Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kinderwereld
  www.bloggen.be/kinderw

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  rina_en_luc
  www.bloggen.be/rina_en

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  spoorwegen
  www.bloggen.be/spoorwe

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  domeinen
  www.bloggen.be/domeine

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  linken
  www.bloggen.be/linken

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  15-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgische Rechtbank spreekt Yanina Wickmayer vrij - Belgian Court clears Yanina Wickmayer

  Weet je nog dat Yanina en Xavier (Malisse) geschorst werden door het Vlaams Doping Tribunaal? Die ongehoorde, belachelijke, oneerlijke en onzinnige schorsing.

  Beiden zijn in beroep gegaan via verschillende instanties. Een eerste uitspraak is ondertussen bekend. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg vindt de straf ongeldig. De klacht van de tennissers is ontvankelijk en gegrond verklaard. Bedankt edelachtbare! De schorsing is nu dus uitgesteld, maar nog niet ongedaan gemaakt.
  Ik vind het ook super dat de rechter niet gewacht heeft tot 7 januari (zoals eerst aangekondigd) met zijn uitspraak. Op deze manier is er meer kans voor Yanina om toch aan het eerste grandslamtoernooi deel te nemen. En het wijst nog maar eens aan dat het een duidelijke zaak is en dat de straf enorm overdreven is.
  Natuurlijk is dit nog maar een eerste uitspraak van verschillende. Het is positief, maar enige voorzichtigheid mag er toch nog wezen, aangezien de andere instanties nog een uitspraak moeten doen.

  Indien deze beslissing effectief wordt en Yanina terug mag gaan tennissen (mag zij feitelijk nu al door de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg maar het hangt af van de ITF – Internationale Tennis Federatie) dan moet zij hopen op een Wildcard voor het eerste grandslamtoernooi, want de inschrijvingen voor de Australian Open zijn intussen afgelopen. Er is wel al één toernooi dat haar graag ziet komen en nu al gezegd heeft dat als Yanina terug mag tennissen dat zij dan welkom is en een Wildcard krijgt. Dit is het toernooi van Auckland, en ik vind dat gewoonweg prachtig dat zij zo snel al iets van zich laten horen! En nu wachten op de uitspraak en de Australian Open. Ik persoonlijk vind dat de Australian Open niet anders kan dan Yanina een Wildcard geven door de beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

  Het Vlaams Doping Tribunaal (VDT) wacht voorlopig af en neemt gewoon akte van het feit dat de straf niet uitgevoerd kan worden. Volgens mij weten zij goed genoeg dat zij fout waren in hun beslissing om Yanina zolang te schorsen voor het niet invullen (3x) van de whereabouts. Ik vond het nadat de schorsing bekend werd en de negatieve reacties op de schorsing bleven komen opvallend dat het niet lang duurde voor het WADA (Wereld Anti Doping Agentschap) van zich liet horen. Plots kwamen zij af met het feit dat de schorsing voor Malisse en Wickmayer te mild was volgens hen?!? En zij overwegen om naar het TAS (sporttribunaal) te stappen. Ik had hier echt het gevoel en het vermoeden dat het VDT contact heeft genomen met het WADA om hen bij te springen, omdat zij al die negatieve reacties kregen op de schorsing die zij uitspraken. Natuurlijk is het ook zo dat als de schorsing van Wickmayer en Malisse teniet word gedaan, dat dan het hele systeem van de whereabouts in gevaar komt, en dat zal er ook wel mee te maken hebben dat het WADA van zich liet horen.
  Totnogtoe hebben zij nog niets van hen laten horen over de beslissing van de rechter van eerste aanleg.

  Ook voor Sugar Jackson is dit hoopvol nieuws. Hij verschijnt in januari voor het Vlaams Doping Tribunaal, ook hij heeft drie inbreuken op de whereabouts. Sugar Jacksons management had de kamp voor de wereldtitel op 11 december 2009 al afgezegd omdat het een onverantwoord engagement was volgens hen. Dit omdat er een te grote onzekerheid is wegens de mogelijke procedure van het Vlaams Doping Tribunaal. Maar net als Malisse mistte hij één dopingcontrole (wat bij Yanina helemaal niet het geval was) en dus vind ik wel dat zij een zwaardere straf moeten krijgen dan Yanina, maar ik zeg niet dat die straf een schorsing moet zijn, daar ben ik helemaal niet mee akkoord, en al zeker geen heel jaar!

  Binnenkort is er de uitreiking van Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Bij de mannen vind ik dat het tussen drie groten gaat, Philippe Gilbert die een super seizoen in het wielrennen achter de rug heeft, Niels Albert de topper in het veldrijden en Thomas Vermaelen die het super doet bij Arsenal.
  Bij de vrouwen is er maar één die de titel dient te krijgen vind ik, en dat is Yanina Wickmayer al ligt Eline Berings volgens mij niet ver achter. Maar ik zou de prijs van Sportvrouw van het Jaar aan Yanina Wickmayer geven, zij verdient dit na haar prachtseizoen!
  Do you remember that Yanina and Xavier (Malisse) were suspended by the Flemish Doping Court? That outrageous, ridiculous, dishonest and Know you yet that Yanina and Xavier (Malisse) suspended became through the Flemish Doping Court? That outrageous, ridiculous and dishonest suspension.

  Both have appealed to different authorities. A first injunction is known. The court of first instance admitted the complaint of the tennis-players (Wickmayer and Malisse) and declared the complaint legitimate. Thanks honour judge! I also find it fantastic that the judge didn’t wait till January 7th (as first announced) with his injunction. Now there is a bigger chance that Yanina could play in the Australian Open. And it indicates again that the case of Wickmayer is very clear and that the suspension is exaggerated.
  This is of course only the injunction of one authority of many. It’s positive, but one still has to be cautious in celebrating this injunction since the other authorities still have to give judgment.

  When this decision becomes effective and Yanina is cleared completely and Yanina is eligible to play tennis again (she’s eligible already because of the injunction of the Belgian Court of first instance but it depends on the ITF – International Tennis Federation) she has to hope that she receives a Wildcard from the first Grand Slam Tournament, cause the entries are closed already. There is one tournament that offered her a Wildcard, that is the tournament of Auckland, and I find it fantastic that they reacted this fast! And now we have to wait on the judgment and on the Australian Open. I personally find that the Australian Open can’t ignore the injunction and has to offer a Wildcard at Yanina Wickmayer.

  The Flemish Doping Tribunal (FDT) is waiting with a reaction and takes note of the fact that the punishment can’t be executed. I think they are aware of the fact that they were mistaken with their decision to suspend Yanina for one year (this long) because she forgot to fill in here whereabouts (3x). I found it conspicuous that after the FDT suspended the two tennis-players that it didn’t take long before the WADA (World Anti Doping Agency) reacted. Suddenly they said that according to them the suspension wasn’t long enough?!? And they considered appealing to the CAS (Court of Arbitration for Sport). I really had the feeling and suspected that the FDT contacted the WADA to ask for help because they got a lot of negative reactions on their suspension. But it is also a fact that if the suspensions of Wickmayer and Malisse are undone that the system of the whereabouts is in danger.
  Until now they didn’t react on the injunction of the Court of first instance.

  For Sugar Jackson this also is hopeful news. He has to appear for the FDT in January, he also had problems with his whereabouts. The management of Sugar Jackson cancelled the camp for the world title (normally on December 11th 2009) because they would make an irresponsible engagement then. This because there is too much uncertainty because of the possible procedure of the FDT. But just like Xavier Malisse he missed one doping-control (this didn’t happen with Yanina) and so I find that they should be punished more than Yanina, I don’t say that this should be a suspension (I don’t agree with suspending this long for not filling in the whereabouts a few times).

  Soon there is the election of the Sportsman and Sportswoman of the Year in Belgium. Concerning the men I find that it goes between three great athletes, Philippe Gilbert who had a great season in cycling, Niels Albert the best in cyclo crossing and Thomas Vermaelen who does a great job at Arsenal. Concerning the women there is but one that deserves the title and that is Yanina Wickmayer. But it is a fact that Eline Berings was great this season too. But I would give the title of Sportswoman of the Year to Yanina Wickmayer, she earns this after her great season!

  15-12-2009 om 14:12 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Yanina Wickmayer Vlaams Doping Tribunaal WADA Sportman Sportvrouw Jaar Philippe Gilbert Niels Albert Thomas Vermaelen Yanina Wickmayer Eline Berings rechtbank eerste aanleg A-Open Flemish Doping Tribunal Sportsman Sportswoman Year court first instance

  14-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven in de 16e, 17e en 18e eeuw - Living in the 16th, 17th and 18th century

  Gisteren nog aan het discussiëren geweest over de oude tijd. En dan niet over 1950 of 1900 maar over de 16e, 17e en 18e eeuw.  Toen er nog géén auto’s waren, géén computer, geen internet, geen telefoon, geen televisie, geen radio, …
  Hoeveel mensen uit België bijvoorbeeld zouden nu kunnen leven zoals men toen deed? Zonder die luxeartikelen? Ik denk weinig.
  Ik weet niet of ik dit zelf zou kunnen, het lijkt me wel héél aangenaam. De rust! De stilte! Geen vliegtuigen die over vliegen, geen auto’s die door de straat rijden, …
  Ik zou het gerust een hele tijd willen uitproberen. Echt wel.

  In die tijd waren de steden en dorpen ook nog niet zo vol gebouwd en was het niet zo druk. Als ik zo rond kijk op het internet, dan denk ik wel dat ik in die tijd liever in Amerika gewoond had dan in Europa. In de prairies, tussen de indianen. Dat volk heeft me altijd enorm geïnteresseerd.
  De Cheyenne, de Navajo, de Cherokee, de Sioux, de Choctaw, de Mohawk, de Pawnee, de Blackfeet, de Apache, …
  Ook hun religie vind ik wel heel interessant. Spijtig dat je daar nergens geen volledige uitleg over kan vinden. Zou daar alles van willen weten. Je hebt de totempaal, de dromenvanger, het krachtschild, Manitou, … Allemaal interessante dingen waar ik te weinig over kan vinden. Het probleem is ook, vermoed ik, dat elke stam zijn eigen religie had.
  Nu, ik noem het religie, maar de Indianen kennen niet echt een religie blijkbaar, het is meer spiritueel dan religieus.

  Maar feit is dus dat ik het gerust wel eens zou willen proberen om te leven in die tijd. Al is dat natuurlijk niet mogelijk. Maar moest het kunnen, dan zou ik het liefst naar Noord-Amerika gaan om daar alles te leren, beleven en begrijpen van het leven van bepaalde indianenstammen. Ik denk dat ik de televisie, de computer en het internet wel zou kunnen weglaten. Een auto heb ik zelf niet. En de vliegtuigen zou ik echt niet missen. De radio zou ik het toch het moeilijkst mee hebben, want die staat hier bijna altijd aan. Muziek brengt me tot rust, geeft me nieuwe energie, motivatie, soms zelfs steun. Dus dat zou ik wel missen.

  Het zou toch prachtig zijn moest je terug kunnen gaan in de tijd. Ik zou dus sowieso een hele tijd tussen de indianen gaan leven. Maar ik zou ook wel de tijd van de zeilschepen willen mee maken en mee uitvaren. Er is niets zo prachtig en groots als de oude zeilschepen. Bijvoorbeeld die waarmee Columbus naar Amerika zeilde, of meevaren met de Hirondelle, de Entreprenant, de Aurore, de Defiance, de Assurance, de Resolution en nog vele anderen.

  En er zullen nog wel dingen zijn die ik zou willen meemaken, maar waar ik nu niet kan opkomen.

  Er zijn natuurlijk ook wel heel wat nadelen als je moet leven zoals in de 17e eeuw bijvoorbeeld. Verwarming zoals wij die kennen was er nog niet, de geneeskunde was bijlange na niet zover gevorderd, …

  Ik doe dat wel eens graag over zulk een dingen praten en discussiëren.  Yesterday some friends and me were discussing ‘living in the old times’. And not about 1950 or 1900 but about the 16th, 17th and 18th century.  There were no cars, no computers, no internet, no telephones, no television, no radio, … then.
  How many people for instance from Belgium would be able to live like that? Without those luxury articles? I think little.
  I don’t know if I could do that, but it seems enjoyable. The silence! The calmness! No airplanes that fly by, no cars riding in the streets … I really would try it for some time. Truly.

  In that time the cities and towns weren’t this full and it wasn’t so busy then. If I look around on the internet I have to say that I rather would live in America then in Europe. In the prairies with the Native Americans. I always was interested in those tribes.
  The Cheyenne, the Navajo, the Cherokee, the Sioux, the Choctaw, the Mohawk, the Pawnee, the Blackfeet, the Apache, …
  Also their religion is quite interesting. Unfortunately you can’t find a complete survey of those religions. I really want to know everything about that. You have the totem pole, the dreamcatcher, the power shield, Manitou, … All interesting things and you can’t find enough information of that. The problem is also (I suspect) that each tribe has its own religion.
  Now, I name it the religion, but the Native Americans don’t have a religion, but actually it’s all about spirituality.

  Fact is that I would try to live in those days if it was possible. But it isn’t. But if it was possible to go back in time, I would like to go to North America to learn, experience and understand all about the Native Americans. I am sure that I could live without television, computer and internet. A don’t have a car now. And I wouldn’t miss the airplanes. I would have some problems without a radio, cause that’s always playing music here. Music is appeasing, gives me new energy, motivates me and sometimes gives me support. So I would miss the radio.

  It would be magnificent if one were able to go back in time. In any case I would go living with the Native Americans. But I also would like to witness the time of the sail ships and set sail on one. There is nothing so beautiful and grand as the old sail ships. For instance the ship with which Columbus sailed to America, or sail up with the Hirondelle, the Entreprenant, the Aurore, the Defiance, the Assurance, the Resolution and yet many others.

  And there will be some more things I would like to experience, but I can’t remind more things at the moment.

  Naturally there are a lot of disadvantages if one has to live like they did in the 17th century (for instance). They didn’t know heating as we know it, the medical science wasn’t this advanced, …

  I like to talk or discuss about those things sometimes.

  Bijlagen:
  1.JPG (817.2 KB)   

  14-12-2009 om 19:58 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:16e 17e 18e eeuw 16th 17th 18th century sail ships zeilschepen uitvaren set sail Hirondelle Entreprenant Aurore Defiance Assurance Resolution spirituality Manitou Dreamcatcher spiritualiteit Dromenvanger power shield krachtschild indianen Native Americans

  12-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Scabs

  Vanmorgen nog eens leuk wakker geworden met de radio waar toevallig het liedje ‘Matchbox Car’ van The Scabs gespeeld wordt. Mijn favoriete Belgische band aller tijden en toch ook wel de beste rockband van België.

  De Scabs zijn Guy Swinnen (zang, gitaar), Francis Vangeel (gitaar), Frankie Saenen (drums), Berre Bergen (bass, vocals). Francis Vangeel werd vervangen door Willy Willy en in 1994 stapt deze zelf uit de groep. Berre Bergen werd in 1989 vervangen door Fons Symons. Ze ontstonden in 1981. Eind 1996 werd de band ontbonden. In 2007 kwamen er reünieconcerten.
  Guy Swinnen koos de naam van de band na het zien van een reportage op de BBC over de mijnstakingen in Engeland. Op een bepaald moment reed er een wit busje door de stakende menigte waarin mensen zaten die het werk gingen doen en riep die menigte ‘Scab! Scab! Scab!’. Scab betekent ‘stakingsbreker’.

  Bekende nummers van The Scabs zijn dus onder andere ‘Matchbox Car’, maar ook ‘Hard Times’, ‘Stay’, ‘Don’t you know’, ‘Nothing on my Radio’, ‘Robbin the Liquor Store’, ‘Crystal Eyes’, ‘Tell me about it’, ‘She’s Jivin’, ‘Jodie’ en natuurlijk niet te vergeten ‘Time’. Als ik al mijn favoriete nummers hier moet neerzetten dan heb ik denk ik zowat alle nummers van The Scabs hier staan.

  Na The Scabs ging Guy Swinnen solo verder. Hij bracht het album ‘Hazy’ uit, dat ik zeer ondergewaardeerd vind. Daarna kwam de theatertour ‘Hard Times Revisited’ en een akoestische CD. Hij startte met Bert van Hoeylandt de groep Jonesy, die later werd omgedoopt tot Swinnen. Daarbij kwamen nog Jean-Marc Talloen, Wim Geenen en Wim V.

  Ik zal de sites van The Scabs en Guy Swinnen hier bij zetten dan kunnen eventueel geïnteresseerden een kijkje gaan nemen.

  The Scabs : http://www.thescabs.be/

  Guy Swinnen : http://www.guyswinnen.com/opening/opening.html

  Ik heb The Scabs leren kennen toen ik nog op de lagere school zat. Ik was toen tien jaar of net elf jaar, ze brachten de mini-album Rockery uit, op de b-side het derde nummer was ‘Stay’ en dat vond ik toen de max, en sindsdien ben ik een fan van The Scabs en Guy Swinnen en dat zal ik altijd blijven.
  De laatste keer dat ik Guy Swinnen live zag optreden was op Genk-on-Stage in 2008. En ik hoop dat dit niet de allerlaatste keer was voor mij.

  The songtekst van Matchbox Car vind je hieronder. Tussen haakjes staat de vertaling.

  “”””

  I was thrown in a world of disaster
  I grew up with my disillusions
  someone smashed my toys when I was only four
  and later on my best friend stole my favourite matchbox car

  the first girl I ever met left me for a man
  the priest who thought he knew it all
  he kicked me in the balls
  because he didn't understand the way I felt
  I was talking to a wall
  but don't expect I'll be depressed
  I learned how to get along

  My favourite matchbox car

  (ik werd in een wereld van rampen geworpen)
  (ik groeide op met mijn ontgoochelingen)
  (iemand gooide mijn speelgoed aan stukken toen ik vier was)
  (en later stal mijn beste vriend mijn favoriete matchbox auto)

  (mijn eerste vriendin verliet me voor een man)
  (de priester die dacht dat hij alles wist)
  (hij trapte me in het kruis)
  (omdat hij niet begreep hoe ik me voelde)
  (ik praatte tegen een muur)
  (maar verwacht niet dat ik depressief zal zijn)
  (ik leerde ermee leven)

  (mijn favoriete matchbox auto)

  “””

  Zoals ik net zei, ik was tien of elf jaar toen ik The Scabs leerde kennen. Het soort muziek dat ze brachten vond ik perfect, maar ook de teksten van hun liedjes. Veel teksten zijn diepzinnig en ik herken me erin, zelfs toen al. Als er tegenwoordig dagen zijn dat het me niet gaat, dan speel ik de muziek van The Scabs en Guy Swinnen. Ergens geeft dat me kracht en nieuwe moed. Telkens weer.

  Laatst nog, ik had toen veel last van mijn ziekte (pijn) en wist eigenlijk met mezelf geen blijf. En op zo’n momenten is het logisch dat je het ook emotioneel wat moeilijker krijgt. Ik had voordien al gemerkt als ik weg ging, dat ik ‘niet gezien’ word, maar stond daar niet bij stil en zette dat van me af. Totdat ik dus weer enorm last kreeg van pijn en toen begon ik daar automatisch over te praktiseren.
  Dat ‘niet gezien’ worden, daar bedoel ik natuurlijk niet letterlijk mee dat ik onzichtbaar ben. Maar soms voelt het wel aan alsof ik dat effectief ben. Je loopt ergens (bijvoorbeeld een winkel, door een café, …) en het is net alsof men je niet ziet, alsof je er niet bent. Is het een kwestie van negeren? Of is het gewoon dat dit de aard van de mensen tegenwoordig is? Ik weet het niet. En als het dat alleen was, dan zou ik nog zeggen.
  Maar wat me nog meer raakt is het feit dat als je ergens komt (bijvoorbeeld sportcentrum, op café, …) en er mensen zitten die je kent dat die dan doen alsof ze niet weten dat je binnen bent gekomen. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd, maar er zijn van die momenten bij. Of dat je bij kennissen aan de tafel zit en net iets gezegd hebt, dat er niemand reageert, dat het net is alsof je denkt dat je iets gezegd hebt maar dat er géén geluid uit gekomen is. Of bijvoorbeeld als je bij je gezin binnen komt, dat ze gewoon door doen met wat ze bezig zijn, of dat ze niets zeggen en gewoon een gesprek beginnen en je negeren.
  Of van die momenten dat je iets zegt en dat je dan géén reactie krijgt, maar een blik van ‘en wat dan nog?’ of dat ze gewoon tegen elkaar over iets anders beginnen …

  Een mens zou aan zichzelf gaan twijfelen natuurlijk. Ik vraag helemaal niet dat men rond mijn nek springt of een feestje bouwt omdat ik binnen kom of dat men vol aandacht is als ik iets zeg. Maar het minste dat men kan doen als je ergens binnen komt en je bent bekend (vrienden, familie) dat men dan gewoon even vraagt hoe het is. En als je iets gezegd hebt, dat men tenminste laat merken dat men je gehoord heeft.
  Soms op zo’n momenten dan is het voor mij alsof de tijd enorm vertraagd is, alles verloopt dan in slowmotion. Je komt ergens binnen en plots zie je alles vertraagd, de bewegingen van iedereen op die plaats waar je binnen komt zijn vertraagd, het lijkt alsof je zelf enorm traag beweegt en vermits niemand wil merken (dat gevoel heb je) dat je binnen komt, wil je zo snel mogelijk ergens gaan zitten of verder gaan, maar alles gaat zo traag …
  Of je zit aan een tafel met een groep kennissen of familie. En je hebt net iets verteld (maakt niet uit over wat) en je krijgt geen reactie. Dan lijkt de tijd soms ook enorm te vertragen. Je ziet sommige aan tafel dan zitten met een blik van ‘wat zegt die nu allemaal’ of ‘en wat dan nog’, een blik van verstomming, men zit je aan te gapen … En het lijkt alsof dat maar blijft duren, die open monden, die dwaze blikken, vragende blikken …
  En dan plots is die vertraging voorbij en loopt de tijd terug normaal. En vanaf dan is het alsof je niet bent binnen gekomen, alsof je niets gezegd hebt. Alles gaat gewoon verder alsof je er niet bent.

  Meestal negeer ik die momenten, denk ik er niet over na en zet ik ze van me af, maar op momenten van zwakte (emotioneel) komt dat natuurlijk allemaal terug en dan is het alsof je ’n slag met ’n voorhamer op je gezicht krijgt. Want al die momenten die je negeert stapelen zich op …

  This morning I woke up with the radio on which the song of The Scabs ‘Matchbox Car’ was played, that was very enjoyable. My favourite Belgian band of all times and also the best rock band of Belgium.

  The Scabs consists out of Guy Swinnen (song, guitar), Francis Vangeel (guitar), Frankie Saenen (drums) and Berre Bergen (bass, vocals). Francis Vangeel was replaced by Willy Willy and in 1994 Willy Willy left the band. Berre Bergen was replaced in 1989 by Fons Symons. The Scabs started in 1981. End 1996 the band called it a day. In 2007 they started doing reunion concerts.
  Guy Swinnen chose the name of the band after seeing a story on the BBC about the miners’ strike in England. A white delivery van drove through the crowd and in that delivery van where people that were going to work. The crowd shouted ‘Scab! Scab! Scab!’. Scab means strikebreaker.

  Some of the songs of The Scabs are ‘Matchbox Car’, ‘Hard Times’, ‘Stay’, ‘Don’t you know’, ‘Jodie’, ‘Nothing on my Radio’, ‘Robin the Liquor Store’, ‘Crystal Eyes’, ‘Tell me about it’, ‘She’s jivin’’ and of course ‘Time’. If I should name all my favourite songs I guess that I should wrote down almost all songs of The Scabs.

  After The Scabs, Guy Swinnen goes solo. He releases the album ‘Hazy’, an album that is very under-appreciated. After that there was the theatre-tour ‘Hard times revisited’ and the release of an acoustic CD. Together with Bert van Hoeylandt he started the band Jonesy, that band was renamed Swinnen afterwards. The band consists of Jean-Marc Talloen, Wim Geenen en Wim V.

  I will put the websites of The Scabs and Guy Swinnen here, so that those who are interested can take a look there.

  The Scabs: http://www.thescabs.be/

  Guy Swinnen: http://www.guyswinnen.com/opening/opening.html

  First time I heard about The Scabs was when I was in primary school. I must have been 10 or 11 years old, they just released the mini-album Rockery. On the b-side of that album there was the song ‘Stay’ and I liked that song, it was top and since then I’m a fan of The Scabs and Guy Swinnen and I always will be.
  The last time I’ve seen Guy Swinnen live was on Genk-on-Stage in 2008. And I really hope that this wasn’t the last time for me.

  Here are the lyrics of ‘Matchbox Car’.

  “””

  I was thrown in a world of disaster
  I grew up with my disillusions
  someone smashed my toys when I was only four
  and later on my best friend stole my favourite matchbox car

  the first girl I ever met left me for a man
  the priest who thought he knew it all
  he kicked me in the balls
  because he didn't understand the way I felt
  I was talking to a wall
  but don't expect I'll be depressed
  I learned how to get along

  My favourite matchbox car

  “””

  Like I just said, I was ten or eleven years old when I heard about The Scabs. The kind of music they brought was perfect to me but also the lyrics of their songs. Many lyrics are profound and recognizable to me. If there are days nowadays I have a bad time then I play the music of the Scabs and Guy Swinnen. It gives me strength and new spirit. Each time it works.

  Recently I had a lot of inconvenience of my ‘illness’ (pain) and I felt really wretched. And on those moments it’s logical that one gets some emotional difficulties. I already noticed that sometimes I was ‘not seen’, but I tried to ignore that and tried to get rid of it. Until I got that inconvenience then I started to puzzle my head off because of that ‘not being seen’.
  When i say ‘not being seen’ I don’t mean literally that I’m invisible. But sometimes it feels as if I am invisible. You walk somewhere (for instance a shopping, a café, …) and it’s just as if people don’t see you, as if you aren’t there. Is it ignoring? Or is it the nature of humans nowadays? I don’t know. And if that were the only thing I would endure it.
  But what strikes me more is the fact that if you enter somewhere (for instance sport-centre, café, …) and there are people you know and when you enter they act as if you don’t enter, as if you aren’t there. This doesn’t happen all the time of course, but it happens occasionally. Or if you are sitting at the table with friends or family and you say something and nobody reacts, it is just like you think you said something but there was no sound coming out of my mouth. Or for instance if you enter the room where you’re family is that they just continue whatever they were doing or they say nothing and start a conversation with each other and ignore you. Or on those moments that you say something and that nobody reacts, but they put up a questioning face or a they look as if they are thinking ‘and so what?’ or even worse they just start talking to each other about something else …

  One would start doubting himself. I don’t want that everybody jumps around my neck or they start celebrating because I enter. I even don’t ask full attention when I’m saying something. But the least one can do if somebody one is acquainted (friends, family) with enters is asking how the entering person is getting on. And if someone one knows says something the least one can do is showing that one heard what was said.
  On those moments to me it’s just as if time is slowed down, everything happens in slow-motion. You enter and suddenly everything happens slowed down, the movements of everybody in that place happen in slow-motion. You have the feeling that you’re moving extremely slow and since everybody acts as if you don’t come in (you have that feeling) you want to be seated as soon as possible or you want to carry on as soon as possible but everything goes that slow … Or if you’re sitting at a table with friends or family and you say something (doesn’t matter what) and you get no response and reaction. On those moments time seems to go slow too. Everybody at the table is looking as if they’re thinking ‘what the heck is he/she saying’ or ‘and so what’, looking dumfounded, staring … And it keeps continuing. Those open mouths, those silly looks, questioning looks …
  And then suddenly that slow-motion is past and time goes normal again. And everybody acts as if you didn’t enter, as if you said nothing. Everything goes on as if you aren’t there.

  Most of the times I pay no mind to those moments and I get rid of the feeling, but on moments of frailty (emotional) that all comes back and then it’s like you get a blow in your face with a sledge hammer. Cause all the moments you ignore are bottling up …

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=Dn8iMU8MMHs   
  http://www.youtube.com/watch?v=L44-fHRq-dA   

  12-12-2009 om 13:39 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:The Scabs Guy Swinnen Willy Willy Berre Bergen Frankie Saenen rockband België stakingbreker Hazy Jonesy Genk on Stage emotioneel vertragen tijd staat stil stilstaan slowmotion emotional slow down stand still rock Belgium scab time slow-motion

  10-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sinan Bolat - AZ Alkmaar

  Bolat zorgt ervoor dat Alkmaar maar 1 keer kan scoren, Bolat scoort in de toegevoegde tijd van de 2e helft de 1-1 en Standard overwintert Europees. En daarmee zou alles gezegd kunnen zijn.

  Het was een avond van alles of niets voor Standard Luik. Ze mochten zeker niet verliezen tegen AZ Alkmaar en dan waren ze al zeker van de 3e plaats die uitzicht geeft op verder voetballen in de Europa League. Als Standard kon winnen en Arsenal won tegen Olympiakos, dan kon Standard zelfs nog verder in de Champions League. Maar zoals ik eerder al meldde hadden ze dit niet in eigen handen en was de kans miniem dat ze door konden naar de volgende ronde in de Champions League.

  Ikzelf ben geen Standard-supporter, behalve als ze Europees spelen, zoals bij elke Belgische ploeg die Europees speelt. Behalve natuurlijk als twee Belgische ploegen tegen elkaar spelen.  Maar ik moet toegeven dat de aftelling in het stadion van Standard, voor de spelers uit de catacomben komen, één van de beste, meest krachtige en mooiste is in België, zelfs Europees zijn er een heel deel ploegen die daar niet aan kunnen tippen. De mooiste momenten blijven wel thuismatchen van Liverpool.
  Ook de sfeer tijdens zulke matchen op Standard is magnifiek.

  Ik was me weer aan het opwinden voor de aftrap gegeven werd. Je krijgt dan de opkomst van de spelers op televisie te zien, en dan gaan ze er uit voor reclame en begint men terug uit te zenden vanaf (soms zelfs net na) de aftrap. Daar krijg ik het echt van!

  Beide ploegen leken er voor te willen gaan bij het begin van de match. In de 12e minuut neemt Nicaise een vrije trap, maar Romero (doelman AZ) redt uitstekend. In het eerste half uur had AZ Alkmaar het meeste balbezit, maar de gevaarlijkste counters kwamen van Standard, vooral dan met Jovanovic, waarvan we toch moeten toegeven dat het de ster is van de Belgische competitie. In de 28e minuut nam hij een vrije trap, maar de bal viel op de deklat.
  Vanaf het halfuur begon AZ meer te aanvallen en Holman krijgt een schietkans door slecht uitverdedigen van Nicaise, maar Bolat redt goed. AZ kwam meer opzetten en in de 41e minuut breekt Pocognoli door op links, hij gooit de bal voor de goal en Lens maakt er 0-1 van.
  De Camargo had zich nog niet laten zien in de eerste helft, enkele keren kopte hij de bal, maar daar bleef het dan ook bij, maar in de toegevoegde tijd doet hij nog een soort omhaal en de pal raakt de paal.
  De ruststand is 0-1 al had Standard eigenlijk wel een gelijkspel verdiend als je de eerste helft gezien hebt.

  Als de 2e helft nog geen drie minuten bezig is kan El Hamdaoui op goal schieten, maar Bolat redt met een goede save. In de 58e minuut krijgt diezelfde El Hamdaoui weer een goede kans, maar weer is daar Bolat die de 0-2 voorkomt.
  Al snel in de tweede helft merk je dat Standard niet meer mee speelt, niets lukt nog, er is geen systeem meer en het leek wel of dat de spelers maar wat deden, maar niet wat ze moesten doen.
  In de 67e minuut geeft De Camargo een goede voorzet voor de goal, maar Mbokani was te laat om de gelijkmaker te scoren. In de 69e minuut neemt Nicaise een vrije trap en Dalmat kan de bal op goal schieten, maar Romero redt. Het leek echt alsof Standard toch terug in de wedstrijd kwam. Maar al snel verdween dat gevoel. En met elke minuut die voorbij ging, leek het feit vaster te staan dat dit de laatste Europese wedstrijd was voor Standard dit seizoen.
  Maar dan is er Bolat, die enkele serieus goede reddingen gedaan heeft in de 1e en nog meer in de 2e helft en zo ervoor zorgde dat het maar 0-1 bleef. Standard krijgt in de toegevoegde tijd van de 2e helft nog een vrije trap, dit zal de allerlaatste fase zijn van de wedstrijd. Daarom ook dat de doelman van Standard mee naar voren gaat. Nicaise neemt de vrije trap en daar is Bolat die de bal prachtig binnen kopt en de eindstand van de wedstrijd Standard Luik tegen AZ Alkmaar is 1-1. Door de goal van Bolat speelt Standard na nieuwjaar nog Europees in de Europa League.

  Wat me wel enorm opviel was dat De Camargo nog steeds veel zijn ellebogen gebruikt bij het springen, iedere keer opnieuw zie je die ellebogen wijd gaan. Dit zie je wel bij meer spelers, maar bij De Camargo valt dat wel op.
  Wat me ook opviel bij Standard is dat ze niet spelen als ploeg, maar teren op de individualiteit van de spelers. Iedere speler wil de actie maken en meestal past men pas als het te laat is met als gevolg dat het of een slechte pas is die volgt of dat ze de bal kwijt zijn voor ze kunnen passen. Vooral in de tweede helft gisteren viel dit op. En ik vrees dan ook dat Standard het dit seizoen heel moeilijk zal krijgen om mee te doen voor de titel. Of er zou heel wat moeten veranderen aan de instelling van de spelers. Of dit kan weet ik niet.
  En een derde punt dat me opviel tijdens de match is dat Standard dezelfde ‘ziekte’ heeft als RSC Anderlecht tegenwoordig, namelijk de lange ballen naar voren.

  Olympiakos won op eigen veld tegen Arsenal met 1-0. De eindstand in de groep is nu ook bekend, Arsenal is eerste met 13 punten, Olympiakos tweede met 10 punten en beiden gaan dus door in de Champions League. Standard is derde met 5 punten en AZ Alkmaar is laatste met 4 punten en speelt dit seizoen geen Europees meer.

  Waar zijn nu al die kenners die zeiden dat Standard met zeven punten genoeg had om door te gaan in de Champions League? Stel gewoon dat ze gisteravond gewonnen hadden tegen AZ, dan hadden ze 7 punten. Was dit genoeg? Al voor de Champions League groepsfase begon waren ze bij Standard, bij de pers, bij de zogenaamde voetbalkenners aan het roepen dat Standard zich wel zouden plaatsen voor de volgende ronde, want als ze 7 punten haalden waren ze door naar die volgende ronde. En bijna iedere match voor de wedstrijd hoorde je nog opmerkingen als ‘een punt halen’, ‘het belangrijkste is dat de tegenstander niet scoort’, ‘we zijn blij met een gelijkspel’, ‘als we maar niet verliezen’, … Mensen, zo kom je nooit aan die 7 punten! Met allemaal gelijke spelen in de groepsfase eindig je op 6 punten! En daarenboven zijn 7 punten niet genoeg om zeker te zijn van de volgende ronde, dat zie je in de groep van Standard goed, want mits winst gisteravond had Standard 7 punten en waren ze dan geplaatst voor de volgende ronde? Niet dus!
  Trouwens, laten we de eindstanden van de groepen er even bijnemen:

  Juventus                      8 punten                                  3e in groep A
  Wolfsburg                   7 punten                                  3e in groep B
  Marseille                     7 punten                                  3e in groep C
  Liverpool                     7 punten                                 3e in groep E
  Unirea Urziceni            8 punten                                 3e in groep G

  Het laagst aantal punten dat een 2e in de groepen haalde was 9 punten, dus met 8 of 7 punten kon je het wel vergeten!

  Zoals hier zelfs duidelijk word is 8 punten niet eens een zekerheid voor de volgende ronde. Ik denk dat al die zogezegde voetbalkenners eens opnieuw naar school moeten om opnieuw te leren rekenen! En anders kunnen ze het best hun mond houden in het vervolg!

  Het is gewoon een feit dat je in de groepsfase van de Champions League ofwel minstens drie keer moet winnen ofwel win je twee keer en haal je minstens drie gelijke spelen.
  Vermits er voor de Belgische ploegen tegenwoordig zeker één sterke ploeg in de groep zit, kan je ervan uitgaan dat je in het slechtste geval die twee matchen tegen die sterke ploeg verliest. Dan zijn er vier matchen over, het is dus nog mogelijk om drie matchen te winnen, doch, vermits er géén zwakke ploegen meer zijn in de Champions League kan je er best vanuit gaan dat je maar twee matchen wint, neem bijvoorbeeld dat je zegt dat je de overige twee thuismatchen (dus de thuismatch tegen de sterke ploeg niet meegerekend) wint. Dan heb je al zes punten. De twee overige uitmatchen moet je telkens minstens een gelijkspel halen, maar je moet dus wel spelen om te winnen, want je hebt drie gewonnen matchen nodig om zeker te zijn! Speel je die twee uitmatchen toch telkens gelijk, dan heb je 8 punten in het eindklassement. Maar je moet natuurlijk elke match spelen om te winnen, zeker niet voor één punt spelen, want dan haal je in veel gevallen géén punten.
  De kans dat je door gaat met 8 punten is niet héél groot, je hebt het zelf niet in eigen handen dan, maar er is wel een kans. Zeker gezien het feit dat je een beter onderling resultaat hebt met de twee andere ploegen (dus de sterke ploeg uit de reeks niet meegerekend). Dus bij gelijke punten sta jij boven hen. Dus voor de groepsfase begint kan je zeggen dat je ervan uit gaat dat je 8 punten haalt en dat er dan een kans is dat je door gaat, maar je moet feitelijk 9 punten halen om toch iets van zekerheid te hebben.

  Als je het echt gaat uitrekenen, dan weet je dat er in iedere groep 36 punten zijn te verdelen. Dus zelfs met 9 punten heb je nog géén 100% zekerheid. Want het zou wel eens kunnen dat elke ploeg 9 punten heeft op het eind van de groepsfase. Mathematisch is het zelfs mogelijk dat je met 12 punten niet door gaat naar de volgende ronde, want er kunnen drie ploegen zijn die 12 punten hebben. Dus je hebt pas 100% zekerheid als je 13 punten haalt in de groepsfase. Want er kunnen géén drie ploegen 13 punten hebben. Als er twee ploegen 13 punten hebben dan heeft de derde ploeg (indien de vierde ploeg uit de reeks niets wint) dus 9 punten als ik me niet vergis. Dus waarom gaat men er vanuit dat je met 7 punten genoeg zou hebben om de volgende ronde te halen? Er is een kleine kans dat je met 7 punten door kan gaan naar de volgende ronde, maar dan moet je er al uit gaan dat één ploeg alles moet winnen. Hoe groot is die kans tegenwoordig nog?
  The goalie of Standard Liège, Sinan Bolat, keeps Alkmaar from scoring two goals, Sinan Bolat scores in the extra time of the 2nd half the 1-1 and Standard keeps playing European football this season. And with that everything could be said.

  It was an evening of all or nothing for Standard. They certainly might not lose against AZ Alkmaar and then they were already certain of the 3rd place in the group and with that 3rd place they could play after New Year in the Europe League. If Standard was able to win against AZ and Arsenal won against Olympiakos then Standard would play still Champions League after New Year. But as I reported already before they didn’t had it in their own hands and the chance was small that they would go through to the next round in the Champions League.

  I myself am not a supporter of Standard, except if they play European matches, but I support every Belgian team that plays in Europe. Except if two Belgian teams play each other in Europe.  But I must admit that the countdown in the stadium of Standard, before the players leave the catacombs, is one of the best, most powerful and most beautiful in Belgium, even in Europe there are a lot of teams that can’t tip at that countdown. The most emotional countdown stays the one in Liverpool.
  Also the atmosphere during top-matches is magnificent in Standard Liège.

  It was already getting on my nerves before the kick-off. They show the images on television when the players are leaving the catacombs, then there is the Champions League hymn and the line-ups and then publicity. And the broadcast begins again at the kick-off (sometimes even after the kick-off). I find it irritating! I hate it!

  In the beginning of the match it seemed like both teams were going for the win. In the 12th minute Nicaise took a free-kick but the goalkeeper, Romero, of AZ made an excellent save. In the first half Alkmaar had the most ball-possession but Standard was most dangerous in their counters, especially then Jovanovic. And we have to say it, Jovanovic is the star of the Belgian football competition. In the 28th minute he took a free-kick, but the ball landed on the crossbar.
  After the 30th minute AZ began to attack more and Holman got the possibility to shoot thanks to Nicaise who cleared out the ball very bad but Bolat made a good save. AZ started even to attack more and in the 41st minute Pocognoli could break out on the left and he passes the ball in front of the goal and Lens made the 0-1.
  I haven’t seen De Camargo in the first half, but in the extra time he made some kind of overhead kick but the ball ended against the post. At half time the score was 0-1 for AZ but actually Standard earned a draw.

  The second half was just started and El Hamdaoui got a good chance to score, but Bolat made again a good save. In the 58th minute the very same El Hamdaoui got again a good chance, but there again was Bolat to stop the ball and he prevented the 0-2. Prompt in the second half one notices that Standard doesn’t play a good game anymore, nothing succeeds and there is no system no more and it seemed that the players of Standard just were doing something, but not what they had to do.
  In the 67th minute De Camargo gave a good assist but Mbokani was too late to make the equalizer. In the 69th minute Nicaise took a free-kick and Dalmat could shoot at the goal, but Romero saves. It seemed that Standard was back in the game but that feeling didn’t last long. And each minute that passes it seemed more and more that this would be the last match in Europe this season.
  Only then there was Bolat who did some very good saves in the 1st and even more in the 2nd half and with those saves he kept AZ from scoring a second time. In the extra time of the 2nd half Standard got a free-kick and that would be the very last action of the match. That’s why the goalkeeper of Standard goes up front. Nicaise takes the free-kick and there is Bolat and he heads the equalizer beautiful in the nets. The end score of the match Standard Liège against AZ Alkmaar is 1-1. Thanks to the goal of Bolat Standard plays in the European League after New Year.

  There was something that struck me. De Camargo uses his elbows each time he jumps. Each time he works with his elbows. There are more players who do that, but it leaps out when De Camargo does it.
  Something else I noticed was that Standard doesn’t play as a team, but live on the individuality of the players. Every player wants to make the action and mostly they pass too late and the outcome is that it’s a bad pass or they lose the ball before they were able to pass. Especially yesterday in the second half yesterday this was very recognizable. And I’m having the feeling that Standard won’t compete the first place in the Belgian Jupiler League. Or there should chance a lot to the mentality of the players. If this is possible? I don’t know.
  And a third thing that I noticed was that Standard has the same ‘illness’ as RSC Anderlecht, namely the long balls up front.

  Olympiakos won at home against Arsenal with 1-0. The final standings are known now. Arsenal is first with 13 points, Olympiakos second with 10 points and both go through to the next round in the Champions League. Standard is 3rd with 5 points and AZ Alkmaar is last with 4 points and doesn’t play any European matches anymore this season.

  Where are those that said that Standard would go through to the next round if they had 7 points at the end of the group stage? Just pretend they won yesterday against AZ, and then they had 7 points. Was this enough to go through? Before the group stage began there were people at Standard, the press and the so-called football-experts saying that Standard would go through to the next round if they got 7 points in total. And before the start of each match you could hear remarks as ‘getting one point’, ‘most important is that the opponent doesn’t score’, ‘we are glad with a draw’, ‘as long as we don’t lose’, … People, you’ll never get 7 points with that mentality! If you draw all matches in the group stage, you only have 6 points! And moreover 7 points isn’t enough to be certain of the next round, you see this in the group of Standard, provided that Standard won the match they had 7 points and were they placed for the next round then? Not!
  Besides, let us take the final standings of the groups:

  Juventus                           8 points                      3rd in group A
  Wolfsburg                        7 points                       3rd in group B
  Marseille                          7 points                       3rd in group C
  Liverpool                         7 points                       3rd in group E
  Unirea Urziceni               8 points                       3rd in group G

  The lowest total points that a second in the groups got was 9 points, so 7 and even 8 points weren’t enough to go through!

  As you can see not even 8 points was enough to be certain of the next round. I think all those so-called connoisseurs should go back to school and learn to calculate! And otherwise they should be silent in the future!

  It’s just a fact that in the group stage of the Champions League you either have to win three matches or else have to win two matches and three draws.
  Since for the Belgian teams nowadays there always is one very strong team in the group one can assume that you lose both matches against that strong team. Then there are left 4 matches so it’s still possible to win three of them. But because there aren’t any weak teams anymore in the Champions League one can assume that you can win two of those 4 matches. Let’s say that the team wins the two matches at home (so not counting the match at home against the strong team). Then one has already 6 points. The two remaining matches (away) you should draw, but one has to play to win of course cause one needs to win three matches to be certain! If one draws both matches one has 8 points at the end. But like I said, you have to play all matches with the mentality to win, one thing one shouldn’t do is playing for one point cause most of the times one wins 0 points then.
  The chances of going through to the next round with 8 points isn’t large, most of the times one hasn’t it in their own hands then, but there is a chance. Certainly with the fact that one has a better mutual result against both other teams (so again not counting the strong team). So if one of the two teams ends up with the same points as you then you’ll end above that team. So before the group stage starts one can say that one needs 8 points to have a chance to go through to the next round, but in fact you really need 9 points to have some certainty.

  If one really wants to calculate, you know that in every group there are 36 points to be divided. So actually with 9 points you aren’t 100% certain that one goes through. Because it’s possible that each team ends up with 9 points at the end of the group stage. Mathematically it’s even possible that there are three teams with 12 points and that you aren’t going through (because the mutual result). So you have 100% certainty if you have 13 points in the group stage. Because it is impossible that three teams have 13 points or more. If two teams have 13 points the 3rd team has 9 (if I’m not mistaken) points (if the 4th team doesn’t get any points). So I don’t understand how one even thinks about going through to the next round with 7 points (before the group stage starts)? There is a small chance that you go through to the next round with 7 points, but then one team has to win almost all the matches. What is the chance of that happening nowadays?

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=eRTEh1pQVfY   
  http://www.youtube.com/watch?v=ohbGCJnDUQc   

  10-12-2009 om 17:34 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Standard Luik Liege AZ Alkmaar Arsenal Olympiakos Sinan Bolat kopt winnende goal Champions League Europa League 7 punten Lens Holman El Hamdaoui Liverpool De Camargo Milan Jovanovic heads winning goal Europe League 7 points

  09-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 3. (Eng)

  Adam and Eva were exiled out of Eden. In Genesis it’s not clear to where they travelled. One can assume that they stayed in the neighbourhood of Eden? And since God put the guards at the east of Eden, one can assume that they travelled to the east?

  Adam and Eva got two children, Cain (cultivator) and Abel (shepherd). Because God looked with favour on Abel and his offering and did not look with favour on Cain, Cain attacked his brother and killed him. Therefore God has driven Cain from the ground. He exiles Adam and Eve from Eden and now he exiles Cain from the place where he lived (I don’t know where that was). God even curses Cain (very forgiving I must say) and Cain will be a restless wanderer. Cain goes to the land east of Eden, named Nod.

  As I said before to me Eden was situated in the Taurus Mountains. Two other possibilities I named were Ethiopia and Sudan (Nubia) and Tibet (Kailash). Now, I’m not going to start with the place that has my preference, but with Sudan and Ethiopia.
  Who can say that the Red Sea always was this broad on all places? As at Bab el Mandeb for instance? Who says that this strait was as wide as it is now? Maybe it was possible to cross the Red Sea at Bab el Mandeb. Or maybe one could cross in Massawa (Eritrea), it could be that the sea wasn’t this high then and that the islands were connected with the land. If we assume that Cain travelled to the east of Eden, we end up in ancient Arabia. More specific in Yemen. So maybe Nod is comparable to ancient Arabia, and perhaps Cain ended up in Yemen. There isn’t said that Cain crosses water, but there either isn’t said that he didn’t. So this is a possibility. Maybe the ancient Qana was near the city of Enoch (or maybe is).
  Second possibility is that the crossing happened more higher, and then one arrives at Jeddah, close to Mecca. And if I’m not mistaken this is a holy place. And wasn’t it so that in Arabia most people were nomads then who didn’t settle permanently in one location. Cain was going to be a wanderer. And isn’t it difficult to cultivate in Arabia? So there could be a link I guess. Besides, where did the spread of the first humans, the homo sapiens (probably) start? In Eastern Africa, in the neighbourhood of Ethiopia and Sudan. Were Adam and Eve not the first humans on the Earth?

  If we look at the Taurus-mountains in Turkey, east of that is a part of Iran. Didn’t Iran previously existed out of different tribes of farmers? Maybe the country of Nod began east of Eden, but maybe it also was southeast and then Uruk (Unug, a large ancient city) and Eridu (Eridug, the first city of the world) also are eligible for it. Eligible for what? Cain built a city and named this city after his son Enoch. I certainly am not the first that names these places.

  Besides, there is nobody that says that Cain build the city directly in the east of Eden. If ancient Arabia was Nod then he could have built the city in the north of Nod and then Uruk and Eridu still qualify to be the city of Enoch, even if Eden was situated in Nubia.

  Looking at Kailash, we notice that the ancient Tibet (autonomous region) lies east of it. In ancient Tibet were also nomads, and in that region it was almost impossibly to cultivate. So this could work too. Besides, something that I noticed, God created the world in seven days (six + one), in Tibet one knows the ancient ‘nameless religion’, this would be the first belief in Tibet. Of that a part was found in the Old Tibetan Chronicle. That begins with the government of the king of Tibet Drigum Tsenpo, the ‘seventh’ king, who just like his six predecessors is described as a king who came from heaven. And I end up with Lhasa (land of the Gods).

  In the bible one speaks of God who created Adam and Eve to his image, their children are named Cain and Abel, how is it possible for Cain to get married? And he didn’t marry his mother. Where does his wife come from? In what I told earlier about the extraterrestrial visitors, I said that more humans were placed on the Earth. And if it was like that, it was possible to meet other humans.

  If one looks at the children of Cain one ends up with Lamech, who had two wives. Their children where Jabal (father of those who dwell in tents and have livestock), Jubal (father of all those who play the harp and flute) and Tubal-Cain (an instructor of every craftsman in bronze and iron) and a sister Naamah (weaving?).

  Adam and Eva get another son, Seth. Seth gets a son Enos, he gives rise to Kenan, he Mahalalel … Jered … Henoch … Metuselach … Lamech … Noach.

  Then one says that Adam got more children after Seth (sons and daughters). No, I came across something during looking up things, namely the book of Jubilees, in which Exodus and Genesis are reworked. In that Adam and Eve have more children (sons and daughters), and their sons (Cain and Seth) marry their sisters?!? I wonder what God says of that? Besides, if this were true then we descend of ancestors that committed incest? Isn’t incest a sin according to God? (Sorry but if it isn’t a sin I find him a dirty old man) Reasoning logical now, God created Adam and Eve, he wants them to increase in number (multiply), but he only created those two and no others (according the bible) so he obliges the children of Adam and Eve to commit a sin. This is just as awful as committing a sin. And then I ask myself the question, who is He that He thinks and claims to judge us, to give us ‘rules and commandments’ if he doesn’t follow those self?

  ‘When men began to increase in number on the earth and daughters were born to them’. I find this expressed oddly, really, it was a fact that Adam and Eve already had daughters, also their children brought forth daughters. So why these quote that they got ‘daughters’? The sentence goes further with ‘the sons of God(s?) saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose.’
  Here I notice that the Dutch translation says Gods and the English God. In Hebrew we see ‘Ben(i or e?) ah Elohim’. Elohim is the plural of Eloha (what means ‘God’), so Elohim means 'Gods'. 'Ah' is the article ‘the’. ‘Ben(i or e?)' can mean 'sons'. Thus 'sons of the Gods', but it doesn’t only mean sons as ‘masculine child of a father’ but also ‘supporters’, ‘disciples’. So it also could mean ‘disciples of the Gods’ in which disciples means ‘those that are part of a group, family, …’.

  On the other hand I let the words in Hebrew translate by someone that speaks and writes the modern language. And he gave me next translations that are possible too. ‘Disciples of the SeaGod’ and ‘Disciples of the Godlikes’ and ‘those who are from the Sea’ and ‘the sons of the Sea’.

  So what I already feared was affirmed now. I noticed that on the internet one could find different possibilities of translations and not only ‘sons of God’.

  You have thus the sons of God. Since God exiled Cain there are only the masculine descendants of Seth. But I think this is illogical. It would be logical when you have two families (as in the Bible, the descendants of Seth and those of Cain) that on a given moment descendants of the one meet the descendants of the other and that they got feelings for each other, married and got children. Or Gods opinion has to be that you only can be ‘a child of God’ if there was committed incest by the ancestors? Cause that is the result if you follow the explanations, according to God its only right if the descendants of Seth got children with the descendants of Seth. This is what the bible says! Not me! I find that this explanation has to be forgotten fast.

  Another explanation is that the ‘sons of God’ are (fallen?) angels. That those angels came to the Earth and took the women of their choice and made them pregnant. Since an angle is a higher being than a human and they have more ‘forces and/of powers’ this had as a result that those children could do more than normal human children. Perhaps that’s why one mentions the giants and the heroes from the past.
  There are 3 possibilities, either God didn’t want this because it wasn’t his intention, and that’s why he intervenes. But he punishes the humans with the flood and not the angels, and who says that those angels won’t do the same after the flood? God should have known this cause he is omniscient? Why doesn’t he punish the angels and makes sure that the mix of humans and angels isn’t possible any more? Maybe he was angry with the angels who did this and as punishment he exiled them out of heaven (chasing beings from places seemed to be a hobby for God) and so those angels became ‘fallen angels’.
  A second possibility is that God was selfish and had the opinion that he was the only one who could mix? And since angels made women pregnant God was angry? And he brings on the flood? Selfishness and God? Who will say?
  It is possible naturally that God just wants that humans don’t have ‘special abilities and/or powers’ and since the children of the angels did have those God was obliged to intervene.

  You get the same explanation when the ones that made women pregnant were Gods, Divine and SeaGod. What if there are other Gods than the one in the Bible? He just didn’t want a mix of humans and Gods or he didn’t want other Gods to mix with humans.
  Maybe God wasn’t the only one that created humans, but there were other Gods (family of this God?) who also created humans (maybe that’s why there are different races in the population of the earth? Black, Brown, Yellow, Fair, Red?). And maybe God didn’t want his humans to mix with humans of other Gods? Did God find his humans of a higher value as those of the other Gods? Did God think his humans were some kind of Übermensch? Where did we hear this?
  Does God have family? Brothers and sisters? Maybe the God of the Sea (SeaGod) was his brother? There are many religions that know a God of the Sea (Neptune, Poseidon, Aegir, Oceanos, …). Were it the masculine disciples of the God of the Sea who found that the women (those of the God of the Bible) were beautiful and did they took them as wives and made them pregnant?

  One talks of the Nephilims, this were the people on the Earth with ‘divine force and/or powers’. The Nephilims were much larger than the humans, more powerful, more forceful, … They were the giants and heroes from the past. The Nephilims were angels and/or Gods that went to the Earth for those women, the fallen angels and the descendants of them. And if no one intervened they kept doing that, and their descendants would keep multiplying and as a result there would always be divinity on the Earth. And God concluded that this wasn’t his intention.

  Now, there still is my view with the humans on the Earth who didn’t know anything about the planet our visitors came from. Those humans on the Earth were either a creation of our visitors or members of their own race. I also said that according to me one of our visitors had contact with Adam and Eve and he/she also walked in the garden of Eden (on the Earth). I also said that there could be more places like Eden on the Earth, where the other crew-members (visitors) were in contact with the humans who lived there.
  One of those possibilities will be struck out. We either were a creation of our visitors or we were members of their race. I’ll strike out the possibility of the members of their race and I’ll continue with the creation.
  For them (visitors) it probably wasn’t a problem that there was a mixture of the different groups of humans on the Earth. But what if the women (of the humans) were so beautiful that some of the visitors noticed that and took advantage of their position and status? They made women on the Earth pregnant. This would mean a mixture of their race with their creation. And that probably wasn’t their objection. So they had to intervene.
  Perhaps there wasn’t intercourse between the crew-members (visitors) and the women on the Earth. But what if the crew-member(s), who persuaded Eve (and also Adam) to enter the database of the knowledge of good and evil, as a punishment was placed on the Earth? And this explanation appears most probable to me. That punished visitor(s) who was (were) placed on the Earth would multiply. This means mixture of the race and creation. And the more descendants, the more mixture. Maybe this was the problem that our visitors were facing. A consequence of the punishment they gave at the crew-member(s) who told the humans about the database.
  It could be that our visitors had more force and powers than their creations? It could be that our visitors were larger than their creations? It’s a fact that they had more knowledge than their creations. Maybe the force, powers, knowledge and the large figure were heritable.
  And what do we do when we write a mistake or type an error? We wipe out the mistake we wrote, delete the mistake or push on reset. Maybe that they wanted to erase this mistake they made (placing the punished visitors on the Earth) or made that mistake undone by creating a flood. And because they didn’t want to start all over they got the idea to save a family that wasn’t mixed with their race.

  Maybe the visitors’ race was named god. Like we are named humans. We are named man or woman, and maybe they are named god or goddess. And the fact that some say that there is only one God, maybe this just points out the fact that there is only one race named god like there probably is one race named humans? Maybe all gods we know here on the Earth (and we know plenty of Gods) have names like we have names: Bob, Emil, Sergei, Koen, Frans, Michael, An, Kathleen, Jennifer, … And they have names like Yahweh, Neptune, Isis, Ra, Ataguchu, Venus, Anath, …

  Just imagine that there is one god (a visitor) who has the supervision over the seas and his name is Neptune. He tells the humans that he is Neptune, god for (of) the Sea. But there is a lot of sea on the Earth, so maybe they needed more gods (visitors) to control the seas. And so maybe there was another god assigned to divide the tasks. This god said to the humans that he was Pontus, god of the Sea. And now we know to gods of the Sea, Neptune and Pontus.


  09-12-2009 om 16:57 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Adam Eve Cain Abel Seth Nod Eden Taurus Mountains Nubia Ethiopia Sudan Tibet Kailash Enoch Arabia Uruk Eridu Unug Eridug Lamech Jabal Jubal Tubal-Cain Naamah Noach Sons of God Ben Beni Bene ha Elohim fallen angels gods nephilims Qana Lhasa

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 3. (Ned)

  Adam en Eva zijn dus uit Eden gezet. Er staat in Genesis niet duidelijk bij waar zij héén trekken. Er kan verondersteld worden dat zij dicht bij de tuin bleven? En vermits God de bewakers ten oosten van Eden. Men kan dus ook aannemen dat zij naar het oosten trokken?

  Adam en Eva krijgen twee kinderen, Kaïn (de landbouwer) en Abel (de herder). Doordat God de één (Abel) meer aandacht geeft als de ander (Kaïn) vermoord Kaïn Abel. Daarom jaagt God Kaïn weg. Hij heeft Adam en Eva uit Eden weggejaagd, en nu jaagt hij Kaïn weg van … ja van waar? God vervloekt als het ware Kaïn (heel vergevingsgezind moet ik zeggen) en Kaïn zal ronddolen en ronddwalen. Kaïn trekt naar een land ten oosten van Eden, genaamd Nod.

  Zoals ik eerder al aanhaalde ligt Eden voor mij in het Taurus-gebergte. Twee andere mogelijke plaatsen die ik aanhaalde waren Ethiopië en Soedan (Nubië) en Tibet (Kailash). Nu, ik ga niet beginnen met de plaats die mijn voorkeur geniet, maar met Soedan en Ethiopië.
  Wie zegt er dat de Rode Zee altijd zo breed was op bepaalde plaatsen? Zoals bij Bab el Mandeb? Wie zegt dat die zeestraat vroeger niet smaller was? Was het mogelijk om daar de Rode Zee over te steken? Of misschien kon men wel oversteken in Massawa (Eritrea), het kan dat de ‘zee’ minder hoog stond en dat de eilandjes die daar liggen feitelijk delen land waren. Als we ervan uit gaan dat Kaïn naar het oosten (van Eden) trok, dan komen we uit in het oude ‘Arabië’. Meerbepaald in het huidige Jemen. Dus misschien is het land Nod vergelijkbaar met het oude ‘Arabië’, en misschien kwam Kaïn in Jemen terecht. Er staat namelijk nergens dat Kaïn water overstak, maar ook niet dat hij dit niet deed. Dit is dus een mogelijkheid. Misschien dat het oude Qana wel in de buurt lag van de stad Enoch (of is misschien).
  Tweede mogelijkheid is dat de oversteek iets hoger gebeurde, en waar kom je dan uit? In Jeddah, dicht bij Mecca. Als ik me niet vergis is dit een heilige plaats?
  En Arabië was in die tijd toch bekend om zijn nomaden die geen vaste verblijfplaats hadden en met hun vee rondtrokken. Kaïn zou toch gaan ronddolen? En is het in Arabië niet moeilijk om landbouwer te zijn? Dus er zou toch ergens een link kunnen zijn. Trouwens, vanwaar begon de verspreiding van de eerste mens (waarschijnlijk)? Oost-Afrika, in de buurt van Ethiopië en Soedan. Waren Adam en Eva niet de eerste mensen op Aarde?

  Als we kijken naar het Taurus-gebergte in Turkije, dan ligt ten oosten daarvan een deel van het huidige Iran. En bestond Iran vroeger niet uit verschillende stammen van agrariërs? Misschien werd begon het land Nod ten oosten van Eden, maar lag het ook nog ten zuidoosten en dan zouden Uruk (Unug, een grote stad in de oudheid) en Eridu (Eridug, de eerste stad van de wereld) ook wel in aanmerking komen. In aanmerking komen voor? Kaïn bouwde een stad voor zijn zoon Enoch. Ik ben zeker niet de eerste die deze plaatsen aanduid.

  Trouwens, er is niemand die zegt dat Kaïn direct in het oosten van Eden zijn stad bouwde. Als het oude Arabië Nod was, dan kan hij de stad ook in het noorden van Nod gebouwd hebben en dan komen Uruk en Eridu nog altijd in aanmerking, zelfs als Eden in Nubië lag.

  Als we dan kijken naar Kailash, dan ligt ten oosten daarvan het oude Tibet (autonome regio). Het oude Tibet bestond ook uit nomaden, in die regio was het ook bijna onmogelijk om landbouwer te zijn. Dus zou ook kunnen kloppen. Trouwens, waar ik nog mee zit, god schiep in zeven (zes + één) dagen, in Tibet kent men ‘the nameless religion’, dit zou het eerste geloof in Tibet geweest zijn. Daarvan is een deel teruggevonden in de Oude Tibetaanse Kronieken. Deze begint met de regering van de koning van Tibet Drigum Tsenpo, de ‘zevende’ koning, die net als zijn zes voorgangers wordt beschreven als een koning die voortkwam uit de hemel. Ik kom dan vooral uit bij de stad Lhasa (godenoord).

  In de bijbel spreekt men van God die Adam en Eva geschapen heeft naar zijn beeld, hun kinderen zijn Kaïn en Abel, hoe komt het dan dat Kaïn kan trouwen? En het is niet met zijn moeder? Vanwaar zou die vrouw komen? In hetgeen ik eerder vertelde over buitenaardse bezoekers, zei ik al dat er waarschijnlijk meerdere ‘mensen’ op aarde geplaatst werden. En zo kan het natuurlijk wel dat hij andere mensen tegen kwam.

  Als men de kinderen van Kaïn bekijkt komt men uiteindelijk uit bij Lamech, die twee vrouwen had. Hun kinderen waren Jabal (stamvader van hen die in tenten leven en vee houden) Jubal (stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen) en Tubal-Kaïn (stamvader van allen die brons en ijzer bewerken) en Naäma (weverij?).

  Adam en Eva krijgen nog een zoon, Seth. Seth krijgt een zoon Enos, die verwekte Kenan, deze op zijn beurt Mahalalel … Jered … Henoch … Metuselach … Lamech … Noach.

  Dan staat er dat Adam na Seth nog meer kinderen (zonen en dochters) kreeg. Nu, ik ben tijdens het opzoeken nog op iets gestuit, namelijk het boek Jubileeën, waarin Genesis en Exodus ‘anders’ beschreven staan. Daarin hebben Adam en Eva ook meer kinderen (waaronder dochters) en trouwen hun zoons (Kaïn en Seth) met hun zussen?!? Ik ben toch benieuwd wat God daarvan vond? Trouwens, als dit effectief moest kloppen dan stammen wij af van voorouders die incest pleegden? Is incest dan géén zonde volgens God? (Sorry ma dan vind ik hem maar een vies ventje hoor) Logische redenering toch, God schiep Adam en Eva, hij wilde dat zij zich vermenigvuldigden (word talrijk), maar vermits hij alleen hen schiep en geen anderen (volgens de bijbel) zette hij hen aan tot incest! God zet de mens als het ware aan tot het begaan van een zonde. Dit is even erg als zelf een zonde begaan. En dan stel ik me de vraag, wie is Hij dat Hij denkt en beweert over ons te kunnen oordelen, ons ‘regels en geboden’ op te leggen als hij ze zelf niet houd?

  ‘Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters.’ Dit vind ik toch raar uitgedrukt, vermits Adam en Eva al dochters hadden, ook hun kinderen kregen meerdere zonen en dochters. Dus waarom deze bemerking dat zij ‘dochters’ kregen? Het gaat dan verder dat de ‘zonen van God(en?) zagen hoe mooi die dochters waren en gemeenschap met hen hadden en kinderen verwekten.’
  Hier zit ik al met de bemerking dat in het Nederlands veel terug te vinden is ‘Goden’ en in het Engels ‘God’. In het Hebreeuws zien we ‘Ben(i-e?) ha Elohim’. ‘Elohim’ is het meervoud van Eloha (wat ‘God’ betekent). Dus Elohim is ‘Goden’. ‘Ha’ is het lidwoord ‘de/het’. ‘Ben(i-e?)’ kan ‘zonen’ betekenen. Dus ‘zonen van de Goden’ maar die zonen wil niet enkel ‘mannelijk kind van een vader’ zeggen, maar ook ‘volgelingen’. Dus het kan ook ‘volgelingen van de Goden’ betekenen waarin ‘volgelingen’ betekend ‘zij die behoren tot een groep, familie, …’.

  Anderzijds heb ik dit laten vertalen door iemand die Hebreeuws kent. En die gaf me volgende vertalingen die ook mogelijk zijn: ‘volgers van de ZeeGod’ en ‘volgers van Goddelijken’ en ‘zij die van de zee zijn’ en ‘de zonen van de zee’.

  Dus wat ik al vreesde werd nu bevestigd. Ik had zelf op het internet al gevonden dat er verschillende mogelijkheden van vertaling waren en niet enkel ‘zonen van God’.

  Je hebt dus de zonen van God. Vermits God Kaïn had weggejaagd blijven de mannelijke nakomelingen van Seth over. Doch ik vind deze onlogisch. Het is logisch dat als je twee families hebt (zoals in de Bijbel, de nakomelingen van Seth en die van Kaïn) dat op een gegeven moment nakomelingen van de een gemeenschap hebben met die van de ander. Of Gods mening moet zijn dat je enkel een kind van God bent als er enkel sprake is van incest bij de voorouders? Want daar komt het op neer als je die verklaring volgt, volgens God zou het enkel goed zijn als de nakomelingen van Seth trouwden en kinderen kregen met nakomelingen van Seth. Dit is wat de bijbel zegt! Niet ik! Ik vind deze verklaring dan ook om snel te vergeten.

  Een andere verklaring is dat de ‘zonen van God’ (gevallen?) engelen zijn. En dat de engelen op aarde kwamen, de vrouwen van hun keuze namen en kinderen verwekten. Vermits een engel hoger staat dan een mens, meer ‘krachten en/of machten’ heeft, heeft dit als gevolg dat die kinderen meer konden als gewone mensenkinderen. Vandaar misschien ook de vernoeming van de giganten en de helden uit het verleden.
  Dan zijn er drie mogelijkheden, ofwel wilde God dit niet omdat het gewoonweg zijn bedoeling niet was, en daarom greep hij in. Maar hij straft de mensen met de vloed, en niet de engelen, en wie zegt dat die engelen niet hetzelfde gaan doen na de vloed? Dat moet God als alwetende toch ook geweten hebben? Waarom straft hij de engelen niet en zorgt er voor dat de vermenging niet meer kan gebeuren? Misschien was hij wel boos op de engelen die dit deden en als straf joeg hij hen weg uit de hemel (wegjagen leek een hobby van God) en werden zij dan ‘gevallen engelen’?
  Een tweede mogelijkheid is dat God egoïstisch was en vond dat hij de enige mocht zijn die zich kon vermengen. En vermits de engelen kinderen verwekten was God kwaad? En heeft hij gezorgd voor de vloed? Egoïsme bij God? Wie zal het zeggen?
  Het kan natuurlijk ook dat God niet wilde dat de mensen ‘speciale gaven en/of krachten’ hadden en vermits de kinderen van de engelen die wel hadden vond God dat hij moest ingrijpen.

  Een zelfde uitleg krijg je bij Goden, Goddelijken en Zeegod. Wat als er nog andere Goden zijn naast God uit de bijbel? Hij wilde gewoonweg geen vermenging van mensen met Goden of hij wilde niet dat andere Goden zich vermengden met de mensen.
  Misschien was God niet de enige die mensen schiep, maar waren er nog andere Goden (familie van God?) die ook mensen schiepen (vandaar misschien de verschillende rassen bij de mens? Zwart, Bruin, Geel, Blank, Rood?). En misschien wilde God niet dat zijn mensen vermengd werden met die van andere mensen? Vond God de mensen die hij schiep meer waard dan de andere? Vond hij zijn mens een soort van Übermensch? Waar hebben we dat nog gehoord?
  Heeft God zelf familie? Broers en zussen? En was één van die broers misschien de God van de Zee (Zeegod)? Er zijn veel geloven die een God van de Zee hebben (Neptunus, Poseidon, Aegir, Oceanos, …). En waren het de mannelijke volgelingen van de God van de Zee die vonden dat de vrouwen van de mens van God er begeerlijk uitzagen en namen zij die vrouwen tot vrouw en verwekten zij kinderen met hen?

  Er is sprake van de Nephilims, dit waren zij op aarde die goddelijke krachten en/of machten hadden. De Nephilims waren véél groter dan de mens, krachtiger, machtiger … Zij waren giganten en helden uit het verleden. De Nephilims waren dus de engelen en/of goddelijken die naar de aarde trokken voor die vrouwen, de gevallen engelen en de nakomelingen van dezen. En als er niet ingegrepen werd, zouden ten eerste de engelen en/of goddelijken dit blijven doen, en zouden hun nakomelingen zich ook blijven voortplanten waardoor er op de aarde altijd goddelijken zouden blijven. En God kwam tot de conclusie dat dit niet zijn bedoeling was?

  Nu, er is nog mijn visie met de mensen op de Aarde die niets wisten van de planeet waar onze bezoekers vandaan kwamen. Die mensen op de Aarde waren ofwel een creatie van onze bezoekers of leden van hun eigen ras. Ik zei ook dat ik van mening was dat één van die bezoekers (van de bemanning) contact had met Adam en Eva en zich ook op Eden (op de Aarde) begaf. Ik zei ook dat er waarschijnlijk andere plaatsen zoals Eden waren op de Aarde, waar dan de andere bemanningsleden (bezoekers) contact hielden met de mensen daar.
  In wat ik hier nu ga aanhalen valt één van de mogelijkheden van de afkomst van de mens weg. Ofwel waren we een creatie van onze bezoekers en anders leden van hun ras. Ik laat de mogelijkheid van de leden van hun ras vallen en ga door met de creatie.
  Voor hen (bezoekers) is het waarschijnlijk géén probleem geweest dat er vermenging van de verschillende groepen mensen op de Aarde was. Maar wat nu als de vrouwen bij de mensen zo aantrekkelijk waren dat enkele van de bezoekers dat merkten en gingen profiteren van hun status? Zij verwekten kinderen bij de vrouwen op de Aarde. Dit zou vermenging zijn van hun ras met hun creatie. En dat was misschien helemaal de bedoeling niet. Dus moesten zij ingrijpen.
  Misschien dat er géén gemeenschap was tussen de nog aanwezige bemanningsleden (bezoekers). Maar wat als het bemanningslid (of de bemanningsleden), die Eva en bijgevolg ook Adam de database van de kennis van goed en kwaad in stuurde, als straf op de Aarde geplaatst werd? En deze verklaring lijkt mij het meest waarschijnlijk. Die gestrafte(n) die op de Aarde geplaatst werden zouden zich voortplanten, wat dus ook vermenging van hun ras met hun creatie betekende. En hoe meer kinderen en kleinkinderen er volgden, hoe groter de vermenging. Misschien was dat wel het probleem waar onze bezoekers voor stonden. Een gevolg van de straf die zij zelf gaven aan het bemanningslid (of de bemanningsleden) die de databases verklapte aan de eerste mensen op de Aarde.
  Het zou toch kunnen dat onze bezoekers meer krachten en machten hadden dan de mens? Het zou toch kunnen dat onze bezoekers groter waren dan de mens? Het is een feit dat zij meer kennis hadden dan de mens op de Aarde. Misschien waren die krachten, machten, kennis en het grote postuur wel erfelijk.
  En wat doen wij als wij een fout schrijven of een fout intikken op een rekenmachine? We gommen de fout uit, wissen de fout of duwen op reset. Misschien dat zij deze fout die zij maakten (door als straf de gestrafte(n) op de Aarde te plaatsen) wilden wissen of ongedaan maken met de vloed. En omdat zij niet helemaal opnieuw wilden beginnen, kwamen zij op het idee om een gezin dat nog niet vermengd was te redden.

  Nu, misschien noemde het ras van die bezoekers goden, zoals wij mensen genoemd worden. Wij worden man of vrouw genoemd, zij werden zo misschien god of godin genoemd? En het feit dat er gezegd werd dat er maar één God is, komt misschien neer op het feit dat er maar één ras is dat goden genoemd word, zoals er misschien maar één ras is dat mensen genoemd word? En alle Goden die wij hier op de Aarde kennen, en dat zijn er héél wat, zijn misschien de namen van die goden en godinnen, zoals wij ook namen hebben: Bob, Emil, Sergei, Koen, Frans, Michael, An, Katleen, Jennifer, … Zo heetten zij misschien Yahweh, Neptunus, Isis, Ra, Ataguchu, Venus, Anath, …

  Stel je gewoon voor, er is een god (één van de bezoekers) die het toezicht op de zeeën heeft, deze god noemde Neptunus. Hij vertelt aan de mensen dat hij Neptunus, god voor (van) de Zee is. Maar er is nogal wat zee op de Aarde, dus misschien waren er wel meerdere goden (bezoekers) nodig om dit te controleren. En misschien werd er een bijkomende god (bezoeker) aangewezen om de taken te verdelen. Deze zei dan weer tegen de mensen dat hij Pontus, god voor (van) de Zee is. En nu kennen de mensen al twee goden, Neptunus en Pontus, beiden van de Zee.

  09-12-2009 om 13:20 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Adam Eva Kaïn Abel Seth Nod Eden Taurus-gebergte Nubië Ethiopië Soedan Tibet Kailash Enoch Arabië Uruk Eridu Unug Eridug Lamech Jabal Jubal Tubal-Kaïn Naäma Noach incest zonen van God Ben Beni Bene ha Elohim gevallen engelen Goden nephilims Qana Lhasa

  08-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT BERICHT - SHORT MESSAGE

  Wegens omstandigheden en ziekte is er de laatste dagen géén nieuw bericht geweest.  Vanaf morgen zullen er terug nieuwe berichten volgen.  Doch, dit zal niet meer dagelijks zijn, soms zullen er dagen tussen zitten zonder bericht, omdat het niet meer haalbaar is om alle dagen berichten te posten.  Het was de bedoeling dit wel te blijven doen, maar door die omstandigheden en ziekte is dat gewoon onmogelijk geworden.

  Tot snel!  Because of circumstances and illnes there weren't messages the last days.  From tomorrow on new messages will follow.  But, not longer on a daily base.  Sometimes there will be days without a new message, because it isn't achievable any more to post a new message every day.  It was the intention to make a new message every day, but through those circumstances and illness that becomes impossible.

  See you soon!

  08-12-2009 om 13:28 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)

  05-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Expedition Robinson - Survivor

  Expedition Robinson season 10 just ended. This is a reality television game broadcasted by 2BE in Flanders (a Belgian television channel) but it started on VT4 another Belgian television channel and RTL5 in the Netherlands (a Dutch television channel) but it began on NET5 another Dutch television channel. The program is originally started in Sweden. In America it’s called ‘Survivor’.

  During a period of 40 to 50 days about 18 contestants fight on a number of uninhabited islands for the title of ‘Robinson’. First they are divided in groups and these groups have to compete each others in challenges. The challenges are alternated, a Robinson-challenge, where the team that wins can win something that could make their stay ‘more luxurious’ and an Elimination-challenge where the team that looses has to go to the Tribal Council. On this Tribal Council the contestants of the losing team have to vote and declare which contestant has to leave the game.
  Halfway the game the groups are merged into a single group, the Merge. From then on the rewards in the Robinson-challenges are individual and the Elimination-challenges become the Immunity-challenges. When a contestant wins such an Immunity-challenge, he/she has immunity on the next Tribal Council, and nobody can vote on him/her.
  Finally there are only a few contestants left and the Finals begin. The Final Tribal Council is the last council, and all eliminated players (after the Merge) vote to determine the winner of the game. They have to vote on the contestant (from the last two or three survivors) they think is the most ‘Robinson’ worthy.

  When is someone worthy to be named ‘Robinson’? First you must ‘survive’ and/or ‘overcome’ the deprivations. Those deprivations are: the food shortage and the hunger, the weather conditions, the lack of contact with the outside world and especially the home front, missing daily things like television, radio, computer, washing machine, just the things of all days that aren’t on the island, not be able to get a bad or a shower, … Second you will encounter yourself on such an uninhabited island, as it were you have to learn to live with yourself, but also you have to be able to live with the other contestants. So you have to be able to live in a group but also be able to shift for yourself. Third you should have a good physique to win some challenges, to persevere, … but you also should have a good mental strength to persevere, to handle the things that happen in the group, to be able to cope the deprivations, … Fourth, and certainly not in the last place, you must be able to play ‘the’ or ‘a’ game. Cause Expedition Robinson stays a game. But each of us will have an own definition for ‘Robinson-worthy’. This is how I see it.

  I saw all seasons except the first. Expedition Robinson is a game I would take part if I could. It’s a marvellous game.

  Would I name myself Robinson-worthy and would I get far in the game? I don’t know, if I take my own definition I could only come to one conclusion. Concerning the deprivations I must say that I guess that I could manage those, I’ve been in the army and when we were on exercises we had to miss modern things, we didn’t have a shower or bath, it was through rain and wind, and the day after we had to continue, even in those wet and dirty uniforms, without decent washing. Concerning the hunger I wouldn’t have had much problems I guess. Because of my financial problems I learned. what hunger is, for months on end, so I could cope that. But I have another problem concerning the food, with caracoles and snails and so, I never would (can) eat that, only thinking about it is bad for my stomach. Concerning encountering myself I have to say that I would have coped that and counting on myself I do that every day now. But living in a group is something else, living with people with whom it clicks is no problem, but most of the time the number of those with whom it clicks is less than 50%. So probably it would wrench between more than half of the contestants and me. And that of course would be a problem. Even a big problem, because I can’t hide things for others. One says once in a while to me that I’m an open book for those who can see me. One could see (behaviour, body, face, eyes, …) what I think and how I think. If I’m physical strong I don’t know. How strong I would stay with hunger (if I was healthy)? I don’t really know how much energy and force I would loose each day there is not enough food. So on that field I would have to wait and I could be not so bad as I think, but it could be even worse than I think. Mental strength has two sides. If I don’t look at living together with others I would have coped all. But if I would be able to live together with people I don’t like, I doubt that. And could I play the game? I wouldn’t have any problem with playing a game myself. But if I could see through the others and their game I don’t really know.
  So there is only one conclusion I can make, if I would end up on an uninhabited island alone I would probably survive a long time, but with a group? And in this game? I’m afraid that I should be happy if I reached the Merge.

  Why I wanted to participate if I was able? Firstly to see how far I would get and how much I would be able to adapt to the people I would out of necessity live with on the island. Secondly for the experience on itself, living on an island for a while without noises from the modern world, without computer, television, radio, … For the beauty of the environment and of course for the game.

  Presently there were ten seasons of Expedition Robinson and one special (all stars). As I already said I only have seen nine. Below I will list the seasons, the places and the finalists.

   
  SEASON 10 (2009) Marcel Vandezande (Belgian, age 53) in Malaysia
  SEASON 9 (2008) Yin Oei Sian (Belgian, age 36) in Malaysia
  SEASON 8 (2007) Vinnie (Vinncent) Arrendell (Dutch., age 35) in Malaysia
  SEASON 7 (2006) Olag Urashova (Dutch., age 25) in Panama
  SEASON 6 (2005) Marnix Allegaert (Belgian, age 37) in Malaysia
  SEASON 5 (2004) Frank de Meulder (Belgian, age 37) in Malaysia
  SEASON 4 (2003) Jutta Borms (Belgian, age 30) in Indonesia en Malaysia
  SEASON 3 (2002) Derek Blok (Dutch., age 41) in Malaysia
  SEASON 2 (2001) Richard Mackowiak (Belgian, age 44) in Malaysia
  SEASON 1 (2000) Karin Lindenhovius (Dutch., age 26?) in Malaysia

  ALL STARS (2006) Ryan van Esch (Dutch., age 40) in Philippines  Something about the presenters. Ernst-Paul Hasselbach was the presenter for the Dutch television from the beginning. Unfortunately he died in an automobile accident while shooting the television show ‘71° North’, this was on October 11th 2008. He’s replaced by Eddy Zoëy. For Belgium there have been more presenters. First this was Desiré Naessens, then Roos Van Acker, after her Lotte Verlackt was the presenter and at the moment Evi Hanssen presents it for the Flemish television.

  I really hope that this reality television game show will be made for a long time and especially is broadcasted on Flemish television. Cause I heard something about the fact that the Belgian television would drop out? This typically something Belgian, we already noticed that concerning sport on television and now there is a chance that they are stopping with this program? It appears that there are only lamebrains at the so-called top!

   

  05-12-2009 om 22:52 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Expedition Robinson Survivor Ernst-Paul Hasselbach Ryan van Esch Karin Lindenhovius Richard Derek Blok Jutta Borms Frank de Meulder Marnix Allegaert Olga Urashova Vinnie Arrendell Yin Oei Sian Marcel Vandezande challenges merge tribal council

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Expeditie Robinson

  Expeditie Robinson seizoen 10 is pas afgelopen. Dit is een reality-‘spel’ uitgezonden door 2BE (maar begon op VT4) in Vlaanderen en RTL5 (maar begon op Net5) in Nederland. Van oorsprong is het een Zweeds programma. In Amerika noemt het ‘Survivor’.

  Gedurende een periode van 40 à 50 dagen strijden een 18-tal deelnemers op een aantal onbewoonde eilanden om de Robinson-titel. Eerst worden ze verdeeld in groepen en moeten deze groepen tegen elkaar strijden in proeven. De proeven zijn afwisselend een Robinson-proef, waar het winnende team iets kan winnen om hun expeditie ‘aangenamer’ te maken en een Eliminatie-proef, waar het verliezende team naar de Eilandraad moet. Op de Eilandraad moeten de deelnemers van het verliezende kamp stemmen en bepalen welke speler het spel volgens hen moet verlaten.
  Halverwege het spel worden de groepen samengevoegd, de Samensmelting, tot één groep. Vanaf dat moment zijn de beloningen in de Robinson-proeven individueel en worden de Eliminatieproeven Immuniteits-proeven. Bij een Immuniteits-proef kan de winnende deelnemer immuniteit winnen bij de eerstvolgende Eilandraad, en hij/zij kan dus niet weggestemd worden.
  Uiteindelijk blijven er maar een paar deelnemers over en begint de Finale-ronde. De Eindronde is de laatste Eilandraad, waarbij de deelnemers die sinds de Samensmelting zijn afgevallen mogen stemmen op de finalist van wie zij vinden dat de titel ‘Robinson’ waardig is.

  Wanneer ben je waardig om ‘Robinson’ genoemd te worden? Ten eerste moet je de ontberingen natuurlijk ‘overleven’ en/of ‘overwinnen’. Die ontberingen zijn: de voedselschaarste en de honger, de weersomstandigheden, het gemis van contact met de buitenwereld en vooral het thuisfront, dagelijkse dingen missen zoals tv, radio, pc, wasmachine, gewoon de dingen uit deze tijd die op het eiland niet zijn, niet in bad of onder de douche kunnen gaan, … Ten tweede kom je op zo’n onbewoond eiland sowieso jezelf tegen, je moet als het ware met jezelf leren leven, maar ook nog eens moet je met de andere deelnemers samen kunnen leven. Je moet dus zeker in groep kunnen leven maar ook zelf je plan kunnen trekken. Ten derde moet je fysiek sterk zijn om proeven te kunnen winnen, om te kunnen volhouden, … maar je moet ook mentaal sterk zijn, om te kunnen volhouden, om hetgeen gebeurt in de groep aan te kunnen, om de ontberingen aan te kunnen, … Ten vierde, en zeker niet in de laatste plaats, moet je een spel kunnen spelen. Want uiteindelijk blijft Expeditie Robinson een spel. Maar ieder van ons zal een eigen definitie voor ‘Robinson-waardig zijn’ hebben. Dit is hoe ik het zie.

  Ikzelf heb alle seizoenen gezien, behalve het eerste. Expeditie Robinson is echt een ‘spel’ waar ik zelf aan mee zou gedaan hebben moest ik gekund hebben. Ik vind het gewoon prachtig.

  Zou ik mezelf Robinson-waardig noemen en ver komen in het spel? Dat weet ik niet, als ik kijk naar mijn eigen definitie dan kan ik maar tot één conclusie komen. Wat betreft de ontberingen aankunnen moet ik zeggen dat ik dat wel zou aankunnen, ik heb in het leger gezeten en daar zaten we op oefening ook een hele tijd zonder moderne dingen, zonder douche en/of bad, in regen en wind, en we moesten de dag erna ook door, zelfs in die natte, vuile kledij, zonder ons degelijk te wassen. Wat de honger betreft zou ik ook niet zoveel problemen gehad hebben, ik heb door financiële problemen honger leren kennen, maanden aan een stuk, dus daar zou ik wel mee omkunnen. Maar ik heb een ander probleem wat eten betreft, met caracoles en slakken en van die dingen, dat krijg ik nooit binnen, het gedacht alleen al. Wat betreft mezelf tegenkomen moet ik zeggen dat ik dat wel zou aangekund hebben en op mezelf rekenen doe ik dagdagelijks. Het in groep leven is dan weer wat anders, met mensen waarmee het klikt heb ik géén probleem, maar dat aantal is meestal niet eens de helft van de groep. Dus het zou waarschijnlijk stroever lopen met meer dan de helft van de deelnemers. En dat zou natuurlijk een probleem zijn. Een groot probleem zelfs, vermits ik zo een dingen niet kan verbergen voor anderen. Men zegt wel eens meer tegen mij dat ik een open boek ben voor mensen die bij me staan. Men ziet gewoon aan mij (manieren, lichaam, gezicht, ogen, …) wat ik denk en hoe ik denk. Fysiek sterk kan ik eigenlijk niet zeggen. Hoe sterk zou ik gebleven zijn met honger (als ik gezond was)? Ik weet eigenlijk niet hoeveel energie en kracht ik zou verliezen per dag dat er te weinig voedsel is. Dus op dat gebied zou het voor mij afwachten zijn en zou het goed hebben kunnen meevallen, maar ook serieus tegen hebben kunnen vallen. Mentaal is dan weer tweezijdig. Als ik niet naar anderen kijk zou ik alles wel aangekund hebben mentaal. Maar of ik het mentaal zou aankunnen met mensen samen te leven waar het niet mee klikt, dat betwijfel ik. En dat is natuurlijk een probleem in een spel als Expeditie Robinson. En het spel kunnen spelen? Daar zou ik géén probleem mee hebben, wat betreft het zelf een spel spelen, maar of ik het spel dat de anderen spelen zou kunnen doorgronden en daarmee zou omkunnen dat weet ik eigenlijk niet.
  Dus kan ik maar tot één conclusie komen, als ik alleen op een onbewoond eiland terecht zou komen, zou ik waarschijnlijk wel een hele tijd kunnen overleven, maar met een groep? En dan in dit spel? Ik vrees dat ik blij zou mogen zijn als ik de Samensmelting zou halen.

  Waarom ik aan dat spel zou mee willen doen als ik moest kunnen? Ten eerste natuurlijk om te zien hoever ik zou komen en hoezeer ik me zou kunnen aanpassen aan mensen waar ik noodgedwongen mee zou moeten samenleven. Ten tweede voor de ervaring op zich, een tijd op een eiland wonen, zonder de geluiden van de moderne samenleving, zonder computers, televisie, radio, … Voor de schoonheid van de omgeving en natuurlijk niet te vergeten voor het spel.

  Er zijn momenteel tien seizoenen geweest van Expeditie Robinson en een special. Zoals ik al zei heb ik er maar negen en de special van gezien. Ik zal hieronder even de seizoenen, de plaats waar die zich afspeelde en de winnaars weergeven.


  SEIZOEN 10 (2009) Marcel Vandezande (Belg, 53j.) in Maleisië
  SEIZOEN 9 (2008) Yin Oei Sian (Belg, 36j.) in Maleisië
  SEIZOEN 8 (2007) Vinnie (Vinncent) Arrendell (Ned, 35j.) in Maleisië
  SEIZOEN 7 (2006) Olag Urashova (Ned, 25j.) in Panama
  SEIZOEN 6 (2005) Marnix Allegaert (Belg, 37j.) in Maleisië
  SEIZOEN 5 (2004) Frank de Meulder (Belg, 37j.) in Maleisië
  SEIZOEN 4 (2003) Jutta Borms (Belg, 30j.) in Indonesië en Maleisië
  SEIZOEN 3 (2002) Derek Blok (Ned, 41j.) in Maleisië
  SEIZOEN 2 (2001) Richard Mackowiak (Belg, 44j.) in Maleisië
  SEIZOEN 1 (2000) Karin Lindenhovius (Ned, 26j.?) in Maleisië

  ALL STARS (2006) Ryan van Esch (Ned, 40j.) in Filipijnen


  Nog even over de presentatoren. Ernst-Paul Hasselbach was vanaf het begin presentator voor de Nederlandse televisie. Spijtig genoeg is hij aan de gevolgen van een ongeval overleden tijdens de opnames van 71° Noord, dit was op 11 oktober 2008. Hij is nu vervangen door Eddy Zoëy. Voor België zijn er al meer presentatoren geweest. In het begin was dit Desiré Naessens, daarna Roos Van Acker, dan kwam Lotte Verlackt en momenteel is Evi Hanssen de presentatrice.

  Ik hoop dat dit reality-spelprogramma nog lang gemaakt zal worden en vooral dan ook uitgezonden word in Vlaanderen. Want ik heb zoiets gehoord dat de Belgen zouden afhaken? Dat is weer typisch iets Belgisch, we hebben het al gemerkt in de sport dat men afhaakt wat betreft uitzendingen en nu gaan ze dus daar misschien ook al mee stoppen? Het lijken wel allemaal dwazen daar aan de zogenaamde top!

  05-12-2009 om 22:44 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Expeditie Robinson Ernst-Paul Hasselbach Ryan van Esch Karin Lindenhovius Richard Derek Blok Jutta Borms Frank de Meulder Marnix Allegaert Olga Urashova Vinnie Arrendell Yin Oei Sian Marcel Vandezande Samensmelting proeven eilandraad

  04-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RSC Anderlecht en Club Brugge in Europa - RSCA and Club Bruges in Europe

  Eergisteren moest Anderlecht thuis spelen tegen Dynamo Zagreb. Alles zag er goed uit voor RSCA, zij stonden samen met Ajax op kop in hun groep. Een punt pakken tegen Zagreb en de volgende ronde was een feit.

  Al snel had ik door dat het er echt niet goed uit zag. De eerste 15 minuten van de wedstrijd waren onnoemelijk saai. Beide ploegen leken niet te willen voetballen. Het laatste kwartier van de eerste helft kreeg Anderlecht nog enkele kansen, maar daar bleef het dan wel bij. Al moest Butina (doelman van Zagreb en ex-speler van Club Brugge) enkele goede reddingen uit zijn mouw schudden. In de eerste helft zijn er misschien 5 minuten geweest dat er iets te zien was op het veld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stand bij de rust 0-0 was.

  In de 2e helft lijkt het alsof Anderlecht eindelijk wil beginnen voetballen, maar al snel zakt het niveau terug onder nul. In de 57e minuut geeft Tomecak na een goed actie een voorzet van op links en Slepicka scoort. 0-1 voor Dynamo Zagreb en plots ziet het er héél slecht uit voor Anderlecht. Anderlecht komt gewoon niet toe aan goede uitgespeelde kansen, zelfs niet als De Sutter en Suarez ingebracht worden. In de toegevoegde tijd mist Zagreb nog een enorme kans om 0-2 te maken, wat voor hen wel een beter resultaat zou zijn in het klassement van de poule (onderlinge doelsaldo met RSCA). Maar de eindstand is dus 0-1 en Anderlecht haalt niet eens het één oh zo belangrijk punt.

  Ik snap gewoon weg niet dat Anderlecht de match niet in handen neemt. Men laat gewoon de tegenstander voetballen en reageert daar lusteloos op. Alsof men géén zin had om te voetballen. Je bent thuisploeg, hebt de capaciteiten om goed voetbal te brengen, en toch laat je dat niet zien, ik kan dat niet begrijpen. En dan altijd maar die hoge, lange ballen naar voor. Oké, je hebt De Sutter en Lukaku in de spits staan. Maar RSCA heeft de spelers die een actie kunnen maken en Anderlecht heeft de spelers die normaal gezien al passend de ruimte kunnen vinden. En ik ben er zeker van dat De Sutter goals zou maken als men de bal bij hem brengt na een goed opbouwend spel. Ook Lukaku zou nog meer scoren dan. Maar nu met die lange ballen? Het zijn wel twee grote spelers die kunnen koppen, maar toch, dat is niet de manier om punten te pakken. Zelfs Anderlecht onwaardig noem ik het!

  In de stand staat Ajax (dat won tegen Timisoara) op kop met 11 punten. Anderlecht blijft op 8 punten staan en D. Zagreb komt na hun winst tegen Anderlecht op 6 punten. (Zij hebben de 3 punten die hen afgenomen waren teruggekregen). Ajax is dus zeker van de volgende ronde. Anderlecht nog helemaal niet, zij moeten namelijk nog in Ajax gaan spelen en daar moeten ze ten minste één punt winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Maar dit zal helemaal niet gemakkelijk zijn. Zagreb moet thuis spelen tegen Timisoara, een iets makkelijker opdracht dan Anderlecht dus. Dus het word nog enorm zweten voor RSCA en zijn supporters.

  Club Brugge moest gisteren tegen Shakhtar Donetsk spelen. Ik vond Shakhtar toch sterk spelen, maar Brugge speelde goed mee. Shakhtar brak in de eerste helft regelmatig door, maar stuitte dan telkens op een sterke Stijn Stijnen (doelman Brugge). Thuis had Club Brugge nochtans met 1-4 verloren van Shakhtar, maar het was al snel duidelijk dat Brugge het deze keer niet zover zou laten komen, er stond echt een ploeg op het veld en verdedigen deden ze in blok. Bij de rust was de stand nog steeds 0-0.

  In de tweede helft kreeg Wesley Sonck de beste kans van de wedstrijd. In de 57e minuut misrekenen de verdedigers van Shakhtar zich en zo kon Sonck alleen op de doelman van Shakhtar af, maar hij kreeg de bal niet voorbij Pjatov. Shakhtar had nog een goed eindoffensief, maar Brugge kon de stand op 0-0 houden. En neemt dus een welverdiend en nodig punt mee naar huis.

  In de stand staat Shakhtar (die tot gisteren nog géén punt verloren) op kop met 13 punten. Club Brugge staat knap tweede met 8 punten en Toulouse staat derde met 7 punten. In de laatste match speelt Club Brugge thuis tegen Toulouse. Als Brugge die wedstrijd niet verliest gaan ze door naar de volgende ronde.

  Geen van beide Belgische ploegen is dus al zeker van de volgende ronde in de Europa League. Maar als ik eerlijk moet zijn moet ik toch toegeven dat Club Brugge er het best voor staat.  The day before yesterday Anderlecht had to play (at home) against Dynamo Zagreb. Everything seemed fine for RSCA, together with Ajax they were leading in their group. The only thing they had to do to be in the next round was taking at least one point against Zagreb.

  Already fast I knew that it was going to be dangerous. The first 15 minutes of the match were very boring. It seemed that both teams didn’t want to play football. The last quarter of the first half Anderlecht got some chances, but that was all. But Butina (goalkeeper of Zagreb and ex-player of Club Bruges) had to make some good savings. In total there were 5 minutes (at the most) that one could see good football on the field. It’s not surprising that the score was 0-0 at half time.

  In the 2nd half it looked like Anderlecht finally was beginning to play football, but already fast the level dropped back below zero. In the 57th minute Tomecak gives a good pass (from left) and Slepicka scores the 0-1 for Dynamo Zagreb. Suddenly all looked very bad for Anderlecht. Anderlecht wasn’t capable of getting good chances, even not after De Sutter and Suarez were brought in the play. In the extra time Zagreb missed an enormous chance to score the 0-2, it would have been better for them for the standings in the group (total of goals made in the games against Anderlecht). But the final score stayed 0-1 and Anderlecht doesn’t even get the one point that would have brought them in the next round.

  I don’t understand that Anderlecht doesn’t take the match in its own hands. One lets the opponent play there own game and reacts languid. As if they had no motivation to play football. They are the home team, have the capacities to bring good football and they didn’t show that, I couldn’t make sense out of that. And then always those high, long balls. Okay, they have De Sutter and Lukaku in the attack. But RSCA has the players to make an action and they have the players who should be able to create openings by their passing-game. And I’m certain that De Sutter would score goals if one passes the ball to him after a good build-up. Also Lukaku would score more goals. But now with hose long balls? They are tall players and they are good with the head, but really, that’s not the way to take points. I even name it Anderlecht unworthy.

  In the group Ajax (that won against Timisoara) leads with 11 points. Anderlecht remains second and stays on 8 points, D. Zagreb comes after their win against RSCA on 6 points. (They got the 3 points that were taken off them back). Ajax is certain that they go to the next round. Anderlecht isn’t certain of all, they have to play in Ajax and they have to take at least one point then. But this isn’t going to be easy. Zagreb has to play at home against Timisoara, a task slightly easier than the task Anderlecht has. So RSCA and the supporters are going to sweat.

  Yesterday Club Bruges had to play against Shakhtar Donetsk. According to me Shakhtar was very good, but Bruges played well along. In the first half Shakhtar broke through regularly, but each time there was Stijn Stijnen (goalkeeper of Bruges) who played very good. Nonetheless Club Bruges lost at home from Shakhtar with 1-4, but it soon was clear that Bruges wasn’t going to let this happen this time, they played very good as a team and they defended as in block. At half time the score was 0-0.

  In the second half Wesley Sonck got the best chance of the match. In the 57th minute the defenders of Shakhtar slipped up and so it Sonck was able to go alone towards the goalkeeper of Shakhtar, but he couldn’t get the ball past Pjatov. Shakhtar had still a very good end offensive, but Bruges could hold the 0-0. Club Bruges was entitled of the one point they took home.

  In the group Shakhtar (didn’t loose a single point until yesterday) leads with 13 points. Club Bruges is second with 8 points and Toulouse third with 7 points. In the last match, Club Bruges plays at home against Toulouse. If Bruges doesn’t loose that match, they go through to the next round.

  So none of the Belgian teams is certain of the next round in the Europe League. If I have to be honest I have to admit that Bruges has the most chance to go through.

  04-12-2009 om 14:03 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Club Brugge RSCA Shakhtar Donetsk Stijn Stijnen Wesley Sonck Toulouse Ajax Dynamo Zagreb Timisoara Europa League Tom de Sutter Romelu Lukaku Europe League

  03-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dimensies.

  In de categorie ‘religie’ had ik het over de dimensie van ‘Gene Zijde’. Ik wil hier toch wat over uitweiden. Er zijn verschillende standpunten over de andere dimensies.

  Wat is nu zo een dimensie? In het Latijn betekent het afmeting. Iedereen heeft al wel eens van dimensies gehoord. We gebruiken het tegenwoordig ook op school (leermethode), op het werk (werkrelatie, schema’s, …). Ook in de wiskunde, in de natuurkunde en de meetkunde kent men dimensies. En deze zijn niet altijd dezelfde. Ik ga hier niet op het wiskundige gedoe in gaan, dan ben ik vijftig bladzijden aan het vol zetten met uitleg en voorbeelden en dan snap ik het zelf waarschijnlijk nog niet.

  Algemeen werd voor ‘het zijn’, ‘het leven’ aangenomen dat er vier dimensies waren. Hoe kwam men hieraan? In bijlage vind je het bestand ‘4 dimensies dimensions’, dit ter illustratie (rechter muisknop, openen in nieuw …).
  Een punt is ‘nuldimensionaal’, een puntheeft dus geen breedte, hoogte, lengte, er zijn dus géén dimensies.
  Een lijn is ‘ééndimensionaal’, een lijn heeft alleen lengte, of breedte, of hoogte. Een vlak is ‘tweedimensionaal’, het vlak heeft dus een lengte en breedte.
  Een lichaam of vorm is ‘driedimensionaal’, het heeft diepte, breedte en hoogte. Je merkt dat ik over vier maten spreek, en toch over drie dimensies.
  Ik vind dat zelf ook wel wat verwarrend. Het is zo dat men bij vormen of lichamen niet van lengte spreekt, maar van breedte, hoogte en diepte. Als je dan enkel de maat wilt hebben van het voorste vlak van de vorm, dan spreek je weer niet meer over diepte, maar over breedte en hoogte. Als dit vlak nu een apart gegeven is (zonder lichaam), dan spreken we weer over lengte en breedte. Het hangt er dus gewoon vanaf hoe men hetgeen men wil meten bekijkt, maar feit blijft dat er maar drie dimensies zijn. Je kan het ook anders uitleggen, er is altijd wel één van de drie ‘maten’ die je kan vervangen door de vierde maat. Meestal worden hoogte en diepte gelijkgesteld, maar dit kan ook de lengte en de diepte zijn, of de breedte en lengte kunnen omgewisseld worden.
  In de bewegingsleer spreekt men van een vierde dimensie, die van ‘tijd’. Voor de plaatsbepaling op aarde zijn er twee dimensies nodig, namelijk lengte en breedte. Een gebeurtenis op aarde heeft drie dimensies nodig, naast de lengte en breedte (plaats) ook nog de tijd. De plaatsbepaling in een gebouw heeft drie dimensies nodig, de twee die de plaats op de aarde weergeven en de hoogte boven het aardoppervlak. Een gebeurtenis in een gebouw heeft dan nog een extra dimensie nodig, dat is die van tijd.

  Nu, bij deze redenering stel ik mij dus al vragen. Men spreekt over het feit dat een punt ‘nuldimensionaal’ is, en een lijn ééndimensionaal. Maar wat dan als je dit punt gaat uitvergroten? Ik heb een uitvergroting van een gewoon blad papier bijgevoegd ‘papier vergroot paper magnified’ en ‘inkt vergroot ink magnified’. Zoals je kan zien is het bijna onmogelijk om dan nog te spreken van één punt (zonder hoogte en dergelijke) of van één lijn (want er is ook wel duidelijk hoogte). Dus is de definitie niet echt juist volgens mij.

  Als ik die ‘foute beredenering’ even vergeet zijn we dus vertrouwd met vier dimensies, lengte, breedte, hoogte en tijd. Deze zijn genoeg om alle gebeurtenissen (waar en wanneer) vast te leggen in het heelal. Drie dimensies zijn ruimtelijk (omhoog/omlaag, naar voren/achteren en naar links/rechts), deze worden vaak x, y en z genoemd. De vierde dimensie is tijd, t of w genoemd. Dit is de visie die we ruimte-tijd noemen.
  Wij kunnen driedimensionaal zien, breedte, hoogte en diepte. De vierde dimensie (tijd) is niet zichtbaar, wel meetbaar en het geeft een verleden, toekomst en heden weer.

  Nu, het is al niet makkelijk om deze vier dimensies goed te begrijpen, maar daar stopt het niet bij. Er is nog zoiets dat men ‘snaartheorie’ en ‘m-theorie’ noemt, onbewezen theorieën, maar wel deels aanvaard (niet door iedereen). Voor deze theorie is een meerdimensionale ruimte nodig. Deze theorieën gaan ervan uit dat er niet vier dimensies zijn, maar tien of elf. Die extra dimensies zouden ‘opgerold’ zijn en niet waarneembaar zijn. Men legt dit vaak uit met het volgende voorbeeld: ‘Van op grote afstand ziet een tuinslang er voor ons uit als een ééndimensionaal object, het heeft immers één richting, de lengterichting. Echter voor een mier die op de tuinslang loopt ziet deze er anders uit. Voor de mier is er naast de lengterichting ook nog eens de richting rondom de tuinslang. Een mier ziet dus meer dimensies als ons. Nog anders bekeken, als je dichter bent (en kleiner) kan je niet alleen in de lengte bewegen, maar ook in kleine cirkeltjes, met de klok mee of tegen de klok in en in de breedte. De extra dimensie is niet uitgestrekt zoals de lengte, maar opgerold. En die opgerolde dimensie wordt pas zichtbaar als je heel dichtbij komt.’ (zie foto: tuinslang garden hose)

  En nu kom ik terug bij mijn opmerking over het punt en de lijn. Of je nu een inktlijn (of inktpunt) neemt of een tuinslang, en je bekijkt die van ver, en dan van héél dichtbij. Het resultaat is hetzelfde, van ver lijkt het één lijn (of punt) en van dichtbij is dat helemaal anders. Dus het zou wel kunnen kloppen dat er meer dimensies zijn. Maar wij noemen de lijn ‘ééndimensionaal’ en de punt ‘nuldimensionaal’, gaat men dan voor een verdere onderverdeling naar de min-eerste dimensie en de min-tweede dimensie?

  Men beweert dat wij in de 3de dimensie leven en wij zouden uitgerust zijn met zintuigen voor die 3de dimensie. Een zintuig is een orgaan dat een mens of dier de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen. Op school leerden wij over 5 gewaarwordingen, zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Maar blijkbaar is gewaarwording niet identiek aan de zintuigen. De zintuigen (die gekend zijn) zijn het gezichtsvermogen (ogen), het gehoor (oren), de reukzin (neus) en de smaakzin (tong). Daarbovenop is er ‘voelen’ dat men kan onderverdelen in drie aparte zintuigen (voornamelijk gelegen in de huid), dit zijn de tastzin, de thermoceptie (voelen van de temperatuur) en de nociceptie (pijnzin). En dan zijn er nog twee extra zintuigen benoemd, namelijk de evenwichtszin en de proprioceptie (positiezin, zelfwaarneming). Maar als je die laatste allemaal bekijkt komt dit toch overeen met ‘voelen’. Dus blijven we volgens mij toch bij onze 5 zintuigen. En ik had het hier enkel over de zintuigen van de mens natuurlijk, bij de dieren heb je nog andere zintuigen, magnetismezin (vogels), echolocatie (vleermuizen), elektriciteitszin (vissen), stromingsdetectie (vissen), …
  En dan is er het bewuste 6e zintuig, dit zou verantwoordelijk zijn voor zaken als telepathie en intuïtie, dit noemt de buitenzintuiglijke waarneming. Dit bestaan is nooit aangetoond. En wie weet zijn er nog wel zintuigen die de mens heeft, maar die niet gekend zijn en/of niet gebruikt worden.

  Nu, het is niet mijn bedoeling om het hier over de wiskundige, natuurkundige dimensies te hebben, trouwens, zoals ik aantoonde kloppen die theorieën volgens mij niet eens. Maar ik wil het dus over de ‘bovennatuurlijke’ dimensies hebben.

  Doch, daarvoor moet ik eerst nog iets anders aanhalen, ook wel ingewikkeld, maar ik zal het proberen zo makkelijk mogelijk uit te leggen. En ik hoop dat ik géén fouten maak. Eerst nog even melden dat ik wel weet dat er om een geheel te vormen niet enkel de dingen nodig zijn die ik aan haal, maar ook nog anderen, maar ik wil het even simpel houden om toch straks tot mijn geheel te komen.
  Ooit al gehoord van Quarks? Dit zijn elementaire deeltjes, deeltjes waarvan geacht word dat ze géén inwendige structuur hebben (of ze hebben die nog niet ontdekt). Er zijn zes types van Quarks, up en down, strange en charm en bottom en top (waarbij de tweede telkens de tegengestelde (anti) is van de eerste).
  Boven de quarks staat de nucleon, dit zijn de protonen en neutronen. Dit zijn subatomaire deeltjes (kleiner dan het atoom). Een neutron is opgebouwd uit 2 down-quarks en 1 up-quark en heeft géén elektrische lading. Een proton is opgebouwd uit 2 up-quarks en 1 down-quark en is wel een elektrische lading. Deze twee vormen samen de atoomkern (nucleus). Deze atoomkern is positief geladen. Om die atoomkern zit een wolk elektronen (negatief geladen deeltjes) en deze vormen samen het atoom. Verschillende atomen kunnen een molecule vormen. Cellen en Neuronen (zenuwcellen) bestaan ook uit moleculen en het zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen. Het zenuwstelsel behoort tot de mens.

  ???
  Quark
  Nucleon
  Nucleus of atoomkern
  Atoom
  Moleculen
  Neuron
  Zenuw
  Zenuwstelsel
  Mens

  En nu de andere kant (leg ik dadelijk wel uit, als het nog niet moest duidelijk zijn). De mens leeft op de Aarde. De aarde is een planeet en verschillende planeten draaien om onze zon. Dit geheel noemen we een zonnestelsel. Ons zonnestelsel vormt samen met andere zonnestelsels een galactisch stelsel of sterrenstelsel. Meerdere sterrenstelsels vormen een cluster of groep (groep bij minder dan 50 sterrenstelsels anders is het een cluster). Een groepering van clusters noemt men dan weer een supercluster. Verschillende superclusters vormen ‘de Grote Muur’. Verschillende Grote Muren vormen een Filament.

  Aarde
  Zonnestelsel
  Galactisch Stelsel
  Cluster
  Superclusters
  De Grote Muur
  Filament
  ???

  Je kan dus feitelijk van een Quark tot een Filament geraken. Ik stel me dit voor als een diagonale rechte lijn van laag (links) naar hoog (rechts), die voorlopig nog géén beginpunt heeft en géén eindpunt.

  Maar nu zou je de foto’s (onder aan dit bericht) eens moeten bekijken, op volgorde: eerst “laag mens low human’ en dan ‘mens hoog human high’. En stel je nu zelf ook niet vast dat de foto van de neuron enorm op die van het filament lijkt? Dus misschien is die rechte lijn van mij wel een oneindige met telkens hetzelfde deel dat zich herhaalt. Of misschien wel een soort van spiraal waar telkens hetzelfde stuk herhaald wordt. En wie weet als men op die lijn van mij in zoemt, dat men dan weer een onderverdeling aantreft!

  Hoe ik zelf de dimensies zie of eigenlijk hoe ik dacht dat het zou kunnen zijn. Blijkbaar moet je dus de 1e dimensie sowieso ‘de lijn’ nemen, de 2e dimensie ‘het vlak’. De 3e dimensie is dan onze dimensie. Maar als je nu kijkt naar wat ik daarstraks zei over dat punt en die lijn (inzoomen), dan kan het wel zijn volgens mij dat we in een hogere dimensie zitten? Zo komt het toch bij mij over. Nu, men neemt de vierde dimensie als tijd. Daar had ik eigenlijk al een ander gedacht over. Want als iemand zich verplaatst (zoals men met de kubus doet in het voorbeeld) in het heden, dan legt die een bepaalde afstand af en staat die persoon (of kubus) gewoon op een andere plaats. Als je (volgens mij) verbindingen gaat leggen tussen de twee kubussen (waar die nu is en waar die was) dan ben je geen gewone tijdberekening aan het doen, maar een berekening naar het verleden. Want waar de persoon (of kubus) stond, is het verleden, want daar is die niet meer. En tijd buigen kunnen we nog niet bij mijn weten. Volgens mij is tijd gewoon iets wat wij kunnen waarnemen en dat we kunnen gebruiken om gebeurtenissen te bepalen. Als je de kubus waar die nu staat en waar die stond verbindt, ben je de verplaatsing aan het berekenen. Dus ik denk echt dat tijd niet de vierde dimensie is.

  Nu, hoe ik de dimensies zie. Als een lijn, maar als je inzoomt op die lijn en de doorsnee bekijkt dan is het géén lijn meer natuurlijk. Ik heb een figuur (mijn visie my view) bijgevoegd.

  Ik kan dus niet anders dan de twee eerste dimensies mee te nemen, ook al ging ik er altijd van uit dat de dimensie waarin wij leven de eerste dimensie is.
  Dimensie 1 (1d), een oneindige lijn, van héél ver gezien.
  Dimensie 2 (2d), een doorsnee van de lijn, van dichtbij gezien (zoals bij de tuinslang).
  Dimensie 3 (3d), het oranje vlak, het nu, het heden. Dit eigenste moment. Dit blok verschuift niet, aangezien het binnen vijf minuten nog het heden is. Dan is wat je nu gelezen hebt het verleden.
  Dimensie 4 (4d), word onderverdeeld in zoveel dimensies als er verleden en toekomst is, let wel, dit voor de persoon of het gebouw of dier dat in de plaats staat van nu. Dus één dimensie verdeelt in die van het verleden (v-x(aantal)) en die van de toekomst (t+x(aantal)). Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat elke X gelijk is aan een nanoseconde (éénmiljardste van een seconde). Iedere nanoseconde schuift het heden door naar v-1, v-1 naar v-2, v-2 naar v-3 enzovoort. Andersom schuift iedere nanoseconde t+1 naar het heden doorschuift, t+2 naar t+1 enzovoort. Ik zei daarstraks dat ik de vierde dimensie niet zie als tijd. Dit omdat het onmogelijk is voor mij, in de derde dimensie om naar v-1 of t+1 over te stappen, laat staan dat verder terug of vooruit. Zolang je niet door de tijd kan wandelen blijft dit voor mij dus de dimensie van het verleden en de toekomst.
  Dimensie 5 (5d) is de dimensie van Gene Zijde, het goede. Daar waar zielen naartoe gaan nadat het vleselijke lichaam overleden is, daar waar de engelen leven, … Gene Zijde is voor mij een prachtig oord, met ongerepte natuur en dergelijke. Ik vermoed dat het voor ons mogelijk is (uit de 3e dimensie) om af en toe over te stappen naar of contact te hebben met de 5e dimensie, maar dit voor maar korte periodes (uittreden, bijna-dood-ervaring, …). Al ben ik hier niet helemaal zeker dat we dit wel degelijk kunnen, zo dadelijk word wel duidelijk waarom. Het is wel mogelijk om als wezen van de 5e dimensie te wandelen door de andere dimensies die aan de 5e dimensie grenzen, behalve de 8e dimensie. Dit zijn dus de 3e dimensie, de 4e dimensie (verleden en toekomst) en de parallelle dimensies (7e dimensie). Je kan de 5e dimensie ook de Hemel noemen.
  Dimensie 6 (6d) is de dimensie van de andere Gene Zijde, het slechte. Die is even groot als de 5e dimensie. Maar het is niet mogelijk om van de 5e in de 6e dimensie te stappen of andersom. Beiden kunnen dus wel in de 3e dimensie, de 4e dimensie en de 7e dimensie komen. De andere Gene Zijde is volgens mij een dimensie waar alles verwoest is, waar géén natuur meer is, je kan het ook de Hel noemen.
  Dimensie 7 (7d) is een dimensie die net als de 4e dimensie bestaat uit meerdere dimensies. Waar de 4e dimensie wel degelijk een beginpunt heeft (geboren worden) en een eindpunt heeft (sterven) heeft de 7e dimensie oneindig veel parallelle dimensies, want zo noemen deze dimensies, het zijn parallelle dimensies waar de persoon, het ding, het dier in dimensie 3 ook bestaat, maar waar er door andere daden of gebeurtenissen een ander ‘pad van het leven’ word bewandeld.
  Dimensie 8 (8d) is de hoogste dimensie volgens mij. Hier kan je de Goden plaatsen, dit is de dimensie van de perfectie. Deze dimensie omringt alle andere dimensies en deze die in de 8e dimensie verblijft, kan alle andere dimensies op eerder welk punt betreden.

  U zal gezien hebben dat er bij mijn figuur, bij de 2e dimensie een groot wit vlak is dat ik ‘onbekend’ noem. Misschien hoort dit gebied ook bij de 8e dimensie, of misschien is het een soort van snelweg om door de tijd te reizen, misschien de leegte, misschien is de 8e dimensie die ik in mijn figuur zo noem helemaal niet de 8e, maar zijn er nog enkele andere dimensies in het ‘onbekende’. Maar feit blijft dat wat ik de 8e dimensie noem, de hoogste dimensie blijft, de ‘perfectie’ blijft.

  Nog even dit, ik twijfelde of iemand die uittreed of een bijna-dood-ervaring heeft of dergelijke de 5e en 6e dimensie kan betreden. Misschien is dit wel helemaal niet zo, en krijgen wij enkel beelden door van wezens die in de 5e of 6e dimensie leven en op dat moment in de 3e dimensie zijn. Zij geven ons misschien de dingen door over het verleden, over de toekomst, zij geven misschien door hoe de 5e of 6e dimensie eruit ziet, of hoe een andere parallelle dimensie eruit ziet, want zij kunnen natuurlijk wel in die dimensies.
  De 3e dimensie en de 4e dimensies en de 7e dimensies op zich zijn allemaal exact even groot, want het gaat telkens om hetzelfde ding, hetzelfde levend wezen. Let wel, ik heb het hier over ieder balkje apart in mijn figuur en niet de over de hele lijn van bijvoorbeeld de 3e en 4e dimensie. De 5e dimensie, de 6e dimensie en de 8e dimensie zijn veel wijder, zij overspannen de andere dimensies. Doch, de 8e dimensie is de grootste.

  Wat betreft de 4e dimensie is het zo dat er wel degelijk een eindpunt is. Doch, vermits begin en eind van deze dimensies aan elkaar grenzen blijft die dus gewoon doorlopen. Ik weet ook niet hoe het juist ineen zit, maar zo stel ik het mij wel voor. En iedere nanoseconde die voorbij gaat, komt er een kubus bij, ook al is het een cirkel. Dus de slang blijft groter en groter worden. Als je gestorven bent en in de 5e dimensie terecht bent gekomen, blijft de balk van de 4e dimensie en de kubus (in mijn voorbeeld) van de 3e dimensie leeg. Zeker die van de 3e dimensie, in de 4e dimensie zal alles leeg zijn vanaf het moment van je overlijden en de toekomst natuurlijk ook, omdat er voor je vleselijk lichaam géén toekomst is. Als je dan herboren wordt, dan begint een nieuw verleden (van het vleselijke lichaam dat je dan hebt, heden en toekomst. Ik vermoed dus dat het mogelijk is om je eigen verleden te bekijken als wezen van de 5e dimensie ik vermoed zelfs dat het mogelijk is om naar het allereerste begin van uw ziel te gaan en te zien welk vleselijk lichaam je als eerste had. Zelfs naar de toekomst gaan is mogelijk vanuit de 5e dimensie.
  Die lege kubus en balk ontstaan doordat de tijd doorloopt, ook nadat je gestorven bent. Doch, zolang als je niet herboren wordt, blijft de levenslijn doorlopen en dus vanaf dat je weer herboren bent, begint er een nieuwe levenslijn. Het is dezelfde lijn als die van je vorige levens, maar er is een nieuw beginpunt bijgekomen, dat van je nieuwe leven. En dus hebben jouw dimensielijn (3e en 4e dimensie) en alle dimensies in de 7e dimensie verschillende aantallen lege kubussen in hun lijn, omdat niet alle vleselijke lichamen tegelijk sterven.

  Hieruit kan je dus ook concluderen dat de lijn (van de 1e dimensie in mijn figuur) en dus ook de cirkel (van de slang van de 2e dimensie in mijn figuur) altijd maar groter word. Voor iedere nanoseconde komt er een rij kubussen bij. Nu, de lijnen van de 4e (samen met het punt van de 3e) dimensie en alle 7de dimensies zijn exact even lang. Maar doordat ze telkens langer worden, worden natuurlijk ook de andere dimensie groter en groter.

  Ook dit nog, niet alle vleselijke lichamen sterven gelijk. Het kan zijn dat je hier sterft op 35 jarige leeftijd, en dat datzelfde lichaam in een parallelle dimensie 99 jaar wordt en in nog een andere parallelle dimensie maar 2 jaar werd. In veel van de 7e dimensies leef je dus misschien nog of ben je misschien al gestorven. Dit klinkt misschien wel ingewikkeld, en ik vind dit zelf ook, maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de persoon (het vleselijke lichaam) dat ik ben nu, wel degelijk bestaat of bestaan heeft in die parallelle dimensies, maar dat mijn ziel enkel hier in dit lichaam zit (in de 3e dimensie) en dat mijn lichaam in de andere parallelle dimensies (van de 7e dimensie) ‘bewoont’ zijn door andere zielen. Maar feit is volgens mij dat zolang er nog één van je vleselijke lichamen in de 3e dimensie (jijzelf dus) en in de 7e dimensies leeft, je niet herboren zal worden. Dus alle zielen die in de 3e (jouw ziel) en de 7e dimensie (alle zielen die hetzelfde vleselijke lichaam als jouw hebben) en waarvan het vleselijke lichaam overleden is zullen in de 5e dimensie blijven leven totdat alle zelfde vleselijke lichamen overleden zijn. Pas dan zal je herboren worden. Snap je het?

  Hieruit kan je dus ook concluderen dat alle zielen die hetzelfde lichaam hebben, constant met elkaar verbonden zijn, want als bijvoorbeeld jouw ziel hier herboren word, dan zullen tegelijkertijd de andere zielen in de andere dimensies ook herboren worden, dat is dus wel altijd tegelijk, en dus heeft iedere ziel, verbonden met jouw, telkens hetzelfde beginpunt van een nieuw leven.
  Ook vermoed ik nog iets anders. Voor mij (mijn ziel dan) is dit de 3e dimensie en is de 4e dimensie mijn verleden en toekomst. Maar voor iedere andere ziel die telkens hetzelfde lichaam hebben, is hun lijn de 3e dimensie en 4e dimensie en ben ik een dimensie van de 7e dimensie.

  De lijn die je ziet in mijn figuur (1e dimensie) is dus bijvoorbeeld de slang van mijn ziel en alle zielen die met mij verbonden zijn, oneindig veel zielen dus. En zo zijn er volgens mij oneindig veel lijnen, want ieder ziel, ieder wezen EN ieder voorwerp maakt deel uit van een slang. De mensen die nu om je heen zijn, de mensen die nu leven op deze aarde (in de 3e en alle 7e dimensie) maken allemaal van een andere slang deel uit, niemand zal behoren tot dezelfde slang, dat is onmogelijk. Enorm veel slangen dus. Nu, al die slangen raken elkaar, waardoor de 8e dimensie nog groter is als je dacht. En ik vermoed dat de slangen van de mensen om je heen, je familie, je kennissen en zo misschien wel dicht tegen jou slang aan liggen.

  Dit zijn dus ‘mijn dimensies’ om het zo te noemen. Ik heb totnogtoe nergens op het internet een dergelijke verklaring gevonden. Dus ik zal misschien de enige zijn. Maar dat maakt mij niet uit, zolang als ik het zelf niet kan zien en ervaren is het toch onmogelijk om te weten wat juist is. Geen enkele verklaring of theorie betreffende al de dimensies kan bewezen worden, ook de mijne niet, maar wie zal zeggen welke de juiste is?
  Maar misschien is mijn zicht van de lijn (tuinslang) misschien wel verkeerd en is iedere lijn (zoals in mijn figuur: dimensie 1) wel een vlak, en liggen alle verschillende vlakken wel op elkaar. En ik heb het nu uitgebeeld in mijn figuur met een kubus voor elke dimensie, maar het kunnen natuurlijk ook andere vormen zijn, zoals een bol bijvoorbeeld.
  Ik heb dan ook een figuur gemaakt met bollen (‘met bollen with spheres’). Maakt het toch iets duidelijker heb ik vernomen.

  Misschien heb ik dingen vergeten uit te leggen, wat natuurlijk kan gebeuren, er valt ook zoveel over te zeggen. Misschien zelfs dat er iets is wat niet helemaal klopt of wat ik verkeerd heb, wat ook kan gebeuren omdat er niets is om je gedachten mee te vergelijken of te weten of dat wel kan kloppen. Het is ook de eerste keer dat ik mijn zicht op de dimensies uitschrijf. Dus moest ik iets vergeten hebben, moest er iets niet kloppen, laat het dan gewoon even weten, dan zal ik het zeker aanpassen.


  Bijlagen:
  4 dimensies dimensions.JPG (40.2 KB)   
  inkt vergroot ink magnified.JPG (594.4 KB)   
  laag mens low human.JPG (54.2 KB)   
  mens hoog human high.JPG (201.3 KB)   
  met bollen with spheres.JPG (651.9 KB)   
  mijn visie my view 1.JPG (314.4 KB)   
  papier vergroot paper magnified.JPG (398.2 KB)   
  tuinslang garden hose.jpg (35.6 KB)   

  03-12-2009 om 23:24 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Dimensies Gene Zijde breedte diepte hoogte lengte snarentheorie m-theorie 3de dimensie 8 dimensies gewaarwording 6e zintuig quarks mens neuron aarde cluster zonnestelsel filament heden verleden toekomst Andere Gene Zijde Hemel Hel perfectie parallelle

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dimensions.

  In the category 'religion', I was talking about the dimension of the ‘Other Side’. I want to talk about this some longer. There are different points of view about the dimensions.

  What is a dimension? In Latin, the dimension means circumference. Everybody has heard about dimensions I guess. We use it these days on school (methodology of studying), on the job (work relations, plans, …). Also in mathematics, in physics and the geometry one knows and uses dimensions. And those aren’t always the same. I won’t go into the subject of mathematics, if I did this I should write ca. 50 pages with explanations and examples and even then I wouldn’t get it.
  In general one presumes that for ‘the existence’, ‘the life’ there were 4 dimensions. How did they come to that? In the appendix, you’ll find the file ‘4 dimensies dimensions’, this to illustrate (right mouse-button, open in new …).
  A point is ‘0-dimensional’, a point has no width, height, and length, there are no dimensions.
  A line is ‘1-dimensional’, it only has a length, or width, or height.
  A plane is ‘2-dimensional’, it has a length and a width.
  An object (body) is ‘3-dimensional’, it has depth, width and height. You notice that I speak of four measurements and only about three dimensions.
  I also find this confusing. In case of the bodies (objects) one doesn’t speak of length, but of width, height and depth. If you only want the measurements of one plane of the body you want say depth no longer, but width and height. It depends on how you look at the thing you want to measure, but it’s a fact that there are only 3 dimensions. You also can explain it different, there always is one measurement of the 3 you use that can be replaced by the 4th. Most of the times height and depth are equated, but this also can be length and depth or width and length that can be swapped.
  In kinematics one has a 4th dimension, that of ‘time’. In order to orientate on Earth one needs two dimensions, namely length and width. An event on earth needs three dimensions, next to length and width (orientation) one also needs time. The localisation in a building needs three dimensions, the two that give the orientation on Earth and the height above the ground level. An event in a building needs an extra dimension, that of time.

  I already have questions to this reasoning. One speaks over the fact that a point is 0-dimensional and a line 1-dimensional. But what if you magnify the point? I have added a close-up of a normal piece of paper ‘papier vergroot paper magnified’ en ‘inkt vergroot ink magnified’. As you can see it is almost impossible to speak about one point (without height and so) or of one line (cause there clearly is height). So the definition isn’t correct according to me.

  If I forget that ‘wrong argumentation’ for a while we are familiar with four dimensions, length, width, height and time. These are enough to record all events (when and where) in the universe. Three dimensions are spatial (up/down, front/back and left/right), these are named x, y and z. The fourth dimension is time, named t or w. This is the view that we know as space-time.
  Humans can see 3-dimensional, width, height and depth. The 4th dimension (time) is not visible, but it is measurable and it descries a past, a future and a present.

  It’s already difficult to understand the 4 dimensions, but it doesn’t stop there. There is something one names ‘string theory’ and ‘M-theory’, unproven theories, but partly it is accepted (not by everybody). For this theory one needs a multidimensional space. These theories assume that there aren’t four dimensions, but ten or eleven. Those extra dimensions would be ‘compactified’, very small and are not visible (unless magnified). One explains this with the following example: ‘Consider multidimensional space as a garden hose. If the hose is viewed from a sufficient distance, it appears to have only one dimension, its length. However, as one approaches the hose, one discovers that it contains a second dimension, its circumference. Thus an ant crawling inside it would move in two dimensions (and a fly flying in it would move three dimensions). This ‘extra dimension’ is only visible within a relatively close range to the hose. Or otherwise, if you are closer (and smaller) it’s not so that you only can move in one direction, but also in small circles, clockwise or counter clockwise and sidewise. The extra dimension isn’t stretched out as the length, but it is winded. And those winded dimensions aren’t visible until you are close enough.’ (see image: tuinslang garden hose)
  And now I come back to my remarks about the point and the line. If you take an ink line (or ink point) or you take a garden hose and you look at that from far away, and if you magnify or come closer then the result is the same. From far it appears to be one line (or point) and magnified it’s totally otherwise. So it could be true that there are more dimensions. But one names the line 1-dimensional and the point 0-dimensional, are they going for a further subdivision to minus 1-dimensional and minus 2-dimensional?
  One postulates that we live in the 3rd dimension and we would have been equipped with senses for that 3rd dimension. A sense is an organ that a human or animal gives the possibilities to perceive a particular part of the reality. On school we learned about 5 perceptions, sight, hearing, taste, smell and touch. But apparently perception isn’t identical to the senses. The senses (that are known) are the sight (eye), the hearing (ear), the smell (nose) and the taste (tongue). Above that there is the ‘touch’ that one can subdivide in three separate senses (mainly by skin), these are the sense of touch, the thermoception (feeling of the temperature) and the nociception (feeling of pain). And there are two more senses, the equilibrioception and the proprioception (knowing where your limbs are, awareness).
  But if you look at those last ones, they all correspond with ‘touch’. So there still are 5 senses to me. And I was only talking of the human senses, animals have more senses, magnetoception (birds), echolocation (bats), electroception (fishes), pressure detection (fishes), …
  And then is there the 6th sense, this would be responsible for things like telepathy and intuition, one calls this the extrasensory observation. The existence never has been proven. And who knows how many other senses a human has, but senses that aren’t known yet and/or aren’t being used.

  Now, I don’t have the intention to talk about the mathematical, physical dimensions. Besides, as I showed and explained, to me those theories are wrong. But I want to talk about the 'paranormal' dimensions.

  But first I have to say something else, also complicated, but I’ll try to explain it as easy as possible. And I hope I don’t make any mistakes. First I have to say that I know that the things I’m going to mention aren’t the only things to form the next group.
  Ever heard about quarks? A quark is an elementary particle, particles of which one believes that they don’t have internal structures (or they haven’t discovered that yet). There are six types (flavours) of quarks, up, down, strange, charm, bottom en top (the second is each time the opposite (anti) of the first).
  Above the quarks we find the nucleon, this contains the protons and neutrons. Subatomic particles (smaller than an atom). A neutron is composed of 2 down-quarks and 1 up-quark and has no electric charge. A proton is composed of 2 up-quarks and 1 down-quark and it has an electric charge. The proton and neutron form the atomic nucleus. The atomic nucleus is charged positive. Orbiting the atomic nucleus are some electrons (negative electric charge) and together with the atomic nucleus it forms the atom. Multiple atoms can form a molecule. Cells and neurons (nerve cells) consist of molecules and the nervous system consists of neurons. The nervous system is part of a human.

  ???
  Quark
  Nucleon
  Atomic Nucleus
  Atom
  Molecules
  Neuron
  Nerve
  Nervous system
  Human

  And now the other side (I will explain later, if it isn’t clear then). Humans live on the Earth. The Earth is a planet and multiple planets circle the sun. All of this is called a solar system. Our solar system with other solar systems forms a galaxy. Multiple galaxies form a cluster or galaxy group (we say group when they contain fewer than 50 galaxies otherwise it’s a cluster. A group of clusters is named a supercluster. Different superclusters together form a ‘Great Wall’ or ‘Coma Wall’. Together they form a filament.

  Earth
  Solar System
  Galaxy
  Cluster
  Supercluster
  Great Wall
  Filament
  ???

  So actually one can make a line from a quark to a filament. I imagine this as a straight diagonal line (low (left) to high (right), and that line (for the moment) has no point of start and no endpoint.

  But now you should look at the photo’s (at the bottom of this message). In this order: first ‘laag mens low human’ and then ‘mens hoog human high’. And did you notice that the photo of the neuron and that of the filament are hugely similar? So maybe the straight line isn’t that straight as I thought and/or maybe the same segment is repeating itself on and on … Maybe the line is some sort of spiral of repeated segments. And who knows, maybe if one magnifies the line one can discover another and new expansion!

  Now how I see the dimensions or how I assumed they could be. Apparently one has to take the 1st and 2nd dimension (line and plane). The 3rd dimension apparently is our dimension. But if you keep in mind what I said about the point and the line (magnifying), couldn’t it be that we are living in a higher dimension? It appears to me like that. Now, one takes the 4th dimension as ‘time’. I already had another view about that. Cause if someone or something moves (as the cube in the picture I added) in the present, than one (or it) covers a distance and it after the covering one (or it) is at another location. If you (according to me) are going to make connections between the two cubes ((like in the picture) where it or one is now and where it or one was) than isn’t one doing a time calculation, but a calculation to the past. Cause where one or it was, is the past, cause it or one isn’t there any more. We can’t bend time I think. According to me time is something we can observe (thx to clocks, the sun, the moon, …) and something we can use to record events. If one connects the cubes with a line, one is doing a calculation of the movement. So I don’t think the 4th dimension is that of ‘time’.

  Now, how I imagine the dimensions. Like a line, but if you magnify that line and look at the cross-cut then it isn’t a line anymore. I added a figure (mijn visie my view) at the bottom.

  So I can’t leave the point and the line out of my view, even if I assume that our dimension is the first dimension.
  Dimension 1 (1d), an infinite line, seen from far away.
  Dimension 2 (2d), a cross-cut of the line, seen from nearby (as the garden hose).
  Dimension 3 (3d), the orange cube in the figure, is the present, now, this moment. This cube doesn’t move, since it will be ‘present time’ within five minutes. Then the things you read now will be the past.
  Dimension 4 (4d), is subdivide is so many dimensions as there is past and future. Bear in mind that this is for the person or building or animal that is suggested by the orange cube. So one dimension divided in that of the past (v-x(quantity)) and that of the future (t+x(quantity)). For instance you can presume that each x is one nanosecond (one nanosecond is 1/1000 microsecond and 1 microsecond is 1/1000 millisecond and 1 millisecond is 1/1000 of a second). Every nanosecond the present slides to v-1, v-1 slides to v-2 et cetera. From the other way the t+1 slides to the present, t+2 slides to t+1 et cetera. I said before that I don’t think that the 4th dimension is that of ‘time’. This because it seems impossible to me to walk to the dimension of v-1 or t+1, let alone to walk further back or ahead. As long as one can’t walk (jump) through time the 4th dimension stays past and future to me.
  Dimension 5 (5d) is the dimension of the ‘Other Side’, the good. The place where the souls go after the carnal body is deceased, the place where the angels live, … For me the ‘Other Side’ is a beautiful place, with untouched nature and such. I suppose that it’s possible for us (from the 3rd dimension) to walk over to the 5th dimension, but this only for a short period (out-of-body experience, near-that experience, …). But I’m not certain of that, I’ll explain it later. It is possible to walk to other dimensions that border on that dimension for those ‘living’ in the 5th dimension except of the 8th dimension. So one could walk in the 3rd dimension, the 4th dimension (past and future) and all the parallel dimensions (7th dimension). You could say that the 5th dimension is Heaven.
  Dimension 6 (6d) is the dimension of the other ‘Other Side’, the evil. It is as large as the 5th dimension. But as I said, it isn’t possible to walk from the 6th to the 5th dimension or the other way round. Both can enter the 3rd, 4th and 7th dimension. According to me the other ‘Other Side’ is a dimension where everything is destroyed, there is no nature, one could call it Hell.
  Dimension 7 (7d) is a dimension that as the 4th dimension consists of several dimensions. Where the 4th dimension has a point of start (to be born) and an endpoint (to die) the 7th dimension has infinite parallel dimensions. These are parallel dimensions where the person, the thing or the animal in the 3rd dimension also exists, but where it takes (or took) another ‘path of life’ because of decisions, acts, … that are taken different then in the 3rd dimension.
  Dimension 8 (8d) is the highest dimension (I suppose). Here the Gods are living. This is the dimension of perfection, the upper dimension. This dimension surrounds all other dimensions and those living in the 8th dimension can walk in every other dimension.

  You probably have noticed that in my figure, by the 2nd dimension, there is a big white area that I name ‘unknown’. Maybe this area belongs to the 8th dimension, maybe it’s some kind of highway to travel through time, maybe it’s the ‘big nothing’, or maybe the 8th dimension (that I name in my figure) isn’t the 8th. Maybe there are some other dimensions in the ‘unknown’. But it is a fact that the dimension I name the 8th is the highest and stays the highest dimension. It stays the ‘perfection’.

  Yet this, I doubted that somebody who had an out-of-body or near-dead experience can go to the 5th and 6th dimension. Maybe this isn’t the fact and we simply get images through from the beings that live in the 5th and 6th dimension, beings that are on that moment that one has an experience (out-of-body or near-dead) in the 3rd dimension. Maybe they give us the things from the past and the future, maybe they tell us what the 5th and 6th dimension are like or what a parallel world is like, cause they can enter those dimensions.
  The 3rd, 4th and 7th dimension are exactly identical as far as size, cause it goes about the same being or thing. The 5th and 6th dimension and the 8th dimension are more voluminous and bigger, the 5th and 6th dimension span the others and the 8th as a matter of speaking embraces all and is the biggest of all.

  Concerning the 4th dimension it’s a fact that there is an endpoint. But, the beginning and the end of that dimension are touching each other, so the dimension keeps going on. I don’t know how this is possible, but I imagine it like this. And every nanosecond that comes a new cube is added, even that it is a circle. So the hose keeps getting bigger and bigger. If you die and your ‘soul’ moves to the 5th dimension, the cuboid of the 4th dimension and the cube (in my figure) of the 3rd dimension stay empty. Certainly that of the 3rd dimension, in the 4th dimension all will be empty from the moment that your carnal body died, and of course the future will be empty too cause there is no future for a carnal body that died. If you are reborn there will start a new past (of the carnal body you own then), present and future. I suppose that it may be possible that if you live in the 5th dimension you can observe your own former lives as a being of the 5th dimension, I suspect that it even is possible to go to the beginning of your soul and see what the first carnal body was that you had, that’s why people sometimes remember or recognise things and places they never had seen before in that life (they know it from former lives, cause those are on the same line (4th dimension, your past). Even going to the future is possible if you are a being of the 5th dimension.
  That empty cube and cuboid are coming into existence because times keeps moving, even if you die. But, as long as you aren’t reborn, the life line keeps going on and at the moment that you are reborn there starts a new life line. It’s the same line as your former lives but there is a new beginning point, that of your new life. And so the line of your dimension (3rd and 4th dimension) and all dimensions in the 7th dimension have different quantities of empty cubes in their line, because not all carnal bodies die at the same time.

  From this one can conclude that the line (of the 1st dimension in my figure) and also the circle (of the hose in the 2nd dimension of my figure) always will expand. For every nanosecond there will come a row of cubes extra. The lines of the 4th (together with the 3rd) dimension and all 7th dimensions are precisely as long. But they get longer each nanosecond, so all the other dimensions are growing too.

  Also this, not all carnal bodies die at the same time. It could be that you die when 35 years old, and that the same body in another parallel dimension becomes 99 years old and yet in another parallel dimension your body died on the age of 2. In many of the 7th dimensions you are still living the moment you die here or maybe you already were dead. Probably this seems complicated, and I find it complicated too, but I can’t get of the impression that the person (carnal body) that I am now, does exist or has existed in the parallel dimensions (of the 7th dimension. But my soul exists only in this body here (in the 3rd dimension) and all the same bodies in the 7th dimension are ‘inhabited’ by other souls. But according to me it’s a fact that as long as one of those same carnal bodies lives (you or those in the 7th dimensions) you aren’t going to be reborn. So all souls of the same carnal bodies that died will remain in the 5th dimension until the moment that all same carnal bodies are dead, that’s when you will be reborn. Do you get it?

  So one could conclude that all souls that ‘inhabit’ the same body (in different dimensions) are connected with each other, because when your soul gets reborn, then at the same time all other connected soul will be reborn in the other dimensions (7th). That is something that happens simultaneously. And so every soul connected with you will have the same point of beginning of a new life.
  I also suspect something else. For me (my soul) this is the 3rd dimension and the 4th dimension is my past and future. But for every other soul connected with it could be that their line is the 3rd and 4th dimension and for that soul in the 3rd dimension I’m a soul living in one of the 7th dimensions.

  The line that you see in my figure (1st dimension) is the hose of my soul and of all souls connected with me, infinite quantity of souls. And according to me there is an infinite quantity of hoses like mine. Every soul, every being AND every object is part of a hose. The people you know, all people that are now living on the earth (in this and the 7th dimensions) all belong to a different hose, nobody of them will belong to the same hose, that is impossible. Enormous amount of hoses. All those hoses are touching other hoses, and so the 8th dimension is even bigger than you thought. And I suspect that the hoses of the people you know, your family, your acquaintances and so, their hoses are close to yours.

  These are thus 'my dimensions'. I couldn’t find this view on the internet. So I may be the only one that thinks this way. But I don’t care, as long as I can’t see or experience it, it’s impossible to know which view or theory is the right one. No explanation, theory or view concerning the dimensions is proven, neither is mine, but who’ll say which is the right one?
  Maybe my representation of the line (garden hose) is wrong. It could be that every line (as in my figure: 1st dimension) actually is a plane and are all planes are situated on top of each other. I used a cube in my figure, but I also could use other forms, like a sphere for instance.
  I have added a figure (‘met bollen with spheres’). I just heard that it is more clarifying.

  Perhaps I forgot to explain some things, which can happen of course, there is so much to say about this subject. Probably I have said things that aren’t (completely) right, that also can happen because there is nothing to compare your thoughts with and nothing to check if you are wrong. It also is the first time that I write my view down. So if I forgot something, if something is wrong, let me know and I certainly will make things right.

  Bijlagen:
  4 dimensies dimensions.JPG (40.2 KB)   
  inkt vergroot ink magnified.JPG (594.4 KB)   
  laag mens low human.JPG (54.2 KB)   
  mens hoog human high.JPG (201.3 KB)   
  met bollen with spheres.JPG (651.9 KB)   
  mijn visie my view 1.JPG (314.4 KB)   
  papier vergroot paper magnified.JPG (398.2 KB)   
  tuinslang garden hose.jpg (35.6 KB)   

  03-12-2009 om 23:08 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Dimensions Other Side width depth height length string theory m-theory 3rd dimension 8 dimensions perception 6th sense quarks human neuron earth cluster solar system filament present past future Heaven Hell perfection parallel

  01-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 2 (nederlands)

  ‘God heeft de mens geschapen uit grond van de aarde, daarna heeft hij de vrouw geschapen van de rib van de mens.’ Dit komt bij mij nogal raar over, alsof een vrouw geen mens is. God noemt de vrouw zelfs ‘helper’. Volgens God is de vrouw dus minderwaardig ten opzichte van de man (of moet ik zeggen mens). Veel mensen uit de Westerse wereld vitten altijd op het feit dat de vrouw in de Islam minderwaardig behandelt word. Maar hoeveel van die mensen uit de Westerse wereld zijn katholieken (christenen)? En ik heb hier net verteld wat de katholieke God dacht. En dan zegt men dat God rechtvaardig is? Hoort bij rechtvaardigheid niet ook gelijkheid? Waar is die gelijkheid als je de vrouw zo laag op de ladder zet ten opzichte van de man? Waar is die gelijkheid als je Adam (de man) een mens noemt en Eva (de vrouw) een helper, die na de wilde dieren en vogels komt?

  Vermits God de mens maakt naar zijn eigenbeeld en vermits de mens voor God mannelijk is, kan men dus aannemen dat God een mannelijk wezen is. Je kan nog verder gaan in die denkwijze. Want wat deed God toen hij merkte dat het beter was dat de mens (de man dus) niet alleen leefde? Hij schiep alle in het wild levende dieren en vogels. Maar er was geen helper bij die paste bij de mens. Toen schiep hij pas de vrouw.
  Anderzijds schiep hij op de vierde en vijfde dag al vogels, zeewezens, vee, kruipende dieren en wilde dieren. Dus weer een tegenspraak.

  God is alwetend zegt men, God is rechtvaardig, God is liefde en God is genadig. Daar stel ik me toch vragen bij. Als hij alwetend is, dan had heeft hij op voorhand geweten dat Adam en Eva toch vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad zouden eten. Zo komt het toch bij mij over. En wat wil dat zeggen? Dat hij ofwel sowieso van plan was om deze ‘mens’ en zijn helper uit Eden te zetten, ofwel is hij niet zo alwetend als men beweert. Rechtvaardig en Genadig? Nu, het heeft waarschijnlijk geen zin om deze termen in de Van Dale te gaan opzoeken, want de termen die bedoelt worden zullen wel meer betekenen. En waarschijnlijk als ik hier een uitleg aan geef, zullen anderen die weerleggen, afkeuren of men zal waarschijnlijk wel iets aanhalen dat God dat wel is. Ik daarentegen denk aan rechtschapen als ik rechtvaardigheid in verband breng met God. Rechtschapen is eerlijk, loyaal, oprecht en integer. Bij genadig denk ik aan barmhartig (vol medelijden), goedgunstig, vergevingsgezind. Dus God zou eerlijk, integer, vol medelijden en vergevingsgezind zijn. Waar is de vergevingsgezindheid voor de slang, Adam en Eva? God is liefde en dat wil zeggen dat zij zich niet gemakkelijk laat kwaad maken en het kwade niet aanrekent. Alles zou liefde verdragen, alles zou liefde verduren. Ik moet zeggen, als ik het stuk lees waar God te horen krijgt van Adam en Eva dat ze van de vruchten gegeten hebben dan heb ik niet de indruk dat God zich niet makkelijk laat kwaad maken. Hij vervloekt de slang, hij sticht vijandschap tussen Adam en Eva, tussen hun nageslacht. Hij vervloekt de akkers. En Adam zou over Eva heersen (weer minachting voor de vrouw). Zo kwaad word ik zelfs niet.

  God plaatst in het oosten van Eden de cherubs (meervoud) met het flitsende, vlammende zwaard. Nu, ik vind op het internet twee benamingen voor de ‘wezens’ die daar geplaatst worden, de cherub (kerub) en de karibu. Waarschijnlijk een soort van synoniem? De Cherub (Kerub, Karibu of Cherubijn) is een engel van de 2e orde (van 9 in totaal). De cherub is een gevleugeld wezen. De cherub mag niet verward worden met de mollige gevleugelde baby’s. Een cherub zou een wezen zijn met vier gezichten: van een leeuw, een stier, een arend en een mens. Ze zouden vier vleugels hebben, het lichaam en de handen van de mens, de poten (voeten) van een kalf (stier?). Zij zouden een ankh dragen, het levensteken. Dit doet mij dan weer aan de Egyptische mythologie denken. Een andere verschijning die teruggevonden kan worden is een goddelijk wezen met de vleugels van een adelaar, de voeten van een leeuw, het hoofd van een stier en de staart van een slang.
  Ik vraag me af of het zwaard waarvan hier sprake hetzelfde vlammende zwaard is dat de aartsengel Michael draagt.

  Nu, je hoort vaak zeggen dat ‘je zal geoordeeld worden of je toegelaten wordt in de hemel’. Je hoort ook vaak ‘het laatste oordeel’. Het goede en ‘alleen geloven in God’ word toegelaten in de hemel. Het slechte en ‘niet (alleen) geloven in God’ word veroordeelt en niet toegelaten tot de hemel. De hemel wordt ook wel het paradijs genoemd. Maar ook Eden word het paradijs genoemd. Zijn deze dan gelijk en is (was) de hemel op de aarde? Of misschien is Eden wel een kopie van de hemel? En als dat zwaard nu eens symbolisch is en het eigenlijk gewoon de beoordeling is? Ben je goed en geloof je alleen in de God, dan mag je Eden binnen, ben je slecht en geloof je niet (alleen) in de God, dan kom je er niet in!

  Nu, mijn visie is altijd hetzelfde geweest, maar nu ik dit deel van het Oude Testament gelezen heb, is er mij nog iets opgevallen, waar ik nog niet had bij stilgestaan. Nu, even overstappen naar een andere categorie, die van het paranormale. Je gaat naar de hemel als je sterft zegt men. Maar is het niet zo dat geesten (zielen) verblijven in ‘Gene Zijde’? Eerst, wat zijn geesten (zielen)? Een groot deel van hen zijn overledenen. Wat is nu ‘Gene Zijde’? Een andere dimensie op deze Aarde, waar de ‘geesten’ verblijven, leven, … Ik zie Gene Zijde als een paradijs, met ongerepte natuur, prachtige landschappen, stromende rivieren, watervallen, zeeën en meren. Een Aarde als de onze, maar ongerept, met wezens die hier op aarde (in onze dimensie) geleefd hebben, mens en dier. Gene Zijde heeft twee kanten, deze waar ik net over vertelde, en die van het niets. Bij mij is daar alles verwoest en is er geen natuur meer, geen water, niets… Bij anderen kan dit er helemaal anders uit zien. Hoe ik dit weet? Dat weet ik zelf niet, heb er geen ervaring mee, maar het voelt wel aan alsof ik uit ervaring spreek. Een ander antwoord heb ik niet daarop. Maar neem nu eens het scheppingsverhaal. Daar scheidt God hemel en aarde. Misschien moeten we dit niet letterlijk opnemen, maar misschien heeft hij de dimensies wel uiteengetrokken. Dus dan waren ze daarvoor één geheel, en na de schepping van God zaten we met meerdere dimensies, en was het niet meer mogelijk (voor de meeste) om van de ene naar de andere dimensie te stappen. Het zou kunnen kloppen hoor. Je hebt een hemel, een hel en de aarde van God. In deze visie heb je de aarde, Gene Zijde (hemel) en de andere Gene Zijde (hel). Maar ja, dat is natuurlijk maar een visie van mij en wie ben ik!

  De visie die ik altijd heb gehad, zat in een heel andere richting. Wie zegt dat de Aarde vroeger niet een planeet was, zonder groen, zonder levende wezens (misschien waren er wel bacteriën, ongedierte, … maar zeker géén mensen en dieren). Wie kan er met 100% zekerheid zeggen dat er géén andere levende wezens in het universum zijn? Wezens die al lang geleden meer geavanceerd waren dan wij nu? En als die wezens nu eens zo geavanceerd waren dat ze kunnen reizen in de ruimte? Stel dat zij per toeval de Aarde ontdekten en zagen dat de omstandigheden vergelijkbaar waren met hun planeet. Of stel dat zij voor een project op zoek waren naar een planeet die dezelfde omstandigheden had als hun planeet en ze zo de Aarde vonden.
  Dan zijn ze de Aarde beginnen beplanten met al het groen (planten, gras, onkruid, bomen, …) die op hun planeet groeiden. Daarna hebben ze van alle exemplaren van dieren, microben, ongedierte en dergelijke die op hun planeet leefden paren naar hier overgebracht. Toen ze zagen dat deze dieren hier op de Aarde wel degelijk konden blijven leven zijn ze misschien een stap verder gegaan. En dan heb je twee mogelijkheden. In mijn visie is wat hier op de Aarde is een overblijfsel van (de evolutie van) een (proef)project van de wezens die onze planeet bezochten. Nu, ofwel hebben zij leden (deelnemers) van hun eigen ras genomen (misschien wel baby’s die sowieso géén echt besef hadden van waar ze kwamen of misschien wel volwassenen of jongvolwassenen van wie het geheugen gewist was) die ze in het ongewisse lieten van alle kennis die ze hadden, die ze in het ongewisse lieten van het bestaan van hun planeet, die ze in het ongewisse lieten over wat ze waren, over wat goed was en wat slecht … en hebben ze die op de Aarde gezet. En dan ga ik van de veronderstelling uit dat zij er dus net zo uitzagen als onze voorouders. Of ze hebben een wezen gecreëerd dat op leek op hun, maar niets van hun kennis had (een wezen dat niets wist) en hebben ze die op de Aarde gezet.
  Nu, omdat zij niet wisten wat er zou gebeuren als ze die ‘mensen’ op de Aarde zouden plaatsen, hebben zij eerst de man ernaartoe gezonden, en toen bleek dat het veilig was pas de vrouw. Zij wilden misschien gewoon weten hoe dat ‘wezen’ (de mens) op de Aarde zich zou ontwikkelen. Als het afstammelingen van hun ras waren die ze hier op de Aarde plaatsten, dan was het misschien wel om te weten wat er in hun verre verleden gebeurd is, dus om hun ‘oorsprong’ na te bootsen om te zien hoe zijzelf evolueerden. Of we zijn misschien maar een gewoon proefproject dat zij schiepen (creëerden). Voor hetzelfde geld zijn we een uit de hand gelopen schoolproject!

  Dit was dus mijn visie, en verder in de bijbel (dit herinner ik me nog wel) komen er meer en meer punten die deze visie ondersteunen en me alleen maar zekerder maken dat mijn visie evenveel kans heeft op ‘de waarheid zijn’ als de bijbel of welke andere religie.

  Maar dan zit je natuurlijk nog met Eden, hoe zie ik dat in mijn visie? Dit is wat moeilijker uit te leggen, zeker nu ik tot heb besef kwam dat de Gene Zijde misschien wel de hemel is. Het kan zijn dat Eden een plaats op deze Aarde was die onze bezoekers zo opgebouwd hadden dat het leek op hun planeet of een gebied op hun planeet. Of misschien was het gewoon de mooiste plek die er was nadat zij gezorgd hadden voor al het groen. Of misschien was Eden wel de plek waar alles begonnen was, waar zij verbleven terwijl ze het groen en de dieren op de Aarde brachten. Of, om naar de visie van Gene Zijde te gaan, was Eden de enige plek op deze Aarde waar de 2 dimensies elkaar overlapten en dus eigenlijk één dimensie waren. Een speciale plaats dus in ieder geval waar zij de (volwassen) deelnemers van hun bevolking (ras) naartoe brachten. Misschien was Eden niet zo speciaal ten opzichte van de rest van de gebieden op de Aarde, maar was het gewoon de plaats waar zij de transfer deden van hun ‘schip’ naar de Aarde (en ook andersom). Het zou zelfs kunnen dat zij in Eden iets hadden wat wij kennen als een database, een gegevensopslag van hun kennis. Misschien is de boom van kennis van goed en kwaad gewoon een database met daarin de ‘wetten’ van de planeet van onze bezoekers en ook met datgene wat onze bezoekers kennen als ‘goed’ en ‘kwaad’. Wie weet stond er zelfs iets in over de dimensie van Gene Zijde, en de andere Gene Zijde. En misschien was de levensboom wel een database met alle kennis van onze bezoekers en hun geschiedenis. Men kan aannemen dat men de wezens die men als eerste op de Aarde plaatste in de buurt van de transferzone wilde houden, voor het gemak (ingrijpen indien nodig, evacueren indien nodig, …) of gewoon omdat dit de makkelijkste manier was om hen in het oog te houden. Men kan ervan uitgaan dat van het moment dat onze bezoekers zagen dat de eerste twee (één man en daarna één vrouw erbij) die ze op de Aarde achterlieten het goed deden en zijn zij toen verdergegaan met het achterlaten van andere mensen, maar die werden dan buiten het zogenaamde Eden gebracht. Zij wilden alle mensen zien evolueren op de planeet Aarde, maar vooral dan de eerste twee, daarom dat zij hen misschien lieten blijven in hun transferzonde (gekend als Eden).

  Ik zei dus al dat als het leden van hun ras waren dat zij géén kennis hadden en géén weet van de planeet waar zij vandaan kwamen. Ook als de mens iets is wat zij creëerden had dit wezen (de mens dus) géén kennis en weet van hun planeet. En omdat onze bezoekers het noodzakelijk vonden voor hun (proef)project dat die kennis voorlopig nog geheim bleef voor diegene die op de Aarde leefden (bijvoorbeeld omdat ze nog niet voldoende geëvolueerd waren) verboden ze de twee mensen die in Eden leefden om op de plaatsen te komen waar de databases zich bevonden. En nu gaat men misschien vragen ‘waarom zet men die databases dan daar als niemand op de Aarde mocht weten wat er in stond?’. Wel, zelfde vraag aan God, waarom zette hij die bomen daar? Ik zei dan ook ‘voorlopig nog’ en ‘nog niet voldoende geëvolueerd’, het zou goed kunnen dat het de bedoeling was dat als de mens die op de Aarde leefde voldoende geëvolueerd was dat men hem dan toegang zou geven tot die kennis. Vandaar de databases op de Aarde.
  Je kan ook aannemen dat één van de bemanningsleden uitverkoren (of verplicht) was om zich onder de twee mensen op Eden moest mengen, om te zien wat zij deden, wat zij probeerden, wat zij dachten, … Deze twee mensen noemden hem misschien wel ‘Heer’ en er was hun misschien verteld dat hij ‘God’ was en deze Aarde had gemaakt tot wat hij was.

  Nu kennen we op de Aarde altijd wel dingen waar mensen voor en mensen tegen zijn, misschien dat zij ditzelfde verschijnsel op hun planeet ook kennen en de kans is dan groot dat er in het schip waarmee zij ons bezochten ook waren die een ander doel hadden of die vonden dat er wel degelijk dingen moesten zijn die de mens op de Aarde wel degelijk moest weten. Misschien vond één bemanningslid of misschien waren ze wel met meer (op het schip en/of op hun planeet) dat het noodzakelijk was dat diegene die leefden op de Aarde de wetten van hun planeet kenden en dat het nodig was dat zij wisten wat ‘goed’ en ‘kwaad’ was. Of misschien was het gewoon iemand van hen die het (proef)project wilde doen mislukken.
  Misschien had één van onze bezoekers beslist om in te grijpen en heeft hij contact gezocht met de mens die leefde op de Aarde. Het kan zijn dat hij dit deed als wie hij was, maar het is aannemelijk dat hij zich vermomde, omdat hij niet wilde betrapt worden. Het zou kunnen dat zijn niet-lichamelijk deel (zijn ziel, geest, …) tijdelijk het lichaam van een slang heeft overgenomen. En dat hij zo contact zocht met de vrouw die leefde in Eden (misschien was zij toevallig de eerste die hij tegenkwam) en haar vertelde over de database met hun wetten en het ‘goed’ en ‘kwaad’. Dus misschien vertelde hij gewoon tegen haar dat daar interessante dingen te vinden waren, of dat daar dingen waren die ze zeker moest weten. Zij heeft de man dan overtuigd mee te gaan naar het verboden gebied waar de database van de ‘wetten’ en het ‘goed’ en ‘kwaad’ zich bevond. Hoe die kennis tot hen kwam weet ik niet, misschien was het opeens deel van hun eigen kennis, maar feit is dat toen zij uit de database kwamen, zij wisten wat ‘goed’ en ‘kwaad’ was.

  Dan heeft het bemanningslid dat persoonlijk contact had met deze twee mensen tot de conclusie gekomen dat zij de database ‘van de kennis van ‘goed’ en ‘kwaad’’ wel moesten hebben betreden (omdat zij plots schaamte kenden?) en is hij naar het schip terug gegaan om daar te overleggen wat ze moesten doen. Dan is besloten dat het enige dat ze konden doen was de mensen uit Eden verbannen en zorgen dat niemand op de Aarde de databases nog kon betreden. Het bemanningslid of de groep die het project had proberen te verknoeien (of dat deels had gedaan) hebben ze dan misschien al ontmaskerd en naar hun wetten een straf uitgesproken. Misschien is hij dan ook op de Aarde geplaatst en mocht als straf daar niet meer weg. Kent men niet zoiets als de ‘gevallen engelen’? De twee mensen worden dan ook verbannen uit Eden en er word bewaking met een wapen achtergelaten op de Aarde om te zorgen dat er niemand de databases kon betreden. Misschien waren die bewakers (wat wij cherub of karibu noemen) wel wezens die ze op hun planeet kenden of misschien wel een wezens van een ander ras van nog een andere planeet waar ze contact mee hadden, maar feit was dat Eden vanaf dan verboden gebied was voor de ‘mensen’ op de Aarde, want onze bezoekers hadden schrik dat hun project helemaal verknoeid zou worden als één van de mensen op de Aarde de database met alle kennis zou betreden. En door het gebied ‘verboden’ te maken werd dit dus voorkomen.
  Ik heb het net gehad over de cherub, wat het wapen betreft is dit misschien hetzelfde als in het Oude Testament (zwaard), ofwel was het een wapen dat wel degelijk iedere mens kon tegenhouden, of het was misschien een ‘beoordeling’. Onze bezoekers wisten dat ons niet-lichamelijke deel (ziel) gescheiden werd van ons lichaam nadat het lichaam ‘overleden’ was, en zij wisten dan ook dat deze ziel dan in Gene Zijde terecht zou komen, en misschien kregen deze zielen automatisch alle kennis als zij Gene Zijde betraden? En daarom plaatsten zij misschien bewaking met een ‘beoordeling’, die oordeelde wie Gene Zijde in mocht en wie naar de andere Gene Zijde moest.

  Je zal gemerkt hebben dat ik veel ‘misschien’ gebruik, dit doe ik omdat dit iets is wat niet zeker geweten is. Ik ben hier geen nieuwe religie aan het oprichten en ik zeg hier niet dat dit de waarheid is (zou dood neervallen moest blijken dat het wel degelijk ongeveer zo is gegaan). Ik vertel hier gewoon hoe ik dat wat vermeld staat in de bijbel zie, en stel er mij vragen bij.
  Als je bijvoorbeeld twintig mensen neemt, en je geeft aan de eerste een boodschap door (de anderen horen niet wat die boodschap is, de boodschap word 1 keer gezegd, niet meer). Je laat dan de boodschap doorgeven van persoon tot persoon en gaat achter de laatste persoon (de twintigste) staan. Nadat deze de boodschap heeft gekregen geeft hij die terug door aan jou. Hoe groot is de kans dat het identiek dezelfde boodschap is als die je gegeven hebt? Héél klein natuurlijk. En dit is met mondelinge overgave. Je kan dit ook met schriftelijke overgave doen. Je schrijft de boodschap, laat de volgende persoon die een paar minuten doornemen. Laat hem iets later deze boodschap (die hij niet meer kan lezen) opschrijven en dit zo doorgeven tot het bij de twintigste persoon aan komt. Deze schrijft de boodschap dan op en geeft die aan jou. Wedden dat het ook niet identiek dezelfde boodschap is als deze die je opgeschreven had?
  Dit is wat er volgens mij ook met de religies is gebeurd, door de jaren héén is het verhaal aangepast, mensen hebben dingen weggelaten, andere dingen bijgevoegd, dingen vergeten, … En uiteindelijk bleef dat over wat wij nu als de Bijbel met zijn Oude en Nieuwe Testament kennen. En wat anderen als de Koran kennen en zo heeft iedere religie die gelooft in één God zijn verhaal, maar ik ben er vast van overtuigd dat de basis dezelfde oorsprong heeft.

  Ik vertelde je al dat ik ervan uit ging dat één bemanningslid zich in Eden onder Adam en Eva begaf (eerste man en vrouw op de Aarde). Misschien hebben onze bezoekers nadat zij een heel deel mensen op de Aarde geplaatst hadden deze onderverdeeld onder alle bemanningsleden van hun schip, wij kennen dat als delegeren, het maakt het observeren makkelijker. Zij hadden misschien ieder op hun manier contact met de mensen. En zo zijn waarschijnlijk de verschillende religies ontstaan. En er waren misschien mensen die ervan uitgingen dat de God waar andere mensen die ze tegenkwamen het over hadden dezelfde God was als de hunne. Andere mensen zijn waarschijnlijk gaan geloven dat er wel meerdere Goden moesten zijn.

  En nu gaan er een deel mensen afkomen met het verhaal dat de mens een evolutie is van de aap. Maar is ondertussen niet aangetoond dat dit niet zo is en dat de mens en de aap een gemeenschappelijke voorouder hebben? Ik vind deze redenering zelf ook wel het meest logisch.
  Nu, ik heb nergens gezegd dat het wezen dat hier als eerste op de Aarde kwam eruit ziet zoals wij nu of dat onze bezoekers toen eruit zagen als wij nu. Maar misschien zagen zij eruit zoals de voorouder van de aap en de mens. Of misschien zagen zij er wel zo uit als ons nu, en creëerden zij een wezen (de voorouder van de aap en de mens) die een beetje op hun leek. Of misschien creëerden zij een wezen dat eruitzag als hun verre voorouders.
  Anderen zeggen misschien dat ik veel fantasie heb, en dat is wel zo, dat hoor ik wel meer, daarnet zelfs nog, maar geloof me vrij, er is evenveel (misschien zelfs meer) fantasie nodig geweest om het Oude Testament en andere religies te schrijven. Ook al stammen die religies en zelfs mijn visie af van dezelfde basis en dezelfde ‘waarheid’.
  Wie zal zeggen of we die waarheid ooit zullen te weten komen en indien zo, wanneer dit zal zijn. Misschien komen we het inderdaad pas te weten als we Gene Zijde betreden. Ik ben in ieder geval héél geïnteresseerd in wat er toen allemaal gebeurd is en zou er enorm graag het fijne van weten.

  01-12-2009 om 12:31 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Mens man vrouw God cherub karibu cherubijn engel Eden Gene Zijde bezoekers buitenaards wezen extraterrestrisch proefproject Aarde Boom van kennis van goed en kwaad Levensboom religies waarheid gevallen engelen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 2 (english)

  ‘God created man from ground of the earth, after that he created the woman out of the rib of the man.’ I find this odd in Dutch. They say ‘God created human from… and after that … woman’. As if a woman isn’t human. God even calls the woman ‘helper’. According to God (Catholic, Christian) the woman is inferior to the man (or should I say (hu)man). Many people from the Western world say that the woman in Islam is treated inferior to the man. But how many of the people of those are Catholics (Christians)? And I just told what the Catholic God says. And then one says that God is omnibenevolence and truehearted? Doesn’t equality belong with righteous? Where is that equality if you put the woman this low on the ladder in comparison with the man? Where is that equality if you call Adam (the man) a (hu)man and Eve (the woman) a helper, and she even is placed behind the wild animals and the birds?

  Since God makes the (hu)man to its own image and since (hu)man is manly for God, one can assume that God is a masculine being. You can go further in that way of thinking. Because what did God when he noticed that it was better that the (hu)man didn’t have to live alone? He searched for a ‘helper’ for the (hu)man, he created all wild animals and birds. But there wasn’t a suitable helper. Then he created the woman.
  On the other hand he created all creatures of the sea, all birds, … all animals. So again a contradiction!

  One says that God is omniscience, God is omnibenevolence, God is love and God is merciful. I have doubts about this. If he was omniscience he would have known (in front) that Adam and Eve were going to eat from the tree of the knowledge of good and evil. I see it like that. And what does this mean? That he either already had the plan to throw the (hu)man and his woman out of Eden or he isn’t that omniscience as one says. Omnibenevolence and Merciful? I know it makes no sense to take the Van Dale (Dutch dictionary) and look up those words, cause the terms will mean more than said there. And probably if I give an explanation others will disapprove or they will quote something else God is. When I think of omnibenevolence regarding to God I think of righteous. Righteous is honest, loyal, sincere and upright. When I hear merciful I think of compassionate (full of sympathy), lenient and forgiving. So God would be honest, upright, compassionate and forgiving. Where is that forgiving for the snake, Adam and Eve? God is love and this means ‘not rude’, ‘not easily angered’ and ‘it keeps no records of wrong’. Everything would bear all things and would endure all things. I have to say that if I read the part where God finds out that Adam and Eve have eaten from the tree of the knowledge of good and evil that I haven’t got the impression that God isn’t easily angered. He curses the snake, he stir up an enmity between Adam and Eve, between their offspring and hers. And Adam will rule over Eve (again disrespect for the women). He curses the ground. Even I don’t get this angry.

  God places cherubim (plural) with a flaming sword in the east of Eden. Now, I find two appellations on the internet for the creatures that are placed in the east, the cherub and the karibu. Probably some kind of synonym? The Cherub is an angel of the second order (of 9 orders in total). The cherub is a winged being. The cherub isn’t the baby angel. A cherub is a being with four faces: of a lion, an ox, an eagle, and a man. They are said to have the stature and hands of a man, the feet of a calf (ox?), and four wings. They would carry an ankh, the key of life. This recalls Egyptian mythology to me. Another appearance that can be found is a divine creature with the wings of an eagle, the feet of a lion, the head of an ox and the tail of a snake. 
  I ask myself if the flaming sword that is quoted here is the same flaming sword carried by the archangel Michael.

  Now, often you hear people saying that ‘you will be judged before you are permitted in heaven’. One also says ‘divine judgment’. The good and ‘only believing in the God’ is permitted in heaven. The evil and ‘not (only) believing in the God’ is condemned and is not permitted in heaven. Heaven is also called the paradise. But Eden also is called the paradise. Are heaven and Eden the same and is (was) heaven on earth? Or maybe Eden is a copy of heaven? Maybe the sword is symbolic and means the ‘divine judgment’? Are you good and do you believe in the God, then you may enter Eden (heaven). If you’re evil and/or you don’t believe in the only God, then you won’t come in!

  Now, my view always was the same, but now I have reread this part of the Old Testament, something struck to me, I didn’t dwell on this fact. Now, changing over to another category in my blog, that of the paranormal. One says you will go to heaven if you die. But isn’t it so that ghosts (souls) reside in ‘the Other Side’? First, what are ghosts (souls)? A large part of the souls are dead persons. What is ‘the Other Side’? An other dimension on this Earth, where the souls remain, live, … According to me ‘the Other Side’ is a paradise, with untouched nature, beautiful landscapes, streaming rivers, waterfalls, seas and lakes. An Earth as our, but untouched, with beings that lived on Earth (our dimension), human and animal. ‘The Other Side’ has two sides, the one I just told you about and the other ‘Other Side’ that of the nothing. To me the nothing is a place where everything is destroyed, there is no nature anymore, no water, nothing … This can be very different to others. How do I know this? I don’t know, I have no experience with this, but it feels as if I speak from experience. I don’t have another answer for that. But let’s take the creation narrative. God separates heaven and earth. Perhaps we shouldn’t take this literally, but maybe God tears apart the dimensions. So they were one before, and after the creation of God we had multiple dimensions, and it wasn’t possible (for most people) to step from one dimension (our) in another. It could be true. You have a heaven, a hell and the earth of God. In this view, you have the earth, the Other Side (heaven) and the other ‘Other Side’ (hell). But yes, it’s just my view and who am I!

  The view I always had was going in a different direction. Who says that the Earth wasn’t a planet, without nature, without living beings (maybe there were bacteria, vermin, … but certainly not humans and animals). Who can say with 100% certainty that there aren’t other living beings in space? Beings who were as advanced as we now already long time ago? And what if those beings were so advanced that they could travel in space? Maybe they discovered Earth by coincidence and they noticed that the circumstances on the Earth were comparable with those of their own planet. Or maybe there was a project and for that project they needed a planet with the same circumstances as those of their own planet and they found the Earth.

  Then they began to plant the nature (plants, grass, weeds, trees, …) on the Earth. After that they transferred couples of all the animals, organisms, vermin and such that live on their planet to the Earth. After they confirmed that those animals could live here on the Earth they went one step further. And then one has two possibilities. In my view all that is here on the Earth are the remains of (the evolution of) a (test-)project of the beings that visited the Earth then. Now, either they took citizens (participants) of their own species (maybe babies cause they haven’t got yet a real understanding and memories or maybe young adults or adults whose memory was erased) and let them in the dark of all knowledge they had, let them in the dark of the existence of their home-planet, let them in the dark of who they were, of what was good and evil… and stationed them on the Earth. And so I presume that they looked the same as our ancestors. Or they created a being in their own image, but a being that didn’t had the knowledge they had (a being that knew nothing) and they stationed those beings on the Earth. Now, because they didn’t know what would happen if they stationed those (hu)mans on the Earth they first send the man. And after they were certain that everything was going well, that everything was save, they send the woman. Maybe they only wanted to perceive how those ‘beings’ (the (hu)man) would evolve on the Earth. If it were citizens of their own planet they maybe wanted to know what happened in their own distant past, so to imitate their own ‘origin’ and to investigate how they themselves evolved. Or maybe we are just a simple test-project they created. Anyhow maybe we are a school-project beyond control!

  So this was my view, and further in the bible (I still remember this) there are more and more passings that support this view and that make me more certain of the fact that my view has equal chance of being ‘the truth’ as the bible of another religion.

  But there still is Eden, how does this fit in my view? It’s more difficult to explain that, certainly now I realized that ‘the Other Side’ may be heaven. It could be that Eden was a place on this Earth created in such a way (by our visitors) that it looked like their own planet or the area they called home. Or maybe it just was the most exquisite place that existed after they planted nature. Or maybe Eden was the place where all things started, where they were established there while bringing nature and animals to Earth. Or, to go to the view of ‘the Other Side’, Eden was the only place on Earth where the 2 dimensions overlapped and were one. Anyway a special place where they brought the (adult) participants of their population (species). Maybe Eden wasn’t that special in comparison to the rest of the Earth, but it was simply the area where they did the transfers from their ship to the Earth (and also vice versa). It even could be that they had in Eden something we know as a database, a data storage medium of their knowledge. Maybe the tree of the knowledge of good and evil was a database in which one could find the laws of the planet our visitors came from and also that what our visitors experience as ‘good’ and ‘evil’. Maybe there even was information about ‘the Other Side’ and the other ‘Other Side’. And maybe the tree of life was a database with all knowledge of the visitors and with their history. One can assume that they wanted to keep the beings they stationed on the Earth nearby the transfer-zone for the sake of convenience (intervene if necessary, evacuate if necessary, …) or just because this was the apparent reason that it was the best way to observe. One can assume that from the moment that they noticed that the first two (first one man and afterwards they added a woman) they stationed on the Earth were doing well they started to station more beings (humans) but outside Eden. They wanted to observe the evolution of humans on the planet Earth, but especially the first two, maybe that’s way they let them stay in the transfer-zone (known as Eden).

  I said that if they stationed citizens of their species that those didn’t have knowledge and no information of the home-planet. Even if the human is something they created that being (the human) didn’t have knowledge and information of the planet of the visitors. And because these visitors found it necessary for the test-project that the knowledge stayed secret for now for those living on the Earth (for instance because they weren’t evolved sufficient) they forbid those two living in Eden to come to the places where their databases were positioned. And now one is going to ask ‘why place those databases on earth if nobody on earth was permitted to know all that was in those databases?’ Well, I have the same question to the Eden and the trees of God? I said ‘for now’ and ‘were not … sufficient’, it could be that it was the intention that if the human was evolved enough that they would be permitted to know all that was in those databases. That’s why they were positioned on the Earth.
  One can assume that one of the crew members of the ship was chosen (or obliged) to mingle with those two in Eden, to find out what they did, tried, thought, … Maybe those two called him ‘Lord’ and maybe he told those two that he was the ‘God’ and that he created this Earth.

  Now we know that on our Earth there always are people who are for something and also there are people against something. Maybe they knew the same thing on their planet and then there is a chance that there were visitors who were of opinion that those living on the Earth needed to know something or maybe they had another purpose. Maybe one crew member or maybe more (on the ship and/or on their planet) were of opinion that it was necessary that those living on the Earth knew the laws of their home-planet and that it was necessary that they knew ‘good’ and ‘evil’. Or maybe it was just a crew-member who wanted to wreck the (test-)project.
  Maybe one of our visitors decided to step in and he contacted the (hu)man living on the Earth. It could be so that he did this in own person, but one can assume that he disguised himself (or herself) because he didn’t want to be catched. It could be that his not-physical part (his soul) temporary took over the body of a snake. And that he contacted the woman in Eden (maybe she was just the first he met) and told her about the databases with the laws and the ‘good’ and ‘evil’. SO maybe he just told to her that there were interesting things to find, or that there were things they had to know. She convinced the man to go with her to the forbidden zone where the database of the laws and the knowledge of the good and evil was positioned. I don’t know how they received this knowledge, maybe it suddenly was part of their knowledge, but it is a fact that when they left the forbidden zone they knew what was ‘good’ and what was ‘evil’.

  Then the crew-member who had personal contact with the two in Eden came to the conclusion that they had entered the database of the knowledge of good and evil (because they knew what shame was?) and he went back to the ship to have a conference with his fellow crew-members and to decide what to do with the two. They decided that the only thing they could do was sending Adam and Eve out of Eden, to banish them and make sure that nobody on the Earth could enter the databases again. Maybe the crew-member or the group that tried to disturb the project (or partly did disturb it) where already captured and maybe they already got their punishment (as written in their laws). Maybe the others placed the saboteur(s) on the Earth and it was forbidden ever to leave the Earth. Doesn’t one knows something as ‘fallen angels’? Adam and Eve were banished from Eden and our visitors put guards (with a weapon) on the Earth (in Eden) to make sure that nobody could enter the databases. Maybe the guards (who we know as Cherub) beings who were living on our visitors planet, or maybe they were another species who were an alliance of our visitors. But the fact was that Eden was a forbidden zone for those living on the Earth, cause our visitors feared that their (test-)project completely would become messed up if a human would enter the database of life. And by making Eden a forbidden zone, this could be prevented.
  I just talked about the Cherub, the weapon may be the same as that in the Old Testament (sword), either it was really a weapon that could stop all humans on the Earth, either is was a ‘judgment’. Our visitors knew that our not-physical part (soul) could be separated from our body after our body was ‘deceased’, and they knew that this soul would go to ‘the Other Side’, and maybe those souls got all the knowledge when they entered ‘the Other Side’? And maybe that’s why they placed guards with a ‘judgement’ who should judge the people and decide who could enter ‘the Other Side’ and who should enter the other ‘Other Side’.

  Probably you noticed that I used a lot of ‘perhaps’, ‘maybes’, … I did this because this is something that isn’t certain, it isn’t known and nobody knows if it’s truth. I am not creating a new religion and I don’t say that this is the truth (I think I would drop dead if one day this seems to be the truth). I just tell how I see all that is written in the bible and ask the questions I have.
  For instance, if you take twenty people and you give a message to the first (the others may not hear what you say, the message is only said one time). Each one passes on the message to the next person, you go standing behind the last person (the twentieth). After he got the message he says the message to you. What are the chances that the message is exactly the same as the one you gave in the beginning? The chances are small that it is the same of course. And this is passing on by word of mouth. You can do the same with a written message. You write a message, show it to the first person for a few minutes. Then he has to write down your message (he can’t see your message anymore) and pass this on to the next and so on till the message is passed on to you. I’ll bet that the message you’ll get isn’t exactly the same as the one you wrote down in the beginning.
  And this is what according to me happened with the religions, through the years the story is changed, people have cut parts, others have added things, others have forgotten things, … And finally we have the bible (Old Testament and New Testament) as we know it. And with the Koran and other religions the same thing happened. Each religion that has ‘believing in one God’ has its story, but I’m convinced that the basics of those stories are the same and that they have the same source.

  I already told you that one crew-member mingled with Adam and Eve (first (hu)man and woman on the Earth). Maybe our visitors subdivided all other (hu)mans and women they placed on the Earth among each other, we know this as delegating, it makes the observing more easy. Maybe they each had a different manner to contact those living on the Earth. And this is how the different religions came into existence. There probably were people who assumed that the God of other people they met was the same God as their own. Others started believing that there had to be more Gods.

  And now there will be people who will say that humans originated from apes. But isn’t this assumption already contradicted? Nowadays they say that apes and humans have the same ancestor. I think this assumption is more logical.
  Now, I never said that the first (hu)mans and women stationed here on the Earth looked like us now or that the visitors looked like us now. But maybe they looked like the ancestor of apes and humans. Or maybe the visitors did look like us now and created a being (the ancestor of the apes and humans) that looked like them and us. Or maybe they created a being that looked like their ancestors.
  Others will say that I have a lot of fantasy, and that’s a fact, it’s said already more even a few moments ago, but believe me, one needed as much (maybe even more) fantasy to write the Old Testament and other religions. Even though those religions and my view originate from the same basic and the same ‘truth’.
  Who’ll say if we will ever know that truth and if so when this will be. Maybe we all have to wait till we die and enter the ‘Other Side’. I happened to be interested in all that happened then and I would like to know the ins and outs.

  01-12-2009 om 11:33 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Human man woman God cherub cherubim angel Eden Other Side visitors extraterrestrial beings aliens test-project project Earth tree of the knowledge of good and evil tree of life religions truth

  29-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Sweet

  Vandaag hoorde ik op de radio een lied dat ik niet direct thuis kon brengen. ’t Is te zeggen, ik wist wel dat ik vroeger als kind met de platenspeler van mijn moeder dit liedje speelde, het was geen elpee, maar een single. Maar ik kwam niet op de naam van de band of de naam van het liedje. Ik ben dan natuurlijk direct gaan opzoeken wie het was, want ik ben iemand die blijft tobben over zo een dingen.

  Vrij snel had ik de naam van de band al gevonden. ‘The Sweet’, een Engelse glamrockband van de jaren ’70. De bezetting bestond uit Andy Scott, Steve Priest, Brian Connolly en Mick Tucker.

  Maar dan moest ik gaan zoeken hoe het liedje noemde, want dat schoot me nog steeds niet te binnen. ‘The Sweet’ had heel wat hits: ‘Funny Funny’, ‘Co-Co’, ‘Wig-Wam Bam’, ‘Block Buster’, ‘Poppa Joe’, ‘Ballroom Blitz’, ‘Fox on the run’ en nog wel heel wat andere…

  Ik ben dan op Youtube gaan zoeken naar liedjes van ‘The Sweet’ en zo kwam ik tenslotte uit bij het liedje ‘Little Willy’. Ook een goed nummer van hen. Persoonlijk vind ik ‘Ballroom Blitz’, ‘Blockbuster’ en ‘Fox on the run’ wel de leukste liedjes van ‘The Sweet’, maar dit komt waarschijnlijk omdat mijn moeder ook deze op elpee had.

  Als ik aan ‘The Sweet’ denk, denk ik natuurlijk ook direct aan Mud. Ook een Engelse glamrockband. Ook van hen waren er singles te vinden in de collectie thuis. Liedjes als ‘Dynamite’ en ‘Tiger Feet’.

  Dit liedje horen deed me dus terugdenken aan mijn kindertijd. Een zorgeloze kindertijd (zorgeloos als ik mijn vader niet mee tel). Ik weet nog goed dat ik vele dagen op de kamer van mijn ouders zat, met hun singles, elpees en platenspeler. Ik denk dat ik heel wat platen zot gedraaid heb. Als kind heb je nog niet echt besef van rekeningen, geldproblemen, geld in het algemeen, werken gaan, tijdsdruk, stress, … Bij die dingen sta je gewoon niet stil dan, al moet ik zeggen dat het bij mij niet lang geduurd heeft voor dat besef kwam, dit door de scheiding van mijn ouders.

  Ik ben opgegroeid in een huis waar altijd wel de radio aan stond, ik had ‘toegang’ tot de platenspeler en plaatjes van mijn ouders en had er zelf ook al een paar gekregen. Ik merk dat ik nu ook altijd de radio op heb staan, gewoonte zeker? Al zijn er ook momenten dat ik het graag helemaal stil heb, geen radio, geen tv, geen geluiden van laptop of pc, niets, gewoon doodgewone stilte. Maar het is echt wel moeilijk tegenwoordig om het helemaal stil te krijgen. Enkel de geluiden van de stilte en de natuur. Moet je maar eens proberen! Er is altijd wel een auto of vrachtwagen die je hoort, een claxon, ergens iemand die schreeuwt of kinderen die spelen, een vliegtuig dat laag over vliegt, een autoalarm of dergelijke die af gaat, … Altijd is er wel iets dat de stilte verbreekt. En dat is wel spijtig, want er zijn wel momenten dat ik complete stilte nodig heb. Om tot rust te komen, om energie te krijgen, om iets te overdenken, om mezelf te horen…

  Ik weet nog goed, als ik als kind bij mijn oma en opa (moeders kant) ging slapen. ’s Morgens was ik dan eerder wakker, en ging dan beneden wat met mijn knikkers of autootjes spelen op het tapijt. Dat was een tapijt met enkele banen die rondom liepen, en dat was natuurlijk ideaal om als ‘weg’ te gebruiken. En daar was het altijd héél stil. Het enige dat je hoorde was ‘de stilte’ en het getik van de keukenklok. Een prachttijd, en zeker toen mijn opa nog leefde. Ik was acht jaar toen hij overleed.

  Ik herinner me die tijd nog goed, toen ik een kind was. Al moet ik zeggen, de tijd dan nadat we verhuisd waren. Van het huis waar we eerst woonden weet ik niet zoveel meer, enkel flarden van herinneringen. Maar ik was toen ook héél jong, ik zat in het derde kleuterklasje toen we verhuisden. Ik ken natuurlijk de buren nog, en ik weet nog hoe het huis er vanbuiten uit zag, maar de binnenkant? Nee, die kan ik me niet echt meer voor het oog halen. Je kan zeggen dat het enige wat ik nog van die tijd heb foto’s zijn, vastgelegde beelden van delen van het huis, en dan vooral de woonkamer.

  Zoals ik al zei, er zijn wel flarden die ik me nog herinner. Zoals een keer dat ik naar mijn peter gelopen was zonder mijn ouders te verwittigen (mijn peter woonde niet zover). Of een keer dat ik thuis zat met mijn moeder en mijn babysit (buurmeisje) en dat sinterklaas snoep binnen gooide, wat heb ik me toen verschoten. Maar mijn kamertje daar herinner ik me niet meer. Wel de tuin nog, met onze twee grote honden, binnen hadden we nog een klein hondje, al zat een van die grote ook veel binnen. Het retro-behang herinner ik me ook nog, en de oranje kleuren in van alles en nog wat.

  Zo zie je maar, wat een liedje teweeg kan brengen bij een mens.  Today I heard a song on the radio and I didn’t remember who it was en what the name of the song was. I remembered that as a child a played it on the turntable of my mother, it wasn’t an LP-album but a single. But I couldn’t bring up the name of the band or the song. I started searching on the internet, because I am someone that keeps toiling on things like this.

  Quite fast I found the name of the band. ‘The Sweet’, an English glam rock band in the 1970’s. The line-up consisted Andy Scott, Steve Priest, Brian Connolly and Mick Tucker.

  But I still had to find the name of the song, I couldn’t recall it. ‘The Sweet’ had a lot of hits: ‘Funny Funny’, ‘Co-Co’, ‘Wig-Wam Bam’, ‘Block Buster’, ‘Poppa Joe’, ‘Ballroom Blitz’, ‘Fox on the run’ and a lot of others…

  I opened Youtube and searched for songs of ‘The Sweet’ and so I ultimately found the song ‘Little Willy’. Also a good number of ‘The Sweet’. But personal I find ‘Ballroom Blitz’, ‘Block Buster’ and ‘Fox on the run’ the best songs of ‘The Sweet’, but this is because my mother had those on LP-album.

  If I think of 'The Sweet', I naturally think about Mud. Also an English glam rock band. There were also some singles of them in the music collection at home. Songs as ‘Dynamite’ and ‘Tiger Feet’.

  This song made me think back to my childhood. A carefree childhood (carefree if I don’t reckon my father). I still know that I spent lots of days in my parents’ room, with their singles, LP-albums and turntable. I guess I overused a few albums and the player. As a child one doesn’t have a real understanding of bills, money problems, money in general, having to work, time pressure, stress… You don’t dwell on that at that age, but I have to say that it didn’t take long (in my case) before I had to learn the value of money and so, because of the divorce of my parents.

  I grew up in a house in which the radio always was playing, I had ‘access’ to the turntable and albums of my parents and I even got a few albums myself (as present). I notice that the radio is playing in my house all the time too, out of habit? But there are also moments that I want to be in complete silence, no radio, no television, no sounds of laptop or pc, nothing, just ordinary silence. But nowadays it’s very difficult to achieve complete quietness. Only the sounds of the quietness and the nature. You should try this once! There always is a car or truck you can hear, a car-horn, someone somewhere that screams or children playing, an airplane that flies over very low, a car-alarm or such that sounds… Always there’s something that breaks the silence. It’s a pity, because there are moments that I need complete quietness. To come to rest, to get some energy, to consider something, to hear myself, …

  I still know that when I was a child, I stayed over at my grandparents (mothers parents). At morning I was awake before them, I got downstairs and played with my matchbox-cars and my marbles on the carpet. It was a carpet with big stripes ideal to use as road. And at my grandparents house it was very quiet. The only things you could hear where ‘the silence’ and the ticking of the kitchen clock. A beautiful time, and certainly when my grandpa was still there. He passed away when I was eight years old.

  I still remember those days when I was young. But I have to say, the time after we moved. I don’t remember much about the house before that, only shreds of memories. But I was very young then, I was in nursery class when we moved. I still know the neighbours, and I remember what the house looked like on the outside, but the inside? No, I can’t recall it to memory. You can say that the only things I have from that time are pictures, embedded images of parts of the house, and then mostly the living room.

  As I said, I still remember pieces of that time. There was a day when I ran to my godfather and my parents didn’t know where I was (my godfather didn’t lived to far away). There was a time that I was sitting in the living room with my mother and my baby sitter (neighbour girl) and that Saint Nicholas threw candy in the house, I still remember how this frightened me. But I can’t recall my room. I remember the garden, in which we had two big dogs, and inside the house we had a little dog, but one of those big dogs was inside the house more than outside. I remind myself the retro-wallpaper and the orange colours in this, that and the other.

  So this is what a single song can bring on.

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=2MDCbIhTa_w   
  http://www.youtube.com/watch?v=BgrYf7VWASE   
  http://www.youtube.com/watch?v=d2sMuVPMkkk   
  http://www.youtube.com/watch?v=x3XGjnQgsJA   
  http://www.youtube.com/watch?v=yCGAzm74dTo   

  29-11-2009 om 20:14 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:The Sweet Mud platenspeler single elpee Ballroom Blitz Fox on the run Blockbuster Tiger Feet kindertijd zorgeloos stilte radio turntable single LP-album childhood carefree silence

  28-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leterme 2

  Deze week is het verwachte gebeurd, Leterme is terug premier van ons land. Dit nadat onze vorige premier Herman Van Rompuy de job van president heeft aangeboden gekregen. Leterme was al eens premier van maart 2008 tot december 2008. Maar toen kon hij niet anders dan opstappen door het Fortis-schandaal. Hij is dan opgevolgd door Herman Van Rompuy en nu volgt hij op zijn beurt deze weer op.

  En zijn tweede regeerperiode begon al in schande. Woensdag zou hij zijn beleidsverklaring in het parlement voorlezen, maar wat bleek? De media had de beleidsverklaring VOOR het parlement, een regelrechte schande! En het geeft mij het gevoel dat er vanuit de richting van Leterme een enorme minachting is voor het Federale Parlement. Ik vind het parlement ook een onzinnige, onnodige instantie (regering heeft meerderheid in parlement), maar ik kom daar ook voor uit en ik sta niet op de plaats van de premier. Als ik, als burger zeg dat ik het Federale Parlement een onnodige instelling vind, dan doe ik dat om mijn mening als burger te geven, om te laten weten dat ik als burger vind dat het systeem NIET juist is. Als een premier dat doet over het Federale Parlement, dan is dat helemaal iets anders, tenzij hij het systeem verandert. Want een premier weet dat hij de meerderheid in het parlement heeft en dat die toch alles doen wat hij wil. Dit is gewoon smerig en getuigd dus van enorme minachting, en nog een woord maar ik kom er niet op: het komt neer op iemand uitlachen, aanvallen omdat je weet dat die toch niets kan doen.

  Nu, eigenlijk kan ik niet zoveel over de beleidsverklaring zeggen, want er werd niet veel gezegd door premier Leterme. Eigenlijk was het bijna hetzelfde als wat premier Van Rompuy zei bij zijn beleidsverklaring. En als de beleidsverklaring de voorbode is van wat de regering gaat doen en als we kijken wat er in de regering Van Rompuy gebeurde, wel, dan moeten we ons verwachten aan niets, want dat is wat er gebeurd dan in de regering: NIETS!

  Wat ik me wel nog herinner uit de beleidsverklaring van premier Leterme is dat hij liet horen dat zijn regering wel wist wat de burgers van hen verwachten. Hoe kan hij dat nu weten? Er zijn geen verkiezingen geweest, er is zoveel gebeurt en verandert (Fortis-schandaal, schending van de scheiding van de machten, bankencrisis, verschillende regeringen, …) sinds de laatste verkiezingen. Dus hoe kan hij na dit alles nog weten wat de burger wil?

  In totaal vond ik de beleidsverklaring eigenlijk ongeloofwaardig. Het was een aaneenbreien van slogans en stoere taal, maar wat brengt stoere taal op als je er niets mee doet?

  Nu, ik heb helemaal niets tegen Leterme, en ik denk ook dat hij wel goede bedoelingen heeft, MAAR hij mag niet van zijn partij en ook van de Walen niet. Yves Leterme ging de communautaire problemen aanpakken, hij ging BHV splitsen, … En ik denk wel dat hij oprecht was, maar ik denk dat hij zich vergist heeft in zijn eigen partij en de andere Vlaamse traditionele machtspartijen. Hij heeft gezegd wat de Vlaming wil, maar werd tegengewerkt door de Walen en de angst van zijn eigen partij en andere machtspartijen. (lafheid?)

  En dan iets wat ik toch opmerkelijk vind en eigenlijk iets wat bij mij overkomt alsof de regering de burger keihard tegen de schenen stampt en weet dat de burger toch niets kan terug doen. Zo komt het toch bij mij over. Leterme word premier, maar oud-premier Wilfried Martens krijgt de opdracht om hem ‘de weg te wijzen’. Dan krijgt een ander oud-premier Jean-Luc Dehaene de opdracht om Brussel-Halle-Vilvoorde te regelen, buiten de regering en het parlement om. Als ik Leterme was, ik zou mij vernederd voelen en ik zou toch zeker weten dat er niemand is, zelfs zijn eigen partij niet, die hem vertrouwt. Leterme is bij deze dan ook benoemd tot marionet. En wie bedient de touwtjes? Iedereen zou denken dat Martens en Dehaene dit zouden doen, maar ik heb daar zo mijn twijfels bij en vermoed dat de Walen diegene zijn die de touwtjes in handen hebben. En dit betekent voor de Vlamingen, en vooral dan voor de Vlamingen in de streek Halle-Vilvoorde niet veel goeds.

  Waarom ik me het aanvoel alsof er tegen de schenen van de burger gestampt is? Wel, Dehaene moet de communautaire problemen oplossen, maar hoeft daarvoor dus niet naar het parlement te komen. Dus het parlement word buitenspel gezet, maar ja, het parlement zou toch niet veel kunnen doen vermits de regering de meerderheid van het parlement heeft. Maar zo houd men ook de burger er volledig buiten! En wat wijst dit maar weer eens aan? Dat België helemaal géén democratie is, want bij een democratie heeft het volk de macht, en hier zijn we gewoon die stomme onnozelaars die om de zoveel tijd naar een stemlokaal moeten om nadien te merken dat de politieke partijen ons toch negeren en doen wat ze willen.

  Bruno Tobback (SP-a) had trouwens in het Kamer-debat een mooie zin voor dat wat Dehaene betreft: “Eindelijk kan Dehaene zijn droom realiseren. Hij kan het land besturen zonder naar het parlement te moeten komen”. En wat de media ook zeggen, ik vind dat Bruno Tobback héél goed zijn werk heeft gedaan in het debat. Hij zei tenminste zinnige dingen en bood ook oplossingen aan.

  Het viel ook op dat premier Leterme in zijn repliek niets meer zei over de communautaire problemen. Monddood gemaakt? Ik vind het niet kunnen dat hij er niets over zei.

  Trouwens, wat mij ook opviel was dat de Waalse politieke partijen er nogal op hameren dat verkiezingen niet kunnen zolang er géén oplossing is voor BHV. Nochtans zijn zij diegenen die het tegenhouden en moeilijk doen. Maar vanuit hun standpunt ook logisch, want als er géén verkiezingen komen kunnen zij aan de macht blijven, en zij hebben de touwtjes in handen, kan het nog mooier? En indien de Vlamingen toch (alweer) op de buik gaan en ik weet niet wat allemaal extra aan de Walen gaan geven, dan hebben ze dat toch weer gehad.

  Er zijn er die zeggen dat verkiezingen wel kunnen vermits de Kamer van Volksvertegenwoordigers zelf de verkiezingen rechtsgeldig kunnen verklaren. De politieke partijen die nu de macht hebben en bij verkiezingen afgestraft worden, die gaan sowieso ‘niet geldig’ stemmen (Walen en Vlamingen). De politieke partijen die niet aan de macht gaan geraken of die niet willen aanvaarden dat een bepaalde partij goed scoorde tijdens de verkiezingen gaat ook ‘niet geldig’ stemmen. Hoe kan je dan ooit een meerderheid krijgen die ‘geldig’ stemt? Dit is toch de manier voor de huidige regering om aan de macht te blijven. En ik merk dat ze alles zullen doen om daarin te slagen, zeker de Walen.

  En is het mij alleen opgevallen of zijn er nog mensen die hebben gemerkt dat de VLD zich nogal stil houd op het gebied van de federale regering? Heb je ook gemerkt dat ze, nadat duidelijk geworden was dat Van Rompuy naar Europa ging, absoluut niet geïnteresseerd waren in de post van minister van Buitenlandse Zaken die vrij ging komen? Het was toch hun postje toen Leterme in Leterme 1 premier was? Ik vraag me af wat daar de reden voor is!

  Maar het komt er dus op aan dat er veel gezegd is in de beleidsverklaring en toch ook niets. De Walen hebben de touwtjes in handen, Leterme is vleugellam en de oppositie mag roepen en tieren, maar het maakt toch niets uit. En zo hebben de meerderheidspartijen de Belgische burger alweer eens bedrogen en kunnen ze lekker verder gaan met niets doen! En ja, ze halen iedere keer diezelfde voorbeelden aan van dingen die ze wel deden, ze halen zelfs dingen aan die gedaan zijn toen zij nog niet aan de macht waren. Uit schaarste misschien?

  Nu, ik ga hier kort over zijn, wat heeft de regering gedaan? Ze scheppen op over het feit dat ze ‘de spaargelden’ van de burger gered hebben. Nu, ik vraag me af of het zonder hun zogenaamde tussenkomst niet ook opgelost zou zijn geraakt. Maar wat heeft de regering gedaan? Het Fortis-schandaal veroorzaakt, staatssteun gegeven aan de KBC en zo feitelijk meegewerkt aan concurrentievervalsing (Europa heeft hier trouwens ingegrepen op Europees niveau, want België was niet de enige), meer en meer asielzoekers en illegalen komen naar ons land en belanden op straat, de regeling met Suez van 500 miljoen euro (weggegooid), het aantal werklozen blijft stijgen, de belastingdruk blijft stijgen, de begroting? Echt positieve resultaten! NIET DUS!

  Nog om af te sluiten heb ik twee bemerkingen over het Federale Parlement, je kan het voorstellen noemen. Het was een GROTE SCHANDE hoe weinig volksvertegenwoordigers er aanwezig waren, zelfs van de SP-a! En dan hoor je vertegenwoordigers uitleg geven als: ‘andere prioriteiten’, ‘ik ben ook burgemeester’, … Dit vind ik dus echt schandalig. Ten eerste, als je vertegenwoordiger van de Belgische burger bent, ben je verplicht om daar aanwezig te zijn! Ten tweede heb ik al eerder opgemerkt dat er iets gedaan moet worden aan dat cumuleren. Het kan niet dat iemand EN burgemeester is EN zetelt in het parlement. En dit is maar een voorbeeld natuurlijk, er zijn genoeg andere jobs die uitgevoerd worden door één persoon. Doe daar verdomme eens iets aan!

  En dan nog dit, nu weet je dat bij een stemming in het parlement de meerderheidspartijen (de regering dus) haar zin krijgt en dat de oppositie monddood is. De stem van een volksvertegenwoordiger telt voor één stem. Verander dit eens, laat de stem van een volksvertegenwoordiger eens tellen voor ‘het aantal stemmen dat die vertegenwoordiger kreeg bij de verkiezingen’. Hij spreekt namelijk niet alleen voor zichzelf, maar voor alle burgers die hem een stem gaven!

  We gaan weer een goed figuur slaan in het buitenland. Maar ja, blijkbaar vinden de politiekers uit andere landen dat onze Belgische politieke partijen het goed doen. Ah ja, zeker, want het is de Belgische politieke meerderheidspartijen gelukt om de oppositie machteloos te maken, het is hen gelukt om te doen wat ze willen wat de burger ook wil en zegt. En welke politieker droomt daar niet van? Ongeremde macht, onaantastbaar zijn? ’t Is daarom ook dat de buitenlandse politiekers en machthebbers een Belg als Europees President aanwijzen en een Belg een topjob als eurocommissaris van Handel aanbieden. Maar ik stel me de vraag. Wat vinden de burgers in Europa, en in België van dit alles?  This week the expected happened. Leterme is back prime minister of Belgium. This after our Prime Minister Herman Van Rompuy got the job of president of Europe. Leterme already was prime minister from March 2008 until December 2008. But then he had to withdraw because of the Fortis-scandal. Herman Van Rompuy was his successor and now he’s the successor of Van Rompuy.

  And his second period of office began with a shame. Wednesday he would bring his government policy statement in the federal parliament, but what happened? The media had the statement BEFORE the parliament, a downright defamation. And it gives me the feeling that Leterme despises the federal parliament. I also find the parliament a ridiculous, unnecessary authority (government has the majority in the parliament), but I say this openly and I’m not the prime minister of Belgium. If I, as citizen say that I find the Federal Parliament an unnecessary institution, then I give my opinion as a citizen, I carry out the message that according to me the system is NOT righteous. If a prime minister does this then that is something else, unless he changes the system. A prime minister knows that he has the majority in the parliament and that he can do whatever he wants. This is loathsome and witnesses of an enormous contempt, and something other, but I can’t recall the exact word: it means sneering at somebody and knowing that this person can’t do anything about that.

  Now, actually I can’t say much about the government policy statement, because there wasn’t said much by Prime Minister Leterme. As a matter of fact it was almost the same statement as that of former Prime Minister Van Rompuy. And if the statement is the forerunner of what the government is going to do and if we look at what happened while Van Rompuy was prime minister, than we have to expect nothing, cause that’s what is going to happen in the government: NOTHING!

  The thing I do remember of the government policy statement is that Prime Minister Leterme said that the government knows what the citizens expect of them. How can he know this? There weren’t elections, so much things took place, so many things changed (Fortis-scandal, violation of the separation of the powers, bank crisis, different governments, …). So how can he know what the citizens want after everything that happened?

  I found the statement completely implausible. It was a knitting of slogans and tough language, but what does tough language bring if you don’t do anything with it?

  I don’t have a problem with Yves Leterme, I actually believe that he has good intentions, BUT his political party doesn’t allow him and also the Walloon are making it difficult. Yves Leterme told he would take care of the communal problems, he would split up BHV, … And I have the feeling that he was sincerely, but I think he misjudged his own political party and the other Flemish traditional authority-parties. He announced what the Fleming citizens wanted to hear, but was sabotaged by the Walloon and the fear of his own political party and the other traditional authority-parties. (Cowardness?)

  And then something I find really uncommon and he seems to me as if the government gives the citizens a slap in the face and they know the citizens can’t do anything back. To me it does look like it. Leterme becomes prime minister, but former Prime Minister Wilfried Martens gets the task to ‘show him the way’. Then another former Prime Minister Jean-Luc Dehaene gets the assignment to arrange Brussels-Halle-Vilvoorde, outside the parliament and the government. If I was Leterme, I would feel humiliated and I would be certain that there is no one (even not his own political party) that has confidence in him. Herewith Leterme is nominated as marionette. And who is using the wires? Everyone would think that Martens and Dehaene are using the wires, but I doubt that and presume that the Walloon are the ones that use the wires. And this spells little good for the Flemish citizens, and especially those living in the region Halle-Vilvoorde.

  Why I have the feeling that the government slaps the citizens in the face? Well, Dehaene has to arrange something to solve the communal problems, but he isn’t responsible to the federal parliament. So the parliament is sidelined, but yes, the parliament wouldn’t be able to do much since the government has the majority in the parliament. But now the citizens are sidelined too! And what proves this? That Belgium totally isn’t a democracy, for by a democracy the people have the power and here in Belgium we are just the stupid feather heads, from time to time we have to go voting and notice afterwards that the political parties ignore us and do whatever they want.

  Bruno Tobback (SP-a: Socialist Party) had an excellent sentence concerning Dehaene: “Dehaene finally can realize his dream. He can govern without coming to the parliament.” And doesn’t mind what the media say, according to me Bruno Tobback did a very good job in the debate. At least he said sensible things and offered solutions. It struck me that the prime minister didn’t say anything about the communal problems in his retort. Silenced? I find it wrong that he didn’t say anything about it.

  Besides, what also struck me was that the Walloon political parties hammer at the fact that there can’t be elections until there’s a solution for BHV. Nonetheless they are the ones that are putting a brake on it and are making things difficult. But from his view it’s logical that they do that, because if there are no elections they remain in power, and they remain having the wires in their hands, can it be more sublime? And if the Flemings (again) capitulate and start ‘giving’ I don’t know what at the Walloon, then they had that once more. There are people who say that it’s possible to have elections cause the Chamber of Representatives itself can declare the elections legally valid. The political parties (currently in power) whom are penalized with the elections are going to vote ‘not valid’ in the Chamber (Walloon and Fleming). The political parties that probably aren’t going to belong to the majority (and so won’t govern) or those who have a problem with the fact that another political party is going to govern is going to vote ‘not valid’. Do they really think that there will be a majority in the Chamber that is going to vote ‘valid’? This is the manner for the present government to remain in power. And I notice that they will do anything to stay in power, certainly the Walloon.

  And am I the only one who notices that the Flemish Liberals and Democrats stay very quiet concerning the federal government nowadays? Or are there others who have noticed the same? Did you notice too that as soon as was clear that Van Rompuy would leave the federal government and would go to Europe they weren’t interested in the job of minister of foreign affairs (the job was getting vacant)? It was their post in the first government with Leterme. I wonder why they were doing that!

  But it boils down to the fact that there was much said in the statement and also nothing there was nothing said. The Walloon are controlling the wires, Leterme is the marionette and it doesn’t matter what the opposition says or yells, the government isn’t listening. And so the political parties who have the majority again deceive the Belgian citizens and they can go on with doing nothing! And yes, each time they always revive the same examples of the things they did do, they even revive things the previous governments did (when they weren’t the majority). Due to shortage?

  Now, I’m going to be brief on this, what has the government done? They brag about the fact that they managed to save the savings of the citizens. Well, I wonder if without their so-called intervention it would have solved. But what has the government done? Caused the Fortis-scandal, giving government assistance to the KBC and so they actually co-operated at distortion of competition (Europe intervened on European level, because Belgium wasn’t the only country who did this), there are more and more asylum seekers and illegals in Belgium and they are almost all ending on the streets, the agreement with Suez of 500 million Euros (thrown away), the quantity of unemployed persons keeps rising, the tax burden keeps rising, the budget? Really positive results! THUS NOT!

  To conclude I still have two remarks about the Federal Parliament, you can call it proposals. It was a BIG DISGRACE how little representatives were present during the government policy statement, also of the SP-a! And then the representatives who were absent gave the following explanation: ‘Other priorities’, ‘I also am the mayor of…’, … I find this really scandalous. Firstly, if you are a representative of the Belgian citizens you are obliged to be present there! Secondly I already have said that they have to forbid the cumulating. It cannot that someone is AND mayor AND seated in parliament. And this is only one example of course, there are enough other jobs that are done by the same person. Damn do something about that!

  In conclusion, now one knows that the parties who have the majority (the government thus) automatically and always can have their own way, and the opposition is silenced. The vote of a representative counts as one vote. Change this, let the vote of each representative count for ‘the total of votes they got on the elections’. He doesn’t speak for himself but also for all citizens that voted for him!

  We will again cut a sorry figure in the foreign countries. But yes, apparently the politicians of the foreign countries are of opinion that our Belgian political parties (those who govern) are doing a good job. Of course, certainly, because the Belgian political majority succeeded to make the opposition powerless and silenced, they succeeded to have their own way no matter what the citizens say or want. And doesn’t each politician dreams of that? Unrestrained power, being untouchable? That’s way the foreign politicians and rulers appointed a Belgian as European President and gave a top-position as European commissioner for Development to a Belgian. But I wonder. What is the public opinion of the citizens of Europe and the citizens in Belgium about all those things?

  28-11-2009 om 20:39 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:België Yves Leterme premier Herman Van Rompuy president beleidsverklaring federaal parlement BHV Jean-Luc Dehaene Wilfried Martens marionet schande topbenoemingen Belgium prime minister president government policy statement federal parliament marionette

  27-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse Zorgverzekering - Flemish Care Insurance.

  Gisteren hoorde ik een aangrijpend verhaal van iemand die ik ken via het internet.

  Deze jongen krijgt al jaren steun van de zorgkas, tegenwoordig komt dit overeen met 130 euro per maand. Hij heeft een spieraandoening en chronische vermoeidheid (zal ik later nog over uitweiden). Hij heeft problemen met het huishouden, verplaatsingen, zich wassen en aankleden, eten maken, …

  Zijn situatie is de laatste jaren achteruitgegaan omwille van een schorsing en de financiële gevolgen daardoor. Hij woont nu op het bovenverdiep bij zijn moeder, en kan zelf géén trappen doen, hij woont in twee kamertjes terwijl hij rolstoelgebruiker is en soms stapt met een looprek (is ook breed) of met krukken.

  Wat is nu juist de zorgkas of juister genoemd, de Vlaamse Zorgverzekering? Het is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, dit bestaat sinds 2001. Deze verzekering geeft steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden voor niet-medische kosten. De Vlaamse Zorgverzekering betaalt dus een tegemoetkoming uit aan personen met een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg en dit zowel voor gebruikers in residentieel, semi-residentieel of ambulant verband. De term is niet te verwarren met de Nederlandse zorgverzekering, die betrekking heeft op de verplichte ziektekostenverzekering in Nederland.

  Nu, die jongen krijgt dus al heel wat jaren de steun van de zorgverzekering. Nooit is er een probleem geweest bij de indicatiestelling, hij kwam telkens in aanmerking om steun te krijgen van de zorgverzekering. Gisteren moest er weer een indicatiesteller langskomen voor een verlenging van deze steun van de zorgverzekering. En plots komt hij niet meer in aanmerking voor die steun. Bij deze indicatiestelling zou er minstens 35 punten gehaald moeten worden, en waar hij de vorige keren telkens voldoende had, had hij nu plots 5 punten tekort. Niet één puntje, maar vijf, en zijn situatie (hulpbehoevendheid, medische toestand, woon toestand, …) is niet verbeterd ten opzichte van de vorige indicatiestellingen, maar eigenlijk zelfs verslechterd. Hij is eerlijk geweest EN heeft hetzelfde gezegd als de vorige keren, alleen er aan toegevoegd dat de huidige woonsituatie een van de redenen is dat hij nog méér hulp nodig heeft van derden (van zijn mantelzorgers dus). En toch heeft hij nu plots 5 punten tekort. Men moet niet slim zijn om te merken dat er hier iets niet klopt natuurlijk! Ik heb hem de raad gegeven om onmiddellijk stappen te ondernemen en bij ontvangst van de beslissing een bezwaarschrift in te dienen. Want het is een feit dat als hij deze steun van de zorgverzekering verliest dat hij dan in de problemen komt en niet meer kan betalen voor hulp, want hij heeft het financieel echt niet breed.

  Nu, als je voor de eerste keer die steun aanvraagt kan je via de sociale dienst of het OCMW de benodigde formulieren krijgen. Je kan meer uitleg vinden op de webpagina van de Vlaamse Zorgkas. Bij een verlenging moet je dus ook bewijzen dat je zorgbehoevend bent. .

  Wat is nu juist mantelzorg? Dit is de zorg voor chronische zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren.

  Nu zal ik in het kort even de situatie schetsen van deze jongen, en waarschijnlijk van vele anderen. Dan kan u zelf zien dat hij wel degelijk ernstig hulpbehoevend is (zoals de verslagen van zijn specialisten ook bevestigen).

  • Huishoudelijke hulp: hij heeft hulp nodig bij het huishouden (strijken, wassen, elke dag stofzuigen, stofvegen, en alle andere taken die bij het huishouden horen). Af en toe stoft hij zijn bureau af waar zijn laptop op staat en maakt hij wel eens het scherm van zijn laptop zuiver met een brillendoekje. Maar wil dit zeggen dat hij géén hulp nodig heeft?

  • Verplaatsingen: er is een eerste probleem hier, hij kan niet eens naar beneden of boven (trappen) zonder hulp. Dus hij kan zelf niet de post gaan uithalen of de deur open gaan doen als er iemand aanbelt. Hij kan door zijn ‘ziekte’ geen auto rijden. Hij heeft dus sowieso hulp nodig om beneden te geraken (en nadien weer boven) en om ergens te geraken (dokter, specialist, controle, …) moet hij ook hulp vragen.

  • Hij kan zich zelf niet ver genoeg duwen met de rolstoel om ergens te geraken, en met zijn looprek (en op goede dagen) met zijn krukken kan hij maar een paar meter stappen en nadien moet hij een hele tijd gaan zitten om te ‘bekomen’ van die inspanning. Dus ook hier, zonder hulp geraakt hij nergens!

  • Koken en eten: hij kan zelf nog zijn boterham smeren. Maar een middagmaal maken kan niet meer, de potten en pannen zijn te zwaar om te heffen, krampen zorgen ervoor dat hij geen aardappelen meer kan schillen. Het is zelfs niet te doen om een gevuld bord naar de tafel te brengen om daar te eten. Het eten kan hij gelukkig wel nog zelf. Trouwens, een spiegelei bakken kan hij net nog wel, maar hoe kan hij dat bakken als hij boven zit? Het vuur staat beneden. Dus ook hier heeft hij wel degelijk hulp nodig. Zonder hulp géén middagmaal!

  • Zich wassen en aankleden: hij heeft hulp nodig om in en uit het bad te geraken. Hij heeft hulp nodig om zijn haren te wassen, om zijn rug en onderbenen te wassen. Ook bij het afdrogen heeft hij hulp nodig. Bij het aankleden heeft hij hulp nodig met zijn sokken en schoenen en op mindere dagen ook met de rest. Dus ook hier kan hij zonder hulp zich niet degelijk wassen en/of aankleden!

  • Inkopen gaan doen kan hij niet meer. Hij heeft teveel last (pijn en vermoeidheid) om met de rolstoel heel de winkel rond te kunnen. Hij geraakt zonder hulp trouwens niet aan de winkel. Dus ook hier weer, zonder hulp geen inkopen!

  • Administratief werk: ook hier heeft hij hulp bij nodig. Bij zijn ‘ziekte’ horen geheugen- en concentratieproblemen en deze zorgen ervoor dat hij wel eens fouten maakt, dingen vergeet en dergelijk. Hij werkt met van die post-it briefjes om zichzelf aan dingen te laten herinneren die hij nog moet doen. Bij belangrijke dingen die moeten gebeuren laat hij zich opbellen om hem eraan te helpen denken. Bij het wegsteken van papieren kan men hem ook het best helpen, vermits hij anders nadien een deel papieren niet meer terug vindt. Het betalen van rekeningen, schrijven van mails of brieven kan hij ook best niet alleen doen, hij maakt teveel fouten daarvoor en wat het schrijven betreft kan hij niet meer kort en bondig zijn. Dus ook daarbij heeft hij weer hulp nodig!

  • Er moet geen tekening bij gemaakt worden dat leven in zo een situatie sowieso neerslachtigheid en depressies met zich mee brengt. Zeker nu hij daarboven woont en zelf niet naar beneden kan en nu hij moet wonen in twee kleine kamertjes die maar net breed genoeg zijn om met de rolstoel binnen en buiten te kunnen. Hij is iemand die altijd bezig was voor hij ziek werd, hij kon niet stilzitten, hij was altijd wel aan het werken of aan het klussen. Financieel had hij helemaal geen problemen en hij had een vaste relatie. Nu heeft hij niets meer van dat, en het is dan ook begrijpelijk dat hij af en toe depressief is.

  • Hij neemt heel wat medicatie, voor zijn longen, tegen de pijn, vitaminen, voor zijn bloeddruk, voor zijn maag, … En iedere zondagavond gaat hij offline om zijn medicatiedoosjes (voor elke dag van de week een apart doosje) te vullen voor de komende week. Hij doet dit zelf, als iemand voor hem de medicatie bij de apotheker is gaan halen tenminste. Hij heeft daarvoor een kladblokdocument waar mooi en duidelijk in uitgelegd staat hoe hij dit moet doen. Hij volgt dit ook steeds, om vergissingen te vermijden of om het vergeten van medicatie te voorkomen.

  Zoals je ziet, een hele moeilijke situatie voor deze jongen. En hij vertelde me dat gisteravond en dat greep mij echt aan. Vanmiddag heeft hij mij dan de brief die hij ging versturen (hij had die samen met zijn mantelzorger opgemaakt) doorgemaild en zo heb ik dit bericht kunnen maken, ik heb een heel deel dingen van die brief overgenomen, een deel dingen wist ik al doordat ik hem ken, en een deel weet ik van een mantelzorger van hem die ik ook ken. Ook over de verslagen van zijn dokters ben ik zeker, ook al heb ik deze niet zelf gezien.

  En als je dit nu zo leest, dan stel je jezelf normaal gezien toch de vraag hoe het mogelijk is dat deze jongen die steun van de zorgverzekering verliezen kan. Hij gaat er alles aan doen om dit toch nog te veranderen, en we gaan hem daarbij helpen waar we kunnen, maar de beslissing is natuurlijk niet aan ons. Maar het zou een schande zijn moest hij uiteindelijk deze steun ook effectief verliezen.

  Deze jongen heeft eerlijk gezegd wat hij niet meer kan en ook de dingen wat hij wel nog kan, want hij is daar enorm fier op. En dat moet hij ook zijn natuurlijk! Maar blijkbaar mag je als gehandicapte of zorgbehoevende niet meer fier zijn op de dingen die je wel nog kan of de dingen die je terug kan doen, want anders neemt men je de uitkering gewoon af. Blijkbaar moet je liegen en overdrijven, anders kan je het vergeten! Ik vraag me trouwens af hoe iemand, die je nog nooit gezien heeft, op ’n half uurtje kan beslissen over de graad van zelfredzaamheid van iemand?

  Misschien zit je nu met de vraag waarom deze jongen dan de dingen die hij nog kan doen opnoemt? Wel, fierheid is een reden. Hij is fier op de dingen die hij wel nog kan, fier op de dingen die hem nog lukken, ook al kosten sommige dingen hem enorm veel moeite, moet hij zich soms forceren en draagt hij nadien de gevolgen daarvan. Hijzelf noemt het ook ‘het gevoel van eigenwaarde’. Hij zegt: “Als ik mijn gezicht, borst en armen niet meer zelf kan wassen, als ik mijn onderbroek niet meer zelf aan kan doen, als ik thuis niet meer zonder hulp op wc kan gaan, als ik mijn laptop niet zelf meer proper kan houden, dan ben ik niets meer waard. Nu behoud ik nog iets van mijn waardigheid, ook al doet het soms pijn om die waardigheid te behouden.”

  En dat vond ik wel mooi gezegd. En blijkbaar is deze uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering dus niet voor mensen die blijven vechten, blijven doorgaan, voor mensen die nog iets zelf kunnen, maar wel voor mensen die helemaal niets meer kunnen (die hebben dat inderdaad ook nodig) en vooral dan voor mensen die helemaal niets meer (willen) doen of mensen die liegen boven eigenwaarde kiezen. En dat vind ik wel spijtig, want volgens mij is de V.Z. niet enkel voor mensen die niets meer kunnen maar ook voor hen die nog weinig kunnen en nog fier zijn op de dingen die ze wel nog kunnen. En ik hoop dan ook echt voor deze jongen dat het lukt om die uitkering terug te krijgen. Bij deze wens ik hem dan ook veel sterkte en als er iets is dat ik kan doen moet hij het maar laten weten.
  Yesterday someone I know on internet told me a touching story.

  This guy gets a support for years now, at the moment the amount of the support is 130 euros each month. He has a muscle disorder and chronic tiredness (I will tell more about these syndromes later). He has problems with washing himself, getting dressed, cleaning, transportation problems, cooking, … His situation has regressed the last years because of a suspension and the financial consequences following that suspension. He now lives on the first floor in his mothers’ house, and he can ‘t use the stairs, he has to live in two little rooms while being a wheelchair-user, sometimes he tries to walk with a walking frame or crutches.

  What is the ‘Flemish Care Insurance’? It’s an obliged insurance for everybody who lives in Flanders and is older than 25 years. This insurance provides those with care needs part or full cover for the costs of non-medical care offered by services, professional care providers or informal carers. The Flemish Care Insurance pays an allowance (support) to persons with a heavy decreased ability to take care for oneself and this for who needs residential treatment, partial residential treatment or ambulant treatment. The term may not be confused with the Dutch Care Insurance, which has relations with the health insurance (obligated) in the Netherlands.

  Now, that guy gets the support of the ‘Flemish Care Insurance’ for a lot of years now. There never was a problem with the home care assessment, each time he was considered for the support of the Care Insurance. Yesterday a home care agent had to come by because there was needed an extension of the support of the Care Insurance. And suddenly he wasn’t considered any more for the support. There were needed at least 35 points to get the support. And previous times he always had enough points, and now he suddenly had a shortcoming of 5 points. Not 1 point, but five, and his situation (helplessness, medical condition, living condition, …) has not been improved in comparison with the previous home care assessments, but actual it has aggravated. He was honest AND he said the same as previous times, only he added the fact that his present living condition was one of the reasons that he needed more help from third parties (informal carers). And nevertheless he now has 5 points short. One doesn’t have to be intelligent to notice that there is something inaccurate! I gave him the advice to undertake immediate steps and when he receives the decision he needs to hand in an appeal. Because it’s a fact that if he looses this support of the Flemish Care Insurance that he will have major problems and can’t afford the help anymore. Cause he is in small circumstances.

  Now I’m going to sketch his situation, and probably a situation of many others. One can see that he actually is needy (the reports of his specialists also declare his neediness).

  • Domestic help: he needs help with the cleaning of the house (ironing, washing, vacuum-cleaning, dusting, and all other jobs that go with cleaning the house). Sometimes he dusts his desk (on which his laptop stands) and he cleans the screen of his laptop with a cleaning cloth for eyeglasses. But does this mean that he needs no help?

  • Transportation: first there is the problem that he can’t leave the first floor without help (or get up to the first floor). He can’t use the stairs. So he can’t get the post out of the mailbox or open the door if someone rings. Because of his ‘sickness’ he can’t drive a car. So anyhow someone needs to help him down the stairs (and afterwards up the stairs of course) and he needs assistance if he needs to go somewhere (doctor, specialist, control-doctor, …). He can’t push his wheelchair far enough to go somewhere, and with his walking frame or crutches he only can walk a few meters and afterwards he must sit down to ‘recover’ from that effort. Thus also here, without help he is sidelined.

  • Cooking and eating: he can butter his bread. But he can’t cook lunch any more, the pots and pans are to heavy to lift, cramps see to that he no more can peel tomatoes. It even is impossible to bring a filled dinner plate to the table. Fortunately he can eat the food without help. Besides, he can make a fried egg, but how should he do this if he is upstairs? The cooking range is downstairs. So even with that he needs help. Without help no lunch!

  • Washing and dressing: he needs help to get in bath and to get out of it. He needs help to wash his hair, to wash his back and lower legs. He also needs help with rubbing down. Concerning dressing, he needs help with his socks and shoes and on bad days he also needs help with the rest. So he can’t wash himself thoroughly and/or get dressed completely without help!

  • Going shopping is too difficult for him. It’s too inconvenient (pain and tiredness) to do the whole store with his wheelchair. He even doesn’t attain the store without help. So also here, no purchases without help.

  • Administrative work: Even with this he needs help. With his ‘sickness’ come memory- and concentration problems and these see to it that he makes mistakes, forget things and such. He helps himself reminding things with post-it notes. When he absolutely may not forget something, he let’s someone call him to help him to remind it. When papers need to be classified, it’s better that someone helps him, because otherwise he doesn’t remember all the time where he put a document. Also with paying the bills, writing letters or mailing it’s better that someone helps him, he makes too many mistakes and concerning the writing he can’t write in a nutshell anymore. So also with that he needs help!

  • I don’t need to make a drawing to explain that living in such a situation makes sure that one becomes depressed and discouraged. Certainly now he has to live upstairs in two small rooms (barely enough to go in and out with a wheelchair). He always was busy before he got ‘sick’, always doing things, he couldn’t stop fidgeting, and he always was working or doing odd jobs. Financially he didn’t had any problems and he had a serious relationship. Now he has nothing more of those, and it’s understandable that he gets depressed once in a while.

  • He takes lots of medication, for his lungs, against pain, vitamins, for his blood pressure, for his stomach, … And every Sunday evening he goes offline to fill his medication-boxes (each day of the week has another box) for the coming week. He does this himself, if someone at least got his medication at the pharmacist. Do fill those boxes he has a scribbling-pad-document that says one step at the time how he should fill these boxes with medication. He always follows this document, so that he avoids mistakes and prevents forgetting some pills.

  As you can see, a very demanding and difficult situation for this guy. And he told me all this last night and it tells on me. This afternoon he sent me the letter he made with his informal caretaker, he’s going to send it to his care insurance agent. And with those things I could make this message, I took a lot of parts of his letter, I already knew some things because I know him some time now, and I know a part by way of his caretaker (I know him too). I also am sure about the reports of his specialists, even that I haven’t seen those myself.

  And if you read all this, you ask yourself the question how it’s possible that this guy looses the support of the Flemish Care Insurance. He’s going to try everything he can to change this decision, and we’re going to help him wherever we can, but we aren’t the ones that make the decision. And it would be an ignominy if he effectively looses the support.

  This guy trustworthy said the things he can’t do anymore and the things he still can do, cause he is tremendously proud of that. And he should be! But apparently as a handicapped or if you are in need of help you may no longer be proud of the things that you still can do or the things you are able to do again, cause otherwise one cuts back the allowance. Apparently one has to lie and exaggerate, otherwise one can forget the support! Besides, I ask myself how someone can decide over the degree of self-help of someone he never saw before, and this in half an hour or less?

  Maybe you now have the question why this guy tells all the things he still can do to the home care agent? Well, pridefulness is a reason. He’s proud of the things that he still can do, proud on the things that still succeed him, even if such things take enormous pains and even if he has to force himself and even if he has to carry the consequences afterwards. He himself calls it ‘the feeling of self-esteem’. He says: ‘If I’m not able to wash my face, my chest and arms anymore, not able to put on my boxer shorts anymore, not able to use the toilet here at home without help anymore, not able to keep my laptop clean anymore than I’m worth nothing anymore. Now I still have some dignity, even if I have to suffer to keep this dignity.’

  Splendidly said I think. And apparently this support of the Flemish Care Insurance isn’t for people who keep fighting, who keep persisting, for people that still can do some things, but the support apparently is for those who can’t do anything anymore (they indeed need the support) and especially for those who don’t (want to) do anything anymore or those who prefer rather a lie than self-esteem. I find that lamentable, according to me the F.C.I. is for people who really can’t do anything anymore, but also for those who can do few and are proud of the things they still can do. And I really hope that this guy succeeds in getting this support back. Through here I wish him well and strength and if there’s something that I can do he just has to let me know it.


  27-11-2009 om 20:18 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:medisch (medical)
  Tags:Vlaamse Zorgverzekering zorgkas steun derden mantelzorg indicatiestelling chronische zieken gehandicapten hulpbehoevend Flemish Care Insurance payment support allowance third party informal caretaker home care assessment chronic ill handicapped needy

  26-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 1

  Het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, het gaat vooraf aan het Nieuwe Testament. Iedereen heeft er wel al van gehoord en de meeste Belgen onder ons kennen het nog van op school.

  Ik ga hier niet heel de Bijbel neerpennen of delen ervan. Het enige dat ik wil doen is mijn visie geven op hetgeen verteld word in de Bijbel. Ik had die visie vroeger al en die is door de jaren heen amper veranderd.

  Het eerste deel van het Oude Testament is het boek Genesis. Het vertelt het verhaal van het ontstaan van de wereld en mensheid, van de aartsvaders van het Joodse volk en van de twaalf zonen van Jakob die het begin vormden van het Israëlitische volk.

  Volgens de Genesis zou de aarde geschapen zijn tussen 5000 en 3500 v. Chr. En het is niet moeilijk om te weten dat dit al gewoon onlogisch is en niet klopt. De eerste mensen verschenen namelijk zo’n 125000 jaar geleden op aarde. De oudste mensachtigen zijn zelfs ruim 4 miljoen jaar oud. We zijn dus al langer op aarde als dat er in de Bijbel beweert word. De dinosauria verschenen zelfs 230 miljoen jaar geleden, men gaat zelfs in tijdberekening van de aarde terug tot minstens 3 miljard (Giga-annum) jaar geleden.

  Genesis begint dus met de schepping van hemel en aarde. Je weet nog wel, de eerste dag… vierde dag… God zag dat het goed was enzovoort.

  De meest aanvaarde hypothese over het ontstaan van het zonnestelsel is op dit moment de Zonnenevel-hypothese. Ik zie het niet echt zitten om deze uit te gaan leggen, HIER vind je de uitleg op wikipedia. Ook is er de Big Bang. Deze verklaringen lijken me meer aanvaardbaar dan die van een wezen dat alles schiep.

  Na de zevende dag gaat het over ‘de tuin van Eden’. Daar word gezegd dat er nog geen enkele struik of plant was opgeschoten op de aarde want God had het nog niet laten regenen. En daarom zou hij Eden gecreëerd hebben. Terwijl er in het begin gezegd word dat er in de eerste dagen van de schepping al zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin kwamen. Tegenspraak?

  In de tuin van Eden ontspringt een rivier, verderop vertakt ze zich in vier grote stromen, de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat. Die twee laatste kennen we nu nog. Ze stromen door het huidige Irak. En men gaat er vaak vanuit dat het Eden van God dus in Irak lag. Maar er is iets mis met die visie. Men spreekt erover dat één rivier in Eden ontspringt en deze vertakt zich verderop in 4 stromen. De Tigris en de Eufraat ontspringen in Turkije. Dus Eden kan al zeker niet in Irak gelegen hebben.

  Nu, als we kijken welke rivieren er nog ontspringen in het Taurus-gebergte: Düden, Manavgat, Aksu, Seyhan, Göksu, … Je hebt de Middellandse Zee (west) in de buurt van het Taurus-gebergte, ook de Zwarte Zee (noord), de Kaspische Zee (oost) en de Perzische Golf (zuiden). Welke rivier vanuit het Taurus-gebergte stroomt uit in de Perzische Golf? Dit zijn de Tigris (bron Van Meer en Hazar Meer) en de Eufraat (bron het noorden van het Van Meer (halverwege tussen het Van Meer en de Ararat berg) en 30 km noordoost van Erzurum). In de Middellandse Zee stroomt de Ceyhan uit, deze ontspringt ook in het Taurus-gebergte, in de buurt van Elbistan. De rivier die uitstroomt in de Zwarte Zee is de Kizil, deze ontspringt in Kizildag-gebergte. En de rivier die uitstroomt in de Kaspische Zee is de Aras, die ontsprint ten zuiden van Erzerum. De Tigris was vroeger ook de Tigris, de Ceyhan was vroeger de Pyramus, de Kizil was de Halys en ten slotte de Aras die de Araxes was. Als je het centrum neemt van de vier bronnen dan zit je in de provincie Bingöl, met de hoofdstad Bingöl. Bingöl betekent ‘duizend meren’ (vanwege de vele gletsjermeren in de omringende gebergten). Als ik een gok moest wagen waar Eden gelegen heeft, dan is het de provincie Bingöl samen met het Taurus-gebergte. Vanuit de regio ontspringen rivieren die de vier omliggende zeeën bereiken, het is een prachtige omgeving.

  Maar Eden kan ook elders gelegen hebben. Waar stroomt de Gihon? Hij stroomt om heel Nubië heen. Nubië lag bij Egypte, en als we Egypte zeggen denken we automatisch ook aan de Nijl (Neilos). Waar ontspringt de Nijl? Feitelijk is de Nijl een samenvloeiing van twee rivieren, de Witte Nijl en de Blauwe Nijl. Als we de Blauwe Nijl (Abbai) volgen komen we aan in Ethiopië, bij het Tana Meer. Het zou dus kunnen dat Eden daar heeft gelegen, er zijn nog genoeg andere rivieren daar.

  Al iemand gedacht aan de berg Kailash in Tibet? Waar vier rivieren hun bron in de buurt hebben, de Indus, de Sutlej, de Brahmaputra en de Karnali. Wie weet lag Eden wel op of bij Kailash. Is trouwens ook een heilige plaats voor vijf religies: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jaïnisme, Ayyavazhi en de Bön.

  Ik bedoel maar, je gaat massa’s plaatsen vinden als je op zoek gaat naar Eden, en er is niet eens bewezen dat Eden effectief bestaan heeft. Dit is dus nog erger als zoeken naar een naald in een hooiberg.

  En er zijn al vele anderen geweest, die alles over de Bijbel en geschriften weten, of in ieder geval veel meer dan ik, en die hebben de rivieren ook gezocht en beweren die ‘gevonden’ te hebben. Maar wie kan er nu zeker zijn over iets wat ik weet niet hoeveel jaren geleden was? Trouwens, wie zegt dat toen God zogezegd de aarde schiep, het zeeniveau niet veel hoger lag? En wat dan met de rivieren? Wat dan met al die rivieren van Eden die men al ‘gevonden’ (naar eigen bewering) heeft? Wie zegt trouwens dat de Tigris en de Eufraat (nu) de rivieren zijn die toen genoemd werden? En wie zegt dat die rivieren allemaal nog bestaan?

  Misschien liep er wel een rivier door Arabia, met goudkleurig zand, olie dat ook wel eens goud genoemd wordt en er is balsemhars (bdellium) te vinden en ook nog eens goud en onyx. En zijn er geen bronnen gevonden die aangeven dat Soedan (buurland Ethiopië) en een deel van Ethiopië vroeger Cush noemde? Was Arabia vroeger niet bewoond door een Ethiopisch (van Cush) ras? En zou het niet kunnen dat er vanuit het Taurus-gebergte nog twee rivieren zuidwaarts trokken, dat die rivieren samen met de Tigris en Eufraat voortkwamen van één grote rivier, die vertrok vanuit een bron in het Taurus-gebergte? Wat mij terug brengt naar mijn eerste ‘uitleg’, met de provincie Bingöl.

  Ik weet eigenlijk bijna niets meer van de Bijbel, en voor dit onderwerp in mijn blog neem ik gewoon de eerste pagina en zo neem ik vervolgens de rest door. En terwijl ik dit doorneem geef ik mijn visie hier. Dus het kan goed zijn dat ik in de toekomst een deel in de Bijbel tegen kom waardoor dit wat ik hier gezet heb niet meer helemaal klopt, maar ik vind het als leek wel interessant om dat eens te doen. Trouwens, in hoeveel gevallen is het niet de leek die iets oplost terwijl er ‘geleerden’ of ‘deskundigen’ of gewoon mensen die meer ervaring hebben het niet opgelost kregen? En ik zeg hier niet dat ik het allemaal ga oplossen of iets ga oplossen natuurlijk!

  In het volgende deel van ‘Vetus Testamentum’ komen Adam en Eva aan bod en gaan we verder met het boek Genesis.
  The Old Testament, the first part of the Bible, it comes before the New Testament. Everybody has heard about it and most Belgians know it because they teach it in primary school.

  I’m not going to write down the testament here not even parts of it. The only thing I’m going to do is give my view on what is told in the Bible. I already had this view when I was a teenager and that view only got stronger by the years.

  The first part of the Old Testament is the book of Genesis. It tells us about the creation of the world and mankind, about the children of Israel.

  According to the Genesis, the earth was created between 5000 and 3500 A.D. And it isn’t difficult to know that this is illogical and it isn’t right. The first men appeared on earth approximately 125000 years ago. The oldest hominoid is more than 4 million years old. We are thus already longer on earth than that the Bible says. The dinosaurs appeared 230 million years ago, in time-calculation one goes back till at least 3 billion (Byr) years ago.

  Genesis begins thus with the creation of heaven and earth. You know it, the first day… fourth day… and it was so et cetera.

  The most accepted hypothesis over the formation and evolution of the Solar System is the nebular hypothesis. I can’t explain this hypothesis, you can find the explanation on wikipedia, HERE. Also there is the Big Bang. Those explanations seem more acceptable than that of a God who creates everything.

  After the seventh day it goes about ‘the garden of Eden’. There one says that there was sprouted no single bushes or no plants on earth because God didn’t create rain. And that’s why God created the garden in Eden. While there was said in the beginning of the book that in the first days of the creation of the world God created seed-producing plants and all sorts of trees that carry fruits with seeds in them. Contradiction?

  A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divide and became four rivers, the Pishon, the Gihon, the Tigris and the Euphrates. The last two are known. They stream through Iraq. And so many think that Eden was located in Iraq. But there is something wrong about that vision. One speaks about one river that wells in Eden and that is divided in four rivers. The Tigris and the Euphrates well in Turkey. So Eden can’t be located in Iraq (according to me).

  Now, if we look which rivers well in the Taurus Mountains: Düden, Manavgat, Aksu, Seyhan, Göksu, … You have the Mediterranean Sea (west) in the neighbourhood of the Taurus Mountains, also the Black Sea (north), the Caspian Sea (east) and the Persian Gulf (south). Which river from the Taurus Mountains streams to the Persian Gulf? These are the Tigris (spring Lake Van and Lake Hazar) and the Euphrates (spring lying north of Lake Van (halfway between Lake Van and Mount Ararat) and 30 km north-east of Erzurum). In the Mediterranean Sea the Ceyhan ends. The Ceyhan also wells in the Taurus Mountains, in the neighbourhood of Elbistan. The river that has its delta in the Black Sea is the Kizil, these wells in Kizildag Mountains. And the river that has its delta in the Caspian Sea is the Aras, which wells south of Erzerum. The Tigris was named also Tigris in the past, the Ceyhan was named Pyramus, the Kizil was named Halys and at last the Aras was named Araxes. If you take the center of the four springs you end up in the province Bingöl, with the capital Bingöl. Bingöl means 'thousand lakes' (because of the many glacial lakes in the surrounding mountains). If I had to search the location of Eden, it would be in the province Bingöl and the Taurus Mountains. From that region several rivers well that reach the surrounding seas and it’s a very beautiful environment.

  But Eden could have been located elsewhere too. Where streams the Gihon? It encircles the whole land of Cush. Cush is situated south of Egypt, and if we say Egypt we think about the Nile (Neilos). Where wells the Nile? The Nile is actually a merging of two rivers, the White Nile and the Bleu Nile. If we follow the Blue Nile (Abbai) to it’s spring, we end up in Ethiopia (Nubia) and more precisely Lake Tana. So it could be that Eden was located in Ethiopia, there are enough other rivers there to have 4 rivers.

  Did one thought about Mount Kailash in Tibet? Where 4 rivers have their springs, the Indus, the Sutlej, the Brahmaputra and the Karnali. Maybe Eden was situated there? It is a sacred place in five religions: Hinduism, Buddhism, Jainism, Ayyavazhi and the Bön faith. I just mean that one could find diverse places when one seeks Eden. And it even isn’t proven that Eden effectively existed. This (seeking Eden) is more awful than finding a needle in a haystack.

  And there have been many others, who know everything about the Bible and writings or in any case know more about it than I (isn’t difficult), and they sought Eden and think they found it. But who can be certain of something that was so long ago? Besides, who says that when God created earth the sea level wasn’t higher? And what with the rivers? What then with all the rivers of Eden that were ‘founded’? Besides, who says that the Tigris and the Euphrates (now) are the rivers named in Genesis? And who says that those rivers still exist?

  Perhaps there was a river through Arabia, Arabia with golden sands, oil that is called gold, there is found bdellium and even gold and onyx. And aren’t there found sources that indicate that Sudan (neighbouring country of Ethiopia) and a part of Ethiopia were named Cush? Wasn’t a part of Arabia inhabited by an Ethiopian race (of Cush)? And couldn’t it be that from the Taurus Mountains two other rivers streamed south? And that those two rivers, together with the Tigris and Euphrates came from one large river with a spring in the Taurus Mountains? And that brings me back with my first ‘location’, the province of Bingöl and the Taurus Mountains.

  I actually don’t remember a thing about the Bible, and for this subject in my blog I take the first page, read it and go to the second, and so on. And meanwhile I give my view about what I read. So it can be that in the future I’ll read something in the Bible and notice that something I wrote in a previous chapter isn’t completely write. But as uninitiated I find it interesting to do this once. Besides, in how many cases isn’t it a fact that the uninitiated one finds the solution while the ‘intellectuals’ or ‘experts’ or ‘the average men who has more experience’ couldn’t solve it? And I don’t say that I’m going to solve anything of course!

  In the following chapter of ‘Vetus Testamentum' I’ll talk about Adam and Eve and I will read further in the book of Genesis.

  26-11-2009 om 12:59 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:God Eden Bijbel Oude Testament old big bang zonnenevel Pison Gihon Tigris Eufraat Bingöl Turkije Ethiopië Nijl Kailash Tibet Zambezi lake Tana meer Kailash geschapen schepper Nubië bible nebula pishon Euphrates turkey Ethiopia nile creator cush nubia

  25-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arsenal – Standard Liège : 2-0

  Standard stond voor een heel moeilijke opdracht in de Champions League. Op de vorige speeldag won Arsenal thuis nog met 4-1 van AZ Alkmaar. Standard moet nog steeds spelen zonder Steven Defour en daarbovenop moeten ze nu ook nog eens Milan Jovanovic missen door een blessure.

  En dan die lelijke uitrusting weer van Standard Luik. Nu, ik hoorde dat Standard de kleur van deze uitrusting olijfgroen noemt. Ik heb de foto erbij gezet, met de kleur ‘olijfgroen’ erbij, en dat is volgens mij nooit olijfgroen. Maar ja, als zij er gelukkig bij zijn.

  De match zelf begon voor Arsenal goed, zij begonnen super sterk aan de wedstrijd, speelden de bal snel en goed rond en zetten Standard direct onder druk.

  In de 15e minuut moest Bolat drie keer achtereen (zelfde fase) een supersafe doen om de 0-0 te behouden.

  In de 21e minuut was er een klein moment van hoop voor Standard, het had 0-1 kunnen zijn (of het had ook 5-1 kunnen zijn), maar het bleef scoreloos. Mbokani schoot de bal met een mooie curve tegen de paal. Het zou echt mooi geweest zijn moest die binnen gegaan zijn. Mbokani speelde met momenten trouwens een goede wedstrijd.

  In de 29e minuut kreeg Standard een vrije trap op 40 meter van het doel. Dalmat schoot keihard maar de bal ging naast.

  En dit zijn de enige fases in de eerste helft waar iets over te zeggen was betreffende Standard. De rest was puur Arsenal-time en ze gaven voetballes.

  In de 34e minuut geeft Vermaelen een zeldzame lange pas, Mulemo glijdt weg en Nasri kan gemakkelijk de 1-0 scoren. Nu, ergens vind ik dat Mulemo daar serieus in de fout gaat, anderzijds kan je natuurlijk zeggen dat hij weg gleed.

  In de toegevoegde tijd van de eerste helft word het zelfs nog 2-0, ergens een beetje naast Bolat die op dat moment al in de kleedkamer zat met zijn gedachten (daar leek het wel op). Denilson schiet de bal van ver richting goal, een mooie boogbal, die lekker in het doel valt.

  De stand bij de rust is dus 2-0, het had erger kunnen zijn.

  En dan de ergste momenten als je voetbal kijkt op 2BE. De match is gedaan, je krijgt een 5-tal minuten reclame. Dan praat men enkele minuutjes over de eerste helft en krijg je voor aanvang van de 2e helft nog eens een 5-tal minuten reclame. Gek word ik ervan. Al die reclame moesten ze afschaffen of verbieden!

  De tweede helft was eigenlijk een beetje saai. De beslissing was al gevallen en het was gewoon duidelijk dat Standard niet bekwaam was om tegen dit Arsenal iets te doen.

  In de 51e minuut kreeg Standard een vrije trap, Carcela neemt deze snel en de bal komt perfect bij Witsel aan, die alleen voor de doelman van Arsenal staat. Maar hij mist deze enorme kans.

  In de 83e minuut schoot Cyriak van Standard de bal nog op de paal.

  Standard zat een beetje meer in de wedstrijd in deze tweede helft, maar dit was omdat Arsenal dat toe liet. Voor de rest was Arsenal baas en deed het zo ongeveer alles wat ze wilden. Nu, ik had ook wel de indruk dat Standard heel veel ruimte gaf aan Arsenal, wat het nog makkelijker maakte voor Arsenal.

  In de 59e minuut was ik wel blij, één van mijn favoriete spelers mocht invallen bij Arsenal, Theo Walcott.

  In de stand is Arsenal nu helemaal zeker van de volgende ronde. Olympiakos heeft 7 punten (na een gelijkspel tegen AZ Alkmaar). Standard blijft op 4 punten staan. Standard moet dus nog tegen AZ spelen en Olympiakos tegen een Arsenal dat al geplaatst is. Nu is het wel zo dat moest Olympiakos verliezen en Standard winnen, dat beiden 7 punten hebben, en door een beter resultaat in de onderlinge duels gaat Standard dan door. Dus als dit het geval is, moet ik mijn ongelijk toegeven (doe ik zonder probleem) in het feit dat Standard genoeg zou hebben aan 7 punten. Maar laten we maar eerst eens afwachten of dit zo zal eindigen.  Standard had quite a difficult task in the Champions League. On the previous game-day, Arsenal won against AZ Alkmaar with 4-1. Standard still has to play without Steven Defour and above that they had to play without Milan Jovanovic (injured).

  And then there were those ugly shirts again. Now, I heard that Standard says that the colour is ‘olive green’. I put a picture here, with the colour ‘olive green’, and those shirts aren’t ‘olive green’ at all according to me. But yes, if they are happy with it.

  The match itself began well for Arsenal, they started super-strong, played the ball around (fast and good) and put the pressure on Standard.

  In the 15th minute, Bolat had to make three super-saves in the same action to keep the score 0-0.

  In the 21st minute, Standard almost scored the 0-1 (it could have been 5-1 too), but the match remained without any goals. Mbokani shoots the ball (with a beautiful curve) against the post. It would have been beautiful if that ball ended in the goal. There were moments that Mbokani played a good match.

  In the 29th minute, Standard got a free-kick, 40 meters of the goal. Dalmat shoots hard, but the ball doesn’t end up between the posts.

  And these were the only phases in the first half where there is something to say about Standard. The rest was Arsenal-time and they teached football. In the 34th minute Vermaelen gave a rare long pass, Mulemo slides away and Nasri had an easy time to make the 1-0. Now, I think that Mulemo somewhere makes a big mistake, but on the other hand one can say that he slipped. In the injury-time Arsenal makes a second goal. I had the impression that Sinan Bolat already was thinking about half-time (it looked like that). Denilson shoots the ball with a beautiful curve in the goal. The score at half time is 2-0, it could have been more so Standard could be lucky.

  And then the most enervating moments when you watch football on 2BE (Belgian television channel). The first half is done, then you get about 5 minutes of advertising. Then one talks a few minutes about the first half and then again you get about 5 minutes of advertising. I hate that and I become flipped out. One should abolish or prohibit advertising on television.

  The second half was actually a little dull. The one who was going to win was known and it was clear that Standard couldn’t bring more against this strong Arsenal.

  In the 51st minute, Standard got a free-kick, Carcela takes this fast and the ball perfectly ends up by Witsel, he was alone in front of the goalkeeper of Arsenal. But he misses this enormous chance.

  In the 83rd minute, Cyriak of Standard shoots the ball hard on the post.

  Standard gets a little bit more in the game in the second half, but only because Arsenal gives them the chance to do that. The rest of the time Arsenal was boss and did approximately everything they want. But I also had the impression that Standard gave too much space to Arsenal, and this made it even more easily for Arsenal.

  In the 59th minute, I was happy, one of my favourite players entered the field in Arsenal, Theo Walcott.

  In the standings Arsenal leads and is certain of the next round. Olympiakos has 7 points (after a draw against AZ Alkmaar). Standard keeps standing with 4 points. In the last match-day Standard has to play against AZ and Olympiakos against Arsenal. Standard has to hope that Arsenal wins that game and they have to win against AZ. Then Standard and Olympiakos both have 7 points, and because Standard has a better result in the matches against Olympiakos Standard will end 2nd. So if this would be the case, I have to admit that I was wrong (and I won’t have a problem doing that) concerning the fact that Standard would go through with 7 points. But let’s wait till after the matches and see if it ends like this.

  Bijlagen:
  standard.jpg (65.1 KB)   

  25-11-2009 om 13:59 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Standard Liege Luik Arsenal AZ Alkmaar Olympiakos 2-0 kansloos olijfgroen 2BE reclame Mbokani Cyriak Carcela Vermaelen Nasri Denilson Sinan Bolat Theo Walcott voetballes Steven Defour Chanceless olive green advertising lessons in football

  23-11-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The separation of powers.

  The separation of powers is also called ‘trias politicas’. It’s a political system. It means that the power must be divided in three different powers. Which are those powers?

  - The Legislature: makes the laws (practice: parliament and king)

  -
  The Executive: runs the country and sees to that laws exported become (practice: king and government)

  - The Judiciary: pronunciation over disputes (practice: courts and courts)

  Each power has its own competences and has its own autonomy. One calls the dividing a horizontal dividing of the powers, cause none of the three powers stands above the other powers. But in respect of each other and in respect to the citizen, they have responsibilities through built in control systems.

  - The executive power is responsible to the legislative power.
  - The legislative power is responsible to the citizens.
  - The citizens have influence on the legislative power through elections.
  - The judicial power checks the execution of the laws and the issuing of rules.

  What is a violation of those 'separation of powers'? Manipulation is a violation, also interference is. If one of the powers has broken its competence it is a violation too.

  Nonetheless there are more powers, but those don’t count in the 'separation of powers’, although they are part of it, since they check and influence too, one calls this ‘shadow powers’. I’m talking about the power of the civil servants, the media, non-resident advice agency who advises the government concerning decisions they have to make and the lobby- and pressure-groups. But because of that the ‘separation of powers’ has become a hazy territory and has become difficult to control. However it’s a fact that there has to be control, for a violation of the separation of powers isn’t discussable.

  But we, the citizens, have no longer the ‘power’ to something against it. One says that the citizens can ‘check’ the legislative and that the citizens have influence on the legislative through elections. But this isn’t the fact here in Belgium, cause whatever the citizens decide on Election Day, the political parties still do whatever they want. Cause as citizen you can’t say that you don’t agree with a specific law, you can’t say what a political party has done wrong, you only can give a vote for the political party you want to support. You can’t give a negative vote to a political party. And after the citizens have voted, then the political parties do whatever they want. Even if a political party looses considerably they are asked to govern by other political parties, even if a political party is the largest or one of the largest other political parties ignore that political party. So the system of ‘the separation of powers’ stutters.

  Then, the power of the media. According to me the media always should remain neutral and they have to give each political party as much a chance as the others. According to me it isn’t fair that one does a debate with four (for instance) political parties while there are eight political parties. You also tremendously mark that each media has its preferences (concerning political parties) and its prejudices against political parties. This is manipulation, manipulation of the citizens and that shouldn’t be done. Thus again a circumstance that threatens the separation of powers.

  Everybody in Belgium knows the Unions. What is the extent of influence that these have on the political parties? The political parties are the legislative and executive, so again influencing and that’s out of bounds. Besides, the fact, that the same persons or political parties have AND the executive AND the legislative is an enormous violation of the separation of powers. Because the executive power is responsible to the legislative power. Being responsible to yourself? That doesn’t bring much of course. And now one will say that the parliament is the legislative and the government is the executive and that this isn’t the same. But excuse me, who is the government? The majority, composed by different political parties. Who has the power in the parliament? Again the majority, more strongly, the very same majority and thus the very same political parties who form the government. A VIOLATION OF THE SEPARATION OF THE POWERS!!!

  Besides, another similar thing, who appoints judges in Belgium? Indeed, the Chamber of Representatives. This is a manner to damage the separation of powers, yet more to influence. There is something that calls ‘preferential treatment’ and what can you notice in Belgium? That the political parties who have the powers will acquaint their own ‘members’ and ‘benefactors’ ahead of others, who perhaps earn it more.

  And what with the magistrates (judicial power)? They are employed in ministerial cabinets (executive power) or in study groups set up through the executive power. This also is a mingling that effects the separation of powers, and mingling the powers is the same as damaging them, and so it’s wrong. But yes, who has the power to do something about that? Nobody has the power anymore, because of the mingling and the inaccurate application of the separation of powers the political parties can form the majority in each and do whatever they want. And I hear them coming, ‘yes but we can form that majority thanks to the votes of the citizens’. It is meanwhile really clear that as citizens ‘punish’ a political party (thus that the party has less votes than by previous elections), it happens that this party still ends up in the government (and thus belongs to the majority). Here in Belgium it is even so scandalous that if there is one party (and I don’t have to say the name) who gets, let’s say for instance, 45% of the votes, that all other political parties would try to form a government together so that this party won’t get the power. More yet, they want to keep their dominant positions. Cause this is what’s only about here in Belgium and in the greater part of the political parties, having the power, and whatever the citizens say or want doesn’t count. Cause the politicians of the political parties that form the majority (and thus have the power) presume that they know everything better and whatever the opposition says (political parties that don’t belong to the majority) is only 'flattened opposition language', 'negativism', 'propaganda' and 'populism'. And one gives the citizen the impression that one knows what he’s doing, even if they make a lot of mistakes, even if they don’t do a thing, even if they make a chaos out of it.

  These are enough points quoted to tackle the separation of powers. Can one call it violations? According those who have the powers it isn’t a violation. According to me it is. And I’m certain that there are more circumstances that indicate a violation.

  It is the judiciary power that has to judge over a possible violation of the separation of powers (if I’m not mistaken)? Only as you know that the judges are appointed by the political parties that form the majorities, then the chance isn’t that large that a judge dares to or will undertake against those political parties.

  And then there is the committee that has to examine the violation of the separation of powers concerning the Fortis-affair. Yet so a ridiculous fuss, yet more played than theatre. According to many, the committee damaged the separation of the powers, according to others the committee couldn’t do anything till the judicial procedures were finished. Really, you already could now (before the committee started) that it would end on nothing. Look, the committee is composed out of members of political parties (who are seated in the Chamber of Representatives). Those same political parties are seated in the majority and the opposition in the Chamber of Representatives and in the government (political parties that formed the majority). The committee existed out of 15 members (seated in Chamber of Representatives), 4 are in the opposition and the rest in the majority. There were two political parties that send 1 member, but they had no right to vote. Now, the task of the committee was to check whether there had been political manipulation in the judicial files concerning the sale of Fortis. It concerned political manipulation of the government. I’ll clarify myself once again:

  - The government is a junction of the political parties that have the majority.
  -
  The very same government has a majority in the Chamber of Representatives.
  - The very same government has a majority in the committee (Fortis).

  Who doesn’t get the picture? I guess everybody understands it. The committee (Fortis) has to ‘judge’ about manipulation of the government, but how can this happen serene and neutral if that same government that has to be judged has the majority in the committee? So the committee could stop before they started and one knew in forehand what the decision would be (decided by the majority of the committee). Everyone knew in forehand that there was a violation of the separation of powers by the government. Besides, according to me the affair Fortis wasn’t needed to speak about a violation of the separation of powers. Each day that there is a majority in the parliament (same majority of political parties that form the government) is a violation (interference and manipulation) of the separation of powers.

  I don’t need to make any further points to make clear that ‘the separation of powers’ in Belgium is an ordinary expression that doesn’t have any value. And if the political system (system of governing in Belgium) doesn’t change it stays an expression with no value. And thus you can conclude that the parliament, the committees and such also haven’t got any value. Those are just things that serve ‘I-do-not-know-what’ (so don’t say serve) as long as the government has the majority in it.

  23-11-2009 om 20:54 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Separation of powers trias politica 3 powers political legislative judiciary executive law government parliament Chamber of Representatives violation majority opposition fortis manipulation interference Belgium  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!