Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Een rekenvoorbeeld om voorgaande bijdrage te illustreren
 • Samenvatting van de discussie rond kansrekening en statistiek
 • Waarom statistiek, kansrekening en waarschijnlijkheid op deze weblog?
 • Waarom heeft men schrik van toeval en waarschijnlijkheid?
 • Toeval, kansrekening, doelgerichtheid
  Creationisme objectief bekeken
  Creationisme onder een wetenschappelijke loepe bekeken
  02-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wetenschappelijk basis van het Creationisme is de Bijbel
  Het basiswerk van de Evolutietheorie is het werk van Charles Darwin "On the origin of species", voor het eerst gepubliceerd in 1859. Van dat werk zijn er meerdere herdrukken geweest, en herwerkte uitgaven. In de loop der jaren zijn er duizenden populaire en wetenschappelijke boeken en artikels verschenen om de Evolutietheorie verder uit te diepen en te verklaren.

  Het basiswerk van het Creationisme is de Bijbel. Het is duizenden jaren oud, en spreekt over veel meer dan enkel de wijze waarop dieren, planten en de mens ontstaan zijn. De Bijbel spreekt over het Ontstaan van alles, dus het heelal met alles erop en eraan en erin. In de loop van de jaren zijn er ook heel veel boeken verschenen die de Bijbel verklaren.

  Als we de wetenschappelijke waarheid van het Creationisme willen onderzoeken, moeten we dus in de eerste plaats kijken of we de beweringen in de Bijbel op een objectieve en wetenschappelijke wijze kunnen staven. Hiermee bedoelen we: welke dingen kunnen we zien of horen of meten, en door logisch te redeneren afleiden, die in overeenstemming zijn met de beweringen van de Bijbel, of ermee in tegenspraak zijn. Een objectief feit dat in overeenstemming is met de beweringen van de Bijbel vergroot het geloof in de wetenschappelijke waarheid van de Bijbel. Een objectief feit dat schijnbaar niet in overeenstemming is met de beweringen van de Bijbel moeten we netjes neerschrijven, daar goed over nadenken (misschien hebben we de Bijbel verkeerd begrepen), er met andere mensen over praten (wij zelf weten immers niet alles en kunnen ook niet alles bekijken) en later opnieuw op een objectieve en wetenschappelijke wijze bekijken of dat objectieve feit bij nader inzien toch niet in overeenstemming is met de Bijbel.

  02-08-2007 om 00:00 geschreven door Creationisme Objectief  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (11 Stemmen)
  01-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationisme op een objectieve en wetenschappelijke manier bekeken
  Toen Charles Darwin zijn theorie over de Evolutieleer publiceerde, kreeg zijn theorie onmiddellijk heel veel aandacht. Zowel van mensen die het er mee eens waren, als van mensen die het er niet mee eens waren.

  Vanaf het begin werden een hele reeks vragen gesteld om de waarheid van de theorie te toetsen, bijvoorbeeld:
  - hoe kan de evolutietheorie verklaren dat ingewikkelde levensvormen, zoals al die soorten dieren en planten ontstaan zijn?
  - hoe kan de evolutietheorie verklaren dat de menselijke intelligentie ontstaan is?
  - hoe kan de evolutietheorie verklaren dat zelfs maar een heel klein maar heel ingenieus onderdeel, zoals het menselijk oog, ontstaan is?
  - hoe kan de evoltietheorie verklaren dat ingewikkelde dierlijke kenmerken, zoals de sonar bij vleermuizen, ontstaan is?
  - hoe kan de evolutietheorie verklaren dat het menselijk oog door evolutie ontstaan is, terwijl nog niet volmaakte ogen (dus tijdens de evolutie) eigenlijk niet volgens de evolutietheorie mogelijk zouden kunnen zijn, wegens het basisprincipe van de evolutietheorie (namelijk variatie en selectie) waardoor de evolutietheorie enkel de "nuttige" of "beste" variaties behoudt. Een gedeeltelijk oog, bijvoorbeeld nog zonder lens, is totaal zinloos en kan dus (zo zou men denken) toch nooit via evolutie ontstaan zijn om dan pas in een volgende stap tot iets nuttigs uit te groeien?
  - hoe kan de evolutietheorie verklaren dat mensen, dieren en planten door toeval ontstaan zijn, zonder dat er een uiteindelijk doel voor ogen staat? Want evolutie werkt niet doelmatig naar een einddoel toe: bij evolutie treden er toevallige variaties op; sommige variaties zijn bevoordeeld ten opzichte van andere (een rode ijsbeer zou zeker in het nadeel zijn ten opzichte van een witte ijsbeer) en zullen dus beter overleven. Maar het feit dat er ooit een eerste witte ijsbeer is geweest, is door het toeval bepaald. Volgens de Evolutietheorie is er niets of niemand die op voorhand de bedenking gemaakt heeft dat een witte ijsbeer meer kans op overleven zou hebben. Voor die eerste toevallige witte ijsbeer waren er misschien enkel groene, bruine en paarse ijsberen. Door een toevallige variatie is er ooit een witte ijsbeer geweest; die heeft witte nakomelingen gehad die in het voordeel waren ten opzichte van de groene, bruine en paarse ijsberen. Hierdoor stierven de groene, bruine en paarse ijsberen sneller en daarom zijn ze uitgestorven.
  - hoe kan de evolutietheorie verklaren dat er geen giraf met een slurf bestaat (als tussenstap tussen olifant en giraf) of een vis met vleugels (als tussenstap tussen vissen en vogels), want de dieren zijn volgens de Evolutietheorie uit elkaar ontstaan?

  Charles Darwin heeft op al deze vragen een antwoord gegeven, en heeft die antwoorden zelfs opgenomen in de herdrukken van zijn boeken. Door die antwoorden zijn er meer en meer mensen overtuigd geweest van de waarheid van de Evolutietheorie.

  In de tijd van Charles Darwin was nog niets gekend over erfelijkheidsleer. Darwin steunde in zijn werk dus niet op de erfelijkheidsleer. Hij steunde enkel op observaties van dieren en planten die evolueren op basis van variatie en selectie, zonder te verklaren hoe die variatie en selectie op biologische wijze werkt. Toen de erfelijkheidsleer zijn intrede deed, bleek die erfelijkheidsleer te verklaren hoe die variatie en selectie op biologische wijze werkte. Ook dat overtuigde heel veel mensen van de waarheid van de Evolutietheorie van Darwin.

  Door al deze zaken zijn we vandaag in een situatie beland waarbij de evolutietheorie in de meeste landen en scholen als de enige ware theorie beschouwd wordt. Tijdens de biologielessen wordt enkel over de Evolutietheorie, die nu Evolutieleer geworden was, gesproken. Omdat de meeste mensen van kindsaf enkel over de Evolutieleer horen spreken, gaan ze dus automatisch aannemen dat dit de ene, ware theorie is.

  Sinds de publicatie van Darwins theorie, zijn er heel veel mensen geweest die er op gewezen hebben dat er (in hun ogen) volwaardige alternatieven bestaan, die even wetenschappelijk zijn als de Evolutieleer, en die dus ook de aandacht verdienen. En die dus ook in de scholen onderwezen zouden moeten worden, naast de Evolutieleer van Darwin. De belangrijkste (en meest wetenschappelijke) is het Creationisme. Het Creationisme stelt dat het niet mogelijk is dat dieren, planten en zeker niet de mens, via een door toeval geregeld proces ontstaan zijn, en dat ze dus "ontworpen" en "geschapen" moeten zijn: de Ontwerper (en Schepper) had een doel voor ogen, heeft daarvoor een "Ontwerp" gemaakt (zoals een architect een plan of een auto-ontwerper een schema) en heeft dan dat "Ontwerp" gerealiseerd ("Geschapen").

  Creationisme en de Evolutieleer zijn beiden wetenschappelijke theorieën, die allebei door objectieve feiten ondersteund worden, maar die beiden bepaalde zaken niet voor 100% kunnen verklaren. Maar ze verdienen dus om beiden onderwezen te worden in de scholen.

  Toch zit het Creationisme in het verdomhoekje: de politici en het overgrote deel van de wetenschappelijke wereld zijn ervan overtuigd dat de Evolutietheorie waar is, en het Creationisme niet. Politici die zoals in 2005 in Nederland (Maria van der Hoeven), of in augustus 2007 in België (Luc Van den Brande en Cathy Berx) toch het Creationisme een stem willen geven, worden zacht maar kordaat op andere gedachten gebracht (of toch minstens gevraagd hun gedachten voor zich te houden).

  In deze weblog willen we daarom het Creationisme een objectieve kans geven om zijn argumenten uit de doeken te doen. Het uitgangsstandpunt is niet dat we blindelings moeten aanvaarden wat het Creationisme beweert. We moeten wel op een objectieve en wetenschappelijke wijze de argumenten van het Creationisme aanhoren en dan voor onszelf uitmaken welke theorie het dichtst aansluit bij de werkelijkheid: de Evolutietheorie van Darwin, of het Creationisme.

  01-08-2007 om 00:00 geschreven door Creationisme Objectief  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (45 Stemmen)
  31-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woord vooraf

  Deze website wordt best met de ogen van een "intelligente, maar geïsoleerd opgegroeide eiland-bewo(o)n(st)er" gelezen.

  Deze eiland-bewo(o)n(st)er heeft nog nooit over Creationisme of de Evolutieleer gehoord, is ook niet wetenschappelijk gevormd (weet dus niet wat er bedoeld wordt met "een theorie is al dan niet wetenschappelijk") maar zij / hij is wel intelligent: zij / hij begrijpt wat verteld wordt en zij / hij is in staat een kritisch oordeel te vormen. Wanneer zij / hij een Creationist hoort beweren dat Evolutieleer onzin is, dan gelooft zij / hij dit niet. Als zij / hij hoort beweren dat Creationisme niet-wetenschappelijk is, dan gelooft zij / hij dit ook niet. Het is aan beide kampen om hun argumenten op tafel te leggen. Door de wijze waarop de argumenten aangebracht en gehanteerd worden, leert de eiland-bewo(o)n(st)er gaandeweg wat bedoeld wordt met "wetenschappelijk", dankzij haar / zijn kritische aard en intelligentie en leergierigheid.

  Deze website heeft een objectief karakter. Vandaar dat alle reacties welkom zijn. Ook al komen ze van mensen die het niet eens zijn met wat hier geschreven staan. En zelfs al hebben die boodschappen een redelijk agressieve ondertoon ;-))

  31-07-2007 om 00:00 geschreven door Creationisme Objectief  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (40 Stemmen)


  Rondvraag / Poll
  Moet het Creationisme in het onderwijs in Vlaanderen aandacht krijgen?
  Neen, niet in de biologie en ook niet in de godsdienst.
  Niet in de biologie, wel in de godsdienst.
  Ja, in de biologie en ook in de godsdienst.
  Bekijk resultaat


  Rondvraag / Poll
  Is het creationisme wetenschappelijk?
  Neen, zeker niet.
  Ja, zeker wel.
  Ik weet het niet helemaal zeker.
  Bekijk resultaat


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Archief per week
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!