Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  30-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 23

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  23  Gebed voor de veiligheid van Paus Benedictus XVI  28/01

  O Mijn Eeuwige Vader, namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en het lijden dat hij heeft verdragen om de wereld te redden van zonde, bid ik nu dat U uw Heilige Vicaris, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde beschermt. Zodat ook hij en al Uw gewijde dienaren, Uw kinderen kan helpen redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen die op aarde dwalen om zielen te stelen.

  O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen kunnen geleid worden naar het ware pad die leidt naar Uw Nieuwe Paradijs op aarde. Amen.

  Jullie Hemelse Koningin van de Aarde

  Moeder van Redding

  30-01-2012, 17:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid met je hele hart voor Paus Benedictus 28/1/2012

  H. Maagd Maria : Mijn kind, Satans macht wordt zwakker met de dag want de Heilige Geest blijft Zijn vleugels spreiden over al Gods kinderen.

  Geloof en liefde voor God is overal aan het groeien door gebed en de speciale genaden die aan mijn kinderen worden gegeven door Mijn Vader, de Allerhoogste God. Bekeringen zijn aan het stijgen. Vele van mijn kinderen zijn er zich misschien niet bewust van, maar jullie zullen dit wel zien als jullie je ogen openen.

  Alsjeblieft, mijn kind, je moet met je hele hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en is in vele opzichten alleen in zijn verdriet voor de geloofsafval die hij zowel buiten als binnen het Heilig Vaticaan ziet.

  Zijn dagen in de Heilige Stoel werden verlengd en daardoor werd veel ravage die door de wordt veroorzaakt, afgewend.

  Mijn kinderen, gebed is zal een rollende donder in de Hemelen. Kinderen, jullie gebeden worden gehoord en verhoord in de Hemel.

  Dit is goed. Blijf de Kruistochtgebeden bidden die aan jou werden gegeven, Mijn kind. (zie Kruistochtgebed nr 23)

  Jullie Hemelse Koningin van de Aarde
  Moeder van Redding

  30-01-2012, 17:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid...

  Zojuist nog eens naar de site http://www.divinerevelations.info/index.html geweest en de getuigenis van Angelica Zambrano gelezen. Walgelijk!!! De Maagd Maria aanbidden wordt hier aanzien als een afgod aanbidden. Nogmaals, Maria is GEEN afgod, ze is de Moeder van God, die God nog wel zelf geschapen heeft om als Moeder van God en als Moeder van de mensheid te dienen. Een taak die ze gekregen heeft onder het Kruis van Haar Zoon Jezus Christus. Zij geeft de zielen door aan Jezus, ze bidt zelf onafgebroken voor de mensheid tot God. Dan was Paus Johannes Paulus II te zien, hij zou in de Hel zitten. Laat het duidelijk zijn dat Paus Johannes Paulus II veel voor het christendom gedaan heeft en dat hij door Jezus en Maria geleid werd in zijn aartsmoeilijke taak om de Katholieke Kerk van Jezus Christus van de ondergang te redden, tussen de communistische wolven, de vrijmetselaar adders, het Jezuiet gebroed, enz. Hij werd gered van de dodende kogel door de tussenkomst van Maria, anders was hij er begin jaren ‘80 niet meer geweest. God heet niet Jehova of wat dan ook, Zijn Hebreeuwse naam is Yahushua (Jezus) en YHWH (God de Vader). Satan is werkelijk niet te beroerd om een kind te misbruiken voor zijn werk. Intriest! Hier nogmaals wie de stichter van de Jehovah’s getuigen werkelijk was. En dit is spijtig genoeg niet gelogen!!!

  Ernaast een You Tube filmpje dat keigoed is. Ik wist er al 90% van, maar toch heel goed omdat de Luciferianen en hun verkondigers, hun organisaties op een rijtje worden gezet met als grootste orgaan : de Verenigde Naties. Dat is het machtigste orgaan dat de Antichrist zal bijstaan.

  Bid heel veel voor deze zielen!!!


  30-01-2012, 01:38 Geschreven door Claudia  


  29-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen: Hou jullie niet bezig met het occulte 1/1/2012

  BOODSCHAP VAN ONZE HEMELSE MOEDER : ZE WAARSCHUWT VOOR NATUURRAMPEN DIE ZICH NOG ZULLEN VOORDOEN EN ER IS MEER GEBED NODIG.

  Uittreksels :

  Moeder Maria: Vertel alsjeblieft aan allen die luisteren, dat DIT JAAR 2012 VOOR DE MEESTEN HEEL LASTIG KAN ZIJN. De zonde blijft duren en er zijn niet genoeg volgelingen die dagelijks bidden voor de vermindering van de toorn van onze Hemelse Vader.
  Zijn Gerechtigheid is Rechtvaardig en ZAL IN IEDER LAND GEVOELD WORDEN.
  Niemand zal ontsnappen aan de vele NATUURRAMPEN, die verschillende landen en volkeren zullen treffen (in de Engelse versie staat ‘invade’ : bij tsunamis bijvoorbeeld zou binnendringen passen.)

  GEDURENDE DIT JAAR ZAL ER EEN HOOGTEPUNT ZIJN AAN NATUURRAMPEN en ook door de mens ineengestoken rampen. Het is dus het beste voor iedereen OM EEN VOEDSEL- EN WATERVOORRAAD AAN TE LEGGEN, EN ANDERE BENODIGDHEDEN die nodig kunnen zijn voor EEN VEEL LANGERE PERIODE DAN ENKELE WEKEN.

  Het zal veel lastiger zijn voor de armen die reeds weinig hebben.
  Daarom zal er grote barmhartigheid verwacht worden van diegenen die in overvloed hebben.
  ER KAN VEEL VERMINDERD WORDEN DOOR AANHOUDEND GEBED, maar zovelen vergeten hun gebedsverplichtingen wanneer het leven vlotjes loopt en alles ok is.

  Het is maar wanneer persoonlijke tragedies toeslaan dat ze terugkeren naar hun gebeden.
  Laat het dit jaar niet zo zijn.

  Moeder Maria: alsjeblieft, mijn kinderen, als je eens de STAAT VAN KWAAD EN ZONDE kende waarin jullie land in verzonken is, dan zouden jullie mijn Zoon smeken om genade om al de Christenen en anderen, die in handen gevallen zijn van duivelse geesten, terug te doen keren (naar God).

  Jullie land [USA – en ook andere landen] is een LAND VAN KWAAD geleid door de Boze en er is geen geroep van goede en heilige mensen om het te stoppen.

  Wanneer gaan jullie allen het eens leren?
  Wat gaat ieder van jullie doen wanneer jullie rekenschap moeten afleggen aan jullie Redder voor de handelingen in jullie leven?
  Als jullie niet terugkeren naar mijn Zoon voor jullie je laatste levensadem hebben gehad, dan zullen jullie veroordeeld worden tot vervloeking in alle eeuwigheid.

  Zijn jullie niet bang voor de eeuwigheid in Hel?
  Mijn hart is diep bedroefd door ouders die zich Christenen noemen en toch hun eigen kinderen zonder aarzelen toelaten in de wachtende handen van DEMONEN EN ALLE SOORTEN VAN DUIVELSE GEESTEN te laten vallen.

  Ouders, wees gewaarschuwd, jullie zullen voor mijn Zoon komen en geoordeeld worden voor het nalaten van jullie verantwoordelijkheid als ouders voor het toelaten van jullie eigen kinderen OM ZICH IN TE LATEN MET HET OCCULTE DOOR MIDDEL VAN HEKSERIJ EN ENIGE VORM VAN TOVENARIJ.

  Noot van Claudia : er bestaat geen witte of goede magie, het komt van Satan. Dus geen : waarzeggerij, astrologie, numerologie, handlijnkunde, hypnose, regressietherapie, yoga, reiki, tarotkaarten, engelenkaarten, sjamanisme, glaasje draaien, pendelen, Maitreya-bullshit, mediums, para-astro beurzen, kristallen bollen, zogezegde engelentherapie, Harry Potter-zever, druiden, enz. enz. Satan is verdraaid creatief in het vinden van manieren om mensen weg te trekken van God, en ze bovendien op te zadelen met bezetenheid door duivelse geesten. Deze zijn alleen met gebed, vasten en inwijden van huis weg te krijgen. U weze gewaarschuwd!!!

  Jullie kennen de waarheid en toch WEIGEREN jullie het toe te passen in jullie leven.
  Jullie kennen het kwaad, maar toch WEIGEREN jullie het te herkennen en erkennen.
  Verdriet zal zeker jullie deel zijn wanneer jullie verantwoordelijk zijn voor jullie kinderen en daarover uitleg moeten geven.

  Profeet: Anna Marie

  29-01-2012, 23:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte Vliegtuigen en Zwarte Rook 24/1/2012

  In een visioen zag ik een gezin thuis bezig : de moeder binnen en haar dochter buiten aan het spelen.
  Het weer was warm genoeg om de deuren en vensters open te laten.
  Opeens vliegt een KLEIN VLIEGTUIG over, amper boven de electriciteitsmasten en uit zijn start kwamen twee ROOKPLUIMEN VAN DIKKE, ZWARTE ROOK.
  Het vliegtuig landde of crashte niet, maar bleeft verder OP LAGE HOOGTE VLIEGEN.

  De vrouw sloot ieder open venster en deur, en ze riep haar dochter om vlug naar binnen te komen.
  Wanneer haar dochter niet kwam, zag ze het meisje BEWUSTELOOS op de grond liggen.
  Bang voor het leven van haar dochter, en ook het hare, rende ze naar buiten en droeg het slappe lichaam van haar dochter naar binnen.

  In een tweede visioen zag ik mensen uit een dorp samen in een landelijk restaurant zitten om te eten en te shoppen, want ze verkochten er ook gekweekte planten en bloemen.
  Opeens vlogen twee kleine vliegtuigen over op een alarmerende lage hoogte.
  De vliegtuigen waren in blinkend ZWART geschilderd en droegen geen zichtbare merktekens.
  Met de blinkende delen dat leken op gechromeerde delen van antieke wagens, zagen de vliegtuigen er ‘RETRO’ uit.
  Donkere rookpluimen kwamen uit de vliegtuigen en kwamen neer op het gebouw.

  Sommige alerte mensen schreeuwden:
  “SLUIT DE RAMEN !
  DOE DE DEUREN DICHT !
  BEDEK SPLETEN EN LUCHTGATEN !”
  en anderen sloten vlug de ramen en deuren, en bedekten wat ze konden.

  De alerte mensen legden aan de anderen uit dat de rook GIFTIG was en HET ZENUWSTELSEL AANTASTTE, en dat het sproeien deel uitmaakte van een ONTVOLKINGSPROGRAMMA.

  Vele mensen waren sceptisch hierover, omdat de MEDIA EN DE REGERING HIEROVER NIETS HADDEN GEZEGD, toch werden ze geconfronteerd met het kwaad dat voor hun ogen gebeurde.

  In een derde visioen zag ik mensen op een openbare bus zitten.
  De airco werkte niet en daarom hadden de mensen de raampjes op de bus opengeschoven.
  Opeens kwam een klein zwart vliegtuigje over vliegen, en de WEGROUTE VOLGEN.
  Een donkere rookpluim kwam neer.

  Alerte mensen schreeuwden: “Doe de ramen dicht !”
  Iedereen deed mee, behalve een koppige oude dame die haar raam weigerde te sluiten.
  De mensen schreeuwen naar haar en ze stond erop om van de bus te stappen.
  De bus stopte en liet haar vlug uitstappen.
  De buschauffeur besliste niet verder te rijden omdat ze anders in nog meer rook, voorop, zouden geraken.
  De passagiers keken naar de dwaze vrouw die was uitgestapt.
  Ze viel spoedig neer aan de kant van de weg en haar lichaam kreeg stuiptrekkingen.
  Een andere vrouw besliste haar leven te riskeren om buiten te gaan kijken en te zien hoe haar toestand was.
  Tegen dan had de wind veel van de rook weggeblazen en deze vrouw bleef leven.

  DAARNA HOORDE IK DE GEEST VAN DE HEER HET WOORD “SARIN” ZEGGEN, DE NAAM VAN EEN ZENUWGAS.

  Amerika, deze massale vergiftiging door zenuwgas is een van de vele beproevingen waarmee JULLIE GECONFRONTEERD ZULLEN WORDEN wanneer de Schaduwregering op het voorplan treedt en alles overneemt.
  LET OP !
  LAAT JULLIE NIET IN DE VAL LOKKEN DOOR DE BEDRIEGER VAN NATIES.
  KOM NAAR CHRISTUS DIE DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN IS.

  Profeet: anno domini - American seeër

  Sarin (zenuwgas) zie wikipedia

  Algemeen

  Molecuulformule
       (uitleg)

  CH3P(O)(F)O)(F)OCH(CH3)2
  C4H10FO2P

  IUPAC-naam

  (RS)-2-(fluoro-methyl-phosphoryl)oxypropane

  Andere namen

  methyl-isopropyl-fosfonofluoridaat, 1-methylethylester van methylphosphonofluoridinezuur, GB, Zarin, O-Isopropyl Methylisopropoxfluorophosphine oxide

  Molmassa

  140,1 g/mol

  SMILES

  C(OP(=O)(F)C)(C)C

  CAS-nummer

  107-44-8

  Beschrijving

  Chemische massavernietingsstof

   

   

  Fysische eigenschappen

  Aggregatietoestand

  vloeibaar

  Kleur

  kleurloos

  Dichtheid

  1,0887 g/cm³

  Smeltpunt

  -56 °C

  Kookpunt

  158 °C

  Vlampunt

  94 °C

  Dampdruk

  385 Pa

  Goed oplosbaar in

  water

  Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar)
  Sarin is een van de gevaarlijkste zenuwgassen, organofosforverbindingen die interfereren met de signaaloverdracht bij de overgang van de zenuw naar spiercel (de motorische eindplaat) door het enzym acetylcholinesterase, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, irreversibel (onomkeerbaar) te blokkeren, waardoor het slachtoffer verlamd raakt. De dodelijke dosis van het materiaal voor de mens is waarschijnlijk minder dan een milligram. Andere zenuwgassen zijn soman, tabun en VX.

  Sarin is chemisch een vrij instabiele verbinding die vooral als hij in onzuivere vorm wordt opgeslagen vrij snel ontleedt en zijn werking verliest. Het kan worden gebruikt als binair chemisch wapen (waarbij de effectieve stof zich uit twee op zichzelf minder gevaarlijke stoffen vormt als die op de plaats van gebruik worden gemengd). De voorlopergrondstoffen zijn methylphosphonyldifluoride en een mengsel van isopropylalcohol en isopropylamine. De laatste stof dient om het bij de reactie vrijkomende waterstoffluoride te binden.

  Sarin is berucht geworden door de terroristische aanslag door de Aum Shinrikyo sekte in Japan in 1995. Op meerdere plaatsen in de metro van Tokio werd Sarin vrijgelaten, met 12 doden en 1034 gewonden  als gevolg.

  Geschiedenis

  Ontdekking

  Het zenuwgas sarin was als eerste ontwikkeld door het laboratorium van I.G.Farben te Duitsland in 1938 met als hoofdonderzoeker Dr. Gerhard Schrader. Deze onderzoeker was een vooraanstaand pesticidespecialist. In 1936 is hij begonnen met het zoeken naar een krachtiger pesticide in de vorm van organofosforverbinding. In 1936 was hij geslaagd in het ontwikkelen van tabun. De Amerikanen gaven het de naam GA, omdat het de eerste in de G-serie zenuwgassen zou worden. Na de potentie te hebben gezien van het gas ging Schrader door en ontdekte twee jaar later sarin (GB). Later zouden de gassen soman (GD) en cyclosarin (GF) ook nog worden ontwikkeld.

  In 1939 heeft het laboratorium de gegevens van de zenuwgassen aan het Duitse leger gegeven en die hebben het tijdens de tweede wereldoorlog in productie genomen voor de chemische oorlogvoering. Tijdens de oorlog hebben de Duitsers tussen 500 kg en 10 ton sarin geproduceerd, maar het is nooit ingezet tijdens de oorlog. Na de oorlog namen de VS en de USSR het produceren van sarin over en maakte het zo tot hun standaardwapen voor chemische oorlogvoering.

  Incidenten

  Sarin is voor het eerst ingezet tijdens de Irak-Iranoorlog (1980-1988) tegen de soldaten van het Iraanse leger door Saddam Hoessein, maar ook tegen zijn eigen bevolking. Irak heeft in maart 1988 over het tijdsbestek van 2 dagen de Koerdische stad Halabja (70 000 inwoners) gebombardeerd met onder andere bommen gevuld met sarin. Hierbij zijn destijds 5000 doden gevallen. Tevens heeft er een terroristisch incident plaatsgevonden met Sarin. De sekte Aum Shinrikyo heeft in 1994 voor het eerst sarin gebruikt als terroristisch middel om hun doel te bereiken. Ze lieten sarin los in het centrum van de Japanse stad Matsumoto, Nagano, hierbij kwamen 8 mensen om het leven en raakten er meer dan 200 gewond. In 1995 heeft dezelfde sekte op verschillende plekken in de metro van Tokio sarin losgelaten. Hierbij kwamen 12 mensen om, 54 raakten er ernstig gewond en 960 raakten lichtgewond. In beide gevallen werd er een onzuivere vorm van sarin gebruikt. Sinds 1997 is het bezit, de productie, ontwikkeling enz. geregeld en verboden door het Verdrag chemische wapens (Chemical Weapons Convention). Verder is er nog in 2004 tijdens de Irakoorlog een 155mm granaat tot explosie gebracht waarin een kleine hoeveelheid sarin zat. Twee Amerikaanse soldaten raakten hierbij gewond.

  Opname

  Sarin kan in twee vormen voorkomen namelijk als een vloeistof maar ook als een gas, maar sarin zal voornamelijk als vloeistof voorkomen bij kamertemperatuur (22 g/m3 bij 25°C). Sarin is zowel in vet als in water oplosbaar en het is zwaarder dan lucht, namelijk 1,0887 g/cm³. Hierdoor zal het altijd naar de grond zakken. De opname in het lichaam kan op verschillende manieren plaatsvinden. Opname kan plaatsvinden door het ademhalingsstelsel van de mens, wat van de mucosa van de neus en mond tot de longblaasjes in de longen is. Dit vindt plaats door de aerosol of gasvorm van sarin. Het kan ook direct door het oog worden geabsorbeerd. Druppels van de vloeibare vorm, of de weinig voorkomende vaste vorm kunnen door de huid worden opgenomen. Als sarin door de huid wordt opgenomen kan het daar kleine reservoirs vormen, wat zorgt voor een vertraagde absorptie. Soms kan het eten en drinken sarin bevatten en dit zorgt dan voor opname in het spijsverteringsstelsel. Voor inhalatie is de dodelijke concentratie en tijd voor 50% van de blootgestelde populatie 75–100 mg min/m3. Voor opname in de huid is de dodelijke concentratie voor 50% van de blootgestelde populatie 1700 mg.

  Toxicokinetica

  Metabolisme

  In de slachtoffers van de terroristische aanval in Tokyo werden Sarin en hydrolyseproducten ervan niet in het bloed aangetroffen. Wel werden hydrolyseproducten (zie toxicodynamiek) aangetroffen die gebonden waren aan de acetylcholinesterases op de rode bloedcellen. Sarin blijkt ook de bloed-hersenbarriëre te kunnen passeren. PON1 is een menselijk enzym waarvan bekend is dat het de fosfor-fluor binding van Sarin hydrolyseert en zodoende onschadelijk maakt. Het gen dat hiervoor codeert kent een polymorfisme en er zijn twee bekende varianten: Arg192 PON1, dat langzaam hydrolyseert, en Gln192 PON1, dat snel hydrolyseert (355 U/l t.o.v. 38 U/l). De verdeling van deze twee genen verschilt per bevolkingsgroep. De nieren zorgen voor het gros van de secretie en de metabolieten. In ratten was het voornaamste urineproduct isopropylmethylfosfonzuur.

  Symptomen

  Blootstelling aan het oog

  • Vernauwing van de pupillen (miosis), rode membraan, pijn in en om het oog, verslechterd/wazig zicht, gevoel van zwaarheid, misselijkheid en braken.
  • Symptomen zijn lokaal en vinden plaats na direct contact met het gas, aerosols of vloeistof. Andere vormen van blootstelling kunnen ook effect hebben op de ogen.

  Blootstelling via ingestie

  • Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en krampen

  Blootstelling via de ademhaling

  • Milde tot gematigde blootstelling: vernauwde pupillen (miosis), loopneus, vernauwing van de luchtwegen (bronchoconstrictie), opbouw van vloeistof in de longen, lichte tot matige moeilijkheden bij de ademhaling of kort van adem (dyspneu), hoesten
  • Ernstige blootstelling: Naast bovengenoemde symptomen kunnen bewusteloosheid, epileptische aanvallen, spiertrekkingen (fasciculatie), spierverzwakking, toename van vochtophoping in de longen en het maag-darmstelsel leidend tot uitscheidingen via de neus en mond, apneu en de dood voorkomen.

  Blootstelling aan de huid

  • Milde tot gematigde blootstelling: symptomen kunnen zich meteen of tot 18 uur na blootstelling voordoen. Overmatig zweten, spiertrekkingen (fasciculatie) op plaats van contact, misselijkheid, braken, diarree en malaise.
  • Ernstige blootstelling: symptomen presenteren zich 2 tot 30 minuten na blootstelling. Naast het bovenstaande kan bewusteloosheid, epileptische aanvallen, spiertrekkingen (fasciculatie), spierverzwakking, toename van vochtophoping in de longen en het maag-darmstelsel leidend tot uitscheidingen via de neus en mond, apneu en de dood voorkomen.

  Behandeling

  Om blootstelling aan sarin te voorkomen dient beschermende kleding gedragen te worden in combinatie met een ademluchttoestel. Mocht blootstelling toch plaatsvinden, dan dient de omgeving direct te worden verlaten. Kleding die in contact is gekomen met sarin moet verwijderd worden en in dichte zakken worden gedaan om verdere blootstelling te voorkomen.

  Indien er vloeistof in de ogen is gekomen, dienen de ogen gedurende 5 tot 10 minuten gespoeld worden. Bij ademhalingsproblemen mag geen mond-op-mond beademing toegepast worden om blootstelling te voorkomen. Bij ingestie moet braken niet worden opgewekt.

  Atropine en pralidoximechloride kunnen ingezet worden als medicatie bij blootstelling aan sarin. Atropine werkt als een antagonist tegen het ACh dat vanwege sarin ophoopt bij receptoren. Hierdoor worden de fysiologische gevolgen van sarin verminderd. Pralidoxine kan een reversiebele binding aangaan met acetylcholinesterase waardoor sarin niet aan het enzym kan binden. Daarnaast kan pralidoxine aan sarin zelf binden en het daarmee onschadelijk maken. Bij atropine, maar met name bij pralidoxine is het zaak om de stof zo snel mogelijk na blootstelling aan sarin toe te dienen aan een patiënt om effect te hebben.

  Toxiciteit

  Acute Toxiciteit

  In de volgende tabel zijn de LCt50 (Lethal Concentration and time) en de LD50 van sarin samengevat:

  Toxiciteit van sarin in verschillende soorten bij verschillende absorptiepaden

  Soort

  Acuut toxisch niveau

  LCt50 na inhalatie (mg min/m3)

   

  Mens

  50-100

  Muis

  240-380

  Rat

  80-300

  Cavia

  80-300

  Konijn

  75-144

  Kat

  42-100

  Aap

  25-300

  Hond

  81-120

  Varken

  34

  Geit

  134

  LD50 (µg/kg) na blootstelling via de huid

   

  Mens

  1429-28 000

  Muis

  1080

  Rat

  2500

  Varken

  115 900

  LD50 (µg/kg) na orale inname

   

  Mens

  71-285

  Rat

  550-1060

  LD50 (µg/kg) na intraveneuze toediening

   

  Mens

  14

  Rat

  39-45

  Aap

  20

  Varken

  15

  LD50/dodelijke dosis (µg/kg) na intramusculaire toediening

   

  Mens

  30 (dodelijke dosis)

  Rat

  108-170

  Aap

  22

  LD50 (µg/kg) na subcutaneuze toediening

   

  Muis

  170-200

  Rat

  103-108

  LD50 (µg/kg) na intraperitoneale toediening

   

  Rat

  218-250

  Chronische toxiciteit

  Er lijken verschillende chronische effecten te zijn die veroorzaakt worden door een dosis die zorgt voor acute toxiciteit, maar hier is alleen beperkt/suggestief bewijs voor. De chronische symptomen die mogelijk veroorzaakt worden door sarin zijn vermoeidheid, hoofdpijn, verstoringen van het gezichtsveld, gebrek aan kracht en energie, schouderstijfheid en symptomen van het posttraumatisch stresssyndroom. Verder lijken verschillende klinische testen abnormale uitkomsten te hebben na blootstelling aan sarin. Testen voor psychomotorische problemen, EEG’s opgenomen tijdens slaap, event-related potentials (ERPs), visual evoked potentials (VEPs) en balanstesten lijken abnormale resultaten te geven.

  29-01-2012, 22:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er staat een Oorlog voor de deur in het Midden-Oosten 27/1/2012

  Profeet : Vader Melvin Doucette
  Prince Edwards Island, Canada

  Hieronder vind je de boodschap van Onze Redder en Heer, Jezus Christus, die aan Vader Melvin werd gegeven.

  "Mijn broeder Melvin en al Mijn broeders en zusters die over de hele wereld zijn verspreid : Ik hou van jullie.
  Ik roep jullie allen op nooit met jullie naasten te vechten, maar wanneer ze jullie vervloeken of beledigen, WEES DAN STIL EN BID.
  Jullie mogen jullie vijanden niet haten, maar doe zoals Ik deed, bid voor hen.
  Ja, Ik bad op het kruis voor diegenen die Me sloegen en Me vermoordden.
  JULLIE ZOUDEN MIJN VOORBEELD DUS MOETEN VOLGEN.

  Door HAAT EN HOOGMOED van de ene natie tegenover de andere, breekt er oorlog uit en worden velen gedood.

  ER STAAT EEN OORLOG VOOR DE DEUR IN HET MIDDEN-OOSTEN, DOOR DE HAAT TUSSEN DE JODEN EN DE ARABIEREN.

  ALS er een oorlog uitbreekt, ZULLEN ALLE LANDEN IN DE REGIO ERBIJ BETROKKEN RAKEN.

  Het zou kunnen eindigen in een WERELDOORLOG.

  Het is geweten DAT IRAN OVER NUCLEAIRE WAPENS BESCHIKT en dat ze gebruikt zouden kunnen worden TEGEN ISRAEL met als resultaat dat ISRAEL DIT ZAL VERGELDEN en dat er dan andere landen bij betrokken raken.

  Mijn broeders en zusters, Ik doe een beroep op jullie allen OM IEDERE DAG TE BIDDEN DAT DEZE OORLOG AFGEWEND WORDT.

  Maar met de situatie in de wereld van vandaag is de vrede verzwakt en is het kwaad hard aan het werk.

  Er werden over de hele wereld reeds ZOVELE VERSCHRIKKELIJKE ZONDEN GEPLEEGD, vooral dan abortus, homohuwelijk, drugs- en alcoholverslaving, dat als resultaat ER VELEN NIET BIDDEN.

  De Arm van de Vader IS KLAAR OM OP DE WERELD NEER TE KOMEN als ze deze verschrikkelijke zonden niet stoppen.

  Bid dagelijks voor vrede in de wereld."

  Vader Melvin

  29-01-2012, 21:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 22

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  22  Tot de Katholieke geestelijkheid  27/01

  Mijn dochter, Ik geef de wereld dit Kruistochtgebed, om te bidden door de Katholieke Geestelijkheid :

  O Mijn geliefde Jezus, zorg dat ik sterk mag blijven en dat mijn liefdevlam voor U ieder moment van mijn dag blijft branden. Laat nooit toe dat deze liefdevlam voor U verzwakt of uitdooft. Laat nooit toe dat ik verzwak als er gelegenheid van verleiding is. Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding, mijn trouw te huldigen. En de leer van de Orthodoxe Katholieke Kerk hoog in het vaandel te dragen. Ik bied U te allen tijde mijn trouw aan. Ik beloof mij in te zetten om te vechten in Uw leger, zodat de Katholieke Kerk terug in glorie kan verrijzen, om U te verwelkomen, lieve Jezus, wanneer U terugkomt. Amen.

  Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

  Koning van de hele Mensheid

  29-01-2012, 04:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep aan de geestelijken 27/1/2012

  Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

  Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

  Mijn dierbare dochter, vergeet nooit wanneer je voor Mij werkt, dat je zult vervolgd worden, want de mensheid zal de waarheid niet graag horen als Ik het aan jou openbaar in deze tijden, de eindtijd.

  Met Mijn Heilig woord werd voor zolang korte metten gemaakt, maar dit zal niet langer het geval zijn.

  Mijn stem zal over de hele wereld gehoord worden. Mijn liefde zal in al Mijn Glorie geopenbaard worden en de mens zal eindelijk in staat zijn om zich te bevrijden van de ketenen van het kwaad die rond zijn enkels werden geplaatst door Satan.

  Als de waarheid de ziel van Mijn kinderen zal binnendringen, en hen de vrijheid geven waarop ze voor zo’n lange tijd hebben gewacht, zal het spijtig genoeg verdeeldheid veroorzaken.

  MIJN GELIEFDE GEWIJDE DIENAREN, PRIESTERS EN ALLE RELIGIEUZE GEESTELIJKEN BINNEN DE HEILIGE KATHOLIEKE KERK WETEN DAT IK VAN JULLIE ALLEN HOUD.

  Zovele van jullie hebben hun leven opgegeven voor Mij met edelmoedigheid in het hart. JULLIE ZULLEN NU OP MIJ MOETEN STEUNEN.

  Jullie moeten te allen tijde bidden om leiding zodat jullie sterk blijven in jullie geloof en om onderscheidingsvermogen.

  LAAT JULLIE OGEN GEEN MOMENT VAN MIJ AFDWALEN.

  Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden, zodat ze Mij verwelkomen gedurende Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

  Jullie zullen moeten doorbijten en niet toelaten dat jullie liefde voor Mij afgeraden wordt, zelfs niet als jullie onder druk worden gezet.

  JULLIE ZIJN MIJN WARE DISCIPELEN en Ik moet jullie dringend vragen om jullie wapens op te nemen om Mijn Kerk te redden. DEZE KERK DIE WERD OPGERICHT OP DE ROTS DOOR MIJN GELIEFDE APOSTEL PETRUS, ZAL NOOIT TEN ONDER GAAN.

  De vijand kan geloven dat het kan vernietigd worden, maar DAT ZOU EEN DWAZE VERONDERSTELLING ZIJN.

  Niemand zal, of kan, Mijn Kerk vernietigen. Het zal uit de as verrijzen om Mijn Glorie te verkondigen ALS IK TERUGKOM OM MIJN KONINKRIJK OP AARDE TE REDDEN.

  Jullie mogen Mij, jullie geliefde Redder nooit in de steek laten.

  Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst. (zie Kruistocht-gebed 22)

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  Koning van de hele Mensheid

  29-01-2012, 03:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zoal op het palmares staat van de Jezuietenorde tegenover de Witte Pausen :

  Uit Levend Geloof overgenomen – febr 2008 :

  Er wordt sinds vele jaren met scherp geschoten op de paus. Eerst en vooral van de hoge piefen rond de paus, die stuk voor stuk de vrijmetselarij aanhangen en liefst de paus zouden willen doen verdwijnen. Het Vaticaan is doorweekt met macht, geld en wellust. De paus is zowat het schaap tussen de massa wolven. Bovendien wordt er van buitenaf altijd kritiek geleverd op zijn beleid.

  Hij is niet ‘wereldvreemd’ ! De laatste pausen die we hebben gehad en nu nog hebben, spreken de waarheid. Waarom ? Omdat de geboden van God door de tijden heen ALTIJD ONVERANDERLIJK blijven. De mensen en hun gewoonten niet. De paus spreekt over deze wetten, omdat ze in de nabije toekomst voor eeuwig en altijd zullen toegepast worden. Deze keer met interventie van hogerhand.

  Wat in het Vaticaan gebeurt en gebeurd is tart alle verbeelding !

  De waarheid wordt altijd in de doofpot gestopt. Er is maar 1 partij getuige van hetgene dat is gebeurd. De Hemel.

  Herinner u de extreem korte periode die Paus Johannes-Paulus I paus is geweest.

  Paus Johannes-Paulus I: Albino Luciani (1912-1978)

  Welgeteld 33 dagen. Maar dit zullen velen wel weten. Wat niet zo bekend is, is de manier waarop hij aan zijn einde is gekomen. Deze paus had een goede gezondheid en om opeens dood te zijn had er een steen op zijn hoofd moeten vallen. Dit zijn twee boodschappen die Veronica Lueken heeft ontvangen op twee verschillende data.

  U zult het waarschijnlijk ook wel weten dat Veronica Lueken (en Bayside) op de lijst van de valse verschijningen is gezet. Wel dit is de reden, deze artikels zijn een doorn in het oog van het Vaticaan ! Er is geen enkele boodschap die zij heeft verspreid die onwaar is + er is nooit iemand van de Kerk uit naar haar of naar Bayside geweest om de verschijningen te controleren, nog de getuigenissen van genezingen die daar gebeurd zijn ! In elk geval ik heb nog geen een leugen ontdekt. Misschien is het streven naar de terugkeer van de Tridentijnse mis er teveel aan. Voor een momentje reclame voor de traditionele eucharistieviering nu ik nog aan de zet ben : knielen + geconsacreerde hostie op de tong ontvangen !!!!!!!!!!

  Boodschap 1 : letterlijk uit het engels vertaald :

  “Mijn kind en kinderen, Ik ben niet van plan om een lange redevoering te houden met jou (Veronica) over de tegenwoordige staat van Mijn Kerk te Rome. Het is voldoende te zeggen dat 666, Lucifer en zijn agenten, een gezamenlijke actie zullen ondernemen om de huidige Paus te onttronen. In dit plan, het plan van Lucifer, zoekt hij Mijn Kerk te verenigen met de wereld, en dit zal Ik niet toestaan.” Jezus, 28 september 1978

  Noteer : Paus Johannes Paulus I was dood gevonden de volgende morgen.

  Boodschap 2 : letterlijk uit het engels vertaald :

  “We gaan terug, Mijn kind, in de geschiedenis, een korte geschiedenis. Herinner u dat wat gebeurd is in Rome met Johannes, Paus Johannes, die 33 dagen geregeerd heeft. Och Mijn kind, het is geschiedenis nu, maar het is vermeld in het boek dat een lijst weergeeft van onheil van de mensheid. Hij ontving het martelaarschap door te drinken van een glas. Het was een champagneglas gegeven aan hem door een nu overleden lid van de clericus en het secretatiaat van staat (Kardinaal Villot).

  OLV van de rozen 21 mei 1983

  De hele geschiedenis is in verschillende boeken opgenomen die elk hun verhaal neerzetten van de moord. Villot bleef bij zijn versie : “Er is een tragisch accident gebeurd. De Paus heeft onopzettelijk een overdosis van zijn medicijn* ingenomen. Als er een autopsie was uitgevoerd zou het zonder enige twijfel de fatale dosis aanwijzen. Niemand zou geloven dat Zijne Heiligheid het per ongeluk had ingenomen. Sommigen zouden aansturen op zelfmoord, andere moord. Het is overeengekomen dat er geen autopsie zou worden gedaan.”              * Effortil, medicament voor lage bloeddruk

  Dit was zijn gedroomde alibi !

  Kardinaal Casaroli, samen met Giovanni Benelli en Villot, verantwoordelijk voor het inzetten van de valse Paus die de taak van Paus Paulus VI overnam.


  Kardinaal Agostino Casaroli


  Kardinaal Giovanni Benelli


  Kardinaal Villot

  Paus Paulus VI is gestorven op 6 augustus 1978 op 80-jarige leeftijd.

  "…hij wist dat de rook van Satan Rome en het Vaticaan was binnengedrongen. Hij begreep Mijn bezoek aan hem, Mijn kind. De wereld heeft nooit geweten hoe Ik toen jullie Paus bijstond, Paus Paulus VI. Ja, Mijn kind, hij werd van de aarde gehaald, samen met zijn dubbelganger.”  OLVrouw van de Rozen 14 september 1985

  Paus Paulus VI en de bedrieger-paus :
  Zoals je kunt bemerken is de geboortevlek midden in de eerste foto, bij de bedrieger ineens verdwenen.
  Bovendien is de oortekening niet helemaal hetzelfde. Ook de neus is anders. Bij de echte Paus Paulus VI is de neus scherper.

   

  De bedrieger leek helemaal niet op de echte paus. Hij droeg meestal een bril en de echte paus niet. Het was daarom redelijk simpel te weten wanneer de echte paus aanwezig was en wanneer de bedrieger. Alle belangrijke beslissingen werden bijgewoond door de bedrieger. Het is daarom dat het modernisme in de Kerk zo een opgang heeft gemaakt. Er was dan ook geen enkele tegenstand meer. Ze hadden achter de schermen de paus monddood gemaakt. Men noemt de paus een vergeten figuur, iemand zonder ruggegraat. Ze moesten eens weten...

  Kardinaal Sodano, opvolger van Casaroli als Secretaris van Staat

  Deze kardinaal is ook niet zuiver tot op de graat. Hij vond Mikhail Gorbachov zo goed dat hij hem een erezetel gaf op een persconferentie in 27 juni 2000. In die persconferentie mochten geen vragen worden gesteld. Het onderwerp was de Ostpolitik van de vorige secretaris van staat kardinaal Casaroli. Tijdens de koude oorlog weigerde het Vaticaan de communistische repressie tegen katholieken te veroordelen. Dit is dezelfde Gorbachov die in 1987 tegenover medecommunisten verklaarde dat “We mogen de strijd tegen religies niet minderen, want zolang religies bestaan kan het communisme niet zegevieren.”

  Dezelfde Gorbachov die ook wereldwijd abortus en anticonceptie promote doorheen zijn taxvrije organisaties.

  Mikhael Gorbachov

  En vooral dezelfde Gorachov die Afghanistan binnenviel en een bloedige oorlog startte. Tussen de 1.5 - 2 miljoen Afghanen werden gedood waarvan 90 % burgers. En 2 - 4 miljoen werden gewond.

  Kardinaal Sladkevicius van Litouwen die een getuige was van de vervolging van de Kerk aldaar, waarschuwde : “Het westen heeft een grove fout gemaakt door het vertrouwen van Gorbachov.” Hij voegde eraan toe : “Achter de politiek van perestroika, zit er een ander plan verborgen. Ik ben werkelijk geschokt door het enorme krediet die het Kremlin gegeven wordt buiten de USSR.”

  Dit schandaal om een moordenaar zoals Gorbachov in de bloemetjes te zetten zou niet mogelijk zijn geweest zonder de overeenkomst tussen het Vaticaan en Moskou. Dit was het resultaat van geheime onderhandelingen tussen het Vaticaan en het Kremlin in Metz (Frankrijk) in 1962. Kardinaal Tisserant, de vertegenwoordiger van Paus Johannes XXIII, ontmoette Aartsbisschop Nikodem, de woordvoerder van het Kremlin. Nikodem stond toen aan het hoofd van het departement van buitenlandse zaken van de Russisch Orthodoxe Kerk. Tijdens deze meeting beloofde het Vaticaan de Russen en hun communistische regime op het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) gerust te laten. Deze overeenkomst stelde de Russisch Orthodoxe waarnemers in staat aanwezig te zijn op het Vaticaans Concilie. 
  Het bestaan van de Vaticaan-Moskou overeenkomst verklaart waarom de petitie van meer dan 200 bisschoppen van 46 landen om over het communisme te debateren op VCII werd geblokkeerd. Bovendien verklaart het ook waarom de petitie van de Spaanse en Portugese bisschoppen om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, van tafel werd geveegd.    

  Deze overeenkomst werd gebruikt om een “communisme-vriendelijke” stijl te hanteren onder de Katholieke hiërarchie, die de Kerk monddood maakte als het kwam om de wreedheden van dit goddeloze en niets ontziende systeem. In 1990, waarschuwde de overgelopen KGB’er Anatoliy Golitsyn over deze verkeerde houding :

  "Het Vaticaan zou zijn verkeerde houding van steun te verlenen aan de hernieuwing van de communistische regimes...Ze begrijpen niet dat de schijnbaar grotere officiële tolerantie tegenover religies vergezeld gaat van een streven om de Partij te vergroten (zucht naar controle over de wereld) en de KGB te laten infiltreren in de katholieke Kerk. Zo hebben ze dan agenten in strategische posities voor politieke en strategische doeleinden." 

  Paus Pius XI veroordeelde het atheïsme scherp in zijn encycliek Divini Redemptoris (19 maart 1937) :

  "Zie erop toe dat de gelovigen zich niet laten meesleuren ! Communisme is in-slecht en niemand die het christendom in zich draagt mag met hen meeheulen. Degenen die zich toch ermee ingelaten hebben door hen steun te verlenen om het communisme in hun land te zien zegevieren, zullen de eerste slachtoffers zijn van hun dwalingen.” (Paus Pius XI, Divini Redemptoris)  Johannes Paulus II en de schutter Mehmet Ali Agca

  Op 31 maart 2005 verklaarde de Turkse militant Mehmet Ali Agca, die in 1981 probeerde Paus Johannes Paulus II neer te schieten, dat hij hulp had gekregen van het Vaticaan.

  Agca vertelde in een interview met het nieuwsblad La Repubblica dat het zonder de steun van bepaalde priesters en kardinalen niet mogelijk was om tweemaal op de Paus te schieten.

  Agca schoot op de Paus die zich op het St-Pieterspein bevond op 13 mei 1981. De paus werd zwaar gewond in de buik. Het motief achter de schietpartij werd nooit volledig achterhaald. Sommige theoriën beweren dat de KGB erachter zat en werd uitgevoerd door de Bulgaarse geheime dienst, die Agca inhuurde als schutter.

   

  29-01-2012, 02:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus 3

  Dit artikel werd op You Tube geplaatst toen Kolvenbach nog Generaal van de Jezuïeten was, dit is nu Adolfo Nicolas. Maar de essentie van dit artikel is de waarheid. 

  De machtigste man in de wereld ?

  Peter-Hans Kolvenbach, de Generaal van de Internationale Militaire Orde van de Sociëteit van Jezus (van 1983 tot 2008), gewoonlijk de Zwarte Paus genoemd. Hij beval de aanval op het World Trade Center en het Pentagon op dinsdag, 11 september 2001, met het advies en toestemming van zijn Generale Staf, die bestaat uit 5 assistenten (die ieder een hemisfeer vertegenwoordigt en waaronder nog vele adviesgevende Provincialen staan), een adviseur (die lijkt op een militaire commandant om hem te waarschuwen voor fouten) en zijn biechtvader (om zijn geweten te sussen en hem van zijn vele zonden te vergeven).  Hier op de foto : Adolfo Nicolas links en Peter-Hans Kolvenbach rechts. Adolfo was hier al Jezuïet-Generaal.

  Waarom? Omdat de vastgestelde tijd is aangebroken voor de Generaal van de Jezuïeten om zowel de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee in Jeruzalem te vernietigen, in het geheim, met zijn CIA/Nazi-getrainde, Vrijmetselaar-Zionistische Mossa in vereniging met zijn CIA/Nazi-getrainde, Vrijmetselaar-Islamitische Inlichtingendiensten, waaronder Osama bin Laden’s MAK en Pakistan’s ISI, alles gehuld in de verwarring van een grote luchtoorlog die nog moet komen. Dit zal ervoor zorgen dat de Tempeliers van de Generaal (de tegenwoordige Shriner Vrijmetselaars) de Tempel van Salomon heropbouwen – voor de Pauselijke Caesar in het Roomse Vaticaan.

  De maker van het filmpje heeft bij de aanslag van 11 september gedacht aan de Solomon tempel, maar de waarheid was veel eenvoudiger : olie.

  De heropbouw van de Solomon tempel moet nog komen.

  En hoe zou de Zwarte Paus deze Moslim Moskeeën kunnen vernietigen, ze zijn de 3de belangrijkste Islamitische religieuze plaatsen in de wereld, na Mecca en Medina die in Saoudi-Arabië liggen, zonder een ongecontroleerde heilige Moslim oorlog (Jihad) te veroorzaken? Dat zou resulteren in de vernietiging van Paus Pius XII’s geschapen Zionistisch Israel. (Onthoud dat Israel in 1949 werd toegelaten in de Verenigde Naties (in New York gevestigd) door de inspanningen van de door de Jezuïeten getrainde Kardinaal Francis Spellman, die de lieveling was van Paus Pius XII die, zoals zijn Jezuïeten de Joodse Holocaust uitvoerde in Europa en dan de overlevenden naar Palestina dreef, onder begeleiding van zijn biechtvader die een Jezuïet was, Kardinaal Augustin Bea, om van Jeruzalem een internationale stad te maken – geregeerd door de Pauselijke Caesar’s Chaim Weizmann en zijn Maçonnieke Joodse Zionisten.

  De Zwarte Paus moet een oorlog veroorzaken door een land te gebruiken dat hij ook verder wenst te vernietigen.

  Het Heilig Romeinse 14de Amendement : het Amerikaanse Jezuïeten Rijk werd in 1868 opgericht op de ruïnes van George Washington’s Calvinistische Republiek, die het laatste bolwerk was van de Protestantse Reformatie met vrijheid van conscience, vrijheid van speech en persvrijheid. Hier was het plan van de Vader Generaal. Hij synchroniseerde zijn wereldwijde openlijke en clandestiene acties om de duivelse werken van de Reformatie een halt toe te roepen en met de Orde terug de Pauselijke Caesar in ere te brengen als de absolute Universele Heerser in de Wereld.

  De Jezuïetenorde vaart een eigen koers en maakt zich niet druk over de Witte Pausen. Zij moeten alleen niet in de weg lopen. De persoon die het You Tube filmpje maakte zal wel protestant zijn. 

  De Zwarte Paus gebruikte zijn door vrijmetselaars gecontroleerde fanatieke anti-Joden, Islamitische Intelligentie werkers onder de controle van de CIA. (Osama bin Laden werd geleid, gefinancierd en getraind door de CIA voor tenminste 10 jaar, net als de door Jezuïeten getrainde en CIA-gefinancierde Fidel Castro vooraleer hij net zoals Osama de valse vijand van de CFR-gecontroleerde Amerikaanse regering) om openlijk als Islamitische piloten in de Venice Luchthaven (een Florida faciliteit die gebruikt wordt door de CIA sinds 1948) zodat de door Aartsbisschop Egan’s gecontroleerde Amerikaanse Pers het nieuws moest verspreiden dat de gedoemde vliegtuigen door Arabische terroristen werden gekaapt in dienst van Osama bin Laden. Wanneer ze in feite, tot verbijstering van de Amerikaanse piloten, de vliegtuigen hadden overgenomen en naar hun doelwitten werden geleid, remotely controlled door de Amerikaanse Militaire Intelligentie medewerkers die bestuurd worden door de Zwarte Paus’ CIA/NSA. De moslims die in training waren zijn nooit ingestapt in de vliegtuigen die in de september aanvallen betrokken waren. Er werden geen Islamitische namen gevonden, op geen enkele van de 4 passagierslijsten. Er was geen gevecht tussen de passagiers en de kapers op vlucht 93, zoals werd beweerd door de vrouw van Jeremy Glick. Want vlucht 93 werd neergeschoten door een F16 gevechtspiloot, die zijn vleugel eraf schoot en die landde op minstens 6 mijl van het wrak! Aartsbisschop Egan’s CFR-gecontroleerde Amerikaanse Pers gaf de schuld voor deze daden van hoogverraad en moord aan de Saoudische prins (door de Zwarte paus gecontroleerd) en CIA medewerker.

  Osama bin Laden, waaronder zijn al-Qaeda Netwerk werken in het geheim voor het Internationale Terroristennetwerk van de Generaal van de Jezuïeten. Tienduizenden Amerikanen zijn hierdoor gesneuveld om een oorlog tussen de Moslim Wereld en de “Grote Satan” te rechtvaardigen…

  Amerika is kampioen in het maken van vijanden die ze later laten opdraven voor allerhande misdaden die ze zelf hebben gepleegd.

  Adolfo Nicolas

  Hij is de nieuwe Zwarte Paus van de Jezuïeten Orde, de 30ste Generaal van de Sociëteit van Jezus, sinds 28 januari 2008. Hij is de machtigste man op aarde, die regeert over de Maritieme Wetten en Ruimtewetten. Hij controleert al de banksystemen, Vrijmetselarij rond de wereld en ook de geheime diensten (CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB). Het Vaticaan is eigenaar van 60% van Israelische grond en bezit de Tempelberg om hun Tempel van Solomon herop te bouwen waar ze hun troon willen oprichten.

  29-01-2012, 01:33 Geschreven door Claudia  


  28-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Generaal van de Jezuieten

  De Generaal van de Jezuïeten  Il Gesu, Rome


  Stichter van de Orde, Ignatius van Loyola, hier op dit schilderij staan duivels die van de H. Ignatius wegvluchten

  De Generaal van de Jezuïeten verblijft in Rome, in het hoofdkwartier van de Jezuïeten, die Il Gesu wordt genoemd. Het is niet ver van het Vaticaan gelegen. Het is ook het hoofdkwartier van de Ridders van Malta. Waar past Satan in het plaatje, en wat is het ultieme doel van de Jezuïeten of de Sociëteit van Jezus genaamd? De Generaal van de Jezuïeten en de andere hoge Jezuïet-generaals zijn magiërs. Het zijn Luciferianen, en ze vereren degene die zij Lucifer noemen. Volgens

  Alberto Rivera, een top Jezuiet in de late jaren ’60- hij werd geïnviteerd op een zwarte mis in Spanje, waren een aantal top Generaals van de Jezuïeten aanwezig.


  Alberto Rivera

  Wanneer je in een “Zwarte Mis” betrokken bent, zit je in de aanbidding van Lucifer, helemaal gekleed met zwarte capes enz. De Generaal van de Jezuïeten is de absolute, totale dictator en autocraat van de Orde. Wanneer hij spreekt, moeten zijn provincialen opvolgen. De provincialen zijn belangrijkste ondergeschikten. Er zijn ongeveer 83 provincialen op dit moment. Het is dus volgens het oude Babylonische provinciale gouvernement, met als middelpunt Nebuchadnezzar of de Generaal van de Jezuïeten zelf. Het is ook een strikte Romeinse vorm van gouvernement waar al de staten of provinciën ondergeschikt zijn aan deze wereldwijde heerser. De Generaal van de Jezuïeten oefent volledige macht over de Orde uit. Hij vergadert met zijn provincialen. Wanneer ze beslissen om een oorlog te starten of onrust te creëren, haalt hij de informatie bij een provinciaal van dat land, hoe hij het op de beste manier aanpakt, het gedrag van de mensen, en dan gebruikt hij misnoegdheden om onrust te stoken. De Generaal van de Jezuïeten regeert over de wereld door zijn provincialen. Dan regeren de provincialen natuurlijk over de lagere Jezuïeten, en er zijn vele Jezuïeten die niet tot de geestelijkheid zijn toegetreden. Heel veel lagere Jezuïeten hebben er geen idee van wat er aan de top gaande is. Ze hebben geen benul van de macht van hun Orde. Het is net als de vrijmetselarij. De lagere vrijmetselaars hebben er geen idee van dat de Hoge Shriner Vrijmetselaars voor de Generaal aan het werken zijn. Ze denken dat ze enkel werken verrichten en goede mensen zijn. Maar de kern van de zaak is dat de hoog geplaatste Vrijmetselaars ook ondergeschikt zijn aan de Generaal van de Jezuïeten.

  Want de Generaal schreef samen met Frederik de Grote van Pruisen (1712-1786), de Hoge Graden, de laatste 8 Graden van de Scottish Rite Vrijmetselarij, wanneer Frederik hem beschermde wanneer ze werden onderdrukt door de Paus in 1773. Hier hebben we dus de connectie van de Jezuïeten Orde en de machtigste Vrijmetselaar die ze toen voor hun aan het werk hadden : Frederik de Grote, gedurende hun verdrukking. Dat is een onweerlegbare conclusie.


  Frederik de Grote

  De Franse revolutie en de Napoleontische Oorlogen werden uitgevoerd door de Vrijmetselarij. Alles, wat Napoleon en de Jacobijnen deden, was volledig in het voordeel van de Jezuïeten Orde.


  Alexander Dumas

  Daarom schreef Alexander Dumas zijn Graaf van Monte Cristo. De Graaf is de Generaal van de Jezuïeten. De Graaf van de Berg van Christus. Alexander Dumas had het over de Generaal van de Jezuïeten die wraak namen voor de periode wanneer de Jezuïeten werden onderdrukt en verbannen werden naar een eiland dat op 3 uur varen lag van de Portugese kust. Alexander Dumas die vocht voor de Italiaanse patriotten in 1848, om Rome te bevrijden van de tijdelijke macht van de Paus, schreef vele boeken en een van de boeken om dit bekend te maken was ‘De Graaf van Monte Cristo.’ Wanneer we dus dit boek lezen moeten we in gedachten houden dat het eigenlijk een satire is op de Jezuïeten Orde die hun macht in Frankrijk terugwinnen. Maar de Graaf heeft eigenlijk niet gekregen wat hij wilde als laatste wens nl. de liefde van een vrouw. Hij heeft terug al zijn politieke macht, hij heeft alles wat hij had verloren teruggewonnen, maar hij heeft niet de liefde van een vrouw. En dat is de Jezuïeten Orde. Ze hebben geen vrouwen. Ze hebben geen liefde van een vrouw. Want om een vrouw te hebben, betekent het dat je toewijding uitgaat naar je vrouw en gezin, en kun je niet de Generaal gehoorzamen. Daarom zullen ze NOOIT huwen, en dat is een van de grote SLEUTELS van hun succes.


  28-01-2012, 23:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus 2

  De pauselijke dokter zei dat Pius XII zich goed voelde juist voor zijn dood. Professor Riccardo Galeazzi-Lisi (1891-1968) was namelijk sedert een 30-tal jaar de persoonlijke dokter van Paus Pius. Hij was lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen en een VIP in het Vaticaan. Hij zorgde ervoor dat de Paus een heel gezond dieet volgde en iedere dag beweging had. De Paus had in zijn laatste wil aangegeven dat hij gebalsemd wilde zijn door aromatische balseming. De dokter volgde zijn order nauwlettend op. Deze methode verborg echter niet de verschrikkelijke stank van het vergif en de verdachten waren woedend op de dokter en probeerden zijn licentie te herroepen. De dokter werd uit het Vaticaan verbannen tot zijn dood in 1968. De dood kwam onverwacht voor Paus Pius XII, op 9 oktober 1958. Eugene Kardinaal Tisserant – Voorzitter van het Heilig College van Kardinalen, diende de laatste sacramenten toe aan de Paus.


  De laatste sacramenten, met aan de linkse zijde dokter Galeazzi-Lisi en Kardinaal Tisserant.

  Moeder Pasqualina ofwel La Popessa was de vergiftiger van Paus Pius XII. Zij stond hem terzijde in zijn laatste momenten en probeerde zelfs na zijn dood macht uit te oefenen. De Franse Kardinaal Tisserant haatte haar en beval haar het Vaticaan te verlaten tegen de avond van de dag van de begrafenis van Paus Pius XII. Na de dood van de Paus kwam een verschrikkelijke stank uit het lichaam en zijn gezicht ontkleurde verschrikkelijk. Dit zijn de klassieke symptomen van de Borgia kelk. Borgia stierf in augustus en de hitte versterkte het effect van het gif. Na de dood van de Paus beval Generaal Janssens een volledige verandering van taktiek.


  Paus Johannes XXIII

  Hij had Angelo Roncalli tot Witte Paus “verkozen” en riep het Tweede Vaticaans Concilie af. Paus Johannes XXIII was paus van 1958 tot 1963. Onder de orders van Paus Johannes XXIII huldigde het Trojaanse Paard het Tweede Vaticaans Concilie in.

  28-01-2012, 22:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus

  Deze irritante stam van priesters, hebben de zuivere moraliteit van het oorspronkelijke Christendom ondermijnd om hun eigen belangen te dienen. De Jezuïeten hebben het Christendom misbruikt en tot een machine gemaakt om de mensheid te onderdrukken, een loutere kunstgreep om rijkdom en macht voor henzelf binnen te halen.- Thomas Jefferson

  Een van de oprichters van Amerika: Thomas Jefferson

  Vijfhonderd jaar terugblikken om een gedetailleerde studie te maken van iedere Zwarte en Witte Paus zou een Homerische onderneming zijn, daarom zullen we onze studie beperken tot de 20ste Eeuw.


  Wlodimar Ledochowski (1861-1942) – zwarte paus van 1915 tot 1942

  Dit sinistere, geheimzinnige karakter was Zwarte Paus van 1915 tot 1942. Hij volgde een Duitse Zwarte Paus, die Franz Wernz heette op. Ledochowski was Pro-Duits gedurende de Eerste Wereldoorlog en was verantwoordelijk voor de moord op de Tsaar van Rusland en het starten van de Tweede Wereldoorlog.

  Nicolaas II, Russische Tsaar, die met zijn hele gezin werd vermoord (de Romanovs)

  Malachi Martin’s The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (p. 221) verwees naar Ledóchowski als volgt:

  Het was gedurende de 27 jaar Generaalschap van Vader Wlodzimierz ... dat het traditionele karakter van de Societeit het degelijkste stempel ontving en de duidelijkste definitie sinds het Generaalschap van Claudio Acquaviva in the 16de  en 17de  Eeuw. Men kan zelfs stellen dat Ledóchowski zodanig de nadruk legde op trouw aan de structuur van Jezuieten gehoorzaamheid dat het bijna een ongenadige discipline betrof van waaruit een stroom van instructies kwam die naar de hele Societeit vloeiden. Ieder detail van het Jezuïeten leven en Ignatiaanse idealen werden erin verwerkt. Hij wist exact hoe de Jezuïeten zich moesten gedragen volgens de Constituties van de Sociëteit en tradities; en onder de sterke handen van twee Pausen die neigden naar het autoritaire, Pius XI en Pius XII, haalde hij opnieuw de dichte band aan tussen het pausschap en het Jezuietische Generaalschap. Ledóchowski, zorgde in feite voor de herleving van de oude Romeinse bijnaam die aan de Vader Generaal van de Jezuïeten werd gegeven : “de Zwarte Paus”. Net als Pius XII kan beschreven worden als de laatste van de grote Romeinse Pausen, zo kan Ledóchowski de laatste van de grote Romeinse Generaals van de Jezuieten genoemd worden. Er leek gedurende de jaren van Ledóchowski, Paus Pius XI, en Pius XII, geen echte grens tot wat zowel de Jezuieten als het Romeinse Katholicisme konden bereiken. Zelfs in de nazindering van Ledóchowski's lange regeerperiode en in het Generaalschap van zijn opvolger, Jean-Baptiste Janssens, leek de magische macht van het moment te blijven duren.

  Paus Pius XI stierf plotseling op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Paus Pius XI (1857-1939) – Witte Paus van 1922 tot 1939. Achille Ratti had juist voor het begin van de Tweede Wereldoorlog een encycliek uitgegeven, Humani Generis Unitas die de rassenpolitiek van het Nazi Duitsland aan de kaak stelde.  Paus Pius XI  Paus Pius XII  Jean-Baptiste Janssens

  Dat betekende zijn doodsvonnis, want de Zwarte Paus was klaar voor de tweede ronde met zijn kampioen Nazi Duitsland.
  Jean-Baptiste Janssens (1889-1964) werd Zwarte Paus in 1946 – Zwarte Paus van 1946 tot 1964. Net zoals Witte Paus Pius XII was hij een fanatieke Fatima Kruisvaarder. Ze zorgden er  samen voor dat de wereld tenminste een drietal keer aan de rand van een Derde Wereldoorlog stond. In 1948 in een kwestie over Berlijn, in 1952 in een kwestie over Korea en in 1956 met de Hongaarse revolutie. In 1958 veranderde generaal Janssens zijn taktiek : hij probeerde de ‘Trojaanse paard’-taktiek!! De Jezuïeten onder Paus Janssens beslisten dat ze niet genoeg controle hadden over het Witte Huis om een nucleaire oorlog met Rusland aan te gaan, zodat hun Generaal besliste om een oude taktiek toe te passen, de ‘Trojaanse paard’-taktiek. Met dit manoeuver probeert men de burcht van binnenuit in te nemen. Dit was met het Tweede Vaticaans Concilie.
  De dominante Paus Pius XII was het gewoon om bevelen te geven, niet ze op te volgen!! Eugenio Pacelli (1876-1958) was de Witte Paus van 1939 tot 1958. Hij werd in 1958 vergiftigd. De Zwarte Paus had een verborgen agent in de Pauselijke appartementen in het Vaticaan. Zij was een heel knappe Bavariaanse non, Josefine Lehnert of Moeder Pasqualina. Volgens de UPI, was ze een van de meest zeldzaam gefotografeerde vrouwen in de wereld. Ze heerste over het Vaticaan met ijzeren hand. Niemand zag de Paus zonder haar goedkeuring. Zij (1894-1983) was de huishoudster van Eugenio Pacelli sedert hun eerste ontmoeting in Mϋnchen, Duitsland in 1917.  Moeder Pasqualina

  28-01-2012, 21:43 Geschreven door Claudia  


  27-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vele verrassingen in 2012 29/12/2012

  Jezus sprak: “Mijn volk, vele mensen vieren graag Nieuwjaar, maar het is ook een feestdag van Mijn Heilige Moeder.
  DIT KOMENDE JAAR (2012) HEEFT VELE VERRASSINGEN IN PETTO, ZOWEL GOEDE ALS SLECHTE.

  Ik heb jullie verteld dat de ene wereld mensen SPOEDIG EEN NIEUWE OORLOG ZULLEN BEGINNEN om de plaats van de oorlog in IRAK en AFGHANISTAN te brengen.

  Het nieuws en de media spreken steeds meer over een mogelijke interventie in SYRIЁ OF IRAN.

  Dreiging om de olieroutes af te sluiten door Iran, hebben voor bestraffing gezorgd door jullie leiders. (zie artikel uit Xandernieuws van 23/1/2012)
  Bid voor vrede, maar WEES VOORBEREID VOOR NOG MEER SERIEUZE CONFLICTEN.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, deze tunnel toont hoe vele zielen tot Mij zullen komen gedurende de WAARSCHUWINGSERVARING.

  Ik heb jullie gewaarschuwd OM VOORBEREID TE ZIJN VOOR DEZE GEBEURTENIS die ZOALS EEN BIJNADOOD ERVARING IS met een terugblik op jullie leven en een MINI-OORDEEL op het einde.

  Deze gebeurtenis zal zich voordoen BUITEN DE TIJD EN BUITEN JULLIE LICHAAM.

  Iedereen zal dezelfde ervaring meemaken OP HETZELFDE MOMENT.

  De gebeurtenissen zullen leiden tot de KOMST VAN DE ANTICHRIST, en Ik heb jullie verteld dat MIJN WAARSCHUWING VOOR ZIJN BEKENDMAKING ZOU KOMEN.

  Deze geestelijke oproep zal aan iedereen de kans geven om zich te bekeren en terug naar Mij te keren VOORALEER de grote gebeurtenissen tot de grote verdrukking zullen leiden.

  Veelvuldig naar de Biecht gaan en dagelijks gebed kunnen jullie voorbereiden op Mijn Waarschuwing.”

  Profeet: John Leary

  Uit : Xandernieuws van 23/1/2012

  Iraanse official na EU olie embargo: Straat van Hormuz gaat nu zeker dicht

  Oud directeur CIA pleit voor aanval op Iraanse Revolutionaire Garde - India omzeilt sancties door met goud te betalen voor Iraanse olie, China volgt

  Volgens het Iraanse persbureau Fars heeft een regeringsofficial gezegd dat de Straat van Hormuz beslist zal worden gesloten als de EU het vandaag aangekondigde olie embargo daadwerkelijk uitvoert. De Europese sancties zijn bedoeld om het land weer aan de onderhandelingstafel over zijn nucleaire programma te krijgen. De VS heeft inmiddels het vliegdekschip USS Abraham Lincoln door de Straat van Hormuz gestuurd, als duidelijk signaal dat een blokkade niet zal worden getolereerd. Rusland waarschuwde echter opnieuw tegen een militaire aanval, die volgens Moskou een 'kettingreactie' met 'zeer ernstige gevolgen' voor het Midden Oosten en mogelijk zelfs de hele wereld zal hebben.

  De EU, die circa 20% van de Iraanse olie opkoopt, besloot vandaag dat de lidstaten geen nieuwe oliecontracten met Iran mogen afsluiten. Bestaande contracten, die lopen tot juli, mogen echter nog worden nagekomen. Russia Today constateert dat de Europese sancties juist precies de 'chaos in het Midden Oosten' dreigen te veroorzaken die officieel met behulp van sancties moet worden voorkomen. De Israëlische premier Netanyahu noemde het besluit van de EU echter een 'stap in de goede richting' om te voorkomen dat Iran doorgaat met het ontwikkelen van kernwapens.

  India en China: goud voor Iraanse olie
  India heeft vandaag besloten om de sancties te omzeilen door de Iraanse olie importen met goud te gaan betalen in plaats van met dollars. Volgens bronnen zal China op korte termijn hetzelfde besluit nemen. Beide landen zijn goed voor de afname van 40% van de olie export van Iran. Vorige week kondigde ook Turkije aan dat het zich niet zal houden aan de aangekondigde Amerikaanse en Europese sancties. Afgelopen zaterdag berichtten we al dat Iran behalve met India en China ook met Rusland afspraken heeft gemaakt over het loslaten van de Amerikaanse dollar in de onderlinge handel.

  Amerikaans vliegdekschip door Straat van Hormuz

  Drie weken nadat Iran dreigde actie te ondernemen als de VS opnieuw

  marineschepen naar de Straat van Hormuz zou sturen is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln -vergezeld door Britse en Franse oorlogsschepen- zonder problemen door de uiterst belangrijke waterweg gevaren. In maart zal het vliegdekschip USS Enterprise eveneens opstomen naar de Perzische Golf.

  Tegelijkertijd probeert Washington nog steeds via diplomatie Iran op andere gedachten te brengen. Obama zond met dat doel een speciale afgevaardigde -volgens sommige bronnen mogelijk de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu- naar Teheran.

  'Ook aanval op Iraanse Revolutionaire Garde'

  Ondertussen groeit in de VS het leger (oud) officials dat openlijk oproept tot een militaire aanval als Iran inderdaad de Straat van Hormuz blokkeert of zich anderszins agressief opstelt. James Woolsey, ten tijde van president Bill Clinton de directeur van de CIA, pleitte gisteren in een radio interview voor een aanval op niet alleen de Iraanse nucleaire installaties, maar ook op de Revolutionaire Garde -die hij vergeleek met Hitlers zwarthemden- en het Iraanse ruimte- en raketprogramma.

  'In 1812 begonnen we om vergelijkbare reden een oorlog,' aldus Woolsey, die daarmee verwees naar de Britse marineblokkade van de Oostkust van de VS. Woolsey vindt dat Amerika daarvoor vijf of meer vliegdekschepen in de Indische Oceaan paraat moet houden, alsmede ook B1, B2 en B52 bommenwerpers.

  Rusland waarschuwt Westen opnieuw voor 'kettingreactie'

  Vorige week waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov nogmaals tegen een Westerse aanval op Iran en/of Syrië. Lavrov verklaarde dat Rusland alles zal doen om zo'n aanval tegen te houden, omdat 'de gevolgen extreem ernstig' zullen zijn. 'Het zal een kettingreactie teweeg brengen waarvan ik niet weet waar deze zal stoppen.'

  Een Russische krant schreef een week eerder dat de jaarlijkse oefeningen van het Russische leger in het zuiden van het land speciaal gericht zullen zijn op scenario's die uitgaan van een Westers militair conflict met Iran.  

  Ten aanzien van Syrië wenste Lavrov zich niet te verontschuldigen voor de recent bevestigde Russische wapenleveranties aan het land. Sterker nog, hij beschuldigde het Westen van het leveren van wapens en munitie aan de Syrische oppositie. Ook werd vandaag bekend dat Rusland 36 trainingsgevechtsvliegtuigen aan Syrië gaat leveren.

   

  27-01-2012, 22:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze willen jullie volgen 27/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie moeten je ervan bewust zijn dat de ene wereld mensen HET VOLK WILLEN CONTROLEREN EN BEHEERSEN OP ALLE VLAK in jullie leven.
  Jullie zien dat er meer cameras worden geplaatst op de autowegen en op kruispunten om mensen te volgen [in de VS en elders].

  Ze leggen zelfs meer tolwegen aan zodat ze eventueel jullie kunnen aanmoedigen om E-Z passen (= electronisch tol systeem in VS) te kopen om lange wachttijden aan controleposten te vermijden.

  Door deze E-Z passen, On Star GPS systemen, en GSM’s kunnen deze mensen volgen waar je je bevindt.

  Jullie kunnen E-Z passen vermijden, en jullie kunnen de batterijen van jullie GSM’s eruit nemen of ze in aluminium folie steken.

  Minder betekent, dat jullie ervoor zorgen dat ze jullie niet kunnen opsporen, en dat jullie MEER PRIVACY zullen hebben.

  ZORG ER OOK VOOR ELKE CHIP IN HET LICHAAM TE VERMIJDEN, om wat dan reden ook, omdat ze stemmen kunnen veroorzaken die jullie vrije wil beheersen.

  Wanneer jullie zien dat 1. chips verplicht worden in het lichaam, 2. griepvaccins verplicht worden geinjecteerd in het lichaam, 3. de krijgswet van kracht wordt, of 4. andere bedreigende zaken voorkomen zoals een overal verspreid dodelijk virus, zijn deze tekenen om Mij te aanroepen zodat jullie engel jullie naar het dichtbijzijnde toevluchtsoord kan begeleiden.

  IK ZAL ZORGEN VOOR BESCHERMING VAN MIJN GETROUWEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN DOOR MIJN ENGELEN.
  Wanneer de tijd is aangebroken om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden, VERTREK DAN VLUG want de mannen in het zwart zullen jullie opsporen om jullie gevangen te nemen en JULLIE WAARSCHIJNLIJK TE DODEN IN HUN DODENKAMPEN. Vertrouw op Mij want Ik zal jullie voorzien in al jullie noden.”

  Profeet: John Leary

  27-01-2012, 21:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tempel in het centrum van de Tijd


  Model van de joodse tempel ten tijde van koning Herodes. Volgens Flynn was de tempel niet alleen het centrum van de Aarde, maar ook dat van ruimte en tijd.

  David Flynn, ongetwijfeld één van de meest briljante en omstreden christelijke researchers van deze tijd, is afgelopen zondag na een slopende ziekte op 49 jarige leeftijd overleden. In 2008 en 2009 hebben we in diverse artikelen aandacht besteed aan Flynns spraakmakende boek 'Temple at the Center of Time', waarin hij het door hem ontdekte Tijd=Afstandsprincipe onthulde. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden toonde Flynn het bijzondere, tot op de centimeter nauwkeurige verband tussen de locatie van belangrijke gebeurtenissen in zowel verleden als toekomst en hun afstand tot de voormalige Tempel in Jeruzalem aan. Tevens kwam Flynn op basis van de studies van sir Isaac Newton, één van de grootste Bijbelwetenschappers ooit, tot de conclusie dat in het jaar 2012 de allerlaatste in de Bijbel voorzegde fase van de eindtijd zou gaan beginnen.

  'Temple at the Center of Time', waarin Flynn Newtons bijbelcodex ontcijferde, werd in 2008 in zijn categorie een nr. 1 bestseller op Amazon.com. Isaac Newton, wereldwijd beroemd als grondlegger van de moderne wiskunde, besteedde het grootste deel van zijn leven echter aan Bijbelonderzoek. Al meer dan 300 jaar geleden kwam hij tot de conclusie dat de toen nog ver in de toekomst liggende wedergeboorte van de staat Israël het begin zou zijn van de 'eindtijd', die ongeveer één generatie zou duren en zal worden afgesloten met de letterlijke terugkeer van Jezus Christus.

  2520

  Flynn ontdekte dat de in de Bijbel genoemde profetische getallen en met name '2520' (2x 1260) niet willekeurig gekozen zijn, maar een bijzondere relatie hebben met de locaties en afstanden op Aarde. Zo bevindt de Tempelberg in Jeruzalem zich op exact 2520 voet boven zeeniveau en de berg Nebo, vanwaar Mozes voor zijn overlijden het beloofde land mocht zien, op precies 25,20 mijl vanaf het Tempelplein. In het apocriefe boek 2 Makkabeeën (tot 1885 nog deel uitmakend van de Engelse King James Bijbel) staat overigens dat de profeet Jeremia de Ark van het Verbond in een grot in de berg Nebo heeft verborgen.

  Israël

  Het verband tussen het Tempelplein en de staat Israël is eveneens opmerkelijk. In 1799 verklaarde Napoleon in Parijs dat er een joodse staat in Israël moest komen. De afstand tussen hartje Parijs (bij de Notre Dame) en het Tempelplein in Jeruzalem is 1799 mijl. Israël werd uiteindelijk in 1948 opgericht na een VN resolutie die destijds in Londen werd aangenomen. Net zoals in Parijs staat er in hartje Londen een 'mijlpaal' met daarom de exacte afstand in zeemijlen naar diverse plaatsen op de wereld. Afstand tot het Tempelplein: 1948 mijl. In zijn boek geeft Flynn nog veel andere vergelijkbare voorbeelden.

  666 en de islam

  Flynn -daarbij gebruik makend van moderne satelliet gegevens- ontdekte ook het verband tussen het in het Bijbelboek Openbaring genoemde getal van 'het Beest' -666- en de islam. De zwarte, voor de islam heilige Ka'aba steen in Mekka blijkt zich namelijk -tot op de centimeter nauwkeurig- op 666 zeemijlen afstand van het Tempelplein (exact: de plek waar ooit het heilige der Heiligen was) te bevinden. Ook Iran is verbonden met '666': de profeet Daniël werd in zijn visioen over de eindtijd door een engel meegenomen naar de plaats Susan (Daniël 8). Susan ligt in het huidige Iran en is eveneens exact 666 zeemijlen verwijderd van het Tempelplein in Jeruzalem. Overigens is '666' in de islam juist een heilig, aan Allah verbonden getal.

  Graancirkels

  Net zo bijzonder is de relatie tussen het Tempelplein en de Avebury Cirkel, een megalitisch bouwwerk van onbekende oorsprong in het Engelse graafschap Wiltshire. De eerste graancirkels werden in 1979 waargenomen in Wiltshire. De grens van het graafschap bevindt zich in een lijn van 33 graden op 1979 zeemijlen van het Tempelplein. Trekken we deze lijn 33,33 geominuten door dan komen we precies 33 mijl verder op de andere grens van Wiltshire terecht, op 2012 zeemijlen van het voormalige heilige der Heiligen.

  Wat graancirkels volgens Flynn met de oude joodse Tempel te maken hebben? Het heilige der Heiligen werd volgens de Bijbel gebouwd op de plek van een voormalige (doorgaans cirkelvormige) graandorsvloer. Nog steeds ontstaan de meeste graancirkels -waarvan velen zó complex zijn dat deze volgens experts onmogelijk op natuurlijke wijze kunnen zijn ontstaan- in Wiltshire. Mede vanwege de afstand van 1979 - 2012 zeemijlen tot het Tempelplein (een periode van 33 jaar) trok Flynn op basis van het Tijd=Afstand principe de conclusie dat 2012 een extreem belangrijk profetisch jaar zal worden. In 2009 stelde Flynn dan ook dat 2012 óf het midden, óf het begin van de in de Bijbel voorzegde 'Grote Verdrukking' zal markeren.

  1776, 2012 en UFO's  

  Bekend is dat de Illuminati / Vrijmetselaars machtselite veel waarde hecht aan bijzondere getallen en datums. In onder andere de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' valt te lezen hoe ook collega researcher Tom Horn ontdekte dat de top van de piramide op het in 1776 opgestelde Grote Zegel van de VS duidelijk vooruit lijkt te wijzen naar het jaar 2012 als het 'jaar 1' van de Nieuwe Wereld Orde, waarin de 'Antichrist' zijn opwachting zal maken.

  David Flynn schreef diverse andere boeken en artikelen waarin hij even opmerkelijke als bijzondere ontdekkingen aan het daglicht bracht. Zo stelde hij op grond van een groot aantal feiten dat ook de op 8 juli 1947 nabij het Amerikaanse Roswell neergestorte UFO een verwijzing was naar bovennatuurlijke gebeurtenissen -mogelijk zelfs de publieke komst van UFO's / aliens naar de Aarde, in het kader van 'de grote misleiding'- in het jaar 2012. Daarnaast ontdekte hij dat er in het Zuid Amerikaanse Bolivia een enorm, honderden kilometers lang oeroud netwerk bestaat van kaarsrechte patronen die lijken te wijzen dat hier ooit hoog intelligente wezens aan het werk zijn geweest.

  Flynn zal helaas niet meer mogen meemaken of zijn eindtijd ontdekkingen, berekeningen, boeken, artikelen en theorieën, die vrijwel zonder uitzondering op het jaar 2012 (en in ruimere zin op de periode 2012-2016) wijzen, inderdaad kloppen.

  Uit : Xandernieuws

  27-01-2012, 21:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid van Satans duivelse sekte 26/1/2012

  Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid van Satans duivelse sekte die het Vaticaan is binnengedrongen :

  Mijn dierbare dochter, het is TIJD VOOR DE VOLLEDIGE WAARHEID VAN DE MYSTERIES VAN HET GODDELIJKE RIJK OM AAN DE WERELD TE WORDEN GEOPENBAARD.

  De waarheid is voor een bepaalde tijd verborgen geweest. De erkenning van Mijn goddelijke interventie in de wereld, door mirakels, verschijningen en goddelijke communicaties aan uitverkoren zielen, werd voor vele jaren door mijn kerk aan de kant geschoven.

  Waarom Mijn kerk de behoefte voelde om de waarheid te temperen wanneer het nodig was om het geloof van Mijn kinderen overal te versterken, is enkel door hen gekend.

  Iedere ware ziener(es) van Mij en Mijn Heilige Moeder werd in het begin genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.

  MIJN DOCHTER, ZELFS HET LAATSTE GEHEIM VAN FATIMA WERD NIET AAN DE WERELD BEKEND GEMAAKT OMDAT HET DE WAARHEID ONTHULDE VAN SATANS DUIVELSE SEKTE DIE HET VATIKAAN BINNENDRONG.

  Het laatste deel van het geheim werd niet onthuld om de goddeloze sekte te beschermen, die in grote getale het Vaticaan is binnengedrongen sinds Mijn Moeders verschijning in het heiligdom van Fatima.

  MIJN DOCHTER LUCIA WERD HET ZWIJGEN OPGELEGD DOOR DE MACHTEN DIE EEN DEEL VAN HET VATICAAN BEHEERSEN, WAAROVER MIJN ARME GELIEFDE PAUSEN WEINIG CONTROLE OVER HEBBEN.

  Kijk hoe ze niet alleen de waarheid van Mijn leer hebben verdraaid, maar ook NIEUWE METHODES VAN KATHOLIEKE AANBIDDING HEBBEN GEÏNTRODUCEERD DIE MIJ EN MIJN EEUWIGE VADER BELEDIGEN.


  DE KATHOLIEKE KERK IS DE ENE WARE KERK EN IS ALS DUSDANIG HET HOOFDDOEL VAN SATAN EN ZIJN GODDELOZE SEKTE.

  De waarheid komt van Mij.

  De waarheid is onaangenaam voor de mensheid, omdat het persoonlijk offer kan betekenen.

  De waarheid veroorzaakt verontwaardiging in sommige gevallen, en in vele gevallen wordt ze als ketterij behandeld.

  Toch kan enkel de waarheid je van leugens bevrijden. Leugens die van satan komen en die een zware last op je ziel creëren.

  De tijd is aangebroken dat de waarheid wordt onthuld in een wereld die vol is van leugens.

  Mijn dochter, zo veel leugen werden door valse religies, valse goden, valse kerkleiders, valse politieke leiders en organisaties, evenals valse media aan jullie opgedrongen.

  Zoveel van de waarheid is verborgen. Toch zouden tegenwoordig heel weinig mensen de waarheid van wat er in de wereld gebeurt erkennen, als deze zou onthuld worden.

  Hetzelfde geldt voor Mijn Vaders Tien Geboden. Dit zijn de voorschriften die door Mijn Eeuwige Vader werden vastgelegd en aan Zijn profeet Mozes werden gegeven.

  De waarheid verandert nooit. Het maakt niet uit hoeveel de mens ze probeert te veranderen.

  De Geboden van Mijn Vader worden zelfs niet langer meer aanvaard onder Christelijke Kerken.

  Gij zult niet doden, betekent dat je geen ander menselijk wezen mag doden. Het verwijst niet naar zelfverdediging, maar naar iedere andere omstandigheid.

  GEEN MENS MAG EN KAN MOORD RECHTVAARDIGEN – ABORTUS, DOODSTRAF OF EUTHANASIE. GEEN EEN.

  Dit is een doodzonde en de straf is een eeuwig leven in de Hel.

  Erkennen Mijn kinderen dat, Mijn dochter? Nee, ze stemmen zelfs wetten die het niet alleen aanvaardbaar maken maar zelfs vergeeflijk in de ogen van God. Maar dat is het niet.

  Elk van Mijn Vaders Tien Geboden wordt iedere dag overtreden.

  Maar Mijn kerk predikt nooit over de ernst van zonde. Ze vertellen nooit aan de mensen dat ze naar de Hel zullen gaan als ze een doodzonde plegen en geen berouw tonen.

  Mijn hart is diep gewond.

  Mijn kerken, die zich over de hele wereld bevinden, prediken de waarheid niet.

  VELE VAN MIJN GEWIJDE DIENAREN GELOVEN NIET LANGER MEER IN DE HEL OF HET VAGEVUUR.

  ZE ERKENNEN MIJN VADERS GEBODEN NIET. ZE VERONTSCHULDIGEN IEDERE ZONDE.

  Ze spreken over Mijn Vaders barmhartigheid maar leggen de gevolgen van in doodzonde te sterven niet uit. Door het niet uitvoeren van hun taken, waarvoor ze zijn aangesteld, beledigen ze Mij ten zeerste.

  Ze zijn, in veel gevallen, verantwoordelijk voor het verlies van zovele zielen.

  Wordt wakker voor de waarheid, jullie allen, die beweren te geloven in God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen en die de waarheid weten.

  Er is maar één waarheid.

  Er kan niet meer dan één waarheid zijn.

  Alles wat anders is dan de waarheid is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus

  Noot van Claudia : er is niet alleen de vrijmetselarij (met de elite (Illuminati) van de vrijmetselarij), maar ook het communisme dat in het Vaticaan is geïnfiltreerd.

  Bovendien is de Illuminati-bende met de tentakels die tot de politieke scène reiken (met hun vele duivelse organisaties) eigenlijk een aanbiddersbende van Lucifer (of Luciferianen genoemd). Niet te verwarren met de duivelskerk. In het Vaticaan is de Jezuïetenorde met de ‘Zwarte’ paus tegenwoordig is dit Adolfo Nicolás, een orde die heel goede banden onderhoudt met de Illuminati van over de hele wereld, en hun opgerichte organisaties.

  27-01-2012, 20:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iran beschikt over nucleaire wapens die klaar staan om ingezet te worden 24/1/2012

  Uittreksels :

  “OLVrouw van Fatima”
  Mijn Lieve Kinderen …
  Tijden veranderen …
  en ze kunnen drastisch veranderen …
  In een oogopslag –
  zoals jullie het uitdrukkingen …
  Dingen veranderen …
  en dat is voor alles zo …

  Een Cruiseschip zinkt …
  er zijn meer dan 15 mensen dood …
  het aantal zal nog stijgen tot meer dan twintig …
  Twintig levens die te vroeg werden weggenomen …

  De Oorlog blijft duren in Afghanistan …
  en ook in Irak …
  Maar nu is het met soldaten in Irak, en ze worden gedood …

  Jullie tv …media …
  Het Nieuws … ze kunnen zeggen wat ze willen …
  Ze zeggen wat ze wordt opgedragen …
  dat Iran over geen nucleaire wapens beschikt …
  En Ik heb altijd gezegd :
  ZE BESCHIKKEN WEL OVER NUCLEAIRE WAPENS …
  DIE KLAAR STAAN OM INGEZET TE WORDEN

  Ze wachten gewoon op de juiste GELEGENHEID OM EEN OORLOG TE BEGINNEN …
  met de Verenigde Staten …

  Mijn lieve Kinderen …
  Kijk naar jullie weer …
  Vele mensen hebben gezegd …
  O, het zal een milde winter zijn aan de Oostkust …
  Het zou kunnen …
  MAAR DE WINTER IS NOG NIET GEDAAN …
  Kijk naar het Westen [van de VS] …
  Al de sneeuw …
  ze kunnen het niet opgeruimd krijgen …
  er is teveel sneeuw …
  en ze hebben nog meer dan 2 maanden winter.

  Kijk naar de Midwest [van de VS] …
  Alabama en al de omringende staten …
  Tornados …
  Meer dan 20 tornados in verschillende delen van de staten …
  Ze zeggen: dit is geen tornado seizoen …

  Nevada met al de grote vuurhaarden die ze hebben …
  Duizenden en duizenden hectaren verbrand …
  Huizen verloren

  Zoals Ik zei: drastische veranderingen …
  Het kan vlug veranderen.

  Mijn lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Paus Benedictus XVI …
  voor Zijn intenties …
  Bid voor jullie bisschoppen, jullie priesters, jullie dekens.
  Bid dat de Kerk verenigd blijft …

  Mijn lieve Kinderen …
  Ik hou heel, heel veel van jullie allen …
  En Ik bescherm jullie allen onder Mijn mantel …
  En Ik zegen jullie allen …
  In de Naam van Onze Vader … Mijn Zoon … en de Heilige Geest …
  Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  27-01-2012, 19:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee werkwijzen om een ziel te 'vangen' :

  Twee oneindig verschillende werkwijzen om een ziel te ‘vangen’. De Satans wijze en deze van Jezus.

  Hoe werkt Satan :

  Hij laat de zielen denken dat ze goed bezig zijn als ze de brede autosnelweg naar de Hel nemen. Hij biedt ze geen enkele tegenwerking. Ze zijn op ‘goede’ weg.

  Hij doet de zielen denken dat het hier ‘plezant’ moet zijn op aarde d.w.z. geen beperkingen, alles is toegelaten, vooral doen wat je zelf wilt zonder op anderen te letten.

  Hij doet de zielen denken dat de anderen slecht bezig zijn.

  Hij doet de zielen denken dat ze geen ziel hebben.

  Zijn leuze is : DOEN, niet nadenken!

  Hoe werkt Jezus :

  Je wordt door het leven gehard. Het is soms lastig. Soms denk je dat Jezus zich verbergt en dat je er alleen voorstaat. Om dan aan ineens alles op zijn plaats te zien vallen zodat je op het water loopt en niet verdrinkt.

  Je leert voortdurend bij door de leerschool van het leven waar Jezus je in plaatst. Het vraagt ook voortdurend je aanpassen aan Jezus voorbeeld, met vallen en opstaan.

  Het is niet altijd gemakkelijk om degenen die de brede autosnelweg nemen rond je te zien lopen, als je zelf met alle moeite het bergpad aan het beklimmen bent.

  Zijn leuze is : DENK EERST NA, en zie dat het je ziel ten goede komt!

  27-01-2012, 18:45 Geschreven door Claudia  


  26-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3600 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 24/01/2012

  Lieve kinderen, zeg ja op de oproep van de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie hebben de Heer als fundament. Open jullie hart en dien de Heer gezwind. Ik vraag jullie om mannen en vrouwen van gebed te zijn. Niets is verloren. Dagen van vreugde zullen komen voor Gods uitverkorenen. Buitengewone tekenen zullen over de aarde gezien worden en diegenen die ver van God zijn verwijderd, zullen naar Hem  terugkeren. Doe jullie best in de missie die aan jullie is toevertrouwd. De Heer heeft jullie uitverkoren en Hij vertrouwt op jullie. Ga verder zonder vrees. Diegenen in Enzkreis zullen roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Ik ben jullie Moeder en Ik weet wat er jullie te wachten staat. Laat jullie missie niet in de steek. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3599 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 22/01/2012

  Lieve kinderen, wees (gods)vrezend. Stel je vertrouwen op Jezus en alles zal in orde komen. Wanneer je dreigt te bezwijken onder het gewicht van je problemen, aanroep dan Jezus. Hij is jullie alles en enkel in Hem is jullie overwinning gelegen. Ik ben blij dat Ik hier ben. Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie bidden. Heb vertrouwen, geloof en hoop. Ik vraag dat jullie je geloofsvlam brandend houden. Ik heb jullie oprechte en moedige getuigenis nodig. Jullie hebben de Heer als fundament en Hij verwacht veel van jullie. Een pijnlijke gebeurtenis zal plaatsgrijpen in Brasilia en zal zich herhalen in Kaapstad. Luister. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie je beproevingen dragen. Queenstown zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis moeten dragen. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Kijk niet werkloos toe. Er is geen overwinning zonder het kruis. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3598 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 21/01/2012

  Lieve kinderen, Ik sta aan jullie kant, maar jullie zien Me niet. Wees niet ontmoedigd. Wie met de Heer is zal nooit de nederlaag ervaren. Kniel in gebed, want enkel dan kunnen jullie vrede bereiken. Nu is de tijd van grote geestelijke verwarring. De duivel zaait verwarring onder jullie, maar zijn masker zal afvallen en de waarheid zal in de harten van de gelovigen heersen. Luister. Ik vraag jullie om goed te doen aan allen. Wees vervuld met de liefde van de Heer, want enkel dan zullen jullie geestelijk genezen. Ik ben jullie Moeder en Ik zal tot mijn Jezus voor jullie bidden. Schep moed. Wijd je bestaan toe aan Mijn Jezus. In Hem ligt jullie hoop en redding. De mensheid heeft zich verwijderd van de Schepper en stevent af op een diepe afgrond. Al Bayda zullen momenten van groot lijden meemaken en Mijn arme kinderen zullen jammeren. Bekeer jullie. Deze tijd is opportuun om jullie te verzoenen met God Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3597 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 20/01/2012

  Lieve kinderen, luister naar Gods stem en vertrouw jullie bestaan aan Hem toe. Vermijd alles dat de Heer beledigd en zeg nee aan projecten van de duivel. Jullie zijn de Heer en jullie moeten enkel Hem volgen en dienen. Luister niet naar liedjes die jullie tot zonde aanmoedigen. Let op. De liedjes zouden goed moeten zijn voor jullie ziel en je niet belemmeren in genade. God is bedroefd door de mensheid en het is tijd voor de grote terugkeer naar Hem. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie helpen. Open jullie hart voor Mijn oproepen en laat jullie leiden naar heiligheid. Wees (gods)vrezend. Morgen zal beter zijn voor de gelovigen. In Agadez en Al Hoceima zal de dood waren, het lijden zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3596 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 17/01/2012

  Lieve kinderen, Ik hou immens veel van jullie en Ik weet wat jullie nodig hebben. Heb vertrouwen. Ik zal tot mijn Zoon Jezus voor jullie bidden. Laat de moed niet zakken door jullie moeilijkheden. Jullie zijn in de wereld, maar jullie fundament is de Heer. Ik heb jullie oprecht en moedig Ja-woord nodig. Doe jullie best in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Keer naar Jezus terug. Hij wacht op jullie met open armen. Nu is de tijd voor jullie beslissing. Laat de duivel je niet bedriegen. Aanvaard het Evangelie en blijf bij de Kerk. Jullie zullen vele jaren van harde beproevingen kennen. Luister. Diegene in Sousse zullen roepen om hulp. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Zoek kracht in Jezus. Laat jullie missie niet in de steek. Jullie overwinning ligt in de Heer. Ga verder zonder angst. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.  26-01-2012, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tilloenk
  www.bloggen.be/tilloen

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!