Tony De Neve neemt de taken milieu en landbouw over van André Claeys. De bevoegdheid van Warnix Schelstraete wordt overgeheveld naar Trees Van Hove. Zij wordt echter ook schepen bevoegd voor de drugproblematiek en ontwikkelingssamenwerking, twee functies die tot nog toe door eerste schepen Jan Vermeulen werden uitgeoefend. Ook de dienst Personeel gaat naar Van Hove.

Het seniorenbeleid, dat door schepen Schelstraete werd beheerd, gaat over naar OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V). Alles wat seniorensport betreft, gaat naar sportschepen Norbert De Mey (Open VLD).