Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen zullen ontdaan worden van hun titels 17/10/2014

  Moeder van Redding : Mijn lieve kinderen, bid alsjeblieft voor mijn Zoons trouwe gewijde dienaren als de komende gebeurtenissen plaats vinden. Velen zullen ontdaan worden van hun titels en uitgezonden worden in de wildernis, in ongenade. Beroering en verwarring zullen zich verspreiden in mijn Zoons Kerk maar de verraders zullen in aantal stijgen en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen dichtbij de nieuwe aangepaste kerk aanleunen en dan zal alles klaar zijn zodat de nieuwe wereldreligie opkomt. Deze nieuwe vorm van kerk zal eerst lijken dat een frisse wind voor velen is die verandering verlangen. Dan zal het duidelijk worden dat het enkel dient voor degenen die de Wetten van God willen veranderd zien om te passen in hun zondige levens. Deze kerk zal het hele geloof verliezen. Het zal allemaal de schijn hebben van een nieuwe, vernieuwde kerk van God maar alle symbolen die bedoeld zijn om mijn Zoon te verheerlijken, zal niets dergelijks bij zijn.

  Dan als de tijd rijp is ZAL DE NIEUWE WERELDKERK AANGEKONDIGD WORDEN EN HET ZAL AANZIEN WORDEN ALS EEN GROOT HUMANITAIR INSTITUUT. HET ZAL INTRINSIEK VERBONDEN ZIJN AAN DE WERELD VAN POLITIEK EN  ZAKENWERELD. Dan zullen degenen die nooit tot enige geloofsovertuiging behoorden toetreden. Wat zullen ze zich verheugen want elke zonde zal verschoond worden, en zovele mensen zullen opgelucht zijn omdat ze in staat zullen zijn om hun leven te leiden zoals ze verkiezen. Ze zullen niet langer moeten inzitten God te beledigen omdat ze zonde niet zullen aanzien als iets om je zorgen over te maken.

  DE NIEUWE KERK ZAL OM EEN GEVOEL VAN WAARDIGHEID UIT TE STRALEN, HUMANITAIRE WERKEN EN LIEFDADIGHEID PROMOTEN EN DE HELE WERELD ZAL DAT TOEJUICHEN. SPOEDIG ERNA ZAL ER GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT WORDEN TUSSEN DE NIEUWE KERK EN DE POLITIEKE ALLIANTIES EN ZAKENORGANISATIES IN DE WERELD, TOEGEWIJD AAN FILANTROPIE.

  Intussen zal mijn Zoons ware Kerk, zoals ze gebouwd was door Hem nog steeds leven maar verzwakt zijn. Klein in aantal, de restkerk, zal nooit opgeven zelfs wanneer de Antichrist het overneemt.

  Bid, bid, bid dat mijn Zoons gewijde dienaren hun vrees overwinnen en opstaan om de Waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun stemmen worden overstemd door degenen die mijn Zoon verraden. 

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  24-10-2014, 20:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Honger van geest laat de ziel leeg, miserabel en verloren achter 16/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, honger voor voedsel dat het vlees vult is een verschrikkelijke kwelling. Maar honger van de geest, zorgt dat de ziel leeg, miserabel en verloren is. Wanneer een ziel zich verwijdert van Mij zal hij ronddwalen en elk soort van vervulling zoeken. Hij zal naar het einde van de wereld gaan op zoek naar spirituele kalmte en vervulling, maar niet kan deze leegte vullen, enkel Ik kan dit. Hij kan tijdelijk vervulling vinden in alle wereldlijke najagen van relaxatie, maar nooit zal hij de vrede vinden dat Ik kan brengen.

  Wanneer Ik een persoon zijn ziel voed met Mijn Genade zal hij vol van Mijn Liefde en Aanwezigheid zijn. Hoewel Mijn Aanwezigheid in de ziel het gif van boze geesten zal aantrekken die alles zullen doen om de ziel overstuur te brengen zal de ziel er niets om geven. Mijn Liefde is al wat je nodig hebt om vervuld te zijn en Mijn Vrede dat jullie vult is niet van deze wereld. Het komt met grote Zegeningen en de zielen die deze vrede verwerven zullen dit nooit zomaar laten gaan eens ze het ervaren hebben.

  WANNEER EEN PERSOON BUITENGEWONE INSPANNING DOET OM MIJ TE ONTKENNEN IS HIJ ENKEL ZICHZELF AAN HET BEDRIEGEN. MIJ ONTKENNEN IS JULLIE EIGEN KEUZE. WAAROM DAN HAAT VOOR MIJ TONEN ALS JULLIE NIET GELOVEN DAT IK BESTA? Ik roep degenen onder jullie op die geplaagd worden met spirituele strijd Mijn Stem te horen als Ik jullie nu roep. Als jullie Mij ontkennen, zwijg dan. Ontken Mij niet en vervloek Mij daarop niet, want als jullie dat doen spreken jullie jezelf tegen. Je kunt niet iets haten wat niet bestaat. Als jullie enige haat voelen, weten jullie niet dat dat een oorsprong heeft, net als liefde? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag dat jullie beseffen dat het kwaad teert en woekert, als het zich ontrolt zoals een slang, zullen jullie zien dat het een echte entiteit is. Enkel dan zullen jullie eindelijk het bestaan van de duivel erkennen. De reden dat hij, Satan zo listig is, is omdat het niet in zijn voordeel is om hem kenbaar te maken. Was dit wel zo zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.

  Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is. Weet dat door Mij te ontkennen de boze jullie zal gebruiken om haat aan te wakkeren tegen degenen die Mij liefhebben. 

  Jullie Jezus

  24-10-2014, 16:10 Geschreven door Claudia  


  22-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Sleutels van Mijn Koninkrijk van de wereld die komt, zijn voorbereid 14/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik onthulde aan de wereld door deze boodschappen zal vervuld worden. Veel van degenen die deze boodschappen kennen zullen spijtig genoeg blijven Mijn Woord onderdrukken, Anderen die niet ingewijd zijn in deze boodschappen zullen zich verzetten tegen Mijn Woord aan hen gegeven in het Heilig Evangelie.

  Ik roep al degenen op die met Mij leven op deze aarde, en hen te vragen om Mij te vertrouwen. Leef bij Mijn Woord en jullie zullen niet sterven. Leid jullie levens volgens de Waarheid en Ik zal grote Genaden storten over jullie en degenen wiens namen jullie voor Mij plaatsen. Als de wereld in de duisternis gedompeld wordt – als oorlogen overal uitbreken, en wanneer ziekte en hongersnood de mensheid grijpen – zal Mijn Interventie gezien worden. Ik bescherm al degenen die zich toewijden aan Mijn Heilig Hart. Ik verhef degenen wiens harten zwaar kunnen zijn en Ik zal vrede en een kalmte van ziel brengen aan degenen die Mij om de Gaven vragen.

  Enkel Ik, Jezus Christus kan jullie last opheffen. Enkel Ik kan jullie vijanden verslaan en degenen die macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen voor hun eigen gewin. Enkel jullie, Mijn geliefde volgelingen kunnen Mij de zielen brengen van degenen die Mij verwerpen, die Mij wegsturen en die Mij ontkennen. Velen van hen zullen nooit tot Mij komen hoewel Ik hen verwelkom in Mijn Barmhartigheid.

  Jullie moeten blijven de gebeden die jullie hebben gekregen gebruiken. Blijf dicht bij Mij want als jullie dit doen, zal je elke bescherming tegen het kwaad gegeven worden. Jullie moeten sterk, moedig en kalm blijven want Ik zal nooit jullie zijde verlaten. Ik zal met jullie leven en jullie vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegvegen en spoedig zal Ik jullie en jullie geliefden omhelzen in Mijn Liefhebbende Armen.

  DE SLEUTELS VAN MIJN KONINKRIJK, VAN DE WERELD DIE KOMT, WERDEN VOORBEREID EN UITGEKOZEN VOOR ALLEN WIENS NAMEN IN HET BOEK VAN DE LEVENDEN STAAN. MAAR MIJN BARMHARTIGHEID IS ZO GROOT DAT IK IN MIJN NIEUWE PARADIJS DEGENEN WIENS NAMEN NIET INBEGREPEN ZIJN ZAL VERWELKOMEN. DEGENEN DIE JULLIE MIJ BRENGEN DOOR JULLIE GEBEDEN. 

  Jullie geliefde Jezus

  22-10-2014, 22:28 Geschreven door Claudia  


  21-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kom eerst voor degenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen 12/10/2014

  Mijn lieve dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – elkeen van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging. Ik Ben de Beschermer van Mijn Kerk op aarde en niemand zal ze overweldigen. Het zal intact blijven, hoewel velen Mij in de steek zullen laten.

  Degenen die Mij in de steek laten, die het Woord van God veranderen kunnen niet zeggen dat ze van Mijn Kerk, want Ik kan geen kerk beschermen die niet de Waarheid spreken. De ware test van jullie geloof is begonnen en spoedig zullen jullie in verwarring gebracht worden en jullie zullen niet weten tot wie zich te wenden. Wees er zeker van hoe barmhartig Ik ook Ben, Ik zal nooit aan de kant staan en bedriegers toelaten Mijn Lichaam te ontheiligen. Ze zullen enkel zo ver gaan alvorens de donderende kracht van Gods Hand zal gehoord worden.

  JULLIE MOETEN JULLIE OP MIJ RICHTEN EN AANVAARDEN DAT DE BEPROEVING ZAL VERMEERDEREN, EN DAT AL DE VOORZEGDE DINGEN MOETEN ZULLEN GEZIEN WORDEN. Enkel wanneer de profetieen die aan de wereld gegeven werden in het Begin, op het voorplan zullen verschijnen zal de mens volledig begrijpen dat Mij Tijd bijna is aangebroken voor hem. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn Liefde en Barmhartigheid overvloedig is. Vrees enkel degenen die niet van Mij komen, want het is de geest van duisternis dat hen drijft om verschrikkelijke dingen te doen. Door gebed alleen kunnen jullie helpen om het goed te maken voor hun zonden en door dergelijke genereuze handeling kunnen jullie de rook van Satan doen verspreiden. Zijn uitwasemingen spreiden zich over de wereld op dit moment, maar om in staat te zijn om zijn aanwezigheid te herkennen is het moeilijker, dan je denkt. Zijn invloed is altijd verborgen achter een facade van zorgzaamheid; humanitaire handelingen en wordt gepresenteerd op de meest onverwachte maar respectvole manier. De mens die gezegend is met de Gave van onderscheiding zal begrijpen hoe Satan opereert. Hij zal zijn werken herkennen, ongeacht hoe zorgvuldig vermomd ze gepresenteerd worden aan de wereld, die blind is voor de Waarheid.

  Spoedig zal Mijn Stem ontwaken in de harten van de mensen, hun spiritualiteit; een gevoel wie ze zijn; een besef tot wie ze behoren; en een bewustzijn van het Eeuwig Leven zal Ik hen brengen. Weet dat wanneer dit ontwaken begint, de Kracht van God zal gevoeld worden als Gods Gerechtigheid herrijst uit de as en wanneer een baken van Licht leven terugbrengt in het dorre veld, dat zal achtergelaten worden in een verdorde staat door de boze. MIJN STEM ZAL GEHOORD WORDEN EN VELEN ZULLEN GESCHOKT ZIJN WANNEER DIE DAG AANBREEKT. HET ZAL GALMEN ZOALS DONDER EN IEDERE RECHTVAARDIGE MENS ZAL NEERVALLEN OP EEN KNIE, IN VERERING TOT GOD. IK KOM EERST VOOR DEGENEN DIE HET MINST MIJN BARMHARTIGHEID VERDIENEN. ZIJ ZIJN DEGENEN DIE LAATST ZOUDEN MOETEN KOMEN OMWILLE VAN DE MANIER WAAROP ZE MIJ BEHANDELD HEBBEN. EN TOCH ZULLEN ZE EERST TOT MIJN KONINKRIJK GEWENKT WORDEN. DE RECHTVAARDIGEN ZULLEN LAATST KOMEN. DE GODDELOZEN ZULLEN ACHTERGELATEN WORDEN.

  GEEN STEEN ZAL ONOMGEDRAAID BLIJVEN, TOT DE LAATSTE SECONDE EN DEGENEN DIE SCHREEUWEN VOOR MIJN BARMHARTIGHEID ZULLEN HET GEGEVEN WORDEN. DEGENEN DIE MIJ VERVLOEKEN ZULLEN VERVLOEKT WORDEN.

  Jullie Jezus

  21-10-2014, 22:25 Geschreven door Claudia  


  19-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elizabeth Kindelmann en Pelianito - Weesgegroet Maria

  Wees gegroet Maria, vol van genade,

  de Heer is met U,

  gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en

  gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.

  Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

  verspreid de genade van Uw Liefdesvlam over de hele mensheid,

  nu en in het uur van onze dood. Amen.

  Gebed gegeven door Maria aan de Hongaarse offerziel Elizabeth Kindelmann en nog eens aan Pelianito, Amerikaanse moeder en grootmoeder. De bedoelde Liefdesvlam is Jezus.

  19-10-2014, 23:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat geen zoetheid of gif komen uit jullie, maar bronnen van levengevend water - Pelianito

  Jeremiah 9:7-8 Hun tong is een dodelijke pijl, hun mond is vol bedrog. Ze groeten elkaar vriendelijk, maar ondertussen belagen ze elkaar. En zoiets zou Ik niet straffen – godsspraak van de heer – op zo’n volk mij niet wreken?

  “Huichelarij, mijn kind! Het is een word dat deze generatie zeer goed beschrijft. Alle zoetheid aan de buitenkant, maar gif aan de binnenkant. Wee aan deze witgewaste graftomben! Ze zullen vergeven worden met hun eigen vergif! Kan jullie rechtvaardige God jullie kwade intenties en goddeloze daden door de vingers zien? Dat is niet mogelijk! Recht moet zegevieren. Kinderen, wees geduldig en vol vertrouwen. Jullie Vader is jullie niet vergeten. Ik heb jullie in de palm van mijn hand geschreven. Bescherm jullie integriteit, mijn kinderen. Het is een kostbare schat en een zekere weg om mij na te volgen. Jullie zijn mijn geliefde kinderen van de levende God, zonen en dochters van perfecte gerechtigheid. Laat nog zoetheid noch gif van jullie uitgaan, maar bronnen van levendgevend water. Kinderen, Ik ben met jullie en Ik houd van jullie. Shalom.”

  Hemelse Vader, zend uw Geest om onze bron van levengevend water te zijn. Zend uw heilige engelen om onze integriteit te beschermen en toon ons waar we verkeerd waren. Liefhebbende redder, verleen ons bekering aan degenen die vervuld zijn van gif. Koningin van Vrede, bid voor ons! Amen.

  19-10-2014, 22:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie van de Heilige Wonden om Barmhartigheid te verkrijgen - Pelianito

   

  Litanie van de Heilige Wonden om Barmhartigheid te verkrijgen - Pelianito

  Hemelse Vader, door de deugd van de vele heilige en glorierijke wonden van uw Zoon, onze Heer Jezus, omhelst uit liefde voor de zondige mensheid, bieden wij U deze gebeden aan als we met Hem smeken om uw barmhartigheid over de hele wereld.

  In het belang van de heilige wonden van zijn Heilig Hoofd, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van al de slagen in zijn heilig gezicht, *

  Voor de smart gepleegd door beledigingen en gespuug, *

  Voor het vreselijk lijden van slagen op zijn oren, *

  Voor het vreselijk lijden van slagen op zijn neus en ogen, *

  Voor het vreselijk lijden van geslagen te worden met een rietstok, *

  Voor het vreselijk lijden van iedere wonde veroorzaakt door de doornen van zijn heilige kroon, *

  In het belang van de heilige wonden op zijn schouders, armen en handen, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen op zijn rug, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen op zijn armen, *

  Voor het vreselijk lijden op Zijn schouder, verwond door het dragen van het kruis, *

  Voor het vreselijk lijden op zijn ellebogen toen hij viel, *

  Voor het vreselijk lijden van de nagels die zijn handen doorboorden, *

  In het belang van de heilige wonden op zijn borst en rug, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn borst verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn rug verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn lagere lichaamsdelen verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de slagen en stompen die zijn lichaam troffen, *

  Voor het vreselijk lijden van het verscheuren van zijn huid wanneer ze hem van klederen ontdeden, *

  Voor het vreselijk lijden van een zere rug als hij op het kruis hing, *

  Voor het vreselijk lijden van zijn longen als hij snakte naar adem, *

  Voor het vreselijk lijden van de ruwheid van het hout op zijn heilige wonden, * 

  In het belang van de heilige wonden van zijn benen en voeten, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn benen zwaar troffen, *

  Voor het vreselijk lijden toen hij viel, *

  Voor het vreselijk lijden van zijn voeten geraakt door de rotsen op Kalvarie, *

  Voor het vreselijk lijden van de nagels die zijn voeten doorboorden, *

  Voor de ondragelijk verkrampen van zijn spieren op het kruis, *

  In het belang van de heilige wonden van zijn zintuigen, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Omwille van het belang van zijn zweet dat als bloeddruppels neerviel in de Tuin van Gethsemane, *

  Omwille van het belang van de koude en hitte dat hij verdroeg, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van de joelende menigte, *

  Voor het vreselijk lijden toen hij zijn volgelingen zal vluchten, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van zijn Moeders pijn, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van de smart van degenen die aan de voet van het kruis bleven, *

  Voor de smart bij het horen van de beledigingen en godslasteringen, *

  Voor het vreselijk lijden bij het horen van de nagels die in zijn vlees werden geslagen, *

  Voor het vreselijk lijden bij het ruiken van de rotte stank van de gevangenis, *

  Voor het vreselijk lijden bij het proeven van zijn eigen kostbaar bloed, *

  Omwille van het belang van de bitterheid van de zure wijn, *

  Omwille van het belang van zijn zwakheid van honger gedurende zijn lijden, *

  Omwille van het belang van zijn dorst naar water en naar zielen, *

  Omwille van de moeheid en uitputting die hij verdroeg tijdens zijn lijden, * 

  In het belang van de heilige wonden van zijn Heilig Hart, heb medelijden met ons en met de hele wereld (*).

  Voor de smart die hij verdroeg bij het verraad van Judas, *

  Voor de smart die hij verdroeg in de Tuin wetend dat velen zouden verloren gaan ondanks zijn offer, *

  Voor het vreselijk lijden dat hij op voorhand wist hoezeer hij zou lijden, *

  Voor de smart bij het zien van zijn leerlingen die vluchtten bij zijn arrestatie, *

  Voor de smart bij het overhandigen van de macht aan zondige schepselen, *

  Voor de smart die hij verdroeg bij het ontkennen van Petrus, *

  Voor de bittere eenzaamheid die hij voelde in de gevangenis, *

  Voor de verlatenheid die hij voelde op het kruis, *

  Voor het vreselijk lijden van verleidingen tot de wanhoop toe, *

  Voor de smart bij het kennen van zijn Moeders pijn, *

  Voor het compleet vergieten van zijn kostbaar Bloed, *

  Voor het uiteindelijk doorboren van zijn Heilig Hart waaruit liefde en barmhartigheid gutsten, *

  Hemelse Vader, Uw Zoon Jezus stortte over de zondige mensheid liefde en barmhartigheid op ieder moment van zijn lijden. Met oneindige dankbaarheid en met groot vertrouwen in Uw liefde voor ons door Hem, verenigen we ons in dit perfecte gebed om barmhartigheid. In het belang van Zijn smartelijk lijden, hen medelijden met ons en met de hele wereld.

  19-10-2014, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 3/10/2014

  3 oktober 2014 – OLVrouw van Licht

  Eerste vrijdag

  Kapel van eeuwigdurende Aanbidding

  Hollywood, Californie

  Mijn geliefde zoon,

  Op deze special Eerste Vrijdag van de maand, heb Ik mijn boodschap die Ik jou breng uitgesteld om je te brengen op deze special plaats van aanbidding – de Kapel van eeuwigdurende Aanbidding. Hoewel het uitstel je grote angst bezorgde en bezorgdheid over het niet tijdig ontvangen van de boodschap begrijp je nu het belang van het uitstel om je hier te brengen.

  Ik wil dat al Gods kinderen het belang weten van de aanbidding van het Heilig Sacrament van de Eucharistie, niet alleen op de Eerste Vrijdagen van de maand, die Ik ten zeerste aanraad aan jullie allen, maar het belang, vooral in deze tijden om tijd door te brengen in Eucharistische Aanbidding elke dag en nacht van de week omwille van de ernstige tijden waarin de mensheid zich nu bevindt.

  Hier in de Kapel van eeuwigdurende Aanbidding ben je omringt door de duisternis van de film, televisie en entertainment industrie, maar deze kapel schijnt als een baken van licht door de duisternis om een heiligdom te zijn voor degenen onder jullie, mijn kinderen, die het belang inzien van dicht bij de Hemelse Vader, Zijn eniggeboren Zoon en bij mij te blijven als Moeder van al Gods kinderen.

  Buiten deze heilige grond, heeft het vermaak dat het entertainment brengt de wegen voor velen onder jullie verduisterd, maar ook in deze industrie zijn er velen onder jullie nu, die reiken naar Gods kinderen verblind door de mediabronnen die gemonopoliseerd zijn door Gods gezworen vijand, de boze, die nu zoveel kwaad in de wereld brengt. De boze is erin geslaagd om de entertainment industrie te onderwerpen om zijn plan voor een wereld gedomineerd door kwaad ingang te doen vinden. 

  In samenwerking met de boze zijn de boze machten, de rijken en de machtigen, die handelen als zijn volgelingen in het brengen van zoveel kwaad in de wereld en het manipuleren en controleren van de gedachten van jullie kinderen evenals jullie zelf om hun plannen voor werelddominantie te realiseren. Eerst subtiel, maar nu krachtig worden de mediabronnen gebruikt en gemanipuleerd in wegen om te controleren wat jullie denken, voelen en hoe het gesuggereerd wordt door de boze hoe jullie je leven moeten leiden om het meesterplan van de boze te dienen. Het meesterplan om de mensheid te onderwerpen door zonde, hebzucht en levensstijlen die tegengesteld zijn aan de menselijke natuur.

  In deze tijden is het altijd belangrijk voor jullie allen, mijn kinderen om de Aanwezigheid van Jullie Heer en Redder Jezus Christus te zoeken door de Aanbidding van de Heilige Eucharistie die jullie voorzien werd sinds de dood van Mijn Zoon, voor jullie te realiseren en erkennen dat jullie Geliefd zijn door de Almachtige Vader in de Hemel, door Zijn Zoon de Verlosser van de wereld, evenals door jullie Hemelse Moeder.

  Ik doe nu een beroep op al Gods kinderen in deze tijden om meer van jullie tijd toe te wijden voor de Aanwezigheid van de Heilige Eucharistie in gebed en contemplatie. Ik doe een beroep op de pastors van al Mijn Zoons Kerken om meer tijd door te brengen in de aanwezigheid van de Heilige Eucharistie voor het volk van God om de Aanwezigheid van Mijn Zoon door de Heilige Eucharistie te eren en aanbidden.

  Ik roep al Gods kinderen in de entertainment industrie op om te werken aan projecten die God naar de kinderen van God brengen. Krachtiger en met meer effect dan de boze krijgt van de mediabronnen die volgelingen zijn die het werk van de boze doen.

  Op vele verschillende manieren kunnen de kinderen van God meer interesse creeren in de Eeuwigdurende Aanbidding van Mijn Zoon door gebedsactiviteiten te organiseren die de aanwezigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie introduceren door familieleden, vrienden en geliefden erbij te betrekken en hen naar deze speciale plaatsen van verering te brengen. Vooral naar deze plaatsen waar de Eeuwigdurende Aanbidding van Mijn Zoon beschikbaar is voor jullie allen.

  Jullie die speciaal de ernst van de tijden waarin we leven beseffen, moeten erkennen dat de tijden korter worden, dat het Grote Schudden en Ontwaken nabij zijn en dat jullie allen, mijn geestelijke gebedsstrijders anderen vooral moeten aanzetten tot de Aanbidding van de Heilige Eucharistie, zodat ze zich ook kunnen voorbereiden voor de komende tijden.

  Velen onder jullie beseffen nu en zijn waakzaam dat de tijd kort is. Nu is het de tijd om anderen op te roepen jullie te vergezellen in het vieren van de Aanwezigheid van de Heilige Eucharistie in Mijn Zoons Kerken en plaatsen van verering over de hele wereld.

  Vooral door de kracht van jullie gebeden gedurende de Eucharistische Aanbidding, mijn broeders en zusters, kunnen jullie ook het tij keren van de duistere toekomstige gebeurtenissen in een tijd van omvorming, zodat jullie de grote veranderingen die plaats zullen vinden,  zullen vieren. God wil niet dat Zijn kinderen in vrees leven voor de komende gebeurtenissen. Hij wil Zijn kinderen nu voorbereiden zodat de veranderingen door jullie gezien worden gedurende de omvorming als veranderingen voor het welzijn van de mensheid.

  Deze veranderingen zouden niet gebeuren, als het niet was voor de zonden van de mensheid, vooral dan de zonden en slecht gedrag van de volgelingen van de boze die proberen chaos en vernieling te brengen in deze tijden, zodat de boze verder macht en controle over deze materiele wereld kan behalen. Vele van satans volgelingen zijn zich zelfs niet bewust voor wie ze werkelijk werken en vertegenwoordigen. Het resultaat van hun duistere werken is even schadelijk voor de rest van de mensheid.

  Door de kracht van jullie gebeden echter, beloof Ik jullie dat jullie het kwaad zullen overwinnen en de onrechtvaardigheid in de wereld. Zo helpen jullie God!

   - Our Lady of Light

  Message ended 11:32AM

  19-10-2014, 21:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het land zal gezuiverd worden, net als Mijn kinderen zullen gezuiverd worden van alle onrechtvaardigheden. 12/10/2014
  God de Vader : Mijn zeer geliefde dochter, vele veranderingen zullen verwezenlijkt worden als de tijd voor de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon, Jezus Christus nadert.

  VREES NIET MIJN KINDEREN WANT DEZE DINGEN MOETEN GEBEUREN ZODAT MIJN KINDEREN GEZUIVERD WORDEN ZODAT ZE ZICH KUNNEN VERHEUGEN WANNEER DE DAG KOMT DAT DE WERELD ZONDER EINDE KAN BEGINNEN. MIJN BELOFTEN ZIJN ALTIJD VERVULD GEWORDEN EN ALLES ZAL GOED EINDIGEN.

  Ik verlang dat jullie smeken om Barmhartigheid, voor iedere levende ziel in de wereld zodat het menselijk ras zich in Mijn Ogen kan verenigen tot een geheel. Spoedig zullen de haat, het kwaad en de onrechtvaardigheden in de wereld tot een abrupt einde komen en het Licht van Mijn Koninkrijk zal schijnen over jullie. Vrede zal heersen en liefde zal de aarde vullen als het Nieuwe Paradijs tevoorschijn komt in al zijn glorie. Mijn Rechtvaardigheid zal alle kwaad uitroeien en degenen die de duivel aanhangen, ondanks Mijn Interventie zullen verworpen worden. Dan zullen geen tranen meer gelaten worden en het laatste deel van Mijn Verbond zal afgerond worden.

  Kom op, Mijn kinderen, verhef jullie harten in hoop en vertrouwen. IK ZAL TUSSENKOMEN OP VELE MANIEREN OM BOOSAARDIGE HANDELINGEN, BEDRIEGLIJK VERRAAD EN KETTERIJ TE VOORKOMEN ZODAT HET JULLIE NIET VERNIETIGD. Mijn Tijd is aangebroken en Mijn vijanden zullen neergeslagen worden als Ik streef om alles in zijn correcte orde te stellen, zodat alles klaar is. HET LAND ZAL GEZUIVERD WORDEN, NET ALS MIJN KINDEREN GEREINIGD ZAL WORDEN VAN ALLE ONRECHTVAARDIGHEDEN, EN IK ZAL DE ZACHTMOEDIGEN OPRICHTEN, DE NEDERIGEN EN DEGENEN MET EEN TEDER HART OM HUN PLAATSEN IN TE NEMEN IN DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE.

  Verlies nooit de hoop, want alle Macht is van Mij. Kom naar Mij, Mijn kleinen, en haal troost uit Mijn onvoorwaardelijke Liefde voor jullie. Vertrouw op Mij en alle glorie zal de jouwe zijn. 

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  19-10-2014, 20:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd overwinnen 11/10

  Mijn zeer geliefde dochter, dat niemand de Kracht van God in alle dingen onderschat, die in deze tijden zich zal ontwikkelen. Gods Kracht is oneindig en geen mens kan de Goddelijkheid of de Wil van God overwinnen. Niet een van Mijn vijanden kan opscheppen dat hij groter is dan God, Die kan in een enkele ademstoot Zijn Gerechtigheid over de wereld kan storten. Hoewel God geduldig is, eerlijk, rechtvaardig en vol onvoorwaardelijke Liefde voor al Zijn kinderen, waaronder de goddelozen onder hen zal Hij de goddeloosheid van de mens vergelden, dat veroorzaakt wordt door de kwade invloed van de duivel.

  Vervloekt zijn degenen die opstaan tegen God, het Heilig Woord tartend. Zij zullen gestraft worden in Gods Tijd, wanneer ze alle kansen gekregen hebben om hun wegen te veranderen. Degenen die het kwaad aanbidden en het beest zullen geraakt worden door de bliksem, net zoals het was wanneer Lucifer in de helse afgrond werd geworpen, zoals een bliksemschicht.

  Wanneer Mijn vijanden anderen schade toebrengen; hen proberen te doden en hen te verminken, om zo macht te verkrijgen over de zwakkeren, zullen ze een verschrikkelijke kastijding te lijden krijgen. Wanneer genocide, in elke vorm, wordt gepleegd op de onschuldigen door duivelaanbidders zullen ze branden in de Hel en ze zullen gestopt worden als zij geloven dat ze erin geslaagd zijn.

  De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd overwinnen want er is geen Macht die Machtiger is dan Hij Die alles schiep uit niets. 

  Jullie Jezus

  19-10-2014, 17:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 7/10

  Mijn boodschappen van de goede pastor zijn er niet om jullie vrees aan te jagen, noch om mijn kudde schrik aan te jagen, maar voor jullie voor te bereiden en om jullie op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen die zich zullen ontketenen!

  7 Octobre 2014- 8h15 AM

  Dringende oproep van Jezus, de goede pastor aan de mensheid.

  Vrede zij met jullie schapen van mijn kudde.

  Het bloed van mijn martelaren van de laatste tijd is mijn Bloed waarmee ik mijn tegenstander zal verslaan en mijn Kerk zal zuiveren. Mijn legioenen Engelen onder de leiding van mijn Moeder zijn reeds klaar voor de grote geestelijke oorlog. Vergeet niet grondleger om jullie geestelijke wapenrusting aan te trekken want de kwade machten zijn in de weer en zoeken jullie ondergang.

  Mijn kudde, jullie moeten mijn boodschappen van redding lezen en overwegen want doorheen deze boodschappen bereid ik jullie voor en geef ik instructies voor de geestelijke strijd van iedere dag. Ik Ben degene die spreekt tot jullie doorheen deze reddende boodschappen; laat jullie niet op een verkeerd pad brengen door boodschappers van het kwaad die jullie door bedrog jullie van het reddende pad willen brengen. Mijn boodschappen van de Goede Pastor zijn er niet voor jullie vrees aan te jagen, noch om mijn kudde schrik aan te jagen, maar voor jullie voor te bereiden en om jullie op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen die zich zullen ontketenen! Lees ze en overweeg ze in het licht van de Heilige Geest want het is mijn Heilige Geest die ze dicteert aan mijn boodschapper. Twijfel er niet aan want ik ben jullie Eeuwige Pastor die tot jullie spreekt en jullie instructies geeft; deze boodschappen zijn de bron van leven, de weg, licht en hoop voor mijn volk die ronddwalen zoals schapen zonder herder.

  Vrees niet te luisteren en de stem van jullie Eeuwige pastor te volgen, want door mijn boodschappen wil ik jullie leiden naar de poorten van mijn Hemelse Jeruzalem waar ik mijn kudde verwacht om jullie leven in overvloed te geven en jullie naar groene weiden te brengen en klaar water waar jullie jullie honger kunnen stillen en jullie dorst kunnen lessen.

  Mijn kudde, de nacht komt, maar vrees niet, ik ben bij jullie, schapen van mijn kudde; luister naar mijn stem en breng mijn reddende boodschappen van de laatste tijd in praktijk om met geloof en hoop de beproevingen die nabij zijn het hoofd te kunnen bieden. Ga ervoor mijn kudde, ik zal jullie licht zijn in de duisternis die jullie zal leiden in jullie tocht door de woestijn. Hou moed, er rest weinig tijd, zeer binnenkort zullen jullie mij zien en zul je met mij zijn en zullen wij een enkele familie zijn; jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn en jullie vreugde zal jullie niet ontzegd worden!

  Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Heb berouw en bekeer jullie want het koninkrijk van God is nabij.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  19-10-2014, 17:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 2/10

  De oorlog tussen goed en kwaad is begonnen, het zijn nu dagen van de geestelijke strijd!

  02 OCTOBER 2014- 2H40 PM

  Dringende oproep van de heiligende OLVrouw aan de mensheid

  Kleinen van mijn hart, dat de vrede van God met jullie is en dat mijn moederlijke bescherming jullie altijd vergezeld.

  De geloofsafval, lage instincten en alle vleselijke zonden stelen de zielen van elkeen die zich verwijderd heeft van God. De oorlog tussen goed en kwaad is begonnen, het zijn nu de dagen van geestelijke strijd. Herinner jullie mijn kleinen dat de machten van het kwaad nu op Aarde zijn en ze komen om het grootste aantal zielen verloren te doen gaan. Jullie, mijn actief Leger moet voortdurend in gebed zijn om de aanvallen van de tegenstander en zijn volgelingen af te weren!

  Bid voor de zondaars over de hele wereld en voor degenen in jullie gezinnen die zich het verst van God hebben verwijderd; vraag mijn heilige tussenkomst te allen tijde omdat verenigd met mij en de hemelse legermachten vernietigen we de plannen die mijn tegenstander heeft tegen de kinderen van God, hun gezinnen en de hele wereld.

  Wie een instrument van God is zal geestelijke aanvallen krijgen; mijn tegenstander zoekt al de instrumenten van de weg af te brengen zodat ze niet kunnen bidden voor de mensheid en hij in staat is om van God het grootste aantal zielen te stelen. Soldaten van mijn Restleger, blijf in de genade van God; verwaarloos het gebed niet en ook jullie geestelijke Wapenrusting niet; wees waakzaam en op jullie hoede want de aanvallen zullen zwaarder worden iedere dag! Bedek jullie geest met het Bloed van mijn Zoon zodat de demonen van de geest jullie niet kunnen verstrooien met wereldse zaken. Bid mijn heilige rozenkrans ’s morgens en ’s avonds zodat het beschermende schild van mijn rozenkrans je beschermt tegen de brandende pijlen van de kwaad en tegen de geesten van het kwaad.

  Herinner jullie, mijn kleinen, dat de nachturen en middernacht uren zijn waar de krachten van het kwaad het meest actief zijn; daardoor moeten jullie, mijn restleger het gebed vermeerderen in de nachtelijke uren voor de macht van de demonen te neutraliseren want zij onderwerpen de zielen als ze slapen. Verzegel jullie huizen, gezinnen, dieren, materiele en geestelijke goederen met het Bloed van mijn Zoon zodat de demonen ze niet kunnen domineren of jullie controleren, noch jullie dieren, noch jullie materiele en geestelijke goederen.

  Verzegel jullie job en zaken en verzegel alles met het glorierijke Bloed van mijn Zoon om beschermd te zijn tegen mijn tegenstander en volgelingen van het kwaad, zodat ze jullie geen kwaad doen.

  Verslap niet in het gebed, herinner jullie dat mijn tegenstander wanhopig op zoek is als een brullende leeuw om te verslinden wie hij tegenkomt, want hij weet dat de tijd van zijn heerschappij ten einde loopt en dat hij zeer binnenkort zal geketend worden en in de diepten van de hel zal geworpen worden waar hij geen kwaad meer kan doen aan de kerk, noch aan de kinderen van God. Kleinen, de aanvallen van mijn tegenstander tegen mijn Zoon en tegen mij zijn vermeerderd; beledigingen, godslasteringen, vulgariteiten, obseniteiten en vervloekingen zijn de zaken die jullie zullen horen van de kant van de kinderen van de duisternis. Vele uitverkorenen zullen verloren gaan waaronder ook mijn favoriete zonen die zich zullen scharen rond de kwade krachten. Vrees niet mijn kleinen, blijf standvastig in het geloof en keer jullie om geen enkele reden tegen mijn Zoon. Jullie weten goed dat dit alles moet gebeuren zoals staat geschreven.

  Velen zullen het geloof verliezen vanwege schandalen die in de kerk van mijn Kerk zullen binnendringen; een grote scheiding zal zich van binnenuit in de kerk voordoen die de kerk op zijn fundamenten zal schudden, maar de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Volk van God, wees standvastig in geloof en blijf verenigd met onze twee harten. Mijn tegenstander zal door zijn instrumenten een valse leer verspreiden en een vals evangelie die de naam van mijn Zoon en de mijne door het slijk zal sleuren. Mijn Onbevlekte Ontvangenis zal aangevallen worden en mijn Zoon zal belasterd worden door een apocrief evangelie; men zal spotten met de goddelijkheid van mijn Zoon door te zeggen dat mijn geliefde Zoon de minnaar van Maria van Magdala was en dat hij nakomelingen had met haar.

  Men zal ook zeggen dat mijn Zoon zijn (van de tegenstander) leerling was en dat hij de verwachte messias is waar de mensheid op wacht. Geloof deze leugens niet, jullie weten goed dat dit de laatste slagen van de staart van mijn tegenstander zijn om velen te doen afvallen die door hun lauwheid en hun gebrek aan engagement aan het evangelie van mijn Zoon zullen verloren gaan.

  Er zijn enkel vier boeken in het evangelie erkend door de kerk : Matteus, Markus, Lucas en Joannes. Jullie mogen geen aandacht schenken aan andere evangelies die de afgezanten van het kwaad zullen propageren. Want het zijn apocriefe evangelies en ze zijn niet erkend door de kerk en ze zijn niet geinspireerd door de Heilige Geest. Ik waarschuw jullie ervan en ik breng het jullie onder ogen dat als het zich voordoet jullie weten dat dit het werk is van mijn tegenstander om een zo groot mogelijk aantal zielen verloren te doen gaan.

  Dat de vrede van God jullie vergezeld en dat mijn zegening en mijn moederlijke bescherming in jullie wonen, kudde van mijn Zoon.

  Jullie Moeder die van jullie houd, heiligende Maria.

  Laat deze boodschappen aan de hele mensheid weten, kleine kinderen van mijn hart.

  19-10-2014, 17:00 Geschreven door Claudia  


  18-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 29/9

  Broeders en zusters, vraag ons wat jullie nodig hebben voor jullie welzijn en de redding van jullie ziel!

  29 September 2014 3H35 PM

  cenakel van gebed dat het kleine huis van Nazaret was

  oproep van de H. Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael aan de mensheid

  Glorie aan God, Glorie aan God, Glorie aan God dat de vrede van de Allerhoogste met jullie is, Volk van God.

  Broeders en zusters, vandaag viert de Kerk van Christus onze dag in de wereld, zelfs al hangen we elke dag van jullie af door de genade van de Allerhoogste. Houd niet op met ons aan te roepen, wij zijn er om jullie te dienen en jullie te beschermen; elke keer dat jullie ons aanroepen zeg dan : Heilige Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael, kom mij te hulp in de naam van Yahweh vraag ik jullie. En wij komen met de snelheid van een gedachte om jullie te redden.

  Broeders en zusters, vrees niet, wij zijn de natuur van de liefde van God en wij zijn geschapen voor onze Vader te aanbidden en te dienen en voor jullie te helpen en jullie te beschermen, jullie kinderen van God. Broeders en zusters vraag ons wat jullie nodig hebben voor jullie welzijn en de redding van jullie ziel. Onze Vader is nooit doof voor jullie smeekbeden ten gunste van jullie geliefden. Vandaag dalen we af uit de hemel om bij jullie te zijn en deze belangrijke dag met jullie te delen, bid jullie kroontje en prijs glorie aan God; roep ook onze broeders Aartsengelen en Engelen aan uit het Koninkrijk van onze Vader, want ook zij staan ter jullie beschikking om jullie bescherming en assistentie te verlenen.

  Met het bidden van ons kroontje winnen jullie een aflaat en een heiligende genade die jullie ten goede komt en voor de redding van jullie ziel. Wij zijn reeds klaar voor de grote geestelijke strijd die jullie de vrijheid brengt van de duistere machten; blijf in de genade van God zodat we jullie te hulp kunnen komen, wijk niet van God af want dan lopen jullie het risico verloren te raken; zonder God in jullie harten kunnen we jullie niet helpen. Houd hiermee rekening omdat met jullie hulp kunnen we alle obstakels en valstrikken overwinnen die de tegenstander voorziet om jullie te verwijderen van God en jullie redding.

  Ik ben Michael, Prins van de Hemelse Legermachten, overwinnaar van de helse draak door de genade van God en beschermer van het Koninkrijk van mijn Vader; ik ben ook de beschermer van de Kerk van Christus hier op Aarde en onafscheidelijke bewaarder van OLVrouw en Koningin. Ik ben er om jullie te dienen en jullie mijn bescherming te geven.

  Ik ben Gabriel, boodschapper van God, Aartsengel van de incarnatie, macht van God; roep mij aan en ik geef jullie door de genade van mijn Vader de geestelijke kracht om de verleidingen en obstakels van de tegenstander en zijn gevallen engelen te overwinnen.

  Ik ben Rafael, jullie gids in deze tocht naar de glorie van God. Roep mij aan en ik zal jullie licht zijn die jullie de weg toont zodat jullie in het Koninkrijk van mijn Vader komen. Ik ben ook geneesheer van God, ik sta jullie bij in jullie lichamelijke ziektes en deze van de ziel, ik ben er voor jullie te dienen op al jullie wegen en jullie mijn bescherming en ondersteuning te geven. Wij zijn jullie broeders en wij waken en bemiddelen voor jullie en voor al jullie geliefden. Houd rekening met ons en wij strijden aan jullie zijde om jullie de overwinning te geven over de duistere krachten. Wij bieden ons kroontje aan om te bidden in geloof en onze geestelijke bescherming te verkrijgen.

  KROONTJE AAN DE AARTSENGELEN MICHAEL, GABRIEL EN RAFAEL

  Het credo gevolgd door een onzevader.

  Dan zeg je : Mijn ziel prijst en verheerlijkt Yahweh (3 x)
  Heilige Michael, Heilige Gabriel en Heilige Rafael, bid God voor mij, voor mijn gezin en voor de hele wereld (3 x)

  Bid een onzevader en zeg :
  Wie is als God – Niemand is als God (10 x)

  In het begin van elk tientje begin je opnieuw : Mijn ziel prijst en verheerlijkt Yahweh.
  Om het kroontje te beeindigen bid men :

  Glorie aan God in de hemel en vrede op aarde aan de mensen van goede wil, wij prijzen u, wij zegenen u, wij aanbidden u, wij verheerlijken u, wij danken u voor uw immense glorie.

  En eindigen met het Gloria in excelsis
  men zegt 7 keer : Dank de Heer want hij is goed, want eeuwig is zijn barmhartigheid.

  Blijf in de vrede van de Allerhoogste. Glorie aan God, Glorie aan God, Glorie aan God. Uw broeders : Michael, Gabriel, Rafael en de Aartsengelen en de Engelen uit het Koninkrijk van God.

  Breng de boodschappen naar de hele mensheid, mensen van goede wil.

  18-10-2014, 18:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 18/9

  Ouders, als moeder van de mensheid roep ik jullie op jullie ogen op God te richten en opnieuw de controle over jullie gezin in jullie handen te nemen zoals voorheen!

  18 SEPTEMBER 2014- 8H10 AM

  dringende oproep – dringend van Maria, de Mystieke Roos aan ouders

  Kleinen, dat de vrede van God en de liefde van deze Moeder jullie altijd vergezeld.

  Vandaag wil ik jullie spreken over het uiteen vallen van gezinnen, het fundament van de maatschappij, veroorzaakt door het zich verwijderen van God. Ik voel een grote droefheid als ik zie hoe de gezinnen uiteen vallen door een gebrek aan liefde en afwezigheid van God. Al deze technologie en modernisme overspoelen de gezinnen, en stelen de ruimte die bedoeld was voor dialoog en gebed. De gezinnen zijn weinig nu weinig in aantal waar de gezonde moraal en spiritualiteit overblijft; de gezinnen zijn weinig in aantal waar men bidt of tijd uittrekt voor dialoog, liefde en gebed.

  De overgrote meerderheid van de huidige gezinnen neemt alles lichtzinnig op, ieder gaat zijn weg; enkel geinteresseerd in de verlokkingen van de wereld en het materiele verlangen om steeds meer te bezitten die enkel het verlies van het eeuwig leven met zich meebrengt. De gezinnen die vandaag deelnemen aan de H. Mis en samen bidden zijn schaars. Welke droefheid voel ik als ik mijn kleinen die van jongsaf gedompeld worden in de wereld vn de technologie en hun ouders zijn er niet meer om bekommerd zijn dan hen een goede morele en spirituele opvoeding te geven. De tv, computer, GSM verdringen de ouders in het gezin; ze vormen groepen van robotten, generaties van mensen die van liefde en morele en spirituele basis verstoken zijn. Dit alles brengt deze generatie ten onder.

  Geweldadige programmas die op de tv verschijnen en computerspelletjes maken de kleine kinderen en jongeren agressief en gewelddadig die geen enkel vorm van dialoog aanvaarden.

  Alles wat verkeerd begrepen is wordt onder de jongeren geregeld op basis van feiten; onder de jongeren van tegenwoordig heerst de wet van de sterkste, voor het minste probleem is het antwoord geweld, agressie en in vele gevallen de dood. Al deze ongecontroleerde geweld is het gif die jullie kinderen elke dag zien; het is het onderwijs dat ze krijgen via de programmas op tv en computerspelletjes. Van jongsaf is de cultuur van geweld ingelepeld samen met wraak, haat, wrok, zelfmoord, drugsverslaving, overspel, ontucht en dood; en het meest triestige de verwijdering van God en zijn geboden.

  Het is het morele en spirituele gif die geinjecteerd is in de geest van jullie kinderen. Ouders, ontwaak meteen; doe de tv en de computer weg uit de kinderkamers! Let meer op jullie gezinnen, want jullie verliezen jullie kinderen door gebrek aan leiding! Ga terug mijn Heilige Rozenkrans bidden in het gezin en ik zal jullie gezinnen terug in ere herstellen! Help mij ouders, ik vraag het jullie, omdat de hemel met mij weent over het uiteen vallen van de gezinnen! Het gebrek van God bij veel van jullie, ouders is de reden waarom vele gezinnen uiteen vallen. Vele gezinnen verliezen hun greep door het modernisme en de boosaardige technologie van de laatste tijd.

  Ouders, sedert hoeveel tijd zijn jullie naar de biecht geweest en met jullie kinderen naar de Heilige Mis geweest? Sedert hoeveel tijd hebben jullie nog gebeden in jullie gezin? Sedert hoeveel tijd hebben jullie nog samen geconverseerd en naar jullie kinderen geluisterd? Liefhebben is veel meer dan eten en materiele goederen geven ! Ik zeg het jullie de hel is vol ouders die liefde verward hebben met materiele goederen. Veel van de gezinnen gaan in de vernieling; ouders en kinderen vervloeken elkaar omdat je niet de nodige tijd in dit leven hebben uitgetrokken voor dialoog, liefde en gebed. Ouders, als Moeder van de mensheid roep ik jullie op om jullie ogen op God te richten en de controle over jullie gezinnen op te nemen zoals voorheen! Ontdoe jullie gezinnen van jullie dodelijke technologie, die vele vervloekte zielen met zich meebrengt! Wijd jullie gezinnen en jullie families toe aan mijn Onbevlekt Hart en ik laat jullie niet vernietigen! Werk mee met mij, jullie ouders door in jullie gezin een gezonde moraal en spiritualiteit te doen heersen. Breng jullie gezinnen naar God, zodat er een gezonde maatschappij ontstaat en dat de liefde van God terugkomt in het hart van de gezinnen en in de hele wereld. Bereid jullie harten voor want de glorierijke terugkomst van mijn Zoon is nabij. Ik hou van jullie, jullie Moeder, Maria Mystieke Roos.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  18-10-2014, 17:06 Geschreven door Claudia  


  16-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig 11/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig. Mijn Liefde is intens en beschermend. Het is puur en Ik zie vele fouten door de vingers omwille van Mijn diepe affectie voor zondaars.

  Ik houd zielen binnen Mijn Mededogen en er is niets dat Ik niet zal doen om hen te redden, zodat Ik iedereen kan verenigen in Mij als een geheel. Mijn tranen vloeien echter in grote stromen op dit moment omwille van de manier Gods kinderen worden pijn gedaan, misbruikt, gemarteld, gegeseld en gedood door de vijanden van Hij Die de wereld schiep. Degenen die dergelijk lijden veroorzaken zijn volledig onder de invloed van boze geesten, die hun gedachten vergiftigen met leugens, haat en een minachting voor menselijk leven. Niet een minuut kan een mens ooit zeggen dat hij een handeling in Gods Naam stelt wanneer hij een ander menselijk wezen dood. Degenen die oorlogen creeren en genocide veroorzaken, in elke vorm en die zeggen dat ze weken voor de Glorie van God, bedriegen niet enkel zichzelf maar ook degenen die ze recruteren om hun goddeloze intenties uit te voeren.

  Mijn Liefde is zo krachtig dat als je zou bidden voor deze arme verloren zielen, die geloven dat anderen doden in Gods Naam een goede zaak is, die hen eer brengt, Ik hen Mijn Barmhartigheid zal betonen door in hen de Geest van Waarheid te doen ontwaken. Laat jullie harten niet verzwaren. Weet in de plaats dat terwijl deze meest verachtelijke daden die gepleegd worden door degenen die levens vernietigen beangstigend is, maar in Mijn Goddelijke Gerechtigheid Ik een einde zal stellen aan deze verschrikkingen.

  Ik zal jullie allen optillen die warme en tedere harten hebben in een ogenblik in Mijn Heilig Hart en jullie redden, zo is Mijn Liefde voor jullie. Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen niet de pijn van een lichamelijke dood moeten verdragen. Dat beloof Ik jullie als jullie Mij helpen door jullie gebeden om de zielen van degenen te redden die Mijn Vergeving en Mijn Barmhartigheid het meest nodig hebben.

  Help Me in dit grote streven en spoedig zullen allen stralen met de Glorie en het schitterende van Mijn Nieuwe Koninkrijk. Hier zullen jullie eeuwig leven zonder een zorg in de wereld. Liefde voor Mij, Mijn Eeuwige Vader, jullie familie en vrienden zal heersen over de wereld en zal geen einde kennen.

  Ga in vrede om Mij met liefde te dienen.

  Jullie Jezus

  16-10-2014, 23:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dood zal binnenkort geen macht hebben over de mens 10/10/2014

  Moeder van Verlossing : Mijn lieve kinderen, de Kruisiging van mijn Zoon was in vele opzichten veelbetekenend. Het was niet alleen door de handen van de Romeinse soldaten dat Hij werd gedood, maar op bevel van diegenen die beweerden toegewijde volgelingen te zijn van het Woord van God.

  Zijn geseling, vervolging en dood werden uitgevoerd onder de instructies van diegenen die de gelovigen in de Tempel van God voorgingen. Zij legden al hun kennis van de Waarheid terzijde, omdat ze weigerden te aanvaarden dat mijn Zoon, Jezus Christus, de Messias was. Elke Wet voorgeschreven door God, werd genegeerd aangezien zij behagen schepten in de executie van mijn Zoon.

  Voor de Dag van de Heer komt zullen zij Zijn Kruisiging weer opvoeren. Ze zullen Hem geselen door hun verraad van Zijn Heilig Woord. Zij zullen diegenen vervolgen die trouw  blijven aan Hem en vervolgens zullen ze Zijn Lichaam ontheiligen. Maar ze zullen er niet in slagen om Hem te doden, want Zijn Lichaam – Zijn Kerk – kan niet sterven en ze zal tot het einde staande blijven, zij het in een fragiele staat.

  Op dit moment, mogen jullie niet vergeten dat alle leven van God komt. De dood heeft geen macht over God. Leven dat eens gegeven werd, kan nooit sterven. De dood zal binnenkort geen macht hebben over de mens en door de Opstanding van mijn Zoon, zal ook de mens Eeuwig Leven hebben van lichaam en ziel. Diegenen die op Christus vertrouwen en Hem trouw blijven, zullen leven. Alleen diegenen die Hem volledig verwerpen, zullen niet leven.

  Verheug jullie in de wetenschap dat een heerlijk leven jullie allen wacht, die aanhangers blijven van het Heilige Woord van God, want de dood zal jullie nooit vernietigen.

  Jullie geliefde Moeder

  16-10-2014, 23:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergeet niet dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan 9/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst Ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij. Maar de verdeeldheid die de mens van Mij, De Gever van Leven scheidt, is de grootste vijand van het menselijk ras.

  Satan met zijn sluwe bedrieglijke wegen heeft ervoor gezorgd om grote verdeeldheid in de wereld te veroorzaken. Het feit dat hij verborgen is, geeft hem grote macht over de zielen van de mensen. Zijn boosaardige invloed schept twijfels over Mijn Bestaan bij diegenen wier geloof klein is. Anderen, die niet in Mij geloven, overtuigt hij ervan dat de mens mondig genoeg is voor gelijk welke keuzes hij maakt. Zijn geruststellende invloed, terwijl hij de mens bekoort, overtuigt diegenen waarbij hij toegang verkrijgt dat het verkeerde juist is en het juiste verkeerd. Hij stelt de liefde voor als lust, haat als een vorm van verlangen, na-ijver en jaloersheid als middelen om de vernietiging van andermans leven te verrechtvaardigen.

  Elke idee, elk verlangen, elke hunker en begeerte die hij in de zielen van de mensen plant, leiden hen naar de zonde. Zoveel besmetting onder de mensheid, in deze tijd, wil zeggen dat de zuivere liefde, die van God komt, vervangen werd door begeerte. Alles wat voortkomt van de slang, zal in de harten van de zondaars voorgesteld worden als iets goeds. De zonde wordt altijd gerechtvaardigd door de zondaar die voor de duivel bezwijkt. De zonde, eens gerechtvaardigd, wordt dan geprezen totdat zij op een geweldige daad gaat gelijken – waard om erkend te worden.

  Wee de mens die het aandurft om diegenen in twijfel te trekken die de zonde verheerlijken. De zondaar die de zonde omarmt, met grote blijdschap, zal anderen beïnvloeden om hetzelfde te doen. Vandaag kan de invloed van de Boze overal waargenomen worden. Terwijl zondige daden voorheen voorzichtig verborgen werden, bestaat er nu geen schaamte meer om ze voor de hele wereld tentoon te stellen. Al wat voor Mij weerzinwekkend is wordt met groot genoegen omstrengeld.  Wat verkeerd is wordt voorgesteld als iets goeds en al wat goed is, in overeenstemming met Gods Wetten, wordt beschouwd als verkeerd. Wanneer de duivel aan het werk is, zal alles op zijn kop gezet worden en exact het tegenovergestelde zijn van wat van Mij komt. Weet dat wanneer men verklaart dat Mijn Woord verkeerd is, dat dan de invloed van de Boze zijn hoogtepunt bereikt heeft.

  Onthoud dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan. Hemel en aarde zullen één worden en de Hel zal de verblijfplaats worden voor hen die de duivel en al wat van hem komt, verafgoden. De rook van zijn duivelse en kwaadaardige wegen heeft zowel hen die in Mij geloven aangestoken als hen die Mij afwijzen. Niemand is veilig.

  Het gebed, Mijn geliefde volgelingen, is jullie toevluchtsoord. Houd Mijn Woord in ere en bid, niet voor jezelf, maar voor hen die een contract zijn aangegaan met de duivel. Zij hebben jullie gebeden nodig, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds.

  Jullie Jezus

  16-10-2014, 23:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergeet niet dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan 9/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst Ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij. Maar de verdeeldheid die de mens van Mij, De Gever van Leven scheidt, is de grootste vijand van het menselijk ras.

  Satan met zijn sluwe bedrieglijke wegen heeft ervoor gezorgd om grote verdeeldheid in de wereld te veroorzaken. Het feit dat hij verborgen is, geeft hem grote macht over de zielen van de mensen. Zijn boosaardige invloed schept twijfels over Mijn Bestaan bij diegenen wier geloof klein is. Anderen, die niet in Mij geloven, overtuigt hij ervan dat de mens mondig genoeg is voor gelijk welke keuzes hij maakt. Zijn geruststellende invloed, terwijl hij de mens bekoort, overtuigt diegenen waarbij hij toegang verkrijgt dat het verkeerde juist is en het juiste verkeerd. Hij stelt de liefde voor als lust, haat als een vorm van verlangen, na-ijver en jaloersheid als middelen om de vernietiging van andermans leven te verrechtvaardigen.

  Elke idee, elk verlangen, elke hunker en begeerte die hij in de zielen van de mensen plant, leiden hen naar de zonde. Zoveel besmetting onder de mensheid, in deze tijd, wil zeggen dat de zuivere liefde, die van God komt, vervangen werd door begeerte. Alles wat voortkomt van de slang, zal in de harten van de zondaars voorgesteld worden als iets goeds. De zonde wordt altijd gerechtvaardigd door de zondaar die voor de duivel bezwijkt. De zonde, eens gerechtvaardigd, wordt dan geprezen totdat zij op een geweldige daad gaat gelijken – waard om erkend te worden.

  Wee de mens die het aandurft om diegenen in twijfel te trekken die de zonde verheerlijken. De zondaar die de zonde omarmt, met grote blijdschap, zal anderen beïnvloeden om hetzelfde te doen. Vandaag kan de invloed van de Boze overal waargenomen worden. Terwijl zondige daden voorheen voorzichtig verborgen werden, bestaat er nu geen schaamte meer om ze voor de hele wereld tentoon te stellen. Al wat voor Mij weerzinwekkend is wordt met groot genoegen omstrengeld.  Wat verkeerd is wordt voorgesteld als iets goeds en al wat goed is, in overeenstemming met Gods Wetten, wordt beschouwd als verkeerd. Wanneer de duivel aan het werk is, zal alles op zijn kop gezet worden en exact het tegenovergestelde zijn van wat van Mij komt. Weet dat wanneer men verklaart dat Mijn Woord verkeerd is, dat dan de invloed van de Boze zijn hoogtepunt bereikt heeft.

  Onthoud dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan. Hemel en aarde zullen één worden en de Hel zal de verblijfplaats worden voor hen die de duivel en al wat van hem komt, verafgoden. De rook van zijn duivelse en kwaadaardige wegen heeft zowel hen die in Mij geloven aangestoken als hen die Mij afwijzen. Niemand is veilig.

  Het gebed, Mijn geliefde volgelingen, is jullie toevluchtsoord. Houd Mijn Woord in ere en bid, niet voor jezelf, maar voor hen die een contract zijn aangegaan met de duivel. Zij hebben jullie gebeden nodig, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds.

  Jullie Jezus

  16-10-2014, 23:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 170

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  170 Gebed om het Heilig Woord van God te handhaven  8/10

  O Lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus, houd mij vast.

  Bescherm mij.

  Behoed mij in het Licht van Uw Aangezicht, naarmate mijn vervolging toeneemt, wanneer mijn enige (zogezegde) zonde erin bestaat om de Waarheid, het Heilige Woord van God, te handhaven.

  Help mij om de moed te vinden om U te allen tijde trouw te dienen.

  Geef mij Uw Moed en Uw kracht, wanneer ik strijd lever om Uw Onderrichtingen te verdedigen tegen felle oppositie.

  Laat mij nooit in de steek, Jezus, in mijn tijd van nood en zorg voor mij met alles wat ik nodig heb om verder te gaan om U te dienen, door middel van het aanbieden van de Heilige Sacramenten en van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed, door het Heilig Misoffer.

  Zegen mij Jezus.

  Wandel met mij.

  Rust in mij.

  Blijf bij mij. Amen.

  Jullie Jezus

  16-10-2014, 23:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik geef jullie nu het laatste Kruistochtgebed 8/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn Zijde doorstoken en de aarde wordt nu overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo intens is, dat Ik niet getroost kan worden.

  Ik vraag nu wie van Mijn gewijde dienaren sterk genoeg zal zijn om de Waarheid te handhaven?

  Ik geef jullie, het laatste Kruistochtgebed. Het is bestemd voor de priesters. Ik verzoek Mijn gewijde dienaren om het dagelijks bidden.

  Jullie Jezus

  16-10-2014, 23:18 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!