Houthalen-Helchteren bruist! Uw gemeente in woord en beeld!

11-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw opstoot van geweld en vandalisme in Meulenberg.
Het is opnieuw onrustig in de wijk Meulenberg. De voorbije dagen werden op tal van plaatsen vandalenstreken uitgehaald. Zo was er onder meer een brandstichting in het oud schoolgebouw. Triest hoogtepunt van de voorbije week was echter het feit dat een chiroleider uit onze gemeente in de Bakkerstraat in Meulenberg zowat gemolesteerd werd. De jongeman wou tussenbeide komen toen hij een meisje hoorde gillen dat in een conflict verwikkeld was met een jongeman. Deze jongeman pakte het meisje hardhandig aan. Deze tussenkomst werd niet gesmaakt door de betrokken kerel, waarop hij samen met een groep jongeren de chiroleider in mekaar sloeg. De chiroleider kreeg een baksteen in het gezicht en moest met gebroken tanden en een kapot gezicht afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De overige chiroleden, die op dat moment werken uitvoerden aan hun lokalen, dienden zich te verschansen in het chirogebouw, uit angst voor de groep aanvallers.

Een en ander leidde er toe dat de federale politie opnieuw het lokaal politieteam is komen versterken. Hierdoor werden de politiepatrouilles in de wijk opnieuw opgevoerd.
De chiro van Meulenberg is alvast nog steeds danig onder de indruk van het gebeuren. De chirowerking was in het verleden al eerder slachtoffer van vandalisme en criminaliteit. "Het gaat zo ver dat we bij onze activiteiten al onze spullen en de fietsen van de kinderen die naar de chiro komen achter slot en grendel moeten zetten" klinkt het bij een chiroleider. Dit voorval is echter een individueel feit en heeft niets rechtstreeks met de chiro op zich te maken. Het is helaas opnieuw een voorbeeld van de grimmige sfeer die een aantal jongeren in de wijk veroorzaken. Iedereen houdt nu al het hart vast voor de komende zomerperiode.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armoede in Houthalen-Helchteren. Deel 1: bestaansonzekeren.

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,… Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

In elke gemeente wonen mensen die worden gecatalogeerd als 'bestaansonzeker'. Deze groep van mensen, die in de laagste regionen van de inkomensgarantie zitten, behoren vaak tot de groep van armen. Wij geven u een aantal indicatieve cijfers hieromtrent mee. Cijfers die ons toch even doen stilstaan.

Inkomens
Volgens de meest recente cijfers (aanslagjaar 2007) ontvangen in Houthalen-Helchteren 8361 inwoners een inkomen. Opvallend hierbij is dat meer dan 1/3de van deze inkomens onder de 10.000 euro per jaar zit. In totaal ontvangen 2940 inwoners een inkomen dat lager ligt dan 10.000 euro per jaar. 5421 inwoners ontvangen een jaarinkomen tussen 10.000 en 20.000 euro.

Leeflonen
Niet minder dan 95 inwoners ontvangen in onze gemeente een leefloon. Het gaat hier vooral om relatief jonge personen:
-- 28 inwoners die een leefloon ontvangen, zijn jonger dan 24 jaar.
-- 41 inwoners die een leefloon ontvangen zijn tussen 25 en 39 jaar oud.
-- 26 inwoners met een leefloon zijn tussen 40 en 64 jaar.
Het gaat in totaal om 38 mannen en 57 vrouwen. 30 van deze mensen zijn samenwonend, 31 alleenstaand en 34 hebben een gezin.
In januari 2008 ontvingen 211 inwoners met een handicap een inkomensvervangende vergoeding.

Schulden
Onbetaalde rekeningen en afbetalingen, ook wel met een hard woord 'schulden' genoemd, zijn vaak een oorzaak of een gevolg van armoede. De cijfers voor onze gemeente in deze context zijn zwaar:
-- 737 inwoners hadden in juni 2008 een zware betalingsachterstand.
-- 247 inwoners deden in juni 2008 een beroep op de procedure van collectieve schuldenregeling.
-- in januari 2009 werden 423 sociale contracten voor electriciteit afgesloten.
-- 255 inwoners hadden in januari 2009 een stroom- of budgetbegrenzer.

Werkloosheid
Onze gemeente kende in december 2008 (meest recente cijfer) in totaal 1137 werklozen. Naar werkloosheidsduur toe waren hiervan 735 inwoners werkloos voor een periode minder dan één jaar. 261 inwoners waren tussen één en twee jaar werkloos. 141 inwoners waren langer dan 2 jaar werkloos.

Het merendeel van deze werklozen is laaggeschoold. Slechts 87 werklozen waren hooggeschoold. 183 van deze werklozen staan ingeschreven als gezinshoofd.

Als we deze droge cijfers bekijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat de risicogroep voor mensen die in armoede belanden in onze gemeente vrij hoog ligt. Al de voornoemde cijfers betekenen inwoners die met een probleem te maken hebben. Het jammere is vaak wel dat veel van voornoemde problemen leiden tot een bepaalde vorm van armoede.
Morgen geven we u een aantal cijfers omtrent wonen in onze gemeente. Ook hier merken we dat dit een invloed heeft op armoede, en omgekeerd.

2010 is het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 

De Europese Commissie heeft 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aangesteld als nationaal uitvoerend orgaan. Het Europees Jaar in 2010 valt samen met de afsluiting van de tienjarige EU-strategie voor groei en banen én met het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (tweede helft 2010). Samen met de federale overheid en de andere gewesten en gemeenschappen schoof de Vlaamse overheid drie prioritaire thema’s naar voren voor het EU-voorzitterschap en het Europees Jaar: kinderarmoede; een toereikend inkomen en dakloosheid.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Garageverkoop Helchteren
Op 5 juni houdt de KWB van Helchteren zijn eerste garageverkoop. "We zijn nog op zoek naar mensen die daar aan willen deelnemen," zeggen de organisatoren. "Iedereen uit Helchteren mag deelnemen, ook niet-leden van de KWB. Deelname is gratis. De garageverkoop loopt van 9h30 tot 16h. Iedereen die spullen wil verkopen kan inschrijven via louis.teunckens[!]telenet.be of telefonisch op 011/526047.
Bezoekers kunnen vertrekken aan de Windmolenstraat 6 ,waar ze een lijst ontvangen van alle deelnemers. Er zal voor hen een route worden samengesteld.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA en S&D hebben vragen bij financiering NAC.

 Het Regenboogbestuur van Houthalen-Helchteren plant een nieuw administratief centrum in 2012. Dit complex biedt onderdak aan alle gemeentelijke diensten, het OCMW, de politie, de kinderopvang en de bibliotheek. De kostprijs is geraamd op 37 miljoen euro.

Politiek Houthalen-Helchteren reageert verdeeld op de plannen. “We vinden het  goed dat er een nieuw complex komt. We moeten vooruit met onze gemeente, dit centrum past daar perfect in. Het stemt ons tevreden dat men voor een energiezuinig complex kiest” klinkt het bij Tom Leonavicius, voorzitter van de lokale N-VA afdeling.

Jammer dat renovatie gemeentehuis niet is bekeken.

“Het samenbrengen van alle diensten vinden we een goed idee, al willen we wel een beperkte dienstverlening in de wijken houden. Wat ons wel zorgen baart, is de hoge kostprijs voor dit gebouw. De vrees is er dat er weinig financiële middelen over blijven voor andere beleidsruimte. Daarom vinden we het jammer dat er nooit echt onderzocht is of een renovatie van het huidige gemeentehuis een optie is” aldus Tom Leonavicius.

 

Voormalig burgemeester Jules D’Outremont (S&D) luidt een andere klok. “Er moet een nieuw of verbeterd gemeentehuis komen. Die noodzaak is er. Maar waarom moet dat het duurste gemeentehuis van Limburg worden? De lening die de gemeente hier de volgende 30 jaar voor moet afbetalen, is gigantisch.  Ze legt een hypotheek op de aanpak van dringende noden die Houthalen-Helchteren heeft.”

Is centralisatie wel dé oplossing?

“Bovendien kunnen we begrijpen dat men diensten wil centraliseren. Maar wat ons betreft moet de kinderopvang in de wijken blijven. Ook rond de centralisatie van de wijkfilialen van de bibliotheek hebben we vragen. Dat men de bouw al klaar wil hebben tegen de verkiezingen van 2012 stoot ons tegen de borst. Die deadline maakt het complex nog duurder” besluit D’Oultremont.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (2)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mysterieus Masy
Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de rand van Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode ligt het uniek domein Masy. Dit domein had oorspronkelijk een mooi kasteeltje, monumentale dreven en waardevolle aanplantingen. Het was Théodore Masy (1840-1935), een Waalse mijningenieur, die het liet aanleggen als buitenverblijf. Nu neemt de wilde natuur het domein terug in, enkel een vervallen ruïne doet nog denken aan de welvaart van weleer. Auteur Rik Thomas schreef een boek over domein Masy dat zopas werd voorgesteld. Het boek vertelt het mysterieuze verhaal van dit uitzonderlijk domein. Alle info vind je op www.mijnerfgoed.be.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UPDATE Geert Gerits eerste Houthalense kandidaat voor de komende verkiezingen.
Klik op de afbeelding om de link te volgen UPDATE  Stilaan neemt de verkiezingskoorts toe. Op 13 juni moeten we met z'n allen naar de stembus voor de federale verkiezingen. De eerste kandidaat uit onze gemeente die aan deze verkiezingen deelneemt, is bekend. Op de Kamerlijst van de N-VA zal op de derde opvolgersplaats Geert Gerits uit onze gemeente staan. Geert is onderwijzer in het St. Pauluscollege en startte samen met onder meer Tom Leonavicius enkele jaren geleden de N-VA -afdeling in onze gemeente op.
Benieuwd of er nog andere Houthalense kandidaten op andere lijsten zullen opduiken.

AANVULLING: Naast de kandidatuur van Geert Gerits duiken ook andere Houthalense namen op. Zo zal burgemeester Yzermans op de SP-A lijst staan voor de Kamer, en dit als 4de opvolger. Ook bij CD&V ziet het er naar uit dat er een kandidaat uit onze gemeente opduikt. Hier wordt de naam van Els Tiri naar voren geschoven. Welke plaats Els op de lijst krijgt, is nog niet bekend. Beide kandidaturen werden echter nog niet bevestigd, noch ontkend.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (12 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Knuffelvliegen in Houthalen-Helchteren.
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Luchtdoop voor honderden knuffels.

Houthalen-Helchteren–Op 9 mei organiseert modelvliegclub Pampa Modelfighters voor de vierde maal het knuffelvliegen op het militair domein in Helchteren. Honderden knuffels krijgen er een luchtdoop, een unieke ervaring voor de kinderen.

“Vier jaar geleden zijn we met knuffelvliegen begonnen. Onze leden bevestigen een knuffel van de kinderen in hun modelvliegtuig en vliegen er enkele vluchten mee. Het idee groeide intussen uit tot een groots evenement. Honderden kinderen komen er op af en laten hun knuffel of lievelingspop instappen voor een luchtdoop. De moedige knuffels krijgen uiteraard nadien hun vliegbrevet. En dat levert telkens weer mooie beelden op bij de glunderende kinderen. Ik zit al heel wat jaren tussen de modelvliegtuigen, maar dit is één van de mooiste evenementen van het jaar” klinkt het bij een trotse voorzitter van de modelvliegclub Jos Clissen.

“Aanstaande zondag 9 mei is het weer zover. Elk kindje dat het wil, kan met zijn knuffel naar ons vliegterrein op het militair domein van Helchteren komen. De knuffels worden goed vastgemaakt in de vele tientallen vliegtuigen en krijgen dan hun luchtdoop. Er is bovendien heel wat randanimatie, zodat het ook deze keer een onvergetelijk kinderfeest zal worden.”

Meer info: www.pmf.be.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.School opnieuw slachtoffer van brandstichting?

In de Huidvetterstraat was er vanmorgen opnieuw brand in de leegstaande school. Die school was eerder al het slachtoffer van brandstichting, waardoor het hele gebouw verwoest werd. De school is eigendom van het Lucernacollege. Vermoedelijk gaat het nu opnieuw om brandstichting.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Containerpark dicht eind volgende week.
Graag laten we u weten dat het gemeentelijk containerpark van Houthalen-Helchteren gesloten zal zijn op 13, 14 en 15 mei 2010.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kandidaten voor de infogidstrofee zijn bekend.
Jaarlijks reikt de redactie van de Infogids, het wijkinformatieblad van Houthalen-Oost, de infogidstrofee uit. Deze trofee, een kunstwerk van Staf Timmers, wordt overhandigd aan een persoon die zich op vrijwillige basis inzet voor zijn of haar medemens. Iemand die een meerwaarde betekent voor onze samenleving.
De kandidaturen van dit jaar zijn bekend. Het werden vijf sterke en geëngageerde vrouwen: Lucienne Peeters, Josee Bruyndonckx, Gisèle Hermans, Irma Hulsmans en Danny Falagiarda. De profielen van deze vijf mensen kan je uitgebreid nalezen op www.infogids-online.be. Op deze site kan je ook stemmen op jouw favoriete kandidate voor deze trofee.
Stemmen kan tot 6 juni, de uitreiking is voorzien op 18 juni in de zaal Lentedreef in Houthalen-Oost.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inwoners kunnen nu ook in Limburg terecht bij een meldpunt Discriminatie.
In Hasselt is het nieuwe meldpunt Discriminatie officieel geopend. Inwoners van 39 gemeenten kunnen er met hun vragen en meldingen terecht over discriminatie.

De officiële opening van het meldpunt gebeurde begin mei in aanwezigheid van Vlaams minister Pascal Smet, burgemeester van Hasselt Hilde Claes, schepen Toon Hermans en de directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding Jozef De Witte. Toch is het meldpunt in Hasselt al sinds juni vorig jaar al bereikbaar voor klachten over discriminatie. Veel klachten komen er voorlopig nog niet binnen, hooguit een klacht per week en die gaat meestal over toegankelijkheid.

Bemiddeling

De Vlaamse overheid wil in alle dertien centrumsteden een meldpunt Discriminatie openen. Hasselt is de voorlaatste in de rij, alleen Oostende ontbreekt nog. “Dat betekent dat bijna overal in Vlaanderen mensen terecht kunnen als ze niet gelijk behandeld worden, als ze gediscrimineerd worden,” zegt minister Smet. “De mensen kunnen hun probleem uitleggen, geholpen worden of we verwijzen hen door naar een bevoegde dienst. Als dat niet voldoet, kan het Centrum voor Gelijke Kansen ingeschakeld worden.”

Het meldpunt is telefonisch of per e-mail te bereiken en wil alle vormen van discriminatie aanpakken, niet alleen racisme.   Het Meldpunt Discriminatie is te bereiken via het nummer 011 23 94 72 of via meldpunt.discriminatie@hasselt.be
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
05-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Brand op militair domein Helchteren.

Een oefenmijn van het DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, heeft vandaag een brand veroorzaakt op het militaire schietterrein van Houthalen-Helchteren. De brandweer heeft die intussen onder controle gekregen.

Militairen van het DOVO trainden vandaag op het schietterrein. Toen een oefenmijn afging, liep het mis. De brand zorgde ervoor dat meer dan drie hectaren verkoolde.

De brand was wel snel onder controle. Op het terrein was de brandweer van Lommel immers bezig met een terreingewenningsoefening. Ook het korps van Genk hielp uiteindelijk met het blussen.

Het schiet- en oefenterrein van Sonnisheide, 2.150 hectaren groot en grotendeels op het grondgebied van Houthalen-Helchteren, hoort bij Kleine Brogel. De Peerse vliegbasis gebruikt het als schietterrein voor haar F16’s. (bron: hbvl)

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lentereeks: armoede in Houthalen-Helchteren.
In de week van 10 tot 16 mei 2010 brengen we op deze website elke dag een bijdrage over armoede in Houthalen-Helchteren. Een beklijvende reeks om zeker te volgen...
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klusjesman of -vrouw gezocht.
Het gemeentebestuur is op zoek naar een klusjesman of -vrouw voor de gemeentelijke scholen. De jobaanbieding kadert in het startbanenproject "Scholen voor jongeren - Jongeren voor scholen". De klusjesman wordt ingezet in verschillende gemeentelijke scholen voor onderhoudswerken en kleine klusjes. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de job, is wel dat je jonger bent dan 24 en je mag geen diploma secundair onderwijs hebben behaald. Wie de job toegewezen krijgt, kan extra opleidingsdagen volgen. Het is een contract van bepaalde duur (12 maanden). Interesse of meer info: neem contact op met de personeelsdienst van de gemeente, tel. 011 60 05 43.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jongeren leveren goed werk.
Klik op de afbeelding om de link te volgen Op woensdag 28 april hebben enkele jongeren van de wijk Meulenberg de handen uit de mouwen gestoken. Ze gaven een aantal garageboxen in de Elzenstraat een opknapbeurt met een nieuw laagje verf. Het initiatief kwam er dankzij de straathoekwerking. De garagboxen waren besmeurd met graffiti. Het Kempisch Tehuis, eigenaar van de garageboxen, zorgde voor de materialen. Dergelijke acties "poetsen" het imago van de wijk op en werden uiteraard toegejuichd door het gemeentebestuur en de wijkbewoners. Het was een mooi voorbeeld van het engagement dat jongeren toch nog in zich hebben om mee te werken aan een positieve beeldvorming.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is de brandweer niets voor jou?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Binnenkort komt er een voorpost van de brandweer in Helchteren. Het gemeentebestuur en de brandweer van Genk zijn hiervoor nog steeds op zoek naar bijkomende, vrijwillige brandweerlieden. Zowel mannen als vrouwen komen in aanmerking. Het personeel van de voorpost, dat instaat voor hulpverlening bij brand en bij ongevallen, zal hoofdzakelijk bestaan uit vrijwilligers.
De brandweer van Genk organiseert een infovergadering op donderdag 27 mei 2010 om 19.30 uur in CC De Roepsteen in Helchteren. Geïnteresseerden zijn er welkom. Meer info. 089 653333.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe verbrandingsoven komt een stap dichterbij.
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Bionerga drukt zijn plannen door om een nieuwe verbrandingsoven te bouwen in onze gemeente. Bionerga gaat nu de milieuvergunning aanvragen voor de nieuwe oven. Hiertoe werd zopas het opstellen van een milieurapport afgerond. Vorig jaar is al een eerste milieurapport opgesteld waarin Bionerga uitlegde wat voor oven ze wilde bouwen. Intussen is ook de invloed van die oven onderzocht in een nieuw, gedetailleerd rapport (project-mer). Het Vlaamse departement Leefmilieu heeft het rapport nu goedgekeurd.

De milieuvergunningsaanvraag zal gebeuren bij de provincie die drie maanden de tijd heeft om zich erover uit te spreken. De provincie moet ook advies inwinnen bij de gemeente. Op het gemeentehuis zal het milieurapport 30 dagen ter inzage liggen en er zal eveneens een hoorzitting worden georganiseerd.

Het opzet van Bionerga is om de nieuwe oven in 2013 operationeel te laten zijn. Hiervoor is een verlenging nodig van de huidge vergunning van de bestaande verbrandingsoven. Die verlening is intussen ook aangevraagd.
De nieuwe oven kan jaarlijks 290.000 ton afval verwerken. 120.000 ton is huishoudelijk afval en grof huisvuil, 5.000 ton ziekenhuisafval en 5.000 ton is wat rest van recyclage. Daarnaast zal er ook 160.000 ton bedrijfsafval worden verbrand. Burgemeester Alain Yzermans heeft al herhaaldelijk gezegd dat hij die oven drie keer te groot vindt, maar met een lagere toevoer houdt het rapport geen rekening. Ze gaan ervan uit dat minder afval ook minder effect zal hebben op mens en milieu.
De superoven is ook een superenergiecentrale die 30 megawatt elektriciteit levert en 20 megawatt warmte. Dat is genoeg stroom voor 55.000 Limburgse gezinnen, of één Limburgs gezin op vijf. De warmte is genoeg voor 5.700 gezinnen, of half Houthalen-Helchteren. Bionerga wil aan de oven ook warmtenetten ontwikkelen. Die kunnen gebruikt worden om gebouwen of tuinbouwserres in de buurt te verwarmen. Voor de uitbating van die netten is al een samenwerking opgezet met Infrax.

Met de nieuwe oven wilde Bionerga ook een staaltje van hedendaagse architectuur laten zien. De keuze voor deze duurdere architectuur laat men nu afhangen van de omleidingsweg. Komt die weg er, dan is de oven duidelijk zichtbaar voor iedereen, en kiest men waarschijnlijk voor het bestaande walvis-concept. Komt die weg er niet, dan zal het een eenvoudiger en goedkoper bouwproject worden.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws van voetbalclub Park FC.
Klik op de afbeelding om de link te volgen Het was een niet zo makkelijk seizoen voor voetbalclub Park FC uit onze gemeente. Het team steeg dit seizoen van 3de naar 2de provinciale en dat liet zich voelen. Voor het komende seizoen versterkte Park FC zich al met een aantal spelers: Bassi Alessio (middenvelder van Lillonia), Luca Rigali (verdediger Zutendaal VV), Geybels Gery (middenvelder van Genebos VV) en Morabito Stefano (aanvaller van KVK Tienen). Ook Macris Leandro, een aanvaller van Cobox '76, komt naar Park FC.Verder wordt er momenteel nog onderhandeld met twee bijkomende verdedigers, twee middenvelders en een aanvaller.

Maar een aantal eigen spelers gaan ook andere oorden opzoeken. Verdediger Marc Vangronsveld verlaat Park FC en wordt volgend seizoen trainer bij Sporting Genk Zuid (4de prov.). Het lijkt er sterk op dat Marc maar liefst 4 spelers mee zal nemen: Frank Schreurs, Alain Stegemann, Claudio Gaspercic en Toon Berghmans. Aanvaller Martino Castellano heeft op zijn beurt getekend bij Bregel Sport. Gert Vekens verkast naar Zonhoven VV.

Tornooi en provinciaal label.
Het jaarlijks voetbaltornooi voor debutantjes, duiveltjes en preminiemen vindt dit jaar plaats op 8 mei. Meer info hieromtrent vind je op www.parkfc.be. De voetbalclub behaalde ook het provinciaal label.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steenmarters slaan toe in kippenhokken.
Klik op de afbeelding om de link te volgen Toen hij ’s morgens zijn kippen ging voederen trof Jef Lingier zijn drie kippen roerloos aan in het kippenhok. Alle drie dood. Geschokt stelde Jef vast hoe een seriemoordenaar op wreedaardige wijze had toegeslagen. De moordenaar had de kippen onthoofd! De koppen van de witte, bruine en zwarte kip lagen langs de drie lijfjes. Het ging hier duidelijk om een lustmoordenaar die doodt om te doden. Nochtans was het kippenhok met fijne draad afgespannen. Naar verluidt moet de moordenaar in de richting van de steenmarters worden gezocht. Een klein gaatje is blijkbaar voldoende om zijn bloedzuigers instinct bot te vieren.
Ook elders in onze gemeente werd pluimvee het slachtoffer van de steenmarter.
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vacature JWW Meulenberg is verlengd.
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Eerder kon je op deze website al de vacature van Jeugdwelzijnswerk Meulenberg VZW terugvinden. JWW is op zoek naar een geëngageerde coördinator. De periode waarin je je kandidaat kan stellen voor deze vacature, is verlengd tot eind mei.

Deze functie is gericht op het realiseren van zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren van 5 tot 25 jaar als hoofddoelgroep en + 25 jarigen als tweede doelgroep.
Je hebt volgende verantwoordelijkheden:

 1. uitwerken van de doelstellingen, projecten en activiteiten van JWW Meulenberg in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en de visie van onze vereniging en haar raad van bestuur;
 2. leiden en managen van de werking gericht op het realiseren van de goedgekeurde doelstellingen, projecten en activiteiten;
 3. inspireren en motiveren van onze medewerkers tot het neerzetten van de juiste prestaties en het ontwikkelen van de gewenste competenties;
 4. netwerken en vervullen van een brugfunctie tussen andere actoren (overheid, relevante werkingen, …) en onze doelgroepen gericht op het vervullen van de opdracht van JWW en het afstemmen van de belangen/behoeften van de samenleving en het cliënteel.

Gewenst profiel

 • diploma A1 bachelor of gelijkgesteld;
 • 5 jaar ervaring in het begeleiden van de doelgroepen en in het leiden van een team;
 • geëngageerd en een sterk gedreven persoonlijkheid;
 • bereidheid tot flexibele werkuren.

Je CV en motivatiebrief kunnen per post of via e-mail bezorgd worden aan Luc Naudts, Springstraat 12 3530 Houthalen-Helchteren, lucnaudts@medius.be vóór 31 mei 2010. Je kan hier ook terecht voor een uitgebreide functiebeschrijving.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)


Foto
Beste lezer,
welkom op deze blog waar je dagelijks nieuws uit onze gemeente vindt. Zelf iets te melden, geef me een seintje!
Groeten,
Stijn Van Dingenen
E-mail mij

Volg het nieuws van Houthalen-Helchteren ook op facebook:

Inhoud blog
 • 32ste tentoonstelling van rashoenderclub Het Scharrelhoen
 • Infosessie over elektrische voertuigen in Greenville
 • Rommelmarkt op Kelchterhoef
 • Arrestaties in drugsonderzoek
 • Volks landbouwgebeuren op 't Sonnis
 • Integratie-ambtenaar moet inbedding asielzoekers in woonbuurt verbeteren
 • Misschien is judo wel joúw sport!
 • Gemeente schenkt 1000 euro aan vzw Chautaara
 • Heide stilaan op zijn mooist
 • Slachtbonnen zullen 5 euro kosten
  Foto
  Rondvraag / Poll
  Vindt u dat er een tijdelijke brug moet komen aan het kruispunt Grote Baan - Koolmijnlaan?
  ja
  neen
  Bekijk resultaat

  Laatste commentaren
 • offerschande (Equal)
      op Biedt nieuwe slachtinrichting oplossing voor offerfeest?
 • integratie-ambtenaar (Oma)
      op Integratie-ambtenaar moet inbedding asielzoekers in woonbuurt verbeteren
 • aquagym (zwemles)
      op Aquagym
 • een eigen kijk op kosten (schaapjesteller)
      op Biedt nieuwe slachtinrichting oplossing voor offerfeest?
 • Nieuws VRT NWS
 • Het journaal 19u met VGT
 • Trombose na coronavaccin: hoe zeldzaam is het? En is het risico groter dan bij rokers of vrouwen die de pil nemen?
 • Patenten vrijgeven of niet? Marc Van Ranst: “Leer andere bedrijven hoe ze de vaccins moeten maken”
 • De afspraak op vrijdag
 • Rudi Vranckx: "Mogelijk pas over 1 of 2 weken Israëlische grondoffensief in Gaza"
 • Wateroverlast in Waregem en Voeren
 • BEKIJK - Trumps wil blijft wet bij de Republikeinen, maak kennis met zijn nieuwe "pion" Elise Stefanik
 • "1 op de 10 Belgische bedrijven hangt aan de subsidie-baxter en door corona blijven ze overleven”
 • BEKIJK - Virtuoos met linkerhand: jongste halvefinalist Koningin Elisabethwedstrijd pakt uit met huzarenstukje
 • LIVE: "Terzake" en "De afspraak op vrijdag"
  Nieuws De Morgen
 • ‘FC United’ spit rassenhaat in het voetbal uit: ‘Uitblinken. Daarmee doe je de racisten pijn’
 • Luchtaanvallen jagen Palestijnen op de vlucht, Israël vreest voor burgeroorlog
 • Verenigde Staten zetten mondmaskers af, wanneer volgen wij?
 • Van oktober 2014 tot nu: hoe het huwelijk tussen Van Aert en Nuyens stukliep
 • ‘Wacht niet meer te lang’: Europa kleurt minder rood, zomerreizen vliegen de deur uit
 • Frauduleuze sms’jes in naam van bpost: expert legt uit hoe je schade kunt beperken
 • 10 Palestijnen gedood door Israëlisch vuur, Netanyahu waarschuwt dat bombardementen nog niet voorbij zijn
 • ‘The Underground Railroad’: vlammen van haat, vuur van hoop
 • Europa kleurt minder rood, zomerreizen vliegen de deur uit: ‘Veel klanten voor klein aanbod’
 • Onderzoek naar dood Sanda Dia na 2,5 jaar afgerond: hoe gaat de zaak nu verder? En wie riskeert vervolging?
  Nieuws Sporza
 • Curry dolt met de tegenstand, Westbrook schrijft geschiedenis
 • VIDEO: Basketball Awards: Mihailovic, Schwartz en Bleijenbergh vallen in de prijzen
 • VIDEO: Antwerp Giants winnen spannende basketbaltopper tegen Oostende
 • Burgos verloor een keer in Oostende, maar in de Champions League-finale is het opnieuw de beste
 • VIDEO: Lewis Hamilton neemt zijn prooi Max Verstappen te grazen in de slotrondes
 • David Goffin wint eerste match na lichte beenblessure
 • Alexander Zverev is dit jaar de gravelkoning van Madrid
 • Ferran Torres maakt feestweek van City compleet met hattrick tegen Newcastle
 • VIDEO: Oostende is te sterk voor Leuven en beent Bergen bij in de stand
 • Dani Alves (38) mag zichzelf weer een "Goddelijke Kanarie" noemen
  Nieuws HBVL
 • Duijsters leidt sterk Genk Ladies naar koppositie
 • ILCA Coach Regatta: Emma Plasschaert wint eindklassement Laser Radial-klasse
 • Rally van Andalusië: ritwinst voor Sainz, Al-Attiyah blijft leider
 • Nafi Thiam test zich op pinkstermaandag in Tilburg in het verspringen en de 100m horden
 • Teammanager en ex-lijnrechter Walter Vromans ontslagen bij Lommel SK
 • Tim Merlier doet grote boodschap tijdens Giro-rit en krijgt… een boete
 • Grote regionale verschillen: 4 op 10 Franstaligen willen geen vaccin
 • Marc Van Ranst: “Pukkelpop zal 80 procent zeker kunnen doorgaan”
 • Onrust Midden-Oosten: “Meer dan 2.000 raketten afgevuurd uit Gazastrook”
 • Ploegmakker van Wout van Aert juicht te vroeg na dolle sprint in Hongarije, gele trui Jordi Meeus crasht en wordt gecheckt door teamgenoot
  Hieronder vindt u interessante webadressen uit onze gemeente:


  http://users.telenet.be/jww  
  www.actiefww.com  
  www.avthouthalen.be

  www.bc-helchteren.be

  www.bchouthalen2000.be
  www.bennewed.be

  www.broederkring.be

  www.chirohelchteren.be

  www.chirohelchteren.org

  www.cosimo.be/Meulenberg 

  www.danzav.centerrall.com

  www.dbchouthalen.be

  www.debiekorf.be

  www.delijn.be

  www.denoordzuid.be

  www.diabolichell.be

  www.donboscohelchteren.be

  www.doopie.be 

  www.dropshot.be

  www.fchelson.be

  www.fphouthalen-genk.be

  www.gezinsbond-helchteren.be

  www.groenhouthalen-helchteren.be

  www.gr5wandelaarshelchteren.be
  www.helchterenvv.be

  www.hengelhoef.net
  www.khhoeverheidegalmlillo.be

  www.home.scarlet.be/albert.vandijck

  www.hondenschoolderoedel.be

  www.houthalen-helchteren.be

  www.houthalen-helchteren.cdenv.be
  www.houthalen-helchteren.davidsfonds.be 

  www.houthalensracingteam.be
  www.hvchelchteren.be  

  www.illusio.be

  www.infogids-online.be

  www.jckreasa.be

  www.jeugdhuisthebassment.be

  www.kelchterhoef.be

  www.kreasa.be

  www.ksjhouthalen.be

  www.kwbhelchteren.be

  www.lachfestival.be

  www.lgcc.be
  www.limburgadembenemend.be

  www.mish-mash.be

  www.molenheide.be

  www.mrk-houthalen.be

  www.oc76.be

  www.parkfc.be

  www.poppunt.be

  www.rimo.be

  www.rotary-houthalen.be

  www.schooldeschakel.be

  www.sdhh.be
  www.selishouthalen.be

  www.terdolenfietshappening.be

  www.tvl.be

  www.userstelenet.be/
  ttcpalethouthalen
    
  www.villabasta.be

  www.vlabus.be
  www.wschelchteren.be

  http://www.hhoost.be/
  wijkvereniging/

  Het adres van uw vereniging of organisatie staat er nog niet bij? Geef het ons door en wij voegen het toe.

  Zoeken in blog

  Archief per maand
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
  Startpagina !
  Blog als favoriet !
  Een interessant adres?
  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!