Houthalen-Helchteren bruist! Uw gemeente in woord en beeld!

23-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bejaardenzorg, anders bekeken

De voorbije jaren volgden velen onder ons de perikelen over Tonia Nouwens. Deze dame van 102 verbleef in rusthuis Vinkenhof in onze gemeente, maar de relatie tussen haar mantelzorgers Herman en Hildegard en de directie van het rusthuis raakte vertroebeld. Dat leidde uiteindelijk tot de verhuis van Tonia naar een ander rusthuis.
Via deze website hebben we altijd getracht om een zo objectief mogelijk beeld te brengen van de situatie, zonder al te diep in te gaan op de grond van de zaak. Maar de zaak prikkelde menigeen onder ons, dat konden we uit de verschillende reacties afleiden. Daarom dat een babbel met Herman en Hildegard ons verrijkend leek. En los van alle feiten die zich in het verleden mogelijk hebben afgespeeld, los van oordelen of veroordelen, los van heel de situatie eigenlijk, ontdekten we twee mensen die een heel bewuste kijk hebben op ouderenzorg. Ik geef jullie dan ook graag het interview integraal mee, simpelweg omdat we het boeiend vinden...
 
Herman en Hildegard, jullie staan in voor de zorg van de 102-jarige Tonia Nouwens. Ik weet dat de zorg dragen voor een oudere persoon niet eenvoudig is en een hele inzet vergt. Tonia verblijft geregeld bij jullie thuis, maar over het algemeen woont Tonia in een rusthuis.
Waar moet volgens jullie een rusthuis aan voldoen om een gezellige 'thuis' te zijn voor haar bewoners?
 
"Een verhuis naar een rusthuis houdt meestal een groot afscheid en emotionele verwarring in" aldus Herman. "Qua huisvesting dient de bewoner in de eerste plaats de mogelijkheid te krijgen om zijn of haar oude leefomgeving zoveel mogelijk te reconstrueren in de nog enige resterende privéruimte, de kamer, die een rusthuis biedt. Dat gaat sowieso gepaard met grote beperkingen en regelgevingen. Maar die regelgeving mag niet te ver gaan. Regels als een nageltjesverbod, een vaste plaats voor het bed of het meubilair of een opgedrongen standaardvergrendeling van alle ramen, hoort daar volgens ons niet bij. Het zorgt voor een ziekenhuissfeer of een internaatgevoel."
"Uniformiteit kan dienstig zijn voor het beleid, maar we stellen ons de vraag of het de individuele eigenheid van de bewoner niet aantast" vult Hildegard aan. "Praktische voorzieningen op gebied van bv. ventilatie en zonwering zijn niet onbelangrijk en de beschikking over een eigen telefoontoestel op elke rusthuiskamer zou verplicht moeten worden. Zo'n telefoon is immers de meest eenvoudige mogelijkheid tot sociaal contact. Zelfs een bedlegerige bewoner kan een hoorn opnemen en daarmee zijn gevoel van verbondenheid met de buitenwereld versterken. Ook polyvalente of gemeenschappelijke ruimtes moeten een gevoel van sfeer en gezelligheid uitstralen."

Herman en Hildegard, door jullie jarenlange inzet en zorg hebben jullie ervaring in de ouderenzorg. Wat ontbreekt er vaak in rusthuizen waardoor er volgens jullie minder 'woonkwaliteit' is voor de oudere bewoners?
 
"Vooreerst zijn woon- en leefkwaliteit onmiskenbaar met elkaar verbonden. Grootschaligheid, uniformiteit, kille grote ontmoetingsruimtes, een gebrek aan individuele benadering en zorg op maat vormen in vele rusthuizen nog steeds grote obstakels. Begrippen als kleinschalige leefgroepen, gezelligheid en huiselijkheid, gemoedelijkheid, respect, oprechte luisterbereidheid en empathie... , ze zullen allen in belangrijke mate bijdragen tot een betere levenskwaliteit."
 
Tonia verhuisde het voorbije jaar naar een nieuw rusthuis, een nieuwe omgeving. Ik leerde Tonia recent kennen als een 102-jarige die nog heel erg bij de les is en pientere opmerkingen maakt. Die verhuis moet voor haar dan ook een impact hebben. Hoe schatten jullie die in, wat vertelt Tonia er over?
 
"Na elf jaar verhuisde Tonia recentelijk gedwongen naar een ander rusthuis. Zoals voorzien en voorspeld door artsen en geriaters zorgde het ontrukken van haar noodzakelijke houvasten in een vertrouwde leefomgeving voor een ernstige desoriëntatie. 
Tonia's bijna dagelijkse vragen als: "Hoe zou het met Maria Stevens zijn?"; Ik heb verpleegster Marie-Jeanne niet meer gezien!"; "Is dit mijn kamer?"; "Ik vind mijn weg hier nog niet, het is allemaal vreemd"..., duiden ook na maanden nog steeds op de ernstige desoriënterend impact van de verhuis. Hetzelfde stellen we vast bij haar depressieve buien als gevolg van angsten die met de verhuis gecorreleerd zijn."

"Een van de belangrijkste steunpunten van een hoogbejaarde is zonder twijfel het houvast aan zijn 'eigen plekje' en vertrouwde personen. Zeker bij het begin van dementie of met een nalatend geheugen vormen deze factoren een noodzakelijke wegwijzer en een belangrijk oriënteringspunt. Een verhuis of ernstige verstoring in deze houvasten zal de angst doen toenemen en een beklemmend gemis aan zelfredzaamheid vergroten. Dat merken we bij Tonia heel erg en maakt die verhuis dubbel pijnlijk en jammer."
 
Denken jullie dat een goed werkend rusthuis de levenskwaliteit en de levensduur van haar bewoners kan verlengen?

"Absoluut!  Meermaals en vooral bij meer sociaal geïsoleerde bewoners stelden wij reeds na enkele maanden opname de totale ontreddering en het afglijden in een zware depressie vast. In sommige gevallen leidde dit volgens ons zelfs tot overlijden. Overmedicatie en gebrek aan psychische hulpverlening waren hierbij naar ons gevoel ook tekenend."
 
"Vormen van fysieke of chemische fixatie zijn uit den boze, zijn vernederend en lokken agressie uit. Vasthouden is niet vastbinden! Vooral een louter somatische zorgverlening en ontbreken van aandacht voor het psychisch welbehagen heeft in veel gevallen een nefaste uitwerking. Het heeft geen zin iemand nieuwe hartkleppen te steken en hem vervolgens te laten verkommeren op zijn kamer. Ook moeten rusthuizen dringend ophouden met bewoners te infantiliseren. Infantiliseren is mishandeling en hen levend begraven. Erg belangrijk is ook hun isolement met de buitenwereld voorkomen (telefoon, internet, busdiensten,...). Het aantrekkelijker maken van bezoek zou een kerntaak moeten zijn voor elk rusthuis."
 
We zijn er van overtuigd dat nieuwe mogelijkheden scheppen die het sociaal klimaat in en om een rusthuis verbeteren, een unieke kans is op een meer menswaardig bestaan van de rusthuisbewoners. Tientallen ideeën hebben we hierrond: laat bezoekers mee dineren in een rusthuis samen met de bewoners, mits afspraak vooraf of voorzie een rokersruimte in de cafetaria, gezellige ontvangstruimtes, aantrekkelijke terrassen met groen, kind- en diervriendelijkheid,... Dàt zou een meerwaarde zijn!"
 
"Een en ander vereist natuurlijk een ruimere, sociale visie en een oprechte betrokkenheid vanuit het bestuur of beleid gekoppeld aan een sterke motivatie van het personeel. Directieleden en personeel dienen aangesteld te worden op grond van een reële knowhow en betrokkenheid met de jobessentie. Louter gepolitiseerde aanstellingen in beleidsfuncties of sleutelposities bieden vaak geen enkele garantie voor kwaliteit."
 
Herman en Hildegard, afrondend: waar mankeert het momenteel nog aan in de ouderenzorg? Waar moet volgens jullie op ingezet worden om 'wonen' voor bejaarden een (nog) betere invulling te geven?
 
"Budgettaire voorzieningen moeten realistischer worden. Een schaarse of ondermaatse personeelsbezetting zal zich rechtstreeks vertolken op de werkvloer en niet enkel de zorgverlening van bewoners zal er negatief door beïnvloed worden, maar ook de werkdruk van het personeel."
 
"Tevens moeten ouderen meer inspraak krijgen, volwaardig benaderd en betrokken worden bij het beleid. Ook het zingevingsdeficiet bij ouderen moet aandacht krijgen. Zorgafhankelijke ouderen verliezen steeds meer hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid, hetgeen vaak gepaard gaat met het inleveren van hun trots, eigenwaarde en betrokkenheid bij het leven.
Er heerst nog steeds een stereotype beeldvorming over ouderen als zorgbehoevende en oninteressante mensen, die contraproductief zijn en zonder toekomst. Ze worden vaak als inferieur en als 'ballast' beschouwd. Maar, zoals het een geciviliseerde samenleving past, moet er noodgedwongen voor hen worden gezorgd en wordt er aldus aan hun primaire behoeften voldaan. Maar een dergelijke leeftijdsdiscriminatie is onaanvaardbaar en zulke benaderingswijze kan natuurlijk ook voor een opgroeiende generatie geen voedingsbodem vormen tot erkentelijkheid, respect of waardering. Noch een open staan voor de specifieke talenten of vaardigheden, die de oudere in potentie kan bezitten..."
 
"Vanuit onze welvaartsmaatschappij moeten wij onze morele krachten aanscherpen om af te stappen van de zienswijze om economische en materiële belangen te blijven cultiveren tot een hoogste goed. Enkel op die wijze kunnen er andere soorten ontmoetingen ontstaan en kunnen wij onszelf tot een hoger niveau tillen.
En laat ons vooral niet vergeten, dat wijzelf de ouderen van morgen zijn..."
 
En speciaal omwille van die laatste woorden van Herman en Hildegard in dit interview, stond ik er op dit hele verhaal integraal te publiceren. Achter elke deur, schijnt een ander licht.
Stijn

Wie meer wil weten over Tonia, kan terecht op www.deodata.be.
Een kritische blik op ouderenzorg vindt u op
www.ouderenhart.be.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Premiezoeker

Een handig hulpmiddeltje voor wie gaat bouwen of verbouwen is de premiezoeker. Op www.premiezoeker.be vind je een totaaloverizcht van alle premie-en subsidiemogelijkheiden die er bij jou in de buurt voorhanden zijn. De website is een initiatief van de Vlaamse overheid en toont je niet enkel welke premies er bestaan, maar wijst je ook de weg tot het aanvragen van de premies.
Tussen de meer dan 1800 premiemogelijkheden zit er ongetwijfeld ook een aanbod voor jou.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uniek interview
Aanstaande zaterdag brengen we op deze website een vrij uniek interview met Herman en Hildegard. Deze twee mantelzorgers brengen hun visie op ouderenzorg. Dit interview is het eerste van een reeks boeiende interviews die u dit najaar op deze website zal kunnen nalezen.
Mis het niet.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paddentunnels in de Loerstraat

Het schepencollege zal op voorstel van Schepen Ventura een aanbesteding uitschrijven voor de aanleg van amfibieëntunnels in de Loerstraat. De opdracht wordt geraamd op 11.000 euro.
Gedurende vele jaren wordt er in de Loerstraat door tal van vrijwilligers meegewerkt aan paddenoverzetacties. Het gemeentebestuur wil nu een inspanning leveren om dit belangrijk voortplantingsgebied voor deze dieren op een duurzame manier te ontsluiten. De tellingen die de voorbije jaren gebeurden in dit gebied toonden aan dat de Loerstraat een plek is met hoge aantallen padden en andere waardevolle soorten van amfibieën.

Eerder stelde een aantal oppositiepartijen dit idee van paddentunnels in vraag. Raadslid Vanotterdijck (CD&V) had het hierbij over onverantwoorde uitgaven. De Loerstraat jaarlijks enkele weken afsluiten is voor hem een betere en goedkopere oplossing. Per slot van rekening wonen er slechts een paar gezinnen en die zouden door zo'n afsluiting maar enkele honderden meters moeten omrijden.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ergowoonadvies

Het OCMW startte een project rond ergowoonadvies. Hierdoor kunnen inwoners advies inwinnen voor amper 2 euro bij ergotherapeure Hanne Sourbron. "Veel ouderen en hulpbehoevende personen willen zelfstandig kunnen blijven wonen. Door hun ziekte, handicap of leeftijd is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Ergowoonadvies biedt heel wat antwoorden op vragen die opduiken voor deze mensen" aldus Hanne. "Ik ga bij ouderen aan huis langs en geef hen woonadvies: tips over grote en kleine hulpmiddelen en technieken of beperkte bouwingrepen die het dagelijks leven van mensen met een fysieke beperking makkelijker kunnen maken."
Meer info: dienstencentrum Perron-Oost, tel. 089 460 480.
(dit artikel verscheen deze week ook in De Weekkrant)

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is voorbij
Het kan niet anders dan dat ook u de voorbije weken met aandacht het proces rond de moord op Els Van Doren hebt gevolgd. Vier weken lang was het proces een hot topic in elk nieuws dat je zag, hoorde of las.
Vandaag kwam er een einde aan het proces.
Vandaag werd geoordeeld.

Els Clottemans werd door de volksjury veroordeeld voor moord met voorbedachte rade. Een hele zware uitspraak die het einde van een leven vergoed met het einde van een ander leven. Of van vele andere levens... Els Clottemans heeft geen toekomst meer. In haar verhaal werd vandaag de laatste letter geschreven. Elke dag die nu nog komt en waarop Els Clottemans zal ademen, zal een stap dichter bij de eindeloosheid van haar horizon zijn. Een horizon zonder toekomst. Perspectiefloos.
Ik kan me niet uitspreken over de rechtvaardigheid rond die zinloze horizon voor Clottemans, ik weet niet wie ze is, wat ze deed, hoe ze zich voelt of waarom ze het al dan niet deed. Ik weet ook niet of het voor de nabestaanden van Els Van Doren écht een hulp is. Gaat hun leven nu rimpelloos verder of zal het hele verhaal ook hun levensstappen blijven bepalen...
Er is geoordeeld, boek gesloten, dossier stopgezet.

En wat met de vele andere personages in dit verhaal. Ik herinner me het beeld van de moeder van Els Clottemans, strijdend vol geloof in de onschuld van haar dochter. Haar dochter was geen monsterlijke koele killer, haar dochter was een liefdevolle vrouw die vol overgave les gaf aan een horde schoolkinderen. Iedereen vond juffrouw Els een toffe...
Het moet niet makkelijk geweest zijn voor de juryleden om een beslissing te nemen, zeker niet de beslissing tot veroordeling. Besef eens even dat die leuke schoolkinderen vanavond ineens opgezadeld worden met de wetenschap dat ze les hebben gekregen van een kille, doordachte moordenares... Ook hun leven zal nimmer lopen zoals voorheen. En de collega's die in haar onschuld geloofden, haar buren, haar vrienden...

De impact van de daden van één mens op onze samenleving, op eenieder van ons, is gigantisch. Misschien staan we daar te weinig bij stil. De toekomst zal het uitwijzen. Ofwel daalt vanaf vandaag het aantal pasgeborenen die de naam Els krijgen sterk, ofwel tonen de komende maanden aan hoe vluchtig en relatief oordelen en veroordelen zijn geworden in onze samenleving...
Stijn
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoogstamfruit

Wil je eens je tanden zetten in gezonde appelen en peren? Dan moet je op 24 oktober vanaf 14.00 uur zeker eens een kijkje gaan nemen aan het infocentrum van Limburgs Landschap op het domein Hengelhoef. De Nationale Boomgaardenstichting stelt er een hele reeks oude fruitrassen tentoon die kunnen gekocht worden. Kijk, vergelijk en geniet.

Info: Limburgs Landschap vzw, Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder, 011 53 02 50, info@limburgs-landschap.be, www.limburgs-landschap.be

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asielzoekers naar Helchteren?

De kans bestaat dat de leegstaande kazerne van Helchteren binnenkort een tijdelijk nieuwe invulling krijgt. Momenteel zoekt de overheid immers naar noodoplossingen om asielzoekers een tijdelijk onderdak te bieden. Hierbij klinkt steeds vaker de suggestie om een aantal leegstaande kazernes in te richten voor de opvang van asielzoekers. Op de lijst van kazernes die in aanmerking kunnen komen voor deze invulling, prijkt ook de naam van de kazerne van Helchteren. Ook legeraccommodaties in Zonhoven, Bevingen, Eksel en Tongeren komen in aanmerking. (bron: hbvl)

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEMO zoekt muzikanten
Al 48 jaar brengen de muzikanten van DEMO in Houthalen-Oost muziek. Dit paradekorps verwierf de voorbije decennia naam en faam in binnen- en buitenland. De voorbije jaren werd DEMO echter niet gespaard van tegenslag. Zo ging een tweetal jaren geleden hun hele oefenlokaal inclusief alle instrumenten en partituren in de vlammen op. Nu twee jaar later lijkt stilaan een einde te komen aan de lijdensweg die hiermee gepaard ging. En DEMO bruist ook opnieuw van de energie. De muzikale agenda is stilaan terug goed gevuld en dus weerklinkt de roep naar meer en nieuwe muzikale leden. DEMO is in het bijzonder op zoek naar muzikanten die volgende instrumenten willen (leren) bespelen: trompet, althoorn, schuiftrombone en tuba. Heb je nog geen muzikale ervaring, maar zegt dit instrument je wel iets, dan ben je ook van harte welkom.

Alle info over DEMO vind je op www.paradekorpsdemo.com. Misschien is het ook wel een goed idee dat je even binnenspringt tijdens de opendeurdag op zondag 24 oktober vanaf 10.30 uur. Je vindt het DEMO-lokaal in gemeenteschool De Kleine Kunstenaar, Edelweisstraat in Houthalen-Oost.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gaat goed met Bert la Lau
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Bert la Lau, de handbiker uit Lillo, mocht vorig weekend voor het derde opeenvolgende jaar de "Memorial Fernand de Bolle" op zijn naam schrijven. De handbikerace die in Hasselt werd gereden, liep over een afstand van 10 kilometer. Vanaf de start reden Bert en zijn Waalse compagnon François Deberg op kop. Ze werkten goed samen tot ze in het Hasseltse stadscentrum bij de klinkers kwamen. Daar nam Bert een voorsprong op François door te demarreren en de laatste kilometers solo te rijden. Dat leverde hem een nieuw parcoursrecord op in een tijd van 17:45 minuten, een verbetering van zijn oude record met maar liefst 1:15 minuten.

“Mijn topsnelheid lag op 45 kilometer per uur. Dit is mijn laatste wedstrijd van het seizoen en ik kan terugblikken op zeer goede prestaties. Vorige week ben ik tweede geworden tijdens de marathon van Keulen en de week daarvoor heb ik de marathon van Berlijn gewonnen, ” vertelt Bert tevreden. “Ik ben net 54 geworden maar ik kan nog goed mee. Alleen het herstel gaat wat langzamer.” (bron: rico)

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse snelwegen minder verlichten
Zowat alle Vlaamse snelwegen zullen vanaf komende zomer minder of niet meer verlicht worden 's nachts. Dat verklaarde minister Crevits de afgelopen dagen. Met deze ingreep wil Crevits in de eerste plaats 2 miljoen euro per jaar besparen. Tussen middernacht en 6 uur 's ochtends zijn nu al de lichten op de snelwegen gedoofd, met uitzondering van op- en afrittencomplexen en plekken waar wegenwerken aan de gang zijn. Vanaf de zomer zullen de lichten volledig worden gedoofd. De minister wil de verlichtingspalen wel niet weghalen. Op die manier wil ze ervoor zorgen dat de lichten bijvoorbeeld wel nog ontstoken kunnen worden bij slecht weer. De verlichting op de gewestwegen blijft wel nog branden.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Missietentoonstelling
In ontmoetingscentrum De Roepsteen in Helchteren vindt dit weekend de missietentoonstelling plaats. Zaterdag en zondag kan je van 14 tot 18 uur de creatieve kunstwerkjes gaan bekijken die onder meer de leden van de missienaaikring de voorbije maanden in mekaar hebben geknutseld. Voor meer info kan je terecht bij José Vanginniken, tel. 011 521 608.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Witte lakens
Klik op de afbeelding om de link te volgen Op zondag 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen armoede. Het waren de Verenigde Naties die in 1992 deze dag omdoopten tot dé dag waarop armoede in de kijker wordt geplaatst. Op tal van plaatsen vinden die dag activiteiten plaats die de strijd tegen armoede in het licht zetten. Voor Limburg ligt het zwaartepunt van deze dag dit jaar in Genk. Op 17 oktober, start om 16.00 uur een congres over armoede in de Limburghal in Genk. Je kan er van 16 tot 19 uur terecht op een infobeurs over armoede. Om 17.00 uur wordt de film Miss Homeless vertoont in de Euroscoop (C-Mine). Het zichtbare hoogtepunt zal om 20.00 uur starten. Dan verzamelen honderden mensen aan de Limburghal in Genk voor een fakkeltocht doorheen het centrum van Genk. De fakkels symboliseren het licht in de donkere uitzichtloosheid van mensen in armoede.

In onze gemeente begon het kenbaar maken van die strijd al op vrijdag 15 oktober. Burgemeester Yzermans ontving een delegatie van Warm Hart, een vereniging waarin armen het woord nemen. Samen hingen ze een geknoopt laken uit het raam van het gemeentehuis, om aandacht te vragen voor iedereen die het moeilijk heeft om de eindjes telkens weer aan elkaar te knopen.
De burgemeester had een speciaal woord van dank voor voorzitter Rudy Lauwers, voor zijn inspanningen om armoede bespreekbaar te maken.

Meer info over de Werelddag van verzet tegen armoede vind je op de website www.17oktober.be. Ook  de vzw Warm Hart die gevestigd is in onze gemeente, heeft een eigen website.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
14-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de duisternis

Op zaterdag 16 oktober 2010 organiseert onze gemeente in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en Preventie Lichthinder vzw de vijftiende editie van de Nacht van de Duisternis. Op deze avond staat de problematiek van lichthinder centraal.  Er wordt tijdens deze donkere nacht een avondwandeling georganiseerd.

Voor deze Nacht van de Duisternis wordt iedereen uitgenodigd om de lichten te doven.Ook het gemeentebestuur doet mee aan de Nacht van de Duisternis. De straatverlichting zal daarom in Houthalen-Helchteren reeds om 19 uur op nachtregime geschakeld worden en zal de klemtoonverlichting van enkele openbare gebouwen gedoofd worden.  
Door het doven van de verlichting kan weer meer worden genoten van de donkere nacht, en wordt de nacht weer echt gezellig!

Wandeling in de duisternis
De vzw Milieugroep de Mangelbeek  organiseert tijdens de Nacht van de duisternis een leuke avondwandeling. Tijdens de wandeling wordt de nacht beleefd aan de hand van verschillende verhalen over de plaatselijke fauna en flora. Als afsluiter voorziet het gemeentebestuur een hartverwarmend drankje. Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig. Afspraak op 16 oktober om 19.30 uur aan het Domein Hoeverheide, Heerkensweg 2 in onze gemeente. Info: Johan Lemmens, mangelbeek@skynet.be, 011 60 28 45.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bibliotheekweek
Zin om een pint te pakken met Herman Brusselmans, gevaarlijke moordenaars op te sporen met Sherlock Holmes of lekkere varkenswangetjes in witbier te bereiden met Piet - wat hebben we geleerd vandaag - Huysentruyt? Of beleef je liever spannende avonturen met Lara Croft, Spiderman, Bessy, the suicide bunnies of noem maar op... Rep je dan als de gesmeerde bliksem naar de bib in je buurt. Dé uitgelezen plek voor heerlijk onverwachte ontmoetingen. Van 16 tot en met 23 oktober is het de bibliotheekweek! Daar moet je bij zijn!

Maar de Bib, da’s uiteraad meer dan boeken alleen. Van de nieuwste van MGMT tot een zeldzame uitvoering van het Requiem van Mozart. Van Gone with the wind tot Star Wars en alles daartussen. Ontdek het allemaal tijdens de Bibliotheekweek, hét ideale moment om je bib te leren kennen.

 • Zaterdag 16 oktober: verwendag
 • Zondag 17 oktober: voorleesuurtje
 • Zaterdag 23 oktober: ontmoeting met Geronimo Stilton (inschrijven via de balie verplicht!)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bloedinzameling
Op 14 oktober organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling in Houthalen-Centrum. De inzameling gebeurt in het dienstencentrum (voormalig TIKB) langs de Pastorijstraat. Info: Jeanine Bruyninckx, tel. 011 60 11 57 (na 17 uur). De inzameling gebeurt van 17.30 tot 20.00 uur.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quiz
Het Davidsfonds organiseert op 23 otkober een leuke quizavond met als titel 'De Tafel van Vier'. De quizavond start om 20.00 uur en vindt plaats in wijklokaal De Bennewed op de Binnenvaartstraat. Deelnemende quizploegen moeten uit 4 mensen bestaan.
Tegelijk is 'De Tafel van Vier' het vroegere Vlaanderen Quizt in een nieuw kleedje.
Het is een uitdagende quiz die op meer dan 50 plaatsen in Vlaanderen en Brussel op hetzelfde moment plaatsvindt. Een quiz ook waarin de zoektocht naar onze wortels samengaat met alledaagse feitjes en weetjes. Kortom: een quiz voor iedereen!
Meer info: www.davidsfonds.be.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastadag

Het najaar is traditioneel het moment waarop heel wat eetdagen worden georganiseerd. Ook de bejaardenclub van Het Vinkenhof organiseert een pastadag en wel op 23 oktober. De pastadag gaat door in ontmoetingscentrum De Roepsteen in Helchteren. De opbrengst gaat naar de bejaardenclub van Het Vinkenhof. Zij organiseren leuke middagen en momenten voor de bejaarden van het rusthuis.
Volwassenen betalen 11 euro en kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 7 euro. Inschrijven kan van 11 tot 17 oktober van 14 tot 17 uur in de cafetaria van Vinkenhof. Inlichtingen: Freddy Van Becelaere tel. 011 72 69 27 of 0479 86 92 86 en de bestuursleden van vzw Bejaardenclub Vinkenhof.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veilig fietsen voor senioren

De seniorenraad organiseert in samenwerking met OKRA Houthalen-Centrum en ACV Gepensioneerden een cursus "veilig fietsen voor senioren". De cursus vindt plaats op 15 oktober om 14.00 uur. Samenkomst aan het parochiecentrum (Pastorijstraat) in Houthalen-Centrum.
Met deze cursus willen de organisatoren de verkeersveiligheid van de fietsers bevorderen. Er wordt ingegaan op de wegcode voor fietsers en uiteraard wordt er ook een fietstocht georganiseerd.  
Onder begeleiding van een instructeur wordt er aandacht besteed aan de zwakke verkeerspunten.

Inschrijven voor 8 oktober bij:
Dienst Welzijn, Cultuur en Jeugd - Vicky Broux
Vrijetijdswinkel, Centrum-Zuid 1111 (mijngebouw)
tel. 011 890 716

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brievenbussen van de Post verdwijnen

4 postbussen van De Post in onze gemeente werden weggehaald. De rode bussen op het Gildenplein (Ten Hout), de Tulpenstraat (binnen recreatiepark Hengelhoef), de Berkenstraat en de Grote Baan 29 (ingang naar mijngebouw) zijn niet meer. Uit recente tellingen van De Post bleek dat deze bussen nog weinig gebruikt worden door inwoners. In het totaal resten er nu in onze gemeente nog 18 postbussen.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)


Foto
Beste lezer,
welkom op deze blog waar je dagelijks nieuws uit onze gemeente vindt. Zelf iets te melden, geef me een seintje!
Groeten,
Stijn Van Dingenen
E-mail mij

Volg het nieuws van Houthalen-Helchteren ook op facebook:

Inhoud blog
 • 32ste tentoonstelling van rashoenderclub Het Scharrelhoen
 • Infosessie over elektrische voertuigen in Greenville
 • Rommelmarkt op Kelchterhoef
 • Arrestaties in drugsonderzoek
 • Volks landbouwgebeuren op 't Sonnis
 • Integratie-ambtenaar moet inbedding asielzoekers in woonbuurt verbeteren
 • Misschien is judo wel joúw sport!
 • Gemeente schenkt 1000 euro aan vzw Chautaara
 • Heide stilaan op zijn mooist
 • Slachtbonnen zullen 5 euro kosten
  Foto
  Rondvraag / Poll
  Vindt u dat er een tijdelijke brug moet komen aan het kruispunt Grote Baan - Koolmijnlaan?
  ja
  neen
  Bekijk resultaat

  Laatste commentaren
 • offerschande (Equal)
      op Biedt nieuwe slachtinrichting oplossing voor offerfeest?
 • integratie-ambtenaar (Oma)
      op Integratie-ambtenaar moet inbedding asielzoekers in woonbuurt verbeteren
 • aquagym (zwemles)
      op Aquagym
 • een eigen kijk op kosten (schaapjesteller)
      op Biedt nieuwe slachtinrichting oplossing voor offerfeest?
 • Nieuws VRT NWS
 • Organisatie "Dwars door het Hageland Gravel" roept deelnemers op zich te beschermen tegen de zon
 • Nieuwe ambachtelijke brouwerij in Maaseik in gebouwen van zorginstelling Covida: "Dagbesteding voor onze gasten"
 • Brandweer Vlaamse Ardennen vernietigt nesten van Aziatische hoornaar voortaan gratis
 • Kinderdagverblijf Tutti Frutti in Halle moet definitief dicht: “Ouders hebben nog half jaar de tijd om alternatief te vinden"
 • Verkoeling nodig? Ontdek hier waar je overal een frisse duik kan nemen
 • Twee mannen veroordeeld tot 3 jaar cel voor overdosis van 24-jarige vriendin uit Heers
 • Roze diamant "The Eternal Pink" geveild voor 32 miljoen euro
 • Glazen paviljoen aan Rubenshuis in Antwerpen te koop: koper moet gebouw zelf ontmantelen en verhuizen
 • Eerste "drijfvuilvanger"in Landen confronteert wandelaars met vele afval dat in het water drijft
 • 180e editie Gentse Feesten met méér activiteiten overdag: "Meer te doen hele festival lang, ook voor kinderen en jongeren"  
  Nieuws De Morgen
 • ‘Immense artilleriebarage’ en eerste Leopard-tanks in aanval: Russen in paniek door Oekraïens tegenoffensief
 • Proces-Uyttersprot: ‘De jongere zus van Jürgen D. schetst hier een vernietigend beeld van haar broer’
 • Man valt kinderen aan met mes in Franse stad Annecy: meerdere gewonden, dader overmeesterd
 • ‘Immense artilleriebarage’ en tot 120 tanks en pantserwagens: Russen in paniek door Oekraïens tegenoffensief
 • Onthaalmoeder Kim Debruyne opnieuw aan het werk na dood van kindje: ‘Had ik die dag iets gemist?’
 • Hoe Christine and the Queens eindelijk zichzelf kon worden, met een gastrol voor Madonna
 • Grootschalig lenteoffensief lijkt nu echt begonnen: ‘Oekraïne zal tempo nu niet meer laten zakken’
 • Live - ‘Het is zover’: Russische bronnen melden forse toename Oekraïense aanvallen • Minister Gennez wil B-FAST naar Oekraïne sturen
 • UZ Gent schrapt parkeerplaatsen voor medewerkers die te dicht bij het werk wonen
 • West Ham verslaat Fiorentina en wint Conference League
  Nieuws Sporza
 • Halve finale is eindstation voor rolstoeltennisser Joachim Gérard in dubbelspel
 • Georg Zimmermann levert vakwerk in de Dauphiné, klassementsmannen houden zich koest
 • LIVESTREAM: Drie koplopers strijden voor de zege op pittige slotklim
 • LIVESTREAM: Drie koplopers strijden voor de zege op pittige aankomst bergop
 • Wendy Jans grijpt na thriller tegen Letse net naast vijftiende Europese titel
 • LIVESTREAM: Drie koplopers proberen het peloton voor te blijven
 • Transfers buitenland: Real Madrid lokt jonge linksachter, Keita verruilt Liverpool voor Bremen
 • Genk stuurt opvallend stekelige mail naar abonnees: "Bij ons geen stewards op het veld, maar talenten"
 • Weerman Bram plaatst zich voor het WK gran fondo (maar hij moet werken)
 • LIVESTREAM: Het peloton jaagt op kopgroepje, straks spektakel bij aankomst bergop?
  Nieuws HBVL
 • Brandweer rukt uit voor lichaam in Zenne
 • Ook in China tekorten aan Ozempic: sociaal medium legt promotie van ‘afslankmiddel’ aan banden
 • Remco Evenepoel en Wout van Aert krijgen in Ronde van Zwitserland twee tijdritten en heel wat klimwerk voorgeschoteld: ontdek hier het volledige parcours
 • VIDEO. Historische 24 Uur van Le Mans wordt meteen ontsierd door zware crash: “Oh nee en recht tegen de deur van de piloot!”
 • Opnieuw zomerschool: “Voorkomen dat kwetsbare kinderen met achterstand beginnen”
 • Kerkplein is zaterdag autovrij: uitgebreid programma voor jonge Lanakenaren
 • Lommel SK versterkt zich met Igor Vetokele
 • GEPROEFD. The Greek in Beringen: kan je bij realityster Fabrizio dineren als een Griekse god?
 • GEMEENTERAAD. Na de grote overstroming in Bree: nieuw hemelwaterplan moet overlast voorkomen
 • OPROEP. Enorme rookpluim doet leven in New York stilvallen: kan jij getuigen?
  Hieronder vindt u interessante webadressen uit onze gemeente:


  http://users.telenet.be/jww  
  www.actiefww.com  
  www.avthouthalen.be

  www.bc-helchteren.be

  www.bchouthalen2000.be
  www.bennewed.be

  www.broederkring.be

  www.chirohelchteren.be

  www.chirohelchteren.org

  www.cosimo.be/Meulenberg 

  www.danzav.centerrall.com

  www.dbchouthalen.be

  www.debiekorf.be

  www.delijn.be

  www.denoordzuid.be

  www.diabolichell.be

  www.donboscohelchteren.be

  www.doopie.be 

  www.dropshot.be

  www.fchelson.be

  www.fphouthalen-genk.be

  www.gezinsbond-helchteren.be

  www.groenhouthalen-helchteren.be

  www.gr5wandelaarshelchteren.be
  www.helchterenvv.be

  www.hengelhoef.net
  www.khhoeverheidegalmlillo.be

  www.home.scarlet.be/albert.vandijck

  www.hondenschoolderoedel.be

  www.houthalen-helchteren.be

  www.houthalen-helchteren.cdenv.be
  www.houthalen-helchteren.davidsfonds.be 

  www.houthalensracingteam.be
  www.hvchelchteren.be  

  www.illusio.be

  www.infogids-online.be

  www.jckreasa.be

  www.jeugdhuisthebassment.be

  www.kelchterhoef.be

  www.kreasa.be

  www.ksjhouthalen.be

  www.kwbhelchteren.be

  www.lachfestival.be

  www.lgcc.be
  www.limburgadembenemend.be

  www.mish-mash.be

  www.molenheide.be

  www.mrk-houthalen.be

  www.oc76.be

  www.parkfc.be

  www.poppunt.be

  www.rimo.be

  www.rotary-houthalen.be

  www.schooldeschakel.be

  www.sdhh.be
  www.selishouthalen.be

  www.terdolenfietshappening.be

  www.tvl.be

  www.userstelenet.be/
  ttcpalethouthalen
    
  www.villabasta.be

  www.vlabus.be
  www.wschelchteren.be

  http://www.hhoost.be/
  wijkvereniging/

  Het adres van uw vereniging of organisatie staat er nog niet bij? Geef het ons door en wij voegen het toe.

  Zoeken in blog

  Archief per maand
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
  Startpagina !
  Blog als favoriet !
  Een interessant adres?
  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!