Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  eric_claudia
  www.bloggen.be/eric_cl

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  astralis
  www.bloggen.be/astrali

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  pelgrimstocht
  www.bloggen.be/pelgrim

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  placora
  www.bloggen.be/placora

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kodalinefansite
  www.bloggen.be/kodalin

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  01-03-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slumdog Millionaire.

  Eindelijk heb ik hem dan gekeken. Men was me al zolang aan het pushen om hem toch eens te kijken en gisteravond is het er dan eindelijk van gekomen.

  Waarom het zolang geduurd heeft? Het leek me gewoon niet echt mijn genre van film. Ik kijk graag oorlogsfilms, horrors, films die te maken hebben met het paranormale, duivels en dergelijke. En natuurlijk waargebeurde verhalen (rampen en dergelijke).

  Nu, ik ben nooit in India geweest, heb de sloppenwijken nooit met eigen ogen gezien, maar wat ik ervan gezien heb vind ik gruwelijk (en ik heb het niet over het uitzicht maar over de situatie). Ik kan gewoon niet begrijpen dat de wereld de dag van vandaag toestaat dat mensen in zulk een situatie moeten leven. En je hoort velen dan klagen over het feit dat het géén zicht is, dat het stinkt, dat het de waarde van hun appartement of wat dan ook doet dalen, … Maar dat is de mentaliteit van de mens van tegenwoordig (van de meeste toch): ‘ieder voor zich en niets voor een ander’. En meestal zijn diegenen die klagen deze die zelf géén geldproblemen hebben, deze die zelfs geld ‘teveel’ hebben (al is dat volgens hen helemaal niet waar), …

  Maar India (Mumbai) is niet de enige sloppenwijk in de wereld natuurlijk, er zijn er wel meer. In Afrika bijvoorbeeld, Brazilië, Indonesië, … Maar liefst 1 op 6 mensen op de wereld leeft in een sloppenwijk. Dat is toch onvoorstelbaar! Neem een voetbalmatch, 22 spelers op het veld en 3 scheidsrechters, 4 daarvan zouden theoretisch in een sloppenwijk wonen. Toch iets om even bij stil te staan.

  De Britse film ‘Slumdog Millionaire’ is van 2008, geregisseerd door Danny Boyle. De film is gemaakt (scenario door Simon Beaufoy) aan de hand van het boek ‘Q & A’ van Vikas Swarup.

  De film gaat over een jongen (Jamal Malik) die deelneemt aan de quiz ‘Who wants to be a Millionaire?’. De vragen tijdens de quiz doen hem terugdenken aan zijn leven, aan zijn oudere broer Salim en zijn grote liefde Latika… Maar doordat hij telkens het goede antwoord weet verdenkt men hem van fraude …

  Nu, ik had vroeger als kind twee grote wensen, rijk worden en echte liefde voelen (en vinden). Geen van de twee is gelukt en ik heb de hoop erop eigenlijk (om eerlijk te zijn) opgegeven.

  Waarom wilde ik rijk worden? In ieder geval niet om alles te kunnen hebben wat ik wil (overdreven) of om niet te moeten gaan werken. Ik had vroeger een droom, eigenlijk meer een wens, ik wilde veel geld hebben, rijk zijn. Want ik had grote plannen, en dan bedoel ik echt grote plannen. Ik wilde een groot huis kopen met enorm veel grond en bos erbij. Ik zou dan een kleiner huis bouwen om mijn moeder in te laten leven. En dan zou ik verschillende hokken en/of kennels en dergelijke bouwen (binnen en verwarmd indien nodig). Ik zou verschillende gebieden laten omheinen (sommige met een stuk bos, sommige zonder een stuk bos). En dan zou ik bij dierenasielen de dieren gaan ophalen die eigenlijk ‘afgemaakt’ zouden worden omdat er géén plaats was voor hen en niemand hen direct wilde adopteren. En ook de dieren die ergens gedumpt, afgezet werden. Deze dieren zou ik dan opvangen en een goed leven geven. Ze zouden niets tekort komen.

  Waarom wilde ik echte liefde voelen (en vinden)? Wie wil dit niet? Iedereen wil toch zijn grote liefde ontmoeten. Ik zie het zo (figuurlijk vooral), ieder mens heeft vanaf de geboorte een soort van energie bij zich, veilig opgeborgen. Die energie blijft opgeborgen tot het moment dat je die echte grote liefde ontmoet. En dan barst die energie los (dat speciale gevoel weet je wel?). En bij sommigen is die voorraad energie bij wijze van spreken zo enorm dat het eeuwig kan blijven duren, bij anderen is het maar een heel kleine voorraad, maar gemiddeld is het een voorraad die toch een hele tijd zou mee moeten gaan, groot genoeg om te duren tot het eind van ons leven. Maar wat nu als je die grote liefde niet tegenkomt? Dan blijft die voorraad zich opstapelen natuurlijk, en als je van nature iemand bent die weinig energie (op dat gebied dan) heeft, dan is er géén probleem natuurlijk. Maar als je een normale of grote voorraad hebt, dan kom je in de problemen. Neem bijvoorbeeld een ballon en blaas die op, hoe meer lucht je erin blaast, hoe meer ruimte de ballon inneemt. Net zo met die energie (voor de grote liefde). Hoe meer energie opgeborgen, hoe meer plaats het inneemt. En vandaar dat sommigen onder ons die de grote liefde nog niet tegenkwamen andere problemen op het gebied van energie en emotioneel krijgen. Die andere dingen worden weggeduwd, krijgen minder ruimte, waardoor er een onevenwicht ontstaat en men plots minder energie heeft, geen fut meer heeft om dingen te doen, andere emotionele problemen treden op de voorgrond (depressief gevoel, neerslachtigheid, agressie, …). En wat als je teveel lucht in de ballon blaast? Dan ploft hij!

  Trouwens, dat grote huis waar ik het over had was bedoelt om met mijn grote liefde te kunnen samenleven, samen met onze kinderen. Er zou een speelruimte zijn voor de kinderen, een grote kamer gevuld met boekenrekken en dus ook boeken, een hobbyruimte, een kamer speciaal voor de huisdieren, … Maar zoals ik zei, dit was mijn wens als kind en die heb ik al enige tijd opgegeven.

  Ik heb dan niet in een sloppenwijk gewoond, er zelfs nooit één gezien, maar ik weet wel wat het is om in armoede te leven, gelukkig voor mij niet zo extreem als in de sloppenwijken. Maar je geld ’s morgens moeten tellen om te zien of je een brood kan halen, of misschien een half broodje. De stapel met rekeningen zien groeien terwijl je weet dat er niet meer geld zal binnen komen, de stapel herinneringen die groeit, … Een deurwaarder die alles komt opschrijven, een deurwaarder die met politie alles komt opladen, een bijna lege kamer waar je nog in moet leven, … Honger hebben en weten dat er nog een paar dagen geen eten op tafel zal komen, medicatie nodig hebben en die niet kunnen halen, niet eens naar de dokter kunnen gaan als je ziek bent, …

  Ik heb er genoeg van gezien, een moeder die iets moest stelen (pen, schrijfblok, turnschoenen, …) in de plaatselijke winkel omdat haar kind dat nodig heeft op school en zij het geld niet heeft om het te kopen, een vader die na zijn werk gaat bedelen omdat er geld moet bijkomen om de kinderen te voeden, te kleden, naar school te laten gaan, … Het slapen op een bank in het station, of in het park. Mensen die gaan stelen omdat ze niet rond komen (voor henzelf of voor de kinderen), doodeerlijke mensen die zich ‘verplicht’ zien om te beliegen en bedriegen omdat ze meer geld nodig hebben, … (En ik heb het hier niet over profiteurs of mensen die niet willen werken of dergelijke!)

  Nu, ik ben dus altijd ‘op zoek’ geweest naar ‘rijk worden’ en ‘mijn grote liefde’. En in deze film ‘Slumdog Millionaire’ komen beiden aan bod. Enerzijds heb je Malik die meedoet aan dat spelprogramma en de kans heeft om 20.000.000 roepie te winnen. 1 roepie komt overeen met 0.021 US Dollars en met 0.015 Euro. Hij maakt dus kans om 425687.71 US Dollars te winnen of 312697.87 Euro (of meer dan 12.500.000 Belgische Frank). En anderzijds heb je Malik die constant op zoek is naar zijn grote liefde Latika…

  Ik moet zeggen, ik vond het toch een mooie film, en ik heb geen spijt dat ik hem uiteindelijk toch heb gekeken!


  Finally I watched this movie. One always pushed me to watch this movie and last night I finally did.

  Why took it so long before I watched it? It just seemed not my genre of movie. I like to watch war movies, horrors, movies about paranormal things, diabolic things and such. And of course true stories (disasters and such).

  Now, I’ve never been in India, I never saw the slum with my own eyes, but what I’ve seen of it I find horrible. (and I’m not talking about the view but about the situation). I just can’t understand that such things are possible in the world of today that one allows such things to happen. And there are many complaining about the fact that it isn’t a view, that it stinks, that it declines the value of their homes, apartments or whatever … But that is the mind-set of the people today (most of them): ‘Everyone for himself and nothing for the others.’ And most of the times those that complain are the ones that haven’t got money problems, the ones that even have a ‘surplus’ of money (but according to them that isn’t true), …

  But India (Mumbai) isn’t the only slum in the world, there are more. In Africa for instance, Brazil, Indonesia, … Approximately 1 of 6 people in the world live in slums. That is just inconceivable! Take a football-match, 22 players on the field and 3 referees, 4 of them would theoretical live in a slum. Something to dwell on, isn’t it?

  The British movie ‘Slumdog Millionaire’ (2008) is directed by Danny Boyle. The movie was based (scenario by Simon Beaufoy) on the novel ‘Q & A’ of Vikas Swarup.

  The movie is about a boy (Jamal Malik) who participates at the game show ‘Who wants to be a Millionaire?’. The questions during the quiz make him think back to his life, to his older brother Salim and his big love Latika … But because he answers right each time one thinks he practiced fraud …

  Now, as a child I had two wishes, I wanted to be wealthy and feel (and find) real love. None of those is fulfilled and to be honest I gave up hope that it still would happen

  Why did I want to become wealthy? Not to be able to buy everything I want (exaggerate) and not to stop working. I had a dream when I was young, actually more a wish, I wanted a lot of money, to be wealthy. Because I had big plans, and I mean really big plans. I would buy a big house and with that tremendously many fields and even a forest. I would build a smaller house for my mother. And then I would build many animal houses and/or kennels and such (inside and heated when necessary). I would fence in different fields (some with a part of the forest, some without). And then I would adopt the animals (from the animal shelters) that would have been ‘killed’ because there was no room or because nobody adopted them immediately. And also the animals that were dumped, abandoned. These animals I would keep and make sure that they have a good life. They never would go short of anything.

  Why I want to feel (and find) real love? Who doesn’t want it? Everybody wants to find his big love. I see it like this (figurative), every person has some kind of energy from birth, safely stored. That energy remains stored till the moment that you meat your real big love. And then this energy breaks loose (that special feeling). And some have such a big supply of that energy, so big that it lasts forever, and others have a small supply of that energy. But in average this supply is big enough to last long enough (till the end of our lives). But what when one doesn’t find this big love? Then this energy keeps bottling up, and some have a small supply of that energy and then it isn’t a problem, but others have a normal or big supply and then there’s a problem. For instance, take a balloon and blow it up. The more air in the balloon, the more space this balloon needs (the bigger it gets). The same with that energy, the more energy bottled up, the more place it needs. And that’s why some of us who didn’t find that big love have problems with energy and emotions. Those things are pushed away, they get less space, and it causes an imbalance. Then one suddenly has less energy, there’s no go left to do things, it puts other emotional problems forward (depressed or discouraged feeling, aggression, …). And what when you blow too much air in the balloon? It explodes!

  Besides, that big house I was talking about, it was meant to live in with my big love, and our children. There would be a room where the children could play, a large room filled with book shelves and also books of course, a room for the hobbies, a room especially for the pets, … But as I said, this was a wish when I was a kid and I gave up hope that this wish would come through.

  I didn’t live in a slum, I even didn’t see one, but I do know what it is to live in poverty, luckily not that extreme as in the slums. But to count your money in the morning to see if you can afford a loaf, or maybe a half loaf. The pile of bills keeps growing and you know that you won’t get money any more that month, the pile of reminders keeps growing too, … An enforcement officer at your door to make an inventory of the stuff you own, an enforcement officer that comes with the police to take all your stuff away, an almost empty room where you have to live in, … Being hungry and knowing that there isn’t going to be any food the next days, needing medication and one hasn’t got money to get them, not even possible to go to a doctor when you’re sick …

  I’ve seen enough of it, a mother that has to steel something (pen, writing-pad, gym-shoes, …) in the local store because her child needs it on school and she hasn’t got the money to buy it, a father that needs to beg after his work because he needs money to feed his children, to buy clothes for his children, to make sure that his children can go to school, … The sleeping on a bench in the station or in the park. People that start steeling because they don’t earn (and have) enough money to live (for themselves but also for the children), honest people that are ‘obliged’ to lie and deceive because they need more money, … (And I’m not talking about scroungers or people that don’t want to work or such!)

  Now, I always ‘searched’ the ‘wealth’ and ‘big love’. And in this movie ‘Slumdog Millionaire’ both are ‘in’ the movie. On the one hand there’s Malik who participates the game show and has the chance to win 20.000.000 roepies. 1 roepie is the same as 0,021 US Dollars and as 0,015 Euros. He has the chance to win 425.687,71 US Dollars or 312.697,87 Euros. And on the other hand there’s Malik who constantly seeks his big love Latika …

  I have to say that I found it a beautiful movie, and I don’t regret the fact that I finally watched it!

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=AIzbwV7on6Q&feature=fvst   

  01-03-2010 om 17:26 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Slumdog Millionaire India Mumbai Bombay 2008 Danny Boyle Jamal Malik Dev Patel Salim Latika Freida Pinto sloppenwijk armoede rijkdom grote liefde slum poverty wealth big love

  26-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RSC Anderlecht, Club Brugge en Standard Luik in de Europa League. – RSC Anderlecht, Club Bruges and Standard Liege in the Europa League.

  Gisteravond waren de terugmatchen van de Europa League voor de Belgische ploegen.

  Red Bull Salzburg – Standard Luik

  Het was 2-3 voor Standard in Salzburg.

  AS Roma is uitgeschakeld door Panathinaikos, Panathinaikos won in totaal met 6-4. (3-2 en 3-2). Standard weet dus al dat als ze zich plaatsen ze tegen Panathinaikos FC uitkomen.

  Ik heb naar Brugge gekeken en kan dus niet alles zeggen van Standard. Maar naar het schijnt speelde Standard in het begin vooral om de voorsprong te behouden en dreigde Salzburg verschillende keren.

  Het is niet echt een boeiende eerste helft geweest en de stand is 0-0 bij de rust, Standard gaat door met deze score.

  Standard begon naar het schijnt de tweede helft zoals de eerste, alles op de verdediging en niet veel zin om aan te vallen.
  Standard speelde met vuur, in de 80e minuut staat het nog steeds 0-0. Jovanovic is vervangen.

  Standard houdt de score op 0-0 en de totale score van de twee matchen is 3-2 voor Standard, dus Standard plaatst zich voor de volgende ronde. Blijkbaar moet je niet aanvallen om te winnen.

  In de volgende ronde (achtste finales) moet Standard Luik eerst in Griekenland tegen Panathinaikos FC spelen, dit is op 11 maart 2010 en de terugmatch is op 18 maart 2010. (waarschijnlijk)

  Valencia CF – Club Brugge

  Het was 1-0 voor Brugge thuis.

  Wesley Sonck mag eindelijk nog eens meespelen vanaf het begin!
  Net afgetrapt en Valencia staat al 1-0 voor.
  Valencia verhoogt de druk en Brugge is het noorden kwijt. Club Brugge ziet echt af in de eerste helft.
  Bremen (thuisploeg) staat al snel 3-0 voor tegen Twente, en dit voor het half uur al.
  Na een half uur komt Brugge toch iets meer in de match en krijgt zelfs wat kansen.
  Twente heeft ook een goal gemaakt tegen Bremen en brengt de stand daar op 3-2 (in totaal). Bremen gaat met deze stand door naar de volgende ronde maar nog 1 goal van Twente is genoeg om zelf door te gaan naar de volgende ronde.
  Tegen het einde van de eerste helft komt Brugge nog meer opzetten, maar kan nog niet scoren.

  Bij de rust is het 1-0 voor Valencia en Brugge mag blij zijn dat Valencia niet meer scoorde.

  Brugge speelt beter mee in de tweede helft, maar Valencia is héél gevaarlijk op de counter.
  Bremen staat ondertussen 4-1 voor.
  Stijnen houd Brugge echt in de match, hij keept heel goed.

  De stand na 90 minuten is 1-0 voor Valencia, maar dankzij de overwinning met 1-0 in Brugge speelt Brugge toch verlengingen.
  Twente heeft verloren met 4-1 in Bremen en Werder Bremen gaat dus door naar de volgende ronde.

  In de eerste verlenging blijft Stijnen fantastisch keepen, maar na 6 minuten in de eerste verlenging scoort Valencia toch en maakt 0-2. Maar één goal scoren is genoeg voor Brugge als Valencia er geen meer maakt, dan gaat Brugge nog door.
  Er wordt niet meer gescoord in de eerste verlenging. Brugge heeft nog een kwartier om ervoor te zorgen dat Valencia niet meer scoort en zelf nog één keer te scoren.

  In de tweede verlenging heeft Brugge precies niet meer de kracht om nog echt in de aanval te gaan, het is ook nog eens gevaarlijk omdat Valencia zo goed op de counter speelt. Maar de wedstrijd is nog niet gedaan.
  Op drie minuten voor het einde van de verlengingen maakt Valencia nog een goal, 3-0 en Brugge is zeker uitgeschakeld nu.

  Brugge verliest in Valencia met 3-0 en de totale score is 3-1 voor Valencia. Zij gaan dus door naar de volgende ronde en spelen tegen Werder Bremen. Het Europees seizoen voor Brugge is voorbij.

  Het is spijtig dat Brugge niet doorgaat, want ze speelden helemaal niet slecht, maar Valencia was beter.

  RSC Anderlecht – Athletic Bilbao

  Het was 1-1 in Bilbao.

  Nog géén vier minuten was de match bezig en Anderlecht kwam dankzij een goede pas van Boussoufa en een goal van Lukaku op voorsprong. 1-0
  In de 25e minuut dribbelt Lukaku prachtig en de Spanjaarden maken er zelf 2-0 van. “E viva Espagna”

  Bij de rust is de stand 2-0, op het einde van de eerste helft kwam Bilbao nog wel opzetten maar ze konden niet scoren. Anderlecht was heel sterk in de eerste helft en Bilbao kan er niet veel tegen inbrengen.
  PSV staat (thuis) ook met 2-0 voor tegen Hamburg tijdens de rust, dus het zou een klassieker Anderlecht tegen PSV kunnen worden, maar er moet natuurlijk nog een tweede helft gespeeld worden. Anderlecht heeft wel iets meer zekerheid als PSV, want PSV verloor in Hamburg met 1-0 en als Hamburg één keer scoort tegen PSV (met deze stand 2-0) gaat Hamburg door.

  In de 48e minuut scoort Anderlecht via een vrije trap de 3-0, Roland Juhasz scoort. Ondertussen had Hamburg ook al gescoord en is de stand in PSV 2-1 en nu zou Hamburg doorgaan naar de volgende ronde.
  In de 67e minuut maakt Jonathan Legear een prachtgoal en het is 4-0.
  Hamburg maakt met een penalty zelfs 2-2 en dit geeft hun natuurlijk nog meer zekerheid op de volgende ronde.

  Anderlecht wint met 4-0, gewoon superklasse.
  Hamburg verlies in PSV met 3-2 maar gaat toch door naar de volgende ronde.

  En het dient gezegd te worden, alle spelers van Anderlecht speelden een hele goede wedstrijd. Maar als Lucas Biglia en Mbark Boussoufa zo goed spelen als in deze match, dan draait de ploeg eens zo goed. En dan nog een speler als Lukaku in de spits en waar eindigt het dan?

  In de volgende ronde (achtste finales) moet RSC Anderlecht eerst in Duitsland tegen Hamburg SV spelen, dit is op 11 maart 2010 en de terugmatch is op 18 maart 2010. (waarschijnlijk)

  We hebben dus 2 ploegen in de achtste finales. 2 op drie is helemaal niet slecht!  Last night it was time for the returns in the Round of 32 for the Belgian teams.

  Red Bull Salzburg – Standard Liege

  It was 2-3 for Standard in Salzburg.

  AS Roma is defeated by Panathinaikos, they won with 6-4 (3-2 and 3-2). So Standard already knows that they have to play against Panathinaikos FC in the next round.

  I watched Bruges and so I can’t say everything about Standard. It appeared that Standard played to keep their lead and Salzburg threatened a few times.

  It wasn’t a moving first half and the score at half time is 0-0. With this score Standard goes through to the next round.

  Standard started the second half as the first, all on defence and they don’t want to attack.
  Standard plays with fire, in the 80th minute it’s still 0-0. Jovanovic is substituted.

  The final score is 0-0, Standard wins with a total score of 3-2 and goes through to the next round. Apparently you don’t have to attack to win.

  In the next round Standard Liege has to play in Greece first against Panathinaikos FC, this match is on March 11th 2010, the return is on March 18th 2010. (probably)

  Valencia CF – Club Bruges

  It was 1-0 for Club Bruges at home.

  At last Wesley Sonck may start a match for Bruges!
  The match just started and Valencia scores already. 1-0
  Valencia puts the pressure up and Bruges doesn’t know what to do. Club Bruges really has problems in the first half.
  Bremen already leads with 3-0 (at home) against Twente and this after a half hour.
  After a half hour Bruges gets a little bit more in the match and they even get some chances.
  Twente scored a goal in Bremen and brings the total score to 3-2. On that moment Bremen goes through but one goal is enough for Twente to go through.
  At the end of the first half Bruges keeps trying to score, but they didn’t succeed in that.

  At half time the score is 1-0 for Valencia. Bruges may be happy that Valencia didn’t score more goals then 1.

  In the second half Bruges plays along but Valencia is very dangerous on the counter.
  In the mean time Bremen leads with 4-1.
  Stijnen (goalkeeper of Bruges) does a very good job, thanks to him Bruges still has chances to go through to the next round.

  The score after 90 minutes is 1-0 for Valencia, but thanks to the victory with 1-0 in Bruges, Bruges play extra time (2 times 15 minutes).
  Twente lost in Bremen with 4-1 and Werder Bremen goes through to the next round.

  Stijnen keeps stopping the ball fantastic in the first half of the extra time, but in the 6th minute of the extra time Valencia can score the 2-0. But scoring one goal is enough for Bruges when Valencia doesn’t score another goal, then Bruges goes through.
  Nobody scores again in the first 15 minutes of the extra time, Bruges still has 15 minutes to make sure that Valencia doesn’t score again and to make one goal themselves.

  In the second half of the extra time it seems that Bruges hasn’t got the energy anymore to attack and it’s very dangerous too because Valencia plays very good on the counter. But the match isn’t finished yet.
  Three minutes before the end of the extra time Valencia makes another goal, 3-0. And Bruges is defeated.

  Bruges looses with 3-0 in Valencia, the total score is 3-1 for Valencia and they go through to the next round, they play against Werder Bremen then. For Club Bruges the season in Europe is over.

  It would have been nice when Bruges went through to the next round, cause they didn’t play bad, but Valencia was better.

  RSC Anderlecht – Athletic Bilbao

  It was 1-1 in Valencia.

  After four minutes already Anderlecht toot the lead with a good pass of Boussoufa and a goal of Lukaku. 1-0
  In the 25th minute Lukaku beautifully dribbles, assists the ball and the Spaniards made it 2-0 themselves. “E viva Espagna’  

  At half time the score is 2-0. Bilbao keeps pressing at the end of the first half but they couldn’t score. Anderlecht was quite strong in the first half and Bilbao couldn’t do much against them.
  At half time PSV leads (at home) 2-0 against Hamburg, so it could be that in the next round there’s a classic RSC Anderlecht against PSV Eindhoven, but they both still have to play a second half . Anderlecht has more chance to go to the next round than PSV, cause PSV lost in Hamburg with 1-0 and when Hamburg scores one time (with this score: 2-0) then Hamburg goes through.

  In the 48th minute Anderlecht scores Roland Juhasz after a free-kick, 3-0. In the mean time Hamburg has scored in PSV and the score there is 2-1, and now Hamburg would go through.
  In the 67th minute Jonathan Legear makes it 4-0 with a super-beautiful goal.
  With a penalty Hamburg even makes it 2-2 against PSV, and so they are a little bit more sure of the next round.

  Anderlecht wins with 4-0, first-class.
  Hamburg looses in PSV with 3-2 but they go through to the next round.

  And it has to be said, all players of Anderlecht played a very good match. But when Lucas Biglia and Mbark Boussoufa play as good as now in this match then the team plays even better. And then a player like Lukaku to make the goals and where does this end then?

  In the next round RSC Anderlecht has to play in Germany first against Hamburg SV, this match is on March 11th 2010, the return is on March 18th 2010. (probably)

  So in total we have 2 teams in the Round of 16. 2 teams of the 3 through, that isn’t bad at all!

  26-02-2010 om 11:11 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:RSC Anderlecht Club Brugge Standard Luik Athletic Bilbao Valencia CF Red Bull Salzburg Europa League Bruges Liege Romelu Lukaku Boussoufa Biglia Legear Hamburg SV Panathinaikos FC Werder Bremen

  25-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tweemansbob vrouwen 2de dag & Sugar Jackson - Bobsleigh: Women’s 2nd day & Sugar Jackson

  Gisternacht waren de eerste twee Runs van de Tweemansbob voor Vrouwen. Elfje Willemsen en Eva Willemarck deden het helemaal niet slecht voor hun eerste deelname aan de Olympische Winterspelen.

  In hun eerste Run haalden zij een tijd van 54.27 seconden, dit gaf recht op een 15e plaats en was 1.08 seconde trager dan Canada1 die eerste stond met 53.19 seconden.
  In hun tweede Run haalden de Belgische vrouwen een tijd van 54.40 seconden, hun start was ongeveer hetzelfde als de eerste Run maar er werden meer fouten gemaakt. Canada1 won ook de tweede Run en verbeterde zelfs hun tijd tot 53.01 seconden, wat 1.39 seconden sneller was dan de Belgische vrouwen.

  Voor de twee laatste Runs van deze nacht staan de Belgische vrouwen in totaal op een 15e plaats met een totaaltijd van 1 minuut 48.67 seconden, dit is 2.47 seconden trager dan Canada1 die nog steeds eerste staan. De Belgische vrouwen staan maar 0.15 seconden achter op Italië1 en dus zou hun doel moeten zijn om één plaats te winnen en de rest achter hun te houden. Maar zelfs een 15e plaats zou al een mooi resultaat zijn natuurlijk.

  - Tweemansbob V : Run 3

  Gisteren hadden de Belgen een starttijd van 5.41 seconden en 5.38 seconden, vandaag haalden ze weer datzelfde niveau, 5.46 seconden. Hun tijd van deze afdaling was 54.64 seconden, de traagste van de drie, 2.47 seconden trager dan de winnaar van de derde Run. Ze hebben nu een totaaltijd van 2 minuten 43.31 seconden en blijven hiermee 15e staan. Doch, zij haalden GrootBrittanië1 in doordat deze bob crashte, maar die hebben maar een achterstand van 0.14 seconden straks en dit word gevaarlijk voor de positie van de Belgen. De Belgen werden op hun beurt dan voorbijgestoken door Zwitserland1. De Belgen hebben een achterstand van 0.39 seconden op Italië1 en 0.56 seconden op Zwitserland1.

  Canada1 blijft aan de leiding, zij zijn buiten categorie totnogtoe, zij wonnen ook de derde Run en dit met een nieuwe toptijd van 52.85 seconden. Zij staan 0.57 seconden voor in totaal op VerenigdeStaten2 en Canada2 is derde met 0.91 seconden achterstand.

  - Tweemansbob V : Run 4

  De vierde Run werd de beste Run van de Belgische vrouwen. Zij haalden een tijd van 54.17 seconden (met weer ongeveer dezelfde starttijd). Ondanks hun beste tijd lukt het hen niet om Italië1 in te halen maar dankzij de crash van Duitsland2 wonnen ze toch nog een plaatsje.
  In totaal hebben zij een tijd van 3 minuten 37.48 seconden. En het dient toch gezegd te worden, het is sowieso al knap dat zij de vier Runs telkens afwerkten zonder een crash, knap toch!

  De Belgische vrouwen eindigen deze Olympische Winterspelen op een 14e plaats. Al bij al een heel goed resultaat, want top 16 was voorspeld. Het was een fijne beleving om een Belgisch team in het bobsleeën voor vrouwen te hebben en op nu naar de Winterspelen van 2014 in Rusland, en dan misschien met meer dan één team en misschien strijdend voor de top 10? Dank je dames en Canvas voor dit mooie verhaal!

  Canada1 wint de gouden medaille met een totaal tijd van 3 minuten 32.28 seconden. Canada2 werd knap tweede op 0.85 seconden van de eerste. En VerenigdeStaten3 haalt het brons met 1.12 seconden achterstand. België heeft in totaal 5.20 seconden achterstand op de winnaar.

  De commentator van Sporza had zelf blijkbaar nog niet veel ervaring met het bobsleeën, of hij was niet goed wakker, maar dat is hem vergeven, ik ben al blij dat het bobsleeën live op televisie te zien was. Ook Sporza bedankt dus!


  NOTA: Sugar Jackson kreeg goed nieuws want het Vlaams Doping Tribunaal sprak de bokser vrij. Hij liep kans om een jaar geschorst te worden omdat hij twee keer zijn whereabouts niet invulde en een dopingcontrole mistte (zie ‘Wickmayer en Malisse’).
  Op 19 maart 2010 vindt in de Lotto Arena in Merksem, Antwerpen, België een belangrijk internationaal boksgala plaats met als hoofdkamp Sugar Jackson tegen de Ameikaan Randall Bailey. En nu die schorsing niet meer boven zijn hoofd hangt kan hij er terug volledig voor gaan.


  Last night it was time for the first two Runs of the Women’s Bobsleigh. Elfje Willemsen and Eva Willemarck didn’t do a bad job for their first participation at the Olympic Winter Games.

  In their first Run they got a time of 54.27 seconds, they were 15th with that time and it was 1.08 seconds slower than Canada1, they were first with 53.19 seconds.
  In their second Run the Belgian women got a time of 54.40 seconds, their start was almost the same as the first Run but they made more mistakes during the run-down. Canada1 also won the second Run and they even improved their time to 53.01 seconds, this is 1.39 seconds faster than the Belgian women.

  For the last two Runs of this night the Belgian women stand on a 15th place with a total time of 1 minute 48.67 seconds, this is 2.47 seconds slower than Canada1 (they are first). The Belgian women stand only 0.15 seconds behind on Italy1 and thus their objective should be to win one place (at least) and to keep the others behind them. But even a 15th place will be a beautiful and good result of course.

  - Women’s Bobsleigh : Run 3

  Yesterday the Belgians had a start time of 5.41 seconds and 5.38 seconds, today they started at the same level with 5.46 seconds. Their time of run-down was 54.64 seconds, the slowest of the three Runs, 2.47 seconds slower than the winner of the 3rd Run. They now have a total time of 2 minutes 43.31 seconds and stay on the 15th place. But, they overtook GBR1 because that bobsleigh crashed, but those stand only 0.14 seconds behind and this isn’t good for the Belgians of course. The Belgians were overtaken by Sui1 and they now stand 0.39 seconds behind Italy1 and 0.56 seconds on Sui1.

  Canada1 stays in the lead, they are extraordinary, they also won the 3rd Run and this with a new best time of 52.85 seconds. They now have the start of 0.57 seconds on USA2 and Canada2 is third with and they stand 0.91 seconds behind Canada1.

  - Women’s Bobsleigh : Run 4

  The fourth Run actually was the best Run of the Belgian women. They got a time of 54.17 seconds (and again almost the same starting time). Despite their best time they didn’t succeed to catch up Italy1 but thanks to a crash of Germany2 they won one place.
  In total they have a time of 3 minutes 37.48 seconds. And it has to be said, in any case it’s very good that they succeeded to end the four Runs without a crash, really nice!

  The Belgian women end this Olympic Winter Games on a 14th place. All in all a very good result because the goal was top 16. It was a nice experience to have a Belgium team in Women’s Bobsleighing and now on to the Winter Games of 2014 in Russia, and maybe then with more than one team and maybe fighting for the top 10?
  Thanks ladies and Canvas for this beautiful story!

  Canada1 wins the gold medal with a total time of 3 minutes 32.28 seconds. Canada2 handsomely ended second on 0.85 seconds of the first. And USA3 gets the bronze medal and ends 1.12 seconds behind the first. Belgium ends at 5.20 seconds of the first place.

  The commentator of Sporza apparently didn’t have much experience with bobsleighing or he wasn’t awake, but that’s forgiven, I’m glad that the bobsleighing was broadcasted live on television. So also Sporza thanks!
  NOTE: Sugar Jackson got good news because the Flemish Doping Tribunal cleared him. He got the chance to be suspended for a year because he had problems with the whereabouts two times and missed a control on doping (see ‘Wickmayer and Malisse’).
  On March 19th 2010 there’s an important international boxing gala in the Lotto Arena in Merksem, Antwerp, Belgium. And there is the IBF Welterweight eliminator between Sugar Jackson and the American Randall Bailey. And now that the worries of the suspension are gone he can completely focus on boxing again!

  25-02-2010 om 12:08 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Olympische Winterspelen Vancouver 2010 bobslee tweemansbob België Canvas Elfje Willemsen Eva Willemarck Sigi Feuser Kristy Shields Rudi Diels Sugar Jackson whereabouts suspension cleared Sporza Canvas Belgium Belgian

  24-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Olympische Winterspelen Vancouver 2010: Bobslee : Tweemansbob vrouwen. - Olympic Winter Games Vancouver 2010: Bobsleigh: Women’s.

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vannacht was het zover, zolang ernaar uitgekeken, zolang er naartoe gewerkt en nu mocht het Belgische vrouwenteam afdalen in Vancouver in de categorie ‘Tweemansbob voor vrouwen’. Prachtig toch!
  Het is voor het eerst dat een Belgische bob in actie komt op de Olympische Winterspelen.

  Nog géén drie jaar geleden zagen de Belgische dames voor het eerst een bobslee van dichtbij. Canvas volgde het Belgische bobavontuur op de voet, en zelfs de buitenlandse pers heeft nu veel aandacht voor hun verhaal en prestaties. Het begon zo:

  “””
  In september 2007 lanceert Canvas een ambitieuze oproep, vrouwelijke atletes met een minimumgewicht van 70 kilogram worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor het eerste Belgische vrouwen-bobsleeteam met als doelde Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver halen. Sportdirecteur Geert Vanvaerenbergh heeft het nodige budget bij elkaar gezocht. De KU Leuven en toptrainer Rudi Diels hebben zich geëngageerd om de selecties en oprichting van het team te begeleiden. Canvas zal het verhaal en de wetenschap erachter op televisie brengen.

  De eerste vier afleveringen gaan over het feit of het mogelijk is om op 4 maanden tijd 6 atletes uit verschillende sporttakken om te scholen tot bobsleesters en hen te laten deelnemen aan een officiële bobrace? 72 atletes hebben zich aangeboden maar slechts 10 voldoen aan de criteria (na de testen aan de KU Leuven). Deze 10 trekken naar de bobbaan van Winterberg voor een eerste afdaling in een bobslee. Zes meisjes halen uiteindelijk het team: Leen (roeien), Bieke (zwemmen), Helena (rugby), Elfje (speerwerpen), Eva (sprint) en Kim (shorttrack).
  Na een paar afdalingen word duidelijk dat Leen, Elfje en Eva het meeste stuurmanskwaliteiten hebben en de andere drie worden remster. Vier maanden lang trainen ze onder supervisie van de Roemeense bobcoach Paul Neagu, met vallen en opstaan … en heel wat crashes.
  Op 25 januari 2008 staat België met 3 teams aan de start in Winterberg. België haalt met glans de 8e, de 13e en de 14e plaats op 18 deelnemers.

  De volgende zes afleveringen gaan over het feit of België het wereldkampioenschap in Lake Placid kan halen. België neemt met 3 teams deel aan het officiële bobsleeseizoen 2008-2009. Slechts één van hen zal het Wereldkampioenschap halen. Na Königssee wordt duidelijk dat Eva Willemarck niet voldoet als pilote, maar ze wordt opgevist als remster. Dit zorgt voor een herschikking en Kim en Helena vallen af wegens tegenvallende resultaten.
  Na nieuwe selectieproeven wordt sprintster Evi Petro aan het team toegevoegd. Leen en Elfje strijden nu aan het stuur voor het enige WK-ticket. Race na race wordt duidelijk dat Elfje de betere pilote is, ze finisht op één keer na telkens voor Leen en zo krijgt Elfje het recht om voor België deel te nemen aan het Wereldkampioenschap in Lake Placid. Bieke moet bij de remsters het team verlaten omdat ze de minst goede resultaten behaalde.
  Maar de weg naar de Olympische Winterspelen is nog lang want Elfje eindigt op het WK 18e op 20 deelnemers. Maar er is hoop, op 54 atletes eindigt Elfje het seizoen als 27e en Leen als 29e. Ons team is daarmee het 8e beste van de wereld en dat geeft recht op twee plaatsen op de Wereldbekerwedstrijden. De Champions League van het bobsleeën.
  Coach Paul Neagu is ondertussen vervangen door de Canadese Sigi Feuser en later komt de Canadese Kristy Shields erbij als assistent coach.

  In de laatste vier afleveringen zien we of de Belgen de Olympische Winterspelen bereiken. Tijdens de zomer van 2009 worden de atletes klaargestoomd door topcoach Rudi Diels en het wetenschappelijk team van de KU Leuven. Men moet de kwalificatie voor de Olympische Winterspelen afdwingen in 7 Wereldbekerwedstrijden en België moet daarin minstens twee keer als 8e land over de finish komen.
  In deze Wereldbekerwedstrijden worden de Belgen in Lake Placid 17e op 22 deelnemers, in Winterberg 14e op 23 deelnemers en in Altenberg 16e op 20 deelnemers. Elfje Willemsen en Eva Willemarck slagen erin zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Het doel is bereikt!

  “””

  De eerste run was om 2 uur ’s nachts Belgische tijd en werd live uitgezonden op Sporza en ook de tweede run, om 03.10 uur ’s nachts Belgische tijd was live te volgen.

  Het Belgische team bestaat uit:

  - Elfje Willemsen:
  geboren: 11 januari 1985 te Turnhout
  lengte: 1,74 m.
  gewicht: 76 kg.

  - Eva Willemarck:
  geboren: 28 juni 1984 te Gent
  lengte: 1,72 m.
  gewicht: 70 kg.

  Coach: Sigi Feuser

  De Canadese Sigi Feuser is synoniem voor de doorbraak van vrouwen in de bobsleewereld. Samen met Sue Calvert vormde Feuser (in 1989) het eerste damesteam in de door mannen gedomineerde sport.

  Assistent-Coach: Kristy Shields

  De Canadese Kristy Shields was zelf zes jaar lang remster en pilote in het Canadese bobteam waarvan Sigi Feuser toen coach was. Ze werkt ook bij het Bobslee Event Management van het Vancouver Olympisch Comité.

  Coach: Rudi Diels

  Rudi Diels is het meest gekend als trainer van spurters zoals Kim Gevaert. Hij is hoofdcoach en trainingscoördinator voor het Belgische bobsleeteam. Hij focust zich op de conditionele begeleiding van het team.

  Tijdens trainingen presteerden de Belgen goed, zij zaten met hun tijd steeds rond de 14e plaats.

  - Tweemansbob V : Run 1

  België start als 18e land. De start is niet zo goed en na hun afdaling staan ze 15de met een tijd van 54.27 seconden. De gemiddelde snelheid was 144 km/u. En na Run 1 staan ze nog steeds 15de op 21 deelnemers.

  De winnaar van de eerste Run is Canada1 met een tijd van 53.19 seconden, dit is 1.08 seconden sneller dan de Belgen. Duitsland2 en Verenigde Staten2 zijn samen tweede met een tijd van 53.28 seconden.

  - Tweemansbob V : Run 2

  De tweede Run van de Belgische vrouwen was iets slechter dan de eerste. De starttijd was bijna hetzelfde, maar ze kwamen pas aan na 54.40 seconden. De gemiddelde snelheid was 143.2 km/u.
  Ze hebben een totale tijd van 1 minuut 48.67 seconden nu. Ze blijven 15de na deze Run.

  Canada1 blijft aan de leiding, zij hebben een totale tijd van 1 minuut 46.20 seconden, dit is al 2.47 seconden sneller dan de Belgen. Tweede is nu de Verenigde Staten2, zij volgen op 0.13 seconden van de eerste. Duitsland2 is derde, zij volgen op 0.40 seconden.

  Al bij al deden de Belgen het niet zo slecht. Zeker gezien top 16 hun doel was. Het is nog maar hun eerste Olympische Spelen, ze zijn niet laatste en ze zijn niet gecrashed. Misschien dat ze morgen een plaats of twee kunnen winnen.

  Met dank aan de site van Canvas! Morgen het vervolg!  Tonight it was the night, one already looked out for it a long time, one worked towards it a long time and now the Belgian women’s team can run down in Vancouver. Just marvellous!
  It’s the first time that a Belgian bobsleigh team comes in action at the Olympic Winter Games.

  Not yet three years ago the Belgian women saw a bobsleigh for the first time from nearby. Canvas followed the Belgian bobsleigh-adventure closely, and even the foreign press has now attention for their story and performances. And so it all began:

  “””
  In September 2007 Canvas launches an ambitious call, female athletes with a minimum weight of 70 kilograms are invited to stand for the first Belgium Female bobsleigh-team with the objective to qualify for the Olympic Winter Games in 2010 in Vancouver. Sport-manager Geert Vanvaerenbergh has collected the necessary budget. The Catholic University Leuven and top-trainer Rudi Diels committed to lead the selections and establish the team. Canvas (Belgian television channel) will broadcast the story and the science behind this on television.

  The first four episodes go about the question if it’s possible to retrain 6 athletes from different sport branches to bobsleigh-athletes and this in 4 months and to let them participate at an official bobsleigh-race? 72 athletes volunteered but only 10 meet the criteria (to the tests at the Catholic University Leuven). These 10 go to the bobsleigh track of Winterberg for a first run-down in a bobsleigh. Finally six girls reach the team: Leen (rowing), Bieke (swimming), Helena (rugby), Elfje (javelin-throwing), Eva (sprint) and Kim (shorttrack).
  After a few run-downs it becomes clear that Leen, Elfje and Eva have the best pilots and the other three become brakeman. Four months they train under supervision of the Romanian bobsleigh-coach Paul Neagu, with trial and terror … and a lot of crashes.
  On January the 25th 2008 Belgium starts with 3 teams in Winterberg. Belgium brilliantly ends 8th, 13th and 14th on 18 participants.

  The following six episodes are about the question if Belgium can qualify for the World Championship in Lake Placid. Belgium competes with 3 teams at the official bobsleigh-season 2008-2009. But only one of those teams will qualify for the World Championship. After Königssee it’s clear that Eva Willemarck doesn’t meet the criteria as a pilot, but she becomes a brakeman. This results in a reshuffle and Kim and Helena have disappointing results and have to stop.
  After new selection tests, Evi Petro (sprint) is added to the team. Leen and Elfje compete now as pilots for the only WC-ticket. Race after race it becomes clear that Elfje is the better pilot, she finishes (one time not) each time before Leen and so Elfje has the right to participate at the World Championships in Lake Placid. Bieke has to leave the team (brakemen) because she got the least good results.
  But the road to the Olympic Winter Games is still long cause Elfje ends 18th (WC) on 20 participants. But there still is hope, Elfje ends the season 27th and Leen 29th on 54 athletes. Our team is the 8th best of the world and because of this result we can have two teams in the World Cup competitions. The Champions League of bobsleighing.
  In the mean time the Canadian Sigi Feuser replaces Paul Neagu and later on the Canadian Kristy Shields comes to assist the coach.

  In the last four episodes we see if the Belgians reach the Olympic Winter Games. During the summer of 2009 the athletes are prepared by top-trainer Rudi Diels and the scientific team of the Catholic University Leuven. One has to qualify for the Olympic Winter Games in 7 World Cup competitions and Belgium has to end at least two times as 8th country.
  In these World Cup competitions the Belgians end 17th on 22 participants in Lake Placid, in Winterberg they end 14th on 23 participants and in Altenberg they end 16th on 20 participants. Elfje Willemsen and Eva Willemarck qualify for the Olympic Winter Games. The objective is reached!

  “””

  The first run was at 2 o'clock' at night (Belgian time) and was live on television in Belgium (Sporza, a Belgian sports-channel) and also the second run was broadcasted live on this channel (03.10 at night in Belgium).

  The Belgian team:

  - Elfje Willemsen:
  Born: January 11th 1985 in Turnhout
  Length: 1.74 m. (5.70 feet)
  Weight: 76 kg.

  - Eva Willemarck:
  Born: June 28th 1984 in Ghent
  Length: 1.72 m. (5.65 feet)
  Weight: 70 kg.

  Coach: Sigi Feuser

  De Canadian Sigi Feuser is the first women athlete in the world of bobsleighing. Together with Sue Calvert she was the first women’s team ever in a sport dominated by men.

  Assistant-coach: Kristy Shields

  The Canadian Kristy Shields was six years brakeman and pilot in the Canadian bobsleigh-team, Sigi Feuser was coach of the Canadian women’s team then. She also works at the Bobsleigh Event Management of the Vancouver Olympic Committee.

  Coach: Rudi Diels

  Rudi Diels is most known as trainer of sprint-athlete Kim Gevaert. He is the head-coach and training-coordinator of the Belgian bobsleigh-team. He focuses on the conditional element of the team.

  During the training on the Olympic track the Belgian performed good, their time was always around the 14th place.

  - Women’s Bobsleigh: Run 1

  Belgium starts as 18th country. The start isn’t that good and after their run they’re 15th with a time of 54.7 seconds. The average speed was 144 km/h. And after Run 1 they still stand 15th on 21 participants.

  The winner of the first Run was Canada1, they had a time of 53.19 seconds, this is 1.08 seconds faster than the Belgians. Germany2 and USA2 are second together with a time of 53.28 seconds.

  - Women’s Bobsleigh: Run 2

  The second Run of the Belgian women was a little worse than the first. Their start was almost the same, but they ended in 54.40 seconds. The average speed was 143.2 km/u.
  They have a total time of 1 minute 48.67 seconds now. They stay 15th after this Run.

  Canada1 stays in the lead, they have a total time of 1 minute 46.20 seconds, this is already 2.47 seconds faster than the Belgians. Second now is USA2, they follow on 0.13 seconds of the first and Germany2 is third, they follow on 0.40 seconds.

  In fact the Belgians didn’t do that bad. Certainly when you know that their goal was top 16. It’s their first Olympic Games, they aren’t last and they didn’t crash. Maybe tomorrow they can gain a place or two.

  With thanks to the site of Canvas! (Page is in Dutch) Tomorrow the next runs!

  24-02-2010 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Olympische Winterspelen Vancouver 2010 bobslee tweemansbob België Canvas Elfje Willemsen Eva Willemarck Sigi Feuser Kristy Shields Rudi Diels Olympic Winter Games Vancouver 2010 bobsleigh women’s Belgium Evi Petro

  23-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 5 - Eng.

  It’s again time to take the Old Testament and read in it a little bit. The last thing I talked about was the flood of Noah. So I’m going to continue now with the times after the flood.

  First it is to assume that Noah and his family named places after places they knew from before the flood. Most likely they even named rivers to rivers they knew before the flood. And one can assume that they named their children to places from before the flood.

  Noah has three sons, Shem, Ham and Japheth. Ham was the father of Canaan. And because of alcohol (wine), Canaan and his descendants are cursed. Noah makes from Canaan and his descendants ‘slaves’. I find it notable that God allows Noah to curse someone. Isn’t that a sin?
  Now, all sons of Noah got children, and so the tribes arose who today populate the world (according to the Bible). Among others came the Dodanim, the Ludites, the Casluhites, the Caphtorites, the Jebusites, the Sinites, the Hamathites, … But it began with the Japhethites, the Hamites and the Semites.

  In any case it’s clear that on base of the Old Testament one can’t determine where Noah and his family ended up after the flood. Cause when you look at the regions where the tribes are found then it can be from the Gulf of Aden till the Black Sea, from the Mediterranean Sea till above the Persian Gulf.
  One can assume that when people spread themselves from one place, that this spread would be in all directions. When you keep this in mind you have to conclude that the mountain of Noah should be situated somewhere in the neighbourhood of north Saudi-Arabia, somewhere in the province Tabuk or maybe some lower in the province Al Madinah. But as I said before, there are many mountains that are presumed to be the mountain of Noah and none can be proven. Besides, something I noticed while looking up things on the internet, there is a mountain called Ararat. There is only one letter difference between Ararat and Arafat!

  Now, I’m going to try to find out where those sons and descendants went.

  We start with Ham (Cham). He had four sons, Cush, Mizraim, Phut and Canaan. Cush (in Dutch Kus), we know this of course! Then Mizraim (Misraïm), this apparently is the same thing as Egypt. And then there is Phut (Put), comparable with the ancient Punt? And at last Canaan and I think that everybody knows where this is situated.

  Then Shem (Sem). He had five sons. Elam is situated in the southwest of present Iran. Asshur (Assur) gave his name to the Assyrians, so Assyria. Then there is Arphaxad (Arpachsad), Lud and then Aram.

  And then there is Japheth (Jafet) he had seven sons. Gomer is one of them, there are also Magog, Javan (Jawan), Tubal, Meshech (Mesech), Madai and Tiras.

  How I placed them (their land) you can see in the picture ‘Zonen Noach Sons Noah’. But it’s my view of course and there probably will be a lot of others that say different. And it needs to be said that I talk about regions, but most likely it first were communities, cities, …

  Now, it is known that in the past one named the country (region, city, …) to the person who owned the country, for instance with Gomer, Land of Gomer or Gomers Land, with Elam, Land of Elam or Elams Land. But it’s also known that when the country suddenly belonged to someone else (by conquest, death, legacy, …) that the name of the country changes. In case of Arphaxad, ‘Land of Arphaxad’ would become then for instance ‘Land of Shehan’. Or when the son of someone else (for instance Nimrod) conquered the land then it would become ‘Land of Nimrod’.
  And most likely sons of such ‘country owners’ got a territory or city assigned from their fathers. Canaan for instance could give a region or city to his son Sidon. And Cush for instance could give a region or city to his son Seba.

  So it won’t be easy to find this ‘people’ (lands, regions, cities, …) back. All descendants aren’t born at the same time, there even is the possibility that different generations were there at the same time, and in different regions. And it’s almost inconceivable that the descendants of each of Noah’s sons kept going in the same directions, the different families (of Ham, Shem and Japheth) probably travelled also towards each other, members of one family that went to areas of the other family and vice versa. If you look to ‘Zonen Noach Sons Noah’ then you see that I left open the area of Saudi-Arabia, the descendants named in the Bible probably aren’t the only descendants of Ham, Shem and Japheth, they gave rise to other sons and daughters, so it could be that they travelled south (to Saudi-Arabia). And what with the grandchildren? They of course also travelled to other places (not all of course). And were Shem, ham and Japheth the only children of Noah?

  Besides, I haven’t placed Ham, Shem and Japheth on the map. And no I come back to my remark that the mountain of Noah should be situated somewhere in the province Tabuk or the surroundings of that province. Cause one can assume that the children of Noah and Noah himself settled in the neighbourhood of the mountain, and that is the place that is open (and between the other places) on my map.

  According to me one can assume that the descendants of Ham spread largely in Africa and probably some of them settled across the Red Sea in present Saudi-Arabia (present Yemen for instance). The descendants of Shem settled themselves largely in the Middle East and some of them probably went east. The descendants of Japheth moved towards Europe, Russia and some probably also went east. But as I said there will be descendants of one son of Noah that settled between descendants of another son of Noah and one can assume that violence was used in some cases.

  Then it’s time for the Tower of Babel, and the second sense there is that men moved eastward. But you get also the translation ‘from the east’. So either they go to the east or they came from the east. So clarifying is the Bible, explainable in different ways!
  If they went eastward, then one has to assume (given that the sons of Ham settled in the northeast of Africa) that the mountain of Noah was situated in Africa? And when they came from the east then the mountain of Noah should be situated somewhere in the Himalayas. So again multiple possibilities.

  Firstly I want to say something about the languages. Before God intervened at the Tower of Babel people spoke one language. Afterwards they didn’t any longer. In the previous chapter in the Bible is said that the descendants of Japheth all spoke a different language. And this raises the question: didn’t the other spoke different languages? Or is that what happened at the Tower of Babel situated in time before the spread of the descendants of Noah? Does Noah comes with his descendants from the East (or he travels eastwards), they settle at a plain in Shinar, then the Tower of Babel and as a consequence of Gods intervention the spread of the people (the descendants of Noah)? This seems most plausible to me!

  Now, you read a lot that Nimrod was the one who build (let build) the Tower of Babel. Now I’m back with the descendants of Noah. Cush was the oldest son of Ham, and he was the father of Nimrod. And this Nimrod settled on the plains of Shinar. According to me, this region lies between the territory of Asshur and the delta of the Tigris and the Euphrates. (This possibly is already an example of a descendant of a son of Noah who settled between descendants of another son of Noah.)

  So you have Nimrod, a great grandchild of Noah. When we look to the descendants of Shem then we see that there is a great grandchild (?) named Selach. Selach has a son Eber and he has a son Peleg. But as I quoted before, it’s unlikely that the generations perfectly lived in the same time, and so one can assume that Peleg lived in the same time as Nimrod. Now, there is said that Peleg lived in the time the Earth was divided. I find a lot of explanations on the internet (for instance shift of the tectonic plates, earthquakes, …). According to me one just meant that Peleg lived when the Tower of Babel was build. God decided to intervene and the Earth was divided through the language problems. There even is said that God scattered them from there over the Earth (?).
  Besides, one reads in most translations of the Bible that Selach is the son of Arphaxad. But, some say that Cainan comes between them. Why? How? I don’t know.

  Something else you notice is that people after the flood of Noah still get very old. It’s from Peleg (Tower of Babel) that the age is lowering. Nonetheless God said before the flood that people shouldn’t grow older than 120 years. He wanted to intervene, but according to the Bible he didn’t succeed in that! Or maybe the Bible is wrong? Who’ll say it, in any case it strikes me and it seems if one tried to ‘juggle’ with the ages to come to provable dates. And even this didn’t work, cause the timeline one gives is wrong and it all are saying something different.

  Now I am (someone who knows the Bible already knows) on the way to Abraham (or should I say Abram?).

  I haven’t got an idea where Shem settled, I namely don’t know where the Arc ended up after the flood, I can only guess. Shem’s son Arphaxad settled according to me somewhere at the delta of the Tigris and the Euphrates and even at the western ‘coast’ of the Persian Gulf. According to me Ur is situated somewhere in the north of the region of Arphaxad. I used a yellow dot on my map for Ur (under ‘A’ from Arpha., of Arphaxad). And Babylon is a white dot.

  Abraham lived with his father, brother and family in Ur. But then his father (Terah) leaves Ur, together with Abraham, his wife Sarai and Lot, the son of the deceased son of Terah (Haran). They want to travel to Canaan, but stop in Haran and stay there. In my map you can see where Canaan is situated. Ur is the yellow dot. This would have been a long travel, but much shorter than the track they took according to the Bible. They stop in Haran, and where was Haran? According to many it was situated in the south of Turkey, the same place as where the city now is situated. In my map it’s just above the region of Aram, there you see a pink dot, that should be Haran. I’m not sure of there the Haran of Abraham was situated, it’s a long way of from Ur and Canaan? When you search for the name Haran you find two other places that are called Haran, on in Oman and one in Yemen. One could say that Abraham and his father travelled along the Persian Gulf to the Gulf of Oman, via the Arabian Sea to the Gulf of Aden and so along the Red Sea to Canaan. You can travel like this when you don’t want to travel by land, but by sea. And so you pass Haran in Oman (when you go ashore in Oman), and you can pass Haran in Yemen (it’s closer to the water).
  But naturally it’s the question why they made a detour.

  I want to underline again that I work systematic, I’m reading the Old Testament now and will read further part by part, without looking in parts that I haven’t read yet. Those come in the future and that’s why I said in the beginning that I probably have to come back on some points in my view and I probably have to change some things in my view. But I don’t take things into account for the moment that I haven’t read yet. I just discuss what I read.

  Bijlagen:
  zonen Noach sons Noah.JPG (217.7 KB)   

  23-02-2010 om 18:43 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Old Testament Noah Shem Ham Japheth Canaan Sem Cham Jafet Kanaän Tower of Babel Ararat Cush Egypt Nimrod Kus Peleg Abraham Abram Terah Haran Ur Babylon

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 5 - Ned.

  Het is nog eens tijd om het Oude Testament erbij te nemen. Het laatste waar ik het over had was de vloed van Noach. Ik zal dus nu doorgaan met de tijd na de vloed.

  Eerst en vooral is het aan te nemen dat Noach en zijn familie de plaatsen die zij gingen bewonen benoemden naar plaatsen die zij kenden voor de vloed. Hoogstwaarschijnlijk noemden zij zelfs rivieren naar rivieren die zij kenden voor de vloed. En het is aan te nemen dat zij hun kinderen naar plaatsen van voor de vloed noemden.

  Noach heeft drie zonen, Sem, Cham en Jafet. Cham was de vader van Kanaän. En door drank worden Kanaän en zijn nakomelingen als het ware vervloekt. Noach maakt van Kanaän en zijn nakomelingen ‘knechten’.
  Ik vind het opmerkelijk dat God het toestaat dat Noach iemand kan vervloeken. Is dat dan geen zonde?

  Nu, alle zonen van Noach kregen kinderen, en zo ontstonden de stammen die vandaag de wereld bevolken (volgens de Bijbel). Er kwamen onder andere de Dodanieten, de Ludieten, de Kasluchieten, de Kretenzers, de Jebusieten, de Sinieten, de Hamatieten, … Maar blijkbaar begon het bij Jafetieten, Chamieten en Semieten.

  In ieder geval is duidelijk dat je aan de hand van het Oude Testament niet kunt bepalen waar Noach en zijn familie terechtkwamen na de vloed. Want als je de streken bekijkt waar de stammen terechtkomen, dan kan dit van de Golf van Aden tot de Zwarte Zee en van de Middellandse Zee tot boven de Perzische Golf.

  Je zou toch veronderstellen dat als een volk zich van één plaats verspreidt, dat het dat dan doet in alle richtingen. Als je hiervan uit gaat moet je concluderen dat de berg van Noach ergens in de buurt van noord Saoedi-Arabië moet liggen, ergens in de provincie Tabuk of misschien nog iets lager in de provincie Al Madinah. Maar zoals ik eerder al aanhaalde, er zijn al zoveel plaatsen aangehaald, en geen enkele kan bewezen worden. Trouwens, wat mij nu tijdens het opzoeken ook is opgevallen, er bestaat ook een berg Ararat. Dit is maar één lettertje verschil.

  Nu, ik zal eens even kijken waar die zonen en nakomelingen terechtkwamen.

  We beginnen met Cham (Ham). Hij had vier zonen, Kus, Misraïm, Put en Kanaän. Kus (in het Engels Cush), dit land kennen we! Dan Misraïm (Mizraïm), dit komt overeen (blijkbaar) met Egypte. Dan is er Put (Phut), vergelijkbaar met het oude Punt? En tenslotte Kanaän, en ik denk dat iedereen wel weet waar dit ligt.

  Dan Sem (Shem). Hij had vijf zonen. Elam lag in het zuidwesten van het huidige Iran. Assur (Asshur) gaf zijn naam aan de Assyriërs, dus Assyrië. Dan is er Arpachsad (Arphaxad), Lud en tenslotte Aram.

  En dan is er nog Jafet (Japheth), hij had zeven zonen. Gomer is er één van, dan heb je Magog, Jawan (Javan), Tubal, Mesech (Meshech), Madai en Tiras.

  Hoe ik de plaatsing van deze zie kan je terugvinden in de bijlage ‘zonen Noach sons Noah’. Maar dat is mijn mening natuurlijk en er zullen er waarschijnlijk heel wat zijn die dit zullen bestrijden. En het dient gemeld te worden dat ik hier spreek over gebieden, maar hoogstwaarschijnlijk ging het in het begin over een gemeenschap, een stad, …

  Nu, het is alom geweten dat men vroeger het land (gebied, stad, …) noemde naar de persoon van wie het land was, bijvoorbeeld bij Gomer, land van Gomer of Gomers land, bij Elam, land van Elam of Elams land. Maar het is ook geweten dat als het land dan van iemand anders werd (door verovering, overlijden, erfenis, …) dat de naam van het land dan wijzigde. In het geval van Arpachsad zou ‘land van Arpachsad’ dan bijvoorbeeld ‘land van Shehan’ worden. Of als de zoon van iemand anders, bijvoorbeeld Nimrod, dat land veroverde dan zou het ‘land van Nimrod’ worden.
  En hoogstwaarschijnlijk kregen zonen van zulke ‘landeigenaars’ een gebied of stad toegewezen van hun vader. Kanaän zou bijvoorbeeld een gebied of stad aan zijn zoon Sidon kunnen geven. En Cush zou bijvoorbeeld een gebied of stad aan zijn zoon Saba kunnen geven.

  Dus het zal sowieso niet makkelijk zijn om deze ‘volken’ terug te vinden. Alle nakomelingen zijn ook niet tegelijk geboren, er is zelfs de mogelijkheid dat verschillende generaties tegelijk aan de ‘macht’ stonden voor verschillende gebieden. En het is ook bijna onvoorstelbaar dat de nakomelingen van ieder van Noach zijn zonen in dezelfde richting bleven gaan, de verschillende families (die van Cham, Sem en Jafet) zullen waarschijnlijk ook naar elkaar toegetrokken zijn, leden van de ene familie die trokken naar gebieden van de andere familie en vice-versa. Als je kijkt naar mijn bijlage, dan zie je dat ik bijvoorbeeld het gebied van Saoedi-Arabië zo goed als open laat, dit zijn trouwens ook niet de enige kinderen van Cham, Sem en Jafet, zij verwekten nog meer zonen en dochters, dus het zou kunnen dat zij naar daar trokken. En wat met de kleinkinderen van hen? Die trokken natuurlijk ook naar plaatsen (niet allemaal natuurlijk). En waren Cham, Sem en Jafet de enige kinderen van Noach?

  Trouwens, ik heb de ‘plaatsen’ van Cham, Sem en Jafet zelf ook niet benoemd. En dan kom ik terug bij mijn opmerking daarjuist dat de berg van Noach ergens in de provincie Tabuk of omstreken moet liggen. Want het is aan te nemen dat de kinderen van Noach en Noach zelf zich in de buurt van die berg vestigden, en die plaats is open bij mijn bijlage.

  Volgens mij kan je aannemen dat de nakomelingen van Cham zich grotendeels verspreiden in Afrika en waarschijnlijk zullen enkelen zich over de Rode Zee in het huidige Saoedi-Arabië gevestigd hebben (huidige Jemen bijvoorbeeld), die van Sem grotendeels in het Midden-Oosten en een deel naar het Oosten en die van Jafet naar Europa, Rusland en een deel naar het Oosten. Maar zoals ik al zei er zullen nakomelingen van de ene zoon van Noach zijn die zich gevestigd hebben in de ‘gebieden’ waar de nakomelingen van een andere zoon van Noach zich vestigden, en het is aan te nemen dat hier ook wel geweld mee gepaard ging.

  We komen dan uit bij de Toren van Babel, en de tweede zin daar is dat de mensen in oostelijke richting trokken. Maar je krijgt ook vertalingen waar ‘van het oosten’ (weg)trokken. Dus ofwel trekken ze naar het oosten ofwel kwamen ze van het oosten. Zo duidelijk is de Bijbel dus, dubbelzinnig toch! Als het naar het oosten toe is, dan moet je aannemen (vermits de zonen van Cham zich vestigden in het noordoosten van Afrika) dat de berg waar Noach op terechtkwam in Afrika lag? En als ze van het oosten kwamen, dan moet de berg van Noach volgens die denkwijze ergens in de Himalaya terechtgekomen zijn. Dus weer nieuwe mogelijkheden.

  Eerst zal ik het even hebben over de talen. Voor dat God ingreep bij de Toren van Babel spraken de mensen één taal. Nadien niet meer dus. In het vorige hoofdstuk in de Bijbel word gezegd bij de nakomelingen van Jafet dat zij elk een eigen taal spraken. En dan stel ik me de vraag: de anderen niet? Of moet je de Toren van Babel plaatsen voor de verspreiding van de nakomelingen van Noach? Komt Noach met zijn nakomelingen uit het Oosten (of hij trekt naar het Oosten), zij vestigen zich bij de vlakte van Sinear, de Toren van Babel en het gevolg en dan pas de verspreiding van de volken (van de nakomelingen van Noach)? Dit lijkt mij het meest aannemelijk!

  Nu, je komt veel tegen dat Nimrod diegene was die de Toren van Babel liet bouwen. Nu zit ik terug bij de nakomelingen van Noach. Kus was de oudste zoon van Cham, hijzelf is de vader van Nimrod. En deze Nimrod vestigde zijn rijk op de vlakte van Sinear. Volgens mij is dit het gebied dat ligt tussen het gebied van Assur en de delta van de Tigris en de Eufraat. (Dit is misschien al een voorbeeld van een nakomeling van een zoon van Noach die zich vestigde tussen nakomelingen van een andere zoon van Noach.)
  Je hebt dus Nimrod een achterkleinzoon van Noach. Als we dan even kijken naar de nakomelingen van Sem, dan zien we dat diens achterkleinzoon (?) Selach is. Selach krijgt een zoon Eber en die krijgt op zijn beurt weer een zoon Peleg. Maar zoals ik eerder al aanhaalde, het is onwaarschijnlijk dat de generaties perfect gelijk liepen en men kan aannemen dat Peleg leefde in dezelfde tijd dat Nimrod leefde. Nu, bij de nakomelingen van Noach word bij deze Peleg gezegd dat hij leefde toen de Aarde werd verdeeld. Ik vind op het internet dat enorm veel verklaringen (bijvoorbeeld verschuiving tektonische platen, aardbeving, …). Volgens mij word hier gewoon bedoeld dat Peleg leefde toen de Toren van Babel gebouwd werd en toen God besloot in te grijpen. Want toen werd de Aarde verdeeld, door het verschil in taal. Er word zelfs gezegd dat God hen over de Aarde verspreidde. (?)
  Trouwens, je leest dus in de meeste vertalingen van de Bijbel dat Selach de zoon is van Arpachsad. Doch, je krijgt bij sommige de bemerking dat Cainan daar nog tussen moet komen. Waarom? Hoe? Ik zou het niet weten.

  Wat je ook merkt is dat de mensen na de vloed van Noach nog steeds heel oud werden. Het is pas sinds Peleg (Toren van Babel) dat de ouderdom begint af te nemen. Nochtans had God gezegd voor de vloed dat de mens niet ouder dan 120 jaar mocht worden. Hij ging ingrijpen, maar volgens de Bijbel is dat dus niet gelukt! Of misschien klopt de Bijbel gewoonweg niet? Wie zal het zeggen, ik vind het in ieder geval opvallend en het lijkt wel alsof er geprobeerd is om met die leeftijden te ‘goochelen’ om datums te doen uitkomen. En zelfs dit is niet gelukt, want de tijdslijn die men geeft klopt nog niet en komt bij bijna niemand overeen.

  Nu, ik ben dus, zoals iemand die de Bijbel kent al gemerkt heeft, onderweg naar Abraham (of moet ik tegenwoordig Abram zeggen?).

  Ik heb dus niet echt een idee waar Sem zich vestigde, ik weet namelijk ook niet waar de Ark terechtkwam, men kan er alleen maar naar gissen. Sem zijn zoon Arpachsad vestigde zich volgens mij ergens aan de delta van de Tigris en Eufraat, tot zelfs de westelijke kust van de Perzische Golf. Ur ligt volgens mij in het noorden van het gebied van Arpachsad. Ik heb dit op de bijlage ook met een gele punt aangeduid (onder ‘A’ van Arpha., van Arphachsad). En Babylon is een witte punt.

  Abraham leefde met zijn vader, broer en familie in Ur. Maar dan verlaat zijn vader (Terach) Ur, samen met Abraham, diens vrouw Sarai en Lot, de zoon van de overleden zoon (Haran) van Terach. Ze zijn van plan naar Kanaän te gaan, maar stoppen in Charan (Harran) en blijven daar wonen. In mijn bijlage kan je goed zien waar Kanaän (Canaan) ligt. Ur is de gele punt. Dit zou natuurlijk een hele reis geweest zijn, maar toch nog korter dan de weg die ze wilden afleggen volgens de Bijbel. Ze stoppen in Charan, en waar lag Charan? Volgens velen in het zuiden van Turkije, waar de stad nu nog ligt. In mijn bijlage net boven het gebied van Aram zie je een roze punt, dit is de Charan (Harran) die volgens velen bedoeld word. Ik weet het nog zo niet, dat ligt toch enorm ver uit de buurt om naar Kanaän te gaan? Als je gewoon naar dezelfde plaatsnaam gaat zoeken kom je er nog twee tegen, één in Oman, en één in Jemen. Je zou evengoed kunnen zeggen dat ze via de Perzische Golf naar de Golf van Oman, via de Arabische Zee naar de Golf van Aden en zo via de Rode Zee naar Kanaän. Zo kan je ook reizen als je bijvoorbeeld niet over het land wilt reizen, maar over het water. En zo kan je in Oman aan land gaan en naar Harran trekken en nog verder kan je in Jemen ook een Harran vinden, nog dichter bij het water.
  Maar het is natuurlijk de vraag waarom men een omweg wilde maken.

  Ik wil wel nogmaals benadrukken dat ik systematisch werk, ik lees nu het Oude Testament en ga niet verder kijken, verder zoeken of in andere delen kijken, dat komt in de toekomst aan bod en vandaar dat ik in het begin ook zei dat ik waarschijnlijk op sommige punten terug moet komen en mijn visie moet aanpassen. Maar ik hou op dit moment dus géén rekening met wat in verdere delen staat of in andere boeken. Ik bespreek gewoon wat ik lees.

  Bijlagen:
  zonen Noach sons Noah.JPG (217.7 KB)   

  23-02-2010 om 18:35 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Oude Testament Noach Sem Cham Jafet Kanaän Shem Ham Japheth Canaan Toren van Babel Ararat Kus Egypte Nimrod Cush Peleg Abraham Abram Terach Harran Ur Babylon

  21-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Canis Lupus!

  Een Canis Lupus (wolf) is van de familie van de Canidae. De Canidae omvat vossen, wolven, jakhalzen, ... De ‘gewone’ wolf behoort tot het geslacht ‘Canis’, waaronder ook de jakhals, de coyoté, … Maar je hebt nog twee (erkende) andere soorten wolven, de Ethiopische Wolf en de Rode Wolf.
  Er zijn verschillende ondersoorten van de Canis Lupus, bijvoorbeeld de Witte Wolf, de Poolwolf, de Dingo, de Timberwolf, … en natuurlijk de hond (Canis Lupus Familiaris). De hond is een gedomesticeerde ondersoort van de wolf, toch blijft het een roofdier. De Wolf is de voorvader van de hond.

  Een wolf kan een kop-romplengte hebben van 80 tot 160 centimeter. De staart kan tot 50 centimeter lang worden. Een wolf kan een schouderhoogte hebben van 80 centimeter en een mannetje kan tot 80 kg wegen, een vrouwtje tot 50 kg.
  Net zoals onze honden heeft de wolf een sterk ontwikkeld gehoor en zichtsvermogen en een sterk ontwikkelde reukzin. Een wolf kan gemakkelijke een andere dier ontdekken dat zich op 6 kilometer van hem bevind en hij kan uitstekend zien in het donker.
  Een wolf kan een bijtkracht hebben tot 350 kg/cm². Een volwassen leeuw kan een bijtkracht tot 800 kg/cm² hebben, een mens tot 100 kg/cm². Een krokodil kan een bijtkracht tot 1250 kg/cm² hebben.
  Het gebit van een wolf is stevig en spits. Met de grote hoektanden grijpen ze de prooi en verscheuren het. De kleine snijtanden zijn om het prooidier te stropen en de botten af te schrapen. Met de kiezen verbrijzelen de botten en kauwen het vlees.
  Een wolf kan een snelheid tot 65 km/u halen en ze kunnen op een dag enorme afstanden afleggen (tot 75 kilometer).  Wolven worden gemiddeld 10 jaar oud.

  Een wolf eet haasachtigen, hoefdieren, vogels en knaagdieren, grote prooidieren zoals elanden, wilde zwijnen, rendieren, … En natuurlijk niet te vergeten, veedieren en vooral dan schapen zijn ook een eenvoudige prooi. Wolven eten ook vissen, krabben en soms zelfs bessen.

  Wolven zijn heel sociale dieren en ze leven in roedels. Deze roedels hebben een strikte organisatie en worden geleid door het alfa-paar. De reu hoeft niet speciaal het grootste dier of het oudste dier uit de roedel te zijn. Doch, zij zijn de meest dominante van de roedel en hebben een koninklijke uitstraling. Na het alfa-paar zijn er de ordehandhavers van de roedel. Zij zijn meestal wel de grootste en brutaalste dieren uit de roedel. Dan is er het ‘middenkader’. En uiteindelijk is er ook nog de omega, hij/zij is de laagste in rang. De omega mag als laatste eten, en word herhaaldelijk van het voedsel weggejaagd. Maar als de rest gegeten heeft is er altijd wel voedsel voor de omega ‘bewaard’.

  In de roedel heb je nog 2 ‘specialisten’, de jagers en de babysitters. Jagers zijn vaak wolvinnen omdat ze sneller en wendbaarder zijn, maar bij grotere prooien zijn er natuurlijk ook reuen nodig vanwege hun kracht. Babysitters zijn door de alfawolvin uitgezocht om voor de welpen te zorgen en ze op te voeden.

  In de meeste gevallen heeft het alfa-paar het alleenrecht om zich voort te planten. Een gemiddelde roedel bestaat uit 10 dieren. Elke roedel heeft zijn territorium en de gemiddelde grootte is 200 km².

  Wolven zijn altijd aanzien als een gevaar. Vooral bij boeren en dergelijke met vee. Doch, al een hele tijd is duidelijk dat de schade die zij toebrengen aan de veestapel best meevalt. Wolven zijn ook niet in staat om hun prooidieren uit te roeien. Doch, voor een boer die het meemaakt dat zijn veestapel aangevallen wordt is het natuurlijk nooit leuk.
  Wolven hebben op uitsterven gestaan, vooral doordat de mens hem ‘vermoorde’ omdat men wolven als een gevaar zag (ziet?). Van nature zal een wolf vluchten voor de mens, doch wolven zijn ook nieuwsgierige dieren en kunnen zelfs ‘contact’ zoeken met de mens. Dit zal natuurlijk eerst van op afstand gebeuren.
  Het is natuurlijk al voorgevallen dat wolven mensen aten, doch, het gaat hier meestal om al overleden mensen, mensen die gekwetst (bloed) zijn, of natuurlijk als zij zichzelf bedreigd voelen, of als zij vinden dat hun welpen bedreigd worden.
  Men noemde de wolven zelfs bloeddorstig, maar als je een roedel observeert zie je dat ze veel met elkaar spelen, ze elkaar veel aanraken, likken, … Ze zijn héél beschermend tegenover de welpen en gewonde wolven in de roedel. Als je ze ziet spelen en zorgen voor de welpen dan ga je heel anders denken over de wolf. Want bloeddorstig? Dat zie ik er echt niet in.
  Wolven worden nog steeds gedood, vaak uit angst. En er zijn nog landen waar de jacht op wolven toegestaan is. En dit vind ik schandalig!

  Een ander probleem dat de wolf ‘bedreigd’ is dat zijn leefgebied alsmaar kleiner wordt. De grote oppervlakten van vroeger zijn er niet meer.
  Ooit was de wolf een normale verschijning in het gehele Noordelijk halfrond. Maar zoals ik al zei is hun leefgebied (door toedoen van de mens) drastisch ingeperkt en natuurlijk is er ook de jacht en het doden van de wolf (ook door toedoen van de mens) dat er voor zorgt dat zij niet overal meer te vinden zijn.

  De wolf is een intelligent zoogdier, hij gebruikt vele signalen om met andere wolven te communiceren. Een wolf huilt om de roedel bij elkaar te brengen, om te weten waar de andere wolven van de roedel zich bevinden, om hun aanwezigheid kenbaar te maken aan andere wolven, … Iedere wolf heeft een eigen ‘huilgeluid’ en het gehuil is te horen tot op meer dan 10 kilometer.
  Andere ‘communicatiemiddelen’ van de wolf zijn de lichaamshouding, de stand van de oren en de staart, gezichtsuitdrukkingen, geuren en het
  keffen, blaffen, grommen, …en natuurlijk de geur.

  Een dominante wolf zal de staart en oren omhoog houden (of staart horizontaal), ook zal zijn ‘kraag’ opgezet zijn. Een dominante wolf kan zijn status aan een wolf met een lagere rang laten ‘weten’ door de bek en neus van de wolf met de lagere rang in zijn/haar bek te nemen. Een vorm van bijten is het, maar natuurlijk niet bijten om te verwonden of te doden. Een onderdanige wolf daarentegen steekt zijn staart tussen de poten, houd zich héél laag (plat tegen de grond, zich zo klein mogelijk maken), hij/zij zal de oren plat leggen en aan de bek van een wolf die hoger in rang is likken.

  Wolven zijn feitelijk belangrijk voor hun omgeving. Wolven zullen zieke, oude en zwakke prooien ‘doden’ en zo kunnen de gezondste ‘prooidieren’ overleven en zich voortplanten. De overschotten van de prooi zijn een voedselbron voor beren, arenden, veelvraten (gulo gulo’s), … Wolven herverdelen de horden ‘prooidieren’ (vooral elanden) zodat bepaalde gebieden zich kunnen herstellen. Wolven doden coyotes, en zo komt er géén overbevolking van coyotes, en de prooien van de coyotes zijn hierdoor ‘geholpen’.

  De reden dat ik besloot over wolven te schrijven is omdat ik altijd al een enorme bewondering voor wolven heb gehad. Het zijn gewoonweg prachtdieren! Ik had al een tijdje het idee om er iets over te schrijven, maar doordat ik ‘Living with Wolves’ op televisie zag heb ik er echt eens werk van gemaakt.

  'Living with Wolves' is een documentaire over (en van) Jim & Jamie Dutcher. Jim krijgt de toestemming om in de Sawtooth Mountains in Idaho een observatiekamp op te zetten waar hij met jonge welpen een roedel gaat proberen ‘vormen’. Zijn bedoeling was om de gewoontes en het gedrag van een roedel wolven te bestuderen en te documenteren. Later kwam zijn latere vrouw Jamie hem te hulp. Deze roedel wolven is ‘bekend’ geworden onder de naam ‘Sawtooth Pack’. Ik vond het een prachtige documentaire, en heel aangrijpend.

  Ik heb enkele links opgezocht over de 'Sawtooth Pack':

  http://www.livingwithwolves.org/
  http://www.youtube.com/watch?v=-DsiEbRJDW4
  http://www.youtube.com/watch?v=qvoxqXYtSx8
  http://www.youtube.com/watch?v=oZMXQW-09F0

  Wolven zijn dieren die in het wild moeten kunnen samen leven! Niet in gevangenschap, ook niet in dierentuinen vind ik! En ik vind al helemaal niet dat men ze moet of mag doden, nergens niet. Zelfs niet als ze het vee hebben aangevallen! Iemand die vee heeft en woont in een buurt waar wolven kunnen zijn moet maar zorgen dat zijn vee beschermd is of er niet gaan wonen. Indien de wolven een probleem zijn dan moet men maar een organisatie contacteren die het probleem diervriendelijk zal oplossen. Ik vind trouwens ook dat wolven niet als huisdier gebruikt mogen worden, het zijn dieren die in het wild moeten leven en in een roedel!

  Maar waarschijnlijk zullen velen het niet met me eens zijn, maar dan vraag ik me gewoon af, waar is de menselijkheid dan?

  Hier nog wat andere links en ik heb ook nog wat foto’s ('Wolf') bijgevoegd van wolven. Gewoon omdat ik het prachtige dieren vind, hun uitstraling, hun blik, hun vacht, hun manier van leven (in het wild natuurlijk), hun omgaan met elkaar, hun zorg voor soortgenoten en welpen uit de roedel, … Alleen al de pracht van het alfamannetje is onbeschrijflijk!

  www.wolf.org
  http://www.everythingwolf.com/
  http://www.youtube.com/watch?v=QFro0Lf0Ws8
  http://www.youtube.com/watch?v=dK4mzOKKPME  A Canis Lupus (wolf) belongs to the family of the Canidae. The Canidae consists of foxes, wolves, jackals, … The ‘normal’ wolf is part of the genus ‘Canus’, also the jackal, the coyote, … But there are two other (approved) kinds of wolves, the Ethiopian Wolf and the Red Wolf.
  There are multiple subspecies of Canis Lupus, for instance the Arctic Wolf, the Tundra Wolf, the Dingo, the Timber Wolf, … and of course the dog (Canis Lupus Familiaris). The dogs are a domesticated subspecies of the wolves, but it stays a predator. The wolves are the ancestors of the dog.

  A wolf can measure 1.3 to 2 meters (from nose to tip of the tail. The tail can be 50 centimetres long. A wolf can have a height (shoulders) to 80 centimetres and a male can weigh to 80 kg, a female to 50 kg.
  Just as the dogs the wolf has a very good developed hearing, sense of smell and even sight. A wolf easily can smell another animal when it’s 6 kilometres away and he can see very good in the dark.
  Wolves can have a bite force of 350 kg/cm². An adult lion can have a bite force of 800 kg/cm², a human 100 kg/cm². A crocodile can even have a bite force of 1250 kg/cm².
  The dents of a wolf are solid and sharp. They use the large canines to grab the prey and tear it up. The small incisors are used to strip the prey and to scrape the bones. With the molars they crush the bones and chew the meat.
  A wolf can reach a running speed of 65 km/hour and when needed they can travel great distances (to 75 kilometres).
  Wolves reach an average age of 10 years.

  Wolves feed primarily on medium to large sized ungulates, but also lagomorphs, birds, wild boar, … And of course, cattle-animals are an easy prey, especially the sheep. Wolves also eat fish, crabs and sometimes even berries.

  Wolves are social animals and they live in packs. These packs have a strict organization and are led by the alpha-pair. The alpha-male isn’t necessary the largest animal or the oldest animal of the pack. But they are the most dominant of the pack and have a royal charisma. Below the alpha-pair one finds the ‘enforcers’, they are the largest and most bold animals of the pack. Then there are the subordinate animals. And last there is the omega, he/she is the lowest in rank. The omega usually is allowed to eat last and he/she is repeatedly driven away from the food. But when all animals have eaten there always is some food ‘kept’ for the omega. In the pack there are yet 2 ‘specialities, the hunters and the babysitters. Hunters usually are female wolves because they are faster and more manoeuvrable than male wolves. But when chasing a larger prey they need the male wolves because of their power. Babysitters are ‘picked’ by the alpha-female to look after the cubs and raise them.

  In most cases the alpha-pair are the only ones allowed to reproduce. An average pack consists of 10 animals. Each pack has its own territory and the average size of the territory is 200 km².

  Wolves always are associated with danger. Especially by farmers and such with cattle. But, it’s clear already that the damage that they inflict at the cattle might have been worse. Wolves aren’t capable ‘extinct’ their prey. But, for farmers it isn’t pleasant when wolves attack their cattle.
  Wolves were in danger to become extinct themselves, especially because the humans ‘killed’ them because they thought they were (think they are?) dangerous. By nature a wolf will flee for humans, but wolves are also curious animals and they even can seek ‘contact’ with humans. Of course this will happen from a distance first.
  Okay, it already happened that wolves ate men, but mostly it goes about people that were already dead or people that were hurt (blood). And also when they feel threatened, or when they think that their cubs are threatened.
  One even named wolves bloodthirstily, but when you observe a pack and you see how they play with each other, how they touch, lick, … each other. They always protect the cubs and wounded wolves in the pack. When you see them play with and take care of their cubs you have to think different about wolves. Cause bloodthirstily? I don’t see it.
  Wolves still are ‘killed’, often out of fear. And there are countries where the hunting on wolves is allowed and I find this scandalous!

  Another problem that ‘threatens’ the wolves is the fact that their habitat keeps getting smaller. The great surfaces of the past aren’t there any longer.
  Once the wolf was a normal appearance in the entire Northern hemisphere. But as I already said, their habitat (humans are responsible) is restricted and of course there still is the hunt and the killing of wolves (also here humans are responsible). Those are the reasons that wolves aren’t seen anymore in great parts of the Northern hemisphere.

  Wolves are intelligent animals, he uses many signals to communicate with other wolves. A wolf howls to assemble the pack, to know where the other wolves of the pack are, to let other wolves know that they’re there, that it’s their territory, … Each wolf has a different sound of ‘howl’ and the howling can be heard further than 10 kilometres away.
  Other ‘means of communication’ of the wolf are expressions, the position of the ears and the tail, face expressions, barking, growling, yapping, … and of course the smell.

  A dominant wolf will hold its ears and tail upwards (or tail horizontal), a bristling hackle. A dominant wolf can make his status clear to a wolf that stands lower than him/her by taking the mouth and nose in their own mouth. Some kind of biting, but of course biting without wounding or killing. A subservient wolf on the other hand sticks its tail between the legs, he/she will put himself/herself low to the ground, make himself/herself as small as possible, he/she will lay the ears flat and lick the mouth of the wolf that has a higher status.

  Wolves actually are important for their surroundings. Wolves will ‘kill’ ill, old and weak preys and so the healthiest ‘prey animals’ can survive a reproduce. The remains of the prey are a food source for bears, eagles, wolverines, … Wolves redistribute the herds of ‘prey animals’ (especially elks) so that particular areas can recover (repair itself). Wolves kill coyotes and rodent populations increase, also the preys of the coyotes are helped by that of course.

  The reason I decided to write about wolves is because I always have an enormous admiration for them. They are so beautiful and special animals! I already had the idea to write about them, but I saw ‘Living with Wolves’ on television and I decided that it was time to write about them now.

  ‘Living with Wolves’ is a documentary about (and from) Jim & Jamie Dutcher. Jim gets the permission to set up an observation camp in the Sawtooth Mountains in Idaho and he’ll try to ‘form’ a pack with young wolf cubs. His intention was to study and to document the behaviour and customs of a pack of wolves. Later on (later she became his wife) Jamie came to help him. This pack became ‘known’ as the ‘Sawtooth Pack’. I found it a beautiful documentary and it was quite moving too.

  I added some links about the ‘Sawtooth Pack’:

  http://www.livingwithwolves.org/
  http://www.youtube.com/watch?v=-DsiEbRJDW4

  http://www.youtube.com/watch?v=qvoxqXYtSx8

  http://www.youtube.com/watch?v=oZMXQW-09F0

  Wolves are animals that have to live in the wild together! Not in captivity, even not in zoos! And I find that it can’t be that people kill them, that shouldn’t be allowed anywhere. Even not when they attacked the cattle! Someone who has cattle and lives in the neighbourhood of wolves has to make sure that its cattle is protected or one shouldn’t move there. If the wolves are a problem one should contact an organization that will solve the problem in a kind manner for the animals.
  Besides I find that wolves can’t be used as pets, it’s an animal that has to live in the wild and in a pack!

  But probably many won’t agree with me, but then I ask myself, where is the humanity then?

  Here are some other links and I also added some pictures ('wolf') of wolves. Just because I find it such beautiful animals, their charisma, their eyes, their coats, their way of living (in the wild of course), their social intercourse with each other, their care for congeners and cubs from the pack, … Just the beauty of the alpha-male is beyond words!

  www.wolf.org
  http://www.everythingwolf.com/

  http://www.youtube.com/watch?v=QFro0Lf0Ws8

  http://www.youtube.com/watch?v=dK4mzOKKPME

  Bijlagen:
  canis lupus.jpg (23.6 KB)   
  ethiopische wolf ethiopian wolf.jpg (23.4 KB)   
  poolwolf arctic wolf.jpg (20.9 KB)   
  rode wolf red wolf.jpg (23.7 KB)   
  timberwolf eastern wolf.jpg (26.9 KB)   
  Witte wolf Tundra Wolf.jpg (22.4 KB)   
  wolf in pagina.JPG (36.4 KB)   
  wolf.JPG (580.7 KB)   

  21-02-2010 om 10:16 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:DIEREN - ANIMALS
  Tags:Wolven wolf wolves canis lupus prooi roedel prey pack bloeddorstig bloodthirstily alfa alpha omega huilen howling Jim Jamie Dutcher Living with wolves Sawtooth Pack canidae jagen hunting

  19-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mooi toch! En zo lang geleden … - Glorious! And so long ago …

  Het is maar liefst 18 jaar geleden dat nog eens drie Belgische ploegen Europees overwinterden, toen waren het RSC Anderlecht, Club Brugge en AA Gent.
  Het is wel géén makkelijke opdracht voor de drie (RSC Anderlecht, Club Brugge en Standard Luik). Athletic Bilbao, Valencia FC (de nummer 3 in Spanje en 18 wedstrijden ongeslagen) en Red Bull Salzburg. Geen kleintjes dus.

  Club Brugge speelde tegen de Spaanse topclub Valencia. En Club deed het ontzettend goed. Valencia eiste de bal op in het eerste kwartier, maar Stijnen (doelman Club Brugge) deed wat hij moest doen, de bal uit de netten houden. Maar Club houd stand en kan gelijke tred met de Spanjaarden houden. In de 52e minuut kreeg Silva verdient zijn tweede gele kaart en dus ook rood en Valencia moest verder spelen met tien. Vijf minuten later maakt Kouemaha de enige goal van de wedstrijd en Club Brugge wint deze match dus ook met 1-0. Voor Valencia is dit de eerste Europese nederlaag sinds november 2007.
  Verrassend, maar prachtig! Ze zijn natuurlijk nog niet geplaatst voor de volgende ronde, in Valencia gaan ze er nog hard voor moeten vechten.

  Standard Luik moest het opnemen tegen Red Bull Salzburg in Standard. Na een paar minuten stond Standard al 0-1 achter en bij de rust zelfs 0-2. Ik heb de match zelf niet gezien, maar Standard Luik was helemaal niet goed en kon niets laten zien, het leek een afstraffing te worden. In de tweede helft kon Standard nog steeds géén vuist maken, zelfs niet na dat ze een strafschop ‘kregen’ en de stand 1-2 werd. Maar in de 80e minuut worden de spelers van Standard wakker en met een goal van De Camargo en twee minuten later een tweede goal (hij maakte de penalty) van Witsel zet de landskampioen (2009) de situatie recht en wint met 3-2.
  Ook dit is nog géén zekerheid voor de kwalificatie, zeker niet aangezien Salzburg volgende week thuis speelt en twee uit-goalen heeft.

  Daarna was het de beurt aan RSC Anderlecht, zij moesten op verplaatsing spelen, in de heksenketel in het Baskenland bij Bilbao. Athletic Bilbao staat momenteel 7e in de Spaanse competitie, maar Bilbao is nog nooit gedegradeerd en dat zegt toch wel iets.
  In de eerste helft is Anderlecht baas, zij spelen ontzettend goed. In de 36e minuut kon Biglia scoren. Proto (doelman RSC Anderlecht) hield de stand op 0-1 net voor de rust. In de tweede helft speelt Anderlecht nog steeds goed, maar Bilbao zit toch beter in de wedstrijd. In de 59e minuut kan San José de stand toch op 1-1 zetten. Bilbao blijft drukken maar de stand blijft gelijk. Tegen het einde van de match was duidelijk dat beide ploegen veel gegeven hadden en niet meer bij machte waren om iets te forceren.
  Met dit gelijkspel is Anderlecht dus ook nog niet zeker van de volgende ronde, maar het heeft wel een optie op die volgende ronde genomen door dit belangrijke uit-doelpunt te maken. Zij spelen volgende week thuis tegen Bilbao, ik ben er klaar voor, ik hoop de spelers van Anderlecht ook!

  De drie Belgische ploegen deden het dus helemaal niet slecht (qua uitslag) in de Europa League. Twee ploegen wonnen thuis (Club Brugge en Standard Luik) en één ploeg speelde op verplaatsing gelijk (RSC Anderlecht). Toch mooi, en zoals ik al zei, zolang geleden. Volgende week zijn de terugmatchen, ik hoop dat de drie (en zeker RSC Anderlecht) zich dan kunnen plaatsen voor de volgende ronde.


  It’s no less than 18 years ago that three Belgian teams make it past the winter-period, then it were RSC Anderlecht, Club Bruges and AA Ghent.
  It isn’t an easy task for the three (RSC Anderlecht, Club Bruges and Standard Liege). Athletic Bilbao, Valencia FC (the number 3 in Spain and unbeaten 18 matches) and Red Bull Salzburg. So really no little ones.

  Club Bruges played at home against the Spanish top-team Valencia. And Club did it very good. Valencia demanded the ball in the first quarter, but Stijnen (goalkeeper of Club Bruges) did what he had to do, hold the ball out of his goal. But Club stood firm and even could play along with the Spaniards. In the 52nd minute Silva got (he deserved it) a second yellow card and thus also the red card and Valencia had to play with ten from then on. Five minutes later Kouemaha makes the only goal in the match and Club Bruges wins this match with 1-0. For Valencia this is the first European defeat since November 2007.
  Surprising but wonderful! They aren’t certain of the next round yet, they will have to fight for it in Valencia next week.

  Standard Liege had to play against Red Bull Salzburg in Standard. After a few minutes Standard already was one goal down and at half time even two goals. I didn’t see the match myself, but apparently Standard wasn’t playing good (they were bad) and they showed almost nothing, they seemed to get football-lessons. In the second half Standard still couldn’t make a fist, even not after that they ‘got’ a penalty and the score was 1-2. But in the 80th minute the players of Standard woke up and with a goal of De Camargo and two minutes later with another goal of Witsel (he took the penalty) and so the champion of 2009 could win with 3-2.
  But also they aren’t certain of the next round, Salzburg plays at home next week and they have made two goals in Standard.

  After that RSC Anderlecht had to play, they had to play in the stadium of Athletic Bilbao where hell can break loose (Bilbao, Basque Country). Athletic Bilbao stands 7th in the Spanish competition, but Bilbao never relegated and that means something.
  In the first half Anderlecht is the best team, the play very good. In the 36th minute Biglia scored. Proto (goalkeeper of RSC Anderlecht) kept the score at 0-1 just before the half time. In the second half Anderlecht kept playing good but Bilbao are playing better. In the 59th minute San José could level the score at 1-1. Bilbao kept the pressure up but the score stays the same. To the end of the match it was clear that both teams gave their best and that they no longer had the power to force something.
  With this tie game Anderlecht isn’t certain to qualify for the next round, but they took an option on the next round with this important goal they made in Bilbao. They play at home in Anderlecht next week, I’m ready for it, and I hope that the players of RSC Anderlecht are ready too!

  The three Belgian teams did it really good (as for result) in the Europe League. Two teams won at home (Club Bruges and Standard Liege) and one team got a draw as away-team (RSC Anderlecht). Beautiful, and as I already said, so long ago. Next week the returns take place, I really hope that this three (and certainly RSC Anderlecht) go through to the next round.

  19-02-2010 om 13:53 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Club Brugge Valencia FC Standard Luik Red Bull Salzburg RSC Anderlecht Athletic Bilbao Europa League België Belgische Club Bruges Standard Liege Europe League Lucas Biglia Dorge Kouemaha Axel Witsel Igor De Camargo

  17-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste bericht onder deze categorie! - First message in this category!

  Ik melde al eens hoe ik over dieren en dierenwelzijn en dergelijke denk, omdat ik niet wil dat een bericht twee keer op mijn blog staat, laat ik het staan onder de categorie waar ze nu staan en leg in dit bericht een link naar deze berichten.

  Dit was een soort van inleiding op het thema 'DIEREN', ik kwam er op via een lied.

  En dit zou je het eerste echte bericht voor deze categorie kunnen noemen, ook hier kwam ik er op via een lied.

  In de toekomst zullen de berichten hier onder deze categorie staan.   I already wrote how i feel about animals and animal welfare and such, because i don't want one message two times on my blog i leave it under the category where it now stands and I place the links to those messages here.

  This was a kind of introduction to the category 'ANIMALS', i came to this through a song.

  And this could be the first real message for this category, i also came to it through a song.

  In the future the messages will be placed under this category. 


  17-02-2010 om 20:15 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:DIEREN - ANIMALS
  Tags:Dieren Animals mishandeling abuse welzijn welfare dierenvrienden animal friends

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statische Elektriciteit. – Static Electricity.

  Ik weet niet of anderen er veel last van hebben tegenwoordig? Ik ken wel een paar mensen die er de laatste tijd ook enorm veel mee geconfronteerd worden, ik ken zelfs enkele dieren die de laatste tijd rondlopen met een knetterende staart en overeind staande haren!

  Wat is statische elektriciteit?

  Statische elektriciteit is elektriciteit waarbij géén stroom loopt, maar er is wel een hoge spanning aanwezig door een ongelijke verhouding tussen elektronen en protonen. Het is een overschot (negatief) of gebrek (positief) aan elektronen op een lichaam.

  Een onweersbui bijvoorbeeld is statisch geladen, de bliksem is de ontlading. Als een mens of dier statisch geladen is, en er word bijvoorbeeld metaal aangeraakt (of een ander mens, een dier, …) dan volgt de ontlading (elektrostatische ontlading), het geknetter, om het simpel uit te drukken een blauwachtige kleine bliksem (de vonk) tussen het lichaam (daar waar je iets anders mee aan raakt) en datgene wat je aanraakt.

  Statische elektriciteit kan blijkbaar worden opgewekt door 4 dingen:

  • wrijving (contactelektrificatie, bliksem en vonkende truien, plastiek, …)
  • druk (bijvoorbeeld elektrische gasaansteker, druktoetsen, …)
  • verwarming (verhitting van bijvoorbeeld toermalijn, bot, …)
  • ladingsscheiding (geleider in de buurt brengen van een positief geladen voorwerp, …)

  Statische elektriciteit ontstaat als een voorwerp meer of minder elektronen bevat dan nodig zijn om de positieve lading van de protonen in de kern op te heffen. Bij wrijving en dergelijke springen de elektronen over en komt er een onevenwicht en dus statische elektriciteit.

  Nu, ik wil helemaal niet de technische toer op gaan en ga deze manieren dan ook niet verklaren, maar het is natuurlijk wel nodig dat duidelijk is wat ‘statische elektriciteit’ is.

  Enkele voorbeelden van gevolgen van statische elektriciteit:

  • papiersnippers die bijvoorbeeld aan een plastiek voorwerp blijven hangen
  • een waterstraal die verbogen word door de aantrekking van een geladen voorwerp
  • haren die overeind gaan staan
  • een trui die begint te vonken
  • een hoofdkussen dat plots even een beetje licht lijkt te geven
  • een ballon die tegen het plafond blijft plakken
  • je wilt iemand een kus geven en de vonk springt over

  De oorzaak?

  Andere jaren heb ik er niet zoveel last van, maar deze winter is het enorm enerverend, bijna alles wat ik aan raak geeft een ‘vonk’ (een ‘tik’).
  Algemeen is bekend dat het in de winter meer voorvalt.
  Nu, een mens zit niet volledig stil, wij zijn constant in beweging en daarom hebben ook wij te maken met wrijving (tussen kleren en ‘huis’, huid en huid, schoenzool en vloerbedekking, kledij en stof van stoel of zetel, …). Hierdoor bouwt een elektrische lading op en die kunnen we niet altijd kwijt, tenzij we een geleidend voorwerp aanraken. En als dat gebeurt, volgt de ontlading, de ‘vonk’, de ‘tik’.

  Voor ieder persoon is dit natuurlijk anders, je hebt mensen die nauwelijks last hebben van statische elektriciteit, en je hebt mensen die er bijna constant last van hebben. Dit zou aan de huid liggen, mensen met een droge huid zouden er meer last van hebben. En je zal wel al gemerkt hebben dat als je net je haar gewassen hebt, dat je er ook meer last van hebt (wrijving). Ook kledij en schoenen hebben er invloed op, nylon, acryl, polyester, fleece, … en zorgen ervoor dat de statische lading zich makkelijker opbouwt.

  Nu, waarom de winter? Dit lijkt vooral te maken te hebben met de luchtvochtigheid. Als er een droge lucht is dan is er meer kans op een statische ontlading. En blijkbaar zijn er meer periodes van lucht die droger is in de winter dan in andere seizoenen. Daarbovenop hebben we de verwarming in huis vooral aanstaan in de winter, omdat het buiten koud is. Door het gebruiken van de verwarming wordt de luchtvochtigheid in huis minder, de lucht wordt droger, en als gevolg is er meer kans op een statische ontlading. Vandaar dus dat men ervan uitgaat dat er in de winter meer kans is op een ‘vonk’ (een ‘tik’).

  Wat kan je ertegen doen? Ten eerste ervoor zorgen dat de lucht in huis vochtiger is (waterbakje aan de verwarming of een luchtbevochtiger). Een handdoek op je stoel of zetel leggen voor je gaat zitten. Minder shampoo gebruiken en je haar niet föhnen. Gebruik hydraterende crèmes voor huid en haar.

  Nu, in mijn geval, ik heb er de laatste vier à vijf weken enorm last van, er gaat géén kwartier voorbij zonder dat ik weer een ‘vonk’ (een ‘tik’) krijg. Er is totaal niets veranderd in mijn omgeving (niet verhuisd, géén nieuwe elektrische toestellen, géén nieuwe of andere kleren, géén nieuwe of andere schoenen, …), ik doe eigenlijk ook niets nieuws, zelfde ‘patroon’ als voordien. En toch heb ik de laatste vier à vijf weken enorm veel last ervan. Andere winters en de vorige koude periode deze winter had ik er ook last van, maar niet zo extreem. En ik heb er zelfs in andere seizoenen last van, maar iets minder dan in de winter. Ik verlucht de ruimtes in huis dagelijks, ik heb (indien ik de verwarming moest opzetten) waterverdampers aan de verwarming hangen, … Ik heb feitelijk de laatste weken al van geprobeerd, maar zonder succes, de ontlading blijft voorkomen. Als ik mijn kat wil aaien, dan krijgt hij eerst een ‘tik’ (ik ook natuurlijk), gezellig vindt hij dat niet. De kat zelf heeft ook wel meer last van statische geladen zijn, vooral aan zijn staart.

  Ik weet gewoonweg niet wat de reden zou kunnen zijn hiervoor, en ik weet dat het normaal in de winter wat erger is, maar zo extreem? Ik heb ook gemerkt dat als ik ’s avonds ‘mediteer’ voor het slapen, dat ik dan nadien eens zo fel geladen ben (dat mediteren doe ik ook al langer als enkele weken, dus dat is het ook niet). Ik kan nadien in het donker serieus wat ‘vonken’ voortbrengen, door mezelf éénmaal over mijn arm te wrijven, door mijn haren te wrijven, door iets anders aan te raken. En meestal stopt het direct na één ‘vonk’ (één ‘tik’), maar na het mediteren is het een héél verzameling van ‘vonken’ (‘tikken’). Het is zelfs al gebeurd dat ik mijn arm gewoon recht voor me uitstrek en dat er zonder dat er iets in de nabijheid is vonkjes van mijn vingers ‘schieten’ (gewoon de normale korte vonkjes). En als die vonkjes nu tussen mijn vingers verschenen zou ik dat nog kunnen begrijpen, maar van de vingers weg? Maar ja, dat zijn meestal de momenten dat ik dan weer ‘weet’ (of ‘voel’) dat ik niet alleen in de kamer ben, maar daar zal ik het later nog wel over hebben.

  Ik vind dat extreem statisch geladen zijn toch maar raar, opvallend en vooral irritant!

  De reden dat ik dit bericht onder de categorie ‘paranormaal’ gezet heb is omdat enkele van de gevolgen van ‘statisch geladen’ zijn ook voorkomen (bij mij toch, en blijkbaar ook bij sommige anderen) als er het gevoel is dat er ‘iets’ aanwezig is in de kamer (en ik bedoel niet een ander mens of dier).

  • haren die recht omhoog gaan staan
  • tintelingen in armen, vingers en/of benen
  • koud gevoel

  Het enige gevoel dat ik normaal erbij heb zijn die haren en de ‘tik’, maar zoals ik al zei, de laatste weken is het extreem en komen die andere twee er nog bij.

  Vond het in ieder geval de moeite om er een bericht over neer te zetten!

  Maar wat ik me eigenlijk afvraag is of dat het ‘bewezen’ is dat het met de luchtvochtigheid en droge huid te maken heeft? Dat het door wrijving, druk en dergelijke komt, dat is wel duidelijk. Ik bedoel maar, zou het ook niet aan iets anders kunnen liggen? Ik weet het niet hé! Het heeft in ieder geval niet met ‘stroom’ te maken die door de kabels loopt en in toestellen zit. Maar ik dacht meer in de richting elektromagnetisme. Je hebt namelijk het aardmagnetisch veld, de noord- en zuidpool. Maar je hebt ook het licht, en dat heeft toch ook te maken met elektromagnetisme. En hebben de toestellen in huis niet ook te maken met elektromagnetisme?

  Trouwens, ik heb nog een vraag, als je een tijd over een plastieken lat wrijft, dan kan je daar papiersnippers mee opnemen, als je met een ballon over je trui wrijft kan je daar zelfs zout en peper mee opnemen, is dat een soort van magnetisme dan?

  Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde met elektromagnetisme, word er niet gezegd dat alles wat leeft en groeit met elektromagnetisme te maken heeft? Maar ik ga nog verder, atomen trillen, elektromagnetische kracht houd de elektronen rondom de kern. En hier zitten we terug bij ‘statische elektriciteit’ via elektronen.

  Ik kan hier nog heel wat dieper op ingaan, uitleggen wat elektromagnetisme en dergelijke is, maar dan zou het te technisch worden, zelfs te technisch voor mij!

  I don’t know if others have as much inconvenience from it as I nowadays? I do know a few people that have a lot of discomforts from it the last weeks, I even know some animals that have a ‘crackling’ tail and their hair standing up!

  What is static electricity? Static electricity is electricity but there is no flow of electric charge through an object, but there is electric charge because of the irregular mix of electrons and protons. It’s a surplus (negative) or lack (positive) of electrons on a ‘body’.

  For instance a lightning storm is static charged, the lightning is the discharge. When a person or animal is static charged and for instance touches metal (or another person, an animal, …) then the discharge happens (electrostatic discharge), the crackling, to say it simple the little bluish (the spark) between the body (with that part that another object is touched) and that what is touched.

  Static electricity apparently can be build up in four ways:

  • Contact-induced: for instance through friction (triboelectric effect: sparkling sweaters, plastic, …)
  • Pressure-induced (piezoelectric effect: cigarette lighters, push buttons, …)
  • Heat-induced (pyroelectric effect: for instance heating of bones, tourmaline, …)
  • Charge-induced (electrostatic effect: a charged object bringing in the vicinity of an electrically neutral object)

  Static electricity comes into being when an object contains more or less electrons than necessary to lift the positive charge of the protons. Through friction and such the electrons jump over and there’ll be a skew and thus static electricity.

  Now, I’m not going to be too technical and so I’m not going to explain those, but it’s necessary that one understands ‘static electricity’.

  Some examples of the consequences of static electricity:

  • bits of paper that for instance keep hanging at a plastic object
  • a jet of water that is declined through the attraction of a charged object
  • hair that are standing up
  • a sweater that sparks
  • a pillow that suddenly appears to give a little bit of light
  • a balloon that sticks to the ceiling
  • you want to kiss someone and the spark jumps over

  The cause?

  Other years I haven’t got this much problems with it, but this winter it’s enormously irritating, almost everything I touch gives a ‘spark’ (a ‘slap’).
  Generally one knows that it appears much more in the winter.
  Now, a person doesn’t sit completely still, we constantly move and therefore there’s friction (between clothes and ‘house’, skin and skin, sole and floor, clothes and textile matter of chair or seat, …). Because of this an electric charge builds up and it doesn’t always bleed-off, unless we touch a conductive object. And when this happens the discharge follows, the ‘spark’, the ‘slap’.

  This is different for each person, there are people that barely encounter static electricity, and there are people that almost constantly get in touch with it. The skin is the cause of this, people with a dry skin appear to have more ‘troubles’ with static electricity. And you probably noticed that you encounter it when you just washed your hair (friction). Also clothes and shoes have an influence, nylon, acryl, polyester, fleece, … and those make it easier to build up an ‘static’ charge.

  Now, why the winter? This appears to be because of the humidity. When there is a low humidity there is more chance that a static discharge happens. And apparently there are more periods of low humidity in the winter than in other seasons. Above that we use the heating more in winter (because it’s cold). When using the heating the humidity in the house becomes less, the humidity gets lower and as a consequence there is more chance on a static discharge. Hence thus that one takes the view that in winter there is more chance on a ‘spark’ (a ‘slap’).

  What can be done against it? Firstly one has to make sure that the humidity in the house is higher (humidifier, box with water on the heating, …) A towel on your chair or seat before you sit down. Use less shampoo and don’t use a hair dryer. Use hydrating cream for skin and hair.

  Now, in my case I have encountered a lot of static discharges the last four to five weeks, there doesn’t pass a quarter without a ‘spark’ (a ‘slap’). Nothing is changed in my surroundings (I didn’t move, no new electric devices, no new or other clothes or shoes, …). I even don’t do anything different compared to before, the same ‘affairs’ as before.

  And really the last four to five weeks it happens all the time. Other winters and the previous cold period this winter it didn’t happen this much, this extreme. And I also have it in other seasons, but les than in the winter. I open my windows each day, I have (when I use the heating) water-evaporators on my heating, … I tried everything the last weeks, but without success, the discharge keeps happening. If I want to caress my cat he firstly gets a ‘slap’ (me too), he doesn’t find this pleasant of course. Even the cat has static charges, especially on its tail.

  I just don’t know what the reason for this is, and I know that it’s more awful in winter, but this extreme? I also noticed that when I ‘meditate’ before I go to sleep, that afterwards there is more static electricity on me (I meditate already long before the extreme amount of static discharges). Afterwards I can present a lot of ‘sparks’ in the dark, by rubbing once on my arm, brush my hair, by touching something else.

  And usually it stops directly after one ‘spark’ (one ‘slap’), but after meditating it’s a collection of ‘sparks’ (‘slaps’). It even happened that I just stretch out my arm and that without that there’s something in the vicinity little sparks ‘shoot’ of my fingers (just the normal sparks). And when those sparks would appear between my fingers I could understand it, but away from the fingers? But yes, most of the times I ‘know’ (‘feel’) that I’m not alone in the room, but I’ll talk about that in the future.

  I just find that extreme static electricity the last weeks strange, striking and especially irritating!

  The reason that I put this message under the category ‘paranormal’ is because some of the consequences of ‘static electricity’ also happen (to me, but apparently also to some others) when there is the feeling that ‘something’ is present in the room (and I don’t mean another person or animal).

  • hair that stand up
  • twinkles in my arms, fingers and/or legs
  • cold feeling

  The only feeling that I normally have is that my hair gets static and the ‘slap’ when I touch something, but as I said already, the last weeks it’s extreme and I also feel the other two.

  Anyway I found it worth wile to place a message about it!

  But I wonder if it’s ‘proven’ that low humidity and dry skin cause static electricity. That friction, pressure and such cause it is clear. I just mean, could it be that it happens because of something else? I don’t know! In any case it isn’t ‘electric current’ that goes through wires and that exist in devices. But I was thinking in the direction of electromagnetism. There is the Earth’s magnetic field, the North and South Pole. But there is also the light and this also has to do with electromagnetism. And isn’t it so that the electric devices in our house have to do with electromagnetism?

  Besides, I have another question, when you rub a while over a plastic scale then you can take up bits of paper with it, when you rub with a balloon over your sweater you can take up salt and pepper with that balloon. Isn’t that a kind of magnetism?

  But what I actually wanted to say with electromagnetism. Isn’t it said that everything that lives and grows has to do with electromagnetism? But I even go further, atoms vibrate, the electrons are bound to the nucleus by the electromagnetic force. And through electrons we’re back to ‘static electricity’.

  I could go deeper into the subject, explain what electromagnetic and such are, but that’s too technical, even too technical for me!

  17-02-2010 om 18:36 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Statisch geladen elektronen protonen statische elektriciteit schok vonk tik hoge spanning ontlading winter luchtvochtigheid elektromagnetisme static charged electrons protons electricity shock spark slap high tension discharge humidity electromagnetism

  13-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boeken van de Zieners: Robin Hobb. - The Farseer Trilogy: Robin Hobb.

  Ik heb net het eerste boek van die trilogie uit, ‘Leerling en Meester’. Een heel mooi boek dat er ook nog eens voor zorgt dat ik niet te lang wil wachten met het lezen van het tweede boek. Ik heb voordien al boeken van Robin Hobb gelezen, maar de trilogie die ik gelezen heb, ‘De boeken van de Levende Schepen’ speelt zich af in de tijd na die van ‘De boeken van de Zieners’. Dat was trouwens ook een mooie en spannende trilogie.

  Robin Hobb (pseudoniem van Margaret Astrid Lindholm Ogden en pseudoniem gebruikt voor haar kinderboeken: Megan Lindholm) is een Amerikaanse schrijfster van ‘high fantasy’ en ‘sciencefiction’ romans, ze is geboren in Oakland in 1952. Ze koos voor de naam Robin omdat deze gebruikt kan worden voor een man en een vrouw, Hobb is haar eerbetoon aan J.R.R. Tolkiens creatie, de Hobbit. Ze nam deze naam aan vanaf het moment dat ze de boeken van de Zieners schreef, omdat het een andere stijl is dan de boeken die ze schreef als Megan Lindholm.

  Als Megan Lindholm schreef ze enkele romans, de reeks van het Rendiervolk en de reeks van de Windzangers. Als Robin Hobb schreef ze een reeks over de Zoon van de Krijger en ze schreef verschillende ‘trilogieën’ over het Rijk van de Ouderlingen:

  • de boeken van de Zieners
  • de boeken van de Levende Schepen
  • de boeken van de Nar
  • de kronieken van de Wilde Regenlanden

  Het boek dat ik net gelezen heb ‘Leerling en Meester’ gaat over een bastaard die op zesjarige leeftijd door zijn grootvader wordt achtergelaten bij de koninklijke familie van zijn vader.

  ‘Het koninkrijk van de Zes Hertogdommen wordt sinds lang bestuurd door het geslacht der Zieners. Ziener-koning Vlijm draagt niet voor niets de bijnaam 'de listige', want als zijn zoon prins Chevalric een bastaardzoon verwekt en afstand neemt van de troon als dit uitkomt, laat hij de bastaardzoon Fitz aan het hof opvoeden onder de hoede van Chade, zijn adviseur en magiër. Vlijm voorvoelt immers de vermogens van Fitz en ziet in dat de moeilijkheden die het land ondervindt, met plunderaars aan de grenzen en kuiperijen binnen in het land, een originele oplossing behoeven. Misschien kan zijn bastaardkleinzoon daarvoor zorgen …’

  De boeken van de Levende Schepen spelen zich ook af in de buurt van de Zes Hertogdommen. Het verhaal gaat in het bijzonder over het Levende Schip Vivacia en de familie Vestrit. Deze trilogie heeft niet rechtstreeks te maken met de boeken van de Zieners, maar via de volgende trilogie, de boeken van de Nar komt er wel een link. De boeken van de Nar gaan dan weer verder over Fitz, maar 15 jaar later (in die tussentijd spelen de boeken van de Levende Schepen zich af). Bijna gelijktijdig (blijkbaar) speelt de reeks ‘Kronieken van de regenlanden’ zich af. Blijkbaar moet net voor de boeken van de Levende Schepen ook het kortboek van ‘het Rijk van de Ouderlingen, de thuiskomst’ gelezen worden, dit zou een prequel van die trilogie zijn, doch ik heb hem nog niet gelezen. En er zijn nog twee andere kortboeken, ook over het Rijk van de Ouderlingen, ‘de Erfenis’ en ‘Words like Coins’ (ik weet niet of deze vertaald is?). Maar ook deze las ik nog niet.  I just read the first book of that trilogy, ‘Assassin’s Apprentice’. Quite a good book and it results in the fact that I want to read the second book as soon as possible. I already read books of Robin Hobb, but the trilogy I read ‘Liveship Traders Trilogy’ takes place after the ‘Farseer Trilogy’. This also was a good written and exciting trilogy.

  Robin Hobb (pseudonym of Margaret Astrid Lindholm Ogden and she also uses the pseudonym ‘Megan Lindholm’ for her books for ‘children’) is an American author of high fantasy and science fiction novels, she’s born in Oakland in 1952. She chose the name Robin because it can be used for a boy and for a girl, Hobb is a tribute to the creation of J.R.R. Tolkien: The Hobbit. She used this pseudonym since she started writing the Farseer Trilogy because it was another kind of novels than the novels she wrote as Megan Lindholm.

  As Megan Lindholm she wrote a few novels, the Ki and Vandien Quartet and the series of Tillu and Kerlew. As Robin Hobb she wrote the ‘Soldier Son Trilogy’ and she wrote more ‘trilogies’ about the Realm of the Elderlings:

  • Farseer Trilogy
  • Liveship Traders Trilogy
  • Tawny Man Trilogy
  • Rain Wild Chronicles

  The book I just read ‘Assassin’s Apprentice’ goes about a six year old bastard who is left behind by his grandfather by the royal family of his father.

  ‘Young Fitz is the bastard son of the noble Prince Chivalry, raised in the shadow of the royal court by his father's gruff stableman. He is treated like an outcast by all the royalty except the devious King Shrewd, who has him secretly tutored in the arts of the assassin. For in Fitz's blood runs the magic Skill -- and the darker knowledge of a child raised with the stable hounds and rejected by his family.

  As barbarous raiders ravage the coasts, Fitz is growing to manhood. Soon he will face his first dangerous, soul-shattering mission. And though some regard him as a threat to the throne, he may just be the key to the survival of the kingdom … ’

  The Liveship Traders Trilogy takes place in the neighbourhood of the Six Duchies. The story particular goes about the Liveship Vivacia and the family Vestrit. This trilogy isn’t directly connected with the Farseer Trilogy, but through the next trilogy, Tawny Man Trilogy, there is a link. The Tawny Man Trilogy goes again about Fitz, but 15 years later (in the time between the Liveship Traders Trilogy Trilogy takes place). Almost simultaneously (apparently) the Rain Wild Chronicles take place. Apparently just before you read the Liveship Traders Trilogy you have to read the short story of ‘the Realm of the Elders, ‘Homecoming’, this would be a prequel of that trilogy but I haven’t read it yet. There are two other short stories about the Realm of the Elders, ‘the Inheritance’ and ‘Words like Coins’. But I also haven’t read those yet.

  Bijlagen:
  http://www.robinhobb.com/   

  13-02-2010 om 11:20 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:schrijvers & boeken / authors & books
  Tags:Boeken van de Zieners Boeken van de Levende Schepen Robin Hobb Margaret Astrid Lindholm Ogden Leerling en Meester Fitz ziener Chevalric Chade vermogen wijsheid Farseer Trilogy Liveship Traders Assassin’s Apprentice Fitz Chivalry The Wit Skill

  11-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asylum Seekers / Refugees in Belgium.

  Firstly I want to explain the difference between both.

  What is a ‘refugee’? According to the Convention of Geneva of 1951 it means: ‘A person who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.’

  What a definition. That is what you have with politicians, they mould all laws and explanations in such a complicated definition that they themselves no longer understand it. And a little more important, one can play with that definition and it’s possible to interpret it to one’s wish!

  Now, what is an ‘asylum seeker’? This is a refugee that requests a ‘permission to live in a country’. So not all refugees are asylum seekers, but are all asylum seekers refugees? When you read my examples it will appear that they’re not. One uses the term ‘refugee’ to ask ‘asylum’ and even more awful, both are used by criminals, terrorists, fortune-hunters, adventurers, … And I don’t say that there aren’t any real refugees!

  Pretend that I live in a country A, this country A is ruled by a dictator and together with his army he persecutes his people for almost no reason, and he ‘terrorizes’ them. This dictator ‘reformed’ a division of his army to a personal protection group, these soldiers only get outside with a ski mask and their identity is unknown for everybody except the dictator and the leader of the personal protection group.

  Foreign great powers condemned the acts of the dictator and its army and they threat to intervene. So the dictator decides to send some of his private soldiers out to those great powers to commit terrorist attacks. I’m one of them. I leave to country B, a country that criticized my leader too much. I go to that country as a refugee and say that the dictator ‘persecutes’ me and he wants to ‘condemn’ me because I don’t agree with his administration.

  Do I fall to the definition of a refugee? Of course. Can one check if my story is true? It’s just as difficult as it is with a real refugee. And I don’t think that country B is going to telephone country A and ask if I’m really an adversary of the dictator?

  Decision: It’s ideal for terrorists and such to ‘enter’ a country!

  Other example. I live in country C, there is a war between the ruling president and a part of the army that revolted against that president. This because they aren’t agreeing with the way the president rules his country. (All money for him and his people may suffer.) The people that support the revolting army is massacred, slaughtered, … Of course different countries condemned the acts of the president, also country D a country that is known for its tolerant asylum policy. I’m a criminal, I have committed different burglaries, even robbery with murder. I’ve never been arrested. I know that the inhabitants of country D are richer than the people here in country C. So I’ll pretend to be a ‘refugee’ and the reason that I fled will be ‘the fear for persecution because I support the revolting army’.

  Do I fall to the definition of a refugee? Of course. Can one check if my story is true? Again it’s just as difficult as with a real refugee. There is in country C nobody that can state that I’m a criminal, I wasn’t arrested.

  And even when the police forces of the president suspect me, I pretend to be an adversary of the president, the president wants me back in country C to chastise me (sotospeak). Who is competent enough to decide if I’m effectively a criminal or if the president and his police forces declare this to sabotage me in the hope that I have to go back to country C? Cause country D condemned the president of country C and would the president of country C cooperate with country D and give information to country D about people of his own country that fled the country?

  Decision: Ideal for criminals and such to ‘enter’ another country!

  Outlined one can say that it’s a bad definition and that it’s an open door for criminals, terrorists and such. And one may declare whatever one wants, there is nobody who perfectly knows what the reason is. Certainly not in countries where there is a lot of wrongfulness and terror! And a lot of people really needed to flee, but how many that fall to the definition of ‘refugee’ are people that just want to go to the ‘promised land’ because there it’s possible to exploit the social benefits, because it’s easy to be approved as a refugee, because they have family that live there, or how many of them come to another country for criminal, terroristic, … reasons, pretending to be a refugee?

  Now, the asylum application procedure in Belgium, I don’t know if it’s the same in other countries, but I suspect that it won’t be very different.

  Firstly one compares the story of the asylum seeker with the definition of ‘refugee’ stated in the Convention of Geneva of 1951. When the asylum seeker comes up with this definition he’s recognized as a refugee and the procedure is started. Really easy! One just has to make sure that the story corresponds with the definition!

  Then the procedure itself. First there is the ‘start up-phase’, with the registration of the asylum-appeal. Then one asks the asylum seeker to choose a residence, and this address must NOT correspond with the address where one stays. But it even isn’t obligated to give an address. I find this illogical. A refugee (whether or not a real one) comes in a country and asks asylum then one asks him/her to give an address? Even before the asylum-appeal is processed?

  I will shortly say how I see it. A ‘refugee’ comes to a country and asks asylum, in expectation of a verdict one brings these refugees, they are asylum seekers then, together in a refuge (later more about the refuge). If there is a negative verdict one will be brought to the country of origin (so out of our country). If there is a positive verdict, thus the country grants you asylum, then the concerning services will help you further to a residence, work, they help to naturalize, … Just easy! And because Europe wants that the countries that are part of the European Union process each asylum-appeal they have to give financial support to make life in refuges liveable and to enable such a refuge (personnel, food, education, …)!

  Then there is the first hearing and a ‘questionnaire’. All documents that can support the request of the asylum seeker have to be shown. As if all asylum seekers carry a file or case with documents that ‘prove’ that they are persecuted or such, that ‘prove’ that they are refugees! As if a refugee goes to the person(s) he flees for and asks documents (‘prove’) that he’s persecuted or that he is in danger or such before he flees!

  The questionnaire serves as a preparatory document for the actual investigation. In this one has to explain why one asks asylum, but also the possibilities of return to the country one fled. Really illogical! During the hearing one already asks (and I presume one also notes?) why the refugee asks for asylum? And if someone really had to flee his country or if someone pretends to be a refugee (criminal or terroristic reason or a fortune-hunter (promised land) or adventurer or whatever) then this person really isn’t going to write down or state that there is a possibility that he/she can go back to his/here country of origin and even not how it would be possible to return to that country. He/she would be crazy if he/she does that!

  Then one looks if Belgium is responsible for the asylum-appeal. The rules for this are put in writings in the Dublin-regulation. And there is one issue that struck me, namely that the country where the refugee irregularly crossed the border is responsible. Now, if someone illegal (irregular) crosses a border then there is no proof of that. How is it possible to determine exactly which country this is? By means of the statement of the asylum seeker? By the way, doing something illegal is a violation of the law, and those are an offence (punishable), thus one has to take this into account according to me!

  And it’s logical that I’ll continue with the situation where Belgium is responsible for the process of the asylum-appeal. One continues after decided who’s responsible with the investigation-phase.

  Now, what is this investigation-phase? One starts to investigate if the asylum seeker is a refugee in the sense of the Convention of Geneva of 1951. Foolishly, not? Cause this already happened in the start up-phase, cause when one isn’t a refugee one actual isn’t an asylum seeker?!?

  In case that one isn’t considered for this one checks whether one qualifies for alternative protection.

  Conditions for this protection are not being recognized as a refugee and there have to be distinguished reasons to presume that if the asylum seeker returns to his country of origin that there is a risk of severe damage and because of that he can’t or won’t place himself/herself under the protection of that country.

  Each request has to be investigated individually, one has to demonstrate that there effectively is a risk. This has to be demonstrated concretely, only the situation in the country of origin is insufficient. But I already said what I think about ‘proving’ (demonstrating)!

  The alternative protection is subdivided in three groups of ‘reasons’.

  Firstly when you are sentenced to death (or execution). And hereby I have questions. There are two kinds of convictions, the criminals and the so-called innocent. How can one decide to witch category an asylum seeker belongs? Maybe make a phone call to the country of origin? As if they are going to be assisting and honest! We’re talking about a country that is ‘corrupt’, a country in war, … how certain can one be of the things that are said by them or even the things in the documents?

  Secondly if there is the threat that one has to undergo torture, inhuman or humiliating treatment or punishment when one goes back to the country of origin. The same here, how can one demonstrate and verify this?

  Thirdly when your live is threatened because of random violence due to an international or domestic armed conflict. And here one finds an interesting point, in case of doubt if the asylum seeker is a citizen of such a country then he/she has to be considered as a citizen of that country. Hilarious! Especially for criminals, terrorists, fortune-hunters, adventurers, …

  After that there is the convocation for an interview (questionnaire that is filled in before is used in this interview). All proofs have to be applied then, and if there are no material proofs the explanation (the story) can be the proof. It’s getting more hilarious each time!

  And then there is the appraisal. This goes about two aspects, namely first an investigation to the truth and credibility of the refugee-story (and how big the chance is that this can be verified?) and secondly the comparing of the refugee-story and the criteria for the statute of refugee and the alternative protection. So a third time this is checked! One can assume that one knows this after the first time!

  And then the decision. Approval or not of course. And when your request isn’t approved one drily can give notice to appeal. I already said that it was becoming more hilarious each time, when I was one of the persons of my examples I only could smile!

  Fact is that currently (and I’m talking about Belgium) all goes completely wrong. One invites everybody to come to our country, (knowing that the control of the reason is difficult, even impossible) and because of that inviting there are very many illegal aliens, very many asylum-seekers, very many asylum-seekers that appealed, asylum-seekers that become illegal aliens, … One invites, but one doesn’t give shelter and one doesn’t acts correct! When you ‘invite’ people then one can’t say afterwards ‘take care of yourself’ and one can’t allow it that people (cause they are humans) end up on the streets, end up in illegality and probably end up in criminality! One has to make sure that those people end up all right and are being helped, or that they are directly returned to the country of origin!

  I’ll say how I see it. It’s a fact that there are people that have a reason to flee their country of origin, I don’t deny that. But on this lengthy, elaborated manner, in which one checks things multiple times (definition refugee)? No, this doesn’t work, this isn’t correct. Firstly the chance is too big that those who effectively have a reason to flee their country (and I don’t mean flee because you’re a convicted criminal or such) are rejected and secondly it’s really easy for criminals, terrorists, offenders, adventurers, fortune-hunters and such to be accepted.

  How should it be done then?

  Firstly I find that Europe (that determines that the countries has to ‘receive’ refugees) has to do more!

  1) The European Union (and not only them) HAS TO intervene in countries of which one knows that refugees (will) come. They have to take on the situation (the reason one flees) on the spot so that the reason to flee is gone and consequently there will be fewer refugees. Or when one notices that suddenly there are a lot of refugees from a country than one has to take on the situation so that there isn’t a reason to flee anymore (or almost no reason). Cause it’s a fact that when you take away the cause of flee that then there isn’t (almost none) reason any more to flee the country!

  2) The European Union should intervene in the financial costs of the refuges!

  3) The law concerning ‘refugees’ and ‘reasons to flee’ has to be advanced and elucidated better. Cause it’s a fact that the countries have to ‘receive’ to many so-called refugees while this isn’t really necessary. With the current definition one simply and soon has a reason to flee, one is allowed to flee almost for no reason.

  Secondly, the refuges, this is for the governments of the countries of the European Union and with financial support of the European Union (not completely paid by the EU of course). I’m talking about the country I live in, Belgium.

  I estimate that two or for refuges are necessary in total (maximum and shared alike between the French and Dutch community).

  1) The refuge may not be a prison, but has to be a closed institution where not everybody can walk in and out freely.

  2) One has to see for it that there are sufficient wide living quarters, there must be possibilities to play sports and to relax (walking, television-room, …).

  3) The asylum seekers (all) have to be obliged to take language lessons (according to the community in Belgium they ‘live’ in) and this already before their request is approved or declined. This so that they already partly understand and speak the language if they get an approval. Above that one also can give information about our culture, laws, customs, … And above that one can also (on beforehand) talk about what has to be done if the appeal is approved (to work, accommodation, National Health Service administration, …).

  4) For children one can do this as a school (even with lessons as in school (calculating, reading, …) and this 8 hours each day, except Wednesday 4 hours). For the adults it isn’t needed that it’s that expanded and long as for children (language lessons are obliged of course), but they have to ‘learn’ sufficient so that they are prepared to live in our country at the moment (and if) they get an approval. (This even can provide employment in our country.)

  5) Each family (asylum-seeker) has to get sufficient food to satisfy their needs. Eventually one can put a storage in the refuge where one eventually can find and choose some clothes (whether or not second-hand).

  6) One even can place workplaces in the refuge, so that one can work (paid) there.

  7) The maintenance of the refuge can be divided among the asylum seekers, with dividing of tasks.

  8) Above all one has to make sure that the life in the refuge is humane, but one also has to make sure that the asylum seeker can’t disappear in our country.

  9) There has to be an open institution at the refuge, there asylum seekers (who did get an approval) have to stay until they have work, have a house and such.

  As I already said it’s very difficult to verify if a person effectively had to flee his country of origin for his own safety (and this not because of an offence). And this has to change, I can’t find a solution immediately.

  So it remains a problem how one has to decide if someone effectively has a good and legitimate reason to flee his/her country of origin. But if one sees for it that one intervenes in those countries (where someone is legitimate to flee according to the Convention of Geneva), then it isn’t that difficult anymore. One already can make a list of countries where the situation is ‘dangerous’ and so one knows where one has to intervene and otherwise one has to intervene when one notices that there suddenly are a lot of refugees from the same country.

  When this is done the remaining ‘refugees’ has to be checked from person to person and thoroughly (but not multiple times the same) investigated. For me it isn’t about defining a definition for ‘legitimate reason’ but it is about the situation itself. Each situation is different and has to be investigated apart! And one can ‘receive’ asylum seekers in our country but

  The 'refugees' that over remain will look at must become then by person till person, but in moderation, and only those with a real legitimate reason. They that couldn’t do anything else than flee. And not just people that come to our country because they have family here, not fortune-hunters, not adventurers and such. One has to be stringent when deciding (approval or not) but as I just said, each situation has to be decided apart. Cause now it’s getting out of hand in our country!

  The first thing a refugee should do (when wanting to come to our country) is reporting itself at the border, at the Foreign Office or at the refuge itself. They are brought then to the refuge and/or get assigned a ‘residence’ in the refuge, this awaiting the verdict about their asylum-appeal.

  Now, when illegal aliens are picked up in our country they must be brought (without delay) back to their country of origin. They shouldn’t get the chance to ask asylum then, this should have been done immediately when entering our country. Let me repeat that doing something illegal is a violation of the law, it’s an offence, for us (Belgians) but also for foreigners, refugees, … For instance, we can’t ask to loan something after we are caught stealing that same thing! Those illegal aliens should be handed out to the authorities of the country of origin (police or such) since they committed an offence (they did something illegal).

  When appears while processing the asylum-appeal that there is talk of misuse or such one also has to act correctly and hard-fisted, these persons should be brought instantly to the country of origin, they also (like illegal aliens) should be handed out to the authorities and one also have to report that they committed an offence. The authorities should decide what to do with those offenders.

  And also when the asylum-appeal definitely is declined they have to be brought to the country of origin!

  When the request is declined and one gives notice of appeal one has to stay in the ‘closed’ refuge until there is a verdict in the appeal.

  Now, when the request is approved the asylum seeker is placed in the open institution (obligated). This to make sure that they don’t end up on the street and that they have time to search for a house, for work, … But of course it’s necessary that one makes sure that they aren’t going to exploit our social services and such. One has to make sure that they don’t end up in criminality or such.

  This happens with guidance. Guidance to naturalization, guidance with seeking of work or a training (education) and the registering by the necessary authorities, guidance with finding an appropriate house, …

  As I already said, one has to be obliged to take this guidance and to cooperate. When they refuse this the approval should be withdrawn and they have to be brought back to the country of origin. One can be sure that those that fled with a good and legitimate reason (non-criminals and such) are going to cooperate.

  This guidance has to last at least a year, of course it isn’t so that one has to stay in the open institution for a year, when work and/or a house are found one safely can move but the asylum seeker that got the approval has to work at least one year. When one because of particular reasons (the asylum seeker isn’t the reason for the resignation) looses his job he/she is allowed to find other work. But in other cases when one doesn’t meet one’s obligations one has to be brought back to the country of origin!

  Concerning children, they can to some kind of ‘school’ in the ‘closed’ refuge and when there is an approval and one ends up in the open institution and afterwards when one moves to its own house the children have to be registered in one of our schools and this of course is obliged (also being present at school).

  When one meets all those obligations, when the advice of the guidance is followed (accepted), when there is the will to naturalize itself, … then for me there isn’t a problem. When not then one had the chance but one didn’t take that chance and one has to be brought back to the country of origin!

  I made this message with help of tow people that have gone through the procedures of the asylum-appeal. One of them had an approval, the other didn’t, and both still live in Belgium. I also found additional information and verification on the internet.

  Of course there are more rules and there are also more ways to enter our country. I tried to explain it as simple as possible and I took the general procedure. And supporters of ‘asylum and refugees’ will say that it isn’t that easy and that all people that flee should be helped. And adversaries will say that I’m (partly) right. But it doesn’t make a difference for me, I just say how I think about it!

  11-02-2010 om 20:09 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Asylum seeker refugee human rights convention of Geneva refuge asylum-appeal Belgium naturalize naturalization work job school education guidance illegal offence European Union

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asielzoekers / Vluchtelingen in België.

  Eerst zal ik het verschil tussen beide even uitleggen.

  Wat zijn ‘vluchtelingen’? Volgens de Conventie van Genève van 1951 betekent het: ‘Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.’

  Nogal een definitie natuurlijk. Dat heb je dus met politiekers, ze gieten alle wetten en verklaringen in zulk een ingewikkelde definitie dat ze er zelf niet meer aan uit kunnen. En wat nog belangrijker is, men kan met die definitie spelen en ze interpreteren naar eigen wens!

  Dan, wat is een ‘asielzoeker’? Dit is een vluchteling die een aanvraag tot ‘toelating tot een land’ heeft ingediend. Dus niet alle vluchtelingen zijn asielzoekers, maar zijn alle asielzoekers vluchtelingen? Uit mijn twee voorbeelden zal blijken van niet. ‘Vluchteling’ wordt wel gebruikt om ‘asiel aan te vragen’ en nog erger, beiden worden gebruikt voor criminaliteit, terrorisme, … en door gelukszoekers, avonturiers, … En ik zeg hier niet dat er géén echte vluchtelingen zijn!

  Stel, ik woon in een land A, in land A heerst een dictator die samen met zijn leger de bevolking voor het minste ‘vervolgt’ en ‘terroriseert’. Deze dictator heeft één afdeling van het leger ‘omgevormd’ tot persoonlijke beveiligingsgroep, deze soldaten komen alleen buiten met bivakmutsen op en hun identiteit is voor iedereen onbekend, alleen de dictator en de leiders van de persoonlijke beveiligingsgroep kennen de identiteiten.

  Buitenlandse grootmachten hebben natuurlijk de daden van de dictator en zijn leger veroordeelt en dreigen in te grijpen. Daarop beslist de dictator om enkele van zijn privé soldaten eropuit te sturen om aanslagen te plegen. Ik ben één van hen. Ik vertrek naar land B, een land dat véél reacties had op de dictator, een land waar je makkelijk terecht kan. Ik ga naar daar als vluchteling, en zeg dat de dictator mij ‘vervolgt’ en wil ‘veroordelen’ omdat ik niet akkoord ben met zijn beleid.

  Val ik onder de definitie van vluchteling? Natuurlijk. Kan men nagaan of mijn verhaal klopt? Even moeilijk als bij een echte vluchteling. En ik denk niet dat land B even een telefoontje gaat doen naar land A om te vragen of ik effectief een tegenstander ben van de dictator?

  Besluit: Ideaal voor terroristen en dergelijke om een ander land in te komen!

  Ander voorbeeld. Ik woon in een land C, in land C is er oorlog tussen de heersende president en een deel van het leger dat in opstand kwam tegen die president omdat zij het niet eens waren met het beleid van die president. (Alle rijkdom voor hem en zijn volk mag creperen.) Het volk dat het opstandige leger steunt word brutaal vermoord, afgeslacht, … Natuurlijk hebben verschillende landen hierop gereageerd, ook land D, een land dat bekent staat om zijn soepel asielbeleid. Ik ben een crimineel, ik heb verschillende inbraken gepleegd, zelfs met moord. Ik ben nooit gearresteerd. Ik weet dat de bewoners van land D rijker zijn als hier in land C. Dus ik trek naar daar als vluchteling met als reden ‘de vrees voor vervolging omdat ik het opstandige leger steun’.

  Val ik onder de definitie van vluchteling? Natuurlijk. Kan men nagaan of mijn verhaal klopt? Even moeilijk als bij een echte vluchteling. Er is in land C niemand die kan verklaren dat ik een crimineel ben, ik ben nooit gearresteerd.

  En zelfs als ik verdacht werd door de politietroepen van de president, ik ben zogezegd een tegenstander van de president, de president wil mij maar al te graag terug in land C om met mij af te rekenen (ook zogezegd natuurlijk). Wie is bekwaam genoeg om uit te maken of ik effectief een crimineel ben, of dat de president en zijn politie dit verklaren om mij dwars te liggen in de hoop dat ik terug naar land C moet? Want land D heeft de president van land C veroordeeld, en zou die president echt samenwerken met land D om land D info te geven over bewoners van zijn eigen land C die land C verlaten hebben?

  Besluit: Ideaal om criminelen en dergelijke om een ander land in te komen!

  Samengevat kan je dus zeggen dat het een slechte definitie is en dat het een open deur is voor criminelen, terroristen en dergelijke. En men mag verklaren wat men wil, er is niemand die perfect kan weten wat de reden is. Zeker niet in landen waar wantoestanden zijn! En veel mensen zijn effectief moeten vluchten, maar hoeveel van diegene die onder de definitie vluchteling vallen zijn mensen die gewoon naar een ‘beloofd land’ willen omdat ze daar kunnen genieten van de sociale voordelen, omdat ze daar gemakkelijk aanvaard worden als vluchteling, omdat ze daar familie hebben wonen, of hoeveel van hen komen naar een ander land voor criminele, terroristische, … redenen, zich voordoend als vluchteling?

  Nu, de asielprocedure in België, ik weet niet of dit in andere landen hetzelfde is, maar het zal toch niet veel verschillen vermoed ik.

  Eerst wordt het verhaal van de asielzoeker getoetst aan de definitie van vluchteling die in de Conventie van Genève van 1951 staat. Indien de asielzoeker aan deze definitie beantwoordt, wordt hij erkend als vluchteling en dan word de procedure opgestart. Makkelijk toch! Je zorgt gewoon dat je verhaal overeenkomt met de definitie!

  Dan de procedure zelf. Eerst is er de opstartfase, met de registratie van de asielaanvraag. Dan vraagt men om een woonplaats te kiezen, en dit adres moet NIET overeenkomen met het adres waar men werkelijk verblijft. Maar het is ook niet verplicht om een adres op te geven. Dit vind ik onlogisch. Als ‘vluchteling’ (al dan niet echt) kom je een land binnen, en men vraagt je naar een adres? Zelfs voor de asielaanvraag is behandeld?

  Ik zal hier al even aanhalen hoe ik het zie. Een ‘vluchteling’ komt het land in en wil asiel aanvragen, in afwachting van een uitspraak brengt men deze vluchtelingen, die dan asielzoekers zijn, samen in een asielcentra (straks meer over het asielcentra). Als er een uitspraak is en als deze negatief is, dan word je het land uitgezet (terug naar land van herkomst). Indien de uitspraak positief is, dus je aanvraag wordt goedgekeurd, dan helpen de juiste diensten je verder naar een woonplaats, werk, inburgering, … Simpel toch! En vermits Europa wil dat landen behorend tot de Europese Unie elke asielaanvraag behandelen, dan moeten zij maar financieel tussenkomen om het leven in die asielcentra leefbaar te maken en zulke asielcentra draaiend te houden (personeel, voedsel, opleiding, …)!

  Dan is er het eerste gehoor en een ‘vragenlijst’. Alle documenten die de asielaanvraag kunnen ondersteunen moeten voorgelegd worden. Alsof alle asielzoekers een map of kaft bijhebben met documenten die ‘bewijzen’ dat zij vervolgt of dergelijke worden, die ‘bewijzen’ dat zij een vluchteling zijn! Alsof een vluchteling voor dat hij zijn land ontvlucht even langs de persoon of personen waar hij voor vlucht gaat gaan om daar even een document op te laten maken dat hij effectief vervolgd wordt, of in gevaar is of dergelijke!

  De vragenlijst dient al voorbereidend document voor het eigenlijke onderzoek. Hierin moet gezet worden waarom hij een asielaanvraag indient, maar ook de mogelijkheden van terugkeer naar het land dat hij ontvlucht is. Onlogisch toch! Word tijdens dat gehoor dan niet gevraagd en genoteerd waarom de vluchteling een asielaanvraag indient? En als iemand zijn land echt ontvlucht, of als iemand doet alsof hij zijn land ontvlucht (criminele of terroristische reden of om geluk te zoeken (beloofde land) of als avontuur of wat dan ook) gaat die persoon echt niet opschrijven of verklaren of hij nog terug kan naar zijn land, dat hij nog terug kan naar zijn land of hoe hij terug kan naar zijn land. Hij/zij zou wel gek zijn als hij/zij dat doet!

  Dan word er gekeken of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. De regels daarvoor liggen vast in de Dublin-verordening. En één punt valt me daarin op, namelijk dat de staat verantwoordelijk is waarvan de asielzoeker illegaal de grens heeft overschreden. Nu, als iemand illegaal een land door trekt of binnen komt, dan zijn er géén bewijzen van. Hoe kan men correct bepalen welke staat dat is? Op basis van de verklaring van de asielzoeker? Trouwens, iets illegaal doen is een misdrijf, en misdrijven zijn strafbaar, dus daar moet men volgens mij ook rekening mee houden!

  En ik ga natuurlijk verder met de situatie waar België verantwoordelijk is voor het behandelen van de asielaanvraag. Men gaat dan verder met de onderzoeksfase.

  Wat is nu die onderzoeksfase? Men begint met het onderzoeken of de betrokken asielzoeker een vluchteling is in de zin van de Conventie van Genève van 1951. Dwaas toch! Want dit gebeurde al bij de opstartfase, want als je géén vluchteling bent kan je feitelijk géén asielzoeker worden toch?!?

  Indien je niet in aanmerking komt gaat men nagaan of je in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming (subsidiair = vervangend).

  Criteria voor deze bescherming zijn als je niet erkend word als vluchteling en indien er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat als de asielzoeker naar zijn land van oorsprong terugkeert dat hij/zij dan een risico zou lopen op ernstige schade en zich daardoor niet onder de bescherming van dat land kan of wil stellen.

  Elke aanvraag wordt individueel onderzocht, men moet aantonen dat men effectief een risico loopt. Dit moet concreet aangetoond worden, enkel als reden de situatie in het land van herkomst is onvoldoende. Maar ik zei al wat ik denk over dat ‘bewijzen’!

  De subsidiaire bescherming is onderverdeeld in drie groepen van redenen.

  Ten eerste als je door een rechtbank veroordeeld bent tot de doodstraf of executie. En hier stel ik me al vragen bij. Je hebt bij zulke veroordelingen twee categorieën, de effectieve misdadiger en de zogenaamde onschuldige. Hoe kan men beoordelen tot welke van deze twee categorieën een asielzoeker behoort? Even bellen naar het land van herkomst misschien? Alsof die behulpzaam en eerlijk gaan zijn! Het gaat over een ‘corrupt’ land, een land in oorlog, … hoe zeker kan men dan zijn van de dingen die in een document staan of die gezegd worden?

  Ten tweede als je foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing dreigt te ondergaan in je land van herkomst. Hier hetzelfde, hoe kan men dit aantonen en controleren?

  Ten derde als je leven bedreigd word als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Hierbij staat een interessant punt, in geval van twijfel of de asielzoeker een burger is van een dergelijk land, dan moet hij beschouwd worden als een burger van dat land. Leuk toch voor criminelen, terroristen, gelukszoekers, avonturiers, …

  Daarna is er de oproeping voor een interview (vragenlijst die eerder ingevuld werd word hiervoor gebruikt). Alle bewijzen worden dan aangebracht, en als je géén materiele bewijzen hebt kan je uitleg het bewijs leveren. Het wordt alsmaar leuker!

  En daarna is er de beoordeling. Dit gaat om twee aspecten, namelijk een onderzoek naar de waarachtigheid en de geloofwaardigheid van het vluchteling-verhaal (en hoe groot is de kans dat dit correct geverifieerd kan worden?) en ten tweede de toetsing van het vluchteling-verhaal aan de criteria voor het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming. Dus een derde keer word gecontroleerd of de persoon een vluchteling is volgens de definitie! Het is toch aan te nemen dat dit geweten is na een eerste controle!

  En dan is er de beslissing. Goedkeuring of niet natuurlijk. En als je aanvraag niet wordt goedgekeurd kan je doodleuk in beroep gaan. Ik zei toch dat het alsmaar leuker wordt, als ik één van de personen van mijn voorbeelden was, zou ik enkel maar lachen!

  Feit is ook dat het momenteel (en ik spreek dan over België) helemaal fout loopt. Men nodigt iedereen maar uit om naar hier te komen, (wetende dat controle van de reden moeilijk tot onmogelijk is) en als gevolg hebben we hier ontzettend veel illegalen, ontzettend veel asielzoekers, asielzoekers die in beroep zijn, asielzoekers die illegalen worden, … Men nodigt uit, maar vangt niet op en handelt niet gepast! Als je mensen ‘uitnodigt’, dan kan je nadien niet zeggen van ‘trek je plan’ en kan je niet zomaar toestaan dat die mensen (want dat blijven het) op straat terechtkomen, in de illegaliteit terechtkomen en hoogstwaarschijnlijk in de criminaliteit terechtkomen! Dan moet je er ook voor zorgen dat die mensen goed terechtkomen en geholpen worden, of direct worden terug gebracht naar het land van herkomst!

  Ik zal even zeggen hoe ik het zie. Het is een feit dat er inderdaad mensen zijn die een reden hebben om hun land te ontvluchten, dit ontken ik niet. Maar op deze langdurige, langdradige wijze, waarin dingen meerdere keren getoetst worden (definitie vluchteling)? Nee, dit werkt niet, dit is niet correct. Ten eerste is er een te grote kans dat zij die effectief een reden hebben om hun land te ontvluchten (en ik bedoel dan niet ontvluchten omdat je een veroordeelde misdadiger of dergelijke bent) afgewezen worden, en ten tweede is het uiterst gemakkelijk om als misdadiger, crimineel, terrorist, avonturier, gelukzoeker en dergelijke aanvaard te worden.

  Hoe zou het dan wel moeten?

  Ten eerste vind ik dat Europa (die bepaald dat wij asielzoekers moeten ‘ontvangen’) meer moet doen!

  1) De Europese Unie (en niet alleen zij) MOET ingrijpen in landen vanwaar men weet dat vluchtelingen (gaan) komen. Ze moeten de situatie ter plaatse aanpakken zodat de oorzaak (waarom mensen vluchten) weggenomen wordt en er bijgevolg minder vluchtelingen zullen zijn. Of als men merkt dat er plots van een land veel vluchtelingen zijn, moet men die situatie dan aanpakken zodat er géén reden meer is om te vluchten (of bijna géén reden meer). Want het is toch een feit dat als je de oorzaak van ontvluchten van een land wegneemt dat er dan (zo goed als) géén reden meer is om dat land te ontvluchten!

  2) De Europese Unie zou moeten tussenkomen in de financiële kosten van asielcentra!

  3) De wet betreffende ‘vluchteling’ en ‘reden tot vluchten’ verfijnen en verduidelijken. Want het is een feit dat de landen teveel zogenaamde vluchtelingen moeten ‘opnemen’ terwijl dit eigenlijk niet echt nodig is. Met de huidige definitie heb je al snel een reden om te vluchten, je kan vluchten voor het minste.

  Ten tweede, de asielcentra, dit komt dus neer op de regering van de landen van de Europese Unie en mits financiële steun van de Europese Unie (niet volledig natuurlijk). Ik spreek hier natuurlijk over het land waarin ik woon, België.

  Ik schat dat er twee of vier asielcentra (eerlijk verdeelt over het Franstalig en Nederlandstalig gebied) nodig zijn in totaal (maximum).

  1) De asielcentra mogen géén gevangenissen zijn, maar moeten wel een gesloten instelling zijn waar niet zomaar iedereen in en uit kan.

  2) Er moet gezorgd worden voor voldoende ruime woongelegenheden, er moet gelegenheid zijn om te sporten en te ontspannen (wandelruimte, tv-zaal, …).

  3) De asielzoekers (allemaal) moeten verplicht worden van taallessen te nemen (naargelang het landsgedeelte waarin men verblijft) en dit alvorens de aanvraag goed- of afgekeurd is. Dit zodat zij de taal al deels begrijpen en spreken als zij een goedkeuring moesten krijgen. Bovenop de taallessen kan er ook informatie gegeven worden over onze cultuur, wetten, gebruiken, … En men kan daarbovenop nog eens (op voorhand dus) bespreken wat er dient te gebeuren als de aanvraag goedgekeurd word (naar werk toe, woonst, ziekenfonds, syndicaat, …).

  4) Voor kinderen kan men dit doen in de structuur van een school (zelfs met rekenlessen en dergelijke, 8 uren per dag). Voor de volwassenen hoeft het niet zo uitgebreid en lang te zijn als voor kinderen (taalles natuurlijk wel), maar toch ook voldoende zodat ze voorbereid zijn om mits een goedkeuring in ons land te verblijven. (Dit kan zelfs zorgen voor meer werkgelegenheid in ons land.)

  5) Ieder gezin (asielzoekers) moeten voldoende voedsel krijgen om aan hun behoeften te voldoen. Eventueel kan men ook een magazijn toevoegen waarin de asielzoekers eventueel kledij (al dan niet tweedehands) kunnen kiezen.

  6) Men kan zelfs werkplaatsen in het asielcentra plaatsen, zodat men daar terecht kan om te werken (betaald).

  7) Het onderhoud van het asielcentrum kan men verdelen onder de asielzoekers, met taakverdeling.

  8) Bovenal dient ervoor gezorgd te worden dat het leven in een asielcentrum toch menswaardig is, maar aan de andere kant moet men ervoor zorgen dat de asielzoekers niet zomaar kunnen verdwijnen.

  9) Bij dit gesloten centra moet ook een open centra zitten, waar asielzoekers die een goedkeuring tijdelijk moeten verblijven tot zij werk hebben, een woning hebben en dergelijke.

  Zoals ik al aanhaalde is het héél moeilijk om te verifiëren of een persoon effectief zijn land diende te ontvluchten voor zijn eigen veiligheid (en dit niet om reden van een misdrijf). En dit dient te veranderen, ikzelf kan ook niet direct een oplossing uit mijn hoed toveren.

  Dus er blijft nog steeds het probleem van hoe beslist moet worden of iemand effectief een gegronde reden had om zijn land te ontvluchten. Maar indien men ervoor zorgt dat er in die landen (waar iemand gegrond uit kan vluchten) ingegrepen word, dan is dat al een minder moeilijk iets. Men kan nu al een lijst opmaken van landen waar de situatie ‘gevaarlijk’ is, dus weet men ook waar men moet ingrijpen en anders moet men ingrijpen als men merkt dat er plots veel vluchtelingen uit hetzelfde land komen.

  De ‘vluchtelingen’ die over blijven zullen dan van persoon tot persoon bekeken moeten worden, met grondig (maar géén dubbel) onderzoek. Voor mij gaat het hier niet om het bepalen van een passende definitie voor ‘gegrond’, maar om de situatie op zich. En elke situatie is anders en moet op zich bekeken worden! En men kan gerust in ons land asielzoekers opnemen, maar met mate, en enkel die met een echte gegronde reden. Zij die echt niet anders konden. En niet zomaar mensen die hier komen omdat familie het hier goed heeft, gelukzoekers, avonturiers en dergelijke. Er moet veel strenger beoordeeld worden, maar zoals ik net zei, elke situatie moet apart bekeken worden. Want nu loopt het toch de spuigaten uit!

  De eerste taak van een vluchteling is om zich aan te melden aan de grens, bij de dienst vreemdelingenzaken of aan het asielcentra. Zij worden dan naar het asielcentra gebracht en/of krijgen een ‘woonplaats’ toegewezen in het asielcentra, dit in afwachting van een uitspraak over hun asielaanvraag.

  Nu, als illegalen in ons land opgepakt worden, moeten zij onverwijld terug naar het land van herkomst gebracht worden. Zij krijgen niet de kans om dan alsnog asiel aan te vragen, dit had direct moeten gebeuren. Laat me herhalen dat iets illegaals doen strafbaar is, een misdrijf is, voor ons (Belgen), maar ook voor buitenlanders, vluchtelingen, … Wij kunnen bijvoorbeeld ook niet ergens iets gaan stelen en als we betrapt worden vragen of we dat wat we gestolen hebben misschien mogen lenen! Zij dienen dan ook afgeleverd te worden aan de bevoegde instanties (politie of dergelijke) in het land van herkomst, vermits zij een strafbaar feit pleegden (iets illegaals deden).

  Als bij de behandeling van de aanvraag blijkt dat er sprake is van misbruik of dergelijke moet ook correct en streng opgetreden worden, deze personen dienen onverwijld naar het land van herkomst gebracht te worden, ook dienen zij net als illegalen afgeleverd te worden aan de bevoegde instanties met natuurlijk de vermelding van welk strafbaar feit zij pleegden. De bevoegde instanties moeten dan maar zelf uitmaken wat zij doen met hen.

  En ook indien de aanvraag definitief is afgekeurd moeten zij terug naar het land van herkomst!

  Als de aanvraag afgekeurd wordt en men in beroep gaat dan moet men ook in het gesloten asielcentra verblijven tot die procedure is afgelopen.

  Nu, als de aanvraag wordt goedgekeurd komen de betreffende asielzoekers in het open centra terecht (verplicht). Zodat zij niet op straat belanden en op hun gemak op zoek kunnen naar een woning, naar werk, … Maar het is natuurlijk ook nodig dat men ervoor zorgt dat zij na de goedkeuring niet gaan profiteren van onze sociale voorzieningen en dergelijke. Men moet er voor zorgen dat zij niet in de criminaliteit of dergelijke terechtkomen.

  Dit gebeurt onder begeleiding. Begeleiding naar verdere inburgering, begeleiding naar het zoeken van werk of een opleiding en het inschrijven bij de nodige instanties, begeleiding bij het zoeken naar een gepaste woning, …

  Zoals ik al zei, men is verplicht deze begeleiding te nemen en mee te werken. Indien dit geweigerd wordt dient de goedkeuring alsnog ingetrokken te worden en word men teruggebracht naar het land van herkomst. Geloof me, mensen die met gegronde reden (niet-criminelen en dergelijke) hun land ontvluchten zullen meewerken.

  Deze begeleiding moet minstens een jaar duren, het is natuurlijk niet zo dat men een jaar in dat open centra moet blijven, indien er werk gevonden wordt, kan men gerust verhuizen, doch de begeleiding moet minstens een jaar dienen. Het zou namelijk een voorwaarde van goedkeuring moeten zijn dat de persoon die de goedkeuring kreeg gaat werken en minstens een jaar blijft werken. Indien men door bepaalde omstandigheden (waar men zelf niets aan kan doen) moest ontslaan worden kan er natuurlijk opnieuw gezocht worden naar werk. Maar in andere gevallen als niet aan die voorwaarde word voldaan dient men teruggebracht te worden naar het land van herkomst!

  Wat kinderen betreft, zij kunnen naar (een soort van) ‘school’ in het gesloten asielcentra en als er een goedkeuring is en men in het open centra terechtkomt en nadien ergens gaat wonen dienen de kinderen natuurlijk ingeschreven te worden op één van onze scholen en dit is natuurlijk verplicht (ook het gaan zelf).

  Indien aan al die voorwaarden voldaan word, indien de raad van de begeleiding goed opgevolgd word, indien er de wil is om zich in te burgeren, … dan is er voor mij géén probleem, indien niet, dan heeft men de kans gekregen maar die niet benut en dient men terug naar het land van herkomst gebracht te worden!

  Ik heb dit bericht opgemaakt met hulp van twee mensen die de asielprocedure doorlopen hebben, één van hen had een goedkeuring, de andere niet, en beiden leven nog in België. Ook heb ik bijkomende inlichtingen en verificatie gezocht op het internet.

  Er zijn natuurlijk nog veel meer regeltjes en ook zijn er nog meer manieren om in ons land te kunnen komen wonen. Ik heb het hier zo simpel mogelijk uitgelegd en de algemene procedure genomen. En voorstanders van ‘asiel en vluchtelingen’ zullen zeggen dat het niet zo gemakkelijk is en dat mensen die vluchten allemaal moeten geholpen worden. En tegenstanders zullen mij misschien deels gelijk geven. Maar voor mij maakt het niet uit, ik zeg gewoon hoe ik erover denk!

  11-02-2010 om 20:05 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Asiel asielzoeker vluchteling rechten van de mens Genève asielcentra asielaanvraag België inburgering inburgeren werk school begeleiding illegaal misdrijf Europese Unie

  09-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eurovisie Songfestival. – Eurovision Song Contest.

  ‘Brotherhood of man’, misschien al gehoord van hen? Ik wel, in 1976 wonnen zij het Eurovisie Songfestival met ‘Save your kisses for me’. Een mooi lied toch wel. Het is een Britse popgroep uit de jaren ’70, andere liedjes van hen zijn ‘United we stand’, ‘Angelo’, ‘Figaro’, ‘Kiss me kiss your baby’, …
  De groepsleden: Nicky Stevens, Sandra Stevens, Martin Lee, Lee Sheridan.

  Hieronder de songtekst van ‘Save your kisses for me’.

  “””
  Though it hurts to go away
  It's impossible to stay
  But there's one thing I must say before I go
  I love you - you know
  I'll be thinking of you in most everything I do
  Now the time is moving on
  And I really should be gone
  But you keep me hanging on for one more smile
  I love you - all the while
  With your cute little way
  Will you promise that you'll save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey - don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know I'll have to say

  That I've got to work each day
  And that's why I go away
  But I count the seconds till I'm home with you
  I love you - it's true
  You're so cute honey - gee
  Won't you save them up for me - your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know
  You've got to save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Won't You save them for me
  Even though you're only three...
  ”””

  Ik vond dit liedje (en vind dit nog steeds) de max! Simpel, prachtig en hiermee hebben ze in 1976 verdiend het Songfestival gewonnen (voor het Verenigd Koninkrijk) vind ik. Ik keek wel graag naar het Songfestival. Vroeger meer dan nu, maar de muziek die er nu gebracht word is meestal ook niet vergelijkbaar met de muziek van vroeger. Alhoewel dat ik vorig jaar (2009) al voor de ‘finale’ begon wist wie de winnaar ging wonnen, en dit vond ik ook verdient. Ik denk dat iedereen al wel eens hoorde over
  Alexander Rybak en zijn ‘Fairytale’ (voor Noorwegen)? Ik vond dit gewoonweg een prachtig lied!

  Ik zal hier enkele inzendingen opnoemen die ik wel leuk vond, en het zijn niet allemaal de winnaars geworden, ook heb ik gelinkt naar Youtube zodat je het lied kan beluisteren.

  France Gall : Poupée de cire, poupée de son: Zij won in 1965 voor Luxemburg.
  Sandie Shaw: Puppet on a string: Zij won in 1967 voor het Verenigd Koninkrijk.
  Mouth & MacNeal : I see a star: Zij werden 3e in 1974 voor Nederland.
  Bucks Fizz : Making your mind up: Zij wonnen in 1981voor het Verenigd Koninkrijk.
  Sweet Dreams : I’m never giving up: Zij werden 6e in 1983 voor het Verenigd Koninkrijk.
  Daniel : Džuli: Hij werd 4e in 1983 voor Joegoslavië.
  Alice & Battiato : I treni di Tozeur: Zij werden 5e in 1984 voor Italië.
  Herreys : Diggi-loo diggi-ley: Zij wonnen in 1984 voor Zweden.
  Bobbysocks : La Det Swinge: Zij wonnen in 1985 voor Noorwegen.
  Céline Dion : Ne partez pas sans moi: Zij won in 1988 voor Zwitserland.
  Toto Cutugno: Insieme: Hij won in 1992 voor Italië.
  Brainstorm : My star: Zij werden 3e in 2000 voor Letland.

  Er zijn er natuurlijk nog veel meer die ik wel leuk vond, maar ik ken de titels en zangers natuurlijk niet allemaal van buiten, als ik ze hoor dan weet ik het meestal wel. En Abba had ik hier ook moeten tussen zetten natuurlijk , ik ben altijd al een fan van Abba geweest. Maar iedereen kent de liedjes al.

  Ik kijk jaarlijks naar het songfestival, al zijn er tegenwoordig niet meer zoveel liedjes die echt ‘af’ zijn. En ik moet natuurlijk toegeven dat ik het de max vond toen Lordi won in 2006 (Finland)! Dat was echt kicken en telkens als ik dat liedje hoor moet ik terugdenken aan het moment dat duidelijk was dat ze gewonnen hadden!

  Natuurlijk heb ik niet alle songfestivals die ik opgenoemd heb gezien, voor sommigen was ik wat jong, en voor die van begin ’70 was ik zelfs nog niet geboren, maar ik heb ze opgenoemd omdat ik de muziek van toen wel goed vind en dat ik zelfs liedjes van voor mijn tijd leuk kan vinden.

  En om af te sluiten, ik mag natuurlijk niet vergeten te melden dat België in 1986 het Eurovisie Songfestival won, met Sandra Kim ‘J’aime la vie’. De enige keer dat we wonnen, dankzij een 13 (en een half) jarig meisje uit Wallonië.


  ‘Brotherhood of man’, maybe you already heard about them? I did, in 1976 they won the Eurovision Song Contest with ‘Save your kisses for me’. Surely a beautiful song. It’s a British pop group for the seventies, other songs of them are ‘United we stand’, ‘Angelo’, ‘Figaro’, Kiss me kiss your baby’, …
  The main line-up: Nicky Stevens, Sandra Stevens, Martin Lee, Lee Sheridan.

  Below the lyrics of ‘Save your kisses for me’.

  “””
  Though it hurts to go away
  It's impossible to stay
  But there's one thing I must say before I go
  I love you - you know
  I'll be thinking of you in most everything I do
  Now the time is moving on
  And I really should be gone
  But you keep me hanging on for one more smile
  I love you - all the while
  With your cute little way
  Will you promise that you'll save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey - don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know I'll have to say

  That I've got to work each day
  And that's why I go away
  But I count the seconds till I'm home with you
  I love you - it's true
  You're so cute honey - gee
  Won't you save them up for me - your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know
  You've got to save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Won't You save them for me
  Even though you're only three...
  ”””

  I found this song (and it still is) top-class! Simple, beautiful and with this song they won the Eurovision Song Contest (for the United Kingdom) in 1976, they deserved to win. I liked watching the Eurovision Song Contest. Formerly more than no, but the music that is made now isn’t comparable with the music of those days. Although that last year (2009) I already knew (before the finals began) who was going to win, and he deserved this too. I think everybody already heard about Alexander Rybak and his ‘Fairytale’ (for Norway)? This just is a very beautiful song!

  I’ll put here some candidates of the Eurovision Song Contest that I liked (song and such), and they aren’t all winners. I also placed a link to Youtube so that you can listen to the song.

  France Gall : Poupée de cire, poupée de son: She won in 1965 (Luxembourg).
  Sandie Shaw: Puppet on a string: She won in 1967 (United Kingdom).
  Mouth & MacNeal : I see a star: They ended 3rd in 1974 (Netherlands).
  Bucks Fizz : Making your mind up: They won in 1981 (United Kingdom).
  Sweet Dreams : I’m never giving up: They ended 6th in 1983 (United Kingdom).
  Daniel : Džuli
  : He ended 4th in 1983 (Yugoslavia).
  Alice & Battiato : I treni di Tozeur
  : They ended 5th in 1984 (Italy).
  Herreys : Diggi-loo diggi-ley
  : They won in 1984 (Sweden).
  Bobbysocks : La Det Swinge: They won in 1985 (Norway).
  Céline Dion : Ne partez pas sans moi: They won in 1988 (Switzerland).
  Toto Cutugno: Insieme: He won in 1992 (Italy).
  Brainstorm : My star: They ended 3rd in 2000 (Latvia).

  There are of course much mores songs that I found ‘amusing’, but I can’t recall the titles or ‘performers’, when I hear the song I remember them. And I should have named Abba of course , I always was and will be a big fan of Abba. But everybody knows the songs.

  Each year I look at the Eurovision Song Contest, though there aren’t much songs anymore that are ‘perfect’.

  And I have to admit that I found it perfect when Lordi won in 2006 (Finland)! This really was joyful and each time I hear this song I think back at the moment that they knew they had won!

  It’s logical that I haven’t seen all Eurovision Song Contests that I named, for some I was a little too young and for those from the beginning of the seventies (and earlier) I still wasn’t born then. But I named them because I also like the music of those times and because they simply were good.

  And to end this message, I may not forget to say that Belgium won the Eurovision Song Contest in 1986 with Sandra Kim ‘J’aime la vie’. The only time we won, thanks to a girl from Wallonia and she only was 13 (and a half) years old.

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=5PVZNWNxfrw   
  http://www.youtube.com/watch?v=5pWn_PCEWhE   
  http://www.youtube.com/watch?v=e29V0U8v1sY   

  09-02-2010 om 13:11 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Brotherhood of Man Save your kisses for me songtekst lyrics Eurovisie Songfestival Eurovision Song Contest 1976 2009 Alexander Rybak Fairytale 1981 1983 1984 1985 1988 2000 Brainstorm Céline Dion Bobbysocks Herreys Daniel Bucks Fizz Lordi 2006 Sandra Kim

  07-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helende edelstenen (1). – Healing crystals (1).

  Ik denk dat iedereen er al wel eens over hoorde of ze zelfs gezien heeft, de helende edelstenen. Ik zal vanaf nu telkens een bericht plaatsen over een bepaalde helende edelsteen, ook kan het zijn dat ik vragen heb over enkele helende edelstenen of bepaalde dingen en ik hoop dan ook dat iemand mij daarin kan verder helpen. En ik zal bij ieder bericht over helende edelstenen een foto invoegen en vragen om welke helende edelsteen het gaat of dat de naam van de helende edelsteen wel klopt. Dit doe ik omdat het hier gaat om een gekregen aantal helende edelstenen, maar van sommigen vinden we gewoon niet terug om welke helende edelsteen het juist gaat, we zijn niet zeker. Vandaar dat ik dan ook hoop dat men mij hierbij kan helpen. Alvast bedankt dus!

  Nu, je hebt natuurlijk de helende edelstenen die in juwelen geplaatst worden, je hebt ook de diamant, maar hier ga ik het niet over hebben, ik ga het vooral hebben over de ‘helende’ helende edelstenen.

  Doorheen de geschiedenis is de kennis en het gebruik van helende edelstenen altijd héél belangrijk gebleven voor verschillende volkeren. Het gebruik van helende edelstenen tegen lichamelijke klachten én geestelijke klachten, het gebruik van helende edelstenen om onszelf kracht en energie te geven (al dan niet om zichzelf te herstellen), het gebruik van helende edelstenen ter bescherming.

  Er wordt beweerd dat alles uit ‘energie’ bestaat, uit ‘trillingen’ dus. Alles heeft een eigen resonantie (trilfrequentie). Nu, mensen bestaan uit atomen, dingen bestaan uit atomen, alles bestaat feitelijk uit atomen. Een atoom heeft een kern met protonen en neutronen en daaromheen razen elektronen. Protonen zijn positief geladen, neutronen hebben géén lading en elektronen zijn negatief geladen. Er word algemeen aangenomen dat als je een atoom zou vergroten dat je dan een trillend deeltje te zien zou krijgen. Dus een atoom trilt, heeft dus energie en vermits alles uit atomen bestaat, kan je aannemen dat alles uit energie (trillingen) bestaat, ook de mens, ook helende edelstenen en niet te vergeten, de Aarde.

  Alle trillingen hebben invloed op elkaar, dus ook trillingen buiten ons lichaam hebben invloed op onze eigen (lichaam) trillingen. Bijvoorbeeld trillingen van water, van eten, van televisie, van computer, van bomen en ook de trillingen van helende edelstenen! Ook lucht natuurlijk, want lucht bestaat ook uit atomen. Zelfs licht, temperatuur en kleuren kunnen invloed uitoefenen op die trillingen en natuurlijk geluid (heeft ook trillingen).

  Bij de mens is er een bepaalde balans tussen alle trillingen. Dingen uit je omgeving (die ook trillen) kunnen die balans verstoren. Ook psychische en/of lichamelijke problemen kunnen die balans verstoren. Geluiden, licht of straling kunnen ook die balans verstoren. Straling van televisie, radio, computer, microgolf, gsm, … Maar ook stralingen buitenshuis natuurlijk, zoals aardstralen, straling uit de ruimte, alfa-, bèta- en gammastraling, straling van een hoogspanningskabels, … De hele balans van je lichaam kan verstoord worden, maar ook de balans op een specifieke plaats, bijvoorbeeld de balans van een orgaan.

  Er zijn dus methoden om die balans terug te herstellen, dit door middel van licht, aroma, kleur, stroom, geluid, … en niet te vergeten, door helende edelstenen. De trillingen van die helende edelstenen beïnvloeden de trillingen van ons lichaam waardoor dit weer in balans komt (bij gebruik van de juiste helende edelstenen natuurlijk).

  Elke soort helende edelsteen heeft zijn eigen trilling. Iedere specifieke trilling heeft een andere invloed op een andere trilling, daarom is het van belang dat de juiste trilling (dus helende edelsteen) gebruikt word om een specifiek doel (trilling) te bereiken (beïnvloeden). Ik zal in de toekomst de verschillende helende edelstenen bespreken in verdere berichten onder de titel ‘helende edelstenen’.

  Er zijn verschillende manieren om helende edelstenen te gebruiken. Je kan er een elixir van maken (helende edelsteen laten trekken in gedistilleerd water in een glas), dit elixir kan je gebruiken voor te baden, te drinken, … Je kan aan chakra healing doen (corresponderende helende edelsteen op elke chakra, stenen liggen direct op de huid). Je kan de helende edelstenen gebruiken tijdens het mediteren, je gebruikt de helende edelsteen (trillingen) als ondersteuning. Je kan de helende edelsteen ook op het lichaam dragen (met een ketting, of op de plek die je wilt behandelen). En je kan de helende edelsteen in een bepaalde kamer plaatsen, bij een toestel, op je kledij dragen, zodat de helende edelsteen (trillingen) een invloed hebben op je omgeving.

  Als je helende edelstenen gebruikt moet je er natuurlijk voor zorgen dat deze optimaal werken, dit doe je door ze ‘goed te verzorgen’.

  Nu, als je een helende edelsteen gebruikt, dan kan je (figuurlijk) zeggen dat het de helende edelsteen ‘krachten’ (‘energie’ dus) kost om de trillingen te beïnvloeden. Een mens die een inspanning doet verbruikt ook ‘krachten’ (‘energie’ dus) en ieder van ons moet nadien ook dingen doen om terug energie te hebben. Hetzelfde met de helende edelsteen, de energie geraakt ook op. Dus men moet die energie regelmatig aanvullen, dit noemt men het opladen van de helende edelsteen.

  Maar om het bij mijn voorbeeld van de mens met zijn inspanning te houden, na die inspanning is het toch wel nodig dat hij zich wast en verfrist (we worden namelijk vuil bij bepaalde inspanningen en gaan zweten). Dit is natuurlijk ook zo met de helende edelstenen, ook zij dienen eerst gereinigd te worden voor dat je ze gaat opladen. Een helende edelsteen neemt namelijk negatieve energie op (dit verschilt naargelang de helende edelsteen) en deze negatieve energie moeten we als het ware (figuurlijk) van de helende edelsteen gaan afwassen. Dit ‘afwassen van de negatieve energie’ noemt men ook wel reinigen of ontladen. Het is trouwens aan te raden om de helende edelsteen als je hem pas gekocht of gekregen hebt ook grondig te ‘wassen’.

  Dus voor je de helende edelsteen terug kan opladen moet je hem eerst ontladen (of reinigen). Dit ontladen kan op verschillende manieren, maar let op, het is per helende edelsteen verschillend welke methode het meest geschikt is. De veiligste methode en de methode die voor iedere helende edelsteen kan gebruikt worden is de helende edelsteen in de aarde stoppen, dit minstens 24 uur. Hoe langer je de helende edelsteen in de grond steekt, hoe grondiger de reiniging (maar ik denk dat 24 uur ruim voldoende is). Zorg natuurlijk wel dat je weet waar je de helende edelsteen begraven hebt. Een andere veilige manier is door de helende edelsteen in een schelp of bakje met hematietsteentjes (mag ook seleniet zijn) te leggen, ook minstens 24 uur. En nog een veilige methode is het gebruik van een geode* of cluster* van amethist of celestien.

  *Een geode is een grote helende edelsteen (al dan niet bolvormig) die hol is vanbinnen.

  * Een cluster is een groep van aaneengegroeide helende edelstenen.

  Er zijn natuurlijk nog andere manieren om de helende edelstenen te reinigen. Bijvoorbeeld met water, de helende edelsteen een paar minuten onder stromend water houden of de helende edelsteen in water leggen. Dit kan ook nog met vuur, de helende edelsteen door een vlam van een kaars halen, maar ook door de helende edelsteen in de rook van zuiverende wierook (sandelhout bijvoorbeeld) of salie te plaatsen. En tenslotte zou je de helende edelsteen ook nog kunnen reinigen door hem in de wind te plaatsen.

  Nu, je hebt de helende edelsteen gereinigd, dan moet je hem natuurlijk nog terug opladen. Dit kan gewoon door de helende edelsteen minimum 1 nacht in het maanlicht te leggen, volle maan is het beste moment natuurlijk. Je kan de helende edelsteen ook opladen door hem in een cluster of geode van bergkristal of seleniet of in en schelp (of zelfs een gewoon bakje) met bergkristallen of seleniet te leggen. En dit 24 uur lang. Doch, zorg ervoor dat je de bergkristallen of seleniet ook regelmatig reinigt.

  Je kan ook de helende edelsteen in het gereflecteerd licht van een prisma (raamkristal) leggen, daar waar de kleuren van deze reflectie vallen.

  Ook met zonlicht kan een helende edelsteen opgeladen worden, maar sommige helende edelstenen zullen hierdoor hun kleur verliezen.


  I think everybody once heard about them or even has seen them, the healing crystals. From now on I will place messages about the healing crystals and I’ll talk about each particular healing crystal, it also could be that I have a question about some healing crystals or particular things and I hope that someone can help me then. And in every message I’ll place a picture of a healing crystal and I’ll hope that someone can tell me which healing crystal it is or if the name of the healing crystal is correct. I do this because it goes about that someone gave, but of some of them we just can’t find out what healing crystal they are, we aren’t certain. That’s why I hope that someone can help us then. Meanwhile tanks!

  Now, there are also healing crystals that are placed in jewels, there are also the diamonds, but I’m not going to talk about them, I’m going to talk about ‘healing’ healing crystals.

  Through the history the knowledge and the use of healing crystals stayed very important for various races. The use of healing crystals against physical complaints and psychological complaints, the use of healing crystals to give us strength and energy (whether or not to restore or to recover), the use of healing crystals as protection.

  One states that everything consists of ‘energy’, of ‘vibrations’. Everything has an own resonance (frequency of vibration). Now, humans consist of atoms, things consist of atoms, actually everything consists of atoms. An atom has a core with protons and neutrons and around it electrons rage. Protons are positively charged, neutrons are neutral and electrons are negatively charged. One presumes that if one would increase an atom that one could see a vibrating particle. So an atom vibrates, so it has energy and because everything consists of atoms, one can assume that everything vibrates, so everything has an energy, even humans, even healing crystals and let’s not forget, even Earth.

  All vibrations have influence on each other, so vibrations outside our body have influence on our own body (vibrations of the body). For instance vibrations of water, of food, of the television, of the computer, of the trees and also the vibrations of the healing crystals! Also air of course, cause air also consists of atoms. Even light, temperature and colours can practice influence on vibrations and not to forget sound can do that too (that has also vibrations).

  With humans there is a particular balance between all the vibrations of our being. Things from you surroundings (that also vibrate) and they can disturb this balance. Radiation of television, radio, computer, microwave, GSM, … can practice influence on our vibrations. But also the radiation outside our house of course, natural radiation, radiation from the space, alpha-, beta-, and gamma-rays, radiation of a high-tension-cable, … The whole balance of your being can be disturbed, but also the balance on specific places on you body, for instance the balance of an organ.

  There are methods to restore that balance, this by means of light, aroma, colour, electrical current, sound, … and not to forget by means of healing crystals. The vibrations of those healing crystals influence the vibrations of our being and so the balance can be restored (by use of the correct healing crystal of course).

  Each kind of healing crystal has its own vibration. Every specific vibration has another influence on other vibrations, that’s why it’s important that the correct vibration (thus healing crystal) is used to reach (influence) a specific target (vibration). In the future I’ll talk about the different kinds of healing crystals, this in further messages with the title ‘healing crystals’.

  There are different ways to use healing crystals. One can make an elixir (place the healing crystals in a glass), this elixir can be used while bathing, for drinking, … One can do chakra healing (corresponding healing crystal on each chakra, healing crystal directly on the skin). One can use healing crystals during the meditation, the use of the healing crystal (vibrations) as support. One also can carry the healing crystals on the body (with a necklace, or on the place that needs to be treated). And one can place the healing crystal in a particular room, lay it in the neighbourhood of a device, carry it on top of your clothing, so that the healing crystals (vibrations) have an influence on the surroundings.

  When you use healing crystals you have to see to it that it works optimal, this you can do through ‘taking care of them’.

  Now, if you use a healing crystal then you can say (figurative) that it requires ‘energy’ to influence the vibrations. A person that makes a physical effort uses ‘energy’ and each of us has to do things afterwards to have energy again. The same with healing crystals, the energy runs out. So one regularly has to replenish its energy, this is named charging the healing crystals.

  But to stay with my example of the person that makes a physical effort, after that effort it’s necessary that he washes and refreshes (we namely get dirty by particular efforts and we sweat). This is also the case with healing crystals, they also need to be cleaned before you charge them. A healing crystal absorbs negative energy (this differs from healing crystal to healing crystal) and this negative energy has to be (figurative) washed off. This ‘washing off the negative energy’ is named cleaning or discharging. It’s recommended to clean thoroughly healing crystals when you just bought or got them.

  Thus before you can charge the healing crystals you have to discharge (clean) them first. This cleaning can be done on different methods, but pay attention, it differs from healing crystal to healing crystal which method should be used. The safest method and the method that can be used for all healing crystals is to bury the healing crystals in the earth, this at least 24 hours. The longer you leave them buried the better they are cleaned (but 24 hours are sufficient). Make sure that you still know where you buried the healing crystals. Another safe method is to place the healing crystal in a shell or box with hematite stones (may also be selenite), also at least 24 hours. And there is another safe method, the use of a geode* or cluster* from amethyst or celestine.

  * A geode is a large healing crystal (whether or not a sphere) that is hollow inside.

  * A cluster is a group of healing crystal that grown together.

  There still are other methods of course to clean the healing crystals. For instance with water, hold the healing crystal a few minutes under streaming water or let them rest in water. It also can be done with fire, go with the healing crystal through the flame of a candle but also through the smoke of incense sticks (for instance sandalwood) or the smoke of sage. And ultimately it’s possible to clean the healing crystal by placing it in the wind.

  Now, you have cleaned the healing crystals, and then you have to charge them of course. Laying the healing crystal at least one night in the moonlight can do this, full moon is the best moment of course. One also can charge the healing crystals by putting them in a cluster or geode from rock crystal or selenite or by putting them in a shell (or even a simple box) with rock crystals or selenite stones. And this minimal 24 hours. But, don’t forget to clean the rock crystals or selenite of course.

  One also can lay the healing crystal in the reflected light of a prism (window crystal), there where the colours of the reflection end up.

  Charging can also be done with sunlight, but some healing crystals will lose their colours then.

  07-02-2010 om 10:44 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Helende edelstenen klachten energie trillingen elixir chakra mediteren lichaam omgeving opladen reinigen ontladen Healing crystals complaints energy vibrations elixir meditate body being surroundings charging cleaning discharging

  05-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dierenmishandeling. - Cruelty to animals.

  Zoals ik eerder al eens aanhaalde, zijn er twee dingen waar ik niet mee om kan, kinderen ‘aanraken’ (je weet wel wat ik bedoel) en dierenmishandeling. En over dierenmishandeling wil ik het nu hebben.

  Maar eerst zal ik even uitleggen hoe ik op dit onderwerp kom. Het begon natuurlijk met het liedje ‘Excerpt from a Teenage Opera’ (‘Grocer Jack’), en zo kwam ik op kindermishandeling en kindermisbruik. En van daar was voor mij snel de stap gezet naar dierenmishandeling.

  Nu, als er één liedje is dat mij aan dieren doet denken en waar ik vroeger menig traantje voor gelaten heb, dan is het dit liedje: ‘Bright Eyes’ van Simon en Garfunkel (ik hoor hen graag zingen).

  http://www.youtube.com/watch?v=MODq81_cDKI

  Velen weten natuurlijk dadelijk dat dit uit de film ‘Watership Down’ komt, bij ons ook bekend als ‘Waterschapsheuvel’. Of zoals ik vroeger zei: ‘die film met die konijntjes’. De boek is trouwens ook héél mooi!
  Het verhaal gaat over een groep konijnen die een reis ondernemen nadat één van hen een voorgevoel had van een groot gevaar dat de kolonie Sandelvoorde bedreigde. Hun vlucht voert hen door donkere bossen, over rivieren, …
  En geweend dat ik heb bij deze film …

  Er is nog zo’n film waar ik een traan bij gelaten heb, ‘Animal Farm’ of beter bekend als ‘Dierenboerderij’. Ook hier is het boek heel mooi, het is van George Orwell.
  Het verhaal gaat over een groep dieren die het zat zijn om als slaven van de mensheid te moeten leven, zij nemen de macht in eigen handen. En anders dan de meeste dieren zich het hadden voorgesteld loopt het uit op een tirannie …
  Ook hier heb ik als kind bij geweend …

  Ik heb het nu eenmaal voor dieren, ik kan het niet aanzien als een dier pijn lijdt. Dan breekt er telkens iets bij mij vanbinnen. Of het nu een dier is in gevangenschap, een huisdier, een dier in het wild (jager of prooi). En ik weet het, in het wild is het logisch dat op de prooi gejaagd word door andere dieren, de voedselketen. Maar toch, een dier zien lijden doet iets met me, maakt niet uit waardoor het lijdt!

  Nu, dierenmishandeling, dit omvat alle niet noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen waardoor dieren pijn aangedaan, letsels toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. Ik zie daaronder het toetakelen, verminken van dieren, verwaarlozen, misbruiken van dieren en het jagen op dieren. En misschien vergeet ik zelfs nog iets nu.

  Voor mij zou elke mens die een dier pijn doet (en ik heb het niet over een ongeluk) zwaar gestraft worden, zwaarder dan men nu op sommige plaatsen doet. Voor mij mag die persoon gerust hetzelfde ondergaan als wat hij/zij het dier heeft aangedaan, zelfs totdat hij/zij helemaal gebroken is (psychisch), en dan mogen ze hem/haar met een spuitje uit hun lijden verlossen, of misschien ook beter niet! Zo ver mogen ze daar in gaan van mij!

  De ideale televisiezenders om te zien wat mensen dieren kunnen en durven aandoen zijn Animal Planet en Discovery. Het is gewoon afschuwelijk, ongelooflijk, onvoorstelbaar wat sommigen dieren aandoen. Dieren in gevangenschap die gebruikt worden als attractie of om werk te verrichten, dieren die enorm verwaarloosd en mishandelt worden, huisdieren en/of gedomesticeerde dieren die enorm verwaarloosd en mishandelt worden, … Het feit dat mensen dieren ergens kunnen wegbrengen en achterlaten en de manier waarop (vastbinden, in een doos, in een zak, met tape de poten en de snuit vastgeplakt, …). Alleen er aan denken al geeft me een verdrietig gevoel. Hebben die mensen geen ‘bewustzijn’? Hebben zij géén hart?

  Voor mij komt daar dan nog bij: dieren die in gevangenschap moeten leven in te kleine kooien of ruimtes, dieren waar op gejaagd word voor sport, plezier of voor geld, het gebruiken van dieren voor gevechten en er zullen nog wel dingen zijn die men doet waardoor een dier pijn lijdt.
  En uiteraard is er dan nog het (laten) toebrengen van verwondingen door andere dieren, of het nu voor de voedselketen is (waar je niets aan kunt veranderen natuurlijk, dat is nu eenmaal de natuur, maar het blijft erg om een dier te zien afzien) of niet.

  Je hebt mensen die het doelbewust doen (sport, spel, plezier, …), dat zijn de ergste gevallen, dat gaat mijn begrip te boven, zulk een mensen zijn het niet waard om te leven!
  Je hebt mensen die het bewust doen, maar ze beweren dat ze van het dier houden!?! Hier kan ik ook géén begrip voor opbrengen, als je van een dier houd en je kan er om één of andere reden niet voor zorgen (geldproblemen, medisch, …) dan doe je wat het beste is voor het dier, er zijn genoeg instanties waar je dit dier dan naartoe kan brengen. Al verschilt dit van land tot land en instantie tot instantie, er zijn nog genoeg landen die het toestaan dat er (als je een dier dat jou toebehoort naar een instantie brengt omdat je het onmogelijk kan houden), toch je er toch nog voor moet betalen. Gelukkig zijn er ook landen en instanties die inzien dat het welzijn van een dier prioritair is ten opzichte van geld. En ik weet wel dat een dier onderhouden geld kost, ook voor die instanties, maar daar moet de regering van een land maar voldoende steun (financieel) voor geven, mensen betalen belastingen voor iets.
  En dan zijn er nog de mensen die niet beter weten, de mensen die denken dat ze goed doen, de mensen die dieren dus onbewust pijn doen. Hier moet ingegrepen worden, voor het welzijn van het dier of de dieren, want meestal gaat het in zulke gevallen om meer dieren.
  En misschien ben ik nog wel groepen die dieren doen lijden vergeten ook …

  Wat is nu het welzijn van het dier? Dit is een veelomvattend begrip dat betrekking heeft op het fysieke, maar ook op het psychische. Wat zijn nu inbreuken op het welzijn van dieren? Dorst, honger, fysiek ongemak, pijn, verwondingen, ziektes, angst, chronische stress, …

  Dieren hebben ook rechten, al worden die rechten niet door iedereen gekend en nageleefd en nagestreefd. De rechten van het dier zijn als het ware de “grondrechten van dieren”. Momenteel worden dieren gezien als objecten die het eigendom van iemand kunnen zijn. Dit vind ik persoonlijk al enorm verkeerd. Een ‘object’? Een dier is bij mijn weten nog altijd een ‘levend wezen’ en geen object. Objecten zet je bij het huisvuil als ze stuk zijn, objecten verkoop je, geef je weg of gooi je weg als je ze moe bent, DIEREN NIET!
  Maar er zijn zelfs nog landen waar dieren géén rechten hebben! Een schande vind ik het!

  Er is ook een verschil tussen zelfbewuste dieren en die van andere levensvormen. Maar wie oordeelt of een dier ‘zelfbewust’ is, wie beslist wat de term ‘zelfbewust’ inhoud? Ik vind dat de fout hier al begint, mensen weten onvoldoende wat wel en wat niet kan (al zouden sommige dingen sowieso geweten moeten zijn). Er is in veel landen ook onvoldoende controle. En of je nu zelfbewust bent of niet, pijn blijft pijn, honger blijft honger, …!

  Dan is er de dierenbescherming, in sommige landen (Amerika, Australië, …) is dit een goed uitgebouwd, werkend systeem (al zullen er altijd dierenmishandelaars zijn). Maar in andere landen is het iets van niets. Daar zie je ze niet eens, je leest er niets over, je hoort er niets over, … en in sommige landen bestaat het niet eens. Weer een schande dus!

  Ik vind dat dit een uitgebouwd systeem dient te zijn, met databases van iedere mens, ieder gezin die een huisdier en/of gedomesticeerd dier heeft. Een verbinding met de dierenartsen in het land, zodat de dierenbescherming automatisch door krijgt als iemand met zijn huisdier of dergelijke bij de dierenarts geweest is, en vooral wie totaal niet komt. Zo is het voor dierenartsen ook makkelijker om een verdacht iets door te geven aan de dierenbescherming. Ik vind dat het gerust mogelijk moet zijn om met een deel van het belastinggeld van de inwoners van een land dit systeem op te zetten, te onderhouden en te laten werken.

  Ook zou er meer controle moeten zijn, zwaardere straffen voor inbreuken en een duidelijke wet over wat inbreuken zijn. Men zou bijvoorbeeld kunnen verplichten dat bij de aankoop van een dier een papier moet ondertekend worden dat de ‘wetten’ en ‘rechten’ betreffende dieren gelezen en gekend zijn en dat als nadien blijkt dat die niet nageleefd worden de straffen (eens zo) zwaar zullen zijn.

  Ik vind het tijd dat er iets gedaan word (ook in mijn land België) aan de schandalige, onbegrijpelijke, onmenselijke behandeling van dieren!!! En nog liever gisteren dan vandaag!!!

  En ik weet dat er organisaties zijn die ‘te ver’ gaan, maar zou niet ieder normaal mens van mening moeten zijn dat die dierenmishandelaars nog meer ‘te ver’ gaan???

  Ik vind het zelfs véél te ver gaan dat men dieren gebruikt om proeven op te doen, en zelfs dat men dieren laat inslapen omdat er géén plaats is voor hen of als er niet snel genoeg geinteresseerden opdagen (voor adoptie)! Een schande vind ik dat en met pijn in het hart moet ik toegeven dat ik niet het geld en de ruimte heb, anders zou ik al die ‘overbodige’ dieren bij me nemen en een goed leven bieden. En het valt me op dat de meeste mensen met een hart voor dieren die ik ken ook het geld niet hebben en hetzelfde denken als mij. En ik zeg niet dat er géén mensen met geld of zelfs rijke mensen zijn die een hart voor dieren hebben, maar ik ben er nog géén tegen gekomen.

  Dat men dieren laat inslapen die niet meer geholpen kunnen worden, die niet meer te redden zijn, gevaarlijke dieren, daar ben ik helemaal voor, men moet een dier niet meer laten afzien als nodig (ik heb trouwens diezelfde mening bij mensen)!

  En om af te sluiten, ik heb het hier over dieren van muis tot olifant, van walvis tot paedocypris, … De enige dieren (als je het dieren kan noemen) waar ik echt niets van moet hebben, maar ik zal deze zelfs nog niet mishandelen, zijn insecten en dergelijke, daar ben ik vies van en ik blijf het liefst ver uit de buurt van hen! ;-)

  Dus regeringen doe een inspanning om een duidelijk wet te maken, doe een financiële inspanning om een systeem dat wel degelijk dieren beschermt op te zetten (computers, gebouwen, bewegingsruimte, voedsel, personeel, … Al moeten er nog andere manieren zijn om aan voedsel te komen en dergelijke.) en doe het snel alstublieft!!! Want de huidige ‘dierenbescherming’ is gewoonweg onvoldoende! En alstublieft begin niet met het opzetten van een ‘raad van bestuur’ met oude politiekers, zie dit niet als een manier om vriendjes aan een extra inkomst te helpen, dat doe je al meer dan genoeg. Het geld kan beter gebruikt worden voor de dieren zelf! En ook het systeem van de dierenasielen moet daar volledig in mee betrokken worden en veranderd worden, zodat dieren die nog gezond zijn niet ‘afgemaakt’ moeten worden omdat er géén plaats is of omdat er niet direct iemand is die het dier wil adopteren!

  En voor de mensen zelf, gebruik je verstand en doe met een dier zeker niet wat je bij jezelf ook niet zou doen! Wees menselijk en respecteer het bestaansrecht en de gevoelens van dieren alstublieft!!! En ook al heb je zelf géén dieren, of net wel, als je merkt dat in je buurt iemand zijn dier mishandelt, misbruikt of verwaarloost, meld dit dan alstublieft!

  Vlaamse Dierenbescherming : http://www.vvdb.be/

  Limburgse Dierenbescherming : http://www.dierenbescherminglimburg.be  As I said before, there are two ‘things’ that enrage me, abuse of children and cruelty to animals. And I want to talk about animal ‘abuse’ now.

  But first I’ll explain how I came to this subject. It started with the song ‘Excerpt from a Teenage Opera’ (‘Grocer Jack’), and so I came to child abuse and child misuse. And from there it was easy for me to make the step to cruelty to animals.

  Now, if there is one song that reminds me of animals, that moved me to tears, then it’s this song: ‘Bright Eyes’ by Simon and Garfunkel (I love their songs).

  http://www.youtube.com/watch?v=MODq81_cDKI

  Many know of course that this song is played in the movie ‘Watership Down’. Or as I said as a child: ‘the movie with the little rabbits’. Besides, the book is also very beautiful!
  The story is about a group of rabbits that undertakes a trip after one of them had a premonition of a large danger that threatened their colony Sandleford. Their flight leads them through dark woods, over rivers, …
  And I’ve wept for this movie …

  There is another movie that moved me to tears, ‘Animal Farm’. Here also the book is very beautiful, it’s from George Orwell.
  The story is about a group of animals that are sick of working as slaves for humans, they revolt. And differently than most animals thought this brings them to a tyranny …
  For this movie I also wept when I was a child …

  I just have a weakness for animals, I can’t stand the sight of an animal that suffers. Then my heart breaks each time again. It doesn’t matter if it’s an animal in captivity, a pet, an animal in the wild (hunter or prey). And I know it, in the wild it’s logical that the prey is hunted by other animals, the food chain. But anyhow, seeing an animal suffer does something to me, doesn’t matter what the reason of the suffering is!

  Now, cruelty to animals, this includes all not necessary proceedings and all accusatory neglects of humans that causes animals to suffer, that causes injuries to animals, or that causes that the health of the animals is seriously harmed. For me this means the beating, the mutilating, the misuse, the neglect of animals and the hunting on animals. And maybe I even forgot some things.

  For me each person that hurts an animal (and I’m not talking about accidents) should be heavily punished, more heavily than now is done in some places and countries. I say that such a person has to undergo the same as what he/she did to the animal(s), even until he/she is totally broken (psychological), and then one can give him/her an injection to relieve him/her from his/her suffering, or maybe better not! This is how far one can go in this!

  The perfect television stations to see what humans can and dare to do to animals are Animal Planet and Discovery. It’s just horrible, unbelievable and inconceivable what some do to animals. Animals in captivity used as attraction or to work, animals that are enormously neglected and molested, pets and/or domesticated animals that are enormously neglected and abused, … The fact that people can bring away animals and ‘dump’ them and then the way how they do it (tied up, in a box, in a bag, with tape around legs and snout, …). Just thinking about that makes me sad. I just can’t understand that a lot of humans can do this, that they want to do this, haven’t they got a conscious? Are they cold hearted?
  And according to me these belong to that too: animals in captivity who have to live in too small cages or spaces, animals on which one hunts for sport, pleasure or money, the use of animals for fights and there will be other things that one does that makes animals suffer.

  And naturally there is the causing of (allowing to cause) injuries by other animals, if it’s the food chain (one can’t change that of course, that’s nature, but it stays severe to see a suffering animal) or not, it doesn’t matter.

  There are people that do this wittingly (sport, game, pleasure, …), those are the most awful cases, that is beyond me, such people aren’t worth living!
  There are people that do this wittingly, but they pretend to love animals!?! Also this is beyond me, if one loves an animal and there is a reason why one can’t take care for it (financial problems, medical problems, …) than one does what is best for the animal, there are plenty of organizations where one can take the animal. But it differs from country to country and from organization to organization, there are a lot of countries that permit that (if one takes its own animal to an organization because it’s impossible to take care of it) one has to pay money for that. Fortunately there are also countries and organizations that realize that the welfare of an animal has priority to money. And I know that taking care of an animal entails a great deal of money, also for those organizations, but according to me the government of the country should give sufficient ‘support’ (financial), people pay taxes for something.
  And then there are those who don’t know better, the people who think that they do good for the animal, the people that make animals suffer without knowing that they do it. Here one has to intervene, for the welfare of the animal(s). Most of the times there are more animals involved in such cases.
  And maybe I forgot some types of people that make animals suffer …

  What is the welfare of the animal? This is a comprehensive view with relation to the physical, but also the psychological. What are violations of the welfare of the animal? Thirst, hunger, physical disutility, pain, wounds, illnesses, fear, chronic stress, …

  Animals also have rights, but those rights aren’t known and/or understood by everybody, not everyone lives up to them and not everyone persecutes them. The animal rights are as it were the ‘basic laws of animals’. Currently animals are seen as objects that could belong to someone. Personally this is completely wrong! An object? According to me an animal is still a ‘living being’ and no object. Objects are things one throws in the garbage when there broken, objects are sold, are given away or thrown away when somebody is tired of it, ANIMALS AREN’T!
  But there even are countries where animals haven’t got rights! It’s a disgrace!

  There is also a difference between self-consciousness animals and those of the other life forms. But who judges if an animal is ‘self-conscious’, who decides what the interpretation of ‘self-conscious’ is? According to me the blame starts here already, people don’t know sufficient what can and what can’t (even that some things should be know automatically). In a lot of countries there is insufficient inspection. And if one is self-conscious or not, pain always will be pain and hunger always will be hunger, …!

  Then there is the animal protection, in some countries (America, Australia, …) this is a good developed and working system (but there will always be animal abusers). But in other countries it’s something of nothing. There you’ll barely see them, you barely read about them, you barely hear something about them, … and in some countries it even doesn’t exist. Again a disgrace!

  According to me it should be a developed system, with databases of every human, every family that has a pet and/or a domesticated animal. There should be a connection with the veterinarians in the country, so that the animal protection services immediately know when someone came to the veterinarian with his/her animal, and more important, they know when someone doesn’t visit the veterinarian. Like this it is even easier for the veterinarians to report to the animal protection service when they suspect something. According to me it should be possible to use a part (enough) of the tax-money that the people of a country pay to organize such a system, to support such a system and to make such a system operational.

  Also there should be more inspection, heavier punishments and a clear and understandable law for animals. For instance, one could oblige people that buy an animal to sign a document that states that they read and know the ‘laws’ and ‘rights’ concerning to animals and that if afterwards turns out that they didn’t live up to it the punishments will be (twice as) heavily.

  I think it’s time that something is done (also in my country Belgium) at the scandalous, inconceivable, inhuman treatment of animals!!! And rather yesterday then today!!!

  And I knot that there are organizations that go ‘too far’, but isn’t it so that every sane human has to have the opinion that animal abusers go ‘too far’ too???

  I even find it going too far that one uses animals to do experiments, and even that one puts animals to death painlessly when there isn’t enough room for them or when there aren’t interested people (to adopt) soon enough! I find this meanness and with pain in my heart I have to admit that I don’t have the money or the space, otherwise I would ‘help’ all those ‘redundant’ animals and make sure that they have a happy and good live. And it strikes me that most people with a heart for animals that I know also don’t have enough money and think the same as me. And I don’t say that there aren’t people with money or even rich people that have a heart for animals, but I haven’t met one just yet.

  I can understand and I am in favour of the fact that one puts animals that can’t be helped anymore, that are past saving, dangerous animals, to death painlessly. One shouldn’t let animals endure pain (physical and/or psychological) longer as necessary (besides, I have the same opinion with humans that suffer and can’t be helped)!

  And to end, I’m talking about animals from a mouse to an elephant, from a whale to a paedocypris, … The only animals (if one can name it animals) that I don’t want anything to do with, but I even wouldn’t be cruel to them, are insects and such, they make me sick and preferably I’ll stay away from them as far as possible! ;-)

  So, to most governments, make an effort to make a law for animals that is clear and understandable, do a financial effort to set up a system that thoroughly protects animals (computers, buildings, elbow-room, food, personnel, … But there also should be other ways to get food and such.) and do it fast please!!! For the present ‘animal protection’ is just insufficient! And please, don’t start with the creation of a ‘board of directors’ with former politicians, don’t see this as a way to fix an additional income for friends, you do this more than enough. The money better can be used for the animals! And also the system of the animal shelters has to be completely involved and has to be changed, so that animals that still are healthy shouldn’t be ‘killed’ because there isn’t room for them or because there isn’t someone immediately who wants to adopt the animal!

  And for the people, use your common sense and certainly don’t do with the animal what you wouldn’t do to yourself! Please be human and respect the feelings of animals and their right to exist! And even if you don’t have animals yourself, and even if you do, when you notice that in your environment someone abuses, misuses or neglects its animal report this please!

  Flemish Animal Protection: http://www.vvdb.be/

  Limburgian (Belgium) Animal Protection: http://www.dierenbescherminglimburg.be

  05-02-2010 om 19:19 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Dierenleed dierenbescherming asiel mishandeling misbruik Watership Down Waterschapsheuvel Animal Farm Dierenboerderij dierenwelzijn dierenrechten verwaarlozen animal suffering animal protection shelter cruelty abuse misuse welfare rights law neglect

  03-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2012 The end of the world (2)

  I already said that I was going to place a second part about 2012. I will try to find out what other cultures say about the end of the world. I’m not going to speak about all cultures because it would take a long time before this message is ready and I suspect that it would become a complete book then.

  Let us begin with a culture close to that of the Maya’s. The Hopi, they are a people (Native Americans) who lived in the northeast of Arizona (United States). They lived there from approximately 1100 AD (one suspects). ‘Hopi’ comes from ‘Hopituh Shi-nu-mu’ and it means ‘Peaceful People’.
  The Hopi have a complex religion and mythology. Certainly since each ‘village’, each ‘community’ has it own ‘tales’, but the intents stayed the same.
  The Hopi speak in their ‘belief’ about 4 worlds. The first world of the Hopi was perfectly in balance and one spoke one language. But one turned away of moral and spiritual principles. Probably this world was destroyed by earthquakes (movement of the tectonic plates, separation of the continents?). But some survived (they were peaceful people) and went into the second world. But they made the same mistakes and ‘freezing’ destroyed the second world. Again a few survived and they went into the third world. This world was there a long time, one still spoke one language, people started to invent things, they even would have possessed ‘spiritual powers’. But again they turned away of the natural and spiritual principles. This third world was destroyed by a ‘large deluge’ (Noah?). Again some survived and they went into the fourth world (the present world). But in the fourth world people don’t speak one language anymore.
  Now, what do the Hopi say about the end of the world? The thing I found the most was that from +/- 2003 a period of purification started and this would end around 2012. This will be announced by the coming of a ‘blue’ planet, it would then be close to the Sun.

  This reminds me to something else that I saw when I was making another message in the category ‘religion’. I think everybody already heard about the Sumerian people. They would have lived in the region of Mesopotamia about 6000 years ago. They say that the early civilizations were a present of a very advanced culture that visited Earth. My view is close to theirs, (category ‘religion’) with the race of the Gods.
  They call this planet ‘Niburu’. Comparable with the ‘Planet X’ that our astronomers currently are seeking? This planet Niburu would follow an elliptical trail and once in 3600 years it would enter our solar system. The planet would follow a track between Jupiter and Mars. A passage of Niburu would cause earthquakes, deluges and volcanic outbursts. In Sumerian texts one speaks of such an event in +/- 11000 BC. (Comparable with the flood of Noah?). There is said that this planet would be back in 2012 (but earlier one said 2003, and it didn’t came, but 2003 corresponds to the start of the purification by the Hopi?). Now, I’m thinking, one speaks about 3600 years. That means that Niburu came around 1590 BC, around 5190 BC, around 8790 BC and around 12390 BC (this doesn’t match with 11000 BC, a difference of +/- 1300 years I a little bit too much). But were there more big disasters in those other years? I wonder!
  I also could find that this planet visits our solar system every 13000 years and this sounds more credible. I surely want to see this ‘unknown’ planet between our starts!

  So, I had it already about the Hopi and the Sumerian people who find the year 2012 important. Let’s search some more. The Incas for example. The Incas call themselves ‘children of the Sun’. They lived in the western part of South America, in the Andes. The Inca-civilization would come into existence before 1400 AD and their times of glory would have lasted till Pizarro conquered them in 1532.

  The Incas also have something like the ‘World Ages’, they speak of ‘Earths’ or just ‘Ages’. What I could find most is that there would be 5 ‘Ages’. We now live in the 5th ‘Age’. But there are also some that say that the 5th ‘Age’ ended when Spain conquered them around 1500 BC.
  This Age (we now live in) would end around 2012, and then we would enter a ‘Golden Age’, good times thus. I couldn’t find much about the transition to the next Age (not much that says the same).

  And then there are the Egyptians. There is the Egyptian Book of the Dead and the Kolbrin Bible. In the Egyptian Book of the Dead one can find that they were worried around 9792 BC because they had seen that Venus made a planetary loop above the Orion System, this is named by the Egyptians the crucial code for the pole shift. The year 9792 BC apparently was in the era of the Lyon. In 2012 Venus again makes a loop above the Orion System.
  Then the Kolbrin Bible. Apparently it isn’t a real Bible as we know it, it’s a collection approximately 3600 years old and it doesn’t goes about Gods and that they created us. The book has multiple parts in which the arrival of the ‘Destroyer’ and the ‘Frightener’ is predicted. And also here it goes about the planet Niburu about which I already spoke. And the Kolbrin Bible predicts that this will return in 2012.

  Now, there certainly will be other cultures that predict that something will happen in 2012, for instance the Aztecs and maybe there are other cultures but maybe we haven’t yet discovered their predictions. In any case, it’s clear that several cultures predicted that something is going to happen in our solar system around 2012 (and we don’t have to wait long ) That the world is going to be destroyed, that we will ascend, I don’t believe in that, but I must admit that I will reckon with the fact that something is going to happen in our solar system (is actual already busy). I can’t foretell the consequences this will have on Earth, maybe a pole shift, maybe a new Ice Age, natural disasters, volcanoes that erupt, … It could be anything and it could be everything. But the extinction of the human race? No!
  And I already urged on the fact that it even isn’t certain that 2012 is correct!

  And what if I take the ‘Book of Revelations’ now? There one talks about two witnesses, the dragon and the animal. The animal could be seen as the antichrist. Also one talks about 7 trumpets, 7 angels, 7 seals and 7 ‘plagues’. The first four seals include the ‘4 Horsemen of the Apocalypse’, the fifth seal includes Christians who become martyrs and they want revenge but they have to be patient. The sixth seal includes earthquakes, the darkening of the sun, the moon would become red? The stars would fall on the Earth (meteorites?). The seventh seal includes the ‘coming’ of the seven angels with the seven trumpets. Thereupon thunders, lightning, hurricanes and earthquakes follow. The angels blow on their trumpets, everyone on his turn, and this brings along different ‘disasters’. On the internet one can find different explanations fore those disasters, I’m not going to probe to the bottom of it, firstly I’ll talk about the Book of Revelations in the category ‘religion’ and secondly it isn’t important which disasters, but it’s just about the fact that disasters will happen. Maybe these revelations correspond to that what other cultures call predictions?

  But the antichrist reminded me of something else. Nostradamus! You believe in it, or you don’t. Fact is that it is a matter of interpretation like all in our history (especially with the distant past as I said before). The explanation of something with as starting point its own expectation and/or presumptions. But Nostradamus also predicted the coming of the antichrist (I think his name was Mabus). And even the planet Niburu appears in his predictions.

  And then the Web Bot Project, it was developed to help with predicting the stock market, through spiders. But this Web Bot started to predict other things. And apparently this Web Bot predicted a world disaster in the year 2012.

  Also the I-Ching time line ends in December 2012 according to some.

  Even the Druid Merlin predicted a kind of Apocalypse. I couldn’t find back that he says when it will happen!

  Yet a lot of indications for an Apocalypse, an ‘end of the world’, a ‘change’. Should we be scared now? No, we don’t, according to me after December 2012 will simply follow January 2013 and so will come 2020 and such too. Changes in our solar system and disaster on Earth? Yes, this could happen and it seems nice to witness those changes in our sky. So I’m glad that I live in these times. For the rest I’m certain that I’ll place a message on January 1st or 2nd 2013 (unless I died because of an accident or unless someone murdered me, but how big is that chance?). Okay, I really hope that I can place a message then, maybe there is no internet or electricity anymore then! We’ll see, I almost can’t wait!

  And now I truly read enough about 2012, I’m curious what the next doom-year will be when nothing happens in 2012. Maybe 2020? The only thing that strikes me is that there are a lot of people who want to cash in on this date. And many of them state that they receive this from ‘the other side’, from a ‘spiritual being’, … For them yet this: ‘Look, if it’s really necessary that people have to know things, about how to survive this ‘disaster’ or how to prepare to ‘ascend’, then it certainly isn’t the intention of that ‘being’ that only people who give money for your book or such have the change to ‘survive’ or ‘ascend’. Really not! Besides, if something like that would happen, what is your money worth then?’

  And then those who claim to know what is going to happen in 2012, who write this in a book or such and by this they sell their ‘explanations’. Okay, many write books, also books that go about nothing, but really, if one knows about an event that has far-reaching consequences then it’s shortsighted to give this knowledge only to those who pay for it. One would think that if one effectively knows of such radical events, that one would go with this knowledge to the press, that one would walk to the heads of the governments, that one would hold speeches for masses of people. (And I’m certain that you will be paid for you information.) Unless your so called prove isn’t provable? I repeat again, it certainly isn’t the intention that only those who pay for this ‘explanations’ or ‘help’ that is offered would survive a world disaster or that they are the only ones who may ascend to I don’t know what! It certainly isn’t the purpose that you can enrich yourself with such events!
  And as there ever would be a world disaster, we already know that the ones with a lot of money are the ones who can afford a ‘place’ (a ‘seat) in the rescue plans, and the others …

  And if there really would happen something serious, and the greater part of the humans on Earth will die because of it, well, I should have been dead 17 years ago and I still live now. So in 2012 I had already 20 years extra, so it doesn’t matter if I should die then, but I doubt it!

  03-02-2010 om 22:31 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:2012 End of the world Maya Hopi Sumerian Niburu Planet X Nibiru Inca Egypt Egyptian Book of the Dead Kolbrin Bible book revelations horsemen Apocalypse Nostradamus Mabus I-Ching Web Bot Project Druid Merlin

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2012 Het einde van de wereld (2)

  Ik zei al dat ik een tweede deel over 2012 zou opmaken. Ik ga eens kijken wat andere culturen zeggen over het einde van de wereld. Ik zal natuurlijk niet alle andere culturen gaan bespreken, want dan zou het lang duren voordat dit bericht af is en zou het een boek worden vermoed ik.

  Laten we beginnen bij een cultuur dicht bij die van de Maya’s. De Hopi, zij zijn een volk (indianen) dat leefde in het noordoosten van Arizona (Verenigde Staten). Zij leefden daar van ongeveer 1100 n.C. (vermoed men). ‘Hopi’ komt van ‘Hopituh Shi-nu-mu’ en betekent ‘Vreedzaam volk’.

  De Hopi hebben een complexe religie en mythologie. Zeker aangezien elk ‘dorp’, elke ‘gemeenschap’ zijn eigen ‘verhalen’ had, maar de essentie bleef hetzelfde.
  De Hopi spreken in hun ‘geloof’ over vier werelden. De eerste wereld van de Hopi’s was perfect in evenwicht, mensen spraken één taal, maar de mensen keerden zich af van morele and spirituele principes. Waarschijnlijk werd deze wereld vernietigd door aardbevingen (verschuiving tektonische platen, splitsing werelddelen?). Maar enkelen overleefden (zij waren vreedzame mensen) en gingen over naar de tweede wereld. Maar de mensen maakten dezelfde fouten en de tweede wereld werd vernietigd door ‘bevriezing’. Weer overleefden maar enkelen dit en zij gingen over naar de derde wereld. Deze wereld bleef lang bestaan, men sprak nog steeds één taal, mensen begonnen dingen uit te vinden, zij zouden zelfs ‘spirituele krachten’ bezeten hebben. Maar ook zij keerden zich af van de natuurlijke en spirituele principes. De derde wereld werd vernietigd door ‘de grote vloed’ (Noach?). Weer overleefden enkelen en zij kwamen in de vierde wereld terecht (de huidige wereld). Maar in de vierde wereld spraken de mensen niet één taal.
  Nu, wat zeggen de Hopi over het einde van de wereld? Wat ik het meest terug kan vinden is dat vanaf +/- 2003 een periode van zuivering begon en deze zou over zijn rond 2012. Dit zou aangekondigd worden door de komst van een ‘blauwe’ planeet die dan dichtbij de zon komt.

  Nu, dit doet me denken aan iets anders dat ik tegengekomen ben toen ik met een bericht in de categorie ‘religie’ bezig was. Ik denk dat iedereen al hoorde van de Sumeriërs. De Sumeriërs zouden 6000 jaar geleden in Mesopotamië gewoond hebben. Daar word trouwens gezegd dat de vroegere beschavingen een geschenk waren van een zeer geavanceerde cultuur die de Aarde bezochten. Mijn visie hangt daar nauw mee samen, (categorie ‘religie’) met het ras van de Goden.
  Zij noemen deze planeet ‘Niburu’. Vergelijkbaar met de ‘Planeet X’ die onze astronomen momenteel zoeken? Deze planeet Niburu zou een elliptische baan volgen en eens in de 3600 jaar in ons zonnestelsel binnendringen. De planeet zou een baan volgen tussen Jupiter en Mars. Een passage van Niburu zou voor aardbevingen, vloedgolven en vulkanische uitbarstingen zorgen. Men spreekt in de Sumerische teksten over een dergelijke gebeurtenis in +/- 11000 v.C. (vergelijkbaar met de zondvloed van Noah?). Er word gezegd dat deze planeet zou terugkomen in 2012 (al zei men eerder 2003, en was men fout, maar komt 2003 dan weer niet overeen met het begin van de zuivering bij de Hopi?). Nu, ik vraag me wel iets af hier, men spreekt over 3600 jaar. Dat wil zeggen dat hij ergens in +/- 1590 v.C. ook gepasseerd moet zijn, in +/- 5190 v.C., in +/- 8790 v.C. en +/- 12390 v.C. (dit komt al niet echt overeen met 11000 v.C., een verschil van +/- 1300 jaar is toch wat veel). Maar zijn er grote rampen geweest in die andere jaren v.C.? Dat vraag ik met toch af!
  Ik kom ook tegen dat deze planeet om de 13000 jaar terug komt, en dat klinkt al meer geloofwaardig. Ik zou deze ‘onbekende’ planeet toch wel eens willen zien tussen onze bekende sterren!

  We hadden dus al de Hopi en de Sumeriërs die 2012 een belangrijk jaar vinden. Laten we verder zoeken. Bij de Inca’s bijvoorbeeld. De Inca’s noemen zich ‘kinderen van de zon’. Zij leefden in het westelijk deel van Zuid-Amerika, in de Andes. De Inca-beschaving zou ontstaan zijn voor 1400 n.C. en hun glorietijd zou geduurd hebben tot Pizarro het Inca-rijk veroverde in 1532.

  De Inca’s hebben ook zoiets als ‘World Ages’, zij spreken van ‘Earths’ of gewoon ‘Ages’. Wat ik het meest terug vind is dat er 5 ‘Ages’ zouden zijn. Wij zouden nu in de 5de ‘Age’ leven. Al zijn er ook die zeggen dat de 5de ‘Age’ eindigde met de komst van de Spanjaarden in 1500 n.C.
  Deze Age (waarin we nu leven) zou rond 2012 eindigen, en dan zouden we overstappen naar een ‘Golden Age’, gouden tijden dus. Over de overgang vind ik niet veel terug (toch niet veel dat met elkaar overeen komt).

  En dan nog de Egyptenaren. Er is het Egyptische Dodenboek en de Kolbrin Bijbel. In het Egyptische Dodenboek is terug te vinden dat zij zich zorgen maakten omdat rond 9792 v.C. zij astronomisch waarnamen at Venus een planetaire lus maakte boven het Orion stelsel, dit noemen de Egyptenaren de cruciale code voor de omkering van de polen. Het jaar 9792 v.C. valt blijkbaar in het tijdperk van de Leeuw. In 2012 maakt Venus opnieuw een lus boven het Orion stelsel.
  Dan de Kolbrin Bijbel, wat blijkbaar geen echte Bijbel is zoals wij die kennen, het is een verzameling die ongeveer 3600 jaar oud is, en het gaat niet over Goden en dat zij ons schiepen. Het boek heeft meerdere delen waarin de aankomst van de ‘Vernietiger’ en de ‘Angstaanjager’ voorspeld word. En het gaat hier weer over de planeet Niburu waarover ik het al had. En de Kolbrin Bijbel voorspeld dat deze terug zal verschijnen in 2012.

  Nu, er zullen nog wel culturen zijn die voorspellen dat er in 2012 iets zal gebeuren, zoals bijvoorbeeld de Azteken en misschien zijn er nog wel culturen maar misschien hebben we daar deze voorspelling nog niet van teruggevonden. In ieder geval, het is wel duidelijk dat meerdere culturen voorspelden dat er in ons zonnestelsel iets gaat gebeuren rond 2012 (lang moeten we in ieder geval niet meer wachten ). Dat de wereld gaat vergaan, dat we gaan opstijgen, daar geloof ik niet in, maar ik moet toegeven dat ik er wel degelijk rekening mee hou dat er in ons zonnestelsel iets gaat gebeuren (is feitelijk al bezig). Welke gevolgen dit hier op de Aarde zal hebben kan ik niet voorspellen, misschien een poolverschuiving, misschien een nieuwe ijstijd, natuurrampen, vulkanen, … Het kan van alles zijn en het kan alles zijn. Maar de uitroeiing van het ras van de mensen? Nee hoor!
  En zoals ik al meermaals benadrukte, het is niet eens zeker dat het in 2012 gebeurd!

  Als ik er nu eens het ‘boek van openbaringen’ bij neem? Daar is sprake van twee getuigen, de draak en het beest. Het beest kan gezien worden als de antichrist. Ook is er sprake van 7 bazuinen, 7 engelen, 7 zegels en ‘7 plagen’. De eerste vier zegels komen overeen met de ‘Ruiters van de Apocalyps’, de vijfde zegel komt overeen met gelovige Christenen die martelaren worden en wraak willen, maar ze moeten geduld hebben. De zesde zegel komt overeen met aardbevingen., de verduistering van de zon, het rood worden van de maan? De sterren zouden op de aarde vallen (kometen?). De zevende zegel komt overeen met de ‘komst’ van de zeven engelen en de zeven bazuinen. Daarop volgen donder, bliksem, orkanen en aardbevingen. De engelen blazen om beurt op hun bazuinen en dit brengt verschillende ‘rampen’ met zich mee. Op het internet zijn verschillende verklaringen hiervoor te vinden, ik ga me hier nu niet aan wagen, ten eerste kom ik ooit zelf nog tot dat deel in de categorie ‘religie’ en ten tweede het gaat hier niet over welke rampen, maar het feit dat er rampen zullen zijn. Misschien komen deze openbaringen overeen met wat de andere culturen voorspellingen noemen?

  Maar dat over de antichrist deed me aan nog iets anders denken. Nostradamus! Je gelooft erin of je gelooft er niet in. Punt is dat zoals met alles in onze geschiedenis (vooral de verre geschiedenis zoals ik al eens aanhaalde) het een kwestie van interpretatie is, het verklaren van iets met als beginpunt de eigen verwachting en/of vermoedens. Maar Nostradamus voorspelde blijkbaar ook de komst van de antichrist (Mabus was het denk ik). En zelfs de planeet Niburu komt voor in zijn voorspellingen.

  En dan het Web Bot Project, dit is ontwikkeld om the helpen bij het voorspellen van de aandelenmarkt, via spiders. Maar deze Web Bot ging ook andere dingen voorspellen. En blijkbaar voorspeld deze Web Bot een wereldramp voor het jaar 2012.

  Ook de I-Ching tijdslijn eindigt in december 2012 volgens sommigen.

  Zelfs de Druïde Merlijn voorspelde een soort van Apocalyps. Ik vind wel nergens terug dat er gezegd word door hem wanneer dit zou zijn!

  Toch heel wat aanduidingen voor een Apocalyps, een ‘einde van de wereld’, ‘een verandering’. Moet je nu schrik hebben? Nee hoor, volgens mij komt na december 2012 gewoon januari 2013 en zo zal er ook een 2020 en dergelijke komen. Veranderingen in ons zonnestelsel en rampen op de Aarde? Ja dat zou gerust kunnen en het lijkt me leuk om zulke veranderingen in de sterrenhemel mee te maken. Ben ik dus even blij dat ik in deze tijd mag leven. Voor de rest, ik ben er zeker van dat ik op 1of 2 januari 2013 een bericht zal plaatsen (tenzij ik overlijd door een ongeval of vermoord word natuurlijk, maar hoe groot is die kans?) Allé, ik hoop toch dat ik dan een bericht kan plaatsen, misschien is er géén stroom meer en/of géén internet! We zullen zien, ik kan haast niet wachten!

  En nu heb ik echt wel genoeg gelezen over 2012, benieuwd wat het volgende doemsjaar zal zijn als er niets gebeurt eind 2012. 2020 misschien? Het enige wat enorm opvallend is, is dat er enorm veel mensen munt proberen te slaan uit deze datum. En veel van hen beweren dat ze het doorgekregen hebben van ‘de andere kant’, van ‘een spiritueel wezen’, … Voor hun nog dit: ‘Kijk, als het echt nodig is dat een deel mensen dingen moeten weten, over hoe ze die ‘ramp’ kunnen overleven, of over hoe ze zich klaar kunnen maken om ‘op te stijgen’, dan zal het zeker NIET de bedoeling van dat ‘wezen’ zijn dat alleen mensen die geld uitgeven voor je boek of dergelijk daar kans op maken. Echt niet hoor! Trouwens, als er effectief zoiets zou gebeuren, wat heb je dan nog aan je geld?’

  En dan zij die beweren te weten wat er gaat gebeuren in 2012, die dit in een boek zetten of dergelijke en zo hun ‘uitleg’ verkopen. Oké, velen schrijven boeken, ook boeken die over niets gaan, maar toch, als men op de hoogte is van een gebeurtenis die verstrekkende gevolgen zal hebben, dan vind ik het nogal kortzichtig om enkel hen die er geld voor geven die gegevens te geven. Je zou toch denken als je effectief op de hoogte bent van zulk een ingrijpende gebeurtenis, dat je daarmee naar de pers zou lopen, dat je daarmee naar regeringsleiders zou lopen, dat je toespraken zou houden voor massa’s volk. (En ik ben er zeker van dat je betaald zou worden dan.) Tenzij je zogezegde bewijzen natuurlijk niet te bewijzen zijn? Ik herhaal nogmaals, het is zeker niet de bedoeling dat enkel zij die geld uitgeven aan die ‘uitleg’ of ‘hulp’, die aangeboden word, een wereldramp overleven of dat enkel zij mogen opstijgen naar ik weet niet wat! Het is niet de bedoeling dat je jezelf met zulk een gebeurtenissen verrijkt!

  En als er ooit een wereldramp zou zijn, tja, dan weten we het al natuurlijk, dan gaan het diegenen met veel geld zijn die zich een ‘plaatsje’ in een reddingsplan kunnen veroorloven, en de rest …

  En moest er toch iets ernstigs gebeuren waardoor het merendeel van de bevolking van de Aarde zou sterven, wel, ik had 17 jaar geleden al dood moeten zijn, en ik leef nu nog. Dus ik heb in 2012 dus al bijna 20 jaar extra gehad, mij maakt het dus niet uit als ik dan moest sterven, maar ik betwijfel het!

  03-02-2010 om 19:15 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:2012 einde van de wereld Maya Hopi Sumeriërs Niburu Planeet X Nibiru Inca Egypte Egyptisch Dodenboek Kolbrin Bijbel boek openbaringen ruiters Apocalyps Nostradamus Mabus I-Ching Web Bot Project Druïde Merlijn

  02-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vragenuurtje (plenaire vergadering). – The Question Hour (plenary meeting).

  Wat is de plenaire vergadering? Ook wel voltallige vergadering genoemd, plenair komt van het Latijnse ‘plenum’ wat vol betekent. Dit is een vergadering waar alle leden aanwezig MOGEN zijn. Dit vind ik een tegenstelling! Voltallig en aanwezig ‘mogen’ zijn? Als je de leden niet verplicht van allemaal aanwezig te zijn dan ga je waarschijnlijk nooit ‘volledig’ zijn! En als niet iedereen aanwezig is kan je het toch niet ‘vol’ noemen? En dit merken we bij ons in België héél goed. In andere instellingen kan je natuurlijk ook plenaire vergaderingen hebben, maar ik wil het hier hebben over de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

  In plenaire vergadering worden de wetsontwerpen, wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, aanbevelingen en andere teksten besproken nadat ze in de bevoegde commissies werden behandeld en nadien worden ze gestemd. In de plenaire vergadering zit een deel dat men het ‘vragenuurtje’ noemt.

  Wat is het vragenuurtje? Dit is een deel (één vaste dag in de week, bijvoorbeeld Vlaams Parlement doet het vragenuurtje op woensdag, de Kamer van Volksvertegenwoordigers doet dit op donderdag) van de plenaire vergadering waar de leden mondelinge vragen kunnen stellen aan leden van de regering.

  Nu, de plenaire vergadering en dus ook het vragenuurtje worden geleid door de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik zal eerst hierover iets zeggen. Ik vind het niet kunnen dat de voorzitter van de Kamer gebonden is aan een politieke partij, en hij is dan meestal ook nog lid van een partij die de regering vormt, waardoor de regering als het ware de vrije hand heeft! En dat hebben ze sowieso al vermits de meerderheid van het parlement behoort tot de politieke partijen die de regering vormen. Ik vind dus dat de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (trouwens ook die van bijvoorbeeld het Vlaamse Parlement) niet tot een politieke partij mag behoren. Dat men bijvoorbeeld een rechter, of een hoogleraar of dergelijke (als deze maar de wet kent) neemt. Ik denk niet dat het een probleem zal zijn om hiervoor geïnteresseerden te vinden, wie zou niet het salaris van de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers willen krijgen? Ik spreek hier over minstens 15000 euro per maand! Schandalig veel dus. Dit is dan ook mijn eerste punt: DE VOORZITTER VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (en de Parlementen) MAG NIET POLITIEK GEBONDEN ZIJN EN MOET NEUTRAAL ZIJN!

  Nu, de kamerleden moeten hun vragen op voorhand schriftelijk indienen bij de Kamervoorzitter, deze zal dan de over ontvankelijkheid oordelen. De vragen moeten actueel en van algemeen belang zijn. Nu, hier heb je dus opnieuw het probleem dat diegene die oordeelt of een vraag wel of niet gesteld mag worden behoort tot de politieke partijen die de regering gevormd hebben. Hier is nooit sprake van ‘neutraliteit’ en ik vind dat dit een vereiste is voor een Kamervoorzitter!

  Maar ik vind persoonlijk dat hier nog een probleem is. De vragen moeten op voorhand ingediend worden! Nu, het is logisch dat er op voorhand geweten moet zijn welke vragen er zijn. Maar de regering krijgt deze vragen ook. En zodoende word het feitelijk een toneelstukje, een voorbereide opvoering voor de camera, zeg maar een show om indruk te maken op de kijker. En wat brengt dit op? Eigenlijk niet veel hé, als je eerlijk bent. Dan kan men dit toch beter schriftelijk afhandelen. En dat is mijn tweede punt: ALS EEN VOLKSVERTEGENWOORDIGER EEN VRAAG HEEFT VOOR EEN LID VAN DE REGERING, DAN DIENT HIJ DEZE SCHRIFTELIJK AAN DE KAMERVOORZITTER (DIE NEUTRAAL IS) TE BEZORGEN, DIE DAN OORDEELT OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN INDIEN DIT ZO IS DE GESCHREVEN VRAAG AAN HET BETREFFENDE REGERINGSLID BEZORGT, DIE DAN VERPLICHT IS OM BINNEN EEN BEPAALD AANTAL DAGEN DUIDELIJK TE ANTWOORDEN!

  En als de heren dan nog steeds een showtje willen opvoeren voor de kiezers, dan moeten ze dat maar op hun site zetten, antwoord en vraag!

  Ik ben van mening dat er al genoeg soaps, series, shows en zelfs reality-programma’s op televisie zijn en als ik toneel wil zien, ga ik naar een opvoering. Ik hoef echt geen nepopvoering van acteurs die niet kunnen acteren. En ik vermoed wel dat veel Belgen dit denken. Men kan, als men dan toch de Belg wil laten meekijken, het best de debatten uitzenden, vergaderingen en dergelijke uitzenden uit de Kamer (of het Parlement) waar de Belg duidelijk kan zien dat er resultaten geboekt worden. En dit is mijn derde punt: LAAT DE BELG MEEKIJKEN TIJDENS DEBATTEN, COMMISSIES, VERGADERINGEN, EN WAAROM ZELFS NIET AF EN TOE EEN MINISTERRAAD!

  Maar dan niet bijvoorbeeld bijvoorbeeld een uitzending van een commissie en pas zes maanden later opnieuw een uitzending van die commissie, dat kan natuurlijk voorvallen, maar niet als het over een belangrijk thema gaat, zoals nu bijvoorbeeld bij de crisis. Zorg dat de Belgen kunnen blijven volgen. Ik vind dat de Belg het recht heeft om te weten, te zien en te horen wat onze vertegenwoordigers en dus ook de regering doen!

  Wat is feitelijk de taak van een Kamervoorzitter? Hij vertegenwoordigt de Kamer (het woord zegt het zelf natuurlijk) als instelling. Hij is de woordvoerder van de Kamer en bepaalt de werkzaamheden. Hij handhaaft de orde tijdens vergaderingen. Het is de taak van de Kamervoorzitter om de belangen van de parlementsleden te verdedigen ten opzichte van de regering en niet de regering te beschermen of te helpen tegen de parlementsleden!

  Terug naar het ‘vragenuurtje’ nu. Je hoort al vaak klagen dat dit ‘te lang’ duurt. Nu, als men toch wil doorgaan met het vragenuurtje, dan moet er iets helemaal veranderen vind ik. Het is zo dat ook volksvertegenwoordigers van de meerderheid (dus deze die behoren tot de politieke partijen die de regering vormen) ook ‘vragen’ kunnen stellen. Maar wat merken we? Dat de ‘vragen’ die zij stellen voor meer dan 90% niets te maken hebben met een vraag van algemeen belang. De vragen die gesteld worden door de meerderheid zijn ‘vragen’ waarvan het lijkt dat ze gesteld worden om tegengewicht te geven aan de vragen van de oppositie. ‘Vragen’ die gesteld worden om een ‘goed beeld’ van de betreffende minister te geven, ‘vragen’ die gesteld worden om de betreffende minister te kunnen feliciteren, te kunnen ondersteunen, te kunnen bestoefen, … Zoals ik al zei, een showtje dat opgevoerd word. Trouwens, als de betreffende minister effectief ‘goed werk’ levert, dan kan hij zichzelf wel verkopen met zijn antwoord, als de betreffende minister effectief zo ‘goed’ is dan heeft hij géén hulp nodig van partij- of regeringsgenoten! Als men nu toch het vragenuurtje wilt behouden, dat men dan enkel vragen van de oppositie toestaat! Dan zal het vragenuurtje niet meer te lang duren.  Of enkel 'echte vragen' van de leden van de meerderheid toestaan, beslist door een neutrale voorzitter.

  En ik weet wel, ook de volksvertegenwoordigers van de meerderheid hebben dezelfde rechten als volksvertegenwoordigers van de oppositie. Ik pleit dus ook voor de afschaffing van het uurtje show en geef gewoon mijn mening over wat men zou kunnen doen als men het vragenuurtje niet wil afschaffen, en hierbij houd ik rekening met de inhoud van de vragen, de reden waarom een vraag gesteld word. En als volksvertegenwoordigers van de meerderheid hun partijgenoten in de regering of andere leden van de regering willen bestoefen, willen loven en eren, dan hebben zij daar het internet en de media voor, dat hoeft niet in Kamer of Parlement te gebeuren. Regeringsleden moeten met hun antwoorden en daden maar zorgen dat ze zichzelf in een positief daglicht plaatsen!

  Heel dat ‘vragenuurtje’ is gewoon een spel, een show van de regering in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Je ziet op televisie duidelijk hoe zij lachen met de volksvertegenwoordigers die in de oppositie zitten, soms is het zelfs gewoonweg uitlachen! En dit hoort niet op dat niveau! En de Kamervoorzitter laat dit gewoon toe, ah ja, want hij behoort tot de politieke partij van dat regeringslid, of tot de politieke partij die samen met de partij van dat regeringslid de regering gevormd heeft.

  Wat ik dan nog het ergste vind is dat er toegestaan word dat de regering zelf mag beslissen wie op de vraag antwoord. Dus de Volksvertegenwoordigers moeten op voorhand schriftelijk hun vraag die ze mondeling willen stellen aan een bepaald regeringslid aan de Kamervoorzitter bezorgen. Deze bezorgt deze vraag dan aan de regering en die regering kan dan zelf beslissen of het bepaald regeringslid waaraan de vraag gesteld is zelf antwoord, of dat een ander lid van de regering deze vraag zal beantwoorden. Dit hoort toch gewoonweg niet! En de Kamervoorzitter staat dit toe, en ik legde eerder al uit waarom. Een farce is het!

  Zoals wel al duidelijk is, mag van mij het vragenuurtje afgeschaft worden, ik zie er echt het nut niet van in. Men kan dit toch beter en simpel schriftelijk afhandelen. En het hoeft al zeker niet op de televisie uitgezonden te worden, op televisie hoort géén toneel waarin alleen slechte toneelspelers mee doen. Er zijn trouwens al genoeg reality-programma’s, komedies, soaps en dergelijke op televisie. Wat gezien hoort te worden op de televisie zijn de debatten, de commissies en zelfs de ministerraad! Zodat de inwoners van België kunnen zien dat er gewerkt word, hoe er gewerkt word en waar men mee bezig is in regering en Parlement.

  Simpel op te lossen? Inderdaad!
  De Volksvertegenwoordigers, van meerderheid en oppositie, die vragen hebben, bezorgen deze vragen schriftelijk en duidelijk aan de neutrale, niet politiek gebonden voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze Kamervoorzitter zal dan beslissen of het actuele vragen van algemeen belang zijn en of het ‘nuttige’ vragen zijn. Indien dit zo is zal hij de vraag bezorgen aan de betreffende minister die dan verplicht is om deze vraag schriftelijk te beantwoorden binnen bijvoorbeeld 7 dagen. Het antwoord word bezorgd aan de vraagsteller, maar ook aan de Kamervoorzitter. En indien de vraagsteller of de betreffende minister deze vraag en antwoord zo belangrijk vind, dan moet hij deze maar op zijn site, op de site van de politieke partij plaatsen. Men kan ook bijvoorbeeld alle vragen en antwoorden op de site van de Kamer van Volksvertegenwoordigers plaatsen.
  Indien de Kamervoorzitter vele vragen over hetzelfde onderwerp krijgt, kan hij alsnog beslissen om een Actualiteitsdebat te organiseren hierover.  What is the plenary meeting? Also named full meeting, plenary comes from the Latin ‘plenum’ and it means ‘full’, ‘filled out’. This is a meeting where all members MAY be present. I find this a contradiction! ‘Full’ and ‘may’ be present? If one doesn’t oblige the members to be present then the meeting will never be ‘full’! And if everyone isn’t present then one can’t name it ‘full’? And we notice this very well in Belgium. It’s possible to have plenary meetings in other institutions, but I want to talk about the plenary meeting of the Chamber of Representatives.

  In the plenary meeting the proposed law, bills, proposition of resolutions, recommendations and other documents are discussed after they are treated in the authorized committee and afterwards they are voted. In the plenary meeting there is a part one names ‘question hour’.

  What is the question hour? This is a part (one fixed day in the week, for instance the Flemish Parliament has the question hour on Wednesday, the Chamber of Representatives has it on Thursday) of the plenary meeting in which the Representatives can ask oral questions at the members of the government.

  Now, the plenary meeting and thus also the question hour are led by the Chairman of the Chamber of Representatives. Firstly I want to say something about this. According to me the Chairman may never be committed to a political party, and most of the times he’s a member of a political party that is part of the government, and so the government can do what they want! And they have this anyhow since the majority of the Parliament (Representatives) is part of the political parties that formed the government. I find that the Chairman of the Chamber of Representatives (besides also the one of for instance the Flemish Parliament) may not belong to a political party. He can be for instance a judge, or a professor or such (they have to know the law). I don’t think that it would be a problem to find candidates for this job, who doesn’t want to earn the salary of the Chairman of the Chamber of Representatives? I’m talking about at least 15000 Euros each month! It’s so much that it’s scandalous. This is my first statement: THE CHAIRMAN OF THE CHAMBER OF REPRESENTATIVES (and those of the Parliaments) MAY NOT BE COMMITTED TO A POLITICAL PARTY AND HAS TO BE NEUTRAL!

  Now, the members of Parliament have to submit their questions beforehand in writing at the Chairman of the Chamber, he’ll judge on the susceptibility. The question has to be actual and of general interest.
  Now, here again there is the problem that the one who judges if a question can or can’t be asked is a member of the political parties that formed the government. You can’t say that this is ‘neutral’ and according to me that this should be a requirement!
  But personally I think there is another problem. The questions must be submitted beforehand! Now, it’s logical that the Chairman knows which questions there are beforehand. But the government gets those questions too beforehand. And thus it actually becomes a stage play, a prepared performance for the camera, one can say a show to make a favourable impression on the viewer. And this serves to? Actually if your honest you’ll have to say ‘not much’. It’s better to do this in writing. And this is my second statement: WHEN A REPRESENTATIVE HAS A QUESTION FOR A MEMBER OF THE GOVERNMENT, THEN HE/SHE SUBMITS THIS QUESTION IN WRITTEN AT THE CHAIRMAN OF THE CHAMBER (HE SHOULD BE NEUTRAL), HE/SHE’LL JUDGE THE SUSCEPTIBILITY AND IF HE/SHE ACCEPTS THE QUESTION HE/SHE PASSES THIS WRITTEN QUESTION TO THE CONCERNING MEMBER OF THE GOVERNMENT, THIS ONE IS OBLIGED TO ANSWER (CLAIRIFYING) WITHIN A DETERMINED PERIOD!

  And when they still want to perform a show on stage for the Belgian people, then they have to do this on their homepages, they can post their question and/or answer!

  It’s my opinion that there are already enough soaps, series, shows and even reality-programs on television and as I want to see theatre I go to a performance. I really don’t need a fake performance of actors who can’t act. And I suspect a lot of Belgians think this way. One can, if one wants that the Belgian people watch, better broadcast debates, meetings and such in the Chamber (or the Parliament) where the Belgian clearly can see that results are booked. And this is my third statement: LET THE BELGIAN PEOPLE WATCH DURING DEBATES, COMMITTEES, MEETINGS, AND EVEN THE COUNCIL OF MINISTERS!

  But not for instance today a broadcast of a committee and after 6 months another broadcast of that committee, it can happen, but not if the committee works on an important subject, like for instance the crisis now. Make sure that the Belgian people can follow the debate and what is done. According to me the Belgian people have the right to know, to see and to hear what our Representatives and thus also the government do!

  What is the task of a Chairman of the Chamber? He represents the Chamber (the words say it themselves of course) as an institution. He is the spokesman of the Chamber and schedules the activities. He maintains order during meetings. It’s the task of the Chairman of the Chamber to defend the issues of the members of Parliament and this with regard to the government. And it’s not to protect or to help the government with regard to the Parliament!

  Back to the ‘question hour’. Often you hear complains that it’s too long. Now, if one really wants to keep the ‘question hour’ then one has to change something completely. The Representatives of the majority (thus these that are member of the political parties that formed the government) also can ‘ask’ questions. But what do we notice? That the ‘question’ that they ask, for more than 90%, isn’t a question of general interest. The questions asked by the members of the majority are ‘questions’ where you feel that they are asked to have counter-pressure against the questions of the opposition. ‘Questions’ asked to make it possible that the concerning member of the government makes a good impression, ‘questions’ asked to pat the member of government on the back, to support him/her, to flatter, … As I already said, the performance of a show. Besides, if the concerning member of the government effectively did ‘good work’, then he/she can sell himself/herself with his/her answer, if the concerning member of the government is so ‘good’ then he doesn’t need help from party-members or from members of his government! And if one wants to keep the question hour, then one should only accept questions of the opposition! Then the question hour want take this long.  Or only the 'real questions' from the members of the majority, decided by a neutral chairman!

  And I know, the Representatives of the majority have the same rights as those of the opposition. But I plead for the cancellation of the show-hour and just give my opinion about what could be done if one wants to keep this question hour. And while doing this I take into account the questions itself and the reason why a question is asked. And when Representatives of the majority want to flatter or support their party-members in the government then they can do this on Internet or through the media. That shouldn’t be done in the Chamber or Parliament. Members of the government should be able to talk big in their answers and deeds!

  The complete ‘question hour’ is just a game, a show of the government in the Chamber of Representatives. One can see on television clearly how they laugh with the Representatives from the opposition, sometimes they even downright make fun of them. And this doesn’t belong on that level! And the Chairman of the Chamber permits this, oh yes, he belongs to the political parties that formed the government or even to the political party of the member of the government that laughs at the Representatives.

  What I find most awful is that the government is allowed to decide who will answer a question. So the Representatives have to submit their question for a particular member of the government (written) beforehand at the Chairman. He gives the question at the government and they can decide if the particular member of the government itself answers the question or if another member of the government will answer the question. This isn’t serious! And the Chairman allows this, and I already said why. It’s a farce!

  It will be clear now that according to me the question hour can be ‘discharged’, I don’t see the purpose of it. One can handle this (questions) better in writing. And it certainly shouldn’t be broadcasted, theatre doesn’t belong on television and certainly no theatre with actors that can’t play. Besides there are more than enough reality-shows, comedies, soaps and such on television. What should be seen on television are the debates, the committees and even the council of ministers! So that the people of Belgium can see that they are working, how they are working and what they are doing in the government and the Parliament.

  A simple solution? Indeed!
  The Representatives, majority and opposition, that have questions, submit these written and understandable at the (neutral and not belonging to a political party) Chairman of the Chamber of Representatives. This Chairman will decide if the question is actual and of general interest and if it is ‘useful’. When this is the fact he will pass this question at the concerning member of the government who is obliged to respond (also written) within 7 days. The answer will be given at the questioner but also at the Chairman. And if the questioner or the concerning member of the government finds this question or answer this important, then he can place it on his homepage or on the homepage of the political party. One also can place all questions and answers on the site of the Chamber of Representatives.
  When the Chairman of the Chamber gets many questions about the same subject he still can decide to organize an urgent debate about this subject.

  02-02-2010 om 11:29 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Plenaire vergadering Plenum Vragenuurtje België voorzitter Parlement Regering Politieke partijen plenary meeting question hour Belgium Chairman Parliament Government Political Parties

  31-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldkampioenschap Veldrijden 2010 Tabor – World Championships Cyclocross 2010 Tabor.

  Ik had dit bericht al deels voorbereid en heb gedurende het WK dit vervolledigd.


  • Junioren: WINNAAR: Tomas Paprstka (Tsjechië)
   2e: Julian Alaphilippe (Frankrijk)
   3e: Emiel Dolfsma (Nederland)

  Mijn favoriet: /
  Vermoedde winnaar: David Van der Poel (Ned)

  Eerst en vooral wil ik Sporza bedanken dat ze dit weekend het tennis en het volledige veldrijden live uitzonden. Ik heb de juniores niet volledig kunnen zien omdat de finale vrouwen tennis (Australian Open) nog bezig was, en vermits ik fan ben van Henin ben ik blijven kijken en heb ik tijdens de rustperiodes gezapt. En na het tennis keek ik naar de herhaling van het WK voor junioren op Sporza.

  Gianni Vermeersch begon heel goed aan de race, hij ging alleen in de aanval en direct in het begin van het volledige WK zien we een Belg vooruit rijden, zeer hoopvol! Maar dit blijft niet duren. Ik denk dat op het moment dat Vermeersch voorop rijd, Van der Poel zich begint ‘dood’ te rijden, en nadien blijft hij dit doen achter de Tsjech. En ik vermoed dat hij daardoor nadien niet meer mee kon doen voor de titel, hij werd pas achtste.

  Vermeersch eindigt 5e op 20 seconden van de winnaar, ik vind dit geen slecht resultaat, maar misschien had er wat meer in gezeten als hij niet zo snel in de aanval was gegaan, maar dat zullen we nooit weten natuurlijk. En er waren wat foutjes in de laatste ronde (misschien wel vermoeidheid?) die er voor zorgden dat hij het podium niet haalde (spijtig). Trouwens, de Tsjech wint volgens mij verdient, want hij reed de hele tweede helft van de koers op kop.

  Wat het parcours betreft, het is op het lijf geschreven van Stybar, maar ook voor Nijs is het een goed parcours. En ik ben dan wel voor de Belgen natuurlijk, ook voor Nijs, ook al ben ik helemaal geen fan van hem (dit komt trouwens door het WK in Sint-Michiels-Gestel in 2000)! En als ik moet kiezen tussen de Belgen dan staat Nijs het laatst.

  De Belgen:

  5e) Gianni Vermeersch
  9e) Laurens Sweeck
  12e) Time Merlier
  20e) Dieter Sweeck
  29e) Jens Vandekinderen


  • Beloften: WINNAAR: Pawel Szczepaniak (Polen)
   2e: Kasper Szczepaniak (Polen)
   3e: Arnaud Jouffroy (Frankrijk)

  Mijn favoriet: Tom Meeusen (Bel)
  Vermoedde winnaar: Tom Meeusen (Bel)

  Een indrukwekkend showspel van de Polen! Eerst met twee, en daarna met drie in de aanval, en de topfavoriet Meeusen al vroeg in de achtervolging, en daar bleef het spijtig genoeg ook bij. Twee van de drie Polen, twee broers Pawel en Kasper Szczepaniak, bleven overeind en eindigden 1e en 2e. De derde Pool Konwa werd nog ingehaald door de Fransman Jouffroy en Tom Meeusen. Nog steeds géén medaille voor de Belgen dus.

  En toch dient het gezegd te worden dat we tevreden mogen zijn met die 4e en 5e plaats. In de eerste wedstrijd (junioren) vrees ik dat het aan de ervaring lag dat we niet op het podium stonden, en dat kan je ook moeilijk verwachten van junioren. En in de tweede wedstrijd waren de Polen gewoon te sterk, en van de Fransman kan je toch zeggen dat hij ook heel wat klasse heeft.

  Wat mij is opgevallen is dat er totnogtoe géén van de topfavorieten gewonnen heeft. Mijn favorieten niet, maar ook niet die van de pers, de kenners, de (ex-)renners, …

  Het viel me op dat tijdens de wedstrijd zelf het parcours veranderde, van hard, naar modderig, en dan begon het gewoon terug te bevriezen. Dit maakt het alleen maar moeilijker natuurlijk en ik denk dat er maar weinig renners zijn die niet gevallen zijn.

  De Belgen:

  4e) Tom Meeusen
  13e) Kenneth Van Compernolle
  14e) Vincent Baestaens
  26e) Jim Aernouts
  33e) Joeri Adams
  / ) Jan Denuwelaere


  • Elite Vrouwen: WINNAAR: Marianne Vos (Nederland)
   2e: Hanka Kupfernagel (Duitsland)
   3e: Daphny Van den Brand (Nederland)

  Mijn favoriet: Sanne Cant (Bel)
  Vermoedde winnaar: Marianne Vos (Ned)

  Het parcours was nog bevroren, dus een soort van ijsvlakte. En direct twee Nederlandse vrouwen die voorop rijden, Marianne Vos en Daphny Van den Brand. En dan gaat Vos er alleen van door. Ik vreesde echt dat dit te vroeg was. En Kupfernagel is ook weer van de partij, zij gaat in de achtervolging op Vos.
  Maar ondanks dat ik verwachtte dat ze te vroeg gegaan was, hield ze het toch vol, ze is gewoon te sterk voor de rest! Knap toch! Haar derde titel al en ze is nog maar 22 jaar.

  Kupfernagel wordt tweede en eindigt dus alweer op het podium. Daphny Van den Brand wordt knap 3e.

  Sanne Cant werd 15e, spijtig, ik had toch wat meer verwacht. Volgend jaar beter zou ik zeggen. Maar ze had ook wat problemen.

  De Belgen:

  15e) Sanne Cant
  24e) Joyce Vanderbeken


  • Elite Mannen: WINNAAR: Zdenek Stybar (Tsjechië)
   2e: Klaas Vantornout (België)
   3e: Sven Nijs (België)

  Mijn favoriet: Kevin Pauwels (Bel), Niels Albert (Bel)
  Vermoedde winnaar: Zdenek Stybar (Tsj) / Niels Albert (Bel)

  VOOR: We hebben nog géén medaille op het WK, ook al hadden we er wel één verwacht. Alles hangt dus af van de profs. En vermits vanmorgen de topfavoriet toch gewonnen heeft, zal ’t zijn aan Nijs en Stybar, die namen worden toch het meest genoemd. Maar vergeten ze Pauwels en Vantornout niet?

  De temperatuur hangt rond de 0°C en sommige plaatsen op het parcours beginnen te ontdooien en dit kan voor problemen zorgen wat betreft de bandenkeuze.

  De spanning begint te stijgen hier, van mij mag het beginnen! (En het is nog maar iets na één.)

  TIJDENS: Eindelijk is het twee uur, en ieder supporter kent dat gevoel wel, dat gevoel van binnen!

  Stybar trok in de eerste ronde al door maar Vantornout countert super. Vantornout neemt zelfs de kop. Maar Stybar leek wel lek.
  En wat een leuk gevoel als Pauwels terug naar voor aan het komen is!

  Toch heb ik na een paar ronden het gevoel dat het niet voor dit jaar zal zijn, hoe dat komt, ik weet het niet, misschien een voorgevoel, hopelijk een fout voorgevoel natuurlijk.

  Na vier ronden is Stybar er weer vandoor, hij heeft dan zelfs 18 seconden voorsprong. De enige twee Belgen die lijken mee te doen op dat moment zijn Nijs en Vantornout. Wellens probeert naar voren te komen, van Albert is geen sprake en Pauwels is verdwenen na een valpartij bij de balkjes.
  Stybar domineert en het is wel duidelijk dat we moeten hopen dat Nijs zijn duivels nog kan ontbinden.

  Maar Nijs valt te veel en het blijkt dat Vantornout de beste Belg is. En zoals ik al zei, velen vergeten hem, hij wordt onvoldoende gewaardeerd! Albert heeft ondertussen opgegeven. 

  Stybar wint, de topfavoriet maakt het waar! Klasse en gewoon te sterk voor de rest. Proficiat!
  Klaas Vantornout haalt knap het zilver. Knap gedaan jongen! En bedankt. Een groot applaus.
  Nijs wordt derde.

  NADIEN: Ondanks de knappe race van Vantornout, wat voldoende gezegd moet worden, was het toch een anticlimax. Ik had echt meer verwacht.

  De Belgen:

  2e) Klaas Vantornout
  3e) Sven Nijs
  10e) Bart Wellens
  16e) Erwin Vervecken
  25e) Kevin Pauwels
  37e) Bart Aernouts
  / ) Niels Albert
  I already prepared this message (partly) end during the WC I made it complete.


  Juniors: WINNER: Tomas Paprstka (Czech Republic)
  2nd: Julian Alaphilippe (France)
  3rd: Emiel Dolfsma (The Netherlands)

  My favourite: /
  Presumed winner: David Van der Poel (Neth)

  Firstly I want to thank Sporza (Belgian Sports-channel) because they broadcasted the tennis and the cyclocross live on television. I wasn’t able to watch the juniors completely because the final of the tennis (Australian Open women) still wasn’t done, and since I’m a fan of Henin I kept watching the tennis of course and I zapped when there was a rest-period. Afterwards (after tennis) I watch the rerun of the WC for juniors on Sporza.

  Gianni Vermeersch started very well, he attacked and directly in the beginning of the complete WC we see a Belgian in the head of the race, very promising! But this doesn’t last. I think that the moment that Vermeersch ran in front that Van der Poel used too much energy, and afterwards he kept doing that to chase the Czech. And I suspect that this is the reason why he couldn’t race for the title any longer. He ended on the 8th place. Vermeersch ended 5th, 20 seconds behind the winner. I don’t find this a bad result, but maybe it could have been better if he hadn’t attacked so soon in the race, but we’ll never know this of course. And there were some mistakes in the last round (maybe tired?) and those prevented him to end on the podium (too bad)!

  By the way, the Czech deserved to win, the second part of the race he controlled the race.

  Concerning the course, it’s perfect for Stybar, but also for Nijs. And I’m supporting the Belgians of course, also for Nijs, despite the fact that I’m not a fan of him (by the way, the reason for this is the WC in Sint-Michiels-Gestel in 2000)! And when I have to choose between the Belgians Nijs would be on the last place.

  The Belgians:

  5th) Gianni Vermeersch
  9th) Laurens Sweeck
  12th) Time Merlier
  20th) Dieter Sweeck
  29th) Jens Vandekinderen


  -  Men under 23: WINNER: Pawel Szczepaniak (Poland)

  2nd: Kasper Szczepaniak (Poland)
  3rd: Arnaud Jouffroy (France)

  My favourite: Tom Meeusen (Bel)
  Presumed winner: Tom Meeusen (Bel)

  An impressive show of the Poles! Firstly two of them, and after that a raid with three. And the biggest favourite Meeusen had to chase al the time it’s a pity that it stayed that way. Two of the three Poles, two brothers Pawel and Kasper Szczepaniak, were able to hold on and ended 1st and 2nd. The third Pole Konwa was caught by the Frenchman Jouffroy and Tom Meeusen. Still no medals for the Belgians.

  And it needs to be said, we shouldn’t be disappointed with the 5th and later 4th place. In the first race (juniors) I fear that inexperience was the reason that we weren’t on the podium, and one can’t expect this from juniors (to have experience). And in the second race the Poles were too strong and one has to admit that the Frenchman has a lot of talent.

  What struck me is that until now none of the favourites won. Not my favourites, and also not the favourites of the media, the connoisseurs, the (ex-)cyclists, …

  I noticed that during the race the course changed, from hard, to muddy, and that it started to freeze again. This makes the course very hard and I think that there are only a few cyclists that didn’t fall.

  The Belgians:

  4th) Tom Meeusen
  13th) Kenneth Van Compernolle
  14th) Vincent Baestaens
  26th) Jim Aernouts
  33rd) Joeri Adams
  DNF) Jan Denuwelaere


  -  Elite Women: WINNER: Marianne Vos (The Netherlands)
  2nd: Hanka Kupfernagel (Germany)
  3rd: Daphny Van den Brand (The Netherlands)

  My favourite: Sanne Cant (Bel)
  Presumed winner: Marianne Vos (Neth)

  The course was frozen, so really an ice-field. And immediately two Dutch women are riding in front, Marianne Vos and Daphny Van den Brand. And then it’s time for Vos, she rides alone at the head of the race. I feared that this was to soon. And Kupfernagel was in on it, she chases Vos.

  But despite that I thought that she attacked too soon, she stood firm, she just is too strong for the others! Sublime! Her third title already and she’s only 22 years old.

  Kupfernagel ends on the second place and again she stands on the podium. Daphny Van den Brand ends third.

  Sanne Cant ended 15th, too bad, I expected more. Next year better. But she also had some problems.

  The Belgians:

  15th) Sanne Cant
  24th) Joyce Vanderbeken


  -  Elite Men: WINNER: Zdenek Stybar (Czech Republic)
  2nd: Klaas Vantornout (Belgium)
  3rd: Sven Nijs (Belgium)

  My favourite: Kevin Pauwels (Bel), Niels Albert (Bel)
  Presumed winner: Zdenek Stybar (Cze) / Niels Albert (Bel)

  BEFORE: We still haven’t got a medal on this WC, despite the fact that we expected one. All depends on the Belgian elites. And since this morning the favourite won, it will be Nijs and Stybar, those are the ones named by everybody. But did they forget Pauwels and Vantornout?

  The temperature is about 0°C and some parts of the course are thawing, this can give troubles concerning the choice of the tires.

  The tension is rising, according to me they may start now! (And it’s just after one o’clock.)

  DURING: At last, it’s two o’clock, and every fan knows the feeling, the feeling inside!

  Stybar attacked already in the first round but Vantornout counters very well. Vantornout even takes the lead. But Stybar had a flat tire. 
  And what a marvellous feeling when Pauwels starts going to the head of the race!

  Anyway after a few rounds I had the feeling that it wasn’t going to be for this year, I don’t know why I had this feeling, hopefully this feeling is wrong.

  After 4 rounds Stybar is gone again, he leads with 18 seconds. The only two Belgians that seem to participate are Nijs and Vantornout. Wellens tries to catch up, Albert doesn’t ‘exist’ in this race, Pauwels rides in the back after a fall at the beams.
  Stybar dominates and we have to hope that Nys still can react with the utmost exertion.

  But Nijs falls too much and it appears that Vantornout is the best Belgian. And like I said, one often forgets him, he’s underestimated! Albert has dropped out.

  Stybar wins, the favourite wins! Beautiful and just to strong for the others. Congratulations!
  Klaas Vantornout ends second and has silver. Beautiful! And thanks! And a big applause!
  Sven Nijs ended 3rd.

  AFTER: Despite the beautiful race of Vantornout it’s an anti-climax. I expected much more of it.

  The Belgians:

  2nd) Klaas Vantornout
  3rd) Sven Nijs
  10th) Bart Wellens
  16th) Erwin Vervecken
  25th) Kevin Pauwels
  37th) Bart Aernouts
  DNF) Niels Albert

  31-01-2010 om 16:46 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Wereldkampioenschap WK World Championship WC 2010 Tabor Veldrijden Cyclocross België Belgium Tomas Paprstka Gianni Vermeersch Pawel Szczepaniak Meeusen Tom Marianne Vos Sanne Cant Zdenek Stybar Klaas Vantornout  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!