Foto
Qian en Liying, Disneyland Parijs
Foto
Inhoud blog
 • Onze flinke dochters - Nos deux grandes filles
 • Onze tweede reis - Notre deuxième voyage
 • News from Beijing
 • Laatste dag in - dernier jour à GUANGZHOU
 • Ziekenhuisbezoek-Visite à l'hôpital
 • Journée pénible - zware dag
 • Administratie - L'administration
 • Maandag - Lundi 16 Mei 05
 • Ontmoeting met QIAN - Rencontre avec QIAN
 • Het is bijna zo ver - On y est presque
 • Onze vluchten - Nos vols
 • Gelukking nieuwjaar - Bonne année
 • Vertrek naar - Départ vers QIAN
 • De aanpassing - L'adaptation
 • Gedachte van Liying - Pensée de Liying
 • Zo ver nog en toch zo nader - Si loin mais aussi si près
 • Yes de foto's - Yes les photos
 • Begin 2005 - Début 2005
 • 2005
 • Nog een weekendje - Encore un petit weekend
 • Enkele foto's - quelques photo's
 • Augustus 2004 - Août 2004
 • Disney 2004
 • Bloemenmeisje - Petite fille d'honneur
 • Pasen 2004 - Pâques 2004
  Foto
  Foto
  Een interessant adres?
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Van droom tot werkelijkheid
  Het dagboek over de adoptie van onze twee dochters uit China. Le journal de l'adoption de nos deux filles de Chine.
  31-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nu aan ik - Maintenant à moi
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nu mijn beurt, ik (Liying) op de Muur  Maintenant mon tour, moi (Liying) à la Muraille

  31-10-2006 om 16:29 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.21 Juli 02 - 21 Juillet 02
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Oh ja, ik was het bijna vergeten. Het was ook mijn papa's verjaardag.


  Oups, j'oubliais presque, c'était aussi l'anniversaire de mon papa

  31-10-2006 om 16:24 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familiefoto - Photo de famille
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een familiefoto, papa, mama en ik aan de Muur, juist na hun beklimming.

  Une photo de famille, papa, maman et  bibi à la Muraille, juste après leur ascension.

  31-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  30-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Muur - La muraille
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 21 Juli was er een uitstapje gepland naar de Muur. Wat was dat hoog en enorm. Papa en mama zijn met de andere ouders een stukje naar boven geklommen en de kleintjes zijn beneden gebleven samen met onze babysit Gu Wan Yu. Het was een beetje te warm voor ons, in de schaduw was het lekker luieren.

  Une petite excursion était prévue à la Muraille ce 21 Juillet. C'était énorme. Papa et maman sont montés une petite partie avec les autres parents et nous les petites sommes restées en bas avec notre nounou Gu Wan Yu. Il faissait un peu trop chaud pour nous, à l'ombre c'était agréable.

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrek naar - Départ vers BEIJING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vrijdag 19/07/02, na het ophalen van mijn paspoort, is ons gezinnetje naar Beijing overgevlogen. Maar mijn eerste vlucht was wel spannend, het vliegtuig heeft een tussenstop op een militair vlieghaven gedaan wegens de slechte weeromstandigheden. Het was heel donker en niemand mocht uit het vliegtuig. Na 3 Hr wachten heeft het vliegtuig toestemming gekregen om verder te vliegen.

  Vendredi 19/07/02, après avoir eu mon  passeport, notre petite famille s'est envolée vers Beijing. Je me souviendrais de mon premier vol, l'avion a du faire une escale suite à un thyphon sur Beijing. l'avion s'est posé  sur un  terrain militaire. Il y faissait tout noir à l'extérieur et personne ne pouvait descendre. Après 3hr  d'attente, l'avion a pu décoller.

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boeddha of The Six Banyan Tree Temple
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog eentje

  Encore une

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek - Visite
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 17 Juli ging papa alleen een tempel bezoeken. Mama en ik hadden een slechte nacht gehadden.

  Le 17 Juillet papa visite un temple, mais sans maman et moi, car pour ma première nuit à l'hotel je me suis endormie vers 05hr du matin. Pauvre papa et maman.

  30-10-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  30-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Met mama op het bed, "dat is wel nieuw voor mij", denkt Liying


  Sur le lit avec maman, "je n'ai pas encore bien l'habitude" pense Liying

  30-08-2006 om 22:33 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto's van Liying - Photo's de Liying
  Klik op de afbeelding om de link te volgen           


                                       Onze kleine schat in haar bedje in het hotel

                                        Notre petit trésor dans son lit à l'hôtel                    

  30-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  28-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De omgeving van de markt.

  les environs du marché 

  28-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De markt en de boom waar Liying gevonden werd door een administratieve bediende op 27 augustus 01 om 06.20 Hr.
  Moment trés émouvant, papa va voir le marché et l'arbre où Liying a été trouvée par un employé administratif le 27 août 01 à 06.20 Hr.

  28-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  27-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaoming
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het Welfare Institute van Gaoming waar Liying ongeveer 11 maand verbleef.
  Le Welfare Institute de Gaoming où Liying a vécu environ 11 mois.                                   Commentaire du papa :
  J'ai eu la chance de visiter l'orphelinat. Accueil chaleureux, verdure,propreté.  Après avoir remis à la sous directrice les jouets achetés au supermarché du coin, nous allons  visiter les chambres des enfants. Un petit pincement au coeur quand on a désigné le lit de notre puce. En sortant des chambres, j'ai rencontré une petite fille qui devait avoir 4 ans. Elle avait un regard très profond, elle m'a tendu ses bras comme sil elle me disait " je peux venir avec toi?"...j'ai craqué, j'ai pleuré, j'aurais tellement voulu la prendre avec...
  Vous pouvez voir quelques photos de l'orphelinat sur le site suivant :  http://www.gaomingfamily.net/


  Verslagje van de papa :
  Ik heb de kans gekregen om het Instituut te bezoeken. Warm onthaal, groen en netheid. Na het gekochte speelgoed afgegeven te hebben aan de directrice van het tehuis, hebben wij de kamers van de kinderen bezocht. Wanneer zij het bedje van ons schatje toonde, had ik het even moeilijk. Toen wij de kamers verlieten, heb ik een klein meisje ontmoet, die ongeveer 4 jaar had, (denk ik). Zij had zo een doordringende blik, zij heeft haar armpjes naar mij uitgestoken, zoals zij mij wou vragen "Mag ik met je mee ?".....weer kreeg ik het moeilijk, ik heb geweend, ik wou ze zo graag meenemen ......
  Jullie kunnen enkele foto's zien van het tehuis op de volgende site : http://www.gaomingfamily.net/

  27-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  26-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Papa - mama zijn - Etre papa -maman
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Maandag 15/07/02 onze ontmoeting met Liying. Dit was zo een hevig moment van geluk, vreugde, iets onbeschrijfelijks. Een ogenblik met traantjes van papa en mama. Ook voor ons klein meisje die maar niet stopte van te wenen.

  Lundi 15/07/02, notre rencontre avec Liying. C'était un moment si fort de bonheur, de joie, quelque chose d'indescriptible. Un moment de larmes pour papa et mama. Ainsi que pour notre petite fille, qui n'arrêtais pas de pleurer.

  26-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  25-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste procedure - La première procedure
  Klik op de afbeelding om de link te volgen - Wij hebben in februari 1999 inlichtingen genomen bij Kind en Gezin.
     Maart 1999 de definitieve registratie van onze aanvraag "Interlandelijke Adoptie"
     Eind april - juli 1999 voorbereidingsprogramma bij TRIOBLA
     September 1999 van juli 2000 evaluatie door De Hallen (met 6 maand uitstel)
     13 Juli 2000 verklaring positief advies.
     Oktober 2000 beginseltoestemming opgestuurd door Kind en Gezin naar Horizon
     Ja, wij hebben voor een chinees kindje gekozen.

  - Nous avons pris des renseignements en février 1999 chez Kind en Gezin
    Mars 1999 demande de régistration définitive pour "L'adoption Internationale"
    Fin avril - juillet 1999 programme de préparation chez TRIOBLA
    Septembre 1999 jusqu'a juillet 2000 évaluation par De Hallen
    13 juillet 2000 avis positif, nous pouvons adopter
    Octobre 2000 Kind en Gezin envoie l'accord d'adoption vers Horizon
    Oui, on a choisi d'adopter une petite fille de Chine.

  - November 00 - Maart 01 : het samenstellen, het vertalen en het legaliseren van ons dossier
    Half maart 01 is ons dossier opgestuurd naar China (wachttijd + 13-14 maand)
    Eind mei 02 het voorstel is binnen. Het is een dochtertje.
    Haar naam is GAO LI YING, geboren op 19 augustus 01 te Gaoming (Guangdong).
    Zij gaat LIYING heten.
    03 juni 02 het ondertekenen van de documenten voor China.

  - Novembre 00 - mars 01 : composition, traduction et légalisation de notre dossier
    Mi-mars dossier en partance vers la Chine (periode d'attente + 13 à 14 mois)
    Fin mai 02 la proposition est arrivée. C'est une fille.
    Son nom est GAO LI  YING, née le 19 août 02 à Gaoming (Guangdong).
    Nous lui donnons le prénom de LIYING.
    03 juin 02 signature des documents pour la Chine.

  Vertrek op 12 juli 02, ons meisje voor de eerste keer in onze armen op 15 juli (wat een groot geluk), 26 juli terug samen thuis als een gelukking gezinnetje.
  Départ le 12 juillet 02, pour rejoindre et serrer notre petite fille pour la première fois dans nos bras le 15 juillet (quel bonheur), 26 juillet retour à la maison, une petite famille au complet.


  Dit is het eerste deel van ons droomverhaal. Onze droom, een droom van een dochtertje. Voor iedereen is Liying het engeltje maar ook soms het bengeltje.
  Ceci est la première partie de notre histoire de rêve. Notre rêve, un rêve de petite fille. Pour tout le monde Liying est un ange mais aussi une petite diablesse.


  Van droom tot werkelijkheid - D'un rêve à la réalité
    

  25-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch  


  24-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons verhaal - Notre histoire
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze adoptieblog is bedoeld voor familie, kennissen en (aspirant) adoptieouders om informatie te vinden over adoptie. Wij adopteerden twee maal volgens de oude procedure. Op deze blog kunnen jullie ook ons verhaal lezen van onze tweede adoptiereis (14 mei 2005).

  Ce blog est fait pour la famille, connaissances et (futurs) parents adoptifs. Nous avons adopté deux fois  selon l'ancienne procédure. Dans ce blog nous relatons notre deuxieme voyage en Chine pou aller chercher notre seconde puce.(14 mai 2005).

  Wie zijn wij ?
  Wij zijn Thierry (1961) en Chantal (1958).

  Waarom adoptie ?
  Na een lang medisch traject met veel ups and downs, hebben wij, na veel praten, besloten deze weg niet te bewandelen. Maar het gemis naar een gezin is bij ons sterk aanwezig gebleven. Toen is het woord ADOPTIE ter sprake gekomen. Na alles goed te hebben overwogen, zijn wij overgestapt naar adoptie.
  Ieder kind heeft toch recht op liefde, geluk, geborgenheid,veiligheid en toekomst ........ gegeven door een mama en een papa, m.a.w. op een familie.

  Qui sommes nous ?     
  Thierry (1961) et Chantal (1958).

  Pourquoi l'adoption ?
  Après un long trajet médical avec des ups et downs, nous avons décidé de plus parcourir ce chemin. Mais l'absence d'un enfant dans notre foyer nous manquais énormément. Après avoir longuement refléchi nous avons opté pour l'adoption.
  Chaque enfant a droit à l'amour, au bonheur, à la tendresse, à la sécurité et un avenir........ donner par une maman en un papa, tout simplement à une famille.

  24-08-2006 om 00:00 geschreven door tbch    Foto

  Archief per maand
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 08-2006

  Foto

  Gastenboek - Livre d'or

  Zin om iets te schrijven, pen dan maar gerust in ons gastenboek. ************************************* Vous avez envie de donner votre avis ou de réagir, n'hésiter pas de l'écrire dans notre livre d'or.


          
               Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  placora
  www.bloggen.be/placora
  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!