Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  25-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Antichrist volgens Bayside

  DE ANTICHRIST VOLGENS BAYSIDE

  ANTICHRIST KOMT UIT EGYPTE

  Veronica – OLVrouw loopt op een grote rots. Het lijkt erop dat het land zeer woestijnachtig is. Ik zie in de verte grote heuvels. O, ze lijken op piramiden, zoals je zou vinden in Egypte- piramiden. Nu gaat OLVrouw zitten op een kleine rots en ze buigt haar hoofd en plaatst haar handen voor haar gezicht. Ze weent. Nu wijst OLVrouw naar de piramiden en ik zie de sfinks. En OLVrouw zegt : “Uit dit land (Egypte) zal nummer zes (de Antichrist) komen, de heerschappij vervolledigend van de geesten. Hij zal de grote Oorlog promoten. Velen zullen de aarde verlaten door oorlog.” – 31 december 1973

  EEN UIT EGYPTE ZAL EEN GROTE CATASTROFE VEROORZAKEN

  “Jullie moeten waakzaam zijn in gebed, want een zal uit Egypte komen en een grote catastrofe veroorzaken aan de mensheid. Let op van je vertrouwen te stellen in de vijanden van jullie God. Jullie land (VS), Mijn kind, is in groot gevaar want jullie regeringsleiders zullen hun vertrouwen stellen in vijanden; en bedrog boven bedrog zal jullie land treffen. Jullie leiders zullen deze kennis voor zichzelf houden. Het bedrog komt niet van de Eeuwige Vader in de hemel, maar van de volgelingen van satan die nu in overvloed in jullie land en de wereld rondzwerven.” – OLVrouw van de Rozen, 20 november 1975

  MAN VAN BEDROG

  “Ja, velen zullen de manifestatie zien van deze demonische schepsel van de hel. Het is voor de stichting van de mensheid. Er zullen grote mysteries zijn; er zullen grote mirakelen plaatsvinden op de aarde. Mijn kind, allen moeten oppassen wanneer de man van bedrog herkenbaar is voor de mensheid- want hij zal een groot aantal op de weg van bedrog leiden- hij zal eruit zien als een man van deugd. Hij zal als een wolf in schaapskleren zijn die getooid gaat met gewaden van zuiverheid, maar kijk in zijn hart, Mijn kind.”

  Veronica – Oh, ik zie een afschuwelijke, zwart ding dat in de hel is. Het is in deze man aanwezig. Hij lijkt van buitenaf heilig en menselijk, maar hij is eigenlijk een schepsel van de hel.

  OLVrouw – “Nu zal ik jou een geheim verklappen dat velen niet weten en je moet het kenbaar maken aan de mensen. Deze man van bedrog zal proberen Mijn Zoon te volgen. Hij zal velen ervan overtuigen dat hij de Messias is. Maar je moet het kenbaar maken dat de Messias niet zal komen, tenzij vergezeld met de legioenen van engelen die uit de hemel komen. Mijn Zoon Jezus is de enige Messias. Hij zal komen uit de hemel zoals Hij is opgestegen, met de legioenen van heiligen, degenen die zich gereinigd hebben met het Bloed van het Lam.” OLVrouw van de Rozen, 13 april 1974

  MET DE MACHT VAN SATAN

  “Ik waarschuw je nu, let op en kijk uit, want er zal iemand komen onder jullie met de macht van satan. Weet dat hij jullie zal zeggen: “Ik ben onder jullie. Kom naar mij.” Maar jullie mogen niet gaan. Anderen zullen jullie zeggen: “Ga! Ik heb hem gezien.” Maar jullie moeten zeggen: Nee, ik heb hem niet gezien. Want Ik zal komen op de manier zoals Ik ben opgestegen. Ik zal neerdalen met triomf met de menigte van de Hemel. We zullen zegevierend komen.” Jezus, 31 januari 1976

  LEES DE OPENBARING

  “Jullie moeten onthouden-laat je niet bedriegen, Mijn kinderen, door degenen die beweren de Christus te zijn, want ze zullen zeggen: “Kom tevoorschijn, want hij is er. Kom hier want hij staat in het middelpunt van de belangstelling!” Maar nee, Mijn kinderen, Mijn Zoon zal komen zoals Hij is opgestegen. Hij zal uit de lucht neerdalen, triomfantelijk roepend naar allen. Hij zal neerdalen met de legioenen van engelen en al de zielen die zich hebben gereinigd in Zijn Bloed en die nu de gewaden van licht en leven aan hebben.” OLVrouw van de Rozen, 21 augustus 1975

  WEES NIET VERBLIND

  “Ik moet jullie waarschuwen niet verleid te worden door de valse messiassen van deze wereld. Wees niet verblind door hun mirakels. Jullie zullen nu begrijpen dat Mijn Zoon zal terugkeren op de manier dat Hij is opgestegen. Hij zal neerdalen uit de lucht. Als iemand tot je zegt: “Kom, hij is hier. Ik zal je meenemen naar hem.” Ga niet! Want je zult weten wanneer Mijn Zoon komt. Hij zal neerdalen met de engelen met een luide kreet van triomf om jullie wereld in orde te brengen. Maar voor deze tijd, Mijn kind, zal jullie wereld in grote chaos verkeren. Oorlog op oorlog, vernietiging van de Bol van Verlossing!” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1975

  ONDERDRUKKEN

  “Er is in jullie wereld een groep die we de octopus (Illuminati) noemen, een web van kwaad die bestaat uit principaliteiten, machten, allen zoekend om het Christendom te vernietigen en om jullie land en al de naties van de wereld onder 1 religie te brengen. Het zal een politieke machine zijn om de wereld te onderdrukken.” Jezus, 18 juni 1978

  EEN DICTATOR

  “De status van jullie wereld bezwijkt onder de machten van de octopus die zoeken om een wereld religie en een wereld regering te starten onder een dictator van het kwaad.” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1978

  DE ANTICHRIST

  “De leiders van jullie land en de heersers van jullie wereld zorgen ervoor om de heerschappij van de boze op te richten. De boze die jullie kennen als de Antichrist van een wereldheerschappij. Het plan voor deze heerschappij is reeds vele jaren opgestart.” OLVrouw van de Rozen, 14 augustus 1974

  25-03-2016, 16:35 Geschreven door Claudia  


  24-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Maria


  Heilige Maria,

   

  Kom tot mij, Heilige Maria!

   

  Zo zijt Gij tot mij gekomen.

  Zo kom ik tot U.

   

  Ik ben bereid U te helpen.

  Vol aandacht zal ik luisteren.

   

  Ik wil bidden, mijn leven lang.

  Ik ben U indachtig, heel dicht bij U,

  Om te bidden, voor iedereen,

  om Uw bescherming.

   

  In de naam van de Vader,

  de Zoon en de Heilige Geest,

  Amen.

                                                                                                                      Dumat R. A.

  24-03-2016, 22:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jacinta-foto

  De “Jacinta 72” foto werd genomen door Robert F. op 14 september 1971. Jacinta, het zieneresje van Fatima verscheen aan Veronica Lueken op een vigilie om te bevestigen dat zij de boodschap op de foto had geschreven. Ze wilde de aandacht vestigen op wat ze gezegd had voor haar dood betreffende het jaar 1972. De datum betreft het jaar dat Satan en zijn agenten Paus Paulus VI’s pausschap hebben overgenomen. Veronica werd gezegd dat in “Jacinta 1972” de datum van de Grote Waarschuwing verscholen zit, de datum van het Grote Wonder, en het uur, dag, maand en jaar van de Grote Kastijding (Wereldoorlog III en de Bol van Verlossing) dat de mensheid zal ervaren.


                                    

  Deel 1 : de antichrist drong de mijters binnen (vele kardinalen en bisschoppen) in 1972

  Op de bovenstaande foto kunnen we zien dat Onze Heer zei dat de antichrist (ac) is binnengedrongen (into) in vele kardinalen en bisschoppen (mitres) in 1972. Het jaar 1972 was het jaar van de overname van Paus Paulus VI’s pausschap door de krachten van de antichrist. En de term antichrist is de algemene term dat verwijst naar Lucifer en zijn demonen.


  Deel 2 : de datum van de grote waarschuwing

  De Grote Waarschuwing ging gebeuren op 28 december 1973, maar het werd telkens uitgesteld omdat er genoeg gebeden waren. Maar de Grote Waarschuwing zal niet nog eens worden uitgesteld. De antichrist schikt zijn opwachting te maken voor 21 juni 2016 volgens de boodschappen van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit komt na de Grote Waarschuwing die dus ook in juni moet vallen. De dag is niet zeker, de maand en het jaar echter wel : (7 june 16) 7 juni 2016


      

          


  24-03-2016, 22:20 Geschreven door Claudia  


  23-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside

  DE WAARSCHUWING VOLGENS BAYSIDE

  EXPLOSIE
  “Er zal een enorme explosie komen en de lucht zal oprollen zoals een boekrol. Deze kracht zal in het innerlijke van de mens gevoeld worden. De mens zal zijn beledigingen tot God begrijpen.” – OLVrouw van de Rozen, 12 juni 1976

  DE LICHTFLITS EN DE GROTE HITTE
  Veronica – “Kijk niet naar de lucht – de flits!
  Oh! Het is - oh! Ik zie een verschrikkelijk licht. Het is een flits, maar het is heet. Oh, het is zo heet! Oh! Nu kan ik stemmen horen en de mensen schreeuwen. Ze zijn bang. Er is geen reden om bang te zijn. OLVrouw zal jullie redden. Er is geen reden om bang te zijn. Loop niet weg! Ga niet buiten; blijf binnen. OH. Bid; val op je knieen en bid!” – 8 juni 1973

  DE GEESTELIJKHEID MOET WAKKER WORDEN
  “De Vader is van plan de mensheid en degenen die in slaap gevallen zijn in Zijn Huis wakker te schudden door een Grote Waarschuwing.” – OLVrouw van de Rozen, 24 november 1973

  WEES NIET BANG
  “Al degenen die in het licht der genade blijven moeten niets vrezen. Zij zullen deze grote Waarschuwing doorstaan zonder lijden. Ik kan jullie niet beloven dat niemand zal doodgaan in deze grote Waarschuwing, Mijn kind, want er zullen doden vallen. Bereid jullie nu voor, want dit is slechts een kleine maatregel, Mijn kinderen, voor wat jullie straks zullen doorstaan.” – OLVrouw van de Rozen, 5 april 1975

  DE OORZAAK
  Veronica – Ik zie een grote bol en de zon; het is een vuurbol. Er is een stuk van de vuurbol afgebroken en het raakt de zon. En er is--oh! Oh, er volgt een explosie. Oh, Ik kan er niet naar kijken!
  Oh! Oh! Alles lijkt zo stil, en ik zie mensen zich vasthouden aan stoelen in hun huizen. Alles beeft. Het is alsof de fundamenten van de huizen beven. En iedereen is bang. Velen lopen de straat op. – 24 december 1973

  ENORME EXPLOSIE
  Veronica – “Het is alsof alles is geexplodeerd in de lucht – de flits!
  En het is zeer heet! Het is zeer warm! Oh! Oh! Het voelt aan zoals branden. Oh! Nu wordt de lucht zeer wit. Kleuren--blauw, purper—het is als een enorme explosie. Nu is er een stem, de stem… En de stem, OLVrouw zegt dat het een stem is in je binnenste : “Jullie waarschuwing voor de Kastijding! De flits, vuur en de stem in je binnenste. De laatste Waarschuwing voor de Kastijding!” – OLVrouw van de Rozen, 21 april 1973

  ZONSOPGANG
  “Zoals de dag volgt op de nacht, zo zal deze Waarschuwing binnenkort volgen.
  Let op voor de zonsopgang! Kijk niet naar de lucht—de flits! Let op voor de zonsopgang! Kijk niet naar de lucht—de flits! Sluit jullie ramen; doe de blinden dicht, blijf binnen. Ga niet naar buiten, anders kom je niet terug. Bid! Leg jullie neer op jullie vloer! Bid met uitgestrekte armen, en vraag om genade aan God de Vader. 
       “Zoek niet om jullie huisdieren in huis te halen, want de huisdieren van degenen die in genade zijn zullen voor gezorgd worden.
       “Houd gezegende kaarsen, water, dekens en voedsel in jullie huizen. De kaarsen van degenen die in staat van genade zijn gebleven zullen niet uitdoven, maar de kaarsen van degenen die zich hebben overgegeven aan satan zullen niet branden!” – OLVrouw van de Rozen, 12 juni 1976

  DIEP IMPACT
  “Het is van het barmhartig hart van de Vader dat jullie een grote Waarschuwing zullen ontvangen. De mens zal voelen dat de krachten van de elementen zijn wezen zullen dooreen schudden, zodat deze Waarschuwing een diep impact zullen hebben hebben. Niemand zal eraan twijfelen dat het van de Vader komt.” – OLVrouw van de Rozen, 28 september 1974

  GELOOF WAT JE ZIET
  “Jullie zullen een grote majestatische Waarschuwing van de hemelen ontvangen. Dit zal jullie voorbereiden zodat jullie je geloof ofwel zullen versterken, ofwel je verder je van het licht zullen verwijderen. Geloof wat je ziet en leer ervan.” – OLVrouw – 6 december 1974

  CATACLYSME
  “Het is waar dat Ik een laatste boodschap heb gegeven aan Moeder Godinho, maar ook Ik kan je niet een datum geven—enkel de wereld waarschuwen dat een grote Waarschuwing de mensheid zou treffen. Het zal een groot cataclysme zijn, en daarna zal er een groot Mirakel volgen. Daarna, als er niets verandert en de mens blijft de Vader beledigen, dan zal Hij zijn verschrikkelijke Kastijding zenden. Want er zal een Grote Oorlog zijn en een grote verschrikkelijke Kastijding.” - Jacinta Marto, 8 juni 1974

  REVOLUTIE IN ROME
  “Mijn kind, je denkt veel aan de komende Waarschuwing. Ik heb je vele keren gevraagd niet te speculeren over datums, maar Ik geef je een indicatie wanneer de tijd rijp is. Wanneer je ziet, wanneer je hoort, wanneer je voelt dat er een revolutie is in Rome, wanneer je ziet dat de Heilige Vader vlucht en een toevluchtsoord zoekt in een ander land, weet dan dat de tijd rijp is.” - Jezus, 14 september 1976

  EFFECTIEF
  “Er zal een grote Waarschuwing gezonden worden aan de mensheid. Als deze Waarschuwing in dovemansoren valt en de mens geen volledige bekering van zijn wegen ondergaat, die de Vader beledigen, zal er een grote Kastijding gezonden worden. Velen zullen slachtoffer zijn en in de afgrond vallen.”- OLVrouw van de Rozen, 24 december 1973

  De verjaardag van de verschijningen van OLVrouw van Akita, Garabandal en Bayside is 18 juni. De Bayside verschijningen zijn een Fatima II. 

  "Wanneer jullie een nacht zien dat verlicht wordt door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat gegeven wordt door God dat hij de wereld zal straffen. Om dit te voorkomen vraag Ik de toewijding van Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart en de Communie van Verzoening op de Eerste Zaterdagen [van elke maand]. Als Mijn verzoeken worden opgevolgd zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zoniet zal ze haar dwalingen verspreiden over de wereld, oorlogen veroorzaken en vervolging van de Kerk. De goeden zullen het martelaarschap ondergaan, de Heilige Vader zal veel te leiden hebben en verschillende naties zullen weggevaagd worden."  OLVrouw van Fatima II

  HET GROTE MIRAKEL VOLGENS BAYSIDE

  Het grote Mirakel zal zich voordoen op een groot kerkelijk gebeuren in de Ker ken op het Feest van een Martelaar van de Heilige Eucharistie

  Tijdstip van het Grote Mirakel...

  Het zal gebeuren op een donderdag om 8:30 ‘s avonds tussen de 8ste en de 16de van maart, april of mei.
  • het zal op hetzelfde moment vallen met een grote kerkelijke gebeurtenis in de Kerk.
  • het zal op het feest zijn van een jonge martelaar.
  • het zal 15 minuten duren.
  • het zal in de lucht gezien worden.
  • al degenen in het dorp of de omringende bergen zullen het zien.
  • de zieken die aanwezig zijn zullen genezen zijn, de zondaars bekeerd en de ongelovigen zullen geloven.
  • het zal het grootste mirakel zijn dat Jezus ooit heeft gedaan voor de wereld.

  Na het Grote Mirakel...

   Een permanent bovennatuurlijk teken zal zichtbaar zijn aan de pijnbomen tot het einde der tijden. Het zal mogelijk zijn het op televisie, film of foto vast te leggen maar je kunt het niet aanraken. Het ziet eruit als een rookzuil of een zonnestraal maar het is geen enkel van de twee.
  • Als resultaat van het Mirakel zullen Rusland en anderen landen zich bekeren.
  • Op de dag na het Mirakel zal het lichaam van priester Luis Andreu uit zijn graf worden gehaald en onaangetast worden gevonden.

  23-03-2016, 21:15 Geschreven door Claudia  


  22-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een sprankeltje hoop
  Een positieve noot

  22-03-2016, 20:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van rouw


  Satan’s IS heeft spijtig genoeg Brussel gevonden. Veel steunbetuigingen aan degenen die getroffen zijn en hun families. Laat hun offer niet tevergeefs geweest zijn.

  22-03-2016, 20:32 Geschreven door Claudia  


  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip

  Duitse ZDF kondigt komst geïmplanteerde ID- en betaalchip aan

  12-03-2016

  Stapsgewijze uitbanning contant geld voorloper van wereldwijd totale-controle systeem

  In een uiterst propagandistische nieuwsuitzending heeft de publieke Duitse zender ZDF, die ook in Nederland te ontvangen is, op 6 maart de komst van een geïmplanteerde ID- en betaalchip aangekondigd, die al over enkele jaren door miljoenen Duitsers gedragen zou kunnen worden. Daarvoor gebruikte de zender een van de bekendste TV-kopstukken in Duitsland, de linkse presentator, journalist en jurist Claus Kleber, die het afgelopen jaar regelmatig werd bekritiseerd vanwege zijn extreem eenzijdige positieve berichtgeving over de komst van miljoenen moslimmigranten naar Europa, waarbij hij ‘twijfelaars’ aan dit open-grenzenbeleid voortdurend zwart maakte door ze als ‘nationalistische vreemden-vijanden’ weg te zetten.

  Nu de Westerse Centrale Banken zijn overgegaan tot pure wanhoopsmaatregelen -zoals 0% of zelfs negatieve rente- om de banken en het financiële systeem overeind te houden, wordt er in Amerika en Europa steeds vaker reclame gemaakt voor geïmplanteerde chips, die in combinatie met de totale afschaffing van contant geld al over enkele jaren gemeengoed zouden kunnen worden.

  ‘Handig en efficiënt’

  Natuurlijk worden louter de vele ‘voordelen’ van deze chip genoemd. Het zou het zwartgeld circuit uitbannen, waardoor onder andere de drugshandel fors zou verminderen en het terrorisme efficiënt zou kunnen worden bestreden. Fraude zou niet meer mogelijk zijn, en wat zou het toch ‘handig’ en ‘makkelijk’ zijn straks niet meer allerlei verschillende plastic pasjes te hoeven gebruiken, maar simpelweg je hand voor een scanner te houden om je boodschappen te betalen, om toegang te krijgen tot een publiek gebouw, je huis, je auto, je pc en je bankrekening, en om je waar dan ook te identificeren.

  Misbruik door overheid en criminelen zeer eenvoudig

  Voorstanders beweren dat mensen in geen geval hun persoonlijke vrijheid zullen verliezen, maar tal van IT-experts denken daar heel anders over. Zij waarschuwen dat als een geïmplanteerde ID- en betaalchip daadwerkelijk standaard wordt ingevoerd, niet alleen de overheid en de banken, maar ook criminele hackers op ieder moment kunnen zien waar u bent, en wat de laatste groep betreft: vooral waar u niet bent. Binnen korte tijd krijgen al deze partijen een compleet beeld van uw gedrag, waardoor het heel eenvoudig wordt deze informatie te misbruiken.

  Totale controle door wereldregering dichterbij dan gedacht

  Over het algemeen wordt beweerd dat zo’n totale controle maatschappij nog ver weg is, maar wat Claus Kleber vriendelijke glimlachend voorzichtig aankondigde wordt al vele jaren lang voorbereid door de globalistische wereldelite, waar tal van kopstukken in de Europese media en politiek onderdeel van zijn. Zo is Kleber zelf lid van de ‘Atlantik-Brücke’, een Duits filiaal van de even machtige als beruchte ultralinkse NWO organisatie ‘Council on Foreign Relations’ (CFR).

  De bekende Hollywood producent, zakenman en politieke activist Aaron Russo onthulde kort voor zijn dood dat Nicholas Rockefeller, wiens familie mede de kern vormt van de CFR, daadwerkelijk de oprichting van een wereldregering nastreefde, een planetair regime waarin iedere burger voorzien zal worden van een geïmplanteerde chip.

  Contant geld zal worden uitgebannen; kopen en verkopen zal enkel nog met deze chip mogelijk zijn. Ongewenst (maatschappelijk of politiek) gedrag wordt onmiddellijk bestraft met het uitschakelen van deze chip, zodat zo’n persoon in één klap helemaal niets meer heeft en niets meer kan doen, en zelfs geen voedsel meer kan kopen. Russo onderkende dan ook de enorme gevaren voor de mensheid, en weigerde daarom lid te worden van de CFR.

  Verdoeming vanwege chip gekoppeld aan antichrist-religie

  De komst van een –uiteindelijk verplichte- geïmplanteerde microchip wordt al tientallen jaren lang verwacht door ‘Nieuwe Wereld Orde complotfanaten’ en door sommige christelijke kerken en groepen, die van mening zijn dat deze chip het in de Bijbel voorzegde ‘teken van beest’ (‘666’) is. Inmiddels is zo’n chip beslist geen science fiction meer, en worden er al enige jaren succesvolle proeven mee gehouden in onder andere de VS, Brazilië en Zweden.

  Opgemerkt dient te worden dat het Bijbelse ‘teken van het beest’, dat wordt aangebracht op iemands hand, arm of voorhoofd, direct gekoppeld is aan een religieus systeem. Niet de chip zelf zorgt ervoor dat iemand volgens het laatste Bijbelboek Openbaring voor altijd verdoemd zal worden, maar de aan de chip gekoppelde verering van de ‘antichrist-religie’, een ‘god’ die diametraal staat tegenover de God van de Bijbel.

  Rijk van het beest voert nu al uitroeiingsoorlog tegen christenen

  Met de door de elite in gang gezette massale moslimmigranten invasie van Europa wordt het sommigen langzaam maar zeker duidelijk om welke ‘antichrist-religie’ het gaat. Waarbij beslist niet gezegd is dat het Bijbelse ‘teken’ inderdaad (enkel) de aangekondigde chip is.

  Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat beide zaken –chip en Allah (wiens meest heilige getal niet geheel toevallig ‘666’ is) / islam- met elkaar in verband staan, zeker niet als bedacht wordt dat tal van jihadisten nu al hun geloftes aan hun god en profeet op arm-, schouder- en hoofdbanden hebben staan, en deze dragen tijdens hun uitroeiingsoorlog (door middel van onder andere onthoofding, een van dè Bijbelse kenmerken van het antichrist-rijk van het beest) tegen het christendom in het Midden Oosten en Noord Afrika, en als de massale immigratie niet snel wordt gestopt straks mogelijk ook in Europa. 

  Xander

  21-03-2016, 05:03 Geschreven door Claudia  


  19-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2

  Alles wordt nieuw

  “Dit alles is nu verdwenen en plotseling is er een explosie van licht komende vanuit de hemel ten Oosten van de aarde. Nu zie ik Onze Heer, zoals Hij in de hemel zichtbaar was, toen ik hem beschreef daar op de wolken. Hij daalt nu af naar de aarde tesamen met zijn Engelen—grote legioenen Engelen- miljoenen Engelen. Bij Onze Lieve Heer zijn ook duizenden en duizenden, wellicht wel meer dan een miljoen, mensen, veelal kinderen, welke wel de zielen moeten zijn van de extatische opname.

  Onze Heer komt nu snel naar de aarde toe, reikt er naar met een scepter en raakt ze aan. Onmiddellijk wordt ze op die plaats gereinigd, en Hij stapt daar op de aarde. Alles wat rondom hem te zien is, is volledig hersteld, precies zoals het was in de Hof van Eden.

  Maar de aarde is anders nu – de continenten zijn niet hetzelfde. De oceanen zijn verdwenen. Alleen een paar zeeen of grote meren zijn er nog van overgebleven. Er is nu maar een vasteland, dat helemaal rond de wereld gaat. Ik zie drie grote gebieden met water, niet meer de zeven zeeen zoals wij die nu kennen, maar slechts drie.

  OLHeer wandelt nu heel snel rond de aarde, alsof het allemaal op een dag was. De tijd schijnt er niet toe te doen. Er komen mensen uit grotten tevoorschijn, en uit huizen die helemaal bedekt zijn met as en met puin. Onze Heer roept hen toe. Naarmate hij dichter bij hen komt, wordt alles in zijn gezichtsveld geheel hernieuwd. Ik zie daar verscheidene steden, die vrijwel geheel verwoest waren, maar kleine gedeelten daarvan werden niet vernietigd en zijn instand gebleven. Ik herken enkele daarvan aan de gebouwen, waarvan ik weet, dat die daar stonden. Er schijnt licht rondom, als een soort omheining. Een deel van het gebied waar deze steden waren, ziet er uit als braakliggende grond. Het is als een afscheiding tussen de eilanden, die OLHeer aan het inrichten is.

  Ik zie, dat er 6 plaatsen zijn, zoals 6 steden, die al bestaan. Onze Heer gaat nu daar heen, waar al vele mensen bijeen zijn. Er zijn dorpen of gemeenschappen, waar zij dit alles hebben kunnen overleven, en Onze Heer brengt veel mensen naar al deze verschillende plaatsen. Hij sticht ook de Koninkrijken op de aarde – de twaalf Koninkrijken.

  Ik zie, dat van de hemel uit de Hof van Eden en het Paradijs neerdalen. Zij komen naar beneden naar de aarde, daar waar OLHeer de plaats heeft aangegeven. Hij heeft een staf in de grond gezet en de Engelen brengen het Heilige Jeruzalem en zetten het op de grond. Zij brengen ook vele kerken en kathedralen, die klaarblijkelijk eerder schijnen te zijn opgeheven van de aarde om ze te beschermen gedurende die Grote Kastijding – die reiniging van de aarde. In het bijzonder zie ik er een, waarvan ik meen dat het die met de dubbele torens is… en ook de kathedraal van Keulen wordt neergezet door vele Engelen.

  Elk van de 12 stammen is nu ingesteld, en OLVrouw komt nu met een schare Engelen in het Heilige Jeruzalem. Zij staat bij de poort, bij de meest Noord-Oostelijke poort, waar OLHeer naar toe komt, vergezeld van vele mensen. Met de Engelen samen opent Zij de poort en begroet Onze Heer als Hij het Heilige Jeruzalem binnenkomt. Bij het binnenkomen gaat Hij naar binnen in een zeer groot kasteelachtig gebouw. Zoals mij eerder werd verteld, is het wel 2700 km groot. In het midden staan de tronen van OLHeer en OLVrouw. Onze Heer ontvangt de leiders van de Twaalf Stammen, de Apostelen, en het volk. Hij wijst hen hun verblijfplaatsen aan – ik vermoed, dat ik niet begrijp wat er gebeurt – Ik zie, dat hij hen zalft en toespreekt, een soort bevestiging geeft, en daarna gaan de mensen terug naar hun eigen landen. De Engelen gaan met hen mee. Binnen in het Heilige Jeruzalem staan daar vele, ja, vele mensen – er uitziend als zielen uit de hemel – in een gedeelte, dat is als een eiland op de aarde, gelijkend op de hemel.

  Het leven komt weer op gang. De wereld is echter tamelijk sterk veranderd. De Engelen vergezellen de mensen, die hun huizen en hun gemeenschappen, en hun kerken, weer opnieuw inrichten. Gedurende al die tijd is het geen nacht geweest. Ik heb enige malen gezien dat het werd zoals in de avond, maar het werd nooit echt donker.

  OLHeer stijgt nu op tot boven de aarde, in het Noord-Oostelijk gebied van de aarde, kijkend naar beneden, en naar boven. In feite zit Onze Heer op een troon in de hemel, en hij heeft een grote scepter in zijn hand, en nog een andere scepter in de hand, die op zijn schoot rust. De ene scepter draagt een wereldbol aan het uiteinde met twee Engelen ter weerszijden van de bol. De ander scepter is lang, en draagt de figuur van een kruis aan het uiteinde met een driehoek en de drie cirkels van de Drievuldigheid, en daaruit komen lichtstralen – zoals bij een monstrans. Van daar af voorziet Onze Heer de wereld van licht. Al het licht, dat nodig is, want er zijn geen sterren, noch de zon, in de buur van de aarde meer. De mensheid is op deze manier opnieuw begonnen, en OLVrouw is daar op de aarde met de Engelen en de heiligen. Ik zie de mensen in groep komen en gaan, als volk en natie, naar het Heilige Jeruzalem…en nu verdwijnt dit allemaal.

  OLHeer: ‘Mijn kind, Bazuinblazer van deze Eindtijd, Ik heb u dit alles laten zien in volgorde van de komende gebeurtenissen. Dit zijn geen zaken, die het geloof van de Kerk, of de bekering van de zielen, betreffen, daar het een volgorde is van gebeurtenissen, van natuurkundige gebeurtenissen, die zullen geschieden in die tijden. Zoals mijn Heilige en Onbevlekte Moeder aan de mensheid vele malen heeft gezegd, de mensen moeten bidden en zich voorbereiden op de Tweede Komst, want het staat nu –op dit ogenblik—te gebeuren.

  Het is ook waar, mijn kind, dat mijn Heilige Vicaris bij verschillende gelegenheden tot de wereld heeft gezegd, dat de mensen zich voor de Tweede Komst van de Heer gereed moesten houden, want dat het nu de tijd is; dat is hem geinspireerd door de Heilige Geest vanuit mijn Allerheiligst Hart en door de Wil van de Vader. Deze dagen zijn de Eindtijd waarnaar in de Heilige Schrift wordt verwezen, mijn kind. Ik zeg dit bij wijze van herinnering voor de mensheid, om te bedenken, dat de tijd iets natuurkundigs is, dat de tijd fysiek bestaat, een bestaan, dat weldra ten einde zal komen, en er zal een Nieuw Tijdperk voor de aarde komen. Kinderen, lees alle woorden, en al hetgeen is geschreven, in de profetieen, en in de voorzeggingen van de profeten, en in de Heilige Schrift, die van de profeten van het Oude Testament, en die van de Eindtijd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  HET NIEUWE PARADIJS

  Gods woontent onder de mensen

  De Apostel Johannes: “Nu heeft God Zijn woontent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn. Elke traan in hun ogen zal hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zullen voorbij zijn. Hij, die op de troon was gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw!” Sint Jan, Opbenbaring 21,3-5

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Het Nieuwe Tijdperk, dat u wacht, stemt overeen met een bijzondere ontmoeting van liefde, van licht, en van leven, tussen het Paradijs, waar Ik ben in de volmaakte zaligheid, tesamen met de Engelen en de Heiligen, en de aarde, waar gij, mijn kinderen, leeft temidden van zoveel gevaren en ontelbare wederwaardigheden. Het is het hemelse Jeruzalem, dat uit de hemel op de aarde zal neerdalen, om deze volkomen te vernieuwen, en zo de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde te vormen.

  Het Nieuwe Tijdperk, waarheen gij op weg zijt, brengt heel de Schepping tot de volmaakte verheerlijking van de Allerheiligste Drie-eenheid. De Vader ontvangt er zijn grootste verheerlijking van elk schepsel, dat zijn licht, zijn liefde en zijn goddelijke glans weerkaatst. De Zoon brengt zijn Rijk van genade en heiligheid tot stand, door heel de Schepping te bevrijden van de slavernij van het kwaad en de zonde. De Heilige Geest stort zich met zijn heilige gaven geheel uit, brengt tot het begrip van heel de waarheid, en vernieuwt het aanschijn van de aarde.

  Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de volledige vervulling van de Goddelijke Wil, zodat eindelijk wordt verwezenlijkt, wat Jezus ons geleerd heeft te vragen aan de hemelse Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoal in de hemel.” Het Nieuwe Tijdperk brengt u tot een volkomen gemeenschap van leven met hen, die u zijn voorgegaan, en die hier in het Paradijs het volmaakte geluk genieten. Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de nederlaag van Satan en met het beeindigen van zijn universele heerschappij. Heer zijn macht wordt vernietigd. Hij wordt samen met alle boze geesten gebonden en opgesloten in de hel, waar hij niet meer zal uitkomen om in de wereld schade te berokkenen.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 15 augustus 1991

  De Tuin van het Paradijs

  Visioen van het Paradijs: “Het Paradijs zag er uit zoals ik nooit eerder iets had gezien. De grond was als glas, helder als kristal, en er waren kleine kreken, die onder het oppervlak stroomden als rivieren welke in de aarde verdwenen. Op allerlei afstanden zag men mooie huizen, verschillend van vorm en grootte. Elk daarvan was zo rijkelijk versierd, dat de ornamenten er uit zagen als de mooiste juwelen. De daken van deze huizen waren bijzonder opvallend, en deden mij een beetje denken aan de daken van Russische kerken met koepeldaken. Deze prachtige architectuur zag er zelfs nog mooier uit in het verblindend heldere licht, dat van hun oppervlakken weerkaatste.

  Deze aanbiddelijke kastelen werden omgeven door parken afgezet met mooie bomen en bloemen. Alles geurde onbeschrijflijk aangenaam en de aroma’s werden naar alle richtingen verspreid door een zacht windje. Ik was verbaasd te zien, dat sommige bloemen hun knoppen voortdurend openden, terwijl andere af en toe van kleur veranderden en bedwelmende geuren afgaven. Bij deze planten zag ik vele verschillende soorten fruitbomen, die vol hingen met fruit, alsof het de allermooiste kralensnoeren voor om de hals waren. De vruchten van deze bomen waren bijna zonder uitzondering groot, en het sap, dat zichtbaar er door heen stroomde, was overvloedig aanwezig. De Engel vertelde mij, dat de bomen twaalf maal per jaar vruchten droegen.

  Ik zag ook talrijke wijngaarden, vooral langs de oevers van de rivieren, maar af ten toe ook rond de huizen. De helder groene blaadjes en de rode druiven van de wijngaarden gaven mij de indruk van een buitengewoon kalm en bewerkt land. Samen met deze nooit gedroomde schoonheden, was er een overvloed van de meest prachtige vogels te zien, waar ik onbeperkt lang naar zou hebben kunnen blijven kijken en luisteren.

  Overal in het Paradijs zag ik talrijke mensen van allerlei leeftijden. De oude mensen zagen er buitengewoon prettig en verbazingwekkend uit. Het enige zichtbare teken van hun ouderdom waren de witte haren en de witte baard; voor het overige waren hun gezichten omgevormd tot het gelaat van jonge mensen. Ik was zelfs nog meer verbaasd door de kinderen, die in vele opzichten gelijk waren aan Engelen. In parken en op vele andere plaatsen keek ik toe, terwijl zij allerlei spelletjes deden. Velen maakten bloemenkransen en andere versieringen van bloemen, en de vogels landden op hun schouders, klapten met hun vleugels, en zongen, aldus de spelen verheffend door hun volgzame aanwezigheid. Rond hun hoofdjes droegen de kinderen halo’s, kleiner dan die van de halo’s der Engelen en heiligen. De Heer beloonde hun zuivere en onschuldige levens door hen al de genoegens van het Paradijs te verschaffen.

  Er bevond zich daar ook een ontelbaar aantal Engelen, en de zuiverheid en de schoonheid van hun gelaat kan men zich onmogelijk voorstellen. Hun gezichten waren helderder dan de zon, en hun kleding weerkaatste het licht als een bliksem. De jongeren en de ouderen en de Engelen gingen vriendelijk met elkaar om en op talrijke plaatsen zongen zij samen om God te loven. Terwijl wij door het Paradijs zwierven, zal ik talrijke prachtige kerken, gemaakt van zuiver goud en edelstenen. De deuren van deze kerken stonden wijd open en men kon de luisterrijke godsdienstoefeningen horen, die gepaard gingen met gezang.” Dushan Yavanovich, Joegoslavie, 1983

  19-03-2016, 22:32 Geschreven door Claudia  


  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1

  DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE

  De aarde herschapen

  Jezus zegt: “Ziehier het einde van de tijd der volkeren. Die tijd zal spoedig eindigen. Deze tijd is slecht, en zal niet lang meer duren. Ik zal weldra komen, bidt daarvoor. Ik ben oneindig goed en barmhartig, en Ik zal u niet verlaten, maar u steunen bij de beproevingen, die over de wereld zullen komen. De kastijdingen zullen u zuiveren, en u gereed maken om in de Nieuwe Tijd te treden, een tijd van vrede, overvloed en geestelijke heropleving. Dat zal het Rijk van God op aarde zijn, door de Apostelen en de eerste Christenen reeds verwacht. Die tijd staat nu voor de deur.” Zuster Begga, Brussel, 19 augustus 1987

  Jezus zegt: “Ik ben zeer verlangend ernaar en zal Mij haasten de wereld met alles wat zij bevat te vernieuwen. Ik zal dit weldra doen, en de mensen zullen Mij bedanken. Ik zal aan de Schepping haar eerste schoonheid en zuiverheid teruggeven.” Zuster Begga, Brussel, 23 september 1987

  De Heilige Aartsengel Michael: “De Hemelse Vader schiep de wereld uit liefde. Jezus verloste de mensen eveneens uit liefde. Het gemeenschappelijk werk van de Heilige Geest en de Moeder Gods, dat is het werk tot heiliging van de wereld, wordt eveneens uit liefde verwezenlijkt. De mensheid moet gezuiverd worden, opdat ze geheiligd zou worden, en het gelukkige tijdperk van de Nieuwe Aarde, de vernieuwde hemel en aarde, zou kunnen binnentreden.” Zuster Agnes, Boedapest, 14 april 1991

  OLVrouw: “Ik ben uw liefhebbende Moeder, Ik zal u niet misleiden. Ik begeleid u op de ware weg van heiligheid, de ware weg naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Waarlijk, gij begrijpt al deze geheimen nog niet, mijn liefste kinderen, want deze geheimen zijn zo wonderbaarlijk. Maakt uw harten en uw zielen zonder onderbreking gereed voor de goddelijke woorden, want gij verblijft achter de deur, een van de deuren, die voeren naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Verwijder alle twijfels uit uw harten, en bidt, bidt, ja, bidt, want het is werkelijk, en het is waar! Het is geen verbeelding, lieve kinderen, want de wereld, zoals die nu is, kan niet zo doorgaan.

  Tot al degenen, die verlangen naar het Nieuwe Heilige Tijdperk over te gaan zeg Ik: Gij moet uw harten en zielen daarvoor geschikt maken, en gij moet een waar en echt ‘JA’ laten horen. Want Ik kan dat ware ‘JA’ niet voor u uitspreken, noch kan Ik deze beslissing voor u nemen. Want, gij zijt allen vrije mensen. Maar, kinderkens, gij zijt wel hiertoe geroepen. Bedenk dat toch altijd!” Thornbush, Tyaak, Victoria, Australie, 20 november 1994

  OLVrouw: “Gij hebt de stellige belofte van mij en van mijn Goddelijke Zoon, dat wanneer mijn Goddelijke Zoon weerkeert naar de aarde, gij zult worden bekleed met de gave der onsterfelijkheid voor uw lichaam en voor uw ziel, maar uw ziel is al onsterfelijk. Er zal geen zonde meer zijn, geen lijden, er zullen geen tranen meer zijn, wanneer mijn Goddelijke Zoon terugkeert naar deze aarde. Dan zal het tijdperk van de vrede komen. Het tijdperk van de vrede zal vele, vele jaren duren, voor de derde komst van mijn Goddelijke Zoon voor het Volledige Oordeel over de mensheid.” Een Australische ziener, Nowra, Australie, 1984

  Uit de beschrijving van een visioen: “Een vreselijke en zwarte wolk komt er aan uit het Noord-Oosten. Deze bedekt de gehele hemel. Boven die dikke zwartheid is een schitterende maan tevoorschijn gekomen, gescheiden van de duisternis. Onze Heer Jezus Christus spreekt dan als volgt: “De pikzwarte wolken stellen de zonden, begaan door de mensheid, voor. De stralende nieuwe maan betekent de kleine schare, het volk, dat de grote catastrofe zal overleven. Het betreft een mooie volksgroep, die zal schitteren door de zuiverheid van hun zielen en hun lichamen.” Maar de overlevenden zullen in een en dezelfde streek zo weinig talrijk zijn, dat zij zich op een plaats zullen verzamelen. De aarde werd omgevormd tot een prachtige tuin, vol bloemen. Deze baadde in de zonnestralen en was omfloerst door een stralende zuiverheid. Alles scheen doorzichtig, ordelijk en zuiver. Er waren geen bergen meer, alleen maar vlakten en heuvelen.” Julka, Zagreb, Kroatie, 21 oktober 1974

  De Wederkomst

  De Onbevlekte Ontvangenis: “De Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon. Dit is geen fabeltje, noch zuivere verbeelding. Zoals ik u voortdurend vertel, mijn eigen lieve kinderen, is de Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon echt een werkelijke komst. Bij zijn eerste Komst is hij gekomen als een klein kind: onschuldig, nederig, vol liefde, want als een klein kindje, en hij is gekomen door mijn Onbevlekt Hart, door de Geest en het Licht van de Heilige Geest, want die woont in mij. En bij de glorievolle Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon zal hij wederkeren door mijn Onbevlekt Hart, dat zijn komst op een heel bijzondere manier voorbereidt. Hij zal komen in al zijn Heerlijkheid, in al zijn majesteitelijke en machtige Heerlijkheid.

  Al degenen, die nederig en zuiver van hart zijn, en die wensen slechts de Wil van mijn Goddelijke Zoon te doen, zullen het grote voorrecht hebben hem te zien in al zijn Glorie. De poorten van de hemel zullen op die dag zijn geopend; ook de poorten van het Paradijs zullen op die dag zijn geopend. En al de koninkrijken in de hemel, die Paradijs en hemel verbinden, en de poorten naar het Nieuwe Heilige Tijdperk, zullen op die heerlijke dag eindelijk worden geopend. Aan allen, die mijn Goddelijke Zoon zullen zien komen: Ik zal mij aan zijn zijde bevinden, en ook mijn geliefde bruidegom Sint Jozef, en de uitverkoren Apostelen, de leerlingen, en al de gelovige zielen. In het licht van de Heilige Drievuldigheid, met de Engelen, met de Heilige Aartsengelen, zal er een roemrijke processie plaats vinden door de poorten van het Nieuwe Heilige Tijdperk.” Doornstruikje, l’avenir, Canada, 25 december 1994

  OLVrouw: “Wanneer mijn Goddelijke Zoon bij zijn Tweede Komst vol macht op de wolken zal wederkeren, waar alle mensen hem zullen zien, weet, dat alle mensen zullen worden geoordeeld, dan en daar, en vervolgens zal de hemel de Tuin van het Paradijs, die aan Adam en Eva werd gegeven, aan de mensheid overdragen. Gij zult de voornatuurlijke genaden ontvangen, die zij hadden. Uw leven op aarde, zal gedurende deze tijd na mijn Zoon’s Wederkomst, er een zijn van grote vreugde, groot geluk, en grote vrede, want Ik, uw Moeder, en Jezus, mijn Zoon, zullen, in het Tijdperk van Vrede, bij de mensheid verblijven op die aarde.” Een australische ziener, Nowra, 1984

  De Onbevlekte Ontvangenis: “En dan zal het Nieuwe Jeruzalem, het beloofde koninkrijk, worden losgemaakt van zijn gouden kettingen. En het zal neerdalen tot juist boven de door de hemel uitverkozen gemeenschappen, die door de Heilige Engelen zullen worden overgebracht. Wat een allerheerlijkste dag zal dat zijn, lieve kinderen. Schept dus moed, bewaart de vrede in uw harten, en bereidt u voor, want alles, wat ik aan u heb uitgelegd, is een ware werkelijkheid, het bestaat echt. Lieve kleine kinderen, door uw geloof zult gij veel leren.’ Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 25 december 1994

  Het is nabij

  OLVrouw: “Ik geef ook aanwijzingen voor de gehele mensheid, aanwijzingen betreffende de komende gebeurtenissen. In Onze Moeder de Heilige Kerk zal nog zoveel moeten geschieden; veel zal er nog geopenbaard worden, lieve kinderen, daar gij het einde van de tijd nadert. Gij bereikt het einde van uw tijdperk, en dan begint het Nieuwe Tijdperk, het Tijdperk van de Vrede en de Liefde. Dat zal het tijdperk van de triomf van onze Heilige en Onbevlekte Harten zijn. Daarom moet gij, lieve kinderen, op al die gebeurtenissen zijn voorbereid, dat is, gij moet in waarheid voorwaarts gaan en steeds open blijven voor de werking van de Heilige Geest, die u zal sterken op die weg. Hij zal uw verstand verlichten, opdat gij de wil van God en het plan van God voor deze tijd, zowel als voor de komst van de Nieuwe Tijd beter zult kunnen verstaan.

  De komst van het Nieuwe Tijdperk is zeer nabij, daar tegelijkertijd ook de Wederkomst van mijn Zoon op aarde nakend is. Spoedig zullen al die nieuwigheden, die gehele nieuwe werkelijkheid, die gij op aarde ziet, zowel als de gehele aarde zelf, vergaan, en er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde komen, waarin mijn Goddelijke Zoon alles nieuw zal maken. Alles, wat gij in het Nieuwe Tijdperk zult ontvangen, laat zich met niets hier op deze aarde vergelijken. Daarom is alles voor u nog zo moeilijk te begrijpen, ja onbegrijpelijk. Vergeet echter niet, lieve kinderen, dat mijn Zoon en Ik u op al deze dingen en gebeurtenissen voorbereiden. Wij verlangen nu van u een waar vertrouwen en een diep geloof, opdat gij onze aanwijzingen zult kunnen opvolgen.

  Houdt vast aan de eenheid met de Heilige Moederkerk, lieve kinderen, daar de wederopbouw, waarover ik nu tot u spreek, de Bruid van mijn Zoon, de Kerk, betreft. Dit alles heeft te maken met de grote wederopstanding van de waarheid. Zoals mijn Zoon de Kerk op de vaste rots heeft gebouwd, precies zo zal Hij Haar op de vaste rots wederoprichten, en Haar in het Nieuwe Tijdperk binnenvoeren. De grote tekenen van het Verbond werden op twee grote zuilen gebouwd: de Waarheid en de Liefde, daar slechts de waarheid zal zegevieren, en de liefde deze zege zal binnenhalen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 31 januari 1995

   

  17-03-2016, 23:33 Geschreven door Claudia  


  16-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij Jezus Terugkomst en erna

  BIJ JEZUS’ WEDERKOMST en erna

  De getrouwen opgenomen

  De Apostel Matteus: “Hij zal Zijn Engelen uitsturen, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen van de vier windstreken der aarde, van het ene einde van de aarde tot het andere.” De Evangelist Matteus, Mt 24,31

  De Heilige Aartsengel Michael: “Door de Grote Waarschuwing en het daaropvolgende Grote Wonder zal God zijn eeuwig plan verwezenlijken. Hij openbaart zich aan alle mensen door de Waarschuwing, en het ware karakter van Zijn plan bewijst Hij door het Grote Wonder. Indien de mensheid zich ook daarna niet wil bekeren in de mate, dat God het mag verwachten, dan moet de straf wel volgen. Bij de Grote Straf kan niemand zich meer verontschuldigen, dat hij of zij de waarheid niet kende en wegens zijn of haar onwetendheid in zonde leefde en zodoende God afwees. Dit grote rechtsgeding van God zal voor alle mensen vreselijk zijn, en de verwoesting zal enorm groot zijn. De rechtvaardige God zal de zielen, die Hem trouw zullen blijven, aan de Moeder Gods, de Moeder van barmhartigheid, toevertrouwen. En de Moeder Gods zal de haren voor de kwellingen en de afschuwelijke vernieling van de Grote Straf beschermen, maar het zal niet zonder lijden zijn.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  OLVrouw: “Voor de Grote Ellende, bij het eerste verschijnen van onze Heiland op het witte kruis, op de eerste plaats in genade-oorden, maar ook daar, waar enkele rechtgelovige en godlievende mensen zijn, zal het ontrukken aan de besmette wereld beginnen. In de Schrift wordt gezegd: Weest waakzaam, want de Heer komt als een dief in de nacht. Ook staat er bij de parabel van de wijze en de dwaze maagden, dat ‘Hij rond het middernachtelijk uur komt.’ De olie betekent, dat men door de Sacramenten op dit ogenblik moet zijn voorbereid. Als Hij eenmaal met het opnemen is begonnen, dan kunnen nog velen snel berouw tonen, en snel biechten. Zij kunnen echter ook te laat komen, en zullen dan niet meer worden meegenomen, zoals gij uit de gelijkenis van de maagden weet. Al het roepen en schreeuwen en bedelen buiten voor de deur worden dan niet meer gehoord.

  Dan komt de Grote Ellende, want God laat, nadat Hij de getrouwen in de Nieuwe Wereld heeft opgenomen, de aarde over aan de Satan en zijn boze gevolg. De ganse wereld zal een voorsmaak van de hel zijn, en toch bevinden zich er nog enkelen op, die niet verloren zullen gaan, maar vol pijn en smart nog ‘leven’, in zoverre men dat nog leven kan noemen, en die dan –als zij trouw blijven in het geloof- als martelaren zullen sterven, en rechtstreeks naar de hemel zullen gaan: Want voor hen zal dat verblijf op aarde een zuivering zijn. Zeer weinig mensen zullen echter onder de aanvallen van Satan, aan welke zij zonder bescherming zullen zijn overgeleverd, kunnen standhouden om als martelaar te sterven. Wie dan ook in deze tijd sterft, komt of direct in de hemel, omdat hij ondanks alle verleidingskunsten en aanvallen van Satan trouw is gebleven aan het geloof, of hij komt in de hel, daar Satan over hem heeft kunnen heersen en hem heeft bedwongen met zijn macht.” Heggeroosje, Duitsland, 7 augustus 1992

  DE GROTE KASTIJDING

  De gerechtigheid Gods

  OLVrouw: “Lieve kinderen, er komt echter een tijd, wanneer alles moet ophouden en de gerechtigheid moet zegevieren, want God laat niet met zich spotten. In het algemeen zijn de mensen geworden als de gevallen Engelen, welke vielen, omdat zij de Eeuwige Vader van Liefde niet wilden dienen. De arrogantie van de mens heeft heden de hoogste top bereikt, waardoor de Eeuwige Vader nu het mensdom wenst te vernietigen, opdat aan de goddelijke rechtvaardigheid zal worden voldaan, en deze zal worden voltrokken.” Een Australische ziener, Nowra, 1 augustus 1992

  De Vrouwe van alle Volkeren: “Juist zoals de gehele aarde moet worden gereinigd, en moet worden voorbereid op de ontmoeting met mijn Goddelijke Zoon, zo moet ook gij gezuiverd en geheiligd worden, opdat gij voor het aangezicht van mijn Goddelijke Zoon stand zult kunnen houden.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 6 januari 1993

  OLVrouw: “Lucifer zal weldra worden berslagen en voor altijd in de hel worden geworpen. Maar dit zal niet geschieden, lieve kinderen, voordat de Zoon des Verderfs in de wereld zal zijn gekomen en alle zielen, die gemerkt zijn door het Beest der Ongerechtigheid, met zich zal hebben meegenomen. De mensheid zal dit moeten meemaken, lieve kinderen. De aarde moet worden gezuiverd alvorens mijn Zoom zal wederkomen.” Een Australische ziener, Nowra, 5 september 1992

  OLVrouw: “Ja, mijn lieve kinderen, maar voordat de ware zege komt, staan de gehele mensheid en de Kerk de grote vervolging en het zware juk te wachten. Satan zal echter worden overwonnen en met groot geraas voor alle eeuwigheid in de hel worden gestort. Voordat hij echter door de Aartsengel Michael in de hel zal worden geworpen, moet hij allen meenemen, die hem zijn gevolgd.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 16 november 1994

  De tweede kosmische ramp

  (De eerste kosmische ramp gebeurt tijdens de Waarschuwing)

  De apostel Mattheus: “Vlak na de ellende van die dagen zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemellichamen zullen uit hun baan worden gestoten.” De evangelist Matteus, Mt 24,29

  “… en wat betreft de Grote Kastijding: de komeet die daarbij de aarde zal treffen wordt Wormwood genoemd.” Een Australische ziener, Nowra, 27 september 1985

  Sint Jan de Evangelist: “En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. En zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van die ster is Alsem (Wormwood). En een derde deel van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.” St Jan, Openbaring 8,10-11

  “Nu zie ik een reusachtige komeet –een brandende komeet- op de aarde afkomen. Hij gaat er langs en gaat dan rond de zon, aldus een U-vormige baan beschrijvend, en komt dan terug, terwijl hij een scherpe bocht maakt, en wordt dan recht-toe-recht-aan door de aarde aangetrokken en raakt de aarde in het Caraibisch gebied. Het ziet er uit alsof Columbia, Zuid-Amerika is geraakt. Hij raakt de aarde onder een hoek van 45 graden, en werpt een grote massa water achter zich omhoog. Er wolkt een of andere soort stof of gruis rond de komeet, en dit regent neer over het gehele gebied van de Pacifische Oceaan. Er wordt een heleboel water uit de Stille Oceaan in het luchtledig achter de komeet omhoog getrokken. Het water uit de Stille en de Atlantische Oceaan gaat met kracht noordwaarts…het is alsof de oceaan verschuift. De aarde stopt daardoor en valt terug, en verlaat helemaal haar baan.

  Nu wordt het heel snel donker op de aarde. Ik kan daarboven Engelen en duivels zien, die vechten, en de aarde en de Engelen worden weggetrokken. Het is alsof de hand van God dit doet. Een licht aan de hemel trekt hen weg, en de aarde gaat de duisternis binnen. Zij gaat verder weg van de andere planeten, en zij beweegt steeds sneller. Enkele dagen gaan voorbij en het wordt steeds donkerder. Er stond een Engel voor de zon en de gehele aarde is opgenomen in algehele duisternis. Maar het ziet er naar uit, dat een grote duivel –een abominabel slechte duivel- de aarde heeft vastgegrepen en heeft weggetrokken, verderweg de ruimte in. Het is belachelijk, maar dat zie ik. Ik zie de aarde nu branden, geheel in brand. Het is net alsof ze is aangestoken. Zij wordt nu verkoold en vernietigd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  Tijdens een toespraak: “Als alle kastijdingen voorbij zullen zijn, zelfs dan nog, zal er een allerlaatste genade-uur zijn. En gedurende dat uur, zal de allerergste van de ergste zondaars, die de kastijdingen hebben doorleefd, nog een laatste gelegenheid worden gegeven om zich te bekeren. Vervolgens zal het Nieuwe Jeruzalem zich op de aarde zetten. Al het kwaad zal zijn verdwenen en zij zullen verblijven in een eeuwigdurend Paradijs, zoals God het van plan is geweest vanaf het begin van de schepping.” Theresa Lopez, Denver, Colorado, 11 november 1992

  16-03-2016, 22:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien kansen om een biddend mens te worden

  Tien kansen om een biddend mens te worden

  1 Kijk vaak eens om naar vroeger: rustig en zonder schrik.

  2 Prijs God om wat Hij voor je deed en om wat je zelf aan goede dingen hebt mogen doen: dankbaar.

  3 Aanvaard wat onvervuld bleef aan wensen en aan voornemens: zonder schuldgevoel.

  4 Wat kwaad was gooien in Gods diepe schoot: berouwvol.

  5 Leer nu eindelijk eens meer te danken dan te vragen als je bidt: vrijuit.

  6 Geloof dat God je voor is met beminnen, lang voor je er aan dacht en lang nadat je het misschien al bent vergeten: altijd.

  7 Kleed je in het gewaad van vrede, vergeving en verzoening: ruimhartig.

  8 Dank God voor elke nieuwe dag, verrast dat je hem krijgt.

  9 Grijp weinig, laat veel los, onbezorgd.

  10 Verlang naar de hemel, maar laat het aan Hem over wanneer: vurig maar gehoorzaam.

  Kard. Godfried Danneels

  16-03-2016, 21:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 9/3

  BEREID JULLIE VOOR, MIJN VOLK, WANT DE DAGEN VAN OORLOG KOMEN ERAAN !

  9 Maart 2016 – 2H00 P.M

  ANGSTIGE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn vrede zij met jullie. Mijn volk, mijn Erfgenamen.

  Jullie beleven de laatste dagen van vrede; gebruik ze en probeer te leven in vereniging met God en jullie broeders en zusters. De oorlog komt zeer binnenkort en in plaats van vrede en vreugde zal geween en leed komen. De lont is reeds aangestoken. De koningen van deze wereld moeten enkel nog de datum en het uur vastleggen; de oorlog is zeer nabij en zal alle naties passief of actief meesleuren.

  Bid, vast en doe boete, mijn volk; omdat zeer binnenkort mijn schepping zich zal tonen in rouw en er zal geween en leed zijn overal. Mijn volk, de massavernietigingswapens van de grote machten van deze wereld, hebben de capaciteit om mijn schepping te vernietiging in fracties van minuten. Daarom vraag ik jullie om te bidden, te vasten en boete te doen, en te vragen aan jullie Vader om de uitbreiding van de oorlog te stoppen en de duur van de oorlog in te korten; het hangt van jullie gebeden en smeekbeden af dat de dagen van oorlog ingekort worden.


  Ik ben het niet, jullie Vader, die jullie deze ramp van oorlog zendt. Het zijn de koningen van deze wereld die hun gebieden willen uitbreiden en een groot deel van de wereldbevolking willen verminderen. Ze gebruiken de oorlog om de lucht van talrijke naties uit te roken met een stille dood. Dodelijke gassen, ziekte virussen en andere schadelijke gassen voor de gezondheid zullen verspreid worden in de lucht van naties van de derde wereld en hun doel is het om de bevolking van deze naties te verminderen. Dat alles gebeurt met de goedkeuring van hun heersers.

  Er zijn miljoenen dodelijke vaccins klaar om te worden gebruikt op de bevolking van deze naties die op weg zijn van ontwikkeling. Ziek vallen in deze dagen, is het risico lopen om dood te gaan. Mijn volk, het uur van verwoesting nadert! Hef klaaggezangen aan, want de ruiters van hongersnood, de pest en de dood zullen zeer binnenkort mijn schepping in rouw dompelen! De oorlog zal de woede van mijn schepping opwekken en zij zal haar klaaglijke kreet laten horen. Vele naties zullen van de aardbodem verdwijnen, als de draken van vuur ontwaken uit de buik van mijn schepping. De oorlog zal mijn schepping doen beven en zij zal haar laatste barensweeen doormaken; van oost naar west, van noord naar zuid. Haar smarten zullen continenten verplaatsen en alles zal klaar zijn om een nieuwe aarde geboren te doen worden.

  Wee jullie, sterfelijken, want de grote en schrikwekkende dag van de Heer komt naderbij! Ontwaak en doe jullie linnen gewaad aan; strooi asse op het hoofd en doe boete, zodat de dagen van smart, verwoesting en dood zo vlug mogelijk voorbijgaan! Bereid jullie voor, mijn volk, want de dagen van de oorlog zijn nabij. Blijf vast in het geloof, bid en heb vertrouwen in jullie God, zodat jullie deze beproeving kunnen doorstaan. Als jullie dit doen, dan verzeker ik jullie dat deze dagen voor jullie voorbij zullen gaan als een droom.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der Naties.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  16-03-2016, 00:00 Geschreven door Claudia  


  14-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het grote wonder deel 2

  De hoogdagen van de Antichrist

  Zie artikels over de Maitreya

  De naam Antichrist werd al door de eerste christenen gebruikt en drukt terecht afschuw uit. De eigen volgelingen van deze persoon, die hem de Maitreya noemen, pogen een positieve klank daarin te leggen. Het is duidelijk uit de hemelse berichten, dat eerst onder de goddeloze dictatuur van de Antichrist de enorme geloofsafval, die in de Heilige Schrift is voorzegd, zal optreden, waardoor er nog slechts een handvol christenen zal overblijven, men zegt 600 miljoen mensen van de nog 6 miljard aardbewoners.

  Dit laatste tijdvak van de menselijke geschiedenis zal een persoonsverheerlijking van de wereldheerser Antichrist/Maitreya laten zien. De heerser Maitreya-Antichrist zal zichzelf goddelijke eer laten bewijzen, en iedereen, die weigert die te brengen, zal op wrede wijze worden gedood.

  Men zal moeten gemerkt zijn met het teken van de Antichrist, het getal 666, bijv. door tatoeage op voorhoofd of hand, of met de onderhuids geimplanteerde microchip, om te mogen kopen en verkopen. Zo zal het gehele economische leven door de zetbazen en de volgelingen van de Antichrist worden beheerst. De christenen zullen de grootste moeite hebben om aan de eerste levensbehoeften te geraken. Maar God heeft beloofd wonderen van vermenigvuldiging te doen waar het voedsel en andere elementaire behoeften betreft. En er zullen de gemeenschappen, tevens toevluchtsoorden zijn, zoveel mogelijk zelfvoorziend, waar de trouwe christenen zullen kunnen overleven.

  Het beeld van het Beest

  Zie artikels over de Maitreya

  Toevluchtsoorden: gebedshuizen

  Profetie van de heilige Nilus: “Dan zullen degenen, die verlicht werden door de H. Geest, zich van de wereld afscheiden en in heilige schuilplaatsen samenkomen om het licht te zoeken, en ook wegens het geestelijke lijden. Maar overal zullen zij hindernissen op hun weg vinden. Dat alles is het gevolg van de leer van de Antichrist, welke de baas wil zijn van alle mensen, en heerser over de gehele wereld. Hij zal wonderen en fantastische tekenen bewerken. Dan zal de Algoede God de ondergang van het menselijke ras verhinderen, en de dagen zullen verkort worden, omwille van de weinige uitverkorenen, die gered zullen worden. De vijand zou die ook in verzoeking willen brengen, als het mogelijk zou zijn. Dan komt plotseling tevoorschijn het zwaard van de straf, dat de Verderver en zijn aanhang zal doden.” De Heilige Kluizenaar Nilus, 5de eeuw

  Sint Charbel zegt, dat hij en de heiligen voortdurend in deze gebedshuizen tegenwoordig zijn. Hij noemt de gebedshuizen Huiskerk, Gezinskerk of Familiekerk. Er zal een tijd komen, waarin er geen Heilige Mis in de gewone kerken meer zal zijn. “Maar in de gebedshuizen zal Christus zelf met Maria tegenwoordig zijn. Wanneer de onrustige tijd onder de heerschappij van de Antichrist zal komen, zal Jezus met grote macht in de gebedshuizen aanwezig zijn. Nog is de hemel geopend, maar de tijd zal komen, waarin de hemel zal zijn gesloten, en er geen gebeden meer zullen worden gehoord. Toch zullen – en dat is een voorrecht – de gebeden en de dankzeggingen in deze huizen gesproken, door de hemel worden aanvaard. Wij zullen allen ondergronds gaan, zoals de eerste christenen in de catacomben. In en door de catacomben zal de zegepraal komen, een zege over de zonde, en over Satan. Dan zal Christus wederkomen met grote macht, en zijn kinderen zullen triomfantelijk uit de ondergrondse plaatsen tevoorschijn komen.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 11 februari 1992

  OLVrouw: “Als duisternis de aarde zal bedekken, en als over Onze Moeder de Heilige Kerk zware wolken zullen hangen, zullen wij naar alle aardse kinderen komen, en zullen zij het reddingsplan openbaren. Wij zullen de plaatsen kiezen, die een bijzondere bescherming zullen hebben, en waar onze kinderen zich veilig zullen voelen. Hetzelfde geldt voor de gemeenschappen, die nu in de gehele wereld worden opgericht. Die betreffen werkelijk een uitgesproken wens van de Eeuwige Vader. Lieve kinderen, wij zullen jullie helpen, om te leven zoals de eerste christenen. Met gevoelens van liefde, zich voor elkander opofferend, maar vooral met de vereiste hoogachting en het eerbetoon tegenover God.

  Zulke gemeenschappen zullen zich over de gehele wereld verspreiden en in deze communiteiten zullen zich de overwinning en de triomf van mijn Onbevlekt Hart openbaren. Op de eerste plaats echter, zult gij daar veilig zijn, als de onrust losbarst. Deze gemeenschappen zijn bijzondere beschermde plaatsen, alwaar wij u op de komst van het Nieuwe Tijdperk voorbereiden, en u in de waarheid en in het licht zullen leiden.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 4 juni 1994

  OLVrouw: “Wij beminnen u, lieve kinderen, daarom komen Wij naar u toe vanuit de hemel om u voor te bereiden. Er is geen reden om angstig te zijn, want als ge gelooft in de Eeuwige Vader, in de Zoon, en de Heilige Geest, als ge gelooft in mijn Onbevlekt Hart, hebt ge niets te vrezen. Ik zegen u, lieve aardse kinderen, en omhels u met mijn Onbevlekt Hart, en ik vraag u om alstublieft te luisteren, en acht te slaan op onze waarschuwingen, die gegeven worden uit liefde en met hoop.” Een Australische ziener, Nowra, 26 juli 1986

  De Heilige Aartsengel Michael: “Allen, die, in de tijd van de heerschappij van Satan, het Allerheiligste Sacrament des Altaars zullen beminnen en vereren, zij zullen aan de zijde van God kunnen volhouden.” Zuster Agnes, Boedapest, 8 augustus 1992

  De Vrouwe van alle Volkeren: “Op dezelfde wijze moet ook Onze Moeder de Heilige Kerk worden beproefd. Er zal spoedig een zware beproeving komen. Volgens de Wil van de Vader zal deze worden toegelaten. De wereld zal gedurende een korte periode-een zeer korte periode- onder de heerschappij van de Antichrist staan Ook dat is Gods Wil.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 6 januari 1993

  De tien plagen

  Het Onbevlekt Hart van Maria : “Reeds de Heilige Schrift heeft u gewaarschuwd, dat wie zondigt door het vlees, in zijn eigen vlees de rechtvaardige straf zal vinden. Zo is de tijd gekomen, waarin de Engel van de eerste plaag door de wereld gaat, opdat deze gestraft zou worden overeenkomstig de wil van God. De Engel van de eerste plaag kerft in het vlees, van degenen, die zich op het voorhoofd en op de hand hebben laten tekenen met het merkteken van het monster, en die zijn beeld hebben aanbeden, een pijnlijke en kwaadaardige wonde, die allen, die er door zijn getroffen, van wanhoop doet schreeuwen.

  Deze plaag omvat lichamelijke pijnen, die het lichaam treffen, zoals bij zware en ongeneeslijke ziekten. De pijnlijke en kwaadaardige plaag is een gesel voor de gehele mensheid, die heden zo zeer is verdorven, dat zij een atheistische en materialistische beschaving heeft opgebouwd, en die van het zoeken naar genot het hoogste doel van het menselijk bestaan heeft gemaakt. De eerste plaag bestaat in het voorkomen van kwaadaardige gezwellen, en elke soort van kanker, waartegen de wetenschap niets kan doen, ondanks haar vooruitgang in elke sector. De eerste plaag omvat ook de nieuwe ziekte aids, die vooral mijn arme kinderen treft, die het slachtoffer zijn van drugs, van de ondeugden en de zonden van onzuiverheid tegen de natuur.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 13 oktober 1989

  Jezus Christus: “Oorlogen zullen op aarde uitbreken als besmettelijke ziekten, en ziekten zullen zich zelfs verspreiden via lucht, die gij inademt. Milieuvervuiling en –bezoedeling zullen de aarde doen stinken. Toch zal dat niet het ergste voor u zijn, want spoedig zal een herhaling van de plagen van Egypte u overvallen, dezelfde plagen, die de farao Ramses overtuigden om het Hebreeuwse volk te laten gaan, om gehoor te geven aan de woorden van mijn profeet, om te luisteren naar mijn profeet, mijn boodschapper. Ik zeg u allen: het water van de rivieren zal in bloed veranderen, en een insektenplaag zal op u neerdalen, en er zal nergens een plaats zijn om u te verbergen, of eraan te ontsnappen.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990

  Enoch en Elias

  “De tijd is gekomen om aan te kondigen, dat de twee Apostelen Elias en Enoch aan alle mensen over de gehele aarde de Heilige Schrift zullen leren. Eenieder, die hen zal volgen, zal niet te gronde gaan.” Katarzyna Szymon, Kattowitz-Kostuchny, Polen, 1986

  “Daar komen ook de twee grote profeten: Enoch en Elias. Zij dagen de wereld uit, en dagen Jeruzalem uit, en het Hebreeuwse en Joodse volk, roepen hen op tot de waarheid, maar zij onderwijzen ook de moslimgelovigen, en de Hindoes. Ik zie de mensen van die Tijd van het Einde paden kruislings oversteken en hen ontmoeten.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  Meteorieten, aardbevingen en oorlog

  “Zij komen op een punt bijeen, en wijzen naar de hemel, en roepen een duisternis af. Er komt een Engel, en deze bedekt de aarde met duisternis. Hij staat voor de zon en houdt de zonnestralen geheel tegen. Gedurende enige dagen is de wereld opgeslokt in duisternis. De Engel stapt weer opzij, en ik zie meteorieten vallen op de aarde – het is als een regenbui, die een baan volgt langs en door de aarde heen, en ook er op valt. Het is moeilijk te zien wat wat is.

  Van daar af kan ik zien, dat er op veel plaatsen oorlogen uitbreken. Het is erg hevig – er zijn zware gevechten. Europa is helemaal verdeeld en verstrooid. Zo ook Zuid-Amerika en Azie. China is helemaal verzwolgen door de oorlog, die over de gehele aarde te zien is. Iedereen vecht tegen iedereen. De Verenigde Staten zijn betrokken in een oorlog na een invasie. De hele wereld ziet er uit alsof men overal verteerd wordt door oorlogen.”

  Ik zie een zeer grote, oh, zo grote aardbeving waardoor verscheidene continenten verdwijnen. Het gehele deel Centraal-Amerika is weg. De zuidelijke punt van Zuid-Amerika is weg. Er loopt een zeer grote scheur, een kloof, dwars door het Oostelijk gedeelte van Afrika, waar het er uitziet, dat de Nijl naar het Zuiden gaat, helemaal door het vasteland naar de Indische Oceaan.

  Het ziet eruit alsof het voortdurend regent van Indochina naar beneden toe tot daar waar het land Singapore ligt. Er schijnt een toename te zijn van de landmassa in dat gebied, maar er is ook een reusachtig meer tevoorschijn gekomen in China, Noord-Oostelijk van de bergen van India.

  Er is eveneens een groot gebied ondergelopen met water, komende van de Middellandse Zee, en binnengegaan in Noord-Afrika. Er is een geweldige vloedgolf geweest, die Frankrijk, Spanje, Engeland, Noord-Oost Canada en de oostkust van de Verenigde Staten heeft overstroomd.

  Het Amazone-gebied is overstroomd-het lijkt wel helemaal te zijn weggespoeld, alsof het nu een reusachtige hindernis is, zoals een golf. De grote, ja enorme, ‘Indische Oceaan’ ligt nu in het midden van Brazilie. In Australie is nu een grote rivier, die van het Oosten uit naar binnen stroomt. Er ligt nu een zeer groot meer in het midden van Australie. “ The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  14-03-2016, 20:28 Geschreven door Claudia  


  13-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het grote wonder

  NA HET GROTE WONDER

  De Heilige Aartsengel Michael : “De Grote Waarschuwing zal de laatste vermaning van God voor de mensheid zijn. Kort daarop zal nog een grote genade volgen: het Grote Wonder. De Grote Waarschuwing komt, evenals het Grote Wonder – als bijzondere en grote genade – rechtstreeks van God. Het zijn de laatste mogelijkheden tot bekering en tot terugkeer naar God. Zowel de Grote Waarschuwing, als het Geweldige Wonder, behoren tot de laatste genade-akten van de barmhartige God. Nadien zal God zijn gerechtigheid laten heersen, daar Hij de mensheid dan reeds zijn grootste genaden deelachtig liet worden.

  Het hart van degenen, die, ook na het Grote Wonder, God en zijn liefde zullen afwijzen, geen boete zullen doen, en zijn geboden niet zullen opvolgen, zal door de zonde verhard worden. Ofschoon zij, in het licht der genade, hun slechte en zondige toestand zullen erkennen, zullen zij niet in staat zijn zich op eigen kracht te beteren. Zij willen zich niet naar God toewenden uit trots. En daarom zullen zij worden beheerst door een onherroepelijke hopeloosheid. Na het Grote Wonder zal voor de zondaar de toewending tot God nog moeilijker zijn. De Waarschuwing, en daarna het Grote Wonder, zullen een geweldig werk van de liefde en de barmhartigheid van God zijn. Daarop volgt de tijd van de goddelijke gerechtigheid.” Zuster Agnes, Boedapest, 4 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “God laat de mensheid, die haar eigen verderf tegemoet gaat, in weerwil daarvan toch niet in de steek. Daarom geeft Hij zijn grote genade door de Waarschuwing en daarna door het Grote Wonder. Door het Wonder zal Hij bewijzen dat de Grote Waarschuwing direct van hem is uitgegaan. Zeer velen zullen deze goddelijke rechtspraak niet kunnen verdragen, ofschoon de Waarschuwing en het Wonder eerst de inleiding zijn, en de Grote Straf zal worden gegeven, als de mensheid zich niet in aanzienlijke mate zal bekeren.” Zuster Agnes, Boedapest, 19 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael : “Na de Grote Waarschuwing en het Wonder zal ieder mens Gods waarheid, en de heiligheid van zijn geboden kennen. Niet alle mensen zullen echter die kennis ten goede gebruiken, daar de zonde hun hart weer in bezit zal nemen, en zij van hun zondig leven niet zullen willen scheiden. Voor hen zal de genade van God, vervat in de Waarschuwing en in het Grote Wonder, tevergeefs zijn geweest.

  Indien de mensheid zich niet zal bekeren in de mate, dat de gerechtigheid Gods dit mag verwachten, dan zal de straf volgen. Omwille van Gods toorn zal Satan de toelating ontvangen voor de grote vernieling.

  Indien noch de waarschuwende stem van de Moeder Gods, noch de Grote Waarschuwing, noch het Grote Wonder, van enige nut zullen blijken te zijn, omdat de mens niet bereid zal zijn zich te bekeren, zich te beteren, de weg van de zonde te verlaten, dan moet de heerschappij van Satan op aarde volledig in vervulling gaan. Bidt, biedt eerherstel aan, brengt offers, want zodoende kunnen jullie de vreselijke tijd van de beproevingen nog verminderen. “ Zuster Agnes, Boedapest, 8 juli 1992

  De hoogdagen van de Antichrist

  Over de Antichrist: “Jezus heeft hem aan mij laten zien: hij heeft een snor, zwarte haren en draagt een tulband.” Eileen George, Worcester, Massachusetts, VS, 20 februari 1982

  OLVrouw: “De tijden, waarin jullie leven, Mijn lieve kinderen, zijn moeilijke tijden, veel slechter dan de tijd van Noach… Veel slechter dan de tijd van Mozes… Veel slechter dan de tijd van de Reformatie. Ja, lieve kinderen, gij bevindt u in de tijd voorzegd door Mijn Goddelijke Zoon, door de oude profeten, door de Apostelen en door de heiligen van de laatste 2000 jaar. Gij leeft op het einde, lieve kinderen, de tijd van het einde, de tijd van de Antichrist.

  De antichrist is een tweevoudig begrip, als eenling is het een persoon, en ook is het geestelijk. Het atheisme, over de gehele wereld te vinden, is de belangrijkste antichrist, lieve kinderen, omdat zij (de aanhangers) het bestaan ontkennen van de Drie-ene God en van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus. De eigenlijke Antichrist, hijzelf, leeft ook al, en houdt huis onder Onze kinderen, zelfs onder de uitverkorenen!” Een Australische ziener, Nowra, 13 mei 1989

  OLHeer: “Nu komt de tijd, waarin al onze ware kinderen zich onder de mantel van mijn Moeder moeten verzamelen, zodat zij in de haven van haar Onbevlekt Hart zullen kunnen geraken. Want spoedig, zeer spoedig, zal er Een komen, wiens doel het is velen van u in de war te brengen. Hij zal zichzelf voor de Christus, voor de Messias, uitgeven. Doch gelooft hem niet, hij is onze vijand, de Antichrist-Maitreya. Volgt zijn leer niet, en weest niet nieuwsgierig naar datgene, wat hij zal zeggen. Geheel zijn streven dient het doel u allen met lichaam en ziel in slavernij te brengen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 7 juni 1992

  Onze Verlosser: “Ik kan niet langer meer wachten, daar de ganse mensheid ongehoorzaam is geworden en steeds meer door de duivel wordt beinvloed. De tijd zal worden verkort, daar er anders in het geheel geen rechtvaardigen meer zullen overblijven. Ik zal spoedig met grote macht komen, maar weest toch waakzaam. De Antichrist, aan wie Wij hebben toegestaan op de aarde te komen, zal eveneens zijn grote macht tonen. De dag van de grote verdrukking komt, en de Antichrist zal gedurende een zekere tijd het bestuur over de aarde overnemen. Hij zal 3,5 jaar regeren. In die dagen van zware onderdrukking zullen echter grote dingen geschieden – totdat de Aartsengel Michael aan het slot de Antichrist van de aarde zal wegnemen, en Satan diep in de hel zal storten. Weest waakzaam, en bereidt u voor op de komst van het Nieuwe Tijdperk. Maakt uw harten gereed voor mijn Wederkomst.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 20 november 1994

  OLVrouw: “Ik heb u ook gezegd, lieve kinderen, dat Onze Moeder de Heilige Kerk ondergronds zal moeten gaan. Ja, dat is waar. De ware Kerk zal worden vervolgd en het begin van die grote vervolging is zeer nabij, daar de Antichrist spoedig zijn ware gezicht zal tonen en zichzelf voor de ‘Messias’ zal uitgeven. Dan zullen er vele veranderingen in de Kerk komen.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 24 januari 1995

  Sint Paulus: “De Wetteloze zal komen met de macht van Satan, en zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van bedrieglijke tekens, van pseudowonderen, en van allerlei misdadig bedrog. Zij, die verloren zullen gaan, worden daardoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden.” De Heilige Apostel Paulus, 2 Thes 2,9

  13-03-2016, 23:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na de waarschuwing - het grote wonder

  NA DE WAARSCHUWING : DE BLOEI VAN DE KERK

  Een korte tijd van grote bloei

  De Heilige Aartsengel Michael: “De boze geesten verbolgen en hoogst geergerd, zullen, na de Waarschuwing, de mensen aanvallen, en tot zonde willen bekoren. De duivelse methode van de boze zal daaruit duidelijk worden, dat het tere, jonge, geloof van de mensen zal worden beproefd, doordat men zal eisen alles met de argumenten van het verstand te bewijzen. Dan, in het begin, wordt de mens daardoor onzeker, daarna wankelt hij in het geloof, tot men hem tenslotte tot vertwijfeling, ja, tot ongeloof, brengt.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “Satan zal het geloof van hen, die zich bij de Waarschuwing hebben bekeerd, in het bijzonder aanvallen…Enkel de verering van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van de Moeder Gods zullen u op de rechte weg houden.

  Gedurende de Waarschuwing zullen vele mensen zich bekeren. Velen van hen zullen echter uit vrees voor God hun zonden berouwen en zich tot Hem bekeren. Wie zich dan niet door de liefde zal laten beroeren, zal het later zeer moeilijk krijgen, want slechts de liefde stelt de mens in staat tot het brengen van offers.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  HET GROTE WONDER

  Het grote wonder binnen een jaar

  OLVrouw: “Velen geloven, dat het Grote Wonder waarover ik vele jaren geleden gesproken heb, slechts in Garabandal zal zijn. Dit, Mijn kind en kinderen, is niet juist. Ofschoon er een groot wonder zal plaatsvinden te Garabandal, tegelijkertijd zal, mijn lieve kinderen, het wonder van Garabandal gezien worden op alle verschijningsplaatsen van de aarde, op hetzelfde ogenblik. Elke Heilige Plaats op aarde zal een teken van God ontvangen, elke plaats zal een ander gedeelte van het Grote Wonder ontvangen” Een Australische ziener, Nowra, 13 juli 1984

  De Heilige Aartsengel Michael: “Daarom volgt, na de Grote Waarschuwing, het Grote Wonder, binnen het jaar. Ook door het Grote Wonder wil God bewijzen, dat Hij bestaat, en dat Hij de absolute Heer is. Het wonder zal erin bestaan, dat er aan de hemel een groot teken zal verschijnen. Elke mens zal het Grote Wonder, dat op een donderdag zal plaatsvinden, op dezelfde tijd waarnemen, evenals bij de Grote Waarschuwing. Als de mensheid zich, ook na het Grote Wonder, niet zal bekeren in de mate, dat de Allerheiligste Drievuldigheid dat mag verwachten, dan moet de Grote Straf wel volgen. Op de straf zal de tijd van de rechtspraak volgen, inzoverre de mensheid zich niet bekeren wil. De straf kan volgens de maat van onze gebeden, boete en eerherstel, ingekort of gemilderd worden.” Zuster Agnes, Boedapest, 9 november 1991

  De Heilige Maagd Maria: “Komt mij steeds bezoeken. Verlaat mij nooit, lieve kleinen, want Ik bemin u zo zeer. Als alle verschijningen op de gehele wereld zullen worden beeindigd, zal ik een groot teken op deze plaats achterlaten, en ook op alle plaatsen waar ik ben gekomen.” Patricia, Cuenca, Ecuador, 3 maart 1990

  De Heilige Aartsengel Michael: “De mens negeert zijn God en Schepper, en wil niemand boven zich erkennen. Hij wil zelf ‘Heer’ zijn. De liefhebbende God wil echter voor de grote rechtspraak voor ieder mens afzonderlijk en persoonlijk de schrikbarende waarheid onthullen. Daarin zal de Grote Waarschuwing bestaan. Daarna zal Hij door een Groot Wonder bewijzen, dat de Grote Waarschuwing geen droom was, geen fantasie was, maar werkelijkheid. God zal zich direct in de geschiedenis van de mensheid mengen.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 juli 1992

  OLVrouw: “Lieve kinderen, spoedig zal mijn Zoon weer de Heilige Geest zenden. De nieuwe dag van Pinksteren is nabij, en deze zal komen, opdat iedereen in de tijd van de vervolging voldoende licht en sterkte zal verkrijgen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland/Polen, 13 november 1994

  OLVrouw van de Ark: “Vele zaken, waarover wij nu spreken, lieve kinderen, schijnen voor u onvoorstelbaar. Daarom vragen wij u: lees toch de Apocalyps (de Openbaring) en smeekt de Heilige Geest om verlichting. Wacht met een diep geloof op het Nieuwe Pinksteren, want de Heilige Geest zal komen en u verlichten, lieve kinderen. Het is nu echter van het allergrootste belang, dat gij met de Moederkerk verenigd blijft en uw roeping als Mystiek Lichaam goed verstaat. Houdt u aan de ware Kerk…” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 31 januari 1995

  De Heilige Aartsengel Michael: “God is geduldig, het gaat immers om het eeuwig lot van de mens. Eens echter zal de tijd van het geduld toch aflopen. Dan zal iedere mens – in overeenstemming met zijn verhouding tot God – handelen. Er zullen enkel nog goede en slechte mensen leven. Een middenweg van de lauwen, van degenen, die geen partij willen kiezen, zal dan niet meer kunnen bestaan. Er zal een openlijke strijd ontstaan tussen de godsgetrouwen en de vijanden van God.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 juli 1992

  Tijdens een toespraak: “OLVrouw noemt de Waarschuwing een ‘ogenblik van stilte’, waarin onze inwendige toestand zal worden geopenbaard. Het zal onze ziel doen bewegen naar de bekering. Het Grote Wonder zal twee doelen dienen: De aanwezigheid van God openbaren, en de Kerk vernieuwen. OLVrouw heeft gezegd, dat de gebeurtenissen, die zijn verbonden met deze geheimen zich zullen voordoen volgend op en als gevolg van de afkondiging van haar laatste titel. Als het Mirakel zich zal hebben voorgedaan, dan eindigt de tijd van de genade. De kastijdingen zullen dan volgen.” Theresa Lopez, Denver, Colorado, 11 november 1992

  De rookkolom en de vuurkolom

  In de Heilige Schrift komen de rookkolom en de vuurkolom beide voor als een bijzonder teken van Gods aanwezigheid. Alle Hebreeen, die Mozes volgden bij de uittocht uit Egypte, hebben overdag een rookkolom gezien om hen de weg te wijzen, en ’s nachts een vuurkolom om hen bij te lichten (Ex 13,21). Deze bleven steeds bij hen om als gids te dienen (Zie ook: Ex 14,24; Ex 19,16-18; Ex 34,5; Ex 40,36; Dt 1,33). De Heer-God verscheen hen ook in de wolk, die zich verhief boven de deur van het tabernakel (Dt 31,15). Dezelfde mysterieuze wolk vindt men op talrijke andere plaatsen in het Oude Testament genoemd.

  Alle Joden kenden de betekenis van de rookkolom: De openbaring en uiting van de aanwezigheid van God te midden van zijn uitverkoren volk, God, die woonde in het tabernakel, dat in hun midden stond, die hen geleidde, die hen verlichtte, die tot hen sprak. Het is het Shekinah, het meest geheiligde teken, en het allergeheimzinnigste teken van de goddelijkheid. De heerlijkheid van de Shekinah is die van de hemel zelf. Het is de fysieke tegenwoordigheid van God. Men bedenke, dat voor de christenen van het Nieuwe Verbond in de aanwezigheid van de geconsacreerde Hosties, in het Allerheiligst Sacrament des Altaars, de fysieke tegenwoordigheid van God wordt gerealiseerd. Maar in het Oude Verbond bestond dat nog niet.

  Conchita heeft nu laten weten, dat het blijvende teken, dat door God in Garabandal ‘bij de mastbomen’ zal worden opgericht ten tijde van het Grote Wonder, zal gelijken op een rookkolom. Op 18 november 1961, ten tijde van de verschijningen van Garabandal, die dikwijls plaatsvonden nabij een klein bosje mastbomen op de helling boven het dorp, heeft een aanzienlijk aantal personen ‘tussen de mastbomen’ overdag een rookkolom en ’s nachts een vuurkolom gezien. In de herfst van 1962 heeft zich dit verschijnsel gedurende enige maanden herhaald. De vuurkolom was ’s nachts goed afgelijnd en was zeer lichtgevend.

  Uit : Vredestichter

  Het mirakel zal plaatsvinden in Garanbandal zelf op de heuvel met de 9 pijnbomen en wel op een donderdag om 20u.
  30 - Spaanse tijd - tussen de 7e en de 17e van de maand april of mei, dit volgens de laatste mededelingen van Conchita.
  Conchita kent de datum en zal deze 8 dagen van te voren bekend maken.
  De datum heeft zij destijds toevertrouwd aan paus Paulus VI en kardinaal Ottaviani.
  Het zal op de feestdag van een martelaar van de heilige eucahristie plaatsvinden en zal samenvallen met een belangrijke gebeurtenis in de Kerk.
  Het mirakel zal gebeuren binnen 12 maanden na de waarschuwing.
  Alle aanwezigen in het dorp en op de omringende bergen zullen het zien en het zal een kwartier duren.
  Zieken zullen genezen en ongelovigen zullen zich bekeren, evenals dat Rusland zich zal bekeren.
  Na dit mirakel zal er aan de pijnbomen een permanent, zichtbaar, bovennatuurlijk teken zichtbaar worden, dat voor altijd zal achterblijven.
  Men zal het niet kunnen aanraken, doch wel fotograferen en filmen.
  De Paus zal het mirakel zien, waar hij zich dan ook bevindt en wat er ook gebeurt.
  Het mirakel zal veel groter, veel verder zichtbaar en veel omvangrijker zijn dan het wonder van Fatima dat 13 oktober 1917 dioor 70.000 mensen werd gezien.
  De dag na het mirakel zal het lichaam van pater Luis Andreu ongeschonden gevonden worden.
  Pater Luis Andreus s.j. was een jonge Jezuiet en professor in de theologie en mocht de Heilige Maagd in Garanbandal zien, evenals een visioen van het voorspelde mirakel.
  Na dit voorval was hij zo overgelukkig dat hij kort hierna van vreugde overleed.
  Daarbij zweefde een glimlach op zijn lippen.
  Als de wereld zich na het mirakel niet bekeert, zal de prins van de duisternis - Satan - de macht krijgen om een van de grootste wereldrampen te ontketenen ( het straf- gericht) die de aarde sinds zijn bestaan ooit gekend heeft.
  Wij zullen hier dus uit vrije wil voor gekozen hebben.

  13-03-2016, 15:09 Geschreven door Claudia  


  11-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing deel 2

  Zonde, berouw en boete

  De Heilige Maagd: “Doch Gods oneindige liefde en barmhartigheid toont zich, zoals altijd, ook ditmaal. Hij geeft de mensheid de Grote Waarschuwing, eveneens vanuit zijn barmhartige liefde, opdat ieder mens vrij voor God, of tegen Hem, zou kunnen beslissen. Gedurende de Waarschuwing zal de mens zo’n lijden moeten doorstaan, als hem in de loop van de geschiedenis nog niet deelachtig is geworden. Velen zullen geloven, dat het einde van de wereld zal zijn aangebroken. Na de Grote Waarschuwing zullen er geen onverschillige mensen meer leven, enkel nog goede en kwade, die ofwel voor God, ofwel voor het kwaad hebben gekozen.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 december 1990

  De Heilige Aartsengel Michael: “…Het doel van deze Waarschuwing zal erin bestaan, dat ieder mens zou erkennen: God is de alleen ware God. Iedereen zal de fouten, de zonden en de verzuimen van zijn leven waarnemen, en ook, dat hij door deze zonden tegen God in opstand komt en Hem beledigd heeft. Ieder mens zal geschrokken zijn, omdat hij zal weten, dat deze Waarschuwing van God komt.” Zuster Agnes, Boedapest, 10 april 1991

  De Heilige Aartsengel Michael: “Ieder mens zal het bewustzijn van de zonde verkrijgen. Als gevolg daarvan zal hij als zonde aanzien, wat God als zonde beschouwt. Bekeren zullen zich echter alleen degenen, die tegelijkertijd boete doen. Het bewustzijn gezondigd te hebben is niet voldoende voor een bekering. Daarvoor is ook berouw nodig, waardoor de zondaar zich rouwmoedig tot de goddelijke barmhartigheid wendt.” Zuster Agnes, Boedapest, 21 augustus 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “Bij de Grote Waarschuwing zal God de natuurwetten opheffen en door zijn genade de mens verlichten. Ieder mens zal zijn leven in het licht van de waarheid kunnen beschouwen. Het zich bewust worden van zijn zonden, en van zijn tegen God gerichte werken, zal hem pijn bezorgen. Het zal iedereen duidelijk worden, dat er aan iedere belediging van de oneindige God gevolgen verbonden zijn. Bij de Grote Waarschuwing zal ieder mens de gevolgen van zijn zonden ervaren, en ook in hoeverre hij door zijn zonden aan het lijden en de kruisdood van Christus medeschuldig is. Iedereen zal Jezus’ zo smartelijk lichaam, zijn tot de dood toe gepijnigd lichaam, aanschouwen, in de mate, dat hij door zijn eigen zonden oorzaak van Jezus’ lijden was. Hij toont hem tegelijkertijd de weg, die hem uit de zonde wegleidt en Hij verlicht hem tegelijkertijd. De zondige mens kan zich uit de zonde enkel door boete en bekering bevrijden. Zuster Agnes, Boedapest, 15 januari 1992

  Bijzonderheden over de Grote Waarschuwing

  Jezus spreekt: “Gedurende de tijd, dat de straffen naderen, zal een onbeperkt aantal valse openbaringen uit de hel opstijgen als een zwerm vliegen. Dit zal een der laatste pogingen van Satan zijn om het geloof in de ware openbaringen te verstikken, en te vernietigen door middel van valse openbaringen. Ik zal mijn duidelijke Waarschuwing geven vroeg in de morgen, wanneer de dag juist begint aan te vangen. Het zal niet geschieden tijdens de hitte van de zomer, en evenmin als de dagen lang zijn, maar het zal gebeuren als de dagen kort zijn.

  Die dag van duisternis en bliksemflitsen zal de eerste zijn van de dagen, die Ik zal zenden om de goddelozen te bekeren, en om te zien of men in grote getale naar mij zal terugkeren voor de grote storm, die er spoedig op zal volgen. Van de ene avond tot aan de volgende, gedurende een gehele dag, zal de donder niet ophouden te rommelen. Het vuur van de bliksem zal veel schade veroorzaken, zelfs in afgesloten huizen, als daar iemand in zonde leeft.” Marie-Julie Jahenny, Blain, West-Frankrijk, 15 juni 1882

  Jezus, de Heer, en Onze Lieve Vrouw van de Rozen, Maria, Hulp der Moeders spreken tot Veronica Lueken, een Amerikaanse zienares, die ook talrijke visioenen heeft gehad. Veronica heeft de Waarschuwing kunnen ervaren, terwijl zij in extase was.

  OLVrouw: “Deze Waarschuwing zal evenredig zijn met de diepte van de val van de mens.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 1 november 1970

  Tijdens een visioen riep Veronica uit: “Het is alsof alles in de hemel is ontploft. Er is een sterke lichtflits. Het is erg heet, erg warm, en het voelt alsof men brandt. Er is een reusachtige ontploffing, en de hemel wordt zeer wit. En dan zijn er kleuren: soorten blauw en purper. Tenslotte, daar is de stem—de stem.”

  OLVrouw: “Het is een stem binnen in u, uw Waarschuwing voorafgaand aan de Kastijding. De lichtflits. Het vuur. En de stem in uw binnenste: Dit is de Waarschuwing, voorafgaand aan de Kastijding.”

  Veronica: “Er verscheen een zeer grote bol, als een reusachtige zon, zich zeer snel verplaatsend. Toen keerde de bol plotseling om langs een boog, en alle kleuren van de regenboog waaierden eruit. Het werd drukkend warm. Achter de bol aan kwam een grote staart, vol rook en verstikkende dampen. De dampen bedekten de maan en de zon. De bol is niet de zon, maar lijkt erop…het ging in de richting van de aarde. Boven de bol stond in grote letters geschreven: WAARSCHUWING.”

  Jezus: “Als de Vader zou toestaan, dat de tegenwoordige toestand van de wereld zich zou bestendigen, dan zou Lucifer een enorme invloed op de zielen krijgen. Daarom wordt er aan u op de aarde nu kennis van gegeven, dat er spoedig een Waarschuwing u zal overkomen. Bereidt u daarop voor door offerdaden. Smeek de Vader om barmhartigheid, opdat er niet velen zullen worden weggenomen tijdens de Waarschuwing.

  Als gij u echter niet betert, en de aarde niet terugbrengt in de staat, die de Vader had voorzien, dan zal de laatste algehele Kastijding niet lang meer uitblijven. Het is niet omdat Ik wens om u te straffen, kinderkens,--die beslissing neemt gij zelf in de komende dagen, de dagen, die u nog resten—Ik zeg het u nu: het zijn er nog maar weinig.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 21 april 1973

  Jezus: “De Waarschuwing zal weldra aan de mensheid worden gegeven. Dat zal een ruw ontwaken zijn voor velen. Het gerommel en het trillen en schudden van de elementen zal vrees brengen in vele harten.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 18 maart 1976

  OLVrouw: “Lieve kinderen, gij moet meer bidden en meer boete doen, want de Waarschuwing zal over de wereld komen. Er zal een reusachtige explosie zijn, en de hemel zal terugrollen als een boekrol. Deze krachten zullen de diepste kern van elk mens raken, en ieder zal dan begrijpen welke beledigingen hij God heeft aangedaan. De Waarschuwing zal echter slechts kort duren, en toch zullen daarna velen voortgaan op de weg van het verderf – zo hard zullen hun harten zijn geworden. Aan het einde van de Waarschuwing zal er een groot wonder geschieden, maar de wetenschapslui zullen dit later weg weten te redeneren.

  Er zullen verschrikkelijk hoge en bulderende golven zijn, die de gebouwen van hun funderingen zullen wegrukken en hele steden met zich mee zullen sleuren. Geestelijke duisternis en de donkerte van de aardatmosfeer zullen in een dodelijke stilte op de mensen neerdalen. Zoals de dag volgt op de nacht, zo zal deze Waarschuwing weldra komen.”

  OLVrouw: “Dochter, weldra zal er een Waarschuwing komen. Deze Waarschuwing zal voor de gehele mensheid zijn. Het geluid van de bazuin zal zeer binnenkort weerklinken. Op dat moment zal de aarde beven, de zon zal rond zichzelf wentelen met hevige ontploffingen. De maan zal verduisterd worden, en al deze verschijnselen zullen op de gehele planeet aarde te zien zijn. Een hemellichaam zal haar verlichten. Het verschijnt gehuld in vlammen. Dat zal 20 minuten duren. Overal zal paniek heersen. Al degenen, die in God en in de Zeer Heilige Maagd geloven, zullen als in een geestverrukking blijven gedurende deze 20 minuten.” Amparo, Escorial, Madrid, Spanje, 4 december 1982

  Jezus Christus: “Beste kinderen, sla toch acht op de woorden, die mijn Moeder u heeft gegeven. Op de dag van de Waarschuwing zal deze achtereenvolgens worden gezien op alle plaatsen rondom de aardbol naarmate het verschijnsel uur na uur voortschrijdt, gaande van tijdzone tot tijdzone, en zodoende rond de aarde zal bewegen, en helemaal rond de aarde zal cirkelen. Allen zullen het aan zien komen, en zij zullen allen de kans krijgen zich voor te bereiden. Bidt voor degenen, die zwak zijn. Bidt voor de bekering van velen, want velen zullen de noodzaak van bekering wel inzien. Omdat  zij echter zo lauw zijn, zullen zij geremd zijn, en zij zullen niet ten diepste veranderen. Bidt voor hen, kinderkens. Komt voor hen tussenbeide bij God.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990

  OLVrouw: “Velen hebben gevraagd wanneer de Waarschuwing zal zijn. Welnu, ik zeg u, kinderen, het zal geschieden op precies dezelfde dag, dat mijn Heilige Vicaris tot een dogma van de Kerk zal verklaren, dat allen moeten geloven, dat ik de Middelares van alle genaden ben. Op diezelfde dag zal de Grote Waarschuwing komen. Lieve kinderen, ik vertel u dit, omdat er voorafgaand aan die gebeurtenis een grote opschudding zal zijn in de Kerk en overal ter wereld. Kinderen, gij moet die tijd gebruiken om te bidden. Weet, dat de Waarschuwing iets verschrikkelijks zal zijn, en als deze niet werd bekort, zouden velen omkomen. Velen zullen daarna nog sterven. In wanhoop zullen zij zichzelf het leven benemen. Want door het grote wonder van de Waarschuwing zullen alle zielen beseffen, en zullen weten, hoe zij tegenover God staan. Allen zullen de staat van hun ziel in het licht van de Schepper kennen. Ik vertel u, lieve kinderen, dat de duivel er velen van zal overtuigen, dat hun toestand hopeloos is, dat zij zelfs niet eens zouden kunnen beginnen te hopen op barmhartigheid. Lieve kinderen, mijn uitgekozen kinderen, bidt voor hen, en bidt, dat gij kracht moogt krijgen.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990

  Tijdens een toespraak: “De Waarschuwing, ook Grote Waarschuwing genaamd, zal komen op dezelfde dag dat de Heilige Vader tot dogma zal verklaren, dat Onze Lieve Vrouw de Middelares is van alle genaden, en dat zij Medeverlosseres is van de wereld. Men moet wel weten, dat de Waarschuwing niet over de gehele wereld tegelijkertijd zal plaats vinden. In deze tijdszone zal het een paar seconden duren. In de volgende tijdszone zal men zien wat er gebeurt, er zullen berichten over worden doorgezonden. En dit zal weer een voorwaarschuwing zijn voor de mensen in de volgende tijdzone.” The Trumpeter, Texas, VS, 1990 te Arnhem

  Tijdens een toespraak: “De Waarschuwing zal een paar seconden duren, maar het zal lijken alsof ze jaren lang duurt. U zult ervaren, wat er met u zou gebeuren, indien u op dat moment zou sterven. U zult het oordeel van God over uzelf zien, of u naar de hel zou gaan, naar het vagevuur, of naar de hemel. OLHeer zei: “Er zal een grote golf van bekering over de wereld gaan, maar binnen een half jaar zullen de mensen het beginnen te vergeten. Zij zullen zeggen, dat het zo erg niet was: ik ben veranderd, en ik ben OK nu.” The Trumpeter, Texas, VS, 25 november 1990 te Arnhem

  De Heilige Aartsengel Michael : “Ten gevolge van de Waarschuwing zullen vele mensen zich bekeren. De meerderheid ervan zal echter later opnieuw het vorige, zondige, leven zonder God, verder leiden. Satan zal alle mensen hevig bekoren en op de goddeloze dwaalweg leiden. Maar God wil niet, dat de meerderheid van de mensen de weg naar de hel bewandelt. Daarom volgt na de Grote Waarschuwing het Grote Wonder, binnen het jaar. Ook door het Grote Wonder wil God bewijzen, dat Hij bestaat, en dat Hij de absolute Heer is.” Zuster Agnes, Boedapest, 9 november 1991

  Wat te doen tijdens de Grote Waarschuwing?

  De Heilige Maagd Maria: “Vergeet nooit, dat gij mijn Rozenkrans altijd op u moet dragen, en, bij voorkeur, ook mijn Wonderdadige Medaille. En gij moet beginnen te bidden, zodra gij het gevoel hebt, dat er iets ongewoons aan het gebeuren is, want dat zal het begin zijn van mijn Waarschuwing, en dan, zult gij angstig worden.” Boodschap van liefde en barmhartigheid, Verlossingswerk, Frankrijk, 13 juli 1973

  De Heilige Maagd: “Bidt, vast, biedt eerherstel aan, lees in de Heilige Schrift, draag de gewijde sacramentalien. Roept tot Jezus en mij om hulp. Onze namen zullen voor u ook sterkte en bescherming betekenen. Bidt de Heilige Aartsengel Michael, de Engelen en de heiligen, om hulp, om bemoediging, en om troost. Weest niet bang, bemint slechts, want de liefde verdrijft de angst. Vertrouwt op mijn Onbevlekt Hart.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 december 1990

  OLVrouw: “De Waarschuwing zal vreselijk zijn, en niemand zal er aan kunnen ontsnappen, werkelijk niemand. Allen zullen de Waarschuwing zien, en zullen inzien wat deze betekent. Weest gereed om de kwelling niet te hoeven ondergaan. Het is buitengewoon belangrijk om dan met God te zijn. Op de dag, dat gij de Waarschuwing zult zien, zullen er zijn, die van vrees, door de hevige angst, zullen sterven. Probeert die avond en nacht om te bidden voor het Heilig Sacrament, of in uw huizen met gesloten deuren.” Amparo, Escorial, Madrid, 23 oktober 1981

  OLVrouw: “Lieve kinderen, spoedig zal er in vele van deze huizen, uw huizen, een teken verschijnen, dat u zal voorbereiden op de gebeurtenissen. Gij zult weten, dat gij uw huizen van gebed niet zult mogen verlaten, maar dat gij thuis moet blijven en moet bidden. Weest daaraan gehoorzaam, lieve kinderen, daar de gehoorzaamheid een teken van uw liefde is.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 4 september 1993

  Het geloof gaat over in ervaring

  De Heilige Aartsengel Michael : “Bij de Waarschuwing zal God de mensen de werkelijkheid tonen van de onzichtbare wereld. Alles wat voor de mens onzichtbaar is, bestaat namelijk veel wezenlijker dan wat hij met de ogen of de zintuigen kan waarnemen. Vele mensen van hen, die sedert tientallen jaren, of altijd, het bestaan van God hebben geloochend, zullen zich bij de Grote Waarschuwing bekeren. God zal zijn mysteries voor ieder mens afzonderlijk zo onthullen, dat Hij tegelijkertijd ook de genade tot het aannemen ervan zal verlenen. Jezus Christus zal zichzelf vertonen om de goddelijke geheimen te onthullen.” Zuster Agnes, Boedapest, 16 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “Thans leeft u uit het geloof. Gedurende de tijd van de Waarschuwing houdt het geloof op, want het gaat over in de ervaring. Na deze Grote Waarschuwing zal de vorst der boosheid met zijn aanhang het geloof van de mensen nog heviger en nog krachtiger aanvallen.” Zuster Agnes, Boedapest, 16 juli 1992

  Jezus: “Deze wereld, en de mensen, zijn zo treurig. Alleen door de materiele zaken worden ze gebonden. De reden van uw treurigheid is er in gelegen, dat gij overdreven rationalisten bent. Gij wilt alles met het verstand oplossen, en dat is onmogelijk. Het hart ondervindt vaak veel sneller het wezen van de dingen dan het scherpe verstand. In bovennatuurlijke zaken verleent het geloof u de juiste orientering.” Zuster Agnes, Boedapest, 16 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael: “De Onbevlekte Maagd zal jullie na de Waarschuwing de zekere weg tot God tonen, daar Satan en zijn manschappen na de Waarschuwing nog heviger, en op gemenere manier, de godgetrouwen zullen aanvallen.” Zuster Agnes, Boedapest, 9 augustus 1992

  Buitengewone tekenen aan de hemel

  Jezus spreekt: “Voordat Ik zal komen als de rechtvaardige rechter, zal Ik komen als de koning der barmhartigheid. Voordat de dag van de gerechtigheid zal komen, zal er aan de mensen een teken in de hemelen worden gegeven, als volgt: Alle licht van de hemel zal worden gedoofd, en er zal een grote duisternis over de ganse aarde heersen. Dan zal het teken van het kruis aan de hemel te zien zijn, en uit de openingen, alwaar de handen en de voeten van de Verlosser waren vastgenageld, zullen grote lichtbundels komen, die een korte tijd op de aarde zullen vallen en haar zullen verlichten. Dit zal geschieden korte tijd voor de jongste dag.” Zuster Faustina Kowalska, Krakau, Polen, 1905-1938

  Tijdens deze gebeurtenissen zag Alois Irlmaier een groot kruis aan de hemel, en hij hoorde de mensen vol ontzetting uitroepen: ‘Er is een God!’. Tijdens of bij het einde van de oorlog zie ik aan de hemel een teken: De Gekruisigde met de Wondetekenen. En allen zullen het zien. Ik heb het al drie maal gezien, het komt heel zeker. Alois Irlmaier, Beieren, 1894-1959

  Jezus: “In de tijd van de Grote Waarschuwing zal Ik mij voor alle mensen in werkelijkheid vertonen, opdat iedere mens God zou leren kennen, Zijn bestaan zou aannemen, en, Zijn geboden onderhoudend, tot Mijn navolging zou besluiten. Aan ieder mens afzonderlijk zal de geweldige mogelijkheid tot bekering, tot verbetering, worden gegeven.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 augustus 1992

  11-03-2016, 19:37 Geschreven door Claudia  


  10-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing deel 1

  DE WAARSCHUWING

  OLVrouw van de berg Carmel verscheen aan drie kinderen te Garabandal in Noord-Spanje. Het oudste meisje Conchita vertelt: “De Waarschuwing is als een kastijding, en bedoeld voor de goeden om dichter bij God te komen, en om de anderen te waarschuwen. God wenst, dat wij, door de genade van deze Waarschuwing, ons leven zullen beteren, en minder zonden, gericht tegen Hem, zouden doen. Als wij zullen sterven, zal dat niet worden veroorzaakt door de Waarschuwing zelf, maar door de emoties, die wij zullen ervaren bij het zien en het voelen ervan.

  De gehele wereld zal vol angst zijn, maar goede katholieken zullen het doorstaan met meer gelatenheid, en met meer overgave dan de anderen. Het zal maar kort duren. De Waarschuwing is iets, dat direct van God komt. Het zal in de gehele wereld te zien en te voelen zijn, ongeacht waar men zal verblijven. Het zal zijn als de openbaring van onze zonden. De gelovigen, evenals de ongelovigen, en mensen van elke streek, zullen het zien en voelen…

  De Waarschuwing is zeer beangstigend, duizendmaal erger dan een aardbeving. Het zal als vuur zijn. Het zal niet ons vlees verbranden, maar wij zullen het lichamelijk en inwendig voelen. Alle naties en alle volkeren zullen het op dezelfde manier voelen. Niemand zal eraan ontsnappen, en zelfs de ongelovigen zullen de vreze Gods ervaren. Zelfs als gij u verbergt in uw kamer, en de blinden sluit, zult gij er niet aan kunnen ontsnappen; gij zult het op dezelfde wijze zien en voelen.

  De Gezegende Maagd vertelde mij de naam van het verschijnsel. Deze naam staat in het Spaanse woordenboek. Hij begint met de letter A. De waarschuwing is iets heel angstaanjagends, dat zich zal voordoen in de hemel. Men kan beter sterven, dan zelfs maar 5 minuten mee te moeten maken, wat ons te wachten staat. Het zou overdag, of ook ’s nachts kunnen geschieden, of wij nu te bed zijn, of niet. Als zij zullen sterven, zal het zijn door de angst.

  Ik geloof, dat het het beste zal zijn om dan in de kerk te zijn, nabij het Heilig Sacrament. Jezus zal ons de kracht geven om ons te helpen het oordeel te ondergaan. Tijdens de piek van het gebeuren zal het verschrikkelijk zijn. Wij zullen inzien, dat de Waarschuwing ons overkomt omwille van onze zonden. Door onze zonden zullen wijzelf de oorzaak zijn van de aard van de Waarschuwing –en wij zullen het voor Jezus moeten doormaken, voor de beledigingen van God. Oh, maar na de Waarschuwing zult gij de Lieve Heer zeer veel beminnen.” Conchita, Garabandal, Noord-Spanje, 1961-1965

  Jacinta, een van de andere meisjes van de zienertjes van Garabandal vertelt: “De Waarschuwing zal komen, als de omstandigheden op zijn slechtst zullen zijn. De Waarschuwing is iets, dat eerst te zien zal zijn in de lucht, overal op de wereld, en onmiddellijk daarop zal worden overgebracht naar het binnenste van onze zielen. Het zal slechts korte tijd duren, maar het zal zeer lang lijken door het effect, dat het in ons innerlijk heeft. Het zal gebeuren voor het welzijn van onze zielen, omdat wij in onszelf ons eigen geweten zullen zien, dat is: het goede, dat wij nalieten te doen, en het kwaad, wat wij deden. Dan zullen zij een grote liefde voelen voor onze hemelse ouders en om vergeving vragen voor al onze zonden.

  De Waarschuwing is bedoeld voor iedereen, want God wenst onze redding. De Waarschuwing is bedoeld om ons meer tot God nabij te trekken en om ons geloof te doen toenemen. Daarom moet men zich op die dag voorbereiden, maar men moet er niet vol vrees op wachten. God zend de gebeurtenissen niet omwille van de vrees, maar juist uit rechtvaardigheid en uit liefde. Hij doet dit voor het zelzijn van al Zijn kinderen, opdat zij eeuwigdurende vreugde en geluk zouden kennen, en niet verloren zouden gaan.” Jacinta, Garabandal, Noord-Spanje, 1961-1965

  OLVrouw: “De tijd wordt kort. Ik kondig u aan, kinderen, dat er een Grote Waarschuwing over u gaat komen. Deze zal zo krachtig zijn, dat elke man, vrouw en kind het vuur binnenin zich zal voelen branden. Nee, mijn kind, men zal niet ervaren, dat het lichaam zal verbranden, zoals gij het hebt gezien in de diepten van de afgrond. Ik vertelde u en Ik herhaal het: Het is een Waarschuwing. Dit is niet de Kastijding, waarover Ik heb gesproken. De mens zal ervaren, dat de krachten van de elementen de grond van zijn bestaan hebben doen wankelen. De schok van deze Waarschuwing van de Vader zal zo groot zijn, dat niemand er aan zal twijfelen dat deze van Hem komt.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 18 september 1975

  OLVrouw: “Allen, die in het licht van de genade blijven, zullen geen vrees kennen. Zij zullen deze Grote Waarschuwing meemaken zonder te lijden. Ik kan u niet beloven, dat er niemand zal sterven tijdens deze Grote Waarschuwing, mijn kind, want er zullen doden zijn. Bereidt u voor, want dit is maar een klein gedeelte van wat gij weldra zult meemaken.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 5 april 1975

  OLVrouw: “Mijn kind, de Waarschuwing is niet de Kastijding, maar het begin van de droefheid.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 24 december 1975

  Jezus: Zoals Ik u heb toegezegd, zal de mensheid een Grote Waarschuwing ontvangen. Gedurende het verstrijken van die Waarschuwing zullen er vele tekenen van een toornige God voor uw ogen verschijnen, om aldus iedere ziel de gelegenheid te geven goede voornemens, gepaard met boete en offers, te maken. Elke ziel, welke de leeftijd van het verstand heeft bereikt, moet dan het goede voorbeeld geven van geloof, ingetogenheid, zuiverheid van bedoeling, en toewijding aan God.” Veronica Lueken, Bayside, New Jersey, VS, 5 augustus 1976

  De Heilige Aartsengel Michael: “Door de Waarschuwing zal God de mensen wakker schudden, opdat zij de werkelijkheid en de waarheid helder zouden onderscheiden: “Er bestaat een God, en de mens moet zijn geboden onderhouden!” Deze door God te zenden grote Waarschuwing is zeer, zeer nabij.” Zuster Agnes, Boedapest, 11 april 1991

  OLVrouw: “Daarom, mijn lieve kinderen, zal er al spoedig voor de gehele mensheid de Waarschuwing komen. Het zal de laatste waarschuwing van de liefde zijn, door de Eeuwige Vader aan u gegeven. Dan zal Hijzelf in uw leven moeten ingrijpen, omdat gij zo leeft, alsof Hij niet zou bestaan.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 28 juli 1992

  OLVrouw: “Gij dient te weten, kinderkens, dat het nu de tijd is om uzelf te zuiveren. Wanneer de tijd van de kastijding komt, dan moet gij die kinderen zijn, samen met uw gezinnen, om de anderen te doen helpen begrijpen, wat er zal gaan gebeuren, voordat het te laat zal zijn om nog velen te redden van de eeuwige dood. Want, kinderkens, u zult zien gebeuren, dat men vol angst zal zijn, omwille van hetgeen men misdaan heeft. Er zullen er zo velen zijn, ja, velen, priesters en religieuzen. Wanneer zij zullen zien, en zullen weten, hoezeer zij zijn afgeraakt van de wekroep van de Hemelse Vader, dan zullen zij het uitschreeuwen, lieve kinderen, zij zullen roepen om barmhartigheid en om vergeving.” Nora Arthurs, Canvey Island, Engeland, 11 oktober 1992

  De Heer spreekt: “De zonden van de wereld zijn zo groot, dat niets er meer tegenop kan wegen. Zoals Ik gehoorzaam was aan de Wil van mijn Vader, zo zou het bij u moeten zijn. De Waarschuwing zal zich voordoen. Twijfelt er niet aan! Als gij het het minst zult verwachten –Ik heb het u al gezegd- zult gij mijn Kruis aan de hemel zien. Wat Ik heb beloofd, dat zal Ik doen. Dan, zult gij zeggen: “Waarlijk, dat is de Zoon van God.”” Een Noord-Amerikaanse invalide zienster, 1990-1992

  Ziehier 12 punten betreffende de Waarschuwing, die Ik wil verhelderen, zo zegt de Heer:

  ·        Het is van geen belang, waar een persoon zich zal bevinden: Ik zal daar ook zijn.

  ·        Op de gehele aarde zal alle activiteit worden beeindigd.

  ·        Het volk zal vergiffenis vragen.

  ·        De zondaars zouden wel willen sterven.

  ·        De uitstorting van mijn genaden zal de zondaars opheffen.

  ·        De kerken zullen overvol zijn met boetelingen.

  ·        De smart en de verwarring zullen ten top stijgen.

  ·        De priesters zullen dag en nacht biecht moeten horen.

  ·        Men zal niet meer leven ‘zoals gewoonlijk’.

  ·        De winkels zullen gesloten zijn.

  ·        De wereld zal eindelijk de ware betekenis van de liefde begrijpen.

  ·        Het zal tot de plicht van de sterken behoren om de zwakkeren bij te staan.” Een Noord-Amerikaanse invalide zienster, 1990-1992

  De eigen zieletoestand schouwen

  De Heilige Aartsengel Michael : “Als de tijd van de Waarschuwing daar is, zal er een vreemd rood licht aan de hemel verschijnen. Gedurende de Waarschuwing zullen Satan en zijn aanhangers niet in staat zijn de mensen aan te vallen, want hun krachten worden [tijdelijk] lam gelegd.

  De geweldige genade van God zal de mensheid, ja, ieder mens afzonderlijk, overstromen. Velen zullen God berouwvol huldigen, en hem om erbarmen smeken. Na afloop van de Waarschuwing zullen de aanvallen en bekoringen van Satan nog intensiever, nog sluwer en gemener, de bekeerden, evenals de godgetrouwen, bestoken.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 juli 1992

  De Heilige Aartsengel Michael : “De Grote Waarschuwing is zeer nabij. Ze zal als een innerlijk vuur zijn. Dit veroorzaakt lijden en pijn, maar brandt niet fysisch. De werking van dit innerlijk vuur zal in een innerlijke verlichting bestaan. Het licht van de goddelijke gerechtigheid zal het innerlijk van de mens verlichten. Deze zal dat maar moeilijk verdragen. God wil op deze wijze de mensheid de rechte weg tonen. Iedere mens, gelovig of ongelovig, zal dit op dezelfde manier ervaren. De Grote Waarschuwing komt direct van God. Na de Waarschuwing zal de verwarring groot zijn. Iedereen zal de waarheid, dat God bestaat, moeten erkennen. Gedurende de tijd van de Waarschuwing wordt Satan lam gelegd. Doch nadien zal hij opnieuw de vrije hand krijgen. Zijn aanvallen zullen daarna steeds sterker worden.” Zuster Agnes, Boedapest, 7 november 1991

  De Heilige Maagd: “De Grote Waarschuwing komt van God. Ik heb dit reeds op verscheidene plaatsen aan de mensheid voorspeld. Die Grote Waarschuwing zal door ieder mens op de hele wereld gevoeld en ervaren worden. Ieder mens zal zijn zieletoestand –door Gods ogen beschouwd- helder en klaar kunnen waarnemen. Ieder mens, zonder uitzondering zal het bestaan van God ervaren en zal waarnemen, dat Hij de enige Heer en God van de ganse schepping is, van hemel en aarde. Deze angstwekkende en vreselijke gebeurtenis zal zich spoedig bij u voordoen, daar de mens de zonde niet meer als zonde erkent. Daardoor begaat de mens de grootste misdaden.” Zuster Agnes, Boedapest, 6 december 1990

  Bericht uit Medjugorje : “Een aantal bedevaarders heeft hier een ontstellende gebeurtenis, welke in het algemeen slechts laats vindt op het ogenblik van de dood, meegemaakt. Plotseling defileerde heel hun leven voor hun ogen, als in een film. Zij konden zeer nauwkeurig zien, waar zij NEEN [tot God] hadden gezegd. Hun geweten was door zo’n geweldig licht ingenomen, dat zij zichzelf zagen als ‘onder de radiografie van de Heilige Geest’, met alle schaduwen van de bedreven zonden, en ook met alle klaarheid van de liefde, die zij hadden geschonken. Zij voelden een diep berouw over hun zonden. Allen hebben op hetzelfde ogenblik een grote lichamelijke en geestelijke gezondmaking ondergaan. Zo werd een gedrogeerd persoon volledig bevrijd van zijn drugverslaving. Zij hebben thans allen nog maar een enkel verlangen: God en Zijn Liefde op de eerste plaats stellen.” Zuster Emmanuel, Communiteit der zaligsprekingen, Medjugorje

  Mededeling van Vassula Ryden: “Ik voel sedert juli 1991, dat Jezus niet meer de Jezus is, die blootvoets komt, als een bedelaar. Ik voel, dat er –zoals Hij zegt- er een zekere tijd is voor de barmhartigheid. En dat daarna de gerechtigheid zal komen. Wat ik voel, is dat de barmhartigheid zich aan het terugtrekken is, opdat de gerechtigheid haar plaats zou innemen. Sedert mijn terugkeer in Griekenland deze zomer (1991) doet Hij niets anders meer dan over de gebeurtenissen spreken: de zuivering in drie fasen, die allen tegelijkertijd zullen ondergaan. Dan spreekt Hij over de God der gerechtigheid en over het geit, dat de gebeurtenissen veel spoediger zullen komen, dan wij denken. Ik denk, dat deze Zuivering een ongelofelijke genade van de hemel is. Het is niet het einde van de wereld. Voor de eerste maal zal God ons onze zonden laten zien met de ogen van de ziel.

  De zuivering, die ik reeds heb ondergaan, is een genade en geen straf,… Men moet niet bang zijn. Zeker wat mij betreft, die nooit te biecht ging, die nooit berouw had, voor mij waren de zonden, die over mij werden uitgestort, verschrikkelijk. Ik heb dus zeer veel geleden, omdat het mij de ziel verpletterde, toen ik mijn leven voor mijn ogen zich zag ontrollen als een film. Maar het heeft mij veel goed gedaan. Hoe meer men zondigt, des te minder kan men God de vereiste wederliefde en aan zijn naaste de noodzakelijke liefde schenken. De zuivering komt dus om die zonden weg te nemen.

  Men moet geen schrik hebben voor die zuivering, daar het een genade is. De zonden, die reeds zijn vergeven in de biecht, zal men niet meer terugzien, daar God deze niet meer ziet. Daarom vraagt Jezus om vaak te gaan biechten. Niet zonder oprecht te zijn. Men moet zijn zonden inzien en er waarlijk berouw over hebben. In dat geval vergeeft Hij ze, Hij vergeet en veegt ze weg. Nooit zal die zonde door God nog aan de mens worden herinnerd.” Vassula Ryden, l’Informateur Catholique, Canada, 1991

  10-03-2016, 21:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een boodschap voor nu

  OLVrouw: “Daarom roep Ik het u toe: “Gelooft aan mijn woorden!” Zalig zijn al degenen, die nu al daaraan geloven. Wacht niet, totdat alles zich gaat vervullen. Wacht niet zolang, totdat de tekenen komen, maar toont nu al uw liefde en uw offerbereidheid voor God, omdat slechts op grond van uw gebeden, uw offers, en uw boetedoening, de wereld nog bestaat-slechts op grond van de offers van de ‘kleinen’.

  Er is nog maar zeer weinig tijd overgebleven en Ik herhaal tegenover u nogmaals, dat de mensheid de allerzwaarste tijd in de geschiedenis van het mensdom nadert. Ik roep, zoals Mijn Zoon heeft geroepen: “Wee, wee, wee al diegenen, die niet op hun knieen zullen vallen.”

  Mijn boodschappen zijn treurig, maar deze tijd is ook treurig. Ik wil u slechts helpen en Ik geef u deze woorden, opdat gij zult begrijpen, wat nog gaat komen. Ik wil helemaal niet, dat gij angstig zult zijn, maar Ik wil, dat gij begrijpt, welk een grote verwoesting de zonde bewerkstelligt.

  Als Ik zeg dat de Grote Oorlog komt, dan betekent dat, kinderkens, dat Ik u tot gebed, en tot het er op voorbereid zijn, wil oproepen. De oorlog zal komen. Daarom, mijn kinderen, roep Ik u toe: “Bidt, en komt schuilen onder Mijn mantel, daar gij slechts onder Mijn mantel zult kunnen worden beschermd.”

  Bidt, lieve kinderen, daar er nog maar een paar jaren zijn overgebleven, voordat Mijn Zoon wederkomt. Gij moet niet denken, dat er nog veel tijd is. NEEN!

  Voordat deze eeuw ten einde gaat, zal Mijn Zoon op aarde wederkeren, en zoals gij ziet, moet er nog veel gebeuren, maar de gebeurtenissen zullen elkander snel opvolgen. Gij zult geen tijd meer krijgen om na te denken, omdat overal daar, waarheen gij uw blik zult richten, slechts angst, geween en verschrikking zal zijn.

  Wilt gij dat? Zie toch, wat gij met de aarde hebt gedaan, door uw trots en door uw zonden, zodat nu zelfs de natuur tegen u in opstand komt. Nu is er voor u niets anders meer overgebleven, dan te bidden en God om vergeving te smeken.

  Heb Ik u niet gezegd, lieve kinderen, dat de Grote Oorlog uit het Oosten zal komen, en dat de vervolging en het juk op Onze Moeder de Heilige Kerk zullen neerkomen. Ja, wees bedachtzaam, kinderkens, en bidt, bidt toch, opdat de ganse wereld op de Wederkomst van Mijn Goddelijke Zoon zal worden voorbereid.

  Mijn Engelen dalen af naar de aarde, om Onze kinderen te kenmerken. Velen zijn nu al getekend. Slechts al diegenen, die in het licht zullen blijven, zullen naar het Nieuwe Tijdperk worden overgebracht.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 16 november 1994

  10-03-2016, 19:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  Vasten kruisigt de aardse passies, en gebed geeft je de genade die je nodig hebt om te kunnen vasten

  Matteus 4:3 De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’

  “Mijn geliefden, de verleider kent jullie zwakheden en wacht op de perfecte kans om jullie te verleiden. Hij zal je aardse passies tegen je gebruiken. Daarom moeten jullie vasten en bidden. Vasten kruisigt de aardse passies, en gebed geeft je de genade die je nodig hebt om te kunnen vasten, en goed te vasten. Er is een vorm van vasten dat de hoogmoed voedt. Voor deze vorm ben ik afkerig en die heeft het tegengestelde effect. Laat je vasten eerst en vooral vrij zijn van hoogmoed. Wanneer je vast, denk dan niet aan hoe goed je het gedaan hebt of hoe slecht, maar geef me in alle nederigheid wat je kunt, en houd geen rekening met de verdienste ervan. Jullie zullen versteld staan op het eind van jullie leven wat jullie aangerekend was als verdienste. Wees volledig los van alle resultaten. Wees nederig, wees getrouw, en geef alles aan mij. Kinderen, de verleider heeft geen macht over een nederige ziel, want die ziel draagt de geur van Jezus en Maria; hij kan niet dichterbij komen. Wees klein en wees dankbaar voor alles wat je gegeven werd. Alles is gegeven als gave, lieve kinderen. Geef het al aan mij en wees in vrede. Shalom.”

  Geliefde Vader van mijn hart, Ik geef u glorie en prijs Uw naam voor de vele gaven die U geeft aan deze onwaardige zondaar. Help mij mijn nietigheid te zien en U terug te geven al wat U mij gegeven hebt. O geliefde Vader, Abba, Ik houd van U! Amen.

  Naar jullie vruchten zullen jullie geoordeeld worden

  Matteus 3:10 De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid.

  “Geliefde kinderen, naar jullie vruchten zullen jullie geoordeeld worden. Wees daarom vooral voorzichtig en onderzoek de vruchten van al je handelingen. Als hetgeen wat je doet niet opbouwend is voor het koninkrijk en God niet verheerlijkt, wees dan meedogenloos en ruk het uit. Wat is het teken van goede vruchten? Eenvoudigweg liefde. Ik heb je reeds gezegd, handel met liefde en jullie kunnen niet verkeerd zijn. Wees wijs daarin. Soms is liefde zoals medicijnen –het smaakt slecht, maar de vruchten zijn goed. Kinderen, dit zijn moeilijke dagen voor jullie. De vijand heeft vele zaden van verwarring gezaaid. Overweeg daarom dikwijls wat het betekent met liefde te handelen. Vraag onze Moeder om jullie te begeleiden, zij wiens handelingen allemaal liefde waren. Ze zal niet nalaten jullie te helpen. Kinderen, inspecteer al jullie handelingen en jullie houding. Houd vast aan wat goed is en ruk uit wat slecht is. De boomgaard van de Heer kan enkel gevuld zijn met bomen die goede vrucht voortbrengen. Werk hard om er zeker van te zijn dat je daar te vinden bent.”

  O mijn Jezus, dank U voor deze raad! Heilige Moeder, help ons! Leer ons altijd hoe te handelen uit liefde. Help ons onze handelingen en onze houding te inspecteren met oprechte ogen, zodat we kunnen uitrukken wat ons weghoudt uit Uw Goddelijke Boomgaard. Help ons nederige dienaren te zijn van waarheid en liefde. Amen.

  10-03-2016, 18:08 Geschreven door Claudia  


  09-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 5

  De aanbidding van het Beest

  God de Vader: “Dan legt hij als middel tot het zieleheil een geschrift op dat vol is van afgrijselijke vervloeking.

  -Dit betreft een algemeen geldend decreet, dat door de Antichrist zal worden uitgevaardigd. Zie Openbaring 13,16-18 over het teken of het zegel van het Beest – in veel gevallen het getal 666 – dat nodig zal zijn om te kunnen kopen en verkopen. De trouwe christenen zullen worden getekend met de Griekse letter T (tau), dat op een kruis lijkt.-

  Hij reikt dit de mensen aan als een zegel en hij beveelt hen om hem te aanbidden.

  -Dit is de duivelse consequentie van zijn valse ‘opstanding uit de doden’ die door velen als echt zal worden beschouwd. Na die vertoning acht hij zich aan de Godmens Jezus gelijk en eist dezelfde eer op, nl. die der aanbidding als ware hij goddelijk, een eer, die slechts aan Jezus rechtens en naar waarheid toekomt.-

  Weigert een gelovige [katholiek/christen] dit uit liefde tot Mijn Naam, dan zal hij onder wrede en helse pijnen om het leven worden gebracht, zodat allen, die dit zien, of ervan horen, door grote ontsteltenis zullen worden aangegrepen.”

  Een hevige kerkvervolging

  God de Vader: “Aanvankelijk zal de Zoon des Verderfs door middel van zijn listige begoochelingen de mensen eerst vleiend proberen te verleiden, totdat het tijdstip komt, waarop het zijn streven zal zijn hen door wreedheid te breken en te doen buigen. En dan zal de Kerk in haar kinderen het ware geloof bewaren, maar zij zal juist, vanwege de benardheid van die bloedige verschrikkingen en van de allerzwaarste smarten van allerlei soort, veelvuldig lijden ondergaan.

  Vanaf de eerste aanval van geweldpleging totdat de beide getuigen van de waarheid zullen optreden, zal de Kerk de meedogenloze vervolgingen en het wreedste bloedvergieten, die zij van de zijde van de Verderver zal ondergaan, trotseren. De beide getuigen [Enoch en Elias, zie Openbaring 11,3] zullen tegen het einde van die tijd een schitterende witte glans van gerechtigheid en waarheid verspreiden, en daardoor aan de Kerk een grote standvastigheid verlenen.”

  De beide getuigen Enoch en Elias

  God de Vader: “Maar ik zal Mijn beide getuigen zenden, Enoch en Elias, die Ik in het mysterie van Mijn heilsplan volgens Mijn wil voor deze tijd heb bewaard, opdat zij als bestrijders van de Verderver naar voren zouden treden, en de dwalenden op de weg van de waarheid zouden terugvoeren.

  -Dit bewaren betekent, dat God Enoch en Elias destijds levend heeft opgenomen van de aarde en ergens –in het verborgen Paradijs? – met ziel en lichaam heeft bewaard tot het einde der tijden.-

  Een geweldige en zeer machtige kracht zullen zij onder de gelovigen ten toon spreiden. … En zo zal het rijpende koren van Mijn Kerk in haar grote vernedering overeind blijven. … En allen, die de Ware God willen erkennen en belijden, zullen zich aansluiten bij deze beide grijsaards, deze ware getuigen, banierdragers van de goddelijke gerechtigheid.

  De getuigen zullen zich spoeden door de stegen en straten, en door de steden en de overige plaatsen, die de Zoon des Verderfs met de adem van zijn leugenachtige leer heeft bezield. En zij zullen grote tekenen door de Heilige Geest bewerken, zodat geheel het volk, dat deze ziet, tot grote bewondering zal worden gebracht. Zulke grote, op vaste grondslag gevestigde, tekenen, worden het volk echter gegeven, opdat zij de tekenen van tegenspraak en de valse tekenen zouden verwerpen. … Enoch en Elias zullen door de donderslag van de ware leer de gehele aanhang van de Antichrist doen ontstellen en neerslaan en zo de gelovigen bevestigen.

  Evenwel zullen ook zij –Mijn Wil laat dit toe- uiteindelijk door de Antichrist de dood vinden. En dan zullen zij het loon van hun inspanningen in de hemel ontvangen. …Maar de goede vruchten zullen in de uitverkorenen plotseling tevoorschijn komen. Dat zijn zij, die de woorden en de duivelskunstenarij verachten en, die zich vast hebben gegrondvest in het ware geloof, in de hoop op het hemels erfdeel.”

  De vermetelheid ten top

  God de Vader: “Wanneer de Zoon des Verderfs, het opperhoofd van de kwade machten, zich in hoogmoedige aanmatiging, vanuit de dwaling der goddeloosheid, die door hemzelf wordt verpersoonlijkt, tot een nog groter dwaasheid zal willen verheffen, wanneer dus zijn bedriegerijen hun einde naderen, en hij zal trachten ten hemel te varen, dan zal heel de Kerk in al haar kinderen, groot en klein, tot grote ontsteltenis worden gebracht, als zij dit krankzinnige plan in al zijn vermetelheid zullen aanschouwen.

  -Waarschijnlijk zal het plan van de ‘ten hemel opstijging’- wederom een valse nabootsing van een belangrijke daad uit Jezus’ leven- op de televisie worden aangekondigd, en zullen er beelden van worden getoond. De ontsteltenis bij de gelovigen zal worden veroorzaakt door de uitzonderlijke hoogmoed van een dergelijk plan.-

  Wanneer hij geheel de wil van de duivel zal hebben vervuld, zodat hem –volgens het rechtvaardig oordeel van God- een dergelijke grote macht, dienend tot ongerechtigheid en wreedheid, verder niet meer zal worden toegestaan, zal hij heel zijn aanhang verzamelen en zal hij zijn volgelingen meedelen, dat hij naar de hemel zal opstijgen. …deze goddeloze zal niet inzien, …dat de geweldige slag van Gods hand hem dan zal treffen.

  De Antichrist gedood

  God de Vader: “En zie, een donderslag treft hem met zulk een kracht, dat hij van de berg naar beneden stort en de geest geeft in de dood. Dat zal dan de openbaring zijn van de goddelijke almacht, die de Zoon des Verderfs met zo’n kracht zal doden, dat hij met alle hoogmoed, waarmee hij zich tegen God had verheven, in de onpeilbare diepte van zijn vermetelheid zal storten, en in de dood van de Eeuwige Verdoemenis zijn levensadem zal uitbraken en zo zal eindigen.”

  OVER DE ANTICHRIST DOOR EEN ZIENER UIT NOWRA

  De Antichrist-persoon is de Maitreya

  Het is juist om te zeggen dat het woord Antichrist een persoon, of een groep, of een geestestoestand, kan zijn, daar dit woord op al die categorieen van toepassing is. De Antichrist-persoon is Maitreya; zijn profeet of voorloper is Benjamin Creme.

  Er is geen tegenspraak als men zegt, dat de Derde Wereldoorlog zal beginnen na de Grote Waarschuwing, daar deze oorlog al voor de Grote Waarschuwing was begonnen.

  De oorlog zal worden voortgezet na de Korte Tijd van Vrede, maar er zal een andere betekenis aan worden gehecht, daar er sprake zal zijn van katholieken tegen de troepen van de Antichrist. Dit is het moment waarop de Franse Koning pal zal staan.

  De Franse Koning zal niet op het toneel verschijnen, tot na het Grote Wonder. Want de regeringen zullen in delen van de wereld nog zijn zoals zij nu zijn. Eerst als de Antichrist de gevechten zal beginnen om de heerschappij en het leiderschap, zal de Franse Koning zijn plaats innemen. Hij zal de christelijke strijdkrachten aanvoeren.

  De Antichrist zal een reusachtig groot aantal mensen ervan overtuigen dat hij de Messias is, en zal, zodoende, er de oorzaak van zijn dat de zonden van de mensen sterk zullen toenemen – zullen verdubbelen, vergeleken met de zonden begaan in de tijd van voor de Waarschuwing.

  Want, degenen, die door God werden verlicht tijdens de Grote Waarschuwing, en die zich toen alleen uit angst hebben bekeerd, zijn niet oprecht in deze bekering. En, omdat zij vervolgens deze verlichting hebben verworpen, zullen hun zonden zwaarder worden, want de staat van zonde van een mens wordt erger, als het geweten volledig is verlicht en gevormd.

  Hoe groter ons begrip is van zonde en heil, des te groter is onze verantwoordelijkheid om Gods voorschriften en geboden te volgen en daarom is de zondeschuld groter als wij dat niet doen.

  Welnu, voor de Grote Waarschuwing, ofschoon de zonden toen zwaar waren, was de zondeschuld minder, door gebrek aan kennis van God en Zijn geboden.

  Want bijvoorbeeld, zij, die tot andere godsdiensten behoren hebben slechts een beperkte kennis van God – alleen in het Katholieke Geloof beschikt men volledig over Gods onderrichtingen. Daarom is het zo, dat als gij niet-katholiek bent, of een godloze zijt, en dan zonde doet, dat dan die zonde niet zo zwaar is, als wanneer gij katholiek zijt en dezelfde zonde doet.

  Na de Grote Waarschuwing en het Grote Wonder zullen allen echter katholiek zijn geworden, en de volle kennis over goed en kwaad bezitten, omdat God deze kennis op een allerbuitengewoonste wijze zal hebben ingestort. Als dan de Antichrist gaat optreden, en gij zoudt hem volgen, ondanks uw volle kennis van de waarheid, dan worden uw zonden groter, en derhalve zwaarder dan tevoren.

  In dit stadium zal de wereld nog een 1,5 miljard mensen zijn verloren door hongersnood, besmettelijke ziekten en dergelijke.

  Een wereldgodsdienst en een wereldregering

  Ongelukkigerwijs zullen velen de Antichrist volgen, als hij zijn ene wereldgodsdienst en zijn ene wereldregering zal stichten. Deze godsdienst zal niet christelijk kunnen worden genoemd. De Antichrist zal heersen gedurende de 3,5 jaar na de Waarschuwing.

  Er zullen twee grote machthebbers zijn op aarde: de Antichrist en Paus Petrus II. De Paus zal zijn Apostelen en Profeten en Koningen hebben, en de Antichrist zal ‘profeten’ en ‘apostelen’ hebben.

  De laatste vervolging van de Kerk

  De Ware Kerk van Jezus Christus, geleid door Petrus II, de Romein – Petrus Romanus – zal door de Antichrist worden vervolgd.

  Er zullen alleen maar katholieken in de wereld zijn, als de Antichrist opkomt, maar dan zal hij zijn godsdienst invoeren, er zullen ‘bekeringen’ zijn, en zij zullen de Katholieke Kerk vervolgen. Dit zal dan de laatste vervolging van de Katholieke Kerk zijn.

  Ten tijde van deze breuk in de Katholieke Kerk, welke in die tijd dan nog 3 miljard leden zal tellen, zullen er 800 miljoen – 25%- bij Petrus II blijven, terwijl de rest de Antichrist zal volgen. Zes-zevende van het aantal Joden, die zich alleen maar uit vrees bekeerd hebben, zullen de Antichrist volgen.

  De laatste veldtocht

  Gedurende die tijd zal de Grote Koning van Frankrijk optreden en hij zal de Vicaris van Christus, Petrus II steunen. De Antipaus zal worden gedood, en de Grote Koning zal de christelijke legers aanvoeren tegen de legers van de Antichrist, welke deze zal leiden vanuit China, Rusland en het Midden-Oosten. Grote katholieke legers zullen worden aangevoerd door Prinsen, die verenigd zullen zijn met de Grote Koning van Frankrijk. Zij zullen komen uit Polen, Hongarije, Duitsland, Griekenland, Oekraine, Afrika, Amerika, Frankrijk en andere landen. Overal op de aarde zal dan weer oorlog worden gevoerd.

  De Kerk duikt onder

  Dan, zes maanden voor de Grote Kastijding zal de Antichrist proberen met geweld zijn merkteken- de streepjescode- op te leggen bij alle levende wezens.

  Christenen zullen dit merkteken weigeren, en zullen als gevolg daarvan door God worden beschermd. Elke christen zal een kruis op zijn voorhoofd dragen, dat alleen maar voor andere christenen zichtbaar zal zijn. De volgelingen van de Antichrist zullen de volgelingen van Christus opjagen en de Kerk zal ondergronds gaan.

  Enige weken voordat de Grote Kastijding zal beginnen, zullen de twee Grote Profeten worden gedood door de Antichrist, maar zij zullen uit de doden worden opgewekt.

  De komeet Wormwood verschijnt

  Tien dagen voor de Kastijding zal de komeet Wormwood als een zon aan de hemel te zien zijn. Sint Michael zal de Antichrist in de hel werpen.

  De Restkerk zal worden opgenomen

  Jezus zal wederkomen bij Zijn Tweede Komst met de Hemelse  legerscharen en de Restkerk, die dan ongeveer 600 miljoen zielen zal tellen-dat is 10% van de huidige wereldbevolking –zal in extatische toestand in het Paradijs worden opgenomen.

  Op de vierde dag zal een grote oorlog worden gevoerd tussen Jezus’ legerscharen en de legers van de Antichrist. Op het verschijnen van de komeet aan de hemel, zullen alle atoombommen over de hele wereld door Satan tot ontploffing worden gebracht.

  Op de zevende dag – een Goede Vrijdag – om 3 uur ‘s middags volgens de tijd van Jeruzalem zal de Bol der Verlossing – de komeet Wormwood – naar beneden komen en de aarde raken. Drie dagen lang zal een dichte duisternis de aarde omhullen. Gedurende deze dagen zullen allen, die het merkteken van het Beest dragen in de hel worden geworpen.

  Daarna zal de Restkerk worden teruggebracht naar de aarde en het Duizendjarig Vrederijk zal beginnen en er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zijn.

  Het Nieuwe Jeruzalem

  Het Nieuwe Jeruzalem zal op aarde neerdalen en deze Regering van Vrede zal duren tot het Grote en Laatste Oordeel van de wereld.

  Men moet verstaan, dat de Tweede Komst van Jezus – de Wederkomst- niet het Laatste Oordeel is, ofschoon alle mensen zijn geoordeeld door God. Dit is om het woord van de Schriften te laten vervullen, hetwelk zegt: Alle zielen uit de hemel, uit de hel, uit het vagevuur en uit het voorgeborchte zullen verrijzen met hun lichamen, en dan hun eeuwige bestemming ontvangen, waarbij er slechts hemel en hel zullen bestaan.

  09-03-2016, 21:03 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  decoxydschegazette
  www.bloggen.be/decoxyd

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!