Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  fietsplezier
  www.bloggen.be/fietspl

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hebjeeenvraag
  www.bloggen.be/hebjeee

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  lastminutes
  www.bloggen.be/lastmin

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  eric_claudia
  www.bloggen.be/eric_cl

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kinderwereld
  www.bloggen.be/kinderw

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  14-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jova: De Gouden Schoen 2009. – Jovanovic: Golden Shoe 2009.

  Ik denk dat iedere Belgische voetbalfan die kon wel gekeken heeft naar de ‘Gouden Schoen’ of toch tenminste de dag erna wilde lezen of horen wie de Schoen gewonnen had.

  Iedereen sprak dit seizoen over drie voetballers die kans maakten, maar voor mij waren het er maar 2, namelijk Boussoufa en Jovanovic. Lukaku is een enorm goede (en zelfs deze beschrijving komt te kort) voetballer en ik ben ontzettend gelukkig dat hij bij Anderlecht speelt en Anderlecht zoveel ‘plezier’ bezorgt, maar ik vond het nog iets te vroeg voor hem om die Gouden Schoen te winnen. Hij zal hem volgend jaar wel winnen!
  Voor mij als Anderlecht-supporter mocht Mbark Boussoufa hem zeker winnen, maar zelfs als Milan Jovanovic hem won zou ik niet teleurgesteld zijn. Als hij won zou het verdiend zijn, dat is mijn mening toch, ook al speelt hij voor Standard Luik.

  Wat ik echt schandalig vond is dat er niemand van Standard op het gala aanwezig was. Zogezegd omdat Axel Witsel genoemd werd in de poll van ‘Het Laatste Nieuws’ genaamd ‘Gek van het jaar’. Oké, ik geef toe, die titel is misschien wat overdreven, maar feit is toch ook dat de ‘tackle’ (om niet doodschop te zeggen) van Witsel op Wasilewski ook niet normaal was.

  Wat ik dus ook erg vond is dat één van de drie grote kanshebbers, Milan Jovanovic, niet aanwezig was. Volgens hem had dit niets met de boycot van Standard te maken, maar met het feit dat hij het ‘druk’ had. Nu, ik meldde al dat ik vind dat hij die qua voetbalniveau zeker verdient. En ik heb Jovanovic altijd een ‘groot’ persoon gevonden, maar zijn afwezigheid getuigt niet van ‘grootsheid’ vind ik. Kijk, er kunnen altijd redenen van afwezigheid zijn, maar ‘te druk’ vind ik géén goede reden. Dit komt zelfs over alsof deze ‘trofee’ niet belangrijk gevonden wordt, alsof deze ‘trofee’ niet interessant is, alsof deze ‘trofee’ niets waard is. Misschien moet de organisator vanaf volgend seizoen maar eens een regeling treffen dat als een kanshebber zonder goed reden afwezig blijft, dat hij dan niet kan winnen of zoiets. Ik vind het echt een schande!
  En ik weet wel, de trofee gaat om het voetbal dat men bracht, maar toch, zo’n trofee verdient respect en zonder goede reden niet opdagen getuigt niet van respect!

  Nu, ook dit jaar werd de ‘Goal van het Jaar’ verkozen. Vorig jaar won de doelman van Anderlecht (toen Germinal Beerschot) deze, Silvio Proto. Dit jaar vind ik dat men hem sowieso aan Sinan Bolat, doelman van Standard had moeten geven, ook al was het een goal in de Champions League. Hij redt Standard met zijn goal! Maar vermits hij ook niet aanwezig was, zou ik de prijs toch aan iemand anders gegeven hebben. Dit jaar was de ‘Goal van het Jaar’ de goal van Bart Goor (Germinal Beerschot). Het gaat om de goal die hij maakte op 7 augustus tegen Standard. Bart Goor lobde de bal prachtig over de doelman van Standard in de verste hoek. Hij verdiende deze prijs zeker ook.

  Dan is er de trofee voor ‘Beste Belg in het buitenland’. En hier bestond géén twijfel over, er was maar één speler die deze prijs kon winnen dit jaar. En dat is Thomas Vermaelen! Als Belg mogen we enorm trots, fier zijn op wat deze jongen bereikt. Dit is nu eens een speler waarbij we kunnen zeggen ‘Hé, niet vergeten, maar dat is een Belg!’. Het is echt prachtig wat deze jongen bereikt heeft (en waarschijnlijk nog gaat bereiken). Respect! En wat ik helemaal klasse vond is dat hij speciaal voor deze uitreiking naar België is gekomen.

  En dan was er natuurlijk nog de uitreiking van de ‘Gouden Schoen’ zelf. Tijdens de uitzending had men al wat tussenstanden gegeven, en daaruit bleek dat het wel degelijk tussen Jovanovic en Boussoufa ging gaan. Lukaku deed ook wel goed mee, maar het was duidelijk voor mij dat hij tekort ging komen omdat hij te weinig punten kreeg in de eerste ronde. Steven Defour (Standard) deed in het begin ook goed mee, en ik ben er zeker van dat als hij niet gekwetst was geworden, dat hij dan mee zou gedaan hebben voor deze trofee. En ook hij zou hem verdient hebben! Hij werd zelfs nog vierde in de eindstand, wat ongelooflijk goed is als je ziet hoelang hij niet meer gespeeld heeft.

  Op de derde plaats eindigde Romelu Lukaku met 167 punten, wat een hele prestatie is en het is nu al duidelijk dat als hij in België blijft spelen (bij Anderlecht dan ) dat hij volgend jaar DE kandidaat is voor de Gouden Schoen. Op de tweede plaats eindigt Mbark Boussoufa met 175 punten, wat niet veel meer is als Lukaku. Maar zoals velen voorspelden wint Milan Jovanovic dit jaar (2009) de Gouden Schoen. Hij behaalde 218 punten, dat is 44 punten meer dan Boussoufa.

  Zoals ik al zei, op voetbalgebied is het zeker een verdiende trofee, maar doordat hij niet aanwezig was, vind ik het al wat minder dat hij de prijs in de wacht sleepte, maar toch blijft hij een groots man, een groots voetballer, alleen spijtig dat hij bij de verkeerde ploeg speelt! En ik kan niet wachten tot het WK in Zuid-Afrika, want ik heb zo’n voorgevoel dat hij daar gaat schitteren.

  Nu op naar de Gouden Schoen 2010 en ik kan nu al zeggen dat als Lukaku bij Anderlecht blijft, dat als Lukaku niet gekwetst geraakt, dat de kans héél groot is dat hij volgend jaar de Gouden Schoen wint en dat andere voetballers enorm moeten gaan presteren om bij hem in de buurt te blijven op het gebied van punten bij de Gouden Schoen!

  I think that every Belgian fan of football, who could, has watched the ‘Golden Shoe’ or wanted to read or hear who won the Shoe the day after.

  Everybody was talking about three players who had a chance to win, but for me there were only 2, namely Boussoufa and Jovanovic. Lukaku is a very good (and even this description doesn’t say how good he is) player and I am very glad that he plays in my favourite team, RSC Anderlecht and that he does so many good things for Anderlecht, but according to me it was too early for him to win the Golden Shoe. He will win the Golden Shoe next year!

  For me, as fan of Anderlecht, it would be very nice if Mbark Boussoufa would win, but even if Milan Jovanovic would win I wouldn’t be disappointed. Jovanovic also deserves this trophy, that’s my opinion, and it doesn’t matter that he plays for Standard Liege.

  I found it really scandalous that nobody from Standard was present at the gala. They say it was because Axel Witsel was named in the poll from the newspaper ‘The Last News’, that poll was named ‘Lunatic of the Year’. Okay, I admit, the title is a little overdone, but fact is that the ‘tackle’ (I don’t want to call it death-kick) of Witsel on Marcin Wasilewski wasn’t normal.

  I also found it disgraceful that one of the three large favourites, Milan Jovanovic, wasn’t at the gala. According to him this had nothing to do with the boycott of Standard, but with the fact that he was ‘busy’. Now, I already said that I find that he (if we’re only talking about football) is entitled to win this trophy. And I always found Jovanovic a ‘grand’ person, but I find that his absence doesn’t shows ‘grandiosity’. Look, there always can be a good reason why someone is absent, but ‘too busy’ isn’t one of them. This gives the impression that the ‘trophy’ isn’t important, that this ‘trophy’ isn’t interesting, that this ‘trophy’ isn’t worth anything. Maybe the promoter of the Golden Shoe has to arrange something so that the favourite who doesn’t show up without a good reason can’t win or something like that. I find this a real shame!
  And I know the trophy is about the football that one brought, but really, a trophy like this earns respect and not showing up without a good reason doesn’t show respect!

  Now, just as other years also this year was voted for ‘Goal of the Year’. Last year the goalkeeper of Anderlecht (but then he played at Germinal Beerschot) won this trophy, I’m talking about Silvio Proto. This year Sinan Bolat (goalkeeper of Standard) should win it, with his goal in the Champions League, he saved Standard with this goal! But goals in the Champions League don’t count and he was absent, so the trophy should go to someone else.

  This year the trophy ‘Goal of the Year’ was from Bart Goor (Germinal Beerschot). It is the goal he made on August the 7th against Standard. Bart Goor lobs the ball beautifully over the goalkeeper of Standard in the furthest goal-post. He really deserved to win this trophy with this goal.

  Then there is the trophy for ‘Best Belgian abroad’. And about this trophy there was no doubt, there was but one player that could win this trophy this year. And that is Thomas Vermaelen! As Belgians we should be tremendously proud on what this man reached. This is now once a player where we can say about ‘Hey, don’t forget, but that is a Belgian!’. It is really admirable what he achieved (and probably will achieve in the future). Respect! And I really found it top-class that he especially came to Belgium to receive his trophy.

  And then there was the ‘Golden Shoe’ itself. During the broadcast they already gave some provisional standings, and it already seemed that it was going to go between Boussoufa and Jovanovic. Lukaku also had a good score, but it was clear to me that he wasn’t going to win because he didn’t get enough points in the first round. Steven Defour (Standard) was standing first in the beginning, and I’m sure that he would be a favourite too if he didn’t had that injury. And he would have deserved to win too if he kept playing like he did last year! He even ended 4th at the end, and that is incredibly good if you know how little matches he played this season.

  The 3rd place was for Romelu Lukaku with 167 points and this also is a great result and it’s already clear that if he stays in Belgium (at Anderlecht ) that he is THE favourite for the Golden Shoe next year. Second was Mbark Boussoufa with 175 points, and that isn’t much more than Lukaku. But as many predicted, Milan Jovanovic wins this year (2009) the Golden Shoe. He obtained 218 points, 44 points more than Boussoufa. As I already said, concerning football he certainly deserved this trophy, but because he wasn’t present at the gala I find it less great that he wins this trophy, but he stays a grand person to me, a great player, it’s just unfortunate that he plays in the wrong team! And I can’t wait till the World Championship in South-Africa because I feel that he’s going to outshine there.

  Now on to the Golden Shoe 2010 and I already can say that if Lukaku stays at Anderlecht, that if Lukaku doesn’t get injured, that the chance is there that he’ll win the Golden Shoe next year and other players should perform tremendously good to stay close (in points concerning the Golden Shoe) with Lukaku!

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=2QYxlhbhhLA   
  http://www.youtube.com/watch?v=bd_OfngSWeM   
  http://www.youtube.com/watch?v=ehfUBqwwi94   

  14-01-2010 om 18:18 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Gouden Schoen 2009 Milan Jovanovic Mbark Boussoufa Lukaku Standard Luik Liege RSC Anderlecht Witsel Wasilewski mooiste doelpunt goal van het jaar Goor beste Belg buitenland Thomas Vermaelen Arsenal Defour Golden Shoe most beautiful year Belgian abroad

  13-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wickmayer uit de schaduw! – Wicky out of the shadow!

  Vorig weekend waren het de finales in de tennistoernooien van Brisbane en Auckland. En het is lang geleden, maar we hadden drie Belgische meisjes bij de vier finalisten. In Brisbane tennisten Justine Henin en Kim Clijsters de finale. En in Auckland moest Yanina Wickmayer het in de finale opnemen tegen de Italiaanse Flavia Pennetta.

  En ik moet toegeven, ik heb me weer zitten opjagen in de sportjournalisten en de televisiezenders, … Het was weer al Clijsters en Henin dat je tegen kwam in de kranten, het nieuws en dergelijke. Er was blijkbaar zelfs een wedstrijd van één van de twee op televisie uitgezonden, weliswaar in uitgesteld relais. En de finale tussen beide werd ook live uitgezonden.
  En dit terwijl aan dezelfde kant van de wereld een andere Belgische een prachtig toernooi aan het tennissen was. En zij tenniste ook in de finale, en zij liet daar ongelooflijk goed tennis zien, en zij overklaste haar tegenstander in die finale. Inderdaad, ik heb het over Wickmayer. Zij werd echt (waarschijnlijk onbewust, omdat men het ‘te druk’ had met Clijsters en Henin) in de schaduw geplaatst, terwijl wat zij presteerde zeker even hoog geschat mag worden als wat de andere twee deden. Ik persoonlijk vind dit schandalig. Ik ben altijd een fan geweest van Henin en dat ben ik nog steeds, maar ik ben ook een fan van Wickmayer (al van voor zij zulke goede resultaten behaalde op grotere toernooien). En het is een feit dat het fijn is dat men de wedstrijd live op televisie bracht van Henin. En ik weet het wel, de wedstrijd van Henin was om 10 uur ’s morgens (Belgische tijd) en die van Wickmayer om drie uur ’s nachts (Belgische tijd). Maar je kon via de Belgische sportsite (deze die de meeste sportuitzendingen op Vlaamse televisie verzorgt) of teletekst niet eens de scores van de wedstrijd van Wickmayer volgen. Op de radio kon je die wedstrijd ook niet volgen.

  En dan stel ik me de vraag natuurlijk, en ik weet het antwoord al en iedereen die dit leest kan het antwoord al vermoeden! ‘Wat als de finale in Brisbane nu om drie uur ’s nachts was geweest?’ Denk je echt dat men dan niets had gedaan (zoals nu bij Wickmayer)? Bijna 100% zeker dat men dan live deze wedstrijd had uitgezonden en anders toch minstens in uitgesteld relais. En je had op internet en teletekst zeker kunnen volgen, en misschien zelfs via de radio. Heeft men dit gedaan voor de finale van Wickmayer in Auckland? Nee dus! Een schande noem ik het! Een regelrechte schande dat men Wickmayer ‘vergeet’ nu Clijsters en Henin terug zijn.

  We moeten fier zijn op alle Belgische sporters die het goed doen! En het wil toch niet zeggen omdat de twee, die ons Belgen in het verleden zoveel mooie dingen brachten, terug gaan tennissen dat we de andere Belgen, die ook tennissen en ook mooie dingen bereiken nu, moeten vergeten? Het ergste is dan nog als je hoort dat men zondag wel de finale van de mannen van het toernooi van Brisbane laat zien. Waar overigens géén Belg in zat.

  Nu, het aanbod van sport op televisie en radio is sowieso al onbegrijpelijk. Belangrijke dingen (en niet enkel in tennis) die niet uitgezonden worden, andere belangrijke dingen gaat men later ‘in uitgesteld relais’ uitzenden terwijl er niets anders belangrijk bezig. Diegene die bepaald wat er uitgezonden word en wat niet maakt toch onlogische, onjuiste en zelfs oneerlijke keuzes. Ik vraag me soms af of men niet gewoon de dingen laat uitzenden die men zelf graag ziet en de wedstrijden van de personen en ploegen van welke men fan is.

  En dan komen ze af met die uitleg van de crisis, en keuzes maken en dergelijke en dat rechten kopen duur is en dat je die rechten lang op voorhand moet kopen, … Oké, dat kan ik ergens wel geloven dat dit op voorhand moet gebeuren, dat er keuzes moeten gemaakt worden, maar wil dit zeggen dat men een toernooi waar men géén rechten voor heeft gekocht volledig links moet laten liggen, dat men bijna géén of weinig aandacht moet schenken aan Belgen die deelnemen aan het toernooi waar men géén rechten van heeft? Men moet de Belgische supporters toch iets van kans geven om de wedstrijd (toch zeker de finale) te volgen, via teletekst, via internet (ik heb het over de tussenstanden). En dat men voor een bepaald toernooi geen rechten heeft wil nog niet zeggen dat men de Belgen die in dat toernooi spelen zowat moet vergeten in de kranten en het nieuws!

  Dit zijn nu van die situaties waar ik dolgraag eens bij zou zitten, het beslissen van het aankopen van de rechten van sportwedstrijden, het beslissen van welke wedstrijden op televisie en radio uitgezonden worden, … Ik vraag me echt af hoe dat dit hier in België verloopt. Is dat één persoon die de uiteindelijke beslissing neemt? Of zijn het de raad van bestuur, de aandeelhouders of de afgevaardigden van de regering (die daar niet thuishoren volgens mij)? En zou het echt alleen mogelijk zijn om beide (vrouwen en mannen) rechten samen te kopen? (Vermits men zondag de finale van de mannen op televisie gaf) Ik kan me dat moeilijk voorstellen. En dit merk je wel meer in het tennisseizoen dat men finales van het mannen toernooi uitzend (waar géén Belg in zit) terwijl men finales van andere toernooien (en ik heb het niet over de kleintjes) waar wel een Belgische in zit niet uitzend. Trouwens, ik kan me onmogelijk voorstellen dat als je géén rechten gekocht hebt van een bepaald toernooi, dat het dan verboden is om tussenstanden te geven op teletekst, internet of radio! Je moet de wedstrijd niet verslaan, maar je kan de geïnteresseerden, de luisteraars wel op de hoogte houden via de tussenstanden.

  Nu, om het over het tennis zelf te hebben. Eerst de uitslagen van Yanina Wickmayer in het toernooi van Auckland.

  R1: Yanina Wickmayer (Bel) - Julia Görges (Ger): 6-3 7-5
  R2: Yanina Wickmayer (Bel) - Iona Raluca Olaru (Rou): 6-2 6-2
  QF: Yanina Wickmayer (Bel) - Kimiko Date Krumm (Jpn): 6-2 6-2
  SF: Yanina Wickmayer (Bel) - Shahar Peer (Isr): 6-4 7-5
  F: Yanina Wickmayer (Bel) - Flavia Pennetta (Ita): 6-3 6-2

  Een prachtige toernooizege van Yanina Wickmayer, zonder setverlies. Zij is duidelijk klaar voor de Australian Open, waar zij eerst de kwalificaties moet overleven om aan het hoofdtoernooi te kunnen deelnemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit haar wel zal lukken en dat we haar terug zien (hangt van de televisiezenders af natuurlijk) op de Australian Open. De kwalificaties beginnen op 11 januari en de Australian Open op 18 januari.

  Spijtig overigens dat men Yanina Wickmayer géén wildcard gegeven heeft voor de Australian Open, zeker gezien het feit dat zij het toernooi in Auckland (haar derde toernooizege) wint nu! Ik vind nog altijd dat men haar die wildcard had moeten geven! Maar ze zal wel op het hoofdtoernooi geraken, alleen is het te hopen dat de kwalificaties niet teveel energie kosten.

  Dan Justine Henin, waar ik dus ook een fan van ben. Dit was haar eerste toernooi sinds haar wederoptreden.

  R1: Justine Henin (Bel) - Nadia Petrova (Rus): 7-5 7-5
  R2: Justine Henin (Bel) – Sesil Karatantcheva (Kaz): 6-4 6-3
  QF: Justine Henin (Bel) – Melinda Czink (Hun): 6-2 3-6 7-6
  SF: Justine Henin (Bel) – Ana Ivanovic (Srb): 6-3 6-2
  F: Justine Henin (Bel) – Kim Clijsters (Bel): 3-6 6-4 6-7

  Spijtig genoeg verloor ze de finale van Brisbane nipt.

  Justine Henin speelt dus ook mee op de Australian Open, zij kreeg een wildcard. En zij is daar géén geplaatste speelster en dit wordt een leuke loting! Want zij kan dus al snel tegen een geplaatste speelster uitkomen. Ik weet nu niet hoe dit met Wickmayer zit, maar ook zij kan volgens mij snel tegen een geplaatste speelster uitkomen. Maar beiden zijn er volgens mij klaar voor. ‘Let the games begin!’ zou ik zeggen! ;-)

  Hopen dat bij volgende toernooien het nieuws eerlijk verdeelt is, dat men sporters (sportsters) die het goed doen niet in de schaduw zet van anderen en dat men in de toekomst de Belgische supporters niet in de kou laat staan, al is het gewoon via tussenstanden dat men hen op de hoogte houd tijdens matchen!  Previous weekend there were the finals in the tournaments of Brisbane and Auckland. And it is long ago that we had three Belgian girls in two finals. In Brisbane Justine Henin played against Kim Clijsters. And in Auckland Yanina Wickmayer had to take it up against Flavia Pennetta from Italy.

  And I must admit that I was fussing me about the sport journalists and the television stations, … Again it was all Clijsters and Henin that you read in the papers, heard on the news and such. Apparently there even was a match of one of them on television (postponed broadcast). And the final between Henin and Clijsters also was live on Flemish television.
  And this while at the same side of the world another Belgian played a formidable tournament. And she also played the finals, and she played incredible good tennis, and she outclassed her opponent in that final. Indeed, I’m talking of Yanina Wickmayer. She was ‘forgotten’ (probably unintentionally, because one was to busy with Clijsters and Henin), while that what she achieved can be placed as high as that what the other two did. Personally I find this scandalous. I always was a fan of Henin and I still am, but I’m also a fan of Wickmayer (even before she started getting good results in big tournaments). And it’s a fact that it’s a good thing that the match of Henin (finals) was live on television. And I know it, the match of Henin was at 10 o’clock in the morning (Belgian time) and that of Wickmayer at 3 o’clock at night (Belgian time). But it even wasn’t possible to follow the score of Wickmayer on the Belgian sports-sites (the one that broadcasts most sport on Flemish television) or on teletext. It even wasn’t possible to listen to the scores on the radio.

  And then I ask myself the question, and I already know the answer and everybody who reads this probably suspects the answer! ‘What if the final in Brisbane was at three o’clock at night?’ Do you really think that one would have done nothing (as now with Wickmayer)? I’m almost 100% certain that one would have given this final live at 3 o’clock at night and otherwise at least in postponed broadcast. And it would have been possible to follow the score on internet and on teletext and maybe even on the radio. Did they do this for Wickmayer? No! It’s scandalous! It’s disgraceful that one ‘forgets’ Wickmayer now Clijsters and Henin are back.

  We must be proud of all Belgian athletes achieve beautiful things! And it doesn’t mean that because the two (who achieved a lot in the past) are playing tennis again that the other Belgians (who also achieve beautiful things) should be forgotten? And even more awful is when you notice that on Sunday the final of the men in Brisbane is broadcasted. And there wasn’t a Belgian in the final.

  Now, what they show us on television (concerning sport) and radio it’s just inconceivable. Important things (and not only in tennis) aren’t broadcasted, other important things one shows in postponed broadcast and this while there is nothing else on television that is important. The one who decides what will be broadcasted and what isn’t makes illogical, incorrect and even dishonest choices. I sometimes ask myself if the one that decides only gives permission to broadcast the things he himself likes to see and only the matches of the athletes and teams he’s a fan of.

  And then they explain it with the crisis, and making choices and such and that buying the rights to broadcast live are expensive and that one has to buy those rights long on forehand, … Okay, I can belief that this has to happen on forehand, that choices has to be made, but does this has to mean that tournaments of which one doesn’t buy the rights should be ignored, that one has to pay almost none or little attention to the Belgians that play those tournaments (of which one hasn’t bought the rights to broadcast live)? One has to give the Belgian fans a chance to follow the match (certainly the finals) by teletext, by internet (I’m talking about the scores during the match). And that one hasn’t bought the rights of a specific tournament doesn’t mean that one should ‘forget’ or ‘ignore’ the Belgians who play that specific tournament in the papers and the news!

  These are situations of which I would like to see how one handles this, the deciding of the buying of the rights to broadcast live, the deciding of witch matches are being broadcasted on television and radio, … I ask myself how this works here in Belgium. Is it one person who has the final decision? Or is it the board of directors, the shareholders or delegates of the government (who don’t belong there) who take the final decision? And is it only possible to buy the rights of the men and the women together? (Since one showed the men final on television on Sunday) I doubt that. And one notices this more during the season (of tennis) that one broadcast the finals of the men tournament (when no Belgians are playing the final) while other finals and other tournaments (and I’m not talking of the little ones) where a Belgian is participating aren’t broadcasted. Besides, I can’t imagine that if one didn’t buy the rights that it is forbidden to give the scores during the matches on teletext, internet or radio! One hasn’t to cover these matches but one can keep those who are interested, the listeners posted about the scores.

  Now, to talk about tennis again. Firstly the results of Yanina Wickmayer in the tournament of Auckland.

  R1: Yanina Wickmayer (Bel) - Julia Görges (Ger) : 6-3 7-5
  R2: Yanina Wickmayer (Bel) - Iona Raluca Olaru (Rou) : 6-2 6-2
  QF: Yanina Wickmayer (Bel) - Kimiko Date Krumm (Jpn) : 6-2 6-2
  SF: Yanina Wickmayer (Bel) - Shahar Peer (Isr) : 6-4 7-5
  F: Yanina Wickmayer (Bel) - Flavia Pennetta (Ita) : 6-3 6-2

  A tremendous tournament victory of Yanina Wickmayer, without losing a set. She clearly is ready for the Australian Open where she first has to survive the qualifications before she can participate at the main tournament. But I’m convinced that she will succeed and that we will see her back (depends on the television stations) on the Australian Open. The qualifications begin on January 11th and the Australian Open itself starts on January 18th.

  It’s unfortunate that Yanina didn’t get a wildcard for the Australian Open, certainly now she has won the tournament (her 3rd) of Auckland! According to me they had to give her a wildcard! But she’ll get in the main tournament, but I hope that the qualifications won’t cost too much energy.

  Then Justine Henin (I’m also a fan of her). This was her first tournament since she started playing tennis again.

  R1: Justine Henin (Bel) - Nadia Petrova (Rus) : 7-5 7-5
  R2: Justine Henin (Bel) - Sesil Karatantcheva (Kaz) : 6-4 6-3
  QF: Justine Henin (Bel) - Melinda Czink (Hun) : 6-2 3-6 7-6
  SF: Justine Henin (Bel) - Ana Ivanovic (Srb) : 6-3 6-2
  F: Justine Henin (Bel) - Kim Clijsters (Bel) : 3-6 6-4 6-7

  Unfortunately Justine lost the final of Brisbane.

  Justine Henin also plays on the Australian Open, she got a wildcard. And she isn’t a seeded player on the Australian Open and this makes it a nice draw! Cause it could happen that she has to play against a seeded player very early in the tournament. I don’t exactly know how this works with Wickmayer (qualifications) but I think she also can play against a seeded player early in the tournament. But I think that both are ready for it. ‘Let the games begin!’ I would say!

  Let’s hope that with next tournaments the news is divided honestly, that one doesn’t place athletes who also are performing well in the shadow of others and that one doesn’t forget the Belgian fans in the future and that one keeps the fans informed during matches!

  13-01-2010 om 11:31 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Tennis Henin Justine Clijsters Kim Wickmayer Yanina Brisbane Auckland WTA Petrova Nadia Ivanovic Ana Shahar Peer Flavia Pennetta Belgen België Belgians Belgium

  12-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug - Back

  Zo, de korte vakantie achter de rug, goed uitgerust en met frisse moed opnieuw beginnen hier!
  Morgen het volgende bericht

  So, the short vacation is over, taken a good rest and start again here with a new drive!
  Tomorrow the next message
   

  12-01-2010 om 10:57 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)

  04-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vakantie - vacation

  Tijd voor een rustperiode, een lekkere vakantie naar warmere oorden, want 't is hier toch wat te koud We zien elkaar terug binnen tien dagen!
  Groeten
  B.S.E.  Time for a period of rest, a heavenly vacation at a warmer place, cause it's to could here We'll see each other in ten days! 
  Greetz
  B.S.E.

  04-01-2010 om 09:23 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)

  01-01-2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilbur Smith

  Ik lees enorm veel en daarom dacht ik dat het misschien leuk was om hier af en toe een bericht aan een boek en/of schrijver te wijden. Ik zal er natuurlijk wel voor zorgen dat ik niets belangrijks over de boeken verklap anders is het niet leuk meer om de boeken te lezen. 
  Momenteel ben ik een boek aan het lezen van Wilbur Smith. En als er nu één schrijver is waar ik ontzettend veel boeken van heb, dan is het Wilbur Smith wel.

  Wilbur Smith is geboren op 9 Januari 1933 in Noord-Rhodesië (nu Zambia). Zijn ouders waren Britten. Ik had het een tijdje geleden over malaria in verband met ‘Music for Life’, ook Wilbur Smith heeft als kind (18 maanden oud) malaria gehad en heeft het overleefd. In 1964 schreef hij zijn eerste boek ‘When the Lion Feeds’ (in het Nederlands uitgebracht als ‘Als de leeuw zijn prooi slaat’ en later ook met de titel ‘Het goud van Natal’).

  Dit boek gaat over de familie Courtney. In eerste instantie was dit het eerste boek van een trilogie, maar er zijn ondertussen nog veel meer boeken over de familie Courtney uitgebracht. Het speelt zich af op het eind van de 19e eeuw. De familie Courtney woont in Natal, in Zuid-Afrika.

  In ‘Het goud van Natal’ (of ‘Als de leeuw zijn prooi slaat’) gaat het over Sean en zijn tweelingbroer Garrick. Eerst gaat het over hun kindertijd en de wens om een succesvol landbouwer te worden. Maar daar komt bruusk een einde aan door de Zoeloe-oorlog (1879). Het tweede deel van het boek gaat over de goudkoorts in Zuid-Afrika.

  De Zoeloe-oorlog was tussen het Verenigd Koninkrijk en het Zoeloe-rijk.

  De goudkoorts in Zuid-Afrika werd de ‘Witwatersrand goudkoorts’ genoemd. Witwatersrand is een lage bergketen in Zuid-Afrika. Het dient als een soort waterscheiding. Water dat naar het noorden stroomt komt terecht in de Limpopo Rivier. Water dat naar het zuiden stroomt kom in de Oranje Rivier terecht.

  De beschrijving bij het boek:

  “””
  Het goud van Natal van Wilbur Smith, meesterverteller en Afrika-kenner bij uitstek, vertelt over de zoektocht naar goud, in een wereld vol gevaar en avontuur.

  Zuid-Afrika is aan het eind van de vorige eeuw in de ban van het goud. Het schaarse en gewilde goed brengt talloze, gelukszoekers op de been. Sean Courtney groeit samen met zijn tweelingbroer Garry (Garrick) op in Natal, op de enorme boerderij van hun ouders. Sean, aangetrokken door verhalen over het goud, sluit zich aan bij een groep goudzoekers. Hij weet echter nog niet dat hij zich waagt in een wereld van gevaar, avontuur en moord.
  “””

  Als ik me niet vergis zijn er momenteel 11 boeken over de familie Courtney. 
  Wilbur Smith heeft ook een reeks over de familie Ballantyne. Dit zijn 4 boeken. Maar kenners zullen nu waarschijnlijk zeggen dat ik mis ben. En ik heb nog niet alle boeken van de twee families gelezen, maar er zijn nog 2 boeken waarin de familie Courtney en de familie Ballantyne samen voorkomen. Dit zijn ‘Triomf van de zon’ en ‘Het lot van de jager’. En deze bekijk ik apart. Als je de twee reeksen samenvoegt en op datum rangschikt, dan kan je door de geschiedenis van beide families lezen in 17 boeken.

  Er is nog een derde reeks die Wilbur Smith schreef, dat is de reeks over het leven van Taita, een wijze en getalenteerde slaaf en eunuch in het Oude Egypte. Ook een prachtige serie, momenteel bestaande uit 4 boeken. Ik ben momenteel het laatste boek van de reeks aan het lezen ‘De elfde plaag’.

  Er zijn ook nog een heel deel boeken zonder serieverband geschreven door Wilbur Smith. En ik hoop dat er nog vele boeken (in de series en losse boeken) mogen bijkomen, want ik lees die boeken echt wel graag. Van het moment dat je begint te lezen verplaats je jezelf naar de tijd en streek van het boek en het is héél moeilijk om het los te laten voordat het boek uit is.

  Als je op zoek bent naar een boek dat spannend is, dat redelijk vervlochten is met de waarheid, dan moet je echt één van de series beginnen te lezen en de kans dat je de hele serie uit leest is héél groot.
  Voor de serie van Courtney en Ballantyne ben ik begonnen met het boek ‘De roofvogels’ omdat dit het eerste in de tijd ligt (momenteel toch). Maar je kan natuurlijk ook de trilogieën volgen of beginnen met het eerste boek van Ballantyne ‘De klauw van de valk’.
  Van de serie over Taita is ‘Vallei der koningen’ het eerste boek.

  I read a lot and that’s why I thought that it was a good idea to post now and then some messages here on the blog about books and/or writers. Of course I want tell important things about the books else there’s no fun to read the books anymore.
  Currently I am reading a book of Wilbur Smith. And if there’s one author of whom I have a lot of books then it’s Wilbur Smith.

  Wilbur Smith is born on January 9th 1933 in North-Rhodesia (now Zambia). His parents were British. Some time ago I was talking about malaria because of ‘Music for Life’, Wilbur Smith also had malaria as a child (he was only 18 months old) and luckily he survived it. In 1964 he wrote his first book ‘When the Lion Feeds’. This books goes about the family Courtney. It was the first book of a trilogy but there are already more books about this family.

  This story takes place at the end of the 19th century. The Courtney’s live in Natal, in South Africa. In ‘When the Lion Feeds’ the story goes about Sean and his twin brother Garrick. Firstly we are in their childhood and there’s the wish to become a successful farmer. But this is brusquely interrupted by the Zulu Wars (1879). The second part of the book goes about the Gold Rush in South Africa.

  The Zulu Wars were between the British Empire and the Zulu Empire.

  The Gold Rush in South Africa was named the ‘Witwatersrand Gold Rush’. Witwatersrand is a low range of hills in South Africa. It forms a continental divide with run-off to the north draining into the Limpopo River and to the south draining into the Orange River.

  The description by the book:

  “””
  It is the 1870s and twin brothers Sean and Garrick Courtney are born into the wilds of Natal. They could not be more different, and fate, war and the jealous schemes of a woman are to drive them even further apart. But as history unfolds, a continent is awakening. And on the horizon is the promise of fortune, adventure, destiny and love...
  “””

  If I’m not wrong there are currently 11 books about the family Courtney. Wilbur Smith also has a series about the family Ballantyne. There are 4 books in this series.
  Connoisseurs will probably say that I’m wrong. And I haven’t yet read all books of the two families but there are 2 books in which both families appear together. These are ‘Triumph of the Sun’ and ‘Assegai’. And I count these two separately. If the two series are combined and classified on date then one can read through the history of both families in 17 books.

  There is a 3rd series written by Wilbur Smith, it goes about the life of Taita, a highly skilled eunuch slave in Ancient Egypt. It’s also a beautiful series currently consisting of 4 books. I’m reading the last book of this series at the moment ‘The Quest’.

  There are also a lot of standalone novels written by Wilbur Smith. And I hope that there still may follow many books (in the series and standalone), because I really like to read his books.

  The moment you start to read a book of him you place yourself in the same time and region of the book and it’s almost impossible to stop reading before the book is out.

  If you want to read a good book, an exciting book, a story that is highly interweaved with the true history then you have to start reading one of the series of Wilbur Smith and there is a big chance that you’ll read the whole series.
  For the series about Courtney and Ballantyne I started with the book ‘Birds of prey’ because it lies first in the time (currently it is). But you also can follow the order of the trilogies or start with the first book of the family Ballantyne ‘A falcon flies’.
  The first book in the series of Taita is ‘River God’.

  Bijlagen:
  http://www.wilbursmithbooks.com   

  01-01-2010 om 20:17 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:schrijvers & boeken / authors & books
  Tags:Wilbur Smith boeken lezen Courtney Ballantyne Oude Egypte Taita slaaf eunuch Zuid-Afrika Afrika Zoeloe Witwatersrand farao Books read Ancient Egypt Slave eunuch South Africa Zulu pharaoh

  31-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelukkig Nieuwjaar! Happy New Year!

  Klik op de afbeelding om de link te volgen Alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst en het beste voor 2010! 

  I wish everybody already a happy New Year and best wishes for 2010!

  31-12-2009 om 11:31 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)
  Tags:nieuwjaar New Year

  30-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Card Reading 1.

  I think that everybody once heard about card reading. But I’m going to talk about it anyway.

  This card reading is a method of fortune-telling. There are the Tarot decks (78 cards), all cards have symbolic images on it. These were the cards that were originally intended for ‘card reading’. You also have the gypsy decks, chakra cards, … And there are the so-called cards for fortune-telling, there are many of them in circulation nowadays, but they are a parroting of that what was originally the intention.

  Now, fortune-telling has a long tradition already. In old China, Egypt, Chaldea and Babylonia one already knew fortune-telling, and I’m speaking about before Christ. Even in the Bible one talks about fortune-tellers.
  When card reading first was used isn’t clear. It also isn’t clear where it comes from.
  There are those that say that it comes from Ancient Egypt. There are also people saying that there are similarities between the cards and the meaning of the letters in the Hebrew alphabet. Others say that it is originating from China and even India is mentioned. And there are people saying that it comes from Italy. Even there are some who say that the gypsies where the first who used cards for fortune-telling. It even could be that a part of the tarot deck has a different origin than the other part of the deck, but I’ll talk about those two parts in ‘card reading 2’.
  I’m not going to declare which of the two existed first, the playing cards or the tarot cards. Some say that the tarot came after the playing cards, others say the opposite. But it also is possible that both have a different origin and evolved closer to each other.

  The when is also rather uncertain. Some talk about the 14th century, others about the 7th century and there are those who say that it’s originated from ‘before Christ’. I think that it’s very old and I tend to the thought of ‘before Christ’. If one knows that the first maps (cartography) were drawn ‘before Christ’. If one knows that the writing systems were used ‘before Christ’. The drawing is even much older than the writing system. So there is a reasonable chance that the playing cards and tarot cards are from ‘before Christ’. The paper (papyrus) is also invented ‘before Christ’. But who says that the first Tarot cards where drawn on paper? Maybe they were carved in stones? And who says that the Tarot cards were there after the writing system? Wasn’t it a fact that one was already ‘noting’ (‘communicating’) with images before the writing system? And what about the ‘stories’ drawn in caves?

  Wouldn’t it be possible that there for instance was a travelling fortune-teller who used another method of fortune-telling (read the fire, bone throwing, astrology, …). But perhaps he/she had problems to explain the things he/she ‘saw’ and ‘was foretelling’ to the tribes (races) he/she visited. And he/she got the idea to carve drawings in stones so he/she was able to explain that what he/she ‘saw’ and ‘was foretelling’. So he/she didn’t use the stones for the fortune-telling itself but for telling that what he/she ‘had seen’ and ‘was going to foretell’.  This seems a reasonable and logical explanation and origin to me.
  On the other hand, in the category ‘religion’ I told about the extraterrestrial being that visited us (we know them as Gods). Maybe they used drawings on cards to explain things at the humans? And maybe the humans ‘copied’ those drawings on stones to explain things to each other. And it evolved to what it is now.

  Card Reading and/or Fortune-telling is often seen as something negative. On named it occult, witchcraft, swindling, devilish, …

  In many cases it is swindling! Don’t doubt that! How many books are there with explanations for card reading (cause this is the subject of this message)? Many are doing it to get money. But of course not all. There are people who think that they have the gift. Everybody that is a little bit clever can study the books or even rote learning is possible. And then they are ‘able’ to read the cards. Does everyone who is ‘able’ to read the cards have the gift of fortune-telling? Of course not, but many think they have the gift, many are convinced of the fact that they have the gift while this isn’t so.

  Many are honest and want to help you, they aren’t depriving but they are using their talents to earn money (commercial gain). And according to me this is wrong! And I don’t say that every card reader that ask payment is a swindler or that every card reader doesn’t have the gift, but I’m certain that there are a lot of card readers without the gift. Many of them have talents, but not the gift (talent to sooth, talent to rote learn, talent to be a good talker, talent to listen, …).

  How can one notice if a card reader really has the gift? Some of us are able to feel this. But most have to notice this in another way. And I don’t say that it is easy or that this is always the case but if one can find a fortune-teller who does this free, than one can assume that it is probably someone with the gift, but not always.
  During the reading of the cards it’s possible to notice if the fortune-teller has the gift or not. When the fortune-teller and/or card reader asks to many questions. When he/she starts to angle for things. First they do this with misty questions (‘could it be than you had an accident?’, ‘do you have a brother/sister and were there quarrels with him/her?’, ‘any money problems?’, ‘are you sometimes unfortunate and why?’, …). These questions are in the direction of the question you asked (why you consult the fortune-teller). This is the first thing that the fortune-teller and/or card reader is going to ask (‘What do you want to know?’, ‘What is the reason that you ask me to read your cards?’, …). De fortune-teller and/or card reader will then listen carefully to your answers and he/she will observe how you react on things. And then he/she will adapt the questions to those reactions. A fortune-teller and/or card reader without the gift won’t say much, but he/she will mainly ask questions and listen. And he/she will even guess things and that what he/she guesses adjust when he/she guessed wrong. The fortune-teller and/or card reader will let the one who consults him speak as much as possible, will let him/her tell as much as possible about his/her life and about who he/she is. This to form a picture of the one who consults him/her as complete as possible and with that picture he/she will try to create possible reactions and events in the future. Finally those without the gift will ground the predictions on the observations he/she made and on that what he/she heard. First this will be general predicts and those will be adjusted during the conversation.

  According to me it’s possible to recognize a card reader with the gift at the fact that he/she won’t ask a payment (or barely a payment) for the consult and during the reading of the cards one will sense it because he/she isn’t constantly angling for things and guessing things. Also one would notice that he/she brings things up and isn’t only asking questions. And of course the card reader and/or fortune-teller has to ask questions, but one notices at the nature of the questions and at the manner of asking those questions if he/she is angling and guessing or if those are questions to help him/her to explain and understand that what he/she ‘saw’ and ‘is going to foretell’. And I don’t say that all those who are doing this for free have the gift or that all those who ask a payment are swindlers, but there is a chance that this is the fact.
  An important characteristic of a fortune-teller and/or card reader is reliability. What does he/she knows WITHOUT foreknowledge! What are the reactions of many others that consulted that fortune-teller and/or card reader? Is it possible that the things the fortune-teller and/or card reader quotes rest on coincidence?

  Now, concerning the books, in many cases those have been written by fortune-tellers (swindlers and no swindlers). And they gave an interpretation on every card, every symbol. An interpretation that in many cases was applicable for them (with the gift or without). Also the methods to lay out the cards they used are explained in the books. And so it’s possible for everyone to ‘learn’ card reading (or to rote learn it).

  But everyone with the gift knows that specific cards don’t always mean the same. If there is one card, one has limited choices of interpretations in the books. But one has to interpret the cards in the context of the question and what happens if one has to take the complete spread of the cards into account to interpret? Then there aren’t limited choices. Also it is a fact that not all ‘good’ cards are always positive and that ‘evil’ cards are always negative, this can change due to the question and/or the spread of the cards. And so the ones without the gift will have to guess which is the correct interpretation or they have to deduce the interpretation out from the conversation and the answers of the one who consults him/her. Someone who has the gift will feel or receive the interpretation.

  Now I ask myself on which bases the fortune-tellers and/or card readers are recruited for the phone services and the services by television. How are they recruited? I have heard some of them doing a consult and I’m certain that I can find people without the gift who can ‘play’ this better than the ones I heard.

  I also have questions by the card readings on the internet. Everybody knows those, you have to click to shake the cards and again you have to click to lay out the cards and then you get a general interpretation of it. This isn’t fortune-telling!

  Fact is that fortune-telling is a gift and that there are real fortune-tellers. Even in card reading. But it’s also possible to foretell by astrology, numerology, playing cards, tealeaves, bone throwing, runes, …
  But it is a fact that astrology is a form of science.
  But the same is the fact for the card reading that many people ‘do’. They are convinced that they are foretelling, but they are using the things that are said in books or on the internet. And like I said already, everybody can learn from books. And I say that this isn’t fortune-telling and it has nothing to do with the gift. But there will be some who learn card reading from a book or from someone else and some will discover that they have the gift, but for most people this isn’t the fact.
  And it could happen that someone without the gift predicts something when reading the cards and knowing (or using) a manual and that later this will be fulfilled. But one has to ask the question if it’s a logical consequence of something, or if the thing you predicted was something you knew already, or if you have done something or such to bring out this prediction, …?

  I’m talking about ‘the gift’ the whole time. I mean the gift of clairvoyance. As I said several times now everyone can learn card reading, but this doesn’t mean that everyone is clairvoyant. What is clairvoyance? Clairvoyance is the ability to gain information about an object, person, location or physical event through means other than the known human senses and regardless the distance. The ability to see extrasensory images of events that happen on a different place and/or time.

  There are different possibilities of clairvoyance:

  • - Ability to see the future
  • - Ability to see images of objects, to see lines and shapes
  • - Ability to see in the human body to determine diseases
  • - Ability to receive thoughts, feelings, memories, visualization
  • - Ability to see auras
  • - Ability to see angels, ghosts, orbs, bright spots
  • - …

  Now, it’s possible to learn card reading but this doesn’t mean that one has the gift. According to me it’s possible to ‘learn’ the gift. And not from a book or by internet or such, it isn’t really learning like on school but more something like developing. I am convinced that each human has the possibility to have paranormal abilities. The sense (senses?) for that ability aren’t something that one person has and another one hasn’t, but like every human has a nose, a tongue, … so every human has that sense that leads (senses that lead) to paranormal abilities. But most of us don’t use that extra sense (senses). But it’s possible to develop (amplify) this sense (those senses). But this isn’t going to ‘work’ in one day or two. Some people use this sense (these senses) from their birth and keep using it (them), a lot of other people (most of us) use this sense (these senses) as a child but forget how to use it (them). Other people will discover when they’re older how to use this sense (these senses). And there are others who learn to use it (them), who develop it (them) by training it (them). But an important necessity is inner rest and peace, one has to be able to relax completely and to open up completely. And even that I’m convinced that each of us has the extra sense (these extra senses), I’m also convinced that not all of us have the power, the serenity, the patience and the belief to develop this sense (these senses).

  I explain this complete part with two examples. The painters. We know all the famous painters as Rubens, Da Vinci, Michelangelo, …
  Now, they had the talent (of painting). The painting can be learned by book, by internet, … But does this mean that the one that learns it is a good painter? That he has the talent of painting? Of course not! Is it possible to discover that you have the talent by learning it by book or such? Yes it can! Is it possible to discover that you can paint without learning it? Also this can! But not everybody that tries to paint has the talent to become a famous painter. I’m talking about the talent of painting that you get from your birth, but it’s possible to develop this talent later. And even if everyone learns to paint, even if everyone gets lessons from a talented experienced teacher, even if everyone learns all the books about painting and al the information about painting, still not everyone will develop the talent of painting.

  The second example is that of a doctor. Doctors have to study a very long time before they can practice this profession. Nowadays one can find a lot of books, encyclopaedia with instructions, info, … and there is the internet on which one can find almost everything about medicine. But does this mean that when one uses a book or encyclopaedia that one is a doctor? Does this mean that when one uses the internet to find something about medicine that one is a doctor? Of course not! Is it possible to learn to become a doctor? Of course it is, but not everybody will succeed and/or has the ingenuity to become a doctor. I’m talking about the talent one develops by studying and some have the talent from their birth and will walk through their studies as if they are as easy as pie.

  In ‘Card Reading2’ I will look at the methods of card reading (the lay-out of the cards) and the symbolism of the cards. But bear in mind, I’m not going to give the specific explanation of the cards, since there is no specific explanation!

  30-12-2009 om 18:15 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Card Reading Fortune-telling clairvoyance tarot chakra gypsy occult swindling money payment books internet predict foretell future past present question questioner gift talent sense playing cards swindler card reader lay-out spread

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaartleggen 1.

  Ik denk dat iedereen al wel eens hoorde van kaartleggen. Maar ik wil het er toch eens over hebben.

  Het kaartleggen is een manier van waarzeggen. Je hebt de tarotkaarten, dit is een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen. Dit zijn de kaarten die oorspronkelijk bedoelt waren voor het kaartleggen. Je hebt ook nog de zigeunerkaarten, chakrakaarten, … Ook heb je de zogenaamde waarzegkaarten die tegenwoordig nogal veel in de omloop zijn, maar die een afkooksel zijn van wat oorspronkelijk de bedoeling was.

  Nu, waarzeggerij heeft al een enorm lange traditie. In het oude China, Egypte, Chaldea en Babylonië kende men al waarzeggerij, en ik spreek hier over 'voor Christus'. Zelfs in de Bijbel is er al sprake van waarzeggers.

  Wanneer het kaartleggen zelf het eerst ter sprake kwam is niet helemaal duidelijk. Ook niet van waar het komt. Er zijn er die ervan uitgaan dat het oorspronkelijk vanuit Egypte komt. Ook worden er overeenkomsten gezien tussen de kaarten en de betekenis van de letters in het Hebreeuws alfabet. Anderen zeggen dan weer dat het uit China afkomstig is en zelfs uit India. En er zijn er ook die beweren dat het uit Italië komt. En dat zigeuners het effectief als eerste gebruikten word ook wel beweerd. Het zou zelfs kunnen dat een deel van de tarotkaarten een andere oorsprong heeft dan een ander deel ervan, maar over de twee delen in de tarotkaarten zal ik het in ‘kaartleggen 2’ hebben.
  Ik ga niet verklaren welke van de twee er het eerst was, de speelkaarten of de tarotkaarten. Sommigen zeggen dat de tarotkaarten na de speelkaarten kwamen, en anderen zeggen dan weer het omgekeerde. Maar het kan natuurlijk ook dat ze een afzonderlijke oorsprong hebben en naar elkaar toe geëvolueerd zijn.

  Het wanneer is ook nogal duister. Sommigen spreken over de 14e eeuw, anderen over de 7e eeuw, nog anderen over ‘voor Christus’. Ikzelf denk dat het al enorm oud moet zijn en ik neig toch meer naar het gedacht van ‘voor Christus’. Als je kijkt wanneer de eerste kaarten (cartografie) getekend werden zit je ‘voor Christus’. Als je kijkt wanneer het schrift uitgevonden is zit je ‘voor Christus’. Het tekenen is nog véél ouder. Dus er is een grote kans dat speelkaarten en tarotkaarten ook van ‘voor Christus’ dateren. Het papier (papyrus) dateert trouwens ook van ‘voor Christus’. Maar wie zegt er dat de tarotkaarten niet eerst op stenen uitgetekend waren? En wie zegt er dat de tarotkaarten na het schrift uitgevonden werden? Was het niet zo dat er voor het schrift al dingen ‘opgetekend’ (‘gecommuniceerd’) werden via afbeeldingen? En wat dan met de ‘verhalen’ die getekend werden op rotsen?

  Zou het niet kunnen dat er bijvoorbeeld een rondreizende waarzegger was die een andere methode van waarzeggen gebruikte (lezen in vuur, botjes gooien, astrologie, …). Misschien had hij/zij problemen om dat wat hij/zij ‘voorspelde’ en ‘zag’ uit te leggen aan de volkeren die hij/zij bezocht tijdens zijn reizen. En zo kwam hij/zij op het idee om tekeningen op stenen te zetten om dat wat hij/zij voorspelde en zag uit te kunnen drukken aan iedereen? Hij/zij gebruikte deze ‘kaarten’ (tekeningen op stenen) dus niet voor het waarzeggen zelf, maar voor het vertellen van datgene wat hij/zij ‘gezien’ had en ‘voorspelde’. Dit lijk mij een logische verklaring en oorsprong.
  Anderzijds, in de categorie religie heb ik het al gehad over een buitenaards ras dat wij kennen als Goden. Misschien hebben zij wel tekeningen op kaarten gebruikt om dingen uit te leggen aan de mensen. En zijn de mensen die tekeningen gaan ‘kopiëren’ op stenen om elkaar dingen uit te leggen. En is het zo geëvolueerd tot wat het nu is.

  Kaartleggen en/of waarzeggerij word vaak gezien als iets negatief. Men noemde het vaak occultisme, hekserij, oplichterij, des duivels, …

  In veel gevallen is het ook oplichterij! Vergis je daar niet in! Hoeveel boeken vind je niet met de uitleg van de kaarten (want daar gaat dit bericht over)? Velen zijn enkel op je geld uit. Maar natuurlijk niet allemaal. Er zijn er ook bij die denken dat ze de gave hebben. Iedereen die een beetje slim is kan de boeken studeren of zelfs delen van buiten leren en zal dan ‘kunnen’ kaartleggen. Heeft iedereen dan de gave om de toekomst te voorspellen? Natuurlijk niet, al denken velen dat ze de gave wel hebben natuurlijk, velen zijn er heilig van overtuigd dat ze de gave hebben terwijl dit niet zo is.

  Velen zijn wel eerlijk en willen je helpen, ze zijn niet enkel op je geld uit maar willen wel hun talenten gebruiken om geld te verdienen. En dit vind ik volledig fout! En ik zeg hier niet dat iedere kaartlegger die geld vraagt een bedrieger is of dat iedere kaartlegger die geld vraagt helemaal geen gave heeft, maar ik ben er wel zeker van dat er maar weinigen tussen zitten die echt de gave hebben. Velen van hen hebben wel talenten, maar niet de gave (talent om gerust te stellen, talent om een boek te leren of vanbuiten te leren, talent om goed te praten, talent om te luisteren, …).

  Hoe kan je dan merken dat je met een kaartlegger te maken hebt die effectief de gave heeft? Sommigen onder ons voelen dat gewoon aan. Maar de meeste mensen zullen het op een andere manier moeten merken. En ik zeg niet dat dit makkelijk is of dat het altijd klopt, maar als je een waarzegger kan vinden die dit gratis voor jou wil doen, dan kan je er toch al vanuit gaan dat het hoogstwaarschijnlijk iemand met de gave is, ook al is dat niet altijd zo. Tijdens het kaartleggen zelf kan je verder merken of het om iemand met de gave gaat of niet. Als de waarzegger en/of kaartlegger teveel vragen stelt. Als deze begint te vissen naar dingen. Eerst doet men dat met vage vragen (‘kan het zijn dat je een ongeval meemaakte?’, ‘heb je een broer/zus en had je vaak ruzie met hem/haar?’, ‘geldproblemen?’, ‘ben je wel eens ongelukkig geweest en waarom?’, …). Deze vragen volgen meestal de richting van de vraag van diegene die zijn toekomst wil laten voorspellen. Want dit is het eerste wat je gevraagd word (‘Wat wil je weten?’, ‘Waarom wil je dat ik je kaarten leg?’, …). De waarzegger en/of kaartlegger zal dan goed luisteren naar de reacties en observeren hoe je reageert. En zo zal hij/zij zijn vragen aanpassen aan die reacties. Een waarzegger en/of kaartlegger zonder de gave zal zelf héél weinig zeggen, maar vooral vragen stellen en luisteren. En zelfs gokken naar dingen en dat wat hij/zij gokt aanpassen als hij/zij mis gegokt heeft. De waarzegger en/of kaartlegger zal de vrager zoveel mogelijk over zichzelf laten vertellen zodat hij/zij een volledig beeld krijgt van de vrager en zijn persoonlijkheid en zo kan hij/zij mogelijke reacties en gebeurtenissen in de toekomst proberen te creëeren. Ten slotte gaan deze zonder gave de voorspellingen baseren op de observaties en op wat hij/zij gehoord had. Eerst zullen het algemene verklaringen zijn die bijgesteld worden tijdens het gesprek.

  Volgens mij kan je dus een kaartlegger met de gave herkennen aan het feit dat hij/zij er géén geld (of amper geld) voor vraagt en tijdens het kaartleggen zal je dit aanvoelen doordat hij/zij niet constant zit te vissen en gissen achter dingen. Ook zal je het merken als hij/zij zelf dingen aanbrengt en niet enkel vragen stelt. En de kaartlegger en/of waarzegger zal natuurlijk vragen moeten stellen, maar je merkt wel degelijk aan de soort vragen en de manier van stellen of het om vissen en peuteren gaat of om vragen die hem/haar helpen om iets wat hij/zij ‘zag’ of ‘voorspelt’ uit te leggen of te begrijpen.
  En ik zeg niet dat alle mensen die dit gratis doen de gave hebben of dat alle mensen die geld vragen ervoor bedriegers zijn, maar er is wel een grote kans dat het zo is.

  Een belangrijk kenmerk van een waarzegger en/of kaartlegger is betrouwbaarheid. Wat weet hij/zij ZONDER voorkennis! Hoe zijn de reacties van vele anderen die de waarzegger en/of kaartlegger al geraadpleegd hebben? Kunnen de dingen die de waarzegger en/of helderziende aanhaalt op toeval berusten?

  Nu, wat de boeken betreft, deze zijn in veel gevallen geschreven door waarzeggers (al dan niet bedriegers). En zij hebben op iedere kaart, ieder symbool een verklaring geplakt. Een verklaring die in veel gevallen bij hun toepasselijk was (al dan niet ingegeven of gevoeld). Ook zijn de manieren van kaartleggen die zij toepasten in dat boek vermeld. En zo kan iedereen tegenwoordig het kaartleren aanleren (of de verklaringen uit het hoofd leren).

  Maar iedereen met de gave weet dat die specifieke kaarten niet altijd hetzelfde betekenen. En als dat één kaart is, dan heb je een beperkt aantal keuzes (in de boeken). Je moet de kaarten natuurlijk altijd interpreteren in de context van de vraag maar wat gebeurt er als je bij de interpretatie rekening moet houden met de hele legging?  Dan blijft het niet bij een beperkt aantal keuzes.  Ook zijn niet alle 'goede' kaarten altijd positief en alle 'slechte' kaarten altijd negatief, dit kan wijzigen door de vraag en/of de legging.  En dus zullen diegenen zonder de gave moeten gaan gissen naar de interpretatie of die interpretatie gaan halen uit het gesprek en de antwoorden van de vrager.  Iemand met de gave zal in die gevallen de interpretatie aanvoelen of ontvangen, al is het natuurlijk ook wel nodig om bepaalde dingen te vragen.

  Nu vraag ik me wel eens af op welke basis de ‘waarzeggers en/of kaartleggers’ aangeworven worden voor telefoondiensten en diensten via televisie. Op welke basis worden zij gerekruteerd? Want ik heb er wel al enkele bezig gehoord waarbij ik zeker ben dat ik mensen zonder gave kan aanduiden of naar voren brengen die dit zelfs beter kunnen ‘spelen’.

  Ook heb ik zo mijn vragen bij het kaartleggen dat je op het internet op veel sites kan doen. Iedereen kent het wel, je moet klikken om de kaarten te schudden en te leggen en dan krijg je de algemene uitleg ervan. Dit heeft niets meer met de gave van het waarzeggen te maken!

  Feit is dus dat het voorspellen van de toekomst wel degelijk een gave is en dat er wel degelijk ‘waarzeggers’ zijn. Ook in het kaartleggen. Maar je kan ook toekomst voorspellen door middel van astrologie, numerologie, speelkaarten, theeblaadjes, botjes gooien, runen, …
  Al is het zo dat astrologie ook voortkomt uit wetenschap. 
  Maar hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van het kaartlezen dat velen ‘beoefenen’. Zij zijn ervan overtuigd dat ze wel degelijk waarzeggen, maar zij gaan voort op wat ze uit boeken hebben. En zoals ik al zei, iedereen kan uit zulke boeken leren. En hier gaat het in mijn ogen niet meer om waarzeggen en heeft het ook niets meer te maken met de gave. Al zullen er enkele zijn die het kaartleggen leren uit een boek of van iemand anders en die zo ontdekken dat zij de gave hebben, maar dit geld niet voor de meeste.

  En het zal natuurlijk wel gebeuren dat iemand die de gave niet heeft aan het kaartleggen is en dingen voorspeld door de combinaties van de kaarten en een handboek en dat later enkele van die dingen uitkomen. Maar dan moet je jezelf de vraag stellen of het een logisch gevolg is van iets, of het niet iets was wat voorspeld werd wat je eigenlijk al wist, of het niet is wat je gedaan hebt of dergelijke juist door die voorspelling, …?

  Nu, ik heb het al de hele tijd over ‘de gave’. Hiermee bedoel ik de gave van helderziendheid. Zoals ik al meermaals aanhaalde, kaartleggen kan iedereen leren, maar wil dat zeggen dat iedereen die het leert helderziende is? Nee dus!

  Wat is helderziendheid? Helderziendheid is de psychische mogelijkheid of kracht om objecten en visioenen te zien of informatie te bekomen ongeacht de afstand. Het zien van buitenzintuiglijke beelden van gebeurtenissen die zich op een andere plaats en/of tijd voordoen.

  Er zijn verschillende mogelijkheden van helderziendheid:

  • - de toekomst zien
  • - zien van beelden bij objecten, zien van lijnen en vormen
  • - het kunnen kijken in het menselijk lichaam en zo de kwalen vaststellen
  • - het opvangen van gedachten, gevoelens, herinneringen, visualisaties, …
  • - het zien van aura’s
  • - het zien van engelen, geesten, lichtbollen, lichtpuntjes, …
  • - …

  Nu, je kan het kaartleren aanleren maar daarom heb je de gave nog niet. Maar je kan volgens mij ook de gave ‘aanleren’. En dan niet uit een boek of via het internet of dergelijke, het is ook niet echt leren, maar meer ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat iedere mens de mogelijkheid heeft om paranormaal begaafd te zijn. Het zintuig (de zintuigen?) voor die begaafdheid zijn niet iets dat de ene mens heeft en de andere niet, maar net zoals ieder mens een neus, een tong, … heeft, zo heeft ieder mens ook dat andere zintuig dat ervoor zorgt (die andere zintuigen die ervoor zorgen) dat men paranormaal begaafd is. Maar de meeste mensen gebruiken dat zintuig (die zintuigen) gewoonweg niet. En men kan dit zuigtuig (die zintuigen) wel ontwikkelen en gaan gebruiken. Maar dit gaat niet op 1,2,3. Bepaalde mensen gebruiken dit zintuig (deze zintuigen) vanaf hun geboorte en blijven die ook gebruiken, heel veel andere mensen gebruiken dit zintuig (deze zintuigen) als klein kind maar vergeten dan hoe ze dit (deze) moeten gebruiken. Andere mensen zullen op latere leeftijd plots ontdekken hoe ze dit zintuig (deze zintuigen) moeten gebruiken. En er zijn andere mensen die het ‘aanleren’, die dit zintuig (deze zintuigen) ontwikkelen door oefening. Maar een belangrijke vereiste is innerlijke rust, innerlijk evenwicht, je moet je ook volledig kunnen ontspannen en je volledig openstellen. En ook al ben ik er zeker van dat ieder van ons dat extra zintuig (die extra zintuigen) heeft, ik ben er ook zeker van dat niet elk van ons de kracht, de rust, het geduld en het geloof heeft om dit zintuig (deze zintuigen) te ontwikkelen.

  Ik leg dit hele geheel meestal uit met twee voorbeelden. Het kunstschilderen. We kennen allemaal wel de bekende schilders als Rubens, da Vinci, Michelangelo, …
  Nu, die mensen hadden het talent (van het schilderen). Het schilderen kan je leren uit boeken, via het internet, … Maar wil dit zeggen dat je een goed schilder bent, dat je het talent van het schilderen hebt? Natuurlijk niet. Kan je ontdekken dat je het talent van het schilderen hebt door het te leren uit een boek of dergelijke? Ja dat kan. Kan je ontdekken dat je kan schilderen zonder het te leren? Ook dat kan. Maar niet iedereen die probeert te schilderen heeft het talent om een groot kunstschilder te worden natuurlijk. Hier gaat het om talent dat je hebt vanaf de geboorte, maar natuurlijk kan iemand die dat talent niet heeft vanaf de geboorte dat talent wel ontwikkelen. En ook al leert iedereen schilderen, ook al krijgt iedereen er les in van een ervaren talentvolle leraar, ook al neemt iedereen er al de boeken bij en al de info, toch zal niet iedereen dit talent kunnen ontwikkelen.

  Het tweede voorbeeld is dat van een dokter. Dokters moeten héél lang studeren voor ze het beroep kunnen uitoefenen. Tegenwoordig vind je ontzettend veel boeken, encyclopedieën met uitleg en je hebt het internet waar je bijna alles kan terugvinden over geneeskunde. Maar wil dit zeggen dat je een dokter bent omdat je een boek of encyclopedie gebruikt? Wil dit zeggen dat je een dokter bent als je dingen over iets uit de geneeskunde opzoekt op het internet? Natuurlijk niet. Kan je leren om een dokter te worden? Ja, dat kan, maar niet iedereen slaagt daarin en/of heeft er de aanleg voor. Hier gaat het om talent dat je aan leert en sommigen hebben de aanleg al vanaf hun geboorte en zullen door hun studies heengaan alsof het niets is.

  In ‘Kaartleggen 2’ zal ik wat dieper ingaan op de manieren van kaartleggen en de symboliek van de kaarten. Let wel, de specifieke uitleg van de kaarten zal ik niet geven, aangezien er géén specifieke uitleg is!

  30-12-2009 om 16:58 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:paranormaal/wetenschap (paranormality/science)
  Tags:Kaartleggen waarzeggerij helderziendheid tarot chakra zigeuner occultisme oplichterij geld boeken internet voorspellen toekomst verleden heden vraag vrager vraagsteller gave talent zintuig speelkaarten

  29-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van David Bowie tot Falco. – From David Bowie to Falco.

  Ik kreeg vandaag een link doorgestuurd van een liedje van David Bowie. Ik was vroeger een grote fan van hem en zijn muziek. Deze link werd me doorgestuurd omdat het een liedje is waarin Gail Ann Dorsey mee zingt. Ik had al van haar gehoord en wist dat ze bass-gitariste was, maar dat ze zo mooi en goed kon zingen wist ik nog niet, wat een stem! Prachtig gewoon! Het liedje dat gezongen werd is ‘Under Pressure’. Oorspronkelijk zong David Bowie dit met Queen, waar ik nog steeds een fan van ben.

  Op de Tribute voor Freddie Mercury zond David Bowie dit met Annie Lennox, maar dit met Gail Ann Dorsey vind ik mooier. Telkens als ik dat liedje terug hoor moet ik denken aan het jaar 1991. Ik weet nog goed dat ik op zondag 24 november vernam dat hij overleden was. Ik ben er dagen niet goed van geweest en heb menig traantje gelaten tijdens het beluisteren van de muziek en de beelden op televisie. De dag ervoor had hij pas officieel bekend gemaakt dat hij aids had. Maar dit werd al langer vermoed. Voor mij is Freddie Mercury de grootste en dit zal hij altijd blijven. Zijn stem, zijn presentie, zijn muziek, …

  Ik heb wat clips van op YouTube onderin bijgevoegd. Natuurlijk heb ik ook de clip bijgevoegd die ik toegezonden kreeg van David Bowie en Gail Ann Dorsey. Ook het liedje ‘Under Pressure’ van Queen en David Bowie heb ik erbij gezet. De liedjes van Queen zijn dus ‘Under Pressure’, ‘The Show must go on’, ‘Another one bites the dust’, ‘Who wants to live forever’, ‘These are the days of our lives’ en ‘Radio Ga Ga’.
  Ik kan hier niet gaan zetten welke liedjes ik de beste vind, want ik vind ze allemaal perfect!

  Dat iedereen moet sterven dat is logisch. Maar wat ik spijtig vind aan het sterven van Freddie Mercury is dat ik nooit de kans heb gehad om Queen live te zien. Als er in mijn leven twee groepen zijn die ik live gezien wilde hebben dan zijn dat Queen en Pink Floyd. Pink Floyd heb ik op Werchter gezien, dat was gewoon magnifiek en iets om nooit te vergeten. Maar Queen heb ik dus spijtig genoeg nooit live gezien.

  Nu, om terug te komen op David Bowie. Er zijn twee liedjes die ik enorm prachtig vind en ik heb daar ook een link van bijgezet (YouTube). ‘Life on Mars’ vind ik enorm mooi. En dan natuurlijk ‘Space Oddity’. Nog zo’n prachtig nummer. Maar er zijn er natuurlijk meer!
  Telkens als ik het liedje ‘Space Oddity’ hoor moet ik denken aan een Duitstalig liedje van Peter Schilling. Dit liedje noemt ‘Major Tom’. Er zijn wel wat Duitstalige liedjes die ik enorm graag hoor. Ook al vind ik het Duits een lelijke taal. Dit is er één van.

  Ik denk dat iedereen ook wel Nena kent, met ’99 luftballons’ en zij heeft nog wel wat mooie liedjes. Peter Maffay met ‘Du’ hoorde ik ook wel graag. Nicole met ‘Ein bisschen friede’, Roland Kaiser met ‘Santa Maria’, Juliane Werding met ‘Geh nicht in die stadt’, Spider Murphy Gang met ‘Skandal in Sperrbezirk’ en natuurlijk niet te vergeten Matthias Reim met ‘Verdammt ich lieb dich’. En er zullen er nog wel zijn waar ik nu niet direct op kom.

  Het zijn vooral liedjes uit de tijd dat ik nog jong was. En zoals al gebleken is uit vorige berichten mis ik die tijd enorm. Toen was ik nog gezond, had ik géén zorgen, had ik nog niet veel fouten gemaakt in mijn leven.

  Soms zijn er van die dagen dat ik me echt slecht voel, dat ik even niet meer weet waar het naartoe moet. Van die dagen dat alles voor mijn part gestolen mag worden en het me allemaal niets meer interesseert. Op zulke dagen luister ik wel eens naar die muziek van vroeger, gewoon om even alles te vergeten en terug te denken aan toen.
  Er is één liedje dat ik iedere keer luister, gewoon omdat ik het een knap liedje vind. Het is ook een Duitstalig liedje. Als je het hoort zal je het wel herkennen. Het is van de groep DÖF en het liedje noemt ‘Codo’.

  Vaak als ik radio aan het luisteren ben dan vraag ik me toch af wat er gebeurd is. De muziek die in de jaren ’60, ’70 en ’80 gemaakt werd vind ik zo goed, maar zulk een muziek wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. Ik weet wel, de tijd gaat verder, alles wordt moderner, alles evolueert, ook muziek … Maar toch! Voor mij is de muziek die toen gemaakt werd (niet alles natuurlijk) eeuwig! En ik zal er zo lang als ik kan naar blijven luisteren. Al luister ik ook wel naar de hedendaagse muziek natuurlijk, want ik heb de radio bijna constant op staan en daar word natuurlijk veel hedendaagse muziek op gespeeld en maar weinig muziek van toen. En er zijn natuurlijk wel heel wat hedendaagse zangers, zangeressen en groepen die ik ook graag hoor, maar het is andere muziek dan die van vroeger!

  Het gebeurt ook wel dat ik een cd op zet. Ik heb maar één cd waarop muziek in het Duits staat. Falco ‘The final curtain’! En die vind ik echt de max!

  Falco is een Oostenrijks rockmuzikant uit de jaren ’80. Je hebt het liedje ‘Rock me Amadeus’ dat wel bekend was hier in België (en ook in andere landen). Zelf vind ik het liedje ‘Push! Push!’ fantastisch, maar dit was in het Engels. Maar ook ‘Out of the Dark’ vind ik één van zijn beste. Dit is Duitstalig gemixt met Engels. En natuurlijk mag ik het liedje ‘Jeanny’ niet vergeten, dat kennen de meeste wel. En ook niet te vergeten het vervolg van ‘Jeanny’, ‘Coming Home’. Later werd nog een derde deel gevonden van Jeanny, ‘The spirit never dies’.
  Falco kwam op 6 februari 1998 door een auto-ongeluk om het leven. In een interview had hij ooit gezegd dat als hij ooit te vroeg zou sterven dat hij dan wilde sterven als James Dean. En 16 jaar later sterft hij ook zoals zijn idool. Falco was 41 toen hij stierf.

  Zo zie je maar waar een toegezonden link via e-mail toe kan leiden. Het ene liedje doet me denken aan een ander en zo kom ik van David Bowie ‘Under Pressure’ tot Falco ‘The spirit never dies’. Soms zegt wel eens dat het doordenken op alles, wat ik enorm veel doe, niet altijd goed is. Maar dit is bij mij een automatisme, dit gebeurt vanzelf. Er wordt iets gezegd, ik hoor iets, ik zie iets, … en automatisch begint het denkproces dan. Ik denk dat iedereen wel automatisch linken legt bij dingen. Maar de meeste denken daar niet bij na en/of gaan daar niet op in. Ik wel!

  Ik heb dus een hele lijst van links naar YouTube. Ik zou deze onder in het bericht invoegen, maar omdat het er wat veel zijn en om het overzicht te behouden in die links, zal ik ze hier in de tekst zetten, dan kan je duidelijk zien wat de link is. Als ik ze gewoon invoeg krijg je de codes van YouTube en kan je pas zien en horen wat het is na het aanklikken van de link. En vermits het er nogal wat zijn wil ik er géén zoektocht van maken.

  LINKS:

  Under Pressure : David Bowie en Gail Ann Dorsey
  Under Pressure : David Bowie en Queen
  The show must go on : Queen
  Another one bites the dust : Queen
  Who wants to live forever : Queen
  These are the days of our lives : Queen
  Radio Ga Ga : Queen
  Life on Mars : David Bowie
  Space Oddity : David Bowie
  Major Tom : Peter Schilling
  Codo : DÖF
  Rock me Amadeus : Falco
  Push! Push! : Falco
  Out of the dark : Falco
  Jeanny : Falco
  Coming home (Jeanny 2) : Falco
  The spirit never dies (Jeanny 3) : Falco

  I got a mail today with a link to a song of David Bowie. I was a big fan of him and his music. This link was sent to me because it was a song in which Gail Ann Dorsey sings with him. I already heard of her and knew she plays bass-guitar, but I didn’t know that she could sing this beautiful and good. What a voice! Just dazzling! The song was ‘Under Pressure’. Originally David Bowie sang this with Queen, I’m still a fan of them.

  On the Tribute for Freddie Mercury David Bowie sang this song with Annie Lennox, but I like the one with Gail Ann Dorsey more beautiful. Each time I hear that song I think back at the year 1991. I still know that on Sunday the 24th November I learnt that Freddie Mercury died. I was real gloomy the first days after that news and it moved me to tears. I had some difficult moments when I heard the music or saw about it on television. The day before Freddie Mercury just announced officially that he had aids. This was already suspected before. For me Freddie Mercury is the greatest and he will be that forever. His voice, his stage presence, his music, …

  I added some clips of YouTube at the bottom of this message. Of course I added also the link that I got about the song ‘Under Pressure’ by David Bowie and Gail Ann Dorsey. I also added the song ‘Under Pressure’ by Queen and David Bowie. The songs of Queen are thus ‘Under Pressure’, ‘The show must go on’, ‘Another one bites the dust’, ‘Who wants to live forever’, ‘These are the days of our lives’ and ‘Radio Ga Ga’.
  It’s impossible for me to put all the songs I like here because I find them all perfect!

  It’s logical that everyone has to die. But the thing I regret is that I never had the chance to see Queen live. There are two bands that I wanted to see live and those are Queen and Pink Floyd. I saw Pink Floyd in Werchter and it was so magnificent and it’s something I’ll never forget. But I never saw Queen live and that’s unfortunate.

  Now, back to David Bowie. There are two songs that I find tremendously beautiful and I added a link to YouTube. ‘Life on Mars’ is very beautiful and then of course ‘Space Oddity’. But there are more songs by David Bowie that I like!
  Every time I hear the song ‘Space Oddity’ I think about a German song by Peter Schilling. This song is ‘Major Tom’.

  There are other German songs I like. And this in spite of the fact that I find German an ugly language. ‘Major Tom’ is one of those songs. I also like some songs from Nena, like ’99 luftballons’. Peter Maffay has also a beautiful song ‘Du’. Others are ‘Ein bisschen friede’ by Nicole, ‘Santa Maria’ by Roland Kaiser, ‘Geh nicht in die stadt’ by Juliane Werding, ‘Skandal in Sperrbezirk’ by Spider Murphy Gang and last but not least ‘Verdammt ich lieb dich’ by Matthias Reim. And there are still other songs in German but I can’t summon up them now.

  Most of those songs were from the time I still was young. And as I said in previous messages I enormously miss that time. Then I was healthy, I didn’t had to reckon with anything, I didn’t made a lot of mistakes in my life then. Sometimes there are days that I feel a little depressed, that I don’t know where to go. Days that I’m interested in nothing and I even hate the day. On such days I listen to music of my childhood, just to forget everything and to think back at those days.
  There is one song I listen to every time, just because I find it a great song. It’s in German. If you hear it you’ll probably recognize it. It is from the band DÖF and calls ‘Codo’.

  Often when listening to the radio I ask myself what happened. The music from the 60’s, 70’s and 80’s was that good, but they aren’t making such music any more. I know, time continues, everything becomes modern, everything evolves, even music … But anyhow! For me the music made then (not everything of course) is everlasting! And I’ll keep listening to it as long as I can. But I listen to modern music too cause my radio is playing almost the whole day and they play modern music most of the times and little music of those days. And there are of course a lot of present-day singers and bands whose music I like but it’s another kind of music than that when I was young!

  It happens that I put on a CD. But I have only one CD with music in German. It’s a CD from Falco ‘The final curtain’. And the music on it is very beautiful.

  Falco is an Austrian rock musician from the 80’s. There is the song ‘Rock me Amadeus’ that was known in Belgium (and in other countries). I find ‘Push! Push!’ magnificent, but this is in English. But also ‘Out of the Dark’ is one of his better songs. This is in German and English. And I can’t forget ‘Jeanny’, most of you know this song. And when I say ‘Jeanny’ I have to name the second part of the song, ‘Coming home’. Later one found a 3rd part, ‘The spirit never dies’.
  Falco died on February 6th 1998 by a car-accident. In an interview he once said that if he should die too early that he wanted to die the same way James Dean died. And 16 years after that interview he dies as his idol. Falco was 41 years old when he died.

  Now you see where a link send by mail can lead to. A song sometimes recalls another song and so I get from David Bowie ‘Under Pressure’ to Falco ‘The spirit never dies’. Some say that it isn’t always a good thing to think over everything, as I do regularly. But this happens to me automatically, it just happens. Something is said, I hear something, I see something, … and spontaneously the thinking-process starts. I guess everybody in an automatism makes links with things. But most don’t think over it and/or don’t react to it. I do!

  I have a lot of links to YouTube now. I wanted to add them after the message but because there are to many links and to keep the overview of the links I will add them in the message itself. So one knows what the link is. If one adds the links after the message one just gets the codes of YouTube and so one only knows what it is after opening the link. And because there are a lot of links I don’t want to make a search expedition out of it.

  LINKS:

  Under Pressure : David Bowie en Gail Ann Dorsey
  Under Pressure : David Bowie en Queen
  The show must go on : Queen
  Another one bites the dust : Queen
  Who wants to live forever : Queen
  These are the days of our lives : Queen
  Radio Ga Ga : Queen
  Life on Mars : David Bowie
  Space Oddity : David Bowie
  Major Tom : Peter Schilling
  Codo : DÖF
  Rock me Amadeus : Falco
  Push! Push! : Falco
  Out of the dark : Falco
  Jeanny : Falco
  Coming home (Jeanny 2) : Falco
  The spirit never dies (Jeanny 3) : Falco

  29-12-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:David Bowie Gail Ann Dorsey Under Pressure Queen Freddie Mercury Space Oddity Major Tom Peter Schilling DÖF Codo Falco Jeanny Push Out of the Dark doordenken denkproces James Dean auto-ongeval think over thinking-process car-accident

  27-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 4. (Eng)

  I read a little further in the Old Testament. It goes about Noah now.

  Noah gets the task of God to build an Arc. And the first question I ask myself is wetter all the animals would fit in the Arc. Bear in mind that we’re talking about the animals in that time and not all the animals we know now.

  The Arc would have been 150 meters long, 25 meters beam and 15 meters high (three floors). That is in total 56250 m³. In other words one can say that the Arc was 3 x 3750 m² (11250 m²) or 1.125 hectares. 
  A large soccer-field is 120 meter on 75 meters, this makes 9000 m² or 0.9 hectares.
  A TEU-container is 20 feet long, 8 feet width and 8 feet high. This is 6.096 meters on 2.438 meters and makes 36.234 m². So the Arc could contain a lot of TEU-containers. But let’s round off to 1000 TEU-containers in the Arc. In such a TEU-container one can put 100 sheep. So it should be possible to take 100000 sheep in the Arc.

  Noah and his family are with eight people in total. Noah had to take seven pairs of every kind of clean animal and one pair of every kind of unclean animal. And of course the food for the animals and themselves.
  I think that Noah had to take each animal species like the canus lupus and not coyotes, dingo’s, dogs, … And this can be applied by each species. This makes that the large number of species one is talking about is decreased.  I can’t give the correct number. And I’m sure nobody can do this, cause nobody knows perfectly what kind of animals there were in those days. In every case there will be fewer species than we know now.
  In general one can assume that there were 50000 animals that were going to be on the Arc. Most of the times on the internet one says that there were between 15000 and 30000 animals on the Arc.  And knowing that there are more small animals than big ones one can suspect that it wasn’t that difficult to get all those animals on the Arc.  And take with that the fact that the average size of those animals is comparable with a sheep.
  So if we say that the Arc should be big enough to carry 50000 sheep and you know that it’s possible to put 100000 sheep in the Arc, one has to conclude that it was effectively possible.

  It’s more difficult to find out when the flood of Noah occurred. This because there is nowhere proof of a worldwide flood in the history. You find dates like 1447 BC, 2304 BC, 7000 years ago, …

  There also are given different explanations for where the water was coming from. The most logical seems to me that there was a comet impact somewhere in the oceans. The climate on Earth changed because of that impact and the Ice Age ended and the ice started melting and the level of the sea rises. The comet also causes a tsunami. And I read a few times on the internet that a comet that enters the atmosphere causes sometimes storms and rains. And if one searches for a time thinking like this one ends up at the end of the Ice Age a 12000 years ago. 
  One says that this is impossible if one takes into account the ages in the family trees in the Bible. But what if the years in the Bible don’t match up with the years we know? What if the years then took longer?

  The duration of the flood is something quite different. As I said, there is something with the years of the Bible and I can’t figure out what. I don’t dispute that the people in those days lived longer than us. But how did they count the years and days in those days? Like us? The time Earth needs to turn on its axis? But wasn’t it so that the people in former times thought that the Earth was flat? I don’t think they thought the Earth was round. And if you look at the sun and the moon they could have had the same years and days. But were they looking at those? Maybe they were counting years by using Mars?
  There has to be something we are overlooking. Something that I can’t imagine is that it takes so long before one has children. Seth was 105 years old before he got his son Enos, Enos was 90 years old before he got his son Kenan, Jered even was 162 years of age before he got his son Henoch. It’s impossible that there wasn’t birth control in those days? And I can’t imagine that they waited with sexual intercourse until they were 75 years of age or older. This just isn’t correct. And there are people saying that there were other children before the named ones. But why they say in the Bible afterwards that the father still lived a specific time and that the father had sons and daughters (after the named one)? There just is something that isn’t correct.

  And then Genesis restarts, cause again they have to be fruitful and increase in numbers.

  With all I’ve been reading in the Old Testament (Genesis) until now I end up with the same conclusion that the one who wrote Genesis made mistakes with the count of the years. There is something really incorrect!

  In the Bible one doesn’t say where the Arc is build. But one can assume that the descendants of Adam and Eve still live in the neighbourhood of the place Adam and Eve settled after they were exiled out of Eden. So it is assumable that the Arc is built in the neighbourhood of Eden. Or in this dimension on the same place where Eden was in another dimension (west of the garden, and the garden was in this dimension).

  Where the Arc ended up after the flood is said in the Bible. But first there is something in this section of the Bible that calls up questions. On the 17th day of the 7th month the so-called mount Ararat comes above sea level and the Arc sticks there. There were no other mountaintops in sight above the water. Cause in the Bible is said that there were no other tops of mountains visible until the first day of the tenth month. If we take these dates then the difference between the 7th day of the 2nd month and the 17th day of the 7th month is 160 days. Many are saying that the Earth was filled with water (above the mountains) for 150 days, but this is not possible, cause one has to count the 40 days of rain and the coming of the floodwaters. One can’t count these days. There is said in the Bible that God remembered Noah after the Earth was flooded for 150 days. And then he send the wind, closed the springs, … and after 150 days the water starts receding. That’s what the Bible says. But I think that one means that the level of the waters increased for 150 days and then God remembered Noah and stopped the increasing and started the decreasing of the level of the waters. Ten days (the 17th day of the 7th month) after that moment that God stopped the increasing the top of the mountain shows up above the waters and the Arc got stuck there. And on the 1st day of the 10th month there are other tops of mountains visible. And on the 1st day of the 1st month (when Noah became 601 years old, he was 600 when the flood came) the floodwaters are gone. We can make a schedule now.

  7th day of the 2nd month

  START FLOOD

  150 days the level of water increases

  7th day of the 7th month

  GOD remembers Noah and starts the decreasing

  10 days the water decreases

  17th day of the 7th month

  ARC got stuck

  76 days the water keeps decreasing

  1st day of the 10th month

  Other tops of MOUNTAINS VISIBLE

  92 days later the floodwaters are gone

  1st day of the 1st month

  WATER is GONE

  Now, the water keeps rising for 150 days and needs 178 days to recede. (If we count the months like they are now). We know that the level of the waters was 15 cubits (between 7.5 and 8 meters) above the highest mountaintops (probably mount Ararat if we follow the logic of the Bible?!?). It needs to recede 10 days before the Arc got stuck and the first mountaintop is visible. Then we have another 76 days before other mountaintops are visible and again 92 days before the floodwaters are gone. And especially those 76 days are important I guess.
  The moment the Arc got stuck on the mountain there are another 76 days needed before the other tops are visible. So one has to assume that there aren’t other mountains in the neighbourhood that are as big or bigger as the mountain of the Arc. That’s one point.

  Second point is the distance of the horizon one can see. For this there is an interesting formula. The root of ((2 x 6378 x h) + (h²)). The ‘6378’ (kilometres) is the radius of the Earth and the ‘h’ is the eyelevel. Both have to be the same units so we take 6378 kilometres and let’s assume that the eyelevel is 1.70 meters so we take 0.0017 kilometres. Then one can take the root of ((2x6378kmx0.0017km)+(0.0017km²)), and one becomes the distance of 4.65 kilometres. So one can see from eyelevel about 4.65 kilometres in the distance. If one stands on a tower of 100 meters one can see 35.71 kilometres in the distance. If one stands on 1000 meters height (above sea level) one can see 112 km in the distance. And so on, I’ll make a list now until 5500 meters high.

  meters

  horizon 0 m

  1,7

  4,65

  km

  100

  35,71

  km

  1000

  112,94

  km

  2000

  159,73

  km

  3000

  195,64

  km

  4000

  225,92

  km

  5000

  252,59

  km

  5500

  264,93

  km

  And this is calculated to see something that is on sea level. So things that aren’t higher than sea level, cause when one is looking at something higher than sea level one has to take into account that height too. Now I have to take the sea level during the flood into account. And then one gets this list.

  meter

  horizon 0 m

  h 1,70 m

  h 100 m

  h 500 m

  h 1000 m

  h 2000 m

  h 3000 m

  h 4000 m

  h 5000 m

  1,7

  4,65

  km

  9,3

  40,37

  84,54

  117,63

  164,42

  200,32

  230,58

  257,24

  100

  35,72

  km

  40,37

  71,44

  115,61

  148,7

  195,49

  231,39

  261,65

  288,31

  500

  79,89

  km

  84,54

  115,61

  159,78

  192,87

  239,66

  275,56

  305,82

  332,48

  1000

  112,98

  km

  117,63

  148,7

  192,87

  225,96

  272,75

  308,65

  338,91

  365,57

  2000

  159,77

  km

  164,42

  195,49

  239,66

  272,75

  319,54

  355,44

  385,7

  412,36

  3000

  195,67

  km

  200,32

  231,39

  275,56

  308,65

  355,44

  391,34

  421,6

  448,26

  4000

  225,93

  km

  230,58

  261,65

  305,82

  338,91

  385,7

  421,6

  451,86

  478,52

  5000

  252,59

  km

  257,24

  288,31

  332,48

  365,57

  412,36

  448,26

  478,52

  505,18

  So there may be no mountains in a radius of 10 km of the mountain of the Arc. If the mountain of Noah is 1000 meters above sea level and there is another mountain that’s as high above sea level then that mountain is visible from a distance of 225 km. And if the mountain of the Arc is 50 meters above sea level there may be no mountains in a radius of 30 kilometres. Even a mountain that is 45 meters lower than the mountain of the Arc will be visible then.

  And there is a third point. It takes 76 days before the tops of other mountains are visible and after that 92 before the floodwaters are gone. In total it takes 168 days to get the mountain of the Arc completely free of water. Other mountains just need 92 days. This is 55% less time than the mountain of the Arc. But probably, taking into account the distance of the view, there are other mountains visible before that, but Noah can’t see those because they are to far away. It could be that at 500 kilometres of the mountain of Noah there is another mountain, even higher than that of the Arc, visible. 
  But there can’t be mountains as high or higher than the mountain of Noah in a radius of 10 kilometres. When the top of the mountain of Noah is 50 meters above sea level there can’t be another mountain (even one that is 50 meters lower than the one of Noah) in a radius of 30 kilometres. This if the waters need fewer days than 76 days to decrease 50 meters. But as I said in the first point, the waters need 10 days to decrease at least 15 cubits (between 7.5 and 8 meters). So it is plausible that after 76 days the water decreased more than 50 meters. Otherwise we can’t speak about mountains.

  One should actually find out with a scaled down Earth how long it takes to decrease 15 cubits (in scale) of water. And than finally one knows how much cubits the waters decrease after 7.6 times the time needed for decreasing 15 cubits. And after that also how much cubits the waters decrease after 9.2 times the time needed for decreasing 15 cubits. Then one can convert the scale to the actual size of the Earth and the mountains. Taken into account the distance one can see and the height of the mountains one can find out which mountains can be the mountain of the Arc.
  I’m not going to do that, even now I believe that this is possible. I don’t believe in the fact that there was a worldwide flood that covered all the mountains! Nowhere on the internet I can find a reasoning like mine or a reasoning that takes the distance one can see into account.

  There is something that is possible. If there were no mountains before the flood (even if the Bible says there were) then it’s possible that the whole Earth was flooded. And through shifting of the tectonic plates the mountains came into existing and came above the sea level then. The water didn’t decrease directly after God stopped the rain and closed the springs, but the mountains rise above the sea level! Later the water receded and the lowlands came above sea level.

  I will briefly take a look at the mountains of the Arc that one quotes the most.

  Mount Ararat has a height of 5137 meters. Mount Aragats is situated closer than 100 km, it’s the highest point of Armenia (4095 meters high). If Mount Aragats was situated on 475 km of Mount Ararat one still could see it from the top of Mount Ararat (with the current sea level).
  If the top of Mount Ararat had a height of 1000 meters above sea level (in the days of the flood) then it would be possible to see Mount Aragats. From 1000 meters above sea level it would be possible to see a mountain with a height that is 1000 meters lower than the one of the Arc from a distance of 110 km.
  I think it’s doubtful that the waters need 76 days to decrease 1000 meters and after that 92 to decrease the remaining 4100 meters and certainly if you know that the waters need 10 days to decrease not even 10 meters. So I don’t think the mountain of the Arc is Mount Ararat!

  Mount Judi in Turkey is also named to be the mountain of the Arc. This mountain has a height of 2089 meters. So from the moment that the Arc got stuck on that mountain 2089 meters now would be sea level then. So within the radius of 10 km there can’t be any other mountains as high or higher as Mount Judi. Even a mountain that is 50 meters higher as Mount Judi would be visible if it was situated within 30 kilometres. 150 km from Mount Judi there is Mount Reşko Tepesi, this mountain is 4100 meters high. That is 2000 meters higher than Mount Judi. And so this mountain would be visible from a distance of 165 km. So it can’t be Mount Judi that is the mountain of the Arc!

  One speaks also about the Arc resting upon a mountain in the Zagros Mountains in Iran. The highest peak there is Zard Kuh (4548 meters). The second highest is Mount Dena (4359 meters). It isn’t logical that it would take 76 days before mount Dena rises above the waters, it’s only a difference less than 200 metres in height. It had to be above the waters sooner. When the top of Zard Kuh is 1000 meters above sea level then the top of Mount Dena is 800 meters above sea level and one could sea Mount Dena from the top of Zard Kuh, even if Mount Dena was situated 215 km in the distance and it is only situated at 210 km. This means that the waters should decrease 1000 meters in 76 days and the other 3548 meters should decrease in 92 days, this is impossible!  So Zard Kuh isn’t the mountain of the Arc!

  And also Alvand Kuh is named to be the mountain of Noah. It is 3570 meters high. Zard Kuh is 1000 meters higher than Alvand Kuh and would be visible from the top of Alvand Kuh if it were situated 120 kilometres away. Zard Kuh is situated 320 km away. So this is possible. How high above sea level should Alvand Kuh rise before Zard Kuh is visible? If Alvand Kuh has a height of 2000 meters (above sea level) then Zard Kuh is 3000 meters above sea level. On the top of Alvand Kuh one would see Zard Kuh when it was situated on 355 km from Alvand Kuh. It is situated on 320 km from Alvand Kuh so it’s visible then. If this is the mountain of Noah the waters should decrease 1500 meters in 76 days and in the next 92 days the remaining 2000 meters would decrease. So this is quite possible!
  But what if there is another mountain, Oshtoran Kuh, with a height of 4139 meters. This is 500 meters higher than Alvand Kuh. And this mountain is situated at 215 km of Alvand Kuh. One could see the top of Oshtoran Kuh when it was situated at 85 km. If Alvand Kuh has a height of 500 meters above sea level then the Oshtoran Kuh has a height of 1000 meters above sea level. It would be visible if situated within 190 kilometres from Alvand Kuh. So still possible!

  But as I said already I don’t believe in a worldwide flood that put everything under water. Besides what are the chances that a ship adrift still is in the same area after 150 days? I noticed that many Christians or Catholics say that God was the reason why the Arc still was in the same area as where it was build. No, in the Bible one says clearly that God didn’t remember Noah until the 150th day of the flood. On the 150th day he suddenly remembers Noah and the wild animals, the cattle, … And then he sent the wind and the waters start to recede. And I ask myself the question where does the wind blows the water to? Cause the springs were closed so the water can’t stream back there.  But fact is that there isn’t anything said about God holding the Arc in the area of the place it was build!

  And what with a local flood, a tsunami or the catastrophic rise of the level of a lake or sea. Those ‘disasters’ are possible of course. But how big is the chance that such a disaster lifts the Arc up on a high mountain? Without damaging the Arc? So that theory doesn’t work for me!

  The only explanation that I can find and give is in the extended of my view I talked about earlier in Vetus Testamentum. If there were extraterrestrial beings involved. Let us assume that they knew that a comet was into a collision course with Earth, and they wanted to save some of the descendants of Adam and Eve and the animals on the Earth. They gave the task at Noah to build a big box that was moveable. After the impact of the comet on the Earth and the consequences of that impact they fly with their space-ship above the box and take this box into their space-ship. They bring all the beings in the box in a deep sleep (anaesthesia?).

  COMET – change of the climate – shift of the tectonic plates – end of Ice Age – ice melts – sea level rises

  Since there still were Nephilims on the Earth after the flood one can assume that not all humans and animals died during the flood. But maybe all beings died in the neighbourhood of the Middle East. After the consequences of the comet impact (maybe years later) our visitors put the box on a mountain. During the disaster they have adapted the memory of those in the box so they think that it rained 40 days, that the sea raised, that everything (also mountains) was under water.

  And what if the comet came into collision with Earth around 10000 BC? This is the end of the last glacial period. In those days the level of the sea was rising because the ice melted. And what if the extraterrestrial beings (of whom I talked before in Vetus Testamentum) made sure that the beings in the box stayed in a deep sleep (anaesthesia?) until the consequences were past? Maybe those consequences lasted 500 years, but they placed in the memory of the beings of the box that it didn’t last longer than one year.

  This really is a possible explanation and besides a more plausible explanation than a worldwide flood that puts everything (even mountains) under water!

  27-12-2009 om 13:11 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Vetus Testamentum Genesis Noah Arc God Bible Age 40 days 40 nights 150 days flood rain animals deluge Alvand Kuh Ararat Zagros Mountains Judi Middle East Mesopotamia height

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetus Testamentum 4. (Ned)

  Heb nog wat verder gelezen in het Oude Testament. Het gaat nu over Noach.

  Noach krijgt dus van God de opdracht om de Ark te bouwen. En het eerste dat ik me af vraag is of alle dieren wel in de Ark zouden passen. Let wel, het gaat hier niet om de dieren die nu bestaan, maar deze die toen bestonden.

  De Ark is ongeveer 150 meter lang, 25 meter breed, 15 meter hoog (drie verdiepingen).  Dat is 56250 m³. Anders gezegd kan je zeggen dat het 3 x 3750 m² (11250 m²) of 1.125 hectare.
  Een groot voetbalveld is 120 m op 75 m. Dit maakt een 9000 m² of 0.9 ha.
  1 TEU container is 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog. Dit is 6.096 m op 2.438 m op 2.438 m. Dit maakt 36.234 m³ groot. Op de ark zouden dus héél wat van die TEU containers kunnen bevatten. Maar laten we afronden naar 1000 stuks.  In zo’n container kunnen een 100 schapen. Dit zijn dus in totaal 100000 schapen op de Ark.
  Noach en zijn familie zijn in totaal met acht. Er moesten zeven paren van elke goede soort van dieren en één paar van elke niet-goede soort. En natuurlijk het voedsel.  Volgens mij moest Noach elke diersoort meenemen zoals de canus lupus, en niet coyotes, dingo’s, honden, … En zo kan dit bij elke diersoort gedaan worden. Wat natuurlijk het grote aantal dat men vermoed verkleint.
  Een juist aantal kan ik er alleszins niet op plakken. En dat kan volgens mij niemand niet, want niemand weet perfect welke diersoorten er in die tijd allemaal waren. In ieder geval zullen het er véél minder zijn dan nu. Algemeen kan je aannemen dat er toch zo’n 50000 dieren op de Ark moesten, meestal vind je terug (op het internet) dat er tussen de 15000 en 30000 dieren mee moesten.
  En wetende dat er veel meer kleine dieren zijn dan grote kan je toch beginnen vermoeden dat alle dieren makkelijk in de Ark konden. En neem daar nog eens bij dat de gemiddelde grootte van een dier vergelijkbaar is met een volwassen schaap. Dus als je neemt dat er 50000 schapen op de Ark moesten, en je weet dat de Ark feitelijk 100000 schapen aan kon, dan moet je wel concluderen dat dit effectief mogelijk geweest moet zijn.

  Wanneer de vloed van Noach geweest zou zijn is moeilijker uit te vinden. Aangezien je nergens in de geschiedenis iets terug kan vinden over een wereldwijde vloed. Je komt tijdsbepalingen tegen als 1447 v.C., 2304 v.C., 7000 jaar geleden, …

  Ook zijn er verschillende verklaringen gegeven voor de oorsprong van het water. Mij lijkt het meest logische dat er een komeet ergens in één van de zeeën terecht is gekomen. Door die komeet is het klimaat op de Aarde veranderd en is een ijsperiode beëindigd. En ijs dat smelt brengt water voor. De komeet zorgt voor een tsunami. En een paar keer ben ik tegengekomen dat een komeet die de atmosfeer betreed stormen en regen kan veroorzaken. En dan kom je bij het einde van de IJstijd uit, zo’n 12000 jaar geleden.  Men zegt dat het volgens de stambomen en leeftijden in de Bijbel niet mogelijk is dat de vloed in 10000 v.C. of nog vroeger gebeurde. Maar stel nu eens dat de jaren daar niet overeenstemmen met de jaren die wij kennen? Wat als ze langer duurden?

  De duur van de vloed is iets heel anders. Zoals ik net al zei, er is iets met de jaartallen van de bijbel. Ik betwist niet dat de mensen toen zo lang leefden. Maar hoe telden ze deze ‘jaren’ en ‘dagen’ toen? Zoals wij? De tijd dat de Aarde nodig heeft om rond zijn as te draaien? Maar ging men er vroeger al van uit dat de Aarde rond was? En als je kijkt naar de zon en de maan kom je er natuurlijk ook wel. Maar werd er wel zo geteld? Misschien telden ze jaren op basis van Mars?

  Er moet gewoon iets zijn wat wij over het hoofd zien. Wat ik me onmogelijk kan voorstellen is dat het ontzettend lang duurt voor er kinderen komen. Seth was 105 jaar voor Enos kwam, Enos was 90 jaar voor Kenan kwam, Jered was zelfs 162 jaar voor Henoch kwam. Het is toch onmogelijk dat er in die tijd voorbehoedsmiddelen waren? En ik kan het me niet voorstellen dat men met geslachtsgemeenschap wachtte tot men 75 jaar of ouder was. Dit klopt gewoonweg niet.

  En na de vloed begint Genesis als het ware opnieuw, want opnieuw moeten mens en dier vruchtbaar zijn en zich voortplanten.

  Met wat ik totnogtoe gelezen heb van Genesis kom ik eigenlijk telkens opnieuw tot de conclusie dat diegene die Genesis schreef ergens fouten maakte met zijn jaartallen. Het plaatje klopt gewoonweg niet volgens mij!

  Waar de Ark gebouwd is word niet gezegd in de Bijbel. Maar het is aan te nemen dat de nakomelingen van Adam en Eva nog steeds in de buurt woonden van waar zijzelf zich settelden nadat ze uit Eden gezet werden. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de Ark gebouwd is in de buurt van Eden. Of in deze dimensie op dezelfde plaats als waar Eden in een andere dimensie ligt (westen van de tuin die wel in deze dimensie lag).

  Waar de Ark terechtkomt na de vloed is dan wel weer benoemd in de Bijbel. Op de 17e dag van de 7e maand komt zogezegd de berg Ararat tevoorschijn en de Ark loopt erop vast. Géén andere bergen waren al zichtbaar boven het water. Want er staat dat er pas andere bergtoppen zichtbaar worden op de 1e dag van de 10e maand. Als we de tijdtelling van de bijbel nemen, dan is het verschil tussen de 7e dag van de 2e maand en de 17e dag van de 7e maand 160 dagen. Velen zeggen dat de Aarde 150 dagen volledig onder water stond, maar dit kan niet, want je hebt de 40 dagen dat er regen is en het water opkomt. Die mag je niet meetellen. En er staat wel in de Bijbel dat God pas nadat de Aarde 150 dagen onder water stond aan Noach denkt. En dan doet hij de wind opkomen, sluit de sluizen, … en na 150 dagen begint het water te zakken. Zo staat het in de Bijbel. Maar volgens mij word er bedoeld dat het water 150 dagen gestegen is en toen dacht God aan Noach en stopte hij het stijgen van het water en liet hij het water wegtrekken. Tien dagen nadien (dit is de 17e dag van de 7e maand) komt de Ark op een berg vast te zitten. En op de 1e van de 10e maand worden pas andere bergtoppen zichtbaar. En op de 1e dag van de 1e maand (Noach werd 601 jaar toen en hij was 600 toen de vloed kwam) is het water weg. Wij kunnen dus een tijdschema opstellen.

  7e dag van de 2e maand

  START VLOED

  150 dagen stijgt het water

  7e dag van de 7e maand

  GOD denkt aan Noach en doet WATER DALEN

  10 dagen daalt het water

  17e dag van de 7e maand

  ARK komt VAST te zitten

  76 dagen daalt het water verder

  1e dag van de 10e maand

  andere BERGTOPPEN ZICHTBAAR

  92 dagen later is het water weg

  1e dag van de 1e maand

  WATER VERDWENEN

  Nu, het water stijgt dus 150 dagen en heeft 178 dagen nodig om te verwijderen. (Als we de maanden tellen zoals ze nu zijn). We weten dat het water tot 15 cubits (tussen 7.5 meter en 8 meter) boven de hoogste bergtop (waarschijnlijk Ararat als je de logica van de Bijbel volgt!?!) kwam. Het heeft 10 dagen nodig om die 15 cubits te verwijderen zodat de Ark komt vast te zitten. Dan heb je nog 76 dagen voor andere bergtoppen zichtbaar worden en daarna nog 92 dagen om het water weg te krijgen. En vooral die 76 dagen spreken mij aan. Je moet er dus vanuit gaan dat er in de omgeving géén andere bergen zijn die hoger of even hoog zijn. Dat is één punt.

  Tweede punt is de afstand van de horizon die je kan zien. Hier is een interessante formule voor. De wortel van ((2 x 6378 x h)+(h²)). Hier is 6378 (km) de radius van de Aarde en h is de ooghoogte. De maten moeten hetzelfde zijn, dus wij nemen 6378 km en laten we aannemen dat ooghoogte 1.70 meter is, dus dit word 0.0017 km. Dan kan je ‘de wortel van ((2x6378kmx0.0017km)+(0.0017km²))’ nemen, dus dit wordt een afstand van 4.65 km dat je ver kan zien. Als je op een toren van 100 meter hoog staat kan je 35.71 km ver zien. Als je op 1000 meter hoogte (boven zeeniveau) staat kan je 112 km ver zien. En zo verder, je krijgt hier het lijstje van mij, tot 5500 meter hoog.

  meter

  horizon 0 m

  1,7

  4,65

  km

  100

  35,71

  km

  1000

  112,94

  km

  2000

  159,73

  km

  3000

  195,64

  km

  4000

  225,92

  km

  5000

  252,59

  km

  5500

  264,93

  km

  En dit is berekend om aan de horizon iets te zien op zeeniveau. Dus niets wat hoger staat, want dan moet je ook rekening houden met de hoogte van dat wat je ziet. Nu moet ik natuurlijk ook rekening houden met het zeeniveau tijdens de vloed. En dan krijg je dit lijstje.

  meter

  horizon 0 m

  h 1,70 m

  h 100 m

  h 500 m

  h 1000 m

  h 2000 m

  h 3000 m

  h 4000 m

  h 5000 m

  1,7

  4,65

  km

  9,3

  40,37

  84,54

  117,63

  164,42

  200,32

  230,58

  257,24

  100

  35,72

  km

  40,37

  71,44

  115,61

  148,7

  195,49

  231,39

  261,65

  288,31

  500

  79,89

  km

  84,54

  115,61

  159,78

  192,87

  239,66

  275,56

  305,82

  332,48

  1000

  112,98

  km

  117,63

  148,7

  192,87

  225,96

  272,75

  308,65

  338,91

  365,57

  2000

  159,77

  km

  164,42

  195,49

  239,66

  272,75

  319,54

  355,44

  385,7

  412,36

  3000

  195,67

  km

  200,32

  231,39

  275,56

  308,65

  355,44

  391,34

  421,6

  448,26

  4000

  225,93

  km

  230,58

  261,65

  305,82

  338,91

  385,7

  421,6

  451,86

  478,52

  5000

  252,59

  km

  257,24

  288,31

  332,48

  365,57

  412,36

  448,26

  478,52

  505,18

  Dus er mag géén berg in een straal van 10 km liggen die even hoog of hoger is als de berg van Noach.
  Als de berg van Noach 1000 meter boven zeeniveau uitsteekt, en er is een berg die even hoog boven zeeniveau uitsteekt, dan zie je die berg al als die op 225 km afstand ligt.
  Als de berg van Noach 50 m boven zeeniveau ligt, dan mag er géén berg die hoger of even hoog is liggen in een straal van 30 km. Zelfs een berg die 45 meter lager is als de berg van Noach zou dan al zichtbaar zijn.

  Maar er is nog een derde punt. Er zijn 76 dagen voor andere bergtoppen zichtbaar worden en 92 voor het water volledig weg is. In totaal zijn er dus 168 dagen nodig om de berg van Noach volledig watervrij te krijgen. Andere bergen hebben maar 92 dagen nodig. Dit is 55% minder tijd dan de berg van Noach. Maar waarschijnlijk, rekening houdend met het zicht tot de horizon, zijn er andere bergen die al eerder zichtbaar werden maar Noach kon deze niet zien omdat ze te ver weg lagen. Het zou dus goed kunnen dat op 500 km van de berg van Noach een andere berg, die zelfs hoger was, ligt. Maar er mogen géén bergen die even groot of groter zijn als de berg van Noach liggen in een straal van 10 km. Als de berg van Noach 50 meter boven zee niveau uit steekt, dan mag er géén andere berg, die mag zelfs 50 meter lager zijn dan die van Noach, liggen in een straal van 30 km. Aangenomen natuurlijk dat het water minder dan 76 dagen nodig heeft om 50 meter te zakken. Maar zoals ik in het eerste punt aanhaalde zijn er 10 dagen nodig voor 15 cubits (tussen 7.5 en 8 meter) waterpeil-daling. Dus het is aannemelijk dat na 76 dagen het water meer dan 50 meter gezakt is. Anders zouden de bergen géén bergen zijn.

  Je zou dus feitelijk moeten uitzoeken met een verkleinde wereld (in schaal dus) hoelang het duurt voor er 15 cubits (maar dan in schaal) water weg is. En dan kan je uiteindelijk ook te weten komen hoeveel cubits er vrij komen nadat 7.6 keer de tijd voor 15 cubits voorbij is gegaan. En nadien ook hoeveel cubits er vrij komen na 9.2 keer de tijd voor de 15 cubits. Dan kan je de schaal omrekenen naar de hoogtes van de bergen. Rekening gehouden met het zicht tot de horizon en de hoogte van de bergen kan je dan gaan uitzoeken welke bergen eventueel in aanmerking komen om de berg van Noach te zijn.

  Ik ga dit niet gaan uitzoeken, al is het wel mogelijk volgens mij. Ik geloof niet in het feit dat er een wereldwijde vloed was die alles onder water zette! Ik kan nergens op het internet een redenering terugvinden die rekening houd met het zicht tot de horizon.

  Maar wat wel mogelijk is, is dat er géén bergen waren voor de vloed (al blijkt uit de bijbel van wel) en dat de hele aarde onder water stond. En door verschuivingen van de tektonische platen zijn er dan bergen ontstaan die boven het water uitkwamen, het water is dus niet direct gezakt, maar de bergen stegen op! Later zakte het water en kwam het vlakke land ook terug boven water.

  Ik zal even de meest genoemde bergen van Noach bekijken in het kort.

  De berg Ararat is 5137 meter hoog. Op nog géén 100 km ligt de berg Aragats, het hoogste punt in Armenië (4095 meter hoog). Als die berg Aragats op 475 km van de berg Ararat lag, zou je deze nog steeds zien van op de top van de berg Ararat (met het huidige zeeniveau). De top van Aragats zou zichtbaar worden als de top van Ararat op 1000 meter boven het toenmalige zeeniveau ligt. En op 1000 meter boven zeeniveau kan je die top (Aragats) al zien als hij op 110 km afstand ligt. Het is volgens mij dus twijfelachtig dat het water 76 dagen nodig heeft om 1000 meter te zakken, en 92 om de overige 4100 meter te zakken en zeker als je ziet dat het water op 10 dagen nog géén 10 meter zakt. Dus Ararat is het volgens mij niet!

  De berg Judi in Turkije wordt ook aangehaald als plaats waar de Ark neer kwam. Deze berg is maar 2089 meter hoog. Dus vanaf het moment dat de Ark op die berg zou vast komen zou dat het zeeniveau zijn. Dus binnen een straal van 10 km zou er géén berg die even hoog is mogen liggen en zeker géén die hoger is. Zelfs een berg die 50 meter hoger is dan de Judi zou al zichtbaar zijn als die op 30 km afstand lag. Op nog géén 150 km ligt de berg Reşko Tepesi, deze is 4100 meter hoog. Dat is een 2000 meter hoger dan de Judi. En dus zou deze berg al zichtbaar zijn als ze op 165 km afstand lag van de Judi, dus het is onmogelijk dat de Judi de berg van Noach is!

  Men spreekt ook over het feit dat de Ark van Noach in het Zagros Gebergte terechtkwam. De hoogste piek daar is Zard Kuh en deze is 4548 meter hoog. De tweede hoogste is de berg Dena, deze is 4359 meter hoog. Het is gewoon ondenkbaar dat er 76 dagen nodig zijn voordat de berg Dena boven water uit komt, er is maar een verschil van hoogte van minder dan 200 meter. Hij moet eerder boven water uitgekomen zijn. Als Zard Kuh 1000 meter boven zeeniveau is, en de berg Dena 800 meter dan kan je de top van Dena zien van op de top van Zard Kuh, zelfs als deze op 215 km afstand ligt, en het is maar 210 km. Dit zou zeggen dat er op 76 dagen 1000 meter water verdwenen is en dus zou de overige 3548 meter moeten verdwijnen in 92 dagen, dit is gewoon onmogelijk!  Dus Zard Kuh is niet de berg van de Ark!

  Ook de berg Alvand Kuh wordt aangehaald, deze is maar 3570 meter hoog. Zard Kuh is 1000 meter hoger en zou al zichtbaar zijn van op de top van de Alvand Kuh op 120 km. De berg ligt op 320 km van de Zard Kuh. Dus dit is mogelijk. Hoe hoog zou Alvand Kuh boven het water moeten uitsteken voor de Zard Kuh zichtbaar word? Als de Alvand Kuh 2000 meter boven zeeniveau uit steekt, dan steekt de Zard Kuh 3000 meter boven zeeniveau uit. Op de top van de Alvand Kuh zou je dan de Zard Kuh al zien als die op 355 km afstand stond. Hij ligt op 320 km en is dus zichtbaar dan. Dan moet je ervan uit gaan dat 1500 meter (hoogte) water verdwijnt op 76 dagen, en op 92 dagen zou de overige 2000 meter (hoogte) water verdwijnen. Dus ook dit is heel goed mogelijk!
  Maar wat als er nu een berg is, Oshtoran Kuh die 4139 meter hoog is. Dit is een 500 meter hoger dan de Alvand Kuh. En deze berg ligt op 215 km van de Alvand Kuh. Deze zou je zien als de top van de Alvand Kuh op zeeniveau lag op 85 km afstand. Als de Alvand Kuh 500 meter boven zeeniveau ligt, dan ligt de Oshtoran Kuh 1000 meter boven zeeniveau en zou die zichtbaar zijn als hij binnen een straal van 190 km lag. Dus nog steeds mogelijk!

  Maar zoals ik al zei, ik geloof niet in een wereldwijde vloed die alles onder water zette. Trouwens, hoe groot is de kans dat je met een schip op drift nog in dezelfde regio vaart na 150 dagen? Ik heb gemerkt dat vele christenen of katholieken of hoe het ook noemt zeggen dat God ervoor gezorgd heeft dat de Ark niet van die regio af dreef tijdens de vloed. Nu, er staat duidelijk in de Bijbel dat God Noach vergeten was want ‘150 dagen was de Aarde met water bedekt en dan denkt God plots aan Noach en aan alle wilde dieren en vee…’ En dan komt er wind en begint het waterpeil te dalen. En ik stel me dan de vraag, waar blaast de wind dat water dan naartoe? Want de sluizen van de oervloed worden gesloten, door terugstromen kan het water niet! Er is géén melding dat God de Ark ter plaatse houd!

  En wat dan met een plaatselijke vloed, tsunami of het plots vollopen van een binnenzee. Die ‘rampen’ zijn natuurlijk mogelijk. Maar hoe groot is de kans dat een dergelijke ramp de Ark, die niet licht was, boven op een berg krijgt? Zonder de Ark te beschadigen?  Dus die theorie gaat niet op voor mij!

  De enige verklaring die ik kan vinden en geven voor de vloed en Noach ligt in het verlengde van mijn visie waarover ik al praatte in Vetus Testamentum. Als er buitenaardse wezens betrokken waren. Stel dat zij weten dat er een komeet op de Aarde terecht gaat komen, en zij wilden toch een paar van de nakomelingen van Adam en Eva redden en de dieren op de Aarde. Zij laten Noach een kist bouwen die verplaatsbaar is en kan drijven. Nadat de komeet insloeg op de Aarde en de gevolgen van die inslag beginnen vliegen de buitenaardse wezens met hun schip boven de kist van Noach en nemen deze op en in hun schip. Ze zorgen dat allen in de kist in een diepe slaap (verdoving?) vallen. KOMEET – verandering klimaat – verschuiving tektonische platen – einde IJstijd – ijs smelt – zeepeil verhoogd

  Vermits er nadien nog Nephilims op de Aarde zijn kan je ervan uit gaan dat NIET alle dieren en mensen stierven door de vloed. Maar misschien wel die in het Midden-Oosten en andere regio’s. Na de gevolgen van de komeet (misschien jaren later) hebben onze bezoekers de kist geplaatst op een berg. Gedurende de ramp hebben ze bij alle wezens in de kist het geheugen aangepast zodat die ervan uitgaan dat het 40 dagen regende, dat de zee omhoog kwam, dat alles (ook hoogste bergen) onder water stonden.

  En als die komeet nu eens kwam rond 10000 v.C.? Dit is het einde van de laatste IJstijd Toen is het peil van de zeeën ook enorm gestegen door het smelten van het ijs. En wat als de buitenaardse wezens (die ik eerder in Vetus Testamentum goden noemde) diegenen die in de kist verbleven in slaap (verdoving?) hielden tot de gevolgen van de komeet zo goed als voorbij waren? Misschien heeft dit wel 500 jaar geduurd, maar zij plaatsten in het geheugen van diegenen in de kist dat het nog géén jaar duurde.

  Dit is toch een mogelijke verklaring en een verklaring die aannemelijker is dan een wereldwijde vloed die alles (ook bergen) onder water zette!

  27-12-2009 om 11:29 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:religie (religion)
  Tags:Vetus Testamentum Genesis Noach Ark Bijbel 40 dagen 40 nachten regen 150 dagen vloed dieren overstroming Alvand Kuh Arrarat Zagros Judi Midden-Oosten Mesopotamië hoogte

  26-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cyclo-cross in Zolder

  Proficiat Kevin Pauwels!  Een prachtprestatie!  De sterkste van het seizoen, tevens de wereldkampioen, zo afhouden... echt knap! Fantastisch!
  Ik ben altijd al fan geweest van Pauwels en Albert en het was dus leuk om te kijken vandaag.

  Congratulations Kevin Pauwels!  A strong performance!  Keeping the strongest of the season and also the world champion off like this... real skilful! Marvellous!
  I've always been a fan of Pauwels and Albert.  So I really enjoyed watching this race today

  1 : Kevin Pauwels
  2 : Niels Albert
  3 :
  Sven Nijs

  26-12-2009 om 16:05 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:cyclo cross zolder wereldbeker kevin pauwels fidea niels albert wereldkampioen sven nijs stybar

  24-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Kerstfeest - Merry Christmas

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Prettige Kerstdagen!
  Merry Christmas!

  24-12-2009 om 13:20 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.!!! Music for Life 2009 !!!

  Eindstand na zeven dagen in het Glazen Huis in Gent :

  Total Sum of money collected after seven day in the Glass House in Gent :

  3.649.595 Euro's

  EEN DIKKE PROFICIAT !!! Stubru!!!
  CONGRATULATIONS !!! Studio Brussels!!!

  24-12-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:andere (other)
  Tags:Music for Life StuBru Studio Brussel Glazen Huis Gent

  22-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fibromyalgia.

  I wanted to talk about Fibromyalgia today (what, cause, what to do against it, …). But to be honest, it seems that I’m not able to make a correct and clarifying text. I already started over 7 times. There is so much to say about it and there is so little known about it that it’s difficult to make a clarifying text.

  Fibromyalgie is seen as a kind of rheumatism. Rheumatism on the soft tissue of the locomotor system, the muscles. Other 'specialists' don’t name it rheumatism but a disorder that originates in the brains.
  Literally Fibromyalgia means muscle pain. So it is a term that indicates what is going on but not what causes it.

  Fact is that the cause for Fibromyalgia still is unknown.
  Fact is that Fibromyalgia is a chronic disorder that is attended with pain and secondly fatigue.
  Fact is that in laboratory testing everything appears normal when you have Fibromyalgia.
  Fact is that one can’t see on the outside that somebody has Fibromyalgia, there are no injuries.
  Fact is that patients with Fibromyalgia often have the Chronic Fatigue Syndrome and the other way round, but both syndromes are considered separate syndromes.
  Fact is that there still is too much disbelief and incomprehension concerning Fibromyalgia and that patients with Fibromyalgia are labelled as sluggard, comedian, lazy, …
  Fact is that the disturbances differs every day and so it’s possible that a patient with Fibromyalgia one day can do a lot of things and the day after he/she can barely do something.
  Fact is that some patients with Fibromyalgia still can go to work, others can hardly do the house keeping and other even can’t do that without help.
  And so I can name a lot of facts …

  The symptoms of Fibromyalgie are individual for each patient but two disturbances come back each time.

  Pain: muscle pain, pain in and around joints or where the tendons are attached at the joints.
  Chronic Fatigue: is there from waking up until going to sleep.

  Other symptoms are:

  Stiffness: especially at mornings
  Sleep disorders: having troubles falling asleep and more importantly staying asleep
  Sensitiveness for temperature-changes and weather-changes
  Attention deficit disorders
  Memory disorders
  Irritable Bowel Syndrome
  Headaches
  Mood disorders
  Muscle weakness
  …

  The diagnosis is something else. Most of the times the patients who have Fibromyalgia have visited already several specialists. One names this often doctor shopping. But patients with Fibromyalgia most of the time have a reason to visit several specialists. The problem here is that a lot of specialists know to little or nothing about Fibromyalgia or that there is a lot of disbelief and incomprehension.

  Also many patients with Fibromyalgia often get labelled with a psychic disorder. Because they are depressed, because they are anxious, because they question themselves a lot, and question a lot because the negative experiences that they witness, … and so on. The fact is that most patients with Fibromyalgia didn’t have psychic problems before the symptoms manifested themselves! That they were happy before the syndrome manifested! But because they can’t do anything anymore, because the fatigue and sleep problems, because the loss of the job in some cases, because the incomprehension and disbelief, because the not knowing where the symptoms came from, … and so on, that’s why it’s logical that patients with Fibromyalgia are getting psychic problems like depressions and such. The psychic problems are in most cases a consequence of Fibromyalgia and not the cause! But try to explain this at the specialists. They didn’t know you before you got the symptoms, they don’t know what you were like or who you were. And that’s why they often don’t believe you or ignore the fact that there weren’t psychic problems before the symptoms of Fibromyalgia.

  What is noticed is that a lot of patients with Fibromyalgia were very hard workers before they got the symptoms, some even worked too hard and didn’t took the time to allow their body to rest.
  The problem when one gets a wrong diagnosis is that one often is treated inaccurate and that the disturbances are worse after it.

  What is the correct treatment then? There is none. It is so that many patients with Fibromyalgia get medication against the pain and vitamins and such for the muscles. There is also other medication but that differs from patient to patient.

  It is important for patients with Fibromyalgia that they keep doing the things they still can. That they keep moving and do sufficient exercises for the muscles. But one has to make sure that one doesn’t force himself/herself, because this will cause a relapse. And this is what goes wrong most of the times when one gets a wrong diagnosis and/or wrong treatment (happens when specialist knows too little of Fibromyalgia). One lets the patient doing a fierce revalidation and the symptoms will aggravate.

  Fibromyalgia is different for every person. There are few days that are the same. One day one can do a lot and the other day one can do almost nothing or nothing. Then one has this much pain that one wants to crawl in a corner and weep or so much pain that one wants to throw away the painful body. And on other days the pain is bearable. It’s just the same with tiredness.

  If one would make a diagram, every day, of a patient with Fibromyalgia then that diagram would make a way movement in most cases. In general a patient with Fibromyalgia can do the everyday things (eating, personal care, …) himself/herself. But this group of patients also has moments that even that is a problem. Other patients need help by those everyday things.

  Fibromyalgia is accepted by the WHO as a legitimate clinical entity. And it’s registered in the International Classification of Impairments, Disabilities & Handicaps (ICIDH) under number M79.D. But, as I said before there are still problems of acknowledgement (not speaking of knowing and recognizing) here in Belgium and probably also in other countries. The WHO is the World Health Organization.

  Many patients with Fibromyalgia have still problems that specialist don’t acknowledge Fibromyalgia. But if it’s just a specialist there isn’t a real problem, one can visit another specialist. But the problem the most of the times are the examining doctors (insurance, health insurance, RIZIV and so). There one most of the times comes in contact with disbelief and incomprehension and the acknowledgement from the WHO is simply ignored. Or they don’t deny that the disorder exists and don’t deny that one has Fibromyalgia, but they deny that there are things one can’t do anymore. For patients with Fibromyalgia it’s as good as impossible to verify how much pain one has, how fatigue one is, to verify the things one can’t do anymore and to verify why one can’t do something anymore, so according to the examining doctors one can’t verify that one is unable to work or to do things.

  I will put some sites here where one can find some information about Fibromyalgia and on some it’s possible to get in touch with partners in misfortune.

  Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten : http://fibromyalgie.be/ 
  Nederlandse Fibromyalgie Patiënten Vereniging : http://www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl/ 
  Lotgenoten Fibromyalgie : http://www.lotgenotenfibromyalgie.nl/ 
  Stichting Fibromyalgie Samen Sterk : http://www.fibromyalgie-samensterk.com/ 
  Fibromyalgie from complaints to evidence : http://www.entretiens-du-carla.com/publication.php?pub=fibro 
  Fibrohugs : http://fibrohugs.org/ 
  The American Fibromyalgia Syndrome Association : http://www.afsafund.org/ 
  Fibromyalgia Network : http://www.fmnetnews.com/index.php 
  Fibroveerke : http://www.fibroveerke.be/

  When you have questions or need more information or so the best help one can find at those sites. Also if you’re looking for a good specialist who knows Fibromyalgia the best thing one can do is ask advice at one of those sites, maybe they can help!

  Outlined: Fibromyalgia is an undervalued sickness that isn’t sufficient known, recognized and acknowledged. Many patients can’t do particular things any more, things they could before they got sick. And sometimes they even become invalid even if there isn’t anything noticeable.
  Patients with Fibromyalgia often come in contact with disbelief and incomprehension and because of that they don’t suffer only physically but also psychologically. Those psychological disturbances also appear without people who are incomprehensive and disbelieving. One always have to process the fact that one can’t do all things anymore, that one has pain, sleeping problems and that one is fatigue. Those things see to the fact that one gets psychological problems. So it’s important that a patient with Fibromyalgie is supported when he/she wants this, asks this and/or needs this. It’s difficult enough to live with the syndrome!

  22-12-2009 om 14:25 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:medisch (medical)
  Tags:FMS Fibromyalgia CFS Chronique Fatigue Syndrome disbelief incomprehension acknowledgment WHO doctor shopping known recognized

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fibromyalgie

  Ik wilde hier vandaag over Fibromyalgie (wat, waardoor, wat ertegen doen, …) praten.  Maar eerlijk gezegd krijg ik géén juiste en duidelijke tekst op papier.  Ik ben al zeven keer opnieuw begonnen maar het wil maar niet lukken.  Er komt dan ook zoveel bij kijken en er is toch nog zo weinig over geweten dat het moeilijk is om een duidelijke tekst neer te zetten.

   

  Fibromyalgie wordt gezien als een soort van reuma.  Maar reuma op de weke delen van het bewegingsapparaat, de spieren dus.  Andere ‘specialisten’ noemen het dan weer géén reuma maar een aandoening die voortkomt uit de hersenen.

  Letterlijk betekent Fibromyalgie pijn in bindweefsel en spieren.  Het is dus een term die aangeeft wat er aan de hand is maar die geen oorzaak aanduidt.

   

  Feit is dat er nog steeds géén oorzaak kan aangegeven worden voor Fibromyalgie.

  Feit is dat Fibromyalgie een chronische aandoening is die gepaard gaat met hoofdzakelijk pijn en ten tweede vermoeidheid.

  Feit is dat Fibromyalgie niet aan te tonen is met een bloedonderzoek of dergelijke, ook niet met scans.

  Feit is dat er aan patiënten met Fibromyalgie niets te zien is.  Men ziet géén letsels.

  Feit is dat Fibromyalgie-patiënten vaak ook last hebben van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom en andersom, al worden beide aandoeningen apart bekeken.

  Feit is dat er nog veel te veel ongeloof en onbegrip is bij de geneesheren en ook bij de mensen en dat Fibromyalgie-patiënten vaak bestempeld worden als profiteurs, aanstellers, luiaards, …

  Feit is dat de klachten van dag tot dag verschillen en het zo mogelijk is dat een Fibromyalgie-patiënt de ene dag veel kan en de dag erop amper iets.

  Feit is dat sommige Fibromyalgie-patiënten nog kunnen werken, anderen kunnen nog net het huishouden doen en nog anderen kunnen zelfs dat niet meer zonder hulp.

  En zo kan ik nog héél wat feiten opnoemen …

   

  De klachten van Fibromyalgie variëren van persoon tot persoon, maar twee klachten zijn toch telkens terug te vinden bij iedere patiënt.

   

  Pijn: spierpijn, pijn in en rondom gewrichten of waar pezen aan de gewrichten aanhechten

  Chronische vermoeidheid: die meestal vanaf dat je op staat tot dat je gaat slapen blijft duren

   

  Andere klachten zijn:

   

  Stijfheid: vooral ochtendstijfheid

  Slaapproblemen: vaak ’s nachts wakker worden van de pijn

  Temperatuurgevoeligheid: klachten verergeren bij temperatuurswisselingen en weersveranderingen

  Concentratiestoornissen

  Geheugenproblemen

  Darmklachten

  Krachtverlies

  Stemmingswisselingen

  Hoofdpijn

  Diarree

  …

   

  De diagnose is weer een ander paar mouwen.  Meestal hebben patiënten die Fibromyalgie hebben een hele zoektocht achter de rug.  Men noemt dit al vaak doktershopping.  Maar bij Fibromyalgie-patiënten is het wel degelijk zo dat zij een reden hebben.  Het probleem ligt hem hier bij de vele specialisten die ofwel nog veel te weinig of niets weten van Fibromyalgie of bij het ongeloof en het onbegrip ten opzichte van de ziekte en de patiënten.

  Ook krijgen veel Fibromyalgie-patiënten vaak onterecht een psychische diagnose opgeplakt.  Omdat zij depressief zijn, omdat zij angst hebben, omdat zij zich constant vragen stellen en door negatieve ervaringen veel in twijfel trekken, … en ga zo maar door.  Het punt is dat de meeste Fibromyalgie-patiënten voor dat ze last kregen géén psychische problemen hadden!  Dat zij gelukkig waren voor de ziekte zich manifesteerde!  Maar door het niet meer alles kunnen, door de vermoeidheid en de slaapproblemen, door het verlies van inkomsten in sommige gevallen, door het onbegrip en ongeloof, door het niet weten waardoor je klachten hebt, … en ga zo maar weer voort, daardoor is het logisch dat Fibromyalgie-patiënten psychische problemen als depressies en dergelijke krijgen.  De psychische problemen zijn in de meeste gevallen een gevolg van Fibromyalgie en niet de oorzaak!  Maar probeer dat maar eens duidelijk te maken aan de specialisten.  Zij kenden je meestal niet voor je last kreeg en weten dus niet hoe je was en wie je was.  En dus geloven ze vaak niet of negeren ze het feit dat er géén psychische problemen waren voor de klachten zich manifesteerden.

   

  Wat wel opgemerkt word is dat veel Fibromyalgie-patiënten voor ze last kregen van de klachten enorme harde werkers waren, sommigen werkten zelfs te hard en namen niet de tijd om hun lichaam rust te gunnen.

   

  Het probleem bij een foute diagnose is dat de patiënten vaak verkeerdelijk behandeld worden waardoor de klachten alleen maar verergeren.

   

  Wat is dan de juiste behandeling bij Fibromyalgie?  Die is er niet.  Het is zo dat Fibromyalgie-patiënten vaak medicatie krijgen tegen de pijn en vitaminen en dergelijke voor de spieren.  Er komen nog wel andere medicamenten bij kijken, maar dat hangt af van patiënt tot patiënt.

   

  Het is belangrijk dat Fibromyalgie-patiënten blijven doen wat ze nog kunnen.  Dat ze blijven bewegen en voldoende oefeningen doen voor de spieren.  Maar een Fibromyalgie-patiënt moet er zeker voor zorgen dat hij/zij zich niet gaat forceren, want dat zorgt voor een terugslag.  En dat is wat meestal fout loopt bij een verkeerde diagnose of bij specialisten die te weinig weten van Fibromyalgie.  Men gaat de patiënt ontzettend hard laten revalideren waardoor de klachten van de patiënt alleen maar erger worden.

   

  De aandoening verloopt bij iedereen anders.  Er zijn ook maar weinig dagen die hetzelfde zijn.  De ene dag kan je veel, de andere bijna niets of niets.  Dan heb je zoveel pijn dat je in een hoekje zou willen kruipen en wenen of zo erg dat je dat pijnlijke lichaam zou willen weggooien.  En andere dagen is de pijn er wel, maar is ze draaglijk.  Net zo met de vermoeidheid.

   

  Als je een diagram zou maken, dag per dag, van een Fibromyalgie-patiënt dan zou dat diagram een golvende beweging maken in de meeste gevallen.

  Over het algemeen kan een Fibromyalgie-patiënt de alledaagse handelingen (persoonsverzorging, eten, …) nog zelf doen.  Maar deze groep patiënten heeft ook dagen dat zelfs dat niet meer gaat.  Anderen hebben zelfs hulp nodig bij deze alledaagse handelingen.

   

  Fibromyalgie is erkend door de WHO en is geregistreerd in de International Classification of Impairments, Disabilities & Handicaps (ICIDH) onder nummer M79.D.  Doch, zoals ik al zei zijn er nog grote erkenningsproblemen (om niet te spreken van kennen en herkennen) hier in België en waarschijnlijk ook in andere landen.

  Het WHO is de Wereld Gezondheids Organisatie (World Health Organization).

   

  Veel mensen die Fibromyalgie hebben toch nog problemen dat specialisten de ziekte niet erkennen.  Maar als het gewoon een specialist is dan valt dat nog mee en kan je gewoon naar een andere specialist gaan.  Maar het probleem doet zich meestal voor bij controleartsen van het ziekenfonds, de verzekering, het RIZIV en dergelijke.  Daar heerst er een enorm ongeloof, onbegrip en word de erkenning van het WHO gewoon genegeerd.  Of ze ontkennen niet dat de aandoening bestaat en ontkennen niet dat je Fibromyalgie hebt, maar ze ontkennen wel dat je dingen niet meer kan door de klachten.  Het is voor Fibromyalgie-patiënten zo goed als onmogelijk om aan te tonen hoeveel pijn je hebt, hoe vermoeid je bent, om aan te tonen wat je niet meer kan en aan te tonen waarom je iets niet meer kan.  En daarvan ‘profiteren’ (zo noem ik het) de controleartsen, want je kan niets aantonen, dus kan je volgens hen ook niet aantonen dat je niet kan gaan werken en dingen niet meer kunt.

   

  Ik zal hieronder een paar sites zetten waar je informatie over Fibromyalgie kan vinden en eventueel ook contact kan hebben met lotgenoten.

   

  Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten : http://fibromyalgie.be/

  Nederlandse Fibromyalgie Patiënten Vereniging : http://www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl/

  Lotgenoten Fibromyalgie : http://www.lotgenotenfibromyalgie.nl/

  Stichting Fibromyalgie Samen Sterk : http://www.fibromyalgie-samensterk.com/

  Fibromyalgie from complaints to evidence : http://www.entretiens-du-carla.com/publication.php?pub=fibro

  Fibrohugs : http://fibrohugs.org/

  The American Fibromyalgia Syndrome Association : http://www.afsafund.org/

  Fibromyalgia Network : http://www.fmnetnews.com/index.php

  Fibroveerke : http://www.fibroveerke.be/

   

  Indien je vragen hebt, meer info wilt of wat dan ook dan kan je het beste op deze sites geholpen worden.  Ook als je een specialist zoekt die Fibromyalgie kent kan je het best even vragen bij de Vlaamse of Nederlandse vereniging.  Zij kunnen je zeker verder helpen!

  Samengevat:  Fibromyalgie is een miskende ziekte, die niet voldoende gekend, herkend en erkend wordt.  Vele patiënten kunnen bepaalde dingen die ze voordien konden niet meer en het kan zelfs invaliderend zijn, ook al is er aan de buitenkant bij de Fibromyalgie-patiënten niets te zien.  Fibromyalgie-patiënten stuiten vaak op onbegrip en ongeloof waardoor dat ze niet enkel lichamelijk, maar ook psychische klachten krijgen.  Die psychische klachten volgen ook zonder dat mensen onbegrip en ongeloof tonen, want je moet altijd nog verwerken dat je dingen niet meer kan, dat je pijn hebt, je slaapproblemen en de vermoeidheid zorgen sowieso voor stemmingswisselingen.  Het is dus belangrijk dat een Fibromyalgie-patiënt gesteund wordt indien hij/zij dit wil, vraagt en/of nodig heeft, hij/zij heeft het al moeilijk genoeg om zelf met de aandoening te leven!

  22-12-2009 om 13:22 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:medisch (medical)
  Tags:FM Fibromyalgie CVS Chronische Vermoeidheid VLFP onbegrip ongeloof erkend WHO specialisten doktershoppen gekend herkend

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Music for Life! EERSTE TUSSENSTAND! (First interim score!)

  Een eerste tussenstand van Music for Life is net bekend gemaakt door minister-president van de Vlaamse Regering! 
  De Vlaamse Regering geeft 300.000 euro voor Music for Life en brengt zo de tussenstand op een som van 876.800 euro!
  Prachtig toch, maar daar moet nog een hoop bijkomen!!!  A first interim score of Music for Life is just made public by the prime minister of the Flemish Government!
  The Flemish Government gives 300.000 Euros for Music for Life and brings the interim score to a total of 876.800 Euros!
  Magnificent already but there is needed a lot more!!!

  22-12-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:andere (other)
  Tags:MUSIC FOR LIFE interim score tussenstand Vlaamse Regering Flemish Government Kris Peeters

  21-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sportman, Sportvrouw van het jaar 2009 & Winterstop voetbal. Sportsman, Sportswoman of the year 2009 & Christmas time football in Belgium.

  Gisteren zijn de trofeeën uitgereikt voor sportman, sportvrouw & sportploeg van het jaar en belofte van het jaar. Eigenlijk vind ik dat er één trofee ontbreekt! En dat deze van gehandicapte sporter van het jaar.

  Ook werd Luc Van Lierde (triatleet) geëerd voor zijn carrière met de Lifetime Achievement Award. Luc Van Lierde won twee keer de Ironman van Hawaï (’96 en ’99). Deze trofee wordt gegeven aan personen die hun carrière beëindigen. Ook Kim Clijsters kreeg deze trofee al toen zij stopte met haar carrière als tennisster. Maar nu is zij terug begonnen met tennissen. Ergens vind ik dat zij deze trofee nu zou moeten teruggeven. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Het is gewoon een feit dat atleten deze trofee krijgen als zij STOPPEN en een prachtige carrière hadden. Maar als je dan nadien terug begint, wel ja, dan is deze trofee eigenlijk misplaatst!

  Het begon met de trofee voor sportploeg van het jaar. Deze trofee was voor de 4 x 400 meter mannen (atletiek). Zij wonnen voor de nationale vrouwenploeg –18 jaar (volleybal) en de nationale mannenploeg in het hockey. De 4 x 400 – estafetteploeg bestaat uit Kevin Borlée, Nils Duerinck, Antoine Gillet en Cédric Van Branteghem. Normaal gezien lopen beide broertjes Borlée mee, maar Jonathan had een stressfactuur.
  Deze trofee vind ik zeker verdient en ik ben er zeker van dat we nog gaan genieten van deze ploeg.

  De trofee voor belofte van het jaar ging naar Romelu Lukaku, aanvaller van RSC Anderlecht. En ook deze trofee is zeker verdiend! Bertrand Baguette (autosport en waarschijnlijk de nieuwe Belgische formule-1 piloot) werd tweede en Anne Zagré (atletiek en vervanger van Kim Gevaert in de vrouwen estafetteploeg) werd derde.

  Hierna kwam de trofee voor sportvrouw van het jaar. Deze werd gewonnen door Kim Clijsters. 2009 was voor Kim het jaar van haar comeback en ze won de US Open en voor de rest … ??? … is er een rest? Ik ben dus zeker niet akkoord met het toewijzen van deze trofee. Het is natuurlijk prachtig wat zij gepresteerd heeft. Een comeback maken en dan direct de US Open winnen, dat geef ik toe. Ik was ook blij dat een Belgische de US-Open won. En als Clijsters volgend seizoen een super seizoen tennist en een paar toernooien wint en minstens één Grand Slam Toernooi, wel dan verdient zij de trofee van sportvrouw van het jaar, maar dit seizoen? Nee, dat vind ik niet.

  Volgens mij gaat het hier niet om het toewijzen van een trofee voor een JAARprestatie, maar het toewijzen omdat er veel bombarie gemaakt werd over het feit dat zij als mama de US-Open won, dat was sensatie en goed voor de pers. En ook word haar papa, Lei Clijsters, er natuurlijk bij gehaald met zijn overlijden. En dat is inderdaad een erge zaak als een familielid overlijdt, maar ieder gezin maakt dat mee hoor, en zelfs mensen die nog jonger zijn dan Clijsters. En ik vind dat zijzelf dat nog redelijk een familieaangelegenheid houd, maar de pers maakt er natuurlijk een heel verhaal van. En als je weet dat de punten gegeven worden door de pers (Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten), wel we kennen het resultaat, Clijsters krijgt de trofee.
  Trouwens, ik begin me serieus op te winden over het feit dat de pers doen alsof Clijsters de beste tennisster is van de wereld, alsof zij het is die België op gebied van tennis zo hoog heeft gebracht en alsof zij de enige Belgische speler is die Grand Slam Toernooien won. Het lijkt wel alsof Clijsters voor de pers een godin is. Sorry jongens, maar zij is niet de enige en zal dat nooit worden! En een godin? Voor jullie misschien wel, want ze zorgt ervoor dat je het krantje gevuld krijgt hé!
  Ik vraag me eigenlijk af of de sportjournalisten minder punten gaven aan Yanina Wickmayer omdat zij met die ‘whereabouts’ problemen had en een schorsing kreeg? Hoeveel journalisten vonden dat zij deze trofee niet aan een atleet konden geven die problemen had met de ‘whereabouts’ en dus onrechtstreeks met doping? Ik vraag het me echt af. En dan wetende dat er helemaal geen doping aan te pas kwam en dat de schorsing overdreven en onterecht was aangezien dat het ging om drie keer het niet invullen van deze ‘whereabouts’.

  Als je punten geeft op het gebied van sensatie en ‘medelijden’ dan hadden ze zelfs de trofee aan Wickmayer moeten geven, want heeft zij niet als jong meisje haar moeder verloren, is zij niet onterecht geschorst geweest (schorsing is toch opgeheven en ze mag terug tennissen)? Wat heeft zij voor een ellende doorgemoeten de laatste maanden. En sensatie? Wat een sensatie was er niet over Yanina Wickmayer op de US-Open? Hoeveel pers liep er niet achter haar aan en berichte over haar? Dus als je kijkt naar die punten, zelfs dan vind ik het onterecht dat Clijsters meer punten kreeg.
  Kijk je naar het sportieve dan moet je maar eens kijken naar de resultaten van Yanina in 2009. Op de play-offs voor Wereldgroep 2 van de Fed Cup wint ze beide enkelduels tegen Canada en het beslissende dubbelspel aan de zijde van Kirsten Flipkens, daardoor kan België in 2010 in Wereldgroep 2 spelen. Daarna won ze het WTA-toernooi van Estoril, ze speelt onder andere de finale op het ITF-toernooi van Saint-Gaudens. Op het WTA-toernooi van Rosmalen bereikt Wickmayer de finale in het enkelspel en het dubbelspel. Er zijn in 2009 heel wat wedstrijden geweest die enorm lang duurden en die ze nipt verloor. Dan haalt ze een prachtig resultaat op de US-Open, ze haalt daar de halve finale. Ze won het WTA-toernooi van Linz. Op het einde van het seizoen staat ze 16e op de WTA-ranglijst, eind 2008 stond ze 69e. Dus over een prachtprestatie gesproken!
  En dan Eline Berings, bij de Vlaamse Kampioenschappen snelde ze op de 60 meter horden in de finale naar een tijd van 8”09, slechts vier honderdste seconde boven haar eigen nationale record. En zo heeft ze een ticket voor de Europese indoorkampioenschappen in Turijn. Op de Belgische Indoorkampioenschappen loopt ze 7”99 en dus voor het eerst onder de 8-seconden-grens. Op de Meeting of World Record Holders loopt ze zelfs 7”97 en komt hierdoor tweede te staan op de Europese Ranglijst die aangevoerd word door Josephine Onyia met 7”95. In de finale op de Europese Indoorkampioenschappen in Turijn won ze met 7”92, weeral een nieuw Belgisch Record en een gouden medaille. Outdoor won ze bij de Belgische Kampioenschappen op de 100 meter horden met 12”97. Op het WK in Berlijn verbreekt ze het Belgische record met 3” en zet deze op 12”94. Dus ook een prachtseizoen.
  En dan het aantal punten dat ze gaven aan Clijsters, over overschatten gesproken, ze kreeg 836 punten. Wickmayer werd tweede met maar 594 punten en Berings kreeg er 487 en werd zo derde.

  Als laatste werd de trofee gegeven voor sportman van het jaar 2009. En deze ging naar Philippe Gilbert, wielrenner die dit jaar een prachtig seizoen reed en deze trofee verdiende.
  Gilbert behaalde 856 punten, Niels Albert (veldrijden) werd tweede met 377 punten en Didier Mbenga (basketbal) werd derde met 377 punten. En hier kan het verschil van punten wel, want wat Philippe Gilbert dit seizoen liet zien was wel fenomenaal. Al had ik wel veel meer punten verwacht voor Thomas Vermaelen!


  NOTA: Dit weekend zijn de wedstrijden in de Jupiler League op zondag afgelast. Het ging om de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Club Brugge en de wedstrijd tussen Charleroi en Standard. Vrijdag werd de wedstrijd tussen KV Mechelen en Germinal Beerschot al afgelast. De velden waren onbespeelbaar? Nee, dit was niet de enige reden, het was onmogelijk om tot de stadions te geraken ook.

  Nu, laten we eens allemaal even logisch nadenken. Men beroept zich op het feit dat de velden volgend jaar allemaal verwarmd moeten zijn en dat zo voetballen in plaats van een winterstop mogelijk is. Ik stel me dan de vraag, gaan die verwarmde velden er ook voor zorgen dat de wegen in heel België sneeuwvrij en bereidbaar zijn? Ah ja, want stel dat het veld bespeelbaar is, maar dat het onmogelijk is om de weg op te gaan of veel te gevaarlijk, dan moet je de match nog steeds afgelasten, want anders kan de tegenploeg toch niet opdagen of zij moeten ontzettende risico’s gaan nemen.

  Dus het is wel duidelijk dat men een enorme fout heeft gemaakt bij de voetbalbond met hun nieuwe systeem. De winterstop verdwijnt en er word gevoetbald nu, daar hebben zij voor gezorgd. Maar verwarmde velden willen niet zeggen dat de ploegen ter plaatse geraken en bijgevolg ga je veel kans hebben dat er tijdens de winterstop een hoop matchen afgelast worden en wanneer ga je die inhalen?

  Neem nu gewoon Anderlecht, Brugge en Standard. Deze drie ploegen spelen na nieuwjaar nog Europees, waar we fier op moeten zijn. En nu zitten zij al met één in te halen match, en wat gaat volgend weekend en het weekend erop gebeuren? Dat hangt van het weer af. Hoe moeten zij die matchen gaan inhalen? De kalender van de Jupiler League zit nu al vol, en daar komen de Europese matchen van deze drie ploegen nog bij. Zoek maar eens een gaatje.

  Nee echt, hier is de voetbalbond in de fout gegaan met hun beoordeling. En verwarmde velden lossen het probleem niet op, want de weg moet bereidbaar zijn, toch tenminste zo bereidbaar dat het de bezoekende spelers en supporters niet in gevaar brengt!

  Ik ben echt benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Men heeft het al over de vriendschappelijke match van de Rode Duivels. Wat wil men doen, tegen Dick Advocaat zeggen dat hij de spelers van de ploegen die een inhaalmatch hebben niet mag oproepen? Of de match afgelasten? Wat denken ze daar bij de bond? Dat de Belgische ploeg zo goed is en sterk is en goed ineen steekt dat ze deze match wel kunnen missen? Of dat de Belgische ploeg zo goed op elkaar ingespeeld is dat ze die match niet nodig hebben?

  Ik stel me serieus de vraag hoe het mogelijk is dat de mensen die aan de top staan (regering, Belgische voetbalbond en nog heel wat anderen) tegenwoordig er telkens in slagen om alles naar de knoppen te helpen. Weten die niet beter? Zijn ze niet slimmer? Of doen ze maar op zonder na te denken? In ieder geval maken ze er iedere keer opnieuw een chaos van!

  Yesterday the trophies for sportsman, sportswoman & sport-team of the year are handed out. Actually I find that there is one trophy missing! And that is that of the handicapped athlete of the year.

  Luc Van Lierde (triathlon) was honoured for his career with the Lifetime Achievement Award. Luc Van Lierde won the Ironman of Hawaï two times (’96 and ’99). This trophy is handed out at athletes that end their career. Also Kim Clijsters got this trophy before when she ended her career as tennis player. But she restarted her career. Somewhere I find that she should give her trophy back. But that is my opinion. It is usual a fact that athletes get this trophy as they STOP with sport and if they had a beautiful career. But if you restart that career then this trophy was inappropriate!

  They started with the trophy for sport-team of the year. This trophy was handed out at the 4x400 meters men (athletics). The national women team –18 years (volleyball) was second and the national men team in hockey was third.
  The 4x400 meters relay-race team consists of Kevin Borlée, Nils Duerinck, Antoine Gillet and Cédric Van Branteghem. Normally both Borlée brothers are participating, but Jonathan ad a stress fracture (hope this is the good translation). The 4x400 team deserved this trophy and I guess we are going to enjoy some beautiful things with that team.

  The trophy for promise of the year was handed out at Romelu Lukaku, the forward of RSC Anderlecht. And he deserved this trophy! Bertrand Baguette (auto racing and probably the new Belgian formula-one pilot) became second and Anne Zagré (athletics and replacement of Kim Gevaert in the women relay-race team) became third.

  After that it was time for the trophy of sportswoman of the year. This was handed out at Kim Clijsters. 2009 was the year of her comeback and she won the US Open and for the rest … ??? Is there a rest? So I don’t agree with the assigning of this trophy. It is beautiful what she achieved. Making a comeback and winning the US Open then, I admit that. I also was happy that a Belgian player won the US Open. And if Clijsters next season plays a beautiful season and wins at least one Grand Slam Tournament, well then she deserves the trophy of sportswoman of the year 2010, but this season? No, I don’t agree with that.
  According to me it isn’t about handing the trophy out because of a performance during the YEAR, but the handing out because the whole show about the fact that a mom won the US Open and this means sensation and is good for the press. And also the press always involves her dad, Lei Clijsters, with his decease. And that is an awful thing for a family if a family member passes away, but every human witness this, every family comes in contact with deceases of family members. And even people who are younger than Clijsters witness this. I find that she keeps this matter reasonably in the family but the press makes a whole story from it. And if you know that the points are given by the press (sport-journalists) well we know the result, Clijsters got the trophy.
  Besides, I’m really getting agitated by the fact that the press act like Clijsters is the best tennis player of the world, as if she is the one that made Belgium this known in tennis, as if she is the only Belgian tennis player, as if she is the only Belgian player that won a Grand Slam Tournament. They act like she’s a goddess. Sorry press, but she isn’t the only one and never will be! And a goddess? Maybe for the press, cause she makes sure that you can put something in the papers!
  I ask myself if the sport-journalists gave fewer points at Yanina Wickmayer because she had problems with the ‘whereabouts’ and she got a suspension? How many journalists found that they couldn’t give this trophy at an athlete that had problems with the ‘whereabouts’ and thus indirect was named together with doping? I really ask myself this question! And then knowing that there was totally no doping-problem and that the suspension was exaggerated and undeserved and it was all about just three times not filling in the ‘whereabouts’.

  If one give points for the sensation and ‘pity’ one had even then one has to give the trophy to Yanina Wickmayer, cause she lost her mother as a young girl, and she got a undeserved suspension (suspension is lifted and she may play tennis again)! She went through a lot of misery the last months. And sensation? Wasn’t there a lot of sensation over Yanina Wickmayer on the US Open? How much press was chasing her and wanted to report about her? So if one looks at those points, even then they had Clijsters couldn’t have more points than Wickmayer.
  If one looks at the performance concerning sport one has to look at the performances of Yanina in 2009. At the play-offs of the World Group 2 of the Fed Cups she wins both single matches against Canada and the deciding double match with Kirsten Flipkens. Thanks to that performance Belgium can play in World Group 2 in 2010. After that she won the WTA-tournament of Estoril, she plays the finals on the ITF-tournament of Saint-Gaudens. On the WTA-tournament of Rosmalen she reaches the finals in singles and doubles. There are a lot of matches in 2009 that took tremendously long and she was very close to win those but didn’t. Then she obtains a beautiful result at the US Open, she reaches the semi-finals. She won the WTA-tournament of Linz. At the end of the season she ends 16th on the WTA-ranking, at the end of 2008 she was 69th. So isn’t this a good performance?
  And then Eline Berings, at the Flemish Championships she rushed in the finals of the 60-meters hurdles to a time of 8”09, only 4 hundredths of a second above her own national record. And with that performance she got a ticket for the European indoor championships in Turijn. On the Belgian Indoor Championships she runs 7”99 and was the first in Belgium to run faster than 8 seconds. On the Meeting of World Record Holders she even runs 7”97 and she comes in the ranking on a second place (European ranking). First is Josephine Onyia with 7”95. At the finals of the European Indoor Championships in Turijn she won the finals with 7”92, once again a new Belgian Record and a golden medal. Outdoor she won at the Belgian Championships on the 100-meter hurdles with 12”97. On the World Championships in Berlin she beats the Belgian Record with 3” and it’s now standing at 12”94. So also a very good season!
  And at last, the number of points that Clijsters got, speaking about overestimating! She got 836 points, Wickmayer became second with 594 points and Berings third with 487 points.

  Last was the handing out of the trophy for the sportsman of the year 2009. This was handed out at Philippe Gilbert (cyclist) who had a beautiful season and he deserved the trophy. Gilbert obtained 856 points, Niels Albert (cyclo-cross) was second with 377 points and Didier Mbenga (basketball) was third with 377 points. And here the difference of points was logical because Gilbert his season was phenomenally. But I have to say, I expected more points for Thomas Vermaelen!


  NOTE: This weekend there are some matches in the Jupiler League were postponed. These were the matches of RSC Anderlecht against Club Bruges and of Standard against Charleroi. Friday the match between KV Mechelen and Germinal Beerschot was postponed. The fields were not playable? No, this wasn’t the only reason, it was also impossible to get to the stadiums.

  Now let’s think logical. One refers to the fact that the field next year should be heated and that then it would be possible to play on the fields at Christmas time. I have a question, are those heated fields making sure that the roads in Belgium are snow-free and that’s possible to drive on those roads without danger? A logical question, cause when the fields are playable and if it’s impossible to get to the stadiums without danger one has to postpone the match again. Cause it would be impossible for the opponent to arrive at the stadium or they have to take risks.

  So it’s clear that one made an enormous error in judgment at the Belgian Football Association with their new system. Now the teams have to play football at Christmas time thanks to the Belgian Football Association in Belgium. But heated fields don’t mean that the teams and supporters can get at the stadiums and consequently one will have a lot of matches that are going to be postponed and when are they going to catch up those?

  Let’s talk about Anderlecht, Bruges and Standard. Those three teams still play European football (Europe League) this season after New Year. And we have to be proud on that. And now they have already one match to catch up, and what’s going to happen next weekend and the weekend after that? It depends on the weather. How are they going to catch up that match? The calendar of the Jupiler League is already full and besides those teams have to play European matches too. Try to find a date.

  No really, the Belgian Football Association made a big mistake here. And heated fields aren’t going to solve the problem cause one should be able to drive on the roads, at least it should be a little save to drive on the roads. Cause it isn’t answerable to bring the players and supporters in danger!

  I’m really curious how they are going to solve this. One is already talking about the match of the Red Devils. What do they want to do? Saying at Dick Advocaat that he is forbidden to count on the players that have to play a deferred match? Cancel the match of the Red Devils? What are they thinking at the Belgian Football Association? That the Belgian national team is that good and that they are a team already and that it isn’t a problem to play one friendly less? Or that the Belgian players of the Red Devils are playing this good together that they don’t need this friendly match?

  I’m wondering how it’s possible that people that stand at the top (government, Belgian Football Association and a lot of others) are messing up everything each time these days. Aren’t they cleverer than that? Do they do everything without thinking? Anyway every time again they succeed in making chaos out of everything!

  21-12-2009 om 16:51 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:België Belgium sportman sportvrouw sportploeg belofte sportsman sportswoman sport-team promise 2009 Luc Van Lierde Borlée Van Branteghem Duerinck Gillet Lukaku RSCA Clijsters Yanina Wickmayer Eline Berings Philippe Gilbert afgelasten postpone winterstop

  19-12-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.!! Music for Life! !! (and note : Leterme asked the people for help)

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  It is again that time of the year. Studio Brussels puts 3 DJ’s (Sam, Siska and Sofie) seven days in a Glass House. I find this a very beautiful initiative. It’s already the 4th edition.

  In 2006 they started with Music for Life, from December 19th until the 24th Peter Van de Veire, Christophe Lambrecht and Tomas De Soete were living in the Glass House in Leuven. This was a campaign for the victims of land mines and they collected 2.419.426 Euros. It was very cool.

  In 2007 3 DJ’s sat in the Glass House in Leuven from December 19th until the 24th. Tomas De Soete, Peter Van de Veire and Siska Schoeters were the lucky ones. The campaign was the fight against the lack of drinkable water. This campaign they brought together 3.353.568 Euros.

  In 2008 again 3 DJ’s were in the Glass House from December 19th until the 24th, but this time it was in Gent. This time Tomas De Soete, Siska Schoeters and Sofie Lemaire were living in the Glass House. The campaign was for mothers on the run for war and violence. Last year they collected 3.503.246 Euros.

  This year they are doing it again. In the Glass House in Gent, Sam De Bruyn, Sofie Lemaire and Siska Schoeters are the DJ’s. This campaign is ‘Stop Malaria. Don’t let the world down!” And differently then other years they’re staying in the Glass House from the December 18th instead of the 19th. So one day longer.

  From the beginning in 2006 until last year the total of collected money increases each year and this should be the case this year too.

  What is malaria? Malaria is an infectious disease caused by parasites. The disease is transferred especially at night by mosquitoes that are infected with those parasites. The parasite attacks the red blood cells. Symptoms are fever, muscle pain, headache, vomiting, anemia and brain damage. Without a good treatment malaria is life-threatening. Who survives it can have lifelong damage because of the malaria. Each year approximately 250 million people get malaria and approximately 1 million dies because of it.
  There isn’t a vaccine against malaria. Because the mosquito stings the victims during the night the mosquito-net is the best remedy. A mosquito-net treated with insecticide. It protects the people and kills the mosquitoes. A mosquito-net costs 5 Euros. So it once again is a good and correct choice that Studio Brussels made.

  Haw can you participate in this campaign? You can request songs by this link (Dutch)
  https://www.musicforlifedonate.be/Site/Pages/

  On the site of Studio Brussels one can find more information (Dutch)
  http://www.stubru.be/programmas/musicforlife/alledetailsovermusicforlife

  I really hope that they succeed to collect more money this year!

  Also in the Netherlands they have a similar campaign. The cause is the same but in the Netherlands they call it Serious Request. The Netherlands is doing this campaigns since 2003.
  http://seriousrequest.3fm.nl/

  I already said that Belgium collected 2.419.426 Euros in 2006. The Netherlands collected 2.648.495 Euros and that gives a total of 5.067.921 Euros for the cause of the victims of land mines.

  In 2007 Belgium collected 3.353.568 Euros and the Netherlands 5.249.466 Euros. Switzerland participated too with a Glass House and they collected 151.218 Euros. In total thus a sum of 8.754.252 Euros for the cause of drinkable water.

  In 2008 Belgium collected 3.503.246 Euros and the Netherlands collected 5.637.937 Euros. Sweden participated this time with Sveriges Radio and got 227.778 Euros together. And there was a Glass House in Kenya too. A total sum of 9.368.961 Euros for the cause of mothers on the run.

  This year there is a Glass House in Gent, Belgium and Groningen, the Netherlands. But there are also Glass Houses in Sweden, Switzerland and Kenya. It should be easy to collect more than 10.000.000 Euros in total!

  NOTE: Now that I’m talking about charities and humanity. This week I heard Prime Minister Leterme in the Chamber of Representatives ask the people of Belgium for help with giving shelter to homeless people! I thought I was going to die! Truly.

  How many representatives, ministers and secretaries of state are giving shelter to homeless people? I don’t think that there are many! Isn’t it? I don’t think that you can find homeless people that are staying in the house of mister Leterme?!? I say that they first have to do those things themselves before they expect this from the people. They earn more than enough and they are paid with whose money?

  We pay a lot off taxes each year. He’s the leader of the country, the leader of the government, the government is the one that decides what has to be done with the taxes that the people of Belgium pay. That he first sees that the government provides sufficient centers for those who are homeless. In the beginning of 2009 the government knew that it was going to freeze at the end of 2009. It’s winter then! And they knew that there would be more homeless people. Because it’s the government that invites the asylum seekers with open arms and where do a lot of asylum seekers end up? On the street without a roof above their head, most of the times as illegals. And the government shouldn’t say that they were busy or that it will be arranged at the end of February … Because they knew this long ago and had to foresee such things. That is something a government is obliged to, but I know, these days the government only squabble about Flanders and Wallonia and for the rest they do nothing! And then the leader of that government dares to ask help at the people of Belgium? He should be ashamed.

  We, the people, know when we need to help and we will do that when necessary! We don’t need a government or prime minister that asks us to help and certainly not if they themselves don’t help! And if they were doing something to help it would have been published in the papers or it would have been on television. Cause that’s what being a politician is all about isn’t it? Coming as much as possible on television and radio and coming as much as possible in the papers! Even if it’s with the help of some game-shows on television. For once, just do your work instead of being keen on the media!

  And it’s very terrible for the people that have to live on the streets, that they don’t have a roof above their head, and certain in the periods of freezing. I know a lot of that, and no I haven’t lived on the streets but two times I was close to it. I met a lot of peoples that were living on the streets in those times. I was lucky that each time there was someone I didn’t knew that helped me. And from the services like the OCMW, the social services, social housing company, … and the mayors, politicians, ministers and so, you don’t have to count on real help from them!
  And if I could I would help wherever I could but where I live now I barely have the room to turn and move, my mother has to sleep on the couch downstairs, so we don’t have the room.
  But I’m certain that the representatives in the Chamber and especially those of the majority that applauded after the call for help from mister Leterme, and the government and of course mister Leterme himself, that they have enough room in their houses to help some homeless people! And they have the money to do that!

  So for once show your good heart! And if you would have some more contact with people and especially with the homeless people then you would know that the people of Belgium are trying to do whatever they can and nobody has to ask them this! And that’s beautiful! You notice those things on charities like Music for Life!

  And as I said, one could know that it was going to freeze, so one could have searched for solutions on the forehand and there are solutions you just have to do some efforts and do some work!

  If each minister of the country (federal and communities and regions) and each representative gives something, then that would be a beautiful gesture. Cause we have more than enough of those in Belgium (I didn’t wanted to say ‘to much of those’)!

  19-12-2009 om 16:31 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Music for Life Glass House 2009 StuBru Studio Brussel Sam De Bruyn Sofie Lemaire Siska Schoeters Stop Malaria mosquito mosquito-net Gent Serious Request charity Leterme help people government homeless

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Music for Life! (en nota: Leterme vroeg hulp aan het volk!)

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is weer die tijd van het jaar. Studio Brussel zet drie DJ's, Sam, Siska en Sofie aan hun 'zevendaagse' in het Glazen Huis. Een prachtinitiatief vind ik. De vierde editie al.

  In 2006 startten zij ermee, van 19 tot 24 december 2006 zaten Peter Van de Veire, Christophe Lambrecht en Tomas De Soete in het Glazen Huis te Leuven. Deze actie was voor slachtoffers van landmijnen en bracht 2.419.426 euro op. Vetgeil was dat!

  In 2007 zaten van 19 tot 24 december weer 3 DJ's in het Glazen Huis te Leuven. Tomas De Soete, Peter Van de Veire en Siska Schoeters waren de gelukkigen. De actie was om het tekort aan drinkbaar water te bestrijden. Deze actie bracht 3.353.568 euro bijeen.

  In 2008 zaten van 19 tot 24 december opnieuw 3 DJ's in het Glazen Huis, maar ditmaal in Gent. Deze keer zijn het Tomas De Soete, Siska Schoeters en Sofie Lemaire die het Glazen Huis instappen. De actie is voor moeders op de vlucht voor oorlog en geweld. Vorig jaar werd maar liefst 3.503.246 euro ingezameld.

  Dit jaar is het dus opnieuw zover. In het Glazen Huis in Gent stappen dit jaar Sam De Bruyn, Sofie Lemaire en Siska Schoeters. De actie is ‘Stop malaria. Laat de wereld niet in de steek!” En anders dan vorige jaren zitten ze dit jaar niet van de 19e maar van de 18e december in het Glazen Huis.

  Van 2006 tot vorig jaar is de bijeen gezamelde som alleen maar gegroeid en dit zou dit jaar weer het geval moeten zijn!

  Nu, wat is malaria? Malaria is een infectieziekte veroorzaakt door parasieten. De ziekte wordt vooral ’s nachts overgebracht door muggen die besmet zijn met deze parasiet. De parasiet valt de rode bloedcellen aan. Symptomen zijn koorts, spierpijn, hoofdpijn, braken, bloedarmoede en hersenbeschadiging. Zonder goede behandeling is malaria levensbedreigend. Mensen die het overleven kunnen toch levenslang schade blijven overhouden aan de malaria. Jaarlijks krijgen ongeveer 250 miljoen mensen malaria waarvan ongeveer 1 miljoen sterft.
  Er is nog geen vaccin tegen malaria. Omdat de mug haar slachtoffers ’s nachts steekt is een muskietennet de beste oplossing. Een muskietennet dat behandeld is met insecticide. Het beschermt de mensen en dood de muggen. Zo’n muggennet kost slechts 5 euro.
  Het is dus maar weer eens een goed en juist doel dat is uitgekozen door Studio Brussel.

  Hoe kan je zelf steunen? Door naar het Woodrow Wilsonplein in Gent (Het Zuid) te gaan en daar een plaat of meer aan te vragen.
  Je kan ook via onderstaande link een plaat aanvragen.
  https://www.musicforlifedonate.be/Site/Pages/

  Op de site van Studio Brussel vind je nog meer informatie.
  http://www.stubru.be/programmas/musicforlife/alledetailsovermusicforlife

  Ik hoop echt dat het lukt om dit jaar nog meer in te zamelen!

  Ook in Nederland hebben ze een gelijksoortige actie. Het doel is hetzelfde, maar in Nederland noemt het Serious Request. Nederland heeft deze actie al sinds 2003.
  http://seriousrequest.3fm.nl/

  In 2006 haalde België zoals ik al zei 2.419.426 euro bijeen. Nederland haalde toen 2.648.495 euro bijeen wat een totaal was van 5.067.921 euro voor de landmijnen.

  In 2007 haalde België 3.353.568 euro bijeen en Nederland 5.249.466 euro. Zwitserland (Couleur Trois) deed ook mee en haalde 151.218,euro op. In totaal dus 8.754.252 euro voor drinkbaar water.

  In 2008 haalde België 3.503.246 euro bijeen en Nederland zamelde 5.637.937 euro in. Zweden deed dit jaar mee via Sveriges Radio en haalde 227.778 euro bijeen. En er was een Glazen Huis in Kenia. 9.368.961 euro voor moeders op de vlucht.

  Dit jaar hebben we dus een Glazen Huis in Gent, België. Een Glazen Huis in Groningen, Nederland. En er zijn Glazen Huizen in Zweden, Zwitserland en Kenia. Het moet dus makkelijk zijn om de 10.000.000 euro te overschrijden!  NOTA : Nu ik het toch heb over goede doelen en liefdadigheid. In de week hoorde ik premier Leterme in de Kamer van Volksvertegenwoordigers hulp vragen aan de bevolking voor het opvangen van daklozen! Ik kon daar echt van doodvallen! Echt wel.

  Hoeveel Volksvertegenwoordigers, ministers en staatssecretarissen vangen zelf mensen op in hun eigen huis? Dat zullen er niet veel zijn! Zijn er wel? Ik denk niet dat er daklozen te vinden zijn in het huis van mijnheer Leterme?!? Dat zij eens eerst zelf de dingen doen die ze van hun volk verwachten. Zij verdienen meer dan genoeg en met welk geld worden zij betaald?

  We geven ik weet niet hoeveel belastingen af jaarlijks. Hij is de leider van het land, de leider van de regering, de regering is diegene die beslist wat er met die geïnde belastingen gebeurt. Dat hij eens eerst zorgt dat de regering zorgt dat er voldoende opvangplaatsen zijn. Begin 2009 weet de regering al dat er eind 2009 weer een winter is en dat het hoogstwaarschijnlijk gaat vriezen en dat er meer en meer daklozen zullen zijn. Want het is de regering die de asielzoekers en dus de illegalen met open armen hier uitnodigt en waar eindigen die asielzoekers en vooral illegalen? Op straat, zonder dak boven hun hoofd. En men moet niet afkomen met ‘we zijn er mee bezig’ of ‘eind februari …’, want men weet dat al op voorhand en moet zo’n dingen voorzien. Daar dient een regering voor, maar ja, tegenwoordig lijkt de regering alleen te dienen om te kibbelen over Vlaams en Waals en voor de rest niets te doen! En dan durft de leider van de regering hulp te vragen aan het volk? Een schande is het.

  Wij, het volk, weten zelf wel wanneer wij moeten helpen en wij zullen dat ook doen indien nodig! Daar hebben wij géén regering of premier voor nodig die ons vraagt om te helpen en al zeker niet als die zelf niets doet! En als hij iets zou doen zou daar wel over te doen geweest zijn in de kranten, want daar draait politieker zijn toch om hé, zoveel mogelijk op tv en radio en in de krant komen! Al is het via spelprogramma’s. Doe uw werk nu eens in plaats van mediageil te zijn!

  En het is erg voor de mensen dat ze op straat moeten leven, dat ze geen dak boven hun hoofd hebben, en zeker in periodes van vrieskou. Ik weet er alles van, en nee, ik heb niet op straat geleefd, twee keer ben ik door een ander uit de nood geholpen net voor het zover was.  Ik heb in die tijden wel heel wat mensen leren kennen die op straat leefden!  Maar ik had het geluk dat er telkens wel een onbekende opdook die mij uit de nood hielp.  Want van de diensten zoals het OCMW, de sociale dienst, de sociale huisvestingsmaatschappijen, ... en van burgemeesters, politiekers, ministers en dergelijke moet je niet echt hulp verwachten!
  En als ik kon zou ik helpen waar ik kon, maar ik heb hier zelf amper de ruimte om te draaien of te keren, mijn ma moet al onder op de zetel slapen, dus ruimte is er niet.

  Maar ik ben er zeker van dat de volksvertegenwoordigers in de kamer en dan vooral die van de meerderheid, die applaudisseerden na de oproep van Leterme, en de regering en natuurlijk mijnheer Leterme zelf, dat zij niet zo krap wonen en wel ruimte hebben om daklozen uit de nood te helpen!  En geld genoeg hebben ze ook!
  Dus laat eerst u goed hart maar eens zien!  En als je wat meer onder de mensen komt en wat meer contact had met die daklozen zelf dan zou je weten dat het volk al enorm veel uit eigen beweging doet!  Wat prachtig is! Dat merk je al gewoon aan acties zoals Music for Life!
  En zoals ik al zei, het was geweten, dus men had er op voorhand een oplossing voor kunnen zoeken, en oplossingen zijn er genoeg, je moet er gewoon wat moeite voor doen en wat werk in steken!

  Als elke minister van het land (federaal + gewesten + gemeenschappen) en elke volksvertegenwoordiger iets geeft, dan is dat al een mooie geste, want van die hebben we er meer dan genoeg, om niet te zeggen teveel!

  19-12-2009 om 13:42 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Music for Life Glazen Huis 2009 StuBru Studio Brussel Sam De Bruyn Sofie Lemaire Siska Schoeters Stop Malaria mug muskietennet Gent Serious Request goede doel liefdadigheid Leterme hulp volk regering daklozen  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!