Speltincx Genealogie
Beste Speltincx Genealoog en anderen,
Welkom op de Blog van en voor de deelnemers aan de maandelijkse sessies Genealogie in het Lokaal Dienstencentrum Speltincx onder de leiding van de bevlogen ervaringsdeskundige Etienne Huyghe.
13-04-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALDFAER 9.0 EN 9.1
  http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6748-belangrijke-waarschuwing-en-advies-over-aldfaer-9-0-en-9-1.html#40103

= belangrijk bericht voor de mensen die met Aldfaer werken
via Edith Braeckman

13-04-2021, 18:11 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familie drama?
Toen ik de gegevens van een voorouder nakeek zag ik volgende eigenaardigheden:
op 8 juni 1832 overleed zijn 76 jarige grootmoeder Maria Josepha Vernack
op 13 juni 1832 overleed zijn 41 jarige vader Joannes Jacobus De Nys
op 13 juni 1832 overleed zijn 8 jarige zuster Sophie De Nys
op 15 juni 1832 overleed zijn 3 jarige zuster Eugenia Jacoba De Nys
op 17 juni 1832 overleed zijn 43 jarige moeder Joanna Theresia Francq
De reden hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in de Cholera uitbraak te Gent.

Erwin C.


13-04-2021, 00:00 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

06-04-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vraag over Buitenpoorters Aalst.
In 1597 werden Jan Nerincx en zijn echtgenote Agnete Mespelars ingeschreven als buitenpoorters van Aalst uit Erpe. Van Jan weten we uit diezelfde inschrijving dat zijn vader Lenaart noemde en dat Agnete de dochter was van Pieter. In de oudste parochieregisters (van Lede) vinden we Agnes, vrouw van Jan Neirinckx, vermeld als doopmeter in 1590. Vermoedelijk woonde het echtpaar in Erpe, want hun zoon Lambrecht 'Ex Erpe' huwde, net als een broer en zus, in Lede. Over die Lambrecht weten we dat hij in 1624 een stuk grond kocht in de buurt van Hof ter Varent op de grens van Erpe en Lede.
Meer weten we eigenlijk niet over Jan en Agnete en hun (voor)ouders. Helaas starten de parochieregisters van Erpe pas in het midden van de 17e eeuw.
Wie oh wie weet hierover meer of is de naam Neirinckx/Ne(e)rincx/Neeryn(c)x in deze periode tegengekomen in Erpe en de brede omgeving?

De alleroudste naam die ik heb is Lenaart, die als vader van Jan Nerincx wordt genoemd bij de inschrijving van Jan en zijn echtgenote Agnete Mespelars in 1597 als buitenpoorters van Aalst uit Erpe. Onderstaande info over die inschrijvingen kreeg ik van iemand anders:

MESPELARS, Agnete dr Pieter, zie Nerincx, Jan, 1597.

NERINCX, Jan zn Lenaart en echtg. Agnete Mespelars dr Pieter, 1597, 141/188

In parochieregisters werd Jans achternaam ook als NEERYNCX of NEERYNX genoteerd.

Ik zou het enorm waarderen als je de vraag inderdaad in jouw netwerk eens kunt verspreiden.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

Pieter Neirinckx


 Als ze idd. uit Erpe afkomstig zijn, staan Lenaart & Co wellicht vermeld in deze bewerking van de 20ste penningkohieren uit 1571: https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:000034058.
Voor foto's van het het originele kohier moet je in het SA Gent zijn, denk ik.

Een exemplaar dat in tegenstelling tot dat van de UGent wellicht gratis in te kijken is, bevindt zich in de bib van http://www.heemkunde-erpe-mere.be/ : RAYMOND DE MOL, Twintigste penningkohieren te Erpe en te Mere in 1571, ref. I 444.

Succes!
Mvg
Luc Haeghens

6

06-04-2021, 00:00 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

03-03-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vermaledijd Koninklijk Besluit? De digitalisering en ontsluiting van de burgerlijke stand

De versoepeling van de raadpleegbaarheid van de registers van de burgerlijke stand (wet van 21 december 2018) is een goede zaak voor het genealogisch onderzoek. De termijn van 100 jaar wordt teruggebracht naar 75 jaar (voor huwelijksakten) en 50 jaar (voor overlijdensakten). De voorbije maanden is er nogal wat commotie geweest over het uitblijven van een uitvoeringsbesluit in verband met (1) de afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. Misschien is enige verduidelijking in dit dossier wel op zijn plaats. Dat vermaledijde koninklijk besluit zit nog altijd in de pijplijn, maar eigenlijk zal er ‘op het terreinÿ niet meteen veel veranderen wanneer het gepubliceerd wordt. Er moet immers nog heel veel gebeuren voor miljoenen akten van de burgerlijke stand uit de periode 1920-1970 online beschikbaar komen.

Registers in twee exemplaren

Voor een goed begrip moet aangestipt worden dat de registers van de burgerlijke stand in twee exemplaren worden opgemaakt, één voor de gemeente, en één voor de Rechtbank van Eerste Aanleg (als veiligheidskopie). Het is dat tweede exemplaar dat op termijn wordt overgedragen aan het Rijksarchief, dat het digitaal (in het verleden op microfilm) ter beschikking stelt. Na de invoering van de digitale burgerlijke stand in april 2019 is besloten tot een versnelde overdracht van die dubbels uit de rechtbanken van eerste aanleg naar het Rijksarchief, maar de uitvoering van die beslissing is een werk van lange adem. Alles bij elkaar gaat het om niet minder dan 15 strekkende kilometer archief dat verpakt en verhuisd (en in een aantal gevallen ook nog ontsmet) moet worden.

Enkele rechtbanken hebben de voorbije maanden al registers overgedragen voor de periode 1919-1969, maar het betekent nog maar een bescheiden aanzet van deze omvangrijke verhuisoperatie. Het scannen moet dan nog beginnen. De opstart van drie nieuwe scanateliers (in Beveren, Leuven en Mons), in samenwerking met de Genealogical Society of Utah en specifiek voor de burgerlijke stand, heeft ten gevolge van de COVID-crisis bijna een jaar vertraging opgelopen.

Raadpleging

Wat is er momenteel mogelijk? In november vorig jaar heeft het Rijksarchief na overleg met de FOD Justitie reeds gecommuniceerd dat – in afwachting van het bewuste koninklijk besluit – de huwelijksakten van 75 jaar oud en de overlijdensakten van 50 jaar oud – voorlopig enkel bij de gemeenten kunnen geraadpleegd worden onder dezelfde voorwaarden als die tot nu toe golden voor de raadpleging van de akten ouder dan 100 jaar (zie Raadpleging registers Burgerlijke Stand: stand van zaken). Bij het Rijksarchief is daar voorlopig nog geen sprake van omwille van de aangehaalde redenen. De digitalisering zal overigens ook in de toekomst afhankelijk blijven van de aanlevering door de rechtbanken van eerste aanleg. Sommige arrondissementen zullen met andere woorden sneller aan bod komen dan andere.

Ondertussen bekijken het Rijksarchief en de vereniging van de ambtenaren van de burgerlijke stand waar de grootste noden liggen en hoe zij op een efficiënte manier naar elkaar kunnen doorverwijzen. Een aantal gemeenten bieden hun gedigitaliseerde burgerlijke stand immers al online aan. Het heeft niet veel zin om dat werk nog eens over te doen. In elk geval zal de digitalisering tijd vragen. Wij rekenen dan ook op jouw begrip.

Nieuwe zoekomgeving

Het voorbije jaar hebben we overigens niet stil gezeten: er is veel tijd besteed aan de uitbouw van een volledig vernieuwde genealogische website met een betere viewer, de mogelijkheid tot downloaden en een nieuwe infrastructuur, waarin de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand veel beter gecontextualiseerd worden. We hopen deze nieuwe zoekomgeving in de loop van mei of juni te kunnen lanceren. Wie dat wil, kan ze in onze studiezalen nu al testen (via intranet). Suggesties tot verbetering worden in dank aanvaard. We houden je in elk geval op de hoogte van de lancering van de nieuwe website.

Help mee!

Ik zou willen eindigen met een oproep. Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het digitaliseren van belangrijke genealogische bronnen. Miljoenen beelden kwamen online, maar die zijn daarom nog niet ontsloten. Het is pas door de inzet van vele vrijwilligers, binnen en buiten het Rijksarchief, die deze bronnen bewerken en indexeren, dat deze berg informatie ook echt doorzoekbaar wordt. We rekenen met andere woorden op vele helpende handen om dit gemeenschappelijk erfgoed op een volwaardige manier te ontsluiten. Aanmelden kan via diva@arch.be.

Door Eddy Put, Waarnemend departementshoofd van de Vlaamse Rijksarchieven en Diensthoofd van de dienst Digitalisering en Digitale Valorisatie (DIVA).

03-03-2021, 15:36 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

02-03-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Speltinckx
Ik weet niet of u hier iets aan hebt, maar ik vond vanmorgen dit briefje van de heer Speltinckx aan mijn vader. Het is een bedankbriefje voor de massages die hij gaf aan het koppel. 

Mvg 
Marianne Rupprich

Bijlagen:
kattebel Speltinckx.png (1.6 MB)   

02-03-2021, 20:47 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FAMILIEGESCHIEDENIS VANDAAG EN MORGEN ONLINE EVENEMENT
 Hoe ziet familiegeschiedenis er vandaag uit en hoe gaan we er morgen mee aan de slag? Leer er alles over op dit online evenement. Experten lichten recente evoluties toe in het domein, en Histories lanceert de vernieuwde website www.familiegeschiedenis.be.
https://historiesvzw.be/agenda/online-evenement-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/
16 April 14.00 u
De korte lezingen worden gegeven door rijksarchivaris Annelies Coenen (over de nieuwe virtuele zoekomgeving van het Rijksarchief), door professor Maarten Larmuseau (over genetica), door Peter Eyckerman (over de digitalisering van familiefotoÿs), door professor emeritus Luc Chalmet (over de laatste trends in genealogische software), door Nadia Nsayi (over haar boek ‘Dochter van de dekolonisatieÿ) en Diane De Keyzer (over vondelingen, taboeonderwerpen en de geschiedenis van de vrouw).
Online Gratis !

bericht van Etienne

02-03-2021, 20:31 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

01-03-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Shock of the Record: Why Archives Matter
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Interessante reeks webinars over de vitale rol van archieven als bewijsmateriaal in een "post-truth world", georganiseerd door de 'British Records Association', in samenwerking met het 'Institute of Historical Research'.
Tijdens het eerste webinar, getiteld 'The Shock of the Record: Why Archives Matter', wordt nagegaan welke rol archieven kunnen spelen in een tijdperk waarin bewuste desinformatie leidt tot een groeiend cynisme en wantrouwen ten aanzien van alle soorten van informatie, inclusief bezorgdheid over de bewaring en het gebruik van overheidsarchief.
* 18 maart 2021, 18u-19u30
* Sprekers: Richard Evans (University of Cambridge), David Ferriero (Archivist of the United States), Daniel Finkelstein OBE (The Times & Jewish Chronicle)

01-03-2021, 21:36 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

27-02-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Calcken, door de eeuwen heen (C. DAUWE)
Hallo iedereen

Ter info: UGent heeft een tandje bijgestoken tijdens Corona: dit werk staat online op: Calcken door de eeuwen heen : historische bijdragen getrokken uit de archieven der gemeente (ugent.be)
(downloaden is ook mogelijk).

Mvg

Luc H.

27-02-2021, 09:12 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

05-02-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voor wie zoekt in Spanje of Ibero-Amerika
Klik op de afbeelding om de link te volgen
El miércoles que viene, 10 de marzo, tendremos la conferencia que cierra el ciclo de charlas de la SIGEH sobre el Estudio de la genealogía en España e Iberoamérica.
Estará a cargo de Juan José Cortés i García que nos hablará sobre el estudio de esta ciencia en España.
El acceso es LIBRE Y GRATUITO sin necesidad de inscribirse previamente, siendo posible acceder a la charla el próximo miércoles pinchando en el enlace https://www.sociedadgenealogia.com/charlas

05-02-2021, 19:10 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

19-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Webformulier: opzoekingen begrafenisboeken Alexianen

Ik kon geen verbinding krijgen met de Alexianen en heb, op verzoek van de stad Gent, om uitleg gevraagd en dit bericht als antwoord ontvangen. Ik denk dat dit een zeer goede leidraad is voor de zoekende Gentenaar .

 

Etienne


Ons kenmerk GENTINFO-21-006910 

 

 Beste heer Huyghe
U kunt opzoekingen in de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand opvragen voor stamboomonderzoek. De aanvragen voor stamboomonderzoek van september 1796 tot heden worden behandeld door de Dienst Burgerzaken, Uittreksels of in de dienstencentra. 
 
Aanvragen voor stamboomonderzoek van 22 september 1796 tot heden

Een uittreksel aanvragen kan:

 • Persoonlijk bij de Dienst Burgerzaken, Uittreksels.
 • Per brief: vermeld uw naam, adres, geboortedatum, het gewenste uittreksel, de reden voor de aanvraag en onderteken de brief. Stuur de brief vervolgens op naar de Dienst Burgerzaken, Uittreksels.
 • Per e-mail naar uittreksels@stad.gent: vermeld uw naam, adres, geboortedatum, het gewenste uittreksel en de reden voor de aanvraag.

Praktisch

 • De opzoekingen gebeuren door eigen personeel. De twee meest gebruikte archiefbronnen voor stamboomonderzoek voor deze periode zijn de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.
 • ​Voor informatie over leveringstermijnen, neemt u het best rechtstreeks contact op met de Dienst Burgerzaken, Uittreksels. 
 • De archiefopzoekingen, die men niet meteen aan het loket kan meegeven, worden afgeleverd aan het Gentinfo-Punt in AC Zuid, worden opgestuurd of worden beantwoord per mail.

Prijs

 • U betaalt 15,30 euro ​per halfuur opzoekingswerk. Omdat het meestal over verschillende akten gaat, en dit toch wat werk met zich meebrengt, worden er altijd opzoekkosten aangerekend, ook als u de correcte data meegeeft, zodat de akten gemakkelijker kunnen worden gevonden.
 • Voor de betaling wordt steeds een factuur opgemaakt. 
 • Betalen kan via overschrijving, cash of bancontact.

 
Aanvragen voor stamboomonderzoek vóór 22 september 1796 

 

Opmerking: als u enkel naar data vraagt en niet naar akten, wordt alle info op één attest gezet.

Meer informatie op de website ​van Archief Gent.
​Contact: archief@stad.gent

Hieronder vind je de contactgegevens van de bevoegde dienst:

Dienst Burgerzaken - Identiteit, Verhuizen en Uittreksels
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel:    09 266 71 79
E-mail:    uittreksels@stad.gent
Website:    https://www.stad.gent
Wanneer:    
Na afspraak
maandag: van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
dinsdag: van 9 tot 12.30 uur en van 16.30 tot 19 uur
woensdag: van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag: van 9 tot 12.30 uur
vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
zaterdag: van 9 tot 12.30 uur
Sluitingsdag:
zondag

Met vriendelijke groeten
Miel Loones
Gentinfo - Dienst Publiekszaken
Departement Publiekszaken en Burgerzaken - Stad Gent
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 210 10 10 - Fax 09 210 10 20
Webpagina: stad.gent/gentinfo
E-mail: gentinfo@stad.gent
Openingsuren: maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur
Blijf op de hoogte van het corona-virus via
https://stad.gent/vaccinatie

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/coronavirus-bijkomende-maatregelen

---
PERSOONGEGEVENS
Naam:Huijghe
Voornaam:Etienne
OMSCHRIJVING
 - Gentbrugge 18/01/2021 15 u  ik zoek/zocht de Begraafboeken van de Alexianen Gent ivm
genealogie van mijn voorouders  Eggermont Guillielmus ┼ 03/03/1695  Betoogboeken Alexiaanen LXVIII N) 20-2-f.165 verso (25344)
kreeg geen verbinding
mvg
Etienne Huijghe
09 230 14 68
etienne.huyghe@skynet.be


19-01-2021, 15:35 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

13-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FS / ROOTS TECH CONNECT 2021
Gratis aanbieding voor virtuele deelname :
How to Participate in Family Discovery Day
Like the rest of RootsTech Connect, Family Discovery Day will be virtual this year. It will stream on several media services—ChurchofJesusChrist.org, YouTube, Latter-day Saints Channel, as well as others. Family Discovery Day 2021 will start at 12:00 noon mountain standard time on Saturday, 27 February. Mark your calendar—you wonÿt want to miss it!

For one thing, RootsTech Connect will be completely free. You read that right—free. And as a fully online conference, RootsTech Connect also makes it possible for the first time to fully participate from anywhere in the world.
https://www.familysearch.org/blog/en/rootstech-connect-2020-register/

bericht van Etienne

13-01-2021, 17:23 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

11-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw seizoen in Speltincx
Volgens wat ik lees in "WIJS" moet je nu inschrijven voor een reeks van 5 lessen in een vaste groep, gevorderden of beginners. Daar dit weinig flexibiliteit biedt en ik voor sommige onderwerpen een novice ben en andere zaken reeds min of meer ken en ik niet elke maand aanwezig kan zijn, denk ik eraan om de niet meer deel te nemen aan de sessies. Indien er iemand de blog wenst over te nemen, kan je me steeds een mailtje sturen.
Verder wens ik jullie allen een voorspoedig 2021.
Erwin C.

11-01-2021, 13:59 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

02-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijksarchief ex Brugse Stam
bericht van Etienne Huyghe:

OVERZICHTSPAGINA ZOEKROBOT VAN HET RIJKSARCHIEF

Veel speurneuzen gebruiken bijna dagelijks de zoekrobot van het Rijksarchief om gratis online
toegang te krijgen tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten. Het is echter niet altijd
eenvoudig om in de duizenden paginaÿs uw weg te vinden.
Daarom heeft het RA een overzichts-link-pagina gecreëerd vanwaar je rechtstreekse toegang hebt
tot de voornaamste online beschikbare archiefbestanden, in een chronologisch/thematisch
geordend overzicht. Bij de digitalisering kregen vooral ruggengraatreeksen met een grote
onderzoekswaarde prioriteit.
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=archieven-online
De meest gebruikte archiefbronnen zijn de parochieregisters en de burgerlijke stand. Daarvoor
moet je doorklikken op het tweede item: Genealogische bronnen.
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=archieven-online&r=genealogische-bronnen


02-01-2021, 12:59 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

24-12-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerk van je zus christus
Genealogische opzoekingen te Melle:

24-12-2020, 19:10 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

22-12-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor de Nordisten

INFO "REFONTE DU SITE INTERNET"

Au 1er janvier 2021, Flash Player, utilisé jusquÿà présent sur notre site pour visionner les « archives en ligne » devient obsolète.

Ce changement de technologie nous a imposé une refonte de notre site internet sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois et qui sera opérationnelle au cours du mois de janvier 2021.


 • Dès maintenant, la consultation des « archives en ligne » peut être perturbée voire impossible (*).

 

 • Après le 1er janvier 2021 et pendant quelques jours, les archives en ligne deviendront inaccessibles pour tous, jusqu'à la mise en ligne du nouveau site Internet.

 

Nous vous remercions par avance de votre patience et de votre compréhension.

 

Ce qui va changer : 

 • Abandon de la technologie obsolète « Flash-player »
 • Nouveau site basé sur HTML5

      Une navigation dans le cadre de classement plus fluide

 • Une interrogation plus globale au sein des instruments de recherche et des pdf
 • Un visualiseur plus performant
 • Utilisation de permaliens basés sur le format ARK
 • Possibilité de télécharger le média
 • Un partage possible sur les réseaux sociaux
 • Mise en favoris du média dans votre espace personnel
 • Sans pouvoir vous donner de date à ce lancement, nous espérons que cette refonte du site vous apportera satisfaction !


Dus ofwel nog snel wat opzoekingen doen ofwel wachten op de vernieuwde site!

22-12-2020, 20:44 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

10-12-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar familie Speltinc(k)x
 Beste,
Ik ben op zoek naar meer informatie over de heer en mevrouw Leon Joseph Charles Speltincx en Lucie Marguerite Angelique Marie Bovy.
Mijn vader heeft hen lang gemasseerd en had een goede band met het koppel. Vermits mijn vader, Simon Rupprich, zelf vroeg gestorven is en ik het hem niet meer heb kunnen vragen, richt ik me tot u.
Het zou me een waar genoegen zijn om meer te weten te komen over deze mensen.
Met vriendelijke groet,
Marianne Rupprich

antwoord van Erwin:
Wat ik weet is dat Leon Speltinckx overleden is op 26 november 1964 en Bovy Lucie op 14 januari 1956
Zij werden begraven te Gentbrugge.
Hierbij Foto van Familie Grafsteen. (Locatie: plein C, rij 35, graf 18)

Reactie van Etienne:
HIER zijn meer details :langsheen de afsluitingsmuur van het kerkhof van Gentbrugge bevindt zich de grafzerk van de familie Speltincx (op de grafzerk wordt de naam met ckx gespeld, maar in de bevolkingsregisters wordt consequent de spelling met cx gehanteerd, die wij hier overnemen). Volgens de aanduiding op de sokkel is het graf ontworpen door architect Robert Verbanck en uitgevoerd door L. Rigelle. Centraal staat een levensgroot zandstenen beeld van een treurende figuur, het hoofd voorovergebogen en verborgen onder lang haar. De figuur is gehuld in een kleed dat in symmetrische plooien tot op de grond reikt.Marguerite Henriette Zélie Jean Speltincx werd te Gent geboren op 6 maart 1909. Zij was de dochter van Leon Joseph Charles Speltincx (°Ledeberg 25.05.1879 - †Brussel 21.11.1964) en van Lucie Marguerite Angelique Marie Bovy (°Schaarbeek 27.02.1885 - †Gent 14.01.1956). Zij overleed, ongehuwd, op 24-jarige leeftijd op 2 september 1933.Haar vader, Leon, was directeur bij de machinefabriek Hercule, bestuurder bij de Compagnie Maritime Belge en bij Bernheim-Outremer. Bij Marguerites geboorte woonde het gezin aan de Steendam 76 te Gent. Het was bijzonder welstellend en had zelfs verschillende dienstmeiden en een gouvernante in dienst. In december 1911 verhuisde het gezin naar de Antwerpsesteenweg 72 te Sint-Amandsberg.Leon Speltincx was een kunstverzamelaar en -mecenas en bibliofiel. Hij bezat bijv. een dichtbundel "Les Fleurs du mal" van Charles Baudelaire, dat speciaal voor hem door de eminente Gentse kunstschilder Jan Frans De Boever was geïllustreerd met 157 gouaches. Het kunstmecenaat had Leon duidelijk van zijn vader, Jean Vital Speltincx (°Vilvoorde 14.02.1851 - †Gent 29.10.1927). Die was bestuurder van de neutrale coöperatieve "Volksbelang" en zelf ook een fervent kunstverzamelaar en liet in 1899 aan de Meersemdries 4 te Gentbrugge een riant buitenverblijf bouwen op de plaats van een verdwenen kasteel dat minstens dateerde uit de 16de eeuw. Volgens oude prentbriefkaarten werd het "Villa Vital" genoemd.De familie Speltincx was dus uitermate kunstminnend en had contacten met de Gentse kunstscène van die tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Leon Speltincx een beroep deed op een bekend Gents beeldhouwer - Geo Verbanck - om het graf van zijn betreurde dochter te voorzien van een indrukwekkend beeldhouwwerk.Later werd ook het stoffelijk overschot van moeder (bijzetting 18.01.1956) en van vader (bijzetting 30.11.1964) in het graf bijgezet en werd het de graftombe van de "Familie Speltinckx".= via Googelen "Marguerite Speltincx"
mvg
Etienne

Bijlagen:
IMG_0006[1].JPG (2.2 MB)   

10-12-2020, 00:00 geschreven door Spelti  

Reageer (1)

30-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog een vraag van Erwin

Op 10 januari 1764 trad Joannes Franciscus SPRUYT afkomstig van Weerde (?24/04/1736) of Weert, in Mechelen (Onze Lieve-Vrouw) in het huwelijk met Joanna Elisabetha BOOMS.(*1) Uit dit huwelijk zijn geboren Jacobus 10 september 1764 (*2); Joanna Elisabeth Mechelen 8 december 1766 (*3); Franciscus Josephus Mechelen 25 maart 1769 (*4); Joannes Petrus 8 september 1771.(*5)

Op 15 augustus 1786 in Gent (St-Jacobs) huwt Joannes Franciscus weduwnaar van Elisabethe Booms, afkomstig uit Mechelen met Maria Ludovica Van SOMERE.(*6)

Op 15 juli 1794 in Gent (St-Jacobs) huwt Franciscus Josephus met Maria Antonia CEUTERICKX; getuigen: Joannes Josephus (broer) en Maria SOMERE (moeder). (*7)

Wie is deze Broer?

In Gent (St-Jacobs) huwt op 14 april 1795 Joannes Josephus SPRUYT met Cornelia SIDDERS; getuigen: Franciscus Josephus (broer) en Maria Ludovica Van Somer (moeder). *(8)

Er is een overlijdens akte op 1er ventôse VII (19-02-1799) van Jean Baptiste SPRUYT geboren te Mechelen 32 jaar oud; zoon van François en Elisabethe Rooms; weduwnaar van Cornelie De SITTER. (*9)

Ik vind echter in Mechelen geen doopakte terug van deze persoon. zoon van Franciscus en (R)BOOMS Elisabeth (tussen juni 1767 en juni 1768).

(*) akten in bijlage

Bijlagen:
Casus Spruyt Joannes Josephus Speltincx.pdf (1.3 MB)   

30-11-2020, 22:36 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

18-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raadpleging registers Burgerlijke Stand: stand van zaken
16/11/2020 - Divers

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de recente wetswijziging m.b.t. de raadpleging van de registers van de Burgerlijke Stand (wet van 21 december 2018). Er is een Koninklijk Besluit in voorbereiding dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (art. 29) en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (art. 79). Het gaat zowel om de openbare als de niet-openbare akten. De FOD Justitie laat ons weten dat – in afwachting van dit KB – de huwelijksakten van 75 jaar oud en de overlijdensakten van 50 jaar oud kunnen geraadpleegd worden onder dezelfde voorwaarden als die voor de raadpleging van de akten ouder dan 100 jaar. Voor het Rijksarchief verandert er in de praktijk momenteel niets.

De overdracht van de papieren registers van de Burgerlijke Stand (ca. 15 strekkende kilometer, deels in slechte materiële staat) uit de rechtbanken van eerste aanleg is een bijzonder omslachtige operatie. Vorig jaar werd hiermee van start gegaan, maar het is een werk van lange adem.

Enkele rechtbanken hebben de voorbije maanden al registers overgedragen voor de periode 1919-1969. De opstart van drie nieuwe scanateliers in Beveren, Leuven en Mons, specifiek voor de Burgerlijke Stand, heeft ten gevolge van de COVID-crisis vertraging opgelopen. We focussen momenteel op de ontwikkeling van een nieuwe online genealogische zoekomgeving. Daarnaast wordt het bestaande digitale aanbod bij de gemeenten in kaart gebracht, zodat we bij de digitalisering van de Burgerlijke Stand prioriteit kunnen geven aan die steden en gemeenten die zelf nog geen digitaal aanbod hebben. Wordt vervolgd.

RAB

18-11-2020, 19:48 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

15-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorteakte Ledeberg
Ik ben op zoek naar de geboorte-akten van het jaar 1900 in Ledeberg.
Meer bepaald naar Justine Horion (Ledeberg 08/01/1900 - Gentbrugge 03/12/1980) gehuwd met Michel August Holsteyn (Ledeberg 1899 - Gentbrugge 1969)
Niet gevonden in FamilySearch noch in RAB.
Weet iemand waar die nog ter inzage zijn?

Erwin

15-11-2020, 11:38 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

08-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van den Broele genealogische databanken
In Vlaanderen is Van den Broele een bekende speler als het aankomt op het realiseren van databanken met genealogische bronnen voor de verschillende Vlaamse gemeenten. Het aantal van deze databanken neemt nog altijd toe, daarom dat het eens tijd is een goede opsomming te maken welke databanken er tot nu toe gerealiseerd zijn.

Antwerpen
- Geel: https://www.genealogiegeel.be/
- Mechelen: https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/
- Rijkevorsel: https://archiefbank.rijkevorsel.be/
- Schilde: https://genealogie.schilde.be/
- Turnhout: https://genealogie.turnhout.be/

Limburg
- Hasselt: https://genealogie.hasselt.be/
- Houthalen-Helchteren: https://stamboomonderzoek.houthalen-helchteren.be/
- Pelt: https://akten.gemeentepelt.be/
- Zonhoven: https://zonhoven.archiefonline.be/

Oost-Vlaanderen
- Evergem: https://stamboom.evergem.be/

West-Vlaanderen
- Brugge: https://www.archiefbankbrugge.be/
- Kortrijk: http://genealogie.kortrijk.be/
- Ledegem: https://archief.ledegem.be/
- Wingene: https://archief.wingene.be/
- Zedelgem: https://archiefbank.zedelgem.be/

08-11-2020, 17:54 geschreven door Spelti  

Reageer (0)

E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen of je bijdrage door te sturen


kalender

komende sessies in DC Speltincx

Augustus 2021

5 augustus - Sessie augustus
Opstart vergadering nieuw seizoen
(Meer informatie)

19 augustus - Sessie 2 augustus
basis sessie


Dropbox

Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.


Archief per maand
 • 06-2021
 • 05-2021
 • 04-2021
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018

  Nuttige Links
 • Familiekunde Vlaanderen
 • Speltincx Gentbrugge
 • Erfgoed Melle
 • Rijksarchief België
 • Familie Haeghens
 • Prosapia
 • Gentools
 • FamilySearch
 • Begraafplaatsen België
 • Inhoud Blog

  Inhoud blog
 • Jean Bte Lanciet
 • Voor wie zoekt in Luxembourg
 • for whom it may concern
 • Project 'Dwaallichten' over Belgische landlopers
 • Familiegeschiedenis, vandaag & morgen

  Blog als favoriet !

  Gastenboek
 • link blogsite
 • Goedemiddag blogvrienden u bent van harte welkom
 • PERPLEX

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!