Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  11-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Te Deum

  Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.
  U, eeuwige Vader, eert heel de aarde.
  Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten.
  Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen die zonder ophouden zingen:
  Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
  Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
  U looft het roemvol koor der apostelen,
  U het lofwaardig getal der profeten,
  U looft de blanke stoet der martelaren.
  U prijst de heilige Kerk over heel de aarde:
  U, Vader, onmetelijk in majesteit;
  U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven;
  U, Heilige Geest, de Vertrooster.
  Gij, Christus, Koning der glorie,
  Gij zijt de enige Zoon van de Vader.

  Gij, die om de mens verlossing te brengen
       geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd.
  Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen
       en voor de gelovigen het hemels rijk hebt geopend.
  Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader.
  Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.
  U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp,
       die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered;
  Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid.

  Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel,
  hoed hen, en draag hen voor immer.
  U willen wij prijzen iedere dag,
  uw naam verheerlijken voor altijd.
  Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde.
  Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
  Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons,
       zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.
  Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
       beschaam ons niet in eeuwigheid.

  11-04-2016, 22:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5 eerste zaterdagen devotie

  5 opeenvolgende eerste zaterdagen van de maand devotie

  1 De geest van eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria moet de hele devotie overheersen door elke zaterdag de vier andere voorwaarden met de intentie van die dag te vervullen.

  2 De H. Biecht

  3 De H. Communie

  4 Het rozenhoedje met vijf mysteries moet correct gebeden worden en tijdens het bidden van elk tientje moet over het bijhorende mysterie gemediteerd worden

  5 Meditatie gedurende een kwartier over een of alle mysteries van de rozenkrans. OLVrouw vraagt om elk mysterie minstens een keer te overwegen tijdens de vijf zaterdagen. Aangezien ze specifiek gevraagd heeft om Haar gezelschap te houden moeten we in het bijzonder haar rol in elk mysterie overwegen.

  11-04-2016, 20:48 Geschreven door Claudia  


  08-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegel van de levende God
  Zegel van de levende God

  08-04-2016, 19:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verenigde Harten afbeelding

  Beloften betreffende de aanbidding van de verenigde harten afbeelding  De Heilige Moeder zegt: “Jezus zij geprezen.”

  “Mijn dochter, Ik ben vandaag gezonden met drie belangrijke beloften betreffende de aanbidding van de verenigde harten afbeelding.”

  1.   “De zielen die deze afbeelding tonen en het bekijken met eerbied zullen de genade ontvangen van de Eeuwige Vader om dichter te naderen tot Zijn Goddelijke Wil, zelfs als de wereld zich steeds meer verwijderd van Zijn Eeuwige en Perfecte Wil.”

  2.   “Mijn Geliefde Zoon belooft de steun van het Hemels Hof aan de zielen die deze afbeelding aanbidden.”

  3.   “Door de bemiddeling van Mijn Onbevlekte Hart, zullen de zielen die toegewijd zijn aan deze afbeelding beschermd zijn van ketterijen; hun Hemelse Moeder zal hun Geloof beschermen.”

  “Maak dit kenbaar.” (24 mei 2009)

  Zie: http://www.holylove.org

  08-04-2016, 19:08 Geschreven door Claudia  


  07-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kamers van het Heilig Hart van Jezus

  De boodschappen van Jezus, hieronder vermeld heeft Jezus gegeven aan de zienster Maureen Sweeney-Kyle MDHL van de Missionaire Dienaren van Heilige Liefde. Deze openbaringen van de vijf Kamers van het Heilig Hart zijn begonnen op 16/10/1999 (Feestdag van Heilige Margaretha Maria Alacoque) 1647-1690 aan wie Jezus Zijn Heilig Hart openbaarde.

  KAMERS VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

  De deur naar Elke Kamer is een Diepere Overgave aan de Liefde.


  Inleiding

  “Nu werden de Kamers van Mijn Allerheiligste Hart aan de gehele mensheid geopenbaard.” – Jezus, 9/2000

  “Op het ogenblik van je oordeel, wat samenvalt met uw laatste ademhaling, zie Ik in uw hart de Heilige Liefde of het ontbreken ervan, en daarop zal u geoordeeld worden.” – Jezus, 12/1999

  “Met welk vurig verlangen draag ik deze oproep op aan de wereld. Een oproep zoals het nog nooit eerder werd gehoord! Ik verlang dat dit weerklinkt van pool tot pool. Ik verlang dat elk continent geevangeliseerd wordt met de kennis van de Kamers van Mijn Hart. De gehele wereld is nu een nieuw missiegebied. Maak dit veld vruchtbaar met de Heilige en Goddelijke Liefde.” – Jezus, 1/2001

  Voorwoord

  Verschijningen zijn immer en nog steeds een belangrijke factor van de manier waarop God Zijn Liefde, Barmhartigheid en bezorgdheid om Zijn volk toont. Het zijn kreten vanuit de Hemel, oproepen en soms waarschuwingen. Ze zijn bedoeld om ons geloof op te wekken en ons naar heiligheid te leiden. Vooral verschijningen van Maria zorgen voor een buitengewoon aantal bekeringen op grote schaal. Er zijn honderden Maria heiligdommen en religieuze ordes in de wereld die hun oorsprong te danken hebben aan Haar verschijningen. Bij de meeste van deze heiligdommen zijn de getuigenissen van vele bekeringen, genezingen en ontvangen genaden. Tegenwoordig bezoeken ieder jaar zo’n 10 miljoen mensen Guadeloupe, 5 miljoen bezoeken Fatima en Lourdes. Medjugorje trekt, niettegenstaande er nog geen kerkelijke goedkeuring is, ieder jaar miljoenen mensen aan. Doordat er meer dan 300 Maria verschijningen zijn voorgelegd ter beoordeling aan de Congregatie van de Geloofsleer, noemt Kardinaal Ratzinger – hoofd van de Congregatie – deze tijd: “Het tijdperk van de verschijningen van Maria.”

  Terwijl Maria haar regelmatige bezoeken aan veel van deze plaatsen heeft stopgezet, bezoeken Zij en Jezus nog bijna dagelijks Maureen Sweeney-Kyle. Deze openbaringen aan Maureen vallen onder de categorie prive-openbaringen en zijn te onderscheiden van publieke openbaringen. Prive-openbaringen voegen niets essentieels toe aan de onderrichtingen van het Geloof. We zijn vrij te geloven in prive-openbaringen, maar wij zijn niet verplicht het te doen. Toch zou het onverstandig zijn om openbaringen, die goedgekeurd en aangemoedigd worden door de Kerk, te negeren.

  Sinds de afschaffing door Paus Paul VI, van de canones (regels) 1399 en 2318 van het oude canonieke wetboek (CIC 1917), mogen publicaties over verschijningen, openbaringen, mirakels, enz… zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kerk door de gelovigen verspreid en gelezen worden, op voorwaarde dat ze niets tegen de geloofsleer en de moraal inhouden. Dit betekent dat er geen Imprimatur nodig is voor de verspreiding van informatie over nieuw gerapporteerde verschijningen die nog niet door de Kerk werden beoordeeld. Tenzij de Kerk tussenbeide komt, is het de gelovigen toegelaten naar de verschijningsplaatsen te gaan. Indien het hen niet toegestaan was, zou er ook niets zijn om over te schrijven.

  Het spreekt vanzelf dat de gelovigen niet enkel toelating hebben, maar aangemoedigd worden om in deze boodschappen te geloven die gepaard gaan met tekenen en wonderen, zoals bekeringen, spirituele, fysieke en mentale genezingen, zonnetekenen, miraculeuze foto’s en kettingen van rozenkransen die goudkleurig worden en waar duizenden mensen regelmatig samenkomen om de rozenkrans bidden. Het Bijbels voorschrift vraagt de BOOM te oordelen naar zijn VRUCHTEN. Het zou jammer zijn de mensen deze wonderbare en geweldige genaden te onthouden die aan deze plaatsen verbonden zijn. Naar aanleiding van de verschijningen van Jezus en Maria aan Maureen in Lorain County, Ohio (VS), zijn er miraculeuze bekeringen, genezingen, tekenen en wonderen gebeurd en blijven deze zich nog voordoen.

  Maureen ontvangt sinds 1985 bijna dagelijks deze Hemelse bezoeken. Sedert 16 oktober 1999 begon Jezus haar elke dag te bezoeken en geeft haar wat Hij noemt : “De Volledige Boodschap van Onze Verenigde Harten” (welke de openbaring inhoudt van de vijf Kamers van het Heilig Hart). De volgende tekst is de boodschap die Hij noemt: “de weg naar REDDING, HEILIGHEID, VOLMAAKTHEID, GELIJKVORMIGHEID en EENHEID”. Wees verzekerd dat je vrij bent om deze boodschappen te aanvaarden door Jezus zelf doorgegeven.

  Fr. Frank Kenney, S.M., S.T.D. – Spiritual Director for Maureen Sweeney-Kyle

  De Openbaring van Onze Verenigde Harten

  De Geopenbaarde Geheimen

  “Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden.” Hoe is deze uitspraak ‘geboren Mensgeworden’ te verstaan?

  -         cf. Credo van Nicea-Constantinopel: ‘{…} voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, EEn in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. {…}’.

  -         cf. Katechismus van de Katholieke Kerk, # 461-463: ‘{…} De Kerk noemt het feit dat de Zoon van God een menselijke natuur heeft aangenomen om daarin ons heil te bewerkstelligen, “menswording” {…}.’

  In het begin schiep Mijn Vader hemel en aarde. Hij schiep de mens en vormde daarmee de eerste vrouw uit zijn rib opdat ze Hem zouden liefhebben, eren, beminnen en gehoorzamen.

  -         cf. Katechismus van de Katholieke Kerk, # 369: ‘Man en vrouw zijn geschapen, d.w.z. zij zijn gewild door God: in een volmaakte gelijkheid als menselijke personen enerzijds en in hun respectieve man- en vrouw-zijn anderzijds. “Man-zijn”, “-vrouw-zijn” is een goede en door God gewilde werkelijkheid: man en vrouw hebben een waardigheid die zij niet kunnen verliezen en die zij direct van God, hun Schepper, krijgen. Man en vrouw zijn met een zelfde waardigheid: “als een beeld van God”. In hun “man-zijn” en hun “vrouw-zijn” weerspiegelen zij de wijsheid en de goedheid van de Schepper.

  Omwille van hun zondeval, werd Ik als Verlosser gezonden.”

  “Maar vandaag volhardt de mens nog steeds in zijn zonde. Velen falen in het vinden van het pad voor hun redding en vallen ten prooi aan de misleidingen van Satan. Daarom heb Ik Mijn Moeder voor Mij uitgezonden met de boodschap van Heilige Liefde. Ik ben na Haar gekomen, om de boodschap van Goddelijke Liefde en de volledige boodschap van Onze Verenigde Harten te openbaren.”

  “Dit is de weg van de Redding, Heiligheid, Volmaaktheid, Gelijkvormigheid en Eenheid.” – Jezus 24/01/2001

  EERSTE KAMER

  “Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden, Ik ben gekomen om je verder te dicteren over de geheimen van Onze Verenigde Harten – Redding, Heiligheid, Volmaaktheid, Gelijkvormigheid en Eenheid.”

  “In de wereld van vandaag blijft de grootste meerderheid van de wereldbevolking onbekeerd; d.w.z. dat zij hun eigen redding niet nastreven. Bekering komt door de genade van Mijn Moeders Hart. Dus, het Onbevlekte Hart van Maria is de eerste Kamer van Onze Verenigde Harten. Het is de wachtkamer naar heiligheid, volmaaktheid, gelijkvormigheid en eenheid.”

  “Het Hart van Mijn Moeder is Heilige Liefde, de twee grootste geboden, God boven alles lief te hebben en je naaste als jezelf. Niemand zal redding verkrijgen die niet trouw blijft aan deze geboden. Daarom, met of zonder deze kennis, zal de ziel die naar zijn eigen redding zoekt de toegang moeten verkrijgen naar de eerste Kamer van Onze Verenigde Harten – Heilige Liefde – Mijn Moeders Hart.”

  “Eens de ziel toegang krijgt naar Mijn Moeders Onbevlekt Hart, dan worden haar meest zware fouten aan het licht gebracht door de Vlam van Heilige Liefde – De Vlam van Haar Hart. Als zij volhardt in genade, zullen deze fouten worden weggebrand en zal de ziel toegelaten worden naar de tweede Kamer van Onze Harten dewelke persoonlijke heiligheid is. Nu komt zij in de Goddelijke Liefde van Mijn Goddelijk Hart.” – Jezus 25/01/2001

  TWEEDE KAMER

  “Ik ben naar je gekomen – uw Jezus, geboren Mensgeworden. Ik nodig u uit om te begrijpen dat iedere Kamer van Mijn Heilig Hart enkel bereikbaar is door een grotere overgave van de vrije wil. Dus, wanneer de ziel de tweede Kamer bereikt van Mijn Hart, begint zijn martelaarschap van liefde; d.i. zij sterft aan haar eigen wil als een offer van liefde.”

  “In de tweede Kamer van Mijn Verheven Hart, de Vlam van Mijn Hart, bereikt de ziel heiligheid. De Vlam van de Goddelijke Liefde zal kleine barstjes in het karakter onthullen die de ziel van Mij verwijderd houdt. In deze kamer van Mijn Hart is de ziel zich meer bewust van het huidige moment. Zij zal begrijpen dat het verleden moet worden toevertrouwd aan Mijn Barmhartigheid en haar toekomst aan Mijn Voorzienigheid. Zij stelt zich op ieder moment open voor de genade.”

  “De zielen in de tweede Kamer van Mijn Hart worden zich meer bewust van de Wil die de Eeuwige Vader voor hen heeft, en aanvaarden eerder de Wil van Mijn Vader. Wanneer zij zich dan op ieder moment meer en meer overgeven aan de Goddelijke Wil, bereiden zij zichzelf voor naar de toegang van de derde Kamer van Mijn Heilig Hart.’ – Jezus, 26/01/2001

  DERDE KAMER

  “Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden. Wanneer de ziel beslist om naar heiligheid te streven, wordt zij zich meer bewust van de diepte of het gebrek van diepte van de deugden in haar hart. Elke deugd komt voort uit liefde en nederigheid. Het is daarom dat de diepte aan liefde en nederigheid in het hart, de diepte van elke deugd bepaalt.”

  “Elke deugd ontspringt uit de kracht van de Heilige Geest. De persoon mag dan weten hoe zich liefdevol en nederig te gedragen, maar het is slechts uiterlijk vertoon wanneer deze deugden niet leven en bloeien in het hart. Geen enkele deugd ontspringt in het intellect. Diegene die wenst erkend te worden als nederig, heilig en deugdzaam, beoefent valse deugd. De beoefening van de deugd moet tussen de ziel en haar Schepper gebeuren.”

  “Als de ziel tracht de deugden in haar hart te verfijnen en ze in de ogen van God te veredelen, treedt zij de derde Kamer van Mijn Hart binnen. In deze Kamer wordt de ziel steeds opnieuw voor elke deugd getest, want het is de test die de deugd zal versterken of verzwakken naargelang het antwoord van de ziel.”

  “Dit is de Kamer die de heiligheid verfijnd afstemt door de deugden te testen als goud in de Vlam van de Goddelijke Liefde. Als het goud gezuiverd is dan is de ziel voorbereid voor de volgende Kamer van Mijn Hart.” – Jezus, 27/01/2001

  VIERDE KAMER

  “Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden. Ik ben gekomen om u de vierde Kamer van Onze Verenigde Harten te beschrijven. Dit is de Kamer van heiligheid. De ziel die overeenstemming nastreeft met de Wil van God, komt in deze vierde Kamer terecht nadat zij succesvol haar eigen wil heeft overgegeven en om in het huidige moment een deugdzaam leven van Heilige Liefde te leiden.”

  “In deze vierde Kamer van Onze Verenigde Harten, zijn er nog twee soorten wil – de menselijke wil en de Goddelijke Wil. De menselijke wil kan vergeleken worden met gelatine in een vorm. In deze vierde Kamer wordt een begin gemaakt om elke schijn van zonde te overwinnen, ook kleine zondige gewoontes, teneinde de menselijke wil om te vormen tot de gelijkheid aan de Goddelijke Wil. De ziel is in staat om alle dingen te aanvaarden als uit de Hand van God.” – Jezus, 29/01/2001

  VIJFDE KAMER

  “Ziedaar! Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden. Ik ben gekomen om u de vijfde en meest intieme Kamer van Mijn Goddelijk Hart te beschrijven. In deze Kamer wordt de ziel verteerd met de wens om Mij lief te hebben, om Mij te behagen. In deze liefde neemt de ziel een reuzenstap naar gelijkvormigheid met de Goddelijke Wil. In het zich schikken naar de Wil van God zijn er nog twee soorten wil – Gods Wil en de wil van de mens. De ziel spant zich in om alle dingen te aanvaarden als uit de Hand van God.”

  “Maar in deze meest elitaire en intieme vijfde Kamer van Mijn Hart, aanvaardt de ziel niet enkel alles, maar bemint Gods Wil voor haar. Het is in deze liefde die vervolmaakt werd tot op het hoogst mogelijke niveau, dat de ziel in eenheid komt met de Goddelijke Wil. Slechts weinigen bereiken deze vijfde Kamer van Mijn Hart.”

  “Begrijp dus dat het de liefde is die u uitnodigt naar de eerste Kamer – het Onbevlekte Hart van Mijn Moeder. Het is de liefde die u uitnodigt naar de tweede Kamer, zoekend naar grotere zuivering en heiligheid. Het is de liefde die de volmaaktheid wenst van de deugden – de derde Kamer. Het is de liefde die de ziel naar de vierde Kamer voert om de menselijke wil in overeenstemming te brengen met de Goddelijke Wil. Het is de liefde die de ziel naar eenheid brengt met God in de vijfde Kamer. Het is de diepte van de overgave van de ziel tot de liefde die haar eeuwigheid bepaalt.” – Jezus, 31/01/2001

  “Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden. Wanneer liefde de ingang is tot elke Kamer van Mijn Hart, begrijp dan a.u.b. dat het enkel door diepere overgave aan de liefde is, dat de ziel kan overgebracht worden van de ene Kamer naar de andere.”

  “In de eerste Kamer moet de ziel beslissen om God meer lief te hebben dan de zonde. Dat is haar redding, het Hart van Mijn Moeder. In de tweede Kamer bemint de ziel God en zijn naaste nog meer en zoekt heiligheid. In de derde Kamer zoekt de ziel door een nog zuiverder liefde, naar volmaaktheid in elke deugd. In de vierde Kamer verlangt de gezuiverde ziel – nu nog volmaakter in deugd – haar wil in overeenstemming te brengen met de Wil van God. En deze kostbare zielen die de vijfde Kamer bereiken van Mijn Hart, leven in eenheid met Gods Wil. God leeft in hen en zij in Hem. Mijn Vader richt Zijn Koninkrijk op in de harten van hen die de vijfde Kamer van Onze Verenigde Harten weten binnen te komen.”

  “Bid dit gebed:

  Dierbare Verenigde Harten van Jezus en Maria, ik wens mij over te geven aan Heilige en Goddelijke Liefde in alle dingen, in alle wegen en op ieder moment. Zend mij de genade opdat ik dit kan volbrengen. Help mij als ik tracht aan deze genade te beantwoorden. Bouw Uw Rijk op in mijn hart. Amen” – Jezus, 1/02/2001

  Voor verdere informatie betreffende de Kamers van het Heilig Hart, en Heilige en Goddelijke Liefde, raadpleeg de volgende website : http://www.holylove.org

  07-04-2016, 21:36 Geschreven door Claudia  


  06-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7 geheimen van de eucharistie

  7 geheimen van de eucharistie

  1 Jezus is levend in de eucharistie. Het is geen dood object. Het is een levende persoon. Hij blijft in ons. Dit is Jezus die glorierijk in de Hemel is die aanwezig is in de eucharistie.

  2 Christus is niet alleen. Jezus is de tweede persoon van de drie-eenheid. Hij is volledig goddelijk en volledig ziel van mens. Hij heeft twee naturen. Hij is ook bloed en lichaam. Je kunt Jezus niet opdelen. De eucharistie is ook in verbinding met God de Vader en de Heilige Geest. De hele Drie-eenheid komt in jou wonen. We treden in vereniging met de hele hemel, ook de heiligen en overledenen als we de communie ontvangen.

  3 Er is maar een mis. Er zijn zovelen missen over de hele wereld, maar we hebben maar een mis onder leiding van Jezus als hogepriester en offer. De priester deelt de mis met Jezus. De hemelse liturgie gaat voor eeuwig door in de hemel. De missen van over de hele wereld smelten samen en worden gevierd met de hemelse liturgie. We gaan naar de Hemel als we elke keer naar de mis gaan. Het is de hemel op aarde. De mis is ook het grootste gebed in de wereld. We lofprijzen de Heer samen met de engelen in de hemel.

  4 Het is niet alleen een mirakel. Als de engelen jaloers zouden kunnen zijn van de mens dan zou het zijn voor de gave van de H. communie. De eucharistie is een veelheid aan mirakels. We zitten in de hemel met een bovennatuurlijke realiteit. Het is de grootste schat van de Kerk.

  5 We ontvangen niet alleen de communie. We treden in verbinding. Het is geen passief ‘ontvangen’ maar actief in verbinding treden. Het is een relatie aangaan met Jezus. Wat belangrijk is, is wat er omgaat in je. Het is niet alleen het consumeren van de hostie. We ontvangen Jezus, die ons Zijn liefde geeft en deelt. We worden gevuld door Jezus, door Zijn goddelijkheid, Zijn ziel en Zijn menszijn. En dat mengt zich met ons menszijn. We worden getransformeerd. We worden een nieuwe persoon, levend in een nieuwe weg.

  6 Elke ontvangst van communie is verschillend. Wat ik krijg hangt af van mijn houding. In een valse persoon heeft het geen effect. Als we in ons hart geen verbinding willen aangaan. Jezus wil zichzelf volledig geven maar wij moeten er voor openstaan. We moeten het verlangen deze verbinding met God. We moeten daarom eerst naar de biecht gaan zodat we volledig kunnen ontvangen.

  7 Er is geen limiet voor het aantal keren dat je kunt ontvangen. Ons hart moet het opnemen. Het moet ook een geestelijke communie zijn. We moeten Jezus aanbidden in de eucharistie, en niet alleen in de Mis. Zodat we zoals Hem worden. We moeten Hem aanbidden in de eucharistische aanbidding.

  06-04-2016, 20:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016

  2 april 2016 – OLVrouw van Licht

  Holy Family Church, Glendale, CA at 9:35am

  OLVrouw van Licht

  Mijn lieve zoon,

  Ik vraag aan al onder jullie als mijn kinderen – evenals mijn broeders en zusters – dat jullie je tocht toewijden aan de terugkeer tot jullie hemelse thuis door de Goddelijke Barmhartigheid van jullie Heer en Redder, Mijn Zoon, de Verlosser van de hele mensheid, want het is enkel door de Zoon van de Vader dat eeuwig geluk vervuld kan worden.

  De wereld heeft nu het punt bereikt dat er geen terugkeer meer mogelijk is van de Eind Tijd gebeurtenissen die aan de mensheid werden voorzegd sinds de vroege tijden. Net zoals mijn Zoon moest komen tot jullie allen in die dagen, komt hij nu naar de mensheid om tussen te komen in de zaken van de mensheid, omdat de vijand van al wat goed is, de mensheid zo heeft aangetast dat enkel de directe interventie van de Vader in de Hemel door de Zoon, als Verlosser, nu de mensheid kan redden van zijn eigen vernietiging.

  Het is voor jullie allen duidelijk dat jullie ver in de Eind Tijd gebeurtenissen zijn zoals voorzegd. Het toont aan dat het einde van de duisternis van de boze evenals het begin van het Nieuwe Tijdperk nu op til zijn.

  Dit is een tijd voor de mensheid dat vraagt om de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, voor jullie allen die het Koninkrijk van de Hemel zoeken. Laat mij het nogmaals herhalen dat het enkel door Mijn Zoon is dat de belofte van de Hemel voor jullie is. Tenminste als jullie gelovige en trouwe volgelingen van jullie Redder en Verlosser zijn. God zij dank!

  Weet dan dat jullie niet langer kunnen steunen op de beloften van sterfelijken, die zich voordoen als jullie leiders in deze seculiere wereld, evenals in de geestelijke wereld, want de volgelingen en demonische slaven van de boze voeren nu de laatste oorlog in beide werelden om zielen te stelen voor het plan van de boze. En zijn plan is al Gods uitverkorenen vernietigen.

  Ik herhaal dat jullie je moeten wenden tot Jezus Christus, als jullie Heer en Redder in deze Eind Tijd. Geen sterfelijken zouden nu in jullie weg mogen staan om jullie te wenden tot de Goddelijke Barmhartigheid van jullie Heer en Redder, want enkel Hij kan de barmhartigheid en de spirituele gaven voorzien die jullie nodig hebben om de tocht te maken om terug te keren naar het Hemelse Paradijs dat de Vader in de Hemel voor jullie bedoeld heeft als jullie eeuwige thuis.

  Laat jullie niet ontmoedigen van jullie tocht door jullie wereldleiders te volgen of jullie energie te steken in het zoeken naar nieuwe verkozen leiders om de loop der gebeurtenissen te veranderen. Sterfelijke leiders hebben jullie altijd teleurgesteld in het verleden en zullen jullie teleurstellen in de toekomst, want de tijden voor de seculiere leiders om het verschil te maken in jullie wereld zijn gekomen en gegaan.

  De wereldleiders die zich afgekeerd hebben van jullie Heer en Redder door hun zucht naar macht zullen niet langer kunnen doen wat ze willen met de mensheid, want nu zal de mensheid wakker geschud worden uit haar diepe slaap, die satan en zijn volgelingen hadden voorzien.

  Nu is de tijd dat het Licht van de Redder zal schijnen op de mensheid en de werken van de volgelingen van de boze zullen tentoon gespreid worden. Wanneer de Waarheid werkelijk wordt getoond aan jullie allen, zullen jullie inzien dat enkel door Mijn Zoons Goddelijke Barmhartigheid jullie allen kunnen gered worden van de boze.

  Als jullie doen wat Ik zeg, zal jullie tocht vervuld worden door de kracht van de Heilige Geest en zal eeuwig geluk in de Hemel jullie beloning zijn.

  God zij dank!

  Message ended 8:50am

  06-04-2016, 16:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3

  Ernstige redenen

  Maar omdat de methode natuurlijk is, daarom is zij nog niet altijd morel geoorloofd als men kinderbeperking nastreeft. Dit is zo, omdat kinderbeperking niet altijd moreel geoorloofd is. Blijvende onthouding en periodieke onthouding middels natuurlijke methoden zijn in het huwelijk slechts geoorloofd als daar ernstige redenen voor zijn, dat is als dit zedelijk noodzakelijk is. Want Gods gebod “Gaat en vermenigvuldigt u” is geen loos gebod, dat men naar eigen believen terzijde kan schuiven. Anderzijds eist God niet, dat dit gebod moet worden gehoorzaamd als het onmogelijk is dit te doen.

  Ernstige redenen, om blijvende onthouding, of periodieke onthouding middels natuurlijke methoden te mogen gebruiken voor kinderbeperking, vallen in een van de volgende drie groepen:

  ·        MAATSCHAPPELIJKE OMSTANDIGHEDEN : In tijden van revolutie en oorlog, bij verblijf in vluchtelingenkampen, tijdens epidemieen, bij hongersnood, bij overstroming e.d.

  ·        FAMILIALE OMSTANDIGHEDEN : Bij slechte of gebrekkige huisvesting, bij grote en echte armoede, bij te kort schietende geldelijke middelen, e.d.

  ·        PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN : Bij ernstige ziekte, bij een slechte gezondheid van de vrouw, bij dreigende overbelasting van man of vrouw, bij het reeds hebben van een of meerdere gehandicapte kinderen, bij het lijden aan erfelijke of overdraagbare ziekten die men niet aan het nageslacht wil doorgeven, e.d.

  Blijvende of tijdelijke onthouding is ook toegestaan om hogere geestelijke motieven. Bijvoorbeeld: tijdelijke onthouding, gepaard gaande met extra gebed, gedurende enige weken om de genezing van een ziek kind af te smeken. Of blijvende onthouding omwille van het Koninkrijk Gods, omdat men zich samen op God en een geestelijk leven wil richten (Jozef-huwelijk).

  Wanneer kinderbeperking?

  Zonder ernstige redenen is het aan jonggehuwden niet geoorloofd, ook niet middels onthouding of natuurlijke geboorteregeling, om het krijgen van kinderen uit te stellen tot een veel later tijdstip, bijvoorbeeld tot enkele jaren na het huwelijk.

  Heden wenst men immers vaak eerst allerlei toestellen en een auto aan te schaffen, of een mooie woning te betrekken, alvorens, vele jaren later, tot het krijgen van kinderen te besluiten. Maar, Gods opdracht behelst immers eerst voor nageslacht te zorgen, en niet eerst voor mooie spullen. Wordt een dergelijk voorbehoud op ernstige wijze gemaakt voor de huwelijkssluiting, dan is het huwelijk zelfs ongeldig.

  In het huwelijk mogen man en vrouw altijd tot gemeenschap overgaan als een kindje gewenst wordt. Daar het te ontvangen kind de hoogste uitdrukking is van de echtelijke verbintenis en men aldus maximaal meewerkt aan de door God gewilde Schepping, zal een dergelijke gemeenschap tevens een uitdrukking zijn van de liefde tussen man en vrouw.

  Bovengenoemde ernstige redenen geven jonge gehuwde paren en oudere gehuwden (die al kinderen hebben) de zedelijke noodzakelijkheid om de eerste geboorte of volgende geboorten uit te stellen. Men mag ook om dezelfde ernstige redenen de tussentijd tussen de geboortes van twee kinderen enigszins verlengen.

  Als het huwelijk al een aantal kinderen telt en een groter kindertal, wegens de genoemde ernstige redenen, niet mogelijk, of niet gewenst is, dus gewoonlijk als men al wat ouder is, als er dus een zedelijke noodzakelijkheid tot kinderbeperking bestaat, mag men het aantal kinderen vanaf dan blijvend beperken door algehele onthouding of natuurlijke geboorteregeling toe te passen.

  Echtparen, die onvruchtbaar blijven, en oudere gehuwden, waarvan de vrouw haar vruchtbare tijd heeft afgesloten, mogen altijd tot gemeenschap overgaan om hun liefde en trouw uit te drukken, of om zonde te vermijden, dat is: de begeerlijkheid te blussen, mits de gemeenschap kuis blijft en niet uitsluitend omwille van de lust geschiedt.

  Gezien Gods opdracht, gegeven aan alle mensen van alle tijden, om zich nageslacht te verwerven, zijn periodieke of blijvende onthouding en natuurlijke geboorteregeling dus in elk huwelijk slechts toegestaan: 1. Om de bovengenoemde ernstige redenen, en: 2. Om hogere geestelijke motieven.

  De deugden beoefenen

  In navolging van Tobias en Sara kan het soms aanbeveling verdienen, dat (christelijk) jonggehuwden de eerste drie nachten na de huwelijkssluiting voornamelijk aan het gebed besteden, en dat zij pas daarna hun geslachtelijk huwelijksleven zullen beginnen. Tenminste, als men dit kan opbrengen zonder in zonde te vervallen. Dit is overigens geen officiele kerkelijke aanbeveling. In onze dagen lijkt drie nachten achtereen bidden wel wat lang. Een moderne vorm zou kunnen zijn een half tot een uur bidden voor het (eventueel gescheiden) slapen gaan, een half tot een uur bidden midden in de nacht, en een half tot een uur bidden voor het opstaan, en dat drie nachten achtereen.

  In het algemeen is het goed perioden van onthouding in het christelijk huwelijk in te bouwen, bijvoorbeeld omwille van het gebed, en zeker in de sterke liturgische tijden zoals de Advent en de Vaten, en op de dagen vallend voor de hoogfeesten (de vigiliedagen), en op Hoogfeesten zelf, zoals Pasen, Kerstmis en Pinksteren. Ook om andere hogere geestelijke redenen, bijvoorbeeld om de genezing van een ziek kind af te smeken. Past men om zedelijk noodzakelijke redenen natuurlijke geboortenregeling toe, dan geschiedt dit echter al min of meer vanzelf als onderdeel van deze methode.

  Het is goed, als de katholieke en orthodoxe echtelieden, telkens als zij de Heilige Mis wensen bij te wonen en de Heilige Communie willen ontvangen, onderzoeken of zij mogelijk met enige schuld beladen zouden kunnen zijn wegens een kort daarvoor gehouden huwelijksgemeenschap, waarbij de kuisheid te kort is gekomen. Dit kan zo zijn als de lust een te grote rol bij de voorafgaande gemeenschap heeft gespeeld. Is dit het geval, dan kan men het beste enige tijd, gewoonlijk – volgens de traditie van de Oosterse kerken – een tot drie dagen, laten verstrijken tussen de gemeenschap en het ontvangen van de Heilige Communie.

  Uit: Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk – Jan A. A. van der Wulp

   

  06-04-2016, 11:40 Geschreven door Claudia  


  05-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  Zelfs mijn trouwe volgelingen hebben wereldse verstrooiingen hun liefde, geloof en geestdrift laten temperen…

  Matthew 4:24 Zijn [Jezus] faam drong door tot in heel Syrië, en ze brachten alle zieken bij Hem, die gekweld werden door allerlei ziekten en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en Hij genas hen.

  “Mijn kind, is de Jezus uit de Schrift verschillend van de Jezus waar je 2000 jaar later tot bidt? Natuurlijk niet! Wat is er dan veranderd? De liefde, geloof en geestdrift zijn veranderd. Zelfs mijn trouwe volgelingen hebben wereldse verstrooiingen hun liefde, geloof en geestdrift laten temperen. Liefde kan enkel groeien en verwarmen in de oven van gebed. Kom meer in mijn aanwezigheid of nog beter, beziel elk moment van je leven, elke gedachte, woord en daad met mijn aanwezigheid, en je liefde zal zo heet worden dat het je zal verteren binnenin. Wanneer je liefde de kritieke temperatuur heeft bereikt zal ook je geloof een vlam worden die nooit kan uitgedoofd worden. Je liefde en geloof zullen een uitlaatklep zoeken en je geestdrift zal moeilijk in te tomen zijn. Zie je, mijn lief kind, hoe dit alles aanwezig was in het leven van Moeder Angelica? Als je zoekt zoals zij te zijn in geloof en geestdrift, begin dan met liefde en gebed. De tijd is kort. Voor degenen die dit verlangen, zullen overvloedige genaden gegeven worden zodat het plan van God vervuld kan worden. Vertel me je verlangen, lieve ziel, en Ik zal de rest doen.”

  O mijn lieve Heer, alles is genade! Ik begin met een verlangen voor meer ferventheid in gebed, voor getrouwheid en standvastigheid, voor compleet vertrouwen in Uw barmhartigheid en genade. Lieve Heer, laat dit de brandstof zijn dat de oven van mijn liefde aanwakkert, en moge deze liefde in mij een brandend geloof en een heilige geestdrift aansteken. Heer, moge dit alles bijdragen tot Uw glorie. Moge Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden. Dank U, Heilige Drie-eenheid van Liefde. Lof zij U! Ik houd van U! Beziel elk van mijn gedachten, woorden en daden zodat mijn zelf word verbrand in de oven van liefde, de Vlam van Liefde van onze Heilige Moeder. Amen.

  Ik verliet het graf met lege handen.

  Luke 24:12 Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.

  “Mijn geliefden, kunnen jullie je zelfs zo’n moment inbeelden? Mijn vriend Petrus, getraumatiseerd door de horror van mijn dood, moest deze ondenkbare realiteit aanvaarden-Ik was verrezen! Ook jullie worden overstelpt in een wereld waar horror en verschrikking op elk moment kunnen plaatsvinden. Ik kom om jullie hoop te geven. Net als de verrijzenis een ondenkbare vreugde voor de leerlingen was, zo ook zal het tijdperk van vrede ondenkbaar zijn voor allen die nu getraumatiseerd zijn door de horror rond hen. Wees niet bang. Ik verliet het graf met lege handen. Keer niet terug om te zitten treuren in duisternis. Ik ben gekomen om de gevangenen te bevrijden en Ik zal het doen. De glorie dat zal komen is ondenkbaar voor jullie. Vertrouw op mij. Bid voor zondaars. Kinderen, Ik ben dichtbij, zo dichtbij!” 

  O mijn Jezus, dank U voor deze woorden van hoop! Onze harten breken door zonde en lijden in de wereld. Jezus we vertrouwen op U. We geven U alle zielen in de Goddelijke Wil zodat Uw barmhartigheid hen raakt. We dompelen hen onder in de oceaan van Uw barmhartigheid. Jezus, Maria en Jozef, we houden van jullie-red de zielen!

  Wat weerhoudt je ervan je volledig te geven?

  Matteus 4:22 Meteen lieten ze [Jakobus en Johannes] de boot en hun vader achter en volgden Hem. [Jezus]

  “O mijn kind, het discipelschap is zeer kostbaar! Het is met alles zo dat grote waarde heeft. Als je het goedkoop kunt krijgen, kan het dan zo’n waardevol iets zijn? Ik zeg dit niet om je bang te maken maar om je een idee te geven wat het betekent om deze parel van grote waarde te verkrijgen. Wil je me volgen? Houd dan niets achter. Kijk in je hart. Wat weerhoudt je ervan je volledig te geven? Onderscheid het zorgvuldig. Elke oproep is uniek. Sommigen worden geroepen om mij te volgen in de alledaagse karweitjes, stervend aan zichzelf elke dag, hun eigen dromen opgevend in een daad van voortdurend offer. Dit is mij volgen. Sommigen worden opgeroepen om radicaal al het aardse op te geven en een leven van contemplatie te leiden. Belangrijk is je oproep te herkennen. Begeer niet een ander’s oproep. Denk niet dat je oproep te klein is om aan God te offeren. Belangrijk is, de kern van een oproep is getrouwheid en totale zelfgave in welk stadium van het leven je je ook bevindt. Waar je je ook bevindt, handel met liefde voor God en je naaste, en je zult meer bereiken dan je kunt inbeelden. Bied alles aan mij aan. Geloof me wanneer Ik zeg dat Ik alles kan gebruiken. Verbind je gaven met het kruis, je dagelijkse vreugden en leed-alles. Dit is hoe je alles achterlaat om mij te volgen, door me in elk moment te brengen en enkel voor mij te leven. De Goddelijke Wil maakt dit mogelijk. Heb lief, wees getrouw, en wees in vrede. Ik ben met jullie, mijn geliefden.”

  O mijn Jezus, help me Uw perfecte plan voor mijn leven te weten en te onderscheiden. Help me om mijn dromen te laten varen, zodat ik het leven van Uw dromen voor mij kan beleven. In de Goddelijke Wil, O Heer, herdoe alles dat ik in mijn leven heb gedaan wat niet deel uitmaakte van Uw plan. Jezus ik heb berouw over mijn eigen wil en vraag om genade om altijd trouw te zijn aan Uw glorierijk plan voor mij. Hier ben ik Heer, ik kom om te leven in Uw allerheiligste wil. Amen.

  05-04-2016, 22:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Mario te Brindisi

  Uit: brindisi-mariaverschijningen.jimdo.com/actueel-boodschap/

  „Beleef deze Vastentijd intens, door jullie volledige toewijding aan Mij te hernieuwen, door jullie leven te zuiveren van de zonde, en afstand te doen van het kwaad.“  

   Publieke boodschap geopenbaard door de HEILIGE MOEDER EN JEZUS aan Mario D’Ignazio, op 5 maart 2016, in de Gezegende Tuin te Brindisi, Italië

  Mario: Onze Heer Jezus Christus verschijnt helemaal in het rood gekleed met de bloedende heilige wonden en een lichtend kruis op Zijn schouders. Zijn heilig Gelaat is erg lijdend en de doornenkroon omhult heel Zijn heilig hoofd. Mijn engelbewaarder was dicht bij Hem; hij had in zijn handen alle werktuigen van de Passie van Christus.

   Jezus zei:

  "Mijn zoon, wil je je nog steeds verenigen met Mijn pijn om de mensheid te helpen te bekeren en voor de heiliging van de zonen bedienaars?”

  Mario: "Ja Jezus."

  Jezus: "Goed, ‘Kleine van de Eik’, Mijn heilig kruis zal nu op je rusten en je zult Mijn geseling en kruisiging ondergaan, want beminnen is lijden en hoe meer je het heilig lijden zult beminnen, hoe meer je het zult beminnen volgens Mijn Vaders Hart, waar Ik ben. Jij, samen met vele slachtofferzielen voor de Goddelijke Gerechtigheid helpen de mensheid zichzelf te bevrijden van de zonde: Het is het kruis dat redt. Het kruis dat heiligt en bouwt!

  Mijn beminde, jij kent de waarde van het mysterie van het heilig kruis goed omdat het God behaagde je voortdurend te beproeven vanaf je geboorte door allerlei soorten beproevingen, door de duivel toe te laten je te bekoren maar je niet te overwinnen. Mijn genade leeft in jou. Wij van de Hemel hebben je gekozen vanaf je komst in de wereld, dat is waarom je hele leven werd gekenmerkt door pijn en vernedering, bespotting van mensen onbekwaam tot liefde, verstoken van nederigheid. Ben Ik niet vervolgd, belasterd, veroordeeld en gevonnist door degenen die geloofden rechtvaardig te zijn? Weet dat niemand echt Mij kan toebehoren zonder Mijn smalle weg te volgen: de weg van pijn.  

  Als je bent getekend met het kruis is dit een teken dat je aan God toebehoort, de Almachtige, de Allerheiligste onder de heiligen; en dat je wijsheid niet het resultaat van menselijke kennis is, maar het resultaat van de aanvaarding van pijn. Accepteert de mens heden ten dage het lijden als een geschenk van God? Verdraagt de mens heden ten dage vernedering omwille van Mij? Iedereen wil graag op deze aarde gelukkig zijn, en om het geluk te bereiken, verpletteren ze hun broeders, zien ze hem als vijand en niet als geschenk uit de Hemel om te beminnen en te helpen.  

  Moge iedereen weten dat geluk alleen van God komt en God verleent het geluk slechts aan degenen die niet in opstand komen tegen de pijn, ze aanvaardt en offert aan de Allerheiligste Drie-eenheid. Verenig je pijnen met de Mijne, zodat ze verlossende waarde verwerven. Volg Mijn Moeder, die heeft deelgenomen aan Mijn reddende pijn, en zo werd Zij het beeld van Mijn ware Kerk. Wees niet ongeduldig. Het geloof moet worden beproefd, zoon. Mijn wonden zullen zich nu openen op je en je zult innig met Mij verenigd zijn, de Man van Smarten, de Verlosser van Israël."  

  Mario: Sommige lichtstralen verspreid door de instrumenten van de geseling en kruisiging van Jezus die mijn engelbewaarder in zijn handen heeft, treffen mijn handen, voeten, borst. Een ondraaglijke pijn doordringt mijn hele lichaam en ik voel het doorboren van de nagels, de zweep op mijn rug en het doorboren van de speer. De wonden openen zich en bloed stroomt overvloedig. 

  Jezus: "O mensen, kijk naar Mijn heilige bloedende wonden, verschenen op deze zoon door Mijn Wil: een zonnestraal in de duisternis van de wereld. Beleef deze Vastentijd intens, door jullie volledige toewijding aan Mij te hernieuwen, door jullie leven te zuiveren van de zonde, en afstand te doen van het kwaad. Ik geef jullie Mijn omhelzing en Ik zegen jullie in Mijn Goddelijke Naam."  

  De aanwezige priester steunt mij met zijn gebeden en zegeningen, door dicht bij mij te staan tijdens deze momenten van het delen in het lijden van de gekruisigde Heer.  Mensen wenen bij het zien van de heilige stigmata, herkennen de aanwezigheid van het goddelijke in mij; dan verschijnt mij de Allerheiligste Maagd Maria, helemaal gekleed in schitterend wit. Zij heeft een kroon van twaalf sterren rond Haar hoofd. Ze zei: 

  "Moge aanbeden, verheerlijkt en verheven de naam zijn van Jezus.
  Ik ben de Maagd van Smarten, die deelnam aan de Passie van de Heer, als jullie Medeverlosseres en Voorspreekster. Lieve kinderen, kijk met liefde naar de gekruisigde Jezus en vraag Zijn edel Hart de genade van de ware bekering, om Zijn apostelen en herauten te worden van Zijn Evangelie van ware vrede. Leef als kinderen van God in Zijn Heilige Geest, kijk met diep vertrouwen en dankbaarheid naar de Schepper van het heelal.
   

  De Vader wendt Zijn blik op je die wenst Jezus de Verlosser te volgen, en Hij schenkt oneindige barmhartigheid om je Zijn goddelijke tederheid te geven. De Hemel verlangt de redding van de zielen, omdat het Goddelijk Lam Zijn kostbaar Bloed vergoot voor iedereen, je medewerking is nodig om het heilige Woord van God te verspreiden, door de meesten niet gekend. Help Mij om zoveel sluimerende harten wakker te maken. Leef de dag van vandaag, vergeet het verleden en pieker niet over de toekomst die alleen de Eeuwige toebehoort. Mijn kinderen, volg Mij altijd, door het bidden van de rozenkrans elke dag als eerherstel aan Mijn Moederlijk Hart. Ik waak over jullie, Mijn kinderen, zodat er geen vurige pijl van het Beest jullie teistert. Ik bemin jullie en Ik zegen jullie."  

  Mario: Terwijl de Maagd verdwijnt, zie ik het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat   stralend wordt en olie van hemelse troost afscheidt. Ik hoor de stem van de Moeder van God die de priester vraagt om alle aanwezigen te zalven en toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

  Opmerking: volgende 5 april, brengen we kaarsen mee om gezegend te worden tijdens de verschijning. Elk jaar wenst de Madonna dat we de rozenkrans bidden in de maand mei, in het licht van deze gezegende kaarsen.

  05-04-2016, 20:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2

  Gemengde huwelijken

  Het is beslist niet raadzaam, dat katholieken huwen met personen, welke een andere geloofsovertuiging aanhangen. Men kan voor de Kerk huwen met een protestant of een andere gedoopte niet-katholieke christen, met dispensatie van de bisschop wegens mixta religio (gemengde godsdienst). Men spreekt van gemengd huwelijk. Omdat het twee gedoopten betreft, is zo’n gemengd huwelijk een Sacrament. Men kan met dispensatie van de bisschop voor de Kerk huwen met een niet-gedoopte, maar dit huwelijk met disparitas cultus (verschil van eredienst) is geen sacrament. Toch is men als katholiek voor de Kerk getrouwd en kan dus niet scheiden.

  Men huwe echter beter niet met een andersdenkende, zij het een protestant of orthodoxe christen (gedoopt) of een ongedoopte. De oude spreuk zegt immers: Twee geloven op EEn kussen, daar slaapt de duvel tussen. Moeilijkheden zullen vrijwel zeker niet uitblijven bij zulk een huwelijk. Er bestaat een volgorde van de toenemende moeilijkheden: Men trouwe niet met: een orthodoxe christen, een behoudende protestant, een vrijzinnig protestant, een lid van een protestantse sekte, een echte socialist, een vrijdenkende liberaal, een echte communist, een boedhist, een hindoist, een islamiet.

  Ongeoorloofd sexueel gedrag

  De geslachtsgemeenschap is naar haar aard gericht op de voortplanting. En God heeft het krijgen (en opvoeden) van kinderen als opdracht meegegeven aan het gehuwde paar. Dus mag zulke gemeenschap, met alle handelingen, die er aan vooraf gaan, en alle daden, die deze geslachtsgemeenschap gewoonlijk vergezellen, slechts plaatsvinden in het huwelijk. Immers alleen dan zijn alle voorwaarden, passend bij het ontvangen en het opvoeden van kinderen, vervuld. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  Niemand is verplicht te trouwen. Men mag ongehuwd blijven. Dan moet men echter van alle sexuele gevoelens, genoegens en handelingen afzien. Elke gemeenschap, en elke geslachtelijke handeling, die buiten het huwelijk plaatsvindt, is ontuchtig en dus zondig, omdat deze tegen Gods orde ingaat. Daarom is geslachtsgemeenschap met alle handelingen, die er gewoonlijk bijhoren, buiten het huwelijk voor alle mensen van alle tijden verboden.

  Veelwijverij (polygamie) gaat – sedert de openbaringen van Jezus Christus – rechtstreeks in tegen de door God gegeven orde en tegen Zijn geboden. De toestemming van de Mozaische Wet tot het hebben van meerdere vrouwen werd door Jezus teruggenomen. Veelwijverij leidt tot het miskennen van God en zijn geboden, tot afgoderij en tot een afvallig hart. Toestemming tot polygamie, gegeven door burgerlijke wetten (men denke aan sommige islamitische staten), heeft voor God geen betekenis. Veelwijverij is tegenwoordig voor alle mensen verboden.

  Voorhuwelijks samenwonen, in concubinaat leven, een maitresse er op na houden, en een vluchtige geslachtsgemeenschap tussen ongehuwden zijn vormen van ontucht, en als het gehuwden betreft van overspel. Zij leiden tot het miskennen van God en Zijn geboden en tot een afvallig hart. Aan het feit, dat deze misbruiken wijd en zijd verspreid zijn, kan geen enkele rechtvaardiging worden ontleend. Zij zijn in beginsel voor alle mensen van alle tijden verboden. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen bij de bedoelde ontuchtige gemeenschappen maakt de zondeschuld groter.

  Alle sexuele gevoelsuitingen en handelingen van ongehuwde lichamelijk en geestelijk gehandicapten ten opzichte van elkander, of ten opzichte van verzorgers/verzorgsters en verplegend personeel, en omgekeerd, zijn verboden, juist zoals voor alle ongehuwden. Eveneens voor gehuwde gehandicapten, en gehuwd verplegend en verzorgend personeel, als het niet de eigen echtgenoot/echtgenote betreft. Men moet bevorderen, als dit mogelijk blijkt, dat gehandicapten afzien van zelfbevrediging. Dit geldt overigens voor alle mensen.

  Alle geslachtelijke gevoelens en handelingen tussen kinderen en jongeren onderling, en die van kinderen of jongeren met volwassenen, gehuwd of niet, zijn een zeer ernstige vorm van ontucht. Meisjes- en knapenschennerij, algemeen alle daden van pedofilie, behoren tot de gruwelijkste zonden. Zij zijn voor alle mensen van alle tijden streng verboden.

  Het koesteren van geslachtelijke gedachten en gevoelens ten opzichte van iemand van hetzelfde geslacht is absoluut ongeoorloofd. Alle sexuele handelingen tussen mannen onderling, en eveneens tussen vrouwen onderling, zijn een gruwel in de ogen des Heren, daar zij tegennatuurlijk zijn. Deze daden zijn des te erger, als het kinderen of jongeren betreft. Zij zijn voor alle mensen van alle tijden streng verboden.

  Sexuele handelingen met dieren, bestialiteit dus, vormen een van de ergste vormen van tegennatuurlijke ontucht. Dit geldt ook voor zg. anale sex, die zowel binnen het huwelijk, als buiten het huwelijk tussen mannen voorkomt. Zg. orale sex komt zowel bij gehuwden als bij ongehuwde mannen en vrouwen voor. Al deze daden zijn voor alle mensen van alle tijden streng verboden.

  Onzedigheid en onkuisheid

  Een geringe, of onbelangrijk lijkende, (uiterlijke) daad is, vooral buiten het huwelijk, al voldoende, wil er sprake zijn van onzedigheid, mogelijk leidend tot onkuisheid. Alles wat tussen de niet-getrouwde man en vrouw naar intimiteit zweemt, is gemakkelijk onzedig, en al gauw onkuis. Alles, wat verder gaat dan de gewone begroeting middels handdruk of lichte kus op de wang, waarbij de lichamen steeds de nodige afstand bewaren, is weldra onzedig en wellicht onkuis. Men realisere zich, dat er inzake het sexuele domein geen daden bestaan, die niet-gewichtig zijn.

  Geslachtelijke aanrakingen en handelingen leiden alle naar de algehele lichamelijke vereniging. De sexuele gevoelens zijn er op gericht hun hoogtepunt te bereiken in de geslachtsgemeenschap. De sexualiteit is als een machine, die als deze eenmaal is gestart, moeilijk kan worden stilgelegd. Vele hedendaagse jongeren weten niet, dat, als de geslachtelijke gevoelens eenmaal zijn opgewekt, er een welhaast vanzelf verlopend proces in gang wordt gezet. Dit betekent, dat het bevorderen van sexuele gevoelens en verlangens slechts in het huwelijk thuis horen, als omlijsting van de eigenlijke gemeenschap. Overigens zonder dat de lust bovenmatig wordt bevorderd.

  Daarom ook mogen alle geslachtelijke handelingen slechts in het huwelijk plaatsvinden, gewoonlijk als voorbereiding op de gemeenschap. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden. Dit geldt ook voor al degenen, die verkering hebben, een lief hebben, verloofd zijn. Al zal dit door de groeiende intimiteit tussen beiden wel eens moeilijk kunnen zijn, men moet vermijden een voorschot op het huwelijk te nemen.

  Het koesteren en bevorderen van geslachtelijke verlangens en gevoelens ten opzichte van anderen dan de eigen echtgenoot/echtgenote, is ongeoorloofd. Buiten het huwelijk is elke geslachtelijke handeling met anderen, ontuchtig, dus niet geoorloofd, noch voor mannen, noch voor vrouwen. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  Binnen en buiten het huwelijk is elke geslachtelijke interesse, elk sexueel gevoel ten opzichte van zichzelf verwerpelijk. Elke geslachtelijke handeling aan het eigen lichaam verricht, is altijd onkuis en zondig. Onanie (in engere zin verstaan) en masturbatie (zelfbevrediging) zijn voor alle mensen altijd verboden.

  Sommigen, zoals priesters, diakens en mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen, blijven celibatair, dat is maagdelijk en ongehuwd, omwille van het Koninkrijk Gods, om een hoger motief dus. Zij dienen permanent van alle geslachtelijke gevoelens en handelingen, in de allerbreedste zin, af te zien. Immers in de bijzondere geestelijke relatie, die zij met God hebben, kan het lichaam geen belangrijke rol spelen, daar die relatie immers zuiver geestelijk is, omdat God zuiver geest is. Dit geldt altijd.

  De huwelijksgemeenschap

  In het (christelijk) huwelijk is niet elke geslachtelijke handeling tussen de echtelieden geoorloofd. Elke handeling, welke niet behoort tot het gewone, natuurlijke, geheel van voorspel, vereniging en naspel, elke handeling welke niet gericht is op de natuurlijk wijze van vereniging, is onkuis, en moet worden vermeden. Dit betreft o.a. orale en anale seks en het gebruiken van lustbevorderende middelen of instrumenten, bijvoorbeeld ten behoeve van sadomasochistische seks. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  Een gemakkelijke praktische regel is, dat het mannelijk zaad van de echtgenoot slechts in de schede van de echtgenote mag terecht komen, en nergens anders, en dat dit slechts als resultaat van de gewone echtelijke vereniging, en op geen enkele andere wijze mag geschieden, waarbij men niets mag doen, of nalaten, om het gewone verloop van de natuurlijke processen te verstoren of te verhinderen. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  In het (christelijk) huwelijk is niet elke geslachtelijke handeling tussen de echtelieden geoorloofd. Alle handelingen, welke uitsluitend gericht zijn op het bevorderen van de hartstochten, de wellust en het genot, zijn onkuis, en moeten worden vermeden. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  Men kan om EEn van de volgende hoofdredenen, of om combinaties daarvan, huwelijksgemeenschap wensen:

  -         Om kinderen te bekomen.

  -         Om zijn liefde te betuigen.

  -         Uit gewoonte.

  -         Om zonde te vermijden, dat is om de begeerlijkheid te blussen.

  -         Om genoegens en lust te ervaren.

  Indien de laatstgenoemde reden de hoofdreden is, zal de gemeenschap niet vrij van schuld zijn. Bij combinaties van redenen is dit veel minder duidelijk. Het (christelijk) levensideaal, vertaald naar de gemeenschap in het huwelijk, is, dat gedachten en gevoelens kuis moeten zijn. Bovendien mag de mogelijkheid tot het ontvangen van kinderen niet op ongeoorloofde wijze worden belemmerd. Alle handelingen die leiden tot, en deel uitmaken van, de geslachtelijke vereniging, zouden kuis moeten geschieden. Dit betekent, dat genot en lust niet om henzelf mogen worden genoten. Het is niet altijd gemakkelijk uit te maken of dit wel of niet het geval is. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  Anticonceptie en geboortenregeling

  De gemeenschap in het huwelijk mag, noch door uitwendige, noch door inwendige, maatregelen van haar voortplantingskracht worden beroofd. Dat betekent, dat alle handelingen en alle technische maatregelen, waarbij wordt ingegrepen in de natuurlijke orde, ongeoorloofd zijn.

  Alle niet-natuurlijke methoden van geboortenregeling, zowel de mechanische, zoals coitus interruptus (voortijdig terugtrekken), het condoom, sterilisatie, enz. als ook de hormonale methoden, zoals de diverse soorten anti-conceptiepillen, de abortuspil, de MA-pil, enz. zijn tegen de goddelijke en natuurlijke orde en daarom volgens de natuurwet verboden. Humanae Vitae is hierover heel duidelijk.

  Sommige niet-natuurlijke methoden (met name vele anti-conceptiepillen, de MA-pil en de abortuspil) werken ook abortief op de jonge vrucht. Bij gebruik daarvan gaat men ook nog eens in tegen het gebod: “Gij zult niet doden.” Sterilisatie is een opzettelijke beschadiging, juister verminking, van een goed werkend orgaan, en gaat eveneens in tegen dit laatste gebod.

  Bij methoden van natuurlijke geboortenregeling, zoals de sympto-thermale methode en de methode van Billings, grijpt men niet in de natuurlijke gang van zaken in. Men verstoort die niet, noch verhindert men natuurlijke processen. Men maakt slechts gebruik van de kennis, die men heeft over de gedetailleerde werking van het vrouwelijk lichaam.

  Men kan de natuurlijke methoden gebruiken om de kans kinderen te krijgen te vergroten door te streven naar gemeenschap tijdens de vruchtbare dagen van de vrouw. Dit is volgens de natuurwet en de leer van de Kerk altijd toegestaan. En men kan deze methoden gebruiken om het aantal kinderen te beperken. In dit geval wordt de huwelijksgemeenschap beperkt tot de onvruchtbare dagen van de vrouw.

  05-04-2016, 18:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1

  Het levensdoel van de mens

  Het levensdoel van elke mens is om God en zijn naasten te beminnen, om God te dienen door Zijn geboden te onderhouden, daardoor zelf heilig te worden en anderen tot heiligheid te brengen. Zodoende zullen wij tenslotte de hemelse heerlijkheid bereiken. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  God heeft tot de mensheid gesproken en Hij heeft geopenbaard wat Hij wil. Dat zij over Hemzelf zouden weten, en wat wij moeten weten om Hem te kunnen dienen volgens Zijn geboden en wensen om met andere mensen te kunnen samenleven. Men vindt deze Openbaring allereerst in het Oude Testament van de Heilige Schrift.

  De God-Mens Jezus Christus heeft de Openbaring van het Oude Testament vervolledigd door aan Zijn Apostelen en leerlingen een volledige leer betreffende geloof en zeden uiteen te zetten. Men vindt deze niet slechts in het Nieuwe Testament van de Heilige Schrift, maar ook in de mondeling overgedragen Traditie.

  Om God de noodzakelijke openbare eredienst te kunnen brengen, en om het geopenbaarde geloof uit te leggen en te vervolledigen, heeft Jezus Christus de katholieke Kerk gesticht. Om de mensen het leven volgens Zijn leer te vergemakkelijken gaf Hij de Kerk de nodige genademiddelen, zoals de zeven Sacramenten. Hij gaf de Kerk een Hoofd en een hierarchische structuur. Om verwarring betreffende leringen over geloof en zeden te voorkomen kregen het Hoofd van de Kerk, de Paus, en de met hem verenigde Concilies de macht om gezagsvolle uitspraken te doen over geloof en zeden.

  De grondwet van het menselijk handelen

  De Tien Geboden geven de grondregels, de grondwet, van al het menselijk handelen ten opzichte van de Schepper en ten opzichte van de medemens. Deze zedelijke basiswet is een natuurwet, hetgeen betekent dat deze wet – omvattende de Tien Geboden en sommige daarvan afgeleide geboden, normen en gedragsregels – tot de natuur van alle mensen behoort en bij alle mensen van alle tijden in het hart is gelegd. Deze normen zijn elke mens ingeschapen. De natuurwet is niet een ideaal, waarnaar men mag streven, maar dat men soms niet zal bereiken, de natuurwet is een algemene en absoluut bindende norm waardoor het zedelijk handelen altijd moet worden bepaald.

  Het geweten van de mens is het oordeel van het verstand over de daad op grond van de normen van de natuurwet. Maar dit oordeel is niet bij alle mensen voor alle daden altijd zuiver. De natuurwet is een basiswet en het geweten van vele mensen geeft zelfs voor grote problemen en zeker voor detailproblemen niet altijd het juiste oordeel. Het verstand is door de erfzonde verzwakt en het kan ook – door allerlei persoonlijke zonden – zijn verduisterd. Is iemand in de zonde verhard, dan kan het gewetensoordeel totaal vals zijn, of totaal worden onderdrukt. In feite kan men betreffende de goede zeden niet zonder de Openbaring en niet zonder de uitleg en de vervollediging van de Kerk om een correct oordeel te bekomen. Het geweten van de individuele mens moet dan ook worden gevormd en gecorrigeerd door de bestendige leer van de Kerk over de goede zeden.

  Twee van de Tien Geboden betreffen de menselijke seksualiteit: “Gij zult geen onkuisheid doen,” en: “Gij zult geen onkuisheid begeren.” Dat is 2/7 van de normen betreffende het menselijk gedrag ten opzichte van zijn naasten, een hoog percentage. Ook dit gedeelte van de natuurwet is bij alle mensen ingeschapen. Daarom gelden deze verboden voor alle mensen van alle tijden. Maar wat nu precies onkuisheid is, vertelt het geweten van de individuele mens niet altijd met voldoende zekerheid, noch met voldoende nauwkeurigheid. Daardoor heeft men de volledige Openbaring nodig, uitgelegd en verduidelijkt door de katholieke Kerk.

  Het voortbrengen van kinderen Gods

  God heeft bij de Schepping het natuurlijk huwelijk als algemeen menselijk instituut ingesteld. Man en vrouw verenigen zich daarbij om een gezin – bestaande uit man, vrouw en kinderen – te stichten (soms met andere familieleden daarbij), en aldus te voldoen aan Gods opdracht: “Gaat, en vermenigvuldigt u.” Zij dienen allereerst voor nageslacht te zorgen en verder elkander tot hulp en steun te zijn. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  Bij het onderhouden van Gods geboden en het streven naar heiligheid, mogen het huwelijk en het geslachtsleven geen belemmering vormen, integendeel, zij moeten daaraan positief bijdragen. Vooral de heiliging van de andere partij en van de kinderen moet worden nagestreefd. Het doel van het EEn vlees worden en het EEn leven leiden, is het voortbrengen van kinderen Gods, schepselen, die God kennen en beminnen en Zijn geboden onderhouden. Dit zijn de rechtvaardigen, zoals die worden genoemd in de Heilige Schrift. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  God heeft bij de Schepping slechts het monogame, onverbrekelijke, huwelijk ingesteld. In dit zg. natuurlijke huwelijk van EEn man en EEn vrouw wordt trouw van beide partners geeist tot de beeindiging van het huwelijk tot de dood. Dit geldt in beginsel voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook. Toch vindt men later in het Oude Testament in de Mozaische Wet de toestemming van Mozes tot het nemen van meerdere vrouwen. En men vindt de echtscheiding ‘omwille van iets schandelijks’, waarbij het voor ons niet altijd duidelijk is, wat dit ‘iets schandelijks’ nu wel precies inhoudt. Vermoedelijk betreft het bloedschande of ongehuwd samenwonen, of een huwelijk met een afgodendienares. Maar vele profeten spraken harde taal tegen de gegroeide praktijd van echtscheiding – behalve in het geval van bloedschande of van een huwelijke met een afgodendienares, onwettige huwelijke dus. Het hebben van meerdere vrouwen vond al evenmin genade in hun ogen, omdat een te grote belangstelling voor de vrouwen tot afwending van Jahweh-God leidt.

  Het huwelijk in het Nieuwe Verbond

  Jezus Christus heeft de Openbaring van het Oude Testament vervolledigd. Hij heeft de katholieke Kerk gesticht met de zeven sacramenten. Hij verhief het huwelijk van een gedoopte man en vrouw tot een Sacrament. Het sacramenteel huwelijk komt zo voor twee gedoopten in de plaats van een natuurlijk huwelijk. De gehuwden hebben daardoor op bijzondere wijze deel aan het bovennatuurlijk goddelijk leven en komen gemakkelijker tot grotere heiligheid. Zo wordt het doel, kinderen voort te brengen, die erfgenamen zijn van het ware geloof, en dienaars van de ware godsdienst, gemakkelijker. Dit geldt voor alle gedoopte gehuwden.

  Jezus Christus trok de toestemming van de Mozaische Wet tot het hebben van meerdere vrouwen geheel terug. Wat betreft de echtscheiding omwille van ‘iets schandelijks’ vindt men bij Matteus in diens evangelie nog een echo van dit laatste, waarbij gewoonlijk de tekst vertaald wordt als betrekking hebbende op overspel. Maar de letterlijke betekenis van de woorden van Matteus is niet goed te achterhalen. Latere exegeten menen, dat de tekst bij Matteus niet met overspel moet worden vertaald, maar verwijst naar een onwettige verbintenis, zoals in het geval van bloedschande, of een huwelijk met een afgodendienares. Bovendien zijn de andere Apostelen en evangelisten buitengewoon duidelijk in hun categorale afwijzing van echtscheiding. En de Kerk van Rome heeft daarom echtscheiding altijd afgewezen, afgezien van de privileges van Petrus en Paulus.

  God kent geen echtscheiding, tenzij door Hemzelf in een bepaald geval bevolen, hetgeen slechts uiterst zelden voorkomt. Dit persoonlijk bevel van God kan een natuurlijk of een sacramenteel huwelijk betreffen. God erkent ook de door Jezus Christus’ stedehouder en plaatsvervanger, de Paus, uitgesproken scheidingen van natuurlijke huwelijken, die worden uitgesproken, in enkele zeer bepaalde gevallen, ‘in favorem fidei’, dat is ‘ten voordele van het geloof’. (Dat zijn de echtscheidingen volgens de Privileges van Petrus en Paulus, als een van de niet-katholieke partijen van een natuurlijk huwelijk katholiek wordt en de andere partij niet meegaat.) Echtscheiding uitgesproken door de Paus bij sacramentele huwelijken, die gesloten en voltrokken zijn, is nooit voorgekomen en zal, naar verwachting, nooit voorkomen. Echtscheidingen uitgesproken door burgerlijke rechters hebben voor God geen betekenis. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  Wie zijn vrouw of man haat, doet onrecht. Wie haat, zondigt. Als de vrouw/man in haat wordt verstoten door haar of hem heen te zenden, zondigt men dubbel. Dan komt deze haat – als die er is – naar buiten. De man moet zijn vrouw beminnen, dat is met verstand en wil haar welzijn zoeken, toch minstens welwillend tegenover haar staan. Op dezelfde wijze moet de vrouw haar man beminnen, toch minstens zijn welzijn zoeken. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  Het echtelijk verbond

  Om te kunnen huwen moeten man en vrouw aan eisen van leeftijd, staat, lichamelijke en geestelijke gezondheid en rijpheid voldoen. Men moet bekwaam zijn te huwen, en dit met volle, althans voldoende verstand en voldoende vrije wil kunnen doen. Regels daarvoor vindt men in alle samenlevingen en maatschappijen, ook in de christelijke kerken. Wordt aan de vereisten niet voldaan, dan is het huwelijk ongeldig. Men spreekt ook van huwelijksbeletselen, zoals te nauwe verwantschap, te jeugdig zijn, e.d. Het ongeldig zijn van een reeds gesloten huwelijk kan in een proces voor een wereldlijke of kerkelijke rechter worden vastgesteld.

  Verder kan er voor de kerkelijke rechter betreffende een sacramenteel huwelijk worden bewezen, dat er sprake is geweest van onbekwaamheid, of van gebrek aan verstand, of van een wil, die niet vrij was. Men spreekt dan van nietigverklaring. Men verwarre nietigverklaring en ongeldigverklaring niet met echtscheiding.

  De echtelieden hebben het recht en de plicht om de echtelijke samenleving en het echtelijk samenwonen in stand te houden, tenzij een zeer ernstige reden dit verhindert. Dit belet niet, dat mannen soms langdurig afwezig hunnen zijn (zeelui, gastarbeiders, uitgezondenen). Zulke ernstige redenen zijn bijvoorbeeld langdurig overspel en ernstig geestelijk of lichamelijk gevaar voor een der echtgenoten of de kinderen. In zulke gevallen is scheiding van tafel en bed mogelijk. Zo gescheidenen moeten – gezien de onontbindbaarheid van he huwelijk – verder in geslachtelijke onthouding leven. Dit geldt in beginsel voor alle mensen van alle tijden.

  Huwelijksdoeleinden

  In het natuurlijke (niet-christelijke) en in het christelijke huwelijk is het belangrijkste doel (doel van de eerste rangorde) het verwerven van nageslacht, daarbij inbegrepen het opvoeden van de kinderen tot kinderen Gods. Het naastgelegen doel (doel van de tweede rangorde) is het elkaar helpen en steunen, en elkanders welzijn bevorderen. En ook het elkander helpen zondig gedrag te voorkomen, o.a. door het blussen van de begeerlijkheid als de andere partij daar om vraagt. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook. Het elkaar vooraf beminnen is geen vereiste.

  Voor het christelijk (sacramenteel) huwelijk kan het voornaamste doel meer volledig worden verwoord als: Het verwerven van kinderen en deze opvoeden tot kinderen Gods, die eeuwig God zullen loven en danken. Dit omvat elkander, de kinderen en de omgeving tot heiligheid, en daardoor naar de hemel te brengen. Dit geldt zeker voor alle gedoopte gehuwden.

  In het huwelijk geven man en vrouw elkaar het onvervreemdbaar recht, niet slechts op hun lichaam, maar op zichzelf, op de gehele persoon. Zij schenken zichzelf wederzijds weg om volkomen EEn te worden in een bestendige echtelijke vereniging om volgens Gods opdracht nageslacht te verwerven en dat op te voeden tot kinderen Gods en elkander te heiligen.

  De trouwbelofte, zoals opgenomen in de katholieke liturgie van de huwelijkssluiting van 1962, brengt dit duidelijk tot uitdrukking: “Belooft gij N. uw vrouw/man lief te hebben, haar/hem te eren en bij te staan, en haar/hem trouw te blijven, tot de dood uw huwelijk ontbindt? Belooft gij voor uw kinderen een goede vader/moeder te zijn en hun een christelijke opvoeding te geven? Antwoord: Ja!” Dit geldt overigens voor alle huwelijken van alle tijden.

  De goddelijke orde van het huwelijk is de enige orde, die een gezonde en gelukkige opvoeding van het kind in het vertrouwde eigen gezin waarborgt. Dit geldt gelijkelijk voor het christelijke, zowel als voor het niet-christelijke, natuurlijke huwelijk.

  05-04-2016, 12:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3  GOD DE VADER

  "Een waarschuwing, Mijn kinderen. Als jullie 'vrede en veiligheid,' schreeuwen verzamelen de wereldleiders zich voor oorlog te voeren. Er zal geen vrede zijn, noch veiligheid zonder God de Vader als de leider voor jullie wereld." - Jezus, 1 juni 1978

  VEEL HOOP

  "Ja, jullie land en de wereld moeten door een grote beproeving. Ik wil jullie echter niet vervullen met vrees, maar om jullie voor te bereiden op wat komt.
       "Al degenen die in goede geest verkeren moeten niet bang zijn, maar zullen door deze dagen van beproeving doorstaan met veel hoop en vreugde verlangend naar de Tweede Komst van Mijn Zoon." - OLVrouw, 29 december 1973

  VOORWAARDELIJK

  "De Kastijding komt vlug over de mensheid en hangt af van de respons van allen.”- OLVrouw, 29 mei 1976

  EEN ZUIVERING

  St. Robert Bellarmine - "De Kastijding en zuivering zullen in twee delen komen in de wereld. Een zal jullie kant treffen."*
       Veronica - Oh, OLVrouw toont me een grote globe. Ik kan de VS en Canada zien. En ik kan Zuid Amerika zien. En dan toont OLVrouw de linkerkant van deze globe en er is Azie, Egypte, Afrika. En dan is er een verschrikkelijke oorlog. Vele, vele mensen sterven. Vele, vele mensen zullen sterven. OLVrouw zegt dat vele zielen onvoorbereid naar het Koninkrijk komen. 10 februari 1973

  *In Noord-Amerika zal de Bol van Verlossing of komeet toeslaan, vooral op New York-dat de OLVrouw werd aangeduid als Babylon-en zal het grootste deel uitmaken van de straf. De andere delen van de wereld zullen vooral getroffen worden door Wereldoorlog III. Nochtans zal iedereen getroffen worden door beide vormen van goddelijke gerechtigheid.

  MILJOENEN DODEN

  "Ik spreek tot zowel de VS als Canada, want wanneer de grote beproeving over hen komt, zullen ze elkaar moeten steuen; want ze kunnen niet ontsnappen door het water om hulp te halen. Ze zullen niet ontsnappen door de lucht, maar het aantal doden zal in de miljoenen lopen." - OLVrouw, 2 oktober 1987

  VERSPREID DE BOODSCHAP
  "De boodschap van de Hemel moet elke man, vrouw en kind horen omdat de grote beproeving of Kastijding naderbij komt." - OLVrouw, 4 juni 1977

  VOOR GELD

  "Voor geld brengen jullie land en de landen van de wereld zichzelf tot de rand van vernietiging door de promotie van een grote Oorlog, een oorlog dat de levens zal raken van elke man, vrouw en kind." - OLVrouw, 13 september 1974

  WAPENRUSTING

  "Jullie moeten ten alle tijde—en jullie mogen niet van jullie lichaam jullie crucifix, de St Benedictusmedaille, en jullie Schapulier uitdoen." - OLVrouw, 6 oktober 1992

  TWEEDE KOMST

  "Al deze wapenrusting werd jullie gegeven door de jaren van de mensheid. En het werd gegeven voor een reden, want deze dag komt naderbij.
       "Jullie leven in de tijden van de komst van de grote beproeving. En was Ik niet terug te keren-Ik zeg het jullie, Mijn kinderen- was Ik niet terug te keren, zou er geen vlees meer over zijn...
       "Ik zeg het opnieuw: Wanneer Ik naar de aarde terugkeer zal Ik terugkeren zoals Ik vertrokken ben. Ik steeg op, en Ik zal nu neerdalen met de Hemelse legioenen. Jullie zullen een banier zien dat in die tijd zal opgestoken worden met ‘Gelovig en Waarachtig’, en zo zullen jullie Mij herkennen. Mijn Moeder zal ook neerdalen gedurende de tijd van de beproeving." - Jezus, 1 november 1985

  EXTREEM KOUD

  "Hoevelen zullen voorbereid zijn? Heb je jullie kaarsen? Heb je jullie water, jullie conserveblikken met voedsel, en jullie dekens? Het zal extreem koud zijn de dag van het begin van de beproeving en jullie zullen blij zijn die bij te hebben, Mijn kinderen. Neem dit niet licht op, maar luister naar Onze raad en jullie zullen niet tekort hebben aan provisie." - Jezus, 1 november 1985

  GEZUIVERD

  "Er zal de mensheid een grote beproeving ten deel vallen zoals nooit eerder gezien sinds het begin van de mens schepping, en degenen die door deze grote beproeving zullen komen, zullen gezuiverd zijn in het Bloed van het Lam." - St. Michael, 14 mei 1977

  HEILIGEN

  "Er zullen vele heiligen komen uit de grote beproeving. Zij zullen genoemd worden: de heiligen van de laatste dagen, Mijn kinderen. Er zijn kronen van vreugde, sterren en lichten wachtend op degenen die naar het hiernamaals gaan als martelaren." - OLVrouw, 6 december 1975

  TOEVLUCHTSOORD

  "Er zal in jullie land een toevluchtsoord, een heiligdom opgericht worden. Jullie zullen begeleid worden naar dit heiligdom, Mijn kind en Mijn kinderen." - OLVrouw, 31 december  1974

  ZONDAGS HEILIG UUR
  "Het heilig Uur dat Ik gevraagd heb aan jou zal blijven duren op de Dag van de Heer. Dit zal voortduren tot de grote kastijding. Ik beloof je al degenen te beschermen die op Mijn grond zijn wanneer deze grote beproeving eraan komt." - OLVrouw, 30 december 1972

  VERLIES VAN GOD

  "Jullie weten, Mijn kinderen, dat oorlog een straf is voor de zonden van de mens, maar ook een indicatie van het verlies van kennis van God." – OLVrouw, 21 augustus 1985

  CRUCIFIXEN

  "Bid en draag jullie sacramentalien. En ook, Mijn kinderen, vraag Ik jullie een crucifix op jullie deur te hangen. Zowel voor- als achterdeur moeten een crucifix dragen. Ik zeg dit omdat er veel verwoesting zal zijn in jullie streek, en het zal voorbijgaan aan jullie als jullie je crucifix aan jullie deur hangen." - Jezus, 30 juni 1984

  05-04-2016, 10:21 Geschreven door Claudia  


  04-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat het is...

  Reactie op Xandernieuws.punt.nl

  Pier op 04-04-2016 14:41

  Je zou maar moslim zijn in deze tijd en toch een normaal mens met een hart! Dat is moeilijk. Je bent opgegroeid met de islam, opgevoed door ouders die je liefhebt en die trouwe moslims zijn, je komt uit een familie die al eeuwenlang moslim is, je hebt de feesten gevierd, gevast, de moskee trouw bezocht. Alles leek goed en je had het gevoel Alla te dienen..... en dan nu dit. De islam die zijn ware gezicht laat zien. Dat kan niet! Dat kan de islam niet zijn! De islam is vrede, overeenstemming, allemaal broeders en zusters, geloofsgenoten. Je hebt alles geleerd over de rijke cultuur van de islamitische landen, over de geloofsgemeenschap van de islam die naar vrede streeft, zo werd het verteld. Zo wordt het nog steeds verteld, aan kleine kinderen, jongens en meisjes die van degenen houden die het hun vertelt..... en nu.... onbegrensde, duivelse wreedheid, moord, slavernij, haat, marteling, onthoofdingen, bloed, onderdrukking en verkrachting, wraak, gruwel. Satanische gruwelen.....

  Wat doe je, als je in conflict komt met je geweten, als je hart zich tegen deze gruwelen verzet, als je niet bereid bent een bomgordel om te doen en jezelf op te blazen in een volle tram of bus, als je een mens bent met een hart, wat dan? Je geloof verloochenen?

  Nee, je wilt ontkennen dat dit de islam is. Dat kan niet, dat kan jouw islam niet zijn, want dat stemt niet overeen met de mensen en de cultuur en de wereld die je liefhebt, de wereld van de islam waar je mee bent opgegroeid.....

  En dus kun je niet accepteren dat wat we nu in de wereld zien, de haat en het fanatisme en de sluwe plannen om de wereld te veroveren en alle volken te onderwerpen met duivels geweld, dat dat bij de islam hoort. Je durft je ook niet te verdiepen in de geschiedenis, die hetzelfde gezicht van de islam laat zien. Je wilt ook niet weten dat mohammed precies hetzelfde deed. Je kunt de waarheid niet onder ogen zien....

  En dat is ook moeilijk. Toe te geven dat niet alleen jij, maar je hele familie, hele volkeren, allen en alles wat je liefhebt en hoogacht, dat dat allemaal is misleid en bedrogen en gevangen is genomen door de duivelse geest achter de islam. 

  De bijbel noemt het de geest van de antichrist en Jezus heeft gewaarschuwd voor valse profeten. Ja, mohammed is zo'n valse profeet. En wat Jezus zei, dat die valse profeten velen zouden verleiden, dat is waarheid geworden. En ook jij en je familie zijn er het slachtoffer van geworden.

  Nu is het voor alle mensen de tijd om te kiezen. Het is eindtijd, het allerlaatste stukje van de geschiedenis. Alles spitst zich toe. Christenen moeten kiezen of ze bereid zijn hun leven te geven voor Jezus, moslims moeten kiezen of ze bereid zijn zelf te moorden voor hun profeet of het moorden te accepteren.

  Ik doe een oproep aan hen die moslim zijn en tegelijkertijd mens. Aan hen die aanvoelen in hun hart dat er iets mis is. Dat God niet zo kan zijn dat Hij blij is met het vermoorden van mensen, van kinderen. Stap eruit! Wees bereid te kiezen voor liefde inplaats van voor haat. Wees bereid het risico te nemen. Eerlijk te zijn. De satan te ontmaskeren. Te breken met een religie die zijn aanhangers verandert in bezeten gekken. Stap eruit, kap ermee, zeg het vaarwel, wees eerlijk. Kies voor het goede. Kies voor de waarheid.

  04-04-2016, 22:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2

  RUSLAND NIET BEKEERD
  "De grote Kastijding zal een Derde Wereldoorlog zijn die nu al gepland wordt.
  Rusland is niet bekeerd. En waarom? Omdat de Fatima boodschap die Ik jaren geleden gaf aan de kleine kinderen… Ik zei hen dat tenzij ze de Rozenkrans baden en hun bruine Schapulieren droegen, dood een plaats onder de levenden zou zijn." – OLVrouw, 1 juli 1985

  CHINA EN RUSLAND

  Veronica – De mensen marcheren van links tot in het land. Ze hebben een gele huis; ze zijn van het gele ras. En nu zie ik van het zuiden donkere mensen en Ik zie het woord “AFRIKA”. En “CHINA EN RUSLAND VAN HET NOORDEN.” – Veronica, 7 december 1973

  INVASIE IN AFRIKA
  Veronica – Aan de rechterkant zie ik een landkaart. Vrede zal ontzegd worden aan de getoonde streken. Ik kan Egypte zien en Ik zie ook Azie. Ik kan daar vele mensen zien en ze marcheren allemaal. Het zijn Chinezen. Ze maken zich klaar voor de oorlog.
  Ze hebben veel tanks. Er zijn zoveel mensen! Velen van hen lijken op jonge kinderen en er zijn er zoveel. En OLVrouw zegt :
      OLVrouw - "Ze verzamelen zich om aan te vallen."
  Veronica – Ik weet dat het China is en al deze gele volkeren.
  Ze maken zich klaar voor een verschrikkelijke oorlog. OLVrouw schrijft “G-E-E-L” boven de kaart. Ze zijn allen hetzelfde gekleed. Er zijn ook vrouwen bij en meisjes. De meisjes zien er zo jong uit.
     Oh!
  Boven hen zie ik Rusland! Rusland is in gesprek met iemand die op Mr Kissinger lijkt. Hij zit aan tafel en ze plannen wapens. En Rusland lijkt zich op te maken voor een gevecht. Ik denk dat ze gaan vechten tegen Egypte en Afrika. En OLVrouw zegt :
  OLVrouw - "Ze verzamelen zich in Palestijns gebied. Ze verzamelen zich in Palestijns gebied." – 30 mei 1973

  AFRIKA IN VLAMMEN
  OLVrouw - "Er zal een gebied in vlammen uitbarsten, Mijn kind."
       Veronica – Ik kan de globe van de wereld zien. En de eerste plaats dat uitbarst is Afrika. – 1 juli 1985

  CRUCIFIXEN
  "Bid en draag jullie sacramentalien. En ook, Mijn kinderen, vraag Ik jullie een crucifix op jullie deur te hangen. Zowel voor- als achterdeur moeten een crucifix hebben. Ik zeg jullie dit omdat er verwoesting zal zijn in jullie streken en dit zal aan jullie voorbijgaan als jullie je crucifix op jullie deur hangen." - Jezus, 30 juni 1984

  HEROPGEBOUWD
  "De tabernakels van de wereld mogen niet gesloten worden. De grote Oorlog zal vele kerken vernietigen, maar ze zullen heropgebouwd worden met veel krachtdadigheid en geloof." - St. Michael, 18 juni 1979

  BELOOFD

  "De wereld zoals je kent zal veranderd worden-niet volledig, zoals in de tijd van Noach, maar veranderd. De beloofde vrede zal gegeven worden op dat moment." - OLVrouw, 24 december 1974

  WARE VREDE

  "Wanneer de mens door beproeving leert niet de rijkdom van deze wereld te willen en de vleselijke pleziertjes te weerstaan zal hij ware vrede ontvangen." - OLVrouw, 31 december 1973

  BESCHERMSTER VAN VREDE

  "Een grote oorlog zal plotseling uitbreken, zoals sinds het begin van de schepping niet is gezien. Landen zullen verdwijnen in momenten van het aardoppervlak…
       "Ik kom tot jullie als Beschermster van vrede. Tenzij jullie je bekeren van jullie abortussen, de moorden op de ongeborenen, en terugkeren tot levens van gebed en overweging van de mysteries van de Eeuwige Vader, gegeven in de Bijbel, het Boek van leven en liefde- kan Ik jullie niet redden van de grote brand die eraan komt." - OLVrouw, 2 oktober 1990

  WAARSCHUWING/MIRAKEL
  "Er komt een groot cataclysme nl. de Waarschuwing, en daarna komt er een groot Mirakel en daarna als er niets verandert en de mens de Vader blijft beledigen, zal Hij deze verschrikkelijke beproeving starten.
  Want er zal een grote Oorlog woeden. Want er zal een grote Oorlog zijn en er zal een grote, verschrikkelijke Kastijding zijn." - Jacinta, 8 juni 1974

  NUCLEAIRE OORLOGSVOERING
  "De schreeuw om vrede dat door jullie wereld gaat zijn juist een vermomming voor de wapens die nu verzameld worden om de wereld te onderdrukken in een grote oorlog." - Jezus, 16 juni 1977

  SYRIE

  "Syrie is de sleutel tot een oplossing van wereldvrede of voor de Derde Wereldoorlog." - OLVrouw, 30 mei 1981

  KIJK NIET OM

  "Kijk niet om, Mijn kinderen, als jullie de lichamen vinden-zwartgeblakerde lichamen, die op jullie wegen liggen. Raak ze niet aan, anders zullen jullie ook sterven.” - OLVrouw, 1 juli 1985

  GRAVEN

  "Mijn kinderen, kijk en ween met Mij, want jullie zijn getuige van de totale vernietiging dat zal komen op de mensheid in de grote Oorlog, jullie Derde Wereldoorlog. Zovelen zullen sterven, Mijn kind, dat er geen tijd zal zijn de graven een merkteken te geven.
       "Moeders zullen willen zien waar hun zonen liggen, maar deze troost zal hen niet gegund worden, zo groot zal het verlies van levens zijn." - OLVrouw, 29 maart 1975

  WEGGENOMEN
  "Wanneer de liefdadigheid weg is, wanneer liefde het grote probleem is, liefde tot de medemens, en Ik zeg wanneer de tijd zal komen dat de Heilige Geest zal weggenomen worden van de mens, zal de mens vlug tot zijn eigen vernietiging komen die hij zelf heeft aangericht." - Jezus, 5 augustus 1977

  POEL VAN BLOED

  OLVrouw - "Er zal een grote Oorlog woeden...."
       Veronica – Aan de linkerkant van de vlaggemast is geschreven: "GEEL TEGEN WIT, WIT TEGEN ZWART," en daarma is er een groot kruis over de wereld. Het is een wereldbol, en er druipt bloed af. En er is een poel van bloed; het is als een rivier. En nu komt er een uit het bloed "PALESTIJNS GEBIED": en eronder, "JERUZALEM." - OLVrouw, 25 maart 1973

  LANDEN IN VLAMMEN

  Veronica – Nu wijst OLVrouw naar Haar rechterzijde, en er is een landkaart. En ik zie Israel, en landen errond; ze zijn allen in vlammen....
       OLVrouw - "Oorlogen, Mijn kinderen, zijn een straf voor de zonden van de mens. De oorlogen zullen toenemen, en de verwoesting zal toenemen, en degenen die leven zullen dikwijls de doden benijden, zo groot zal het lijden van de mensheid zijn. Al dit lijden, Mijn kinderen, heeft de mensheid over zichzelf gebracht. Wanneer hij de Eeuwige Vader verliet heeft hij zich tot satan gewend, en dit is zijn beloning." - OLVrouw, 30 juni 1984

  OLVROUW’S THUIS

  "De kwade krachten verzamelen zich in Jeruzalem. Ik liep daar, Mijn kinderen. Mijn thuis zal vernietigd worden. Er zal veel bloed vergoten worden in Mijn streek.." - OLVrouw, 24 juni 1976

  04-04-2016, 21:56 Geschreven door Claudia  


  03-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1

  DERDE WERELDOORLOG VOLGENS BAYSIDE

  TWEE DELEN
  "Want spoedig zal de grote Kastijding aanbreken. Het komt in twee delen, Mijn kind en Mijn kinderen: de Derde Wereldoorlog, en ook de Bol van Verlossing. Deze kunnen niet langer uitgesteld worden." - Jezus, 18 juni 1986

  DRIE VIERDE
  "Oorlogen zullen toenemen, en de grote Wereldoorlog, de grootste van allen, zal de mensheid treffen, en zal drie vierde van de wereldbevolking uitroeien. Is dat hetgene wat jullie willen?" -OLVrouw, 18 juni 1982

  GOEDE GEEST

  "Al degenen die zich in goede geest bevinden moeten niet bang zijn, want alles staat in het plan van de Vader. Er is grote hoop dat de kleine legers opgericht over de hele wereld de duisternis zullen tegenhouden." - OLVrouw, 10 februari 1973

  DE MORAAL

  "Mijn kind en Mijn kinderen, jullie begrijpen dat het een gekend feit is dat wanneer de moral van een land valt, dat dat land zal vernietigd worden. Oorlogen zijn altijd een straf voor de zonden van de mens." - OLVrouw, 18 juni 1992

  WAPENRUSTING

  "Er zal een tijd van grote kastijding zijn voor de mensheid. Zullen jullie kunnen standhouden gedurende deze tijd? … Jullie moeten te allen tijde-jullie mogen ze niet afdoen- jullie crucifix, de St Benedictusmedaille, en jullie Schapulier dragen." - OLVrouw, 6 oktober 1992

  HET BEGIN

  Veronica – Ik kan Jeruzalem zien en Egypte, Arabie, Marokko, Afrika. Oh, mijn god! Er lijkt een zeer dikke duisternis over deze landen te komen…
       "De start van de Derde Wereldoorlog, Mijn kind." - OLVrouw, 29 maart 1975

  KONING DER KONINGEN
  "Er zal een grote Oorlog woeden, en ten tijde van deze crisis zal de Heer der Heren en de Koning der Koningen terugkeren." - OLVrouw, 20 november 1972

  TWEEDE KOMST

  "Na de grote kastijding, zal het aantal geredden maar weinig zijn. Zij zullen Mijn Zoon begeleiden en een leven van grote vreugde en glorie leiden, zoals het was gepland in het begin." - OLVrouw, 13 september 1974

  CRUCIFIXEN

  "Bid en draag jullie sacramentalien. En ook, Mijn kinderen, Ik vraag jullie opnieuw een crucifix op jullie deur te plaatsen. Zowel voor- als achterdeuren moeten een crucifix dragen. Ik zeg dit omdat er verwoesting zal zijn in jullie streken en dit zal voorbijgaan aan jullie als je crucifixen op jullie deuren hangen." - Jezus, 30 juni 1984

  COMMUNISTISCH RUSLAND

  "Want het is hun plan jullie te bedriegen, eens ze het geld gekregen hebben als hulp om hun economie te redden, zullen ze meer wapens kopen. Ze hebben hun wapens niet weggedaan, Mijn kind en Mijn kinderen. Ze slagen ze op in andere naties. Ze hebben dezelfde doelstellingen als hun voorvaders." - OLVrouw, 18 juni 1992

  WIJD RUSLAND TOE

  "Het getrappel van hoeven komt van de Apocalyps! Het rode paard is oorlog! En oorlog is in de weegschaal geworpen, Mijn kind. Wat kan je daaraan doen? Dit is Mijn leefregel uit de Hemel – en We hopen, Mijn kinderen, dat jullie dit aan de wereld zullen zeggen-tenzij de bisschoppen en de Heilige Vader verenigd met al de bisschoppen van de wereld- tenzij ze Rusland niet toewijden aan Mijn Moeders Onbevlekt Hart, zal de wereld gedoemd zijn! Omdat Rusland zal blijven haar dwalingen verspreiden over de wereld, oorlogen veroorzakend en vernietiging, ziekten en hongersnood." - Jezus, 17 juni 1989

  LASERWAPEN

  Veronica – Dat is het, een laserwapen. En hij haalt de haan over en het lijkt op een lange straal van licht, maar alles wat het raakt smelt.
       "Rusland, Mijn kinderen, heeft deze vorm van vernietiging. Terwijl de VS en Canada en de meesten van de wereld schreeuwen om vrede en liefde zijn ze er zich niet van bewust dat Rusland hen wil overnemen. En als ze het hele land en zijn volk moeten vernietigen zullen ze het doen om dat land in te nemen." - OLVrouw, 25 juli 1985

  CHINA

  "Rusland zal ook de mankracht van China gebruiken als ze een zet willen doen." - Jezus, 26 maart 1983

  DEMON 6**

  "Nummer 6—let op voor de antichrist onder jullie – nummer 6! Hij zal de Derde Wereldoorlog promoten, de grote oorlog van vernietiging van de mensheid- een oorlog dat zijn gelijke nog niet gehad heeft, een oorlog zo groot dat landen zullen verdwijnen in een fractie van een seconde. Zo groot zal de macht van 6 zijn als hij deze oorlog start!" - OLVrouw, 7 september 1974

  **"OLVrouw legt de ware mening van 666 uit, de antichrist, op 20 november 1978: “666 is Lucifer [en zijn leger], met 5 machtige demonen plus Lucifer is 6, en de 6 dagen van verschrikkelijk lijden van de Kastijding; en de 6 dat zullen gestraft worden-Lucifer en zijn horden voor hun verschrikkelijke vernietiging van de mensheid."

  EGYPT

  "Uit dit land [Egypte] zal nummer 6 komen, om de heerschappij van geesten te voeren. Hij zal de grote Oorlog promoten. Velen zullen de aarde verlaten door vernietiging door oorlogsvoering." - OLVrouw, 31 december 1973

  EEN PERSOON
  "En een persoon, in duisternis van geest en zonde zal de mensheid in een grote Oorlog storten dat de vernietiging van naties zal teweeg brengen. Hij zal branden op aarde aanrichten die de huid van de lichamen van de mensheid zal verteren, en de huid zal opdrogen en van het gebeente vallen!" - OLVrouw, 28 mei 1977

  OPNAME

  "Onthoud dat zonder gebeden en boetedoening de wereld verwoest zal worden.
  De Derde Wereldoorlog zal geen steen opeen laten. Er zal geen aarde zijn, geen mensen; maar een groep zal opgenomen worden naar de Hemel, Mijn kind en Mijn kinderen, om de verschrikkelijke verwoesting af te wachten dat over de mensheid komt." - Jezus, 28 mei 1983

  VERENIGDE STATEN

  "Word niet afgeleid door dwazen die zeggen dat er geen Derde Wereldoorlog komt. Zijn zij God? Oh nee, ze zullen weten wat het is als ze zwartgeblakerde lichamen langs de weg zien, hun kinderen, met magen die onderhevig zijn aan hongersnood 'Dit kan niet gebeuren in de Verenigde Staten,’ hoor ik stemmen zeggen. O Mijn kinderen maar het zal toch het geval zijn!" - OLVrouw, 28 mei 1983

  VERPLETTEREN

  "Wees niet bang voor de komende dagen, want met Mijn Rozenkrans en het Schapulier zullen we het hoofd van satan verpletteren." - OLVrouw, 15 juni 1974

  VERONICA

  "De zes dagen van lijden [de eerste 3 dagen WW III; de volgende 3 dagen, de komeet of Bol van Verlossing] is niet voor jou, want je wordt onder de weinigen gerekend.” -OLVrouw, 14 augustus 1981

  VISIOEN VAN ZACHARIA, CHAPTER 5
  "Dan keerde ik mij om en keek omhoog, en ik zag een soort raket; de lengte is 20 el en de breedte 10 el.'"
       Veronica – De engel die het visioen toont is erbij. De raket is ongeveer 10 tot 12 meter lang. De breedte is half de lengte.
       "Dan zei Hij : 'Dit is de vloek dat over de hele aarde gaat.”

       Veronica – De raket vliegt over de aarde en dood mensen aan beide kanten. De raket vernietigd hun huizen. De huizen worden verbrand en verteerd. De raket zou ongeveer de afmeting kunnen zijn van een nieuw multiple warhead ICBM, degene die 10 H-bommen elk draagt. – 23 maart 1970

  ENIGE TOEVLUCHT
  "Er is enkel een toevlucht voor de mensheid nu om een Derde Wereldoorlog te vermijden—dat is meer gebed, meer boetedoening en meer offers voor zondaars. Degenen die de wetten van de Eeuwige Vader houden moeten onthouden dat ze een bijzondere genade van de Vader gekregen hebben, en hebben de plicht de zielen uit te zoeken die deze genade niet gekregen hebben.
  Breng ze het licht; toon hen de weg… Jullie voorbeeld, Mijn kinderen, is heel belangrijk." - OLVrouw, 17 mei 1986

  OP DE RAND

  "Mijn kind en Mijn kinderen, jullie begrijpen niet hoe dicht jullie zijn op de rand van de Derde Wereldoorlog, die elke dag kan losbarsten.
       "Allen die voorbereid zijn zullen het grote onheil niet lijden die uitgedacht is door goddelozen. Jullie moeten allen werken en bidden en boete doen voor vrede onder alle naties; want We houden van Onze kinderen en We willen hen niet zien sterven, want velen zijn onvoorbereid en komen zonder het Doopsel te hebben ontvangen." - Jezus, 18 juni 1984

  03-04-2016, 11:28 Geschreven door Claudia  


  30-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorspellingen 500 zieners komen uit

  Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit

  22-10-2015

  Tsjechische oud-president Klaus: ‘EU gebruikt immigratie om afzonderlijke landen op te lossen en één groot Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland’

  We hebben er in februari al eerder aandacht aan besteed, maar gezien de massale moslimmigranten invasie van Europa is het nu actueler dan ooit: het boek ‘Am Vorabend des Dritten Weltkriegs’ van auteur Peter Orzechowski, die de voorspellingen en visioenen van meer dan 500 zieners op een rijtje zette en met elkaar vergeleek, en daar een aantal opvallende overeenkomsten in zag. Eén van de belangrijkste zaken die veel zieners in het verleden ‘zagen’ was dat Europa vlak voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog zal worden overspoeld met miljoenen moslims, die overal chaos en geweld zullen veroorzaken. De landen van Europa storten een voor een in, er breken burgeroorlogen uit, en als die op hun hoogtepunt zijn worden we tot overmaat van ramp in de volgende verwoestende wereldbrand gestort.

  Dreigementen ISIS totaal genegeerd

  Zelfs paus Franciscus, die in zijn nog korte ambtsperiode er alles aan deed om het christendom en de islam nader tot elkaar te brengen, waarschuwde dat er ISIS terroristen vermomd als vluchtelingen in Europa zijn. ‘En niemand heeft gezegd dat Rome immuun is tegen zo’n bedreiging. Maar we kunnen ons beschermen.’ Inmiddels gelden er al een tijdje verscherpte veiligheidsmaatregelen rond het Vaticaan.

  ISIS bracht in 2014 en begin 2015 meerdere video’s naar buiten waarin de huidige gigantische migrantenstroom naar Europa letterlijk werd aangekondigd als een aanval en een invasie, bedoeld om ons continent te veroveren voor de islam. Om de één of andere reden namen ‘onze’ politieke leiders deze dreigementen geen seconde serieus, want waarom zouden ze anders de grenzen wagenwijd hebben opengezet?

  ‘EU gebruikt migranten voor imperium dat zal botsen met Rusland’

  De voormalige president van Tsjechië Vaclav Klaus staat bekend als een van de helaas zeldzame (oud) politieke leiders in Europa die de waarheid durft te zeggen. ‘De elite gebruiken de immigranten om een nieuw Europees rijk te creëren,’ zei hij onlangs. ‘De afzonderlijke identiteiten van de Europese landen worden door deze elite opgelost om een nieuw, ondemocratisch Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland.’

  Klaus erkende dus dat het ‘onze eigen’ politieke leiders zijn die door middel van de EU en de massale moslimimmigratie frontaal de aanval hebben geopend op onze volken, onze landen, onze samenlevingen, onze welvaart en onze toekomst. En zodra we dan worden overheerst door een totalitaire dictatuur in Brussel, zal deze ons in een even waanzinnige als vernietigende oorlog tegen Rusland storten.

  De NAVO en de VN werken hier volop aan mee. We schreven enige tijd geleden dat Bilderberger Peter Sutherland, hoofd van de ‘Global Forum’ van de VN over Migratie en Ontwikkeling, in 2012 letterlijk heeft gezegd dat de EU er alles aan moet doen om de ‘homogeniteit van de inheemse bevolkingen van de lidstaten te ondermijnen’. De beste manieren om dat te doen zijn door middel van het massaal toelaten van miljoenen volgelingen van een anti-Westerse ideologie, en door het zoveel mogelijk macht overdragen aan Brussel.

  Moslimmigranten zullen religieuze oorlog beginnen

  Orzechowski schrijft dat hij erg ongerust is over de huidige massa immigratie, omdat dit precies is wat zieners zoals ‘Katharina uit het Ötztal’ (1883-1953) hebben voorspeld. ‘Pal voor de Derde Wereldoorlog zullen in korte tijd miljoenen vreemdelingen uit het Oosten en Zuidoosten onze landen overspoelen.’ Bedenk dat deze ‘profetie’ ongeveer 100 jaar oud is, dus toen er van al deze ontwikkelingen nog totaal geen sprake was en er zelfs eerst nog een Tweede Wereldoorlog moest komen.

  Een andere ziener, Alois Irlmaier uit Freilassing (1884-1959), zag tevens dat er in Italië ‘een revolutie zal uitbreken. Ik denk dat het een religieuze oorlog is (de islamitische veroveraars tegen de overwegend katholieke Italianen) omdat ze alle geestelijken zullen ombrengen... De in pelgrimskleren gestoken paus ontsnapt aan hen.’

  De paus lijkt dit gevaar te onderkennen, mogelijk omdat ISIS in een van zijn video’s verklaarde Rome in 2020 te zullen veroveren door middel van de miljoenen moslims die onze landen dan hebben overspoeld en in chaos hebben gestort.

  Deze voorspellingen kwamen reeds uit

  De schrijver onderzocht de voorspellingen, visioenen en ‘profetieën’ van meer dan 500 zieners, en zette alle overeenkomstige gebeurtenissen –inclusief degene die later inderdaad zijn uitgekomen- op een rijtje:

  * Duitsland wordt herenigd. Tegelijkertijd de val van het communisme en de Sovjet Unie;

  * De VS trekt bijna al zijn troepen uit Europa terug. De Europese landen bezuinigen fors op defensie en verkleinen hun strijdmachten aanzienlijk;

  * Ernstige onrust op de Balkan, vooral in Joegoslavië;

  * Een wereldwijde banken/beurcrash (2008-2009) markeert het begin van een ernstige economische crisis;

  * Europa wordt overspoeld met miljoenen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika.

  Europa stort in door massa immigratie, burgeroorlogen, Russische aanval

  Tot zover de uitgekomen voorspellingen. Volgens deze zieners kunnen we in de nabije toekomst het volgende verwachten:

  * Een nieuwe oorlog in het Midden Oosten waarbij Amerika militair ingrijpt (Syrië?);

  * New York wordt opnieuw het doelwit van een enorme aanslag; het centrum wordt met meerdere kleine atoombommen verwoest;

  * De miljoenen migranten in Europa veroorzaken totale chaos. De maatschappelijke en sociale systemen storten in en in onder andere Italië en Frankrijk breken burgeroorlogen uit;

  * Er wordt massaal gevochten, geplunderd en gemoord in de straten van Europa; alle geestelijken worden hevig vervolgd;

  * Op het hoogtepunt van de Italiaanse burgeroorlog marcheren de Russen via Oost Europa en Oostenrijk Italië binnen;

  * Rome en Parijs worden tijdens de bloederige revoluties verwoest, mogelijk door kernwapens;

  * De Russen vallen Duitsland binnen en de Derde Wereldoorlog breekt uit.

  ‘Europa kan zich redden door alliantie met Rusland en China’

  Orzechowski benadrukt echter dat wat hem betreft niet per se zo ‘moet’ gebeuren. ‘Juist de houding van Rusland in de crisis in Oekraïne en het conflict in Syrië geeft hoop dat de reeds ingeslagen weg –die de zieners tot nu toe treffend hebben voorspeld- ook een andere richting kan ingaan. Dat kan als er een geopolitieke alliantie tussen Europa, Rusland en China komt.’

  David Wilkerson voorzag vernietiging New York en instorting Westen

  Er zijn de afgelopen eeuw ook tal van profetieën door christenen gedaan, maar van de meesten is tot op heden nauwelijks iets uitgekomen. Eigenlijk de enigen die de huidige gebeurtenissen al in de jaren ’60 correct profeteerden waren de enige jaren geleden verongelukte prediker David Wilkerson en een onbekende 90 jarige christelijke vrouw uit Noorwegen, die destijds totaal niet serieus werd genomen.

  Wilkerson had in de jaren ’70 een visioen over de toekomst gehad waarin hij onder andere de vernietiging van Manhattan en een grote economische instorting zag die zou beginnen in Duitsland, waarna er in het Westen totale paniek zou uitbreken en onze steden zouden worden overspoeld door grof geweld. De misschien wel laatste christelijke ‘boeteprediker’ verwachtte echter dat zijn visioen veel eerder zou uitkomen dan in werkelijkheid het geval bleek.

  Noorse christenprofetes: Europa met kernwapens verwoest

  De Noorse profetes voorzag in 1968 de val van het communisme, een tijdperk van ontspanning en grote welvaart (jaren ’90), en daarna een ernstige economische crisis, massale immigratie van miljoenen migranten naar Europa, een grote volksopstand hiertegen, en vervolgens het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, waarbij grote delen van ons continent, maar ook van Amerika, Azië en Australië, met kernwapens worden verwoest en er maar weinig overlevenden zullen zijn.

  Daarnaast voorzag ze een grote afval in zowel de samenleving –zoals seks en geweld op tv- als in de kerk door de komst van het ‘geluksevangelie’, zoals ze dat toen noemde, wat nu beter bekend staat als het succes- of welvaartsevangelie (God zorgt ervoor dat je het altijd goed hebt, dat je niet ziek bent, genoeg geld hebt, gelukkig bent etc. en heb je dit niet, dan heb je niet genoeg geloof). Het enige grote verschil met bovenstaande voorspellingen is dat deze vrouw daar de aanstaande terugkeer van Jezus Christus aan koppelde. (2)

  ‘Armageddon’ in het Midden Oosten

  In de Bijbel is nauwelijks iets terug te vinden over massale migratiegolven, behalve ‘volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.’ De Bijbelse eindtijdprofetieën concentreren zich dan ook voornamelijk op Israël en zijn omringende (islamitische) landen, dus het Midden Oosten en Noord Afrika.

  Ook de gebeurtenissen in deze profetieën lopen uit op het bekende ‘Armageddon’, als de wereldmachten elkaar in het Midden Oosten met alles wat ze hebben te lijf gaan en het grootste bloedbad ooit aanrichten. Jezus Christus zei dat de tijd dat deze laatste oorlog duurt zal worden ingekort, omdat ‘anders geen vlees behouden blijft’. Deze voorzeggingen lijken dus inderdaad van een nucleaire Derde Wereldoorlog met miljoenen slachtoffers te spreken.

  Profetieën zijn ook waarschuwingen

  Profetieën zijn behalve voorspellingen en voorzeggingen van de toekomst ook waarschuwingen. De toekomst staat immers niet vast omdat we als mensen en volken niet aan onzichtbare touwtjes bungelen. We kunnen deze verschrikkelijke instorting van Europa en de daarop volgende nieuwe wereldoorlog mogelijk nog voorkomen door:

  * zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen, zodat de stem van het volk niet langer wordt genegeerd en geminacht;
  * de EU op te heffen en zijn globalistische leiders te berechten wegens bedrog en verraad en het in groot gevaar brengen van al zijn onderdanen;
  * daardoor de democratie en soevereiniteit van de nationale volken en staten te herstellen;
  * de grenzen onmiddellijk hermetisch te sluiten om de massale migranteninvasie te stoppen;
  * het toelaten van de maximaal 5% echte vluchtelingen, en de overige 95% terug te sturen;
  * een totaal verbod in te stellen op de racistische, discriminerende, opruiende, onderdrukkende en antisemitische islamitische haatideologie;
  * te breken met het agressieve Amerikaanse buitenlandbeleid, met name in Oekraïne en Syrië;
  * verregaande samenwerking aan te gaan met Rusland en in een later stadium mogelijk ook China.

  Xander

  30-03-2016, 19:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pauselijke paasboodschap

  Paus Franciscus: Wrede geweld van terrorisme moet worden bestreden met liefde  28-03-2016

  72 Pakistaanse christenen, veel vrouwen en kinderen, opgeblazen door moslimterrorist – Bijbelboek Openbaring: Ideologie van ‘antichrist’ niet gestopt door liefde, maar door ‘vuur en zwavel’


  Wel Europese landen oproepen om zoveel mogelijk migranten binnen te laten, maar er zelf tot nu toe nul opnemen binnen de 30 meter hoge muren van het Vaticaan.

  In zijn paasboodschap veroordeelde paus Franciscus gisteren het ‘blinde en wrede geweld’ van het (moslim)terrorisme, dat volgens hem met ‘het wapen der liefde’ moet worden bestreden. De 72 christenen in Pakistan, waaronder veel vrouwen en kinderen, die gisteren door een moslimterrorist werden opgeblazen, zijn er het zoveelste bewijs van dat een uit zijn verband gerukte uitspraak van Jezus Christus -‘Hebt uw vijanden lief’- bepaald niet op iedere omstandigheid van toepassing is. Vaker nog worden we opgeroepen juist op te staan tegen het kwaad, en de werken van de duivel te verpletteren. En die werkt doorgaans net als God door (bereidwillige) mensenhanden.

  70.000 gelovigen hoorden Franciscus’ beroemde ‘Urbi et Orbi’ aan op het St. Pietersplein in Vaticaanstad. Bizar genoeg werd zijn boodschap op de officiële website van het Vaticaan wel in het Arabisch, maar niet in het Engels vertaald.

  De paus bad dat Jezus alle christenen moed geeft om de slachtoffers van het ‘blinde en wrede geweld dat in verschillende delen van de wereld onschuldig bloed blijft vergieten’ bij te staan. ‘Met de wapenen der liefde heeft God egoïsme en dood verslagen. Zijn Zoon Jezus is de genadedeur die wijd voor u openstaat.’

  De opgestane Christus roept in Franciscus’ ogen ons tevens op om ‘de steeds groter wordende golven migranten en vluchtelingen’ die ‘op zoek zijn naar een betere toekomst’ niet te vergeten. Dat zijn ook onze broeders en zusters die ‘maar al te vaak de dood of verwerping door degenen die hen zouden kunnen opvangen en helpen’ tegenkomen.

  Franciscus sprak ook de vervolgde christenen aan, die volgens hem moeten herinneren dat Jezus zei ‘niet bang te zijn’ omdat Hij ‘de wereld overwonnen heeft. Vandaag is de dag van deze schitterende overwinning, omdat Christus de dood overwon en zijn opstanding leven en onsterfelijkheid bracht.’

  72 christenen op paasdag opgeblazen

  Dat op dezelfde paasdag 72 christenen in Pakistan, waaronder veel vrouwen en 30 kleine kinderen, ondanks die overwinning op de dood werden opgeblazen door een moslimterrorist (2) –aanhanger van de in de Bijbel gedefinieerde ‘antichrist’ religie waarvoor wij onze grenzen en deuren volgens hem wijd open voor zouden moeten zetten- onderstreepte de eenzijdige boodschap van de paus, die zoals onze lezers weten één van de belangrijkste figuren in de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ elite is, die alle grenzen wil opheffen en alle volken en culturen met elkaar wil doen versmelten, te beginnen in Europa.

  Liefde, hoezo?

  ‘Wapens van liefde? Betekent dit dat vrouwen hun benen maar moeten openen voor de moslim binnenvallers?’ reageert een vrouw sarcastisch, daarmee verwijzend naar de criminaliteits- en verkrachtingsexplosie die in tal van Europese landen en steden is losgebarsten na het binnenlaten van miljoenen moslimmigranten.

  ‘Niemand heeft meer liefde dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden,’ citeert een ander een bekende uitspraak van Jezus Christus. ‘Islam is een gerechtelijke, financiële, militaristische theocratie die de hele wereld wil overnemen. We kunnen van hen houden door onze grenzen te beschermen en zendelingen te sturen.... voordat er helemaal geen christenen meer zijn overgebleven.’

  ‘Je kunt hen geen liefde betonen als je dood bent – tenminste, niet vanaf deze kant van het graf,’ valt iemand hem bij.

  Daarmee sloegen ze beide de spijker op zijn kop, want in het Midden Oosten en Noord Afrika woedt al jaren een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom. Op de één of andere manier lijken Franciscus’ ‘wapenen der liefde’ daar niet te werken.

  ‘Dit is een invasieleger / Waarom laat u ze niet binnen in Vaticaanstad?’

  ‘Het zijn geen immigranten, zoals de paus beweert. Dit is een invasieleger van strijdbare jonge moslimmannen die vastbesloten zijn het christendom in Europa te vernietigen, en de Europeanen te vervangen met Derde Wereld tuig. Deze paus is niets anders dan een propagandist voor de heersende elite,’ constateert een ander.

  ‘Beste paus, u heeft het over mensen die verkrachten en vermoorden. Waarom laat u ze om te beginnen niet eerst eens in Vaticaanstad toe?’ Deze commentator maakt hetzelfde punt als de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump onlangs deed. Nadat de paus hem had verketterd omdat hij had opgeroepen de grenzen voorlopig te sluiten voor moslims, reageerde Trump door te wijzen op de 30 meter hoge muren die rond het Vaticaanstad, waar nog niet één ‘vluchteling’ werd opgenomen (3).

  130 miljoen vrouwen en meisjes genitaal verminkt door islam

   ‘Wat een verdorven iemand is deze paus,’ reageert ene Roger. ‘Wapens der liefde tegen het levend worden verbrand, van daken worden gegooid, te worden onthoofd, ‘Parijs’, en ga zo maar door? Kun je wapens van liefde gebruiken tegen beesten die meisjes zó behandelen?’ Daarop volgt een lijst met tal van officiële feiten over de meisjes- en vrouwenbesnijdenis, die vrijwel uitsluitend in moslimlanden wordt gebezigd, en al meer dan 130 miljoen vrouwen genitaal heeft verminkt. Daar komen jaarlijks 2 miljoen moslimmeisjes bij, ook in Europa. In Groot Brittannië zijn al 100.000 slachtoffers gemaakt.

  Al in het Oude Testament werd specifiek voorzegd dat er in de latere eindtijd –onder de leiding of in naam van een (niet noodzakelijk lijfelijke aanwezige) ‘heerser’ (Mohammed)- een religieus systeem zou komen dat ‘geen acht zou slaan op wat vrouwen willen’ (Daniël  11:37, in de NBG foutief vertaald met ‘de lieveling der vrouwen’ en nog verkeerder vertaald in de NBV met ‘de bij vrouwen geliefde god’. De Statenvertaling zit met ‘de begeerte der vrouwen’ nog het dichtst bij de grondtekst, waar zo letterlijk mogelijk staat: ‘en (van) alles van vrouwen zal hij niet(s) begrijpen’).

  Zaken zoals de meisjesbesnijdenis, de boerka, de hijab, de chador, de nikab, die de in bijna alle opzichten gediscrimineerde en achtergestelde en onderdrukte positie van de vrouw in de islam onderstrepen, wijzen uit dat deze profetie met de komst van de misogyne ideologie van Allah en Mohammed is vervuld.

  Nog een ander commentaar: ‘De paus zou daarom moeten worden aangeklaagd vanwege het helpen en mogelijk maken misdaden tegen de menselijkheid.’ (1)

  ‘Niet gekomen voor vrede, maar het zwaard’

  En om ook maar eens ‘à la de paus’ een paar uitspraken van Jezus uit hun verband te rukken (om te laten zien dat je met losse teksten zowel pacifisme als militarisme kunt verdedigen):

  ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ (Matt.10:34)

  ‘Maar nú, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een zwaard.’ (Luc.22:36)

  Besluiten we met een veelzeggende, bepaald geen pacifistische profetie uit Openbaring

  ‘Indien iemand het beest (‘666’ = het meest heilige getal van Allah) aanbidt en zijn beeld (‘afdruk’*, mogelijk Mohammed, mogelijk (ook) een toekomstige ‘Mahdi’), en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is... en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfur... En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams (Allah) ontvangt.’ (14:9-11) 

  * Zoals Jezus volgens de Bijbel op Aarde de ‘afdruk’ of ‘het beeld’ was van Gods Wezen. 

  Xander

  30-03-2016, 17:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze taak als missionaris

  Matteus 28:16-20 : De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

  Dit is de missie van de Kerk; en als zodanig is het onze missie. En hoewel we niet allen geroepen zijn om missionarissen te zijn in andere landen, zijn we geroepen ons deel te doen volgens onze status in het leven om getuige te zijn van ons Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Geloof.

  We worden geacht het licht van Christus te brengen in de wereld, de verlossende missie van Zijn Kerk te prediken.


  ER ZIJN ER DIE HET CHRISTENDOM HATEN EN DIE HUN HAAT EEN ALOMVATTENDE LIEFDE VOOR ALLE RELIGIES NOEMEN G.K. CHESTERTON

  Religieuze onverschilligheid – het idee dat gewoonlijk onder de vorm bestaat dat mensen van alle religies op een gezamenlijk pad naar redding zich bevinden – is gemeengoed geworden onder de Katholieke geestelijkheid. Zodanig dat het als een schok komt als we horen dat een priester, bisschop of paus zegt dat bekering tot het Katholicisme van het allergrootste belang is. Het komt meer voor dat we verontschuldigingen horen voor het historisch feit dat Katholieke missionarissen het reddende geloof brachten aan autochtone bevolkingen van verschillende landen, dikwijls ten koste van hun leven.

  De kern van dit alles is een eenvoudige vraag: geloof je dat het lidmaatschap in de Katholieke Kerk noodzakelijk is voor redding?

  Als je die vraag niet kunt beantwoorden met een volmondig JA! kun je geen doeltreffende missionaris zijn. Als je niet van oordeel bent dat Christus EEN Kerk opgericht heeft met als doel de sacramenten over te brengen en zo de genaden die nodig zijn voor de hemel door te geven, zul je nooit de moed hebben deze schat met anderen te delen. Als je gelooft dat mensen “goed zitten in hun geloof waar ze zijn” en hen geen reden heeft om het Katholicisme te overwegen, kun je onbewust je rol verwaarlozen die God je gegeven heeft om hen tot een leven van eeuwig geluk te roepen.

  Nu hebben we meer dan ook Katholieken nodig met een apostolische ijver, dat komt van een delen in Gods liefde voor zielen en Zijn verlangen dat ze een eeuwigheid met Hem doorbrengen in de Hemel. Ik hoop dat mannen en vrouwen van dit kaliber nog altijd bestaan omdat Christus beloofde dat de Kerk zich zal handhaven en zij kan zeker niet overleven zonder hen.

  De waarheid is dat we niet werkloos moeten toekijken en hopen dat leiders zullen opstaan. We kunnen niet wachten op priesters. We kunnen niet wachten op bisschoppen. We kunnen zelfs niet wachten op de paus.

  Het is aan ons. Elke dag, waar we ook gaan, ambassadeurs te zijn voor Onze Heer en Zijn Heilige Kerk.

  30-03-2016, 17:29 Geschreven door Claudia  


  29-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolging volgens Bayside deel 2

   “DE VERVOLGING BINNEN HET HUIS VAN GOD ZAL ZWAAR ZIJN”
  "Vooraleer deze strijd over is, zullen velen die standvastig blijven om de eer van Mijn Zoon te verdedigen onderhevig zijn aan kwellingen.
  Vele martelaren zullen in het Koninkrijk worden opgenomen. De vervolging binnen het huis van God zal zwaar zijn. De volgelingen van de hel zoeken Mijn Zoon’s Huis op aarde te vernietigen. Vele van de toegewijden zullen zwak worden en in de handen van satan vallen, een leven zonder lijden op aarde zoekend. Ze weigeren de werkelijkheid van een eeuwig leven in het Koninkrijk te erkennen.” – OLVrouw, 1 februari 1973 

  VERVOLGING EN VERWERPING
  "Vele manifestaties zullen gegeven worden voor de stichting van de mensheid. Mijn Zoon heeft deze manier gekozen om over jullie hele wereld te gaan en vele zieners te vinden om de boodschap van jullie redding te brengen. Deze zieners, Mijn kind, hebben veel vervolging en verwerping geleden.
       "Jullie wereld, jullie land is een poel van immoraliteit geworden! Jullie kinderen—tenzij jullie als ouders je rol van ouders opneemt en jullie kinderen met discipline terug bij Mijn Zoon brengt, zal er veel tandengeknars en geween zijn, maar te laat, te laat, Mijn kinderen!” –
  OLVrouw, 6 december 1974 

  ALLEN DIE MIJN ZOON ERKENNEN
  “Als jullie land en de wereld verder verzinken in diepe duisternis, zullen al degenen die Mijn Zoon erkennen veel vervolging kennen.” –
  OLVrouw, 25 juli 1974 

  VERWACHT OPPOSITIE
  "Mijn kinderen, jullie moeten veel oppositie en vervolging verwachten. Als jullie van de materialistische wereld waren, zouden ze jullie aanvaarden. Maar Wij, Mijn kinderen, aanvaarden jullie als een van Ons, omdat jullie geboren zijn uit de Geest.
      
  "Wat wint een mens, Mijn kinderen, als hij de hele wereld wint maar zijn ziel verliest? Het Koninkrijk van de Hemel zal voor eeuwig gesloten zijn voor hem. Een eeuwigheid van vervloeking in de hel of vele jaren vagevuur wachten hem. Je kunt niet onderhandelen met de mens en jullie God!” – OLVrouw, 31 december 1974 

  VOLHARD EN JULLIE ZULLEN GERED WORDEN
  "Mijn kinderen, word wakker uit jullie slap. Zullen degenen die gered zijn, maar met weinigen zijn? Mijn kinderen, dat zal jullie beslissing zijn. Ik herhaal: terwijl de wereld schreeuwt om vrede, liefde en naastenliefde, zaaien ze haat en vernietiging! De woorden die uit de mond komen, komen niet van het hart!
  Woorden van vernietiging! De Eeuwige Vader kijkt in jullie hart. Geen mens mag oordelen over een ander, maar jullie kunnen je hart niet verbergen voor de Eeuwige Vader.
       "Mijn kinderen, als de korte tijd voorbijgaat zullen jullie een volledige verdwijning meemaken van heiligheid in jullie wereld. De mens zal zich overgeven aan vleselijke pleziertjes; zonde zal een levensstijl zijn, en de goeden zullen vervolgd worden. Maar jullie moeten onthouden in deze vervolging: volhard en jullie zullen gered worden!” –
  Jezus, 10 februari 1977 

  VERVOLGING OMWILLE VAN JEZUS
  "Velen zullen opstaan in de komende dagen, vervolging doorstaan om Mijnentwil. Ik zeg jullie, Mijn kinderen: jullie zullen Mijn weg volgen als de draak jullie aarde bezet. De draak, Mijn kinderen, is het beest, de machten dat nu 666 vormen op jullie aarde. Jullie zullen de gezichten en machten van het kwaad leren kennen.
       "Luister goed, Mijn kinderen, naar de raad van Mijn Moeder.
  Luister niet naar leerstellingen van demonen. Zoek geen valse herders. Ontwijk hen voor jullie redding en de redding van jullie gezinsleden.” – Jezus, 18 juni 1977 

  GROTE VERVOLGING
  "Mijn kinderen, ik heb beloofd jullie te begeleiden in de komende dagen. Ik kan jullie geen rustig leven van rijkdom of materiele welstand beloven. Ik kan jullie enkel de realiteit van wat er komen gaat brengen. Jullie land zal grote beproevingen moeten doorstaan. Al degenen die Mijn Zoon verdedigen zullen grote vervolging moeten doormaken.
       "De machten zijn nu gegroeid boven alle verwachting. De kwade machten van duisternis hebben de controle nu, Mijn kind.
       "Vele gebeden van verzoening zijn opgestegen naar de Hemel uit de harten van Onze geliefde kinderen op aarde. Maar de balans weegt echter zwaar door naar links.” –
  OLVrouw, 21 augustus 1974 

  VELE OFFERZIELEN
  "Word wakker uit jullie slaap, geestelijken in Mijn Zoons Kerk. In hoogmoed en arrogantie hebben jullie Mijn raad van de Hemel geweigerd. Jullie hebben jullie afgekeerd van Mij. Jullie hebben degenen die Ik gezonden heb vervolgd. Jullie hoogmoed en arrogantie zullen jullie doen vallen. Vele mijters zullen in de hel belanden. Is het dit wat jullie willen?
       "Degenen die luisteren naar Mijn raad, handel ernaar want de tijd is kort. Er zullen vele offerzielen zijn in deze laatste dagen, Mijn kind en Mijn kinderen. Vervolging zal groot zijn onder de kinderen van God, want de wereld zal de zijne opeisen. En als jullie niet van deze wereld zijn, zullen jullie niet erkend worden.” –
  OLVrouw, 18 juni 1981 

  GENADE VAN STANDVASTIGHEID
  "Mijn kinderen, bid voortdurend. De gebeden moeten niet uit een boek komen, maar uit jullie hart.
  Til jullie harten op in geloof. Geloof en de weg zal jullie gegeven worden. Ik zegen jullie allen, Mijn kinderen, en Ik zend je de genade van standvastigheid met het oog op tegenstand en vervolging. Mijn kinderen, bid voortdurend. Ik kan het niet genoeg benadrukken, want gebed is een van jullie grootste wapens.” – OLVrouw, 7 december 1978 

  VERVOLGING GROEIT
  "Je zult zien dat velen op het kruis zullen geplaatst worden als slachtoffers van hun Geloof. Al degenen die Mijn Zoon volgen zullen een zeer zwaar kruis te dragen hebben. De vervolging groeit. Bereid jullie voor; trek jullie terug uit jullie wereld, die gegeven werd aan satan. Bewaar het Geloof in jullie huis, in de harten van degenen die jullie liefhebben.” –
  OLVrouw, 6 april 1974 

  29-03-2016, 15:19 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  adel
  www.bloggen.be/adel

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!