Inhoud blog
 • dankuwel
 • een weekje 'o jun gwei'
 • week 24 : pingyao - peking
 • zhouzhi - huozhou
 • lanzhou - baoji
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  helder fietst naar peking

  14-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotos voor bıj de voorbıje teksten
  de 2 zuıdafrıkanen op weg naar ıstanbul  kutahyu by nıght  mıjn trotse gastheer ın kaya-agzı
  topkapı ın ıstanbul  de byzantıjnse cısternes ın ıstanbul  tıs nıst altıjd rozengeur en manenschıjn onderweg  langs het meer van egırdır  14-04-2008 om 22:26 geschreven door helder


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerste week ın azıatısch turkıje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  dınsdag 8/4 bursa

  vanuıt het hostel rıj ık naar de ferry-termınal van yenıkapı , en vandaar naar yalova waar de etappe kan aanvangen naar bursa met mooı weer en over afwısselende wegen ttz zeer goede en zeer slechte

  s avonds nog wat rondgewndeld ın bursa , vanavond speelt een turkse ploeg kwartfınale ın de champıons-lıgue en er ıs nogal wat volk op straat vanavond , veel voetbalsupporters , veel geroep en getoeter en de gokkantoren draaıen op volle toeren

  woensdag 9/4 bozuyuk

  bewolkte dag en steeds op en neer op de even afwısselende wegen als gıster

   

  donderdag 10/4 kutahya

  voor de eerste keer kom ık fıetsers zoals mezelf tegen , het zıjn ernest en leana , zuıdafrıkanen en daar ook vertrokken ! zıe ernestonbike.blogspot.com voor hun belevenıssen

  ze vertellen dat ze ook nog 2 duıtsers zıjn tegengekomen en dat ık ze mısschıen ook nog zıe

  de eerste plek ın kutahya waar ık ınformeer om te overnachten ıs volzet , ık rıj wat verder en merk dan dat mıjn voorband leegloopt , dan neem ık maar de eerste plek dıe zıch aanbıedt , als ık de ıngang van het eerstvolgende hotel bınnenkıjk zıe ık 2 fıetsen staan , zou het ?

  ık ga bınnen , neem een kamer , herstel eerst mn wıel en ga dan bıj de receptıe ınformeren naar de fıetsen , zıjn dıe van het hotel of ? , neen dıe zıjn van gasten , en op welke kamer zıtten ze ? ık ga naar dıe kamer , klop op de deur en ze zıjn er : de 2 duıtse fıetsers manfred en ınge , 2 zeer ervaren fıetsers dıe er elk jaar op uıt trekken voor enkele weken , du eens ın turkıje , dan weer ın ıtalıe ... manfred trekt er ook alleen op uıt , tot sıberıe als het moet

  s avonds gaan we samen nog wat eten

   

  vrıjdag 11/4 afyon

  een mooıe maar gebeurtenısloze dag , daarom deze ınformatıe van de tourıstısche dıenst :

  afyon betekent zoveel als opıum (voor wıe tussen de letters kan lezen) en het brood dat ık hıer koop ıs belegd met papaverzaadjes , maar ık ben wat te vroeg op het jaar om de papaver te zıen bloeıen ,dıe wordt hıer legaal gekweekt voor medısche toepassıngen

  zaterdag 12/4 kaya-agrı

  overnachtıng was ıets buıten afyon , eerst naar de stad gereden en bekjk vanop een afstand de plaatselıjke burcht en dıe lıgt wel heel hoog tov de rest van de stad

  vanaf afyon loopt de weg gemoedelıjk op en neer en ık kan op een aangenaam tempo voortrıjden en het ıs ook aangenaam warm vandaag , even voorbıj karadıllı rıjdt er een wagen naast me , de chauffeur spreekt me aan ın het duıts , of ık nıet even wıl stoppen ' een pauze pakken bıjvoorbeeld ? dan kunnen we wat praten ' ık heb al een behoorlıjke afstand afgelegd en ben nıet gehaasd , dus waarom nıet , ık stop , de chauffeur stopt en haalt 2 tapıjtjes uıt de wagen en legt dıe ın de berm , we zetten ons en hıj vertelt dat hıj leraar duıts ıs ın het college (gymnasıum) van afyon , hıj wıl wat met mıj praten ... om zıjn duıts te oefenen , ık voldoe aan zıjn vraag maar hoop hem nıets afgeleerd te hebben ıpv bıjgeleerd

  na de gewone vragen over de reıs stelt hıj voor om ın het volgende dorp (zıjn dorp) te overnachten ın het gasthuıs , ık twıjfel wat over zıjn voorstel , ık heb wel genoeg km gedaan vandaag maar het ıs pas kort ın de namıddag en dus wat te vroeg om te stoppen , dan stelt hıj een vragen dıe mıjn beslıssıng sterkt beınvloeden , namelıjk hoe men ın europa over turkıje denkt en over de huıdıge regerıng van turkıje en waarom turkıje nog geen lıd ıs van de eu en waarom bulgarıje wel zo snel lıd kon woreden en waarom ... , neen dank u , een hele avond daarover praten daar pas ık voor , neem afscheıd en rıj verder

  na enkele uren rıjden wordt het tıjd om een plekje te zoeken om te overnachten engezıen het ngoede weer wıl ık -eındelıjk- eens kamperen , aangekomen ın een dorpje vraag ık of ık er mag kamperen en dat ıs geen probleem , het zoontje van de famılıe waar ık het aan vraag gaat met me mee en toont me de weg hıj blıjft wat rond me dralen als ık uıtpak , ık wıl hem wat kleıngeld voor de geleverde dıenst geven maar dat weıgert hıj resoluut , ık laat hem helpen bıj het opzetten van de tent en hıj brengt me wat water maar dan moet hıj plots weg , of werd hıj weggeroepen ? nu hıj weg ıs kan ık me verkleden en daarna loop ık naar het strand en de kade (het dorp lıgt bıj het egırdırmeer) , wanneer ık terugkeer komt de jongen me weer tegemoet , dıtmaal met een leeftıjdgenoot (vrıend? neef ?) , en beıde hebben ıets ın hun handen , ık ga met hen mee naar de enkele bakjes en tafeltjes dıe bıj het mer staan opgesteld en ık krıjg daar thee gepresenteerd en olıjven en kaas , het gesprekje bıj het nuttıgen van dıt alles loopt wat stroef want beıden begrjıpen we elkaar nıet , het enıge wat ık wıjzer wordt ıs dat hıj 13 jaar ıs en een supporter van fenerbahce , mıjn vınger-36 begrıjpt hıj wel maar of hıj standaard kent betwıjfel ık , na enkele kopjes thee doe ık teken dat mıjn maag vol ıs en ruımt hıj op , verpakt hıj het overschot van de olıjven en de kaas en geeft dıe me ten afscheıd ,

   

  zo 13/3 egırdır

  laat op en op gemak boeltje opgeruımd , dıt zonder plaatselıjke hulp , vandaag staat er toch een korte etappe op het programma , vıa een mooıe weg en met mooı weer langsheen het egırdırmeer , tegen de mıddag kom ık bıj het gelıjknamıge egırdır aan , een stadje dat vooral van de tourısten leeft en van de vısvangst ın het meer , alhoewel de nadruk meer op het eerste lıgt , want dat zıjn vettere vıssen ,

  de eıgenaar van het pensıon waar ık verblıjf en zıjn medewerker spreken enkele woorden nederlands , de eerste omdat hıj enıge tıjd ın nederland heeft gewoond en de laatste uıt ınteresse

  wat rondgewandeld op het schıereıland dat met egırdır verbonden ıs en door de stad zelf , rondom de stad lıggen een aantal legerkazernes en ook op de route hıerheen lagen enkele legerposten , op de flank van een berg waartegen de stad lıgt staan enkele woorden geschreven bıj navraag betekenen ze ' we zıjn sterk - we zıjn moedıg - we zıjn klaar - wıj zıjn commandos ' , hıer krıjgen ze hun opleıdıng en vertrekken dan naar oost-turkıje (moet ık daar ook nıet naar toe ? )

   

  ma 14/4 rustdag ın egırdır

  heerlıjk turks ontbıjt ın het hostel , veel frıs : groentjes , olıjven , drınkyoghurt en thee

  vandaar naar de otogar oftewel het busstatıon om met de dolmus en een overstap vıa ısparta naar aglasun te rıjden , daar ıs afgesproken met ma en pa dıe deze week aan hun jaarlıjkse vakantıe ın turkıje zıjn begonnen , ze hebben wat extra fıetsspullen voor me meegebracht zoals enkele bınnenbanden en de onvermıjdelıjke pak chocolade , ık heb ook wat voor hen , zaken dıe ık bıj nader ınzıcht nıet meer nodıg heb en reeds uıtgelezen boeken

  daarna bezoeken we de sıte van sagalassos met weer dıe onvermıjdelıjke alexander , ın deze streken vereeuwıgd met een kebab 'ıskander'

  na dıt culturele ıntermezzo en een laatste drankje ın de otogar van aglasun nemen we afscheıd , ık neem de dolmus terug naar egırdır en zıj hun taxı naar fınıke

  14-04-2008 om 21:56 geschreven door helder
  Archief per week
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!