest zijn van een jonge martelaar.
  • het zal 15 minuten duren.
  • het zal in de lucht gezien worden.
  • al degenen in het dorp of de omringende bergen zullen het zien.
  • de zieken die aanwezig zijn zullen genezen zijn, de zondaars bekeerd en de ongelovigen zullen geloven.
  • het zal het grootste mirakel zijn dat Jezus ooit heeft gedaan voor de wereld.

  Na het Grote Mirakel...

   Een permanent bovennatuurlijk teken zal zichtbaar zijn aan de pijnbomen tot het einde der tijden. Het zal mogelijk zijn het op televisie, film of foto vast te leggen maar je kunt het niet aanraken. Het ziet eruit als een rookzuil of een zonnestraal maar het is geen enkel van de twee.
  • Als resultaat van het Mirakel zullen Rusland en anderen landen zich bekeren.
  • Op de dag na het Mirakel zal het lichaam van priester Luis Andreu uit zijn graf worden gehaald en onaangetast worden gevonden.

  23-03-2016, 21:15 Geschreven door Claudia  


  22-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een sprankeltje hoop
  Een positieve noot

  22-03-2016, 20:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van rouw


  Satan’s IS heeft spijtig genoeg Brussel gevonden. Veel steunbetuigingen aan degenen die getroffen zijn en hun families. Laat hun offer niet tevergeefs geweest zijn.

  22-03-2016, 20:32 Geschreven door Claudia  


  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip

  Duitse ZDF kondigt komst geïmplanteerde ID- en betaalchip aan

  12-03-2016

  Stapsgewijze uitbanning contant geld voorloper van wereldwijd totale-controle systeem

  In een uiterst propagandistische nieuwsuitzending heeft de publieke Duitse zender ZDF, die ook in Nederland te ontvangen is, op 6 maart de komst van een geïmplanteerde ID- en betaalchip aangekondigd, die al over enkele jaren door miljoenen Duitsers gedragen zou kunnen worden. Daarvoor gebruikte de zender een van de bekendste TV-kopstukken in Duitsland, de linkse presentator, journalist en jurist Claus Kleber, die het afgelopen jaar regelmatig werd bekritiseerd vanwege zijn extreem eenzijdige positieve berichtgeving over de komst van miljoenen moslimmigranten naar Europa, waarbij hij ‘twijfelaars’ aan dit open-grenzenbeleid voortdurend zwart maakte door ze als ‘nationalistische vreemden-vijanden’ weg te zetten.

  Nu de Westerse Centrale Banken zijn overgegaan tot pure wanhoopsmaatregelen -zoals 0% of zelfs negatieve rente- om de banken en het financiële systeem overeind te houden, wordt er in Amerika en Europa steeds vaker reclame gemaakt voor geïmplanteerde chips, die in combinatie met de totale afschaffing van contant geld al over enkele jaren gemeengoed zouden kunnen worden.

  ‘Handig en efficiënt’

  Natuurlijk worden louter de vele ‘voordelen’ van deze chip genoemd. Het zou het zwartgeld circuit uitbannen, waardoor onder andere de drugshandel fors zou verminderen en het terrorisme efficiënt zou kunnen worden bestreden. Fraude zou niet meer mogelijk zijn, en wat zou het toch ‘handig’ en ‘makkelijk’ zijn straks niet meer allerlei verschillende plastic pasjes te hoeven gebruiken, maar simpelweg je hand voor een scanner te houden om je boodschappen te betalen, om toegang te krijgen tot een publiek gebouw, je huis, je auto, je pc en je bankrekening, en om je waar dan ook te identificeren.

  Misbruik door overheid en criminelen zeer eenvoudig

  Voorstanders beweren dat mensen in geen geval hun persoonlijke vrijheid zullen verliezen, maar tal van IT-experts denken daar heel anders over. Zij waarschuwen dat als een geïmplanteerde ID- en betaalchip daadwerkelijk standaard wordt ingevoerd, niet alleen de overheid en de banken, maar ook criminele hackers op ieder moment kunnen zien waar u bent, en wat de laatste groep betreft: vooral waar u niet bent. Binnen korte tijd krijgen al deze partijen een compleet beeld van uw gedrag, waardoor het heel eenvoudig wordt deze informatie te misbruiken.

  Totale controle door wereldregering dichterbij dan gedacht

  Over het algemeen wordt beweerd dat zo’n totale controle maatschappij nog ver weg is, maar wat Claus Kleber vriendelijke glimlachend voorzichtig aankondigde wordt al vele jaren lang voorbereid door de globalistische wereldelite, waar tal van kopstukken in de Europese media en politiek onderdeel van zijn. Zo is Kleber zelf lid van de ‘Atlantik-Brücke’, een Duits filiaal van de even machtige als beruchte ultralinkse NWO organisatie ‘Council on Foreign Relations’ (CFR).

  De bekende Hollywood producent, zakenman en politieke activist Aaron Russo onthulde kort voor zijn dood dat Nicholas Rockefeller, wiens familie mede de kern vormt van de CFR, daadwerkelijk de oprichting van een wereldregering nastreefde, een planetair regime waarin iedere burger voorzien zal worden van een geïmplanteerde chip.

  Contant geld zal worden uitgebannen; kopen en verkopen zal enkel nog met deze chip mogelijk zijn. Ongewenst (maatschappelijk of politiek) gedrag wordt onmiddellijk bestraft met het uitschakelen van deze chip, zodat zo’n persoon in één klap helemaal niets meer heeft en niets meer kan doen, en zelfs geen voedsel meer kan kopen. Russo onderkende dan ook de enorme gevaren voor de mensheid, en weigerde daarom lid te worden van de CFR.

  Verdoeming vanwege chip gekoppeld aan antichrist-religie

  De komst van een –uiteindelijk verplichte- geïmplanteerde microchip wordt al tientallen jaren lang verwacht door ‘Nieuwe Wereld Orde complotfanaten’ en door sommige christelijke kerken en groepen, die van mening zijn dat deze chip het in de Bijbel voorzegde ‘teken van beest’ (‘666’) is. Inmiddels is zo’n chip beslist geen science fiction meer, en worden er al enige jaren succesvolle proeven mee gehouden in onder andere de VS, Brazilië en Zweden.

  Opgemerkt dient te worden dat het Bijbelse ‘teken van het beest’, dat wordt aangebracht op iemands hand, arm of voorhoofd, direct gekoppeld is aan een religieus systeem. Niet de chip zelf zorgt ervoor dat iemand volgens het laatste Bijbelboek Openbaring voor altijd verdoemd zal worden, maar de aan de chip gekoppelde verering van de ‘antichrist-religie’, een ‘god’ die diametraal staat tegenover de God van de Bijbel.

  Rijk van het beest voert nu al uitroeiingsoorlog tegen christenen

  Met de door de elite in gang gezette massale moslimmigranten invasie van Europa wordt het sommigen langzaam maar zeker duidelijk om welke ‘antichrist-religie’ het gaat. Waarbij beslist niet gezegd is dat het Bijbelse ‘teken’ inderdaad (enkel) de aangekondigde chip is.

  Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat beide zaken –chip en Allah (wiens meest heilige getal niet geheel toevallig ‘666’ is) / islam- met elkaar in verband staan, zeker niet als bedacht wordt dat tal van jihadisten nu al hun geloftes aan hun god en profeet op arm-, schouder- en hoofdbanden hebben staan, en deze dragen tijdens hun uitroeiingsoorlog (door middel van onder andere onthoofding, een van dè Bijbelse kenmerken van het antichrist-rijk van het beest) tegen het christendom in het Midden Oosten en Noord Afrika, en als de massale immigratie niet snel wordt gestopt straks mogelijk ook in Europa. 

  Xander

  21-03-2016, 05:03 Geschreven door Claudia  


  19-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2

  Alles wordt nieuw

  “Dit alles is nu verdwenen en plotseling is er een explosie van licht komende vanuit de hemel ten Oosten van de aarde. Nu zie ik Onze Heer, zoals Hij in de hemel zichtbaar was, toen ik hem beschreef daar op de wolken. Hij daalt nu af naar de aarde tesamen met zijn Engelen—grote legioenen Engelen- miljoenen Engelen. Bij Onze Lieve Heer zijn ook duizenden en duizenden, wellicht wel meer dan een miljoen, mensen, veelal kinderen, welke wel de zielen moeten zijn van de extatische opname.

  Onze Heer komt nu snel naar de aarde toe, reikt er naar met een scepter en raakt ze aan. Onmiddellijk wordt ze op die plaats gereinigd, en Hij stapt daar op de aarde. Alles wat rondom hem te zien is, is volledig hersteld, precies zoals het was in de Hof van Eden.

  Maar de aarde is anders nu – de continenten zijn niet hetzelfde. De oceanen zijn verdwenen. Alleen een paar zeeen of grote meren zijn er nog van overgebleven. Er is nu maar een vasteland, dat helemaal rond de wereld gaat. Ik zie drie grote gebieden met water, niet meer de zeven zeeen zoals wij die nu kennen, maar slechts drie.

  OLHeer wandelt nu heel snel rond de aarde, alsof het allemaal op een dag was. De tijd schijnt er niet toe te doen. Er komen mensen uit grotten tevoorschijn, en uit huizen die helemaal bedekt zijn met as en met puin. Onze Heer roept hen toe. Naarmate hij dichter bij hen komt, wordt alles in zijn gezichtsveld geheel hernieuwd. Ik zie daar verscheidene steden, die vrijwel geheel verwoest waren, maar kleine gedeelten daarvan werden niet vernietigd en zijn instand gebleven. Ik herken enkele daarvan aan de gebouwen, waarvan ik weet, dat die daar stonden. Er schijnt licht rondom, als een soort omheining. Een deel van het gebied waar deze steden waren, ziet er uit als braakliggende grond. Het is als een afscheiding tussen de eilanden, die OLHeer aan het inrichten is.

  Ik zie, dat er 6 plaatsen zijn, zoals 6 steden, die al bestaan. Onze Heer gaat nu daar heen, waar al vele mensen bijeen zijn. Er zijn dorpen of gemeenschappen, waar zij dit alles hebben kunnen overleven, en Onze Heer brengt veel mensen naar al deze verschillende plaatsen. Hij sticht ook de Koninkrijken op de aarde – de twaalf Koninkrijken.

  Ik zie, dat van de hemel uit de Hof van Eden en het Paradijs neerdalen. Zij komen naar beneden naar de aarde, daar waar OLHeer de plaats heeft aangegeven. Hij heeft een staf in de grond gezet en de Engelen brengen het Heilige Jeruzalem en zetten het op de grond. Zij brengen ook vele kerken en kathedralen, die klaarblijkelijk eerder schijnen te zijn opgeheven van de aarde om ze te beschermen gedurende die Grote Kastijding – die reiniging van de aarde. In het bijzonder zie ik er een, waarvan ik meen dat het die met de dubbele torens is… en ook de kathedraal van Keulen wordt neergezet door vele Engelen.

  Elk van de 12 stammen is nu ingesteld, en OLVrouw komt nu met een schare Engelen in het Heilige Jeruzalem. Zij staat bij de poort, bij de meest Noord-Oostelijke poort, waar OLHeer naar toe komt, vergezeld van vele mensen. Met de Engelen samen opent Zij de poort en begroet Onze Heer als Hij het Heilige Jeruzalem binnenkomt. Bij het binnenkomen gaat Hij naar binnen in een zeer groot kasteelachtig gebouw. Zoals mij eerder werd verteld, is het wel 2700 km groot. In het midden staan de tronen van OLHeer en OLVrouw. Onze Heer ontvangt de leiders van de Twaalf Stammen, de Apostelen, en het volk. Hij wijst hen hun verblijfplaatsen aan – ik vermoed, dat ik niet begrijp wat er gebeurt – Ik zie, dat hij hen zalft en toespreekt, een soort bevestiging geeft, en daarna gaan de mensen terug naar hun eigen landen. De Engelen gaan met hen mee. Binnen in het Heilige Jeruzalem staan daar vele, ja, vele mensen – er uitziend als zielen uit de hemel – in een gedeelte, dat is als een eiland op de aarde, gelijkend op de hemel.

  Het leven komt weer op gang. De wereld is echter tamelijk sterk veranderd. De Engelen vergezellen de mensen, die hun huizen en hun gemeenschappen, en hun kerken, weer opnieuw inrichten. Gedurende al die tijd is het geen nacht geweest. Ik heb enige malen gezien dat het werd zoals in de avond, maar het werd nooit echt donker.

  OLHeer stijgt nu op tot boven de aarde, in het Noord-Oostelijk gebied van de aarde, kijkend naar beneden, en naar boven. In feite zit Onze Heer op een troon in de hemel, en hij heeft een grote scepter in zijn hand, en nog een andere scepter in de hand, die op zijn schoot rust. De ene scepter draagt een wereldbol aan het uiteinde met twee Engelen ter weerszijden van de bol. De ander scepter is lang, en draagt de figuur van een kruis aan het uiteinde met een driehoek en de drie cirkels van de Drievuldigheid, en daaruit komen lichtstralen – zoals bij een monstrans. Van daar af voorziet Onze Heer de wereld van licht. Al het licht, dat nodig is, want er zijn geen sterren, noch de zon, in de buur van de aarde meer. De mensheid is op deze manier opnieuw begonnen, en OLVrouw is daar op de aarde met de Engelen en de heiligen. Ik zie de mensen in groep komen en gaan, als volk en natie, naar het Heilige Jeruzalem…en nu verdwijnt dit allemaal.

  OLHeer: ‘Mijn kind, Bazuinblazer van deze Eindtijd, Ik heb u dit alles laten zien in volgorde van de komende gebeurtenissen. Dit zijn geen zaken, die het geloof van de Kerk, of de bekering van de zielen, betreffen, daar het een volgorde is van gebeurtenissen, van natuurkundige gebeurtenissen, die zullen geschieden in die tijden. Zoals mijn Heilige en Onbevlekte Moeder aan de mensheid vele malen heeft gezegd, de mensen moeten bidden en zich voorbereiden op de Tweede Komst, want het staat nu –op dit ogenblik—te gebeuren.

  Het is ook waar, mijn kind, dat mijn Heilige Vicaris bij verschillende gelegenheden tot de wereld heeft gezegd, dat de mensen zich voor de Tweede Komst van de Heer gereed moesten houden, want dat het nu de tijd is; dat is hem geinspireerd door de Heilige Geest vanuit mijn Allerheiligst Hart en door de Wil van de Vader. Deze dagen zijn de Eindtijd waarnaar in de Heilige Schrift wordt verwezen, mijn kind. Ik zeg dit bij wijze van herinnering voor de mensheid, om te bedenken, dat de tijd iets natuurkundigs is, dat de tijd fysiek bestaat, een bestaan, dat weldra ten einde zal komen, en er zal een Nieuw Tijdperk voor de aarde komen. Kinderen, lees alle woorden, en al hetgeen is geschreven, in de profetieen, en in de voorzeggingen van de profeten, en in de Heilige Schrift, die van de profeten van het Oude Testament, en die van de Eindtijd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  HET NIEUWE PARADIJS

  Gods woontent onder de mensen

  De Apostel Johannes: “Nu heeft God Zijn woontent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn. Elke traan in hun ogen zal hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zullen voorbij zijn. Hij, die op de troon was gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw!” Sint Jan, Opbenbaring 21,3-5

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Het Nieuwe Tijdperk, dat u wacht, stemt overeen met een bijzondere ontmoeting van liefde, van licht, en van leven, tussen het Paradijs, waar Ik ben in de volmaakte zaligheid, tesamen met de Engelen en de Heiligen, en de aarde, waar gij, mijn kinderen, leeft temidden van zoveel gevaren en ontelbare wederwaardigheden. Het is het hemelse Jeruzalem, dat uit de hemel op de aarde zal neerdalen, om deze volkomen te vernieuwen, en zo de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde te vormen.

  Het Nieuwe Tijdperk, waarheen gij op weg zijt, brengt heel de Schepping tot de volmaakte verheerlijking van de Allerheiligste Drie-eenheid. De Vader ontvangt er zijn grootste verheerlijking van elk schepsel, dat zijn licht, zijn liefde en zijn goddelijke glans weerkaatst. De Zoon brengt zijn Rijk van genade en heiligheid tot stand, door heel de Schepping te bevrijden van de slavernij van het kwaad en de zonde. De Heilige Geest stort zich met zijn heilige gaven geheel uit, brengt tot het begrip van heel de waarheid, en vernieuwt het aanschijn van de aarde.

  Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de volledige vervulling van de Goddelijke Wil, zodat eindelijk wordt verwezenlijkt, wat Jezus ons geleerd heeft te vragen aan de hemelse Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoal in de hemel.” Het Nieuwe Tijdperk brengt u tot een volkomen gemeenschap van leven met hen, die u zijn voorgegaan, en die hier in het Paradijs het volmaakte geluk genieten. Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de nederlaag van Satan en met het beeindigen van zijn universele heerschappij. Heer zijn macht wordt vernietigd. Hij wordt samen met alle boze geesten gebonden en opgesloten in de hel, waar hij niet meer zal uitkomen om in de wereld schade te berokkenen.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 15 augustus 1991

  De Tuin van het Paradijs

  Visioen van het Paradijs: “Het Paradijs zag er uit zoals ik nooit eerder iets had gezien. De grond was als glas, helder als kristal, en er waren kleine kreken, die onder het oppervlak stroomden als rivieren welke in de aarde verdwenen. Op allerlei afstanden zag men mooie huizen, verschillend van vorm en grootte. Elk daarvan was zo rijkelijk versierd, dat de ornamenten er uit zagen als de mooiste juwelen. De daken van deze huizen waren bijzonder opvallend, en deden mij een beetje denken aan de daken van Russische kerken met koepeldaken. Deze prachtige architectuur zag er zelfs nog mooier uit in het verblindend heldere licht, dat van hun oppervlakken weerkaatste.

  Deze aanbiddelijke kastelen werden omgeven door parken afgezet met mooie bomen en bloemen. Alles geurde onbeschrijflijk aangenaam en de aroma’s werden naar alle richtingen verspreid door een zacht windje. Ik was verbaasd te zien, dat sommige bloemen hun knoppen voortdurend openden, terwijl andere af en toe van kleur veranderden en bedwelmende geuren afgaven. Bij deze planten zag ik vele verschillende soorten fruitbomen, die vol hingen met fruit, alsof het de allermooiste kralensnoeren voor om de hals waren. De vruchten van deze bomen waren bijna zonder uitzondering groot, en het sap, dat zichtbaar er door heen stroomde, was overvloedig aanwezig. De Engel vertelde mij, dat de bomen twaalf maal per jaar vruchten droegen.

  Ik zag ook talrijke wijngaarden, vooral langs de oevers van de rivieren, maar af ten toe ook rond de huizen. De helder groene blaadjes en de rode druiven van de wijngaarden gaven mij de indruk van een buitengewoon kalm en bewerkt land. Samen met deze nooit gedroomde schoonheden, was er een overvloed van de meest prachtige vogels te zien, waar ik onbeperkt lang naar zou hebben kunnen blijven kijken en luisteren.

  Overal in het Paradijs zag ik talrijke mensen van allerlei leeftijden. De oude mensen zagen er buitengewoon prettig en verbazingwekkend uit. Het enige zichtbare teken van hun ouderdom waren de witte haren en de witte baard; voor het overige waren hun gezichten omgevormd tot het gelaat van jonge mensen. Ik was zelfs nog meer verbaasd door de kinderen, die in vele opzichten gelijk waren aan Engelen. In parken en op vele andere plaatsen keek ik toe, terwijl zij allerlei spelletjes deden. Velen maakten bloemenkransen en andere versieringen van bloemen, en de vogels landden op hun schouders, klapten met hun vleugels, en zongen, aldus de spelen verheffend door hun volgzame aanwezigheid. Rond hun hoofdjes droegen de kinderen halo’s, kleiner dan die van de halo’s der Engelen en heiligen. De Heer beloonde hun zuivere en onschuldige levens door hen al de genoegens van het Paradijs te verschaffen.

  Er bevond zich daar ook een ontelbaar aantal Engelen, en de zuiverheid en de schoonheid van hun gelaat kan men zich onmogelijk voorstellen. Hun gezichten waren helderder dan de zon, en hun kleding weerkaatste het licht als een bliksem. De jongeren en de ouderen en de Engelen gingen vriendelijk met elkaar om en op talrijke plaatsen zongen zij samen om God te loven. Terwijl wij door het Paradijs zwierven, zal ik talrijke prachtige kerken, gemaakt van zuiver goud en edelstenen. De deuren van deze kerken stonden wijd open en men kon de luisterrijke godsdienstoefeningen horen, die gepaard gingen met gezang.” Dushan Yavanovich, Joegoslavie, 1983

  19-03-2016, 22:32 Geschreven door Claudia  


  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1

  DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE

  De aarde herschapen

  Jezus zegt: “Ziehier het einde van de tijd der volkeren. Die tijd zal spoedig eindigen. Deze tijd is slecht, en zal niet lang meer duren. Ik zal weldra komen, bidt daarvoor. Ik ben oneindig goed en barmhartig, en Ik zal u niet verlaten, maar u steunen bij de beproevingen, die over de wereld zullen komen. De kastijdingen zullen u zuiveren, en u gereed maken om in de Nieuwe Tijd te treden, een tijd van vrede, overvloed en geestelijke heropleving. Dat zal het Rijk van God op aarde zijn, door de Apostelen en de eerste Christenen reeds verwacht. Die tijd staat nu voor de deur.” Zuster Begga, Brussel, 19 augustus 1987

  Jezus zegt: “Ik ben zeer verlangend ernaar en zal Mij haasten de wereld met alles wat zij bevat te vernieuwen. Ik zal dit weldra doen, en de mensen zullen Mij bedanken. Ik zal aan de Schepping haar eerste schoonheid en zuiverheid teruggeven.” Zuster Begga, Brussel, 23 september 1987

  De Heilige Aartsengel Michael: “De Hemelse Vader schiep de wereld uit liefde. Jezus verloste de mensen eveneens uit liefde. Het gemeenschappelijk werk van de Heilige Geest en de Moeder Gods, dat is het werk tot heiliging van de wereld, wordt eveneens uit liefde verwezenlijkt. De mensheid moet gezuiverd worden, opdat ze geheiligd zou worden, en het gelukkige tijdperk van de Nieuwe Aarde, de vernieuwde hemel en aarde, zou kunnen binnentreden.” Zuster Agnes, Boedapest, 14 april 1991

  OLVrouw: “Ik ben uw liefhebbende Moeder, Ik zal u niet misleiden. Ik begeleid u op de ware weg van heiligheid, de ware weg naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Waarlijk, gij begrijpt al deze geheimen nog niet, mijn liefste kinderen, want deze geheimen zijn zo wonderbaarlijk. Maakt uw harten en uw zielen zonder onderbreking gereed voor de goddelijke woorden, want gij verblijft achter de deur, een van de deuren, die voeren naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Verwijder alle twijfels uit uw harten, en bidt, bidt, ja, bidt, want het is werkelijk, en het is waar! Het is geen verbeelding, lieve kinderen, want de wereld, zoals die nu is, kan niet zo doorgaan.

  Tot al degenen, die verlangen naar het Nieuwe Heilige Tijdperk over te gaan zeg Ik: Gij moet uw harten en zielen daarvoor geschikt maken, en gij moet een waar en echt ‘JA’ laten horen. Want Ik kan dat ware ‘JA’ niet voor u uitspreken, noch kan Ik deze beslissing voor u nemen. Want, gij zijt allen vrije mensen. Maar, kinderkens, gij zijt wel hiertoe geroepen. Bedenk dat toch altijd!” Thornbush, Tyaak, Victoria, Australie, 20 november 1994

  OLVrouw: “Gij hebt de stellige belofte van mij en van mijn Goddelijke Zoon, dat wanneer mijn Goddelijke Zoon weerkeert naar de aarde, gij zult worden bekleed met de gave der onsterfelijkheid voor uw lichaam en voor uw ziel, maar uw ziel is al onsterfelijk. Er zal geen zonde meer zijn, geen lijden, er zullen geen tranen meer zijn, wanneer mijn Goddelijke Zoon terugkeert naar deze aarde. Dan zal het tijdperk van de vrede komen. Het tijdperk van de vrede zal vele, vele jaren duren, voor de derde komst van mijn Goddelijke Zoon voor het Volledige Oordeel over de mensheid.” Een Australische ziener, Nowra, Australie, 1984

  Uit de beschrijving van een visioen: “Een vreselijke en zwarte wolk komt er aan uit het Noord-Oosten. Deze bedekt de gehele hemel. Boven die dikke zwartheid is een schitterende maan tevoorschijn gekomen, gescheiden van de duisternis. Onze Heer Jezus Christus spreekt dan als volgt: “De pikzwarte wolken stellen de zonden, begaan door de mensheid, voor. De stralende nieuwe maan betekent de kleine schare, het volk, dat de grote catastrofe zal overleven. Het betreft een mooie volksgroep, die zal schitteren door de zuiverheid van hun zielen en hun lichamen.” Maar de overlevenden zullen in een en dezelfde streek zo weinig talrijk zijn, dat zij zich op een plaats zullen verzamelen. De aarde werd omgevormd tot een prachtige tuin, vol bloemen. Deze baadde in de zonnestralen en was omfloerst door een stralende zuiverheid. Alles scheen doorzichtig, ordelijk en zuiver. Er waren geen bergen meer, alleen maar vlakten en heuvelen.” Julka, Zagreb, Kroatie, 21 oktober 1974

  De Wederkomst

  De Onbevlekte Ontvangenis: “De Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon. Dit is geen fabeltje, noch zuivere verbeelding. Zoals ik u voortdurend vertel, mijn eigen lieve kinderen, is de Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon echt een werkelijke komst. Bij zijn eerste Komst is hij gekomen als een klein kind: onschuldig, nederig, vol liefde, want als een klein kindje, en hij is gekomen door mijn Onbevlekt Hart, door de Geest en het Licht van de Heilige Geest, want die woont in mij. En bij de glorievolle Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon zal hij wederkeren door mijn Onbevlekt Hart, dat zijn komst op een heel bijzondere manier voorbereidt. Hij zal komen in al zijn Heerlijkheid, in al zijn majesteitelijke en machtige Heerlijkheid.

  Al degenen, die nederig en zuiver van hart zijn, en die wensen slechts de Wil van mijn Goddelijke Zoon te doen, zullen het grote voorrecht hebben hem te zien in al zijn Glorie. De poorten van de hemel zullen op die dag zijn geopend; ook de poorten van het Paradijs zullen op die dag zijn geopend. En al de koninkrijken in de hemel, die Paradijs en hemel verbinden, en de poorten naar het Nieuwe Heilige Tijdperk, zullen op die heerlijke dag eindelijk worden geopend. Aan allen, die mijn Goddelijke Zoon zullen zien komen: Ik zal mij aan zijn zijde bevinden, en ook mijn geliefde bruidegom Sint Jozef, en de uitverkoren Apostelen, de leerlingen, en al de gelovige zielen. In het licht van de Heilige Drievuldigheid, met de Engelen, met de Heilige Aartsengelen, zal er een roemrijke processie plaats vinden door de poorten van het Nieuwe Heilige Tijdperk.” Doornstruikje, l’avenir, Canada, 25 december 1994

  OLVrouw: “Wanneer mijn Goddelijke Zoon bij zijn Tweede Komst vol macht op de wolken zal wederkeren, waar alle mensen hem zullen zien, weet, dat alle mensen zullen worden geoordeeld, dan en daar, en vervolgens zal de hemel de Tuin van het Paradijs, die aan Adam en Eva werd gegeven, aan de mensheid overdragen. Gij zult de voornatuurlijke genaden ontvangen, die zij hadden. Uw leven op aarde, zal gedurende deze tijd na mijn Zoon’s Wederkomst, er een zijn van grote vreugde, groot geluk, en grote vrede, want Ik, uw Moeder, en Jezus, mijn Zoon, zullen, in het Tijdperk van Vrede, bij de mensheid verblijven op die aarde.” Een australische ziener, Nowra, 1984

  De Onbevlekte Ontvangenis: “En dan zal het Nieuwe Jeruzalem, het beloofde koninkrijk, worden losgemaakt van zijn gouden kettingen. En het zal neerdalen tot juist boven de door de hemel uitverkozen gemeenschappen, die door de Heilige Engelen zullen worden overgebracht. Wat een allerheerlijkste dag zal dat zijn, lieve kinderen. Schept dus moed, bewaart de vrede in uw harten, en bereidt u voor, want alles, wat ik aan u heb uitgelegd, is een ware werkelijkheid, het bestaat echt. Lieve kleine kinderen, door uw geloof zult gij veel leren.’ Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 25 december 1994

  Het is nabij

  OLVrouw: “Ik geef ook aanwijzingen voor de gehele mensheid, aanwijzingen betreffende de komende gebeurtenissen. In Onze Moeder de Heilige Kerk zal nog zoveel moeten geschieden; veel zal er nog geopenbaard worden, lieve kinderen, daar gij het einde van de tijd nadert. Gij bereikt het einde van uw tijdperk, en dan begint het Nieuwe Tijdperk, het Tijdperk van de Vrede en de Liefde. Dat zal het tijdperk van de triomf van onze Heilige en Onbevlekte Harten zijn. Daarom moet gij, lieve kinderen, op al die gebeurtenissen zijn voorbereid, dat is, gij moet in waarheid voorwaarts gaan en steeds open blijven voor de werking van de Heilige Geest, die u zal sterken op die weg. Hij zal uw verstand verlichten, opdat gij de wil van God en het plan van God voor deze tijd, zowel als voor de komst van de Nieuwe Tijd beter zult kunnen verstaan.

  De komst van het Nieuwe Tijdperk is zeer nabij, daar tegelijkertijd ook de Wederkomst van mijn Zoon op aarde nakend is. Spoedig zullen al die nieuwigheden, die gehele nieuwe werkelijkheid, die gij op aarde ziet, zowel als de gehele aarde zelf, vergaan, en er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde komen, waarin mijn Goddelijke Zoon alles nieuw zal maken. Alles, wat gij in het Nieuwe Tijdperk zult ontvangen, laat zich met niets hier op deze aarde vergelijken. Daarom is alles voor u nog zo moeilijk te begrijpen, ja onbegrijpelijk. Vergeet echter niet, lieve kinderen, dat mijn Zoon en Ik u op al deze dingen en gebeurtenissen voorbereiden. Wij verlangen nu van u een waar vertrouwen en een diep geloof, opdat gij onze aanwijzingen zult kunnen opvolgen.

  Houdt vast aan de eenheid met de Heilige Moederkerk, lieve kinderen, daar de wederopbouw, waarover ik nu tot u spreek, de Bruid van mijn Zoon, de Kerk, betreft. Dit alles heeft te maken met de grote wederopstanding van de waarheid. Zoals mijn Zoon de Kerk op de vaste rots heeft gebouwd, precies zo zal Hij Haar op de vaste rots wederoprichten, en Haar in het Nieuwe Tijdperk binnenvoeren. De grote tekenen van het Verbond werden op twee grote zuilen gebouwd: de Waarheid en de Liefde, daar slechts de waarheid zal zegevieren, en de liefde deze zege zal binnenhalen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 31 januari 1995

   

  17-03-2016, 23:33 Geschreven door Claudia  


  16-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij Jezus Terugkomst en erna

  BIJ JEZUS’ WEDERKOMST en erna

  De getrouwen opgenomen

  De Apostel Matteus: “Hij zal Zijn Engelen uitsturen, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen van de vier windstreken der aarde, van het ene einde van de aarde tot het andere.” De Evangelist Matteus, Mt 24,31

  De Heilige Aartsengel Michael: “Door de Grote Waarschuwing en het daaropvolgende Grote Wonder zal God zijn eeuwig plan verwezenlijken. Hij openbaart zich aan alle mensen door de Waarschuwing, en het ware karakter van Zijn plan bewijst Hij door het Grote Wonder. Indien de mensheid zich ook daarna niet wil bekeren in de mate, dat God het mag verwachten, dan moet de straf wel volgen. Bij de Grote Straf kan niemand zich meer verontschuldigen, dat hij of zij de waarheid niet kende en wegens zijn of haar onwetendheid in zonde leefde en zodoende God afwees. Dit grote rechtsgeding van God zal voor alle mensen vreselijk zijn, en de verwoesting zal enorm groot zijn. De rechtvaardige God zal de zielen, die Hem trouw zullen blijven, aan de Moeder Gods, de Moeder van barmhartigheid, toevertrouwen. En de Moeder Gods zal de haren voor de kwellingen en de afschuwelijke vernieling van de Grote Straf beschermen, maar het zal niet zonder lijden zijn.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  OLVrouw: “Voor de Grote Ellende, bij het eerste verschijnen van onze Heiland op het witte kruis, op de eerste plaats in genade-oorden, maar ook daar, waar enkele rechtgelovige en godlievende mensen zijn, zal het ontrukken aan de besmette wereld beginnen. In de Schrift wordt gezegd: Weest waakzaam, want de Heer komt als een dief in de nacht. Ook staat er bij de parabel van de wijze en de dwaze maagden, dat ‘Hij rond het middernachtelijk uur komt.’ De olie betekent, dat men door de Sacramenten op dit ogenblik moet zijn voorbereid. Als Hij eenmaal met het opnemen is begonnen, dan kunnen nog velen snel berouw tonen, en snel biechten. Zij kunnen echter ook te laat komen, en zullen dan niet meer worden meegenomen, zoals gij uit de gelijkenis van de maagden weet. Al het roepen en schreeuwen en bedelen buiten voor de deur worden dan niet meer gehoord.

  Dan komt de Grote Ellende, want God laat, nadat Hij de getrouwen in de Nieuwe Wereld heeft opgenomen, de aarde over aan de Satan en zijn boze gevolg. De ganse wereld zal een voorsmaak van de hel zijn, en toch bevinden zich er nog enkelen op, die niet verloren zullen gaan, maar vol pijn en smart nog ‘leven’, in zoverre men dat nog leven kan noemen, en die dan –als zij trouw blijven in het geloof- als martelaren zullen sterven, en rechtstreeks naar de hemel zullen gaan: Want voor hen zal dat verblijf op aarde een zuivering zijn. Zeer weinig mensen zullen echter onder de aanvallen van Satan, aan welke zij zonder bescherming zullen zijn overgeleverd, kunnen standhouden om als martelaar te sterven. Wie dan ook in deze tijd sterft, komt of direct in de hemel, omdat hij ondanks alle verleidingskunsten en aanvallen van Satan trouw is gebleven aan het geloof, of hij komt in de hel, daar Satan over hem heeft kunnen heersen en hem heeft bedwongen met zijn macht.” Heggeroosje, Duitsland, 7 augustus 1992

  DE GROTE KASTIJDING

  De gerechtigheid Gods

  OLVrouw: “Lieve kinderen, er komt echter een tijd, wanneer alles moet ophouden en de gerechtigheid moet zegevieren, want God laat niet met zich spotten. In het algemeen zijn de mensen geworden als de gevallen Engelen, welke vielen, omdat zij de Eeuwige Vader van Liefde niet wilden dienen. De arrogantie van de mens heeft heden de hoogste top bereikt, waardoor de Eeuwige Vader nu het mensdom wenst te vernietigen, opdat aan de goddelijke rechtvaardigheid zal worden voldaan, en deze zal worden voltrokken.” Een Australische ziener, Nowra, 1 augustus 1992

  De Vrouwe van alle Volkeren: “Juist zoals de gehele aarde moet worden gereinigd, en moet worden voorbereid op de ontmoeting met mijn Goddelijke Zoon, zo moet ook gij gezuiverd en geheiligd worden, opdat gij voor het aangezicht van mijn Goddelijke Zoon stand zult kunnen houden.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 6 januari 1993

  OLVrouw: “Lucifer zal weldra worden berslagen en voor altijd in de hel worden geworpen. Maar dit zal niet geschieden, lieve kinderen, voordat de Zoon des Verderfs in de wereld zal zijn gekomen en alle zielen, die gemerkt zijn door het Beest der Ongerechtigheid, met zich zal hebben meegenomen. De mensheid zal dit moeten meemaken, lieve kinderen. De aarde moet worden gezuiverd alvorens mijn Zoom zal wederkomen.” Een Australische ziener, Nowra, 5 september 1992

  OLVrouw: “Ja, mijn lieve kinderen, maar voordat de ware zege komt, staan de gehele mensheid en de Kerk de grote vervolging en het zware juk te wachten. Satan zal echter worden overwonnen en met groot geraas voor alle eeuwigheid in de hel worden gestort. Voordat hij echter door de Aartsengel Michael in de hel zal worden geworpen, moet hij allen meenemen, die hem zijn gevolgd.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 16 november 1994

  De tweede kosmische ramp

  (De eerste kosmische ramp gebeurt tijdens de Waarschuwing)

  De apostel Mattheus: “Vlak na de ellende van die dagen zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemellichamen zullen uit hun baan worden gestoten.” De evangelist Matteus, Mt 24,29

  “… en wat betreft de Grote Kastijding: de komeet die daarbij de aarde zal treffen wordt Wormwood genoemd.” Een Australische ziener, Nowra, 27 september 1985

  Sint Jan de Evangelist: “En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. En zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van die ster is Alsem (Wormwood). En een derde deel van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.” St Jan, Openbaring 8,10-11

  “Nu zie ik een reusachtige komeet –een brandende komeet- op de aarde afkomen. Hij gaat er langs en gaat dan rond de zon, aldus een U-vormige baan beschrijvend, en komt dan terug, terwijl hij een scherpe bocht maakt, en wordt dan recht-toe-recht-aan door de aarde aangetrokken en raakt de aarde in het Caraibisch gebied. Het ziet er uit alsof Columbia, Zuid-Amerika is geraakt. Hij raakt de aarde onder een hoek van 45 graden, en werpt een grote massa water achter zich omhoog. Er wolkt een of andere soort stof of gruis rond de komeet, en dit regent neer over het gehele gebied van de Pacifische Oceaan. Er wordt een heleboel water uit de Stille Oceaan in het luchtledig achter de komeet omhoog getrokken. Het water uit de Stille en de Atlantische Oceaan gaat met kracht noordwaarts…het is alsof de oceaan verschuift. De aarde stopt daardoor en valt terug, en verlaat helemaal haar baan.

  Nu wordt het heel snel donker op de aarde. Ik kan daarboven Engelen en duivels zien, die vechten, en de aarde en de Engelen worden weggetrokken. Het is alsof de hand van God dit doet. Een licht aan de hemel trekt hen weg, en de aarde gaat de duisternis binnen. Zij gaat verder weg van de andere planeten, en zij beweegt steeds sneller. Enkele dagen gaan voorbij en het wordt steeds donkerder. Er stond een Engel voor de zon en de gehele aarde is opgenomen in algehele duisternis. Maar het ziet er naar uit, dat een grote duivel –een abominabel slechte duivel- de aarde heeft vastgegrepen en heeft weggetrokken, verderweg de ruimte in. Het is belachelijk, maar dat zie ik. Ik zie de aarde nu branden, geheel in brand. Het is net alsof ze is aangestoken. Zij wordt nu verkoold en vernietigd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  Tijdens een toespraak: “Als alle kastijdingen voorbij zullen zijn, zelfs dan nog, zal er een allerlaatste genade-uur zijn. En gedurende dat uur, zal de allerergste van de ergste zondaars, die de kastijdingen hebben doorleefd, nog een laatste gelegenheid worden gegeven om zich te bekeren. Vervolgens zal het Nieuwe Jeruzalem zich op de aarde zetten. Al het kwaad zal zijn verdwenen en zij zullen verblijven in een eeuwigdurend Paradijs, zoals God het van plan is geweest vanaf het begin van de schepping.” Theresa Lopez, Denver, Colorado, 11 november 1992

  16-03-2016, 22:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien kansen om een biddend mens te worden

  Tien kansen om een biddend mens te worden

  1 Kijk vaak eens om naar vroeger: rustig en zonder schrik.

  2 Prijs God om wat Hij voor je deed en om wat je zelf aan goede dingen hebt mogen doen: dankbaar.

  3 Aanvaard wat onvervuld bleef aan wensen en aan voornemens: zonder schuldgevoel.

  4 Wat kwaad was gooien in Gods diepe schoot: berouwvol.

  5 Leer nu eindelijk eens meer te danken dan te vragen als je bidt: vrijuit.

  6 Geloof dat God je voor is met beminnen, lang voor je er aan dacht en lang nadat je het misschien al bent vergeten: altijd.

  7 Kleed je in het gewaad van vrede, vergeving en verzoening: ruimhartig.

  8 Dank God voor elke nieuwe dag, verrast dat je hem krijgt.

  9 Grijp weinig, laat veel los, onbezorgd.

  10 Verlang naar de hemel, maar laat het aan Hem over wanneer: vurig maar gehoorzaam.

  Kard. Godfried Danneels

  16-03-2016, 21:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 9/3

  BEREID JULLIE VOOR, MIJN VOLK, WANT DE DAGEN VAN OORLOG KOMEN ERAAN !

  9 Maart 2016 – 2H00 P.M

  ANGSTIGE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn vrede zij met jullie. Mijn volk, mijn Erfgenamen.

  Jullie beleven de laatste dagen van vrede; gebruik ze en probeer te leven in vereniging met God en jullie broeders en zusters. De oorlog komt zeer binnenkort en in plaats van vrede en vreugde zal geween en leed komen. De lont is reeds aangestoken. De koningen van deze wereld moeten enkel nog de datum en het uur vastleggen; de oorlog is zeer nabij en zal alle naties passief of actief meesleuren.

  Bid, vast en doe boete, mijn volk; omdat zeer binnenkort mijn schepping zich zal tonen in rouw en er zal geween en leed zijn overal. Mijn volk, de massavernietigingswapens van de grote machten van deze wereld, hebben de capaciteit om mijn schepping te vernietiging in fracties van minuten. Daarom vraag ik jullie om te bidden, te vasten en boete te doen, en te vragen aan jullie Vader om de uitbreiding van de oorlog te stoppen en de duur van de oorlog in te korten; het hangt van jullie gebeden en smeekbeden af dat de dagen van oorlog ingekort worden.


  Ik ben het niet, jullie Vader, die jullie deze ramp van oorlog zendt. Het zijn de koningen van deze wereld die hun gebieden willen uitbreiden en een groot deel van de wereldbevolking willen verminderen. Ze gebruiken de oorlog om de lucht van talrijke naties uit te roken met een stille dood. Dodelijke gassen, ziekte virussen en andere schadelijke gassen voor de gezondheid zullen verspreid worden in de lucht van naties van de derde wereld en hun doel is het om de bevolking van deze naties te verminderen. Dat alles gebeurt met de goedkeuring van hun heersers.

  Er zijn miljoenen dodelijke vaccins klaar om te worden gebruikt op de bevolking van deze naties die op weg zijn van ontwikkeling. Ziek vallen in deze dagen, is het risico lopen om dood te gaan. Mijn volk, het uur van verwoesting nadert! Hef klaaggezangen aan, want de ruiters van hongersnood, de pest en de dood zullen zeer binnenkort mijn schepping in rouw dompelen! De oorlog zal de woede van mijn schepping opwekken en zij zal haar klaaglijke kreet laten horen. Vele naties zullen van de aardbodem verdwijnen, als de draken van vuur ontwaken uit de buik van mijn schepping. De oorlog zal mijn schepping doen beven en zij zal haar laatste barensweeen doormaken; van oost naar west, van noord naar zuid. Haar smarten zullen continenten verplaatsen en alles zal klaar zijn om een nieuwe aarde geboren te doen worden.

  Wee jullie, sterfelijken, want de grote en schrikwekkende dag van de Heer komt naderbij! Ontwaak en doe jullie linnen gewaad aan; strooi asse op het hoofd en doe boete, zodat de dagen van smart, verwoesting en dood zo vlug mogelijk voorbijgaan! Bereid jullie voor, mijn volk, want de dagen van de oorlog zijn nabij. Blijf vast in het geloof, bid en heb vertrouwen in jullie God, zodat jullie deze beproeving kunnen doorstaan. Als jullie dit doen, dan verzeker ik jullie dat deze dagen voor jullie voorbij zullen gaan als een droom.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der Naties.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  16-03-2016, 00:00 Geschreven door Claudia  


  14-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het grote wonder deel 2

  De hoogdagen van de Antichrist

  Zie artikels over de Maitreya

  De naam Antichrist werd al door de eerste christenen gebruikt en drukt terecht afschuw uit. De eigen volgelingen van deze persoon, die hem de Maitreya noemen, pogen een positieve klank daarin te leggen. Het is duidelijk uit de hemelse berichten, dat eerst onder de goddeloze dictatuur van de Antichrist de enorme geloofsafval, die in de Heilige Schrift is voorzegd, zal optreden, waardoor er nog slechts een handvol christenen zal overblijven, men zegt 600 miljoen mensen van de nog 6 miljard aardbewoners.

  Dit laatste tijdvak van de menselijke geschiedenis zal een persoonsverheerlijking van de wereldheerser Antichrist/Maitreya laten zien. De heerser Maitreya-Antichrist zal zichzelf goddelijke eer laten bewijzen, en iedereen, die weigert die te brengen, zal op wrede wijze worden gedood.

  Men zal moeten gemerkt zijn met het teken van de Antichrist, het getal 666, bijv. door tatoeage op voorhoofd of hand, of met de onderhuids geimplanteerde microchip, om te mogen kopen en verkopen. Zo zal het gehele economische leven door de zetbazen en de volgelingen van de Antichrist worden beheerst. De christenen zullen de grootste moeite hebben om aan de eerste levensbehoeften te geraken. Maar God heeft beloofd wonderen van vermenigvuldiging te doen waar het voedsel en andere elementaire behoeften betreft. En er zullen de gemeenschappen, tevens toevluchtsoorden zijn, zoveel mogelijk zelfvoorziend, waar de trouwe christenen zullen kunnen overleven.

  Het beeld van het Beest

  Zie artikels over de Maitreya

  Toevluchtsoorden: gebedshuizen

  Profetie van de heilige Nilus: “Dan zullen degenen, die verlicht werden door de H. Geest, zich van de wereld afscheiden en in heilige schuilplaatsen samenkomen om het licht te zoeken, en ook wegens het geestelijke lijden. Maar overal zullen zij hindernissen op hun weg vinden. Dat alles is het gevolg van de leer van de Antichrist, welke de baas wil zijn van alle mensen, en heerser over de gehele wereld. Hij zal wonderen en fantastische tekenen bewerken. Dan zal de Algoede God de ondergang van het menselijke ras verhinderen, en de dagen zullen verkort worden, omwille van de weinige uitverkorenen, die gered zullen worden. De vijand zou die ook in verzoeking willen brengen, als het mogelijk zou zijn. Dan komt plotseling tevoorschijn het zwaard van de straf, dat de Verderver en zijn aanhang zal doden.” De Heilige Kluizenaar Nilus, 5de eeuw

  Sint Charbel zegt, dat hij en de heiligen voortdurend in deze gebedshuizen tegenwoordig zijn. Hij noemt de gebedshuizen Huiskerk, Gezinskerk of Familiekerk. Er zal een tijd komen, waarin er geen Heilige Mis in de gewone kerken meer zal zijn. “Maar in de gebedshuizen zal Christus zelf met Maria tegenwoordig zijn. Wanneer de onrustige tijd onder de heerschappij van de Antichrist zal komen, zal Jezus met grote macht in de gebedshuizen aanwezig zijn. Nog is de hemel geopend, maar de tijd zal komen, waarin de hemel zal zijn gesloten, en er geen gebeden meer zullen worden gehoord. Toch zullen – en dat is een voorrecht – de gebeden en de dankzeggingen in deze huizen gesproken, door de hemel worden aanvaard. Wij zullen allen ondergronds gaan, zoals de eerste christenen in de catacomben. In en door de catacomben zal de zegepraal komen, een zege over de zonde, en over Satan. Dan zal Christus wederkomen met grote macht, en zijn kinderen zullen triomfantelijk uit de ondergrondse plaatsen tevoorschijn komen.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 11 februari 1992

  OLVrouw: “Als duisternis de aarde zal bedekken, en als over Onze Moeder de Heilige Kerk zware wolken zullen hangen, zullen wij naar alle aardse kinderen komen, en zullen zij het reddingsplan openbaren. Wij zullen de plaatsen kiezen, die een bijzondere bescherming zullen hebben, en waar onze kinderen zich veilig zullen voelen. Hetzelfde geldt voor de gemeenschappen, die nu in de gehele wereld worden opgericht. Die betreffen werkelijk een uitgesproken wens van de Eeuwige Vader. Lieve kinderen, wij zullen jullie helpen, om te leven zoals de eerste christenen. Met gevoelens van liefde, zich voor elkander opofferend, maar vooral met de vereiste hoogachting en het eerbetoon tegenover God.

  Zulke gemeenschappen zullen zich over de gehele wereld verspreiden en in deze communiteiten zullen zich de overwinning en de triomf van mijn Onbevlekt Hart openbaren. Op de eerste plaats echter, zult gij daar veilig zijn, als de onrust losbarst. Deze gemeenschappen zijn bijzondere beschermde plaatsen, alwaar wij u op de komst van het Nieuwe Tijdperk voorbereiden, en u in de waarheid en in het licht zullen leiden.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 4 juni 1994

  OLVrouw: “Wij beminnen u, lieve kinderen, daarom komen Wij naar u toe vanuit de hemel om u voor te bereiden. Er is geen reden om angstig te zijn, want als ge gelooft in de Eeuwige Vader, in de Zoon, en de Heilige Geest, als ge gelooft in mijn Onbevlekt Hart, hebt ge niets te vrezen. Ik zegen u, lieve aardse kinderen, en omhels u met mijn Onbevlekt Hart, en ik vraag u om alstublieft te luisteren, en acht te slaan op onze waarschuwingen, die gegeven worden uit liefde en met hoop.” Een Australische ziener, Nowra, 26 juli 1986

  De Heilige Aartsengel Michael: “Allen, die, in de tijd van de heerschappij van Satan, het Allerheiligste Sacrament des Altaars zullen beminnen en vereren, zij zullen aan de zijde van God kunnen volhouden.” Zuster Agnes, Boedapest, 8 augustus 1992

  De Vrouwe van alle Volkeren: “Op dezelfde wijze moet ook Onze Moeder de Heilige Kerk worden beproefd. Er zal spoedig een zware beproeving komen. Volgens de Wil van de Vader zal deze worden toegelaten. De wereld zal gedurende een korte periode-een zeer korte periode- onder de heerschappij van de Antichrist staan Ook dat is Gods Wil.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 6 januari 1993

  De tien plagen

  Het Onbevlekt Hart van Maria : “Reeds de Heilige Schrift heeft u gewaarschuwd, dat wie zondigt door het vlees, in zijn eigen vlees de rechtvaardige straf zal vinden. Zo is de tijd gekomen, waarin de Engel van de eerste plaag door de wereld gaat, opdat deze gestraft zou worden overeenkomstig de wil van God. De Engel van de eerste plaag kerft in het vlees, van degenen, die zich op het voorhoofd en op de hand hebben laten tekenen met het merkteken van het monster, en die zijn beeld hebben aanbeden, een pijnlijke en kwaadaardige wonde, die allen, die er door zijn getroffen, van wanhoop doet schreeuwen.

  Deze plaag omvat lichamelijke pijnen, die het lichaam treffen, zoals bij zware en ongeneeslijke ziekten. De pijnlijke en kwaadaardige plaag is een gesel voor de gehele mensheid, die heden zo zeer is verdorven, dat zij een atheistische en materialistische beschaving heeft opgebouwd, en die van het zoeken naar genot het hoogste doel van het menselijk bestaan heeft gemaakt. De eerste plaag bestaat in het voorkomen van kwaadaardige gezwellen, en elke soort van kanker, waartegen de wetenschap niets kan doen, ondanks haar vooruitgang in elke sector. De eerste plaag omvat ook de nieuwe ziekte aids, die vooral mijn arme kinderen treft, die het slachtoffer zijn van drugs, van de ondeugden en de zonden van onzuiverheid tegen de natuur.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 13 oktober 1989

  Jezus Christus: “Oorlogen zullen op aarde uitbreken als besmettelijke ziekten, en ziekten zullen zich zelfs verspreiden via lucht, die gij inademt. Milieuvervuiling en –bezoedeling zullen de aarde doen stinken. Toch zal dat niet het ergste voor u zijn, want spoedig zal een herhaling van de plagen van Egypte u overvallen, dezelfde plagen, die de farao Ramses overtuigden om het Hebreeuwse volk te laten gaan, om gehoor te geven aan de woorden van mijn profeet, om te luisteren naar mijn profeet, mijn boodschapper. Ik zeg u allen: het water van de rivieren zal in bloed veranderen, en een insektenplaag zal op u neerdalen, en er zal nergens een plaats zijn om u te verbergen, of eraan te ontsnappen.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990

  Enoch en Elias

  “De tijd is gekomen om aan te kondigen, dat de twee Apostelen Elias en Enoch aan alle mensen over de gehele aarde de Heilige Schrift zullen leren. Eenieder, die hen zal volgen, zal niet te gronde gaan.” Katarzyna Szymon, Kattowitz-Kostuchny, Polen, 1986

  “Daar komen ook de twee grote profeten: Enoch en Elias. Zij dagen de wereld uit, en dagen Jeruzalem uit, en het Hebreeuwse en Joodse volk, roepen hen op tot de waarheid, maar zij onderwijzen ook de moslimgelovigen, en de Hindoes. Ik zie de mensen van die Tijd van het Einde paden kruislings oversteken en hen ontmoeten.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  Meteorieten, aardbevingen en oorlog

  “Zij komen op een punt bijeen, en wijzen naar de hemel, en roepen een duisternis af. Er komt een Engel, en deze bedekt de aarde met duisternis. Hij staat voor de zon en houdt de zonnestralen geheel tegen. Gedurende enige dagen is de wereld opgeslokt in duisternis. De Engel stapt weer opzij, en ik zie meteorieten vallen op de aarde – het is als een regenbui, die een baan volgt langs en door de aarde heen, en ook er op valt. Het is moeilijk te zien wat wat is.

  Van daar af kan ik zien, dat er op veel plaatsen oorlogen uitbreken. Het is erg hevig – er zijn zware gevechten. Europa is helemaal verdeeld en verstrooid. Zo ook Zuid-Amerika en Azie. China is helemaal verzwolgen door de oorlog, die over de gehele aarde te zien is. Iedereen vecht tegen iedereen. De Verenigde Staten zijn betrokken in een oorlog na een invasie. De hele wereld ziet er uit alsof men overal verteerd wordt door oorlogen.”

  Ik zie een zeer grote, oh, zo grote aardbeving waardoor verscheidene continenten verdwijnen. Het gehele deel Centraal-Amerika is weg. De zuidelijke punt van Zuid-Amerika is weg. Er loopt een zeer grote scheur, een kloof, dwars door het Oostelijk gedeelte van Afrika, waar het er uitziet, dat de Nijl naar het Zuiden gaat, helemaal door het vasteland naar de Indische Oceaan.

  Het ziet eruit alsof het voortdurend regent van Indochina naar beneden toe tot daar waar het land Singapore ligt. Er schijnt een toename te zijn van de landmassa in dat gebied, maar er is ook een reusachtig meer tevoorschijn gekomen in China, Noord-Oostelijk van de bergen van India.

  Er is eveneens een groot gebied ondergelopen met water, komende van de Middellandse Zee, en binnengegaan in Noord-Afrika. Er is een geweldige vloedgolf geweest, die Frankrijk, Spanje, Engeland, Noord-Oost Canada en de oostkust van de Verenigde Staten heeft overstroomd.

  Het Amazone-gebied is overstroomd-het lijkt wel helemaal te zijn weggespoeld, alsof het nu een reusachtige hindernis is, zoals een golf. De grote, ja enorme, ‘Indische Oceaan’ ligt nu in het midden van Brazilie. In Australie is nu een grote rivier, die van het Oosten uit naar binnen stroomt. Er ligt nu een zeer groot meer in het midden van Australie. “ The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  14-03-2016, 20:28 Geschreven door Claudia  


  13-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het grote wonder

  NA HET GROTE WONDER

  De Heilige Aartsengel Michael : “De Grote Waarschuwing zal de laatste vermaning van God voor de mensheid zijn. Kort daarop zal nog een grote genade volgen: het Grote Wonder. De Grote Waarschuwing komt, evenals het Grote Wonder – als bijzondere en grote genade – rechtstreeks van God. Het zijn de laatste mogelijkheden tot bekering en tot terugkeer naar God. Zowel de Grote Waarschuwing, als het Geweldige Wonder, behoren tot de laatste genade-akten van de barmhartige God. Nadien zal God zijn gerechtigheid laten heersen, daar Hij de mensheid dan reeds zijn grootste genaden deelachtig liet worden.

  Het hart van degenen, die, ook na het Grote Wonder, God en zijn liefde zullen afwijzen, geen boete zullen doen, en zijn geboden niet zullen opvolgen, zal door de zonde verhard worden. Ofschoon zij, in het licht der genade, hun slechte en zondige toestand zullen erkennen, zullen zij niet in staat zijn zich op eigen kracht te beteren. Zij willen zich niet naar God toewenden uit trots. En daarom zullen zij worden beheerst door een onherroepelijke hopeloosheid. Na het Grote Wonder zal voor de zondaar de toewending tot God nog moeilijker zijn. De Waarschuwing, en daarna het Grote Wonder, zullen een geweldig werk van de liefde en de barmhartigheid van God zijn. Daarop volgt de tijd van de goddelijke gerechtigheid.” Zuster Agnes, Boedapest, 4 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “God laat de mensheid, die haar eigen verderf tegemoet gaat, in weerwil daarvan toch niet in de steek. Daarom geeft Hij zijn grote genade door de Waarschuwing en daarna door het Grote Wonder. Door het Wonder zal Hij bewijzen dat de Grote Waarschuwing direct van hem is uitgegaan. Zeer velen zullen deze goddelijke rechtspraak niet kunnen verdragen, ofschoon de Waarschuwing en het Wonder eerst de inleiding zijn, en de Grote Straf zal worden gegeven, als de mensheid zich niet in aanzienlijke mate zal bekeren.” Zuster Agnes, Boedapest, 19 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael : “Na de Grote Waarschuwing en het Wonder zal ieder mens Gods waarheid, en de heiligheid van zijn geboden kennen. Niet alle mensen zullen echter die kennis ten goede gebruiken, daar de zonde hun hart weer in bezit zal nemen, en zij van hun zondig leven niet zullen willen scheiden. Voor hen zal de genade van God, vervat in de Waarschuwing en in het Grote Wonder, tevergeefs zijn geweest.

  Indien de mensheid zich niet zal bekeren in de mate, dat de gerechtigheid Gods dit mag verwachten, dan zal de straf volgen. Omwille van Gods toorn zal Satan de toelating ontvangen voor de grote vernieling.

  Indien noch de waarschuwende stem van de Moeder Gods, noch de Grote Waarschuwing, noch het Grote Wonder, van enige nut zullen blijken te zijn, omdat de mens niet bereid zal zijn zich te bekeren, zich te beteren, de weg van de zonde te verlaten, dan moet de heerschappij van Satan op aarde volledig in vervulling gaan. Bidt, biedt eerherstel aan, brengt offers, want zodoende kunnen jullie de vreselijke tijd van de beproevingen nog verminderen. “ Zuster Agnes, Boedapest, 8 juli 1992

  De hoogdagen van de Antichrist

  Over de Antichrist: “Jezus heeft hem aan mij laten zien: hij heeft een snor, zwarte haren en draagt een tulband.” Eileen George, Worcester, Massachusetts, VS, 20 februari 1982

  OLVrouw: “De tijden, waarin jullie leven, Mijn lieve kinderen, zijn moeilijke tijden, veel slechter dan de tijd van Noach… Veel slechter dan de tijd van Mozes… Veel slechter dan de tijd van de Reformatie. Ja, lieve kinderen, gij bevindt u in de tijd voorzegd door Mijn Goddelijke Zoon, door de oude profeten, door de Apostelen en door de heiligen van de laatste 2000 jaar. Gij leeft op het einde, lieve kinderen, de tijd van het einde, de tijd van de Antichrist.

  De antichrist is een tweevoudig begrip, als eenling is het een persoon, en ook is het geestelijk. Het atheisme, over de gehele wereld te vinden, is de belangrijkste antichrist, lieve kinderen, omdat zij (de aanhangers) het bestaan ontkennen van de Drie-ene God en van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus. De eigenlijke Antichrist, hijzelf, leeft ook al, en houdt huis onder Onze kinderen, zelfs onder de uitverkorenen!” Een Australische ziener, Nowra, 13 mei 1989

  OLHeer: “Nu komt de tijd, waarin al onze ware kinderen zich onder de mantel van mijn Moeder moeten verzamelen, zodat zij in de haven van haar Onbevlekt Hart zullen kunnen geraken. Want spoedig, zeer spoedig, zal er Een komen, wiens doel het is velen van u in de war te brengen. Hij zal zichzelf voor de Christus, voor de Messias, uitgeven. Doch gelooft hem niet, hij is onze vijand, de Antichrist-Maitreya. Volgt zijn leer niet, en weest niet nieuwsgierig naar datgene, wat hij zal zeggen. Geheel zijn streven dient het doel u allen met lichaam en ziel in slavernij te brengen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 7 juni 1992

  Onze Verlosser: “Ik kan niet langer meer wachten, daar de ganse mensheid ongehoorzaam is geworden en steeds meer door de duivel wordt beinvloed. De tijd zal worden verkort, daar er anders in het geheel geen rechtvaardigen meer zullen overblijven. Ik zal spoedig met grote macht komen, maar weest toch waakzaam. De Antichrist, aan wie Wij hebben toegestaan op de aarde te komen, zal eveneens zijn grote macht tonen. De dag van de grote verdrukking komt, en de Antichrist zal gedurende een zekere tijd het bestuur over de aarde overnemen. Hij zal 3,5 jaar regeren. In die dagen van zware onderdrukking zullen echter grote dingen geschieden – totdat de Aartsengel Michael aan het slot de Antichrist van de aarde zal wegnemen, en Satan diep in de hel zal storten. Weest waakzaam, en bereidt u voor op de komst van het Nieuwe Tijdperk. Maakt uw harten gereed voor mijn Wederkomst.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 20 november 1994

  OLVrouw: “Ik heb u ook gezegd, lieve kinderen, dat Onze Moeder de Heilige Kerk ondergronds zal moeten gaan. Ja, dat is waar. De ware Kerk zal worden vervolgd en het begin van die grote vervolging is zeer nabij, daar de Antichrist spoedig zijn ware gezicht zal tonen en zichzelf voor de ‘Messias’ zal uitgeven. Dan zullen er vele veranderingen in de Kerk komen.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 24 januari 1995

  Sint Paulus: “De Wetteloze zal komen met de macht van Satan, en zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van bedrieglijke tekens, van pseudowonderen, en van allerlei misdadig bedrog. Zij, die verloren zullen gaan, worden daardoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden.” De Heilige Apostel Paulus, 2 Thes 2,9

  13-03-2016, 23:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na de waarschuwing - het grote wonder

  NA DE WAARSCHUWING : DE BLOEI VAN DE KERK

  Een korte tijd van grote bloei

  De Heilige Aartsengel Michael: “De boze geesten verbolgen en hoogst geergerd, zullen, na de Waarschuwing, de mensen aanvallen, en tot zonde willen bekoren. De duivelse methode van de boze zal daaruit duidelijk worden, dat het tere, jonge, geloof van de mensen zal worden beproefd, doordat men zal eisen alles met de argumenten van het verstand te bewijzen. Dan, in het begin, wordt de mens daardoor onzeker, daarna wankelt hij in het geloof, tot men hem tenslotte tot vertwijfeling, ja, tot ongeloof, brengt.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “Satan zal het geloof van hen, die zich bij de Waarschuwing hebben bekeerd, in het bijzonder aanvallen…Enkel de verering van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van de Moeder Gods zullen u op de rechte weg houden.

  Gedurende de Waarschuwing zullen vele mensen zich bekeren. Velen van hen zullen echter uit vrees voor God hun zonden berouwen en zich tot Hem bekeren. Wie zich dan niet door de liefde zal laten beroeren, zal het later zeer moeilijk krijgen, want slechts de liefde stelt de mens in staat tot het brengen van offers.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  HET GROTE WONDER

  Het grote wonder binnen een jaar

  OLVrouw: “Velen geloven, dat het Grote Wonder waarover ik vele jaren geleden gesproken heb, slechts in Garabandal zal zijn. Dit, Mijn kind en kinderen, is niet juist. Ofschoon er een groot wonder zal plaatsvinden te Garabandal, tegelijkertijd zal, mijn lieve kinderen, het wonder van Garabandal gezien worden op alle verschijningsplaatsen van de aarde, op hetzelfde ogenblik. Elke Heilige Plaats op aarde zal een teken van God ontvangen, elke plaats zal een ander gedeelte van het Grote Wonder ontvangen” Een Australische ziener, Nowra, 13 juli 1984

  De Heilige Aartsengel Michael: “Daarom volgt, na de Grote Waarschuwing, het Grote Wonder, binnen het jaar. Ook door het Grote Wonder wil God bewijzen, dat Hij bestaat, en dat Hij de absolute Heer is. Het wonder zal erin bestaan, dat er aan de hemel een groot teken zal verschijnen. Elke mens zal het Grote Wonder, dat op een donderdag zal plaatsvinden, op dezelfde tijd waarnemen, evenals bij de Grote Waarschuwing. Als de mensheid zich, ook na het Grote Wonder, niet zal bekeren in de mate, dat de Allerheiligste Drievuldigheid dat mag verwachten, dan moet de Grote Straf wel volgen. Op de straf zal de tijd van de rechtspraak volgen, inzoverre de mensheid zich niet bekeren wil. De straf kan volgens de maat van onze gebeden, boete en eerherstel, ingekort of gemilderd worden.” Zuster Agnes, Boedapest, 9 november 1991

  De Heilige Maagd Maria: “Komt mij steeds bezoeken. Verlaat mij nooit, lieve kleinen, want Ik bemin u zo zeer. Als alle verschijningen op de gehele wereld zullen worden beeindigd, zal ik een groot teken op deze plaats achterlaten, en ook op alle plaatsen waar ik ben gekomen.” Patricia, Cuenca, Ecuador, 3 maart 1990

  De Heilige Aartsengel Michael: “De mens negeert zijn God en Schepper, en wil niemand boven zich erkennen. Hij wil zelf ‘Heer’ zijn. De liefhebbende God wil echter voor de grote rechtspraak voor ieder mens afzonderlijk en persoonlijk de schrikbarende waarheid onthullen. Daarin zal de Grote Waarschuwing bestaan. Daarna zal Hij door een Groot Wonder bewijzen, dat de Grote Waarschuwing geen droom was, geen fantasie was, maar werkelijkheid. God zal zich direct in de geschiedenis van de mensheid mengen.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 juli 1992

  OLVrouw: “Lieve kinderen, spoedig zal mijn Zoon weer de Heilige Geest zenden. De nieuwe dag van Pinksteren is nabij, en deze zal komen, opdat iedereen in de tijd van de vervolging voldoende licht en sterkte zal verkrijgen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland/Polen, 13 november 1994

  OLVrouw van de Ark: “Vele zaken, waarover wij nu spreken, lieve kinderen, schijnen voor u onvoorstelbaar. Daarom vragen wij u: lees toch de Apocalyps (de Openbaring) en smeekt de Heilige Geest om verlichting. Wacht met een diep geloof op het Nieuwe Pinksteren, want de Heilige Geest zal komen en u verlichten, lieve kinderen. Het is nu echter van het allergrootste belang, dat gij met de Moederkerk verenigd blijft en uw roeping als Mystiek Lichaam goed verstaat. Houdt u aan de ware Kerk…” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 31 januari 1995

  De Heilige Aartsengel Michael: “God is geduldig, het gaat immers om het eeuwig lot van de mens. Eens echter zal de tijd van het geduld toch aflopen. Dan zal iedere mens – in overeenstemming met zijn verhouding tot God – handelen. Er zullen enkel nog goede en slechte mensen leven. Een middenweg van de lauwen, van degenen, die geen partij willen kiezen, zal dan niet meer kunnen bestaan. Er zal een openlijke strijd ontstaan tussen de godsgetrouwen en de vijanden van God.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 juli 1992

  Tijdens een toespraak: “OLVrouw noemt de Waarschuwing een ‘ogenblik van stilte’, waarin onze inwendige toestand zal worden geopenbaard. Het zal onze ziel doen bewegen naar de bekering. Het Grote Wonder zal twee doelen dienen: De aanwezigheid van God openbaren, en de Kerk vernieuwen. OLVrouw heeft gezegd, dat de gebeurtenissen, die zijn verbonden met deze geheimen zich zullen voordoen volgend op en als gevolg van de afkondiging van haar laatste titel. Als het Mirakel zich zal hebben voorgedaan, dan eindigt de tijd van de genade. De kastijdingen zullen dan volgen.” Theresa Lopez, Denver, Colorado, 11 november 1992

  De rookkolom en de vuurkolom

  In de Heilige Schrift komen de rookkolom en de vuurkolom beide voor als een bijzonder teken van Gods aanwezigheid. Alle Hebreeen, die Mozes volgden bij de uittocht uit Egypte, hebben overdag een rookkolom gezien om hen de weg te wijzen, en ’s nachts een vuurkolom om hen bij te lichten (Ex 13,21). Deze bleven steeds bij hen om als gids te dienen (Zie ook: Ex 14,24; Ex 19,16-18; Ex 34,5; Ex 40,36; Dt 1,33). De Heer-God verscheen hen ook in de wolk, die zich verhief boven de deur van het tabernakel (Dt 31,15). Dezelfde mysterieuze wolk vindt men op talrijke andere plaatsen in het Oude Testament genoemd.

  Alle Joden kenden de betekenis van de rookkolom: De openbaring en uiting van de aanwezigheid van God te midden van zijn uitverkoren volk, God, die woonde in het tabernakel, dat in hun midden stond, die hen geleidde, die hen verlichtte, die tot hen sprak. Het is het Shekinah, het meest geheiligde teken, en het allergeheimzinnigste teken van de goddelijkheid. De heerlijkheid van de Shekinah is die van de hemel zelf. Het is de fysieke tegenwoordigheid van God. Men bedenke, dat voor de christenen van het Nieuwe Verbond in de aanwezigheid van de geconsacreerde Hosties, in het Allerheiligst Sacrament des Altaars, de fysieke tegenwoordigheid van God wordt gerealiseerd. Maar in het Oude Verbond bestond dat nog niet.

  Conchita heeft nu laten weten, dat het blijvende teken, dat door God in Garabandal ‘bij de mastbomen’ zal worden opgericht ten tijde van het Grote Wonder, zal gelijken op een rookkolom. Op 18 november 1961, ten tijde van de verschijningen van Garabandal, die dikwijls plaatsvonden nabij een klein bosje mastbomen op de helling boven het dorp, heeft een aanzienlijk aantal personen ‘tussen de mastbomen’ overdag een rookkolom en ’s nachts een vuurkolom gezien. In de herfst van 1962 heeft zich dit verschijnsel gedurende enige maanden herhaald. De vuurkolom was ’s nachts goed afgelijnd en was zeer lichtgevend.

  Uit : Vredestichter

  Het mirakel zal plaatsvinden in Garanbandal zelf op de heuvel met de 9 pijnbomen en wel op een donderdag om 20u.
  30 - Spaanse tijd - tussen de 7e en de 17e van de maand april of mei, dit volgens de laatste mededelingen van Conchita.
  Conchita kent de datum en zal deze 8 dagen van te voren bekend maken.
  De datum heeft zij destijds toevertrouwd aan paus Paulus VI en kardinaal Ottaviani.
  Het zal op de feestdag van een martelaar van de heilige eucahristie plaatsvinden en zal samenvallen met een belangrijke gebeurtenis in de Kerk.
  Het mirakel zal gebeuren binnen 12 maanden na de waarschuwing.
  Alle aanwezigen in het dorp en op de omringende bergen zullen het zien en het zal een kwartier duren.
  Zieken zullen genezen en ongelovigen zullen zich bekeren, evenals dat Rusland zich zal bekeren.
  Na dit mirakel zal er aan de pijnbomen een permanent, zichtbaar, bovennatuurlijk teken zichtbaar worden, dat voor altijd zal achterblijven.
  Men zal het niet kunnen aanraken, doch wel fotograferen en filmen.
  De Paus zal het mirakel zien, waar hij zich dan ook bevindt en wat er ook gebeurt.
  Het mirakel zal veel groter, veel verder zichtbaar en veel omvangrijker zijn dan het wonder van Fatima dat 13 oktober 1917 dioor 70.000 mensen werd gezien.
  De dag na het mirakel zal het lichaam van pater Luis Andreu ongeschonden gevonden worden.
  Pater Luis Andreus s.j. was een jonge Jezuiet en professor in de theologie en mocht de Heilige Maagd in Garanbandal zien, evenals een visioen van het voorspelde mirakel.
  Na dit voorval was hij zo overgelukkig dat hij kort hierna van vreugde overleed.
  Daarbij zweefde een glimlach op zijn lippen.
  Als de wereld zich na het mirakel niet bekeert, zal de prins van de duisternis - Satan - de macht krijgen om een van de grootste wereldrampen te ontketenen ( het straf- gericht) die de aarde sinds zijn bestaan ooit gekend heeft.
  Wij zullen hier dus uit vrije wil voor gekozen hebben.

  13-03-2016, 15:09 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!