Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  16-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toevluchtsoorden nodig gedurende de Verdrukking 26/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, net zoals de mensen van deze wereld Mijn boodschap niet wilden horen en Mij vervolgden, zo zullen OOK Mijn trouwe gelovigen vervolgd worden.
  St. Stefanus werd gestenigd, en velen werden gemarteld om hun geloof.

  Jullie zien tegenwoordig enige afkeuring, maar jullie worden niet bedreigd met martelaarschap op dit moment.

  ALS HET KWAAD ERGER WORDT EN DE MENSEN STOPPEN MET NAAR DE KERK TE GAAN, DAN ZULLEN JULLIE DE VERVOLGING OOK ZIEN VERERGEREN.

  Ik heb aan sommigen onder jullie gevraagd OM TOEVLUCHTSOORDEN OP TE RICHTEN VOOR BESCHERMING, dat zal nodig zijn gedurende de Verdrukking.

  Eens jullie merken dat 1. de krijgswet wordt afgekondigd, 2. verplichte chips in het lichaam geïnjecteerd worden, of 3. verplichte griep vaccins geïnjecteerd worden, dan ZAL HET TIJD ZIJN OM JULLIE HUIZEN TE VERLATEN EN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN TE KOMEN.

  Mijn engelen zullen jullie beschermen, en aan al jullie noden zal voldaan worden.
  Prijs en dank Mij voor alles dat Ik doe voor Mijn trouwe gelovigen.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben verschillende grote tsunamis gezien, die vele mensen hebben gedood als gevolg van een aardbeving onder water.

  In dit visioen zien jullie NOG EEN TSUNAMI, die het gevolg zal zijn van een GROTE AARDBEVING AAN DE WESTKUST VAN NOORD AMERIKA.

  Als de vloedgolf aankwam, overspoelde die de kust en veroorzaakte veel vernieling.

  Deze grote aardbeving zou veroorzaakt kunnen worden door de HAARP machine die wordt gebruikt door de ene wereld mensen om de BEVOLKING TE VERMINDEREN door verwoestende rampen.

  Het is moeilijk om voorbereid te zijn voor een dergelijke ramp omdat deze vloedgolven zich zo vlug voortbewegen.
  Je kunt enkel VLUG EVACUEREN NAAR HOGER GELEGEN GEBIEDEN, maar het verkeer kan een snelle vlucht vertragen.

  HET IS BETER NIET NABIJ DE OCEAAN TE WONEN waar zich AARDBEVINGEN kunnen voordoen.

  Bid voor al de mensen die hun leven zouden kunnen verliezen in een dergelijke ramp, en bid vooral voor die zielen die in doodzonde leven en die misschien niet klaar zijn om Mij te ontmoeten op hun oordeel.”

  Profeet: John Leary

  16-01-2012, 13:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop om mij op de rooster te leggen

  Er zijn mensen die mij e-mailen om mij op de rooster te leggen over de echtheid van de berichten. Ik sta volledig achter deze boodschappen, ik heb ze gelezen en vertaald en ze zijn goed bevonden. Dat wil zeggen : niet in tegenspraak met wat Jezus zegt. Wie een handtekening van God onder de berichten wil zien, om de echtheid te bevestigen : wel, dat is natuurlijk niet mogelijk. Bid en dan zul je wel merken dat de berichten echt zijn. Bovendien kun je niet verwachten dat Jezus op dezelfde manier boodschappen doorgeeft als 2000 jaar geleden. Al van vooruitgang gehoord ? Als Jezus dezelfde taal als toen zou gebruiken dan zou niemand luisteren. Bovendien is Jezus niet alleen voor Christenen gekomen, maar voor de hele aardbol. Het spreekt dus vanzelf dat Hij zich universeel moet opstellen, en niet meer voor Israel alleen. Het Lichaam van Christus is dus ook universeel. Daarom heb ik de berichten van Susan O’Marra vertaald, juist omdat ze universeel zijn. De Kerk zal zich ook moeten rekken om universeel te zijn.

  Bovendien moet je opletten met kerkelijke goedkeuring. Het is niet omdat boodschappen niet kerkelijk goedgekeurd zijn dat ze vals zijn. Als voorbeeld : JNSR heeft reeds jaren een groot kruis gevraagd in Dozulé (al in de tijd voor JNSR met de zieneres Madeleine Aumont). Het staat er nog altijd niet, omdat de Kerk de boodschappen afwijst. Jezus moest overschakelen op plan B : wereldwijd kleine kruisen, en met Hille Kok : mini-kruisjes om rond je nek te hangen.

  Er zitten in de berichten nuanceverschillen, vooral wat tijd betreft. Het ene bericht zegt dat Jezus komst nabij is en een ander dat het langer kan duren. Je moet het zo zien : in geen van de boodschappen worden tijdstippen gegeven, omdat Jezus heel duidelijk gezegd heeft dat Hij het tijdstip niet zal zeggen. Als er staat ‘nabij’ zorg dan ervoor dat je in actie schiet om je geestelijk en lichamelijk voor te bereiden. (moet je altijd doen) Als er staat dat het wat langer kan duren, wees dan blij dat je wat meer genadetijd krijgt. In ieder geval ZORG DAT JE ALTIJD VOORBEREID BENT.

  16-01-2012, 06:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De positie van Maria

  Maria is dochter van God, de Vader,

  Maria is bruid van God, de Heilige Geest,

  Maria is moeder van God, de Zoon.

  Zij is ondergeschikt aan God, maar staat als moeder boven Jezus als mens. Dus niet boven Jezus als God. Zij is Meesteres van alle zielen. Zij toont hoe ze de deugden moeten nastreven in hun leven, ze bidt voor hen tot God en ze begeleidt ze naar God. Door haar unieke positie heeft zij al veel ervoor gezorgd dat de mensheid niet van de aarde is geveegd door Gods woede. Het spreekt dus vanzelf dat de mens Maria naar waarde moet schatten en haar vereren. Er is geen rivaliteit tussen Maria en Jezus. Maria geeft de zielen die langs haar bidden aan Jezus door. Jezus weet dat Maria de zielen zo vormt dat ze onmiddellijk bij Jezus kunnen opgenomen worden. Het zijn kinderen van Maria, net zoals Jezus in de tijd op aarde door haar werd gevormd. Zij is ook mede-verlosseres omdat ze geestelijk meegeleden heeft om de mensheid te redden van de zonde.

  16-01-2012, 05:57 Geschreven door Claudia  


  15-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.New Age komt in de Schismatieke Kerk 7/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, in het visioen zien jullie talrijke DEMONEN die MIJN KERK AANVALLEN.
  Er zal een toenemende kracht van demonische machten BINNENIN Mijn Kerk werkzaam zijn om een scheiding te veroorzaken.

  Ik zal altijd Mijn getrouwe rest(kerk) beschermen tegen de poorten van de Hel, maar jullie zullen DE NEW AGE BEWEGING IN DE SCHISMATIEKE KERK zien komen.  

  Deze schismatieke kerk zal zich AFSCHEIDEN van Mijn getrouwe en gelovige rest(kerk), en de DEMONEN ZULLEN deze kerk CONTROLEREN.

  Deze schismatieke kerk zal NEW AGE FILOSOFIEЁN leren en een theologie van DINGEN TE AANBIDDEN EN NIET GOD.
  Het zal leren dat seksuele zonden niet langer doodzonden zijn.

  VERMIJD ALLE KERKEN DIE NEW AGE LEREN, of AFGODEN OF BEELDEN VAN NEW AGE GODEN HEBBEN.

  Deze scheiding in Mijn Kerk zal meer zichtbaar worden met de tijd.
  Daarom moeten jullie GEZEGENDE SACRAMENTALI
  ЁN hebben zoals ROZENKRANSEN, SCAPULIEREN, EN BENEDICTIJNSE KRUISEN om op je lichaam te dragen OM JEZELF te allen tijde tegen deze demonen TE BESCHERMEN.

  Wanneer je lezingen gaat geven of op missie bent, draag dan GEZEGEND ZOUT of GEWIJD WATER bij jullie om deze demonen te bestrijden, die jullie werk willen stoppen.
  Ik ben altijd bij jullie, ROEP MIJ EN MIJN ENGELEN DUS AAN om jullie te beschermen.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 23:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaskamers en crematoria zijn klaar 13/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het verhaal van St Lucy, die haar ogen werd uitgestoken, is een dramatische scène van hoe geweldadig de vervolging was ten tijde van de Romeinen.
  Vele Christenen werden gemarteld omwille van hun geloof gedurende de vroege jaren.

  Spijtig genoeg, zal de tijd van de KOMENDE GROTE VERDRUKKING NOG GEWELDADIGER ZIJN VOOR CHRISTENEN en patriotten.

  De ene wereldmensen hebben REEDS HONDERDEN DODENKAMP-GEVANGENISSEN OVER HEEL JULLIE LAND [VS] OPGERICHT.

  Ze hebben GASKAMERS en CREMATORIA klaar om te gebruiken en zich OP DIE MANIER VAN MILJOENEN MENSEN TE ONTDOEN die niet meedoen met de nieuwe wereldorde.

  Jullie zullen gewaarschuwd worden wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden moeten komen als bescherming tegen deze moordenaars. Want ALS JULLIE WEIGEREN OM EEN CHIP TE LATEN INJECTEREN IN JULLIE LICHAAM OF WEIGEREN EEN GRIEPVACCIN TE LATEN INJECTEREN DAN RISKEREN JULLIE DAAR TERECHT TE KOMEN.

  Ik zal strijden aan de kant van Mijn gelovige getrouwen met Mijn engelen tegen de demonen.
  Jullie weten dat Ik op het einde de Antichrist, Satan, al de demonen en boosdoeners zal verslaan wanneer ze in de Hel worden geworpen.

  Eens je de boosdoeners aan de macht zien komen, dan weten jullie dat Mijn overwinning nabij is.
  Heb dus vertrouwen in Mijn bescherming.”

  Profeet : John Leary

  15-01-2012, 23:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Pinguin die de Mens overleefde 1/1/2012

  In een visioen zag ik een man een jonge PINGUIN vasthouden in zijn handen.
  De man plaatste de penguin op zijn schouder en de vogel sprak plotseling en zei iets in het oor van de man : “IK ZAL JE OVERLEVEN.”
  Daarna gleed de pinguin naar beneden over de rug van de man, als was het een bevroren helling van samengeperste sneeuw.

  DE HUIDIGE ZONDESTAAT VAN DE MENSHEID IS ZO ONDRAAGLIJK, dat het behoud van de mensheid als Gods schepping, in de toekomst, erdoor bedreigd wordt.
  NET ALS IN DE DAGEN VAN NOACH, zijn de leiders van de mensheid TE CORRUPT geworden, en zijn hun volgelingen TE ONBEWUST, TE AFGELEID EN TE APATISCH geworden om de stem van God te horen en te gehoorzamen.

  DE MENSHEID EN ZIJN THUIS [de Planeet Aarde] ZIJN OP WEG NAAR CRISIS.
  Zonde kan de planeet in een ecologische en geologische ramp doen verzinken.

  Het is zonde dat EEN BEVROREN ZEEMANSGRAF KAN BRENGEN VOOR EEN GROOT DEEL VAN DE MENSHEID want de pinguin haalt de bovenhand in een MINI-IJSTIJD.

  Bid voor de mensheid en zijn leiders dat ZE DE STEM VAN GOD HOREN EN ZE GEHOORZAMEN.
  Als de mensheid God blijft verwerpen, dan staat haar HOOG WATER EN IJZIG LAGE TEMPERATUREN te wachten.

  Profeet: anno domini - American seeër

  15-01-2012, 22:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van seksuele zonden gesproken 15/12/2011

  Van seksuele zonden gesproken  15/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, er zijn vele zondaars op de wereld, maar Ik toon jullie de ergste zondaars die verstrikt zijn in het vuil van hun doodzonden.
  Tenzij er voortdurend gebeden wordt voor deze zielen, of ze ontvangen een mirakel van Mijn genade, zullen ze voor altijd verloren zijn in de vuurputten van de Hel.
  Hoe vaker mensen doodzonden begaan, hoe moeilijker het wordt om naar de Biecht te gaan om Mijn genade van vergeving te ontvangen.
  Een persoon moet meer verlangen om bij Mij te zijn, dan dat hij naar zijn zonden verlangt.
  Zielen, die op dit punt staan van verloren te zijn, zullen veel gebed nodig hebben om zich te ontdoen van de demonen van hun slechte gewoonten.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben een GROOT ECHTSCHEIDINGSPERCENTAGE kunnen vaststellen in Amerika [en elders].
  Deze problemen hebben ertoe bijgedragen dat de koppels bang zijn om nog te trouwen, daarom wonen ze gewoon samen.
  Zelfs wanneer je deze koppels aanmoedigt om te trouwen, doen ze dit niet altijd.

  HET IS EEN ZONDE VAN ONTUCHT OM SAMEN TE LEVEN IN EEN RELATIE.
  Mensen, die zo leven, LEVEN IN DOODZONDE, en ze moeten ofwel apart leven, of trouwen als ze echt van elkaar houden.

  Jullie maatschappij heeft samenleven aanvaard en ook echtscheidingen zonder annuleringen.
  DEZE SITUATIES VAN SAMENLEVEN ZIJN ZEER STERKE GELEGENHEDEN TOT ZONDE.
  Bid voor deze koppels dat ze verlangen naar een zuiver geestelijk huwelijk in plaats van in zonde te leven.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, het is niet gemakkelijk om de SEKSUELE ZONDEN aan te wijzen die mensen VAKER PLEGEN.

  Drie van dergelijk zonden zijn HOMOSEKSULE DADEN, MASTURBATIE en het gebruik VAN MIDDELEN TOT GEBOORTEBEPERKING en OPERATIES VAN VASECTOMIE (STERILISATIE VAN DE MAN) EN TUBECTOMIE (STERILISATIE VAN DE VROUW).

  DIT ZIJN ALLEN SERIEUZE ZONDEN tegen het Zesde Gebod.
  Ik roep Mijn volk op om ZUIVER EN KUIS TE LEVEN, maar als jullie in deze seksuele zonden vallen, moeten jullie naar de Biecht komen om jullie ziel te zuiveren zodat jullie de Heilige Communie waardig kunnen ontvangen.

  Ik heb jullie gesproken van deze seksuele zonden omdat er vele zielen verloren gaan naar de Hel omdat ze verlangen voor deze immorele genoegens.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, ALLE ZIELEN ZULLEN EEN WAARSCHUWINGSERVARING MEEMAKEN om hen wakker te schudden, zodat ze zien waar hun leven hen heen voert.

  Gedurende deze ervaring, zullen sommige zielen een MINI-OORDEEL ontvangen naar de hel, en ze zullen een beetje ontvangen van wat het zou zijn in de Hel.

  Spijtig genoeg zullen sommige van deze zielen nog altijd het plezier van hun lust najagen in plaats van hun leven te veranderen en goed te worden.

  NA DE WAARSCHUWING zullen Mijn getrouwen hard moeten werken om hun gezinsleden en familieleden terug naar Mij te brengen voor het te laat is, en ze verloren kunnen gaan in de hel.

  Als jullie eens zagen hoeveel deze zielen afzien in de hel, zouden jullie meer geïnspireerd zijn om zielen te evangeliseren zodat ze gered zouden kunnen worden van deze oneindige straf.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, eens een ziel een lange tijd IN HET VAGEVUUR heeft doorgebracht, stoppen de nabestaanden om voor deze zielen te bidden.

  Jullie hebben gezien dat sommige zielen de genade kregen om te proberen de levende zielen te contacteren voor gebeden.
  Hoe dieper de zielen in het vagevuur zitten, hoe moeilijker het is om iemand te vinden om voor hen te bidden.
  Daarom heb Ik Mijn getrouwen aangemoedigd om te bidden voor de zielen in het vagevuur, vooral dan voor al jullie vroegere familieleden.

  HET MAAR WEINIG ZIELEN DIE RECHT NAAR DE HEMEL GAAN, dat betekent dat vele zielen jullie gebeden nodig hebben en Missen om Hen vlugger naar de Hemel te brengen.
  Jullie weten hoe pijnlijk het is om brandwonden te hebben, help dus deze zielen zodat ze uit deze vlammen kunnen worden bevrijd.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 22:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chemtrails verspreiden Dodelijke Virussen 22/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, een tijdje geleden heb Ik jullie enige boodschappen gegeven dat diegenen die andere virussen ontwikkelden een NIEUW GRIEPVIRUS ZULLEN ONTWIKKELEN, dat ZOWEL DODELIJK ALS BESMETTELIJK ZAL ZIJN.

  Ik zeg zelfs deze boosdoeners GROTE HOEVEELHEDEN van dit virus MAKEN, dat ze willen VERSPREIDEN DOOR MIDDEL VAN DE CHEMTRAILS.

  Deze wetenschappers hebben nu de informatie laten uitlekken, dat ze een dergelijk virus hebben geproduceerd.
  Dit zou een ander EXCUUS kunnen zijn OM EEN NIEUW VACCIN TE VOORZIEN om het volk te beschermen. In werkelijkheid WILLEN ZE DE MENSEN DRINGEN TOT VERPLICHTE GRIEPVACCINS, die JULLIE IMMUUNSYSTEEM ZULLEN AANTASTEN, en ervoor zullen zorgen dat jullie KWETSBAARDER ZIJN voor dit nieuwe virus.

  ZORG VOOR WAT MASKERS, WEIGER OM VERPLICHTE GRIEPVACCINS AAN TE NEMEN, EN NEEM MEIDOORN, KRUIDEN EN VITAMINEN OM JULLIE IMMUUNSYSTEEM OP TE BOUWEN.

  Voordat ze dit virus door de chemtrails sproeien, wil Ik jullie waarschuwen om naar Mijn toevluchtsoorden te gaan waar jullie kunnen kijken naar Mijn lichtgevend kruis en gered worden van ieder virus.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, deze wetenschappers die dodelijke virussen maken, werken voor de ENE WERELD MENSEN, die de bevolking drastisch willen verminderen door deze laboratorium virussen.

  Door een WERELDWIJDE ANGST TE CREЁREN VOOR NIEUWE VIRUSSEN, zullen ze een excuus hebben om MEER VACCINS TE MAKEN.

  Het is hun doel om veel mensen te doden met deze vaccins, zelfs al heeft Bill Gates dit plan openlijk toegegeven.

  HET ZIJN DE VERPLICHTE VACCINS DIE EEN PROBLEEM ZULLEN VEROORZAKEN.

  Diegenen die weigeren griep vaccins te nemen, kunnen in de cel worden gegooid of in quarantaine gezet worden.

  Dan waarschuw Ik Mijn getrouwen dat het tijd is om naar Mijn toevluchtsoorden te komen, wanneer jullie bedreigd worden met de dood of gevangenisstraf voor HET WEIGEREN VAN GRIEPVACCINS.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben reeds enige tijd militaire en commerciële vliegtuigen gezien die CHEMTRAILS VERSPREIDEN, volgens een programma dat opgesteld is door jullie eigen regering.

  Noot van Claudia : Dit is niet enkel in de VS maar ook in ons eigen België. Een paar jaar geleden al waren boven Antwerpen al chemtrails te zien die in strepen boven de stad hingen. Zouden ze boven de Europese gebouwen in Brussel ook Chemtrails verspreiden ?

  Deze chemtrails hebben VIRUSSEN, ALUMINIUM OXIDE, BARIUM VERBINDINGEN, en andere  POLYMERE VEZELS VERSPREID die GRIEP, ZIEKTEN AAN DE LUCHTWEGEN EN ALZHEIMER HEBBEN VEROORZAAKT.

  Ze doen dit al sinds 1998, maar jullie ZULLEN NIET WETEN wanneer ze chemtrails gebruiken om dit nieuwe dodelijke virus te verspreiden.

  IK ZAL JULLIE WAARSCHUWEN wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden moeten komen voor bescherming.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, een tijdje geleden zagen jullie VREEMDE STERFGEVALLEN van bepaalde microbiologen.
  Ze werden gedood om hen te doen zwijgen over hoe de ene wereld mensen dodelijke virussen zullen gebruiken om de bevolking te verminderen.

  Na de laatste ontdekkingen van meer dodelijke virussen, konden jullie meer sterfgevallen vaststellen om deze wetenschappers te doen zwijgen, anders worden ze bedreigd.

  VERTROUW OP MIJN BESCHERMING TEGEN AL DEZE ZIEKTEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.
  Deze ziekten zijn EEN ANDERE TAKTIEK van de ene wereld mensen om de mensen schrik aan te jagen.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 21:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zullen de op handen zijnde Komst van de Antichrist meemaken 16/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie staan op het punt om Mijn feestdag van Kerstmis te vieren. Jullie worden herinnerd aan de Ster van Betlehem die de Wijzen naar Mij hebben geleid.
  Er zijn andere STERREN DIE in verscheidene landen GECRE
  ЁERD WORDEN DOOR LASERS om EEN TEKEN TE GEVEN DAT DE ANTICHRIST AAN DE MACHT KOMT. (= de Antichrist zal aangekondigd worden door een VALSE ster, dit werd al aangekondigd door de Share Organisatie van de Antichrist of Maitreya)
  Jullie zien mensen die in de reclame opmerken dat de Antichrist eraan komt.

  VOORALEER hij aan de macht komt in zijn BEKENDMAKING, zullen de ene wereld mensen eraan werken OM IEDEREEN TE DWINGEN om EEN CHIP IN HET LICHAAM TE LATEN INJECTEREN om de vrije wil van de mensen te beheersen.

  Jullie huidig [VS] Gezondheidsplan KOMT RECHT UIT DE PUTTEN VAN DE HEL omdat dit het instrument zal zijn dat zal proberen iedereen te dwingen om een chip in het lichaam te laten injecteren.

  WEIGER OM DIT TEKEN VAN HET BEEST AAN TE NEMEN, wat de chip in het lichaam is, omdat het je zou veranderen in een ROBOT, en ervoor zou zorgen dat jullie ziel verloren is.

  Wanneer ze jullie met de dood bedreigen, als je de chip niet aanneemt, doe dan EEN BEROEP OP MIJ zodat jullie beschermengel jullie maar Mijn dichtstbijzijnde toevluchtsoord kan leiden, waar jullie veilig zijn.

  Ik heb deze boodschap vele keren gegeven, maar nu dat JULLIE DE OP HANDEN ZIJNDE KOMST VAN DE ANTICHRIST ZULLEN MEEMAKEN, zorg er dan voor dat jullie voorbereid zijn tot actie, in het naar Mijn toevluchtsoorden komen.

  ALS JULLIE NIET NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN KOMEN, ZULLEN JULLIE GEDOOD WORDEN IN DE DODENKAMPEN VAN DE BOZE.
  Word wakker en doe een beroep op Mijn hulp om bescherming, anders zou je ziel verloren kunnen raken aan de Antichrist gedurende zijn heerschappij in de verdrukking.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 20:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Witte Paarden en Berijders en de Rode Rook Epidemie 1/1/2012

  In een visioen zag ik twee WITTE PAARDEN in de lucht lopen.
  Uit deze paarden en hun witte berijders kwamen WOLKEN VAN RODE ROOK.

  Ik liep weg van de rode rook want het was een EPIDEMIE DIE NAAR BENEDEN KWAM.
  Als ik liep zag ik dat er zich ook witte paarden met hun witte berijders op de wegen bevonden.
  Eén paard en berijder haalden mij in en ik realiseerde me dat zowel het paard en de berijder WITTE JASSEN droegen.
  Het paard droeg iets wat leek op een groot wit laken, zo gemaakt dat het paard van hoofd tot staart was bedekt.
  De jas van de berijder leek op een witte jas van een dokter of apotheker.

  DE EPIDEMIE VAN RODE ROOK DIE VANUIT DE LUCHT KWAM werd zowel vanuit de lucht als op aarde doorgegeven door NIEMAND ANDERS dan de vertegenwoordigers van de GEZONDHEIDSZORG, MEDISCHE EN PHARMACEUTISCHE BEDRIJVEN EN HUN PERSONEEL.

  De ridders in witte jassen van HET LEGER VAN DE OPENBARE GEZONDSHEIDSZORG patrouilleerden op aarde en in de lucht, en BESMETTEN DE BEVOLKING (VELEN ONBEWUST)  ALS ZE HET LEKEN TE BESCHERMEN.

  America, LEES IEDER WOORD VAN JULLIE WETTEN IN VERBAND MET DE GEZONDHEIDSZORG.
  Let op de VERANDERINGEN IN DE LUCHT.

  LET OP IEDERE VREEMDE en ONVERKLAARBARE GEUREN, SCHERPE OF ZOETE, IN DE DALENDE LUCHT(lagen).

  Let op de ZICH VERMENIGVULDIGENDE TEKENEN VOOR VACCINATIES in elke apotheek, supermarkt en warenhuis, de ZICH VERMENIGVULDIGENDE VEREISTEN VOOR VACCINATIE voor kinderen die naar de opvang, scholen en universiteiten gaan.

  Kom naar Jezus, de Grote Genezer, die JULLIE ZONDEN VERGEEFT ALS HIJ AL HET ZIEKE VLEES HERSTELT NAAR EEN PERFECTE GEZONDHEID.

  NOOT:  Als het mogelijk laat je NIET vaccineren, ook niet tegen griep.

  Profeet: anno domini - American seeër

  Noot van Claudia : In Amerika zijn ze al jaren bezig met chemtrails achter te laten in de lucht door speciale vliegtuigen die chemicaliën lossen in witte rookpluimen, die lijken op de luchtstrepen door de straalmotoren veroorzaakt. Je kunt ze gemakkelijk herkennen omdat ze veel langer in de lucht blijven hangen dan de luchtstrepen van de straalmotoren. De Morgolon-ziekte is daaraan te wijten.

  15-01-2012, 00:09 Geschreven door Claudia  


  14-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van God, de Vader aan Sabrina : 11/01/2012

  MIJN dierbare kinderen, dit is het uur! Dit is het uur van ultieme overgave aan jullie GOD, HEER en MEESTER van jullie leven.

  IK ben die IK BEN en IK BEN verander niet. IK heb MIJN oordelen losgelaten over deze aarde. Nu zullen jullie pas verwoesting op verwoesting zien: Dodelijke ziektes, bacteriën, gangreen, aardbevingen zoals nooit te voor, losgeslagen vulkanen en nog veel meer.

  MIJN oordeel is geveld over deze aarde. MIJN WOORD moet volbracht worden en zal volbracht worden. IK, GOD, doe naar MIJN Woord. Wees dus niet verontrust MIJN geliefden, hen die MIJ toebehoren, maar wees veeleer verheugd dat jullie GOD komende is.

  MIJN ZOON is komende! HIJ is waarlijk komende. Veel tijd is er niet meer over. Dus IK roep jullie op, MIJN kinderen, om bij MIJ te komen in de Intieme Plaats, waar jullie MIJN Stem kunnen horen.

  IK zal jullie leiden door dit ganse proces. Nu is het cruciaal om in MIJN perfecte Wil te stappen, te handelen en te leven. CRUCIAAL MIJN kinderen! Laat jullie niet verrassen door de vijand die nu als een razende tekeer gaat om MIJN geliefde bruid te roven naar zijn koninkrijk.

  Gehoorzaamheid MIJN geliefden is de sleutel. Zij die MIJ gevolgd zijn in 2011, weten al wat dit betekent. Sommigen kennen ook de gevolgen van ongehoorzaamheid aan hun GOD, HEER en MEESTER. Of de gevolgen van anti-respect voor MIJN geliefde ZOON: jullie MESSIAS.

  Oh het is niet niets om het OFFER van MIJN ZOON af te wijzen, het is niet niets … Zij die dit doen, zullen boeten tot in alle eeuwigheden.

  Maar MIJN bruid, dit is ook een verwittiging voor jullie: Wees op jullie hoede zoals nooit te voor, IK zeg het jullie! Wees op jullie hoede, de vijand gaat rond als een briesende leeuw om MIJN bruid te roven. Om de bruid van MIJN ZOON te roven.

  Dus blijf IN ONS, in de Intieme Plaats, waar WIJ tot jullie kunnen spreken. Blijf vervuld met MIJN GEEST, meer en meer. Dit is zo cruciaal MIJN geliefde kinderen.

  IK hou van jullie allemaal, maar helaas zullen toch nog velen van MIJN bruid afvallen, omdat ze het wachten moe zij, omdat ze de wandel in ultieme gehoorzaamheid moe zijn. Omdat ze hun GOD moe zijn en opnieuw verlangen naar de wereld en wat zij haar te bieden heeft. Deze wereld heeft niets te bieden dan verderf.

  Daarom MIJN geliefde, laat jullie niet afleiden door niets of niemand, laat jullie niet misleiden door niets of niemand. Waar zijn diegene die nu nog zielen willen winnen vóór MIJN ZOON terugkomt?

  IK roep jullie op: Kom tot MIJ, kom tot ONS en laat ONS jullie instrueren voor de komende tijd die jullie nog rest. De tijd is bijzonder kort MIJN geliefden, bijzonder kort, dus kom en laat ONS jullie gebruiken als levende vaten in dit laatste uur. Dit is het laatste uur.

  De antichrist staat op het punt om geopenbaard te worden, hoewel velen hem niet zullen herkennen als de antichrist, daar hij vrede zal aanbieden en velen zullen hem volgen en zijn leugens geloven.

  Eens ze zijn merk, zijn nummer aannemen, zal het voor hen te laat zijn. Dat zal de ultieme stap zijn die niet omkeerbaar is. Dus wees op jullie hoede, IK kan het niet genoeg benadrukken.

  Enkel zij die in complete gehoorzaamheid wandelen, zij die van MIJ en MIJN ZOON zijn, zullen het redden. Zij horen MIJN Stem en zij weten wat het is om intiem te zijn met hun GOD.

  Gebed is cruciaal MIJN geliefde, bid, bid, bid!!! Bid voor jezelf, bid voor jullie geliefden, bid voor diegene rond jullie, bid voor jullie land, … Bid Bid Bid!!! IK hou van jullie MIJN geliefden, maar de tijd is komende en IK kijk nu enkel naar gehoorzame harten die MIJ in alles volgen en lief hebben.

  IK zoek hen op die MIJ in alles gehoorzamen,  liefhebben en volgen. Zij zijn MIJN geliefde bruid. Niet door genade alleen, maar door gehoorzaamheid aan MIJN Geboden. Enkel zij die MIJ gehoorzamen, hebben MIJ waarlijk lief. Al de rest is facade en voedsel voor het eigen vlees.

  Harde woorden? Nee, IK citeer enkel MIJN WOORD. Zoek MIJN WOORD op en lees het. Lees wie niet binnengaat in MIJN Koninkrijk. Lees en zoek op wat IK verlang van gehoorzame kinderen. Van de bruid. Lees en zoek het op.

  Wees zeker dat jullie op het juiste pad wandelen. Een weinig zuur maakt het gehele deeg zuur. Houd dit in jullie gedachten: Een weinig zuur maakt het gehele deeg zuur. Jullie zijn het deeg. Het zuur is de zonde.

  Wees op jullie hoede, MIJN ZOON is heel liefdevol en zo ben IK, maar WIJ kunnen en zullen niemand opnemen die in zonde wandelt. Dus check jullie harten en zie wat MIJN GEEST jullie zegt.

  Dit is een oproep en waarschuwing voor MIJN bruid en MIJN kinderen.
  Jullie liefhebbende VADER uit de hemel.

  1 Timoteüs 5:15: Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

  1 Petrus 5:8: Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

  Romeinen 6:16: Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

  Hebreeën 5:7-9: Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, 9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,

  2 Petrus 3:17-18: Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

  1 Johannes 3:7-8: Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

  Openbaring 13:16-17: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

  Galaten 5:7-9: Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 8 Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 9 Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.

  14-01-2012, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van God, de Vader aan Sabrina : 5/1/2012

  MIJN kinderen, luister naar MIJN STEM, hoor MIJN Woorden! Dit is een cruciaal jaar, vele dingen zullen jullie zien geschieden dit jaar.

  MIJN wachters op de wal, dit is het uur, dit is het jaar, dit is het ultieme seizoen voor de afsluiting van alle dingen hier op aarde. Voor de afsluiting van MIJN bruid hier op aarde.

  Nog vele dingen zullen geschieden, vervolging en verdrukking, zoals beschreven in MIJN Eeuwig Woord: De Bijbel. Lees MIJN Woord, MIJN geliefden en zie hoe dicht wij zijn bij het einde, bij de afsluiting van hoofdstuk aarde voor MIJN bruid.

  Dit is een cruciaal moment in MIJN Tijdslijn, een heel cruciaal moment. Wees wakker en alert en kom tot MIJ ten allen tijde. Blijf waken en uitzien naar de komst van MIJN meest geliefde ZOON, jullie MESSIAS.

  Blijf HEM verwachten ten allen tijde. Aub, blijf HEM verwachten, HIJ komt heel spoedig. Vele rampen zullen nu geschieden hier op aarde, komende uit de hemel en komende van de duisternis. Van alle kanten zal MIJN aarde belaagt worden door MIJN Toorn. Dit is het uur.

  Diegene die gewaakt hebben en zich klaargemaakt hebben voor dit uur, zijn voorbereidt. Hen zal niets overkomen. Zij zullen van één moment overgaan van aards naar Hemelse Glorie.

  Oh wee aan hen die verkondigen dat MIJN Opname een fabel is! WEE AAN HEN ! Zij misleiden MIJN schapen en weten niet wat zij verkondigen. Groot zal hun lijden zijn.

  Er is nog steeds tijd voor genade en redding, maar die tijd is extreem kort. Alles zal zich nu volop gaan manifesteren. MIJN bruid is klaar, zij zoekt MIJN Aangezicht en komt tot MIJ met een berouwvol hart, elke dag opnieuw. Zij laat niets aan het toeval over.

  Zij is MIJN en MIJN ZOON’S geliefde, MIJN mooie prachtige bruid. Haar zal veel gegeven en toevertrouwd worden spoedig in MIJN Koninkrijk. Voor haar zijn de mooiste dingen weggelegd. De meest Glorieuze dingen, nog niet gezien en nog niet gehoord.

  Sommigen hebben al een voorproefje gekregen van deze dingen, maar niemand weet ten volle hoe het hier zal zijn, dit zal slechts ontvouwd worden in de eeuwigheid, eens MIJN bruid veilig in MIJN Armen rust.

  Wees niet verontrust MIJN geliefden, als jullie horen van oorlogen en aanslagen en als jullie natuurrampen zien gebeuren op een dagdagelijkse basis, wees niet verontrust. Weet dat jullie verlossing nakende is, heel erg nabij.

  MIJN bruid zal niet meer teleurgesteld worden, oh nee, die tijd is over. Zij heeft de proef des tijds doorstaan, meer dan genoeg, en nu verlang IK dat zij zich blijft klaar houden door gebed en vasten, door bij MIJ in die Intieme Plaats, het meest Heilige der Heiligen, te zijn, dag en nacht.

  Laat dit jullie ingesteldheid zijn. Sta MIJ toe om jullie te gebruiken als levende vaten in deze donkere dagen. Indien jullie IN MIJ blijven, kan IK jullie gebruiken als levende stenen in de duisternis. Levend tussen al het dode hier op aarde.

  IK wil MIJZELF manifesteren door jullie heen MIJN geliefde bruid, wees dus bereid. Gebruik jullie laatste fase hier op aarde als een instrument in MIJN Handen. Als een levend instrument om anderen van dienst te zijn, in alle liefde, in MIJN Liefde.

  Wees MIJN Handen, MIJN ogen, MIJN oren, MIJN Hart, MIJN Gedachten. Laat MIJ jullie volledig consumeren, dag en nacht. Nu is de tijd om anderen van dienst te zijn als levende stenen in MIJN Koninkrijk. Laat MIJN Hemels Koninkrijk hier op aarde zichtbaar zijn.

  Wees bereid MIJN geliefden, IK kom tot hen die bereid zijn. De tijd is kort, gebruik hem goed. Wees om geen ding bezorgd, bedek alles met gebed en lofprijs and aanbidding en IK zal alles ten goede uitwerken naar MIJN perfecte Wil. Vertrouw MIJ ten allen tijde en niemand anders.

  IK hou van jullie MIJN bruid, IK hou zoveel van jullie en zie ernaar uit om jullie op te nemen in MIJN Hemelse Kamers van Liefde en Perfectie. Een Liefde die op aarde niet te vinden is. Een Hemelse Goddelijke Liefde, waar Perfectie en Puurheid doorheen geweven is.

  Ik hou van jullie, wees klaar, wees moedig, IK kom spoedig. IK ben bij jullie al de dagen van jullie leven.

  VADER GOD.

  Jesaja 52:8: Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert.

  Ezechiël 7:1-9: Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here HERE over het land Israëls: het einde komt! Het einde over de vier hoeken des lands! 3 Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 4 Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 5 Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! 6 Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! 7 De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! 8 Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 9 Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat.

  Jesaja 64:4-5a: Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. 5 Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan U denken.

  Lucas 21:28: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

  1 Petrus 2:5: en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

  Jozua 1:5: Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

  14-01-2012, 19:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede zal spoedig op aarde heersen 13/01/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, vrede zal spoedig op aarde heersen.

  Er zal OPROER EN STRIJD zijn, maar het is noodzakelijk om DE LAATSTE VERDORVENHEID OP AARDE TE VERWIJDEREN.

  Mijn Vaders hand zal snel vallen op diegenen die de barmhartigheid van Mijn Zoon negeren. Eens de waarheid aan hen geopenbaard is, zal Hij hun ongehoorzaamheid niet tolereren.

  Diegenen die na de Waarschuwing Mijn Zoon hun rug toedraaien, ZULLEN EEN BEPAALDE PERIODE TOEGESTAAN KRIJGEN OM BEROUW TE TONEN VOOR HUN ZONDEN, MAAR DIT ZAL NIET LANG DUREN.

  Bid voor die zielen wiens hardnekkigheid hun ondergang zal worden.

  Mijn kind, de veranderingen zijn reeds onderweg en ER ZAL VEEL SNEL GEBEUREN.

  KINDEREN, KIJK NAAR DE LUCHT VOOR DE EERSTE TEKENEN VAN DE BARMHARTIGHEID VAN MIJN ZOON.

  Voor diegenen met nederige en berouwvol harten, wees niet bang, omdat dit de tijd is waarop jullie gewacht hebben.

  Die zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen verbaasd en verdrietig zijn wanneer de waarheid eindelijk aan hen wordt gepresenteerd.

  De gekwelde zielen die trouw beloofd hebben aan de Boze zullen overweldigd worden met verdriet, terwijl anderen zich zullen verbergen voor de waarheid omdat ze niet in staat zullen zijn om het licht te weerstaan.

  Bid dat al dergelijke zielen, door de gebeden van anderen kunnen en zullen verlost worden in de ogen van Mijn dierbare Zoon.

  BEKERING ZAL DE KASTIJDING AFWENDEN en de lopende snode plannen van de antichrist om de mensheid te vernietigen verminderen.

  Bid dat het gevolg van de strijd tussen Hemel en de Boze zal zijn dat al Gods kinderen gered kunnen worden en gespaard blijven van het vuur van de hel.

  Jullie geliefde Moeder

  Koningin van de Rozen

  Moeder van Redding

   

  14-01-2012, 19:11 Geschreven door Claudia  


  13-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Heilig Vuur wordt door Zijn Volk getoond in 2012 -Susan O'Marra 7/01/2012

  Efeziërs 5:1-2 : Wees dus navolgers van God, als geliefde kinderen, en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God.

  Als we Christus navolgen, dan laten we het Heilig Vuur van Zijn Aanwezigheid vrij.

  2 Korintiërs 2:14-16 : 
  Dank zij God, die ons te allen tijde in Christus’ triomftocht meevoert en door ons de geur van de kennis omtrent Hem overal verspreidt! Ja, voor God zijn wij een reukoffer van Christus, zowel onder hen die gered worden als onder hen die verloren gaan, voor de laatsten een dodelijke walm, voor de eersten een levenwekkend aroma. Wie is bekwaam voor zo’n taak?

  Efeziërs 5: 2
  en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God.

  Als we in liefde leven, dan dringt het parfum, de kennis van Jezus, van ons binnen in de andere mensen rond ons.

  Filippenzen 4:18 :
  Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb meer dan genoeg, dankzij Epafroditus, die mij uw gaven heeft overgebracht. Die zijn een welriekende geur, een aangenaam en welgevallig offer voor God.

  Hooglied 1:3 : Je zalven zijn heerlijk om te ruiken en de klank van je naam is als een rijk parfum; daarom hebben de meisjes je lief.

  De zalving, de Olie of parfum van Zijn Aanwezigheid, zal van ons stromen als we van Hem spreken, om genezing te brengen.

  God komt nu op in 2012 om degenen die overal verspreid zijn te verzamelen, en om de vernederden en de neergeslagenen op te richten.

  Ezechiël 20:41 : Als een geurige gave zal Ik u aanvaarden, als Ik u heb weggeleid uit de volken en u heb samengebracht uit de landen waarover u verspreid bent, en zo zal Ik door u aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben.

  Een snelle rechtvaardiging komt voor diegenen die rechtvaardigheid en beloning verdienen van de Heer, en Hij blijft niet stil voor Gods Volk en de armen.

  Een verandering in de Geest en in het natuurlijke. Degenen die floreerden door bedrog zullen hun rijkdom verliezen, en de rechtvaardigen zullen leren om het goed te hebben als ze op de Heer leunen die hen zal leiden.

  Hooglied 8:5 :
  Hij: Wie komt daar uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief?
   Koor: Onder de kweeappelboom heb ik je gewekt, daar waar je moeder je ontving,
  daar waar zij die je baarde, je ontvangen heeft.


  Ezechiël 36:23 :
  Ik zal voor mijn grote naam, die geschonden is onder de volken, die u bij hen geschonden hebt, weer eerbied afdwingen. Door u zal Ik aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben; zo zullen ze erkennen dat Ik de heer ben – godsspraak van de Heer god.

  Ezechiël 39:27 Wanneer Ik hen terugvoer uit de volken en hen uit de landen van hun vijanden bijeen breng, zal Ik door hen aan alle volken tonen dat Ik de Heilige ben.

  Ezechiël 28:22 : en zeg: “Zo spreekt de Heer god: Sidon, Ik kom op u af! In uw midden zal Ik mijn heerlijkheid openbaren; als Ik er het strafgericht voltrek, zullen ze erkennen dat Ik de heer ben; zo zal Ik tonen dat Ik de Heilige ben.

  Ezechiël 38:16, 23 : U trekt op tegen mijn volk Israël en als een wolk overdekt u het land. Op het einde van de tijden laat Ik u tegen mijn land oprukken. En als Ik door u, Gog, toon dat Ik de Heilige ben, zullen de volken Mij erkennen. Zo zal Ik mijn grootheid laten zien en tonen dat Ik de Heilige ben. Wanneer Ik mij openbaar zullen alle volken erkennen dat Ik de heer ben.”

  God zal zich bezighouden met ongeloof, kritiek en de zin om te oordelen en veroordelen, onder Zijn Volk. Snelle verbeteringen en grote heralligneringen zullen zich nu voordoen in dit seizoen van Zijn herstructurering van Zijn Woonplaats, en over de volgende 24 jaar. Er is een nieuwe Regering aan het opkomen onder het Volk van de Heer. Een nieuwe een gezonde vrees voor God zal in hun hart en geest heersen als ze leren met elkaar in verbinding te staan en zich aan elk te onderwerpen en aan de Heer die over hen is.

  Numeri 20:12 :
  Maar de heer zei tegen Mozes en Aäron: ‘Uw vertrouwen in Mij is niet zo groot geweest dat u tegenover de Israëlieten mijn heiligheid hebt hooggehouden. Daarom zult u deze gemeente niet binnenleiden in het land dat Ik hun gegeven heb.’

  Psalmen 106:32-33 : Zij wekten Gods woede weer op bij Meriba’s water; zelfs Mozes brachten zij ongeluk. Zo bitter hadden zij hem gestemd, dat hij zijn woorden niet in bedwang had.

  Jesaja 8:11-23 :
  Zo heeft de heer tot mij gesproken toen Hij mij bij de hand greep en mij ervoor gewaarschuwd heeft de weg van dit volk te gaan:
  ‘Noem niet samenzwering wat dit volk samenzwering noemt;
  vrees niet wat zij vrezen en heb geen angst daarvoor.
  De heer van de machten moet u als heilig beschouwen,
  alleen voor Hem moet u angst hebben en bang zijn.
  Hij zal een heiligdom voor u zijn, voor beide huizen van Israël,
  een steen waaraan men zich stoot, een rotsblok waarover men struikelt,
  een net en een valstrik voor de bewoners van Jeruzalem.
  Velen zullen struikelen; zij zullen vallen en zich verwonden,
  of in de strik gevangen worden.’
  Ik wil deze getuigenis zorgvuldig bewaren
  en dit onderricht in mijn leerlingen verzegelen.
  Ik wacht vol vertrouwen op de heer, die zijn gelaat verbergt voor het huis van Jakob: op Hem blijf ik hopen!
  Ik en de kinderen die de heer mij gegeven heeft,
  wij zijn tekens en zinnebeelden in Israël
  van de heer van de machten, die op de berg Sion woont.
  En als ze tegen u zeggen: ‘Ondervraag de geesten van de doden en de waarzeggers die lispelen en prevelen; een volk raadpleegt toch zijn goden en zijn doden ten behoeve van de levenden’, houd u dan aan het onderricht en de getuigenis!
  Als men niet spreekt volgens dit woord, waartegen geen bezwering baat, zwerft men uitgeput en hongerig rond, verbitterd door de honger. Dan vervloekt men zijn koning en zijn God, kijkt omhoog of staart naar de grond: overal is benauwenis en donkerte, nacht en benardheid, verregaande duisternis.
  Want er is geen ontkomen aan voor hem die erdoor omsloten wordt.


  2 Petrus 1:19 : Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

  Openbaring 22:16 :  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’

  Efeziërs 2

  Ook de heidenen zijn met God verzoend

  Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de god van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen … Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen.

  Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
  Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

  Besef dus goed dat u – vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep besnedenen noemen –  besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren.

  Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.
  Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de Geest.

  Wij zijn die vaste – Vurige Woonplaats van God, en we komen meer op in 2012, vrij en vol van God!  13-01-2012, 22:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste gruwel sedert de Holocaust wordt tegen de Joden beraamd 11/01/2012

  Mijn dierbare dochter, kijk nu naar de inspanningen die door de Wereldmacht, die niet van het licht komt, gedaan worden. Ze proberen een campagne te organiseren tegen Mijn volk.

  Ik verwijs naar DE CHRISTENEN EN MIJN UITVERKOREN VOLK DE JODEN.

  Ze smeden snode plannen om de uitoefening van het Christendom op een sluwe, maar subtiele manier uit te roeien. Het zal beginnen met een VERANDERING IN DE GRONDWET VAN LANDEN DIE OVERAL IN DE WESTERSE WERELD ZIJN GELEGEN.

  Iedere poging zal gedaan worden om GROVE BEWERINGEN TEGEN MIJN CHRISTELIJKE KERKEN TE UITEN. Mijn gewijde dienaren zullen zich langzaam terugtrekken en Mijn volk met weinig geestelijke steun achterlaten. Al deze wetten zullen in een listige verpakking van tolerantie zitten.

  Mijn kinderen, jullie geloof wordt op de proef gesteld zoals nooit tevoren.

  Het Christendom en iedere poging om in het openbaar Mijn naam te verkondigen zullen verhinderd worden. In de plaats daarvan ZAL EEN LEGE DOCTRINE OPKOMEN en de mensen zullen verward zijn. Ze zullen denken dat deze leer een goede en eerlijke vervanging is voor de waarheid wanneer het in feite een leugen zal zijn.

  Deze goddeloze groep is zo machtig dat er maar heel weinig weten dat ze bestaat. Toch hebben ze overal de macht in handen. Mijn kinderen zijn als marionetten.

  Mijn uitverkoren volk, DE JODEN WORDEN NU OPNIEUW GECONFRONTEERD MET EEN VERSCHRIKKELIJKE VERVOLGING. Plannen om ze ten val te brengen zijn onderweg.

  Diegenen waarvan ze geloven dat ze hun vrienden zijn, zijn hun vijanden.

  Ze zullen zulke ontberingen lijden dat IK DE HELE MENSHEID OPROEP OM TE BIDDEN VOOR ISRAEL

  DE GROOTSTE GRUWEL SEDERT DE HOLOCAUST WERD BERAAMD TEGEN MIJN VOLK.

  Bid, bid dat de GROEP VAN DE ANTI-CHRIST worden gestopt om deze snode daden te plegen.

  Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig, zodat ze gedurende de Waarschuwing hun misgrijpen zullen erkennen. BID DAT ZE HUN WAPENS LATEN VALLEN EN SMEKEN OM MIJN BARMHARTIGHEID.

  Als ze dit doen dan kunnen de oorlogen en de onrust in Israël verminderd worden.

  Vele profetieën zullen zich nu ontvouwen voor jullie ogen. Diegenen die blind zijn voor Mijn beloften moeten het licht van Mijn Barmhartigheid ontvangen zodat ze opnieuw (in)zien.

  Laat jullie niet bedriegen, kinderen. Wat goed lijkt aan de buitenkant, is niet altijd wat het lijkt. De vredetroepen, waarvan velen onschuldige pionnen zijn, worden belogen.

  Wees nooit bang, want Mijn Barmhartigheid zal een belangrijke invloed hebben op DEZE SEKTE (VRIJMETSELARIJ) DIE AL EEUWENLANG TEGEN MIJN KERK SAMENZWEREN.  

  Ze kunnen niet en zullen niet winnen. Maar ze zullen enorme terreur veroorzaken, tenzij gebed hun goddeloze dominantie kan verminderen.

  (Zie Kruistocht Gebed 18)

  Jullie geliefde Jezus

  Redder en Verlosser van de hele mensheid

  13-01-2012, 22:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid voor zielen die zich in doodzonde bevinden 12/01/2012

  Bid voor zielen die zich in doodzonde bevinden, die misschien niet de kans krijgen om verlossing te zoeken.

  Mijn dierbare dochter, het is nodig dat iedereen NU MET HEEL Z’N HART BID VOOR DE ZIELEN DIE MISSCHIEN DE SCHOK NIET ZULLEN OVERLEVEN, WANNEER ZE DE WAARSCHUWING EN MIJN GROTE BARMHARTIGHEID MEEMAKEN.

  Sommige van deze arme zielen die zich in doodzonde bevinden krijgen misschien niet de kans om verlossing te zoeken. Zorg er dus alsjeblieft voor dat je gebeden worden aangeboden voor dergelijke zielen.

  Gebed is dringend nodig voor die zielen die zich in duisternis bevinden. Ze zijn zo van plan in hun goddeloosheid de mensheid te vernietigen, door middel van monetaire en andere controles, dat ze de Waarschuwing als een verschrikkelijke schok zullen ervaren.

  Ik heb ze nodig om hen de kans te geven om zich te bekeren MAAR VELEN ZULLEN MIJ TEGENSTAND BIEDEN. Bid alsjeblieft voor deze gekwelde zielen.

  Tenslotte zou Ik al Mijn volgelingen willen vragen om HET GEBED VAN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID TE BIDDEN OP ELKE GELEGENHEID omdat de tijd nu nadert voor Mijn Grote Waarschuwing.

  Aan al die gelovigen die weigeren aan te nemen dat Ik het ben, Jezus Christus, hun Redder, die tot hen spreekt door deze boodschappen : luister nu naar Mij.

  WEES NIET ZOALS DIE ARME ZIELEN DIE LEEFDEN IN DE TIJD VAN NOACH, WANNEER ZE HEM UITLACHTEN.

  Open jullie geest en spendeer royaal jullie tijd in gebed. Dat is alles wat Ik vraag van jullie op dit moment. Mijn kinderen, jullie zullen tranen van wroeging en berouw huilen wanneer jullie je vergissing beseffen. En ja, Ik zal jullie vergeven, zelfs al hebben jullie Mij diep gekwetst.

  Jullie beledigingen doen Mij pijn.

  Jullie beschimpingen zijn als een ronddraaiend mes in Mij, omdat jullie denken dat jullie Mij kennen, maar het is niet zo.

  Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem, die is als een schreeuw in de wildernis.

  Jullie hooghartigheid beledigt Mij.

  Jullie moeten aanvaarden dat de weg nu gepland is voor Mijn Tweede Komst.

  Het kan zijn dat jullie nu niet naar Mij luisteren, wanneer Ik smeek tot jullie om te bidden voor zielen die verloren zullen zijn voor Mij. Maar jullie zullen dit wel doen wanneer dit voor jullie is gebleken na deze grote gebeurtenis.

  Want dan verwacht Ik dat jullie Mij volgen en de rest van Mijn Kerk vormen. Het zal dan zijn dat we ons allen zullen verenigen om de verlaten/verloren stukken op te rapen als we ons naar Mijn Nieuw Paradijs begeven.

  Jullie geliefde Jezus Christus

  Redder en Verlosser van de hele Mensheid

  13-01-2012, 21:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 18 - 19

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  18  Stop de Anti-Christ en zijn groep  11/01

  Dit gebed moet de Anti-Christ en zijn groep, waarover Ik spreek moeten stoppen.

  O lieve Jezus, red de wereld van de Anti-Christ.

  Bescherm ons van de boze hinderlagen van Satan.

  Bescherm de laatste restanten van Uw kerk tegen het kwaad.

  Geef al Uw kerken de sterkte en de genaden die nodig zijn om ons te beschermen tegen oorlogen en vervolging die gepland zijn door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.

  Jezus Christus 

  19  Gebed voor jonge mensen  13/01

  De Maagd Maria : Gebed voor jonge mensen die niet weten wat ze doen.

  Mijn kind, Ik ben vandaag treurig gestemd omdat Ik veel lijd als Ik denk aan de arme zielen die zullen sterven gedurende de Waarschuwing.

  Je moet om dringend gebed vragen voor deze zielen die Mijn Vader boos maken. Hun gedrag is een gruwel in Zijn ogen.

  Alsjeblieft bid, bid, bid voor deze kinderen van het duistere, er zijn velen van hem die niet weten wat ze aan het doen zijn.

  Hun zondigheid is de oorzaak dat Mijn Zoon huilt en dat zijn wonden terug bloeden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zielen omringd worden in de armen van Mijn Zoon in Zijn Goddelijke Barmhartigheid. Vraag alsjeblieft dat deze Kruistocht van Gebed wordt gebeden tot Mij, de Moeder van Redding, om deze arme kinderen te redden. 

  Moeder van Redding, Ik vraag U om te bidden voor de barmhartigheid van jonge zielen die zich in verschrikkelijke duisternis bevinden, zodat ze Uw Geliefde Zoon herkennen en erkennen, wanneer Hij komt om de hele mensheid te verlossen.

  Laat niet één ziel buiten de boot vallen.

  Laat niet één ziel weigeren Zijn Grote Barmhartigheid aan te nemen.

  Ik bid Moeder, dat allen gered worden en ik vraag U om deze zielen te bedekken met Uw Heilige Mantel, om hen de bescherming te bieden die ze nodig hebben tegen de bedrieger. Amen.

  Mijn kind alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de jonge zielen die in doodzonde verkeren die Hem het meest pijn doen.

  Bid dat het licht van Genade door de duisternis schijnt van hun geest en ziel. Bid dat ze hun verschrikkelijke leven van verdorvenheid en leegheid, dat ze leiden, verwerpen. Bid dat ze. zich herpakken en smeken om barmhartigheid, anders zullen ze nooit de genaden ontvangen die ze nodig hebben om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

  Wat een verlies zullen deze jonge mensen zijn voor de rest van jullie, die de gave van de Waarschuwing zullen aannemen en het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs op aarde zullen binnengaan. Het zal het hart van Mijn Zoon breken als ze niet gered kunnen worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Maria Koningin van de Hemel

  Moeder van Redding


  13-01-2012, 20:00 Geschreven door Claudia  


  12-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe bekeer ik iemand?

  Er bestaat jammer genoeg geen boek ‘Iemand bekeren voor dummies’. Toch zal dit in de komende tijd (na de Waarschuwing) één van de voornaamste bezigheden zijn van Christenen. Er zijn een paar opmerkingen die heel belangrijk zijn omdat het erom gaat dat de mensen eerst moeten luisteren, vooraleer ze hun keuze maken om zich te bekeren. En het gaat hier vooral om dat luisteren.

  1 Eerst en vooral : spreek de waarheid. Een halve waarheid en je kunt het vergeten. Er is niets zo lastig als mensen die liegen, of halve waarheden, of verdraaide waarheden verkondigen. Iemand die liegt is niet te vertrouwen, en er zal dan ook niemand meer luisteren. Vb. Iemand die blijft beweren dat abortus ok is. Abortus kan niet vergoeilijkt worden. Het is moord.

  2 Het is de bedoeling dat mensen zelf tot God praten, en niet via,via, via. Leer ze bidden, leer ze praten tot God. God is er 24u op 24u. En Hij heeft geen antwoordapparaat. Het is de bedoeling dat de te bekeren persoon een persoonlijke relatie met God opbouwt. Dat is juist het interessante aan de zaak. Je kunt met de Schepper van het Universum een persoonlijke relatie opbouwen. Hij is er voor jou.

  De te bekeren persoon moet ook zelf de genaden en zegeningen verwerven. Het is tof dat er mensen bidden voor jou, maar je moet zelf de genaden en zegeningen verwerven. Vb. Iedere zondag de eucharistieviering met de communie bijwonen.

  Het belang van de sacramenten hierin is enorm, het zijn bronnen van genade.

  3 Het is vervelend als mensen beginnen bijbelverzen te citeren. Kom tot de kern van de zaak, en beperk de bijbelverzen tot een absoluut minimum. Mensen kunnen ook de Bijbel lezen.

  4 Vroeger kon je er vanuit gaan dat iedereen gedoopt was. Nu is het heel wat minder. Toch is het noodzakelijk om gedoopt te worden, niet teveel tijd na de geboorte. Het zijn Satans aanhangers die zouden willen dat het doopsel wordt uitgesteld tot 17 – 18 jaar, kwestie om één van Gods genademiddelen uit te stellen.

  5 Geef het goede voorbeeld.

  Wat je zeker in je bezit MOET hebben van lectuur : een bijbel (OT en NT) en een catechismus (van voor het 2de Vaticaans Concilie). Als je eraan geraakt is een oud kerkboek (van voor het 2de Vaticaans Concilie) ook nuttig. Uiteindelijk zal de oude ritus in de liturgie terug gevolgd worden.

  12-01-2012, 20:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoveel zielen verkiezen om mijn tekenen die Ik geef, te negeren 10/1/2012

  De H. Maagd : Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het BELANG VAN GEBED op dit moment.

  Mijn kinderen lijden overal, in elk land.

  Het is belangrijk dat al Gods kinderen zich verenigen op dit moment zodat de duisternis uiteindelijk van de aarde opgeheven wordt.

  Ik huil van verdriet wanneer die zielen verkiezen om mijn bezoeken aan zieners/zieneressen te negeren. ZOVELEN VERKIEZEN DE TEKENEN DIE IK GEEF OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HET GELOOF KAN WORDEN HERSTELD, TE NEGEREN.

  Hun harten zijn zo koud, met inbegrip van die priesters en clerici die blind zijn voor de waarheid, dat veel tijd is verspild.

  Als ze nog maar hun hart hadden geopend voor de BOODSCHAPPEN DIE IK AAN DE WERELD HEB GEGEVEN zouden meer zielen de voeding gekregen hebben die ze nodig hadden.

  Dit zijn de einddagen waarin aandacht aan mijn woorden van bemoediging moet besteed worden.

  Bid, bid, bid dat de stem van mijn Zoon gehoord zal worden op de manier waarop het bedoeld was.

  Dacht je niet, kinderen, dat Hij de mensheid zou voorbereiden voor zijn grote barmhartigheid?

  Hij stelt dit voorop te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk zielen.

  ZIJN PLANNEN ZIJN COMPLEET MET ÉÉN UITZONDERING : Hij heeft MEER GEBEDEN NODIG, want zonder deze gebeden zullen zielen verloren gaan aan de bedrieger.

  Mijn kind, mijn Zoon zal spoedig de broodnodige opluchting brengen aan Zijn geliefde kinderen.

  IN ZIJN BARMHARTIGHEID ZAL HIJ NU OOK DE WERELD VOORBEREIDEN VOOR ZIJN TWEEDE KOMST.

  Bid dat al diegenen die in Mijn Zoon geloven, hun hart zullen openen voor de waarheid van Zijn heilige boodschappen.

  Als ze luisteren en Zijn instructies volgen zal alles in orde komen.

  Als ze de waarschuwing negeren, die uit pure liefde aan hen gegeven wordt, zullen ze anderen de kans op redding ontzeggen.

  Ik smeek om de edelmoedigheid van zielen om PLECHTIG HUN TROUW TE BELOVEN AAN MIJN GELIEFDE ZOON door met Hem naar de Glorierijke heerschappij in het Nieuwe Paradijs te gaan.

  De boodschappers werden naar de wereld gezonden voor enige tijd om de wereld te helpen voorbereiden voor deze grote gebeurtenis.

  De laatste fase is nu op zijn plaats.

  Hoor nu de stem van Mijn Zoon, als Hij spreekt met jou. Wijs Hem niet af.

  Jullie liefhebbende Moeder

  Koningin van de Hemel

  Moeder van Redding

  12-01-2012, 06:39 Geschreven door Claudia  


  11-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de Duisternis aan het weghalen die over jullie werd geworpen - Susan O'Marra 15/12/2011
  Ik ben de duisternis aan het weghalen die over jullie werd geworpen. Op aarde is er duisternis, maar in Mijn aanwezigheid is er Licht. Hoe meer dat jullie in Aanwezigheid komen, hoe meer de duisternis en de invloeden van de duisternis Ik van jullie kan weghalen. Er zijn vele invloeden waarmee jullie dagelijks worden geconfronteerd enkel omdat jullie in deze wereld leven, maar er zijn ook velen die nog altijd geworteld zijn in jullie ziel die ook dagelijks jullie vooruitgang verhinderen. Ik heb je dichter tot Mij doen naderen zodat Ik alles kan wegnemen, zodat je een voller leven door Mij kunt leven. Ik wil niet dat jullie in je gedachten nog strijden, noch wil Ik dat jullie bezwijken aan de innerlijke verontrustingen die je periodiek nog altijd treffen, wanneer je een moeilijke situatie tegenkomt. Ik wil dat je in alle situaties stevig en stabiel bent in je ziel, zowel in goede als slechte situaties. Ik wil dat je onophoudelijk volledig vervuld bent van Mijn Licht in je ziel. Ik wil ook dat je dat licht onderhoud en niet langer de wereldlijke invloeden of demonische invloeden toelaat die bij je binnenkomen via duistere gedachten. Jij bent de bewaker van je ziel en het is tijd voor jou om op te komen en te overwinnen op dit gebied, voor eens en voor altijd. Ik wil dat je voorspoedig bent in je ziel en in je dagelijks leven.

  Leer zelfs nog meer van Mij. Als je tijd met Mij doorbrengt, zal Ik je tonen hoe deze zaken je beïnvloeden en Ik zal je leren wat te doen in ieder geval. Want Mijn Geest zal je leiden in alle zaken dat op je weg zullen komen. Er zijn vele zaken die de vijand heeft gepland om gelovigen te ondermijnen in de dagen die nog komen, en een ervan is op het gebied van duistere gedachten, en vermeerderde onderdrukkingen van de ziel. Ik zal nog meer van deze zaken openbaren als je met Mij bent. Ik zal iedere strategie aan jou openbaren zodat je ze het hoofd kunt bieden zonder kleerscheuren en ook met meer vreugde en kracht in de dagen die nog moeten komen. Want Ik ben in dit uur goddelijke strategieën aan het openbaren aan diegenen die de tijd nemen om Mij te ontmoeten. Er is veel dat kan voorvoeld worden door jullie in de dagen die komen, maar jullie zullen dit enkel ondervinden als jullie voortdurend bij Me zijn doorheen jullie dag.

  Als Mijn Heerschappij zich steeds meer zal ontplooien op aarde, zal er steeds meer aan het licht komen en zal dit zorgen voor een nog grotere fysieke, geestelijke en emotionele strijd, en beroering. Als je niet weet hoe je op de juiste manier moet omgaan met de beroering als ze komt, dan zullen jullie erin meegesleurd worden. Daarom toon Ik dit nu aan jullie. Ik wil dat je in Mijn Vrede leeft, zelfs terwijl je door het aardse strijdgewoel loopt. Want dit is een seizoen van strijd, zoals Ik je heb getoond, maar het is ook de Dag van Mijn Glorie die over de hele wereld kenbaar zal zijn gemaakt. Mijn Heerschappij zal zich steeds meer ontplooien, als Ik nu door Mijn Volk loop, en Ik het juiste denken, juiste daden en juiste levensweg zal tot stand brengen als jullie Mij aannemen in nederigheid en gehoorzaamheid.

  Ik ben gekomen om Leven in Mijn Volk tot stand te brengen en Mijn Leven zal alles van de dood verzwelgen dat aan het werk is in jou, rond jou en door jou werkt, als je met Mij leeft, en doet zoals Ik jou heb geleerd te doen. Ik ben hier om Mijn Volk te bevrijden. Ik ben hier om vrijheid te brengen aan het lichaam en geest van de mensen, als ze Mij volledig binnenlaten. Het is tijd om in de hogere niveaus van communicatie te stappen met Mij. Ik wil tonen hoe anderen te bevrijden, niet alleen zoals je hebt geleerd te doen in het verleden, nee. Jullie hebben elk een niveau van bevrijding en genezing geleerd, maar dat is niet genoeg voor de dagen die komen. Ik ga tot het bot, in de mensen. Tot de diepte van de wortel van zonde in hen.

  Ik ga niet alleen Mijn Oogst binnenbrengen, maar Ik ga ook deze generatie bevrijden zodat ze grote Ambassadeurs van Mijn Licht worden. Het is tijd voor Mijn Licht om te schijnen. Het is tijd voor Mijn Leven om te schijnen. Het is tijd voor Mijn Volk om te schijnen. Het is tijd. Het is Oogsttijd. Daarom start Ik met jou. Jij zult in Mijn Vrijheid lopen zoals nooit tevoren. Ik zal zorgen dat je nog meer losbreekt. Ik zal ervoor zorgen dat je springt zoals kalveren uit de stal. Ik zal je voeten geven zoals hinden, en je zult lopen in totale vrijheid, zelfs in je ziel. Je zult nooit meer verwonderen. Je zult nooit meer terugblikken op je verleden. Je zult enkel naar de zaken die komen verlangen. Je zult met vreugde en dankzegging rennen naar het doel dat Ik voor je leven heb bepaald. Ik zal je volledige genoegen zijn, want je zal Mij in een verschillend licht zien en je zult begrijpen in je ziel dat je vrij bent. Want wie de Zoon bevrijdt, is werkelijk vrij.

  Mensen denken dat ze vrij zijn, zelfs Mijn volk denkt dat ze vrij van alles zijn, maar ze kennen de diepten van verdorvenheid in hun ziel niet. Ik zal naar iedere mens komen en Ik zal hem hun echte staat tonen, en Ik zal Mijn Licht in hun ziel en hart laten schijnen, en Ik zal hen tonen wat Ik van ieder van hen verlang. Ik zal beginnen met Mijn Huis, met ieder van jullie, en Ik zal ook de aarde vegen. Mijn Huis zal zelfs meer Glorierijk op aarde zijn! Mijn Bijeenkomsten zullen nog meer Glorievol op aarde zijn. Ik zal niet langer de demonische invloeden en werken van de duisternis hebben, en de verborgen machtsstrijd die zich dagelijks voordoet, zelfs in jullie ziel. Ik zal net langer de demonische invloeden hebben, de werken en daden van de duisternis en de verborgen machtsstrijd die binnen Mijn Volk woedt en ook in Mijn Huis. Ik zal goddelijke orde hebben en Ik zal Goddelijke Gemeenschap hebben. Want als je met Mij in gemeenschap treedt met vrijheid in je eigen ziel en hart, dan zul je op dezelfde manier ook in gemeenschap treden met diegenen rond je. Dit is de echte eenheid die Ik zal brengen. Het is enkel datgene dat in de mens zit, dat hem verontreinigt of dat hem kwalificeert. Als je vol duisternis zit, zo zullen ook de vruchten zijn die je voortbrengt. Maar als je vol licht bent, dan zul je Mijn Hart en Mijn Macht openbaren.

  Het is tijd dat Mijn lichaam dat op aarde vertoeft, hun (eigen) levens neerlegt voor elkaar en ook voor alle mensen. Maar dit kan enkel gebeuren wanneer je je zielsleven voor Mij hebt neergelegd. Want je moet de gedachten van je eigen ziel verslaan, en de innerlijke strijd die woedt in je eigen ledematen en hart, vooraleer de kracht van Mijn Verrijzenisleven volledig van start kan gaan. Zelfs Mijn Zoon leerde dit lijden in zijn dagelijks leven met Mij, alsook toen hij in de tuin met Mij was en ook als Hij Mij zag op Zijn Kruis. Jullie hebben ook elk jullie jullie kruis, als je je leven op aarde leidt. Overwin het! Kies deze dag wie je zult dienen, ofwel de huidige meester van jullie ziel en zijn wensen, ofwel Mij. Wanneer jullie zullen sterven aan jullie ziel en zijn verlangens, en aan je hart en zijn vleselijke verlangens, dan kunnen jullie sterven aan de demonische wortels die nog altijd diep verankerd zijn in je ziel. Dan kan Ik hen uittrekken en jullie genezen op dat gebied. Dan alleen zullen jullie een volledig instrument van Licht zijn dat niet kan aangetast worden of verleid worden, want Ik zal dat gebied volledig bewonen en Ik zal er Mijn Licht verspreiden. Mijn Licht zal alle duisternis overwinnen en het verzwelgen. Mijn Licht kan niet worden overvallen door de duisternis, in welke vorm ook. Ook jij kunt niet overvallen worden door de duisternis als je innerlijk volledig omgevormd wordt door Mijn Licht. Zal Ik je Meester zijn? Zal Ik je Heer zijn? Neem je zwaard! Gebruik het tegen de strijd dat in je en rond je woedt. Ik zal je tonen wat je moet doen.

  Het is tijd om iedere boze gedachte, iedere neiging naar het duistere, en iedere verleiding uit te roeien die je zo gemakkelijk overvalt en je vooruitgang tot Mij verhindert. Ik wil dat je dit leven succesvol in Mij stuurt. Ik ben je Licht! Ik zal je begeleiden door iedere dag en door iedere nacht. Ik zal je begeleiden door tijden van strijd en door tijden van vrede. Ik zal je begeleiden door tijden van overvloed en door tijden van hongersnood. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen Mijn Volk, Mijn Kerk zijn. Jullie worden Mijn Triomferende en Zegevierende Kerk op aarde. Jullie worden Mijn Kerk die zal triomferen over iedere duivel, over iedere aardse vijand, en over ieder obstakel dat op je weg komt. Jullie zullen het Koninkrijk bezitten en jullie zullen de poorten van jullie vijanden bezitten. Ik zal dus starten met de eerste en belangrijkste poort, en dat is de poort van jullie eigen ziel. Want dit is waar de vijand alle mensen vastzet, zowel in hun hart als in hun geest. Het is ook de plaats waar Ik Mijn Woord schrijf, in het hart en in de geest. Er kan maar één plaat zijn om op te schrijven, en er zal maar één ding worden opgeschreven. De mens zal maar één meester hebben. De vijand of Mij.

  Ik ben de duisternis aan het weghalen die over jullie werd geworpen. Ik zal elk van jullie tonen wat jullie moeten doen. Jullie zullen ieder geheim kennen dat op jullie weg komt, want jullie zullen in Mijn Licht lopen. Er zal geen duisternis zijn om jullie ‘luisteren’ te belemmeren en jullie ‘kijk’ te verduisteren. Jullie zullen niet oordelen naar wat jullie denken, of voelen, of zelfs door wat jullie zien, nee, jullie zullen dan rechtvaardig oordelen, want jullie zullen oordelen zoals Ik oordeel, jullie zullen alles naar Mijn Licht brengen. Wanneer ieder van jullie daarmee begint, zullen de werken van de duivel die in jullie midden werden gezaaid uiteindelijk vernietigd worden en Mijn Geest zal ongehinderd en krachtig doorbreken, zelfs door jullie! Mijn Licht zal nu toenemen onder jullie, en hoe meer dat jullie de handelingen en werken in jullie aannemen, hoe meer dat jullie zullen zien doorkomen. Jullie zullen de mate van vrijheid bepalen die er zal zijn, door de mate waarin jullie individueel in lopen en ook gezamenlijk in zullen stromen. Jullie zullen Mijn Dragers van Licht zijn, Mijn Vuurtorens die opgericht worden over heel je land. Ik zal uitbreiden. Ik zal meer omvormen, als jullie meer omvormen. Ik zal uitgieten en uitgieten en uitgieten, laat Me dus meer binnen, en nog meer, en nog meer. Jullie zijn nu in een grote wereldoorlog, en het zal een groot, groot gebulder worden op aarde, maar door de tumulteuze geboorte, zullen jullie lopen in kracht, in vreugde, in voorspoed, en in overwinning, mensen bevrijdend als jullie Mij elk gehoorzamen. Ik zal glorierijk zegevieren door jullie! Neem de controle over jullie bestemming en geef jullie compleet aan Mij over! Neem je land, Mijn Volk. Neem jullie eigen innerlijk land, en dan zullen jullie vlug uitbreiden naar buiten!

  Bijbel :

  Jesaja 25 :

  Danklied
  HEER
  , U bent mijn God,
  ik verheerlijk u, uw naam prijs ik.
  Want U hebt uw wonderbare raadsbesluiten uitgevoerd,
  vaststaand en standvastig van oudsher.
  Van de stad hebt U een puinhoop gemaakt,
  van de sterke vesting een ruïne;
  de burcht van de vreemden is geen stad meer,
  zij wordt in eeuwigheid niet meer herbouwd!
  Daarom moet het machtige volk U verheerlijken,
  de stad van tirannieke naties moet U vrezen.
  Want U bent een toevlucht geweest voor de geringen,
  een houvast voor de armen in nood,
  een beschutting tegen de regen,
  schaduw tegen de hitte.
  Het razen van tirannen is als regen in de winter,
  als hitte in een dorre streek.
  Het gejuich van de vreemden onderdrukt U,
  zoals hitte wordt getemperd door de schaduw van een wolk;
  aan het zegelied van de tirannen maakt U een einde.
  Het feest op de Sion
  De heer van de machten
  richt op deze berg voor alle volken
  een feestmaal aan met uitgelezen gerechten,
  een feestmaal met belegen wijnen,
  verrukkelijke, uitgelezen gerechten,
  belegen, gelouterde wijnen.
  Op deze berg verscheurt Hij de bedekking die over alle volken ligt,
  de sluier die alle naties bedekt.
  De Heer god vernietigt de dood,
  en veegt de tranen van alle gezichten,
  op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit:
  de heer heeft het gezegd!
  Op die dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God.’
  Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
  Dat is de heer, op wie wij hoopten;
  laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.
  Want op deze berg rust de hand van de heer,
  maar Moab wordt op zijn plaats vertrapt,
  zoals het stro op de mestvaalt vertrapt wordt.
  Het spreidt zijn armen uit zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen,
  maar de heer vernedert het trotse Moab ondanks zijn listig verweer.
  Uw sterke, ontoegankelijke muren haalt Hij neer;
  Hij smakt ze op de grond, in het stof.

  2 Korintiërs 3 :

  Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Hebben wij soms aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig zoals anderen? Onze brief bent u, geschreven in ons hart, maar voor iedereen te zien en te lezen, herkenbaar als een brief van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet gegrift op stenen tafelen, maar geprent in het hart van levende mensen.
  Zo groot is ons godsvertrouwen, dankzij Christus. Nogmaals, dit betekent niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, zodat wij iets als ons werk in rekening kunnen brengen. Heel onze bekwaamheid komt van God. Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Welnu, als de dienst van de dood, met letters op stenen gegrift, al met zo’n heerlijkheid gepaard ging dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde – overigens zou die weldra weer verdwijnen –hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn! En als de dienst die tot veroordeling leidt, al luisterrijk was, hoeveel te meer dan de dienst die tot gerechtigheid voert! Van heerlijkheid kan eigenlijk geen sprake zijn als die heerlijkheid verbleekt bij deze allesovertreffende heerlijkheid. Als wat verdwijnen zou al met heerlijkheid gepaard ging, hoeveel te meer geldt dit dan voor het blijvende.
  Een dergelijke verwachting koesterend treden wij dus met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, opdat de Israëlieten het einde van die voorbijgaande luister niet zouden bemerken. Maar hun denken raakte verstard, want tot op de dag van vandaag is diezelfde sluier aanwezig als zij lezen in het oude verbond. Hij wordt niet weggenomen, omdat alleen Christus hem laat verdwijnen. Tot op heden ligt er een sluier over hun hart, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. Welnu, ‘de Heer’ staat hier voor de Geest, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer.

  Gebed:

  Heilige Geest, U bent de Geest van Waarheid.
  Ik erken U en vraag U om mijn ziel en mijn hart te doorzoeken.
  Ik vraag U om het Licht van de Waarheid te doen schijnen in de diepten van mijn wezen.
  Ik vraag U om iedere wortel van duisternis weg te halen dat in mij verankerd is.
  Ik vraag U om iedere boze gedachte weg te halen dat vrucht of zaad heeft voortgebracht in mijn geest, mijn hart of mijn lichaam.
  Ik vraag U om iedere hindernis of struikelblok die me verhindert om in echte vrijheid te leven, aan mij kenbaar te maken.
  Ik vraag U om mij te tonen wat mij echt beïnvloed van de wereld of van de vijand.
  Ik vraag U om mij te tonen waaraan ik in mijn wezen aan vastgehecht ben en dat niet vastgehecht is aan U.
  Ik vraag U om mij te zuiveren van alles wat duisternis, zonde of rebellie is.
  Ik heb nu berouw van alles dat U aan mij getoond hebt.
  Jezus, ik richt me tot U, tot de vergeving dat voortkomt uit uw aan het kruis vergoten bloed.
  Ik ontvang de zuivering en genezing van Uw Leven en Licht.
  Zuiver mijn gedachten, mijn ziel, mijn geest met het wassen van Uw Woord.
  Zuiver mijn hart, mijn geest, mijn wezen.
  Zuiver mijn lichaam, mijn vlees, mijn handelen.
  Zuiver mijn leven, mijn pad, mijn vruchten, dat Ik nog meer vrucht zou kunnen dragen.
  Vervul me nu met nog meer van Uw Licht, in iedere dimensie van Mijn wezen.

  Laat Uw Zwaard van Uw Geest de niveaus scheiden in mezelf die trouw zijn.(dit was moeilijk te vatten, ik denk dat de vertaling van 'layers of me that abide' niet klopt, ik kan me de zielniveaus ook moeilijk voorstellen.)
  Schep een rein hart in mij en vernieuw mijn geest tot een gezonde geest.

  Vervul mijn wezen met de Uw volledige en intieme kennis.
  Vorm me nu om, laat me nu verrijzen, en breng me vanuit het koninkrijk van duisternis (in mij en buiten mij) naar het Koninkrijk van Uw Licht, zodat ik nu de vruchten kan dragen van Uw licht waar ik ook ga op aarde.

  Begeleid me vandaag, in woord en gedachte, en geef ieder zaadje water dat ik zal dragen in gehoorzaamheid aan U.
  Ik erken U als Mijn God, als Mijn Hoofd, en als Mijn Heer en ik geef mijn wil vandaag aan U.

  Ik zal alleen luisteren naar Uw stem, ze gehoorzamen, ze volgen en ze doen.
  Ik zal voorspoed kennen van zodra mijn ziel voorspoed kent in U.
  Ik zal U uitstralen en ik zal Uw Gezicht aan alle mensen waar ik ook ga openbaren, in overeenstemming met Uw stroom.

  Spreek nu, Heer. Handel nu, Heer. Doe wat er geschreven is voor mijn leven in Uw boeken.
  Doe wat U wilt in alle dingen, zoals ze zijn in de Hemel, zullen ze op aarde zijn.
  Amen.

  11-01-2012, 18:54 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!