Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  fioontjes
  www.bloggen.be/fioontj

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  joggerke
  www.bloggen.be/joggerk

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dogontheblog
  www.bloggen.be/dogonth

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  freelance
  www.bloggen.be/freelan

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  16-03-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barry Eisler.

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is weer eens tijd om het te hebben over een goede schrijver, Barry Eisler. Veel is er wel niet geweten over de schrijver zelf.

  Barry Eisler (geboren in 1964) is een Amerikaan, hij studeerde af aan de Cornell Law School in 1989. Hij heeft ook de zwarte band Judo behaald aan het Kodokan International Judo Center in Tokyo.

  Zijn website: http://www.barryeisler.com/

  Het boek dat ik net uit heb van Barry Eisler is ‘Sluipmoord’.

  ‘Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar krijgt van de CIA, zijn oude werkgever, de opdracht een gewetenloze wapenhandelaar te elimineren …’

  Deze huurmoordenaar heeft de naam John Rain. John Rain is geboren in Junichi Fujiwara in 1952, zijn vader was een Japanner en zijn moeder een Amerikaanse. Hij heeft een Oosters uiterlijk en dit maakt het voor hem makkelijk om onopvallend in Azië te opereren.
  Hij is een Vietnam-veteraan, hij diende voor de Special Forces, daar had hij ook voor het eerst contact met de CIA en dit leidde later tot zijn aanwerving bij de CIA. Na Vietnam werd hij een huurling in Libanon en Afghanistan. Later werkt hij in Japan. Zijn specialiteit: ‘natuurlijke dood’.

  Nu, je zal het al wel doorhebben dat ik het over een serie heb. Het is inderdaad zo dat de eerste 6 boeken van deze schrijver boeken over John Rain zijn. Zijn volgende boek is een apart boek, ‘Fault Line’, en het boek dat hij daarna schreef, ‘Inside Out’ is het vervolg daarop. Deze twee boeken zijn nog niet vertaald in het Nederlands bij mijn weten.

  Het boek dat ik pas gelezen heb is het derde boek uit de reeks ‘John Rain’.

  • 1) Solo
  • 2) Ondergronds
  • 3) Sluipmoord
  • 4) Schaduwleven
  • 5) Dubbelblind
  • 6) Schuilplaats

  De boeken die ik totnogtoe heb gelezen zijn spannend, boeiend, interessant, adembenemend, … en ik ga zeker de volgende delen uit de reeks ‘John Rain’ lezen en hoogstwaarschijnlijk ook de twee andere boeken die niet tot de reeks behoren.
  De boeken staan bol van de actie, de vechtkunst, tactiek, heldhaftigheid, … (de uitgebreide kennis en ervaring van de schrijver worden voor het personage gebruikt) en toch is er ook aandacht voor de menselijke kant (waar volgens mij weer de kennis en ervaring van de schrijver gebruikt worden).

  Nog dit om af te sluiten, de boek ‘Solo’ is verfilmd als ‘Rain Fall’ (ook de Engelse titel van het boek).


  It is time again to talk about a good author, Barry Eisler. There isn’t much information about the author himself.

  Barry Eisler (born in 1964) is an American, he graduated in 1989 at the Cornell Law School. He also has earned the black belt in Judo at the Kodokan International Judo Centre in Tokyo.

  His website: http://www.barryeisler.com/

  The book I just read of the author is ‘Rain Storm’.

  ‘John Rain, the Japanese American assassin for the U.S. government, is back. Currently living in Brazil in an attempt to retire from the business of killing, he is approached by his former masters, the CIA, who need him to do one more thing for them: take out an arms dealer who is equipping criminal organizations in Southeast Asia …’

  This contract killer and freelance assassin calls John Rain. He’s born in Junichi Fujiwara (Japan) in 1952, his father was a Japanese and his mother an American. He looks Oriental and this makes operating inconspicuous in Asia easier for him.
  He’s a Vietnam-Veteran, he served for the Special Forces, in Vietnam he came in contact with the CIA for the first time and this later led to his recruitment at the CIA. After Vietnam he became a mercenary in Lebanon and Afghanistan. Later on he worked in Japan. His specialty is ‘death by natural causes’.

  Now, you probably guessed already that I’m talking about a series. It’s indeed so that the first 6 books of this author are about John Rain. His next book is the first book that isn’t about John Rain ‘Fault Line’ and the book after that ‘Inside Out’ is the sequence to ‘Fault Line’. I really hope these books will be translated in Dutch soon.

  The book I just read is the third book of the series of ‘John Rain’.

  • 1) Rain Fall
  • 2) Hard Rain
  • 3) Rain Storm
  • 4) Killing Rain
  • 5) The Last Assassin
  • 6) Requiem for an Assassin

  The books I read of this author so far were exciting, moving, interesting, breathtaking, … and I will read the next books in the series and probably the two other books too.
  The books are full of action, fight art, tactics, braveness, … (the broad knowledge and experience of the author are used for the character) and there also is paid attention to the human side (according to me the knowledge and experience of the author are used again).

  Yet this to end, the book ‘Rain Fall’ has been used for a movie with the same name.

  16-03-2010 om 10:37 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:schrijvers & boeken / authors & books
  Tags:Barry Eisler John Rain Japan Vietnam Special Forces CIA natuurlijke dood Solo Ondergronds Sluipmoord Schaduwleven Dubbelblind Schuilplaats death by natural causes Rain Fall Hard Rain Rain Storm Killing Rain The last Assassin Requiem for an Assassin

  13-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boeken van de Zieners: Robin Hobb. - The Farseer Trilogy: Robin Hobb.

  Ik heb net het eerste boek van die trilogie uit, ‘Leerling en Meester’. Een heel mooi boek dat er ook nog eens voor zorgt dat ik niet te lang wil wachten met het lezen van het tweede boek. Ik heb voordien al boeken van Robin Hobb gelezen, maar de trilogie die ik gelezen heb, ‘De boeken van de Levende Schepen’ speelt zich af in de tijd na die van ‘De boeken van de Zieners’. Dat was trouwens ook een mooie en spannende trilogie.

  Robin Hobb (pseudoniem van Margaret Astrid Lindholm Ogden en pseudoniem gebruikt voor haar kinderboeken: Megan Lindholm) is een Amerikaanse schrijfster van ‘high fantasy’ en ‘sciencefiction’ romans, ze is geboren in Oakland in 1952. Ze koos voor de naam Robin omdat deze gebruikt kan worden voor een man en een vrouw, Hobb is haar eerbetoon aan J.R.R. Tolkiens creatie, de Hobbit. Ze nam deze naam aan vanaf het moment dat ze de boeken van de Zieners schreef, omdat het een andere stijl is dan de boeken die ze schreef als Megan Lindholm.

  Als Megan Lindholm schreef ze enkele romans, de reeks van het Rendiervolk en de reeks van de Windzangers. Als Robin Hobb schreef ze een reeks over de Zoon van de Krijger en ze schreef verschillende ‘trilogieën’ over het Rijk van de Ouderlingen:

  • de boeken van de Zieners
  • de boeken van de Levende Schepen
  • de boeken van de Nar
  • de kronieken van de Wilde Regenlanden

  Het boek dat ik net gelezen heb ‘Leerling en Meester’ gaat over een bastaard die op zesjarige leeftijd door zijn grootvader wordt achtergelaten bij de koninklijke familie van zijn vader.

  ‘Het koninkrijk van de Zes Hertogdommen wordt sinds lang bestuurd door het geslacht der Zieners. Ziener-koning Vlijm draagt niet voor niets de bijnaam 'de listige', want als zijn zoon prins Chevalric een bastaardzoon verwekt en afstand neemt van de troon als dit uitkomt, laat hij de bastaardzoon Fitz aan het hof opvoeden onder de hoede van Chade, zijn adviseur en magiër. Vlijm voorvoelt immers de vermogens van Fitz en ziet in dat de moeilijkheden die het land ondervindt, met plunderaars aan de grenzen en kuiperijen binnen in het land, een originele oplossing behoeven. Misschien kan zijn bastaardkleinzoon daarvoor zorgen …’

  De boeken van de Levende Schepen spelen zich ook af in de buurt van de Zes Hertogdommen. Het verhaal gaat in het bijzonder over het Levende Schip Vivacia en de familie Vestrit. Deze trilogie heeft niet rechtstreeks te maken met de boeken van de Zieners, maar via de volgende trilogie, de boeken van de Nar komt er wel een link. De boeken van de Nar gaan dan weer verder over Fitz, maar 15 jaar later (in die tussentijd spelen de boeken van de Levende Schepen zich af). Bijna gelijktijdig (blijkbaar) speelt de reeks ‘Kronieken van de regenlanden’ zich af. Blijkbaar moet net voor de boeken van de Levende Schepen ook het kortboek van ‘het Rijk van de Ouderlingen, de thuiskomst’ gelezen worden, dit zou een prequel van die trilogie zijn, doch ik heb hem nog niet gelezen. En er zijn nog twee andere kortboeken, ook over het Rijk van de Ouderlingen, ‘de Erfenis’ en ‘Words like Coins’ (ik weet niet of deze vertaald is?). Maar ook deze las ik nog niet.  I just read the first book of that trilogy, ‘Assassin’s Apprentice’. Quite a good book and it results in the fact that I want to read the second book as soon as possible. I already read books of Robin Hobb, but the trilogy I read ‘Liveship Traders Trilogy’ takes place after the ‘Farseer Trilogy’. This also was a good written and exciting trilogy.

  Robin Hobb (pseudonym of Margaret Astrid Lindholm Ogden and she also uses the pseudonym ‘Megan Lindholm’ for her books for ‘children’) is an American author of high fantasy and science fiction novels, she’s born in Oakland in 1952. She chose the name Robin because it can be used for a boy and for a girl, Hobb is a tribute to the creation of J.R.R. Tolkien: The Hobbit. She used this pseudonym since she started writing the Farseer Trilogy because it was another kind of novels than the novels she wrote as Megan Lindholm.

  As Megan Lindholm she wrote a few novels, the Ki and Vandien Quartet and the series of Tillu and Kerlew. As Robin Hobb she wrote the ‘Soldier Son Trilogy’ and she wrote more ‘trilogies’ about the Realm of the Elderlings:

  • Farseer Trilogy
  • Liveship Traders Trilogy
  • Tawny Man Trilogy
  • Rain Wild Chronicles

  The book I just read ‘Assassin’s Apprentice’ goes about a six year old bastard who is left behind by his grandfather by the royal family of his father.

  ‘Young Fitz is the bastard son of the noble Prince Chivalry, raised in the shadow of the royal court by his father's gruff stableman. He is treated like an outcast by all the royalty except the devious King Shrewd, who has him secretly tutored in the arts of the assassin. For in Fitz's blood runs the magic Skill -- and the darker knowledge of a child raised with the stable hounds and rejected by his family.

  As barbarous raiders ravage the coasts, Fitz is growing to manhood. Soon he will face his first dangerous, soul-shattering mission. And though some regard him as a threat to the throne, he may just be the key to the survival of the kingdom … ’

  The Liveship Traders Trilogy takes place in the neighbourhood of the Six Duchies. The story particular goes about the Liveship Vivacia and the family Vestrit. This trilogy isn’t directly connected with the Farseer Trilogy, but through the next trilogy, Tawny Man Trilogy, there is a link. The Tawny Man Trilogy goes again about Fitz, but 15 years later (in the time between the Liveship Traders Trilogy Trilogy takes place). Almost simultaneously (apparently) the Rain Wild Chronicles take place. Apparently just before you read the Liveship Traders Trilogy you have to read the short story of ‘the Realm of the Elders, ‘Homecoming’, this would be a prequel of that trilogy but I haven’t read it yet. There are two other short stories about the Realm of the Elders, ‘the Inheritance’ and ‘Words like Coins’. But I also haven’t read those yet.

  Bijlagen:
  http://www.robinhobb.com/   

  13-02-2010 om 11:20 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:schrijvers & boeken / authors & books
  Tags:Boeken van de Zieners Boeken van de Levende Schepen Robin Hobb Margaret Astrid Lindholm Ogden Leerling en Meester Fitz ziener Chevalric Chade vermogen wijsheid Farseer Trilogy Liveship Traders Assassin’s Apprentice Fitz Chivalry The Wit Skill

  23-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eon and Eragon.

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ondertussen heb ik een volgende boek uit. ‘Eon’. Het boek gaat over drakenmagie, macht en dus ook over draken, al komen die minder aan bod, want het verhaal gaat eigenlijk over Eon. Eon bestudeert de oude kunst van de drakenmagie, in de hoop eens een drakenmeester te worden, de menselijke schakel met de magie van de draken. Maar hij draagt een gevaarlijk geheim met zich mee…

  Het boek is geschreven door Alison Goodman. Het is bij toeval dat ik deze boek tegen kwam en toen ik de beschrijving las wist ik gewoon dat ik het moest lezen. En ook hier had ik problemen om te stoppen met lezen, ik had het boek uit op twee avonden, late avonden zeg maar.

  Alison Goodman heeft nog niet zoveel boeken geschreven, maar van mij mag ze gerust nog héél wat boeken van dit genre schrijven. Momenteel heeft ze twee boeken uit in het Nederlands, ‘Eon’ en ‘Blues voor Sirius’. Een boek dat ik zeker ook zal lezen, dit gaat over de toekomst en tijdreizen.

  Haar homepage: http://www.alisongoodman.com.au/index.html

  Ik lees wel graag boeken over draken. Ik heb een tijd geleden een mooie trilogie van Christopher Paolini gelezen. Het eerste boek noemt ‘Eragon’ en is trouwens ook verfilmd. Dit was ook een boek die ik op twee dagen uit had. Kon gewoonweg niet stoppen met lezen, ik wilde gewoon telkens weer (na ieder hoofdstuk) weten wat er ging gebeuren. Dit was echt een mooi verhaal en het was dus vervelend om te wachten tot het tweede deel in het Nederlands uitkwam. Dat boek noemt ‘Oudste’. En je kan het al raden zeker? Inderdaad, toen ik dat boek uit had kon ik niet wachten op het uitkomen van het derde boek ‘Brisingr’. En dit duurde nog langer dan bij het tweede boek. En wachten is niet leuk en duurt meestal lang. Ik hoop trouwens dat men ooit het tweede en derde boek verfilmd. Maar de boeken blijven toch beter dan de films.

  De site: http://www.alagaesia.com/

  Indien je graag boeken over draken leest dan kan ik je de boeken van Christopher Paolini echt aanbevelen. Indien je een mooi verhaal zoekt, over drakenmagie en macht, dan moet je echt ‘Eon’ eens lezen.


  Meanwhile I have ended reading the next book. ‘Eon: Dragoneye Reborn’ (also named: ‘The two pearls of wisdom’). This book goes about dragon-magic, power an also about dragons, but they aren’t the main characters in this story, this story is about Eon. Eon studies the old art of dragon-magic, he wants to become a dragoneye, the human link with the magic of the dragons. But he has a very dangerous secret…

  The book is written by Alison Goodman. I found the book by coincidence and when I read the description I just knew that I had to read it. And I had again problems to stop reading it, I ended this book in two evenings, one could say late evenings.

  Alison Goodman hasn’t written many books yet, but I hope she writes more books like this. Currently there are two books translated in Dutch, ‘Eon: Dragoneye Reborn’ (or ‘The two pearls of wisdom’) and ‘Singing the Dogstar Blues’. A book that I’m going to read in the future. It goes about the future and jumping through time. 
  She has another book in English ‘Killing the Rabbit’.

  Her homepage: http://www.alisongoodman.com.au/index.html

  I like reading books about dragons. Some time ago a read a beautiful trilogy of Christopher Paolini. The first book names ‘Eragon’ and there’s a movie about the book too. This also was a book that I read in two days. I just couldn’t stop reading and after every chapter I wanted to know what was going to happen. This was a very beautiful story and so I wasn’t happy that I had to wait until the second book was published in Belgium and the Netherlands. That book was named ‘Eldest’. And you can guess it already? Indeed, when I ended the book I couldn’t wait for the third book ‘Brisingr’ to be published. And this even took longer than the second. And waiting isn’t fun and watched pot never boils. Besides, I hope that there will come a movie about the second and third book. But the books are better than the movie.

  The site: http://www.alagaesia.com/

  If you like to read books about dragons you really have to read the books of Christopher Paolini. And if you’re looking for a beautiful story, about dragon magic and power then you must read ‘Eon: Dragoneye Reborn’.

  23-01-2010 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:schrijvers & boeken / authors & books
  Tags:Alison Goodman Eon draken drakenmagie macht Blues voor Sirius Christopher Paolini Eragon Oudste Brisingr film dragons dragon magic power blues for Sirius Eldest movie

  01-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilbur Smith

  Ik lees enorm veel en daarom dacht ik dat het misschien leuk was om hier af en toe een bericht aan een boek en/of schrijver te wijden. Ik zal er natuurlijk wel voor zorgen dat ik niets belangrijks over de boeken verklap anders is het niet leuk meer om de boeken te lezen. 
  Momenteel ben ik een boek aan het lezen van Wilbur Smith. En als er nu één schrijver is waar ik ontzettend veel boeken van heb, dan is het Wilbur Smith wel.

  Wilbur Smith is geboren op 9 Januari 1933 in Noord-Rhodesië (nu Zambia). Zijn ouders waren Britten. Ik had het een tijdje geleden over malaria in verband met ‘Music for Life’, ook Wilbur Smith heeft als kind (18 maanden oud) malaria gehad en heeft het overleefd. In 1964 schreef hij zijn eerste boek ‘When the Lion Feeds’ (in het Nederlands uitgebracht als ‘Als de leeuw zijn prooi slaat’ en later ook met de titel ‘Het goud van Natal’).

  Dit boek gaat over de familie Courtney. In eerste instantie was dit het eerste boek van een trilogie, maar er zijn ondertussen nog veel meer boeken over de familie Courtney uitgebracht. Het speelt zich af op het eind van de 19e eeuw. De familie Courtney woont in Natal, in Zuid-Afrika.

  In ‘Het goud van Natal’ (of ‘Als de leeuw zijn prooi slaat’) gaat het over Sean en zijn tweelingbroer Garrick. Eerst gaat het over hun kindertijd en de wens om een succesvol landbouwer te worden. Maar daar komt bruusk een einde aan door de Zoeloe-oorlog (1879). Het tweede deel van het boek gaat over de goudkoorts in Zuid-Afrika.

  De Zoeloe-oorlog was tussen het Verenigd Koninkrijk en het Zoeloe-rijk.

  De goudkoorts in Zuid-Afrika werd de ‘Witwatersrand goudkoorts’ genoemd. Witwatersrand is een lage bergketen in Zuid-Afrika. Het dient als een soort waterscheiding. Water dat naar het noorden stroomt komt terecht in de Limpopo Rivier. Water dat naar het zuiden stroomt kom in de Oranje Rivier terecht.

  De beschrijving bij het boek:

  “””
  Het goud van Natal van Wilbur Smith, meesterverteller en Afrika-kenner bij uitstek, vertelt over de zoektocht naar goud, in een wereld vol gevaar en avontuur.

  Zuid-Afrika is aan het eind van de vorige eeuw in de ban van het goud. Het schaarse en gewilde goed brengt talloze, gelukszoekers op de been. Sean Courtney groeit samen met zijn tweelingbroer Garry (Garrick) op in Natal, op de enorme boerderij van hun ouders. Sean, aangetrokken door verhalen over het goud, sluit zich aan bij een groep goudzoekers. Hij weet echter nog niet dat hij zich waagt in een wereld van gevaar, avontuur en moord.
  “””

  Als ik me niet vergis zijn er momenteel 11 boeken over de familie Courtney. 
  Wilbur Smith heeft ook een reeks over de familie Ballantyne. Dit zijn 4 boeken. Maar kenners zullen nu waarschijnlijk zeggen dat ik mis ben. En ik heb nog niet alle boeken van de twee families gelezen, maar er zijn nog 2 boeken waarin de familie Courtney en de familie Ballantyne samen voorkomen. Dit zijn ‘Triomf van de zon’ en ‘Het lot van de jager’. En deze bekijk ik apart. Als je de twee reeksen samenvoegt en op datum rangschikt, dan kan je door de geschiedenis van beide families lezen in 17 boeken.

  Er is nog een derde reeks die Wilbur Smith schreef, dat is de reeks over het leven van Taita, een wijze en getalenteerde slaaf en eunuch in het Oude Egypte. Ook een prachtige serie, momenteel bestaande uit 4 boeken. Ik ben momenteel het laatste boek van de reeks aan het lezen ‘De elfde plaag’.

  Er zijn ook nog een heel deel boeken zonder serieverband geschreven door Wilbur Smith. En ik hoop dat er nog vele boeken (in de series en losse boeken) mogen bijkomen, want ik lees die boeken echt wel graag. Van het moment dat je begint te lezen verplaats je jezelf naar de tijd en streek van het boek en het is héél moeilijk om het los te laten voordat het boek uit is.

  Als je op zoek bent naar een boek dat spannend is, dat redelijk vervlochten is met de waarheid, dan moet je echt één van de series beginnen te lezen en de kans dat je de hele serie uit leest is héél groot.
  Voor de serie van Courtney en Ballantyne ben ik begonnen met het boek ‘De roofvogels’ omdat dit het eerste in de tijd ligt (momenteel toch). Maar je kan natuurlijk ook de trilogieën volgen of beginnen met het eerste boek van Ballantyne ‘De klauw van de valk’.
  Van de serie over Taita is ‘Vallei der koningen’ het eerste boek.

  I read a lot and that’s why I thought that it was a good idea to post now and then some messages here on the blog about books and/or writers. Of course I want tell important things about the books else there’s no fun to read the books anymore.
  Currently I am reading a book of Wilbur Smith. And if there’s one author of whom I have a lot of books then it’s Wilbur Smith.

  Wilbur Smith is born on January 9th 1933 in North-Rhodesia (now Zambia). His parents were British. Some time ago I was talking about malaria because of ‘Music for Life’, Wilbur Smith also had malaria as a child (he was only 18 months old) and luckily he survived it. In 1964 he wrote his first book ‘When the Lion Feeds’. This books goes about the family Courtney. It was the first book of a trilogy but there are already more books about this family.

  This story takes place at the end of the 19th century. The Courtney’s live in Natal, in South Africa. In ‘When the Lion Feeds’ the story goes about Sean and his twin brother Garrick. Firstly we are in their childhood and there’s the wish to become a successful farmer. But this is brusquely interrupted by the Zulu Wars (1879). The second part of the book goes about the Gold Rush in South Africa.

  The Zulu Wars were between the British Empire and the Zulu Empire.

  The Gold Rush in South Africa was named the ‘Witwatersrand Gold Rush’. Witwatersrand is a low range of hills in South Africa. It forms a continental divide with run-off to the north draining into the Limpopo River and to the south draining into the Orange River.

  The description by the book:

  “””
  It is the 1870s and twin brothers Sean and Garrick Courtney are born into the wilds of Natal. They could not be more different, and fate, war and the jealous schemes of a woman are to drive them even further apart. But as history unfolds, a continent is awakening. And on the horizon is the promise of fortune, adventure, destiny and love...
  “””

  If I’m not wrong there are currently 11 books about the family Courtney. Wilbur Smith also has a series about the family Ballantyne. There are 4 books in this series.
  Connoisseurs will probably say that I’m wrong. And I haven’t yet read all books of the two families but there are 2 books in which both families appear together. These are ‘Triumph of the Sun’ and ‘Assegai’. And I count these two separately. If the two series are combined and classified on date then one can read through the history of both families in 17 books.

  There is a 3rd series written by Wilbur Smith, it goes about the life of Taita, a highly skilled eunuch slave in Ancient Egypt. It’s also a beautiful series currently consisting of 4 books. I’m reading the last book of this series at the moment ‘The Quest’.

  There are also a lot of standalone novels written by Wilbur Smith. And I hope that there still may follow many books (in the series and standalone), because I really like to read his books.

  The moment you start to read a book of him you place yourself in the same time and region of the book and it’s almost impossible to stop reading before the book is out.

  If you want to read a good book, an exciting book, a story that is highly interweaved with the true history then you have to start reading one of the series of Wilbur Smith and there is a big chance that you’ll read the whole series.
  For the series about Courtney and Ballantyne I started with the book ‘Birds of prey’ because it lies first in the time (currently it is). But you also can follow the order of the trilogies or start with the first book of the family Ballantyne ‘A falcon flies’.
  The first book in the series of Taita is ‘River God’.

  Bijlagen:
  http://www.wilbursmithbooks.com   

  01-01-2010 om 20:17 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:schrijvers & boeken / authors & books
  Tags:Wilbur Smith boeken lezen Courtney Ballantyne Oude Egypte Taita slaaf eunuch Zuid-Afrika Afrika Zoeloe Witwatersrand farao Books read Ancient Egypt Slave eunuch South Africa Zulu pharaoh  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!