De betekenis van Spreekwoorden, Gezegden, Zegswijzen en Uitdrukkingen


Zoeken in blog


Favorieten & Bronnen
 • Van Dale
 • Synoniemen.net
 • Etymologiebank
 • Citaten.net
 • Wikipedia
 • Onzetaal.nl
 • Vaartips.nl • Y


  In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood
  -
  Fernand Auwera
  Y

  In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk

  -
  Janus Arony 


  Y

  De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos
  -
  Elizabeth von Arnim 


  Y

  Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken 


  Y

  Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde
  -
  John Newton Baker 


  Y

  Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten
  -
  Georges van Achard 


  Y

  Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand
  -
  Jean Anouilh 


  Y

  Liefde is altijd ongerust zijn om de ander
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen
  -
  Alain


  Y

  De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind
  -
  Alain


  Y

  Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven
  -
  Aragon, Louis Aragon 


  Y

  Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen
  -
  Honoré de Balzac 


  Y

  Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze van elkaar in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet die leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder naast degene, die hem 't liefst is
  -
  Ina Boudier Bakker 


  Y

  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop
  -
  Gaby van den Berghe  Y
  Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde
  -
  Herman Pieter de Boer  Y

  Een goede test voor de ware liefde is of je
  de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen
  -
  W. N. P. Barbellion  Y

  De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven
  -
  Louis Paul Boon  Y

  Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat
  -
  Phil Bosmans  Y

  Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt
  -
  Guy Bernaers  Y

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid
  -
  Comtesse Diane de Beausacq  Y

  Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben
  -
  R.G. Binding  Y

  Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog
  -
  Joseph Bisig  Y

  Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad
  -
  Jorge Luis Borges  Y

  Oordeel niet zonder liefde in je hart

  -
  Paul van den Bergh


  Y

  Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde
  -
  Louis Paul Boon


  Y

  Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen
  -
  Charles Baudelaire  Y

  Afwezigheid is voor de liefde wat wind
  is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote
  -
  R. de Bussy-Rabutin  Y

  Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid
  -
  L. M. van den Brande  Y

  Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet
  -
  Burton, Robert Burton


  Y

  Het beste bewijs van liefde is vertrouwen
  -
  Joyce Brothers


  Y

  De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Fouten zie je dik als de liefde dun is
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook
  -
  Marc Callewaert  Y

  Ik wil proberen meer
  terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde
  -
  Eric Burdon  Y

  Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan
  -
  Dorothy Briggs


  Y

  Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft
  -
  J. Cabanis


  Y

  Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken
  -
  Marc Callewaert


  Y

  Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is
  -
  Chevalier de Bouffiers


  Y

  Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: "Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?"
  -
  Cees Buddingh


  Y

  In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère  Y

  Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid
  -
  Elias Canetti  Y

  Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen
  -
  Martine Carol  Y

  De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben
  -
  Jacques Chardonne  Y

  Echte liefde kent geen schuldgevoel
  -
  Simon Carmiggelt  Y

  De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar
  -
  Maurice Chapelan  Y

  Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw
  -
  Achille Chavee  Y

  Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets
  -
  Harold Coffin  Y

  Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen
  -
  Albert Camus  Y

  Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen
  -
  Maurice Chevalier  Y

  Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is
  -
  Francois René de Chateaubriand  Y

  Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm
  -
  Amy Carmichael  Y

  De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen
  -
  David Cohen  Y

  Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat
  -
  Simon Carmiggelt  Y
  Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct
  -
  Paul Carvel
  Y

  Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren
  -
  Jan Hein Donner  Y

  Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop
  -
  Henry Drummond  Y

  In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven
  -
  L. Desnoyer  Y

  Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan
  -
  J. L. M. Descalzo  Y

  Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden
  -
  Marlene Dietrich  Y

  Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer
  -
  Marlene Dietrich  Y

  De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten
  -
  Andre Demedts  Y

  De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand
  -
  Dirk Coster  Y

  Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting
  -
  G. Crabbe  Y

  Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat
  -
  Dirk Coster  Y

  Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid
  -
  R. Dehmel  Y
  De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten
  -
  Dirk Coster  Y

  Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden
  -
  Yves de Constantin  Y

  Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt
  -
  Dirk Coster  Y

  Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen
  -
  B. Desjoemhur  Y

  Liefde maakt het gezicht mooi
  -
  Fjodor M. Dostojewski  Y

  De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee
  -
  John Donne  Y

  Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde
  -
  Anton van Duinkerken  Y

  Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind
  -
  Sean Connery  Y

  Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen
  -
  Fisas, C. Fisas  Y

  Waar liefde is, is leven
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”
  -
  Erich Fromm  Y

  In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven
  -
  Erich Fromm  Y

  De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden
  -
  Albert Ellis  Y

  Liefde is je een kater drinken omwille van een poes
  -
  C. Eyckmans  Y

  Liefde kun je evenmin verbergen als hoest
  -
  Erasmus  Y

  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken
  -
  André Frossard  Y

  De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie
  -
  Erich Fromm  Y

  Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach  Y

  Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
  -
  Erich Fromm  Y

  Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren
  -
  P. Éluard  Y

  Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken
  -
  Anatole France  Y

  Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger
  -
  P. Fletcher  Y

  Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach

   


  Y

  Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat wij nalaten in ons leven als wij er niet meer zijn
   -
  Onbekend
  Y

  Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde houdt niet op
  waar leven eindigt
  -

  Onbekend
  Y

  Je liefde, warmte en zorgzaamheid, kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud en het heeft het onze verrijkt
  -
  Onbekend
  Y

  De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen
  -
  Onbekend
  Y

  Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde
  -
  Henry de Montherlant
  Y

  Geluk veroudert niet, evenmin als liefde
  -
  Henriette Mooy
  Y

  Een redmiddel tegen de perfectie: liefde

  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Kunst is liefde in elke daad
  -
  Paul van Ostaijen
  Y

  De tijd vliegt, de zon komt en de schaduwen vallen. Laat ze maar gaan, want de liefde stijgt uit boven alle
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is
  -
  Guy Mortier
  Y

  De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte wel tegen de ouderdom
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip
  -
  Nash Ogden
   
  Y

  Liefde streeft maar één ding achterna: het welzijn van de geliefde. Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn. Daarom is de liefde een beloning van zichzelf
  -
  Thomas Merton
  Y

  Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt
  -
  Bart Mesotten
  Y

  Als ‘t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding
  -
  Willem de Merode
  Y

  Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is
  -
  Nel Noordzij
  Y

  Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is eenvoudig in haar oorsprong, verwarrend in haar verloop
  -
  Henriette Mooy
  Y

  De liefde is het drama van de verwezenlijking, van de verbinding
  -
  Henry Miller
  Y

  Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde laat de tijd voorbijgaan. De tijd laat de liefde voorbijgaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Overspel: de toepassing van de democratische gedachte op de liefde
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Geweld kan uiting zijn van liefde, onverschilligheid nooit
  -
  Leo Mets
  Y

  Vriendschap is liefde op het eerste woord
  -
  Harry Mulisch
  Y

  De liefde is net als de zee: ze omringt alles
  -
  Wouter Olthof
  Y

  Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is
  -
  Alfred de Musset
  Y

  Het is met de liefde net als met het eten van paddestoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is
  -
  Nana Mouskouri
  Y

  Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen
  -
  David Niven  Y

  De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen
  -
  John Henry Newman  Y

  In de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl is
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn
  -
  Desmond Morris
  Y

  Liefde maakt vindingrijk
  -
  Molière  Y

  Liefde noch vriendschap hoeven te krijgen wat ze kunnen geven
  -
  Alfred de Musset  Y

  Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking
  -
  Vladimir Nabokov
  Y

  De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader
  -
  Henry de Montherlant  Y

  De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière  Y

  Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière
  Y

  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh

  Y

  Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van
  -
  Theo van Gogh

  Y

  Afstand loutert. De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Men zegt: liefde kent geen grenzen. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst
  -
  Jean-Luc Godard

  Y

  Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde?
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  De enige echte liefde is de onmogelijke liefde
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt
  -
  M. Grépon

  Y

  De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt
  -
  Ellen Glasgow

  Y

  Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering
  -
  Guido Gezelle

  Y

  Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?
  -
  Lee Iacocca

  Y

  Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde
  -
  Hermann Hesse

  Y

  Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf
  -
  Victor Hugo

  Y

  Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden
  -
  Hella S. Haasse

  Y

  Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel
  -
  Sacha Guitry

  Y

  Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk
  -
  Henri-Floris Jespers

  Y

  Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar
  -
  Toon Hermans

  Y

  Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven
  -
  Georges Guilbert

  Y

  De liefde die we geven is de enige die we houden
  -
  Elbert Hubbard

  Y

  Zonder romantiek is er van liefde geen sprake
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe
  -
  Jan Greshoff

  Y

  De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen
  -
  Henri Jeanson

  Y

  Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen
  -
  F. Hellers

  Y

  Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken.
  -
  Wouter Jaspers

  Y

  Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij
  -
  Toon Hermans

  Y

  Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten
  -
  Jan Greshoff
   
  Y

  Plezier van liefde duurt een moment. Pijn van liefde duurt levenslang

  -
  Jean Pierre Claris de Florian

  Y


  Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme

  -
  Erich Fromm
  Y


  Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde

  -
  George Eliot
  Y


  Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt

  -
  E. von Feuchtersleben
  Y


  Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen

  -
  Ferrucci
  Y


  De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen

  -
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Y


  Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten

  -
  Werenfridus van Elst
  Y


  De tong van de liefde ligt in de ogen

  -
  Louise Fletcher
  Y


  Er is in iedere omhelzing een moment waarop de geliefde al niet meer bij ons is

  -
  Gustave Flaubert
  Y


  Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het ‘liefdesobject’, bepaalt

  -
  Erich Fromm
  Y


  Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde

  -
  Erich Fromm
  Y


  De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden

  -
  Erich Fromm
  Y


  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde

  -
  Erich Fried

  Y

  Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt

  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y


  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken

  -
  André Frossard
     Y


  De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Liefde tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst
  -
  Jan Greshoff
  Y


  Liefde maakt een smal bed breed
  -
  Bertus Aafjes
  Y


  Het hart is een beest dat je moet wantrouwen. De intelligentie is er ook een, maar die heeft het nooit over de liefde
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen
  -
  Renate van Gool
  Y


  De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit
  -
  Marnix Gijsen
  Y


  De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde
  -
  Julien Green
  Y


  De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele vreselijke betekenis van ons bestaan verborgen
  -
  Maxim Gorki
  Y


  De haat is partijdig, maar de liefde nog meer
  -
  Johann Wolfgang von Goethe
  Y


  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh
  Y


  Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst
  -

  Gerhart Hauptmann
  Y


  Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op
  -

  Audrey Hepburn

  Y


  Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch al een waanzin!
  -

  Heinrich Heine

  Y


  Als de honger groot is, is de liefde klein
  -

  Anastasius Grün

  Y


  De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig
  -

  Ernest Hemingway

  Y


  Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen;
  wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is
  -

  Adriaan Roland Holst

  Y


  Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben
  -

  Jerome K.

  Y


  Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties
  -

  M. Hirschfeld

  Y


  Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze
  -

  Samuel Johnson

  Y


  Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer
  -

  J.B. Gresset

  Y


  De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf
  -

  William Hazlitt

  Y


  Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen
  -

  H.S. Hulbert

  Y


  Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet
  -

  Hermann Hesse

  Y


  Liefde is een fanclub met slechts twee leden
  -

  Adrian Henry

  Y


  Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid
  -

  Jan Greshoff

  Y


  Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet
  -

  Franz Kafka

  Y


  De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer
  -

  Harry Kemp

  Y


  Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt
  -

  Franklin Jones

  Y


  De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen
  -

  Alphonse Karr

  Y


  Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis
  -

  O. van Kesteren

  Y


  Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles
  -

  James Joyce

  Y


  Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde
  -

  Nikos Kazantzakis

  Y


  Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar
  -

  Tom Jones

  Y


  De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel
  -

  Benjamin Jowett

  Y


  Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom
  -

  Sören Kierkegaard   


  Y


  Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden
  -
  Samuel Johnson

  Y


  Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben
  -
  Sören Kierkegaard

  Y


  Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat
  -
  Mark King
  Y


  Gewoonte baart liefde
  -
  Lucretius

  Y

  Kunst is een uitdrukking van liefde
  -
  Maharishi

  Y


  De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde
  -
  William Law

  Y


  Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen

  -
  Og Mandino

  Y


  Liefde is verleden tijd voor lief
  -
  T. van Lieshout

  Y


  Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten
  -
  Rene de Masny

  Y


  Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn
  -
  Luc Lamon

  Y


  Flirten: amateurisme in de liefde
  -
  Rene de Masny

  Y


  De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap
  -
  Ischa Meijer

  Y


  Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder
  vragen
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn

  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt

  -
  Kees van Kooten

  Y


  Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde

  -
  Karl Kraus

  Y


  Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever

  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel

  -
  Alphonse de Lamartine

  Y


  Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst

  -
  Jan Ligthart

  Y


  Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen
  -
  Rutger Kopland

  Y


  Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden
  -
  André Maurois

  Y


  De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets
  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent
  -
  Hannes Meinkema

  Y


  Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen
  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch
  -
  André Maurois

  Y


  We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was
  -
  Francois Mauriac

  Y


  De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen

  -
  Paul Léautaud

  Y


  Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt
  -
  Rosa Luxemburg

  Y


  De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle
  -
  Julie de Lespinasse

  Y


  Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid

  -
  Mme de Knorr

  Y


  Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden
  -
  Valerius Maximus

  Y


  Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen
  -
  Kees van Kooten

  Y


  Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde
  -
  Tsoe Li

  Y


  Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde
  -
  George Macdonald

  Y


  Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is
  -
  Gerd de Ley

  Y


  Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken

  -
  Hildegard Knef

  Y


  Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft
  -
  Leffert Laam

  Y


  Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk
  -
  Gabriel Laub

  Y


  Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden
  -
  Machiavelli

  Y


  Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen
  -
  Machiavelli

  Y


  Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  Ik zal altijd een priester van de liefde zijn

  -
  David Herbert Lawrence
  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -

  Ovidius
     Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -

  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -

  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint. Bij de vrouw is het juist omgekeerd
  -
  Gerard Reve  Y

  Een directe liefde is beter dan een afgeleide liefde, maar een afgeleide liefde is beter dan onverschilligheid
  -
  Siegfried E. van Praag

   


  Y

  Er zijn ogenblikken in de liefde waarop het onmogelijk is te weten of men oprecht is of niet
  -
  Etienne Rey  Y

  De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende
  -
  Joseph Roth  Y

  Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is
  -
  Jo Ropcke  Y

  Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen
  -
  Siegfried E. van Praag
     Y

  Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ware liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinig hebben ze gezien
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Die liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt
  -
  Maurice Roelants  Y

  Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter
  -
  Plato  Y

  De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man
  -
  S. Reyes
     Y

  Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde
  -
  Plato  Y

  Liefde is een bron van zorg en angst
  -
  Ovidius  Y

  De ogen zijn de leiders van de liefde
  -
  Propertius  Y

  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen
  -
  Plato  Y

  Schoonheid is zichtbaar geworden liefde
  -
  Plato  Y

  Dronkenschap maakt twee mooie dingen groter: moed en liefde
  -
  Jean Paul  Y

  Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan
  -
  Cliff Richard  Y

  Een huwelijk wordt niet gelukkig door liefde, integendeel. Een huwelijk wordt gelukkig door verstand
  -
  Jean Paul  Y

  Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De lui die de een na de ander verslinden zijn tot geen liefde in staat. Die indruk krijg je toch bij dat soort mannen; het zijn net pralende foxterriërs
  -
  Annie Romein-Verschoor  Y
  Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van

  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Liefde noemt men de ontoerekeningsvatbaarheid van de toerekeningsvatbare
  -
  Alfred Polgar  Y

  Liefde vereenvoudigt het leven. Men heeft dan niets anders meer in het hoofd
  -
  H. Reimann  Y

  In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het leven
  -
  Theodore Roosevelt  Y

  Er is in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De arbeid is de hoogste openbaring der liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  De liefde kan niet van één klant komen
  -
  Alexander Pola  Y

  De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond
  -
  Siegfried E. van Praag  Y

  De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht
  -
  Anthony Quinn  Y

  Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde
  -
  Ramakrishna  Y

  Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet
  -
  Etienne Rey  Y

  De arbeid is de grootste openbaring van de liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven
  -
  Cesare Pavese  Y

  De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat...
  -
  Franklin D. Roosevelt
  Y

  Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst
  -

  Felix Timmermans
  Y

  Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is
   -
  L. Vandepitte
  Y

  Liefde is: wanneer het verlangen dat de ander naar je verlangt, je zozeer aangrijp dat je denkt eraan te sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Je kunt de liefde niet aanraken, maar je voelt hoe haar zoetheid overal in je sijpelt
  -
  Annie Sullivan
  Y

  Liefde is: ‘s avonds samen in stereo hoesten in bed
  -
  L. Verbeeck
  Y

  Alle tijd die niet is besteed aan liefde, is verdaan
  -
  Tasso
  Y

  In de liefde zijn de vrouwen professionals en mannen amateurs
   -
  Francois Truffaut
  Y

  Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Ach, wat maakt de liefde de mens toch slap en sterk
  -
  Felix Timmermans
  Y

  Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer
  -
  Hélène Swarth

  Y

  Vijftien verkoudheden had hij reeds gevat en hij was van alle genezen, uitgezonderd van de eerste. Zo gaat het ook met de liefde
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Jaloezie volgt als een loodsvisje de haai der liefde
  -
  Eric van der Steen


     Y

  Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen
  -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Door de ervaring in de liefde begaat men dezelfde dwaasheden in dezelfde omstandigheden
  -
  Jan Vercammen
  Y

  De liefde met de grootste gevolgen is die met de kleinste oorzaken
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Het aantal maakt de spoeling dun. Hoe meer mensen men lief heeft, des te wateriger wordt de liefde
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is van een aanbiddelijke kortzichtigheid
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangen
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De eerste liefde maakt een meisje wijzer, de tweede maakt een jongen minder dom
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is de enige beloning die nooit verdiend is
   -
  Jan Vercammen
  Y

  In de liefde gebeurt vaak het enige wat men niet voorzien heeft
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is dromen van wat men nog niet heeft en wat men slechts dromerig vermoedt
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De grote liefde is die, die je nooit hebt gehad
  -
  Peter Ustinov
  Y

  De eerste plicht van liefde is luisteren
  -
  Paul Tillich
  Y

  Liefde is lentezonneschijn, in het voorjaar zijn immers de wolken niet van de lucht
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Men gelooft doorgaans dat de eerste liefde de laatste is, en de laatste de eerste
  -
  A. Souret
  Y

  In de liefde triomfeert de Eros, in het huwelijk de erosie
  -
  Eric van der Steen

  Y

  Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen
  -
  Philippe Soupault
  Y

  De liefde is sterker dan dood of doodsangst, alleen door haar, alleen door de liefde blijft het leven bestaan
   -
  Iwan Toergenjew
  Y

  Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft
   -
  Jan Vercammen

  Y

  De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven
  -
  Vergilius
  Y

  Liefde is datgene wat men samen met een ander heeft doorgemaakt
   -
  James Thurber

  Y

  In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen
  -
  John Travolta
  Y

  Een idealist is iemand wiens liefde voor geld onbeantwoord blijft
  -
  T. Troll
  Y

  Bestendigheid is de hersenschim van de liefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  De meeste mannen houden een levendig gevoel van eigenliefde voor liefde
  -
  Mme de Tencin

  Y

  Het zijn dominees en zedenprekers die betaalde liefde afschilderen als en associëren met ‘goedkoop’. De werkelijkheid leert anders
   -
  Henk Spaan
  Y

  In de liefde komen al deze ondeugden voor: beledigingen, achterdocht, vijandigheden, wapenstilstand, oorlog, en weer vrede
   -
  Terentius
  Y

  Liefde is als het verlangen om verlangd te worden je zo sterk pakt dat je eraan kunt sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Liefde is niet zo fijngevoelig als eigenliefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  Liefde is zelfverloochening, ziedaar het enige geluk dat niet van toeval afhangt

  -

  Leo Tolstoy

  Y

  Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid
  -

  Rabindranath Tagore


     Y

  Iedere tijd heeft zijn eigen liefde
  -
  Leo Tolstoy
  Y

  Afwezigheid nu en dan is in de liefde van goede invloed en houdt haar klaar en stralend
  -
  Robert Louis Stevenson

  Y

  Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in ‘t geheel niet tot liefde in staat te zijn
  -
  W. M. Thackeray

  Y

  Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht
  -
  R. W. Trine

  Y

  De hoofdbeginselen van het waarachtige christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door nederigheid en liefde
  -
  Leo Tolstoy

  Y

  Ieder wordt dichter, ook de meest prozaïsche mens, wanneer de liefde hem bevangt
  -
  Symposion

  Y

  In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkaar aan het strijden
   -
  Publilius Syrus

  Y

  Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat
  -
  Mo Tzoe

  Y

  Ontsteek de lamp van de liefde met je leven!
  -
  Rabindranath Tagore
  Y

  Liefde is niet echt liefde zonder een zekere vorm van krankzinnigheid
   -
  Tsjang Tsjau

  Y

  Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Er is pas sprake van echte liefde als je elkaar niet meer wilt verbeteren
  -
  V. Uyen
  Y

  Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis
   -
  Harry Clement Stubbs
  Y

  Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk
   -
  Carmen Sylva
  Y

  De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond
  -
  Stendhal
  Y

  Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de meest neerslachtige persoon gelukkig te maken
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat
  -

  Swami Sivananda Sarasvati
  Y

  In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kent
  -

  Schulz
  Y

  Er bestaat maar één geluk in het leven: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien
  -

  George Sand
  Y

  Liefde verkwikt als zonneschijn na regen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is niets anders dan onszelf te ontdekken in de ander, en de vreugde van de herkenning
  -

  Alexander Smith
  Y

  Liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle andere

  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is onverenigbaar met vrees
  -

  Seneca  Y

  Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan
  -

  Seneca
  Y

  Het pad van ware liefde was nooit effen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting
  -

  Antoine de Saint-Exupéry
  Y

  Echte liefde is in zijn jeugd de hemel bestormen en in de wolken huizen, en eenmaal de jeugd voorbij, met de aarde genoegen nemen
  -

  Julien Roufie
  Y

  Liefde is als een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden
  -

  Peter Sirius
  Y

  Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Wanneer het over liefde gaat, kan een meisje altijd veel vlugger luisteren dan een man praten
  -

  Helen Rowland
  Y

  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort
  -

  Iran Sjahr
  Y

  Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap
  -

  George Sand
  Y

  Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid
  -

  William Shakespeare
  Y

  De gulden tijd van de eerste liefde
  -

  Friedrich von Schiller
  Y

  De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde
  -

  William Shakespeare
  Y

  Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien

  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde en roem zijn voedsel voor dichters
  -

  Percy Bysshe Shelley
  Y

  Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende
  -

  Frank Sinatra
  Y

  Liefde op het eerste gezicht is het excuus van mannen voor het feit dat ze ‘t druk hebben
  -

  E. Sommer
  Y

  Men stelt maar al te graag de liefde aansprakelijk voor de vergissing die men beging
  -

  J. Sanial-Dubay  Y

  Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde zelden hartstocht

  -

  Peter Sirius
  Y

  De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt
  -

  Peter Sirius
  Y

  Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde
  -

  Yves Saint-Laurent
  Y

  Achting maakt niet steeds vriendschap; maar vriendschap kan niet bestaan zonder achting; dit is een van haar voordelen boven de liefde
  -

  Mlle de Scudéry
  Y

  Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde

  -

  Robert Saitschick
  Y

  Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel
  -

  Bertrand Russell
  Y

  De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw
  -

  Wim Sonneveld
  Y

  Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie
  -

  Peter Sirius  Y

  Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefde
  -

  Antoine de Saint-Exupéry

     Y

  Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan
  -

  R. de Vries
  Y

  Alleen de liefde kan je hart breken
  -

  Neil Young  Y

  Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft
  -

  Gerard Walschap
  Y

  Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn
  -

  Mae West  Y

  De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd
  -

  Hendrik de Vries
  Y

  Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek
  -

  Boris Vian
  Y

  Platonische liefde is liefde boven de schouders
  -

  Thyra Samter Winslow
  Y

  Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Een onmogelijke liefde is de ware liefde
  -

  Koos van Zomeren
  Y

  Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren
  -

  Marianne Williamson
  Y

  In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen
  -

  William B. Yeats
  Y

  Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige
  -

  Otto Weiss
  Y

  Als Christus zegt: “Vergeeft uw vijanden”, zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Liefde is geen troost, liefde is licht
  -

  Simone Weil
  Y

  Medelijden is de ergste vijand van de liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Het toppunt van liefde is samen gapen
  -

  Thera Westerman
  Y

  Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat
  -

  Leo Vroman
  Y

  Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken
  -

  R. West
  Y

  Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen!
  Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!
  -

  Vergilius
  Y

  Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde
  -

  Ernst Wiechert
  Y

  De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje
  -

  Thomas Wright
  Y

  Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde
  -

  William Wordsworth
  Y

  Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn
  -

  Oswald Wynd
  Y

  Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel
  -

  C. Vigil
  Y

  Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt
  -

  Oscar Wilde

   

     Y

  Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn
   -

  Ethel Portnoy  Y

  De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen
  -
  Marcel Pagnol  Y

  Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt
  -
  Oscar Wilde


  Y

  Word nooit verliefd op het profiel van een vrouw, want je moet er ‘en face’ mee leven
  -
  Sacha Guitry


  Y

  Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: “Ik wou dat je een kannibaal was”
  -
  Gaston van Camp


  Y

  Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker
  -
  Ayres Alex


  Y

  Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen
  -
  P. Lebeau


  Y

  Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man
  -
  Sacha Guitry  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken


  Y

  Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt
  -
  Paul Reboux
   


  Y

  Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen
  -
  J. van Geelen  Y

  Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander
  -
  Etienne Rey  Y

  Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten
  -
  Daniël Stern


  Y

  Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf
  -
  Jean Pierre Claris de Florian


  Y

  Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen
  -
  Woody Allen  Y

  Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is
  -
  Renate Rubinstein  Y

  Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk
  -
  Joris Janssen


  Y

  “Eindelijk kom je!”zei de boom verliefd toen de man zich morsdood reed
  -
  Bart Mesotten

   


  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -
  Ovidius

   


  Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -
  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -
  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - gaar z


  Gaar zijn.


  Uitgeput zijn na fysieke of geestelijke inspanning.

     Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

  Neerleggen bij feiten en er hoe dan ook het beste van maken.

   


  Ga je rentekaart maar halen!

  Je bent ontslagen!

   


  Galgberouw is een arm beschut.

  Als de straf niet kan uitblijven, baat berouw niet meer.

   


  (Galgberouw: het berouw, dat een misdadiger aan de voet van de galg, en dus uit doodsangst aan de dag legt, (wat gezien wordt als ‘onecht’ berouw.)


  Ga met god en zeven stuivers, dan ben je niet alleen.

  Op god vertrouwen is prachtig, maar neem toch maar wat (reis)geld mee.

   


  Ga niet scheep zonder beschuit.

  Elke grote onderneming vereist een zorgvuldige voorbereiding. Heb je niet genoeg geld (achter de hand), kan je geen handel / eigen zaak starten.

   


  Garnaal is ook vis, als er anders niet is.

  Wees tevreden met wat je hebt.

   


  Gasten en vis, blijven maar drie dagen fris.

  Bezoek krijgen is leuk, maar ze mogen niet te lang blijven.

   


  Gas terugnemen.

  Het iets rustiger aan gaan doen.

   


  Ga uit mijn schuit, je bederft de vracht.

  Ga weg, want je benadeelt me; je berooft mij van het voordeel; je bederft mijn plezier.

   


  Gauw aangebrand zijn.

  Snel boos zijn.

   


  Gauw is dood en langzaam leeft nog.

  Haast je niet maar neem de tijd.

   


  Gauw op de teentjes getrapt zijn.

  Snel boos of beledigd zijn.

   


  Gauw op het paard zitten.

  Snel driftig worden.

   


  Gebbetjes maken.

  Grapjes maken, dwaasheid uithalen.

   


  (‘Gebbetje’ is het verkleinwoord van ‘gebbe’ (hebr. chibba, liefde), liefheidjes, aardigheidjes; vgl. Van Dale: gebbetje, grapje, gekheid, dwaas gebaar.)


  Geblazen zijn.

  Weggeblazen, weg, dood zijn.

   


  (Deze uitdrukking is hoogstwaarschijnlijk ontleend aan het damspel, waarbij men onder ‘blazen’ verstaat: een dam of een schijf wegnemen, waarmee verzuimd is te slaan. Volgens Halma, 78: Een dam of schijf in 't damspel blazen.)


  Gebukt gaan onder iets.

  Ergens onder lijden (bv: gebukt gaan onder geldzorgen).

   


  Geboden dienst, ongevraagd is zelden aangenaam.

  Ongevraagd advies wordt meestal niet gewaardeerd, wordt als bemoeiziek en onaangenaam ervaren.

   


  Geborgd is nog niet kwijtgescholden.

  Een borg betekent niet dat men vrij is van schulden.

   


  Gebraden duiven vliegen niemand in de mond.

  Niemand krijgt iets voor niets, zonder werken krijg je niets.

   


  (Zoals het sprookje van Luilekkerland (opgetekend door de gebroeders Grimm) waar de nadruk ligt op het onmogelijke, zoals twee duiven die een wolf verscheuren, muggen die een brug bouwen en vissen die lawaai maken, een opsomming van onmogelijke zaken en gebeurtenissen die gebeuren in Luilekkertijd.)


  Gebrand zijn op iets.

  Iets heel graag willen, branden van verlangen, vurig om iets te krijgen.

   


  Gedachten zijn tolvrij.

  Iedereen heeft de vrijheid te denken wat hij wil.

   


  (vertaling van het latijnse: ‘liberae sunt nostrae cogitationes’ (Cicero, pro Mil. 29, 79), wat betekent: ‘onze fantasie kent geen grenzen’.)

   


  De Brune, 326:

   

  Ghedachten, diem' in 't hert bewaert,

  Zijn tol-vry, al van ouds verklaert

   


  Gedallest zijn.

  Alles verloren zijn; arm geworden, aan lagerwal geraakt zijn.

   


  (Hebr ‘dallus’ (pools) armoede. Vroeger hadden mensen “alles of dalles” wat “alles of niets” betekende.)


  Gedane zaken nemen geen keer.

  Wat geschied is, is onherroepelijk.

   


  Gedeelde smart, is halve smart.

  Verdriet wordt iets draaglijker wanneer anderen met je meeleven.

   


  Gedeeld geheim, verloren geheim.

  Een geheim eenmaal doorverteld, is geen geheim meer.

   


  Geduld, en gras zal melk worden.

  Wees geduldig en je bereikt meer dan je denkt.

   


  Geduld is als een bittere plant die zoete vruchten geeft.

  Geduld wordt beloond.

   


  Geduld (patiëntie) is een goed kruid, maar het wast niet in alle hoven.

  Geduld kan positief zijn, maar niet altijd.

   


  Geduld is een pleister voor alle zere plekken.

  Geduld kan een kleine troost zijn.

   


  Geef een ezel haver, hij loopt naar de distels.

  Iemand iets gunnen wat hij niet weet te waarderen.

   


  Geef hem een muilpeer.

  Een mep op zijn smoel, een klap op de mond.

   


  Geef het veulen geen haver en het kind geen brandewijn.

  Behandel kinderen niet als volwassenen; laat een kind, kind zijn.

   


  Geef mijn portie maar aan Fikkie.

  Ik moet er niets van hebben, voel er niets voor.

   


  Geeft den keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is.

  Respecteer dat wat goed en heilig is, door rechtschapenheid en waarheidsliefde; geef ieder waar hij recht op heeft en verdiend.

   


  (Een zegswijze ontleend aan Matth. XXII. Bron: Stoett.)


  Geeft den stoffer een brood, de klager heeft geen nood.

  Een klager die eigenlijk niets te klagen heeft.

   


  Geeft men hem den vinger, dan neemt hij de hele hand.

  Hij gebruikt niet enkel (op onbescheiden wijze) gebruik van dat wat hem wordt toegestaan, maar neemt nog meer. Hij is nooit tevreden, heeft nooit genoeg.

   


  Idinau, 213:

   

  Gheeft haer den vingher, sy neemt de handt;

  Dat komt van te veel toe te gheven.

  Som treckent al naer haeren kant,

  Deur een toe-laeten so gedreven;

  Ghespeckte handen over-al aen-kleven.

   


  Geen anker of kabel kan het houden.

  Door overmacht overvallen worden; er is geen houden meer aan.

   


  (Noodweer houdt geen anker landvast. Het schip slaat los.)


  Geen a voor een b kennen.

  Zeer onwetend, dom zijn.

   


  Geen baren gaan hem te hoog.

  Hij ziet nergens tegenop, durft alles.

   


  Geen been / voet aan de grond krijgen.

  Geen voorstel aangenomen krijgen.

   


  Geen been / poot hebben om op te staan.

  Geen argumenten hebben om zich te verdedigen.

   


  Geen been in iets zien.

  Geen bezwaren hebben tegen iets.

   


  Geen beter gemak, dan eigen dak.

  In je eigen vertrouwde omgeving voel je je het beste.

   


  Geen beter ding voor gramme zinnen, dan stil te zijn en tijd te winnen.

  Als je wraak wil nemen, moet je geduldig het juiste moment afwachten.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - geen b


  Geen been in iets zien.


  Geen reden zien waarom iets niet zou kunnen doorgaan.

   


  (Ontleend aan vroegere eetgewoonten: een stuk vlees waarin men geen been aantrof, werd gemakkelijk naar binnen gespeeld.)


  Geen blad (of blaadje) voor den mond nemen.

  Zonder terughoudendheid een (harde) mening uiten; geen mooie of omslachtige woorden gebruiken om zijn beweringen minder onaangenaam te laten klinken.

   


  (Oorsprong uit de 17de eeuw “uit den mond spreken”: niet van een blaadje aflezen, waarop alles weloverwogen geschreven staat, maar spreken zonder er vooraf over nagedacht te hebben.)


  Geen bokkensprongen kunnen maken.

  Zich geen (dwaze) uitspattingen kunnen permitteren; bv: niet het geld hebben om extra dingen te kopen.

   


  Geen boodschap aan iemand (of iets) hebben.

  Niets te maken hebben met iets of iemand.

   


  Geen cent te makken hebben.

  Geen geld te besteden hebben.

   


  Geen daglicht kunnen verdragen/velen.

  Iets wat illegaal, oneerlijk of onjuist is, en men daarom verborgen wil houden.

   


  Geen draad geven.

  In het geheel niet reageren, niet meewerken.


  Geen droge draad aan zijn lijf.

  Doornat zijn.

   


  Geen geld, geen Zwitsers.

  Zonder geld krijgt men niets.

   


  (Frans spreekwoord uit de 16de eeuw. Ontstaan; (volgens Harrebomée): Het dragen van wapens was bij de Zwitser een beroep. Ze verhuurden zichzelf. Bij elke Europese monarch die hem zijn soldij gaf, trad hij in dienst. Werd de soldij niet voldaan, dan achtte hij zich ontslagen. Toen Frans I, bij de belegering van Milaan door Karel V, in 1521, zijn Zwitserse hulpbende niet kon betalen, weigerden de soldaten langer te vechten. Hun aanvoerder gebruikte toen de woorden: “Geen geld, geene Zwitsers”.)


  Geen geluk zonder druk.

  Men krijgt het geluk niet zonder er moeite voor doet.


  Geen getuige is beter dan je eigen ogen.

  Wat je zelf ziet is het meest te vertrouwen.

   


  Geen goed garen van iets kunnen spinnen.

  Met iets niets kunnen aanvangen, er niets goeds mee kunnen maken.

   


  Geen goud zonder schuim.

  Niets en niemand is zo perfect, dat er niets op aan te merken valt.

   


  Geen groot licht zijn.

  Niet al te slim zijn.

   


  Geen groter venijn, dan vriend tonen en vijand zijn.

  Bedrogen worden is erg, maar nog erger is het om bedrogen te worden door je vrienden.

   


  Geen haan zal er naar kraaien. / Daar zal geen haan naar kraaien.

  Dat zal niemand opmerken; niemand zal er iets van zeggen.

   


  Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt.

  Iets met zekerheid absoluut niet van plan zijn.

   


  Geen handbreed wijken.

  Niet toegeven.

   


  Geen haring zo mager of men braadt er vet uit.

  Hoe miniem het ook, uit alles is er iets positiefs te halen.

   


  Geen hoge pet van iemand op hebben.

  Geen hoge dunk van iemand hebben.

   


  (De ‘hogehoed’ is een van oorsprong Engelse hoed, die enkel gedragen werd door de hogere klassen.)


  Geen hoogvlieger zijn.

  Weinig talent bezitten, geen uitblinker zijn.

   


  Geen huis met iemand kunnen houden.

  Niets met iemand kunnen beginnen, omgaan, leven (waarmee men dagelijks moet omgaan).

   


  Geen jaarmarkt zonder dief.

  Op elk groot evenement waar veel mensen aanwezig zijn, gebeurt er altijd wel iets wat niet deugd.

   


  (Duits spreekwoord: ‘kein jahrmarkt ohne diebe’.)


  Geen kamp geven.

  Zich niet gewonnen geven.

   


  Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

  Een vrouw die ferm van zich weet af te bijten.

   


  Geen knip voor de neus waard zijn.

  Niets waard zijn.

   


  Geen krimp geven.

  De moed niet opgeven; niet toegeven aan een onaangename situatie.


  (Uit de scheepvaart: bij een vlaag niet krimpen, oploeven: tijdens het zeilen meer tegen de wind in gaan sturen.)


  Geen land met iemand kunnen bezeilen.

  Met iemand niets kunnen beginnen, er valt niets mee aan te vangen.

   


  Geen lange draad meer spinnen.

  Het niet lang meer volhouden.

   


  Geen levende ziel ontkwam.

  Niemand kon ontsnappen.

   


  Geen leven hebben.

  Een ellendig, eenzaam bestaan leiden.

   


  Geen lotus zonder stengel.

  Niets is alleen maar mooi.

   


  (Indiaans spreekwoord)


  Geen maat weten te houden.

  Niet van ophouden weten, onbeheerst doorgaan, onbegrensd.

   


  Geen man over boord zijn.

  Ach, zo erg is het allemaal niet, het valt best mee.

   


  Geen mens die de boeien niet slaakt, al waren ze van goud gemaakt.

  Vrijheidszin zit iedereen zo diep ingeboren dat weelde daar niets aan verandert.

   


  Geen naald is scherp aan beide uiteinden.

  Elk nadeel heeft zijn voordeel.

   


  (Chinees spreekwoord)


  Geen naam mogen hebben.

  Het heeft niets te betekenen.

   


  Geen nagel hebben om zijn gat te krabben.

  Niets bezitten.  Geen oog voor iets hebben.

  Ergens geen aandacht voor hebben.

   


  Geen pap meer kunnen zeggen.

  Uitgeput zijn; Oververzadigd na een maaltijd.

   


  Geen parel dient bij nacht gekocht, geen vrijster bij de kaars gezocht.

  Soms kunnen mensen en dingen in een bepaalde toestand of omgeving er mooier uit dan ze zijn.

   


  Geen peil op kunnen trekken.

  Er niet van op aan kunnen; niet weten waar je aan toe bent.


  (Positiebepaling op zee werd gedaan door met een jakobsstaf (later sextant) een peiling (peil) op zon of hemellichaam te trekken. Bij zwaar bewolkt weer was er echter geen peil op te trekken.)


  Geen praatje zo groot, 't bloedt in acht dagen dood.

  Mensen vergeten zelfs de meest opzienbarende roddels snel.

   


  Geen rijker kroon, dan eigen schoon.

  De meeste voldoening haal je uit eigen prestaties.

   


  Geen rooie cent /duit meer hebben.

  Helemaal geen geld meer hebben; blut zijn.

   


  Geen rooie cent waard.

  Waardeloos.

   


  Geen rook zonder vuur.

  Elk gerucht bevat een grond van waarheid.

   


  Geen rozen zonder doornen.

  Alles heeft ook onaangename kanten.


  Geen scheeps verstaan.

  Geen verstand van zaken hebben.


  Geen schoner gewaad als een zedig gelaat.

  Aan iemands gezicht kan je vaak zien of hij een zacht karakter, een goede aard heeft.

   


  Geen schuit zo dicht of er komt wel een lek in.

  Iets geheim houden is bijna onmogelijk.

   

  (Ondanks zorgvuldig breeuwwerk zullen houten schepen altijd lekken. In het bijzonder de waterlijn, of zoals men vroeger zei: de streek van het schip die tussen water en wind ligt en door krimpen en uitzetten het meest te lijden heeft.)


  Geen sikkepit.

  Hoegenaamd niets, geen zier.

   


  Geen slag aan de bak kunnen krijgen / niet aan de bak kunnen komen.

  Ergens geen gelegenheid toe krijgen; geen kans krijgen.

   

  (De bak (de balie) was, aan boord van zeeschepen, de plaats waar het scheepsvolk zijn eten opgeschept kreeg. Aangezien er veel scheepsvolk aan boord was, was het altijd dringen om aan de bak te kunnen komen.)


  Geen spier om iets geven.

  Niets geven om iets, er zich niet om ‘bekreunen’, kan hem schelen noch raken.

   

  (Deze zegswijze werd in de middeleeuwen al gebruikt. Onder een ‘spier’ verstaat men hier een ‘grashalmpje’.)

   


  Geen steek uitvoeren.

  Niets doen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - geen s


  Geen steek houden.


  Niet van toepassing zijn; een redenering of bewering die niet klopt.

   


  Geen strobreed wijken.

  Niet toegeven, niet van mening veranderen; geen tegemoetkoming.

   


  Geen talent mag braak liggen.

  Ieders gaven, kunnen en mogelijkheden moeten benut worden.

   


  Geen tien paarden brengen me daar naar toe.

  In geen geval ga ik daar naar toe, ik denk er nog niet aan!

   


  Geen turf hoog zijn.

  Erg klein zijn.

   


  Geen twee deuntjes voor één cent zingen.

  Geen twee keer hetzelfde (willen) zeggen.

   


  Geen twee katten aan een muis, zo geen twee vrouwen in een huis.

  Twee vrouwen (met één man) in één huishouden kan nooit goed gaan.

   


  Geen veer van de mond kunnen blazen.

  Zwak, krachtloos, te uitgeput zijn om nog iets te doen.

   


  (Een uitdrukking die volgens Dr. A. Beets kan ontleend zijn aan vroegere rechtspraktijken, toen men in sommige streken bij een ter dood geslagen of gestoken persoon trachtte uit te maken of hij nog leefde door middel van een veer op zijn mond te leggen. Bewoog de veer niet, werd hij dood verklaard.)


  Geen vinger in de as / aarde kunnen steken.

  Niet het minste of geringste kunnen doen.

   


  (Een herinnering uit de tijd toen er geen kachels maar open haarden waren, zodat een kind zeer gemakkelijk een vinger in de as kon steken.)


  Geen vin verroeren.

  Zich heel stil houden, geen duim bewegen.

   


  (Sinds de 16de eeuw had ‘vin’ de algemene betekenis van ‘lid’.)


  Geen vlees is zonder been.

  Niemand is zonder gebreken, onvolkomenheden moet men er vaak op de koop toe bijnemen.

   


  Geen vlieg kwaad doen.

  Uitsluitend goede bedoelingen hebben, niemand kwaad doen; zacht van aard zijn.

   


  Geen vuiltje aan de lucht zijn.

  Er is niets aan de hand, geen enkel probleem(pje).

   


  Geen water te diep zijn.

  Alles aandurven.

   


  Geen windeieren leggen.

  Iets dat voordelen, winst oplevert.

   


  (Onder windeieren verstaat men eieren zonder schaal, alleen met een vlies.)
   


  Geen wind waait gunstig voor hem die niet weet welke haven hij zal aandoen.

  Heb je geen mening, weet je niet welk standpunt je moet (in)nemen; heb je geen doel, weet je niet welke richting je uit moet.

   


  (Noors spreekwoord; weet een schip niet waar hij naartoe moet varen, kan hij niet weten wanneer de wind gunstig waait.)


  Geen woorden maar daden.

  Er niet over praten maar daadwerkelijk actie ondernemen.

   


  (Latijn: ‘Acta non verba’)


  Geen zee te hoog.

  Niets is onmogelijk.

   


  Geen zee gaat hem te hoog.

  Niets is hem te veel.  (Zoals een schip geen ruwe zee schuwt.)


  Geen zier.

  Helemaal niets.

   


  Geen zoden aan de dijk zetten.

  Niets helpen, niets opleveren.

   


  Geen zuivere koffie.

  Iets dat niet in orde is; helemaal niet is zoals het hoort.

   


  Gehuil maakt de wolf groter dan hij is.

  Een druktemaker om niets; zich belangrijker voordoen dan hij is.

   


  Gekken en dwazen schrijven hun namen op muren (of deuren) en glazen.

  Mensen die het minst te melden hebben, roepen vaak het hardst.

   


  (Latijn: ‘nomina stultorum parietibus haerent’: de namen der dwazen staan op de muren: spotwoord uit de oudheid.)


  Gekoppelde schapen verdrinken.

  Hang je af van iemand (bv.), kan de ander je meesleuren in zijn val. (letterlijk en figuurlijk)

   


  Gekrulde haren, gekrulde zinnen; gekruld vanbuiten, gekruld vanbinnen.

  Een frivool uiterlijk, een luchthartige inborst; het gekunstelde ademt een sfeer van onoprechtheid.

   

   


  Ghekronckelt hayr, ghekronckelde sinnen;

  Dat siet men in gheesten, van vremden haere,

  Die onghestapelde dinghen beminnen

  Noch licht en verschieten van quade maere.

  Prijst grijs van sinnen, en jonck van iaere.

   


  Gelaarsd en gespoord.

  Geheel gekleed, reisvaardig, gekleed en gereed, kant-en-klaar.

   


  (Synoniemen uit de 17de eeuw: Gepakt en gezakt / Gepikt en gedreven.)


  Geld alleen, maakt niet gelukkig.

  De mate van geluk wordt niet enkel bepaald door wat men bezit, er is meer dan rijkdom nodig om echt gelukkig te zijn.

   


  Geld als water verdienen.

  Zeer veel geld verdienen.

   


  Geld als slijk hebben.

  Veel geld hebben.

   


  Geld baart onrust.

  Geld is vaak de oorzaak van onenigheid.

   


  Geld dat stom is, maakt recht wat krom is.

  1- Corruptie. Door steekpenningen worden duistere praktijken verzwegen, in een doofpot gestopt. 2 - Financiële compensatie voor het ondergane onrecht, geleden schade of pijn.

   


  Geld, geweld en gunst breekt recht, zegel en kunst.

  Bezit, macht en relaties zijn meer bepalend dan rechtschapen en bekwaamheid.

   


  Geld in het water gooien.

  Geld verspillen aan een roekeloze of dwaze onderneming.

   


  Geld is de gesp van het harnas.

  Zonder geld is oorlogvoeren onmogelijk.

   


  Geld is de zenuw van de oorlog / handel.

  Geld is altijd de kracht of sterkte van een oorlog / zaak.

   


  (Latijn: ‘Pecunia nervus belli’ Marcus Tullius Cicero)
   


  Geld is de ziel van de handel / negotie.

  Zonder geld kan men onmogelijk zaken doen.

   


  Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester.

  Met geld kan je veel goed doen, maar ben je ervan bezeten kan je er kwaad mee berokkenen; geld behoort een middel te zijn, geen doel.

   


  Geld is een sleutel, die op alle sloten past.

  Met geld krijg je alles voor elkaar; geld opent alle deuren.

   


  Geld is de rechte liefde.

  Geld is de ware liefde.

   


  (Dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw.)


  Geld is rond.

  Geld is vlot uit te geven.

   


  Geld kan veel kopen dat niet te koop is.

  Met geld is alles te koop.

   


  Geld moet rollen, anders hadden ze het wel vierkant gemaakt.

  Men moet niet te zuinig zijn; geld is er om uit te geven.

   


  Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld.

  Geld is niet het belangrijkste, maar zonder kan je ook niet.

   


  Geld over de balk gooien / smijten.

  Geld verspillen; veel te veel geld uitgeven (aan nutteloze dingen).

   


  (Volgens van Van Dale (2006) en F.A. Stoett luidde de oorspronkelijke vorm van deze zegswijze: het (niet) over de balk gooien. Met de balk werd de balk bedoeld die in stallen boven de ruif zit. Als het vee gevoerd wordt, wordt er hooi in de ruif gegooid. Daarbij valt er weleens wat hooi over de balk, zeker als je het hooi slordig verspreidt. Vanuit die gedachte van achteloosheid ontstond waarschijnlijk het betekeniselement 'verspilling'. Later sloop het woord 'geld' in deze zegswijze, en veranderde die in geld over de balk gooien/smijten. Bron/zie ook: onzetaal.nl)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - geld r


  Geld ruiken.


  Een winstgevend zaakje vermoeden.

   


  Geld stinkt niet.

  Geld wordt geaccepteerd, ongeacht of het eerlijk verkregen is. elke manier om aan geld te komen is toegestaan.

   


  ("Pecunia non olet” of "geld stinkt niet", is een uitspraak toegeschreven aan Keizer Vespasianus (9-79 na Christus) naar aanleiding van zijn nieuwe belasting op urine.

  Menselijke urine werd gebruikt als ontvettend middel door leerlooiers omdat het ammoniak bevat, een stof die heel goed schoonmaakt. Overal in Rome werden openbare urinoirs ingericht, voorraadpotten waarin men vrijelijk kon plassen. Arme drommels konden een beetje geld verdienen door hun eigen urine te verkopen. Door de stijgende vraag ontstond al gauw een winstgevend maar stinkend handeltje. Vespasianus zoon Titus uitte kritiek op het feit dat zijn vader een nieuwe belasting had ingevoerd op de openbare urinoirs. Daarop pakte de keizer het geheven belastinggeld, duwde het zijn zoon onder de neus en vroeg of het geld stonk. "Nee", antwoordde zijn zoon. "Toch komt het van de urinoirs", zei de keizer. (bron: mot.be)

  Het Latijnse woord "pecunia" betekende oorspronkelijk "kudde". Het begrip dateert van de tijd dat het vermogen vrijwel helemaal bestond uit vee en gebruikt werd als betaalmiddel. (uit Van Dale"s Etymologisch Woordenboek)


  Geld witwassen.

  Witwassen van (zwart) geld is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geldsommen (van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude) te verbergen.

   


  Geliefdes kijven, doet liefde beklijven.

  Elkaar nu en dan eerlijk zeggen waar het op staat garandeert een betere en gezondere verstandhouding dan altijd maar slikken en zwijgen.


  Gelijke monniken, gelijke kappen.

  Mensen van dezelfde categorie hebben recht op dezelfde behandeling, gelijke beloning.

   


  Gelijke schotels maken geen schele ogen.

  Wanneer alles eerlijk verdeeld wordt, voelt niemand zich benadeeld en is iedereen tevreden

   


  Gelijk met gelijk vergelden

  Zijn tegenstander op dezelfde manier aanpakken zoals hij door zijn tegenstander werd aangepakt.

   


  Geloof verzet bergen.

  Zelfvertrouwen en vertrouwen zijn succesfactoren.

   


  Geloven dat paardenvijgen vijgen zijn.

  Goedgelovig zijn.

   


  Geluk bij een ongeluk.

  Wanneer er bij een tegenslag een meevaller zit.

   


  Geluk en glas breken even ras.

  Geluk is net als glas even breekbaar; het geluk met twee handen goed vast te houden is de boodschap.


  Geluk in het huis, zei de vos, en hij stak zijn hoofd in het hennenkot.

  Een onoprechte mooiprater, een heimelijke flikflooier.

   


  (Gezelle)


  Geluk is geen paard; je kunt het niet temmen.

  Geluk heb je niet altijd in de hand.

   


  (Russisch spreekwoord)


  Gelukkige lieden doorboren alle planken en klieven alle kwasten.

  Er zijn mensen die alle moeilijkheden overwinnen.

   


  Gelukkige zotten hebben geen wijsheid van doen.

  Sommige dwaze mensen bereiken met wat geluk heel wat.


  Gelukkig zij die bezitten.

  Meestal spottend bedoeld op zijn die denken gelukkig te zijn omdat ze veel bezitten.

   


  (Ironische verdraaiing van het ‘zalig de armen van geest’)

  (Latijn: Beati possidentes; in juridische zin gebruikt om aan te duiden dat het bezit als zodanig beschermd wordt.)


  Geneer je niet jezelf een fout af te leren.

  Het is geen schande om je fouten toe te geven maar te bewonderen wanneer je eruit geleerd hebt.

   


  (Japans spreekwoord)


  Geneesmeester, genees u zelf!

  De wijze adviezen die je anderen geeft, moet je ook op jezelf toepassen.

   


  Generaals overwinnen, soldaten sneuvelen.

  Waar klappen vallen, is het de gewone man de meeste slagen krijgt.

   


  Genoeg aan je eigen stokbonen hebben.

  Al genoeg te stellen hebben met jezelf en eigen problemen.

   


  Gepakt en gezakt zijn. 

  Gereed staan om te vertrekken.

   


  Gereed geld dingt scherp.

  Wie contant betaald kan de hoogste korting krijgen.

   


  Gesjochten zijn / zitten.

  Er lelijk, ellendig aan toe zijn; arm; het kind van de rekening zijn.

   


  Gestolen goed gedijt niet.

  Onrechtmatig verkregen eigendom keert zich vroeg of laat tegen de dief.

   


  Gestuurd vlees smaakt niet.

  Gekoppeld worden door derden (twee mensen tot een liefdesrelatie sturen) wordt meestal niet goed bevallen.

   


  Getelde schapen lopen het hok uit.

  Exact alles van tevoren weten, beïnvloed beslissingen en handelingen.

   


  Getuigd als een Portugees schip.

  Potsierlijk en overdreven opgetut zijn.  (In de 16e eeuw, toen Portugal een belangrijke zeemacht was, waren Portugese en Spaanse schepen rijkelijk versierd met vlaggen, wimpels, en beschilderde zeilen. Dit gaf een indrukwekkend uiterlijk, maar in Hollandse ogen zeer overdreven en rommelig.)


  Getuige van één is getuigenis van geen.

  Om een echt bewijs van schuld te krijgen zijn er meerdere getuigenissen nodig.

   


  (Latijn: ‘testis unus, testis nullus’, Romeinse rechtsregel)


  Gevaarlijk vaarwater.

  Een netelige, onrustbarende zaak.

   


  Gevaart is dood en Lenaart is een been af.

  1-
  Er wordt niets gegeven, niets uitgeleend. 2- Iets dat je weggeeft zie je nooit meer terug, wat je uitleent krijg je gehavend terug.


  Gevaart is dood maar Hebbaart leeft.

  1- Mensen geven niet graag, maar zijn hebberig. 2- Iets dat je geeft ben je kwijt, wat je hebt, heb je.


  Geven en nemen maakt goede vrienden.

  Men moet evenveel geven als nemen wil men goede (vriendschap) relaties kunnen onderhouden.


  Gevulde vaten geven geen klank.

  Verstandige mensen / mensen met inhoud / met kennis van zaken / weten wanneer te zwijgen / zijn de minst luidruchtige.

   


  Gewogen maar te licht bevonden.

  Na onderzoek niet aan gestelde eisen, verwachtingen, kundigheden voldoen.

   


  Gewoonte is erger dan de derdendaagse koorts.

  Het is vaak moeilijk met een gewoonte te stoppen.

   


  (De ‘derdendaagse’ en ‘vierdendaagse’ koorts zijn vormen van malaria die pas maanden of jaren na infectie optreden en vaak moeilijk met medicijnen te bestrijden zijn. Hierdoor treden jaren later nog koortsaanvallen op maar zijn betrekkelijk goedaardig en herstellen meestal spontaan.)


  Gewoonte wordt een tweede natuur.

  Wat men door gewendheid bijna gedachteloos kan doen, gaat vanzelf.

   


  Gezelligheid kent geen tijd.

  Wanneer het gezellig is verstrijkt de tijd snel.

   


  Gierigheid (of de zuinigheid) bedriegt de wijsheid.

  Overdreven spaarzaamheid is onverstandig en noodzaakt dikwijls tot grotere uitgaven.

   

   

  'Want dat de gierigheyd de Wysheyd wel bedrieght,

  Is een gemeene spreuck, die door de monden vlieght'

   


  Gierigheid (of hebzucht) is de wortel van alle kwaad.

  Uit hebzucht en vrekkigheid vloeien vaak ondeugden voort.

   


  (Ontleend aan I Tim. 6, vs. 10: Want de gelt-giericheyt is een wortel van alle quaet.)

   


  'Met ghiereghen ende vrecken,
  wats gesciet,

  En seldi vrienscap hebben niet;

  Want ghierecheit, als Paulus seit,

  Es wortele van alre quaetheit.'

   


  Gif en gal spuwen.

  Alle boosheid eruit braken (fig.), je ongenoegen (al dan niet luidruchtig) uiten.

   


  Giften en gaven breken ijzeren staven.

  Van “krijgen” wordt zelfs de meest stugge mens vriendelijk en meegaand.

   


  Giften en gaven maken nichten en magen.

  Vrijgevigheid maakt geliefd.

   


  Gisteren een ei, vandaag een hen

  Verwacht vandaag de gevolgen van gisteren.

   


  (Mongools spreekwoord)


  Gloeiende (vurige) kolen op iemands hoofd stapelen.

  Een vijandig iemand beschamen en week maken door kwaad met goed te vergelden / bestrijden.

   


  (Ontleend aan de Bijbel: “want ghy sult vyerige kolen op sijn hooft hoopen: ende de Heere sal 't u vergelden”.)


  Glossen maken op iets.

  Iets bekritiseren; bespotten.

   


  God geneest en de dokter krijgt de zegen.

  De één doet het werk, de ander strijkt de eer op.

   


  Gods water over Gods akker laten lopen.

  Zich niet om 's werelds loop bekommeren, de dingen op hun beloop laten; geen hand uitsteken om iets te verbeteren.

   


  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

  Er gebeuren soms onverwachte, onverklaarbare dingen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - goed


  Goed (of slecht) aangeschreven staan.


  De waarde die men aan iemand geeft; op een goed of slecht blaadje staan.

   


  (Al in de middeleeuwen kende men ‘enen in iet aenscriven’, iemand van zekere klasse werd aangetekend in een register.)


  Goed begonnen is half gewonnen.


  Een goed begin is het halve werk; goed beginnen maakt de kans op een succesvol verder verloop groter.

   


  (Latijn: ‘
  dimidium facti qui coepit habet’)


  Goed beslagen ten ijs komen.


  Goed voorbereid aan een onderneming beginnen.

   


  (Ontleend aan de vastheid waarmee een paard op het ijs kan lopen dank zij de van punten voorziene hoefijzers.)


  Goed bij de tijd zijn.


  Snugger en bij de pinken zijn; 'mee zijn' met de moderne tijd.  Goed boeren.


  Succesvol zijn, vooral financieel.  Goed doen is niet verboden maar het wordt je wel afgeleerd.


  Goed doen wordt vaak ondergewaardeerd.  Goede alaam maakt goed werk.


  Met het juiste gereedschap is een karwei gemakkelijker en sneller klaar.

   


  (Alaam: verzamelnaam voor de
  gereedschappen van een smid.)


  Goed en bloed voor iets offeren.


  Ergens àlles, zijn bezittingen en zijn leven voor willen geven.  Goede raad in de wind slaan.


  Een goed advies niet opvolgen.  Goede moed is half teergeld.


  Met goede moed en flinkheid kom je een heel eind.

   


  (Teergeld: het geld dat men heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien.)


  Goede papieren hebben.


  Veel kans maken.  Goede raad is duur.


  Het is moeilijk nog een goede oplossing te vinden.  Goede raad is goud waard.


  Goede raad, aanwijzingen en tips, kunnen veel helpen / heel wat opleveren; waardevol.  Goede raad komt in de slaap.


  Voorstanders van voorzichtigheidsmaatregelen ‘slapen een nachtje over..’ (nemen bedenktijd) alvorens definitief te beslissen / handelen.  Goederen in de dode hand.


  Goederen die aan een instelling behoren
  (bv weldadigheidsinstellingen) wat zelden of nooit in andere handen overgaat en waarover nimmer successierechten worden geheven.

   


  (In de 16de en 17de eeuw werd ‘dode hand’ ook gebruikt voor een overledene als bezitter; erflater.)


  Goede sier maken.


  Een vrolijk leventje leiden.  Goede wijn behoeft geen krans.


  Iets wat goed is, hoef je niet extra aan te prijzen.

   


  (Deze uitdrukking dateert uit de 16de eeuw. Het spreekwoord herinnert aan de vroegere verplichting voor herbergen, waar wijn getapt werd, om een krans uit te hangen. Later verviel die verplichting, maar herbergen, die niet bijzonder in trek waren, hingen toch een krans uit om klanten te lokken.)


  Goed geld naar kwaad geld gooien.


  Nutteloze kosten maken voor iets dat toch al verloren is (bv: een proces dat niet gewonnen kan worden, een onderneming die onmogelijk kan slagen).

   


  (Bron Stoett: goê geld achter kwaâ geld smijten; Antw. Idiot. 462: goed geld naar kwaad geld dragen. Onder kwaad geld verstaat men eigenlijk slechte munt, geld van geringe waarde.Taal en Letteren XIII, 136; Waasch Idiot: kwaad geld, geld waar geen profijt van komt.)


  Goed gereedschap is het halve werk.


  Gebruik je de juiste hulpmiddelen is een klus sneller geklaard.  Goed gezelschap maakt korte mijlen.


  Als je in aangenaam gezelschap verkeert, lijkt een lange reis korter te duren.  Goed gereedschap staat onder een afdakje.


  Een potente man met een dikke buik.  Goed honds, goed kinds.


  Zij die goed voor dieren zijn, houden van - en zijn ook goed voor kinderen.  Goed in de markt liggen.


  Populair zijn.  Goed in de slappe was zitten.


  Alles goed voor elkaar hebben omdat men over voldoende geld beschikt; vermogend zijn.

   


  (Oorspronkelijk is dit een soldatenuitdrukking uit 1899. Slappe was werd gebruikt voor het glimmend maken van het leerwerk. Zat het leerwerk goed in de was, zag het er prima uit.)


   Goedkoop is duurkoop.


  Iets wat goedkoop is, is meestal van mindere kwaliteit, twee maal sneller stuk of versleten dan iets van kwaliteit wat maar een beetje meer kost. Het goedkopere is uiteindelijk het duurste.  Goed is wel, maar beter wint.


  Beter is de overtreffende trap van goed.  Goed meel van slecht koren maken.


  Het onmogelijke mogelijk maken.  Goed te boek staan.


  Een goede reputatie genieten.  Goed van de tongriem gesneden zijn.


  Iemand die welbespraakt is, een grote woordenschat heeft; ad rem, gevat.

   


  (Vroeger werd soms bij een pasgeborene de tongriem iets ingeknipt, in de (foute) veronderstelling, dat het kind daardoor eerder zou kunnen praten.)


  Goed van inhouten.


  Stevig gebouwd zijn.


  (Inhouten: de ribben of het geraamte van een schip, zowel de spanten als de dwarsverbindingen.)  Goed voorgaan doet goed volgen.


  Een goed voorbeeld wordt snel nagevolgd.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - gooi g

   

  Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.


  Wees niet te voorbarig; doe niets weg vooraleer zeker te zijn dat het nieuwe een verbetering is.  Gooi het maar in mijn pet.


  Daar heb ik nu geen tijd voor.   Gooit hij een stuiver op het dak, komt een schelling terug.

  Hij heeft altijd veel geluk.


  (één schelling is zes stuivers waard)


  Gouden appels op zilveren schalen zijn.


  Een kostbare inhoud in een kostbare verpakking; Iets moois prachtig verwoorden.  Gouden bergen beloven.


  Schitterende beloften doen, maar zijn beloften nooit nakomen.

   


  (Latijn: montes auri polliceri. Terentius)


  Gouden zaken doen.


  Voorspoed in zaken.  Graag aan Bacchus offeren.


  Graag overdadig drinken.

   


  (Een bacchanaal (woest drinkgelag, een losbandige drinkpartij) was een feest ter ere van Bacchus, de Griekse God van de extase en de wijn.)  Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt.


  Geduld! Sommige dingen hebben tijd nodig.  Grijze haren tekenen de jaren, niet de wijsheid.


  Op wijsheid staat geen leeftijd; het is niet omdat iemand oud is, dat hij daarom ook wijs is.  Grimlachen als een ezel, die in het bos door een wolf wordt gegroet.


  Een vergelijking om het tegenovergestelde van grimlachen, namelijk ‘angst en vrees’, aan te duiden.

   


  (grimlachen: kwaadaardig lachen)


  Groene kersen worden rood.


  Kinderen worden volwassen.  Groene krieken worden rood, kleine kinders worden groot.


  Alles is aan verandering onderhevig.  Groen en geel voor de ogen worden.


  Duizelen.  Groen en groen maakt bont en blauw.


  Twee onervaren (jongvolwassenen) bij elkaar krijgen heel wat te verduren.  Groene vingers hebben.


  Handig in de tuin zijn.  Groen licht geven.


  Toelating geven.  Groen zien van jaloezie.


  Heel jaloers zijn.   Grof geschut gebruiken.


  Doorslaggevende middelen, onweerlegbare argumenten of grof taalgebruik inzetten.  Groot in de wapens, en klein in den zak / beurs.


  Hovaardigheid; zich door uiterlijk vertoon heel wat belangrijker voordoen dan ze werkelijk zijn.  Groot schip, groot water.


  Hoe groter het gezin, hoe meer geld er nodig is.  Grote droefheid staat verbaasd, kleine droefheid roept en raast.


  Mensen die diep, intens verdriet hebben hoor je meestal niet.  Grote geesten ontmoeten elkaar.


  Wanneer twee mensen op hetzelfde idee komen.

   


  (naar Plato)


  Grote heren hebben lange handen.


  De macht van hoge heren kan soms heel ver reiken.   Grote honden bijten elkaar niet.


  Hoge, invloedrijke heren ontzien elkaar.  Grote lantaarn, klein lichtje.


  Iemand met veel praats maar geringe kennis.   Grote ogen opzetten.


  Heel verbaasd zijn.  Grote stappen, gauw thuis.


  Wie hard werkt bereikt zijn doel sneller.  Grote verzoendag houden.


  Bedlinnen verschonen; zich baden en verschonen.

   


  (Deze uitdrukking is ontleend aan de Israëlitische instelling van de grote verzoendag, de reiniging, die de hogepriester als de vertegenwoordiger des volks moest verrichten. Het was een plechtigheid waarbij het volk werd gereinigd van de zonden. Op deze dag moest men schone kleren aantrekken. Een zondebok werd beladen met de zonden van het volk, de woestijn ingestuurd. (Stoett))


  Grote vissen eten de kleine.


  De machtigen verdrukken de zwakkeren, de slachtoffers van overmacht.  Guus Geluk.

  Iemand die altijd veel geluk heeft.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - haags


  Haagschool houden.


  Spijbelen.

   


  Haantje de voorste.

  De aanvoerder bij vechterijen en kwajongensstreken / De voornaamste, de beste, de eerste, de baas, de meester; een dominant persoon.

   


  Haar op de tanden hebben.

  Iemand die goed van zich af durft spreken, die zich flink met woorden weet te weren.

   


  Haast is nog niet half (en een koe is nog geen kalf).

  Het is nog niet af; ‘bijna’, is niet genoeg bijna gelijk aan niets.

   


  Haastig getrouwd, lang berouwt.

  Beter heel goed nadenken vooraleer je trouwt. Eens getrouwd kan je niet meer weg.

   


  (Dit spreekwoord stamt uit vroege tijden toen uit de echt scheiden een heel grote schande en bijna onmogelijk was.)


  Haastige spoed is zelden goed.

  Overhaast handelen, leidt zelden tot een goed resultaat.

   


  Haast je langzaam.

  Doe het zo snel mogelijk.

   


  (uit het Latijn: Festina lente. Volgens Suetonius vaak door keizer Augustus gezegd. Soms aangevuld met ‘cauta fac omnia mente’, doe alles met beleid. Geciteerd: ‘Festina lente! Recte, sed festina’, haast je langzaam, heel goed, maar haast je (in ieder geval))


  Had je mij gister gewonnen, dan had ik je vandaag gediend.

  Je hebt je kans laten voorbij gaan.

   


  Halfjes en motregen dringen door.

  Je wordt ook dronken van kleine slokjes, van halve en kleine glaasjes.

   


  Hals over kop.

  Op overhaaste wijze, ijlings.

   


  Handen in de schoot, dat geeft geen brood.

  Met nietsdoen kan je de kost niet verdienen.

   


  Hand- en spandiensten verrichten.

  Ondersteunende werkzaamheden verrichten; iemand helpen, diensten verlenen.

   


  Handjeplak spelen met iemand.

  Het met iemand eens zijn; iemand op een dusdanige manier helpen dat hij er zelf ook baat bij heeft.

   


  (Deze uitdrukking is ontleend aan de gewoonte van veekopers om bij het loven en bieden bij elk bod elkaar in de hand te slaan.)


  Hand van de bank! Het vlees is verkocht!

  Afblijven van die vrouw, ze is al besproken!

     Hansje-in-de-kelder.


  Een dronk op.. / de ongeboren baby, het kind in de moederschoot.

   

  (In de zeventiende en achttiende eeuw hadden gegoede mensen een bijzondere manier om bekend te maken dat er een kleintje op komst was. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met familie, buren en vrienden schonk de aanstaande vader wijn uit een Hansje-in-de-kelder in. Een Hansje-in-de-kelder is een kelk met in het midden een aardbol met een kindje er in. Als er wijn in de kelk geschonken werd dan kwam het kindje, Hansje, naar boven. Iedereen wist dan zonder dat er over gepraat werd, dat er een kleintje op komst was. Hansje stond symbool voor de ongeboren vrucht in de moederschoot. Men dronk op het goede verloop van de zwangerschap en bevalling. Bron: RTV Utrecht.)


  Hard gekreten, gauw vergeten.

  Eens begraven, snel vergeten.

   


  Hard lopen moet men leren, zacht lopen komt vanzelf.

  Ben je jong, doe je de dingen onbesuisd, maar naarmate je ouder wordt doe je alles meer gematigd, bedachtzamer en rustiger aan.

   


  Hardlopers zijn doodlopers.

  Wanneer men te hard van stapel (van stal) loopt, houdt men het niet vol.

   


  Hard van stapel lopen.

  Iets ongeremd en zonder doordachte voorbereiding aanpakken.

   


  Haring of kuit van iets willen hebben.

  Zijn kans wagen; niet wetend of het al dan niet een poging waard is, toch (uit)proberen.

   


  Have en goed.

  Alles wat men bezit.

   


  Hazenvet onder de schoenen smeren.

  Op de vlucht gaan.

   


  Heb je geen paard, neem dan de ezel.

  De middelen gebruiken die voorhanden zijn.

   


  Heb je kasteel of kluis, elk is meester in zijn huis.

  Hoe groot of klein je ook woont, in je eigen woonst kan je doen wat je wilt.

   


  Hebzucht is de wortel van alle kwaad.

  Hebzucht en vrekkigheid veroorzaakt veel slechtheid en leed.

   

   

  Doct. II, 419:

   

  Met ghiereghen ende vrecken, wats gesciet,

  En seldi vrienscap hebben niet;

  Want ghierecheit, als Paulus seit,

  Es wortele van alre quaetheit.

   


  Heden mij, morgen dij.

  Wat mij vandaag gebeurt, kan jou morgen overkomen.

   


  Heel wat voor zijn gat te binden hebben.

  Rijk, vermogend zijn.

   


  Heet van de naald / rooster.

  Pas gemaakt, nieuw, juist nadat het bekend geworden is, nog actueel.

     Heintje pik.


  De duivel.

   

  (Een sinds de 17de eeuw aangetroffen benaming voor de duivel.)


  Hemel en aarde bewegen.

  Al het mogelijke doen om een gesteld doel te bereiken.

   


  Hem is geen spinnenweb voor de mond gewassen.

  Hij kan best zijn woord doen; hij zegt wat hij te zeggen heeft.

   


  Hem loopt een luis over de lever.

  Hij wordt boos, driftig.

   


  Hem met een kluitje het riet insturen.

  Iemand afschepen met een mooi nietszeggend praatje of smoesje.

   


  Heren bevel is knechten order.

  Als ondergeschikte doen wat je baas opdraagt; zijn wens is uw bevel.

   


  Herenzonden boerenleed.

  De kleine man moet dikwijls opdraaien voor de fouten van de grote man.

     Herhaling is de moeder van perfectie.


  Des te vaker men iets doet, des te bedreven men erin wordt.  Herodes en Pilatus zijn verzoend.

  Twee voormalige vijanden hebben hun geschillen bijgelegd voor een eensgezind hoger doel.

   


  Het aandeel van de leeuw (het leeuwen(aan)deel) hebben.

  Het grootste deel van iets hebben.

   


  (Deze uitdrukking is ontleend aan een fabel, waarin een koe, een geit en een schaap met een leeuw op jacht gaan en samen afspreken de buit gelijk te verdelen. Maar eens een hert in het net van de geit gevangen, houdt de leeuw alles voor zich alleen:  “nominor quia leo”, zegt hij, omdat hij een leeuw is.)


  Het achter de ellebogen hebben / zijn.

  Stiekem en achterbaks zijn.

   


  Het (of zijn) achterste tegen de krib zetten.

  Zich stijfhoofdig, tegen iets verzetten, dwars tegen iets ingaan.

   


  (Oorspronkelijk gezegd van koppige paarden, die niet uit hun stal willen.)  Het appelmannetje komt om zijn geld.

   

  Buikpijn.

   

  (Spreekwoord uit de 17de eeuw dat men gebruikte wanneer iemand in het najaar ziek werd omdat hij teveel vruchten had gegeten.)

   


  Harrebomée:

   

  Koom, pluckt nu met'er handt, en eet met volle kaken,

  Maar wilt et niet te grof, of niet te gulsig maken...

  Maar denckt oock boven dat, hoe seer het is te schromen,

  Dat eens den appelman staat om sijn gelt te komen.  Het begint bij hem te schemeren / dagen.

  Hij begint het te snappen.

   


  Het begint te krieken.

  De dag begint aan te breken.

   


  Het beste paard struikelt wel eens.

  Ook de beste kan wel eens iets fout doen.

   


  Het beste paard van stal wordt overgeslagen.

  De meest belangrijke persoon wordt niet opgemerkt.

   


  Het bevel van de heer is de order van de knecht.

  Wat een meerdere beveelt, is een opdracht dat een ondergeschikte zowel vraagt als uitvoert.

   


  Het bezit van de zaak is (veelal) het einde van het vermaak.

  Eens een doel bereikt, is de spanning (de kick) en de aardigheid er af. De jacht is leuker dan de prooi.

   


  Het bijltje er bij neerleggen.

  Halverwege het werk ophouden/opgeven en het onafgewerkt laten liggen.

   


  Het bit op de tanden nemen.

  Boos worden.

   


  Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

  Bloedverwantschap en aard openbaren zich steeds weer; de stem van het bloed laat zich altijd gelden.

   


  Reynaert, Volksb. 91; Idinau, 163:

   

  Het bloedt kruypt, daer 't niet gaen en kan,

  Als iemandt deur affectie werdt ghedreven,

  Tot sijn bloedt en vleesch, t' zy wijf of man:

  Maer men moet sulcks niet te veel toe-gheven,

  Wellustighe liefde sluit uyt d'eeuwich leven.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - het blo


  Het bloed stolt hem in de aderen.


  Hij wordt overvallen door
  angst of afgrijzen.

   


  Het botert niet goed.

  Het gaat niet goed.

   


  (Eigenlijk wil ‘boteren’ zeggen: tot boter worden, boter afscheiden, ‘t karnen van de melk; “ik kan wel karnen, maar 't buttert niet”, ik kan zo hard mogelijk mijn best doen, maar voordeel levert het niet op.)


  Het brood der dienstbaarheid eten.

  Als onderdanige, afhankelijk zijn van een meester of een meerdere.

   


  Het brood uit de mond sparen.

  Erg zuinig zijn.

   


  Het doel heiligt de middelen.

  Om een goed doel te bereiken zijn alle middelen geoorloofd.

   


  Het eerste gewin is kattengespin.

  Wat je bij het begin van een spel wint, verlies je later weer.

   


  Het einde kroont het werk.

  Eind goed, al goed; de voltooiing van een taak schenkt voldoening.

   


  Het einde zal de lasten dragen.

  De moeilijkheden en vervelende gevolgen blijken pas op het laatste moment.

   


  Het ei wil wijzer zijn dan de kip.

  Het kind wil wijzer zijn (of denkt wijzer te zijn) dan de ouder(s).

   


  Het ene mes / zwaard houdt het andere in de schede.

  Angst voor een sterke tegenstander weerhoudt mensen van aanvallen. Laten blijken dat men op een aanval is voorbereid, kan de aanval verhinderen.
  (Een goed voorbeeld was de koude oorlog; door de afschrikkingwapens durfde geen van de partijen aan te vallen.)


  Het ene oor in, het andere weer uit.

  Wel horen en weten wat iemand gezegd heeft, maar het dadelijk weer vergeten, er geen aandacht aan schenken, geen gevolg aan geven.(bv.: kritiek gaat het ene oor in, het andere weer uit)

   


  Het ene woord haalt het andere uit. / Het ene woord, brengt het andere voort.

  Zet één persoon een grote mond op, krijgt hij het van de andere terug.

   


  Het ene zwaard houdt het andere in de schede.

  Als beide partijen goed bewapend zijn, schrikt het vaak genoeg af, zodat geen van beide partijen nog durft aan te vallen.

   


  Het er duimendik bovenop leggen.

  Overdrijven.

   


  Het erf voor de pacht laten liggen.

  Weggaan zonder te betalen.

   


  Het fatsoen hangt bij de goudsmid.

  Wordt gezegd tegen iemand die er teveel op aandringt het fatsoen meer op te houden en daarom grote kosten (dienen) te maken. Ook zonder al te veel kosten kan men fatsoenlijk zijn.

   


  Het fijnste scheermes ligt eerst om en 't fijnste hout wordt eerst krom.

  Te veel ijver aan de dag leggen is ook niet goed.

   


  (De kunst van het slijpen van een werktuig is om het zo scherp mogelijk te maken zonder dat het te dun wordt. Slijp je teveel ontstaan er breuken of kerven in het blad zodat het buigt)
   


  Het fortuin heeft hem de rug toegekeerd.

  Hij heeft de laatste tijd alleen nog maar tegenslag.

   


  Het fortuin lacht hem toe.

  Het zit hem erg mee.

   


  Het gaat daar altijd over B duur.

  Wanneer een zaak, waar spoed achter zit, veel te lang duurt.

   


  Het gaat daar zoals op de garenmarkt.

  Daar wordt veel onzin verteld.

   


  Het gaat door als een bloedvin.

  Het gaat heel zeker door.

   


  Het gaat er bovenarms toe.

  Een flinke ruzie.

   


  Het gaat hem als de Joden: hij vraagt naar het kundige pad.

  Hij vraagt iets, wat hij zelf al weet.

   


  Het gaat hem als de vlieg om de kaars.

  Hij stelt zich zo vaak aan gevaar bloot, dat hij er vroeg of laat het slachtoffer van zal worden.

   


  Het gaat hem als een varken: hij doet eerst goed na zijn dood.

  Een rijk man die tijdens zijn leven nooit goed is voor een ander, zal pas na zijn dood, dmv zijn nalatingschap, goed doen.

   


  Het gaat hem naar den vleze.

  Het gaat hem naar wens.

   


  Het gaat langs de voordeur buiten en komt langs de achterdeur binnen.

  Wat men weggeeft is niet verloren.

   


  Het gaat met kunst- en vliegwerk.

  Met kunstmiddelen en improvisatie zijn doel bereiken.

   


  (Deze uitdrukking dateert van 1914 en is aan het toneel ontleend, waar men onder ‘kunstwerken’ toestellen verstond om natuurverschijnselen na te bootsen, ‘vliegwerken’ waarmee personen en zaken door de lucht werden bewogen enz. Men noemde dit: ‘een spel met vliegwerken en machines’.)


  Het gaat om de gunst en niet om de kunst.

  Niet de beste, maar degene die het meest in de gunst staat, krijgt het meeste van anderen gedaan.

   


  Het gaat ongelijk in de wereld; de een wordt erdoor gedragen, de ander wordt erdoor gesleept.

  De ene heeft het heel wat gemakkelijker dan de andere.

   


  Het gaat op zijn elfendertigst.

  Langzaam en omslachtig.

     (In het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) staat dat ‘op zijn elfendertigst’ oorspronkelijk een gunstige betekenis had: 'keurig, netjes'. Het gezegde is eigenlijk een weefterm. De elf-en-dertig was een kam voor het weven van zeer fijn textiel: een kam waardoor 41 (11 en 30) gangen gingen en 4100 draden geschoren konden worden. Zo'n kam was een van de fijnste die er bestonden. Dit weverswerk vereiste precisie, vandaar de originele betekenis 'keurig'. Werken met de elf-en-dertig was ook tijdrovend; daardoor ontstond de latere betekenis 'langzaam en omslachtig'. Bron: onzetaal.nl)


  Het gaat van een leien dakje.

  Het gaat allemaal vlot en voorspoedig.

   


  Het gaat voor het lapje.

  Het gaat voorspoedig.


  (Het ‘lapje’ is het zeil. Voor oude vierkantgetuigde schepen was een wind dwars tot achter het meest gunstig. Het vaarde dan ‘voor het lapje’.)


  Het gaat z’n gangetje.

  Het gaat goed, rustig, zoals men wil dat het gaat.

   


  Het galgt beter dan dat het burgemeestert.

  Een handeling waarin men meer nadeel dan voordeel in ziet.

   


  Het gat van de timmerman laten zien.

  Iemand de deur wijzen; iemand weg- buitenwerken.

   


  Het gebit op de tanden nemen.

  Hard weglopen.

   


  Het gebraad aan het spit leggen, als het vuur brandt.

  Het juiste moment niet afwachten, te haastig zijn.

   


  (Braden dient op hete kolen te gebeuren, wanneer er geen vlam meer is.)


  Het geheim van één, weet God alleen; het geheim van twee, wordt licht gemeen; het geheim van drie, weet iedereen.

  Wil je niet dat een geheim uitlekt, mag geen enkele levende ziel je geheim kennen.

   


  Het geheim meenemen in zijn graf.

  Een bepaald geheim levenslang verzwijgen, weigeren te onthullen.

   


  Het geheim van de kok.

  Een goed bewaard geheim.

   


  Het geheim van de smid.

  Wetenschap, kennis, alleen bekend en begrepen door ingewijden.


  Het geld danst in zijn zak.

  Hij is voor hem moeilijk zijn geld niet meteen uit te geven.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - het gel


  Het geld groeit me niet op mijn rug.


  Ik kan niet zo gemakkelijk geld uitgeven, ik moet er hard genoeg voor werken.

   


  (de 17de eeuw : Smetius, 57: Het gelt wasst mij op den rugghe niet; Asselijn (ed. De Jager), 337:

   

  Jou luie vod als je bend, en daar het ze me

  gisteren weer een mingeles bierkan ebrooken,

  Ze kost me moy elf stuivers aan geld; wat

  mienje,  dat et geld mien op de rug wast?


   Het geld over de balk gooien.

  Verkwistend leven.   Het gesproken woord vervliegt, het geschrevene blijft.

  Wat opgeschreven staat kan steeds herlezen, bewezen worden.

   


  (Latijn: “verba volant, scripta manent”, woorden vliegen, geschriften blijven)


   Het getij laten verlopen.

  Een gunstig moment niet benutten.


  (Wanneer een schip aan strand, of op een rivierbank is aangelegd om te kalfateren, kan men met hoog water weer weggevaren. Wacht men te lang, verloopt het tij, wordt het weer eb en is de kans om weg te varen verkeken.)  Het gevaar onder ogen zien.


  Het gevaar niet vrezen, maar van naderbij durven beschouwen en bestrijden.   Het geweer is een slecht argument.

  Geweld overtuigt niet.   Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.

  Het gezin is een belangrijk onderdeel van de maatschappij.

   


  (Een ‘hoeksteen’ is een type steen die ooit gebruikt werd om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. In dagelijks spraakgebruik wordt de term gebruikt om aan te geven dat iets een essentieel onderdeel is dat niet gemist kan worden.)


   Het ging piano aan.

  Rustig aan.   Het gouden kalf aanbidden.

  Heel erg aan rijkdom hangen; onderdanige verering aan rijke mensen bewijzen.

   


  (Zinspeling op het gouden kalf (gemaakt van de omgesmolten oorringen, geschonken door het volk) dat de Joden aan de voet van de berg Sinaï aanbaden.)


   Het gras aan de andere kant van de heuvel is altijd groener.

  Mensen zijn nooit tevreden, denken vaak dat anderen het beter en gemakkelijker hebben dan zij.   Het grondsop is voor de goddelozen.

  Het laatste restje uit de (wijn)fles.   Het hachje er bij inschieten.

  Het leven er bij laten.   Het hangt hem de keel uit. / Hij heeft er de buik van vol.

  Hij heeft er meer dan genoeg van; het begint hem te vervelen   Het harnas aangespen.

  Zich voorbereiden op een stevige discussie.   Het harnas aantrekken voor iemand.

  Iemand met alle macht, met vurigheid en kracht verdedigen.
  Het hart hoog dragen.

   Trots, hooghartig zijn; het hoog in zijn bol hebben.


   Het hart op de tong hebben / dragen.

  Openhartig; zeggen wat men denkt.

   


  (uit de 16de eeuw: "'t Hart leyt op de tonge altoos")


   Het hart op de juiste plaats dragen.

  Een goed(hartig) en lief mens zijn.   Het hart zinkt hem in de schoenen.

  Hij verliest alle moed.

   


  (In Limburg zegt men: het hart zinkt hem in de broek; in Antwerpen: het hart zinkt hem in de onderbroek; in Groningen: ’t hart zakt hem in de bijnen.)


  Het hazenpad kiezen.


  Op de vlucht gaan.

   


  (Al in de 16de, 17de eeuw zag men de haas als een vreesachtig dier en schold men een lafaard uit voor haas.)


   Het hecht (heft) in handen hebben.

  Het gezag in handen hebben, de baas zijn.

   


  (hecht = handvat, heft, steel)


   Het heeft niet veel om de hakken.

  Het heeft niets om het lijf; het stelt niet veel voor.   Het heeft slot nog zin.

  Het heeft geen enkele betekenis.   Het heeft weinig om het lijf.

  Het stelt niet veel voor.   Het heen-en weer krijgen.

  Ergeren; zenuwachtig worden.

   


  Het hek is van de dam.


  Er is geen op- of toezicht meer, geen enkele verhindering meer, zodat men de vrijheid heeft te doen en te zeggen wat men wil.   Het hele kadaster is in de war.

  Alles loopt fout.   Het hemd is nader dan de rok.

  Voor de naaste verwanten zorgt men het eerst, en met meer toewijding dan voor een verre kennis.   Het hinkende paard komt achteraan.

  Als waarschuwing tegen een voorbarige blijdschap; de bezwaren tonen zich aan het einde.

   


  (In de 17de eeuw zei men: ‘de hinkende bode komt achteraan’, als ze zagen dat de bode langzaam liep, omdat men dan wist dat hij geen blije, maar een onaangename boodschap te brengen had.)


   Het hoge woord moet er uit.

  Een moeilijk onderwerp moet uitgesproken worden.

   


  Het hoofd bieden.


  Tegenstand, weerstand bieden.

   


  (Een beeld in de middeleeuwen
  ontleend aan de bewegingen van een stier of een bok.)


   Het hoofd boven water houden.

  Overleven. Net genoeg inkomen hebben om te kunnen (over)leven.

   


  Het hoofd in de schoot leggen.


  Iets opgeven en zich erin berusten.

   


  Het hoofd laten hangen.


  De moed opgeven.   Het hoofd loopt me om.

  Zoveel gedachten en zorgen aan (in) je hoofd hebben (malen) dat je het gevoel hebt geestelijke uitgeput te raken

   


  (Vondel: “Zijn hooft liep om van zorge en nadocht, en de zinnen aen 't maelen, zwierden heene en weder”)


   Het hoofd stoten.

  Bruusk afgewezen worden; een blauwtje lopen; tegenslag kennen.   Het hoogste recht is het hoogste onrecht.

  Zekerheid van recht is een groot goed, maar kan, te letterlijk doorgevoerd, in onrecht verkeren, tegenstrijdig met het rechtvaardigheidsgevoel.

   


  (Latijn: 'Summum ius, summa iniuaria')


   Het hoogste woord voeren.

  De boventoon voeren; veel praats, luidruchtig.

   

   

  Huygens (17de eeuw):

   

  Soo jong, en soo veel praets dat niemand er derft roeren!

  Eij, neemt den Spiegel eens, en soeckt daerin, arm kind,

  Of ghij dien mallen muijl genoegh bewasschen vindt,

  Om onder oude Lien het hooghe woord te voeren.  Het hooi moet het paard niet volgen.


  Een meisje moet niet achter haar geliefde aan lopen.  Het hooi over de balk gooien.


  Verkwisten.


  (Uit de landbouw. Men verwijst naar de balk boven de ruif (het voederrek) in de stal. Het hooi dat niet in de ruif maar over de balk viel, was niet meer bruikbaar als voeder en ging dus verloren.)


   Het iemand in drieën geven iets te doen.

  Iemand er van verzekeren, dat hij zelfs bij 3 kansen, er niet één maal in zal slagen.   Het iemand op een briefje geven

  Het iemand stellig verzekeren.  Het ijs breken.


  Een ongemakkelijk stilte doorbreken.   Het ijzer smeden als het heet is.

  De gunstige gelegenheid aangrijpen; handelen op het juiste moment.

   


  Het in de kleine darmpjes hebben.


  Verliefd zijn.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - het in


  Het in Keulen horen donderen.


  1- Zeer verbaasd zijn.
  2- Het raakt zijn koude kleren niet, kan hem niets schelen.

   


  (In de Middeleeuwen werd Keulen als voorbeeld genomen voor een stad die heel ver weg en buiten gehoorafstand lag. Het zou dus zeer verbazingwekkend zijn als je het helemaal vanuit Keulen zou horen donderen. Donderde het daar, wist men dat ze geen angst hoefde te hebben. Volgens de opvatting van de 16de eeuw betekende het in Keulen horen donderen dan ook oorspronkelijk ‘het iemand koud, onverschil-lig laten’.) 


  Het is alle dagen visdag, maar niet alle dagen vangdag.

  Geleverde inspanningen leveren niet altijd wat op.

   


  Het is al geen goud wat er blinkt.

  Niet al wat mooi oogt, is ook innerlijk mooi en degelijk; schijn bedriegt.

   


  Het is allemaal wind, zei Jan Schippers, en hij blies in het zeil.

  Alle kleine beetjes helpen.

   


  Het is als met de koeien van de Farao.

  Er is niets aan te doen.

   


  Het is al te laat het vat te verkuipen als het bier in de kelder staat.

  Het te laat om nu nog actie te ondernemen.

   


  (Een vat ‘verkuipen’ is een vat ‘bouwen’. De duigen (smalle planken die worden gebruikt om een gebogen oppervlak op te bouwen) worden samengebracht en op hun plaats gehouden door middel van de hoepels. Eens een vat in duigen is gevallen, moet men het verkuipen (kuipen), wat uiteraard moet gebeuren voordat men het bier er kan ingieten.)
   


  Het is altijd beter tegen de Koning dan tegen de onderdaan te spreken.

    De boodschap rechtstreeks richten aan de juiste persoon.

   


  Het is altijd koekoek éénzang.


  Het is steeds weer hetzelfde verhaal.

   


  Het is beter dat het geluk de man zoekt dan de man het geluk.

  Het geluk komt meestal wanneer je er niet naar zoekt.

   


  Het is beter gezwegen, als van spreken schande gekregen.

  Het is beter te zwijgen, dan dingen te zeggen die je in problemen brengen.

   


  Het is beter hesp zonder mosterd, dan mosterd zonder hesp.

  Uit twee keuzes, de beste kiezen.

   


  Het is beter met de uil gezeten dan met de ekster te huppelen.

  Je kunt beter een goede vrouw hebben, dan een vrouw waar je mee kan pronken.

   


  Het is beter stil gezwegen als kwalijk gesproken.

  Met zwijgen misdoe je niets.

   


  Het is bij hem edelman of bedelman.

  Iemand die zich de ene keer rijk voordoet en de andere keer arm.

   


  Het is boter aan de galg (gesmeerd).

  Een vruchteloze poging voor een verloren zaak.

   


  Het is botertje boven.

  Een meevaller.  (Afgeleid van een besmeerde boterham die, wanneer hij op de grond valt, met de gesmeerde kant naar boven ligt.)


  Het is botertje tot de boom.

  De onderlinge verstandhouding is prima.

   


  Het is daar galgen of burgemeesteren.

  Het is of slagen, of mislukken; een middenweg is er niet.

   


  Het is daar krot en compagnie.

  Men verkeert er in grote geldnood.

   


  Het is daar Sodom en Gomorra.

  Een plaats waar veel mensen slecht zijn.

   


  (Sodom en Gomorra lagen in Kanaän en waren, volgens de Bijbel en Koran, berucht vanwege de "verdorvenheid" van de inwoners. In het boek Genesis wordt beschreven hoe beide steden door God werden verwoest in een regen van zwavel en vuur vanwege de morele verdorvenheid van de inwoners.)
   


  Het is daar zeilen of verzuipen.

  Het zal er om spannen of de zaak nog gered kan worden.

   


  Het is daar zo druk als hagel.

  Heel druk.

     Het is de geschiedenis van de aarden pot en van de ijzeren pot.

  Bij een geschil tussen arm en rijk, is meestal arm de verliezende partij.

   


  Het is de Moriaan gewassen / geschuurd.

  Het is allemaal vergeefse moeite.

   


  Het is een aardige grijpstuiver.

  Een aardige bijverdienste.  (Een grijpstuiver was oorspronkelijk een muntje met een Grijp (‘griffioen’) erop. Hieruit ontstond de Bargoense betekenis ‘bijverdienste, (gering) bedrag’, wat hier als understatement wordt gebruikt voor ‘groot bedrag’.)


  Het is een boon in een brouwketel.

  Het maakt niets uit, het gaat toch verloren in de grote hoop.

   


  Het is een gebakken botje.

  De zaak is beklonken.

   


  Het is een gek, die zijn geest uitzegt.

  Alleen een dwaas zegt alles wat hij denkt.

   


  Het is een goede stuiver, die er tien inbrengt.

  Geld goed beleggen levert wat op.


  Het is een groot bedrijf, maar klein beklijf.

  Er wordt hard gewerkt, maar het levert weinig op.

     Het is een hals, een Jan achter 't lam.


  Een verlegen, schuw mens.  Het is een knakenpoetser.

  Een zuinig iemand.

   


  Het is een mooie stuiver als hij geschuurd is.

  Na aftrek van huishoudelijk kosten blijft er van een weekloon niet veel meer over.


  Het is een oud paard uit de Openbaring.

  Een erg oud paard. Een oude man.

   


  Het is een rare stoethaspel.

  1- Een onhandig persoon.
  2- Iemand die niet verstandig is, maar wel graag (alleen) aan het woord is; een kwibus, een halve gek.

   


  Het is een Roomse Onze-Vader, de kracht en de heerlijkheid is er uit.

  Niets is nog zoals het vroeger was.

   


  Het is een schip van bijleg.

  Het kan alleen nog maar geld kosten in plaats van opbrengen.

   


  Het is een slag in de lucht.

  Zonder resultaat.

   


  Het is een slechte muis, die maar één hol heeft.

  Lukt het niet op één manier, moet je een andere manier of uitweg zoeken.

   


  Het is een slechte vogel, die zijn eigen nest bevuilt.

  Over eigen familie kwaadspreken

   


  Het is een storm in een glas water.

  Het is een hoop drukte om niets.

   


  Het is een wijze man, die maat ramen kan.

  Alles goed doseren, nooit overdrijven.

   


  Het is er een soepzooitje.

  Vreselijk rommelig, chaotisch.

   


  Het is gedaan met Kaatje.

  Er is niets meer aan te doen.

   


  Het is gelijk, of men van de kat of de kater gebeten wordt.

  Als je toch moet betalen, maakt het niet uit aan wie.

   


  Het is gemakkelijk riemen snijden uit andermans leer.

  Profiteren van andermans werk; lichtzinnig omgaan met andermans bezit.

   


  Het is haring voor St. Jan.

  Het is nog te vroeg.


  (Al van vóór 1857 mocht de haringvangst pas beginnen vanaf St Jan (24 juni) omdat haring voor die datum nog niet vet genoeg is.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - het is


  Het is hem hoog in de bol geslagen.


  Hij is arrogant geworden, verwaand.

  www.


  Het is hem in de schoot geworpen.

  Hij heeft iets gekregen zonder er moeite voor te hoeven doen.

   


  Het is hetzelfde garen, maar op een ander klosje.

  Het is anders verpakt, maar het blijft hetzelfde.

   


  Hij is in de zevende hemel.

  Hij is opgetogen van vreugde, in verrukking, in de wolken.

   


  (De uitdrukking is volgens Zeeman, 280 ontleend aan de Joodse voorstelling, later door de Christenen overgenomen, dat er drie of zeven hemelen waren. In de 17de-eeuwse geschriften wordt er melding gemaakt van negen hemelen.)


  Het is in kannen en kruiken.

  Het is allemaal voor elkaar.

   


  Het is in duigen gevallen.

  Mislukt, ingestort, in/uit elkaar gevallen.  (De duigen zijn de planken (de gebogen zijkanten) van een kuip, die worden samengehouden door hoepels en banden. Worden de duigen droog, dan glijden de hoepels weg en valt de kuip ‘in duigen’.)


  Het is in huis een groot verdriet, waar het hennetje kraait en het haantje niet.

  Een man hoort baas in huis te zijn. (vanuit mannelijk standpunt)

   


  Het is koek en ei tussen die twee.

  Zij kunnen het prima met elkaar vinden.

   


  Het is kort dag.

  Er is niet veel tijd meer.

   


  Het is kreupel of koning.

  Alles of niets.

   


  Het is kwaad knijpen zonder vingers.

  Om iets naar behoren te kunnen uitvoeren, moet men over de nodige middelen beschikken.

   


  Het is kwaad stelen waar de waard een dief is.

  Het is niet eenvoudig om een bedrieger is te misleiden.

   


  Het is kwaad water, zei de reiger die niet zwemmen kon.

  Smoesjes, uitvluchten zoeken omdat hij niet wil toegeven het niet te kunnen.

   


  Het is licht dansen op andermans vloer.

  Andermans geld uitgeven is gemakkelijk.

   


  Het is lood om oud ijzer.

  Het komt allemaal op hetzelfde neer, er is weinig of geen verschil tussen.

   


  (Deze zegswijze is ontstaan in een tijd toen lood en oud ijzer ongeveer dezelfde waarde hadden.)


  Het is lou (lauw) loene.

  Het is niets, zwakjes; het loopt op niets uit.

   


  (Van Dale (2005) vermeldt dat lou(w) loene tussen 1901 en 1925 in gebruik kwam. Het is Jiddisch; het gaat terug op het Hebreeuwse lo lanu ('niet aan ons').

  Marc De Coster vermeldt het gezegde in zijn Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans (2002). Lou werd volgens hem door niet-Joden geïnterpreteerd als 'lauw', vandaar dat ook de spelling lauw loene weleens voorkomt. Bron: onzetaal.nl.)


  Het is moeilijk alle hoofden in één zak te krijgen.

  Het is moeilijk om het iedereen naar de zin te maken.

   


  Het is moeilijk kromhouten rechten.

  Iets wat fout, slecht of krom is, is moeilijk goed of recht te praten.

   


  Het is moeilijk oude apen muilen leren maken.

  Oude mensen kan je niet veel meer leren.

   


  Het is monnikenwerk.

  Iets wat veel moeite, veel geduld vergt.

   


  Het is muis als moer, een staart hebben ze allemaal.

  Ze lijken allemaal op elkaar.  Het is naar de maan / vaantjes.

  Het is stuk.

   


  Het is naatje (pet).

  Het lijkt helemaal nergens op, waardeloos.

   


  Het is net zo gemakkelijk een ton goud te wensen als een stuiver.

  Weinig wensen is net zo dwaas als veel wensen.


  Het is niet al goud wat er blinkt.

  Het lijkt soms veel mooier dan het in werkelijkheid is.

   


  Het is niet goed paarden te verwisselen bij het doorkruisen van de rivier.

  Op een kritiek moment mag men niet van tactiek veranderen.

   


  Het is niet om de knikkers, maar om het recht van 't spel.

  Het gaat niet om het voordeel, maar om het recht of de eer.

   


  Het is niet overal kermis, waar het vaantje uitsteekt.

  Niet alles is, zoals ‘t op het eerste gezicht lijkt.

   


  Het is nog niet in het vaatje waar het in zuren moet.

  Het is nog niet helemaal geregeld.

   


  Het is op een oor na gevild.

  Het is zo goed als klaar.

   


  Het is pappen en nathouden.

  De zaak wordt halfslachtig, zo goed en zo kwaad als het gaat aan de gang gehouden.

   


  Het is potjeslatijn.

  Het is te ingewikkeld om te kunnen begrijpen.

   


  Het is schering en inslag.

  Iets dat steeds terugkomt, met vaste regelmaat, volgens een bepaald patroon.

   


  Het is Sisyphusarbeid.

  Een nutteloze, zware en onmogelijke taak.

   


  (Sisyphus, in de Griekse mythologie de slechte zoon van de koning van Thessalië, werd gestraft door de god van de onderwereld Hades. Sinds zijn dood moest hij in de Tartarus (deel van de onderwereld), een zwaar rotsblok een steile berg opduwen. Telkens hij boven kwam rolde het rotsblok echter weer naar beneden en moest hij van voor af aan beginnen. Een oneindige kwelling dus.)


  Het is stil, waar het nooit en waait.

  Waar er nooit een conflict, spanning of ruzie is, daar is het stil. Te stil. Daar is geen leven, geen groei en geen ontwikkeling.

   


  Het is te laat geroerd, als de pap aangebrand is.

  Maatregelen nemen nadat het al fout is gelopen, is te laat.

   


  Het is tevergeefs gepijpt, als de bruid niet dansen wil.

  Met onwillige mensen bereikt men niets.

   


  (Een “pijper” is een fluitist die de dansmuziek speelde op huwelijksfeesten. Vandaar ook “naar iemands pijpen dansen / zingen / luisteren”)


  Het is vetpot, moeder heeft een daalder gewisseld.

  Moeder heeft flink wat eten op tafel gezet.

   


  Het is water op een eend.

  Het is zonder effect, vergeefs, nutteloos.

   


  Het is zo lang als het breed is.

  Hoe men het ook (op)neemt, het maakt niet uit, het komt toch op hetzelfde neer / uit.

   


  Het kan beter van een schip dan van een schuit.

  Rijke mensen kunnen het beter (meer) missen dan arme mensen.  Hij kan de zon niet in het water zien schijnen.

  Hij is afgunstig op het geluk van een ander.

   


  Het kan me niet bommen.

  Het kan me niet schelen, ik geef er niet om.

   


  (Volgens Stoett zou de oorspronkelijke betekenis van ‘bommen’, slaan, stoten, bonzen of treffen zijn en dateert deze zegswijze uit de 19de eeuw.)


  Het kalfsvel volgen.

  Soldaat worden.

   


  (Onder “kalfsvel” verstond men in de 16de eeuw de trommel, die met kalfsvel was overspannen.)


  Het kan vriezen, het kan dooien.

  Het kan alle kanten uit gaan; het is onvoorspelbaar.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - het kin


  Het kind bij zijn rechte (ware) naam noemen.


  Het zeggen zoals het is, onverbloemd, zonder er doekjes om te winden, zonder uitvluchten.

   


  Het kind met het badwater weggooien.

  Te ver gaan door goed tegelijk met slecht weg te werpen.

   


  Het kind van de rekening zijn.

  Het moeten ontgelden; de dupe, het zwarte schaap zijn.

   


  Het klappen van de zweep kennen.

  Goed op de hoogte zijn van iets, er alles over weten / kennen.

   


  Hij komt er bekaaid af.

  Hij oogst weinig succes, komt er slecht vanaf.

   


  Het koude zweet breekt hem uit.

  Hij wordt heel bleek, angstig, met knikkende knieën.

   


  Het krijt ruimen.

  Opgeven.

   


  Het kwaad loont zijn meester.

  Het kwaad keert zich vroeg of laat tegen de (kwaad)bedrijven.

   


  Het kwaad met wortel en tak uitroeien.

  Het slechte geheel vernietigen.

   


  Het laatste hemd heeft geen zakken.

  Je kunt niets meenemen als je dood gaat.

   


  (laatste hemd = doodshemd)


  Het laken door het oog van de schaar halen.

  Een deel voor zichzelf houden.

   


  (Dit werd gezegd wanneer een kleermaker een stuk van de hem toevertrouwde stof afknipte (stal) voor eigen gebruik. “Miserabele manke kniplap. Zóó'n oog heit je scháár! Lappedief!”)


  Het land aan iets of iemand hebben.

  Iets of iemand heel onaangenaam vinden; een hekel aan hebben.

   


  Het land van de Rijzende zon.

  Japan.

   


  Het lek boven water hebben.

  De zaak meester zijn; moeilijkheden te boven gekomen zijn.

   


  (Ontleend aan een schip dat een lek in de wand heeft. Wanneer men zoveel wat had weggepompt dat het lek boven de waterlijn kwam te liggen zodat het schip kon blijven drijven was men de toestand meester.)


  Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers hangen.

  Het leven kan mooi zijn, wanneer je er zelf wat van maakt.


  Het leven is een pijpkaneel; ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel.

  Niemand ontloopt de moeilijkheden van het leven.

   


  (Parodie op de spreuk van Joost van den Vondel, "De wereld is een schouwtoneel. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.")


  Het leven is geen rozenbed. / Het leven gaat niet altijd over rozen.

  Het leven is niet altijd even mooi.

   


  Het leven is geen zoete krentenbol.

  Het leven is niet altijd mooi, tegenslagen kent iedereen.

   


  Het liep met een sisser af.

  Het liep tegen je verwachting goed af.

   


  (Van Dale geeft er een opgeluchte versie aan: "geen ernstige gevolgen hebben", maar een ‘sisser’ is een term die van vuurwerkmakers is overgenomen. Het was een bolletje natgemaakt kruit dat niet met een knal uit elkaar spat, maar alleen maar een sissend geluid maakt. Vandaar de betekenis van met een sisser aflopen.)


  Het ligt mij op de leden.

  Ik heb een voorgevoel van iets.

   


  Het loodje leggen.

  Aan het kortste eind trekken, de schade moeten lijden.

   


  (oorspronkelijk: een loden of blikken plaatje ter legitimatie)


  Het loopt de spuigaten uit.

  Het is te erg; de zaak loopt uit de hand.

   


  (Spuigaten zijn openingen die zich in de verschansing of dekrand bevinden, waardoor overtollig zeewater kan weglopen. De uitdrukking verwijst echter naar hevige scheepsgevechten, waarbij het bloed van de gekwetsten langs het dek stroomde en de spuigaten uitliep.)


  Het loopt met een zevenmijlsvaart.

  Het verloopt zeer voorspoedig.

   


  Het loopt van een leien dakje.

  Alles verloopt vlotjes, gemakkelijk, zonder problemen.

   


  (Net zoals een kei of bal vlotjes van een leien dak afrolt. Al van in de Middeleeuwen leggen leidekkers dunne schalies uit leisteen op het dak. Een leien dak heeft als typische kenmerk dat het zeer vlak is in tegenstelling tot een pannendak.)


  Het lot valt altijd op Jonas.

  Een pechvogel heeft altijd ongeluk.

   


  (Volgens de Bijbel kreeg de profeet Jona (in de Latijnse tekst Jonas) van God opdracht de zondige bewoners van Ninevé te waarschuwen dat hun stad binnen veertig dagen zou worden verwoest. Om zich aan deze opdracht te onttrekken vluchtte hij per schip in de tegenovergestelde richting. Toen daarop een enorme storm losbrak, trokken de zeelieden loten om te onderzoeken aan wie dit te wijten was. Het lot viel op Jona, die aanbood zich in zee te laten werpen. “Ende sy namen Iona op, ende wierpen hem in de zee: Doe stont de zee [stille] van hare verbolgentheyt”, aldus Jona 1:15, in de Statenvertaling uit 1637. bron: nrc.nl)


  Het masker (mom) afwerpen.

  Ophouden met veinzen, zijn ware bedoelingen laten blijken.

   


  Het masker valt, de mens blijft, de held verdwijnt.

  Iemands minder heldhaftige geheimen zijn aan het licht gekomen.

   


  (Frans gezegde: Un secret a toujours la forme d’une oreille.)


  Het meeste geschil en krakeel is om te weinig of te veel.

  De meeste ruzies ontstaan omdat men denkt benadeeld te worden.

   


  Het mes bij iemand leggen.

  Bij iemand te gast zijn.

   


  Het mes snijdt aan twee kanten.

  Het levert op twee manieren voordeel op.

   


  (Een ploeg is aan beide kanten geslepen.)


  Het moet een ruige hond wezen die twee nesten warm kan houden.

  Alleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houden.

   


  Het moet een wijze hand zijn die gekken kan scheren.

  Het is niet gemakkelijk om met een dwaas om te gaan.

   


  Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.

  Het moet hoe dan ook gebeuren.

   


  Het muist wat van katten komt.

  Kinderen vertonen de aard van hun ouders; geen mens kan zijn afkomst verloochenen.

   


  Het naadje van de kous.

  De details, het fijne van de zaak.

   


  Het nageslacht is een pakpaard dat altijd maar klaar staat om beladen te worden.

  Iedereen verschuift 'verbetering' steeds maar weer naar een verre toekomst, op de schouders van jonge generaties.

   


  Het neusje van de zalm.

  Het fijnste, het beste, het lekkerste van iets.

   


  (Het lekkerste stukje van de zalm (het neusje) is het stukje dat vlak onder zijn bek ligt, puntig van vorm is en tegelijk met de nekmoot wordt afgesneden.)


  Het niet breed hebben.

  Niet ruimschoots in zijn onderhoud kunnen voorzien.

   


  (in de litteratuur bekend sinds de 17de eeuw)


  Het nijlpaard dat je kan zien, werpt je bood niet om.

  Zichtbaar gevaar, verliest aan kracht.

   


  Het onderspit delven.

  Er het slechtst van afkomen, aan het kortste eind trekken; overwonnen worden.

   


  Het oog is groter dan de maag / buik.

  Meer op het bord scheppen dan er opgegeten kan worden.

   


  Het oog van de meester maakt het paard vet.

  Persoonlijke zorg en aandacht van de baas staan borg voor het floreren van een zaak.

   


  Het oog sluiten voor iemands tekortkomingen.

  Iemands gebreken niet willen zien.

   


  Het oog wil ook wat.

  Ook het uiterlijk speelt vaak een rol, men wil ook iets moois zien.

   


  Het oog ziet altijd van zich af.

  Andermans fouten ziet men gemakkelijk, maar eigen fouten heel vaak niet.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - het op


  Het op de heupen hebben / krijgen.


  Slecht gehumeurd zijn; zich (beginnen) ergeren.

   


  Het op iemand begrepen hebben.

  Het op iemand gemunt hebben; in ongunstige zin een plan tegen iemand beraamd hebben; niets van hem kunnen verdragen.

   


  (In de middeleeuwen (en later) was ‘begrijpen’ in de zin van ‘beramen’ en ‘ontwerpen’ heel gebruikelijk.)


  Het paard, dat de haver verdient, krijgt ze niet.

  Verdienste wordt niet altijd beloond.

   


  Het paard ruikt de stal.

  Haast hebben om thuis te komen.

   


  Het papier is geduldig.

  Op papier kan men schaamteloos alle onzin schrijven, zonder tegengesproken te worden; men schrijft wat men wil.

   


  De Brune, 122:


  “'t Papier lijdt al, en nimmers kijft,

  Wat dat de mensche daer op schrijft.”

   


  Het puntje van een vlugge pen is het scherpste wapen dat ik ken.

  Iets goed op papier zetten is vaak veel effectiever dan gesproken woorden.

   


  Het rechte pad bewandelen.

  Eerlijk en oprecht zijn.

   


  Het recht in eigen handen nemen.

  Zelf actie ondernemen om het aangedane onrecht te bestraffen.

   


  Het regent oude wijven. / Het regent pijpenstelen.

  Heel hard regenen, gieten.

   


  Het recht van de dertiende penning laten spreken.

  Eigen ‘niet’ wettelijke regels bepalen.

   


  Het roer aan lij gooien.

  Van gedachten veranderen.


  Het roer omgooien.

  Verandering van aanpak.

   


  Het roer stevig in handen hebben.

  Alles goed onder controle hebben.

   


  Het roer uit de pennen hebben hangen.

  Losbandig leven; verward zijn, niet meer weten wat te doen, het noorden kwijt.

   


  (Uit de scheepvaart. Wanneer een aangehangen roer uit de pennen schiet is het schip stuurloos.)


  Het schort hem in de teen waar de boeren de hoed op dragen.

  Hij is niet goed bij zijn verstand.

   


  Het sop is de kool niet waard.

  De zaak is het niet waard dat men er zoveel drukte om maakt of er moeite voor doet.

   


  Het spel is op de wagen.

  Er is ‘iets’ begonnen: het spel is begonnen, de ruzie is begonnen.

   


  (Het ‘wagenspel’, ontstaan in de Middeleeuwen, is een toneelstuk opgevoerd op een verplaatsbare inrichting, genoemd ‘een wagen’ en ontstond in het laatste kwart van de 14e eeuw. De wagens vormden eigenlijk mobiele speelhuisjes met verschillende decors.)


  Het spit in de as wenden.

  Iets goeds verknoeien.

   


  Het spit ligt in de as.

  Het is een foute boel.

   


  Het tafellaken doorsnijden.

  Alle gemeenschap of omgang verbreken; alle banden verbreken.

   


  Het tij gaat zijnen keer, en het wacht naar Prins noch Heer.

  Je moet van de gelegenheid gebruik maken wanneer het zich voordoet.

   


  Het tonnetje ruikt altijd naar de haring.

  Iemands afkomst verraadt zich altijd.

   


  Het Trojaanse paard binnenhalen.

  Zijn eigen ondergang argeloos bewerkstelligen; zichzelf een ramp op de hals halen.

   


  (Het paard van Troje is een verhaal uit de Griekse mythologie, waarin verteld wordt hoe belegerende Grieken erin slagen om Troje binnen te dringen door zich in de buik van een houten paard te verbergen dat zelf door de nietsvermoedende Trojanen binnen hun stadsmuren werd gehaald. 's Nachts kropen de Grieken er uit, openden de poort en lieten de andere Griekse soldaten binnen, die op die wijze werd Troje door de Grieken ingenomen. (zie wikipedia.org: Troje )


  Het vaantje strijken.

  Bewusteloos raken.


  (Het vaantje is het lapje dat in een metalen frame om een pen in de masttop draait, wat tijdens het varen de richting van de wind aangeeft.)


  Het varken is op een oor na gevild / gewassen.

  Op een kleinigheid na is het werk gedaan, de zaak afgedaan.

   


  Het varken is op de rechter zijde gevallen.

  De zaak is bijzonder voordelig uitgevallen.

   


  Het vat der Danaïden vullen. / Danaïde werk doen.

  Een vergeefse zware arbeid verrichten.

   


  (De Danaïden waren de vijftig dochters van de Libische koning Danaus. Negenenveertig van hen vermoordden hun echtgenoot, met wie zij gedwongen hadden moeten trouwen. Als straf moesten zij in de onderwereld voor eeuwig een bodemloos vat vullen.)


  Het verdwijnt als sneeuw voor de zon.

  Het is snel weer weg.


  Het verstand komt met de jaren.

  1- Naarmate men ouder wordt, wordt men verstandiger door de opgedane ervaringen. 2- Wordt ook al spottend gezegd over iemand die niet zo snel iets begrijpt / door heeft.

   


  Het vet is er van de soep.

  Het beste is er af, er valt geen winst meer te behalen.

   


  Het vijfde rad (of wiel) aan de wagen.

  Iets teveel, overtolligs, hinderlijks.

   


  Het vingertje naast de duim zijn.

  De lieveling zijn.

   


  Het voortouw nemen.

  Het initiatief nemen, iets als eerste aanvatten.


  Het vossenvel aan een leeuwenhuid naaien.

  Moedig zijn; niet roekeloos moedig, maar met verstand.

   


  Het walletje moet bij het schuurtje blijven.

  Men moet goed op zijn (geld) zaken passen en niet meer uitgeven dan men kan.

   


  Het water in de kelder hebben.

  Er in financieel opzicht slecht aan toe zijn.

   


  Het water loopt altijd naar de zee.

  Geld komt altijd terecht bij wie al veel geld heeft.

   


  Het water loopt van mijn hart.

  Grote honger.

   


  Het water uit de zee (willen) scheppen.

  Iets onmogelijks (willen) doen.

   


  Het water van de zee kan dat niet afwassen.

  Een schuld, een smaad waarvan men zich niet zuiveren kan; een verplichting waaraan men zich niet kan onttrekken.

   


  (Een sinds de 16de eeuw gebruikelijke zegswijze.)


  Het wil tussen hen niet boteren.

  Ze kunnen niet goed met elkaar opschieten.

   


  (Als het in de karn niet wil boteren, wil de boter zich niet van de melk afscheiden.)


  Het wil niet boteren.

  Het gaat niet zo goed; het wil niet lukken / vlotten.

   


  Het woord voeren.

  Spreken, ook als afgevaardigde, in naam van anderen.

   


  Het zal heel wat aarde in de voeten hebben.

  Het zal nog veel moeite / tijd / voorbereiding kosten vooraleer de zaak rond is.

   


  Het zal wel uitkomen, zei de zot, en hij zaaide zaagmeel.

  Van die zaak komt toch nooit wat van.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - het za


  Het zal zo'n vaart niet lopen.


  Geruststellende opmerking dat het allemaal niet zo erg zal worden.

   


  Het zeil hoog in top hebben.

  Voortvarend zijn.

   


  Het zeil in top halen.

  Zich flink inzetten, inspannen.

   


  (Een schip dat het zeil hoog in top heeft, wil voortgang maken.)


  Het zeil strijken voor iemand.

  Iemand als meerdere erkennen, voor hem onderdoen, zwichten.

   


  (“Het zeil laten zakken” Latijn: “vela contrahere”. Op grote schepen liet men ten teken van eerbied het zeil een beetje zakken.)


  Het zijn allemaal geen dieven daar de honden tegen blaffen.

  Mensen zijn vaak beter dan op het eerste gezicht lijkt.

   


  Het zijn de beste vrienden, die hardst kussen.

  Niet de vleiers, maar zij, die als het nodig is, zelfs harde waarheden zeggen, zijn de ware vrienden.

   


  Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen.

  Zij, die uit nijd en afgunst besproken en belasterd worden, zijn daarom nog niet slecht / de slechteriken.

   


  Het zijn harde noten om te kraken.

  Iets moeilijks waar men moet zien door te geraken.

   


  Het zijn hoge en sterke wallen, die voor het geld nooit omvallen.

  Het zijn sterke mensen die weigeren zich te laten omkopen.

   


  Het zijn niet allen dieven tegen wie de honden blaffen.

  Niet iedereen is zo slecht, zoals hij misschien in eerste instantie lijkt te zijn.

   


  Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen.

  Uiterlijk vertoon bewijst niet dat iemand ook geschikt is.

   


  Het zijn niet allen monniken, die kappen dragen.

  Naar het uiterlijke kan men het innerlijke niet beoordelen.

   


  Het zijn niet allen ridders, die sporen dragen.

  Aan iemands uiterlijk kan men niet afleiden of hij over de juiste capaciteiten beschikt.

   


  Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.

  Mensen die veel geld hebben, geven het al te gemakkelijk uit; in voorspoed gaat men zich te buiten.

   


  Het zijn mooie woorden, maar de eenden leggen de eieren.

  Het draait niet om mooie beloftes, maar het komt op daden aan.

   


  (Dit is een woordspeling: woord = woerd = mannetjeseend. (en "eend" is dan vrouwtjeseend).)


  Het zijn z’n eigen luizen die hem bijten.

  1- Het zijn z’n eigen bloedverwanten die hem de problemen bezorgen.
  2- Hij wordt voor zijn eigen fouten gestraft.

   


  Het zout in de pap niet verdienen.

  Heel weinig verdienen.

   


  Het zout van iemand nuttigen.

  De gastvrijheid van iemand accepteren.

   


  (Engelse zegswijze: to eat a man’s salt)


  Het zou ‘vuil-van-de-vloer’ zijn.

  Goed zo! Als hij weg is, is alles netjes opgeruimd. (cynisch)

   


  Het zwaard om zijn lendenen gorden.

  Hij bereidt zich voor op een aangaan van een strijd.

   


  Het zwaard van Damocles hangt hem boven het hoofd.

  Een continu dreigend en acuut (levens)gevaar, te midden van voorspoed, volkomen onbeheersbaar en onafwendbaar.

   


  (Deze uitdrukking is ontleend aan de geschiedenis van Damocles. Damocles was in de Griekse Oudheid een hoveling van Dionysius de Oudere, tiran van Syracuse. Hij was een vleier die tegen Dionysius zei hoe jaloers iedereen wel op hem was. Dionysius bood hem daarop op een dag een banket aan in zijn paleis. Eerst vond Damocles het fijn om in die weelde te leven, tot hij merkte dat er boven zijn hoofd door Dionysius een zwaard aan een paardenhaar was gehangen om het gevaar te laten zien waardoor iemand, die gelukkig of machtig is, voortdurend wordt bedreigd. Onmiddellijk verloor Damocles de wil om in voortdurende weelde te leven. Bron: wikipedia.)


  Hier druipt het stuivers, en bij u regent het zesthalven.

  Het geld stroomt bij de andere binnen.


  (Een zesthalve was 27,5 cent waard.)


  Hij betert als scharrebier op de tap.

  Hij wordt er geen beter mens op.

   


  (Scharrebier is dun, schraal bier wat ook ‘gemeen’ bier wordt genoemd.)  Hij bevindt zich tussen big en zwijn.

   

  Een puber.  Hij bidt een Onzevader in alle kapelletjes.

  Hij bezoekt alle café's op zijn weg.

   


  Hij danst voordat de fiedel gaat.

  Hij is voorbarig.

   


  Hij denkt dat de gebraden duiven hem daar in de mond zullen vliegen.

  Hij denkt dat hij het daar goed zal hebben, zonder er moeite voor te moeten doen.

   


  Hij die eieren rapen wil, moet zich het kakelen der kippen getroosten.

  Als je wat wil bereiken moet je de hindernissen en ongemakken erbij kunnen/willen nemen.

   


  Hij die zijn bed verkoopt, moet op de stenen slapen.

  Iedereen is verantwoordelijk voor eigen daden en keuzes.

   


  Hij doet een blauwe verontschuldiging.

  Een schijnverontschuldiging, ongemeend.

   


  Hij draagt het Kaïnsteken.

  Hij heeft de doorlopende wenkbrauwen van (ziet eruit als) een misdadiger; hij is wrevelig, nors.

   


  (Naar Kaïn, die zijn broer Abel doodsloeg (Genesis 4:8). Kaïnsteken wordt schertsend gebruikt voor ‘doorlopende wenkbrauwen’ (als kenmerk van misdadigheid of domheid).)


  Hij draagt de luns liever dan het rad.

  Uit gemakzucht is hij nalatig, zelfs ten koste van een ander.

   


  (Een ‘luns’ is een pen die in de as van een wagen wordt gestoken om te beletten dat het rad eraf glijdt. Hij die de luns draagt, en niet voor het rad steekt, laat het rad eraf lopen zodat de wagen omval.)


  Hij eet een bord wasem zonder mes.

  Zonder smaak, enkel eten om zijn honger te stillen.

   


  Hij gaat er op af als Paulus op de Korintiërs.

  Hij doet zijn uiterste best om de onderneming te doen slagen.

   


  Hij gaat er op af met een staand zeil.

  In volle boosheid iemand eens flink de waarheid gaan vertellen.

   


  Hij gaat niet over één nacht ijs.

  Hij is voorzichtig, overdenkt alles goed, neemt geen risico’s.

   


  Hij hangt de mantel op beide schouders.

  Hij is bevriend met beide partijen.

   


  Hij haspelt ermee als een aap in een garenwinkel.

  Hij stuurt alles in de war.

   


  Hij heeft Abraham gezien.

  Hij is 50 jaar geworden.

   


  (Uit joh. 8.57: ..waar de joden op Jezus’ bewering, dat hij abraham heeft gezien, ongelovig reageren met: “Hoe? Gij zijt nog geen 50 jaar, en gij hebt abraham gezien?”)


  Hij heeft allerlei vieren en vijven / vijven en zessen.

  Hij heeft altijd bedenkingen en uitvluchten.

   


  Hij heeft al zijn kruit verschoten.

  Hij heeft al zijn krachten verbruikt, verspild.

   


  Hij heeft bakzeil gehaald.

  Hij heeft zijn standpunt (moeten) laten varen, een nederlaag moeten incasseren.

   


  Hij heeft bromvliegen.

  Hij is niet te vertrouwen.

   


  (Bromvliegen zijn vleesbedervers.)


  Hij heeft buiten de waard gerekend.

  Hij heeft met iemand geen rekening gehouden.

   


  Hij heeft de aap binnen.

  Hij heeft het geld ontvangen; 't geld is binnen.

   


  (Een uitdrukking uit de 17de eeuw. Het woordje ‘aap’ betekent hier een ‘schat’. Zoals de spaarpot van nu, had men vroeger stenen beeldjes in de vorm van apen om er geld in weg te bergen. Later werd ‘aap’ de ‘spaarpot’, en bij overdracht, de inhoud daarvan, de spaarpenningen, het opgespaarde geld.)  Hij heeft de bok aan het touw.

  Hij loopt dronken langs de weg.


  Hij heeft (er) de dampen in.

  Hij heeft een slecht humeur.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - hij hee


  Hij heeft de hoek in de keel (gehemelte) gekregen.


  Hij is aan de haak geslagen, verovert.

   


  Hij heeft de kachel aan. / Hij is kachel.

  Hij is stomdronken.

   


  (Hij is half kachel= (wat) aangeschoten.)


  Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

  Hij heeft wel iets van de zaak vernomen, maar het fijne weet hij er niet van.

   


  Hij heeft de spits afgebeten.

  Hij was de eerste; hij heeft de eerste stap gedaan.

   


  Hij heeft de varkens geschoren.

  Hij is er ongunstig afgekomen.

   


  Hij heeft een tong als een scheermes.

  Hij kan scherp, venijnig praten.
   


  Hij heeft het (bus) kruit niet uitgevonden.

  Hij is niet erg slim.

   


  Hij heeft de kost bij Sint-Joris.

  Hij leeft op kosten van de familie. / Hij zit in het tehuis voor armen.

   


  Hij heeft de laadstok ingeslikt.

  Hij loopt stijfjes, met een kaarsrechte rug.

   


  Hij heeft de lepelziekte.

  Ziek door ondervoeding.

   


  Hij heeft de paal door de oven gewerkt.

  Hij is bankroet.

   


  (Dit gezegde komt oorspronkelijk uit het bakkersambacht. Het werd gezegd van een bakker wiens zaak in verval raakte en failliet ging. De paal is de ovenpaal waarop het brood in de oven werd geschoten.)


  Hij heeft de varkens geschoren.

  Hij is er bedrogen, niet bepaald gunstig vanaf gekomen.

   


  Hij heeft de wereld in een doosje.

  Hij heeft alles wat zijn hart begeert.

   


  Hij heeft een adder aan zijn borst gekoesterd.

  Zijn goedheid werd door de ander misbruikt.

   


  Hij heeft een beestje na een feestje.

  Hij heeft er een kater aan overgehouden.

   


  Hij heeft een bek als een hooischuur.

  Hij heeft een grote, brutale mond.

   


  Hij heeft een goede moer in de korf.

  Hij is met een goede (huis)vrouw getrouwd.

   


  (Moer = moejer, moeke, moeder)


  Hij heeft een duit gezocht en een oortje verloren.

  Hij probeerde een kleine winst te maken en heeft daarbij een grote verloren.

   


  Hij heeft een hoofd als een ijzeren pot.

  Hij heeft een heel goed geheugen.

   


  Hij heeft een klinkend verstand.

  Hij is goed van geld voorzien.

   


  Hij heeft een mond als een lazerusklep.

  Zonder ophouden aan één stuk door blijven ratelen.

   


  (‘lazerus’ (Bargoens, 1914) dronkaard, dronken)


  Hij heeft een mond als een oven.

  Heel brutaal.

   


  Hij heeft een wrijfpaal; daar smeert hij alles aan.

  Hij iemand tot voorwerp van spot of hekeling gekozen. Hij heeft een zondebok waar hij al zijn frustraties op uitwerkt.

   


  (In een weide plaatst men vaak een paal waar de dieren zich kunnen aan wrijven. Deze ‘wrijfpaal’ heeft de betekenis van ‘zondebok’ gekregen.)


  Hij heeft er een hond(je) zien geselen.

  Hij heeft daar zo iets verschrikkelijks gezien, dat hem die plaats doet mijden.

   


  Hij heeft er zijn aspergebedden aangelegd.

  Hij is van plan zich daar lange tijd te vestigen.

   


  (Asperges worden in bedden geteeld en met een speciaal mes in de grond afgestoken. Aspergebedden aanleggen is een langdurig werk, terwijl de oogst pas na verscheidene jaren kan gebeuren.)


  Hij heeft geen nagel om aan zijn gat te krabben.

  Hij heeft niets; hij is straatarm.

   


  Hij heeft geen want naar het schip.

  Zijn vrouw past absoluut niet bij hem.

   


  Hij heeft hem geen nagelbreed in de weg gelegd.

  Hij heeft hem nergens in belemmerd.

   


  Hij heeft het ei met de kip gekregen.

  Hij is getrouwd met een vrouw die ook een kind heeft uit een vorige relatie.

   


  Hij heeft het grof en groot.

  Hij is van alles voorzien.

   


  Hij heeft het grootste gelijk van de vismarkt.

  Hij krijgt gelijk, niet omdat hij het bij het rechte eind heeft, maar omdat hij zo hard schreeuwt.

   


  Hij heeft het hard voor de schenen gehad.

  Hij heeft een zware teleurstelling moeten verwerken.

   


  Hij heeft het halster aan.

  Hij zit onder de plak bij zijn vrouw.

   


  (Een `halster` is een hulpmiddel om paarden aan de hand mee te leiden en kan uit diverse materialen bestaan: leer, touw, nylon enz. Het is een uitvinding uit de middeleeuwen die een touw (meestal om de hals gebonden) verving voor een tuig dat om het hoofd van een paard past)


  Hij heeft het hieltje van de ham gekloven.

  Hij heeft al zijn geld opgemaakt.

   


  Hij heeft het holste water gehad.

  Het ergste van zijn ziekte heeft hij gehad.

   


  Hij heeft het hondengeloof. / Hij heeft het vlees liever dan de botten.

  Hij heeft geen eigen geloof, maar kiest wat hem het beste uitkomt, waar hij echt iets (een tastbaar voordeel) aan heeft.

   


  Hij heeft het in zijn vingertoppen.

  Hij heeft er gevoel voor; hij is er kundig in.

   


  Hij heeft het lood in de bil.

  Hij is verloren; gestraft.

   


  Hij heeft het mad af.

  Hij is uitgeput.

   


  ( ‘Mad’ is een bordspel op de markt gebracht door Parker Brothers. Mad is het best te beschrijven als omgekeerd Monopoly. Het is de bedoeling om als eerste al je geld kwijt te raken.)


  Hij heeft het onderspit gedolven.

  Hij heeft het gevecht verloren.

   


  Hij heeft het rijk voor hem alleen.

  Hij kan doen en laten wat hij wil.

   


  Hij heeft het van eieren gemaakt.

  Hij heeft een minderwaardig prutswerkje afgeleverd.

   


  Hij heeft het vijfde vierendeel.

  Hij wil voor voornamer gehouden worden dan hij is.

   


  Hij heeft het voor het opschaften.

  Hij is de man die het voor het zeggen heeft.

   

  (De kok die het eten opschept bepaalt de samenstelling en de hoeveelheid.)


  Hij heeft het zog van zijn moeder gezogen.

  Hij is net zoals zijn moeder.

     Hij heeft honing op de lippen, maar gal in de keel.

   

  Goed over / tegen iemand praten, maar het niet (goed) menen.  Hij heeft iets in de melk te brokkelen.

  Hij heeft daar enige invloed; zeggenschap.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - hij hee


  Hij heeft iets op het tapijt (de tafel) gebracht.


  Hij heeft iets (te bespreken) voorgesteld.

   


  (“Iets op het tapijt brengen” komt uit het Fransch: ‘mettre une affaire sur le tapis’, daar ‘le tapis’ in Frankrijk tafelkleed betekent en dus gelijk staat met ‘op tafel brengen’. Het Duitsch en Engelsch namen het over als aufs Tapet bringen, en to bring on the carpet. En het Zweedsch met het Finsch sluiten weer de rij met bringa på tapeten, en saattaa tapetille. Bron: Stoett.)


  Hij heeft in de klei gereden.

  Hij heeft een teleurstelling moeten verwerken.

   


  Hij heeft in de la geslapen.

  Hij heeft dat geld (waarschijnlijk) niet eerlijk verkregen.

   


  Hij heeft korte armen.

  Hij heeft te weinig geld.

   


  Hij heeft kromme / lange vingers.

  Hij steelt.

   


  Hij heeft kwik in zijn billen.

  Hij is ongedurig.

   


  Hij heeft lange tenen.

  Hij is overgevoelig en snel beledigd.

   


  Hij heeft last van lepelzucht.

  Hij heeft honger.

   


  Hij heeft lelijke streken op zijn kompas.

  Hij doet soms raar.

   


  Hij heeft luie Evert op zijn rug.

  Hij is loom.

   


  Hij heeft luizen onder zijn staart.

  Hij is iemand die in de gaten moet worden gehouden; hij is niet te vertrouwen.

   


  Hij heeft meerdere ijzers in het vuur.

  Hij werkt aan verscheidene ondernemingen tegelijk; hij heeft meerdere mogelijkheden achter de hand om zijn doel te bereiken.

   


  (Om te smeden, moet de smid herhaaldelijk zijn ijzer in het vuur warmen, wat veel tijd vraagt. Om tijd te sparen bewerkt hij soms twee stukken tegelijk: terwijl er een in het vuur ligt, wordt het andere gesmeed.)


  Hij heeft meer pezen / pijlen op zijn boog.

  Hij heeft nog alternatieven.


  Hij heeft merg in de botten.

  Hij is zeer sterk.

   


  Hij heeft niet veel in de pap te brokkelen.

  Hij heeft niet veel inspraak.

   


  Hij heeft niet veel om de hakken.

  Hij is arm.

   


  Hij heeft niets te kadijzen.

  Hij heeft niets in te brengen.

   


  (In Z.-Nl. betekent ‘kadiezen’ (kadijzen) smullen, smikkelen, bikken; profiteren, snaaien. Men probeerde ook het Franse: “qu'est ce que dis?” in verband te brengen met kadijzen, kardiezen, kediezen, kiskediezen.)


  Hij heeft nog groen koren ten velde.

  Hij heeft nog hele jonge kinderen.

   


  Hij heeft nog iets voor hem in het zout.

  Hij heeft met hem nog een rekening te vereffenen.

   


  Hij heeft nooit een streng recht getrokken.

  Hij voert nooit iets uit.

   


  Hij heeft slechts hooi voor één koe.

  Er een tweede relatie op nahouden kan hij zich financieel niet veroorloven.

   


  Hij heeft te veel wit in de ogen.

  Hij heeft een slecht karakter.

   


  Hij heeft twee linkerhanden.

  Hij is heel onhandig.

   


  Hij heeft van de boom der kennis gegeten.

  Hij is tot inzicht gekomen.

   


  Hij heeft veel noten op zijn zang.

  Hij doet moeilijk, heeft veel praats en/of pretenties.

   


  Hij heeft veel op zijn kerfstok.

  Hij heeft heel wat misdaan of misdaden begaan; hij heeft heel wat op zijn geweten.

   


  (Vroeger was een ‘kerfstok’ een houten stok waarin kerven werden aangebracht die het ‘afrekeningboek’ verving bij mensen die niet konden schrijven. Betalingen werden door insnijdingen aangeduid. Ook de schuldeiser had zo een kerfstok met evenveel inkepingen als de stok van de schuldenaar om op die manier vervalsing onmogelijk te maken. Veel op zijn kerfstok hebben betekende dus oorspronkelijk: veel schulden hebben, diep in de schulden zitten. Tegenwoordig wordt deze zegswijze alleen nog gebruikt voor zedelijke schulden.)


  Hij heeft zich bekeerd van zwijn tot varken.

  Hoe goed hij zich ook voordoet, verbeteren doet hij nooit.

   


  Hij heeft zijn handen zaligheid beloofd.

  Hij wil niet werken.

   


  Hij heeft zijn hemel op aarde verdiend.

  Hij heeft het niet gemakkelijk gehad; hij is altijd zo goed en eerlijk dat hij het beste heeft verdiend.

   


  Hij heeft zijn kaarten op tafel gelegd.

  Hij heeft zijn bedoelingen kenbaar gemaakt.

   


  Hij heeft zijn kodde ingetrokken.

  Hij staat beteuterd te kijken.

   


  Hij heeft zijn kont er netjes ingedraaid.

  Hij heeft zich er op een handige manier ingewerkt.

   


  Hij heeft zijn lijf geborgen.

  Hij heeft veiligheid gevonden.

   


  Hij heeft zijn pen in gal gedoopt.

  Hij geeft bitse kritiek.

   


  Hij heeft zijn rokje gekeerd.

  Hij is van mening veranderd.

   


  Hij heeft zijn schaapjes op het droge.

  Hij heeft genoeg verdiend, om rustig en onbezorgd te kunnen leven.

   


  (Volgens Stoett komt deze uitdrukking uit de 16de eeuw en betekent ‘op het droge’, in veiligheid. Het zou ontleend kunnen zijn aan de gewoonte om schapen, die men liet grazen op gorzen, schorren en kwelders, bij hoogtij naar hoger gelegen of door dijken beschermde gronden in veiligheid te brengen.)


  Hij heeft zijn sporen verdiend.

  Hij heeft bewezen geschikt, bekwaam te zijn.

   


  Hij heeft zijn zeil ingebonden.

  Hij heeft zijn uitgaven moeten beperken.


  Hij hinkt op twee gedachten.

  Hij twijfelt tussen twee dingen.

   


  Hij hoort bij het servies.

  Hij hoort bij de familie.

   


  Hij hoort bij het meubilair.

  Hij staat er maar wat te staan; we zijn het gewend dat hij er altijd is.

   


  Hij houdt de wind eronder.

  Met een niet aflatende strengheid zorgen dat de mensen doen wat hij hun opdraagt.

   


  Hij houdt van het slijk der aarde.

  Hij houdt van geld.

   


  ('Het slijk der aarde', zo noemen we het geld. “Niet waar”, zegt de Britse dichter Oscar Wilde. Niet geld maar gebrek aan geld is het slijk der aarde. Wie vindt nu niet dat hij gebrek heeft aan geld? Wie armoede lijdt, probeert rijk te worden en wie rijk is, wil rijker worden. Veel mensen worden verteerd door geldhonger. Vandaar de jacht op geld, overal.)


  Hij huilt met de honden / wolven waar hij mee in het bos is.

  Hij heeft dan wel een andere mening, maar praat toch met de groep mee.

   


  Hij is aan de pan blijven hangen.

  1- Hij heeft een vrouw leren kennen waar hij is aan blijven plakken.

  2- Hij is ergens onverwacht te gast gebleven.

   


  (Dit gezegde komt oorspronkelijk van gebakken koeken enz. die niet goed loskomen en in de pan blijven kleven.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - hij is a


  Hij is aan het kanaalzwemmen.


  Hij zapt steeds naar ander televisiekanaal.

   


  Hij is aan zijn eerste leugen niet gebarsten.

  Liegen is voor hem een gewoonte.

   


  (Aan / van een eerste leugen gebarsten zijn,
  voor een tweede leugen zijn opgehangen, in een laatste leugen zijn gestikt.)


  Hij is ad patres.

  Hij is naar zijn voorvaderen; hij is overleden.

   


  Hij is altijd de belhamel.

  Hij is altijd de aanvoerder; de boosdoener; de oproerkraaier.

   


  (Wanneer het vee na de oogst op de akkers, onder de hoede van een herder, los rondliep was het de gewoonte om een bel aan een ram te hangen: belhamel (hamel = (gesneden) ram) genoemd, waar de kudde zich kon naar richten.)


  Hij is bij Sint-Joris in de kost.

  Hij eet gratis mee.

   


  (De orde van Sint-Joris: Beierse ridderorde.)


  Hij is daar abt en voogd.

  Hij heeft het daar voor het zeggen.


  Hij is daar thuis als een luis in een spijkerton.

  Hij hoort daar niet thuis.

   


  (Spijkers, net zoals vele andere waren, werden vroeger in tonnen verkocht. Een ton vol spijkers is niet bepaald de plaats waar men luizen zou verwachten.)


  Hij is de dertiende big.

  Hij wordt achteruitgesteld ten opzichte van de anderen.

   


  Hij is de duivel te plat af.

  Hij is erg slim.

   


  Hij is de Duivel van de kruikar gegleden.

  Hij is listig en gemeen.

   


  Hij is de laatste der Mohikanen.

  Hij is de laatste van zijn soort.

   


  (De Mohikanen zijn een indianenstam uit het noordoosten van Noord-Amerika. Tijdens het dieptepunt in 1796 leefden er nog maar 300 Stockbridge-indianen (last of the Mohicans) samen met de Oneida en Brotherton in Upstate New York.)


  Hij is de luis in de pels.

  Hij is het onaangenaam, schadelijk, lastig element.

   


  Hij is de plak en gard ontwassen.

  Hij is de kinderschoenen ontgroeid; hij kan zonder begeleiding.

   


  Hij is diep gezonken.

  Door al dan niet ellendige omstandigheden een minder respectabel mens geworden zijn.


  Hij is een Absalom.

  Hij is een zoon die zich verzet tegen zijn vader.

   


  (Ontleend aan de Bijbel. Absalom of Avshalom, (Hebreeuws: Vader van de vrede, de derde zoon van David, koning van Israël.) werd een poos door zijn vader (Koning David) verbannen omdat hij zijn (half)broer Amnon liet vermoorden die hun (half)zus Tamar had verkracht. Na drie jaar, verzoende hij zich schijnbaar met zijn vader en keerde aan het hof terug. Uiteindelijk leidt Absalom een opstand tegen zijn vader. Hij sterft doordat hij met zijn haren in een boom (een Terebint) blijft hangen en daar wordt gedood door de legeraanvoerder van David, Joab. Vandaar de zegswijze: een Absalom zijn : als zoon opstandig zijn tegen zijn vader.)


  Hij is een Bourgondiër.

  Hij heeft een levensstijl die zich kenmerkt door rondborstigheid, gastvrijheid en liefde voor feesten; een levensgenieter.

   


  Hij is een Christus van palmhout.

  Hij is erg mager.

   


  Hij is een Gallio.

  Hij is een onverschillig man.

   


  (Junius Annaeus Gallio (Cordoba, 1 na Chr. - ± 66 na Chr.) was een Spaans-Romeins politicus uit de eerste jaren van onze tijdrekening.

  Paulus werd door de joden bij Gallio aangeklaagd, maar deze verklaarde de aan-klacht onontvankelijk, omdat hij, uit misprijzen, geen partij wilde kiezen in een religieus geschil onder joden. Hij greep zelfs niet in toen Sosthenes, de overste van de synagoge, vóór zijn rechterstoel een pak ransel kreeg. Bron: Wikipedia.)


  Hij is een Farizeeër.

  Hij is schijnheilig, een huichelaar.

   


  (De Farizeeën,  een Joodse religieuze groep die omstreeks 200 v.Chr. is ontstaan, kenden de Bijbelse wetgeving erg goed en hielden er zeer strak aan. De term farizeeër gebruikt men dan ook om personen aan te duiden die de letterlijke nale-ving van regels belangrijker vinden dan mededogen, al dan niet onder verwijzing naar de oorspronkelijke betekenis van de term in de Bijbel.)


  Hij is een goede bode om de dood te halen.

  Een treuzelaar in het overbrengen van een boodschap.

   


  Hij is een Israëliet zonder bedrog.

  Je kunt hem vertrouwen.

   

  (Johannes 1:48 Jezus zag Natanaël tot Zich komen en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is!)


  Hij is een kind van Naboth.

  Hij is vroeg groot maar laat wijs.

   


  Hij is een lantaarn zonder licht.

  Hij is niet bijster slim.


  Hij is een manusje van alles.

  Iemand die alle (rot)klusjes voor jou opknapt; hij is van alle markten thuis.

   


  Hij is een nul in het cijfer.

  Hij betekent niets, heeft niets in te brengen; een nietsnut.

   


  Hij is een ongelovige Thomas.

  Hij is sceptisch; een ‘eerst-zien-en-dan-geloven’ mens.

   


  Hij is een ouwe zemelknoper.

  Hij is iemand die altijd zeurt. Een zeikerd, zemel, zemelaar, zeur.

   


  Hij is een pilaarbijter.

  Hij is schijnheilig, een huichelaar.

   


  Hij is een politieke tinnegieter.

  Hij praat mee over politiek, zonder er verstand van te hebben.

   


  Hij is een slimme vocativus.

  Een slimmerd; iemand die niet te vertrouwen is, listig.

   


  Hij is een slome duikelaar.

  Een sulletje dat niet veel presteert.


  (Naar Sjloume Duikelaar pseudoniem van Abraham Joseph Swalff (1745- 1819). Marktkoopman en jiddisch schrijver.) 


  Hij is een wachter op Zions muren.

  Hij is een loyaal persoon waar je op kunt bouwen, vertrouwen.

   


  Hij is een wildvang, die het met de vuist houden wil.

  Hij is een woeste, onbesuisde man.

   


  Hij is een wolf in schaapskleren.

  Hij stelt een gehuichelde vriendelijkheid ten toon; een slecht mens die zich goed voordoet.

   


  (Ontleend aan Matth. VII, 15: ‘Maer wacht u van de valsche Propheten, dewelcke in schaeps-kleederen tot u komen, maer van binnen zijnse grijpende wolven’.)


  Hij is een Zebedeüs.

  Hij is een sukkelaar, een tobber.

   


  (Zebedeüs (bijbelfiguur), was een visser die in Galilea leefde in de eerste eeuw na Christus. Hij was vader van zeven zonen waaronder de apostelen Johannes en Jacobus.)


  Hij is een zwijnenvanger.

  Hij heeft O-benen.

   


  Hij is een zwijntjesdief.

  Een fietsendief.

   


  Hij is flink uit de kluiten gewassen.

  Hij is stevig en robuust gebouwd.

   


  “En 't is een keerel uyt den kluyten,

  Die als een kaatsbal op kan stuyten.”

   


  Hij is geboren met een zilveren lepel in de mond.

  Hij is rijk geboren.

   


  Hij is geen vrijer van zijn eerste wambuis.

  Hij is een man met veel ervaring.

   


  Hij is gelukkig, die zich spiegelt aan andermans leed.

  Door vergelijking tot het besef komen dat je het nog niet zo slecht hebt.

   


  Hij is getuigd als een Portugees schip.

  Hij ziet er slordig uit; rommelig, raar aangekleed / opgetut.

   


  Hij is grof gesponnen en los genaaid.

  Hij ziet er sterker uit dan hij is.

   


  Hij is het poeder niet waard om omvergeschoten te worden.

  Hij is geen commotie waard.

   


  Hij is het vingertje naast de duim.

  Hij is onmisbaar; hij neemt een bevoorrechte positie in.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - hij is i


  Hij is in de bonen (en plukt erwten).


  Hij is erg in de war.

   


  (Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) gaat deze zegswijze terug op een oud bijgeloof. Vroeger geloofde men dat tuinbonen (ook wel roomse of grote bonen genoemd) tijdens hun bloei een bedwelmende geur verspreidden die zelfs tot krankzinnigheid kon leiden als men daarbij in slaap viel. Ook F.A. Stoett vermeldt dat de geur van bloeiende bonen ervoor kon zorgen dat iemand bedwelmd raakte en raar ging doen. Bron: onzetaal.nl)


  Hij is in een leugen gebarsten.

  Hij is voor zijn leugen gestraft.

   


  Hij is in de lappenmand.

  Hij sukkelt een beetje, voelt zich wat onpasselijk, een beetje ziek.

   


  (Een lappenmand (lorrenmand) is een mand waarin men verstelwerk legt.)


  Hij is in zijn nopjes.

  Hij is in zijn schik, verheugd.

   


  (Vroeger waren de kleren die ze droegen op een feest (de feestgewaden) versierd met noppen (knopjes, pluisjes). Vandaar de associatie ‘noppen’ met verheugd zijn.)


  Hij is in zijn wiek geschoten.

  Hij is beledigd.

   


  Hij is met de kous op de kop thuisgekomen.

  Zijn onderneming is mislukt; hij is afgewezen, teleurgesteld.

   


  (Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) werd deze zegswijze oorspronkelijk gebruikt voor 'berooid of onverrichter zake terugkomen van een reis'. F.A. Stoett vermeldt met de kous op het hoofd (of op den kop) thuiskomen: een zegswijze die vaak gebruikt werd in verband met een mislukt examen of een afgewezen huwelijksaanzoek. Bron: onzetaal.nl.)


  Hij is met de lantaarn aan de dissel vertrokken.

  Hij is in alle stilte naar een onbekende bestemming vertrokken.

   


  (Een dissel is een buis of V-vormige stang waarmee men een wagen, koets of aanhangwagen koppelt aan het trekdier of het trekkende voertuig, bijvoorbeeld een auto, vrachtwagen of tractor.)


  Hij is met de noorderzon vertrokken.

  Hij is ongemerkt vertrokken; heimelijk op de vlucht geslagen.

   


  (Noorderzon betekende 'middernacht'; letterlijk wilde de uitdrukking dus zeggen: 'om middernacht vertrekken'. F.A. Stoett geeft de volgende verklaring: "In die landen, waar de zon gedurende een tijd van het jaar niet ondergaat, schijnt zij, wanneer het bij ons nacht is, uit het noorden. Vandaar dat men in de 17de eeuw ‘onder de noorderzon’ middernacht verstond, evenals onder zuiderzon den middag." Bron: onzetaal.nl.)


  Hij is met de rapklomp gaan lopen.

  Hij moet ’s nachts in allerijl de dokter gaan halen.

   


  (De ‘rapklomp’ een gebarsten klomp die in de stilte van de nacht bij haastig lopen een hard klepperend geluid maakt.)


  Hij is met zijn gezicht in de erwten gevallen.

  Hij heeft een pokdalig, pukkelig gezicht.

   


  Hij is met zijn verkeerde been uit bed gestapt.

  Hij is slecht gehumeurd.

   


  (Latijn: sinistro pede profectus est, hij is met het linkerbeen het eerst op stap gegaan.)


  Hij is naar de pieleendjes.

  Hij is weg; vertrokken; verdwenen.

   


  (Tamme en wilde eenden worden ook pielen of pieleendjes genoemd.)


  Hij is oordje gierig en stuivertje zot.

  Met kleine bedragen is hij heel precies, maar grote bedragen geeft hij vlotjes uit.


  Hij is op de (zijn) tenen getrapt.

  Hij is gekrenkt, beledigd.

   


  Hij is op geen vergiettest gezouten.

  Omdat hij wil bewijzen hoe verstandig hij is, gaat hij geen debat uit de weg.

   


  Hij is penningwijs en pondzot.

  Hij gaat van het ene uiterste in het andere en weet geen middenweg te bewandelen.

   


  (Engelse versie: “he is penny wise and pound foolish”; Nederlandse versie: “centens wijsheid is guldens domheid”)


  Hij is ruiter / ridder te voet geworden.

  Zijn zaak is achteruit gegaan; hij heeft goede dagen gekend maar is nu straatarm.

   


  Hij is te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken.

  Een puber.


  Hij is te stom om voor de duivel te dansen.

  Hij is erg dom.

   


  Hij is te vangen als een aal bij zijn staart.

  Je krijgt hem nooit te pakken.

   


  Hij is uit de loog geborsteld.

  Hij is netjes gekleed. Hij draagt een keurig pak.

   


  (Loog is een oplossing van as, zout e.d. in water, waarmee men wast. Eens de kleren gewassen en gedroogd, dan werden ze nog geborsteld om de laatste sporen van loog te verwijderen. Een pak dat "uit de loog geborsteld is", werd dus zojuist gewassen.)


  Hij is uit zijn lood geslagen.

  Hij is verward; zijn kluts kwijt.

   


  Hij is van de brouwer zijn hond gebeten.

  Hij drinkt graag bier.

   


  Hij is van de gaffel in de greep gevallen.

  Het gaat hem nu minder, slechter dan voorheen.

   


  (Een ‘gaffel’ is een twee-tandig hooivork. De greep echter, heeft drie of meer tanden en dient (oa.) om mest mee op te rapen.)


  Hij is van de geldduivel bezeten. / Hij wil de Mammon dienen.

  Hij is geldzuchtig, hebgierig.

   


  (De Mammon, een afgod bekend uit de Bijbel, is een christelijk symbool voor "het beheerst worden door geld". Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom, dat als een god werd vereerd.)


  Hij is van den ketting.

  Hij is uitgelaten van vreugde.

   


  (Oorspronkelijk werd dit gezegd over een hond, die bevrijd van de ketting, losgelaten werd.)


  Hij is van groen hout gemaakt, dat in de zon is kromgetrokken.

  Hij is mismaakt.


  Hij is van het ganzenbord afgelopen.

  Hij is erg mager.

   


  Hij is van het houtje.

  Hij is rooms-katholiek.

   


  Hij is verdronken, eer hij water gezien heeft.

  Hoewel totaal onervaren, heeft zich aan een meisje gebonden. Hij is niet eens volwassen.

   


  Hij is voor de duivel (duvel) niet bang!

  Hij is helemaal niet bang!

   


  Hij is voor één gat niet te vangen.

  Hij is niet gemakkelijk, of in 't geheel niet te vangen.

   


  (Onder ‘gat’ moet men volgens het Ndl. Wdb de opening of mond van één van de pijpen (gangen) van een hol verstaan waarin dassen, vossen of konijnen zich ophouden. Deze dieren hebben meer dan één uitweg aan hun hol. Spant men een net voor het ene gat, dan ontsnappen ze door het andere.)


  Hij is zo fijn als gemalen kippenstront.

  Hij doet zich vroom voor, maar is het in werkelijkheid niet.

   


  Hij is zo fijn als gemalen mosterd.

  Hij is heel preuts.

   


  Hij is zo fijn gemalen als poppenstront.

  Hij is streng godsdienstig.

   


  Hij is zonder spat of gal.

  Hij is zonder gebreken.


  Hij jaagt alles door het halsgat.

  Hij geeft alles uit aan eten en drank.

   


  Hij jaagt het varken in de ketel.

  Hij is een egoïst die alles voor zichzelf wil houden.

   


  Hij kan bergen verzetten.

  Veel werk verrichten; bijna het onmogelijke volbrengen.

   


  (Uit de Bijbel, Matt. 17,20:  “zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen: ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan”.)


  Hij kan de bot gallen.

  Hij kan de lastige opdracht aan.

   


  Hij kan een potje bij hen breken.

  Van hem wordt veel meer getolereerd dan van een ander.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden H - hij ka


  Hij kan het gras horen groeien.


  Een buitengewoon eigenwijze man die denkt alles beter te weten.

   


  Hij kan liegen, dat de luizen op zijn kop barsten.

  Schaamteloos liegen.