gewoonweg
Inhoud blog
 • Mislukte aanslag op Dendermonde door malcontenten 1580
 • Familiestory
 • 2 3 4 september
 • Vet en andere hanen
 • kunst en andere kunstjes

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
     Foto

  Foto

  Foto

  gewoon eenvoudig
  01-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mislukte aanslag op Dendermonde door malcontenten 1580

    Mislukte aanslag op Dendermonde in 1580.

  – –

  Men kent den vermaarden krijglist waarvan Maximiliaan van Oostenrijk zich in 1481 bediende om Dendermonde onder zijne macht te krijgen. Maar wat men niet weet is dat eene eeuw later, namelijk den 6de september 1580,de malcontenten een middel van den zelfden aard aanwendden om Dendermonde te verrassen. Een troep uitgelezen soldaten hadden zich in vrouwenkleren uitgedost en meenden onder die vermomming de vestigingen binnen te dringen en alsdan de poorten aan hunne makkers te openen. Ditmaal echter was de burgerij op hare hoede. De aanslag mislukte helemaal.


  De volgende verklaring,uit het register van voorboden van 1572-1580 (bl.09) getrokken, geeft ons eenige narichten omtrent die onderneming.  Ghehoort in ‘t collegie van scepenen,present mijnheere den gouverneur, de capitynen van den garnisoene ende van de burgherye, Gillis van Auwermeere gheboren van den Eeghene oudt XXIX

  jaren, op ‘t ghene hy weet aenghaande d’entreprise van der ziede den VI september 1580op handen gheweest hebbende,van de maelcontenten , zechtb en verclaert by eede, dat hy ghesproken heeft

  Castillie, die metten anderen ghecleet was in vrouwenclederen, omme de voozeide entreprise te doene,ende heeft hem ghehoord,dat hy hem zeide dat hy meende dyen dach ryck ghewordden t’hebbene en den Coninck goede dienst ghedaen,ende dat hem deerde de borghers, die in lijden commen zullen, zonder te weten wye dat hij meende, zegghende dat zij hadden een rolle darinne

  dat stonden ghescreven de naemen ende toenaemen van de geenen die ghereserveert zouden

  gheweest hebben, de welcke hy gheerne ghesien hadde, ende daerom ne debvoir ghedaan heeft omme te weten wye datse waeren, maer en heeft daeranne nyet cunnen gheraeken, maer zecht dat hy verstaen heeft dat ‘t voorseide rolle ghebrant es .


  Autum den XXV October 1580

  01-01-2017, 12:51 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familiestory

  Familiestorie.


  Dromend over ,kijkend naar, een rivier .stomend van hier naar ginder .

  Wetend naar waar ,stroom af Antwerpen ,stroom op Gent.

  Verhalen herhalen , van grootvaders en vaders ,van moeders en hoeders.

  Overlevering en traditie , nu niet meer denkbaar .In tijden van

  directe informatie a la minute .Alles direct haalbaar op het net ,of hoe ze het nu

  ook noemen.

  Een deel van mijn eigen geschiedenis is begonnen bij mijn grootvaders grote verhalen .

  Ik wist wel ,zelfs als klein kind ,dat niet alles helemaal klopte ,maar het was geweldig om naar te luisteren .De verhalen van kludde en zijn companen. Den Duits op het erf ,Ook hoe bijvoorbeeld ,de mensen van de grote Eegene aan hun “statuut” van Eegene gekomen waren .

  Volgens de verhalen van grootvader ,echt nog verteld op een avond zonder tv ,toen

  grootvaders een soort van mirakelmannen waren.

  Vertellend van de grote miseries van hun grootouders jaren terug .Hoe ooit heel veel jaren terug

  de bewoners van de Eegene ,toen ook al de grote weg van Gent naar Dendermonde ,op een donkere november avond ,werden opgeschikt door gevloek en geketter, een beetje bang maar nieuwsgierig door de luiken tuurden .

  Een grote koets was komen vast te zitten in de, toen heel drassige weg .Gans het najaar had het geregend en gebuist .De blaren van de bomen waren nog niet goed weg en bedekten hele stukken van de weg . Een hoge heer van het werelds bestuur en zijn gevolg waren zo komen vast te zitten in de modder en zagen geen uitweg in hun ellende .

  Een deel van de bewoners,niet altijd de best bedeelden ,het waren voornamelijk biezenkappers en mandenvlechters en misschien hier en daar ook wel een stroper . Op dat moment was het gehucht nog vrijwel onontgonnen.

  Toch door toedoen van een paar van hen spanden ze zich in ,voor de voor hen onbekende

  edelen . Met heel veel moeite werden de koets en zijn gevolg vrijgemaakt uit de blubber

  en de kou .

  Nog steeds volgens het verhaal van grootvader ,was de inzittende van de koets Keizer Karel.

  Uit dankbaarheid voor het geleverde werk zou Keizer Karel de bewoners van het gehucht

  tussen Wichelen en Appels het statuut verleend hebben van DE VRIJHEERLIJKHEID EEGENE.

  Eegene dat staat voor EIGENE .Wanneer pit dit verhaal vertelde groeide de nieuwsgierigheid naar wie we waren .

  Was het allemaal waar wat hij vertelde .Het verhaal van vader was misschien niet zo spectaculair .

  Het verbinden van namen en verhalen was als een raadsel .

  Waar kom ik vandaan ,wie was en schreef mijn verleden.

  Ben ik wat ik ben door mijn verleden en door mijn geschiedenis.


  Stamboomonderzoek.

  Stamboom niet verwarren met stamboek.

  Stamboom het onvermijdelijk terugkeren naar waar je vandaan komt.

  Stamboek, het in kaart brengen van je afstamming in functie van voortplanting.


  Het verhaal van mijn stamboom verloopt eerst in de richting van moeders zijde .

  Een beetje logisch , moeders vertellen sneller iets meer over het verleden.

  De Van Wesemaels in het dorp waar ik opgroeide ,ik zal niet zeggen een begrip,een bekende naam.

  Moeder vertelde er niet heel veel over .Het voelde ook niet aan als fierheid .Het voelde als vervlogen tijd .Als vervlogen kans.

  Toch was er vrij veel gekend over de familie . Dacht ik toch .Een groot stuk van de toen door mij gekende kerkelijke notabelen van de gemeente waren ergens aangetrouwd .

  Maar het spoor naar de verre voorouders liep snel dood .

  Van Wezemael of Wesemael is wijd verspreid en moeilijk te achterhalen.


  Langs vaderszijde dacht ik eerst 4 generaties ver en dat is het.

  Mijn vader had niet de minste interesse voor wat er geweest was enkel voor wat ging komen.

  Naderhand ,na het verkrijgen van een paar documenten van onze nonkel schoolmeester ,

  steeg het gevoel van méér geleidelijk .

  Van hauwermeiren was niet zo maar een naam .Het was een typische streeknaam ,

  later kwam ik er achter dat ergens in een ver verleden er één stamvader van alle Van hauwermeirens

  moet geweest zijn .

  Alle sporen leiden naar één figuur IGIDIUS(gillis) VAN AUWEMEERE.


  Lang heb en hebben velen met mij gedacht dat GILLIS een ledenaar was .

  O wonder dank aan het verslag over de malcontenten in 1580 word de geboorte van eene

  EGIDIUS VAN AUWERMEERE geplaatst op den Eegene.


  En wonder de cirkel is rond.


  01-01-2017, 12:41 geschreven door herman  

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  11-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 3 4 september
  Kunst en andere kunstjes en Rock in dnof 
  Over gans de lijn een geslaagd weekend .
  De opening ,ik gebruik moedwillig niet vernisage,liep wat stroef in het begin .
  Het mindere weer zat er zeker voor iets tussen.
  Door de goede zorgen van vooral Lisbeth en een soepel verloop van de receptie
  kwam het en de tongen wat los .
  Het meer officiele gedeelte verliep vlot met als opener Piet buyse burgemeester van groot Dendermonde.
  Aansluitend het officieel overhandigen van het label Handmade In Belgie aan een van de mede exposanten Pascal Vandendooren.
  Na het uitwisselen van ware en misschien soms minder ware verhalen konden we deze eerste avond met een gerust gemoed afsluiten.

  De zaterdag kwam heel rustig op gang,in de namiddag enkele nieuwsgierigen naar de avond toe wel wat meer animo.
  De sfeer sloop rond in en om het erf en dnof
  Rock in dnof startte met enige onrust ,de lead gitarist van jazzhopper lag thuis met een serieus rugprobleem, geluk dat de Ice tunemannen 
  wilden depanneren met een stevige openingsset.
  Fungus in mugs hadden gelukkig niet teveel aan de paddestoelen gezeten en speelden een stevige wel gesmaakte set .Volgens horen zeggen van een bandlid ,plezant om hier te spelen.
  Ice tunes on the rocks ,die waren het ondertussen al gewoon ,hebben als slot de rockliefhebbers op den hof nog wat extra laten genieten.
  Annabel het was niets zonder jou,met de winters naast u en de man in bleu!
  Hiermee was het gedaan ,dachten wij ,we keken wat beteuterd in ons glas en ademden eens diep in voor een diepe gelaten zucht.
  Mis, niks daarvan ,we hadden buiten Aemon gerekend.Na slechts één vraag van Lisbeth ging hij aan de resterende muzikanten vragen of hij ook eens een lieken, in t'Iers , mocht zingen ,Wat ze dan samen nog een uur en een half met volle goesting gedaan hebben.
  Alsof het zo afgesproken was begon het heel zachtjes te regen om zo tegen iedereen te zeggen dank u het is goed geweest ge moogt het licht uitdoen.

  Zondagmorgen wat onwennig op een stille hof .Een paar kleinigheden opgeruimd(we hadden een heeel proper publiek)klaar voor de toestroom van al die kunstliefhebbers ,die uiteindelijk meestal kwamen omdat ze ook honger hadden.
  Dit laatste is niet helemaal waar, er kwamen er een deel echt uit interesse om te zien wat op een klein dorp kan en wat er wordt gekrieerd
  Iedereen werd gepamperd door de aanwezige organisatie tot de laatste toe .
  Netjes op tijd ging s'avonds de poort dicht en ik denk iedereen content.

  11-09-2016, 17:32 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  06-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vet en andere hanen

  Vet en andere hanen


  Jaren heb ik ,met meer dan grote voldoening, bij en groep(club) van vrienden , meer nog gevoelsgenoten,geleefd en genoten .

  Op en dag was ‘ het’ op, mooi in zijn tijd, waarom of waardoor laat ik in het midden of ik maak er een eeuwig raadsel van ;

  Echt waar, Pol en nog meer Vischers in gedachten, soms nog eens een groot licht ,ook al eens een fragment van vage overdrijving a la VD een echte serieus van VDB maar altijd met grote voldoening , denk ik terug aan het basic rugby .

  Competitie en sport ik stel het voor mezelf nog altijd in vraag .

  Ik heb altijd geleerd dat rugby een spel was.

  Sport is voor mezelf het samenbrengen van gelijkgestemden in om het even welk of wat soort van

  bezigheid.

  Voor alles gericht om als vrienden ,of weet ik veel, een zo goed , plezante of gelukkig mogelijke tijd samen door te brengen.

  Zuiver richten op het moderne einddoel ,de winnaar , is op zich voor mij de ‘sport ‘voorbij.

  Dit idee maakt voor mij ,als oude bal, sport een beroep.

  Sommigen zullen argumenteren dat elke tijd zijn grenzen heeft.

  Dom gezien heeft een topmetser of schrijnwerker even veel specifieke scils in zijn vak als om het even welke hedendaagse topsporter in zijn specifiek sportdomein.

  De verloning volgens de beroepskeuze is absoluut niet evenredig laat staan volgens de sekses.

  Er is dus nog een massa werk voor de vakbonden.

  Gans deze raaizon ter zijde gelaten het is tog mooi nog vrienden te hebben.

  Ik herken het, het is nog moeilijker om vrienden te houden.

  Het moet er niet bovenop liggen ,maar het mag wel blijven hangen.

  Oude ballen hun werk is memmen en zagen , altijd geweest ,de noodzaak is altijd in vraag gesteld door de jong kadéen .

  Maar het maakt mij gelukkig als er op en naast het sportterrein individuen begaan zijn met het overdragen van echte waarden .

  Zeker naar het respecteren van tegenstander en vooral referees.

  Hierbij een oproep naar -alle- oude ballen trap niet in het ijzerken.


  Oprecht Heereman.


  06-08-2016, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst en andere kunstjes

  2-3-4 SEPTEMBER


  Eegene 48-50

  Oudegem


  Kunst en andere kunstjes .


  Een evenement waarin echte en minder echte kunst(en) makers zich verenigen

  en eens flink laten gaan .


  Schoonaarde klein dorp in een uithoek van Dendermonde een beetje vergeten

  maar met eigen wil en fierheid .


  Op een locatie wars van elke gedwongenheid met een vrijheid voor elke deelnemer

  qua presentatie en uitvoering .


  Zowel in open lucht als onder dak binnen en rond een niet meer werkend

  landbouwbedrijf .


  Op de Eegene door de geschiedenis heen altijd wat op zijn eigene geweest goed bereikbaar

  maar rustig gelegen aan de schelde .

  .

  1ste weekend van september :Vrijdag 2-9; 19 u opening en voorstelling exposanten .


  Simone Willems schilderkunst

  Karoline t’kindt schilderkunst

  Pascal Vandendoren kunstsmid

  Daniel Van Huffel beeldhouwen

  Noel Ringoet beeldhouwen concept

  Herman Van hauwermeiren oud-hout sculpturen

  Zaterdag 3-9; vanaf 10u tot 18u expo open


  19u ROCK IN DNOF: tap ;De biersnorren.

  jazzhopper

  Fungus in mugs

  Ice tunes on the rocks (covers)


  zondag 4-9 13u Stintjes food-train. reserveren bij Stintjes


  Van 13u tot 17u expo en afsluiten.

  Herman Van hauwermeiren Eegene 50 9200 Oudegem 0472089078

  h2rman@yahoo.com www.loft-in-den-hof.be

  06-08-2016, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  14-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mooi
  het is mooi , leven en beleven van wat je bent en was ,
  iets ouder wat meer tasten en voelen in wat je denkt ,
  grote dromen zijn een stuk van je zelf , 
  het waarmaken laat je aan de verteller.

  Grote verhalen worden dagelijks verteld ,
  in een deel er van word je nooit vermeld ,
  het is goed als een schaduw van je zelf
  echt weet dat iets sticht van binnen

  Graag had ik een ander verhaal vandaag ,
  jongens en hun dromen dichtbij of waar 
  niet in 't er minst mogelijk of echt ,
  altijd door de tijd gehaald of beslecht .

  Groot gelijk is al lang dood ,
  goed dat we hem nooit hebben gekend .
  Een leven is een stuk van het verleden 
  en ik ben blij dat ik er nu nog ben .


  14-07-2016, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  17-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben maar een kleine Vlaming.

  Ik ben maar een kleine Vlaming


  Geboren in een tijd van hoop op een betere toekomst ontstaan uit jaren van ellende.

  Als jongetje werd je doordrongen van het katholieke gelijk.

  Er was maar één God die zaligmakend was. bij een godsvruchtig leven ging je naar de hemel,

  waar je rijstpap kon eten met gouden lepeltjes. Zoniet volgde het eeuwige hellevuur


  Waar was het verstand van al die godgeleerden van die tijd om het opbod van de islam ,zijnde

  tientallen jonge maagden, te negeren.


  Waarschijnlijk waren de priesters van die tijd verblind door de aanwezigheid van ,in hoofdzaak,

  vrouwelijke aanbidders van de clerus. In tijden dat de mannelijke bevolking enkel maar tijd had voor het heropbouwen van een volledig verwoeste infrastructuur en gemeenschap.

  Daarnaast werd een groot deel van de bevolking ook soms nog geleerd dat godsdienst opium was voor het volk. Wat verdeeldheid teweeg bracht.


  Maar


  Blij met de vrijheid die ik heb verworven ,om te denken .

  Blij met de vrijheid die ik heb om te zeggen wat ik denk

  Blij met het idee dat in vrijheid denken en spreken niet levensbedreigend is .

  Blij dat ik zo'n tijd heb leren kennen.


  Ben ik zeer bezorgd ,en dat is zwak uitgedrukt,in de toekomst van ons samenleven .


  Een van de zwartste bladzijden van het menselijk samenleven was de tijd van de inquisitie.

  Er was maar één gelijk .Het gelijk van de godgeleerden, die zegden te leven volgens het Heilige schrift en heersten naar goeddunken.


  Daarop is de tijd van de verlichting ontstaan de tijd van het menselijk denken. Voornamelijk over het vreedzaam samenleven ,dit met vallen en opstaan. Met bewegingen als socialisme,communisme, liberalisme,zelfs in het slechtste geval, fascisme en anarchisme .Al dat denken in functie van een manier te zoeken om de menselijke geest vrijheid te geven om zelfstandig te denken en te handelen.


  Ik ben zeker geen geleerde ,maar ik heb de kans gekregen om na te denken. Nadenken in mijn eigen

  mogelijkheden los van verstikkende dogma's zowel van kerk of staat .Ik heb zelf kunnen kiezen voor “de hel of de hemel”.Dit zonder dat me een etiket opgeplakt werd van godsdienstig of goddeloos ,of sta me bij vrijdenkend of ateist of ongelovige.


  In de lagere school, kwam heel in het begin,nog de pastoor zwaaien met de vloek van hel en vagevuur. De nonnen hadden nog kappen om hun kuisheid te benadrukken en alleen de meester had gelijk. De regel werd niet geschuwd en gebruikt voor andere dingen als waar hij voor gemaakt was.

  Maar men had een door de overheid opgelegd leerplan waaraan men zich moest houden.


  Scholen zijn in Spee geen doel maar een middel om 'kennis' te verwerven en te verspreiden.

  Als scholen maar één doel hebben ,namelijk het onderwijzen van een éénzijdige levensvisie is dat een bedreiging van mijn Denken.
  17-06-2016, 13:37 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  20-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nog nooit megemaakt

  Nog nooit meegemaakt.


  Al jaren ga ik op café ,al jaren ga ik soms onverwachts ergens binnen. Soms heb je het gevoel dat je er te veel bent. Soms het gevoel dat je er te laat bent. Soms het gevoel dat je volledig verkeerd bent.

  Nooit ben ik genegeerd als klant of als persoon.


  Ik woon al gans mijn leven naast een café. Soms ben ik misschien niet de ideale klant voor mijn buurvrouw ,de cafébazin. Maar een buur is en blijft een buur waar je in de best mogelijke verstandhouding mee wil leven.


  Meest van tijd ga ik een pint drinken in voor mij gepaste momenten,niet altijd de meest gangbare uren .Meest van tijd ga ik een pint drinken als ik zelf er meest zin in heb. Meest van tijd ga ik bij mijn gebuur iets drinken om haar ook iets te gunnen.


  Ik ga dus binnen met een goed gedacht. Ge zegt goedendag tegen de aanwezige klanten .

  Ge handelt naar de heersende sfeer. Ge zegt goeiendag tegen de buurvrouw bazin.

  Ge zegt laat de mensen iets drinken. Ge wacht op een vraag naar wat u wil gebruiken.


  Ge ziet de buurvrouw bazin de micro nemen,het is die avond immers karaoke avond voor de klanten ,dacht ik, en een nieuw liedje inzetten. Een liedje dat ze de paar minuten ervoor heel zorgvuldig heeft geselecteerd .Ikzelf verwachte dat ze ,de cafébazin ,mijn buurvrouw,

  alsnog iets zou inschenken of minstens iets zou aangeven van wacht even.


  Nog nooit meegemaakt mevrouw de bazin begon heel feestelijk mee te zingen, met weet ik veel welk liedje .De micro heel bedreven onder de neus , de blik op het magische scherm, volledig als een nog te ontdekken diva opgaand in haar act .


  Ge staat daar dan wel bij voor piet snot zonder snotneus. Echt dorst had ik wel niet meer maar .


  Voor mezelf en misschien voor de sfeer in het café was het een goed idee om maar het pand te verlaten


  Naar ik heb vernomen houd mevrouw de bazin de herberg enkel open als hobby .

  Ik kan daar meer en meer niets op tegen hebben .

  Ik denk dat ik niet in haar hobby pas.

  20-03-2016, 02:10 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  15-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Renault Goelette
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik ga er toch eens werk van moeten maken.

  Nu ondertussen al 5 a 6 jaar geleden was ik aan de praat met een vriend ,ook geïnteresseerd

  in oud en minder oud ijzer dat nog kon bollen.

  Hij verzameld zowat alles waar hij ooit mee gereden heeft .Ik vooral dingen die dreigen op het oud-ijzer te belande.

  Zo stond er in zijn, nog aan te leggen, tuin een oude Renault Goelette volledig te verkommeren.

  Eentje met een beetje geschiedenis. Het was immers één van die Goeletten die destijds door het Franse leger aan België zijn overgemaakt in het kader van de oorlogsschuld.

  In Frankrijk gebruikt als radiowagen bij het beroemde en beruchte legion etrangère .

  Later in België verder gebruikt als radiowagen, ik denk bij de landmacht.

  In België kreeg het ook zijn bijnaam van Jeanette,omdat het de onhebbelijke gewoonte had

  bij een te bruusk rem manoeuvre op zijn neus te gaan staan met zijn achterste omhoog.

  Mijn vriend had een paar weken eerder bij mij op het erf mijn woonwagen gezien er was er ook in geïnteresseerd om zich zo een oude werfwagen aan te schaffen als speelhuis voor de kinderen.

  Dus kwamen we tot een akkoord ik zocht voor hem een oude werfkeet in redelijke staat en ik mocht met de goelette naar huis. Slepen want het ding wou maar niet starten Waarschijnlijk was de naft die er in was ook van kort na de oorlog.

  Eens thuis heb ik hem netjes binnen gezet om eens helemaal op te drogen en hem volledig te ontdoen van al zijn lompen hij stond er echt bij als een schooier.

  Na een vluchtig nazicht stond ik er van versteld dat al het hout en de karosserie nog in heel goede staat waren na zoveel jaren buiten in weer en wind.

  Maar wat nu, het staat daar nu ,wat moet ik daar nu van maken. Moet het weer in origineel militair

  of gaan we er iets anders mee doen.

  Eerst eens gaan zien wat er op internet van te vinden was. Ik ben op de site van de goelette club van België gestoten en daar heel snel een paar goelettisten van een speciaal soort ontdekt.

  Na een paar dagen genoeg inspiratie ,een paar schetsen,wat info over de mechaniek en wij weg.

  De eerste hindernis, starten .Begonnen met de benzinetank open te maken. In de vloer van de laadbak zit een luikje, daaronder de benzinemeter,open maken ,meter verwijderen,langs deze weg de tank leegmaken,

  Er zat een liter condenswater in,lozen en kuisen .Nieuwe naft in de bak. Bougies kuisen ,en starten. Hij deed het ,zij het wat sputterend en proestend,hij deed het.

  Heel klein ritje, voorzichtig remmen. Om naar rechts te draaien moest je niet eens sturen. Terug binnen en de remmen aanpakken. Vooraan ging het vrij vlot ,alles nog in goede staat en alles los vrijwel geen roest in de tamboers. Achteraan een ander paar mouwen. Hoe moest ik die tamboers er af krijgen?

  Na wat zoekwerk, bij de mannen van de goeletteclub en verder op internet,een werkplaats handboekgevonden.

   Eerste probleem, u neemt de speciale poulietrekker om de tamboers te verwijderen.

  Aangezien ik geen” speciale poulietrekker” had en nergens een kon vinden zat er maar een ding op ,er zelf een maken.

  Een ganse dag later na ,passen, slijpen,lassen,schuren en nog eens passen en schuren, kon ik er ,met behulp van een ferme tik van een hamer ,de eerste tamboer aftrekken. 

  Remcilinders zo vast as wat,open en kuisen en rubbers vervangen.

  Nog niets,de flexibels ,potdicht .Vervangen ,andere kant het zelfde en alles ok.

   Hij beist dat het een plezier is. Bij kort remmen gaat hij zeker 30cm met zijn neus naar beneden.

  Nu nog wat dichtingskes vervangen ,andere olie op en hij staat mechanisch redelijk in orde.

  Tot zo ver de mechaniek nu de esthetiek,dat is een ander paar mouwen.

  Terwijl ik bezig was aan rem en co zag ik in mijn ooghoek steeds mijn woonwagen staan.

  Als ik nu eens in de achterbak van de goelette een slaapvertrek kon maken en dat in combinatie met de woonwagen, dat zou een heel mooi getrek worden.

  Er aan begonnen ,de laadbak strippen. De beugels opkuisen en antiroest behandeling geven. Beugels met hout bekleden en kader maken. Raampjes maken en insteken en dakgedeelte uitbuigen. Voor en zijkanten bekleden. Achterpartij met deur maken .Isolatie aanbrengen en bekleden.

  Oef dat was al dat.

  Voor de binnen inrichting is het een ode aan de jaren 50. Ik heb een slaapkamer van de jaren 50 uit elkaar gehaald en op maat aangepast. Jaren 50 ,gebogen deuren vloeiende lijnen en nieuwe materialen.

  Het stapelbed, kan ook worden omgevormd tot tweepersoons met een paar handelingen.

  De cabine op zich ,wou ik wel behouden ,als open cabine. Alles in bache ,gaf wel wat problemen. Daarom heb ik er voor gekozen om een metalen opbouw te maken met twee zijruitjes .

  Gemaakt van achterzijruitjes van ,ik weet het ,de concurrentie, een twee pk van citroen.

  Maar volgens mij volledig passend in de tijdsgeest.

  Hierbij heb ik geopteerd ,om met een half open dak ,toch nog in de geest van het oorspronkelijk

  ontwerp van de goelette te blijven.

  Stukken van de zijruit-verbinding en het dak heb ik met stoom geplooid in triplex.

  Afgewerkt met een,oprolbaar, bache dak.


  Kleur kiezen is niet altijd makkelijk ,maar nu voor mij wel.

  Ik heb er voor gekozen(om nergens aan te komen een twee drie)om heel het getrek ,woonwagen én goelette, in de zelfde kleurcombinaties te zetten. Hetzij ,eierschaal en diepgroen als basis met naturel hout als contrast.


  Het plezantste van de restauratie is voorbij. Nu nog de papierwinkel.

  Het ging hier om een ex militair voertuig. Zonder papieren..

  Op zoek naar de aankoopbewijzen .Gevonden.

  Op zoek naar de bewijzen van herkomst. Militair. Gevonden .

  Op zoek naar inschrijvingspapieren. Gevonden.

  Aanvraag voor verzekering, het betreft hier een lichte vracht. Gevonden.


  Met een groot hart naar Zwijnaarde.

  Eerst een hele rit alom ,dit ding rijd maar veilig onder de 60km per uur,dus alle grote ,steen, wegen meiden. Met een omtrekkende beweging over Eke naar Zwijnaarde , aangekomen op de keuring .Enige konsternatie bij het personeel. Heel gewillige mensen en heel hulpvaardig. 

  De oldtimerkeuring volledig doorlopen. Geslaagd in de remtest !.In het bezit van de nodige gevaardriehoek.

  Papier voor een O plaat op zak .Ter plaatse afgehaald(zo ging dat vroeger),en wijlen weg.

  Ik ben nu de gelukkige bezitter van een Renault Goelette in rijvaardige staat.


  Tot onderweg.  .  

  15-03-2016, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  23-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Als hobby mag ik nu en dan eens mee op de werf, met een vriend van mij, Flor de schrijnwerker.
  Als hulp,manus doetal  maneuver enz. Een paar jaar terug waren we aan het werk in Bachte Maria Leerne(alleen al de naam)
  Een prachtig project,een badhuis met alles er op en er aan, helemaal in tropisch harthout,boven een (zeg maar heel ruime) zwemvijver,
  achter en aan een eveneens ruime woning.
  Mijnheer was ceo van een groot tekstiel bedrijf,mevrouw was kunstkenner,verzamelaar en galeriehoudster.
  Na afwerking en oplevering werd de vraag gesteld, door een vriend des huizes ,om in de vijver een breekpunt te crieeren .
  Een zitpaal voor vogels zeg maar. Flor dacht onmiddelijk aan mij,die zal nog wel een paar schone speciaal gevormde stukken liggen hebben.
  Inderdaad,nog 2stukken hazelnotelaar mooi gevormd diep gegroefd recht en juist gepast van lengte.
  Dus, één van deze palen mooi haaks gezaagd,een inox plaket er onder gevezen voor de stabiliteit,et voi la ses sa .
  Nu, een paar maand later, ging Flor, voor de eindafrekening van zijn werk,terug naar mr. en mvr. in Bachte Maria Leerne.
  Terloops werd ook het ,ondertussen gepromoveerd,kunstwerk van madame hare protegé ter sprake gebracht.
  Het was onderwijl al opgenomen in de catalogus van Den Artist .Tot grote verbazing van de Flor stond het ook geprijsd .
  Tot nog grotere verbazing van Flor voor niet minder dan ( )0000€.   Wat hij mij dan ook bijna onmiddelijk doorgebeld heeft .
  Dus ben ik nu de fiere bezitter van de exacte kopie van het werk van Den Artist.
  Ik ga er wel een uitvoerige beschrijving moeten op spijkeren of het belandt ,bij enige onoplettendheid ,bij het brandhout.

  23-01-2011, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  22-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudhout 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik heb in het najaar en deze winter mij eens laten gaan.
  In hoek en kant heb ik 't een en 't ander gevonden.
  Meerdere stukken wel twintig keer gedraaid en gekeerd .
  Uiteindelijk ben ik content met de resultaten.


                                                                          

  22-01-2011, 22:55 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vragend starend,
           zoekend vragend,
                   gesloten bevangen,
                            verbrand verlangen

  22-01-2011, 22:54 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UTOPIA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zachtheid zoekend,
          armen spreidend,
                    strelend tasten,
                           centraal gefocust

  22-01-2011, 22:51 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KRONKEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Twee voelsprieten,
           antennes naar leven,
                     traag bewust, 
                              op zoek naar bescherming.

  22-01-2011, 22:49 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FANTASIA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het aanzicht van een droom
             geen basis,geen houvast,
                              Wel wonder

  22-01-2011, 22:43 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lelie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Grof en zwaar,
         verfijnd mysterie,
                 vergroeid in tijd,
                        lichtheid bij eind

  22-01-2011, 22:38 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De speleman
  Klik op de afbeelding om de link te volgen geen beweging,
              als een doedelzakspeler,
                                    vlot rechtop,
                                                  zonder zorg

  22-01-2011, 22:35 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEVEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Glad,ruw,gepolijst,
               vergroeid,soepel,
                           onbewust,zacht,
                                        mooi in zijn zijn

  22-01-2011, 22:30 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  26-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudhout
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 'k ben een tijdje weg geweest.
  De weken hebben me geholpen.
  Met alles en niets heb ik me beziggehouden.
  Zoeken ,kijken en fronsen.
  Steeds opnieuw draaien en keren.
  Voorzichtig wat prutsen en kuisen.
  Zekerder bekennen en erkennen.
  De natuur in al zijn misterie.
  Bedrogen door het oog.
  Zien wat er altijd is geweest.


                                                                                           Het likkende vuur.
  Likkende tongen een grijpende klauw,vuur klaar voor zijn alles verterend werk 
  ,

                                                                                                    Huilende wolf
  Ontsnapend uit de dichtheid van de roedel,verlangend naar de zachtheid van nabijheid  26-03-2009, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  02-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sint antonius en zijn varken

                                                     ST.ANTONIUS enzijn varken.

  Sinds mensenheugenis werd bij ons in de familie ,rond de tijd van st-Antonius ,een varken geslacht.

  Slachten van een varken klinkt zo koud en  banaal.Neen het was jaarlijks een bijna rituele gebeurtenis.Een sociaal  gebeuren,waarbij de hele familie en een deel van de buren deelnamen en bij werden betrokken.

  Het was die dag bij ons op den hof een af en aan geloop van mensen .De ene om te helpen,

  de andere om te komen kijken of er niets van de tafel viel.Nogal eens een minderbedeelde

  buur of kennis die tijdens het jaar al eens een handje kwam toesteken.

  Elk jaar was er dan de bewondering voor de plaatselijke slachter,uiteraard zonder diploma of statuut .Deze man vormde voor de familie nogal eens de link met het verleden.

  Er werden verhalen verteld over vroeger,grootnonkels en tantes.Steevast het verhaal hoe goed het vroeger was.Wat een sterke vent die of de gene was.Allerhande nieuws uit het dorp en aangelanden,wie deugde en wie niet.

  Kortom zoals eerder gezegd een sociaal gebeurn zonderveel franjes,welk steeds eindigde in een soort van feestmaal    a la asterix.

  Tot hier het verleden .

  Nu vandaag wordt het slachten ,op het erf of gewoon thuis op den hof ,zeer moeilijk gemaakt of verboden.

  Weg sociaal gebeuren .weg traditie.weg feest van st.antonius en zijn varken.

  Alles hygiënisch en clean ,zonder gevoel,maar met volledige controle van de voedselketen.

  Slachten gebeurd in het slachthuis en kost een zak geld;De slachter aan huis moet gediplomeerd zijn .Er moet een aanvraag in drievoud naar de gemeente.Het vlees moet in een daartoe uitgeruste koelwagen vervoerd worden.Een geluk dat we het nog mogen opeten zoals we zelf willen.Dat denk ik toch.

  Maar er is licht in de duisternis.

  De overheid organiseert jaarlijks een slachtvloer voor rituele slachtingen.Waar het mogelijk is uw eigen dier op rituele wijze te slachten .

  Ikzelf ben een diep gelovige Vlaming.Die geloofd in traditioneel erfgoed,in sociale controle in kontact met de buren en wil leven op zijn dorp zoals gans mijn familie er sinds mensenheugenis heeft geleefd .

  Ik hoop dat “de staat”tegen volgend jaar, voor mensen als ik,een oplossing kan vinden. 

  02-01-2008, 17:45 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorgebakken frit
  Ik was vandaag weeral eens een grote meneer.Ik heb al zoveel meegemaakt,geboren 52 getogen 68
  Ik dacht ik heb het allemaal wel al gezien.Maar toch ,hongerig of niet,je gewoonte getrouw.
  Tijdens het afzakken naar huis toe,efkes stoppen aan het fritkot op het dorp.Een beetje moe van een paar pintjes,
  met een groot hart,een pakske frit,een klein want de lijn je weet wel.Daarbij,na een grondige studie van de kaart(zelfs in een fritkot op den buiten hebben ze dat ook al),een mexikano,dit om het vakantiegevoel wat aan te wakkerenen nieuwsgierig,kiplets met schinese sous,om het wat avontuurlijker te maken.
  dit alles in een VTM corect kader,nietdik liefst te dun en zo snel mogelijk.
  De kiplets,wat dat ook mag zijn,in een op en top stars en stripes kartonnetje.Gelukkig was er de sous.
  De mexikano,gelukkig waren er de pintjes.
  De fritten,de trots van de belgen,gewoon niet te vreten.In het vlaams ,nen hoop petatten zonder veel complimenten
  grat vermuest,in het vet gekapt.Stoofhout de naam frit niet waard maar wel in een corect wettelijk ingerichte infrastruktuur.Waarschijnlijk een goede verdienste.O dierbaar Belgie O dierbaar land der vaderen ,
  Slaap zacht we gaan er op vooruit.

  16-11-2007, 20:38 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  01-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het stopt niet bij een tractor alleen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het stopt niet bij een tractor .

  1975 .Samen met mijn vader gingen we bij een oudere fruitkweker  naar een plukwagen zien.

  Bij die wagen kregen we een oud smalspoortractortje aangeboden.Een KRAMER KB17, aan zeg maar een meeneemprijsje.

  Wie had toen gedacht dat dit het begin van een hobby zou worden.Een hobby die in wezen niet meer stopt.

  1998.Die oude tractor,afgeschreven, stond maar te verkommeren bij mijn broer in zijn keldergarage.Maar het idee van restoratie was in feite nooit ver weg geweest.Maar tijd, je weet wel.

  Toch een beetje tijd gevonden,ergens in een hoekje. Eerste werk, volledig nakijken van de mechaniek.Wat weinig problemen gaf,alles bleek nog vrij goed te werken op de zuiger van de lift na.Dat was nog goed te vervangen,kwestie van een beetje geluk en fantasie.

  Andere olie er op,nieuwe batterij,voorverwarmen en tok tok tok, op de klop weg.

  Het geluid van een oude één ,of in mijn geval een twee,cilinder is waarschijnlijk het verslavend element bij oldtimers.

  Het herschilderen moest nog gebeuren.Het tractortje was immers, door de vlijtige kleinzoon van de vorige eigenaar,volledig in het (klassiek) grijs gespoten.Dus op zoek naar de originele kleuren van Kramer.Die kleur dan ook laten maken.Dit was ook de aanleiding voor mijn eerste kontact met een oldtimerboekwerk.echt verrassend die massa verschillende merken en kleuren.

  Van een tractor wordt verondersteld dat hij werkt.Voor mij is een oldtimertractor naakt zonder atributten of getrek.Daarom begon ik aan de restoratie ,of noem het opkuis, van een oud melkremorkje van mij ouders uit de jaren 50.Tijdens mijn zoektocht naar onderdelen  vond ik op een zolder(ge ziet niets wegsmijten )een oud kabientje van mijn vaders tractor van rond 1965. Deze twee samen vormen nu een getrek voor achter mijn smalspoor.

  Mijn aandacht voor Kramer was getrokken.Ik vond voor mezelf wat meer tijd en kwam  via via aan het adres van een andere Kramerbezitter.Raar maar waar ook een KB17, een jaartje ouder,maar de landbouwversie.Zo een combinatie kom je maar zelden tegen ,dus.Meer hij stond nog volledig origineel,met de nodige blutsen en builen natuurlijk.Met zowel al de lichten een maaibalk,voederbakje,derdepunt en trekhaak.

  Aan deze trekker was wel wat meer werk aan.Na het verwijderen van 20 jaar kippenmest en stof.Plaatsen van nieuwe sproeiers,(de oude waren meer druppelaars, maar toch nog starten) gloeistiften,waterpomp,koppeling en filters .Al bij al viel dat allemaal toch nog wel mee.

  Ondertussen zijn we in 2007. Zijn we lid van De lozen boer. Hebben we een paar ritten en treffens meegedaan. Liefst met mijn koppel. Ik zie ze als een broer en zus ,enkel maar een jaartje verschil,van de zelfde familie.

  Zo komen we aan het voorlopig laatste hoofdstuk. Tijdens de rondrit in mei 2007 reden we langs den Oudenbos.Achter op een schapenwei stond een oude werfwagen ,nog enen van den RTT,te verkommeren.

  Tijdens het vervolg van die rit,begon ik in mijn hoofd al het plan te tekenen van de restoratie van zo een werfwagen .Ik was al bezig met het nagaan wat ik thuis ,op al die stoffige zolders ,nog liggen had om er aan en in te verwerken.Twee dagen na datum,had ik de eigenaar gezocht en gevonden en was de wagen gekocht.

  We zijn nu vier maand later en de wagen is nu ,volgens mezelf en een paar anderen, veranderd in een klein juweeltje van een woonwagen.Binnenin in de oud Vlaamse stijl van rond 1930.Langs buiten naar de zigeunerwagens van voor 1950.

  Hiermee kan ik nu naar iets verdere bestemmingen.Overnachten is nu geen probleem.

  Het idee is dat ik de wagen eventueel ook kan verhuren aan andere oldtimerbezitters ,die, misschien eens iets anders willen dan, rondtoeren met hun trekker alleen.

  Tot onderweg,Herman&co.

  01-11-2007, 10:19 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  24-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste test
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit weekend ben ik voor de eerste maal met men woonwagen op pad geweest.
  Zaterdag ,na een zenuwachtige voorbereiding,ben ik toch nog aangezet.Ondanks het reeds 15u30 was en dat ik die dag nog 48 km voor de wielen had.Met de onzekerheid of dat mijn Kramertje wel genoeg kracht bezat om onderweg de komende hellingen te nemen.De woonwagen weegt toch om en bij de 2 ton .De weg naar Audenaarde zag er lang en gevaarlijk uit.
  Het huis afgesloten,de poort uit en op weg.De reeds bekende wegen van vorige kleinere ritjes gingen prima.Tot Lede geen enkel probleem.Ervaring opdoen ,in verband met remmen en stilstand op een helling ,aan de lichten van vijfhuizen,en vooral het op toeren houden en brengen van de motor.
  De lichten voorbij ,nu waren we echt weg,links en rechts eens terugwuiven naar vebaasd en verwonderd kijkende bewoners ,het ging prima.Af en toe eens een auto die toeterde of uit goedkeuren of uit frustratie.
  Net voor Burst ,dacht ik ,een wel heel entoesiaste automobilist.Die bleef maar toeteren en ik begon me af te vragen wat heb ik nu weer misdaan? Met een ferme knal wist ik het onmiddelijk.
  Een klapband,wat nu,één van de nog maar net 40 jaar geworden banden had het begeven.Stoppen ,eens rondkijken ,eens in men haar krabben en daar was al een madam met de vraag ,Ge moet toch geen krik hebben.Hoe kon die dat nu weten?
  Maar vooruit ,bij de vriendelijke madam van de schoenmaker,de krik aangenomen ,de wielen vervangen nog een korte babbel en weer een probleem opgelost.Terug vertrokken,toch efkens getwijfeld om om te keren,recht naar mijn doel.
  Net voor Audenaarde kreeg ik kompanie van 2 andere oldtimermannen die ,met veel plezier ,mij de korste weg toonden naar het terein van de samenkomst op de werktuigendagen Even waande ik me wel in het buitenland wanneer ik voor de Ohiobrug stond,met die twee buffels.
  Goed zover waren we dan .Ons geplasseerd naast een kanjer van een buldozer .Ons ingeschreven een paar babbelkes gedaan en dan ,spijtig genoeg ,terug met de auto naar huis een rezervewiel gaan zoeken .Wat niet zo gewoon is op een zondagmorgen.
  Zondagmorgen terug .Ons ogen uitgekeken naar al dat moois dat daar verzameld stond.Terug een paar babbelkes
  een paar pintjes een bezoekje aan de gespesializeerde stands een rondgang op de werktuigendagen zelf en zeker niet vergeten met één (kenners?)oog dicht naar het ploegen kijken.Goed gewerkt mannen zou ik zeggen.
  Zondagavond ben ik dan onmiddelijk na de prijsdeling terug op weg gegaan.Een geluk net voor de grote files, want ik had nog een rit van 2u30 voor me die overigens rimpeloos is verlopen.Ik was ,reglementair ,net voor donker nog thuis en ben met een goed gevoel ,welliswaar met stijve knieen,van men trekker gestapt.
  Ik zal maar zeggen tot onderweg.
  Herman.

  24-09-2007, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  12-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houtwerk woodart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik heb er een nachtje over geslapen en denk dat ik een funktie voor mijn woonwagen heb gevonden.
  HOUTWERK WOODART


  Uit een stuk fruitboom laat ik de natuur zichzelf tonen.De volle schoonheid van hout of gepolijst of in zijn
  natuurlijke vorm en stuktuur ,enkel ontdaan van het hoogst noodzakelijke.

  Wat heeft die woonwagen daar nu mee te maken?
  Wel.Ik ga mijn woonwagen inrichten als uitstalling voor mijn kleinere houtsculpturen
  Hierna een opsomming van de nog resterende stukjes
  1/Schaal             oesterschelp   gepolijste appelaar
  2/teelichthouder  duivel             gepolijste appelaar
  3/schaal              oesterschelp   deels gepolijste appelaar
  4/schaaltje           kelk                gepolijste appelaar
  5/schaal              dolfijn             gepolijste appelaar
  6/object              hel                  deels gepolijste appelaar
  7/muurhanger      ark                  gepolijste appelaar
  8/muurhanger      god ziet u        deels gepolijste appelaar

  De kombinatie van hout enkoper in zijn ruwe ongepoetste vorm geeft een strak maar warm geheel.

  9/object              kerstboom     appelaar koper
  10/object            kaarshouder   koper
  11/lamp                                   koper hout glas

  12-09-2007, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  11-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat! dank u
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Geen flouw benul wat ik met deze blog kan aanvangen ,maar we wagen het er op

  11-09-2007, 00:00 geschreven door herman  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - ( Stemmen)
  Archief per week
 • 25/12-31/12 2017
 • 05/09-11/09 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 17/01-23/01 2011
 • 23/03-29/03 2009
 • 31/12-06/01 2008
 • 12/11-18/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 10/09-16/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!