Foto
Qian en Liying, Disneyland Parijs
Foto
Inhoud blog
 • Onze flinke dochters - Nos deux grandes filles
 • Onze tweede reis - Notre deuxième voyage
 • News from Beijing
 • Laatste dag in - dernier jour à GUANGZHOU
 • Ziekenhuisbezoek-Visite à l'hôpital
 • Journée pénible - zware dag
 • Administratie - L'administration
 • Maandag - Lundi 16 Mei 05
 • Ontmoeting met QIAN - Rencontre avec QIAN
 • Het is bijna zo ver - On y est presque
 • Onze vluchten - Nos vols
 • Gelukking nieuwjaar - Bonne année
 • Vertrek naar - Départ vers QIAN
 • De aanpassing - L'adaptation
 • Gedachte van Liying - Pensée de Liying
 • Zo ver nog en toch zo nader - Si loin mais aussi si près
 • Yes de foto's - Yes les photos
 • Begin 2005 - Début 2005
 • 2005
 • Nog een weekendje - Encore un petit weekend
 • Enkele foto's - quelques photo's
 • Augustus 2004 - Août 2004
 • Disney 2004
 • Bloemenmeisje - Petite fille d'honneur
 • Pasen 2004 - Pâques 2004
  Foto
  Foto
  Een interessant adres?
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Van droom tot werkelijkheid
  Het dagboek over de adoptie van onze twee dochters uit China. Le journal de l'adoption de nos deux filles de Chine.
  22-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog eentje - Encore une petite
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hier vond Liying het wat minder fijn

  Ici Liying aimait un peu moins

  22-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 26 juli 02 kwamen wij thuis van onze reis uit China, verwelkomd door familie en vrienden, doodmoe maar overgelukkig.
  Wij konden nog gezellig met ons drietjes van elkaar genieten tot ongeveer half augustus. Natuurlijk moest de grote papierenmolen ook nog gedaan worden, maar dit viel wel allemaal goed mee. Iedere dag was een andere dag vol nieuwtjes maar toch zo prachtig en zalig.
  Op 17 augustus hebben wij een feestje gegeven voor Liying haar komst in ons gezinnetje en voor haar eerste verjaardag. Dat vond zij heel leuk al die geschenkjes. Alles was heel vlot verlopen, alleen een beetje vermoeiend met al die mensen om haar heen. Papa en mama waren zo fier over hun kleine meid.
  De mama had toen nog zes weken opvangverlof en kon tot ongeveer half oktober bij haar klein meisje blijven.

  Le 26 Juillet 02 nous sommes rentrés de notre voyage de Chine, accueillies par la famille et amis, fatigués mais comblés.

  Jusqu’à la mi-août nous avons gouté au plaisir de la famille à trois, bien qu' il y avait toute la paperasserie à faire, mais aucun problème. Tous les jours nous découvrons quelque chose de nouveau et de merveilleux.

  17 Août nous avons donné une petite fête pour l’arrivée de Liying dans notre foyer ainsi que pour fêter son premier anniversaire. Aucun problème pour elle avec tous les cadeaux . Tout c’est bien déroulé, seulement un peu fatiguée avec tout ce monde autour d’elle. Papa et maman étaient très fièrs de leur grande puce.

  Maman avait encore six semaines de congé d’accueil pour rester avec le trésor c.-à-d. jusqu’à la mi-octobre. 

  22-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vrijdag 26 Juli 02 vertrekken wij terug naar huis. Wij zijn op 13 Juli 02 geland in Beijing als Thierry en Chantal en nu gaan wij in Brussel landen 2 weken later maar wel als papa, mama en ons schatje Liying, ons gezinnetje.

  Maar diep in ons hart hopen (weten) wij, dat wij kunnen (zullen) terug komen naar dit prachtig land. Waarom ook niet voor een zusje of broertje voor Liying.

  Vendredi 26 Juillet 02 nous rentrons chez nous. Nous avons atterrit le 13 Juillet 02 à Beijing .Deux semaines plus tard nous arrivons à Zaventem  avec notre puce Liying, notre petite famille.

  Mais dans notre cœur, nous espérons  revenir (reviendrons) vers ce merveilleux pays.  Et pourquoi pas pour aller chercher une petite sœur ou un petit frère pour Liying ?.

  22-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  21-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste dag - Dernièr jour
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is het koffers pakken, morgen vertrekken wij huiswaarts. Maar eerst gaan wij nog eens shoppen.
  Dit hebben wij reeds gedaan maar toch nog een keer overdoen, ingeval dat wij iets zouden gemist hebben.

  Aujourd'hui préparer les valises, demain nous rentrons chez nous. Mais dabord faire encore un peu de shopping dans le cas ou l' on aurrait oublié quelques cadeaux !!.

  De winkels zijn hier ..... (geen woorden voor)
  Liying heeft hier ook haar eerste ijsje gekregen, vriendelijk aangeboden bij Mac Donalds

  Les magasins sont si ........(pas des mots pour ceci)
  Ici Liying a  pu déguster sa première glace offerte aimablement au Mac Donalds

  21-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nog eentje voor te genieten  Encore une pour apprécier

  21-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zomerpaleis - Le palais d'été
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het bezoek van woensdag 24 Juli 02 was de Tempel van de Hemel, maar unaniem hebben wij verkozen om het Zomerpaleis te bezoeken.
  Er waren paleizen, enorme stenen en prachtige beelden. Het was zalig om daar in de tuinen rond te wandelen. De stilte hebben wij gevonden in een van de binnen tuinen met een vijver vol met witte waterlelies met op de achtergrond zachte muziek, zalig en heel rustgevend.

  Au programme visite du Palais d'été. Des palais, des blocs de pierres énormes, des superbes  statues  et des jardins de rêve. C'est très agréable de s'y promener. Il y règne un silence respectueux dans ces jardins intérieurs. Il y a un étang rempli de nénuphars blanc, un fond de musique chinoise vient se dissoudre dans l'atmosphère, c'est très apaisant.

  21-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  14-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag, 22 Juli 02, is ons Liying acht dagen bij ons. Gedurende de dag is zijn een schatje, zij eet goed, speelt met de eenvoudigste dingentjes, zij kruipt op verkenning en zwaait en draait met haar handjes naar iedereen. 's Nachts is het minder leuk, zij slaapt heel laat in (1 à 2 uur), zij is een slechte slaapster.
  Op het programma is vanmiddag het Tian An Men-plein en de Verboden Stad gepland. Het was een warme en drukke namiddag.
  Op het Vredesplein hebben wij de gebruikelijke groepsfoto’s genomen met als achtergrond de ingang van de Verboden Stad met het portret van Mao.

  Cela fait aujourd'hui, huit jours que Liying est avec nous. Pendant la journée, elle est un petit cœur, elle mange bien, joue avec les objets les plus simples, pars en reconnaissance et fait bonjour à tout le monde. La nuit c'est une autre histoire, elle s'endors très tard (vers 1 à 2 hr du matin).
  Au programme cet après-midi, visite de la Place Tian An Men et de la Cité Interdite. la chaleur est insupportable.
  Sur la Place Tian An Men nous avons fait la photo de groupe traditionnelle avec en arrière plan  la Cité interdite orné du portrait de Mao.

   

   

  14-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  12-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Le Zoo de Beijing
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De bruine beren, in die kuil zou ik niet willen vallen.


  Les ours bruns, dans cette cage je ne voudrais pas y tomber...

  12-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoo van Beijing
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag, bezoek aan de Zoo van Beijing. Het weer : fel regenen maar wel echt warm. Natuurlijk hebben wij voor ons (papa en mama) onze regenuitrusting vergeten, maar dat was wel snel opgelost, kraampjes genoeg.

  Aujourd'hui, visite au Zoo de Beijing. Météo : forte pluie mais très chaud. Naturellement nous avons oublié notre équipement de pluie, vite résolu, assez de petites kiosques.

  Natuurlijk hebben wij de pandas kunnen bewonderen.

  Naturellement nous avons pu admirer les pandas.

  12-11-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  31-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nu aan ik - Maintenant à moi
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nu mijn beurt, ik (Liying) op de Muur  Maintenant mon tour, moi (Liying) à la Muraille

  31-10-2006 om 16:29 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.21 Juli 02 - 21 Juillet 02
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Oh ja, ik was het bijna vergeten. Het was ook mijn papa's verjaardag.


  Oups, j'oubliais presque, c'était aussi l'anniversaire de mon papa

  31-10-2006 om 16:24 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familiefoto - Photo de famille
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een familiefoto, papa, mama en ik aan de Muur, juist na hun beklimming.

  Une photo de famille, papa, maman et  bibi à la Muraille, juste après leur ascension.

  31-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  30-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Muur - La muraille
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 21 Juli was er een uitstapje gepland naar de Muur. Wat was dat hoog en enorm. Papa en mama zijn met de andere ouders een stukje naar boven geklommen en de kleintjes zijn beneden gebleven samen met onze babysit Gu Wan Yu. Het was een beetje te warm voor ons, in de schaduw was het lekker luieren.

  Une petite excursion était prévue à la Muraille ce 21 Juillet. C'était énorme. Papa et maman sont montés une petite partie avec les autres parents et nous les petites sommes restées en bas avec notre nounou Gu Wan Yu. Il faissait un peu trop chaud pour nous, à l'ombre c'était agréable.

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrek naar - Départ vers BEIJING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vrijdag 19/07/02, na het ophalen van mijn paspoort, is ons gezinnetje naar Beijing overgevlogen. Maar mijn eerste vlucht was wel spannend, het vliegtuig heeft een tussenstop op een militair vlieghaven gedaan wegens de slechte weeromstandigheden. Het was heel donker en niemand mocht uit het vliegtuig. Na 3 Hr wachten heeft het vliegtuig toestemming gekregen om verder te vliegen.

  Vendredi 19/07/02, après avoir eu mon  passeport, notre petite famille s'est envolée vers Beijing. Je me souviendrais de mon premier vol, l'avion a du faire une escale suite à un thyphon sur Beijing. l'avion s'est posé  sur un  terrain militaire. Il y faissait tout noir à l'extérieur et personne ne pouvait descendre. Après 3hr  d'attente, l'avion a pu décoller.

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boeddha of The Six Banyan Tree Temple
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog eentje

  Encore une

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek - Visite
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 17 Juli ging papa alleen een tempel bezoeken. Mama en ik hadden een slechte nacht gehadden.

  Le 17 Juillet papa visite un temple, mais sans maman et moi, car pour ma première nuit à l'hotel je me suis endormie vers 05hr du matin. Pauvre papa et maman.

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  30-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Met mama op het bed, "dat is wel nieuw voor mij", denkt Liying


  Sur le lit avec maman, "je n'ai pas encore bien l'habitude" pense Liying

  30-08-2006 om 22:33 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto's van Liying - Photo's de Liying
  Klik op de afbeelding om de link te volgen           


                                       Onze kleine schat in haar bedje in het hotel

                                        Notre petit trésor dans son lit à l'hôtel                    

  30-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  28-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De omgeving van de markt.

  les environs du marché 

  28-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De markt en de boom waar Liying gevonden werd door een administratieve bediende op 27 augustus 01 om 06.20 Hr.
  Moment trés émouvant, papa va voir le marché et l'arbre où Liying a été trouvée par un employé administratif le 27 août 01 à 06.20 Hr.

  28-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch    Foto

  Archief per maand
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 08-2006

  Foto

  Gastenboek - Livre d'or

  Zin om iets te schrijven, pen dan maar gerust in ons gastenboek. ************************************* Vous avez envie de donner votre avis ou de réagir, n'hésiter pas de l'écrire dans notre livre d'or.


          
               Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  bankzaken
  www.bloggen.be/bankzak
  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!