Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  03-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen - zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? 27/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan alle mensen die vandaag op aarde leven het belang uitleggen van de tijd die hun gegeven wordt. Ik heb nooit de vrije wil van de mens belemmerd, want dat is één van de grootste gaven die de mensheid geschonken werd en die kan nooit worden weggenomen. Satan, daarentegen, bemoeit zich met de vrije wil van de mens en heeft reeds vanaf het begin aanhoudend getracht om het menselijk verstand te onderwerpen en zijn ziel te stelen.  

  HET IS DAAROM DAT DE VRIJE WIL DIE DE MENS GESCHONKEN WERD, OPGEZOCHT ZAL WORDEN DOOR BOZE GEESTEN. MAAR HET IS OOK DOOR DE VRIJE WIL VAN DE MENS DAT DE DEUR TOT MIJN KONINKRIJK KAN OPGEMAAKT WORDEN. Omdat jullie vlees zijn en dus sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie voor te bereiden op het eeuwig leven, de huidige tijd. Dat mogen jullie nooit vergeten. Jullie moeten altijd voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven gaf, zo kan Hij het ook op elk moment en op elke dag weer wegnemen.

  INDIEN JULLIE NU ZOUDEN STERVEN, VANDAAG, ZOUDEN JULLIE DAN KLAAR ZIJN OM VOOR MIJ TE VERSCHIJNEN? Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben, en welke haat jullie je medemens hebben betoond, die voor Mij zal geopenbaard worden? Om het eeuwig leven te ontvangen, moeten jullie weten wat nu, vandaag, gedaan moeten worden om jullie te zuiveren in Mijn ogen.

  Tot diegenen die enerzijds de zonde goedpraten en anderen kwetsen en anderzijds bidden en een leven leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij is toegewijd, zeg Ik het volgende: jullie schijnheiligheid doet Mij elk uur opnieuw pijn. Elke dag verwijdert jullie ziel zich verder van Mij. JULLIE MOETEN DE TIEN GEBODEN NAVOLGEN PRECIES ZOALS ZIJ DOOR MIJN VADER GEGEVEN WERDEN, ANDERS KUNNEN JULLIE NIET ZEGGEN MIJ TOE TE BEHOREN.

  Vele zielen komen de hemel niet binnen en velen moeten de zuivering ondergaan die vereist is om hen geschikt te maken om Mijn koninkrijk binnen te treden. Maar veel meer zielen worden in de eeuwige duisternis geworpen. Velen beseffen binnen de minuten van hun dood op aarde, hoezeer zij God beledigd hebben. Hoe angstig en verdrietig zijn zij dan. Zij realiseren zich dat hun tijd voor berouw voorbij is en dat het in die fase te laat is voor hen.

  WAAROM BEGRIJPEN JULLIE NIET DAT DE DOOD OP ELK MOMENT KAN TOESLAAN? Dit moeten jullie weten: wanneer jullie God beledigen, moeten jullie - om vrede te vinden - zich inspannen om de manier waarop jullie je gedragen te veranderen. Wanneer jullie de zonde vermijden en voortdurend proberen de wijze van omgaan met de anderen te verbeteren, dan pas zullen jullie echte vrede vinden. Wanneer jullie vrede hebben in jullie ziel -  die enkel kan komen wanneer jullie de zonde bestrijden en berouw hebben over jullie boze daden – dan komen jullie dichter bij God. 

  Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen -  zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? Jullie zullen het antwoord in jullie hart kennen.

  Jullie Jezus

  03-05-2013, 19:18 Geschreven door Claudia  


  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Auschwitz mag niet worden vergeten

  Met enige aarzeling stuur ik dit door. Maar, het stemt ook tot nadenken en zeker niet veralgemenen.

  Hieronder vindt u een artikel van de Spaanse schrijver Sebastián Rodríguez
  Vilar, dat op 15 januari 2008 werd gepubliceerd in een Spaanse krant.
  Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om de boodschap uit te breiden tot
  de rest van Europa - en van de wereld.

  Het is nauwelijks propaganda, de feiten spreken voor zichzelf.
  Om over na te denken!

  Heel Europa is gestorven in Auschwitz

  Door Sébastien Vilar Rodrigez

  Ik wandelde in Barcelona over straat, en ontdekte plots een verschrikkelijke
  waarheid - Europa is gestorven in Auschwitz... We hebben er zes miljoen
  Joden gedood en ze vervangen door 20 miljoen moslims.

  In Auschwitz hebben we een cultuur verbrand, het denken, de creativiteit,
  het talent. We hebben het uitverkoren volk vernietigd, dat werkelijk gekozen
  was want ze hebben formidabele mensen voortgebracht die de wereld hebben
  veranderd.

  De bijdrage van dit volk is voelbaar in alle domeinen van het leven :
  wetenschap, kunst, internationale handel, en vooral als het geweten van de
  wereld. Dat zijn de mensen die wij hebben verbrand.

  Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden
  bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de
  deuren wijd opengezet voor 20 miljoen moslims die ons domheid en
  onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid,
  criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te
  werken en van de trots om zelf hun gezinnen te onderhouden.

  Ze hebben onze treinen opgeblazen en hebben onze fraaie Spaanse steden
  veranderd in een onderontwikkeld gebied, tenondergaand in rotzooi en
  misdadigheid.

  In de appartementen die ze gratis van de regering krijgen, maken ze plannen
  om hun naïeve gastheren te vermoorden en te vernietigen.

  En zo hebben wij in onze ellende cultuur ingeruild voor fanatieke haat;
  creatieve kunde voor kennis van de vernietiging, intelligentie voor de
  terugkeer naar het bijgeloof. Wij hebben het streven naar vrede van de
  Europese Joden en hun streven naar een betere toekomst voor hun kinderen,
  hun vastberadenheid om zich vast te klampen aan het leven (want het leven is
  heilig) ingeruild voor een streven naar de dood, voor diegenen die verteerd
  worden door doodsverlangen voor zichzelf en voor anderen, voor hun eigen
  kinderen en de onze.

  Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ellendige Europa begaan...

  De wereld telt ongeveer 1,2 miljard moslims of 20% van de wereldbevolking.

  Ze hebben de volgende Nobelprijzen ontvangen:

  Literatuur :
  1988 - Najib Mahfouz

  Vrede :
  1978 - Mohamed Anwar El-Sadat
  1990 - Elias James Corey
  1994 - Yasser Arafat:
  1999 - Ahmed Zewai

  Economie :
  (geen)

  Fysica :
  (geen)

  Geneeskunde :
  1960 - Peter Medawar Brian
  1998 - Ferid Mourad

  TOTAAL : 7 (zeven)  De Joden zijn wereldwijd ongeveer met 14 miljoen, hetzij ongeveer 0,02% van
  de wereldbevolking.

  Zij ontvingen volgende Nobelprijzen:

  Literatuur :
  1910 - Paul Heyse
  1927 - Henri Bergson
  1958 - Boris Pasternak
  1966 - Shmuel Yosef Agnon
  1966 - Nelly Sachs
  1976 - Saul Bellow
  1978 - Isaac Bashevis Singer
  1981 - Elias Canetti
  1987 - Joseph Brodsky
  1991 - Nadine Gordimer mondiale

  Vrede :
  1911 - Alfred Fried
  1911 - Tobias Michael Carel Asser
  1968 - René Cassin
  1973 - Henry Kissinger
  1978 - Menahem Begin
  1986 - Elie Wiesel
  1994 - Shimon Pérès
  1994 - Yitzhak Rabin

  Fysica :
  1905 - Adolph von Baeyer
  1906 - Henri Moissan
  1907 - Albert Abraham Michelson
  1908 - Gabriel Lippmann
  1910 - Otto Wallach
  1915 - Richard Willstaetter
  1918 - Fritz Haber
  1921 - Albert Einstein
  1922 - Niels Bohr
  1925 - James Franck
  1925 - Gustav Hertz
  1943 - Gustav Stern
  1943 - George Charles de Hevesy
  1944 - Isidor Rabi Issac
  1952 - Felix Bloch
  1954 - Max Born
  1958 - Igor Tamm
  1959 - Emilio Segre
  1960 - Donald A. Glaser
  1961 - Robert Hofstadter
  1961 - Melvin Calvin
  1962 - Lev Davidovich Landau
  1962 - Max Ferdinand Perutz
  1965 - Richard Phillips Feynman
  1965 - Julian Schwinger
  1969 - Murray Gell-Mann
  1971 - Dennis Gabor
  1972 - William Howard Stein
  1973 - Brian David Josephson
  1975 - Benjamin Mottleson
  1976 - Burton Richter
  1977 - Ilya Prigogine
  1978 - Arno Allan Penzias
  1978 - Peter L Kapitza
  1979 - Stephen Weinberg
  1979 - Sheldon Glashow
  1979 - Herbert Charles Brown
  1980 - Paul Berg
  1980 - Walter Gilbert
  1981 - Roald Hoffmann
  1982 - Aaron Klug
  1985 - Albert A. Hauptman
  1985 - Jerome Karle
  1986 - Dudley R. Herschbach
  1988 - Robert Huber
  1988 - Leon Lederman
  1988 - Melvin Schwartz
  1988 - Jack Steinberger
  1989 - Sidney Altman
  1990 - Jerome Friedman
  1992 - Rudolph Marcus
  1995 - Martin Perl
  2000 - Alan J. Heeger

  Economie :
  1970 - Paul Anthony Samuelson
  1971 - Simon Kuznets
  1972 - Kenneth Joseph Flèche
  1975 - Leonid Kantorovitch
  1976 - Milton Friedman
  1978 - Herbert A. Simon
  1980 - Laurent Robert Klein
  1985 - Franco Modigliani
  1987 - Robert M. Solow
  1990 - Harry Markowitz
  1990 - Merton Miller
  1992 - Gary Becker
  1993 - Robert Fogel

  Geneeskunde :
  1908 - Elie Metchnikoff
  1908 - Paul Erlich
  1914 - Robert Barany
  1922 - Otto Meyerhof
  1930 - Karl Landsteiner
  1931 - Otto Warburg
  1936 - Otto Loewi
  1944 - Joseph Erlanger
  1944 - Herbert Spencer Gasser
  1945 - Ernst Boris Chain
  1946 - Hermann Joseph Muller
  1950 - Tadeus Reichstein
  1952 - Selman Abraham Waksman
  1953 - Hans Krebs
  1953 - Fritz Albert Lipmann
  1958 - Joshua Lederberg
  1959 - Arthur Kornberg
  1964 - Konrad Bloch
  1965 - François Jacob
  1965 - André Lwoff
  1967 - George Wald
  1968 - Marshall W. Nirenberg
  1969 - Salvador Luria
  1970 - Julius Axelrod
  1970 - Sir Bernard Katz
  1972 - Gerald Maurice Edelman
  1975 - Howard Martin Temin
  1976 - Baruch S. Blumberg
  1977 - Roselyn Sussman Yalow
  1978 - Daniel Nathans
  1980 - Baruj Benacerraf
  1984 - Cesar Milstein
  1985 - Michael Stuart Brown
  1985 - Joseph L. Goldstein
  1986 - Stanley Cohen [& Rita Levi-Montalcini]
  1988 - Gertrude Elion
  1989 - Harold Varmus
  1991 - Erwin Neher
  1991 - Bert Sakmann
  1993 - Richard J. Roberts
  1993 - Phillip Sharp
  1994 - Alfred Gilman
  1995 - Edward B. Lewis
  1996 - Lu RoseIacovino

  TOTAAL : 129

  Joden promoten het hersenspoelen van kinderen in militaire trainingskampen
  niet.

  Ze leren hen niet om zichzelf op te blazen en een maximaal aantal Joden en
  anderen te doden.

  Joden kapen geen vliegtuigen, doden geen atleten tijdens de Olympische Spelen
  en blazen zichzelf niet op in Duitse restaurants. Geen enkele Jood heeft
  ooit een kerk vernield. Geen enkele Jood uit zijn ongenoegen door mensen om
  te brengen. Joden doen niet aan slavenhandel en hebben geen leiders die
  oproepen tot de Jihad en het doden van alle ongelovigen.

  Misschien zouden de moslims van deze wereld moeten overwegen om zich meer in
  te spannen op gebied van het gewone onderwijs en minder te klagen dat de
  Joden de oorzaak zijn van al hun problemen. Moslims zouden zich eens moeten
  afvragen wat zijzelf voor de mensheid kunnen betekenen alvorens te eisen dat
  de mensheid hen respect betuigt.

  Onafgezien van hoe u staat tegenover de crisis tussen Israël, de Palestijnen
  en de omringende Arabische landen, en zelfs als u gelooft dat Israël daar de
  meeste schuld aan heeft, zeggen de volgende twee zinnen werkelijk alles :
  «Als de Arabieren vandaag de wapens neerleggen, is er geen geweld meer.

  Als de Joden vandaag de wapens neerleggen, is er geen Israël meer.»
  Benjamin Netanyahu

  Generaal Eisenhower heeft ons gewaarschuwd: het is een historisch feit. Toen
  de opperbevelhebber van de geallieerden, generaal Dwight Eisenhower, de
  slachtoffers van de uitroeiingskampen aantrof, gaf hij de opdracht om zoveel
  mogelijk foto's te laten maken door het Duitse volk uit de omliggende
  dorpen, om hen de kampen te laten bezoeken en zelfs de doden te laten
  begraven. Hij deed dit met woorden van de volgende strekking: « Verzamel nu
  alle dossiers en alle documenten - neem de films in beslag - laat de
  getuigen spreken - want ooit in de loop van de geschiedenis zullen er
  smeerlappen opstaan die zullen beweren dat dit alles nooit is gebeurd…»

  Onlangs werd in het Verenigd Koninkrijk de discussie gevoerd of de Shoah uit
  de schoolboeken moest worden geschrapt, daar dit «beledigend» was voor de
  moslimbevolking die volhoudt dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden. Het
  is voorlopig niet geschrapt... maar het is een angstaanjagend teken van de
  vrees die de wereld verlamt en van hoe gemakkelijk ieder land zich daardoor
  laat verlammen. Het is maar iets meer dan 60 jaar geleden dat er een einde
  kwam aan WO II in Europa...

  Deze e-mail is bedoeld als een herdenkingsketting,

  ter herinnering aan 6 miljoen Joden,

  20 miljoen Russen,

  10 miljoen christenen,

  en 1900 katholieke priesters

  die werden vermoord, verkracht, verbrand, uitgehongerd, vernederd en als
  proefdieren gebruikt

  terwijl het Duitse volk de andere kant op keek.

  Nu meer dan ooit, nu onder meer Iran volhoudt dat de holocaust  «een mythe»
  was, moeten wij ervoor zorgen dat de wereld nooit vergeet.

  Deze boodschap zou 400 miljoen mensen moeten bereiken… Weest een schakel in
  deze ketting en help deze boodschap wereldwijd te verspreiden.

  Hoeveel jaar zal het nog duren voor de aanslagen op de WTC-torens «nooit
  zullen hebben plaatsgevonden» omdat dit beledigend is voor de moslims in de
  VS?

  Stel u niet tevreden met het wissen van deze boodschap, het duurt maar
  enkele ogenblikken om ze door te sturen.

  02-05-2013, 21:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII

  Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII die nog niets aan kracht hebben ingeboet

   

  Washington 21/4/2013

  Een lezer maakte mij attent op een interessante en inzichtrijke analyse door Paus Leo XIII inzake drie tendensen die hem alarmeerden en wezen op toekomstige problemen. De Paus schreef deze drie zaken in 1893 in zijn encycliek betreffende de Heilige Rozenkrans, Laetitiae Sanctae (Heilige Vreugde). De Paus uitte zijn bezorgdheid erover en schoof de geheimen van de Rozenkrans naar voor als een noodzakelijke remedie ertegen. Laten we eens kijken hoe de Paus de problemen omschrijft en dan stilstaan bij de oplossingen die hij aanbiedt.

   

  Er zijn drie invloeden die de hoofdzaak vormen in de neerwaartse beweging van de maatschappij. Deze zijn :

  1 de afkeer voor een eenvoudig werkend leven

  2 afkeer voor het lijden

  3 het uit het oog verliezen van het toekomstig leven


  Eerste probleem : De afkeer voor een eenvoudig werkend leven.

  We betreuren de groeiende minachting voor de huiselijke plichten en deugden die samen de schoonheid van het nederige leven uitmaken. Deze oorzaak kunnen we vaststellen in het huis waar hinderen zich willen onttrekken aan de natuurlijke plicht van gehoorzaamheid aan de ouders, en hun ongeduld los van elke vorm van opvoeding. De werkman ziet men van beroep veranderen, terugdeinzen voor hard werk, ontevreden zijn met zijn lot, zijn blik richten op zaken die boven hem staan en een blik vooruit te werpen met de hoop op een toekomstige gelijkschakeling van bezit. We kunnen dezelfde tendens vaststellen bij de grote massa die met gretigheid het landelijke leven ruilt voor de opwinding en de geneugten van het stadsleven.

   

  Een van de waarheden is het eenvoudigweg realiseren en aanvaarden dat het leven hard is. Het leven brengt beproevingen mee, zwaar werk en tegenslagen bovenop de enige vooruitgang die we kunnen ervaren. Er vallen ons zeer weinig dingen van echte waarde ten deel zonder een aanzienlijke prijs die we moeten betalen. Eenvoudig uitgedrukt : het leven is hard. Dit aanvaarden is een bevrijdende zaak die voor een groot deel onze ongenoegens doet verminderen of verdwijnen. Het feit is dat er velen tegenwoordig verwachten dat het leven rozengeur en maneschijn is. En wanneer het tegenvalt dan is er een gevoel van wrok, woede. Velen denken tegenwoordig dat geluk een recht is dat door God werd gegeven. Onze voorvaderen stelden het nastreven van geluk als doel. Maar tegenwoordig verwachten dat geluk de norm is en het wordt aanzien als een recht. Wanneer het niet voor hen is weggelegd, is het een mankement in het systeem. Velen verwachten tegenwoordig een leven in zekerheid en waarbij alles gemakkelijk te realiseren valt. Dit is een van de factoren die de groei van het welzijnssysteem in de hand heeft gewerkt. Als een comfortabel leven groeit en hard werk lijkt onredelijk dan verwachten we dat de maatschappij voor meer comfort en geluk gaat zorgen, en zijn we minder bereid ervoor te werken. Dan vinden we dat we recht hebben op geluk en comfort.

   

  Met dikwijls onrealistische verwachtingen raken mensen dikwijls ontevreden. Onze voorouders hadden verschillende opvattingen. Ze streefden geluk na, maar verwachten dat te vinden in de Hemel. Vele van de oude katholieke gebeden spreken over een visie dat deze wereld een ballingsoord is, een tranendal waar we verzuchten en verlangend uitzien om bij God te zijn. In die dagen hadden ze een hard leven en leefden ze niet lang. De meesten waren landbouwers die in veel slechtere omstandigheden leefden dan wij. Er was geen elektriciteit, geen stromend water, er waren weinig medicijnen en ze waren veel minder effectief. Entertainment was beperkt, de huizen waren kleiner en het transport was beperkt.

   

  We leven zo goed in vergelijking met vroeger. Hoewel we het comfortabeler hebben dan hen is er weinig bewijs dat we gelukkiger zijn. We zijn ontevreden omdat we meer verwachten, heel wat meer. Zoals de Paus opmerkt zijn jonge mensen tegen discipline en verwachten ze in de watten gelegd te worden. De meerderheid van de ouders geven toe en gaan terechtwijzing uit de weg omdat het moeilijkheden met zich meebrengt en spanningen oproept.

   

  De waarde van hard werk en de voldoening dat eruit voortvloeit lijkt voor velen tegenwoordig verloren. Kardinaal McCarrick gaf de raad aan ons priesters dat als we niet moe naar bed gingen, er iets verkeerd was. We hebben allen rust nodig, dat wel, maar hard werk brengt grotere voldoening met zich mee in tijden van rust.

   

  Hoge verwachtingen van deze wereld zoals we tegenwoordig hebben, brengen ontevredenheid en misnoegdheid mee. Door deze onrealistische en hoge verwachtingen, leven we in een fantasie dat deze wereld is, of een paradijs kan zijn. Maar het kan niet. Het is een betere strategie te aanvaarden dat het leven moeilijk is en hoewel het zijn leuke momenten heeft, heeft het moeilijkheden voor ons in petto dat we moedig moeten dragen en aanvaarden. Hoewel dit de harde waarheid is brengt het vrede wanneer we het aanvaarden.

   

  Op de eerste opmerking raadde Paus Leo XIII de blijde mysteries aan te bidden, en vooral de overweging op de lessen die we kunnen trekken uit het huis te Nazareth:

  Laten we kijken in het aardse en goddelijke huis van heiligheid, het Huis van Nazareth. Hoeveel kunnen we leren van het dagelijkse leven die tussen die muren afspeelde! Wat een perfect model van huiselijk leven! Hier zien we de eenvoud en zuiverheid van houding, de perfecte harmonie, wederzijds respect en liefde…Hier is de geduldige arbeid die voorziet in voedsel en kledij, arbeid in het zweet des aanschijns, waar men tevreden is met weinig… Dit zijn kostbare voorbeelden van goedheid, bescheidenheid, nederigheid, hardwerkende duurzaamheid, vriendelijkheid betuigt aan anderen, ijver in kleine plichten van het dagelijks leven, en andere deugden… Dan zal ieder zijn werk dankbaar en minder zwaar aanvoelen, en zal een zekere blijmoedigheid ervaren bij het vervullen van zijn plicht en daarnaast in het huiselijk leven dat geliefd zal zijn en naar waarde geschat.

  02-05-2013, 19:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van OLVrouw van de Rozen

  Ja, Mijn kind, veel bloed zal vergoten worden op aarde. Velen zullen gemarteld worden voor de zaak van Mijn Zoon vooraleer deze strijd over zal zijn. Ik ben hoopvol, Mijn kind, en ik heb een groot vertrouwen dat de legers van het licht die opkomen in jullie wereld in staat zullen zijn om voort te marcheren en de wereld te bereiken met de waarheid, zodat jullie generatie het grootste deel van de kastijding kan vermijden die ze te wachten staat. De kastijding zal de mensheid overkomen als jullie wereld zich niet afkeert van het kwaad en de beledigingen die begaan worden – beledigingen die niet door de vingers zal worden gezien door de Vader, want jullie hebben jezelf, als perverse generatie, overgegeven aan satan. OLVrouw van de Rozen 15/6/1974

  Jullie hebben maar twee laatste lotsbestemmingen: Hemel en Hel. Weet dat satan zal proberen om de realiteit van zijn rijk, de Hel voor jullie te verwijderen. Als hij een klucht maakt van zijn bestaan onder jullie, zal hij jullie bedriegen zodat jullie zondigen en jullie wegtrekken van de Geest van Licht. En wanneer jullie je wegtrekken van de Geest van Licht dan trekken jullie je weg van eeuwig leven in het Koninkrijk van jullie Vader, de Allerhoogste God in de Hemel. OLVrouw van de Rozen 1/2/1975

  02-05-2013, 17:19 Geschreven door Claudia  


  01-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen. 26/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt klaargestoomd voor de intrede van de Antichrist. Hij is voorbereid geworden door een aantal machtige politieke krachten om zijn grote entree te maken.

  De Antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen, maar hij zal door beide en in alle hoeken van de wereld geliefd, geëerd en bewonderd worden. Het zal als volgt beginnen.

  DE ANTICHRIST ZAL, MET DE HULP VAN GODS VIJANDEN, SNEL EEN OORLOG BEWERKSTELLIGEN TUSSEN TWEE NATIES DIE GELEID WORDEN DOOR TWEE ONBUIGZAME EN MACHTIGE LEIDERS. Deze oorlogen zullen verhevigen en dan overslaan naar andere landen. Wanneer de dreiging zo ernstig wordt dat zij de machtigste naties begint aan te tasten, dan zullen vredesonderhandelingen beginnen.

  UIT HET NIETS, ZAL HET BEEST TE VOORSCHIJN KOMEN. EN MET EEN BEKWAAMHEID DIE DE WERELD ZAL IMPONEREN, ZAL HIJ EEN EINDE MAKEN AAN DE OORLOGEN. Hij zal een machtige stem hebben. Hij zal in hoge mate intelligent zijn en zich een indrukwekkend charismatisch imago aanmeten. Zijn knappe uiterlijk, charme en gevoel voor humor zullen werken als een krachtige hypnotiserende magneet. Hij zal grote lof oogsten van zeer bekende wereldleiders en de media, en hij zal een beroemdheid worden. Zijn optreden zal zakenlui aantrekken, die hem zullen beschouwen als helpende hand om welvaart te scheppen, wanneer de economieën zullen beginnen te groeien.

  DE ANTICHRIST ZAL ZO BIJZONDER LIJKEN, DAT DE NATIES ELKAAR LUIDKEELS ZULLEN OVERSCHREEUWEN OM HEM AAN TE MOEDIGEN HUN LANDEN TE BEZOEKEN. Hij zal geliefd zijn en tot het laatste detail elk moment kopiëren van Mijn zending toen Ik op de aarde rondging. Terwijl hij preekt over het belang van liefde, vrede en eenheid onder de naties, zal men hem grote wonderen zien teweegbrengen, waarheen hij ook gaat. Dit is geen man zoals een ander. Dit is geen man zoals gelijk welke andere charismatische leider. Zijn ster zal stralen en schitteren, zoals geen andere voor hem. Hij zal gezien worden als een boegbeeld van de ene menslievende wereldreligie. Het zogenaamde succes van deze gruwel zal aan hem toegeschreven worden. Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. Overal zullen er afbeeldingen van zijn gezicht te zien zijn. Hij zal gezien worden met de leiders van vele religieuze gezindten. Spoedig zal er gezegd worden dat mensen in zijn tegenwoordigheid spontaan zullen genezen. Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om handelingen te stellen die velen zullen verstommen en die als mirakels zullen beschouwd worden.

  Tegen dan zal hij door de onwetenden als de Messias aangezien worden. Dan zal hij laten doorschemeren dat hij door God gezonden werd om de wereld te redden. Velen, met inbegrip van diegenen in de wereld die Mijn bestaan niet aanvaarden, zullen overtuigd zijn dat deze man de Mensenzoon is, Jezus Christus. Zij die hem eren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt, en die hem aanbidden, zullen van zo’n kwaad doordrongen zijn dat hun zielen in een leegte gezogen worden, waaruit zij onmogelijk uit zichzelf zullen kunnen weg geraken.

  ZIJ DIE DE WAARHEID VAN MIJN LEER KENNEN, ZULLEN HET BEDROG INZIEN WAARMEE HET MENSELIJK RAS GECONFRONTEERD WORDT EN ZIJ ZULLEN ZICH (MET SUCCES) VERZETTEN TEGEN DEZE GRUWEL. Zij die beweren God te kennen en die praktiserende Christenen zijn, zullen er niet in slagen Mijn belofte van terugkeer te begrijpen. Wanneer Ik terugkom zal het zijn om te oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de aarde rondwandelen. Ondanks al hun kennis omtrent Mijn Leer begrijpen zij niet wat Ik zei. Ik doe hen er nu aan denken. Ik zal niet in het vlees rondgaan. Gelijk welke man die beweert dat hij Mij is, is een leugenaar.

  Jullie Jezus

  01-05-2013, 20:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God. 25/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET ZAL NIET LANG MEER DUREN VOOR DE AFVALLIGEN BINNEN DE KATHOLIEKE KERK, DIE HUN GEHOORZAAMHEID TEGENOVER GOD HEBBEN OPGEGEVEN, ZICH ZULLEN VERZAMELEN OM EEN KWAADAARDIGE AANVAL IN TE ZETTEN TEGEN DE GEWIJDE BEDIENAARS DIE TROUW ZIJN AAN DE WAARHEID.

  ZIJ DIE NIET TROUW ZIJN AAN MIJN LICHAAM ZULLEN VELE WETTEN VERANDEREN EN NIEUWE INTERPRETATIES INVOEREN INZAKE DE BETEKENIS VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE. Vele heilige bedienaars van God en vele leken in alle christelijke gezindten, zullen zien hoe de Heilige Geest zal worden aangevallen. Velen zullen geschokt zijn door de manier waarop Mijn heilige Naam en Mijn Leer zullen geherinterpreteerd worden, in die zin dat de klemtoon zal gelegd worden op de verplichting van de mens tegenover de medemens. De mensen zullen aangemoedigd worden om van elkaar te houden en hun noden voor Gods altaar te brengen.

  Van buitenaf zal deze benadering van het Christendom als iets goeds beschouwd worden. Zij zal het belang van de liefde promoten, maar niet op de wijze zoals God het voorgeschreven heeft. Mensen die hoge posten bekleden zal men elkaar openlijk zien prijzen terwijl zij religieuze diensten verrichten. Zij zullen eerbiedig voor elkaar buigen en zichzelf in kruiperige vleierij neerwerpen aan de voeten van Gods vijanden.

  Al die prachtige riten zullen de wereld voor de gek houden en velen zullen zich de bedoeling van deze ceremonies niet bewust zijn. Deze handelingen, deze nieuwe preken en nieuwe ceremonies, schijnbaar om Mij, Jezus Christus, te eren, zullen daarentegen zwart van aard zijn, want zij zullen het Beest verheerlijken.

  DE KONING VAN DE DUISTERNIS MET ZIJN BOZE GEESTEN BEWEGEN ZICH SNEL BINNEN IN DE HARTEN VAN VELEN DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN OM MIJN VOLGELINGEN TE LEIDEN. Sommige van deze bedienaren beseffen niet dat zij door de duivel in verzoeking gebracht worden. Tot hen zeg Ik – kom nu. Kom tot Mij door het sacrament van verzoening. Indien jullie je zorgen maken inzake jullie geloof, zal Ik jullie verlichten, maar jullie moeten jullie ziel vrijmaken van hoogmoed. Het is de hoogmoed, die jullie wijsmaakt te geloven dat jullie intelligentie superieur is aan die van God.

  ANDEREN HEBBEN, ZOALS WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN, HUN ZIELEN VERKOCHT AAN SATAN. En net zoals hij handelt, zullen ook zij listig tewerk gaan in de wijze waarop zij Gods kinderen zullen misleiden. Zij zullen anderen in verleiding brengen door hun bedienaars als heiligen te prijzen en dat zal die bedienaars aantrekken die vol eigenliefde zijn en opgeblazen van hoogmoed, en die als schapen zullen volgen. Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God. Geen grammetje echte nederigheid zal men in hun woorden tegenkomen, hoewel zij grote inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar gedragen als nederige bedienaars van God. De kracht van de Heilige Geest zal in hun tegenwoordigheid afwezig zijn, en de Mijnen die Mij echt kennen, zullen daarvan getuigen zijn. 

  Zo vele van Mijn arme gewijde dienaars zullen in deze leugens worden meegezogen, wat zal leiden tot de ontheiliging van Mijn Lichaam, en velen die prat gaan op hun liefde voor Mij, zullen de eersten zijn om de volgende nagel in te kloppen terwijl zij Mij opnieuw kruisigen.

  Mijn dochter, de haat die jou ten deel valt zal van twee kanten komen, als een onmiddellijk gevolg van de ineenstorting van Mijn Kerk op aarde. De ene kant zal diegenen zijn die zeggen Mijn Kerk op aarde te vertegenwoordigen, maar die dat helemaal niet zijn, omdat zij een andere leer vertegenwoordigen. De andere kant zullen Mijn trouwe dienaars zijn die jou niet zullen geloven.

  Jullie moeten weten dat de waarheid angst en woede veroorzaakt. De waarheid die aan de ware profeten van God gegeven wordt, brengt niet alleen woede teweeg – omwille van angst, zij veroorzaakt ook geweld. Geweld en woede komen van de geest van het kwaad. De duivel zal, door de harten van de mensen, buitengewone inspanningen doen om het Woord van God te stoppen.

  Woede tegen de profeten is haat tegenover God.

  Jullie Jezus

   

  01-05-2013, 19:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden omdat de aarde nu gezuiverd wordt. 24/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik voortga de wereld te zuiveren met de gave van de Heilige Geest, zwelt de haat aan tegen Mij, Jezus Christus.

  Terwijl Mijn Tegenwoordigheid toeneemt in de harten van de mensen, zal de groeiende haat zichtbaar worden in de handelingen van diegenen die Mijn zeer heilig Woord tegenspreken.

  ZIJ DIE VOORTGAAN WETTEN IN TE VOEREN DIE GOD LASTEREN, ZULLEN ELKE POGING VERSTERKEN OM HET WOORD VAN GOD TE BEZOEDELEN. Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden omdat de aarde nu gezuiverd wordt. Terwijl de zuivering versterkt, zal zo ook het kwaad van de zonde voor jullie ogen uitgestald worden. Jullie zullen opmerken dat elke denkbare handeling die tegen God ingaat, door Mijn vijanden gepropageerd wordt. Velen zullen verklaren van niets af te weten, maar die handelingen zullen niet aanvaard worden door diegenen van Mij die de waarheid kennen. De gave van onderscheiding, die Ik aan vele zielen verleen, houdt in dat de boze daden die gepleegd worden door mensen die over macht beschikken en de controle hebben over de naties, herkend zullen worden voor wat ze zijn: het werk van Satan.

  DE BOZE GEESTEN VAN SATAN HEBBEN HUN AANWEZIGHEID VERSTERKT IN DE ZIELEN VAN DIEGENEN DIE NIET IN GOD GELOVEN. Niet tevreden dat deze zielen alleen maar hun rug naar God toekeren, zetten deze kwade geesten die mensen aan om de smerigste zonden te stimuleren. Met de tijd worden deze zielen zo verdorven en vol haat jegens God, dat zij wegzinken in een duisternis die nooit in staat zal zijn om het Licht van God te verdragen.

  Denk eraan dat Mijn barmhartigheid groot is. ALLEEN DOOR MIJN BARMHARTIGHEID KUNNEN DEZE MENSEN GERED WORDEN. Er is geen andere hoop voor hen want vele van deze gekwelde zielen zijn uit eigen vrije wil niet in staat om naar Mijn hand van barmhartigheid te vragen, zozeer zijn zij besmet.  JULLIE DIE MIJ KENNEN EN MIJ BEMINNEN MOETEN DEZE ARME MENSEN HELPEN DOOR TE SMEKEN OM DE VERLOSSING VAN HUN ZIELEN. Jullie moeten vragen dat zij zich nu naar Mij keren zodat Ik kan tussenkomen om de vervolging te stoppen die zij aan de wereld willen opleggen. Jullie moeten Mij smeken, door persoonlijke offers, dat zij gestopt worden in hun plannen tot volkerenmoord. De ergste vormen van volkerenmoord zullen zich voordoen door onrechtvaardige oorlogen en door de moord op onschuldige kinderen in de moederschoot.

  Jullie Jezus

  01-05-2013, 19:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opdracht aan Nederland en Belgie - Marie-Elisabeth 21/6/1998

  Jezus : Zeer geliefde kinderen van Nederland en België, gij zijt de kleine kudde van Mijn Goddelijk Hart. Ik heb u geroepen en gij zijt gekomen om Mij te vragen, u te zegenen en u met Mijn Goddelijk Hart lief te hebben. Kinderen, vandaag krijgt gij een grote opdracht : “Verkondig ook gij Mijn Wederkomst”. Mijn zeer geliefde kinderen, verkondig dit grote Nieuws…Samen met de Vrouwe van Alle Volkeren ontvangt gij nu vandaag deze uitnodiging. Zult gij dit geschenk van Liefde die ik u geef, beantwoorden? Uw bevrijding staat werkelijk voor de deur. Kijk niet achterom, maar stap verder met Mij. Gij gaat naar het Beloofde Land. Dit betekent niet, dat gij uw kleine kruisen niet meer zou moeten dragen, want gij moet het evenbeeld van Mijn Goddelijk Hart worden. Gij wordt gevormd door de Heilige Geest. Gij zijt in Mij en Ik in u. Wees allen kleine lichtjes van Mijn Liefde, want het is wegens Mijn Liefde, dat gij de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel zult binnengaan. Wees moedig. Ik blijf in u. Wees geduldig in Mijn Liefde in de verwachting om Mij straks te zien, samen met Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren.

  01-05-2013, 19:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen en Wallonie - Marie-Elisabeth 23/4/1995

  Jezus : Uw land [België] zal verdeeld worden. Zij werken er dag en nacht aan. Deze verdeling zal veel lijden en veel verwarring veroorzaken. Gij ziet in de wereld wat al die verdelingen teweegbrengen! Vraag dat men bidt voor uw land. Mijn Heilige Moeder strekt Haar Armen uit, en spreidt haar Mantel uit om u te beschermen tegen de vijand, die maar steeds tweedracht wil zaaien.

  Het Noorden (Vlaanderen) en het Zuiden (Wallonië) zullen gescheiden worden. De machtsduivel maakt het Noorden en het Zuiden agressief, terwijl Ik niet ophoud, hen met alle middelen te tonen welke gevolgen dit zal hebben. Gij zijt allen kinderen van eenzelfde Vader. Een familie willen verdelen, is tegengesteld aan de liefde. Gij zult verwonderd staan over Mijn tussenkomst. Mijn Moeder laat de wapens niet vallen. Uw kleine grondgebied is ook het hare.

  01-05-2013, 19:13 Geschreven door Claudia  


  28-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  Ik sta aan de deur! April 18, 2013

  Rust nu in de troost van mijn armen. Ik zal jullie dragen doorheen alle beproevingen waarmee jullie geconfronteerd worden. Jullie zijn nooit alleen. Laat de boze niet winnen! Hij zal op alle manieren waar hij kan, proberen. Op elk vlak in jullie leven is hij aanwezig. Wees voorbereid en maai hem neer.

  Dodelijke tragedieën ontrafelen zich rond jullie.
  Loop niet rond vol vrees. Wees niet bang. Satan mag Mij zoveel nadoen, hij kan mijn heiligen geen schade berokkenen. Dood is dood voor hen; er zal geen dood komen voor Mijn heiligen – enkel eeuwig leven!

  De enige manier dat hij op een of andere manier te pakken krijgt is als je hem daartoe toelaat. Door in Mij te blijven, gevuld met Mijn Ruach Hakodesh (Heilige Geest), ZIJN JULLIE BESCHERMD! Wijk nu niet van Mijn pad af. Er is geen reden om jullie in deze wereld te wagen.

  Vrede dat jullie begrip te boven gaat is jullie in Mij. Mijn tijd is niet jullie tijd, maar IK VERZEKER JULLIE, IK STA AAN DE DEUR! Ik hoor de smeekbeden en de gebeden van Mijn kinderen. Jullie aarde kreunt om verzoening met zijn Schepper. Wacht nu nog ietsje langer. De dingen lijken te verergeren maar blijf alsjeblieft in Mij, blijf in Mijn Woord.
  Blijf in Mijn zicht, blijf in Mijn licht. Wees nu met Mij, wees beschermd. Jullie zullen jullie zeker gevuld voelen met Mijn vrede en vreugde als jullie dit doen. Val niet voor satans leugens. Hij doet mij achterna, maar het kwaad is juist aan de oppervlakte voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen.

  KRACHT VAN CHRISTUS, RUST OP MIJ! April 12, 2013
  In je zwakheid komt mijn kracht.
  Je zult stijgen op de occasie wanneer Ik je daartoe leid. Levend in de hoop van je eeuwigheid geeft je kracht om door te gaan in deze wereld. In je zwakheid, ben Ik sterk. Geduld is de sleutel. Ik leer je geduld te hebben omdat Ik zo geduldig ben met jou!

  Je leert geduld te hebben. Mijn timing is absoluut perfect, tot op de seconde, tot op de fractie van een seconde. Geduld is een must wanneer je wacht op antwoord en in alle situaties. Als je geconfronteerd wordt met een uitdaging, zal Ik het geduld op de voorgrond houden, wat het ook is wat Ik je probeer te leren. Zo zul je het leren.

  Stel het waarom niet in vraag. Heb enkel geloof dat wat je ook doormaakt, het ofwel is om te proberen je dichter tot mij te brengen ofwel voor de glorie van Mijn koninkrijk. Wanneer je van het pad valt in deze wereld, verwacht dan dat de dingen uitdagend zullen zijn. Ik moet je terug op het pad krijgen! Sommige van deze uitdagingen zijn voor jullie voordeel voor Mijn koninkrijk dat komt.

  Jullie taak is het om geloof te hebben zelfs al begrijp je niet het waarom. Ik zal je de kennis en de wijsheid geven waarnaar je op zoek bent, maar geduld is de sleutel. Mijn tijd is niet jullie tijd. Ik bewerkstellig alle dingen voor Mijn glorie. Vertrouw op Mij en je zult Mijn glorie zien ontrafelen in al jullie omstandigheden.

  In jullie zwakheid vind Ik sterkte. Een nederige dienaar kan machtige werken doen voor Mijn koninkrijk. Geloof dat dit waar is. Geloof niet in satans leugens; hij probeert je getuigenis te vernietigen door zijn leugens.
  Schreeuw je getuigenis van de daken.

  Plaats je licht niet onder de korenmaat. Ik houd van jullie, Mijn kinderen!

  LAAT ZIJN VREDE HEERSEN IN JULLIE HART! April 11, 2013
  Enkel jij kunt de beslissing maken
  om naar mij te luisteren. Ik kan je niet dwingen. Wanneer je te druk bezig bent met andere dingen om tijd met Mij door te brengen. Je weet dat je tijd met Mij zou moeten doorbrengen! Subtiele hints gaan door jullie gedachten – ze KOMEN VAN MIJ, Mijn Heilige Geest!

  Mijn Heilige Geest is enkel actief in jou als je Hem het voortdurend vraagt.
  Denk niet dat het nu de tijd is om te vertrouwen op je eigen gedachten en redenering. De komende tijden zullen zeker de leiding van de Heilige Geest vereisen. Geen probleem is te groot voor Hem om op te lossen. Niets is onmogelijk voor Hem – vertrouw nu in Hem. Stel je vertrouwen in de Ene. Zoek Hem voortdurend en Zijn wil voor jou, niet je eigen wil.

  Bewandel Mijn pad. Wanneer je dit doet zul je in mijn wil voor jou blijven. Wanneer je je eigen weg gaat zul je zeker vallen. Wanneer de Heilige Geest je gids is zal je leven vreugdevol en vredig zijn. Zelfs in deze moeilijke tijden zal zijn leiding je veilig door alle situaties brengen. Onderdruk Hem niet door de wegen van deze wereld te volgen. Hij kan geen goed effect geven als je jezelf niet voortdurend aan Hem overgeeft.

  Als de dingen rond je ineenvallen, graaf dan dieper en dieper in je relatie met Hem. Zijn wil is Mijn wil – is de Vaders wil voor jou! Je zult de zegeningen zien uitkomen in je leven wanneer je Hem toelaat je te dragen. Begeef je niet alleen door moeilijke beproevingen.

  Vraag Hem en reken op Hem. Hij kan je niet alleen optillen maar Hij kan je verder brengen, met welke uitdaging je ook geconfronteerd wordt. Hij is een expert. Hij kan de moeilijkste omstandigheid aan, de moeilijkste uitdaging en Hij zal je nooit in de steek laten. Hij zal je voorzien met wijsheid en antwoorden die je nodig hebt.

  WAARSCHUWING : KOM NIET VAN DE MUUR (Nehemia 6:1-4) April 10, 2013                                         Luister naar Mijn stem. Wanneer je doet wat Ik vraag zul je uitgelachen worden. Geef het op om je daar om te bekommeren. Hoe veel je je nu in je geest? Ik geef je een gevoel van angst om je te waarschuwen voor wat er komen gaat.

  Je moet je VOORBEREIDEN en dan ZWIJGEN en WACHTEN OP VERDERE INSTRUCTIES. Je aardse plannen zullen niet gerealiseerd worden. Enkel Mijn plannen nu. Mijn stem spreekt luid en duidelijk, maar je luistert niet.

  Vandaag start een nieuwen tocht. Voed je gezin op alle manieren. Zij zullen op jou rekenen als bron van informatie en troost. Elke ziel volgt zijn eigen pad en heeft een voorbestemd plan. Je hebt controle over wat je controleert. Wees niet bezorgd over zovelen die je niet kunt raken.

  Ik zal je zeer specifieke instructies geven. Ik zal tonnen wijsheid en kennis verschaffen aan diegenen die
  naar Mijn stem zullen luisteren. Ontdoe je nu uit deze wereld. Ik zal geen steen onaangeraakt laten. Niets in een leven zal hetzelfde blijven. Chaos zal jullie overkomen. Je moet rusten en in Mij blijven. Vrede zal je deel zijn als je in Mij blijft. Bereid je voor, bereid je voor, bereid je voor.

  Ik ben lange tijd aan het werk geweest in je geest om je te leren hoe naar Mij te luisteren. Ik heb nooit opgegeven ondanks je koppig was en de moeilijke wegen koos! Ik bood je de gemakkelijke wegen aan maar je koos altijd de moeilijke.

  Je bent nu hier. Alle dingen hebben samengewerkt voor Mijn doel. IK BEN de IK BEN. Je VERTROUWT Mij en ENKEL MIJ. Luister niet naar de mensen, luister naar Mij. Velen zullen vragen waarom. Je moet hen vertellen dat Ik mijn gezicht heb afgewend van hen omdat ze nooit naar Mij hebben gekeken. Ze weten niet wie Ik ben. Ze zijn vaderloze kinderen in de woestijn en nu zullen ze in een verschrikkelijke woestijn zijn.

  Je strijd komt nu over je. Blijf in Mij voor Mijn kracht. Wijk niet af van Mijn Woord. Mijn Woord is het enige dat je kracht geeft wanneer voedsel en water schaars zijn. Hang Mijn Woord aan en laat het niet gaan.

  Je bent omsingeld. Je vijand is rond je. Neem je zwaard en strijd voor Mij. Ik ben je sterkte, Ik ben je bron waar je kunt uit putten. Wanneer ze om je komen, laat ze dan versteld staan door Mij te vinden. Ze zijn geen partij voor Mij. Mijn Heilige Geest heerst over hen. Leef in Mijn Heilige Geest voor je veiligheid. Geef je over aan Mij en laat de Heilige Geest je gids zijn.

  Zeg aan de ander klokkenluiders dat ze goed moeten luisteren want dat ze anders Mijn boodschappen aan hen niet zullen ontvangen! Dit is GEEN tijd om je POST TE VERLATEN als klokkenluider. Dit is een tijd waarvoor je bent opgeroepen. Waarschuw Mijn klokkenluiders om nuchter te zijn en te luisteren. Kijk uit voor de tekenen en luister. Tijd om dapper te zijn in jullie boodschappen.
  Jullie verlossing is nabij.

  LET OP DEZE WAARSCHUWING April 7, 2013                                                                                    Nemen de mooie dingen van de wereld je tijd voor Mij weg? Waar focus je je nu op? Op dingen die je dichter naar Mij en mijn koninkrijk brengen of waardeloze wereldse zorgen die je wegleiden van Mij? Spoedig zal waar je je zorgen over maakte en op focuste over zijn. De  bekrompen gedachten en obsessies die je nu verteren zullen zinloos zijn. Dit is waar, je moet op deze waarschuwing letten.

  Focus je nu op Mij en blijf niet talmen in de zorgen van jouw wereld. Wanneer je je ogen op Mij richt, zullen alle andere dingen op zijn plaats komen. Relaties zullen herstellen, verslavingen zullen verdwijnen. Hoe zul je dit weten tenzij je het probeert?

  Je moet je gedachten overgeven aan mij. Alle dingen worden door mij beheerst wanneer je me ze laat controleren. Als je je focust op mij, houd het op mij, als je het nu niet zou doen. Luister naar mijn stem. Zoek mij in alle dingen. Verwacht mijn mirakels. Wanneer je mijn aanwezigheid zoek in je leven zal Ik je nooit teleurstellen. Wanneer je leeft in blind geloof wetend dat Ik aan je zijde ben, dan zal Ik je verbazen met mijn aanwezigheid.

  Mijn vrede die Ik je aanbied is niet een vrede van deze wereld maar een bovennatuurlijke vrede.
  Ik ben de Ik ben. Onderzoek Mij. Onderzoek de kracht waarin je handelt wanneer Ik je gids word. Mijn vrede en zegeningen zullen je neerhalen en je overrompelen als je ze toelaat.  

  Wanneer de wereld rond je begint in te vallen zullen velen Mij zien in en door jou. Blijf standvastig in Mij en je zult niets anders willen. Je zult meer vrede en voorzienigheden hebben dan je je kunt inbeelden.
  Je zult weten dat Ik God ben. Ik houd van jullie, Mijn kinderen.


  DE WET KAN NIET REDDEN  April 2, 2013

  Zeg Ik zondig al wat je wilt? Nee!! Wat Ik zeg is dat je in de mogelijkheid waarin je probeert zonde in het vlees te vermijden de Vader beledigd. We zijn zonde… we zijn geboren in zonde en we hebben allen een zondige natuur. Als je zegt dat je zonder zonde bent, dan bedrieg je jezelf. De enige manier waarop we gerechtvaardigd worden voor de Vader is door de Zoon. Door het offer van de Zoon te aanvaarden die Hij gedaan heeft voor onze zonden. De zonden van de wereld. Als we denken dat we iets kunnen toevoegen aan deze betaling die reeds gedaan is, is dit trots. Jullie vlees kan niets doen om de Vader te behagen. Als dit het geval zou zijn zou er een weg zijn om redding te verdienen. Maar je kunt geen redding verdienen. Zodus laat al degenen die de valse ‘werken’-doctrine prediken uitleggen als werken evenveel waard zijn als genade, wat is dan genade? Leven in Gods liefde en de leiding van de Heilige Geest verandert onze harten van vleselijke verlangens en creëert in ons de verlangens van de Vader en zo leven we in Zijn wil. We moeten voortdurend onze wil aanbieden aan de Heilige Geest. Door Hem te laten leiden in onze gedachten, woorden en daden kunnen we leven zoals Christus leefde. Je kunt "goed" zijn in je vlees de hele dag lang...God ziet het zelfs niet. Hij ziet enkel Heilige Werken die in ons bewerkstelligd zijn door de Heilige Geest. Vruchten voortkomend zonder de Heilige Geest zijn helemaal geen vruchten. Leven in navolging van Christus als zijn volgeling kan enkel begrepen en gedaan worden door iemand die de Heilige Geest heeft. Wanneer een gelovige van het pad afraakt zijn ze in het vlees aan het handelen. Hebben de verlorenen de Heilige Geest? Nee ze bieden hun wil niet aan de Heilige Geest aan en zo kan de Heilige Geest niets doen. Iemand moet voortdurend zijn vrije wil overgeven aan de Heilige Geest anders zal hij leven in het vlees. Als je in het vlees leeft door je eigen fout ben je dan ineens tot de Hel veroordeelt? Nee!!! We leven in de hoop en liefde, ernaar verlangend om onze Vader te dienen. Onze gehoorzaamheid is uit Liefde, niet uit de verplichting om de Wet te volgen!!!

  Mijn Liefde blijft eeuwig duren Apr 26, 2013

  Uittreksel van "Jezus roept" door Sarah Young:
  Vertrouw Me in ieder detail van jullie leven. Niets is zomaar in Mijn Koninkrijk. Alles wat gebeurt past in een patroon voor het goed van diegenen die Mij liefhebben. In plaats van te proberen de fijne kneepjes van het patroon te analyseren, steek je energie in Mij te allen tijde te vertrouwen en te danken. Niets is er verloren wanneer je dicht bij Mij leeft. Zelfs je fouten en zonden kunnen gerecycleerd worden in iets goeds, door mijn omvormende genade. Terwijl je nog in duisternis leefde begon Ik het licht van mijn aanwezigheid te schijnen in je door zonden bevlekte leven. Uiteindelijk tilde Ik je op in het prachtige licht. Door mijn leven voor jou geofferd te hebben, kan Ik vertrouwd worden in ieder facet van je leven.

  Het geduld van mijn heiligen raakt op. Waarom moeten dingen onmiddellijk gebeuren. Er doet zich nu groei voor, wanneer jullie op Mij wachten. Jullie zouden in staat moeten zijn om te leven met een gevoel van een vreugdevol doel te hebben. Als je je focust op de wereld rond je is het zeker dat het jullie emoties met zich brengt.
  Ik schiep emoties. Emoties zijn goed, maar ze zijn zoals de wind: ze komen uit de ene richting de ene dag en uit een andere richting de andere dag. Jullie emoties zouden je leven niet mogen controleren.

  Jullie wil zou voortdurend aan Mij moeten aangeboden worden.
  Ik ben het roer, Ik ben het stuurwiel. Wanneer je geleid wordt door je emoties, wat ze ook mogen zijn, kan je richting veranderd worden door die emotie. De Heilige Geest, Ruach Ha'Kodesh, wanneer ze voortdurend wordt gezocht, zal je voorzien met Mijn wil voor jou. Ik weet dat dit niet mogelijk is voor jullie 100% van de tijd, maar dit is waar jullie zouden moeten naar streven.

  Laat Mij je gids zijn. Jullie individueel doel is enkel door Mij geweten. Je kunt een glimp van jullie doel ontvangen, of je kunt het nooit weten.
  Ik schiep jullie eerst en vooral om je lief te hebben. Mijn doel voor jullie is die liefde te leren en te ervaren. Hoewel zonde heerst op jullie Aarde, kan Ik nog altijd heersen in jullie hart en kunnen jullie Mijn doelstelling voor jullie bereiken.

  Vele van Mijn kinderen brengen hun hele leven door nooit echt naar Mij te zoeken. Ze weten dat Ik er ben maar ze begrijpen nooit Mijn liefde. Ze voleinden nooit wat ze zouden kunnen hebben gedaan als ze in Mijn wil voor hen leefden. Als je Mij zoekt en mijn wil voor jou vindt, zul je bijgevolg mijn doel voor jou vinden. Je doel is Mijn liefde voor jou te ervaren. Wanneer dat gebeurt zal je leven bloeien zoals een tuin in de lente. Wanneer je mijn liefde voor jou realiseert dan zul je leven in mijn plan voor jouw leven. Mijn liefde komt gemakkelijk naar jou, maar je moet leren hoe ze te herkennen en ze te ervaren.

  WOORDEN VAN DE HEER:
  Ik houd van jullie met een individuele liefde die juis
  t voor jou werd gemaakt. Ik houd van jou op een andere manier dan iemand anders. Jij bent uniek, en zo is Mijn liefde voor jou. Zelfs als je Mij nooit hebt gekend, of aandacht aan Mij hebt besteed, houd Ik nog altijd van jou. Ik wacht geduldig op jou om in een relatie met Mij te treden. Niets wat je gedaan hebt kan Me stoppen van je graag te zien. Mijn vreugde komt van ieder kind graag te zien met zijn of haar individuele liefde, en hen te leren Mijn liefde te ervaren.