Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  10-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  Vasten kruisigt de aardse passies, en gebed geeft je de genade die je nodig hebt om te kunnen vasten

  Matteus 4:3 De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’

  “Mijn geliefden, de verleider kent jullie zwakheden en wacht op de perfecte kans om jullie te verleiden. Hij zal je aardse passies tegen je gebruiken. Daarom moeten jullie vasten en bidden. Vasten kruisigt de aardse passies, en gebed geeft je de genade die je nodig hebt om te kunnen vasten, en goed te vasten. Er is een vorm van vasten dat de hoogmoed voedt. Voor deze vorm ben ik afkerig en die heeft het tegengestelde effect. Laat je vasten eerst en vooral vrij zijn van hoogmoed. Wanneer je vast, denk dan niet aan hoe goed je het gedaan hebt of hoe slecht, maar geef me in alle nederigheid wat je kunt, en houd geen rekening met de verdienste ervan. Jullie zullen versteld staan op het eind van jullie leven wat jullie aangerekend was als verdienste. Wees volledig los van alle resultaten. Wees nederig, wees getrouw, en geef alles aan mij. Kinderen, de verleider heeft geen macht over een nederige ziel, want die ziel draagt de geur van Jezus en Maria; hij kan niet dichterbij komen. Wees klein en wees dankbaar voor alles wat je gegeven werd. Alles is gegeven als gave, lieve kinderen. Geef het al aan mij en wees in vrede. Shalom.”

  Geliefde Vader van mijn hart, Ik geef u glorie en prijs Uw naam voor de vele gaven die U geeft aan deze onwaardige zondaar. Help mij mijn nietigheid te zien en U terug te geven al wat U mij gegeven hebt. O geliefde Vader, Abba, Ik houd van U! Amen.

  Naar jullie vruchten zullen jullie geoordeeld worden

  Matteus 3:10 De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid.

  “Geliefde kinderen, naar jullie vruchten zullen jullie geoordeeld worden. Wees daarom vooral voorzichtig en onderzoek de vruchten van al je handelingen. Als hetgeen wat je doet niet opbouwend is voor het koninkrijk en God niet verheerlijkt, wees dan meedogenloos en ruk het uit. Wat is het teken van goede vruchten? Eenvoudigweg liefde. Ik heb je reeds gezegd, handel met liefde en jullie kunnen niet verkeerd zijn. Wees wijs daarin. Soms is liefde zoals medicijnen –het smaakt slecht, maar de vruchten zijn goed. Kinderen, dit zijn moeilijke dagen voor jullie. De vijand heeft vele zaden van verwarring gezaaid. Overweeg daarom dikwijls wat het betekent met liefde te handelen. Vraag onze Moeder om jullie te begeleiden, zij wiens handelingen allemaal liefde waren. Ze zal niet nalaten jullie te helpen. Kinderen, inspecteer al jullie handelingen en jullie houding. Houd vast aan wat goed is en ruk uit wat slecht is. De boomgaard van de Heer kan enkel gevuld zijn met bomen die goede vrucht voortbrengen. Werk hard om er zeker van te zijn dat je daar te vinden bent.”

  O mijn Jezus, dank U voor deze raad! Heilige Moeder, help ons! Leer ons altijd hoe te handelen uit liefde. Help ons onze handelingen en onze houding te inspecteren met oprechte ogen, zodat we kunnen uitrukken wat ons weghoudt uit Uw Goddelijke Boomgaard. Help ons nederige dienaren te zijn van waarheid en liefde. Amen.

  10-03-2016, 18:08 Geschreven door Claudia  


  09-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 5

  De aanbidding van het Beest

  God de Vader: “Dan legt hij als middel tot het zieleheil een geschrift op dat vol is van afgrijselijke vervloeking.

  -Dit betreft een algemeen geldend decreet, dat door de Antichrist zal worden uitgevaardigd. Zie Openbaring 13,16-18 over het teken of het zegel van het Beest – in veel gevallen het getal 666 – dat nodig zal zijn om te kunnen kopen en verkopen. De trouwe christenen zullen worden getekend met de Griekse letter T (tau), dat op een kruis lijkt.-

  Hij reikt dit de mensen aan als een zegel en hij beveelt hen om hem te aanbidden.

  -Dit is de duivelse consequentie van zijn valse ‘opstanding uit de doden’ die door velen als echt zal worden beschouwd. Na die vertoning acht hij zich aan de Godmens Jezus gelijk en eist dezelfde eer op, nl. die der aanbidding als ware hij goddelijk, een eer, die slechts aan Jezus rechtens en naar waarheid toekomt.-

  Weigert een gelovige [katholiek/christen] dit uit liefde tot Mijn Naam, dan zal hij onder wrede en helse pijnen om het leven worden gebracht, zodat allen, die dit zien, of ervan horen, door grote ontsteltenis zullen worden aangegrepen.”

  Een hevige kerkvervolging

  God de Vader: “Aanvankelijk zal de Zoon des Verderfs door middel van zijn listige begoochelingen de mensen eerst vleiend proberen te verleiden, totdat het tijdstip komt, waarop het zijn streven zal zijn hen door wreedheid te breken en te doen buigen. En dan zal de Kerk in haar kinderen het ware geloof bewaren, maar zij zal juist, vanwege de benardheid van die bloedige verschrikkingen en van de allerzwaarste smarten van allerlei soort, veelvuldig lijden ondergaan.

  Vanaf de eerste aanval van geweldpleging totdat de beide getuigen van de waarheid zullen optreden, zal de Kerk de meedogenloze vervolgingen en het wreedste bloedvergieten, die zij van de zijde van de Verderver zal ondergaan, trotseren. De beide getuigen [Enoch en Elias, zie Openbaring 11,3] zullen tegen het einde van die tijd een schitterende witte glans van gerechtigheid en waarheid verspreiden, en daardoor aan de Kerk een grote standvastigheid verlenen.”

  De beide getuigen Enoch en Elias

  God de Vader: “Maar ik zal Mijn beide getuigen zenden, Enoch en Elias, die Ik in het mysterie van Mijn heilsplan volgens Mijn wil voor deze tijd heb bewaard, opdat zij als bestrijders van de Verderver naar voren zouden treden, en de dwalenden op de weg van de waarheid zouden terugvoeren.

  -Dit bewaren betekent, dat God Enoch en Elias destijds levend heeft opgenomen van de aarde en ergens –in het verborgen Paradijs? – met ziel en lichaam heeft bewaard tot het einde der tijden.-

  Een geweldige en zeer machtige kracht zullen zij onder de gelovigen ten toon spreiden. … En zo zal het rijpende koren van Mijn Kerk in haar grote vernedering overeind blijven. … En allen, die de Ware God willen erkennen en belijden, zullen zich aansluiten bij deze beide grijsaards, deze ware getuigen, banierdragers van de goddelijke gerechtigheid.

  De getuigen zullen zich spoeden door de stegen en straten, en door de steden en de overige plaatsen, die de Zoon des Verderfs met de adem van zijn leugenachtige leer heeft bezield. En zij zullen grote tekenen door de Heilige Geest bewerken, zodat geheel het volk, dat deze ziet, tot grote bewondering zal worden gebracht. Zulke grote, op vaste grondslag gevestigde, tekenen, worden het volk echter gegeven, opdat zij de tekenen van tegenspraak en de valse tekenen zouden verwerpen. … Enoch en Elias zullen door de donderslag van de ware leer de gehele aanhang van de Antichrist doen ontstellen en neerslaan en zo de gelovigen bevestigen.

  Evenwel zullen ook zij –Mijn Wil laat dit toe- uiteindelijk door de Antichrist de dood vinden. En dan zullen zij het loon van hun inspanningen in de hemel ontvangen. …Maar de goede vruchten zullen in de uitverkorenen plotseling tevoorschijn komen. Dat zijn zij, die de woorden en de duivelskunstenarij verachten en, die zich vast hebben gegrondvest in het ware geloof, in de hoop op het hemels erfdeel.”

  De vermetelheid ten top

  God de Vader: “Wanneer de Zoon des Verderfs, het opperhoofd van de kwade machten, zich in hoogmoedige aanmatiging, vanuit de dwaling der goddeloosheid, die door hemzelf wordt verpersoonlijkt, tot een nog groter dwaasheid zal willen verheffen, wanneer dus zijn bedriegerijen hun einde naderen, en hij zal trachten ten hemel te varen, dan zal heel de Kerk in al haar kinderen, groot en klein, tot grote ontsteltenis worden gebracht, als zij dit krankzinnige plan in al zijn vermetelheid zullen aanschouwen.

  -Waarschijnlijk zal het plan van de ‘ten hemel opstijging’- wederom een valse nabootsing van een belangrijke daad uit Jezus’ leven- op de televisie worden aangekondigd, en zullen er beelden van worden getoond. De ontsteltenis bij de gelovigen zal worden veroorzaakt door de uitzonderlijke hoogmoed van een dergelijk plan.-

  Wanneer hij geheel de wil van de duivel zal hebben vervuld, zodat hem –volgens het rechtvaardig oordeel van God- een dergelijke grote macht, dienend tot ongerechtigheid en wreedheid, verder niet meer zal worden toegestaan, zal hij heel zijn aanhang verzamelen en zal hij zijn volgelingen meedelen, dat hij naar de hemel zal opstijgen. …deze goddeloze zal niet inzien, …dat de geweldige slag van Gods hand hem dan zal treffen.

  De Antichrist gedood

  God de Vader: “En zie, een donderslag treft hem met zulk een kracht, dat hij van de berg naar beneden stort en de geest geeft in de dood. Dat zal dan de openbaring zijn van de goddelijke almacht, die de Zoon des Verderfs met zo’n kracht zal doden, dat hij met alle hoogmoed, waarmee hij zich tegen God had verheven, in de onpeilbare diepte van zijn vermetelheid zal storten, en in de dood van de Eeuwige Verdoemenis zijn levensadem zal uitbraken en zo zal eindigen.”

  OVER DE ANTICHRIST DOOR EEN ZIENER UIT NOWRA

  De Antichrist-persoon is de Maitreya

  Het is juist om te zeggen dat het woord Antichrist een persoon, of een groep, of een geestestoestand, kan zijn, daar dit woord op al die categorieen van toepassing is. De Antichrist-persoon is Maitreya; zijn profeet of voorloper is Benjamin Creme.

  Er is geen tegenspraak als men zegt, dat de Derde Wereldoorlog zal beginnen na de Grote Waarschuwing, daar deze oorlog al voor de Grote Waarschuwing was begonnen.

  De oorlog zal worden voortgezet na de Korte Tijd van Vrede, maar er zal een andere betekenis aan worden gehecht, daar er sprake zal zijn van katholieken tegen de troepen van de Antichrist. Dit is het moment waarop de Franse Koning pal zal staan.

  De Franse Koning zal niet op het toneel verschijnen, tot na het Grote Wonder. Want de regeringen zullen in delen van de wereld nog zijn zoals zij nu zijn. Eerst als de Antichrist de gevechten zal beginnen om de heerschappij en het leiderschap, zal de Franse Koning zijn plaats innemen. Hij zal de christelijke strijdkrachten aanvoeren.

  De Antichrist zal een reusachtig groot aantal mensen ervan overtuigen dat hij de Messias is, en zal, zodoende, er de oorzaak van zijn dat de zonden van de mensen sterk zullen toenemen – zullen verdubbelen, vergeleken met de zonden begaan in de tijd van voor de Waarschuwing.

  Want, degenen, die door God werden verlicht tijdens de Grote Waarschuwing, en die zich toen alleen uit angst hebben bekeerd, zijn niet oprecht in deze bekering. En, omdat zij vervolgens deze verlichting hebben verworpen, zullen hun zonden zwaarder worden, want de staat van zonde van een mens wordt erger, als het geweten volledig is verlicht en gevormd.

  Hoe groter ons begrip is van zonde en heil, des te groter is onze verantwoordelijkheid om Gods voorschriften en geboden te volgen en daarom is de zondeschuld groter als wij dat niet doen.

  Welnu, voor de Grote Waarschuwing, ofschoon de zonden toen zwaar waren, was de zondeschuld minder, door gebrek aan kennis van God en Zijn geboden.

  Want bijvoorbeeld, zij, die tot andere godsdiensten behoren hebben slechts een beperkte kennis van God – alleen in het Katholieke Geloof beschikt men volledig over Gods onderrichtingen. Daarom is het zo, dat als gij niet-katholiek bent, of een godloze zijt, en dan zonde doet, dat dan die zonde niet zo zwaar is, als wanneer gij katholiek zijt en dezelfde zonde doet.

  Na de Grote Waarschuwing en het Grote Wonder zullen allen echter katholiek zijn geworden, en de volle kennis over goed en kwaad bezitten, omdat God deze kennis op een allerbuitengewoonste wijze zal hebben ingestort. Als dan de Antichrist gaat optreden, en gij zoudt hem volgen, ondanks uw volle kennis van de waarheid, dan worden uw zonden groter, en derhalve zwaarder dan tevoren.

  In dit stadium zal de wereld nog een 1,5 miljard mensen zijn verloren door hongersnood, besmettelijke ziekten en dergelijke.

  Een wereldgodsdienst en een wereldregering

  Ongelukkigerwijs zullen velen de Antichrist volgen, als hij zijn ene wereldgodsdienst en zijn ene wereldregering zal stichten. Deze godsdienst zal niet christelijk kunnen worden genoemd. De Antichrist zal heersen gedurende de 3,5 jaar na de Waarschuwing.

  Er zullen twee grote machthebbers zijn op aarde: de Antichrist en Paus Petrus II. De Paus zal zijn Apostelen en Profeten en Koningen hebben, en de Antichrist zal ‘profeten’ en ‘apostelen’ hebben.

  De laatste vervolging van de Kerk

  De Ware Kerk van Jezus Christus, geleid door Petrus II, de Romein – Petrus Romanus – zal door de Antichrist worden vervolgd.

  Er zullen alleen maar katholieken in de wereld zijn, als de Antichrist opkomt, maar dan zal hij zijn godsdienst invoeren, er zullen ‘bekeringen’ zijn, en zij zullen de Katholieke Kerk vervolgen. Dit zal dan de laatste vervolging van de Katholieke Kerk zijn.

  Ten tijde van deze breuk in de Katholieke Kerk, welke in die tijd dan nog 3 miljard leden zal tellen, zullen er 800 miljoen – 25%- bij Petrus II blijven, terwijl de rest de Antichrist zal volgen. Zes-zevende van het aantal Joden, die zich alleen maar uit vrees bekeerd hebben, zullen de Antichrist volgen.

  De laatste veldtocht

  Gedurende die tijd zal de Grote Koning van Frankrijk optreden en hij zal de Vicaris van Christus, Petrus II steunen. De Antipaus zal worden gedood, en de Grote Koning zal de christelijke legers aanvoeren tegen de legers van de Antichrist, welke deze zal leiden vanuit China, Rusland en het Midden-Oosten. Grote katholieke legers zullen worden aangevoerd door Prinsen, die verenigd zullen zijn met de Grote Koning van Frankrijk. Zij zullen komen uit Polen, Hongarije, Duitsland, Griekenland, Oekraine, Afrika, Amerika, Frankrijk en andere landen. Overal op de aarde zal dan weer oorlog worden gevoerd.

  De Kerk duikt onder

  Dan, zes maanden voor de Grote Kastijding zal de Antichrist proberen met geweld zijn merkteken- de streepjescode- op te leggen bij alle levende wezens.

  Christenen zullen dit merkteken weigeren, en zullen als gevolg daarvan door God worden beschermd. Elke christen zal een kruis op zijn voorhoofd dragen, dat alleen maar voor andere christenen zichtbaar zal zijn. De volgelingen van de Antichrist zullen de volgelingen van Christus opjagen en de Kerk zal ondergronds gaan.

  Enige weken voordat de Grote Kastijding zal beginnen, zullen de twee Grote Profeten worden gedood door de Antichrist, maar zij zullen uit de doden worden opgewekt.

  De komeet Wormwood verschijnt

  Tien dagen voor de Kastijding zal de komeet Wormwood als een zon aan de hemel te zien zijn. Sint Michael zal de Antichrist in de hel werpen.

  De Restkerk zal worden opgenomen

  Jezus zal wederkomen bij Zijn Tweede Komst met de Hemelse  legerscharen en de Restkerk, die dan ongeveer 600 miljoen zielen zal tellen-dat is 10% van de huidige wereldbevolking –zal in extatische toestand in het Paradijs worden opgenomen.

  Op de vierde dag zal een grote oorlog worden gevoerd tussen Jezus’ legerscharen en de legers van de Antichrist. Op het verschijnen van de komeet aan de hemel, zullen alle atoombommen over de hele wereld door Satan tot ontploffing worden gebracht.

  Op de zevende dag – een Goede Vrijdag – om 3 uur ‘s middags volgens de tijd van Jeruzalem zal de Bol der Verlossing – de komeet Wormwood – naar beneden komen en de aarde raken. Drie dagen lang zal een dichte duisternis de aarde omhullen. Gedurende deze dagen zullen allen, die het merkteken van het Beest dragen in de hel worden geworpen.

  Daarna zal de Restkerk worden teruggebracht naar de aarde en het Duizendjarig Vrederijk zal beginnen en er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zijn.

  Het Nieuwe Jeruzalem

  Het Nieuwe Jeruzalem zal op aarde neerdalen en deze Regering van Vrede zal duren tot het Grote en Laatste Oordeel van de wereld.

  Men moet verstaan, dat de Tweede Komst van Jezus – de Wederkomst- niet het Laatste Oordeel is, ofschoon alle mensen zijn geoordeeld door God. Dit is om het woord van de Schriften te laten vervullen, hetwelk zegt: Alle zielen uit de hemel, uit de hel, uit het vagevuur en uit het voorgeborchte zullen verrijzen met hun lichamen, en dan hun eeuwige bestemming ontvangen, waarbij er slechts hemel en hel zullen bestaan.

  09-03-2016, 21:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016

  Ik ben de redding van de Wereld – Hille Kok 25/2/2016

  Mijn Volk,

  Ik ben de redding van de wereld!!! Open uw ogen!!!

  Luister niet naar de valse profeet. Velen zullen ten gronde gaan door die schijnheilige glimlach die u verwijderd van de waarheid. Let op de Hemel weent door het verdriet dat wordt aangericht onder de trouwe gelovigen. De verwarring zal groot zijn. Zovelen zullen het kwaad blijven volgen in deze verdorven wereld zonder liefde en onzekerheid.

  Gij zult in de duisternis geraken. Uitzichtloosheid en wanhoop is er onder de mensen. Velen aanbidden de verkeerde God die hun naar de afgrond leiden. Wat een leed zult gij dan ondergaan. Alleen het Rooms Katholieke Geloof is de Ene Echte Waarheid!!! De wereld leeft in geestelijke armoede.

  Daaruit ontstaat moedeloosheid. De reddende hand willen velen niet aanvaarden van de Vader. De wereld is overwoekerd door het kwaad en hun eigen IK die hun zielen ten gronde richten. Hoe zult gij standhouden zonder Gods liefde. Gij wordt misleid door het kwaad. Dwazen, hoe blind zijt gij geworden en God de Vader niet meer als uw Hemelse Vader willen aanvaarden en zien!!

  De vreugde zal uit u verdwijnen. De eenzaamheid zal u overstijgen zonder het Levend Brood in de Heilige Eucharistie. Gij zult geestelijk sterven. Zijn H. Lichaam en Bloed houden u in leven om u te sterken in het geloof en Zijn goddelijke Liefde. Luister toch, de tijd is NU!!!

  Hoe duister is de wereld. De Satan zal zich openbaren tot schrik voor heel de mensheid. Gij zult zeggen: hoe hebben wij dit niet gezien of willen zien wie gij in de duisternis volgde. Laat uw kinderen niet verloren gaan. Satan heeft velen in zijn macht. Bidt de Rozenkrans voor uw kinderen.

  Goddeloos is de wereld geworden. Als vee worden uw kinderen gebruikt door de zondige rijke maatschappij om hun seksuele lusten te bevredigen. O dwazen, gij zult in de hel belanden als gij u niet bekeert. Gij misbruikt Gods Schepping. De straffen zult gij ondergaan als gij niet om vergeving vraagt in het H. Sacrament van de biecht!!

  De straffen zullen de wereld in alle hevigheid overvallen door uw ongehoorzaamheid en de gruwelijke misdaden tegen God de Vader en de mens!! Uw tijd zal niet lang meer duren. Redt uw zielen. De Vader wil u redden uit die verdorven poel van de Aarde. De Vader wil u beschermen en troosten en helpen door het dragen van Zijn Heilig Liefdeskruisje!!!

  Draag het in openheid. Schaam u niet voor zijn grote geschenk: het Heilig blauw-witte Kruisje!! Ho, gij die Gods geschenk verwerpen. Gij zult de Vader krenken. Help elkander in deze strijd. De strijd zal vernietigend zijn. Behoud uw geloof. Moeder Maria zal bij u zijn als gij in Liefde en stilte de Rozenkrans zal bidden.

  Mijn Restkerk, gij zult het meest te lijden krijgen door de vervolging van het Roomse geloof. Houd stand, blijf in de Waarheid. Wijk niet af van Gods Geboden en de veranderde gebeden die niet van God komen. Behoud het Geloof in de Waarheid. God is Liefde. Amen.

  09-03-2016, 18:29 Geschreven door Claudia  


  08-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 4

  Het merkteken van het Beest


  de chip

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Dit zijn de tijden, waarin de volgelingen van hem, die zich opstelt tegenover Christus, met zijn merkteken zullen worden getekend op het voorhoofd en op de hand. Het merkteken op het voorhoofd en op de hand is uitdrukking van een totale afhankelijkheid van wie met dit teken wordt aangeduid. Het teken duidt degene aan, die vijand is van Christus, dat is dus de Antichrist, … Het voorhoofd duidt het verstand aan, want de geest is de zetel van de menselijke rede. De hand drukt de menselijke activiteit uit, want het is met zijn handen, dat de mens handelt en werkt. Derhalve is de persoon, die wordt getekend met het merkteken van de Antichrist, getekend in zijn verstand en in zijn wil.

  Als mijn tegenstander met zijn merkteken al zijn volgelingen zal tekenen, dan zal de tijd gekomen zijn, dat ook Ik, uw hemelse Aanvoerster, met mijn moederlijk zegel allen, die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd en die deel uitmaken van mijn legerschare, zal tekenen. Tegenover de getekenden met op het voorhoofd het godslasterlijk merkteken, stel Ik mijn kinderen, die getekend zijn met het Kruis van Jezus Christus.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 8 september 1989

  OLVrouw: “Al mijn kinderen zullen het teken van het kruis ontvangen en het dragen op hun voorhoofd. Slechts de door mij verkozenen zullen dit zien. Deze uitverkorenen zullen worden ingelicht door mijn Engelen hoe zij zichzelf moeten gedragen. Mijn getrouwen zullen geen enkele vrees, noch angst, koesteren gedurende zelfs de allermoeilijkste uren.” Matous Lasuta, Turzovka, Slowakije, 1958

  PERSOON EN WERKEN VAN DE ANTICHRIST

  Sint Jan over de Antichrist


  Johannes

  Hieronder volgt een aantal aanhalingen uit de Heilige Schrift welke betrekking hebben op de persoon van de Antichrist en op zijn werken. Dit zijn citaten van teksten van Sint Jan de Evangelist en van de Heilige Apostel Paulus. De Bijbel is echter in dit opzicht geenszins volledig, noch erg duidelijk. Latere prive openbaringen moeten onze kennis aanvullen.

  Het begrip antichrist/Antichrist is ingevoerd door Sint Jan de Evangelist in zijn eerste twee brieven. Hij onderscheidt allereerst de antichrist, als typering van de mentaliteit, die de goddelijke openbaring van de menswording van Gods Zoon loochent, en duidt ook wel bepaalde personen uit zijn tijd, vooral dwaalleraars, aan met Antichrist, waarmede hij dezen als voorloper van de latere Antichrist-persoon beschouwt. En anderzijds noemt hij de Antichrist-persoon, een zekere gezworen vijand van de christenen, die eens – later – zal optreden.

  Sint Jan de Evangelist: “Kinderkens, het laatste uur is daar! En zoals gij hebt gehoord, komt dan de Antichrist. Ook nu is er menig Antichrist opgestaan; daaruit weten wij, dat het laatste uur daar is.” Sint Jan, 1 Jo 2,18

  Sint Jan de Evangelist: “Wie anders zou er nog meer en nog erger leugenaar zijn, dan hij, die loochent, dat Jezus de Christus [de Messias, de Verlosser] is? Hij, die de Vader en de Zoon loochent, is de Antichrist.” Sint Jan, 1 Jo 2,22

  Sint Jan de Evangelist: “Maar iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God; dat is er een van de Antichrist, die komt, zoals gij hebt gehoord, en die nu reeds in de wereld is.” Sint Jan, 1 Jo 4, 3

  Sint Jan de Evangelist: “Want er zijn veel dwaalleraars, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, uitgegaan over de wereld. Zo iemand is een dwaalleraar, en Antichrist.” Sint Jan, 2 JO 7

  Sint Paulus over de Antichrist


  Paulus

  De Apostel Paulus: “Broeders, met betrekking tot de Wederkomst van Onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, verzoeken wij u, niet zo gemakkelijk uw bezinning te verliezen, en u niet van streek te laten brengen door een geestesuiting, door een woord, of een brief, die van ons heet te komen, alsof de Dag des Heren aanstaande is. Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad en de Man der Goddeloosheid, het kind der verdoeming, is verschenen, hij, de Tegenstander, die zich verheft tegen al wat God is, of heilig heet, zodat hij zich zal neerzetten in Gods tempel en zich als God zal aanstellen, KOMT DE DAG DES HEREN NIET.” Sint Paulus, 2 Tess 2,1-4

  Over de dood van de Antichrist:

  De Apostel Paulus: “Maar als de Heer Jezus komt, zal die hem doden met de adem uit Zijn mond en hem vernietigen door Zijn verschijning.” Sint Paulus, 2 Thes 2,8

  Over de heerschappij van de Antichrist:

  Sint Jan de Evangelist: “Ik zag uit de zee een Beest het land opkomen. Het leek op een panter. De Draak gaf aan het Beest zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht.” Sint Jan, Openbaring 13,1-2

  Sint Jan de Evangelist: “Toen zag ik een tweede Beest. Dat Beest steeg op uit de aarde. Het had twee horens als van een lam, en het sprak als de Draak.” Sint Jan, Openbaring 13,11

  Sint Jan de Evangelist: “…dat de heidenen de Heilige Stad 42 maanden [3,5 jaar] onder de voet zullen lopen.” Sint Jan, Openbaring 11,2

  Toelichting: In de tijd van Sint Jan waren de mensen, godsdienstig gezien, in vier groepen in te delen:

  1)   De Joden, het uitverkoren volk van het Oude Verbond tussen God en de mensen, die na hun afwijzing van de Messias – die uit hun volk was voortgekomen – God niet meer op de door Hem gewenste wijze aanbidden en dienen, omdat zij de – door Jezus geopenbaarde volle – waarheid als volk niet hebben aanvaard.

  2)   De Christenen, voortgekomen uit de Joden, zowel als uit de heidenen, lidmaten van wat nu de Katholieke Kerk heet, de uitverkorenen van het Nieuwe Verbond. Deze Kerk is wat Sint Jan de Heilige Stad Gods noemt. Daarin wordt de volle – door Jezus geopenbaarde – waarheid doorgegeven aan latere generaties. Ieder, die de katholieke waarheid strikt vasthoudt, aanbidt en dient de Drie-ene God op de wijze, die Hij wenst.

  3)   De heidenen, zijn diegenen, die niet behoren tot het volk der Joden, en die geen Christen zijn, en die allerlei valse goden – afgoden – aanbidden. Afgoden zijn geesten, mensen, dieren of voorwerpen waaraan goddelijke eer wordt bewezen – dat is eer welke slechts aan de Ene, Ware, God moet dienen. In feite aanbidt en dient men de Satan, als men niet God aanbidt, noch Hem dient. Neutraliteit in godsdienstig opzicht bestaat niet.

  4)   In de dagen van Sint Jan ontstond al een vierde groep, die ook in onze dagen bestaat, en die heden heel groot is, te weten: de afvalligen, dat zijn degenen, die de volledige, geopenbaarde, katholieke, waarheid hebben bezeten, maar die gedeeltelijk of geheel afwijzen. Enkele groepen, zoals de Orthodoxen en de Evangelisch-Luthersen, die Jezus en Zijn leer ernstig nemen, zijn niet zo ver van de gehele waarheid verwijderd. Maar de meeste groepen selecteren uit de waarheid slechts wat hen bevalt, en zijn daardoor vergelijkbaar met de heidenen uit de tijd van Sint Jan. Met recht kan men de meeste hedendaagse ‘katholieken’ en ‘protestanten’ de ‘nieuwe heidenen’ noemen.

  Sint Jan de Evangelist: “De hele aarde liep vol bewondering achter het Beest [de Antichrist] aan en aanbad de Draak [de Satan], omdat hij het Beest de macht had gegeven. Ze aanbaden ook het Beest zelf en zij riepen uit: “Wie valt er met het Beest te vergelijken, en wie kan de strijd met hem aanbinden?” Sint Jan, Openbaring 13,3

  Sint Jan de Evangelist: “Het Beest dwong alle mensen, groot en klein, arm en rijk, vrijen en slaven, op hun rechterhand en op hun voorhoofd, een merkteken te dragen. Daardoor kon iemand alleen iets kopen of verkopen, als hij dat merkteken droeg, dat wil zeggen: de naam van het Beest, of het getal, dat het symbool van die naam is… en dat getal is 666.” Sint Jan, Openbaring 13,16

  Sint Jan de Evangelist: “Mijn twee getuigen zal Ik opdracht geven het boetekleed aan te trekken en 1260 dagen lang Mijn boodschap te verkondigen.” Sint Jan, Openbaring 11,3

  DE HEILIGE HILDEGARD OVER DE ANTICHRIST

  De Heilige Hildegard van Bingen


  Hildegard van Bingen

  De Heilige Hildegard van Bingen werd in 1098 in Midden-Duitsland uit een adellijk geslacht geboren. Al op 8-jarige leeftijd deed zij haar intrede in een klooster van Benedictinessen. In het kloosterslot leidde zij een bij uitstek beschouwend leven. In 1136 werd zij tot abdis gekozen. Kort daarop stichtte zij haar eigen klooster op de Ruppertsberg bij Bingen in het Rijnland. In 1165 stichtte zij nog een vrouwenklooster te Eibingen nabij Rudesheim. Omstreeks die tijd hief zij het stilzwijgen op, wat zij tot dan over haar visioenen had bewaard. Zij begon te schrijven over de talrijke visioenen, die zij al van jongsaf ontving. De omvang van haar werk is zeer groot. Men bedenke, dat zij na haar 8ste jaar geen enkele scholing buiten het klooster heeft ontvangen.

  Het kloosterslot werd zeer streng aangehouden, bezoekers waren zeldzaam, en het aantal inkomende (hand)geschreven stukken was in de verste verte niet vergelijkbaar met onze dagen. De boekdrukkunst bestond immers nog niet. Haar kennis komt dus rechtstreeks uit de hemel.

  Nadat zij abdis was geworden trad Hildegard meer naar buiten op. Zij correspondeerde ook met geestelijken en gezagsdragers, die haar om raad vroegen. Hildegard stierf in het jaar 1179 op 82-jarige leeftijd op de Ruppertsberg. De navolgende openbaring door God-de-Vader over de Antichrist-in-persoon is een uittreksel uit een meer volledige tekst, die komt uit een verzamelwerk, gedateerd 1220.

  Begin van de profetie van de Heilige Hildegard van Bingen.

  Geboorte en jeugd van de Antichrist

  God de Vader: “Wanneer namelijk de tijd, waarin de goddeloze bedrieger onder verschrikkingen moet verschijnen, komt, is de moeder van kindsaf opgegroeid onder de meest goddelozen op een eenzame plaats van verderf. Al als meisje is zij vol duivelse listen van verdorvenheid. Buiten medeweten van haar ouders zal zij daar op die plaats van verderf verblijven. Ook de omwonenden zullen haar niet kennen. Want op ingeving van de duivel, door wie zij zich bedrieglijk – alsof hij een Heilige Leidsengel was – laat leiden, en wiens wil zij doet, is zij daarheen gekomen. Zij scheidt zich aldus af van de mensen, zodat zij des te gemakkelijker in het verborgene zal kunnen blijven. …

  Daarop zal zij zich heimelijk, in de meest goddeloze uitspattingen, met enige mannen inlaten. En met zulk een vuur van schandelijke begeerte zal zij zich door hen laten bezoedelen, alsof een heilige Engel haar deze goddeloze ontucht heeft bevolen te volbrengen. En zo ontvangt zij in brandende hartstocht van ontucht de Zoon des Verderfs, zonder te weten wie de vader is. Maar Lucifer, die oude slang, ‘bezielt’ vol vreugde deze gruwel van een mens in wording – naar Mijn rechtvaardig oordeel – met zijn listen en neemt hem volledig met al zijn krachten al in de moederschoot in zijn bezit.

  Vol van duivelse geest verlaat de Verderver de moederschoot. Zij vermijdt daarop echter haar gebruikelijke ontucht en vertelt het dwaze en onverstandige volk openlijk dat zij geen man heeft en een vader van het kind niet kent. Zij noemt de ontucht, die zij gepleegd heeft, ‘heilig’, en het volk zal ook de moeder voor heilig houden en haar heilig noemen.”

  Een onechte nabootsing

  De Antichrist heet zo, niet slechts omdat zijn leer tegen die van Christus in zal gaan, maar ook omdat zijn leven een vervalsing, een onechte nabootsing, van Jezus’ leven zal zijn. Dit is direct duidelijk uit bovenstaande teksten. De moeder is een jonge en valse maagd. Jezus’ moeder is een jonge en echte maagd. Lucifer neemt bezit van de jonge Antichrist, in geestelijke zin is de Antichrist de ‘zoon’ van Lucifer. Jezus is waarlijk de Zoon van God. De moeder van de Antichrist doet alsof zij heilig is, zij verbergt haar schanddaden. Jezus’ moeder is waarlijk zonder zonde, want Onbevlekt Ontvangen, en waarlijk de Heiligste der vrouwen.

  Deze overeenkomst zal zo blijven: telkens zullen er parallellen te trekken zijn tussen het verloop van het leven van de Antichrist en het leven van Jezus. Bij Jezus en zijn Moeder is alles waar en echt en recht-door-zee, openbaar en heilig. Bij de Antichrist en diens moeder is alles vals en onecht en in het verborgene en verdorven. Het ganse leven van de Antichrist is een satanische nabootsing, een vervalsing, van Jezus’ leven. Maar het wordt knap gedaan, vele mensen zullen erin lopen, en de Antichrist als een nieuwe ‘Messias’ beschouwen en hem volgen.

  God de Vader: “Zo groeit de Zoon des Verderfs op, onder duivelse listen, totdat hij de volwassenheid bereikt, steeds geheim gehouden voor de bekenden. Is hij eenmaal tot de volheid der jaren gekomen, dan zal hij publiekelijk zijn grootsprakerige leer uitdragen, en hij zal zich daardoor in tegenspraak stellen met Mij en Mijn uitverkorenen. … Hij is de meest kwaadaardige beestmens. De mensen, die hem niet erkennen, zal hij doden. Koningen, hertogen, vorsten en rijken zal hij aan zich binden. Hij zal de nederigheid onderdrukken, de hoogmoed verheffen, en de aarde met duivelse listen aan zich onderwerpen.”

  Begoochelingen en schijnbare genezingen

  God de Vader: “Zijn macht strekt zich uit tot aan de oorsprong van de winden, zodat hij schijnbaar de lucht in beweging kan brengen, vuur van de hemel kan roepen, en bliksem, hagel en donder naar beneden kan laten komen. Bergen doet hij ogenschijnlijk ineenstorten, water laat hij opdrogen, bossen ontneemt hij het frisse groen, en doet deze opnieuw uitlopen. Deze begoochelingen [pseudo-wonderen] zal hij met de meest verscheiden delen van de schepping bedrijven, zowel in hun vocht, als in hun groen en droogte.

  Zelfs met de mensen zal hij zijn bedrieglijk spel spelen. Hij zal gezonden ziek maken, en ogenschijnlijk zal hij zieken gezond maken. Hij zal duivels uitdrijven, en zal soms doden opwekken. Hoe zal hij dat doen? Wanneer iemand, wiens ziel in de macht van de duivel is, zal zijn gestorven, dan zal hij – met Mijn toelating – aan het lichaam van de overledene zijn toverkunsten uitoefenen. Hij zal maken, dat deze zich beweegt, alsof hij levend is.

  Zoiets wordt hem echter slechts hier en daar en gedurende een korte tijd en in zeer geringe mate toegestaan. …zodat door een dergelijke aanmatiging niet de eer van God aan spot en minachting zal worden prijs gegeven. Menigeen, die dit zal zien, zal hem zijn vertrouwen schenken.

  Anderen willen weliswaar hun vroegere geloof bewaren, maar zij willen nietemin, dat hij hen steeds welgezind zal zijn. Aan dezen zendt hij ziekten, die hen niet al te zeer nadeel zullen toebrengen. Wanneer zij dan bij de geneesheren genezing en hulp zullen zoeken, maar niet genezen zullen kunnen worden, dan zullen zij tot hem hun toevlucht nemen, om te onderzoeken of hij hen zal kunnen genezen. Als hij hen dan zal zien komen, dan zal hij de ziekte, die hij hun zelf heeft gezonden, van hen wegnemen. Daardoor zal hij dan hun achting winnen, en zij zullen in hem geloven. Zo zullen velen worden misleid. Zelfs hun innerlijke ‘ogen’ zullen worden verduisterd.

  Bedrog en misleiding

  God de Vader: “Zij echter, die Mij verachten, richten zich op de duivel. Omdat zij Mij niet willen kennen, geef Ik hen prijs. Dan bedrijft de duivel zijn spel met hen en bedriegt hen, … zodat zij alles voor waar houden, wat hij hen voorspiegelt. En de kunst van de begoocheling giet hij ook hen in, die op hem vertrouwen, zodat ook zij, met deze gave, door middel van menigvuldige tekenen, te geven aan de schepselen, de mensen kunnen verblinden, geheel zoals zij dit willen.

  Zij kunnen echter noch de elementen, noch de overige schepselen, die door God in het leven zijn geroepen, in hun wijze van bestaan veranderen. Zij laten slechts door middel van bedrog zeldzame verschijningen in schimmige beelden voor de ogen der mensen oprijzen. Op deze wijze bewerkt de Zoon des Verderfs het bedrog door zijn vaardigheden met de elementen. In schoonheid, in zoete geur en in liefelijkheid laat hij deze plaats vinden, precies zoals de mensen, die hij misleidt, het graag zien.

  Deze macht wordt hem toegestaan, zodat de gelovigen met het ware katholieke geloof zullen kunnen zien, dat de duivel geen macht bezit over de goeden, maar alleen over de slechten, die zodoende tot de eeuwige dood zijn verdoemd. Alles wat de Zoon van het Kwaad namelijk doet, volbrengt hij met geweld en met hoogmoed en met wreedheid. Barmhartigheid, nederigheid en bescheidenheid bezit hij niet, want door middel van bevelen en door ruw op te treden, zet hij de mensen aan om hem te volgen.

  Zeer velen wint hij voor zich, doordat hij hen aanmoedigt naar hun eigen zin en eigen luimen te handelen. …Velen zullen zich daardoor laten misleiden. …Hij toont hen schatten en rijkdommen en staat hen heerlijkheden en genoegens toe, zoveel als zij zich wensen, en hij bekrachtigt door bedrieglijke tekens zijn leer. Zij zullen het niet meer nodig vinden hun lichaam te beteugelen en onder tucht te houden.

  Hij spreekt: “Wie zich tot mij bekeert, diens zonden worden uitgewist, en hij zal met mij leven in eeuwigheid.” Het Doopsel en het Evangelie van Mijn Zoon verwerpt hij, en alle voorschriften, die door de Kerk zijn overgeleverd, maat hij bespottelijk.”

  Een onecht lijk en een valse opstanding

  God de Vader: “En wederom zegt hij met duivelse hoon tot degenen, die hem dienen: “…Ik wil echter voor jullie, en tot jullie verheerlijking sterven, en uit de dood opstaan. En zo zal ik mijn volk van de hel bevrijden.” …Hij nodigt dan zijn vrienden uit hem met een zwaard te doorboren en hem tot de dag van zijn opstanding in een schoon linnen te hullen. Daarbij misleidt hij hen zo, dat zij werkelijk menen hem te doden en zijn opdracht volbrengen. Daarna staat hij dan ogenschijnlijk op uit de dood.

  Door zijn bedrieglijke listen zal hij ogenschijnlijk worden vermoord, zijn bloed vergieten en sterven. Maar hij komt niet om in zijn eigen lichaam, maar in een bedrieglijke schim, en hij zal worden gehouden voor een verslagene en een stervende. Dan zal hij, onder voortdurend bedrog, …de schijn ophouden, dat hij uit de doodsslaap weer tot leven is gekomen. Verbazing en ontsteltenis over de verschrikkelijke daad van de vervloekte, zullen alle mensen op de gehele aarde aangrijpen. Zo zullen, zoals begrijpelijk, bij de kwellingen, de tegenspraak, en de sluwe, schrikwekkende, wondertekenen, die de Zoon des Verderfs zal bewerken, zelfs Mijn uitverkorenen, die als rotsen in de branding zullen zijn, huiveren van schrik en ontzetting, en angstig klagend steunen.”

  1 maart 2016

  Kerk van de Heilige Familie, Glendale, CA at 9:35am

  OLVrouw van La Salette

  Mijn lieve zoon,

  Juist zoals Ik verscheen aan de kinderen van La Salette en Ik verscheen aan jou in de boodschap van La Salette (1 november 2005), ben Ik bij jou vandaag als je OLVrouw van La Salette, want mijn waarschuwingen zijn hetzelfde als de originele boodschap van La Salette.

  De Kerk van Mijn Zoon blijft een grote crisis doormaken; zoals het toen was, is het nu. Want mijn smeekbeden aan de geestelijken van de Kerk viel in dovemansoren. En nu zijn de waarschuwingen die Ik voorzegd heb uitgekomen op zovele pijnlijke manieren aan de kinderen van God, die de Ene, Ware Kerk van Mijn Zoon, de Verlosser van de wereld aanbidden.

  Ik waarschuwde de kinderen van La Salette : wee de prinsen van de Kerk die enkel denken aan hun rijkdom te vergroten en hun autoriteit te beschermen en te domineren met trots. De boze heeft vele van de priesters – met inbegrip van vele bisschoppen en kardinalen - op een slecht pad geleid om de Kerk te vernietigen. Het leiderschap van de Kerk lijkt nu in verwarring te zijn, omdat de volgelingen van Mijn Zoon zien dat de geest van de Kerk nu in duisternis verkeerd en dat de boodschappen dat de gelovigen willen horen van de Kerk gevuld lijken met verwarring en misverstanden.

  De boze heeft zijn doelstellingen bereikt in deze tijd door het te laten uitschijnen dat de Kerk in verwarring is. Zelfs de richting dat de Kerk neemt op sociaal vlak en op andere vlakken die niet-religieuze zaken aanbelangen, doen het uitschijnen alsof de Kerk zijn richting verloren is en dat het doel van de Kerk – de redding van al Gods kinderen – zonder leiding verkeert.

  Word niet wanhopig als jullie dit zien. De boze lijkt in controle te zijn voor velen, maar Ik verzeker jullie dat Mijn Zoon, de Heer en Redder, de Verlosser van de wereld nu zeer krachtig alles in het werk stelt om Zijn Kerk door deze hachelijke tijden te loodsen.

  Wees er zeker van dat een grote strijd plaatsvindt in de geestelijke wereld. De boze doet zijn laatste zet om de Kerk van Mijn Zoon te vernietigen. De Aartsengel Michael zal uiteindelijk overwinnen over de prins der duisternis en de Kerk zal vernieuwd worden.

  Jullie hebben mijn belofte als jullie Heilige Moeder van de Kerk dat het enkel door de Kerk van Mijn Zoon is dat ware verlossing zal bereikt worden. Vrees niet en laat je niet verwarren door gebeurtenissen die binnen de Kerk gebeuren, en door boodschappen van de Kerk die verwarrend, vaag en dubbelzinnig lijken, omdat jullie moeten inzien dat het werkelijk het werk is van de boze in zijn laatste stuiptrekkingen om de Kerk van Mijn Zoon te vernietigen. Daardoor gebeurt de verwarring.

  Jullie verkeren nu in hachelijke tijden, zowel binnen de Kerk evenals in de hele wereld. Dezelfde volgelingen van satan, die de wereld hebben gemanipuleerd en gecontrolleerd, hebben nu hun tentakels binnen de Kerk gericht om de boze te helpen.

  De plannen van satans volgelingen zijn vermomd als zijnde voor het goed van de mensen, maar laat jullie niet misleiden door deze wereldleiders. Zij willen niet enkel de Kerk van Mijn Zoon vernietigen en hun eigen versie van een religie ineensteken door een wereldreligie te creeren, ze handelen ook op sluwe manieren om jullie allen te onderdrukken in een vorm van slavernij. Een verder doorgedreven onderdrukking dan ze nu al hebben over de wereldbevolking.

  Wee de volgelingen van de boze, die deze macht en controle over jullie hebben. Ze zijn nu vastbesloten om de hele wereld in de derde wereldoorlog te storten die ze reeds voeren tegen de mensheid, want het is door de chaos en verwarring van deze oorlog dat ze hopen om hun laatste doelstellingen van complete controle en supervisie over de wereldbevolking te verwezenlijken. Alle doelstellingen willen ze verwezenlijkt hebben tegen het jaar 2030.

  Jullie moeten nu de timing van hun plan kennen, want het is gedurende de voorafgaande jaren dat jullie als Machtige Gebedsstrijders van Mijn Zoons Kerk moeten rekenen op de kracht van jullie gebeden om de plannen van de boze en het werk van zijn volgelingen te dwarsbomen, om een blijvende vrede in deze wereld te realiseren en hun plan te vernietigen.

  Ik doe nu een beroep op jullie als Machtige Gebedsstrijders en als Apostelen van de Laatste Dagen om te reageren op de oproep van Mijn Zoon, om deel te nemen aan het leger van Mijn Zoon om de heerschappij van de boze over de wereld te stoppen, evenals de invasie in de Kerk door het werk van zijn volgelingen te stoppen. Vele van zijn volgelingen zijn priesters van de Kerk die hun weg verloren zijn, omdat de boze zo machtig was in hen te overtuigen dat de macht die ze hebben van de ware Heer en Verlosser komt, terwijl in werkelijkheid het het werk van Lucifer is, de gesel van de Kerk.

  Luister nu naar mij, mijn Kinderen van het Licht, Ik doe een beroep op jullie in deze laatste dagen om je te verenigen met jullie broeders en zusters onder het leiderschap van Mijn Zoon en jullie Verlosser, Jezus Christus, en onder de mantel van jullie Heilige Moeder om het goede gevecht te leveren tegen het kwaad van de wereld.

  Weet dat jullie zullen overwinnen in de zeer nabije toekomst. Want nu is de tijd aller tijden; het einde van alle einden.

  De grotere glorie van de Kerk zal jullie beloning zijn wanneer de strijd over is, want Mijn Zoon en Jullie Heer en Verlosser zal zegevieren. De Aartsengel Michael zal de duivel en zijn volgelingen van hun toppositie halen en hen in de hel werpen.

  God zij dank!

  Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zal de beloning zijn van de ware volgelingen van Mijn Zoon, Jullie Heer en Verlosser, Jezus Christus.

  OLVrouw van La Salette

  Message ended 10:10am 

  07-03-2016, 18:27 Geschreven door Claudia  


  06-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geestelijk pantser van Pastor Enoc

   GEESTELIJK PANTSER VOOR ELKE GOEDE CHRISTEN GEDURENDE DEZE TIJDEN VAN LOUTERING

  De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen

  TEKENEN VAN DE VOORBODE

  “Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet.  Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn, en hongersnood. Dat is het begin van de weeën.”
  “Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden.” 

   (Marcus 13:7-8, 10) 

  DE VOORBODE


  “Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden voordat de dag van de HEER komt, de grote vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, zodat Ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden.”                                

    (Maleachi 3:23-24)  

  MARIA, DE GODDELIJKE HERDERIN, GEEFT ONS EEN REDDINGSPLAN
  “Behalve de Heilige Mis, de Heilige Communie, het regelmatig ontvangen van de Heilige Sacramenten, in het bijzonder de Heilige Eucharistie, het lezen in in de praktijk brengen van Gods Woord, zich bedekken met het Kostbaar Bloed van mijn Zoon Jezus, bewaard in Zijn Heilige Wonden en de trouwe nakoming van de Goddelijke en Heilige Geboden …. Is  de enige manier om REDDING te bereiken, geloof en gebed, in het bijzonder het bidden van de Heilige Rozenkrans en de Kruisweg.”

   


  “GEESTELIJK PANTSER VOOR ELKE GOEDE CHRISTEN GEDURENDE DEZE TIJDEN VAN LOUTERING
  24 oktober 2005, 09.55u

  OPROEP AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, kinderen van mijn kudde;
  Jullie leven in tijden van rampspoed en schaarste; de pijn voor de mensheid is pas begonnen. Elke dag wordt steeds korter, totdat de grens is bereikt; dat is het moment dat de tijd van Mijn Gerechtigheid zal beginnen. Dat zal een kwelling zijn voor de een en hoop voor de ander.

  Er is geen weg terug! Na iedere dag die voorbij gaat, is Mijn wederkomst naderbij. Verheug jullie, schapen van Mijn kudde, want na zoveel vernedering en pijn die jullie zullen ondergaan, zal uiteindelijke de zon van de hoop weer schijnen, de zon van het nieuwe leven zal vrede en geluk brengen in iedere hoek van de aarde.

  Bid, bid, bid voor de mensheid; het is tijd voor gebeden en vasten; het is tijd voor smeekbeden, het is tijd om genade te vragen aan de Hemelse Vader om spoedig een einde te maken aan die dagen van droefheid en tranen. De duur van die periode (lang of kort) zal afhangen van jullie gebeden, jullie smeekbeden, jullie vasten en jullie offers.

  Bedenk dat Mijn Vader zich niet verheugt over jullie lijden; aardbewoners, jullie, jullie veroorzaken oorlogen en dood met jullie zonden, jullie verwaandheid en geestelijke overspel. Het leven hangt af van jullie gebeden.

  “Allen die zich van Mij afkeren, zullen omkomen. De bijl bevindt zich al bij de wortel van de boom, en die geen vruchten draagt zal worden omgehakt en in het vuur worden geworpen.”

  De eerste trompetten, die de geestelijke oorlog aankondigen, hebben geklonken; kom bij elkaar, vorm groepen, vestingen van gebeden om te worden opgenomen in Mijn Hemelse Leger. Liefde en gebeden, samen in het geloof, zullen de wapens zijn om alle machten van de duivel te vernietigen. Jullie moeten iedere aanval op jullie door mijn tegenstander afslaan. Bedenk dan jullie vlees en geest gemakkelijke prooien zijn voor de listen van Mijn vijand. Onderdruk jullie vleselijke verlangens met gebeden en vasten; bid ieder moment dat geen kwade kracht jullie van Mijn liefde kan verwijderen. Verzet je geestelijk tegen de geesten van de lucht, jaloezie, wraak en Izebel.

  Iedere gebedsgroep en iedereen die wandelt op Mijn Paden moet gesterkt worden met Geestelijk Pantser van God. (Efeziërs 6:10-18), versterkt met Psalm 91.
  De geestelijke bescherming van Mijn Psalm 91 zal jullie veilig bewaren. Het is jullie paspoort om de straat op te gaan. Bedenk dat jullie niet weten wanneer en waar je door rampen zult worden verrast. Jullie zijn gewaarschuwd! Bid het Geestelijk Pantser met geloof voor je kinderen, je familie en je kennissen; Mijn Geestelijke bescherming zal zich ook tot hen uitstrekken. Het uur  van de Goddelijke Gerechtigheid is begonnen, en allen die in het licht zijn moeten hun lampen hebben ontstoken om licht te schijnen in de komende duisternis en om alle slechtheid en aanvallen van de tegenstander te verblinden.
  Mijn kinderen, schapen van Mijn kudde, dit zijn de wapenen om jullie te beschermen;

  • Geestelijk Pantser (Efeziërs 6:10-18)
  • Dagelijkse Heilige Rozenkrans in vereniging met Mijn Moeder
  • Psalm 91
  • Leven volgens Mijn voorschriften (Geboden van Gods Wet)
  • In staat  van genade zijn (Verzoening, Eucharistie, Ik wil dat Mijn strijders dagelijks de Heilige Communie ontvangen)
  • Geestelijke Communie voor de dagen van grote beproeving en wanneer je niet in staat bent Mijn Vlees en Bloed te ontvangen
  • Geloof, vertrouwen, hoop en liefde met jullie broeders, want hierop zal je worden getest en hoofdzakelijk in LIEFDE.
  • Voortdurend en oplettend gebed, opdat je niet wordt verrast door de aanvallen van de tegenstander.

  Iedere strijder moet klaar zijn en voorbereid opdat je niet wordt verrast door de vijand terwijl je zonder bent. Weest daarom op je hoede en wakker zodat je ’s nachts niet wordt verrast en je niet over jezelf hoeft te klagen, ga door opdat de overwinning aan jouw God toekomt.

  Verdedig Mijn Leer en Mijn Waarheid zelfs met je leven, laat je niet bedriegen, het subtiele wapen van de leugen scheidt velen van Mij, doordat ze je van je geloof brengen; wees volgzaam als lammeren en slim als slangen, raak niet in verwarring.

  Verenigt jullie geestelijk met de kracht van de gebeden, samen met het Onbevlekte Hart van Maria, jullie Moeder, en het hemelse leger van Engelen en Aartsengelen zal jullie de overwinning schenken. Doe ieder gebed in hemelse verbondenheid met Mijn Moeder en haar Engelen.

  Zeg: “Ik verenig mij in gebed met het Onbevlekt Hart van Maria en de hemelse legerscharen om alle kwaadheid van de boze af te wenden. Ik breid dit gebed uit tot mijn familie, broers en zusters, kennissen en tot de gehele wereld. Jezus, Maria, Jozef, bewaar ons tegen alle kwaad.”

  Mijn Vrede zij met jullie!
  Moge Mijn Moeder en Mijn Engelen met jullie zijn!
  De Kracht van Mijn Geest geleide jullie!
  Ik zal met jullie zijn tot het einde der tijden. Ik ben jullie herder, Jezus, de redder van Zijn volk.

  PSALM 91
  Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft   mag zeggen tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht,  mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.’ Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle dreigende gevaren.  Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen, als een schild staat zijn trouw om je heen.  Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, of de pijl die suist overdag, of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de moordende plaag van de middag. Al sneuvelen er duizend aan je ene zij,  tienduizend zelfs aan je rechter:  niemand zal jou raken.  Doe je ogen open, dan zal je zien  hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht HEER!  Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent.  Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot. Je zult adder en leeuw vertrappen,  leeuw en slang met voeten treden. Omdat hij van Mij houdt zal Ik hem redden; Ik bescherm hem, want hij eert mijn naam.  Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord, Ik sta hem bij in zijn nood, Ik maak hem vrij en schenk hem aanzien. Tot in lengte van dagen schenk Ik hem leven en hij zal zien dat Ik hem red.

  ROZENKRANS VAN SINT MICHAËL
  Begin met de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader, gevolgd met: “Mijn ziel prijst U en brengt U lof Mijn God (3x)
  Vervolgens: “Heilige Michaël, Heilige Gabriël, Heilige Rafaël, bid tot God voor mij en mijn familie. (3x)
  God, kom ons te hulp.

  Haast U Heer, ons te redden.

  Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen, amen.

  1ste Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Serafijnen, dat onze Heer Jezus ons waardig make om vurig in de meest perfecte barmhartigheid te worden.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader……..

  2e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Cherubijnen, dat onze Heer Jezus ons de genade verlene dat wij vluchten van de zonde en een Christen-volmaaktheid zoeken.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  3e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Tronen, dat onze Heer Jezus in onze harten de geest van een echte en oprechte nederigheid laat stromen.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  4e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Heerschappijen, dat onze Heer Jezus ons de genade verlene dat wij onze zintuigen beheersen en ons van de ergste passies verbeteren.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  5e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Machten, dat onze Heer Jezus zich verwaardige onze zielen te beschermen tegen de hinderlagen en verleidingen van Satan en de demonen.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  6e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het bewonderenswaardige koor van Hemelse Krachten, dat onze Heer Jezus ons niet in verleiding laat vallen, maar ons van alle kwaad bevrijde.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  7e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Vorstendommen, dat onze Heer Jezus onze zielen vervulle van de geest van een echte en oprechte Gehoorzaamheid.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  8ste Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Aartsengelen, dat onze Heer Jezus ons de gave verlene van Volharding in Geloof en Goede Werken, opdat wij erin zouden kunnen slagen de Heerlijkheid van het paradijs te bezitten.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  9e Begroeting
  Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van alle Engelen, dat onze Heer Jezus zich verwaardige ons te verlenen dat wij door hen beschermd worden in dit sterfelijke leven, zodat wij door hen geleid worden naar de eeuwige heerlijkheid van de hemel.
  Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

  Aartsengel Sint Michaël, bid voor ons tot God, Onze Vader..........

  Aartsengel Gabriël, bid voor ons tot God, Onze Vader …….

  Aartsengel Rafaël, bid voor ons tot God, Onze Vader......

  Onze beschermengel, bid voor ons tot God, Onze Vader....


  Glorievolle Sint Michaël, aanvoerder en vorst van de hemelse legers, trouwe bewaker der zielen, overwinnaar van de opstandige geesten, geliefde van Gods huis, onze bewonderenswaardige gids na Christus, gij, wiens voortreffelijkheid en deugden boven alles verheven zijn, verwaardig u ons te bevrijden van alle kwaad, ons allen die tot u onze toevlucht nemen met vertrouwen, en maak door uw onvergelijkbare bescherming dat wij iedere dag verder komen in het trouw dienen van God.

  Bid voor ons tot God, gelukzalige Aartsengel Sint Michaël, prins van Jezus Christus, opdat wij zijn beloften waardig worden. Amen.

  Gebed

  Almachtige en Eeuwige God, die door een wonder van goedheid en mededogen tot de redding der mensen als prins van uw kerk de glorierijke Aartsengel Sint Michaël heeft verkozen, maak ons waardig, wij smeken het U, te worden behoed tegen al onze vijanden, opdat in het uur van onze dood geen enkele van hen ons zou kunnen verontrusten, maar dat het gegeven moge worden dat wij door hem ingeleid worden in de tegenwoordigheid van Uw machtige en verheven majesteit, door de verdiensten van onze Heer Jezus Christus. Amen

  STRIJDGEBED VAN DE HEILIGE MICHAËL
  Roep de Heilige Michaël aan door de Hemelse Vader toestemming te vragen door het bidden van een “Onze Vader” en vervolgens:
  “Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

  GEESTELIJKE COMMUNIE
  Mijn Jezus,
  Ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegen­woordig zijt.
  Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen.
  Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U,
  tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
  Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart,
  en ik verenig mij geheel en al met U.
  Laat niet toe, dat ik mij nog ooit van U zal scheiden.
  Amen.


  (De geestelijke Communie, driemaal gedaan, dient tot geestelijk voedsel tijdens de dagen van de loutering, wanneer je niet in staat bent de geconsacreerde Hostie te ontvangen.) 

  BELOFTEN VAN DE GOEDE HERDER

  Aan allen die Mijn Heilsboodschappen bekend maken

  • Aan allen die Mijn boodschappen bekend maken, zal ik zegenen en hun en hun families genaden schenken.                                                           
  • Allen die helpen deze berichten te verspreiden zullen worden genoemd “Zonen van de Hoogste en erfgenamen van het koninkrijk des hemels en het hemelse Jeruzalem.”
  • Ik zal de zonden van allen die mijn boodschappen bekend maken vergeven en door de liefde van Mijn bemiddelaars, zal Ik ook hun families niet straffen.
  • Ik zal hen van het kwade  verlossen, evenals hun families.
  • Tijdens de zuivering zullen zij gevrijwaard worden van alle kwaad, en niet alleen zij, maar ook hun families.
  • In Mijn nieuwe schepping zullen zij een bijzondere plaats innemen.
  • Tijdens de beproeving zullen ze naar Mij op zoek gaan, en Ik zal hen niet in de steek laten.

  ROZENKRANS VAN DE GOEDE HERDER

  Begin met de ‘geloofsbelijdenis’ en het ‘Onze Vader’ en zeg: “Ik ben de Goede Herder en de Goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn kudde;”

  Zeg bij elk tientje: (V) “O Goede Herder”… (A) “Wees onze zekerheid en onze schuilplaats”

  Zeg aan het einde van elk tientje: “Ik ben de Goede Herder…” Zeg het ‘Onze Vader en begin van voren af aan. Zeg Psalm 23 aan het einde van de rozenkrans.

  Zeg bij ieder tientje (V):“Gezegend en geprezen zij Jezus in het Sacrament” … (A) “Moge Jezus in het Sacrament worden geprezen en gezegend”.

  Aan het eind van elk tientje: ‘Eer aan de Vader…. en ‘Onze Vader en begin weer opnieuw met: …
  (P.M. slot volgt; originele tekst verminkt?) 

  PSALM 23

  De HEER is mijn herder,
  het ontbreekt mij aan niets.
  Hij laat mij in grazige weiden rusten,
  Hij voert mij naar vredig water,
  daar geeft Hij mij nieuwe kracht.
  Hij leidt mij op het rechte spoor,
  omwille van zijn naam.
  Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
  ik ben voor geen onheil bang,
  want U bent bij mij:
  uw knots en uw staf
  geven mij nieuwe moed.
  Voor mijn ogen dekt U de tafel,
  zodat ook mijn belagers het zien;
  met olie zalft U mijn hoofd,
  mijn beker is tot de rand gevuld.
  Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen
  alle dagen van mijn leven.
  Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de HEER,
  tot in lengte van dagen.

   

  SOMBERE DAGEN, DAGEN VAN ZUIVERING KOMEN ERAAN !

  28 FEBRUARI 2016 – 1H50 P.M

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

  Schapen van mijn kudde, vrede aan jullie.

  Sombere dagen, de dagen van zuivering komen eraan. Roep en smeek de hemel, dat jullie de dagen van beproeving aankunnen zonder het geloof en de hoop te verliezen. Mijn kinderen, schapen van mijn kudde, wanneer de wolf zijn opwachting maakt moeten jullie waakzaam zijn, omdat jullie ’s nachts zullen aangevallen worden door boosaardige geestelijke entiteiten. Alle gezanten van het kwaad zullen zich laten kennen en hun werken zullen zich intensiveren. Jullie zullen hen herkennen aan hun werken.

  Mijn kudde, wees kalm en panikeer niet; zegen de wolven met Mijn Bloed en bedek hen met mijn wonden zodat ze jullie geen kwaad kunnen doen. Houd jullie niet bezig met conflicten of woordenwisselingen met de zonen van de duisternis; wat jullie moeten doen in deze dagen is bidden; dat het gebed jullie metgezel weze en de Geestelijke Wapenrusting jullie bescherming. Gedurende de tijd dat de laatste heerschappij van de wolf duurt, 1290 dagen, zullen jullie geestelijk moeten strijden tegen alle vleesgeworden en niet vleesgeworden boosaardige entiteiten. Bid ten alle tijde en laat jullie schild van gebed niet zakken zodat jullie geen onaangename verrassingen tegenkomen. Herinner jullie dat deze dagen dagen van geestelijke oorlogsvoering zijn en dat de wolf en zijn aanhangers hun aanvallen zullen intensiveren, een manier zoekend om een zo groot mogelijk aantal van mijn schapen te doen verloren gaan.

  Mijn kudde, laat zegenen en exorceren: crucifixen, medailles, afbeeldingen, schapulieren en alles wat ons vertegenwoordigt. Jullie moeten altijd op jullie een ge-exorceerde Crucifix of een ge-exorceerde Schapulier dragen (dus alles laten zegenen door een priester met de juiste formule); de kracht van mijn kruis en de kracht van het schapulier van mijn Moeder (vb. bruine schapulier), doen de demonen vluchten. Maak replica’s van mijn kruis op kleinere schaal en laat ze exorceren of zegenen zodat je ze kunt bevestigen op jullie hoofdingang en alle deuren van vertrekken in jullie huis.

  Heb in reserve ge-exorceerd of gezegend water, zout en olie, omdat jullie het zullen nodig hebben voor de geestelijke strijd en om jullie te zuiveren en jullie huis te zuiveren. Ik zeg jullie dat omdat in deze dagen alles zal besmet zijn door boosaardige entiteiten die in de lucht zwerven. Zegen alles met mijn Bloed, en breek de macht van vervloekingen van de zonen van duisternis in deze dagen. De litanieen van mijn Bloed zullen jullie zuiveren. De kracht van mijn Kruisweg zal de demonen verjagen en zal vele zielen redden van hun val. Houd dus rekening met de geestelijke instructies die ik jullie geef want ze zullen jullie morgen dienstig zijn om jullie de overwinning te doen behalen.

  De rozenkrans van mijn Moeder, het kroontje van mijn Kostbaar Bloed, het kroontje van mijn Wonden, mijn Kruisweg, de Toewijding aan mijn Kostbaar Bloed, het Pantser van mijn Bloed gegeven aan mijn Enoch, het gebed en het exorcisme van onze veelgeliefde Michael, het exorcisme van mijn Engelen en het Triduum aan de Heilige Drie-eenheid, zijn de machtige geestelijke wapens die jullie zullen beschermen en jullie grote overwinningen zullen geven op de machten van het kwaad. Vergeet niet vooraleer de geestelijke strijd aan te gaan, jullie je geestelijke wapenrusting moeten aantrekken, en jullie als een soldaat te gedragen die het oorlogsveld opgaat.

  Geleidelijk aan als je het gebed van de Wapenrusting bidt, plaats je het ook op jullie lichaam: je doet de ceintuur aan van de waarheid, jullie simuleren dat jullie de ceintuur aandoen, je doet het harnas aan van de gerechtigheid, jullie simuleren dat jullie een harnas aandoen. Het schild van het geloof, jullie simuleren dat jullie een schild aandoen, de helm van de redding, jullie simuleren dat jullie een helm op het hoofd zetten, de sandalen van de vrede, jullie simuleren schoeisel aan te doen en jullie simuleren een degen van de geest aan jullie ceintuur te hangen die het woord van God is. Vergeet niet jullie wapenrusting te bekrachtigen met het gebed van psalm 91. Dat moeten jullie ’s morgens en ’s avonds doen. Wees dus klaar mijn kudde, want de dagen van de geestelijke strijd zullen beginnen.

  Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Meester, Jezus de Goede Herder.

  Breng mijn boodschap aan de hele mensheid.

  Broeders : ga naar de pagina van de boodschappen van de Goede Herder en daar vind je het boek van de Geestelijke Wapenrusting.

  06-03-2016, 00:00 Geschreven door Claudia  


  05-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 3

  MISVERSTANDEN ROND HET BEGRIP ANTICHRIST

  Antichrist, Anti-Christ of antichrist

  Vele misverstanden komen voor uit een verkeerd verstaan van het woord antichrist of Antichrist of Anti-Christ. Dit woord heeft drie duidelijk te onderscheiden betekenissen. Er wordt verschil gemaakt tussen de schrijfwijzen met en zonder hoofdletter A. In het Engels schrijft men dergelijke woorden nogal vaak altijd met een hoofdletter, ongeacht de betekenis; dit in navolging van het Duits. Hier gaat het om de regels voor het Nederlands.

  Ten eerste betekent het woord antichrist de algemene wereldse en goddeloze mentaliteit, de algemene neiging om door de zonde te worden aangetrokken, de algemene aanvaarding van slecht gedrag, immoreel handelen en onchristelijk denken. Dan wordt het woord altijd met een kleine letter geschreven. Als er verwarring dreigt kan men schrijven: antichrist-mentaliteit.

  Ten tweede kan het woord betekenen de reeds-levende persoon, die door christenen, al sinds vele eeuwen, de Antichrist wordt genoemd, met een stek negatieve gevoelslading. Diezelfde persoon wordt door zijn aanhangers de Maitreya genoemd, of Maitreya – zonder het woordje ‘de’ – met voor niet-christenen gewoonlijk een positieve gevoelslading. In dit geval schrijft men het woord met een hoofdletter, omdat het een eigennaam is, niet uit respect, dus Antichrist of Anti-Christ. Als er verwarring dreigt, schrijft men: Antichrist-persoon.

  Ten derde kan het woord duiden op een van de voorlopers van de Antichrist-persoon, ook een persoon, maar eerder levend, of ouder zijnde. Men denke aan iemand als Keizer Nero, Adolf Hitler, of de Sovjet-Russische dictator Stalin, welke gewoonlijk als dergelijke voorlopers worden beschouwd. Ook dan is het een eigennaam en wordt het met een hoofdletter geschreven.

  In hemelse boodschappen wordt het gegeven onderscheid vaak niet, of niet voldoende, aangehouden. Ook komt het voor, dat in het origineel van een en dezelfde boodschap de verschillende betekenissen door elkaar worden gebruikt. Betreft het Engelse of Duitse teksten, waar het gebruik van de hoofdletter anders is dan in het Nederlands, dan is vaak nog grotere verwarring het gevolg. In dit werk, waarin de opgenomen vertaalde hemelse boodschappen vrijwel allemaal een Engels, Frans of Duits origineel hebben, worden de gewoonten van het Nederlands consequent aangehouden.

  De tijd van de Antichrist

  Op grond van recente boodschappen, moet men bedenken, dat alle duivels (gevallen engelen) en alle verdoemde zielen (van vroeger gestorven mensen), en alle zielen van dan nog levende mensen (aanhangers van de Antichrist), tijdens de Grote Kastijding – onmiddellijk voorafgaand aan de Wederkomst – definitief en voor altijd in de hel zullen worden geworpen. Na de Wederkomst zal er nooit meer enige geest uit de hel zijn boze werk kunnen voortzetten.

  Er is geen enkele twijfel mogelijk: de tijd van de antichrist – de tijd van de goddeloze mentaliteit – is nu (2016 en later)!!! En de tijd van de Antichrist, de goddeloze wereldheerser, ook Maitreya genaamd zal binnenkort zijn intrede doen.

  HEMELSE BOODSCHAPPEN OVER DE ANTICHRIST

  De Antichrist

  OLVrouw: “Er zullen velen onder u verschijnen, die zullen voorgeven de Christus te zijn. Weet echter wel, kinderen, dat mijn Zoon zal komen, zal wederkomen, zoals Hij ten hemel is opgevaren. Hij zal nederdalen, Hij zal wederkomen, Hij zal uit de hemel neerdalen tesamen met de hemelse heerscharen. Volgt niemand, die zich voor de Christus, [de Zoon van] de levende God uitgeeft! Wijst hen af, ook al zouden zij optreden met de grote macht van Satan. Nummer 666: hoedt u voor de Antichrist onder u. Hij zal de Derde Wereldoorlog ontketenen, de Grote Oorlog tot vernietiging van de mensheid. Een oorlog, waarin gehele landen in een fractie van een seconde zullen verdwijnen. Zo groot zal de macht van nummer 666 zijn, dat hij deze oorlog zal beginnen.

  De Vader slaat u gade, mijn kind. De mens heeft zichzelf op de weg van zijn eigen vernietiging gezet. Satan heeft de mensheid misleid, en hij heeft in haar handen de middelen tot de eigen vernietiging gelegd, niet de vernietiging van zijn eeuwige ziel, maar die van zijn menselijk lichaam. Vele menselijke lichamen zullen verbranden, slechts de beenderen ervan zullen overblijven.” Een Amerikaanse huisvrouw, 7 september 1974

  OLVrouw: “Allen, die het merkteken van het Beest dragen, zullen verloren gaan. Misleid als gij zijt, hebt gij het aanvaard als het zogenaamde vredessymbool. Ontwaakt Amerika, gij faalt!” Een Amerikaanse huisvrouw, 7 december 1971

  OLVrouw: “Nu ga Ik u een geheim toevertrouwen, dat velen niet kennen, en dat gij bekend moet maken aan de mensheid. De Man van de Misleiding zal proberen mijn Zoon na te bootsen. Hij zal velen ervan overtuigen, dat hij de ‘Messias” is. [Echter:] de ware Messias zal niet op andere wijze komen, dan nederdalende uit de hemel, vergezeld van legioenen Engelen.” Een Amerikaanse huisvrouw, 13 april 1974

  De Rode Draak en het Zwarte Beest

  Onbevlekt Hart van Maria: “Alleen de Geest van de Heer kan de macht en de zegevierende kracht van de enorme Rode Draak, die in uw eeuw op een verschrikkelijke wijze overal is losgebroken om heel de mensheid te verleiden en te bedriegen, overwinnen. De enorme rode Draak is het atheistische [goddeloze] communisme, dat overal de dwaling van de loochening en de koppige afwijzing van God heeft verbreid. De enorme rode draak is het marxistische atheisme, dat zich presenteert met tien horens, dat is met de macht van de communicatiemiddelen om de mensheid te verleiden tot ongehoorzaamheid aan de Tien Geboden van God, en met zeven koppen, ieder getooid met een diadeem als teken van macht en vorstelijkheid.


  Rode draak

  De gekroonde koppen duiden de naties aan, alwaar het atheistisch communisme zich heeft genesteld en waar het heerst met geheel de kracht van zijn ideologische, politieke en militaire macht. De grootte van de Draak toont duidelijk aan de uitgestrektheid van het gebied, dat is ingenomen en onbetwist wordt beheerst door het goddeloze communisme. Zijn kleur is rood, omdat het oorlogen en bloed gebruikt als instrumenten van zijn talrijke veroveringen.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 14 mei 1989

  OLVrouw: “De leiders van de wereld zijn op zichzelf gericht en volgen voortdurend de duivel. Velen hebben zichzelf jaren geleden aan de duivel verkocht en zwelgen in de smerigheid van hun zelfgenoegzaamheid. De Eeuwige Vader heeft veel toegestaan, maar de tijd loopt nu ten einde. Aan de duivel zal nog eens worden toegestaan om zijn venijn uit te strooien. Hij zal zijn dwalingen verder verspreiden en hij zal overal zichtbaar zijn.” Franz Keiler, VS, 1990

  Onbevlekt Hart van Maria: “Mijn Onbevlekt Hart wordt vooral vandaag het teken van mijn zekere overwinning in de grote strijd, die wordt gestreden tussen de volgelingen van de reusachtige Rode Draak en de volgelingen van de Vrouwe bekleed met de zon [zie het boek Openbaring 12,1]. In deze verschrikkelijke strijd, stijgt, als hulp voor de Draak, uit de zee een beest op, een panter gelijk. Als de Rode Draak het marxistisch atheisme is, dan is het Zwarte Beest de vrijmetselarij. De Draak toont zich met al de kracht van zijn macht, het Zwarte Beest, daarentegen, werkt in de schaduw, het verbergt zich, het houdt zich verborgen, zodat het overal binnenkomt. Het heeft de poten van een beer en de muil van een leeuw, omdat het overal met sluwheid te werk gaat en gebruikt maakt van de sociale communicatiemiddelen, nl. om propaganda te maken.

  De zeven koppen van het Zwarte Beest duiden op de verschillende vrijmetselaarsloges, die overal op listige en gevaarlijke wijze te werk gaan. Dit Zwarte Beest heeft tien horens en op de horens tien diademen, die de tekenen zijn van heerschappij en van vorstelijkheid. De vrijmetselarij heerst en regeert in heel de wereld door de tien horens. De horen is in de bijbelse symboliek steeds een instrument van geluidsversterking, een manier om de eigen stem meer en luider te doen horen, een krachtig middel van communicatie. Daarom heeft God aan zijn volk zijn Wil medegedeeld door middel van tien horens, die zijn Wet: de Tien Geboden, hebben doen kennen.

  Het is de taak van het Zwarte Beest, dat is de vrijmetselarij, op bedrieglijke en hardnekkige wijze te strijden om de zielen te verhinderen de weg van de Tien Geboden te gaan. Inderdaad, als de Rode Draak werkzaam is om heel de mensheid er toe te brengen afstand te nemen van God, om God te ontkennen, en daarom de dwaling van het atheisme verbreidt, is het doel van de vrijmetselarij niet God te ontkennen, maar om godslasteringen tegen Hem te uiten. Het Beest opent de mond om godslasteringen uit te braken gericht tegen God, om zijn Naam en zijn verblijfplaats te lasteren, en gericht tegen allen, die in de hemel wonen. De grootste godslastering is die, waardoor men aan God de verering weigert, die aan Hem alleen toekomt, om die te geven aan de schepselen en aan de Satan zelf. Ziedaar, waarom in deze tijden, ten gevolge van de verderfelijke acties van de vrijmetselarij, overal de zwarte missen en de verering van de Satan worden verbreid.

  Het Zwarte Beest, een panter gelijk, duidt de vrijmetselarij aan. Het Beest met de twee horens, een lam gelijkend, duidt de vrijmetselarij aan, die is binnen gedrongen in het binnenste van de Kerk, namelijk de kerkelijke vrijmetselarij, die vooral onder de leden van de hierarchie is verbreid. Deze vrijmetselaarsinfiltratie in de Kerk is reeds door mij voorzegd in Fatima, toen ik u heb aangekondigd, dat Satan zou binnendringen in de top van de Kerk. Is het de taak van de vrijmetselarij de zielen naar het verderf te leiden door hen te brengen tot de verering van valse goden, dan is het doel van de kerkelijke vrijmetselarij daarentegen de vernietiging van Christus en van zijn Kerk, door het oprichten van een nieuw afgodsbeeld, nl. een valse Christus en een valse Kerk.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 13 juni 1989

  De geest van de Satan: New Age

  OLVrouw: “…Maar, mijn lieve kinderen leven volgens de geest van de wereld, en zij zijn een deel daarvan geworden. Zij zoeken genoegens en vermaak, intussen zichzelf zoekend, in plaats van te trachten door het ware geloof God nabij te komen. Gij moet er u van bewust worden, dat de Antichrist, de Maitreya, de jongere generaties in al die New-Age-bewegingen, die niet van God zijn, probeert te verzamelen. Hij wil, en zal proberen, dat deel van de kerkelijke hierarchie daarvoor te gebruiken, dat spoedig nog opstandiger zal worden, en het zal in diezelfde tijd zijn, dat er nog veel meer verdeeldheid zal optreden.

  Vele van deze groepen bestaan reeds, en zij moeten als de open deuren van de hel worden beschouwd. Gij moet weten, dat mijn kinderen, die tot deze groepen behoren, over vrede, over liefde en over de vrijheid van geest spreken. Zij spreken ook over een hogere vorm van zijn, maar dat is niet God, dat is de Satan. Die groepen zijn precies het tegenovergestelde van de door de hemel bedoelde gemeenschappen, en onze Verenigde Harten waken over deze laatste. De bedoelde nieuwe christelijke gemeenschappen zijn de deuren, die naar het Nieuwe Heilige Tijdperk, en naar de hemel leiden. Ik spreek over de door de hemel uitgekozen gemeenschappen, want die zijn opgenomen in het plan van de Eeuwige Vader.” Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 19 oktober 1994

  De Koningin van de uitverkoren gemeenschappen: “…Onze ongedeelde harten waken over de, door de hemel gekozen, gemeenschappen, welke de poorten zijn om in het nieuwe, beloofde, Koninkrijk, het Nieuwe Heilige Tijdperk, te kunnen binnengaan. WEEST BIJZONDER VOORZICHTIG, en denkt over het Nieuwe Heilige Tijdperk niet precies hetzelfde als over de New Age (de nieuwe periode), want deze beide zijn niet hetzelfde. Gij moet weten, dat de New-Age-beweging niet van God is.

  Deze is, uitgaande van de Satan, door de Antichrist en de vrijmetselaars gesticht geworden, met de bedoeling om grote verwarring te veroorzaken, en om vele zielen naar de afgoderij te voeren en niet naar de door de hemel gewilde gemeenschappen. … Satan is “de aap van God”. Alles wat door de Satan wordt opgezet, zal niet blijvend zijn. Maar alles, wat door God wordt geschapen en wordt volbracht, zal duurzaam zijn, om God te verheerlijken.” Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 17 oktober 1994

  Het systeem van het Beest

  De Moeder Gods: “De Heer gebruikt vaak het woord ‘draak’, dat is de naam, die God aan de duivel heeft gegeven. En ook de woorden ‘beest’ en ‘valse profeten’. Dat zijn krachten en organisaties, welke de duivel, de verleider, gebruikt voor zijn boze doeleinden. Het woord ‘beest’ is zo’n soort teken waarvan gij moet begrijpen, dat het de zichtbare organisatie van de Satan op aarde symboliseert. Heden domineert die vele naties op aarde, en ze bestaat uit drie boze stromingen: DE VALSE GODSDIENSTEN, DE POLITIEK EN DE HANDEL. En de ‘valse profeten’ vormen dat deel van Satan’s wereldwijde organisatie, hetwelk zich verbergt in het christendom en zich als christelijk voordoet, dat zichzelf overal laat horen en dat de stem heeft van volkeren, die spreken uit een doodskop, en zij worden genoemd de Verenigde Naties en de Raad van Kerken.


  Verenigde Naties

  Het is de Satan zelf, die spreekt door de valse profeet van de organisatie van de Verenigde Naties, en die de instellingen van de organisatie van de Verenigde Naties gebruikt om de mensheid te misleiden. Zo was het, toen de krachten van Satan de Volkerenbond gebruikten om de volken te misleiden voor de laatste wereldoorlog. En zo is het vandaag ook weer. Welnu, versta goed, dat de duivel onzichtbare boze geesten, die inwerken op zichtbare dienaren, benut, en dat over de gehele wereld doet. Zij beheersen de naties van de wereld en sturen deze naar een wereldoorlog, zoals er nooit een is gezien, en welke door de Heer wordt genoemd ‘de Slag van de Grote Dag’.

  Van oudsher, toen God de naam van Lucifer veranderde, en hem de Draak noemde, of de slang, of Satan, omwille van zijn opstand tegen de Allerhoogste, heeft hij – Satan – altijd Gods plannen tegengewerkt. Wij bevinden ons nu in die tijden, waarvoor geldt, dat het einde nabij is… en sla acht op wat de Heer heeft gezegd over Satan en zijn zichtbare en onzichtbare krachten op aarde. Als de tijd ten einde is, zal Satan worden gestraft en al zijn strijdkrachten zullen worden vernietigd.” Josyp Terelya, Marmora, Ontario, Canada, 18 september 1992

  EEN GODDELOZE DICTATUUR

  Het beeld van het Beest

  OLVrouw: “De dag is nabij, de dag, waarop de Maitreya, het enige kind van Lucifer, die in de diepten van de aarde leeft, en vele kinderen in de dood en in het verderf drijft, aan de gehele mensheid zal aankondigen, dat hij de Messias is, dat hij god is.” Cleopha, Japan, 13 januari 1993

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Overeenkomstig het eerste gebod van de Heilige Wet van de Heer mag men alleen GOD aanbidden en aan Hem alleen moet elke vorm van verering worden gegeven. Nu wordt God vervangen door een AFGOD, die machtig en stek en een heerser is. Een afgod zo machtig, dat hij allen ter dood doet brengen, die het beeld van het Beest niet aanbidden. Zulk een sterke en heersende afgod, dat hij allen, klein en groot, rijken en armen, vrijen en slaven, een kenteken doet ontvangen op de rechterhand en op het voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen zonder dit merkteken te bezitten, namelijk het nummer van het Beest, of het nummer van zijn naam. Dit grote afgodsbeeld, opgericht om door iedereen aanbeden en gediend te worden, …, is een valse Christus en een valse Kerk.

  In het 13de hoofdstuk van het boek Openbaring staat geschreven: “…Wie doorzicht heeft, kan het getal van het Beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal is 666.” Met het verstand, verlicht door de goddelijke wijsheid, kan men uit het getal 666 de naam van een mens ontcijferen, en deze naam, aangeduid door dit getal, is Antichrist.

  Het beeld, of de afgod, opgericht ter ere van het Beest, om aanbeden te worden door alle mensen, is de Antichrist…

  Het getal 333 duidt de godheid aan. Lucifer komt uit hoogmoed tegen God in opstand, omdat hij zich boven God wil stellen. Het getal 333 is het getal, dat het mysterie van God aanduidt. Hij, die zich boven God wil stellen, draagt het teken 666, daarom duidt dit getal de naam van Lucifer, Satan, aan, dat is van hem, die zich tegen Christus opstelt, en van de Antichrist [de ‘zoon’ van Lucifer].

  Het getal 666, eenmaal aangeduid, dat is maal een, drukt het jaar 666 uit. In die geschiedkundige periode manifesteert de antichrist zich door het verschijnsel van de Islam, die rechtstreeks het mysterie van de goddelijke Drievuldigheid en de godheid van Jezus ontkent. De Islam breekt overal door met zijn militaire macht, terwijl hij de oude christelijke gemeenschappen vernietigt,…

  Het getal 666, tweemaal aangeduid, dat is maal twee, drukt het jaar 1332 uit. In die historische periode vertoont zich de antichrist door een radicale aanval op het geloof in het Woord van God. Door de filosofen, die beginnen een exclusieve waarde toe te kennen aan de wetenschap en daarna aan de rede, streeft men er geleidelijk naar slechts het menselijk verstand te aanvaarden als enig criterium voor de waarheid. De grote wijsgerige dwalingen worden geboren, die, door de eeuwen heen, voortduren tot op uw dagen. Het overdreven belang, dat wordt gehecht aan de rede als exclusieve waarheidsnorm, brengt noodzakelijkerwijs mede de vernietiging van het geloof in het Woord van God.

  Inderdaad, met de protestantse hervorming weigert men de Traditie als bron van de goddelijke Openbaring te aanvaarden en men aanvaardt slechts de Heilige Schrift. Maar ook die moet dan door die denkers worden geinterpreteerd door de rede en men weigert koppig het authentiek leergezag van de hierarchische Kerk te aanvaarden, de Kerk, aan wie Christus de geloofsschat ter bewaring heeft toevertrouwd. Als eenieder vrij is de Heilige Schrift te lezen en te verstaan volgens zijn eigen interpretatie, dan wordt het geloof in het Woord van God vernietigd. Werk van de Antichrist (Satan) in die historische periode is het tot stand brengen van de verdeeldheid in de Kerk en de daaruit voortvloeiende vorming van talrijke nieuwe christelijke belijdenissen, die stapsgewijs worden gedreven tot een steeds verdergaand verlies in het geloof aan het Woord van God.

  Het getal 666, driemaal aangeduid, dat is maal drie, drukt het jaar 1998 uit. In deze historische periode zal de vrijmetselarij, geholpen door de kerkelijke vrijmetselarij, slagen in haar grote opzet: een afgod op te richten, om die te stellen in de plaats van Christus en zijn Kerk. Een valse Christus en een valse Kerk. Bijgevolg is het beeld, gebouwd ter ere van het eerste Beest [Satan], om door alle bewoners van de aarde te worden aanbeden, dat van de Antichrist. Het Beest zal met zijn merkteken [666] allen tekenen, die zullen willen kopen of verkopen.

  Als dan zult gij zijn gekomen tot het hoogtepunt van de zuivering, tot de grote verdrukking, en tot de grote geloofsafval. De geloofsafval zal dan reeds algemeen zijn, omdat bijna allen de valse Christus en de valse Kerk zullen volgen. Dan zal de deur geopend zijn voor het verschijnen van de menselijke persoon de Antichrist.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 17 juni 1989

  05-03-2016, 21:54 Geschreven door Claudia  


  04-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 2

  Wie is de Maitreya?

  “Volgens de esoterische traditie hebben al deze verwachtingen [van de terugkomst van Jezus, de komst van de vijfde Boeddha, de nieuwe incarnatie van Krishna, de komst van de Messias, enz.] betrekking op een en hetzelfde individu: Maitreya, de wereldleraar, … Al deze verwachtingen zijn inmiddels vervuld, want sinds juli 1977 is Maitreya zelf onder ons om de mensheid een nieuw tijdperk van vrede binnen te leiden.”

  Esoterisch betekent geheim, aan ingewijden voorbehouden. Het was dus – volgens Share – niet algemeen bekend, dat de Maitreya de verwachtingen van zo veel en zo verschillende godsdiensten zou vervullen. Deze geheimdoenerij lijkt nodig om een soort verklaring te geven van het feit, dat de Maitreya eerst nu optreedt, en niet eerder in de menselijke geschiedenis.

  Oorspronkelijk was Maitreya de naam van een volgende Boeddha, die volgens de theorie van de terugkerende tijdcycli wederom de leer (van Boeddha) zal verkondigen. Reeds in het hiernamaals werd hij door de historische Boeddha als opvolger aangeduid, zo menen de boeddhisten, en tot hem richten zij zich dan ook, vooral als tot een toekomstige heilbrenger.

  Zo bestaat ook de uitdrukking Bodhisattva, hetgeen betekent ‘verlicht wezen’. Een Bodhisattva kan zo het Nirwana binnengaan, hij is aan het eind van zijn ontwikkeling gekomen, maar blijft uit medelijden met anderen nog langer op aarde om ervoor te zorgen, dat zijn medemensen zichzelf nog ‘verlossen’, dat is ook tot het Nirwana komen. Nu zal volgens de aanhangers van deze religie de Maitreya de laatste der Bodhisattva zijn.

  De persoon, die zich heden Maitreya noemt, pretendeert eveneens aan het einde van zijn persoonlijke ontwikkeling te zijn. Hij wendt voor anderen te willen verheffen, hij is de laatste ‘Meester der Wijsheid’, waar iedereen op wacht. De belangrijkste elementen van de Bodhisattva komen bij hem naar voren.

  De verbreding en veralgemening van de ‘roeping’ van de Maitreya, zoals Share en anderen die propageren, kaderen in de ontwikkeling van de laatste tijd, dat de grote godsdiensten moeten samensmelten tot een nieuwe allesomvattende ‘wereldgodsdienst’. Eerder leek de tijd daarvoor nog niet rijp, en dat verklaart wellicht de geheimhouding tot nu toe.

  Volgens Share verliet Maitreya in 1977 zijn verblijfplaats in de Himalaya (hoe oud hij toen was, is niet algemeen bekend), en staat hij, toch minstens sedert 1988/1989, gereed om samen met enkele discipelen, ‘meesters van wijsheid’, de rol van wereldleraar op zich te nemen. Hij zou voorlopig de Britse hoofdstad Londen als basis gekozen hebben. Share schrijft, dat hij daar – en elders – openbare bijeenkomsten en lezingen houdt. Als dit juist is, zal hij eind 1989 toch minstens een jaar of 15, eerder 20 jaar of ouder, moeten zijn geweest. Volgens sommige berichten zou hij rond 1966 zijn geboren. Dat klopt dan wel ongeveer.

  “Wanneer hij naar voren treedt, zal hij er geen twijfel over laten bestaan dat hij, en hij alleen, de Christus is. Tijdens een wereldwijde radio- en tv-uitzending zal Maitreya dan tegelijkertijd de hele mensheid mentaal ‘overschaduwen’. Ieder van ons zal zijn woorden dan innerlijk horen, ieder in zijn of haar eigen taal, ook wie niet kijkt of luistert. Zo zal iedereen weten, dat de wereldleraar, de Christus, de Messias, de Imam Mahdi, de nieuwe incarnatie van Krishna, zich onder ons bevindt.”

  Uit dit alles volgt, dat (de) Maitreya geen abstract begrip is, geen naam voor een geheel van ideeen en begrippen, geen denkbeeldige persoon, maar een mens van vlees en bloed, die enorme pretenties heeft.

  Heeft de Maitreya grote macht?

  De Maitreya meet zichzelf nogal wat kwalificaties en grote macht aan. Lees maar:

  ·        Hij is de wereldleraar.

  ·        Hij is hoofd van de geestelijke Hierarchie der Meesters.

  ·        Alle Christenen zien naar hem uit (daar hij in een vroeger leven Jezus was).

  ·        Hij zal de mensheid een nieuw tijdperk van vrede binnenleiden.

  ·        Hij zal door zijn optreden in het openbaar er geen twijfel over laten bestaan dat hij de Christus is.

  ·        Hij zal door een wereldwijde radio- en televisie-uitzending alle mensen op de gehele wereld benaderen.

  ·        Daarbij zal hij de gehele mensheid mentaal overschaduwen.

  ·        Iedereen zal dan weten, dat de wereldleraar zich op aarde bevindt.

  ·        Iedereen zal dan zijn woorden innerlijk horen, in zijn eigen taal, ook wie niet televisie kijkt, noch naar de radio luistert.

  Het is duidelijk, dat de Maitreya zich goddelijk gezag en goddelijke macht aanmeet, het gezag om te leren, en de macht om wonderen te doen. Hij eist ook gehoorzaamheid, iedereen moet hem volgen. Hij is de man, die nu eindelijk vrede op aarde komt brengen, door de mensheid het nieuwe tijdperk binnen te leiden.

  Hij moet wel door grote groepen mensen gesteund worden, hij moet over flinke geldmiddelen kunnen beschikken, en over grote politieke macht, wil hij te zijner tijd een wereldwijde radio- en tv-uitzending krijgen. Daarbij zal dan, nog steeds volgens Share, een taalwonder optreden, of beter vele taalwonderen zullen plaats vinden, omdat iedereen hem zal verstaan. Hij heeft dan zelfs macht over de menselijke geest, anders zou hij zich niet in het innerlijk van de mens kunnen laten horen. Hij doet zich voor als de Christus, als de redder en verlosser van het mensdom.

  Als men dit alles ernstig neemt en daar is wel reden voor, gezien de ernst, die Share en verwante organisaties ten toon spreiden, en gezien de steun, die deze groepen ondervinden en de geldmiddelen waarover zij kunnen beschikken, dan kan men dit niet afdoen met te zeggen, dat het gemeenplaatsen zijn, die zijn ontsproten aan de propagandamachine van Share, of fantasieen zijn, ontsproten aan een ziekelijke geest.

  Nu is er slechts 1 persoon, waarbij bovenstaande beschrijving past, en dat is Jezus, die de Christus is. Echter Jezus heeft reeds op aarde geleefd. Hij kan niet nogmaals voor de eerste keer komen. Zijn leven, Zijn kruisdood en Zijn verrijzenis zijn feiten uit de geschiedenis, die niet herhaald kunnen worden.

  Hij – de Maitreya – wil de leraar van alle volkeren zijn, terwijl die titel rechtens uitsluitend aan Jezus toekomt.

  Hij pretendeert de wereld te redden, terwijl Jezus de enige en de echte Verlosser van de mensheid is. Hij is hoofd van een geestelijke hierarchie, van een groep ‘meesters der wijsheid’, waar Jezus de leermeester der Apostelen en leerlingen is, en het hoofd van de Kerk met paus, bisschoppen, priesters en gelovigen.

  Alle Christenen zien naar hem uit, zo beweert hij, echter in feite zien deze uit naar de Wederkomst van Jezus, de Heer, zoals de Katholieke Christen in zijn Credo belijdt.

  Hij wil de mensheid het nieuwe tijdperk binnen voeren, terwijl het Jezus is, die zijn uitverkorenen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal geven.

  Hij, de Maitreya, zal wonderen doen – zo zegt Share – echter deze wonderen zullen slechts een magere afspiegeling zijn van de geweldige wonderen, die Jezus deed. God laat dit misschien toe, maar de ware gelovigen zullen daar niet door in verwarring gebracht worden, als dit werkelijk zou geschieden.

  De Maitreya ontleent zijn macht om wonderen te doen aan de duivel. Daar de duivel zuiver geest is, is het mogelijk (als God het toelaat), dat de Maitreya middels boze geesten op het innerlijk van de mensen inwerkt. Zo wordt o.a. het aangekondigde talenwonder in beginsel verklaarbaar.

  Conclusie :

  Uit de beschrijving van de persoon en de te verwachten daden van de Maitreya, die wij ernstig moeten nemen, gezien de macht en de middelen, die er achter staan, en de voortdurende druk, die er achter zit, blijkt , dat de pretenties van de Maitreya die van de Godmens Jezus Christus zijn. Maar dat is nu precies wat de Antichrist ook zal doen. Dus dringt zich de gevolgtrekking op, dat de Maitreya en de Antichrist een en dezelfde persoon zijn.

  De propaganda voor de Maitreya aanvaarden, en hem volgen, zou dan ook al spoedig kunnen ontaarden in een vorm van afgoderij, een zware zonde tegen het eerste gebod der Tien Geboden. Voorlopig zal echter nog afgewacht moeten worden, of en wanneer, de Maitreya zijn pretenties waar zal kunnen maken. HET IS DAN OOK NOODZAKELIJK OM HET OPENBAAR OPTREDEN VAN DE PERSOON, DIE ZICH DE MAITREYA NOEMT, NAUWLETTEND TE VOLGEN.

  Ondertussen blijft staande, hetgeen in het begin van dit artikel geschreven werd, nl. dat al de publicaties van Share en anderen over de Maitreya voor de ware Christen niet aanvaardbaar zijn. Het is een groot kluwen verwarde gedachtenspinsels, die in genen dele overeenkomen met de ons door God en Zijn Zoon geopenbaarde waarheid, zoals die ons door de Kerk te geloven wordt voorgehouden. De bron van dat alles is de Satan, de grote leugenaar, waarvan zij ons verre moeten houden.

  DE MAITREYA IS DE ANTICHRIST

  De Maitreya treedt op

  De krantenkoppen van de editie van 11 juni 1988 van de Kenya Times, verschijnend te Nairobi, Kenya, Afrika, riepen het de lezers toe:

  Is Jezus Christus weergekeerd naar de aarde?

  De verslaggever van de Kenya Times, Job Mutungi, schreef een lang artikel, over wat er op die 11 juni was gebeurd, Hij schrijft :

  Ongeveer 6000 gelovigen in Muslim Village, Kawangware, Nairobi, geloven, dat zij vorige week Jezus Christus in het volle daglicht hebben gezien. Het zal wel moeilijk te begrijpen zijn, maar niets kan hen van mening doen veranderen, want ‘Jezus’ sprak tot hen en verzekerde hen zeer spoedig te zullen terugkomen.

  Het toneel van de gebeurtenissen was de kerk van Bethlehem, alwaar Mary Sinaida Akatsa gebedsbijeenkomsten leidt, bidt voor de zieken, de blinden, de kreupelen, mentaal gehandicapten, de onvruchtbare vrouwen en anderen, die geplaagd worden door allerlei persoonlijke problemen.

  Op zaterdag 4 juni 1988 werd er hoog aan de hemel door de gelovigen een grote heldere ster gezien. Het was toen 1 uur ’s middags. Maar op zaterdag 11 juni was het anders. De gelovigen waren bezig Mungu ni Mwema, een populair Swahili lied te zingen, toen Mary Akatsa hen onderbrak. Zij kondigde aan, dat God tot haar had gesproken en haar vertelde “een wonder te verwachten, omdat een zeer belangrijke gast zou gaan komen om haar een noodzakelijke boodschap te geven.”

  Mensen zetten zich schrap voor het onbekende, terwijl anderen haar wezenloos aanstaarden, hun mond open van vrees en verbijstering. Vijf minuten later vroeg zij de zingende mensen te stoppen, daar de langverwachte boodschap was gekomen. “Jezus !! Jezus !! Jezus van Nazareth !!” zo ging er een luid gefluister door de menigte, waarbij men de handen in onderwerping en als goddelijk welkom omhoog hief.

  De lange gestalte van een man met een baard, blootsvoets, met een lang wit kleed aan, verscheen uit het niets en stond in het midden van de menigte. Hij sprak de menigte toe in perfect Swahili – de plaatselijke taal – en er wordt gezegd, dat hij 20 kreupelen heeft genezen, en daarna in de lucht oploste. Die persoon werd geidentificeerd als de Heer Maitreya. Verscheidene groepen verslaggevers namen het gebeuren op, waaronder een ploeg van CNN.


  Maitreya

  Van deze gebeurtenis bestaan ook fotos, welke de Maitreya tonen in lang wit gewaad, met een soort witte tulband op zijn hoofd. Achter hem staat de zwarte gebedsgenezeres, die bewonderend naar hem kijkt, en daar achter ziet men de menigte. Voor hem schijnt iemand op de grond te knielen of te kruipen. Mogelijk is dat een van de personen, die ‘genezen’ werden.

  Wie is deze Heer Maitreya?

  Maria, de Moeder van God, heeft het ons gezegd :

  “Herinner u, dat wanneer mijn Goddelijke Zoon zal komen, dat Hij zal komen met grote macht en grote heerlijkheid in de hemelen. Weest waakzaam, kinderkens, want de Boze Mens zal spoedig verschijnen. Hij zal zichzelf als mijn Zoon uitroepen. Ik heb u zijn naam al eerder genoemd: Maitreya, hij is de Antichrist. Luister niet naar hem, hij is de valse mens, de valse Christus, de valse Messias. Hij zal door de wereld worden aanvaard, dus waakt en bidt en doet boete.”  Een ziener uit Nowra, Australie 1985

  De Meester der wijsheid

  Zoals Sint Jan de Doper, de Voorloper, tot taak had om de komst van de Messias, Jezus Christus de Heer, aan te kondigen, zo heeft ook de Maitreya zijn aankondiger, een zekere Benjamin Creme. Creme, een Brits kunstenaar en de belangrijkste woordvoerder voor de New Age beweging, deelde recent nog eens mede, dat de Maitreya, die hij de Meester, of de Meester der Wijsheid, noemt, in 1977 van de Himalaya afdaalde naar Pakistan en vandaar naar Londen reisde. Sindsdien zou hij aldaar verblijven. Als “hoofd van de hierarchie van Meesters van de mystieke godsdienst” – nog steeds volgens Creme – is het zijn taak om het Oude Tijdperk – the Old Age, van Pisces, Vissen – uitgeleide te doen, en om de wereld van het Nieuwe Tijdperk – the New Age, van Aquarius, Waterman – binnen te leiden.

  Creme beschrijft de Maitreya als:

  “een broeder en een vriend…hoofd van de oudste broeders van het mensdom, een grote groep mannen, die ons vooruit zijn in ontwikkeling. Zij hebben de weg der evolutie al afgelegd door telkens en telkens weer mens te worden, en hebben zo langzamerhand het instrument vervolmaakt, … een materieel lichaam met een geest en een astrale gesteldheid, die meer en meer de goddelijkheid zal weerspiegelen, welke tot onze ware natuur behoort.”

  Dit mooi klinkend gebeuzel, wijst toch op enkele belangrijke opvattingen van de duivelsvrienden:

  ·        ‘broeder en vriend’ wijst op het lief zijn voor elkaar van de superindividualist, die altijd eerst zichzelf zoekt en zich nooit tot iets verplicht ten opzichte van zijn Schepper of zijn naaste.

  ·        ‘telkens weer mens worden’ wijst op het geloof in reincarnatie, op het geloof in het doorlopen van meerdere levens na elkaar, waarin telkens ‘geestelijke groei’ optreedt, wat dat dan ook moge zijn.

  ·        ‘ontwikkeling’ en ‘evolutie’ wijzen op het geloof in het bestaan van evolutie, en op het geloof om op eigenkracht tot ‘verbetering’, tot ‘groei’, tot ‘vooruitgang’ te komen, lege begrippen, waarvan niemand weet wat dat precies mag betekenen. Dat God de wereld in stand houdt, en dat zij zonder de genade niets kunnen, speelt voor de maitreyisten geen rol.

  ·        ‘de goddelijkheid’ die tot ‘onze ware natuur behoort’ wijst op de verafgoding van de mens.

  Dan gaat Creme verder:

  “ieder van ons is een bezielde menswording…perfect (volmaakt) en identiek met (gelijk aan) God….”

  Dit satanische proza betekent:

  ·        Ieder van ons is ‘perfect’ wijst er op dat er geen zonde meer bestaat; de perfecte mens heeft geen fouten, en maakt geen fouten, wat hij ook doet: hij is per definitie zondeloos. Dat de menselijke ervaring anders leert, speelt geen rol voor de aanhangers van de Maitreya: de erfzonde is voor hen een onbekend begrip. Vele mensen hebben tegenwoordig een sterk gereduceerd zondebesef, of zij zijn zo verhard in de zonde, dat hun geweten niet of nauwelijks nog spreekt. Al dezen klinkt dit gepraat van Creme als muziek in de oren.

  ·        Wij zijn allemaal ‘een bezielde menswording’ wijst op de gedachte, dat alle mensen goddelijke wezens zijn, die (tijdelijk) op aarde verblijven. Hier is echt  een opzettelijke verwarring met de Menswording (Incarnatie) van de Zoon van God, Onze Heer Jezus Christus, door de Maagd Maria. Er is ook verwantschap met de valse theologie, die zegt, dat Jezus door het blote feit van zijn menswording ons allen heeft verlost, en dat zij dus allemaal daardoor in de hemel zullen komen, ongeacht wat zij geloven of doen of laten op de aarde. Maar, niemand komt in de hemel, tenzij hij/zij persoonlijk Jezus’ leven, kruisdood en verrijzenis in katholiek geloof aanvaardt.

  ·        En ‘identiek met God’ wijst eveneens op de vergoddelijking van deze zondeloos geachte mens, en geeft deze daardoor een psychologische vrijbrief voor de meest afschuwelijke misdaden, want een god kan geen fouten maken. Het is een staaltje van de meest grenzenloze hoogmoed, die er bestaat. Deze opvatting is de zekerste weg naar de hel. Juist zoals Lucifer zei ‘Non serviam’, dat is: ‘Ik zal (God) niet dienen’, en als gevolg daarvan in de hel werd gestort, zo zegt deze hoogmoedige, zichzelf-als-goddelijk-ziende, mens hetzelfde: ‘Non serviam’, en hem zal hetzelfde lot als Lucifer treffen.

  Dan zegt Creme nog: “Maitreya is meer dan een menselijk wezen. Hij is een goddelijk man. Hij weet dat en laat het merken. Hij is zo zuiver, dat hij het goddelijk beginsel, dat wij liefde noemen – het aspect van het zoonschap van God – kan belichamen.”

  Hier komt de aap van de afgoderij uit de mouw:

  ·        Hij is ‘meer dan een menselijk wezen’ en ‘goddelijk man’ duiden de beweerde goddelijke afkomst, de rechtstreekse afstamming van God zelf aan, zij verwijzen naar het zogenaamde zoonschap van God, dat de Maitreya zichzelf toedicht. Het is het toppunt van afgoderij.

  ·        Het woord ‘zuiver’ duidt weer op het zondeloos zijn, het vrij zijn van persoonlijke zonden. De Heilige Maria is echter de enige mens, die vrij was van persoonlijke zonde vanaf haar ontvangenis.

  ·        De uitdrukking ‘de liefde belichamen’ is wel het toppunt van vervalsing door de man, die de verpersoonlijking is van de haat (tegen alles wat katholiek is), van de leugen (over zijn afkomst, gedrag en streven) en van de misdadigheid (in zijn doeleinden).

  Merk overigens op, dat er in de teksten van Creme hierboven voortdurend over God en goddelijk wordt gesproken, zonder dat duidelijk wordt, wat dat begrip bij Creme precies inhoudt. In feite wordt hier het christelijk begrip van de persoonlijke, scheppende, almachtige, liefhebbende en rechtvaardige God, van de belonende en de straffende God, van de Drievuldige God, van vrijwel alle inhoud ontdaan. Creme leent slechts het lege omhulsel van de naam, en misbruikt de goede klank ervan, om de mensen een rad voor de ogen te draaien.

  De dag van de bekendmaking

  Volgens Creme verschijnt de Maitreya aan mensen in visioenen en in dromen, of ook in persoon. Tweehonderd leidende journalisten van overal ter wereld zouden – nog steeds volgens Creme – door de Maitreya zijn voorbereid op een speciale taak.

  Creme schrijft : “Als bepaalde gebeurtenissen op het wereldtoneel zullen hebben plaats gevonden, - zoals de ineenstorting van de Japanse aandelenbeurs - dan zal hij [Maitreya] deze uitgekozen journalisten naar Londen roepen. Hij verwacht dan te worden uitgenodigd om heel openlijk tot de wereld te spreken. Dat zal de Dag van de Bekendmaking [the Day of Declaration] zijn.”


  Benjamin Creme

  Op de Dag van de Bekendmaking – zo deelt Creme mede :

  “zullen de televisienetten van de wereld door satellieten, welke in feite voor deze gebeurtenis nu al ter plaatse zijn, aan elkaar worden gekoppeld. Voor de eerste maal in de menselijke geschiedenis zal de wereldleraar zichzelf aan de gehele wereld kunnen voorstellen. Alle ogen zullen hem zien. Dit is nooit eerder mogelijk geweest. Zelfs als gij geen televisie kijkt, zult gij zijn woorden stil horen, telepatisch [door gedachtenoverbrenging]. Zijn gedachten en zijn ideeen zullen telepatisch [zonder zintuigelijke waarneming] in uw geest binnenkomen.”

  En Creme gaat verder: “Op hetzelfde ogenblik zal zijn energie – die zij het Christus-principe noemen – met een geweldige kracht uit hem stromen. Dit zal een intuitieve [ingegeven] diep-gevoelde reactie op zijn boodschap tevoorschijn roepen. … Er zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen zijn, gezondmakingen over de gehele wereld. Zelfs theologen zijn het ermee eens, dat de man, die dat alles kan doen, wel de Christus moet zijn.”

  De bovenstaande voorstelling van zaken is niet zo fantastisch als het wellicht lijkt. De praktische voorwaarden zijn heden wel aanwezig: de mogelijkheden van wereldwijde beeldcommunicatie zijn heden zeer uitgebreid. Als God het toelaat, is gedachtenoverbrenging ook mogelijk. Deze ingave van gedachten lijkt immers op boze influisteringen bij bekoringen door de duivel, welke elk mens wel bekend zijn. Het bijzondere is echter, dat, volgens Creme, alle mensen tegelijkertijd dezelfde influisteringen zullen krijgen.

  Over de Maitreya en de Antichrist

  Inleiding


  de Maitreya

  In het gratis informatie-exemplaar van de nederlandstalige Nieuwsbrief van Share Nederland en in de nummers van het maandblad van Share Nederland, dat dezelfde naam draagt, wordt vrijwel uitsluitend gesproken over de nieuwe wereldleraar: (de) Maitreya. Share Nederland is een van de organisaties, die poogt het geloof in de missie van (de) Maitreya te vestigen, en ernaar streeft de activiteiten ten gunste van hem en zijn volgelingen te bevorderen. In andere landen bestaan soortgelijke bewegingen met allerlei namen. Zo is er Share International. Wie is toch die Maitreya en hoe belangrijk is de actie te zijnen gunste?

  Het is nuttig om de tijdschriften, brochures en artikelen, die lovend over de Maitreya spreken, die zijn werk pogen te bevorderen, en die positief over hem, zijn medewerkers en hun activiteiten berichten, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Het betreft teksten, die worden uitgegeven door Share Nederland, of door andere Share afdelingen, bijv. Share International. Ook andere bewegingen steunen en bevorderen de aanvaarding van de Maitreya, zo bijv. de New Age Movement (Beweging van de Nieuwe Tijd).

  Al spoedig blijkt dan, dat al deze teksten, gezien vanuit de Rooms-Katholieke geloofsleer, onaanvaardbaar zijn, zoals hierna zal worden aangetoond. Hetzelfde geldt voor een groot gedeelte van de publicaties van verwante bewegingen zoals New Age, die eenzelfde doel dienen, en dezelfde persoon in de belangstelling plaatsen. Ook meer behoudende Protestanten zullen eenzelfde mening zijn toegedaan. En radio- en televisie-uitzendingen over deze organisaties en personen en hun activiteiten, of de uitzendingen, die door hen verzorgd worden, moeten met veel kritische zin worden beluisterd, resp. bekeken.


  Benjamin Creme

  In feite moeten de gelovige Katholiek en Protestant ernstig worden gewaarschuwd voor de geschriften van: (de) Maitreya, Benjamin Creme, Aart Jurriaanse, Alice A. Bailey, Richard Bremer, en vele anderen. De inhoud daarvan is op vrijwel alle punten in strijd met de vaststaande Katholieke geloofsleer. Boeken en brochures met titels als: ‘De Wederverschijning van Christus’ en ‘de Meesters der Wijsheid’, ‘Boodschappen van Maitreya de Christus’, ‘Wie is Maitreya de Christus?’, ‘Transmissie, een meditatie voor de nieuwe tijd’, ‘Een meester spreekt’, en dergelijke meer, zijn voor elke Christen, Katholiek, of Protestant, die die naam met recht wil dragen, onaanvaardbaar.

  Om met de deur in huis te vallen: de Maitreya is een Antichrist (of misschien wel de Antichrist), en Benjamin Creme is als zijn ‘profeet’ (of voorloper) te kenmerken. Deze krasse beweringen moeten vanzelfsprekend aannemelijk worden gemaakt. Dat is dan ook het doel van deze verhandeling. Daartoe worden enkele teksten van deze heren ontleed en geinterpreteerd. De verspreiding van propagandamateriaal door Share en verwante groepen is, al minstens vanaf 1988, steeds toegenomen.

  Modern taalgebruik

  De bedoelde teksten gaan helemaal niet over de Christus, Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die is geboren uit de Maagd Maria. Al die teksten gebruiken de kwalificatie Christus (Messias, Gezalfde Gods, Leraar, Meester) slechts op een wijze, die verwarring zaait onder Christenen, waardoor de niets vermoedende lezer meent, dat het over de Christus, onze Christus, onze Verlosser, gaat. Men gebruikt Christelijke uitdrukkingen en geeft daar een andere betekenis aan, die niet die van de ware Christen is. Dit gebeurt in zulk een sterke mate en het komt zo vaak voor, dat het opzet moet zijn.

  Men vergelijke dit met de modernistische theologen, die eind 1800, begin 1900 zijn begonnen het theologisch taalgebruik te ‘vervuilen’ door betekeniswijzigingen in te voeren. De neo-modernisten hebben deze ‘kunst’ vervolmaakt, tot wij nu zo ver zijn, dat er in feite sprake is van aparte wijsgerige en theologische talen, nl. de oude en de nieuwe theologische taal. Ook is het zo, dat de neo-modernisten – dat zijn de modernisten van onze dagen – het oude taalgebruik het liefst willen afschaffen, en als zij bepaalde uitdrukkingen en termen blijven gebruiken, gaan zij die onmiddellijk herinterpreteren, waardoor de betekenis zich wijzigt.

  Wil het Katholieke geloof niet verloren gaan, dan zal de oude Christelijke taal bewaard moeten worden en de oude begrippen en de oude betekenis der woorden zullen moeten worden gehandhaafd. Het is niet te sterk uitgedrukt: DE TAAL BEWAREN, IS HET GELOOF BEWAREN!

  Meesters van wijsheid?

  Hieronder enkele citaten uit de publicaties van Share Nederland met commentaar.

  “Ieder tijdperk heeft grote spirituele leraren voortgebracht. Rama, Krishna, de Boeddha, de Christus, en Mohammed waren enkele van deze leraren of meesters. Keer op keer, als de tijd rijp is, treden zij naar voren om ons het juiste pad te wijzen. Zij zijn de leiders van een groep verlichte en vervolmaakte mensen, die wij kennen als de Hierarchie van meesters van wijsheid.”

  Men ziet dat alle zogenaamde leraren over EEn kam geschoren worden, allen zijn even belangrijk, of het nu Rama, Christus of Mohammed is. Het volstrekt unieke karakter van Jezus Christus wordt verdoezeld. Toch is dat gemakkelijk op objectieve wijze te bewijzen: men denke slechts aan de verhevenheid van Zijn leer, aan Zijn talloze wonderen, aan de vele uitgekomen profetieen, die Hij heeft gegeven. Bij geen van de andere zogenaamde wereldleraren kan op iets soortgelijks gewezen worden. Was dit wel het geval, hun volgelingen zouden niet nalaten er propagandistische munt uit te slaan.


  Krishna

  Als de tijd rijp is, wordt ons het juiste pad gewezen, zo staat er. Dus wordt alles, wat deze verschillende leraren onderwijzen, als even waardevol beschouwd. Allen wijzen zij ons het juiste pad; waar dat heen leidt, staat er niet bij. Het geheel unieke karakter van de Christelijke godsdienst, die de mensen op de hemel wijst en de middelen (de Sacramenten) geeft om daar ook te komen, wordt miskend.

  Dan schijnt er een groep te bestaan van mensen, die ‘verlicht en vervolmaakt’ zijn, dat zijn dan zogenaamde ‘meesters der wijsheid’. Deze personen hebben kennis over allerlei zaken, die gewone domme stervelingen niet schijnen te bezitten. Die meesters, die de wijsheid in pacht (schijnen te) hebben, moeten wij maar blindelings volgen. Hoe griezelig dit is, deze blinde, domme, kritiekloze volgzaamheid, hebben wij al gezien in de tijd van de opkomst van het Nazisme, toen Adolf Hitler ook zo’n soort gedrag eiste.

  Wij, Katholieken weten, dat elke ware verlichting van de Heilige Geest komt, en dat deze niet beperkt is tot een bepaalde selecte groep ‘meesters’. En de volmaaktheid, die er in bestaat Jezus na te volgen, en, met grote zichzelf opofferende liefde, Gods geboden te onderhouden, is al evenmin aan ‘meesters’ voorbehouden. Volmaaktheid en heiligheid in ware Christelijke zin, vindt men onder alle volkeren, in alle standen, bij alle beroepsgroepen en bij alle leeftijden.

  Evolutie?

  “Zoals gezegd, is het optreden van grote leraren een periodieke gebeurtenis. In elk tijdperk komen zij naar voren uit hun groep, de Geestelijke Hierarchie, om de mensheid te begeleiden bij haar volgende stap in de evolutie. Naast de al eerder genoemden, kennen zij hen historisch als (o.a.) Hercules, Hermes, Mithra, Vyasa, Zoroaster en Shankaracharya. In alle grote religies bestaat het idee van verdere openbaring door een toekomstige leraar.”

  Allereerst wordt beweerd dat de mensheid in evolutie is, een ontwikkeling door zou maken, waarheen wordt niet rechtstreeks gezegd, maar men moet aannemen in de richting van grotere wijsheid, wat daar dan ook mee bedoelt mag zijn. Ook de modernistische theologen zijn dol op het idee van evolutie, van bestendige verandering, van aanpassing aan, ja, waaraan? Welnu, meestal is dat aan de gedachten, de mode en de luimen van de dag!


  Mithra

  God echter is onveranderlijk. Zijn leer wijzigt zich niet, Zijn geboden zijn bestendig, wat waar is, blijft waar. Ook al kan dit in andere tijden weleens wat anders worden gezegd, wat anders worden uitgedrukt, de echte betekenis verandert niet! De Katholieke geloofsleer kan niet evolueren in die zin dat de inhoud, de betekenis verandert, wel in de zin dat de formulering scherper en duidelijker wordt.

  Die leraren en meesters van Share zouden de mensheid dan verlichten op hun weg. Volgens Share zijn zij allen, al die ‘meesters’, even belangrijk, en wat elk van hen komt vertellen is in beginsel even belangrijk, als wat de anderen meedelen, hetgeen wederom het unieke karakter van Jezus en Zijn leer miskent.

  Welke wijsheid?

  Merk op dat de woorden hierarchie, wijsheid en openbaring in het Katholicisme een welbepaalde mening hebben, en dat deze woorden hierboven in de tekst van Share in een andere, veel vagere, betekenis worden gebruikt.

  De wijsheid is een der gaven van de Heilige Geest en verwijst naar het goede inzicht in de werkelijkheid, niet alleen die hier op aarde, ook, voor zover ons dat gegeven is, inzicht in de werkelijkheid het hiernamaals betreffende. Zulk een wijsheid is een geschenk van God en wordt gegeven aan mensen, die als heilige Christenen leven.

  Wijsheid is niet gebonden aan studie of geleerdheid, een academische opleiding, of dergelijke. Christelijke wijsheid is een gave aan de persoon, niet aan de mensheid als geheel, en zeker niet exclusief aan zogenaamde ‘meesters der wijsheid’, en deze ware Christelijke wijsheid komt onder alle beroepen en standen voor en bij mensen van alle tijden. Of de mensheid als geheel, zeg in de laatste 100 jaar, wijzer is geworden is maar de vraag. Het is goed te verdedigen, dat dit juist niet het geval is.

  Openbaringen?

  Dan zouden al die meesters en religies verwijzen naar een toekomstige leraar, die ‘verdere openbaringen’ doet. Onder openbaring verstaat de Katholiek in het algemeen de zelfmededeling van God aan ons mensen. God laat ons datgene weten, waarvan Hij wil, dat wij op de hoogte moeten zijn. Dat betreft kennis van Hemzelf, van de Schepping, van de onstoffelijke wezens (de Engelen en duivelen), van onszelf, en van Zijn wensen met betrekking tot onze wijze van leven. Hij deelt mede, wat wij niet uit onszelf, door waarneming van de Schepping en door te redeneren met ons verstand, kunnen weten.

  Eerst was er de openbaring in het Oude Testament van de Heilige Schrift. Daarna zond Hij Zijn Zoon, waarvan leven en leer in het Nieuwe Testament zijn vastgelegd en in de levende Traditie van de Kerk. Met de dood van de laatste Apostel, Sint Jan – zo ongeveer rond het jaar 100 na Christus – is de openbaring afgesloten. Daarna kan aan de geloofsschat van de Kerk in wezen niets meer worden toegevoegd. Wel kan de Katholieke leer door het leergezag – door de Paus alleen, en door de bisschoppen in vereniging met de Paus (dan gewoonlijk in een algemeen concilie verenigd) – worden verduidelijkt en op de situaties van een zeker tijdperk worden toegespitst.

  Het is dus absoluut onjuist, dat welke toekomstige leraar dan ook, ons in de toekomst nieuwe algemene ‘openbaringen’, nieuwe noodzakelijke geestelijke kennis, zal brengen. Eveneens is het niet waar, dat in alle grote religies het idee van verdere openbaring door een toekomstige leraar bestaat, zoals Share dat schrijft. In het Christendom bestaat die idee in het geheel niet!

  Wel kent de Katholieke Christen de zogenaamde prive-openbaringen. Dat zijn hemelse mededelingen, of boodschappen, die gewoonlijk worden gegeven bij visioenen, of door goddelijke inspraken. Deze hemelse boodschappen, welke aan particuliere personen worden gegeven, maar wel voor iedereen bestemd kunnen zijn, dragen niet bij tot de geloofsschat, welke uit de algemene openbaring, die is gegeven aan de Apostelen en de Leerlingen van Jezus, bekend is. Deze hemelse boodschappen kunnen wel uitleg geven van de bekende Katholieke geloofskennis, en daar verduidelijkingen bij aanbrengen, of de mensen aansporen vrome gebruiken en tradities te handhaven.

  Maitreya, de wereldleraar?

  “Christenen rekenen op de wederkomst van de Christus, boeddhisten verwachten de komst van een nieuwe Boeddha, moslims wachten op de verschijning van de Imam Mahdi, hindoes op een reincarnatie van Krishna en de joden op de Messias. … Dit zijn allemaal namen, die van toepassing zijn op een en dezelfde: Maitreya, de wereldleraar. … Dit zijn verschillende namen voor hetzelfde individu: Maitreya, het hoofd van de geestelijke Hierarchie der meesters, …”

  Waar is, dat God, na de zondeval, toen Adam en Eva uit het Paradijs werden verjaagd, in de harten van de mensen het verlangen naar verlossing, en naar een Verlosser, heeft gelegd. Men vindt daar dan ook sporen van in de literatuur van vrijwel alle volkeren en oude godsdiensten. Vanzelfsprekend is dit het duidelijkst in de Bijbel, het boek van het uitverkoren volk, de Joden.

  Echter: de Verlosser, de Messias is gekomen, hij heeft op aarde geleefd. Door Jezus’ offer en kruisdood werden de gevolgen van de zondeval uitgewist, de hemel werd weer geopend. Deze historische gebeurtenis is enig, kan niet herhaald worden, noch verbeterd, noch overgedaan. Jezus, de Verlosser van de mensheid, is volstrekt enig!

  Bij die volken, die de Verlosser, niet hebben aanvaard, die Jezus niet als de Messias hebben willen zien, is het verlangen er naar blijven leven. Het belangrijkste voorbeeld daarvan geven de Joden. Dit oude verlangen zal echter niet vervuld worden door de komst van wie dan ook, al doet Share het voorkomen alsof dit wel het geval zal zijn, en dat de Maitreya de man is waar iedereen op zit te wachten. Het stillen van de bedoelde innerlijke onrust kan slechts geschieden door Katholiek te worden, wat immers inhoudt Jezus te aanvaarden als de Weg, de Waarheid en het Leven.


  Jezus

  De aangekondigde en de (spoedig?) te verwachten Wederkomst van Onze Heer Jezus Christus, gezeten op de wolken, met grote macht en majesteit, is iets heel anders. Deze terugkeer dient om te kunnen oordelen over levenden en doden. Dan is het tijdstip aangebroken, waarop God’s geduld met het mensdom ten einde is, dan zal rekenschap worden gevraagd.

  “Waarom hebt gij Mij niet aanvaard?”, zo zal Jezus iedereen vragen. Dan zullen alle (oude) volkeren moeten erkennen, dat Hij het was, waar ze op gewacht hebben, waar zij naar verlangd hebbe, en die ze geweigerd hebben te aanvaarden, ondanks de eeuwenlange inspanningen van talrijke missionarissen om hen het ware geloof te brengen. En ook de Waarschuwing dat God zal zenden om iedereen te laten zien dat de drie-ene God bestaat. Het is inderdaad opvallend, dat zoveel volkeren, vooral in Azie en Afrika, de Christelijke godsdienst niet hebben aangenomen, al zijn er onder alle volkeren ten minste kleine aantallen Christenen te vinden.

  Reincarnatie?

  Share schrijft, dat al die namen (van grote spirituele leraren), al die verwachtingen van godsdiensten en volken, van toepassing zijn op een en hetzelfde individu: de Maitreya. Dit betekent dat Share de theorie van de reincarnatie aanhangt. Reincarnatie, letterlijk: weer-in-het-vlees (komen), zielsverhuizing, houdt in dat de ziel van ‘de mens’ na de dood in een ander lichaam komt, na de dood daarvan weer in een ander lichaam, en zo verder, tot er, nadat hij vele levens doorlopen heeft, een einde aan zijn persoonlijke evolutie komt (wat dit laatste precies betekent is meestal niet duidelijk). Dit alles kan vele eeuwen in beslag nemen (aldus de in het Westen meest voorkomende opvatting over zielsverhuizing, in het Oosten bestaan nog andere interpretaties).

  “… Maitreya. Hij was het, die werkte door zijn discipel Jezus, 2000 jaar geleden in Palestina, en het is in wezen naar hem, dat de christenen sindsdien uitzien.”

  Er zou dus een ‘ziel’ zijn, die achtereenvolgens in Rama, Krishna, Boeddha, Christus, Mohammed, en wie weet nog meer, zou gehuisd hebben, om dan, tenslotte, in onze tijd onder de naam Maitreya ter wereld te komen.

  Echter, reincarnatie is niet alleen in strijd met de Katholieke geloofsleer, het is in strijd met de moderne wetenschap en met het gezond verstand. Om met het laatste te beginnen. Ieder mens heeft het besef uniek te zijn, anders te zijn dan anderen, anders dan zijn vader en moeder, anders dan zijn broers en zussen. Mensen kunnen, wat geestelijke gaven en ontwikkeling betreft, zeer aanzienlijk verschillen. De variatie loopt van schapenfokker of goudsmid, van beroemd schrijver of kunstschilder, van automonteur of computerprogrammeur tot wiskundige of specialist in vreemde talen. Het is dwaas aan te nemen, dat de ziel (die drager is van de geestelijke vermogens) in het ene leven die van een wiskundige of automonteur is, en in het volgende leven die van een kunstschilder of computerman. Hoe kan er dan van dezelfde ziel sprake zijn?

  Al is het waar, dat de ontwikkeling van vaardigheden en bekwaamheden in het leven van een mens vaak door min of meer toevallige omstandigheden wordt bepaald, sporen van vroegere kundigheden wouden toch in een volgend leven te vinden moeten zijn. Onverklaarbaar is ook, dat niemand zich in het volgende leven iets schijnt te herinneren van het geheel van al zijn kundigheden en van de ervaringen uit een vorig leven.

  Door de toegenomen kennis van de erfelijkheidsleer, met name van de chromosomen in de menselijke lichaamscel, van de genen, de dragers van de erfelijkheid, en van de bouw van de kernzuren DNA en RNA, waarin de genetische code is vervat, is duidelijk geworden, dat elke mens uniek is. Geen twee menselijke lichamen van de ongeveer 6 miljard op aarde zijn hetzelfde.


  DNA

  Biologen en medici beschouwen de mens als een psychisch-fysische entiteit, dit wil zeggen als een lichamelijk-geestelijke eenheid, waarbinnen ziel en lichaam wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden. Een uiting daarvan zijn de zogenaamde psycho-somatische ziekten, dat zijn ziekten, waarbij de lichamelijke verschijnselen (bijv. verhoogde bloeddruk, maagzweer) geestelijke oorzaken hebben (bijv. overwerktheid, spanningen), waar elk mens weer anders op reageert. HET UNIEK ZIJN VAN HET LICHAAM GAAT DUIDELIJK GEPAARD MET DE ENIGHEID VAN DE ZIEL.

  Volgens de leer van de Kerk schept God een ziel (het levensbeginsel) bij de conceptie. Tijdens het aardse leven blijven ziel en lichaam onverbrekelijk verbonden. Bij de dood scheiden zij, het lichaam vergaat tot stof, de ziel wordt door God geoordeeld en gaat, of naar de hel, of rechtstreeks, of eventueel via het vagevuur, naar de hemel.

  HET OORDEEL BIJ DE DOOD IS DEFINITIEF! Er kan niets worden overgedaan of verbeterd van de fouten, die men op aarde begaan mocht hebben. De straffen, die men nog te goed mocht hebben voor zijn zonden, moeten eerst in het vagevuur worden ondergaan, voordat men de hemel kan binnengaan. Het voortbestaan van de ziel, na de dood, in de door God bepaalde plaats en toestand, te weten hel of hemel is eeuwig, dat is zonder einde!

  De valstrik van de reincarnatie is nu, dat door het geloof in meerdere levens, in meerdere kansen en mogelijkheden, de mens meent, dat het er in dit leven niet zo op aan komt. ‘Ik doe waar ik zin in heb in dit leven, in een volgend leven kan ik het altijd nog beter doen’, zo is de achterliggende gedachte. Alles wat moeite kost, zoals God dienen, bidden, zijn naaste beminnen, braaf leven, goed zij voor anderen, zijn plicht doen, zichzelf opofferen, e.d., wordt naar de toekomst verschoven, naar een van de volgende levens. Maar die volgende kans komt niet, en zo zullen vele mensen hun leven verspillen.

   

  Uit : www.garabandal.nl

  De Waarschuwing

  Uit het tijdschrift Garabandal.

  Sinds het einde van de verschijningen van Garabandal in 1965 stonden de zieneressen Conchita, Mari-Loli en Jacinta van tijd tot tijd interviews toe, waarin zij hebben bekendgemaakt, wat zij over de komende wereldwijde Waarschuwing en het grote Wonder kunnen zeggen. Hoewel in elk van deze interviews steeds dezelfde vragen worden gesteld over deze twee gebeurtenissen, komt het vaak voor dat er nieuwe aanvullende informatie of een ander gezichtspunt naar voren komt. Met dit in gedachten en in een poging om het meest complete beeld  te verkrijgen op grond van wat er bekend is over de Waarschuwing en het Wonder, hebben wij al de interviews die ons ter beschikking staan samengevoegd, natuurlijk onnodige herhaling vermijdend. Ziehier het resultaat van ons onderzoek met de fragmenten uit de verschillende interviews, gegeven in chronologische volgorde.

  Zieneres Conchita

  * 14 september 1965

  Vraag: Zal de Waarschuwing iets zichtbaars zijn of iets innerlijks, of allebei?
  Antwoord: De Waarschuwing is iets, dat rechtstreeks van God komt en zichtbaar zal zijn over de hele wereld, op welke plaats men zich ook zal bevinden.

  Vraag: Zal de Waarschuwing aan elke mens zijn persoonlijke zonden laten zien, aan mensen van welk geloof dan ook, inclusief atheïsten?
  Antwoord: Ja, de Waarschuwing zal als het ware een onthulling zijn van onze zonden - es como si revelase nuestros pecados - en het zal evenzeer door gelovigen als ongelovigen, als door mensen van welke religie dan ook gezien en ervaren worden.

  Vraag: Is het waar dat de Waarschuwing veel mensen aan de dood zal doen denken?
  Antwoord: De Waarschuwing dient als zuivering voor het Wonder. Het is ook een soort ramp. Zij zal ons doen denken aan de dood, dat wil zeggen, wij zouden er de voorkeur aan geven om dood te zijn dan om de Waarschuwing te ondergaan.

  Vraag: Zal de Waarschuwing door de wereld worden herkend en aanvaard als een rechtstreeks teken van God?
  Antwoord: Jazeker - claro-, en om die reden geloof ik, dat het onmogelijk is dat de wereld zo verhard zou kunnen zijn, dat zij niet verandert.

  * Oktober 1968

  Vraag: Sommigen zeggen dat de Waarschuwing een natuurlijk fenomeen zal zijn, maar dat dit door God gebruikt zal worden om tot de mensheid te spreken. Is dit waar?
  Antwoord: De Waarschuwing is iets bovennatuurlijks en zal niet door de wetenschap kunnen worden verklaard. Het zal gezien en gevoeld worden.

  Vraag: Kunt u de bewering uitleggen, dat wij ons gedurende de Waarschuwing bewust zijn van onszelf en van de zonden die wij hebben begaan?
  Antwoord: De Waarschuwing zal een correctie zijn van het geweten van de wereld.

  Vraag: Hoe staat het met de vele mensen die Christus niet kennen, hoe zullen zij de Waarschuwing verstaan?
  Antwoord: Degenen, die Christus niet kennen (niet-christenen) zullen geloven, dat het een Waarschuwing is van God.

  Vraag: Wat zal er gebeuren op de dag van de Waarschuwing?
  Antwoord: Het belangrijkste van die dag is, dat iedereen in de wereld een teken zal zien, een genade of een straf in zichzelf, met andere woorden, een Waarschuwing. Men zal de ervaring hebben dat men helemaal alleen op de wereld is, het maakt niet uit waar men zich op dat ogenblik bevindt, en dat men alléén met zijn geweten, regelrecht tegenover God staat. Dan zal men al zijn zonden zien en wat zijn zonden hebben veroorzaakt.

  Vraag: Zullen wij het allemaal tegelijkertijd ondervinden?
  Antwoord: Ja, tegelijkertijd.

  Vraag: Hoelang zal het duren, een half uur, een uur?
  Antwoord: Dat weet ik werkelijk niet. Ik denk dat vijf minuten een geschikte tijd is.

  Vraag: Hoe zullen wij het ervaren?
  Antwoord: Wij zullen het allemaal anders ervaren, omdat het van ons geweten zal afhangen. De Waarschuwing zal zeer persoonlijk zijn, daarom zullen we er allemaal anders op reageren. Het belangrijkste zal zijn, dat wij onze eigen zonden erkennen en de slechte gevolgen daarvan inzien. Uw ervaring van de Waarschuwing zal anders zijn dan die van mij, omdat uw zonden anders zijn dan van mij.

  Vraag: Zal mij iets overkomen vanwege mijn zonden? Ik bedoel, zal ik lichamelijke schade ondervinden als gevolg daarvan?
  Antwoord: Nee, tenzij er iets gebeurt als gevolg van de schok, bijvoorbeeld een hartaanval.

  Vraag: Het zal dus geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal eruit bestaan, dat ik met mijn zonden alleen tegenover God sta. Hoe staat het met de goede dingen; zal ik die ook zien?
  Antwoord: Nee. Deze Waarschuwing zal slechts dienen om te zien wat u met uw zonden heeft aangericht. Het zal een bepaalde zuivering zijn vóór het Wonder, om te zien of wij (bedoeld wordt: de hele wereld) met de Waarschuwing en het Wonder bekeerd zullen worden.

  Vraag: Dus deze Waarschuwing kan nu elk moment plaatsvinden?
  Antwoord: Ja, maar ik weet niet op welke datum het zal gebeuren.

  * Februari 1977

  Vraag: Wanneer vernam u over de Waarschuwing en van wie?
  Antwoord: Het enige dat ik me goed herinner is, dat het de H. Maagd was, die mij erover vertelde.

  Vraag: Zou u voor ons willen herhalen wat u weet over de Waarschuwing?
  Antwoord: Wat ik me er nu nog van herinner is, dat de H. Maagd mij vertelde dat God ons voor het Wonder een Waarschuwing zal zenden met de bedoeling om ons te zuiveren of ons voor te bereiden om het Wonder te zien en op deze manier zullen wij misschien genoeg genade ontvangen om ons leven jegens God te veranderen. Zij vertelde mij waar de Waarschuwing uit zal bestaan, maar niet de datum. Ik kan niet zeggen waaruit het bestaat, maar ik kan wel zeggen hoe het er min of meer uit zal zien. Het is een verschijnsel dat overal gezien en gevoeld zal worden over de hele wereld. Ik heb altijd het voorbeeld gegeven van twee sterren die botsen. Dit fenomeen zal geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal ons met afschuw vervullen, omdat wij op dat ogenblik onze ziel zullen zien en het kwaad dat wij gedaan hebben. Het zal lijken alsof wij in doodsstrijd zijn, maar wij zullen niet sterven door de gevolgen ervan, maar misschien zullen wij sterven uit angst of door de schok van het zien van onszelf. Moge de H. Maagd mij vergeven, als ik niet goed uitleg hoe het is, maar ik probeer u te vertellen, wat ik gehoord heb over hoe de Waarschuwing er op die dag zal uitzien.

  Vraag: Hebt u de Waarschuwing gezien of heeft u erover gehoord?
  Antwoord: De H. Maagd heeft mij verteld over de komst ervan.

  Vraag: Als de Waarschuwing slechts een korte tijd duurt, zal de wereld zich dan herinneren dat zij van God komt of zal het slechts lijken, dat het een droom of een illusie is geweest?
  Antwoord: Ik heb nooit gezegd dat de Waarschuwing een kort moment zal duren. Wat ik wel gezegd heb is, dat zelfs als het een ogenblik zou duren, het zeer indrukwekkend en afschuwelijk zal zijn. Niemand zal eraan twijfelen dat dit van God afkomstig is en niet van de mens. Ik, die weet wat het is, ben erg bang voor die dag.

  Vraag: Verschillende jaren geleden heeft u ons verteld, dat de gebeurtenis van de Waarschuwing begint met de letter 'A'. En omdat Onze Lieve Vrouw u nooit gezegd heeft dat u het niet mocht vertellen, kunt u het dan nu misschien zeggen?
  Antwoord: Zij heeft het niet verboden. Maar ik weet niet waarom ik daarover gezwegen heb. En de aandrang ontbreekt dat ik het nu zou moeten zeggen.

  Vraag: U heeft eens tegen Pater Marcelino Andreu gezegd: 'Wanneer de Waarschuwing komt, dan weten we dat we zijn begonnen aan het einde der tijden.' Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelde?
  Antwoord: De H. Maagd vertelde ons dat de Waarschuwing en het Wonder de laatste waarschuwingen en openbare tekenen zullen zijn, die God ons zal geven. Daarom geloof ik dat we daarna dicht bij het einde der tijden zullen zijn.

  Vraag: Kunt u de mensen raad geven, zodat zij zich beter op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?
  Antwoord: Wij moeten altijd voorbereid zijn door onze ziel in vrede te bewaren en niet zoveel aan de dingen van deze wereld gehecht zijn. In plaats daarvan moeten wij er vaak aan denken dat wij hier zijn om naar de hemel te gaan en heilig te worden.

  * Augustus 1980

  Vraag: Zal de Waarschuwing geen pijn doen?
  Antwoord: Nee. Voor mij is het als twee sterren die op elkaar botsen en een heleboel lawaai maken en veel licht, maar zij vallen niet naar beneden. Het is iets dat geen pijn zal doen, maar wij zullen het zien. Op dat ogenblik zullen wij ons geweten zien. Wij zullen al het kwaad zien dat wij gedaan hebben en het goede dat wij niet gedaan hebben.

  Zieneres Mari Loli

  * 27 juli 1975

  Vraag: U hebt gezegd dat u het jaar van de Waarschuwing kent. Kunt u ons vertellen of het zal plaatsvinden in de komende jaren of is het nog in de verre toekomst?
  Antwoord: Nee, ik kan niets zeggen.

  Vraag: Heeft de Onze Lieve Vrouw u gezegd dat u niet mag spreken over de Waarschuwing?
  Antwoord: Nee, maar ik voel innerlijk dat ik er niets over moet zeggen, omdat de Waarschuwing en het Wonder binnen hetzelfde jaar plaatsvinden (binnen een periode van 12 maanden, niet noodzakelijkerwijze hetzelfde jaar, verduidelijkte Mari-Loli).

  Vraag: Hoe weet u dat de Waarschuwing en het Wonder binnen een jaar plaatsvinden?
  Antwoord: Tijdens een verschijning - ik herinner me niet precies wanneer - heeft de H. Maagd mij dat verteld.

  Vraag: Naar men zegt heeft u gezegd dat wanneer de Waarschuwing komt, alles zal stilstaan, zelfs de vliegtuigen in de lucht. Is dat waar?
  Antwoord: Ja, maar slechts een paar ogenblikken.

  Vraag: Bedoelt u dat alles op een gegeven moment zal stoppen en dat op dat moment de Waarschuwing plaatsvindt?
  Antwoord: Ja.

  Vraag: Wanneer werd dat u bekendgemaakt?
  Antwoord: De H. Maagd vertelde mij dat tijdens een verschijning.

  Vraag: Heeft u alle informatie tijdens één verschijning gekregen of heeft Onze Lieve Vrouw u dit alles gedurende meerdere verschijningen verteld?
  Antwoord: Zij vertelde mij dit allemaal tijdens één verschijning. Ik herinner mij nu niet meer of zij tijdens een andere verschijning ook nog over de Waarschuwing sprak.

  Vraag: Weet u hoelang de Waarschuwing zal duren?
  Antwoord: Slechts een paar minuten.

  Vraag: Bent u bang voor de Waarschuwing?
  Antwoord: Ja, net als ieder ander heb ik fouten en de Waarschuwing zal mij mijn fouten tonen en dat maakt mij bang.

  Vraag: Kunt u ons nog iets anders zeggen over de Waarschuwing?
  Antwoord: Het enige dat ik kan zeggen is, dat het zeer nabij is en dat het heel belangrijk is dat wij ons voorbereiden, omdat het iets afschuwelijks zal zijn. Het zal ons al het kwaad doen beseffen, wat wij gedaan hebben.

  * Februari 1977

  Vraag: Heeft u ooit met Conchita de datums besproken van de Waarschuwing, waarvan u het jaar kent, en het Wonder, wat zij weet?
  Antwoord: Ik heb nooit met Conchita gesproken over deze datums.

  Vraag: Heeft u nog een bepaald advies voor de mensen, zodat zij zich op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?
  Antwoord: Veel boete doen, offers brengen en als dat mogelijk is elke dag het Heilig Sacrament bezoeken.

  * 29 september 1978

  Vraag: Omdat u degene bent die het meest over de Waarschuwing weet, vraag ik u: Wat kunt u ons over deze gebeurtenis vertellen?
  Antwoord: Alle mensen zullen dit ervaren, waar zij zich ook zullen bevinden en ongeacht hun toestand of hun kennis van God. Het zal een innerlijke, persoonlijke ervaring zijn. Het zal lijken of de wereld tot stilstand is gekomen. Echter, niemand zal zich dat bewust zijn, aangezien zij volledig in beslag genomen zullen worden door hun persoonlijke ervaring.

  Vraag: Wat het wezen van de Waarschuwing betreft, hoe ervaart men dat?
  Antwoord: Het zal zoiets zijn als een innerlijk gevoel van verdriet en pijn God te hebben beledigd. God zal ons helpen om duidelijk het onrecht te zien, dat wij Hem aandoen en al het kwaad dat wij doen. Hij zal ons helpen om deze innerlijke pijn te voelen, omdat wij vaak, wanneer wij iets verkeerds doen, slechts met onze lippen de Heer om vergeving vragen, maar nu (door de Waarschuwing) zal Hij ons helpen om fysiek die diepe smart te voelen.

  * 19 oktober 1982

  Vraag: Herinnert u zich wat Onze Lieve Vrouw zei over de communistische rampspoed, die aan de Waarschuwing vooraf zal gaan?
  Antwoord: Het leek erop, dat de communisten de hele wereld in bezit hadden genomen en dat het heel erg moeilijk was om de godsdienst te beoefenen, voor priesters om de H. Mis op te dragen en voor de mensen om de kerkdeuren te openen.

  Vraag: Is dat wat u bedoelde toen u zei dat het zou lijken alsof de Kerk was verdwenen?
  Antwoord: Ja.

  Vraag: Zou dit gebeuren vanwege de vervolging en niet omdat mensen zouden stoppen met het praktiseren van hun godsdienst?
  Antwoord: Ja, maar ik vermoed dat veel mensen zullen stoppen. Degene die praktiseert, zal zich moeten schuilhouden.

  Vraag: Zal het alleen in Europa zijn, of denkt U ook hier in de Verenigde Staten?
  Antwoord: Dat weet ik niet, omdat in die tijd Europa voor mij de hele wereld was. Ik veronderstelde alleen dat het zo was. Onze Lieve Vrouw noemde niet precies de plaats. Het leek mij dat het overal was.

  Vraag: U zei dat het voor priesters heel moeilijk zou zijn om de H. Mis op te dragen. Was dit iets dat Onze Lieve Vrouw u vertelde of was het iets dat u zelf dacht vanwege de communistische overheersing?
  Antwoord: Wat ik me ervan herinner is, dat het iets was wat zij gezegd had.

  Vraag: En was het de H. Maagd, die zei dat het zou lijken alsof de Kerk verdwenen was?
  Antwoord: Ja.

  Vraag: Heeft Onze Lieve Vrouw ooit iets gezegd over het feit dat de Heilige Vader Rome moest verlaten ten tijde van de Waarschuwing?
  Antwoord: Nee, maar zoals het mij toescheen - mogelijk haalde ik op dit ogenblik in mijn geest door elkaar wat ik zag en wat Onze Lieve Vrouw tegen mij zei, het is zo lang geleden - maar het leek mij dat de Paus ook niet in Rome kon zijn, u weet wat ik bedoel, in het openbaar. Hij werd ook vervolgd en moest zich schuilhouden, net als ieder ander.

  Vraag: Zal er enig geluid zijn tijdens de Waarschuwing, bijvoorbeeld het waaien van de wind?
  Antwoord: Zoals ik het destijds zag, leek het meer een grote stilte, een gevoel van leegte. Alles was heel stil. Zo zag ik het.

  Vraag: Zeven jaar geleden zei u dat de Waarschuwing spoedig zou komen. Veel mensen dachten dat het inmiddels al gebeurd moest zijn. Wat zou u nu zeggen?
  Antwoord: Het komt gauw. Alles lijkt spoedig voor mij, omdat de tijd zo snel gaat.

  Vraag: U bent de enige die het jaar van de Waarschuwing kent. Heeft u het ooit aan iemand verteld, bijvoorbeeld aan een priester?
  Antwoord: Nee.

  Vraag: Zullen mensen met elkaar vechten wanneer de Waarschuwing komt?
  Antwoord: (geen antwoord)

  Zieneres Jacinta

  * 17 augustus 1975

  Vraag: Heeft Onze Lieve Vrouw ooit met u gesproken over de Waarschuwing?
  Antwoord: Ja, zij heeft er met mij over gesproken, maar zij heeft mij nooit het jaar verteld.

  * Februari 1977

  Vraag: Kunt u ons vertellen hoe de Waarschuwing eruit zal zien?
  Antwoord: De Waarschuwing is iets dat eerst overal ter wereld in de lucht gezien zal worden en onmiddellijk wordt overgebracht naar het binnenste van onze ziel. Het zal een zeer korte tijd duren.Maar het zal een zeer lange tijd lijken, vanwege de gevolgen binnenin ons. Het zal voor het welzijn van onze ziel zijn, om in onszelf ons geweten te zien, het goede en het kwade wat wij hebben gedaan. Dan zullen wij een grote liefde voelen jegens onze hemelse ouders en vragen om vergeving voor al onze zonden.

  Vraag: Zal de Waarschuwing gevoeld worden door alle mensen, ongeacht hun geloof?
  Antwoord: De Waarschuwing is voor iedereen, omdat God ons heil wil. De Waarschuwing dient om ons dichter naar Hem toe te trekken en om ons geloof te versterken. Daarom moet men zich wel voorbereiden op die dag, maar er niet in angst op wachten, omdat God ons geen dingen zendt om ons angst aan te jagen, maar meer uit gerechtigheid en liefde. En Hij doet het voor het welzijn van al Zijn kinderen, dat zij de eeuwige vreugde zouden genieten en niet verloren raken.

  * Augustus 1979

  Vraag: Herinnert u zich iets over een grote beproeving, het communisme?
  Antwoord: Ja, het was een invasie. Laat ik zeggen, iets dat mij een invasie leek. Iets dat een groot kwaad was, waarin het communisme een grote rol speelde. Maar ik herinner mij niet meer welke landen of welke gebieden getroffen werden. De H. Maagd drong erop aan om te zeggen, dat wij moesten bidden (dat het afgewend zou worden). Deze moeilijke gebeurtenissen zouden plaatsvinden vóór de Waarschuwing, omdat de Waarschuwing zelf zal plaatsvinden, wanneer de situatie het ergst is.

  * 16 april 1983

  Vraag: In een interview in 1979 (hierboven) zei u bij het beschrijven van de communistische rampspoed, dat het leek op 'een invasie'. Hebt u beelden van deze invasie gezien?
  Antwoord: Soms verwar ik een invasie met een vervolging.

  Vraag: U hebt ook gezegd, dat wanneer de toestand het allerergst was, dat dan de Waarschuwing zal komen. Hoe weet u dit? Heeft de H. Maagd u dat verteld of heeft u dat in een visioen gezien?
  Antwoord: De H. Maagd zei, dat de Waarschuwing zou komen wanneer de toestand het ergst was. Het zou ook niet alleen maar de vervolging zijn, omdat veel mensen hun godsdienst niet meer zouden uitoefenen.

  Vraag: Wanneer de Waarschuwing komt zal deze gezien en gevoeld worden door iedereen op aarde. Zijn daarin ook kleine kinderen begrepen, die nog niet tot de leeftijd van verstand gekomen zijn?
  Antwoord: Ja. Daarom vinden wij het erg voor hen, omdat het zo een afschrikwekkende gebeurtenis zal zijn.

  Vraag: Kunt u ons iets zeggen over hoe de wereld eruit zal zien wanneer de Waarschuwing komt?
  Antwoord: Slecht...

  Wim Langeveld. 9 nov. 2011

   

  Belangrijke gebeden m.b.t. de Waarschuwing 

  kruistochtgebed (13) te bidden :

  O Hemelse Vader,
  door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
  wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
  red a.u.b. al diegenen die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen. Overspoel hun ziel, lieve Vader, met Uw blijken van liefde.
  Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis. Sta hen door Uw barmhartigheid toe om als eerste het nieuw tijdperk van vrede op aarde te betreden. Amen.

  Ik zal je vandaag een bijzonder kruistochtgebed (16) voor de wereld geven om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de grootse daad van barmhartigheid die Ik de wereld nu aanbied.

  O mijn Jezus, houd mij sterk tijdens deze beproeving van Uw grootse barmhartigheid.
  Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.
  Open mijn ogen voor de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding.
  Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap
  Sluit mij in de armen van de heilige familie opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.
  Ik houd van U, Jezus, en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig woord zal verkondigen
  zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.

  Wanneer diegenen van jullie die Mijn belofte om terug te komen kennen, voor Mij komen te staan, verzoek Ik jullie dringend om a.u.b. niet alleen voor jullie eigen ziel maar ook voor de ziel van de verdoemden te bidden. Onthoud wat Ik jullie nu zeg! Op die dag (dat de Waarschuwing gebeurt) wil Ik dat jullie zeggen:

  “Jezus, Ik smeek om barmhartigheid voor al diegenen die U afwijzen en die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.”

  ‘Red zielen tijdens de Waarschuwing’

  O, God Almachtige Vader,
  namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
  en ter herdenking van Zijn kruisdood
  om ons van onze zonden te verlossen,
  smeek ik U om de zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden
  en die tijdens de Waarschuwing misschien in doodzonde zullen sterven.
  Als genoegdoening voor het lijden van uw geliefde Zoon,
  verzoek ik U dringend om diegenen te vergeven
  die niet in staat zijn om te streven naar verlossing
  omdat zij niet lang genoeg zullen leven
  om Jezus, Uw Zoon, om de barmhartigheid te vragen
  hen te bevrijden van de zonde. Amen.

  ‘Voorbereiding op de Waarschuwing’

  O mijn lieve Jezus,
  open a.u.b. het hart van al Gods kinderen
  voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.
  Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden
  met liefde en dankbaarheid.
  Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden
  en om te smeken om de vergeving van hun zonden
  zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk. Amen.

  02-03-2016, 20:30 Geschreven door Claudia  


  01-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus, de liefhebbende God - Henri Nouwen deel 2

  Maar Jezus wil niets van doen hebben met deze ruilhandel. Hij zegt: ‘Als je bemint wie jou beminnen, wat voor recht op dank heb je dan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als je weldoet aan wie jou weldaden bewijzen, wat voor recht op dank heb je dan? Dat doen de zondaars ook. Als je leent aan hen van wie je hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank heb je dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen’. Jezus laat ons zien dat de ware liefde, de liefde die van God komt, geen onderscheid maakt tussen vrienden en vijanden, mensen die voor mij zijn en mensen die tegen mij zijn, mensen die mij bevoordelen en mensen die mij benadelen. God maakt zo’n onderscheid niet. God bemint alle mensen, goed of slecht, met dezelfde onvoorwaardelijke liefde. Deze alle mensen omarmende liefde biedt Jezus ons aan en hij nodigt ons uit deze liefde in ons leven zichtbaar te maken.

  Wanneer onze liefde, net als Gods liefde, vriend zowel als vijand omvat, zijn we kinderen van God geworden en niet langer kinderen van de achterdocht, de jaloezie, het geweld, de oorlog en de dood. Onze liefde voor de vijand laat zien tot wie we werkelijk behoren. Zij toont ons ware huis. Jezus zegt het zo duidelijk: ‘[…] bemin je vijanden, doe goed en leen uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal je loon groot zijn, dan zul je kind zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten’.

  Hier zie je het: de liefde van God is een onvoorwaardelijke liefde en het is alleen die liefde die ons zonder geweld kan doen samenleven. Wanneer we weten dat God ons innig bemint en ons altijd zal blijven beminnen, wie we ook zijn en wat we ook doen, wordt het mogelijk niet meer van onze medemensen te verwachten dan ze ons kunnen schenken, hun edelmoedig te vergeven wanneer ze ons hebben beledigd, hun vijandigheid altijd met liefde te beantwoorden. Zo maken we een nieuwe manier van mens-zijn zichtbaar, een nieuwe samenleving en een nieuwe manier om met onze wereldproblemen om te gaan.

  Mevrouw Aquino begreep dat haat tegen president Marcos niet tot ware vrede op de Filippijnen kon leiden. Martin Luther King begreep dat haat tegen de blanken niet tot ware gelijkheid onder de burgers van de Verenigde Staten kon leiden. Gandhi begreep dat haat tegen de Engelsen geen echte onafhankelijkheid in India tot stand kon brengen. Een nieuwe wereld zonder moord en doodslag kan nooit de vrucht van de haat zijn. Het is de vrucht van de liefde van ‘de hemelse Vader, die de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’. Het is de vrucht van Gods volmaakte liefde, die wij onvolmaakte mensen in ons leven zichtbaar moeten maken, volgens de woorden van Jezus: ‘Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is’.

  Iedere keer dat we tegen de verwachtingen van de met kwaad vergeldende wereld in handelen door onze vijand lief te hebben, laten we iets zien van de volmaakte liefde van God, die alle mensen als kinderen van een Vader wil samenbrengen. Iedere keer dat we elkaar vergeven in plaats van te lijf te gaan, elkaar zegenen in plaats van vervloeken, elkaars wonden verzorgen in plaats van dieper maken, elkaar bemoedigen in plaats van ontmoedigen, elkaar hoop geven in plaats van tot wanhoop drijven, elkaar omhelzen in plaats van bestoken, elkaar begroeten in plaats van negeren, elkaar danken in plaats van bekritiseren, elkaar prijzen in plaats van belasteren – kortom, iedere keer dat we kiezen voor elkaar in plaats van tegen elkaar, maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar, verminderen we het geweld en werken we aan het tot stand komen van een nieuwe gemeenschap.

  Ik hoop dat je aanvoelt dat we hier het hart van het evangelie raken. Jezus daagt ons uit een totaal nieuwe richting in te slaan. Hij vraagt om een bekering, dat wil zeggen een volledige innerlijke ommekeer. Dat dat moeilijk is, blijkt wel uit zijn woorden: ‘Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden’. Alles in ons schijnt zich tegen deze weg te verzetten. En toch… telkens wanneer we er een paar stappen op lopen, ervaren we dat er iets nieuws in ons gebeurt en ontkiemt er in ons een verlangen om weer een stapje verder te gaan. En zo komen we stap voor stap dichter bij het hart van God, dat het hart van de niet verdelende, altijd vergevende, onuitputtelijke liefde is.

  Wellicht lijkt dit een onmogelijke taak, met name wanneer je er alleen voor staat. Vaak heb je me verteld over de cynische reacties van je klasgenoten wanneer je met hen over Jezus sprak. Het is inderdaad erg moeilijk om zonder steun van je medemensen de weg naar het hart van God te zoeken. Daarom is het belangrijk je af te vragen met wie je wil zoeken. Je hebt een gemeenschap nodig, zelfs wanneer die vrij klein is. Zelf heb ik veel steun ondervonden van een of twee vrienden die ik deelgenoot kon maken van mijn geestelijk avontuur. Het is praktisch onmogelijk je kwetsbaar te maken voor medemensen die je kwaad of althans onverschillig gezind zijn. Echte kwetsbaarheid kan slechts vruchtbaar zijn in een gemeenschap van mensen die samen naar God zoeken. Daarom is het een van je belangrijkste taken vrienden te vinden die je kunnen begeleiden op de lange weg van bekering.

  Toch zijn er een aantal concrete stappen die jijzelf nu al kunt nemen om tot deze bekering te komen. In deze brief wil ik me beperken tot enkele gedachten over het gebed en de eucharistie. Wanneer je de liefde van God wilt leren, moet je beginnen met voor je vijand te bidden. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, want bidden voor mensen betekent dat je hun het beste toewenst en dat is verre van gemakkelijk als het gaat om een studiegenoot die kwaad over je spreekt, een meisje dat iemand anders aardiger is gaan vinden dan jij, een ‘vriendje’ die jou alle moeilijke karweitjes laat opknappen of een kennis die moeite doet om jouw baantje te krijgen. Maar iedere keer dat je echt voor je vijand bidt, zul je merken dat je hart wordt vernieuwd. Je ontdekt al gauw dat je vijand in je gebed tot medemens wordt, die evenzeer door God wordt bemind als jij. Zo verdwijnen de muren die je had opgetrokken tussen hem en mij, zij en zij, het onze en het hunne. Je hart wordt dieper en breder en opent zich meer en meer voor alle mensen die God in zijn liefde de aarde laat bewonen.

  Ik kan me nauwelijks een meer concrete weg tot de liefde indenken dan het gebed voor de vijand. Het maakt je bewust van de werkelijkheid dat je in Gods oog niet meer of minder beminnenswaard bent dan enig ander mens, het schept een ervaring van diepe solidariteit met alle mensen. Het leidt je tot een wereldwijd mededogen en laat een geweldloos hart in je groeien. En je zult tot je vreugde ontdekken dat je niet lang kwaad kunt blijven op mensen voor wie je oprecht hebt gebeden. Je merkt dat je anders met hen en over hen gaat spreken en dat je zelfs bereid bent goed te doen voor hen die je hebben beledigd.

  Tenslotte wil ik je nogmaals over de eucharistie spreken. In de eucharistie wordt de onvoorwaardelijke liefde van God het meest concreet aanwezig. Jezus is niet alleen mens geworden, hij is brood en wijn geworden, opdat door ons eten en drinken Gods liefde de onze zou kunnen worden. Het grote geheim van de eucharistie is, dat ons heel concreet de liefde Gods wordt aangeboden, niet als een voorbeeld, een gedachte, een ideaal of een leer, maar als voedsel voor ons dagelijkse leven. Het eucharistische voedsel opent voor ons de weg om Gods liefde tot de onze te maken. Jezus zelf heeft dat ons duidelijk gemaakt met de woorden: ‘[…] mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij’.

  Wanneer je in de eucharistie het lichaam en bloed van Jezus ontvangt, wordt zijn liefde aan jou gegeven. De liefde van Jezus die jij in het sacrament van de eucharistie ontvangt, is dezelfde liefde die Jezus aan het kruis heeft getoond. Het is de liefde van God voor alle mensen, van alle tijden en plaatsen, alle godsdiensten en overtuigingen, alle rassen en standen, alle stammen en volkeren, alle zondaars en heiligen.

  Aan het kruis heeft Jezus ons laten zien hoe ver Gods liefde gaat. Het is een liefde die zelfs hen omvat die hem kruisigden. Wanneer Jezus totaal gebroken, beroofd van alles, aan het kruis genageld hangt, bidt hij nog voor zijn beulen: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. Jezus’ liefde voor zijn vijanden kent geen grenzen. Hij bidt zelfs voor hen die hem doden. Het is deze, de vijand liefhebbende liefde van God, die ons in de eucharistie wordt aangeboden. Het ligt niet in onze macht onze vijanden te vergeven. Dat is een goddelijke gave. Daarom is het zo belangrijk om de eucharistie tot het hart van je leven te maken. Daar ontvang je de liefde die je in staat stelt de weg te gaan die Jezus je is voorgegaan, een smalle weg, een pijnlijke weg, maar de weg die je de ware vreugde en vrede geeft en die je in staat stelt in deze wereld de geweldloze liefde van God zichtbaar te maken.

  Ik ben deze brief begonnen met je te vertellen over de gebeurtenissen op de Filippijnen. Het geweldloze verzet tegen de dictatuur van president Marcos heeft heel veel indruk op me gemaakt en me in staat gesteld jou te schrijven over de liefde voor de vijand als de kern van Jezus’ verkondiging. Hoe uitzonderlijk het gebeuren op de Filippijnen was, blijkt uit het feit dat, nu ik deze brief beeindig, de kranten vol staan van de Amerikaanse aanval op Libie. Het terrorisme van kolonel Kaddafi heeft tot gewelddadig optreden van de Verenigde Staten geleid. Het ene geweld heeft het andere opgeroepen. Iedereen vreest nu dat het geweld zich als een olievlek op het water zal uitbreiden. Het is de lange keten van haat en wraak. Al blijven de machthebbers in onze wereld denken dat ze het geweld met geweld kunnen verdrijven, telkens weer blijkt het tegenovergestelde. Geweld leidt steeds weer tot geweld. Mevrouw Aquino’s geweldloze verzet is niet nagevolgd. Het blijft een uitzondering, een teken van hoop.

  Ik bid en hoop vurig dat je je zult vasthouden aan die weinige tekenen van hoop en je niet laat verleiden door de zo luidruchtige machten die het blijven zoeken in het geweld. De weg van Jezus is geen vanzelfsprekende weg. Maar het is de enige weg die tot leven leidt en die onze wereld van de volledige ondergang kan redden. Laten we beiden vurig bidden dat we de moed en het vertrouwen mogen hebben de smalle weg van Jezus tot het einde te volgen.

  Uit: Brieven aan Marc - Henri Nouwen

  01-03-2016, 19:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus, de liefhebbende God - Henri Nouwen deel 1

  Beste Marc,                                                                         2 april 1986

  […] Wat er de afgelopen maand op de Filippijnen is gebeurd, heeft me er op een nieuwe manier van bewust gemaakt dat Jezus is gekomen om de dood te overwinnen. Toen ik je mijn tweede brief schreef, stonden de kranten vol van de verkiezingen op de Filippijnen en ik was er toen van overtuigd dat de massale verkiezingsfraude om president Marcos aan de macht te houden tot een bloedige burgeroorlog zou leiden. Nu, een paar weken later, is mevrouw Cory Aquino president van dat land. Zonder geweld te gebruiken is ze aan de macht gekomen. Persoonlijk beschouw ik dit als een van de meest hoopgevende gebeurtenissen van deze tijd en een van de duidelijkste tekenen dat een geweldloze overwinning op een dictatuur mogelijk is.

  Van verschillende vrienden die de gebeurtenissen op de Filippijnen van nabij hebben gevolgd, heb ik gehoord dat we hier echt van een spirituele overwinning kunnen spreken. Het ging daar om heel wat meer dan om een politieke strategie die toevallig succes had. Jarenlang hebben christenen, bisschoppen, priesters en leidinggevende figuren uit het politieke leven zich geoefend in geweldloosheid. Trainers van het ‘Fellowship of Reconciliation’ organiseerden retraites om mensen op de Filippijnen te leren vertrouwen op de macht van de liefde en met die macht de dictatuur te verslaan. De woorden van Jezus die de kern van de geweldloosheid raken, zijn je wel bekend. Ik schrijf ze hier nog eens op:

  ‘Bemint uw vijanden, doet wel aan u die haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem dan ook de andere toe, en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals gij wilt, dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. […] bemin je vijanden, doe goed en leen uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.’

  Deze woorden vormen niet alleen de kern van het geweldloze verzet, maar ook het hart van Jezus’ prediking. Als iemand je zou vragen wat de meest radicale woorden van het evangelie zijn, kun je zonder aarzeling antwoorden: ‘Heb uw vijanden lief.’ Het zijn deze woorden die ons tonen wie Jezus werkelijk is en wie de Vader is die hem heeft gezonden. Het zijn deze woorden die ons het duidelijkst de aard van de liefde laten zien die Jezus verkondigde. Het zijn deze woorden die ook het duidelijkst aangeven wat het betekent een leerling van Jezus te zijn. De liefde voor de vijand is de toetssteen van het christen zijn.

  Het was de liefde voor de vijand, die de basis vormde van de strijd die Cory Aquino heeft gevoerd tegen de dictatuur in haar land. Voordat ze zich in het openbaar kandidaat stelde voor het presidentschap, heeft ze de hele nacht voor haar tegenstander Ferdinand Marcos gebeden. Ze wist dat haat tot geweld zou leiden. Ze wilde Jezus volgen en alleen met de liefde een overwinning behalen. De Filippijnse bisschoppen en priesters hebben haar hierin gesteund en het hele volk opgeroepen tot geweldloos verzet.

  Toen Marcos zijn tanks liet uitrijden om zijn tegenstanders te verslaan, weigerden de soldaten over de mensen, die op de weg zaten te bidden, heen te rijden. Priesters in albe en stola liepen naar hen toe, omhelsden hen en nodigden hen uit hun wapens te laten vallen en met hen mee te bidden voor verzoening en vrede.

  Nu Cory Aquino zelf president is, is het de vraag of ze in staat zal zijn de liefde voor de vijand tot basis te maken van haar regering. Er zijn vele krachten die haar dat erg moeilijk zullen maken. Maar wat er ook gebeurt, we hebben op de Filippijnen iets gezien wat vele mensen voor onmogelijk hadden gehouden: een liefdevol verzet tegen de vijand, waardoor een bloedige burgeroorlog werd voorkomen.

  Ik ben zo uitvoerig op de Filippijnse situatie ingegaan, omdat die me in staat stelt om concreet over de liefde voor je vijand te schrijven. Zoals je weet, hoop ik dat je door deze brieven Jezus beter leert kennen. Ik heb hem al beschreven als de gezondene Gods, die tot ons is afgedaald om ons Gods liefde zichtbaar te maken. In deze brief wil ik iets zeggen over de aard van die goddelijke liefde. Het woord liefde wordt op zoveel manieren door de mensen gebruikt, dat het moeilijk is over Gods liefde te spreken zonder verwarring te stichten. Ik denk echter dat het gebod van Jezus om onze vijanden te beminnen een goed uitgangspunt is om dieper in te gaan op het geheim van Gods liefde.

  Het belangrijkste dat je over Gods liefde kunt zeggen, is dat God ons bemint; niet omdat wij iets voor God hebben gedaan waardoor wij zijn liefde hebben verdiend, maar omdat God in totale vrijheid besloten heeft ons te beminnen. Op het eerste gezicht lijkt dit weinig inspirerend, maar wanneer je er dieper over nadenkt, ga je zien hoeveel invloed deze gedachte op je leven kan hebben. Wij zijn gewend ons hele bestaan als een ruilhandel te beschouwen. Wij gaan ervan uit dat mensen aardig voor ons zullen zijn wanneer wij aardig voor hen zijn; dat ze ons zullen helpen wanneer wij hen helpen; dat ze ons zullen uitnodigen, wanneer wij hen ook uitnodigen; dat ze ons zullen liefhebben, wanneer wij hen ook liefhebben. En diep in ons leeft de overtuiging dat bemind worden iets is wat je moet verdienen. In onze pragmatische en utilitaire tijd is deze overtuiging zelfs nog sterker geworden. We kunnen ons haast niet voorstellen dat we iets voor niets krijgen. Voor alles moet worden gewerkt, zelfs voor een goed woord, een teken van dankbaarheid, een blijk van liefde.

  Ik denk dat deze mentaliteit de achtergrond vormt van veel angst, onrust en gejaagdheid. Het is alsof we voortdurend druk bezig zijn elkaar te bewijzen dat we de liefde waard zijn. Een grote innerlijke twijfel drijft ons tot een steeds grotere activiteit. Op die manier proberen we emotioneel het hoofd boven water te houden en niet te verdrinken in een steeds toenemend gebrek aan eigenwaarde. De enorme hang naar erkenning, bewondering, populariteit en roem is geworteld in de vrees dat we zonder dat waardeloos zijn. Je zou kunnen spreken van een vercommercialisering van de liefde. Niets voor niets, ook de liefde niet.

  Hieruit komt een geesteshouding voort, die ons doet leven alsof onze menselijke waardigheid afhangt van de reacties van anderen op ons doen en laten. We laten anderen bepalen wie we zijn. We denken dat we goed zijn wanneer anderen ons goed vinden; we denken dat we intelligent zijn wanneer anderen ons intelligent vinden; we denken dat we godsdienstig zijn wanneer anderen ons godsdienstig vinden. Maar ook andersom. Wanneer we worden geminacht, denken we al gauw dat we verachtelijk zijn; wanneer we worden uitgelachten, denken we al gauw dat we belachelijk zijn; wanneer we worden miskend, denken we al gauw dat we geen erkenning waard zijn. En zo leveren we de meest intieme ervaring van wie we zelf zijn uit aan de wispelturige opinies van onze omgeving. Zo verkopen we onze ziel aan de wereld. We zijn geen baas meer in eigen huis. Onze vrienden en vijanden maken uit wie we zijn. We zijn een speelbal geworden van hun goede of slechte bedoelingen.

  Maar er is nog iets heel anders aan de hand met de liefde. De liefde is niet alleen voorwerp van een emotionele ruilhandel geworden, ze is ook gewelddadig geworden. Je kunt in onze tijd spreken van een gewelddadige liefde. Ik zal dat enigszins uitleggen, om te laten zien hoe belangrijk Jezus’ woorden: ‘Heb je vijand lief’ zijn. Hoe geringer ons zelfvertrouwen, hoe groter onze behoefte aan bevestiging. Een lage dunk van onszelf versterkt het verlangen om blijken van liefde te ontvangen. In een wereld waarin tallozen zich eenzaam, geisoleerd en verlaten voelen, neemt het verlangen naar de liefde vaak ‘onmenselijke’ afmetingen aan. Mensen gaan meer van elkaar verwachten dan ze elkaar kunnen geven. Wanneer eenzaamheid en een gering gevoel van eigenwaarde de voornaamste bron worden van het verlangen om te worden bemind, kan dat verlangen gemakkelijk tot geweld leiden. Het is dan alsof de een tot de ander zegt: ‘Bemin me, zodat ik me niet meer zo eenzaam voel. Bemin me, zodat ik weer enigszins in mezelf kan geloven.’

  De tragiek is echter, dat wij mensen niet in staat zijn elkaars eenzaamheid en tekort aan eigenwaarde weg te nemen. Wij mensen hebben niet het vermogen elkaars mees existentiele nood te lenigen. Wij zijn zo beperkt in ons vermogen elkaars diepste verlangen te bevredigen, dat we altijd weer het gevaar lopen elkaar teleur te stellen. Maar ons verlangen kan soms zo sterk zijn, dat we blind worden voor elkaars beperkingen en ertoe worden verleid liefde af te dwingen, zelfs wanneer we verstandelijk weten dat we elkaar geen totale, onbeperkte, onvoorwaardelijke liefde kunnen geven. Dan wordt de liefde gewelddadig. Dan verandert kussen in bijten, strelen in slaan, een vergevende blik in een achterdochtige blik, begrijpend luisteren in afluisteren en innige overgave in verkrachting. De grens tussen liefde en geweld wordt vaak overschreden en in onze met angst beladen tijd is er niet veel voor nodig om het verlangen naar liefde in geweld te laten omslaan.

  Wanneer ik om me heen kijk en de talrijke vormen van geweld zie in de relaties tussen mensen, heb ik vaak het gevoel dat ik overal mensen zie die niets meer of minder willen dan bemind worden, maar die geen andere vorm hebben kunnen vinden om aan dat verlangen uitdrukking te geven dan door anderen of zichzelf geweld aan te doen. Ik heb soms de indruk dat de gevangenissen in onze wereld vol zitten met mensen die hun behoefte om bemind te zijn niet anders konden uitdrukken dan door woedend om zich heen te slaan en anderen schade te berokkenen, terwijl veel psychiatrische inrichtingen vol zitten met mensen die diezelfde behoefte vorm hebben gegeven door vol schaamte en schuld, zichzelf schade te berokkenen. Of wij nu anderen of onszelf geweld aandoen, wat zij in het diepst van ons hart verlangen is een geweldloos, vredig samenzijn, waarin we ons geborgen en bemind weten. Maar hoe en waar kunnen we die geweldloze liefde vinden?

  Ik hoop dat je in deze beschrijvingen van de ruilende en de gewelddadige liefde iets hebt herkend van jezelf of van de mensen om je heen. In dat geval zul je gemakkelijker begrijpen wat Jezus bedoelt wanneer hij over de liefde spreekt. Jezus is de openbaring van Gods eindeloze, onvoorwaardelijke liefde voor de mensen. Alles wat Jezus heeft gedaan, gezegd en ondergaan, dient om ons te laten weten dat de liefde die we het meest verlangen ons door God wordt gegeven, niet omdat we haar hebben verdiend, maar omdat God een God van liefde is.

  Jezus is onder ons gekomen om die goddelijke liefde zichtbaar te maken en aan ons aan te bieden. In het gesprek met Nicodemus zegt hij: ‘Zozeer […] heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven […] God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered’. In deze woorden is de betekenis van de menswording samengevat. God is mens, dat wil zeggen God-met-ons geworden, om ons te laten zien dat de angstige bezorgdheid om erkenning en het geweld onder de mensen is te herleiden tot een gebrek aan geloof in de liefde van God. Wanneer wij vast zouden geloven dat God ons onvoorwaardelijk liefheeft, zou het niet langer nodig zijn altijd maar te zoeken naar wegen om door de mensen te worden bewonderd, en evenmin zou het nodig zijn te proberen met geweld van de mensen te verkrijgen wat God ons op zo overdadig wil geven.

  De pijnlijke afdalende weg van Jezus is Gods meest radicale poging om ons ervan te overtuigen dat alles wat we verlangen ons inderdaad is gegeven. Van ons wordt gevraagd te geloven in die liefde. Het woord ‘geloof’ wordt vaak opgevat als het aannemen van iets dat je niet kunt begrijpen. Mensen zeggen vaak: ‘Zoiets valt niet uit te leggen, je moet het gewoon geloven.’ Maar wanneer Jezus over het geloof spreekt, bedoelt hij niet ‘ja’ zeggen tegen iets waar je met je verstand niet bij kunt, maar volledig durven vertrouwen dat je wordt bemind, zodat je alle valse manieren om aan liefde te komen kunt opgeven. Jezus zegt dan ook tegen Nicodemus dat wij door het geloof in de neerdalende liefde van God zullen worden bevrijd van angst en geweld en het eeuwig leven zullen verwerven. Het gaat hier om het vertrouwen in Gods liefde. Het Griekse woord voor geloof is pistis, dat letterlijk ‘vertrouwen’ betekent. Iedere keer wanneer Jezus tegen de door hem genezen mensen zegt: ‘Uw geloof heeft u gered’, bedoelt hij daarmee dat zij nieuw leven hebben gekregen doordat zij zich vol vertrouwen hebben overgegeven aan de liefde van God die zich in Jezus openbaart.

  Vertrouwen in de onvoorwaardelijke liefde van God: dat is de weg die Jezus ons wijst. Hoe beter je dit begrijpt, hoe gemakkelijker je zult inzien waarom er zoveel achterdocht, jaloezie, bitterheid, wraakzucht, haat, geweld en tweedracht in onze wereld zijn. Jezus zelf legt het uit door Gods liefde te vergelijken met het licht. Hij zegt: ‘[…] het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan’. Jezus ziet het kwaad in deze wereld als een gebrek aan vertrouwen in Gods liefde. Hij laat zien dat wij voortdurend op onszelf terugvallen, meer op onszelf vertrouwen dan op God, meer tot eigenliefde dan tot Godsliefde neigen. Zo blijven we in de duisternis. Wanneer we in het licht treden, kunnen we met grote vreugde en dankbaarheid erkennen dat al wat goed, mooi en waar is, van God komt en ons in liefde is aangeboden.

  Wanneer je dit gaat inzien, zul je ook begrijpen waarom Jezus’ woorden: ‘Heb je vijanden lief’, tot de belangrijkste van het evangelie behoren. Deze woorden brengen ons tot de kern van de liefde. Zolang liefde een ruilhandel is, kunnen we onze vijand niet liefhebben. Vijanden zijn diegenen die ons de liefde onthouden en ons het leven moeilijk maken. We zijn spontaan geneigd hen te haten en alleen hen lief te hebben, die ons ook liefhebben.

  01-03-2016, 11:58 Geschreven door Claudia  


  29-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over het vagevuur - Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  Over het Vagevuur
  Vrijdag 7 oktober 2011, 21.45 uur

  Mijn innig geliefde dochter, de reden waarom Ik zoveel boodschappen stuur naar Mijn kinderen is om hen te helpen hun zielen voor te bereiden op een manier die tot nu niet mogelijk was. Veel van Mijn kinderen hebben de Bijbel niet gelezen, noch zijn ze zich bewust van al Mijn lessen.

  Meer tijd wordt besteed door Mijn geestelijke dienaren op passages van Mijn onderricht waar Ik u allen vraag uw naaste te beminnen, wat op zich een goede zaak is. Er is echter geen sprake over de gevolgen voor de mensheid indien zij de Vader verwerpen. Waarom ontkennen Mijn geestelijke dienaren het bestaan van de hel en waarom schilderen ze een rooskleurig beeld van het vagevuur?

  Mijn kinderen zijn onderricht over veel goede dingen in de kerken die de Glorie van God, de almachtige Vader verkondigen. Helaas echter, het bestaan van het vagevuur en de hel zijn gebagatelliseerd in een dergelijke mate dat Mijn kinderen  zelfgenoegzaam zijn over hun bestaan.

  Mijn kinderen worden ook misleid over het bestaan van de boze. Veel van Mijn geestelijke dienaren ontkennen zelfs zijn bestaan. Oh, hoe dwaas zijn ze te geloven dat de mens zijn geloof kan versterken zonder te weten of het begrijpen van de waarheid over de macht van de boze.

  Dit gebrek langs de kant van Mijn geestelijken heeft ertoe geleid dat het kwaad in de wereld bloeit op een manier die voorkomen hadden kunnen worden door gebed. Het is de satan toegestaan ​​vrij rond te lopen gedurende een bepaalde tijd op aarde als gevolg van de blindheid van Mijn geestelijke dienaren. Wanneer het Mijn kinderen bewust werd gemaakt van de ravage veroorzaakt door de satan, dan zou het gebed om zijn invloed  te verzwakken veel sterker zijn geweest.

  Het bestaan van het vagevuur

  Het bestaan van het vagevuur wordt verkeerd begrepen. Velen geloven gewoon dat het een wachttijd is vooraleer zielen de hemel kunnen binnentreden, een wachttijd van reiniging voor zielen die niet in staat van genade zijn geweest op het moment van het overlijden. Er zijn verschillende niveaus in het vagevuur, kinderen, en alle zielen voelen een brandende pijn van duisternis, die sterker wordt naargelang de diepte van het niveau der hel. Dit betekent dat zielen die ternauwernood ontsnapt zijn aan de hel onder de brandende pijn het meest lijden. Alle zielen in het vagevuur gaan uiteindelijk naar het koninkrijk van Mijn Vader.  Daarom moet u vechten tegen de zonde en zo dikwijls mogelijk vergiffenis vragen en in van genade zijn. Daarom moet u de tien geboden volgen te allen tijde en ook bidden voor de zielen in het vagevuur omdat zonder uw gebed zij het Koninkrijk der Hemelen niet kunnen binnengaan op de dag van het Laatste Oordeel.

  Kinderen, het is nu tijd om de waarheid onder ogen te zien. Bid voor de genade die u nodig hebt om vrij te zijn van zonde, zodat u kunt binnengaan  in de hemel. Wees elke dag voorbereid want u kent niet de reeds bestaande plannen die op u wachten. Ik geef u deze boodschap zodat de waarheid duidelijk is. Deze belangrijke boodschappen zijn niet duidelijk in de afgelopen decennia aan u uitgelegd worden. Het is belangrijk dat u goed bent voorbereid.

  Door het bidden van het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elk dag om 15.00 uur, zal Ik ingrijpen op het moment van de dood uwentwege, ongeacht welke grote zondaar u ook bent en toon u Mijn Barmhartigheid. Ik vertel u dit omdat Ik u bemin, niet om u bang te maken, maar om ervoor te zorgen dat u de waarheid verspreidt tegenover uw families.

  Mijn woord van vandaag is gewoon een herinnering aan de waarheid die u hebt ontkend achter het masker van tolerantie. Het is een beetje zoals de ouder van een kind die het bederft omdat ze zoveel houden van het kind. Als de ouder dan het kind overvoedt, dan zal de gezondheid van het kind eronder lijden. Toch geeft de ouder het kind verder het voedsel uit misleide liefde die het kind nu misbruikt.

  Dit kan leiden tot verslechtering van de gezondheid van het kind. Dit kind, op zijn beurt, is onwetend over wat gezond voedsel betekent omdat het daarover niets weet. Men heeft het hem nooit verteld.

  Ga nu en vertel uw broeders en zusters de waarheid over hel en vagevuur, voor het te laat is. Want als u het niet weet, zal niemand anders het weten.

  Je Leraar en Goddelijke Zaligmaker

  Jezus Christus

  29-02-2016, 19:16 Geschreven door Claudia  


  28-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 21/2

  MIJN KINDEREN, DE DAG KOMT WAAR HET UURWERK VAN DE TIJD STOPT EN ALLES IN DEZE WERELD OPHOUDT TE FUNCTIONEREN !

  21 FEBRUARI 2016- 12H35 P.M

  DINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT, AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  De dagen van barmhartigheid komen ten einde. De mensheid zal zich zeer binnenkort in de dagen van de goddelijke gerechtigheid bevinden, waar er velen door gebrek aan kennis, geestelijke lauwheid of zonde, zullen bezwijken. De dagen van de laatste heerschappij van de prins van deze wereld, zullen beginnen. Het zullen 1290 dagen zijn, waar het volk van God op de proef zal worden gesteld en door de oven van de beproeving zal moeten. De dagen komen; het is enkel nog de Waarschuwing die Mijn Vader zal sturen dat ontbreekt voordat de dagen van barmhartigheid zullen eindigen en dat alles wat geschreven staat volledig zal geschieden.

  Deze mensheid zal de goddelijke gerechtigheid ervaren en de grote meerderheid zal weeklagen omdat ze niet naar Mij wilden luisteren. Het zullen de dagen zijn van onheil overal; het zullen dagen van angst zijn, van chaos, van verslagenheid en zuivering; dagen waar jullie het risico lopen verloren te gaan als jullie niet geestelijk voorbereid zijn. Het geloof van mijn volk zal op de proef gesteld worden; jullie zullen beproefd worden zoals men goud zuivert door het vuur, vele van de laatsten zullen eerst zijn en velen van de eersten zullen laatst zijn.

  Deze wereld, mijn kinderen, zal zeer binnenkort voorbij gaan en daarmee gepaard alle boosaardigheid en alle zonde; niets onzuiver noch zondig zal binnenkomen in de Nieuwe Schepping. Bid, vast, doe boete en doe een goede levensbiecht, zodat jullie overgang naar de eeuwigheid draaglijk is en dat jullie met de terugkeer naar deze wereld, uitdragers zullen zijn van de waarheid; waarheid dat jullie kracht zal zijn en dat jullie standvastig zal houden in het geloof, zodat jullie de laatste fase van de zuivering kunnen doorstaan.

  Mijn kinderen, de dag komt waar het uurwerk van de tijd stopt en alles in deze wereld ophoudt te functioneren. Dan zal jullie geest genomen worden en gedurende 15 tot 20 minuten van jullie tijd zullen jullie getransporteerd worden in de eeuwigheid en daar zullen jullie geoordeeld worden op liefde, alsof jullie uur was gekomen. Jullie zullen het bestaan kennen van de Enige en Ware Drie-eenheid. Heer van het Leven. De Grote Ik Ben. Mijn Engelen, zullen na mijn klein oordeel jullie meenemen naar de plaats in de eeuwigheid die overeenstemt met jullie fouten.

  Wee de lauwen van hart en degenen die zich in staat van doodzonde bevinden, omdat ze niet ineens een besluit nemen en geen berouw tonen bij de komst in de eeuwigheid, velen zullen de duisternis en het zuiverend vuur van het derde vagevuur kennen; anderen, met de meerderheid van deze ondankbare en zondige mensheid, zullen als ze geen berouw tonen, de hel ervaren en daar zullen ze het brandende vuur doorstaan die niet uitdooft en waarmee de verdoemde zielen worden gekweld! Dat alles in het vaste tijdsbestek; velen zullen door hun boosaardigheid en zonde de Waarschuwing niet kunnen weerstaan en zullen eeuwig sterven.

  De grote meerderheid van deze ondankbare en zondige mensheid zullen verschillende verblijfplaatsen in de hel ervaren, zodat degenen die terugkeren door de barmhartigheid van Mijn Vader, direct zullen weten dat de zonde leidt naar de eeuwige dood; dat ze berouw moeten tonen, zich bekeren en zich terug op de weg naar de zaligheid moeten begeven.

  Wees dus voorbereid, mijn kinderen, omdat jullie Meester onderweg is. Dek de tafel en houd jullie lampen brandend. Waak, dat als de Meester op jullie deur klopt, jullie kunnen opendoen en hem ontvangen en kunt eten met Hem. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie, want het Rijk Gods is nabij.

  Jullie Meester en Heer, Jezus, Heilig Sacrament.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  28-02-2016, 18:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kenbaarmaking van God aan Mozes

  Ex. 3,1-8a.13-15 — "Ik heb de ellende van mijn volk gezien"

  In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: "Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?" De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: "Mozes."

   

  "Hier ben ik," antwoordde hij. Toen sprak de Heer: "Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond." En Hij vervolgde: "Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob." Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak: "Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte."


  Maar Mozes sprak opnieuw tot God. "Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden?" Toen sprak God tot Mozes: "Ik ben die is." En ook: "Dit moet gij de Israëlieten zeggen: De Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob, zendt mij tot u. Dit is mijn Naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door."

  28-02-2016, 17:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed aan Christus Koning


  Gebed aan Christus Koning

  “ O Jezus, ware Koning van het universum, we leggen ons aan Uw voeten om U te aanbidden en erkennen U als onze Koning en onze Gids. Aan U Heer, zijn alle naties onderworpen. U bent alleen bent de ware Koning, U alleen bent de ware Vrede, U alleen bent het ware Licht. We aanbidden enkel U!

  U bent onze steun, U bent onze rijkdom, U bent onze Meester, o grote God in de Hemel en op Aarde. We geloven vast dat U waarlijk aanwezig bent in de Heilige Eucharistie.

  U bent daar, levend en vol liefde. U wilt ons voeden met het Brood van Leven. Kom en voed uw kinderen.

  Uw ogen zijn gericht op de zielen, en op al de volkeren. Uw Hart is voor ons een toevluchtsoord. Wij offeren ons op aan uw Koninklijk Hart. Aan U alleen, Heer, alle glorie, eer, liefde, tot aan de voleinding der tijden en in eeuwigheid. Amen.

   

  28-02-2016, 16:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedrog van New Age

  New Age kritisch bekeken

  Wat gaat die nieuwe tijd ons brengen en hoe staan de christenen tegenover de leer van New Age? Sedert de late jaren zestig van de 20ste eeuw heeft een culturele stroming onze samenleving gevormd, die bekend staat als “New Age”.

  Ten gevolge van een astrologische voorstelling die eveneens in die tijd opdook wordt de komende eeuw ook wel de eeuw van “de waterman” genoemd.

  Nadat in de christelijke tijd “de vis” 2000 jaar lang de menselijke cultuur gevormd had zou er nu een nieuwe tijd aanbreken.

  Het visioen van New Age

  ·        De eeuw van de New Age zou vrede en harmonie op de wereld brengen. Elke vorm van verdeeldheid zou overwonnen worden.

  ·        New Age zou de volkeren samen brengen onder 1 wereldcultuur, 1 natie en 1 regering.

  ·        Er zou 1 wereldgodsdienst komen waarin de meest verscheidene religieuze en spirituele tradities samen zouden vloeien en tot een eenheid zouden versmelten.

  ·        Na de eeuw gevormd door het patriarchale Christendom zou nu een tijd komen van een zacht, vrouwelijk gevormde spiritualiteit.

  ·        Mens en natuur zullen in nieuwe harmonie leven, de natuur zou in haar goddelijkheid herontdekt worden. In een nieuwe ecologie zou de “heiligheid van de natuur” recht verschaft worden.

  ·        Er wouden geen dogma’s en absolute waarheden meer zijn, iedereen volgt dan “zijn” waarheid.

  ·        In het kader van New Age zouden oude esoterische ideeen en praktijken tot algemeen goed van de publieke opinie worden.

  ·        Het rationalistische verstandelijk georienteerd denken van de verlichting zou overwonnen worden, wat telt zal enkel zijn: intuitie en gevoel.

  ·        Symbool van New Age is de regenboog die alle kleuren van het spectrum in zich verenigt.

  Het god- en mensbeeld

  ·        De bedenkers van New Age verkiezen een pantheistisch godsbeeld. De kosmos zelf is goddelijk. Alles is EEn in de goddelijke kosmos.

  ·        De aarde zelf zou een levend organisme zijn: “Gaia”, de mensen op aarde zijn cellen van haar lichaam.

  ·        New Age verkondigt de “nieuwe mens”, het is de verlichte mens die zijn goddelijkheid erkent heeft.

  ·        Hoe meer mensen tot hun goddelijkheid zullen ontwaken en zich mentaal ‘verstrikken’ des te vlugger begint de New Age.

  ·        In het milieu van New Age geloven de meesten in reincarnatie. In de loop van vele wedergeboorten op aarde zou de mens zich ontwikkelen tot een goddelijk supermens.

  ·        New Age is geen godsdienst, maar een syncretische beweging. Elementen van de meest verschillende religies worden vermengd en versmolten. Echte invloeden hebben oosterse voorstellingen zoals boeddhisme, taoisme, hindoeisme, maar ook sjamanisme, indiaanse religies, gnostische invloeden, kabbala en veel meer. In de New Age zouden oude heidense tradities en religies van volkeren die reeds voor het christendom in Europa leefden weer levend worden.

  Wie zit achter de stroming van New Age?

  ·        Het idee van een komende “gouden eeuw” is niet nieuw, maar reeds bekend uit de oudheid.

  ·        Aan de wortel van de moderne New Age beweging staat vooral het theosofisch genootschap, in 1875 gesticht door Helena Petrovna Blavatsky. Door haar werden beslissende impulsen vastgesteld die tot op heden doorwerken.

  ·        Het doel van deze genoemde groep was en is, de maatschappij in de zin van New Age te veranderen (transformeren). In een meerjarenplan zou het denken van New Age ondergronds in de maatschappij ingang moeten vinden, zodat het tenslotte een bepaalde wereldbeschouwing zou kunnen worden.

  ·        In het milieu van New Age worden dan ook met voorliefde praktijken aangewend die deze filosofie inhoudt en transporteert. Dit geschiedt op alle gebied van het dagelijks leven: gezondheid, beroep, opvoeding, vrije tijd, met praktijken van Tai chi, Qi Gong, Mandala, Homeopathie, Bach-bloesemtherapie, Edelsteentherapie, Kinesiologie, Transcendente meditatie, Yoga, Zen, Reiki, Astrologie, Handlijnkunde en veel meer. Belangrijke vertegenwoordigers van de New Age zijn Marilyn Ferguson, Fritjov Capra, Ken Wilbur, David Sprangler…

  New Age en christendom

  In het christendom als instituut is geen plaats voor het New Age denken, want elke vorm van dogmatisch denken van een godsdienst wordt afgewezen.

  ·        Voor christenen kan er geen komende “New Age” aanbreken, want zij geloven dat met Christus de tijd vervult is. Christenen weten dat ze in de eindtijd leven en verwachten enkel nog de voleinding van de geschiedenis in de wederkomst van Christus.

  ·        Aan EEn kant stelt New Age een terugkeer naar oude gnostische voorstellingen voor, met zijn weg van zelfverlossing. Aan de andere kant verlangt New Age de uitholling van binnen uit van het christelijk geloof. Dit omdat het cultuur en godsdiensten vermengt en goedkeurt. Veel christenen in onze dagen zijn onder invloed van deze stroming.

  ·        Christenen zoeken geen innerlijke weg om naar het goddelijke op te stijgen, omdat ze in een God geloven die in Jezus Christus naar hen is afgedaald.

  ·        Christenen geloven niet in wegen van zelfverlossing door spirituele technieken, maar aan het geschenk van de verlossing door het kruis van Christus.

  ·        Christenen geloven dat er een blijvend verschil zal zijn tussen God, de Schepper, en zijn schepselen. Het hoogste doel is niet goddelijk potentieel te ontvouwen, maar de volkomen liefde te beleven. Christenen weten zich geroepen in de eeuwige dialoog van de Liefde die God zelf is.

  ·        Christenen kunnen het relativisme in de geloofsgedachte niet aanvaarden, omdat ze verplichtingen hebben aan Hem die gezegd heeft: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” Joh 14,6.

  Meer over dit onderwerp kan men vinden bij de pauselijke raad van cultuur of de pauselijke raad voor interreligieuze dialoog: “Jezus Christus de schenker van het levend water”, of: “Overwegingen van New Age uit christelijk oogpunt”.

  Zr Margaritha – Vertaling Mia Stassen

  28-02-2016, 15:47 Geschreven door Claudia  


  26-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom scheiden?

  DE KRUIK GAAT ZOLANG TE WATER TOT ZE BREEKT…

  Wat in het geval er barsten in de kruik zijn ?

  Hebt u er ooit over gedacht uw partner te verlaten, omdat hij of zij weigert zijn of haar verantwoordelijkheden na te komen ? Wat moet iemand doen wanneer de ander niet wil ? Het antwoord is eenvoudig en doeltreffend : U DOET UW AANDEEL, ook wanneer uw partner niet wil.

  Waarom scheiden ?

  Scheiden verwoest levens. Het treft en verscheurt een gezin diep in de kern. Als mensen tot hun nek in de pijn en ellende van een ongelukkig huwelijk zitten, is het logisch dat zij soms denken er beter mee te kunnen ophouden. Dit lijkt misschien een snelle en eenvoudige uitweg uit de problemen, maar het is het begin van een hele serie nieuwe problemen. Twee generaties geleden was echtscheiding nog een schande. Echtparen bleven bij elkaar en verdroegen de pijn en moeilijkheden van een slecht huwelijk. In goede en kwade tijden probeerden zij om het bij elkaar uit te houden, samen hun kinderen op te voeden en ondanks alle verdriet en tranen te blijven hopen op een huwelijk dat door de gouden jaren heen zou standhouden tot in hun levensavond. Vaak genoeg lukte het niet. Dat had zijn redenen.

  Tegenwoordig hebben de mensen weinig weerstand tegen pijn en lijden in een huwelijk. Er wordt al snel met echtscheiding gedreigd. Onze samenleving heeft van echtscheiding een gemakkelijke keuze gemaakt, een parachutesprong uit de huwelijksproblemen. Maar is een scheiding wel zo’n parachutesprong ?

  Denk aan de kinderen :

  Het is heel jammer dat de volwassenen vaak geen rekening houden met de kinderen. De kinderen van een gescheiden paar moeten veel pijn doormaken : emotionele, geestelijke en zelfs lichamelijke pijn.

  Ouders vormen de hele wereld van hun kind. Als zij uit elkaar gaan, valt de wereld van het kind uit elkaar. Zij verbreken de emotionele veiligheid van het kind. Het voelt zich verloren, angstig en is bang voor de toekomst. Het wordt in zijn trouw aan de ouders verscheurd tussen de twee ouders, die ieder denken dat zij heel veel van het kind houden.

  U hoort te denken aan het verdriet dat u uw kinderen aandoet wanneer u bezig bent te ontsnappen uit het “verdriet” dat u in uw huwelijk voelt. Is uw geluk belangrijker dan dat van de kinderen ? Tenslotte hebben zij er niet voor gezorgd dat u trouwde, zij hebben er evenmin om gevraagd te worden geboren. Maar nu vragen zij u wel te zorgen voor een compleet gezin om in op te groeien. En u heeft nog steeds de macht om hen dat complete gezin, dat zij willen en nodig hebben, te geven.

  De kinderen zijn half van u en half van uw partner en zij hebben u beide nodig om hun mogelijkheden ten volle te kunnen ontplooien. Uit elkaar gevallen gezinnen produceren uit elkaar gevallen kinderen. Als u na de scheiding alleen bent, kunt u hen niet geven wat zij nodig hebben – u kunt niet tegelijk vader en moeder zijn.

  Nu denkt u misschien : het is voor mijn kinderen beter om in vrede met mij te leven dan in oorlog met ons tweeën. Maar dat hoeft zo niet te zijn.

  Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, behalve wanneer er sprake is van kindermishandeling, het beter maken in een gezin met onenigheid dan in een éénoudergezin. Volgens een klinisch psycholoog, Archibald Hart, schrijver van het boek Children of Divorce, dacht minder dan 10 % van de onderzochte kinderen dat hun leven na de scheiding van hun ouders was verbeterd. Doorgaans waren zij feitelijk slechter af.

  Misschien heeft u geen kinderen met wie u rekening moet houden. Wordt u dan gelukkiger door een scheiding ? Waarschijnlijk niet. Waarom niet ? Omdat u zelf misschien de helft van het probleem bent en u kunt u niet van uzelf laten scheiden ! U blijft met uzelf achter.

  Een echtscheiding kan een zware en langdurige tol eisen. Mensen die scheiden hebben vaker last van psychische stoornissen, hartziekten, kanker, hoge bloeddruk enz. dan degenen die de moeilijkheden in hun huwelijk verduren. Maar waarom zou u de moeilijkheden verduren als er een betere oplossing is ?

  Waarom u moet blijven :

  Om een huwelijk te sluiten zijn twee mensen nodig, maar er is er slechts één nodig om een huwelijk te redden ! Als u blijft is de kans groot dat u uw huwelijk kunt redden, wat de ander ook doet of laat.

  Laten we eens naar de huwelijksadviezen van de apostel Paulus luisteren.

  “Heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten” (1 Kor. 7:12). Ook de kinderen, zegt Paulus in vers 14, hebben er baat bij wanneer een van de echtgenoten probeert op de juiste wijze te leven, ook al ziet de ander het belang er niet van in.

  De partner, die probeert goed te leven, heeft een bijzondere invloed op de ander. Hoe ? Door een positieve manier van doen. Als u in uw huwelijk het juiste doet, heeft dat een positief effect op uw partner. Voor God is het mogelijk uw voorbeeld te gebruiken om de ander en uw huwelijk ten goede te keren. Maar als u weggaat is er geen hoop !

  Blijf dus, en laat de kracht van uw voorbeeld uw huwelijk ten goede keren. In de woorden van de apostel Petrus : “Opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel van hun vrouwen (of mannen) zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:1-2).

  U kunt uw huwelijk veranderen van de meest negatieve kant naar de beste kant. Hoe gefrustreerd en wanhopig u zich op het ogenblik ook voelt, met de hulp van God kan uw huwelijk gelukkiger worden dan u ooit voor mogelijk had gehouden. Het is misschien straffe koffie, maar het is de echte waarheid !

  Wees toegewijd

  Toewijding is de basis van een geslaagd huwelijk. Als de ander niet zo toegewijd is als u, dan is juist uw toewijding nodig om u door de moeilijke tijden te helpen. Tijden waarin alles door de ander verkeerd wordt opgevat, terwijl u met hart en ziel probeert het de ander naar de zin te maken.

  Vraag God u te helpen toegewijd te zijn. Hij zal u de kracht geven om door te gaan als de ander niet wil. Ga naar God, spreek met Hem, en doe Hem de belofte dat u niet weg zult gaan, dat u voor uw huwelijk zult werken tot het gelukt is. Want het huwelijk is een werkwoord !

  Deze toewijding zal u motiveren en zorgen voor een positieve gemoedsingesteldheid. U weet waar u naartoe wilt en u heeft het vertrouwen in God. “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?” (Rom. 8:31)

  De volgende stap is, dat u de werkelijkheid van het huwelijk onder ogen ziet. Laat de romantische sprookjes voor wat ze zijn. Wij horen thuis in de realiteit waar mensen door hard werken en volharding, een huwelijk opbouwen dat standhoudt. Wees realistisch.

  Het huwelijk is nooit rozegeur en maneschijn. Het is als een bed gespreid met rozen, echte rozen, die prachtige bloemen met scherpe, puntige doorns. In een huwelijk zijn er hoogtepunten en tegenslagen; en door de tegenslagen te overwinnen groeien wij en worden we wijzer.

  Het huwelijk is als een school waarvan God de oprichter en directeur is. Toen Hij het eerste echtpaar tot zijn opleiding toeliet, gaf Hij man en vrouw de opgave om volkomen eenheid te bereiken door van elkaar te leren en hard te werken (Gen. 2:24). Door het leerproces van het huwelijk ontwikkelen wij karakter.

  Het doel van Gods huwelijksopleiding is de mens, man en vrouw, de universele les van eenheid door onzelfzuchtigheid (= zelfopoffering) te leren.

  Liefde is het geheim van het ware geluk en binnen het huwelijk is dit geheim het best te ontdekken. Hoe meer u ontdekt over deze hoogste les van geven –zeker, ook als het lastig is omdat de ander niet wil- hoe meer u groeit en hoe gelukkiger u wordt.

  Vergevingsgezindheid

  Een niet te vergeten factor is vergeving schenken aan je partner. Het is niet altijd gemakkelijk om vergeving te schenken en het vergt soms ‘jouw-grenzen-verleggende’ vergeving van jezelf. Hier moet je jezelf terug van je beste kant laten zien. Bovendien is vergeven niet hetzelfde als vergeten. Toch moet ook dit laatste gebeuren om volledig met een nieuwe lei te kunnen beginnen. Je partner heeft er niets aan als je te pas en te onpas oude fouten en tekortkomingen terug op de baan schuift en zo opnieuw problemen maakt.

  Vergeven is iets wat God altijd met de mens doet, gewoon door het sacrament van de biecht krijgt de mens opnieuw de kans om beter te presteren. Als God zo barmhartig en goed is, waarom kunnen wij dan niet net zo goed zijn voor onze partner ? Ieder maakt fouten.

  Geluk is :

  Uw geluk is niet afhankelijk van wat uw partner of iemand anders doet of laat. Het hangt af van wat u doet. Liefde is geven en geven (wat u zelf doet) brengt geluk voort. Jezus Christus zei : “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20:35). Zorg daarom voor uw geluk door liefde te geven in plaats van liefde te willen krijgen en dan ongelukkig te worden als de ander u die liefde niet geeft. Wanneer u geeft, heeft u uw eigen geluk in handen – u kunt zo gelukkig worden als de mate waarin u bereid bent te geven. Niet proberen, maar doen ! Het werkt ! Bereken niet wat je zult terugkrijgen als je geeft, maar geef nu al !

  Geluk schuilt in het vervullen van uw rol. Mannen zijn geschapen om aan het hoofd van het gezin te staan als kostwinner, beschermer, voornaamste dienaar en liefhebbende echtgenoot. Deze verantwoordelijkheden vormen hun bestemming. Daarom zei de apostel Paulus : “Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft” (Ef. 5:25).

  Als u liefheeft wordt u gelukkig. Uw vrouw stelt misschien niet een prijs op uw liefhebbend leiderschap, maar u bent dan toch gelukkig omdat u doet waarvoor God u heeft geschapen. U bent gemaakt om in liefde een vrouw te leiden en als u dit doet op Gods manier van geven en met het oog op haar belang, dan zult u voldoening hebben en gelukkig zijn.

  Vrouwen heeft God voorbestemd om een rol te vervullen die geluk brengt. Toen God de vrouw schiep zei Hij : “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past” (Gen. 2:18). God heeft uw geest zo gevormd dat u ontvankelijk bent voor uw man, dat u zich aan hem kunt onderwerpen (Ef. 5:22).

  Het is niet de bedoeling dat de ene de slaaf is van de andere partner, of dat de ene partner bang is van de andere partner. Er moet een evenwicht zijn tussen man en vrouw. Zij hebben elk hun taak te vervullen.

  Nu is dat niet gemakkelijk, vooral niet als uw man geen liefhebbende leider is. Maar de kracht van Gods weg is, dat uw geluk afhangt van wat u doet. Als u uw rol in de liefde voor uw man vervult, door hem te helpen, door voor hem open te staan, door uzelf te geven en u te onderwerpen, dan maakt u uzelf heel gelukkig.

  Aanvaard elkaar :

  U kunt uzelf moedeloos en ongelukkig maken. Hoe ? Door te proberen uw partner naar uw eigen beeld te veranderen, iets wat onmogelijk is !

  Lang geleden (al voordat u getrouwd was) had u bepaalde ideeën over hoe uw partner zou moeten zijn. Misschien verwacht u nog steeds dat de ander op zekere dag uw dromen zal vervullen. Vergeet het maar ! Dat gebeurt zeker niet. Onrealistische verwachtingen brengen in een huwelijk niets dan frustraties.

  Te verwachten dat uw partner net zo is als u wilt, is zelfzuchtig, en zelfzucht maakt ongelukkig. En vergeet niet dat ook u waarschijnlijk niet precies bent zoals de ander had gedroomd. Laat deze onnodige druk op uw partner of uzelf dus varen. Aanvaard uw partner zoals hij of zij is, goed en slecht door elkaar. Hoe dat kan ?

  Aanvaard de ander door vooral op de goede dingen te letten. Iedereen heeft goede kanten. U zag die goede kanten voordat u trouwde. Maar ze zijn er nog steeds. U hoeft alleen uw ogen maar verder te openen en u ziet ze terug.

  Geef de ander daadwerkelijk de eer voor zijn goede kanten.

  Haal uw partner naar voren in de ogen van anderen zodat hij of zij ook in uw eigen achting stijgt. Dit is bevestiging van het goede, waardoor zowel uw partner als u zich beter voelt.

  Bovendien kunt u door te bidden, Gods ‘werk van verandering ten goede van je partner’ laten doen. Wat je niet allemaal kan door te bidden. God is niet voor niets God. 

  Kwaad met goed vergelden :

  Wat kunt u nu doen wanneer uw partner u onrecht doet ? Valt er iets aan te doen wanneer u de neiging krijgt om “terug te vechten” ?

  U moet iets ondernemen omdat u anders ontploft. Wat kunt u dan doen ?

  Doe wat Jezus Christus voorschreef : “Heb uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen” (Matteüs 5:44). Deze houding verricht wonderen als u werkelijk uit liefde zo handelt. Vergeet ook niet de afkoelingsperiode in acht te nemen, voor je domme dingen zegt of doet, die je toch niet meent.

  Wat voor wonderen ?

  Eerst helpt u uzelf om de spanningen en stress kwijt te raken. In menselijke relaties is liefde het beste ontspannende middel. Iets goeds tegenover iets kwaads stellen zet uw negatieve energie om in positieve. U voelt zich dan goed ondanks de slechte behandeling die u misschien krijgt.

  Kwaad met goed vergelden betekent een injectie krijgen met gelukmedicijn, die de huwelijkse depressies kan verdrijven. U heeft dan geen kalmerende middelen nodig.

  Als de ander u met harde woorden aanvalt, sla de aanval dan af door aangename dingen te zeggen. Hij of zij is er misschien aan gewend dat u ruzie maakt en terugvecht. Door uw reactie te veranderen, start u het veranderen van de manier van doen van de ander. Als u op de aanvallen niet reageert, geeft u de ander geen kans om een duel te voeren en zal hij of zij vanzelf wel stoppen. Begin dan met een positieve noot het tij te keren. Door kwaad met goed te vergelden helpt u de ander te beseffen dat er iets is veranderd.

  Als u vroeger kwaad tegenover kwaad stelde was het veel moeilijker voor de ander om te zien wat hij of zij zelf verkeerd deed. Hij of zij voelde hoe hard uw antwoord aankwam, en moest daar dan wel op reageren.

  De apostel Petrus had dit verschijnsel voor ogen toen hij schreef : “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:1-2). Goed voorbeeld doet goed volgen.

  Vergeet ook niet het positieve effect op uw kinderen wanneer u kwaad met goed vergeldt. Door uw goede voorbeeld ontwikkelt u in hen de weg van geven. U doet wat zij later ook zullen moeten doen. U leert hen hoe zij met mensen moeten omgaan – de enige manier die tot werkelijke vrede leidt.

  Nu vraagt u zich misschien af : “Hoe weet ik of dit in mijn huwelijk wel allemaal werkt ? Hoe moet het als ik dit allemaal doe en de ander maakt er alleen maar misbruik van tegen mij ?”

  Dan vergeet u een heel belangrijke Persoon die een unieke manier heeft om u te helpen. God kan de situatie voor u recht trekken. Hij werkt voor u.

  Hou in gedachten dat, wat uw partner ook doet of laat, uw geluk afhangt van wat u zelf doet, van hoeveel u geeft. De grondslag ervan is Gods bovennatuurlijke wet van liefde, die door de Almachtige God wordt ondersteund en gegarandeerd. Het werkt !

  Misschien vindt u het niet eerlijk dat u het goede moet doen, terwijl de ander zich allerlei verkeerde dingen kan veroorloven. Luister naar de apostel Paulus : “Dwaal niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7).

  Niemand kan zich wat dan ook veroorloven. God zet alles recht. Hij vereffent alle rekeningen, ten bate van alle betrokkenen.

  Vraag God daarom om geduld en volharding, die nodig zijn om door te gaan als de ander niet wil.

  U bewijst uw hele gezin en uzelf een dienst. Doe het !