BIDDENDERWIJS
Inhoud blog
 • Inhoud
 • Klein brevierKLEIN BREVIER - Geef me, Heer, een waakzaam hart - Lofprijzing - Adem in mij, Geest van God - U – altijd opnieuw - Beethoven bidt - Gebed tot God
 • Teresa en het Onze Vader
 • Teresa van Avila en andere gebeden. Laat niets je hinderen; Met U spreken
 • ZO NABIJ ZIJN MENSEN NOOIT
 • 1. Het dochtertje van Jaïrus,2.Bruiloft te Kana 3.De stad;4.Pinksterlied, 5.De Trooster; 6.Wat niet overgaat ;7.Palmpasen ;8.Zien 1 ;9.Adem;10.Ik heb u nooit gezien.
 • 11.Herders, wijzen en dieren.;12. Zacheus.;13.Heer, als ik honger heb. ;14.Ik heb je naam in het zand geschreven ;15.De Geest ;16.De stal ;17.Wie ben je, God ;18.Psalm 27 (II) ;19.Psalm 72 ; 20.Psalm 137
 • Keltische gebeden 1: god jij bent overal; 2: het kruis
 • 3:sterker dan rotsen,4:jou aanspreken
 • Het boek der zegeningen: jij bent; god om mij te omarmen... ; god wees in mijn hoofd; zegenbede van sint-patrick (1);gebed om zegen
 • 5:god soms ver van ons, 6:Jouw geboorte heer
 • zegenbede van sint-patrick(2); zegen voor mijn god; zegen voor mij o god; laat ons in vrede gaan; het nieuwe licht; zegen voor de reis; rond het vuur; het hele huis; de geschenken van god; heer zegen de aarde; god zegen de aarde
 • ADEM VOOR HET ONZEGBARE
 • LICHT IN HET DUISTER
 • DE DOOD VOORBIJ
 • HERDER VAN MENSEN
 • MARIA LOVEN
 • DE MENSENZOON
 • ZOEKEN NAAR HET VERLORENE
 • WAAIEND WAAR HIJ WIL:De Geest 1;De Geest,2; Hymne van de heilige geest;Lied van de heilige geest; Lof der wijsheid;
 • Kurt Marti: GOD en IK
 • PALMEN EN VERRIJZENISLICHT
 • PINKSTERVUUR
 • Rose Ausländer : DE VREDE VIEREN
 • PELGRIMS OP WEG

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Piet Thomas
  Adem voor het onzegbare
  14-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoud

  KLEIN BREVIER

  -          Geef me, Heer, een waakzaam hart

  -          Lofprijzing

  -          Adem in mij, Geest van God

  -          U – altijd opnieuw

  -          Beethoven bidt

  -          Gebed tot God

  Teresa van Avila en het Onze Vader

  Teresa van Avila en andere gebeden

  -          Laat niets je hinderen

  -          Met U spreken

  ZO NABIJ ZIJN MENSEN NOOIT

  1. Het dochtertje van Jaïrus
  2. Bruiloft te Kana
  3. De stad
  4. Pinksterlied
  5. De Trooster.                                           
  6. Wat niet overgaat
  7. Palmpasen
  8. Zien 1
  9. Ik heb u nooit gezien.
  10. Herders, wijzen en dieren          
  11. Zacheus
  12. Heer, als ik honger heb.                               
  13. Ik heb je naam in het zand geschreven
  14. De Geest
  15. De stal 
  16. Psalm 27 (II)
  17. Psalm 72
  18. Psalm 137
  19. Psalm 72                                                
  20. Psalm 137

  NIEUW GEBEDENBOEK

  1.       god jij bent overal

  2.       het kruis

  3.       sterker dan rotsen

  4.       jou aanspreken

  5.       god soms ver van ons

  6.       Jouw geboorte heer

  HET BOEK DER ZEGENINGEN

  1.       jij bent

  2.       god om mij te omarmen…

  3.       god wees in mijn hoofd

  4.       zegenbede van sint- patrick  (1)

  5.       gebed om zegen

  6.       zegenbede van sint - patrick (2)  

  7.       zegen voor mij god

  8.       zegen voor mij o god

  9.       laat ons nu gaan in vrede

  10.   het nieuwe licht

  11.   zegen voor de reis

  12.   rond het vuur

  13.   het hele huis

  14.   de geschenken van god

  15.   heer zegen de aarde

  16.   god zegen de aarde

   

  ADEM VOOR HET ONZEGBARE

  Piet Thomas

  LICHT IN HET DUISTER

    Van Advent tot Kerstmis

  -      Advent 1

  -      Advent 2

  -      In de weiden van Bethlehem

  -      Herder,wijzen en dieren

  -      De stal

   

  DE DOOD VOORBIJ

  -      Wat niet vergaat

  -      Zien I

  -      Zien II

  -      Dood van de geliefde (vert. Piet Thomas)

  -      Engel (vert. Piet Thomas)

  -      Herfst (vert. Piet Thomas)

  -      Het nieuwe Eden

  -      Velen van ons (vert. Piet Thomas)

   

      HERDER VAN MENSEN

  -      De herder

  -      Psalm 23

  -      Morgengebed

  -      De goede herder

  -      Naar het licht

   

      MARIA LOVEN

  -      Magnificat

  -      Salve regina

  -      Ave, maris stella

  -      Maria

  -      Naast het kruis

   

    DE MENSENZOON

  -      De mensenzoon

  -      Veertig dagen

  -      Naar het licht

  -      Simeon zingt

  -      Bruiloft te Kana

  ZOEKEN NAAR HET VERLORENE

  -      Zacheüs

  -      Het lied van dwaze en wijze meisjes

  -      Heer, als ik honger heb (vert. Piet Thomas)

  -      Gods liefde

  -      Verloren zoon

  -      Wij wandelden in duisternis

   

  WAAIEND WAAR HIJ WIL

  -      De Geest I

  -      De Geest 2

  -      Lied voor de heilige Geest (vert. Piet Thomas)

  -      Hymne van de heilige Geest (vert.Piet Thomas)

  -      Lof der wijsheid (vert. Piet Thomas)

   

  GOD EN IK

  Kurt Marti

  Vertaling: Piet Thomas

  -      Hij komt uitgerekend bij mij terecht?

  -      Zo teder is de godheid

  -      Jesses!

  -      Wat ik nodig heb

  -      Nooit heb ik jou gezocht

  -      Hoop

  -      Zo is dat

  -      Handelen

  -      Altijd ben jij het

   

  PSALMEN EN VERRIJZENISLICHT

  -      Palmpasen

  -      Pasen

  -      Verrijzenislied I

  -      Verrijzenislied II (vert.Piet Thomas)

   

  PINKSTERVUUR

  -      Pinksterlied

  -      Pinksteren

  -      Het cenakel

  -      De Trooster

  -      Adem

   

  DE VREDE VIEREN

  Joodse feesten

  Gedichten van Rose Ausländer

  Vertaald door Piet Thomas en Edmond Ottevaere

  -      Jeruzalem

  -      Als

  -      Pesach II

  -      Het feest

  -      Soekkot

  -      Sabbat

   

  PELGRIMS OP WEG

  -      De Weg, de Waarheid en het Leven

  -      Het lied van dwaze  en wijze meisjes

  -      Het land van melk en honing

  -      Ik heb U nooit gezien

  -      De weg

   

   

   

  14-01-2021, 15:21 geschreven door Piet Thomas 20  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klein brevierKLEIN BREVIER - Geef me, Heer, een waakzaam hart - Lofprijzing - Adem in mij, Geest van God - U – altijd opnieuw - Beethoven bidt - Gebed tot God

  Klein brevier

   

  Geef me, Heer, een waakzaam hart

   

  Geef me Heer, een waakzaam hart

  dat niet van U wordt afgeleid

  door welke wensdroom ook.

  Een teder hart, niet aangetast

  door mateloze ongedurigheid,

  een trouw hart, eerlijk en oprecht,

  dat niet door laagheid wordt verleid.

  Een sterk hart dat verdriet doorstaat,

  een vrij hart, niet beheerst door kwaad.

   

  En geef mij, God, ook

  aandacht voor uw wil

  ijver die  U zoekt,

  wijsheid die U vindt,

  een levensstijl die past,

  geduld dat wachten kan,

  vertrouwen op het einde

  dat mij met U verenigt.

   

   ©Vrij vert.: naar Thomas van Aquino

   

   

  Lofprijzing

   

  Heilige Heer en enige God,

  U bent sterk en groot,

  machtig en mild,

  liefde en wijsheid,

  vreugde en rust,

  rijkdom en armoe,

  wet en geduld,

  deemoed en sterkte,

  gastheer en toevlucht

  beschermend schild,

  van ons geloof,

  onze hoop en

  onze liefde,

  Gij die leeft

  in de eeuwen der eeuwen.

  Amen.

   

   Tekst van Franciscus van Assisi. Vrij bewerkt en vertaald © Piet Thomas.

   

   

  Adem in mij, Geest van God

   

  Adem in mij, Geest van God,

  wek in mij goede gedachten.

  Zet me aan tot goede daden.

  Leer me houden van wat heilig is.

  Maak me sterk om zorg te dragen

  voor het  heil van mensen.

  Laat uw inspiratie

  nooit aan mij voorbijgaan. Amen.

   

  Vrij naar Augustinus. © Piet Thomas

   

   

  U – altijd opnieuw

   

  U, Heer,

  treedt allen die U krenken

  altijd opnieuw

  met liefde en vreugde tegemoet.

   

  Ik daarentegen

  breng altijd opnieuw

  geen respect of geduld op

  voor wie mij krenken.

   

  Help mij

  altijd opnieuw

  om met uw steun

  een liefhebbend mens

  te worden.

   

  Vrij naar Johannes van het Kruis. © Vert.: Piet Thomas

   

  Beethoven bidt

   

  God, geef mij de kracht

  om mezelf te overwinnen.

  Ik wil niet door de ketens

  van dit aardse leven

  gebonden zijn.

  Leid mij

  en richt mij op

  uit duistere diepten.

  Geef dat ik,

  door uw wijsheid gedragen,

  aan de dreigende afgrond

  ontkom.

  U alleen, Alwetende,

  kunt me bevrijden

  van mijn boeien

  en blijvend inspireren.

   

  Vrije vertaling van een tekst van Beethoven. © Piet Thomas

   

   

  Gebed tot God

   

  Het is dus niet tot mensen

  dat ik me richt,

  maar wel tot U,

  God van alles wat bestaat,

  van alle werelden,

  van alle tijden.

   

  Als het ons toegelaten is

  als zwakke schepselen

  verloren en onzichtbaar

  in de rest van het heelal,

  U iets te vragen,

  U, die ons geschapen hebt,

  U, wiens geheimen

  onveranderlijk en eeuwig zijn,

  kijk meedogend

  naar de fouten

  die onze natuur eigen zijn.

   

  U heeft ons geen hart gegeven

  om elkaar te haten

  en geen handen

  om elkaar te wurgen.

  Laat ons elkaar helpen

  om de lasten te dragen

  van een leven

  dat zo vlug voorbijgaat.

   

  Laat de kleine verschillen

  In de wijze waarop wij

  ons zwakke lichaam kleden,

  in onze gebrekkige talen,

  in onze dwaze gewoontes

  en onvolmaakte wetten,

  in onze gekke opinies

  en de voor ons schijnbaar

  zo weinig harmonieuze

  en voor U wellicht zo

  gelijkende omstandigheden.

   

  Laat al de geringe nuances

  die wij onderscheiden

  tussen de atomen die wij

   mensen noemen, geen tekens

  zijn van haat en vervolging!

   

  Laat wie in volle middag

  kaarsen aansteken om U te vereren,

  niet twisten met wie

  genoeg heeft aan Uw zonlicht.

   

  Laat wie zich in het wit kleedt

  om te zeggen dat men van U moet houden,

  niet haten wie hetzelfde zegt

  en in het zwart gekleed gaat.

   

  Laat ze weten dat het U eender is

  of ze U aanbidden in een oude taal

   of in een nieuwere taal.

   

  Mogen de in het rood

  of in het purper gedosten

  die heersen over wat moddergrond,

  of die enkele ronde schijfjes

  van een bepaald metaal bezitten,

  zonder hoogmoed genieten

  van wat ze rijkdom en aanzien noemen.

   

  Mogen de anderen dit zonder afgunst

  dulden, want U weet:

  niets van die ijdele dingen verdient

  dat men trots is of nijdig.

   

  Mogen alle mensen beseffen

  dat zij broers en zussen zijn.

   

  Wellicht zijn oorlogen geselingen

  die niet te vermijden zijn,

  maar laat men tenminste elkaar

  niet langer verscheuren of haten.

   

  We zouden elkaar kunnen verstaan

  en de korte tijd van ons bestaan

  gebruiken om in duizend talen,

  van hier tot California of Siam

  uw goedheid te prijzen om de tijd,

  de korte tijd die U ons schonk.

   

  François-Marie Arouet Voltaire

                                  © Vert.: Piet Thomas

  14-01-2021, 15:15 geschreven door Piet Thomas 20  


  26-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Teresa en het Onze Vader

  Teresa en het Onze Vader

   

  Onze Vader…

  Jezus, hoeveel schonk je ons al

  bij die eerste woorden.

  Zo  nederig heb jij ons

  biddend met jou verenigd

  dat jij een broer van ons wou zijn.

  Met de naam van jouw vader

  heb jij ons al alles gegeven

  wat je toen geven kon

  door Hem  te vragen

  dat Hij ons als zijn kinderen zou zien.

  Wat een schitterende openbaring

  van jouw liefde.

   

  Die in de hemel bent…

  God is overal, weet je.

  Waar God is, is de hemel.

  We hoeven niet naar zo hoog te gaan

  om met de eeuwige Vader te spreken

  en van zijn tegenwoordigheid te genieten.

  Het is ook niet nodig hard te roepen.

  Hij is zo dichtbij dat, dat Hij ons hoort,

  hoe zacht wij ook spreken.

  Het volstaat dat wij tot bezinning komen

  en Hem in onszelf herkennen.

  Ootmoedig mag je dan met Hem praten

  als met een vader.

   

   

  Uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome…

  Wij moet begrijpen wat wij met dit Rijk vragen.

  Jezus heeft deze twee bedes voorop geplaatst.

  Hij  zag immers dat wij te zwak en te klein waren

  om  op eigen kracht zijn naam

  te heiligen en te loven zoals het hoort.

   Het te verheerlijken zoals het past.

  Daarom kwam Hij ons te hulp

  door toen al van zijn Rijk te gewagen.

  Het is dus zeerzinvol

  dat wij er met aandacht om vragen.

  En dat wij alles doen wat wij kunnen,

  om wie het ons schenken kan

  te behagen.

   

  Uw wil geschiede…

  Goede Jezus,

  zo weinig kun Je namens ons

  aan de Vader aanbieden.

  En wat vraag Je veel van ons!

  Hoeveel zijn wij Jou schuldig.

  Wat wij doen is niets

  Vergeleken bij wat wij Jou verschuldigd zijn

  Maar zeker is:

  met lege handen, Heer,

  laat Jij ons bij jouw Vader

  niet verschijnen.

  En dat wij alles geven wat wij kunnen,

  als wij Hem als wij Hem biddend vragen:

  ‘Uw wil geschiede.’

   

  Geef ons heden ons dagelijks brood …

  Zusters, laat ons begrijpen

  wat onze goede Leidsman

  in deze bede voor ons vraagt.

  Wat Hij, volgens mij,

  ons ‘dagelijks’ brood noemt,

  is het hoogst noodzakelijke

  hier op aarde

   en een deel dat ons later wacht,

  als wij  zijn gezelschap

  trouw zijn gebleven.

   

  Want nadat de Vader

  ons zijn Zoon zond,

  wil de Zoon niet uit eigen beweging

  van ons weg.

  Hij wil bij ons blijven.

   

  Hij vroeg alleen iets voor het heden,

  want toen hij ons het eeuwig brood gaf,

  schonk Hij ons dit voedsel, dit manna,

  voor altijd.


  Vergeef ons onze schuld,

  zoals wij onze schuldenaars vergeven…

  Wie oprecht bidt: ‘uw wil geschiede’,

  moet al vergiffenis geschonken hebben

  of althans van plan geweest zijn

  om dit te doen.

  Ik kan niet aanvaarden

  dat iemand die de Barmhartige zelf

  van zo nabij ervaren heeft,

  en  die beseft wie hij maar is,

  en hoeveel God hem vergaf,

  niet onmiddellijk en vlot vergeeft

  en nalaat  goed en hartelijk te zijn

  voor wie hem onrecht aandeed.

   

  En leid ons niet in bekoring…

  Eeuwige Vader, wat kunnen wij anders doen

  Dan naar U toe te vluchten en U te smeken

  dat U niet toelaten zou dat wij bekoord worden.

  Wie kan die verraderlijke aanvallen voorzien, God?

  Kom , onthul ons uw licht.

  Sta  niet toe dat wij boven onze kracht

  beproefd worden.

  Maar laat ons, door uw liefde gesterkt,

  en door heilzaam ontzag bezield,

  uw  veilige wegen kiezen.

   

  Maar verlos ons van het kwaad…

  Jezus, terecht  vroeg Je aan jouw Vader

  Jou uit het kwaad en het lijden

  te verlossen van dit sterfelijke leven

  waarin Je zo werd miskend.

  Verlos ons van alle kwaad dat aan dit leven kleeft.

  Versterk onze liefde, delg onze schuld,

  verhevig ons verlangen

  naar waarheid en gerechtigheid.

  Laat ons niet gehecht zijn

  aan twijfelachtige dingen die voorbijgaan,

  maar bevrijd ons voor een leven

  in Uw rijk, waar de zon van de gerechtigheid

  eeuwig straalt. Amen.

  © Vert.: Piet Thomas

  26-06-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Teresa van Avila en andere gebeden. Laat niets je hinderen; Met U spreken

  Teresa van Avila en andere gebeden

   

  Laat niets je hinderen

   

  Laat niets je hinderen.

  Laat niets je verschrikken.

  Alles  vergaat.

  God verandert niet.

  Geduld brengt alles

  in handbereik.

   

  Wie aan God vasthoudt

  Heeft niets tekort.

  God alleen volstaat.

   

  Vert.:© Piet Thomas

   

   

  Met U spreken

   

  Mijn God,

  Ik hoef niet naar de hemel toe te klimmen

  om met U te spreken

  en bij U vreugde te vinden.

  Mijn stem niet te verheffen

  Om met U te praten.

  Ook als ik zacht fluister

  hoort Gij me al,

  want  Gij bent in mij,

  Gij bent in mijn hart.

   

  Om U te zoeken

  heb ik geen vleugels nodig.

  Ik hoef alleen stil te zijn,

  mijzelf te doorzien

  en  een zo hoge gast

  niet alleen te laten.

   

  Als bij een broer

  of een goede vriend

  mag ik bij U blijven, 

  U bekennen wat mij kwelt,

  U vragen mij te helpen.

  Ik weet,

  als uw onwaardig kind,

  dat U mijn God

  en Vader bent.

  ©Vert.: Piet Thomas

  25-06-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  11-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZO NABIJ ZIJN MENSEN NOOIT

  ZO NABIJ ZIJN MENSEN NOOIT

  11-03-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1. Het dochtertje van Jaïrus,2.Bruiloft te Kana 3.De stad;4.Pinksterlied, 5.De Trooster; 6.Wat niet overgaat ;7.Palmpasen ;8.Zien 1 ;9.Adem;10.Ik heb u nooit gezien.


  1. Het dochtertje van Jaïrus

   

  Een man ging Jezus zoeken.

  Jaïrus was zijn naam.

  Zijn dochtertje was stervend,

  hij liep bij Jezus aan:

   

  “Mijn dochtertje gaat sterven!

  Kom vlug, Heer, het is tijd!

  Genees haar. Gij kunt alles. 

  Ik weet hoe goed Gij zijt.”

   

  Het meisje was gestorven. 

  Zo zei men in de stad. 

  Toen zei Hij: “Ze zal leven.”

  Geen mens geloofde dat.

   

  Men jammerde en weende 

  en maakte groot misbaar. 

  Hij ging de kamer binnen 

  en wendde zich tot haar.

   

  Hij zei: “Sta op en wandel!”

  En zij bewoog en liep. 

  Ze gaven haar te eten. 

  En niemand die nog riep

   

  of treurde, of niet geloofde 

  in ’t wonder van de Heer. 

  De dood had Hij verdreven.

  Het meisje leefde weer.

                           © Piet Thomas

  2.Bruiloft te Kana

   

  Jezus en Maria

  zijn er ook geweest 

  in het land van Kana, 

  op een bruiloftsfeest.

   

  Er werd wijn gedronken 

  en Maria zag

  hoe de buidels slonken

  waar de voorraad lag.

   

  Was zijn uur gekomen?

  Het tekort aan wijn

  deed Maria dromen 

  dat het waar kon zijn.

   

  Tot de knechten zei ze:

  “Doet wat Hij gebiedt”.

  God kent tijd en wijze.

  Zijn uur kent men niet.

   

  Jezus, die de Vader

  om een wonder bad,

  vroeg de knechten water,

  ’t water dat men had.

   

  In de stenen kruiken

  werd het water wijn,

  wijn om te gebruiken

  op het bruidsfestijn.

   

  Hij werd uitgeschonken.

  Er was overvloed.

  En die ervan dronken, 

  weten: God is goed.

   

  Jezus is het teken

  van zijn heerlijkheid. 

  Niets zal ons ontbreken,

  als geloof ons leidt.

                © Piet Thomas

   

  3. De stad

   

  De stad die wij bewonen,

  de huizen die we bouwen,

  zij blijven onvolkomen

  als wij niet vast vertrouwen

  op Gods voorzienigheid.

   

  Als Hij niet in ons midden

  een teken is van boven,

  als wij niet tot Hem bidden

  en niet in Hem geloven,

  wat zijn wij in de tijd?

   

  Laat ons de Heer ontvangen,

  Hem bij ons welkom heten

  en, wat wij ook verlangen,

  onszelf geborgen weten

  in zijn grootmoedigheid.

   

  Want Hij die is geboren,

  opdat wij zouden leven, 

  Hij wil ons toebehoren 

  en ons zijn vrede geven, 

  zijn kracht en heerlijkheid.

                     © Piet Thomas

   

   

  4. Pinksterlied

   

  Dit is een dag van talen, 

  van tongen, kracht en vuur,

  van vrijer ademhalen,

  van moed en avontuur.

   

  De Geest vanuit den hoge

  is tot ons neergedaald.

  Hij heeft ons hart bewogen.

  Zijn licht heeft ons omstraald.

   

  Gods Geest vervult de aarde,

  de aarde met zijn stem.

  De vrees in ons bedaarde 

  en zie, wij loven Hem.

   

  Want allen die Hem hoorden,

  zijn tot iets nieuws in staat. 

  Nu vinden zij de woorden 

  die iedereen verstaat.

   

  Hij troost de moedelozen. 

  Die werken schenkt Hij rust.

  Hij heeft hen uitgekozen 

  en maakt hen zelfbewust.

   

  Wat dor is en versteende 

  bezielt Hij door zijn kracht.

  Verdwaalden en vervreemden

  heeft Hij bijeengebracht.

   

  Hij heeft het kwaad verdreven

  en onze ziel geheeld.

  Zijn zevenvoudig leven

  heeft Hij met ons gedeeld.

   

  Wij danken en wij loven 

  met woorden in de wind 

  en doen wat wij geloven.

  God heeft ons eerst bemind.

                                  © Piet Thomas

   

   

  5. De Trooster

   

  Een Trooster zou Je zenden

  die ons bevrijden kon

  van doodsangst en ellende

  en al wat men verzon

  aan eerzucht, haat en nijd.

  Hij zou ons hart vrijwaren

  van woede en ijdelheid. 

  Hij zou de storm bedaren

  die onze dromen splijt.

   

  Vandaag is Hij gekomen, 

  een Geest van  vuur en taal,

  en wij gaan zonder schromen

  weer op in het verhaal

  dat Jij ons hebt verteld.

  Hoe God ons heeft bemind 

  en hoe zijn Zoon moest lijden

  om ieder mensenkind

  van zonde te bevrijden.

   

  Bevrijd van angst en beven

  willen we allemaal

  ten einde kunnen leven

  dit wonderlijk verhaal,

  getuigen voor je rijk

  om and’ren door te geven,

  Jij licht in duisternis,

  wat in ons eigen leven 

  zo mooi begonnen is.

   

   

  Jij wilt de wereld winnen

  en wij staan voor Je klaar. 

  Nu kan het feest beginnen. 

  Nu steunen wij mekaar

  om voor Je op te komen. 

  Ook ik wil onomwonden 

  dit spel van vuur en taal

  als nieuw verbond verkonden

  zolang ik ademhaal.

                        © Piet Thomas

   

   

  6. Wat niet overgaat

   

  Bij hen die nooit meer sterven, horen:

  het is een oude mensendroom,

  een Eden dat ons blijft bekoren,

  de niet te slopen levensboom.

   

  Ooit eens de eeuwigheid ervaren

  en opgaan in je heerlijkheid.

  Het nieuwe leven te ontwaren,

  ’t geluk dat Jij ons hebt bereid.

   

  Een nieuwe hemel, nieuwe aarde, 

  dat is wat Jij ons hebt beloofd.

  Geef om de droom die wij bewaarden,

  ons ’t leven dat de dood nooit dooft.

                              © Piet Thomas

   

   

  7. Palmpasen

   

  Het was Palmpasen en de stad liep vol 

  toen Jezus op de ezel  binnenreed.

  Maar Zelf vond Hij het toch maar wat gesol 

  te worden ingehaald als nieuw profeet.

   

  Hij wist hoe niemand in zijn eigen stad

  profeet kan zijn, noch in Jeruzalem.

  Het leek of men vertrouwen in Hem had, 

  maar wat was Hij voor hen, hoe zag men Hem?

   

  Hij wist hoezeer de kans soms keren kan

  Men zwaait met takken en men vindt je tof. 

  Maar wat betekent heel dit feestenplan,

  men rolt tapijten uit en zingt je lof,

   

  en dagen later slaat men je aan ’t kruis 

  omdat je zegt dat God een vader is
  en jij zijn zoon bent en Gods huis
  een woonplaats is en geen gevangenis.

   

  O God, leer ons Palmpasen te verstaan
  en inzien dat Jij ons een vrede biedt
  die meer is dan gedruis en massawaan.
  Jouw rijk is echt van deze wereld niet.

                             © Piet Thomas

   

   

  8. Zien 1

   

  Gezegend die Je zien.

  Wij kunnen je slechts raden

  in wat geschreven staat,

  in liefde en genade.

   

  Gezegend die Je zien

  verheerlijkt in de hemel. 

  In spiegels gissen wij, 

  in weerglans en gewemel.

   

  Gezegend die Je zien 

  en eeuwig met Je leven. 

  God, wil ons na de dood

  je licht en vrede geven.

                      © Piet Thomas

   

   

  9. Adem

   

  Adem die geheimen deelt

  en de tongen losser maakt, 

  kom en zet in vuur en vlam

  al de harten die Jij raakt.

   

  Hoop der armen, schaf ons recht,

  red wie nog voor machten buigt,

  geef de weerlozen een stem, 

  geef dat wie gelooft getuigt.

   

  Stilte midden in ’t lawaai, 

  die de moedelozen troost, 

  duif van vrede bij de ark, 

  heilig teken van de oogst.

   

  Jij die nieuwe talen vindt, 

  breng je dromen aan het licht 

  en verenig tot een volk

  al wie Jij hebt opgericht.

   

  Geef dat wie door Jou gesterkt 

  nu weer taal en teken geeft 

  van wat hem opnieuw bezielt,

  van ’t geluk dat in hem leeft.

   

  Met de Vader en de Zoon 

  breek nu door het duister heen.

  Laat ons zien wat ons bezielt,

  breng ons allen weer bijeen.

                            © Piet Thomas

   

   

  10. Ik heb U nooit gezien

   

  Ik heb U nooit gezien 

  en weet U toch nabij. 

  Ik heb U nooit gehoord 

  en toch bereikt Ge mij.

   

  Ik zie niet eens de weg

  waarover ik moet gaan. 

  Hoort Gij wel wat ik zeg? 

  Of is dit slechts een waan?

   

  Ik weet dat Gij me leidt 

  als ik op U vertrouw. 

  Maar soms voel ik ook spijt

  om wat ik van U wou.

   

  Wat oor of oog niet kan

  vernemen of verstaan, 

  daar weet Gij alles van, 

  daar zijt Gij om begaan.

   

  Ook als ik zie noch hoor 

  dat Gij er voor ons zijt, 

  sterk mij in dit geloof 

  nu en in eeuwigheid.

                         © Piet Thomas

  10-03-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  09-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11.Herders, wijzen en dieren.;12. Zacheus.;13.Heer, als ik honger heb. ;14.Ik heb je naam in het zand geschreven ;15.De Geest ;16.De stal ;17.Wie ben je, God ;18.Psalm 27 (II) ;19.Psalm 72 ; 20.Psalm 137

  11. Herders, wijzen en dieren

   

  Met herders, wijzen en dieren

  rond Jezus’ kribbe geschaard,

  bereid om de redder te vieren

  die ons van het kwaad vrijwaart,

  staan wij hier samen te kijken 

  naar Gods goedertierenheid,

  waarvoor het onrecht moet wijken:

  een kind dat de wereld bevrijdt.

   

  Van herders kunnen we leren

  wat eenvoud is en geluk.

  Want niets kan hun verder deren,

  hun vreugde, ze kan niet stuk.

  Hun kwade dromen verdwenen 

  zo vlug als sneeuw voor de zon,

  toen hun het licht was verschenen

  dat de duisternis overwon.

   

  Bij wijzen, die met geschenken

  het kindje hebben bedacht,

  mag je aan mildheid denken.

  Ze vormen de erewacht.

  Die koning moet men niet vrezen,

  men stopt hem de handen vol.

  Het kind wordt vurig geprezen.

  Men aait het over de bol.

   

   

  Maar waarom staan hier de dieren

  zo rustig samengetroept?

  Kou sluipt door reten en kieren,

  kou die de adem afsnoept.

  Zij kennen de Zoon, hun meester, 

  zo met hun dierenverstand.

  Ook zij willen vrolijk feesten

  en worden door vreugde overmand.

   

  Kom laten we Jezus vieren,

  Hem loven met luide stem,

  met herders, wijzen en dieren,

  omwille van Bethlehem.

  Nu wij hier samen staan kijken

  naar Gods goedertierenheid 

  waarvoor het onrecht moet wijken:

  een kind dat de wereld bevrijdt.

                                 © Piet Thomas

   

   

  12. Zacheüs

   

  Zacheüs was een tollenaar

  die rijkdom had verworven.

  Het scheelde net een haartje maar

  of hij had het verkorven.

   

  Hij wisselde en leende geld 

  voor vreemden en aan armen. 

  Hij had zich zo heel rijk geteld 

  en kende geen erbarmen.

   

  Doch op een dag kwam Jezus langs

  en hij wou ook gaan kijken.

  Maar dit verlangen had iets bangs.

  Hij kon Hem niet bereiken.

   

  Hij was te klein om Hem te zien, 

  veel kleiner dan de massa.

  Ja, anders telde hij wel voor tien, 

  eens thuis en aan de kassa.

   

  Maar hier zo op de straat alleen,

  achter die vele mensen,

  had hij geen waterkans, niet één. 

  Het bleef, dacht hij, bij wensen.

   

  Tenzij hij in die hoge boom 

  voor zijn kantoor kon klimmen. 

  Daar zat hij dan als in een droom 

  om wat hij zag te glimmen.

   

  Hij hoorde ook een stem die zei:

  “Zacheüs, ik wil komen,

  bij jou te gast zijn”, dat zei Hij.

  En hij begon te dromen

   

  hoe alles anders worden kon, 

  nu Hij die met zijn preken 

  zovele mensen voor Hem won, 

  zijn naam ook uit wou spreken.

   

  Zo kwam een rijke tollenaar 

  door Jezus tot nieuw leven. 

  God, laat ook mij, je schuldenaar,

  eens zo’n dag beleven!

                              © Piet Thomas

   

   

  13. Heer, als ik honger heb     

  Uit het Frans

   

  Heer, als ik honger heb, 

  zend iemand die me voedt. 

  Heer, als ik dorst heb, 

  zend iemand die me laaft.

   

  Als ik het koud heb,

  iemand die me kleedt. 

  Als ik verdriet heb, 

  iemand die me troost.

   

  Weegt mijn last te zwaar, 

  laad er die van anderen bij. 

  Heb ik nood aan tederheid, 

  deel dan ook de mijne uit.

   

  Laat uw wil mijn voedsel zijn. 

  Uw genade zij mijn kracht 

  en mijn rust uw liefde.

  Laat mijn hele leven zijn

   

  een geschenk dat ik bewaar 

  tot de allerlaatste dag,

  tot de dag waarop Gij zegt: 

  nu neem ik het weer bij mij.

                              © Piet Thomas

   

   

  14. Ik heb je naam in het zand geschreven     

  Anoniem. Uit het Frans

   

  Ik heb je naam in het zand geschreven,

  maar de golf heeft hem uitgewist.

   

  Ik heb je naam in een boom gekerfd, 

  maar de schors, zij brak en viel stuk.

   

  Ik heb je naam in marmer gebeiteld, 

  maar er schoot een barst in de steen.

   

  Ik heb je naam in mijn hart gesloten 

  en de tijd, hij heeft hem bewaard.

                                     © Piet Thomas

   

   

  15. De Geest 1

   

  Niemand heeft me ooit gezien 

  en toch woon ik in je wensen, 

  in je dromen, in je werk,

  in al wat je denkt en doet.

   

  Groter dan je hart ben ik.

  Als je goedheid vindt en liefde, 

  dan ben ik heel dicht bij jou,

  dichter dan je ooit vermoedt.

   

  Klaag je dat je mij niet echt 

  als aanwezig aan kunt voelen, 

  dat ik, als je bidt tot mij,

  ben als een weerbarstig woord?

   

  Zoek de stilte dan en zwijg.

  Onverwachts wordt je geschonken

  wat je nooit te vinden dacht. 

  Alles wat je stoort valt weg.

   

  Ik geef je gedachten in

  waar je nooit was op gekomen.

  Zwak en zondig is de mens 

  tot hij in mijn kracht herleeft.

   

  Tot hij in wat Christus deed 

  troost en vrede heeft gevonden, 

  tot hij goed en wel beseft

  wie voor hem geleden heeft,

   

  wie voor hem gestorven is 

  en de dood heeft overwonnen, 

  tot hij de genade ontvangt 

  die hem nieuwe kansen geeft.

   

  Daarom ben ik als het licht 

  dat wat duister is verheldert, 

  als het vuur dat niet verzengt 

  maar het kilste ijs ontdooit.

   

  Zuivering voor wat besmet is, 

  water ben ik voor wat dor is,

  leniging voor wie gewond is. 

  Alles wordt in mij voltooid.

   

  Niemand heeft mij ooit gezien.

  Alhoewel ik ben verborgen, 

  ben ik dichter dan je denkt. 

  Zo nabij zijn mensen nooit.

                          © Piet Thomas

   

   

  16. De stal

   

  Een stal waar men de Liefde vindt

  die mens geworden is.

  De herders die door weer en wind,

  ontsnapt aan duisternis

  en door een lieve ster geleid,

  bedeesd de stal ingaan.

  Ze voelen zich als ingewijd

  in een vernieuwd bestaan.

   

  Een kind dat hun zijn vrede biedt,

  zijn heil, zijn koninkrijk. 

  Geweld of onrecht heerst er niet 

  en allen zijn gelijk.

  Gelijk in d’ogen van een God 

  van zo nabij gezien.

  Men houdt er zich aan zijn gebod,

  verheugd als nooit voordien.

   

  Heer, leer ons Kerstmis te verstaan

  zoals die herders toen.

  Bevestig in ons hart voortaan

  de troost van dit visioen.

  Leer ons dat eenvoud kan volstaan:

  God eren in een kind,

  voor al wie, van zijn schuld ontdaan,

  de stal van Kerstmis vindt.

                                © Piet Thomas

   

   

  17. Wie ben je, God?

   

  Wat ben je, God, van wie men zegt

  dat jij je aan de mensen hecht?

   

  Ben jij de rust die mij verkwikt

  nadat ik bang ben opgeschrikt?

   

  De zekerheid, niet weg te slaan,

  dat ik je smalle pad moet gaan?

   

  De boodschap die bij woorden bleef,

  zolang ik niet voor velen leef?

   

  De kracht die in de harten woedt

  van al wie zorgt, bemint en hoedt?

   

  Of ben Je soms de vrolijkheid,

  de lach die alle vriendschap wijdt?

   

  Jij die de grootste liefde bent,

  die ooit de wereld heeft gekend,

   

  Jij, in je goedheid keer op keer

  veel sterker dan mijn dwaas verweer,

   

  hoe kan het dat Je in mij woont

  en in de hoge hemel troont?

   

  Wie ben Je, God, van wie men zegt

  dat Jij Je aan de mensen hecht?

                           © Piet Thomas

   

   

  18. Psalm 27 (II)

   

  God is mijn licht

  als alles duister wordt.

   

  Hij is mijn steun

  als angst me overvalt.

   

  Wie zou ik moeten vrezen?

  De mensen? Eenzaamheid?

   

  Is God niet zoveel groter

  dan wat me ook bedreigt?

   

  Heer, blijf bij mij

  en wil mijn leidsman zijn:

   

  Als Gij bij mij zijt

  ben ik zoveel sterker.

   

  Als Gij mijn licht zijt

  deert het duister niet.

                           © Piet Thomas

   

   

  19. Psalm 72

   

  Geef de koning wijsheid, Heer.

  Laat hem herder zijn van mensen,

  rechter die rechtvaardig is

  en de nood der armen ziet.

   

  Dat hij voor misdeelden kiest

  en de minsten hulp verschaft,

  dat hij leider is en vriend

  van wie hem zijn toevertrouwd.

   

  Wil hem daar de kracht voor schenken

  en de moed een leven lang.

  Laat hem als de regen zijn

  die de dorre aarde drenkt,

   

  als de dauw die al wat groeit,

  nieuwe glans en luister geeft.

  Laat hem tot de dood hem velt,

  dienaar van de vrede zijn.

                              © Piet Thomas

   

   

  20. Psalm 137            

   

  Aan Babels stromen zaten wij

  en treurden droef om Sion.

  En aan de wilgen hingen wij

  de harpen bij de stadsbron.

   

  Zij die ons hadden weggesleurd,

  vroegen ons iets te zingen,

  een lied waarin niet werd getreurd,

  een lied van leuke dingen.

   

  Het moest ook over Sion zijn.

  Maar hoe van God te zingen

  en van de stad Jeruzalem,

  hoe daaraan te beginnen

   

  als men daar niet meer wonen mag

  en niet zijn God mag dienen?

  Men gaat niet zomaar overstag

  en wordt een pretmachine.

   

  Mocht God de Heer de smaad vergelden

  die onze stad werd aangedaan.

  Want hing het af van deze helden,

  geen steen bleef op een and’re staan.

   

  De stad van Babel kent geen wet

  die vreemden vrijheid gunnen wil.

  Daar past geen lied bij voor de pret.

  Daar blijven mond en harpen stil.

                                       © Piet Thomas

  09-03-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  28-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keltische gebeden 1: god jij bent overal; 2: het kruis

     

   NIEUW GEBEDENBOEK                             

                                                       I                                                          

   

  1

                                                   

  god jij bent overal

  ook hier

  jij bent boven

  en beneden

  jij bent doel

  en weg

  de ene

  en de andere

  vader zoon

  en geest

  van één liefde

  en onze troost

   

  jij bent er

  als ik luister

  en als ik spreek

  ook als ik zwijg

  en niet luister

   

  arme zonder steen

  voor je hoofd

  rijk als gastheer

  hart  en zorg

  voor wie zwak is

  vreemd

  en vertrouwd

  ver weg

  en nabij

  in de mond

  van vreemden

  in de mond

  van vrienden

  ook in mijn mond

  in mijn hart

   

  jij bent er

  als ik opsta

  en als ik slaap

  als twee of drie

  in jouw naam

  samen zijn

  als ik moedeloos

  alleen ben

   

  jij bent eiser

  en  verzoener

  uitdager

  en beschermer

  rechter

  en getuige

  peilloze zee

  en vaste grond

  brandend braambos

  en hoedende hand

  rijzende dag

  uit de  donkere fuik

  van de nacht

  metgezel

  en opdrachtgever

  schenker en gave

  spreker en boodschap

  dakloze zwerver

  en veilige haven

  lichte bries

  na de wervelstorm

  milde wind

  na de woelige golven

   

  koning  van mijn hart

  vezel van mijn leven

  heer van mijn verleden

  leidsman  naar het eden

  van mijn toekomst

   

  leer mij jouw wil

  zeg wat je droom is

  over het leven

  van mensen

  maak  openbaar

  hoe je ook mij

  nodig hebt

   

  laat  jouw liefde

  me bezielen

  jouw moed

  mij versterken

  jouw kracht

  me steunen

  jouw wijsheid

  me leiden

   

  laat  je oog

  op mij rusten

  en richt mij weer op

  als ik val

  laat me voelen

  hoe jouw sterkte

  alle onheil aankan

  hoe jij alle leugens

  achterhaalt en doorziet

  hoe jouw woord

  het licht schiep

  in het duister

  hoe jouw macht

  een schuttend schild

  een vaste burcht,

  een sterke rots is

   

  geef dat ik jou

  in de anderen herken

  beziel me als ik

  vreemden welkom heet

  kalmeer me

  als het angstzweet

  mij uitbreekt

  en moed me dreigt

  te ontglippen

  laat me troost vinden

  in de zekerheid

  dat jij mijn enige

  toekomst bent

  wees mijn helende  redder

  jij de heer

  van alle leven

   

  © Piet Thomas


   

  28-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  27-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3:sterker dan rotsen,4:jou aanspreken

  3

   

  sterker dan rotsen

  krachtiger dan vuur

  feller dan zonlicht

  is de macht van god

  die mij elke dag

  uit mijn slaap

  laat verrijzen

   

  de strik van de boze

  de valse profeten

  het gif van de leugens

  het loochenend woord

  de drift die vernielt

  de dreiging van onheil

  dit alles valt weg

   

  ik voel dat ik leef

  dat een oor naar mij luistert

  dat een hand mij behoedt

  dat een oog op mij rust

   

  onzinnige kennis

  en ijdel gepraat

  geslepen verleiding

  en nijdige arglist

  zijn weggevlucht

  ik zie dankzij hem

  die me duldt

  licht op de weg 

  die ik gaan moet

   

  de valse profeten

  deren mij niet

  de giftige pijlen

  van de ontkenners

  raken me niet

  ik voel een kracht

  die me drijft

  en ik kan de dingen

  weer aan

   

  ik zie in schoonheid

  jouw hand

  ik voel hoe jij

  me bezielt

  ik dank je god

  voor de hoop in mijn hart

  'voor de wind in mijn neus'

  voor de glans in mijn ogen

  voor de gloed in mijn stem

   

  zonder jou ben ík zwak

  zonder jou ben ik laf

  dankzij jouw hulp

  kan ik alles weer aan

   

  de valse profeten

  het lood van de list

  het geweld van het onrecht

  het kwaad dat verleidt

  de diepte die dreigt

   

  want jij bent mijn schild

  jij bent mijn behoud

   

  gezegend jouw geest

  die mij troost en geleidt

  jij hoop zonder vrees

  'schoonheid die 'k lief kreeg

  al was het zo laat'

   

  jou wil ik loven

  zolang als ik leef 

  jij breekt door mijn doofheid

  jij lenigt mijn dorst

  jij straalt ín mijn ogen

  verzadigt mijn honger

  jij hebt me geraakt

  daarom wil ik je loven

  en dienen en danken

   

  nu en altijd

  zolang ik nog leef

  en als jij het wilt

  in de eeuwen der eeuwen

  ©Piet Thomas   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4  jou aanspreken

  god

  hoe moet dat?

  met  jou

  of met u?

   

  met u dachten vroeger

  die ons beleerden

  zij bogen en knielden

  heel diep in het zand

  jij troonde zo hoog

   

  over je spreken

  hoe kan dat?

  met nuchtere rede

  of hart en gevoel?

  met hij  of met zij?

   

  de slopers kwamen

  de leugenprofeten

  en schreven je dood

  jij was een illusie

  een misverstand

  zij wilden bewijzen

  dat  jij niet bestaat

  dat  jij slechts een droom

  van gelovigen bent

  een fata morgana

   

  een steen des aanstoots

  voor rede en zin

  een schendende leugen

  een dreigende mythe

  niet meer en niet min

   

  maar wat zij beweren

  te kunnen bewijzen

  is ijdel gezwets

  men kan niet bewijzen

  dat god niet bestaat

   

  en dat hij bestaat

  kan ook niet bewezen

  'de te bewijzene

  vlucht uit de klem

  van de rede'

   

  zoals wat liefde heet

  en wat mysterie is

  ook  niet te grijpen is

  in de lus van

  redelijk denken

   

  hoe met god spreken

  als men zich

  geborgen weet

  in de wolk

  van wat onzegbaar is

   

  taal schiet tekort

  om de namen te noemen

  van wie van ons leven

  de oorsprong is en de zin

   

  wat rest is de moed

  om toch woorden te vinden

  die  hymnisch spreken

  op zwijgen doen lijken

  op schroom de woorden voorbij

   

  bidden is bloeiend verweer

  voor het welken begint

  van het beeld dat de mens

  op het spoor is

  van de stilte die volgt

   

  celan heeft je niemand genoemd

  in de taal van na auschwitz

  de grens van het niets en het zijn

  hij bad en hij schreef

  ‘geloofd  ben jij niemand ‘

   

  ook wij weten niet voor wie

  op de rand van het zwijgen

  wij woorden zoeken

  om voor het welken

  nog even te bloeien

   

  geen scheppers van eigen heelal

  geen bouwers zijn wij

  van hoge babelse torens

   

  aanvaard onze bloesems

  van biddend beamen.

  aanvaard dat wij ondanks

  de onmacht van woorden

  het spreken niet schuwen

  dat troost en verblijdt

  dat helpt en bevrijdt

   

  schenk ons de kracht

  om de toekomst te zien

  in het licht van jouw wil

          © Piet Thomas

  27-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  26-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het boek der zegeningen: jij bent; god om mij te omarmen... ; god wees in mijn hoofd; zegenbede van sint-patrick (1);gebed om zegen

  HET BOEK DER ZEGENINGEN   


  jij bent

   

  Jij bent de vrede van alle stille dingen.

  Jij bent de plek waar ik voor onheil schuil.

  Jij bent het licht dat in het duister straalt.

  Jij bent de vonk in mij die nooit vergaat.

  jij bent de deur die voor mij openzwaait.

  Jij bent de gast die binnenkwam en wacht.

  Jij bent de noodroep van de armen.

  Jij bent mijn hee, geen kwaad bedreigt me.

  Jij bent het licht de waarheid en de weg.

  Jij bent mijn redder nu en hier.

  Anoniem.

  Uit her eerste milium na Christus

   

  jij bent 

  Jij bent de vrede van alle stille dingen.

  Jij bent de plek waar ik voor onheil schuil.

  Jij bent het licht dat in het duister straalt.

  Jij bent de vonk in mij die nooit vergaat.

  jij bent de deur die voor mij openzwaait.

  Jij bent de gast die binnenkwam en wacht.

  Jij bent de noodroep van de armen.

  Jij bent mijn hee, geen kwaad bedreigt me.

  Jij bent het licht de waarheid en de weg.

  Jij bent mijn redder nu en hier. 

  Anoniem.

  Uit her eerste milium na Christus

    © Vert.: Piet Thomas

   

  God, wees in mijn hoofd

   

  God, wees in mijn hoofd

  en in mijn begrijpen

  wees in mijn ogen

  en in mijn blik

  wees in mijn mond

  en in mijn spreken.

  Wees in mijn hart

  en in wat ik denk

  God, wees mij nabij

  zolang ik leef

  en ook als ik sterf.

  Anoniem.

    © Vert.: Piet Thomas


  Zegen voor mij o God

   

  Zegen voor mij o God,

  de aarde onder mijn voeten.

  Zegen voor mij o God,

  de weg waarop ik ga.

  Zegen voor mij o God,

  wat mijn verlangen zoekt

  u die eeuwig bent

  zegen mijn rust.

   

  Zegen datgene

  waarop mijn geest zich richt

  waarheen mijn liefde gaat

  waarop mijn hoop vertrouwt.

  laat ons nu gaan in vrede

   laat ons nu gaan in vrede –

  moge daarbij het vuur van de ene

  ons vergezellen: licht en warmte

  moge lichten over ons onze god:

  vader, zoon, heilige geest

  amen

  Anoniem.

   © Vert.: Piet Thomas

   

  god om mij te omarmen…

   

  god om mij te omarmen

  god om mij te omringen

  god in mijn spreken

  god in mijn denken

   

  god ik mijn slapen

  god ik mijn waken

  god in mijn kijken

  god in mijn hopen

   

  god in mijn leven

  god in mijn lippen

  god in mijn hart

  god in mijn hart

   

  god in mijn goed gevoel

  god in mijn sluimer

  god in mijn onvergankelijke ziel

  god in mijn eeuwigheid

   

  Uit de Keltische orale traditie.

   ©Vert.: Piet Thomas

   

  zegenbede van sint- patrick  (1)

   

  de heer zij vóór  je

  om je de juiste weg te wijzen.

  de heer zij achter je

  om je tegen gevaar te beschermen

  de heer zij onder je

  om je op te vangen als je struikelt

   

  de heer zij in je

  om je te troosten als je verdriet hebt.

  de heer zij om je

  om je te beschermen als men je aanvalt

  de heer zij boven je

  om je te zegenen

  zegen jou de almachtige god

  vandaag morgen en in de eeuwen

  der eeuwen

  amen

   

  © Vrij vert.: Piet Thomas

   

  gebed om zegen

   

  god  zegen de aarde

  waarop wij leven

  zegen de wegen

  waarop wij lopen

  zegen het doel

  waarvoor wij leven

   

  god van al wat goed is

  van alle licht en heil

  zegen onze rust

  en ons werk

  zegen wat wij willen doen

  wat onze liefde nodig heeft

  wat wij verlangen

   

  god eeuwige tochtgenoot

  zegen onze ogen

  onze voeten

  en ons hart

   

  die vader bent

  en zoon

  en geest

  amen

   

  keltische zegenbede

   ©  Vrij vert.: Piet Thomas

  26-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5:god soms ver van ons, 6:Jouw geboorte heer

  5

   

  god soms ver van ons

  soms rakelings nabij

   

  woord uit oude tijden

  hoorbaar toen en nu

   

  leven dat gekruisigd

  van de dood bevrijdt

   

  geest die ons bewoont

  gastheer die onthaalt

   

  die de tijd vernieuwt

  in zijn eeuwigheid

   

   

  © Piet Thomas

   

   

   

  6

   

  jouw geboorte heer

  vernielde

  de beelden

  van dode goden

   

  jouw geboorte

  sloopte

  de ijdele hoop

  van dictators

   

  zond wijzen

  op pad

  op zoek

  naar zin

   

  het begin

  was ze ook

  van een nieuw

  verbond

   

  ze liet mensen verstaan

  hoe de ene

  je zond

   

  hoe een kind

  uit de schoot

  van een vrouw

  het begin

  van een nieuwe

  wereld

  werd

   

  van hoop op een rijk

  dat niet valt

  in de strik

  van de tijd

   

  op een licht

  dat verblijdt

  op een god

  die bevrijdt

   

  © Piet Thomas

   

  26-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  25-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zegenbede van sint-patrick(2); zegen voor mijn god; zegen voor mij o god; laat ons in vrede gaan; het nieuwe licht; zegen voor de reis; rond het vuur; het hele huis; de geschenken van god; heer zegen de aarde; god zegen de aarde

  zegenbede van sint - patrick (2)   

   

  dat jij zijn gelaat mag zien

  in ieder mens die je ontmoet

   

  dat ieder mens die jou ontmoet

  in jou het gelaat van christus mag zien

   

  christus die wandelde op doorboorde voeten

  moge hij met jou wandelen op de weg

   

  christus die diende met doorboorde handen

  moge hij je handen bewegen om te dienen

   

  christus die liefhad met een doorboord hart

  moge hij je hart openen om lief te hebben

   © Vrij. Vert.: Piet Thomas

   

  zegen voor mij god

   

  zegen voor mij god

  elk ding dat mijn oog ziet

  zegen voor mij god

  elk geluid dat mijn oor hoort

  zegen voor mij god

  elke geur die mijn neus ruikt

   

  zegen voor mij god

  elke smaak die mijn lippen raakt

  elke noot van mijn lied

  elk gidsend licht op de weg

   

  elk ding  dat ik najaag

  elk lokaas dat mij bekoort  

  elke liefde die zoekt

  naar mijn levende ziel

   

  uit de Carmina Gadelica

  © Vrij vert.: Piet Thomas

   

  zegen voor mij o god

   

  zegen voor mij o god

  de aarde onder mijn voeten

  zegen voor mij o god

  de weg waarop ik ga

  zegen voor mij o god

  wat mijn verlangen zoekt

  u die eeuwig bent

  zegen mijn rust

   

  zegen datgene

  waarop mijn geest zich richt

  waarheen mijn liefde gaat

  waarop mijn hoop vertrouwt

   © Vert.: Piet Thomas


  laat ons nu gaan in vrede

   

  laat ons nu gaan in vrede –

  moge daarbij het vuur van de ene

  ons vergezellen: licht en warmte

  moge lichten over ons onze god:

  vader zoon heilige geest

  amen

   © Vert.: Piet Thomas


  het nieuwe licht

   

  o god die me bracht

  uit de rust van de nacht

  in het vreugdelicht van de dag

  leid mij uit dit nieuwe daglicht

  naar het eeuwig licht

  van jouw eeuwigheid

   © Vert.: Piet Thomas


  zegen voor de reis

   

  moge de reis je welkom heten

  moge de wind altijd in jouw rug zijn

  moge de zon warm stralen op jouw gelaat

  moge de regen zacht op jouw velden vallen

  tot wij elkaar weer ontmoeten

  moge god je bewaren

  in de palm van zijn hand


  rond het vuur

   

  mogen de heilige drie

  redden

  beschermen

  en omgeven

   

  de haard

  het huis

  het gezin

   

  vanavond

  vannacht

   

  en alle nachten

  elke nieuwe nacht

  amen

   ©Vert.: Piet Thomas

   

  het hele huis

   

  god zegene dit huis

  waar het staat

  van balk tot muur

  van voor naar achter

  van zolder tot kelder

  van verdieping naar verdieping

  van fundering tot dak

    © Vert.: Piet Thomas


  de geschenken van god

   

  dank voor de geschenken die je mij geeft

  elke dag elke nacht op het land of op zee

  elk weer mooi en mild of wild

  voor je wakend oog

  voor elk uur voor eb en vloed

  voor je arm rond mij die troost

  voor elke gift mijn dank

  en voor het mooiste geschenk

  je liefde voor mij

  © Vert.: Piet Thomas

  25-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  23-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADEM VOOR HET ONZEGBARE
                  ADEM VOOR HET ONZEGBARE

  23-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  22-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LICHT IN HET DUISTER  LICHT IN HET DUISTER

  Van Advent tot Kerstmis

   

  Advent 1

   

  Advent. Kom, steek de kaarsen aan!

  De eerste kaars staat voor het licht

  dat heel de wereld deed ontstaan,

  toen God de schepping heeft gedicht.

  Maar ook het licht dat Jezus heet,

  ‘t licht van de wereld, lijk men weet.

   

  Advent. Kom, steek de kaarsen aan!

  De tweede kaars staat voor het licht

  dat wij, bevrijd van zonde en waan,

  ook kunnen zijn, het lichtbericht

  dat wat de Heer, die voor ons leed,

  dit ook voor heel de wereld deed.

   

  Advent. Kom, steek de kaarsen aan!

  Het licht breekt door het duister heen.

  We hebben nog een weg te gaan.

  Wij niet alleen, maar menigeen

  die van een nieuwe wereld droomt

  en weet waar levend water stroomt.

   

  Advent. Kom, steek de kaarsen aan!

  De vierde kaars staat voor de tijd

  dat al wat leefde is opgegaan

  en de verborgen heerlijkheid

  van God zich lichtend openbaart

  voor wie zich aan zijn zijde schaart.

                                        ©Piet Thomas


  Advent 2

   

  Gij zijt het licht dat komt.

  Wij wachten in de schaduw,

  verlangen naar ‘t geluk

  dat Gij ons hebt beloofd.

   

  De tijd is een rivier

  die alle wrakhout meesleurt,

  maar ook de hoop op heil

  die ons bevrijden zal.

   

  Zo komen we tot U

  weerloos, met lege handen,

  de ogen vol met leed

  om wat verloren ging.

   

  Ik weet dat Gij bestaat

  en nooit uw woord verloochent,

  dat Gij er voor ons zijt

  verborgen en bereid.

   

  Gij zijt het licht dat komt.

  Wij wachten in de schaduw,

  Verlangen naar ’t geluk

  Dat Gij ons hebt beloofd.

                            ©Piet Thomas  In de weiden van Bethlehem

   

  In de weiden van Bethlehem,

  waar ze stil bij hun kudde lagen,

  hoorden herders een vreemde stem

  die hun sprak van Gods welbehagen.

   

  Er hing ook muziek in de lucht.

  Er werd over vrede gezongen.

  De oorlog moest niet meer geducht.

  Men zong het uit engelenlongen.

   

  En er stond een ster bij een schuur.

  Het kindje dat daar was geboren

  op dit middernachtelijk uur,

  was de zoon van God, kon men horen.

   

  De herders, ze trokken erheen

  met wol voor de kou en met vruchten.

  Niet één die ontbrak, niet één

  die voor al die engelen vluchtte.

                                              ©Piet Thomas


  Herders,wijzen en dieren


  Met herders, wijzen en dieren

  rond Jezus kribbe geschaard

  bereid om de redder te vieren

  die ons van het kwaad vrijwaart

  staan wij hier samen te kijken

  naar Gods goedertierenheid.

  waarvoor het onrecht moet wij ken:

  een kind dat de wereld bevrijdt.

   

  Van herders kunnen we leien

  wat eenvoud is en geluk.

  Want niets kan hun verder deren,

  hun vreugde, ze kan niet stuk.

  Hun kwade dromen verder Wenen

  zo vlug als sneeuw voor de zon.

  toen hun het licht was verschenen

  dat de duisternis overwon.

   

  Bij wijzen. die met geschenken

  het kindje hebben bedacht,

  mag je aan mildheid denken.

  Ze vormen de erewacht.

  Die koning moet men niet vrezen,

  men stopt hem de handen vol.

  Het kind wordt vurig geprezen.

  Men aait het over de bol.

   

  Maar waarom staan hier de dieren

  zo rustig samengetroept?

  Kou sluipt door reten en kieren,

   

  kou die de adem afsnoept.

  Zij kennen de Zoon, hun meester

  zo met hun dierenverstand.

  Ook zij willen vrolijk feesten

  en worden door vreugde overmand.

   

  Kom laten we Jezus vieren,

  Hem loven met luide stem,

  met herders, wijzen en dieren,

  omwille van Bethlehem

  Nu wij hier samen staan kijken

  naar Gods goedertierenheid

  waarvoor het onrecht moet wijken:

  een kind dat de wereld bevrijdt.

                                           ©Piet Thomas


  De stal

   

  Een stal waar men de Liefde vindt

  die mens geworden is.

  De herders die door weer en wind,

  ontsnapt aan duisternis

  en door een lieve ster geleid,

  bedeesd de stal ingaan.

  Ze voelen zich als ingewijd

  in een vernieuwd bestaan.

   

  Een kind dat hun zijn vrede biedt,

  zijn heil, zijn koninkrijk.

  Geweld of onrecht heerst er niet

  en allen zijn gelijk.

  Gelijk in d’ogen van een God

  van zo nabij gezien.

  Men houdt er zich aan zijn gebod,

  verheugd als nooit voordien.

   

  Heer, leer ons Kerstmis te verstaan

  zoals die herders toen.

  Bevestig in ons hart voortaan

  de troost van dit visioen.

  Leer ons dat eenvoud kan volstaan:

  God eren in een kind,

  voor al wie, van zijn schuld ontdaan,

  de stal van Kerstmis vindt.

                                 ©Piet Thomas

  22-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  21-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE DOOD VOORBIJ

  DE DOOD VOORBIJ


  Wat niet vergaat

   

  Bij hen die nooit meer sterven, horen:

  het is een oude mensendroom,

  een Eden dat ons blijft bekoren,

  de niet te slopen levensboom.

   

  Ooit eens de eeuwigheid ervaren

  en opgaan in je heerlijkheid.

  Het nieuwe leven te ontwaren,

  ‘t geluk dat jij ons hebt bereid.

   

  Een nieuwe hemel, nieuwe aarde,

  dat is wat jij ons hebt beloofd.

  Geef om de droom die wij bewaarden,

  ons ‘t leven dat de dood nooit dooft.

                                      © Piet Thomas


  Zien I

   

  Gezegend die je zien.

  Wij kunnen je slechts raden

  in wat geschreven staat,

  in liefde en genade.

   

  Gezegend die je zien

  verheerlijkt in de hemel.

  In spiegels gissen wij,

  in weerglans en gewemel.

   

  Gezegend die je zien

  en eeuwig met je leven.

  God, wil ons na de dood

  je licht en vrede geven.

   

   

  Zien II

             

  Een deel is wat wij zien.       

  Een deel is wat wij horen.

  ‘t Geheel is voor nadien.

  Nu zien wij slechts de sporen.

   

  De sporen van de weg

  die uit de tijd zal leiden,

  als Hij ons openlegt

  het eindeloos verblijden.

   

  Nu horen wij ‘t begin,

  de aanzet van het zingen,

  dan vallen stemmen in

  voor ‘t lied der laatste dingen.

   

  Haal me dan uit de tijd

  voor d’eenheid van het zijnde.

  Gij die de aanvang zijt

  en ook het heerlijk einde.

                         © Piet Thomas


  Dood van de geliefde

  R.M. Rilke

   

  Hij wist slechts van de dood wat allen weten:

  dat hij ons neemt en in verstomming stoot.

  En toch, toen zij, niet van hem weggereten,

  nee, zachtjes uit zijn ogen weggenood,

   

  naar onbekende schaduwen vergleed

  en toen hij voelde dat die verre stad

  nu ‘t maanlicht van haar meisjesglimlach had

  en de manier waarop ze ‘t goede deed,

   

  toen werden hem de doden zo bekend

  als was hij dankzij haar met elk van hen

  innig verwant. Wat anderen zeiden,

   

  hij kon het met geloven. Was niet aan gindse zijde.

  het goed gelegen land, ‘t oneindig zoete?

  De weg aftasten wou hij voor haar voeten.

                                      

                                                ©  Vert.: Piet Thomas


  Engel

  Wilhelm Wills

   

  Welke engel zal ons zeggen

  dat het leven verder gaat

  welke engel zal dan komen

  die de Steen van ‘t graf afhaalt

   

  zal jij voor mij

  zal ik voor jou

  die engel zijn

   

  welke engel zal ons tonen

  hoe het leven te doorstaan

  welke engel schenkt ons ogen

  die in de kiem de vrucht al zien

   

  zal jij voor mij

  zal ik voor jou

  die engel zijn

   

   

  welke engel opent oren

  om geheimen te verstaan

  welke engel leent ons vleugels

  om ons hemelrijk te zien

   

  zal jij voor mij

  zal ik voor jou

  die engel zijn 

                            ©  Vert.: Piet Thomas

   

  Herfst

  R.M. Rilke

   

  De blaren vallen, vallen als van ver,

  als welkten in de hemel verre tuinen;

  ze vallen met ontkennende gebaren.

   

  En in de nachten valt de zware aarde

  uit alle sterren in de eenzaamheid.

   

  Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.

  En kijk je naar de andere: het is in alle.

   

  Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen

  oneindig teder in zijn handen op.

                                    ©  Vert.: Piet Thomas


  Het nieuwe Eden

   

  Eens wordt de aarde een tuin

  van schoonheid, rust en vrede.

  Niets is er schots of schuin.

  Het zwaard blijft in de schede.

   

  Er is geen oorlog meer,

  het onheil is geweken.

  De wapens liggen neer,

  weg is het Kaïnsteken.

   

  In dieren en in vruchten,

  in bomen en in kruid,

  in mensen die niets duchten,

  spreekt zich Gods goedheid uit.

   

  De ploegschaar blinkt in ‘t licht.

  Die nooit werd waargenomen

  heeft nu een aangezicht

  voor wie is thuisgekomen.

   

  De doden leven weer.

  De ketens zijn gebroken.

  Geweld bestaat niet meer.

  Wij werden vrijgesproken.

   

  De tranen zijn gewist,

  de droefheid is verdwenen.

  De troost van de psalmist

  is ons in Hem verschenen.

   

  Wat Hij ons heeft beloofd

  is deze nieuwe aarde.

  Niets is vergeefs geloofd

  van wat Hij openbaarde.

   

  Hoe Hij er voor ons is

  zien wij met nieuwe ogen.

  Niets is meer ongewis.

  Niets werd ons voorgelogen.

   

  De aarde werd een tuin,

  een nieuwe hof van Eden,

  waar klinkt de lofbazuin

  voor wie hem heeft betreden.

   

  Het oude is voorbij.

  De strijd is uitgestreden.

  Dit is het eeuwig tij

  voor al wie heeft geleden.

     ©  Piet Thomas

   

  Velen van ons

  Dorothee Sölle

   

  Velen van ons zijn zo vertwijfeld

  dat ze niets kunnen zeggen

  dat ze niet klagen kunnen

  zij blijven stom

  hun leven lang

  God, asjeblief,aanhoor hun klagen

  wanneer ze voor het lege glas zitten

  zie hun schreeuw in de weifelende gebaren

  God, hoor jij wat ze niet zeggen

  Velen van ons zijn zo vertwijfeld

  dat ze niet huilen kunnen

  Hun ogen blijven droog

  hun leven lang

  God, asjeblief, zie hun treurnis

  vergeef hen hun verstening

  en verzamel de niet geweende tranen

   

  Velen van ons zijn zo vertwijfeld

  dat ze nog nooit een engel hebben gezien

  Ze leven zonder dat iemand hen vraagt

  Vrouw waarom huil je?

  Ze geloven je verhaal maar half

  en blijven alleen maar huilen

  God, asjeblief, zend toch een of twee engelen

  die vragen waarom huil je?

  stuur een van ons om te vragen waarom

  zodat we allen niet alleen blijven

  voor de graven

  waar onze hoop begraven ligt

  en leer ons klagen

  en leer ons huilen

  en toon ons de engelen

  die aan het graf al op ons wachten.

                                   ©  Vert.: Piet Thomas

  21-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  20-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HERDER VAN MENSEN

  De herder

   

  Met stok en staf gaat Hij hen voor,

  de herder die de kudde leidt.

  De heuvels over, dalen door,

  op zoek naar land waar gras gedijt.

   

  Naar water dat men drinken kan,

  naar een oase waar men rust

  en vrede en koelte vindt, zich van

  geen strijd of onheil meer bewust.

   

  ‘t Gebeurt wel dat een lam verdwaalt,

  Dat komt in elke kudde voor.

  De herder zoekt het op en haalt

  het ijlings weer en zorgt ervoor.

   

  Hij heeft het op zijn rug getild

  en het gedragen als een kind.

  Zo zie je maar: wat ie ook wilt,

  er is een God die je bemint.

   

  Hij haalt je uit het kwaad terug

  en richt een feestmaal voor je aan.

  Wees dus niet langer wild of stug.

  Wat God doet, het is goed gedaan.

                                 © Piet Thomas


  Psalm 23

   

  Gij zijt mijn herder, God

  Wat zou ik nog ontberen?

  Ik weet dat uw gebod

  mij leidt langs koele meren.

   

  Al moet ik door een dal

  van dreigende gevaren,

  dat Gij nabij zijt zal

  mijn onrust wel bedaren.

   

  Ik ga naar vruchtbaar land.

  Wat zou ik dan nog vrezen?

  Ik voel uw sterke hand.

  Uw naam, Heer, zij geprezen!

   

  Mijn dorst hebt Gij gestild.

  Uw voedsel doet mij leven.

  Met balsem heelt Gij mij.

  Uw staf is opgeheven.

   

  Uw liefde en uw steun

  worden mij niet ontnomen,

  Gij leidt me naar uw huis

  en laat me binnenkomen.

                                 © Piet Thomas

   


  Morgengebed

   

  Gij vorst en herder van het licht

  dat uit het duister opgegaan,

  de hemel kleurt en ‘t vergezicht

  zo weids gespreid en hier vandaan.

   

  Wij smeken, schenk de dageraad

  de nieuwe hoop die ons verblijdt,

  en vragen U, geef ons uw raad.

  Toon dat Gij onze helper zijt.

   

  Wek op wat in ons wachten bleef!

  Maak vuur waar vonken zijn ontstaan,

  en laat uw geestdrift die ons dreef,

  de weg verlichten die we gaan.

   

  Dan zullen wij, door U geleid,

  niet meer gehinderd door het kwaad,

  eens komen waar de heerlijkheid

  van uw genade ons volstaat.

   

  Het zal een tijd van vreugde zijn

  als Gij ons meevoert waar Gij wilt,

  en Gij dan elke traan en pijn

  door uw erbarmen wist en stilt.

                                 © Piet Thomas

   


  De goede herder

   

  Gij zijt de goede herder,

  de leidsman uit de dood,

  de trooster en beschermer,

  de redder in de nood.

   

  Uw Woord is ons een teken.

  Uw taal is ons houvast.

  Als vreugde en troost ontbreken

  en hoop naar liefde tast.

   

  Heer, roep ons als we dwalen,

  weer veilig naar U toe.

  Leer ons vrij ademhalen,

  want wij zijn broos en moe.

   

  Schenk ons de moed te leven

  zoals Gij dat verwacht,

  Bewaar ons in de zeven

  geheimen van uw macht.

   

  Gij zijt de goede herder,

  de redder in de nood,

  de trooster en beschermer,

  de leidsman uit de dood.

                                 © Piet Thomas

   


  Naar het licht

   

  Jij leert me al je wegen

  en leidt me naar het licht,

  en niemand werkt me tegen

  nu jij mijn schreden richt.

   

  Mijn rijkdom is je volgen

  naar waar je dit ook wilt.

  De boze kijkt verbolgen

  nu jij mijn honger stilt.

   

  Je liet me bij je komen

  en wou mijn gastheer zijn.

  Een feest om van te dromen,

  een dis met brood en wijn,

   

  schonk jij, aan wie geloven

  en jou als redder zien.

  De blinden en de doven,

  ze zijn weer als voordien,

   

  zij zien en horen dingen

  die men hun toont of zegt.

  Geen mens kan hen meer dwingen,

  want jij, Heer, schaft hun recht.

   

  Jij haalt ze uit hun lijden,

  verheldert hun bestaan,

  maakt dat ze zich verblijden

  en redt ze uit hun waan.

   

  Laat ook mij zien en horen

  wat jij met mensen doet,

  hoe wij je toebehoren

  hoe jij ons leven hoedt,

   

  Dat ik mag binnenkomen

  waar jij je gastmaal houdt,

  is meer dan ik kon dromen.

  God, jij bent mijn behoud.

                                 © Piet Thomas

  20-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  19-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MARIA LOVEN

  Magnificat

   

   

  Ik loof en prijs de Heer

  die machtelozen redt.

  Wat doet Hij grote dingen!

   

  De zwakken geeft Hij kracht.

  Uit de verdrukking haalt

  Hij slaven en geringen.

   

  De trotsen in hun macht

  verbleken als Hij komt

  om mensen te verblijden.

   

  Nu Hij mij uitgezocht

  en uitverkoren heeft,

  mag ik het fier belijden:

   

  om wat Hij heeft gedaan

  aan mij en alle mensen,

  wil ik Hem dankbaar blijven.

   

  Dat Hij ons heeft gered

  uit alles wat verknecht.

  dat is wat wij geloven.

   

  Dat alle angst nu wijkt

  nu Hij ons heeft bevrijd,

  daarom wil ik Hem loven.

                      © Piet Thomas


   

  Salve regina

   

   

  Wees gegroet jij, koningin,

  moeder van barmhartigheid,

  onze vreugde, onze hoop

  en ons leven, wees gegroet.

   

  Tot jou spreken tochtgenoten,

  kinderen uit Eva’s huis.

  Hoor het zuchten en het klagen

  uit dit dal van tranen!

   

  Die voor ons ten beste spreekt,

  zie genadig op ons neer!

  Toon ons, eens de tocht voltooid,

  je Zoon, Jezus Christus, weer.

   

  Trouwe, milde, lieve jij,

  wees ons met je hulp nabij!

                      © Piet Thomas

   


  Ave, maris stella

   

   

  ‘k Groet U, ster der zee,

  goede moeder Gods,

  Gij die maagd gebleven,

  oorsprong zijt van leven.

   

  Gij die hebt gehoord

  hoe een engel groet,

  geef dat in uw vrede

  Eva’s naam mag keren.

   

  Leid ons uit het kwaad.

  Wil voor blinden licht

  en voor zondaars vragen

  goddelijke gaven.

   

  Moeder, bid uw zoon

  dat Hij ons verhoort.

  Want voor onze zonden

  is Hij mens geworden.

   

  Uitverkoren vrouw,

  milde bruid en maagd,

  wil ons, schuldenaren,

  vrij en gaaf bewaren!

   

  Let op wat we doen.

  Effen ons de weg

  dat wij uw beminde

  Jezus wedervinden,

   

  die met God de Geest

  en de Vader leeft

  doorheen alle eeuwen

  het drie-ene leven.

                      © Piet Thomas

   


  Maria

   

   

  Het jonge meisje dat je was,

  schrok het niet toen de engel kwam

  en toen je in zijn ogen las

  wat niemand ooit van hem vernam?

   

  Wat is er in je omgegaan

  toen hij zei: moeder van Gods Zoon

  en ook dat ie van nu af aan

  een ereplaats had rond de troon?

   

  Hoe voelt de vreemde boodschap aan

  waarin je moeder van je Schepper heet?

  Lijkt het dan niet een zoete waan

  waarin je niets meer zeker weet?

   

  Maria, draagster van de hoop

  dat al wat leeft eens wordt bevrijd

  en wat als kwaad eens binnensloop,

  verdreven wordt of ons ontglijdt,

   

  jij, maagd en moeder van de Heer,

  die ieder mens tot vreugde noodt,

  wees onze hulp en ons verweer

  nu en in ‘t uur van onze dood.

                      © Piet Thomas

   


  Naast het kruis

   

  Met de tranen in de ogen

  stond de moeder, diep bewogen,

  waar haar Zoon aan ‘t kruishout hing.

  ‘t Was of in haar medelijden

  zij de pijn nog voelde snijden

  van die laatste marteling.

   

  Ach, hoe treurig was het rouwen

  van de liefste van de vrouwen,

  moeder van Gods ene Zoon.

  Hoe verdrietig was het lijden

  dat haar dreef om daar te blijven

  toen haar Zoon zo hing ten toon.

   

  Harder dan de hardste stenen

  ben je als je niet zou wenen

  ziende hoe Maria lijdt.

  Wie is zonder mededogen

  dat hij met dit leed voor ogen

  niet met haar om Jezus treurt.

   

  Om de zonden van de zijnen

  schroeien nog de scherpe pijnen

  van de ruwe geselroe

  Moeder die je kind zag sterven

  toen het alle hulp moest derven

  en de geest het lijf verliet,

   

  laat mij voelen, bron van liefde,

  wat je toen zo pijnlijk griefde.

  Treuren zal ik dan met jou.

  Wil in mij de wil versterken

  om die droefheid te verwerken,

  tonend dat ik van Hem hou.

   

  En wil mij de kracht ook schenken

  om deemoedig te gedenken

  wat Hij toen heeft doorgemaakt.

  Wat Hij toen in geest en leden

  weerloos voor mij heeft geleden,

  geef dat ik het delen mag!

   

  Samen met je wil ik wenen,

  met hei lijden mij verenen

  tot de dood ook mij bedreigt.

  Naast het kruishout met jou samen

  staande blijven en me schamen

  om de oorzaak van die rouw.

  Gun mij, liefste van de maagden.

  tussen al die met je klaagden

  ook een plaatsje aan jouw zij

  Deelgenoot zijn van zijn lijden

  wil ik en de tol niet mijden

  die de dood van vrienden eist.

   

  Want zijn wonden zijn de mijne.

  Liever dan vlug te verdwijnen

  blijf ik waken bij de Heer.

  Maak dat ik niet langer vrezen

  moet dat ik word afgewezen,

  als ik voor Gods troon verschijnt

   

  Christus, vraag bij mijn verscheiden

  dat uw moeder mij zou leiden

  tot waar mij uw zegen wacht.

  Als de dood mij heeft gevonden~

  laat mij dan met U verbonden

  blijven in uw heerlijkheid.

                      © Piet Thomas

  19-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  18-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MENSENZOON

  De mensenzoon

   

  Wij voelen telkens weer

  hoe ons uw naam ontglijdt,

  hoe woorden niet beklijven,

  maar slijten mettertijd.

   

  Geef Gij ons woorden in

  waarmee wij kunnen bidden,

  waarmee wij kunnen leven

  te midden van de dood.

   

  Want wij zijn steeds op weg

  en zoeken naar geluk

  en vrede die blijft duren,

  en toekomst zonder juk.

   

  Als er geen leidsman is,

  kunnen wij niets bereiken.

  Als werelds duisternis

  niet voor het Licht kan wijken.

   

  Als niet het Woord van God

  het vlees had aangenomen,

  en niet als mensenzoon

  bij ons was komen wonen.

   

  Hij was een mens als wij

  en moest de dood verduren.

  Hij was een mens als wij

  en Hij is doodgegaan.

   

  Maar Hij is opgestaan,

  verrezen uit de dood.

  Hij maakte ons van zijn leven

  voor altijd deelgenoot.

   

  Voorgoed brak hij de ban

  van duisternis en kwaad.

  Dit is de grote vreugde

  die nooit meer overgaat.

                         © Piet Thomas


  Veertig dagen

   

   

  Veertig dagen, veertig nachten

  bracht Hij door in de woestijn

  en Hij dacht aan wat Hem wachtte,

  wat zijn levensweg zou zijn.

   

  Alles wat een mens kan knechten

  of bezielen kwam voorbij.

  Valse geestdrift en oprechte,

  zegening en averij.

   

  Eenzaam met zijn toekomstdromen

  en met wat verkeerd kon gaan,

  zag Hij al de vragen komen

  van zijn Messiaans bestaan.

   

  Zou Hij voor de machten buigen

  van een helse heerschappij,

  of zou Hij voor God getuigen,

  eerlijk, souverein en vrij?

   

  Als Hij mensen wou genezen,

  moest Hij dan niet eerst doorstaan

  ‘t leed dat stervelingen vrezen

  over heel hun levensbaan?

   

  Alles heeft Hij overwonnen

  wat zijn dromen schenden kon,

  Daar is ook het heil begonnen

  dat Hij voor de mens verzon.

   

  Jezus heeft ons willen leren

  hoe men de woestijn doorstaat

  hoe men alle kwaad kan weren

  als men maar Gods wegen gaat.

                               © Piet Thomas


  Naar het licht

   

   

  Jij leert me al je wegen

  en leidt me naar het licht,

  en niemand werkt me tegen

  nu jij mijn schreden richt.

   

  Mijn rijkdom is je volgen

  naar waar je dit ook wilt.

  De boze kijkt verbolgen

  nu jij mijn honger stilt.

   

  Je liet me bij je komen

  en wou mijn gastheer zijn.

  Een feest om van te dromen,

  een dis met brood en wijn,

   

  schonk jij aan wie geloven

  en jou als redder zien.

  De blinden en de doven,

  ze zijn weer als voordien,

   

  zij zien en horen dingen

  die men hun toont of zegt.

  Geen mens kan hen meer dwingen,

  want jij, Heer, schaft hun recht.

   

  Jij haalt ze uit hun lijden,

  verheldert hun bestaan,

  maakt dat ze zich verblijden

  en redt ze uit hun waan.

   

  Laat ook mij zien en horen

  wat jij met mensen doet,

  hoe wij je toebehoren,

  hoe jij ons leven hoedt.

   

  Dat ik mag binnenkomen

  waar jij je gastmaal houdt,

  is meer dan ik kon dromen.

  God, jij bent mijn behoud.

                       © Piet Thomas


  Simeon zingt

   

   

  Laat nu je dienaar gaan

  in vrede naar je woord,

  want ik mocht gadeslaan

  hoe jij je volk aanhoort.

   

  De mensgeworden Zoon

  heeft oog en hart verlicht.

  Wat heilig is en schoon

  glanst in zijn aangezicht.

   

  Jij spreekt de mensen aan.

  Ik heb je stem gehoord.

  Laat nu je dienaar gaan

  in vrede naar je woord.

                        © Piet Thomas


  Bruiloft te Kana

   

   

  Jezus en Maria

  zijn er ook geweest

  in het land van Kana,

  op een bruiloftsfeest.

   

  Er werd wijn gedronken

  en Maria zag

  hoe de buidels slonken

  waar de voorraad lag.

   

  Was zijn uur gekomen?

  Het tekort aan wijn

  deed Maria dromen

  dat het waar kon zijn.

   

  Tot de knechten zei ze:

  doet wat Hij gebiedt.

  God kent tijd en wijze.

  Zijn uur kent men niet.

   

  Jezus, die de Vader

  om een wonder bad,

  vroeg de knechten water,

  ‘t water dat men had.

   

  In de stenen kruiken

  werd het water wijn,

  wijn om te gebruiken

  op het bruidsfestijn.

   

  Hij werd uitgeschonken.

  Er was overvloed.

  En die ervan dronken,

  weten: God is goed.

   

  Jezus is het teken

  van zijn heerlijkheid.

  Niets zal ons ontbreken

  als geloof ons leidt.

                     © Piet Thomas

  18-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  17-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZOEKEN NAAR HET VERLORENE

  ZOEKEN NAAR HET VERLORENE

  Zacheüs

   

  Zacheüs was een tollenaar

  die rijkdom had verworven.

  Het scheelde net een haartje maar

  of hij had het verkorven.

   

  Hij wisselde en leende geld

  voor vreemden en aan armen.

  Hij had zich zo heel rijk geteld

  en kende geen erbarmen.

   

  Doch op een dag kwam Jezus langs

  en hij wou ook gaan kijken.

  Maar dit verlangen had iets bangs.

  Hij kon Hem niet bereiken.

   

  Hij was te klein om Hem te zien,

  veel kleiner dan de massa.

  Ja, anders telde hij wel voor tien,

  eens thuis en aan de kassa.

   

  Maar hier zo op de straat alleen,

  achter die vele mensen,

  had hij geen waterkans, niet één.

  Het bleef, dacht hij, bij wensen.

   

  Tenzij hij in die hoge boom

  voor zijn kantoor kon klimmen.

  Daar zat hij dan als in een droom

  om wat hij zag te glimmen.

   

  Hij hoorde ook een stem die zei:

  Zacheus, ik wil komen,

  bij jou te gast zijn, dat zei Hij.

  En hij begon te dromen

   

  hoe alles anders worden kon,

  nu Hij die met zijn preken

  zovele mensen voor Hem won,

  zijn naam ook uit wou spreken.

   

  Zo kwam een rijke tollenaar

  door Jezus tot nieuw leven.

  God, laat ook mij, je schuldenaar,

  eens zo’n dag beleven!

                            © Piet Thomas


  Het lied van dwaze en wijze meisjes

   

  Tien meisjes gingen naar een feest.

  De bruidegom liet op zich wachten.

  Vijf zijn er tevergeefs geweest.

  Vijf andere waren wijs en lachten.

   

  Hoe is dit in zijn werk gegaan?

  De dwaze meisjes gingen slapen.

  Toen kwam de bruiloftsstoet er aan.

  Ze konden het bij dromen laten.

   

  Om lampen weer bijeen te rapen

  en ze te vullen was geen tijd.

  Niets kon die meisjes verder baten.

  Hun restte bitterheid en spijt.

   

  De wijzen hadden meer geduld.

  Zij hadden olie laten halen.

  Zij gingen blij en zonder schuld

  achter de stoet mee naar de zalen.

   

  Daar werd het feest dan voortgezet

  met dans en wijn, muziek en spijzen.

  De dwazen grepen naast het net,

  het vreugdefeest was voor de wijzen.

                            © Piet Thomas

   


  Heer, als ik honger heb

  Anoniem. Uit het Frans

   

   

  Heer, als ik honger heb,

  zend iemand die me voedt.

  Heer, als ik dorst heb,

  zend iemand die me laaft.

   

  Als ik het koud heb,

  iemand die me kleedt.

  Als ik verdriet heb,

  iemand die me troost.

   

  Weegt mijn last te zwaar,

  laad er die van anderen bij.

  Heb ik nood aan tederheid,

  deel dan ook de mijne uit.

   

  Laat uw wil mijn voedsel zijn.

  Uw genade zij mijn kracht

  en mijn rust uw liefde.

  Laat mijn hele leven zijn

   

  een geschenk dat ik bewaar

  tot de allerlaatste dag,

  tot de dag waarop Gij zegt:

  nu neem ik het weer bij mij.

   

                                                 (vert. Piet Thomas)


  Gods liefde

  Naar een oud joods gebed van het jaar 1000

   

   

  Als alles buiten donker is

  en ik bij vrienden ben

  die mij niet meer verstaan,

  dan wend ik mij van hen tot jou

  en vind ik liefde in je ogen.

   

  Als alles in mij donker is

  en ik mezelf veracht

  om wat ik heb misdaan,

  dan wend ik mij van mij tot jou

  en vind ik liefde in je ogen.

   

  Als je gelaat zo donker is

  dat ik er bang van word

  en denk: nu is t gedaan,

  dan wend ik mij van jou tot jou

  en vind ik liefde in je ogen.

                            © Piet Thomas

   


  Verloren zoon

   

  Zoeken naar je vrede.

  Reizen naar je licht

  langs de grijze steden,

  op één droom gericht:

  je genade vinden

  waar ze op mij wacht.

   

  Onbegrepen Vader,

  geef dat ik niet wijk

  doch je steeds meer nader

  en mag zeggen: kijk,

  hoe Hij ons beminde!

  Liefde is zijn kracht.

   

  Door je woord bewogen

  wil ik naar je toe,

  tot ik opgetogen,

  alle schijngoud moe,

  eens mag ondervinden

  hoe je naar me lacht.

                            © Piet Thomas

   


  Wij wandelden in duisternis

  Jesaja 9 (1-6), Mattheus 4,1

   

   

  Wij wandelden in duisternis.

  De schaduw van de dood

  die over alle mensen is,

  werd onheilspellend groot.

   

  Maar toen liet Gij uw luister zien.

  Uw licht was ons nabij.

  Gij waart met ons, God, en sindsdien

  zijn onze dagen blij.

   

  Ver weg van juk en drijversstaf

  hebt Gij uw volk geleid.

  En de vervolgers wijken laf

  nu Gij ons hebt bevrijd.

   

  Geboren werd ons in de nacht

  uw aangebeden Zoon.

  De eeuwen hebben Hem verwacht.

  Hij heeft bij ons gewoond.

   

  En nu nog duurt zijn heerschappij,

  zijn vrede en zijn kracht.

  U dankend, God, gedenken wij

  het heil dat Hij ons bracht.

   

  Wij wandelden in duisternis,

  in droefheid en in dood.

  Maar God die onvergank’lijk is,

  werd onze bondgenoot.

                            © Piet Thomas

   

  17-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  16-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAAIEND WAAR HIJ WIL:De Geest 1;De Geest,2; Hymne van de heilige geest;Lied van de heilige geest; Lof der wijsheid;

  WAAIEND WAAR HIJ WIL

  De Geest 1

   

  Niemand heeft me ooit gezien

  en toch woon ik in je wensen,

  in je dromen, in je werk,

  in al wat je denkt en doet.

   

  Groter dan je hart ben ik.

  Als je goedheid vindt en liefde,

  dan ben ik heel dicht bij jou,

  dichter dan je ooit vermoedt.

   

  Klaag je dat je mij niet echt

  als aanwezig aan kunt voelen,

  dat ik, als je bidt tot mij,

  ben als een weerbarstig woord?

   

  Zoek de stilte dan en zwijg.

  Onverwachts wordt je geschonken

  wat je nooit te vinden dacht.

  Alles wat je stoort valt weg.

   

  Ik geef je gedachten in

  waar je nooit was op gekomen.

  Zwak en zondig is de mens

  tot hij in mijn kracht herleeft.

   

  Tot hij in wat Christus deed

  troost en vrede heeft gevonden,

  tot hij goed en wel beseft

  wie voor hem geleden heeft,

   

  wie voor hem gestorven is

  en de dood heeft overwonnen,

  tot hij de genade ontvangt

  die hem nieuwe kansen geeft.

   

  Daarom ben ik als het licht

  dat wat duister is verheldert,

  als het vuur dat niet verzengt,

  maar het kilste ijs ontdooit.

   

  Zuivering voor wat besmet is,

  water ben ik voor wat dor is,

  leniging voor wie gewond is.

  Alles wordt in mij voltooid.

   

  Niemand heeft mij ooit gezien.

  Alhoewel ik ben verborgen,

  ben ik dichter dan je denkt.

  Zo nabij zijn mensen nooit.

                        © Piet Thomas

   


  De Geest 2

   

  De vleugels van de wind,

  de tongen van de zon,

  ‘t is of opnieuw begint

  wat eens met Hem begon.

   

  Het vuur dat talen voedt,

  de vrede van het licht,

  de nieuwe levensmoed,

  het troostend vergezicht.

   

  Het is alsof de vrees

  voor wat getuigen heet,

  nu hoop uit as verrees,

  er nu niet meer toe deed.

   

  Wij komen ervoor uit

  dat God ons leven stuwt,

  En wij belijden luid

  een liefde die niet luwt.

   

  De Geest die in ons leeft,

  schenkt ons een nieuwe kracht.

  Wij voelen wat Hij geeft

  en doen wat Hij verwacht.

                        © Piet Thomas

   


  Hymne van de heilige Geest

  Hildegard van Bingen

   

   

  Vuur van de hoedende Geest,

  oorsprong van alles wat leeft,

  heilige bron van wat ademt.

   

  Gezegend jij die wonden zalft

  en hun kwalijke reuk verdrijft,

  ze zorgzaam loutert en geneest.

   

  Jij die je heiligheid en vuur

  in harten jaagt en troost

  de goedheid die je wekt en voedt.

   

  Jij, bron van zuiverheid

  waarin weerspiegeld wordt

  hoe God zich eigen maakt

  wat ooit verloren was,

   

  jij, heerlijk schild en wapen

  van al wat kwetsbaar is,

  jij, die oprechtheid bindt

  aan heil en aan genade.

   

  bevrijd die zijn geketend,

  gevangen door de vijand.

  Red en bescherm hen, Geest,

  met goddelijke kracht,

  © Vert.:Piet Thomas

   

   

  Lied voor de heilige Geest

   Hildegard van Bingen

    

  Alles doordringt Gij,

  de bergen,

  de dalen en

  iedere afgrond,

  Bouwer die

  alles verbindt.

   

  De wolken druipen.

  De lucht beweegt.

  Rond hard gesteente

  vloeit stromend water.

  Het frisse groen

  dat uit aarde rijst.

  Alles jouw werk.

   

  Gij leidt ook de geest,

  die dorstige leerling,

  de ruimte in.

  Uw waaien is wijsheid,

  uw wijsheid is vreugde.

                                       © Vert.:Piet Thomas


  Lof der wijsheid

  Hildegard van Bingen

   

   

  Kracht van de wijsheid,

  jij trok de kringen,

  omvatte het Al

  op de enige weg

  die ten leven is.

   

  Drie krachten heb je,

  drie vleugels:

  hoog in de hemel

  steigert de eerste.

  Weg van de aarde

  rept zich de tweede.

  Overal heen

  beweegt zich de derde.

   

  Terecht word je,

  wijsheid, geloofd.

                                    © Vert.:Piet Thomas

  16-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  15-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kurt Marti: GOD en IK
  GOD EN IK
  Kurt Marti
  Vert. Piet Thomas

  HIJ KOMT UITGEREKEND BIJ MIJ TERECHT?

   

  Ook vandaag

  vraag ik mij opnieuw af

  wie Jij was of bent,

  wat Jij wilt.

   

  Velen

  weten het beter,

  enigen

  volgen Je na.

   

  Hoe echter kwam Je

  ook nog bij mij terecht?

  ‘k ben toch niet diegene

  die Je nodig hebt!

   

  Toch,

  toch

  raak ik niet los

  van Jou.

  © Vert.: Piet Thomas

   

  ZO TEDER IS DE GODHEID

   

  Zegt de ene: “ Alles wat je

  over God kunt zeggen is God.”

  Zegt de andere: “Alles wat je

  zeggen kunt is God niet.”

  Zegt meester Eckhart: “ Beiden

  spreken de waarheid.”

  En ik denk: Zo teder is dus

  de Godheid!

  De klemmen van de logica vatten ze niet.

   © Vert.: Piet Thomas

   JESSES !

   

  Jij zo.

  Jij anders.

  Jij niet.

  Jij toch.

  Je lichaam.

  Je woorden.

  Wat weet ik.

  Wat moet ik.

   

  Kom geloof

  met mij.

  Kom ga

  met ons mee.

  © Vert. :Piet Thomas

  WAT IK NODIG HEB

   

  Heb ik God nodig?

   

  Ik heb mensen nodig

  wier moed

  de mijne wekt.

   

  Ik heb mensen nodig

  wier moed mij toeroept

  dat God mij nodig heeft.

   

  Ook mij.

  © Vert.: Piet Thomas

  NOOIT HEB IK JOU GEZOCHT

   

  Nooit heb ik Jou gezocht,

  steeds was jij het,

  verleidster God,

  die mijn kop gek maakt,

  die zachtjes in mij zingt,

  als lichtend duister,

  die mij vaak ook terecht wijst,

  nu eens treurig, dan weer met een glimlach:

  een strenge geliefde,

  een mateloos minnende.

  © Vert.:Piet Thomas


  HOOP

   

  O nee, o nee,

  ik heb mijn leven

  helemaal niet

  in handen.

  Veeleer omgekeerd:

  HET heeft MIJ.

   

  HET:

  het leven nu,

  het sterven eens,

  maar daarin, hoop ik,

  JIJ.

  © Vert.: Piet Thomas

  ZO IS DAT

   

  Die wij liever

  uit de weg gaan

  zijn Jouw weg.

   

  Die wij liever

  niet zouden zien

  zijn Jouw blik.

   

  Die wij liever

  niet zouden horen

  zijn Jouw stem.

   

  Zo is dat.

  En zo:

  ben Jij.

  © Vert.: Piet Thomas 


  HANDELEN


  Dromen gaat moeiteloos,

  denken is makkelijk,

  handelen al moeilijker.

  Maar dat iemand handelt

  nadat hij heeft nagedacht,

  dat is het zwaarste

  voor iemand

  die niet weet

  wat hij bedenken moest

  aleer hij handelt.
  Wat doen, o God?

  Dobbelen?

  Blindelings wagen?

  Of weigeren te handelen?


  Laat asjeblieft iets van Je horen?

  © Vert.: Piet Thomas


  ALTIJD BEN JIJ HET

  Vooraleer wij Je zochten

    was  Jij er al.

  Vooraleer wij Je “Vader” noemden,

  heb Je als moeder voor ons gezorgd.

  Bogen wij de knie voor Jou, de Heer,

  Je kwam ons als een broer tegemoet.

  Smeekten wij om je broederlijkheid,

  we kregen een zusterlijk antwoord.

   

  Altijd ben Jij het

  die er eerst was;

  overal ben Jij het

  die ons tegemoet komt.

  © Vert.:Piet Thomas

  15-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  14-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PALMEN EN VERRIJZENISLICHT

  PALMEN EN VERRIJZENISLICHT

  Palmpasen

   

   

  Het was Palmpasen en de stad liep vol

  toen Jezus ezel over ‘t wegdek schreed.

  Maar Jezus zelf vond het toch maar gesol

  te worden ingehaald als nieuw profeet

   

  Hij wist hoe niemand in zijn eigen stad

  profeet kan zijn, noch in Jeruzalem.

  Het leek of men vertrouwen in Hem had,

  maar wat was Hij voor hen, hoe zag men Hem?

   

  Hij wist hoezeer de kans soms keren kan,

  Men zwaait met takken en men vindt je tof.

  Maar wat. betekent heel dit feestenplan,

  men rolt tapijten uit en zingt je lof,

   

  en dagen later slaat men je aan ‘t kruis

  omdat je zegt dat God een vader is

  en jij zijn zoon bent en Gods huis

  een woonplaats is en geen gevangenis.

   

  O God, leer ons Palmpasen te verstaan

  en inzien dat jij ons een vrede biedt

  die meer is dan gedruis en massawaan.

  Jouw rijk is echt van deze wereld niet.

                              © Piet Thomas


  Pasen

   

  Die Lazarus tot leven wekte

  is uit de doden opgestaan.

  De sluitsteen die het graf bedekte,

  ligt afgewenteld langs de baan.

   

  De vrouwen die met balsem komen,

  de ogen droef, de monden dicht,

  zien achter kromgegroeide bomen

  een engel in een hoos van licht.

   

  Ze schrikken en hun vrees wordt mondig.

  Ze willen vluchten naar de stad.

  Maar vrees en schrik zijn zo kortstondig

  voor wie de taal van d’engel vat.

   

  Vrees niet, Hij heeft het graf verlaten

  waar ze Hem hebben neergelegd.

  Ga heen en meld het uitgelaten.

  Geschied is wat Hij heeft voorzegd.

   

  Die Lazarus tot leven wekte

  is uit de doden opgestaan.

  De sluitsteen die het graf bedekte,

  ligt afgewenteld langs de baan.

                              © Piet Thomas

   


  Verrijzenislied 1

   

   

  Kom, laat ons Christus loven

  die uit het graf verrees.

  Een vreugde van hierboven

  verdreef de grote vrees,

   

  de angst van die Hem dienden

  en treurden om zijn dood.

  Ook ons maakt Hij tot vrienden

  en redt Hij uit de nood.

   

  De doven liet Hij horen,

  de lammen deed Hij gaan.

  Hij leeft en wij, herboren,

  zijn met Hem opgestaan.

   

  En alles wat in zonde

  ontvangen werd en leed,

  heeft nu zijn heil gevonden

  in ‘t wonder dat Hij deed.

   

  Hij leeft, Hij is verrezen

  en heiligt ons bestaan.

  Zijn kracht zal ons genezen

  van zonde en eigenwaan.

   

  Kom, laten we Hem loven

  met grote dankbaarheid,

  met hart en ziel Hem loven,

  nu en in eeuwigheid.

                              © Piet Thomas

   


  Verrijzenislied II

  Uit het Engels

   

   

  Hij leeft. Hij leeft, de Heer.

  Verrezen uit het dodenrijk.

  Alleluja, alleluja.

   

  Jezus de Heer, die voor ons stierf.

  Leeg is het graf. Hij leeft, Hij leeft.

  Alleluja, alleluja.

   

  Kom, loof Hem! Hij die stierf en leeft,

  Hij is het die ons ‘t leven geeft.

  Alleluja, alleluja.

   

  De Zoon van God, die herder is,

  de leidsman die zijn volk bevrijdt.

  Alleluja, alleluja.

   

  Zing nu met luide stem een lied,

  loof samen Vader, Zoon en Geest.

  Alleluja, alleluja.

   

  Kom, allen die op aarde leeft,

  vier met ons mee dit heilig feest.

  Alleluja, alleluja.

                                                 (vert.Piet Thomas)

  14-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  13-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PINKSTERVUUR

  PINKSTERVUUR

  Pinksterlied

   

   

  Dit is een dag van talen,

  van tongen, kracht en vuur,

  van vrijer ademhalen,

  van moed en avontuur.

   

  De Geest vanuit den hoge

  is tot ons neergedaald.

  Hij heeft ons hart bewogen.

  Zijn licht heeft ons omstraald.

   

  Gods Geest vervult de aarde,

  de aarde met zijn stem.

  De vrees in ons bedaarde

  en zie, wij loven Hem.

   

  Want allen die Hem hoorden,

  zijn tot iets nieuws in staat.

  Nu vinden zij de woorden

  die iedereen verstaat.

   

  Hij troost de moedelozen.

  Die werken schenkt Hij rust.

  Hij heeft hen uitgekozen

  en maakt hen zelfbewust.

   

  Wat dot is en versteende

  bezielt Hij door zijn kracht

  verdwaalden en vervreemden

  heeft Hij bijeengebracht.

   

  Hij heeft het kwaad verdreven

  en onze ziel geheeld.

  Zijn zevenvoudig leven

  heeft Hij met ons gedeeld.

   

  Wij danken en wij loven

  met woorden in de wind

  en doen wat wij geloven.

  God heeft ons eerst bemind.

                     © Piet Thomas


  Pinksteren

   

  Het nieuwe leven spreekt zich uit.

  De pinksterwind waait in de hagen.

  De velden zijn van vogels luid.

  Nu komt de Geest der lichte dagen.

   

  Dat alles weer opnieuw begint,

  men kan het in de bomen lezen.

  De ogen zijn niet langer blind,

  Gods kinderen niet langer wezen.

   

  Boven hun hoofden ziet men vuur.

  Het zonlicht werkt zich door de regen.

  Dit is het langverwachte uur.

  Geef jij ons nu je milde zegen!

   

  Troost jij nu wie in jou gelooft,

  schenk nieuwe moed aan die je vrezen!

  Jij bent het die de angsten dooft.

  Jouw vrede wordt terecht geprezen.

   

  Deel ons je vuur mee, lieve Geest,

  en leer ons weer in talen spreken

  die iedereen verstaat! Je feest

  is ons feest, niets zal ons ontbreken.

                                    © Piet Thomas

   


  Het cenakel

   

   

  Nu wij hier allen saam

  in deze woning komen.

  zien wij je grote naam

  in onze stoutste dromen.

   

  Dit feest van wind en vuur

  is nog maar pas begonnen.

  En reeds is wat niet duurt

  verwaaid of overwonnen.

   

  Zon die door wolken gaat.

  jij Geest, die in de tijd

  een stukje eeuwigheid

  zo glansrijk stralen laat,

   

  leer ons in elke taal

  die ons gegeven is

  het troostende verhaal

  van je vergiffenis.

   

  En geef ons ook de moed

  de boodschap door te geven

  dat jij ons steeds behoedt

  en volheid schenkt van leven.

                     © Piet Thomas

   


  De Trooster

   

  Een Trooster zou je zenden

  die ons bevrijden kon

  van doodsangst en ellende

  en al wat men verzon

  aan eerzucht, haat en nijd.

  Hij zou ons hart vrijwaren

  van woede en ijdelheid.

  Hij zou de storm bedaren

  die onze dromen splijt.

   

  Vandaag is Hij gekomen,

  een Geest van vuur en taal,

  en wij gaan zonder schromen

  weer op in het verhaal,

  dat jij ons hebt verteld.

  Hoe God ons heeft bemind

  en hoe zijn Zoon moest lijden

  om ieder mensenkind

  van zonde te bevrijden.

   

  Bevrijd van angst en beven

  willen we allemaal

  ten einde kunnen leven,

  dit wonderlijk verhaal,

  getuigen voor je rijk

  om anderen door te geven,

  jij Licht in duisternis,

  wat in, ons eigen leven

  zo mooi begonnen is.

   

  Jij wilt de wereld winnen

  en wij staan voor je klaar.

  Nu kan het feest beginnen.

  Nu steunen wij mekaar

  om voor je op te komen.

  Ook ik wil onomwonden

  dit spel van vuur en taal

  als nieuw verbond verkonden

  zolang ik ademhaal.

                     © Piet Thomas

   


  Adem

   

  Adem die geheimen deelt

  en de tongen losser maakt,

  kom en zet in vuur en vlam

  al de harten die jij raakt.

   

  Hoop der armen, schaf ons recht,

  red wie nog voor machten buigt,

  geef de weerlozen een stem,

  geef dat wie gelooft getuigt,

   

  Stilte midden in ‘t lawaai,

  die de moedelozen troost,

  duif van vrede bij de ark,

  heilig teken van de oogst.

   

  Jij die nieuwe talen vindt,

  breng je dromen aan het licht

  en verenig tot een volk

  al wie jij hebt opgericht.

   

  Geef dat wie door jou gesterkt

  nu weer taal en teken geeft

  van wat hem opnieuw bezielt,

  van ‘t geluk dat in hem leeft.

   

  Met de Vader en de Zoon

  breek nu door het duister heen.

  Laat ons zien wat ons bezielt,

  breng ons allen weer bijeen.

                     © Piet Thomas

  13-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  12-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rose Ausländer : DE VREDE VIEREN

  DE VREDE VIEREN

  Joodse feesten

  Gedichten van Rose Ausländer 

  Vertaald door Piet Thomas en Edmond Ottevaere

  JERUZALEM

   

  Hang ik de witblauwe sjaal

  naar het oosten

  dan danst Jerusalem op me af

  met tempel en hooglied

   

  Vijfduizend jaar jong ben ik

   

  Mijn sjaal

  is een schommel

   

  Doe ik mijn ogen dicht

  naar het oosten

  dan danst Jeruzalem op de heuvel

  vijfduizend jaar Jong

  in sinaasappelgeur

  op me af

   

  Leeftijdgenoten

  we hebben een spel

  in de lucht

  ©Rose Ausländer .Vert. door Piet Thomas en Edmond Ottevaere


  ALS

   

  Als we uit alle kwaad

  verrijzen

  zonder geur van verrotting

  in het paaswoord van Baäl-Sjem

   

  als ons kwaad niet opslaat

  en wij de onsterfelijke

  broer Kaïn begraven

   

  als Mozes weer de zee van de angst

  bedaart

  en wij gestorvenen

  verrijzen

  ons brood bakken

  in de oase van de zon

  slaap halen

  uit de bron van de ster

   

  als wij terugkeren

  naar ons toekomstig erfdeel

  in het paaswoord van Baäl-Sjem

   

  als

   

  dan vieren wij Pesach

  het verrezen feest

  ©Rose Ausländer .Vert. door Piet Thomas en Edmond Ottevaere

   


   PESACH II

    

  Open de Paaspoort

  met de sleutelbloem

   

  Aan de overkant

  splijt de zee

  met sneeuwhanden

  plukken wij zout

  trekken de woestijn in

  war de zon het mannabrood bakt

   

  Klok zonder wijzers

  het kompas heeft geen naald

   

  Vijfduizend jaar

  goudzandgefluister

   

  Weer uit de kelder

  krentenwijn halen

  groene en bittere kruiden

  op de tafel van licht

   

  Open de deur

  Hosanna

  onzichtbaar komt de bode

  met de toekomstlucht

   ©Rose Ausländer .Vert. door Piet Thomas en Edmond Ottevaere

   

  HET FEEST

    

  Wij vieren het feest van de afwezigen

  met vermiste vrienden

   

  vergeten de klokken op te winden

  ook zonder wijzer zal de tijd ons vinden

  ontvoeren zal de dood ons naar de ontijd

   

  Vergeten dat we gisteren de roos roemden

  morgen de maan wilden bezoeken

  wat wilden wij overmorgen

   

  Verhoopte signalen

  die ons niet bereikten

  gevreesde

  die ons bereikten

  vergeten

   

  We herkennen onszelf niet meer in de spiegel

  herkennen de spiegel niet

  vergeten

  de voorgespiegelde landen

   

  Achter de hemel

  feesten wij klinken wij

  met de schimmen

  van vermiste vrienden

   ©Rose Ausländer .Vert. door Piet Thomas en Edmond Ottevaere

   

  SOEKKOT

   

  Uit een dag in september

  schil ik notehout vol melk

   

  Loof dat de dag groen maakt

  groene dag die me

  verandert in een blad

  nauwkeurig in de dauw geprent

   

  Aders groeien uit de zon

  asters tarwe maïs

   

  Een muggencaroussel

  keert de hemel om

  Klinkende koebellen

  moeder met een hoofddoek van kant

  licht en vrolijk in het prieel

  haar dank om de oogst

   

  De huid van de hut wordt groen

  manna valt op de tafel

  uit de geroosterde druif

  sijpelt wijn

   

  In takken verweven

  rust ik

  een noteblad

  een groen rankende psalm

   ©Rose Ausländer .Vert. door Piet Thomas en Edmond Ottevaere

   


  SABBAT

   

  Geslepen spiegel

  in de vijver

  kamt de zon

  d’r haar

   

  Ik vang vissen

  gooi ze terug

  in het water

   

  Alleen de spiegelkarper

  bewaar ik in de glazen bol

  voor de sabbat

   

  en wacht

  een week

  een jaar

  tien jaar

   

  De karper

  ligt op zijn rug

  de rabbi wiegt

  gebeden

   

  Wanneer is het sabbat

  vraag ik

   

  Altijd

  in de hemel

   

  Hier rabbi

  wanneer hier

   

  Sjaloom

  mompelt hij

  en nog een paar Hebreeuwse woorden

  Ik versta ze niet

  ©Rose Ausländer .Vert. door Piet Thomas en Edmond Ottevaere

  12-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  11-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PELGRIMS OP WEG

  PELGRIMS OP WEG


  De Weg, de Waarheid en het Leven

    

  Jij die de wereld hebt gemaakt

  en mens en dier geschapen,

  hoezeer heb je het hart geraakt

  van wie je liefde delen.

   

  Jij bent de waarheid en het licht

  en het geheime wapen

  waarvoor elk kwaad begeren zwicht

  dat goedheid niet kan velen.

   

  Hoe moeilijk ook de weg kan zijn,

  niets kan ons van je scheiden.

  Ons deert niet langer leed of pijn,

  Jij kunt de wonden helen,

   

  Heer, laat het ons gegeven zijn

  de brede weg te mijden.

  Bevrijd ons van de valse schijn

  en wil ons leven leiden.

                      © Piet Thomas


  Het lied van dwaze en wijze meisjes

   

  Tien meisjes gingen naar een feest.

  De bruidegom liet op zich wachten.

  Vijf zijn er tevergeefs geweest.

  Vijf andere waren wijs en lachten.

   

  Hoe is dit in zijn werk gegaan?

  De dwaze meisjes gingen slapen.

  Toen kwam de bruiloftsstoet er aan.

  Ze konden het bij dromen laten.

   

  Om lampen weer bijeen te rapen

  en ze te vullen was geen tijd.

  Niets kon die meisjes verder baten.

  Hun restte bitterheid en spijt.

   

  De wijzen hadden meer geduld.

  Zij hadden olie laten halen.

  Zij gingen blij en zonder schuld

  achter de stoet mee naar de zalen.

   

  Daar werd het feest dan voortgezet

  met dans en wijn, muziek en spijzen.

  De dwazen grepen naast het net,

  het vreugde feest was voor de wijzen.

                                © Piet Thomas

   

  Het land van melk en honing

   

  Het land van melk en honing,

  wanneer komt het in zicht?

  Wanneer word jij de Koning

  waar iedereen voor zwicht?

   

  Waar wordt het volk gevonden

  dat zwaard tot ploegschaar smeedt?

  Hoe wordt ons toegezonden

  die de Voltooier heet?

   

  Hij valt steeds weer aan stukken,

  die vrede voor altijd.

  Blijven: de ongelukken

  die haat ons heeft bereid.

   

  Wij wachten maar en dromen

  en zijn het onrecht moe.

  Wij weten: jij zult komen,

  eens zijn we aan jou toe.

   

  Eens zal het onrecht wijken

  en wint de liefde ‘t pleit.

  Eens zullen wij bereiken

  wat zo lang werd verbeid.

   

  Er komen nieuwe tijden.

  Geen mens die je weerstaat,

  als jij ons komt bevrijden

  van onrecht en van haat.

   

  Schenk jij ons dan je zegen,

  je wijsheid en je kracht,

  en wijs ons al de wegen

  die jij voor ons bedacht.

                      © Piet Thomas

   


  Ik heb U nooit gezien

   

  Ik heb U nooit gezien

  en weet U toch nabij.

  Ik heb U nooit gehoord

  en toch bereikt Ge mij.

   

  Ik zie niet eens de weg

  waarover ik moet gaan.

  Hoort Gij wel wat ik zeg?

  Of is dit slechts een waan?

   

  Ik weet dat Gij me leidt

  als ik op U vertrouw.

  Maar soms voel ik ook spijt

  om wat ik van U wou.

   

  Wat oor of oog niet kan

  vernemen of verstaan,

  daar weet Gij alles van,

  daar zijt Gij om begaan.

   

  Ook als ik zie noch hoor

  dat Gij er voor ons zijt,

  sterk mij in dit geloof

  nu en in eeuwigheid.

                      © Piet Thomas

   


  De weg

   

  Hoe wonderlijk is, God, de weg

  die jij met ons wilt gaan,

  Wat jij voor ons hebt vastgelegd

  trekt steeds weer ruimte aan,

   

  De horizon van ‘t nieuwe land

  is het visioen van elke dag.

  De toekomst die jij voor ons plant,

  is mooier dan een oog ooit zag,

   

  Jij leidt ons over braakland weg

  naar waar niet langer de woestijn

  haar wetten stelt, maar haag en heg

  rond velden slaan voor brood en wijn,

   

  En als wij door het duister gaan,

  ben jij voor ons het leidend licht.

  Hoe wonderlijk is ons bestaan

  als jij ons leven richt.

                      © Piet Thomas

  11-01-2017, 00:00 geschreven door Piet Thomas 20  


  Archief per week
 • 11/01-17/01 2021
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!