Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ericdemeyer
  www.bloggen.be/ericdem

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hemiksemheemkring
  www.bloggen.be/hemikse

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ericdemeyer
  www.bloggen.be/ericdem

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  matjecool
  www.bloggen.be/matjeco

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  trainermarnix
  www.bloggen.be/trainer

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  08-03-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helende stenen 2 : Aardbeienkwarts. – Healing Gemstones 2 : Strawberry Quartz.

  Zoals ik gezegd had zou ik het over de helende edelstenen apart hebben. Vandaag dan ook mijn eerste bericht.

  Aardbeienkwarts is een rozige gespikkelde en licht doorschijnende edelsteen en behoort natuurlijk ook tot de kwarts-familie.
  Aardbeienkwarts behoort tot de groep van fruitkleurige kwarts zoals kersenkwarts, kiwi-kwarts, bosbessenkwarts, …

  Ik ben tegengekomen dat deze edelsteen vooral te vinden is in Kazakstan. Er zitten in de kwarts minuscule stukjes (soort van staafjes) hematiet. Deze edelsteen is zeer zeldzaam, en er zijn vele mensgemaakte stenen (glas) in de omloop.

  Hardheid: 7
  Dichtheid: 2.6

  De hardheid van een edelsteen is de weerstand die het biedt tegen vervorming. Het hardste algemeen bekend mineraal is de diamant.  Gips bijvoorbeeld heeft een hardheid van 2, fluoriet heeft een hardheid van 4, kwarts een hardheid van 7 en diamant een hardheid van 15.  Met een kwarts kan je géén krassen maken in een diamant, maar wel in gips en fluoriet. Met gips kan je in géén van de drie anderen krassen maken. En met de diamant kan je in de drie andere krassen maken.
  De dichtheid of soortelijke massa van een edelsteen drukt uit hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is (gemiddeld) per eenheid van volume. Dichtheid wordt weergegeven in kg/dm³ (of kg/m³) bij kamertemperatuur van 20° Celcius.  Brons heeft een dichtheid van 8.5, goud een dichtheid van 19.2, platina een dichtheid van 21.5, zink een dichtheid van 7, diamant een dichtheid van 3.52, graniet een dichtheid van 2.7 en marmer een dichtheid van 2.7.

  Werking:

  • bevordert de liefde, het genieten van kleine dingen, humor en vreugde
  • goed tegen innerlijke onrust en spanningen
  • helpt positieve gedachten uitvoeren
  • heeft een positieve uitwerking op je hart
  • stabiliseert bloedsomloop
  • inzicht op geestelijk gebied

  Chakra: Hartchakra (vierde Chakra – Anahata): midden op de borst, ter hoogte van het hart
  De Hartchakra is het centrum van de liefde, de geborgenheid en het medeleven. Zij is het middelpunt van de Chakra’s (drie onder, drie boven). Deze Chakra staat in verband met echte liefde, zelfacceptatie, onvermoeibaarheid en onbeschadigd zijn.
  Heeft invloed op de tastzin, het hart, de bloedsomloop, het bloed, de huid, de handen, de armen, het bovenste deel van de rug, de borstkas, de longen, de bronchiën.

  Reinigen: Leg de edelsteen 24 uur in een glas bronwater

  Opladen: Doe zuiver bronwater in een glazen of kristallen karaf, voeg daar amethist of bergkristal bij, leg je aardbeienkwarts erbij en zet in het daglicht (niet in de zon), ten minste 6 uren

  Het is niet verboden hier nog niets aan toe te voegen natuurlijk!

  En zoals ik gezegd had zou ik telkens een foto toevoegen en vraag ik bevestiging van mijn vermoeden of de naam van de edelsteen omdat ik zelf geen idee heb. Ik hoop dan ook dat er iemand is die mij hierbij kan en wil helpen en dat ik zo de ‘verzameling’ juist kan benoemen en zodoende zelf ook iemand help.

  1 & 1a: Ik ben er vrij zeker van dat dit Azuriet is.

  2 & 2a: barnsteen?


  As I already said I will talk about each healing gemstone separately. Today the first healing gemstone.

  Strawberry Quartz is a rosy speckled and slightly translucent gemstone and of course it belongs to the family of the quartz.
  Strawberry Quartz is part of a group fruit-colored quartz as Cherry Quartz, Kiwi Quartz, Blueberry Quartz, …

  I found that this gemstone especially could be found in Kazakhstan. Inside the quartz there are minuscule pieces (kind of bars) of hematite. This gemstone is very rare, and there are many man-made stones (glass) in circulation.

  Hardness: 7
  Density: 2.6

  The hardness of a gemstone is the resistance it gives when force is applied. The hardest general known mineral is the diamond. For instance Gypsum has a hardness of 2, Fluorite has a hardness of 4, Quartz has a hardness of 7 and the diamond has a hardness of 15. With Quartz one can’t scratch a diamond, but it can scratch Gypsum and Fluorite. With Gypsum one can’t scratch any of the other three. And with the diamond one can scratch all three others.
  The density of a gemstone is the mass per unit volume. The unit for density is kg/dm³ (or kg/m³) with a room temperature of 20° Celsius. For instance Bronze has a density of 8.5, Gold has a density of 19.2, Platinum as a density of 21.5, Bluestone has a density of 2.7 and Marble has a density of 2.7.

  ‘Healing powers’:

  • stimulates love, the enjoying of little things, humor and joy
  • brings inner (spiritual) peace
  • has a positive effect on your heart
  • stabilizes the blood circulation
  • awareness of spiritual self

  Chakra: Heart Chakra (fourth Chakra – Anahata): in the center of the chest, at the level of the heart
  The Heart Chakra is the center of love, compassion and sympathy. It’s the center of the Chakra’s (three below, three above). This Chakra stands in connection with real love, self-acceptance, tirelessness and being undamaged. It has influence on the sense of touch, the heart, the blood circulation, the blood, the skin, the hands, the arms, the upper part of the back, the chest, the lungs, and the bronchi.

  Cleaning: Put the gemstone for 24 hours in a glass with well water

  Charging: Put clean well water in a glass or crystal bowl or something, add Amethyst or Rock Crystal, add your Strawberry Quartz and put it in the daylight (not in the sun), at least 6 hours

  It isn’t forbidden to add things about this gemstone! 

  And as I said, each time I’ll add a picture and ask confirmation of my presumption or the name of the gemstone when I haven’t god an idea. I really hope that someone can and will help me and with this I can help someone else.

  1 & 1a: I am quite sure that this is Azurite.

  2 & 2a: Amber?

  Bijlagen:
  1.JPG (123.7 KB)   
  1a.JPG (58.7 KB)   
  2.JPG (112.7 KB)   
  2a.JPG (70.4 KB)   
  aardbeienkwarts in.jpg (12.1 KB)   
  aardbeienkwarts strawberry quartz.jpg (329.7 KB)   

  08-03-2010 om 12:08 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Edelstenen aarbeienkwarts fruit kleurig kwarts hardheid dichtheid liefde rust hart Hartchakra Chakra Anahata Gemstones Strawberry Quartz Fruit colored hardness density love rest Heart Chakra

  17-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statische Elektriciteit. – Static Electricity.

  Ik weet niet of anderen er veel last van hebben tegenwoordig? Ik ken wel een paar mensen die er de laatste tijd ook enorm veel mee geconfronteerd worden, ik ken zelfs enkele dieren die de laatste tijd rondlopen met een knetterende staart en overeind staande haren!

  Wat is statische elektriciteit?

  Statische elektriciteit is elektriciteit waarbij géén stroom loopt, maar er is wel een hoge spanning aanwezig door een ongelijke verhouding tussen elektronen en protonen. Het is een overschot (negatief) of gebrek (positief) aan elektronen op een lichaam.

  Een onweersbui bijvoorbeeld is statisch geladen, de bliksem is de ontlading. Als een mens of dier statisch geladen is, en er word bijvoorbeeld metaal aangeraakt (of een ander mens, een dier, …) dan volgt de ontlading (elektrostatische ontlading), het geknetter, om het simpel uit te drukken een blauwachtige kleine bliksem (de vonk) tussen het lichaam (daar waar je iets anders mee aan raakt) en datgene wat je aanraakt.

  Statische elektriciteit kan blijkbaar worden opgewekt door 4 dingen:

  • wrijving (contactelektrificatie, bliksem en vonkende truien, plastiek, …)
  • druk (bijvoorbeeld elektrische gasaansteker, druktoetsen, …)
  • verwarming (verhitting van bijvoorbeeld toermalijn, bot, …)
  • ladingsscheiding (geleider in de buurt brengen van een positief geladen voorwerp, …)

  Statische elektriciteit ontstaat als een voorwerp meer of minder elektronen bevat dan nodig zijn om de positieve lading van de protonen in de kern op te heffen. Bij wrijving en dergelijke springen de elektronen over en komt er een onevenwicht en dus statische elektriciteit.

  Nu, ik wil helemaal niet de technische toer op gaan en ga deze manieren dan ook niet verklaren, maar het is natuurlijk wel nodig dat duidelijk is wat ‘statische elektriciteit’ is.

  Enkele voorbeelden van gevolgen van statische elektriciteit:

  • papiersnippers die bijvoorbeeld aan een plastiek voorwerp blijven hangen
  • een waterstraal die verbogen word door de aantrekking van een geladen voorwerp
  • haren die overeind gaan staan
  • een trui die begint te vonken
  • een hoofdkussen dat plots even een beetje licht lijkt te geven
  • een ballon die tegen het plafond blijft plakken
  • je wilt iemand een kus geven en de vonk springt over

  De oorzaak?

  Andere jaren heb ik er niet zoveel last van, maar deze winter is het enorm enerverend, bijna alles wat ik aan raak geeft een ‘vonk’ (een ‘tik’).
  Algemeen is bekend dat het in de winter meer voorvalt.
  Nu, een mens zit niet volledig stil, wij zijn constant in beweging en daarom hebben ook wij te maken met wrijving (tussen kleren en ‘huis’, huid en huid, schoenzool en vloerbedekking, kledij en stof van stoel of zetel, …). Hierdoor bouwt een elektrische lading op en die kunnen we niet altijd kwijt, tenzij we een geleidend voorwerp aanraken. En als dat gebeurt, volgt de ontlading, de ‘vonk’, de ‘tik’.

  Voor ieder persoon is dit natuurlijk anders, je hebt mensen die nauwelijks last hebben van statische elektriciteit, en je hebt mensen die er bijna constant last van hebben. Dit zou aan de huid liggen, mensen met een droge huid zouden er meer last van hebben. En je zal wel al gemerkt hebben dat als je net je haar gewassen hebt, dat je er ook meer last van hebt (wrijving). Ook kledij en schoenen hebben er invloed op, nylon, acryl, polyester, fleece, … en zorgen ervoor dat de statische lading zich makkelijker opbouwt.

  Nu, waarom de winter? Dit lijkt vooral te maken te hebben met de luchtvochtigheid. Als er een droge lucht is dan is er meer kans op een statische ontlading. En blijkbaar zijn er meer periodes van lucht die droger is in de winter dan in andere seizoenen. Daarbovenop hebben we de verwarming in huis vooral aanstaan in de winter, omdat het buiten koud is. Door het gebruiken van de verwarming wordt de luchtvochtigheid in huis minder, de lucht wordt droger, en als gevolg is er meer kans op een statische ontlading. Vandaar dus dat men ervan uitgaat dat er in de winter meer kans is op een ‘vonk’ (een ‘tik’).

  Wat kan je ertegen doen? Ten eerste ervoor zorgen dat de lucht in huis vochtiger is (waterbakje aan de verwarming of een luchtbevochtiger). Een handdoek op je stoel of zetel leggen voor je gaat zitten. Minder shampoo gebruiken en je haar niet föhnen. Gebruik hydraterende crèmes voor huid en haar.

  Nu, in mijn geval, ik heb er de laatste vier à vijf weken enorm last van, er gaat géén kwartier voorbij zonder dat ik weer een ‘vonk’ (een ‘tik’) krijg. Er is totaal niets veranderd in mijn omgeving (niet verhuisd, géén nieuwe elektrische toestellen, géén nieuwe of andere kleren, géén nieuwe of andere schoenen, …), ik doe eigenlijk ook niets nieuws, zelfde ‘patroon’ als voordien. En toch heb ik de laatste vier à vijf weken enorm veel last ervan. Andere winters en de vorige koude periode deze winter had ik er ook last van, maar niet zo extreem. En ik heb er zelfs in andere seizoenen last van, maar iets minder dan in de winter. Ik verlucht de ruimtes in huis dagelijks, ik heb (indien ik de verwarming moest opzetten) waterverdampers aan de verwarming hangen, … Ik heb feitelijk de laatste weken al van geprobeerd, maar zonder succes, de ontlading blijft voorkomen. Als ik mijn kat wil aaien, dan krijgt hij eerst een ‘tik’ (ik ook natuurlijk), gezellig vindt hij dat niet. De kat zelf heeft ook wel meer last van statische geladen zijn, vooral aan zijn staart.

  Ik weet gewoonweg niet wat de reden zou kunnen zijn hiervoor, en ik weet dat het normaal in de winter wat erger is, maar zo extreem? Ik heb ook gemerkt dat als ik ’s avonds ‘mediteer’ voor het slapen, dat ik dan nadien eens zo fel geladen ben (dat mediteren doe ik ook al langer als enkele weken, dus dat is het ook niet). Ik kan nadien in het donker serieus wat ‘vonken’ voortbrengen, door mezelf éénmaal over mijn arm te wrijven, door mijn haren te wrijven, door iets anders aan te raken. En meestal stopt het direct na één ‘vonk’ (één ‘tik’), maar na het mediteren is het een héél verzameling van ‘vonken’ (‘tikken’). Het is zelfs al gebeurd dat ik mijn arm gewoon recht voor me uitstrek en dat er zonder dat er iets in de nabijheid is vonkjes van mijn vingers ‘schieten’ (gewoon de normale korte vonkjes). En als die vonkjes nu tussen mijn vingers verschenen zou ik dat nog kunnen begrijpen, maar van de vingers weg? Maar ja, dat zijn meestal de momenten dat ik dan weer ‘weet’ (of ‘voel’) dat ik niet alleen in de kamer ben, maar daar zal ik het later nog wel over hebben.

  Ik vind dat extreem statisch geladen zijn toch maar raar, opvallend en vooral irritant!

  De reden dat ik dit bericht onder de categorie ‘paranormaal’ gezet heb is omdat enkele van de gevolgen van ‘statisch geladen’ zijn ook voorkomen (bij mij toch, en blijkbaar ook bij sommige anderen) als er het gevoel is dat er ‘iets’ aanwezig is in de kamer (en ik bedoel niet een ander mens of dier).

  • haren die recht omhoog gaan staan
  • tintelingen in armen, vingers en/of benen
  • koud gevoel

  Het enige gevoel dat ik normaal erbij heb zijn die haren en de ‘tik’, maar zoals ik al zei, de laatste weken is het extreem en komen die andere twee er nog bij.

  Vond het in ieder geval de moeite om er een bericht over neer te zetten!

  Maar wat ik me eigenlijk afvraag is of dat het ‘bewezen’ is dat het met de luchtvochtigheid en droge huid te maken heeft? Dat het door wrijving, druk en dergelijke komt, dat is wel duidelijk. Ik bedoel maar, zou het ook niet aan iets anders kunnen liggen? Ik weet het niet hé! Het heeft in ieder geval niet met ‘stroom’ te maken die door de kabels loopt en in toestellen zit. Maar ik dacht meer in de richting elektromagnetisme. Je hebt namelijk het aardmagnetisch veld, de noord- en zuidpool. Maar je hebt ook het licht, en dat heeft toch ook te maken met elektromagnetisme. En hebben de toestellen in huis niet ook te maken met elektromagnetisme?

  Trouwens, ik heb nog een vraag, als je een tijd over een plastieken lat wrijft, dan kan je daar papiersnippers mee opnemen, als je met een ballon over je trui wrijft kan je daar zelfs zout en peper mee opnemen, is dat een soort van magnetisme dan?

  Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde met elektromagnetisme, word er niet gezegd dat alles wat leeft en groeit met elektromagnetisme te maken heeft? Maar ik ga nog verder, atomen trillen, elektromagnetische kracht houd de elektronen rondom de kern. En hier zitten we terug bij ‘statische elektriciteit’ via elektronen.

  Ik kan hier nog heel wat dieper op ingaan, uitleggen wat elektromagnetisme en dergelijke is, maar dan zou het te technisch worden, zelfs te technisch voor mij!

  I don’t know if others have as much inconvenience from it as I nowadays? I do know a few people that have a lot of discomforts from it the last weeks, I even know some animals that have a ‘crackling’ tail and their hair standing up!

  What is static electricity? Static electricity is electricity but there is no flow of electric charge through an object, but there is electric charge because of the irregular mix of electrons and protons. It’s a surplus (negative) or lack (positive) of electrons on a ‘body’.

  For instance a lightning storm is static charged, the lightning is the discharge. When a person or animal is static charged and for instance touches metal (or another person, an animal, …) then the discharge happens (electrostatic discharge), the crackling, to say it simple the little bluish (the spark) between the body (with that part that another object is touched) and that what is touched.

  Static electricity apparently can be build up in four ways:

  • Contact-induced: for instance through friction (triboelectric effect: sparkling sweaters, plastic, …)
  • Pressure-induced (piezoelectric effect: cigarette lighters, push buttons, …)
  • Heat-induced (pyroelectric effect: for instance heating of bones, tourmaline, …)
  • Charge-induced (electrostatic effect: a charged object bringing in the vicinity of an electrically neutral object)

  Static electricity comes into being when an object contains more or less electrons than necessary to lift the positive charge of the protons. Through friction and such the electrons jump over and there’ll be a skew and thus static electricity.

  Now, I’m not going to be too technical and so I’m not going to explain those, but it’s necessary that one understands ‘static electricity’.

  Some examples of the consequences of static electricity:

  • bits of paper that for instance keep hanging at a plastic object
  • a jet of water that is declined through the attraction of a charged object
  • hair that are standing up
  • a sweater that sparks
  • a pillow that suddenly appears to give a little bit of light
  • a balloon that sticks to the ceiling
  • you want to kiss someone and the spark jumps over

  The cause?

  Other years I haven’t got this much problems with it, but this winter it’s enormously irritating, almost everything I touch gives a ‘spark’ (a ‘slap’).
  Generally one knows that it appears much more in the winter.
  Now, a person doesn’t sit completely still, we constantly move and therefore there’s friction (between clothes and ‘house’, skin and skin, sole and floor, clothes and textile matter of chair or seat, …). Because of this an electric charge builds up and it doesn’t always bleed-off, unless we touch a conductive object. And when this happens the discharge follows, the ‘spark’, the ‘slap’.

  This is different for each person, there are people that barely encounter static electricity, and there are people that almost constantly get in touch with it. The skin is the cause of this, people with a dry skin appear to have more ‘troubles’ with static electricity. And you probably noticed that you encounter it when you just washed your hair (friction). Also clothes and shoes have an influence, nylon, acryl, polyester, fleece, … and those make it easier to build up an ‘static’ charge.

  Now, why the winter? This appears to be because of the humidity. When there is a low humidity there is more chance that a static discharge happens. And apparently there are more periods of low humidity in the winter than in other seasons. Above that we use the heating more in winter (because it’s cold). When using the heating the humidity in the house becomes less, the humidity gets lower and as a consequence there is more chance on a static discharge. Hence thus that one takes the view that in winter there is more chance on a ‘spark’ (a ‘slap’).

  What can be done against it? Firstly one has to make sure that the humidity in the house is higher (humidifier, box with water on the heating, …) A towel on your chair or seat before you sit down. Use less shampoo and don’t use a hair dryer. Use hydrating cream for skin and hair.

  Now, in my case I have encountered a lot of static discharges the last four to five weeks, there doesn’t pass a quarter without a ‘spark’ (a ‘slap’). Nothing is changed in my surroundings (I didn’t move, no new electric devices, no new or other clothes or shoes, …). I even don’t do anything different compared to before, the same ‘affairs’ as before.

  And really the last four to five weeks it happens all the time. Other winters and the previous cold period this winter it didn’t happen this much, this extreme. And I also have it in other seasons, but les than in the winter. I open my windows each day, I have (when I use the heating) water-evaporators on my heating, … I tried everything the last weeks, but without success, the discharge keeps happening. If I want to caress my cat he firstly gets a ‘slap’ (me too), he doesn’t find this pleasant of course. Even the cat has static charges, especially on its tail.

  I just don’t know what the reason for this is, and I know that it’s more awful in winter, but this extreme? I also noticed that when I ‘meditate’ before I go to sleep, that afterwards there is more static electricity on me (I meditate already long before the extreme amount of static discharges). Afterwards I can present a lot of ‘sparks’ in the dark, by rubbing once on my arm, brush my hair, by touching something else.

  And usually it stops directly after one ‘spark’ (one ‘slap’), but after meditating it’s a collection of ‘sparks’ (‘slaps’). It even happened that I just stretch out my arm and that without that there’s something in the vicinity little sparks ‘shoot’ of my fingers (just the normal sparks). And when those sparks would appear between my fingers I could understand it, but away from the fingers? But yes, most of the times I ‘know’ (‘feel’) that I’m not alone in the room, but I’ll talk about that in the future.

  I just find that extreme static electricity the last weeks strange, striking and especially irritating!

  The reason that I put this message under the category ‘paranormal’ is because some of the consequences of ‘static electricity’ also happen (to me, but apparently also to some others) when there is the feeling that ‘something’ is present in the room (and I don’t mean another person or animal).

  • hair that stand up
  • twinkles in my arms, fingers and/or legs
  • cold feeling

  The only feeling that I normally have is that my hair gets static and the ‘slap’ when I touch something, but as I said already, the last weeks it’s extreme and I also feel the other two.

  Anyway I found it worth wile to place a message about it!

  But I wonder if it’s ‘proven’ that low humidity and dry skin cause static electricity. That friction, pressure and such cause it is clear. I just mean, could it be that it happens because of something else? I don’t know! In any case it isn’t ‘electric current’ that goes through wires and that exist in devices. But I was thinking in the direction of electromagnetism. There is the Earth’s magnetic field, the North and South Pole. But there is also the light and this also has to do with electromagnetism. And isn’t it so that the electric devices in our house have to do with electromagnetism?

  Besides, I have another question, when you rub a while over a plastic scale then you can take up bits of paper with it, when you rub with a balloon over your sweater you can take up salt and pepper with that balloon. Isn’t that a kind of magnetism?

  But what I actually wanted to say with electromagnetism. Isn’t it said that everything that lives and grows has to do with electromagnetism? But I even go further, atoms vibrate, the electrons are bound to the nucleus by the electromagnetic force. And through electrons we’re back to ‘static electricity’.

  I could go deeper into the subject, explain what electromagnetic and such are, but that’s too technical, even too technical for me!

  17-02-2010 om 18:36 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Statisch geladen elektronen protonen statische elektriciteit schok vonk tik hoge spanning ontlading winter luchtvochtigheid elektromagnetisme static charged electrons protons electricity shock spark slap high tension discharge humidity electromagnetism

  07-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helende edelstenen (1). – Healing crystals (1).

  Ik denk dat iedereen er al wel eens over hoorde of ze zelfs gezien heeft, de helende edelstenen. Ik zal vanaf nu telkens een bericht plaatsen over een bepaalde helende edelsteen, ook kan het zijn dat ik vragen heb over enkele helende edelstenen of bepaalde dingen en ik hoop dan ook dat iemand mij daarin kan verder helpen. En ik zal bij ieder bericht over helende edelstenen een foto invoegen en vragen om welke helende edelsteen het gaat of dat de naam van de helende edelsteen wel klopt. Dit doe ik omdat het hier gaat om een gekregen aantal helende edelstenen, maar van sommigen vinden we gewoon niet terug om welke helende edelsteen het juist gaat, we zijn niet zeker. Vandaar dat ik dan ook hoop dat men mij hierbij kan helpen. Alvast bedankt dus!

  Nu, je hebt natuurlijk de helende edelstenen die in juwelen geplaatst worden, je hebt ook de diamant, maar hier ga ik het niet over hebben, ik ga het vooral hebben over de ‘helende’ helende edelstenen.

  Doorheen de geschiedenis is de kennis en het gebruik van helende edelstenen altijd héél belangrijk gebleven voor verschillende volkeren. Het gebruik van helende edelstenen tegen lichamelijke klachten én geestelijke klachten, het gebruik van helende edelstenen om onszelf kracht en energie te geven (al dan niet om zichzelf te herstellen), het gebruik van helende edelstenen ter bescherming.

  Er wordt beweerd dat alles uit ‘energie’ bestaat, uit ‘trillingen’ dus. Alles heeft een eigen resonantie (trilfrequentie). Nu, mensen bestaan uit atomen, dingen bestaan uit atomen, alles bestaat feitelijk uit atomen. Een atoom heeft een kern met protonen en neutronen en daaromheen razen elektronen. Protonen zijn positief geladen, neutronen hebben géén lading en elektronen zijn negatief geladen. Er word algemeen aangenomen dat als je een atoom zou vergroten dat je dan een trillend deeltje te zien zou krijgen. Dus een atoom trilt, heeft dus energie en vermits alles uit atomen bestaat, kan je aannemen dat alles uit energie (trillingen) bestaat, ook de mens, ook helende edelstenen en niet te vergeten, de Aarde.

  Alle trillingen hebben invloed op elkaar, dus ook trillingen buiten ons lichaam hebben invloed op onze eigen (lichaam) trillingen. Bijvoorbeeld trillingen van water, van eten, van televisie, van computer, van bomen en ook de trillingen van helende edelstenen! Ook lucht natuurlijk, want lucht bestaat ook uit atomen. Zelfs licht, temperatuur en kleuren kunnen invloed uitoefenen op die trillingen en natuurlijk geluid (heeft ook trillingen).

  Bij de mens is er een bepaalde balans tussen alle trillingen. Dingen uit je omgeving (die ook trillen) kunnen die balans verstoren. Ook psychische en/of lichamelijke problemen kunnen die balans verstoren. Geluiden, licht of straling kunnen ook die balans verstoren. Straling van televisie, radio, computer, microgolf, gsm, … Maar ook stralingen buitenshuis natuurlijk, zoals aardstralen, straling uit de ruimte, alfa-, bèta- en gammastraling, straling van een hoogspanningskabels, … De hele balans van je lichaam kan verstoord worden, maar ook de balans op een specifieke plaats, bijvoorbeeld de balans van een orgaan.

  Er zijn dus methoden om die balans terug te herstellen, dit door middel van licht, aroma, kleur, stroom, geluid, … en niet te vergeten, door helende edelstenen. De trillingen van die helende edelstenen beïnvloeden de trillingen van ons lichaam waardoor dit weer in balans komt (bij gebruik van de juiste helende edelstenen natuurlijk).

  Elke soort helende edelsteen heeft zijn eigen trilling. Iedere specifieke trilling heeft een andere invloed op een andere trilling, daarom is het van belang dat de juiste trilling (dus helende edelsteen) gebruikt word om een specifiek doel (trilling) te bereiken (beïnvloeden). Ik zal in de toekomst de verschillende helende edelstenen bespreken in verdere berichten onder de titel ‘helende edelstenen’.

  Er zijn verschillende manieren om helende edelstenen te gebruiken. Je kan er een elixir van maken (helende edelsteen laten trekken in gedistilleerd water in een glas), dit elixir kan je gebruiken voor te baden, te drinken, … Je kan aan chakra healing doen (corresponderende helende edelsteen op elke chakra, stenen liggen direct op de huid). Je kan de helende edelstenen gebruiken tijdens het mediteren, je gebruikt de helende edelsteen (trillingen) als ondersteuning. Je kan de helende edelsteen ook op het lichaam dragen (met een ketting, of op de plek die je wilt behandelen). En je kan de helende edelsteen in een bepaalde kamer plaatsen, bij een toestel, op je kledij dragen, zodat de helende edelsteen (trillingen) een invloed hebben op je omgeving.

  Als je helende edelstenen gebruikt moet je er natuurlijk voor zorgen dat deze optimaal werken, dit doe je door ze ‘goed te verzorgen’.

  Nu, als je een helende edelsteen gebruikt, dan kan je (figuurlijk) zeggen dat het de helende edelsteen ‘krachten’ (‘energie’ dus) kost om de trillingen te beïnvloeden. Een mens die een inspanning doet verbruikt ook ‘krachten’ (‘energie’ dus) en ieder van ons moet nadien ook dingen doen om terug energie te hebben. Hetzelfde met de helende edelsteen, de energie geraakt ook op. Dus men moet die energie regelmatig aanvullen, dit noemt men het opladen van de helende edelsteen.

  Maar om het bij mijn voorbeeld van de mens met zijn inspanning te houden, na die inspanning is het toch wel nodig dat hij zich wast en verfrist (we worden namelijk vuil bij bepaalde inspanningen en gaan zweten). Dit is natuurlijk ook zo met de helende edelstenen, ook zij dienen eerst gereinigd te worden voor dat je ze gaat opladen. Een helende edelsteen neemt namelijk negatieve energie op (dit verschilt naargelang de helende edelsteen) en deze negatieve energie moeten we als het ware (figuurlijk) van de helende edelsteen gaan afwassen. Dit ‘afwassen van de negatieve energie’ noemt men ook wel reinigen of ontladen. Het is trouwens aan te raden om de helende edelsteen als je hem pas gekocht of gekregen hebt ook grondig te ‘wassen’.

  Dus voor je de helende edelsteen terug kan opladen moet je hem eerst ontladen (of reinigen). Dit ontladen kan op verschillende manieren, maar let op, het is per helende edelsteen verschillend welke methode het meest geschikt is. De veiligste methode en de methode die voor iedere helende edelsteen kan gebruikt worden is de helende edelsteen in de aarde stoppen, dit minstens 24 uur. Hoe langer je de helende edelsteen in de grond steekt, hoe grondiger de reiniging (maar ik denk dat 24 uur ruim voldoende is). Zorg natuurlijk wel dat je weet waar je de helende edelsteen begraven hebt. Een andere veilige manier is door de helende edelsteen in een schelp of bakje met hematietsteentjes (mag ook seleniet zijn) te leggen, ook minstens 24 uur. En nog een veilige methode is het gebruik van een geode* of cluster* van amethist of celestien.

  *Een geode is een grote helende edelsteen (al dan niet bolvormig) die hol is vanbinnen.

  * Een cluster is een groep van aaneengegroeide helende edelstenen.

  Er zijn natuurlijk nog andere manieren om de helende edelstenen te reinigen. Bijvoorbeeld met water, de helende edelsteen een paar minuten onder stromend water houden of de helende edelsteen in water leggen. Dit kan ook nog met vuur, de helende edelsteen door een vlam van een kaars halen, maar ook door de helende edelsteen in de rook van zuiverende wierook (sandelhout bijvoorbeeld) of salie te plaatsen. En tenslotte zou je de helende edelsteen ook nog kunnen reinigen door hem in de wind te plaatsen.

  Nu, je hebt de helende edelsteen gereinigd, dan moet je hem natuurlijk nog terug opladen. Dit kan gewoon door de helende edelsteen minimum 1 nacht in het maanlicht te leggen, volle maan is het beste moment natuurlijk. Je kan de helende edelsteen ook opladen door hem in een cluster of geode van bergkristal of seleniet of in en schelp (of zelfs een gewoon bakje) met bergkristallen of seleniet te leggen. En dit 24 uur lang. Doch, zorg ervoor dat je de bergkristallen of seleniet ook regelmatig reinigt.

  Je kan ook de helende edelsteen in het gereflecteerd licht van een prisma (raamkristal) leggen, daar waar de kleuren van deze reflectie vallen.

  Ook met zonlicht kan een helende edelsteen opgeladen worden, maar sommige helende edelstenen zullen hierdoor hun kleur verliezen.


  I think everybody once heard about them or even has seen them, the healing crystals. From now on I will place messages about the healing crystals and I’ll talk about each particular healing crystal, it also could be that I have a question about some healing crystals or particular things and I hope that someone can help me then. And in every message I’ll place a picture of a healing crystal and I’ll hope that someone can tell me which healing crystal it is or if the name of the healing crystal is correct. I do this because it goes about that someone gave, but of some of them we just can’t find out what healing crystal they are, we aren’t certain. That’s why I hope that someone can help us then. Meanwhile tanks!

  Now, there are also healing crystals that are placed in jewels, there are also the diamonds, but I’m not going to talk about them, I’m going to talk about ‘healing’ healing crystals.

  Through the history the knowledge and the use of healing crystals stayed very important for various races. The use of healing crystals against physical complaints and psychological complaints, the use of healing crystals to give us strength and energy (whether or not to restore or to recover), the use of healing crystals as protection.

  One states that everything consists of ‘energy’, of ‘vibrations’. Everything has an own resonance (frequency of vibration). Now, humans consist of atoms, things consist of atoms, actually everything consists of atoms. An atom has a core with protons and neutrons and around it electrons rage. Protons are positively charged, neutrons are neutral and electrons are negatively charged. One presumes that if one would increase an atom that one could see a vibrating particle. So an atom vibrates, so it has energy and because everything consists of atoms, one can assume that everything vibrates, so everything has an energy, even humans, even healing crystals and let’s not forget, even Earth.

  All vibrations have influence on each other, so vibrations outside our body have influence on our own body (vibrations of the body). For instance vibrations of water, of food, of the television, of the computer, of the trees and also the vibrations of the healing crystals! Also air of course, cause air also consists of atoms. Even light, temperature and colours can practice influence on vibrations and not to forget sound can do that too (that has also vibrations).

  With humans there is a particular balance between all the vibrations of our being. Things from you surroundings (that also vibrate) and they can disturb this balance. Radiation of television, radio, computer, microwave, GSM, … can practice influence on our vibrations. But also the radiation outside our house of course, natural radiation, radiation from the space, alpha-, beta-, and gamma-rays, radiation of a high-tension-cable, … The whole balance of your being can be disturbed, but also the balance on specific places on you body, for instance the balance of an organ.

  There are methods to restore that balance, this by means of light, aroma, colour, electrical current, sound, … and not to forget by means of healing crystals. The vibrations of those healing crystals influence the vibrations of our being and so the balance can be restored (by use of the correct healing crystal of course).

  Each kind of healing crystal has its own vibration. Every specific vibration has another influence on other vibrations, that’s why it’s important that the correct vibration (thus healing crystal) is used to reach (influence) a specific target (vibration). In the future I’ll talk about the different kinds of healing crystals, this in further messages with the title ‘healing crystals’.

  There are different ways to use healing crystals. One can make an elixir (place the healing crystals in a glass), this elixir can be used while bathing, for drinking, … One can do chakra healing (corresponding healing crystal on each chakra, healing crystal directly on the skin). One can use healing crystals during the meditation, the use of the healing crystal (vibrations) as support. One also can carry the healing crystals on the body (with a necklace, or on the place that needs to be treated). And one can place the healing crystal in a particular room, lay it in the neighbourhood of a device, carry it on top of your clothing, so that the healing crystals (vibrations) have an influence on the surroundings.

  When you use healing crystals you have to see to it that it works optimal, this you can do through ‘taking care of them’.

  Now, if you use a healing crystal then you can say (figurative) that it requires ‘energy’ to influence the vibrations. A person that makes a physical effort uses ‘energy’ and each of us has to do things afterwards to have energy again. The same with healing crystals, the energy runs out. So one regularly has to replenish its energy, this is named charging the healing crystals.

  But to stay with my example of the person that makes a physical effort, after that effort it’s necessary that he washes and refreshes (we namely get dirty by particular efforts and we sweat). This is also the case with healing crystals, they also need to be cleaned before you charge them. A healing crystal absorbs negative energy (this differs from healing crystal to healing crystal) and this negative energy has to be (figurative) washed off. This ‘washing off the negative energy’ is named cleaning or discharging. It’s recommended to clean thoroughly healing crystals when you just bought or got them.

  Thus before you can charge the healing crystals you have to discharge (clean) them first. This cleaning can be done on different methods, but pay attention, it differs from healing crystal to healing crystal which method should be used. The safest method and the method that can be used for all healing crystals is to bury the healing crystals in the earth, this at least 24 hours. The longer you leave them buried the better they are cleaned (but 24 hours are sufficient). Make sure that you still know where you buried the healing crystals. Another safe method is to place the healing crystal in a shell or box with hematite stones (may also be selenite), also at least 24 hours. And there is another safe method, the use of a geode* or cluster* from amethyst or celestine.

  * A geode is a large healing crystal (whether or not a sphere) that is hollow inside.

  * A cluster is a group of healing crystal that grown together.

  There still are other methods of course to clean the healing crystals. For instance with water, hold the healing crystal a few minutes under streaming water or let them rest in water. It also can be done with fire, go with the healing crystal through the flame of a candle but also through the smoke of incense sticks (for instance sandalwood) or the smoke of sage. And ultimately it’s possible to clean the healing crystal by placing it in the wind.

  Now, you have cleaned the healing crystals, and then you have to charge them of course. Laying the healing crystal at least one night in the moonlight can do this, full moon is the best moment of course. One also can charge the healing crystals by putting them in a cluster or geode from rock crystal or selenite or by putting them in a shell (or even a simple box) with rock crystals or selenite stones. And this minimal 24 hours. But, don’t forget to clean the rock crystals or selenite of course.

  One also can lay the healing crystal in the reflected light of a prism (window crystal), there where the colours of the reflection end up.

  Charging can also be done with sunlight, but some healing crystals will lose their colours then.

  07-02-2010 om 10:44 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Helende edelstenen klachten energie trillingen elixir chakra mediteren lichaam omgeving opladen reinigen ontladen Healing crystals complaints energy vibrations elixir meditate body being surroundings charging cleaning discharging

  29-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaartleggen 2. – Card Reading 2.

  Zo, zoals ik ‘voorspeld’ had komt hier mijn tweede deel over kaartleggen. Ik zou wat dieper ingaan op de manier van kaartleggen en de kaarten.

  In de Tarot heb je twee delen, twee ‘Arcana’s’. De Grote Arcana (22 kaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten). De kleine Arcana is dan weer verdeeld over 4 kleuren (symbolen) (Staven, Pentakels, Zwaarden, Kelken). Arcana komt waarschijnlijk van het Latijn ‘Arcanum’ dat geheim geneesmiddel, diep geheim betekent.

  Nu, je hebt verschillende ‘decks’, een van de meest gebruikte is de Waite Tarot. Ook heb je de Crowley Tarot, Alchemical Tarot, Avalon Tarot, Londa Tarot, en nog vele anderen, teveel om op te noemen. Je hebt decks waarbij alle kaarten afbeeldingen voorstellen, maar ook decks waarbij veel kaarten alleen een symbool zijn (Staven, Pentakels, Zwaarden, Kelken).

  Nu, de Tarot geeft inzicht in de problemen die zich op het moment van de legging afspelen of problemen die er waren in het verleden. Dit ‘lezen’ kan iedereen, de toekomst voorspellen NIET!

  Voor er met de legging begonnen word dienen enkele dingen toch in orde te zijn, vooral de omgeving moet goed zijn, het moet rustig zijn en je moet je er goed voelen, want het is belangrijk dat je innerlijk tot rust kan komen voor de legging.

  Je hebt verschillende manieren van leggen. Je hebt de dagkaart, de maandkaart, het Keltisch kruis, driekaart legging, de Ankh, Partners, de Astrologische Cirkel, de Blinde Vlek, en nog vele andere manieren.

  Nu, de kaarten zelf. Ik herhaal nogmaals dat de betekenis van elke kaart afhangt van zijn ligging, van de vraag en zelfs van het gevoel, de beleving en intuïtie van de kaartlegger. Geen enkele kaart is goed of slecht op zichzelf.

  Ik zal beginnen met de Grote Arcana. De 22 kaarten van de Grote Arcana vertegenwoordigen feitelijk een mensenleven, met alles wat je in je leven kan tegenkomen, elke levenservaring, elke gemoedsstemming. Met andere woorden stelt de Grote Arcana alle levensmomenten voor van de geboorte tot de dood.

  00: De Dwaas
  01: De Magiër
  02: De Hogepriesteres
  03: De Keizerin
  04: De Keizer
  05: De Hiërofant (Opperpriester)
  06: De Geliefden
  07: De Zegewagen
  08: Kracht
  09: De Kluizenaar
  10: Het Rad van Fortuin
  11: Gerechtigheid
  12: De Gehangene
  13: De Dood
  14: Gematigdheid
  15: De Duivel
  16: De Toren
  17: De Ster
  18: De Maan
  19: De Zon
  20: Het oordeel
  21: De Wereld

  Dan de Kleine Arcana, ik haalde al aan dat deze verdeeld is in vier symbolen. Elke symbool bestaat uit 14 kaarten, dit van de één (aas) tot de tien, dan heb je de Page, de Ridder, de Koninging en de Koning.

  - De Staven: het element vuur (Ram, Leeuw, Boogschutter)

  Vuur (kort): hartstocht, liefde, impulsen, geest, hoop, wil, enthousiasme, levenslust, moed, durf, onderneming, creativiteit.
  Deze kaarten hebben te maken met dagelijkse aangelegenheden, met de energie en het enthousiasme waarmee dingen worden gedaan.
  Staven worden geassocieerd met allerlei vormen van communicatie, reizen en dagelijkse bezigheden.


  - De Pentakels (Munten, Pentagrammen): het element Aarde (Stier, Maagd, Steenbok)

  Aarde (kort): daden, gebeurtenissen, genieten, kunstenaar, betrouwbaarheid, traagheid, koppig, doorzettingsvermogen, esthetiek, materieel, praktisch, winst, verlies, groei, vooruitgang.
  Deze kaarten hebben te maken met de materiële wereld, met concrete zaken.
  Pentakels worden geassocieerd met hulpbronnen, financiën, met verdiensten, uitgaven en besparingen.

  - De Zwaarden: het element Lucht (Tweelingen, Weegschaal, Waterman)

  Lucht (kort): gedachten, wetenschap, kennis, intellect, plannen, gesprek, discussie, handelsmens, oppervlakkig.
  Deze kaarten hebben te maken met de geest in de vorm van ideeën, zorgen, met serieuze beslissingen, teleurstellingen en beperkingen.
  Zwaarden worden geassocieerd met reizen en geestelijke activiteiten.

  - De Kelken (Bekers): het element Water (Kreeft, Schorpioen, Waterman)

  Water (kort): gevoel, verlangen, emotie, ziel, onbewust, onderbewust, verborgen dingen, overmatig, geloof, verdriet, geluk.
  Deze kaarten hebben te maken met gevoelens, emoties, vriendschap, gezelschap, collega’s en op leef- en werkomstandigheden.
  Kelken worden geassocieerd met de emotionele reacties op een bepaalde gebeurtenis.  As I ‘predicted’ comes here the second part about card reading. I would talk some more about the spread of the cards and the cards itself.

  In Tarot you have two parts, two ‘Arcanas’. The Major Arcana (22 cards) and the Minor Arcana (56 cards). The Minor Arcana is divided in 4 colours (symbols) (Wands, Pentacles, Swords, Cups). Arcana probably comes from Latin ‘Arcanum’ that means secret medicine, sacred secret.

  Now, there are different ‘decks’, one that is used most is the Waite Tarot. But you also have the Crowley Tarot, Alchemical Tarot, Avalon Tarot, Londa Tarot, and many others, to many to name them all. There are decks where all cards are images, but there are also decks where many cards are just symbols (Wands, Pentacles, Swords, Cups).

  The Tarot gives understanding in the problems one has at the moment of the spreading, or problems that were there in the past. Everyone can learn to understand this, but NOT everyone can foretell the future!

  Now, before one starts to spread the cards it’s important that some things are there, especially the surroundings should be good, it should be quiet, light-spirited and one has to feel good, for it is important that you have spiritual rest.

  There are different lay-outs. There is the day-card, the month-card, the Celtic Cross, the three-card spread, the Ankh spread, Partner spread, the Astrological Circle, the Blind Spot, and yet many other lay-outs.

  Now, about the cards. I repeat that the meaning of each card depends on its location in the lay-out, it depends on the question that is asked and it even depends of the feeling, the perception and the intuition of the card-reader. No single card is good or bad on itself.

  I’ll begin with the Major Arcana. The 22 cards of the Major Arcana actually represent a human life, with everything one can meet in its live, each experience of life, each state of mind. With other words, the Major Arcana represents all moments in a life from birth till dead.

  00: The Fool
  01: The Magician
  02: The High Priestess
  03: The Empress
  04: The Emperor
  05: The Hierophant (Head Priest)
  06: The Lovers
  07: The Chariot
  08: Strength
  09: The Hermit
  10: The Wheel of Fortune
  11: Justice
  12: The Hanged Man
  13: Death
  14: Temperance
  15: The Devil
  16: The Tower
  17: The Star
  18: The Moon
  19: The Sun
  20: Judgement
  21: The World


  Then the Minor Arcana, I already said that this is divided in four symbols. Each symbol consists of 14 cards, this from one (ace) till ten, then there are the Page, the Knight, the Queen and the King.

  - The Wands (Staves, Batons): the element Fire (Aries, Leo, Sagittarius)

  Fire (short): passion, love, impulses, mind, hope, will, enthousiasm, joy of life, courage, guts, enterprise, creativity.
  These cards go about daily matters, with energy and enthousiasm with which things are done.
  Wands are associated with all forms of communication, travel and daily occupations.

  - The Pentakels (Coins): the element Earth (Taurus, Virgo, Capricorn).
  Earth (short): acts, events, enjoyment, artist, reliability, inertia, stubborness, perseverance, aesthetics, material, practical, profit, loss, development, progress.
  These cards go about the material world, with concrete affairs.
  Pentakels are associated with resources, finances, with wages, expenses and savings.

  -
  The Swords: the element Air (Gemini, Libra, Aquarius).

  Air (short): thoughts, knowledge, intellect, plans, conversation, discussion, businessman, superficially.
  These cards go about the mind concerning ideas, problems, serious decisions, disappointments and limitations.
  Swords are associated with travelling and spiritual activities.

  -
  The Cups (Chalices): the element Water (Cancer, Scorpio, Pisces).
  Water (short): feeling, desire, emotions, soul, unaware, unconscious, hidden things, exuberant, belief, sorrow, luck.
  These cards go about feelings, emotions, friendship, company, colleagues and circumstances of living and work.
  Cups are associated with the emotional reactions on a particular event.

  29-01-2010 om 10:40 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Tarot Arcana Grote Kleine Staven Pentakels Munten Pentagrammen Zwaarden Kelken Bekers Aarde Lucht Vuur Water Major Minor Wands Staves Batons Cups Chalices Swords Pentakels Coins Earth Fire Water Air horoscoop horoscope elementen elements kaart card

  19-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bermuda Driehoek en Formosa Driehoek.

  Iemand had mij gevraagd of ik via mijn visie op de dimensies ook kon verklaren wat er aan de Bermuda Driehoek scheelt. Ik heb dan vriendelijk geantwoord via mail dat de dimensies gewoon mijn visie zijn en dat het géén bewezen iets is en dat het dus ook moeilijk is om van dat standpunt uit iets te gaan proberen te verklaren. Ik heb ook gezegd dat ik géén wetenschapper ben en dat ik zelf nog nooit in die omgeving ben geweest.
  Maar die persoon bleef aandringen en dus zal ik toch maar een poging wagen over deze twee driehoeken en wat er aan de hand zou kunnen zijn volgens mij.

  Eerst en vooral wil ik even verklaren waarom dit bericht in de categorie ‘paranormaal’ gezet wordt. Volgens mij zijn paranormale dingen ook wetenschappelijke dingen, dus ik had de categorie even goed ‘wetenschap’ kunnen noemen, maar omdat de meeste mensen dan niet aan paranormale dingen denken heb ik het toch maar niet gedaan. Maar feit is dat de paranormale dingen die gebeuren ook wetenschappelijk zijn.
  Maar niet voor de meeste wetenschappers, want voor hen kunnen alleen dingen die verklaarbaar zijn wetenschap genoemd worden. En dingen op de Aarde die niet verklaarbaar zijn, noemt men paranormaal of fantasie en daar gelooft men niet in en dat probeert men allemaal via een wetenschappelijke verklaring te weerleggen, doch, in hoeveel gevallen lukt hen dit ook met een goede en bewijsbare wetenschappelijke verklaring?
  Vermits de Bermuda Driehoek niet kan verklaard worden (enkel gissingen) behoort het volgens mij sowieso tot een paranormaal iets.

  Nu, ik zal eerst even wat uitleg geven over de Bermuda Driehoek (Atlantische Oceaan), daarna over de Formosa Driehoek (Filippijnse Zee) en daarna zal ik mijn dimensies erbij halen en duidelijk en simpel proberen uit te leggen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Vermits ik nergens een gelijkaardige visie met mijn visie op de dimensies terug kan vinden, zal het ook onwaarschijnlijk zijn dat mijn verklaring terug te vinden zal zijn, doch, ik heb op het internet wel verschillende ‘onbewezen verklaringen’ gevonden die in het verlengde liggen van mijn verklaring.

  De Bermuda Driehoek (Devil’s Triangle)

  Dit is een denkbeeldige driehoek tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico in de Atlantische Oceaan. Dit gebied is bekend vanwege de vele mysterieuze verdwijningen van vaartuigen en vliegtuigen. Er zijn altijd al mysterieuze verdwijningen en dingen gebeurd in die regio, zelfs in de 16e eeuw al. En in de 15e eeuw verklaarde Columbus al dat er iets raars aan de hand was in die regio. In de laatste 100 jaar zijn er in dit gebied meer dan 50 boten en 20 vliegtuigen en mensen verdwenen zonder een spoor achter te laten. En er zijn vreemde dingen gezien.

  De Formosa Driehoek (Dragon’s Triangle)

  Dit is een denkbeeldige driehoek tussen het centrum van Japan, Guam en het oosten van Taiwan in de Filippijnse Zee. Ook dit gebied is bekend vanwege de vele mysterieuze verdwijningen van vaartuigen en vliegtuigen. Nog meer als in de Bermuda Driehoek zijn er mysterieuze dingen gezien en gebeurd.

  Nu, er zijn dus heel wat gemeenschappelijke kenmerken bij beide, ook is er bij beiden de onverklaarbare mist waargenomen, de stormen, het raar doen van het kompas en er worden UFO’s waargenomen.
  Een éénduidige rationele verklaring is er blijkbaar niet. Eerst en vooral twijfel ik eraan dat het echt om een driehoekig gebied gaat. Het kan om een gebied van een wisselende vorm gaan, of misschien is het wel rond, maar perfect driehoekig?
  I
  k zal het straks over de verklaringen die wetenschappers aanhalen hebben vermits dit volgens mij niet de oorzaken zijn, maar de gevolgen van iets anders.

  Nu, mijn dimensies. In de categorie ‘paranormaal’ heb ik het er ook al over gehad.

  Ik begon met een oneindige lijn (een soort van buis, vergelijkbaar met een tuinslang), dit kan je zien in de bijlage ‘overzicht dimensies survey dimensions’ bij figuur 1. De dikte van die buis (diameter) wordt alsmaar groter, de doorsnede van de lijn kan je zien in dezelfde bijlage bij figuur 2 en 3. In het midden van die cirkel hadden we een ruimte die onbekend was, die kan je feitelijk het ‘Niets’ noemen. Ik haalde al aan dat het onbekende gedeelte misschien een snelweg was om door de tijd en lage-dimensies te reizen maar daar kom ik straks op terug. Dan had je de laag van de hoogste dimensie, daarna de laag van de ‘andere Gene Zijde’, dan de laag van deze dimensie, de parallelle dimensies en de dimensies van het verleden en de toekomst. Daarboven was de laag van de ‘Gene Zijde’ en uiteindelijk nogmaals een laag van de hoogste dimensie. Als we mijn voorbeeld van de ‘bollen’ neemt, dan vloeit de hoogste dimensie tussen alle andere dimensies door.

  De hoogste dimensie (8ste) noem ik de ‘hoge-dimensie’. De dimensie van ‘Gene Zijde’ en de dimensie van ‘andere Gene Zijde’ zijn de ‘midden-dimensies’ en de dimensie van het heden, de dimensies van verleden en toekomst en de parallelle dimensies zijn de ‘lage-dimensies’. Dit alles kan je zien in dezelfde bijlage bij figuur 3.

  Als we nu de buitenste twee lagen wegdoen, ons stuk dat we eruit sneden (doorsnede) in de lengte door snijden en openplooien. Dan krijgen we het vlak te zien van de lage-dimensies, dit kan je zien in dezelfde bijlage bij figuur 4. Het witte puntje op het kruispunt van de twee lijnen in figuur 4 is ‘mijn heden’, het moment van nu. Stel dat figuur 4 de volledige uitplooiing is van de lijn van mijn ‘zijn’. Aan de linkerkant ver weg van het heden is ergens mijn beginpunt. Aan de rechterkant nog verder weg, oneindig ver weg zeg maar is het eindpunt. Wat het einde is weet ik ook niet. Ik zei al dat elke nanoseconde het vakje van het heden een vakje van het verleden word, want wat één nanoseconde geleden gebeurde was toen het heden en wat één nanoseconde in de toekomst lag, is de nanoseconde erna het heden. De dimensie van het verleden & de toekomst verschuift niet, dit is een stilliggend deel. De enige dimensie die verschuift is de dimensie van heden, de 3e dus. En ik bedoel niet alleen het witte puntje in figuur 4, maar in de parallelle dimensies loopt het heden gelijk, dus je hebt uit figuur de rode lijn & het witte puntje dat iedere nanoseconde een vakje opschuift naar rechts.

  Dit was in het kort nog even de dimensies uitgelegd, toch dat deel dat belangrijk is voor mijn uitleg van de Bermuda Driehoek en Formosa Driehoek.

  Ik haalde ook aan dat elk levend wezen, elk ding op de Aarde een eigen buis (zoals figuur 1, nog steeds dezelfde bijlage) heeft. Wat nu als al die buizen bijeen zitten in een groter geheel? Dat groter geheel is de buis van de Aarde met zijn dimensies. En de Aarde krijgt dan dezelfde figuren als in mijn bijlage, maar het witte puntje in figuur 4 wat mijn heden is, is dan gewoon het heden van de Aarde. En in dat kleine witte puntje zit het heden van alle levende wezens, van elk ding samengebundeld. In het verleden van de Aarde zit het verleden van de dimensie van het verleden & de toekomst van alle levende wezens, van elk ding samengebundeld. En zo voor elke lage-dimensie.

  Nu ga ik er nog een andere categorie bijhalen, die van ‘religie’. In ‘Vetus Testamentum’ heb ik het gehad over de vloed en Noach. Ook haalde ik aan dat de Goden die wij kennen waarschijnlijk een buitenaards ras was dat ‘Goden’ (god & godin) noemt zoals wij Mensen (man & vrouw). En die ‘Goden’ hadden weet van een komeet die op de Aarde zou inslaan (enorme tsunami als gevolg), die ‘Goden’ hebben ervoor gezorgd dat de tektonische platen niet meer vast zaten, die ‘Goden’ wisten dat het klimaat op de Aarde ging veranderen waardoor de zeespiegel zou stijgen (overstromingen van het land). Doordat de tektonische platen niet meer vastzaten, door de schok van de inslag van die komeet zijn de landmassa’s zich enorm gaan verplaatsen, zijn ze met elkaar in botsing gekomen waardoor hoge bergen ontstonden in plaats van heuvels, …

  Wat als nu die komeet ook zorgde voor een probleem met de dimensies? Stel dat er een scheur is ontstaan in de dimensie van het heden, maar ook in die van de parallelle dimensies? En die scheur loopt perfect door een punt in de Bermuda Driehoek en door een punt in de Formosa Driehoek, de scheur gaat gewoon dwars door de Aarde heen. Ik heb het hier over de buis van de Aarde, waarin al de lijnen van alle levende wezens en alle dingen zitten.

  Om dit even te verduidelijk ga ik een nieuwe figuur (figuur 5) in een nieuwe bijlage ‘dimensie Aarde met scheur dimension Earth with fissure’ maken en daarna zal ik uitleggen hoe ik die scheur zie. Er is ook de bijlage ‘Scheur Aarde Fissure Earth’. Daar staat links en rechts van de Aarde een gele lijn, deze lijn is de zogenoemde scheur en die raakt de Aarde op twee plaatsen:

  In Bermuda Driehoek : 27°49'60.00"N 70° 0'0.00"W
  In Formosa Driehoek : 27°49'60.00"N 140° 0'0.00"O

  De Scheur loopt door de lijn van de dimensies van het heden van de Aarde (deze en die van de parallelle dimensies). In mijn bijlage (figuur 5) is dit verticale lijn door de rode en witte bollen.

  Nu, de Scheur zelf. Ik zie de Scheur als één barst in een glas. Ik heb in mijn voorbeeld (figuur 5) een rechte lijn getekend en dat is héél zeldzaam waarschijnlijk. Maar de reden dat ik het voorbeeld van één barst in een glas aan haal is niet de vorm van de barst (scheur) maar de dichtheid. Eén barst in een glas is een ‘dichte’ barst, er kan niets door, de barst is er wel maar is geen ramp.

  Maar wat weten we bijvoorbeeld over een barst in de voorruit van een auto? Door bepaalde dingen kan de barst uitzetten, of er ontstaan vanuit de barst nieuwe barstjes. Ook kunnen er stukjes glas beginnen uit te vallen …

  Stel dat met die Scheur hetzelfde gebeurt? Af en toe, door bepaalde omstandigheden zet de Scheur uit en soms ontstaan er nieuwe scheuren vanuit de hoofdscheur. Vermits het hier niet om glas gaat maar om dimensies kan ik me wel voorstellen dat het niet gaat om een minieme beweging van de Scheur, maar als het uitzetten van de Scheur nu eens enorme maten kan aannemen zodat het een groot gebied van één van de Driehoeken bestrijkt.

  Als de Scheur er gewoon is, zonder meer, dan gebeurt er niets. Als hij een klein beetje uitgezet is, dan kunnen er wel dingen vanuit de Scheur (dadelijk meer hierover) ontsnappen en zal er lucht en water in de Scheur terechtkomen, maar de kans dat een schip, vliegtuig of een levend wezen erin komt is klein. Als de Scheur iets meer uitzet, dan kan het zijn dat een vliegtuig of een schip een te grote massa heeft om in de Scheur te komen, maar een levend wezen kan er dan wel door. En als de Scheur nog groter wordt, dan kunnen zelfs vliegtuigen en schepen in de Scheur terechtkomen. Als de uitzetting is in de lucht zal een vliegtuig in de Scheur terecht kunnen komen, is de uitzetting net bij het wateroppervlak dan zal een schip in de Scheur terecht kunnen komen en is het onder water dan zou zelfs een duikboot erin terecht kunnen komen.
  Dus de Scheur zet uit en krimpt terug in op verschillende plaatsen over zijn gehele lengte.

  Wat zit er nu in deze Scheur? Je zou kunnen zeggen dat zo’n barst (scheur) luchtledig is, dat er niets is. Net hetzelfde ‘niets’ als dat ‘Niets’ dat in het centrum zit van de dwarsdoorsnede van de lijn van mijn dimensies (figuur 2, het grijze gedeelte, het binnenste van de cirkel). En vermits ik zei dat het ‘Niets’ een snelweg is om te reizen tussen tijd en dimensies, kan het zijn dat de Scheur een mini-snelweg is om te reizen tussen het heden van een lage-dimensie en de parallelle dimensies.

  Ik zei al dat ieder vakje (iedere bol) een nanoseconde is, dus als je in de Scheur terechtkomt moet je in een fractie van een nanoseconde (dus voor die nanoseconde voorbij is) ergens anders weer uit de Scheur komen om in dezelfde nanoseconde en dezelfde tijd te blijven. Indien dit niet lukt kom je feitelijk in de toekomst terecht van een parallelle dimensie. Ingewikkeld? Inderdaad, ik zal het even proberen te verduidelijken.

  Als je hier in onze dimensie in de Scheur terechtkomt en je reist door het ‘Niets’ in de Scheur en vijf dimensies verder (kan ook véél meer zijn, ik weet niet hoe snel het reizen gaat in het ‘Niets’) is opnieuw een uitzetting van de Scheur. Want je kan natuurlijk alleen in en uit de Scheur getrokken en gegooid worden op plaatsen die uitgezet zijn, een reisrichting is er echter niet, je kan de Scheur naar links en naar rechts volgen en het kan dat er iets naar rechts reist terwijl er tegelijkertijd iets van links komt. Maar stel dat deze ‘reis’ binnen één nanoseconde kan, dan vertrek je hier in het heden en kom je in die parallelle dimensie ook in het heden uit. Dit heden in die parallelle dimensie was ook het heden daar toen jij vertrok in ons heden (onze dimensie). Hier reis je dus tussen het heden van deze dimensie en het heden van de parallelle dimensies en niet in de tijd, want het eindpunt ligt in het heden in een parallelle dimensie op het moment dat je hier vertrekt.

  Maar stel nu dat de volgende uitzetting van de Scheur zo ver weg is dat het onmogelijk is om binnen één nanoseconde terug uit de Scheur te komen. Stel dat het zover weg is dat het 3 nanoseconden duurt voor je terug uit de Scheur bent. Dan kom je nog altijd uit in het heden van die parallelle dimensie, maar op het moment dat je hier (in onze dimensie) in het heden vertrekt, is dat punt waar je uitkomt helemaal niet het heden in die parallelle dimensie. Het punt waar je dan gaat uitkomen ligt (3 nanoseconden zei ik) drie bollen van de uitzetting in de Scheur af (in de toekomst dan) in die parallelle dimensie waar je gaat uitkomen. Maar natuurlijk als je daar aankomt is die bol het heden op dat moment. Je reist hier dus ook tussen het heden van deze dimensie en het heden van de parallelle dimensies, maar ook reis je door de tijd, meerbepaald naar de toekomst. Want als je niet binnen de nanoseconde uit de Scheur bent, dan ligt je eindpunt op het moment van je vertrekt, in de toekomst van die parallelle dimensie waar je gaat uitkomen. Op het moment dat je eruit komt is dat punt natuurlijk wel het heden.

  Je zal nu denken dat je alleen tussen de lage-dimensies kan reizen (onze dimensie, de parallelle dimensie) en dan nog enkel naar het heden en de toekomst. Voor de lage-dimensies klopt dit, maar er is meer. Ik zei al dat er vanuit één barst (scheur) andere barsten (scheuren) kunnen vertrekken. Via zo een zijscheur zou je verder in de toekomst terecht kunnen komen, of zelfs naar het verleden kunnen reizen. Hangt ervan af natuurlijk of deze zijscheur in de richting loopt van de toekomst of in de richting van het verleden. Reizen naar hogere dimensies is echter nog steeds niet mogelijk met deze Scheur.

  Anderen zullen zeggen dat als op het moment van de impact van die komeet de Scheur ontstond, dat die Scheur nu ver in ons verleden moet liggen. Maar die Scheur gebeurde in de lijn van het heden, en schuift elke nanoseconde mee op met het heden, de Scheur blijft dus in het heden. Maar wat zie je wel? Ik heb in figuur 5 (‘dimensie Aarde met scheur dimension Earth with fissure’) één lijn als scheur getekend. Dit deed ik bewust natuurlijk om het nu hierover te kunnen hebben. Iedere nanoseconde schuift de lijn van het heden één bol op in de richting van de toekomst. Wat één nanoseconde in de toekomst lag word dan het heden en wat dan het heden was ligt dan één nanoseconde in het verleden. Maar de Scheur zit dan ook wel in de lijn die één nanoseconde in het verleden ligt, ook in de lijn die twee nanoseconden in het verleden ligt. En zo zal je in iedere lijn van iedere nanoseconde in het verleden dezelfde Scheur terugvinden, zover terug tot het moment dat de impact van de komeet de Scheur veroorzaakte. Vanaf daar verder naar het verleden zal iedere lijn scheurloos zijn. Ik zei in de categorie ‘religie’ dat ik vermoedde dat die komeet op de Aarde in sloeg zo ongeveer een 12000 jaar geleden (rond 10000 v.C.), dus van de lijn die op het moment dat je kijkt het heden is tot de lijn waarop de impact van de komeet was, +/- 10000 v.c, zul je de Scheur terugvinden (dit zijn dus meer dan 300 triljoen bollen in het verleden).

  Via die exact dezelfde scheuren in iedere lijn (van een nanoseconde) is het mogelijk om in alle lage-dimensies (ook onze eigen dimensie) terecht te komen in het verleden. Dit natuurlijk alleen als de zijscheur naar het verleden toe gaat en als er een uitzetting van de Scheur is. De uitzettingen in de scheuren die in het verleden liggen zijn wel vaste uitzettingen, want die staan vast, de uitzettingen die er in de Scheur waren op het moment dat die lijn het heden was, blijven natuurlijk bestaan. Want elke lijn in het verleden is een kopie van hoe het heden er op dat moment uit zag. Dit kan je zien in figuur 6 (‘figuur figure 6’). Ook heb ik er twee zijscheuren bij gezet. De zijscheuren zijn natuurlijk niet altijd de volledige lengte van de lengte van de lijn (die oneindig lang is) maar het kan wel.

  Nu zullen sommigen vragen of de structuur van mijn dimensies dan verandert. Maar dit is niet zo. Volgens mij ligt de toekomst van alles en iedereen vast tot het moment van de wedergeboorte. Dit loopt voor ieder levend wezen en ieder ding natuurlijk kriskras door elkaar ten opzichte van elkaar. Maar als jij ooit door die Scheur zal reizen, zal dit al in de bollen van jouw toekomst vermeld zijn, en ook zal dit al gebeurt zijn in het verleden van de parallelle dimensie waar jij naartoe reist.

  Stel, jij gaat in die parallelle dimensie waar je naartoe reist de paraplu uitvinden. Dus net voor je vertrek hier in het heden ben jij volgens de levende wezens in die parallelle dimensie waar je uit de Scheur gaat komen diegene die in het verleden de paraplu uitgevonden heeft. Zij kennen jouw al in die dimensie terwijl je hier nog niet vertrokken bent. Als je daar aankomt is dit voor die levende wezens waar ik het over had nog steeds het heden en jij zit in hun verleden, maar voor jou is dat moment dat je uit de Scheur komt het heden en het moment dat je de paraplu gaat uitvinden is zelfs nog toekomst voor jou.

  Nu, om terug te komen tot de Scheur. Er is in beide Driehoeken vaak sprake van onverklaarbare mist en dergelijke. Nu, stel dat in een parallelle dimensie de Scheur uitgezet is hoog in de lucht en hier bij ons deels boven het wateroppervlak, dan kan je ook aannemen dat een deel van die ‘wolken’ hier bij ons uit de Scheur komen. Maar dit is onvoldoende natuurlijk. Als de Scheur en dus de opening tot het niets in de Scheur ervoor zorgen dat het water enorm afkoelt (of verwarmt) zodat een ‘warme’ (of ‘koude’) lucht in aanraking komt met een ‘koude’ (of ‘warme’) zee. Of andersom als de Scheur en dus de opening ervoor zorgen dat de lucht enorm afkoelt (of opwarmt) zodat een ‘koude’ (of ‘warme’) lucht in aanraking komt met een ‘warme’ (of ‘koude’) zee. Dan kan je zeemist krijgen.

  Het zou ook kunnen natuurlijk dat het uitzetten en/of openstaan van de Scheur ervoor zorgt dat er klimaatsveranderingen ontstaan in de omgeving, met stormen, onweders en dergelijke als gevolg. Als de Scheur onder water uitzet kan het goed zijn dat een enorme watermassa gewoon de Scheur ingetrokken wordt, waardoor er enorme golven kunnen ontstaan en natuurlijk ook draaikolken. Water dat uit de Scheur komt onder water kan ook voor enorme golven en dergelijke zorgen.

  Ik ben ook enkele dingen tegengekomen dat men zuilen van water van de zee tot hoog in de lucht noemt. Ook hier is de Scheur wel een verklaring als de zuil er al is voor ze die zien. Stel dat de Scheur bij ons uitzet in de lucht en in een andere dimensie is er een uitzetting onder water, dan zou het water hier bij ons uit de uitzetting in de lucht komen, en naar beneden vallen (zwaartekracht). Anderzijds, als de Scheur hier bij ons uitzet onder water en elders in de lucht, dan komt er een enorme luchtmassa bij ons onder water aan, en deze kan de zee ook doen opstijgen. Ikzelf minimaliseer die zogenoemde verklaringen en verschijningen zoveel mogelijk, dus die zuilen tot in de lucht waarover sprake kunnen een verhoging van een meter of misschien twee meter van de zeespiegel op een bepaalde plaats zijn door de lucht die uit de uitzetting van de Scheur komt.
  De kompasproblemen en -storingen kunnen uitgelegd worden door de aanwezigheid van de Scheur zelf.
  Het zou zelfs kunnen dat de Scheur de verklaring is voor het verdwijnen van Atlantis en Mu.
  Let wel, niet alle verdwenen schepen en vliegtuigen zullen in de Scheur terecht zijn gekomen, de verandering van het klimaat (weer) in de omgeving van de Scheur en de kompasstoringen zijn al voldoende om enkele onverklaarde verdwijningen te verklaren.

  De omtrek van de Scheur weet ik dus ook niet, maar waarschijnlijk zal het ongeveer vergelijkbaar zijn met de regio van de Bermuda en Formosa Driehoeken. En bij eventuele uitzettingen nog groter. En de uitzetting waarover ik spreek hoeft niet het hele gebied te bestrijken, maar kan een klein scheurtje zijn in de Scheur (om het zo te noemen). Een andere keer ligt die uitzetting waarschijnlijk elders op de Scheur.

  In de categorie ‘religie’ haalde ik al aan dat er een buitenaards ras was dat ‘Goden’ noemde. Nu, stel dat toen zij terugkwamen na de grote vloed van Noach, dat zij toen merkten dat er door de impact van de komeet een Scheur was ontstaan in de lage-dimensies. En wat als zij die niet hersteld kregen? Kleine scheuren en dergelijke herstellen was voor hen géén probleem, maar zelfs deze scheur was voor hen onherstelbaar. En wat als zij besloten om er telkens voor te zorgen dat uitzettingen van de Scheur en zijscheuren zo snel mogelijk hersteld worden? Ik kan me inbeelden dat zo een kolossale scheur heel wat uitzettingen kent en dat er ook heel wat zijscheuren ontstaan. Het zou dus voor dit buitenaards ras een constante taak zijn om de herstellingen te doen. En hoe vaak zou er hier bij ons een uitzetting ontstaan? Als je leest hoeveel mysterieuze dingen er waargenomen worden en zijn in de twee Driehoeken dan moet ik zeggen dat er véél uitzettingen zijn, en dat de ‘Goden’ dus ook véél herstelling aan de Scheur moeten doen hier bij ons op de Aarde (in deze dimensie dus). En dus zou het ook logisch zijn dat er vele UFO’s gesignaleerd worden.

  Het feit dat er zo weinig ‘overlevenden’ zijn of ‘bewijzen’ van een reis door de lage-dimensies en de tijd kan te verklaren zijn door het feit dat de ‘Goden’ vinden dat wij er nog niet klaar voor zijn om zulk een dingen te ontdekken en dat zij alles wat door de Scheur gereisd heeft oppikken en opruimen. Ik kan me inbeelden dat als ze vinden dat wij nog niet klaar zijn om contact met hen te hebben dat we zeker niet klaar zijn om het reizen tussen dimensies en tijd te kennen. Maar vermits er waarschijnlijk véél uitzettingen en zijscheuren zijn kan ik me ook inbeelden dat ze niet overal tegelijk kunnen zijn. Ik betwijfel dat veel mensen en dingen die reis overleven. Stel je voor, om het voorbeeld van een persoon te nemen, dat je op een schip staat en in de Scheur getrokken word en dat je elders eruit geworpen wordt. Maar de uitzetting waar je eruit geworpen wordt ligt diep in de zee of hoog in de lucht. Ik denk niet dat er veel overlevingskans is. Zelfs niet als je in de zee gezet wordt, want ik denk niet dat je het lang overleeft in dat koude water. En zoals ik al zei brengt een uitzetting weersveranderingen en dergelijke met zich mee, dus overleef dat maar eens. Met vliegtuigen en schepen is het natuurlijk net hetzelfde.

  Nu, ik zei in het begin al dat véél wetenschappers en mensen de Driehoeken en dus ook mijn uitleg erover ‘paranormaal’ noemen, of fantasie, of goede sciencefiction, … En dat is misschien ook wel zo. Maar het was toch leuk om daar een visie over op te bouwen.

  En trouwens, was er vroeger in de tweede helft van de 19e eeuw niet een schrijver die dingen schreef die onmogelijk leken, dingen die als fantasie werden beschreven? En moeten wij heden ten dage niet toegeven dat het zeker géén fantasie was, dat het wel degelijk mogelijk was wat hij schreef? Inderdaad, Jules Verne schreef dingen die wel degelijk mogelijk waren en dingen die later ook gingen bestaan (duikboten, reis naar de maan, verre reizen met een luchtballon, …). Misschien had hij wel een bron uit de toekomst, iemand die in zijn tijd aangekomen was door de Scheur?

  In ieder geval, het is niet eens bewijsbaar dat er wel degelijk iets aan de hand is ginder, dus misschien is er wel gewoon niets aan de hand!

  Bijlagen:
  dimensie Aarde met scheur dimension Earth with fissure.JPG (246 KB)   
  figuur figure 6.JPG (258.9 KB)   
  overzicht dimensies survey dimensions.JPG (214.3 KB)   
  Scheur Aarde Fissure Earth.JPG (151.3 KB)   

  19-01-2010 om 10:39 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Bermuda Driehoek Formosa Driehoek Duivelsdriehoek Drakendriehoek Devil’s Dragon’s Triangle dimensies Scheur Atlantische Grote Stille Oceaan Filippijnse Zee schepen vliegtuigen mensen verdwijnen mysterieus verschijning Jules Verne UFO Atlantis Mu

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bermuda Triangle and Formosa Triangle.

  Someone asked me if I wanted to use my view on the dimensions to throw light on the Bermuda Triangle. I answered kindly by mail that it’s just my view on the dimensions and that it’s not proven. So it would be difficult to explain something from something else that isn’t proven. I also said that I’m not a scientist and that I never visited the area of the Bermuda Triangle.
  But that person insisted and so I’m going to try to explain those two Triangles and what’s going on there according to me.

  First I need to explain why I put this message in the category ‘paranormal’. I’m sure that paranormal things are also scientific so I could name the category ‘science’ too but because a lot of people don’t think about paranormal when reading science I haven’t done that. But it’s a fact that paranormal things are scientific.

  But not for most scientists, cause for them only the things that are explainable are science. And the things on Earth that aren’t explainable are named ‘paranormal’ or ‘fantasy’ and they don’t believe in such things and they try to disprove those things with a scientific explanation. But in how many cases they actually succeed with disproving those things with a good and proven scientific explanation?
  Since the Bermuda Triangle can’t be declared (only speculating) it belongs in any case to the category ‘paranormal’.

  Now, I’ll first tell something about the Bermuda Triangle (Atlantic Ocean) and about the Formosa Triangle (Philippine Sea) and after that I’ll involve my view of the dimensions. And I’ll try to explain as clear and simple as possible what could be the reason of the mysterious things that happen there. Since I nowhere can find a similar view as my view on the dimensions, it would be unlikely that my explanation can be found somewhere else. But I found a lot of ‘unproven explanations’ on the Internet, some are slightly similar to the one I have.

  The Bermuda Triangle (Devils Triangle)

  This is an imaginary triangle between Miami, the Bermuda Islands and Puerto Rico in the Atlantic Ocean. This area is known because of the many mysterious disappearances of ships and airplanes. There always were mysterious disappearances and happenings in the area, even in the 16th century. In the 15th century Columbus declared that something odd was happening in that area. In the last 100 years more than 50 ships and more than 20 airplanes and a lot of people are disappeared without trace. And mysterious (strange) things have been seen there.

  The Formosa Triangle (Dragons Triangle)

  This is an imaginary triangle between the centre of Japan, Guam and the east of Taiwan in the Philippine Sea. This area is also known because of the many mysterious disappearances of ships and airplanes. Even more mysterious (strange) things have been seen and happened as in the Bermuda Triangle.

  So there are a lot of common characteristics in both areas, also there is observed an inexplicable mist and storms, and there is the strange behaviour of the compass and there are a lot of UFO sightings.

  There isn’t an explicit and rational explanation. Firstly I doubt that the area really has the shape of a triangle. It could be an area with a variable form or maybe it’s round but perfectly triangular?

  Later I’ll talk about the explanations of the scientist’s cause these aren’t that what’s causing the disappearances but those are the consequences of something else (according to me).

  Now, about my view of the dimensions. In the category ‘paranormal’ I already talked about it. I started with an infinite line (a kind of tube, comparable to a garden snake), you can see this in the enclosure ‘overzicht dimensies survey dimensions’ (figure 1). The size (diameter) of that tube is constantly growing, the cross-cut of the line can be seen in the same enclosure (figure 2 and 3). In the middle of that circle there is a space that was unknown, one could name it the ‘Nothing’. I already quoted that the unknown space could be a highway to travel through time and low-dimensions but I’ll get to that later. Then there was the layer of the highest dimension, then the layer of the ‘other Other Side’, then the layer of this dimension, the parallel dimensions and the dimension of the past & future. Above that is the layer of the ‘Other Side’ and finally once again a layer of the highest dimension. If we take my example of the ‘spheres’ then the highest dimension runs through the open spaces between the other dimensions.

  The highest (8th) dimension is a ‘high-dimension’. The dimensions of the ‘Other Side’ and the ‘other Other Side’ are middle-dimensions and the dimension of the present, those of the past and the future and the parallel dimensions are ‘low-dimensions’. This can be seen in the same enclosure (figure 3).

  Now we remove the two outside layers, take the piece we cut (cross-cut) and cut it longitudinal and then we spread this out. Then we get the layer of the low-dimensions, this can be seen in the same enclosure (figure 4). The white dot on the crossing of the two lines in figure 4 is ‘my present’, the moment of now. Let’s assume that figure 4 is the complete spread-out of my ‘being’. On the left side of the present, far away from the present is my starting-point. On the right side of the present, even more far away, one could say infinite far away is the end-point. I don’t know what the end is. I said that each nanosecond the sphere (cube) of the present becomes a sphere (cube) of the past, cause what happened now (present) is one nanosecond after that moment already the past and what was situated one nanosecond in the future is one nanosecond later the present. The dimension of the past and the future doesn’t move, this is a part in rest. The only dimension that moves is the dimension of the present, the 3rd dimension. And I don’t only mean the white dot in my enclosure but in the parallel dimension the present runs equally with my present. So in figure 4 you have the red line and the white dot that moves each nanosecond to the right.

  So I shortly explained the dimensions, the part that is important for my explanation of the Bermuda Triangle and the Formosa Triangle.

  I also said that each living being, each thing on the Earth has its own tube (as figure 1, still the same enclosure). What if we put all those tubes together in a larger tube? That larger tube would be the tube of the Earth with its dimensions. And the Earth gets the same figures as in my enclosure, but the white dot in figure 4 what was my present is then the present of the Earth. And in that small white dot the present of all living beings and all the things on the Earth are bind together. In the past of the Earth the past of all living beings and all the things are bind together. And so on for each low-dimension.

  Now I’m going to add another category, the category of ‘religion’. In ‘Vetus Testamentum’ I talked about the flood of Noach. I also said that the Gods we know probably are an extraterrestrial race named ‘Gods’ (God and Goddess) like we are named ‘Human’ (man and woman). And those ‘Gods’ had knowledge of a comet that would collide with the Earth (enormous tsunami as consequence). Those Gods set the tectonic plates free, those Gods knew that the climate on the Earth would change and as a consequence the level of the sea would rise (sea floods the country). Because the tectonic plates were loose the lands moved tremendously because of the shock of the impact of that comet. They came with each other in collision and as a consequence high mountains arose instead of hills, …

  What if that comet caused a problem in the dimensions? Let us assume that there came a fissure in the dimension of the present, but also in the present of the parallel dimensions. And this fissure goes perfectly through a point in the Bermuda Triangle and through a point in the Formosa Triangle. The fissure goes straight through the Earth. I’m talking about the tube of the Earth in which all tubes of all living beings and all things on the Earth.

  To clarify this I made a new figure (figure 5) in a new enclosure ‘dimensie Aarde met scheur dimension Earth with fissure’ and I’ll explain how I explain this fissure. There also is the enclosure ‘Scheur Aarde Fissure Earth’. There you can see a yellow line left and right of the Earth, this line is the so-called fissure and it goes through the Earth on two points:

  In Bermuda Triangle: 27°49′60.00″ N 70° 0'0.00"W
  In Formosa Triangle: 27°49′60.00″ N 140° 0'0.00"O

  The fissure runs through the line of the present of the Earth (this one and those of the parallel dimensions). In the enclosure (figure 5) this is the vertical line through the red and white spheres.

  Now, about the Fissure. I see the Fissure as a crack in a glass. I drew (in figure 5) a straight line and I know that this probably is very rare. But the reason that I use the example of one crack in a glass isn’t the form of the crack (fissure) but the compactness. One crack in a glass isn’t an open crack and nothing can go through, but the crack is a disaster anyway.

  But what do we know about a windshield in a car? Through particular things the crack can increase, or there arise new cracks from the crack. Also it’s possible that small pieces of glass start to fall out the windshield …

  What if with the Fissure the same thing happens? Now and then because of particular circumstances the Fissure increases and/or there arise new fissures from the main fissure. Since we aren’t talking about glass now but about dimensions I can imagine that it isn’t a slight movement of the Fissure but what if the Fissure can comprehend enormous measurements so that the Fissure covers the large area of one of the Triangles.

  If the Fissure just is there, without increase, then nothing happens. If the Fissure is increased a little then it’s possible that things could get out the Fissure (immediately I’ll talk about this) and water and air could get in the Fissure, but the chance that a ship, airplane or living being gets in the Fissure is very small. If the Fissure increases more then it could be that a ship or airplane has a mass that’s too large to get in the Fissure but a living being can get in. And if the Fissure increases a lot then even a ship or airplane could get in. If there is an increase in the air an airplane could fly in the Fissure and if there is an increase just on and in the water it’s possible a ship sails into it. And if the increase is under water then even a submarine can get in the Fissure. So the Fissure increases on some places and decreases after, this on different places over its entire length.

  What is in the Fissure? One could say that such a crack (fissure) is vacuous, that there is nothing. Just the same ‘nothing’ as the ‘Nothing’ that is situated in the centre of the cross-cut of the tube of my dimensions (figure 2, the grey area, the core of the circle). And because I said that the ‘Nothing’ could be a highway to travel through time and dimensions it could be that the Fissure is a mini-highway to travel between the present of a low-dimension and the parallel dimensions.

  I already said that every sphere (cube) presents a nanosecond, so if you get in the Fissure you should be out of the Fissure in a fraction of a nanosecond (so before a nanosecond is past) to stay in the same nanosecond and in the same time. If this isn’t the fact then one ends up in the future of the parallel dimension. Complicated? It is! I’ll try to clarify this.

  If you get in the Fissure here in our dimension and you travel through the ‘Nothing’ in the Fissure and five dimensions further (could be much more, I don’t know how fast one will travel in the ‘Nothing’) is another increase. Cause on can only get in and out the Fissure at places where the Fissure is increased. There is no travel direction, it’s possible to go left or right in the Fissure and it’s possible that something is going to the right while something else is coming from the left. But let’s assume that this ‘travel’ can be done in one nanosecond, then you start here in the present and you arrive also in the present in another parallel dimension. This present in that parallel dimension was also the present when you left here in our present (dimension). You travel between the present of this dimension and the present of the parallel dimension and you don’t travel through time, cause the end-point lays in the same time as the starting-point here.

  But now the next increase of the Fissure is so far away that it’s impossible to travel within one nanosecond. Let’s say it takes 3 nanoseconds before you’re back out of the Fissure. One still comes out the Fissure in the present of that parallel dimension, but on the moment you start here in the present (this dimension) the point where you’ll arrive isn’t the present of that dimension. The point where you’ll arrive is situated (I said 3 nanoseconds) 3 spheres away from the increase in the Fissure (in the future) in that parallel dimension where you’ll get out the Fissure. But of course when you arrive there the sphere will be the present on that moment (you’re present). You also travel between the present of this dimension and the present of the parallel dimension, but you also travel through time, to the future. Cause if you aren’t out the Fissure in one nanosecond then you’re end-point is situated in the future of the parallel dimension where you’ll get out the Fissure (on that moment that you start the travel here). When you get out the Fissure that point is the present, but it was the future when you started.

  You’ll think that it’s only possible to travel between the low-dimensions (our dimension and the parallel dimensions) and only to the present and the future. This is true for the low-dimension, but there is more. I already said that it’s possible that from the crack (fissure) other cracks (fissures) can come. By such a by-fissure one could go further in the future or even travel to the past. Travelling to higher dimensions is still impossible with this Fissure.

  Others will think that if the Fissure came into existence on the moment of the impact of that comet that the Fissure would be situated far away in the past. But the Fissure came into existence in the line of the present and each nanosecond it slides together with the present, the Fissure stays in the present. But what do we see? I drew one line (as fissure) in figure 5 (‘dimensie Aarde met scheur dimension Earth with fissure’). I did this on purpose to be able to talk about it now. Every nanosecond the line of the present slides one sphere in the direction of the future. What was situated one nanosecond in the future becomes the present and that what was the present is the past after one nanosecond. But the Fissure is also in the line that is situated one nanosecond in the past, also in the line that is situated two nanoseconds in the past. And like this every line of every nanosecond in the past will have the same Fissure, so far back till the moment that the comet hit the Earth and caused the Fissure. From that point further in the past every line will be without the Fissure. I said in the category ‘religion’ that I suspected that this comet hit the Earth about 12000 years ago (around 10000 BC), so from the line that is the present when you look at the dimensions until the moment of the impact of the comet (+/- 10000 BC) there will be the Fissure in each line. (these are more than 300 trillion spheres in the past).

  Through that exact the same Fissure in every line (of a nanosecond) it’s possible to end up in all low-dimension (even in our own) in the past. This of course if the by-fissure goes to the past and if there is an increase in the Fissure. The increases in the fissures in the past are fixed increases, cause they are an established fact, the increases that were there at the moment that a line was the present remains fixed. Because each line in the past is a copy of the present of that moment. This can be seen in figure 6 (‘figuur figure 6’). I added two by-fissures. The by-fissures aren’t always the complete length of the line (that is infinite long) but it could be.

  Now some of you will ask if the structure of the dimensions changes. But this won’t. According to me, the future of everything is fixed till the moment of rebirth. For every living being and every thing this is mixed up with regard to each other. But if you ever will travel through the Fissure this will already be mentioned in your future and also this will have happened already in the past of the parallel dimension where you’ll travel to.

  Let’s say that you’ll invent the umbrella in that parallel dimension where you travel to. So just before you leave here (in the present) you are the inventor of the umbrella for the living beings in the present of that parallel dimension where you travel to. They already know you in that dimension while you haven’t left here. If you get out of the Fissure there those beings I was talking about will still live in the present and you are in their past. But for you the moment you get out of the Fissure is the present and the moment you’ll invent the umbrella is still future for you.

  Now, back to the Fissure. In both Triangles one talks about inexplicable mist and such. Let us assume that in a parallel dimension the Fissure is increased high in the air and here it’s increased just above the water surface, then one can assume that a part of the ‘clouds’ comes out of the Fissure here. But this is insufficient of course. If the Fissure and thus the opening to the nothing in the Fissure makes that the water cools down (or heats) so that a ‘warm’ (or ‘cold’) air comes in contact with a ‘cold’ (or ‘warm’) sea. Or the other way round as the Fissure and thus the opening make the air cools down (or heats) so that a ‘cold’ (or ‘warm’) air comes in contact with a ‘warm’ (or ‘cold’) sea. Then it’s possible that it causes sea fog.

  It also is possible that the increasing and/or the being open of the Fissure causes climate changes in the surroundings of the Fissure with thunderstorms, hurricanes and such as consequences. When the Fissure opens up under water it can be that an enormous mass of water is drawn in the Fissure and as consequence there could be enormous waves and also whirlpools. Water that comes out of the Fissure also can cause enormous waves and such.

  I also found some things one calls pillars of water from the sea till high in the sky. Even for this the Fissure could be an explanation if the pillar was there before they saw it. Let us assume that the Fissure increases here in our dimension high in the sky and in another dimension it increases under water, it could be that the water of that dimension exits the Fissure here in our dimension. This means that the water exits here high in the sky and it would fall down (gravity). On the other hand, if the Fissure increases here in our dimension under water and elsewhere in the sky then an enormous quantity of air could exit the Fissure here in our dimension under water and this could make the sea rise. I myself always minimize that so-called explanations and appearances as much as possible, so that pillars till high in the sky could mean a rise of the sea level by a meter or maybe two. And this could be caused by air that exits the Fissure under water.
  The problems with the compasses and the disturbances can be explained by the presence of the Fissure itself.
  It even could be an explanation for the disappearing of Atlantis and Mu. But bear in mind, not all missing and disappeared ships and airplanes will have entered the Fissure, the climate changes (weather) in the environment of the Fissure and the disturbances of the compasses are sufficient to get lost on sea or in the sky and so those could explain some inexplicable disappearances.

  I don’t know the perimeter of the Fissure, but probably it will be comparable with the region of the Bermuda and Formosa Triangles. And by possible increases even larger. And the increase about which I speak doesn’t necessarily cover the whole perimeter of the Fissure, but it could be a little fissure in the Fissure (to name it like this). Another time the little fissure will be some place else on the Fissure.

  In the category ‘religion’ I talked about an extraterrestrial race named ‘Gods’. Now, let us assume that when they returned after the flood of Noah they noticed that the impact of the comet caused a Fissure in the low-dimensions. And what if they weren’t able to repair this Fissure? Repairing little fissures and such wasn’t difficult and was no problem but this Fissure was irreparable. And what if they decided that increases and by-fissures were repaired as soon as possible? I can imagine that a Fissure this big has a lot of increases and by-fissures. They would constantly be busy repairing those. And how many times there would be a by-fissure and/or increase here in our dimension? If one reads how many mysterious things are being observed in the two Triangles then I have to say that there are a lot of by-fissures and increases here and that the ‘Gods’ would have to do a lot of repairs here in our dimension. And so it would be logical that there are a lot of UFO-sightings in the two Triangles.

  The fact that there are so few ‘survivors’ or that there is so little ‘prove’ of a trip through the low-dimensions and time can be explained by the fact that the ‘Gods’ opinion is that we aren’t ready yet to discover such things and that they pick up and clean up everything that travelled through the Fissure. I can imagine that if they find that we aren’t ready yet to have contact with them that they surely think that we aren’t ready yet to travel between dimensions and time. But since there are this much increases and by-fissures I can imagine that they can’t be everywhere at the same time. But I doubt that many humans and things survive the trip through the Fissure. Just imagine (for instance a person) that you’re on a ship and are pulled in the Fissure and you exit in another dimension. But the increase in that other dimension is situated deep in the sea or high in the sky. I don’t think that there is much chance of surviving it. Even if you end up at sea level, cause I don’t think that you would survive very long in cold water. And as I said, an increase brings weather changes and such so try to survive that. With airplanes and ships it’s just the same story.

  Now, I said in the beginning that many scientist and people (and thus also my explanation) name the Triangles something ‘paranormal’, or fantasy or good science fiction, ... And maybe it is. But nevertheless it was enjoyable to build up a view about it.

  And besides wasn’t there in the second half of the 19th century an author who wrote things that appeared impossible, things that were described as fantasy? And isn’t it a fact that today we have to admit that those things he wrote are possible, that it wasn’t fantasy?

  Indeed, Jules Verne wrote things that are possible and things that exist now in the future (for him). Submarines, trip to the moon, travelling far with a balloon, … Maybe he had a source from the future, someone that arrived in his time through the Fissure?

  Anyhow, it isn’t provable that something is happening there, so maybe there is nothing special going on there!

  Bijlagen:
  dimensie Aarde met scheur dimension Earth with fissure.JPG (246 KB)   
  figuur figure 6.JPG (258.9 KB)   
  overzicht dimensies survey dimensions.JPG (214.3 KB)   
  Scheur Aarde Fissure Earth.JPG (151.3 KB)   

  19-01-2010 om 10:34 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Bermuda Triangle Formosa Triangle Devils Triangle Dragons Triangle Devil’s Dragon’s Dimensions Atlantic Ocean Pacific Ocean Philippine Sea ships airplanes people disappearing mysterious appearances Jules Verne UFO Atlantis Mu

  30-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Card Reading 1.

  I think that everybody once heard about card reading. But I’m going to talk about it anyway.

  This card reading is a method of fortune-telling. There are the Tarot decks (78 cards), all cards have symbolic images on it. These were the cards that were originally intended for ‘card reading’. You also have the gypsy decks, chakra cards, … And there are the so-called cards for fortune-telling, there are many of them in circulation nowadays, but they are a parroting of that what was originally the intention.

  Now, fortune-telling has a long tradition already. In old China, Egypt, Chaldea and Babylonia one already knew fortune-telling, and I’m speaking about before Christ. Even in the Bible one talks about fortune-tellers.
  When card reading first was used isn’t clear. It also isn’t clear where it comes from.
  There are those that say that it comes from Ancient Egypt. There are also people saying that there are similarities between the cards and the meaning of the letters in the Hebrew alphabet. Others say that it is originating from China and even India is mentioned. And there are people saying that it comes from Italy. Even there are some who say that the gypsies where the first who used cards for fortune-telling. It even could be that a part of the tarot deck has a different origin than the other part of the deck, but I’ll talk about those two parts in ‘card reading 2’.
  I’m not going to declare which of the two existed first, the playing cards or the tarot cards. Some say that the tarot came after the playing cards, others say the opposite. But it also is possible that both have a different origin and evolved closer to each other.

  The when is also rather uncertain. Some talk about the 14th century, others about the 7th century and there are those who say that it’s originated from ‘before Christ’. I think that it’s very old and I tend to the thought of ‘before Christ’. If one knows that the first maps (cartography) were drawn ‘before Christ’. If one knows that the writing systems were used ‘before Christ’. The drawing is even much older than the writing system. So there is a reasonable chance that the playing cards and tarot cards are from ‘before Christ’. The paper (papyrus) is also invented ‘before Christ’. But who says that the first Tarot cards where drawn on paper? Maybe they were carved in stones? And who says that the Tarot cards were there after the writing system? Wasn’t it a fact that one was already ‘noting’ (‘communicating’) with images before the writing system? And what about the ‘stories’ drawn in caves?

  Wouldn’t it be possible that there for instance was a travelling fortune-teller who used another method of fortune-telling (read the fire, bone throwing, astrology, …). But perhaps he/she had problems to explain the things he/she ‘saw’ and ‘was foretelling’ to the tribes (races) he/she visited. And he/she got the idea to carve drawings in stones so he/she was able to explain that what he/she ‘saw’ and ‘was foretelling’. So he/she didn’t use the stones for the fortune-telling itself but for telling that what he/she ‘had seen’ and ‘was going to foretell’.  This seems a reasonable and logical explanation and origin to me.
  On the other hand, in the category ‘religion’ I told about the extraterrestrial being that visited us (we know them as Gods). Maybe they used drawings on cards to explain things at the humans? And maybe the humans ‘copied’ those drawings on stones to explain things to each other. And it evolved to what it is now.

  Card Reading and/or Fortune-telling is often seen as something negative. On named it occult, witchcraft, swindling, devilish, …

  In many cases it is swindling! Don’t doubt that! How many books are there with explanations for card reading (cause this is the subject of this message)? Many are doing it to get money. But of course not all. There are people who think that they have the gift. Everybody that is a little bit clever can study the books or even rote learning is possible. And then they are ‘able’ to read the cards. Does everyone who is ‘able’ to read the cards have the gift of fortune-telling? Of course not, but many think they have the gift, many are convinced of the fact that they have the gift while this isn’t so.

  Many are honest and want to help you, they aren’t depriving but they are using their talents to earn money (commercial gain). And according to me this is wrong! And I don’t say that every card reader that ask payment is a swindler or that every card reader doesn’t have the gift, but I’m certain that there are a lot of card readers without the gift. Many of them have talents, but not the gift (talent to sooth, talent to rote learn, talent to be a good talker, talent to listen, …).

  How can one notice if a card reader really has the gift? Some of us are able to feel this. But most have to notice this in another way. And I don’t say that it is easy or that this is always the case but if one can find a fortune-teller who does this free, than one can assume that it is probably someone with the gift, but not always.
  During the reading of the cards it’s possible to notice if the fortune-teller has the gift or not. When the fortune-teller and/or card reader asks to many questions. When he/she starts to angle for things. First they do this with misty questions (‘could it be than you had an accident?’, ‘do you have a brother/sister and were there quarrels with him/her?’, ‘any money problems?’, ‘are you sometimes unfortunate and why?’, …). These questions are in the direction of the question you asked (why you consult the fortune-teller). This is the first thing that the fortune-teller and/or card reader is going to ask (‘What do you want to know?’, ‘What is the reason that you ask me to read your cards?’, …). De fortune-teller and/or card reader will then listen carefully to your answers and he/she will observe how you react on things. And then he/she will adapt the questions to those reactions. A fortune-teller and/or card reader without the gift won’t say much, but he/she will mainly ask questions and listen. And he/she will even guess things and that what he/she guesses adjust when he/she guessed wrong. The fortune-teller and/or card reader will let the one who consults him speak as much as possible, will let him/her tell as much as possible about his/her life and about who he/she is. This to form a picture of the one who consults him/her as complete as possible and with that picture he/she will try to create possible reactions and events in the future. Finally those without the gift will ground the predictions on the observations he/she made and on that what he/she heard. First this will be general predicts and those will be adjusted during the conversation.

  According to me it’s possible to recognize a card reader with the gift at the fact that he/she won’t ask a payment (or barely a payment) for the consult and during the reading of the cards one will sense it because he/she isn’t constantly angling for things and guessing things. Also one would notice that he/she brings things up and isn’t only asking questions. And of course the card reader and/or fortune-teller has to ask questions, but one notices at the nature of the questions and at the manner of asking those questions if he/she is angling and guessing or if those are questions to help him/her to explain and understand that what he/she ‘saw’ and ‘is going to foretell’. And I don’t say that all those who are doing this for free have the gift or that all those who ask a payment are swindlers, but there is a chance that this is the fact.
  An important characteristic of a fortune-teller and/or card reader is reliability. What does he/she knows WITHOUT foreknowledge! What are the reactions of many others that consulted that fortune-teller and/or card reader? Is it possible that the things the fortune-teller and/or card reader quotes rest on coincidence?

  Now, concerning the books, in many cases those have been written by fortune-tellers (swindlers and no swindlers). And they gave an interpretation on every card, every symbol. An interpretation that in many cases was applicable for them (with the gift or without). Also the methods to lay out the cards they used are explained in the books. And so it’s possible for everyone to ‘learn’ card reading (or to rote learn it).

  But everyone with the gift knows that specific cards don’t always mean the same. If there is one card, one has limited choices of interpretations in the books. But one has to interpret the cards in the context of the question and what happens if one has to take the complete spread of the cards into account to interpret? Then there aren’t limited choices. Also it is a fact that not all ‘good’ cards are always positive and that ‘evil’ cards are always negative, this can change due to the question and/or the spread of the cards. And so the ones without the gift will have to guess which is the correct interpretation or they have to deduce the interpretation out from the conversation and the answers of the one who consults him/her. Someone who has the gift will feel or receive the interpretation.

  Now I ask myself on which bases the fortune-tellers and/or card readers are recruited for the phone services and the services by television. How are they recruited? I have heard some of them doing a consult and I’m certain that I can find people without the gift who can ‘play’ this better than the ones I heard.

  I also have questions by the card readings on the internet. Everybody knows those, you have to click to shake the cards and again you have to click to lay out the cards and then you get a general interpretation of it. This isn’t fortune-telling!

  Fact is that fortune-telling is a gift and that there are real fortune-tellers. Even in card reading. But it’s also possible to foretell by astrology, numerology, playing cards, tealeaves, bone throwing, runes, …
  But it is a fact that astrology is a form of science.
  But the same is the fact for the card reading that many people ‘do’. They are convinced that they are foretelling, but they are using the things that are said in books or on the internet. And like I said already, everybody can learn from books. And I say that this isn’t fortune-telling and it has nothing to do with the gift. But there will be some who learn card reading from a book or from someone else and some will discover that they have the gift, but for most people this isn’t the fact.
  And it could happen that someone without the gift predicts something when reading the cards and knowing (or using) a manual and that later this will be fulfilled. But one has to ask the question if it’s a logical consequence of something, or if the thing you predicted was something you knew already, or if you have done something or such to bring out this prediction, …?

  I’m talking about ‘the gift’ the whole time. I mean the gift of clairvoyance. As I said several times now everyone can learn card reading, but this doesn’t mean that everyone is clairvoyant. What is clairvoyance? Clairvoyance is the ability to gain information about an object, person, location or physical event through means other than the known human senses and regardless the distance. The ability to see extrasensory images of events that happen on a different place and/or time.

  There are different possibilities of clairvoyance:

  • - Ability to see the future
  • - Ability to see images of objects, to see lines and shapes
  • - Ability to see in the human body to determine diseases
  • - Ability to receive thoughts, feelings, memories, visualization
  • - Ability to see auras
  • - Ability to see angels, ghosts, orbs, bright spots
  • - …

  Now, it’s possible to learn card reading but this doesn’t mean that one has the gift. According to me it’s possible to ‘learn’ the gift. And not from a book or by internet or such, it isn’t really learning like on school but more something like developing. I am convinced that each human has the possibility to have paranormal abilities. The sense (senses?) for that ability aren’t something that one person has and another one hasn’t, but like every human has a nose, a tongue, … so every human has that sense that leads (senses that lead) to paranormal abilities. But most of us don’t use that extra sense (senses). But it’s possible to develop (amplify) this sense (those senses). But this isn’t going to ‘work’ in one day or two. Some people use this sense (these senses) from their birth and keep using it (them), a lot of other people (most of us) use this sense (these senses) as a child but forget how to use it (them). Other people will discover when they’re older how to use this sense (these senses). And there are others who learn to use it (them), who develop it (them) by training it (them). But an important necessity is inner rest and peace, one has to be able to relax completely and to open up completely. And even that I’m convinced that each of us has the extra sense (these extra senses), I’m also convinced that not all of us have the power, the serenity, the patience and the belief to develop this sense (these senses).

  I explain this complete part with two examples. The painters. We know all the famous painters as Rubens, Da Vinci, Michelangelo, …
  Now, they had the talent (of painting). The painting can be learned by book, by internet, … But does this mean that the one that learns it is a good painter? That he has the talent of painting? Of course not! Is it possible to discover that you have the talent by learning it by book or such? Yes it can! Is it possible to discover that you can paint without learning it? Also this can! But not everybody that tries to paint has the talent to become a famous painter. I’m talking about the talent of painting that you get from your birth, but it’s possible to develop this talent later. And even if everyone learns to paint, even if everyone gets lessons from a talented experienced teacher, even if everyone learns all the books about painting and al the information about painting, still not everyone will develop the talent of painting.

  The second example is that of a doctor. Doctors have to study a very long time before they can practice this profession. Nowadays one can find a lot of books, encyclopaedia with instructions, info, … and there is the internet on which one can find almost everything about medicine. But does this mean that when one uses a book or encyclopaedia that one is a doctor? Does this mean that when one uses the internet to find something about medicine that one is a doctor? Of course not! Is it possible to learn to become a doctor? Of course it is, but not everybody will succeed and/or has the ingenuity to become a doctor. I’m talking about the talent one develops by studying and some have the talent from their birth and will walk through their studies as if they are as easy as pie.

  In ‘Card Reading2’ I will look at the methods of card reading (the lay-out of the cards) and the symbolism of the cards. But bear in mind, I’m not going to give the specific explanation of the cards, since there is no specific explanation!

  30-12-2009 om 18:15 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Card Reading Fortune-telling clairvoyance tarot chakra gypsy occult swindling money payment books internet predict foretell future past present question questioner gift talent sense playing cards swindler card reader lay-out spread

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaartleggen 1.

  Ik denk dat iedereen al wel eens hoorde van kaartleggen. Maar ik wil het er toch eens over hebben.

  Het kaartleggen is een manier van waarzeggen. Je hebt de tarotkaarten, dit is een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen. Dit zijn de kaarten die oorspronkelijk bedoelt waren voor het kaartleggen. Je hebt ook nog de zigeunerkaarten, chakrakaarten, … Ook heb je de zogenaamde waarzegkaarten die tegenwoordig nogal veel in de omloop zijn, maar die een afkooksel zijn van wat oorspronkelijk de bedoeling was.

  Nu, waarzeggerij heeft al een enorm lange traditie. In het oude China, Egypte, Chaldea en Babylonië kende men al waarzeggerij, en ik spreek hier over 'voor Christus'. Zelfs in de Bijbel is er al sprake van waarzeggers.

  Wanneer het kaartleggen zelf het eerst ter sprake kwam is niet helemaal duidelijk. Ook niet van waar het komt. Er zijn er die ervan uitgaan dat het oorspronkelijk vanuit Egypte komt. Ook worden er overeenkomsten gezien tussen de kaarten en de betekenis van de letters in het Hebreeuws alfabet. Anderen zeggen dan weer dat het uit China afkomstig is en zelfs uit India. En er zijn er ook die beweren dat het uit Italië komt. En dat zigeuners het effectief als eerste gebruikten word ook wel beweerd. Het zou zelfs kunnen dat een deel van de tarotkaarten een andere oorsprong heeft dan een ander deel ervan, maar over de twee delen in de tarotkaarten zal ik het in ‘kaartleggen 2’ hebben.
  Ik ga niet verklaren welke van de twee er het eerst was, de speelkaarten of de tarotkaarten. Sommigen zeggen dat de tarotkaarten na de speelkaarten kwamen, en anderen zeggen dan weer het omgekeerde. Maar het kan natuurlijk ook dat ze een afzonderlijke oorsprong hebben en naar elkaar toe geëvolueerd zijn.

  Het wanneer is ook nogal duister. Sommigen spreken over de 14e eeuw, anderen over de 7e eeuw, nog anderen over ‘voor Christus’. Ikzelf denk dat het al enorm oud moet zijn en ik neig toch meer naar het gedacht van ‘voor Christus’. Als je kijkt wanneer de eerste kaarten (cartografie) getekend werden zit je ‘voor Christus’. Als je kijkt wanneer het schrift uitgevonden is zit je ‘voor Christus’. Het tekenen is nog véél ouder. Dus er is een grote kans dat speelkaarten en tarotkaarten ook van ‘voor Christus’ dateren. Het papier (papyrus) dateert trouwens ook van ‘voor Christus’. Maar wie zegt er dat de tarotkaarten niet eerst op stenen uitgetekend waren? En wie zegt er dat de tarotkaarten na het schrift uitgevonden werden? Was het niet zo dat er voor het schrift al dingen ‘opgetekend’ (‘gecommuniceerd’) werden via afbeeldingen? En wat dan met de ‘verhalen’ die getekend werden op rotsen?

  Zou het niet kunnen dat er bijvoorbeeld een rondreizende waarzegger was die een andere methode van waarzeggen gebruikte (lezen in vuur, botjes gooien, astrologie, …). Misschien had hij/zij problemen om dat wat hij/zij ‘voorspelde’ en ‘zag’ uit te leggen aan de volkeren die hij/zij bezocht tijdens zijn reizen. En zo kwam hij/zij op het idee om tekeningen op stenen te zetten om dat wat hij/zij voorspelde en zag uit te kunnen drukken aan iedereen? Hij/zij gebruikte deze ‘kaarten’ (tekeningen op stenen) dus niet voor het waarzeggen zelf, maar voor het vertellen van datgene wat hij/zij ‘gezien’ had en ‘voorspelde’. Dit lijk mij een logische verklaring en oorsprong.
  Anderzijds, in de categorie religie heb ik het al gehad over een buitenaards ras dat wij kennen als Goden. Misschien hebben zij wel tekeningen op kaarten gebruikt om dingen uit te leggen aan de mensen. En zijn de mensen die tekeningen gaan ‘kopiëren’ op stenen om elkaar dingen uit te leggen. En is het zo geëvolueerd tot wat het nu is.

  Kaartleggen en/of waarzeggerij word vaak gezien als iets negatief. Men noemde het vaak occultisme, hekserij, oplichterij, des duivels, …

  In veel gevallen is het ook oplichterij! Vergis je daar niet in! Hoeveel boeken vind je niet met de uitleg van de kaarten (want daar gaat dit bericht over)? Velen zijn enkel op je geld uit. Maar natuurlijk niet allemaal. Er zijn er ook bij die denken dat ze de gave hebben. Iedereen die een beetje slim is kan de boeken studeren of zelfs delen van buiten leren en zal dan ‘kunnen’ kaartleggen. Heeft iedereen dan de gave om de toekomst te voorspellen? Natuurlijk niet, al denken velen dat ze de gave wel hebben natuurlijk, velen zijn er heilig van overtuigd dat ze de gave hebben terwijl dit niet zo is.

  Velen zijn wel eerlijk en willen je helpen, ze zijn niet enkel op je geld uit maar willen wel hun talenten gebruiken om geld te verdienen. En dit vind ik volledig fout! En ik zeg hier niet dat iedere kaartlegger die geld vraagt een bedrieger is of dat iedere kaartlegger die geld vraagt helemaal geen gave heeft, maar ik ben er wel zeker van dat er maar weinigen tussen zitten die echt de gave hebben. Velen van hen hebben wel talenten, maar niet de gave (talent om gerust te stellen, talent om een boek te leren of vanbuiten te leren, talent om goed te praten, talent om te luisteren, …).

  Hoe kan je dan merken dat je met een kaartlegger te maken hebt die effectief de gave heeft? Sommigen onder ons voelen dat gewoon aan. Maar de meeste mensen zullen het op een andere manier moeten merken. En ik zeg niet dat dit makkelijk is of dat het altijd klopt, maar als je een waarzegger kan vinden die dit gratis voor jou wil doen, dan kan je er toch al vanuit gaan dat het hoogstwaarschijnlijk iemand met de gave is, ook al is dat niet altijd zo. Tijdens het kaartleggen zelf kan je verder merken of het om iemand met de gave gaat of niet. Als de waarzegger en/of kaartlegger teveel vragen stelt. Als deze begint te vissen naar dingen. Eerst doet men dat met vage vragen (‘kan het zijn dat je een ongeval meemaakte?’, ‘heb je een broer/zus en had je vaak ruzie met hem/haar?’, ‘geldproblemen?’, ‘ben je wel eens ongelukkig geweest en waarom?’, …). Deze vragen volgen meestal de richting van de vraag van diegene die zijn toekomst wil laten voorspellen. Want dit is het eerste wat je gevraagd word (‘Wat wil je weten?’, ‘Waarom wil je dat ik je kaarten leg?’, …). De waarzegger en/of kaartlegger zal dan goed luisteren naar de reacties en observeren hoe je reageert. En zo zal hij/zij zijn vragen aanpassen aan die reacties. Een waarzegger en/of kaartlegger zonder de gave zal zelf héél weinig zeggen, maar vooral vragen stellen en luisteren. En zelfs gokken naar dingen en dat wat hij/zij gokt aanpassen als hij/zij mis gegokt heeft. De waarzegger en/of kaartlegger zal de vrager zoveel mogelijk over zichzelf laten vertellen zodat hij/zij een volledig beeld krijgt van de vrager en zijn persoonlijkheid en zo kan hij/zij mogelijke reacties en gebeurtenissen in de toekomst proberen te creëeren. Ten slotte gaan deze zonder gave de voorspellingen baseren op de observaties en op wat hij/zij gehoord had. Eerst zullen het algemene verklaringen zijn die bijgesteld worden tijdens het gesprek.

  Volgens mij kan je dus een kaartlegger met de gave herkennen aan het feit dat hij/zij er géén geld (of amper geld) voor vraagt en tijdens het kaartleggen zal je dit aanvoelen doordat hij/zij niet constant zit te vissen en gissen achter dingen. Ook zal je het merken als hij/zij zelf dingen aanbrengt en niet enkel vragen stelt. En de kaartlegger en/of waarzegger zal natuurlijk vragen moeten stellen, maar je merkt wel degelijk aan de soort vragen en de manier van stellen of het om vissen en peuteren gaat of om vragen die hem/haar helpen om iets wat hij/zij ‘zag’ of ‘voorspelt’ uit te leggen of te begrijpen.
  En ik zeg niet dat alle mensen die dit gratis doen de gave hebben of dat alle mensen die geld vragen ervoor bedriegers zijn, maar er is wel een grote kans dat het zo is.

  Een belangrijk kenmerk van een waarzegger en/of kaartlegger is betrouwbaarheid. Wat weet hij/zij ZONDER voorkennis! Hoe zijn de reacties van vele anderen die de waarzegger en/of kaartlegger al geraadpleegd hebben? Kunnen de dingen die de waarzegger en/of helderziende aanhaalt op toeval berusten?

  Nu, wat de boeken betreft, deze zijn in veel gevallen geschreven door waarzeggers (al dan niet bedriegers). En zij hebben op iedere kaart, ieder symbool een verklaring geplakt. Een verklaring die in veel gevallen bij hun toepasselijk was (al dan niet ingegeven of gevoeld). Ook zijn de manieren van kaartleggen die zij toepasten in dat boek vermeld. En zo kan iedereen tegenwoordig het kaartleren aanleren (of de verklaringen uit het hoofd leren).

  Maar iedereen met de gave weet dat die specifieke kaarten niet altijd hetzelfde betekenen. En als dat één kaart is, dan heb je een beperkt aantal keuzes (in de boeken). Je moet de kaarten natuurlijk altijd interpreteren in de context van de vraag maar wat gebeurt er als je bij de interpretatie rekening moet houden met de hele legging?  Dan blijft het niet bij een beperkt aantal keuzes.  Ook zijn niet alle 'goede' kaarten altijd positief en alle 'slechte' kaarten altijd negatief, dit kan wijzigen door de vraag en/of de legging.  En dus zullen diegenen zonder de gave moeten gaan gissen naar de interpretatie of die interpretatie gaan halen uit het gesprek en de antwoorden van de vrager.  Iemand met de gave zal in die gevallen de interpretatie aanvoelen of ontvangen, al is het natuurlijk ook wel nodig om bepaalde dingen te vragen.

  Nu vraag ik me wel eens af op welke basis de ‘waarzeggers en/of kaartleggers’ aangeworven worden voor telefoondiensten en diensten via televisie. Op welke basis worden zij gerekruteerd? Want ik heb er wel al enkele bezig gehoord waarbij ik zeker ben dat ik mensen zonder gave kan aanduiden of naar voren brengen die dit zelfs beter kunnen ‘spelen’.

  Ook heb ik zo mijn vragen bij het kaartleggen dat je op het internet op veel sites kan doen. Iedereen kent het wel, je moet klikken om de kaarten te schudden en te leggen en dan krijg je de algemene uitleg ervan. Dit heeft niets meer met de gave van het waarzeggen te maken!

  Feit is dus dat het voorspellen van de toekomst wel degelijk een gave is en dat er wel degelijk ‘waarzeggers’ zijn. Ook in het kaartleggen. Maar je kan ook toekomst voorspellen door middel van astrologie, numerologie, speelkaarten, theeblaadjes, botjes gooien, runen, …
  Al is het zo dat astrologie ook voortkomt uit wetenschap. 
  Maar hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van het kaartlezen dat velen ‘beoefenen’. Zij zijn ervan overtuigd dat ze wel degelijk waarzeggen, maar zij gaan voort op wat ze uit boeken hebben. En zoals ik al zei, iedereen kan uit zulke boeken leren. En hier gaat het in mijn ogen niet meer om waarzeggen en heeft het ook niets meer te maken met de gave. Al zullen er enkele zijn die het kaartleggen leren uit een boek of van iemand anders en die zo ontdekken dat zij de gave hebben, maar dit geld niet voor de meeste.

  En het zal natuurlijk wel gebeuren dat iemand die de gave niet heeft aan het kaartleggen is en dingen voorspeld door de combinaties van de kaarten en een handboek en dat later enkele van die dingen uitkomen. Maar dan moet je jezelf de vraag stellen of het een logisch gevolg is van iets, of het niet iets was wat voorspeld werd wat je eigenlijk al wist, of het niet is wat je gedaan hebt of dergelijke juist door die voorspelling, …?

  Nu, ik heb het al de hele tijd over ‘de gave’. Hiermee bedoel ik de gave van helderziendheid. Zoals ik al meermaals aanhaalde, kaartleggen kan iedereen leren, maar wil dat zeggen dat iedereen die het leert helderziende is? Nee dus!

  Wat is helderziendheid? Helderziendheid is de psychische mogelijkheid of kracht om objecten en visioenen te zien of informatie te bekomen ongeacht de afstand. Het zien van buitenzintuiglijke beelden van gebeurtenissen die zich op een andere plaats en/of tijd voordoen.

  Er zijn verschillende mogelijkheden van helderziendheid:

  • - de toekomst zien
  • - zien van beelden bij objecten, zien van lijnen en vormen
  • - het kunnen kijken in het menselijk lichaam en zo de kwalen vaststellen
  • - het opvangen van gedachten, gevoelens, herinneringen, visualisaties, …
  • - het zien van aura’s
  • - het zien van engelen, geesten, lichtbollen, lichtpuntjes, …
  • - …

  Nu, je kan het kaartleren aanleren maar daarom heb je de gave nog niet. Maar je kan volgens mij ook de gave ‘aanleren’. En dan niet uit een boek of via het internet of dergelijke, het is ook niet echt leren, maar meer ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat iedere mens de mogelijkheid heeft om paranormaal begaafd te zijn. Het zintuig (de zintuigen?) voor die begaafdheid zijn niet iets dat de ene mens heeft en de andere niet, maar net zoals ieder mens een neus, een tong, … heeft, zo heeft ieder mens ook dat andere zintuig dat ervoor zorgt (die andere zintuigen die ervoor zorgen) dat men paranormaal begaafd is. Maar de meeste mensen gebruiken dat zintuig (die zintuigen) gewoonweg niet. En men kan dit zuigtuig (die zintuigen) wel ontwikkelen en gaan gebruiken. Maar dit gaat niet op 1,2,3. Bepaalde mensen gebruiken dit zintuig (deze zintuigen) vanaf hun geboorte en blijven die ook gebruiken, heel veel andere mensen gebruiken dit zintuig (deze zintuigen) als klein kind maar vergeten dan hoe ze dit (deze) moeten gebruiken. Andere mensen zullen op latere leeftijd plots ontdekken hoe ze dit zintuig (deze zintuigen) moeten gebruiken. En er zijn andere mensen die het ‘aanleren’, die dit zintuig (deze zintuigen) ontwikkelen door oefening. Maar een belangrijke vereiste is innerlijke rust, innerlijk evenwicht, je moet je ook volledig kunnen ontspannen en je volledig openstellen. En ook al ben ik er zeker van dat ieder van ons dat extra zintuig (die extra zintuigen) heeft, ik ben er ook zeker van dat niet elk van ons de kracht, de rust, het geduld en het geloof heeft om dit zintuig (deze zintuigen) te ontwikkelen.

  Ik leg dit hele geheel meestal uit met twee voorbeelden. Het kunstschilderen. We kennen allemaal wel de bekende schilders als Rubens, da Vinci, Michelangelo, …
  Nu, die mensen hadden het talent (van het schilderen). Het schilderen kan je leren uit boeken, via het internet, … Maar wil dit zeggen dat je een goed schilder bent, dat je het talent van het schilderen hebt? Natuurlijk niet. Kan je ontdekken dat je het talent van het schilderen hebt door het te leren uit een boek of dergelijke? Ja dat kan. Kan je ontdekken dat je kan schilderen zonder het te leren? Ook dat kan. Maar niet iedereen die probeert te schilderen heeft het talent om een groot kunstschilder te worden natuurlijk. Hier gaat het om talent dat je hebt vanaf de geboorte, maar natuurlijk kan iemand die dat talent niet heeft vanaf de geboorte dat talent wel ontwikkelen. En ook al leert iedereen schilderen, ook al krijgt iedereen er les in van een ervaren talentvolle leraar, ook al neemt iedereen er al de boeken bij en al de info, toch zal niet iedereen dit talent kunnen ontwikkelen.

  Het tweede voorbeeld is dat van een dokter. Dokters moeten héél lang studeren voor ze het beroep kunnen uitoefenen. Tegenwoordig vind je ontzettend veel boeken, encyclopedieën met uitleg en je hebt het internet waar je bijna alles kan terugvinden over geneeskunde. Maar wil dit zeggen dat je een dokter bent omdat je een boek of encyclopedie gebruikt? Wil dit zeggen dat je een dokter bent als je dingen over iets uit de geneeskunde opzoekt op het internet? Natuurlijk niet. Kan je leren om een dokter te worden? Ja, dat kan, maar niet iedereen slaagt daarin en/of heeft er de aanleg voor. Hier gaat het om talent dat je aan leert en sommigen hebben de aanleg al vanaf hun geboorte en zullen door hun studies heengaan alsof het niets is.

  In ‘Kaartleggen 2’ zal ik wat dieper ingaan op de manieren van kaartleggen en de symboliek van de kaarten. Let wel, de specifieke uitleg van de kaarten zal ik niet geven, aangezien er géén specifieke uitleg is!

  30-12-2009 om 16:58 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Kaartleggen waarzeggerij helderziendheid tarot chakra zigeuner occultisme oplichterij geld boeken internet voorspellen toekomst verleden heden vraag vrager vraagsteller gave talent zintuig speelkaarten

  03-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dimensies.

  In de categorie ‘religie’ had ik het over de dimensie van ‘Gene Zijde’. Ik wil hier toch wat over uitweiden. Er zijn verschillende standpunten over de andere dimensies.

  Wat is nu zo een dimensie? In het Latijn betekent het afmeting. Iedereen heeft al wel eens van dimensies gehoord. We gebruiken het tegenwoordig ook op school (leermethode), op het werk (werkrelatie, schema’s, …). Ook in de wiskunde, in de natuurkunde en de meetkunde kent men dimensies. En deze zijn niet altijd dezelfde. Ik ga hier niet op het wiskundige gedoe in gaan, dan ben ik vijftig bladzijden aan het vol zetten met uitleg en voorbeelden en dan snap ik het zelf waarschijnlijk nog niet.

  Algemeen werd voor ‘het zijn’, ‘het leven’ aangenomen dat er vier dimensies waren. Hoe kwam men hieraan? In bijlage vind je het bestand ‘4 dimensies dimensions’, dit ter illustratie (rechter muisknop, openen in nieuw …).
  Een punt is ‘nuldimensionaal’, een puntheeft dus geen breedte, hoogte, lengte, er zijn dus géén dimensies.
  Een lijn is ‘ééndimensionaal’, een lijn heeft alleen lengte, of breedte, of hoogte. Een vlak is ‘tweedimensionaal’, het vlak heeft dus een lengte en breedte.
  Een lichaam of vorm is ‘driedimensionaal’, het heeft diepte, breedte en hoogte. Je merkt dat ik over vier maten spreek, en toch over drie dimensies.
  Ik vind dat zelf ook wel wat verwarrend. Het is zo dat men bij vormen of lichamen niet van lengte spreekt, maar van breedte, hoogte en diepte. Als je dan enkel de maat wilt hebben van het voorste vlak van de vorm, dan spreek je weer niet meer over diepte, maar over breedte en hoogte. Als dit vlak nu een apart gegeven is (zonder lichaam), dan spreken we weer over lengte en breedte. Het hangt er dus gewoon vanaf hoe men hetgeen men wil meten bekijkt, maar feit blijft dat er maar drie dimensies zijn. Je kan het ook anders uitleggen, er is altijd wel één van de drie ‘maten’ die je kan vervangen door de vierde maat. Meestal worden hoogte en diepte gelijkgesteld, maar dit kan ook de lengte en de diepte zijn, of de breedte en lengte kunnen omgewisseld worden.
  In de bewegingsleer spreekt men van een vierde dimensie, die van ‘tijd’. Voor de plaatsbepaling op aarde zijn er twee dimensies nodig, namelijk lengte en breedte. Een gebeurtenis op aarde heeft drie dimensies nodig, naast de lengte en breedte (plaats) ook nog de tijd. De plaatsbepaling in een gebouw heeft drie dimensies nodig, de twee die de plaats op de aarde weergeven en de hoogte boven het aardoppervlak. Een gebeurtenis in een gebouw heeft dan nog een extra dimensie nodig, dat is die van tijd.

  Nu, bij deze redenering stel ik mij dus al vragen. Men spreekt over het feit dat een punt ‘nuldimensionaal’ is, en een lijn ééndimensionaal. Maar wat dan als je dit punt gaat uitvergroten? Ik heb een uitvergroting van een gewoon blad papier bijgevoegd ‘papier vergroot paper magnified’ en ‘inkt vergroot ink magnified’. Zoals je kan zien is het bijna onmogelijk om dan nog te spreken van één punt (zonder hoogte en dergelijke) of van één lijn (want er is ook wel duidelijk hoogte). Dus is de definitie niet echt juist volgens mij.

  Als ik die ‘foute beredenering’ even vergeet zijn we dus vertrouwd met vier dimensies, lengte, breedte, hoogte en tijd. Deze zijn genoeg om alle gebeurtenissen (waar en wanneer) vast te leggen in het heelal. Drie dimensies zijn ruimtelijk (omhoog/omlaag, naar voren/achteren en naar links/rechts), deze worden vaak x, y en z genoemd. De vierde dimensie is tijd, t of w genoemd. Dit is de visie die we ruimte-tijd noemen.
  Wij kunnen driedimensionaal zien, breedte, hoogte en diepte. De vierde dimensie (tijd) is niet zichtbaar, wel meetbaar en het geeft een verleden, toekomst en heden weer.

  Nu, het is al niet makkelijk om deze vier dimensies goed te begrijpen, maar daar stopt het niet bij. Er is nog zoiets dat men ‘snaartheorie’ en ‘m-theorie’ noemt, onbewezen theorieën, maar wel deels aanvaard (niet door iedereen). Voor deze theorie is een meerdimensionale ruimte nodig. Deze theorieën gaan ervan uit dat er niet vier dimensies zijn, maar tien of elf. Die extra dimensies zouden ‘opgerold’ zijn en niet waarneembaar zijn. Men legt dit vaak uit met het volgende voorbeeld: ‘Van op grote afstand ziet een tuinslang er voor ons uit als een ééndimensionaal object, het heeft immers één richting, de lengterichting. Echter voor een mier die op de tuinslang loopt ziet deze er anders uit. Voor de mier is er naast de lengterichting ook nog eens de richting rondom de tuinslang. Een mier ziet dus meer dimensies als ons. Nog anders bekeken, als je dichter bent (en kleiner) kan je niet alleen in de lengte bewegen, maar ook in kleine cirkeltjes, met de klok mee of tegen de klok in en in de breedte. De extra dimensie is niet uitgestrekt zoals de lengte, maar opgerold. En die opgerolde dimensie wordt pas zichtbaar als je heel dichtbij komt.’ (zie foto: tuinslang garden hose)

  En nu kom ik terug bij mijn opmerking over het punt en de lijn. Of je nu een inktlijn (of inktpunt) neemt of een tuinslang, en je bekijkt die van ver, en dan van héél dichtbij. Het resultaat is hetzelfde, van ver lijkt het één lijn (of punt) en van dichtbij is dat helemaal anders. Dus het zou wel kunnen kloppen dat er meer dimensies zijn. Maar wij noemen de lijn ‘ééndimensionaal’ en de punt ‘nuldimensionaal’, gaat men dan voor een verdere onderverdeling naar de min-eerste dimensie en de min-tweede dimensie?

  Men beweert dat wij in de 3de dimensie leven en wij zouden uitgerust zijn met zintuigen voor die 3de dimensie. Een zintuig is een orgaan dat een mens of dier de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen. Op school leerden wij over 5 gewaarwordingen, zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Maar blijkbaar is gewaarwording niet identiek aan de zintuigen. De zintuigen (die gekend zijn) zijn het gezichtsvermogen (ogen), het gehoor (oren), de reukzin (neus) en de smaakzin (tong). Daarbovenop is er ‘voelen’ dat men kan onderverdelen in drie aparte zintuigen (voornamelijk gelegen in de huid), dit zijn de tastzin, de thermoceptie (voelen van de temperatuur) en de nociceptie (pijnzin). En dan zijn er nog twee extra zintuigen benoemd, namelijk de evenwichtszin en de proprioceptie (positiezin, zelfwaarneming). Maar als je die laatste allemaal bekijkt komt dit toch overeen met ‘voelen’. Dus blijven we volgens mij toch bij onze 5 zintuigen. En ik had het hier enkel over de zintuigen van de mens natuurlijk, bij de dieren heb je nog andere zintuigen, magnetismezin (vogels), echolocatie (vleermuizen), elektriciteitszin (vissen), stromingsdetectie (vissen), …
  En dan is er het bewuste 6e zintuig, dit zou verantwoordelijk zijn voor zaken als telepathie en intuïtie, dit noemt de buitenzintuiglijke waarneming. Dit bestaan is nooit aangetoond. En wie weet zijn er nog wel zintuigen die de mens heeft, maar die niet gekend zijn en/of niet gebruikt worden.

  Nu, het is niet mijn bedoeling om het hier over de wiskundige, natuurkundige dimensies te hebben, trouwens, zoals ik aantoonde kloppen die theorieën volgens mij niet eens. Maar ik wil het dus over de ‘bovennatuurlijke’ dimensies hebben.

  Doch, daarvoor moet ik eerst nog iets anders aanhalen, ook wel ingewikkeld, maar ik zal het proberen zo makkelijk mogelijk uit te leggen. En ik hoop dat ik géén fouten maak. Eerst nog even melden dat ik wel weet dat er om een geheel te vormen niet enkel de dingen nodig zijn die ik aan haal, maar ook nog anderen, maar ik wil het even simpel houden om toch straks tot mijn geheel te komen.
  Ooit al gehoord van Quarks? Dit zijn elementaire deeltjes, deeltjes waarvan geacht word dat ze géén inwendige structuur hebben (of ze hebben die nog niet ontdekt). Er zijn zes types van Quarks, up en down, strange en charm en bottom en top (waarbij de tweede telkens de tegengestelde (anti) is van de eerste).
  Boven de quarks staat de nucleon, dit zijn de protonen en neutronen. Dit zijn subatomaire deeltjes (kleiner dan het atoom). Een neutron is opgebouwd uit 2 down-quarks en 1 up-quark en heeft géén elektrische lading. Een proton is opgebouwd uit 2 up-quarks en 1 down-quark en is wel een elektrische lading. Deze twee vormen samen de atoomkern (nucleus). Deze atoomkern is positief geladen. Om die atoomkern zit een wolk elektronen (negatief geladen deeltjes) en deze vormen samen het atoom. Verschillende atomen kunnen een molecule vormen. Cellen en Neuronen (zenuwcellen) bestaan ook uit moleculen en het zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen. Het zenuwstelsel behoort tot de mens.

  ???
  Quark
  Nucleon
  Nucleus of atoomkern
  Atoom
  Moleculen
  Neuron
  Zenuw
  Zenuwstelsel
  Mens

  En nu de andere kant (leg ik dadelijk wel uit, als het nog niet moest duidelijk zijn). De mens leeft op de Aarde. De aarde is een planeet en verschillende planeten draaien om onze zon. Dit geheel noemen we een zonnestelsel. Ons zonnestelsel vormt samen met andere zonnestelsels een galactisch stelsel of sterrenstelsel. Meerdere sterrenstelsels vormen een cluster of groep (groep bij minder dan 50 sterrenstelsels anders is het een cluster). Een groepering van clusters noemt men dan weer een supercluster. Verschillende superclusters vormen ‘de Grote Muur’. Verschillende Grote Muren vormen een Filament.

  Aarde
  Zonnestelsel
  Galactisch Stelsel
  Cluster
  Superclusters
  De Grote Muur
  Filament
  ???

  Je kan dus feitelijk van een Quark tot een Filament geraken. Ik stel me dit voor als een diagonale rechte lijn van laag (links) naar hoog (rechts), die voorlopig nog géén beginpunt heeft en géén eindpunt.

  Maar nu zou je de foto’s (onder aan dit bericht) eens moeten bekijken, op volgorde: eerst “laag mens low human’ en dan ‘mens hoog human high’. En stel je nu zelf ook niet vast dat de foto van de neuron enorm op die van het filament lijkt? Dus misschien is die rechte lijn van mij wel een oneindige met telkens hetzelfde deel dat zich herhaalt. Of misschien wel een soort van spiraal waar telkens hetzelfde stuk herhaald wordt. En wie weet als men op die lijn van mij in zoemt, dat men dan weer een onderverdeling aantreft!

  Hoe ik zelf de dimensies zie of eigenlijk hoe ik dacht dat het zou kunnen zijn. Blijkbaar moet je dus de 1e dimensie sowieso ‘de lijn’ nemen, de 2e dimensie ‘het vlak’. De 3e dimensie is dan onze dimensie. Maar als je nu kijkt naar wat ik daarstraks zei over dat punt en die lijn (inzoomen), dan kan het wel zijn volgens mij dat we in een hogere dimensie zitten? Zo komt het toch bij mij over. Nu, men neemt de vierde dimensie als tijd. Daar had ik eigenlijk al een ander gedacht over. Want als iemand zich verplaatst (zoals men met de kubus doet in het voorbeeld) in het heden, dan legt die een bepaalde afstand af en staat die persoon (of kubus) gewoon op een andere plaats. Als je (volgens mij) verbindingen gaat leggen tussen de twee kubussen (waar die nu is en waar die was) dan ben je geen gewone tijdberekening aan het doen, maar een berekening naar het verleden. Want waar de persoon (of kubus) stond, is het verleden, want daar is die niet meer. En tijd buigen kunnen we nog niet bij mijn weten. Volgens mij is tijd gewoon iets wat wij kunnen waarnemen en dat we kunnen gebruiken om gebeurtenissen te bepalen. Als je de kubus waar die nu staat en waar die stond verbindt, ben je de verplaatsing aan het berekenen. Dus ik denk echt dat tijd niet de vierde dimensie is.

  Nu, hoe ik de dimensies zie. Als een lijn, maar als je inzoomt op die lijn en de doorsnee bekijkt dan is het géén lijn meer natuurlijk. Ik heb een figuur (mijn visie my view) bijgevoegd.

  Ik kan dus niet anders dan de twee eerste dimensies mee te nemen, ook al ging ik er altijd van uit dat de dimensie waarin wij leven de eerste dimensie is.
  Dimensie 1 (1d), een oneindige lijn, van héél ver gezien.
  Dimensie 2 (2d), een doorsnee van de lijn, van dichtbij gezien (zoals bij de tuinslang).
  Dimensie 3 (3d), het oranje vlak, het nu, het heden. Dit eigenste moment. Dit blok verschuift niet, aangezien het binnen vijf minuten nog het heden is. Dan is wat je nu gelezen hebt het verleden.
  Dimensie 4 (4d), word onderverdeeld in zoveel dimensies als er verleden en toekomst is, let wel, dit voor de persoon of het gebouw of dier dat in de plaats staat van nu. Dus één dimensie verdeelt in die van het verleden (v-x(aantal)) en die van de toekomst (t+x(aantal)). Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat elke X gelijk is aan een nanoseconde (éénmiljardste van een seconde). Iedere nanoseconde schuift het heden door naar v-1, v-1 naar v-2, v-2 naar v-3 enzovoort. Andersom schuift iedere nanoseconde t+1 naar het heden doorschuift, t+2 naar t+1 enzovoort. Ik zei daarstraks dat ik de vierde dimensie niet zie als tijd. Dit omdat het onmogelijk is voor mij, in de derde dimensie om naar v-1 of t+1 over te stappen, laat staan dat verder terug of vooruit. Zolang je niet door de tijd kan wandelen blijft dit voor mij dus de dimensie van het verleden en de toekomst.
  Dimensie 5 (5d) is de dimensie van Gene Zijde, het goede. Daar waar zielen naartoe gaan nadat het vleselijke lichaam overleden is, daar waar de engelen leven, … Gene Zijde is voor mij een prachtig oord, met ongerepte natuur en dergelijke. Ik vermoed dat het voor ons mogelijk is (uit de 3e dimensie) om af en toe over te stappen naar of contact te hebben met de 5e dimensie, maar dit voor maar korte periodes (uittreden, bijna-dood-ervaring, …). Al ben ik hier niet helemaal zeker dat we dit wel degelijk kunnen, zo dadelijk word wel duidelijk waarom. Het is wel mogelijk om als wezen van de 5e dimensie te wandelen door de andere dimensies die aan de 5e dimensie grenzen, behalve de 8e dimensie. Dit zijn dus de 3e dimensie, de 4e dimensie (verleden en toekomst) en de parallelle dimensies (7e dimensie). Je kan de 5e dimensie ook de Hemel noemen.
  Dimensie 6 (6d) is de dimensie van de andere Gene Zijde, het slechte. Die is even groot als de 5e dimensie. Maar het is niet mogelijk om van de 5e in de 6e dimensie te stappen of andersom. Beiden kunnen dus wel in de 3e dimensie, de 4e dimensie en de 7e dimensie komen. De andere Gene Zijde is volgens mij een dimensie waar alles verwoest is, waar géén natuur meer is, je kan het ook de Hel noemen.
  Dimensie 7 (7d) is een dimensie die net als de 4e dimensie bestaat uit meerdere dimensies. Waar de 4e dimensie wel degelijk een beginpunt heeft (geboren worden) en een eindpunt heeft (sterven) heeft de 7e dimensie oneindig veel parallelle dimensies, want zo noemen deze dimensies, het zijn parallelle dimensies waar de persoon, het ding, het dier in dimensie 3 ook bestaat, maar waar er door andere daden of gebeurtenissen een ander ‘pad van het leven’ word bewandeld.
  Dimensie 8 (8d) is de hoogste dimensie volgens mij. Hier kan je de Goden plaatsen, dit is de dimensie van de perfectie. Deze dimensie omringt alle andere dimensies en deze die in de 8e dimensie verblijft, kan alle andere dimensies op eerder welk punt betreden.

  U zal gezien hebben dat er bij mijn figuur, bij de 2e dimensie een groot wit vlak is dat ik ‘onbekend’ noem. Misschien hoort dit gebied ook bij de 8e dimensie, of misschien is het een soort van snelweg om door de tijd te reizen, misschien de leegte, misschien is de 8e dimensie die ik in mijn figuur zo noem helemaal niet de 8e, maar zijn er nog enkele andere dimensies in het ‘onbekende’. Maar feit blijft dat wat ik de 8e dimensie noem, de hoogste dimensie blijft, de ‘perfectie’ blijft.

  Nog even dit, ik twijfelde of iemand die uittreed of een bijna-dood-ervaring heeft of dergelijke de 5e en 6e dimensie kan betreden. Misschien is dit wel helemaal niet zo, en krijgen wij enkel beelden door van wezens die in de 5e of 6e dimensie leven en op dat moment in de 3e dimensie zijn. Zij geven ons misschien de dingen door over het verleden, over de toekomst, zij geven misschien door hoe de 5e of 6e dimensie eruit ziet, of hoe een andere parallelle dimensie eruit ziet, want zij kunnen natuurlijk wel in die dimensies.
  De 3e dimensie en de 4e dimensies en de 7e dimensies op zich zijn allemaal exact even groot, want het gaat telkens om hetzelfde ding, hetzelfde levend wezen. Let wel, ik heb het hier over ieder balkje apart in mijn figuur en niet de over de hele lijn van bijvoorbeeld de 3e en 4e dimensie. De 5e dimensie, de 6e dimensie en de 8e dimensie zijn veel wijder, zij overspannen de andere dimensies. Doch, de 8e dimensie is de grootste.

  Wat betreft de 4e dimensie is het zo dat er wel degelijk een eindpunt is. Doch, vermits begin en eind van deze dimensies aan elkaar grenzen blijft die dus gewoon doorlopen. Ik weet ook niet hoe het juist ineen zit, maar zo stel ik het mij wel voor. En iedere nanoseconde die voorbij gaat, komt er een kubus bij, ook al is het een cirkel. Dus de slang blijft groter en groter worden. Als je gestorven bent en in de 5e dimensie terecht bent gekomen, blijft de balk van de 4e dimensie en de kubus (in mijn voorbeeld) van de 3e dimensie leeg. Zeker die van de 3e dimensie, in de 4e dimensie zal alles leeg zijn vanaf het moment van je overlijden en de toekomst natuurlijk ook, omdat er voor je vleselijk lichaam géén toekomst is. Als je dan herboren wordt, dan begint een nieuw verleden (van het vleselijke lichaam dat je dan hebt, heden en toekomst. Ik vermoed dus dat het mogelijk is om je eigen verleden te bekijken als wezen van de 5e dimensie ik vermoed zelfs dat het mogelijk is om naar het allereerste begin van uw ziel te gaan en te zien welk vleselijk lichaam je als eerste had. Zelfs naar de toekomst gaan is mogelijk vanuit de 5e dimensie.
  Die lege kubus en balk ontstaan doordat de tijd doorloopt, ook nadat je gestorven bent. Doch, zolang als je niet herboren wordt, blijft de levenslijn doorlopen en dus vanaf dat je weer herboren bent, begint er een nieuwe levenslijn. Het is dezelfde lijn als die van je vorige levens, maar er is een nieuw beginpunt bijgekomen, dat van je nieuwe leven. En dus hebben jouw dimensielijn (3e en 4e dimensie) en alle dimensies in de 7e dimensie verschillende aantallen lege kubussen in hun lijn, omdat niet alle vleselijke lichamen tegelijk sterven.

  Hieruit kan je dus ook concluderen dat de lijn (van de 1e dimensie in mijn figuur) en dus ook de cirkel (van de slang van de 2e dimensie in mijn figuur) altijd maar groter word. Voor iedere nanoseconde komt er een rij kubussen bij. Nu, de lijnen van de 4e (samen met het punt van de 3e) dimensie en alle 7de dimensies zijn exact even lang. Maar doordat ze telkens langer worden, worden natuurlijk ook de andere dimensie groter en groter.

  Ook dit nog, niet alle vleselijke lichamen sterven gelijk. Het kan zijn dat je hier sterft op 35 jarige leeftijd, en dat datzelfde lichaam in een parallelle dimensie 99 jaar wordt en in nog een andere parallelle dimensie maar 2 jaar werd. In veel van de 7e dimensies leef je dus misschien nog of ben je misschien al gestorven. Dit klinkt misschien wel ingewikkeld, en ik vind dit zelf ook, maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de persoon (het vleselijke lichaam) dat ik ben nu, wel degelijk bestaat of bestaan heeft in die parallelle dimensies, maar dat mijn ziel enkel hier in dit lichaam zit (in de 3e dimensie) en dat mijn lichaam in de andere parallelle dimensies (van de 7e dimensie) ‘bewoont’ zijn door andere zielen. Maar feit is volgens mij dat zolang er nog één van je vleselijke lichamen in de 3e dimensie (jijzelf dus) en in de 7e dimensies leeft, je niet herboren zal worden. Dus alle zielen die in de 3e (jouw ziel) en de 7e dimensie (alle zielen die hetzelfde vleselijke lichaam als jouw hebben) en waarvan het vleselijke lichaam overleden is zullen in de 5e dimensie blijven leven totdat alle zelfde vleselijke lichamen overleden zijn. Pas dan zal je herboren worden. Snap je het?

  Hieruit kan je dus ook concluderen dat alle zielen die hetzelfde lichaam hebben, constant met elkaar verbonden zijn, want als bijvoorbeeld jouw ziel hier herboren word, dan zullen tegelijkertijd de andere zielen in de andere dimensies ook herboren worden, dat is dus wel altijd tegelijk, en dus heeft iedere ziel, verbonden met jouw, telkens hetzelfde beginpunt van een nieuw leven.
  Ook vermoed ik nog iets anders. Voor mij (mijn ziel dan) is dit de 3e dimensie en is de 4e dimensie mijn verleden en toekomst. Maar voor iedere andere ziel die telkens hetzelfde lichaam hebben, is hun lijn de 3e dimensie en 4e dimensie en ben ik een dimensie van de 7e dimensie.

  De lijn die je ziet in mijn figuur (1e dimensie) is dus bijvoorbeeld de slang van mijn ziel en alle zielen die met mij verbonden zijn, oneindig veel zielen dus. En zo zijn er volgens mij oneindig veel lijnen, want ieder ziel, ieder wezen EN ieder voorwerp maakt deel uit van een slang. De mensen die nu om je heen zijn, de mensen die nu leven op deze aarde (in de 3e en alle 7e dimensie) maken allemaal van een andere slang deel uit, niemand zal behoren tot dezelfde slang, dat is onmogelijk. Enorm veel slangen dus. Nu, al die slangen raken elkaar, waardoor de 8e dimensie nog groter is als je dacht. En ik vermoed dat de slangen van de mensen om je heen, je familie, je kennissen en zo misschien wel dicht tegen jou slang aan liggen.

  Dit zijn dus ‘mijn dimensies’ om het zo te noemen. Ik heb totnogtoe nergens op het internet een dergelijke verklaring gevonden. Dus ik zal misschien de enige zijn. Maar dat maakt mij niet uit, zolang als ik het zelf niet kan zien en ervaren is het toch onmogelijk om te weten wat juist is. Geen enkele verklaring of theorie betreffende al de dimensies kan bewezen worden, ook de mijne niet, maar wie zal zeggen welke de juiste is?
  Maar misschien is mijn zicht van de lijn (tuinslang) misschien wel verkeerd en is iedere lijn (zoals in mijn figuur: dimensie 1) wel een vlak, en liggen alle verschillende vlakken wel op elkaar. En ik heb het nu uitgebeeld in mijn figuur met een kubus voor elke dimensie, maar het kunnen natuurlijk ook andere vormen zijn, zoals een bol bijvoorbeeld.
  Ik heb dan ook een figuur gemaakt met bollen (‘met bollen with spheres’). Maakt het toch iets duidelijker heb ik vernomen.

  Misschien heb ik dingen vergeten uit te leggen, wat natuurlijk kan gebeuren, er valt ook zoveel over te zeggen. Misschien zelfs dat er iets is wat niet helemaal klopt of wat ik verkeerd heb, wat ook kan gebeuren omdat er niets is om je gedachten mee te vergelijken of te weten of dat wel kan kloppen. Het is ook de eerste keer dat ik mijn zicht op de dimensies uitschrijf. Dus moest ik iets vergeten hebben, moest er iets niet kloppen, laat het dan gewoon even weten, dan zal ik het zeker aanpassen.


  Bijlagen:
  4 dimensies dimensions.JPG (40.2 KB)   
  inkt vergroot ink magnified.JPG (594.4 KB)   
  laag mens low human.JPG (54.2 KB)   
  mens hoog human high.JPG (201.3 KB)   
  met bollen with spheres.JPG (651.9 KB)   
  mijn visie my view 1.JPG (314.4 KB)   
  papier vergroot paper magnified.JPG (398.2 KB)   
  tuinslang garden hose.jpg (35.6 KB)   

  03-12-2009 om 23:24 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Dimensies Gene Zijde breedte diepte hoogte lengte snarentheorie m-theorie 3de dimensie 8 dimensies gewaarwording 6e zintuig quarks mens neuron aarde cluster zonnestelsel filament heden verleden toekomst Andere Gene Zijde Hemel Hel perfectie parallelle

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dimensions.

  In the category 'religion', I was talking about the dimension of the ‘Other Side’. I want to talk about this some longer. There are different points of view about the dimensions.

  What is a dimension? In Latin, the dimension means circumference. Everybody has heard about dimensions I guess. We use it these days on school (methodology of studying), on the job (work relations, plans, …). Also in mathematics, in physics and the geometry one knows and uses dimensions. And those aren’t always the same. I won’t go into the subject of mathematics, if I did this I should write ca. 50 pages with explanations and examples and even then I wouldn’t get it.
  In general one presumes that for ‘the existence’, ‘the life’ there were 4 dimensions. How did they come to that? In the appendix, you’ll find the file ‘4 dimensies dimensions’, this to illustrate (right mouse-button, open in new …).
  A point is ‘0-dimensional’, a point has no width, height, and length, there are no dimensions.
  A line is ‘1-dimensional’, it only has a length, or width, or height.
  A plane is ‘2-dimensional’, it has a length and a width.
  An object (body) is ‘3-dimensional’, it has depth, width and height. You notice that I speak of four measurements and only about three dimensions.
  I also find this confusing. In case of the bodies (objects) one doesn’t speak of length, but of width, height and depth. If you only want the measurements of one plane of the body you want say depth no longer, but width and height. It depends on how you look at the thing you want to measure, but it’s a fact that there are only 3 dimensions. You also can explain it different, there always is one measurement of the 3 you use that can be replaced by the 4th. Most of the times height and depth are equated, but this also can be length and depth or width and length that can be swapped.
  In kinematics one has a 4th dimension, that of ‘time’. In order to orientate on Earth one needs two dimensions, namely length and width. An event on earth needs three dimensions, next to length and width (orientation) one also needs time. The localisation in a building needs three dimensions, the two that give the orientation on Earth and the height above the ground level. An event in a building needs an extra dimension, that of time.

  I already have questions to this reasoning. One speaks over the fact that a point is 0-dimensional and a line 1-dimensional. But what if you magnify the point? I have added a close-up of a normal piece of paper ‘papier vergroot paper magnified’ en ‘inkt vergroot ink magnified’. As you can see it is almost impossible to speak about one point (without height and so) or of one line (cause there clearly is height). So the definition isn’t correct according to me.

  If I forget that ‘wrong argumentation’ for a while we are familiar with four dimensions, length, width, height and time. These are enough to record all events (when and where) in the universe. Three dimensions are spatial (up/down, front/back and left/right), these are named x, y and z. The fourth dimension is time, named t or w. This is the view that we know as space-time.
  Humans can see 3-dimensional, width, height and depth. The 4th dimension (time) is not visible, but it is measurable and it descries a past, a future and a present.

  It’s already difficult to understand the 4 dimensions, but it doesn’t stop there. There is something one names ‘string theory’ and ‘M-theory’, unproven theories, but partly it is accepted (not by everybody). For this theory one needs a multidimensional space. These theories assume that there aren’t four dimensions, but ten or eleven. Those extra dimensions would be ‘compactified’, very small and are not visible (unless magnified). One explains this with the following example: ‘Consider multidimensional space as a garden hose. If the hose is viewed from a sufficient distance, it appears to have only one dimension, its length. However, as one approaches the hose, one discovers that it contains a second dimension, its circumference. Thus an ant crawling inside it would move in two dimensions (and a fly flying in it would move three dimensions). This ‘extra dimension’ is only visible within a relatively close range to the hose. Or otherwise, if you are closer (and smaller) it’s not so that you only can move in one direction, but also in small circles, clockwise or counter clockwise and sidewise. The extra dimension isn’t stretched out as the length, but it is winded. And those winded dimensions aren’t visible until you are close enough.’ (see image: tuinslang garden hose)
  And now I come back to my remarks about the point and the line. If you take an ink line (or ink point) or you take a garden hose and you look at that from far away, and if you magnify or come closer then the result is the same. From far it appears to be one line (or point) and magnified it’s totally otherwise. So it could be true that there are more dimensions. But one names the line 1-dimensional and the point 0-dimensional, are they going for a further subdivision to minus 1-dimensional and minus 2-dimensional?
  One postulates that we live in the 3rd dimension and we would have been equipped with senses for that 3rd dimension. A sense is an organ that a human or animal gives the possibilities to perceive a particular part of the reality. On school we learned about 5 perceptions, sight, hearing, taste, smell and touch. But apparently perception isn’t identical to the senses. The senses (that are known) are the sight (eye), the hearing (ear), the smell (nose) and the taste (tongue). Above that there is the ‘touch’ that one can subdivide in three separate senses (mainly by skin), these are the sense of touch, the thermoception (feeling of the temperature) and the nociception (feeling of pain). And there are two more senses, the equilibrioception and the proprioception (knowing where your limbs are, awareness).
  But if you look at those last ones, they all correspond with ‘touch’. So there still are 5 senses to me. And I was only talking of the human senses, animals have more senses, magnetoception (birds), echolocation (bats), electroception (fishes), pressure detection (fishes), …
  And then is there the 6th sense, this would be responsible for things like telepathy and intuition, one calls this the extrasensory observation. The existence never has been proven. And who knows how many other senses a human has, but senses that aren’t known yet and/or aren’t being used.

  Now, I don’t have the intention to talk about the mathematical, physical dimensions. Besides, as I showed and explained, to me those theories are wrong. But I want to talk about the 'paranormal' dimensions.

  But first I have to say something else, also complicated, but I’ll try to explain it as easy as possible. And I hope I don’t make any mistakes. First I have to say that I know that the things I’m going to mention aren’t the only things to form the next group.
  Ever heard about quarks? A quark is an elementary particle, particles of which one believes that they don’t have internal structures (or they haven’t discovered that yet). There are six types (flavours) of quarks, up, down, strange, charm, bottom en top (the second is each time the opposite (anti) of the first).
  Above the quarks we find the nucleon, this contains the protons and neutrons. Subatomic particles (smaller than an atom). A neutron is composed of 2 down-quarks and 1 up-quark and has no electric charge. A proton is composed of 2 up-quarks and 1 down-quark and it has an electric charge. The proton and neutron form the atomic nucleus. The atomic nucleus is charged positive. Orbiting the atomic nucleus are some electrons (negative electric charge) and together with the atomic nucleus it forms the atom. Multiple atoms can form a molecule. Cells and neurons (nerve cells) consist of molecules and the nervous system consists of neurons. The nervous system is part of a human.

  ???
  Quark
  Nucleon
  Atomic Nucleus
  Atom
  Molecules
  Neuron
  Nerve
  Nervous system
  Human

  And now the other side (I will explain later, if it isn’t clear then). Humans live on the Earth. The Earth is a planet and multiple planets circle the sun. All of this is called a solar system. Our solar system with other solar systems forms a galaxy. Multiple galaxies form a cluster or galaxy group (we say group when they contain fewer than 50 galaxies otherwise it’s a cluster. A group of clusters is named a supercluster. Different superclusters together form a ‘Great Wall’ or ‘Coma Wall’. Together they form a filament.

  Earth
  Solar System
  Galaxy
  Cluster
  Supercluster
  Great Wall
  Filament
  ???

  So actually one can make a line from a quark to a filament. I imagine this as a straight diagonal line (low (left) to high (right), and that line (for the moment) has no point of start and no endpoint.

  But now you should look at the photo’s (at the bottom of this message). In this order: first ‘laag mens low human’ and then ‘mens hoog human high’. And did you notice that the photo of the neuron and that of the filament are hugely similar? So maybe the straight line isn’t that straight as I thought and/or maybe the same segment is repeating itself on and on … Maybe the line is some sort of spiral of repeated segments. And who knows, maybe if one magnifies the line one can discover another and new expansion!

  Now how I see the dimensions or how I assumed they could be. Apparently one has to take the 1st and 2nd dimension (line and plane). The 3rd dimension apparently is our dimension. But if you keep in mind what I said about the point and the line (magnifying), couldn’t it be that we are living in a higher dimension? It appears to me like that. Now, one takes the 4th dimension as ‘time’. I already had another view about that. Cause if someone or something moves (as the cube in the picture I added) in the present, than one (or it) covers a distance and it after the covering one (or it) is at another location. If you (according to me) are going to make connections between the two cubes ((like in the picture) where it or one is now and where it or one was) than isn’t one doing a time calculation, but a calculation to the past. Cause where one or it was, is the past, cause it or one isn’t there any more. We can’t bend time I think. According to me time is something we can observe (thx to clocks, the sun, the moon, …) and something we can use to record events. If one connects the cubes with a line, one is doing a calculation of the movement. So I don’t think the 4th dimension is that of ‘time’.

  Now, how I imagine the dimensions. Like a line, but if you magnify that line and look at the cross-cut then it isn’t a line anymore. I added a figure (mijn visie my view) at the bottom.

  So I can’t leave the point and the line out of my view, even if I assume that our dimension is the first dimension.
  Dimension 1 (1d), an infinite line, seen from far away.
  Dimension 2 (2d), a cross-cut of the line, seen from nearby (as the garden hose).
  Dimension 3 (3d), the orange cube in the figure, is the present, now, this moment. This cube doesn’t move, since it will be ‘present time’ within five minutes. Then the things you read now will be the past.
  Dimension 4 (4d), is subdivide is so many dimensions as there is past and future. Bear in mind that this is for the person or building or animal that is suggested by the orange cube. So one dimension divided in that of the past (v-x(quantity)) and that of the future (t+x(quantity)). For instance you can presume that each x is one nanosecond (one nanosecond is 1/1000 microsecond and 1 microsecond is 1/1000 millisecond and 1 millisecond is 1/1000 of a second). Every nanosecond the present slides to v-1, v-1 slides to v-2 et cetera. From the other way the t+1 slides to the present, t+2 slides to t+1 et cetera. I said before that I don’t think that the 4th dimension is that of ‘time’. This because it seems impossible to me to walk to the dimension of v-1 or t+1, let alone to walk further back or ahead. As long as one can’t walk (jump) through time the 4th dimension stays past and future to me.
  Dimension 5 (5d) is the dimension of the ‘Other Side’, the good. The place where the souls go after the carnal body is deceased, the place where the angels live, … For me the ‘Other Side’ is a beautiful place, with untouched nature and such. I suppose that it’s possible for us (from the 3rd dimension) to walk over to the 5th dimension, but this only for a short period (out-of-body experience, near-that experience, …). But I’m not certain of that, I’ll explain it later. It is possible to walk to other dimensions that border on that dimension for those ‘living’ in the 5th dimension except of the 8th dimension. So one could walk in the 3rd dimension, the 4th dimension (past and future) and all the parallel dimensions (7th dimension). You could say that the 5th dimension is Heaven.
  Dimension 6 (6d) is the dimension of the other ‘Other Side’, the evil. It is as large as the 5th dimension. But as I said, it isn’t possible to walk from the 6th to the 5th dimension or the other way round. Both can enter the 3rd, 4th and 7th dimension. According to me the other ‘Other Side’ is a dimension where everything is destroyed, there is no nature, one could call it Hell.
  Dimension 7 (7d) is a dimension that as the 4th dimension consists of several dimensions. Where the 4th dimension has a point of start (to be born) and an endpoint (to die) the 7th dimension has infinite parallel dimensions. These are parallel dimensions where the person, the thing or the animal in the 3rd dimension also exists, but where it takes (or took) another ‘path of life’ because of decisions, acts, … that are taken different then in the 3rd dimension.
  Dimension 8 (8d) is the highest dimension (I suppose). Here the Gods are living. This is the dimension of perfection, the upper dimension. This dimension surrounds all other dimensions and those living in the 8th dimension can walk in every other dimension.

  You probably have noticed that in my figure, by the 2nd dimension, there is a big white area that I name ‘unknown’. Maybe this area belongs to the 8th dimension, maybe it’s some kind of highway to travel through time, maybe it’s the ‘big nothing’, or maybe the 8th dimension (that I name in my figure) isn’t the 8th. Maybe there are some other dimensions in the ‘unknown’. But it is a fact that the dimension I name the 8th is the highest and stays the highest dimension. It stays the ‘perfection’.

  Yet this, I doubted that somebody who had an out-of-body or near-dead experience can go to the 5th and 6th dimension. Maybe this isn’t the fact and we simply get images through from the beings that live in the 5th and 6th dimension, beings that are on that moment that one has an experience (out-of-body or near-dead) in the 3rd dimension. Maybe they give us the things from the past and the future, maybe they tell us what the 5th and 6th dimension are like or what a parallel world is like, cause they can enter those dimensions.
  The 3rd, 4th and 7th dimension are exactly identical as far as size, cause it goes about the same being or thing. The 5th and 6th dimension and the 8th dimension are more voluminous and bigger, the 5th and 6th dimension span the others and the 8th as a matter of speaking embraces all and is the biggest of all.

  Concerning the 4th dimension it’s a fact that there is an endpoint. But, the beginning and the end of that dimension are touching each other, so the dimension keeps going on. I don’t know how this is possible, but I imagine it like this. And every nanosecond that comes a new cube is added, even that it is a circle. So the hose keeps getting bigger and bigger. If you die and your ‘soul’ moves to the 5th dimension, the cuboid of the 4th dimension and the cube (in my figure) of the 3rd dimension stay empty. Certainly that of the 3rd dimension, in the 4th dimension all will be empty from the moment that your carnal body died, and of course the future will be empty too cause there is no future for a carnal body that died. If you are reborn there will start a new past (of the carnal body you own then), present and future. I suppose that it may be possible that if you live in the 5th dimension you can observe your own former lives as a being of the 5th dimension, I suspect that it even is possible to go to the beginning of your soul and see what the first carnal body was that you had, that’s why people sometimes remember or recognise things and places they never had seen before in that life (they know it from former lives, cause those are on the same line (4th dimension, your past). Even going to the future is possible if you are a being of the 5th dimension.
  That empty cube and cuboid are coming into existence because times keeps moving, even if you die. But, as long as you aren’t reborn, the life line keeps going on and at the moment that you are reborn there starts a new life line. It’s the same line as your former lives but there is a new beginning point, that of your new life. And so the line of your dimension (3rd and 4th dimension) and all dimensions in the 7th dimension have different quantities of empty cubes in their line, because not all carnal bodies die at the same time.

  From this one can conclude that the line (of the 1st dimension in my figure) and also the circle (of the hose in the 2nd dimension of my figure) always will expand. For every nanosecond there will come a row of cubes extra. The lines of the 4th (together with the 3rd) dimension and all 7th dimensions are precisely as long. But they get longer each nanosecond, so all the other dimensions are growing too.

  Also this, not all carnal bodies die at the same time. It could be that you die when 35 years old, and that the same body in another parallel dimension becomes 99 years old and yet in another parallel dimension your body died on the age of 2. In many of the 7th dimensions you are still living the moment you die here or maybe you already were dead. Probably this seems complicated, and I find it complicated too, but I can’t get of the impression that the person (carnal body) that I am now, does exist or has existed in the parallel dimensions (of the 7th dimension. But my soul exists only in this body here (in the 3rd dimension) and all the same bodies in the 7th dimension are ‘inhabited’ by other souls. But according to me it’s a fact that as long as one of those same carnal bodies lives (you or those in the 7th dimensions) you aren’t going to be reborn. So all souls of the same carnal bodies that died will remain in the 5th dimension until the moment that all same carnal bodies are dead, that’s when you will be reborn. Do you get it?

  So one could conclude that all souls that ‘inhabit’ the same body (in different dimensions) are connected with each other, because when your soul gets reborn, then at the same time all other connected soul will be reborn in the other dimensions (7th). That is something that happens simultaneously. And so every soul connected with you will have the same point of beginning of a new life.
  I also suspect something else. For me (my soul) this is the 3rd dimension and the 4th dimension is my past and future. But for every other soul connected with it could be that their line is the 3rd and 4th dimension and for that soul in the 3rd dimension I’m a soul living in one of the 7th dimensions.

  The line that you see in my figure (1st dimension) is the hose of my soul and of all souls connected with me, infinite quantity of souls. And according to me there is an infinite quantity of hoses like mine. Every soul, every being AND every object is part of a hose. The people you know, all people that are now living on the earth (in this and the 7th dimensions) all belong to a different hose, nobody of them will belong to the same hose, that is impossible. Enormous amount of hoses. All those hoses are touching other hoses, and so the 8th dimension is even bigger than you thought. And I suspect that the hoses of the people you know, your family, your acquaintances and so, their hoses are close to yours.

  These are thus 'my dimensions'. I couldn’t find this view on the internet. So I may be the only one that thinks this way. But I don’t care, as long as I can’t see or experience it, it’s impossible to know which view or theory is the right one. No explanation, theory or view concerning the dimensions is proven, neither is mine, but who’ll say which is the right one?
  Maybe my representation of the line (garden hose) is wrong. It could be that every line (as in my figure: 1st dimension) actually is a plane and are all planes are situated on top of each other. I used a cube in my figure, but I also could use other forms, like a sphere for instance.
  I have added a figure (‘met bollen with spheres’). I just heard that it is more clarifying.

  Perhaps I forgot to explain some things, which can happen of course, there is so much to say about this subject. Probably I have said things that aren’t (completely) right, that also can happen because there is nothing to compare your thoughts with and nothing to check if you are wrong. It also is the first time that I write my view down. So if I forgot something, if something is wrong, let me know and I certainly will make things right.

  Bijlagen:
  4 dimensies dimensions.JPG (40.2 KB)   
  inkt vergroot ink magnified.JPG (594.4 KB)   
  laag mens low human.JPG (54.2 KB)   
  mens hoog human high.JPG (201.3 KB)   
  met bollen with spheres.JPG (651.9 KB)   
  mijn visie my view 1.JPG (314.4 KB)   
  papier vergroot paper magnified.JPG (398.2 KB)   
  tuinslang garden hose.jpg (35.6 KB)   

  03-12-2009 om 23:08 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Dimensions Other Side width depth height length string theory m-theory 3rd dimension 8 dimensions perception 6th sense quarks human neuron earth cluster solar system filament present past future Heaven Hell perfection parallel

  22-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Déjà vu

  Iedereen heeft er al wel eens van gehoord of het zelf meegemaakt. Déjà vu komt van het Frans en betekent ‘al eens gezien’. Het gaat om het ervaren van iets waarbij men tegelijkertijd de indruk heeft het al eens eerder meegemaakt te hebben. Bij deze definitie zegt men meestal ook wel ‘terwijl men weet dat dit niet het geval is’, maar met die aanvulling ben ik het niet eens, maar dat wordt straks wel duidelijk. Men gebruikt de term tegenwoordig ook als aanduiding bij elke bekende situatie.

  Een ‘déjà vu’ meemaken kan soms angstaanjagend zijn, ook wel vreemd en onwezenlijk. Maar meerdere mensen hebben zo’n ervaring wel eens.

  Er zou een neurologische verklaring voor zijn. Op neurologisch gebied noemt men dit een ‘kortsluiting’ van de hersenen. De normale werking van ‘zien’ is dat ‘iets wat men ziet’ via de hersenen naar een plaats gaan waar de mens (die het ziet) er zich bewust van word, daarna word het opgeslagen in het geheugen. Een perfect verduidelijkt voorbeeld is iets wat je op internet hebt opgezocht. Het verschijnt op je scherm, je neemt het door en slaat het daarna op in je favorieten.

  Nu, bij een déjà vu ontstaat er dus een kortsluiting waardoor ‘dat wat men ziet’ eerst word opgeslagen in het geheugen, voordat de mens (die het ziet) er zich van bewust van wordt. En daardoor zou je dus denken dat je het al eens meegemaakt, gezien, … hebt. Om terug naar mijn voorbeeld te gaan, je hebt dus iets opgezocht op het internet, het verschijnt op je scherm en nadien wil je het opslaan. Maar dan krijg je plots het bericht dat het al in je favorieten is opgeslagen.

  Wat betreft die neurologische verklaring betreft, heeft men voor het ontstaan van die kortsluiting alleen maar speculaties, maar geen degelijke uitleg.

  Ik heb het ook moeilijk om die neurologische verklaring te aanvaarden (zeker vermits men alleen maar ‘speculaties’ heeft). Ik heb zelf nogal wat keren in mijn leven een zogenaamd ‘déjà vu’-moment gehad en om dat te zien als het feit dat ik in mijn leven al heel wat kortsluitingen in mijn hersenen gehad heb, vind ik toch wat raar.

  Er zijn trouwens nog varianten van ‘déjà vu’. Déjà senti (eerder gevoeld), déjà visité (eerder bezocht) of déjà vécu (eerder meegemaakt).

  Er is namelijk nog een andere verklaringen voor een ‘déjà vu’, namelijk ‘een teken uit een andere wereld’ (heb ik het wat moeilijk mee) of ‘herinneringen uit een vroeger bestaan’.

  Met ‘een vroeger bestaan’ word natuurlijk ‘reïncarnatie’ bedoelt. Wat is nu reïncarnatie? Het wordt ook wel benoemd als ‘zielsverhuizing’. Reïncarnatie betekent dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (ziel) na de dood niet verdwijnt, maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Reïncarnatie is niet hetzelfde als incarnatie. Incarnatie is ‘vleeswording’ en/of ‘menswording’. Het overgaan van een geestelijk wezen, entiteit en/of ziel naar een levend wezen (lichamelijk deel). De entiteit, het wezen hoeft dus niet van een ‘levend wezen’ te komen of niet direct van een ‘levend wezen’ te komen. Er zijn entiteiten die nooit een ‘levend wezen’ geweest zijn, en als die een lichaam overnemen of als menselijk wezen geboren worden, noemt dit incarnatie. Bij reïncarnatie komt de ziel rechtstreeks van een mens en gaat over in een nieuw, ander menselijk wezen. Dus het opnieuw geboren worden van een levend wezen (mens, dier) in een nieuw levend wezen.

  Vele culturen kennen reïncarnatie, de Oude Egyptenaren, de Kelten, de Indianen, de Azteken, de Aborigines, de Romeinen, …

  Het niet-lichamelijke deel van een levend wezen wordt ook wel ‘astraal lichaam’ (ziel) genoemd. Een astraal lichaam is een fijnstoffelijk of onstoffelijk deel of dubbel van het fysieke lichaam. In dit astraal lichaam zetelt het bewustzijn van de mens. Het astraal lichaam is tijdens dit leven verbonden met het huidige fysieke lichaam, dus het bewustzijn is ook verbonden met dit fysieke lichaam.

  Dit astraal lichaam kan loskomen van het lichaam (zonder overlijden), dit noemen we uittreden. Dit kan tijdens de slaap, een bewusteloze toestand, bij een ongeluk, een operatie en comateuze toestand, … gebeuren, het astrale lichaam kan dan het vleselijke lichaam verlaten en zich naar andere plaatsen verplaatsen. Men kan dan zelfs zijn eigen vleselijke lichaam waarnemen. Een soort van uittreding is ook de ‘bijna dood ervaring’ (BDE), maar bij een BDE neemt de persoon ook vaak een tunnel waar, veel licht, zelfs een vredevol licht.

  Bij uittreden kan men anderen ontmoeten die eveneens in hun astrale vorm (lichaam) aanwezig zijn. Dit kunnen bekenden zijn, gidsen en andere entiteiten. Bij een uittreding komt het astrale lichaam terug naar het vleselijke lichaam waar het bij hoort, bij een overlijden verlaat het astraal lichaam dit vleselijke lichaam definitief.

  Nu, aanwijzingen en bewijzen voor een reïncarnatie. In dromen (soms weerkerend) hebben vele mensen flitsen en herinneringen die ze in verband brengen met een vorig leven. Er zijn de spontane herinneringen van kinderen tussen 2 en 7 jaar, die plots een verhaal vertellen over hun verleden (‘Vroeger toen ik groot was…’, ‘Voordat ik klein werd heb ik eens…’, en anderen). Men spreekt ook van wonderkinderen, dit zijn kinderen die op zeer jonge leeftijd buitengewoon begaafd zijn, zij zouden de begaafdheid gewoon uit een vorig leven hebben overgenomen. Regressie kent men ook, dit is als men in een zeer diepe ontspanning of onder hypnose kan teruggaan naar vorige levens. Ook kent men nog xenoglossy, dit is het spreken, verstaan en/of schrijven van een niet aangeleerde taal (in dit leven). Dan voegt men er ook nog de fobieën aan toe want verscheidene angsten en fobieën zijn gevolgen van traumatische ervaringen uit vorige leven(s). Ook kan men fysieke kenmerken hebben van vorige leven(s). Geboorteplekken, bepaalde trekken of bewegingen en zelfs het gezicht kan een grote gelijkenis vertonen met het aangezicht van de persoon uit het vorige leven. Maar niet enkel fysieke kenmerken, maar ook de psychologische kenmerken (bepaalde gedragingen, geaardheid, voor- of afkeuren, …) kunnen kenmerken van een vorig leven zijn. En tot slot is er nog de ‘déjà vu – ervaring’.

  Zoals ik al zei, ik heb al meermaals een déjà vu meegemaakt. Of om het helemaal juist te zeggen, een déjà vu, een déjà senti, een déjà visité en een déjà vécu meegemaakt. Ik kan ze niet allemaal meer perfect beschrijven natuurlijk, wat ik ergens wel spijtig vind. Als ik nu terug kijk op mijn leven, dan had ik al die ervaringen feitelijk moeten opschrijven, maar zoals ik al zei, ik probeerde zover als mogelijk van het paranormale weg te blijven. Toch vind ik het nu spijtig dat ik het toch niet opgeschreven heb.

  Een aantal van die ervaringen kan ik wel nog kort beschrijven, en ik ben er zeker van dat er heel wat mensen die dit lezen zullen zeggen dat ze dat ook al eens hadden.

  • Als jong kind ben ik met mijn ouders mee op vakantie geweest, naar Joegoslavië. Ik weet nu nog altijd goed dat er toen dingen waren die mij bekend voorkwamen (al weet ik die bepaalde dingen niet meer). Maar ik herinner me nog goed dat er plaatsen waren waarvan ik zeker was dat ik er al ooit geweest was, terwijl dit niet zo was.

  • Het gebeurt me vaak dat als ik ergens ben, of iets nieuws aan het proberen ben op het gebied van koken dat ik ergens een geur ruik, die me enorm bekend voor komt. Ik weet dan zeker dat ik die geur al eens eerder geroken heb. Bij nazoekwerk en navraag blijkt dan dat ik die geur hoogstwaarschijnlijk nog nooit geroken heb. (en ik weet ook wel dat er heel wat keren bij geweest zijn dat ik die geur effectief al wel eens ben tegengekomen in dit leven, maar wat met al die andere keren dat ik ze niet tegen kwam in dit leven?)

  • Ik weet nog dat er een keer was dat ik ergens moest zijn en de trein ernaartoe moest nemen. Terwijl ik in de trein zat en naar buiten keek, kwam ik plots langs een streek die ik kende. Ik ben daar nog steeds 100% zeker van, maar toch was ik daar nog nooit geweest of in de buurt geweest.

  • Het komt vaak voor dat er een situatie is (tijdens een gesprek of op een gewone plaats als een café of bij het langs iemand wandelen of gewoon bij het ergens voorbij lopen …) dat ik tijdens die situatie of net erna plots tot het besef kom dat ik dat al eens meemaakte, of dat ik dat gesprek al eens voerde, of dat ik op diezelfde plek al eens gelopen heb met diezelfde mensen op dezelfde plaatsen, … En er zijn nog wel heel wat van die situaties.

  • Het is zelfs vroeger vaak voorgevallen dat ik op voorhand kon zeggen wat iemand ging doen, ging zeggen of wat er ging gebeuren bij situaties als het vorige punt. Dus dat de situatie zich afspeelt, dat ik dan plots een déjà vu – gevoel heb en tot het besef kom dat ik die situatie al eens meemaakte en dat ik dan zeg wat er gaat komen, gezegd gaat worden of wat dan ook, en dat dit dan ook effectief blijkt te gebeuren.

  Ik neem aan dat dit laatste natuurlijk niets te maken heeft met reïncarnatie, maar meer met het paranormale helderziendheid en helderwetendheid. Maar zeker ben ik daar niet van.

  Feit is natuurlijk dat er in mijn leven nogal wat ‘rare’ momenten, ‘bekende’ momenten zijn geweest, waar ik niet goed bij wist en weet hoe het komt. Het is zelfs soms enerverend als ik een déjà vu had en niet kan terugvinden waardoor dat ik dat gevoel had. Soms ben ik dagen op zoek naar antwoorden, aan het rondvragen bij bekenden en aan het denken over de reden van dat déjà vu, maar veelal zonder succes.
  I’m sure everybody heard about it once or experienced it himself or herself. Déjà vu is French and means ‘already once seen’. It is the experience of feeling sure that one has witnessed or experienced a situation previously. Some say in addition to the definition 'meanwhile one knows that this is not the case', but I don’t accept this addition, but that is going to explain itself further in the text… One uses the term ‘déjà vu‘ these days also as an indication by each known situation.

  To experience a 'déjà vu' sometimes can be terrifying, be strange and seem unreal. But a lot of people experience it once in a while.

  There is a neurological explanation for it. On neurological territory, one names this a 'silent inhibition’ of the brains. The action of ‘seeing’ is so that ‘the thing one sees’ goes through the brains to a place where one (he that sees the thing) becomes conscious of the thing one sees. After that the thing one sees is stored in the brains (memory). A perfect example that clarifies this is the internet, if one has looked up something. It appears on your screen, you read it and after that you add the page to your favourites. Now, by a déjà vu there is a silent inhibition in the brain, and because of this ‘that what one sees’ is stored in the brains before one (one who sees the thing) becomes conscious of the thing one sees. And therefore one will think that one already experienced a situation. Back to my example now, you have looked something up on the internet, it appears on your screen and after that you want to add it to your favourites, but then you get the message that the page is already in your favourites.

  Concerning the neurological explanation, one has only speculations to explain the ‘silent inhibition’, but one has no reliable explanation.

  I have difficulties to accept the neurological explanation (certainly because they are ‘speculating’). I have experienced multiple ‘déjà vu' – moments in my life. And if I follow the explanation I have to say that I have had a lot of ‘silent inhibition’ (in Dutch it’s translated (literally) short-circuiting) in my life, I find that really odd.

  There are variants of 'déjà vu'. Déjà senti (felt before), déjà visité (visited before) and déjà vécu (experienced before).

  There is another explanation for a 'déjà vu', namely 'a sign from another world' (I have it rather difficult with that explanation) or 'memories from a former existence'.

  With 'a former existence' one means 'reincarnation'. What is reincarnation? One also calls it ‘soul migration’. Reincarnation means that the not-physical part of a living being (soul) doesn’t disappears after the death, but is reborn in another living being. Reincarnation is not the same as an incarnation. Incarnation is 'meat genesis' and/or 'man genesis' (embodiment). The going over from a spiritual being, entity and/or soul to a living being (body). The entity, the being doesn’t have to come directly from a deceased living being. There are entities that never have been a living being (body) and if that entity takes over the body of a living being or becomes born as a living being, that’s incarnation. By reincarnation the soul directly comes of a living being (body) after that deceases and goes over in a new, other living being (body). Thus the rebirth of a living being (human, animal) in a new living being (body).

  Many cultures know reincarnation, the Old Egyptians, the Celts, the Native Americans, the Aztecs, the Aboriginal people, the Romans, …

  The not-physical part of a living being is also called ‘astral body’ (soul). An astral body is a fine-matter body or immaterial part or double of the physical body. In this astral body resides the consciousness. The astral body is during a live connected with the present physical body, so the consciousness is also connected with that physical body.

  This astral body can come loose of the body (without death), this is called ‘out-of-body experience’. This can appear during the sleep, a senseless state, by an accident, an operation and during a comatose condition … The astral body can leave the body of the living being and move to other places. One even can observe his own body. A kind of ‘out-of-body experience’ is also the ‘near-death experience’ (NDE), but by a NDE there is also a tunnel-experience, a lot of light, even a harmonious light.

  By out-of-body experience one can meet others in their astral form. These can be acquaintances, guides or other entities. By an out-of-body experience the astral body comes back to the body it belongs to in this life. By a death the astral body leaves the body definitively.

  Now, indications and prove for a reincarnation. In dreams (sometimes returning dreams), many people have flashes and memories that they bring in connection with a previous life. There are the spontaneous memories of children between 2 and 7 year. They suddenly are telling a story over their past ('Previously when I was big… ', 'Before I became little I once have … ', and others). One also knows ‘the child prodigy’, these are children who are extremely talented on a very young age. Usual they took (remember) the talents from a previous life. There is also regression, this is as one is in a very deep relaxation or under hypnosis and one goes back to previous lives. There also is xenoglossy, the speaking, understanding and/or writing of a language one hasn’t learned in this life. One also adds the phobias because several fears and phobias are consequences of traumatic experiences from previous life(s). One also can have physical characteristics of a previous life. Birth spots, certain features or movements and even the face can have resemblance with the face of the person from the previous life. Not only single physical characteristics but also the psychological characteristics can be there (particular behaviours, character, favours and disfavours, …). And at last there is the ‘déjà vu – experience'.

  I already said that I experienced several ‘déjà vu’-moments. Or to say it right, I experienced already a déjà vu, a déjà senti, a déjà visité and a déjà vécu. I can’t describe them perfectly and I don’t remember all of course, and I find that regretful. If I look back now on my life, then I should have written them down, but as I already said in the past, I tried to live as far as possible of the paranormal. And now I find it a great pity that I didn’t wrote those things down.

  A number of those experiences I can describe (not detailed) and I’m certain that a lot of people who read this will recognize some things.

  • When I was a young child my parents took me on a holiday, to Yugoslavia. I still remember that there were things that seemed familiar to me (I don’t remember the things and places correctly). But I remember that there were places that I knew and I felt that I already visited those places, but it was the first time I was in Yugoslavia.

  • It happens frequently that I am somewhere, or that I’m trying the cook a new recipe and that I smell a scent that appears tremendously familiar. I was certain that I have smelled that scent before. After research and informing it appeared most likely that I never smelled it before. (And I do know that there were scents that I did smell before, in this life. But what about those scents I never smelled before?)

  • I know yet that there was a time that I had to be somewhere and that I took the train. While sitting in the train I was watching through the window to the scenery. Suddenly there was an area that I knew, an area that I already visited. I still am 100% certain that I visited the area before, but I never visited it or have been in the neighbourhood in this life.

  • It happens that there is a situation (a conversation or a café or when walking with somebody or just walk past something, …) and that during that situation or just after it, it suddenly comes to me that I already experienced that situation, as if I already witnessed that situation before, that I already had that conversation, that I already walked on that same spot with the same person with the same people on the same places, saying the same things, … And there are a lot of other situations like those.

  • By situations as in the previous point it happened that I could say on forehand what was going to happen, what someone was going to say. Thus the situation is happening and I get a déjà vu and I come to the awareness that I already experienced the situation before and I say what someone is going to say, is going to do or what is going to happen or whatever and afterwards it appears that I was right, that it happened, that it was said or whatever.

  I suppose that the last point hasn’t anything to do with reincarnation, but more with clairvoyance and claircognizance. But I’m not certain of that.

  Fact is that there were some ‘odd’ moments in my life and ‘known’ moments, and I didn’t knew and know why. Sometimes it’s even enervating if I had a déjà vu and couldn’t find out why I had it. Sometimes I’m searching for an answer for days, I ask in my environment and keep thinking about the reason of that déjà vu, but mostly without success.


  22-11-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:déjà vu déjà senti déjà vécu déjà visité paranormaal kortsluiting bestaan incarnatie reïncarnatie astraal lichaam ziel levend wezen BDE paranormal silent inhibition short-circuiting existence incarnation reincarnation astral body soul living being NBE

  04-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paranormal ability and 'Paranormal Activity'

  I’ve been watching a good and terrifying movie last week.  ‘Paranormal Activity’, the tape of Micah.  It goes about the life of Micah Sloat and Katie Featherstone, a young couple that finds out that there is an entity in their house.  Now, I advise you to watch this movie, but certainly not when you’re home alone.

   

  You can watch the trailer in this message : http://www.bloggen.be/bob_sergei_emil/archief.php?ID=527487

   

  What is paranormal?  It’s a phenomena or observations that can’t be declared by science.  There is no explanation for it.  There is a difference in opinion between the rooters of paranormality and scientists, about the fact if these observations or phenomena could be proven or not.

  Who has a paranormal ability?  According to me everybody can have it.  These days a lot of people think that paranormality is ridiculous, drivel, spooky, special, something for freaks… each has it own opinion over paranormality, good or bad.  Some have the ability because it’s in their genes, they got it from their mother, father, grandmother…  Others suddenly discover that they have a 'gift' and yet others learn it them self.

  A paranormal ‘gift’ is something inexplicable or is even nonexistent, but it is real.  There are different kinds of gifts: clairvoyance, clairknowing, telekinesis, cryokinesis, levitation and some others.  I will not analyse them, I am not experienced, no expert, I am just someone who is interested in paranormality since I was a kid.

   

  Why am I interested?  This is actual difficult to say, but I’m going to try it.  The great-grandmother of my mother was skilled on the territory of paranormality.  I don’t know what she could do exactly, but from things my mom and grandmother said, I know she could read cards, read tea leaves, she could see things others couldn’t, she saw deceased persons, …  My mother sees sometimes deceased persons, directly after they died, sometimes long after they died.  And then there’s me, I find it rather difficult to talk about it.  It isn’t something you normally just throw in the group, certainly not as you see how many people react on those things.  And how do you explain something that isn’t explainable.  How should you say to people that you actually have seen, felt, … something and that you’re not lying or aren’t faking this.  I have tried to tell it to people in the past, tried to throw it in the group, but couldn’t convince the people that I was telling the truth.  You can imagine their reactions.  So, afterwards, I kept those things to myself.

   

  My ex-girlfriend could be convinced one time.  I still remember it, like it was yesterday.  It was during the night of August 30th, 2001.

   

  """"

  I dreamt that I came home, my girlfriend then was inside our house.  I place my bicycle in the garage and came back out.  On that moment I hear an enormous roar and look at the sky.  High in the air I see two airplanes (grey and silver colour) flying towards each other.  I tried to run to my house, look back and see that the planes collide with each other.  I fell down, hear an enormous bang, it was like the bang was inside my body, an enormous pressure.  Out of the sky are falling small fragments, dust, and I don’t know what else.  The moment I dare to lift my head and look, I see that all the houses are gone, everything has been destroyed.  I get up, and go to the remains of my own house to search for my girlfriend.  Everywhere I look I see grey dust particles.  I streak with my hands through the dust, looking for my girlfriend.  But I don’t find her, I do find a small iron or metal plate, it just fits in the palm of my hand.  One side is coloured grey and the other side is covered with dust, when I streak off the matter, I see a white background with a red line and in the left upper corner a little bit blue.

  """"

   

  Then I woke up and my girlfriend wakes up because of me.  I told her what I dreamt and afterwards we both went to sleep again. The days afterwards we didn’t pay any attention to that dream any more, everybody dreams sometimes, beautiful and less beautiful.  Then, on September 11th 2001, I had to go to the hospital to get an epidural injection.  I still know that the hour pointed ‘5 minutes to 3 o’clock p.m.’ when I came back in the room after my injection, another patient was watching CNN.  My dad and girlfriend came in the room together with me, and on CNN there was a building surrounded by smoke.  At the bottom of the screen you could read 'Breaking News:  Plan crashes into world trade center tower'.  It took a while before I grasped what was going on.  Three minutes after three p.m. I witnessed the second airplane hitting the second tower.  I told to my father that it wasn’t an accident.  My girlfriend said that she was thinking about my dream, but I said that it was far-fetched.  But when I saw the images after the buildings were collapsed, images of dust and everything else that was spread on the ground.  This was exactly what I saw in my dream after I raised my head and noticed that all the houses were destroyed.

   

  But how do you say something like that to other people?  I told my girlfriend about the dream prior to the attacks.  But telling something like that dream, after the attacks, well many wouldn’t believe me of course.

   

  Other things happened in my life, other dreams and afterwards I noticed on the news that something happened like in my dream.  Also as teenager I had a seat in my room, and nobody could and might sit in that couch.  If someone seated down in it, they felt themselves getting ill.  I always had the feeling that my grandfather (deceased already) used the seat.  There were lots of moments that I got distressed in my room, if everything around me was squished towards me.  An anxious feeling assaulted me, I just felt that it was something evil.  My mom gave me a photo of my grandfather, and I should put it up on the wall in my room.  Afterwards there still were moments that I felt the evil in my room, but sometimes it just was suddenly gone, and then I felt that my grandfather was in the room and he was seated in (his) couch.  But if you tell something like that, a lot of people would make a joke of it.

   

  There were also many moments, and not only in my room, that I had the feeling that someone was watching me, or that someone was following me.  That following sometimes gave such a disturbing feeling that I (as child or teenager) ran away and ran quickly to my home.  There were moments that I felt that someone stood behind me.  Just after my godfather passed away, many times I had the feeling that he stood behind me and laid its hand on my shoulder (as he always did when he was alive), and then I got the feeling that everything would be fine at last.

   

  Also I have many 'burdens of dreams', especially in the house of my mother. In the dream I’m walking around inside the house, or sometimes outside in places I don’t know.  Most of the times it’s dark then.  Something or someone is chasing me, I can’t see who or what it is, but I don’t have the time to look behind, I run away in panic.  I am frightened, and not just frightened, but I just know that something evil is chasing me and that I must make sure that it can’t catch me.  Mostly I run up the stairs, to my room where I’m sleeping at that moment.  My lead is mostly not large and I feel that it grabs for me but just misses me.  If I am outside I always end up at the door of my room.  I enter my room and know that I must wake up.  The following moment I’m sleeping in my bad but I am awake in my head.  I can’t move and I know that I immediately must wake up, before the evil thing gets me.  But I don’t wake up, I can’t move my limbs, I scream tremendously hard, but there’s no sound coming out of my mouth.  I keep struggling to move and keep yelling.  And apparently at last (according to others) I start talking and asking for help, and then I awake fearfully or they wake me up and I’m panicking.  The odd thing in those dreams is that it feels like I’m truly walking around, it doesn’t feel as a dream, but it feels real.  Until today, I each time woke up on time.  Several times I decided that I would stop running and turn around to see who or what is chasing me, but at the moment itself I have cold feet, it’s like I know that my life hangs on it.

   

  Now, I knew there is something you can do about ‘bad’ dreams.  In the past Native Americans used a dreamcatcher.  You can make it yourself (or get it as a present) and you hang it above your bed.  It consists of a circle with inside a web (like a web of a spider).  The ring has been decorated with textile or leather, feathers and cords.  One says that in the air many dreams are floating, good and bad dreams.  The web in the dreamcatcher catches the bad dreams and keeps it there so that you don’t have any bad dreams anymore.

  It worked, the usual 'bad' dreams that I had were gone.  Since I hung up the dreamcatcher I haven’t got any ‘negative’ dreams.  But the ‘dream’, about which I just told you, kept getting through.  Some gave as explanation that I leave my room in those ‘dreams’ and so I also removed myself from the dreamcatcher, and the evil that is chasing me doesn’t enter my room because of the dreamcatcher.  But I can’t remember that I run to my room because the dreamcatcher is there.  Some also explain it by saying that it just isn’t a dream.

   

  There were moments that I was talking with somebody or sitting next to him/here, and I felt and/or smelled that that particular person was going to die.  Most of the times he/she died within the month after I felt/smelt it.  I also knew that a good friend of mine died before people told me that he committed suicide.  At night I suddenly had a feeling that he was in my room, there was a sense of regret, a vibe of 'knowing that one did something very terrible’.  And the next morning my mother told me that he passed away, that he committed suicide.  I was discomforted of course, but not as shocked as when someone tells you that someone you knew died, here I already knew that something happened to my friend.

   

  Only how do you tell such things to others, how do you declare the things you experience?  You just know that there’s a chance that one makes a joke out of you or says that you are a 'freak'.  There are probably people who suspect (or know) that they have a gift, but they just don’t dare to say that to someone because they don’t know what others will say about that.  I know that feeling and keep those things to myself.  I try to ignore it, even there are moments that I don’t succeed in doing that and it’s very difficult.  And above all, I don’t do anything with the things I experience.  Some already said to me that I should study the things you can or can’t do, examine it and will test how far I can go in particular things.  But that goes above my head.  I know too little about paranormality, honestly, I admit that there are times that I’m anxious, not just frightened, but I just feel that if I pay attention to it, or don’t turn away (figurative) me it not of turn away (figurative) it wouldn’t end well.  So, paranormality is very interesting to me, it makes me desirous to know more about it, to do things with it, but I’m scared of it.  I keep it as far away as possible nowadays.

   

  There was one thing that happened when I was a teenager and went to an exposition (all about paranormality).  My mom and sister went to the paranormal expo at the same time.  The moment I came in, I had the feeling that someone was looking at me.  After 15 minutes I met my mom again, she said to me that there was a Voodoo Priest watching me the whole time since I came in.  I looked at him, but after that look I left the exposition.  I don’t know why.  More than a year after that moment I went back to such an exposition with a friend.  And again, the moment we came in, I had the feeling that I was being watched.  My friend told me that a man, sitting at a desk, was looking at me.  Without looking at him, I walked on, doing a round in the expo so that I ended at his table.  And I put myself in front of him and looked at him, he stood up, took his jacket and left without saying anything.  He left his wife (or colleague) at the stand.  But she only spoke French and I didn’t (my friend also didn’t).  So we walked away from the stand and looked around on the expo a little longer.  But I must admit, the way that priest looked at me was very bizarre.

   

  On other expositions some told me that if I was standing at their stand, that they got an ‘odd’ feeling, a feeling of ‘being pushed away’ or that I ‘intrigued’ them.  But others told me they felt nothing.  I do know of course that there are swindlers who act like they have a gift, but they don’t.  And I know that there are also people that really have a gift.

   

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=A3qcKAZrNYA   
  http://www.youtube.com/watch?v=yM4AM8t5n0A   

  04-11-2009 om 21:02 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:paranormality ability paranormal aptitude gift passed away declare explain paranormal activity Micah Katie great-grandmother reading cards tea leaves pursued WTC 9/11 11 September 2001 dreams dreamcatcher native americans voodoo priest

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paranormale begaafdheid en ‘Paranormal Activity’

  Ik heb in de week een goede en angstaanjagende film.  ‘Paranormal Activity’, de tape van Micah.  Het gaat over het leven van Micah Sloat en Katie Featherstone, een jong stel dat erachter komt dat hun huis bezeten is van een geest.  Nu, ik kan je in ieder geval aanraden om deze film eens te kijken, en doe dit dan zeker niet als je alleen bent.

   

  Hier is de trailer van de film:


  Geleverd door Filmtrailer.com

  Wat is nu juist paranormaal?  Het zijn verschijnselen, waarnemingen of vermogens die niet verklaard kunnen worden door wetenschap.  Er is dus géén verklaring voor.  Er is een serieus meningsverschil tussen aanhangers van het paranormale en wetenschappers over het feit of deze verschijnselen, waarnemingen of vermogens vast te stellen zijn.

  Wie is nu juist paranormaal begaafd?  Volgens mij kan iedereen dat zijn.  Tegenwoordig vinden veel mensen het belachelijk, zever, eng, bijzonder, iets voor freaks… ieder heeft er wel een mening over, goed of slecht.  Sommige mensen zijn paranormaal begaafd omdat het in hun genen zit, overgegeven van moeder, vader, grootmoeder…  Anderen ontdekken plots dat ze een ‘gave’ hebben en nog anderen leren het zich aan.

  Een paranormale gave is iets wat onverklaarbaar is of zelfs onbestaand is, maar er toch is.  Er zijn verschillende soorten gaven: helderziendheid, helderwetendheid, telekinese, cryokinese, levitatie en nog héél wat anderen.  Ik ga ze hier niet allemaal verklaren, ben geen ervaringsdeskundige, gewoon iemand die geïnteresseerd is in het paranormale, al van jongs af aan.

   

  Vanwaar mijn interesse?  Dit is eigenlijk moeilijk uit te leggen, maar ik zal het toch even proberen.  Mijn overgrootmoeder van mijn moeder was een crack op het gebied van paranormaliteit.  Wat ze juist allemaal kon, dat weet ik niet, maar uit verhalen van mijn ma en oma hoor ik wel dingen als kaartleggen, theebladeren lezen, dingen zien, …  Mijn moeder zelf ziet soms overledenen, soms direct na het sterven, soms van bekenden die al lang overleden zijn.  En dan ik, ik vind het nogal moeilijk om het hierover te hebben.  Het is gewoon niet iets wat je zomaar in de groep gooit, zeker niet als je ziet hoe veel mensen erop reageren.  En hoe moet je eigenlijk iets verklaren, dat niet verklaarbaar is.  Hoe moet je mensen laten weten dat iets wat je gezien, gevoeld, … hebt, dat je dat echt gezien, gevoeld, … hebt en niet aan het verzinnen bent.  Ik heb dat vroeger heel wat keren gedaan, het in de groep gooien, maar kon de mensen aan wie ik het vertelde gewoonweg niet overtuigen dat ik niet aan het liegen of iets aan het verzinnen was, je kan je de reacties wel voorstellen.  Dus nadien ben ik de dingen voor mezelf gaan houden.

   

  Mijn ex-vriendin heb ik wel eens weten te overtuigen.  Ik weet het nog goed, alsof het gisteren pas gebeurd is.  Was in de nacht van 30 augustus 2001.

   

  “”””

  Ik droomde dat ik thuis kwam, mijn vriendin toen was binnen.  Ik zette mijn fiets in de garage en kwam terug buiten.  Op dat moment hoor ik een enorm geraas en kijk naar boven.  Hoog in de lucht zie ik twee vliegtuigen (grijs en zilver kleur) naar elkaar toevliegen.  Ik probeer naar binnen te lopen, kijk achterom en zie de vliegtuigen elkaar raken.  Ik val, hoor een enorme knal, het voelt alsof die knal in mijn eigen lichaam was, een enorme druk.  Dan vallen er allemaal kleine brokstukken uit de lucht, stof, en weet ik veel wat nog allemaal.  Als ik mijn hoofd terug durf opheffen, zie ik dat er geen huizen meer staan, alles is verwoest.  Ik kruip recht en ga in de overblijfselen van mijn eigen huis op zoek naar mijn vriendin.  Overal ligt grijze stof.  Ik veeg met mijn handen door het stof, op zoek naar mijn vriendin. Maar vind haar niet, het enige dat ik vind is een ijzeren of metalen plaatje, het past net in mijn handpalm.  Het is aan één kant grijzig, de andere kant hangt vol stof, en als ik dat eraf veeg, zie ik een witte achtergrond met een rode streep en in de linker bovenhoek een beetje blauw.

  “”””

   

  Dan schiet ik wakker en mijn vriendin toen werd daardoor ook wakker.  Ik vertelde haar wat ik gedroomd had, en we hebben daarna nog verder geslapen.  Ik had er géén aandacht meer aan besteed, dromen komen nu eenmaal voor, mooie en veel minder mooie.

  Dan, op 11 september 2001 moest ik een epidurale gaan laten zetten in het ziekenhuis.  Ik weet nog goed dat ik om vijf voor drie ’s middags ongeveer terug in de kamer kwam en dat een andere patiënt de tv op CNN staan.  Mijn pa en vriendin kwamen ook net de kamer in, en je zag op tv een flatgebouw met enorme rook.  Vanonder stond ‘Breaking News: Plane crashes into world trade center tower’.  Het duurde even voor ik door had waar het juist over ging, en dan om 3 minuten na drie zie ik live het tweede vliegtuig recht in de tweede toren vliegen.  Toen zei ik nog tegen mijn pa dat dit géén ongeluk was.  Mijn vriendin zei toen nog dat ze aan die droom van mij moest denken, maar ik vond dat toch wat vergezocht.  Totdat ik beelden zag, nadat de gebouwen waren ingestort, beelden van het stof en alles wat er op de grond lag.  Dit was identiek aan wat ik zag nadat ik terug recht ging staan in mijn droom en zag dat alle huizen weg waren.

   

  Maar hoe zeg je zoiets tegen anderen?  Mijn vriendin had ik over mijn droom verteld voor het effectief gebeurde.  Maar nadien zoiets vertellen, tja veel mensen geloven dat niet natuurlijk.

   

  Er zijn zo nog wel dingen gebeurt in mijn leven, nog van die dromen, die later te vergelijken waren met nieuwsberichten.  Ook had ik vroeger, als tiener, een zetel in mijn kamer staan, en daar kon en mocht niemand in gaan zitten.  Als iemand in die zetel ging zitten, voelde die zich ziek worden.  Ik had altijd het gevoel dat mijn grootvader (die overleden was) in die zetel zat.  Er waren toen ook veel momenten dat ik het heel benauwd kreeg in mijn kamer, alsof alles bijeen geplet werd rondom mij.  Een angstig gevoel overviel me dan, ik voelde gewoon dat er iets slechts was.  Mijn ma heeft mij toen een foto van mijn grootvader gegeven, die ik moest ophangen in mijn kamer.  Nadat ik de foto had opgehangen, waren die momenten er nog wel, dat ik iets slechts rondom mij voelde, maar dan was ’t soms ook plots weg, en dat waren dan weer de momenten dat ik gewoon voelde dat mijn grootvader in de kamer was en in (zijn) zetel zat.  Maar vertel zoiets maar eens, velen zouden je gewoon uitlachen.

   

  Dan heb ik ook heel veel momenten gehad, en niet enkel in mijn kamer, dat ik het gevoel had dat er iemand naar mij aan het kijken was, of dat er iemand mij volgde.  Dat volgen was soms zelfs zo eng dat ik (als kind en tiener) het op een lopen zette naar huis.  Of momenten dat ik voelde dat er iemand achter mij stond.  Net nadat mijn peetvader gestorven was, had ik veel het gevoel dat hij achter mij stond en zijn hand op mijn schouder legde (zoals hij vroeger altijd deed), en dan kreeg ik altijd wel het gevoel dat alles uiteindelijk wel goed zou komen.

   

  Ook heb ik wel veel last van dromen, vooral in het huis van mijn moeder, dat ik in huis rond aan het lopen ben, of zelfs soms buitenhuis op onbekende plaatsen voor mij.  Meestal in die dromen is het donker.  En dan zit er iets of iemand achter mij aan, ik kan niet zien wie of wat, maar heb dan ook niet echt de tijd om goed achterom te kijken, ik loop in paniek weg.  Ik ben bang dan, en niet gewoon bang, maar ik weet gewoon dat er iets slechts achter mij aan zit, en dat ik moet zorgen dat dit slechte me niet te pakken krijgt.  Meestal loop ik dan de trappen op, richting de kamer waar ik op dat moment aan het slapen ben.  Mijn voorsprong is meestal niet echt groot en ik voel gewoon dat er iets naar mij grijpt, maar me net niet vast krijgt.  Als ik buitenshuis ben, kom ik in mijn vlucht altijd weer terecht aan de kamerdeur.  Ik loop de kamer in en weet dat ik moet wakker worden.  Het volgende moment lig ik dan ook effectief te slapen, en ben toch ‘innerlijk’ wakker.  Mijn lichaam wil niet bewegen, ik weet dat ik onmiddellijk moet wakker worden, voor dat slechte er is.  Maar het lukt niet, ik kan niet bewegen, ik roep wel, enorm hard, maar er komt géén geluid uit.  Ik blijf vechten om te bewegen en blijf roepen.  En blijkbaar (volgens anderen) begin ik op een gegeven moment dan ook echt te roepen, en dan word ik iets later angstig wakker of maken ze me wakker en ben ik in paniek.  Het rare aan die dromen is dat ik echt wel aan het rondstappen ben dan, het voelt niet aan als een droom, maar als werkelijkheid.  Totnogtoe ben ik telkens tijdig wakker geworden.  Ik heb mezelf al meermaals wijsgemaakt dat ik eens zou blijven staan om te zien wat of wie er achter mij aan zit, maar op dat moment zelf is de angst zo groot dat ik niet durf blijven staan, het is net alsof ik dan weet dat mijn leven ervan af hangt.

   

  Nu, ik wist dat er iets is wat je tegen ‘slechte’ dromen kan doen.  Bij de indianen bestaat zoiets als een dromenvanger.  Je maakt die (of krijgt hem) en hangt die op boven je bed.   Het bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van een spin. De ring is versierd met stof of leer, veren en koorden.  Men gaat ervan uit dat in de lucht vele dromen zweven, goede en slechte.  Het web in de dromenvanger vangt de slechte dromen op en laat die niet meer los, zodat je géén slechte dromen hebt.

  Nu, het hielp wel, tegen gewone ‘slechte’ dromen die ik had.  Sinds ik de dromenvanger gehangen had, heb ik géén ‘negatieve’ dromen meer gehad.  Maar de ‘dromen’ waarover ik hierboven sprak, blijven doorkomen en terugkomen.  Ik kreeg als uitleg dat ik in die specifieke dromen ook niet meer in de kamer, in het bed onder de dromenvanger ben, maar ervan weg, en het slechte dat achter me aan zit, komt toch ook niet de kamer binnen waar die dromenvanger hangt.  Al kan ik me niet herinneren dat ik in die droom naar de kamer ga omdat de dromenvanger er hangt.  Een andere uitleg die ik kreeg is dat het gewoonweg géén droom is.

   

  Er zijn zelfs momenten geweest dat ik bij een bepaald persoon was en gewoon voelde en rook dat die persoon ging sterven, en meestal gebeurde dat ook nadien (binnen de maand).  Ook heb ik van een goede maat van mij geweten dat hij gestorven was voor men mij liet weten dat hij zelfmoord gepleegd had.  Ik had namelijk ’s nachts plots het gevoel dat hij in mijn kamer was, er hing een gevoel van spijt, een gevoel van ‘weten dat men iets ergs gedaan heeft’.  En ’s morgens liet mijn ma me weten dat hij overleden was, door zelfmoord.  Ik schrok natuurlijk wel, maar niet zoals bij de meeste telefoontjes of momenten waar men je laat weten dat iemand gestorven is, hier wist ik al dat er iets met hem was.

   

  Maar hoe vertel je die dingen aan anderen, hoe verklaar je wat je meemaakt.  Je weet altijd dat er een kans is dat men je uitlacht of als ‘freak’ gaat zien.  Er zijn waarschijnlijk wel een heel deel mensen die vermoeden dat ze een gave hebben, maar die het gewoon niet aandurven om daar iets van tegen iemand te zeggen, omdat ze niet weten hoe anderen zullen reageren.  Dat heb ik ook en dus hou ook ik die dingen meestal voor mezelf.  Ik probeer er niet teveel aandacht aan te schenken, al lukt dat niet altijd, en is dat helemaal niet makkelijk.  En bovenal, ik doe er niets mee.  Sommigen hebben al gezegd van je moet dat uitzoeken, je moet gaan onderzoeken wat je kan en gaan uittesten hoever je kan gaan in bepaalde dingen.  Maar dat zie ik niet zitten.  Ik weet veel te weinig van het paranormale, ik geef eerlijk toe dat er momenten zijn dat ik schrik heb, niet gewoon bang ben, maar weet dat als ik er aandacht aan geef, of me er niet van wegdraai (figuurlijk), dat ik gewoon voel en weet dat het niet goed zou aflopen dan.  Kort gezegd, het paranormale interesseert me enorm, het trekt me aan om er meer over te weten, er meer mee te doen, te gaan ontdekken, maar ik heb gewoon schrik ervan.  Dus ik hou me er zo weinig als mogelijk mee bezig tegenwoordig.

   

  Wat ook al eens is voorgevallen, als tiener ging ik wel eens naar een paranormale beurs.  Er is eens een beurs geweest hier in het dorp.  Mijn ma en zus gingen tegelijk met mij naar daar.  Van af dat ik er binnen kwam had ik het gevoel dat ik bekeken werd.  Toen ik na een goed kwartier mijn ma terug tegen kwam, zei ze me dat er aan een tafeltje een voodoopriester zat en dat die sinds ik binnen kwam, constant naar mij aan het kijken was.  Ik heb dan eens gekeken naar hem, maar ben direct weggegaan van die beurs.  Ik weet niet meer waarom.  Meer dan een jaar later ben ik nog eens naar een beurs gegaan, met een vriendin.  En toen we al even binnen waren, zei ze tegen mij dat er een man aan een tafeltje de hele tijd naar mij aan het kijken was.  Ik ben dan, zonder hem aan te kijken een rondje door gewandeld, zodat ik bij zijn tafeltje aan kwam.  En toen ik voor hem ging staan, is hij opgestaan, heeft hij zijn jas genomen en is hij vertrokken zonder iets te zeggen.  Hij liet zijn vrouw (of collega) er alleen achter.  Maar die sprak alleen Frans en dat kon ik niet (die vriendin ook niet).  Dus heb ik het er maar bij gelaten en heb nog wat verder rond gekeken op die beurs.  Ik moet wel zeggen, ik vond het maar raar hoe hij naar mij bleef kijken.

   

  Ik heb op van die beurzen vroeger nog gehoord van anderen die daar zaten, dat als ik bij hen aan het tafeltje zat, dat zij een ‘raar’ gevoel kregen dan, een gevoel van ‘wegstoten’ of dat ik hen ‘aantrok’.  Maar weer anderen voelden dan weer niets.  Ik weet natuurlijk ook wel dat er wel wat kwakzalvers tussen zullen zitten en mensen die beweren veel te weten, kunnen, maar dat dit niet zo is.  Maar er zullen er ook wel bij zijn die echt wel een ‘gave’ hebben.

   


  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=A3qcKAZrNYA   
  http://www.youtube.com/watch?v=yM4AM8t5n0A   

  04-11-2009 om 20:59 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:paranormaliteit paranormaal paranormale begaafdheid gave paranormal activity Micah Katie overgrootmoeder kaartleggen theebladeren overledenen achtervolgd WTC 9/11 11 september 2001 dromen dromenvanger indianen verklaren uitleggen voodoo priester  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!