Inhoud blog
 • Pollinkhove
 • Nieuwkapele
 • Lo
 • Wulveringem.
 • Alveringgem
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Welkom op mijn blog dit is onze bouvier zorkie
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  De kerken van Belgïe

  02-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oostduinkerke bad


  Sint-Niklaaskerk.  • De Sint-Niklaaskerk is een moderne bakstenen kerk. Ze werd gebouwd in 1952-1956, ter vervanging van de oude kerk die in 1940 werd vernield. Tussen de kerktoren en het schip van de kerk ligt een atrium, dat omgeving is door wandelgangen. Aan de 36 meter hoge kerktoren hangt een terracotta Christusbeeld, dat 13,5 meter hoog is en vier ton weegt. Het werd gemaakt door Josef Arnost Gause. Een 3,5 meter hoog terracotta beeld hangt boven het altaar.

   


  Over de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke – de zogenaamde Visserskerk – is weinig geweten. De kerk brandde af in 1940 tijdens de Duitse inval, waarna de resten gebruikt werden als verhardings-materiaal bij de aanleg van de startbanen van het vliegveld in Koksijde. Het VIOE kreeg opdracht de exacte locatie van de kerk te bepalen.


   

  02-02-2009 om 16:41 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
  01-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwpoort 2


  Onze-Lieve-Vrouwekerk.

  De gotische hallenkerk werd in 1922 wederopgebouwd naar het origineel concept dat tussen de 12de en de 15de eeuw vaste vorm kreeg. De Neogotische beiaardtoren daarentegen werd pas in 1952 toegevoegd. In onderstaand kaderstukje brengen we een bondig en chronologisch overzicht van de bouwgeschiedenis. Nadien schenken we uitgebreid aandacht aan de architecturale aspecten van deze imposante kerk.

  De plattegrond van de Onze-Lieve-Vrouwekerk is samengesteld uit een driebeukig schip van zes traveeën, een dwarsbeuk van één brede travee, een hoofdkoor van vier traveeën en zijkoren van drie traveeën met rechte sluitingen. Sacristieën bevinden zich zowel ten noorden als ten zuiden van de koorpartij. In het verlengde van de noordelijke dwarsarm staat een vrijstaande toren.In de westgevel van de benedenkerk komen de drie evenwaardige beuken van deze gotische hallenkerk het best tot uiting. Het spitse boogveld van de gevelvullende ramen is opgevuld met een flamboyant traceer- en maaswerk. Aan beide uiteinden torent een achtkantig pinakel met blindnisjes, hogels en kruisbloemen. Het hoofdportaal bevat twee identieke korfboogdeuren in een dito omlijsting. De middenstijl profileert zich als een halfzuiltje met een Mariabeeld onder baldakijn.

  Ook de zijbeuken, transeptarmen en koren etaleren verfijnde kenmerken van de gotische vormentaal en ornamentiek: versneden steunberen met bekronende pinakels, elegante hoektorentjes, gesloten borstweringen en spitsboogramen met traceeer- en maaswerk. Tegen de tweede travee van de noordelijkezijbeuk staat een portaal van één tracee onder een zadeldak. Tegen de vierde travee van dezelfde beuk bevindt zich een doopkapel van één travee met een driezijdige absis. De gevels van de dwarsarmen eindigen op een natuurstenen spitsboogfries met een ingelegd driepasmotief in baksteen. Op de viering prijkt een ranke lantaarnspits.

  Tussen de diverse ruimten van het interieur staan spitse scheibogen, rustend op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkels en koolbladkapitelen. De spitsboogvormige overwelving bestaat uit hout of beton. De grote brandglasramen van het koor zijn doorgaans in donkere tinten beschilderd, zodat de lichtinval eerder beperkt is. Ze behoren tot de meest waardevolle schatten van het interieur en stellen, naast een aantal klassiek/bijbelse thema's, ook plaatselijke historische gebeurtenissen voor. De rest van de kunstschatten en het kerkmeubilair werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vrijwel volledig vernield.

  De Onze-Lieve-Vrouwekerk is sinds 1939 beschermd. De voormalige vroeg-15e eeuwse gotische hallenkerk met 17e eeuwse toren, werd in 1914-1918 volledig verwoest. Ook het rijke meubilair ging verloren. De kerk, uitgezonderd de toren, werd in 1922 naar de oorspronkelijke plannen heropgebouwd door architect J. Viérin. In 1940 werd ze door brand zwaar beschadigd en in 1946 herbouwd als een bakstenen driebeukige hallenkerk.


  Het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar, patroonheilige van de kerk. Op de voorgrond een vissersboot, verwijzend naar Nieuwpoort als vissershaven.

     Het meubilair is neogotisch. De eiken preekstoel van 1961 werd gemaakt in het Brugse atelier Dewispelaere naar het model van de in 1940 vernielde kansel van P. Hinderyckx uit Brugge, die een kopie was van de in 1914-1918 verbrande laat-gotische preekstoel van ca. 1515 door Jacob de Hoosche uit Diksmuide. Die was op zijn beurt een kopie van de kansel van de Ieperse Sint-Martinuskerk. Hij werd in 1803 verkocht en wordt nu in het Frans-Vlaamse Winnezele bewaard, waarvan panelen gestolen werden.  Na WO I werd het geheel van stadshalle en kerk heropgebouwd volgens plannen van Jozef Viérin. Zijn wederopbouwproject voorzag een identieke reconstructie van alle gebouwen waarover voldoende documentatie bestond, en een gevarieerde architectuur gesteund op specifieke stijlkaraktereristieken van de streek voor de overige gebouwen. De restauratie van de hallen, het belfort en de Onze-Lieve-Vrouwekerk werden algemeen erkend als de meest geslaagde van de wederopbouw in de frontstreek.

  01-02-2009 om 09:53 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  31-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwpoort


  Sint-Bernarduskerk.


  evangelistensymbolen boven de hoofdingang is een creatie van Oscar Jespers.
  Recht tegenover het Leopoldplein, aan de zeedijk, staat de neoromaanse Sint-Bernarduskerk van 1923. Het is een kerk van gele baksteen, ontworpen door architect Pierre Vandervoort

   

  Ze werd in 1944-1945 vernield en in 1947 heropgebouwd. Het fronton met Christus Zaligmaker en

  De terracotta beeldjes van 1948 op het hoofdaltaar zijn van de Tsjechische beeldhouwer Arnost Gauze  Hij maakte ook het terracotta triomfkruis van 1948

  en het Mariabeeld naar een 15e eeuwse Veurnse MadonnaDe Brabantse Piëta is een beeld van ca. 1550, Sint-Rochus is 17e eeuws, Sint-Antonius van Padua is 18e eeuwse volkskunst.
  De pastorie in Vlaamse neorenaissance van ca. 1923, op het Sint-Bernardusplein, was een ontwerp van architect J. Viérin.

  31-01-2009 om 00:00 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  30-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke

  Sint-Willibrordus kerk.


  De Sint-Willibrorduskerk is de parochiekerk van Middelkerke. De toren is een overblijfsel van de 17de eeuwse kerk. Op deze toren na werd de kerk halverwege de 19de eeuw gesloopt en vervangen door een neogotische kerk. Na vernieling in de Eerste Wereldoorlog werd de kerk heropgebouwd in de jaren 20 van de 20ste eeuw. Begin jaren 30 werd de kerk in zuidelijk richting uitgebreid, met ook een tweede zuidoostelijke toren.  foto uit 1959.  Wapenschild van Midelkerke.

  30-01-2009 om 09:58 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende- bad
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Sint-Theresiakapel.

  De Sint-Theresiakapel in Westende-Bad dateert uit 1930 en werd later verlengd.

  30-01-2009 om 09:21 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Sint-Laurentus kerk.


  De Sint-Laurentiuskerk in Westende-Dorp is een neogotische kerk, die in 1922 werd heropgebouwd na vernieling in de Eerste Wereldoorlog

  30-01-2009 om 09:19 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lombardsijde

  Onze-Lieve-Vrouw  Bezoek kerk.

  Lombardsijde, oorspronkelijk en in de volksmond nog steeds Lombardië, zou kunnen een verwijzing zijn naar een Lombardische volksgroep, die zich hier vestigde tijdens de volksverhuizingen in de 5de eeuw. Het was een vissersstadje aan een Yde, een zeeïnham, dat waarschijnlijk reeds in de 12de eeuw een kerk bezat. Toen de bevolking verminderde, werd alleen nog een Mariakapel in de duinen gebruikt. De kerk werd in 1643 hersteld en in 1769 herbouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden Lombardsijde en de kerk totaal verwoest. In 1922 werd begonnen met de bouw van de huidige neoromaanse kerk.
  De traditie vertelt hoe in 1596 vissers op het strand een Mariabeeld vonden, waarvoor in de duinen een Mariakapel werd gebouwd. De vissers kwamen er vóór hun afreis bescherming vragen aan Maria en haar danken na een veilige terugkomst. Wegens de grote volkstoeloop werd het beeld naar de parochiekerk overgebracht. De devotie is te zien in het tijdskader van de opkomst van het Protestantisme en de Katholieke Hervorming in onze streken. Lombardsijde was getuige van het oorlogsgeweld tussen de Staatse en de Spaanse legers: de Slag van Nieuwpoort in 1600 en het  Beleg van Oostende van 1600 tot 1604. Het  tussen die twee steden aangespoelde beeld werd te Lombardsijde met grote eerbied onthaald, als  een teken van hoop op vrede in die woelige tijd.

  Het sobere kerkinterieur heeft enkele mooie glasramen (1966), ontworpen door Cor Westerduin uit Oostende. In het hoofdkoor symboliseren de ramen de drie hoofddeugden: geloof, hoop en liefde en het berouw. De ramen in de kruisbeuk tonen het Genadebeeld met kanunniken (links) en mirakelen, toegeschreven aan O.-L.-Vrouw van Lombardsijde (rechts).

   

  Het koor heeft achteraan het voormalige hoofdaltaar bewaard als Sacramentsaltaar. Erboven is de Calvarie geplaatst, afkomstig van de oude kerk.

   

  Christenen hebben Maria steeds bezongen als de ‘Ster der Zee’ om de weg te wijzen op een tocht over de vaak donkere en stormachtige zee van het leven en de geschiedenis. Bij wie kunnen wij beter kunnen wij die ster vinden dan bij Maria, die meer dan ieder ander goed mens iets laat schijnen van het Licht van Christus over ons leven?

  Naast het beeld hangen replica’s van visserssloepjes, die  door vissers werden geschonken uit dankbaarheid aan O.-L.-Vrouw. Ook de 16de en 17de eeuwse zilveren ex-voto’s getuigen daarvan. Op 12 september 1617 wordt Mgr. Antonius Triest, bisschop van Brugge, lid van de ‘Gilde van O.-L.-Vrouw van Lombardsijde’. Rondom de kerk worden in 1637 zeven kapelletjes gebouwd met de ‘Zeven Smarten van Maria’. Vóór iedere afreis gingen de vissers de omgang. Tijdens de plechtigheden viel de eer te beurt aan de IJslandvaarders om het beeld te dragen.De jaarlijkse noveen gaat door van 2 juli, de vroegere datum van het feest van Maria Bezoek, tot 10 juli.

   

  Het
  Genadebeeld is een gepolychromeerd beeld, vermoedelijk uit de 16de eeuw van Brugse makelij. Het prijkt op het altaar van de linkerzijbeuk van de parochiekerk. Lombardsijde is de oudste bedevaartplaats van de Westkust. Het houten Mariabeeld is waarschijnlijk een beeld dat na een schipbreuk aan het strand ongeschonden was aangespoeld, en door de vrome vissers werd vereerd om door Maria, de ‘Ster der Zee’, beveiligd te worden tegen de gevaren van storm en ontij. Op voorspraak van Maria zouden enkele reddingen op zee en genezingen zijn gebeurd.
  De moderne glasramen (detail) verwijzen naar enkele wonderlijke gebeurtenissen, toegeschreven aan O.-L.-Vrouw van Lombardsijde

  30-01-2009 om 08:16 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  28-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.manekensvere


  Onze-Lieve-Vrouwenkerk.

  Mannekensvere is een Belgisch dorpje in de Polders. Het is een deelgemeente van de kustgemeente Middelkerke. In 1971 werd Mannekensvere deel van de gemeente Spermalie, maar deze verdween in 1977 en Mannekensvere werd bij Middelkerke gevoegd. Het dorp ligt langs de rivier de IJzer


   

     Wapenschild 

   

   

   

  28-01-2009 om 10:42 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slijpe

  Sint-Niklaaskerk.

  Slijpe is een Belgisch dorpje in de Polders. Het is een deelgemeente van de kustgemeente Middelkerke. In 1971 werd Slijpe een deel van de gemeente Spermalie, maar deze verdween in 1977 en Slijpe werd bij Middelkerke gevoegd.

  Over het grondgebied van Slijpe loopt het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. In het westen van de deelgemeente ligt rond een brug over deze vaart het gehucht Rattevalle. Slijpe ligt ook aan de E40. De verbindingsweg tussen de autosnelweg en de populaire toeristische kustgemeente Middelkerke loopt echter dwars door de dorpskern. Om die dorpskern wat te verlichten werd het plan opgevat om een directe verbindingsweg aan te leggen naast het dorp.

  De kerk en de parochie zijn genoemd naar Sint-Niklaas.

   

  28-01-2009 om 10:24 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.leffinge
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onze-Lieve-Vrouwwekerk.

  De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge - ook wel de kathedraal van het Noorden genoemd - werd in 1879 ingewijd. Ze kreeg 13 torentjes omdat toenmalige bisschop Johan Joseph Faict geboren was in 1813 in Leffinge. De bouw ervan had 30 jaar geduurd. De kerk is sinds 1976 beschermd. In november 1980 besliste het schepencollege over te gaan tot de restauratie van de kerk. Deze restauratie verliep echter niet vlekkeloos. Enkele fases uit de restauratie waren niet succesvol door problemen met de aannemersbedrijven, en bij het begin van de 21ste eeuw was de restauratie nog steed niet afgerond. Sinds oktober 1995 was de kerk jarenlang ontoegankelijk en dienden pariochen uit te wijken naar de omliggende kerken. Tijdens de restauratiewerken werd het graf van een Tempelridder gevonden door de Oostendse architect Walter Snauwaert.


  28-01-2009 om 09:33 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.snaaskerke

  Sint-Corneliuskerk.

  De neogotische kerk van Snaaskerke werd in 1913 gebouwd, ter vervanging van een kerk die in 1911 afgebroken werd.  28-01-2009 om 09:16 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (8 Stemmen)
  25-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.keiem

  Sint-Niklaas kerk


  De neogotische Sint-Nicolaaskerk uit 1922-1924, naar ontwerp van architect Theo Raison (Brugge) vervangt de laatgotische hallenkerk, die samen met het dorp tijdens de eerste wereldoorlog werd verwoest.

  In de kerk is er een Sint-Niklaasbeeld uit het begin van de 18e eeuw. Op het kerkhof vind je grafstenen uit de 18e en 19e eeuw.

  In 2000 werden altaar en ambo vernieuwd. Voor meer informatie, klik hier.Sint-Niklaas kerk.  25-01-2009 om 13:14 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (6 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Pieters-Kappele (wvl)

  Sint-Pieterskerk en kapelle.


  Even verder in de richting van Gistel ligt het dorpje Sint-Pieterskapelle, waar edelvrouwe Gela de kapel bouwde. De eerste vermelding van de parochie Sint-Pieterskapelle dateert van 1272. Voordien maakte ze deel uit van Slijpe, voor het eerst vernoemd in 840 en parochie vanaf 1137. Vandaar dat in de bulle van paus Innocentius III van 1200, waarin hij aan Gela de toestemming geeft om een kapel en een klooster te bouwen, Slijpe wordt vernoemd.

  De kleine neogotische Sint-Pieterskerk staat waarschijnlijk op de plaats waar de Sint-Pieterskapel door Gela werd gebouwd. In een nis boven de ingang onder de toren staat een beeld van Petrus, met de sleutel van het Rijk Gods in de hand (vgl. Matteüs 16, 19).


  Beeld van Petrus,met de sleutel van het rijk Gods in de hand.  't Kapelleke en de kerk vormen een stemmig geheel,om er even te genieten van het stille dorpje

  25-01-2009 om 12:04 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moere
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sint - Niklaaskerk.


  Tenmidden van een ommuurd kerkhof dat afgeboord is met knotlinden bevindt zich de beschermde Sint-Niklaaskerk. Dit neogotische kerkgebouw werd van 1858 tot 1860 gebouwd op de plaats van de vroegere kruiskerk. De achthoekige toren is hier nog een restant van en stamt uit de dertiende eeuw en is in 2001 gerestaureerd. Bemerk ook het typisch gotische roosvenster en de pinakels aan de noordgevel van het gebouw. Aan de zijgevel merken we onder een luifel een negentiende eeuwse Christuscorpus op in dennenhout.

  In de rechterzijbeuk bevindt zich een neogotisch altaar, toegewijd aan St. Petrus. Het altaar in de linkerbeuk is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw-onbevlekt-ontvangen. Merk op dit altaar, tussen de andere vrouwelijke heiligen, de afbeelding van St. Godelieve op. Boven het orgel hangt een immens schilderij geschilderd door Joseph van Severdonck, van Brussel "verrezen Christus met kruis en wimpel" (1864). We zien Christus die met een vaandel ten hemelen verrijst en omringd wordt door een gouden gloed.

  [bewerk] Van Peteghemorgel

  In de St-Niklaaskerk van Moere bevindt zich een zogeheten Van Peteghemorgel. Dit orgel werd in 1776 gebouwd door vader en zoon Van Peteghem, een bekend orgelbouwersgeslacht uit Gent. Hoogstwaarschijnlijk werd de kas door een lokale schrijnwerker vervaardigd. Tijdens de bouw van de nieuwe kerk werd het orgel in de centrale toren geplaatst. Later werd het verplaatst naar het koor. Het orgel van Moere is een van de weinige overgeblevene van dit type in West-Vlaanderen, want vele instrumenten in het zuiden van de provincie gingen verloren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het orgel in Moere is beschermd als monument. Het werd dan ook gerestaureerd met onder andere een reconstructie van het klavier, het pijpwerk werd gereinigd en hersteld. De frontpijpen werden ontdaan van hun verflaag en het snijwerk werd hersteld.

  25-01-2009 om 11:19 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zevekote
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Onze-Lieve-Vrouwenkerk.  Inwijding van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zevekote door Mgr. Van Susteren op 8 september 1719. Deze vaak verbouwde kerk heeft een plattegrond in de vorm van een byzantijns kruis. De westertoren uit 1856 contrasteert erg met de rest van de kerk. Het merkwaardige orgel van A. J. Berger uit 1772 werd in 1993 gerestaureerd

  De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zevekote werd gesticht tijdens de 13de eeuw door de abdij van Sint-Andries in Brugge.Het oudste kerkgebouw, dat men zijn hoge toren duidelijk herkenbaar is op de kaar van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1571), werd tijdens de godsdienstroebelen van de 16de eeuw grotendeels vernield. Vanaf 1611 werd gestart met het herbouwen van een eenbeukige kruiskerk. De ruwbouw was voltooid in 1629, aangezien de rekeningen van dat jaar het dekken van het dak vermelden.
  De kerk werd in 1719 herwijd door de Brugse bisschop Van Susteren, wat erop wijst dat zij tijdens de vroege 18de eeuw grondig hersteld of zelfs gedeeltelijk herbouwd werd.
  Het sobere interieur bewaart in het koor nog vier kraagstenen in de vorm van engelenkopjes, waarop vroeger de gewelfribben rustten.
  De huidige bakstenen westtoren werd opgetrokken in 1856 naar de plannen van provinciaal architect Pierre Buyck.
  Het orgel, een instrument uit 1772 van Andries-Jacob Berger, werd in 1993 gerestaureerd.
  Het als dorpsgezicht beschermde kerkhof is gedeeltelijk afgesloten met een bakstenen muur uit 1869 en gedeeltelijk met een beukenhaag.
  Op het kerkhof bleven heel wat laat-19de en vroeg-20ste-eeuwse graftekens en enkele gietijzeren grafkruisen bewaard.
  Bron: Monumentaal West-Vlaanderen van Jeroen Cornilly

  Onze-Lieve-Vrouwekerk.

  25-01-2009 om 10:54 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leke


  De  Sint - Niklaaskerk.


  De neogotische Sint-Nicolaaskerk (1855) is een driebeukige hallenkerk die tijdens de eerste wereldoorlog werd vernield. De kerk werd in 1922 hersteld. Neogotisch meubilair, behalve arduinen doopvont (ca. 1500). Beeld van Jezus aan het Kruis (18e eeuw).

  25-01-2009 om 10:05 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Moker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kerk van de heilige pastoor van Ars.  De Mokker is een gehucht in de Belgische gemeente Koekelare. Hoewel de kern afgezonderd ligt van de dorpskern van Koekelare, is De Mokker geen deelgemeente. De Mokker ligt op de weg van Koekelare naar de Diksmuidse deelgemeente Leke.

  Kerk van de Heilige Pastoor van Ars

  De Mokker is een parochie sinds 1925. Het gehucht heeft een modern kerkje uit 1932, grotendeels opgetrokken in baksteen. Het is een driebeukige kerk onder drie zadeldaken. De kerk heeft echter geen toren. De doopkapel en het hoofdportaal zijn uit 1970. De patroonheilige van de kerk en de parochie is de Heilige Pastoor van Ars, Jean Vianney.


  Biechtstoel.  Binnenzicht.

  25-01-2009 om 09:50 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zande

  Sint-Andreaskerk.


   

  De kerk en de katholieke parochie zijn genoemd naar Sint-Andreas of Sint-Andries. Het neoromaanse kerkje heeft een toren van 40 meter hoog en werd in 1910-1911 heropgebouwd naar het uitzicht van een vroegere 13e-eeuwse vroeggotische kerk. De gelijkenis met de nog intacte 13e eeuwse toren van buurdorp Moere is dan ook treffend. De kerk heeft een vieringtoren en de torenspits wordt getypeerd door het Lotharings kruis bovenaan.

  De kerk bezit een reliekhouder uit het begin van de 17e eeuw met een stukje van het Heilig Kruis dat in 1442 aan de kerk zou zijn geschonken. Verder bevat de kerk nog een aantal 17e-eeuwse en 18e-eeuwse beelden en schild

  25-01-2009 om 08:23 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  24-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Score


  O-L-Vrouw kerk

  Schore is een Belgisch dorpje in de Polders. Het is een deelgemeente van de kustgemeente Middelkerke. In 1971 werd Schore deel van de gemeente Spermalie, maar deze verdween in 1977 en Schore werd bij Middelkerke gevoegd. Het dorp ligt langs de rivier de IJzer. In Schore staat een abdijhoeve, de Schoorbakkehoeve.

  24-01-2009 om 12:26 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekegem


  Sint - Amanduskerk.

  De Sint-Amanduskerk is een laat-gotische kerk, die in de 17de eeuw werd gebouwd. De kerk heeft een goede akoestiek, en regelmatig worden er concerten uitgevoerd. Opmerkelijk is ook de reeks leilinden die rond het kerkhof zijn aangeplant.

  Bekegem is een klein boerendorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Het is een deelgemeente van Ichtegem. De dorpskern ligt wel relatief ver van het centrum van de hoofdgemeente, namelijk ruim 7 km in vogelvlucht en ruim 10 km over de weg. Waar de hoofdgemeente Ichtegem en andere deelgemeente Eernegem nog onder de kleinstedelijke invloedssfeer van Torhout valt, richt Bekegem zich meer op de steden Oostende en Brugge.

  Sint-Amanduskerk  24-01-2009 om 10:59 geschreven door zorkie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (8 Stemmen)

  Archief per week
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Klik op de hond en u bent in mijn ander blog
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek  http://blog.seniorennet.be/zegel


  Blog als favoriet !


  Zoeken met Google  Nieuws HLN
 • Waarom Tesla-bestuurders de ‘geheime’ camera in hun auto maar beter kunnen afplakken
 • Deze draadloze oortjes zijn perfect om te sporten
 • Huawei draait miljardenwinst ondanks VS-sancties
 • Google stort 25 miljoen dollar in fonds voor bestrijden nepnieuws
 • Smartwatch en andere wearables helpen bij het detecteren van coronabesmetting
 • Spotify koopt eigen audiochat-app
 • Populaire Apple-analist slaat bal compleet mis en scheert wenkbrauwen af
 • Deze 5 gebruiksvriendelijke smartphones zijn bruikbaar door jong én oud
 • Knappe, jonge Japanse motorrijdster blijkt vent van 50, met een geweldig talent voor fotoshoppen
 • Supreme Court geeft Google gelijk in strijd rond auteursrechten met Oracle


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus

  http://www.bloggen.be/kerken


  Zoeken met Yahoo  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!