Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  linken
  www.bloggen.be/linken

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  fictiereeksen
  www.bloggen.be/fictier

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  fictiereeksen
  www.bloggen.be/fictier

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  13-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boeken van de Zieners: Robin Hobb. - The Farseer Trilogy: Robin Hobb.

  Ik heb net het eerste boek van die trilogie uit, ‘Leerling en Meester’. Een heel mooi boek dat er ook nog eens voor zorgt dat ik niet te lang wil wachten met het lezen van het tweede boek. Ik heb voordien al boeken van Robin Hobb gelezen, maar de trilogie die ik gelezen heb, ‘De boeken van de Levende Schepen’ speelt zich af in de tijd na die van ‘De boeken van de Zieners’. Dat was trouwens ook een mooie en spannende trilogie.

  Robin Hobb (pseudoniem van Margaret Astrid Lindholm Ogden en pseudoniem gebruikt voor haar kinderboeken: Megan Lindholm) is een Amerikaanse schrijfster van ‘high fantasy’ en ‘sciencefiction’ romans, ze is geboren in Oakland in 1952. Ze koos voor de naam Robin omdat deze gebruikt kan worden voor een man en een vrouw, Hobb is haar eerbetoon aan J.R.R. Tolkiens creatie, de Hobbit. Ze nam deze naam aan vanaf het moment dat ze de boeken van de Zieners schreef, omdat het een andere stijl is dan de boeken die ze schreef als Megan Lindholm.

  Als Megan Lindholm schreef ze enkele romans, de reeks van het Rendiervolk en de reeks van de Windzangers. Als Robin Hobb schreef ze een reeks over de Zoon van de Krijger en ze schreef verschillende ‘trilogieën’ over het Rijk van de Ouderlingen:

  • de boeken van de Zieners
  • de boeken van de Levende Schepen
  • de boeken van de Nar
  • de kronieken van de Wilde Regenlanden

  Het boek dat ik net gelezen heb ‘Leerling en Meester’ gaat over een bastaard die op zesjarige leeftijd door zijn grootvader wordt achtergelaten bij de koninklijke familie van zijn vader.

  ‘Het koninkrijk van de Zes Hertogdommen wordt sinds lang bestuurd door het geslacht der Zieners. Ziener-koning Vlijm draagt niet voor niets de bijnaam 'de listige', want als zijn zoon prins Chevalric een bastaardzoon verwekt en afstand neemt van de troon als dit uitkomt, laat hij de bastaardzoon Fitz aan het hof opvoeden onder de hoede van Chade, zijn adviseur en magiër. Vlijm voorvoelt immers de vermogens van Fitz en ziet in dat de moeilijkheden die het land ondervindt, met plunderaars aan de grenzen en kuiperijen binnen in het land, een originele oplossing behoeven. Misschien kan zijn bastaardkleinzoon daarvoor zorgen …’

  De boeken van de Levende Schepen spelen zich ook af in de buurt van de Zes Hertogdommen. Het verhaal gaat in het bijzonder over het Levende Schip Vivacia en de familie Vestrit. Deze trilogie heeft niet rechtstreeks te maken met de boeken van de Zieners, maar via de volgende trilogie, de boeken van de Nar komt er wel een link. De boeken van de Nar gaan dan weer verder over Fitz, maar 15 jaar later (in die tussentijd spelen de boeken van de Levende Schepen zich af). Bijna gelijktijdig (blijkbaar) speelt de reeks ‘Kronieken van de regenlanden’ zich af. Blijkbaar moet net voor de boeken van de Levende Schepen ook het kortboek van ‘het Rijk van de Ouderlingen, de thuiskomst’ gelezen worden, dit zou een prequel van die trilogie zijn, doch ik heb hem nog niet gelezen. En er zijn nog twee andere kortboeken, ook over het Rijk van de Ouderlingen, ‘de Erfenis’ en ‘Words like Coins’ (ik weet niet of deze vertaald is?). Maar ook deze las ik nog niet.  I just read the first book of that trilogy, ‘Assassin’s Apprentice’. Quite a good book and it results in the fact that I want to read the second book as soon as possible. I already read books of Robin Hobb, but the trilogy I read ‘Liveship Traders Trilogy’ takes place after the ‘Farseer Trilogy’. This also was a good written and exciting trilogy.

  Robin Hobb (pseudonym of Margaret Astrid Lindholm Ogden and she also uses the pseudonym ‘Megan Lindholm’ for her books for ‘children’) is an American author of high fantasy and science fiction novels, she’s born in Oakland in 1952. She chose the name Robin because it can be used for a boy and for a girl, Hobb is a tribute to the creation of J.R.R. Tolkien: The Hobbit. She used this pseudonym since she started writing the Farseer Trilogy because it was another kind of novels than the novels she wrote as Megan Lindholm.

  As Megan Lindholm she wrote a few novels, the Ki and Vandien Quartet and the series of Tillu and Kerlew. As Robin Hobb she wrote the ‘Soldier Son Trilogy’ and she wrote more ‘trilogies’ about the Realm of the Elderlings:

  • Farseer Trilogy
  • Liveship Traders Trilogy
  • Tawny Man Trilogy
  • Rain Wild Chronicles

  The book I just read ‘Assassin’s Apprentice’ goes about a six year old bastard who is left behind by his grandfather by the royal family of his father.

  ‘Young Fitz is the bastard son of the noble Prince Chivalry, raised in the shadow of the royal court by his father's gruff stableman. He is treated like an outcast by all the royalty except the devious King Shrewd, who has him secretly tutored in the arts of the assassin. For in Fitz's blood runs the magic Skill -- and the darker knowledge of a child raised with the stable hounds and rejected by his family.

  As barbarous raiders ravage the coasts, Fitz is growing to manhood. Soon he will face his first dangerous, soul-shattering mission. And though some regard him as a threat to the throne, he may just be the key to the survival of the kingdom … ’

  The Liveship Traders Trilogy takes place in the neighbourhood of the Six Duchies. The story particular goes about the Liveship Vivacia and the family Vestrit. This trilogy isn’t directly connected with the Farseer Trilogy, but through the next trilogy, Tawny Man Trilogy, there is a link. The Tawny Man Trilogy goes again about Fitz, but 15 years later (in the time between the Liveship Traders Trilogy Trilogy takes place). Almost simultaneously (apparently) the Rain Wild Chronicles take place. Apparently just before you read the Liveship Traders Trilogy you have to read the short story of ‘the Realm of the Elders, ‘Homecoming’, this would be a prequel of that trilogy but I haven’t read it yet. There are two other short stories about the Realm of the Elders, ‘the Inheritance’ and ‘Words like Coins’. But I also haven’t read those yet.

  Bijlagen:
  http://www.robinhobb.com/   

  13-02-2010 om 11:20 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:schrijvers & boeken / authors & books
  Tags:Boeken van de Zieners Boeken van de Levende Schepen Robin Hobb Margaret Astrid Lindholm Ogden Leerling en Meester Fitz ziener Chevalric Chade vermogen wijsheid Farseer Trilogy Liveship Traders Assassin’s Apprentice Fitz Chivalry The Wit Skill

  11-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asylum Seekers / Refugees in Belgium.

  Firstly I want to explain the difference between both.

  What is a ‘refugee’? According to the Convention of Geneva of 1951 it means: ‘A person who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.’

  What a definition. That is what you have with politicians, they mould all laws and explanations in such a complicated definition that they themselves no longer understand it. And a little more important, one can play with that definition and it’s possible to interpret it to one’s wish!

  Now, what is an ‘asylum seeker’? This is a refugee that requests a ‘permission to live in a country’. So not all refugees are asylum seekers, but are all asylum seekers refugees? When you read my examples it will appear that they’re not. One uses the term ‘refugee’ to ask ‘asylum’ and even more awful, both are used by criminals, terrorists, fortune-hunters, adventurers, … And I don’t say that there aren’t any real refugees!

  Pretend that I live in a country A, this country A is ruled by a dictator and together with his army he persecutes his people for almost no reason, and he ‘terrorizes’ them. This dictator ‘reformed’ a division of his army to a personal protection group, these soldiers only get outside with a ski mask and their identity is unknown for everybody except the dictator and the leader of the personal protection group.

  Foreign great powers condemned the acts of the dictator and its army and they threat to intervene. So the dictator decides to send some of his private soldiers out to those great powers to commit terrorist attacks. I’m one of them. I leave to country B, a country that criticized my leader too much. I go to that country as a refugee and say that the dictator ‘persecutes’ me and he wants to ‘condemn’ me because I don’t agree with his administration.

  Do I fall to the definition of a refugee? Of course. Can one check if my story is true? It’s just as difficult as it is with a real refugee. And I don’t think that country B is going to telephone country A and ask if I’m really an adversary of the dictator?

  Decision: It’s ideal for terrorists and such to ‘enter’ a country!

  Other example. I live in country C, there is a war between the ruling president and a part of the army that revolted against that president. This because they aren’t agreeing with the way the president rules his country. (All money for him and his people may suffer.) The people that support the revolting army is massacred, slaughtered, … Of course different countries condemned the acts of the president, also country D a country that is known for its tolerant asylum policy. I’m a criminal, I have committed different burglaries, even robbery with murder. I’ve never been arrested. I know that the inhabitants of country D are richer than the people here in country C. So I’ll pretend to be a ‘refugee’ and the reason that I fled will be ‘the fear for persecution because I support the revolting army’.

  Do I fall to the definition of a refugee? Of course. Can one check if my story is true? Again it’s just as difficult as with a real refugee. There is in country C nobody that can state that I’m a criminal, I wasn’t arrested.

  And even when the police forces of the president suspect me, I pretend to be an adversary of the president, the president wants me back in country C to chastise me (sotospeak). Who is competent enough to decide if I’m effectively a criminal or if the president and his police forces declare this to sabotage me in the hope that I have to go back to country C? Cause country D condemned the president of country C and would the president of country C cooperate with country D and give information to country D about people of his own country that fled the country?

  Decision: Ideal for criminals and such to ‘enter’ another country!

  Outlined one can say that it’s a bad definition and that it’s an open door for criminals, terrorists and such. And one may declare whatever one wants, there is nobody who perfectly knows what the reason is. Certainly not in countries where there is a lot of wrongfulness and terror! And a lot of people really needed to flee, but how many that fall to the definition of ‘refugee’ are people that just want to go to the ‘promised land’ because there it’s possible to exploit the social benefits, because it’s easy to be approved as a refugee, because they have family that live there, or how many of them come to another country for criminal, terroristic, … reasons, pretending to be a refugee?

  Now, the asylum application procedure in Belgium, I don’t know if it’s the same in other countries, but I suspect that it won’t be very different.

  Firstly one compares the story of the asylum seeker with the definition of ‘refugee’ stated in the Convention of Geneva of 1951. When the asylum seeker comes up with this definition he’s recognized as a refugee and the procedure is started. Really easy! One just has to make sure that the story corresponds with the definition!

  Then the procedure itself. First there is the ‘start up-phase’, with the registration of the asylum-appeal. Then one asks the asylum seeker to choose a residence, and this address must NOT correspond with the address where one stays. But it even isn’t obligated to give an address. I find this illogical. A refugee (whether or not a real one) comes in a country and asks asylum then one asks him/her to give an address? Even before the asylum-appeal is processed?

  I will shortly say how I see it. A ‘refugee’ comes to a country and asks asylum, in expectation of a verdict one brings these refugees, they are asylum seekers then, together in a refuge (later more about the refuge). If there is a negative verdict one will be brought to the country of origin (so out of our country). If there is a positive verdict, thus the country grants you asylum, then the concerning services will help you further to a residence, work, they help to naturalize, … Just easy! And because Europe wants that the countries that are part of the European Union process each asylum-appeal they have to give financial support to make life in refuges liveable and to enable such a refuge (personnel, food, education, …)!

  Then there is the first hearing and a ‘questionnaire’. All documents that can support the request of the asylum seeker have to be shown. As if all asylum seekers carry a file or case with documents that ‘prove’ that they are persecuted or such, that ‘prove’ that they are refugees! As if a refugee goes to the person(s) he flees for and asks documents (‘prove’) that he’s persecuted or that he is in danger or such before he flees!

  The questionnaire serves as a preparatory document for the actual investigation. In this one has to explain why one asks asylum, but also the possibilities of return to the country one fled. Really illogical! During the hearing one already asks (and I presume one also notes?) why the refugee asks for asylum? And if someone really had to flee his country or if someone pretends to be a refugee (criminal or terroristic reason or a fortune-hunter (promised land) or adventurer or whatever) then this person really isn’t going to write down or state that there is a possibility that he/she can go back to his/here country of origin and even not how it would be possible to return to that country. He/she would be crazy if he/she does that!

  Then one looks if Belgium is responsible for the asylum-appeal. The rules for this are put in writings in the Dublin-regulation. And there is one issue that struck me, namely that the country where the refugee irregularly crossed the border is responsible. Now, if someone illegal (irregular) crosses a border then there is no proof of that. How is it possible to determine exactly which country this is? By means of the statement of the asylum seeker? By the way, doing something illegal is a violation of the law, and those are an offence (punishable), thus one has to take this into account according to me!

  And it’s logical that I’ll continue with the situation where Belgium is responsible for the process of the asylum-appeal. One continues after decided who’s responsible with the investigation-phase.

  Now, what is this investigation-phase? One starts to investigate if the asylum seeker is a refugee in the sense of the Convention of Geneva of 1951. Foolishly, not? Cause this already happened in the start up-phase, cause when one isn’t a refugee one actual isn’t an asylum seeker?!?

  In case that one isn’t considered for this one checks whether one qualifies for alternative protection.

  Conditions for this protection are not being recognized as a refugee and there have to be distinguished reasons to presume that if the asylum seeker returns to his country of origin that there is a risk of severe damage and because of that he can’t or won’t place himself/herself under the protection of that country.

  Each request has to be investigated individually, one has to demonstrate that there effectively is a risk. This has to be demonstrated concretely, only the situation in the country of origin is insufficient. But I already said what I think about ‘proving’ (demonstrating)!

  The alternative protection is subdivided in three groups of ‘reasons’.

  Firstly when you are sentenced to death (or execution). And hereby I have questions. There are two kinds of convictions, the criminals and the so-called innocent. How can one decide to witch category an asylum seeker belongs? Maybe make a phone call to the country of origin? As if they are going to be assisting and honest! We’re talking about a country that is ‘corrupt’, a country in war, … how certain can one be of the things that are said by them or even the things in the documents?

  Secondly if there is the threat that one has to undergo torture, inhuman or humiliating treatment or punishment when one goes back to the country of origin. The same here, how can one demonstrate and verify this?

  Thirdly when your live is threatened because of random violence due to an international or domestic armed conflict. And here one finds an interesting point, in case of doubt if the asylum seeker is a citizen of such a country then he/she has to be considered as a citizen of that country. Hilarious! Especially for criminals, terrorists, fortune-hunters, adventurers, …

  After that there is the convocation for an interview (questionnaire that is filled in before is used in this interview). All proofs have to be applied then, and if there are no material proofs the explanation (the story) can be the proof. It’s getting more hilarious each time!

  And then there is the appraisal. This goes about two aspects, namely first an investigation to the truth and credibility of the refugee-story (and how big the chance is that this can be verified?) and secondly the comparing of the refugee-story and the criteria for the statute of refugee and the alternative protection. So a third time this is checked! One can assume that one knows this after the first time!

  And then the decision. Approval or not of course. And when your request isn’t approved one drily can give notice to appeal. I already said that it was becoming more hilarious each time, when I was one of the persons of my examples I only could smile!

  Fact is that currently (and I’m talking about Belgium) all goes completely wrong. One invites everybody to come to our country, (knowing that the control of the reason is difficult, even impossible) and because of that inviting there are very many illegal aliens, very many asylum-seekers, very many asylum-seekers that appealed, asylum-seekers that become illegal aliens, … One invites, but one doesn’t give shelter and one doesn’t acts correct! When you ‘invite’ people then one can’t say afterwards ‘take care of yourself’ and one can’t allow it that people (cause they are humans) end up on the streets, end up in illegality and probably end up in criminality! One has to make sure that those people end up all right and are being helped, or that they are directly returned to the country of origin!

  I’ll say how I see it. It’s a fact that there are people that have a reason to flee their country of origin, I don’t deny that. But on this lengthy, elaborated manner, in which one checks things multiple times (definition refugee)? No, this doesn’t work, this isn’t correct. Firstly the chance is too big that those who effectively have a reason to flee their country (and I don’t mean flee because you’re a convicted criminal or such) are rejected and secondly it’s really easy for criminals, terrorists, offenders, adventurers, fortune-hunters and such to be accepted.

  How should it be done then?

  Firstly I find that Europe (that determines that the countries has to ‘receive’ refugees) has to do more!

  1) The European Union (and not only them) HAS TO intervene in countries of which one knows that refugees (will) come. They have to take on the situation (the reason one flees) on the spot so that the reason to flee is gone and consequently there will be fewer refugees. Or when one notices that suddenly there are a lot of refugees from a country than one has to take on the situation so that there isn’t a reason to flee anymore (or almost no reason). Cause it’s a fact that when you take away the cause of flee that then there isn’t (almost none) reason any more to flee the country!

  2) The European Union should intervene in the financial costs of the refuges!

  3) The law concerning ‘refugees’ and ‘reasons to flee’ has to be advanced and elucidated better. Cause it’s a fact that the countries have to ‘receive’ to many so-called refugees while this isn’t really necessary. With the current definition one simply and soon has a reason to flee, one is allowed to flee almost for no reason.

  Secondly, the refuges, this is for the governments of the countries of the European Union and with financial support of the European Union (not completely paid by the EU of course). I’m talking about the country I live in, Belgium.

  I estimate that two or for refuges are necessary in total (maximum and shared alike between the French and Dutch community).

  1) The refuge may not be a prison, but has to be a closed institution where not everybody can walk in and out freely.

  2) One has to see for it that there are sufficient wide living quarters, there must be possibilities to play sports and to relax (walking, television-room, …).

  3) The asylum seekers (all) have to be obliged to take language lessons (according to the community in Belgium they ‘live’ in) and this already before their request is approved or declined. This so that they already partly understand and speak the language if they get an approval. Above that one also can give information about our culture, laws, customs, … And above that one can also (on beforehand) talk about what has to be done if the appeal is approved (to work, accommodation, National Health Service administration, …).

  4) For children one can do this as a school (even with lessons as in school (calculating, reading, …) and this 8 hours each day, except Wednesday 4 hours). For the adults it isn’t needed that it’s that expanded and long as for children (language lessons are obliged of course), but they have to ‘learn’ sufficient so that they are prepared to live in our country at the moment (and if) they get an approval. (This even can provide employment in our country.)

  5) Each family (asylum-seeker) has to get sufficient food to satisfy their needs. Eventually one can put a storage in the refuge where one eventually can find and choose some clothes (whether or not second-hand).

  6) One even can place workplaces in the refuge, so that one can work (paid) there.

  7) The maintenance of the refuge can be divided among the asylum seekers, with dividing of tasks.

  8) Above all one has to make sure that the life in the refuge is humane, but one also has to make sure that the asylum seeker can’t disappear in our country.

  9) There has to be an open institution at the refuge, there asylum seekers (who did get an approval) have to stay until they have work, have a house and such.

  As I already said it’s very difficult to verify if a person effectively had to flee his country of origin for his own safety (and this not because of an offence). And this has to change, I can’t find a solution immediately.

  So it remains a problem how one has to decide if someone effectively has a good and legitimate reason to flee his/her country of origin. But if one sees for it that one intervenes in those countries (where someone is legitimate to flee according to the Convention of Geneva), then it isn’t that difficult anymore. One already can make a list of countries where the situation is ‘dangerous’ and so one knows where one has to intervene and otherwise one has to intervene when one notices that there suddenly are a lot of refugees from the same country.

  When this is done the remaining ‘refugees’ has to be checked from person to person and thoroughly (but not multiple times the same) investigated. For me it isn’t about defining a definition for ‘legitimate reason’ but it is about the situation itself. Each situation is different and has to be investigated apart! And one can ‘receive’ asylum seekers in our country but

  The 'refugees' that over remain will look at must become then by person till person, but in moderation, and only those with a real legitimate reason. They that couldn’t do anything else than flee. And not just people that come to our country because they have family here, not fortune-hunters, not adventurers and such. One has to be stringent when deciding (approval or not) but as I just said, each situation has to be decided apart. Cause now it’s getting out of hand in our country!

  The first thing a refugee should do (when wanting to come to our country) is reporting itself at the border, at the Foreign Office or at the refuge itself. They are brought then to the refuge and/or get assigned a ‘residence’ in the refuge, this awaiting the verdict about their asylum-appeal.

  Now, when illegal aliens are picked up in our country they must be brought (without delay) back to their country of origin. They shouldn’t get the chance to ask asylum then, this should have been done immediately when entering our country. Let me repeat that doing something illegal is a violation of the law, it’s an offence, for us (Belgians) but also for foreigners, refugees, … For instance, we can’t ask to loan something after we are caught stealing that same thing! Those illegal aliens should be handed out to the authorities of the country of origin (police or such) since they committed an offence (they did something illegal).

  When appears while processing the asylum-appeal that there is talk of misuse or such one also has to act correctly and hard-fisted, these persons should be brought instantly to the country of origin, they also (like illegal aliens) should be handed out to the authorities and one also have to report that they committed an offence. The authorities should decide what to do with those offenders.

  And also when the asylum-appeal definitely is declined they have to be brought to the country of origin!

  When the request is declined and one gives notice of appeal one has to stay in the ‘closed’ refuge until there is a verdict in the appeal.

  Now, when the request is approved the asylum seeker is placed in the open institution (obligated). This to make sure that they don’t end up on the street and that they have time to search for a house, for work, … But of course it’s necessary that one makes sure that they aren’t going to exploit our social services and such. One has to make sure that they don’t end up in criminality or such.

  This happens with guidance. Guidance to naturalization, guidance with seeking of work or a training (education) and the registering by the necessary authorities, guidance with finding an appropriate house, …

  As I already said, one has to be obliged to take this guidance and to cooperate. When they refuse this the approval should be withdrawn and they have to be brought back to the country of origin. One can be sure that those that fled with a good and legitimate reason (non-criminals and such) are going to cooperate.

  This guidance has to last at least a year, of course it isn’t so that one has to stay in the open institution for a year, when work and/or a house are found one safely can move but the asylum seeker that got the approval has to work at least one year. When one because of particular reasons (the asylum seeker isn’t the reason for the resignation) looses his job he/she is allowed to find other work. But in other cases when one doesn’t meet one’s obligations one has to be brought back to the country of origin!

  Concerning children, they can to some kind of ‘school’ in the ‘closed’ refuge and when there is an approval and one ends up in the open institution and afterwards when one moves to its own house the children have to be registered in one of our schools and this of course is obliged (also being present at school).

  When one meets all those obligations, when the advice of the guidance is followed (accepted), when there is the will to naturalize itself, … then for me there isn’t a problem. When not then one had the chance but one didn’t take that chance and one has to be brought back to the country of origin!

  I made this message with help of tow people that have gone through the procedures of the asylum-appeal. One of them had an approval, the other didn’t, and both still live in Belgium. I also found additional information and verification on the internet.

  Of course there are more rules and there are also more ways to enter our country. I tried to explain it as simple as possible and I took the general procedure. And supporters of ‘asylum and refugees’ will say that it isn’t that easy and that all people that flee should be helped. And adversaries will say that I’m (partly) right. But it doesn’t make a difference for me, I just say how I think about it!

  11-02-2010 om 20:09 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Asylum seeker refugee human rights convention of Geneva refuge asylum-appeal Belgium naturalize naturalization work job school education guidance illegal offence European Union

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asielzoekers / Vluchtelingen in België.

  Eerst zal ik het verschil tussen beide even uitleggen.

  Wat zijn ‘vluchtelingen’? Volgens de Conventie van Genève van 1951 betekent het: ‘Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.’

  Nogal een definitie natuurlijk. Dat heb je dus met politiekers, ze gieten alle wetten en verklaringen in zulk een ingewikkelde definitie dat ze er zelf niet meer aan uit kunnen. En wat nog belangrijker is, men kan met die definitie spelen en ze interpreteren naar eigen wens!

  Dan, wat is een ‘asielzoeker’? Dit is een vluchteling die een aanvraag tot ‘toelating tot een land’ heeft ingediend. Dus niet alle vluchtelingen zijn asielzoekers, maar zijn alle asielzoekers vluchtelingen? Uit mijn twee voorbeelden zal blijken van niet. ‘Vluchteling’ wordt wel gebruikt om ‘asiel aan te vragen’ en nog erger, beiden worden gebruikt voor criminaliteit, terrorisme, … en door gelukszoekers, avonturiers, … En ik zeg hier niet dat er géén echte vluchtelingen zijn!

  Stel, ik woon in een land A, in land A heerst een dictator die samen met zijn leger de bevolking voor het minste ‘vervolgt’ en ‘terroriseert’. Deze dictator heeft één afdeling van het leger ‘omgevormd’ tot persoonlijke beveiligingsgroep, deze soldaten komen alleen buiten met bivakmutsen op en hun identiteit is voor iedereen onbekend, alleen de dictator en de leiders van de persoonlijke beveiligingsgroep kennen de identiteiten.

  Buitenlandse grootmachten hebben natuurlijk de daden van de dictator en zijn leger veroordeelt en dreigen in te grijpen. Daarop beslist de dictator om enkele van zijn privé soldaten eropuit te sturen om aanslagen te plegen. Ik ben één van hen. Ik vertrek naar land B, een land dat véél reacties had op de dictator, een land waar je makkelijk terecht kan. Ik ga naar daar als vluchteling, en zeg dat de dictator mij ‘vervolgt’ en wil ‘veroordelen’ omdat ik niet akkoord ben met zijn beleid.

  Val ik onder de definitie van vluchteling? Natuurlijk. Kan men nagaan of mijn verhaal klopt? Even moeilijk als bij een echte vluchteling. En ik denk niet dat land B even een telefoontje gaat doen naar land A om te vragen of ik effectief een tegenstander ben van de dictator?

  Besluit: Ideaal voor terroristen en dergelijke om een ander land in te komen!

  Ander voorbeeld. Ik woon in een land C, in land C is er oorlog tussen de heersende president en een deel van het leger dat in opstand kwam tegen die president omdat zij het niet eens waren met het beleid van die president. (Alle rijkdom voor hem en zijn volk mag creperen.) Het volk dat het opstandige leger steunt word brutaal vermoord, afgeslacht, … Natuurlijk hebben verschillende landen hierop gereageerd, ook land D, een land dat bekent staat om zijn soepel asielbeleid. Ik ben een crimineel, ik heb verschillende inbraken gepleegd, zelfs met moord. Ik ben nooit gearresteerd. Ik weet dat de bewoners van land D rijker zijn als hier in land C. Dus ik trek naar daar als vluchteling met als reden ‘de vrees voor vervolging omdat ik het opstandige leger steun’.

  Val ik onder de definitie van vluchteling? Natuurlijk. Kan men nagaan of mijn verhaal klopt? Even moeilijk als bij een echte vluchteling. Er is in land C niemand die kan verklaren dat ik een crimineel ben, ik ben nooit gearresteerd.

  En zelfs als ik verdacht werd door de politietroepen van de president, ik ben zogezegd een tegenstander van de president, de president wil mij maar al te graag terug in land C om met mij af te rekenen (ook zogezegd natuurlijk). Wie is bekwaam genoeg om uit te maken of ik effectief een crimineel ben, of dat de president en zijn politie dit verklaren om mij dwars te liggen in de hoop dat ik terug naar land C moet? Want land D heeft de president van land C veroordeeld, en zou die president echt samenwerken met land D om land D info te geven over bewoners van zijn eigen land C die land C verlaten hebben?

  Besluit: Ideaal om criminelen en dergelijke om een ander land in te komen!

  Samengevat kan je dus zeggen dat het een slechte definitie is en dat het een open deur is voor criminelen, terroristen en dergelijke. En men mag verklaren wat men wil, er is niemand die perfect kan weten wat de reden is. Zeker niet in landen waar wantoestanden zijn! En veel mensen zijn effectief moeten vluchten, maar hoeveel van diegene die onder de definitie vluchteling vallen zijn mensen die gewoon naar een ‘beloofd land’ willen omdat ze daar kunnen genieten van de sociale voordelen, omdat ze daar gemakkelijk aanvaard worden als vluchteling, omdat ze daar familie hebben wonen, of hoeveel van hen komen naar een ander land voor criminele, terroristische, … redenen, zich voordoend als vluchteling?

  Nu, de asielprocedure in België, ik weet niet of dit in andere landen hetzelfde is, maar het zal toch niet veel verschillen vermoed ik.

  Eerst wordt het verhaal van de asielzoeker getoetst aan de definitie van vluchteling die in de Conventie van Genève van 1951 staat. Indien de asielzoeker aan deze definitie beantwoordt, wordt hij erkend als vluchteling en dan word de procedure opgestart. Makkelijk toch! Je zorgt gewoon dat je verhaal overeenkomt met de definitie!

  Dan de procedure zelf. Eerst is er de opstartfase, met de registratie van de asielaanvraag. Dan vraagt men om een woonplaats te kiezen, en dit adres moet NIET overeenkomen met het adres waar men werkelijk verblijft. Maar het is ook niet verplicht om een adres op te geven. Dit vind ik onlogisch. Als ‘vluchteling’ (al dan niet echt) kom je een land binnen, en men vraagt je naar een adres? Zelfs voor de asielaanvraag is behandeld?

  Ik zal hier al even aanhalen hoe ik het zie. Een ‘vluchteling’ komt het land in en wil asiel aanvragen, in afwachting van een uitspraak brengt men deze vluchtelingen, die dan asielzoekers zijn, samen in een asielcentra (straks meer over het asielcentra). Als er een uitspraak is en als deze negatief is, dan word je het land uitgezet (terug naar land van herkomst). Indien de uitspraak positief is, dus je aanvraag wordt goedgekeurd, dan helpen de juiste diensten je verder naar een woonplaats, werk, inburgering, … Simpel toch! En vermits Europa wil dat landen behorend tot de Europese Unie elke asielaanvraag behandelen, dan moeten zij maar financieel tussenkomen om het leven in die asielcentra leefbaar te maken en zulke asielcentra draaiend te houden (personeel, voedsel, opleiding, …)!

  Dan is er het eerste gehoor en een ‘vragenlijst’. Alle documenten die de asielaanvraag kunnen ondersteunen moeten voorgelegd worden. Alsof alle asielzoekers een map of kaft bijhebben met documenten die ‘bewijzen’ dat zij vervolgt of dergelijke worden, die ‘bewijzen’ dat zij een vluchteling zijn! Alsof een vluchteling voor dat hij zijn land ontvlucht even langs de persoon of personen waar hij voor vlucht gaat gaan om daar even een document op te laten maken dat hij effectief vervolgd wordt, of in gevaar is of dergelijke!

  De vragenlijst dient al voorbereidend document voor het eigenlijke onderzoek. Hierin moet gezet worden waarom hij een asielaanvraag indient, maar ook de mogelijkheden van terugkeer naar het land dat hij ontvlucht is. Onlogisch toch! Word tijdens dat gehoor dan niet gevraagd en genoteerd waarom de vluchteling een asielaanvraag indient? En als iemand zijn land echt ontvlucht, of als iemand doet alsof hij zijn land ontvlucht (criminele of terroristische reden of om geluk te zoeken (beloofde land) of als avontuur of wat dan ook) gaat die persoon echt niet opschrijven of verklaren of hij nog terug kan naar zijn land, dat hij nog terug kan naar zijn land of hoe hij terug kan naar zijn land. Hij/zij zou wel gek zijn als hij/zij dat doet!

  Dan word er gekeken of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. De regels daarvoor liggen vast in de Dublin-verordening. En één punt valt me daarin op, namelijk dat de staat verantwoordelijk is waarvan de asielzoeker illegaal de grens heeft overschreden. Nu, als iemand illegaal een land door trekt of binnen komt, dan zijn er géén bewijzen van. Hoe kan men correct bepalen welke staat dat is? Op basis van de verklaring van de asielzoeker? Trouwens, iets illegaal doen is een misdrijf, en misdrijven zijn strafbaar, dus daar moet men volgens mij ook rekening mee houden!

  En ik ga natuurlijk verder met de situatie waar België verantwoordelijk is voor het behandelen van de asielaanvraag. Men gaat dan verder met de onderzoeksfase.

  Wat is nu die onderzoeksfase? Men begint met het onderzoeken of de betrokken asielzoeker een vluchteling is in de zin van de Conventie van Genève van 1951. Dwaas toch! Want dit gebeurde al bij de opstartfase, want als je géén vluchteling bent kan je feitelijk géén asielzoeker worden toch?!?

  Indien je niet in aanmerking komt gaat men nagaan of je in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming (subsidiair = vervangend).

  Criteria voor deze bescherming zijn als je niet erkend word als vluchteling en indien er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat als de asielzoeker naar zijn land van oorsprong terugkeert dat hij/zij dan een risico zou lopen op ernstige schade en zich daardoor niet onder de bescherming van dat land kan of wil stellen.

  Elke aanvraag wordt individueel onderzocht, men moet aantonen dat men effectief een risico loopt. Dit moet concreet aangetoond worden, enkel als reden de situatie in het land van herkomst is onvoldoende. Maar ik zei al wat ik denk over dat ‘bewijzen’!

  De subsidiaire bescherming is onderverdeeld in drie groepen van redenen.

  Ten eerste als je door een rechtbank veroordeeld bent tot de doodstraf of executie. En hier stel ik me al vragen bij. Je hebt bij zulke veroordelingen twee categorieën, de effectieve misdadiger en de zogenaamde onschuldige. Hoe kan men beoordelen tot welke van deze twee categorieën een asielzoeker behoort? Even bellen naar het land van herkomst misschien? Alsof die behulpzaam en eerlijk gaan zijn! Het gaat over een ‘corrupt’ land, een land in oorlog, … hoe zeker kan men dan zijn van de dingen die in een document staan of die gezegd worden?

  Ten tweede als je foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing dreigt te ondergaan in je land van herkomst. Hier hetzelfde, hoe kan men dit aantonen en controleren?

  Ten derde als je leven bedreigd word als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Hierbij staat een interessant punt, in geval van twijfel of de asielzoeker een burger is van een dergelijk land, dan moet hij beschouwd worden als een burger van dat land. Leuk toch voor criminelen, terroristen, gelukszoekers, avonturiers, …

  Daarna is er de oproeping voor een interview (vragenlijst die eerder ingevuld werd word hiervoor gebruikt). Alle bewijzen worden dan aangebracht, en als je géén materiele bewijzen hebt kan je uitleg het bewijs leveren. Het wordt alsmaar leuker!

  En daarna is er de beoordeling. Dit gaat om twee aspecten, namelijk een onderzoek naar de waarachtigheid en de geloofwaardigheid van het vluchteling-verhaal (en hoe groot is de kans dat dit correct geverifieerd kan worden?) en ten tweede de toetsing van het vluchteling-verhaal aan de criteria voor het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming. Dus een derde keer word gecontroleerd of de persoon een vluchteling is volgens de definitie! Het is toch aan te nemen dat dit geweten is na een eerste controle!

  En dan is er de beslissing. Goedkeuring of niet natuurlijk. En als je aanvraag niet wordt goedgekeurd kan je doodleuk in beroep gaan. Ik zei toch dat het alsmaar leuker wordt, als ik één van de personen van mijn voorbeelden was, zou ik enkel maar lachen!

  Feit is ook dat het momenteel (en ik spreek dan over België) helemaal fout loopt. Men nodigt iedereen maar uit om naar hier te komen, (wetende dat controle van de reden moeilijk tot onmogelijk is) en als gevolg hebben we hier ontzettend veel illegalen, ontzettend veel asielzoekers, asielzoekers die in beroep zijn, asielzoekers die illegalen worden, … Men nodigt uit, maar vangt niet op en handelt niet gepast! Als je mensen ‘uitnodigt’, dan kan je nadien niet zeggen van ‘trek je plan’ en kan je niet zomaar toestaan dat die mensen (want dat blijven het) op straat terechtkomen, in de illegaliteit terechtkomen en hoogstwaarschijnlijk in de criminaliteit terechtkomen! Dan moet je er ook voor zorgen dat die mensen goed terechtkomen en geholpen worden, of direct worden terug gebracht naar het land van herkomst!

  Ik zal even zeggen hoe ik het zie. Het is een feit dat er inderdaad mensen zijn die een reden hebben om hun land te ontvluchten, dit ontken ik niet. Maar op deze langdurige, langdradige wijze, waarin dingen meerdere keren getoetst worden (definitie vluchteling)? Nee, dit werkt niet, dit is niet correct. Ten eerste is er een te grote kans dat zij die effectief een reden hebben om hun land te ontvluchten (en ik bedoel dan niet ontvluchten omdat je een veroordeelde misdadiger of dergelijke bent) afgewezen worden, en ten tweede is het uiterst gemakkelijk om als misdadiger, crimineel, terrorist, avonturier, gelukzoeker en dergelijke aanvaard te worden.

  Hoe zou het dan wel moeten?

  Ten eerste vind ik dat Europa (die bepaald dat wij asielzoekers moeten ‘ontvangen’) meer moet doen!

  1) De Europese Unie (en niet alleen zij) MOET ingrijpen in landen vanwaar men weet dat vluchtelingen (gaan) komen. Ze moeten de situatie ter plaatse aanpakken zodat de oorzaak (waarom mensen vluchten) weggenomen wordt en er bijgevolg minder vluchtelingen zullen zijn. Of als men merkt dat er plots van een land veel vluchtelingen zijn, moet men die situatie dan aanpakken zodat er géén reden meer is om te vluchten (of bijna géén reden meer). Want het is toch een feit dat als je de oorzaak van ontvluchten van een land wegneemt dat er dan (zo goed als) géén reden meer is om dat land te ontvluchten!

  2) De Europese Unie zou moeten tussenkomen in de financiële kosten van asielcentra!

  3) De wet betreffende ‘vluchteling’ en ‘reden tot vluchten’ verfijnen en verduidelijken. Want het is een feit dat de landen teveel zogenaamde vluchtelingen moeten ‘opnemen’ terwijl dit eigenlijk niet echt nodig is. Met de huidige definitie heb je al snel een reden om te vluchten, je kan vluchten voor het minste.

  Ten tweede, de asielcentra, dit komt dus neer op de regering van de landen van de Europese Unie en mits financiële steun van de Europese Unie (niet volledig natuurlijk). Ik spreek hier natuurlijk over het land waarin ik woon, België.

  Ik schat dat er twee of vier asielcentra (eerlijk verdeelt over het Franstalig en Nederlandstalig gebied) nodig zijn in totaal (maximum).

  1) De asielcentra mogen géén gevangenissen zijn, maar moeten wel een gesloten instelling zijn waar niet zomaar iedereen in en uit kan.

  2) Er moet gezorgd worden voor voldoende ruime woongelegenheden, er moet gelegenheid zijn om te sporten en te ontspannen (wandelruimte, tv-zaal, …).

  3) De asielzoekers (allemaal) moeten verplicht worden van taallessen te nemen (naargelang het landsgedeelte waarin men verblijft) en dit alvorens de aanvraag goed- of afgekeurd is. Dit zodat zij de taal al deels begrijpen en spreken als zij een goedkeuring moesten krijgen. Bovenop de taallessen kan er ook informatie gegeven worden over onze cultuur, wetten, gebruiken, … En men kan daarbovenop nog eens (op voorhand dus) bespreken wat er dient te gebeuren als de aanvraag goedgekeurd word (naar werk toe, woonst, ziekenfonds, syndicaat, …).

  4) Voor kinderen kan men dit doen in de structuur van een school (zelfs met rekenlessen en dergelijke, 8 uren per dag). Voor de volwassenen hoeft het niet zo uitgebreid en lang te zijn als voor kinderen (taalles natuurlijk wel), maar toch ook voldoende zodat ze voorbereid zijn om mits een goedkeuring in ons land te verblijven. (Dit kan zelfs zorgen voor meer werkgelegenheid in ons land.)

  5) Ieder gezin (asielzoekers) moeten voldoende voedsel krijgen om aan hun behoeften te voldoen. Eventueel kan men ook een magazijn toevoegen waarin de asielzoekers eventueel kledij (al dan niet tweedehands) kunnen kiezen.

  6) Men kan zelfs werkplaatsen in het asielcentra plaatsen, zodat men daar terecht kan om te werken (betaald).

  7) Het onderhoud van het asielcentrum kan men verdelen onder de asielzoekers, met taakverdeling.

  8) Bovenal dient ervoor gezorgd te worden dat het leven in een asielcentrum toch menswaardig is, maar aan de andere kant moet men ervoor zorgen dat de asielzoekers niet zomaar kunnen verdwijnen.

  9) Bij dit gesloten centra moet ook een open centra zitten, waar asielzoekers die een goedkeuring tijdelijk moeten verblijven tot zij werk hebben, een woning hebben en dergelijke.

  Zoals ik al aanhaalde is het héél moeilijk om te verifiëren of een persoon effectief zijn land diende te ontvluchten voor zijn eigen veiligheid (en dit niet om reden van een misdrijf). En dit dient te veranderen, ikzelf kan ook niet direct een oplossing uit mijn hoed toveren.

  Dus er blijft nog steeds het probleem van hoe beslist moet worden of iemand effectief een gegronde reden had om zijn land te ontvluchten. Maar indien men ervoor zorgt dat er in die landen (waar iemand gegrond uit kan vluchten) ingegrepen word, dan is dat al een minder moeilijk iets. Men kan nu al een lijst opmaken van landen waar de situatie ‘gevaarlijk’ is, dus weet men ook waar men moet ingrijpen en anders moet men ingrijpen als men merkt dat er plots veel vluchtelingen uit hetzelfde land komen.

  De ‘vluchtelingen’ die over blijven zullen dan van persoon tot persoon bekeken moeten worden, met grondig (maar géén dubbel) onderzoek. Voor mij gaat het hier niet om het bepalen van een passende definitie voor ‘gegrond’, maar om de situatie op zich. En elke situatie is anders en moet op zich bekeken worden! En men kan gerust in ons land asielzoekers opnemen, maar met mate, en enkel die met een echte gegronde reden. Zij die echt niet anders konden. En niet zomaar mensen die hier komen omdat familie het hier goed heeft, gelukzoekers, avonturiers en dergelijke. Er moet veel strenger beoordeeld worden, maar zoals ik net zei, elke situatie moet apart bekeken worden. Want nu loopt het toch de spuigaten uit!

  De eerste taak van een vluchteling is om zich aan te melden aan de grens, bij de dienst vreemdelingenzaken of aan het asielcentra. Zij worden dan naar het asielcentra gebracht en/of krijgen een ‘woonplaats’ toegewezen in het asielcentra, dit in afwachting van een uitspraak over hun asielaanvraag.

  Nu, als illegalen in ons land opgepakt worden, moeten zij onverwijld terug naar het land van herkomst gebracht worden. Zij krijgen niet de kans om dan alsnog asiel aan te vragen, dit had direct moeten gebeuren. Laat me herhalen dat iets illegaals doen strafbaar is, een misdrijf is, voor ons (Belgen), maar ook voor buitenlanders, vluchtelingen, … Wij kunnen bijvoorbeeld ook niet ergens iets gaan stelen en als we betrapt worden vragen of we dat wat we gestolen hebben misschien mogen lenen! Zij dienen dan ook afgeleverd te worden aan de bevoegde instanties (politie of dergelijke) in het land van herkomst, vermits zij een strafbaar feit pleegden (iets illegaals deden).

  Als bij de behandeling van de aanvraag blijkt dat er sprake is van misbruik of dergelijke moet ook correct en streng opgetreden worden, deze personen dienen onverwijld naar het land van herkomst gebracht te worden, ook dienen zij net als illegalen afgeleverd te worden aan de bevoegde instanties met natuurlijk de vermelding van welk strafbaar feit zij pleegden. De bevoegde instanties moeten dan maar zelf uitmaken wat zij doen met hen.

  En ook indien de aanvraag definitief is afgekeurd moeten zij terug naar het land van herkomst!

  Als de aanvraag afgekeurd wordt en men in beroep gaat dan moet men ook in het gesloten asielcentra verblijven tot die procedure is afgelopen.

  Nu, als de aanvraag wordt goedgekeurd komen de betreffende asielzoekers in het open centra terecht (verplicht). Zodat zij niet op straat belanden en op hun gemak op zoek kunnen naar een woning, naar werk, … Maar het is natuurlijk ook nodig dat men ervoor zorgt dat zij na de goedkeuring niet gaan profiteren van onze sociale voorzieningen en dergelijke. Men moet er voor zorgen dat zij niet in de criminaliteit of dergelijke terechtkomen.

  Dit gebeurt onder begeleiding. Begeleiding naar verdere inburgering, begeleiding naar het zoeken van werk of een opleiding en het inschrijven bij de nodige instanties, begeleiding bij het zoeken naar een gepaste woning, …

  Zoals ik al zei, men is verplicht deze begeleiding te nemen en mee te werken. Indien dit geweigerd wordt dient de goedkeuring alsnog ingetrokken te worden en word men teruggebracht naar het land van herkomst. Geloof me, mensen die met gegronde reden (niet-criminelen en dergelijke) hun land ontvluchten zullen meewerken.

  Deze begeleiding moet minstens een jaar duren, het is natuurlijk niet zo dat men een jaar in dat open centra moet blijven, indien er werk gevonden wordt, kan men gerust verhuizen, doch de begeleiding moet minstens een jaar dienen. Het zou namelijk een voorwaarde van goedkeuring moeten zijn dat de persoon die de goedkeuring kreeg gaat werken en minstens een jaar blijft werken. Indien men door bepaalde omstandigheden (waar men zelf niets aan kan doen) moest ontslaan worden kan er natuurlijk opnieuw gezocht worden naar werk. Maar in andere gevallen als niet aan die voorwaarde word voldaan dient men teruggebracht te worden naar het land van herkomst!

  Wat kinderen betreft, zij kunnen naar (een soort van) ‘school’ in het gesloten asielcentra en als er een goedkeuring is en men in het open centra terechtkomt en nadien ergens gaat wonen dienen de kinderen natuurlijk ingeschreven te worden op één van onze scholen en dit is natuurlijk verplicht (ook het gaan zelf).

  Indien aan al die voorwaarden voldaan word, indien de raad van de begeleiding goed opgevolgd word, indien er de wil is om zich in te burgeren, … dan is er voor mij géén probleem, indien niet, dan heeft men de kans gekregen maar die niet benut en dient men terug naar het land van herkomst gebracht te worden!

  Ik heb dit bericht opgemaakt met hulp van twee mensen die de asielprocedure doorlopen hebben, één van hen had een goedkeuring, de andere niet, en beiden leven nog in België. Ook heb ik bijkomende inlichtingen en verificatie gezocht op het internet.

  Er zijn natuurlijk nog veel meer regeltjes en ook zijn er nog meer manieren om in ons land te kunnen komen wonen. Ik heb het hier zo simpel mogelijk uitgelegd en de algemene procedure genomen. En voorstanders van ‘asiel en vluchtelingen’ zullen zeggen dat het niet zo gemakkelijk is en dat mensen die vluchten allemaal moeten geholpen worden. En tegenstanders zullen mij misschien deels gelijk geven. Maar voor mij maakt het niet uit, ik zeg gewoon hoe ik erover denk!

  11-02-2010 om 20:05 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Asiel asielzoeker vluchteling rechten van de mens Genève asielcentra asielaanvraag België inburgering inburgeren werk school begeleiding illegaal misdrijf Europese Unie

  09-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eurovisie Songfestival. – Eurovision Song Contest.

  ‘Brotherhood of man’, misschien al gehoord van hen? Ik wel, in 1976 wonnen zij het Eurovisie Songfestival met ‘Save your kisses for me’. Een mooi lied toch wel. Het is een Britse popgroep uit de jaren ’70, andere liedjes van hen zijn ‘United we stand’, ‘Angelo’, ‘Figaro’, ‘Kiss me kiss your baby’, …
  De groepsleden: Nicky Stevens, Sandra Stevens, Martin Lee, Lee Sheridan.

  Hieronder de songtekst van ‘Save your kisses for me’.

  “””
  Though it hurts to go away
  It's impossible to stay
  But there's one thing I must say before I go
  I love you - you know
  I'll be thinking of you in most everything I do
  Now the time is moving on
  And I really should be gone
  But you keep me hanging on for one more smile
  I love you - all the while
  With your cute little way
  Will you promise that you'll save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey - don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know I'll have to say

  That I've got to work each day
  And that's why I go away
  But I count the seconds till I'm home with you
  I love you - it's true
  You're so cute honey - gee
  Won't you save them up for me - your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know
  You've got to save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Won't You save them for me
  Even though you're only three...
  ”””

  Ik vond dit liedje (en vind dit nog steeds) de max! Simpel, prachtig en hiermee hebben ze in 1976 verdiend het Songfestival gewonnen (voor het Verenigd Koninkrijk) vind ik. Ik keek wel graag naar het Songfestival. Vroeger meer dan nu, maar de muziek die er nu gebracht word is meestal ook niet vergelijkbaar met de muziek van vroeger. Alhoewel dat ik vorig jaar (2009) al voor de ‘finale’ begon wist wie de winnaar ging wonnen, en dit vond ik ook verdient. Ik denk dat iedereen al wel eens hoorde over
  Alexander Rybak en zijn ‘Fairytale’ (voor Noorwegen)? Ik vond dit gewoonweg een prachtig lied!

  Ik zal hier enkele inzendingen opnoemen die ik wel leuk vond, en het zijn niet allemaal de winnaars geworden, ook heb ik gelinkt naar Youtube zodat je het lied kan beluisteren.

  France Gall : Poupée de cire, poupée de son: Zij won in 1965 voor Luxemburg.
  Sandie Shaw: Puppet on a string: Zij won in 1967 voor het Verenigd Koninkrijk.
  Mouth & MacNeal : I see a star: Zij werden 3e in 1974 voor Nederland.
  Bucks Fizz : Making your mind up: Zij wonnen in 1981voor het Verenigd Koninkrijk.
  Sweet Dreams : I’m never giving up: Zij werden 6e in 1983 voor het Verenigd Koninkrijk.
  Daniel : Džuli: Hij werd 4e in 1983 voor Joegoslavië.
  Alice & Battiato : I treni di Tozeur: Zij werden 5e in 1984 voor Italië.
  Herreys : Diggi-loo diggi-ley: Zij wonnen in 1984 voor Zweden.
  Bobbysocks : La Det Swinge: Zij wonnen in 1985 voor Noorwegen.
  Céline Dion : Ne partez pas sans moi: Zij won in 1988 voor Zwitserland.
  Toto Cutugno: Insieme: Hij won in 1992 voor Italië.
  Brainstorm : My star: Zij werden 3e in 2000 voor Letland.

  Er zijn er natuurlijk nog veel meer die ik wel leuk vond, maar ik ken de titels en zangers natuurlijk niet allemaal van buiten, als ik ze hoor dan weet ik het meestal wel. En Abba had ik hier ook moeten tussen zetten natuurlijk , ik ben altijd al een fan van Abba geweest. Maar iedereen kent de liedjes al.

  Ik kijk jaarlijks naar het songfestival, al zijn er tegenwoordig niet meer zoveel liedjes die echt ‘af’ zijn. En ik moet natuurlijk toegeven dat ik het de max vond toen Lordi won in 2006 (Finland)! Dat was echt kicken en telkens als ik dat liedje hoor moet ik terugdenken aan het moment dat duidelijk was dat ze gewonnen hadden!

  Natuurlijk heb ik niet alle songfestivals die ik opgenoemd heb gezien, voor sommigen was ik wat jong, en voor die van begin ’70 was ik zelfs nog niet geboren, maar ik heb ze opgenoemd omdat ik de muziek van toen wel goed vind en dat ik zelfs liedjes van voor mijn tijd leuk kan vinden.

  En om af te sluiten, ik mag natuurlijk niet vergeten te melden dat België in 1986 het Eurovisie Songfestival won, met Sandra Kim ‘J’aime la vie’. De enige keer dat we wonnen, dankzij een 13 (en een half) jarig meisje uit Wallonië.


  ‘Brotherhood of man’, maybe you already heard about them? I did, in 1976 they won the Eurovision Song Contest with ‘Save your kisses for me’. Surely a beautiful song. It’s a British pop group for the seventies, other songs of them are ‘United we stand’, ‘Angelo’, ‘Figaro’, Kiss me kiss your baby’, …
  The main line-up: Nicky Stevens, Sandra Stevens, Martin Lee, Lee Sheridan.

  Below the lyrics of ‘Save your kisses for me’.

  “””
  Though it hurts to go away
  It's impossible to stay
  But there's one thing I must say before I go
  I love you - you know
  I'll be thinking of you in most everything I do
  Now the time is moving on
  And I really should be gone
  But you keep me hanging on for one more smile
  I love you - all the while
  With your cute little way
  Will you promise that you'll save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey - don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know I'll have to say

  That I've got to work each day
  And that's why I go away
  But I count the seconds till I'm home with you
  I love you - it's true
  You're so cute honey - gee
  Won't you save them up for me - your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Gonna walk out the door
  But I'll soon be back for more

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  So long honey so long
  Hang on baby hang on
  Don't you dare me to stay
  Cause you know
  You've got to save your

  Kisses for me
  Save all your kisses for me
  Bye bye baby bye bye
  Don't cry honey don't cry
  Won't You save them for me
  Even though you're only three...
  ”””

  I found this song (and it still is) top-class! Simple, beautiful and with this song they won the Eurovision Song Contest (for the United Kingdom) in 1976, they deserved to win. I liked watching the Eurovision Song Contest. Formerly more than no, but the music that is made now isn’t comparable with the music of those days. Although that last year (2009) I already knew (before the finals began) who was going to win, and he deserved this too. I think everybody already heard about Alexander Rybak and his ‘Fairytale’ (for Norway)? This just is a very beautiful song!

  I’ll put here some candidates of the Eurovision Song Contest that I liked (song and such), and they aren’t all winners. I also placed a link to Youtube so that you can listen to the song.

  France Gall : Poupée de cire, poupée de son: She won in 1965 (Luxembourg).
  Sandie Shaw: Puppet on a string: She won in 1967 (United Kingdom).
  Mouth & MacNeal : I see a star: They ended 3rd in 1974 (Netherlands).
  Bucks Fizz : Making your mind up: They won in 1981 (United Kingdom).
  Sweet Dreams : I’m never giving up: They ended 6th in 1983 (United Kingdom).
  Daniel : Džuli
  : He ended 4th in 1983 (Yugoslavia).
  Alice & Battiato : I treni di Tozeur
  : They ended 5th in 1984 (Italy).
  Herreys : Diggi-loo diggi-ley
  : They won in 1984 (Sweden).
  Bobbysocks : La Det Swinge: They won in 1985 (Norway).
  Céline Dion : Ne partez pas sans moi: They won in 1988 (Switzerland).
  Toto Cutugno: Insieme: He won in 1992 (Italy).
  Brainstorm : My star: They ended 3rd in 2000 (Latvia).

  There are of course much mores songs that I found ‘amusing’, but I can’t recall the titles or ‘performers’, when I hear the song I remember them. And I should have named Abba of course , I always was and will be a big fan of Abba. But everybody knows the songs.

  Each year I look at the Eurovision Song Contest, though there aren’t much songs anymore that are ‘perfect’.

  And I have to admit that I found it perfect when Lordi won in 2006 (Finland)! This really was joyful and each time I hear this song I think back at the moment that they knew they had won!

  It’s logical that I haven’t seen all Eurovision Song Contests that I named, for some I was a little too young and for those from the beginning of the seventies (and earlier) I still wasn’t born then. But I named them because I also like the music of those times and because they simply were good.

  And to end this message, I may not forget to say that Belgium won the Eurovision Song Contest in 1986 with Sandra Kim ‘J’aime la vie’. The only time we won, thanks to a girl from Wallonia and she only was 13 (and a half) years old.

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=5PVZNWNxfrw   
  http://www.youtube.com/watch?v=5pWn_PCEWhE   
  http://www.youtube.com/watch?v=e29V0U8v1sY   

  09-02-2010 om 13:11 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Brotherhood of Man Save your kisses for me songtekst lyrics Eurovisie Songfestival Eurovision Song Contest 1976 2009 Alexander Rybak Fairytale 1981 1983 1984 1985 1988 2000 Brainstorm Céline Dion Bobbysocks Herreys Daniel Bucks Fizz Lordi 2006 Sandra Kim

  07-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helende edelstenen (1). – Healing crystals (1).

  Ik denk dat iedereen er al wel eens over hoorde of ze zelfs gezien heeft, de helende edelstenen. Ik zal vanaf nu telkens een bericht plaatsen over een bepaalde helende edelsteen, ook kan het zijn dat ik vragen heb over enkele helende edelstenen of bepaalde dingen en ik hoop dan ook dat iemand mij daarin kan verder helpen. En ik zal bij ieder bericht over helende edelstenen een foto invoegen en vragen om welke helende edelsteen het gaat of dat de naam van de helende edelsteen wel klopt. Dit doe ik omdat het hier gaat om een gekregen aantal helende edelstenen, maar van sommigen vinden we gewoon niet terug om welke helende edelsteen het juist gaat, we zijn niet zeker. Vandaar dat ik dan ook hoop dat men mij hierbij kan helpen. Alvast bedankt dus!

  Nu, je hebt natuurlijk de helende edelstenen die in juwelen geplaatst worden, je hebt ook de diamant, maar hier ga ik het niet over hebben, ik ga het vooral hebben over de ‘helende’ helende edelstenen.

  Doorheen de geschiedenis is de kennis en het gebruik van helende edelstenen altijd héél belangrijk gebleven voor verschillende volkeren. Het gebruik van helende edelstenen tegen lichamelijke klachten én geestelijke klachten, het gebruik van helende edelstenen om onszelf kracht en energie te geven (al dan niet om zichzelf te herstellen), het gebruik van helende edelstenen ter bescherming.

  Er wordt beweerd dat alles uit ‘energie’ bestaat, uit ‘trillingen’ dus. Alles heeft een eigen resonantie (trilfrequentie). Nu, mensen bestaan uit atomen, dingen bestaan uit atomen, alles bestaat feitelijk uit atomen. Een atoom heeft een kern met protonen en neutronen en daaromheen razen elektronen. Protonen zijn positief geladen, neutronen hebben géén lading en elektronen zijn negatief geladen. Er word algemeen aangenomen dat als je een atoom zou vergroten dat je dan een trillend deeltje te zien zou krijgen. Dus een atoom trilt, heeft dus energie en vermits alles uit atomen bestaat, kan je aannemen dat alles uit energie (trillingen) bestaat, ook de mens, ook helende edelstenen en niet te vergeten, de Aarde.

  Alle trillingen hebben invloed op elkaar, dus ook trillingen buiten ons lichaam hebben invloed op onze eigen (lichaam) trillingen. Bijvoorbeeld trillingen van water, van eten, van televisie, van computer, van bomen en ook de trillingen van helende edelstenen! Ook lucht natuurlijk, want lucht bestaat ook uit atomen. Zelfs licht, temperatuur en kleuren kunnen invloed uitoefenen op die trillingen en natuurlijk geluid (heeft ook trillingen).

  Bij de mens is er een bepaalde balans tussen alle trillingen. Dingen uit je omgeving (die ook trillen) kunnen die balans verstoren. Ook psychische en/of lichamelijke problemen kunnen die balans verstoren. Geluiden, licht of straling kunnen ook die balans verstoren. Straling van televisie, radio, computer, microgolf, gsm, … Maar ook stralingen buitenshuis natuurlijk, zoals aardstralen, straling uit de ruimte, alfa-, bèta- en gammastraling, straling van een hoogspanningskabels, … De hele balans van je lichaam kan verstoord worden, maar ook de balans op een specifieke plaats, bijvoorbeeld de balans van een orgaan.

  Er zijn dus methoden om die balans terug te herstellen, dit door middel van licht, aroma, kleur, stroom, geluid, … en niet te vergeten, door helende edelstenen. De trillingen van die helende edelstenen beïnvloeden de trillingen van ons lichaam waardoor dit weer in balans komt (bij gebruik van de juiste helende edelstenen natuurlijk).

  Elke soort helende edelsteen heeft zijn eigen trilling. Iedere specifieke trilling heeft een andere invloed op een andere trilling, daarom is het van belang dat de juiste trilling (dus helende edelsteen) gebruikt word om een specifiek doel (trilling) te bereiken (beïnvloeden). Ik zal in de toekomst de verschillende helende edelstenen bespreken in verdere berichten onder de titel ‘helende edelstenen’.

  Er zijn verschillende manieren om helende edelstenen te gebruiken. Je kan er een elixir van maken (helende edelsteen laten trekken in gedistilleerd water in een glas), dit elixir kan je gebruiken voor te baden, te drinken, … Je kan aan chakra healing doen (corresponderende helende edelsteen op elke chakra, stenen liggen direct op de huid). Je kan de helende edelstenen gebruiken tijdens het mediteren, je gebruikt de helende edelsteen (trillingen) als ondersteuning. Je kan de helende edelsteen ook op het lichaam dragen (met een ketting, of op de plek die je wilt behandelen). En je kan de helende edelsteen in een bepaalde kamer plaatsen, bij een toestel, op je kledij dragen, zodat de helende edelsteen (trillingen) een invloed hebben op je omgeving.

  Als je helende edelstenen gebruikt moet je er natuurlijk voor zorgen dat deze optimaal werken, dit doe je door ze ‘goed te verzorgen’.

  Nu, als je een helende edelsteen gebruikt, dan kan je (figuurlijk) zeggen dat het de helende edelsteen ‘krachten’ (‘energie’ dus) kost om de trillingen te beïnvloeden. Een mens die een inspanning doet verbruikt ook ‘krachten’ (‘energie’ dus) en ieder van ons moet nadien ook dingen doen om terug energie te hebben. Hetzelfde met de helende edelsteen, de energie geraakt ook op. Dus men moet die energie regelmatig aanvullen, dit noemt men het opladen van de helende edelsteen.

  Maar om het bij mijn voorbeeld van de mens met zijn inspanning te houden, na die inspanning is het toch wel nodig dat hij zich wast en verfrist (we worden namelijk vuil bij bepaalde inspanningen en gaan zweten). Dit is natuurlijk ook zo met de helende edelstenen, ook zij dienen eerst gereinigd te worden voor dat je ze gaat opladen. Een helende edelsteen neemt namelijk negatieve energie op (dit verschilt naargelang de helende edelsteen) en deze negatieve energie moeten we als het ware (figuurlijk) van de helende edelsteen gaan afwassen. Dit ‘afwassen van de negatieve energie’ noemt men ook wel reinigen of ontladen. Het is trouwens aan te raden om de helende edelsteen als je hem pas gekocht of gekregen hebt ook grondig te ‘wassen’.

  Dus voor je de helende edelsteen terug kan opladen moet je hem eerst ontladen (of reinigen). Dit ontladen kan op verschillende manieren, maar let op, het is per helende edelsteen verschillend welke methode het meest geschikt is. De veiligste methode en de methode die voor iedere helende edelsteen kan gebruikt worden is de helende edelsteen in de aarde stoppen, dit minstens 24 uur. Hoe langer je de helende edelsteen in de grond steekt, hoe grondiger de reiniging (maar ik denk dat 24 uur ruim voldoende is). Zorg natuurlijk wel dat je weet waar je de helende edelsteen begraven hebt. Een andere veilige manier is door de helende edelsteen in een schelp of bakje met hematietsteentjes (mag ook seleniet zijn) te leggen, ook minstens 24 uur. En nog een veilige methode is het gebruik van een geode* of cluster* van amethist of celestien.

  *Een geode is een grote helende edelsteen (al dan niet bolvormig) die hol is vanbinnen.

  * Een cluster is een groep van aaneengegroeide helende edelstenen.

  Er zijn natuurlijk nog andere manieren om de helende edelstenen te reinigen. Bijvoorbeeld met water, de helende edelsteen een paar minuten onder stromend water houden of de helende edelsteen in water leggen. Dit kan ook nog met vuur, de helende edelsteen door een vlam van een kaars halen, maar ook door de helende edelsteen in de rook van zuiverende wierook (sandelhout bijvoorbeeld) of salie te plaatsen. En tenslotte zou je de helende edelsteen ook nog kunnen reinigen door hem in de wind te plaatsen.

  Nu, je hebt de helende edelsteen gereinigd, dan moet je hem natuurlijk nog terug opladen. Dit kan gewoon door de helende edelsteen minimum 1 nacht in het maanlicht te leggen, volle maan is het beste moment natuurlijk. Je kan de helende edelsteen ook opladen door hem in een cluster of geode van bergkristal of seleniet of in en schelp (of zelfs een gewoon bakje) met bergkristallen of seleniet te leggen. En dit 24 uur lang. Doch, zorg ervoor dat je de bergkristallen of seleniet ook regelmatig reinigt.

  Je kan ook de helende edelsteen in het gereflecteerd licht van een prisma (raamkristal) leggen, daar waar de kleuren van deze reflectie vallen.

  Ook met zonlicht kan een helende edelsteen opgeladen worden, maar sommige helende edelstenen zullen hierdoor hun kleur verliezen.


  I think everybody once heard about them or even has seen them, the healing crystals. From now on I will place messages about the healing crystals and I’ll talk about each particular healing crystal, it also could be that I have a question about some healing crystals or particular things and I hope that someone can help me then. And in every message I’ll place a picture of a healing crystal and I’ll hope that someone can tell me which healing crystal it is or if the name of the healing crystal is correct. I do this because it goes about that someone gave, but of some of them we just can’t find out what healing crystal they are, we aren’t certain. That’s why I hope that someone can help us then. Meanwhile tanks!

  Now, there are also healing crystals that are placed in jewels, there are also the diamonds, but I’m not going to talk about them, I’m going to talk about ‘healing’ healing crystals.

  Through the history the knowledge and the use of healing crystals stayed very important for various races. The use of healing crystals against physical complaints and psychological complaints, the use of healing crystals to give us strength and energy (whether or not to restore or to recover), the use of healing crystals as protection.

  One states that everything consists of ‘energy’, of ‘vibrations’. Everything has an own resonance (frequency of vibration). Now, humans consist of atoms, things consist of atoms, actually everything consists of atoms. An atom has a core with protons and neutrons and around it electrons rage. Protons are positively charged, neutrons are neutral and electrons are negatively charged. One presumes that if one would increase an atom that one could see a vibrating particle. So an atom vibrates, so it has energy and because everything consists of atoms, one can assume that everything vibrates, so everything has an energy, even humans, even healing crystals and let’s not forget, even Earth.

  All vibrations have influence on each other, so vibrations outside our body have influence on our own body (vibrations of the body). For instance vibrations of water, of food, of the television, of the computer, of the trees and also the vibrations of the healing crystals! Also air of course, cause air also consists of atoms. Even light, temperature and colours can practice influence on vibrations and not to forget sound can do that too (that has also vibrations).

  With humans there is a particular balance between all the vibrations of our being. Things from you surroundings (that also vibrate) and they can disturb this balance. Radiation of television, radio, computer, microwave, GSM, … can practice influence on our vibrations. But also the radiation outside our house of course, natural radiation, radiation from the space, alpha-, beta-, and gamma-rays, radiation of a high-tension-cable, … The whole balance of your being can be disturbed, but also the balance on specific places on you body, for instance the balance of an organ.

  There are methods to restore that balance, this by means of light, aroma, colour, electrical current, sound, … and not to forget by means of healing crystals. The vibrations of those healing crystals influence the vibrations of our being and so the balance can be restored (by use of the correct healing crystal of course).

  Each kind of healing crystal has its own vibration. Every specific vibration has another influence on other vibrations, that’s why it’s important that the correct vibration (thus healing crystal) is used to reach (influence) a specific target (vibration). In the future I’ll talk about the different kinds of healing crystals, this in further messages with the title ‘healing crystals’.

  There are different ways to use healing crystals. One can make an elixir (place the healing crystals in a glass), this elixir can be used while bathing, for drinking, … One can do chakra healing (corresponding healing crystal on each chakra, healing crystal directly on the skin). One can use healing crystals during the meditation, the use of the healing crystal (vibrations) as support. One also can carry the healing crystals on the body (with a necklace, or on the place that needs to be treated). And one can place the healing crystal in a particular room, lay it in the neighbourhood of a device, carry it on top of your clothing, so that the healing crystals (vibrations) have an influence on the surroundings.

  When you use healing crystals you have to see to it that it works optimal, this you can do through ‘taking care of them’.

  Now, if you use a healing crystal then you can say (figurative) that it requires ‘energy’ to influence the vibrations. A person that makes a physical effort uses ‘energy’ and each of us has to do things afterwards to have energy again. The same with healing crystals, the energy runs out. So one regularly has to replenish its energy, this is named charging the healing crystals.

  But to stay with my example of the person that makes a physical effort, after that effort it’s necessary that he washes and refreshes (we namely get dirty by particular efforts and we sweat). This is also the case with healing crystals, they also need to be cleaned before you charge them. A healing crystal absorbs negative energy (this differs from healing crystal to healing crystal) and this negative energy has to be (figurative) washed off. This ‘washing off the negative energy’ is named cleaning or discharging. It’s recommended to clean thoroughly healing crystals when you just bought or got them.

  Thus before you can charge the healing crystals you have to discharge (clean) them first. This cleaning can be done on different methods, but pay attention, it differs from healing crystal to healing crystal which method should be used. The safest method and the method that can be used for all healing crystals is to bury the healing crystals in the earth, this at least 24 hours. The longer you leave them buried the better they are cleaned (but 24 hours are sufficient). Make sure that you still know where you buried the healing crystals. Another safe method is to place the healing crystal in a shell or box with hematite stones (may also be selenite), also at least 24 hours. And there is another safe method, the use of a geode* or cluster* from amethyst or celestine.

  * A geode is a large healing crystal (whether or not a sphere) that is hollow inside.

  * A cluster is a group of healing crystal that grown together.

  There still are other methods of course to clean the healing crystals. For instance with water, hold the healing crystal a few minutes under streaming water or let them rest in water. It also can be done with fire, go with the healing crystal through the flame of a candle but also through the smoke of incense sticks (for instance sandalwood) or the smoke of sage. And ultimately it’s possible to clean the healing crystal by placing it in the wind.

  Now, you have cleaned the healing crystals, and then you have to charge them of course. Laying the healing crystal at least one night in the moonlight can do this, full moon is the best moment of course. One also can charge the healing crystals by putting them in a cluster or geode from rock crystal or selenite or by putting them in a shell (or even a simple box) with rock crystals or selenite stones. And this minimal 24 hours. But, don’t forget to clean the rock crystals or selenite of course.

  One also can lay the healing crystal in the reflected light of a prism (window crystal), there where the colours of the reflection end up.

  Charging can also be done with sunlight, but some healing crystals will lose their colours then.

  07-02-2010 om 10:44 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Helende edelstenen klachten energie trillingen elixir chakra mediteren lichaam omgeving opladen reinigen ontladen Healing crystals complaints energy vibrations elixir meditate body being surroundings charging cleaning discharging

  05-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dierenmishandeling. - Cruelty to animals.

  Zoals ik eerder al eens aanhaalde, zijn er twee dingen waar ik niet mee om kan, kinderen ‘aanraken’ (je weet wel wat ik bedoel) en dierenmishandeling. En over dierenmishandeling wil ik het nu hebben.

  Maar eerst zal ik even uitleggen hoe ik op dit onderwerp kom. Het begon natuurlijk met het liedje ‘Excerpt from a Teenage Opera’ (‘Grocer Jack’), en zo kwam ik op kindermishandeling en kindermisbruik. En van daar was voor mij snel de stap gezet naar dierenmishandeling.

  Nu, als er één liedje is dat mij aan dieren doet denken en waar ik vroeger menig traantje voor gelaten heb, dan is het dit liedje: ‘Bright Eyes’ van Simon en Garfunkel (ik hoor hen graag zingen).

  http://www.youtube.com/watch?v=MODq81_cDKI

  Velen weten natuurlijk dadelijk dat dit uit de film ‘Watership Down’ komt, bij ons ook bekend als ‘Waterschapsheuvel’. Of zoals ik vroeger zei: ‘die film met die konijntjes’. De boek is trouwens ook héél mooi!
  Het verhaal gaat over een groep konijnen die een reis ondernemen nadat één van hen een voorgevoel had van een groot gevaar dat de kolonie Sandelvoorde bedreigde. Hun vlucht voert hen door donkere bossen, over rivieren, …
  En geweend dat ik heb bij deze film …

  Er is nog zo’n film waar ik een traan bij gelaten heb, ‘Animal Farm’ of beter bekend als ‘Dierenboerderij’. Ook hier is het boek heel mooi, het is van George Orwell.
  Het verhaal gaat over een groep dieren die het zat zijn om als slaven van de mensheid te moeten leven, zij nemen de macht in eigen handen. En anders dan de meeste dieren zich het hadden voorgesteld loopt het uit op een tirannie …
  Ook hier heb ik als kind bij geweend …

  Ik heb het nu eenmaal voor dieren, ik kan het niet aanzien als een dier pijn lijdt. Dan breekt er telkens iets bij mij vanbinnen. Of het nu een dier is in gevangenschap, een huisdier, een dier in het wild (jager of prooi). En ik weet het, in het wild is het logisch dat op de prooi gejaagd word door andere dieren, de voedselketen. Maar toch, een dier zien lijden doet iets met me, maakt niet uit waardoor het lijdt!

  Nu, dierenmishandeling, dit omvat alle niet noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen waardoor dieren pijn aangedaan, letsels toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. Ik zie daaronder het toetakelen, verminken van dieren, verwaarlozen, misbruiken van dieren en het jagen op dieren. En misschien vergeet ik zelfs nog iets nu.

  Voor mij zou elke mens die een dier pijn doet (en ik heb het niet over een ongeluk) zwaar gestraft worden, zwaarder dan men nu op sommige plaatsen doet. Voor mij mag die persoon gerust hetzelfde ondergaan als wat hij/zij het dier heeft aangedaan, zelfs totdat hij/zij helemaal gebroken is (psychisch), en dan mogen ze hem/haar met een spuitje uit hun lijden verlossen, of misschien ook beter niet! Zo ver mogen ze daar in gaan van mij!

  De ideale televisiezenders om te zien wat mensen dieren kunnen en durven aandoen zijn Animal Planet en Discovery. Het is gewoon afschuwelijk, ongelooflijk, onvoorstelbaar wat sommigen dieren aandoen. Dieren in gevangenschap die gebruikt worden als attractie of om werk te verrichten, dieren die enorm verwaarloosd en mishandelt worden, huisdieren en/of gedomesticeerde dieren die enorm verwaarloosd en mishandelt worden, … Het feit dat mensen dieren ergens kunnen wegbrengen en achterlaten en de manier waarop (vastbinden, in een doos, in een zak, met tape de poten en de snuit vastgeplakt, …). Alleen er aan denken al geeft me een verdrietig gevoel. Hebben die mensen geen ‘bewustzijn’? Hebben zij géén hart?

  Voor mij komt daar dan nog bij: dieren die in gevangenschap moeten leven in te kleine kooien of ruimtes, dieren waar op gejaagd word voor sport, plezier of voor geld, het gebruiken van dieren voor gevechten en er zullen nog wel dingen zijn die men doet waardoor een dier pijn lijdt.
  En uiteraard is er dan nog het (laten) toebrengen van verwondingen door andere dieren, of het nu voor de voedselketen is (waar je niets aan kunt veranderen natuurlijk, dat is nu eenmaal de natuur, maar het blijft erg om een dier te zien afzien) of niet.

  Je hebt mensen die het doelbewust doen (sport, spel, plezier, …), dat zijn de ergste gevallen, dat gaat mijn begrip te boven, zulk een mensen zijn het niet waard om te leven!
  Je hebt mensen die het bewust doen, maar ze beweren dat ze van het dier houden!?! Hier kan ik ook géén begrip voor opbrengen, als je van een dier houd en je kan er om één of andere reden niet voor zorgen (geldproblemen, medisch, …) dan doe je wat het beste is voor het dier, er zijn genoeg instanties waar je dit dier dan naartoe kan brengen. Al verschilt dit van land tot land en instantie tot instantie, er zijn nog genoeg landen die het toestaan dat er (als je een dier dat jou toebehoort naar een instantie brengt omdat je het onmogelijk kan houden), toch je er toch nog voor moet betalen. Gelukkig zijn er ook landen en instanties die inzien dat het welzijn van een dier prioritair is ten opzichte van geld. En ik weet wel dat een dier onderhouden geld kost, ook voor die instanties, maar daar moet de regering van een land maar voldoende steun (financieel) voor geven, mensen betalen belastingen voor iets.
  En dan zijn er nog de mensen die niet beter weten, de mensen die denken dat ze goed doen, de mensen die dieren dus onbewust pijn doen. Hier moet ingegrepen worden, voor het welzijn van het dier of de dieren, want meestal gaat het in zulke gevallen om meer dieren.
  En misschien ben ik nog wel groepen die dieren doen lijden vergeten ook …

  Wat is nu het welzijn van het dier? Dit is een veelomvattend begrip dat betrekking heeft op het fysieke, maar ook op het psychische. Wat zijn nu inbreuken op het welzijn van dieren? Dorst, honger, fysiek ongemak, pijn, verwondingen, ziektes, angst, chronische stress, …

  Dieren hebben ook rechten, al worden die rechten niet door iedereen gekend en nageleefd en nagestreefd. De rechten van het dier zijn als het ware de “grondrechten van dieren”. Momenteel worden dieren gezien als objecten die het eigendom van iemand kunnen zijn. Dit vind ik persoonlijk al enorm verkeerd. Een ‘object’? Een dier is bij mijn weten nog altijd een ‘levend wezen’ en geen object. Objecten zet je bij het huisvuil als ze stuk zijn, objecten verkoop je, geef je weg of gooi je weg als je ze moe bent, DIEREN NIET!
  Maar er zijn zelfs nog landen waar dieren géén rechten hebben! Een schande vind ik het!

  Er is ook een verschil tussen zelfbewuste dieren en die van andere levensvormen. Maar wie oordeelt of een dier ‘zelfbewust’ is, wie beslist wat de term ‘zelfbewust’ inhoud? Ik vind dat de fout hier al begint, mensen weten onvoldoende wat wel en wat niet kan (al zouden sommige dingen sowieso geweten moeten zijn). Er is in veel landen ook onvoldoende controle. En of je nu zelfbewust bent of niet, pijn blijft pijn, honger blijft honger, …!

  Dan is er de dierenbescherming, in sommige landen (Amerika, Australië, …) is dit een goed uitgebouwd, werkend systeem (al zullen er altijd dierenmishandelaars zijn). Maar in andere landen is het iets van niets. Daar zie je ze niet eens, je leest er niets over, je hoort er niets over, … en in sommige landen bestaat het niet eens. Weer een schande dus!

  Ik vind dat dit een uitgebouwd systeem dient te zijn, met databases van iedere mens, ieder gezin die een huisdier en/of gedomesticeerd dier heeft. Een verbinding met de dierenartsen in het land, zodat de dierenbescherming automatisch door krijgt als iemand met zijn huisdier of dergelijke bij de dierenarts geweest is, en vooral wie totaal niet komt. Zo is het voor dierenartsen ook makkelijker om een verdacht iets door te geven aan de dierenbescherming. Ik vind dat het gerust mogelijk moet zijn om met een deel van het belastinggeld van de inwoners van een land dit systeem op te zetten, te onderhouden en te laten werken.

  Ook zou er meer controle moeten zijn, zwaardere straffen voor inbreuken en een duidelijke wet over wat inbreuken zijn. Men zou bijvoorbeeld kunnen verplichten dat bij de aankoop van een dier een papier moet ondertekend worden dat de ‘wetten’ en ‘rechten’ betreffende dieren gelezen en gekend zijn en dat als nadien blijkt dat die niet nageleefd worden de straffen (eens zo) zwaar zullen zijn.

  Ik vind het tijd dat er iets gedaan word (ook in mijn land België) aan de schandalige, onbegrijpelijke, onmenselijke behandeling van dieren!!! En nog liever gisteren dan vandaag!!!

  En ik weet dat er organisaties zijn die ‘te ver’ gaan, maar zou niet ieder normaal mens van mening moeten zijn dat die dierenmishandelaars nog meer ‘te ver’ gaan???

  Ik vind het zelfs véél te ver gaan dat men dieren gebruikt om proeven op te doen, en zelfs dat men dieren laat inslapen omdat er géén plaats is voor hen of als er niet snel genoeg geinteresseerden opdagen (voor adoptie)! Een schande vind ik dat en met pijn in het hart moet ik toegeven dat ik niet het geld en de ruimte heb, anders zou ik al die ‘overbodige’ dieren bij me nemen en een goed leven bieden. En het valt me op dat de meeste mensen met een hart voor dieren die ik ken ook het geld niet hebben en hetzelfde denken als mij. En ik zeg niet dat er géén mensen met geld of zelfs rijke mensen zijn die een hart voor dieren hebben, maar ik ben er nog géén tegen gekomen.

  Dat men dieren laat inslapen die niet meer geholpen kunnen worden, die niet meer te redden zijn, gevaarlijke dieren, daar ben ik helemaal voor, men moet een dier niet meer laten afzien als nodig (ik heb trouwens diezelfde mening bij mensen)!

  En om af te sluiten, ik heb het hier over dieren van muis tot olifant, van walvis tot paedocypris, … De enige dieren (als je het dieren kan noemen) waar ik echt niets van moet hebben, maar ik zal deze zelfs nog niet mishandelen, zijn insecten en dergelijke, daar ben ik vies van en ik blijf het liefst ver uit de buurt van hen! ;-)

  Dus regeringen doe een inspanning om een duidelijk wet te maken, doe een financiële inspanning om een systeem dat wel degelijk dieren beschermt op te zetten (computers, gebouwen, bewegingsruimte, voedsel, personeel, … Al moeten er nog andere manieren zijn om aan voedsel te komen en dergelijke.) en doe het snel alstublieft!!! Want de huidige ‘dierenbescherming’ is gewoonweg onvoldoende! En alstublieft begin niet met het opzetten van een ‘raad van bestuur’ met oude politiekers, zie dit niet als een manier om vriendjes aan een extra inkomst te helpen, dat doe je al meer dan genoeg. Het geld kan beter gebruikt worden voor de dieren zelf! En ook het systeem van de dierenasielen moet daar volledig in mee betrokken worden en veranderd worden, zodat dieren die nog gezond zijn niet ‘afgemaakt’ moeten worden omdat er géén plaats is of omdat er niet direct iemand is die het dier wil adopteren!

  En voor de mensen zelf, gebruik je verstand en doe met een dier zeker niet wat je bij jezelf ook niet zou doen! Wees menselijk en respecteer het bestaansrecht en de gevoelens van dieren alstublieft!!! En ook al heb je zelf géén dieren, of net wel, als je merkt dat in je buurt iemand zijn dier mishandelt, misbruikt of verwaarloost, meld dit dan alstublieft!

  Vlaamse Dierenbescherming : http://www.vvdb.be/

  Limburgse Dierenbescherming : http://www.dierenbescherminglimburg.be  As I said before, there are two ‘things’ that enrage me, abuse of children and cruelty to animals. And I want to talk about animal ‘abuse’ now.

  But first I’ll explain how I came to this subject. It started with the song ‘Excerpt from a Teenage Opera’ (‘Grocer Jack’), and so I came to child abuse and child misuse. And from there it was easy for me to make the step to cruelty to animals.

  Now, if there is one song that reminds me of animals, that moved me to tears, then it’s this song: ‘Bright Eyes’ by Simon and Garfunkel (I love their songs).

  http://www.youtube.com/watch?v=MODq81_cDKI

  Many know of course that this song is played in the movie ‘Watership Down’. Or as I said as a child: ‘the movie with the little rabbits’. Besides, the book is also very beautiful!
  The story is about a group of rabbits that undertakes a trip after one of them had a premonition of a large danger that threatened their colony Sandleford. Their flight leads them through dark woods, over rivers, …
  And I’ve wept for this movie …

  There is another movie that moved me to tears, ‘Animal Farm’. Here also the book is very beautiful, it’s from George Orwell.
  The story is about a group of animals that are sick of working as slaves for humans, they revolt. And differently than most animals thought this brings them to a tyranny …
  For this movie I also wept when I was a child …

  I just have a weakness for animals, I can’t stand the sight of an animal that suffers. Then my heart breaks each time again. It doesn’t matter if it’s an animal in captivity, a pet, an animal in the wild (hunter or prey). And I know it, in the wild it’s logical that the prey is hunted by other animals, the food chain. But anyhow, seeing an animal suffer does something to me, doesn’t matter what the reason of the suffering is!

  Now, cruelty to animals, this includes all not necessary proceedings and all accusatory neglects of humans that causes animals to suffer, that causes injuries to animals, or that causes that the health of the animals is seriously harmed. For me this means the beating, the mutilating, the misuse, the neglect of animals and the hunting on animals. And maybe I even forgot some things.

  For me each person that hurts an animal (and I’m not talking about accidents) should be heavily punished, more heavily than now is done in some places and countries. I say that such a person has to undergo the same as what he/she did to the animal(s), even until he/she is totally broken (psychological), and then one can give him/her an injection to relieve him/her from his/her suffering, or maybe better not! This is how far one can go in this!

  The perfect television stations to see what humans can and dare to do to animals are Animal Planet and Discovery. It’s just horrible, unbelievable and inconceivable what some do to animals. Animals in captivity used as attraction or to work, animals that are enormously neglected and molested, pets and/or domesticated animals that are enormously neglected and abused, … The fact that people can bring away animals and ‘dump’ them and then the way how they do it (tied up, in a box, in a bag, with tape around legs and snout, …). Just thinking about that makes me sad. I just can’t understand that a lot of humans can do this, that they want to do this, haven’t they got a conscious? Are they cold hearted?
  And according to me these belong to that too: animals in captivity who have to live in too small cages or spaces, animals on which one hunts for sport, pleasure or money, the use of animals for fights and there will be other things that one does that makes animals suffer.

  And naturally there is the causing of (allowing to cause) injuries by other animals, if it’s the food chain (one can’t change that of course, that’s nature, but it stays severe to see a suffering animal) or not, it doesn’t matter.

  There are people that do this wittingly (sport, game, pleasure, …), those are the most awful cases, that is beyond me, such people aren’t worth living!
  There are people that do this wittingly, but they pretend to love animals!?! Also this is beyond me, if one loves an animal and there is a reason why one can’t take care for it (financial problems, medical problems, …) than one does what is best for the animal, there are plenty of organizations where one can take the animal. But it differs from country to country and from organization to organization, there are a lot of countries that permit that (if one takes its own animal to an organization because it’s impossible to take care of it) one has to pay money for that. Fortunately there are also countries and organizations that realize that the welfare of an animal has priority to money. And I know that taking care of an animal entails a great deal of money, also for those organizations, but according to me the government of the country should give sufficient ‘support’ (financial), people pay taxes for something.
  And then there are those who don’t know better, the people who think that they do good for the animal, the people that make animals suffer without knowing that they do it. Here one has to intervene, for the welfare of the animal(s). Most of the times there are more animals involved in such cases.
  And maybe I forgot some types of people that make animals suffer …

  What is the welfare of the animal? This is a comprehensive view with relation to the physical, but also the psychological. What are violations of the welfare of the animal? Thirst, hunger, physical disutility, pain, wounds, illnesses, fear, chronic stress, …

  Animals also have rights, but those rights aren’t known and/or understood by everybody, not everyone lives up to them and not everyone persecutes them. The animal rights are as it were the ‘basic laws of animals’. Currently animals are seen as objects that could belong to someone. Personally this is completely wrong! An object? According to me an animal is still a ‘living being’ and no object. Objects are things one throws in the garbage when there broken, objects are sold, are given away or thrown away when somebody is tired of it, ANIMALS AREN’T!
  But there even are countries where animals haven’t got rights! It’s a disgrace!

  There is also a difference between self-consciousness animals and those of the other life forms. But who judges if an animal is ‘self-conscious’, who decides what the interpretation of ‘self-conscious’ is? According to me the blame starts here already, people don’t know sufficient what can and what can’t (even that some things should be know automatically). In a lot of countries there is insufficient inspection. And if one is self-conscious or not, pain always will be pain and hunger always will be hunger, …!

  Then there is the animal protection, in some countries (America, Australia, …) this is a good developed and working system (but there will always be animal abusers). But in other countries it’s something of nothing. There you’ll barely see them, you barely read about them, you barely hear something about them, … and in some countries it even doesn’t exist. Again a disgrace!

  According to me it should be a developed system, with databases of every human, every family that has a pet and/or a domesticated animal. There should be a connection with the veterinarians in the country, so that the animal protection services immediately know when someone came to the veterinarian with his/her animal, and more important, they know when someone doesn’t visit the veterinarian. Like this it is even easier for the veterinarians to report to the animal protection service when they suspect something. According to me it should be possible to use a part (enough) of the tax-money that the people of a country pay to organize such a system, to support such a system and to make such a system operational.

  Also there should be more inspection, heavier punishments and a clear and understandable law for animals. For instance, one could oblige people that buy an animal to sign a document that states that they read and know the ‘laws’ and ‘rights’ concerning to animals and that if afterwards turns out that they didn’t live up to it the punishments will be (twice as) heavily.

  I think it’s time that something is done (also in my country Belgium) at the scandalous, inconceivable, inhuman treatment of animals!!! And rather yesterday then today!!!

  And I knot that there are organizations that go ‘too far’, but isn’t it so that every sane human has to have the opinion that animal abusers go ‘too far’ too???

  I even find it going too far that one uses animals to do experiments, and even that one puts animals to death painlessly when there isn’t enough room for them or when there aren’t interested people (to adopt) soon enough! I find this meanness and with pain in my heart I have to admit that I don’t have the money or the space, otherwise I would ‘help’ all those ‘redundant’ animals and make sure that they have a happy and good live. And it strikes me that most people with a heart for animals that I know also don’t have enough money and think the same as me. And I don’t say that there aren’t people with money or even rich people that have a heart for animals, but I haven’t met one just yet.

  I can understand and I am in favour of the fact that one puts animals that can’t be helped anymore, that are past saving, dangerous animals, to death painlessly. One shouldn’t let animals endure pain (physical and/or psychological) longer as necessary (besides, I have the same opinion with humans that suffer and can’t be helped)!

  And to end, I’m talking about animals from a mouse to an elephant, from a whale to a paedocypris, … The only animals (if one can name it animals) that I don’t want anything to do with, but I even wouldn’t be cruel to them, are insects and such, they make me sick and preferably I’ll stay away from them as far as possible! ;-)

  So, to most governments, make an effort to make a law for animals that is clear and understandable, do a financial effort to set up a system that thoroughly protects animals (computers, buildings, elbow-room, food, personnel, … But there also should be other ways to get food and such.) and do it fast please!!! For the present ‘animal protection’ is just insufficient! And please, don’t start with the creation of a ‘board of directors’ with former politicians, don’t see this as a way to fix an additional income for friends, you do this more than enough. The money better can be used for the animals! And also the system of the animal shelters has to be completely involved and has to be changed, so that animals that still are healthy shouldn’t be ‘killed’ because there isn’t room for them or because there isn’t someone immediately who wants to adopt the animal!

  And for the people, use your common sense and certainly don’t do with the animal what you wouldn’t do to yourself! Please be human and respect the feelings of animals and their right to exist! And even if you don’t have animals yourself, and even if you do, when you notice that in your environment someone abuses, misuses or neglects its animal report this please!

  Flemish Animal Protection: http://www.vvdb.be/

  Limburgian (Belgium) Animal Protection: http://www.dierenbescherminglimburg.be

  05-02-2010 om 19:19 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Dierenleed dierenbescherming asiel mishandeling misbruik Watership Down Waterschapsheuvel Animal Farm Dierenboerderij dierenwelzijn dierenrechten verwaarlozen animal suffering animal protection shelter cruelty abuse misuse welfare rights law neglect

  03-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2012 The end of the world (2)

  I already said that I was going to place a second part about 2012. I will try to find out what other cultures say about the end of the world. I’m not going to speak about all cultures because it would take a long time before this message is ready and I suspect that it would become a complete book then.

  Let us begin with a culture close to that of the Maya’s. The Hopi, they are a people (Native Americans) who lived in the northeast of Arizona (United States). They lived there from approximately 1100 AD (one suspects). ‘Hopi’ comes from ‘Hopituh Shi-nu-mu’ and it means ‘Peaceful People’.
  The Hopi have a complex religion and mythology. Certainly since each ‘village’, each ‘community’ has it own ‘tales’, but the intents stayed the same.
  The Hopi speak in their ‘belief’ about 4 worlds. The first world of the Hopi was perfectly in balance and one spoke one language. But one turned away of moral and spiritual principles. Probably this world was destroyed by earthquakes (movement of the tectonic plates, separation of the continents?). But some survived (they were peaceful people) and went into the second world. But they made the same mistakes and ‘freezing’ destroyed the second world. Again a few survived and they went into the third world. This world was there a long time, one still spoke one language, people started to invent things, they even would have possessed ‘spiritual powers’. But again they turned away of the natural and spiritual principles. This third world was destroyed by a ‘large deluge’ (Noah?). Again some survived and they went into the fourth world (the present world). But in the fourth world people don’t speak one language anymore.
  Now, what do the Hopi say about the end of the world? The thing I found the most was that from +/- 2003 a period of purification started and this would end around 2012. This will be announced by the coming of a ‘blue’ planet, it would then be close to the Sun.

  This reminds me to something else that I saw when I was making another message in the category ‘religion’. I think everybody already heard about the Sumerian people. They would have lived in the region of Mesopotamia about 6000 years ago. They say that the early civilizations were a present of a very advanced culture that visited Earth. My view is close to theirs, (category ‘religion’) with the race of the Gods.
  They call this planet ‘Niburu’. Comparable with the ‘Planet X’ that our astronomers currently are seeking? This planet Niburu would follow an elliptical trail and once in 3600 years it would enter our solar system. The planet would follow a track between Jupiter and Mars. A passage of Niburu would cause earthquakes, deluges and volcanic outbursts. In Sumerian texts one speaks of such an event in +/- 11000 BC. (Comparable with the flood of Noah?). There is said that this planet would be back in 2012 (but earlier one said 2003, and it didn’t came, but 2003 corresponds to the start of the purification by the Hopi?). Now, I’m thinking, one speaks about 3600 years. That means that Niburu came around 1590 BC, around 5190 BC, around 8790 BC and around 12390 BC (this doesn’t match with 11000 BC, a difference of +/- 1300 years I a little bit too much). But were there more big disasters in those other years? I wonder!
  I also could find that this planet visits our solar system every 13000 years and this sounds more credible. I surely want to see this ‘unknown’ planet between our starts!

  So, I had it already about the Hopi and the Sumerian people who find the year 2012 important. Let’s search some more. The Incas for example. The Incas call themselves ‘children of the Sun’. They lived in the western part of South America, in the Andes. The Inca-civilization would come into existence before 1400 AD and their times of glory would have lasted till Pizarro conquered them in 1532.

  The Incas also have something like the ‘World Ages’, they speak of ‘Earths’ or just ‘Ages’. What I could find most is that there would be 5 ‘Ages’. We now live in the 5th ‘Age’. But there are also some that say that the 5th ‘Age’ ended when Spain conquered them around 1500 BC.
  This Age (we now live in) would end around 2012, and then we would enter a ‘Golden Age’, good times thus. I couldn’t find much about the transition to the next Age (not much that says the same).

  And then there are the Egyptians. There is the Egyptian Book of the Dead and the Kolbrin Bible. In the Egyptian Book of the Dead one can find that they were worried around 9792 BC because they had seen that Venus made a planetary loop above the Orion System, this is named by the Egyptians the crucial code for the pole shift. The year 9792 BC apparently was in the era of the Lyon. In 2012 Venus again makes a loop above the Orion System.
  Then the Kolbrin Bible. Apparently it isn’t a real Bible as we know it, it’s a collection approximately 3600 years old and it doesn’t goes about Gods and that they created us. The book has multiple parts in which the arrival of the ‘Destroyer’ and the ‘Frightener’ is predicted. And also here it goes about the planet Niburu about which I already spoke. And the Kolbrin Bible predicts that this will return in 2012.

  Now, there certainly will be other cultures that predict that something will happen in 2012, for instance the Aztecs and maybe there are other cultures but maybe we haven’t yet discovered their predictions. In any case, it’s clear that several cultures predicted that something is going to happen in our solar system around 2012 (and we don’t have to wait long ) That the world is going to be destroyed, that we will ascend, I don’t believe in that, but I must admit that I will reckon with the fact that something is going to happen in our solar system (is actual already busy). I can’t foretell the consequences this will have on Earth, maybe a pole shift, maybe a new Ice Age, natural disasters, volcanoes that erupt, … It could be anything and it could be everything. But the extinction of the human race? No!
  And I already urged on the fact that it even isn’t certain that 2012 is correct!

  And what if I take the ‘Book of Revelations’ now? There one talks about two witnesses, the dragon and the animal. The animal could be seen as the antichrist. Also one talks about 7 trumpets, 7 angels, 7 seals and 7 ‘plagues’. The first four seals include the ‘4 Horsemen of the Apocalypse’, the fifth seal includes Christians who become martyrs and they want revenge but they have to be patient. The sixth seal includes earthquakes, the darkening of the sun, the moon would become red? The stars would fall on the Earth (meteorites?). The seventh seal includes the ‘coming’ of the seven angels with the seven trumpets. Thereupon thunders, lightning, hurricanes and earthquakes follow. The angels blow on their trumpets, everyone on his turn, and this brings along different ‘disasters’. On the internet one can find different explanations fore those disasters, I’m not going to probe to the bottom of it, firstly I’ll talk about the Book of Revelations in the category ‘religion’ and secondly it isn’t important which disasters, but it’s just about the fact that disasters will happen. Maybe these revelations correspond to that what other cultures call predictions?

  But the antichrist reminded me of something else. Nostradamus! You believe in it, or you don’t. Fact is that it is a matter of interpretation like all in our history (especially with the distant past as I said before). The explanation of something with as starting point its own expectation and/or presumptions. But Nostradamus also predicted the coming of the antichrist (I think his name was Mabus). And even the planet Niburu appears in his predictions.

  And then the Web Bot Project, it was developed to help with predicting the stock market, through spiders. But this Web Bot started to predict other things. And apparently this Web Bot predicted a world disaster in the year 2012.

  Also the I-Ching time line ends in December 2012 according to some.

  Even the Druid Merlin predicted a kind of Apocalypse. I couldn’t find back that he says when it will happen!

  Yet a lot of indications for an Apocalypse, an ‘end of the world’, a ‘change’. Should we be scared now? No, we don’t, according to me after December 2012 will simply follow January 2013 and so will come 2020 and such too. Changes in our solar system and disaster on Earth? Yes, this could happen and it seems nice to witness those changes in our sky. So I’m glad that I live in these times. For the rest I’m certain that I’ll place a message on January 1st or 2nd 2013 (unless I died because of an accident or unless someone murdered me, but how big is that chance?). Okay, I really hope that I can place a message then, maybe there is no internet or electricity anymore then! We’ll see, I almost can’t wait!

  And now I truly read enough about 2012, I’m curious what the next doom-year will be when nothing happens in 2012. Maybe 2020? The only thing that strikes me is that there are a lot of people who want to cash in on this date. And many of them state that they receive this from ‘the other side’, from a ‘spiritual being’, … For them yet this: ‘Look, if it’s really necessary that people have to know things, about how to survive this ‘disaster’ or how to prepare to ‘ascend’, then it certainly isn’t the intention of that ‘being’ that only people who give money for your book or such have the change to ‘survive’ or ‘ascend’. Really not! Besides, if something like that would happen, what is your money worth then?’

  And then those who claim to know what is going to happen in 2012, who write this in a book or such and by this they sell their ‘explanations’. Okay, many write books, also books that go about nothing, but really, if one knows about an event that has far-reaching consequences then it’s shortsighted to give this knowledge only to those who pay for it. One would think that if one effectively knows of such radical events, that one would go with this knowledge to the press, that one would walk to the heads of the governments, that one would hold speeches for masses of people. (And I’m certain that you will be paid for you information.) Unless your so called prove isn’t provable? I repeat again, it certainly isn’t the intention that only those who pay for this ‘explanations’ or ‘help’ that is offered would survive a world disaster or that they are the only ones who may ascend to I don’t know what! It certainly isn’t the purpose that you can enrich yourself with such events!
  And as there ever would be a world disaster, we already know that the ones with a lot of money are the ones who can afford a ‘place’ (a ‘seat) in the rescue plans, and the others …

  And if there really would happen something serious, and the greater part of the humans on Earth will die because of it, well, I should have been dead 17 years ago and I still live now. So in 2012 I had already 20 years extra, so it doesn’t matter if I should die then, but I doubt it!

  03-02-2010 om 22:31 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:2012 End of the world Maya Hopi Sumerian Niburu Planet X Nibiru Inca Egypt Egyptian Book of the Dead Kolbrin Bible book revelations horsemen Apocalypse Nostradamus Mabus I-Ching Web Bot Project Druid Merlin

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2012 Het einde van de wereld (2)

  Ik zei al dat ik een tweede deel over 2012 zou opmaken. Ik ga eens kijken wat andere culturen zeggen over het einde van de wereld. Ik zal natuurlijk niet alle andere culturen gaan bespreken, want dan zou het lang duren voordat dit bericht af is en zou het een boek worden vermoed ik.

  Laten we beginnen bij een cultuur dicht bij die van de Maya’s. De Hopi, zij zijn een volk (indianen) dat leefde in het noordoosten van Arizona (Verenigde Staten). Zij leefden daar van ongeveer 1100 n.C. (vermoed men). ‘Hopi’ komt van ‘Hopituh Shi-nu-mu’ en betekent ‘Vreedzaam volk’.

  De Hopi hebben een complexe religie en mythologie. Zeker aangezien elk ‘dorp’, elke ‘gemeenschap’ zijn eigen ‘verhalen’ had, maar de essentie bleef hetzelfde.
  De Hopi spreken in hun ‘geloof’ over vier werelden. De eerste wereld van de Hopi’s was perfect in evenwicht, mensen spraken één taal, maar de mensen keerden zich af van morele and spirituele principes. Waarschijnlijk werd deze wereld vernietigd door aardbevingen (verschuiving tektonische platen, splitsing werelddelen?). Maar enkelen overleefden (zij waren vreedzame mensen) en gingen over naar de tweede wereld. Maar de mensen maakten dezelfde fouten en de tweede wereld werd vernietigd door ‘bevriezing’. Weer overleefden maar enkelen dit en zij gingen over naar de derde wereld. Deze wereld bleef lang bestaan, men sprak nog steeds één taal, mensen begonnen dingen uit te vinden, zij zouden zelfs ‘spirituele krachten’ bezeten hebben. Maar ook zij keerden zich af van de natuurlijke en spirituele principes. De derde wereld werd vernietigd door ‘de grote vloed’ (Noach?). Weer overleefden enkelen en zij kwamen in de vierde wereld terecht (de huidige wereld). Maar in de vierde wereld spraken de mensen niet één taal.
  Nu, wat zeggen de Hopi over het einde van de wereld? Wat ik het meest terug kan vinden is dat vanaf +/- 2003 een periode van zuivering begon en deze zou over zijn rond 2012. Dit zou aangekondigd worden door de komst van een ‘blauwe’ planeet die dan dichtbij de zon komt.

  Nu, dit doet me denken aan iets anders dat ik tegengekomen ben toen ik met een bericht in de categorie ‘religie’ bezig was. Ik denk dat iedereen al hoorde van de Sumeriërs. De Sumeriërs zouden 6000 jaar geleden in Mesopotamië gewoond hebben. Daar word trouwens gezegd dat de vroegere beschavingen een geschenk waren van een zeer geavanceerde cultuur die de Aarde bezochten. Mijn visie hangt daar nauw mee samen, (categorie ‘religie’) met het ras van de Goden.
  Zij noemen deze planeet ‘Niburu’. Vergelijkbaar met de ‘Planeet X’ die onze astronomen momenteel zoeken? Deze planeet Niburu zou een elliptische baan volgen en eens in de 3600 jaar in ons zonnestelsel binnendringen. De planeet zou een baan volgen tussen Jupiter en Mars. Een passage van Niburu zou voor aardbevingen, vloedgolven en vulkanische uitbarstingen zorgen. Men spreekt in de Sumerische teksten over een dergelijke gebeurtenis in +/- 11000 v.C. (vergelijkbaar met de zondvloed van Noah?). Er word gezegd dat deze planeet zou terugkomen in 2012 (al zei men eerder 2003, en was men fout, maar komt 2003 dan weer niet overeen met het begin van de zuivering bij de Hopi?). Nu, ik vraag me wel iets af hier, men spreekt over 3600 jaar. Dat wil zeggen dat hij ergens in +/- 1590 v.C. ook gepasseerd moet zijn, in +/- 5190 v.C., in +/- 8790 v.C. en +/- 12390 v.C. (dit komt al niet echt overeen met 11000 v.C., een verschil van +/- 1300 jaar is toch wat veel). Maar zijn er grote rampen geweest in die andere jaren v.C.? Dat vraag ik met toch af!
  Ik kom ook tegen dat deze planeet om de 13000 jaar terug komt, en dat klinkt al meer geloofwaardig. Ik zou deze ‘onbekende’ planeet toch wel eens willen zien tussen onze bekende sterren!

  We hadden dus al de Hopi en de Sumeriërs die 2012 een belangrijk jaar vinden. Laten we verder zoeken. Bij de Inca’s bijvoorbeeld. De Inca’s noemen zich ‘kinderen van de zon’. Zij leefden in het westelijk deel van Zuid-Amerika, in de Andes. De Inca-beschaving zou ontstaan zijn voor 1400 n.C. en hun glorietijd zou geduurd hebben tot Pizarro het Inca-rijk veroverde in 1532.

  De Inca’s hebben ook zoiets als ‘World Ages’, zij spreken van ‘Earths’ of gewoon ‘Ages’. Wat ik het meest terug vind is dat er 5 ‘Ages’ zouden zijn. Wij zouden nu in de 5de ‘Age’ leven. Al zijn er ook die zeggen dat de 5de ‘Age’ eindigde met de komst van de Spanjaarden in 1500 n.C.
  Deze Age (waarin we nu leven) zou rond 2012 eindigen, en dan zouden we overstappen naar een ‘Golden Age’, gouden tijden dus. Over de overgang vind ik niet veel terug (toch niet veel dat met elkaar overeen komt).

  En dan nog de Egyptenaren. Er is het Egyptische Dodenboek en de Kolbrin Bijbel. In het Egyptische Dodenboek is terug te vinden dat zij zich zorgen maakten omdat rond 9792 v.C. zij astronomisch waarnamen at Venus een planetaire lus maakte boven het Orion stelsel, dit noemen de Egyptenaren de cruciale code voor de omkering van de polen. Het jaar 9792 v.C. valt blijkbaar in het tijdperk van de Leeuw. In 2012 maakt Venus opnieuw een lus boven het Orion stelsel.
  Dan de Kolbrin Bijbel, wat blijkbaar geen echte Bijbel is zoals wij die kennen, het is een verzameling die ongeveer 3600 jaar oud is, en het gaat niet over Goden en dat zij ons schiepen. Het boek heeft meerdere delen waarin de aankomst van de ‘Vernietiger’ en de ‘Angstaanjager’ voorspeld word. En het gaat hier weer over de planeet Niburu waarover ik het al had. En de Kolbrin Bijbel voorspeld dat deze terug zal verschijnen in 2012.

  Nu, er zullen nog wel culturen zijn die voorspellen dat er in 2012 iets zal gebeuren, zoals bijvoorbeeld de Azteken en misschien zijn er nog wel culturen maar misschien hebben we daar deze voorspelling nog niet van teruggevonden. In ieder geval, het is wel duidelijk dat meerdere culturen voorspelden dat er in ons zonnestelsel iets gaat gebeuren rond 2012 (lang moeten we in ieder geval niet meer wachten ). Dat de wereld gaat vergaan, dat we gaan opstijgen, daar geloof ik niet in, maar ik moet toegeven dat ik er wel degelijk rekening mee hou dat er in ons zonnestelsel iets gaat gebeuren (is feitelijk al bezig). Welke gevolgen dit hier op de Aarde zal hebben kan ik niet voorspellen, misschien een poolverschuiving, misschien een nieuwe ijstijd, natuurrampen, vulkanen, … Het kan van alles zijn en het kan alles zijn. Maar de uitroeiing van het ras van de mensen? Nee hoor!
  En zoals ik al meermaals benadrukte, het is niet eens zeker dat het in 2012 gebeurd!

  Als ik er nu eens het ‘boek van openbaringen’ bij neem? Daar is sprake van twee getuigen, de draak en het beest. Het beest kan gezien worden als de antichrist. Ook is er sprake van 7 bazuinen, 7 engelen, 7 zegels en ‘7 plagen’. De eerste vier zegels komen overeen met de ‘Ruiters van de Apocalyps’, de vijfde zegel komt overeen met gelovige Christenen die martelaren worden en wraak willen, maar ze moeten geduld hebben. De zesde zegel komt overeen met aardbevingen., de verduistering van de zon, het rood worden van de maan? De sterren zouden op de aarde vallen (kometen?). De zevende zegel komt overeen met de ‘komst’ van de zeven engelen en de zeven bazuinen. Daarop volgen donder, bliksem, orkanen en aardbevingen. De engelen blazen om beurt op hun bazuinen en dit brengt verschillende ‘rampen’ met zich mee. Op het internet zijn verschillende verklaringen hiervoor te vinden, ik ga me hier nu niet aan wagen, ten eerste kom ik ooit zelf nog tot dat deel in de categorie ‘religie’ en ten tweede het gaat hier niet over welke rampen, maar het feit dat er rampen zullen zijn. Misschien komen deze openbaringen overeen met wat de andere culturen voorspellingen noemen?

  Maar dat over de antichrist deed me aan nog iets anders denken. Nostradamus! Je gelooft erin of je gelooft er niet in. Punt is dat zoals met alles in onze geschiedenis (vooral de verre geschiedenis zoals ik al eens aanhaalde) het een kwestie van interpretatie is, het verklaren van iets met als beginpunt de eigen verwachting en/of vermoedens. Maar Nostradamus voorspelde blijkbaar ook de komst van de antichrist (Mabus was het denk ik). En zelfs de planeet Niburu komt voor in zijn voorspellingen.

  En dan het Web Bot Project, dit is ontwikkeld om the helpen bij het voorspellen van de aandelenmarkt, via spiders. Maar deze Web Bot ging ook andere dingen voorspellen. En blijkbaar voorspeld deze Web Bot een wereldramp voor het jaar 2012.

  Ook de I-Ching tijdslijn eindigt in december 2012 volgens sommigen.

  Zelfs de Druïde Merlijn voorspelde een soort van Apocalyps. Ik vind wel nergens terug dat er gezegd word door hem wanneer dit zou zijn!

  Toch heel wat aanduidingen voor een Apocalyps, een ‘einde van de wereld’, ‘een verandering’. Moet je nu schrik hebben? Nee hoor, volgens mij komt na december 2012 gewoon januari 2013 en zo zal er ook een 2020 en dergelijke komen. Veranderingen in ons zonnestelsel en rampen op de Aarde? Ja dat zou gerust kunnen en het lijkt me leuk om zulke veranderingen in de sterrenhemel mee te maken. Ben ik dus even blij dat ik in deze tijd mag leven. Voor de rest, ik ben er zeker van dat ik op 1of 2 januari 2013 een bericht zal plaatsen (tenzij ik overlijd door een ongeval of vermoord word natuurlijk, maar hoe groot is die kans?) Allé, ik hoop toch dat ik dan een bericht kan plaatsen, misschien is er géén stroom meer en/of géén internet! We zullen zien, ik kan haast niet wachten!

  En nu heb ik echt wel genoeg gelezen over 2012, benieuwd wat het volgende doemsjaar zal zijn als er niets gebeurt eind 2012. 2020 misschien? Het enige wat enorm opvallend is, is dat er enorm veel mensen munt proberen te slaan uit deze datum. En veel van hen beweren dat ze het doorgekregen hebben van ‘de andere kant’, van ‘een spiritueel wezen’, … Voor hun nog dit: ‘Kijk, als het echt nodig is dat een deel mensen dingen moeten weten, over hoe ze die ‘ramp’ kunnen overleven, of over hoe ze zich klaar kunnen maken om ‘op te stijgen’, dan zal het zeker NIET de bedoeling van dat ‘wezen’ zijn dat alleen mensen die geld uitgeven voor je boek of dergelijk daar kans op maken. Echt niet hoor! Trouwens, als er effectief zoiets zou gebeuren, wat heb je dan nog aan je geld?’

  En dan zij die beweren te weten wat er gaat gebeuren in 2012, die dit in een boek zetten of dergelijke en zo hun ‘uitleg’ verkopen. Oké, velen schrijven boeken, ook boeken die over niets gaan, maar toch, als men op de hoogte is van een gebeurtenis die verstrekkende gevolgen zal hebben, dan vind ik het nogal kortzichtig om enkel hen die er geld voor geven die gegevens te geven. Je zou toch denken als je effectief op de hoogte bent van zulk een ingrijpende gebeurtenis, dat je daarmee naar de pers zou lopen, dat je daarmee naar regeringsleiders zou lopen, dat je toespraken zou houden voor massa’s volk. (En ik ben er zeker van dat je betaald zou worden dan.) Tenzij je zogezegde bewijzen natuurlijk niet te bewijzen zijn? Ik herhaal nogmaals, het is zeker niet de bedoeling dat enkel zij die geld uitgeven aan die ‘uitleg’ of ‘hulp’, die aangeboden word, een wereldramp overleven of dat enkel zij mogen opstijgen naar ik weet niet wat! Het is niet de bedoeling dat je jezelf met zulk een gebeurtenissen verrijkt!

  En als er ooit een wereldramp zou zijn, tja, dan weten we het al natuurlijk, dan gaan het diegenen met veel geld zijn die zich een ‘plaatsje’ in een reddingsplan kunnen veroorloven, en de rest …

  En moest er toch iets ernstigs gebeuren waardoor het merendeel van de bevolking van de Aarde zou sterven, wel, ik had 17 jaar geleden al dood moeten zijn, en ik leef nu nog. Dus ik heb in 2012 dus al bijna 20 jaar extra gehad, mij maakt het dus niet uit als ik dan moest sterven, maar ik betwijfel het!

  03-02-2010 om 19:15 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:2012 einde van de wereld Maya Hopi Sumeriërs Niburu Planeet X Nibiru Inca Egypte Egyptisch Dodenboek Kolbrin Bijbel boek openbaringen ruiters Apocalyps Nostradamus Mabus I-Ching Web Bot Project Druïde Merlijn

  02-02-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vragenuurtje (plenaire vergadering). – The Question Hour (plenary meeting).

  Wat is de plenaire vergadering? Ook wel voltallige vergadering genoemd, plenair komt van het Latijnse ‘plenum’ wat vol betekent. Dit is een vergadering waar alle leden aanwezig MOGEN zijn. Dit vind ik een tegenstelling! Voltallig en aanwezig ‘mogen’ zijn? Als je de leden niet verplicht van allemaal aanwezig te zijn dan ga je waarschijnlijk nooit ‘volledig’ zijn! En als niet iedereen aanwezig is kan je het toch niet ‘vol’ noemen? En dit merken we bij ons in België héél goed. In andere instellingen kan je natuurlijk ook plenaire vergaderingen hebben, maar ik wil het hier hebben over de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

  In plenaire vergadering worden de wetsontwerpen, wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, aanbevelingen en andere teksten besproken nadat ze in de bevoegde commissies werden behandeld en nadien worden ze gestemd. In de plenaire vergadering zit een deel dat men het ‘vragenuurtje’ noemt.

  Wat is het vragenuurtje? Dit is een deel (één vaste dag in de week, bijvoorbeeld Vlaams Parlement doet het vragenuurtje op woensdag, de Kamer van Volksvertegenwoordigers doet dit op donderdag) van de plenaire vergadering waar de leden mondelinge vragen kunnen stellen aan leden van de regering.

  Nu, de plenaire vergadering en dus ook het vragenuurtje worden geleid door de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik zal eerst hierover iets zeggen. Ik vind het niet kunnen dat de voorzitter van de Kamer gebonden is aan een politieke partij, en hij is dan meestal ook nog lid van een partij die de regering vormt, waardoor de regering als het ware de vrije hand heeft! En dat hebben ze sowieso al vermits de meerderheid van het parlement behoort tot de politieke partijen die de regering vormen. Ik vind dus dat de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (trouwens ook die van bijvoorbeeld het Vlaamse Parlement) niet tot een politieke partij mag behoren. Dat men bijvoorbeeld een rechter, of een hoogleraar of dergelijke (als deze maar de wet kent) neemt. Ik denk niet dat het een probleem zal zijn om hiervoor geïnteresseerden te vinden, wie zou niet het salaris van de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers willen krijgen? Ik spreek hier over minstens 15000 euro per maand! Schandalig veel dus. Dit is dan ook mijn eerste punt: DE VOORZITTER VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (en de Parlementen) MAG NIET POLITIEK GEBONDEN ZIJN EN MOET NEUTRAAL ZIJN!

  Nu, de kamerleden moeten hun vragen op voorhand schriftelijk indienen bij de Kamervoorzitter, deze zal dan de over ontvankelijkheid oordelen. De vragen moeten actueel en van algemeen belang zijn. Nu, hier heb je dus opnieuw het probleem dat diegene die oordeelt of een vraag wel of niet gesteld mag worden behoort tot de politieke partijen die de regering gevormd hebben. Hier is nooit sprake van ‘neutraliteit’ en ik vind dat dit een vereiste is voor een Kamervoorzitter!

  Maar ik vind persoonlijk dat hier nog een probleem is. De vragen moeten op voorhand ingediend worden! Nu, het is logisch dat er op voorhand geweten moet zijn welke vragen er zijn. Maar de regering krijgt deze vragen ook. En zodoende word het feitelijk een toneelstukje, een voorbereide opvoering voor de camera, zeg maar een show om indruk te maken op de kijker. En wat brengt dit op? Eigenlijk niet veel hé, als je eerlijk bent. Dan kan men dit toch beter schriftelijk afhandelen. En dat is mijn tweede punt: ALS EEN VOLKSVERTEGENWOORDIGER EEN VRAAG HEEFT VOOR EEN LID VAN DE REGERING, DAN DIENT HIJ DEZE SCHRIFTELIJK AAN DE KAMERVOORZITTER (DIE NEUTRAAL IS) TE BEZORGEN, DIE DAN OORDEELT OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN INDIEN DIT ZO IS DE GESCHREVEN VRAAG AAN HET BETREFFENDE REGERINGSLID BEZORGT, DIE DAN VERPLICHT IS OM BINNEN EEN BEPAALD AANTAL DAGEN DUIDELIJK TE ANTWOORDEN!

  En als de heren dan nog steeds een showtje willen opvoeren voor de kiezers, dan moeten ze dat maar op hun site zetten, antwoord en vraag!

  Ik ben van mening dat er al genoeg soaps, series, shows en zelfs reality-programma’s op televisie zijn en als ik toneel wil zien, ga ik naar een opvoering. Ik hoef echt geen nepopvoering van acteurs die niet kunnen acteren. En ik vermoed wel dat veel Belgen dit denken. Men kan, als men dan toch de Belg wil laten meekijken, het best de debatten uitzenden, vergaderingen en dergelijke uitzenden uit de Kamer (of het Parlement) waar de Belg duidelijk kan zien dat er resultaten geboekt worden. En dit is mijn derde punt: LAAT DE BELG MEEKIJKEN TIJDENS DEBATTEN, COMMISSIES, VERGADERINGEN, EN WAAROM ZELFS NIET AF EN TOE EEN MINISTERRAAD!

  Maar dan niet bijvoorbeeld bijvoorbeeld een uitzending van een commissie en pas zes maanden later opnieuw een uitzending van die commissie, dat kan natuurlijk voorvallen, maar niet als het over een belangrijk thema gaat, zoals nu bijvoorbeeld bij de crisis. Zorg dat de Belgen kunnen blijven volgen. Ik vind dat de Belg het recht heeft om te weten, te zien en te horen wat onze vertegenwoordigers en dus ook de regering doen!

  Wat is feitelijk de taak van een Kamervoorzitter? Hij vertegenwoordigt de Kamer (het woord zegt het zelf natuurlijk) als instelling. Hij is de woordvoerder van de Kamer en bepaalt de werkzaamheden. Hij handhaaft de orde tijdens vergaderingen. Het is de taak van de Kamervoorzitter om de belangen van de parlementsleden te verdedigen ten opzichte van de regering en niet de regering te beschermen of te helpen tegen de parlementsleden!

  Terug naar het ‘vragenuurtje’ nu. Je hoort al vaak klagen dat dit ‘te lang’ duurt. Nu, als men toch wil doorgaan met het vragenuurtje, dan moet er iets helemaal veranderen vind ik. Het is zo dat ook volksvertegenwoordigers van de meerderheid (dus deze die behoren tot de politieke partijen die de regering vormen) ook ‘vragen’ kunnen stellen. Maar wat merken we? Dat de ‘vragen’ die zij stellen voor meer dan 90% niets te maken hebben met een vraag van algemeen belang. De vragen die gesteld worden door de meerderheid zijn ‘vragen’ waarvan het lijkt dat ze gesteld worden om tegengewicht te geven aan de vragen van de oppositie. ‘Vragen’ die gesteld worden om een ‘goed beeld’ van de betreffende minister te geven, ‘vragen’ die gesteld worden om de betreffende minister te kunnen feliciteren, te kunnen ondersteunen, te kunnen bestoefen, … Zoals ik al zei, een showtje dat opgevoerd word. Trouwens, als de betreffende minister effectief ‘goed werk’ levert, dan kan hij zichzelf wel verkopen met zijn antwoord, als de betreffende minister effectief zo ‘goed’ is dan heeft hij géén hulp nodig van partij- of regeringsgenoten! Als men nu toch het vragenuurtje wilt behouden, dat men dan enkel vragen van de oppositie toestaat! Dan zal het vragenuurtje niet meer te lang duren.  Of enkel 'echte vragen' van de leden van de meerderheid toestaan, beslist door een neutrale voorzitter.

  En ik weet wel, ook de volksvertegenwoordigers van de meerderheid hebben dezelfde rechten als volksvertegenwoordigers van de oppositie. Ik pleit dus ook voor de afschaffing van het uurtje show en geef gewoon mijn mening over wat men zou kunnen doen als men het vragenuurtje niet wil afschaffen, en hierbij houd ik rekening met de inhoud van de vragen, de reden waarom een vraag gesteld word. En als volksvertegenwoordigers van de meerderheid hun partijgenoten in de regering of andere leden van de regering willen bestoefen, willen loven en eren, dan hebben zij daar het internet en de media voor, dat hoeft niet in Kamer of Parlement te gebeuren. Regeringsleden moeten met hun antwoorden en daden maar zorgen dat ze zichzelf in een positief daglicht plaatsen!

  Heel dat ‘vragenuurtje’ is gewoon een spel, een show van de regering in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Je ziet op televisie duidelijk hoe zij lachen met de volksvertegenwoordigers die in de oppositie zitten, soms is het zelfs gewoonweg uitlachen! En dit hoort niet op dat niveau! En de Kamervoorzitter laat dit gewoon toe, ah ja, want hij behoort tot de politieke partij van dat regeringslid, of tot de politieke partij die samen met de partij van dat regeringslid de regering gevormd heeft.

  Wat ik dan nog het ergste vind is dat er toegestaan word dat de regering zelf mag beslissen wie op de vraag antwoord. Dus de Volksvertegenwoordigers moeten op voorhand schriftelijk hun vraag die ze mondeling willen stellen aan een bepaald regeringslid aan de Kamervoorzitter bezorgen. Deze bezorgt deze vraag dan aan de regering en die regering kan dan zelf beslissen of het bepaald regeringslid waaraan de vraag gesteld is zelf antwoord, of dat een ander lid van de regering deze vraag zal beantwoorden. Dit hoort toch gewoonweg niet! En de Kamervoorzitter staat dit toe, en ik legde eerder al uit waarom. Een farce is het!

  Zoals wel al duidelijk is, mag van mij het vragenuurtje afgeschaft worden, ik zie er echt het nut niet van in. Men kan dit toch beter en simpel schriftelijk afhandelen. En het hoeft al zeker niet op de televisie uitgezonden te worden, op televisie hoort géén toneel waarin alleen slechte toneelspelers mee doen. Er zijn trouwens al genoeg reality-programma’s, komedies, soaps en dergelijke op televisie. Wat gezien hoort te worden op de televisie zijn de debatten, de commissies en zelfs de ministerraad! Zodat de inwoners van België kunnen zien dat er gewerkt word, hoe er gewerkt word en waar men mee bezig is in regering en Parlement.

  Simpel op te lossen? Inderdaad!
  De Volksvertegenwoordigers, van meerderheid en oppositie, die vragen hebben, bezorgen deze vragen schriftelijk en duidelijk aan de neutrale, niet politiek gebonden voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze Kamervoorzitter zal dan beslissen of het actuele vragen van algemeen belang zijn en of het ‘nuttige’ vragen zijn. Indien dit zo is zal hij de vraag bezorgen aan de betreffende minister die dan verplicht is om deze vraag schriftelijk te beantwoorden binnen bijvoorbeeld 7 dagen. Het antwoord word bezorgd aan de vraagsteller, maar ook aan de Kamervoorzitter. En indien de vraagsteller of de betreffende minister deze vraag en antwoord zo belangrijk vind, dan moet hij deze maar op zijn site, op de site van de politieke partij plaatsen. Men kan ook bijvoorbeeld alle vragen en antwoorden op de site van de Kamer van Volksvertegenwoordigers plaatsen.
  Indien de Kamervoorzitter vele vragen over hetzelfde onderwerp krijgt, kan hij alsnog beslissen om een Actualiteitsdebat te organiseren hierover.  What is the plenary meeting? Also named full meeting, plenary comes from the Latin ‘plenum’ and it means ‘full’, ‘filled out’. This is a meeting where all members MAY be present. I find this a contradiction! ‘Full’ and ‘may’ be present? If one doesn’t oblige the members to be present then the meeting will never be ‘full’! And if everyone isn’t present then one can’t name it ‘full’? And we notice this very well in Belgium. It’s possible to have plenary meetings in other institutions, but I want to talk about the plenary meeting of the Chamber of Representatives.

  In the plenary meeting the proposed law, bills, proposition of resolutions, recommendations and other documents are discussed after they are treated in the authorized committee and afterwards they are voted. In the plenary meeting there is a part one names ‘question hour’.

  What is the question hour? This is a part (one fixed day in the week, for instance the Flemish Parliament has the question hour on Wednesday, the Chamber of Representatives has it on Thursday) of the plenary meeting in which the Representatives can ask oral questions at the members of the government.

  Now, the plenary meeting and thus also the question hour are led by the Chairman of the Chamber of Representatives. Firstly I want to say something about this. According to me the Chairman may never be committed to a political party, and most of the times he’s a member of a political party that is part of the government, and so the government can do what they want! And they have this anyhow since the majority of the Parliament (Representatives) is part of the political parties that formed the government. I find that the Chairman of the Chamber of Representatives (besides also the one of for instance the Flemish Parliament) may not belong to a political party. He can be for instance a judge, or a professor or such (they have to know the law). I don’t think that it would be a problem to find candidates for this job, who doesn’t want to earn the salary of the Chairman of the Chamber of Representatives? I’m talking about at least 15000 Euros each month! It’s so much that it’s scandalous. This is my first statement: THE CHAIRMAN OF THE CHAMBER OF REPRESENTATIVES (and those of the Parliaments) MAY NOT BE COMMITTED TO A POLITICAL PARTY AND HAS TO BE NEUTRAL!

  Now, the members of Parliament have to submit their questions beforehand in writing at the Chairman of the Chamber, he’ll judge on the susceptibility. The question has to be actual and of general interest.
  Now, here again there is the problem that the one who judges if a question can or can’t be asked is a member of the political parties that formed the government. You can’t say that this is ‘neutral’ and according to me that this should be a requirement!
  But personally I think there is another problem. The questions must be submitted beforehand! Now, it’s logical that the Chairman knows which questions there are beforehand. But the government gets those questions too beforehand. And thus it actually becomes a stage play, a prepared performance for the camera, one can say a show to make a favourable impression on the viewer. And this serves to? Actually if your honest you’ll have to say ‘not much’. It’s better to do this in writing. And this is my second statement: WHEN A REPRESENTATIVE HAS A QUESTION FOR A MEMBER OF THE GOVERNMENT, THEN HE/SHE SUBMITS THIS QUESTION IN WRITTEN AT THE CHAIRMAN OF THE CHAMBER (HE SHOULD BE NEUTRAL), HE/SHE’LL JUDGE THE SUSCEPTIBILITY AND IF HE/SHE ACCEPTS THE QUESTION HE/SHE PASSES THIS WRITTEN QUESTION TO THE CONCERNING MEMBER OF THE GOVERNMENT, THIS ONE IS OBLIGED TO ANSWER (CLAIRIFYING) WITHIN A DETERMINED PERIOD!

  And when they still want to perform a show on stage for the Belgian people, then they have to do this on their homepages, they can post their question and/or answer!

  It’s my opinion that there are already enough soaps, series, shows and even reality-programs on television and as I want to see theatre I go to a performance. I really don’t need a fake performance of actors who can’t act. And I suspect a lot of Belgians think this way. One can, if one wants that the Belgian people watch, better broadcast debates, meetings and such in the Chamber (or the Parliament) where the Belgian clearly can see that results are booked. And this is my third statement: LET THE BELGIAN PEOPLE WATCH DURING DEBATES, COMMITTEES, MEETINGS, AND EVEN THE COUNCIL OF MINISTERS!

  But not for instance today a broadcast of a committee and after 6 months another broadcast of that committee, it can happen, but not if the committee works on an important subject, like for instance the crisis now. Make sure that the Belgian people can follow the debate and what is done. According to me the Belgian people have the right to know, to see and to hear what our Representatives and thus also the government do!

  What is the task of a Chairman of the Chamber? He represents the Chamber (the words say it themselves of course) as an institution. He is the spokesman of the Chamber and schedules the activities. He maintains order during meetings. It’s the task of the Chairman of the Chamber to defend the issues of the members of Parliament and this with regard to the government. And it’s not to protect or to help the government with regard to the Parliament!

  Back to the ‘question hour’. Often you hear complains that it’s too long. Now, if one really wants to keep the ‘question hour’ then one has to change something completely. The Representatives of the majority (thus these that are member of the political parties that formed the government) also can ‘ask’ questions. But what do we notice? That the ‘question’ that they ask, for more than 90%, isn’t a question of general interest. The questions asked by the members of the majority are ‘questions’ where you feel that they are asked to have counter-pressure against the questions of the opposition. ‘Questions’ asked to make it possible that the concerning member of the government makes a good impression, ‘questions’ asked to pat the member of government on the back, to support him/her, to flatter, … As I already said, the performance of a show. Besides, if the concerning member of the government effectively did ‘good work’, then he/she can sell himself/herself with his/her answer, if the concerning member of the government is so ‘good’ then he doesn’t need help from party-members or from members of his government! And if one wants to keep the question hour, then one should only accept questions of the opposition! Then the question hour want take this long.  Or only the 'real questions' from the members of the majority, decided by a neutral chairman!

  And I know, the Representatives of the majority have the same rights as those of the opposition. But I plead for the cancellation of the show-hour and just give my opinion about what could be done if one wants to keep this question hour. And while doing this I take into account the questions itself and the reason why a question is asked. And when Representatives of the majority want to flatter or support their party-members in the government then they can do this on Internet or through the media. That shouldn’t be done in the Chamber or Parliament. Members of the government should be able to talk big in their answers and deeds!

  The complete ‘question hour’ is just a game, a show of the government in the Chamber of Representatives. One can see on television clearly how they laugh with the Representatives from the opposition, sometimes they even downright make fun of them. And this doesn’t belong on that level! And the Chairman of the Chamber permits this, oh yes, he belongs to the political parties that formed the government or even to the political party of the member of the government that laughs at the Representatives.

  What I find most awful is that the government is allowed to decide who will answer a question. So the Representatives have to submit their question for a particular member of the government (written) beforehand at the Chairman. He gives the question at the government and they can decide if the particular member of the government itself answers the question or if another member of the government will answer the question. This isn’t serious! And the Chairman allows this, and I already said why. It’s a farce!

  It will be clear now that according to me the question hour can be ‘discharged’, I don’t see the purpose of it. One can handle this (questions) better in writing. And it certainly shouldn’t be broadcasted, theatre doesn’t belong on television and certainly no theatre with actors that can’t play. Besides there are more than enough reality-shows, comedies, soaps and such on television. What should be seen on television are the debates, the committees and even the council of ministers! So that the people of Belgium can see that they are working, how they are working and what they are doing in the government and the Parliament.

  A simple solution? Indeed!
  The Representatives, majority and opposition, that have questions, submit these written and understandable at the (neutral and not belonging to a political party) Chairman of the Chamber of Representatives. This Chairman will decide if the question is actual and of general interest and if it is ‘useful’. When this is the fact he will pass this question at the concerning member of the government who is obliged to respond (also written) within 7 days. The answer will be given at the questioner but also at the Chairman. And if the questioner or the concerning member of the government finds this question or answer this important, then he can place it on his homepage or on the homepage of the political party. One also can place all questions and answers on the site of the Chamber of Representatives.
  When the Chairman of the Chamber gets many questions about the same subject he still can decide to organize an urgent debate about this subject.

  02-02-2010 om 11:29 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Plenaire vergadering Plenum Vragenuurtje België voorzitter Parlement Regering Politieke partijen plenary meeting question hour Belgium Chairman Parliament Government Political Parties

  31-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldkampioenschap Veldrijden 2010 Tabor – World Championships Cyclocross 2010 Tabor.

  Ik had dit bericht al deels voorbereid en heb gedurende het WK dit vervolledigd.


  • Junioren: WINNAAR: Tomas Paprstka (Tsjechië)
   2e: Julian Alaphilippe (Frankrijk)
   3e: Emiel Dolfsma (Nederland)

  Mijn favoriet: /
  Vermoedde winnaar: David Van der Poel (Ned)

  Eerst en vooral wil ik Sporza bedanken dat ze dit weekend het tennis en het volledige veldrijden live uitzonden. Ik heb de juniores niet volledig kunnen zien omdat de finale vrouwen tennis (Australian Open) nog bezig was, en vermits ik fan ben van Henin ben ik blijven kijken en heb ik tijdens de rustperiodes gezapt. En na het tennis keek ik naar de herhaling van het WK voor junioren op Sporza.

  Gianni Vermeersch begon heel goed aan de race, hij ging alleen in de aanval en direct in het begin van het volledige WK zien we een Belg vooruit rijden, zeer hoopvol! Maar dit blijft niet duren. Ik denk dat op het moment dat Vermeersch voorop rijd, Van der Poel zich begint ‘dood’ te rijden, en nadien blijft hij dit doen achter de Tsjech. En ik vermoed dat hij daardoor nadien niet meer mee kon doen voor de titel, hij werd pas achtste.

  Vermeersch eindigt 5e op 20 seconden van de winnaar, ik vind dit geen slecht resultaat, maar misschien had er wat meer in gezeten als hij niet zo snel in de aanval was gegaan, maar dat zullen we nooit weten natuurlijk. En er waren wat foutjes in de laatste ronde (misschien wel vermoeidheid?) die er voor zorgden dat hij het podium niet haalde (spijtig). Trouwens, de Tsjech wint volgens mij verdient, want hij reed de hele tweede helft van de koers op kop.

  Wat het parcours betreft, het is op het lijf geschreven van Stybar, maar ook voor Nijs is het een goed parcours. En ik ben dan wel voor de Belgen natuurlijk, ook voor Nijs, ook al ben ik helemaal geen fan van hem (dit komt trouwens door het WK in Sint-Michiels-Gestel in 2000)! En als ik moet kiezen tussen de Belgen dan staat Nijs het laatst.

  De Belgen:

  5e) Gianni Vermeersch
  9e) Laurens Sweeck
  12e) Time Merlier
  20e) Dieter Sweeck
  29e) Jens Vandekinderen


  • Beloften: WINNAAR: Pawel Szczepaniak (Polen)
   2e: Kasper Szczepaniak (Polen)
   3e: Arnaud Jouffroy (Frankrijk)

  Mijn favoriet: Tom Meeusen (Bel)
  Vermoedde winnaar: Tom Meeusen (Bel)

  Een indrukwekkend showspel van de Polen! Eerst met twee, en daarna met drie in de aanval, en de topfavoriet Meeusen al vroeg in de achtervolging, en daar bleef het spijtig genoeg ook bij. Twee van de drie Polen, twee broers Pawel en Kasper Szczepaniak, bleven overeind en eindigden 1e en 2e. De derde Pool Konwa werd nog ingehaald door de Fransman Jouffroy en Tom Meeusen. Nog steeds géén medaille voor de Belgen dus.

  En toch dient het gezegd te worden dat we tevreden mogen zijn met die 4e en 5e plaats. In de eerste wedstrijd (junioren) vrees ik dat het aan de ervaring lag dat we niet op het podium stonden, en dat kan je ook moeilijk verwachten van junioren. En in de tweede wedstrijd waren de Polen gewoon te sterk, en van de Fransman kan je toch zeggen dat hij ook heel wat klasse heeft.

  Wat mij is opgevallen is dat er totnogtoe géén van de topfavorieten gewonnen heeft. Mijn favorieten niet, maar ook niet die van de pers, de kenners, de (ex-)renners, …

  Het viel me op dat tijdens de wedstrijd zelf het parcours veranderde, van hard, naar modderig, en dan begon het gewoon terug te bevriezen. Dit maakt het alleen maar moeilijker natuurlijk en ik denk dat er maar weinig renners zijn die niet gevallen zijn.

  De Belgen:

  4e) Tom Meeusen
  13e) Kenneth Van Compernolle
  14e) Vincent Baestaens
  26e) Jim Aernouts
  33e) Joeri Adams
  / ) Jan Denuwelaere


  • Elite Vrouwen: WINNAAR: Marianne Vos (Nederland)
   2e: Hanka Kupfernagel (Duitsland)
   3e: Daphny Van den Brand (Nederland)

  Mijn favoriet: Sanne Cant (Bel)
  Vermoedde winnaar: Marianne Vos (Ned)

  Het parcours was nog bevroren, dus een soort van ijsvlakte. En direct twee Nederlandse vrouwen die voorop rijden, Marianne Vos en Daphny Van den Brand. En dan gaat Vos er alleen van door. Ik vreesde echt dat dit te vroeg was. En Kupfernagel is ook weer van de partij, zij gaat in de achtervolging op Vos.
  Maar ondanks dat ik verwachtte dat ze te vroeg gegaan was, hield ze het toch vol, ze is gewoon te sterk voor de rest! Knap toch! Haar derde titel al en ze is nog maar 22 jaar.

  Kupfernagel wordt tweede en eindigt dus alweer op het podium. Daphny Van den Brand wordt knap 3e.

  Sanne Cant werd 15e, spijtig, ik had toch wat meer verwacht. Volgend jaar beter zou ik zeggen. Maar ze had ook wat problemen.

  De Belgen:

  15e) Sanne Cant
  24e) Joyce Vanderbeken


  • Elite Mannen: WINNAAR: Zdenek Stybar (Tsjechië)
   2e: Klaas Vantornout (België)
   3e: Sven Nijs (België)

  Mijn favoriet: Kevin Pauwels (Bel), Niels Albert (Bel)
  Vermoedde winnaar: Zdenek Stybar (Tsj) / Niels Albert (Bel)

  VOOR: We hebben nog géén medaille op het WK, ook al hadden we er wel één verwacht. Alles hangt dus af van de profs. En vermits vanmorgen de topfavoriet toch gewonnen heeft, zal ’t zijn aan Nijs en Stybar, die namen worden toch het meest genoemd. Maar vergeten ze Pauwels en Vantornout niet?

  De temperatuur hangt rond de 0°C en sommige plaatsen op het parcours beginnen te ontdooien en dit kan voor problemen zorgen wat betreft de bandenkeuze.

  De spanning begint te stijgen hier, van mij mag het beginnen! (En het is nog maar iets na één.)

  TIJDENS: Eindelijk is het twee uur, en ieder supporter kent dat gevoel wel, dat gevoel van binnen!

  Stybar trok in de eerste ronde al door maar Vantornout countert super. Vantornout neemt zelfs de kop. Maar Stybar leek wel lek.
  En wat een leuk gevoel als Pauwels terug naar voor aan het komen is!

  Toch heb ik na een paar ronden het gevoel dat het niet voor dit jaar zal zijn, hoe dat komt, ik weet het niet, misschien een voorgevoel, hopelijk een fout voorgevoel natuurlijk.

  Na vier ronden is Stybar er weer vandoor, hij heeft dan zelfs 18 seconden voorsprong. De enige twee Belgen die lijken mee te doen op dat moment zijn Nijs en Vantornout. Wellens probeert naar voren te komen, van Albert is geen sprake en Pauwels is verdwenen na een valpartij bij de balkjes.
  Stybar domineert en het is wel duidelijk dat we moeten hopen dat Nijs zijn duivels nog kan ontbinden.

  Maar Nijs valt te veel en het blijkt dat Vantornout de beste Belg is. En zoals ik al zei, velen vergeten hem, hij wordt onvoldoende gewaardeerd! Albert heeft ondertussen opgegeven. 

  Stybar wint, de topfavoriet maakt het waar! Klasse en gewoon te sterk voor de rest. Proficiat!
  Klaas Vantornout haalt knap het zilver. Knap gedaan jongen! En bedankt. Een groot applaus.
  Nijs wordt derde.

  NADIEN: Ondanks de knappe race van Vantornout, wat voldoende gezegd moet worden, was het toch een anticlimax. Ik had echt meer verwacht.

  De Belgen:

  2e) Klaas Vantornout
  3e) Sven Nijs
  10e) Bart Wellens
  16e) Erwin Vervecken
  25e) Kevin Pauwels
  37e) Bart Aernouts
  / ) Niels Albert
  I already prepared this message (partly) end during the WC I made it complete.


  Juniors: WINNER: Tomas Paprstka (Czech Republic)
  2nd: Julian Alaphilippe (France)
  3rd: Emiel Dolfsma (The Netherlands)

  My favourite: /
  Presumed winner: David Van der Poel (Neth)

  Firstly I want to thank Sporza (Belgian Sports-channel) because they broadcasted the tennis and the cyclocross live on television. I wasn’t able to watch the juniors completely because the final of the tennis (Australian Open women) still wasn’t done, and since I’m a fan of Henin I kept watching the tennis of course and I zapped when there was a rest-period. Afterwards (after tennis) I watch the rerun of the WC for juniors on Sporza.

  Gianni Vermeersch started very well, he attacked and directly in the beginning of the complete WC we see a Belgian in the head of the race, very promising! But this doesn’t last. I think that the moment that Vermeersch ran in front that Van der Poel used too much energy, and afterwards he kept doing that to chase the Czech. And I suspect that this is the reason why he couldn’t race for the title any longer. He ended on the 8th place. Vermeersch ended 5th, 20 seconds behind the winner. I don’t find this a bad result, but maybe it could have been better if he hadn’t attacked so soon in the race, but we’ll never know this of course. And there were some mistakes in the last round (maybe tired?) and those prevented him to end on the podium (too bad)!

  By the way, the Czech deserved to win, the second part of the race he controlled the race.

  Concerning the course, it’s perfect for Stybar, but also for Nijs. And I’m supporting the Belgians of course, also for Nijs, despite the fact that I’m not a fan of him (by the way, the reason for this is the WC in Sint-Michiels-Gestel in 2000)! And when I have to choose between the Belgians Nijs would be on the last place.

  The Belgians:

  5th) Gianni Vermeersch
  9th) Laurens Sweeck
  12th) Time Merlier
  20th) Dieter Sweeck
  29th) Jens Vandekinderen


  -  Men under 23: WINNER: Pawel Szczepaniak (Poland)

  2nd: Kasper Szczepaniak (Poland)
  3rd: Arnaud Jouffroy (France)

  My favourite: Tom Meeusen (Bel)
  Presumed winner: Tom Meeusen (Bel)

  An impressive show of the Poles! Firstly two of them, and after that a raid with three. And the biggest favourite Meeusen had to chase al the time it’s a pity that it stayed that way. Two of the three Poles, two brothers Pawel and Kasper Szczepaniak, were able to hold on and ended 1st and 2nd. The third Pole Konwa was caught by the Frenchman Jouffroy and Tom Meeusen. Still no medals for the Belgians.

  And it needs to be said, we shouldn’t be disappointed with the 5th and later 4th place. In the first race (juniors) I fear that inexperience was the reason that we weren’t on the podium, and one can’t expect this from juniors (to have experience). And in the second race the Poles were too strong and one has to admit that the Frenchman has a lot of talent.

  What struck me is that until now none of the favourites won. Not my favourites, and also not the favourites of the media, the connoisseurs, the (ex-)cyclists, …

  I noticed that during the race the course changed, from hard, to muddy, and that it started to freeze again. This makes the course very hard and I think that there are only a few cyclists that didn’t fall.

  The Belgians:

  4th) Tom Meeusen
  13th) Kenneth Van Compernolle
  14th) Vincent Baestaens
  26th) Jim Aernouts
  33rd) Joeri Adams
  DNF) Jan Denuwelaere


  -  Elite Women: WINNER: Marianne Vos (The Netherlands)
  2nd: Hanka Kupfernagel (Germany)
  3rd: Daphny Van den Brand (The Netherlands)

  My favourite: Sanne Cant (Bel)
  Presumed winner: Marianne Vos (Neth)

  The course was frozen, so really an ice-field. And immediately two Dutch women are riding in front, Marianne Vos and Daphny Van den Brand. And then it’s time for Vos, she rides alone at the head of the race. I feared that this was to soon. And Kupfernagel was in on it, she chases Vos.

  But despite that I thought that she attacked too soon, she stood firm, she just is too strong for the others! Sublime! Her third title already and she’s only 22 years old.

  Kupfernagel ends on the second place and again she stands on the podium. Daphny Van den Brand ends third.

  Sanne Cant ended 15th, too bad, I expected more. Next year better. But she also had some problems.

  The Belgians:

  15th) Sanne Cant
  24th) Joyce Vanderbeken


  -  Elite Men: WINNER: Zdenek Stybar (Czech Republic)
  2nd: Klaas Vantornout (Belgium)
  3rd: Sven Nijs (Belgium)

  My favourite: Kevin Pauwels (Bel), Niels Albert (Bel)
  Presumed winner: Zdenek Stybar (Cze) / Niels Albert (Bel)

  BEFORE: We still haven’t got a medal on this WC, despite the fact that we expected one. All depends on the Belgian elites. And since this morning the favourite won, it will be Nijs and Stybar, those are the ones named by everybody. But did they forget Pauwels and Vantornout?

  The temperature is about 0°C and some parts of the course are thawing, this can give troubles concerning the choice of the tires.

  The tension is rising, according to me they may start now! (And it’s just after one o’clock.)

  DURING: At last, it’s two o’clock, and every fan knows the feeling, the feeling inside!

  Stybar attacked already in the first round but Vantornout counters very well. Vantornout even takes the lead. But Stybar had a flat tire. 
  And what a marvellous feeling when Pauwels starts going to the head of the race!

  Anyway after a few rounds I had the feeling that it wasn’t going to be for this year, I don’t know why I had this feeling, hopefully this feeling is wrong.

  After 4 rounds Stybar is gone again, he leads with 18 seconds. The only two Belgians that seem to participate are Nijs and Vantornout. Wellens tries to catch up, Albert doesn’t ‘exist’ in this race, Pauwels rides in the back after a fall at the beams.
  Stybar dominates and we have to hope that Nys still can react with the utmost exertion.

  But Nijs falls too much and it appears that Vantornout is the best Belgian. And like I said, one often forgets him, he’s underestimated! Albert has dropped out.

  Stybar wins, the favourite wins! Beautiful and just to strong for the others. Congratulations!
  Klaas Vantornout ends second and has silver. Beautiful! And thanks! And a big applause!
  Sven Nijs ended 3rd.

  AFTER: Despite the beautiful race of Vantornout it’s an anti-climax. I expected much more of it.

  The Belgians:

  2nd) Klaas Vantornout
  3rd) Sven Nijs
  10th) Bart Wellens
  16th) Erwin Vervecken
  25th) Kevin Pauwels
  37th) Bart Aernouts
  DNF) Niels Albert

  31-01-2010 om 16:46 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Wereldkampioenschap WK World Championship WC 2010 Tabor Veldrijden Cyclocross België Belgium Tomas Paprstka Gianni Vermeersch Pawel Szczepaniak Meeusen Tom Marianne Vos Sanne Cant Zdenek Stybar Klaas Vantornout

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veldrijden WK Tabor 2010 - Cyclocross WC Tabor 2010

  Elite Vrouwen (Elite Women)

  1. Marianne Vos (Neth)
  2. Hanka Kupfernagel (Ger)
  3. Dapny Van den Brand (Neth)

  1e Belg : Sanne Cant (15th)

  31-01-2010 om 11:48 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)

  30-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veldrijden WK Tabor 2010 - Cyclocross WC Tabor 2010

  Junioren (Juniors)

  1. Tomas Paprstka (Pol)
  2. Julian Alaphilippe (Fra)
  3. Emiel Dolfsma (Neth)

  1e Belg  : Gianni Meerschman (5e)

  Beloften
  (Men under 23)

  1. Pawel Szczepaniak (Pol)
  2. Kasper Szczepaniak (Pol)
  3. Arnaud Jouffroy (Fra)

  1e Belg : Tom Meeusen (4e)

  30-01-2010 om 15:16 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:WK WC Tabor 2010 veldrijden cyclocross wereldkampioenschap world championship tomas paprstka junioren juniors Pawel Szczepaniak Polen Poland Meerschman Meeusen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serena Williams wint de Australian Open! - Serena Williams wins the Australian Open!

  De Australian Open 2010 voor de vrouwen zit er weer op, de finale is achter de rug.  Het was de eerste keer dat Justine Henin en Serena Williams elkaar ontmoetten in een finale van een Grand Slam.

  En de match begon veelbelovend, de eerste game (Williams had opslag) duurde 8 minuten, Williams won haar eigen opslagspel uiteindelijk toch nog. In de vierde game is de eerste break een feit, en deze is voor Serena Williams. Maar het moet gezegd, wat een slechte arbitrage in deze wedstrijd! In de zevende game kan Henin door de opslag van Williams breken. Maar het lukt Williams toch om de eerste set te winnen. Henin haar opslag moet dringend beter, ze haalt niet eens 50% met haar eerste opslag. De eerste set duurde 51 minuten.

  In de tweede set gaat Henin in de derde game door de opslag van Williams, dit nadat ze op haar eigen opslag heel wat problemen had. Maar in de volgende game breekt Williams gewoon terug.

  Het spijtige is dat de wedstrijd nog bezig is als de juniores veldrijden aan hun wereldkampioenschap gaan beginnen. Ik heb natuurlijk het tennis doorgekeken, en tijdens de rustperiodes gezapt. Het dient wel gezegd te worden dat ik blij ben eindelijk eens te kunnen melden dat Sporza de sport live uitzendt! Proficiat!

  Beiden maken veel fouten, het niveau van de match is niet hoog, maar het blijft spannend. In de zevende game kan Henin de opslag van Williams nog eens breken. Op het einde van de tweede set haalt Justine haar beste tennis boven en wint de set met 6-3. De set duurde 40 minuten. Henin haar 1e opslag is nu 50%, Williams haar opslag is niet veel hoger (58%). Williams had 13 missers, Henin maar 7.

  In het begin van de derde set kunnen beide speelsters de opslag van de ander breken. Het niveau dat Henin haalde op het eind van de tweede set is verdwenen. In de vijfde set breekt Williams opnieuw en komt 3-2 voor. En ze wint haar eigen opslag in de volgende game en komt zo zelfs 4-2 voor en door een break zelfs 5-2. En Serena Williams wint dan ook de derde set met 6-2. Henin had de kans om haar 8e Grand Slam te winnen maar lukt daar dus niet in (zeer spijtig), Serena op haar beurt schrijft geschiedenis en wint haar 5e titel op de Australian Open. 
  De set duurde maar 36 minuten, de eerste opslag van beiden in deze set lag niet echt hoog, Serena sloeg 14 winners en Justine maar 6. De hele match duurde 2 uren en 7 minuten.

  Henin speelde dit toernooi goed, maar niet altijd op haar best. Maar ik ben er zeker van dat ze nog meer finales zal bereiken dit seizoen en dat ze er zelfs enkele zal winnen. Nu is het wachten op de volgende Grand Slam, het favoriete toernooi van Justine, Rolland Garros.

  Justine Henin (Bel) – Serena Williams (USA): 4-6 6-3 2-6  NB: Tsjechië haalt de eerste titel binnen bij de junioren. Dit met Tomas Paprstka. Vermeersch Gianni word 5e bij de junioren in het wereldkampioenschap veldrijden in Tabor.  The Australian Open 2010 for women is passed, the final is over.  It was the first time that Justine Henin and Serena Williams met in the finals of a Grand Slam.

  And the match started promising, the first game (Williams’ serve) took 8 minutes, Williams ultimately won her own serve-game. In the 4th game the first break is a fact and it was for Serena Williams. But it has to be said, the referees in this match weren’t good! In the seventh game Justine breaks through the serve of Williams. But Williams can win the first set. Henin has to improve her serve, she doesn’t even reach 50% with her first serve. The first set lasted 51 minutes.

  In the second set Henin breaks in the third game, this after she had problems with her own serve in the previous game. But in the next game Williams takes back a break.

  It’s unfortunate that the match isn’t done when the juniors' cyclocross start with their world championship. I kept watching the tennis, but during the rest-periods I zapped. It has to be said that I’m very happy that I finally can say that Sporza (Belgian sports-channel) broadcasts the sports live! Congratulations.

  Both players are making a lot of mistakes, the level of the match isn’t that high, nevertheless it is thrilling. In the seventh game Justine can break through the serve of Williams. On the end of the second set Henin showed her best tennis and won the set with 6-3. The set lasted 40 minutes. The first serve of Henin is 50% now, Williams her first serve isn’t much higher (58%). Williams had 13 unforced errors, Henin only 7.

  In the beginning of the 3rd set both players can break the others serve. The level that Henin obtained in the end of the second set is gone. In the fifth game Williams breaks again and leads 3-2. And she wins her own serve and leads 4-2 and with another break even 5-2. And Serena Williams wins the third set with 6-2. Henin could win her 8th Grand Slam but didn’t succeed in it, but Serena writes history and wins her 5th title on the Australian Open.
  The set lasted 36 minutes, the first serve of both in this set wasn’t high, Serena hit 14 winners, Justine only 6. The complete match lasted 2 hours and 7 minutes.

  Henin played well this tournament but not always on her best. But I’m certain that she’ll reach some more finals this season and she’ll even win some of them. Now it’s waiting for the next Grand Slam, Justine’s favourite, Roland Garros.

  Justine Henin (Bel) – Serena Williams (USA): 4-6 6-3 2-6  NB: The Czech Republic won the first title (juniors) with Tomas Paprstka. Gianni Vermeersch ends 5th (juniors) in the world championships cyclocross in Tabor.

  30-01-2010 om 12:14 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Australian Open final women finale vrouwen Serena Williams Justine Henin USA Belgium 5th fifth 5de vijfde titel Grand Slam tennis

  29-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(voorbereiding - preparation) Wereldkampioenschap Veldrijden 2010 Tabor – World Championships Cyclocross 2010 Tabor.

  Ik heb mijn bericht voor zondag al voorbereid, ik heb mijn favorieten (ik ben natuurlijk supporter van hen) er al bij gezet, en ook diegene van wie ik vermoed dat hij/zij gaat winnen dit weekend. Zondag zal ik dan dit bericht nog aanvullen (ik zal een nieuw bericht plaatsen) met het podium van alle categorieën en een korte beschrijving van hoe ik het beleefde (van alle wedstrijden) en natuurlijk ook wat over de Belgen.

  - Junioren: WINNAAR:

  Mijn favoriet: /
  Vermoedde winnaar: David Van der Poel (Ned)

  -

  - Beloften: WINNAAR:

  Mijn favoriet: Tom Meeusen (Bel)
  Vermoedde winnaar: Tom Meeusen (Bel)

  -

  - Elite Vrouwen: WINNAAR:

  Mijn favoriet: Sanne Cant (Bel)
  Vermoedde winnaar: Marianne Vos (Ned)

  -

  - Elite Mannen: WINNAAR:

  Mijn favoriet: Kevin Pauwels (Bel), Niels Albert (Bel)
  Vermoedde winnaar: Zdenek Stybar (Tsj) / Niels Albert (Bel)

  -  I already prepared my message for Sunday, I mention my favourites (I am supporter of them of course) and I also wrote down the ones that according to me will be world champions after this weekend. Sunday I will complete this message (I’ll place a new message) with the podium of all categories and a short description of how I experienced this weekend of cyclocross (the races) and of course I’ll write something about the Belgians.

  - Juniors: WINNER:

  My favourite: /
  Presumed winner: David Van der Poel (Neth)

  -

  - Men under 23: WINNER:

  My favourite: Tom Meeusen (Bel)
  Presumed winner: Tom Meeusen (Bel)

  -

  - Elite Women: WINNER:

  My favourite: Sanne Cant (Bel)
  Presumed winner: Marianne Vos (Neth)

  -

  - Elite Men: WINNER:

  My favourite: Kevin Pauwels (Bel), Niels Albert (Bel)
  Presumed winner: Zdenek Stybar (Tsj) / Niels Albert (Bel)

  -

  29-01-2010 om 19:24 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Wereldkampioenschap WK World Championship WC 2010 Tabor Veldrijden Cyclocross David Van der Poel Tom Meeusen Sanne Cant Marianne Vos Niels Albert Kevin Pauwels Zdenek Stybar België Belgium

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australian Open & World Championship Cyclocross Tabor

  Australian Open.

  FINALE VROUWEN (finals women)

  Justine Henin (Bel) – Serena Williams (USA)

  Zaterdagmorgen, niet voor 9.30 Belgische tijd (Saturday, not before 13.30 Australia)

  Allé Justine! ;-)


  World Championship Cyclocross Tabor.

  Programma: (program:)

  Zaterdag 30 Januari 2010 (Saturday January 30th 2010)

  11.00: Junioren (Juniors)
  14.00: Beloften (Men under 23)

  Zondag 31 Januari 2010 (Sunday January 31st 2010)

  11.00: Elite Vrouwen (Elite Women)
  14.00: Elite Mannen (Elite Men)


  Selectie Belgen: (Selection Belgians:)

  - Junioren: (Juniors:)

  Merlier Tim, Sweeck Diether, Sweeck Laurens, Vandekinderen Jens, Vermeersch Gianni
  Reserven: (reserves:) Adams Jens, Meurisse Xandro

  - Beloften: (Men under 23:)

  Adams Joeri, Aernouts Jim, Baestaens Vincent, Denuwelaere Jan, Meeusen Tom, Van Compernolle Kenneth
  Reserven: (Reserves:) Boden Stef, Bosmans Wietse

  - Elite Vrouwen: (Elite Women:)

  Cant Sanne, Vanderbeken Joyce

  - Elite Mannen: (Elite Men:)

  Aernouts Bart, Albert Niels, Nys Sven, Pauwels Kevin, Vantornout Klaas, Vervecken Erwin, Wellens Bart
  Reserven: (Reserves:) Peeters Rob, Vanthourenhout Dieter, Vanthourenhout Sven  29-01-2010 om 14:51 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Australian Open Finale vrouwen Final women Justine Henin Serena Williams World Championship Cyclocross Tabor 2010 Wereldkampioenschap Veldrijden Belgen Belgians

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaartleggen 2. – Card Reading 2.

  Zo, zoals ik ‘voorspeld’ had komt hier mijn tweede deel over kaartleggen. Ik zou wat dieper ingaan op de manier van kaartleggen en de kaarten.

  In de Tarot heb je twee delen, twee ‘Arcana’s’. De Grote Arcana (22 kaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten). De kleine Arcana is dan weer verdeeld over 4 kleuren (symbolen) (Staven, Pentakels, Zwaarden, Kelken). Arcana komt waarschijnlijk van het Latijn ‘Arcanum’ dat geheim geneesmiddel, diep geheim betekent.

  Nu, je hebt verschillende ‘decks’, een van de meest gebruikte is de Waite Tarot. Ook heb je de Crowley Tarot, Alchemical Tarot, Avalon Tarot, Londa Tarot, en nog vele anderen, teveel om op te noemen. Je hebt decks waarbij alle kaarten afbeeldingen voorstellen, maar ook decks waarbij veel kaarten alleen een symbool zijn (Staven, Pentakels, Zwaarden, Kelken).

  Nu, de Tarot geeft inzicht in de problemen die zich op het moment van de legging afspelen of problemen die er waren in het verleden. Dit ‘lezen’ kan iedereen, de toekomst voorspellen NIET!

  Voor er met de legging begonnen word dienen enkele dingen toch in orde te zijn, vooral de omgeving moet goed zijn, het moet rustig zijn en je moet je er goed voelen, want het is belangrijk dat je innerlijk tot rust kan komen voor de legging.

  Je hebt verschillende manieren van leggen. Je hebt de dagkaart, de maandkaart, het Keltisch kruis, driekaart legging, de Ankh, Partners, de Astrologische Cirkel, de Blinde Vlek, en nog vele andere manieren.

  Nu, de kaarten zelf. Ik herhaal nogmaals dat de betekenis van elke kaart afhangt van zijn ligging, van de vraag en zelfs van het gevoel, de beleving en intuïtie van de kaartlegger. Geen enkele kaart is goed of slecht op zichzelf.

  Ik zal beginnen met de Grote Arcana. De 22 kaarten van de Grote Arcana vertegenwoordigen feitelijk een mensenleven, met alles wat je in je leven kan tegenkomen, elke levenservaring, elke gemoedsstemming. Met andere woorden stelt de Grote Arcana alle levensmomenten voor van de geboorte tot de dood.

  00: De Dwaas
  01: De Magiër
  02: De Hogepriesteres
  03: De Keizerin
  04: De Keizer
  05: De Hiërofant (Opperpriester)
  06: De Geliefden
  07: De Zegewagen
  08: Kracht
  09: De Kluizenaar
  10: Het Rad van Fortuin
  11: Gerechtigheid
  12: De Gehangene
  13: De Dood
  14: Gematigdheid
  15: De Duivel
  16: De Toren
  17: De Ster
  18: De Maan
  19: De Zon
  20: Het oordeel
  21: De Wereld

  Dan de Kleine Arcana, ik haalde al aan dat deze verdeeld is in vier symbolen. Elke symbool bestaat uit 14 kaarten, dit van de één (aas) tot de tien, dan heb je de Page, de Ridder, de Koninging en de Koning.

  - De Staven: het element vuur (Ram, Leeuw, Boogschutter)

  Vuur (kort): hartstocht, liefde, impulsen, geest, hoop, wil, enthousiasme, levenslust, moed, durf, onderneming, creativiteit.
  Deze kaarten hebben te maken met dagelijkse aangelegenheden, met de energie en het enthousiasme waarmee dingen worden gedaan.
  Staven worden geassocieerd met allerlei vormen van communicatie, reizen en dagelijkse bezigheden.


  - De Pentakels (Munten, Pentagrammen): het element Aarde (Stier, Maagd, Steenbok)

  Aarde (kort): daden, gebeurtenissen, genieten, kunstenaar, betrouwbaarheid, traagheid, koppig, doorzettingsvermogen, esthetiek, materieel, praktisch, winst, verlies, groei, vooruitgang.
  Deze kaarten hebben te maken met de materiële wereld, met concrete zaken.
  Pentakels worden geassocieerd met hulpbronnen, financiën, met verdiensten, uitgaven en besparingen.

  - De Zwaarden: het element Lucht (Tweelingen, Weegschaal, Waterman)

  Lucht (kort): gedachten, wetenschap, kennis, intellect, plannen, gesprek, discussie, handelsmens, oppervlakkig.
  Deze kaarten hebben te maken met de geest in de vorm van ideeën, zorgen, met serieuze beslissingen, teleurstellingen en beperkingen.
  Zwaarden worden geassocieerd met reizen en geestelijke activiteiten.

  - De Kelken (Bekers): het element Water (Kreeft, Schorpioen, Waterman)

  Water (kort): gevoel, verlangen, emotie, ziel, onbewust, onderbewust, verborgen dingen, overmatig, geloof, verdriet, geluk.
  Deze kaarten hebben te maken met gevoelens, emoties, vriendschap, gezelschap, collega’s en op leef- en werkomstandigheden.
  Kelken worden geassocieerd met de emotionele reacties op een bepaalde gebeurtenis.  As I ‘predicted’ comes here the second part about card reading. I would talk some more about the spread of the cards and the cards itself.

  In Tarot you have two parts, two ‘Arcanas’. The Major Arcana (22 cards) and the Minor Arcana (56 cards). The Minor Arcana is divided in 4 colours (symbols) (Wands, Pentacles, Swords, Cups). Arcana probably comes from Latin ‘Arcanum’ that means secret medicine, sacred secret.

  Now, there are different ‘decks’, one that is used most is the Waite Tarot. But you also have the Crowley Tarot, Alchemical Tarot, Avalon Tarot, Londa Tarot, and many others, to many to name them all. There are decks where all cards are images, but there are also decks where many cards are just symbols (Wands, Pentacles, Swords, Cups).

  The Tarot gives understanding in the problems one has at the moment of the spreading, or problems that were there in the past. Everyone can learn to understand this, but NOT everyone can foretell the future!

  Now, before one starts to spread the cards it’s important that some things are there, especially the surroundings should be good, it should be quiet, light-spirited and one has to feel good, for it is important that you have spiritual rest.

  There are different lay-outs. There is the day-card, the month-card, the Celtic Cross, the three-card spread, the Ankh spread, Partner spread, the Astrological Circle, the Blind Spot, and yet many other lay-outs.

  Now, about the cards. I repeat that the meaning of each card depends on its location in the lay-out, it depends on the question that is asked and it even depends of the feeling, the perception and the intuition of the card-reader. No single card is good or bad on itself.

  I’ll begin with the Major Arcana. The 22 cards of the Major Arcana actually represent a human life, with everything one can meet in its live, each experience of life, each state of mind. With other words, the Major Arcana represents all moments in a life from birth till dead.

  00: The Fool
  01: The Magician
  02: The High Priestess
  03: The Empress
  04: The Emperor
  05: The Hierophant (Head Priest)
  06: The Lovers
  07: The Chariot
  08: Strength
  09: The Hermit
  10: The Wheel of Fortune
  11: Justice
  12: The Hanged Man
  13: Death
  14: Temperance
  15: The Devil
  16: The Tower
  17: The Star
  18: The Moon
  19: The Sun
  20: Judgement
  21: The World


  Then the Minor Arcana, I already said that this is divided in four symbols. Each symbol consists of 14 cards, this from one (ace) till ten, then there are the Page, the Knight, the Queen and the King.

  - The Wands (Staves, Batons): the element Fire (Aries, Leo, Sagittarius)

  Fire (short): passion, love, impulses, mind, hope, will, enthousiasm, joy of life, courage, guts, enterprise, creativity.
  These cards go about daily matters, with energy and enthousiasm with which things are done.
  Wands are associated with all forms of communication, travel and daily occupations.

  - The Pentakels (Coins): the element Earth (Taurus, Virgo, Capricorn).
  Earth (short): acts, events, enjoyment, artist, reliability, inertia, stubborness, perseverance, aesthetics, material, practical, profit, loss, development, progress.
  These cards go about the material world, with concrete affairs.
  Pentakels are associated with resources, finances, with wages, expenses and savings.

  -
  The Swords: the element Air (Gemini, Libra, Aquarius).

  Air (short): thoughts, knowledge, intellect, plans, conversation, discussion, businessman, superficially.
  These cards go about the mind concerning ideas, problems, serious decisions, disappointments and limitations.
  Swords are associated with travelling and spiritual activities.

  -
  The Cups (Chalices): the element Water (Cancer, Scorpio, Pisces).
  Water (short): feeling, desire, emotions, soul, unaware, unconscious, hidden things, exuberant, belief, sorrow, luck.
  These cards go about feelings, emotions, friendship, company, colleagues and circumstances of living and work.
  Cups are associated with the emotional reactions on a particular event.

  29-01-2010 om 10:40 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Tarot Arcana Grote Kleine Staven Pentakels Munten Pentagrammen Zwaarden Kelken Bekers Aarde Lucht Vuur Water Major Minor Wands Staves Batons Cups Chalices Swords Pentakels Coins Earth Fire Water Air horoscoop horoscope elementen elements kaart card

  28-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Justine Henin in de finales van de Australian Open. - Justine Henin in the finales of the Australian Open.

  Serena Williams (USA) – Na Li (Chi) : 7-6 7-6
  Justine Henin (Bel) – Jie Zheng (Chi) : 6-1 6-0

  In het derde spelletje van de eerste set kan Henin al door de opslag breken van Zheng. En ze kan deze break bevestigen in het volgende spelletje, ook al kostte haar dit toch wat moeite.
  Het vijfde spelletje kan Henin weer door de opslag van Zheng breken en ze bevestigt deze break opnieuw en komt zo 5-1 voor in de eerste set.
  En het is dus niet verwonderlijk dat ze na 27 minuten de eerste set won met 6-1. Henin sloeg in de eerste set 10 winners, Zheng maar 1.

  (In the third game of the first set Henin could already break through the serve of Zheng. And she could win her own serve in the next game, but it wasn’t that easy.
  The fifth game she again broke through the serve of Zheng and again she cashed it in by winning her next serve-game. And she leads then with 5-1.
  So it isn’t surprising that she won the first set with 6-1 after 27 minutes. Henin hit 10 winners in the first set, Zheng only 1.)

  In de tweede set zet Justine de sprint in naar de finale, ze breekt door de opslag van Zheng in het tweede spelletje. Met toptennis staat Justine al snel 3-0 voor.
  Na 51 minuten heeft Justine matchbal en wint de tweede set met 6-0. Pure demonstratie, perfect, super! Justine sloeg 23 winners, Zheng amper 3.

  (In the second set Justine starts her sprint to the finals, she breaks through the serve of Zheng in the second game. With top-tennis Justine soon leads 3-0.
  After 51 minutes Justine has three match-balls and she wins the second set with 6-0. Downright a demonstration, perfect, super! Justine hit 23 winners, Zheng barely 3.)

  In de finale moet Justine Henin het opnemen tegen Serena Williams die won tegen haar opponente Na Li in twee sets (7-6 7-6), maar het was niet makkelijk voor haar. Als Henin hetzelfde niveau behaalt als vandaag, dan is er echt wel een kans om de Australian Open te winnen.

  (In the finals Justine Henin has to play against Serena Williams, Williams won against her opponent Na Li in two sets (7-6 7-6), but it wasn’t easy. If she can play like this in the finals she really has a chance to win the Australian Open.)

  28-01-2010 om 07:12 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Justine Henin Serena Williams Na Li Jie Zheng Belgische België Belgian Belgium Australian Open semifinals final

  27-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australian Open - Halve finales vrouwen (Semifinals women)

  Deze nacht zijn de halve finales van de vrouwen op de Australian Open, met daarin natuurlijk onze Belgische Justine Henin.  Zij moet het opnemen (onverwacht) tegen de Chinese Jie Zheng.  In de andere halve finale speelt Serena Williams (VSA) het op tegen een andere Chinese, Na Li.

  (This night it's time for the semifinals of the women on the Australian Open, with of course the Belgian Justine Henin.  She has to play against (unexpected) the Chinese Jie Zheng.  In the other semifinal Serena Williams (USA) has to play against another Chinese woman, Na Li.)

  Vanaf half vier vannacht beginnen de halve finales, dit is in Australië om half twee 's middags.
  (From half past three this night the semifinals start, this is at half past two in the afternoon in Australia.)

  niet voor 3:30 (in Australië 13:30) (not before 03:30 (in Australia 13:30))

  Serena Williams (USA) - Na Li (CHN)

  daarna
  (after that)

  Justine Henin (Bel) - Jie Zheng (CHN)

  Ik ga zeker kijken!
  (i'll definitely watch! )

  27-01-2010 om 21:12 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Australian Open Semifinals women halve finales vrouwen Serena Williams Justine Henin Jie Zheng Na li China USA VSA België Belgium Chinese Belgian Belgische American Amerikaanse

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cercle Brugge – Anderlecht, terugmatch in de Cofidis Cup. - Cercle Bruges – Anderlecht, return in the Cofidis Cup.

  Anderlecht moest het gisteravond opnemen tegen Cercle Brugge in de Cofidis Cup (Belgische Beker). Anderlecht had thuis maar met 2-1 gewonnen van Cercle en daardoor zou het nog een hele spannende terugwedstrijd worden.

  Je hoorde voor de match al op veel plaatsen (zelfs bij Anderlecht zelf) dat de beker géén prioriteit was voor hen, en dit was ook duidelijk te merken aan de manier van spelen. Maar dat is mijn mening natuurlijk, al moet ik er wel bij zeggen dat Glen De Boeck (ex-Anderlecht speler en nu coach van Cercle) het tactisch slim heeft aangepakt en dat de spelers van Cercle een hele goede match speelden. Je hoort op veel plaatsen dat het veld ook niet echt bespeelbaar was, het veld was keihard (bevroren), maar beide ploegen moesten spelen in dezelfde condities, dus ook Cercle.

  Anderlecht speelde ook zonder Biglia, Lukaku begon op de bank, Frutos stond aan de aftrap. Proto stond niet in de goal, maar Schollen. Juhasz was er niet bij, Legear zat op de bank. En ik weet dat er veel zijn die Frutos een topspeler vinden, maar ikzelf vind hem echt niets waard. Oké, hij scoort gemakkelijk als ze hem de bal op een gouden bord geven, maar voor de rest?!? Echt, ik heb er nooit iets in gezien en na gisteren? Het zal ook nooit iets worden denk ik. Echt, hij liep gewoonweg verloren, als hij de bal dan al eens aanraakte (meestal doorkoppen) dan eindigde dit met balverlies … Nee, ik snap echt niet dat men hem zo goed vindt.

  Na vier minuten kwam Cercle al op voorsprong met een prachtig doelpunt van Bozovic. Een wereldgoal zeg maar, van bijna tegen de achterlijn schiet hij de bal over de doelman van Anderlecht (Schollen) in de verste hoek binnen. Met deze goal heeft Cercle zich geplaatst voor de halve finale en Anderlecht moest er dus echt alles aan doen om dit terug recht te zetten.
  Maar wat bleek? Cercle had alles goed onder controle, als blok verdedigden zij en kwamen er ook nog eens goed uit. Anderlecht leek gewoonweg niet in staat om daar iets aan te veranderen. Er ging gewoon géén dreiging uit van Anderlecht, het leek zelfs alsof sommige spelers van Anderlecht wel op het veld stonden, maar toch niet aanwezig waren. Desondanks heeft Anderlecht wel het meeste balbezit gehad in de eerste helft.

  De 2e helft was iets leuker om te zien, zeker aangezien Lukaku en nadien Legear in het veld gebracht werden, maar Frutos mocht blijven staan en dat snapte ik echt niet. Maar toch kon ik me niet van de indruk ontdoen dat sommige spelers van Anderlecht een rustig avondje voetbal wilden spelen in plaats van een serieuze kwartfinale in de beker van België. De laatste 20 minuten kwam Anderlecht dan toch nog wat opzetten, maar tevergeefs, de stand bleef 0-1, de beste kansen waren voor Cercle, het beste spel kwam van Cercle, de meeste inzet kwam van Cercle en dus gaat Cercle naar de halve finale en niet Anderlecht. Als supporter van Anderlecht vind ik dit echt spijtig, zeker omdat ik weet dat Anderlecht veel beter kan.

  Zo, ditmaal heb ik het eerst even over de match gehad en ga ik nadien even ‘schieten’.

  Eerst en vooral, normaal was er eerst gezegd dat er maar één wedstrijd zou zijn tussen Anderlecht en Cercle Brugge, in Anderlecht. Dit omdat de kalender vol zit (heb ik het al over gehad) en de match van de vorige ronde tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge enkele keren moest afgelast worden. Maar hier kwamen (ZEER TERECHT) negatieve reacties op, zeker aangezien het niet kan dat één wedstrijd in de kwartfinale in één match gespeeld zou moeten worden en de andere matchen in twee. Maar iedereen kan nog wel andere redenen aanhalen natuurlijk (supporters, thuisvoordeel, inkomsten, …).

  Nu, ik heb al meermaals laten horen dat ik de (Koninklijke Belgische Voetbal Bond (KBVB) onbekwaam vond, en dat is maar weer eens gebleken. Plots kwam men (KBVB) met het bericht dat de wedstrijd tussen Anderlecht en Cercle toch met twee wedstrijden zou doorgaan, hiervoor was de match van Anderlecht tegen Charleroi (met goedkeuring van Charleroi) uitgesteld, zodat Anderlecht zaterdag al tegen Cercle in de beker kon spelen en gisteren zou dan de terugwedstrijd zijn. Dat leek een mooie geste te zijn van Charleroi natuurlijk.

  Maar dan kwam het nieuws dat de KBVB toegevingen aan Charleroi had gedaan en zo zijn eigen regels overtrad! Ongelooflijk toch, maar wel echt waar. Van alle kanten kwamen hier natuurlijk negatieve reacties op (terecht). Er werd zelfs om het ontslag van de voorzitter gevraagd, en dit zou een supergoede oplossing zijn, want als je over onbekwaamheid spreekt …
  Dan was er de vergadering bij de KBVB van het bestuur, en je hoorde op voorhand al dat de voorzitter te zeker was dat hij niet ontslagen zou worden, en dat bleek ook na de vergadering. En de toegevingen die gedaan werden aan Charleroi werden ingetrokken.

  Kijk, ik vond dat die toegevingen niet konden, het was onvoorstelbaar dat de KBVB deze deed, maar wat al helemaal niet kan is beloftes terug intrekken, een gegeven woord niet houden! Nu is Charleroi de dupe van de onbekwaamheid van de Belgische Voetbal Bond! Eigenlijk zouden alle Belgische Ploegen moeten eisen dat het bestuur van de KBVB ontslag neemt! Geloof me, zet daar een bekwaam bestuur en er zullen minder problemen zijn in competitie en beker en minder problemen bij de Belgische Nationale Ploeg!

  En dan is er nog het uitzenden van deze match. Ik ben dolgelukkig dat La Deux (Waalse televisiezender) de wedstrijd live uitzond (ook al versta ik géén Frans), want de Vlaamse televisiezenders deden dit natuurlijk niet, zoals ze zoveel dingen NIET uitzenden de laatste jaren. Een schande vind ik het! Wat heb je op de Vlaamse televisiezenders? Vooral zeik-programma’s en duizenden herhalingen, zelfs herhalingen van herhalingen van …! Ook daar mag het bestuur volgens mij dringend ontslag nemen, want de dingen die daar beslist worden houden ook soms géén steek. 
  Dan, de zenders waar de politiek denkt dat ze bekwaam zijn om de leiding te nemen (via ex-politiekers en vriendjes en dergelijke)! De politiekers die het land leiden zijn al niet ‘bekwaam’ om dit te doen, en ze doen helemaal niet wat het volk wil, ze luisteren niet naar het volk en doen hun eigen ding, ze weten niet eens wat het volk wil … En dan denken zij dat zij bekwaam zijn om te beslissen wat het volk wil zien op televisie? Laat me niet lachen!

  De goal van Bozovic : (staat na één minuutje in het fragment) : http://www.youtube.com/watch?v=7gwevfZ7Dqk


  Anderlecht had to play against Cercle Bruges in the Cofidis Cup (Belgian Cup) last night. Anderlecht won at home (Saturday) with 2-1 and so it would be an exciting return in Bruges.

  One could already hear before the match (even from Anderlecht self) that the Cup wasn’t a priority for them, and one could see this at the way they played. But that’s my opinion of course, but I have to say that Glen De Boeck (ex-Anderlecht player and now coach of Cercle) was very clever tactically and the players of Cercle played a very good match. On many places you hear that the field wasn’t playable, that the field was completely frozen (stone-hard), but both teams had to play on that same field, so also Cercle.

  Anderlecht played without Biglia, Lukaku had to sit on the bench, Frutos started this match. Proto wasn’t the goalkeeper but Schollen. Juhasz didn’t play, Legear sat on the bench. And I know that many have the opinion that Frutos is a very good and talented forward, but I myself find that he’s not that good. Okay, he scores when his team-mates hand the ball to him on a silver platter, but for the rest?!? Really, I never saw him as a good player, and after tonight? I don’t think that I ever will. Really, he just loses his way on the field, when he touches the ball (most of the times heads the ball) then the opponent gets the ball … No, I don’t understand that people find him that good.

  After four minutes Cercle was leading with a beautiful goal of Bozovic. A world-goal! He shoots the ball almost from the by-line over the goalkeeper of Anderlecht (Schollen) in the farthest corner of the goal. With this goal Cercle placed itself for the semi finals and Anderlecht had to do everything to fix this.
  But what happened? Cercle had everything under control, they defended as a team (in block) and they also could counter. Anderlecht wasn’t able to do something about that. Anderlecht just wasn’t able to threat, it almost seemed that some players of Anderlecht were physically on the field but despite that they still were absent. In spite of that Anderlecht had the most ball possession in the first half.

  The second half was a little better, certainly because Lukaku was brought in the game and afterwards also Legear, but Frutos was allowed to stay on the field and I don’t understand that. But I still had the impression that some players of Anderlecht wanted a calm evening of football instead of a serious quarterfinal in the cup of Belgium. The last 20 minutes Anderlecht put up the pressure, but fruitless, the score stayed 1-0 for Cercle, the best opportunities were for Cercle, the best game for Cercle, the players of Cercle had the most devotion and so Cercle goes through to the semi finals and not Anderlecht. As a fan of Anderlecht I find this really too bad, certainly because I know that Anderlecht can play much better.

  So, this time I firstly talked about the match and I’m going to ‘remonstrate’ afterwards.

  First and especially, first was said that there only would be one match between Anderlecht and Cercle Bruges, in Anderlecht. This because the calendar is filled completely (I already talked about that) and the match in the previous round between Zulte Waregem and Cercle Bruges was postponed several times. But there were a lot of negative reactions on this (quiet right), certainly because it can’t be that one match in the quarterfinals has to be played in one match and the other in two (home and away). But everybody can find other reasons of course (fans, home advantage, earnings, …).

  Now, I already said before that the Royal Belgian Football Association (RBFA) is incompetent and again this was proven. Suddenly they (RBFA) said that the quarterfinal between Anderlecht and Cercle Bruges was going to be played in two matches, for this the match (competition) between Anderlecht and Charleroi (with approval of Charleroi) was postponed, so that on Saturday Anderlecht could play against Cercle in the Cup and yesterday the return was played. It seemed a nice gesture of Charleroi.

  But then the news came that the RBFA had given admissions at Charleroi and so it broke its own rules! Really unbelievable, but true. There were a lot of negative reactions on this of course (also quiet right). They even asked the discharge of the chairman, and this would have been a good thing, because when one speaks about incompetence …
  Then there was the meeting of the RBFA and one could hear beforehand that the chairman was too certain that he wasn’t going to be discharged, and that came true after the meeting. And the admissions given at Charleroi were withdrawn.

  Look, I also found that those admissions couldn’t be given, it was unimaginable that the RBFA gave those, but something that is given can’t be taken back, one has to keep one’s word! Now Charleroi is the victim of the incompetence of the RBFA! Normally all Belgian teams have to demand the board of the RBFA resigns! Believe me, put a board that’s capable and there would be less problems in the competition and the cup and there would be less problems in the Belgian National Team!

  And then there is the broadcasting of this match. I am totally happy that ‘La Deux’ (Walloon television station) broadcasted this match live (and I don’t speak French), because the Flemish television stations didn’t broadcast this like they don’t broadcast a lot of things the last years. I find this scandalous!
  What is broadcasted on the Flemish television stations? Especially shit-programs and thousands of rebroadcasts of …! According to me the board of those has to resign too because the things they decide will not hold water.
  Then there are the television stations where the politicians think that they are capable to be in charge (through ex-politicians and friends and such)! The politicians who lead the country are already not ‘competent’ to do that, and they don’t do what the people want, and they don’t listen to the people and they do their what they themselves want, and they don’t know what the people want … And then they think that they are ‘competent’ to decide what the people want to see on television? Don’t make me laugh!

  The goal of Bozovic: (After one minute in the fragment): http://www.youtube.com/watch?v=7gwevfZ7Dqk

  27-01-2010 om 16:35 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags: Cercle Brugge Anderlecht Cofidis Cup Frutos Lukaku Biglia Glen De Boeck Schollen Bozovic Belgische Voetbal Bond KBVB onbekwaam Charleroi televisiezenders La Deux Cercle Bruges Cup Belgian Football Association RBFA incompetent television station

  26-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Excerpt from a teenage opera.

  Zegt de titel je niets? Het lied heeft ook een andere titel, misschien dat deze meer zegt: ‘Grocer Jack’. Het is een liedje van voor ik geboren werd, namelijk van 1967. Ik vind dit echt een prachtig liedje, ik herinner me nog goed dat ik het vroeger ongelooflijk mooi vond dat die kinderen erin mee zongen en ik. Nu nog trouwens. Het liedje is gezongen door Keith West. Ik vind de tekst ook heel mooi (Nederlands staat tussen haakjes)

  “””

  Count the days into years (Tel de dagen in jaren)
  his eighty two brings many fears. (hij is 82 en dit brengt vele angsten met zich mee.)
  Yesterday's laughter turned to tears (Het lachen van gisteren werden tranen vandaag)
  his arms and legs don't feel so strong (zijn armen en benen voelen slap aan)
  his heart is weak, there's something wrong (zijn hart is zwak, er is iets mis)
  Opens windows in despair (Vensters openen uit radeloosheid)
  tries to breathe in some fresh air (hij probeert wat frisse lucht binnen te krijgen)
  his conscience cries: ‘Get on your feet. (zijn geweten schreeuwt: ‘Herpak u)
  Without you, Jack, the town can't eat’. (want zonder u Jack, heeft de stad geen eten’.)

  Grocer Jack, grocer Jack. get off your back. (Kruidenier Jack, Kruidenier Jack, sta op.)
  go into town. don't let them down. Oh no. Oh no. (ga de stad in, laat ze niet stikken, oh no oh no)
  Grocer jack. grocer Jack. get off your back. (Kruidenier Jack, Kruidenier Jack, sta op)
  go into town, don't let them down, Oh no. Oh no. (ga de stad in, laat ze niet stikken, oh no oh no)

  The people that live in the town (de mensen die in de stad wonen)
  don't understand (begrijpen het niet)
  He's never been known to miss his round, (nog nooit miste hij zijn ronde)
  ‘It's ten-o'clock’, the housewives yell. (‘Het is tien uur’, schreeuwen de huisvrouwen)
  ‘When Jack turns up we'll 'give him hell.’ (‘Als Jack komt, zullen we het hem eens zeggen’)
  Husbands moan at breakfast tables (Echtgenoten kreunen aan de ontbijttafels)
  No milk. no egg. no marmalade labels (Geen melk, geen eieren, geen confituur)
  Mothers send their children out (Moeders sturen hun kinderen)
  to Jack's house to scream and shout (naar Jacks huis om te roepen)

  Grocer Jack, grocer Jack. get off your back (Kruidenier Jack, Kruidenier Jack, sta op)
  come into town. don't let us down. Oh no. Oh no. (kom naar de stad, laat ons niet in de steek, Oh no Oh no)
  Grocer Jack, grocer Jack. get off your back (Kruidenier Jack, Kruidenier Jack, sta op)
  come into town. don't let us down. Oh no. Oh no. (kom naar de stad, laat ons niet in de steek, Oh no Oh no)

  A Sunday morning bright and clear (Een zonnige zondagmorgen)
  Lovely flowers decorate the marvellous square (Mooie bloemen verfraaien het prachtige plein)
  People cry and walk away (Mensen wenen en wandelen weg)
  and think about the fateful day (en denken aan de noodlottige dag)
  Now they wish (nu wilden ze)
  they'd given Jack more affection and respect (dat ze Jack meer affectie en respect gegeven hadden)
  Little children dressed in black (Kleine kinderen in het zwart gekleed)
  don't know what happened to old Jack (ze weten niet wat er gebeurde met oude Jack)

  Grocer Jack, grocer Jack, (Kruidenier Jack, Kruidenier Jack
  , is it true what mummy says (is het waar wat mama zegt)
  you won't come back, oh no, oh no (dat je niet meer terug komt, oh no, oh no)
  Grocer Jack, grocer Jack, (Kruidenier Jack, Kruidenier Jack)
  is it true what mummy says, (is het waar wat mama zegt)
  you won't come back, oh no, oh no (dat je niet meer terug komt, oh no, oh no)

  …

  ‘‘‘

  Ik vind het gewoon prachtig om een kind te horen zingen (niet allemaal natuurlijk ). Dat heeft iets magisch, iets rustgevends, dat pakt je gewoon… Er zijn nog wel liedjes waarin kinderen meezingen (van vroeger) maar ik kan nu niet direct op de titels komen. Een meer recent liedje met een kinderkoor zal hier in België (en misschien zelfs daarbuiten) wel bekend zijn. Helmut Lotti heeft op de Grote Markt in Brussel in 2003 een megaconcert gegeven (Pop Classics in Symphony). Als afsluiter zong hij het liedje ‘I’m Sailing’ met een kinderkoor (50 kinderen). Laura Seys zong toen een stukje solo en daarna met Helmut samen. Gewoonweg prachtig, daar heb ik gewoon geen woorden voor …

  Als ik zulke liedjes hoor, met kinderen, dan komt bij mij dat rotte gevoel weer op, dat ik zelf geen kinderen heb. Sommigen zeggen ‘nog niet’, maar daar durf ik niet meer op te hopen. Als ik soms zie hoe sommige ouders gezellig dingen met hun kinderen doen, hoe ze samen gaan shoppen, naar de speeltuin gaan, buiten spelen in de sneeuw, … dan knaagt dat bij mij enorm. Soms kan je zelfs spreken van jaloersheid. Maar wat doe je eraan hé, om kinderen te krijgen moet je met meer dan één zijn, en ik ben maar alleen. Ik zet dit hier nu wel, maar voor de rest hou ik dit altijd voor mezelf, ik laat het gewoon niet merken dat ik ermee zit dat ik geen kinderen heb.

  Als er twee dingen zijn waar ik echt woest van word, dan zijn dat ‘het mishandelen van kinderen’ en ‘het mishandelen van dieren’ (later meer hierover). Met mishandelen van kinderen bedoel ik niet alleen mishandelen, maar ook misbruiken, vermoorden, … Echt als ik zo’n dingen hoor of zie dan zou ik kunnen wenen, wenen van verdriet en wenen van woede, en het is maar best dat diegene die een kind of dier mishandelt niet bij mij in de buurt komt dan, want ik sta echt niet in voor de gevolgen dan. Ik kan het gewoon niet vatten dat sommige mensen zo … ja hoe moet je het noemen … achterlijk? of ziekelijk? of gestoord? kunnen zijn dat ze dit dieren of kinderen zoiets kunnen aandoen. Het gaat hier om weerloze, onschuldige, … wezens. Nee, echt, ik kan dat niet begrijpen en voor zowel diegenen die dit kinderen aandoen alsook voor diegene die dit dieren aandoen is een levenslange straf niet voldoende! (en meestal krijgen ze die niet eens!) Zulke personen (feitelijk kan je het geen mensen noemen) moesten ze eerst zelf laten ondervinden wat ze anderen aangedaan hebben, net zolang tot ze volledig gebroken zijn. En als er niets meer over schiet, als de persoon niet meer kan voelen, niet meer kan denken, als die persoon psychisch volledig kapot is, dan kan je deze een spuit geven en zijn leven beëindigen. En dan zal die persoon nooit meer de kans hebben om nog zo’n dingen te doen. En ja, zelfs voor diegenen die dieren mishandelen, want dit vind ik even erg!

  Ik heb de twee liedjes op Youtube opgezocht en bij dit bericht bijgevoegd.  Doesn’t the title say anything to you? The song also has another title, perhaps this says more to you: ‘Grocer Jack’. It’s a song from before I was born, namely 1967. I find this a very beautiful song, I still remember that when I was young I found that the children sang very beautiful. I still do. The song is from Keith West. I also find the lyrics quite beautiful.

  “””

  Count the days into years
  his eighty two brings many fears
  Yesterday's laughter turned to tears
  his arms and legs don't feel so strong
  his heart is weak, there's something wrong
  Opens windows in despair
  tries to breathe in some fresh air
  his conscience cries: ‘Get on your feet.
  Without you, Jack, the town can't eat’.

  Grocer Jack, grocer Jack. get off your back.
  go into town. don't let them down. Oh no. Oh no.
  Grocer jack. grocer Jack. get off your back.
  go into town, don't let them down, Oh no. Oh no.

  The people that live in the town
  don't understand
  He's never been known to miss his round,
  ’It's ten-o'clock’, the housewives yell.
  ’When Jack turns up we'll 'give him hell.’
  Husbands moan at breakfast tables
  No milk. no egg. no marmalade labels
  Mothers send their children out
  to Jack's house to scream and shout

  Grocer Jack, grocer Jack. get off your back
  come into town. don't let us down. Oh no. Oh no.
  Grocer Jack, grocer Jack. get off your back
  come into town. don't let us down. Oh no. Oh no.

  A Sunday morning bright and clear
  Lovely flowers decorate the marvellous square
  People cry and walk away
  and think about the fateful day
  Now they wish
  they'd given Jack more affection and respect
  Little children dressed in black
  don't know what happened to old Jack

  Grocer Jack, grocer Jack, is it true what mummy says,
  you won't come back, oh no, oh no
  Grocer Jack, grocer Jack, is it true what mummy says,
  you won't come back, oh no, oh no

  …

  “””

  I find it dazzling when a child sings (not all children ). It has something magical, something comforting, something that touches you … There are other songs in which children sing (in bygone days) but I can’t recall them now. A more recent song with a child choir will be known in Belgium (and probably in other countries too). Helmut Lotti has on the Grand Place in Brussels in 2003 given a mega-concert (Pop Classics in Symphony). As last song he sang the song ‘I’m Sailing’ with a child choir (50 children). Laura Seys sang a little part solo and after that she sang together with Helmut. Downright beautiful, I just haven’t got words for it …

  If I hear such songs with children, then this dreadful feeling comes back, the fact that I myself haven’t got children. Some say ‘not yet’, but I no longer dare to hope on it. If I see how some parents do pleasant things with their children, how they go shopping together, how they go together to the playground and have fun, how they play together in the snow, … this gnaws at me tremendously. Sometimes one could even say jealousy. But what can I do about it, to have children you have to be with more then one, and I’m alone. I put this here, but normally I hold this to myself, I don’t let anyone notice that I have problems with the fact that I don’t have children.

  If there are two things of which I can become really fiercely, then those are ‘the maltreating of children’ and ‘cruelty to animals’ (later on more about this). And with cruelty I don’t mean only maltreating, but also abuse, murder, molesting, .. Really, when I hear or see such things I can cry, crying out of sorrow and crying out of rage, and it’s best that the one who maltreats a child or an animal doesn’t come near me if I know it because I don’t vouch for the consequences then.

  I just can’t understand that some people are so … yes how should one name it … retarded? or sick? or mad? that they do such things to children or animals. We’re talking about defenceless, innocent, … beings. No, really, I can’t understand it and for those who do those things to children and to animals a sentence for life isn’t hard enough! (and most of the times they aren’t sentenced for life!) Such persons (actually they can’t be named people or humans) should first experience themselves what they did to others, and this until they are completely broken (mentally). And as there’s nothing left anymore, if he/she can no longer feel a thing, if he/she can’t think anymore, if this person is psychologically completely broken, than one can give him/her an injection to end his/her life. And then such persons won’t have the chance to do such things anymore. And yes, even the same sentence for those who maltreat animals, cause I find this as severe as maltreating children!

  I looked up the two songs on Youtube and added the links.

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=ENblHOxi1c4   
  http://www.youtube.com/watch?v=Z6lLqgCvTjM   

  26-01-2010 om 13:10 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Grocer Jack Keith West excerpt from a teenage opera kinderen zingen Helmut Lotti Grote Markt 2003 Pop classics in symphony Laura Seys Kinderkoor mishandelen misbruiken vermoorden tekst children sing maltreat abuse murder Grand Place child choir lyrics  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!