De betekenis van Spreekwoorden, Gezegden, Zegswijzen en Uitdrukkingen


Zoeken in blog


Favorieten & Bronnen
 • Van Dale
 • Synoniemen.net
 • Etymologiebank
 • Citaten.net
 • Wikipedia
 • Onzetaal.nl
 • Vaartips.nl • Y


  In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood
  -
  Fernand Auwera
  Y

  In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk

  -
  Janus Arony 


  Y

  De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos
  -
  Elizabeth von Arnim 


  Y

  Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken 


  Y

  Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde
  -
  John Newton Baker 


  Y

  Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten
  -
  Georges van Achard 


  Y

  Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand
  -
  Jean Anouilh 


  Y

  Liefde is altijd ongerust zijn om de ander
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen
  -
  Alain


  Y

  De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind
  -
  Alain


  Y

  Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven
  -
  Aragon, Louis Aragon 


  Y

  Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen
  -
  Honoré de Balzac 


  Y

  Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze van elkaar in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet die leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder naast degene, die hem 't liefst is
  -
  Ina Boudier Bakker 


  Y

  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop
  -
  Gaby van den Berghe  Y
  Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde
  -
  Herman Pieter de Boer  Y

  Een goede test voor de ware liefde is of je
  de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen
  -
  W. N. P. Barbellion  Y

  De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven
  -
  Louis Paul Boon  Y

  Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat
  -
  Phil Bosmans  Y

  Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt
  -
  Guy Bernaers  Y

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid
  -
  Comtesse Diane de Beausacq  Y

  Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben
  -
  R.G. Binding  Y

  Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog
  -
  Joseph Bisig  Y

  Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad
  -
  Jorge Luis Borges  Y

  Oordeel niet zonder liefde in je hart

  -
  Paul van den Bergh


  Y

  Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde
  -
  Louis Paul Boon


  Y

  Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen
  -
  Charles Baudelaire  Y

  Afwezigheid is voor de liefde wat wind
  is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote
  -
  R. de Bussy-Rabutin  Y

  Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid
  -
  L. M. van den Brande  Y

  Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet
  -
  Burton, Robert Burton


  Y

  Het beste bewijs van liefde is vertrouwen
  -
  Joyce Brothers


  Y

  De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Fouten zie je dik als de liefde dun is
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook
  -
  Marc Callewaert  Y

  Ik wil proberen meer
  terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde
  -
  Eric Burdon  Y

  Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan
  -
  Dorothy Briggs


  Y

  Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft
  -
  J. Cabanis


  Y

  Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken
  -
  Marc Callewaert


  Y

  Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is
  -
  Chevalier de Bouffiers


  Y

  Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: "Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?"
  -
  Cees Buddingh


  Y

  In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère  Y

  Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid
  -
  Elias Canetti  Y

  Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen
  -
  Martine Carol  Y

  De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben
  -
  Jacques Chardonne  Y

  Echte liefde kent geen schuldgevoel
  -
  Simon Carmiggelt  Y

  De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar
  -
  Maurice Chapelan  Y

  Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw
  -
  Achille Chavee  Y

  Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets
  -
  Harold Coffin  Y

  Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen
  -
  Albert Camus  Y

  Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen
  -
  Maurice Chevalier  Y

  Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is
  -
  Francois René de Chateaubriand  Y

  Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm
  -
  Amy Carmichael  Y

  De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen
  -
  David Cohen  Y

  Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat
  -
  Simon Carmiggelt  Y
  Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct
  -
  Paul Carvel
  Y

  Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren
  -
  Jan Hein Donner  Y

  Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop
  -
  Henry Drummond  Y

  In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven
  -
  L. Desnoyer  Y

  Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan
  -
  J. L. M. Descalzo  Y

  Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden
  -
  Marlene Dietrich  Y

  Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer
  -
  Marlene Dietrich  Y

  De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten
  -
  Andre Demedts  Y

  De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand
  -
  Dirk Coster  Y

  Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting
  -
  G. Crabbe  Y

  Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat
  -
  Dirk Coster  Y

  Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid
  -
  R. Dehmel  Y
  De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten
  -
  Dirk Coster  Y

  Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden
  -
  Yves de Constantin  Y

  Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt
  -
  Dirk Coster  Y

  Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen
  -
  B. Desjoemhur  Y

  Liefde maakt het gezicht mooi
  -
  Fjodor M. Dostojewski  Y

  De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee
  -
  John Donne  Y

  Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde
  -
  Anton van Duinkerken  Y

  Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind
  -
  Sean Connery  Y

  Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen
  -
  Fisas, C. Fisas  Y

  Waar liefde is, is leven
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”
  -
  Erich Fromm  Y

  In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven
  -
  Erich Fromm  Y

  De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden
  -
  Albert Ellis  Y

  Liefde is je een kater drinken omwille van een poes
  -
  C. Eyckmans  Y

  Liefde kun je evenmin verbergen als hoest
  -
  Erasmus  Y

  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken
  -
  André Frossard  Y

  De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie
  -
  Erich Fromm  Y

  Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach  Y

  Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
  -
  Erich Fromm  Y

  Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren
  -
  P. Éluard  Y

  Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken
  -
  Anatole France  Y

  Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger
  -
  P. Fletcher  Y

  Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach

   


  Y

  Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat wij nalaten in ons leven als wij er niet meer zijn
   -
  Onbekend
  Y

  Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde houdt niet op
  waar leven eindigt
  -

  Onbekend
  Y

  Je liefde, warmte en zorgzaamheid, kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud en het heeft het onze verrijkt
  -
  Onbekend
  Y

  De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen
  -
  Onbekend
  Y

  Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde
  -
  Henry de Montherlant
  Y

  Geluk veroudert niet, evenmin als liefde
  -
  Henriette Mooy
  Y

  Een redmiddel tegen de perfectie: liefde

  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Kunst is liefde in elke daad
  -
  Paul van Ostaijen
  Y

  De tijd vliegt, de zon komt en de schaduwen vallen. Laat ze maar gaan, want de liefde stijgt uit boven alle
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is
  -
  Guy Mortier
  Y

  De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte wel tegen de ouderdom
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip
  -
  Nash Ogden
   
  Y

  Liefde streeft maar één ding achterna: het welzijn van de geliefde. Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn. Daarom is de liefde een beloning van zichzelf
  -
  Thomas Merton
  Y

  Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt
  -
  Bart Mesotten
  Y

  Als ‘t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding
  -
  Willem de Merode
  Y

  Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is
  -
  Nel Noordzij
  Y

  Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is eenvoudig in haar oorsprong, verwarrend in haar verloop
  -
  Henriette Mooy
  Y

  De liefde is het drama van de verwezenlijking, van de verbinding
  -
  Henry Miller
  Y

  Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde laat de tijd voorbijgaan. De tijd laat de liefde voorbijgaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Overspel: de toepassing van de democratische gedachte op de liefde
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Geweld kan uiting zijn van liefde, onverschilligheid nooit
  -
  Leo Mets
  Y

  Vriendschap is liefde op het eerste woord
  -
  Harry Mulisch
  Y

  De liefde is net als de zee: ze omringt alles
  -
  Wouter Olthof
  Y

  Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is
  -
  Alfred de Musset
  Y

  Het is met de liefde net als met het eten van paddestoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is
  -
  Nana Mouskouri
  Y

  Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen
  -
  David Niven  Y

  De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen
  -
  John Henry Newman  Y

  In de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl is
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn
  -
  Desmond Morris
  Y

  Liefde maakt vindingrijk
  -
  Molière  Y

  Liefde noch vriendschap hoeven te krijgen wat ze kunnen geven
  -
  Alfred de Musset  Y

  Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking
  -
  Vladimir Nabokov
  Y

  De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader
  -
  Henry de Montherlant  Y

  De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière  Y

  Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière
  Y

  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh

  Y

  Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van
  -
  Theo van Gogh

  Y

  Afstand loutert. De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Men zegt: liefde kent geen grenzen. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst
  -
  Jean-Luc Godard

  Y

  Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde?
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  De enige echte liefde is de onmogelijke liefde
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt
  -
  M. Grépon

  Y

  De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt
  -
  Ellen Glasgow

  Y

  Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering
  -
  Guido Gezelle

  Y

  Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?
  -
  Lee Iacocca

  Y

  Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde
  -
  Hermann Hesse

  Y

  Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf
  -
  Victor Hugo

  Y

  Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden
  -
  Hella S. Haasse

  Y

  Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel
  -
  Sacha Guitry

  Y

  Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk
  -
  Henri-Floris Jespers

  Y

  Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar
  -
  Toon Hermans

  Y

  Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven
  -
  Georges Guilbert

  Y

  De liefde die we geven is de enige die we houden
  -
  Elbert Hubbard

  Y

  Zonder romantiek is er van liefde geen sprake
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe
  -
  Jan Greshoff

  Y

  De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen
  -
  Henri Jeanson

  Y

  Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen
  -
  F. Hellers

  Y

  Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken.
  -
  Wouter Jaspers

  Y

  Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij
  -
  Toon Hermans

  Y

  Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten
  -
  Jan Greshoff
   
  Y

  Plezier van liefde duurt een moment. Pijn van liefde duurt levenslang

  -
  Jean Pierre Claris de Florian

  Y


  Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme

  -
  Erich Fromm
  Y


  Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde

  -
  George Eliot
  Y


  Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt

  -
  E. von Feuchtersleben
  Y


  Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen

  -
  Ferrucci
  Y


  De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen

  -
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Y


  Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten

  -
  Werenfridus van Elst
  Y


  De tong van de liefde ligt in de ogen

  -
  Louise Fletcher
  Y


  Er is in iedere omhelzing een moment waarop de geliefde al niet meer bij ons is

  -
  Gustave Flaubert
  Y


  Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het ‘liefdesobject’, bepaalt

  -
  Erich Fromm
  Y


  Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde

  -
  Erich Fromm
  Y


  De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden

  -
  Erich Fromm
  Y


  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde

  -
  Erich Fried

  Y

  Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt

  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y


  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken

  -
  André Frossard
     Y


  De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Liefde tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst
  -
  Jan Greshoff
  Y


  Liefde maakt een smal bed breed
  -
  Bertus Aafjes
  Y


  Het hart is een beest dat je moet wantrouwen. De intelligentie is er ook een, maar die heeft het nooit over de liefde
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen
  -
  Renate van Gool
  Y


  De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit
  -
  Marnix Gijsen
  Y


  De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde
  -
  Julien Green
  Y


  De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele vreselijke betekenis van ons bestaan verborgen
  -
  Maxim Gorki
  Y


  De haat is partijdig, maar de liefde nog meer
  -
  Johann Wolfgang von Goethe
  Y


  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh
  Y


  Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst
  -

  Gerhart Hauptmann
  Y


  Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op
  -

  Audrey Hepburn

  Y


  Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch al een waanzin!
  -

  Heinrich Heine

  Y


  Als de honger groot is, is de liefde klein
  -

  Anastasius Grün

  Y


  De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig
  -

  Ernest Hemingway

  Y


  Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen;
  wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is
  -

  Adriaan Roland Holst

  Y


  Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben
  -

  Jerome K.

  Y


  Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties
  -

  M. Hirschfeld

  Y


  Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze
  -

  Samuel Johnson

  Y


  Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer
  -

  J.B. Gresset

  Y


  De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf
  -

  William Hazlitt

  Y


  Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen
  -

  H.S. Hulbert

  Y


  Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet
  -

  Hermann Hesse

  Y


  Liefde is een fanclub met slechts twee leden
  -

  Adrian Henry

  Y


  Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid
  -

  Jan Greshoff

  Y


  Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet
  -

  Franz Kafka

  Y


  De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer
  -

  Harry Kemp

  Y


  Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt
  -

  Franklin Jones

  Y


  De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen
  -

  Alphonse Karr

  Y


  Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis
  -

  O. van Kesteren

  Y


  Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles
  -

  James Joyce

  Y


  Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde
  -

  Nikos Kazantzakis

  Y


  Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar
  -

  Tom Jones

  Y


  De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel
  -

  Benjamin Jowett

  Y


  Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom
  -

  Sören Kierkegaard   


  Y


  Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden
  -
  Samuel Johnson

  Y


  Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben
  -
  Sören Kierkegaard

  Y


  Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat
  -
  Mark King
  Y


  Gewoonte baart liefde
  -
  Lucretius

  Y

  Kunst is een uitdrukking van liefde
  -
  Maharishi

  Y


  De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde
  -
  William Law

  Y


  Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen

  -
  Og Mandino

  Y


  Liefde is verleden tijd voor lief
  -
  T. van Lieshout

  Y


  Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten
  -
  Rene de Masny

  Y


  Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn
  -
  Luc Lamon

  Y


  Flirten: amateurisme in de liefde
  -
  Rene de Masny

  Y


  De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap
  -
  Ischa Meijer

  Y


  Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder
  vragen
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn

  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt

  -
  Kees van Kooten

  Y


  Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde

  -
  Karl Kraus

  Y


  Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever

  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel

  -
  Alphonse de Lamartine

  Y


  Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst

  -
  Jan Ligthart

  Y


  Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen
  -
  Rutger Kopland

  Y


  Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden
  -
  André Maurois

  Y


  De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets
  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent
  -
  Hannes Meinkema

  Y


  Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen
  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch
  -
  André Maurois

  Y


  We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was
  -
  Francois Mauriac

  Y


  De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen

  -
  Paul Léautaud

  Y


  Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt
  -
  Rosa Luxemburg

  Y


  De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle
  -
  Julie de Lespinasse

  Y


  Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid

  -
  Mme de Knorr

  Y


  Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden
  -
  Valerius Maximus

  Y


  Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen
  -
  Kees van Kooten

  Y


  Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde
  -
  Tsoe Li

  Y


  Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde
  -
  George Macdonald

  Y


  Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is
  -
  Gerd de Ley

  Y


  Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken

  -
  Hildegard Knef

  Y


  Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft
  -
  Leffert Laam

  Y


  Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk
  -
  Gabriel Laub

  Y


  Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden
  -
  Machiavelli

  Y


  Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen
  -
  Machiavelli

  Y


  Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  Ik zal altijd een priester van de liefde zijn

  -
  David Herbert Lawrence
  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -

  Ovidius
     Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -

  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -

  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint. Bij de vrouw is het juist omgekeerd
  -
  Gerard Reve  Y

  Een directe liefde is beter dan een afgeleide liefde, maar een afgeleide liefde is beter dan onverschilligheid
  -
  Siegfried E. van Praag

   


  Y

  Er zijn ogenblikken in de liefde waarop het onmogelijk is te weten of men oprecht is of niet
  -
  Etienne Rey  Y

  De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende
  -
  Joseph Roth  Y

  Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is
  -
  Jo Ropcke  Y

  Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen
  -
  Siegfried E. van Praag
     Y

  Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ware liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinig hebben ze gezien
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Die liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt
  -
  Maurice Roelants  Y

  Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter
  -
  Plato  Y

  De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man
  -
  S. Reyes
     Y

  Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde
  -
  Plato  Y

  Liefde is een bron van zorg en angst
  -
  Ovidius  Y

  De ogen zijn de leiders van de liefde
  -
  Propertius  Y

  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen
  -
  Plato  Y

  Schoonheid is zichtbaar geworden liefde
  -
  Plato  Y

  Dronkenschap maakt twee mooie dingen groter: moed en liefde
  -
  Jean Paul  Y

  Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan
  -
  Cliff Richard  Y

  Een huwelijk wordt niet gelukkig door liefde, integendeel. Een huwelijk wordt gelukkig door verstand
  -
  Jean Paul  Y

  Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De lui die de een na de ander verslinden zijn tot geen liefde in staat. Die indruk krijg je toch bij dat soort mannen; het zijn net pralende foxterriërs
  -
  Annie Romein-Verschoor  Y
  Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van

  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Liefde noemt men de ontoerekeningsvatbaarheid van de toerekeningsvatbare
  -
  Alfred Polgar  Y

  Liefde vereenvoudigt het leven. Men heeft dan niets anders meer in het hoofd
  -
  H. Reimann  Y

  In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het leven
  -
  Theodore Roosevelt  Y

  Er is in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De arbeid is de hoogste openbaring der liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  De liefde kan niet van één klant komen
  -
  Alexander Pola  Y

  De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond
  -
  Siegfried E. van Praag  Y

  De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht
  -
  Anthony Quinn  Y

  Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde
  -
  Ramakrishna  Y

  Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet
  -
  Etienne Rey  Y

  De arbeid is de grootste openbaring van de liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven
  -
  Cesare Pavese  Y

  De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat...
  -
  Franklin D. Roosevelt
  Y

  Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst
  -

  Felix Timmermans
  Y

  Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is
   -
  L. Vandepitte
  Y

  Liefde is: wanneer het verlangen dat de ander naar je verlangt, je zozeer aangrijp dat je denkt eraan te sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Je kunt de liefde niet aanraken, maar je voelt hoe haar zoetheid overal in je sijpelt
  -
  Annie Sullivan
  Y

  Liefde is: ‘s avonds samen in stereo hoesten in bed
  -
  L. Verbeeck
  Y

  Alle tijd die niet is besteed aan liefde, is verdaan
  -
  Tasso
  Y

  In de liefde zijn de vrouwen professionals en mannen amateurs
   -
  Francois Truffaut
  Y

  Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Ach, wat maakt de liefde de mens toch slap en sterk
  -
  Felix Timmermans
  Y

  Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer
  -
  Hélène Swarth

  Y

  Vijftien verkoudheden had hij reeds gevat en hij was van alle genezen, uitgezonderd van de eerste. Zo gaat het ook met de liefde
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Jaloezie volgt als een loodsvisje de haai der liefde
  -
  Eric van der Steen


     Y

  Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen
  -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Door de ervaring in de liefde begaat men dezelfde dwaasheden in dezelfde omstandigheden
  -
  Jan Vercammen
  Y

  De liefde met de grootste gevolgen is die met de kleinste oorzaken
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Het aantal maakt de spoeling dun. Hoe meer mensen men lief heeft, des te wateriger wordt de liefde
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is van een aanbiddelijke kortzichtigheid
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangen
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De eerste liefde maakt een meisje wijzer, de tweede maakt een jongen minder dom
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is de enige beloning die nooit verdiend is
   -
  Jan Vercammen
  Y

  In de liefde gebeurt vaak het enige wat men niet voorzien heeft
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is dromen van wat men nog niet heeft en wat men slechts dromerig vermoedt
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De grote liefde is die, die je nooit hebt gehad
  -
  Peter Ustinov
  Y

  De eerste plicht van liefde is luisteren
  -
  Paul Tillich
  Y

  Liefde is lentezonneschijn, in het voorjaar zijn immers de wolken niet van de lucht
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Men gelooft doorgaans dat de eerste liefde de laatste is, en de laatste de eerste
  -
  A. Souret
  Y

  In de liefde triomfeert de Eros, in het huwelijk de erosie
  -
  Eric van der Steen

  Y

  Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen
  -
  Philippe Soupault
  Y

  De liefde is sterker dan dood of doodsangst, alleen door haar, alleen door de liefde blijft het leven bestaan
   -
  Iwan Toergenjew
  Y

  Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft
   -
  Jan Vercammen

  Y

  De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven
  -
  Vergilius
  Y

  Liefde is datgene wat men samen met een ander heeft doorgemaakt
   -
  James Thurber

  Y

  In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen
  -
  John Travolta
  Y

  Een idealist is iemand wiens liefde voor geld onbeantwoord blijft
  -
  T. Troll
  Y

  Bestendigheid is de hersenschim van de liefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  De meeste mannen houden een levendig gevoel van eigenliefde voor liefde
  -
  Mme de Tencin

  Y

  Het zijn dominees en zedenprekers die betaalde liefde afschilderen als en associëren met ‘goedkoop’. De werkelijkheid leert anders
   -
  Henk Spaan
  Y

  In de liefde komen al deze ondeugden voor: beledigingen, achterdocht, vijandigheden, wapenstilstand, oorlog, en weer vrede
   -
  Terentius
  Y

  Liefde is als het verlangen om verlangd te worden je zo sterk pakt dat je eraan kunt sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Liefde is niet zo fijngevoelig als eigenliefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  Liefde is zelfverloochening, ziedaar het enige geluk dat niet van toeval afhangt

  -

  Leo Tolstoy

  Y

  Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid
  -

  Rabindranath Tagore


     Y

  Iedere tijd heeft zijn eigen liefde
  -
  Leo Tolstoy
  Y

  Afwezigheid nu en dan is in de liefde van goede invloed en houdt haar klaar en stralend
  -
  Robert Louis Stevenson

  Y

  Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in ‘t geheel niet tot liefde in staat te zijn
  -
  W. M. Thackeray

  Y

  Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht
  -
  R. W. Trine

  Y

  De hoofdbeginselen van het waarachtige christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door nederigheid en liefde
  -
  Leo Tolstoy

  Y

  Ieder wordt dichter, ook de meest prozaïsche mens, wanneer de liefde hem bevangt
  -
  Symposion

  Y

  In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkaar aan het strijden
   -
  Publilius Syrus

  Y

  Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat
  -
  Mo Tzoe

  Y

  Ontsteek de lamp van de liefde met je leven!
  -
  Rabindranath Tagore
  Y

  Liefde is niet echt liefde zonder een zekere vorm van krankzinnigheid
   -
  Tsjang Tsjau

  Y

  Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Er is pas sprake van echte liefde als je elkaar niet meer wilt verbeteren
  -
  V. Uyen
  Y

  Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis
   -
  Harry Clement Stubbs
  Y

  Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk
   -
  Carmen Sylva
  Y

  De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond
  -
  Stendhal
  Y

  Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de meest neerslachtige persoon gelukkig te maken
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat
  -

  Swami Sivananda Sarasvati
  Y

  In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kent
  -

  Schulz
  Y

  Er bestaat maar één geluk in het leven: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien
  -

  George Sand
  Y

  Liefde verkwikt als zonneschijn na regen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is niets anders dan onszelf te ontdekken in de ander, en de vreugde van de herkenning
  -

  Alexander Smith
  Y

  Liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle andere

  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is onverenigbaar met vrees
  -

  Seneca  Y

  Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan
  -

  Seneca
  Y

  Het pad van ware liefde was nooit effen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting
  -

  Antoine de Saint-Exupéry
  Y

  Echte liefde is in zijn jeugd de hemel bestormen en in de wolken huizen, en eenmaal de jeugd voorbij, met de aarde genoegen nemen
  -

  Julien Roufie
  Y

  Liefde is als een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden
  -

  Peter Sirius
  Y

  Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Wanneer het over liefde gaat, kan een meisje altijd veel vlugger luisteren dan een man praten
  -

  Helen Rowland
  Y

  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort
  -

  Iran Sjahr
  Y

  Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap
  -

  George Sand
  Y

  Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid
  -

  William Shakespeare
  Y

  De gulden tijd van de eerste liefde
  -

  Friedrich von Schiller
  Y

  De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde
  -

  William Shakespeare
  Y

  Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien

  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde en roem zijn voedsel voor dichters
  -

  Percy Bysshe Shelley
  Y

  Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende
  -

  Frank Sinatra
  Y

  Liefde op het eerste gezicht is het excuus van mannen voor het feit dat ze ‘t druk hebben
  -

  E. Sommer
  Y

  Men stelt maar al te graag de liefde aansprakelijk voor de vergissing die men beging
  -

  J. Sanial-Dubay  Y

  Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde zelden hartstocht

  -

  Peter Sirius
  Y

  De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt
  -

  Peter Sirius
  Y

  Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde
  -

  Yves Saint-Laurent
  Y

  Achting maakt niet steeds vriendschap; maar vriendschap kan niet bestaan zonder achting; dit is een van haar voordelen boven de liefde
  -

  Mlle de Scudéry
  Y

  Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde

  -

  Robert Saitschick
  Y

  Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel
  -

  Bertrand Russell
  Y

  De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw
  -

  Wim Sonneveld
  Y

  Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie
  -

  Peter Sirius  Y

  Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefde
  -

  Antoine de Saint-Exupéry

     Y

  Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan
  -

  R. de Vries
  Y

  Alleen de liefde kan je hart breken
  -

  Neil Young  Y

  Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft
  -

  Gerard Walschap
  Y

  Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn
  -

  Mae West  Y

  De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd
  -

  Hendrik de Vries
  Y

  Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek
  -

  Boris Vian
  Y

  Platonische liefde is liefde boven de schouders
  -

  Thyra Samter Winslow
  Y

  Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Een onmogelijke liefde is de ware liefde
  -

  Koos van Zomeren
  Y

  Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren
  -

  Marianne Williamson
  Y

  In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen
  -

  William B. Yeats
  Y

  Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige
  -

  Otto Weiss
  Y

  Als Christus zegt: “Vergeeft uw vijanden”, zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Liefde is geen troost, liefde is licht
  -

  Simone Weil
  Y

  Medelijden is de ergste vijand van de liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Het toppunt van liefde is samen gapen
  -

  Thera Westerman
  Y

  Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat
  -

  Leo Vroman
  Y

  Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken
  -

  R. West
  Y

  Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen!
  Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!
  -

  Vergilius
  Y

  Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde
  -

  Ernst Wiechert
  Y

  De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje
  -

  Thomas Wright
  Y

  Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde
  -

  William Wordsworth
  Y

  Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn
  -

  Oswald Wynd
  Y

  Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel
  -

  C. Vigil
  Y

  Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt
  -

  Oscar Wilde

   

     Y

  Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn
   -

  Ethel Portnoy  Y

  De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen
  -
  Marcel Pagnol  Y

  Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt
  -
  Oscar Wilde


  Y

  Word nooit verliefd op het profiel van een vrouw, want je moet er ‘en face’ mee leven
  -
  Sacha Guitry


  Y

  Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: “Ik wou dat je een kannibaal was”
  -
  Gaston van Camp


  Y

  Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker
  -
  Ayres Alex


  Y

  Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen
  -
  P. Lebeau


  Y

  Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man
  -
  Sacha Guitry  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken


  Y

  Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt
  -
  Paul Reboux
   


  Y

  Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen
  -
  J. van Geelen  Y

  Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander
  -
  Etienne Rey  Y

  Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten
  -
  Daniël Stern


  Y

  Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf
  -
  Jean Pierre Claris de Florian


  Y

  Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen
  -
  Woody Allen  Y

  Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is
  -
  Renate Rubinstein  Y

  Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk
  -
  Joris Janssen


  Y

  “Eindelijk kom je!”zei de boom verliefd toen de man zich morsdood reed
  -
  Bart Mesotten

   


  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -
  Ovidius

   


  Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -
  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -
  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden B - beter


  Beter laat dan nooit.


  Het is beter dat iets een beetje te laat komt, dan dat het nooit gebeurt.
  Beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen.


  Verkies wijsheid boven uitdaging.
  Beter onbegonnen dan nooit beëindigd.


  Als je met iets begint moet je het afmaken; anders kun je er beter niet aan beginnen.
  Beter onrecht lijden dan onrecht doen.


  Niets is zo slecht als mensen onrecht aandoen. Beter zelf pijn hebben dan anderen pijn doen.
  Beter scheel als blind.


  Je moet van twee kwaden het minst slechte kiezen.
  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


  Levenskwaliteit: wanneer je merkt dat je een foute weg bent ingeslagen, hoelang of om welke reden dan ook, stop, draai, en tracht een beter leven te leiden. Het is altijd beter dan op dezelfde manier verder te leven.
  Beter te trouwen dan te branden.


  Beter te trouwen dan onbevredigde harstochten.
  Beter verkocht en berouwd als gehouden en berouwd.


  Als je iets te goedkoop verkocht hebt, heb je spijt, maar als je iets niet verkocht hebt, krijg je later nog veel meer spijt.
  Beter voorkomen dan genezen.


  Je kunt beter iets voortijdig voorkomen dan er later de gevolgen van inzien.

   


  Beter wat als niet, zei de man, en hij had een kikker in de fuik.


  Je kunt beter weinig hebben, dan niets.
  Bezie je zelf.


  Kijk eerst eens naar jezelf voordat je kritiek op een ander uit.
  Bezint eer ge begint.


  Denk goed na over de gevolgen voordat je actie onderneemt.
  Bezit je ziel in lijdzaamheid.


  Draag je lot.
  Bier en barmhartigheid komen bij elkaar.


  Als je teveel gedronken hebt heb je sneller medelijden met iedereen.
  Biggen worden zwijnen.


  Kinderen worden uiteindelijk volwassen.
  Bij de duivel te biecht gaan.


  Iets aan iemand vertellen die niet te vertrouwen is.
  Bij de derde deur zitten.


  Altijd arm blijven.
  Bij de eerste stap is het einde al in zicht.


  Niet opgeven na de eerste moeilijkheden.
  Bij de les blijven.


  Blijven opletten.
  Bij de loodgieter thuis lekt de kraan.


  Een ander zijn huis opknappen, maar zijn eigen huis verwaarlozen.
  Bij de manke leert men hinken, bij de vuile leert men stinken.


  Als je met slechte mensen omgaat, neem je hun slechte eigenschappen gemakkelijk over.
  Bij de neus nemen.


  Iemand beetnemen.
  Bij de pakken neerzitten.


  Moedeloos zijn.
  Bij de pinken zijn.


  Snel dingen begrijpen; Handig en flink zijn; Vroeg opstaan.
  Bij de roes verkopen.


  Iets verkopen zoals het er bij ligt; zonder het uit te stallen of mooier te maken.
  Bij de vleet (iets hebben).


  Erg veel, in overvloed (van iets hebben).
  Bij eigen zin, is geen gewin.


  Als je steeds je eigen zin wilt doordrijven, dan zal dat uiteindelijk tegen je gaan werken.
  Bijen en horzels breken het spinnenweb.


  De machtigen kunnen zich meer permitteren dan de kleine man.
  Bij gebrek aan adem sterven.


  Sterven van ouderdom.
  Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien.


  In nood moet je wel eens dingen doen die anders te duur zijn.
  Bij gebrek aan volk wordt een snijder kerkvoogd.


  Hij heeft een functie gekregen maar is daarvoor helemaal niet geschikt.
  Bij God is genade maar bij hem niet.


  Hij is erg onbarmhartig.
  Bij haar kan men een ei in haar gat gaar koken.


  Zij is erg bang.
  Bij hem is er een op de loop.


  Hij is niet normaal.
  Bij hem is het Pasen en Pinksteren.


  Hij heeft goed verdiend.
  Bij hem is Parijs wel een mis waard.


  Hij wijzigt zijn standpunt als hem dat goed uitkomt.
  Bij hem kan men schoolgaan.


  Hij kan je altijd wel wat leren.
  Bij hem kookt het water ook bij 100 graden.


  Hij is ook maar een gewoon mens.
  Bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen.


  Je komt pas achter iemands ware aard, als het er echt toe doet.
  Bij iemand aankloppen.


  Bij iemand hulp of advies proberen te krijgen.
  Bij iemand balsem in de wonde gieten.


  Iemand troosten.
  Bij iemand de kunst afkijken.


  Observeren hoe iemand iets doet om het later te kunnen nadoen.
  Bij iemand in de gratie komen.


  Bij iemand in de gunst komen te staan.
  Bij iemand in het gevlij komen.


  Iemands sympathie winnen door met hem aan te pappen.
  Bij iemand in het klad staan.


  Bij iemand schuld hebben.
  Bij iemand in het krijt staan.


  Bij iemand een schuld/wederdienst moeten aflossen.
  Bij iemand rozen op het pad strooien.


  Iemands leven veraangenamen.  (in het huis van rijke Romeinen was in de feestzaal een roos op het plafond geschilderd. Als men iemand in vertrouwen wilde spreken, nam men hem mee onder de roos. De Latijnse vorm van “onder de roos” (sub rosa) wordt nog steeds gebruikt.)  Bij iemand te boek staan.


  Bij iemand een schuld hebben.
  Bij iemand zijn anker uitwerpen.


  Bij iemand gaan inwonen.
  Bij iemand zijn gat ophalen.


  Iemand belasteren.
  Bij iemand zweren.


  Iemand hoog achten.
  Bij Jakobs stem behoren geen Ezau’s handen.


  Als je iemand wil bedriegen moet je jezelf niet verraden.
  Bij kerk en kluis heeft de Duivel een huis.


  Bij een kerk vind je bijna altijd een café.
  Bij kleine hapjes leert men een hond leer eten.


  Als het maar langzaam genoeg gaat kun je aan de vreemdste zaken gewend raken.
  Bij kris en kras zweren.


  Zweren dat je het niet gedaan hebt.
  Bij moeders pappot blijven.


  Nog bij moeder wonen terwijl je oud en wijs genoeg bent om zelfstandig te leven.
  Bij nacht en ontij (werken/zijn).


  Wanneer anderen slapen.
  Bij nacht zijn alle katjes grauw.


  In het donker kun je niet goed zien of een vrouw mooi is of niet.
  Bij schering en inslag gebeuren.


  Erg vaak gebeuren.

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden B - bij tijd


  Bij tijd en wijle.


  Zo af en toe.

   


  Bijkans en sloeg nooit iemand dood.


  Als je teveel haast hebt lukt het niet.
  Bijl en blok zijn behouden.


  Vrouw en kind hebben de bevalling overleefd.
  Binnen zijn.


  Genoeg geld verdiend hebben om de rest van je leven te kunnen rentenieren.
  Blaffende honden bijten niet.


  Van schreeuwers heb je vaak het minst te vrezen.
  Blauwe duiven blauwe jongen.


  Kinderen lijken vaak veel op hun ouders.
  Bleke [Blinkende] zonnen en uitgaande vrouwen, zijn niet te vertrouwen.


  Als de zon bleek schijnt, kan het gaan regenen en als een vrouw uitgaat, kan ze een (geheime) geliefde tegenkomen.
  Blijf uit zijn kielwater.


  Blijf uit zijn buurt want hij deugd niet.
  Blijf van mijn lijf.


  Raak mij niet aan! ; ik laat mij niet mishandelen.
  Blust de vonken vóór de vlam, schut de schapen vóór de dam.


  Neem meteen actie als er iets niet goed is, voordat het tot (ernstige) gevolgen leidt.
  Blut zijn.

   

  Geen geld meer hebben.
  Boekdelen spreken.


  Iets zeer duidelijk aan/in iemands gezicht zien.
  Boffen en blazen werk van dwazen.


  Echte wijze mensen scheppen niet op.
  Bokkensprongen maken.


  Vreemde gebaren; dwaze streken: vreemde capriolen maken.
  Bont om de arm, dun in de darm.


  Je moet niet al je geld besteden aan kleding je moet ook gezond eten.
  Boompje groot potertje dood.


  Ieder mens gaat een keer dood.
  Boontje komt om zijn loontje.


  Je wordt gestraft voor je slechte daden.  (Dit spreekwoord verwijst naar een sprookje uit de zeventiende eeuw. Boontje, erwtje, strootje en kooltje vuur gingen uit wandelen. Toen ze voor een breed water kwamen, hadden ze een probleem, maar er was ook een oplossing. Strootje ging over het water liggen, zodat boontje en erwtje over het strootje naar de overkant konden. Kooltje vuur volgde, maar raakte halverwege in de problemen doordat het strootje vlam vatte, zodat kooltje vuur in het water viel. Boontje moest daar ontzettend om lachen en kreeg zijn verdiende loon. Hij barstte. Bron: u4u.nl.)  Borgen brengen zorgen.


  Als je alles op krediet koopt heb je later moeite met betalen.
  Boter aan de galg smeren.


  Tevergeefs moeite doen; iets zal niet helpen.
  Boter bij de vis willen.


  Eisen dat er direct betaald wordt.  (Wil je vis bakken, heb je boter nodig.)  Boter op je hoofd smeren en droog brood eten.


  Anderen iets verwijten wat je eigenlijk zelf ook doet; In de war zijn.
  Boter op zijn hoofd hebben.


  Het is waarschijnlijk zijn eigen schuld.
  Botertje aan de boom zijn of Het is botertje tot de boom.


  Alles gaat goed zonder problemen.
  Botertje boven.


  Buitenkansje.

   


  Botje bij botje leggen.


  Iedereen levert een gelijke kleine bijdrage.  (botje: middeleeuws zilveren muntstuk ter waarde van een halve stuiver)  Bot vangen.


  Geen succes boeken.
  Boven de pet gaan.


  Er niets van begrijpen.
  Boven water komen.


  Iets raakt bekend.
  Boven de wet staan.


  Alle bestaande regels negeren en eigen regels bepalen.
  Boven Jan zijn.


  Uit de problemen zijn.
  Boven je macht werken.


  Werk doen wat je eigenlijk niet (aan)kan; Met de handen boven het hoofd werken.
  Boven water zijn.


  Alles is bekend geworden of is teruggevonden.
  Boven zijn stand leven.


  Hij leeft met meer weelde en luxe dan hij zich veroorloven kan.
  Boven zijn theewater zijn.


  Dronken zijn.
  Branden als een fakkel.


  Zeer fel branden.
  Branden als een lier.


  Een heel erg hevige brand.
  Brand je vingers niet.


  Kijk uit dat je de regels niet overtreed.
  Brieven van geliefden zijn met boter verzegeld.


  Liefdesbrieven geven geen zekerheid voor de toekomst.
  Brutalen hebben de halve wereld.


  Mensen die brutaal zijn krijgen vaak hun zin.
  Buig het rijsje als het nog jong is.


  Als een kind jong is dan kun je het nog leren luisteren; begin je hiermee te laat dan heeft het geen zin meer.
  Buigen als een knipmes.


  Heel diep buigen.
  Buiten adem zijn.


  Door lichamelijke inspanning erg hard hijgen.
  Buiten (naast) de pot piesen.


  Iets doen dat niet is toegestaan.
  Buiten de gis gaan.


  Het loopt ander af dan vooraf bedacht.
  Buiten de waard rekenen.


  Niet gerekend hebben op hoe anderen er werkelijk over denken; Ergens geen rekening mee houden.
  Buiten schot blijven.


  Zorgen dat hij zelf geen gevaar lopen.
  Buiten spel blijven.


  Niet betrokken (proberen) zijn.
  Buiten westen zijn.


  Bewusteloos zijn.  (Oorspronkelijk een vakterm van zeelieden. Op de Noordzee ten westen van Nederland en Vlaanderen waaien overwegend westenwinden. Vooral in de tijd van de zeilschepen leverde dat de schippers veel ongemak en gevaar op: ze dreigden op de kust te lopen. Men probeerde meestal zo veel mogelijk ‘om de west’ te sturen om bij de kust vandaan te blijven. Gebeurde dat echter te fanatiek, dan kon het schip ‘buiten westen’ raken, dus ver van de gebruikelijke westelijke route. Later, in de zeventiende eeuw, kreeg de uitdrukking een figuurlijke betekenis: ‘buiten zinnen zijn, in de war, buiten bewustzijn’. Bron: u4u.nl.)  Buiten zijn boekje gaan.


  Dingen doen die hij eigenlijk niet mag of kan.
  Bulken van het geld.

   

  Steenrijk zijn.
  Buurmans leed troost.


  Als een ander meelijdt deel je verdriet en voelt het minder erg.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden C - cachet


  Cachet aan iets geven.


  Iets een zekere voornaamheid geven. Ergens een bijzonder aanzien aan geven.

   


  (‘Cachet’ is een Frans woord voor ‘bijzonder handstempel’, een persoonlijk kenteken dat gegeven wordt aan officiële papieren, belangrijke documenten of poststukken. Hierdoor wordt de voornaamheid van documenten extra onderstreept. Als iets cachet krijgt, krijgt het dus een meerwaarde. Ook de Franse meisjesnaam Cachet betekent `prestigieus’.)  Captie maken.


  Bezwaar maken, tegenstribbelen, uitvluchten zoeken.

   


  (In de 18de eeuw citeert Stallaert captie in de betekenis van arglistigheid. Eerst in de 19de eeuw werd captie, (lat. captio, drogreden; vgl. fr. captieux), ‘kapsies maken’, ‘kapsie maken op iets’, aangetroffen onder de betekenis van aanmerking maken, iets afkeuren. In Antw. Idiot. 122 wordt kapsie vermeld in de zin van dwaze, onbezonnen daad. Bron: Stoett.)


  Commandeer je hond en blaf zelf!


  Je moet niet denken dat je mij bevelen kunt geven!
  Cupido is aan het werk!

   

  Nieuwe verliefdheden (hangen in de lucht).

   


  (Cupido of Amor is in de Romeinse mythologie het hulpje van de godin van de liefde, Venus. Meestal afgebeeld als een (bijna) naakt jongetje met vleugeltjes en een pijl en boog, schiet hij volgens de legende pijlen in harten van mensen en goden om ze verliefd te laten worden. Hij is in bezit van twee soorten pijlen: één om mensen verliefd te maken en de ander om elkaar te laten haten. In verschillende mythes haalt hij hier weleens wrede grappen mee uit. Cupido is in sommige mythen de zoon van Venus (godin van de liefde) en Vulcanus, maar er zijn ook verhalen waarin hij de zoon is van Venus en haar minnaar Mars. (Bron: wikipedia))


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - daara


  Daaraan veeg ik mijn botten / voeten.


  Daar trek ik mij niets van aan.
  Daar bedank ik feestelijk voor.


  Daar doe ik niet aan mee.
  Daar ben ik faliekant op tegen.


  Daar ben ik volledig tegen.
  Daar ben ik niet van thuis.


  Daar wil ik niets mee te maken hebben.
  Daar blijf je ketelaar van.


  Iets niet krijgen, aan zijn neus voorbij zien gaan, er kaal afkomen, er koud van blijven, teleurgesteld worden.

   


  (Ontleend aan de marine; Men verstaat onder een ketelaar iemand die door de dienst verhinderd niet ‘aan den bak’ mag komen; een na-eter. Pas wanneer anderen klaar zijn met eten, krijgt hij zijn portie die werd bewaard in een ijzeren ketel.)


  Daar de bij honing zuigt, zuigt de spin vergif uit.


  Wat door de een wordt gewaardeerd, wordt door de ander juist veroordeeld.
  Daar de vrouw goed huis houdt, groeit spek aan de balk.


  Een vrouw die zuinig met geld omgaat, zorgt ervoor dat je op den duur heel wat hebt.
  Daar dienen geen twee hanen op één mesthoop.


  Er kan er maar één de baas zijn.
  Daar doet de lommerd geen geld op.


  Dat is waardeloos.
  Daar draai ik mijn vinger (hand) niet voor om.


  Dat is voor mij heel erg gemakkelijk; Daar doe ik niets aan.
  Daar durf ik mijn vinger voor opsteken.


  Daar ben ik zeker van.
  Daar en is geen kroone, of het staat een kruisken op.


  Iedereen heeft zijn eigen verdriet.

   


  (Zinspeling op het feit dat bovenop gesloten kronen meestal een aardbol met een kruis er op bevindt, fig. gebruikt voor: alle goede dingen hebben hun verkeerde zijde.)  Daar gaan koppen rollen.


  Daar gaat gevochten worden; gaan ontslagen vallen; gedupeerden zijn.
  Daar gaat de beuk in.


  Daar wordt flink aan de slag gegaan; aangepakt.
  Daar gaat een dominee voorbij.


  Plotseling invallende stilte tijdens een gesprek.

   


  (Waarschijnlijk heeft deze uitdrukking haar ontstaan te danken aan vroegere tijden, toen men in gezelschap uit vrees voor de berisping of terechtwijzing van een predikant of kerkraad bij een danspartij, (eene duivelsche zonde) plotseling ophield, bij de waarschuwing dat er een dominé of een ouderling voorbijging.)  Daar gaat veel zeggens in een zak eer hij vol is.


  Je moet niet alles zomaar geloven wat je verneemt via roddelpraatjes.
  Daar God een kerk sticht, bouwt de Duivel een kapel.


  In de buurt van een kerk staat bijna altijd een café.
  Daar groeit het gras in de straten.


  Het is daar een saaie boel.
  Daar hangt de schaar uit.


  Daar wordt men ‘gesneden’ (opgelicht of afgezet).
  Daar heb ik geen boodschap aan.


  Dat is voor mij van geen belang.
  Daar heb ik mert [schijt] aan.


  Daar trek ik mij niets van aan.
  Daar heb ik mijn bekomst van.


  Daar wil ik niets meer van hebben, heb ik genoeg van.
  Daar heb je de kat in het garen!


  Daar heb de moeilijkheden/problemen!
  Daar heb je de poppen aan het dansen.


  Daar is de ruzie al.
  Daar heb je het smijten /gedonder in de glazen.


  Daar zijn de problemen.
  Daar heeft de bakker zijn wijf doorgejaagd.


  De bakker heeft te veel gist gebruikt, dus grote gaten in het slechte kwalitatieve brood.
  Daar heeft hij geen kaas van gegeten.


  Daar weet hij maar weinig van af; Daar heeft hij helemaal geen verstand van.
  Daar heeft hij geen zijde bij gesponnen.


  Daar heeft hij geen baat bij, geen voordeel van.
  Daar heeft men een spint erwten bij nodig, om dat uit te tellen.


  Het is moeilijk na te gaan, in hoeverre dat nog familie is.
  Daarheen gaan waar de keizer te voet gaat.

  Naar de wc gaan.


  (Een keizer bezat zoveel waardigheid dat hij overal naartoe werd gedragen of gereden. Er was maar één plekje waar de keizer alleen en te voet heen ging: het privaat.)


  Daar helpt geen lievemoederen aan.


  Ook met vleien en smeken, zal je dat niet lukken.
  Daar helpt lezen noch bidden aan.


  Dat is compleet hopeloos.
  Daar het geluk wezen wil, daar komt het, al staat men er met de rug naar toe.


  Het geluk komt meestal onverwachts. Zo het lot wil.
  Daar het haar in krullen schiet, daar woont de wijsheid niet.


  Door krulletjes in je haar te draaien vindt je de antwoorden niet.
  Daar het stil is, is het goed haver / speuriezaad zaaien.


  Daar waar er goede orde heerst, kan men iets bereiken.

   


  (Vroeger zei de buitenmens: “ 't Is haver zaaien”,wanneer het windstil was, omdat alleen bij windstilte haver kon gezaaid worden. Een oud schoolhoofd had de gewoonte tegen zijn onderwijzers te zeggen: “Vrienden, je kunt alleen haver zaaien als 't stil is”, m.a.w. zorgt voor goede orde in je klas.)  Daar is aak aan de knikker.


  Daar is iets niet in orde.
  Daar is alles in de es.


  Daar is alles prima geregeld.
  Daar is begijn te geselen.


  Daar gebeurt iets van betekenis.

   


  (De begijnen ontstonden in Vlaanderen in de 13de eeuw. Het waren weduwen en ongehuwde vrouwen die zonder kloostergeloften samenleefden in begijnenhoven. Ze voorzagen in hun levensonderhoud door te koken en te wassen voor de gegoede burgers.)


  Daar is de gazet van het dorp.


  Daar is degene die van alle actualiteiten: roddels: nieuwtjes op de hoogte is.
  Daar is de kat aan gestorven.


  Wanneer men iets verwacht, maar toch niet krijgt.
  Daar is de lens uit de wagen.


  Daar is het verkeerd gegaan.
  Daar is de schraalhans keukenmeester.


  Daar is niet veel te eten.
  Daar is een kop gort bij nodig, om dat uit te tellen.


  Het is nog moeilijk na te gaan, in hoeverre dat nog familie is.
  Daar is een scherpe beitel voor nodig.


  Daar moet hard tegen worden opgetreden.
  Daar is geen hand aan te steken.


  Dat is te kostbaar; veel te duur.
  Daar is geen knecht zo goed, die gij betrouwen moet.


  Je moet als baas goed toezicht houden, anders wordt je bedrijf verwaarloosd; Niet iedere werknemer is te vertrouwen.
  Daar is geen koe bij overstuur.


  Dat is niet zo erg.
  Daar is geen kop en geen staart aan.


  Dat is niet te volgen.
  Daar is geen kruid tegen gewassen.


  Daar is niets tegen te doen.

   


  (In kloostertuinen liet men vroeger geneeskrachtige kruiden groeien; ‘wassen’ is een verouderd woord voor groeien.)

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - daar i


  Daar is geen kunst aan.


  Dat kan iedereen.
  Daar is geen peil op te trekken.


  Dat is niet betrouwbaar. Er is geen staat op te maken. Men weet niet wat men eraan heeft.  (Oorspronkelijk scheepstaal: Het peil is het vaste punt aan de kust waarop zeelieden zich richtten als ze de plaats wilden bepalen waar het schip zich op zee bevond. Ontbrak dit punt, wisten ze niet welke koers ze moesten varen. “Peil trekken” is alleen bewaard gebleven in de vaste uitdrukking, waardoor herkomst niet meer zo duidelijk is en doet twijfelen tussen peil en pijl ( Latijn: pilum = 'werpspies'), wat hier niet van toepassing is.)  Daar is geen rechte kant aan.


  Dat is een ingewikkelde klus.
  Daar is geen staat op te maken.


  Daar kun je niet op vertrouwen.
  Daar is geen woord Frans/Latijn/Chinees bij.


  Dat kan iedereen begrijpen.
  Daar is geen zalf aan te strijken.


  Dit zegt men van iemand die naar geen raad wil luisteren;

  Hij is niet te verbeteren, wil niet beteren.
  Daar is heel wat aan te kluiven.


  Dat is een flinke klus.

  Daar zit veel vlees aan (er zit kloef aan die ‘mokkel’, die meid is dik).
  Daar is het einde van weg.


  Dat is vreselijk.
  Daar is hij niet vies van.


  Daar is hij een groot liefhebber van.
  Daar is hij nog maar een kwajongen bij.


  Hij is lang zo slecht niet als die ander.
  Daar is iets op handen.


  Daar staat iets te gebeuren.
  Daar is meer omgegaan dan de molen in het woud.


  Daar is meer gebeurd dan je zou denken.
  Daar is olie nodig.


  Daar is geld nodig.
  Daar is smaak nog kraak aan.


  Dat is zonder een uitgesproken smaak.
  Daar is staak noch boom te zien.


  Daar is niets te zien.
  Daar is vlees in de kuip.


  Daar hebben ze genoeg in voorraad.
  Daar is wat in dat de kat niet lust.


  Het eten is nog te heet.
  Daar is wat in de molen.


  Er heerst een grote bedrijvigheid, zaken worden in het geheim voorbereid.
  Daar wordt de kat een heks.


  De zaak wordt nu precair (netelig, hachelijk, bedenkelijk).
  Daar kan de schoorsteen niet van roken.


  Van (vriendelijke) woorden alleen kan men niet leven.
  Daar kunnen we niet van leven, bestaan; woorden verschaffen geen voedsel, geen levensonderhoud, geen winst.
  Daar kan hij naar fluiten.


  Dat kan hij vergeten; dat zal niet gebeuren.
  Daar kan hij naar vasten.


  Daar zal hij niets van krijgen.
  Daar kan je geen droog brood mee verdienen.


  Daar kan je geen geld mee verdienen.
  Daar kan je mee eggen noch ploegen.  

  Daar valt niets mee aan te vangen.
      Daar kan men beter niet aan tornen.


  Je kunt je daar beter niet mee bemoeien.
  Daar kan nog een kabeljauw onderdoor.


  Er is nog geld of drank in overvloed.
  Daar kan wel een muis mee door de hanenbalken.


  Dat is maar heel weinig eten.
  Daar komen de waterlanders.


  Daar zijn de tranen.
  Daar komt een schip met zure appels.


  Daar komt een stevige regenbui / huilbui aan.  (Regen en nattigheid worden al sinds eeuwen met schepen vergeleken.)  Daar komt geen spaan van terecht.


  Daar zal niets fatsoenlijk afgewerkt worden.
  Daar komt moord en doodslag van.

  Daar komt grote ruzie van.
  Daar komt nogal wat draad op.


  Daar komen nogal wat kosten bij.
  Daar kun je donder op zeggen.


  Daar kun je zeker van zijn.
  Daar kun je geen labberdaan voor eten.


  Voor zo weinig geld kan je niets kopen.  ('Labberdaan' is gezouten kabeljauw dat vroeger erg goedkoop was.)  Daar kun je gif op innemen.


  Daar kan je zeker van zijn.
  Daar kun je je geen buil aan vallen.


  Daar loop je geen enkel risico mee.
  Daar kun je op wachten tot je een ons weegt.


  Dat gebeurt nooit.
  Daar kwam hij bij de Duivel te biecht.


  Een geheim aan de vijand verklappen.
  Daar ligt de hond begraven.


  Dat is de oorzaak.
  Daar loopt iets van Sint Anna onder.


  Daar klopt iets niet.  (“St.-Anna (de moeder van Maria, de moeder Gods) werd op zeer hoge leeftijd buiten alle verwachting nog met vruchtbaarheid gezegend. Vandaar dat zij door het volk werd (wordt) aangeroepen en vereerd als de voorspraak van alle onvruchtbare, als patrones van alles wat met vruchtbaarheid, het huwelijk, het huishouden en alles wat daarmee verband houdt. De uitdrukking: “daar loopt iets van Sint Anna onder”, betekende in de 16e eeuw dat er iets niet door de beugel kon of dat de bruid zwanger was.)  Daar lusten de honden geen brood van.


  Dat is al te erg.
  Daarmee is de kous af.


  Daarmee is het onderwerp beëindigd.
  Daar men voor scheep komt, moet men voor varen.


  Als je eenmaal meedoet, kun je je niet meer terugtrekken.
  Daar moet de schoorsteen van roken.


  Dat is onze bron van inkomsten.
  Daar moet een drieduims nagel in.


  Na deze leugen moet er een nog veel grotere leugen verteld worden, wil het verhaal nog enigszins geloofwaardig blijven.
  Daar moet het haar van de hond op.


  Een borrel om de kater te bestrijden.
  “Daarom” is geen reden, ‘als-je-van-de-trap-af-valt-ben-je-gauw-beneden’.


  Je moet op een vraag altijd een zinnig antwoord proberen te geven.
  Daar schuilt een slang onder het loof.


  Er schuilt ergens een onzichtbaar gevaar, met kwade bedoelingen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - daar s


  Daar speelt de Duivel mee.


  Dat is een bedenkelijke zaak.
  Daar staan zijn handen niet naar.


  Daarmee heeft hij geen ervaring.
  Daar staat een Friese kop op.


  Hij is erg koppig.
  Daar staat een pot te vuur.


  Daar is men wat slecht aan het bekokstoven.
  Daar staat een potje op het vuur.


  Daar gaat wat gebeuren; Daar valt wat te erven.
  Daar staat hij te moesjanken.


  Daar staat hij voor het huis van zijn vrijster, in de hoop dat hij binnengelaten wordt.
  Daar staat zijn hoofd niet naar.


  Daar heeft hij nu geen zin in.
  Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.


  Daar ben ik van overtuigd.
  Daar steekt de bezem uit.


  Daar wordt overvloedig drank en eten opgedist.
  Daar steekt meer in dan een enkele panharing.


  Daar zit meer achter.
  Daar steekt Onze Lieve Heer een arm uit.


  Daar staat een herberg.
  Daar sterven er meer van te veel, als van te weinig, door de keel.


  Er sterven meer mensen aan zwaarlijvigheid en vetzucht, dan van honger.   

  Daar trekt hij zijn neus voor op.


  Daarvoor voelt hij zich te goed; Dat lust hij niet.

     Daar valt geen eer aan te behalen.


  Dat kan niet goed gedaan worden; er is geen echte overwinning zonder eer.

     Daar valt geen goed garen mee te spinnen.


  Daar kun je niets mee beginnen.

     Daar valt niet aan te tornen.


  Dat staat vast.

     Daar valt niet aan te wrikken.


  Dat kan niet meer veranderd worden.

     Daarvan gaan er dertien in een dozijn.


  Dat zijn geen bijzondere dingen.

     Daarvan gaan er twaalf in een dozijn.


  Dat is iets heel gewoons.

     Daarvan neem ik akte.


  Dat neem ik aan als vaststaand feit.

     Daar veegt hij zijn elleboog nog niet aan af.


  Dat kost hem geen enkele moeite.

     Daar verdiende hij een plasdankje mee.


  Hij kreeg een bedankje n.a.v. zijn gevlei.

     Daarvoor is hij niet in de wieg gelegd.


  Dat is zijn lotsbestemming niet.

     Daar waar het gewoon is, brengt men de koe naar bed.


  Wat hier vreemd is, is elders heel gewoon.

     Daar waar de bij honing uit zuigt, zuigt de spin vergif uit.

  Daar waar de bij honing uit zuigt, zuigt een pad venijn.


  Wat door de één wordt gewaardeerd, wordt door de ander juist veroordeeld.
  Daar was geschoren en ongeschoren.


  Daar zaten mensen van verschillende sekse en afkomst.

     Daar was hij aan het verkeerde kantoor / adres.


  Daar moest hij niet wezen.

     Daar was Krethi en Plethi.


  Daar was slecht volk.

     Daar wordt de soep aardig dun van.

  Daardoor wordt het heel wat minder aangenaam.
     Daar wordt een erfenis verdeeld.


  Dat duurt erg lang.

     Daar zal averij vallen.


  Daar zal een voordeeltje te behalen zijn.

     Daar zal de mast niet van breken.


  Dat heeft niet veel om 't lijf, dat is zoo erg niet. Een zacht windje zal den mast niet schaden, maar de storm knakt hem.

     Daar zal geen haan naar kraaien.


  Dat kan niemand wat schelen.

     Daar zal hij geen tering van krijgen.


  Daar zal hij geen last van hebben.

     Daar zal hij wel mee gaan hoepelen.


  Daar geraakt hij wel mee weg; Er mee spelen.

     Daar zal hij zijn vingers niet blauw aan tellen.


  Daar zal hij niet zo goed voor betaald worden.

     Daar zijn de daken met vlaaien bedekt.


  In overvloed.
  Daar zijn meer zotte kopers als zotte verkopers.


  Je moet als handelaar gebruik maken van de dwaasheid van de mensen.

     Daar zijn wij, grote vissers weer, zoals de garnaal tegen de schelvis zei.


  Hij doet alsof hij heel wat is.

     Daar zijn ze, die Wilhelmus blazen.


  Daar zijn de mannen waar we op gewacht hebben.

     Daar zit de klad in.


  Dat verkoopt niet; de prijzen staan onder druk.

     Daar zit de mot in.


  Dat is verloren.

     Daar zit een haar in de boter.


  Daar is iets niet in orde.

   


  Daar zit een luchtje aan.

  Dat is niet helemaal in orde.

     Daar zit 'em de kneep / knoop.


  Daar zit de oorzaak van het probleem.

     Daar zit kaplaken aan.


  Hij krijgt een bonus.

     Daar zit kruim in.


  Dat is iemand die veel weet.

     Daar zit muziek in.


  Dat is een lucratieve handel.

     Daar zitten graten in.


  Daar is iets niet in orde.

     Daar zitten nogal wat haken en ogen aan.


  Daar zitten nogal wat (verborgen) problemen aan.

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - dan d


  Dan doen de kiezen hem niet meer zeer.


  Tegen die tijd is hij allang overleden.
                                    Dan is Leiden in last.

  Dan zijn er grote problemen.  Dankbaarheid is een bloempje, dat in weinig hoven bloeit.

  Er zijn meer ondankbare dan dankbare mensen op de wereld.


  Dan liever de lucht in.

   

  Iets ‘ten koste van’ iets of iemand niet willen doen, of toelaten. 
  (Deze uitspraak wordt toegeschreven aan buitengewoon luitenant ter zee der 2e klasse Jan Carel Josephus van Speyk. Zijn opdracht was om tijdens de Belgische opstand de Schelde bij Antwerpen te blokkeren. Op 5 februari 1831 geraakte kanonneerboot "No.2" van Van Speyk aan lager wal, waarop de Belgen aan boord sprongen. Liever dan zich over te geven liet hij zijn schip de lucht in vliegen. Hoewel naast de enteraars vrijwel zijn gehele bemanning omkwam wordt deze wanhoops-daad in de geschiedenisboekjes als heldhaftig omschreven. Slechts enkele schepe-lingen kregen lucht van zijn plan en wisten bijtijds overboord te springen en hun hachje te redden, waardoor zijn laatste woorden en wijze van uitvoeren bekend zijn geworden. Hij sprak volgens hen: "Dan liever de lucht in" en wierp zijn sigaar in het kruitvat.)


  Dansen voordat de fiedel gaat.

  Voorbarig zijn. 

  (Dansen vooraleer er muziek klinkt; fiedelen is op de viool spelen.)


  Dan zal je een lelijke worm afgaan.

  Dan kun je nog veel narigheid verwachten.  Dat bedenkt hij bij zijn gat op.

  Dat verzint hij.  Dat bewijs is boterzacht.

  Een heel zwak bewijs.  Dat brengt veel geld in het laatje.

  Dat brengt veel geld op.  Dat dankt je de koekoek.

  Dat is logisch; dat had ik je ook wel kunnen vertellen.
                             Dat deed hij tegen wil en dank.

  Iets doen, hoewel hij daar helemaal geen zin in had.  Dat deed hij willens en wetens.

  Iets tegen beter weten in doen; opzettelijk en bewust.                             

  Dat deed hij zonder woord zonder wijs.


               Dat deed hij zonder uit te leggen waarom hij dat deed.
  Dat doe ik in een handomdraai.

  Snel en gemakkelijk.


  Dat doe ik nog voor geen honderd pond klontjes.

  Nooit.

                             Dat doen katten uit hetzelfde mandje.

   Dat doen kinderen uit hetzelfde gezin.
  Dat doet de deur dicht!

     Te ver gegaan zijn.  Dat doet hij niet uit haat of nijd, maar om eigen profijt.

  Iets doen om er zelf beter van te worden.


  Dat doet je hart eer aan.

  Iets doen waaruit blijkt dat je een goed mens bent.

                    Dat duurt niet langer dan een kruis maken.


                              Iets dat heel snel gedaan is.
             Dat duurt van eeuwigheid tot amen / zaligheid.


                  Dat blijft maar doorgaan tot vervelens toe.   Dat duurt zo lang als morgen de hele dag.

  Erg lang duren.


  Dat eet geen brood.

  Weinig kosten.


  Dat gaat aanbranden.

  Iets dat fout zal aflopen.  Dat gaat alle perken te buiten.

  Hier worden regels overtreden. Iets onaanvaardbaar.  Dat gaat als warme broodjes over de toonbank.

  Een succesvol product.  Dat gaat boven mijn prik.

  Dat is voor mijn beurs te duur.  Dat gaat boven zijn horizon.

  Dat begrijpt hij niet.  Dat gaat boven zijn schreef.

  Dat gaat boven zijn budget.  Dat gaat buiten de kerf.

  Dat gaat te ver.  Dat gaat door merg en been.

  Dat voel je door je hele lichaam (bv het geluid van een piepend schoolkrijtje op een bord; emotioneel diep geraakt zijn enz.)
  Dat gaat erin als Gods woord in een ouderling.


  Dat wordt gemakkelijk aanvaard.  Dat gaat erin als klokspijs.

  Dat is bijzonder lekker.


  (Deze betekenis ontwikkelde zich in de 18de eeuw. "Dat gaat er zo gemakkelijk in, als het metaal waarvan de klokken in de vorm worden gegoten.")


  Dat gaat hem boven zijn pet.

  Dat kan hij niet begrijpen.  Dat gaat me aan het hart.

  Iets zo jammer vinden dat het pijn doet.  Dat gaat mijn begrip te boven.

  Daar kan hij met zijn verstand niet bij.  Dat gaat piano aan.

  Dat gaat langzaam aan.  ('Piano' is een Italiaans woord voor zacht. De aanduidingen 'piano' en pianissimo' worden in muziekstukken gebruikt.)


  Dat gaat over land en zand.

  Iets dat iedereen te horen krijgt.  Dat gaat uit als een nachtkaars.

  Dat loopt langzaam, ongemerkt af.  Dat gaat van een leien dakje.

  Dat gaat heel gemakkelijk.  Dat gaat zover als het voeten heeft.

  Dat houdt ooit een keer op.  Dat gaf de doorslag.

  Dat was beslissend.  Dat gat is niet meer te stoppen.

  Gemaakte schulden kunnen niet meer afbetaald worden.  Dat gebeurde tussen neus en lippen door.

  Iets dat terloops gebeurde.  Dat gebeurt om de haverklap.

  Iets dat keer op keer gebeurt.  Dat gebeurt te hooi en te gras.

  Lukraak; zonder systeem of regelmaat.

   


  (Volgens F.A. Stoett was te hooi en te gras in de Middeleeuwen een tijdsbepaling voor rechtsdagen: twee dagen per jaar mocht er recht worden gesproken, in grastijd en in hooitijd.)


  Dat geeft geen pas.

  Dat hoort niet; dat is niet volgens de gangbare normen; onfatsoenlijk.  Dat geeft geen spek in de erwten.

  Dat helpt niet noemenswaardig.  Dat geeft stof tot nadenken.

  Dat is iets om dieper over na te denken.  Dat geeft vuil weer.

  Daar komt alleen maar iets slechts van; nog meer ruzie .

   


  Dat geeft stof tot nadenken.

  Dat is een reden, een moraal, iets om wat dieper over na te denken.

   


  Dat ging buiten zijn rekening.

  Het liep heel wat anders af dan verwacht.

   


  Dat glimt als een hondenkeutel in het donker.

  Dof.

   


  Dat haal je de koekoek.

  De duivel moge je erom halen dat dit zo is", of: 'je vertelt onzin', 'ik geloof er helemaal niets van' of 'ik wil er niets mee te maken hebben'. 

   


  (De koekoek is in de oud-Noorse mythologie een aan de god Thor (ook wel Donar genoemd) gewijde vogel. Kennelijk zagen mensen destijds overeenkomsten tussen deze Noorse god en de duivel. Onder invloed van het christendom werd de 'heidense' koekoek synoniem voor de duivel zelf.)


  Dat haalt er geen handwater bij.

  Dat is niet zuiver; kan je niet met elkaar vergelijken.

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - dat h


  Dat hakt erin!


  Dat kost wel wat.

   


  Dat hangt aan elkaar als gehakt stro.

  Geen enkel logisch verband met elkaar hebben.

   


  Dat hangt als een schijthuis boven de gracht.

  Dat is overduidelijk.
   


  Dat hangt me de keel uit.

  Er meer dan genoeg van hebben; het beu zijn.

   


  Dat hangt boven mijn hoofd als het zwaard van Damocles.

  Voortdurend door een bepaald iets bedreigd worden.  (Uit de Griekse mythologie. Damocles was een van de gelukkigste mensen op aarde omdat hij bij de koning aan tafel mocht zitten. Maar boven zijn hoofd hing een vlijmscherp zwaard aan een paardenhaar, als symbool dat het gevaar hem voortdurend bedreigde.)


  Dat hebben ze met de moedermelk ingezogen / met de paplepel ingegoten.

  Dat hebben ze al vanaf hun prille jeugd zo aangeleerd gekregen.

   


  Dat heeft de kat van de bakker gedaan.

  Nee hoor, Ik heb het niet gedaan! (Jaja, Wie dan wel?!)

   


  Dat heeft de pree.

  Dat gaat voor.

   


  Dat heeft geen zwarigheid, zei de bakker, en hij had zijn brood te licht.

  Geen bezwaren zien.

   


  Dat heeft handen en voeten.

  Daar kun je iets mee beginnen; dat is een werkbaar geheel.

   


  Dat heeft hem de das omgedaan.

  Dat is hem fataal geworden.

   


  Dat heeft hij aan zijn kwast.

  Daaraan is hij schuldig.

   


  Dat heeft hij in zijn vaandel geschreven.

  Dat is iets principieels voor hem.

   


  Dat heeft hij nog nooit op de viool horen spelen.

  Iets bedenkelijks, heel merkwaardig, onwaarschijnlijk vinden.

   


  Dat heeft maar aan een haar gescheeld.

  Dat was “bijna”.

   


  Dat heeft Pilatus zo geschreven.

  Daar kan je niets meer aan veranderen.

   


  Dat heeft veel stof doen opwaaien.

  Dat heeft veel opschudding veroorzaakt.

   


  Dat heeft veel voeten in de aarde.

  Iets dat heel wat moeite kost om voor elkaar te krijgen.

   


  Dat heeft wat in, eer de laatste man te bed komt.

  Dat duurt erg lang.

   


  Dat heeft zijn zeet gekregen.

  Dat is gebruik geworden.

   


  Dat houdt geen steek.

  Die redenering klopt niet.

   


  Dat is aangebrande hutspot.

  Daar is iets niet in orde.

   


  Dat is adderengebroedsel.

  Gemeen, slecht volk.

   


  Dat is algebra voor hem.

  Daar snapt hij niets van.

   


  Dat is alleen voor pater en mater.

  Dat is niet voor iedereen, omdat het te duur is.

   


  Dat is andere tabak (dan knaster).

  Van betere kwaliteit.

   


  Dat is apenliefde.

  Liefde die meer kwaad dan goed doet.

   


  Dat is balsem op de wonde.

  Dat verzacht het leed.


  ('Balsem' is afkomstig van de balsemstruik, ruikt lekker en verzacht de pijn.)


  Dat is bekend van Dan tot Berseba.

  Alom bekend.

   


  Dat is bezijden de waarheid.

  Dat is niet waar; naast de waarheid.

   


  Dat is blijk en bloot.

  Dat is overduidelijk.

   


  Dat is bonen knopen.

  Onbegonnen werk.

   


  Dat is botertje boven.

  Een onverwachte meevaller.

   


  Dat is brandhout.

  Rotzooi.

   


  Dat is broekzak-vestzak.

  Dat geld wordt van de ene plaats naar de andere geschoven maar uiteindelijk blijft het in dezelfde geldbeurs (familie).

   


  Dat is buiten mijn hoefslag.

  Daar ga ik niet over.  Dat is daar de zoete inval.


  Altijd een gastvrij onthaal, waar vlotjes binnen en buiten wordt gelopen.


  (Soms hadden herbergen een uithangbord waarop een man stond die voorover in een stroopvat viel.)


  Dat is de aap gevlooid.


  Dat is onbegonnen werk.


  Dat is de hen, die de eieren legt.


  Dat is degene die het geld verdient.


  Dat is de kift.


  Dat is de jaloersheid.


  Dat is de kurk waar het op drijft.


  Dat is datgene waarvan alles afhangt.  Dat is de mijl op zeven.


  Zeer omslachtig.  Dat is de Moriaan geschuurd / gewassen.


  Dat was nutteloos.  (Een Moriaan is een zwarte, die je dus nooit blank geschuurd krijgt.)


  Dat is de oude zuurdesem.


  Iets slechts van vroeger.  Dat is de spil waar alles om draait.


  Het belangrijkste van heel de zaak.  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - dat is


  Dat is door de ratten besnuffeld.


  Dat is toch al te gek!


  Dat is doorgestoken kaart.


  Dat is afgesproken werk. 


  Dat is duitenplanterij.


  Dat is praten over onbelangrijke zaken, terwijl er veel belangrijkere zaken aan de orde zijn.


  Dat is dweilen met de kraan open.

  Zinloos werk.  Dat is een Achab.


  Dat is een vechter tot hij ten onder gaat.  Dat is een alikruik van een vent.


  Dat is een kleine, dikke man.
                                     Dat is een A-merk.


  Dat is een topmerk.  Dat is een ander paar mouwen.


  Dat is iets heel anders.  Dat is een Baälspriester.


  Iemand die erg veel waarde hecht aan aardse goederen.   Dat is een baantjesgast.

  Iemand die doet uitschijnen alsof hij vlijtig aan het werk is, maar in werkelijkheid helemaal niets uitvoert.  Dat is een bakerdienstje.


  Een klein klusje.  


  Dat is een beer op sokken.

  Een goedzak. 


  Dat is een begin zonder eind.


  Dat gaat maar door en door; onoplosbaar, niet afwerkbaar.  Dat is een blok aan zijn been.


  Dat is iets waar hij veel hinder van ondervindt.    Dat is een B-merk.

  Dat is geen slecht, maar zeker geen topmerk.   Dat is een boerenhengst.

  Een lompe, brute man.   Dat is een boom van een vent.

  Dat is een flinke kerel.   Dat is een boon in een brouwketel.

  Dat is onbelangrijk.   Dat is een botje zonder gal.

  Een goedaardig mens, zonder een greintje kwaad in zich.

   

  Dat is een broodje aap.

  Een verzonnen verhaal, over een gruwelijke gebeurtenis, dat voor “waar” wordt verteld.   Dat is een buitenbeentje.

  Anders dan anderen; een zonderling, iemand met afwijkende denkbeelden of gedragingen; Een onecht kind.  (Oorspronkelijke betekenis van het begrip ‘buitenbeentje’: “een kind dat niet was geboren tussen de benen van de vrouw die het als zijn moeder beschouwde”. Vaak wist zo’n kind dat zelf niet. Anderen, die op de hoogte waren van zijn herkomst, hadden het onder elkaar over een ‘buitenbeentje’.)


  Dat is een Cassandravoorspelling / een Cassandravoorstelling.


  Een (sombere) voorspelling die door niemand geloofd wordt, waar niemand acht op slaat, maar die wel uitkomt.  (Cassandra was de dochter van koning Priamus van Troje en Hecuba . Van de god Apollo kreeg ze de gave van de profetie. Maar omdat ze zijn minnares niet wilde worden, zorgde Apollo ervoor dat niemand aan haar voorspellingen (over het Paard van Troje bv.) geloof hechtte.)


  Dat is een dag voor de prins.


  Een verloren dag.   Dat is een doekje voor het bloeden.


  Met een
  ontoereikende, slechts symbolische maatregel iets goed proberen te maken.  Dat is een doodgeboren kindje.


  Iets dat van het begin af aan gedoemd is te mislukken.  Dat is een dove Jut.


  Iemand die net doet of hij het niet gehoord heeft
  ; Oost-Indisch doof.  Dat is een drol van een karwei.


  Een onaangename klus.   Dat is een drol/drel van een vent.

  Een onaangename man.   Dat is een droogstoppel.

  Een saai, sikkeneurig en bekrompen mens.  Dat is een druif uit zijn mond.


  Dat is voor zichzelf zo belangrijk, dat hij er moeilijk afstand kan van doen; iets van hem, dat hij niet graag afgeeft.   Dat is een druppel op de gloeiende plaat.


  Hulp waarvan de uitwerking te gering is in verhouding met de grootte van het probleem.  Dat is een dubbeltje op zijn kant.


  Er valt niet met zekerheid zeggen of het goed of slecht afloopt.  (Een dubbeltje is het dunste muntstuk. De kans bestaat dat het, te dun om stabiel te kunnen staan, omvalt wanneer het op zijn kant wordt gezet.)


  Dat is een Duvelstoejager.


  Iemand die voor allerlei diensten en ongeregelde werkzaamheden wordt gebruikt; Iemand die scheepsvolk werft.  (De duvelstoejager is een sliphaak waarmee het uiteinde van de ankerketting in de kettingbak wordt vergrendeld. Men kan de ketting in één handeling laten slippen door de haak te openen.)


  Dat is een echte belijder.


  Een aanhanger van geestrijke drank; een alcoholist.  Dat is een eitje.


  Heel erg gemakkelijk.  Dat is een fijne beschuit.


  Schijnheilig.   Dat is een fluitje van een cent.

  Een heel gemakkelijke opdracht.   Dat is een Frans compliment.

  Een onduidelijk compliment; is het nu wel of niet gemeend?  Dat is een gebed zonder einde.


  Iets waar maar geen einde aan lijkt te komen.   Dat is een gelegen kerkgang.


  Dat is een behoorlijke afstand.   Dat is een gelukkige greep.

  Dat is goed gekozen.   Dat is een gemaakte mouw.

  Een excuus om ergens onderuit te komen; een smoesje, verzinsel.   Dat is een gezworen vijand.

  Dat is voor altijd een vijand, iemand die men nooit vergeven kan.   Dat is een grote parade maar een klein garnizoen.

  Dat lijkt heel wat, maar stelt eigenlijk weinig voor.  Dat is een harde noot om te kraken.


  Een moeilijke klus.   Dat is een heet hangijzer.

  Een netelige kwestie, een zaak waarvan moeilijkheden te wachten zijn.  (Een hangijzer is een aan twee hangarmen bevestigde ijzeren ring die aan de haal in de schoorsteen wordt bevestigd. Op de ijzeren ring plaatst men een ketel, pan of pot boven het open vuur. Tot ver in de 19e eeuw waren hangijzers in keukens aanwezig tot ze verdrongen werden door de kachel en het fornuis. Hangijzers worden erg heet.)


  Dat is een hele dop sokken.


  Een laffe persoon.   Dat is een hele Jakobsladder.


  Dat is een langdradig verhaal.   (De jakobsladder is een tot de hemel reikende ladder, die de aartsvader Jakob in een droom zag.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - dat is


  Dat is een “hemdje-raak-mijn-gatje-niet”.


  Een lichtgeraakt iemand.


  Dat is een hen met sporen.


  Een norse vrouw.   Dat is een holle darm.


  Een veelvraat.  Dat is huilen met de pet op.


  Waardeloos.   Dat is een huis met gouden balken / met een gouden dak.


  Een huis waar een grote hypotheek op rust.   Dat is een huishouden van Jan Steen.


  Een rommelig huishouden.  Dat is een Israëliet zonder betoog.


  Iemand die volledig te vertrouwen is.   Dat is een Jantje lacht en Jantje huilt.


  Iemand met een wisselvallig humeur.  Dat is een kindje met een waterhoofd.


  Iets wat heel wat lijkt, maar in wezen niets voorstelt.  Dat is een kink in de kabel.


  Stagnatie in de voortgang; Er zijn moeilijkheden gerezen, er is iets verkeerd gegaan.  (Een kink in de kabel is een valse (verkeerde, of te korte) slag of draai in een lijn, tros, ketting of staaldraad. Het woord zou komen van krink (kreuk). Een lijn met een kink loopt vast in het blok (katrol). Wanneer vanwege harde wind zeil gestreken moet worden en dat door de kink niet lukt, kan een gevaarlijke situatie ontstaan.)


  Dat is een kolfje naar zijn hand.


  Dat is echt iets geknipt, gepast voor hem.  (Bij het kolfspel is de kolf de stok waarmee de bal geslagen wordt. De kolf moet goed in de hand passen.)


  Dat is een koud kunstje.


  Heel gemakkelijk.   Dat is een kroegloper.


  Iemand die regelmatig cafés bezoekt.   Dat is een krom en verdraaid geslacht.


  Een onrechtvaardige familie.   Dat is een lelijke kiezentrekker.


  Een grote tegenslag.   Dat is een nieuwsgierig Aagje.


  Een heel nieuwsgierig meisje.   Dat is een mooi gezicht voor een kapotte ruit.


  Dat is niet om aan te zien.   Dat is een oliekruik van de weduwe.


  Daar valt nog geld te halen.  Dat is een ongekookt plan.


  Een niet goed doordacht plan.   Dat is een paard van een daalder.


  Een trots iemand.   Dat is een pleister op een houten been.


  Een lapmiddel, hulp dat niet helpt.  Dat is een praatje voor de vaak.


  Een onbeduidend praatje.  Dat is een profeet die brood eet.


  Aan zijn voorspellingen hoeft men geen waarde toe te kennen,
  hij is immers ook maar een gewoon mens.  Dat is een publiek geheim.


  Iets wat officieel bij niemand bekend maar iedereen al wel weet.   Dat is een rad uit de wagen.


  Een onverwachte tegenvaller.   Dat is een rak in de wind.


  Een lastige klus.   Dat is een rare apostel / kostganger.


  Een vreemd figuur.   Dat is een redenering van Jan Kalebas.


  Daaruit kun je geen wijs worden.  Dat is een rib uit mijn lijf.


  Dat is een grote uitgave voor mij.   Dat is een schrale troost.


  Een kleine niet veelzeggende, niet veel helpende opbeuring.   Dat is een spreker van de koude grond.


  Een onbeduidende, slechte spreker.   Dat is een sprong in het duister.


  Een daad waarvan de gevolgen onvoorspelbaar zijn.  Dat is een sprookje van Moeder de Gans.


  Verzonnen.   Dat is een stofje van de weegschaal.


  Iets onbelangrijks waar je geen drukte moet om maken.   Dat is een streep door de rekening.


  Een grote tegenvaller.   Dat is een stuk boter in de brij.


  Een leuke meevaller.  Dat is een vat zuur bier.


  Een vrouw voorbij de huwbare leeftijd.   Dat is een vreemd stuk fatsoen.


  Een aansteller.  Dat is een wet van Meden en Perzen.


  Daar wordt nooit van afgeweken.  (De Meden en de Perzen veroverden in het jaar 539 voor Christus het grote Babylonische rijk en stichtte een nieuw wereldrijk. Ze maakten wetten die na Koninklijke goedkeuring niet meer veranderd mochten worden.)


  Dat is een zacht gekookt eitje.


  Dat is een doetje, een sulletje, zonder enige daadkracht.  Dat is geen haalbare kaart.


  Onbereikbaar en niet te verwezenlijken.  Dat is geen klein bier.


  Geen kleinigheidje.  Dat is geen man overboord.


  Dat is niet zo erg, geen ramp.  Dat is geen spek voor jouw bek.


  Veel te duur voor jou; Dat is niets voor jou.  Dat is geen zuivere koffie.


  Daar deugt iets niet aan.  Dat is geld in het water smijten.


  Dat is geld uitgeven aan een verloren zaak, geldverkwisting.  Dat is Grieks en dwars.


  Ongeordend en chaotisch.  Dat is hem met de paplepel ingegoten.


  Dat is hem in zijn vroegste jeugd al ingeprent.  Dat is hem niet met de oostenwind aangewaaid.


  Hij heeft er hard voor moeten werken.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - dat is


  Dat is hem op het lijf geschreven.


  Dat past precies bij hem.  Dat is hem van de duim gegleden.


  Dat viel zwaar tegen.  Dat is het eiereten niet.


  Dat is niet waar het echt om gaat; dat is de kwestie niet.  Dat is het ei van Columbus.


  Een eenvoudige oplossing waar niemand aan had gedacht.  (Iemand zei eens tegen Columbus dat het ontdekken van Amerika geen kunst was. dat was het ook niet volgens Columbus, net zo min als het een kunst is een ei op zijn punt te zetten. Toch kon niemand van het gezelschap het ei rechtop zetten. Columbus echter sloeg er een klein deukje in, en het ei bleef rechtop staan.)


  Dat is het geheim van de smid.


  Alleen bij ingewijden bekend.  Dat is hetzelfde garen, maar op een ander klosje.


  Ook al lijken het twee verschillende dingen, toch is het precies eender.  Dat is Holland in last.


  Een spottende uitroep wanneer men veel ophef maakt over een klein probleem.  Dat is Hollands op zijn smalst.


  Dat is wel een erg kleinburgerlijke, bekrompen opvatting; Zuinig of kleinzielig.  Dat is iemand dat altijd zuiver garen spint.


  Dat is een goed en goudeerlijk mens.  Dat is iets uit de lavendelkist.


  Dat is iets antieks, ouderwets.  Dat is in een veeg gebeurd.


  Dat is zo gebeurd.  Dat is in kracht van gewijsde.


  Dat is zo, blijft zo; daartegen is geen beroep meer mogelijk.  Dat is in staat van wijzen.


  Dat is goed onderzocht.  Dat is Jozef de dromer.


  Een fantast.  Dat is Jut en Jul.


  Een raar stel.  Dat is kaviaar voor hem.


  Onbetaalbaar.  Dat is kiele kiele.


  Op het nippertje.  Dat is kippetjespraat, de hanen lachen erom.


  Lariekoek.  Dat is klets met kontjes.


  Onzin.  Dat is koeterwaals.


  Dat is kromme kindertaal.  Dat is koffiedik kijken.


  Iets wat onvoorspelbaar is.  Dat is koren op zijn molen.


  Dat komt hem goed van pas.  Dat is krot en compagnie.


  Armoede; schamele behuizing; tekorten.  Dat is linke soep.


  Een riskante situatie.  Dat is lood om oud ijzer.


  Dat komt op hetzelfde neer.  Dat is meer geluk dan wijsheid.


  Tegen alle verwachtingen in, loopt het vanzelf goed af.  Dat is met geen pen te beschrijven.


  Dat is zo erg, ingrijpend, intens, dat er geen woorden voor zijn.  Dat is mosterd na de maaltijd.


  Te laat.  Dat is nattevingerwerk.


  Een gok.  Dat is net de markies van Carabas.


  Arm zijn maar zich rijk voordoen.  Dat is net zo zeker als een scheet in een netje.


  Daar kan je niet op vertrouwen.  Dat is niet in de haak.


  Daar is iets niet juist.  (De haak is de winkelhaak waarmee de timmerman rechte hoeken maakt. Staat het niet haaks op elkaar, deugd het niet.)


  Dat is nog geen haaienvin waard.


  Waardeloos.  Dat is olie op de golven.


  Dat bedaart de gemoederen; problemen verzachten (verminderen).  Dat is ooievaarskuitenvet.


  Iets zo niet bestaand, dat er geen omschrijving voor is;
  Zeer dunne benen.  Dat is op dezelfde leest geschoeid.


  Dat heeft dezelfde basis, dezelfde grondgedachte.  Dat is over Rome naar Parijs gaan.


  Uiterst omslachtig en oneconomisch te werk gaan.  Dat is pap buiten mijn bord.


  Dat is mijn zorg niet; Daar heb ik niets mee te maken.   Dat is precies waar het katje voor danst.


  Vleien om iets te verkrijgen; Daar gaat het om: namelijk om geld.  Dat is schering en inslag.


  Dat is gebruikelijk, gebeurt telkens weer.  (De lengtedraden van een weefsel vormen de schering. In de andere richting loopt de inslag; dit zijn de draden die door de schering heengeslagen worden.)


  Dat is sla van een eend.


  Een grote stommiteit.  Dat is thee met witte puntjes.


  In feite niet veel voorstellen.  Dat is uit de lucht gegrepen.


  Verzonnen.  Dat is van de bovenste plank.


  Het beste van het beste.  (Het mooiste servies staat vaak op de bovenste plank van de keukenkast.)


  Dat is van de Chinese kerk.


  Dat is een gerucht.  Dat is van de vrachtwagen gevallen.


  Gestolen goederen.  Dat is van het vagevuur in de hel.


  Van kwaad naar erger.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - dat is


  Dat is vlot van stapel gelopen.


  Dat is snel en soepel gegaan; De zaken verliepen goed.  Dat is voor een vissersdeur gedaan.

  Iets proberen terwijl je van te voren weet dat het toch vergeefse moeite is.  Dat is wijn van Jan Langarm.

  Dat is kraantjeswater.  Dat is zijn Achilleshiel.

  Zijn zwakke plek.  (Uit de Griekse mythologie. De moeder van Achilles had hem in de rivier de Styx gedompeld om hem onsterfelijk te maken. Ze hield hem echter bij de hiel vast, zodat die droog, en daardoor wel kwetsbaar bleef.)


  Dat is zijn bakermat.

  De plaats waar hij geboren en getogen is.  (Een bakermat was oorspronkelijk een grote lage mand waarin de baker (verzorgster van een pasgeboren baby) met de baby voor het vuur zat om het kind te warmen.)


  Dat is zijn staf en zijn steun.

  Daar is hij geheel afhankelijk van; Zijn steun en toeverlaat.  Dat is zo dicht als een zeef.

  Daar zitten net heel veel gaten in.  Dat is zo helder als koffiedik.

  Onbegrijpelijk.  Dat is zo rond als een O.

  Overduidelijk.  Dat is zoveel waard als een gek ervoor geeft.

  Daar is geen vaste prijs voor; dat hangt van de liefhebber af; wat voor de één van geringe waarde is, is voor bv een verzamelaar zo waardevol dat hij er geen prijs kan op kleven.  Dat is zo zeker als twee keer twee vier is.

  Absoluut zeker.  Dat is zuinigheid die de wijsheid bedriegt.

  Overdreven spaarzaamheid kan onverstandig zijn en net leiden tot grotere uitgaven.  Dat kan bruin niet trekken.

  Veel te duur.  Dat kan hem geen laars schelen.

  Dat kan hem helemaal niets schelen.  Dat kan hij best scheren / Hij is nog niet ingeschoren.

  Competent zijn voor een bepaald soort werk / Nog niet op dreef (op gang, ingewerkt) zijn.


  (Het geleiden van touwwerk door takels heet scheren of doorscheren.)


  Dat kan mij de anus oxideren.

  Interesseert me niks, lig ik niet van wakker.  Dat kan niet door de beugel.

  Dit kan niet worden toegestaan.  (Een beugel was een ijzeren ring als maat voor de honden; je mocht geen hond hebben die niet door de beugel kon.) 


  Dat kan wat aan de ribben zetten.

  Dat kan een voordeel opleveren.  Dat kittelt de milt.

  Lachwekkend.  Dat klinkt als katoen.

  Daar zit geen klank in, geen muziek.  Dat klopt als een bus.

  Helemaal juist.  Dat klopt volgens Bartjens.

  Een exacte berekening.  (Bartjens was een beroemde rekenmeester in de 17de eeuw.)


  Dat komt beter terecht dan verzopen dubbeltjes.

  Dat komt wel goed.  Dat komt uit de Chinese kerk.

  Dat is roddel of een praatje; je moet niet alles geloven wat ze zeggen.  (In een Chinese kerk blijven mensen ook na de dienst hangen voor laatste nieuwtjes.)


  Dat komt uit zijn koker.

  Dat verhaal, dat plan, idee, heeft hij zelf bedacht.  Dat komt van pas als een haar in de boter.

  Dat komt heel ongelegen.  Dat kost kat en kogel.

  Dat is erg duur.  Dat kost maar een krats.

  Heel goedkoop.


  (“Krats” is waarschijnlijk een verbastering van crazio, een kleine Italiaanse munt.)


  Dat kost stukken van mensen.

  Heel duu.r  Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel.

  Een totaal onverwacht, vervelende gebeurtenis.  Dat kwam uit de lucht gevallen.

  Iets dat onverwachts te voorscheen kwam.  Dat laat me Siberisch.

  Dat doet me helemaal niets; dat laat me koud.  Dat lapt hij aan zijn laars.

  Daar trekt hij zich niets van aan, negeert hij volledig.  Dat legt hem geen windeieren.

  Iets wat hem een groot voordeel oplevert.  (Een windei heeft geen schaal, er zit alleen maar vlies omheen. Het heeft dus weinig waarde.)


  Dat ligt er duimendik bovenop.

  De smoes, leugen e.d. is overduidelijk als zodanig herkenbaar.  Dat ligt hem in de mond bestorven.

  Ook wanneer het nergens op slaat, iets herhaaldelijk blijven zeggen.  Dat ligt hem zwaar op de lever.

  Moeilijk te verwerken.  (Er zijn bepaalde reacties, gedragslijnen en innerlijke spanningen die de lever niet accepteert, d.w.z. niet verwerken kan. De lever sluit nimmer een compromis met het voor haar onaanvaardbare materiaal.)


  Dat ligt hem zwaar op de maag.

  Dat grijpt hem aan.  Dat ligt in de aard van het beestje.

  Dat is zijn natuur, zijn karakter, zijn eigenaardigheden.  Dat ligt in de lijn der verwachting.

  Zoals voorspelt.  Dat ligt nog vers in het geheugen.

  Dat is nog niet zolang geleden gebeurd; is hij nog niet vergeten.  Dat ligt onder het loodje.

  Dat is voorlopig nog niet aan de orde.  Dat ligt voor de hand.

  Vanzelfsprekend; dat valt te verwachten.  Dat lijkt nergens op.

  Dat trekt op niets, helemaal fout.  Dat lijkt wel op de Chinese muur.

  Iets waar geen doorkomen aan is.  Dat loopt de spuigaten uit.

  Iets dat gaat te ver, niet geaccepteerd wordt.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - dat lo


  Dat loopt met een Jantje van Leiden af.


  Dat loopt met een sisser af.  Dat mag Joost weten.

  Dat mag de drommel weten; niemand weet dat.  (Joost is een van de vele namen van de duivel.) 


  Dat mag wel met een krijtje aan de balk.

  Dat is iets heel bijzonders.  Dat mag wel met een rode letter in de almanak.

  Deze bijzonderheid is te herinneren waard.  Dat moet men van de daken prediken.

  Dat moet je promoten.  Dat past als een himphamp op een mosterdmolen.

  Dat hoort niet bij elkaar.  Dat past als een klink op een kraaiennest.

  Past helemaal niet bij elkaar.  Dat raakt kant nog wal.

  Dit slaat nu eens echt nergens op.  Dat ruikt naar mosterd/peper.

  Dat is duur.  Dat schaap zal een zachte dood kennen.

  Iets of iemand waar je na verloop van tijd niets meer hoort.  Dat scheelt drie stuiver.

  Dat is helemaal anders dan aanvankelijk.  Dat scheelt een dwarsstraat.

  Dat scheelt veel.  Dat scheelt een slok op een borrel.

  Dat maakt veel verschil.  Dat schreit ten hemel.

  Dat is een verschrikkelijk; ergerlijk.  Dat slaat als een mug op een olifant.

  Wat een larie.  Dat slaat als een tang op een varken.

  Dat heeft er niets mee te maken.  Dat sleept hij er met de haren bij.

  Dat brengt hij ermee in verband terwijl het er helemaal niets mee te maken heeft.  Dat sluit als een haspel in een zak.

  Dat heeft er niets mee te maken.  (Haspels, haspelen: een toestel om garen of kabels van klossen tot strengen te winden.)


  Dat smaakt alsof er een engeltje over mijn tong piest.

  Dat smaakt heerlijk.  Dat spreekt boekdelen.

  Dat is wel duidelijk.  Dat staat als een paal boven water.

  Dat is absoluut zeker, duidelijk.
  Dat staat als een vlag op een modderschuit.

  Het één past niet bij het ander.  (Vlaggen moesten mooi en netjes te zijn; modderschuiten zijn dat nooit.)


  Dat staat op zijn voorhoofd te lezen.

  Zijn gezichtsuitdrukking verraad de waarheid; dat kan je goed aan hem zien.  Dat station zijn we gepasseerd.

  Dat kan niet meer; daar komen we niet meer op terug; die tijd zijn we voorbij.  Dat steekt (of zit) hem in de krop.

  Dat kan hij niet vergeven, vergeven, verwerken.  Dat stuit mij tegen de borst.

  Ergens principiële bezwaren tegen hebben.  Dat valt achter de koffer.

  Dat is verkwist; verloren.  Dat valt mij geducht uit de hand.

  Dat is een teleurstelling.  Dat varkentje zullen wij wel wassen.

  Dat zullen wij wel eventjes regelen; oplossen.  Dat vlas is niet te spinnen.

  Daar valt niets mee aanvangen.  Dat was een bittere pil om te slikken.

  Een moeilijke, pijnlijke zaak om te verwerken.  Dat was een snee over zijn gezicht.

  Een belediging.  Dat was een streep door de rekening.

  De afloop was minder goed dan hij verwacht/gehoopt had, paste niet in zijn planning.  Dat was een vlieg in zijn melk.

  Een tegenvaller.  Dat wast al het water van de zee niet af.

  Dat is een daad dat noch te herstellen noch te veranderen is; Een onuitwisbare schandvlek.


  Dat wordt bestraft met galg en rad.

  Dat wordt heel streng bestraft.  Dat zal hem de kraag kosten.

  Dat wordt hem fataal.  Dat zal hem niet glad zitten.

  Dat zal hem niet meevallen, moeilijker verlopen dan verwacht.  Dat zal je dun door de broek lopen.

  Erg teleurstellen; tegenvallen.  Dat zal me de buik niet rimpelen.

  Kan me niets schelen.  Dat zet geen zoden aan de dijk.

  Dat helpt niets.  Dat zet kwaad bloed.

  Hiermee maak je anderen boos; Dit geeft verbittering.  Dat zijn goederen in de dode hand.

  Bezittingen van de kerk.  Dat zijn peren op gouden benen.

  Onbestaand; illusies.  Dat zijn praatjes voor de keuken.

  Onbetrouwbare geruchten.  Dat zit hem aan het hart gebakken.

  Dat is hem dierbaar.  Dat zit hem in het bloed.

  Dat ligt in zijn aard.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de aa


  De aanhouder wint.


  Geef je niet op, lukt het je wel;
  wie volhardt in de boodschap, bereikt zijn doel.

   


  De aanval is de beste verdediging.

  Wie zelf het initiatief neemt, wordt niet door een ander verrast.

   


  De aap binnen hebben.

  De buit, het begeerde geld in zijn zak hebben (bv een erfenis).

   


  De aap in de mouw houden.

  Zijn streken verbergen.

   


  De aardappelen afgieten.

  Plassen.

   


  De admiraal heeft geschoten.

  De gastheer heeft zijn glas geheven ten teken dat de maaltijd kan beginnen; Het startsein is gegeven.

   

  (De admiraal was de opperbevelhebber van de oorlogsvloot. Op zijn commando werd het vuur geopend. De benaming "admiraal" dateert van de kruistochten en is een verbastering van het Arabische emir el mar, generaal ter zee. In Nederland bestaat het woord alleen nog als aanspreektitel voor een viceadmiraal of luitenant-admiraal. De rang admiraal is sinds 1813 voorbehouden aan de koning.)


  De advocaat van de duivel zijn.

  Doen alsof je het met zoveel mogelijk argumenten opneemt voor de tegenpartij; Een mening geven waar hij het zelf niet mee eens is; Overtuigen dat achter een verhaal een ander verhaal steekt.

   


  (Letterlijk: Kerkjurist die bij een kerkelijk proces als aanklager optreedt.)


  De aftocht blazen.

  Zich uit een moeilijke situatie terugtrekken.

   


  (Wanneer de troepen zich moesten terugtrekken, werd het sein gegeven door het blazen op een trompet.)


  De appel valt niet ver van de stam/boom.

  Kinderen hebben de aard van hun ouders.

   


  De bajonet afslaan.

  De wapens opbergen; de strijd beëindigen of zich overgeven.

   


  (De bajonet is een steekwapen dat vooraan op het geweer gemonteerd wordt. Was de strijd voorbij, werd de bajonet weer van het geweer gehaald.)


  De bal misslaan.

  Ongelijk hebben; fout zijn.

     De bastaard van de graaf wordt later bisschop.


  Alleen hoge heren kunnen hun buitenechtelijke kinderen een toekomst bieden.  De benen nemen.

  Vluchten.

   


  De benen strekken.

  Een wandelingetje maken.

   


  De beste breister laat wel eens een steek vallen.

  Ook de beste, handigste, slimste maakt wel eens fouten.

   


  De beste stuurlui staan aan wal.

  Het is makkelijker om kritiek te geven dan om zelf iets te bereiken. Relativerend commentaar op kritiek van een buitenstaander. Buitenstaanders weten altijd beter hoe iets moet gebeuren.

   


  De bezem in de mast voeren.

  Heerschappij op zee bezitten.

   


  De bijl aan de wortel leggen.

  Problemen bij zijn oorsprong aanpakken.

   


  De bocht omgaan.

  Sterven.

   


  De boel de boel laten.

  Alles houden hoe het is; niets aanpakken.

   


  De boer moet weten wat de boter kost.

  Als een verkoper verkoopt, moet hij (zijn) prijzen kennen.

   


  De boer op de bok liet de teugels vieren, het paard kende zelf de weg wel.

  Je moet niet denken dat jij het alleen en beter weet, een ander weet en kan ook wel eens wat.

   


  De boer opgaan.

  Het land af reizen om zijn koopwaar te verkopen.

   


  De bomen groeien tot in de hemel.

  Het kan niet op, de mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.


  De bil bij iemand verbrand hebben wil zeggen.

  Het bij iemand grondig verkorven hebben.

   


  De bok aan het touw hebben.

  1- Dronken zijn. 2- Zeer vermoeid zijn.

   


  De bomen groeien tot in de hemel.

  Het kan niet op; de mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.


  De bom is gebarsten.

  Het is zover, het geheim is uitgekomen.

   


  (De 'bom' is de houten stop in een wijnvat.)


  De boog kan niet altijd gespannen zijn.

  Altijd en alleen maar werken is niet goed/kan niet, er moet ook wat ontspanning zijn.

   


  De boom draagt voor zichzelf geen appels.

  Men leeft niet voor zichzelf alleen.

   


  De borst nat maken. / Zich de borst nat maken. 

  Voorbereiden op een zwaar werk of een onaangename toestand.


  (Met flinke zeegang en verkeerde wind moesten
  zeilschepen gehalsd worden. De mannen stonden in weer en wind aan de braslijnen, geitalies, toppenanten, halslijnen en schoten, of moesten uitenteren op de marsera's om zeil in te nemen. Naar huidige maatstaven een onvoorstelbaar zwaar werk, waarbij hun borst doornat werd. Was het niet van het water dan was het wel van het zweet.)


  De boot afhouden.

  Niet willen meedoen.

   


  De boot missen.

  Te laat komen.

   


  De bramzeilen bijzetten.

   Al het mogelijke doen om zijn doel te bereiken.


  (Barken en volschepen (windjammers) zijn vierkant getuigd. De bovenste zeilen heten bramzeilen en worden alleen bijgezet bij matige wind om een maximale snelheid uit het schip te halen. Bij hardere wind kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Het “bijzetten” vraagt heel goed zeemanschap.)


  De breeveertien opgaan.

  1- Verkwisten, verongelukken. 2- De verkeerde weg opgaan (gaat in het bijzonder op voor meisjes).


  (Eén van de visgronden van de Noordzee was de zandbank Breeveertien, lopend van Scheveningen tot Texel, zo'n 30 mijl uit de kust en gemiddeld 14
  vadem onder water. De naam had bij de inwoners van de kustplaatsen een slechte klank, omdat daar veel schepen zijn vergaan.)


  De brij komt duurder dan de brokken.

  De voordelen wegen niet op tegen de moeite.

   


  De broodkruimels steken hem.

  Onwennigheid met verkregen welstand.

   


  De brui aan iets geven.

  Opgeven.

   


  De brutalen hebben de halve wereld.

  Wie brutaal is krijgt (wint) doorgaans meer dan zij die er meer recht op heeft.

   


  De bui zien hangen.

  Weten dat er problemen op komst zijn.

   


  De centen dansen hem in de zak.

  Hij geeft gemakkelijk geld uit.

   


  De daad bij het woord voegen.

  Een plan onmiddellijk ten uitvoer brengen.

   


  De dader ligt op het kerkhof.

  De schuldige is onbekend.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de da


  De dans ontspringen.


  Op het nippertje ontsnappen
  aan iets onaangenaams of gevaarlijks.

   


  De derde streng maakt de kabel.

  Ook al gaat iets twee keer fout, bij een derde poging gaat het goed; Een derde man brengt de praat aan.

   


  (Touwwerk wordt van ineengedraaide strengen (slagen) gemaakt. Kabel, zwaar touw, wordt gemaakt van drie (of vier) strengen. De derde streng maakt de kabel.)  De domste boeren hebben de dikste aardappelen.

  Om geluk te hebben moet me niet verstandig zijn.

   


  De dood heeft geen lieve kinderen.

  Niemand wordt door de dood gespaard.

   


  De dood komt als een dief in de nacht. / De dood heeft geen kalender.

  De dood komt meestal onverwacht.

   


  De doos van Pandora.

  Een bron van leed en ellende.

   


  (Pandora was volgens Hesiodus door Zeus naar de aarde gezonden om Prometheus, die het vuur van den hemel gestolen had, te straffen. Hij gaf haar een doos mee en toen zij die opende, vlogen kwalen en ellende eruit die zich over de aarde verspreidde; alleen de hoop bleef op de bodem liggen.)


  De dorsende os zult gij niet muilbanden.

  Iemand die voor je werkt hoor je goed te behandelen.

   


  De draad van zijn verhaal/betoog kwijt zijn.

  De loop van zijn eigen verhaal niet meer kunnen volgen.

   


  De draak met iemand steken.

  De spot met iemand drijven.

   


  (Afkomst: Deze uitdrukking herinnert aan een oude legende: die van Sint-Joris en de draak. Sint-Georgius was een christelijke officier uit Cappadocië over wie weinig met zekerheid bekend is. Volgens de overlevering (uit de 11e eeuw) zou hij in Cappadocië een draak gedood hebben, aan wie men kinderen placht te offeren. Na Joris overwinning zou het volk zich onmiddellijk tot het christendom bekeerd hebben. In de late Middeleeuwen begon men in processies het drakengevecht na te spelen, maar daarbij sloop er geleidelijk een komisch element in: Joris was een halfgrappige figuur geworden die met zijn lans in een linnen, met stro opgevulde draak stak. Bron: u4u.nl.)


  De drager kan het beste zeggen waar de schoen wringt.

  Alleen hij die het probleem heeft, kan de kern van zijn probleem scherp benoemen.

   


  De drek is geen heilige, maar waar hij valt, daar doet hij wonderen.

  Negeer niet het minste, want zelfs het minste zou wel eens nuttig kunnen zijn.

   


  (Uitwerpselen van mens en dier zijn een uitstekende meststof, zowel op de akker als in de moestuin. Ze doen als het ware wonderen.)


  De druiven zijn zuur.

  Beweren iets niet erg te vinden maar eigenlijk het tegenovergestelde denken, in zijn hart is hij wel jaloers.

   


  (De vos in de fabel van Esopus zei dat hij de druiven die te hoog hingen niet hebben wou, omdat ze hem te zuur waren.)


  De druk is van de ketel.

  De grootste spanning is voorbij.

   


  De duim in de hand houden.

  Gierig zijn; De macht in eigen handen houden.

   


  De duivel op het kussen binden.

  De meest lastigste mens kunnen bedwingen; iedereen weten aan te pakken.  De duivel schijt altijd op de grootste hoop.

  De rijken worden alsmaar rijker; geld maakt geld.  De een roept om kalk en de ander om steen.

  Grote verwarring heersen.

   


  De een vrijt met de moeder, de ander met de dochter.

  Over smaak valt niet te twisten.

   


  De een zijn dood is een ander zijn brood.

  Wat voor de één een nadeel is, kan voor anderen een voordeel opleveren; sommigen halen hun profijt uit het ongeluk van een ander.

   


  De eerste klap is een daalder waard.

  De initiatiefnemer heeft vaak een voordeel.

   


  (Oorspronkelijk van het bieden en loven op de veemarkt, wat vergezeld werd met handgeklap.)


  De eersten zullen de laatsten zijn.

  Zij die altijd als eerste denken recht te hebben op iets, komen vroeg of laat bedrogen uit.

   


  De eerste steen werpen.

  De eerste zijn om een ander te beschuldigingen.

   


  (Toen de Joden een vrouw van overspel beschuldigden, waar als straf steniging op stond, zei Jezus: “wie van jullie zonder zonden is, mag de eerste steen werpen”. Na deze woorden viel een stilte en gingen alle aanklagers weg.)


  De eerste viool spelen.

  Het hoogste woord hebben, leiding geven/nemen, bepalen wat er gebeurt.

   


  (De eerste violist in een orkest is degene die een bepalende rol heeft in de manier waarop de violisten hun aandeel in het muziekstuk leveren.)


  De eindjes aan elkaar knopen.

  Zo zuinig mogelijk leven; (te) weinig geld.

   


  De ekster kan het huppelen niet laten.

  Iedereen handelt in overeenstemming met zijn aard.  De ekster wil zingen tegen de nachtegaal.

  Iemand die denkt meer te zijn dan hij is.

   


  De ene dienst is de andere waard.

  Helpt men iemand, doet men graag iets terug.

   


  De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit.

  Aan elkaar gewaagde boeven verraden elkaar niet.

   


  De ene slaat de nagel in, en de andere hangt er zijn hoed aan.

  De een doet de prestaties waarvan de ander onrechtmatig de complimenten in ontvangst neemt.

   


  De fok uithouden.

  Een irritant of nutteloos iemand de hand boven het hoofd houden.


  (Letterlijk:Tegen beter weten in de fok die geen zuchtje wind vangt uithouden.)


  De Franse kerk staat open.

  Iemands gulp die open staat.

   


  De gard krijgen.

  Lijfstraf krijgen.

   


  (De gard (zoals uit het sinterklaasliedje) is een bundel takken of één stevige, waarmee je onderhanden werd genomen.)


  De gebraden duiven vliegen niemand in de mond.

  Wil je luxe, zal je daarvoor moeten werken.

   


  De gebraden haan uithangen.

  Heel veel geld uitgeven.

   


  De geest is gewillig, het vlees is zwak.

  Wel goede voornemens hebben, maar ze niet ten uitvoer (kunnen) brengen.

   


  De gek in de mouw dragen.

  Dwaasheden goed kunnen verbergen.

   


  De gek met iemand scheren.

  Iemand voor de gek houden.

   


  De gekken krijgen/trekken de kaart.

  De dwazen hebben vaak het geluk aan hun kant.

   


  De gelegenheid maakt de dief.

  Maken de omstandigheden het gemakkelijk, is stelen verleidelijk; Krijg je de kans, kom je gauw in de verleiding.

   


  De genadeslag.

  Een laatste tegenslag dat de oorzaak is dat je iets niet meer verwerkt krijgt.

   


  De gestage drup holt de steen (uit).

  Met volharding bereik je uiteindelijk het doel wel.

   


  De gestadige jager wint.

  Doorzetters oogsten de beste resultaten.

   


  De gierigaard bedriegt de wijsheid.

  Gierigheid kan net leiden tot veel grotere uitgaven.

   


  De goudvinken zijn gevlogen.

  Geen geld meer hebben.

   


  De grote broek aantrekken.

  Brutaal doen.

   


  De grote vissen eten de kleine.

  De machtigen verrijken zich ten koste van de armen.  De grote zee overgevaren zijn.

  In groot gevaar verkeerd hebben.


  De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop.

  Op eigen terrein durf je meestal alles zeggen.

   


  De hand aan de ploeg slaan.

  Flink aan het werk gaan.

   


  (De Bijbelse betekenis is anders, nl:
  zoals men “de hand aan iemand slaat” om hem te doden, slaat men volgens de Bijbel de hand aan iets om het stuk te maken.)


  De hand aan zichzelf slaan.

  Zelfmoord plegen.

   


  De handen staan hem verkeerd.

  Hij kan zich niet goed redden; onhandig.


  ç volgende


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de ha


  De handen van iemand aftrekken.

  Iemand aan zijn lot overlaten.  De hand in eigen boezem steken.


  De schuld bij zichzelf zoeken.  De hand met iets lichten.


  Iets onnauwkeurig doen
  ; niet streng nemen, het er zich gemakkelijk mee maken.  De handschoen opnemen.


  Een uitdaging aannemen.  De haren rijzen hem ten berge.


  Ergens erg van schrikken.
  De haring hangt aan zijn eigen kieuw.


  De gevolgen van je daden moet je zelf dragen.  De haring om de kuit braden.


  Vergeefse moeite doen.  De Hebreeërs bouwden het, maar de Egyptenaren hebben het.


  Het vuile werk door anderen laten opknappen en zelf genieten van het resultaat.  De heler is zo goed als de steler.


  Beiden zijn even misdadig.  De hommel in het hoofd hebben.


  Niet goed bij zijn verstand zijn.
  De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder.


  Wat je ook doet, het maakt niet uit, het leven gaat in ieder geval verder.  De hondenwacht hebben.


  De meest nare taak hebben.  (De hondenwacht op een schip is de wacht tussen twaalf en vier uur 's nachts.)


  De hond in de pot vinden.


  Thuiskomen en merken dat er niets meer te eten is.  (Als iedereen gegeten had, waren de laatste restjes in de pan voor de hond.)


  De hond op zijn rug hebben.


  Zeer lui zijn.  (In Friesland zegt men; "evert" op zijn rug hebben.)


  De hoofden bij elkaar steken.


  Samen overleggen.  De jacht is mooier dan de vangst.


  Ergens achter jagen is leuker dan het bezitten zelf.  De jongste ezel moet het pak dragen.


  De jongste moet de vervelende klusjes opknappen.  De jongste schepen wijst het vonnis.


  Kinderen hebben vaak het hoogste woord.  (In een rechtspraak spreekt de jongste rechter het eerst zijn oordeel uit.)


  De kaart is gekeerd.


  De kansen zijn gedraaid.  De kaart is vergeven.


  De zaak is niet meer te redden.  De kachel niet met zich laten aanmaken.


  Zich alles niet zomaar laten welgevallen.  De kalanders komen op geen lege graanzolders.


  Mensen (arme) waar niets bij te halen valt, hebben geen of nauwelijks vrienden.  (De kalander of meelworm voedt zich met de inhoud van de geoogste graankorrels, en is voor de boer een geduchte vijand. Dat "kalanders niet op lege zolders komen", waar ze geen voedsel vinden, spreekt voor zichzelf.)


  De kar is niet aan zijn gat gebonden.


  Hij hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen en kan er dus licht over redeneren.  De kar trekken.


  Het zware werk doen; verantwoordelijkheid nemen.  De kastanjes uit het vuur halen.


  Voor een ander de dingen oplossen; hun karweitjes opknappen.  De kat de bel aanbinden.


  Een mogelijk onuitvoerbare of uiterst gevaarlijke taak beginnen.  (Deze uitdrukking gaat terug tot een fabel van Aesopus, waarin de muizen overleggen hoe ze zich kunnen beschermen tegen de kat; een van de voorstellen is dat men haar een bel aanbindt. Alle muizen zijn wild enthousiast over het voorstel, tot een senior-muis vraagt: en wie gaat de kat de bel aanbinden? Waarop het muisstil werd.)


  De kat in de gordijnen jagen.


  Moeilijkheden uitlokken.  De kat in de zorg van de hond aanbevelen.


  Ondoordachte, foute maatregelen treffen.  De kat in het donker knijpen.


  Stiekeme streken uithalen.  De kat moet uit de stoel.


  Als vader thuiskomt met weekgeld, hij heeft het recht op de beste plaats.  De kat op het spek binden.


  Iemand in verleiding brengen.  De kat sleept met de bokking.


  Zegt men van een verliefd paartje.  (Bokking: gerookte haring.)


  De kat uit de boom kijken.


  Afwachten.  (Zo doet een hond als hij een kat in de boom gejaagd heeft.)


  De kerk in het midden laten.


  Weten te geven en te nemen; elkaar in het midden tegemoetkomen.  (Een kerk staat altijd in het midden van het dorp, op een plaats waar hij hoort te staan.)


  De kerk op de toren zetten.


  De zaak verkeerd aanpakken.  De kip met de gouden eieren slachten.


  Al het geld in een keer opmaken.  De kleren maken de man.


  Nette kleding en een goed verzorgd uiterlijk maken een sterkere en betere indruk.
  Iemands kleding bepaalt vaak het aanzien dat hij krijgt.  De kleur van melk en bloed hebben.


  Een bleke huid maar wel blozende wangen hebben.  De klos zijn.


  De dupe zijn.  De kluts kwijt zijn.


  Verward zijn.   De knoop doorhakken.


  Door kordaat optreden moeilijkheden uit de weg helpen; een beslissing nemen.  (Gordius was een boer die koning werd van een gebied in Klein-Azië. Hij legde een ingewikkelde knoop aan de disselboom van zijn wagen en voorspelde dat degene die deze Gordiaanse knoop los kon maken, de heerschappij zou krijgen. Toen Alexander de Grote dit hoorde, nam hij zijn zwaard en hakte de knoop door.)


  De knuppel in het hoederhok gooien.


  Opschudding veroorzaken met een voorstel of uitspraak, met de bedoeling om een discussie of verandering op gang te brengen.  De klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.


  Oppervlakkig weet hebben over iets zonder er werkelijk verstand van te hebben.  De koe bij de horens vatten.


  De zaak aanpakken.  De koe van de pastoor eet iedere dag mals gras.


  Wie trouw is aan machtige mensen, de juiste personen achter zich heeft staan kan beter en gemakkelijker in het leven staan.  De kogel is door de kerk.


  Na lang aarzelen tot een besluit gekomen.  De kolder in de kop hebben.


  Dwaze dingen doen.  De kolf naar de bal werpen.


  Het spel gewonnen geven.  De koning te rijk zijn.


  Een uitzonderlijk geluk is ten deel gevallen.  De Koninklijke weg bewandelen.


  Eerlijk zijn.  De kool en de geit sparen.


  Een middenweg zoeken.  De koopman heeft maar één oog, de koper wel honderd.


  Koop je iets, moet je goed uitkijken om niet bedrogen wordt.  De kop omhoog houden als een kat die een worst heeft gestolen.


  Trots zijn iets verworven te hebben.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de ko


  De kortste liedjes zijn de beste.


  Wat niet te lang duurt, kan niet vervelen.  De kost gaat voor de baat uit.


  Eerst moet men investeren alvorens men iets kan verdienen.  De kou is uit de lucht.


  De moeilijkheden zijn opgelost.  De kous in het gelijk breien.


  Tot overeenstemming komen.  De kous op de kop krijgen.


   Een mislukt plan; niet krijgen wat men verwachtte of hoopte.


  (Dat zei men van iemand die van een vergeefse zeereis berooid terugkeerde, zodat hij zijn kous als muts moest gebruiken, barrevoets moest lopen.)


  De kraaienmars blazen.


  Sterven.  De krant brengt leugens in het land.


  Niet alles wat in de krant te lezen staat is waarheid.  De krenten uit de pap vissen.


  Het beste eruit halen.  De kroon op het werk zetten.


  Iets wat goed is vervolmaken; Het werk besluiten met een prachtig einde.  De kruik gaat zolang te water, tot zij breekt.


  Men kan de dingen blijven doen (risico's blijven nemen) totdat het misgaat; wie onvoorzichtig is, zal daar vroeg of laat de gevolgen van dragen.

   


  (Vroeger was er geen stromend water in huis. Men moest naar de waterput om er een emmer of een kruik te vullen. Door dat veelvuldig gebruik braken de potten wel eens.)


  De kuierlatten nemen.


  Maken dat je wegkomt.  De kurkenzak zijn.


  Iemand die de klappen opvangt.  (Een kurkenzak was de eenvoudigste vorm van een stootkussen dat tegenwoordig fender genoemd wordt.)


  De kust is veilig.


  De (eventueel) bedreigende situaties zijn er niet meer.

   


  (Bij het varen langs of aanlopen van een kust was het vroeger van belang te weten of de kust wel veilig was. Niet alleen vanwege eventuele ondiepten maar ook in verband met mogelijke aanvallen van zeerovers.)


  De laatste loodjes wegen het zwaarst.


  Het einde van een taak schijnt moeilijker dan het begin.


   

  (Bij het wegen geven de laatste loden gewichtjes de doorslag.)


  De laatste schuit moet ook vracht hebben.


  Ook degene die te laat komt, wil nog graag wat te eten hebben.  De lakens uitdelen.


  De baas zijn (spelen).

   


  (In vroegere tijden was de werkster die baas was over de linnenkast en de lakens uitdeelde, de baas over de hele huishouding.)


  De lak is duurder dan de brief.


  Je bent verliest meer tijd aan details dan aan de hoofdzaak.  De lamp hangt scheef.


  Het geld is op.  De lange el zoeken.


  Een vervelende klus zo lang mogelijk proberen uit te stellen.  De letter doodt, maar de geest maakt levend.


  Men moet zich niet aan de letter van de wet of de Bijbel houden, maar men moet begrijpen, wat er met de voorschriften bedoeld is.  (De woorden van Paulus: ”Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ De bedoeling van deze bijbeltekst is: de wet veroordeelt de zondige mens ter dood, de verlossing door Christus schenkt hem uit genade het leven.)


  De liefde kan niet van één kant komen.


  Beide partijen moeten ongeveer evenveel bijdragen om de relatie evenwichtig (goed) te houden.  De liefde kent vlek noch gebrek.


  Wie verliefd is, ziet de tekortkomingen bij de ander niet.  De liefde van een man gaat door de maag.


  Een man is te veroveren met lekker eten.  De lier aan de wilgen hangen.


  Niet langer dichten; poëzie laten varen.

   


  (Ontleend aan Psalm 137, 2, waar wordt geschreven, dat de Israëlieten de harp aan de wilgen hingen tijdens hun ballingschap in Babylonië; In deze uitdrukking heeft de lier de harp vervangen omdat dit beter past bij de hymne, de lier echter past bij de poëzie in ’t algemeen.)


  De lont in het kruitvat werpen.


  Ruzie veroorzaken. Letterlijk: een ontploffing veroorzaken.  De maat is vol.


  Nu is het genoeg
  !  De maat loopt over.


  Er is te ver gegaan; er is een grens overschreden.

   


  (Het woord maat staat voor graanmaat, de recipiënt waarin hoeveelheid graan kon worden afmeten. De graanmaat werd helemaal gevuld, waarna men er met een strijkstok over streek om zo steeds de precieze hoeveelheid te meten.)


  De maat van de liefde is liefde zonder maat.


  Echte liefde is onvoorwaardelijk en onbeperkt.   De mammon dienen.


  Alles doen voor geld; vinden dat niets in het leven belangrijker is dan geld.

   


  (Mammon is de heidense god van het geld.)


  De mast overboord zeilen.


  Door een te overvloedige leefwijze failliet gaan.
  De meid en de kat hebben altijd wat, de knecht en de hond wachten tot het komt.


  Vrouwen en katten kunnen voor zichzelf zorgen, mannen en honden niet.  De mens wikt, maar God beschikt.


  Iedereen maakt plannen, alleen loopt het niet altijd zoals we willen, hopen of verwachten.   De mist ingaan.


  Mislukken.  De moed zonk hem in de schoenen.


  Alle moed verliezen.  De molen draait niet met de wind die voorbij is.


  Men moet de gelegenheid te baat nemen wanneer ze zich aandienen, kansen tijdig grijpen.  De molen is door de vang.


  De zaak is hopeloos geworden.  (De vang is de rem die het mogelijk maakt een windmolen tot stilstand te brengen. Is "de molen door de vang", dan kan men hem niet meer tegenhouden, en is het gevaar voor schade groot.)


  De molen naar de wind keren.


  Aanpassen aan omstandigheden.  De morgenstond heeft goud in de mond.


  ’s Morgens vroeg lukt het werk het best; staat men vroeg op, kan men veel werk verzetten.  De mug vliegt zolang om de kaars totdat hij zijn vleugels zengt.


  Wie onvoorzichtig is, zal daar vroeg of laat de gevolgen van ondervinden.   De muren hebben oren.


  Let op wat je zegt, anderen kunnen meeluisteren.  De muts staat hem verkeerd.


  Slecht geluimd zijn.  De naald in het spek steken.

  Ergens mee op houden; er de brui aan geven; met pensioen gaan.

   


  (De zeilmaker gebruikte een stuk spek als speldenkussen om het roesten van de naalden tegen te gaan en het doorsteken van het zeil te vergemakkelijken. De naald ging minder stroef. Als hij klaar was stak hij zijn naald dus in het spek.)


  De natuur is sterker dan de leer.


  Dat wat aangeleerd is, is minder sterk en gemakkelijker te vergeten dan alles wat aangeboren is.  Den harinck braden om den roge oft kuyt.

  Een grote opoffering in ruil voor een kleinigheid.  Denken dat de koning je oom is.


  Je altijd en overal voor verontschuldigen.  Denkt aleer gij doende zijt en doende denkt dan nog.


  Maak een plan alvorens ergens aan te beginnen, en stel tijdens de activiteit het plan bij indien nodig.


  (Guido Gezelle)


  De ogen voor iets sluiten.


  Doen alsof je iets niet ziet.  De olie in de lamp is op.


  Het geld is op.  De ondeugd heeft wortel bij hem geschoten.


  Het is moeilijk hem weer op het rechte pad te krijgen.  De oude Adam afleggen.


  Zijn leven beteren.  De ouderdom komt met gebreken.


  Ouder worden gaat vanzelf gepaard met meer lichamelijke klachten.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de pa


  De paarden die haver verdienen, krijgen ze niet.


  Verdiensten blijven vaak onbeloond.  De palm wegdragen.


  De overwinning behalen.

   


  (Bij de Romeinen werd een overwinnaar met palmbladeren gekroond.)


  De pan bij de steel houden.


  Alles met vaste hand besturen; richten; De leiding niet uit handen geven.  De papegaai van het stokje schieten.


  Iemand zwanger maken.
  De pastoor doet geen twee missen voor hetzelfde geld.

  Ik zeg niet tweemaal hetzelfde.


  De pastoor doet per saldo ook geen twee missen voor hetzelfde geld.


  Iemands vaardigheid wordt te vaak als een vanzelfsprekendheid beschouwd; extra werk dient betaald te worden.  De pastoor en de kapelaon lopen achter hetzelfde vaon.


  Twee mensen die er dezelfde principes op nahouden; Twee handen op één buik.  De pastoor gaat voor en de dominee loopt met hem mee.


  Belangrijke en invloedrijke mensen krijgen meestal voorrang.  De pastoor zegent zichzelf het eerst.


  Iedereen zorgt in de eerste plaats voor zichzelf; eigen familie eerst.  De pen is machtiger dan het zwaard.


  Woorden kunnen vaak meer invloed hebben dan geweld.  De peper groeit bij hem op de rug.


  Ondanks meerdere waarschuwingen onverbeterlijk zijn.  De pijp aan Maarten geven.


  Sterven; opgeven.  De pijpleiding opzoeken.

   

  De inwerkperiode van bv een nieuwe baan; Uitzoeken hoe alles in zijn werk gaat
  .


  (Vroeger bevond zich aan boord van stoomschepen, een wirwar van pijpleidingen. Het vergde heel wat tijd om daarin wegwijs te worden.)


  De pil vergulden.


  Iets onaangenaams wat fraaier of meer aannemelijk voorstellen.  De pineut zijn.


  De dupe zijn.