STADSREUZEN IN VLAANDEREN EN DAARBUITEN...


Over mijzelf
Ik ben Guy, en gebruik soms ook wel de schuilnaam de belleman.
Ik ben een man en woon in Izegem (België) en mijn beroep is Bediende.
Ik ben geboren op 04/06/1955 en ben nu dus 65 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Belleman, Snorrenclub en reuzen.
Sinds enkele jaren ben ik alle Belgische, Noord-Franse en Nederlandse stadsreuzen aan te inventariseren.

Reuzenliederen op datum 1 jan 2010 !

Zoeken in blog


Reuzengilden
 • Stichting Reuzengilde - Oisterwijk / Moergestel / Heukelom
 • Stichting Reuzengilde Gigantius Maastricht
 • Reuzengilde Asbeek
 • Reuzengilde Bolderberg
 • Royer Reuzengilde Gruitrode
 • Reuzengilde Opstal
 • Reuzengilde Roermond
 • Reuzengilde Geeraardsbergen
 • Reuzengilde Greate Pier
 • Akkermans Reuzengilde Venlo

  Reuzengilden
 • Stadsreuzen Bergen-op-Zoom
 • Stichting Reuzengenootschap Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout
 • Stichting Reuzengenootschap Boxtel
 • Reuzen van Nieuwpoort
 • Kruishoutems Reuzengild
 • Turnhoutse Reuzenclub
 • Les Amis de Fromulus Steenvoorde
 • Fruitreuzen Sint Truiden
 • Reuzengilde Deurne
 • Reuzengilde Sint Niklaas

  Reuzengilden
 • De Reuzendragers van Ronse
 • International Circle of Friends of Giant Puppets
 • Reuzengilde Gruitrode
 • De Vrienden van Baden Powell in Ath
 • Het Reuzenhuis in Ath
 • Reuzendragers-site Ambiorix Ath
 • Carnaval vereniging De Bierpruvers uit Ekeren
 • Beverse reuzen in de kijker
 • Federatie van Noord-Franse Reuzen
 • Federatie van Franse reuzen

  Reuzengilden
 • Reuzengilde van Seclin
 • Ass. Regional La Ronde des Geants
 • De Ducasse van Ath
 • Gilde van Reuzen van de Britse Eilanden
 • Cercle International des Amis des Geants
 • Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
 • Geganters de Vallgorguina (ES)
 • Reuzen van Groot-Temse
 • Reuzen in vlaanderen
 • Reuzen Federatie Nederland

  Reuzen Literatuur
 • Ducastelle, J.-P., en L. Dubuisson, 'Keer weer om: zes eeuwen reuzen en ommegangen', Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 48 (2010), nr. 2, middenkatern.
 • Kermue, R., 'Dans van de reuzen', National Geopgraphic Nederland-België z.j. (2008), p. 32-43.
 • Linden, R. Van der, Reuzen in Vlaanderen, Vlaams Boekenfonds N.V., Aartselaar,1986.
 • Daem, M., Reuzenliederen in Oost-Vlaanderen, Geers Offset, Gent-Oostakker,1989.
 • Commission Royale Belge De Folklore, Les géants processionnels en Europe, catalogue de l'exposition du 500e anniversaire du Goliath d'Ath, ministère de la Communauté française, Brussel, 1981.

 • Reuzengilden
 • Reuzengilde uit Stockel

 • 01-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rolarius van Roeselare

  Reus Rolarius en familie rond de kerktoren, ze doen hun jaarlijkse wandeling door de straten van Roeselare. (foto Stedelijk Archief)

  LEGENDE:
  Rolarius de oudste inwoner van Roeselare heerste over de scheepvaart op de Mandel, hij was onsterfelijk zolang hij in de streek van Roeselare bleef. Zijn echtgenote was Carlotta Vulgo de gemene (tuchteloze, bandeloze) dochter van een reuzenfamilie geboren aan de waterkant.
  Rolarius x Carlotta Vulgo, hadden een zoon opsinjoorke en reuzenkind Zonnekind.

  Zij woonden op de Mote in een kasteel aan de oever van de Mandel. Rolarius stilde zijn gruwelijke honger met kindervlees, Driekoningenavond (6 januari) was de enige dag dat hij met zijn familie naar het centrum trok. De bosbewoners trakteerden hen met beken bier, tot dat zij in een diepe slaap vielen.... daarop hadden de woudbewoners gewacht! Met verenigde krachten sleepten ze de slapende reuzen op boomwagens, om hen te dumpen in de Mandel ver van Roeselare. Zij dreven langs de Leie naar De Schelde en stierven in Antwerpen, waar Brabo het gevecht aanging met de aanverwante familie van Reus Druon Antigoon. Het kasteel en een groot deel van het bos op de Mote werd door de plaatselijke bewoners platgebrand, sedertdien verbouwen de Roeselarenaars er de vruchtbare landbouwgrond. De kleine kindertjes van de streek rond de waterkant van Roeselare waren ondertussen weer veilig.
  Aan de jeugd werd gezegd ga je wandelen met uw lief aan de waterkant nooit verder dan de kousenband, want daar komen bloeddorstige reuzenkinderen van !

  DE STOET is een triomftocht van de overwinning van goed over kwaad, daarom gaat de stoet van de reuzenfamilie Rolarius eerst rond de grote kerktoren, vooraleer de feesten beginnen.

  Verre kozijns en nichten behoren allen bij de grote stoet: Roobaart (reus vishandelaar) x Batavia. Tante Babiele met dochter Koba van het Fort, en de kleinere volksvriend Markske. enz
  'FEESTEN te ROESELARE' 'DE BATJES' (een zaakje doen) van Roeselare overbekend ! (in het weekend het dichtst bij 1 juli)

  01-07-2010, 00:00 geschreven door guy  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  02-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reuzen Roeselare

  Roeselaarse reuzen

  De Roeselaarse reuzenfamilie is een vaste folkloristische traditie ter stede ingeburgerd. Hoewel het eerste optreden slechts dateert van 1891, ligt de oorsprong er van te vinden in een ver verleden. Daar is de oorsprongssage die aan reus Rolarius de stichting van de stad toekent.

  Gehuwd met de dochter van een Romeins veldheer, Carlotta Vulgo, had hij zijn troon gevestigd in het Gravenkasteel op de Mote, ten westen van de huidige Sint-Michielskerk, vanwaar hij de scheepvaart op de Mandel beheerste en de stad met kracht en wijsheid leiden en beschermen kon.

  Een gruwelijke gewoonte evenwel had alle harten van hem vervreemd : hij voerde zich met kindervlees ! Dat kon niet langer blijven duren, en op Driekoningenavond, de enige dag in het jaar waarop hij zijn kasteel verliet, nodigden de kabouters der streek hem en zijn gezin op een glansrijk feestmaal uit. Er werd gegeten en gedronken, en wanneer de reuzen, door bier en wijn beneveld, in slaap gevallen waren, werden zij uit hun zetel gelicht, op boomwagens gebonden en in de Mandel geworpen. Het kasteel werd door de kabouters ten gronde afgebrand.

  Ter gelegenheid van een kermis in 1891 werd op 28 juni van dat jaar de reus Rolarius stichter van de stad, herboren en midden van het uitbundig volksgejubel danste hij met zijn vrouw Carlotta Vulgo en Opsinjoorke zijn zoon voor de eerste maal rond op de maat van de muziek en de toon van het lied der Roeselaarse reuzen.

  Bij dezelfde gelegenheid werd ook "De Wonderbare Historie van Reus Rolarius, van zijn vrouw Carlotta en hun zoon Opsinjoorke", onder het volk verbreid. Het jaar nadien op 6 januari werd hij, tijdens het feest der Burgerwacht, in het hotel du Paradis "levend opgebrand" en ter nagedachtenis van Rolarius, de Reus van Roeselare, geboren ten jare 1324, werd het lied opgesteld :

  "Er was een reus in Rousselaar, Rolarius was zijn name ;
  Hij woonde in een groot kasteel met zijnen zoon en Dame".

  Sindsdien is hij echter weer verrezen ; zijn kroost is weelderig aangegroeid, en éénmaal in het jaar, op het feest der "Braderie" komt hij thans, met zijn vrouw en zoon, met Mane zijn lachende knaap, en ook zijn jongstgeboren Zonnekind gedoken in zijn reuze-kinderwagen, uit stof en droom gestegen, en samen met baker en kindermeid, met tante Koba van 't Fort, en met de koning der dwergen en zijn rode kaboutergevolg, doet hij, tot vreugd van jong en oud, zijn triomfantelijke zegetocht door de juichende straten van de stad.

  In 1957, ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van Roeselare en van zijn wekelijkse markt, werd de ganse reuzenfamilie van Roeselare in het nieuw gestoken naar de prachtige ontwerpen van Arno Brys der Stedelijke Academie, ontwerp van de schitterende kostumering van de Albrecht Rodenbachstoet in 1956, en het podium van het openluchtspel.

  Legendarische en allegorische typen:
  • de Zon en de Maan: symbolische getuigen (3,50m)
  • Rolarius: legendarische stichter van de stad (5,30m)
  • Carlotta Vulgo: dochter van Acharius Vulgo en waardige eega van Rolarius (5,10m)

  Volkstypen (genaamd naar plaatsen of wijken van de stad):

  • Roobaert, de vishandelaar: genaamd naar de Robaartbeek (5,10m)
  • Batavia, zijn gemalin, de baker: genaamd naar de wijk Batavia (5m)
  • Langemarkske, de volksvriend : genaamd naar één van de oudste binnenstraten (4m)
  • Tante Babiele: genaamd naar de Babielebeek (5,10m)
  • Koba van het Fort,, de jonge dochter (4m)

  Intussen zijn enkele nieuwe reuzen de familie komen vervoegen namelijk Reus Coorde, Cyper en het echtpaar Romaan en Lisa (Beveren).

  De nieuwe telg in de Roeselaarse reuzenfamilie is Mamamilia, een moeder met kinderen.  De moederreus doet haar inkopen in de winkelstraten tijdens de koopjesperiode, de Roeselaarse Batjes.  De twee kinderen zijn de dragers die hun reusachtige moeder voortduwen.  Millia verwijst duidelijk naar het milleniumjaar.  Bij de kledij werd aandacht geschonken aan de kleurensymboliek: blauw voor wetenschap en waarheid, zilver voor trouw, goud voor wijsheid en rijkdom, zwart voor gevaar en kracht.

  De familie is zoals steeds vergezeld door de harmonie der Aloude Sicambers in typische klederdracht, de groep dansende narren, blokfluitspelers, kabouters en duivels.

  Het Roeselaarse reuzenlied
  Ter gelegenheid van de wijkkermis op het Sint-Alfonsuskwartier werd op 28 juni 1891 Reus Rolarius, de "stichter" der stad, geboren. Midden het uitbundig volksgejubel danste hij er, met zijn vrouw Carlotta Vulgo en zijn zoon Opsinjoorke, voor de eerste maal rond op de maat van de muziek en op de tonen van het lied dat door Sylveer Carlier werd gedicht.

  Daar kwam ne reus van Rousselaar,
  't Eeuwenlang geleên,
  Hij joeg met enen mispelaar
  De dwergen hier uiteen.
  De Kaboutermannekens vluchtten snel
  Maar wreken zich toch evenwel ;
  De Reus Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  De reuze trouwde Karlotta
  Zij hielden bruiloftfeest,
  En de dwergen loechen, ha,
  En dansten om ter meest.
  Zij dansten op nen glazen trog
  En 's anderdaags zij dansten nog
  Met Reus Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  Een zoontje sproot al uit den echt
  't Was Opsinjoorken schoon,
  En naar hetgeen d'historie zegt
  Hij spande alhier de kroon.
  Men danste weer op enen glanzenen trog
  En 's anderdaags men danste nog
  Met Reus Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  De reuze at al de kinderen op
  Per week een stuk of tien,
  In enen slok hij zwolg den kop
  't Was waarlijk wreed om zien.
  Kaboutermannekens peisden wel :
  Eens stroppen wij den reus zijn vel
  Den Reus Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  De dwergen zijn niet dom van geest
  En gaven zekeren keer
  Op 't Mandelplein een kermisfeest
  Den groten reus ten eer.
  De reus ledigde glas op glas
  Tot dat hij peerdedronken was
  De Reus Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  Hij viel in slape langs de beek
  Op klokslag middernacht,
  En daar de maan niet uit en keek
  Zo was het goede jacht.
  Kaboutermannekens één voor één
  Zij kropen rond de beek bijeen
  Bij Reus Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  Zij mieken ras een net van draân
  Zijn reuzenlijk rondom
  En lieten dan het water gaan
  Tot dat hij er in zwom.
  En daar hij dronken en vaste lag
  En door het water niet en zag
  Verdronk Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala

  Als hij daar nu verdronken lag
  De droefheid was niet groot
  Een ieder die hem bezag ;
  Rolarius is dood.
  De klokken luidden van bin, bon, bon
  Die dood is keert niet wederom
  Rolarius bleef dood ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  De dwergen waren blij van geest
  En gaven reeds van toen
  Op 't Patersplein een kermisfeest
  Gelijk wij ook nu doen.
  De klokskens luiden van bin, bon, bon
  Helaas waar blijft nu 't karillon
  Van Reus Rolarius ha - ha
  't Is wel zei Pierlala.

  Reuzin Mamamilia  02-07-2010, 00:00 geschreven door guy  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  17-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reuzenstoet Wenduine

  Het weekend van 17 en 18 juli moet opnieuw een hoogdag van Wenduine worden, met als centrale blikvangers garnaalkruien en reuzen.

  Vanaf 11.00u starten ter hoogte van
  de rotonde garnaalkruierswedstrijden voor volwassenen en kinderen. Omstreeks 13.00u wordt de vangst onder muzikale begeleiding en het waakzame oog van “Pol de Kruwer” naar de markt overgebracht.
   


  Na wegen en koken van de garnalen houden de dames om 17.00u een wedstrijd in garnaalpellen, waarna alles omgetoverd wordt tot heerlijke tomaat garnaal.

  Om 20.30u trekt een grote Reuzenommegang door de straten van het centrum. Meer dan vijftig reuzen, folkloregroepen en muzikanten houden gedurende anderhalf uur een feestelijke optocht.

  Op zondag start kort na de middag een brocante- en kunstmarkt op het marktplein. Vanaf 16.00u worden er heerlijke visgerechten bereid: gebakken vis, garnaalkroketten, wulken, oesters en andere heerlijkheden. Diverse animatie met onder meer muzikale optredens, clowns en een tekenwedstrijd zorgen voor ambiance op en rond de terrassen.

  De avond wordt besloten met een spetterend optreden vanaf 20.45u door de uitstekende covergroep “The Vicious” en “Geena Lisa”.

  17-07-2010, 00:00 geschreven door guy  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  27-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reus van Wenduine

  Den Burggraaf, de reus van onze Jeugdwerking, werd uitgenodigd op de Reuzenstoet van Wenduine. Onze Jeugdwerking, altijd klaar voor een uitstap, ging maar al te graag op deze uitnodiging in. Versterkt met enkele leden/dragers van de Bierleppen trotseerden zij de sterke zeewind.
  Een fotoimpressie op
  http://picasaweb.google.com/skgrembergen/ReusDenBurggraaf#


  27-07-2010, 00:00 geschreven door guy  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Welkom op mijn reuzenblog !

  Foto

  Gastenboek
 • levitra viagra online
 • look there viagra canada cheap
 • cialis one day pill
 • acheter cialis en belgique
 • cialis causes hair loss

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Inhoud blog
 • Wammekesfeesten en stoet Wambeek
 • Oprichting werkingsgroep 'Reuze Groot Kortrijk'
 • Stoet van Canteclaer Deinze
 • Kattenfeesten, kattestoet, kattenwerpen Ieper
 • Baafmiskermis met reuzenommegang Moerzeke (Hamme) 1 okt 2011
 • Kovekenskermis met reuzenstoet Lokeren
 • Septemberfeesten met Reuzenommegang Borgerhout (Antwerpen)
 • Pierlala Stoet Ursel
 • Reuzenfeesten Tervuren
 • Bevrijdingsfeesten met Reuzenommegang Deurne
 • Reuzenstoet Zedelgem (onder voorbehoud)
 • De heksen-reuzen van Beselare
 • Reuzenstoet Nieuwpoort
 • Gapersfeesten Anzegem
 • Puitenslagersfeesten Beveren
 • Tiense reuzen verenigd... maar zonder Delta Kweiker !
 • CARNAVAL DER REUZEN Wellin
 • Nieuwe Venlose Katern over mythische stadsreuzen
 • Borgerhoutse Reuskes ... om op te eten !
 • Reusachtig Landen bouwt 4 nieuwe reuzen

  Archief per maand
 • 02-2018
 • 01-2014
 • 05-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 11-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 09-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 10-2006
 • 08-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 11-2005
 • 09-2005
 • 05-2004
 • 07-2001
 • 09-2000
 • 09-1977
 • 02-1975
 • 01-1975


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!