Inhoud blog
 • Raanah Van 't Cortenhof & Jameson du Château des Lys
 • RAANAH van 't CORTENHOF
 • MAYA van 't CORTENHOF
 • LCB - BENE wandeling / promenade
 • MAYA van 't CORTENHOF
  Zoeken in blog

  Leonbergers van 't Cortenhof

  01-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog visite - Encore visite
  Vandaag kregen we bezoek van Rune en Senne de kleinkinderen die vol bewondering waren voor "die zwarte kleine hondjes".
  "Opa, hoe kan dat nu, die grote van jou zijn bruin en rood en die kleintjes zijn zwart?"
  De interesse was dan ook heel groot toen het tijd was dat ze gezoogd werden...........heel veel vragen en voor alles was er een antwoord.

  Aujourd'hui, nous avons eu visite de rune et Senne, nos petits enfants qui étaient pleins d'admiration pour "les petits chien noirs".
  "Grand-père, comment c'est possible, les grands sont brun et rouge et les petits sont noirs?"
  L'intérêt était très grand quand il était temps pour l'allaitement.........beaucoup de questions et pour tout, il y avait une réponse.


  01-02-2015 om 20:42 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  31-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cosy bij mama Neenah - Cosy chez maman Neenah


  31-01-2015 om 23:10 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visite!!
  Deze voormiddag nog even een "frisse" neus halen vooraleer we aan de eerste "bezoekdag" beginnen.
  Het was een leuke namiddag, zowel voor ons als voor Neenah die er heel rustig bij bleef en het fijn vond dat haar "kindjes" werden bewonderd.
  Dank je wel "Mareine", Hannelore, Ogier, Isabelle, Sophie, Raf en Els voor de aangename zaterdagnamiddag.
  Sophie, je "kamhoudertje" is al in gebruik zoals je ziet en zo vinden we altijd ons materiaal terug
  En al de rest..................... staat al in de frigo of in de kelder
  En niets is leuker dan na een bezoekdag, nog even te mogen aanschuiven aan de "Milkbar"
  O ja, Sophie, vanaf morgen lezen de pups iedere dag een andere krant

  Ce matin jouer dans le jardin avant les visites arrivent.
  C'était un après-midi agréable, pour nous que pour Neenah qui reste très calme et qui était contente que ses "enfants" ont été admirées.
  Merçi "Mareine", Hannelore, Ogier, Isabelle, Sophie, Raf et Els pour un samendi après-midi si plaisant.
  Et Sophie, ton pièce artistique pour les brosses, est déjà utilisée et comme ça nous ne perdrons plus les brosses.
  Et tout la reste...................est déjà dans le réfrigérateur ou dans la cave
  Et rien n'est plus amusant que, après cette journée, de profiter du "Milkbar"
  O Oui Sophie, dès demain les chiots vont lire chaque jour un autre journal


  31-01-2015 om 00:00 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  30-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7 BL's - 7 LC

  Zoals beloofd, de exclusieve foto's van de 7 BL's.................
  Comme promis, des photos exclusives des 7 LC.................................

  En na zo'n sessie ga je gewoon plat op de grond van vermoeidheid
  Et après cette session........juste à plat sur le sol de la fatigue

  Van boven naar onder:
  E haut en bas:

  1. De 7 dwergen - Les 7 nains
  2. Rood/wit - Rouge/blanc
  3. Geel/zwart - Jaune/noir
  4. Groen - Vert
  5. Rood - Rouge
  6. Geel - Jaune
  7. Oranje - Orange
  8. Blauw - Bleu
  9. En na zo'n sessie ga je gewoon plat op de grond van vermoeidheid - Et après cette session........juste à plat sur le sol de la fatigue  30-01-2015 om 19:27 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet altijd foto's - Pas toujours des photos

  Het moeten niet altijd foto's zijn. Wat wij zien veranderen aan de pups lijkt mij ook leuk.

  Beweging:
  Waar het in den beginne een rustig "hoopje" pups is, leggen zij momenteel heel wat kilometers af in de werpkist.
  Eerst kruipen ze rond of lijken ze te "zwemmen". Dan zie je zo af en toe die achterpootjes even steunen en vandaag (Ja Annie je hebt gelijk) stond er al eentje goed op de achterpootjes tijdens het waggelend rondkruipen.

  Ogen:
  Pups worden blind geboren en horen ook niet. Pas na een tweetal weken openen, in theorie, de ogen. Wij stellen wel vast dat sommige pups even reageren wanneer we het licht ontsteken voor de nachtvoeding. Af en toe, als je ze goed observeert, zie je onder het gesloten ooglid precies de oogbol wat bewegen.

  Oren:
  De oortejs van een pasgeboren Leonberger pup zijn relatief klein als je dat vergelijkt met hun oren in volwassen toestand. Wanneer ze op hun zijkant liggen, staan die wat omhoog en lijken het soms kleine vleermuiskopjes........
  Horen doen ze inderdaad nog niet maar wees gerust, trillingen daar reageren ze des te meer op. Wanneer wij in de keuken afwassen of koken en zij liggen te slapen dan zijn zij binnen de kortste keren wakker en roepen naar hun mama.

  De neus:
  Vanaf de geboorte is reeds bewezen hoe goed het reukorgaan van een hond ontwikkeld is. Zij gaan af op de geur van de mama om te zogen. De laatste twee dagen kruipen een tweetal pups (de meest hongerige) reeds tot aan de etensbak van Neenah waarin haar vlees geserveerd wordt.

  De staart:
  Heel ludiek is het kwispelend staartje tijdens het zogen, een barometer dat ze wel degelijk melk krijgen.

  De kleur:
  Als je de gekleurde lintjes bedoelt om hen te herkennen, ja die zijn nog eens aan vervanging toe..............
  Neen, stilaan zie je ook kleurschakeringen in het nestje. Er zijn er die wat "rosser" zullen uigroeien (Neenah) en er zijn er bij die op de rug wat donkerder zijn en meer masker hebben (Ollie).................maar ik zou ze allemaal eens willen vergelijken als ze 3 jaar zijn, dan pas kan je definitieve uispraken doen.

  Hoe dan ook, momenteel zijn de 7 "dwergen" heel goed bezig; dankzij een heel zorgzame maar vermoeide mama Neenah.

  En verder vandaag?
  Wel, dankzij Viviane hebben wij voor vanavond enkele exclusieve foto's in gedachten van de 7 BL's ................rarara


  Pas toujours des photo's. Ce qu'on voi changer chaque jour est aussi interessant:

  Mouvement:
  Au début, très tranquille mais maintenant il courent beaucoup "des kilomètres" dans le box. Tout d'abord ramper ou "nager" mais maintenant ils usent de temps en temps les pattes arrière (Tu as raison Annie)

  Les yeux:
  Chiots sont nés aveugle et malentendants. Les yeux s'ouvrent environ après 2 semaines. Nous avons vu qu'il y en a qui réagient quand nous allumons la lumière pendant la nuit. Parfois, si vous les observez bien, il semble qu'on voit déplacer le globe oculaire sous la paupière fermée.

  Le nez
  A la naissance on voit déjà que le nez est très bien développé. Ils trouvent sans problèmes les mamelons de téter.
  Il y déjà deux qui trouvent, sans problèmes la gamêlle de Neenah suivant l'odeur de la viande.

  La queue:
  Très drôle c'est la queue qui bouge qaund ils boivent de lait. 

  La couleur
  Si vous voulez dire les rubans colorés pour les reconnaître, oui, ils ont besoins d'être remplacer.........
  Non, nous voyons progressivement aussi des nuances de clouleurs dans le nichet. Il y a ceux plus brun-rouge comme Neenah et des autres plus noire et beaucoup de masque (Ollie).......... mais je voudrais les comparer tous quand ils ont 3 ans, le moment quand un Leonberg est "fini"

  En tout cas, actuellement, les 7 "nains" travaillent très bien, grâce à l'entretien de maman Neenah qui devient de temps en temps très fatiquéé.

  Et cet après-midi?
  Eh bien, grâce à une idee de Viviane, nous avons quelques photos exclusives ce soir des 7 LC..................rarara

  30-01-2015 om 19:15 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze eerste speeltjes - Nos premiers jouets

  Ondertussen is ons Emona Bavaruki kennis komen maken met de kleine "laweit" makers in de keuken. Een situatie die zij blijkbaar onmiddellijk herkende van het eerste nestje want zij bleef er heel rustig bij .

  Entretemps notre Emona Bavaruik a fait connaissance avec les chiots. Une situation qu'elle a reconnu directement car elle y reste très calme.  30-01-2015 om 00:00 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  29-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar wij dag en nacht van genieten - Nous jouissons nuit et jour


  29-01-2015 om 22:33 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  28-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste "verweekdag" - Premier "semaineversaire"

  Net een week geleden werden de "O"-tjes van 't Cortenhof geboren.
  En alsof ze het wisten, maakten ze deze nacht heel wat kabaal; weinig slaap dus. Het leek wel een verjaardagsfuif in de keuken deze nacht....en de rest van de dag? Languit en slapen!!
  Dit gaf ons de mogelijkheid om de veranda en de koer klaar te maken om hen binnen enkele weken de omgeving wat te gaan verkennen. Maar dit was ZEKER nog niet voor vandaag want daarvoor zijn ze nog te klein en het was "Geen weer om een hond door te jagen"...... regen, hagel en wind.

  Il y a une semaine que les "O" 's van Cortenhof étaient né.
  Comme ils le savaient, ils ont fait beaucoup de bruit cette nuit; donc pas beaucoup dormi. C'était comme un party dans la cuisine...........et la reste de la journée? Dormir!!!!
  Cela nous a donné l'occasion de préparer le veranda et la place en dehors pour ce qu'ils font explorer dans qq semaines. Mais ce n'était certainement pas pour aujourd'hui parce qu'ils sont encore trop petits et ce n'était "Aucun temps pour laisser le chien en dehors" .......pluie, grêlons et du vent.  28-01-2015 om 16:57 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  27-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weightwatchers????

  Neen, maar dagelijks op een vast moment op de weegschaal maakt ons duidelijk dat de puppy's goed opgaan in gewicht en dat geeft ons een goed gevoel.

  Non, mais tous les jours, à un moment fixé à l'échelle, nous disent que les chiots montent bien en poids et ça c'est agréable.  27-01-2015 om 22:34 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe dag - Un nouveau jour - Un nuovo giorno
  Terwijl de puppy's wachten op een vers drybed en Maya de wacht houdt bij het bed van haar baasje, wordt de werpkist dagelijks schoongemaakt en komt er nieuwe vloerbekleding in
  Niks is leuker dan in een propere box te genieten van de melk van ons mama.
  En na het eten?
  Ja dan wordt er gefuifd, hetzij per koppel of solitair.....................enne hier gebeurt dit op de tonen van "STUDIO BRUSSEL"

  Pendant que les chiots attendent pour un drybed frais et Maya tient la garde à côté du lit de son patron, chaque jour le box doit être nettoyer
  Rien n'est plus amusant que profiter du lait de notre maman dans un box bien rangée.
  Et après le manger?
  Oui, pPARY par couple ou solitair........et euh ici c'est la musique de "STUDIO BRUXELLES"


  27-01-2015 om 00:00 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  26-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag 5 - Jour 5
  26-01-2015 om 22:28 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samenvatting - Résumé
  Een kort overzicht van de voorbije 5 dagen

  Un résumé des premiers 5 jours


  26-01-2015 om 18:15 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe fotoshoot - Photo "shoot" nouveau

  Na de dagelijkse schoonmaak was er even tijd voor een nieuwe fotoshoot.
  In volgorde van optreden:

  De reutjes:
  Zwart/geel - Rood/wit
  De teefjes:
  Rood - Blauw - Groen - Geel - Oranje

  PS. Als er een kleurtje niet klopt.........ik ben een beetje Daltonist

  Après le nettoyage quotidien, il y avait du temps pour un photo "shoot".
  Par ordre d'apparition:

  Les mâles:
  Noir/jaune - Rouge/blanc
  Les femelles:
  Rouge - Bleu - Vert - Jaune - Orange  26-01-2015 om 00:00 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  25-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag rustdag??? - Dimanche jour de repos???

  Niks is minder waar!!!!!!!
  Na 3 à 4 dagen worden de herkenningslintjes te klein en moeten deze vervangen worden.....maar dat heeft Viviane vlug even gefikst. De "geboortelintjes" gaan netjes in de kast zodat iedere pup zijn geboortelintje meekrijgt naar huis.
  Terwijl wij de werpkist aan een dagelijkse schoonmaakbeurt onderwerpen, vindt Neenah het telkens nodig om de tapijten rondom de box even "op te schudden". Na de opfrisbeurt is het nog zo leuk om even lekker te knuffelen met één van haar puppies.

  Pas du tout!!!
  Après 3 à 4 jours les rubans sont devenus trop petits et doivent être remplacés..... mais pour Viviane pas de problème. Nous gardons les premiers rubons de chaque chiot. Quand nous nettoyons le box chaque jour, pour Neenah c'est nécessaire de "serrer" les tapis autour du box. Après le nettoyage, c'est tellement agréable de donner un câlin à un de ses chiots.  25-01-2015 om 22:57 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sfeerbeelden op zaterdagnamiddag - Impressions du samedi après-midi
      

  25-01-2015 om 00:55 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  24-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde zonder grenzen - L'amour sans frontières

  Werkelijk een fijne charmeur die Chylandyk Johnny's E-Boy alias Ollie
  Dank je wel Annie voor dit mooie vriendschapskaartje!

  Vraiment un beau charmeur ce Chylandyk Johnny's E-Boy alias Ollie
  Merçi Annie pour cette carte!

  24-01-2015 om 18:50 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kwis - Un quiz
  Zoek de pup!!!!!!!!!!!!
  Cherchez le chiot!!!!!!!!!!!!!!!!!
  24-01-2015 om 00:12 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  23-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontspannen - Relax
  Deze voormiddag eens lekker ontspannen en ravotten in de tuin samen met Emona, Indigo en Maya terwijl de "O"-tjes in dromenland vertoefden.
  Extra aandacht voor  Emona, Indigo en Maya en een wandeling samen met Sidney, de "schoane zeune"

  Avant midi, relax avec Emona, Indigo et Maya dans le jardin. Entretemps, les "O" 's dormaient.
  Attention individuelle pour Emona, Indigo et Maya et après une promenade avec Sidney notre "schoane zeune" (Beau fils)


  23-01-2015 om 23:59 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genieten - Profiter!

  Genieten van het leven in de werpkist van aan ons aangepast keukentafeltje.............en speciaal eentje voor Annie: "Met de brede glimlach"!

  Profiter de la vie dans la boîte de mise bas à notre table de cuisine personalisée...........et spécialement pour Annie: "Avec un grand sourire"!

  23-01-2015 om 00:00 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste foto shoot? - Première photo shoot?

  Teefjes: Oranje / Geel / Rood / Blauw / Groen
  Reutjes: Zwart - Geel / Rood - Wit

  Femelles: Orange / Jaune / Rouge / Bleu / Vert
  Mâles: Noir - Jaune / Rouge - Blanc  23-01-2015 om 00:00 geschreven door Dirk  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 19/10-25/10 2020
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 03/12-09/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 13/05-19/05 1974

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Laatste commentaren
 • fitflops clearance (xiuying23)
      op NEENAH vom DREIBURGENLAND
 • pandora earrings (qiuling79)
      op MAYA VAN 'T CORTENHOF X MALTE MO LÖWE VOM BERNBURGERLAND
 • Uw blog (Bie)
      op MAYA & MALTE MO
 • fanclub uit Geldrop (Annie, Jos en Ollie)
      op MAYA & MALTE MO
 • De drie musketiers (Nuyttens Jean -Pierre)
      op MAYA & MALTE MO

 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!