Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  20-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 5

  VIJFDE GESPROKEN WOORD VAN DE h. aaRTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op 12 april 1991 hoorde ik opnieuw de stem van de H. Aartsengel Rafael. Hij zei het volgende: “Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, ik zegen jou, en deze plaats. Ik breng de volgende boodschap.

  Vanwege het feit dat de mensheid zich nog steeds verder van God verwijdert, en zelfs God helemaal de rug toekeert, veroordeelt ze zichzelf en roept ze de verschrikking van vernietiging over zich.

  Het al niet lang duren want deze keer komt er een eind aan. Maar je moet je daarover geen zorgen maken. Jij, en al degenen die trouw blijven aan mijn Heer en Meester zullen op een speciale manier beschermd en geleid worden.

  Dring er daarom bij de mensen op aan meer te bidden. Bid vooral voor de houder van de Stoel van Petrus omdat hij veel te lijden heeft.

  Angelorum Dominus.” (= Heer van de engelen)

  ZESDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Kort na het overlijden van een kennis op 20 maart 1991, vroeg ik de H. Engel Rafael gedurende de morgengebeden, waar zijn ziel verbleef en of ik iets voor hem kon doen. De H. Engel Rafael antwoordde: “De geest van de overledene, waar je nu aan denkt, wandelt in de duisternis en deze duisternis zal voor eeuwig zijn, omdat zijn sterven niet volgens Gods heilige wil was.”

  ZEVENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op 21 juli 1991 (het feest van de Goede Herder) voelde ik de gekende warme wind rond me en hoorde ik de stem van de H. Engel Rafael. Hij sprak : Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, ik zegen deze plaats en ik breng de volgende boodschap.

  Mijn Heer en Meester, Jezus Christus, wenst met jou te spreken in de nabije toekomst.

  De twee herders (= priesters)die dicht in je buurt zijn moeten uit je gedachten verdwijnen en alle contact met hen moet verbroken worden. De eerste om hij juist doet alsof, en de tweede, omdat hij niet doet waarvoor hij geroepen is.

  De herder, die vandaag aanwezig zal zijn, kun je volledig je vertrouwen in stellen. 

  Ik vraag nederig aan de H. Engel Rafael voor een duidelijk teken vooraleer de Meester komt. Hij zegt:  “Je zult je geestelijk voorbereiden voor deze ontmoeting.

  Angelorum Dominus.”

  ACHTSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Op 10 november 1991, gedurende de morgengebeden voelde ik opnieuw de gekende warme wind rond me. Het beeld van de Heilige Engel Rafael was verlicht en ik hoorde zijn stem dat zei: “Ik kom in Naam van Jezus Christus en ik breng je de volgende boodschap.

  Binnenkort zul je mijn Meester zien omdat je behoorlijk voorbereid bent.”

  TWEEDE VISIOEN

  De dag erna, op 11 november 1991, voelde ik terug dezelfde warme wind rond me. Dan verscheen uit de richting van zijn standbeeld, de H. Engel Rafael. Zijn ogen waren gericht op het kruis. Bij het hoofd (aan het kruis) verscheen een soort mist, net een wolk, waarin ik Christus zag, Hij kwam tot leven en kwam van het kruis af. Alles werd lichter en klaarder. Christus was in een sneeuwwit kleed gekleed, dat leek op een albe. Hij lachte vriendelijk naar mij maar zei niets. In zijn rechterhand hield hij een papierrol vast, die half ontrold was. (Door de gele kleur zag het eruit als perkament). Op dit papier stonden vreemde tekens, in twee rijen naast elkaar. Ik kon ze niet lezen en ook niet herkennen. De linkerrij was korter dan de rechterrij. Christus hield de rol voor mij en ik probeer de papierrol vast te nemen, maar de verschijning wordt wazig en verdwijnt.

  NEGENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op zondag 1 maart 1992, spreekt de H. Engel Rafael terug tot mij. Hij roept in Naam van zijn Meester, alle mensen van alle naties op om de weg vrij te maken en alle hindernissen op te ruimen, alle heuvels te doen verdwijnen en alle valleien te vullen, om zo de komst van zijn Meester voor te bereiden. Verder zegt hij: “Plaats jezelf en iedereen die je kent onder de bescherming van de moeder van de Heer, de Heilige Maagd Maria, omdat dit de laatste dringende oproep van de Hemel is. Bid de rozenkrans, doe boete, en vast, zodat je de weg vrijmaakt voor jezelf en anderen. Je zult heel spoedig nog een boodschap krijgen.”


  20-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  19-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 4

  De Heilige Vader Paus Johannes Paulus II kondigde het Mariale jaar aan op het hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God op 1 januari 1987. Te beginnen op Pinksteren, 7 juni 1987 tot 15 augustus 1988, het feest van de Tenhemelopneming van Maria.

  De H. Aartsengel Rafael gaf de volgende boodschap in de nacht van 25-26 september 1985 die voor de Heilige Vader was bedoeld.“Degene die op St Petrus’ Stoel zit, Johannes Paulus II, zal een jaar uitroepen, te beginnen met het liturgische jaar, toegewijd aan de Moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, de Vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren, beter bekend als de Vrouwe van alle volkeren.”

  Deze boodschap werd persoonlijk overhandigd aan de Heilige Vader door een Nederlandse bisschop.

  Op 18 januari 1987 kreeg de ziener de toelating van zijn geestelijke raadsman om de boodschap aan de wereld te openbaren, de boodschap die bedoeld was voor de Heilige Vader, omdat de Heilige Vader de instructie van St Rafael had gevolgd en het Mariale jaar heeft uitgeroepen.

  EERSTE GESPROKEN WOORD VAN DE h. AARTSENGEL RAFAEL

  Op zondag 1 juni 1986 (Feest van het Lichaam en Bloed van Christus), gedurende de uitstalling van het Heilige Sacrament en het bidden van de rozenkrans, hoorde ik de stem van de H. Aartsengel Rafael, komend van de richting van zijn standbeeld.

  St Rafael zei: “Het kruis zal geplaatst worden vooraleer het graan geoogst wordt.”

  TWEEDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de Twentse bedevaart naar Medjugorje van 17 mei tot en met 23 oktober 1987 was ik er aanwezig in de St Jacobskerk op de avond van 21 oktober gedurende de drie uur lange gebeden. Bij de meditatie “Jezus is gekroond met doornen” zag ik drie lichtflitsen. Voor velen is dit het teken dat Maria aankomt. Plotseling had ik de sterke drang om naar boven te kijken.

  Ik zag dat van het koor een persoon, die op een wolk stond, over alle mensen zweefde naar de voorkant van de kerk. Boven het heiligdom draaide deze persoon die helemaal in het wit was gekleed, zich om en ik zag een jonge vrouw met donker, halflang haar en een witte doorzichtige sjaal, die eruitzag als tulle. De H. Maagd opende beide handen en er kwamen stralen uit te voorschijn die alle kleuren hadden. Deze stralen kwamen neer over de 80-tal priesters die in het heiligdom verzameld waren, en daarna over al diegenen die in de kerk aanwezig waren. Op dat moment zag ik aan de rechtse kant achter Maria, St Rafael die ook in het wit was gekleed. Beiden zagen er heel gelukkig uit en lachten.

  Traag werd de verschijning minder en toen ik terug bij kwam waren de mensen reeds de litanie van Maria aan het zingen, die op die avond werd gezongen na de tweede rozenkrans.

  De volgende nacht kon ik moeilijk in slaap geraken. De gebeurtenissen in de kerk lieten me niet los. Rond ongeveer 2 uur ’s nachts ging ik naar buiten. Toen ik in de tuin kwam zag ik de aanwezigheid van St Rafael. Voor mij was een zwoele warme wind, het teken dat hij dichtbij was. Maar ik zag hem echter niet. Aan het eind van de tuin, die ongeveer 10 meter lang was, hoorde ik duidelijk de stem van St Rafael. Hij groette me en zei : “In de Naam van mijn Meester breng ik zegeningen en vrede aan jou en diegene die bij jou zijn, en ik breng de volgende boodschap. Twaalf mannen zullen naar jou gezonden worden met een speciale opdracht. Samen zullen deze de twaalf broeders van het kruis vormen. Je zult deze mannen herkennen door hun uitspraken betreffende mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus of zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria. Terzelfdertijd zal een bijhorende priester toegevoegd worden bij deze twaalf. De priester die bij de broeders van het kruis zal gevoegd worden zal een hemelse boodschap ontvangen, waarin zijn instructies zullen geopenbaard worden.  

  Daarop vroeg ik hem hoe het verder zou verlopen met de priester die me reeds begeleidde. St. Rafael antwoordde dat hij op deze vraag zou terugkomen aan het eind van de boodschap. Daarna vervolgde hij: “Eén van de twaalf, waar je niet zeker van bent, moet je aanmoedigen om een negendaagse noveen te houden. Dan zul je zeker zijn dat hij de uitverkoren persoon is. Deze twaalf zullen allen met plezier en uit vrije wil hun mandaat aanvaarden, die ze nederig zullen vervullen. Deze twaalf zullen uitblinken in gebed en voorbeeld. In het alledaagse leven zullen ze dagelijks hun eigen gebedsleven voorop stellen. Ze zullen alle twaalf een gebedsgroep vormen, die zal bestaan uit minimum twintig mensen. Alle twaalf zullen ze een gelofte afleggen betreffende de toewijding aan het kruis en het vereren van de vijf Heilige Wonden van mijn Heer en Meester. Zij zullen het sacrament van de biecht aanvaarden en regelmatig deelnemen aan de Heilige Eucharistie waar ze Jezus Christus in hun hart ontvangen. Alle twaalf zullen ze het teken van het kruis dragen. Het design mag volgens jullie eigen keuze zijn. Van de twaalf wordt verwacht dat ze dagelijks de rozenkrans bidden, waarbij ze de hulp inroepen van de Heilige Maagd, de moeder van mijn Heer en Meester. Op de eerste Zondag van iedere maand, zullen alle twaalf samenkomen onder het kruis, omdat deze zondag toegewijd is aan het heilig hart van mijn Meester. Ieder van de twaalf zal een gelofte van toewijding afleggen aan het kruis, persoonlijk, voor de priester die bij de groep wordt gevoegd.”

  Dan voegde de H. Engel Rafael eraan toe: “Om terug te komen op jouw vraag over de priester die momenteel je raadsman is: geef hem deze boodschappen niet omdat hij niet antwoordde op het verzoek van de Hemel.” Ik vroeg Rafael : “Wat zal er met deze priester gebeuren?” Rafael antwoordde: “Maak je geen zorgen; Jezus is barmhartig.”

  Hij vervolgde: “De priester die aan de groep zal toegevoegd worden, zal zich met liefde toewijden aan het kruis en aan de boodschappen die daar zullen gegeven worden. Door zijn liefde zul je deze priester herkennen. Door deze priester zullen al je zorgen verdwijnen.”

  “Een teken zal de waarschuwing voorafgaan in een eerder gegeven boodschap. Alle twaalf broeders van het kruis zullen een stem horen die hen bekend is, en deze zal zeggen: “Kom onmiddellijk naar het kruis!” Daarop zullen de krachten van de aarde drie keer geschud worden. Wanneer het niet langer meer mogelijk is om naar het kruis te komen, kunnen ze naar de dichtstbijzijnde kerk gaan; zij zullen veilig zijn bij het tabernakel. Na drie dagen, na deze tekenen, zal de waarschuwing er zijn.”

  Dan zei hij: “Ga verder met je taak; namelijk het brengen van mensen naar het kruis en hen terug te brengen naar het liefhebbend hart van Jezus. Je moet je geen zorgen maken; alles zal in orde komen.”

  DERDE GESPROKEN WOORD VAN DE h. aARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de Heilige Mis op zondagavond 16 oktober 1988, opgedragen door de Eerwaarde Vader Drs. L.M. van der Bol, hoorde ik na de consecratie, de stem van de H. Aartsengel Rafael, die kwam uit de richting van zijn beeld, die aan de rechterkant van het altaar stond. Hij zei: “Houd je aan de laatst gegeven boodschap.”

  vierde gesproken woord van de H. AARTSENGEL RAFAEL

  In de nacht van 13 op 14 mei 1989 ontving ik de volgende boodschap van de H. Aartsengel Rafael “Ik kom in de Naam van Jezus Christus en ik breng zegeningen naar dit huis en naar de priester die hier blijft, ik breng de volgende boodschap.

  Het is de dringende wens van de Hemel dat de moeder van Jezus Christus, die ook de moeder van de Kerks is, ook aanroepen wordt onder de volgende titels: Koningin van het universum en Koningin, Onze Lieve Vrouw van alle volkeren. Deze twee titels zullen aan haar litanie gevoegd worden. Maak deze wens kenbaar in geschreven woord aan de Apostel van de kerk Johannes Paulus II.  

  EERSTE VISIOEN

  Op 25 juni 1989, gedurende mijn gebed in de vroege morgen voelde ik een warme wind. Dit is voor mij een teken dat de H. Aartsengel Rafael aanwezig is. Wanneer ik opkeek, zag ik dat hij inderdaad aanwezig was op de plaats waar zijn beeld staat. Hij lachte naar mij, maar terzelfdertijd keerde hij zijn gezicht naar het kruis. Alles was helder verlicht rond het kruis. Aan de linkerkant van het kruis zag ik de hand van een vrouw en aan de rechterkant van het kruis zag ik de hand van een man. In beide handen waren rode vlezige harten aanwezig. Beide handen kwamen tesamen voor het kruis. Dan verdwenen de handen en de harten bewogen deels tesamen. Het hart uit de hand van de vrouw bewoog een ietsje achter het hart dat uit de mannenhand kwam. Daarna kwam een aureool van goudkleurige stralen die uitging van de harten en het leek erop dat beide harten erdoor werden ondersteund.

  Dan keek ik naar links en zag alles nog helderder en klaarder. Door het hart zag ik een grote hal. In deze hal zag ik de Heilige Vader omringd door vijf bisschoppen (ze waren in het zwart gekleed en hun kledij was purper afgeboord). Twee bisschoppen stonden aan zijn rechter kant en drie aan zijn linker kant. De Heilige Vader lachte vriendelijk en knikte naar me. Ik groette hem terug op dezelfde manier. Daarop keerde de Heilige Vader zich deels naar mij en sprak met de middelste bisschop (een van de drie). Deze boog zich iets voorover om beter de woorden van de Heilige Vader te verstaan. Gedurende deze conversatie knikte de bisschop instemmend met de Heilige Vader. Daarna keerde de bisschop zich met zijn rug naar mij. Daarna startte de bisschop een gesprek met een of meerdere personen, maar ik kon het niet volledig zien. Een beeltenis van ongeveer dertig bij veertig centimeter verscheen bij deze bisschop. In de frame zag ik een roze-rode schijn. De beeltenis kwam dichter en ik kon erin de borst en hoofd van een priester zien. Enkel de contouren van zijn gezicht, zwart haar, zwarte kledij en een priesterlijke col kon ik zien. Er was geen gezicht aanwezig. De beeltenis kwam steeds dichter en dichter naar de plaats waar de twee harten waren. Langzaam verdwenen de harten en de priester verdween volledig uit de beeltenis. Hij wandelde naar mij, stak zijn rechterhand naar mij uit, die ik vastnam met mijn linkerhand. Daarna neemt hij me mee naar het kruis. Dan verdwijnt alles en ben ik terug alleen. Verbaasd bleef ik voor enkele minuten zitten om over dit alles na te denken. Ik vervolgde mijn gebed en bad voor opheldering.

  De volgende morgen, 26 juni 1989, zag ik opnieuw de beeltenis gedurende hetzelfde gebed (nl. de zeven Onze Vaders van St Brigitte). Deze keer is er enkel een frame te zien met erin een witte ruimte.  19-01-2012, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gewijde dienaren : jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden 17/1/2012

  Mijn dierbare dochter, de tijd is aangebroken om aan de wereld te vertellen dat ZE HUN ZIEL MOETEN VOORBEREIDEN VOOR MIJN TERUGKEER NAAR DE AARDE, ZOALS VOORZEGD.

  Mijn volk zal oprijzen en Mij verwelkomen, wanneer Ik terugkom, dit keer om Mijn rechtmatige troon als Koning van de Mensheid terug te winnen.

  Voor diegenen die Mijn stem (h)erkennen : jullie moeten Mij volledig vertrouwen.

  Ik zal jullie leiden op het pad van de waarheid zodat ieder van JULLIE WAARDIG ZAL BEVONDEN WORDEN OM HET NIEUWE PARADIJS OP AARDE BINNEN TE GAAN.

  Verwerp de stem van de duisternis die jullie bij elke gelegenheid zal verblinden en jullie verleiden om Mij de rug toe te keren.

  Ik ben jullie geliefde Redder die op een wrede manier stierf op het kruis. Toch zal Mijn lijden blijven voortduren TOTDAT IK DE RESTKERK OP AARDE HEB GERED.

  Ik kom om jullie nog eens opnieuw te redden. Laat Mij toe om dit zonder belemmering te verwezenlijken.

  Zo velen onder jullie zijn reeds doof voor Mijn smeekbeden tot de mensheid om jullie ziel voor te bereiden voor het Glorierijke Tijdperk van Vrede. Weten jullie niet dat Ik van jullie houd?

  Het is omwille van de barmhartige liefde die Ik voor ieder van jullie heb, dat Ik kom. Niet alleen om jullie te waarschuwen, maar om jullie te helpen voorbereiden voor dit grote moment.

  Ik besef dat diegenen onder jullie die Mij liefhebben, in het bijzonder Mijn gewijde dienaren, behoedzaam moeten uitkijken voor valse profeten die opduiken. Dit is heel belangrijk. Kom nu en vraag Me om jullie te vullen met de Heilige Geest zodat de waarheid kan, en geopenbaard zal worden aan jullie.

  Als jullie je niet tot Mij zouden richten, dan zullen jullie niet begrijpen wat Ik van jullie verwacht.

  Kom naar Mij. Luister nu naar Mij. Jullie lijden zal lastig zijn, want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.

  Hij weet dat Ik mijzelf kenbaar maak, niet alleen door Mijn eindtijdprofeet Maria, maar door vele zielen. Die zielen van mij, die gekozen zijn om eindtijd boodschappers te zijn, zullen degenen zijn die het meest zullen gehinderd worden door Mijn gewijde dienaren.

  Jullie zullen, spijtig genoeg, geleid worden naar de valse profeet en zijn volgelingen door de bedrieger, die overal leugens en onwaarheden spuwen.

  Voor diegenen onder jullie die mijn boodschappers vlug veroordelen, wees heel voorzichtig. MIJN GEWIJDE DIENAREN, JULLIE ZULLEN HET HOOFDDOELWIT ZIJN VAN DE BEDRIEGER.

  Het zal jullie geest zijn die eerst zal omgeturnd worden. Want als jullie Mij, jullie Goddelijke Redder, de rug toekeren, DAN ZULLEN JULLIE MIJN VOLK IN DE VERKEERDE RICHTING STUREN.

  Onbewust zullen jullie hen verhinderen dat ze de waarheid horen van Mijn goddelijke lippen.

  Jullie zullen Mijn kinderen de essentiële voeding ontzeggen die nodig is voor hun geestelijke groei.

  Weet dat de eindtijd nu is aangebroken. VERSPIL DE TIJD DIE JE NOG HEBT NIET IN EEN VACUUM VAN LEUGENS EN VERWARRING.

  De strijd is begonnen en Mijn restkerk zal gered worden als ze met Mij, Mijn Glorierijke Nieuwe Heerschappij tegemoet stapt.

  Bid dat geen enkele ziel achtergelaten wordt.

  Bid ook dat jullie, Mijn heilige dienaren, niet verantwoordelijk zijn voor Mijn kinderen weg te halen van de waarheid, van het licht, van de redding dat hun recht is.

  Volg Me nu en help Me zielen redden.

  Je geliefde Redder

  Jezus Christus

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  19-01-2012, 18:55 Geschreven door Claudia  


  18-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En tongentaal ?

  Er is altijd een discussie geweest over tongentaal. Het was een grote hulp voor de begintijd van het Christendom. De verkondiging van het Evangelie moest zich vlug verspreiden. Daarom was de gave van de Heilige Geest een dikke hulp om de mensen in hun eigen taal te kunnen aanspreken. Sommigen blijven erbij, vooral dan de charismatische kerk, dat dit een essentieel onderdeel is van het geloof. Dat men zonder tongentaal de H. Geest niet bezit. Eigenlijk ligt daar niet het probleem. Jezus heeft het eens over tongentaal gehad aan Veronica Lueken van Bayside. Het probleem is dat velen in plaats van de H. Geest op te roepen, demonen oproepen en die nemen dan gretig bezit van de persoon. In deze tijd moet je voor de overvloed van demonen de deur niet op een kier zetten. Elke kans dat ze zien om bezit te nemen van een persoon benutten ze die. Je moet stevig gegrond zijn door gebed en vasten om ze tegen te houden. Bovendien moet de evangelisatie nu niet gebeuren in oud-Hebreeuws of een andere oude taal. We moeten het in hedendaagse talen verkondigen. Het is niet noodzakelijk meer om tongentaal te gebruiken, en het is helemaal niet nodig om als bewijs te dienen dat je de H. Geest hebt ontvangen. Laat daarom tongentaal voor wat het is, en vraag de belangrijke gaven aan de H. Geest.

  Verschillende soorten Geestesgaven (wikipedia) :

  Aan sommige gaven is een bediening verbonden: apostelschap (stichtend werk), profetie (de door God aangewezen richting duidelijk maken), evangelisatie (het tot geloof brengen van ongelovigen), herderschap (verantwoordelijkheid dragen voor het geestelijk welzijn van gemeenteleden) en leraarschap (het in kennis laten groeien van gemeenteleden).

  Andere gaven die genoemd worden zijn: wonderen (Gods ingrijpen aanroepen), genezing (ziekten, kwalen, emotionele schade of handicaps helen), het onderscheiden van geesten (inzicht in het bovennatuurlijke, van belang bij exorcisme), geloof (vertrouwen op God), organisatie (bestuur van de gemeente), leiding (idem), tongentaal (bidden in onbekende talen), het vertalen van tongentaal, zielzorg (leden die iets te verwerken hebben bijstaan), dienen (de kerkgemeente dienen in praktische zin), geven (materieel en financieel) en barmhartigheid (uit medeleven mensen helpen).

  18-01-2012, 17:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 3

  Vijfde verschijning van de H. Aartsengel Rafael

  In de nacht van 25 op 26 september 1985 werd ik rond 2 u ‘s nachts wakker. Ik zag opnieuw St Rafael aan het voeteinde van mijn bed staan. Hij was in het groen gekleed (groen als gras) en hij werd omringd door een lichtstraal. Zijn gezicht straalde van geluk wanneer hij zei : “Deze nacht is een tijd van geluk in de Hemel. Sta op, kleed je aan en kom mee met mij.” Ik kleedde mij vlug aan en samen gingen we op weg. Vanuit de slaapkamer stegen we op, steeds hoger, door de wolken, naar de plaats waar we moesten zijn. Daar keek ik in een diepte, een vallei of een grote afgrond, met een staande rand. De diameter was ongeveer 100m. In de kuil brandde een vuur, waarin er honderden menselijke wezens waren. Ze hadden allen treurige gezichten. Ze waren niet verteerd door het vuur en ze waren op verschillende hoogten, en op verschillende niveaus geplaatst. Ze waren allen in grijs gekleed. Hoe lager het niveau waar ze bleven, hoe donderder hun kledij. St Rafael sprak : “Zie (en hij wees naar omhoog) het gebed van je echtgenote werd ingewilligd.” Dan zag ik twee engelen die in het wit waren gekleed naar beneden komen. Een van de wezens werd bij de arm genomen en uit de put gehaald. Toen het menselijk wezen boven het vuur was werd zijn kledij ineens wit als sneeuw. Dan keek het menselijk wezen om en ik herkende hem. Hij was een familielid van mij. Hij lachte naar mij. Ze gingen hogerop naar een plaats waar meer engelen waren. De engelen zongen : GLORIA IN EXCELSIS DEO. Ik werd vervuld met een grote innerlijke vreugde. De engel Rafael sprak : “De heilige naam die werd toegevoegd aan zijn roepnaam heeft ertoe bijgedragen dat hij naar zijn Heer en Meester ging. Nu zal hij zijn Heer en Meester, die de Barmhartige is, dienen in eeuwigheid.”

  Daarna gingen we terug naar de slaapkamer en Rafael zei :  “Bid met mij het volgende gebed.” Hij knielde, en boog diep voor het missiekruis en maakte een kruisteken. “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, Ik aanbid Uw vijf Heilige Wonden en Ik stel mijn leven ten dienste van U. Ik wil deze vijf Onze Vaders bidden en erover mediteren. Geef me, daarom de kracht om deze belofte te vervullen zodat Uw Lijden voor de vergeving van onze zonden verminderd wordt.”

  Verder zei St Rafael ook nog: “Betreffende de man die vragen had over zijn leven en die vroeg hoe hij mijn Meester kan dienen : “Deze man moet openlijk al zijn tekortkomen toegeven aan al diegenen die hij heeft tekort gedaan, ook aan zijn echtgenote. Hij moet eerlijk al zijn aardse goederen verdelen, die hij heeft vergaard, onder zijn medeburgers die niets hebben. Nadat hij dat alles gedaan heeft moet hij zijn geestelijk leven hernieuwen, en de mensen steunen die mijn Meester trouw willen blijven, met al zijn innerlijke kracht. Dan zal er vrede heersen in zijn hart en in zijn gezin. Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen zullen naar hem opkijken met trots, omdat hij teruggekeerd is naar het huis van zijn Vader, om enkel en alleen Hem te dienen. Hij zal op bedevaart gaan om zijn straf te milderen. Gods engelen waken over hem.”

  Zeg ook : “aan de dame die dicht bij je gemeenschap staat en die verdere verduidelijking wil: met “negen maal” wordt bedoeld negen rozenkransen ter ere van de moeder van mijn Meester, de Gezegende Maagd Maria te bidden. Om je te wijzen op de ernst van je toestand : je trots zou moeten veranderen in bescheidenheid en nederigheid, je liegen in eerlijkheid, je kwaadsprekerij in toewijding en liefde voor je buren. Gebruik al je kracht voor de gemeenschap waarvoor je bent gekozen. Dan zal er vrede heersen in je hart en dat van je gezin. Bid, werk en vertrouw je leven toe aan het Allerheiligste Hart van mijn Meester en aan het Onbevlekte Hart van de Heilige Maagd Maria. En wanneer je soms iets geeft ten voordele van je naaste, laat je rechterhand dan niet weten wat je linkerhand geeft, zodat een stroom van genaden zal neerkomen op jou en de gezondheid van je ziel ten goede komt.”

  “Betreffende de dame die vragen had over haar spiritualiteit : zeg haar om een voorbeeld te zijn voor haar naaste in nederigheid, eerlijkheid en liefde en door werken van barmhartigheid te verrichten. Stel je niet boven je naaste en leef je geloof met volle expressie. Mediteer op de vijf Heilige Wonden van Mijn Meester in je gebed. Doe een beroep op de Heilige Engel (= H. Michael), die boven mij staat, omdat hij de kop van de slang zal verpletteren en alle demonische krachten verwijderen, zodat bij de volgende feestdag van de Heilige Maagd Maria, je hart zal worden gevuld met vreugde.

  Dan nog een waarschuwing: niet alle boodschappen komen van de Hemel. De engel van vernietiging vindt niets leuker dan verwarring verspreiden onder Gods mensen, zodat zelfs de rechtvaardigen in verwarring raken.

  De zegen van mijn Meester rust op jou en al het goede dat je nog zal doen.”

  Dan kondigde St. Rafael aan wat de opdracht was voor de houder van de Stoel van St. Petrus, die reeds in de boodschap van 15 augustus 1985 werd genoemd.

  St. Rafael vroeg ook aan allen om de Kerk van Jezus Christus, die Meester is, trouw te blijven en veel te bidden voor de houder van de Stoel van St. Petrus. Hij (= Johannes Paulus II) zal veel te lijden hebben om zijn missie te vervullen. We moeten ook weten dat we op de rand van de vallei van tranen staan. Veel vertrouwen, geloof en gebed zal van ons gevraagd worden. We moeten onze aandacht vast op Jezus Christus richten en niet in discussies treden, en uitkijken naar voorstellingen (= tekenen) van buitenaf. Iedere persoon zal een waarschuwing krijgen betreffende zijn innerlijke relatie met God. Bid veel in gezinsverband.

  Daarna werd ik opnieuw gevraagd om met de engel Rafael mee te komen. Het volgende moment waren we in de tuin, die achter het huis lag. Hij wees naar een plaats beneden een berkeboom en zei : “Hier zul je het kruis van mijn Meester plaatsen. Hij stierf op het kruis voor alle mensen.” Er kwamen wat vragen in me op. “ Een kruis? Moet dat onmiddellijk gebeuren?” “Nee” zei de engel. “De tijd zal aanbreken dat je dit kruis nodig zal hebben en je zult de tijd weten door een innerlijke ingeving. Je moet je daarover geen zorgen maken, alles komt in orde. Allen die deze plaats bezoeken en oprecht de vijf Heilige Wonden van mijn Meester aanbidden zullen, wanneer ze fysiek of geestelijk ziek zijn, genezing vinden in de Naam van Jezus Christus of innerlijke sterkte ontvangen om hun last te dragen. Er is ook een aflaat van 100 dagen aan verbonden. De afmeting van het kruis moet voor de dwarsbalk 1,5 m bedragen, en dit zal de hoogte bepalen. Onder het kruis moet 2 beelden komen : een beeld van de apostel Johannes en een van de Heilige Maagd, om duidelijk te maken aan de mensen hoeveel zijn moeder geleden heeft.” In verband daarmee zei St Rafael nog : “Vrouw, ziehier je zoon, en, zoon, ziehier je Moeder. (= de H. Maagd Maria kreeg door Jezus als opdracht de Moeder van ons allen te worden.) Deze plaats moet beschermd worden tegen de weersgesteldheden.”

  We keerden terug naar de slaapkamer. Daar zei hij : “Schrijf alles neer en vraag raad aan de priester die je begeleid, hoe je dit leesbaar maakt aan de mensen. De boodschappen voor de houder van de Stoel van St. Petrus zijn enkel voor jou en de priester die je begeleid.” St. Rafael vroeg uitdrukkelijk om veel te bidden omdat het tijdperk ten einde loopt. De priester die dicht bij je gemeenschap staat heeft een innerlijk stem gehoord, waarin aan hem duidelijk gemaakt werd dat het beeld dat op een goed plaats staat in jullie gemeenschap gezegend zal worden omdat het eerst op de marktplaats stond.” St. Rafael zei verder nog: “Dat al degenen van het vrouwelijk geslacht zich als vrouw moesten kleden en zich ook zo gedragen. De bedevaart is goed, maar je mag de mensen er niet toe dwingen. Zelfs al zijn het er weinig, het doel is bereikt. De zegen rust op dit huis en deze huishouding. Volgende zondag, 29 september, zal een vreugdevol feest zijn voor de engelen in de Hemel (= feest van de Heilige Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael). De tijd waarop je mij terug kunt verwachten zal na de tijd zijn dat de rechtvaardigen geteld zullen zijn.”

  Ik bleef alleen achter, zittend op de rand van mijn bed. Voor ongeveer 15 minuten bleef ik zitten denken, om er zeker van te zijn dat ik niets zou vergeten. Omstreeks 5:30 ging ik slapen.

  De ziener bezoekt Medjugorje.

  In april 1986 was ik, Wim Holtschlag, in Medjugorje, wat vroeger Joegoeslavie was.

  Op 9 april woonde ik de Mis bij die werd gecelebreerd door Vader Iviza. Van de consecratie tot de verdeling van de communie zag ik de engel Rafael aan de rechtse zijde van de priester aan het altaar staan.

  Rafael vroeg mij om de volgende boodschap te geven aan de kinderen-zieners (van Medjugorje): “Deze plaats is goed en wat er hier gebeurt is ook goed.”

  Toewijding van het genadekruis en de kapel.

  Het was een belangrijke dag, 15 augustus 1986, de feestdag van de Tenhemelopneming van Maria. Om 15 u werd de feestelijke kapel ingewijd.

  Alle vrienden en kennissen van de familie van de ziener waren uitgenodigd. Er waren een 200-tal mensen en een aantal priesters uit Nederland en Duitsland aanwezig. Het sermoen dat werd gegeven staat hieronder. Na de zegening van het kruis, in de tuin van de ziener, gingen allen naar een abdij om deel te nemen aan de H. Eucharistie. Nadien werd een kopje koffie gedronken om de festiviteiten te besluiten.

  Sermoen gedurende de zegening van het kruis door Vader Spauwen S.J. op 15 augustus 1986.

  We zijn hier samen bij de zegening van dit kruis.

  Dit gebeurde niet op een natuurlijke manier, maar in een bovennatuurlijke weg. Het gebeurde op verzoek van een engel, en we weten niet waarom. De Hemel heeft zo zijn geheimen, maar ze moeten vroeg of laat geopenbaard worden.

  Waarom dit is gebeurd, moeten we afwachten, In elk geval was er een verzoek om een kruis op te richten. Daarvan straks meer.

  We kunnen ook zeggen dat he teen speciaal kruis is, omdat het veel mooier is geworden dan ik ooit kon denken. Misschien vinden jullie dat ook. Het is mooi overdekt. Laat ons hopen dat dit kruis, dat nu officieel is gezegend, ook een echt kruis voor ons is, omdat Christus het heeft opgericht om Zijn verlossende genade in de wereld te laten stromen. Laat ons hopen dat stromen van zijn verlossende genade zullen neerkomen en over ons allen stromen.

  Onder alle afbeeldingen van de heiligen, neemt het Heilig Kruis de belangrijkste plaats in, omdat dit het symbol is van onze verlossing, van onze redding, van onze heiliging. Voor Christenen is er geen betere representatie van het lijden van Christus. Zijn dood op het kruis werd de overwinning over de dood en tegelijkertijd de overwinning op het resultaat van zonde, die de oorzaak is van lijden en dood.

  Het Heilig Kruis is ook, zoals de Heilige Vader en de kerk ons leren, een teken van de tweede komst van onze Heer Jezus Christus, die, na hij stierf op het kruis is verrezen uit de doden en die ons zal doen verrijzen en die zal terugkeren in heerlijkheid. Het beeld van het kruis wordt niet alleen vereerd op Goede Vrijdag, maar wordt aan de gelovigen ook gedurende het hele jaar voorgehouden. We zouden kunnen zeggen, gedurende heel het leven.

  Door ons doopsel werden we getekend door het kruisteken en als we sterven, en uit dit leven vertrekken om naar het volgende leven te gaan, worden we opnieuw getekend door het Kruisteken. Opnieuw het kruis, die de trofee is van onze Heer Jezus Christus.

  Het kruis wordt ook geplaatst in de huizen van al diegenen die tot Christus behoren, en niet alleen in de huizen, maar dikwijls in al de kamers van een Christelijk huis. Wat een goed gebruik is. Christenen plaatsen dit kruis met aandacht voor omstandigheden in tijd en plaats. Laat ons het kruis in onze eigen huizen plaatsen, maar ook in openbare gelegenheden. Waar het mogelijk is, maak het zichtbaar voor alle mensen zodat het kan vereerd worden zoals dit kruis.

  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  De genade van onze Heer Jezus Christus, die op het kruis hing voor ons, is met u allen.

  Het Kruis is het teken van ons Christelijk leven. Jullie kwamen met vele wagens en al die wagens dragen een kenteken, landen hebben ook een teken en dat is gewoonlijk hun vlag. Vroeger had men bepaalde idealen en standaards, wel het kruis in onze standaard. Eerst werd het beschouwd als een teken van schaamte. Het was een schandpaal, maar door onze Heer Jezus Christus werd het een teken van overwinning.

  Het kruis was een weergaloos teken van lijden: maar door Jezus Christus werd het ook een weergaloos teken van overwinning. Net als de doornenkroon een koningskroon werd voor de overwinnaar : onze Heer Jezus Christus.

  Het kruis heeft een kruis-punt tussen de horizontale en verticale as. Het is het punt waar hemel en hel worden afgescheiden, en het moet alle mensen omvatten. Het kruis is voor hen die Christus de gekruisigde, vereren, erkennen en Hem aanroepen, een teken van overwinning. Zij zullen verrijzen met Christus naar de hemel, naar de Vader die in de hemel is. Maar het kruis is ook een teken van overwinning voor de engelen. Toen God aan hem openbaarde dat de tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid de menselijke natuur zou aannemen, waren er veel engelen die weigerden om God te aanbidden, die zichzelf vernederd had door zichzelf de verenigen met de mensheid. De andere engelen zeiden: “Alles wat U doet is goed en we erkennen alles wat U deed en zal doen in de toekomst.”

  Christus, de Zoon van God, stierf op het kruis. Dat is waarom het rechte stuk hout naar boven wijst en aan iedereen die Christus erkent, met Hem wordt meegenomen naar boven. Maar de diepte van het kruis gaat in de harde grond. Iedereen die Christus niet erkent, gaat niet naar de hemel, maar is verloren, omwille van het kruis.

  Broeders en zusters in Christus, door dit alles werd het kruis een groot mysterie voor ons. Het is precies de engelen die een enorm respect voor Christus hebben omdat hij stierf op het kruis voor ons, mensen. Daardoor hebben de engelen geleerd wat barmhartigheid is. Wat meer is, het kruis is iets anders voor ons. Iedere persoon draagt een soort kruis, een kleiner of een groter. Maar degene die het kruis aanvaardt samen met Christus zal ook ontvangen en deel hebben aan de glorie van Christus. Het is het sterkste wapen tegen het kwaad, tegen de duivel en zijn demonen.

  Het kruis is een sterke magneet voor alle goede mensen, die zichzelf toewijden aan Christus. We zullen nu dit kruis wijden en smeken voor de genade van Christus voor ons allen.

  Broeders en zusters, we brengen lof en eer aan de eeuwige verordening van God, en we gaan nu plechtig dit kruis zegenen. Als we opkijken naar het kruis zullen we eraan denken dat aan het kruis het teken van liefde was voltooid. De liefde waarmee Christus zijn Kerk liefhad. Door het groeten van het kruis zullen we eraan herinnerd worden dat Christus de verschillende volkeren door het kruis verenigd door alle verschillen die tussen hen instaan weg te nemen.

  Door de verering van het kruis zullen we herinneren dat we volgelingen van Jezus zijn en dat we dit openlijk durven laten zien. Laat ons daarom onzelfzuchtig Hem volgen door elke dag ons kleine kruis op te nemen en het te aanvaarden.

  Laat ons ernaar streven doordacht deel te nemen aan deze ceremonie, zodat het geheim van het kruis duidelijk wordt voor ons en dat we letterlijk zijn kracht ervaren.

   Laat ons bidden:

  God, uw Zoon heeft het menselijke ras met u verzoend, toen hij op het houten kruis hing. Hij verliet deze wereld en keerde terug naar u. We bidden u, zie neer op uw dienaren die dit teken van verlossing hebben opgericht. Geef dat zij, door de kracht ervan, gesterkt mogen worden om dagelijks hun kruis op te nemen, de weg van het evangelie gaan en daardoor hun hemelse bestemming bereiken.

  En broeders en zusters laat ons luisteren naar de woorden van St Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. (Fil 2:6-11)|

  Hij die bestond in de gestalte van God
  heeft er zich niet aan willen vastklampen
  gelijk aan God te zijn.
  Hij heeft zichzelf ontledigd
  en de gestalte van een slaaf aangenomen.
  Hij is aan de mensen gelijk geworden.
  En als mens verschenen
  heeft Hij zich vernederd;
  Hij werd gehoorzaam tot de dood,
  de dood aan een kruis.
  Daarom ook heeft God Hem hoog verheven
  en Hem de naam verleend
  die boven alle namen staat,
  opdat in de naam van Jezus
  iedere knie zich zou buigen,
  in de hemel, op aarde en onder de aarde,
  en iedere tong zou belijden
  tot eer van God, de Vader:
  de Heer, dat is Jezus Christus.

  We bidden met vertrouwen tot onze redder Jezus Christus, die ons bevrijd heeft door het kruis, en zeggen : “Heer red ons door uw kruis.”

  Christus, u hebt uzelf van uw macht ontdaan en een menselijke gedaante aangenomen, de gedaante van een slaaf. Geef dat alle leden van uw kerk nederig u volgen. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.” U hebt uzelf vernederd door gehoorzaam te zijn tot de dood toe, de dood op een kruis. Verleen aan uw dienaren de deugd van gehoorzaamheid en geduld : “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, U werd door God hoog verheven en U kreeg de Naam boven alle andere namen. Zorg dat uw gelovigen u en uw naam altijd herkennen en erkennen en dat ze blijven volhouden om in uw dienst te werken. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, in uw naam zal iedere knie buigen in de Hemel, op aarde en onder de aarde. Trek allen tot uw hart zodat ze u vereren en gelovig u aanbidden. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, terwijl wij U belijden als Heer tot eer van God de Vader : Neem onze broeders en zusters die zijn gestorven op in uw koninkrijk van eeuwige glorie. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Heer, onder het kruis gaf u uw moeder Maria aan ons, als Moeder. Laat ons altijd dankbaar zijn voor deze onovertroffen schat van genade. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Verenigd met het gebed die St. Rafael heeft gebeden hier in Haaksbergen, bidden we:

  “Heer Jezus Christus, ik aanbid uw vijf Heilige Wonden en ik stel mijn leven ten dienste van u. Ik wil bidden en mediteren op deze vijf Onzevaders. Verleen mij, daarom de kracht om deze belofte te vervullen zodat het uw lijden vermindert dat u gedragen hebt voor onze zonden weg te wissen.”.

  5x Onze Vader en 5x Glorie zij de Vader…

  Tenslotte werd gebeden:

  God, om de mensheid te bevrijden was het Uw wil dat Uw eniggeboren Zoon de marteling van het kruis zou ondergaan. We bidden tot U, laat ons, die hier op aarde dit mysterie en verlossing hebben geleerd, eens de voordelen ervan ervaren in de Hemel. Door Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft, verenigd met de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.  

  Moge de almachtige God jullie zegenen, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  18-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  17-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3595 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 14/01/2012

  Lieve kinderen, treed naar voor met moed en vreugde. God staat aan jullie kant. Open jullie harten en neem Gods wil aan voor jullie leven. Keer jullie af van alle kwaad en dien beslist de Heer. In Hem ligt jullie hoop en redding. Vertrouw op Hem, die van jullie houdt en die jullie bij naam kent. Ik ben jullie Moeder en Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Matabeleland-Noord en zal zich herhalen in Salta. Kniel in gebed. Nu is de tijd van grote ontberingen voor mijn arme kinderen. Degenen in Matabeleland-Zuid zullen momenten meemaken van grote ellende. Luister. God is gehaast. Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3594 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 12/01/2012

  Lieve kinderen, zeg JA op de oproep van de Heer en wees trouw aan het Evangelie van Mijn Jezus. Wees verdedigers van jullie geloof, want de Heer heeft jullie getuigenis nodig. Wees niet ontmoedigd. Nu is de tijd van de grote geestelijke verwarring. Aanvaard de waarheid en laat de valse ideologieën jullie niet wegvoeren van de waarheid. Blijf bij de Kerk. Ik ben jullie Moeder van smarten en Ik weet wat er te gebeuren staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Bandung en zal zich herhalen in Chili. Kniel in gebed. Ik zeg het nog eens, bid veel vóór het kruis van Jezus, smeek Hem om genade. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3593 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 10/01/2012

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie zoals jullie zijn en Ik wil jullie reeds hier op aarde gelukkig zien, en later met Mij in de Hemel. Laat jullie missie niet in de steek. Ik heb jullie oprecht en moedig JA-woord nodig. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij verwacht veel van jullie. Kniel in gebed. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en Mijn arme kinderen zijn als blinden die ander blinden leiden. Bekeer jullie en dien de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Jullie zullen vele jaren van harde beproevingen doormaken. Diegenen in Fongafale roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Bid, bid, bid. Neem het Evangelie van Mijn Zoon Jezus aan. Luister naar Mijn oproepen, want Ik wil jullie leiden naar Hem. Hij die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Wees niet ontmoedigd. Ik zal heel dicht bij jullie zijn. Wat er ook gebeurt laat de geloofsvlam in jullie niet uitdoven. Heb moed. Niets is verloren. Vertrouw op Jezus en jullie zullen zegevieren. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3592 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 7/01/2012

  Lieve kinderen, neem het ter harte. Ik sta altijd aan jullie kant. Doe je best in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd, dan zul je zegevieren. Ik ken jullie noden en Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Open de deuren voor Christus en laat hem in jullie wonen. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij houdt van jullie. Bid veel vóór het kruis. De mensheid is aangetast door zonde en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Doe de wil van de Heer. De grote zonde van de mensheid is het schepsel meer te waarderen dan de Schepper. Bekeer jullie en dien de Heer. Pangai zal huilen en het lijden zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Het lijden zal tot Acre (Israël) komen door het water. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  17-01-2012, 23:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoveel tijd spenderen met lege bezigheden 14/1/2012
  Zoveel tijd spenderen met lege bezigheden terwijl de Heer der heerlijkheden alleen zit in de tabernakels- het is belachelijk!  14/1/2012

  Profeet : Pelianito

  Habakuk 2:13-14 Is dit niet de wil van de heer van de machten, dat de volken zich moe maken voor wat zal vergaan in het vuur, en dat de volksstammen zich aftobben voor wat op niets zal uitlopen?
  Want de aarde zal worden vervuld met kennis van de glorie van de heer zoals de zee boordevol water staat.

  “Lief kind, de mensheid houdt zich toch bezig met zaken die geen betekenis hebben! Wat houden ze zich toch bezig met dingen op te bouwen die niet kunnen blijven duren! Zoveel tijd spenderen met lege bezigheden, terwijl de Heer der heerlijkheden alleen zit in de tabernakels- het is belachelijk! Ik wacht op zielen die komen, en er komt niemand. Weten ze niet dat Ik oneindig verder gekomen ben, dan dat aan hen gevraagd wordt te komen? Ik heb mijzelf opgesloten in een bescheiden stukje brood voor hun bestwil- Ik doe het niet om MIJNENTWIL! Ik ben alleen achtergelaten. Is er niemand die dankbaarheid betoont? Niemand om Mij eer te bewijzen? Niemand die zelfs maar smeekbedes tot Mij richt? Kinderen, weet dat wanneer jullie komen, Ik jullie vul met al de onopgevraagde giften van diegenen die Me verwaarlozen. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft (Markus 4:25). Kom, Kinderen!”

  Lieve Jezus, Ik ben U dankbaar voor Uw nederige aanwezigheid in al de tabernakels van de wereld. Ik prijs Uw heilige naam om ons dit onbeschrijflijke geschenk te geven. Om U volledig toegankelijk te maken voor ons, die slechts schepselen zijn. In de Goddelijke Wil zal ik mij neerwerpen voor al de tabernakels van de wereld, in de naam van iedereen, van Adam tot de laatste mens, in eerherstel voor al de vele uren dat U alleen bent. Heer Jezus, heb medelijden met ons want we hebben gezondigd. Amen.

  17-01-2012, 22:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie vatten de kracht niet die Ik geef aan trouwe, gelovige zielen 6/1/2012
  Kleinen, jullie vatten de kracht niet die Ik geef aan trouwe en gelovige zielen…

  Profeet : Pelianito

  Psalmen 2:10-12 : Nu dan, koningen, kom toch tot inzicht, jullie vorsten van de aarde, laat je vermanen;
  onderwerp je aan de heer in diep ontzag, kus zijn voeten met schrik en beven, of Hij ontsteekt in woede en het is afgelopen met jullie; ja, zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig allen die hun toevlucht nemen tot Hem.  

  “Kleine, luister goed naar Mij. Je kunt je niet inbeelden wat er komen gaat op aarde. Ik heb je nu al jaren aangespoord om te bidden en te vasten. De tijd van vervulling is nabij. Inderdaad, de barensweeën zijn begonnen en zullen sterker worden, vooraleer jullie de glorie van God geopenbaard zien. Zonde heeft zoveel dood voortgebracht! Zoveel! De hele Hemel weent om de aarde. Toch is de trouw van mijn trouwe gelovigen als een balsem en pleister op de wonden die Mij en de wereld zijn toegebracht door zonde. Kleinen, jullie vatten de kracht niet die Ik geef aan trouwe en gelovige zielen. Als jullie dat deden dan zou niets jullie ooit beangstigen en jullie zouden verleiding bestrijden met jullie laatste druppel bloed. Wees nu dicht bij Mij, mijn kinderen. Laat jullie aanwezigheid Mij bemoedigen, net als de Mijne  jullie bemoedigd. Samen zal onze omhelzing de liefdesvlam ontsteken in een wereld die duister en koud is geworden. Hou van Mij, mijn kinderen. Het is de weg naar vrede—in jullie hart en in de hele wereld.”

  Jezus, Ik hou van jou! Wees altijd dicht bij mij. Dat jouw liefde altijd weerspiegeld wordt in mij zodat de vlam van jouw liefde terug in de wereld moge branden. Amen.

  17-01-2012, 20:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste boodschapper om de Tweede Komst aan te kondigen 16/1/2012

  God de Vader : Mijn dochter, wanneer Ik profeten in de wereld stuur, zullen het meestal diegenen zijn die je het minst verwacht.

  Je zult hen nooit in de hoogste regionen van Mijn kerk vinden. Noch zullen het uiterlijk de meest heilige zielen zijn. IN VELE GEVALLEN ZULLEN ZIJ DEZE SPECIALE GAVE NIET WAARDIG ZIJN.

  Toch kies Ik onvolmaakte zielen die een ongewone maar eenvoudige levenswandel hebben, ZODAT IK ZE KAN KNEDEN IN DE SCHEPSELEN DIE IK WENS.

  Mijn profeten voor de eindtijd zijn niet anders. Ze zullen niet gemakkelijk aanvaard worden. Net zoals in het begin, toen Ik voor het eerst Mijn profeten stuurde om de mensheid voor te bereiden op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Messias, vonden zij het moeilijk om hun stem te laten horen.

  Er zal niet naar de stemmen van mijn echte eintijd-boodschappers geluisterd worden in het begin van hun missie. Toch zullen ze met de tijd (h)erkend worden, want het zal Mijn stem zijn dat gemakkelijk herkenbaar zal zijn.

  MIJN DOCHTER, JIJ BENT DE LAATSTE BOODSCHAPPER DIE GEZONDEN WORDT OM DE KOMST VAN MIJN GELIEFDE ZOON, JEZUS CHRISTUS AAN TE KONDIGEN VAN ZIJN LANGVERWACHTE TWEEDE KOMST.

  Het is beangstigend voor jou en soms heel moeilijk te verteren, maar het is de waarheid.

  Wanneer je goddelijke boodschappen zullen gegeven worden om de restanten van Mijn kerk (=RestKerk) op aarde voor te bereiden op de Tweede Komst, zal dit werk moeilijk zijn.

  Hoewel Ik tot nu toe vele uitverkoren zielen heb geselecteerd en Ik zal blijven communiceren met hen voor het welzijn van de hele mensheid, zal hun lot gemakkelijker zijn.

  Jouw lot zal moeilijk zijn, tot in het uiterste toe en je zult vervolgd worden omwille van je missie.

  Ik zegen je met iedere genade van Mijn Hemels Koninkrijk.

  Je zult verder gaan als het gekozen instrument om Mijn Allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen.

  Dit werk zal te allen tijde beschermd worden.

  Ja, je zult bijna dagelijks aangevallen worden, maar denk daaraan. Als dit werk niet zo belangrijk was, denk je dat het dan aan de aandacht van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen zou ontsnappen?

  Mijn dochter, ze zijn de aarde binnengedrongen en kropen in het hart en ziel van vele van Mijn kinderen, die in vele gevallen niets vermoedden.

  Het heilige pad van jouw werk werd voorzegd in de schriften. Jij, die de laatste boodschapper bent die naar de aarde wordt gezonden om de mensheid te helpen redden uit de laatste greep van Satan.

  De wereld heeft gewacht op deze instructies door Mijn Heilige Beschikking.

  VELE VALSE PROFETEN ZULLEN PROBEREN OM MIJN HEILIG WOORD TE BELEMMEREN DOOR HET VERSPREIDEN VAN LEUGENS EN VERWARRING.

  Deze boodschappen zullen in vraag gesteld worden en onderzocht worden op fouten door Mijn kerk. Toch delen ze enkel de waarheid mee.

  Een groot deel van de waarheid, die door Mijn kerken door de eeuwen heen werd genegeerd, zal terug te voorschijn komen.

  Kinderen, er zullen meer openbaringen met betrekking tot de waarheid van je eeuwig leven, aan jullie meegedeeld worden.

  Mijn dochter, dit werk zal verontwaardiging veroorzaken. Je zult bespuwd worden, bespot, op neergekeken worden en verhinderd worden op elke denkbare manier.

  Aan diegenen die het lastig hebben met de waarheid die aan jouw, de laatste eindtijd profeet,  werd gegeven, luister nu naar Mijn smeekbede :

  Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest te ontvangen vooraleer je je oren kunt openen om Mijn stem te horen, voor de waarheid van Mijn heilig woord en voor de instructies die Ik aan jullie allen zal geven, zodat jullie een eeuwig leven kunnen hebben.

  Mijn woorden zullen eenvoudig gehouden worden, zodat iedere man, vrouw en kind Mijn heilig woord kunnen volgen. Maar dit moeten jullie weten. Terwijl er veel liefde en licht door Mijn woord zal schijnen, zal er ook een ook een goddelijke autoriteit van uitgaan, die jullie onmogelijk zullen kunnen negeren.

  Zo zul je weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader die spreekt. Mijn liefde zal jullie ziel binnenvallen en jullie hart optillen in vereniging met het Mijne.

  Alle voorbereidingen zijn getroffen. Na de Grote Barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon zal tijd worden gereserveerd om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.

  Ja, kinderen. Ik ben nu de redding aan het regelen voor Mijn kinderen die in de duisternis vertoeven. Mijn kinderen, Ik ben Mijn schepping aan het terugwinnen en Ik neem jullie mee naar jullie rechtmatige thuis, jullie erfenis. Het Nieuwe Paradijs.

  Kinderen, wees geduldig. Onthoud enkel : Ik hou van jullie. Vertrouw op Mij en in Mijn Heilig woord dat gegeven wordt aan jullie door Mijn eindtijd profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

  Jullie Eeuwige Vader

  De Allerhoogste God

  Schepper van alle dingen  17-01-2012, 20:09 Geschreven door Claudia  


  16-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit mirakel heeft plaatsgevonden 13/1/2012

  Mijn dierbare dochter, Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal eindelijk gerealiseerd en begrepen worden.

  Mijn stralen van Barmhartigheid, die zullen beginnen met de roze lucht, zullen de aarde overstromen om de mensheid te redden.

  Er zal niet één persoon uitgesloten zijn. Presidenten, koningen, koninginnen, prinsen, armen, beroemdheden, bedelaars, dieven, moordenaars, atheïsten en gelovigen in God de Vader en Mij, zijn geliefde Zoon, zullen allen geraakt worden door mijn geschenk.

  De arrogante mensen zullen in nederigheid neervallen wanneer ze hun zware zonden zien, zoals ze voor Mijn ogen verschijnen.

  De boosdoeners zullen het licht van Mijn Goddelijk bestaan zien en zullen een keuze moeten maken. Ze zullen Mijn liefde en barmhartigheid aannemen of ze zullen Me een kaakslag geven. Hoe dan ook al Gods kinderen zullen Mijn stralen van barmhartigheid zien en ze zullen moeilijk dit mirakel kunnen negeren.

  Ik dring er bij allen op aan dat jullie bidden dat Mijn Barmhartigheid wordt verwelkomd en aangenomen, zoals een hongerige man die het levensbrood grijpt. Zonder dit brood zal hij sterven.

  Er zijn maar twee wegen. Kom met Mij, je Goddelijke Redder, mee of word geconfronteerd met het vuur van de Hel.

  Ik ben altijd barmhartig, maar er zal zo weinig tijd zijn voor jullie om berouw te tonen na de Waarschuwing.

  Vele wetenschappers en diegenen die in Satans leger zitten zullen gebruikt worden om in het openbaar ontkennen dat dit groot mirakel zal plaatsgevonden hebben. Bid voor hen zodat door dit bedrog de lauwe zielen niet in verleiding worden gebracht om Mij nog maar eens de rug toe te keren.

  Bereid jullie voor, kinderen. Onthoud dat deze interventie van de Hemel de enige manier is waarop Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.

  Als Ik Mijn barmhartigheid niet zou uitstrooien over de hele wereld, zouden heel weinig zielen Mijn Nieuw Paradijs op aarde kunnen binnengaan.

  Ik hou van jullie allen en Ik verwelkom jullie in de boezem van Mijn liefde en barmhartigheid.

  Wees niet bang, jullie zielen zullen overspoeld worden met Mijn Heilige Geest. Voor gelovigen : dit zal jullie liefde voor Mij nog sterker maken, en dan zullen jullie Mijn leger vervoegen om diegenen te bekeren die meer tijd nodig hebben om naar Mij terug te keren.

  Jullie Redder en Koning van Barmhartigheid

  Jezus Christus

  16-01-2012, 20:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinnering om jullie huizen voor te bereiden op de Waarschuwing 11/1/2012

  Maria van de Goddelijke Barmhartigheid verlangt onze aandacht te trekken op TWEE verschillende boodschappen die haar gegeven werden en die betrekking hebben op het voorbereiden van onze huizen op De Waarschuwing.

  Nasleep van de waarschuwing  29/9/2011

  Mijn innig geliefde dochter, gezien de waarschuwing dichterbij komt, vraag Mijn geliefde volgelingen te bidden en dankbaar te zijn voor de grote genade die Mijn Eeuwige Vader heeft verleend aan de mensheid.

  Als gevolg van deze glorierijke daad uit pure liefde, kan een groter deel van de mensheid genieten van dit tijdperk van vrede op aarde. Wees dankbaar dat u leeft in deze tijden want miljoenen onder u zullen gered worden die anders nooit door de poorten van de hemel zouden gaan.

  De voorbereidingen zijn afgesloten. Voorzie uw huizen van gewijde kaarsen en een voorraad water en voedingsmiddelen voor minstens een paar weken. De nasleep zal zwaar zijn, maar u hoeft geen angst te hebben. In plaats daarvan wees opgelucht want dit lijden moet in dankzegging voor het eeuwige leven opgeofferd worden, lijden dat Ik nu aan Mijn dierbare zielen aanbied die dit geweldige, grote geschenk aanvaarden.

  Wees in vrede. Vertrouw op Mij want herinner u dat Ik uw Redder ben en Ik bied trouwe zielen bescherming aan op elk moment. Ik wandel met u. Ik begeleid u. Ik hou uw handen vast met tedere liefde. U bent van Mij en Ik zal u nooit laten weggaan van Mijn Heilig Hart. U, Mijn volgelingen, u bent omringd met de genaden die u nodig hebt om de waarschuwing te overleven.

  Uw geliefde Jezus, Redder en Verlosser van de hele mensheid

  Verheug u: als de hemel openbreekt, dan zult u weten dat Ik kom  2/10/2011

  Mijn innig geliefde dochter, de weerpatronen zijn nu aan het veranderen, het zoveelste teken dat de tijden aan het veranderen zijn. Andere veranderingen zal men ondervinden. De zon begint te pulseren en te draaien om de wereld voor te bereiden op de waarschuwing.

  Mijn kruis zal eerst verschijnen.  Men zal geschokt zijn, maar dit wordt gegeven als een teken, zodat u uw zielen kunt voorbereiden en vragen om vergeving voor de begane zonden. Door dit te doen zult u niet lijden tijdens de waarschuwing.

  Bid, bid, bid overal Mijn volgelingen.  Verheug u als de hemel openbreekt want jullie zullen dan weten dat Ik werkelijk kom in de wereld. Eindelijk zal de mensheid niet meer in staat zijn om Mij te ontkennen. Mijn Liefde zal uitstralen in alle uithoeken van de wereld wanneer Ik overal in alle zielen tracht binnen te treden.

  Zo onverwacht zal dit evenement zijn dat de wereld zwaar geschokt stilstaat. Wanneer men zich langzaam weer hersteld heeft, zullen velen nog steeds onzeker zijn over het gebeurde. Wanneer Ik kom, zo zal ook de satan en de helse demonen proberen om de zielen van Mijn kinderen te verslinden. Daarom moet Ik u allen met aandrang vragen om uw huis te besprenkelen met wijwater en gezegende kaarsen in huis te halen. U moet uzelf beschermen.

  Ik vraag u dit als voorbereiding voor de komende gebeurtenissen. Bid voor al diegenen die in hun hart de waarheid  van Mijn leer niet accepteren. Bid vooral voor degenen die enorme inspanningen doen om Mij te ontkennen, hoewel ze zich bewust zijn van Mijn kruisiging om hen te redden.

  Herinner u dat Ik stierf om ieder van u te redden. Vergeet niet dat Ik deze keer opnieuw kom om u ieder van u te redden. Ik sluit niemand uit.

  Nu hebt u de gelegenheid, kinderen, u een plaats te verzekeren in het tijdperk van vrede op aarde. Waarom zou u er niet deel van willen uitmaken? Waarom zou iemand willens en wetens kiezen voor de diepten van de hel en inruilen voor dit grote geschenk?

  Verheug u. Bid. Dank God de Vader voor deze grote waarschuwing. Omarm dit geschenk met liefde en vreugde in uw hart.

  Uw Redder, Jezus Christus

   

  16-01-2012, 18:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afrikaanse krijgsheer verkondigt nu het evangelie

  Afrikaanse krijgsheer die 20.000 mensen vermoordde verkondigt nu het evangelie

  Massamoordenaar Joshu Blayhi (foto) had naar eigen zeggen regelmatig gesprekken met Satan, totdat Jezus Christus in zijn leven ingreep.

  Eén van de meest gevreesde krijgsheren in de geschiedenis van het Afrikaanse Liberia, Joshua Milton Blahyi, die heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de dood van bijna 20.000 mensen, verkondigt nu het evangelie. In de documentaire 'De verlossing van generaal Butt Naked' -de bijnaam die Blahyi verwierf omdat hij altijd naakt, met alleen zijn schoenen aan, ten strijde trok- schetsen documentairemakers Eric Strauss en Daniele Anastasion, die vijf jaar lang met hem optrokken, een nauwgezet beeld van het bekeringsproces van een moorddadige satansvereerder naar een christelijke evangelist.

  Strauss raakte geïnteresseerd toen hij het verhaal van Blayhi las in het boek De gevaarlijkste plekken ter wereld. 'Ik vroeg me af of zo'n persoon écht kon bestaan; een krijgsheer die duizenden mensen heeft vermoord en nu in de straten waarheid en verzoening predikt. Is zo'n extreme verandering eigenlijk wel mogelijk?'

  In de documentaire zegt Blayhi dat 'alleen het christendom dit land kan helpen, omdat het christelijke geloof het enige is dat leert dat je je vijanden moet liefhebben, dat je degene die jou gekwetst heeft moet accepteren en vergeven.'  

  Ontmoetingen met Satan

  De bekering van Blayhi is extra bijzonder vanwege het feit dat hij al op zijn 11de werd ingewijd tot stampriester en deelnam aan zijn eerste mensenoffer, een ritueel dat hij tot zijn 25e maandelijks praktiseerde. Later werd hij benoemd tot hogepriester van de Krahn stam en vervolgens tot spiritueel adviseur van de toenmalige Liberiaanse president Samuel K. Doe. Volgens Blayhi zou hij in die functie 'regelmatig Satan hebben ontmoet en met hem hebben gesproken.'

  Zijn bizarre bijnaam -generaal Butt Naked- verwierf hij omdat hij naakt, met alleen zijn schoenen aan en een geweer in zijn hand, ten strijde trok. Blayhi geloofde namelijk dat zijn naaktheid hem onkwetsbaar maakte voor vijandelijke kogels. Ook beweert hij dat hij kinderen heeft vermoord en hun bloed aan zijn god heeft geofferd, en zelfs enkele kinderen hun hart uit hun borst heeft gerukt om deze alvorens het gevecht aan te gaan op te eten. Het is dus niet zo vreemd dat sommige mensen in Liberia ondanks zijn bekering nog steeds bang voor hem zijn.  
  Paulus-achtige bekering
  In 1996 had Blayhi tijdens één van de gruwelijkste gevechten in de 14 jaar lange burgeroorlog in Liberia een dramatische ontmoeting met Jezus Christus. Net als de apostel Paulus zou Blayhi een verblindend licht uit de hemel hebben gezien en een stem hebben gehoord die zei dat hij, tenzij hij zich bekeerde van zijn zonden, zou sterven. Blayhi vroeg vergeving voor zijn zonden, legde onmiddellijk zijn wapens aan de kant en verliet zijn soldaten, om in een vluchtelingenkamp in Ghana aan zijn bekeringsproces te beginnen.

  Nu predikt hij hoop en vrede in dezelfde plaatsen waar hij ooit talloze mensen vermoordde. 'Het moeilijkste is als ik mensen ontmoet die ik in het verleden pijn heb gedaan,' aldus Blayhi. 'Er zijn duizenden mensen die kunnen zeggen wat ik hen en hun familie heb aangedaan. Ik ben 100% schuldig voor alles wat ik in het verleden heb gedaan. Het spijt me, het spijt me.' Hoewel sommigen nog twijfelen aan zijn oprechtheid, gaat de voormalige krijgsheer onverminderd door met het verkondigen van het evangelie aan iedereen die hij tegenkomt.


  In 1999 richtte Blayhi End Time Train Evangelistic Ministries in Ghana op, waar hij nog altijd president van is. Het doel van zijn organisatie is het brengen van het evangelie van Jezus Christus in afgelegen Afrikaanse landen zoals Togo, Benin, Nigeria, Guinea, Liberia en inmiddels ook in het Zuid Amerikaanse Chili.

  Gratie na bekennen misdaden
  Na zes jaar verbanning keerde hij in 2004 naar Liberia terug om te helpen met het ontwapeningsproces. Drie jaar later stemde hij ermee in om zijn misdaden te bekennen voor de Liberiaanse Waarheids- en Verzoenings Commissie, iets waar maar heel weinig krijgsheren toe bereid waren, mede omdat niet duidelijk was wat de gevolgen van een bekentenis zouden zijn. De commissie verleende hem echter gratie.

  Het gevolg was dat Blayhi door diverse krijgsheren met de dood werd bedreigd, waardoor hij opnieuw naar Ghana moest vluchten. Inmiddels is hij weer teruggekeerd naar zijn geboorteland, waar hij de verscheurde bevolking vertelt over Gods oneindige genade voor zondaren zoals hij.  


  Op de bovenstaande foto is Blayhi vergiffenis aan het vragen aan een vrouw wiens broer hij heeft vermoord.

  De documentaire, die door het prestigieuze The Economist magazine één van de slechts 19 films was die uit duizenden inzendingen werd geselecteerd, wordt op 22 januari uitgezonden op het Documentary Channel.  
  Uit : Xandernieuws

  16-01-2012, 18:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toevluchtsoorden nodig gedurende de Verdrukking 26/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, net zoals de mensen van deze wereld Mijn boodschap niet wilden horen en Mij vervolgden, zo zullen OOK Mijn trouwe gelovigen vervolgd worden.
  St. Stefanus werd gestenigd, en velen werden gemarteld om hun geloof.

  Jullie zien tegenwoordig enige afkeuring, maar jullie worden niet bedreigd met martelaarschap op dit moment.

  ALS HET KWAAD ERGER WORDT EN DE MENSEN STOPPEN MET NAAR DE KERK TE GAAN, DAN ZULLEN JULLIE DE VERVOLGING OOK ZIEN VERERGEREN.

  Ik heb aan sommigen onder jullie gevraagd OM TOEVLUCHTSOORDEN OP TE RICHTEN VOOR BESCHERMING, dat zal nodig zijn gedurende de Verdrukking.

  Eens jullie merken dat 1. de krijgswet wordt afgekondigd, 2. verplichte chips in het lichaam geïnjecteerd worden, of 3. verplichte griep vaccins geïnjecteerd worden, dan ZAL HET TIJD ZIJN OM JULLIE HUIZEN TE VERLATEN EN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN TE KOMEN.

  Mijn engelen zullen jullie beschermen, en aan al jullie noden zal voldaan worden.
  Prijs en dank Mij voor alles dat Ik doe voor Mijn trouwe gelovigen.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben verschillende grote tsunamis gezien, die vele mensen hebben gedood als gevolg van een aardbeving onder water.

  In dit visioen zien jullie NOG EEN TSUNAMI, die het gevolg zal zijn van een GROTE AARDBEVING AAN DE WESTKUST VAN NOORD AMERIKA.

  Als de vloedgolf aankwam, overspoelde die de kust en veroorzaakte veel vernieling.

  Deze grote aardbeving zou veroorzaakt kunnen worden door de HAARP machine die wordt gebruikt door de ene wereld mensen om de BEVOLKING TE VERMINDEREN door verwoestende rampen.

  Het is moeilijk om voorbereid te zijn voor een dergelijke ramp omdat deze vloedgolven zich zo vlug voortbewegen.
  Je kunt enkel VLUG EVACUEREN NAAR HOGER GELEGEN GEBIEDEN, maar het verkeer kan een snelle vlucht vertragen.

  HET IS BETER NIET NABIJ DE OCEAAN TE WONEN waar zich AARDBEVINGEN kunnen voordoen.

  Bid voor al de mensen die hun leven zouden kunnen verliezen in een dergelijke ramp, en bid vooral voor die zielen die in doodzonde leven en die misschien niet klaar zijn om Mij te ontmoeten op hun oordeel.”

  Profeet: John Leary

  16-01-2012, 13:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop om mij op de rooster te leggen

  Er zijn mensen die mij e-mailen om mij op de rooster te leggen over de echtheid van de berichten. Ik sta volledig achter deze boodschappen, ik heb ze gelezen en vertaald en ze zijn goed bevonden. Dat wil zeggen : niet in tegenspraak met wat Jezus zegt. Wie een handtekening van God onder de berichten wil zien, om de echtheid te bevestigen : wel, dat is natuurlijk niet mogelijk. Bid en dan zul je wel merken dat de berichten echt zijn. Bovendien kun je niet verwachten dat Jezus op dezelfde manier boodschappen doorgeeft als 2000 jaar geleden. Al van vooruitgang gehoord ? Als Jezus dezelfde taal als toen zou gebruiken dan zou niemand luisteren. Bovendien is Jezus niet alleen voor Christenen gekomen, maar voor de hele aardbol. Het spreekt dus vanzelf dat Hij zich universeel moet opstellen, en niet meer voor Israel alleen. Het Lichaam van Christus is dus ook universeel. Daarom heb ik de berichten van Susan O’Marra vertaald, juist omdat ze universeel zijn. De Kerk zal zich ook moeten rekken om universeel te zijn.

  Bovendien moet je opletten met kerkelijke goedkeuring. Het is niet omdat boodschappen niet kerkelijk goedgekeurd zijn dat ze vals zijn. Als voorbeeld : JNSR heeft reeds jaren een groot kruis gevraagd in Dozulé (al in de tijd voor JNSR met de zieneres Madeleine Aumont). Het staat er nog altijd niet, omdat de Kerk de boodschappen afwijst. Jezus moest overschakelen op plan B : wereldwijd kleine kruisen, en met Hille Kok : mini-kruisjes om rond je nek te hangen.

  Er zitten in de berichten nuanceverschillen, vooral wat tijd betreft. Het ene bericht zegt dat Jezus komst nabij is en een ander dat het langer kan duren. Je moet het zo zien : in geen van de boodschappen worden tijdstippen gegeven, omdat Jezus heel duidelijk gezegd heeft dat Hij het tijdstip niet zal zeggen. Als er staat ‘nabij’ zorg dan ervoor dat je in actie schiet om je geestelijk en lichamelijk voor te bereiden. (moet je altijd doen) Als er staat dat het wat langer kan duren, wees dan blij dat je wat meer genadetijd krijgt. In ieder geval ZORG DAT JE ALTIJD VOORBEREID BENT.

  16-01-2012, 06:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De positie van Maria

  Maria is dochter van God, de Vader,

  Maria is bruid van God, de Heilige Geest,

  Maria is moeder van God, de Zoon.

  Zij is ondergeschikt aan God, maar staat als moeder boven Jezus als mens. Dus niet boven Jezus als God. Zij is Meesteres van alle zielen. Zij toont hoe ze de deugden moeten nastreven in hun leven, ze bidt voor hen tot God en ze begeleidt ze naar God. Door haar unieke positie heeft zij al veel ervoor gezorgd dat de mensheid niet van de aarde is geveegd door Gods woede. Het spreekt dus vanzelf dat de mens Maria naar waarde moet schatten en haar vereren. Er is geen rivaliteit tussen Maria en Jezus. Maria geeft de zielen die langs haar bidden aan Jezus door. Jezus weet dat Maria de zielen zo vormt dat ze onmiddellijk bij Jezus kunnen opgenomen worden. Het zijn kinderen van Maria, net zoals Jezus in de tijd op aarde door haar werd gevormd. Zij is ook mede-verlosseres omdat ze geestelijk meegeleden heeft om de mensheid te redden van de zonde.

  16-01-2012, 05:57 Geschreven door Claudia  


  15-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.New Age komt in de Schismatieke Kerk 7/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, in het visioen zien jullie talrijke DEMONEN die MIJN KERK AANVALLEN.
  Er zal een toenemende kracht van demonische machten BINNENIN Mijn Kerk werkzaam zijn om een scheiding te veroorzaken.

  Ik zal altijd Mijn getrouwe rest(kerk) beschermen tegen de poorten van de Hel, maar jullie zullen DE NEW AGE BEWEGING IN DE SCHISMATIEKE KERK zien komen.  

  Deze schismatieke kerk zal zich AFSCHEIDEN van Mijn getrouwe en gelovige rest(kerk), en de DEMONEN ZULLEN deze kerk CONTROLEREN.

  Deze schismatieke kerk zal NEW AGE FILOSOFIEЁN leren en een theologie van DINGEN TE AANBIDDEN EN NIET GOD.
  Het zal leren dat seksuele zonden niet langer doodzonden zijn.

  VERMIJD ALLE KERKEN DIE NEW AGE LEREN, of AFGODEN OF BEELDEN VAN NEW AGE GODEN HEBBEN.

  Deze scheiding in Mijn Kerk zal meer zichtbaar worden met de tijd.
  Daarom moeten jullie GEZEGENDE SACRAMENTALI
  ЁN hebben zoals ROZENKRANSEN, SCAPULIEREN, EN BENEDICTIJNSE KRUISEN om op je lichaam te dragen OM JEZELF te allen tijde tegen deze demonen TE BESCHERMEN.

  Wanneer je lezingen gaat geven of op missie bent, draag dan GEZEGEND ZOUT of GEWIJD WATER bij jullie om deze demonen te bestrijden, die jullie werk willen stoppen.
  Ik ben altijd bij jullie, ROEP MIJ EN MIJN ENGELEN DUS AAN om jullie te beschermen.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 23:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaskamers en crematoria zijn klaar 13/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het verhaal van St Lucy, die haar ogen werd uitgestoken, is een dramatische scène van hoe geweldadig de vervolging was ten tijde van de Romeinen.
  Vele Christenen werden gemarteld omwille van hun geloof gedurende de vroege jaren.

  Spijtig genoeg, zal de tijd van de KOMENDE GROTE VERDRUKKING NOG GEWELDADIGER ZIJN VOOR CHRISTENEN en patriotten.

  De ene wereldmensen hebben REEDS HONDERDEN DODENKAMP-GEVANGENISSEN OVER HEEL JULLIE LAND [VS] OPGERICHT.

  Ze hebben GASKAMERS en CREMATORIA klaar om te gebruiken en zich OP DIE MANIER VAN MILJOENEN MENSEN TE ONTDOEN die niet meedoen met de nieuwe wereldorde.

  Jullie zullen gewaarschuwd worden wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden moeten komen als bescherming tegen deze moordenaars. Want ALS JULLIE WEIGEREN OM EEN CHIP TE LATEN INJECTEREN IN JULLIE LICHAAM OF WEIGEREN EEN GRIEPVACCIN TE LATEN INJECTEREN DAN RISKEREN JULLIE DAAR TERECHT TE KOMEN.

  Ik zal strijden aan de kant van Mijn gelovige getrouwen met Mijn engelen tegen de demonen.
  Jullie weten dat Ik op het einde de Antichrist, Satan, al de demonen en boosdoeners zal verslaan wanneer ze in de Hel worden geworpen.

  Eens je de boosdoeners aan de macht zien komen, dan weten jullie dat Mijn overwinning nabij is.
  Heb dus vertrouwen in Mijn bescherming.”

  Profeet : John Leary

  15-01-2012, 23:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Pinguin die de Mens overleefde 1/1/2012

  In een visioen zag ik een man een jonge PINGUIN vasthouden in zijn handen.
  De man plaatste de penguin op zijn schouder en de vogel sprak plotseling en zei iets in het oor van de man : “IK ZAL JE OVERLEVEN.”
  Daarna gleed de pinguin naar beneden over de rug van de man, als was het een bevroren helling van samengeperste sneeuw.

  DE HUIDIGE ZONDESTAAT VAN DE MENSHEID IS ZO ONDRAAGLIJK, dat het behoud van de mensheid als Gods schepping, in de toekomst, erdoor bedreigd wordt.
  NET ALS IN DE DAGEN VAN NOACH, zijn de leiders van de mensheid TE CORRUPT geworden, en zijn hun volgelingen TE ONBEWUST, TE AFGELEID EN TE APATISCH geworden om de stem van God te horen en te gehoorzamen.

  DE MENSHEID EN ZIJN THUIS [de Planeet Aarde] ZIJN OP WEG NAAR CRISIS.
  Zonde kan de planeet in een ecologische en geologische ramp doen verzinken.

  Het is zonde dat EEN BEVROREN ZEEMANSGRAF KAN BRENGEN VOOR EEN GROOT DEEL VAN DE MENSHEID want de pinguin haalt de bovenhand in een MINI-IJSTIJD.

  Bid voor de mensheid en zijn leiders dat ZE DE STEM VAN GOD HOREN EN ZE GEHOORZAMEN.
  Als de mensheid God blijft verwerpen, dan staat haar HOOG WATER EN IJZIG LAGE TEMPERATUREN te wachten.

  Profeet: anno domini - American seeër

  15-01-2012, 22:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van seksuele zonden gesproken 15/12/2011

  Van seksuele zonden gesproken  15/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, er zijn vele zondaars op de wereld, maar Ik toon jullie de ergste zondaars die verstrikt zijn in het vuil van hun doodzonden.
  Tenzij er voortdurend gebeden wordt voor deze zielen, of ze ontvangen een mirakel van Mijn genade, zullen ze voor altijd verloren zijn in de vuurputten van de Hel.
  Hoe vaker mensen doodzonden begaan, hoe moeilijker het wordt om naar de Biecht te gaan om Mijn genade van vergeving te ontvangen.
  Een persoon moet meer verlangen om bij Mij te zijn, dan dat hij naar zijn zonden verlangt.
  Zielen, die op dit punt staan van verloren te zijn, zullen veel gebed nodig hebben om zich te ontdoen van de demonen van hun slechte gewoonten.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben een GROOT ECHTSCHEIDINGSPERCENTAGE kunnen vaststellen in Amerika [en elders].
  Deze problemen hebben ertoe bijgedragen dat de koppels bang zijn om nog te trouwen, daarom wonen ze gewoon samen.
  Zelfs wanneer je deze koppels aanmoedigt om te trouwen, doen ze dit niet altijd.

  HET IS EEN ZONDE VAN ONTUCHT OM SAMEN TE LEVEN IN EEN RELATIE.
  Mensen, die zo leven, LEVEN IN DOODZONDE, en ze moeten ofwel apart leven, of trouwen als ze echt van elkaar houden.

  Jullie maatschappij heeft samenleven aanvaard en ook echtscheidingen zonder annuleringen.
  DEZE SITUATIES VAN SAMENLEVEN ZIJN ZEER STERKE GELEGENHEDEN TOT ZONDE.
  Bid voor deze koppels dat ze verlangen naar een zuiver geestelijk huwelijk in plaats van in zonde te leven.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, het is niet gemakkelijk om de SEKSUELE ZONDEN aan te wijzen die mensen VAKER PLEGEN.

  Drie van dergelijk zonden zijn HOMOSEKSULE DADEN, MASTURBATIE en het gebruik VAN MIDDELEN TOT GEBOORTEBEPERKING en OPERATIES VAN VASECTOMIE (STERILISATIE VAN DE MAN) EN TUBECTOMIE (STERILISATIE VAN DE VROUW).

  DIT ZIJN ALLEN SERIEUZE ZONDEN tegen het Zesde Gebod.
  Ik roep Mijn volk op om ZUIVER EN KUIS TE LEVEN, maar als jullie in deze seksuele zonden vallen, moeten jullie naar de Biecht komen om jullie ziel te zuiveren zodat jullie de Heilige Communie waardig kunnen ontvangen.

  Ik heb jullie gesproken van deze seksuele zonden omdat er vele zielen verloren gaan naar de Hel omdat ze verlangen voor deze immorele genoegens.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, ALLE ZIELEN ZULLEN EEN WAARSCHUWINGSERVARING MEEMAKEN om hen wakker te schudden, zodat ze zien waar hun leven hen heen voert.

  Gedurende deze ervaring, zullen sommige zielen een MINI-OORDEEL ontvangen naar de hel, en ze zullen een beetje ontvangen van wat het zou zijn in de Hel.

  Spijtig genoeg zullen sommige van deze zielen nog altijd het plezier van hun lust najagen in plaats van hun leven te veranderen en goed te worden.

  NA DE WAARSCHUWING zullen Mijn getrouwen hard moeten werken om hun gezinsleden en familieleden terug naar Mij te brengen voor het te laat is, en ze verloren kunnen gaan in de hel.

  Als jullie eens zagen hoeveel deze zielen afzien in de hel, zouden jullie meer geïnspireerd zijn om zielen te evangeliseren zodat ze gered zouden kunnen worden van deze oneindige straf.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, eens een ziel een lange tijd IN HET VAGEVUUR heeft doorgebracht, stoppen de nabestaanden om voor deze zielen te bidden.

  Jullie hebben gezien dat sommige zielen de genade kregen om te proberen de levende zielen te contacteren voor gebeden.
  Hoe dieper de zielen in het vagevuur zitten, hoe moeilijker het is om iemand te vinden om voor hen te bidden.
  Daarom heb Ik Mijn getrouwen aangemoedigd om te bidden voor de zielen in het vagevuur, vooral dan voor al jullie vroegere familieleden.

  HET MAAR WEINIG ZIELEN DIE RECHT NAAR DE HEMEL GAAN, dat betekent dat vele zielen jullie gebeden nodig hebben en Missen om Hen vlugger naar de Hemel te brengen.
  Jullie weten hoe pijnlijk het is om brandwonden te hebben, help dus deze zielen zodat ze uit deze vlammen kunnen worden bevrijd.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 22:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chemtrails verspreiden Dodelijke Virussen 22/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, een tijdje geleden heb Ik jullie enige boodschappen gegeven dat diegenen die andere virussen ontwikkelden een NIEUW GRIEPVIRUS ZULLEN ONTWIKKELEN, dat ZOWEL DODELIJK ALS BESMETTELIJK ZAL ZIJN.

  Ik zeg zelfs deze boosdoeners GROTE HOEVEELHEDEN van dit virus MAKEN, dat ze willen VERSPREIDEN DOOR MIDDEL VAN DE CHEMTRAILS.

  Deze wetenschappers hebben nu de informatie laten uitlekken, dat ze een dergelijk virus hebben geproduceerd.
  Dit zou een ander EXCUUS kunnen zijn OM EEN NIEUW VACCIN TE VOORZIEN om het volk te beschermen. In werkelijkheid WILLEN ZE DE MENSEN DRINGEN TOT VERPLICHTE GRIEPVACCINS, die JULLIE IMMUUNSYSTEEM ZULLEN AANTASTEN, en ervoor zullen zorgen dat jullie KWETSBAARDER ZIJN voor dit nieuwe virus.

  ZORG VOOR WAT MASKERS, WEIGER OM VERPLICHTE GRIEPVACCINS AAN TE NEMEN, EN NEEM MEIDOORN, KRUIDEN EN VITAMINEN OM JULLIE IMMUUNSYSTEEM OP TE BOUWEN.

  Voordat ze dit virus door de chemtrails sproeien, wil Ik jullie waarschuwen om naar Mijn toevluchtsoorden te gaan waar jullie kunnen kijken naar Mijn lichtgevend kruis en gered worden van ieder virus.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, deze wetenschappers die dodelijke virussen maken, werken voor de ENE WERELD MENSEN, die de bevolking drastisch willen verminderen door deze laboratorium virussen.

  Door een WERELDWIJDE ANGST TE CREЁREN VOOR NIEUWE VIRUSSEN, zullen ze een excuus hebben om MEER VACCINS TE MAKEN.

  Het is hun doel om veel mensen te doden met deze vaccins, zelfs al heeft Bill Gates dit plan openlijk toegegeven.

  HET ZIJN DE VERPLICHTE VACCINS DIE EEN PROBLEEM ZULLEN VEROORZAKEN.

  Diegenen die weigeren griep vaccins te nemen, kunnen in de cel worden gegooid of in quarantaine gezet worden.

  Dan waarschuw Ik Mijn getrouwen dat het tijd is om naar Mijn toevluchtsoorden te komen, wanneer jullie bedreigd worden met de dood of gevangenisstraf voor HET WEIGEREN VAN GRIEPVACCINS.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben reeds enige tijd militaire en commerciële vliegtuigen gezien die CHEMTRAILS VERSPREIDEN, volgens een programma dat opgesteld is door jullie eigen regering.

  Noot van Claudia : Dit is niet enkel in de VS maar ook in ons eigen België. Een paar jaar geleden al waren boven Antwerpen al chemtrails te zien die in strepen boven de stad hingen. Zouden ze boven de Europese gebouwen in Brussel ook Chemtrails verspreiden ?

  Deze chemtrails hebben VIRUSSEN, ALUMINIUM OXIDE, BARIUM VERBINDINGEN, en andere  POLYMERE VEZELS VERSPREID die GRIEP, ZIEKTEN AAN DE LUCHTWEGEN EN ALZHEIMER HEBBEN VEROORZAAKT.

  Ze doen dit al sinds 1998, maar jullie ZULLEN NIET WETEN wanneer ze chemtrails gebruiken om dit nieuwe dodelijke virus te verspreiden.

  IK ZAL JULLIE WAARSCHUWEN wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden moeten komen voor bescherming.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, een tijdje geleden zagen jullie VREEMDE STERFGEVALLEN van bepaalde microbiologen.
  Ze werden gedood om hen te doen zwijgen over hoe de ene wereld mensen dodelijke virussen zullen gebruiken om de bevolking te verminderen.

  Na de laatste ontdekkingen van meer dodelijke virussen, konden jullie meer sterfgevallen vaststellen om deze wetenschappers te doen zwijgen, anders worden ze bedreigd.

  VERTROUW OP MIJN BESCHERMING TEGEN AL DEZE ZIEKTEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.
  Deze ziekten zijn EEN ANDERE TAKTIEK van de ene wereld mensen om de mensen schrik aan te jagen.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 21:31 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  movie
  www.bloggen.be/movie

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!