Foto
Qian en Liying, Disneyland Parijs
Foto
Inhoud blog
 • Onze flinke dochters - Nos deux grandes filles
 • Onze tweede reis - Notre deuxième voyage
 • News from Beijing
 • Laatste dag in - dernier jour à GUANGZHOU
 • Ziekenhuisbezoek-Visite à l'hôpital
 • Journée pénible - zware dag
 • Administratie - L'administration
 • Maandag - Lundi 16 Mei 05
 • Ontmoeting met QIAN - Rencontre avec QIAN
 • Het is bijna zo ver - On y est presque
 • Onze vluchten - Nos vols
 • Gelukking nieuwjaar - Bonne année
 • Vertrek naar - Départ vers QIAN
 • De aanpassing - L'adaptation
 • Gedachte van Liying - Pensée de Liying
 • Zo ver nog en toch zo nader - Si loin mais aussi si près
 • Yes de foto's - Yes les photos
 • Begin 2005 - Début 2005
 • 2005
 • Nog een weekendje - Encore un petit weekend
 • Enkele foto's - quelques photo's
 • Augustus 2004 - Août 2004
 • Disney 2004
 • Bloemenmeisje - Petite fille d'honneur
 • Pasen 2004 - Pâques 2004
  Foto
  Foto
  Een interessant adres?
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Van droom tot werkelijkheid
  Het dagboek over de adoptie van onze twee dochters uit China. Le journal de l'adoption de nos deux filles de Chine.
  01-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaar 2004 - Année 2004

                                                                                          

  Op 14 januari 04 kregen wij de verklaring van positief advies, met deze en samen met ons evaluatiedossier heeft K&G ons beginseltoestemming opgemaakt. Deze hebben zij dan overgemaakt aan Horizon. Ja, wij gaan voor een tweede chinees meisje. Een deeltje van ons hart hebben wij tijdens onze eerste reis in China achtergelaten. Wij vinden persoonlijk dat het voor Liying beter is als zij een zusje krijgt die ongeveer dezelfde roots heeft.
  Vanaf het ondertekenen van ons contract (maart 04), samenstellen van het dossier, het vertalen hiervan en het inloggen bij de Civil Affaires in China (CCAA)(29 augustus 04), nam dit ongeveer 6 maand in.
  De wachttijd voor ons voorstel was ongeveer 6 maand, maar ja het chinees nieuwjaar viel er natuurlijk in. Dus de wachttijd was bijna 7 maand. (heel kort in vergelijking met nu)


  Au 14 janvier 04 nous avons reçu la déclaration d’un avis positif, avec celle-ci et avec notre dossier d’évaluation Kind en Gezin a établi l’accord d’adoption et l'a envoyé vers Horizon (l’organisation d’adoption). Oui, nous allons adopter une deuxième petite fille chinois. Pendant notre premier voyage en Chine une petite partie de notre cœur y est restée. Nous trouvons personnellement que pour Liying c’est mieux si elle a une petite sœur qui aurait plus au moins les même racines (roots) comme elle.

  A partir de la signature de notre contrat (mars 04), composition du dossier, la traduction de ceci et le login au Civil Affaires en Chine (CCAA)  (29 août 04), au total 6 mois.

  Le temps d’attente pour la proposition était de 6 mois, mais comme le nouvel an chinois arrivait à la fin de notre temps, l’attente était alors + 7 mois. (très court en comparaison d’aujourd’hui)

  01-01-2007 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Happy 2007

  Beste wensen voor iedereen.
  Voor de mama's en papa's in afwachtig op het zolang verwachte fotootje van het kleine wezentje die reeds in jullie hart leeft. Veel geluk en liefs.

  Meilleurs voeux pour tout le monde.
  Surtout pour les mamans et papas en attente d'une photo de votre petit être chér à votre coeur. Beaucoup de bonheur et de joie.

                                                                          

  01-01-2007 om 00:00 geschreven door tbch  


  28-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Najaar 2003 - Automne 2003

  Is zij niet schattig onze kleine meid. Alle dagen kijken wij naar haar vol bewondering hoe zij zich aanpast, openbloeit en vrolijk door het leven gaat. Zij is echt ons sterretje, ons lichtje die voor ons steeds blijft schitteren.

  N'est-elle pas adorable notre petite puce. Tout les jours nous la regardons plein d'admiration comme elle s'adapte, qu'elle s'épanouie et qu'elle parcours la vie aussi gaiement. Elle vraiment notre petite étoile, notre petite étincelle qui brille continuellement pour nous.

  28-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstapjes - Petites sorties

  Wij hebben enkele uitstapjes gemaakt gedurende de warme zomer 2003

  Nous nous avons fait quelques sorties pendant l'été chaud de 2003

  28-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ijsje eten - manger une glace

  Zoals vele kinderen lust Liying ook graag ijsjes, chocolade ijsje. Maar het is beter gezegd "Liying drinkt graag haar ijs op".

  Comme beaucoup d'enfants Liying adore les glaces, goût chocolat. Il faut mieux dire "Liying aime boire sa glace".

  28-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  17-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zomer 2003 - Eté 2003

  In de zomer van 2003 zijn papa, mama en ik Liying voor enkele dagen naar zee gegaan. Het was er heel warm, bijna als in China maar dan wel de vochtigheidsgraad minder. Het was een leuke vakantie. Ik heb vanalles gedaan, in het zandkastelen bouwen, uitwaaien, met mijn autootje trappen, bootje varen en nog zoveel meer. Zie maar.


  Pendant l'été 2003, papa, maman et moi Liying, nous avions passé quelques jours à la mer. Quel chaleur presque comme en Chine, seule le degré d'humidité en moins. C'était des vacances réussi. J'ai fait de tout, faire des chateaux de sable, prendre du vent, rouler avec ma petite voiture, faire du petit bateau et encore tant de chose. Regardez seulement.

  17-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  16-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn tweede verjaardag - Mon deuxième anniversaire

  De zomer van 2003 was prachtig, en ook hebben wij dan mijn verjaardag kunnen vieren in onze tuin.Wat was ik blij met mijn taart met Winnie the pooh versiering en met mijn vele kadootjes.

  GELUKKIGE VERJAARDAG LIYING, ONZE KLEINE SCHAT

  Oh de taartJoepie

  BONNE ANNIVERSAIRE LIYING, NOTRE PETIT COEUR

  L'été 2003 était magnifique, alors mon anniversaire on l'a fêté dans notre jardin. Qu'est ce que j'étais heureuse avec mon beau gateau de Winnie l'ourson en mes petits cadeaux.

  16-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn doopsel - mon baptême

  Mijn doopsel was op een warme julidag. Zoals jullie kunnen zien heb ik wel heel warm gehad.
   


  Mon baptême une chaude journée du mois de juillet. Comme vous pouvez constater j'ai eu très chaud.

  16-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fotoalbum - Album de photos

  Hier volgen nog enkele foto's van de eerste zes maanden van 2003. Zie maar hoe onze spruit groot wordt, de grote schat van papa en mama, het zonnetje in huis.  Ici encore quelques photos des six premier mois de 2003. Regardez comme notre puce est devenue grande, le grand amour de papa et mama, le petit soleil de la maison.

  16-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  10-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In het zwembad

  Zou Liying het leuk gevonden hebben in het zwembad ?
  Liying a-t-elle aimé la piscine ?


  Go to ImageShack® to Create your own Slideshow

  Go to ImageShack® to Create your own Slideshow

  10-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  09-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winter en lente 2003 - Hiver et printemps
  Zie hier enkele fotootjes van ons Liying - Voici quelques photos de Liying

  Brrrzandkasteelchateau de sablejuuu

  09-12-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  26-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Met Pasen 2003 hadden wij een weekje Center Parcs gepland. Het weer viel mee en ons Liying heeft er kunnen ravotten naar hartelust. Spelen in het zand, in de speeltuin, wandelen, zwembad , teveel om op te noemen.
  Voor dat wij vertrokken hadden wij onze aanvraag ingediend voor onze tweede adoptieprocedure. Ja, wij gaan voor een tweede kindje. Onze evaluatiegesprekken begonnen eind juli 03 tot eind december 03.
  Hier enkel foto's van ons weekje verlof.


  A Pâques nous avions pris une petite semaine à Center Parcs. Le temps était au beau fixe et Liying a pu se donner à cœur joie. Jouer dans le sable, à la plaine de jeux, se promener, nager, .......

  Avant de partir, nous avions envoyé notre demande pour notre deuxième procédure d’adoption. Oui, nous allons pour un deuxième enfant. Les réunions d’évaluation se sont déroulées de fin juillet 03 à fin décembre 03.

  26-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  25-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Liying probeert alleen te eten en dit lukt vrij goed. Jullie mogen toch niet vergeten dat men in China tot het eerste levenjaar wordt gevoed met de fles. Flinke meid!!!   

  Liying essaie de manger toute seule et cela  fonctionne bien. Il ne faut pas  oublier qu’en Chine durant la première année les enfants sont nourris au biberon. Grande puce !!!

  25-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  24-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Liying is een heel sociaal meisje, maar wel met haar eigen karakter, een keikopje. Aanpassing was voor haar geen probleem zolang papa of mama maar in de buurt was. Liying gaat graag naar zee, het is toch zo leuk om met de voetjes in het water te springen en papa of mama nat te maken. Fietsen en naar het zwembad gaan is helemaal geen probleem voor de kleine schavuit,  nergens bang van. O ja, toch wel van Sinterklaas en zwarte piet.
  Liying est  une  petite fille très sociale et têtue.... L’adaptation pour elle pas de problème tant que papa ou maman sont  dans les parages. Liying aime aller à la mer, c’est si amusant de mouiller papa et maman. Faire de la bicyclette et aller à la piscine, c’est le pied. Peur de rien, si quand même de quelque chose plutôt de quelqu’un , Saint Nicolas et Père Fouettard

  24-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  23-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Toen is Liying naar de kinderdagopvang gegaan, daar was zij natuurlijk het schatje van iedereen. Het vlotte erg goed en maakte snel vorderingen. Jullie moeten weten dat de mama met haar nederlands praat en de papa frans. De kleine spruit had hiermee geen enkel probleem. Juist was (en is) Liying wel een slechte slaapster, maakte wel haar nachten door maar sliep heel laat in.


      

  Il n’y a pas eu de problème quand Liying est entrée à la crèche, là elle était naturellement le petit trésor de tout le monde. Elle avançait à grand pas, ce que vous devez savoir est que maman parle en néerlandais et papa en français. Liying n’avait aucune difficulté à nous comprendre ou à se faire comprendre. Seulement Liying s’endormait (s’endors) très mal, mais passait ses nuits.

  23-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  22-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog eentje - Encore une petite
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hier vond Liying het wat minder fijn

  Ici Liying aimait un peu moins

  22-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 26 juli 02 kwamen wij thuis van onze reis uit China, verwelkomd door familie en vrienden, doodmoe maar overgelukkig.
  Wij konden nog gezellig met ons drietjes van elkaar genieten tot ongeveer half augustus. Natuurlijk moest de grote papierenmolen ook nog gedaan worden, maar dit viel wel allemaal goed mee. Iedere dag was een andere dag vol nieuwtjes maar toch zo prachtig en zalig.
  Op 17 augustus hebben wij een feestje gegeven voor Liying haar komst in ons gezinnetje en voor haar eerste verjaardag. Dat vond zij heel leuk al die geschenkjes. Alles was heel vlot verlopen, alleen een beetje vermoeiend met al die mensen om haar heen. Papa en mama waren zo fier over hun kleine meid.
  De mama had toen nog zes weken opvangverlof en kon tot ongeveer half oktober bij haar klein meisje blijven.

  Le 26 Juillet 02 nous sommes rentrés de notre voyage de Chine, accueillies par la famille et amis, fatigués mais comblés.

  Jusqu’à la mi-août nous avons gouté au plaisir de la famille à trois, bien qu' il y avait toute la paperasserie à faire, mais aucun problème. Tous les jours nous découvrons quelque chose de nouveau et de merveilleux.

  17 Août nous avons donné une petite fête pour l’arrivée de Liying dans notre foyer ainsi que pour fêter son premier anniversaire. Aucun problème pour elle avec tous les cadeaux . Tout c’est bien déroulé, seulement un peu fatiguée avec tout ce monde autour d’elle. Papa et maman étaient très fièrs de leur grande puce.

  Maman avait encore six semaines de congé d’accueil pour rester avec le trésor c.-à-d. jusqu’à la mi-octobre. 

  22-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vrijdag 26 Juli 02 vertrekken wij terug naar huis. Wij zijn op 13 Juli 02 geland in Beijing als Thierry en Chantal en nu gaan wij in Brussel landen 2 weken later maar wel als papa, mama en ons schatje Liying, ons gezinnetje.

  Maar diep in ons hart hopen (weten) wij, dat wij kunnen (zullen) terug komen naar dit prachtig land. Waarom ook niet voor een zusje of broertje voor Liying.

  Vendredi 26 Juillet 02 nous rentrons chez nous. Nous avons atterrit le 13 Juillet 02 à Beijing .Deux semaines plus tard nous arrivons à Zaventem  avec notre puce Liying, notre petite famille.

  Mais dans notre cœur, nous espérons  revenir (reviendrons) vers ce merveilleux pays.  Et pourquoi pas pour aller chercher une petite sœur ou un petit frère pour Liying ?.

  22-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  21-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste dag - Dernièr jour
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is het koffers pakken, morgen vertrekken wij huiswaarts. Maar eerst gaan wij nog eens shoppen.
  Dit hebben wij reeds gedaan maar toch nog een keer overdoen, ingeval dat wij iets zouden gemist hebben.

  Aujourd'hui préparer les valises, demain nous rentrons chez nous. Mais dabord faire encore un peu de shopping dans le cas ou l' on aurrait oublié quelques cadeaux !!.

  De winkels zijn hier ..... (geen woorden voor)
  Liying heeft hier ook haar eerste ijsje gekregen, vriendelijk aangeboden bij Mac Donalds

  Les magasins sont si ........(pas des mots pour ceci)
  Ici Liying a  pu déguster sa première glace offerte aimablement au Mac Donalds

  21-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nog eentje voor te genieten  Encore une pour apprécier

  21-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch    Foto

  Archief per maand
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 08-2006

  Foto

  Gastenboek - Livre d'or

  Zin om iets te schrijven, pen dan maar gerust in ons gastenboek. ************************************* Vous avez envie de donner votre avis ou de réagir, n'hésiter pas de l'écrire dans notre livre d'or.


          
               Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wskstapperke
  www.bloggen.be/wskstap
  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!