Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  27-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tempel in het centrum van de Tijd


  Model van de joodse tempel ten tijde van koning Herodes. Volgens Flynn was de tempel niet alleen het centrum van de Aarde, maar ook dat van ruimte en tijd.

  David Flynn, ongetwijfeld één van de meest briljante en omstreden christelijke researchers van deze tijd, is afgelopen zondag na een slopende ziekte op 49 jarige leeftijd overleden. In 2008 en 2009 hebben we in diverse artikelen aandacht besteed aan Flynns spraakmakende boek 'Temple at the Center of Time', waarin hij het door hem ontdekte Tijd=Afstandsprincipe onthulde. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden toonde Flynn het bijzondere, tot op de centimeter nauwkeurige verband tussen de locatie van belangrijke gebeurtenissen in zowel verleden als toekomst en hun afstand tot de voormalige Tempel in Jeruzalem aan. Tevens kwam Flynn op basis van de studies van sir Isaac Newton, één van de grootste Bijbelwetenschappers ooit, tot de conclusie dat in het jaar 2012 de allerlaatste in de Bijbel voorzegde fase van de eindtijd zou gaan beginnen.

  'Temple at the Center of Time', waarin Flynn Newtons bijbelcodex ontcijferde, werd in 2008 in zijn categorie een nr. 1 bestseller op Amazon.com. Isaac Newton, wereldwijd beroemd als grondlegger van de moderne wiskunde, besteedde het grootste deel van zijn leven echter aan Bijbelonderzoek. Al meer dan 300 jaar geleden kwam hij tot de conclusie dat de toen nog ver in de toekomst liggende wedergeboorte van de staat Israël het begin zou zijn van de 'eindtijd', die ongeveer één generatie zou duren en zal worden afgesloten met de letterlijke terugkeer van Jezus Christus.

  2520

  Flynn ontdekte dat de in de Bijbel genoemde profetische getallen en met name '2520' (2x 1260) niet willekeurig gekozen zijn, maar een bijzondere relatie hebben met de locaties en afstanden op Aarde. Zo bevindt de Tempelberg in Jeruzalem zich op exact 2520 voet boven zeeniveau en de berg Nebo, vanwaar Mozes voor zijn overlijden het beloofde land mocht zien, op precies 25,20 mijl vanaf het Tempelplein. In het apocriefe boek 2 Makkabeeën (tot 1885 nog deel uitmakend van de Engelse King James Bijbel) staat overigens dat de profeet Jeremia de Ark van het Verbond in een grot in de berg Nebo heeft verborgen.

  Israël

  Het verband tussen het Tempelplein en de staat Israël is eveneens opmerkelijk. In 1799 verklaarde Napoleon in Parijs dat er een joodse staat in Israël moest komen. De afstand tussen hartje Parijs (bij de Notre Dame) en het Tempelplein in Jeruzalem is 1799 mijl. Israël werd uiteindelijk in 1948 opgericht na een VN resolutie die destijds in Londen werd aangenomen. Net zoals in Parijs staat er in hartje Londen een 'mijlpaal' met daarom de exacte afstand in zeemijlen naar diverse plaatsen op de wereld. Afstand tot het Tempelplein: 1948 mijl. In zijn boek geeft Flynn nog veel andere vergelijkbare voorbeelden.

  666 en de islam

  Flynn -daarbij gebruik makend van moderne satelliet gegevens- ontdekte ook het verband tussen het in het Bijbelboek Openbaring genoemde getal van 'het Beest' -666- en de islam. De zwarte, voor de islam heilige Ka'aba steen in Mekka blijkt zich namelijk -tot op de centimeter nauwkeurig- op 666 zeemijlen afstand van het Tempelplein (exact: de plek waar ooit het heilige der Heiligen was) te bevinden. Ook Iran is verbonden met '666': de profeet Daniël werd in zijn visioen over de eindtijd door een engel meegenomen naar de plaats Susan (Daniël 8). Susan ligt in het huidige Iran en is eveneens exact 666 zeemijlen verwijderd van het Tempelplein in Jeruzalem. Overigens is '666' in de islam juist een heilig, aan Allah verbonden getal.

  Graancirkels

  Net zo bijzonder is de relatie tussen het Tempelplein en de Avebury Cirkel, een megalitisch bouwwerk van onbekende oorsprong in het Engelse graafschap Wiltshire. De eerste graancirkels werden in 1979 waargenomen in Wiltshire. De grens van het graafschap bevindt zich in een lijn van 33 graden op 1979 zeemijlen van het Tempelplein. Trekken we deze lijn 33,33 geominuten door dan komen we precies 33 mijl verder op de andere grens van Wiltshire terecht, op 2012 zeemijlen van het voormalige heilige der Heiligen.

  Wat graancirkels volgens Flynn met de oude joodse Tempel te maken hebben? Het heilige der Heiligen werd volgens de Bijbel gebouwd op de plek van een voormalige (doorgaans cirkelvormige) graandorsvloer. Nog steeds ontstaan de meeste graancirkels -waarvan velen zó complex zijn dat deze volgens experts onmogelijk op natuurlijke wijze kunnen zijn ontstaan- in Wiltshire. Mede vanwege de afstand van 1979 - 2012 zeemijlen tot het Tempelplein (een periode van 33 jaar) trok Flynn op basis van het Tijd=Afstand principe de conclusie dat 2012 een extreem belangrijk profetisch jaar zal worden. In 2009 stelde Flynn dan ook dat 2012 óf het midden, óf het begin van de in de Bijbel voorzegde 'Grote Verdrukking' zal markeren.

  1776, 2012 en UFO's  

  Bekend is dat de Illuminati / Vrijmetselaars machtselite veel waarde hecht aan bijzondere getallen en datums. In onder andere de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' valt te lezen hoe ook collega researcher Tom Horn ontdekte dat de top van de piramide op het in 1776 opgestelde Grote Zegel van de VS duidelijk vooruit lijkt te wijzen naar het jaar 2012 als het 'jaar 1' van de Nieuwe Wereld Orde, waarin de 'Antichrist' zijn opwachting zal maken.

  David Flynn schreef diverse andere boeken en artikelen waarin hij even opmerkelijke als bijzondere ontdekkingen aan het daglicht bracht. Zo stelde hij op grond van een groot aantal feiten dat ook de op 8 juli 1947 nabij het Amerikaanse Roswell neergestorte UFO een verwijzing was naar bovennatuurlijke gebeurtenissen -mogelijk zelfs de publieke komst van UFO's / aliens naar de Aarde, in het kader van 'de grote misleiding'- in het jaar 2012. Daarnaast ontdekte hij dat er in het Zuid Amerikaanse Bolivia een enorm, honderden kilometers lang oeroud netwerk bestaat van kaarsrechte patronen die lijken te wijzen dat hier ooit hoog intelligente wezens aan het werk zijn geweest.

  Flynn zal helaas niet meer mogen meemaken of zijn eindtijd ontdekkingen, berekeningen, boeken, artikelen en theorieën, die vrijwel zonder uitzondering op het jaar 2012 (en in ruimere zin op de periode 2012-2016) wijzen, inderdaad kloppen.

  Uit : Xandernieuws

  27-01-2012, 21:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid van Satans duivelse sekte 26/1/2012

  Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid van Satans duivelse sekte die het Vaticaan is binnengedrongen :

  Mijn dierbare dochter, het is TIJD VOOR DE VOLLEDIGE WAARHEID VAN DE MYSTERIES VAN HET GODDELIJKE RIJK OM AAN DE WERELD TE WORDEN GEOPENBAARD.

  De waarheid is voor een bepaalde tijd verborgen geweest. De erkenning van Mijn goddelijke interventie in de wereld, door mirakels, verschijningen en goddelijke communicaties aan uitverkoren zielen, werd voor vele jaren door mijn kerk aan de kant geschoven.

  Waarom Mijn kerk de behoefte voelde om de waarheid te temperen wanneer het nodig was om het geloof van Mijn kinderen overal te versterken, is enkel door hen gekend.

  Iedere ware ziener(es) van Mij en Mijn Heilige Moeder werd in het begin genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.

  MIJN DOCHTER, ZELFS HET LAATSTE GEHEIM VAN FATIMA WERD NIET AAN DE WERELD BEKEND GEMAAKT OMDAT HET DE WAARHEID ONTHULDE VAN SATANS DUIVELSE SEKTE DIE HET VATIKAAN BINNENDRONG.

  Het laatste deel van het geheim werd niet onthuld om de goddeloze sekte te beschermen, die in grote getale het Vaticaan is binnengedrongen sinds Mijn Moeders verschijning in het heiligdom van Fatima.

  MIJN DOCHTER LUCIA WERD HET ZWIJGEN OPGELEGD DOOR DE MACHTEN DIE EEN DEEL VAN HET VATICAAN BEHEERSEN, WAAROVER MIJN ARME GELIEFDE PAUSEN WEINIG CONTROLE OVER HEBBEN.

  Kijk hoe ze niet alleen de waarheid van Mijn leer hebben verdraaid, maar ook NIEUWE METHODES VAN KATHOLIEKE AANBIDDING HEBBEN GEÏNTRODUCEERD DIE MIJ EN MIJN EEUWIGE VADER BELEDIGEN.


  DE KATHOLIEKE KERK IS DE ENE WARE KERK EN IS ALS DUSDANIG HET HOOFDDOEL VAN SATAN EN ZIJN GODDELOZE SEKTE.

  De waarheid komt van Mij.

  De waarheid is onaangenaam voor de mensheid, omdat het persoonlijk offer kan betekenen.

  De waarheid veroorzaakt verontwaardiging in sommige gevallen, en in vele gevallen wordt ze als ketterij behandeld.

  Toch kan enkel de waarheid je van leugens bevrijden. Leugens die van satan komen en die een zware last op je ziel creëren.

  De tijd is aangebroken dat de waarheid wordt onthuld in een wereld die vol is van leugens.

  Mijn dochter, zo veel leugen werden door valse religies, valse goden, valse kerkleiders, valse politieke leiders en organisaties, evenals valse media aan jullie opgedrongen.

  Zoveel van de waarheid is verborgen. Toch zouden tegenwoordig heel weinig mensen de waarheid van wat er in de wereld gebeurt erkennen, als deze zou onthuld worden.

  Hetzelfde geldt voor Mijn Vaders Tien Geboden. Dit zijn de voorschriften die door Mijn Eeuwige Vader werden vastgelegd en aan Zijn profeet Mozes werden gegeven.

  De waarheid verandert nooit. Het maakt niet uit hoeveel de mens ze probeert te veranderen.

  De Geboden van Mijn Vader worden zelfs niet langer meer aanvaard onder Christelijke Kerken.

  Gij zult niet doden, betekent dat je geen ander menselijk wezen mag doden. Het verwijst niet naar zelfverdediging, maar naar iedere andere omstandigheid.

  GEEN MENS MAG EN KAN MOORD RECHTVAARDIGEN – ABORTUS, DOODSTRAF OF EUTHANASIE. GEEN EEN.

  Dit is een doodzonde en de straf is een eeuwig leven in de Hel.

  Erkennen Mijn kinderen dat, Mijn dochter? Nee, ze stemmen zelfs wetten die het niet alleen aanvaardbaar maken maar zelfs vergeeflijk in de ogen van God. Maar dat is het niet.

  Elk van Mijn Vaders Tien Geboden wordt iedere dag overtreden.

  Maar Mijn kerk predikt nooit over de ernst van zonde. Ze vertellen nooit aan de mensen dat ze naar de Hel zullen gaan als ze een doodzonde plegen en geen berouw tonen.

  Mijn hart is diep gewond.

  Mijn kerken, die zich over de hele wereld bevinden, prediken de waarheid niet.

  VELE VAN MIJN GEWIJDE DIENAREN GELOVEN NIET LANGER MEER IN DE HEL OF HET VAGEVUUR.

  ZE ERKENNEN MIJN VADERS GEBODEN NIET. ZE VERONTSCHULDIGEN IEDERE ZONDE.

  Ze spreken over Mijn Vaders barmhartigheid maar leggen de gevolgen van in doodzonde te sterven niet uit. Door het niet uitvoeren van hun taken, waarvoor ze zijn aangesteld, beledigen ze Mij ten zeerste.

  Ze zijn, in veel gevallen, verantwoordelijk voor het verlies van zovele zielen.

  Wordt wakker voor de waarheid, jullie allen, die beweren te geloven in God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen en die de waarheid weten.

  Er is maar één waarheid.

  Er kan niet meer dan één waarheid zijn.

  Alles wat anders is dan de waarheid is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus

  Noot van Claudia : er is niet alleen de vrijmetselarij (met de elite (Illuminati) van de vrijmetselarij), maar ook het communisme dat in het Vaticaan is geïnfiltreerd.

  Bovendien is de Illuminati-bende met de tentakels die tot de politieke scène reiken (met hun vele duivelse organisaties) eigenlijk een aanbiddersbende van Lucifer (of Luciferianen genoemd). Niet te verwarren met de duivelskerk. In het Vaticaan is de Jezuïetenorde met de ‘Zwarte’ paus tegenwoordig is dit Adolfo Nicolás, een orde die heel goede banden onderhoudt met de Illuminati van over de hele wereld, en hun opgerichte organisaties.

  27-01-2012, 20:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iran beschikt over nucleaire wapens die klaar staan om ingezet te worden 24/1/2012

  Uittreksels :

  “OLVrouw van Fatima”
  Mijn Lieve Kinderen …
  Tijden veranderen …
  en ze kunnen drastisch veranderen …
  In een oogopslag –
  zoals jullie het uitdrukkingen …
  Dingen veranderen …
  en dat is voor alles zo …

  Een Cruiseschip zinkt …
  er zijn meer dan 15 mensen dood …
  het aantal zal nog stijgen tot meer dan twintig …
  Twintig levens die te vroeg werden weggenomen …

  De Oorlog blijft duren in Afghanistan …
  en ook in Irak …
  Maar nu is het met soldaten in Irak, en ze worden gedood …

  Jullie tv …media …
  Het Nieuws … ze kunnen zeggen wat ze willen …
  Ze zeggen wat ze wordt opgedragen …
  dat Iran over geen nucleaire wapens beschikt …
  En Ik heb altijd gezegd :
  ZE BESCHIKKEN WEL OVER NUCLEAIRE WAPENS …
  DIE KLAAR STAAN OM INGEZET TE WORDEN

  Ze wachten gewoon op de juiste GELEGENHEID OM EEN OORLOG TE BEGINNEN …
  met de Verenigde Staten …

  Mijn lieve Kinderen …
  Kijk naar jullie weer …
  Vele mensen hebben gezegd …
  O, het zal een milde winter zijn aan de Oostkust …
  Het zou kunnen …
  MAAR DE WINTER IS NOG NIET GEDAAN …
  Kijk naar het Westen [van de VS] …
  Al de sneeuw …
  ze kunnen het niet opgeruimd krijgen …
  er is teveel sneeuw …
  en ze hebben nog meer dan 2 maanden winter.

  Kijk naar de Midwest [van de VS] …
  Alabama en al de omringende staten …
  Tornados …
  Meer dan 20 tornados in verschillende delen van de staten …
  Ze zeggen: dit is geen tornado seizoen …

  Nevada met al de grote vuurhaarden die ze hebben …
  Duizenden en duizenden hectaren verbrand …
  Huizen verloren

  Zoals Ik zei: drastische veranderingen …
  Het kan vlug veranderen.

  Mijn lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Paus Benedictus XVI …
  voor Zijn intenties …
  Bid voor jullie bisschoppen, jullie priesters, jullie dekens.
  Bid dat de Kerk verenigd blijft …

  Mijn lieve Kinderen …
  Ik hou heel, heel veel van jullie allen …
  En Ik bescherm jullie allen onder Mijn mantel …
  En Ik zegen jullie allen …
  In de Naam van Onze Vader … Mijn Zoon … en de Heilige Geest …
  Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  27-01-2012, 19:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee werkwijzen om een ziel te 'vangen' :

  Twee oneindig verschillende werkwijzen om een ziel te ‘vangen’. De Satans wijze en deze van Jezus.

  Hoe werkt Satan :

  Hij laat de zielen denken dat ze goed bezig zijn als ze de brede autosnelweg naar de Hel nemen. Hij biedt ze geen enkele tegenwerking. Ze zijn op ‘goede’ weg.

  Hij doet de zielen denken dat het hier ‘plezant’ moet zijn op aarde d.w.z. geen beperkingen, alles is toegelaten, vooral doen wat je zelf wilt zonder op anderen te letten.

  Hij doet de zielen denken dat de anderen slecht bezig zijn.

  Hij doet de zielen denken dat ze geen ziel hebben.

  Zijn leuze is : DOEN, niet nadenken!

  Hoe werkt Jezus :

  Je wordt door het leven gehard. Het is soms lastig. Soms denk je dat Jezus zich verbergt en dat je er alleen voorstaat. Om dan aan ineens alles op zijn plaats te zien vallen zodat je op het water loopt en niet verdrinkt.

  Je leert voortdurend bij door de leerschool van het leven waar Jezus je in plaatst. Het vraagt ook voortdurend je aanpassen aan Jezus voorbeeld, met vallen en opstaan.

  Het is niet altijd gemakkelijk om degenen die de brede autosnelweg nemen rond je te zien lopen, als je zelf met alle moeite het bergpad aan het beklimmen bent.

  Zijn leuze is : DENK EERST NA, en zie dat het je ziel ten goede komt!

  27-01-2012, 18:45 Geschreven door Claudia  


  26-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3600 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 24/01/2012

  Lieve kinderen, zeg ja op de oproep van de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie hebben de Heer als fundament. Open jullie hart en dien de Heer gezwind. Ik vraag jullie om mannen en vrouwen van gebed te zijn. Niets is verloren. Dagen van vreugde zullen komen voor Gods uitverkorenen. Buitengewone tekenen zullen over de aarde gezien worden en diegenen die ver van God zijn verwijderd, zullen naar Hem  terugkeren. Doe jullie best in de missie die aan jullie is toevertrouwd. De Heer heeft jullie uitverkoren en Hij vertrouwt op jullie. Ga verder zonder vrees. Diegenen in Enzkreis zullen roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Ik ben jullie Moeder en Ik weet wat er jullie te wachten staat. Laat jullie missie niet in de steek. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3599 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 22/01/2012

  Lieve kinderen, wees (gods)vrezend. Stel je vertrouwen op Jezus en alles zal in orde komen. Wanneer je dreigt te bezwijken onder het gewicht van je problemen, aanroep dan Jezus. Hij is jullie alles en enkel in Hem is jullie overwinning gelegen. Ik ben blij dat Ik hier ben. Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie bidden. Heb vertrouwen, geloof en hoop. Ik vraag dat jullie je geloofsvlam brandend houden. Ik heb jullie oprechte en moedige getuigenis nodig. Jullie hebben de Heer als fundament en Hij verwacht veel van jullie. Een pijnlijke gebeurtenis zal plaatsgrijpen in Brasilia en zal zich herhalen in Kaapstad. Luister. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie je beproevingen dragen. Queenstown zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis moeten dragen. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Kijk niet werkloos toe. Er is geen overwinning zonder het kruis. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3598 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 21/01/2012

  Lieve kinderen, Ik sta aan jullie kant, maar jullie zien Me niet. Wees niet ontmoedigd. Wie met de Heer is zal nooit de nederlaag ervaren. Kniel in gebed, want enkel dan kunnen jullie vrede bereiken. Nu is de tijd van grote geestelijke verwarring. De duivel zaait verwarring onder jullie, maar zijn masker zal afvallen en de waarheid zal in de harten van de gelovigen heersen. Luister. Ik vraag jullie om goed te doen aan allen. Wees vervuld met de liefde van de Heer, want enkel dan zullen jullie geestelijk genezen. Ik ben jullie Moeder en Ik zal tot mijn Jezus voor jullie bidden. Schep moed. Wijd je bestaan toe aan Mijn Jezus. In Hem ligt jullie hoop en redding. De mensheid heeft zich verwijderd van de Schepper en stevent af op een diepe afgrond. Al Bayda zullen momenten van groot lijden meemaken en Mijn arme kinderen zullen jammeren. Bekeer jullie. Deze tijd is opportuun om jullie te verzoenen met God Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3597 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 20/01/2012

  Lieve kinderen, luister naar Gods stem en vertrouw jullie bestaan aan Hem toe. Vermijd alles dat de Heer beledigd en zeg nee aan projecten van de duivel. Jullie zijn de Heer en jullie moeten enkel Hem volgen en dienen. Luister niet naar liedjes die jullie tot zonde aanmoedigen. Let op. De liedjes zouden goed moeten zijn voor jullie ziel en je niet belemmeren in genade. God is bedroefd door de mensheid en het is tijd voor de grote terugkeer naar Hem. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie helpen. Open jullie hart voor Mijn oproepen en laat jullie leiden naar heiligheid. Wees (gods)vrezend. Morgen zal beter zijn voor de gelovigen. In Agadez en Al Hoceima zal de dood waren, het lijden zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3596 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 17/01/2012

  Lieve kinderen, Ik hou immens veel van jullie en Ik weet wat jullie nodig hebben. Heb vertrouwen. Ik zal tot mijn Zoon Jezus voor jullie bidden. Laat de moed niet zakken door jullie moeilijkheden. Jullie zijn in de wereld, maar jullie fundament is de Heer. Ik heb jullie oprecht en moedig Ja-woord nodig. Doe jullie best in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Keer naar Jezus terug. Hij wacht op jullie met open armen. Nu is de tijd voor jullie beslissing. Laat de duivel je niet bedriegen. Aanvaard het Evangelie en blijf bij de Kerk. Jullie zullen vele jaren van harde beproevingen kennen. Luister. Diegene in Sousse zullen roepen om hulp. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Zoek kracht in Jezus. Laat jullie missie niet in de steek. Jullie overwinning ligt in de Heer. Ga verder zonder angst. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.  26-01-2012, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 8

  vijftiende gesproken woord van de h. aartsengel rafael

  Gedurende de ochtendgebeden van 29 juli 1993 voelde ik een warme wind rond mij en hoorde ik de stem van de H. Engel Rafael. Hij sprak: “Ik kom in Naam van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Het dichtste familielid, waaruit je voortkwam, heeft nog een zware tocht voor hem. Bid daarom intens voor hem en laat vele Heilige Missen opdragen voor de rust van zijn ziel, tot je een teken krijgt dat hij binnengegaan is in het eeuwig licht van mijn Meester en Schepper van alle dingen.

  “De dag die je hebt gekozen om de taak te volbrengen die je werd gegeven, betreffende de kruisbroeders (op 15 augustus gedurende de viering van de 7ste verjaardag van het kruis), is volledig met instemming van de wensen van mijn Heer en Meester, Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria. Op die dag is zij, met lichaam en ziel opgenomen in het eeuwig licht en schijnt daar nu als een schitterende ster, als Koningin van het Universum en Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren, Landen en Talen. Daarom is de plaats en tijd die door jou werd gekozen goedgekeurd. Een groot teken zal deze dag vergezellen om iedereen daar aanwezig, te overtuigen dat de zegen van mijn Meester op dit werk rust.

  De naam van de medaille zal zijn: MEDAILLE VAN HET LEGIOEN VAN JEZUS EN MARIA. Dit komt omdat mijn Heer en Meester, Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria, aan het hoofd staan van dit legioen.”

  Hier stopt de H. Rafael en zegt dat hij morgen verder zal spreken.

  Vrijdag 30 juli 1993

  “Dring er bij iedereen op aan om zich ten volle in te zetten om de rozenkrans te bidden en daarbij te mediteren/contempleren over het lijden van mijn Meester, dikwijls de H. Eucharistie te ontvangen en zo eer te brengen aan het Heilig Hart van mijn Meester.

  Een speciale zegen van mijn Meester, de Heer Jezus Christus komt over jou en diegenen die bij je zijn, voor hetgeen ze al gedaan hebben en nog zullen doen.

  Zeg aan de gezalfden van mijn Meester die je deze dagen ziet: Gods engelen zullen hem vergezellen en hem beschermen op zijn verdere levenspad.

  Zeg aan de kruisbroeders dat ze de gekregen taak uitvoeren. De zegen van mijn Meester rust op hen.

  Zeg aan de op dit moment geassocieerde gezalfde geen vrees te hebben. Alles komt in orde.

  Pax Domini sit semper vobiscum”.

  BETREFFENDE DE MEDAILLES

  Op 19 april 1993, vroeg Vader Drs. L.M. van der Bol s.d.b. een ontmoeting aan de nuntiatuur via een brief. Hij wilde samen met Vader P. Lie o.f.m. de geestelijke directeur van de boodschapper, een verklaring geven van wat door de Heilige Engel Rafael was gezegd betreffende de medailles, en via deze weg de toelating te krijgen van de nuntius om deze medailles te verspreiden.

  Op 16 juli, stelde Mgr. Dr. H. Lemaire zich telefonisch in verbinding met Vader van der Bol. Hij excuseerde zich dat hij nog niet had geantwoord op de brieven en zei dat de Heilige Stoel altijd traag is met het erkennen van verschijningen, en dat ze wachtten op de bevindingen van de locale bisschop.

  Vader van der Bol stelde voor om de medailles te maken, hen te zegenen en ze te verspreiden, waarmee de nuntius akkoord ging. Ze gingen ook akkoord dat, wanneer er door deze medailles genezingen of andere mirakels zich voordeden, dat de nuntius hiervan op de hoogte zou gesteld worden op schrift.

  Op de medailles kwam de volgende Latijnse tekst: 

  CHRISTUS VINCIT   

  CHRISTUS OVERWINT

  CHRISTUS REGNAT

  CHRISTUS REGEERT       

  CHRISTUS IMPERAT        

  CHRISTUS BEVEELT        

  REGINA PACIS

  KONINGIN VAN VREDE

  REGINA UNIVERSORUM

  KONINGIN VAN HET UNIVERSUM

  REGINA MULIER OMNIUM GENTIUM

  KONINGIN, OLV VAN ALLE VOLKEREN

  ZESTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 9 januari 1994 zei de H. Rafael :

  “Ik kom in Naam van Jezus Christus, Mijn Heer en Meester. Ik breng je de volgende boodschap.

  Betreffende de gezalfde die overleden is, hij verblijft nu in het eeuwig licht.”

  Over de conditie van de ziel van mijn vader zei de H. Rafael: “Het familielid dat in je gedachten is en waaruit je voortkwam, hij zal spoedig ook het licht van mijn Meester binnengaan. Maar blijf echter bidden.”

  ZEVENTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 25 maart 1994 voelde ik een warme wind rond mij en ik hoorde de stem van de H. Engel Rafael. Hij sprak: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

   

  26-01-2012, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er wordt een nucleaire oorlog beraamd waarbij Iran betrokken is 25/1/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, er is nu op dit moment veel aan het gebeuren in de wereld, want Satans leger blijft overal voor miserie zorgen.

  ZE PROBEREN DE CONTROLE OVER ALLE FINANCIЁLE INSTELLINGEN TE GRIJPEN ZODAT ZE EEN VERSCHRIKKELIJKE GRUWELDAAD AAN MIJN KINDEREN KUNNEN TOEBRENGEN.

  DE DUIVELSE GROEP DIE GEDREVEN WORDT DOOR LUST EN MACHT PROBEREN OOK EEN NUCLEAIRE OORLOG IN IRAN TE CREЁREN.

  Mijn kind, jullie moeten bidden dat God de Vader in Zijn grote barmhartigheid HUN HART OPENT OM DEZE DINGEN TE STOPPEN, EN DAT ZE GEEN WERKELIJKHEID WORDEN.

  Kinderen, verlies nooit het vertrouwen, want jullie gebeden werken echt wel.

  Groot kwaad waaronder abortus, euthanasie, prostitutie en seksuele perversiteiten beginnen nu in de wereld te verminderen.

  Kinderen, bid, bid, bid overal mijn heiligste rozenkrans, in groep als het mogelijk is.

  Satan is vlug zijn macht aan het verliezen, als mijn hiel de kop van de slang begint te verpletteren.

  HET ZAL NU NIET LANG MEER DUREN VOOR MIJN ZOON OP AARDE TERUGKOMT.

  Eerst zal hij jullie de laatste kans geven om jullie te bekeren.

  Dan zal Hij de wereld vlug voorbereiden voor Zijn Tweede Komst.

  De Tijd is nu kort.

  KINDEREN, GEBED IS HET WAPEN OM SATANS LEGER TEGEN TE HOUDEN VAN DE LAATSTE VERVOLGING DIE ZE PLANNEN TEGEN DE MENSHEID.

  Onthoud dat mijn Eeuwige Vader door Zijn liefde en barmhartigheid jullie allen, die in Hem geloven, zal beschermen.

  Bid, bid, bid voor de redding van diegene die Hem zullen blijven ongehoorzamen en de waarheid van het bestaan van Mijn geliefde Zoon ontkennen.

  De tijd is klaar. Open jullie hart voor de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.

  DE HEMEL ZAL NU BEGINNEN VERANDEREN en dan zullen allen dit grote mirakel zien ontvouwen voor hun neus.

  Wees er klaar voor.

  BEREID JULLIE HUIZEN VOOR EN BID MIJN HEILIGE ROZENKRANS BIJ ELKE GELEGENHEID OM DE GREEP VAN DE BOZE TE VERMINDEREN.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  26-01-2012, 22:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 21

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  21  God, Mijn Eeuwige Vader, heeft een groot deel van de redding van de mensheid bekrachtigd  24/01

  We prijzen en danken U, O Heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid voor de liefde en de barmhartigheid die U hebt voor de mensen.

  We danken U voor het geschenk van redding dat U aan Uw arme kinderen geeft.

  We smeken U, O Heer, om diegene te redden die de Boze aanhangen, en dat hun hart zal geopend worden voor de waarheid van hun eeuwig leven. Amen.

  Verheug jullie kinderen, voor dit grote geschenk.

  Maar jullie hebben nog altijd veel werk te doen om zoveel mogelijk zielen, jullie broeders en zusters, te helpen die zich koppig blijven verzetten tegen de waarheid van Mijn Heilig Woord.

  Jullie Geliefde Jezus

  Redder van de hele Mensheid

  26-01-2012, 21:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed Nieuws : God, Mijn Eeuwige Vader heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd 24/1/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik ben het, je Jezus, die vandaag naar je komt om je het goede nieuws voor de wereld te melden.

  Er werd veel gebed en lijden opgeofferd door vele uitverkoren zielen op aarde, en dit heeft ervoor gezorgd dat veel meer kinderen van God nu kunnen gered worden.

  Kinderen, als jullie de kracht van offer en gebed begrepen, dan zouden jullie nooit stoppen met bidden.

  God, Mijn Eeuwige Vader, HEEFT DE REDDING VAN EEN GROOT DEEL VAN DE MENSHEID BEKRACHTIGD.

  Dit betekent dat er zich velen zullen bekeren gedurende de Waarschuwing en diegenen die dit niet doen kunnen gered worden door de kracht van gebed.

  HET BETEKENT NIET DAT ALLEN ZULLEN GERED WORDEN, WANT SPIJTIG GENOEG ZAL DIT NIET ZO ZIJN.

  Die verstokte mensen, wiens eerste trouw ze aan Satan hebben betuigd en de duivelse sekten die hij in de wereld controleert, zullen niet gered willen worden.

  IN DE PLAATS DAARVAN ZULLEN ZE EEN VERSCHILLEND PARADIJS KIEZEN. Ze worden ertoe geleid te geloven dat er een paradijs bestaat buiten het paradijs die aan de mensheid werd beloofd door Mijn Vader.

  Dit valse Paradijs, waar SATANISCHE VOLGELINGEN VAN HET BEEST IN GELOVEN, BESTAAT NIET.

  Satan heeft dit in de geest van zijn discipelen gecreëerd en het is eenvoudigweg een illusie. Er is zoveel beloofd.

  Duistere zielen geloven in een verschillend universum, een verschillende entiteit, waar God niet bestaat.

  ZE GELOVEN IN ANDERE LEVENSVORMEN, ANDERE WEZENS EN EEN VREDEVOL REGIME DAT ALLEMAAL GEBASEERD IS OP EEN LEUGEN.

  Niets ervan is echt, kinderen. Het bestaat niet, en kan ook niet bestaan, omdat het niet werd geschapen door Mijn Vader.

  GOD, DE ALMACHTIGE VADER, HEEFT HET HELE UNIVERSUM GESCHAPEN – DE STERREN, DE PLANETEN EN DE AARDE, EVENALS DE RUIMTES ERTUSSEN.

  Bid voor diegene die dergelijke culten aanhangen.

  Bid dat Mijn kinderen niet zoeken naar deze geestelijke uitlaatkleppen, die niet van God komen, en dat omdat ze in pijn verkeren.

  Bid nu in dankzegging voor dit speciale geschenk, dat nu aan de mensheid wordt geboden door Mijn Vader, in het Kruistochtgebed nr 21. (zie verder)

  Jullie Geliefde Jezus

  Redder van de hele Mensheid

  26-01-2012, 21:30 Geschreven door Claudia  


  25-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 7

  dertiende gesproken woord van de h. aartsengel rafael

  Op 3 augustus 1992 gedurende de ochtendgebeden ontving ik de volgende boodschap van de H. Aartsengel Rafael. De Heilige Rafael sprak:

  "Ik kom in de Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, om je de volgende boodschap te brengen die bestemd is voor al de jeugd op aarde.

  Ik breng een speciale zegen van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus. Zijn liefde gaat uit naar hen, en al degene die Hem trouw zijn. Hij roept al de jeugd op om zich te verenigen in een groot leger met aan het roer mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria, die samen hen naar de overwinning leiden.

  Daarom moet ieder die dit leger vervoegt een medaille op zich dragen, met aan de ene zijde de afbeelding van mijn Heer en Meester, gekleed als Koning, met in zijn linkerhand de scepter en in de andere hand de staf met het kruis. Daarbij moet de volgende tekst staan: “Christus Vincit, Christus regnat, Christus imperat.” Aan de andere kant moet de afbeelding staan van de moeder van mijn Meester, met mijn Meester als kind op haar arm. In de hand van mijn Meester is de aardbol met erboven het kruis en de hand van de Heilige Maagd. Met haar drie titels erbij: “Koningin van Vrede, Koningin van het Universum en Koningin, OLVrouw van Alle Volkeren.”

  Dit is jouw taak: laat deze schilden of medailles maken volgens de beschrijving die werd gegeven. Daarna moeten deze schilden of medailles gezegend worden door een Godsgezalfde. Verspreid ze over de hele aarde. Aan ieder die dit leger vervoegt wordt het volgende verwacht : met overtuiging van geloof iedere dag de rozenkrans bidden en de rozenkrans altijd bij je hebben. Aan deze rozenkrans moet het beschreven schild of medaille bevestigd worden, zodat iedereen weet dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn moeder, de H. Maagd Maria achter hen staan en hen beschermen.

  Ieder die dit wenst kan dit leger vervoegen onder dezelfde voorwaarden, zodat ze een sterk leger kunnen vormen met de jeugd, en zo een halt toeroepen aan de nodeloze slachtpartij van de ongeboren kinderen in de moeders schoot. Ze moeten de plaatsen vermijden waar openlijk zonde wordt gepleegd tegen zuiverheid, en ook de gelegenheden waar Satanische muziek wordt gespeeld die als een plezier in hun oren klinkt, omdat op deze manier de boodschap van haat en liefdeloos gedrag wordt verspreid. Ze moeten hun ogen afwenden van alle immorele afbeeldingen van het menselijke lichaam (= pornografie). Jullie allen, vervoeg dit leger en stop op die manier het kwaad in deze wereld.

  Geef deze boodschap ter bevestiging aan de Opperherder van de Kerk van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, zodat hij zijn zegen kan geven aan deze taak. Dring er ook bij je naaste familieleden op aan hun volle steun te geven om deze taak te vervullen.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”  (= de Vrede van de Heer zij altijd met U)

  veertiende gesproken woord van de h. aartsengel rafael

  Gedurende de ochtendgebeden op 2 februari 1993 voelde ik een warme wind rond me en hoorde de H. Rafael zeggen : “Ik kom in Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Ik breng jou en diegenen die bij jou zijn, diegenen rond het kruis en diegenen die zich hier bevinden, een speciale groet en zegening. Bovendien is dit ook speciaal bedoeld voor de jeugd die zich volledig beschikbaar stelt voor het vervullen van de taak van mijn Meester en die helpt in het verwezenlijken van Gods Koninkrijk op aarde.

  Daarom kunnen degenen die nog geen gelofte van trouwheid (= toewijding) hebben afgelegd die doen op de dag van de instelling van het Heilig Sacrament; de Heilige Eucharistie. Dat ze zich voorbereiden op deze dag samen met jou en de aangeduide Godsgezalfde. De eersten mogen ook hun gelofte hernieuwen, en hun dichte familieleden mogen ook aanwezig zijn op deze gelegenheid.”

  “Omdat het vandaag het feest is van de Heilige Maagd Maria, de zeer geliefde moeder van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en het haar specifieke wens is om zo spoedig mogelijk, de medailles of schilden te verdelen, zoals opgegeven in de vorige boodschap, is het aangewezen om haast te maken van deze taak zodat de werken van de tegenstander van mijn Meester kunnen gestopt worden. Hij wil voorkomen dat deze taak wordt uitgevoerd. Wanneer deze medailles klaar zijn, moeten ze eerst terug naar deze plaats gebracht worden om gezegend te worden door een Godsgezalfde. Daarna mogen ze verdeeld worden. Als een zegening van de Opperherder van de Heilige Kerk van Jezus Christus nog niet in het vooruitzicht zou zijn, dan moet je dit aan de taak toevoegen.

  Dring er bij iedereen op aan om zich voor te bereiden voor de zaken dat nu te gebeuren staan. Laat hen met volle overtuiging vervoegen in het te vormen leger, met mijn Meester en zijn zeer geliefde moeder aan het hoofd ervan. Laat je niet uit je lood slaan door diegenen die slecht over je praten of je (en diegenen die bij je zijn) lasteren. Ze veroordelen zichzelf. Degenen die denken dat ze belangrijker zijn dan een ander, die hebben hun beloning al gekregen. Verdeel je rijkdom met de armen en jouw beloning zal groot zijn.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

  25-01-2012, 23:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie van Loreto en nog fototjes van Loreto :

  Litanie van Loreto :

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons.

  Christus, verhoor ons.

  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

  God, heilige Geest, ontferm U over ons.

  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.

  Heilige Moeder van God, bid voor ons.

  Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.

  Moeder van Christus, bid voor ons.

  Moeder van de Kerk, bid voor ons.

  Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.

  Allerreinste Moeder, bid voor ons.

  Zeer kuise Moeder, bid voor ons.

  Maagdelijke Moeder, bid voor ons.

  Onbevlekte Moeder, bid voor ons.

  Beminnelijke Moeder, bid voor ons.

  Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.

  Moeder van goede raad, bid voor ons.

  Moeder van de Schepper, bid voor ons.

  Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.

  Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.

  Eerwaardige Maagd, bid voor ons.

  Lofwaardige Maagd, bid voor ons.

  Machtige Maagd, bid voor ons.

  Goedertieren Maagd, bid voor ons.

  Getrouwe Maagd, bid voor ons.

  Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.

  Zetel van Wijsheid, bid voor ons.

  Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.

  Geestelijk vat, bid voor ons.

  Eerwaardig vat, bid voor ons.

  Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.

  Mystieke roos, bid voor ons.

  Toren van David, bid voor ons.

  Ivoren toren, bid voor ons.

  Gouden huis, bid voor ons.

  Ark van het verbond, bid voor ons.

  Deur van de hemel, bid voor ons.

  Morgenster, bid voor ons.

  Heil van de zieken, bid voor ons.

  Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.

  Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.

  Hulp van de christenen, bid voor ons.

  Koningin van de engelen, bid voor ons.

  Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.

  Koningin van de profeten, bid voor ons.

  Koningin van de apostelen, bid voor ons.

  Koningin van de martelaren, bid voor ons.

  Koningin van de belijders, bid voor ons.

  Koningin van de maagden, bid voor ons.

  Koningin van alle heiligen, bid voor ons.

  Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.

  Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.

  Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.

  Koningin van het gezin, bid voor ons.

  Koningin van de vrede, bid voor ons.

  Koningin van het universum, bid voor ons.

  Koningin, OLVrouw van alle volkeren, bid voor ons.

   

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Moeder van God,

  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden

  Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.

  Amen.

  Hieronder ziet u fototjes van het marmeren schrijn dat door Donato Bramante rond het Heilig Huis werd gebouwd.


  25-01-2012, 22:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fototjes van Loreto 2:

  Hier ziet u de twee delen van het huis : het voorste gedeelte is in steen en het achterste gedeelte werd in rots uitgehouwen.

  Dit is een gravure waar het schip met het Heilig Huis werd begeleid door een wolk met de H. Maagd Maria en het Kindje Jezus.
  Hier ziet u het dorp Loreto met op de achtergrond de basiliek met een stuk van het Heilig Huis.

  Hier ziet u het altaar dat werd opgericht in het H. Huis met het origenele Mariabeeldje van Loreto.

  25-01-2012, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fototjes van Loreto :
  De Madonna van Loreto

  Volgens de traditie werd het kleine huisje in Nazareth waar Jezus, Maria en Jozef woonden, opgenomen en door engelen naar Terssato gevoerd in 1291. Terssato ligt op Kroatische grond. Spoedig erna, in 1294, werd het naar een heuvel in Ancona gevoerd, en in een bos van laurieren neergezet. Ancona ligt in Italië, langs de Adriatische Zee. De kruisvaarders werden permanent uit Palestina verdreven, nadat ze de haven van Accona verloren hadden, maar dan gebeurde een miraculeuze gebeurtenis om ontheiliging tegen te gaan.

  Inderdaad, het Heiligdom van Loreto beschermde de inval van de Saracenen in het Nazareense huisje waar de Mysteries van de Onbevlekte Ontvangenis zich hadden voorgedaan : de verloving met de H. Jozef, de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria en de Incarnatie van de Zoon van God.

  Tegenwoordig staat op het altaar van de Basiliek in gouden letters : “Hier is het Woord vlees geworden."

  Geschiedkundige en archeologische studies hebben uitgewezen dat het vroegere huis van Maria in twee delen werd opgericht, een grot uitgehouwen in rotsgesteente, dat vereerd wordt in de Basiliek van Maria-Boodschap in Nazareth en een stenen huis (als voorste deel van het huis) die aan de grot werd gebouwd. Het vroegere huis van de Heilige Familie bestond dus maar uit 3 muren. Het oostelijke deel viel weg om de grot met het stenen deel te verenigen.

  De Moslims vielen in 1290 het Heilig Land binnen en om het symbool van het Christendom volledig te redden moest de aangebouwde structuur verplaatst worden.

  Archeologische opgravingen die uitgevoerd werden onder de Santa Casa (1962-1965), samen met filologische en iconografische studies hebben de hypothese naar voor geschoven dat de structuur op schepen naar Loreto werd gevoerd, waarschijnlijk door de Kruisvaarders die het relikwie wilden vrijwaren en beschermen. Men vond vijf kruisen van rode stof van de kruisvaarders, die waarschijnlijk in de 13e Eeuw tussen de stenen van het Heilig Huis werden gestoken als ex-voto's van de protagonisten van het vervoer. Op oude foto's van de stenen staan vertalingen van 'Heilig Huis' of het huis zelf, op een schip  bestuurd door mannen die begeleid werden door een wolk met daarin de H. Maagd en het Kind Jezus.
  De basiliek  Het Heilig Huis, die een lengte heeft van 9.52 m, 4.10 m breed is en 4.32 m hoog.  De structuur van de stenen, die gelijkenissen vertonen met de bouwstijl in Palestina  Griekse inkerving : Jezus, Zoon van God

  25-01-2012, 22:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christelijke Medaille uit de 17e Eeuw :

  Ik kon de afbeelding van de medaille van Haaksbergen niet vinden, maar ik heb een heel mooie afbeelding gevonden van een medaille uit de 17e Eeuw waarop een christelijk gebed in het Latijn staat:

  De griekse X is CH geschreven in de latijnse talen, en de P is de griekse rho en is een R.

  IESUS.
  CHRISTUS.REX.GLOR(iae ou iosus).VENIT.IN.PACE.
  DEUS.HOMO.FACTUS.EST.
  ET.VERBUM.CARO.FACTUM.EST.
  XR(tu)S.VINCIT.XR(tu)S.REGNAT.XR(tu)S.IMPERAT.
  AB.OMNI.MALO.NOS.PRESER(vat).

  Jezus Christus, glorierijke Koning, is in vrede gekomen,
  God is mens geworden, en het Woord is vlees geworden,
  Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt,
  Hij beschermt ons tegen al het kwaad.

  Op de keerzijde van de medaille wordt het huisje van Maria, Jozef en Jezus in Nazareth afgebeeld, dat miraculeus zou verplaatst zijn naar Loreto.
  Sinds de 15e eeuw, en wellicht eerder, wordt het "Heilige huis" van Loreto tot de meest populaire heiligdommen in Italië gerekend. Loreto is een klein dorp dat een aantal kilometers ten zuiden van Ancona ligt. 
  De legende van Loreto vertelt dat in 1291, ten tijde van het pontificaat van paus Nicolaas IV, het huis van Maria, Jozef en Jezus vanuit Nazareth, door engelen naar Tersato werd verplaatst. De reden van deze verplaatsing was dat het dorp en het "Heilige huis werden bedreigd met vernieling door de Saracenen. Het huis was ten tijde van keizer Constantijn de grote onder bescherming gesteld door Keizerin Helena, die er zelfs een basiliek overheen liet bouwen. 

  Drie jaar later werd het huis opnieuw door engelen verplaatst maar deze keer naar de plaats waar nu Loreto ligt. Een andere lezing is dat de kruisvaarders het huis hebben ingescheept en naar Italië hebben gebracht. In de 15e eeuw werd aangevangen met de bouw van de Basiliek met de naam Duomo Sancta Casa . De basiliek is om het "Huis" heen gebouwd en is het meest opvallende gebouw van het dorp. De bouw van deze koepelvormige kerk heeft meer dan 100 jaar geduurd. Diverse beroemde kunstenaars hebben meegewerkt aan de versiering van de Basiliek. 

  Sinds het bestaan van het "Heilige Huis" van Loreto hebben meer dan 47 pausen hun eer betoond, hetzij in de vorm van proclamaties, aflaten of door een daadwerkelijk bezoek aan het Heiligdom. Het Heilige huis in de kerk is niet erg groot. De afmetingen zijn 9,52 m lang en 4,10 m breed. Het heeft geen eigen fundering. De ondergrond is een stuk van een oude provinciale weg. Het grote deel van het huis is authentiek echter de achterzijde is deels gerenoveerd. Reden hiervoor is dat het huis oorspronkelijk (in het heilige land) tegen een rots aangebouwd was en er dus maar drie muren waren gebouwd. De binnenkant van het huis is rijkelijk versierd met byzantijnse afbeeldingen en fresco's uit een latere periode.Naast een afbeelding van de Heilige maagd zijn er fresco's van diverse heiligen waaronder H. Antonius Abt, H Catharina van Alexandrie, H bartolomeus en de H Leonardus van Limoges. Een andere bijzonderheid is een exvoto van Paus Julius II. Die als dank voor zijn miraculeuze ontsnapping aan de dood, een pelgrimage maakte naar Loreto (dd 1511).

  Diverse Heiligen maakten een pelgrimage naar Loreto Het Madonna beeld is gemaakt van Cederhout uit de tuinen van het Vaticaan. Het beeld is in 1921 gekroond met twee diadeems, door paus Pius XI.

  Het belang van het Heilige Huis in Loreto is groot want dit is het huis waar Maria geboren werd en waar zij door de engel bezocht werd en waar haar voorzegd werd dat zij de zoon van God zou baren.

  De geschiedenis van het "Heilige huis" is omgeven door wonderen en mirakels. Zo zou een soldaat die geraakt was door een kanonskogel ongedeerd zijn gebleven dankzij het gebed tot Onze Lieve Vrouwe van Loreto. Een ander wonder is dat van een priester die door toedoen van een Turkse soldaat ernstig gewond was (zijn buik was opengereten door een zwaard). Ondanks de zware en dodelijke verwonding wist de priester uit Dalmatie, het heiligdom te bereiken voordat hij overleed. Ook genezingen van zieken zijn gemeld. Het gevolg van de eerste twee mirakels is geweest dat Loreto explosief groeide en een grote stroom pelgrims tot gevolg heeft gehad. Zo komen zieken met de zgn "witte treinen" naar Loreto om hun heil en genade te zoeken.

  In 2004 bracht Paus Johannes Paulus II een bezoek aan Loreto.

  Uit : www. bedevaartweb. com

  25-01-2012, 17:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grootste Bedrieger zal de Antichrist zijn 2/01/2012

  Jezus sprak: “Mijn volk, de H. Johannes de Doper is de laatste boodschappers of profeten van de Oude Testament voor Mijn missie begon.
  Hij was de stem die riep vanuit de woestijn, zoals aangehaald door Jesaja.

  Deze profeten kondigden Mij aan als de komende VERLOSSER omwille van Mijn lijden op het kruis. De hele mensheid zou vrij van zonden worden ALS ze Mijn vergeving zochten.

  Mijn apostelen en missionarissen, zoals de H. Paulus, verkondigden Mijn Woord en bekeerden vele mensen tot het Christendom. Ze volgden Mij.

  DOORHEEN DE HELE GESCHIEDENIS HEB IK JULLIE GEZEGEND MET PROFETEN OM JULLIE DE WEG NAAR DE HEMEL TE TONEN.

  Zelfs tegenwoordig, hebben jullie VELE MENSEN DIE BOODSCHAPPEN en VERSCHIJNINGEN  ONTVANGEN.

  Toch moet Ik jullie waarschuwen, Mijn getrouwen, om onderscheidingsvermogen naar de Geest, of de gegeven woorden waarheidsgetrouw zijn, want er zullen OOK VALSE PROFETEN ZIJN.

  DE GROOTSTE BEDRIEGER ZAL DE ANTICHRIST ZIJN, en Ik heb beschreven hoe hij MENSEN ZAL MISLEIDEN door zijn suggestieve krachten.

  KIJK NIET IN ZIJN OGEN EN LUISTER OOK NIET NAAR ZIJN STEM.

  VERMIJD ZELFS ZIJN WOORDEN TE LEZEN, die zouden ervoor kunnen zorgen dat je hem aanbidt.

  Blijf je op Mij en Mijn heilige profeten concentreren. Jullie zullen beschermd worden tegen de boosdoeners in Mijn toevluchtsoorden.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik vraag jullie WAT HEIRLOOM (niet gemanipuleerde zaden) ZADEN BIJ TE HOUDEN om groenten te kweken in jullie toevluchtsoorden.

  Met niet-hybride zaden zouden jullie uit je gewassen zaden kunnen halen voor het volgende jaar. (zie reeks artikelen hieronder)

  Als je in een noordelijker klimaat leeft, zou je een serre kunnen bouwen, en ze verwarmen om ze boven het vriespunt te houden.

  Je zou enkele glazen kunnen schilderen of er zwaar plastiek boven hangen zodat je geen direct zonlicht hebt dat ervoor zorgt dat het te heet wordt in de zomer.

  Serres zullen jullie in staat stellen om jullie kweekseizoen te verlengen, en het kan ervoor zorgen dat jullie plantjes uit het zaad laten groeien om ze later uit te planten.

  AL HET VOEDSEL DAT JULLIE VERBOUWEN KAN VERMENIGVULDIGD WORDEN WANNEER JULLIE VEEL MENSEN HEBBEN DIE IN JULLIE TOEVLUCHTSOORD LEVEN.

  Door te voorzien in jullie GROENTEN, kunnen jullie een evenwichtig dieet hebben met brood, hertenvlees, en andere boerderijdieren die jullie hebben.

  Vertrouw op Mijn hulp en Mijn bescherming, en jullie zullen alles ter beschikking hebben om te overleven in Mijn toevluchtsoorden.”

  Profeet: John Leary

  F1 hybride (uit wikipedia)

  F1 hybride is een term die in de landbouw wordt gebruikt. Het geeft aan dat een plant of dier via een bepaalde methode van veredeling is voorgebracht, door inteelt en kruising te combineren. Dit levert een gelijkmatig groeiend gewas of dier op met een hoge opbrengst en grote uniformiteit, dat zichzelf echter niet effectief kan voortplanten. In de praktijk van de Nederlands landbouw worden veel hybride  rassen gebruikt. Zo komen in Nederland alle eieren in de handel van (F1-) hybride kippenrassen. Een "Chiko" F1 hybride kool bijvoorbeeld is een Chinese kool met lange, goedgesloten dikke kroppen.

  Het alternatief voor een (F1-) hybride ras is een zaadvast ras: dat is een ras dat op de klassieke manier van veredeling is ontstaan, door kruisen en selecteren. Bij een zaadvast ras komen uit het zaad planten of dieren voort met (ongeveer) dezelfde eigenschappen als de ouders. De voorplantingscyclus kan dus eindeloos worden voortgezet, van generatie op generatie. Bij een hybride ras is dit niet het geval: de nakomelingen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Daarom is het zaad van een F1-hybride niet bruikbaar in de landbouwpraktijk. Met de F1-hybride wordt de voortplantingscyclus dus doorbroken.

  Hybride rassen bestaan relatief nog zeer kort: ze zijn vooral ontwikkeld en populair geworden in de 20e eeuw, in de Westerse landbouw; vooral na 1950. Hybride rassen zijn daardoor vooral geselecteerd voor intensieve productie met input van chemische hulpstoffen zoals kunstmest, herbiciden en insecticiden. Voorheen zijn in de menselijke geschiedenis van de landbouw de zaadvaste rassen altijd de basis van de landbouw geweest; in traditionele landbouwgebieden zijn ze dat nog steeds.

  Hybride veredeling werkt als volgt. Door inteelt in twee families planten of dieren wordt eerst gezorgd dat een aantal uiteenlopende positieve eigenschappen is vastgelegd in homogeen erfelijk materiaal. De eigenschappen van de twee families vullen elkaar aan. Vervolgens worden deze twee families ("lijnen") gekruist. Daarmee worden de positieve eigenschappen van twee ouderplanten in de F1-hybride gecombineerd. Door heterosis worden deze eigenschappen bovendien versterkt. "F1" staat dus voor de eerste nakomeling van twee inteeltlijnen na kruisbestuiving. (De "F" staat voor filius, het Latijnse woord voor zoon.)

  Het voordeel voor boeren is dat deze hybride nakomelingen diverse goede eigenschappen combineren en meer opbrengen. De homogeniteit van de eigenschappen kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Bij voorspelbare en controleerbare omstandigheden is homogeniteit een voordeel. Maar bij wisselende omstandigheden is homogeniteit juist een zwakte. In de biologische landbouw bijvoorbeeld zijn robuuste rassen met een zekere heterogeniteit wenselijk; hybrides zijn gevoeliger voor wisselende omstandigheden, wat een risico voor de productie betekent.

  Zaad van F1 hybriden is vaak prijzig, omdat ze door gespecialiseerde veredelingsbedrijven worden ontwikkeld. Het heeft echter geen zin voor de hovenier om zelf zaad van een F1 hybride te winnen. De volgende generatie geeft namelijk een heel wisselend uiterlijk en ook een wisselende kwaliteit. Een nadeel voor boeren is dus dat ze het zaad van de hybriden niet zelf kunnen vermeerderen. Voor de veredelingsbedrijven is dat juist gunstig; de boeren moeten het zaad elk jaar opnieuw kopen en de veredelingsbedrijven kunnen zo hun intellectuele eigendomsrechten op de zaden veel makkelijker doen gelden dan bij zaadvaste rassen.

  Zaden - F1 hybride (uit Diana’s mooie moestuin)

  Heel vaak kom je in diverse zaadgidsen de term F1-hybride tegen. Maar wat is nou een F1-hybride?

  Het zijn rassen die door speciale veredelingstechnieken tot stand zijn gekomen en waarmee je zelf niet kunt voortkweken, het is althans in de meeste gevallen niet raadzaam.

  Herkomst

  Men start met twee ouderplanten met verschillende, maar allebei gewilde eigenschappen (bijvoorbeeld ouder 1 is ziektebestendig, ouder 2 geeft een grote opbrengst). Deze ouderplanten worden apart van elkaar enkele jaren via zelfbestuiving op hun goede eigenschappen verder gekweekt, net zo lang tot ze "homozygoot" zijn. Dit betekent dat alle nakomelingen van de eerste generatie, zonder uitzondering die bepaalde gewenste eigenschappen krijgen.

  De eerste nakomelingen uit de kruising tussen de beide homozygote ouderplanten zijn de F1-hybriden. Zij hebben dus altijd de goede eigenschappen van allebei de ouders. Van deze kruising wordt het zaad verkocht (het wordt veel gebruikt door beroepstuinders).

  Indien je nu wilt gaan vermeerderen met zelf gewonnen zaden van een plant uit F1-hybride zaad, (= het kruisen van 2 x F1-hybriden) blijft slechts een heel klein percentage van de goede eigenschappen behouden (zaad dat je zelf oogst van F1-hybriden zullen meestal slechte en grillige resultaten geven). Zo word je dus "gedwongen" altijd weer nieuwe F1 hybriden zaden te kopen.

  Indien je dus grote planten wilt die een grote opbrengst geven en waarvan je niet van plan bent zelf zaden van oogsten, en je bent bereid meer te betalen zijn F1-hybriden een goede optie.

  Kenmerken F1-hybride zaad:

  • grote opbrengst
  • grote uniformiteit qua vorm, kleur, groeisnelheid
  • niet mogelijk zelf identiek te vermeerderen
  • duurder dan gewone zaden
  • gemiddelde smaak, bedoeld voor een "groot publiek"

  Kenmerken zaadvaste rassen

  • grilliger qua opbrengst, vorm, kleur, groeisnelheid, gezondheid, smaak, etc. (daardoor dan ook wel verrassender)
  • soms een grote opbrengst maar soms ook niet
  • zelf identiek te vermeerderen (mits de juiste techniek wordt toegepast)
  • relatief goedkoop, en als je de zaden zelf oogst, gratis
  • meer (bijzondere) smaak, en dat kan lekkerder of minder lekker zijn, afhankelijk van je smaak, in ieder geval meer smaakverschil tussen verchillende rassen.

  Mijn eigen ervaring; ik zaai over het algemeen geen zaden meer planten die zijn voortgekomen uit F1-hybridezaden:

  Eens geprobeerd met een erg smakelijke oranje paprika. De paprika werd inderdaad oranje, maar er kwam dan ook inderdaad alleen 1 hele oranje paprika aan de plant.

  Daarna nog eens geprobeerd met de knalrode ovale cherrytomaat Santa F1; erg laat, erg weinig tomaatjes, wat minder mooi qua uiterlijk (dofrood) en niet vies maar ook niet buitengewoon lekker.

  Ook nog geprobeerd met de vleestomaat Fandango F1; prima tomaat qua smaak, vorm en grootte...... maar van 1 plant slechts 2 tomaten kunnen oogsten.

  Ik moet eerlijk zeggen dat de F1 Tasty Tom-tomaten (te koop bij Albert Heijn) wel weer goed uit zaden terugkomt. Zelfs na 4 generaties (kinderen van kinderen van kinderen van een Tasty Tom uit de winkel) bleken nog prima van smaak, opbrengst, etc. Dus mocht je die tomaten toch eens hebben gekocht voor gebruik in de keuken, zaai dan gerust wat zaden die je opvangt bij het snijden.  

  Zelf gebruik ik bijna alleen nog F1-hybridezaden bij koolsoorten. Hiervan oogst ik toch zelf geen zaden (kruisbestuivers en tweejarig = erg lastig). En dan kun je wel merken dat je (bij kool dan) wat meer kans van slagen hebt; wat betere kropvorming, groei en dus ook opbrengst. Bij de schietgevoelige groenterassen (als Chinese Kool, Paksoi, etc.) is de kans op doorschieten bij F1-hybriden ook wel kleiner. Hoewel ik ook wel eens spruitkoolzaden voor 3 euro per zakje van 20 zaadjes heb gekocht die het ook niet goed deden (wel goed kiemden maar de planten groeiden niet goed en gaven vooral "losse" spruiten): uiteindelijk hangt het hele proces van zaaien tot oogsten natuurlijk ook af van andere factoren als voeding, vocht, grondsoort, bemesting, zonuren, warmte, etc.

  Hoe dan ook; mocht je voor zekerheid gaan (qua kleur, smaak, en opbrengst) kies dan vooral een F1-hybride, zeker als je toch niet van plan bent om uit de planten zelf zaden te gaan oogsten.

  Mocht je wat avontuurlijker ingesteld zijn, het niet erg vinden dat een soort wel eens wat grilliger zou kunnen zijn in opbrengst en vorm (lang niet altijd hoor), kies dan een zaadvast ras. Juist in die groep vind je ook bijzondere soorten als snijbiet in regenboogkleurtjes, paarse broccoli, groene tomaten, etc.

  Het is maar net wat je wilt, en bij welke soort groente.

  Nog een artikel van Heirloom Organics, ik ben geen kenner zodoende :)

  Why Use Non-Hybrid Seeds?

  Question : Why should I use non-hybrid (open pollinated) rather than hybrid seeds?

  Answer:

  ·                       Better Nutrition – Commercial Produce lacks nutrition, research has shown.

  ·                       Sustainable Gardening - Saving Seeds is only possible with open-pollinated seeds

  ·                       Economic Security – In recessions and depressions, FOOD IS ECONOMIC SECURITY

  ·                       Food Supply Independence – If food supplies are challenged, home gardening is freedom.

  ·                       Crop Diversity – Participate in saving the original strains from extinction

  ·                       Investment Hedge – Seeds are an excellent alternative investment to paper money, stocks and securities, even gold if the markets were to dive long-term. 

  Many people have heard that it is important, if not critical, to acquire, store and use non-hybrid seeds, and yet want to have an understanding of why. Why non-hybrid? Why insist on using ONLY non-hybrid (open pollinated) seeds instead of hybrid varieties? Well, there are so many reasons we could, and ultimately will, list them all, however here are the most compelling reasons our customers have given for their insistence on non-hybrid, open pollinated seeds:

  1.    Nutritional Security – Seed varieties are being bred for many, many reasons. Typically for disease and pest resistance, look, transportability and other commercial criteria. Nutritional content is simply not one of the primary or typical criteria of the “hybridization” movement. Profit is. Unfortunately, as a consumer of produce you have no way of knowing whether your hybrid produce has high, medium or low nutritional content unless you take more accountability for the source. That means know your farmers or grow your own food! When you grow open pollinated (non-hybrid) varieties you are growing original strains with much higher nutritional content than varieties that have been bred for color, storability, portability, etc.

  2.    Food Supply Security – The economic crisis facing the United States and the world may come to a head in the food supply system. What are the real threats to food supply from the current economic crisis?

  o        If the economic downturn becomes inflationary, the cost of real goods, like groceries could skyrocket. It might become unmanageable very quickly, with cost of items like a loaf of bread going to $100 in paper money. It sounds unbelievable but this has actually happened countless times throughout the world and the signs of its potential abound now.

  o        Any reasonably concerned head of family or community would benefit form the simple insurance of non-hybrid seeds. The more the better. Savable, re-plantable seeds are simply a requirement in food security for the individual, family and community. This is no time for little packets of seeds. For a true sense of security in your food supply, ensure that you, your family and community have plenty of non-hybrid- seeds available for use and also for storage.

  3.    Lower Cost of Living – In difficult times, one of the best ways to reduce your cost of living is growing your own food. In WWII 1940’s, America’s 20 Million “Victory Gardens” produced the same amount of food as the entire commercial farming industry! The economic crisis of 2009 may demand the return of home gardening as a way to endure and thrive in tough economic times. Saving your own seeds from your personal harvest is not only an immediate way to save money on next year’s produce, it’s the best long-term plan for economic security by lowering your cost of living immediately and permanently.

  Zaadproducenten leveren zaaigoed met genetisch slot (30/1/1999)

  Een Amerikaans katoenbedrijf heeft een ingenieus systeem ontwikkeld waardoor een gewas na de teelt zijn eigen zaden doodt. Zo kan een zaadproducent zijn met veel geld ontwikkelde ggo-gewassen beschermen tegen illegaal hergebruik. Critici vrezen echter dat boeren straks steeds afhankelijker worden van de zaadproducenten. Zeker nu het grote Monsanto zijn oog heeft laten vallen op deze ‘Terminator Technology’.

  ’I’ll be back!’ luidt de steeds terugkerende oneliner van Arnold Schwarzenegger in de film Terminator. De gewassen die zijn voorzien van de terminator-technologie kunnen dat niet zeggen; zij keren na de oogst zeker niet terug. Zaadveredelaars zorgen ervoor dat de plant – nadat-ie volgroeid is – steriele zaden aflevert.

  Van oudsher leggen boeren wat zaad van hun gewassen apart; dat kunnen ze het volgende seizoen als zaaigoed gebruiken. Die praktijk is echter een doorn in het oog van de zaadproducenten – zeker nu in de moderne, biotechnologische gewassen miljoenen guldens aan onderzoeksgeld is geïnvesteerd.

  De industrie levert al jaren voornamelijk hybride zaden. Daarmee kunnen telers niet onbelemmerd ieder jaar het zaaigoed vermeerderen. Hybriden zijn ontstaan door kruising van twee ouderplanten, zó dat het zaad van beiden de gewenste genen meekrijgt. Als boeren de planten zelf doorkruisen gaat de hoge kwalitiet levert dat altijd zaailingen van mindere kwaliteit op. Boeren zullen dus in de winter weer bij de groothandel langs moeten voor een nieuwe partij hybride zaden.

  Niet bewaren

  Begin jaren negentig kwam Plant Genetic Systems met een trucje om zonder arbeidsintensief handwerk hybride zaden te kunnen produceren. Het Belgische bedrijf ontwikkelde een methode om planten mannelijk steriel te maken. Daarmee wordt zelfbestuiving voorkomen. Zo kunnen zaadveredelaars nu eenvoudig van gewassen als koolzaad, tabak en tomaten hybride zaden produceren.

  Bij gebruik van gepatenteerde, dure variëteiten moeten boeren tekenen dat ze de zaden niet bewaren voor hergebruik – ondermeer bij de Roundup Ready Soja van Monsanto. Fabrikanten zijn echter beter beschermd tegen hergebruik wanneer de gewassen eenvoudigweg niet opnieuw gebruikt kúnnen worden.

  In maart 1998 vroegen het Amerikaanse ministerie van landbouw en het bedrijfje Delta and Pine Land Company octrooi aan op een nieuw methodiek om vermeerdering tegen te gaan. Zelf noemen ze het Technology Protection System, critici maakten daar toen al snel Terminator Technology van.

  In Amerika nam de kritiek toe toen megaconcern Monsanto in mei 1,9 miljard dollar bood voor Delta and Pine Land Company (de overheid moet de overname nog goedkeuren). Men vreest dat het biotechbedrijf boeren straks welhaast zal dwingen elk jaar nieuwe zaden te kopen. Naast de vraag of het zinvol is een biotech-gewas te maken dat an sich geen verbetering voor boer of consument inhoudt, vreest men vooral het monopolie van de grote zaadproducenten (zie einde artikel).

  Slinkse geldmachine

  De terminator-technologie mag dan rieken naar een slinkse geldmachine, in wezen is het niet veel meer dan de bekende truc met hybride zaden. Wel is het een ingenieus systeem.

  Delta and Pine Land heeft de technologie allereerst op katoen toegepast – het bedrijf is ’s werelds grootste producent van katoenzaad. De biotechnologen brachten een systeem van drie genen in de katoenplant. Uit een andere soort haalden de Amerikaanse biotechnologen het gen voor Ribosome Inhibitor Protein – met de toepasselijke afkorting r.i.p. Het rip-eiwit stopt de aanmaak van alle eiwitten (het remt translatie door de ribosomen), waardoor het zaad snel doodgaat. Volgens het octrooi is het rip-eiwit niet schadelijk voor mens en dier.

  rip-gen

  Aan het rip-gen koppelde men de promoter van het katoengen Late embryogenesis Abundant (lea). Die promoter wordt namelijk pas actief als het volgroeide zaad gaat uitdrogen – het bereidt zich dan voor op de periode tussen het verwijderen van de ouderplant en de ontkieming.

  Een nuttige promoter, want het rip-gen mag niet te vroeg afgelezen worden. Op de akkers moet de katoenplant gewoon kunnen groeien en geoogst worden. Kortom, boeren kunnen zo wel hun katoen oogsten, maar er niet mee verder kweken. Maar de fabrikant moet de plant uiteraard wel kunnen kweken. Van een onvruchtbare soort kun je weinig zaden verkopen…

  Dus zochten de Amerikanen naar een manier om de onvruchtbaarheid eenvoudig ‘van-buiten-af’ te kunnen reguleren. Zodoende werd het rip-gen beveiligd met een stukje blokkade-dna tussen de promoter en het gen (waardoor het niet actief is). De zaadveredelaar moet deze beveiliging eraf kunnen halen, vlak voordat deze het zaad verkoopt.

  Het blokkade-dna kan heel precies worden weggeknipt door het zogeheten recombinase-eiwit. Dus brachten de biotechnologen een tweede gen in: het recombinase-gen. Dit gen wordt op zijn beurt stil gelegd door een repressoreiwit (gecodeerd door het derde gen). De repressor werkt zich tussen promotor en gen voor het recombinase-eiwit in.

  © Frank Bierkenz

  Op scherp

  Het repressoreiwit wordt eenvoudig weggevangen door het antibioticum tetracycline. Door het zaad vlak voor de verkoop onder te dompelen in tetracycline, maken de zaadproducenten het repressor-eiwit onschadelijk. Dit maakt activatie van het recombinase-gen mogelijk, en wordt de weg vrijgemaakt voor de lea-promoter. Oftewel, katoentelers krijgen zaden met een rip-gen dat op scherp staat. Aan het einde van het seizoen wordt het rip-gen actief en het zaad doodt zichzelf.

  Waarschijnlijk blijft het niet bij katoen. De terminator-technologie zou ook geschikt zijn voor tarwe en rijst. Delta & Pine Land heeft inmiddels in 88 landen octrooi aangevraagd (het octrooi geldt ook voor andere gewassen en andere genencombinaties dan de hierboven beschreven). Een woordvoerder van het bedrijf vertelde enkele maanden geleden in Science dat deze nieuwe variëteiten waarschijnlijk in het jaar 2005 op de markt komen.

  F1-hybriden (uit : www.zelfzadentelen.be)

  Zijn F1-hybriden geschikt als uitgangsmateriaal voor eigen zaadteelt?

  Hoewel zeer veel rassen van hedendaags geteelde gewassen F1-hybriden of CMS-F1-hybriden zijn, kunnen we ze niet voor eigen zaadteelt gebruiken. In de eerste plaats omdat het om op de rassenlijst (nationaal  en/of Europees) aangemelde rassen onder kwekersrecht gaat. Maar bovendien zijn F1-hybriden niet het geschikt uitgangsmateriaal om aan eigen zaadteelt te doen, ook als men ze daarvoor zou willen gebruiken. We leggen hier uit waarom dit zo is.

  Wat zijn F1-hybriden?

  F1-hybriden komen tot stand door  kruisingen van twee zaadvaste lijnen. Dit zijn lijnen waarvan generatie na generatie de nakomelingen gelijk blijven. De genetische eigenschappen in de chromosomen van het stuifmeel of van de eicel zijn identiek. Dit noemt men ook homozygoot.

  F1-hybriden zijn éénmalig in hun vormgestalte

  Door het kruisen van twee zaadvaste lijnen zijn de nakomelingen zelf niet meer zaadvast. Het nakomelingschap is niet langer homogeen omdat er een mengeling van genen afkomstig van de twee lijnen is samengekomen bij de bevruchting. Daarom zijn F1-hybriderassen niet interessant om door eigen zaadteelt te vermeerderen. Het zaad moet jaarlijks opnieuw aangekocht worden. Wordt een hybride toch door eigen zaadteelt vermeerderd dan is het zaad ofwel niet kiemkrachtig ofwel zijn de nakomelingen onaanvaardbaar divers. Het nakomelingschap van F1-hybriden splitst op in vele vormen die weinig bruikbaar zijn voor consumptie. Het ras is niet met veldbestuiving op het tuinbouwbedrijf in stand te houden, het nageslacht is niet uniform en dus niet bestendig. 
  Vele F1-hybride kunnen wel kiemkrachtig zaad leveren. Ze mogen en kunnen ook wel voor verdere veredelingsprogramma’s gebruikt worden. Ook deze poort trachten veredelaars definitief te sluiten door F1-hybride rassen te kweken die geen kiemkrachtige zaden meer kunnen vormen de zogenaamde CMS-F1-hybriden. Deze vormen van F1-hybriden doen sinds kort versneld hun intrede.

  Gevolgen van de onbestendigheid

  Voor zaadbedrijven is de onbestendigheid van F1-hybriden een voordeel, want telers moeten het zaad van het ras elk seizoen opnieuw aankopen.  Maar boeren en tuinders verliezen  bij het gebruik van F1-hybriden wel de zaadautonomie. Zaad is niet langer een productiefactor in eigen boerenhanden maar moet aangekocht worden.
  Verlies aan genetische diversiteit:  F1-hybride rassen kunnen zich niet aanpassen aan lokale omstandigheden omdat vermeerdering onder bedrijfsomstandigheden van bodem, micro-klimaat of lokale afzetmarkt onmogelijk is.
  Daarom zijn  F1-hybriden geen geschikt uitgangsmateriaal voor verdere ontwikkeling van rassendiversiteit door eigen zaadteelt.
  Veel zaadvaste rassen verdwijnen tegenwoordig van de huidige EU- rassenlijst. Het aantal F1-hybride-rassen daarentegen neemt in versneld tempo toe, ook in de biologische plantenveredeling!

  Hoe komen F1-hybriden tot stand?

  F1-Hybride-zaadgoed is het eindresultaat van een in meerdere fasen opgebouwde vermeerderingscyclus.
  Hoe gaat men te werk?

  • Diversiteit is het vertrekpunt van elke veredeling want de eerste stap is de zoektocht naar gewenste kenmerken. De basis voor het selectiewerk is de agrobiodiversiteit die door de boeren en tuinders generaties lang is verricht.
  • Door gericht kruisen en selecteren tracht men de best mogelijke genetische combinatie samen te brengen in het uitgangsmateriaal voor F1-hybridisatie.
  • Daarna gaat men over tot het raszuiver maken en het zoeken van de meest geschikte kruisingsouders voor de F1-hybride. Het stuifmeel (mannelijke genoom) en de eicel (vrouwelijk genoom) moet bij een F1-hybride afkomstig zijn van raszuivere of homozygote kruisingsouders. Dit betekent dat het samenbrengen van het mannelijk en vrouwelijk genoom van dezelfde plant geen aanleiding meer geeft tot diversiteit. De ouderlijnen voor het tot stand brengen van een F1-hybride zijn zaadvast. Dit zijn planten die van generatie op generatie geen variatie meer vertonen. Ze worden ook zaadvast of homozygoot genoemd. Hun erfelijke basis is versmald tot één type.
  • Bij kruisbevruchters kan men die raszuiverheid bekomen door inteelt of zelfbevruchting. Want door inteelt worden erfelijke eigenschappen raszuiver. Omdat dit zowel voor de gunstige als de ongunstige eigenschappen geldt,  leidt dit meestal tot inteeltverzwakking. Omdat negatieve eigenschappen niet meer worden gecompenseerd door de homologe positieve eigenschappen in dezelfde cel gaat de groeikracht en het weerstandsvermogen in de totstandkoming van de zuivere lijnen sterk achteruit.
  • Bij zelfbevruchters is raszuiverheid van nature aanwezig.

  De F1-hybridekruising

  De kruisingsouders van de F1-hybride noemt men homozygote lijnen ( bij zelfbevruchters) of inteeltlijnen (bij kruisbevruchters). Eens men de zuivere lijnen met een vereenvoudigde genetische code heeft tot stand gebracht moeten deze twee lijnen onderling gekruist worden zonder dat er zelfbestuiving gebeurt. Want de bedoeling is de verzekerde kruisbestuiving (kruising) van de ouderlijnen  tot de F1-hybride. Om dit te bereiken kan men fysisch chemisch of fysiologisch de moederplant ontmannen door de meeldraden te verwijderen, het stuifmeel onvruchtbaar te maken of ervoor te zorgen dat het eigen stuifmeel de competitie verliest met dat van de vaderplant. Het resultaat van deze kruising is doorgaans dat de groeisterkte van het F1-hybrideras sterk toeneemt en heel homogeen is.
  Vele van onze cultuurgewassen zijn van nature uit kruisbevruchters en worden hier gedwongen tot zelfbevruchting, wat niet altijd lukt of verzwakking met zich mee brengt. Daarom verschuift het werkgebied van het veld naar het labo waar nieuwe bio-technologische technieken dezelfde resultaten als inteelt afdwingen namelijk een zuivere lijn.
  Met de zuivere lijnen  worden proefkruisingen gemaakt om de combinatiegeschiktheid met zoveel mogelijk behoud van gewenste eigenschappen te toetsen.
  De allerbeste proefhybriden worden in vergelijkende proeven met standaardrassen op hun meerwaarde getest vooraleer ze aan te melden als nieuw ras voor de rassenlijst.
  De inteeltlijnen blijven voor vermeerdering beschikbaar voor verdere productie van F1-hybriden. 
  (Bron: Cursus selectie in eigen boerenhand van de Stichting Zaadgoed uit Nederland)
  Door de opkomst van hybriden groeit de plantenveredeling weg van de productie op het land- en tuinbouwbedrijf. Dit brengt een verdere monopolisering met zich mee van de veredeling en een verlies van autonomie bij boeren en tuinders.
  De meest recente F1-hybride rassen zijn een kruising van twee lijnen waarvan er één is voorzien van mannelijke steriliteit (Cytoplasmatische Mannelijke Steriliteit) CMS. Dit verhindert de zelfbestuiving omdat er geen kiemkrachtig stuifmeel kan gevormd worden. Door deze eigenschap kunnen CMS-hybriden niet meer voor verder veredelingswerk vermeerderd worden. De CMS-hybriden zijn sterker dan een patent en verhinderen elk gebruik door de concurrentie van het ras dat hiermee is uitgerust. CMS-hybriden zijn een doodlopende tak in de plantenveredeling.

  Is de dominantie van de F1-hybride rassen duurzaam?

  Op korte termijn bieden F1-hybriden misschien oplossingen voor drie belangrijke aspecten namelijk productiviteit, ziekteweerstand en uniformiteit. Maar op lange termijn is dit geen duurzame ontwikkeling omdat:

  • De genetische basis van diversiteit versmalt
  • De productiviteit is aangepast aan de gangbare teeltwijzen met gebruik van chemische meststoffen en pesticiden en steeds minder aan de specifieke plaats en teeltomstandigheden
  • De ziekteweerstand is dikwijls niet meer op een brede genetische basis is gestoeld
  • De uniformiteit leidt tot uniforme productiesystemen die ecologisch kwetsbaar zijn. Kortom het gevolgde spoor wordt (genetisch) heel erg smal. Bij de resistentieveredeling ontstaat een strijd tussen de veredelaar en de ziekten en plagen. De veredelaar bouwt resistenties in de nieuwe rassen en de ziekten en plagen weten die resistenties steeds sneller te doorbreken!

  Populatieveredeling en eigen zaadteelt opnieuw een plaats geven

  • In de biologische plantenveredeling wordt gewerkt aan tolerantie die is gevat in de populatie van populatieveredelde rassen. Omdat in een populatie de ziekteweerstand genetisch niet uniform is zit in de populatie zelf een buffer om de uitbreiding van ziekten en plagen op te vangen. Ziektes kunnen dan wel aanwezig zijn maar op het veld zijn voldoende planten die niet of minder vatbaar zijn zodat ze er in hun groei doorheen kunnen breken.
  • Zo krijgt men vitale ‘gewassen’ (het ras is niet de individuele plant maar de populatie)! Biodiversiteit is belangrijk tot in de rassen want het betekent een buffer tegen alle stressfactoren. Biodiversiteit is rijkdom en stabiliteit. Het verlies aan biodiversiteit in de voorbije decennia laat echter geen snelle terugkeer naar een hernieuwd gebruik van populatieveredelde rassen toe. Sinds lang is er voor de meeste gewassen niet meer aan instandhouding en verbetering van populatieveredelde gewassen gewerkt. Deze omschakeling zal voor bepaalde gewassen zeker moeten ondersteund worden en vormt vooral voor de biologische teelt een nieuwe uitdaging.

  25-01-2012, 01:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Beest is reeds op aarde 31/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, alles, zelfs het universum, draait om Mij heen, omdat Ik het centrum van de schepping ben.
  Het Evangelie van Johannes benadrukt MIJN GODDELIJKHEID ALS DE ZOON VAN GOD meer dan de andere Evangelies.
  Hij spreekt ook over de boosdoeners die tegen Mij zijn, als zijnde Antichristussen.

  MAAR ER IS REEDS ÉÉN BEEST OP AARDE DAT ‘DE ANTICHRIST’ ZAL GENOEMD WORDEN.

  Met zijn bekendmaking zal de grote verdrukking beginnen, die MINDER DAN 3,5 JAAR ZAL DUREN.

  Zijn heerschappij zal kort zijn, vooraleer Ik met Mijn KOMEET VAN KASTIJDING kom en zal overwinnen.

  Het zal GEDURENDE DE HEERSCHAPPIJ VAN HET KWAAD DOOR DE ANTICHRIST zijn dat Ik Mijn getrouwen naar Mijn TOEVLUCHTSOORDEN zal leiden. De toevluchtsoorden zullen 1. verschijningsplaatsen zijn van Mijn Heilige Moeder, 2. plaatsen op heilige grond, en 3. grotten.

  In Mijn toevluchtsoorden zullen jullie Mijn engelen van bescherming zien, en de lichtgevende kruisen die al jullie kwalen zullen genezen.

  Wees dankbaar dat Mijn getrouwen VEILIGHEIDSOORDEN VOORBEREIDEN VOOR MIJN TROUWE GELOVIGE REST(KERK).
  Vertrouw op Mijn bescherming, want Ik zal voorzien in al jullie noden, zowel de lichamelijke als de geestelijke.”

  NOOT: antichrist met een kleine beginletter betekent de atheïstische mentaliteit. Antichrist met grote beginletter kan een persoon uit de geschiedenis betekenen zoals Nero, Hitler, Stalin of Mao. Maar gewoonlijk betekent het de persoon die de Antichrist genoemd wordt door Christenen en de Maitreya door zijn volgelingen. Hij is de 'zoon' van Satan, en hij zal alle Christenen vervolgen. Satan wordt soms 'het Beest' genoemd, en zijn 'zoon' ook. De Antichrist leeft reeds op de aarde en bereidt zijn Duivelse Heerschappij voor.

  Profeet: John Leary

  25-01-2012, 00:10 Geschreven door Claudia  


  24-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Merken jullie de op handen zijnde tijd niet op? 18/1/2012

  Profeet : Wings of Prophecy

  De vijand wil jullie ziften als tarwe, Mijn kinderen.

  Merken jullie de op handen zijnde tijd niet op?
  Weten jullie niet welk uur het is geworden?
  Waarom maken jullie jezelf niet klaar voor de terugkeer van Mijn Zoon op aarde?
  Waarom spelen jullie nog altijd in de wereld en verwaarlozen jullie je tijd met Mij en je tijd om in Mijn Woord te lezen?

  Al Mijn kinderen die deze zaken verwaarlozen ZULLEN LIJDEN ONDER DE VERSCHRIKKELIJKE GEVOLGEN IN DE KOMENDE TIJDEN.

  Mijn kleinen, beseffen jullie niet dat alles te gebeuren staat? IK KAN NIET ALLES AAN JULLIE OPENBAREN, MAAR LET OP MIJN WAARSCHUWING.

  Verwaarloos jullie tijd met Mij niet, noch jullie tijd in Mijn heilig woord, want dan zullen jullie echt wel onvoorbereid zijn voor alles dat op aarde te wachten staat.

  Psalmen 119:105: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.

  2 Timoteϋs 3:16-17: Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk.

  Matteϋs 4:4: Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’

  Jozua 1:8: Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet.

  24-01-2012, 19:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duw geliefden NIET in verzorgingstehuizen 29/12/2011

  Profeet : Uitverkoren kind van Chicago

  Zeg aan Mijn geliefde kinderen om ALTIJD DICHT BIJ HUN GELIEFDEN TE BLIJVEN.

  DUW GELIEFDEN NIET IN VERZORGINGSTEHUIZEN als er een manier is om ze bij jullie thuis te houden.

  HET KAN EEN GROOT OFFER ZIJN EN EEN BELASTING OP HET GEZIN BETEKENEN, maar er zullen vele genaden en zegeningen gegeven worden aan diegenen die dit LIEFDADIG OFFER verrichten.

  Zo vele van Mijn geliefden belanden in homes en WORDEN AAN HUN LOT OVERGELATEN.

  Ze krijgen ZELDEN BEZOEK door familieleden, of zelfs geen.

  Mijn arme kinderen LIJDEN EN STERVEN VAN EENZAAMHEID EN GEBROKEN HARTEN.

  Oh Mijn kinderen, jullie houden bij wat er gaande is in de politiek, (merk dan ook op) dat jullie gebeden worden verhoord.
  Jullie hebben een lange weg te gaan vooraleer jullie de resultaten van al jullie gebeden kunnen zien, maar jullie zijn AANDACHTIG EN LUISTEREN naar sommige van Mijn uitverkoren zielen in jullie land die elke dag boodschappen krijgen die tot jullie voordeel gegeven worden.

  NU IS HET TIJD OM JULLIE FYSIEK VOOR TE BEREIDEN OP DE TOEKOMST.
  In deze tijd van het jaar beginnen dingen trager te gaan.

  Maak ervan gebruik en BEGIN VOEDSEL, WATER, ZEEP, DESINFECTERENDE PRODUCTEN, WC-PAPIER, KEUKENPAPIER, ENZ.

  Er zijn vele websites die adviseren WAT je nodig kunt hebben IN NOODGEVALLEN.

  Zorg ervoor MEER TIJD UIT TE TREKKEN VOOR GEBED en geestelijke lectuur dan voor tv en games.

  Dit is zo gunstig voor jullie ziel en voor jullie gezin.
  Concentreer jullie op positieve dingen,
  hoe somber de zaken in de toekomst ook lijken.
  Ik wil dat jullie rustig iedere beproeving
  doorstaan, waarmee jullie geconfronteerd worden.

  Ik herinner jullie er nog eens aan : als er genoeg onder jullie bidden voor een goede president om jullie land te leiden (VS), zal dit gebeuren.

  Het is aan jullie om anderen aan te sporen om ook te bidden.
  Ik hou van jullie, Jezus.


  24-01-2012, 19:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de zielen van atheisten 23/1/2012

  Mijn dierbare dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

  WANT MIJN TIJD IS ER NU HAAST.

  Ik dring er bij al diegene die in Mij, hun Goddelijke Redder en Mijn Eeuwige Vader geloven op aan te stoppen met wat jullie bezig zijn en te luisteren.

  Of jullie wel of niet in deze boodschappen geloven, die van Mij komen en die aan de wereld gericht zijn voor deze tijd, luister nu naar mijn dringende smeekbede.

  Bid, bid en bid met al de liefde die jullie in je hart hebben voor Mij, voor de zielen van de atheïsten.

  VELEN ZULLEN STERVEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING.

  Velen zullen geen kans krijgen om zich nog op tijd te bekeren.

  Ik dring er bij jullie op aan om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor die zielen, zodat Ik hen kan redden van het vuur van de hel.

  Bid voor diegenen die niet terug zullen keren naar Mij, zelfs wanneer de waarheid aan hen wordt voorgesteld.

  Bid ook voor diegene die HET VAGEVUUR OP AARDE zullen ervaren, de boetedoening zullen ze met een goed hart aanvaarden maar zal toch heel moeilijk zijn voor hen.

  Velen zullen het heel pijnlijk vinden.

  Bid dat ze de kracht ontvangen die ze nodig hebben om vol te houden.

  Ga kinderen en doe alles wat Ik aan jullie heb gevraagd want er is weinig tijd over.

  Ik hou van jullie. ONTHOUD DAT ER NIETS IS OM BANG VOOR TE ZIJN ALS JULLIE VAN MIJ HOUDEN.

  Bid gewoon voor diegene die Mij nu vandaag afwijzen en diegene die de waarheid de rug zullen toekeren.

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  24-01-2012, 18:44 Geschreven door Claudia  


  23-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke kroontjes en rozenkransen

  Tranenrozenkrans

  Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari

  Deze godsvrucht vindt zijn oorsprong te Brazilië, geopenbaard op 8 november 1929 an Zr. Amelia van de gegeselde Jezus, missionarissen van het Goddelijk Kruis; herhaald aan Debora te Manduria (Italië).
  Mijn dochter, opdat Mijn werk, gezien zijn bijzonderheid niet verwarrend zou zijn geef ik u deze belangrijke aanwijzingen.

  - Bid bij het begin:

  Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, gelieve mijn nederige smeekbede te aanvaarden.

  - Grote kralen:

  O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

  - Kleine kralen:

  O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

  - Laatste drie kralen:

  Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toewijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden.

  Kroontje voor het afsmeken van een spoedige wederkomst van Jezus
  (door “Myriam van Nazareth)

  - Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

  “Hemelse Vader, gedenk Uw barmhartige Liefde die Jezus mens liet worden om de mensheid te verlossen aan het Kruis.
  Op voorspraak van Maria en omwille van Haar tranen om de zonden der wereld, zend toch Jezus terug naar de aarde, omdat Uw Rijk kome en de mensheid geheiligd worde.”

  - Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

  “O Jezus, kom opnieuw wij ons wonen. Zuiver de wereld van alle kwaad.

  Slotgebed (na de 5 tientjes):
  “O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, machtige Middelares van alle Genaden, Voorspreekster voor de mensen bij God, bekom ons toch de spoedige Wederkomst van Jezus op onze wereld, opdat de Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Haar schepping verheerlijkt worde, en Uw smarten om de zondige mensheid voor eeuwig weggenomen worden in het licht van Christus.”

  “Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstaand afsmeekt, door U verlaten is. Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der Maagden. Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.

  Kroontje tot bespoediging van de triomf van het onbevlekt hart van Maria
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O onbevlekte Maagd Maria, door God voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren, aanhoor mijn smeekbede woordoor ik alle duivelen overlever aan Uw macht, opdat de vrucht van de verlossende Kruis van Jezus in alle zielen tot rijping moge komen en de Triomf van Uw Onbevlekt Hart zich voorgoed moge voltrekken”

  - Grote kralen:

  “O, Maria, Moeder van God, die ons Christus de Verlosser hebt gegeven, bevrijd ons van de satan die ons gevangen houdt in de zonde.
  O Schrik der duivelen, ik wijd mijzelf en alle zielen aan U toe, opdat Uw macht voelbaar worde en de duivel voor eeuwig Uw slaaf worde”.

  - Kleine kralen:

  ”O, Maria, Hemelse Meesteres, heers in alle zielen, opdat Gods Rijk van Liefde en heiligheid kome”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “O Maria, Koningin van Hemel en aarde, wreek nu de mensheid voor de erfzonde. Leg de satan onder Uw voeten, opdat het Rijk der Hemelen in alle zielen voltooid worde”.

  Kroontje tot zuivering van zonden
  (regelmatig te bidden in afwachting van het sacrament van de biecht)
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O God van Gerechtigheid en Barmhartigheid, met pijn smeekt mijn verwonde ziel om Uw vergevende Liefde, want ik heb gezondigd.
  In de handen van Maria, de allerzuiverste Moeder van Uw Zoon Jezus Christus, leg ik mijn oprecht berouw en het verlangen naar volledige zuivering van mijn ziel. Moge Zij die volkomen vrij was van zonden, mij wassen in het Goddelijk Bloed van Jezus, opdat mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen stralen in het Licht van Uw Genaden”

  - Grote kralen:

  “O, Maria, mijn teder liefhebbende Moeder en machtige Voorspreekster. Ik ben onrein geweest in geest, hart en lichaam, in handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens of woorden. Bekom mij op Uw voorspraak de genade van vergeving en zuivering, en een heilige weerstand tegen alle bekoringen”.

  - Kleine kralen:

  ”O, Maria, Bruid van de Heilige Geest, ontsteek mijn hart aan het vuur van Uw allerzuiverste Liefde opdat ik niet meer zou zondigen”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “O gekruisigde Jezus, omwille van Maria, mijn Medeverlosseres, laat het bevrijdende Licht van Uw reddend Kruis in mijn ziel stralen, opdat zij geheiligd worde”.

  Kroontje voor bestrijding van alle kwaad in de wereld
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O Maria, zeer verheven Hemelse Koningin en Meesteres van de Engelen, Gij die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van Satan te verpletteren. Wij smeken U nederig, Hemelse legioenen te zenden om onder Uw bevelen de duivels te vervolgen en overal te bestrijden, hun stoutmoedigheid te onderdrukken en hen naar de afgrond terug te drijven. Wie is aan God gelijk?
  O goede en tedere Moeder, Gij zijt altijd onze liefde en onze hoop.
  O goddelijke Moeder, zend de heilige engelen om mij te verdedigen, en om mijn wreedaardige vijand ver van mij te verdrijven.
  Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons en bewaar ons ”

  - Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

  “O Hemelse Vader, stort het verlossende Bloed van Christus over ons uit. Verblind alle kwaad in het Licht van zijn Kruis.
  O Maria, verneder de Satan onder Uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond”

  - Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

  “Omwille van de tranen en bloedtranen van onze Medeverlosseres Maria, O Jezus, verdelg alle uitingen van kwaad en zonde

  Slotgebed (na de 5 tientjes):

  “Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht”

  Dagelijks kroontje tot de heilige geest
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O Geest van God, door U is Jezus Mens geworden in Maria’s Schoot. Laat ook in mij Jezus groeien, opdat al mijn handelen, denken, spreken en voelen slechts door heiligheid bezield zou zijn. Breng mij tot de vurige navolging van Jezus en Maria, opdat ik waarlijk een kind van het Licht mogen zijn.”

  - Grote kralen:

  “O Heilige Geest, op voorspraak van Maria, Uw Hemelse Bruid, stort in mij de genaden van heiliging, zuiverheid, wijsheid en vurige liefde. Verlicht al mijn wegen. Heilig het kruis van mijn dagen en leer mij, het te omhelzen, opdat mijn lijden vrucht moge dragen en de mensheid moge laven aan de stroom van Uw Genaden”.

  - Kleine kralen:

  ”Kom, Heilige Geest, verdrijf alle schaduwen uit mijn ziel.
  Maak mijn hele wezen tot een heilige tempel van Licht”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “Kom, Heilige Geest, kom door de machtige voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid”.

  Kruisrozenkrans

  a) Wijze van bidden

  Tamelijk recent heeft Onze Lieve Vrouw de Kruisrozenkrans geopenbaard, waarbij aan elke statie van de kruisweg schietgebeden opgezegd worden. Aan de Kruisrozenkrans zijn zeer veel genaden verbonden voor de verlossing van de zielen van het vagevuur en voor de redding van de afgedwaalden.
  De Kruisrozenkrans wordt gebeden op een gewone paternoster.

  Inleidende gebeden:


  1. Het Kruisteken: In de Naam van de Vader...
  2. Aan het kruis: De twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  3. Op de grote kraal: Het Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid.
  4. Op de kleine kralen:
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, Altijd Maagd.
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, Moeder van God.
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, De Onbevlekte Ontvangenis.
  5. Eer aan de Vader.

  Gebeden bij elke statie:

  1. Op de grote kraal: Onze Vader... en Eer aan de Vader...
  2. Op de 10 kleine kralen: 10 maal de volgende aanroeping:
  “Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, red de zielen!”
  3. Na het tientje:
  “O Mijn Jezus, vergeef ons van onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, neem in uw paradijs alle zielen op , vooral diegene die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben!”
  “Gezegend zijn de wonden van Jezus Christus want zij hebben ons verlost van de straffen van de zonde. Gezegend zij Zijn allerkostbaarst Bloed dat onze zonden uitwist!”

  Slotgebeden:

  1. Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
  Bid voor ons, heilige Moeder van God,
  opdat wijde beloften van Christus waardig worden.

  2. Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand die zijn toevlucht tot u nam, uw hulp inriep of uw bijstand vroeg, door u onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u, o Moeder, Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u staan. O Moeder van het Woord, versmaad mijn gebeden niet maar luister genadig en verhoor mij! Amen.

  3. Gedenk, zeer zuivere Bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht nemen wij onze toevlucht tot U en vragen wij uw bescherming. O voedstervader van Onze Verlosser, versmaad onze nederige smeekbeden niet maar in uw goedheid verhoor ze! Amen.

  b) 14 staties van de H. Kruisweg


  I. Jezus onschuldig ter dood veroordeeld.
  Laten ook wij onrecht verdragen!

  II. Jezus draagt Zijn Kruis voor ons.
  Laten ook wij ons kruis dragen voor Hem!

  III. De eerste Val van Jezus.
  Betreuren wij onze ontrouw aan de eerste drie geboden van God, die Liefde is.

  IV. Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder.
  Om te boeten voor onze tekortkomingen tegen het vierde gebod.

  V. Simon van Cyrene helpt Jezus’ Kruis dragen.
  Laten ook wij Jezus’ kruis helpen dragen, in vereniging met Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven!

  VI. Veronica verfrist liefdevol Jezus’ Aangezicht.
  Mogen Zijn gelaatstrekken zich prenten in ons hart en ons omvormen naar Zijn beeld door de werking van de H. Geest.

  VII. Jezus valt een tweede maal.
  Om ons te helpen opstaan uit onze zonden tegen het vijfde, het zesde en negende gebod.

  VIII. Jezus troost de wenende vrouwen.
  Ook wij worden door Jezus getroost als wij vertroosting schenken aan anderen.

  IX. Jezus valt een derde maal.
  Om onze schuld, om onze schuld, om onze schuld in zonden tegen het zevende, het achtste en het tiende gebod!

  X. Jezus van Zijn Klederen beroofd.
  Om ons te brengen tot onthechting, zelfverloochening en het liefdevol aanvaarden van vernederingen!

  XI. Jezus aan het Kruis genageld.
  Om in Zijn wonden voor ons een zekere toevlucht te bieden voor alle zorgen, kommer en leed!

  XII. Jezus sterft aan het Kruis.
  Wij danken Jezus voor onze verlossing, voor Zijn grote Barmhartigheid en omdat Hij ons Zijn Moeder heeft gegeven als onze Moeder.

  XIII. Jezus in de armen van Zijn Moeder gelegd.
  Dragen wij onszelf op aan God, in vereniging met de Smarten van het Onbevlekt Moederhart van Maria!

  XIV. Jezus in het Graf gelegd.
  Laten wij blijven hopen en bidden, zelfs in de diepste ellende van het leven. Na dit aardse komt de verheerlijking!

  c) Beloften door de verering van de heilige kruisweg.

  “Wij aanbidden en loven U Christus, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld hebt verlost. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! God, wees ons zondaars, genadig!”

  Beloften van Jezus gedaan aan Broeder Estanislao van de Broeders van de Christelijke Scholen (1903-1927).

  1. Alles wat men zal vragen met geloof door het bidden van de kruisweg, zal ik verlenen.
  2. Ik beloof het eeuwig leven aan allen die met medelijden nu en dan de kruisweg bidden.
  3. Ik zal ze overal volgen tijdens hun leven en ze bijzonder bijstaan in het uur van de dood.
  4. Zelfs indien hun zonden talrijker waren dan de grashalmen op het veld of de zandkorrels in de zee, door de kruisweg zal alles vergeven worden. (deze belofte ontslaat niet van de plicht alle doodzonden te biechten).
  5. Zij die dikwijls de kruisweg gebeden hebben, zullen een bijzondere glorie in de hemel genieten.
  6. Ik zal ze uit het vagevuur verlossen, indien zij er evenwel inkomen, de eerste dinsdag of vrijdag na de dood.
  7. Ik zal hen zegenen bij elke kruisweg en mijn zegen zal ze volgen overal op aarde en, na hun dood, in de hemel voor gans de eeuwigheid.
  8. In het uur van de dood, zal Ik de duivel niet toelaten hen te bekoren; Ik zal hem alle macht ontnemen opdat zij gerust in Mijn armen sterven.
  9. Indien zij het met ‘n oprechte liefde doen, dan zal ik ieder van hen omvormen tot een levende ciborie, waarin Ik met welbehagen Mijn genaden zal uitstorten.
  10. Mijn ogen zal ik gericht houden op diegenen die dikwijls de kruisweg zullen doen; altijd zal Ik gereed zijn om ze te beschermen.
  11. Zoals Ik vast aan het kruis genageld was, zo zal ik altijd bij hen zijn die Mij dikwijls vereren door het bidden van de kruisweg.
  12. Zij zullen niet meer van Mij kunnen scheiden, wan t Ik zal hun de genade schenken om niet meer dodelijk te zondigen.
  13. In het uur van de dood, zal ik hen troosten door Mijn tegenwoordigheid en wij zullen samen naar de hemel gaan. De dood zal zacht zijn voor allen die Mij tijdens hun leven zullen vereerd hebben met het bidden van de H. Kruisweg.
  14. Mijn ziel zal hen beschermen als een dekmantel. Ik zal hen immer bijstaan zodra ze tot Mij roepen.

  De Rozenkrans voor de eenheid


  a) WIJZE VAN BIDDEN

  De rozenkrans voor de eenheid is een reeks gebeden die op de kralen van een gewone rozenkrans gebeden worden. Jezus zegde:”Ik beloof deze rozenkrans voor de eenheid grote macht te verlenen over mijn gewond Heilig Hart als die met geloof en vertrouwen gebeden wordt om de gebroken levens van mijn volk te genezen.

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof... (Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

  Bid op de grote kralen bij het begin van ieder tientje:
  “God, onze Hemelse Vader, door uw Zoon Jezus, onze geslachtofferde Hogepriester, ware Profeet en soevereine Koning, stort de kracht van uw Heilige Geest krachtig over ons en onze harten uit. In uw grote Barmhartigheid, door de de moederlijke bemiddeling van de Heilige Maagd Maria, onze Koningin, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten in geloof, vrede en liefde tot uw Koninkrijk, zodat we één mogen zijn in U”.

  Bidt op de kleine kralen van ieder van de vijf tientjes:
  “In uw grote Barmhartigheid, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten zodat we één mogen zijn in U”.

  Besluit de rozenkrans met volgend gebed:
  “Hoor, o Israël! De Heer onze God is de ene God!
  O Jezus, Koning van alle volkeren, moge uw Koninkrijk op aarde erkend worden!
  Maria, onze Moeder en Middelares van alle genade, bid en spreek ten best voor ons, uw kinderen! Heilige Michaël, grote Prins en Beschermer van ons volk, kom met de heilige Engelen en Heiligen en bescherm ons. Amen.

  b) BELOFTEN

  In grote genade voor onze verontrustende tijden, verscheen Jezus sedert 1988 aan twee Amerikaanse vrouwen en vroeg de godsvrucht waarbij Hij werd geëerd als ‘Jezus, Koning van alle volkeren’ te verspreiden.
  Jezus zegde : “Ja, smeek mijn Koninklijk Hart door deze godsvrucht tot Mij, als Jezus, Koning van alle volkeren, met het gebed van deze rozenkrans dat Ikzelf, uw soevereine Heer Jezus Christus, u heb gegeven! Bid en smeek voor het geestelijk welzijn en de genezing van uw eigen zielen, voor de gelijkvormigheid van uw eigen wil met de Wil van God, voor de genezing van uw gezinnen, vrienden, vijanden, kennissen, religieuze orden, gemeenschappen, gewesten, landen, de wereld en de eenheid binnen mijn Kerk onder de Heilige Vader! Ik zal vele spirituele, fysische, emotionele en psychologische genezingen verlenen aan hen die dit gebed bidden als het dienstig is voor hun zaligmaking en in overeenstemming is met mijn Heilige Wil! Eenheid en eenheid van geest was mijn eigen gebed voor de hele mensheid en mijn Kerk als mijn laatste testament vooraleer Ik mijn leven gaf als Redder voor de hele mensheid. Zoal Ik één ben met mijn Vader en de Heilige Geest, zal één kudden en één herder verzameld worden onder mijn soeverein koningschap als Heer”.
  “Ik, Jezus, de Zoon van de Allerheiligste God...beloof dat Ik de scepter van mijn Koningschap zal uitstrekken naar de zielen die mijn rozenkrans voor de eenheid bidden en hen barmhartigheid, vergeving en bescherming zal schenken in tijden van strenge weersgesteltenissen en plagen. Ik strek deze belofte niet enkel uit over uzelf, maar ook over individuele personen voor wie u bidt. Ik zal deze zielen beschermen voor ieder kwaad of gevaar, geestelijk of fysisch, hetzij naar ziel, geest of lichaam, en ze hullen in mijn mantel van Koninklijke Barmhartigheid”.
  De rozenkrans voor de eenheid mag ook gebeden worden als een noveen, negen maal achtereen. Dit kan gebeuren in een keer, elk uur of elke dag. “Maak een noveen tot Mij met de rozenkrans voor de eenheid en Ik zal uw gebeden machtig en helpend beantwoorden overeenkomstig mijn soevereine allerheiligste Wil!”

  Rozenkrans of het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

  Op 14.9.1935 verneemt Zr. Faustina: “Bid altijd opnieuw de rozenkrans, die ik u geleerd heb. Ieder die hem bidt, zal mijn barmhartigheid in het leven en in het bijzonder in het uur van de door ervaren (ondervinden). “

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)

  Begin: Ik geloof in God... Onze Vader...Wees gegroet...

  Op de grote kralen:
  Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de geheel de wereld.

  ofwel

  Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de goddelijkheid van Uw boven alles beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus - en de tranen en de bitterheden van zijn heiligste moeder - , om vergiffenis te bekomen van onze zonden en voor de zonden van de hele wereld.

   

  Op de kleine kralen : Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
  heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  ofwel

  Door zijn smartelijk lijden en dat van zijn moeder
  heb erbarmen met ons en met de hele wereld.

  Op het einde driemaal : Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met geheel de wereld .

  ofwel

  Heilige God, heilige sterke God, heilige onsterfelijke God, heb erbarmen met ons en met heel de wereld.

  Jezusgebed

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

  Op de kralen van het Onze Vader zegt ge de volgende woorden:

  Jezus, mijn enige liefde,
  ik bid voor hen die U bemint,
  maar die niet weten hoe ze U moeten beminnen.
  Mogen zij gezuiverd en genezen worden,
  opdat ook zij vrij zullen zijn van alle kwaad.
  Amen.
  Op de kralen van het Wees Gegroet zegt ge:

  Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons

  Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden:

  “Glorie zij de Vader...”

  Rozenkrans van het heilig hart van Maria

  Aan het begin maakt men vijfmaal achter elkaar het kruisteken ter ere van de Wonden van de Verlosser.
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader...Wees gegroet...Glorie zij de Vader...

  Inleiding:

  “Mijn kinderen, de arm van mijn goddelijke Zoon is op het punt toe te slaan. Ik kan hem nauwelijks nog tegenhouden. Help me! Als jullie mijn Liefdevlam aanroepen, zullen we samen de wereld redden”.(Woorden van O.L.-Vrouw)

  Op de grote kralen bidt men volgende aanroeping:
  “Smartvol en Onbevlekt Moederhart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen. Overstelp de gehele mensheid met de genadewerking van Uw Liefdevlam, nu en in het uur van onze dood! Amen.”

  Op de kleine kralen bidt men:
  “Moeder, red ons door de Liefdevlam van Uw Onbevlekt Hart.”`
  Tot slot bidt men driemaal:
  “Glorie zij de Vader...”

  Rozenkrans van het geloof

  De volgende aanroepingen worden gebeden op een gewone rozenkrans. Deze devotie werd gegeven door de H. Maagd op 7 juli 1967 in San Damiano, met de bede: “Blijf vast met elkaar verenigd in geloof en in grote liefde tot God. Laat geen enkele dag nà deze rozenkrans van het geloof te bidden. Dan zult u eens heel gelukkig en tevreden zijn.”

  Men begint elk tientje met de geloofsbelijdenis en daarna herhaal met tienmaal volgende aanroeping:
  “Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U,
  red de zielen, red de godgewijden!”
  Aan het slot, nadat men de vijf tientjes heeft gebeden, zegt men nog vijfmaal voor de vrede onder de mensen over heel de wereld het Salve Regina Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
  Bid voor ons, heilige Moeder van God,
  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.”

  Dankrozenkrans

  Lofprijzing tot Maria gevraagd door Jezus in een boodschap ontvangen door Marie-Elisabeth op 26 mei 1997.
  JEZUS: Kinderen van Mijn Goddelijk Hart, geef gevolg aan Mijn verzoek: Ik verlang dat jullie je Moeder eren, dat jullie Haar danken door tot Haar te bidden; schenk Haar als dank een rozenhoedje op de wijze zoals Ik jullie aangeef:

  - Ik geloof in God...
  - Het angelus ....

  De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
  En ze heeft ontvangen van de H. Geest.
  Wees gegroet, Maria...
  Zie de dienstmaagd des Heren;
  Mij geschiede naar uw woord.
  Wees gegroet, Maria...
  En het Woord is vlees geworden;
  En Het heeft onder ons gewoond.
  Wees gegroet, Maria...
  Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

  - Glorie zij de Vader...

  Elk tientje:
  Op de grote kralen: Onze Vader ...
  Op de kleine kralen:
  Heilige Maagd Maria, Moeder Gods, dank U voor alle Genaden
  die wij door Uw tussenkomst hebben verkregen.
  Na elke tientje: Ere zij de Vader...

  De kleine corona van de onbevlekte Ontvangenis

  Deze kleine corona dankt zijn oorsprong aan de vrome Kapucijnenpater Bonaventura van Ferrara. Voor dit rozenkransje is geen bijzondere wijding nodig, vermits de Raccolta dat niet verlangt voor het bekomen van de aflaat aan het bidden van het rozenkransje verbonden.
  Aflaten: 1. Gedeeltelijke aflaat, iedere maal men deze corona bidt met rouwmoedige aandacht.
  2. Volle aflaat, mits biecht en Communie, éénmaal per maand, wanneer men de corona op de aangegeven wijze de hele maand door heeft gebeden.

  De kleine corona wordt als volgt gebeden:
  - In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
  - Bij iedere kraal wordt gebeden:
  Geprezen zij de Heilige en Onbevlekte Ontvangenis
  van de allerzaligste Maagd Maria.
  Eén Onze Vader, één Wees gegroet, één Ere zij de Vader...

  PRINT AL DEZE GEBEDEN AF, ZE ZULLEN ZEKER ALLEMAAL VAN PAS KOMEN, SOMMIGE KUN JE BEST NU AL BIDDEN!!!!!

  zie : http://users.telenet.be/katholieke-informatie/

  23-01-2012, 18:38 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!