Speltincx Genealogie
Beste Speltincx Genealoog en anderen,
Welkom op de Blog van en voor de deelnemers aan de maandelijkse sessies Genealogie in het Lokaal Dienstencentrum Speltincx onder de leiding van de bevlogen ervaringsdeskundige Etienne Huyghe.
29-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vraag van Erwin
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Dit is de doopakte van De Nijs Hieronimus 5 juli 1754 te Gent St-Bavo, ik lees dat de voornaam van de vader Ambrosius is en van de moeder Maria Magdalena
Ik heb moeite met de familienaam van de moeder: De ?????.


reactie van Luc Haeghens

ik lees "de keijser" ?

bedankt Luc

01-03-2020, 11:22 geschreven door Luc Haeghens

29-02-2020, 00:00 geschreven door Spelti  

Reageer (1)

27-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opzoekingen starten
De PowerPoint plus de documenten bij de uiteenzetting van Geert op 20 februari in bijlage.
Bijlage ter ondersteuning van de gewaardeerde  uiteenzetting van Geert ivm  “beginnen met stamboomonderzoek”

Bijlagen:
Geert 20_02.pdf (3 MB)   

27-02-2020, 00:00 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

24-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoeken in Geneanet
PowerPoint van 20 februari
In bijlage een excel file om de opzoekingen van de rechtstreekse voorouders bij te houden.

Bijlagen:
Voorouder blanco.xlsx (43.5 KB)   
Zoeken Geneanet.pdf (1000.3 KB)   

24-02-2020, 00:00 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voordracht: “Van Mozes tot …, vondelingen in elk tijdperk.”
Klik op de afbeelding om de link te volgen
11 mei 2020 van 20:00 tot 22:00, Liberaal Archief, Kramersplein 23 Gent
door Claude Gekiere, voorzitter Familiekunde Deinze.
Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel. De oudst gekende is Mozes.
Stedelijk Archief Mechelen: vondelingenregister, boek 516
Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om vondelinengregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa.
Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.
Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?
In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling.
Mooie verhalen, zult u zeggen, maar anderzijds een beetje triest…
Bericht van Geert

24-02-2020, 00:00 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

15-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Website
Voor collegae die nood hebben aan of geïnteresseerd zijn in informatie over de immigratie in de Verenigde Staten is de website van The New York Public Library mogelijks een bruikbaar medium. Op  deze website nypl.org is het mogelijk een tijdelijke bibliotheekkaart, die  3 maand geldig is,  aan te vragen. Het is dan mogelijk om om via "Articles and Databases" of "Archives" ( zoekterm genealogie ) toegang te krijgen tot allerlei lijsten of # andere internationale websites.
Bericht van André L.

15-02-2020, 13:41 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

13-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke informatie m.b.t. de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand
De wet van 21 december 2018 (gepubliceerd in het B.S. van 31 december 2018)  heeft de regels inzake de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand gewijzigd:
 
       -      Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar en huwelijksakten na 75 jaar. 
       -      Voor geboorteakten blijft  100 jaar de regel.
       -      Voor alle duidelijkheid: ook de regeling voor bevolkingsregisters (120 jaar) blijft ongewijzigd.
 
Uiteraard is deze aanpassing een goede zaak voor het genealogisch en het sociaal-demografisch onderzoek. Het Rijksarchief zal alles in het werk stellen om een en ander zo efficiënt mogelijk te organiseren, maar kan slechts aanbieden wat de rechtbanken van eerste aanleg hebben overgedragen. De achterstand op dat vlak houdt onder meer verband met de schimmelproblematiek in een aantal justitiepaleizen.
 
Opdat deze nieuwe beschikkingen in voege zouden kunnen treden, moet er nog een Koninklijk Besluit worden gepubliceerd dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (art. 29) en  (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (art. 79). Er wordt momenteel een tekst in dit verband uitgewerkt maar voor het ogenblik kunnen we onmogelijk zeggen wanneer deze in voege zal treden. 
RAB

13-02-2020, 16:08 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

11-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe ver kun je terugkeren in je stamboom?
Hallo

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Het zijn existentiële vragen die iedereen zich stelt. Een stamboom kan antwoorden geven. Maar hoe begin je eraan? Genetisch genealoog Maarten Larmuseau (KU Leuven en Histories vzw) zet je op weg in deze aflevering van Vraag Het Aan.

'Je stamboom uitpluizen is extreem verslavend', waarschuwt Maarten Larmuseau. De genetisch genealoog kan het weten. Hij is al zijn hele leven gebeten door stamboomkunde. Zijn eigen stamboom gaat zelfs terug tot de jaren 1600. Heb je ook zin om je familiegeschiedenis uit te spitten? Luister dan zeker naar deze podcast.

Mvg
Luc

11-02-2020, 19:07 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

10-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SAMENVATTING DC SPELTINCX 06 FEBRUARI 2020

 5 Februari 2015  was de start van onze maandelijkse samenkomst en 6 Februari 2020 tekende voor de start van jaar VI.  Met vallen en opstaan zijn we zo ver geraakt. Met deze woorden(ongeveer) begonnen we dus ons nieuw werkjaar. Andre de Mayer trok meteen van leer met een korte maar duidelijke uiteenzetting ivm het nut van de weesboeken bij een zoektocht naar ontbrekende gegevens. Bronnen : verschillende zittingen kwamen deze ter sprake maar een praktisch voorbeeld blijft altijd welkom. Bovendien weten we nu dat we bij Andre terecht kunnen in geval van problemen met wezen 

Dia 3 en 4 : Vocabularium Latijnse hulp uit West-Vlaamse hoek met dank aan Luc Haeghens om onze aandacht hierop te vestigen. De goede raadgevingen in het voorwoord hebben me trouwens geholpen om een probleem op te lossen zoals later zal blijken.

Dia’s 5 t/m 11 : Luc Haeghens stond Marc Carchon bij ivm een zoektocht naar voorouders in Frankrijk – dit liep niet van een leien dakje en was zo o.a. een reden om dit te vermelden – als je blok zit via Rab of FS of Les Archives de France mag je je niet laten afschrikken en zoeken naar plaatselijke bronnen – op het net en desnoods via email zoals ons voorbeeld aantoonde. Jammer dat er geen oplossing gevonden werd maar dit betekent alleen maar dat de zoektocht verder gaat en dat er bvb kan gezocht worden in kranten of bib’s.

Dia 12/14 : een akte vertalen Lat/Ndl  soms moeilijk leesbaar maar met de hulp van Geert en Luc Haeghens ben ik er toch geraakt   1. er stelde zich bij dit huwelijk een probleem omdat er sprake was van een gemeenschappelijke bloedverwant ("consanguinitatis") in de (gemengde) 4de graad, mogelijks eenzelfde betovergrootvader (of -moeder?). "Mixti linea", omdat er een verschil zat in het aantal generaties tussen hen om tot die voorouder (-moeder) te komen. "Collateralis" = zijdelingse lijn, in tegenstelling tot de "linea recta" =  rechtstreeks, die verboden is (bijv. moeder-zoon).

2. er staat "Teneramunda" = Dendermonde – Dit is een toelichting van Luc

Dia 15 : een Meneer melde dit in de Thuishaven : Militaire steekkaarten – is interessant omdat je er grootte vorm gezicht – beschrijving  kunt vinden en zo een idee krijgt over de persoon in kwestie (een idee + een beetje verbeelding en klaar is Kees)

Dia 16 /26 : een praktisch voorbeeld om een vondelinge op te zoeken + de stappen die noodzakelijk zijn om dieper in het onderwerp te duiken. Met de hulp van FS , een private SB  en het archief van OCMW  Gent Historisch archief/aanvraag/folio nr verschenen  de gevraagde gegevens op het scherm zodat we deze konden toevoegen aan de persoon in onze SB.

Dia 27/30 : en nog OCMW Gent om de aandacht te vestigen op het Bureel van Weldadigheid, Commissie van Burgerlijke Godshuizen, Vondelingenregisters en Commissie van Openbare Onderstand – Vooral de Godshuizen leek mij aangewezen om nader te bekijken temeer :

Er dus gegevens kunnen aangevraagd worden die niet via het net beschikbaar zijn.

Dia 31/37 : FS zoeken per land  een URL om te koesteren als je her en der moet zoeken  zonder te vergeten dat er interessante dingen over België worden verteld.Tijdens mijn zoektocht kwam ik in Menen terecht en  keek verwonderd naar :

Dia 38 :Bronnen dossier CBG +  Overzicht gedigitaliseerde akten BS in Vlaanderen+ Website voor Belgische historische kranten + Adel (verwijzing naar het boek van Pieter Donche Who’s Who in Vlaanderen 1464-1495 + nog zoveel meer

Dia 39 handelde over Secundaire bronnen Ancien régime te vinden in het Felixarchief

Dia 40 : Kadaster Nederland was informatief bedoeld en kan eventueel van dienst zijn voor de zoekers in Nederland

Dia 41 : ik tikte begraafboeken Alexianen aan en……….???

Dia 42 :  opmaken van de stamboom :  vind ik erg leerzaam o.a. de belangrijkste bronnen voor de 15e en 16e eeuw zijn de weesregisters en debuitenpoorterslijsten – het boek van F.Debrabandere : Studie van de Persoonsnamen in de Kasselrij Kortrijk 1350 – 1400 bevat misschien verwijzingen die Karla kunnen helpen om een oplossing voor haar probleem te vinden

Dia’s 43/51 : verwijzingen naar bruikbare URL’s  Prosapia (Scheldevallei Merelbeke) – Het boek van Johan Roelstraete – West-Vlaamse Vrijwilligers – Gentse Trouwboeken – Melle –Mechelen Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland & Oostende

Dia 52/53 : Brugs Stadsarchief + Ieper  DEPREE……(niet evident)

Dia 54 / Fonds Merghelynck : Heule – Van Heule waar leidt het heen ?

Diverse onderwerpen kwamen aan bod, misschien teveel van het goede maar stof genoeg om er eens over na te denken bvb welke je wil bewaren en welke niet. Aarzel niet vragen te stellen via http://www.bloggen.be/speltigen/ en als je een onderwerp hebt die je graag beter zou willen leren kennen – laat het ons weten zodat we ons kunnen voorbereiden.

We zijn er weer op 20 Februari 2020 (starters) en op 5 Maart 2020

Succes + mvg

Etienne

Bijlagen:
58PPP06012020.pdf (4.1 MB)   

10-02-2020, 13:47 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen of je bijdrage door te sturen


kalender

komende sessies in DC Speltincx

Augustus 2021

5 augustus - Sessie augustus
Opstart vergadering nieuw seizoen
(Meer informatie)

19 augustus - Sessie 2 augustus
basis sessie


Dropbox

Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.


Archief per maand
 • 06-2021
 • 05-2021
 • 04-2021
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018

  Nuttige Links
 • Familiekunde Vlaanderen
 • Speltincx Gentbrugge
 • Erfgoed Melle
 • Rijksarchief België
 • Familie Haeghens
 • Prosapia
 • Gentools
 • FamilySearch
 • Begraafplaatsen België
 • Inhoud Blog

  Inhoud blog
 • Jean Bte Lanciet
 • Voor wie zoekt in Luxembourg
 • for whom it may concern
 • Project 'Dwaallichten' over Belgische landlopers
 • Familiegeschiedenis, vandaag & morgen

  Blog als favoriet !

  Gastenboek
 • link blogsite
 • Goedemiddag blogvrienden u bent van harte welkom
 • PERPLEX

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!