Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  energiebesparing
  www.bloggen.be/energie

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  energiebesparing
  www.bloggen.be/energie

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hooikoortsinfo
  www.bloggen.be/hooikoo

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  mydi
  www.bloggen.be/mydi

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kurt1957
  www.bloggen.be/kurt195

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  29-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Sweet

  Vandaag hoorde ik op de radio een lied dat ik niet direct thuis kon brengen. ’t Is te zeggen, ik wist wel dat ik vroeger als kind met de platenspeler van mijn moeder dit liedje speelde, het was geen elpee, maar een single. Maar ik kwam niet op de naam van de band of de naam van het liedje. Ik ben dan natuurlijk direct gaan opzoeken wie het was, want ik ben iemand die blijft tobben over zo een dingen.

  Vrij snel had ik de naam van de band al gevonden. ‘The Sweet’, een Engelse glamrockband van de jaren ’70. De bezetting bestond uit Andy Scott, Steve Priest, Brian Connolly en Mick Tucker.

  Maar dan moest ik gaan zoeken hoe het liedje noemde, want dat schoot me nog steeds niet te binnen. ‘The Sweet’ had heel wat hits: ‘Funny Funny’, ‘Co-Co’, ‘Wig-Wam Bam’, ‘Block Buster’, ‘Poppa Joe’, ‘Ballroom Blitz’, ‘Fox on the run’ en nog wel heel wat andere…

  Ik ben dan op Youtube gaan zoeken naar liedjes van ‘The Sweet’ en zo kwam ik tenslotte uit bij het liedje ‘Little Willy’. Ook een goed nummer van hen. Persoonlijk vind ik ‘Ballroom Blitz’, ‘Blockbuster’ en ‘Fox on the run’ wel de leukste liedjes van ‘The Sweet’, maar dit komt waarschijnlijk omdat mijn moeder ook deze op elpee had.

  Als ik aan ‘The Sweet’ denk, denk ik natuurlijk ook direct aan Mud. Ook een Engelse glamrockband. Ook van hen waren er singles te vinden in de collectie thuis. Liedjes als ‘Dynamite’ en ‘Tiger Feet’.

  Dit liedje horen deed me dus terugdenken aan mijn kindertijd. Een zorgeloze kindertijd (zorgeloos als ik mijn vader niet mee tel). Ik weet nog goed dat ik vele dagen op de kamer van mijn ouders zat, met hun singles, elpees en platenspeler. Ik denk dat ik heel wat platen zot gedraaid heb. Als kind heb je nog niet echt besef van rekeningen, geldproblemen, geld in het algemeen, werken gaan, tijdsdruk, stress, … Bij die dingen sta je gewoon niet stil dan, al moet ik zeggen dat het bij mij niet lang geduurd heeft voor dat besef kwam, dit door de scheiding van mijn ouders.

  Ik ben opgegroeid in een huis waar altijd wel de radio aan stond, ik had ‘toegang’ tot de platenspeler en plaatjes van mijn ouders en had er zelf ook al een paar gekregen. Ik merk dat ik nu ook altijd de radio op heb staan, gewoonte zeker? Al zijn er ook momenten dat ik het graag helemaal stil heb, geen radio, geen tv, geen geluiden van laptop of pc, niets, gewoon doodgewone stilte. Maar het is echt wel moeilijk tegenwoordig om het helemaal stil te krijgen. Enkel de geluiden van de stilte en de natuur. Moet je maar eens proberen! Er is altijd wel een auto of vrachtwagen die je hoort, een claxon, ergens iemand die schreeuwt of kinderen die spelen, een vliegtuig dat laag over vliegt, een autoalarm of dergelijke die af gaat, … Altijd is er wel iets dat de stilte verbreekt. En dat is wel spijtig, want er zijn wel momenten dat ik complete stilte nodig heb. Om tot rust te komen, om energie te krijgen, om iets te overdenken, om mezelf te horen…

  Ik weet nog goed, als ik als kind bij mijn oma en opa (moeders kant) ging slapen. ’s Morgens was ik dan eerder wakker, en ging dan beneden wat met mijn knikkers of autootjes spelen op het tapijt. Dat was een tapijt met enkele banen die rondom liepen, en dat was natuurlijk ideaal om als ‘weg’ te gebruiken. En daar was het altijd héél stil. Het enige dat je hoorde was ‘de stilte’ en het getik van de keukenklok. Een prachttijd, en zeker toen mijn opa nog leefde. Ik was acht jaar toen hij overleed.

  Ik herinner me die tijd nog goed, toen ik een kind was. Al moet ik zeggen, de tijd dan nadat we verhuisd waren. Van het huis waar we eerst woonden weet ik niet zoveel meer, enkel flarden van herinneringen. Maar ik was toen ook héél jong, ik zat in het derde kleuterklasje toen we verhuisden. Ik ken natuurlijk de buren nog, en ik weet nog hoe het huis er vanbuiten uit zag, maar de binnenkant? Nee, die kan ik me niet echt meer voor het oog halen. Je kan zeggen dat het enige wat ik nog van die tijd heb foto’s zijn, vastgelegde beelden van delen van het huis, en dan vooral de woonkamer.

  Zoals ik al zei, er zijn wel flarden die ik me nog herinner. Zoals een keer dat ik naar mijn peter gelopen was zonder mijn ouders te verwittigen (mijn peter woonde niet zover). Of een keer dat ik thuis zat met mijn moeder en mijn babysit (buurmeisje) en dat sinterklaas snoep binnen gooide, wat heb ik me toen verschoten. Maar mijn kamertje daar herinner ik me niet meer. Wel de tuin nog, met onze twee grote honden, binnen hadden we nog een klein hondje, al zat een van die grote ook veel binnen. Het retro-behang herinner ik me ook nog, en de oranje kleuren in van alles en nog wat.

  Zo zie je maar, wat een liedje teweeg kan brengen bij een mens.  Today I heard a song on the radio and I didn’t remember who it was en what the name of the song was. I remembered that as a child a played it on the turntable of my mother, it wasn’t an LP-album but a single. But I couldn’t bring up the name of the band or the song. I started searching on the internet, because I am someone that keeps toiling on things like this.

  Quite fast I found the name of the band. ‘The Sweet’, an English glam rock band in the 1970’s. The line-up consisted Andy Scott, Steve Priest, Brian Connolly and Mick Tucker.

  But I still had to find the name of the song, I couldn’t recall it. ‘The Sweet’ had a lot of hits: ‘Funny Funny’, ‘Co-Co’, ‘Wig-Wam Bam’, ‘Block Buster’, ‘Poppa Joe’, ‘Ballroom Blitz’, ‘Fox on the run’ and a lot of others…

  I opened Youtube and searched for songs of ‘The Sweet’ and so I ultimately found the song ‘Little Willy’. Also a good number of ‘The Sweet’. But personal I find ‘Ballroom Blitz’, ‘Block Buster’ and ‘Fox on the run’ the best songs of ‘The Sweet’, but this is because my mother had those on LP-album.

  If I think of 'The Sweet', I naturally think about Mud. Also an English glam rock band. There were also some singles of them in the music collection at home. Songs as ‘Dynamite’ and ‘Tiger Feet’.

  This song made me think back to my childhood. A carefree childhood (carefree if I don’t reckon my father). I still know that I spent lots of days in my parents’ room, with their singles, LP-albums and turntable. I guess I overused a few albums and the player. As a child one doesn’t have a real understanding of bills, money problems, money in general, having to work, time pressure, stress… You don’t dwell on that at that age, but I have to say that it didn’t take long (in my case) before I had to learn the value of money and so, because of the divorce of my parents.

  I grew up in a house in which the radio always was playing, I had ‘access’ to the turntable and albums of my parents and I even got a few albums myself (as present). I notice that the radio is playing in my house all the time too, out of habit? But there are also moments that I want to be in complete silence, no radio, no television, no sounds of laptop or pc, nothing, just ordinary silence. But nowadays it’s very difficult to achieve complete quietness. Only the sounds of the quietness and the nature. You should try this once! There always is a car or truck you can hear, a car-horn, someone somewhere that screams or children playing, an airplane that flies over very low, a car-alarm or such that sounds… Always there’s something that breaks the silence. It’s a pity, because there are moments that I need complete quietness. To come to rest, to get some energy, to consider something, to hear myself, …

  I still know that when I was a child, I stayed over at my grandparents (mothers parents). At morning I was awake before them, I got downstairs and played with my matchbox-cars and my marbles on the carpet. It was a carpet with big stripes ideal to use as road. And at my grandparents house it was very quiet. The only things you could hear where ‘the silence’ and the ticking of the kitchen clock. A beautiful time, and certainly when my grandpa was still there. He passed away when I was eight years old.

  I still remember those days when I was young. But I have to say, the time after we moved. I don’t remember much about the house before that, only shreds of memories. But I was very young then, I was in nursery class when we moved. I still know the neighbours, and I remember what the house looked like on the outside, but the inside? No, I can’t recall it to memory. You can say that the only things I have from that time are pictures, embedded images of parts of the house, and then mostly the living room.

  As I said, I still remember pieces of that time. There was a day when I ran to my godfather and my parents didn’t know where I was (my godfather didn’t lived to far away). There was a time that I was sitting in the living room with my mother and my baby sitter (neighbour girl) and that Saint Nicholas threw candy in the house, I still remember how this frightened me. But I can’t recall my room. I remember the garden, in which we had two big dogs, and inside the house we had a little dog, but one of those big dogs was inside the house more than outside. I remind myself the retro-wallpaper and the orange colours in this, that and the other.

  So this is what a single song can bring on.

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=2MDCbIhTa_w   
  http://www.youtube.com/watch?v=BgrYf7VWASE   
  http://www.youtube.com/watch?v=d2sMuVPMkkk   
  http://www.youtube.com/watch?v=x3XGjnQgsJA   
  http://www.youtube.com/watch?v=yCGAzm74dTo   

  29-11-2009 om 20:14 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:The Sweet Mud platenspeler single elpee Ballroom Blitz Fox on the run Blockbuster Tiger Feet kindertijd zorgeloos stilte radio turntable single LP-album childhood carefree silence

  28-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leterme 2

  Deze week is het verwachte gebeurd, Leterme is terug premier van ons land. Dit nadat onze vorige premier Herman Van Rompuy de job van president heeft aangeboden gekregen. Leterme was al eens premier van maart 2008 tot december 2008. Maar toen kon hij niet anders dan opstappen door het Fortis-schandaal. Hij is dan opgevolgd door Herman Van Rompuy en nu volgt hij op zijn beurt deze weer op.

  En zijn tweede regeerperiode begon al in schande. Woensdag zou hij zijn beleidsverklaring in het parlement voorlezen, maar wat bleek? De media had de beleidsverklaring VOOR het parlement, een regelrechte schande! En het geeft mij het gevoel dat er vanuit de richting van Leterme een enorme minachting is voor het Federale Parlement. Ik vind het parlement ook een onzinnige, onnodige instantie (regering heeft meerderheid in parlement), maar ik kom daar ook voor uit en ik sta niet op de plaats van de premier. Als ik, als burger zeg dat ik het Federale Parlement een onnodige instelling vind, dan doe ik dat om mijn mening als burger te geven, om te laten weten dat ik als burger vind dat het systeem NIET juist is. Als een premier dat doet over het Federale Parlement, dan is dat helemaal iets anders, tenzij hij het systeem verandert. Want een premier weet dat hij de meerderheid in het parlement heeft en dat die toch alles doen wat hij wil. Dit is gewoon smerig en getuigd dus van enorme minachting, en nog een woord maar ik kom er niet op: het komt neer op iemand uitlachen, aanvallen omdat je weet dat die toch niets kan doen.

  Nu, eigenlijk kan ik niet zoveel over de beleidsverklaring zeggen, want er werd niet veel gezegd door premier Leterme. Eigenlijk was het bijna hetzelfde als wat premier Van Rompuy zei bij zijn beleidsverklaring. En als de beleidsverklaring de voorbode is van wat de regering gaat doen en als we kijken wat er in de regering Van Rompuy gebeurde, wel, dan moeten we ons verwachten aan niets, want dat is wat er gebeurd dan in de regering: NIETS!

  Wat ik me wel nog herinner uit de beleidsverklaring van premier Leterme is dat hij liet horen dat zijn regering wel wist wat de burgers van hen verwachten. Hoe kan hij dat nu weten? Er zijn geen verkiezingen geweest, er is zoveel gebeurt en verandert (Fortis-schandaal, schending van de scheiding van de machten, bankencrisis, verschillende regeringen, …) sinds de laatste verkiezingen. Dus hoe kan hij na dit alles nog weten wat de burger wil?

  In totaal vond ik de beleidsverklaring eigenlijk ongeloofwaardig. Het was een aaneenbreien van slogans en stoere taal, maar wat brengt stoere taal op als je er niets mee doet?

  Nu, ik heb helemaal niets tegen Leterme, en ik denk ook dat hij wel goede bedoelingen heeft, MAAR hij mag niet van zijn partij en ook van de Walen niet. Yves Leterme ging de communautaire problemen aanpakken, hij ging BHV splitsen, … En ik denk wel dat hij oprecht was, maar ik denk dat hij zich vergist heeft in zijn eigen partij en de andere Vlaamse traditionele machtspartijen. Hij heeft gezegd wat de Vlaming wil, maar werd tegengewerkt door de Walen en de angst van zijn eigen partij en andere machtspartijen. (lafheid?)

  En dan iets wat ik toch opmerkelijk vind en eigenlijk iets wat bij mij overkomt alsof de regering de burger keihard tegen de schenen stampt en weet dat de burger toch niets kan terug doen. Zo komt het toch bij mij over. Leterme word premier, maar oud-premier Wilfried Martens krijgt de opdracht om hem ‘de weg te wijzen’. Dan krijgt een ander oud-premier Jean-Luc Dehaene de opdracht om Brussel-Halle-Vilvoorde te regelen, buiten de regering en het parlement om. Als ik Leterme was, ik zou mij vernederd voelen en ik zou toch zeker weten dat er niemand is, zelfs zijn eigen partij niet, die hem vertrouwt. Leterme is bij deze dan ook benoemd tot marionet. En wie bedient de touwtjes? Iedereen zou denken dat Martens en Dehaene dit zouden doen, maar ik heb daar zo mijn twijfels bij en vermoed dat de Walen diegene zijn die de touwtjes in handen hebben. En dit betekent voor de Vlamingen, en vooral dan voor de Vlamingen in de streek Halle-Vilvoorde niet veel goeds.

  Waarom ik me het aanvoel alsof er tegen de schenen van de burger gestampt is? Wel, Dehaene moet de communautaire problemen oplossen, maar hoeft daarvoor dus niet naar het parlement te komen. Dus het parlement word buitenspel gezet, maar ja, het parlement zou toch niet veel kunnen doen vermits de regering de meerderheid van het parlement heeft. Maar zo houd men ook de burger er volledig buiten! En wat wijst dit maar weer eens aan? Dat België helemaal géén democratie is, want bij een democratie heeft het volk de macht, en hier zijn we gewoon die stomme onnozelaars die om de zoveel tijd naar een stemlokaal moeten om nadien te merken dat de politieke partijen ons toch negeren en doen wat ze willen.

  Bruno Tobback (SP-a) had trouwens in het Kamer-debat een mooie zin voor dat wat Dehaene betreft: “Eindelijk kan Dehaene zijn droom realiseren. Hij kan het land besturen zonder naar het parlement te moeten komen”. En wat de media ook zeggen, ik vind dat Bruno Tobback héél goed zijn werk heeft gedaan in het debat. Hij zei tenminste zinnige dingen en bood ook oplossingen aan.

  Het viel ook op dat premier Leterme in zijn repliek niets meer zei over de communautaire problemen. Monddood gemaakt? Ik vind het niet kunnen dat hij er niets over zei.

  Trouwens, wat mij ook opviel was dat de Waalse politieke partijen er nogal op hameren dat verkiezingen niet kunnen zolang er géén oplossing is voor BHV. Nochtans zijn zij diegenen die het tegenhouden en moeilijk doen. Maar vanuit hun standpunt ook logisch, want als er géén verkiezingen komen kunnen zij aan de macht blijven, en zij hebben de touwtjes in handen, kan het nog mooier? En indien de Vlamingen toch (alweer) op de buik gaan en ik weet niet wat allemaal extra aan de Walen gaan geven, dan hebben ze dat toch weer gehad.

  Er zijn er die zeggen dat verkiezingen wel kunnen vermits de Kamer van Volksvertegenwoordigers zelf de verkiezingen rechtsgeldig kunnen verklaren. De politieke partijen die nu de macht hebben en bij verkiezingen afgestraft worden, die gaan sowieso ‘niet geldig’ stemmen (Walen en Vlamingen). De politieke partijen die niet aan de macht gaan geraken of die niet willen aanvaarden dat een bepaalde partij goed scoorde tijdens de verkiezingen gaat ook ‘niet geldig’ stemmen. Hoe kan je dan ooit een meerderheid krijgen die ‘geldig’ stemt? Dit is toch de manier voor de huidige regering om aan de macht te blijven. En ik merk dat ze alles zullen doen om daarin te slagen, zeker de Walen.

  En is het mij alleen opgevallen of zijn er nog mensen die hebben gemerkt dat de VLD zich nogal stil houd op het gebied van de federale regering? Heb je ook gemerkt dat ze, nadat duidelijk geworden was dat Van Rompuy naar Europa ging, absoluut niet geïnteresseerd waren in de post van minister van Buitenlandse Zaken die vrij ging komen? Het was toch hun postje toen Leterme in Leterme 1 premier was? Ik vraag me af wat daar de reden voor is!

  Maar het komt er dus op aan dat er veel gezegd is in de beleidsverklaring en toch ook niets. De Walen hebben de touwtjes in handen, Leterme is vleugellam en de oppositie mag roepen en tieren, maar het maakt toch niets uit. En zo hebben de meerderheidspartijen de Belgische burger alweer eens bedrogen en kunnen ze lekker verder gaan met niets doen! En ja, ze halen iedere keer diezelfde voorbeelden aan van dingen die ze wel deden, ze halen zelfs dingen aan die gedaan zijn toen zij nog niet aan de macht waren. Uit schaarste misschien?

  Nu, ik ga hier kort over zijn, wat heeft de regering gedaan? Ze scheppen op over het feit dat ze ‘de spaargelden’ van de burger gered hebben. Nu, ik vraag me af of het zonder hun zogenaamde tussenkomst niet ook opgelost zou zijn geraakt. Maar wat heeft de regering gedaan? Het Fortis-schandaal veroorzaakt, staatssteun gegeven aan de KBC en zo feitelijk meegewerkt aan concurrentievervalsing (Europa heeft hier trouwens ingegrepen op Europees niveau, want België was niet de enige), meer en meer asielzoekers en illegalen komen naar ons land en belanden op straat, de regeling met Suez van 500 miljoen euro (weggegooid), het aantal werklozen blijft stijgen, de belastingdruk blijft stijgen, de begroting? Echt positieve resultaten! NIET DUS!

  Nog om af te sluiten heb ik twee bemerkingen over het Federale Parlement, je kan het voorstellen noemen. Het was een GROTE SCHANDE hoe weinig volksvertegenwoordigers er aanwezig waren, zelfs van de SP-a! En dan hoor je vertegenwoordigers uitleg geven als: ‘andere prioriteiten’, ‘ik ben ook burgemeester’, … Dit vind ik dus echt schandalig. Ten eerste, als je vertegenwoordiger van de Belgische burger bent, ben je verplicht om daar aanwezig te zijn! Ten tweede heb ik al eerder opgemerkt dat er iets gedaan moet worden aan dat cumuleren. Het kan niet dat iemand EN burgemeester is EN zetelt in het parlement. En dit is maar een voorbeeld natuurlijk, er zijn genoeg andere jobs die uitgevoerd worden door één persoon. Doe daar verdomme eens iets aan!

  En dan nog dit, nu weet je dat bij een stemming in het parlement de meerderheidspartijen (de regering dus) haar zin krijgt en dat de oppositie monddood is. De stem van een volksvertegenwoordiger telt voor één stem. Verander dit eens, laat de stem van een volksvertegenwoordiger eens tellen voor ‘het aantal stemmen dat die vertegenwoordiger kreeg bij de verkiezingen’. Hij spreekt namelijk niet alleen voor zichzelf, maar voor alle burgers die hem een stem gaven!

  We gaan weer een goed figuur slaan in het buitenland. Maar ja, blijkbaar vinden de politiekers uit andere landen dat onze Belgische politieke partijen het goed doen. Ah ja, zeker, want het is de Belgische politieke meerderheidspartijen gelukt om de oppositie machteloos te maken, het is hen gelukt om te doen wat ze willen wat de burger ook wil en zegt. En welke politieker droomt daar niet van? Ongeremde macht, onaantastbaar zijn? ’t Is daarom ook dat de buitenlandse politiekers en machthebbers een Belg als Europees President aanwijzen en een Belg een topjob als eurocommissaris van Handel aanbieden. Maar ik stel me de vraag. Wat vinden de burgers in Europa, en in België van dit alles?  This week the expected happened. Leterme is back prime minister of Belgium. This after our Prime Minister Herman Van Rompuy got the job of president of Europe. Leterme already was prime minister from March 2008 until December 2008. But then he had to withdraw because of the Fortis-scandal. Herman Van Rompuy was his successor and now he’s the successor of Van Rompuy.

  And his second period of office began with a shame. Wednesday he would bring his government policy statement in the federal parliament, but what happened? The media had the statement BEFORE the parliament, a downright defamation. And it gives me the feeling that Leterme despises the federal parliament. I also find the parliament a ridiculous, unnecessary authority (government has the majority in the parliament), but I say this openly and I’m not the prime minister of Belgium. If I, as citizen say that I find the Federal Parliament an unnecessary institution, then I give my opinion as a citizen, I carry out the message that according to me the system is NOT righteous. If a prime minister does this then that is something else, unless he changes the system. A prime minister knows that he has the majority in the parliament and that he can do whatever he wants. This is loathsome and witnesses of an enormous contempt, and something other, but I can’t recall the exact word: it means sneering at somebody and knowing that this person can’t do anything about that.

  Now, actually I can’t say much about the government policy statement, because there wasn’t said much by Prime Minister Leterme. As a matter of fact it was almost the same statement as that of former Prime Minister Van Rompuy. And if the statement is the forerunner of what the government is going to do and if we look at what happened while Van Rompuy was prime minister, than we have to expect nothing, cause that’s what is going to happen in the government: NOTHING!

  The thing I do remember of the government policy statement is that Prime Minister Leterme said that the government knows what the citizens expect of them. How can he know this? There weren’t elections, so much things took place, so many things changed (Fortis-scandal, violation of the separation of the powers, bank crisis, different governments, …). So how can he know what the citizens want after everything that happened?

  I found the statement completely implausible. It was a knitting of slogans and tough language, but what does tough language bring if you don’t do anything with it?

  I don’t have a problem with Yves Leterme, I actually believe that he has good intentions, BUT his political party doesn’t allow him and also the Walloon are making it difficult. Yves Leterme told he would take care of the communal problems, he would split up BHV, … And I have the feeling that he was sincerely, but I think he misjudged his own political party and the other Flemish traditional authority-parties. He announced what the Fleming citizens wanted to hear, but was sabotaged by the Walloon and the fear of his own political party and the other traditional authority-parties. (Cowardness?)

  And then something I find really uncommon and he seems to me as if the government gives the citizens a slap in the face and they know the citizens can’t do anything back. To me it does look like it. Leterme becomes prime minister, but former Prime Minister Wilfried Martens gets the task to ‘show him the way’. Then another former Prime Minister Jean-Luc Dehaene gets the assignment to arrange Brussels-Halle-Vilvoorde, outside the parliament and the government. If I was Leterme, I would feel humiliated and I would be certain that there is no one (even not his own political party) that has confidence in him. Herewith Leterme is nominated as marionette. And who is using the wires? Everyone would think that Martens and Dehaene are using the wires, but I doubt that and presume that the Walloon are the ones that use the wires. And this spells little good for the Flemish citizens, and especially those living in the region Halle-Vilvoorde.

  Why I have the feeling that the government slaps the citizens in the face? Well, Dehaene has to arrange something to solve the communal problems, but he isn’t responsible to the federal parliament. So the parliament is sidelined, but yes, the parliament wouldn’t be able to do much since the government has the majority in the parliament. But now the citizens are sidelined too! And what proves this? That Belgium totally isn’t a democracy, for by a democracy the people have the power and here in Belgium we are just the stupid feather heads, from time to time we have to go voting and notice afterwards that the political parties ignore us and do whatever they want.

  Bruno Tobback (SP-a: Socialist Party) had an excellent sentence concerning Dehaene: “Dehaene finally can realize his dream. He can govern without coming to the parliament.” And doesn’t mind what the media say, according to me Bruno Tobback did a very good job in the debate. At least he said sensible things and offered solutions. It struck me that the prime minister didn’t say anything about the communal problems in his retort. Silenced? I find it wrong that he didn’t say anything about it.

  Besides, what also struck me was that the Walloon political parties hammer at the fact that there can’t be elections until there’s a solution for BHV. Nonetheless they are the ones that are putting a brake on it and are making things difficult. But from his view it’s logical that they do that, because if there are no elections they remain in power, and they remain having the wires in their hands, can it be more sublime? And if the Flemings (again) capitulate and start ‘giving’ I don’t know what at the Walloon, then they had that once more. There are people who say that it’s possible to have elections cause the Chamber of Representatives itself can declare the elections legally valid. The political parties (currently in power) whom are penalized with the elections are going to vote ‘not valid’ in the Chamber (Walloon and Fleming). The political parties that probably aren’t going to belong to the majority (and so won’t govern) or those who have a problem with the fact that another political party is going to govern is going to vote ‘not valid’. Do they really think that there will be a majority in the Chamber that is going to vote ‘valid’? This is the manner for the present government to remain in power. And I notice that they will do anything to stay in power, certainly the Walloon.

  And am I the only one who notices that the Flemish Liberals and Democrats stay very quiet concerning the federal government nowadays? Or are there others who have noticed the same? Did you notice too that as soon as was clear that Van Rompuy would leave the federal government and would go to Europe they weren’t interested in the job of minister of foreign affairs (the job was getting vacant)? It was their post in the first government with Leterme. I wonder why they were doing that!

  But it boils down to the fact that there was much said in the statement and also nothing there was nothing said. The Walloon are controlling the wires, Leterme is the marionette and it doesn’t matter what the opposition says or yells, the government isn’t listening. And so the political parties who have the majority again deceive the Belgian citizens and they can go on with doing nothing! And yes, each time they always revive the same examples of the things they did do, they even revive things the previous governments did (when they weren’t the majority). Due to shortage?

  Now, I’m going to be brief on this, what has the government done? They brag about the fact that they managed to save the savings of the citizens. Well, I wonder if without their so-called intervention it would have solved. But what has the government done? Caused the Fortis-scandal, giving government assistance to the KBC and so they actually co-operated at distortion of competition (Europe intervened on European level, because Belgium wasn’t the only country who did this), there are more and more asylum seekers and illegals in Belgium and they are almost all ending on the streets, the agreement with Suez of 500 million Euros (thrown away), the quantity of unemployed persons keeps rising, the tax burden keeps rising, the budget? Really positive results! THUS NOT!

  To conclude I still have two remarks about the Federal Parliament, you can call it proposals. It was a BIG DISGRACE how little representatives were present during the government policy statement, also of the SP-a! And then the representatives who were absent gave the following explanation: ‘Other priorities’, ‘I also am the mayor of…’, … I find this really scandalous. Firstly, if you are a representative of the Belgian citizens you are obliged to be present there! Secondly I already have said that they have to forbid the cumulating. It cannot that someone is AND mayor AND seated in parliament. And this is only one example of course, there are enough other jobs that are done by the same person. Damn do something about that!

  In conclusion, now one knows that the parties who have the majority (the government thus) automatically and always can have their own way, and the opposition is silenced. The vote of a representative counts as one vote. Change this, let the vote of each representative count for ‘the total of votes they got on the elections’. He doesn’t speak for himself but also for all citizens that voted for him!

  We will again cut a sorry figure in the foreign countries. But yes, apparently the politicians of the foreign countries are of opinion that our Belgian political parties (those who govern) are doing a good job. Of course, certainly, because the Belgian political majority succeeded to make the opposition powerless and silenced, they succeeded to have their own way no matter what the citizens say or want. And doesn’t each politician dreams of that? Unrestrained power, being untouchable? That’s way the foreign politicians and rulers appointed a Belgian as European President and gave a top-position as European commissioner for Development to a Belgian. But I wonder. What is the public opinion of the citizens of Europe and the citizens in Belgium about all those things?

  28-11-2009 om 20:39 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:België Yves Leterme premier Herman Van Rompuy president beleidsverklaring federaal parlement BHV Jean-Luc Dehaene Wilfried Martens marionet schande topbenoemingen Belgium prime minister president government policy statement federal parliament marionette

  27-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse Zorgverzekering - Flemish Care Insurance.

  Gisteren hoorde ik een aangrijpend verhaal van iemand die ik ken via het internet.

  Deze jongen krijgt al jaren steun van de zorgkas, tegenwoordig komt dit overeen met 130 euro per maand. Hij heeft een spieraandoening en chronische vermoeidheid (zal ik later nog over uitweiden). Hij heeft problemen met het huishouden, verplaatsingen, zich wassen en aankleden, eten maken, …

  Zijn situatie is de laatste jaren achteruitgegaan omwille van een schorsing en de financiële gevolgen daardoor. Hij woont nu op het bovenverdiep bij zijn moeder, en kan zelf géén trappen doen, hij woont in twee kamertjes terwijl hij rolstoelgebruiker is en soms stapt met een looprek (is ook breed) of met krukken.

  Wat is nu juist de zorgkas of juister genoemd, de Vlaamse Zorgverzekering? Het is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, dit bestaat sinds 2001. Deze verzekering geeft steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden voor niet-medische kosten. De Vlaamse Zorgverzekering betaalt dus een tegemoetkoming uit aan personen met een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg en dit zowel voor gebruikers in residentieel, semi-residentieel of ambulant verband. De term is niet te verwarren met de Nederlandse zorgverzekering, die betrekking heeft op de verplichte ziektekostenverzekering in Nederland.

  Nu, die jongen krijgt dus al heel wat jaren de steun van de zorgverzekering. Nooit is er een probleem geweest bij de indicatiestelling, hij kwam telkens in aanmerking om steun te krijgen van de zorgverzekering. Gisteren moest er weer een indicatiesteller langskomen voor een verlenging van deze steun van de zorgverzekering. En plots komt hij niet meer in aanmerking voor die steun. Bij deze indicatiestelling zou er minstens 35 punten gehaald moeten worden, en waar hij de vorige keren telkens voldoende had, had hij nu plots 5 punten tekort. Niet één puntje, maar vijf, en zijn situatie (hulpbehoevendheid, medische toestand, woon toestand, …) is niet verbeterd ten opzichte van de vorige indicatiestellingen, maar eigenlijk zelfs verslechterd. Hij is eerlijk geweest EN heeft hetzelfde gezegd als de vorige keren, alleen er aan toegevoegd dat de huidige woonsituatie een van de redenen is dat hij nog méér hulp nodig heeft van derden (van zijn mantelzorgers dus). En toch heeft hij nu plots 5 punten tekort. Men moet niet slim zijn om te merken dat er hier iets niet klopt natuurlijk! Ik heb hem de raad gegeven om onmiddellijk stappen te ondernemen en bij ontvangst van de beslissing een bezwaarschrift in te dienen. Want het is een feit dat als hij deze steun van de zorgverzekering verliest dat hij dan in de problemen komt en niet meer kan betalen voor hulp, want hij heeft het financieel echt niet breed.

  Nu, als je voor de eerste keer die steun aanvraagt kan je via de sociale dienst of het OCMW de benodigde formulieren krijgen. Je kan meer uitleg vinden op de webpagina van de Vlaamse Zorgkas. Bij een verlenging moet je dus ook bewijzen dat je zorgbehoevend bent. .

  Wat is nu juist mantelzorg? Dit is de zorg voor chronische zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren.

  Nu zal ik in het kort even de situatie schetsen van deze jongen, en waarschijnlijk van vele anderen. Dan kan u zelf zien dat hij wel degelijk ernstig hulpbehoevend is (zoals de verslagen van zijn specialisten ook bevestigen).

  • Huishoudelijke hulp: hij heeft hulp nodig bij het huishouden (strijken, wassen, elke dag stofzuigen, stofvegen, en alle andere taken die bij het huishouden horen). Af en toe stoft hij zijn bureau af waar zijn laptop op staat en maakt hij wel eens het scherm van zijn laptop zuiver met een brillendoekje. Maar wil dit zeggen dat hij géén hulp nodig heeft?

  • Verplaatsingen: er is een eerste probleem hier, hij kan niet eens naar beneden of boven (trappen) zonder hulp. Dus hij kan zelf niet de post gaan uithalen of de deur open gaan doen als er iemand aanbelt. Hij kan door zijn ‘ziekte’ geen auto rijden. Hij heeft dus sowieso hulp nodig om beneden te geraken (en nadien weer boven) en om ergens te geraken (dokter, specialist, controle, …) moet hij ook hulp vragen.

  • Hij kan zich zelf niet ver genoeg duwen met de rolstoel om ergens te geraken, en met zijn looprek (en op goede dagen) met zijn krukken kan hij maar een paar meter stappen en nadien moet hij een hele tijd gaan zitten om te ‘bekomen’ van die inspanning. Dus ook hier, zonder hulp geraakt hij nergens!

  • Koken en eten: hij kan zelf nog zijn boterham smeren. Maar een middagmaal maken kan niet meer, de potten en pannen zijn te zwaar om te heffen, krampen zorgen ervoor dat hij geen aardappelen meer kan schillen. Het is zelfs niet te doen om een gevuld bord naar de tafel te brengen om daar te eten. Het eten kan hij gelukkig wel nog zelf. Trouwens, een spiegelei bakken kan hij net nog wel, maar hoe kan hij dat bakken als hij boven zit? Het vuur staat beneden. Dus ook hier heeft hij wel degelijk hulp nodig. Zonder hulp géén middagmaal!

  • Zich wassen en aankleden: hij heeft hulp nodig om in en uit het bad te geraken. Hij heeft hulp nodig om zijn haren te wassen, om zijn rug en onderbenen te wassen. Ook bij het afdrogen heeft hij hulp nodig. Bij het aankleden heeft hij hulp nodig met zijn sokken en schoenen en op mindere dagen ook met de rest. Dus ook hier kan hij zonder hulp zich niet degelijk wassen en/of aankleden!

  • Inkopen gaan doen kan hij niet meer. Hij heeft teveel last (pijn en vermoeidheid) om met de rolstoel heel de winkel rond te kunnen. Hij geraakt zonder hulp trouwens niet aan de winkel. Dus ook hier weer, zonder hulp geen inkopen!

  • Administratief werk: ook hier heeft hij hulp bij nodig. Bij zijn ‘ziekte’ horen geheugen- en concentratieproblemen en deze zorgen ervoor dat hij wel eens fouten maakt, dingen vergeet en dergelijk. Hij werkt met van die post-it briefjes om zichzelf aan dingen te laten herinneren die hij nog moet doen. Bij belangrijke dingen die moeten gebeuren laat hij zich opbellen om hem eraan te helpen denken. Bij het wegsteken van papieren kan men hem ook het best helpen, vermits hij anders nadien een deel papieren niet meer terug vindt. Het betalen van rekeningen, schrijven van mails of brieven kan hij ook best niet alleen doen, hij maakt teveel fouten daarvoor en wat het schrijven betreft kan hij niet meer kort en bondig zijn. Dus ook daarbij heeft hij weer hulp nodig!

  • Er moet geen tekening bij gemaakt worden dat leven in zo een situatie sowieso neerslachtigheid en depressies met zich mee brengt. Zeker nu hij daarboven woont en zelf niet naar beneden kan en nu hij moet wonen in twee kleine kamertjes die maar net breed genoeg zijn om met de rolstoel binnen en buiten te kunnen. Hij is iemand die altijd bezig was voor hij ziek werd, hij kon niet stilzitten, hij was altijd wel aan het werken of aan het klussen. Financieel had hij helemaal geen problemen en hij had een vaste relatie. Nu heeft hij niets meer van dat, en het is dan ook begrijpelijk dat hij af en toe depressief is.

  • Hij neemt heel wat medicatie, voor zijn longen, tegen de pijn, vitaminen, voor zijn bloeddruk, voor zijn maag, … En iedere zondagavond gaat hij offline om zijn medicatiedoosjes (voor elke dag van de week een apart doosje) te vullen voor de komende week. Hij doet dit zelf, als iemand voor hem de medicatie bij de apotheker is gaan halen tenminste. Hij heeft daarvoor een kladblokdocument waar mooi en duidelijk in uitgelegd staat hoe hij dit moet doen. Hij volgt dit ook steeds, om vergissingen te vermijden of om het vergeten van medicatie te voorkomen.

  Zoals je ziet, een hele moeilijke situatie voor deze jongen. En hij vertelde me dat gisteravond en dat greep mij echt aan. Vanmiddag heeft hij mij dan de brief die hij ging versturen (hij had die samen met zijn mantelzorger opgemaakt) doorgemaild en zo heb ik dit bericht kunnen maken, ik heb een heel deel dingen van die brief overgenomen, een deel dingen wist ik al doordat ik hem ken, en een deel weet ik van een mantelzorger van hem die ik ook ken. Ook over de verslagen van zijn dokters ben ik zeker, ook al heb ik deze niet zelf gezien.

  En als je dit nu zo leest, dan stel je jezelf normaal gezien toch de vraag hoe het mogelijk is dat deze jongen die steun van de zorgverzekering verliezen kan. Hij gaat er alles aan doen om dit toch nog te veranderen, en we gaan hem daarbij helpen waar we kunnen, maar de beslissing is natuurlijk niet aan ons. Maar het zou een schande zijn moest hij uiteindelijk deze steun ook effectief verliezen.

  Deze jongen heeft eerlijk gezegd wat hij niet meer kan en ook de dingen wat hij wel nog kan, want hij is daar enorm fier op. En dat moet hij ook zijn natuurlijk! Maar blijkbaar mag je als gehandicapte of zorgbehoevende niet meer fier zijn op de dingen die je wel nog kan of de dingen die je terug kan doen, want anders neemt men je de uitkering gewoon af. Blijkbaar moet je liegen en overdrijven, anders kan je het vergeten! Ik vraag me trouwens af hoe iemand, die je nog nooit gezien heeft, op ’n half uurtje kan beslissen over de graad van zelfredzaamheid van iemand?

  Misschien zit je nu met de vraag waarom deze jongen dan de dingen die hij nog kan doen opnoemt? Wel, fierheid is een reden. Hij is fier op de dingen die hij wel nog kan, fier op de dingen die hem nog lukken, ook al kosten sommige dingen hem enorm veel moeite, moet hij zich soms forceren en draagt hij nadien de gevolgen daarvan. Hijzelf noemt het ook ‘het gevoel van eigenwaarde’. Hij zegt: “Als ik mijn gezicht, borst en armen niet meer zelf kan wassen, als ik mijn onderbroek niet meer zelf aan kan doen, als ik thuis niet meer zonder hulp op wc kan gaan, als ik mijn laptop niet zelf meer proper kan houden, dan ben ik niets meer waard. Nu behoud ik nog iets van mijn waardigheid, ook al doet het soms pijn om die waardigheid te behouden.”

  En dat vond ik wel mooi gezegd. En blijkbaar is deze uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering dus niet voor mensen die blijven vechten, blijven doorgaan, voor mensen die nog iets zelf kunnen, maar wel voor mensen die helemaal niets meer kunnen (die hebben dat inderdaad ook nodig) en vooral dan voor mensen die helemaal niets meer (willen) doen of mensen die liegen boven eigenwaarde kiezen. En dat vind ik wel spijtig, want volgens mij is de V.Z. niet enkel voor mensen die niets meer kunnen maar ook voor hen die nog weinig kunnen en nog fier zijn op de dingen die ze wel nog kunnen. En ik hoop dan ook echt voor deze jongen dat het lukt om die uitkering terug te krijgen. Bij deze wens ik hem dan ook veel sterkte en als er iets is dat ik kan doen moet hij het maar laten weten.
  Yesterday someone I know on internet told me a touching story.

  This guy gets a support for years now, at the moment the amount of the support is 130 euros each month. He has a muscle disorder and chronic tiredness (I will tell more about these syndromes later). He has problems with washing himself, getting dressed, cleaning, transportation problems, cooking, … His situation has regressed the last years because of a suspension and the financial consequences following that suspension. He now lives on the first floor in his mothers’ house, and he can ‘t use the stairs, he has to live in two little rooms while being a wheelchair-user, sometimes he tries to walk with a walking frame or crutches.

  What is the ‘Flemish Care Insurance’? It’s an obliged insurance for everybody who lives in Flanders and is older than 25 years. This insurance provides those with care needs part or full cover for the costs of non-medical care offered by services, professional care providers or informal carers. The Flemish Care Insurance pays an allowance (support) to persons with a heavy decreased ability to take care for oneself and this for who needs residential treatment, partial residential treatment or ambulant treatment. The term may not be confused with the Dutch Care Insurance, which has relations with the health insurance (obligated) in the Netherlands.

  Now, that guy gets the support of the ‘Flemish Care Insurance’ for a lot of years now. There never was a problem with the home care assessment, each time he was considered for the support of the Care Insurance. Yesterday a home care agent had to come by because there was needed an extension of the support of the Care Insurance. And suddenly he wasn’t considered any more for the support. There were needed at least 35 points to get the support. And previous times he always had enough points, and now he suddenly had a shortcoming of 5 points. Not 1 point, but five, and his situation (helplessness, medical condition, living condition, …) has not been improved in comparison with the previous home care assessments, but actual it has aggravated. He was honest AND he said the same as previous times, only he added the fact that his present living condition was one of the reasons that he needed more help from third parties (informal carers). And nevertheless he now has 5 points short. One doesn’t have to be intelligent to notice that there is something inaccurate! I gave him the advice to undertake immediate steps and when he receives the decision he needs to hand in an appeal. Because it’s a fact that if he looses this support of the Flemish Care Insurance that he will have major problems and can’t afford the help anymore. Cause he is in small circumstances.

  Now I’m going to sketch his situation, and probably a situation of many others. One can see that he actually is needy (the reports of his specialists also declare his neediness).

  • Domestic help: he needs help with the cleaning of the house (ironing, washing, vacuum-cleaning, dusting, and all other jobs that go with cleaning the house). Sometimes he dusts his desk (on which his laptop stands) and he cleans the screen of his laptop with a cleaning cloth for eyeglasses. But does this mean that he needs no help?

  • Transportation: first there is the problem that he can’t leave the first floor without help (or get up to the first floor). He can’t use the stairs. So he can’t get the post out of the mailbox or open the door if someone rings. Because of his ‘sickness’ he can’t drive a car. So anyhow someone needs to help him down the stairs (and afterwards up the stairs of course) and he needs assistance if he needs to go somewhere (doctor, specialist, control-doctor, …). He can’t push his wheelchair far enough to go somewhere, and with his walking frame or crutches he only can walk a few meters and afterwards he must sit down to ‘recover’ from that effort. Thus also here, without help he is sidelined.

  • Cooking and eating: he can butter his bread. But he can’t cook lunch any more, the pots and pans are to heavy to lift, cramps see to that he no more can peel tomatoes. It even is impossible to bring a filled dinner plate to the table. Fortunately he can eat the food without help. Besides, he can make a fried egg, but how should he do this if he is upstairs? The cooking range is downstairs. So even with that he needs help. Without help no lunch!

  • Washing and dressing: he needs help to get in bath and to get out of it. He needs help to wash his hair, to wash his back and lower legs. He also needs help with rubbing down. Concerning dressing, he needs help with his socks and shoes and on bad days he also needs help with the rest. So he can’t wash himself thoroughly and/or get dressed completely without help!

  • Going shopping is too difficult for him. It’s too inconvenient (pain and tiredness) to do the whole store with his wheelchair. He even doesn’t attain the store without help. So also here, no purchases without help.

  • Administrative work: Even with this he needs help. With his ‘sickness’ come memory- and concentration problems and these see to it that he makes mistakes, forget things and such. He helps himself reminding things with post-it notes. When he absolutely may not forget something, he let’s someone call him to help him to remind it. When papers need to be classified, it’s better that someone helps him, because otherwise he doesn’t remember all the time where he put a document. Also with paying the bills, writing letters or mailing it’s better that someone helps him, he makes too many mistakes and concerning the writing he can’t write in a nutshell anymore. So also with that he needs help!

  • I don’t need to make a drawing to explain that living in such a situation makes sure that one becomes depressed and discouraged. Certainly now he has to live upstairs in two small rooms (barely enough to go in and out with a wheelchair). He always was busy before he got ‘sick’, always doing things, he couldn’t stop fidgeting, and he always was working or doing odd jobs. Financially he didn’t had any problems and he had a serious relationship. Now he has nothing more of those, and it’s understandable that he gets depressed once in a while.

  • He takes lots of medication, for his lungs, against pain, vitamins, for his blood pressure, for his stomach, … And every Sunday evening he goes offline to fill his medication-boxes (each day of the week has another box) for the coming week. He does this himself, if someone at least got his medication at the pharmacist. Do fill those boxes he has a scribbling-pad-document that says one step at the time how he should fill these boxes with medication. He always follows this document, so that he avoids mistakes and prevents forgetting some pills.

  As you can see, a very demanding and difficult situation for this guy. And he told me all this last night and it tells on me. This afternoon he sent me the letter he made with his informal caretaker, he’s going to send it to his care insurance agent. And with those things I could make this message, I took a lot of parts of his letter, I already knew some things because I know him some time now, and I know a part by way of his caretaker (I know him too). I also am sure about the reports of his specialists, even that I haven’t seen those myself.

  And if you read all this, you ask yourself the question how it’s possible that this guy looses the support of the Flemish Care Insurance. He’s going to try everything he can to change this decision, and we’re going to help him wherever we can, but we aren’t the ones that make the decision. And it would be an ignominy if he effectively looses the support.

  This guy trustworthy said the things he can’t do anymore and the things he still can do, cause he is tremendously proud of that. And he should be! But apparently as a handicapped or if you are in need of help you may no longer be proud of the things that you still can do or the things you are able to do again, cause otherwise one cuts back the allowance. Apparently one has to lie and exaggerate, otherwise one can forget the support! Besides, I ask myself how someone can decide over the degree of self-help of someone he never saw before, and this in half an hour or less?

  Maybe you now have the question why this guy tells all the things he still can do to the home care agent? Well, pridefulness is a reason. He’s proud of the things that he still can do, proud on the things that still succeed him, even if such things take enormous pains and even if he has to force himself and even if he has to carry the consequences afterwards. He himself calls it ‘the feeling of self-esteem’. He says: ‘If I’m not able to wash my face, my chest and arms anymore, not able to put on my boxer shorts anymore, not able to use the toilet here at home without help anymore, not able to keep my laptop clean anymore than I’m worth nothing anymore. Now I still have some dignity, even if I have to suffer to keep this dignity.’

  Splendidly said I think. And apparently this support of the Flemish Care Insurance isn’t for people who keep fighting, who keep persisting, for people that still can do some things, but the support apparently is for those who can’t do anything anymore (they indeed need the support) and especially for those who don’t (want to) do anything anymore or those who prefer rather a lie than self-esteem. I find that lamentable, according to me the F.C.I. is for people who really can’t do anything anymore, but also for those who can do few and are proud of the things they still can do. And I really hope that this guy succeeds in getting this support back. Through here I wish him well and strength and if there’s something that I can do he just has to let me know it.


  27-11-2009 om 20:18 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:medisch (medical)
  Tags:Vlaamse Zorgverzekering zorgkas steun derden mantelzorg indicatiestelling chronische zieken gehandicapten hulpbehoevend Flemish Care Insurance payment support allowance third party informal caretaker home care assessment chronic ill handicapped needy

  26-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 1

  Het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, het gaat vooraf aan het Nieuwe Testament. Iedereen heeft er wel al van gehoord en de meeste Belgen onder ons kennen het nog van op school.

  Ik ga hier niet heel de Bijbel neerpennen of delen ervan. Het enige dat ik wil doen is mijn visie geven op hetgeen verteld word in de Bijbel. Ik had die visie vroeger al en die is door de jaren heen amper veranderd.

  Het eerste deel van het Oude Testament is het boek Genesis. Het vertelt het verhaal van het ontstaan van de wereld en mensheid, van de aartsvaders van het Joodse volk en van de twaalf zonen van Jakob die het begin vormden van het Israëlitische volk.

  Volgens de Genesis zou de aarde geschapen zijn tussen 5000 en 3500 v. Chr. En het is niet moeilijk om te weten dat dit al gewoon onlogisch is en niet klopt. De eerste mensen verschenen namelijk zo’n 125000 jaar geleden op aarde. De oudste mensachtigen zijn zelfs ruim 4 miljoen jaar oud. We zijn dus al langer op aarde als dat er in de Bijbel beweert word. De dinosauria verschenen zelfs 230 miljoen jaar geleden, men gaat zelfs in tijdberekening van de aarde terug tot minstens 3 miljard (Giga-annum) jaar geleden.

  Genesis begint dus met de schepping van hemel en aarde. Je weet nog wel, de eerste dag… vierde dag… God zag dat het goed was enzovoort.

  De meest aanvaarde hypothese over het ontstaan van het zonnestelsel is op dit moment de Zonnenevel-hypothese. Ik zie het niet echt zitten om deze uit te gaan leggen, HIER vind je de uitleg op wikipedia. Ook is er de Big Bang. Deze verklaringen lijken me meer aanvaardbaar dan die van een wezen dat alles schiep.

  Na de zevende dag gaat het over ‘de tuin van Eden’. Daar word gezegd dat er nog geen enkele struik of plant was opgeschoten op de aarde want God had het nog niet laten regenen. En daarom zou hij Eden gecreëerd hebben. Terwijl er in het begin gezegd word dat er in de eerste dagen van de schepping al zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin kwamen. Tegenspraak?

  In de tuin van Eden ontspringt een rivier, verderop vertakt ze zich in vier grote stromen, de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat. Die twee laatste kennen we nu nog. Ze stromen door het huidige Irak. En men gaat er vaak vanuit dat het Eden van God dus in Irak lag. Maar er is iets mis met die visie. Men spreekt erover dat één rivier in Eden ontspringt en deze vertakt zich verderop in 4 stromen. De Tigris en de Eufraat ontspringen in Turkije. Dus Eden kan al zeker niet in Irak gelegen hebben.

  Nu, als we kijken welke rivieren er nog ontspringen in het Taurus-gebergte: Düden, Manavgat, Aksu, Seyhan, Göksu, … Je hebt de Middellandse Zee (west) in de buurt van het Taurus-gebergte, ook de Zwarte Zee (noord), de Kaspische Zee (oost) en de Perzische Golf (zuiden). Welke rivier vanuit het Taurus-gebergte stroomt uit in de Perzische Golf? Dit zijn de Tigris (bron Van Meer en Hazar Meer) en de Eufraat (bron het noorden van het Van Meer (halverwege tussen het Van Meer en de Ararat berg) en 30 km noordoost van Erzurum). In de Middellandse Zee stroomt de Ceyhan uit, deze ontspringt ook in het Taurus-gebergte, in de buurt van Elbistan. De rivier die uitstroomt in de Zwarte Zee is de Kizil, deze ontspringt in Kizildag-gebergte. En de rivier die uitstroomt in de Kaspische Zee is de Aras, die ontsprint ten zuiden van Erzerum. De Tigris was vroeger ook de Tigris, de Ceyhan was vroeger de Pyramus, de Kizil was de Halys en ten slotte de Aras die de Araxes was. Als je het centrum neemt van de vier bronnen dan zit je in de provincie Bingöl, met de hoofdstad Bingöl. Bingöl betekent ‘duizend meren’ (vanwege de vele gletsjermeren in de omringende gebergten). Als ik een gok moest wagen waar Eden gelegen heeft, dan is het de provincie Bingöl samen met het Taurus-gebergte. Vanuit de regio ontspringen rivieren die de vier omliggende zeeën bereiken, het is een prachtige omgeving.

  Maar Eden kan ook elders gelegen hebben. Waar stroomt de Gihon? Hij stroomt om heel Nubië heen. Nubië lag bij Egypte, en als we Egypte zeggen denken we automatisch ook aan de Nijl (Neilos). Waar ontspringt de Nijl? Feitelijk is de Nijl een samenvloeiing van twee rivieren, de Witte Nijl en de Blauwe Nijl. Als we de Blauwe Nijl (Abbai) volgen komen we aan in Ethiopië, bij het Tana Meer. Het zou dus kunnen dat Eden daar heeft gelegen, er zijn nog genoeg andere rivieren daar.

  Al iemand gedacht aan de berg Kailash in Tibet? Waar vier rivieren hun bron in de buurt hebben, de Indus, de Sutlej, de Brahmaputra en de Karnali. Wie weet lag Eden wel op of bij Kailash. Is trouwens ook een heilige plaats voor vijf religies: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jaïnisme, Ayyavazhi en de Bön.

  Ik bedoel maar, je gaat massa’s plaatsen vinden als je op zoek gaat naar Eden, en er is niet eens bewezen dat Eden effectief bestaan heeft. Dit is dus nog erger als zoeken naar een naald in een hooiberg.

  En er zijn al vele anderen geweest, die alles over de Bijbel en geschriften weten, of in ieder geval veel meer dan ik, en die hebben de rivieren ook gezocht en beweren die ‘gevonden’ te hebben. Maar wie kan er nu zeker zijn over iets wat ik weet niet hoeveel jaren geleden was? Trouwens, wie zegt dat toen God zogezegd de aarde schiep, het zeeniveau niet veel hoger lag? En wat dan met de rivieren? Wat dan met al die rivieren van Eden die men al ‘gevonden’ (naar eigen bewering) heeft? Wie zegt trouwens dat de Tigris en de Eufraat (nu) de rivieren zijn die toen genoemd werden? En wie zegt dat die rivieren allemaal nog bestaan?

  Misschien liep er wel een rivier door Arabia, met goudkleurig zand, olie dat ook wel eens goud genoemd wordt en er is balsemhars (bdellium) te vinden en ook nog eens goud en onyx. En zijn er geen bronnen gevonden die aangeven dat Soedan (buurland Ethiopië) en een deel van Ethiopië vroeger Cush noemde? Was Arabia vroeger niet bewoond door een Ethiopisch (van Cush) ras? En zou het niet kunnen dat er vanuit het Taurus-gebergte nog twee rivieren zuidwaarts trokken, dat die rivieren samen met de Tigris en Eufraat voortkwamen van één grote rivier, die vertrok vanuit een bron in het Taurus-gebergte? Wat mij terug brengt naar mijn eerste ‘uitleg’, met de provincie Bingöl.

  Ik weet eigenlijk bijna niets meer van de Bijbel, en voor dit onderwerp in mijn blog neem ik gewoon de eerste pagina en zo neem ik vervolgens de rest door. En terwijl ik dit doorneem geef ik mijn visie hier. Dus het kan goed zijn dat ik in de toekomst een deel in de Bijbel tegen kom waardoor dit wat ik hier gezet heb niet meer helemaal klopt, maar ik vind het als leek wel interessant om dat eens te doen. Trouwens, in hoeveel gevallen is het niet de leek die iets oplost terwijl er ‘geleerden’ of ‘deskundigen’ of gewoon mensen die meer ervaring hebben het niet opgelost kregen? En ik zeg hier niet dat ik het allemaal ga oplossen of iets ga oplossen natuurlijk!

  In het volgende deel van ‘Vetus Testamentum’ komen Adam en Eva aan bod en gaan we verder met het boek Genesis.
  The Old Testament, the first part of the Bible, it comes before the New Testament. Everybody has heard about it and most Belgians know it because they teach it in primary school.

  I’m not going to write down the testament here not even parts of it. The only thing I’m going to do is give my view on what is told in the Bible. I already had this view when I was a teenager and that view only got stronger by the years.

  The first part of the Old Testament is the book of Genesis. It tells us about the creation of the world and mankind, about the children of Israel.

  According to the Genesis, the earth was created between 5000 and 3500 A.D. And it isn’t difficult to know that this is illogical and it isn’t right. The first men appeared on earth approximately 125000 years ago. The oldest hominoid is more than 4 million years old. We are thus already longer on earth than that the Bible says. The dinosaurs appeared 230 million years ago, in time-calculation one goes back till at least 3 billion (Byr) years ago.

  Genesis begins thus with the creation of heaven and earth. You know it, the first day… fourth day… and it was so et cetera.

  The most accepted hypothesis over the formation and evolution of the Solar System is the nebular hypothesis. I can’t explain this hypothesis, you can find the explanation on wikipedia, HERE. Also there is the Big Bang. Those explanations seem more acceptable than that of a God who creates everything.

  After the seventh day it goes about ‘the garden of Eden’. There one says that there was sprouted no single bushes or no plants on earth because God didn’t create rain. And that’s why God created the garden in Eden. While there was said in the beginning of the book that in the first days of the creation of the world God created seed-producing plants and all sorts of trees that carry fruits with seeds in them. Contradiction?

  A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divide and became four rivers, the Pishon, the Gihon, the Tigris and the Euphrates. The last two are known. They stream through Iraq. And so many think that Eden was located in Iraq. But there is something wrong about that vision. One speaks about one river that wells in Eden and that is divided in four rivers. The Tigris and the Euphrates well in Turkey. So Eden can’t be located in Iraq (according to me).

  Now, if we look which rivers well in the Taurus Mountains: Düden, Manavgat, Aksu, Seyhan, Göksu, … You have the Mediterranean Sea (west) in the neighbourhood of the Taurus Mountains, also the Black Sea (north), the Caspian Sea (east) and the Persian Gulf (south). Which river from the Taurus Mountains streams to the Persian Gulf? These are the Tigris (spring Lake Van and Lake Hazar) and the Euphrates (spring lying north of Lake Van (halfway between Lake Van and Mount Ararat) and 30 km north-east of Erzurum). In the Mediterranean Sea the Ceyhan ends. The Ceyhan also wells in the Taurus Mountains, in the neighbourhood of Elbistan. The river that has its delta in the Black Sea is the Kizil, these wells in Kizildag Mountains. And the river that has its delta in the Caspian Sea is the Aras, which wells south of Erzerum. The Tigris was named also Tigris in the past, the Ceyhan was named Pyramus, the Kizil was named Halys and at last the Aras was named Araxes. If you take the center of the four springs you end up in the province Bingöl, with the capital Bingöl. Bingöl means 'thousand lakes' (because of the many glacial lakes in the surrounding mountains). If I had to search the location of Eden, it would be in the province Bingöl and the Taurus Mountains. From that region several rivers well that reach the surrounding seas and it’s a very beautiful environment.

  But Eden could have been located elsewhere too. Where streams the Gihon? It encircles the whole land of Cush. Cush is situated south of Egypt, and if we say Egypt we think about the Nile (Neilos). Where wells the Nile? The Nile is actually a merging of two rivers, the White Nile and the Bleu Nile. If we follow the Blue Nile (Abbai) to it’s spring, we end up in Ethiopia (Nubia) and more precisely Lake Tana. So it could be that Eden was located in Ethiopia, there are enough other rivers there to have 4 rivers.

  Did one thought about Mount Kailash in Tibet? Where 4 rivers have their springs, the Indus, the Sutlej, the Brahmaputra and the Karnali. Maybe Eden was situated there? It is a sacred place in five religions: Hinduism, Buddhism, Jainism, Ayyavazhi and the Bön faith. I just mean that one could find diverse places when one seeks Eden. And it even isn’t proven that Eden effectively existed. This (seeking Eden) is more awful than finding a needle in a haystack.

  And there have been many others, who know everything about the Bible and writings or in any case know more about it than I (isn’t difficult), and they sought Eden and think they found it. But who can be certain of something that was so long ago? Besides, who says that when God created earth the sea level wasn’t higher? And what with the rivers? What then with all the rivers of Eden that were ‘founded’? Besides, who says that the Tigris and the Euphrates (now) are the rivers named in Genesis? And who says that those rivers still exist?

  Perhaps there was a river through Arabia, Arabia with golden sands, oil that is called gold, there is found bdellium and even gold and onyx. And aren’t there found sources that indicate that Sudan (neighbouring country of Ethiopia) and a part of Ethiopia were named Cush? Wasn’t a part of Arabia inhabited by an Ethiopian race (of Cush)? And couldn’t it be that from the Taurus Mountains two other rivers streamed south? And that those two rivers, together with the Tigris and Euphrates came from one large river with a spring in the Taurus Mountains? And that brings me back with my first ‘location’, the province of Bingöl and the Taurus Mountains.

  I actually don’t remember a thing about the Bible, and for this subject in my blog I take the first page, read it and go to the second, and so on. And meanwhile I give my view about what I read. So it can be that in the future I’ll read something in the Bible and notice that something I wrote in a previous chapter isn’t completely write. But as uninitiated I find it interesting to do this once. Besides, in how many cases isn’t it a fact that the uninitiated one finds the solution while the ‘intellectuals’ or ‘experts’ or ‘the average men who has more experience’ couldn’t solve it? And I don’t say that I’m going to solve anything of course!

  In the following chapter of ‘Vetus Testamentum' I’ll talk about Adam and Eve and I will read further in the book of Genesis.

  26-11-2009 om 12:59 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:God Eden Bijbel Oude Testament old big bang zonnenevel Pison Gihon Tigris Eufraat Bingöl Turkije Ethiopië Nijl Kailash Tibet Zambezi lake Tana meer Kailash geschapen schepper Nubië bible nebula pishon Euphrates turkey Ethiopia nile creator cush nubia

  25-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arsenal – Standard Liège : 2-0

  Standard stond voor een heel moeilijke opdracht in de Champions League. Op de vorige speeldag won Arsenal thuis nog met 4-1 van AZ Alkmaar. Standard moet nog steeds spelen zonder Steven Defour en daarbovenop moeten ze nu ook nog eens Milan Jovanovic missen door een blessure.

  En dan die lelijke uitrusting weer van Standard Luik. Nu, ik hoorde dat Standard de kleur van deze uitrusting olijfgroen noemt. Ik heb de foto erbij gezet, met de kleur ‘olijfgroen’ erbij, en dat is volgens mij nooit olijfgroen. Maar ja, als zij er gelukkig bij zijn.

  De match zelf begon voor Arsenal goed, zij begonnen super sterk aan de wedstrijd, speelden de bal snel en goed rond en zetten Standard direct onder druk.

  In de 15e minuut moest Bolat drie keer achtereen (zelfde fase) een supersafe doen om de 0-0 te behouden.

  In de 21e minuut was er een klein moment van hoop voor Standard, het had 0-1 kunnen zijn (of het had ook 5-1 kunnen zijn), maar het bleef scoreloos. Mbokani schoot de bal met een mooie curve tegen de paal. Het zou echt mooi geweest zijn moest die binnen gegaan zijn. Mbokani speelde met momenten trouwens een goede wedstrijd.

  In de 29e minuut kreeg Standard een vrije trap op 40 meter van het doel. Dalmat schoot keihard maar de bal ging naast.

  En dit zijn de enige fases in de eerste helft waar iets over te zeggen was betreffende Standard. De rest was puur Arsenal-time en ze gaven voetballes.

  In de 34e minuut geeft Vermaelen een zeldzame lange pas, Mulemo glijdt weg en Nasri kan gemakkelijk de 1-0 scoren. Nu, ergens vind ik dat Mulemo daar serieus in de fout gaat, anderzijds kan je natuurlijk zeggen dat hij weg gleed.

  In de toegevoegde tijd van de eerste helft word het zelfs nog 2-0, ergens een beetje naast Bolat die op dat moment al in de kleedkamer zat met zijn gedachten (daar leek het wel op). Denilson schiet de bal van ver richting goal, een mooie boogbal, die lekker in het doel valt.

  De stand bij de rust is dus 2-0, het had erger kunnen zijn.

  En dan de ergste momenten als je voetbal kijkt op 2BE. De match is gedaan, je krijgt een 5-tal minuten reclame. Dan praat men enkele minuutjes over de eerste helft en krijg je voor aanvang van de 2e helft nog eens een 5-tal minuten reclame. Gek word ik ervan. Al die reclame moesten ze afschaffen of verbieden!

  De tweede helft was eigenlijk een beetje saai. De beslissing was al gevallen en het was gewoon duidelijk dat Standard niet bekwaam was om tegen dit Arsenal iets te doen.

  In de 51e minuut kreeg Standard een vrije trap, Carcela neemt deze snel en de bal komt perfect bij Witsel aan, die alleen voor de doelman van Arsenal staat. Maar hij mist deze enorme kans.

  In de 83e minuut schoot Cyriak van Standard de bal nog op de paal.

  Standard zat een beetje meer in de wedstrijd in deze tweede helft, maar dit was omdat Arsenal dat toe liet. Voor de rest was Arsenal baas en deed het zo ongeveer alles wat ze wilden. Nu, ik had ook wel de indruk dat Standard heel veel ruimte gaf aan Arsenal, wat het nog makkelijker maakte voor Arsenal.

  In de 59e minuut was ik wel blij, één van mijn favoriete spelers mocht invallen bij Arsenal, Theo Walcott.

  In de stand is Arsenal nu helemaal zeker van de volgende ronde. Olympiakos heeft 7 punten (na een gelijkspel tegen AZ Alkmaar). Standard blijft op 4 punten staan. Standard moet dus nog tegen AZ spelen en Olympiakos tegen een Arsenal dat al geplaatst is. Nu is het wel zo dat moest Olympiakos verliezen en Standard winnen, dat beiden 7 punten hebben, en door een beter resultaat in de onderlinge duels gaat Standard dan door. Dus als dit het geval is, moet ik mijn ongelijk toegeven (doe ik zonder probleem) in het feit dat Standard genoeg zou hebben aan 7 punten. Maar laten we maar eerst eens afwachten of dit zo zal eindigen.  Standard had quite a difficult task in the Champions League. On the previous game-day, Arsenal won against AZ Alkmaar with 4-1. Standard still has to play without Steven Defour and above that they had to play without Milan Jovanovic (injured).

  And then there were those ugly shirts again. Now, I heard that Standard says that the colour is ‘olive green’. I put a picture here, with the colour ‘olive green’, and those shirts aren’t ‘olive green’ at all according to me. But yes, if they are happy with it.

  The match itself began well for Arsenal, they started super-strong, played the ball around (fast and good) and put the pressure on Standard.

  In the 15th minute, Bolat had to make three super-saves in the same action to keep the score 0-0.

  In the 21st minute, Standard almost scored the 0-1 (it could have been 5-1 too), but the match remained without any goals. Mbokani shoots the ball (with a beautiful curve) against the post. It would have been beautiful if that ball ended in the goal. There were moments that Mbokani played a good match.

  In the 29th minute, Standard got a free-kick, 40 meters of the goal. Dalmat shoots hard, but the ball doesn’t end up between the posts.

  And these were the only phases in the first half where there is something to say about Standard. The rest was Arsenal-time and they teached football. In the 34th minute Vermaelen gave a rare long pass, Mulemo slides away and Nasri had an easy time to make the 1-0. Now, I think that Mulemo somewhere makes a big mistake, but on the other hand one can say that he slipped. In the injury-time Arsenal makes a second goal. I had the impression that Sinan Bolat already was thinking about half-time (it looked like that). Denilson shoots the ball with a beautiful curve in the goal. The score at half time is 2-0, it could have been more so Standard could be lucky.

  And then the most enervating moments when you watch football on 2BE (Belgian television channel). The first half is done, then you get about 5 minutes of advertising. Then one talks a few minutes about the first half and then again you get about 5 minutes of advertising. I hate that and I become flipped out. One should abolish or prohibit advertising on television.

  The second half was actually a little dull. The one who was going to win was known and it was clear that Standard couldn’t bring more against this strong Arsenal.

  In the 51st minute, Standard got a free-kick, Carcela takes this fast and the ball perfectly ends up by Witsel, he was alone in front of the goalkeeper of Arsenal. But he misses this enormous chance.

  In the 83rd minute, Cyriak of Standard shoots the ball hard on the post.

  Standard gets a little bit more in the game in the second half, but only because Arsenal gives them the chance to do that. The rest of the time Arsenal was boss and did approximately everything they want. But I also had the impression that Standard gave too much space to Arsenal, and this made it even more easily for Arsenal.

  In the 59th minute, I was happy, one of my favourite players entered the field in Arsenal, Theo Walcott.

  In the standings Arsenal leads and is certain of the next round. Olympiakos has 7 points (after a draw against AZ Alkmaar). Standard keeps standing with 4 points. In the last match-day Standard has to play against AZ and Olympiakos against Arsenal. Standard has to hope that Arsenal wins that game and they have to win against AZ. Then Standard and Olympiakos both have 7 points, and because Standard has a better result in the matches against Olympiakos Standard will end 2nd. So if this would be the case, I have to admit that I was wrong (and I won’t have a problem doing that) concerning the fact that Standard would go through with 7 points. But let’s wait till after the matches and see if it ends like this.

  Bijlagen:
  standard.jpg (65.1 KB)   

  25-11-2009 om 13:59 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Standard Liege Luik Arsenal AZ Alkmaar Olympiakos 2-0 kansloos olijfgroen 2BE reclame Mbokani Cyriak Carcela Vermaelen Nasri Denilson Sinan Bolat Theo Walcott voetballes Steven Defour Chanceless olive green advertising lessons in football

  23-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The separation of powers.

  The separation of powers is also called ‘trias politicas’. It’s a political system. It means that the power must be divided in three different powers. Which are those powers?

  - The Legislature: makes the laws (practice: parliament and king)

  -
  The Executive: runs the country and sees to that laws exported become (practice: king and government)

  - The Judiciary: pronunciation over disputes (practice: courts and courts)

  Each power has its own competences and has its own autonomy. One calls the dividing a horizontal dividing of the powers, cause none of the three powers stands above the other powers. But in respect of each other and in respect to the citizen, they have responsibilities through built in control systems.

  - The executive power is responsible to the legislative power.
  - The legislative power is responsible to the citizens.
  - The citizens have influence on the legislative power through elections.
  - The judicial power checks the execution of the laws and the issuing of rules.

  What is a violation of those 'separation of powers'? Manipulation is a violation, also interference is. If one of the powers has broken its competence it is a violation too.

  Nonetheless there are more powers, but those don’t count in the 'separation of powers’, although they are part of it, since they check and influence too, one calls this ‘shadow powers’. I’m talking about the power of the civil servants, the media, non-resident advice agency who advises the government concerning decisions they have to make and the lobby- and pressure-groups. But because of that the ‘separation of powers’ has become a hazy territory and has become difficult to control. However it’s a fact that there has to be control, for a violation of the separation of powers isn’t discussable.

  But we, the citizens, have no longer the ‘power’ to something against it. One says that the citizens can ‘check’ the legislative and that the citizens have influence on the legislative through elections. But this isn’t the fact here in Belgium, cause whatever the citizens decide on Election Day, the political parties still do whatever they want. Cause as citizen you can’t say that you don’t agree with a specific law, you can’t say what a political party has done wrong, you only can give a vote for the political party you want to support. You can’t give a negative vote to a political party. And after the citizens have voted, then the political parties do whatever they want. Even if a political party looses considerably they are asked to govern by other political parties, even if a political party is the largest or one of the largest other political parties ignore that political party. So the system of ‘the separation of powers’ stutters.

  Then, the power of the media. According to me the media always should remain neutral and they have to give each political party as much a chance as the others. According to me it isn’t fair that one does a debate with four (for instance) political parties while there are eight political parties. You also tremendously mark that each media has its preferences (concerning political parties) and its prejudices against political parties. This is manipulation, manipulation of the citizens and that shouldn’t be done. Thus again a circumstance that threatens the separation of powers.

  Everybody in Belgium knows the Unions. What is the extent of influence that these have on the political parties? The political parties are the legislative and executive, so again influencing and that’s out of bounds. Besides, the fact, that the same persons or political parties have AND the executive AND the legislative is an enormous violation of the separation of powers. Because the executive power is responsible to the legislative power. Being responsible to yourself? That doesn’t bring much of course. And now one will say that the parliament is the legislative and the government is the executive and that this isn’t the same. But excuse me, who is the government? The majority, composed by different political parties. Who has the power in the parliament? Again the majority, more strongly, the very same majority and thus the very same political parties who form the government. A VIOLATION OF THE SEPARATION OF THE POWERS!!!

  Besides, another similar thing, who appoints judges in Belgium? Indeed, the Chamber of Representatives. This is a manner to damage the separation of powers, yet more to influence. There is something that calls ‘preferential treatment’ and what can you notice in Belgium? That the political parties who have the powers will acquaint their own ‘members’ and ‘benefactors’ ahead of others, who perhaps earn it more.

  And what with the magistrates (judicial power)? They are employed in ministerial cabinets (executive power) or in study groups set up through the executive power. This also is a mingling that effects the separation of powers, and mingling the powers is the same as damaging them, and so it’s wrong. But yes, who has the power to do something about that? Nobody has the power anymore, because of the mingling and the inaccurate application of the separation of powers the political parties can form the majority in each and do whatever they want. And I hear them coming, ‘yes but we can form that majority thanks to the votes of the citizens’. It is meanwhile really clear that as citizens ‘punish’ a political party (thus that the party has less votes than by previous elections), it happens that this party still ends up in the government (and thus belongs to the majority). Here in Belgium it is even so scandalous that if there is one party (and I don’t have to say the name) who gets, let’s say for instance, 45% of the votes, that all other political parties would try to form a government together so that this party won’t get the power. More yet, they want to keep their dominant positions. Cause this is what’s only about here in Belgium and in the greater part of the political parties, having the power, and whatever the citizens say or want doesn’t count. Cause the politicians of the political parties that form the majority (and thus have the power) presume that they know everything better and whatever the opposition says (political parties that don’t belong to the majority) is only 'flattened opposition language', 'negativism', 'propaganda' and 'populism'. And one gives the citizen the impression that one knows what he’s doing, even if they make a lot of mistakes, even if they don’t do a thing, even if they make a chaos out of it.

  These are enough points quoted to tackle the separation of powers. Can one call it violations? According those who have the powers it isn’t a violation. According to me it is. And I’m certain that there are more circumstances that indicate a violation.

  It is the judiciary power that has to judge over a possible violation of the separation of powers (if I’m not mistaken)? Only as you know that the judges are appointed by the political parties that form the majorities, then the chance isn’t that large that a judge dares to or will undertake against those political parties.

  And then there is the committee that has to examine the violation of the separation of powers concerning the Fortis-affair. Yet so a ridiculous fuss, yet more played than theatre. According to many, the committee damaged the separation of the powers, according to others the committee couldn’t do anything till the judicial procedures were finished. Really, you already could now (before the committee started) that it would end on nothing. Look, the committee is composed out of members of political parties (who are seated in the Chamber of Representatives). Those same political parties are seated in the majority and the opposition in the Chamber of Representatives and in the government (political parties that formed the majority). The committee existed out of 15 members (seated in Chamber of Representatives), 4 are in the opposition and the rest in the majority. There were two political parties that send 1 member, but they had no right to vote. Now, the task of the committee was to check whether there had been political manipulation in the judicial files concerning the sale of Fortis. It concerned political manipulation of the government. I’ll clarify myself once again:

  - The government is a junction of the political parties that have the majority.
  -
  The very same government has a majority in the Chamber of Representatives.
  - The very same government has a majority in the committee (Fortis).

  Who doesn’t get the picture? I guess everybody understands it. The committee (Fortis) has to ‘judge’ about manipulation of the government, but how can this happen serene and neutral if that same government that has to be judged has the majority in the committee? So the committee could stop before they started and one knew in forehand what the decision would be (decided by the majority of the committee). Everyone knew in forehand that there was a violation of the separation of powers by the government. Besides, according to me the affair Fortis wasn’t needed to speak about a violation of the separation of powers. Each day that there is a majority in the parliament (same majority of political parties that form the government) is a violation (interference and manipulation) of the separation of powers.

  I don’t need to make any further points to make clear that ‘the separation of powers’ in Belgium is an ordinary expression that doesn’t have any value. And if the political system (system of governing in Belgium) doesn’t change it stays an expression with no value. And thus you can conclude that the parliament, the committees and such also haven’t got any value. Those are just things that serve ‘I-do-not-know-what’ (so don’t say serve) as long as the government has the majority in it.

  23-11-2009 om 20:54 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Separation of powers trias politica 3 powers political legislative judiciary executive law government parliament Chamber of Representatives violation majority opposition fortis manipulation interference Belgium

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De scheiding der machten

  De scheiding der machten wordt ook wel ‘trias politica’ of ‘driemachtenleer’ genoemd. Het is een politiek systeem. Het houdt in dat de macht over drie machten verdeeld moet worden. Welke zijn dan die drie machten?

  - De wetgevende macht : maakt de wetten (uitoefening: parlement en koning)

  - De uitvoerende macht : bestuurt het land en zorgt dat wetten uitgevoerd worden
  (uitoefening: koning en regering)

  - De rechterlijke macht : uitspraak over geschillen
  (uitoefening: hoven en rechtbanken)

  De machten hebben ieder hun eigen bevoegdheden en hebben ieder hun eigen zelfstandigheid. Men noemt dit een horizontale scheiding van de machten, want geen van de drie machten staat boven de andere machten. Maar ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de burger hebben ze verantwoordelijkheden door middel van ingebouwde controlesystemen.

  De uitvoerende macht is verantwoording schuldig aan de wetgevende macht.
  De wetgevende macht is verantwoording schuldig aan de burgers.
  De burgers hebben invloed op de wetgevende macht via verkiezingen.
  De rechterlijke macht controleert vervolgens de uitvoering van wetten en regelgeving.

  Wat is nu een schending van die ‘scheiding der machten’? Beïnvloeding is daar een deel van, ook inmenging hoort daartoe. Als een van de machten zijn bevoegdheid overtreed is natuurlijk ook een schending.

  Nochtans zijn er nog meer machten, die niet meegeteld word in de ‘scheiding der machten’, maar die er feitelijk wel bij horen, aangezien ook zij controleren en beïnvloeden, dit noemt men ‘schaduwmachten’. Het gaat om de ambtelijke macht, de media, de externe adviesbureaus die overheden adviseren bij beleidsbeslissingen en de lobby- en pressiegroepen. Alleen al daardoor is de ‘scheiding der machten’ een wazig gebied geworden waar nog moeilijk controle over te houden is. Maar het is een feit dat er controle op moet zijn, want een schending van de scheiding der machten is niet bespreekbaar.

  Maar wij als burgers hebben niet meer de ‘macht’ om er iets tegen te doen. Men zegt wel dat de burgers de wetgevende macht ‘controleren’ en dat de burger invloed heeft op de wetgevende macht via verkiezingen. Maar dit klopt niet, want wat de burger bij verkiezingen hier in België beslist, men doet toch wat men wil. Want als burger kan je niet zeggen met welke specifieke wet je niet akkoord gaat, je kan niet zeggen wat een politieke partij verkeerd heeft gedaan, je kan alleen maar de partij die jij wilt steunen een stem geven. Je kan geen partij een minpunt geven om het zo te zeggen. En als de burger gestemd heeft, dan doen de politieke partijen toch wat ze willen, het maakt niet uit dan of ze een partij die verlies maakt bij de meerderheid nemen, of dat ze een partij die het grootste is, of één van de grootste gewoon negeren. Dus ergens klopt het systeem van de scheiding der machten al niet meer hier.

  Dan ook, de macht van de media. Ik vind dat de media neutraal dient te blijven en elke politieke partij evenveel aan bod moeten laten. Ik vind het ook niet kunnen dat men een debat doet met vier politieke partijen aan tafel, terwijl er in feitelijk acht zijn. Ook merk je enorm dat elke media zijn voorkeuren heeft en zijn afkeer van bepaalde partijen. Dit is beïnvloeding, beïnvloeding van de burgers en die hoort er niet te zijn. Dus weer een punt wat de scheiding der machten niet meer goed doet werken.

  Iedereen hier in België kent de vakbonden wel. Welk een invloed hebben deze op de politieke partijen? De politieke partijen zijn de wetgevende en uitvoerende macht, dus weer beïnvloeding, wat niet hoort. Trouwens, het feit dat dezelfde personen of partijen EN de uitvoerende macht, EN de wetgevende macht hebben, is een enorme schending van de scheiding der machten. Want de uitvoerende macht is verantwoording schuldig aan de wetgevende macht. Maar verantwoording aan jezelf geven? Brengt niet veel op natuurlijk. En men gaat nu afkomen met het feit dat het parlement de wetgevende macht is en de regering de uitvoerende macht, dat dit niet hetzelfde is. Maar excuseer, wie is er de regering? De meerderheid, samengesteld uit verschillende politieke partijen. Wie heeft er de macht in het parlement? Opnieuw de meerderheid, sterker nog, diezelfde meerderheid en diezelfde politieke partijen die de regering vormen. EEN SCHENDING VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN DUS!!!

  Trouwens nog zoiets, wie benoemt raadsheren en rechters? Inderdaad, de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit is natuurlijk een manier om de scheiding der machten te schenden, maar nog meer toch te kunnen beïnvloeden. Er is zoiets dat noemt vriendjespolitiek en wat merk je enorm in België? Dat de politieke partijen die de macht hebben hun eigen ‘leden’ en ‘supporters’ eerder zullen vooruit helpen dan anderen, die het misschien wel meer verdienen.

  En wat met de magistraten (rechterlijke macht)? Die worden tewerkgesteld in ministeriële kabinetten (uitvoerende macht) of in werkgroepen opgericht door de uitvoerende macht. Dit is toch ook een vermengen van de scheiding der machten, en vermengen van de machten is voor mij hetzelfde als schenden van de scheiding der machten, en zo zou u er ook over moeten denken. Maar ja, wie heeft de macht om daar iets tegen te doen? Niemand meer, door de vermengingen en de onjuiste toepassing van de scheiding der machten kunnen de politieke partijen die de meerderheid kunnen vormen doen wat ze willen. En ik hoor ze al afkomen van ‘ja maar die meerderheid kunnen we vormen dankzij de burgers’. Het is ondertussen toch al duidelijk dat als burgers een partij ‘afstraffen’ (dus dat die partij heel wat minder haalt dan bij vorige verkiezingen), dat het dan toch nog gebeurt dat die partij mee de meerderheid vormt. Hier in België is het zelfs zo schandalig allemaal dat als er één partij (en ik hoef geen naam te noemen) 45 % van de stemmen moest krijgen, dat alle andere partijen dan nog zouden proberen om samen te gaan om die partij toch niet aan de macht te laten komen. Maar meer nog, om zelf hun machtspositie te behouden. Want daar gaat het hier in België en bij de meeste politieke partijen alleen nog om, om de macht te hebben, en wat de burger zegt of vraagt telt niet mee, want die heren van de politieke partijen die de meerderheid vormen en dus de macht hebben, gaan ervan uit dat zij het beter weten en wat de oppositie (politieke partijen die niet in de meerderheid zitten) zegt is maar ‘platte oppositietaal’, ‘negativisme’, ‘propaganda’ en ‘populisme’. En men geeft de burger de indruk dat zij weten wat ze doen, ook al doen ze veel fout, doen ze niets of maken ze er een chaos van.

  Hier zijn genoeg punten aangehaald die feitelijk de scheiding der machten onderuithalen. Kan je het schendingen noemen? Volgens diegenen die de macht hebben zeker niet. Volgens mij zeker wel. En ik ben er zeker van dat er nog veel meer punten zijn die een schending aanduiden of aangeven.

  Het is de rechtelijke macht die uitspraak moet doen over een eventuele schending van de scheiding der machten als ik het goed heb? Maar als je weet dat de rechters benoemt worden door de politieke partijen die de meerderheid hebben, dan is de kans toch ook niet echt groot dat een rechter iets durft of zal ondernemen tegen die zogenaamde politieke partijen.

  En dan is er nog zoiets als een commissie geweest die de schending van de scheiding der machten moest onderzoeken in de Fortis-zaak. Nog zo een belachelijke bedoening, nog erger dan toneel. Volgens velen schond de commissie zelf de scheiding der machten, volgens anderen kon de commissie niets doen tot de gerechtelijke procedures afgerond waren. Je kon toch voor het begin van die fortiscommissie weten dat het op niets ging uitdraaien. Kijk, de commissie word samengesteld uit mensen die in politieke partijen zitten en die in de Kamer van volksvertegenwoordigers zitten. Die zelfde politieke partijen zitten in de meerderheid en oppositie in de kamer van volksvertegenwoordigers en in de regering (politieke partijen die meerderheid gevormd hebben). De commissie telde 15 leden uit de kamer van volksvertegenwoordigers, vier waren van de oppositie en de rest was van de meerderheid. Er waren nog twee partijen die ieder één lid stuurden, maar deze hadden geen stemrecht. Nu, de taak van de onderzoekscommissie was nagaan of er politieke beïnvloeding is geweest in het gerechtelijk dossier rond de verkoop van Fortis. Het ging om politieke beïnvloeding van de regering. Ik zal mijn punt hier nogmaals verduidelijken:

  De regering is een samenvoeging van politieke partijen die de meerderheid hebben.
  Diezelfde regering heeft een meerderheid in de kamer van volksvertegenwoordigers.
  Diezelfde regering heeft een meerderheid in de Fortiscommissie.

  Wie snapt het plaatje nu nog niet? Iedereen snapt het toch neem ik aan. De Fortiscommissie moet oordelen over beïnvloeding van de regering, maar hoe kan dat sereen en neutraal gebeuren als diezelfde regering waar over geoordeeld moet worden een meerderheid heeft in de commissie? De commissie kon dus al stoppen voor ze begonnen en men wist op voorhand al wat de commissie zou beslissen door die bewuste meerderheid in de commissie. Terwijl ieder ander mens op voorhand ook al door had dat er wel degelijk een schending van de scheiding der machten geweest was. Trouwens, in mijn ogen hoefde de zaak Fortis helemaal niet te komen om over ‘een schending van de scheiding der machten’ te spreken. Elke dag dat er een meerderheid in het parlement zit (behorende dus tot de politieke partijen die de regering vormen) is een schending (inmenging en beïnvloeding) van de scheiding der machten.

  Verder hoef ik geen punten aan te halen om duidelijk te maken dat ‘de scheiding der machten’ hier in België gewoon een woord is dat geen waarde meer heeft. En zolang het politieke systeem (systeem van regeren van België) niet verandert is ‘de scheiding der machten’ hier in België feitelijk een uitdrukking die geen waarde heeft. En dus kan je ook stellen dat het parlement, de commissies en dergelijke geen echte waarde hebben. Het zijn gewoon dingen die ‘ik weet niet waarvoor’ dienen (zeg maar niet dienen dus) zolang de regering er een meerderheid heeft.

  23-11-2009 om 20:54 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Scheiding der machten trias politica driemachtenleer politiek wetgevende rechtelijke uitvoerende regering parlement kamer van volksvertegenwoordigers schending meerderheid fortis beïnvloeding inmenging België

  22-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Déjà vu

  Iedereen heeft er al wel eens van gehoord of het zelf meegemaakt. Déjà vu komt van het Frans en betekent ‘al eens gezien’. Het gaat om het ervaren van iets waarbij men tegelijkertijd de indruk heeft het al eens eerder meegemaakt te hebben. Bij deze definitie zegt men meestal ook wel ‘terwijl men weet dat dit niet het geval is’, maar met die aanvulling ben ik het niet eens, maar dat wordt straks wel duidelijk. Men gebruikt de term tegenwoordig ook als aanduiding bij elke bekende situatie.

  Een ‘déjà vu’ meemaken kan soms angstaanjagend zijn, ook wel vreemd en onwezenlijk. Maar meerdere mensen hebben zo’n ervaring wel eens.

  Er zou een neurologische verklaring voor zijn. Op neurologisch gebied noemt men dit een ‘kortsluiting’ van de hersenen. De normale werking van ‘zien’ is dat ‘iets wat men ziet’ via de hersenen naar een plaats gaan waar de mens (die het ziet) er zich bewust van word, daarna word het opgeslagen in het geheugen. Een perfect verduidelijkt voorbeeld is iets wat je op internet hebt opgezocht. Het verschijnt op je scherm, je neemt het door en slaat het daarna op in je favorieten.

  Nu, bij een déjà vu ontstaat er dus een kortsluiting waardoor ‘dat wat men ziet’ eerst word opgeslagen in het geheugen, voordat de mens (die het ziet) er zich van bewust van wordt. En daardoor zou je dus denken dat je het al eens meegemaakt, gezien, … hebt. Om terug naar mijn voorbeeld te gaan, je hebt dus iets opgezocht op het internet, het verschijnt op je scherm en nadien wil je het opslaan. Maar dan krijg je plots het bericht dat het al in je favorieten is opgeslagen.

  Wat betreft die neurologische verklaring betreft, heeft men voor het ontstaan van die kortsluiting alleen maar speculaties, maar geen degelijke uitleg.

  Ik heb het ook moeilijk om die neurologische verklaring te aanvaarden (zeker vermits men alleen maar ‘speculaties’ heeft). Ik heb zelf nogal wat keren in mijn leven een zogenaamd ‘déjà vu’-moment gehad en om dat te zien als het feit dat ik in mijn leven al heel wat kortsluitingen in mijn hersenen gehad heb, vind ik toch wat raar.

  Er zijn trouwens nog varianten van ‘déjà vu’. Déjà senti (eerder gevoeld), déjà visité (eerder bezocht) of déjà vécu (eerder meegemaakt).

  Er is namelijk nog een andere verklaringen voor een ‘déjà vu’, namelijk ‘een teken uit een andere wereld’ (heb ik het wat moeilijk mee) of ‘herinneringen uit een vroeger bestaan’.

  Met ‘een vroeger bestaan’ word natuurlijk ‘reïncarnatie’ bedoelt. Wat is nu reïncarnatie? Het wordt ook wel benoemd als ‘zielsverhuizing’. Reïncarnatie betekent dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (ziel) na de dood niet verdwijnt, maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Reïncarnatie is niet hetzelfde als incarnatie. Incarnatie is ‘vleeswording’ en/of ‘menswording’. Het overgaan van een geestelijk wezen, entiteit en/of ziel naar een levend wezen (lichamelijk deel). De entiteit, het wezen hoeft dus niet van een ‘levend wezen’ te komen of niet direct van een ‘levend wezen’ te komen. Er zijn entiteiten die nooit een ‘levend wezen’ geweest zijn, en als die een lichaam overnemen of als menselijk wezen geboren worden, noemt dit incarnatie. Bij reïncarnatie komt de ziel rechtstreeks van een mens en gaat over in een nieuw, ander menselijk wezen. Dus het opnieuw geboren worden van een levend wezen (mens, dier) in een nieuw levend wezen.

  Vele culturen kennen reïncarnatie, de Oude Egyptenaren, de Kelten, de Indianen, de Azteken, de Aborigines, de Romeinen, …

  Het niet-lichamelijke deel van een levend wezen wordt ook wel ‘astraal lichaam’ (ziel) genoemd. Een astraal lichaam is een fijnstoffelijk of onstoffelijk deel of dubbel van het fysieke lichaam. In dit astraal lichaam zetelt het bewustzijn van de mens. Het astraal lichaam is tijdens dit leven verbonden met het huidige fysieke lichaam, dus het bewustzijn is ook verbonden met dit fysieke lichaam.

  Dit astraal lichaam kan loskomen van het lichaam (zonder overlijden), dit noemen we uittreden. Dit kan tijdens de slaap, een bewusteloze toestand, bij een ongeluk, een operatie en comateuze toestand, … gebeuren, het astrale lichaam kan dan het vleselijke lichaam verlaten en zich naar andere plaatsen verplaatsen. Men kan dan zelfs zijn eigen vleselijke lichaam waarnemen. Een soort van uittreding is ook de ‘bijna dood ervaring’ (BDE), maar bij een BDE neemt de persoon ook vaak een tunnel waar, veel licht, zelfs een vredevol licht.

  Bij uittreden kan men anderen ontmoeten die eveneens in hun astrale vorm (lichaam) aanwezig zijn. Dit kunnen bekenden zijn, gidsen en andere entiteiten. Bij een uittreding komt het astrale lichaam terug naar het vleselijke lichaam waar het bij hoort, bij een overlijden verlaat het astraal lichaam dit vleselijke lichaam definitief.

  Nu, aanwijzingen en bewijzen voor een reïncarnatie. In dromen (soms weerkerend) hebben vele mensen flitsen en herinneringen die ze in verband brengen met een vorig leven. Er zijn de spontane herinneringen van kinderen tussen 2 en 7 jaar, die plots een verhaal vertellen over hun verleden (‘Vroeger toen ik groot was…’, ‘Voordat ik klein werd heb ik eens…’, en anderen). Men spreekt ook van wonderkinderen, dit zijn kinderen die op zeer jonge leeftijd buitengewoon begaafd zijn, zij zouden de begaafdheid gewoon uit een vorig leven hebben overgenomen. Regressie kent men ook, dit is als men in een zeer diepe ontspanning of onder hypnose kan teruggaan naar vorige levens. Ook kent men nog xenoglossy, dit is het spreken, verstaan en/of schrijven van een niet aangeleerde taal (in dit leven). Dan voegt men er ook nog de fobieën aan toe want verscheidene angsten en fobieën zijn gevolgen van traumatische ervaringen uit vorige leven(s). Ook kan men fysieke kenmerken hebben van vorige leven(s). Geboorteplekken, bepaalde trekken of bewegingen en zelfs het gezicht kan een grote gelijkenis vertonen met het aangezicht van de persoon uit het vorige leven. Maar niet enkel fysieke kenmerken, maar ook de psychologische kenmerken (bepaalde gedragingen, geaardheid, voor- of afkeuren, …) kunnen kenmerken van een vorig leven zijn. En tot slot is er nog de ‘déjà vu – ervaring’.

  Zoals ik al zei, ik heb al meermaals een déjà vu meegemaakt. Of om het helemaal juist te zeggen, een déjà vu, een déjà senti, een déjà visité en een déjà vécu meegemaakt. Ik kan ze niet allemaal meer perfect beschrijven natuurlijk, wat ik ergens wel spijtig vind. Als ik nu terug kijk op mijn leven, dan had ik al die ervaringen feitelijk moeten opschrijven, maar zoals ik al zei, ik probeerde zover als mogelijk van het paranormale weg te blijven. Toch vind ik het nu spijtig dat ik het toch niet opgeschreven heb.

  Een aantal van die ervaringen kan ik wel nog kort beschrijven, en ik ben er zeker van dat er heel wat mensen die dit lezen zullen zeggen dat ze dat ook al eens hadden.

  • Als jong kind ben ik met mijn ouders mee op vakantie geweest, naar Joegoslavië. Ik weet nu nog altijd goed dat er toen dingen waren die mij bekend voorkwamen (al weet ik die bepaalde dingen niet meer). Maar ik herinner me nog goed dat er plaatsen waren waarvan ik zeker was dat ik er al ooit geweest was, terwijl dit niet zo was.

  • Het gebeurt me vaak dat als ik ergens ben, of iets nieuws aan het proberen ben op het gebied van koken dat ik ergens een geur ruik, die me enorm bekend voor komt. Ik weet dan zeker dat ik die geur al eens eerder geroken heb. Bij nazoekwerk en navraag blijkt dan dat ik die geur hoogstwaarschijnlijk nog nooit geroken heb. (en ik weet ook wel dat er heel wat keren bij geweest zijn dat ik die geur effectief al wel eens ben tegengekomen in dit leven, maar wat met al die andere keren dat ik ze niet tegen kwam in dit leven?)

  • Ik weet nog dat er een keer was dat ik ergens moest zijn en de trein ernaartoe moest nemen. Terwijl ik in de trein zat en naar buiten keek, kwam ik plots langs een streek die ik kende. Ik ben daar nog steeds 100% zeker van, maar toch was ik daar nog nooit geweest of in de buurt geweest.

  • Het komt vaak voor dat er een situatie is (tijdens een gesprek of op een gewone plaats als een café of bij het langs iemand wandelen of gewoon bij het ergens voorbij lopen …) dat ik tijdens die situatie of net erna plots tot het besef kom dat ik dat al eens meemaakte, of dat ik dat gesprek al eens voerde, of dat ik op diezelfde plek al eens gelopen heb met diezelfde mensen op dezelfde plaatsen, … En er zijn nog wel heel wat van die situaties.

  • Het is zelfs vroeger vaak voorgevallen dat ik op voorhand kon zeggen wat iemand ging doen, ging zeggen of wat er ging gebeuren bij situaties als het vorige punt. Dus dat de situatie zich afspeelt, dat ik dan plots een déjà vu – gevoel heb en tot het besef kom dat ik die situatie al eens meemaakte en dat ik dan zeg wat er gaat komen, gezegd gaat worden of wat dan ook, en dat dit dan ook effectief blijkt te gebeuren.

  Ik neem aan dat dit laatste natuurlijk niets te maken heeft met reïncarnatie, maar meer met het paranormale helderziendheid en helderwetendheid. Maar zeker ben ik daar niet van.

  Feit is natuurlijk dat er in mijn leven nogal wat ‘rare’ momenten, ‘bekende’ momenten zijn geweest, waar ik niet goed bij wist en weet hoe het komt. Het is zelfs soms enerverend als ik een déjà vu had en niet kan terugvinden waardoor dat ik dat gevoel had. Soms ben ik dagen op zoek naar antwoorden, aan het rondvragen bij bekenden en aan het denken over de reden van dat déjà vu, maar veelal zonder succes.
  I’m sure everybody heard about it once or experienced it himself or herself. Déjà vu is French and means ‘already once seen’. It is the experience of feeling sure that one has witnessed or experienced a situation previously. Some say in addition to the definition 'meanwhile one knows that this is not the case', but I don’t accept this addition, but that is going to explain itself further in the text… One uses the term ‘déjà vu‘ these days also as an indication by each known situation.

  To experience a 'déjà vu' sometimes can be terrifying, be strange and seem unreal. But a lot of people experience it once in a while.

  There is a neurological explanation for it. On neurological territory, one names this a 'silent inhibition’ of the brains. The action of ‘seeing’ is so that ‘the thing one sees’ goes through the brains to a place where one (he that sees the thing) becomes conscious of the thing one sees. After that the thing one sees is stored in the brains (memory). A perfect example that clarifies this is the internet, if one has looked up something. It appears on your screen, you read it and after that you add the page to your favourites. Now, by a déjà vu there is a silent inhibition in the brain, and because of this ‘that what one sees’ is stored in the brains before one (one who sees the thing) becomes conscious of the thing one sees. And therefore one will think that one already experienced a situation. Back to my example now, you have looked something up on the internet, it appears on your screen and after that you want to add it to your favourites, but then you get the message that the page is already in your favourites.

  Concerning the neurological explanation, one has only speculations to explain the ‘silent inhibition’, but one has no reliable explanation.

  I have difficulties to accept the neurological explanation (certainly because they are ‘speculating’). I have experienced multiple ‘déjà vu' – moments in my life. And if I follow the explanation I have to say that I have had a lot of ‘silent inhibition’ (in Dutch it’s translated (literally) short-circuiting) in my life, I find that really odd.

  There are variants of 'déjà vu'. Déjà senti (felt before), déjà visité (visited before) and déjà vécu (experienced before).

  There is another explanation for a 'déjà vu', namely 'a sign from another world' (I have it rather difficult with that explanation) or 'memories from a former existence'.

  With 'a former existence' one means 'reincarnation'. What is reincarnation? One also calls it ‘soul migration’. Reincarnation means that the not-physical part of a living being (soul) doesn’t disappears after the death, but is reborn in another living being. Reincarnation is not the same as an incarnation. Incarnation is 'meat genesis' and/or 'man genesis' (embodiment). The going over from a spiritual being, entity and/or soul to a living being (body). The entity, the being doesn’t have to come directly from a deceased living being. There are entities that never have been a living being (body) and if that entity takes over the body of a living being or becomes born as a living being, that’s incarnation. By reincarnation the soul directly comes of a living being (body) after that deceases and goes over in a new, other living being (body). Thus the rebirth of a living being (human, animal) in a new living being (body).

  Many cultures know reincarnation, the Old Egyptians, the Celts, the Native Americans, the Aztecs, the Aboriginal people, the Romans, …

  The not-physical part of a living being is also called ‘astral body’ (soul). An astral body is a fine-matter body or immaterial part or double of the physical body. In this astral body resides the consciousness. The astral body is during a live connected with the present physical body, so the consciousness is also connected with that physical body.

  This astral body can come loose of the body (without death), this is called ‘out-of-body experience’. This can appear during the sleep, a senseless state, by an accident, an operation and during a comatose condition … The astral body can leave the body of the living being and move to other places. One even can observe his own body. A kind of ‘out-of-body experience’ is also the ‘near-death experience’ (NDE), but by a NDE there is also a tunnel-experience, a lot of light, even a harmonious light.

  By out-of-body experience one can meet others in their astral form. These can be acquaintances, guides or other entities. By an out-of-body experience the astral body comes back to the body it belongs to in this life. By a death the astral body leaves the body definitively.

  Now, indications and prove for a reincarnation. In dreams (sometimes returning dreams), many people have flashes and memories that they bring in connection with a previous life. There are the spontaneous memories of children between 2 and 7 year. They suddenly are telling a story over their past ('Previously when I was big… ', 'Before I became little I once have … ', and others). One also knows ‘the child prodigy’, these are children who are extremely talented on a very young age. Usual they took (remember) the talents from a previous life. There is also regression, this is as one is in a very deep relaxation or under hypnosis and one goes back to previous lives. There also is xenoglossy, the speaking, understanding and/or writing of a language one hasn’t learned in this life. One also adds the phobias because several fears and phobias are consequences of traumatic experiences from previous life(s). One also can have physical characteristics of a previous life. Birth spots, certain features or movements and even the face can have resemblance with the face of the person from the previous life. Not only single physical characteristics but also the psychological characteristics can be there (particular behaviours, character, favours and disfavours, …). And at last there is the ‘déjà vu – experience'.

  I already said that I experienced several ‘déjà vu’-moments. Or to say it right, I experienced already a déjà vu, a déjà senti, a déjà visité and a déjà vécu. I can’t describe them perfectly and I don’t remember all of course, and I find that regretful. If I look back now on my life, then I should have written them down, but as I already said in the past, I tried to live as far as possible of the paranormal. And now I find it a great pity that I didn’t wrote those things down.

  A number of those experiences I can describe (not detailed) and I’m certain that a lot of people who read this will recognize some things.

  • When I was a young child my parents took me on a holiday, to Yugoslavia. I still remember that there were things that seemed familiar to me (I don’t remember the things and places correctly). But I remember that there were places that I knew and I felt that I already visited those places, but it was the first time I was in Yugoslavia.

  • It happens frequently that I am somewhere, or that I’m trying the cook a new recipe and that I smell a scent that appears tremendously familiar. I was certain that I have smelled that scent before. After research and informing it appeared most likely that I never smelled it before. (And I do know that there were scents that I did smell before, in this life. But what about those scents I never smelled before?)

  • I know yet that there was a time that I had to be somewhere and that I took the train. While sitting in the train I was watching through the window to the scenery. Suddenly there was an area that I knew, an area that I already visited. I still am 100% certain that I visited the area before, but I never visited it or have been in the neighbourhood in this life.

  • It happens that there is a situation (a conversation or a café or when walking with somebody or just walk past something, …) and that during that situation or just after it, it suddenly comes to me that I already experienced that situation, as if I already witnessed that situation before, that I already had that conversation, that I already walked on that same spot with the same person with the same people on the same places, saying the same things, … And there are a lot of other situations like those.

  • By situations as in the previous point it happened that I could say on forehand what was going to happen, what someone was going to say. Thus the situation is happening and I get a déjà vu and I come to the awareness that I already experienced the situation before and I say what someone is going to say, is going to do or what is going to happen or whatever and afterwards it appears that I was right, that it happened, that it was said or whatever.

  I suppose that the last point hasn’t anything to do with reincarnation, but more with clairvoyance and claircognizance. But I’m not certain of that.

  Fact is that there were some ‘odd’ moments in my life and ‘known’ moments, and I didn’t knew and know why. Sometimes it’s even enervating if I had a déjà vu and couldn’t find out why I had it. Sometimes I’m searching for an answer for days, I ask in my environment and keep thinking about the reason of that déjà vu, but mostly without success.


  22-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:déjà vu déjà senti déjà vécu déjà visité paranormaal kortsluiting bestaan incarnatie reïncarnatie astraal lichaam ziel levend wezen BDE paranormal silent inhibition short-circuiting existence incarnation reincarnation astral body soul living being NBE

  21-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doe Maar: ‘Pa’ en Stef Bos: ‘Papa’ - Doe Maar: ‘Pa’ (Dad) and Stef Bos: 'Papa' (Daddy)

  Wie kent er Doe Maar nog?  Een Nederlandse (Nederlandstalige) popgroep die splitte in 1984.  Later was er wel nog een reünie.  Doe Maar combineerde ska, punk en reggae tot een uniek iets.  Volgens mij is Doe Maar de populairste band in het genre Nederpop.  Doe Maar bestond vooral uit Henny Vrienten (zang en basgitaar), Ernst Jansz (zang en toetsen), Jan Hendriks (gitaar en zang) en Jan Pijnenburg (slagwerk en zang).  Al heeft de groep ook wel andere formaties gekend.

   

  Bekende nummers van hen zijn: sinds 1 dag of 2, is dit alles, de bom, één nacht alleen, Doris Day, Belle Helene, radeloos, nachtmerrie, heroïne, nederwiet en nog vele anderen.

   

  Een van hun liedjes was ook ‘Pa’.  Ik hoorde het net nog op de radio, vandaar ook dit bericht.

   

  “”””

   

  Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit
  De rimpels op je handen
  Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht
  Je bent zoveel veranderd
  Ik werd niet wat jij wou, maar papa luister nou
  Ik doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht


  Je was heel wat van plan, maar daar kwam weinig van
  Ik lever geen prestaties
  Ik heb niet veel geleerd, deed alles net verkeerd
  Heb moeite met relaties
  Ik loop niet in de rij, ik breek en vecht me vrij
  En doe de dingen die ik doe met mij ogen dicht


  Knoop je jas dicht, doe een das om, was eerst je handen
  Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden
  Blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden
  Stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u u u u...

  Ik sta hier en ik zing, ik doe gewoon mijn ding
  Dat moet je accepteren
  Ach luister nou toch pa, het is nog niet te laat
  Want leven kun je leren
  Ik weet niet waar ik sta, loop niemand achterna
  Maar doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht


  Knoop je jas dicht, doe een das om, was eerst je handen
  Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden
  Blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden
  Stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u u u u...

  “”””

   

  Stef Bos heeft ook een liedje over ‘pa’, genaamd ‘papa’.  Ook een mooi liedje.  Ik denk dat velen door die liedjes even aan hun vader zullen denken, goed of slecht.  Ik ook hoor, maar positief kan ik het toch niet noemen, maar echt negatief?  Tja, volgens sommigen zal het wel negatief zijn, volgens anderen gewoon een gevolg van al wat gebeurd is.  Het liedje van Stef Bos leunt dan weer iets meer aan bij mijn situatie.

   

  Stef Bos is een Nederlandse zanger.  In 1989 schreef hij het lied ‘Door de wind’ voor Ingeborg (voor het songfestival van 1989, voor België), hij zong daar ook als achtergrondzanger.

   

  Andere liedjes van hem zijn: is dit nou later, gek zijn is gezond, breek de stilte, mijn hart gevolgd, de radio, diep in het zuiden en heel wat anderen.  Maar ‘papa’ is het liedje waar ik het hier over had.

   

  “”””

   

  Ik heb dezelfde ogen
  En ik krijg jouw trekken om mijn mond
  Vroeger was ik driftig
  Vroeger was jij driftig
  Maar we hebben onze rust gevonden
  En we zitten naast elkaar
  En we zeggen niet zoveel
  Voor alles wat jij doet
  Heb ik hetzelfde ritueel
  Papa, ik lijk steeds meer op jou

  Ik heb dezelfde handen
  En ik krijg jouw rimpels in mijn huid
  Jij hebt jouw ideeën
  Ik heb mijn ideeën
  En we zwerven in gedachten
  Maar we komen altijd thuis
  De waarheid die je zocht
  En die je nooit hebt gevonden
  Ik zoek haar ook
  En tevergeefs
  Zolang ik leef
  Want papa, ik lijk steeds meer op jou

  Vroeger kon je streng zijn
  En God, ik heb je soms gehaat
  Maar jouw woorden
  Ze liggen op mijn lippen
  En ik praat nu
  Zoals jij vroeger praatte
  Ik heb een goddeloos geloof
  En ik hou van elke vrouw
  En misschien ben ik geworden
  Wat jij helemaal niet wou
  Maar papa, ik lijk steeds meer op jou

  En jij gelooft in God
  Dus jij gaat naar de hemel
  En ik geloof in niks
  Dus we komen elkaar na de dood
  Na de dood nooit meer tegen
  Maar papa
  Ik hou steeds meer van jou

  Ik heb een goddeloos geloof
  En ik hou van elke vrouw
  En misschien ben ik geworden
  Wat jij helemaal niet wou
  Maar papa, ik lijk steeds meer op jou

  Papa, ik hou steeds meer van jou
  Papa, ik lijk steeds meer op jou

   

  “”””

   

  Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog jong was.  Mijn vader had een probleem met alcohol (heb ik ook gehad) en de situatie thuis was niet langer houdbaar.  Mijn vader had daarna bezoekrecht, maar soms kwam hij gewoon niet opdagen en als hij wel kwam dan dumpte hij ons al eens snel bij zijn ouders (mijn oma en opa dus).  Het voelde toen al aan dat hij het meer als een verplichting dan als een wens zag.  En dat is later dan maar weer gebleken, toen hij zijn leven ging leiden en niet om keek, hij keek naar niets of niemand en deed gewoon zijn ding (ik heb momenteel ook mijn eigen leven en wil geen rekening moeten houden met anderen, maar dat is er gekomen door andere omstandigheden en ik heb geen kinderen).  Momenteel hebben we zelfs geen contact meer en als het aan mij ligt, dan blijft dat zo.

   

  Vroeger vroeg ik me wel eens af of hij mijn vader wel was.  Maar dit kwam door hem, omdat hij meermaals liet horen dat ik niet zijn kind was, maar van de melkboer of de postbode.  Maar dan heb ik ooit foto’s van hem gezien als kind (mijn oma toonde die mij) en daar was wel duidelijk dat ik zijn zoon was, wij leken als twee druppels water op elkaar.  En nu ik ouder aan het worden ben, heb ik toch heel wat trekken die hij ook had (en heeft).  Dus het valt niet te ontkennen dat het wel degelijk mijn vader is, al had ik dat soms toch graag anders gezien.  Maar het blijft mijn vader en ik vrees een beetje dat als hij weer eens hulp nodig heeft, dat ik toch weer afwijk van mijn standpunt en help waar ik kan.

   

  Qua karakter hebben we wel wat overeenkomsten (ook de minder goede) maar ook heel wat verschillen.  Ik ben iemand die, als er iets moet gebeuren, dat liever gisteren dan vandaag doe.  Mijn vader zal het eerder morgen of daarna doen.  Ik ben iemand die als er iets op mijn lever ligt, dit onmiddellijk kwijt moet.  Terwijl mijn vader dat eerder zal opkroppen.  Ik hou nogal van netheid en orde, en dat heeft mijn vader dus ook weer niet echt.

   

  Nu, ik moet zeggen, diezelfde kenmerken heb ik ook verschillend met mijn moeder en zus.  Zij doen alles op het gemak, eerder morgen dan vandaag.  En ook bij hen is het niet zo net als ik zou willen.  Dus dezelfde verschillen.  Weet je, soms heb ik echt wel het gevoel dat ik een buitenstaander ben (zeker gezien er tussen mij en hen ook nog een compleet verschil is in opvatting, interesses, dingen die we kijken op tv, humor, …) dat dit een andere familie is waar ik niet bij hoor (als ik kijk naar vader, moeder en zus toch).  Maar als ik dan denk aan hoe mijn grootouders waren, vooral opa (pa van mijn vader), dan weet ik dat ik wel degelijk familie ben.  Want aan de dingen die hij vroeger deed (constant bezig zijn, opruimen, klussen, niets laten liggen, …) herken ik mijzelf nu.  En als er dagen zijn dat ik het moeilijk krijg (omdat het wel veel botst tussen mij en hen, door die verschillen), dan denk ik aan mijn opa en als hij effectief was zoals ik denk, dan weet ik dat hij mijn standpunten begrijpt.  En dat geeft toch enorm wat steun.

   


   

  Who does remember Doe Maar?  A Dutch (Dutch-language) pop music, they split in 1984.  Later on they had a reunion.  Doe Maar is translated as ‘Just do it’.  Doe Maar combined ska, punk and reggae to something unique.  According to me Doe Maar is on of the most popular bands in the genre nederpop.  Doe Maar consisted of Henny Vrienten (song and bass guitar), Ernst Jansz (song and keyboards), Jan Hendriks (guitar and song) and Jan Pijnenburg (drums and song).  But the group has known other formations as well.

   

  Famous songs are: ‘Since 1 day or 2’ (sinds 1 dag of 2), ‘is this everything’ (is dit alles), ‘the bomb’ (de bom), ‘one night alone’ (één nacht alleen), ‘Doris Day’, ‘Lovely Helene’ (Belle Helene), ‘desperate’ (radeloos), ‘nightmare’ (nachtmerrie), ‘heroin’ (heroine), ‘nederwiet’ and many others. (I translated some titles to English, the Dutch stands between brackets.

   

  One of their songs was 'Dad'.  I heard it just on the radio, hence this message.

   

  “”””

   

  As you sit there, your hair almost white

  The wrinkles on your hands

  So kind and soft, who had thought that ever

  You are changed so much

  I didn’t became what you wanted, but daddy listen now

  I do the things that I do with my eyes closed

   

  You had a lot of plans, but little came from that

  I don’t make any performances

  I haven’t learned much, did everything just wrong

  Have trouble with relations

  I don’t run in line, I break out and fight free

  And do the things that I do with my eyes closed

   

  Button up your coat, put on a necktie, firstly wash your hands

  Comb your hairs, straighten your shoulders, think of your teeth

  Don’t stay to long, come straight home, speak with two words

  Present yourself decently, eat like you supposed to do and say you you you you …

   

  I stand here and I sing, I just do my thing

  You have to accept that

  Oh listen to me dad, it isn’t to late yet

  Cause you can learn to live

  I don’t know where I stand, run after nobody

  But do the things that I do with my eyes closed

   

  Button up your coat, put on a necktie, firstly wash your hands

  Comb your hairs, straighten your shoulders, think of your teeth

  Don’t stay to long, come straight home, speak with two words

  Present yourself decently, eat like you supposed to do and say you you you you …
   

  “”””

   

  Stef Bos also has a song about ‘dad’, called ‘daddy’.  Also a beautiful song.  I think that many will think about their father when they hear the songs, good or bad thoughts.  I do, but in my case you can’t say that they are positive thoughts.  But really negative?  Well, some will call it negative, others will say that it’s just a consequence of everything that happened.  The song of Stef Bos leans something more to my situation.

   

  Stef Bos is a Dutch singer.  In 1989, he wrote the song 'Through the wind' (Door de wind) for Ingeborg (for the eurovision song contest of 1989, for Belgium), he also was the background singer then.

   

  Other songs of him: ‘is this now later’ (is dit nu later), being insane is healthy (gek zijn is gezond), break the silence (breek de stilte), followed my heart (mijn hart gevolgd), the radio (de radio), deep in the south (diep in het zuiden) and a lot others.  Only 'daddy' is the song that I was talking about.

   

  “”””

   

  I have the same eyes

  And I get your features around my mouth

  In the past I was quick-tempered

  In the past you were quick-tempered

  But we found our serenity

  And we sit next to each other

  And we don’t say much

  For everything you do

  I have the same ritual

  Daddy, I always resemble you more

   

  I have the same hands

  And I have your wrinkles in my skin

  You have your ideas

  I have my ideas

  And we rove in our thoughts

  But we always end up at home

  The truth that you sought

  And you have never found it

  I seek her too

  And in vain

  As long as I live

  Cause daddy, I always resemble you more

   

  In the past you could be strict

  And God, sometimes I hated you

  But your words

  They lay on my lips

  And I talk now

  Like you talked before

  I have a godless belief

  And I love each woman

  And maybe I became

  What you totally didn’t want

  But daddy, I always resemble you more

   

  And you believe in God

  So you go to heaven

  And I believe in nothing

  So after our death we won’t encounter

  After our death we never will meet again

  But daddy

  I always love you more

   

  I have a godless belief

  And I love each woman

  And maybe I became

  What you totally didn’t want

  But daddy, I always resemble you more

   

  Daddy, I always love you more

  Daddy, I always resemble you more

   

  “”””

   

  My parents separated when I was young.  My father had a problem with alcohol (I also did) and the situation at home simply wasn’t maintainable any longer.  My father did get right of access of my sister, and me but sometimes he didn’t show up and if he came he dumped us at his parents (my grandpa and grandma).  Then I already had the feeling that he saw this like an obligation.  And later it appeared to be like that, when he lead his life and didn’t look back (he just purposely overlooked us).  He didn’t consider anybody or anything and just did his thing (I currently have my own live too and don’t want to consider others, but the reason is completely different with his and I don’t have children).  At the moment we don’t approach each other and if I have the option, it stays like this.

   

  In the past I sometimes asked myself if he was my real father.  But that was his fault, because several times he said that I wasn’t his kid, but that I was a child of the milkman or the postman.  But then my grandmother showed me some pictures of my father, when he was a kid, and it was well clear that I was a son of him, we resembled each other like one shoe in a pair resembles the other.  And now that I’m older, I notice that I have a lot of features and he had (has) those too.  So it isn’t disputable that I’m his son, even if I sometimes hoped it could be otherwise.  But he stays my father and I fear a little bit that if he once again needs help, that I will again deviate of my point of view and help him where I can.

   

  As for character, there are some communalities (also the less good) but also a lot of differences.  I am someone that if it something has to be done I will do it rather yesterday than today.  My father will do it tomorrow or after that.  I am someone that if I need to say something I will say it.  My father will bottle up those things.  I appreciate cleanliness and order, and that’s another thing my father doesn’t have.

   

  Now, I have to say, I have the same things also different with my mother and sister.  They do everything at ease, rather later than soon.  And at their place it isn’t as neat as I would want it.  So the same differences.  You know, sometimes I truly have the feeling that I’m an outsider in my family (certainly if you know that we are completely different in humour, interests, view, things we watch on television, …).  That they are a family I don’t belong too.  But if I remind myself on what my grandparents were like, especially grandpa (dad of my father), then I know that I’m family.  For all the things he did in the past (constantly being busy, cleaning, doing odd jobs, doesn’t let things hang around, …) I recognize myself in it.  And if there are tough days again for me (because through those differences there are sometimes conflicts between them and me), then I think of my grandpa and if he really was like a remember him, and then I know that he understands my point of view.  And that tremendously gives me support.

   

   

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=8wxVTIB6qE4   
  http://www.youtube.com/watch?v=EdoDG_4bNFw   

  21-11-2009 om 16:16 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Stef Bos Doe Maar Nederpop Pa Papa familie Ma Zus Moeder Vader Opa Grootouders verschillen Dad daddy family mom sister mother father grand parents differences songtekst lyrics sinds 1 dag of 2 is dit alles de bom één nacht alleen Doris Day Belle Helene

  20-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The president of the European Union.

  In copying the United States of America (or is it another Union? Later more about that) the European Union has gone a step further. It also has a president now. It surprises me that one didn’t name it the United States of Europe.

  You cannot deny it. What do the supporters of the European Union say? 'The EU has to defend the military and strategic interests by developing a real European Safety policy and Defensive policy'. The European army! 'The European Union has to be able to compete with other economic superpowers.’ To me it looks like the EU not only wants to imitate the U.S. but also wants to be better than it. And I’m not talking about this single sentence, but if I have to write all sentences concerning this subject, I will be writing for days.

  In the past someone asked this question: ‘Why don’t we let the citizens of the EU decide if a country is admitted in the EU?’ As an answer, one got: 'It’s too difficult to organize the ‘voting’ for that. And the diversification of the citizens in the countries in the EU is too big.’ Diversification of the citizens in the countries of the EU? Looks like one finds the citizens in the EU dumb, brainless, that we don’t know what good is. As if only those belonging to that ‘little society’ know what is good and as if they are the only ones who are competent. In that ‘little society’ one speaks about ‘respect’, ‘solidarity’, ‘union’, … One speaks in that club constant over 'respect', 'solidarity', 'unanimity' … Maybe that’s a fact in that ‘little society’, but beyond?

  Concerning the European Union. Personal I don’t belief in a European Union, keep the power to the countries. But concerning the European Union, either one chooses an Union with COMPLETE sovereign states, where the EU only is used to have a strong voice towards nations and unions outside the EU and this only related to the common interests. Or you choose for a European Union, where the EU has some competences COMPLETELY under its control. And the EU makes ‘laws’ that are the same for each country in the EU, without exceptions. Which competences? The competences concerning the highways, and (because I talked about it I’ll name it) the road pricing, toll and vignettes (road tax). Also the competence concerning the environment (the pollution) and there are others of course. One should serve each country in the EU equally, each country should have the same duties and rights and one should listen more to the voice of the citizens of the EU. If not, the best thing one can do is writing off the European Union, on this manner it’s only good for those in the ‘little society’ and less good (bad and even dangerous) for the rest. What happened with General Motors (Opel)? What was the EU doing about that? Did the EU defend the rights of the countries that were going to be the victims? The one thing one noticed was that each country tried to save its own skin. So it appeared again that the EU is a delusion and that the device is ‘each country for itself’. If I have to choose between the two then I choose for the sovereign states and a common voice if needed. Then you get something like the United European Sovereign States. The UESS.

  The EU says that the opinion of the citizens of the member states is very important. It was clear that I don’t agree with that and it again comes true that it’s a lie, a delusion. Every five years there are elections and you have something called the Eurobarometer. I know it by hearsay. But it’s just like the surveys here in Belgium. They ask 1000 citizens and say that it’s the opinion of every citizen in Belgium. I’m certain that the Eurobarometer works the same. So it’s a drivel that the opinion of the citizens of the EU is considered important. And now I come to the heading. Where is the importance of the voice of the citizens of the EU now that they are appointing a president?

  President comes from the Latin. 'Pre' means 'for' and 'sidere' means 'will sit'. 'Chairman' thus. Everybody knows the president of the U.S. He is head of state and head of the government. He has thus very large powers. But everybody also knows that the president gets those powers ‘from the people’, by elections and electors. France also has a president, he is not head of state and head of the government, but he has more power than the prime minister and can appoint and dismiss the prime minister, he also is the commander-in-chief of the army. There are also other countries with a president, but it’s a ceremonial position in those countries.

  Now the system of elections in America works with primary elections. The American population has to choose two candidates who will be nominee for President. But it is possible that the Republicans or the Democrats already have a candidate (for instance the present president) and that nobody in the party wants to compete against him. A candidate (for president) has to gather as much delegates as possible, and the people elect those delegates, they are the representatives of the people. Then there are the 'presidential elections' and those work with electors. The candidate for president who is supported by the most electors wins the elections. This is decided in the Electoral College.

  And how does it work here in the European Union? One wants the president of the European Union to stand next to (metaphorical) the president of the U.S. The European Council with qualified majority voting chooses the European president. The European Council comprises the heads of state or government of the Union’s member states along with the president and the chairman of the European Commission. Do the citizens of the EU vote for these people as the representatives of the EU? It’s a fact that every five years there are elections for the European Parliament. But did we vote for the members of the European Council? So the citizens of the EU have no participation in appointing the president. We have no say in that matter, so what is the value of such a function (president)? It reminds me at the ‘little society’ I was talking about.

  Should I be cheerful and lofty and be silent because I’m from the same country as the president of the EU (Belgium)? Really not. I don’t have a problem with the person Herman van Rompuy, he looks sympathetic and I wish him joy of the position. But admit, is Belgium governed well? Does he have the vote of the people of Belgium? Does the majority of the Belgium people support him?

  The only way a president has real power is through honest elections. You could do this like in the U.S., but I think that this isn’t achievable in the European Union. In all member states of the EU you have autonomous political parties. There are pan-European political parties, but there are essential differences between the mutual parties belonging to a pan-European party. The only way this can work is with real European political parties, and each party has a subdivision in each member state of the EU. So the European party has the same ‘voice’ in each country. And not that for instance the liberals say this in one country and that in another. With European Parties, each European Party can make an electoral list with candidates for president. On Election Day each citizen of the EU can vote and there is the same electoral list in each country. Like this you get the person with the most votes and can become the ‘president of the people’. And with the situation now? Well, if one really wanted to ‘elect’ a president, one should have made an electoral list with all head of states that are candidate for president and clearly only those who are candidate. Then it was possible to vote in each country of the EU on the same electoral list. And there was again a ‘president of the people’.

  And now we get president Van Rompuy. And what did we have to say about it? He even wasn’t on the electoral list by the European Elections in 2009, one couldn’t vote for him as representative in Europe (European Parliament). But we already are familiar with such a thing in Belgium, that a political party suddenly appoints a minister that wasn’t electable, so a minister who didn’t get votes on Election Day. We experienced this lately in the Flemish Government. So this is nothing new for us here in Belgium. But really, one doesn’t do this, this is deceiving a population and ignore the voice of the people. So you can’t say that the European Union is democratic. But what is the European Union?

  You have an oligarchy (power effectively rests with a small elite: royal, wealth, intellectual, military, …), you have the dictatorship (undemocratic and the separation of powers doesn’t exist or is insufficient) and you have theocracy (a god or deity is recognized as the supreme ruler or governed by religious institutional representatives). The EU isn’t a theocracy, but also not a democracy, because we can’t choose for the president, and because whatever the citizens of the European Union decide it will be ignored (see the European Constitution). The other forms of governments can’t be considered. Thus remain the oligarchy and dictatorship. An oligarchy doesn’t have to be governed by a king, queen or such (this is a monarchy). But people from the privileged class, the elite or a society can govern it. This class (society) finds that the power belongs to them and that they can decide everything. It looks like that, isn’t it? A dictatorship is undemocratic and that’s a fact in the European Union. The separation of powers in a dictatorship is insufficient or non-existing. I will have an item in the future about the separation of powers in Belgium, I’ll explain it then. I ask myself the question if you can talk about separation of powers in the EU. If I read the treaty of Lisbon and other treaties (summary) it turns out that they want that the EU has the power. And the population has to swallow what that ‘little society’ wants and decides. This really inclines to dictatorship. So you could say that the EU is similar to a dictatorship and an oligarchy. I already talked about UESS, and this wouldn’t be a democracy but a dictarchy or an oligatorship.

  If I read everything about the European Union, the treaty of Lisbon and the plans of the EU, then it causes worry to me as a citizen of a member state of the EU. It reminds me to another superpower in the past, and no, not the U.S., but the CCCP (better known as the USSR or the Soviet Union). This also was a union of member states, socialism (really highlighted by the EU) and leaded by a ‘little society’. Wasn’t it a fact that the USSR had different councils, the district council, the municipal council, above that the provincial council and once more above it a rural council? And a council of a higher order was always right with respect to a council of a lower order. The chairmen and such were appointed from above. Also in the USSR you had the Supreme Soviet with the Soviet of Nationalities and the Soviet of the Union. And there was the Presidium of the Supreme Soviet (chairman of the Presidium was the head of state). The Presidium consisted of the head of state of the Soviet Union, his 15 deputies (one from each republic of the Soviet Union), a secretary and 20 members. The reason that the USSR was communist was a result of the fact that the communist party was the largest party and other parties didn’t got a chance (they existed but were to little to mean something). Does this sound familiar? Indeed, it does, isn’t there something in the EU like a European Parliament (comparable Supreme Soviet) and a European Council (comparable Presidium)? I wasn’t making a mistake with my UESS.


  FOOTNOTE:

  Typically Belgium.

  19/11/2009: 19 o’clock news on VRT (Flemish Radio and Television Network):
  Beginning news 'Van Rompuy exclaimed president of the European Union'

  19/11/2009: 19 o’clock news on VTM (Flemish commercial TV channel):
  Beginning news 'Council is in meeting and no decision yet’
  End news ‘still no definitive decision but the there is a great chance that Van Rompuy will be president’


  20-11-2009 om 19:57 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:European union united states of America compete superpower elections little society EU sovereign eurobarometer chairman council member states head of the government commission parliament Belgium dictatorship oligarchy democracy CCCP communist USSR Soviet

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De president van de Europese Unie.

  In het facsimileren van de Verenigde Staten van Amerika (of is het van een andere Unie? Straks meer daarover) is de Europese Unie weer een stap verder gegaan. Het heeft nu ook een president. Het verwondert mij al lang dat men het niet de Verenigde Staten van Europa heeft genoemd.

  Je kan het toch niet ontkennen. Wat hoor je van voorstanders over de Europese Unie? ‘De EU moet haar militaire en strategische belangen verdedigen door een echt Europees gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te ontwikkelen.’ Het Europees leger. ‘De Europese Unie moet kunnen concurreren met andere economische grootmachten’. Dit komt bij mij over alsof we niet enkel de VS willen nabootsen, maar ook beter willen worden als de VS. En ik heb het natuurlijk niet over dit ene zinnetje, maar ik kan moeilijk alle opmerkingen hier gaan neerzetten, dan ben ik nog dagen bezig.

  Ik heb ooit eens de vraag horen stellen: ‘Waarom het volk niet laten kiezen over de toelating van een land aan de Europese Unie?’ Als antwoord kreeg men: ‘Dat is te moeilijk om het ‘stemmen’ daarvoor te organiseren en omdat de verscheidenheid van de landen behorend tot de EU te groot is.’ Verscheidenheid van de landen van de EU? Kwam bij mij over alsof wij, de inwoners van de EU, maar domme wezens zijn die niet weten wat goed is. Alsof alleen diegenen die tot het clubje behoren, weten wat goed is en bekwaam zijn. Men spreekt in dat clubje constant over ‘respect’, ‘solidariteit’, ‘eendracht’… Dat is er misschien wel binnen dat clubje, maar erbuiten?

  Kijk, wat betreft de Europese Unie. Persoonlijk heb ik geen geloof in een Europese Unie, hou het voor mij maar landelijk. Maar wat de EU betreft, ofwel kies je dan voor een Unie met VOLLEDIG soevereine staten, waar de Unie alleen gebruikt word om de gemeenschappelijke belangen naar buiten toe te verdedigen. Of je kiest voor een Europese Unie die een deel bevoegdheden VOLLEDIG heeft en die dan ‘wetten’ maakt die voor elk land hetzelfde zijn, zonder uitzonderingen. Welke bevoegdheden? Onder andere die van de snelwegen, en omdat ik het er pas over had, het rekeningrijden, tol en wegenvignetten daarbij natuurlijk, ook het milieu (de verontreiniging) zou je dan een Europese bevoegdheid moeten maken. Er zijn nog wel van die bevoegdheden die het best op Europees niveau horen dan. Men zou natuurlijk elk land gelijk moeten behandelen, elk land evenveel rechten en plichten moeten geven en bovendien meer moeten luisteren naar de wens van de inwoners van de EU. En anders kan men het best die Europese Unie vergeten, want op deze manier is het vooral goed voor dat clubje en minder goed (zelfs gevaarlijk) voor de rest. Kijk bijvoorbeeld maar naar General Motors (Opel). Waar was de EU toen? Ging de EU de rechten van de landen die bij hen horen en die het slachtoffer dreigden te worden verdedigen? Wat je merkte was dat elk land voor zijn eigen knikkers ging opkomen. Dus het blijkt maar weer dat de EU een illusie is en dat het nog steeds ieder voor zich is als het erop aan komt. Als ik echt moet kiezen tussen de twee dan kies ik natuurlijk voor de soevereine staten en een gemeenschappelijke stem naar buiten toe. Dan krijg je zoiets als de Verenigde Europese Soevereine Staten. De VESS.

  De uitleg van de EU dat de mening van de bewoners van de lidstaten heel belangrijk is. Je had al wel door dat ik het daar niet mee eens ben, het blijkt maar weer dat het een leugen is, een fabeltje. Er zijn om de vijf jaar verkiezingen en dan is er de Eurobarometer. Had ik al wel eens van gehoord. Maar dit is net zoiets als de enquêtes hier. Die worden gedaan op 1000 inwoners en dan word er gepubliceerd dat het voor héél het land geld. Ik ben er bijna zeker van dat dit voor de Eurobarometer ook zo is. Dus ik vind het zever dat de mening van de inwoners belangrijk gevonden wordt. En nu kom ik op het punt waar ik mee begon! Waar is die belangrijkheid van de inwoners van de EU bij het ‘verkiezen’ van een president?

  President komt van het Latijn. ‘Pre’ betekent ‘voor’ en ‘sidere’ betekent ‘gaan zitten’. ‘Voorzitter’ dus. Iedereen kent natuurlijk de president van Amerika. Hij is staatshoofd en regeringsleider. Hij heeft dus zeer grote macht. Maar wat ook iedereen weet is dat deze president de macht krijgt ‘van het volk’, via verkiezingen en kiesmannen. Frankrijk heeft ook een president, hij is niet tegelijk staatshoofd en regeringsleider, maar hij heeft wel meer macht dan de premier en kan deze benoemen en ontslaan, ook is hij opperbevelhebber van het leger. Er zijn dan ook nog landen die een soort van president hebben, maar dan als ceremoniële functie.

  Nu het systeem in Amerika werkt met voorverkiezingen. De Amerikaanse bevolking moet dan twee kandidaten kiezen die het tegen elkaar gaan opnemen bij de echte verkiezingen. Maar het kan ook zijn dat de Republikeinen of de Democraten al een kandidaat naar voren schuiven (bijvoorbeeld de huidige president) en dat er niemand in de partij is die het tegen hem/haar wil opnemen. Iemand die dus kandidaat is (president wil worden) moet zoveel mogelijk afgevaardigden verzamelen, en deze afgevaardigden worden aangeduid door het volk bij de voorverkiezingen, zij zijn dus de vertegenwoordigers van het volk. Dan zijn er de ‘presidentsverkiezingen’ en dit werkt met kiesmannen. De presidentskandidaat die de meeste kiesmannen achter zich heeft staan wint de verkiezingen. Dit wordt meestal beslist in het kiescollege.

  En hoe gaat het hier in de Europese Unie? Men wil dat de president van de Europese Unie (figuurlijk) naast die van de VS staat. De Europese president wordt verkozen door de Europese Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten, de voorzitter van de EU en de voorzitter van de Europese Commissie. Kiezen de inwoners van de landen van de EU voor deze mensen als vertegenwoordigers in de Europese Unie? Het is zo dat om de vijf jaar verkiezingen worden gehouden voor het Europese Parlement. Hebben wij dus gekozen voor de leden van de Europese Raad? Dus feitelijk heeft de inwoner van de Europese Unie totaal geen inspraak over de keuze van de president. Wij hebben geen zeggenschap, wat is zo’n functie dan waard? Ik moet weer denken aan dat clubje waar ik het hier al over had.

  Zou ik moeten blij en fier zijn en zwijgen omdat ik net als de president van de EU een Belg ben? Nee toch. Ik heb helemaal niets tegen de persoon van Herman Van Rompuy, hij lijkt me een sympathiek man en ik gun hem wel zo’n positie. Maar geef nu toe, wordt België zo goed geregeerd? Heeft hij de stem van het volk? Staat de meerderheid van de bevolking achter zijn president?

  De enige manier waarop een president ‘macht’ heeft is door eerlijke verkiezingen. Je zou dit kunnen doen op de manier van de Amerikanen, maar ik denk dat het in een Europese Unie als deze niet mogelijk is. Je hebt in de lidstaten van de Europese Unie allemaal aparte politieke partijen. Deze vormen op Europees gebied wel fractie, maar er zijn toch wezenlijke verschillen tussen de onderlinge partijen die tot zo’n fractie behoren. De enige manier dat je dit kan verwezenlijken is dat je met echte Europese Partijen werkt. En dat iedere Europese Partij een onderverdeling heeft per land. En dus in elk land dezelfde ‘stem’ heeft. En niet in één land dit zeggen en in het andere land dat. Met Europese Partijen kan voor de verkiezingen van de president elke Europese Partij een kieslijst maken met presidentskandidaten en kunnen de inwoners kiezen, en elk land heeft dezelfde kieslijst. En zo kom je tot een persoon die de meeste stemmen kreeg en zo ‘president van het volk’ kan worden.

  En zoals de situatie nu is? Wel, als men echt een president wilde ‘kiezen’ dan had men een kieslijst moeten maken van alle regeringsleiders van elk land en natuurlijk enkel deze die zich kandidaat stellen voor het presidentschap. Dan had men alle inwoners van alle lidstaten kunnen laten kiezen uit die kieslijst. En zo was er een ‘president’ van het volk geweest.

  Nu krijgen we dus president Van Rompuy. En wat hadden wij daarover te zeggen? Bij de Europese Verkiezingen in 2009 stond hij niet eens op de lijst, men kon dus niet kiezen voor hem als vertegenwoordiger in het Europese Parlement. Maar dat kennen we hier in België wel, dat er ministers naar voren geschoven worden die niet eens op de lijst stonden. Hebben we pas meegemaakt in de Vlaamse regering. Dus voor ons zou dit niet nieuws mogen zijn. Maar toch, dit hoort niet, dit is het bedriegen van de bevolking en de stem van de bevolking negeren. Dus je kan niet zeggen dat de Europese Unie democratisch is. Maar wat is de Europese Unie dan wel?

  Je hebt oligarchieën (macht van enkelen uit de bevoorrechte klasse), je hebt dictaturen (is ondemocratisch en de scheiding der machten is niet of onvoldoende aanwezig) en je hebt theocratieën (godheid is onmiddellijke gezagsdrager of de geestelijken hebben de macht). Een theocratie zijn we al zeker niet, een democratie dus ook niet, vermits we niet kunnen kiezen voor de president, vermits dat hetgeen de inwoners van de Europese Unie beslissen toch word genegeerd (zie maar de Europese Grondwet). Andere regeringsvormen komen ook niet in aanmerking. Dus blijven over oligarchie en dictatuur. Een oligarchie hoeft niet noodzakelijk te bestaan uit koningen, koninginnen of dergelijke (= monarchie dan). Maar kan ook bestaan uit mensen van de bevoorrechte klasse, de elite, van een clubje dus. Dit clubje vindt dat de macht bij hen behoort en dat zij alles kunnen beslissen. Daar doet het mij dus wel aan denken. Een dictatuur is ondemocratisch en dat kan je dus wel zeggen over de Europese Unie. De scheiding van de machten niet of onvoldoende aanwezig. Ik zal het later nog hebben over de scheiding der machten in België, dan leg ik dat wel uit. Ik stel me de vraag of er wel sprake is van de scheiding der machten bij de EU. Uit het verdrag van Lissabon en andere verdragen blijkt toch wel dat men feitelijk de macht onder Europese leiding wil hebben. En wij als bevolking moeten maar slikken wat zij daar in dat clubje beslissen. Dit neigt toch ook enorm naar dictatuur hoor. Dus je kan zeggen dat de Europese Unie vergelijkbaar is met een dictatuur en oligarchie is. Ik had het al over de VESS, en dit zou dan niet democratisch maar een dictarchie of oligatuur zijn?

  Als ik alles zo eens lees over de Europese Unie, het verdrag van Lissabon en de plannen van de EU, dan maak ik me toch zorgen als inwoner van een lidstaat van de EU. Ik moet meestal terug denken aan een andere grootmacht, en nee, niet Amerika, maar aan CCCP (beter bekend bij ons als USSR of Sovjet-Unie). Dit was toch ook een unie van lidstaten, socialistisch (dat word toch ook benadrukt door de EU) en geleid door een clubje. Want was het niet zo dat je in de USSR verschillende raden had, de wijkraad, de gemeenteraad, daarboven was een provinciale raad en nog daarboven een landelijke raad? En een raad die hoger stond had in principe altijd gelijk en kon niet worden tegengesproken door een lagere raad. De voorzitters en dergelijke werden gekozen van bovenaf. Ook had je in de USSR de Opperste Sovjet met de Raad van de Nationaliteiten en de Raad van de Unie. En je had het Presidium van de Opperste Sovjet (voorzitter van het Presidium was het staatshoofd). Het Presidium bestond uit het staatshoofd van de Sovjet-Unie, één eerste vice-voorzitter, de 15 vice-voorzitters (één van elke afzonderlijke deelrepubliek) en twintig gewone leden. Dat de USSR communistisch was komt door het feit dat de communistische partij de grootste partij was en andere partijen gewoonweg niet aan bod kwamen. Komt dit je allemaal een beetje bekend voor? Inderdaad, hebben we in de Europese Unie niet zoiets als een Europees Parlement (vergelijk Opperste Sovjet) en een Europese Raad (vergelijk Presidium)? Ik zit dus niet zo mis met mijn VESS.  VOETNOOT :

  Typisch Belgisch.

  19/11/2009: 19 uur journaal op VRT:
  Begin journaal ‘Van Rompuy uitgeroepen tot president van de Europese Unie’

  19/11/2009: 19 uur journaal op VTM:
  Begin journaal ‘top is bezig en nog geen beslissing’
  Einde journaal ‘nog geen definitieve beslissing maar kans is groot dat Van Rompuy president van de Europese Unie wordt’.

   

  20-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:President Europese unie verenigde staten van Amerika concurreren grootmacht verkiezingen clubje EU soeverein eurobarometer voorzitter raad lidstaten regeringsleider commissie parlement Herman van Rompuy België dictatuur oligarchie democratie CCCP USSR

  19-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rekeningrijden in België?

  Rekeningrijden voor personenvoertuigen.

  Wat is rekeningrijden? Het is een systeem waarbij automobilisten een heffing moeten betalen voor elke kilometer die ze rijden. Word ook wel kilometertaks, kilometerheffing of slimme kilometerheffing genoemd. Het principe zou zijn dat een voertuig minder betaalt naarmate het minder milieu-, file- en andere verkeersproblemen veroorzaakt. Omgekeerd betalen meer vervuilende auto’s meer natuurlijk.

  Nu, ik kom op dit onderwerp omdat woensdag 18 november 2009 op ActuaTV het Vlaams Parlement het erover had, meerbepaald over het rekeningrijden voor personenvoertuigen. En ik vond het ‘debat’ toch wat lichtjes lachwekkend worden. Vooral gezien het feit dat je merkt dat de meerderheid alles eraan doet om alles wat er uit de oppositie komt weg te lachen of te negeren. Zo kwamen ze met een uitleg dat dit debat een virtueel debat is omdat het een debat is over iets wat nog niet is. Het debat zou volgens hen pas moeten komen nadat er iets op papier staat (via de regering). Maar dit is toch de beste manier van werken, zo weten de ministers en hun gevolg direct wat de knelpunten zijn en kunnen ze daar terdege rekening mee houden. Zo spaar je ook nog eens tijd uit normaal gezien, als de regering tenminste rekening houd met de opmerkingen in zulk een debat.

  Het is zo dat Nederland het rekeningrijden wil invoeren vanaf 2012. En het is ergens logisch dat België dit dan ook doet, vandaar dat er niet langer gewacht kan worden EN niet veel tijd meer over is.

  Het rekeningrijden zou ingevoerd worden om files te verminderen, het milieu minder te belasten. Nu, men houd vast aan het feit dat mensen die veel rijden (vervuilen) veel zouden moeten betalen en mensen die minder rijden (vervuilen) minder zouden moeten betalen. Nu, in ruil spreekt men van vermindering van de belasting op inverkeerstelling (bij aankoop van een wagen (oud of nieuw) betaal je éénmalig belastingen bij de aankoop) en de verkeersbelasting (jaarlijkse belasting berekent op pk).

  Wat nu al vast staat is dat het rekeningrijden ons Belgen gaat geld kosten, hoe men het ook draait of keert. Het woord ‘ontmoedigen om de auto te gebruiken’ werd gebruikt. Nu, ik persoonlijk (die geen wagen heeft) vind dat men beter diegenen die geen wagen gebruikt kan belonen, zou misschien meer effect hebben. Waar het rekeningrijden naar leiden gaat als je het zo bekijkt is dat de gewone werkende Belg gaat betalen en het treft natuurlijk de werkende Belgen met een laag of gemiddeld inkomen. En men mag dat ontkennen, maar alles wijst er toch maar op. Want wie veel rijdt betaald meer dan iemand die minder rijd. Als ik het goed begrijp natuurlijk, ik heb niet de betreffende dossiers opgevolgd en kan natuurlijk niet bekijken wat iemand uit het parlement kan bekijken.

  In Nederland spreekt men van 3 eurocent (en zelfs vanaf 2018 meer dan het dubbel daarvan). Stel je voor, je woont in Tessenderlo, Limburg en gaat elke dag werken met de wagen. Je moet dagelijks naar Brussel, wat een afstand is van +/- 70 km. Je rijdt dus dagelijks 140 km (en dan spreek ik nog niet van naar de winkel gaan en dergelijke). 52 weken in een jaar, neem een werkweek van 5 dagen, dat zijn dan 260 dagen dat je werkt, ik stel voor 245 te nemen (verlof en dergelijke). Dus dan 34300 km per jaar werkverkeer voor die persoon. 0.03 euro per kilometer brengt dan een bedrag van 1029 euro per jaar te betalen alleen omdat die persoon werkt? En in 2018 word dit meer dan verdubbeld? Waar zijn ze in godsnaam mee bezig? En hier in België zou men het rekeningrijden niet willen invoeren om de kas te spijzen?

  En is er dan niet al een soort van rekeningrijden? Iemand die veel rijdt heeft toch ook veel brandstof nodig, en hoeveel accijnzen worden er geïnd op brandstof? Meer dan 50% in ieder geval als ik me niet vergis. Dus wij Belgen hebben toch al een soort van rekeningrijden? Buitenlanders daarentegen kunnen het tanken minimaliseren in België natuurlijk, vermits die tanken net voor ze de grens over komen. Dus ik vind dat men daar ook maar beter iets aan kan veranderen.

  Dus als ik het goed begrijp gaan we, weliswaar minder, verkeersbelasting, inverkeersheffing betalen en ook accijnzen op de brandstof en voor het rekeningrijden? Leuk voor diegene die heel wat kilometers moeten afleggen voor hun werk. Denkt men echt dat dit de mensen gaat tegenhouden om met de auto te gaan werken? Nee dus, daar geloof ik niet in. Gaat het zorgen voor minder buitenlanders? Misschien wel, als Nederlanders bijvoorbeeld beslissen om niet via België naar Frankrijk te rijden, maar om België heen. Maar gaat dit veel oplossen qua files? Ik vrees van niet, het probleem zit hem niet enkel in het aantal wegengebruikers, maar ook in de investeringen die gedaan zijn in de infrastructuur van de wegen.

  En dan vraag ik me nog iets af. Denkt men echt dat iedereen gewoon braafjes zijn kilometerheffing gaat betalen? Hiermee bedoel ik, verwacht men echt dat iedereen tevreden gaat zijn met de vastgestelde kilometerprijs? Natuurlijk niet, hoeveel instanties, groepen en bonden gaan korting vragen denk je? En gaat die gegeven worden? Ik zeg nee natuurlijk, mag je niet geven, maar wie ben ik dan weer. En wat met de ministers zelf die zich laten rijden? Gaan die vrijgesteld worden? Of gaat men misschien hun kilometerheffing betalen met onze belastingen? Dit gaat echt een oneerlijke bedoening worden waar de modale Belg het slachtoffer van word, en dan meer specifiek, die Belg die werkt en een laag inkomen heeft.

  Men haalt ook wel aan dat diegene die een auto hebben die meer vervuild, meer zouden moeten betalen. Maar wie zijn juist diegene die zich enkel een oudere tweedehands kunnen aanschaffen, wagens die meestal meer vervuilen dan andere? Inderdaad, werkende mensen met een laag inkomen, studenten en dergelijke.

  Men wil dit rekeningrijden niet uitbrengen vanuit Vlaanderen, of vanuit België, maar vanuit de Benelux. Dit zou inderdaad gemakkelijker zijn, maar hoe gaat dit dan gaan met het bepalen van de heffing? Betaald men in België, Nederland en Luxemburg evenveel andere belastingen op voertuigen en gebruik van wegen? Als dit zo is, dan is er geen probleem natuurlijk, maar de kans is bijna onbestaande dat dit zo is. En dan nog, het is hier in België al zo goed als onmogelijk om iets te regelen met de Gewesten samen, laat staan dat er ook nog Nederland en Luxemburg bijkomen. Ik ben echt benieuwd.

  En dan zit ik nog in spanning af te wachten, want indien er een samenwerking van de Gewesten komt, hoe gaat men dan de ‘opbrengst’ van die heffing verdelen over de Gewesten? Gewoon gedeeld door 3? Delen door het aantal inwoners? Delen door het aantal kilometers weg? Of gaat men daar een ingewikkelde formule voor uitzoeken misschien? Of gaat de federale regering lachen en die opbrengst zelf houden? Nog heel wat werk dus en dit gaat maar weer eens aantonen hoe goed onze regeringen werken vermoed ik, al kunnen ze me natuurlijk verrassen.

  Ook is er een Beneluxcommissie Wegbeprijzing opgestart, die al negen keer vergaderd heeft. Die is nu nog steeds aan het werken en aan het zoeken naar een consensus. Nu, er gaan nog vergaderingen zijn van deze commissie, en men heeft duidelijk nog géén consensus bereikt. In die commissie zitten de Gewesten van België, Luxemburg en Nederland. En toch heeft Nederland de plannen al zo goed als klaar, het heeft zelfs al een prijs voor het rekeningrijden vastgelegd. Maar diende die commissie die nog niet klaar is daar niet voor? Welk nut heeft die commissie als een van de leden toch gewoon zijn zin doet? België gaat dus rekenen op die commissie en wachten erop ook waarschijnlijk, terwijl die commissie al geen nut meer heeft?

  Dan is er ook nog de vraag of men het op de snelwegen alleen zou toepassen of ook op andere wegen. Dit kan toch geen probleem zijn? Als je het niet op alle wegen doet, gaan mensen de wegen nemen die niet meetellen voor het rekeningrijden, de zogenaamde sluipwegen. Dus het is toch overduidelijk dat je ALLE wegen erbij moet betrekken.

  Ook was er sprake van het wegenvignet in te voeren in plaats van het rekeningrijden. Persoonlijk vind ik dit een makkelijker en voordeliger oplossing, maar ik had zowaar de indruk dat dit afgeketst werd omdat het Vlaams Belang kiest voor die oplossing. En als uitvlucht (om niet toe te geven dat men dit gewoon doet om niet met het Vlaams Belang mee te moeten aan) gebruikt men de Europese Unie. Het is zo dat enkele jaren geleden er plannen waren voor de invoer van het Wegenvignet. Volgens de EU was dit voorstel in strijd met de Europese Regels. Dit was omdat de Belgen de kosten van dit wegenvignet vergoed kregen. Maar het is natuurlijk niet zo dat de EU het wegenvignet afkeuren zou, maar wel het feit dat de Belgen de kosten vergoed zouden krijgen. Het gaat dus om discriminatie ten opzichte van buitenlanders, en dit mag niet.

  Maar ik snap niet goed dat er in andere landen wel zo’n wegenvignet kan gebruikt worden (Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland, …) en ook heb je in een aantal landen tol te betalen voor bepaalde wegen (in Frankrijk heb je de péage, Spanje, …). Nu weet ik niet of de inwoners van die landen ook nog aparte belastingen betalen.

  Ik vind het persoonlijk niet kunnen wat Europa doet, in het ene land mag het, in het andere niet? Maar ja, ik heb dan ook wel meer twijfels bij de Europese Unie.

  Punt is, je voert in België het wegenvignet in voor iedereen (ook voor Belgen). Je vermindert de accijnzen op brandstof af (het treft de buitenlanders toch niet als die een beetje slim rijden). Je schaft de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling af. Als vervanging heb je dan het wegenvignet voor iedereen, binnen- en buitenlanders. Natuurlijk geef je dan het bedrag van de aankoop van het wegenvignet NIET terug aan inwoners van België. En ik ben er zeker van dat er dan géén probleem is voor de Europese Unie. Je zorgt er gewoon voor dat het bedrag van de vignetten gelijk aan (of nog beter iets minder) de afgeschafte belasting en verminderde accijnzen is. Of andersom je zorgt dat je het bedrag van het vignet aftrekt van de belastingen en accijnzen zodat het er NIET op neer komt dat de Belgen MEER moeten betalen. Dus moest de prijs van het wegenvignet lager liggen dan de totale som van de belastingen, dan verdwijnen de belastingen natuurlijk niet helemaal, zodat er toch nog inkomsten zijn voor de regering. Simpel hoor.

  Hoe dit te controleren is? Niet moeilijk hoor, je kan er zelfs voor zorgen dat er weer minder werklozen zullen zijn. Je maakt van de grensposten gewoon controleposten. Je zorgt dat de auto’s die het land binnen willen via een controlepunt moeten waar gecontroleerd word of er een wegenvignet is of niet. Heeft de wagen een verkeersvignet dan kan die doorrijden, heeft de wagen geen verkeersvignet, dan moet deze aan de kant en krijgt een boete (en die boete ligt natuurlijk hoger dan de aankoop van een wegenvignet). Die controleposten moeten natuurlijk bemand worden, waardoor er weer arbeidsplaatsen bijkomen. Simpel. In het binnenland laat je de politie gewoon controleren en ingrijpen indien nodig. Er zijn tegenwoordig overal stadswachten, zien die een wagen zonder wegenvignet, dan volgt er een boete. Even simpel.

  Je kan aan de inwoners van België het wegenvignet aanbieden zoals men nu de verkeersbelasting ‘aanbiedt’. Iemand die een voertuig heeft, krijgt jaarlijks een rekening in de bus voor de verkeersbelasting. Vervang dat gewoon door het aankoopformulier van het wegenvignet. Zo weet men ook direct wie er géén wegenvignet koopt via deze weg. En zo hoeft de inwoner en eigenaar van een voertuig niet zelf rond te lopen voor dit vignet.

  Je kan een eenheidsprijs nemen voor het wegenvignet voor voertuigen, maar ook kan je verschillende wegenvignetten maken die van prijs verschillen naargelang de motor, pk, … van het voertuig. Dus daar kan je nog mee ‘spelen’ als het ware. En je kan dan ook nog eens het wegenvignet verdelen over periodes, bijvoorbeeld een vignet voor 1 maand, 3 maand, 6 maand en 1 jaar.

  Dus wegenvignet:

  • Iedereen en niemand korting en geen terugstorting van het bedrag
  • Afschaffing of vermindering van de verkeersbelasting en belasting op verkeersinstelling
  • Vermindering van de accijnzen op brandstof
  • Aankoop Belgen: jaarlijks via brief (in plaats van versturen rekening verkeersbelasting)
  • Aankoop buitenlanders:
   - Je kan een verkooppost oprichten aan grensposten
   - Bijvoorbeeld bij benzinestations of de verzekeringsagent of bij uw pechverhelpingsdienst
  • Controle :
   - Aan grensposten
   - Door wegenpolitie, stadswacht, …

  Blijkbaar toch niet zo moeilijk om een plan op te maken en duurt helemaal niet lang om het uit te werken ook.

  Volgens mij gaat dit evenveel effect hebben op de files en het milieu als het rekeningrijden. Men kan de inkomsten van zulk een wegenvignet best gebruiken voor het systeem zelf, voor het verbeteren en onderhouden van de wegeninfrastructuur.
  Je gaat ook niet de werkende mens met een laag of gemiddeld inkomen ‘straffen’ om het zo te noemen.
  De startkosten (uitvoerkosten) voor het systeem van het wegenvignet zijn ook veel lager volgens mij als die voor rekeningrijden.

  Kortom, dit was een debat omdat in Nederland het rekeningrijden aangekondigd werd (2012) en het is nu echt wel tijd om in België in actie te schieten. Met dit debat weet de Vlaamse regering wat de knelpunten zijn, wat er verwacht wordt en wat ze best niet doen. Men was al aan het werk met het bestuderen van rekeningrijden, maar nu word het tijd om van studeren over te stappen naar het plannen en uitwerken want als je in 2012 of 2013 wil klaar zijn toch. Er is nog sprake van een pilootproject, en dit gaat niet op een weekje geregeld zijn, dus ik vermoed dat we hier in Vlaanderen, en België dus, weer eens te laat vertrekken. En de kans is dus groot dat we ofwel in bijvoorbeeld 2013 het rekeningrijden invoeren, en nadien tot de conclusie komen dat het een ramp word (bijvoorbeeld qua controle, of dat de Belgen alleen betalen, …) en anders zullen we gewoonweg niet klaar zijn om in 2012 of 2013 te starten met het rekeningrijden.   

  19-11-2009 om 20:35 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Rekeningrijden kilometertaks slimme kilometerheffing België Nederland vervuiling actuaTV Vlaams parlement debat 2012 2013 werkende Belg laag inkomen 0.03 euro 3 eurocent accijnzen brandstof belasting inverkeerstelling verkeersbelasting benelux wegenvignet

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Road pricing' in Belgium?

  Road pricing for automobiles.

  What is ‘(smart) road pricing’? It is a charge applied for the use of roads. You must pay for each kilometre you drive with your automobile. The idea is that a user of an automobile pays less in proportion to the causing of less filthiness, less traffic-blocks and less other traffic-problems. Otherwise the polluting cars will pay more of course.

  Now, I talk about this subject because on Wednesday 18th November 2009 the debate of the Flemish Parliament was live on ActuaTV, it was a debate about smart road pricing for automobiles. Some moments I found that the 'debate' was becoming slightly laughable. Especially because you notice that the majority does everything to laugh away or ignore the comments of the opposition. They came with an explanation that the debate was a virtual debate because it was about something that isn’t there yet. They find it better if there is a debate after the moment that the government has something on paper. A debate before is better because the government knows previously what the sticking points are and they can take those into account while working on the subject. Normally you would gain some time then if the government reckons with the remarks made in the debate.

  In 2012 the Netherlands want to start up with road pricing. And it is logical that Belgium does this too then, that’s why the government can’t wait any longer AND there isn’t a lot of time left.

  The road pricing is used to decrease traffic-blocks, to have fewer pollution of the environment. One is fixed on the fact that people who use the car often (pollute) ought to pay much and those who don’t use the car often ought to pay less. In exchange, one is speaking of decreasing the road tax (annual tax – calculated on the Hp of the car) and the tax on circulation (I hope this is the correct word for it, it’s a tax you pay when you purchase a (second-hand or new) automobile).

  It is already a fact that the road pricing will cost the Belgian people more money, doesn’t matter how one frames it up. The word 'discourage to use the car’ was brought up. My opinion (I don’t have a car) is that the government should reward those who don’t use a car, wouldn’t that have a better result? Road pricing only leads to the fact that an average working Belgian will pay the biggest part, and it will affect the working Belgians who have a low or average income. And one may deny that, but everything points to that fact. For a person who drives a lot with his car pays more than someone that drives less with his car. If I understand this correctly of course, I haven’t followed up the files concerning road pricing and can’t examine the things that someone who has a seat in the parliament can. In the Netherlands they speak of a fee of 3 eurocent (and in 2018 more than the double of it). For instance, you live in Tessenderlo, Limburg, Belgium and you go to your work with your car. You work in Brussels, it’s a distance of ca. 70 km. So you drive each day 140 km (and I’m not talking about doing the shopping and so) 52 weeks in a year, take a working week of 5 days, that means 260 days that you work, I take 245 (vacations and so) days. This means that this person each year drives 34300 km with his car, just for his work. 0.03 Euro each kilometre brings the sum of 1029 euros each year (road pricing) and this just for driving to and from his work? And in 2018 this will become more than doubled? What the hell are they trying to do? And here in Belgium politicians have the nerves to say that they aren’t doing this to have more money for the government?

  Isn’t there already some kind of road pricing in Belgium? Somebody who drives a lot with the car needs a lot of fuel, and how many taxes does the government take on fuel? If I’m not wrong more than 50% of the price consists out of taxes. So the Belgians already have a system of road pricing. Foreigners on the other hand can minimize the buying of fuel in Belgium, so far as that they buy fuel just before they enter Belgium. So this is something that has to change.

  So if I understand this correctly we are going to pay (indeed less) road tax, tax on circulation and also excises on fuel and road pricing? Nice for those who have to use the car a lot. Does one really think that one will stop using the car to go to work? No, I don’t think so. Will the result be that there will be driving less foreigners on our roads? Maybe, as for instance the Dutch people decide to drive around Belgium instead of through. Does it result in less traffic-blocks? I’m afraid not, the problem isn’t exclusively the number of road users, but also the inadequate investments that are done in the infrastructure of the roads.

  And I have another question, does one really believe that everybody right-minded will pay the road pricing? I mean, will the road pricing satisfy everybody? How many authorities, groups and federations will ask a discount on the price? Are they going to give that discount? I say NO of course, you can’t give discount, but then again, who am I? And what about the ministers? They use a car with driver. Will they get exemption? Or do they pay the road pricing with our taxes? All this is going to be very dishonest and the average Belgian is going to be the sitting duck. More specific, the Belgian that works and has a low income is going to be the victim of road pricing.

  One says that a person with a car that pollutes a lot has to pay more. But who are the ones that only can buy a second-handed car, cars that most of the times pollute more? Indeed, working men with a low income, students and so.

  It is so that they don’t want to bring the road pricing to Flanders exclusive, or Belgium, but they want to bring the road pricing in the Benelux. This will be undemanding, but what about the defining of the fee? Does one pay equal taxes (for road- and car-using) in Belgium, the Netherlands and Luxembourg? If this is the fact, then there is no problem, but the chance that this is the fact is almost nonexistent. And here in Belgium is it almost impossible to come to an understanding between the Regions, let alone that the Netherlands and Luxembourg are also involved. I’m curious for the result.

  And I’m waiting in tension, for when there is a cooperation of the Regions how will they divide the gains of the taxes? Divide by 3? Divide by the number of inhabitants? Divide by the number of kilometres of highway? Maybe they find a complicated formula to divide the gains. Or maybe the federal government will laugh secretly and hold the gains themselves? Still a lot of work and I suspect that this will again demonstrate how well our governments work. I hope they surprise me.

  Also there is a commission of the Benelux ‘road pricing’, they already had 9 meetings. They are still working and searching for a consensus. There are going to be more meetings of that commission and one clearly hasn’t got a consent. The Regions of Belgium, Luxembourg and the Netherlands bring the commission together. And already the Netherlands has announced the road pricing in 2012, they also have determined a fee. But the commission isn’t ready with their task? What is the use of a commission if one of the members just does what he wants? Belgium probably is going to wait on the commission and count on its proposals, even while the commission has become useless?

  Then there is the question if one would apply road pricing on the highways or also on other roads. I don’t understand that this is a question. I you don’t apply it on each road the people are going to take the roads where road pricing isn’t applied, the so-called rat runs. Thus it is obvious that road pricing should be applied on ALL the roads.

  There was also talk about the vignette (road tax) instead of road pricing. According to me this is a more advantageous solution, but I had the impression that this is being rejected because the ‘Vlaams Belang’ is dedicated to that solution. And as excuse (because one doesn’t want to say that they reject this because they don’t want to stand besides the ‘Vlaams Belang’) one uses the European Union. It is a fact that a few years ago Belgium had the plan to import the vignette (road tax) in Belgium, to let the foreigners who use our roads would participate in the costs. According to the EU this proposal was a violation of the European Rules. This because the Belgians would be compensated for the expenses of the vignette (road tax). But the EU didn’t reject the proposition, there only was a chance they would do that. And it’s a fact that the compensation would be a violation, but not the vignette. The EU said that it would be a discrimination of the foreigners who are using our roads, and one doesn’t do that.

  But I don’t understand the fact that other countries in the EU (Austria, Slovenia, Switzerland, …) can use such a vignette (road tax). And there are also some countries in the EU (France, Spain, …) where you have to pay toll. I do not know if the inhabitants of those countries pay separate taxes. The European Union is wrong here, in one country one can have road pricing and in another one can’t? And yes, I have my doubts about the European Union.

  Fact is, you import the vignette (road tax) in Belgium for everybody (also for Belgians). You decrease the excises on fuel (it doesn’t affect the foreigners if they are smart). You dispense the road tax and the tax on circulation. The government has as replacement the vignette (road tax) for everybody (Belgians and foreigners). Obviously you do NOT give the expenses for the purchase of the vignette back to the Belgians. And I’m certain that the vignette won’t be a problem for the EU when you do that. You make sure that the price of the vignette is equal (or better less) then the dispensed taxes and decreased excises. Or you can deduct the price of the vignette from the road tax, the tax on circulation and the excises so that it’s a fact that a Belgian is NOT paying more taxes for use of the road, and if the price of the vignette is lower than the total of taxes, then the road tax and/or the tax on circulation aren’t dispensed completely, because the government has to have some earnings. Nonetheless simple.

  How can you control this? The control isn’t that difficult, you even can reduce the list of unemployed persons. You take the border crossings and make control posts out of it. You make sure that the cars have to enter Belgium through a checkpoint. That checkpoint is just to control if each car has a vignette or not. If there is no problem and the car has a vignette then he can drive through. If a car hasn’t got a vignette, one has to put aside his car and one will be fined (and it’s logical that this fine is higher than the price of a vignette). This checkpoint has to be manned naturally, so there will be some jobs. Easy as pie. In Belgium you give an assignment to the police to check the automobiles and to fine the automobiles without vignette (road tax). In many cities there are city watchers, if they notice a car without vignette, they can give a fine or inform the police. As easy.

  Belgians should be able to purchase the vignette (road tax) as easy as the government hands over the bill for the road taxes. If you own a car, each year you get the bill of the road taxes by mail (letter). Replace that bill and instead send a purchase form (with bill) for the vignette (road tax). So it is possible to know who purchases the vignette and who doesn’t. And when you do it like this, the Belgian owners (of a car) don’t have to drive with their car to purchase the vignette.

  You can take a single price for the vignette for automobiles, but you can also make different vignettes according to the motor, Hp, … of the automobile. And you can divide the vignettes by periods, for instance a vignette for 1 month, 3 months, 6 months and 1 year.

  Sum up of vignette (road tax):

  • Everybody, and nobody gets a discount or refund of the vignette.
  • Abolition or decrease of the road tax and the tax on circulation
  • Decrease of the excises on fuel
  • Purchase Belgians: annual via mail (letter) (instead of bill road tax)
  • Purchase foreigners:
   -
   You can set up a point of sale at the border
   -
   For Instance at petrol stations or at the insurance agent or at the breakdown service
  • Control:
   -
   Border crossings
   - Road police, city watchers, …

  Apparently not that difficult to make a plan and it doesn’t take long to work it out.
  According to me, this will have as much effect on the traffic-blocks and the environment as the road pricing. One can use the gains of such a vignette for the system itself, for the improvement and maintaining of the road infrastructure.
  You aren’t ‘punishing’ the working Belgians with a low or average income.
  The expenses to start-up (costs of implementation) the system of the vignette (road tax) are much lower than those of the road prising.

  In short, this was a debate because in the Netherlands the road pricing was announced (start-up in 2012) and it’s really time for Belgium to shoot in action. With this debate, the Flemish government knows what the sticking points are, what is expected and what they shouldn’t do. One was already studying the road pricing, but now it’s time to go to planning and defining. Certainly if they want to be ready in 2012 or 2013. There is also talk of a pilot-project, and that isn’t going to be accomplished in a week, so I presume that Belgian and Flanders again are undertaking too late. And it’s considerable that either we start-up road pricing in (for instance) 2013 and afterwards we have to conclude that it is a disaster (for instance the part of controlling, or concluding that the Belgians are paying alone, …) and otherwise they want be ready in 2012 or 2013.

  19-11-2009 om 20:34 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Road pricing fee tax smart Belgium the Netherlands pollution actuaTV Flemish parliament debate 2012 2013 working Belgian low income 0.03 euro excises road tax tax on circulation toll Benelux Regions Vignette

  18-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rode Duivels winnen maar... - Red Devils win but...

  Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik het een schande vind dat de wedstrijd Qatar-België niet op de Vlaamse televisie werd uitgezonden. Men verwacht van ons, Belgen, dat we terug achter de Rode Duivels gaan staan, men vind dat er te weinig enthousiasme is, en dan gaat men de opbouw van de nieuwe ploeg, onder Advocaat niet uitzenden? Ik denk dat het eerst eens tijd wordt dat er heel wat persmensen die beweren zoveel over voetbal te weten terug achter de Rode Duivels gaan staan in plaats van altijd maar te chicaneren en op zoek te gaan naar een ‘goed verhaal’. Heb het eindelijk eens over voetbal in plaats van over de dingen die naast het veld gebeuren! Misschien is het al een begin als men in de nieuwsuitzendingen voor en na een match van de Rode Duivels wat meer aandacht aan de match en de spelers schenkt, en dan bedoel ik niet zoals nu met Kompany dat men één zin zegt over het voetbal en dan uitgebreid begint over Kompany die niet kwam opdagen en uit de ploeg gezet word (bijvoorbeeld: ‘vanavond spelen de Rode Duivels tegen Qatar, maar zonder Kompany….’ en dan nog enkele minuten over Kompany doorgaan en niets meer over de match zelf). Dit is trouwens een zaak die binnenskamers besproken moet worden, als Advocaat het nodig vindt om daar iets over aan de pers te zeggen, zal hij dat wel doen.

  Trouwens, ik denk dat een eerste zaak die moet gebeuren, om de Belgen (supporters) terug gepassioneerd te krijgen, is de matchen live op televisie uitzenden. Zelfs vriendschappelijke matchen dus. En dat dit geld kost? Ja inderdaad, en ik weet het, het is crisis. Maar je maakt me niet wijs dat die mediamaatschappijen dat niet kunnen als men een beetje moeite doet. Men heeft elkaar gewoon kapot beconcurreerd en de prijzen zo hoog doen opdrijven (wat degenen die de uitzendrechten verkochten niet erg vonden natuurlijk, zij lachen daarmee) dat het nu onbetaalbaar lijkt.

  Men zou eens wat minder moeten kijken naar wat iets opbrengt. En ik bedoel hier niet mee dat men verlies moet maken, maar als men er soms gewoon voor zorgt dat men zijn uitgaven terug krijgt en niet meer (bijvoorbeeld op het gebied van de matchen van de Rode Duivels). En niet dat men kijkt naar hoeveel zuivere winst men kan maken, dan veronderstel ik dat wij Belgen naar alle matchen van de Rode Duivels kunnen kijken. En zeker voor diegenen die onmogelijk naar het stadion zelf kunnen gaan.

  Ik vind trouwens ook dat de politiek op dat gebied ook wel een geste kan doen. Moeten we van hen niet fier zijn als Belg? Als er goede resultaten behaald worden door Belgische sporters dan zijn de politiekers altijd de eersten om aanwezig te zijn en in beeld te lopen, en dan liefst ook nog geïnterviewd te worden. Wel, ik denk dat als het toch zulke grote sportfanaten zijn, dat ze maar eens een plan moeten uitdenken, waar de regering samen met een openbare omroep, of met alle Belgische openbare omroepen, een regeling treft zodat alle wedstrijden van bijvoorbeeld de Rode Duivels uitgezonden kunnen worden. En als het moet dan moet de regering maar een steentje bijdragen (financieel) om die uitzendrechten aan te kopen. Dan hoeven ministers en dergelijke niet meer op reis om iets van sport te kunnen zien, maar kunnen ze, zoals de gewone werkende Belg, werken tot het eind van de shift en nadien thuis lekker in de zetel naar sport kijken. Dat je niet in beeld kan komen is toch niet zo erg? Zeker niet als je weet dat de gewone werkende Belg wel blij zal zijn dat er onder meer dankzij u een match van de Rode Duivels op de Vlaamse televisie te zien is.

  Ik weet trouwens niet juist hoe dat zit met de uitzendrechten van de Rode Duivels. Maar ik heb verleden jaar moeten merken hoe het in zijn werk gaat met de ploegen in eerste nationale (Jupiler League) als er testmatchen gespeeld moeten worden. En zoals ik eerder al liet merken, hier zijn niet enkel de ploegen de schuld van, maar ook de zenders die de prijzen door hun beconcurreer omhoog joegen. Ik heb nu al gehoord dat Belgacom volgende keer bij de contractbesprekingen voor de uitzendrechten van de matchen van de Jupiler League niet echt van plan is om nog eens zulk een hoog bedrag te betalen. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan de voetbalsupporters die omwille van werk of andere reden niet naar de match kunnen weer van aanbieder van digitale tv gaan wisselen, wat kosten met zich mee brengt voor de gewone voetbalsupporter? Of hebben die gewoon pech als ze niet kunnen gaan naar de wedstrijd en moeten ze maar luisteren naar af en toe een flash op de radio?

  Hier vind ik dat de politiek zwaar in de fout is gegaan. Was het niet onder impuls van de Vlaamse Regering dat het Telenet project opgestart werd? Het had toch mogelijk moeten zijn om ergens een clausule te maken waarin een manier gevonden werd om de concurrentie niet ten top te drijven. Wat men ook had kunnen doen is zorgen dat er geen strijd om sport was geweest. Nu kunnen uitzendingen van sport eender waar eindigen en moet je geluk hebben als je kan kijken (testmatchen: niet op televisie te zien in Vlaanderen, match gisteren Rode Duivels: moesten naar Waalse zender kijken met Franstalige commentaar). Dit is gewoon schandalig en ik ben er zeker van dat er mogelijkheden waren om zulk een omstandigheden te voorkomen. Om er nu nog iets aan te doen? Dat weet ik eigenlijk niet goed, misschien is het wel mogelijk, maar makkelijk zal het niet zijn. Misschien een eigen sportzender, met politieke steun? Maar ik hoor ze nu al afkomen, ‘het is crisis’ en ‘de begrotingen….’. Weet je nog wat ik zei over de salarissen van de politiekers? En ik ben er zeker van dat er nog van die ridicule en belachelijke (over)uitgaven zijn.

  Trouwens, ook de FIFA zelf had ervoor kunnen zorgen dat de uitzendrechten niet te hoog werden. Ik neem aan dat de FIFA bestaat voor de voetbal, de spelers, voor de supporters? En niet voor eigen lof en portemonnee? Als men gewoon een maximum zet op de uitzendrechten, dan is dat probleem al opgelost. En ik weet al dat ploegen gaan klagen over hun inkomsten dan. Wel, als de FIFA er voor gezorgd hadden dat de aankoopprijzen en lonen van de voetballers niet torenhoog werden, dus ook met een simpel maximum, dan hadden de ploegen niet zoveel uit te geven, waardoor minder inkomsten door lagere uitzendrechten niet zouden opvallen. En bovendien, dan had het verschil tussen grote ploegen en vooral dan rijke ploegen en gewone ploegen nooit zo groot geworden en was het voetbal spannender dan nu het geval is. En de kans is er dat de kwaliteit ook de hoogte in zou gegaan zijn.

  Nu, om het eindelijk over de wedstrijd zelf te hebben (ik doe hier net hetzelfde als de pers ), de Rode Duivels speelden gisteren dus in Frankrijk tegen Qatar. Advocaat had jongens als De Roover, Vertonghen, Mirallas en Hazard teug opgeroepen, en ze mochten ook starten aan de wedstrijd. Dit vind ik persoonlijk een goede zaak, deze jongens horen bij de nationale ploeg en moeten wat mij betreft zelfs titularissen zijn. Natuurlijk was ook de kapitein van de Rode Duivels opgeroepen, Thomas Vermaelen, die zeker titularis moet zijn.

  Qatar kreeg verrassend genoeg de eerste kans, maar dit schudde de Rode Duivels wakker. Ze zetten Qatar onder druk en zo creëerden ze kansen. In de 20e minuut had België een vrije trap, die werd genomen door Hazard. De bal komt bij Fellaini (die weer een heel goede match speelde) en deze kopt de bal terug naar Van Buyten. Van Buyten trapt de bal hard (ik denk dat het een doelpoging was, de bal ging in elk geval naast) en Witsel kopte binnen. 0-1 voor de Rode Duivels, dit was ook de ruststand. Wat mij op viel was dat Sonck in de eerste helft niet echt in beeld is geweest, maar ik heb nadien vernomen dat hij wel hard gewerkt had en veel gelopen.

  In de tweede helft komt er een voorzet van op links en Sonck kan hem binnen koppen, wat ik hem gun en wat hij verdiende. In de 53e minuut is het al 0-2 en dit is tevens ook de eindstand.

  De Rode Duivels probeerden rustig op te bouwen, maar als je de wedstrijd bekijkt, was er eigenlijk niet zoveel te beleven. Toch merk je dat de spelers er voor willen gaan en dat er terug inzet is (van sommigen soms iets te veel, als ze alleen iets willen forceren). Zoals gevraagd werd, bevestigd België met deze zege de overwinning op Hongarije. En kan men met een gerust gemoed uitkijken naar 2010. Al is er natuurlijk nog veel werk.

  Mehdi Carcela-Gonzalez kreeg ook zijn eerste speelminuten en ik hoop dat er nog heel wat bij komen voor België. Want zo’n speler kunnen we wel gebruiken bij de Rode Duivels. Als in de toekomst Defour terug is, en je hem samen met Carcela, Hazard en Mirallas op het veld kan zetten, dan heb je heel wat techniek op het veld staan waar wel wat mee te doen is. Misschien (wat volgens mij toch een goede zaak zijn) is ook Advocaat van mening dat hij de ploeg nog kan versterken met spelers als Ritchie de Laet en Toby Alderweireld. En dan vermoed ik wel dat er een goede ploeg op het veld staat met spelers die voor elkaar willen vechten. En wie weet wat Dick Advocaat dan nog kan bereiken met onze Rode Duivels.


  First of all I want to say that I think it’s a disgrace that the game Qatar-Belgium wasn’t on the Flemish television. One expects us, Belgians, to support and encourage the Red Devils, one finds that there is too little enthusiasm among the fans and then one doesn’t broadcast these matches in whom Advocaat builds the team? I think that first the so-called press, who claim that they know so much about football, should stand back behind the Red Devils instead of always pettifogging and trying to find a ‘good story’. Talk about football instead of the things that happen next to the field! Perhaps it’s a beginning if they would give some more attention to the match and the players of the Red Devils on the news-programmes (before and after the match). And I don’t mean (as now happened with Kompany) that one says one sentence about the match and than broadly talks about Kompany who didn’t show up on time and who’s slung out of the team. (for instance: 'Tonight the Red Devils play against Qatar, but without Kompany … ‘ and then minutes talking about what happened to Kompany and nothing more about the match itself) This is an affair that needs to be discussed in private, between the trainer (Advocaat) and Kompany, and if Advocaat finds it necessary to say something to the press about that, he will do that, I’m sure.

  Besides, I think that the first thing that should happen to get the Belgian supporters passionate again is broadcasting the matches on television (Flemish and Walloon television). Even friendly matches. And does this cost money? Yes probably it does, and I know it, we are in a crisis. But you can’t make me believe that the television stations couldn’t afford this if they make a little effort. They have competed with each other too much and that’s a reason why the prices are so high (those who sell the broadcast rights like that of course, they smile).

  One should look a little less to the profits. And I don’t say that one should work with loss, but that one sometimes should make sure that he gets his expenses back and nothing more (for instance: with the matches of the Red Devils). And not that one only looks at how much profit he can cash in. And I suppose that then it would be possible for us, Belgians, to watch all matches of the Red Devils. And certainly for the people who can’t go to the stadium to see the matches.

  Besides, it’s my opinion that the politicians should make a gesture. Isn’t it so that they say that we should be proud on Belgium? If our Belgian athletes are achieving great things then the politicians are the first to be present and to try to be on the screen. Well, if they really are such sport fanatics they should contrive a project, the government should reach a settlement with a public broadcasting station or with all Belgian broadcasting stations. A settlement so that for instance all matches of the Red Devils are broadcasted. And if necessary the government should contribute (financially) to buy those broadcast rights. Then the ministers shouldn’t take those trips to see sports. Then they can (like most working Belgians) keep working till the end of the shift and after that go home and watch sports on television while sitting relaxed in the coach. It isn’t a disaster if you aren’t on the screen? Certainly not if you now that the working Belgian is pleased and grateful to you because they can see the Red Devils on Flemish television.

  I don’t know how it works with the broadcast rights when the Red Devils play. But last year I noticed how it works with the teams from the Jupiler League, more precise, when the test-matches between Anderlecht and Standard were needed. And I said the teams aren’t the only reason that the price is that high, but also the competing between the television stations. I already heard that Belgacom isn’t going to pay as much as last time for the broadcast rights of the Jupiler League. What is going to happen then? Do we, fans of football who can’t go to the stadiums because of work or other reasons have to switch to another provider of digital television? One has to pay to switch to another provider. Or is it bad luck for the fans of football and do they have to listen to a short flash on the radio now and then?

  According to me the politicians have made a gigantic mistake. Wasn’t it under impulse of the Flemish Government that the project ‘Telenet’ was started? It would have been possible to make a stipulation in which there was found a method to make sure that the providers aren’t competing too much. Another solution was to make sure that they couldn’t compete about sports. Now broadcasts of sport can end up on any station and apparently you may be lucky (test-matches and Qatar-Belgium) if you can watch the match on a (Flemish) station (test-matches not on television in Flanders and yesterday match Red Devils: needed to watch a Walloon station with French-speaking comments). This is just scandalous and I’m sure that there were possibilities to prevent such circumstances. Doing something about it now? I really don’t know. Maybe with political support? But I hear the response already, ‘it’s a crisis’ and ‘the budgets …’. Do you remember what I said about the salaries of those in the parliament and the ministers? And I’m sure that there are other ridiculous and absurd (over)expenses.

  Besides, also the FIFA itself could have done something so that the broadcast rights weren’t so expensive. I presume that the FIFA exists for the football, the players and the supporters? And not for own praise and purse? If one just sets a maximum on the prices for broadcast rights, then there is no problem. And I know that a lot of teams will complain about that maximum because of there earnings. Well, if the FIFA had done something so that the buying-price and salaries of the players didn’t became that high? Just with a simple maximum on those and then the teams didn’t have to expend this much money for players through which they would not notice the loss of earnings from the lower price of broadcast rights. And moreover, the difference between big teams (more especially rich teams) and smaller teams wasn’t that huge. And probably there would have been even more tension in the matches. And there is a chance that there would be more quality.

  Now at last I’ll talk about the match, I’m making the same mistake as the press

  The Red Devils played yesterday against Qatar in France. Advocaat called up players like De Roover, Vertonghen, Mirallas and Hazard, and they started the match too. Personal I think it’s a good thing that they start because these players belong in the national team and should be regular players there. Of course the captain of the team was called up, Thomas Vermaelen, Naturally the captain had been called up, Thomas Vermaelen who also should be a regular player in the national team.

  Surprising enough Qatar got the first chance, but this shook the Belgians awake. They put Qatar under pressure and got some chances. In the 20th minute, Belgium had a free-kick. Hazard took that free-kick and the ball ended up by Fellaini (who played a good match again) and he heads the ball back to Van Buyten. Van Buyten shot very hard (I guess on goal, but it would have missed) and Witsel heads the ball in the goal. 0-1 for the Red Devils, this was also the score at halftime. I noticed that we didn’t see Sonck a lot in the first half, afterwards I heard that he worked hard and ran a lot.

  In the second half, Sonck gets an assist from left and heads the ball. He scores the 0-2 in the 53rd minute. This was also the final score.

  The Red Devils tried to build up and stayed calm in their play, but if you look again at the match, there wasn’t actually happening a lot. You notice that the players of Belgium want to make an effort (some of them a little too much, sometimes they try to play alone too much).

  As one asked, the Belgian national team confirmed the victory on Hungary. One can look at ease to 2010. But there is still a lot of work to do to make a very strong team.

  Mehdi Carcela-Gonzalez could play his first minutes in the national team and I hope there will come a lot of minutes in the future. We can use such a player in the Belgian national team. The moment Defour will be back, and you put him together with Carcela, Hazard and Mirallas on the field than you have a lot of technique and you can reach a lot with that. Perhaps (according to me it would be a good thing) Advocaat will strengthen the team with players as Ritchie de Laet and Toby Alderweireld. And I think we have a decent en strong team than, and players who want to fight for each other. And who knows what Dick Advocaat will achieve with our Red Devils.

  18-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:België Belgium Qatar schande Vlaamse televisie disgrace Flemish television 0-2 Sonck Carcela Hazard Mirallas Rode Duivels Ritchie de Laet Toby Alderweireld Dick Advocaat Fellaini Witsel FIFA Telenet Belgacom uitzendrecht politiek politics broadcast rights

  17-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof ik? - Do I belief?

  Geloof ik? Dit is pas echt een moeilijke vraag. Kan er eigenlijk niet direct een ja of nee op antwoorden.

  Wat is geloven eigenlijk? Een inschatting maken of iets waar is of niet. Vertrouwen hebben (of de overtuiging) dat iets is, gaat gebeuren of vaststaat. Iets geloven kan ook uitgelegd worden als ‘het toekennen van een waarschijnlijkheid aan de veronderstelling dat iets waar is (of niet waar)’. Dus je kan zeggen : ‘geloven is de overtuiging hebben dat iets is, kan of zal’ en ‘geloven is vertrouwen hebben dat iets is, kan of zal’ en ‘geloven is veronderstellen dat iets waarschijnlijk is, kan of zal’.

  Geloven word dikwijls teruggebracht naar religie. En dat word ook bedoeld in de vraag, dus zal ik daar stap voor stap op verder gaan. Als je het over geloof hebt, dan denkt men dus vaak aan religie. Maar is dat de enige betekenis van geloof? Als je kijkt naar het begin van dit bericht, dan weet je het antwoord al. Nee dus, het is niet de enige betekenis. Volgens Van Dale betekent geloof enerzijds een vast en innig vertrouwen op God. Wat je dus bij godsdienst en religie brengt. Anderzijds betekent het ook het vertrouwen in de waarheid van iets. En dit heeft niet noodzakelijk iets met godsdienst en religie te maken. Je kan bijvoorbeeld geloven dat het morgen kan gaan regenen. Je kan ook de bewering van de leraar over het feit dat de aarde rond is geloven.

  Zijn godsdienst en religie hetzelfde? Religie is geloven in God of Goden, in een hogere waarheid of realiteit. Godsdienst is geloven in het bestaan, de kracht en de goedheid van een opperwezen (God). Men haalt heel vaak aan dat religie, geloof en godsdienst synoniemen van elkaar zijn. Ik zie dat eigenlijk iets anders, religie en godsdienst zijn voor mij synoniemen. Religie en godsdienst zijn een geloof, maar een geloof is niet altijd een religie en godsdienst. Maar ik denk dat ieder van ons er een eigen uitleg voor heeft.

  Maar gezien dat geloof hier betekent of ik in een God geloof, wel, ik ben gedoopt, ik heb mijn eerste communie gedaan en het vormsel gehad omdat dat zo hoorde op de school waar ik zat. Op die leeftijd zijn er nog niet veel kinderen bezig met het geloof en men verteld je ook niet wat je eigenlijk moet weten, alleen maar het mooie, het positieve en alles mooi verbloemd. Ik ga naar de kerk bij doopsels en dergelijke, bij huwelijken en begrafenissen omdat je op dergelijke aangelegenheden moeilijk anders kan. Ben ik dan een Katholiek? Wil dit zeggen dat ik geloof? Anders gezegd, geloof ik dat er een God is?

  Een God is iets of iemand bovennatuurlijks (de almachtige zegt men wel eens). Je hebt religies met één God, en religies met meerdere Goden. Een God zou een ‘hoogste wezen’ zijn, een almachtig wezen. God zou de schepper zijn, hij zou een rechtvaardige rechter zijn. Ook zou God volmaakt zijn, alwetend, almogend, alomtegenwoordig, ‘liefde’ en heilig zijn.

  Geloof ik in zulk een wezen? Nee, dat doe ik niet. Als je kijkt naar alles wat er op aarde gebeurt en gebeurd is, dan kan je onmogelijk zeggen dat er iets of iemand is die rechtvaardig is, die almachtig is, die volmaakt en alwetend is. Want elk wezen zou bij sommige gebeurtenissen tussen komen als hij de macht daartoe had, en vermits God een almachtig wezen zou zijn en toch niet tussen kwam en komt…. Wel ik hoef er geen tekening bij te maken.

  Neem nu bijvoorbeeld al de kinderen die op de wereld ontvoerd, mishandelt en/of misbruikt worden. Een kind is iets wat men niet aan raakt, en elk mens dat een beetje rechtvaardig en ‘gezond in zijn/haar hoofd’ is, zou daar iets tegen doen, zou dat niet laten gebeuren (ik herhaal, als men kon). En komt God tussen bij die dingen? Hebben alle ontvoeringen een goede afloop? Worden er geen kinderen misbruikt of mishandelt? Worden de daders altijd gestraft of op voorhand gestopt? En ik heb al gelovigen en priesters en anderen horen zeggen, preken dat God mensen laat leren. Dat God de mensen de kans geeft om te leren van hun fouten. Maar op het gebied van kinderen en hetgeen die moeten ondergaan op zo’n moment? Daar is toch geen les uit te leren voor het kind, en ook niet voor de dader, want die doen het nadien meestal nog, tot ze opgepakt worden. Dus met die uitleg moeten ze bij mij niet afkomen.

  In de godsdienstles kregen we vroeger les over de ’10 geboden’. Dit zijn tien leefregels die volgens twee grote religieuze stromingen (Jodendom en Christendom) door God aan de mensen gegeven zouden zijn. Als ik me goed herinner (en dat was zo, want ik heb het gecontroleerd) zijn er 4 geboden die mij gelijk geven in het feit dat ik niet geloof. De geboden die ik bedoel zijn :

  Gij zult niet doodslaan
  Gij zult niet stelen
  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste
  Gij zult niets begeren dat van uw naaste is

  Wat heeft de Katholieke kerk gedaan met de zogenaamde ketters? Een ketter is een gelovige die afwijkt van de heersende leer (Van Dale). Dus als je niet geloofde in het geloof van de paus en zijn gevolg, en/of een ander geloof had, dan was je een ketter. En wat deden ze met ketters? Hoeveel zogezegde ketters zijn er gedood (doodslaan)?

  En wat met de inquisitors en de kerkelijke inquisitie? En ja, ik weet het, monniken, priesters, bisschoppen en pausen hebben niet eigenhandig gedood. Maar was er niet de afspraak tussen de kerkelijke inquisitie en de wereldlijke macht destijds (Simon IV de Montfort was bij de afspraak betrokken) dat de kerkelijke inquisitie ketters zou aanwijzen en een straf zou opleggen en dat de wereldlijke macht die straf zou uitvoeren? En het ging niet meer alleen om ketters, maar om andersdenkenden.

  Hoeveel dingen liggen er niet in het Vaticaan die in feite niet van de paus en zijn gevolg waren? Maar die in hun handen zijn gekomen door moord, vervolging en/of doodslag? En hoeveel dingen zijn er gestolen (begeren en stelen)? En denk je echt dat de paus en zijn gevolg de dingen niet zo draaien en vertellen en uitleggen dat het hun goed uitkomt? Ze zullen dat waar zij voor staan verdedigen, en als het moet met leugens (valse getuigenis).

  En waren de kruistochten niet religieus gemotiveerde militaire ondernemingen vanuit het Katholieke westerse Christendom tegen niet-christenen? Hoeveel doden vielen bij die kruistochten? Dat waren oorlogen van een godsdienst. En nu ga ik dingen zeggen, waar men mij voor verwittigd heeft dit niet te doen, maar toch ga ik het doen. De holocaust, de Jodenvervolging. Een zwarte plek in de geschiedenis van de mens. Maar was het niet de Katholieke kerk (paus Urbanus II) die opriep tot wreedaardige kruistochten waarbij Moslims en Joden beestachtig werden afgeslacht?

  Wat doen sommige Moslims? Aanslagen plegen in naam van hun geloof. Ik verafschuw terroristen, echt wel en zeker hun daden. Maar gelooft men nu echt dat de Islam de enige godsdienst is die extremisten heeft? Denk je nu echt dat er in het Christendom géén extremisme is? Vele Moslims hoor je zeggen dat het bij hun geloof hoort om andersgelovigen te bekeren, je hoort ook vaak terug ‘verover de wereld voor Allah’ en ‘onderwerp niet-gelovigen’. Ik ken de Koran niet en weet niet of dat er in staat en hoe het er in staat, maar feit is wel dat je het vaak hoort. En in de geschiedenis zijn genoeg datums terug te vinden waar je bij kan lezen dat Moslims gebieden veroverden om hun geloof te verspreiden. Is dat slecht? Naar mijn mening wel, als er geweld bij gemoeid is. Maar de pausen en hun volgelingen hebben dit ook gedaan. Hoe vaak vind je niet terug in geschiedenisboeken dat een paus ‘zijn leger’ op pad stuurde om te veroveren? En staat in de Bijbel niet ‘ga en vermenigvuldig u’? Ik verafschuw dat geweld voor een geloof. En wat ik nog meer verafschuw is dat er mensen zijn die ‘moord en brand’ schreeuwen over de Islam en zijn extremisten, terwijl het zelf aanhangers zijn van een godsdienst die even gruwelijke daden achter de naam heeft staan. Hoe vaak is het dat iemand die opmerkingen maakt over de Islam een Katholiek (Christen) is, en waren en zijn die heilig en braaf? Ik verafschuw de gruweldaden die door en voor die godsdiensten gepleegd zijn.

  En dat is dan ook mijn antwoord. Ik geloof niet in een God, want elke God, die echt zou bestaan, zou de gruweldaden die voorkomen op deze aarde niet tolereren en laten gebeuren, een God zou tussenkomen. En een God die merkt dat zijn aanhangers (gelovigen) in zijn naam gruweldaden plegen, of anderen aanzetten tot gruweldaden, die zou daar in tussenkomen. Vermits ik in heel mijn leven, en in de geschiedenis geen bewijs heb gezien van een tussenkomst van welke God dan ook, is het duidelijk dat ik niet kan geloven in zoiets.

  Ik zal in de toekomst dus nog berichten plaatsen onder het onderwerp ‘religie’. En ik zal daar waarschijnlijk heel wat mensen mee tegen het hoofd stoten. Maar ik zal zeggen wat ik denk, voel, wat ik weet en wat ik kan terugvinden, en dat zal ik blijven doen. Ik zal het meestal en vooral over de Katholieke kerk hebben, vermits ik daar het meeste van weet en vermits ik van de andere godsdiensten niet zoveel af weet.


  Do I belief? This is a difficult question. I can’t answer that immediately with yes or no.

  What is belief? Making an estimation if something is true or not. To have confidence in (or conviction that) something is, will happen or is definite. Believing in something can also be explained as the entrusting of a probability to the presumption that something is true (or isn’t true). Thus you can say: 'Belief is having the persuasion that something is, can or will (isn’t, can’t or wont)' and 'Belief is having faith in something’ and 'belief is assuming that something probably is, can or will be (isn’t, can’t or wont)’.

  Belief is often considered to have the same meaning as religion. And that is what the question is about. So I will go further on that, step by step. If you’re talking about belief, one thinks often at religion. But is that the only meaning of belief? The previous paragraph gives you the answer already. No, it isn’t the only meaning. According to Van Dale (Dutch dictionary), belief means on the one hand a fixed and deeply trust in a God. That brings you to religion. On the other hand it means also trusting in the truth of something. And this hasn’t necessarily something to do with religion. For instance you can believe that it will rain tomorrow. You can also believe the assertion of your teacher that it’s a fact that the earth is round.

  According to me belief and religion aren’t related. Religion is a belief, but a belief isn’t always a religion. But I guess that each of us has his own explanation and believe.

  Because belief in the question means believing in a God, well, I have been Baptized, I have done my first Communion and I got the Confirmation because on the school that was ‘normal’. On that age, there are not many children thinking about belief and one didn’t tell what you need to know, but only the beautiful, the positive and enriched. I go to the church by Baptisms and such, by marriages and funerals because it’s expected of you. Am I a Catholic because of that? Does this mean that I belief? In other words, do I belief that there is a God?

  A God is something or someone supernatural. You have religions with one God, and religions with several Gods. A God would be a ‘supreme being’, an ‘almighty being’. God would be perfect, he would be the creator, and he would be a fair judge. Also God would be superb, omnipotence, omniscience, omni-benevolence, omnipresence and holy.

  Do I believe in such a being? No, I don’t. If you know all things that did happen and still happens on this earth then you never can say that there is something or someone that is righteous, that is almighty, that is perfect and is omniscience. Because each being would intervene in some things that happen if he had the power to do that, and since Gods would be almighty beings and didn’t intervene … I don’t have to illustrate this, isn’t it?

  Take now for instance all those children on the world that are kidnapped, molested and/or abused. You don’t touch, hurt a child, and each person (or being) that is a little bit fair and commonsensical would do something to stop, change or will try to prevent such things, he/she or it wont let such things happen (I repeat, if one could). Does God interfere? Do all abductions of children turn out well? Aren’t there any children abused or molested? Do they apprehend and punish all offenders? Previous the deed? And there are a lot of devotees and religious people saying, preaching that God lets us learn things, that God lets us experience things. That God gives us the chance to learn from our mistakes. But concerning children and the things they have to endure in such circumstances? There is no lesson to learn for those children. And the offender, does he learn a lesson out of this? Does he stop doing those things after one child? Mostly not. So that explanation (the religious mumbojumbo of the devotees and religious people) doesn’t work for me and certainly isn’t an excuse to do nothing.

  On school in the lessons on religion, we learned about the 10 commandments. Those rules of life according to Judeo-Christian tradition were authored by God and given to men. And if I remind myself good (and I did, I checked it) there are 4 commandments that make my point (not believing in Gods). Those 4 are:

  You shall not murder
  You shall not steal
  You shall not bear false witness against your neighbour
  You shall not covet anything that belongs to your neighbour

  What has the Catholic church done with the so-called heretics? A heretic is devotee that deviates the doctrine. So if you didn’t believe in the religion of the pope and his followers, or if you had a different belief, you were a heretic. And what did they do with heretics? How many so-called heretics are killed (murder)?

  And what about the inquisitors and the so-called heresy? And yes, I know it, monks, priests, bishops and popes didn’t kill people with their own hands. But wasn’t there the settlement between the ecclesiastic inquisition and the local authorities (Simon IV de Montfort took part in the assembly that made that settlement) that the ecclesiastic inquisition would point out the heretics and judge them and the local authorities would execute the punishment? And it weren’t only heretics, but also dissenters who were pointed out.

  How many artefacts are in the Vatican, which in fact weren’t from the pope or his followers? Artefacts that they got through murder, persecution and/or manslaughter? And how many artefacts are stolen (steal and covet)? And do you really think that the pope and his followers never turn the facts and make their own truth? That they never tell and explain things so that it’s good for them? They will defend their belief, even with lies if necessary (false witness).

  And weren’t the crusades religious motivated military enterprises, the Catholic western Christianity against not-Christians? How many people died during those crusades? Those were wars of religions. And now I’m going to say things one warned me for and said not to do that. The holocaust, the persecution of Jews. A black spot in history. But wasn’t it the Catholic church (pope Urbanus II) that called up the cruel crusade in which Muslims and Jews became beastly slaughtered?

  What do some Muslims do? Committing attacks in name of their belief. I loathe terrorists, truly, and certainly their acts. But do you actually belief that Islam is the only religion that has extremists? Do you really think that there aren’t Christian extremists? You hear many Muslims say that it is part of their belief to convert non-believers (everyone that doesn’t belief in the Islam). You often hear 'conquer the world for Allah' and ‘prevail non-believers’. I don’t know the Koran and I don’t know if that is really written in it, but fact is that a lot of Muslims are saying it. And in history-books and so you can find enough dates where Muslims conquered to spread their religion. Is that bad? Of course, if there is violence, it’s bad. But the popes and their followers also did this. There are enough dates in history where a pope send ‘his army’ to conquer. Isn’t written in the bible ‘go and multiply’? I really loathe that ‘violence for the religion’. And what I loathe even more is that there are people who raise a hue-and-cry about the Islam and its extremists (terrorists), while they are part of a religion that also committed cruel and god-awful acts. Most of the time the people saying those things about Islam are Catholic (Christian) and were and are they saintly and righteous? I loathe the horrifying acts that have been committed through and for those religions.

  And that’s my answer, I don’t believe in a God. Because each God that would exist wouldn’t let those horrifying acts happen, a real God would intervene. And a God who notices that his religious followers commit execrable things in his name, or if they incite others to commit those things, he also would intervene. So far in my life and in history I find and saw no proof of an intervention by a God. So it’s very clear that I can’t belief in such a thing.

  I will place other messages about the subject ‘religion’. And I probably will affront people with things I say. But I want to say what I think, feel, what I know and what I looked up, and I will keep doing that. If I’m talking about religion I’ll probably talk most about the Catholic church, I know most of that religion and I don’t know that much about other religions.

  17-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Geloof religie God Allah Katholiek Christen Moslim Islam almachtig alwetend heilig kruistocht kind ontvoeren Joden holocaust ketters inquisitie extremist belief religion Catholic Christian Muslim Islam almighty omniscience kidnap crusade Jews heretic

  15-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rode Duivels - Red Devils

  Gisteravond was het de derde match voor de Rode Duivels onder Advocaat. België speelde thuis tegen Hongarije. Bij Hongarije spelen drie spelers in de nationale ploeg die momenteel in België spelen. Balazs Toth en Daniel Tözser van KRC Genk en Roland Juhasz van RSC Anderlecht. Van KRC Genk riep Advocaat Thomas Buffel op en bij RSC Anderlecht werden Tom De Sutter en Olivier Deschacht opgeroepen door hem. Onder Advocaat wonnen de Rode Duivels tegen Turkije, maar verloren tegen Estland. Het was dus nodig dat deze vriendschappelijke interland gewonnen werd.

  Het werd echt tijd dat er een trainer als Dick Advocaat gehaald werd bij de Rode Duivels. Ik zeg niet dat Franky Vercauteren het niet goed zou gedaan hebben, maar hij had de pech dat voor hij aan de slag ging, er al geweten was dat Dick Advocaat ging komen. Men verwacht dat je fier bent op de nationale ploeg, dat je er trots op bent. Maar geef nu toe, de laatste jaren werd er maar weinig getoond waar we trots op konden zijn. Ik weet nog goed dat de laatste keer dat er nog wat animo was bij een wedstrijd van de Rode Duivels, dat dit was in 1990. Weet je nog? De Mondiale? Spelers van de gouden generatie, onder Guy Thys? 1990, dat was op 26 juni, in Bologna. België speelde verlengingen tegen Engeland in de 1/8e finale. En in de allerlaatste minuut van de tweede verlenging is daar die ene David Platt, hij scoort en België is uitgeschakeld op het WK. En vanaf toen? In Amerika, in 1994 hebben we nog even gesparteld, maar dat was het dan. Vanaf toen was er … ‘niets meer’. Nochtans, volgens vele ‘voetbalkenners’ hebben we nu een generatie die nog beter is als die van toen. Kan dat wel? Is dat wel? Ik denk van wel, maar dan heb je iemand nodig die deze jongens de baas kan, die deze jongens laat weten dat ze er nog niet zijn, die deze jongens weet te leiden. En totnogtoe hebben ze het nagelaten om zulk een trainer aan te trekken. Maar nu is er Dick Advocaat, bijgestaan door Marc Wilmots. En ik heb er een goed gevoel bij.

  Dick Advocaat riep, na het verlies in Estland, enkele andere spelers op. Jongens als Tom De Sutter, Wesley Sonck, Karel Geraerts en Sepp De Roover kregen (opnieuw) hun kans. Wat ik heel goed vind, want die jongens verdienen het wel om voor de nationale ploeg te spelen. Ook Thomas Buffel werd terug opgeroepen, wat ik gewoon super vind.

  De match begon eigenlijk redelijk afwachtend, Hongarije speelde heel verdedigend en dit maakte het voor ons moeilijk om een opening te vinden. Toch lukte het ons een paar keer, maar de efficiëntie ontbrak en we kregen geen bal tussen de palen. Het is zelfs zo dat we na 20 minuten 60% van het balbezit hadden, maar geen van beide doelmannen had al een bal tussen de palen gekregen. Hazard die echt sterk speelde maakt in de 37e minuut een mooie actie, past de bal naar Fellaini, en deze maakt met een prachtige actie de 1-0. Dit was feitelijk de eerste keer dat de bal tussen de palen getrapt werd. De Belgen gaan dus rusten met een 1-0 voorsprong.

  In de tweede helft mag Vincent Kompany meedoen, hij vervangt Karel Geraerts. In de 52e minuut al krijgt Fellaini een reuzenkans, hij moet de bal gewoon in het doel leggen, maar trapt hem net naast. Op zo’n momenten vrees je het aloude verhaal terug te krijgen. Kans missen en nadien zelf een goal tegen krijgen. En het leek er echt op, in de twee minuten die er op volgenden komen de Hongaren plots opzetten. Maar dan in de 55e minuut neemt Hazard een vrije trap en uiteindelijk kan Thomas Vermaelen zijn eerste goal voor de Belgische nationale ploeg maken. 2-0 en deze keer laten we het anders aflopen. We scoren zelf. In de 60e minuut geeft de scheidsrechter plots een penalty aan de Belgen. Waarom? Ik ben er zelf nog niet goed uit, maar Kevin Mirallas kan de 3-0 op het scorebord zetten. Dit is tevens ook de einduitslag.

  We hebben dus gedaan wat we moesten doen, overtuigend winnen van dit Hongarije. Zijn we nu op de goede weg? Ja en nee. Nee omdat we nog moeten bevestigen volgende dinsdag tegen Qatar. En waar men roept en vraagt om de Belgische nationale ploeg te steunen, om terug trots te zijn op hen, is er totnogtoe een grote kans dat die match niet op de Vlaamse zenders wordt uitgezonden. Een schande is het! Punt is wel dat we in Frankrijk (waar de match is) wel moeten zien te winnen. Niet dat we hetzelfde gaan meemaken als tegen Turkije (winnen) en daarna tegen Estland (verliezen).

  Ja omdat er terug een ploeg op het veld staat, omdat men meters wil lopen voor een ander. Ja omdat je begint te merken dat er iets in deze ploeg zit.

  Ik zeg niet dat we de perfecte match speelden, een paar keer waren we heel onoplettend en zelfs nonchalant. Het bracht geen doelpunten op voor Hongarije, maar als je tegen een sterkere ploeg speelt, wees er maar zeker van dat die dit wel afstraffen, en dan winnen we zeker niet met 3-0.

  Tom De Sutter kreeg zijn kans van Dick Advocaat, en persoonlijk vind ik dat hij het niet slecht heeft gedaan. Hij heeft wel geen goal gescoord, maar hard gewerkt en hij dook gepast op voor het doel. Hij zette goed druk op de verdediging van Hongarije. Dan was er ook nog Sepp De Roover, die een heel goede, serene match speelde. Hij heeft op de rechtsachter goed zijn werk gedaan, ten gepaste tijde ging hij diep en soms bracht hij zelfs een mooie voorzet. Toen de onfortuinlijke Wasilewski bij Anderlecht gekwetst raakte, was Sepp de Roover waar ik aan dacht om hem te vervangen indien nodig. Men kan hem desnoods nog altijd halen bij RSCA, de transferperiode van de winter komt er aan en Wasilewski is nog niet direct terug. Ik vond dat alle spelers een redelijk goede match gespeeld hadden, maar de beste man was toch wel de 18 jarige Eden Hazard.

  Nu is het wachten tot dinsdag en zien of we daar kunnen bevestigen. Ik vermoed dat dit wel mogelijk moet zijn. Maar hoeveel dachten er na Turkije dat het mogelijk was om te bevestigen tegen Estland?

  Nog één ding wil ik kwijt over de Rode Duivels. Het betreft de uitrusting. Waarom niet het shirt van de nationale ploeg terug maken zoals in 1982? Niet de vorm natuurlijk, maar wel dezelfde rode kleur, met de 2 gele strepen verticaal. En een rode short, met diezelfde gele verticale strepen, zoals de Rode Duivels droegen in 1982. En als we dan toch melancholisch doen, je mist toch altijd bij zulk een matchen (nationale ploeg) een commentator als Rik De Saedeleer. Wie herinnerd zich niet zijn ‘Gooooaaaal! Goal! Goal! Goal!’ bij de goal van Erwin Vandenbergh in 1982 toen België Argentinië versloeg. En zijn commentaar bij Nederland-België op 20 november 1985? ‘Ze gaan lopen, ze gaan lopen! ’t Is niet te geloven!…’ en ‘Daar is hem! Daar is hem! Ik weet zelfs niet wie het is, maar we zijn alweer op weg naar Mexico’. En zijn commentaar bij België-USSR in 1986 in Mexico? En er zijn nog heel wat van die momenten natuurlijk. Waar zijn die tijden hé?  Last night it was the third match for the Red Devils under Advocaat. Belgium played at home against Hungary. By Hungary, there are three players in the national team that play in Belgium at present. Balazs Toth and Daniel Tözser of KRC Genk and Roland Juhasz of RSC Anderlecht. From KRC Genk, Advocaat called up Thomas Buffel and from RSC Anderlecht, Tom De Sutter and Olivier Deschacht. From the moment that Dick Advocaat became coach of the Belgian national football team the Red Devils won against Turkey, but lost against Estonia. I was necessarily that they won this international friendly match.

  It became time that a trainer like Dick Advocaat became the coach of the Red Devils. I don’t say that Franky Vercauteren would have done a bad job, but he had the misfortune that before he became the coach, it was already known that Advocaat would come as coach. One expects that we are proud of the national team, and lofty. But admit now, the last years there was shown very little to be proud of. I still know that the last time that there was something to cheer on concerning the Red Devils that this was in 1990. Do you remember it? The Fifa World Cup 1990? Players of the golden generation, under Guy Thys? 1990, that was on June 26th, in Bologna. Belgium played against England in the 1/8th finals. After 90 minutes the score was 0-0, and in the very last minute of the extra-time David Platt scores a goal for England and Belgium was eliminated. And after that? In America, in 1994 we still floundered a little bit. From then there was … 'nothing'. Nonetheless, according to many 'football connoisseurs' we now have a generation that is even better than the generation from the 80’s. Is that possible? Is that the fact? I think we might have, but then you need someone who can be the boss over them, who makes clear to these boys that they aren’t there yet, who can lead these boys. And until now we didn’t have a trainer who can do that. But now we have Dick Advocaat, assisted by Marc Wilmots. And I have a good feeling about them en the things they can do.

  Dick Advocaat called up some other players after the loss in Estonia. Players like Tom De Sutter, Wesley Sonck, Karel Geraerts and Sepp De Roover got (again) their chance. I think they belong in the team, they deserve to play for the national team. Also Thomas Buffel was called up again, and that is a good thing.

  The match began with two teams that played a waiting game. Hungary played quite defending and this was the reason that we had difficulties to find openings. Still, we managed to have some chances, but the efficiency was missing and we got no ball between the posts. It is even so that after 20 minutes we got 60% of ball possession, but no team found the target and the keepers didn’t had to do a safe. Hazard, who played very good did a good dribble in the 37th minute and passes the ball perfectly to Fellaini. He made with a beautiful action the 1-0. This was actually the first time that the ball was kicked between the posts. At half-time, the Belgians leaded with 1-0.

  In the second half, Vincent Kompany may join, he replaces Karel Geraerts. In the 52nd minute Fellaini got a giant chance to score, he only had to place the ball in the goal, but he missed. On such moments you fear that the same as always will happen again. Missing chances and get a goal against themselves. And it looked like it was going to happen again, in the two minutes following the missed chance of Fellaini, the Hungarians suddenly arised. But then, in the 55e minute, Hazard takes a free-kick, the ball ends up with Thomas Vermaelen and he makes his first goal for the Belgian national team. 2-0 and this time we have a different outcome. We score and not the opponent. In the 60e minute, the referee gives suddenly a penalty to the Belgians. Why? I really don’t know, but Kevin Mirallas makes it 3-0. This is also the final result.

  We did what we had to do, have a convincing win against Hungary. Are we now on the right track? Yes and no. No because we still have to confirm next Tuesday against Qatar. And one always says that we have to support the Belgian national team, that we have to be proud of them, but there is a chance that the match next Tuesday isn’t going to be on the Flemish television. It’s a disgrace! But it’s a fact that in France (where the match is next Tuesday) we have to win. So that the same thing as last time doesn’t happen (winning against Turkey and after that losing against Estonia). And yes because there is back a team on the field, because one will run extra meters for his team-mate. And yes because you start noticing that this team can achieve something.

  I don’t say that we played a perfect game, there were even moments that we were very unconcentrated and even nonchalant. It didn’t turn out on a goal for Hungary, but if you play against stronger teams, you can be sure that they will score at such moments and than we won’t win with 3-0.

  Dick Advocate gave a chance at Tom De Sutter, and personal I think that he hasn’t don a bad job. He didn’t score but worked hard and he was at the goal when he should be there. He put the pressure on the defenders of Hungary. Then there was also Sepp De Roover who played quite good and serene. He has done a good job on the right wingback, he went deep when he needed to and sometimes he even provided good passes. When the unfortunate Wasilewski by Anderlecht got injured, I immediately thought of Sepp De Roover, because he could replace Wasilewski if necessary. RSCA still can by him this winter, when the transfer period starts, because the chance that Wasilewski will be back soon is very small. According to me all players yesterday played a reasonable good match, but the best player was surely Eden Hazard, he is only 18 years old.

  Now we have to wait until Tuesday and see if they can confirm this result. I have a feeling that this is possible. But how many thought that it was possible and easy to confirm after the victory against Turkey?

  Yet one thing that I want to say about the Red Devils. Concerning the equipment. Why don’t use the shirt and short of the national team of 1982? Not the same shape, but the same red colour with the 2 yellow vertical lines on it. And this with a red short with the same vertical lines on it. And now we are melancholic, when the national team has to play you always miss a commentator as De Saedeleer. Who doesn’t remember his 'Gooooaaaal! Goal! Goal! Goal!' when Erwin Vandenbergh scored his goal in 1982 and Belgium defeated Argentina. His comments when Belgium played in the Netherlands on November 20th 1985? 'They run away, they run away! It’s unbelievable! …’ and ‘There it is! There it is! I even don’t know who scored, but we are on the way to Mexico’. And his comments in 1986 in Mexico when Belgium played against the USSR? And there are lots of other moments of course. Where are those times, isn’t it?


  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=rWFPbfST7jM   
  http://www.youtube.com/watch?v=s2tGPoG8LVg   
  http://www.youtube.com/watch?v=yVKOwwM5xm8   

  15-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Rode Duivels Red Devils België Belgium 3-0 Hongarije Genk Anderlecht De Sutter Geraerts Kompany Hazard Fellaini Vermaelen Dick Advocaat Mondiale Guy Thys 26 juni june Bologna Engeland England David Platt WK 1994 Wilmots Marc De Saedeleer

  14-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Belgische regeringen.

  Ik zal het als eerste hebben over de federale regering. Dit is de nationale regering van België. Wat is nu federalisme? Een federale staat wordt ook wel bondsstaat genoemd. Dit is een staat waar de soevereiniteit is verdeeld tussen het geheel (de nationale overheid) en de delen (de deelstaten) die elk een eigen rechtsordening (middel tot handhaving van een wet) hebben. Dus de absolute macht is niet enkel voor de nationale overheid, maar de absolute macht is verdeeld tussen de nationale overheid en de overheden van de deelstaten.

  De Belgische nationale regering (federale regering) heeft ministers. Je hebt momenteel (2010) de eerste minister, 5 vice-eerste ministers (die ook nog eens hun eigen bevoegdheden hebben), 9 ministers, 7 staatssecretarissen en 1 regeringscommissaris. De federale regering in België heeft dus 23 leden (wat ik persoonlijk nogal veel vind).

  De bevoegdheden van deze ministers zijn de bevoegdheden die te maken hebben met het algemene belang (financiën, leger, justitie, sociale zekerheid, buitenlandse zaken, …). Ik persoonlijk vind het van algemeen belang dat deze dingen uit handen genomen worden van de federale regering, vermits die er ofwel niets mee doet, of anders een puinhoop van maakt. Er zijn ook nog een deel bevoegdheden die gedeeld worden tussen de regeringen. Hiermee bedoel ik dat er delen van een bepaalde bevoegdheid zijn die voor de gewesten en/of gemeenschappen zijn, terwijl een ander deel van diezelfde bevoegdheid is voor de federale regering. ‘Waarom het gemakkelijk maken als het moeilijk ook kan’ moet men gedacht hebben.

  Dan hebben we het federaal parlement. In België bestaat die uit twee kamers. De kamer van Volksvertegenwoordigers bestaat uit 150 volksvertegenwoordigers die rechtstreeks worden verkozen bij algemeen stemrecht (zo word dit gezegd, maar men verplicht ons wel om te stemmen). Ook is er de Senaat, deze telt minimum 71 leden. 40 senatoren die door de bevolking gekozen worden, 21 senatoren die worden aangeduid door de gemeenschappen (10 uit de Vlaamse Gemeenschap, 10 uit de Franse Gemeenschap en 1 uit de Duitstalige Gemeenschap) en 10 gecoöpteerde senatoren (dit dient enkel om trouwe partijleden die niet verkozen werden nog een zitje in het federale parlement te bezorgen, terwijl het feitelijk een edele bedoeling was om een aantal deskundigen in het parlement te kunnen brengen om de kwaliteit van het debat en de wetgeving te verhogen). Dan heb je ook nog de Senatoren van rechtswege, dit zijn de meerderjarige kinderen van de Koning, die de eed hebben afgelegd in de Senaat. Vroeger hadden de Senaat en de Kamer dezelfde bevoegdheden, maar sinds 1993 is de ‘macht’ van de Senaat ingeperkt.

  Elke regering in ons land heeft een eigen parlement. De taken van deze parlementen zijn zeker ook het controleren van hun regering, goedkeuren van wetten (federaal), ordonnanties (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of decreten (decreten zijn wetten van gemeenschappen, Vlaams en Waals Gewest).

  Dit was de onderverdeling van de federale (nationale) regering. Je kan altijd een overzicht bekijken, deze zit in de bijlage. Nu weet je al dat ons land is ingedeeld in gewesten en gemeenschappen. De bevoegdheden van de gewesten zijn plaatsgebonden aangelegenheden (ruime zin van het woord). De gemeenschappen hebben als bevoegdheden de persoonsgebonden aangelegenheden.

  Gemeenschapsaangelegenheden :

  persoonsgebonden


   

  x

  Taalgebruik binnen de Vlaamse instellingen (maar niet de Belgische instellingen in het Vlaams noch het Brussels Gewest).

  x

  Cultuur : theater, bibliotheken, …

  x

  Onderwijs

  x

  De persoonsgebonden aangelegenheden die aan de ene kant het gezondheidsbeleid (curatieve en preventieve geneeskunde) en aan de andere kant de hulp aan personen (jeugdbescherming, sociale bijstand, familiehulp, opvang van immigranten, …) omvatten

  x

  Wetenschappelijk onderzoek over hun bevoegdheden

  x

  Internationale betrekkingen die met hun bevoegdheden te maken hebben.


   

  Gewestaangelegenheden :

  plaatsgebonden


   

  x

  Economie

  x

  Werkgelegenheid

  x

  Landbouw

  x

  Waterbeleid

  x

  Huisvesting

  x

  Openbare werken

  x

  Energie

  x

  Vervoer (uitgezonderd de NMBS)

  x

  Leefmilieu

  x

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw

  x

  Natuurbehoud

  x

  Krediet

  x

  Buitenlandse handel

  x

  Toezicht over de provincies, de gemeenten en de intercommunales

  x

  Wetenschappelijk onderzoek in de voornoemde domeinen

  x

  Internationale betrekkingen in de voornoemde domeinen

  Je hebt het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige (Vlaamse) Gemeenschap. Zoals ik in een vorig bericht al aanhaalde zijn dit exact dezelfde gebieden, daarom heeft men in Vlaanderen in 1980 deze samengevoegd en is er maar één regering en parlement in de Vlaamse regio, deze is dus bevoegd voor alle bevoegdheden van het gewest en de gemeenschap. Er is de minister-president, 2 vice-minister-presidenten (die elk hun eigen bevoegdheden hebben) en 6 ministers.

  Vlaanderen (Vlaamse Gewest + Vlaamse Gemeenschap) heeft ook een parlement. Het Vlaamse Parlement heeft 124 volksvertegenwoordigers, 118 leden direct verkiesbaar in het Vlaamse Gewest and 6 Nederlandstalige leden van het Brussels Parlement (ook direct verkiesbaar). Dit is dus redelijk simpel opgelost door de Vlamingen.

  In Wallonië zit dit heel wat moeilijker in elkaar, vermits je daar een aparte regering van het gewest en een aparte regering van de gemeenschap hebt. (Al vindt men het daar maar normaal dat je in beide regeringen kan zitten, wat ik dus niet vind kunnen)

  We zullen beginnen met de regering van het Waalse Gewest. De bevoegdheden zijn dus de plaatsgebonden bevoegdheden. Deze regering in Wallonië bestaat uit een minister-president, een vice-minister-president (met eigen bevoegdheid) en 6 ministers. Het Waals Parlement telt 75 volksvertegenwoordigers die rechtstreeks verkozen kunnen worden.

  Dan heb je natuurlijk ook nog de Franse Gemeenschap, wiens bevoegdheden de persoonsgebonden bevoegdheden zijn. De regering van de Franse Gemeenschap heeft een minister-president, een vice-minister-president en 5 ministers. Het Parlement van de Franse Gemeenschap telt 94 leden, maar die zijn niet verkiesbaar, het parlement word samengesteld door 19 van de 72 Franstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en alle 75 leden van het Waalse Parlement (dus weer dubbele jobs).

  Dan, het Duitstalige gebied in ons land. De Duitstalige regio behoort tot het Waalse Gewest en valt dus onder de regering van het Waalse Gewest. De Duitstalige Gemeenschap is dan wel weer een apart deel. De bevoegdheden van deze regering zijn persoonsgebonden. De bevoegdheden worden uitgeoefend in de gemeenten van de provincie Luik en het Duits taalgebied. Doch, de Duitstalige regering heeft enkele bevoegdheden extra gekregen van het Waalse Gewest, bevoegdheden van en in het Duitse taalgebied (zoals toezicht op en de financiering van de gemeenten, landschap en monumentenzorg, tewerkstelling, … Maar dan wel bevoegdheden enkel in de Duitstalige regio.). De Duitstalige Gemeenschapsregering bestaat uit 1 minister-president en 3 ministers. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bestaat uit 25 volksvertegenwoordigers en zijn verkiesbaar.

  En dan tenslotte is er nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit ligt nog iets ingewikkelder. Je hebt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, met een minister-voorzitter (in regel Franstalig), 2 Nederlandstalige ministers, 2 Franstalige ministers, 1 Nederlandstalige staatssecretaris en 2 Franstalige staatssecretarissen. Hun bevoegdheid is het uitvoerend orgaan (zorgen dat wetten en regels worden nageleefd, zorgen dat de openbare orde bewaart blijft, …).

  Je hebt er natuurlijk ook een parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Dit parlement heeft 89 zetels te verdelen. Hiervan gaan er 72 naar de Franstalige volksvertegenwoordigers en 17 naar de Nederlandstalige volksvertegenwoordigers (rechtstreeks verkiesbaar). Het parlement is bevoegd voor dezelfde aangelegenheden als het Vlaams en Waals Gewest, maar ook brandbestrijding, dringende medische hulpverlening, het ophalen en verwerken van huisvuil en de taxi’s.

  Belangrijke taken zijn toevertrouwd aan instellingen van de twee gemeenschappen in Brussel, dit zijn er drie. Ten eerste heb je de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), dit is dus het bestuursorgaan van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het bestaat uit ‘de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie’ (een miniparlement), hierin zetelen de 17 Nederlandstalige volksvertegenwoordigers uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. En er is ook ‘het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie’ (een miniregering), hierin zetelen de 2 Nederlandstalige ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Nederlandstalige staatssecretaris. De VGC is bevoegd voor onder andere culturele, onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden (als welzijn en gezondheid), … De VGC heeft voor deze gemeenschapsaangelegenheden de bevoegdheid van inrichtende macht. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is enkel bevoegd voor instellingen die uitsluitend ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap. Niet voor personen, want de Brusselaars kunnen immers nooit verplicht worden een keuze te maken tussen één van beide gemeenschappen om in aanmerking te komen voor de diensten van deze gemeenschap.

  Dan heb je natuurlijk ook de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). Het bestaat uit een ‘Raad van Franstalige Brusselaars’ (de 72 volksvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement) en een ‘College’ waarin de Franstalige ministers (en staatssecretaris) van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering zetelen. Zij kan door middel van ordonnanties optreden als inrichtende macht in culturele aangelegenheden, onderwijs- en persoonsgebonden materies. Zij kan daarenboven de bevoegdheden uitoefenen die haar zijn toevertrouwd door de Raad van de Franse Gemeenschap, met andere woorden het parlement van de Franse Gemeenschap van ons land (toerisme, sociale promotie, leerlingenvervoer, gezondheidsbeleid, …). De Franse Gemeenschapscommissie heeft ook de bevoegdheid om samen met de Franse Gemeenschap instellingen op te richten, te financieren en te controleren die tot doel hebben onroerende goederen (bestemd voor het door de overheid georganiseerd onderwijs, met uitsluiting van het hoger onderwijs) aan te kopen, te beheren en te verkopen.

  De derde instelling waar ik over sprak is niet zoals velen dachten de Duitstalige (die hebben in het Brussels Gewest geen bevoegdheden), maar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) waarvan de Raad (‘Verenigde Vergadering’) is samengesteld uit dezelfde personen als die van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ook is er een College (‘Verenigd College’) en hierin zetelen alle ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De GGC oefent een wetgevende macht uit ten opzichte van de instellingen die niet uitsluitend tot een of andere Gemeenschap behoren en ten opzichte van personen wat de volgende aangelegenheden betreft : gezondheidsbeleid en hulp aan personen.

  Dit waren dus alle Belgische regeringen. Dan heb je nog de onderverdeling van België in provincies. De provincies zijn autonome instellingen maar staan onder toezicht van de federale staat, van de gemeenschappen en in hoofdzaak van de gewesten. De provincies hebben een provincieraad, de leden worden rechtstreeks verkozen. De provincieraad neemt beslissingen van algemene aard, stemt de provinciereglementen en stelt de provinciale begroting op. DeDeputatie (Vlaams Gewest) of het Provinciecollege (Waals Gewest) voert de besluiten van de provincieraad uit en verzekert het dagelijks bestuur. In het Vlaams Gewest is de Deputatie een college dat bestaat uit zes leden, uit en door de provincieraad verkozen. Zij wordt voorgezeten door de provinciegouverneur. In het Waals Gewest kiest de provincieraad uit zijn midden een provinciecollege van 6 leden en benoemt één van hen tot de voorzitter van het College. De leden van het College worden provinciale gedeputeerden genoemd. De gouverneur is niet verkozen maar wordt door de Vlaamse of Waalse Regering benoemd of afgezet, op eensluidend advies van de (federale) Ministerraad. De gouverneur is de commissaris van de Regering in de provincie, naast zijn functie voor bepaalde materies als commissaris van de federale Regering.

  De provincie heeft op haar grondgebied de verantwoordelijkheid voor alles wat van provinciaal belang is, dus alles wat in het belang van de provincie moet gebeuren en niet valt onder het algemeen belang van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten, of onder het gemeentelijk belang.

  Dan heb je natuurlijk nog de gemeentebesturen, met een gemeenteraad. De gemeenteraad kiest de schepenen die samen met de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen (schepencollege) vormen. De burgemeester wordt, onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, door de koning benoemd uit de leden van de gemeenteraad. De wetgever heeft daartoe bepaald dat de gemeenteraadsleden kandidaten kunnen voordragen bij de gouverneur. De functie van de leden van het schepencollege kan je vergelijken met die van ministers, maar dan op gemeentelijk niveau. De rest van de gemeenteraad kan je dan weer vergelijken met een parlement. Dus een mini-regering op gemeentelijk niveau.

  Inderdaad, allemaal veel te ingewikkeld, daarom weggooien maar, die handel. Gewoon een Vlaamse regering en gemeentebesturen. Een onafhankelijk Vlaanderen dus, en als België toch niet gesplitst mag worden, geef de federale regering dan enkel een symbolische rol, om de gewesten bij elkaar te houden. Maak vier gewesten, Brussel, Vlaanderen, Wallonië en het Duitstalige Gewest en laat die gewesten hun eigen regering hebben, die bijna complete onafhankelijke wetten kunnen maken. Maar zo is het niet houdbaar, onoverzichtelijk en leid het enkel tot chaos.

  Bijlagen:
  regeringen België.JPG (472 KB)   

  14-11-2009 om 18:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Regeringen België Federaal Gewest Gemeenschap Brussel Hoofdstedelijk Vlaanderen Wallonië burgemeester gemeente schepen college gemeenteraad provincie gouverneur deputatiemacht GVC COCOF GGC parlement kamer minister

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Belgian governments.

  First I’m going to talk about the federal government. This is the national government of Belgium. Now what is a federation? A federation is named also a federal state. This is a state in which the sovereignty has been divided between the complete (the national authorities) and the partially self-governing states or regions. Thus the absolute power isn’t only for the national authorities, but the absolute power has been divided between the national authorities and the authorities of the federated entities.

  The Belgian national government (federal government) has ministers. You have currently (2010) the prime minister, 5 vice prime ministers (they all have their own authorities), 9 ministers, 7 state secretaries and 1 government commissioner. The federal government in Belgium has thus 23 members (I find this too many).

  The authorities of these ministers are the authorities related to the public interest (public finances, the army, the judicial system, social security, foreign affairs, …). According to me the common public interest is that these authorities are removed from the federal government, because they do nothing with it or they make a mess out of it. There are also authorities split up between the governments. I mean with this that there are parts of a particular authority for the regions or communities, and another part of the same authority stays in the hands of the federal government. 'Why making governing easy if one can make it difficult too.’ I guess that’s what they were thinking.

  Then there is the ‘federal parliament’. In Belgium it’s a bicameral parliament. The Chamber of Representatives consists of 150 representatives who are directly elected by universal suffrage (on says it like this, but in fact in Belgium we’re talking about compulsory voting). Also there is the Senate, with a minimum of 71 members. 40 senators directly elected by the people, 21 senators appointed by the communities (10 from the Flemish Community, 10 from the French Community and 1 from the German-speaking Community) and 10 senators are co-opted (this only serves to give a seat in the federal parliament to good friends, faithful party members that weren’t elected, while it actually was a noble intention to get a number of experts in the parliament to elevate the quality of the debate and the legislation). And at last you have the Senators by Right, these are the children of the King, older than 18 years and they should have taken the oath of the Senate. In the past the Senate and the Chamber had equal ‘authority’, but since 1993 the ‘influence’ of the Senate is restricted.

  Each government in our country has its own parliament. The authorities of these parliaments are also controlling the own government, approving of laws (federal), ordinances (Brussels Capital Region) or decrees (is a law of the communities and the Flemish and Walloon Region).

  This was the partition of the federal (national) government. You can always look at the survey in the appendix. Now, you already know that Belgium is subdivided in regions and communities. The regions have authorities in fields that are connected with their region or territory (widest meaning of the term), communities exercise competencies based on the concept of ‘language’ and language is dependent on the individual.

  Competencies of the communities:

  dependent on the individual


    

  x

  Linguistic usage within the Flemish institutions (but not the Belgian institutions in the Flemish neither the Brussels Region)

  x

  Culture: theatre, libraries, …

  x

  Education

  x

  Matters relating to the individual which concern on the one hand health policy (curative and preventive medicine) and on the other hand assistance to individuals (protection of youth, social welfare, aid to families, immigrant assistance services, etc.)

  x

  Scientific research in relation to their powers.

  x

  International relations associated with their powers.


    

  Competencies of the regions:

  connected with their territory


    

  x

  Economy

  x

  Employment

  x

  Agriculture

  x

  Water Policy

  x

  Housing

  x

  Public works

  x

  Energy

  x

  Transport (except Belgian Railways)

  x

  the environment

  x

  Town and Country planning

  x

  Nature conservation

  x

  credit

  x

  foreign trade

  x

  supervision of the provinces, communes and intercommunal utility companies

  x

  scientific research in those fields

  x

  international relations in those fields

  There is the Flemish Region and the Dutch-language (Flemish) Community. As I said in a previous message, the territories of both are exactly the same, that’s why in 1980 Flanders combined the Region and Community so there is only one government and parliament in the Flemish region. They have authorization for all competencies of the region and of the community. There is the minister-president, 2 vice minister-presidents (who each have their own competencies) and 6 ministers.

  Flanders (Flemish Region + Flemish Community) has also a parliament. The Flemish Parliament has 124 representatives, 118 members directly elected in the Flemish Region and 6 Dutch-speaking members of the Brussels-Capital Parliament (also directly elected). Combining the two (region and community) is a clarifying solution.

  In Wallonia, it’s a lot more difficult, because you have a separate government of the region and a separate government of the community. (Apparently they find it normal in Wallonia that a politician can be minister in one government and also in the other government.)

  I will start with the government of the Walloon Region. The competencies are about the territory. This government in Wallonia consists of a minister-president, a vice minister-president (with his own competency) and 6 ministers. The Walloon Parliament counts 75 representatives who are directly elected.

  Then there is the French Community, whose competencies are oriented towards the individual. The government of the French Community has a minister-president, a vice minister-president and 5 ministers. The Parliament of the French Community counts 94 seats, but those are not electable, the parliament is put together by 19 members of the 72 French-speaking members of the Brussels Capital Parliament and all 75 members of the Walloon Parliament (thus again double jobs).

  Then, the German-speaking area in our country. The German-speaking area is part of the Walloon Region and falls thus under the government of the Walloon Region. The German-speaking Community is well a separate part. The competencies of this government are oriented towards the individual. The German-speaking Community exercises its powers in the communes of the province of Luik and the German-speaking area. But, the German-speaking government has gotten a few extra competencies from the Walloon Region, competencies of and in the German community (monitoring of district authorities, protection of landscape, sites monuments and listed buildings, employment policy, … But only in the German-speaking Community). The Government of the German-speaking Community consists of 1 minister-president and 3 ministers. The Parliament of the German-speaking Community consists of 25 representatives and they can be directly elected.

  And then ultimately there is the Brussels Capitol Region. This is more intricately. You have the Government of the Brussels Capital Region, with a minister-president (in rule French-speaking), 2 Dutch-speaking ministers, 2 French-speaking ministers, 1 Dutch-speaking State Secretary and 2 French-speaking State Secretaries. Their competency is the executive branch (making sure that laws and rules are observed, making sure that the public order remains, …).

  There is of course a parliament, the Brussels Capital Parliament. This parliament has 89 seats to divide. 72 seats are for the French-speaking representatives and 17 for the Flemish-speaking representatives (directly elected). The parliament exercises the same competencies as the Flemish and Walloon Region, but also fire-fighting, urgent medical aid, garbage collection and processing and taxi transport.

  Important branches are entrusted at the institutions of the two communities in Brussels, there are 3 institutions. Firstly you have the Flemish Community Commission (VGC), is the local representative of the Flemish authorities in the Brussels Capital Region. The ‘council’ is made up by the 17 members of the Dutch-speaking representatives in the Brussels Parliament (a mini parliament). The ‘executive’ is made up of the 2 Dutch-speaking ministers of the Brussels Government and the Dutch-speaking State Secretary (a mini government). The VGC has competencies for cultural, educational, well-being and health for Flemings in Brussels. The VGC is only competent for institutions depending from the Flemish government, and not for individual persons. One can’t obligate a citizen of Brussels to make a choice between the communities to be eligible for the services of that community.

  Then you have also the French Community Commission (COCOF). It consists of a 'Council of French-speaking citizens of Brussels' (the 72 representatives of the Brussels Parliament) and an 'Executive' in which the French-speaking ministers (and State Secretaries) of the government of the Brussels Capital Region are seated. She can act by means of ordinances as organizing power in cultural matters, education and person-bound matters. She can moreover practice the competencies that were be entrusted to her by the parliament of the French Community of our country (tourism, social promotion, pupil transportation, health policy, …). The French Community Commission has also the competency to establish together with the French Community institutions, to finance them and to check them. Those institutions are meant to purchase, to manage and to sell real estate (meant for the by government organized education, with exclusion of the higher education).

  The third institution I was talking about is not (as many thought) the German-speaking (they have no competencies in the Brussels region). It is the Common Community Commission (GGC), it is composed of a council ('United Assembly') that is put together by the same members as that of the Brussels Capital Parliament. Also there is an executive ('United College') and this comprises all ministers and State Secretaries of the Brussels Capital Government. The GGC exercises legislative competencies both with respect to institutions not belonging exclusively to one of the two linguistic Communities and to people in the following matters: health policy and public assistance.

  Those were all Belgian governments. Then you have yet the subdivision of Belgium in provinces. The provinces are autonomous institutions and are under the supervision of the Federal State, the Communities and mainly the Regions. The provinces have a Provincial Council. The members of the Provincial Council are directly elected. The Provincial Council takes decisions of a general nature, votes on provincial regulations and draws up the budget for the province. The Provincial Council appoints the six members of the Permanent Deputation from among its ranks. The delegates form the Permanent Deputation. The Permanent Deputation executes the resolutions of the Provincial Council and ensures day-to-day management. It is chaired by the Governor. The Governor is not elected, he is appointed or dismissed by the King, under the responsibility of the Minister for the Home Department. However, since the Lambermont agreements, he represents the Regional Government and no longer the federal level.

  The province is responsible for everything in its territory that is of provincial interest, in other words anything which needs to be done in the interests of the province and which does not come under the general interest of the Federal State, the Communities and the Regions, or under the communal interest.

  Then you have naturally yet the municipal authorities, with a municipal council. The Council elects the Aldermen who, together with the Mayor, form the College of Mayor and Aldermen (short : College of Aldermen). The Mayor is appointed by the King from among the Council members, under the responsibility of the Minister for the Home Department. The legislator decided that the members of the Council could recommend candidates to the Governor. The position of the members of the College of Aldermen can be compared with that of ministers, but then on municipal level. The rest of the municipal council can be compared with a parliament. Thus a mini-government on municipal level.

  Indeed, all much too complicated, so I say throw all that away. Only a normal, simple Flemish government and municipal councils. An independent Flanders thus, and if they really want to keep Belgium together, then they should give the federal government a symbolic role, just to keep the regions together. Make 4 official regions, Brussels, Flanders, Wallonia and the German-speaking Region and let them all have their own government that almost complete can make independent laws. Only like this it isn’t maintainable and justifiable, it is poorly organized and leads only to chaos.


    

  Bijlagen:
  regeringen België.JPG (472 KB)   

  14-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Governments Belgium Federal Region Community Brussels Capital Flanders Wallonia mayor municipality take on board college municipal council province governor deputy parliament chamber minister

  12-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dank je Exqi Sport!!! LIVE 'Sugar Time' (Thanks Exqi Sport!!! LIVE 'Sugar Time')

  Gisteravond moest de Belg ‘Sugar’ Jackson (Osei Bonsu Jackson, 28 jaar) boksen tegen de Luxemburger Domingos Nascimento Monteiro (32 jaar).  De bokswedstrijd was niet voor een titel, maar voor beiden was het wel een bijzondere wedstrijd.  Nascimento, 2 keer kampioen van de Benelux, had van de laatste 4 partijen er drie verloren.  ‘Sugar’ Jackson  verloor 2 van de laatste 4 partijen, en hij zit nog altijd te wachten op de uitspraak van het VDT (Vlaams Doping Tribunaal) die voor Wickmayer en Malisse een belachelijke schorsing uitsprak.  Jackson heeft ook administratieve fouten gemaakt, en men verwacht dus ook voor hem een schorsing.  Al is het natuurlijk nog afwachten of die er wel komt, in ieder geval zou ook dit een schandalige uitspraak zijn en bovenal een carrière kapot maken, zeker gezien het feit dat er een kans is dat Jackson op 11 december in Zuid-Afrika voor de IBF-wereldtitel tegen Isaac Hlatshwayo.  ‘Sugar’ Jackson verloor zijn vorige partij, voor de Europese titel bij de Weltergewichten, tegen de Turk Selcuk Aydin.  ‘Sugar’ Jackson was vijfvoudig Europees Kampioen, staat op de 3e plaats in de EBU, de 8e plaats in de WBC.  Van zijn 33 partijen verloor hij er maar 3 en won er 23 met Knock-out. 

   

  Nu, ik zal eerst even een paar dingen over het boksen uitleggen.  Er zijn vier bonden:

   

  - IBF :                          van de Internationale Boks Federatie (International Boxing Federation)

  - WBA :                       van de Wereld Boks Vereniging (World Boxing Association)

  - WBC :                       van de Wereld Boks Raad (World Boxing Council)

  - WBO :                       van de Wereld Boks Organisatie  (World Boxing Organization)

   

  Als ik me niet vergis is de belangrijkste de WBA, dan de WBC, dan de IBF en daarna de WBO, maar ik kan hier mis zijn.  De EBU is de Europese Boks Unie (European Boxing Union).

   

  Er zijn dan ook nog de gewichtsklassen:

   

  - Mini Fly :                    max. 105 lb               (papiergewicht)                         max. 47.627 kg

  - Light Fly :                   max. 108 lb               (lichtvlieggewicht)                     max. 48.988 kg

  - Fly :                           max. 112 lb               (vlieggewicht)                           max. 50.802 kg

  - Super Fly :                  max. 115 lb               (licht bantamgewicht)               max. 52.163 kg

  - Bantam :                    max. 118 lb               (bantamgewicht)                       max. 53.525 kg

  - Super Bantam :           max. 122 lb               (licht vedergewicht)                   max. 55.225 kg

  - Feather :                     max. 126 lb               (vedergewicht)                          max. 57.153 kg

  - Super Feather :           max. 130 lb               (super vedergewicht)                 max. 58.967 kg

  - Light :                         max. 135 lb               (lichtgewicht)                           max. 61.235 kg

  - Super Light :               max. 140 lb               (licht weltergewicht)                  max. 63.503 kg

  - Welter :                      max. 147 lb               (weltergewicht)                          max. 66.678 kg

  - Super Welter :             max. 154 lb               (licht middengewicht)                max. 69.85 kg

  - Middle :                      max. 160 lb               (middengewicht)                        max. 72.574 kg

  - Super Middle :             max. 168 lb               (super middengewicht)              max. 76.203 kg

  - Light Heavy :               max. 175 lb               (halfzwaargewicht)                     max. 79.378 kg

  - Cruiser :                     max. 200 lb                (zwaargewicht)                          max. 90.892 kg

  - Heavy :                       + 200 lb                     (superzwaargewicht)                 + 90.892 kg

   

  Ik ging vroeger al naar bokswedstrijden kijken, vooral dan als Rudi Lupo moest boksen (Halfzwaargewicht).  Nu is het moeilijk voor mij om nog te gaan kijken naar het boksen, daarom dat ik ook heel blij was toen ik vernam dat Exqi Sport de wedstrijd live zou uitzenden.  Ik hoop dat ze dit blijven doen voor ‘Sugar’ Jackson.  Want het is toch iemand waar we als Belgen ook fier op mogen zijn.  Toen ik vernam dat Freddy de Kerpel ook nog eens co-commentator was, wist ik dat het wel goed zat.  Ik denk dat de meeste van jullie al wel eens van Freddy de Kerpel gehoord hebben?  Freddy de Kerpel was in 1975 Belgisch kampioen Halfzwaargewichten. De Kerpel heeft 9 partijen gewonnen met KO, maar in totaal won hij er 25 (al lees je op sommige plaatsen ook wel 24) van de 29 gevechten als professional.  Freddy de Kerpel bokste in 1970 in Californië (VS) zijn eerste profwedstrijd. 

   

  Nu, men was er met Exqi Sport tijdig bij en zo konden we alles van in het begin meemaken.  Want het betreden van de arena door de boksers is toch een machtig iets dat er gewoon bij hoort.  Het was al 2 jaar geleden dat ‘Sugar’ Jackson nog eens een partij kon beëindigen met een KO.  Voor de partij liet hij nog horen dat hij nu ging ‘Dreigen, dreigen en afmaken’. 

   

  Er zouden in totaal 10 ronden van telkens 3 minuten gebokst worden.  De eerste ronde was een verkenningsronde, het aftasten van de tegenstander kan je het ook noemen.  De tweede ronde probeerden beiden wel  door te breken, maar je merkte dat ‘Sugar’ Jackson krachtiger toe sloeg.  Al haalde Nascimento ook wel enkele keren goed uit.  Het leek nog wel even te duren, en dan plots, 18” voor het eind van de tweede ronde haalt ‘Sugar’ Jackson uit met rechts, een uppercut, niet recht op de kin, maar schampend.  En het is allemaal voorbij, Nascimento gaat tegen de grond en de kamp wordt beëindigd.  Jackson zijn beste slag is normaal de ‘linkse hoek’, maar hij bewijst vandaag dat hij ook met recht schade kan aanbrengen en kampen kan winnen.  ‘Sugar’ Jackson wint na twee jaar nog eens met een KO en hij moet nu op 11 december meer dan waarschijnlijk in Zuid-Afrika strijden voor de wereldtitel bij de Weltergewichten (IBF-bond, derde grootste bond).  Het enige dat hem nog kan tegenhouden is de schorsing die hij mogelijk zal krijgen omdat hij zijn ‘whereabouts’ niet correct invulde.  En dit zou, zoals al eerder gezegd, een schande zijn.

   

  Ik hoop dan ook dat het Vlaamse Doping Tribunaal niet dezelfde fout maakt als bij Wickmayer en Malisse.  En dan is het natuurlijk te hopen dat ook deze kamp live op de tv wordt uitgezonden.  Dit zou ook een schande zijn moest dat niet gebeuren.
  Last night the Belgian 'Sugar' Jackson (Osei Bonsu Jackson, 28 year) had to box against Domingos Nascimento Monteiro (Luxemburg, 32 year).  The fight was not for a title, but for both it was a fight with a foreshadow.  Nascimento, 2 times champion of the Benelux, had lost 3 of the last 4 fights.  'Sugar' Jackson lost 2 of the last 4 fights, and he is still waiting on the decision of the VDT (Flemish Doping Court), the VDT gave Wickmayer and Malisse a ridiculous suspension.  Jackson has made some administrative mistakes, and one expects that the VDT will give him a suspension too.  But we have to wait until the decision is announced, but if there is a suspension it would be scandalous and above all it would affect his career.  Certainly if you know that there is a chance that Jackson has to fight in South Africa on December 11th 2009 for the World Title in the IBF against Isaac Hlatshwayo.  'Sugar' Jackson lost his previous fight against the Turk Selcuk Aydin, this was a fight for the European title by the Welterweights.  'Sugar' Jackson was 5 times European Champion, placed third in the EBU, 8th in the WBC.  Of its 33 parties he lost only 3 and won 23 fights with Knockout. 

   

  Now firstly I want to explain a few things about boxing.  There are 4 federations: 

   

  - IBF:                International Boxing Federation

  - WBA:             World Boxing Association

  - WBC:             World Boxing Council

  - WBO:             World Boxing Organization

   

  If I’m not mistaken the most important federation is the WBA, then the WBC, the IBF and then the WBO, but I can have it wrong.  The EBU is the European Boxing Union. 

   

  There are also the weights classes:

   

  - Mini Fly :                    max. 105 lb            (strawweight – minimumweight)

  - Light Fly :                   max. 108 lb            (junior flyweight)

  - Fly :                           max. 112 lb  

  - Super Fly :                  max. 115 lb            (junior bantamweight)

  - Bantam :                    max. 118 lb

  - Super Bantam :           max. 122 lb            (junior featherweight)

  - Feather :                     max. 126 lb

  - Super Feather :           max. 130 lb            (junior lightweight)

  - Light :                         max. 135 lb

  - Super Light :               max. 140 lb            (junior welterweight)

  - Welter :                      max. 147 lb

  - Super Welter :             max. 154 lb           (junior middleweight)

  - Middle :                      max. 160 lb

  - Super Middle :             max. 168 lb

  - Light Heavy :               max. 175 lb

  - Cruiser :                     max. 200 lb            (junior heavyweight)

  - Heavy :                       + 200 lb

   

  In the past I went to boxing galas, more specific to Rudi Lupo, he was a Light Heavy Weight.  Now it’s to difficult for me to go to boxing galas, therefore that I was quite happy when I heard that Exqi Sport would broadcast the fight of Jackson live.  I hope that they remain doing this for ‘Sugar' Jackson.  Because I think that as Belgian we should be proud to have someone like ‘Sugar’ Jackson.  When I noticed that Freddy de Kerpel would be assistant-commentator, I knew that it would be a good broadcast.  I think that most of you already have heard of Freddy the Kerpel?  Freddy de Kerpel was in 1975 the Belgian champion Light Heavy Weight.  De Kerpel won 9 fights with knockout, and in total he won 25 (some sites say 24) of the 29 fights as a professional boxer.  Freddy the Kerpel boxed in 1970 in California (U.S.) its first professional fight.

   

  Now, Exqi Sport started the broadcast good on time and so we could experience everything from the beginning.  The entering of the arena by boxers is a powerful experience and it should be in the broadcasts.  It was 2 years ago that 'Sugar' Jackson won a fight with a KO.  Before the fight he said that he was going to ‘threaten, threaten and finish off'.

   

  There would be boxed 10 rounds of each 3 minutes.  The first round they were exploring each other, sensing each other.  In the second round both tried to break through the defending of the other, but you could notice that ‘Sugar’ Jackson hit more powerful.  But Nascimento pulls out good a few times to.  I looked if the fight would take some more rounds, and then suddenly, 18" for the end of the second round ‘Sugar’ hits him with his right, an uppercut, not directly on the chin, but he glanced off.  And it is all over, Nascimento goes against the ground and the fight is ended.  Jackson’s best hit is normal the 'left hook', but he proves today that he also can damage with his right hand and can win fights with it.  'Sugar' Jackson wins after two years again with a KO and probably he is going to fight on December 11th 2009 in South Africa for the world title by the Welterweights (IBF, third largest federation).  The only thing that can keep him away of this fight is the possible suspension because he didn’t constantly fill in his ‘whereabouts’.  And this will, as I said earlier, be a disgrace. 

   

  I hope that the Flemish Doping Court doesn’t make the same mistake as by Wickmayer and Malisse.  And I hope of course that the fight is live on the television.  The fight not on television would be a disgrace too.


  12-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Exqi Sport Sugar Time Jackson Live Domingos Nascimento Monteiro Knock-out KO EBU WBC Europees kampioen WBC WBA IBF WBO Vlaamse Doping Tribunaal VDT tweede ronde European champion Flemish Doping Court second round Rudi Lupo

  11-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vaccinations against the Mexican Flu.

  What is the Mexican Flu?  It is named A/H1N1 and is a combination of viruses.  Of pigs viruses, bird virus and a human virus.  The virus is transmitted through air, by droplets from coughs and sneezes of infected people.  These drops can infect someone else.  Also through touching a surface or the hand of a person contaminated with virus and then touching one's eyes, mouth or nose.

   

  What are the symptoms?  They can start quite suddenly one to two days after infection. Usually the first symptoms are a chilly sensation, and fever.  Muscle pain, fatigue, problems with bronchial tubes, diarrhoea and feeling very weak.  However, if you have those symptoms (comparable to flu) it’s advised to consult your family doctor.  He can be helpful and knows what to do.

   

  What can you do to avoid contagion?  Of course it’s advised to avoid contact with people who are infected.  Also regularly cleaning your hands with soap or the use of cleaning wipes with alcohol is good.  And naturally a little logical (you have to do this anyway if you don’t want to get sick) live healthy, move enough, eat healthy food and make sure you get sufficient rest.

   

  A Belgian website where you get perfect explanations and get bright answers is influenza.be.

   

  On November 7th 2009, the official vaccination schedule started in Belgium, against the Mexican flu.   This is actually already the second phase of the vaccination schedule.  In a first phase (October 2009), the physicians and those working in health care could get their vaccinations.  But apparently the attendance was not really large.  From November 7th, it would be the turn to:

  -          Chronically ill patients, older than 6 months (children under 6 months with a chronic disorder can’t be vaccinated because their immune system isn’t sufficiently developed yet).

  -          Everybody that works in the education, day care centers and/or works professionally with children.

  -          Pregnant women or women that follow a treatment for artificial fertilization.

  -          All parents with children younger than 6 months.

   

  I personal, and many others, don’t approve this subdivision.  I can agree with all points, except that of the teachers and so.  Who are the ones that are vulnerable immediately as the virus is in the air?  What is the place where viruses immediately appear?  Indeed, schools, day care centers, to children.  What is the value to vaccinate teachers and so first?  Sotospeak to make sure that lessons can be given and that the children don’t get infected.  And what if the children get sick and have to stay at home, what is the use of a teacher then?  If one wanted to vaccinate the teachers, then they have to vaccinate the children too.  And then the explanation that it’s to protect the children from infection, it’s drivel, if you want to protect the children, then you have to vaccinate them.  And if you want to follow that reasoning, you must also make sure that they don’t get infected at home, because if one child is infected, the whole school can be infected too.  Thus you must vaccinate everyone in the family of the child, what means that you actually have to vaccinate the greater part of the population in Belgium.  There is also said that one doesn’t know if children younger than 10 years need two vaccinations or if a half dose is enough.  Okay, I can understand that, but then they had to wait with vaccinating the people that work with children too, until they know more about vaccinating children younger than 10 years.  Besides, how does it come that there are other countries that do know that you need two vaccinations for children younger than 10 years, spaced 21 days apart.

   

  And then the distribution, I really have doubts about that.  1300000 vaccines have been spread, but 9500 are going to the physicians, 241500 are for the hospitals and the rest for the pharmacists.  But one can’t get the vaccines (normally) at the pharmacists, you have to go to the doctor.  Why being so dumb to send the main part to the pharmacists?  They should had brought the main part to the physician, so that you wouldn’t have the problem (like now) that physicians come to the conclusion that they still have a lot of patients (who are qualified to get the vaccination), but no vaccinations anymore.  And one may declare what he wants, but you can hear of that problem everywhere.  At your family doctor, he heard it from the colleagues, people on the street witness it, so everywhere.

  And then yet another thing, one was underlining that the vaccine was for chronic patients, pregnant women and parents with children younger than 6 months, and what do we hear?  Who are also vaccinated?  Professional football players and other people who don’t belong to the target group.

   

  What else can we hear, suddenly also physicians, personnel in the health care and homeless people will get their vaccinations in phase 2.  And another thing we noticed, on the same day as they said that they were talking about 1300000 vaccines they are talking about the fact that in phase two 3 million people are in the target group.  How can you vaccinate 3 million people with 1300000 vaccines?

   

  I wander who is coordinating all about the vaccinations.  It can’t be difficult to do this orderly, just and profound.  But no, what happens here in Belgium, one begins to talk big about being faster than the neighbouring countries with the start of the vaccinations.  And what do we notice, the average people?   That everything flops.  That people who don’t qualify for this phase of vaccinations do get a vaccination and that people who are in the target group didn’t get a vaccination because the physician was out of vaccinations.  Congratulations to our government, well done! NOT!  They better waited a few weeks longer to launch the vaccination schedule, and what would be still better?  The moment that one was talking about creating a vaccine, the authorized minister should have started together with his/here cabinet making a scheme about who and when to vaccinate and by whom.  And that can’t be problematic for people that know how to work on a computer and/or people who had an education.  And I guess that’s the fact for the people of the cabinet of the minister and the minister itself?

   

  It is really not difficult to make a priority-list.  Then to figure out how that one can organize this so that the people who are first on the priority-list effectively do get their vaccinations first.  With everything the government (ministry of health and others) knows about us, with the things the National Health Service Administrations know about us, it can’t be difficult to find out who are chronic patients and who have children younger than 6 months.  Was it then so difficult for them that they couldn’t find a good plan like sending letters (about the vaccination and your permission to get it) to the people who are in the target group?  A letter that says that you have priority and that you should go with your letter to your family doctor.  And then, since you have sent the letters, you know how many vaccinations you need.  One also can find out (through the global medical files)) who is the family doctor of each patient.  So they could have sent the right quantity of vaccinations to the family doctors.  And if you sent to each family doctor more vaccinations than needed then the people without global medical file (are their people without?) also could be helped.  With this plan you could organize each phase perfectly without a lot of problems.  Each phase by sending a simple letter to those who are in the target group.  And if you didn’t get a letter and you are in the target group (making mistakes can happen) then you go to your family doctor and he/she is qualified enough to decide if you are in the target group or not.  One simply should send (in advance) a letter or mailing to the physicians.  In that letter they only had to write the phases of the vaccination schedule and the target groups.

   

  And it was perfectly controllable.  How?  Well, you let the patient and the physician sign the letter after the vaccination (that the patient got from the ministry).  The doctor keeps the letter (or you make a copy, 1 for the physician and 1 for the patient).  If one gets a vaccination without a letter the physician makes a note with the data of the patient and why he/she is vaccinated.  Then it’s possible to check if the vaccination was necessary and if the patient belonged to the target group.  And if one in advance gives a memorandum to the physicians and to the press, in which one says that people who are vaccinated prior the target group they belong to are going to get a high fine.  And the same fine for the physician who gives the vaccination to the person that didn’t belong to the target group.  For the physicians yet this, the fine would be given for each patient that they undeservedly gave a vaccination.

  And according to me there won’t be major problems, no shortage of vaccinations, no long waiting lists and no packed waiting rooms at the family doctor, …

   

  We already know that everything organized by the government has a great chance to fail, to meet with disaster and a great chance on chaos.  I have a feeling it is becoming a disaster again.  A small effort was necessary in this case, but even that apparently is asked too much.  ‘To be the fastest’ or ‘to have the most (biggest)’, appears that those are the targets they use in Belgium to do things.  And of course provided that they have to do as little as possible themselves.  They should be proud of their work. (Once again NOT!)


   

  11-11-2009 om 20:45 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Mexican Flu vaccination vaccine A/H1N1 Belgium government disaster chronic disorder pregnant teachers use 1300000 November 7th 2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vaccinaties tegen de Mexicaanse Griep

  Wat is de Mexicaanse Griep?  Het noemt eigenlijk A/H1N1 en is een combinatie van virussen.  Van varkensvirussen, vogelvirus en een menselijk virus.  Het virus wordt overgebracht via de lucht met speekseldruppeltjes die vrijkomen door te hoesten of te niezen.  Deze druppeltjes kunnen iemand anders besmetten.  Via de lucht komen de druppeltjes ook op voorwerpen terecht, en door het aanraken van die voorwerpen, en nadien je ogen, neus of mond aanraken kan je ook besmet raken.  Het speeksel kan ook overgedragen worden via de handen.

   

  Wat zijn nu juist de symptomen?  Het begint meestal met een gevoel van verkouden zijn.  Een plotse koortsopstoot, spierpijn, vermoeidheid, last van de luchtwegen, diarree en zich onwel voelen.  Evenwel, als u deze symptomen (vergelijkbaar met griep) vertoont is het aangeraden om uw huisarts te raadplegen.  Uw huisarts zal u verder helpen.

   

  Wat kan u doen om besmetting te vermijden?  Om u te beschermen is het natuurlijk aangeraden om het contact met zieke personen te vermijden.  Ook regelmatig de handen wassen met zeep of het gebruik van reinigende doekjes alcohol zijn goed.  En natuurlijk wat logisch is (moet je sowieso doen als je ziek worden wilt vermijden) een gezonde levenswijze aanhouden, dus genoeg bewegen, gezond eten en voldoende rusten.

   

  Een Belgische website waar u perfect uitleg krijgt en antwoorden op vragen is influenza.be.

   

  Op 7 november 2009 startte in België de officiële vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep.  Dit is feitelijk al de tweede fase van de vaccinatiecampagne.  In een eerste fase (oktober 2009) konden artsen en verplegend personeel zich laten inenten.  Maar de opkomst was blijkbaar niet echt groot.  Vanaf 7 november zou het dus de beurt geweest zijn voor :

  -          Mensen met chronische aandoeningen ouder dan 6 maanden (kinderen onder 6 maanden met een chronische aandoening kunnen zich niet laten vaccineren omdat hun immuunsysteem nog onvoldoende is ontwikkeld).

  -          Iedereen die werkt in het onderwijs, kinderopvang en/of beroepshalve met kinderen werkt.

  -          Zwangere vrouwen of vrouwen die een behandeling voor kunstmatige bevruchting volgen.

  -          Alle ouders met kinderen jonger dan 6 maanden.

   

  Ik persoonlijk, zoals zovele onder ons, ben het niet volledig eens met deze onderverdeling.  Ik kan akkoord gaan met alle punten, behalve die van de leraren.  Wie zijn diegene die er direct onder leiden als er een virus rond gaat?  Waar is de plaats waar virussen direct toe slaan?  Inderdaad, op scholen, kinderopvang, bij de kinderen.  Wat heeft het toch voor nut leraars enzo in te enten?  Zogezegd om ervoor te zorgen dat er lessen kunnen blijven gegeven worden en om de kinderen niet te besmetten.  Aan wie gaan die leraren les geven als alle kinderen ziek thuis zijn?  Dan had men de kinderen die nog naar school gaan ook moeten inenten.  En dan die uitleg om kinderen niet te besmetten, zever gewoon, als je de kinderen wilt beschermen, dan geef je ze een vaccinatie.  En als je dan toch al die redenering wilt volgen, moet je ook zorgen dat ze thuis niet ziek kunnen worden, want anders kunnen ze het nog doorgeven op school.  Dus moet je feitelijk de gezinsleden ook gaan inenten, wat dus wil zeggen dat je feitelijk het merendeel van de bevolking moet gaan inenten.  Er word ook gezegd dat men bij kinderen jonger dan 10 jaar nog niet weet of er een inenting in twee prikjes gegeven moet worden of dat een halve dosis volstaat.  Oké, dat kan ik begrijpen, maar dan hadden ze met de mensen die werken met kinderen ook kunnen wachten tot men meer wist voor de kinderen.  Trouwens, hoe komt het dat men in bepaalde andere landen wel al weet dat twee inentingen voor kinderen jonger dan tien nodig zijn, 21 dagen tussenruimte tussen de twee inentingen?

   

  En dan de verdeling, daar stel ik toch ook mijn vragen bij.  1300000 vaccins zijn verspreid, maar 9500 komen terecht bij de artsenkringen, 241500 voor ziekenhuizen en de rest is voor de apothekers.  Maar je kan de vaccins (normaal gezien) niet bij de apothekers gaan afhalen, je moet naar de huisarts.  Waarom dan zo stom zijn om het overgrote deel naar de apothekers te zenden?  Had het overgrote deel naar de huisartsen gebracht, zodat die niet, zoals nu het geval is, zonder vaccins vallen terwijl ze nog heel wat patiënten, die in aanmerking komen voor het vaccin, moeten inenten.  En men mag zeggen wat men wil, je hoort het overal.  Bij je eigen huisarts, die het dan ook nog eens van collega’s vernomen, van mensen op straat, overal dus.

  En dan nog zoiets, er is zo gezegd dat het vaccin enkel was voor chronische patiënten, zwangere vrouwen, ouders van kinderen jonger dan 6 maanden, en wat hoor je?  Wie worden er ingeënt?  Profvoetballers en andere mensen die niet tot de doelgroep behoren.

   

  Wat hoor je dan ook nog, plots zouden ook artsen, personeel in de gezondheidszorg en daklozen horen plots ook tot diegenen die in aanmerking komen voor het vaccin.  En er word ook, op dezelfde dag dat men het heeft over de 1300000 vaccins, gezegd dat het totaal van diegenen die in aanmerking komen ongeveer 3 miljoen is.  Hoe kan je met 1300000 vaccins 3 miljoen mensen inenten?

   

  Ik vraag me echt af wie er de hele vaccinatie coördineert.  Het kan toch niet moeilijk zijn om dit ordelijk, juist, degelijk te laten verlopen.  Maar nee, wat gebeurt hier in België, men begint op te scheppen dat men sneller is met het vaccineren als de buurlanden.  En wat merken wij, de gewone mensen?  Dat alles gewoon scheef loopt.  Dat mensen die niet in aanmerking komen voor deze fase van het vaccineren toch een vaccinatie hebben en dat mensen die wel degelijk in aanmerking komen nog geen kregen omdat de huisarts zonder zat.  Proficiat weer aan onze regering, goed gedaan! NIET DUS!  Men had beter een paar weken langer gewacht met inenten en wat nog beter geweest zou zijn, vanaf dat er sprake van was dat er vaccinaties zouden komen, had de bevoegde minister zijn gevolg aan het werk moeten zetten om een plan op te maken van wie, wanneer en bij wie te vaccineren.  En dat kan toch niet moeilijk zijn voor mensen die met een computer kunnen werken en/of een opleiding gehad hebben.  En ik neem toch aan dat dit het feit is bij het kabinet van de minister?

   

  Het is toch niet moeilijk om eerst een prioriteitenlijst op te maken.  Dan te gaan kijken hoe dat men dit kan organiseren zodat effectief diegenen die prioriteit hebben eerst worden ingeënt.  Met wat de regering (ministerie volksgezondheid en dergelijke) allemaal over ons weet, met wat de ziekenfondsen over ons weten is het toch niet moeilijk om te weten te komen wie chronische patiënt is of wie kinderen heeft jonger dan 6 maanden.  Was het dan zo moeilijk voor hen dat ze niet op het idee kwamen om vaccinatiebrieven te versturen naar diegenen die in aanmerking kwamen?  Een brief waar gewoon in staat dat u prioriteit heeft, dat u naar uw huisarts dient te gaan voor uw vaccinatie.  En dan, vermits je de brieven had verstuurd, weet je hoeveel vaccinaties er nodig zijn.  Men kan ook makkelijk weten (via het globaal medisch dossier) wie de huisarts is van de meeste mensen.  Dus kon zelfs bij benadering het perfecte aantal gestuurd worden naar de betreffende huisartsen.  En als men dan zorgde dat alle huisartsen wat meer vaccinaties hadden dan nodig, dan waren de mensen zonder globaal medisch dossier (zijn die er nog?) ook geholpen.  En zo kon men iedere fase perfect, overzichtelijk oplossen.  Telkens met een simpele brief.  Heb je geen brief gekregen en kom je toch in aanmerking (fouten en vergissingen zijn menselijk), wel dan ging je naar je huisarts, en die zou dan toch bekwaam genoeg moeten zijn om te beslissen of je in aanmerking komt of niet.  Men had gewoon de lijst met fases en prioriteiten aan de artsen moeten bezorgen, dus weer een simpele brief of mailing.

   

  En dit was ook nog eens perfect controleerbaar.  Hoe?  Wel, je laat de dokter en de patiënt tekenen op de brief (die de patiënt thuis kreeg van het ministerie) als de vaccinatie gezet is.  De dokter houdt die dan bij (of je maakt een kopiebrief, 1 voor arts en 1 voor patiënt).  Worden er mensen gevaccineerd zonder brief, dan moet de dokter een attest opmaken, met gegevens patiënt en waarom hij/zij ingeënt is.  Dan kon men later nog altijd controleren of het wel degelijk om een noodzakelijke en vaccinatie gaat en of de patiënt wel degelijk bij de doelgroep hoorde.  En als men dan op voorhand een nota had laten rondgaan, bij artsen, via de pers, dat mensen die gevaccineerd worden zonder dat ze bij de doelgroep horen een fikse boete kunnen verwachten.  En deze zelfde boete ook voor de arts die de vaccinatie toediende aan de persoon die niet tot de doelgroep hoorde.  Maar voor de artsen dan nog wel dit, de boete geven voor iedere patiënt die ze onterecht een vaccinatie geven.  Je kan de artsen nog controleren door het aantal brieven en attesten te vergelijken met de gestuurde vaccins.

  En dan was er volgens mij geen probleem geweest, geen vaccinaties tekort, geen ellenlange wachtlijsten en propvolle wachtkamers bij de huisartsen, …

   

  We weten het ondertussen al een hele tijd, alles wat door de regering georganiseerd word heeft een grote kans tot mislukken, scheef lopen en een grote kans op wanorde.  Een ramp lijk het weeral te worden.  Een kleine moeite was nodig geweest in dit geval, maar zelfs dat was blijkbaar te veel. ‘Als we maar het snelste zijn’ of ‘als we maar de meeste hebben’ , dat lijken hier in België veel gebruikte doelen te zijn.  En dan vooral mits zo weinig mogelijk zelf eraan te moeten doen.  Moet je fier op zijn! (weeral NIET DUS!)


   

  11-11-2009 om 20:40 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Mexicaanse Griep inenting vaccinatie A/H1N1 België regering ramp chronische aandoening zwanger leraars nut 1300000 7 november 2009

  10-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België onderverdeeld (Belgium subdivided)

  Ik wilde eigenlijk uitleggen hoe dat België geregeerd wordt, maar dat is nogal moeilijk zonder eerst uit te leggen hoe België onderverdeeld is.  Dus hoe zit België nu in elkaar?

   

  België is een koninkrijk (wat van mij gerust mag afgeschaft worden, kost alleen maar geld).  Onze koningen zijn van het huis van Saksen-Coburg en Gotha.

   

  Ons land bestaat uit drie Gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.  Er zijn ook drie Gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Wat is nu het verschil tussen de Gemeenschappen en de Gewesten?  De Gemeenschappen komen overeen met de taalgebieden, België heeft namelijk drie landstalen (+ een tweetalig gebied), Nederlands (Vlaams), Frans (Waals) en Duits.  De Gewesten zijn dan weer anders ingedeeld, je hebt het Vlaamse Gewest (sinds 1980 heeft Vlaanderen beslist om het Gewest en de Gemeenschap samen te voegen), beiden hebben dus hetzelfde gebied.  Er is het Waalse Gewest (waarin Franstaligen en Duitstaligen zitten), dus een samenvoeging van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, maar zonder het deel van het Brussels hoofdstedelijk Gewest (dit is het Gewest dat de hoofdstad van België bevat).  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort volledig tot de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap, zij verdelen de bevoegdheden daar.

  Ingewikkeld genoeg?  Ik heb twee kaartjes bijgevoegd, één van de Gewesten en één van de Gemeenschappen.  Hieronder de uitleg bij de kleuren.

   

  “”””

  België – Gemeenschappen :      Geel             = Vlaamse Gemeenschap

  Rood             = franse Gemeenschap

  Blauw            = Duitstalige Gemeenschap

   

  België – Gewesten :                  Geel            = Vlaams Gewest

  Rood            = Waals Gewest

  Blauw           = Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  “””””

   

  U kan duidelijk zien dat de Duitstalige Gemeenschap volledig in het Waals Gewest ligt.  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bij de Gemeenschappen het gearceerde gedeelte, waar de Vlaamse Gemeenschap en de Waalse Gemeenschap samen de bevoegdheden uitoefenen, dit wordt het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad genoemd.

   

  De Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Gewest) is wat wij Vlaanderen noemen.  Het Waalse Gewest is wat wij Wallonië noemen.  De Duitstalige Gemeenschap worden vaak ook de Oostkantons genoemd, maar dit is niet helemaal correct.  Oost-België (de Oostkantons) bestaan uit de drie gerechtelijk kantons Eupen, Malmedy en Sankt Vith.  Een deel van het kanton Malmedy behoort tot de Franse Gemeenschap, terwijl Sankt Vith en Eupen tot de Duitstalige Gemeenschap behoren.

   

  Vlaanderen (Vlaamse Gemeenschap of Gewest) heeft als hoofdstad Brussel (dat toch deel is van een zelfstandig Gewest (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)).  Er zijn vijf Vlaamse provincies (zie kaart) : (1) Antwerpen, (2) Limburg, (3) Oost-Vlaanderen, (4) Vlaams-Brabant en (5) West-Vlaanderen.

   

  Wallonië (Waalse Gewest) heeft als hoofdstad Namen.  Wallonië is overwegend Franstalig, doch in het oosten (de Oostkantons) wonen een deel Duitstaligen.  Er zijn ook vijf Waalse provincies (zie kaart) : (1) Waals-Brabant, (2) Henegouwen, (3) Luik, (4) Luxemburg en (5) Namen.

   

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt samen met het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, het omvat 19 gemeenten.  Brussel is ook hier de hoofdstad natuurlijk.  Raar misschien vermits Brussel ook de hoofdstad is van Vlaanderen.  Inderdaad, en als ik je nu eens vertel dat Brussel ook de hoofdstad is van de Franse Gemeenschap?  De hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap is Eupen.

   

  Een wirwar dus, waar weinigen nog goed aan uit kunnen, en dan heb ik het niet eens gehad over de regeringen, dat zal ik volgende keer proberen uit te leggen.  België heeft in totaal 10 provincies (5 Waalse en 5 Vlaamse).  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort tot géén enkele provincie.  Elke provincie heeft een gouverneur, die de federale en gewestregering vertegenwoordigt.  Vermits Brussels Hoofdstedelijk Gewest géén provincie is, is dit het enige arrondissement dat geleid word door een gouverneur.  De provincies zijn onderverdeeld in arrondissementen.  Je hebt twee soorten arrondissementen.

   

  De bestuurlijke arrondissementen (43 in België) worden ook wel administratieve arrondissementen genoemd.  De arrondissementen vormen een administratieve indeling van de provincies.  De arrondissementscommissaris leidt het arrondissement, maar bestuurt het niet, hij vertegenwoordigt de provinciegouverneur.

   

  De gerechtelijke arrondissementen (27) zijn bevoegdheidsgebieden waar de zetel van de rechtbanken (van eerste aanleg) ligt.  De gerechtelijke arrondissementen zijn nog eens onderverdeeld in gerechtelijke kantons, daar zijn er 225 van in België.  Een kanton is een groep van gemeenten waarbinnen één vredegerecht gevestigd is en deze is bevoegd voor die gemeenten.  Een gerechtelijk kanton is niet altijd hetzelfde als een kieskanton.  Ook nog dit, de arrondissementen zijn een onderverdeling van een gerechtelijk gebied.  België kent vijf gerechtelijke gebieden, namelijk, Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik.

   

  Er zijn dan ook nog eens kiesarrondissementen (kieskring of kiesomschrijving).  Dit is een gebied waar bij verkiezingen op dezelfde personen gestemd kan worden.  Een kieskring is dan nog eens onderverdeeld in een aantal stemdistricten (ieder stemdistrict bevat ongeveer 1000 inwoners).  Om het nog ingewikkelder te maken verschillen de kiesarrondissementen in België bij de verschillende verkiezingen.  Er word gekozen met kiescolleges, wat weer iets helemaal anders is.  Je hebt drie kiescolleges als ik me niet vergis, het Nederlandstalig kiescollege, het Frans kiescollege en het Duits kiescollege.  Er word ook gekozen via kieskringen, er zijn 11 kieskringen.  Negen daarvan komen overeen met de provincies in België (behalve de provincie Vlaams Brabant).  Je hebt dan nog de kieskring Leuven (de provincie Vlaams Brabant maar zonder het administratieve arrondissement Halle-Vilvoorde).  Dus de kieskring Leuven is niet de kieskring Vlaams Brabant.  Waar hoort dit deel (bestuurlijke arrondissement Halle-Vilvoorde) dan wel bij?  Wel, samen met Brussel-Hoofdstad vormt het een aparte kieskring, de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (waar ik het al eens over had in verband met het ‘belangenconflict’).  Voor de verkiezingen van de Gewesten, beslist elk Gewest zelf over de kieskringen.

   

  Zoals je ondertussen wel door zal hebben, België is een ingewikkeld land, een wirwar van kringen, arrondissementen of hoe je het ook wilt noemen.  En ik kan begrijpen dat je er het noorden door verliest.  Ik denk dat diegenen die ons beweren te regeren er zelf niets meer van snappen.  Ik zal om af te sluiten de indelingen proberen duidelijk te maken via schema’s, misschien dat dit wat helpt.  Deze vind je ook in bijlage.


     I wanted to explain how Belgium is governed, but that is rather difficult without firstly explaining how Belgium is subdivided.  Thus how is Belgium subdivided?

   

  Belgium is a monarchy (according to me, this should be changed, it costs only money).  Our kings are members of the house ‘Saxe-Coburg and Gotha’.

   

  Our country consists of three Communities: the Flemish Community, the French Community and the German-speaking Community.  There are also three Regions: the Flemish Region, the Walloon Region and the bilingual Brussels Capital Region.

  What is the difference now between the Communities and the Regions?  The Communities are similar with the three language areas (+ one bilingual area) in Belgium, Dutch (Flemish), French (Walloon) and German.  The Regions then again are different, you have the Flemish Region (in 1980 Flanders has decided to combine the Region and the Community to one area), and both have thus the same area.  There is the Walloon Region (in which French-speaking and German-speaking citizens live), thus a junction of the French Community and the German-speaking Community, but without the part of the Brussels capitol Region (this is the Region that contains the capital of Belgium).  The Brussels capital Region is part of the French and the Flemish Community, they share the authority.  Complex enough?  I added two maps, one of the Regions and one of the Communities.  Below the explanation of the colours.

   

  “”””

  Belgium – Communities:            Yellow    = Flemish Community

  Red        = French Community

  Blue       = German-speaking Community

   

  Belgium – Regions:                   Yellow    = Flemish Region

  Red        = Walloon Region

  Blue       = Brussels Capital Region

  “”””

   

  One can see clearly that the German-speaking Community is situated completely in the Walloon Region.  The Brussels Metropolitan (capital) Region is the shaded part, there the Flemish Community and the French Community have both authorities, and this is the bilingual territory named Brussels-Capital.

   

  The Flemish Community (Flemish Region) is called Flanders.  The Walloon Region is named Wallonia.  The German-speaking Community often is named the East Cantons, but this is not correct.  Eastern-Belgium (the East Cantons) consists of 3 judicial cantons Eupen, Malmedy and Sankt Vith.  A part of the canton Malmedy is part of the French Community, while the other part of Malmedy, Sankt Vith and Eupen are part of the German-speaking Community.

   

  Flanders (Flemish Community or Region) capital is Brussels (and yet is part of an independent Region (Brussels Capital Region)).  There are five Flemish provinces (see card):  (1) Antwerp, (2) Limburg, (3) East-Flanders, (4) Flemish Brabant and (5) West-Flanders.

   

  Wallonia (Walloon Region) has Namur as a capital.  Wallonia is mainly French-speaking, but in the east (the East Cantons) are established some German-speaking citizens.  There are five Walloon provinces (see card):  (1) Walloon Brabant, (2) Hainaut, (3) Liege, (4) Luxembourg and (5) Namur.

   

  The Brussels Metropolitan Region is the same as the bilingual territory Brussels-Capital, it contains 19 municipalities.  Brussels is also the capital of that region of course.  Oddly perhaps because Brussels is also the capital of Flanders.  Indeed, and if I tell you now that Brussels is also the capital of the French Community?  The capital of the German-speaking Community is Eupen.

   

  A jumble thus, and few can grasp it, and I haven’t talked about the governments, I’ll try to explain that next time.  Belgium has 10 provinces (5 Walloon and 5 Flemish) in all.  The Brussels capital Region is no part of a province and isn’t a province itself.  Each province has a governor that represents the federal and regional governments.  Because the Brussels capital Region isn’t a province, it’s the only arrondissement that is led by a governor.  The provinces are divided in arrondissements (synonym = districts).  You have two kinds of arrondissements.

   

  The administrative arrondissements (43 in Belgium) are named also administrative districts.  The arrondissements form an administrative division of the province.  The administrative coordinator leads the arrondissement but doesn’t rule it, he represents the governor of the province.

   

  The judicial arrondissement (27) is a department of authority where the seat of the court (of first instance) is established (there is a court of first instance for each judicial arrondissement).  The judicial arrondissements are subdivided in judicial cantons, there are 225 judicial cantons in Belgium.  A canton is a group of municipalities within which one justice of the peace is established, these is authorized for those municipalities.  A judicial canton isn’t always the same as an electoral canton.  Also this, the judicial arrondissements are divisions of a judicial region.  Belgium has five judicial regions, namely, Antwerp, Bergen, Brussels, Ghent and Liege.

   

  There are also electoral arrondissements (electoral districts).  These are areas where on Election Day people can vote on the same persons.  An electoral arrondissements is subdivided by a number of constituencies (every constituencies contains approximately 1000 inhabitants).  To make it more complicated, all the electoral arrondissements diverge by each kind of election in Belgium.  There is elected by electoral colleges, what again is something totally different.  If I’m not mistaken, there are three electoral colleges, the Dutch-speaking electoral college, the French electoral college and the German electoral college.  There is also elected by electoral arrondissements, there are 11.  Nine of that are similar with the provinces in Belgium (except Flemish Brabant).  You have then the electoral arrondissement of Leuven (the province Flemish Brabant, but without the administrative arrondissement of Halle-Vilvoorde).  So the electoral arrondissement of Leuven is not the same as the province Flemish Brabant.  So to what belongs the administrative arrondissement Halle-Vilvoorde?  Well, together with Brussel-Capital it forms a separate electoral arrondissement, the electoral arrondissement of Brussels-Halle-Vilvoorde (I talked about that arrondissement already, with reference to the ‘conflict of interests’.  When there are elections in the Regions, each Region decides its own electoral arrondissements.

   

  You have seen now that Belgium is a very complicated country, mishmash of arrondissements, regions or whatever you want to name it.  And I can understand that it flusters you.  I guess that those who are governing here in Belgium are diffused themselves.  To end this message I will try to clarify the most of this by scheme, maybe that helps to explain.  You’ll find the schemes in the appendix.  Bijlagen:
  BelgieGemeenschap (map communities).JPG (14 KB)   
  BelgieGemeenschap (scheme communities).JPG (186.8 KB)   
  BelgieGerechtelijk (scheme judicial).JPG (177.8 KB)   
  BelgieGewest (scheme regions).JPG (377.2 KB)   
  BelgieGewesten (map regions).JPG (13.3 KB)   

  10-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:België, Belgium, onderverdeeld, subdivided, Gemeenschappen, Communities, Regions, Gewesten, Frans, French, Nederlands, Vlaams, Dutch, Duits, German, Brussels, hoofdstedelijk gewest, capital metropolitan region arrondissement kies electoral district

  09-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romelu doet het weer! – Jovanovic topscorer! (Romelu does it again! – Jovanovic top-scorer!)

   

  RSC Anderlecht moest gisteren in Genk spelen.  Laatste thuiszege van Genk (in een topmatch) is geleden van maart 2005, dat was tegen Brugge toen.  Ook kon Genk sinds 1998 niet meer winnen thuis tegen Anderlecht.

  De match begon heel goed voor Genk, ze hadden het meeste balbezit (meer dan 60%).  Maar kregen toch geen bal tussen de palen, enkel een paar schoten die naast gingen.  In de 24e minuut heeft Anderlecht een hoekschop, Boussoufa neemt deze.  Van Damme kan kopt de bal tegen de deklat, in de rebound schiet Mazuch de bal lekker binnen.  0-1 voor Anderlecht bij de rust.

  De tweede helft is qua voetbalniveau heel saai en beide ploegen laten niet hun beste voetbal zien.  De enige spanning die er was, was de stand, het kon nog alle kanten op.  Anderlecht had de kansen om de voorsprong groter te maken, ze hadden het beter moeten uitspelen, maar waren vrij slordig in hun aanvallend spel vond ik.  Al mag Genk ook zeker Joao Carlos bedanken, die de Anderlecht-aanval meermaals een halt toe riep.  De enige die af en toe had kunnen zorgen voor een goede aanval die tot een goal zou leiden, was Boussoufa. Maar telkens hij kans maakte om door te dringen (meestal met een knappe dribbel) werd hij neergehaald.  Ik snap de kritiek van de kranten op hem niet echt.  In ieder geval, hij heeft niet met woorden gereageerd, maar met daden op het veld gisteren.  Goed gedaan!

  In de 69e minuut verlaat Tom de Sutter geblesseerd het veld, en wordt vervangen door Romelu Lukaku.  Een paar keer kan hij de Genkse verdediging enorm onder druk zetten.  En dan, in de toegevoegde tijd, is het Romelu-tijd.  Hij had al eens gescoord, maar vanuit buitenspel positie, en die goal was dus afgekeurd.  Maar in de 94e minuut weet hij door de verdediging te glippen (dankzij een goede uittrap van de doelman van Anderlecht, Silvio Proto) en maakt hij de 2-0.  Zijn zevende goal van het seizoen.  Door deze zege komt Anderlecht alleen op kop, met twee punten voor op Club Brugge.

   

  Club Brugge moest dit weekend op Standard spelen.  Standard begon supersterk aan de wedstrijd, na een kwartier stond het al 2-0 voor.  Dit dankzij een super-Jovanovic die de 2 goals maakte.  Tegen de 25e minuut hield Stijnen (doelman Club Brugge) Jovanovic van een hattrick.  Brugge probeerde in de match te komen, maar dit lukte maar matig.  Brugge bleef wel rustig aan de opbouw werken, wat hen siert.

  Er wordt ook nog een fout gemaakt op Mbokani, waar de scheidsrechter een penalty voor kan fluiten, maar dit niet deed.  Bölöni (trainer Standard) maakte nog de opmerking dat 2 goals voor staan niet betekent dat er geen penalty gefloten moet worden.  In de 37e minuut kan Witsel de bal op goal schieten, deze wijkt af op Brugge-speler Alcaraz en gaat zo de goal in.  Bij de rust leidt Standard met 3-0.

  In de tweede helft lijkt het wel alsof Standard 3-0 meer dan genoeg vindt en het spel aan Brugge laat.  Ze spelen duidelijk op ‘uitbreken’.  Brugge doet er alles aan om te scoren, maar dit lukt pas in de 80e minuut, een prachtgoal van Karel Geraerts.  Zoals gevreesd is dit te laat om nog een punt of meer te pakken in Luik.  In de 88e minuut was het nog bijna 3-2 geworden, Club had een vrije trap, Klukowski knalde deze tegen de paal.  Brugge verdiende eigenlijk een goal op dat moment.  Zeker gezien de manier van voetballen van Standard in de laatste tien minuten.  Bal bijhouden in een hoek, uitlokken om tijd te winnen en dergelijke.  Dit was geen voetbal meer dat Standard bracht, het enige dat hen nog interesseerde was tijd winnen en dat vind ik voetbal onwaardig.   

  RSC Anderlecht had to play in Genk yesterday.  Last home victory of Genk (in a topmatch) was in March 2005, against Club Bruges.  Also Genk couldn’t win against Anderlecht since 1998.

  The match started well for Genk, they had the most ball possession (more than 60%).  But nevertheless they didn’t get the ball between the goalposts, they only got a couple of shots that went beside the goal.  In the 24th minute Anderlecht had a corner, Boussoufa took it.  Van Damme is possible to head the ball against the crossbar, in the rebound Mazuch shoots the ball nicely in the goal.   0-1 for Anderlecht at half-time.

  Second half was, regarding the quality of football, complete dull and both teams didn’t show their best football.  The only tension there was, was the score, it could still go either way.  Anderlecht still had chances to make the lead bigger, they should have played it out better, but according to me they were rather negligent in their attacking game. Also Genk has to say ‘thanks’ to Joao Carlos who stopped several attacks of Anderlecht.  The only player who was able to build a good attack that could lead to a goal was Boussoufa.  But each time he could penetrate (generally with a nice dribble), he was brought down.  I don’t understand the fact that newspapers criticize him.  In any case, Boussoufa didn’t react with words, but with good actions on the field yesterday.  Well done!

  In the 69th minute Tom De Sutter leaves the field with an injury, and is replaced by Romelu Lukaku.  A couple of times he could put the pressure on the defenders of Genk.  And then, in the injury-time it was ‘Romelu-time’.  He already scored, but from offside position, and the goal of course was rejected.  But in the 94th minute he could slip through the defence of Genk (thanks to a good goal-kick of Silvio Proto, guardian of RSCA) and he makes his goal, 2-0.  It was his seventh goal of the season.  Because of this victory Anderlecht leads the standings, they have 2 points more than Club Bruges.

   

  Club Bruges had to play in Liege this weekend, against Standard.  Standard started severe and after 15 minutes they leaded with 2-0.  This thanks to a super Jovanovic who made the 2 goals.  In the 25th minute Stijnen (keeper of Club Bruges) prevented that Jova could make a hattrick.  Bruges tried to get in the match, but succeeded only averagely.  Bruges kept working very patient, they should be complimented for that.

  There was also an offence made on Mbokani, the referee could give a penalty but didn’t.  Bölöni (coach Standard) made still the remark that being 2 goals in the lead doesn’t mean that they shouldn’t get penalties.  In the 37th minute Witsel could shoot the ball on goal, it deviates on Alcaraz (Club Bruges) and so the ball enters the goal.  At half-time Standard leads with 3-0.
  In the second half it seems as if Standard finds 3-0 more than enough and it leaves the play to Bruges.  They only play on counters.  Bruges does everything to score, but they only succeed to do this in the 80th minute, a sublime goal of Karel Geraerts.  As feared, the goal fell too late to take a point or more.  In the 88th minute it almost became 3-2, Club had a free-kick, Klukowski kicks the ball very hard against the post.  Bruges deserved a second goal at that moment.  Certainly seen the manner of playing of Standard in the last ten minutes.  Keeping the ball at the cornerflag, provoking, timegaining and such. You couldn’t call it football any more, they only were interested in gaining time and in my opinion that’s football unworthy.

   

   

  09-11-2009 om 13:22 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:RSC Anderlecht RSCA Club Brugge Genk Standard Luik Romelu Lukaku Milan Jovanovic Mazuch Joao Carlos Silvio Proto 0-2 3-1 Geraerts tijd winnen Bruges Liege timegaining

  08-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cumulate

  Am I the only one that gets agitated over the fact that politicians can have multiple jobs (or seats).  That each politician accumulates mandates?  You can see this by representatives.  And it isn’t like the normal, working Belgian who takes an extra job to come around with his family, but we are talking about a dozen of mandates, functions.   And I do know that a few functions are ‘unsalaried’, but how ‘uncompensated’ are those?  At least half of the people in parliament cumulate its parliamentary job with one or more mandates, functions and/or positions.  Even ministers do it.

   

  What is cumulating?  Cumulating is storing up, gathering.  In other words, accomplish different functions at the same time.  What are those mandates/functions now?  Well, city councillor, chairman, minister, a seat in the parliament, mayor and the usual job (manager, lawyer, …).   Those are of course simple examples, there are some jobs that can’t be combined.

   

  I ask myself, how can a politician that has multiple jobs do a good job as politician?  You have to see on television (Villa Politica for example), when you see the meeting of the Chamber of Representatives, what do you notice?  That it is common that there are a lot of empty seats.  I know that some are absent and that they have a different reason then cumulating, but anyway.  As if there isn’t enough to do when you are seated in the parliament.  Isn’t that a fulltime job?  And the ministers, don’t they have enough work to do?  Does a minister has so little work that they also can do extra jobs, can execute other functions?  I think there is more work than they can handle.  I guess we have found a major reason for the ‘bad work’ or the fact that nothing happens in the government.  One is not busy with governing, laws, control, …  You can’t deceive me that someone can combine all those jobs/functions (and there are lots that are combining quit a lot of functions) and still do each job like it should be done.

   

  As I said already, one must not try to deceive me that they have to do this to scrape along with their families.  A minister (federal) and Secretary of state have each month a net income of more than 10000 euros.  And we don’t take the car with driver, the visa-card, … into account.  That is more than 5 times the salary of an average working Belgian.  The Flemish ministers get more than 9000 euros per month.  The president of the Chamber, the Senate and the Flemish Parliament get even more than the prime minister.  Members of parliament have more than 5000 Euros each month.  What still is the double of an average working Belgian.

   

  Now, I can understand that they earn more money than the average working Belgian.  The job has should normally have more responsibilities (although I know some have jobs that have crucial responsibilities too).  It’s quite a job, and normally there is no time left to do other things.  They earn so much that it wouldn’t be a disaster of you take 1000 euros away from these ministers, representatives,… for each 5000 euros they earn.  As I said in an earlier message, you can close the Senate according to me.  Count those amounts together!  I shall make roughly an overview below, I’ll round off downwards, the ministers earn 10000 euros, chairman of the Chamber, Senate and Flemish Parliament also get 10000 euros.  Representatives earn 5000 euros per month.  Here is the overview of what can be saved in total:

   

  WAT

  aantal

  afgerond maandelijks

  berekening

  totaal

  Federal Government (minister + secretaries of state)

  22

  10000

  22x2000

  44.000 €

  Senators

  71

  5000

  71x5000 (afschaffen)

  355.000 €

  Federal members of parliament

  150

  5000

  150x1000

  150.000 €

  President Chamber, Senate, Parliaments of the Regions

  6

  10000

  6x2000

  12.000 €

  Flemish government (ministers)

  9

  5000

  9x1000

  9.000 €

  Flemish members of Parliament

  124

  5000

  124x1000

  124.000 €

  Walloon members of Parliament

  75+91

  5000

  166x1000

  166.000 €

  Walloon government (ministers)

  8+7

  10000

  15x2000

  30.000 €

  Brussels government (ministers)

  8

  10000

  8x2000

  16.000 €

  Brussels members of Parliament

  89

  5000

  89x1000

  89.000 €

  German-speaking members of Parliament

  25

  5000

  25x1000

  25.000 €

  German-speaking government (ministers)

  4

  5000

  4x1000

  4.000 €

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL :

  1.024.000 €

   

  About the amounts I use, I don’t think the total is far besides the effective total if one uses the effective salaries.  I round off downwards (to 5000 and 10000) and there are certainly representatives that earn more than others (commission chairperson, leaders of the parties).  And there are also everyone’s expense allowances.  I couldn’t find the correct salaries of the German-speaking government and parliament, so I placed them equally with the Walloon, Brussels and Flemish salaries.  I also don’t remove the salary of the President of the Senate, even that I’m removing the Senate.  As I already said, I round off downwards, even if the salaries are 9000 euro (to 5000 euro) and 14000 euro (to 10000 euro).  The overview isn’t about the exact salaries, but about what can be saved (approximately).  It’s impossible to find the correct salaries after tax of the ministers and representatives.  Why would that be?

   

  Roughly you can say that each year one can save 10 million euros if every politician (working as representatives, minister,…) from Belgium gives 1000 euro for every 5000 euros they earn as salaries.  An interesting sum, isn’t it?  If you count the number of ministers and representatives in our country, then you have to admit that the total can be cut back.  Our country counts more than 500 members of parliament and more than 50 ministers.  There are more than 10 million inhabitants in Belgium, so you have 1 member of parliament for 20000 inhabitants and 1 minister per 200000 inhabitants. Roughly of course, but still that is really too much.  If you know that 1000 euros on 5000 euros is 20% and you take this 20% on the number of ministers and representatives, then you still have left 40 ministers and 400 members of parliament in total (taken into account the arrangement of the governments).  That means an extra saving of at least 2 million euros per year.

   

  Besides, to talk again about cumulating, one have to make a law that if you are a minister or member of parliament, the law has to say that you can’t have multiple jobs then.  The work there is for them is more than enough to call their attention to.  Maybe our country (government) at last will ‘operate’ again.  But how many jobs will come out when the same persons can’t take all those jobs away?  One complains that there are too many persons who are unemployed, well, this will be part of the solution (to get the unemployed people to work).  I don’t say that all unemployed peoples are suitable for those jobs, but really, there will be replacements and as result the unemployed ones can find work too.

  One also have to make a law that says that members of parliament that are absent in the meetings don’t get an income for that day, unless they are absent because of illness or familiar circumstances.  I guess that there will be few who play truant and the parliament will be well-filled again on meetings.

   

  In short, dismiss the cumulating (is scandalous) of jobs, and you have the following advantages concerning governing:

  -          a saving of at least 12 million euros per year (remind: roughly)

  -          less unemployed persons

  -          parliament with few absentees

  There are still things that disturb me regarding parliament and governing in Belgium, but today I wanted to talk about cumulating.  Maybe later I’ll talk about those other things.

  08-11-2009 om 21:37 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Belgium Federal Government jobs combine ministers parliament senate Flemish Walloon German-talking, region, law jobs new release unemployed politicians deserve to decline less absent salary mayor director cumulating

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cumuleren

  Ben ik de enige die zich druk maakt over het feit dat politiekers meerdere jobs (of zetels) kunnen hebben?  Dat per politici de mandaten zich opstapelen?  Je ziet het bij volksvertegenwoordigers.  En het gaat hier niet zoals bij de gewone werkende Belgen over een extra job nemen om rond te komen, maar over tientallen mandaten, ambten.  En ik weet, er zitten wel heel wat zogezegd ‘onbezoldigde’ tussen, maar hoe ‘onbezoldigd’ zijn deze?  In het federaal parlement cumuleert minstens de helft zijn parlementaire job met een of meerdere mandaten en/of beroepen (functies).  Zelfs ministers doen het.

   

  Wat is nu juist cumuleren?  Cumuleren is opeenhopen, opstapelen.  Anders gezegd, verschillende ambten gelijktijdig uitvoeren.  Wat zijn zoal de mandaten waar het over gaat?  Wel, gemeenteraadslid, bestuurder, minister, parlementair, burgemeester en natuurlijk de gewone job (zaakvoerder, advocaat, …).  Het zijn natuurlijk gewoon voorbeelden, er staan er natuurlijk tussen die niet gecombineerd kunnen worden.

   

  Nu stel ik me de vraag, hoe kan een politici die meerdere jobs heeft zijn politieke job nog goed doen?  Kijk maar eens naar beelden (Villa Politica bijvoorbeeld) van zittingen van bijvoorbeeld het federale parlement, wat zie je dan?  Dat het maar héél zelden is dat alle zitjes van het parlement gebruikt worden.  Ik weet ook wel dat er ook bij zijn die om een andere reden niet aanwezig zijn, maar toch.

  Je maakt me toch niet wijs dat een parlementair geen werk genoeg heeft?  Dat het geen voltijdse job is?  Of ministers, hebben die dagelijks niet genoeg te doen dan?  Is er voor een minister zo weinig werk dat ze extra dingen erbij kunnen nemen?  Ik denk het niet.  Ik denk dat we hier een grote oorzaak vinden voor het ‘slechte werk’ of dat er helemaal niets gebeurt in de regering.  Men is niet bezig met regeren, wetten, controleren, … Je kan me niet wijsmaken dat iemand deze dingen allemaal kan combineren (en er zijn er heel wat die enorm veel dingen combineren) en dan elk van deze beroepen/functies kan uitvoeren zoals het hoort.

   

  Zoals ik al zei, men moet me niet proberen wijs te maken dat men dit echt moet doen, om rond te komen met zijn gezin.  Een minister (federaal) en staatssecretaris heeft een netto maandsalaris van meer dan 10000 euro.  Dan spreken we nog niet over de auto met chauffeur die ze krijgen en vooral de visa-kaart.  Dat is meer dan 5 keer dat van een gewone arbeider in België zeg maar.  De Vlaamse ministers zitten boven de 9000 euro netto per maand.  De voorzitter van Kamer, Senaat en Vlaams Parlement hebben zelfs nog meer dan de premier.  Parlementsleden hebben meer dan 5000 euro netto maandsalaris.  Wat nog zeker het dubbele is van een gewone werkende mens in België.

   

  Nu, dat ze veel verdienen, dat kan ik begrijpen, bij de job komt dan ook veel kijken (al weet ik ook wel dat er zijn die ook jobs hebben met hoge verantwoordelijkheden)  Er komt zelfs zoveel bij kijken dat er géén tijd over is om andere jobs enzovoort te doen.  Maar dan nog, neem voor iedere 5000 euro die deze ministers, parlementairen, … verdienen 1000 euro weg.  Zoals ik in een eerder bericht al aanhaalde, de Senaat kan afgeschaft worden volgens mij.  Tel die bedragen eens samen!  Ik zal het hieronder even doen, en de bedragen afronden naar beneden, ministers verdienen dan 10000 euro netto per maand, voorzitter Kamer, Senaat en Vlaams Parlement ook.  Federale parlementsleden en die van de Senaat verdienen dan 5000 euro per maand.  Hier de berekening van wat er in totaal uitgespaard wordt:

   

  WAT

  aantal

  afgerond maandelijks

  berekening

  totaal

  Federale regering (ministers + staatssecretarissen)

  22

  10000

  22x2000

  44.000 €

  Senatoren

  71

  5000

  71x5000 (afschaffen)

  355.000 €

  Federale Parlementsleden

  150

  5000

  150x1000

  150.000 €

  Voorzitter Kamer, Senaat, Parlementen v. Gewesten

  6

  10000

  6x2000

  12.000 €

  Vlaamse regering (ministers)

  9

  5000

  9x1000

  9.000 €

  Vlaamse Parlementsleden

  124

  5000

  124x1000

  124.000 €

  Waalse Parlementsleden

  75+91

  5000

  166x1000

  166.000 €

  Waalse regeringen (ministers)

  8+7

  10000

  15x2000

  30.000 €

  Brusselse regering (ministers)

  8

  10000

  8x2000

  16.000 €

  Brusselse Parlementsleden

  89

  5000

  89x1000

  89.000 €

  Duitstalige Parlementsleden

  25

  5000

  25x1000

  25.000 €

  Duitstalige regering (ministers)

  4

  5000

  4x1000

  4.000 €

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAAL :

  1.024.000 €

   

  Wat de bedragen betreft, ik zal er toch niet veel naast zitten, vermits ik afrond naar beneden (5000 of 10000) en er zijn altijd parlementsleden die nog meer verdienen (commissievoorzitter, fractieleiders).  Ook is er natuurlijk nog ieders onkostenvergoeding.  Ik weet  namelijk de bedragen van de Duitstalige Gemeenschap niet terug te vinden en heb die gewoon gelijk geplaatst aan de andere gewesten.  Ook tel ik de Senaatsvoorzitter toch nog mee, terwijl ik de senaat zou afschaffen.  Maar zoals ik al zei, vermits ik zelfs bedragen als 9000 euro en 14000 euro afrond naar 5000 en 10000 zal ik wel ongeveer goed zitten.  Het overzicht gaat ook niet over wat men verdient, maar over wat men kan uitsparen.  Er is nergens een duidelijk overzicht te vinden van wat de politici netto verdienen, hoe zou dat komen?

   

  Maar ruw geschat kan je zeggen dat er jaarlijks een bedrag van minstens 10.000.000 euro over blijft als iedere politici (in ’t parlement, minister, …) uit België per 5000 euro een 1000 euro af staat.  Een mooi bedrag toch!  Als je dan eens kijkt naar aantallen van ministers en parlementsleden die ons land heeft, daar kan ook nog heel wat in gesnoeid worden.  Ons land telt meer dan 500 parlementsleden, meer dan 50 ministers.  Ons land telt meer dan 10 miljoen inwoners, dat is een parlementslid per 20000 inwoners en een minister per 200000 inwoners.  Ruw geschat natuurlijk, maar dan nog, dat is toch veel te veel.  Als je kijkt dat op 1000 euro op 5000 euro een 20% is, en je neemt die 20% nu op het aantal, dan hou je (rekening gehouden met de indeling van de regeringen) 40 ministers en 400 parlementsleden over.  Dat zou nog eens een extra uitsparing zijn van minstens 2 miljoen euro per jaar.

   

  Trouwens, om het terug over het cumuleren van jobs te hebben, dat men eens een wet maakt dat als je parlementslid of minister bent, dat je géén andere jobs mag hebben.  Het werk dat je hebt als parlementslid en zeker als minister is meer dan genoeg om je volledige aandacht op te eisen.  Misschien dat ons land dan weer wat beter gaat ‘werken’.  Maar hoeveel jobs zouden er vrijkomen als al die jobs niet meer door dezelfde personen worden ingepikt?  Men klaagt toch altijd dat er teveel werklozen zijn, wel, dit zou al een deel van de oplossing kunnen zijn.  Ik zeg nu niet dat alle werklozen in aanmerking komen voor de jobs die zouden vrijkomen door zulk een wet, maar toch, mits verschuivingen zouden er heel wat werklozen een job kunnen vinden.

  Men zou ook een wet moeten maken dat parlementsleden die afwezig zijn geen loon krijgen voor die dag, tenzij ze afwezig waren wegens ziekte of familiaire omstandigheden.  Ik denk dat zo het parlement wel terug gevuld zal zijn op zitdagen.

   

  Kort gezegd, schaf het schandalig cumuleren van jobs af, en op het gebied van regeren heb je de volgende voordelen:

   

  -          een besparing van minstens 12 miljoen euro per jaar (herinner : ruw geschat)

  -          minder werklozen

  -          parlement met weinig afwezigen

   

  Er zijn nog wel wat dingen die me storen aan het parlement en dergelijke, maar ik wilde het vandaag hebben over cumuleren.  De andere dingen die me storen komen misschien later nog aan bod.

   


  08-11-2009 om 21:32 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Cumuleren jobs België federale regering ministers volksvertegenwoordigers parlement senaat Vlaams Waals Duits-talig, regio, nieuwe wet jobs vrijkomen werklozen dalen minder afwezigen politici verdienen te veel maandsalaris burgemeester bestuurder raadslid

  07-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakantieliefde (Holiday love)

  Ik hoorde vandaag een liedje op de radio, van Batiste.  Het heette ‘vakantieliefde’.  Ik had nog nooit van hem gehoord.  Ik denk dat de meeste mensen hier wel ervaringen mee hebben.  Ik ook.  Ik heb de songtekst van het liedje even opgezocht (wat tussen haakjes staat is gewoon even vertaald)

   

  “”””

  Vakantieliefde ga je mee
  ‘k wil met je zwemmen in de zee
  vakantieliefde ga je mee

  We liepen samen hand in hand
  over het plein over het strand
  schreef onze namen in het zand

  maar de vakantie vloog voorbij
  blijf in gedachte steeds bij mij
  dit zijn de woorden die je zei

  Embrasse moi, ne pleure pas (omhels me, niet wenen)
  je ne veux pas partir sans toi (ik wil niet gaan zonder jou)
  ik wil blijven maar ik moet je laten gaan
  Embrasse moi, ne pleure pas (omhels me, niet wenen)
  je ne veux pas partir sans toi (ik wil niet gaan zonder jou)
  ik zal schrijven maar ik moet je laten gaan
   
  vakantieliefde ’n cliche
  tot je het hebt, je maakt ’t mee
  maar de vakantie is passee
  en die vakantie vloog voorbij
  blijf in gedachten steeds bij mij
  dit zijn de woorden die je zei

  Embrasse moi, ne pleure pas (omhels me, niet wenen)
  je ne veux pas partir sans toi (ik wil niet gaan zonder jou)
  ik wil blijven maar ik moet je laten gaan
  Embrasse moi, ne pleure pas (omhels me, niet wenen)
  je ne veux pas partir sans toi (ik wil niet gaan zonder jou)
  ik zal schrijven maar ik moet je laten gaan

  ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas (4x niet wenen)
  je pense a toi (ik denk aan jou)

  Vakantieliefde ga je mee
  ‘k wil met je zwemmen in de zee
  vakantieliefde ga je mee

  Vakantieliefde ga je mee
  ‘k wil met je zwemmen in de zee
  vakantieliefde ga je mee

   Embrasse moi, ne pleure pas (omhels me, niet wenen)
  je ne veux pas partir sans toi (ik wil niet gaan zonder jou)
  ik wil blijven maar ik moet je laten gaan
  Embrasse moi, ne pleure pas (omhels me, niet wenen)
  je ne veux pas partir sans toi (ik wil niet gaan zonder jou)
  ik zal schrijven maar ik moet je laten gaan

  ik moet je laten gaan

  “”””

   

  Moest direct denken aan mijn jeugd.  Aan al de vakanties waar ik met MJA naar toe ging.  MJA organiseert alle jaren groepsvakanties voor jongeren.  Ondertussen is de naam veranderd in Joetz.  Ik ben zelf niet mee naar het buitenland gegaan met MJA, maar heb prachtige vakanties gehad in Mol, Blankenberge en Amel.  Dat was tussen ’90 en ’93.  Ik heb me echt geamuseerd op die vakanties.  Zoals ik eerder al eens zei, ik zou graag terug in de tijd gaan om een heel deel dingen in mijn leven anders te doen, en moest dat kunnen (wat niet is spijtig genoeg) dan zou het zijn tot net voor ik de eerste keer met MJA mee ging.

   

  Of ik op de vakanties zelf al dingen anders zou doen?  Moeilijke vraag, maar ik vermoed van wel.  Ik zou het eerst en vooral al heel anders aanpakken bij sommige ‘vriendinnen’ die ik daar had. Sommige kan je ‘vakantieliefdes’ noemen, anderen net niet.  Maar er zijn drie meisjes (ondertussen vrouwen) die ik nooit vergeet.  Maar het zijn ook niet de enigen waar ik ‘iets’ mee had, al was dat juist mijn probleem op sommige momenten, ik wilde teveel.

  Zo was er op een van die vakanties een meisje, Wendy heette ze.  Ik was al met haar op vakantie geweest in Mol, en daarna zaten we ook samen in de groep die naar Blankenberge ging.  Het was een echt tof en lief meisje.  Ik kan me haar nog zo voor me zien bij wijze van spreken.  We trokken in Blankenberge natuurlijk direct naar elkaar toe, want we kenden elkaar al.  Maar ik was zo stom om na een paar dagen met een ander meisje iets te beginnen.  Daar heb ik nog steeds spijt van, had ik niet moeten doen.  Maar ja, wat doe je eraan hé.  Na de vakantie hebben we geen contact meer gehad met elkaar.  Wat ik heel spijtig vind, maar het was begrijpelijk natuurlijk, na wat ik haar had aangedaan.  Maar ik had haar graag nog beter leren kennen, maar zij woonde zo ver van mij, dus dat was moeilijk natuurlijk.

  Dan was er ook een meisje, ik weet haar naam niet meer (foei!), maar was op dezelfde vakantie, als ik me niet vergis sliep ze zelfs op dezelfde kamer als die Wendy.  Ik weet niet meer juist hoe het kwam, maar in het begin van de vakantie had ik totaal geen contact met haar.  Dan opeens, ik weet dus niet meer hoe het kwam, heb ik haar beter leren kennen.  Ik weet nog goed dat een van de eerste dingen die ze tegen me zei was dat ik niet moest denken dat ik haar zo gemakkelijk zou krijgen als de rest.  En dan nog iets met ‘niet vallen voor’.  Ik heb me dan stoer voorgedaan, maar het raakte me eigenlijk wel en ik heb alleen door die zin al respect voor haar gekregen.  De hele vakantie is er ook niets tussen ons geweest.  Toen de vakantie voorbij was, en we met de bus naar huis reden, zat ik achter haar.  En daar smeden wij een band, en toen zij moest uitstappen, had ik het heel moeilijk, het was een prachtmeid.  Die ene kus die ik van haar kreeg, was voor mij heel speciaal.  En ook hier moet ik zeggen, ik had contact met haar moeten houden na de vakantie, maar ook zij woonde nogal ver van mij.

  En dan was er nog Hilde, ook op een vakantie in Blankenberge.  Wij hadden niets met elkaar, en toch weer wel.  Zij was trouw aan haar vriendje dat ze thuis had, waar ik respect voor had.  Al moet ik toegeven dat ik het heel spijtig vond.  Dit was echt een meisje waar ik veel voor voelde, ze was knap, had een goed karakter, blijkbaar ook trouw.  Alle vakanties gingen veel te snel voorbij, maar deze was voorbij voor ik het goed en wel besefte.  Ze deed iets met mij, ik heb zelfs niets met andere meisjes gehad die vakantie.  We hebben nadien nog een hele tijd met elkaar geschreven (een penvriendin dus), maar dan is het contact verwaterd.  Ik ben zelfs ooit met een maat van mij (die ook op dezelfde vakantie was) haar gaan bezoeken, haar vriendje was er toen ook.  Dit was enorm raar natuurlijk.  Zij was echt een meisje die ik minstens als goede vriendin in mijn leven wilde hebben.  Maar het is er niet van gekomen.  We woonden wel ver van elkaar af, maar niet zo ver als met die anderen.  Ik kan me haar nog altijd zo voor de geest halen.

   

  Nu, ik zeg niet dat het zulke vriendinnen waren waar ik mee wilde trouwen, ik was toen nog te jong om daaraan te denken.  Maar ik moet wel zeggen, het waren meisjes waar ik zeker een heel goede vriendschapsband mee gewild had, maar ze woonden toch te ver van mij af om het contact te onderhouden.  En wie weet wat ervan was gekomen dan.  Met Hilde lag het dan iets anders, dat gevoel zat dieper, veel dieper, maar ja, zij had al een vriendje en woonde toch niet dicht genoeg bij, spijtig genoeg.  Maar ik heb wel na de vakanties een traan gelaten door hen.

   

  Ik vermoed dat ieder van ons wel zulk een verhalen heeft.  En ik moest eraan denken toen ik dat liedje hoorde.  Maar er zijn ook momenten dat ik aan die tijd en/of hen terug denk zonder muziek.  Mooie tijden waren het.  En ik vraag me dikwijls af hoe het nu met hen zou gaan.  Hoe gaat het met die Hilde, Wendy, en die andere waar ik de naam niet meer van weet?  En zelfs enkele anderen waar ik op die vakanties wel een goede band mee had, hoe zou het met hen zijn?  I heard a song on the radio today, by Batiste.  It was named ‘Holiday love’.  I never heard of him.  I guess most of us have experienced this already.  Me too.  I looked up the lyrics of the song.

   

  """"

  Holiday love do you go with me

  I want to swim with you in the sea

  Holiday love do you go with me

   

  We walked together hand in hand

  over the plaza over the beach

  wrote our names in the sand

   

  but the holiday flew past

  stay with me in the mind

  these are the words you said

   

  Embrace me, don’t cry

  I don’t want to go without you

  I want to stay but I have to let you go

  Embrace me, don’t cry

  I don’t want to go without you

  I will write but I have to let you go

   

  Holiday love is a platitude

  Until you have it, till you witness it

  But the holiday is passed

  And that holiday flew past

  Stay always with me in the mind

  These are the words you said

   

  Embrace me, don’t cry

  I don’t want to go without you

  I want to stay but I have to let you go

  Embrace me, don’t cry

  I don’t want to go without you

  I will write but I have to let you go

   

  Don’t cry, don’t cry, don’t cry, don’t cry

  I think about you

   

  Holiday love do you come with me

  I want to swim with you in the sea

  Holiday love do you come with me

   

  Holiday love do you come with me

  I want to swim with you in the sea

  Holiday love do you come with me


  Embrace me, don’t cry

  I don’t want to go without you

  I want to stay but I have to let you go

  Embrace me, don’t cry

  I don’t want to go without you

  I will write but I have to let you go

   

  I have to let you go

  “”””

   

  Immediately it reminded me of my own youth.  Of all the holidays that I’ve been on with MJA.  For years now MJA is organizing holidays for younger persons (youth).  Meanwhile the name is changed in Joetz.  I didn’t go on holiday outside Belgium with MJA, but I had magnificent holidays in Mol, Blankenberge and Amel.  That was between' 90 and' 93.  I really amused myself on those holidays.  Like I told before, I would gladly go back in time to do a lot of things in my life different, and if it was possible (it’s a pity that it isn’t) then I would go back to the time just before I went on holiday with MJA the first time.

   

  If I would do things differently on those holidays?  Difficult question, but I guess so.  First I would set different about a few ‘girlfriends’ I had.  Some of them you can say that they were ‘holiday loves’, others were close to be that, but were not.  There were three girls (meanwhile women) I never will forget.  But they aren’t the only ‘loves’ I had on those holidays, sometimes that was my problem, I wanted too much.

  On one of those holidays there was a girl, named Wendy.  I had been already on holiday with her in Mol, and after that we were together in the group that went on holiday to Blankenberge.  It was a very sweet and pleasant girl.  So to say I still can see her in front of me.  In Blankenberge we were close with each other because we already knew one another.  But I had to be so stupidly that after a few days I began something with another girl.  I still regret that, shouldn’t have done that.  But what can you do about it now.  After the holiday, we didn’t stay in touch.  Too bad, but understandable, after what I put her through.  In fact, I wanted with pleasure to know her better, but she lived so far away that it was difficult of course.

  Then there was also a girl, I don’t remember her name (shame on me!) but I met her on the same holiday as Wendy.  If I’m not mistaken she slept in the same room as her.  I don’t remember how it came but in the beginning of the holiday there was no contact between us.  Then suddenly, I don’t know what was the reason, we learned to know each other better.  I precisely know what she first said to me: ‘You don’t have to think that I’m as easy as the other girls’.  And also something about ‘don’t fall for’.  I stayed though.  During the holiday we didn’t have a relationship.  But the day the holiday ended, we drove home with the bus, and I sat behind her.  And there we bonded, and when she had to get off the bus it was very painful for me, she was a tremendous girl.  Just before the bus (and me) was leaving, I got one (and the only) kiss from her, and that was very exquisite.  And I have to say the same here, I should have stayed in contact with her after the holiday, but, like Wendy, she lived to far away.

  And then there was Hilde, also on a holiday in Blankenberge.  There was no relationship, and yet there was.  She was faithful to her boyfriend at home, and I respected that.  But I have to admit, I was it quite unfortunate.  She really was the girl I enamored, she was good-looking, ha a great personality and faithful too.  All my holidays flew past, but this one was over before it started (felt like that).  She gave me a special feeling, I even didn’t have other relationships that holiday.  After the holiday we stayed in touch by writing (as penpals), but eventually the contact subsided.  I even visited her with a friend of mine (he was also on the same holiday), but her boyfriend was at home too.  This was very odd.  For certain she was someone I wanted to have at least as a best friend in my life.  But it didn’t come to that.  We also lived to far from each other, not as far as the other two, but nevertheless far.  I still can recall her smile, face, … well to be honest, recall her from A to Z.

   

  Now, I don’t say that they were the girls I wanted to marry, I was too young then to think about that.  But I have to say, they were girls with whom I wanted to have at least a good friendship, but they lived really too far from me to maintain the friendship.  And who knows what could come from it.  Hilde, with her it was different, the feeling I had for her was much deeper, but she had a boyfriend and anyway there was the distance, unfortunately.  But after the holidays, at home, I shed tears for those three.

   

  I guess each of us has stories like that.  And the song made me think of them.  But there are also moments that I think back at those holidays and/or them without music.  Those were the days.  And often I ask myself how they are doing now.  How is it going with that Hilde, Wendy and the other girl (whose name I don’t remember)?  And even with some others (with whom I had a link) that were there with me on those holidays, how are they doing?

   

   

   


  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=E1nAjx-En5M   

  07-11-2009 om 19:54 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:‘Vakantieliefde’ Batiste zee jeugd MJA Joetz Amel Blankenberge Mol 1990 1991 1992 1993 ’90 ’91 ’92 ’93 Hilde Wendy contact penvriendin schrijven geschreven vacation holiday love sea youth penpal write wrote

  06-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RSC Anderlecht & Club Brugge in de Europa League + Schandalige schorsing Wickmayer Yanina (RSC Anderlecht & Club Bruges in the Europe League + Detestable suspension Wickmayer Yanina)

  Eerst en vooral wil ik even iets duidelijk maken.  Ik zei dat de meeste commentatoren van voetbal alles rooskleurig maken voor de Belgische ploegen.  Hierbij bedoel ik natuurlijk niet alle commentatoren, gelukkig zijn er nog enkele die realistisch, duidelijk en goed commentaar kunnen geven, ook al is er een Belgische ploeg bij betrokken.  Gisteren bijvoorbeeld, Filip Joos heeft dat goed gedaan.  Bij sporza hebben ze nog wel enkelen die het aankunnen om bij zulk een match goed commentaar te geven.

   

  Gisteren moest Anderlecht thuis spelen tegen Timisoara.  In Roemenië liet RSCA schandalig punten liggen, maar deze keer hielden ze de drie punten thuis.  Dankzij deze overwinning is Anderlecht zo goed als zeker van de volgende ronde, de 16e finales.  Van bij de aftrap liet Anderlecht zien dat het wel degelijk wilde winnen.  Met kansen van Lukaku, Boussoufa en Gillet maken ze het de Roemenen niet makkelijk.  In de 28e minuut maakt Nibome een fout op Suarez en Anderlecht krijgt een penalty, die Suarez zelf succesvol omzet.  Anderlecht gaat de rust in met 1-0.  En in de 51e minuut gebeurd het onverwachte, Timisoara komt langszij dankzij een enorme dekkingsfout van de Anderlechtse verdedigers.  Anderlecht lijkt dan helemaal terug te vallen en ik vrees eigenlijk het ergste.  Maar dan een goede wissel van Ariël Jacobs (trainer RSCA).  Hij brengt Jonathan Legear in.  Het ritme verandert volledig en Anderlecht lijkt er weer voor te willen gaan.  In de 69e minuut brengt Legear de bal goed voor en kleine Mbark Boussoufa kopt de bal lekker binnen.  Als Legear een kwartiertje op het veld staat, zakt hij helemaal weg, ook al blijft hij zich inzetten.  Dit heeft hij wel meer, zou dit fysiek zijn?  Te hevig invallen en al zijn energie verspelen in de eerste tien minuten dat hij op het veld staat?  Timisoara maakt het de Anderlechtse verdediging nog een paar keer moeilijk, maar het is eigenlijk meer de Anderlechtse verdediging die het zichzelf moeilijk maakt.  Het blijft bibberen en beven tot in de toegevoegde tijd, waar Kouyaté (ingevallen voor Suarez), na een corner van Timisoara, de bal naar voren schiet en zo Legear lanceert.  Ondanks dat Legear de indruk gaf dat hij geen energie meer had, gaat hij toch op volle snelheid, zo goed als van op zijn eigen helft, richting de goal.  Hij blijft de verdedigers voor en stift de bal prachtig over de doelman van Timisoara.  Een verdiende goal voor Legear, die dankzij zijn assist aan Boussoufa en zijn goal Anderlecht de drie punten bezorgt.  Anderlecht wint dus thuis met 3-1 tegen Timisoara.

  Anderlecht staat nu samen met Ajax op kop in het klassement, beiden hebben 8 punten.  De derde, Timisoara heeft er 2, tenzij Zagreb (die 3 punten afgenomen zag worden door rellen) in beroep gaat en de 3 punten terug krijgt.  Maar dan nog is Anderlecht zo goed als zeker van de volgende ronde.

   

  Ik weet niet hoelang het geleden is (maar ik vermoed héél lang geleden) dat er in één week tijd nog eens drie Belgische ploegen winnen in Europa.  Eergisteren Standard Luik, gisteren RSC Anderlecht en daarna won Brugge zijn macht ook nog eens in Servië, tegen Partizan Belgrado.  Al voor de rust stond Club Brugge 0-2 voor, dankzij goals van (weeral) Perisic en Kouemaha.  Twee keer kon Partizan zich terug in de match spelen (1-2 en 2-3) maar uiteindelijk kon Odjidja toch voor de 2-4 eindstand zorgen waardoor Club Brugge de 3 punten mee naar huis neemt.

  In de stand is Club Brugge nu 2e met drie punten meer dan Toulouse.  Sjachtor Donjetsk staat eerste en is al zeker van de volgende ronde.  Brugge moet nog tegen Sjachtor en Toulouse spelen.  Maar als ze blijven spelen zoals de laatste matchen Europees, zie ik hen wel door gaan naar de volgende ronde, en wie weet wat dan.

   

   

   

  Gisteren kregen we ook ongelooflijk nieuws te horen. Het Doping Tribunaal (VDT) schorst Yanina Wickmayer en Xavier Malisse voor 1 jaar.  De procureur van het VDT die het voor bracht, had niet eens een schorsing gevraagd, wel een beteugeling.  Xavier Malisse zou twee keer zijn ‘whereabouts’ niet doorgegeven hebben en een dopingcontrole gemist hebben.  Dat hij een ‘straf’ zou krijgen voor het missen van die dopingcontrole, dat vind ik wel logisch.  Maar Yanina Wickmayer miste geen enkele controle, is nooit betrapt geweest op het gebruik van doping, zij had alleen drie keer haar ‘whereabouts’ niet doorgegeven.

   

  Nu, wat zijn die ‘whereabouts’ nu net?  Het zijn de gegevens over de plaatsen waar een sporter zich zal bevinden.  Dat kan thuis zijn, in het buitenland, maar ook waar en op welke tijdstippen een sporter traint, wanneer de wedstrijden zijn e.d.  Het is een formulier waar je voor ieder dagdeel moet aangeven waar je zal zijn.   Je moet als sporter op een vooraf bepaalde datum je ‘whereabouts’ voor een héél  kwartaal ingeven, en je kan dan elke dag op de website de gegevens aanpassen.  Vind dat nogal een belachelijk gedoe, wie kan er nu op voorhand zeggen wat hij de komende drie maanden gaat doen? Dag voor dag?  Ik vermoed dat het zelfs voor professionele sporters niet mogelijk is om dit te doen, ook al weten zij natuurlijk wel wanneer ze trainen en hun wedstrijden hebben.  En dan nog belachelijker, je kan het aanpassen, dus wat voor zin heeft het om op voorhand een héél kwartaal in te vullen?  Lijkt mij zelfs veel op een schending van de privacy van de sporters.  Het is toch te gek voor worden.  Men kan de sporters beter ook een enkelband om doen, ah nee, gaat niet, er zijn er al te kort.  Want er zijn gevangen die vrij rondlopen omdat ze geen enkelbanden meer hebben.  Dus feitelijk worden sporters strenger behandeld dan gevangenen.

  Alsof sporters tijd in overvloed hebben om hun gegevens constant na te zien en te verbeteren indien die niet kloppen, die hebben immers al meer dan genoeg te doen (trainen, wedstrijden, en wat er nog allemaal bij komt kijken). 

  Ik vraag me af wie het ‘whereabouts’ systeem heeft uitgevonden?  Iemand die zelf ooit professioneel voetbal, wielrennen, tennis,... heeft beoefent?  Ik betwijfel het, zoals in veel gevallen zijn diegenen die regels, straffen en dergelijke maken voor sporten zelf nooit sporter geweest.  Zo ook hoogstwaarschijnlijk bij het doping tribunaal? 

   

  Nergens in andere landen krijg je zulk een zware straf voor simpele ‘administratieve fouten’.  Nu, wat je fouten noemt natuurlijk.  De procureur zelf noemde het nalatigheid of slordigheid.  Ik vraag me af, die website waar de sporters hun ‘whereabouts’ moeten doorgeven, werkt die altijd? 24 uur op 24?  Er zijn nooit storingen, foutjes, servers die plat liggen of dergelijke?  Maak je op het internet wel mee bij elke site, dus ik vraag me af, zou die site de eerste zijn die perfect en altijd werkt?  En het is een wetenschap zeg maar dat ‘missen menselijk is’, dat ‘elke mens wel eens fouten kan maken’, alsof diegenen die menen dat ze bekwaam en ervaren genoeg zijn en nog belangrijker betrokken genoeg zijn om over die dingen zoals ‘whereabouts’ beslissingen te nemen nooit administratieve fouten maken.  Dit is weer typisch Belgisch.

   

  Het lijkt inderdaad wel, zoals ook al aangehaald door anderen, of men een voorbeeld wil stellen met Wickmayer en Malisse.  Mijn eerste gedacht eerlijk gezegd was iets heel anders en ik stelde me de vraag of men deze schorsing ook aan Wickmayer gegeven zou hebben als Clijsters en Henin niet terug in het tenniscircuit gestapt zouden zijn.

   

  In het geval van Yanina Wickmayer, zij heeft pas haar grote doorbraak gehad, twee titels in het enkelspel, een halve finale op de US-Open en door deze schorsing mist ze het Commonwealth Bank Tournament of Champions in Bali, ook wel de B-Masters genoemd.  De kroon op het prachtige werk dat Yanina dit jaar geleverd heeft.

   

  Ik hoop echt dat deze zaak de carrière van Yanina Wickmayer niet naar de knoppen helpt.  Ze heeft in haar leven al heel wat doorstaan, en ik hoop dat ze ook dit zal overwinnen en eens zo sterk terug komt, het liefst nog voor de schorsing om is, wat dan wil zeggen dat ze in beroep zou gaan tegen de schorsing en dat het TAS (Hof van Arbitrage voor Sport, internationaal sporttribunaal) de schorsing vernietigt.  In beroep gaan betekent wel geen opschorting van de schorsing, waardoor zij voorlopig toch aan de kant zal moeten blijven staan, wat een heel spijtige zaak is.  Trouwens, niet enkel zij moet zich verzetten tegen deze schorsing die buiten proporties is, maar ook Malisse en alle andere sporters.

   

  Voor Yanina nog dit, ik kan me onmogelijk voorstellen wat er nu door je heen moet gaan, maar ik wens je het allerbeste toe, hoop dat dit allemaal rechtgezet word, dat je hier nog sterker uit komt en dat ik je snel op het tennisveld terug prachtige dingen zie bereiken.  Laat dit je niet klein krijgen!  First I want to make something clear.  I said that most commentators of football enrich the matches of the Belgian football teams.  I don’t say that all commentators do that, fortunately there are some who comment neutral and realistic.  Yesterday for example, Filip Joos has done a good job.  At sporza they have a few good commentators.

   

  Yesterday Anderlecht had to play at home against Timisoara.  In Romania they forgot to take the 3 points at home, that was abominable, but this time they took the 3 points.  Thanks to this victory Anderlecht are almost certain that they go on to the next round, the 16th finals.  Already after the kickoff Anderlecht showed that they really wanted to win.  With chances of Lukaku, Boussoufa and Gillet they made it difficult for the Rumanians.  In the 28th minutes Nibome made a fault on Suarez and Anderlecht got a penalty.  Suarez took the penalty with success.  Anderlecht enters the half time with 1-0.  In the 51st minute the unexpected happened, Timisoara made the equalizer thanks to the Anderlecht defenders who covered very badly.  Anderlecht didn’t play a good match any more and I feared the worst.  But then Ariël Jacobs (coach RSCA) did a good substitute.  He brings in Jonathan Legear.  The rhythm of play of Anderlecht changes completely and it seemed that they were going for the victory again.  In the 69th minute Legear assists the ball perfectly to the little Mbark Boussoufa and he nods the ball nicely in the goal.  As soon as Legear played 15 minutes, his energy seems to drop, but he still tries to give his best.  This was not the first time that this happens to him, could it be physical?  When he starts playing, he plays to intense and throws away his energy in the first 10 minutes?  Timisoara gave the defenders of Anderlecht a few difficult moments, but in fact, the defenders are the ones who make it difficult themselves.  It is shivering and trembling until the injury time, then Kouyaté (substituted Suarez) shoots the ball forward (after a corner of Timisoara) and launches Legear.  In spite of Legear gave the impression not having any more energy, he nevertheless goes on full speed in direction of the goal, almost from his own side.  He remains in front of the players of Timisoara and lifted the ball beautiful over the guardian of Timisoara.  Legear deserved to make the goal, which provides Anderlecht the three points thanks to the assist to Boussoufa and its own goal.  Anderlecht wins at home with 3-1 against Timisoara.

  Anderlecht stands in the lead now, together with Ajax, both have 8 points.  The third in the standings, Timisoara, have 2 points and unless Zagreb (who have 3 points taken away because of uproars) appeals and gets his 3 points back, they remain 4th with 0 points.  But even if they get their 3 points back, Anderlecht still is almost certain that they go on to the next round.

   

  I don’t know how long ago it was (but I suspect a very long time) that three Belgian teams in Europe won their match in one week.  The day before yesterday Standard won, yesterday RSC Anderlecht won too and afterwards Club Bruges won their game to in Serbia against Partizan Belgrado.  Before halftime Club was leading with 0-2, thanks to goals of (again) Perisic and Kouemaha.  Two times Partizan could score themselves back in the game (1-2 and 2-3) but eventually Odjidja could ensure the victory with his goal.  The match ends with 2-4 and Bruges take the 3 points to home.  In the standings Bruges is second with three points more than Toulouse.  Sjachtor Donjetsk is first and they are already certain of the next round.  Bruges still has to play against Sjachtor and Toulouse.  But if they keep playing like they did in the last two European matches, I see them go through to the next round, and who knows what can happen then.

   

   

   

  Yesterday we got unbelievably news.  The Flemish Doping Court (VDT) suspends Yanina Wickmayer and Xavier Malisse for 1 year.  The prosecutor of the VDT who worked on the case, didn’t even ask a suspension, he asked a blame.  Xavier Malisse hasn’t turned in his ‘whereabouts’ two times and missed a doping control.  That he would get a punishment for missing the control is logical.  But Yanina Wickmayer mist no single control, has never been catched on the use of doping, she only didn’t turn in her ‘whereabouts’ three times.

   

  So, what are the ‘whereabouts’?  They are the data of the places where an athlete will be on a certain time.  That can be at home, in other countries, but also where and on which moments an athlete trains, when his/her matches are and so.  It is a form, which you must fill in for every part of the day, where you will be.  Before a particular date, an athlete must fill in the data for the three coming months.  And each day you can adjust the data on the website.  I find that ridiculous, who can know three months in front where they each day will be?  Day for day?  I suspect that even for professional athletes it’s not possible to do that, even knowing the fact on which day they will have trainings and matches.  And even more ridiculous, you can change the data, so why fill in the data three months in advance?  It resembles even a violation of the privacy of athletes.  This is really brainless.  They better can give the athletes an ankle monitoring bracelet like criminals, ah no, that isn’t possible, they already have a lack of bracelets for the prisoners.  So athletes are treated more binding than prisoners.

  Like athletes have heaps of time to constantly control and adjust their data, they after all have enough to do (training, matches and other things they have to do).

  I ask myself who invented the system of the 'whereabouts'?  Someone who has practiced professional football, cycling, tennis,... ?  I have my doubts, as in many cases those who make the rules, punishments and such haven’t done any sports.  Most likely the case by the doping court?

   

  In no other country athletes get such a heavy, severely punishment for simple ‘administrative mistakes’.  What one calls ‘mistakes’ of course.  The prosecutor self named it negligence or disorderliness.  I ask myself if that website, on which the athletes have to fill in their 'whereabouts', works all the time?  24 hours on 24?  If there never are disturbances, errors, servers that are busy or things like that?  Each site on internet has that sometimes, thus I ask myself, is the site of the ‘whereabouts’ the first that is perfect and works al the time?  And like they say, ‘making mistakes is part of life’ and ‘everyone can make a mistake sometimes’, as if those (who think that they are educated and experienced enough) who make decisions on cases like the ‘whereabouts’ never make administrative mistakes.  This is typically Belgian.

   

  It appears indeed, as said by others, that they wanted to put an example with the cases of Wickmayer and Malisse.  Honestly, my first thought was different, I asked myself the question if they would have punished Wickmayer this severe if Clijsters and Henin hadn’t announced their comeback.

   

  In the case of Yanina Wickmayer, she just made her break through in tennis (winning to titles and played the semi final on the US-Open) she misses now the Commonwealth Bank Tournament of Champions in Bali, also called the B-Masters.  This had to crown the beautiful things Yanina did this season.

   

  I really hope that this inactivity doesn’t influence the career of Yanina Wickmayer.  She already had a lot to endure in her life, and I hope she overcomes this, and that she comes back even stronger, hopefully before the expiring date of the suspension.  This means of course that they took an appeal against the suspension and that the BAG (Court of Arbitrage for Sport, international sports court) inhibits the suspension.  Taking an appeal doesn’t mean that the suspension is postponed, so she must remain at the side what is very unfortunate.  Besides, she isn’t the only one who has to take an appeal, according to me also Malisse and all the other athletes have to do that.

   

  For Yanina yet this, I can’t devise what you are going through now, but I wish you the very best and a lot of strength and hope that all this will be straightened soon, that you come out of this yet more strongly that soon one can see you back on the field reaching beautiful things.  Don’t let them bring you to your knees!

   


   

  06-11-2009 om 21:06 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Club Brugge RSC Anderlecht Europa League Perisic Boussoufa Jacobs Betis Sevilla Filip Joos Vlaams Doping Tribunaal VDT Yanina Wickmayer Xavier Malisse overdreven schandalig buitensporig gevangenen Flemish Doping Court exaggerated scandalous prisoners

  05-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Standard – Olympiakos in (the) Champions League

  Standard heeft thuis gewonnen tegen Olympiakos in de Champions League.  Standard speelde nochtans helemaal niet goed, zelfs slechter dan in Griekenland, maar toch konden ze na 31’ toch scoren.  Mellberg van Olympiakos schatte een bal compleet verkeerd in en zo kan Mbokani alleen voor de doelman komen en schoot hij de bal binnen.  Het was eigenlijk een opluchting, want de match was tot dan rotslecht, om eerlijk te zijn haalde het zelfs niet het niveau van onze Jupiler League, die ik al helemaal niet hoog aanschrijf.  Vanaf de goal heeft Standard niet beter, maar wel slim gespeeld en zo wisten ze de 1-0 voorsprong te behouden tot de rust.

   

  In de tweede helft ligt Standard enorm onder druk.  Ze zullen waarschijnlijk in de eerste helft teveel krachten verspeeld hebben.  Maar ondanks de druk blijven de spelers van Standard toch kalm en Bolat doet wat hij moet doen, ballen pakken.  Standard kan een paar keer uitbreken, maar telkens gebeurt er dan wat we hier in de Belgische competitie vaak zien, de laatste pas is 95% van de keren niet goed, waardoor er géén gevaar uit komt.  Dit is niet enkel het probleem van Standard, maar van de meeste Belgische ploegen.  Die laatste pas, de voorzet voor de goal, die komt er niet, of is van zo’n slechte kwaliteit dat de spitsen er niets mee kunnen aanvangen.

  In de laatste tien minuten van de match merk je dat Olympiakos het zelf ook moeilijk krijgt op fysiek vlak en Standard kan een paar keer uitbreken.  In de 88’ is er de zoveelste doorbraak van Jovanovic, ditmaal speelt hij de bal wel perfect naar Mbokani.  Deze schiet op goal, maar de doelman van Olympiakos Nikopolidis voorkomt schitterend dat Mbokani kan scoren, en de bal wijkt af.  Jovanovic die goed doorgelopen is, moet iets achteroverbuigen en kopt de bal prachtig binnen.  2-0  Nu kan het niet meer mislopen.

   

  Standard wint dus eindelijk een match in de Champions League.  Voor België was dit lang geleden, de laatste Belgische ploeg die won in de Champions League was RSC Anderlecht, dit was op 6 december 2005 tegen Betis Sevilla.

   

  Standard staat nog steeds 3e in zijn reeks.  Arsenal staat op kop met 10 punten, Olympiakos heeft er 6, Standard 4 en AZ 2.  Velen zeggen nu dat Standard nog steeds door kan naar de 1/8e finales.  Doch, dit zal niet makkelijk zijn, ze hebben het niet meer zelf in de hand.  Standard moet volgende keer tegen Arsenal, die overtuigend wonnen van AZ.  Olympiakos speelt tegen AZ.  Op de laatste speeldag moet Olympiakos tegen Arsenal en Standard tegen AZ.  Standard moet zelf nog minstens 1 wedstrijd winnen om de 7 punten te halen waar iedereen zo euforisch over doet.  Maar toch, Olympiakos heeft er al 6, dus moet Standard hopen dat zij punten laten liggen, en het liefst nog verliezen tegen AZ.  Op de laatste speeldag moet Standard dan zelf tegen AZ, en hoogstwaarschijnlijk moeten de drie punten die ze nog nodig hebben tegen AZ behaald worden.  Olympiakos moet dan tegen Arsenal, die hoogstwaarschijnlijk al geplaatst zijn voor de volgende ronden, en waarschijnlijk ook al groepswinnaar zullen zijn, dus hoe groot is de kans dat Arsenal dan voluit gaat gaan?  Ik hoop echt dat Standard door gaat naar de volgende ronde, maar momenteel ziet het er niet echt goed uit.

   

  Ik weet (en vind zelf ook) dat je als Belg voor elke Belgische ploeg moet supporteren die Europees speelt, maar ik vind toch dat vele commentatoren en reporters een beetje overdrijven.  Je moet altijd het beste hopen natuurlijk, en je mag het slechte een beetje mooier naar voren brengen, doch, het is wel nodig dat je realistisch blijft, en dat mis je toch veel tegenwoordig, realisme, alles probeert men zo rooskleurig naar voor te brengen, soms zelfs op het belachelijke af.  Zo hoorde ik (niet na de match tijdens het interview met Johan Boskamp en een ander die daar volgens mij TOTAAL niets verloren heeft) dat het dankzij Mbokani is dat Jovanovic scoorde???  Terwijl Mbokani probeerde zelf te scoren en de doelman stopt de bal, waardoor die wegvliegt en Jovanovic kopt de bal zo binnen.  De reden dat Jovanovic scoort is gewoon dat hij goed is doorgelopen na zijn pas naar Mbokani en dat hij dan zich inzet om de bal nog te koppen.  Maar ook tijdens de matchen van Belgische ploegen in Europa, dan hoor je dingen waardoor je gaat denken dat je naar een andere wedstrijd aan het kijken bent.

   

  Nog om af te sluiten dit, het was dan wel een slechte wedstrijd, maar Standard wint en na de twee matchen gezien te hebben kan je wel zeggen dat het verdient is dat Standard drie punten haalt op zes tegen Olympiakos.  En ik heb toch enkele goede en mooie dingen gezien van onder andere Jovanovic en Carcela-Gonzales.  Ook moet ik zeggen dat ik vind dat de zogenaamde ‘invallers’ en ‘vervangers’ bij Standard het volgens mij toch goed doen.  Defour gekwetst, Onyewu, Dante en Fellaini weg, dat is niet niks natuurlijk.  Maar jongens als Eliaquim Mangala, Mehdi Carcela-Gonzalez en Victor Ramos doen het helemaal niet slecht.  Volgens mij is het wegvallen van die andere spelers zeker niet de reden dat Standard momenteel niet goed speelt.  Wat dan wel de reden is?  Tja ik ben geen trainer van Standard en moet dat probleem niet voor hen oplossen, al zou ik wel eens goed praten met de spelers, alle spelers zelf, en laten weten dat ze niet op elkaar moeten gaan zitten vitten en dat sommigen hun air niet past in een professionele voetbalclub.  De Belgische nationale ploeg heeft (hopelijk had) ook een probleem met de attitude van sommige spelers.

   


  Standard has won (at home) against Olympiakos in the Champions League.  Standard didn’t play a good game, even more badly than in Greece, but in the 31’ minute they scored.  Mellberg (Olympiakos) estimated a ball completely wrong and so Mbokani came alone in front of the guardian of Olympiakos and scored.  It was actual a relief, until then the match was shabby, I got to be honest, it didn’t even reach the level of our Jupiler League, and I don’t think that the level in the Jupiler League is very high.  Following the goal, Standard didn’t play any better (technical), but they played very smart and kept the 1-0 lead until half time.

   

  In the second half, Olympiakos put the pressure on Standard.  Probably Standard used too much energy in the first half.  But despite the pressure the players of Standard remained reasonably calm and Bolat did what he had to do, stop balls.  Sometimes Standard could even break out, but each time happened what we see a lot in the Belgian Jupiler League, 95% of the times the final pass is not good, and as result there follows no chance.  Standard isn’t the only team in Belgium with this problem, most of the Belgian teams have the problem with the last pass.  The last pass, the assist isn’t good, the ball doesn’t reach the attacker or the pass is of so a bad quality that the strikes can’t do anything with the ball.  In the last ten minutes of the match Olympiakos seemed to have physical problems themselves and Standard could even break out more and more.  In the 88' Jovanovic could attack, this time he plays the ball perfectly to Mbokani.  Mbokani shoots on goal, but the guardian of Olympiakos, Nikopolidis, prevents brilliantly that Mbokani can score, and Nikopolidis deviated the ball.  Jovanovic did a good job continuing to the goal after his pass, he needed to hang backwards a little bit, but scores a beautiful goal with his head.  2-0.  Now nothing can go wrong anymore.

   

  Finally Standard wins a match in the Champions League.  For Belgium this was long ago, the last Belgian team that won in the Champions League was RSC Anderlecht, this was on December the 6th 2005 against Betis Sevilla.

   

  Standard is still third in his group.  Arsenal leads the group with 10 points, Olympiakos has 6 points, Standard 4 and AZ 2 points.  Many say now that Standard still can go through to the next round, the 1/8e finals.  But, this wont be easy, they don’t have it in their own hands.  Standards next match is in Arsenal.  Arsenal had a convincing win in AZ Alkmaar.  Olympiakos plays against AZ.  On the last matchday, Olympiakos plays against Arsenal and Standard against AZ Alkmaar.  Standard has to win one match, they need 3 points to get to the 7 points everybody is talking about enchanted.  But really, Olympiakos has already 6 points, so Standard must hope that they lose some points against AZ Alkmaar, better, if they lose 3 points there.  On the last matchday Standard has to play at home, against AZ and chances are great that Standard must take the 3 points they need that match.  Olympiakos must then play against Arsenal, which most likely will be placed for the next rounds, and most likely will be group winner, thus what are the chances that Arsenal will play that match to the limit?  I really hope that Standard goes through to the next round, but currently I doesn’t look that good.

   

  I know (and it’s my opinion too) that as Belgian you should get behind the Belgian teams that are playing in European competitions, but I have a feeling that many commentators and reporters are overstating.  You have to hope for the best, and you can say things a little bit brightened, but, you have to remain realistic, and realism is something that’s absent nowadays miss you really much these days, they are illuminating the Belgian teams, sometime so overdone that’s ridiculous.  So I heard (during the match) that it’s thanks to Mbokani that Jovanovic scored his goal??? (By the way, I think that after the match during the interview with Johan Boskamp there was a third person who didn’t belong there)  Mbokani tried to score himself and the guardian stops the ball, because of the guardians intervention, the ball goes to Jovanovic and he scores the goal.  The reason that Jovanovic scored the goal is because he kept on running towards the goal after he passed the ball to Mbokani and that he committed energy to head the ball to the goal.  But also during the matches of Belgian teams in Europe you can hear inaccurate comments and you get the feeling that you’re watching another game.

   

  Yet this, to end this blog-message.  It wasn’t a good game, but Standard has won, and after watching the two matches of Standard against Olympiakos, you can say that Standard earned three points.  And I have seen a few really good and beautiful things from Jovanovic and Carcela-Gonzales.  Also I must say that the so-called ‘substitutes’ and ‘replacements’ by Standard do their job respectable.   Defour is injured, Onyewu, Dante and Fellaini are sold, and that is not nothing, they’re not easy to replace.  But the young players as Eliaquim Mangala, Mehdi Carcela-Gonzalez and Victor Ramos are doing a good job.  According to me the loss of players like Onyewu, Dante… is not the reason that Standard currently isn’t playing their best football, they can do better, I’m sure of that.  But what is the reason then?  Well I am no trainer of Standard and it isn’t my job to solve that problem, but I would have a good talk with the players, all of them, and let them know that they have to stop with the pettifoggery on each other and that the air of some of them doesn’t belong in a professional football club.  The Belgian national team has (hopefully had) the same problem, the attitude of some players.

   

     05-11-2009 om 18:59 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Champions League Standard Liege Olympiakos AZ Alkmaar Arsenal Jupiler League Mbokani Jovanovic België Belgium 2-0 RSC Anderlecht RSCA Betis Sevilla 6 december 2005, pimp up, verbloemen, Johan Boskamp, Defour, Carcela-Gonzalez, Mangala, Ramos air attitude

  04-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paranormal ability and 'Paranormal Activity'

  I’ve been watching a good and terrifying movie last week.  ‘Paranormal Activity’, the tape of Micah.  It goes about the life of Micah Sloat and Katie Featherstone, a young couple that finds out that there is an entity in their house.  Now, I advise you to watch this movie, but certainly not when you’re home alone.

   

  You can watch the trailer in this message : http://www.bloggen.be/bob_sergei_emil/archief.php?ID=527487

   

  What is paranormal?  It’s a phenomena or observations that can’t be declared by science.  There is no explanation for it.  There is a difference in opinion between the rooters of paranormality and scientists, about the fact if these observations or phenomena could be proven or not.

  Who has a paranormal ability?  According to me everybody can have it.  These days a lot of people think that paranormality is ridiculous, drivel, spooky, special, something for freaks… each has it own opinion over paranormality, good or bad.  Some have the ability because it’s in their genes, they got it from their mother, father, grandmother…  Others suddenly discover that they have a 'gift' and yet others learn it them self.

  A paranormal ‘gift’ is something inexplicable or is even nonexistent, but it is real.  There are different kinds of gifts: clairvoyance, clairknowing, telekinesis, cryokinesis, levitation and some others.  I will not analyse them, I am not experienced, no expert, I am just someone who is interested in paranormality since I was a kid.

   

  Why am I interested?  This is actual difficult to say, but I’m going to try it.  The great-grandmother of my mother was skilled on the territory of paranormality.  I don’t know what she could do exactly, but from things my mom and grandmother said, I know she could read cards, read tea leaves, she could see things others couldn’t, she saw deceased persons, …  My mother sees sometimes deceased persons, directly after they died, sometimes long after they died.  And then there’s me, I find it rather difficult to talk about it.  It isn’t something you normally just throw in the group, certainly not as you see how many people react on those things.  And how do you explain something that isn’t explainable.  How should you say to people that you actually have seen, felt, … something and that you’re not lying or aren’t faking this.  I have tried to tell it to people in the past, tried to throw it in the group, but couldn’t convince the people that I was telling the truth.  You can imagine their reactions.  So, afterwards, I kept those things to myself.

   

  My ex-girlfriend could be convinced one time.  I still remember it, like it was yesterday.  It was during the night of August 30th, 2001.

   

  """"

  I dreamt that I came home, my girlfriend then was inside our house.  I place my bicycle in the garage and came back out.  On that moment I hear an enormous roar and look at the sky.  High in the air I see two airplanes (grey and silver colour) flying towards each other.  I tried to run to my house, look back and see that the planes collide with each other.  I fell down, hear an enormous bang, it was like the bang was inside my body, an enormous pressure.  Out of the sky are falling small fragments, dust, and I don’t know what else.  The moment I dare to lift my head and look, I see that all the houses are gone, everything has been destroyed.  I get up, and go to the remains of my own house to search for my girlfriend.  Everywhere I look I see grey dust particles.  I streak with my hands through the dust, looking for my girlfriend.  But I don’t find her, I do find a small iron or metal plate, it just fits in the palm of my hand.  One side is coloured grey and the other side is covered with dust, when I streak off the matter, I see a white background with a red line and in the left upper corner a little bit blue.

  """"

   

  Then I woke up and my girlfriend wakes up because of me.  I told her what I dreamt and afterwards we both went to sleep again. The days afterwards we didn’t pay any attention to that dream any more, everybody dreams sometimes, beautiful and less beautiful.  Then, on September 11th 2001, I had to go to the hospital to get an epidural injection.  I still know that the hour pointed ‘5 minutes to 3 o’clock p.m.’ when I came back in the room after my injection, another patient was watching CNN.  My dad and girlfriend came in the room together with me, and on CNN there was a building surrounded by smoke.  At the bottom of the screen you could read 'Breaking News:  Plan crashes into world trade center tower'.  It took a while before I grasped what was going on.  Three minutes after three p.m. I witnessed the second airplane hitting the second tower.  I told to my father that it wasn’t an accident.  My girlfriend said that she was thinking about my dream, but I said that it was far-fetched.  But when I saw the images after the buildings were collapsed, images of dust and everything else that was spread on the ground.  This was exactly what I saw in my dream after I raised my head and noticed that all the houses were destroyed.

   

  But how do you say something like that to other people?  I told my girlfriend about the dream prior to the attacks.  But telling something like that dream, after the attacks, well many wouldn’t believe me of course.

   

  Other things happened in my life, other dreams and afterwards I noticed on the news that something happened like in my dream.  Also as teenager I had a seat in my room, and nobody could and might sit in that couch.  If someone seated down in it, they felt themselves getting ill.  I always had the feeling that my grandfather (deceased already) used the seat.  There were lots of moments that I got distressed in my room, if everything around me was squished towards me.  An anxious feeling assaulted me, I just felt that it was something evil.  My mom gave me a photo of my grandfather, and I should put it up on the wall in my room.  Afterwards there still were moments that I felt the evil in my room, but sometimes it just was suddenly gone, and then I felt that my grandfather was in the room and he was seated in (his) couch.  But if you tell something like that, a lot of people would make a joke of it.

   

  There were also many moments, and not only in my room, that I had the feeling that someone was watching me, or that someone was following me.  That following sometimes gave such a disturbing feeling that I (as child or teenager) ran away and ran quickly to my home.  There were moments that I felt that someone stood behind me.  Just after my godfather passed away, many times I had the feeling that he stood behind me and laid its hand on my shoulder (as he always did when he was alive), and then I got the feeling that everything would be fine at last.

   

  Also I have many 'burdens of dreams', especially in the house of my mother. In the dream I’m walking around inside the house, or sometimes outside in places I don’t know.  Most of the times it’s dark then.  Something or someone is chasing me, I can’t see who or what it is, but I don’t have the time to look behind, I run away in panic.  I am frightened, and not just frightened, but I just know that something evil is chasing me and that I must make sure that it can’t catch me.  Mostly I run up the stairs, to my room where I’m sleeping at that moment.  My lead is mostly not large and I feel that it grabs for me but just misses me.  If I am outside I always end up at the door of my room.  I enter my room and know that I must wake up.  The following moment I’m sleeping in my bad but I am awake in my head.  I can’t move and I know that I immediately must wake up, before the evil thing gets me.  But I don’t wake up, I can’t move my limbs, I scream tremendously hard, but there’s no sound coming out of my mouth.  I keep struggling to move and keep yelling.  And apparently at last (according to others) I start talking and asking for help, and then I awake fearfully or they wake me up and I’m panicking.  The odd thing in those dreams is that it feels like I’m truly walking around, it doesn’t feel as a dream, but it feels real.  Until today, I each time woke up on time.  Several times I decided that I would stop running and turn around to see who or what is chasing me, but at the moment itself I have cold feet, it’s like I know that my life hangs on it.

   

  Now, I knew there is something you can do about ‘bad’ dreams.  In the past Native Americans used a dreamcatcher.  You can make it yourself (or get it as a present) and you hang it above your bed.  It consists of a circle with inside a web (like a web of a spider).  The ring has been decorated with textile or leather, feathers and cords.  One says that in the air many dreams are floating, good and bad dreams.  The web in the dreamcatcher catches the bad dreams and keeps it there so that you don’t have any bad dreams anymore.

  It worked, the usual 'bad' dreams that I had were gone.  Since I hung up the dreamcatcher I haven’t got any ‘negative’ dreams.  But the ‘dream’, about which I just told you, kept getting through.  Some gave as explanation that I leave my room in those ‘dreams’ and so I also removed myself from the dreamcatcher, and the evil that is chasing me doesn’t enter my room because of the dreamcatcher.  But I can’t remember that I run to my room because the dreamcatcher is there.  Some also explain it by saying that it just isn’t a dream.

   

  There were moments that I was talking with somebody or sitting next to him/here, and I felt and/or smelled that that particular person was going to die.  Most of the times he/she died within the month after I felt/smelt it.  I also knew that a good friend of mine died before people told me that he committed suicide.  At night I suddenly had a feeling that he was in my room, there was a sense of regret, a vibe of 'knowing that one did something very terrible’.  And the next morning my mother told me that he passed away, that he committed suicide.  I was discomforted of course, but not as shocked as when someone tells you that someone you knew died, here I already knew that something happened to my friend.

   

  Only how do you tell such things to others, how do you declare the things you experience?  You just know that there’s a chance that one makes a joke out of you or says that you are a 'freak'.  There are probably people who suspect (or know) that they have a gift, but they just don’t dare to say that to someone because they don’t know what others will say about that.  I know that feeling and keep those things to myself.  I try to ignore it, even there are moments that I don’t succeed in doing that and it’s very difficult.  And above all, I don’t do anything with the things I experience.  Some already said to me that I should study the things you can or can’t do, examine it and will test how far I can go in particular things.  But that goes above my head.  I know too little about paranormality, honestly, I admit that there are times that I’m anxious, not just frightened, but I just feel that if I pay attention to it, or don’t turn away (figurative) me it not of turn away (figurative) it wouldn’t end well.  So, paranormality is very interesting to me, it makes me desirous to know more about it, to do things with it, but I’m scared of it.  I keep it as far away as possible nowadays.

   

  There was one thing that happened when I was a teenager and went to an exposition (all about paranormality).  My mom and sister went to the paranormal expo at the same time.  The moment I came in, I had the feeling that someone was looking at me.  After 15 minutes I met my mom again, she said to me that there was a Voodoo Priest watching me the whole time since I came in.  I looked at him, but after that look I left the exposition.  I don’t know why.  More than a year after that moment I went back to such an exposition with a friend.  And again, the moment we came in, I had the feeling that I was being watched.  My friend told me that a man, sitting at a desk, was looking at me.  Without looking at him, I walked on, doing a round in the expo so that I ended at his table.  And I put myself in front of him and looked at him, he stood up, took his jacket and left without saying anything.  He left his wife (or colleague) at the stand.  But she only spoke French and I didn’t (my friend also didn’t).  So we walked away from the stand and looked around on the expo a little longer.  But I must admit, the way that priest looked at me was very bizarre.

   

  On other expositions some told me that if I was standing at their stand, that they got an ‘odd’ feeling, a feeling of ‘being pushed away’ or that I ‘intrigued’ them.  But others told me they felt nothing.  I do know of course that there are swindlers who act like they have a gift, but they don’t.  And I know that there are also people that really have a gift.

   

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=A3qcKAZrNYA   
  http://www.youtube.com/watch?v=yM4AM8t5n0A   

  04-11-2009 om 21:02 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:paranormality ability paranormal aptitude gift passed away declare explain paranormal activity Micah Katie great-grandmother reading cards tea leaves pursued WTC 9/11 11 September 2001 dreams dreamcatcher native americans voodoo priest

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paranormale begaafdheid en ‘Paranormal Activity’

  Ik heb in de week een goede en angstaanjagende film.  ‘Paranormal Activity’, de tape van Micah.  Het gaat over het leven van Micah Sloat en Katie Featherstone, een jong stel dat erachter komt dat hun huis bezeten is van een geest.  Nu, ik kan je in ieder geval aanraden om deze film eens te kijken, en doe dit dan zeker niet als je alleen bent.

   

  Hier is de trailer van de film:


  Geleverd door Filmtrailer.com

  Wat is nu juist paranormaal?  Het zijn verschijnselen, waarnemingen of vermogens die niet verklaard kunnen worden door wetenschap.  Er is dus géén verklaring voor.  Er is een serieus meningsverschil tussen aanhangers van het paranormale en wetenschappers over het feit of deze verschijnselen, waarnemingen of vermogens vast te stellen zijn.

  Wie is nu juist paranormaal begaafd?  Volgens mij kan iedereen dat zijn.  Tegenwoordig vinden veel mensen het belachelijk, zever, eng, bijzonder, iets voor freaks… ieder heeft er wel een mening over, goed of slecht.  Sommige mensen zijn paranormaal begaafd omdat het in hun genen zit, overgegeven van moeder, vader, grootmoeder…  Anderen ontdekken plots dat ze een ‘gave’ hebben en nog anderen leren het zich aan.

  Een paranormale gave is iets wat onverklaarbaar is of zelfs onbestaand is, maar er toch is.  Er zijn verschillende soorten gaven: helderziendheid, helderwetendheid, telekinese, cryokinese, levitatie en nog héél wat anderen.  Ik ga ze hier niet allemaal verklaren, ben geen ervaringsdeskundige, gewoon iemand die geïnteresseerd is in het paranormale, al van jongs af aan.

   

  Vanwaar mijn interesse?  Dit is eigenlijk moeilijk uit te leggen, maar ik zal het toch even proberen.  Mijn overgrootmoeder van mijn moeder was een crack op het gebied van paranormaliteit.  Wat ze juist allemaal kon, dat weet ik niet, maar uit verhalen van mijn ma en oma hoor ik wel dingen als kaartleggen, theebladeren lezen, dingen zien, …  Mijn moeder zelf ziet soms overledenen, soms direct na het sterven, soms van bekenden die al lang overleden zijn.  En dan ik, ik vind het nogal moeilijk om het hierover te hebben.  Het is gewoon niet iets wat je zomaar in de groep gooit, zeker niet als je ziet hoe veel mensen erop reageren.  En hoe moet je eigenlijk iets verklaren, dat niet verklaarbaar is.  Hoe moet je mensen laten weten dat iets wat je gezien, gevoeld, … hebt, dat je dat echt gezien, gevoeld, … hebt en niet aan het verzinnen bent.  Ik heb dat vroeger heel wat keren gedaan, het in de groep gooien, maar kon de mensen aan wie ik het vertelde gewoonweg niet overtuigen dat ik niet aan het liegen of iets aan het verzinnen was, je kan je de reacties wel voorstellen.  Dus nadien ben ik de dingen voor mezelf gaan houden.

   

  Mijn ex-vriendin heb ik wel eens weten te overtuigen.  Ik weet het nog goed, alsof het gisteren pas gebeurd is.  Was in de nacht van 30 augustus 2001.

   

  “”””

  Ik droomde dat ik thuis kwam, mijn vriendin toen was binnen.  Ik zette mijn fiets in de garage en kwam terug buiten.  Op dat moment hoor ik een enorm geraas en kijk naar boven.  Hoog in de lucht zie ik twee vliegtuigen (grijs en zilver kleur) naar elkaar toevliegen.  Ik probeer naar binnen te lopen, kijk achterom en zie de vliegtuigen elkaar raken.  Ik val, hoor een enorme knal, het voelt alsof die knal in mijn eigen lichaam was, een enorme druk.  Dan vallen er allemaal kleine brokstukken uit de lucht, stof, en weet ik veel wat nog allemaal.  Als ik mijn hoofd terug durf opheffen, zie ik dat er geen huizen meer staan, alles is verwoest.  Ik kruip recht en ga in de overblijfselen van mijn eigen huis op zoek naar mijn vriendin.  Overal ligt grijze stof.  Ik veeg met mijn handen door het stof, op zoek naar mijn vriendin. Maar vind haar niet, het enige dat ik vind is een ijzeren of metalen plaatje, het past net in mijn handpalm.  Het is aan één kant grijzig, de andere kant hangt vol stof, en als ik dat eraf veeg, zie ik een witte achtergrond met een rode streep en in de linker bovenhoek een beetje blauw.

  “”””

   

  Dan schiet ik wakker en mijn vriendin toen werd daardoor ook wakker.  Ik vertelde haar wat ik gedroomd had, en we hebben daarna nog verder geslapen.  Ik had er géén aandacht meer aan besteed, dromen komen nu eenmaal voor, mooie en veel minder mooie.

  Dan, op 11 september 2001 moest ik een epidurale gaan laten zetten in het ziekenhuis.  Ik weet nog goed dat ik om vijf voor drie ’s middags ongeveer terug in de kamer kwam en dat een andere patiënt de tv op CNN staan.  Mijn pa en vriendin kwamen ook net de kamer in, en je zag op tv een flatgebouw met enorme rook.  Vanonder stond ‘Breaking News: Plane crashes into world trade center tower’.  Het duurde even voor ik door had waar het juist over ging, en dan om 3 minuten na drie zie ik live het tweede vliegtuig recht in de tweede toren vliegen.  Toen zei ik nog tegen mijn pa dat dit géén ongeluk was.  Mijn vriendin zei toen nog dat ze aan die droom van mij moest denken, maar ik vond dat toch wat vergezocht.  Totdat ik beelden zag, nadat de gebouwen waren ingestort, beelden van het stof en alles wat er op de grond lag.  Dit was identiek aan wat ik zag nadat ik terug recht ging staan in mijn droom en zag dat alle huizen weg waren.

   

  Maar hoe zeg je zoiets tegen anderen?  Mijn vriendin had ik over mijn droom verteld voor het effectief gebeurde.  Maar nadien zoiets vertellen, tja veel mensen geloven dat niet natuurlijk.

   

  Er zijn zo nog wel dingen gebeurt in mijn leven, nog van die dromen, die later te vergelijken waren met nieuwsberichten.  Ook had ik vroeger, als tiener, een zetel in mijn kamer staan, en daar kon en mocht niemand in gaan zitten.  Als iemand in die zetel ging zitten, voelde die zich ziek worden.  Ik had altijd het gevoel dat mijn grootvader (die overleden was) in die zetel zat.  Er waren toen ook veel momenten dat ik het heel benauwd kreeg in mijn kamer, alsof alles bijeen geplet werd rondom mij.  Een angstig gevoel overviel me dan, ik voelde gewoon dat er iets slechts was.  Mijn ma heeft mij toen een foto van mijn grootvader gegeven, die ik moest ophangen in mijn kamer.  Nadat ik de foto had opgehangen, waren die momenten er nog wel, dat ik iets slechts rondom mij voelde, maar dan was ’t soms ook plots weg, en dat waren dan weer de momenten dat ik gewoon voelde dat mijn grootvader in de kamer was en in (zijn) zetel zat.  Maar vertel zoiets maar eens, velen zouden je gewoon uitlachen.

   

  Dan heb ik ook heel veel momenten gehad, en niet enkel in mijn kamer, dat ik het gevoel had dat er iemand naar mij aan het kijken was, of dat er iemand mij volgde.  Dat volgen was soms zelfs zo eng dat ik (als kind en tiener) het op een lopen zette naar huis.  Of momenten dat ik voelde dat er iemand achter mij stond.  Net nadat mijn peetvader gestorven was, had ik veel het gevoel dat hij achter mij stond en zijn hand op mijn schouder legde (zoals hij vroeger altijd deed), en dan kreeg ik altijd wel het gevoel dat alles uiteindelijk wel goed zou komen.

   

  Ook heb ik wel veel last van dromen, vooral in het huis van mijn moeder, dat ik in huis rond aan het lopen ben, of zelfs soms buitenhuis op onbekende plaatsen voor mij.  Meestal in die dromen is het donker.  En dan zit er iets of iemand achter mij aan, ik kan niet zien wie of wat, maar heb dan ook niet echt de tijd om goed achterom te kijken, ik loop in paniek weg.  Ik ben bang dan, en niet gewoon bang, maar ik weet gewoon dat er iets slechts achter mij aan zit, en dat ik moet zorgen dat dit slechte me niet te pakken krijgt.  Meestal loop ik dan de trappen op, richting de kamer waar ik op dat moment aan het slapen ben.  Mijn voorsprong is meestal niet echt groot en ik voel gewoon dat er iets naar mij grijpt, maar me net niet vast krijgt.  Als ik buitenshuis ben, kom ik in mijn vlucht altijd weer terecht aan de kamerdeur.  Ik loop de kamer in en weet dat ik moet wakker worden.  Het volgende moment lig ik dan ook effectief te slapen, en ben toch ‘innerlijk’ wakker.  Mijn lichaam wil niet bewegen, ik weet dat ik onmiddellijk moet wakker worden, voor dat slechte er is.  Maar het lukt niet, ik kan niet bewegen, ik roep wel, enorm hard, maar er komt géén geluid uit.  Ik blijf vechten om te bewegen en blijf roepen.  En blijkbaar (volgens anderen) begin ik op een gegeven moment dan ook echt te roepen, en dan word ik iets later angstig wakker of maken ze me wakker en ben ik in paniek.  Het rare aan die dromen is dat ik echt wel aan het rondstappen ben dan, het voelt niet aan als een droom, maar als werkelijkheid.  Totnogtoe ben ik telkens tijdig wakker geworden.  Ik heb mezelf al meermaals wijsgemaakt dat ik eens zou blijven staan om te zien wat of wie er achter mij aan zit, maar op dat moment zelf is de angst zo groot dat ik niet durf blijven staan, het is net alsof ik dan weet dat mijn leven ervan af hangt.

   

  Nu, ik wist dat er iets is wat je tegen ‘slechte’ dromen kan doen.  Bij de indianen bestaat zoiets als een dromenvanger.  Je maakt die (of krijgt hem) en hangt die op boven je bed.   Het bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van een spin. De ring is versierd met stof of leer, veren en koorden.  Men gaat ervan uit dat in de lucht vele dromen zweven, goede en slechte.  Het web in de dromenvanger vangt de slechte dromen op en laat die niet meer los, zodat je géén slechte dromen hebt.

  Nu, het hielp wel, tegen gewone ‘slechte’ dromen die ik had.  Sinds ik de dromenvanger gehangen had, heb ik géén ‘negatieve’ dromen meer gehad.  Maar de ‘dromen’ waarover ik hierboven sprak, blijven doorkomen en terugkomen.  Ik kreeg als uitleg dat ik in die specifieke dromen ook niet meer in de kamer, in het bed onder de dromenvanger ben, maar ervan weg, en het slechte dat achter me aan zit, komt toch ook niet de kamer binnen waar die dromenvanger hangt.  Al kan ik me niet herinneren dat ik in die droom naar de kamer ga omdat de dromenvanger er hangt.  Een andere uitleg die ik kreeg is dat het gewoonweg géén droom is.

   

  Er zijn zelfs momenten geweest dat ik bij een bepaald persoon was en gewoon voelde en rook dat die persoon ging sterven, en meestal gebeurde dat ook nadien (binnen de maand).  Ook heb ik van een goede maat van mij geweten dat hij gestorven was voor men mij liet weten dat hij zelfmoord gepleegd had.  Ik had namelijk ’s nachts plots het gevoel dat hij in mijn kamer was, er hing een gevoel van spijt, een gevoel van ‘weten dat men iets ergs gedaan heeft’.  En ’s morgens liet mijn ma me weten dat hij overleden was, door zelfmoord.  Ik schrok natuurlijk wel, maar niet zoals bij de meeste telefoontjes of momenten waar men je laat weten dat iemand gestorven is, hier wist ik al dat er iets met hem was.

   

  Maar hoe vertel je die dingen aan anderen, hoe verklaar je wat je meemaakt.  Je weet altijd dat er een kans is dat men je uitlacht of als ‘freak’ gaat zien.  Er zijn waarschijnlijk wel een heel deel mensen die vermoeden dat ze een gave hebben, maar die het gewoon niet aandurven om daar iets van tegen iemand te zeggen, omdat ze niet weten hoe anderen zullen reageren.  Dat heb ik ook en dus hou ook ik die dingen meestal voor mezelf.  Ik probeer er niet teveel aandacht aan te schenken, al lukt dat niet altijd, en is dat helemaal niet makkelijk.  En bovenal, ik doe er niets mee.  Sommigen hebben al gezegd van je moet dat uitzoeken, je moet gaan onderzoeken wat je kan en gaan uittesten hoever je kan gaan in bepaalde dingen.  Maar dat zie ik niet zitten.  Ik weet veel te weinig van het paranormale, ik geef eerlijk toe dat er momenten zijn dat ik schrik heb, niet gewoon bang ben, maar weet dat als ik er aandacht aan geef, of me er niet van wegdraai (figuurlijk), dat ik gewoon voel en weet dat het niet goed zou aflopen dan.  Kort gezegd, het paranormale interesseert me enorm, het trekt me aan om er meer over te weten, er meer mee te doen, te gaan ontdekken, maar ik heb gewoon schrik ervan.  Dus ik hou me er zo weinig als mogelijk mee bezig tegenwoordig.

   

  Wat ook al eens is voorgevallen, als tiener ging ik wel eens naar een paranormale beurs.  Er is eens een beurs geweest hier in het dorp.  Mijn ma en zus gingen tegelijk met mij naar daar.  Van af dat ik er binnen kwam had ik het gevoel dat ik bekeken werd.  Toen ik na een goed kwartier mijn ma terug tegen kwam, zei ze me dat er aan een tafeltje een voodoopriester zat en dat die sinds ik binnen kwam, constant naar mij aan het kijken was.  Ik heb dan eens gekeken naar hem, maar ben direct weggegaan van die beurs.  Ik weet niet meer waarom.  Meer dan een jaar later ben ik nog eens naar een beurs gegaan, met een vriendin.  En toen we al even binnen waren, zei ze tegen mij dat er een man aan een tafeltje de hele tijd naar mij aan het kijken was.  Ik ben dan, zonder hem aan te kijken een rondje door gewandeld, zodat ik bij zijn tafeltje aan kwam.  En toen ik voor hem ging staan, is hij opgestaan, heeft hij zijn jas genomen en is hij vertrokken zonder iets te zeggen.  Hij liet zijn vrouw (of collega) er alleen achter.  Maar die sprak alleen Frans en dat kon ik niet (die vriendin ook niet).  Dus heb ik het er maar bij gelaten en heb nog wat verder rond gekeken op die beurs.  Ik moet wel zeggen, ik vond het maar raar hoe hij naar mij bleef kijken.

   

  Ik heb op van die beurzen vroeger nog gehoord van anderen die daar zaten, dat als ik bij hen aan het tafeltje zat, dat zij een ‘raar’ gevoel kregen dan, een gevoel van ‘wegstoten’ of dat ik hen ‘aantrok’.  Maar weer anderen voelden dan weer niets.  Ik weet natuurlijk ook wel dat er wel wat kwakzalvers tussen zullen zitten en mensen die beweren veel te weten, kunnen, maar dat dit niet zo is.  Maar er zullen er ook wel bij zijn die echt wel een ‘gave’ hebben.

   


  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=A3qcKAZrNYA   
  http://www.youtube.com/watch?v=yM4AM8t5n0A   

  04-11-2009 om 20:59 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:paranormaliteit paranormaal paranormale begaafdheid gave paranormal activity Micah Katie overgrootmoeder kaartleggen theebladeren overledenen achtervolgd WTC 9/11 11 september 2001 dromen dromenvanger indianen verklaren uitleggen voodoo priester

  03-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang

  Velen vragen zich nu af of ik van het Vlaams Belang ben.  Ik ben geen politieker van het Vlaams Belang, dan is dit misverstand of die vraag al van de baan.  Nu, zou ik voor het Vlaams Belang kunnen stemmen?  Ik zie niet in waarom niet.  België is zogezegd een democratisch land (zie blog), en vermits het Vlaams Belang (vroeger Vlaams Blok) een politieke partij is waar je voor kan stemmen, is het best mogelijk dat ik erop stem.  Nu, uit ondervinding weten we dat een stem voor het Vlaams Belang door andere politieke partijen genegeerd wordt.  Is het dan een verloren stem? Zeker niet, men mag zeker niet gaan denken dat als men voor het Vlaams Belang stemt, dat zijn stem dan nutteloos is, want dat is zeker het geval niet.  Anderen negeren dan (zogezegd) wel het Vlaams Belang en zijn kiezers, maar wat merk je?  Ten eerste is er één resultaat waar iedereen altijd héél benieuwd en zelfs angstig voor is, dat is de uitslag die het Vlaams Belang zal behalen bij de verkiezingen.  Ten tweede merk je dat andere politieke partijen de programmapunten van het Vlaams Belang aan het overnemen zijn, wat wil zeggen dat er wel degelijk rekening gehouden wordt met de stem van de kiezers van het Vlaams Belang.

   Op het Vlaams Belang kunnen stemmen wil nog niet zeggen dat ik er voor stem, de vraag is dan, zou ik voor het Vlaams Belang willen stemmen?  Nu, voor je de stem geeft aan een politieke partij, is het natuurlijk nodig dat je de programmapunten van een partij kent, dat je weet waar de partij voor staat.  Bij mensen rondom mij merk ik op dat de meeste daarvan niet stemmen voor dat waar een partij voor staat, maar voor iemand die ze kennen, of voor de politieke partij waar ze menen bij te horen doordat ze lid zijn van het ziekenfonds of syndicaat van die betreffende partij.  Anderen gaan er dan weer van uit dat vermits ze zelfstandige zijn, dat ze liberaal zijn en dus voor de Liberale Democraten moeten stemmen.  Deze redeneringen vind ik héél verkeerd, al is ieder natuurlijk vrij om te stemmen op wie hij wil.

   

  Wat zijn nu enkele van die programmapunten van het Vlaams Belang?  Iedereen weet ondertussen wel dat het Vlaams Belang staat voor ‘Vlaamse onafhankelijkheid’.  Die vraag heb ik me al gesteld, en daar ben ik ook wel voor.

   

  Het Vlaams Belang vindt dat de gevangeniscapaciteit uitgebreid moet worden.  Hier vind ik dat je niet anders kan dan ermee akkoord zijn, want wat hoor je tegenwoordig wel niet allemaal in het nieuws.  Een hoop gevangenen loopt vrij rond, wegens plaatsgebrek en de enkelbanden zijn op.  Hoeveel jeugdcriminelen worden er vrijgelaten omdat er in de jeugdinstellingen geen plaats meer is.  In de gevangenissen zelf is het enorm drommen, gevangenen slapen (leven) met meer in een cel dan voorzien, er zijn zelfs in sommige gevangenissen matrassen tekort. 

   

  België staat mee bovenaan wat betreft de rangschikking van fiscale druk volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).  In de Eurozone staat België helemaal bovenaan wat betreft fiscale druk.  Wat is nu fiscale druk?  Wel, fiscale druk is de verhouding van belastingopbrengsten tot het Bruto Binnenlands Product.  Het BBP is de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd.  Het is een veel gebruikte maatstaf voor de welvaart van een land of regio.  Volgens het Vlaams Belang zijn door de hoge fiscale druk in ons land nieuwe belastingen of verhogingen onaanvaardbaar.  De belastingdruk moet verlagen volgens hen.  En wie kan zich daar niet in vinden?  Iedereen wil toch belastingverlaging of op zijn minst géén verhoging van de belastingen.  De fiscale druk is samen met de hoge loonkost één van de redenen dat we minder aantrekkelijk worden voor buitenlandse investeerders.  En ik vind dat daar toch ook iets aan moet veranderen. 

  Wat betreft de loonkost zegt het Vlaams Belang dat de loonkost moet verlagen.  En dat zou natuurlijk ons land aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders.  Het zou trouwens ook de werklozen vooruit helpen, aangezien voor ondernemers de hoge kostprijs een rem is op het aanwerven van werknemers.  Dus een verlaging van de loonkost is ook wel een verlaging van het aantal werklozen, wat natuurlijk ook goed is.

   

  Het Vlaams Belang stelt dat de successierechten (belasting op erfenis), de registratierechten (belasting op registratie van documenten) en de schenkingsrechten (registratierechten die moeten worden betaald bij schenking onder levenden) moeten verlaagd worden.  Wat mij betreft, en ik denk dat er héél wat mensen het hiermee eens zijn, is het betalen van belastingen op een erfenis of schenking schandalig.  De mensen van wie je erft of van wie je een schenking krijgt, hebben al ik weet niet hoeveel belastingen betaald ervoor, en dan moet de persoon die erft of een schenking krijgt, ook nog eens belastingen betalen op datgene waar al belasting op geheven is?  Onlogisch toch.  Wat mij betreft zouden deze dus moeten afgeschaft worden, maar verlagen is natuurlijk al een begin.

   

  Het Vlaams Belang wijst het huidige sociale huisvestingsbeleid volledig af.  Dit huisvestingsbeleid geeft voorrang aan vreemdelingen en allochtonen.  Ikzelf sta al op meerdere wachtlijsten voor een sociale woning.  Al jaren sta ik erop, en nog steeds ben ik wachtende.  Terwijl ik merk dat er mensen die nog niet zolang als ik op een woning wachten, er mensen die zelf een woning hadden en niet de kans liepen op straat terecht te komen, er mensen die het financieel zeker niet zo moeilijk hebben, al een woning kregen.  Als gehandicapte heb ik recht op voorrang op een sociale woning, maar volgens de huisvestingsmaatschappij enkel voorrang op woningen specifiek voor gehandicapten.  Dus als ik mijn voorrang wil doen gelden, maak ik volgens hen enkel kans op een woning specifiek voor gehandicapten.  Maar zo zijn er maar weinig woningen, en de kans dat er één vrij komt is miniem.  Volgens sommigen zou ik dan langer op een woning wachten als dat ik me inschrijf voor een gewone woning (gelijkvloers dan in mijn geval, zonder trappen).  Maar als ik in aanmerking wil komen voor een gewone woning, dan heb ik géén voorrang, waardoor ik ook jaren zal moeten wachten (en al aan het wachten ben).  Men draait het altijd zo dat ik niet in aanmerking kom en nog moet wachten, en dit terwijl ik zie dat andere mensen die minder dringend een woning nodig hadden (zeggen ze zelf), al wel een woning kregen, zelfs deze die nog niet zolang op de lijst stonden als ik.  En ik merk dan ook nog eens dat 90% van de mensen die voor mij een woning kregen, vreemdeling of allochtoon is.  Dus ik wil wel degelijk dat het huidige sociale huisvestingsbeleid compleet veranderd wordt, en dat er betere regels en controle op de toewijzing van woningen komt, met de gepaste straffen indien men zich niet aan die regels houd.

  De programmapunten kan je terugvinden op de homepage van het Vlaams Belang, het is niet mijn taak om die hier allemaal uitgebreid te gaan beschrijven.

   

  Nog één punt wil ik aanhalen, namelijk dat van immigratie.  En dit heeft niets met racisme te maken, maar daar kom ik dadelijk op terug.  Het Vlaams Belang stelt dat er ondanks de immigratiestop van 1974 toch nog immigranten blijven toestromen en bovendien blijven illegalen en zogenaamde asielzoekers het land binnen komen.  Volgens het Vlaams Belang moet de immigratiestop waterdicht worden.  Hier kan ik wel mee akkoord gaan, ik vind dat we eerst eens alle problemen in eigen land (en liefst dan nog Vlaanderen) moeten oplossen, en dan kan men nadien nog altijd opnieuw gaan overleggen hoe men immigratie eventueel kan toestaan (met mate dan).  De aanpassing van vreemdelingen met een islamitische achtergrond verloopt zeer moeizaam, soms is er zelfs totaal géén aanpassing.

  Volgens het Vlaams Belang moeten vreemdelingen zich aanpassen aan onze cultuur.  Is toch ook logisch, men komt in ons land wonen, men komt als het ware terecht in onze cultuur.  En bij ons gelden waarden als de gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van meningsuiting.  Dit stelt het Vlaams Belang ook, aangezien dit de basisbeginselen zijn van onze Westerse democratie. 

  Wat betreft de illegalen en asielzoekers stelt het Vlaams Belang dat enkel echte politieke vluchtelingen toegestaan mogen worden.  Ook ik ben van mening dat asielzoekers het best in eigen omgeving worden opgevangen en dat asielzoekers en illegalen die hier uitgewezen worden, ook daadwerkelijk het land moeten verlaten, en terug naar land van oorsprong dienen te gaan.

  Het Vlaams Belang wil de snelbelgwet afschaffen.  Net zoals het Vlaams Belang vind ik dat je enkel Belg kan worden na een geslaagd assimilatieproces, en indien je daarin slaagt en Belg word, geef je natuurlijk je oorspronkelijke nationaliteit af.  Het is toch logisch dat als je Belg wil worden, dat je de taal, cultuur, wetten en dergelijke kent en ernaar leeft, en dat je de oorspronkelijke nationaliteit afgeeft.

  Het vreemdelingenstemrecht moet afgeschaft worden volgens het Vlaams Belang.  Bij mijn weten behoort stemrecht toe aan alle burgers, ouder dan 18 jaar, die de nationaliteit van het betreffende land bezitten.  Natuurlijk kan je stemrecht of stemplicht ontnomen worden door een uitspraak van een rechter.  Ik vind dus niet dat mensen die géén Belg zijn kunnen stemmen.  En het ergste van al is, wij Belgen hebben stemplicht, wij MOETEN gaan stemmen, en de vreemdelingen hebben stemrecht, zij MOGEN gaan stemmen.  Dus wat mij betreft moet het vreemdelingenstemrecht inderdaad worden afgeschaft.

   

  Als ik de programmapunten van het Vlaams Belang doorneem kan ik inderdaad tot de conclusie komen dat ik mijn stem aan hen kan geven.  Er zijn natuurlijk ook wel opmerkingen en punten waar ik me niet helemaal of helemaal niet in kan vinden, maar dat heb je wel bij elke politieke partij, punten waar je voor en punten waar je tegen bent.

  Ben ik dan een racist? Of is iedereen die stemt voor het Vlaams Belang of iedereen die behoort tot het Vlaams Belang racist?  Nee toch, dat is wat kort door de bocht gaan, wat meerdere politieke partijen wel graag doen als het gaat om het Vlaams Belang.

  Wat is nu juist een racist?  Racisme betekent algemeen dat leden van een bepaald ras zich superieur achten aan leden van een ander ras.  Is dit zo in het geval van mij of het Vlaams Belang?  Nee toch, het is normaal dat je, als je ergens naartoe gaat, je jezelf aanpast aan de gewoonten, cultuur, wetten, … van die andere plaats.  Of dit nu naar België is, of naar een Aziatisch land of Afrikaans land of waar dan ook, je moet je aanpassen, je aan de wetten houden en de taal leren.  Dit heeft niets met superioriteit te maken. 

  Ook wordt racisme gebruikt als aanduiding van ‘angst voor vreemdelingen’.  En daar is ook géén sprake van.  Bij racisme gaat het om een rasgebonden vooroordeel.  Daar is ook niet echt sprake van, aangezien het bij het Vlaams Belang gaat om het feit dat alle vreemdelingen (niet-Belgen die in ons land willen komen wonen) zich dienen aan te passen aan cultuur, taal, wetten, …  ongeacht afkomst, ras, godsdienst, …  Het is een feit dat onze cultuur inhoud dat man en vrouw gelijk zijn (al kan dit in België ook nog beter), de scheiding tussen kerk en staat, en het mag gerust dat er andere culturen zijn die daar anders over denken.  Dat is hun goed recht natuurlijk, maar het minste dat men kan doen als men vanuit zijn eigen cultuur gaat naar een andere cultuur, is zich aanpassen aan die cultuur.  Dat heeft allemaal niets te maken met een vooroordeel hebben ten opzichte van een ander ras.  Vreemdelingen kunnen hier komen wonen, als ze zich aanpassen aan wet, cultuur, … en de taal leren en spreken.

  Ik persoonlijk ben zeker geen racist, en er zullen wel mensen in het Vlaams Belang zitten die racistisch zijn (maar de meerderheid niet hoor).  Maar die heb je volgens mij ook in andere politieke partijen, maar die houden die ‘persoonlijke mening’ volgens mij voor zichzelf, maar ze zijn er wel, daar ben ik zeker van.  Overal heb je wel racisten, op je werk, waar je sport, uitgaat, …  Maar vele racisten komen niet uit voor die mening, waardoor men het niet weet.

  Het feit dat het Vlaams Belang bestempeld word als racistische partij, heeft niets te maken met de partij, en al zeker niet met het overgrote deel van de partijleden, maar met de benadrukking, aantijgingen van andere politieke partijen, die daarmee geholpen worden door pers en tv.  Het heeft niets te maken met vreemdelingen of ras, maar ook Belgen moeten zich aan de wet houden en dergelijke.  Ik heb dus géén vooroordeel voor een bepaald ras.  Je kan dus stellen dat ik, noch het Vlaams Belang volgens mij, racistisch zijn.  Maar zowel ik, als blijkbaar het Vlaams Belang, klagen de mistoestanden in ons land aan.  Andere politieke partijen (niet allemaal) minimaliseren of ontkennen deze mistoestanden en komen dan met de uitleg dat het om racisme gaat.  In de meeste gevallen doen ze dit (minimaliseren en ontkennen) omdat zij de oorzaak zijn van de mistoestanden.  Er word niet beoordeelt op ras of huidskleur, maar op gedrag.  Ook word er niet met de vinger gewezen naar vreemdelingen of islamieten, omdat zij bijvoorbeeld profiteren van bepaalde faciliteiten (wat trouwens ook héél wat Belgen doen), maar wel naar diegenen in de politiek die deze dingen en wantoestanden toestaan.

   En trouwens, wat ik me soms afvraag, is het niet zo dat ieder mens, op een bepaalde manier, ergens wat racistisch is en/of discrimineert?   Als we allemaal onszelf onder de microscoop leggen en ons leven, denken en doen beschouwen, hoeveel van ons kunnen dan zeggen dat ze TOTAAL NIET RACISTISCH ZIJN EN/OF TOTAAL NIET DISCRIMINEREN.  Want racisme zou erg zijn, maar discriminatie is minstens even erg hoor.  Hier in België worden vreemdelingen, en dan vooral islamieten enorm beschermd en iedereen die maar iets zegt wat niet positief is voor hen, word al snel als racist beschouwd, maar hoe gaat het eraan toe in de landen waar die vreemdelingen vandaan komen?  Kan een gemiddelde Belg zoals mij of u daar gaan wonen, en daar verder leven zoals we hier doen?  Is dat toegestaan?  Of moeten we concluderen dat die vreemdelingen die men hier zo beschermt en waar anderen direct voor racist door worden bestempeld, zelf ook racist zijn?  Ik bedoel maar, is niet iedereen op een bepaald gebied racistisch en/of iemand die discrimineert, Belg of vreemdeling?  Ik ben er zeker van dat ieder van ons zich wel eens schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie, Belgen en vreemdelingen.

   

  Volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent discriminatie: ‘elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven'  Dus stel ik me nog de vraag, de mensen die naar een andere plaats trekken (of het nu dorp, stad, provincie, regio of land is) en die weigeren om zich aan de cultuur, wetten, normen en/of waarden aan te passen, doen zij dit omdat zij de cultuur, wetten, normen en/of waarden van die nieuwe plaats niet goed vinden? Minderwaardig vinden? Of dat zij hun eigen cultuur, wetten, normen en/of waarden beter vinden dan de plaatselijke?  Is dit dan geen racisme?


  Many are now wondering whether I am member of ‘Vlaams Belang’.  I am not a politician of Vlaams Belang, then this misunderstanding or that question is shelved.
  Now, can I vote on Vlaams Belang?  I don’t see why not.  Belgium is supposedly a democratic country (see
  blog), and since Vlaams Belang (formerly Vlaams Blok) is a political party where you can vote on it’s quite possible that I should vote for them.  Now, we know from experience that other political parties ignore a vote on Vlaams Belang.  Is it a vote thrown away?  Certainly not, people should certainly not think that if they vote on Vlaams Belang that his vote than is useless, because that is certainly not the case.  Others try to ignore (supposedly) Vlaams Belang and also its voters, but what do you notice?  First, there is one outcome where everyone always waits very curious and even anxious what the result will be that Vlaams Belang will obtain in the elections.  Second, you notice that other political parties take the aims of Vlaams Belang and put them in their own list of aims.  Which means that people are indeed taking into account the voice of the people who vote on Vlaams Belang.
  The fact that you can vote on Vlaams Belang doesn’t mean that I will vote on them.  The question is: Would I vote on Vlaams Belang?  Now, before you vote it is natural that you need to know what the list of aims is of a political party, what is their position.  I notice that people I know don’t vote for a political party because of their position, but they give their votes to someone they know, or they believe that they have to give their vote to the political party that belongs to the syndicate or health insurance where they are members of.  Others think because they are self-employed people that they should vote for the Liberal Democrats.  According to me this reasoning is quite wrong, though each person is of course free to vote on whom he wants.

   

  What are some of aims of Vlaams Belang?
  Everyone knows by now that Vlaams Belang stands for ‘Flemish independence’. The question I have already
  asked, and I am pro independence.

   

  ‘Vlaams Belang’ says that the capacity of prisons must be extended.  Here I have to say, you can’t do anything else than agree with that because the things you hear in the news.  A lot of prisoners walk around free, because there’s no room in the prisons and all the ankle monitoring bracelets are used.  How many youth offenders are released because there is no more room in the youth institutions.  The prisons are overcrowded, prisoners have to sleep (live) in their cell with more than the cell is build for, there is in some prisons a shortage of mattresses.

  Belgium stands at the top concerning the fiscal pressure according to the OECD (organisation for economic cooperation and development).  In the euro-zone Belgium stands entirely at the top concerning fiscal pressure.  What is fiscal pressure?  It is the proportion from tax turnovers to the Gross Domestic Product is.  THE GDP is the market value of all goods and services, which are produced in one-year time.  It is a much used criterion for the prosperity of a country or region.  According to ‘Vlaams Belang’ it is unacceptable to give new taxes or increase taxes because the fiscal pressure is high in Belgium.  The tax burden must reduce according to them.  And who will not agree to that?  Everyone wants a tax reduction or at least no increase of the taxes.  The fiscal pressure is together with the high remuneration costs one of the reasons that Belgium has become less attractive for foreign investors.  And something has to be changed about that.
  Concerning the remuneration costs ‘Vlaams Belang’ says that they must be reduced.  And that would make our country more attractive for foreign investors.  And as a matter of fact it helps unemployed person too, since for entrepreneurs the high cost (of remuneration) is a brake on recruiting employees.  Therefore a lowering of the remuneration costs is also a lowering of the number of unemployed persons, what is a very good thing.

   

  Vlaams Belang puts that the inheritance tax, the real estate transfer tax and the gift tax (registration court that must be paid by present under living) must be lowered.  According to me, and I guess that a lot of other people have the same opinion, the taxes on an inheritance or gift are scandalously.  People you inherit from or who give you a donation have already paid a lot of taxes for the things (or amounts) that you inherit or get as a donation.  And than you have to pay taxes again on the same?  Illogical.  I think those taxes should be abolished, but lowering them is a beginning of course.

   

  Vlaams Belang disapproves the present social housing management.  This housing management gives priority at foreigners and immigrants.  I myself am already registered on several waiting lists for a dwelling of a social nature.  For years I’m waiting, and I still am.  Noticing that people who aren’t waiting as long as me, people who own a house, people who aren’t in a position to become homeless, people who don’t have financial problems like me, that they get a house prior to me.  As a handicapped person, I have a priority, but according to the social housings society I only have priority for houses especially matched for handicapped people.  Thus as I want to have this priority, I only get a matched house for handicapped people.  But there a only a few houses matched, and the chance that the people who live there are moving, is very small.  According to some people I have to wait longer on a matched house than that I register for a ‘normal’ house (in my case only ground floor, without stairs).  And if I register for a ‘normal’ house, I don’t have priority, and I also have to wait years.  One turns it always so that I’m not qualified and have to wait longer, and meanwhile I see other people, who need a house less urgently (they say that themselves), do get a dwelling of a social nature, even those who stood not on the waiting list as long as me.  And I notice that 90% of the people, who did get a house prior to me, are foreigner or immigrant.  Thus I want that the present social housing management becomes completely changed, and that there come better rules and better control on the assignment of dwellings of a social nature, with the appropriate punishments when one who breaks those rules.

   

  You can find all about Vlaams Belang on their homepage.  It’s not my calling to talk about all of the aims of Vlaams Belang.

   

  There is still one aim that I want to say something about, namely that of immigration.  And this has nothing to do with racism, but I come back to that later.  Vlaams Belang puts that there despite the stop of immigration in 1974 immigrants keep on coming to Belgium and also illegal immigrants and so-called illegal aliens and so-called refugees keep coming to Belgium.  According to Vlaams Belang the stop of immigration should become impenetrable.  I agree with that, I think it’s important that we first solve all problems in our own country (and rather in Flanders), and afterwards we can consider how and if to allow immigration again (in a restrained manner).  The adaptation of foreigners with an Islamic background doesn’t run well al the time, sometimes you can’t speak about adaptation.

  According to Vlaams Belang, foreigners must adapt to our culture.  That’s logical, one comes living in our country, comes in our culture.  And to us values like equality between man and woman, freedom of speech, are important.  Vlaams Belang says the same, since those are parts of the basic rules of our Western democracy.

  Concerning illegal immigrants and refugees Vlaams Belang wants to allow only real political refugees.  It’s my opinion too that refugees are accommodated in own surroundings (close to their own country) and that refugees and illegal immigrants who are exiled also have to leave the country and return back to their country of origin.

  Vlaams Belang want to abolish the ‘snel-belg-wet’ (law to get the Belgian nationality very easy).  Vlaams Belang also finds that you can only become a Belgian after a successful assimilation trial, and when you succeed in that, than you get the Belgian nationality, and you loose your former nationality of course.  It’s normal that there is an automatic loss of a citizenship if another citizenship is acquired voluntarily.  It’s logical that if you want to get a Belgian nationality you can speak the language, you know the culture, laws and so and live by it.

  Suffrage for immigrants must be discarded according to Vlaams Belang.  By my knowledge suffrage is the civil right to vote for all citizens, older than 18 years, owning the nationality of the country where the elections are.  Of course it’s possible that a judge has taken away your right to vote.  So I don’t think it’s fair that people who aren’t Belgian have the right to vote.  And the most awful thing is, Belgians have compulsory voting, and we HAVE to vote and foreigners have suffrage, they CAN vote if they want.  So suffrage for immigrants should disappear.

   

  If I look at the list of aims of Vlaams Belang, I come to the conclusion that it’s possible that I vote on them.  There are naturally also remarks and aims, which say nothing to me, or on which I don’t agree, but that is something you have with each political party, aims that you like and aims that you dislike.

  Does it mean that I am a racist?  Is everybody who votes on Vlaams Belang or everybody that is part of Vlaams Belang a racist?  No, that is somewhat oversimplified, something that other political parties like to do concerning Vlaams Belang.  What is a racist?  Racism means general that members of a race consider themselves superior at members of a different race.  Is this in case of me or of Vlaams Belang?  No, it is logical that you, if you are going to live somewhere else, you yourself adapt to the customs, culture, laws, … of that place.  If you go to Belgium, an Asian country or African country or wherever, you must adapt, you have the duty to obey the laws and learn the language.  This has nothing to do with superiority.

  Also racism is used as an indication of 'fear for foreigners'.  And that’s not the case.  By racism, we talk about race-based prejudice.  You can’t say that of Vlaams Belang, since there is the fact of all foreigners (not-Belgian people that want to live in our country) must adapt themselves to the culture, language, laws, … regardless origin, race, religion, …  It is a fact that our culture contents that man and woman should be equal (have to admit that this also can be better in Belgium), the separation between church and state, and it’s normal that there are other cultures who think otherwise.  That is permitted, but the least that one can do as you go from your own culture to a different culture, is adapt to that culture.  That has nothing to do with a prejudice to another race.  Foreigners can come and live here, if they adapt to our culture, laws … and learn and speak our language.

   I am certainly not a racist, and there will be people in Vlaams Belang who are racists (but the biggest part isn’t).  But you have also racists in other political parties, but those keep their opinion to themselves, but there are, I am certain of that.  Everywhere you have racists, on you work, where you practice your sport, where you go out, …  Only many racists don’t communicate their opinion, so people don’t know what they are.  The fact that Vlaams Belang is labelled as a racist party, has nothing to do with the political party itself, and certainly not with the biggest part of the party members, but with the accentuating, imputations of other political parties, helped by press and television.  It doesn’t concern immigrants or race, but also Belgians must obey the law and such.  It’s out of the question that there is a prejudice against a race.  You can say that I am not a racist, neither Vlaams Belang.  But I, as well as Vlaams Belang, complain about the shortcomings in our country.  Other political parties (not all) minimize or deny these shortcomings and explain it with ‘racism’.  In most cases they do this (minimize and deny) because they are the cause of the shortcomings.  There is no criticizing on race or colour of the skin, but on behaviour.  Also there is no finger pointing to foreigners or Islamic people, because as example they take advantage of some facilities (also some Belgians to that), but we have to point to those who governed because they allow these shortcomings.

   And besides, what I sometimes ask myself, isn’t it so that everyone, on a particular manner, somewhere is a little racist and/or discriminates?  If we look at ourselves under the microscope and look at our lives, how much of us can say that they are TOTALLY NOT RACIST AND/OR TOTALLY DO NOT DISCRIMINATE.  Racism is awful, but discrimination at least as awful.  Here in Belgium foreigners, and then especially Islamic people, are protected and everyone that says something that is a little negative for those is considered instantly as a racist.  But how about the countries where the foreigners come from?  Can an average Belgian like you, or me if we want to live in their home country, live in that country like we did here, living by our own culture?  Is that allowed?  Or should we conclude that those foreigners whom are protected here in Belgium by the government and others, because of whom people and parties are labelled as racist, that they are racist themselves?  I mean, isn’t everyone in a particular issue, a racist and/or someone that discriminates, doesn’t matter if it’s a Belgian and/or foreigner?  I am certain of the fact that each of us once in a while is a racist and/or someone that discriminates, Belgians and foreigners.

   

  According to the Conventions of the United Nations, discrimination means:  ' any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life'.

  So I ask myself this question, the people that move to other places(doesn’t matter if it’s a town, city, province, region or country) and whom refuse to adapt to the culture, laws, standards and/or values, why do they do this?  Because they think the culture, laws, standards and/or values of that new place aren’t good?  Is their opinion that those are inferior?  Do they have the attitude

  that their own culture, laws, standards and/or values are better then those of the place where they travelled to?  Isn’t that racism too?

  Bijlagen:
  http://www.vlaamsbelang.org/   

  03-11-2009 om 23:18 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Vlaams Belang niet racistisch no racisme voting stemmen elections verkiezingen Vlaamse onafhankelijkehid Flemish independence belastingdruk gevangenis verlagen afwijzen Senaat Senate prisons tax burden reducing lowering disapprove foreigners vreemdelingen

  01-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HERINDELING !!! - RESHAPING !!!

  Ik heb vandaag mijn blogs eens opnieuw ingedeeld en de categoriën toegevoegd.  Er was nog nooit met een blog gewerkt voordien, en al doende leert men, vandaar nu dus deze herindeling.  Maar nu is alles vermoedelijk makkelijker te vinden.

  Groetjes

  Bob, Sergei, Emil

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I reshaped my blogs today and added the categories.  Never worked with a blog before, and by ignorance we make errors, and by errors we learn, thus now this reshaping.  But now everything is presumably easier to find. 

  Greetings

  Bob, Sergei, Emil

  01-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)
  Tags:indelen reshape blog categoriën categories by ignorance we make errors al doende leert men Bob Sergei Emil  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!