Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  01-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen en Wallonie - Marie-Elisabeth 23/4/1995

  Jezus : Uw land [België] zal verdeeld worden. Zij werken er dag en nacht aan. Deze verdeling zal veel lijden en veel verwarring veroorzaken. Gij ziet in de wereld wat al die verdelingen teweegbrengen! Vraag dat men bidt voor uw land. Mijn Heilige Moeder strekt Haar Armen uit, en spreidt haar Mantel uit om u te beschermen tegen de vijand, die maar steeds tweedracht wil zaaien.

  Het Noorden (Vlaanderen) en het Zuiden (Wallonië) zullen gescheiden worden. De machtsduivel maakt het Noorden en het Zuiden agressief, terwijl Ik niet ophoud, hen met alle middelen te tonen welke gevolgen dit zal hebben. Gij zijt allen kinderen van eenzelfde Vader. Een familie willen verdelen, is tegengesteld aan de liefde. Gij zult verwonderd staan over Mijn tussenkomst. Mijn Moeder laat de wapens niet vallen. Uw kleine grondgebied is ook het hare.

  01-05-2013, 19:13 Geschreven door Claudia  


  28-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  Ik sta aan de deur! April 18, 2013

  Rust nu in de troost van mijn armen. Ik zal jullie dragen doorheen alle beproevingen waarmee jullie geconfronteerd worden. Jullie zijn nooit alleen. Laat de boze niet winnen! Hij zal op alle manieren waar hij kan, proberen. Op elk vlak in jullie leven is hij aanwezig. Wees voorbereid en maai hem neer.

  Dodelijke tragedieën ontrafelen zich rond jullie.
  Loop niet rond vol vrees. Wees niet bang. Satan mag Mij zoveel nadoen, hij kan mijn heiligen geen schade berokkenen. Dood is dood voor hen; er zal geen dood komen voor Mijn heiligen – enkel eeuwig leven!

  De enige manier dat hij op een of andere manier te pakken krijgt is als je hem daartoe toelaat. Door in Mij te blijven, gevuld met Mijn Ruach Hakodesh (Heilige Geest), ZIJN JULLIE BESCHERMD! Wijk nu niet van Mijn pad af. Er is geen reden om jullie in deze wereld te wagen.

  Vrede dat jullie begrip te boven gaat is jullie in Mij. Mijn tijd is niet jullie tijd, maar IK VERZEKER JULLIE, IK STA AAN DE DEUR! Ik hoor de smeekbeden en de gebeden van Mijn kinderen. Jullie aarde kreunt om verzoening met zijn Schepper. Wacht nu nog ietsje langer. De dingen lijken te verergeren maar blijf alsjeblieft in Mij, blijf in Mijn Woord.
  Blijf in Mijn zicht, blijf in Mijn licht. Wees nu met Mij, wees beschermd. Jullie zullen jullie zeker gevuld voelen met Mijn vrede en vreugde als jullie dit doen. Val niet voor satans leugens. Hij doet mij achterna, maar het kwaad is juist aan de oppervlakte voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen.

  KRACHT VAN CHRISTUS, RUST OP MIJ! April 12, 2013
  In je zwakheid komt mijn kracht.
  Je zult stijgen op de occasie wanneer Ik je daartoe leid. Levend in de hoop van je eeuwigheid geeft je kracht om door te gaan in deze wereld. In je zwakheid, ben Ik sterk. Geduld is de sleutel. Ik leer je geduld te hebben omdat Ik zo geduldig ben met jou!

  Je leert geduld te hebben. Mijn timing is absoluut perfect, tot op de seconde, tot op de fractie van een seconde. Geduld is een must wanneer je wacht op antwoord en in alle situaties. Als je geconfronteerd wordt met een uitdaging, zal Ik het geduld op de voorgrond houden, wat het ook is wat Ik je probeer te leren. Zo zul je het leren.

  Stel het waarom niet in vraag. Heb enkel geloof dat wat je ook doormaakt, het ofwel is om te proberen je dichter tot mij te brengen ofwel voor de glorie van Mijn koninkrijk. Wanneer je van het pad valt in deze wereld, verwacht dan dat de dingen uitdagend zullen zijn. Ik moet je terug op het pad krijgen! Sommige van deze uitdagingen zijn voor jullie voordeel voor Mijn koninkrijk dat komt.

  Jullie taak is het om geloof te hebben zelfs al begrijp je niet het waarom. Ik zal je de kennis en de wijsheid geven waarnaar je op zoek bent, maar geduld is de sleutel. Mijn tijd is niet jullie tijd. Ik bewerkstellig alle dingen voor Mijn glorie. Vertrouw op Mij en je zult Mijn glorie zien ontrafelen in al jullie omstandigheden.

  In jullie zwakheid vind Ik sterkte. Een nederige dienaar kan machtige werken doen voor Mijn koninkrijk. Geloof dat dit waar is. Geloof niet in satans leugens; hij probeert je getuigenis te vernietigen door zijn leugens.
  Schreeuw je getuigenis van de daken.

  Plaats je licht niet onder de korenmaat. Ik houd van jullie, Mijn kinderen!

  LAAT ZIJN VREDE HEERSEN IN JULLIE HART! April 11, 2013
  Enkel jij kunt de beslissing maken
  om naar mij te luisteren. Ik kan je niet dwingen. Wanneer je te druk bezig bent met andere dingen om tijd met Mij door te brengen. Je weet dat je tijd met Mij zou moeten doorbrengen! Subtiele hints gaan door jullie gedachten – ze KOMEN VAN MIJ, Mijn Heilige Geest!

  Mijn Heilige Geest is enkel actief in jou als je Hem het voortdurend vraagt.
  Denk niet dat het nu de tijd is om te vertrouwen op je eigen gedachten en redenering. De komende tijden zullen zeker de leiding van de Heilige Geest vereisen. Geen probleem is te groot voor Hem om op te lossen. Niets is onmogelijk voor Hem – vertrouw nu in Hem. Stel je vertrouwen in de Ene. Zoek Hem voortdurend en Zijn wil voor jou, niet je eigen wil.

  Bewandel Mijn pad. Wanneer je dit doet zul je in mijn wil voor jou blijven. Wanneer je je eigen weg gaat zul je zeker vallen. Wanneer de Heilige Geest je gids is zal je leven vreugdevol en vredig zijn. Zelfs in deze moeilijke tijden zal zijn leiding je veilig door alle situaties brengen. Onderdruk Hem niet door de wegen van deze wereld te volgen. Hij kan geen goed effect geven als je jezelf niet voortdurend aan Hem overgeeft.

  Als de dingen rond je ineenvallen, graaf dan dieper en dieper in je relatie met Hem. Zijn wil is Mijn wil – is de Vaders wil voor jou! Je zult de zegeningen zien uitkomen in je leven wanneer je Hem toelaat je te dragen. Begeef je niet alleen door moeilijke beproevingen.

  Vraag Hem en reken op Hem. Hij kan je niet alleen optillen maar Hij kan je verder brengen, met welke uitdaging je ook geconfronteerd wordt. Hij is een expert. Hij kan de moeilijkste omstandigheid aan, de moeilijkste uitdaging en Hij zal je nooit in de steek laten. Hij zal je voorzien met wijsheid en antwoorden die je nodig hebt.

  WAARSCHUWING : KOM NIET VAN DE MUUR (Nehemia 6:1-4) April 10, 2013                                         Luister naar Mijn stem. Wanneer je doet wat Ik vraag zul je uitgelachen worden. Geef het op om je daar om te bekommeren. Hoe veel je je nu in je geest? Ik geef je een gevoel van angst om je te waarschuwen voor wat er komen gaat.

  Je moet je VOORBEREIDEN en dan ZWIJGEN en WACHTEN OP VERDERE INSTRUCTIES. Je aardse plannen zullen niet gerealiseerd worden. Enkel Mijn plannen nu. Mijn stem spreekt luid en duidelijk, maar je luistert niet.

  Vandaag start een nieuwen tocht. Voed je gezin op alle manieren. Zij zullen op jou rekenen als bron van informatie en troost. Elke ziel volgt zijn eigen pad en heeft een voorbestemd plan. Je hebt controle over wat je controleert. Wees niet bezorgd over zovelen die je niet kunt raken.

  Ik zal je zeer specifieke instructies geven. Ik zal tonnen wijsheid en kennis verschaffen aan diegenen die
  naar Mijn stem zullen luisteren. Ontdoe je nu uit deze wereld. Ik zal geen steen onaangeraakt laten. Niets in een leven zal hetzelfde blijven. Chaos zal jullie overkomen. Je moet rusten en in Mij blijven. Vrede zal je deel zijn als je in Mij blijft. Bereid je voor, bereid je voor, bereid je voor.

  Ik ben lange tijd aan het werk geweest in je geest om je te leren hoe naar Mij te luisteren. Ik heb nooit opgegeven ondanks je koppig was en de moeilijke wegen koos! Ik bood je de gemakkelijke wegen aan maar je koos altijd de moeilijke.

  Je bent nu hier. Alle dingen hebben samengewerkt voor Mijn doel. IK BEN de IK BEN. Je VERTROUWT Mij en ENKEL MIJ. Luister niet naar de mensen, luister naar Mij. Velen zullen vragen waarom. Je moet hen vertellen dat Ik mijn gezicht heb afgewend van hen omdat ze nooit naar Mij hebben gekeken. Ze weten niet wie Ik ben. Ze zijn vaderloze kinderen in de woestijn en nu zullen ze in een verschrikkelijke woestijn zijn.

  Je strijd komt nu over je. Blijf in Mij voor Mijn kracht. Wijk niet af van Mijn Woord. Mijn Woord is het enige dat je kracht geeft wanneer voedsel en water schaars zijn. Hang Mijn Woord aan en laat het niet gaan.

  Je bent omsingeld. Je vijand is rond je. Neem je zwaard en strijd voor Mij. Ik ben je sterkte, Ik ben je bron waar je kunt uit putten. Wanneer ze om je komen, laat ze dan versteld staan door Mij te vinden. Ze zijn geen partij voor Mij. Mijn Heilige Geest heerst over hen. Leef in Mijn Heilige Geest voor je veiligheid. Geef je over aan Mij en laat de Heilige Geest je gids zijn.

  Zeg aan de ander klokkenluiders dat ze goed moeten luisteren want dat ze anders Mijn boodschappen aan hen niet zullen ontvangen! Dit is GEEN tijd om je POST TE VERLATEN als klokkenluider. Dit is een tijd waarvoor je bent opgeroepen. Waarschuw Mijn klokkenluiders om nuchter te zijn en te luisteren. Kijk uit voor de tekenen en luister. Tijd om dapper te zijn in jullie boodschappen.
  Jullie verlossing is nabij.

  LET OP DEZE WAARSCHUWING April 7, 2013                                                                                    Nemen de mooie dingen van de wereld je tijd voor Mij weg? Waar focus je je nu op? Op dingen die je dichter naar Mij en mijn koninkrijk brengen of waardeloze wereldse zorgen die je wegleiden van Mij? Spoedig zal waar je je zorgen over maakte en op focuste over zijn. De  bekrompen gedachten en obsessies die je nu verteren zullen zinloos zijn. Dit is waar, je moet op deze waarschuwing letten.

  Focus je nu op Mij en blijf niet talmen in de zorgen van jouw wereld. Wanneer je je ogen op Mij richt, zullen alle andere dingen op zijn plaats komen. Relaties zullen herstellen, verslavingen zullen verdwijnen. Hoe zul je dit weten tenzij je het probeert?

  Je moet je gedachten overgeven aan mij. Alle dingen worden door mij beheerst wanneer je me ze laat controleren. Als je je focust op mij, houd het op mij, als je het nu niet zou doen. Luister naar mijn stem. Zoek mij in alle dingen. Verwacht mijn mirakels. Wanneer je mijn aanwezigheid zoek in je leven zal Ik je nooit teleurstellen. Wanneer je leeft in blind geloof wetend dat Ik aan je zijde ben, dan zal Ik je verbazen met mijn aanwezigheid.

  Mijn vrede die Ik je aanbied is niet een vrede van deze wereld maar een bovennatuurlijke vrede.
  Ik ben de Ik ben. Onderzoek Mij. Onderzoek de kracht waarin je handelt wanneer Ik je gids word. Mijn vrede en zegeningen zullen je neerhalen en je overrompelen als je ze toelaat.  

  Wanneer de wereld rond je begint in te vallen zullen velen Mij zien in en door jou. Blijf standvastig in Mij en je zult niets anders willen. Je zult meer vrede en voorzienigheden hebben dan je je kunt inbeelden.
  Je zult weten dat Ik God ben. Ik houd van jullie, Mijn kinderen.


  DE WET KAN NIET REDDEN  April 2, 2013

  Zeg Ik zondig al wat je wilt? Nee!! Wat Ik zeg is dat je in de mogelijkheid waarin je probeert zonde in het vlees te vermijden de Vader beledigd. We zijn zonde… we zijn geboren in zonde en we hebben allen een zondige natuur. Als je zegt dat je zonder zonde bent, dan bedrieg je jezelf. De enige manier waarop we gerechtvaardigd worden voor de Vader is door de Zoon. Door het offer van de Zoon te aanvaarden die Hij gedaan heeft voor onze zonden. De zonden van de wereld. Als we denken dat we iets kunnen toevoegen aan deze betaling die reeds gedaan is, is dit trots. Jullie vlees kan niets doen om de Vader te behagen. Als dit het geval zou zijn zou er een weg zijn om redding te verdienen. Maar je kunt geen redding verdienen. Zodus laat al degenen die de valse ‘werken’-doctrine prediken uitleggen als werken evenveel waard zijn als genade, wat is dan genade? Leven in Gods liefde en de leiding van de Heilige Geest verandert onze harten van vleselijke verlangens en creëert in ons de verlangens van de Vader en zo leven we in Zijn wil. We moeten voortdurend onze wil aanbieden aan de Heilige Geest. Door Hem te laten leiden in onze gedachten, woorden en daden kunnen we leven zoals Christus leefde. Je kunt "goed" zijn in je vlees de hele dag lang...God ziet het zelfs niet. Hij ziet enkel Heilige Werken die in ons bewerkstelligd zijn door de Heilige Geest. Vruchten voortkomend zonder de Heilige Geest zijn helemaal geen vruchten. Leven in navolging van Christus als zijn volgeling kan enkel begrepen en gedaan worden door iemand die de Heilige Geest heeft. Wanneer een gelovige van het pad afraakt zijn ze in het vlees aan het handelen. Hebben de verlorenen de Heilige Geest? Nee ze bieden hun wil niet aan de Heilige Geest aan en zo kan de Heilige Geest niets doen. Iemand moet voortdurend zijn vrije wil overgeven aan de Heilige Geest anders zal hij leven in het vlees. Als je in het vlees leeft door je eigen fout ben je dan ineens tot de Hel veroordeelt? Nee!!! We leven in de hoop en liefde, ernaar verlangend om onze Vader te dienen. Onze gehoorzaamheid is uit Liefde, niet uit de verplichting om de Wet te volgen!!!

  Mijn Liefde blijft eeuwig duren Apr 26, 2013

  Uittreksel van "Jezus roept" door Sarah Young:
  Vertrouw Me in ieder detail van jullie leven. Niets is zomaar in Mijn Koninkrijk. Alles wat gebeurt past in een patroon voor het goed van diegenen die Mij liefhebben. In plaats van te proberen de fijne kneepjes van het patroon te analyseren, steek je energie in Mij te allen tijde te vertrouwen en te danken. Niets is er verloren wanneer je dicht bij Mij leeft. Zelfs je fouten en zonden kunnen gerecycleerd worden in iets goeds, door mijn omvormende genade. Terwijl je nog in duisternis leefde begon Ik het licht van mijn aanwezigheid te schijnen in je door zonden bevlekte leven. Uiteindelijk tilde Ik je op in het prachtige licht. Door mijn leven voor jou geofferd te hebben, kan Ik vertrouwd worden in ieder facet van je leven.

  Het geduld van mijn heiligen raakt op. Waarom moeten dingen onmiddellijk gebeuren. Er doet zich nu groei voor, wanneer jullie op Mij wachten. Jullie zouden in staat moeten zijn om te leven met een gevoel van een vreugdevol doel te hebben. Als je je focust op de wereld rond je is het zeker dat het jullie emoties met zich brengt.
  Ik schiep emoties. Emoties zijn goed, maar ze zijn zoals de wind: ze komen uit de ene richting de ene dag en uit een andere richting de andere dag. Jullie emoties zouden je leven niet mogen controleren.

  Jullie wil zou voortdurend aan Mij moeten aangeboden worden.
  Ik ben het roer, Ik ben het stuurwiel. Wanneer je geleid wordt door je emoties, wat ze ook mogen zijn, kan je richting veranderd worden door die emotie. De Heilige Geest, Ruach Ha'Kodesh, wanneer ze voortdurend wordt gezocht, zal je voorzien met Mijn wil voor jou. Ik weet dat dit niet mogelijk is voor jullie 100% van de tijd, maar dit is waar jullie zouden moeten naar streven.

  Laat Mij je gids zijn. Jullie individueel doel is enkel door Mij geweten. Je kunt een glimp van jullie doel ontvangen, of je kunt het nooit weten.
  Ik schiep jullie eerst en vooral om je lief te hebben. Mijn doel voor jullie is die liefde te leren en te ervaren. Hoewel zonde heerst op jullie Aarde, kan Ik nog altijd heersen in jullie hart en kunnen jullie Mijn doelstelling voor jullie bereiken.

  Vele van Mijn kinderen brengen hun hele leven door nooit echt naar Mij te zoeken. Ze weten dat Ik er ben maar ze begrijpen nooit Mijn liefde. Ze voleinden nooit wat ze zouden kunnen hebben gedaan als ze in Mijn wil voor hen leefden. Als je Mij zoekt en mijn wil voor jou vindt, zul je bijgevolg mijn doel voor jou vinden. Je doel is Mijn liefde voor jou te ervaren. Wanneer dat gebeurt zal je leven bloeien zoals een tuin in de lente. Wanneer je mijn liefde voor jou realiseert dan zul je leven in mijn plan voor jouw leven. Mijn liefde komt gemakkelijk naar jou, maar je moet leren hoe ze te herkennen en ze te ervaren.

  WOORDEN VAN DE HEER:
  Ik houd van jullie met een individuele liefde die juis
  t voor jou werd gemaakt. Ik houd van jou op een andere manier dan iemand anders. Jij bent uniek, en zo is Mijn liefde voor jou. Zelfs als je Mij nooit hebt gekend, of aandacht aan Mij hebt besteed, houd Ik nog altijd van jou. Ik wacht geduldig op jou om in een relatie met Mij te treden. Niets wat je gedaan hebt kan Me stoppen van je graag te zien. Mijn vreugde komt van ieder kind graag te zien met zijn of haar individuele liefde, en hen te leren Mijn liefde te ervaren.

  Ik betaalde de ultieme prijs om jullie relatie toe te laten. Zet de zorgen van deze wereld opzij, en kom naar jullie vader die van jullie houdt. Je kunt fouten maken en Ik kan erin teleurgesteld zijn, maar Ik zie je op de manier waarin Ik je heb geschapen, voor Mijn doel, en Mijn liefde bedekt alles. Leer Mijn liefde.

   


  28-04-2013, 23:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde van God


  De liefde van God bevrijdt de

  door zelfliefde vertroebelde en

  misleide blik van de mens en

  leidt hem tot het heldere inzicht

  in de werkelijkheid van de

  naaste en van de wereld; zo en

  alleen zo is hij in staat om echte

  verantwoordelijkheid op zich te

  nemen.

                                         Dietrich Bonhoeffer

  28-04-2013, 18:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty
  2 april - Costa Mesa, California

  Mijn zoon, Ik kom vandaag naar jou als Jezus de Verlosser van alle zonen en dochters van de Vader die in de Hemel is. Ik kom naar jou als de Verlosser, zoals je net ervaren hebt in de viering van Mijn verrijzenis van de dood, wat Ik daadwerkelijk heb gedaan gedurende mijn leven hier op Aarde 2000 jaar geleden.

  De mensheid heeft de viering van de Verrijzenis van de Zoon van God herdacht doorheen al die jaren omdat het werd geplant in de harten en gedachten van al Gods kinderen dat jullie allen de zonen en dochters van de Vader in de Hemel zijn en dat Ik mijzelf manifesteer als de Verlosser van de hele mensheid, omdat het de wens van jullie allen is om terug te keren naar huis vanwaar jullie komen, in het Hemelse Rijk.

  Net zoals Ik mijzelf heb gemanifesteerd onder jullie in lichaam en bloed, zijn jullie ook van het Hemelse Rijk, want in jullie essentie zijn jullie geest en ziel en het resultaat van de schepping van de Vader in de Hemel om Zijn liefde te manifesteren aan degenen die Hij heeft geschapen.

  Jullie moeten je herinneren op jullie tocht doorheen dit leven hier op Aarde wie jullie werkelijk in geest zijn en dat jullie een essentie hebben en dat is Liefde geschapen door de Vader. De Vader heeft jullie geschapen om een liefdevolle persoon te zijn en in deze wereld de Liefde van de Vader te uiten op manieren die betekenisvol zijn voor jullie broeders en zusters hier op Aarde.

  Helaas, de vrije wil – dat noodzakelijk was voor elk van jullie zodat het jullie toeliet om jullie individueel te ontwikkelen – deze vrije wil heeft ongebreideld geheerst door de eeuwen heen zodat we nu op het punt zijn dat de mensheid oorlog voert tegen zichzelf.

  De gevallen engelen en hun leiders hebben de mensheid in die mate aangetast dat de directe interventie van de Vader in de Hemel nu noodzakelijk is om de mensheid te verlossen en te redden van zijn eigen vernietiging.

  Daarom is het nodig dat de Vader jullie allen oproept en dat Hij de vonk van Liefde die Hij in elk van jullie heeft geschapen aan te steken om Hem te helpen om de Grote Transformatie van de mensheid tot stand te brengen en die nodig is om de Aarde om te vormen in een ‘Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde’ zodat de mensheid in de toekomst kan overleven met de Liefde van de Vader die aanwezig is onder jullie allen met een constant en continue besef van wie jullie zijn en waarom jullie hier op Aarde zijn.

  De scheiding van de Vader in de Hemel en Zijn kinderen doorheen deze vele eeuwen en de infiltratie van de gevallen engelen in de mensenzaken hebben hier op Aarde een situatie gecreëerd waar het leven, zoals de Vader het had bedoeld voor jullie allen, niet langer mogelijk is. Daarom moet deze Grote Transformatie plaatsvinden om de Aarde en zijn inwoners, jullie allen, mijn broeders en zusters, naar de Oorspronkelijke Scheppingsorde terug te brengen, zoals bedoeld door de Vader in de Hemel.

  De Grote Transformatie zal spoedig over jullie komen en het is reeds begonnen in zijn vroegste stadia. De Wil van de Vader zal steeds meer gemanifesteerd worden in steeds meer van jullie totdat de hele wereld doordrongen is met de Liefde van de Vader en dan zullen de veranderingen voor bestwil voor jullie allen duidelijk zijn.

  Een dergelijke Grote Transformatie kan noodzakelijkerwijs niet plaatsvinden zonder grote beproevingen en lijden, omdat velen onder jullie aanvankelijk het plan van de Vader zullen afwijzen, en de gevallen engelen zullen jullie allen venijnig aanvallen, mijn broeders en zusters, om jullie afstand te doen nemen van de Vader, maar hun pogingen zullen tevergeefs zijn.

  Zie je, het Plan van de Vader voor Zijn kinderen zal zegevieren over de hele mensheid en de gevallen engelen en de boosdoeners zullen in de verdoemenis geworpen worden. Dan zal de ‘Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde’ zich ontvouwen voor de hele mensheid en het Tijdperk van Vrede zal heersen voor de komende eeuwen.

  Onthoud dus deze boodschap als jullie verder je dagelijks leven opnemen en onthoud dat dit de belangrijkste boodschap is dat je zult ontvangen in deze tijden – dat jullie geliefd zijn door de Vader in de Hemel en dat Hij een plan heeft voor elk van jullie, die de Vader erkennen als jullie Heer en Schepper.

  Volg het plan van de Vader voor jullie in al jullie dagelijkse bezigheden en jullie zullen spoedig zien dat jullie zullen beloond worden voor jullie inspanningen. Dank zij de Vader in de Hemel!

  Jezus de Verlosser

  28-04-2013, 18:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  19 april  2013, 16.50 u.
  DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN DE KATHOLIEKE WERELD.

  Kinderen van mijn hart, de vrede  van God zij met jullie allen.

  Lieve kinderen, ik doe een dringend beroep op jullie, om a.s. 13 mei, de 96ste verjaardag van mijn verschijning in Cova de Iria (Fatima), Portugal, een wereld omvattende gebedsdag te houden en mijn Heilige Rozenkrans om 12 uur ’s middags plaatselijke tijd in Colombia te bidden. (’s avonds om 7 uur in Nederland)

  Begin met het Angelus en verenig jullie in gebed met jullie Moeder om de Vader het  volgende voor het volgende te bidden:

  1.    Voor de verkondiging van mijn Vijfde Maria Dogma (MariaMiddelares van alle Genaden, Medeverlosseres, Voorspreekster en Vrouwe van alle Volkeren),

  2.    Voor de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekte Hart,

  3.    Voor paus Franciscus en de Kerk,

  4.    Voor de wereldvrede,

  5.    Voor de overwinning van mijn Onbevlekte Hart.

  Moge de hele katholieke wereld aan mijn oproep gehoor geven, zodat wij verenigd op deze dag deze belangrijke zaken aan de Eeuwige Vader voorleggen.

  Kinderen van mijn hart, jullie zijn mijn grote Mariale Leger. Vergezel mij op deze heerlijke dag terwijl jullie mijn Heilige Rozenkrans bidden, opdat wij met één stem en als één familie bij de Eeuwige Vader barmhartigheid afsmeken.

  Mijn dochters, ik vraag jullie uit de grond van mijn Hart dat jullie op deze dag je hoofd met een sluier  bedekken als teken van liefde, vroomheid, eerbied en toewijding.
  Ik reken op jullie, mijn grote Mariale Leger!

  Jullie Moeder Maria, Vrouwe van alle Volkeren, die jullie lief heeft.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

   

  18 april 2013, 8.50 u.
  DE KRACHT VAN KETTINGGEBEDEN BRENGT VESTINGEN TEN VAL EN KAN MIJN PROFETIEËN VERANDEREN.

  OPROEP VAN JEZUS VAN NAZARETH AAN DE KATHOLIEKE WERELD

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  Bidt dat de oorlog wordt voorkomen, want de vrede is in groot gevaar. Wanneer Rusland niet zo snel mogelijk aan het Onbevlekte Hart van Maria wordt toegewijd, verzeker ik jullie, dat het veel ongeluk en zijn ketterse leer over de hele wereld zal verspreiden en daardoor alle gebeurtenissen vóór het door de goddelijke wil bepaalde tijd zullen plaatsvinden.

  Mijn kinderen, luister: Mijn Vader respecteert jullie vrije wil en legt jullie geen verplichtingen op. Bedenk dat de tijd voorbij is; jullie moeten bidden, vasten en boete doen, om het verloop van de gebeurtenissen, die op het punt staan zich te ontketenen, te stoppen. De kracht van kettinggebeden brengt vestingen ten val en kan profetieën veranderen.

  Door jullie gebeden, vasten, voorspraak en boete, stuurde ik jullie een paus die de Wil van God zal doen, vooropgesteld dat de katholieke wereld hem in het gebed niet in de steek laat. Wanneer jullie voor paus Franciscus bidden, zal hij de Wil van Mijn Vader doen, maar wanneer jullie het gebed voor hem verwaarlozen, zullen Mijn vijand en zijn werktuigen, die de Stoel van Petrus hebben geïnfiltreerd, hem ertoe brengen dwalingen tegen het geloof, het evangelie en de leer van Mijn kerk te introduceren. Mijn kinderen, Ik zeg jullie dit allemaal,  opdat jullie geestelijk zullen ontwaken en  beginnen om het gebed tot jullie hoogste prioriteit te maken.

  Denk eraan, dat jullie je in de tijd van de geestelijke strijd bevinden en jullie het gebed, vasten en boete niet kunnen verwaarlozen, want die vormen jullie kracht en jullie geestelijke wapens, die jullie tegen de aanvallen van Mijn vijand en zijn horden van het kwaad beschermen. Het is de Wil van Mijn Vader dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:39)

  Mijn kinderen, het is niet Gods Wil dat de mensheid lijdt, het is jullie vrije wil, die de weg kiest. Wanneer de mensheid zich verwijdert van God en Zijn geboden van het leven, vervalt zij in liefdeloosheid en onrechtvaardigheid. Het is de mens die van God verwijderd is, die zijn eigen broeder onderwerpt en tot slaaf maakt en dat is geen deel van de Wil van God.

  Leer van de bewoners van Nineveh, die zich van God hadden afgewend, maar zich door de preek van Jona bekeerden. God zag af van de straf. Doe dat ook zo in deze tijd, opdat jullie reiniging dragelijker wordt. Want Ik zeg jullie in waarheid: Wanneer jullie niet omkeren zullen allen omkomen.

  Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

  Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

  Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  28-04-2013, 17:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom de Hemel weent - Rita Biesemans
  WHY HEAVEN IS CRYING

  Our Lord and His Holy Mother
  are weeping bloody tears
  as their children don't bother
  to live in perdition gears

  the tears splatter on rocky hearts
  on a demeanor of "who cares"
  as long as we don't feel the smarts
  we'll take care of our own affairs

  walking farther and farther away
  spitting and mocking God in His Face
  denying He made us out of the clay
  worshipping gods of the human race

  we think ourselves so enlightened
  we don't need no Heavenly God
  no more need to be so frightened
  we join gladly the evil one's squad

  while Heaven is crying
  the devils laugh
  the unrepentant dying
  join the devils' staff

  The day will come
  that HE will say :
  "enough, enough
  no more rebuff "

  Then the earthlings
  will cry to no avail
  Joe 6 packs nor Kings 
  will escape eternal wail.

  Rita Biesemans April 26 2013 Feast Day of Our lady of Good Counsel

  tears

  28-04-2013, 16:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Marie-Elisabeth 13/3/1996
  Jezus : De productiviteit is een goed op zichzelf, maar het overschot, dat zij voortbrengt, wordt weggeworpen, terwijl uitgehongerde volkeren van honger omkomen. Tot waar zult gij gaan? Gij zijt niet meer in staat, die volkeren in toom te houden. Zij roepen om wraak, omdat gij hen in verdrukking brengt. De zwakken worden verdrukt, gij hebt volledig het vermogen verloren tot de juiste verdeling van de goederen der aarde. Mijn schepping die zich met haar overvloed aan u laat zien, gij verwoest haar stelselmatig.

  28-04-2013, 16:37 Geschreven door Claudia  


  27-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Marie-Elisabeth 19/11/1995 en 10/12/1995

  Jezus : Ik laat Mijn blik voortdurend op elk van u rusten. Ik zeg u telkens opnieuw : “Uw blik op Mij blijft altijd lichamelijk. Uw geest is gesluierd door diegene, die om u geen sluipt om te verhinderen, dat Mijn Licht uw ogen opent. Met Mijn Genade moet gij een einde maken aan uw zonden.” Gij hebt er nood aan, elkaar te vergeven. Mijn vijand wil echter niet, dat er vergeving wordt geschonken. Door zijn hoogmoed zet Mijn vijand u aan tot tweedracht. Gij begrijpt de valstrikken nog niet die hij u spant. Gij luistert naar de verleider en gij hoort Mijn Stem niet. Uw ‘ik’ voert het hoge woord. Heb Ik niet gezegd dat gij moet waken en bidden? Buig uw hoofd en daal af in de diepte van uw geweten. Doe niet zoals de farizeeërs, die dachten dat zij volmaakt waren. Als gij volmaakt wilt zijn, volbreng dan Mijn Wil, de Wil van de Vader, en luister naar Mijn Heilige Geest. Zoek het Rijk der Hemelen. Ik zend u Mijn engelen. Zij zijn er om u te helpen, om u te dienen, om u te bemoedigen in de zending, die ieder van u moet volbrengen, ieder van u, volgens de plaats, die Ik hem of haar heb toegewezen. Stel uzelf elke avond de vraag : “Heb ik de wil van mijn Heer volbracht?” Uw geweten zal u het antwoord geven.

  “Hoe ben ik mijn weg gegaan, met Christus of zonder Hem? Heb ik slechts gesteund op mijn eigen kracht of op de kracht, die mijn Vader, wiens erfgenaam ik ben, mij geeft? Mijn dierbaren, gij leeft tegenwoordig in dichte duisternis, en niet allen zijn er zich van bewust. Bid tot de Vader, opdat de stralen van Mijn Licht de muur van uw geweten zouden doorboren. Wees volgzaam en luister naar Mijn stem. Is het soms teveel gevraagd voor Diegene Die u het Leven in overvloed geeft? Kom, gezegenden van Mijn Vader, want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was alleen en gij hebben Mij bezocht. Ik was bedroefd en gij hebt Mij getroost, Ik was ziek en gij hebt Mij verzorgd. Ik ging sterven en gij hebt Mij niet gedood (abortus, euthanasie).”

  Jezus : Al heb Ik in mijn Mystiek Lichaam veel te lijden, toch kan Ik Mij zo verheugen in de menigte van Mijn kinderen, die vandaag de dag Mijn Wil volbrengen en naar Mijn Stem luisteren. Gij hebt met liefde “ja” gezegd op de uitnodiging van Mijn Vaderlijk Hart. Ik ben Vader en Moeder. Mijn Liefde is uw voedsel. Wees één in de liefde zoals Wij één zijn in de Liefde van de Drievuldigheid. Er zijn dagen van mystiek lijden en van mystieke vreugde. Deze dagen zijn nodig om tot de volheid van het Rijk te komen. Ontdek uw identiteit in Mijn verheerlijkt Lichaam. Ik ben verrezen om levend onder u te kunnen zijn. Laat Mij u beminnen. Gij zult geen honger of dorst meer hebben. Ik zegen u, kinderen van Mijn Hart.

  27-04-2013, 23:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze keer zal Hij niet komen als een Mens in het vlees. 24/4/2013

  Moeder van God : Mijn geliefde kinderen, vanuit Zijn grote Liefde voor de mensheid, bereidt mijn Zoon zich nu voor op zijn Tweede Komst. Het is omdat Hij jullie bemint dat Hij nu, door Zijn profeten, tot jullie spreekt, om er zeker van te zijn dat niemand aan Zijn barmhartigheid ontsnapt. Net zoals God Johannes de Doper zond om de wereld voor te bereiden op mijn Zoon – de enige verwekte Zoon van God, de Messias – zo openbaart mijn Zoon jullie nu het laatste plan. Dat laatste plan van redding zal vergelijkbaar zijn met Zijn eerste komst, maar met één verschil. Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees.

  Nu de waarheid jullie opnieuw wordt geopenbaard, herinnert mijn Zoon jullie door Zijn heilig woord aan al datgene wat van God komt, terwijl Hij de laatste fasen voorbereidt. Aan Gods kinderen werd de waarheid gegeven toen mijn Zoon op de aarde rondging. Aan jullie zal nu de volle waarheid gegeven worden, inbegrepen openbaringen inzake het werk van Gods vijanden, voor jullie eigen welzijn, opdat jullie niet zouden misleid worden. Jullie moeten grootmoedig van hart zijn wanneer mijn Zoon jullie deze gaven brengt, die jullie zielen zullen voeden.

  Toen Ik doorheen de jaren verscheen aan Gods uitverkoren zieners, dan was dat om zielen voor te bereiden op deze tijden. ,NU, WANNEER JULLIE JE VOORBEREIDEN OP DE VERVOLGING DIE TEGEN CHRISTENEN ZAL INGESTELD WORDEN, ZAL HET UITERST MOEILIJK ZIJN, OMDAT HET ZAL GAAN OM EEN SCHENDING VAN DE GEEST EN DAT ZAL DE MEESTE PIJN VEROORZAKEN. Wanneer jullie de waarheid van het woord van God kennen, en wanneer jullie het werk van de misleider weten te onderscheiden, zullen jullie sterker worden. Het is veel belangrijker om trouw te blijven aan het woord van God, dan de leugens te aanvaarden die jullie zullen voorgeschoteld worden door hen die niet van God komen.

  MIJN ZOON ZAL JULLIE VERHEFFEN TOT GROTE GELUKZALIGHEID WANNEER JULLIE ZIJN HEILIG WOORD GEHOORZAMEN EN ZIJN LEER HOOG HOUDEN. Ik vraag dat jullie mijn Zoon de eerbied betonen die Hij verdient. Zij die Hem afwezen toen Hij op de aarde rondging, hebben uiteindelijk de waarheid erkend van wie Hij was, toen Hij stierf op het kruis. Zij die Zijn woord vandaag afwijzen, zullen ten slotte de waarheid inzien op de dag dat Hij komt om te oordelen. Voor velen zal het te laat zijn.

  Bid dat alle zielen trouw zouden blijven aan de nalatenschap van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want alleen zij die Hem erkennen kunnen in Zijn koninkrijk worden opgenomen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  27-04-2013, 22:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden. 23/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn zieners over de hele wereld ondergaan op dit moment groot lijden, omdat zij de pijn doorstaan die vereist is om de zielen van de mensheid te redden.  Zij hebben zichzelf aan Mijn dienst geofferd en zij zullen eenzaam voortgaan, net zoals Ik bij het beklimmen van de Calvarieberg, met slechts de zeer weinigen die hen te hulp zullen komen. 

  Net zoals deze oprechte zielen van Mij de pijn, de spot en de verwerping doorstaan, zo zullen de valse profeten en zieners opgehemeld worden en zij zullen velen voor de gek houden.  VALSE PROFETEN ZULLEN ONDER JULLIE OPSTAAN, EN LOF EN GROTE FAAM OOGSTEN. ACHTER HUN FAçADE VAN NEDERIGHEID EN ZOETE WOORDEN, ZAL ER EEN LEEGTE ZIJN, VOORTGEBRACHT DOOR DE GEEST VAN HET KWAAD.

  Ik waarschuw de wereld deze valse profeten niet te volgen, die in Mijn heilige Naam op zoek zijn naar glorie, ophemeling en lof voor zichzelf. Geen mens die door Mij, Jezus Christus, gezonden is zal zichzelf verheffen opdat jullie aan zijn voeten zouden neervallen. Geen van Mijn profeten mag op een voetstuk staan en zeggen dat hij belangrijker is dan jullie. Hij hoeft niet te beweren dat hij groter is dan zijn medebroeders en -zusters om dat te bereiken. Al wat hij te doen heeft is woorden van zogenaamde wijsheid te verkondigen op een manier die jullie ertoe zal brengen te geloven dat hij zou moeten geprezen worden, omwille van zijn eigen veronderstelde trouw aan God. In plaats van het gebed aan te moedigen en jullie dichter tot God te brengen, zal hij allereerst jullie respect afdwingen en vragen. Hij zal dat doen door het tonen van voorwerpen die jullie zouden toeschrijven aan vrome mensen. Deze valse profeten zullen zielen tot zich trekken door de zonde van hoogmoed. Hoogmoed in een valse profeet, zal de hoogmoed in andere zielen aantrekken. De ene prijst de andere en zij gebruiken daarbij de Naam van God om hun grootheid te verkondigen.

  Wees op jullie hoede voor diegenen die jullie zullen vragen jezelf te bedekken met wat zij benoemen als bijzondere gaven, die de geestelijke wereld aantrekken. Jullie moeten diegenen uit de weg gaan die jullie in Mijn Naam uitnodigen om bezig te zijn met geesten, waarvan zij zeggen dat zij jullie grote vrede en troost zullen brengen, maar waar God niet vernoemd wordt. Wanneer jullie niet worden uitgenodigd om in nederigheid voor God neer te buigen, maar in plaats daarvan gevraagd worden jezelf en je eigen welzijn de eerste plaats te geven vóór de noden van anderen, dan moeten jullie weten dat dit nooit van God kan komen. Jullie moeten nooit je eigen belangen of die van anderen voorrang geven op God. Alles wat jullie vragen moet in overeenstemming zijn met de heilige Wil van God.

  Vele van ‘s werelds valse profeten werken met geesten, die niet van Mij komen. Zij zullen het belang stimuleren van innerlijke genezing, positief denken en metafysica, die allemaal uitmonden op een zaak: de mens zal worden aangemoedigd om zich boven God te verheffen.

  Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden. Hun straf zal die van de gewone sterveling overtreffen, omdat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het verlies van zoveel zielen.

  Jullie Jezus

  27-04-2013, 22:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij vrij worden van wereldse invloeden. 22/4/2013

  Moeder van God : Mijn kind, om als Gods kinderen gered te kunnen worden, moeten zij het pad van Mijn Zoon volgen. Zij moeten aanvaarden dat, om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, zij vrij moeten zijn van wereldse invloeden, die hun van God scheiden.

  ZIJ DIE ZICH TOT MIJN ZOON KEREN, OMDAT ZIJ VERLANGEND UITZIEN NAAR DE WAARHEID, ZULLEN EEN AANTAL VERANDERINGEN IN HUN LEVEN ZIEN PLAATSVINDEN. Diegenen die Hem niet kennen en voor het eerst hun hart voor Hem openen, zullen tranen vergieten. Deze tranen zullen het resultaat zijn van de liefde die Hij geleidelijk in hun hart zal inprenten en zij zullen overweldigd zijn. Dat zijn de tranen van bekering. Hun hart en ziel zullen vervuld worden met een liefde die zij nooit voordien gekend hebben. Dat is de liefde van God en het is een gave van de Hemel.

  Spoedig daarna, vervuld met het licht van God, zullen zij de duisternis van de duivel aantrekken, die zielen uitzoekt die van dat licht vervuld zijn. Dat gebeurt wanneer zij te lijden zullen hebben vanwege anderen die door de duivel gebruikt worden om hun geloof en hun trouw aan God aan te vallen.

  DE MENSEN MET EEN EENVOUDIGE LIEFDE VOOR MIJN ZOON, DIE VRIJ ZIJN VAN ALLE MENSELIJKE ARROGANTIE EN TROTS EN DIE NIET WANKELEN ONDER DE DRUK VAN HEN DIE MIJN ZOON OPENLIJK BESCHULDIGEN, ZULLEN LIJDEN NET ZOALS HIJ. Zij zullen pijn voelen wanneer zij getuigen zijn van zonde, want zij zullen dezelfde pijn voelen als Mijn Zoon. Zij zullen vallen en strompelen, net zoals Mijn Zoon op de weg van Calvarië. Want zolang als zij leven, zullen zij de pijn voelen van het lijden van Mijn Zoon. Die zal bij hen blijven totdat de laatste zuivering van de wereld volbracht is.

  HEB NOOIT HET GEVOEL ALSOF DEZE TROUW AAN MIJN ZOON VOOR ALTIJD GEKOPPELD IS AAN ALLEEN MAAR PIJN, WANT ZIJ SCHENKT OOK VREUGDE, VREDE EN HOOP, DIE HET EEUWIG LEVEN BRENGEN. Jullie moeten nooit toelaten dat jullie liefde voor Mijn Zoon jullie afscheidt van al Gods kinderen. Integendeel, jullie moeten de hand uitsteken naar iedereen, vooral naar hen die hun harten nooit voor Mijn Zoon geopend hebben. Zij hebben jullie hulp nodig. Door de gave van bekering, hebben jullie de nodige genaden ontvangen om die zielen naar Mijn Zoon te brengen. Jullie moeten dat doen door de pijn te aanvaarden die jullie als een soldaat van Christus, moeten doorstaan en door jullie gebeden en offers voor anderen. 

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  27-04-2013, 22:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga tot St Jozef - Marie Elisabeth

  Voor het verlaten standbeeld van Sint Jozef.

  Heilige Jozef :

  Zelfs al ben ik in de glorie, toch is mijn blik bedroefd, wanneer ik naar de aarde kijk. Men vergeet mij, de Heilige Jozef, patroon van Belgie, uw land, aan te roepen. Nochtans verlangt God, dat gij dit zoudt doen. Roep mij van ganser harte aan. De Vader kan me niets weigeren. Was ik niet de voedstervader van Zijn Goddelijke Zoon? Zo kan ik u geestelijk en materieel voeden. Voorbeeld van de arbeiders, voorbeeld van de familievaders, die werken om hun kinderen te voeden.

  Waarom vraagt men mij geen hulp en bescherming? Overal waar ik vereerd word, breng ik, dank zij de Goddelijke Zegening, eenheid, harmonie, geestelijke en materiele zekerheid bij diegenen, die mijn naam aanroepen. Vergeet niet dat gij God dank zegt door tot mij te bidden.

  27-04-2013, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgie - Marie Elisabeth 23/2/1996

  Jezus : België is een klein land, dat tegenwoordig met heel wat geestelijke genaden begiftigd wordt. Het land is zich van dit voorrecht niet bewust. Het land wordt bevoorrecht door haar specifieke Mariale achtergrond. Uw voorouders hebben hier onder de leiding van Maria geleefd. België wordt door Maria op een heel bijzondere wijze begunstigd. België, dat verscheidene malen met het bezoek van de Moeder van God werd vereerd, is in zekere zin het eigendom van Maria geworden. België zal zijn als de ark van Noë.

  Het zal moeilijke wateren moeten bevaren, maar het zal een middelpunt van geloof blijven, ondanks het feit, dat het bijzonder belaagd wordt door de vijand. België zal als het beloofde land zijn dat druipt van melk en honing. Heel wat kleine zielen bidden en offeren in alle stilte om het bolwerk van het geloof te behouden. Daar België een bij uitstek gastvrij land is, zal Maria er Haar Moederlijk Oog laten op rusten, ondanks de strijd, die het land moet voeren tegen zijn verdrukkers, die er een land van willen maken waar Satan zijn experimenten uitprobeert. Maar deze verdrukkers lopen zich te pletter, want zij dienen de strijd aan te binden met hen, die met hart en ziel aan Maria en God toegewijd zijn.

  De gebedsgroepen zijn er gekend en worden vaak miskend. België, dat van nature vrijgevig is, doorkruist de tijdperken, ondanks het lijden, dat het land door de oorlogen heeft ondergaan. België, dat trots is dat het door God is uitgekozen om door Maria, de welbeminde Bruid van de Heilige Geest, te worden bezocht, draagt op een uitzonderlijke wijze bij tot het uitwerken van een nieuwe stijl binnen de Kerk. De christelijke traditie, ontvangen van de voorouders, blijft er leven in de harten.

  Ondanks een zeker geestelijk verval zal België blijvend beschermd worden door de Maagd der Armen, die er alle naties samenroept. België zal getroffen worden door de giftige pijlen van de draak, maar deze pijlen zullen de kinderen die toegewijd werden aan het Onbevlekt Hart van Maria niet vergiftigen. “Bid veel en Ik zal in u geloven” zegt Maria.

  Doordat België gespaard zal blijven van de rampen, waarvan het land nochtans de gevolgen zal voelen, zal het land het middelpunt van levend geloof blijven, zelfs temidden van de schade die het zou kunnen oplopen. In de stilte der harten bestrijdt het land België de vijand, die het land maar al te graag van de kaart zou willen vegen.

  Maar het hart der kleinen vormt nu een onzichtbare dam, die het land zal bewaren temidden van de beproevingen. Die alle continenten zullen treffen. Wijd uw land toe aan de beide Harten van Jezus en Maria, en het zal gedeeltelijk gespaard worden van de rampen, die gaan komen.

  Als gij het woord van uw Moeder in praktijk brengt “Doe alles wat Hij u zeggen zal”, dan zal het dit woord van de Heer zijn, dat gij in praktijk zult moeten brengen om alles wat komen gaat, door te komen.”

  Marie Elisabeth : Lieve Vrouw der Armen, Onze Lieve Vrouw met het Gouden Hart, bescherm België en alle landen die U toegewijd zijn.

  Jezus : Ik zal u oog in oog plaatsen met de vijand, maar gij zult Mijn kleine David zijn. Bijzonder voor België moet Ik erop aandringen : Wijdt uw land toe aan onze beide Harten. Mijn Moeder heeft u Haar Gouden Hart gegeven, aanvaard het. En Ik heb u Mijn Hart gegeven in de schoot van Mijn Moeder. Begrijpt gij het verbond tussen onze twee Harten? Ik verlang de eerste plaats te bekleden in uw hart. Wees als Maria, de kleine dienstmaagd van Uw God. Vrees niet wat uw broeders van u denken of oordelen.

  27-04-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  25-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden voorgesteld. 21/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood op het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven opgaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? Wie van jullie zal dan, wanneer de tijd komt, de waarheid van Mijn kerk op aarde ontkennen wanneer zij steen voor steen wordt afgebroken?

  Jullie hebben de waarheid gekregen. Jullie kennen Mijn leer. Zo zullen jullie Mijn kerk kennen door Mijn onderrichtingen. Mijn kerk op aarde is de waarheid. Mijn kerk op aarde is Mijn lichaam. Dus indien iemand onder jullie Mijn lichaam teistert, vervolgens Mijn onderrichtingen heruitvindt en jullie dan leugens aanbiedt, zullen jullie Mij dan verloochenen? 

  Ik, Jezus Christus, zeg jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik zeg jullie deze dingen opdat jullie Mijn leer en de heilige sacramenten zouden in ere houden en standvastig blijven in de waarheid. GEEN MENS TER WERELD KAN DE LEER VAN MIJN KERK VERANDEREN. Niemand. AAN NIEMAND ONDER JULLIE WERD DE TOESTEMMING GEGEVEN OM NIEUWE DOCTRINES AF TE KONDIGEN EN ZE VOOR TE STELLEN ALSOF DIE VAN MIJ ZIJN. Toch zullen velen onder jullie Mij verloochenen door de waarheid te ontkennen die jullie 2.000 jaar geleden gegeven werd. Jullie zijn zo onkundig met betrekking tot de kennis van heilige zaken, dat jullie niet op de hoogte zullen zijn van de nieuwe wetten, die tegen Mij zullen lasteren wanneer zij in Mijn kerk op aarde zullen geïntroduceerd worden.

  Net zoals vroeger zal de Toren van Babel nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden voorgesteld. Hij zal in Rome gevestigd zijn en zal het nieuwe symbool van de nieuwe ene wereldorde vertonen. Dat symbool zal zichtbaar zijn op het dak en bij de ingang, en zal voorrang krijgen op het hoogaltaar binnenin. Mijn kostbaar tabernakel in goud, ontwijd ondanks al zijn pracht, zal in het midden van het altaar staan voor allen zichtbaar. Deze belediging zal betekenen dat het beest een open deur krijgt om in Mijn tabernakel door te dringen. Mijn tegenwoordigheid zal in die tijd verdwijnen.

  Miljoenen mensen – waarvan velen de betekenis van deze gruwel niet begrijpen -  zullen alles doen wat van hen gevraagd wordt en zij zullen bidden voor het beest. Nieuwe gewaden, voorzien van gouden emblemen, die zullen lijken op nederige toga’s, zullen gedragen worden door hen die in deze zogenaamde tempel de dienst verrichten. Het gouden embleem, dat op een schaamteloze wijze zal verspreid worden, zal het symbool zijn van de nieuwe wereldreligie.

  KRUISEN ZULLEN VERDWIJNEN. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Daar waar ze toch nog te zien zijn, op sommige openbare plaatsen, zullen de mensen door de wet gedwongen worden om ze weg te nemen.

  De nieuwe toren, die Satan zal vereren, zal gekopieerd worden in vele landen en dan zal het tweede deel van het bedrog bekend gemaakt worden. HET BESTAAN VAN DE HEL ZAL DOOR DE KERK OPENLIJK ALS NONSENS VERKLAARD WORDEN. Mensen zullen in een vals gevoel van zekerheid gewiegd worden wanneer deze flagrante leugen door alle kerken zal aanvaard worden. Het zal bepleit worden dat God nooit het bestaan van dergelijke oord zou toelaten.  Dat Hij allen bemint en dat het bestaan van de hel door geloofsfanaten doorheen de eeuwen verspreid werd. En zo ZULLEN DE MENSEN ZELFS HET BESTAAN VAN DOODZONDEN VERSCHONEN. Zonde zal zo wijdverspreid aanvaard worden dat mensen niet langer zullen bidden of vragen om barmhartigheid, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het beest zijn dat zij hun zielen zullen overleveren en elke stap van hun reis zal nauwkeurig door Gods vijanden georkestreerd worden.

  Jullie Jezus.

  25-04-2013, 15:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer de mens niet in God gelooft, erkent hij het verschil niet tussen goed en kwaad. 20/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is geheel in smart omwille van de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde te verduren hebben. Alle engelen en heiligen verenigen zich om te bidden voor de mensheid, omdat zij zulk een boosaardige aanval ondergaat vanwege Satan en al zijn kwade geesten. Omdat hun gebeden door Mij aanvaard worden en gebedsverhoringen plaatsvinden, vraag Ik aan al diegenen die zichzelf als Christenen beschouwen om te bidden als nooit tevoren.

  Gebeden die dagelijks geofferd worden om bescherming tegen demonische krachten, die de aarde infiltreren, zullen helpen om haar van kwade geesten te zuiveren. Jullie moeten hoopvol blijven, en wanneer jullie Mij trouw blijven, zullen jullie nog sterker worden.

  De kracht van de Christenen, verenigd in de waarheid van God, zal een machtige verdedigingsmuur vormen tegen het beest wiens plannen om Gods kinderen te schaden, in deze tijd een aanvang nemen. Jullie moeten voor Mij staan en jullie onsterfelijke liefde voor Mij verklaren en Ik zal jullie leiden in Mijn leger, dat nooit zal verslagen worden. Wanneer Mijn leger in omvang toeneemt en miljarden meer zich bekeren en Mij aanvaarden, zal dat helpen om het beest neer te slaan.

  Jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, is jullie te concentreren op hen die Mijn  barmhartigheid zullen afwijzen. Het is van geen belang dat jullie in Mijn naam belachelijk gemaakt worden, al wat jullie moeten doen is te pleiten voor de redding van de zielen. Weet dat Gods leger op aarde bijzondere genaden zal ontvangen om het mogelijk te maken hen die Mijn Heilig Woord in twijfel trekken mee te voeren.

  Twijfels, indien men ze laat woekeren, scheiden de mens van God. Twijfels worden door Satan in het hart van de mensen geplaatst om Gods kinderen te misleiden door hen te doen geloven dat Hij, God, niet bestaat.

  WANNEER DE MENS NIET IN GOD GELOOFT, ERKENT HIJ HET VERSCHIL NIET TUSSEN GOED EN KWAAD.

  ZONDER GODS LEIDING ZAL HIJ IN ELKE VAL TRAPPEN DIE SATAN VOOR HEM UITZET. ER VERSCHIJNT DAN ZOVEEL HAAT IN DE MENSENHARTEN, WANT EENS ZIJ ZICHZELF OPENSTELLEN VOOR DE DUIVEL, VULLEN HUN HARTEN ZICH MET BOOSHEID. DE ERGSTE WOEDE ZAL ZICH NAAR DE CHRISTENEN RICHTEN, EN TOCH ZULLEN DEZE MENSEN NIET WETEN WAAROM ZE ZICH ZO VOELEN. DAT IS DE REDEN WAAROM DIEGENEN DIE BEWEREN NIET IN GOD TE GELOVEN, MEER TIJD BESTEDEN AAN HET VEROORDELEN VAN DIEGENEN DIE WEL IN GOD GELOVEN. 

  Bid, bid, bid voor hun zielen.

  Jullie Jezus

  25-04-2013, 15:01 Geschreven door Claudia  


  24-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religieuze items aanvragen

  Interessante adressen om religieuze items aan te vragen

  Sources for Supplies


  The information below is based on the most current information available to the Church. The Suppliers are independent sources for supplies and informaion on the Three Days of Darkness and are NOT under jurisdiction of the American Traditional Catholic Church.
  The Church provides this as a resource. S/H is shipping and handling kosten

  Supplier

  Items available

  St. Michael the Archangel's Religious Books & Gifts
  16843 Valley Blvd Suite #503E
  Fontana, CA 92335
  (909)829-1328

  Herbs: Yarrow, Hawthorn, St. Johnswort, Violet, Garlic, Ginger & Frankincense and Myrrh Tears

  Catholic Commentary
  P. O. Box 37348
  Omaha, NE 68137

  Benediction Scapulars 12.00
  Medal of Our Lady of Good Counsel 5.00
  Cross of Pardon 8.00 (prices vary)

  Marion Johnson
  P. O. Box 43
  Sumner, TX 75486

  St. Charbel Scapulars & Atonement Scapulars. $2.00 ea. + S/H

  Faithful and True of the Midwest
  P. O. Box 129
  Newport, KY 41072

  San Damiano Blessed Grapes
  St. Charbel Oil, Recommended Food List
  send donation and S&H

  Deuterous Medal Association
  P. O. Box 56
  Ontario, OR 97914

  Deuterous medal for discernment and protection from new diseases (recommended) 1.00 ea. S&H

  The Marian Work of Atonement Society
  P. O. Box 815
  Nowra 2541
  NSW, Australia

  St. Joseph’s Holy Water - St Charbel Oil
  Ave Crux Medals - send donation, cash only wrapped in foil.
  JMJ - generous S&H

  Trumpter
  P. O. Box 311
  Bridge City, TX 77611-0311

  Medallion of Redemption. 5.00 ea. S/H
  (Great benefits from this medal.)

  Your local Catholic Store or Catholic Mail Order Companies

  Miraculous Medals/St. Benedict Medals

  J.M.J. San Damiano Center, Inc.
  P. O. Box 94
  Natick, Mass 01760

  San Damiano Blessed Handkerchiefs and Miraculous Holy Water only, no grapes.Send donation & S/H

  Jesus King of All Nations Devotions, Inc.
  26 Lake Street
  St. Albans, Vermont 05478
  (802) 524-7208

  Jesus, King of all Nations Medal 1.00 ea. Or 25 for $15.00 & S/H. Protection from harm from all forms of my (Jesus’) justice, especially natural disasters.

  24-04-2013, 17:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een komeet raakt de aarde
  Een komeet raakt de aarde

  24-04-2013, 01:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontvang mijn genade voor het te laat is! - Barbara

  Ontvang mijn genade voor het te laat is! Apr 21, 2013

  Mijn genade is voor zondaars. Als dit niet zo zou zijn, voor wie zou het dan zijn? Zondaars hebben genade nodig, en alle mensen zijn zondaars. Als je zegt dat je zonder zonde bent, dan bedrieg je jezelf. Het is de geest van trots die je overtuigt dat je zonder zonde bent. Genade gekocht door het bloed van het lam, het perfecte offer is de mensheid’s enige hoop op verlossing. Er is geen andere manier: door genade kun je een worden met jullie Schepper, je kunt naar huis terugkeren naar jullie Schepper op het pad van genade. Eer die genade die je werd verleend, door het te ontvangen en te genieten. Deel je genade ervaring met de verlorenen zodat ze Mijn genade kunnen vinden. Het maakt niet uit wie ze zijn of wat ze hebben gedaan, ze kunnen nog altijd Mijn genade ontvangen. Er is geen weg naar de Vader dan door de Zoon. Men komt tot de Zoon door zijn genade. Genade is het pad dat je uit deze wereld leidt naar huis, tot Mij. Ik zal jullie tot Mijn Vader leiden, want wanneer je Mij liefhebt, dan houdt Mijn Vader van jou. Genade is wat zorgt dat de verlorenen Mij duidelijk zien. Genade is wat mensen thuis brengt, zonder genade zou je blijven steken in deze wereld. Door genade krijg je de gratis gave van redding, een gave die gratis is omdat het volledig werd afgekocht door Jezus. Hij kocht jullie redding met Zijn leven, het perfecte offer als betaling voor de zonden van de wereld. Alle zonden weggenomen van diegenen die eenvoudigweg de vrije gave van genade aanvaarden. Vrij voor degenen die de gave aanvaarden die werd betaald door degene die het betaald heeft met Zijn perfecte smetteloos leven en als offer dient voor God omwille van de liefde voor Zijn schepping. Zijn plan van redding is perfect. Zijn genade is perfect, Zijn Zoon is perfect, en door Hem, enkel Hem, zijn jullie rechtvaardig, zonder blaam en smetteloos gemaakt voor Zijn Vader. Weiger deze gave niet, weiger Zijn genade niet.

  24-04-2013, 00:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houd vol - Barbara

  Houd vol!  Apr 23, 2013

  Keer je naar Mij, keer je af van deze wereld. Vele vragen en zorgen rijzen. Rijzende angst verteert degenen die niet van Mij zijn. Mijn kinderen hebben een keuze, ze moeten niet in angst leven. Ze moeten nu dicht bij Mij blijven. Velen onder jullie worden gedreven om de waarheid te zoeken in gebeurtenissen die de wereld rond ons affect. Er is geen twijfel dat jullie misleid worden door diegenen die aan de macht zijn. Breng geen tijd door in het speculeren en het hoe en waarom proberen uit te vissen van Satan en zijn volgelingen. Dat is een valstrik : het brengt jullie ogen af van Mij en het zal jullie alleen nog meer verwarren en bang maken. Plaats jullie vertrouwen in Mij, en Ik zal jullie bewaren en beschermen. Ik zal jullie de kennis en de wijsheid geven die jullie nodig hebben. Breng jullie tijd niet door in waarheden na te jagen omdat ze je naar meer leugens zullen leiden. De waarheid is goed verborgen, en met zoveel spelers die betrokken zijn : het gaat jullie begripsvermogen te buiten. Jullie strijden niet met vlees en bloed, maar de duistere geesten en de geesten van de onderwereld. Laat jullie niet meezuigen in deze mysteries. Wanneer jullie focus op Mij gericht is zullen jullie alles ontvangen dat nodig is om in Mijn veiligheid en bescherming te leven.

  Waarschuw nu Mijn volk. Hun intenties kunnen goed lijken voor hen, maar ze zullen in de valstrik worden gezogen. Deze mysteries zullen hen verteren en hen verwijderen van de plaats waar ze zouden moeten zijn. Vertoef in mij, niet in deze wereld. Focus op Mij, niet op deze wereld. Jullie zijn niet van deze wereld. Jullie zijn van Mij, en dit is een tijdelijke thuis voor jullie. Jullie wakkere momenten zouden jullie je nu moeten focussen op Mij : mijn wil voor jullie beleven, alle verstrooiingen opzij duwen. Ik ben het antwoord dat jullie zoeken, Mijn kinderen. Wanneer jullie Me vinden zullen jullie antwoorden ontvangen op vele vragen, hoewel sommige vragen zullen blijven tot een andere dag. Stel je gedachten op Mij, wees alert, maar niet geobsedeerd door de snode plannen van de duivel. Wanneer hij je ertoe aanzet zijn snode plannen uit te zoeken is hij succesvol in zijn plannen om jullie van Mij en Mijn wil voor jullie leven, weg te trekken. Mijn kinderen kunnen in overvloed ontvangen en vrede beleven in deze eindtijd. Laat nu Mijn zegeningen in jullie leven toe. Ik wil jullie dragen, Ik wil jullie last verlichten. Vraag het Mij en laat Me toe. Doe dit door jullie gedachten over te dragen aan Mij. Laat de wereld voor wat ze is en focus nu op Mij. Luister naar mijn keuze. Kijk naar Mijn boodschappen. Dit is de tijd wanneer je niet langer in deze wereld kunt wagen. Blijf vervuld van de Heilige Geest, voortdurend bidden in de geest, Mijn woord bestuderen en leren wie Ik ben. Communiceer met Mij, aanbid Mij en dank Mij. Wanneer je tot Mij komt op deze manier zullen jullie Mijn zegeningen doorheen je leven ontvangen. Jullie zullen alles duidelijker zien. Laat Mij het mysterie zijn die je onderzoekt, laat deze wereld voor wat ze is.

  24-04-2013, 00:34 Geschreven door Claudia  


  23-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenvoud - Barbara

  Eenvoud April 8, 2013 11:17 AM

  Voeg geen gist toe aan het deeg. Mijn plan van redding is eenvoudig. Breng de mensen niet op een dwaalspoor door zaken aan mijn evangelie toe te voegen. Het is de enige weg, het is de enige waarheid. Wanneer je het ingewikkeld maakt en zijn eenvoud verandert dan verander je het helemaal in iets anders.
  Dan is het niet langer Mijn evangelie.

  Breng mijn kinderen niet in verwarring in deze late tijd. Maak het eenvoudig, ga terug naar de wortels van jullie redding. Doe wat er moet gedaan worden om de eenvoud van mijn plan uit te leggen. Door eraan toe te voegen weerhoud je mensen ervan mij te zoeken. Je maakt van wat een eenvoudige persoonlijke bekering in geloof zou moeten zijn, een enorme uitdaging. De weg naar mij zou een recht en verlicht pad moeten zijn die elke persoon zou moeten toelaten te volgen. Wee degenen die hindernissen op dit pad aanbrengen. De eenvoudigste geest kan het plan van mijn redding begrijpen. Je hebt een bereidwillig hart nodig om voor mij te komen.

  De tijd is nabij. Duw de mensen niet weg van mij door een vals en ingewikkeld evangelie dat helemaal niet een evangelie is. Wee degenen die dit prediken. Let op de wolven in schaapskledij die toevoegingen doen en de zuiverheid en eenvoud van mijn evangelie aantasten.

  Schrift : Galaten 5

  23-04-2013, 23:41 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  agnes1
  www.bloggen.be/agnes1

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!