De betekenis van Spreekwoorden, Gezegden, Zegswijzen en Uitdrukkingen


Zoeken in blog


Favorieten & Bronnen
 • Van Dale
 • Synoniemen.net
 • Etymologiebank
 • Citaten.net
 • Wikipedia
 • Onzetaal.nl
 • Vaartips.nl • Y


  In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood
  -
  Fernand Auwera
  Y

  In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk

  -
  Janus Arony 


  Y

  De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos
  -
  Elizabeth von Arnim 


  Y

  Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken 


  Y

  Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde
  -
  John Newton Baker 


  Y

  Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten
  -
  Georges van Achard 


  Y

  Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand
  -
  Jean Anouilh 


  Y

  Liefde is altijd ongerust zijn om de ander
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen
  -
  Alain


  Y

  De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind
  -
  Alain


  Y

  Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven
  -
  Aragon, Louis Aragon 


  Y

  Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen
  -
  Honoré de Balzac 


  Y

  Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze van elkaar in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet die leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder naast degene, die hem 't liefst is
  -
  Ina Boudier Bakker 


  Y

  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop
  -
  Gaby van den Berghe  Y
  Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde
  -
  Herman Pieter de Boer  Y

  Een goede test voor de ware liefde is of je
  de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen
  -
  W. N. P. Barbellion  Y

  De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven
  -
  Louis Paul Boon  Y

  Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat
  -
  Phil Bosmans  Y

  Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt
  -
  Guy Bernaers  Y

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid
  -
  Comtesse Diane de Beausacq  Y

  Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben
  -
  R.G. Binding  Y

  Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog
  -
  Joseph Bisig  Y

  Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad
  -
  Jorge Luis Borges  Y

  Oordeel niet zonder liefde in je hart

  -
  Paul van den Bergh


  Y

  Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde
  -
  Louis Paul Boon


  Y

  Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen
  -
  Charles Baudelaire  Y

  Afwezigheid is voor de liefde wat wind
  is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote
  -
  R. de Bussy-Rabutin  Y

  Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid
  -
  L. M. van den Brande  Y

  Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet
  -
  Burton, Robert Burton


  Y

  Het beste bewijs van liefde is vertrouwen
  -
  Joyce Brothers


  Y

  De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Fouten zie je dik als de liefde dun is
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook
  -
  Marc Callewaert  Y

  Ik wil proberen meer
  terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde
  -
  Eric Burdon  Y

  Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan
  -
  Dorothy Briggs


  Y

  Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft
  -
  J. Cabanis


  Y

  Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken
  -
  Marc Callewaert


  Y

  Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is
  -
  Chevalier de Bouffiers


  Y

  Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: "Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?"
  -
  Cees Buddingh


  Y

  In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère  Y

  Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid
  -
  Elias Canetti  Y

  Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen
  -
  Martine Carol  Y

  De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben
  -
  Jacques Chardonne  Y

  Echte liefde kent geen schuldgevoel
  -
  Simon Carmiggelt  Y

  De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar
  -
  Maurice Chapelan  Y

  Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw
  -
  Achille Chavee  Y

  Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets
  -
  Harold Coffin  Y

  Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen
  -
  Albert Camus  Y

  Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen
  -
  Maurice Chevalier  Y

  Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is
  -
  Francois René de Chateaubriand  Y

  Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm
  -
  Amy Carmichael  Y

  De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen
  -
  David Cohen  Y

  Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat
  -
  Simon Carmiggelt  Y
  Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct
  -
  Paul Carvel
  Y

  Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren
  -
  Jan Hein Donner  Y

  Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop
  -
  Henry Drummond  Y

  In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven
  -
  L. Desnoyer  Y

  Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan
  -
  J. L. M. Descalzo  Y

  Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden
  -
  Marlene Dietrich  Y

  Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer
  -
  Marlene Dietrich  Y

  De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten
  -
  Andre Demedts  Y

  De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand
  -
  Dirk Coster  Y

  Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting
  -
  G. Crabbe  Y

  Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat
  -
  Dirk Coster  Y

  Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid
  -
  R. Dehmel  Y
  De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten
  -
  Dirk Coster  Y

  Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden
  -
  Yves de Constantin  Y

  Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt
  -
  Dirk Coster  Y

  Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen
  -
  B. Desjoemhur  Y

  Liefde maakt het gezicht mooi
  -
  Fjodor M. Dostojewski  Y

  De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee
  -
  John Donne  Y

  Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde
  -
  Anton van Duinkerken  Y

  Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind
  -
  Sean Connery  Y

  Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen
  -
  Fisas, C. Fisas  Y

  Waar liefde is, is leven
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”
  -
  Erich Fromm  Y

  In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven
  -
  Erich Fromm  Y

  De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden
  -
  Albert Ellis  Y

  Liefde is je een kater drinken omwille van een poes
  -
  C. Eyckmans  Y

  Liefde kun je evenmin verbergen als hoest
  -
  Erasmus  Y

  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken
  -
  André Frossard  Y

  De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie
  -
  Erich Fromm  Y

  Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach  Y

  Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
  -
  Erich Fromm  Y

  Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren
  -
  P. Éluard  Y

  Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken
  -
  Anatole France  Y

  Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger
  -
  P. Fletcher  Y

  Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach

   


  Y

  Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat wij nalaten in ons leven als wij er niet meer zijn
   -
  Onbekend
  Y

  Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde houdt niet op
  waar leven eindigt
  -

  Onbekend
  Y

  Je liefde, warmte en zorgzaamheid, kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud en het heeft het onze verrijkt
  -
  Onbekend
  Y

  De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen
  -
  Onbekend
  Y

  Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde
  -
  Henry de Montherlant
  Y

  Geluk veroudert niet, evenmin als liefde
  -
  Henriette Mooy
  Y

  Een redmiddel tegen de perfectie: liefde

  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Kunst is liefde in elke daad
  -
  Paul van Ostaijen
  Y

  De tijd vliegt, de zon komt en de schaduwen vallen. Laat ze maar gaan, want de liefde stijgt uit boven alle
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is
  -
  Guy Mortier
  Y

  De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte wel tegen de ouderdom
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip
  -
  Nash Ogden
   
  Y

  Liefde streeft maar één ding achterna: het welzijn van de geliefde. Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn. Daarom is de liefde een beloning van zichzelf
  -
  Thomas Merton
  Y

  Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt
  -
  Bart Mesotten
  Y

  Als ‘t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding
  -
  Willem de Merode
  Y

  Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is
  -
  Nel Noordzij
  Y

  Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is eenvoudig in haar oorsprong, verwarrend in haar verloop
  -
  Henriette Mooy
  Y

  De liefde is het drama van de verwezenlijking, van de verbinding
  -
  Henry Miller
  Y

  Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde laat de tijd voorbijgaan. De tijd laat de liefde voorbijgaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Overspel: de toepassing van de democratische gedachte op de liefde
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Geweld kan uiting zijn van liefde, onverschilligheid nooit
  -
  Leo Mets
  Y

  Vriendschap is liefde op het eerste woord
  -
  Harry Mulisch
  Y

  De liefde is net als de zee: ze omringt alles
  -
  Wouter Olthof
  Y

  Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is
  -
  Alfred de Musset
  Y

  Het is met de liefde net als met het eten van paddestoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is
  -
  Nana Mouskouri
  Y

  Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen
  -
  David Niven  Y

  De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen
  -
  John Henry Newman  Y

  In de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl is
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn
  -
  Desmond Morris
  Y

  Liefde maakt vindingrijk
  -
  Molière  Y

  Liefde noch vriendschap hoeven te krijgen wat ze kunnen geven
  -
  Alfred de Musset  Y

  Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking
  -
  Vladimir Nabokov
  Y

  De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader
  -
  Henry de Montherlant  Y

  De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière  Y

  Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière
  Y

  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh

  Y

  Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van
  -
  Theo van Gogh

  Y

  Afstand loutert. De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Men zegt: liefde kent geen grenzen. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst
  -
  Jean-Luc Godard

  Y

  Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde?
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  De enige echte liefde is de onmogelijke liefde
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt
  -
  M. Grépon

  Y

  De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt
  -
  Ellen Glasgow

  Y

  Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering
  -
  Guido Gezelle

  Y

  Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?
  -
  Lee Iacocca

  Y

  Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde
  -
  Hermann Hesse

  Y

  Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf
  -
  Victor Hugo

  Y

  Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden
  -
  Hella S. Haasse

  Y

  Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel
  -
  Sacha Guitry

  Y

  Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk
  -
  Henri-Floris Jespers

  Y

  Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar
  -
  Toon Hermans

  Y

  Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven
  -
  Georges Guilbert

  Y

  De liefde die we geven is de enige die we houden
  -
  Elbert Hubbard

  Y

  Zonder romantiek is er van liefde geen sprake
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe
  -
  Jan Greshoff

  Y

  De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen
  -
  Henri Jeanson

  Y

  Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen
  -
  F. Hellers

  Y

  Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken.
  -
  Wouter Jaspers

  Y

  Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij
  -
  Toon Hermans

  Y

  Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten
  -
  Jan Greshoff
   
  Y

  Plezier van liefde duurt een moment. Pijn van liefde duurt levenslang

  -
  Jean Pierre Claris de Florian

  Y


  Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme

  -
  Erich Fromm
  Y


  Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde

  -
  George Eliot
  Y


  Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt

  -
  E. von Feuchtersleben
  Y


  Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen

  -
  Ferrucci
  Y


  De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen

  -
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Y


  Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten

  -
  Werenfridus van Elst
  Y


  De tong van de liefde ligt in de ogen

  -
  Louise Fletcher
  Y


  Er is in iedere omhelzing een moment waarop de geliefde al niet meer bij ons is

  -
  Gustave Flaubert
  Y


  Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het ‘liefdesobject’, bepaalt

  -
  Erich Fromm
  Y


  Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde

  -
  Erich Fromm
  Y


  De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden

  -
  Erich Fromm
  Y


  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde

  -
  Erich Fried

  Y

  Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt

  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y


  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken

  -
  André Frossard
     Y


  De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Liefde tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst
  -
  Jan Greshoff
  Y


  Liefde maakt een smal bed breed
  -
  Bertus Aafjes
  Y


  Het hart is een beest dat je moet wantrouwen. De intelligentie is er ook een, maar die heeft het nooit over de liefde
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen
  -
  Renate van Gool
  Y


  De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit
  -
  Marnix Gijsen
  Y


  De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde
  -
  Julien Green
  Y


  De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele vreselijke betekenis van ons bestaan verborgen
  -
  Maxim Gorki
  Y


  De haat is partijdig, maar de liefde nog meer
  -
  Johann Wolfgang von Goethe
  Y


  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh
  Y


  Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst
  -

  Gerhart Hauptmann
  Y


  Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op
  -

  Audrey Hepburn

  Y


  Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch al een waanzin!
  -

  Heinrich Heine

  Y


  Als de honger groot is, is de liefde klein
  -

  Anastasius Grün

  Y


  De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig
  -

  Ernest Hemingway

  Y


  Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen;
  wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is
  -

  Adriaan Roland Holst

  Y


  Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben
  -

  Jerome K.

  Y


  Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties
  -

  M. Hirschfeld

  Y


  Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze
  -

  Samuel Johnson

  Y


  Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer
  -

  J.B. Gresset

  Y


  De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf
  -

  William Hazlitt

  Y


  Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen
  -

  H.S. Hulbert

  Y


  Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet
  -

  Hermann Hesse

  Y


  Liefde is een fanclub met slechts twee leden
  -

  Adrian Henry

  Y


  Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid
  -

  Jan Greshoff

  Y


  Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet
  -

  Franz Kafka

  Y


  De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer
  -

  Harry Kemp

  Y


  Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt
  -

  Franklin Jones

  Y


  De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen
  -

  Alphonse Karr

  Y


  Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis
  -

  O. van Kesteren

  Y


  Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles
  -

  James Joyce

  Y


  Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde
  -

  Nikos Kazantzakis

  Y


  Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar
  -

  Tom Jones

  Y


  De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel
  -

  Benjamin Jowett

  Y


  Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom
  -

  Sören Kierkegaard   


  Y


  Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden
  -
  Samuel Johnson

  Y


  Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben
  -
  Sören Kierkegaard

  Y


  Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat
  -
  Mark King
  Y


  Gewoonte baart liefde
  -
  Lucretius

  Y

  Kunst is een uitdrukking van liefde
  -
  Maharishi

  Y


  De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde
  -
  William Law

  Y


  Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen

  -
  Og Mandino

  Y


  Liefde is verleden tijd voor lief
  -
  T. van Lieshout

  Y


  Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten
  -
  Rene de Masny

  Y


  Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn
  -
  Luc Lamon

  Y


  Flirten: amateurisme in de liefde
  -
  Rene de Masny

  Y


  De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap
  -
  Ischa Meijer

  Y


  Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder
  vragen
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn

  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt

  -
  Kees van Kooten

  Y


  Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde

  -
  Karl Kraus

  Y


  Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever

  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel

  -
  Alphonse de Lamartine

  Y


  Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst

  -
  Jan Ligthart

  Y


  Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen
  -
  Rutger Kopland

  Y


  Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden
  -
  André Maurois

  Y


  De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets
  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent
  -
  Hannes Meinkema

  Y


  Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen
  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch
  -
  André Maurois

  Y


  We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was
  -
  Francois Mauriac

  Y


  De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen

  -
  Paul Léautaud

  Y


  Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt
  -
  Rosa Luxemburg

  Y


  De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle
  -
  Julie de Lespinasse

  Y


  Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid

  -
  Mme de Knorr

  Y


  Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden
  -
  Valerius Maximus

  Y


  Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen
  -
  Kees van Kooten

  Y


  Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde
  -
  Tsoe Li

  Y


  Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde
  -
  George Macdonald

  Y


  Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is
  -
  Gerd de Ley

  Y


  Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken

  -
  Hildegard Knef

  Y


  Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft
  -
  Leffert Laam

  Y


  Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk
  -
  Gabriel Laub

  Y


  Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden
  -
  Machiavelli

  Y


  Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen
  -
  Machiavelli

  Y


  Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  Ik zal altijd een priester van de liefde zijn

  -
  David Herbert Lawrence
  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -

  Ovidius
     Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -

  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -

  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint. Bij de vrouw is het juist omgekeerd
  -
  Gerard Reve  Y

  Een directe liefde is beter dan een afgeleide liefde, maar een afgeleide liefde is beter dan onverschilligheid
  -
  Siegfried E. van Praag

   


  Y

  Er zijn ogenblikken in de liefde waarop het onmogelijk is te weten of men oprecht is of niet
  -
  Etienne Rey  Y

  De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende
  -
  Joseph Roth  Y

  Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is
  -
  Jo Ropcke  Y

  Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen
  -
  Siegfried E. van Praag
     Y

  Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ware liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinig hebben ze gezien
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Die liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt
  -
  Maurice Roelants  Y

  Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter
  -
  Plato  Y

  De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man
  -
  S. Reyes
     Y

  Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde
  -
  Plato  Y

  Liefde is een bron van zorg en angst
  -
  Ovidius  Y

  De ogen zijn de leiders van de liefde
  -
  Propertius  Y

  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen
  -
  Plato  Y

  Schoonheid is zichtbaar geworden liefde
  -
  Plato  Y

  Dronkenschap maakt twee mooie dingen groter: moed en liefde
  -
  Jean Paul  Y

  Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan
  -
  Cliff Richard  Y

  Een huwelijk wordt niet gelukkig door liefde, integendeel. Een huwelijk wordt gelukkig door verstand
  -
  Jean Paul  Y

  Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De lui die de een na de ander verslinden zijn tot geen liefde in staat. Die indruk krijg je toch bij dat soort mannen; het zijn net pralende foxterriërs
  -
  Annie Romein-Verschoor  Y
  Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van

  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Liefde noemt men de ontoerekeningsvatbaarheid van de toerekeningsvatbare
  -
  Alfred Polgar  Y

  Liefde vereenvoudigt het leven. Men heeft dan niets anders meer in het hoofd
  -
  H. Reimann  Y

  In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het leven
  -
  Theodore Roosevelt  Y

  Er is in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De arbeid is de hoogste openbaring der liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  De liefde kan niet van één klant komen
  -
  Alexander Pola  Y

  De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond
  -
  Siegfried E. van Praag  Y

  De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht
  -
  Anthony Quinn  Y

  Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde
  -
  Ramakrishna  Y

  Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet
  -
  Etienne Rey  Y

  De arbeid is de grootste openbaring van de liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven
  -
  Cesare Pavese  Y

  De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat...
  -
  Franklin D. Roosevelt
  Y

  Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst
  -

  Felix Timmermans
  Y

  Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is
   -
  L. Vandepitte
  Y

  Liefde is: wanneer het verlangen dat de ander naar je verlangt, je zozeer aangrijp dat je denkt eraan te sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Je kunt de liefde niet aanraken, maar je voelt hoe haar zoetheid overal in je sijpelt
  -
  Annie Sullivan
  Y

  Liefde is: ‘s avonds samen in stereo hoesten in bed
  -
  L. Verbeeck
  Y

  Alle tijd die niet is besteed aan liefde, is verdaan
  -
  Tasso
  Y

  In de liefde zijn de vrouwen professionals en mannen amateurs
   -
  Francois Truffaut
  Y

  Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Ach, wat maakt de liefde de mens toch slap en sterk
  -
  Felix Timmermans
  Y

  Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer
  -
  Hélène Swarth

  Y

  Vijftien verkoudheden had hij reeds gevat en hij was van alle genezen, uitgezonderd van de eerste. Zo gaat het ook met de liefde
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Jaloezie volgt als een loodsvisje de haai der liefde
  -
  Eric van der Steen


     Y

  Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen
  -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Door de ervaring in de liefde begaat men dezelfde dwaasheden in dezelfde omstandigheden
  -
  Jan Vercammen
  Y

  De liefde met de grootste gevolgen is die met de kleinste oorzaken
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Het aantal maakt de spoeling dun. Hoe meer mensen men lief heeft, des te wateriger wordt de liefde
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is van een aanbiddelijke kortzichtigheid
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangen
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De eerste liefde maakt een meisje wijzer, de tweede maakt een jongen minder dom
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is de enige beloning die nooit verdiend is
   -
  Jan Vercammen
  Y

  In de liefde gebeurt vaak het enige wat men niet voorzien heeft
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is dromen van wat men nog niet heeft en wat men slechts dromerig vermoedt
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De grote liefde is die, die je nooit hebt gehad
  -
  Peter Ustinov
  Y

  De eerste plicht van liefde is luisteren
  -
  Paul Tillich
  Y

  Liefde is lentezonneschijn, in het voorjaar zijn immers de wolken niet van de lucht
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Men gelooft doorgaans dat de eerste liefde de laatste is, en de laatste de eerste
  -
  A. Souret
  Y

  In de liefde triomfeert de Eros, in het huwelijk de erosie
  -
  Eric van der Steen

  Y

  Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen
  -
  Philippe Soupault
  Y

  De liefde is sterker dan dood of doodsangst, alleen door haar, alleen door de liefde blijft het leven bestaan
   -
  Iwan Toergenjew
  Y

  Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft
   -
  Jan Vercammen

  Y

  De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven
  -
  Vergilius
  Y

  Liefde is datgene wat men samen met een ander heeft doorgemaakt
   -
  James Thurber

  Y

  In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen
  -
  John Travolta
  Y

  Een idealist is iemand wiens liefde voor geld onbeantwoord blijft
  -
  T. Troll
  Y

  Bestendigheid is de hersenschim van de liefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  De meeste mannen houden een levendig gevoel van eigenliefde voor liefde
  -
  Mme de Tencin

  Y

  Het zijn dominees en zedenprekers die betaalde liefde afschilderen als en associëren met ‘goedkoop’. De werkelijkheid leert anders
   -
  Henk Spaan
  Y

  In de liefde komen al deze ondeugden voor: beledigingen, achterdocht, vijandigheden, wapenstilstand, oorlog, en weer vrede
   -
  Terentius
  Y

  Liefde is als het verlangen om verlangd te worden je zo sterk pakt dat je eraan kunt sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Liefde is niet zo fijngevoelig als eigenliefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  Liefde is zelfverloochening, ziedaar het enige geluk dat niet van toeval afhangt

  -

  Leo Tolstoy

  Y

  Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid
  -

  Rabindranath Tagore


     Y

  Iedere tijd heeft zijn eigen liefde
  -
  Leo Tolstoy
  Y

  Afwezigheid nu en dan is in de liefde van goede invloed en houdt haar klaar en stralend
  -
  Robert Louis Stevenson

  Y

  Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in ‘t geheel niet tot liefde in staat te zijn
  -
  W. M. Thackeray

  Y

  Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht
  -
  R. W. Trine

  Y

  De hoofdbeginselen van het waarachtige christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door nederigheid en liefde
  -
  Leo Tolstoy

  Y

  Ieder wordt dichter, ook de meest prozaïsche mens, wanneer de liefde hem bevangt
  -
  Symposion

  Y

  In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkaar aan het strijden
   -
  Publilius Syrus

  Y

  Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat
  -
  Mo Tzoe

  Y

  Ontsteek de lamp van de liefde met je leven!
  -
  Rabindranath Tagore
  Y

  Liefde is niet echt liefde zonder een zekere vorm van krankzinnigheid
   -
  Tsjang Tsjau

  Y

  Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Er is pas sprake van echte liefde als je elkaar niet meer wilt verbeteren
  -
  V. Uyen
  Y

  Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis
   -
  Harry Clement Stubbs
  Y

  Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk
   -
  Carmen Sylva
  Y

  De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond
  -
  Stendhal
  Y

  Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de meest neerslachtige persoon gelukkig te maken
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat
  -

  Swami Sivananda Sarasvati
  Y

  In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kent
  -

  Schulz
  Y

  Er bestaat maar één geluk in het leven: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien
  -

  George Sand
  Y

  Liefde verkwikt als zonneschijn na regen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is niets anders dan onszelf te ontdekken in de ander, en de vreugde van de herkenning
  -

  Alexander Smith
  Y

  Liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle andere

  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is onverenigbaar met vrees
  -

  Seneca  Y

  Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan
  -

  Seneca
  Y

  Het pad van ware liefde was nooit effen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting
  -

  Antoine de Saint-Exupéry
  Y

  Echte liefde is in zijn jeugd de hemel bestormen en in de wolken huizen, en eenmaal de jeugd voorbij, met de aarde genoegen nemen
  -

  Julien Roufie
  Y

  Liefde is als een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden
  -

  Peter Sirius
  Y

  Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Wanneer het over liefde gaat, kan een meisje altijd veel vlugger luisteren dan een man praten
  -

  Helen Rowland
  Y

  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort
  -

  Iran Sjahr
  Y

  Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap
  -

  George Sand
  Y

  Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid
  -

  William Shakespeare
  Y

  De gulden tijd van de eerste liefde
  -

  Friedrich von Schiller
  Y

  De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde
  -

  William Shakespeare
  Y

  Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien

  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde en roem zijn voedsel voor dichters
  -

  Percy Bysshe Shelley
  Y

  Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende
  -

  Frank Sinatra
  Y

  Liefde op het eerste gezicht is het excuus van mannen voor het feit dat ze ‘t druk hebben
  -

  E. Sommer
  Y

  Men stelt maar al te graag de liefde aansprakelijk voor de vergissing die men beging
  -

  J. Sanial-Dubay  Y

  Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde zelden hartstocht

  -

  Peter Sirius
  Y

  De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt
  -

  Peter Sirius
  Y

  Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde
  -

  Yves Saint-Laurent
  Y

  Achting maakt niet steeds vriendschap; maar vriendschap kan niet bestaan zonder achting; dit is een van haar voordelen boven de liefde
  -

  Mlle de Scudéry
  Y

  Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde

  -

  Robert Saitschick
  Y

  Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel
  -

  Bertrand Russell
  Y

  De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw
  -

  Wim Sonneveld
  Y

  Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie
  -

  Peter Sirius  Y

  Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefde
  -

  Antoine de Saint-Exupéry

     Y

  Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan
  -

  R. de Vries
  Y

  Alleen de liefde kan je hart breken
  -

  Neil Young  Y

  Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft
  -

  Gerard Walschap
  Y

  Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn
  -

  Mae West  Y

  De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd
  -

  Hendrik de Vries
  Y

  Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek
  -

  Boris Vian
  Y

  Platonische liefde is liefde boven de schouders
  -

  Thyra Samter Winslow
  Y

  Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Een onmogelijke liefde is de ware liefde
  -

  Koos van Zomeren
  Y

  Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren
  -

  Marianne Williamson
  Y

  In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen
  -

  William B. Yeats
  Y

  Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige
  -

  Otto Weiss
  Y

  Als Christus zegt: “Vergeeft uw vijanden”, zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Liefde is geen troost, liefde is licht
  -

  Simone Weil
  Y

  Medelijden is de ergste vijand van de liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Het toppunt van liefde is samen gapen
  -

  Thera Westerman
  Y

  Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat
  -

  Leo Vroman
  Y

  Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken
  -

  R. West
  Y

  Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen!
  Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!
  -

  Vergilius
  Y

  Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde
  -

  Ernst Wiechert
  Y

  De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje
  -

  Thomas Wright
  Y

  Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde
  -

  William Wordsworth
  Y

  Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn
  -

  Oswald Wynd
  Y

  Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel
  -

  C. Vigil
  Y

  Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt
  -

  Oscar Wilde

   

     Y

  Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn
   -

  Ethel Portnoy  Y

  De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen
  -
  Marcel Pagnol  Y

  Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt
  -
  Oscar Wilde


  Y

  Word nooit verliefd op het profiel van een vrouw, want je moet er ‘en face’ mee leven
  -
  Sacha Guitry


  Y

  Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: “Ik wou dat je een kannibaal was”
  -
  Gaston van Camp


  Y

  Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker
  -
  Ayres Alex


  Y

  Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen
  -
  P. Lebeau


  Y

  Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man
  -
  Sacha Guitry  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken


  Y

  Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt
  -
  Paul Reboux
   


  Y

  Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen
  -
  J. van Geelen  Y

  Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander
  -
  Etienne Rey  Y

  Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten
  -
  Daniël Stern


  Y

  Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf
  -
  Jean Pierre Claris de Florian


  Y

  Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen
  -
  Woody Allen  Y

  Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is
  -
  Renate Rubinstein  Y

  Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk
  -
  Joris Janssen


  Y

  “Eindelijk kom je!”zei de boom verliefd toen de man zich morsdood reed
  -
  Bart Mesotten

   


  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -
  Ovidius

   


  Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -
  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -
  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden P


  Paarden die haver verdienen krijgen ze niet


  Degenen die het verdienen worden niet altijd beloond  Paardenkeutels zijn geen vijgen

  Je niets
  laten wijsmaken


  Papier is geduldig

  Op papier kun je zeggen wat je wilt; papier accepteert alles  Pappen en nathouden

  Iets niet grondig aanpakken, en maar wat aanmodderen  Parijs is wel een mis waard

  Hij verandert van partij omdat hij daar meer voordeel bij kan behalen  Pissebed wegjagen en kakkebed weerkrijgen

  Van de regen in de drup geraken


  Platte beurzen maken dulle zinnen

  Als je arm bent doe je soms gekke dingen om aan geld te geraken  Pluimen in de wind waaien

  Iets doen zonder nadenken


  Pluk de dag (Carpe diemm)

  Geniet van vandaag  Pochers geen brood klagers geen nood

  Mensen die veel klagen hebben het vaak zo slecht nog niet  Praatjes vullen geen gaatjes

  Met praten alleen komt men er niet, er moet ook wat gedaan worden

   


  Wordt vervolgd


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden R


  Raad na de daad, komt steeds te laat


  Nadat het onheil is geschied, ben je niets meer met “achter-afse” wijze raad

   


  Raar uit de bocht komen

  Vreemd reageren

   


  Rijk en gemeen, behaagt iedereen, maar arm en groot, is allemans dood

  Een rijk man die zich gewoon gedraagt is geliefd; een arme man die rijk geworden is en zich als zodanig gedraagt, is niet geliefd

   


  Rijk huis is niet altijd Rijkmans huis

  Het is niet altijd hoe het lijkt; Iemand die in een groot en mooi huis woont heeft vaak zoveel hypotheek dat hij amper kan rondkomen

   


  Rozengeur en maneschijn

  Alles is fijn, mooi en goed; geen wolkje aan de lucht

   


  Rust roest

  Als je te lang iets niet doet, kan je het ook niet meer zo gemakkelijk 

     Wordt vervolgd


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden S


  Schelvis uitwerpen om kabeljauw te vangen

  Een opoffering waar niemand iets mee opschiet

   


  Schijn bedriegt

  De dingen niet altijd zoals het op het eerste gezicht lijkt

   


  Schoenmaker, blijf bij je leest

  Je moet je niet met dingen bemoeien waar je geen verstand van hebt

   


  Schraalhans is hier keukenmeester

  Weinig te eten hebben

   


  's Lands wijs, 's lands eer

  Ieder volk is gehecht aan zijn eigen gewoonten, vinden gewoontes van anderen raar

   


  Soort zoekt soort

  Mensen van gelijke aard zoeken elkaars gezelschap

   


  Spiering uitgooien om een snoek te vangen

  Met zo min mogelijk kosten maximale winst proberen te behalen


  Spijkers op laag water zoeken

  Vitten; ongegronde aanmerkingen maken; Zoeken naar kleinigheden die bijna niet te vinden zijn  (De uitdrukking is ontstaan op scheepswerven waar het werkvolk met enige regelmaat bij laagwater naar spijkers zocht die bij het timmerwerk overboord waren gevallen)


  Stiekeme katjes halen het spek uit de pot


  Vertrouw nooit geniepige mensen

   


  Strelende katjes halen het vlees uit de pot

  Wees op uw hoede voor vleiers

     Wordt vervolgd


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden T


  Tegen de keer in (gaan)

  Tegen de stroom in; Anders dan anderen

   


  Tegen de stroom is het kwaad roeien / zwemmen

  Je verzetten tegen algemene opvattingen is moeilijk


  Ter wereld is er geen dodelijker venijn, dan vriend te schijnen en vijand te zijn

  Let op voor onoprechte “vrienden”

   


  Tijd heeft vleugels en geen teugels

  De tijd vliegt en is niet tegen te houden

   


  Tijd heelt alle wonden

  Na lange tijd zal de pijn vanzelf minderen

   


  Tijd is geld

  Iedere onproductieve minuut tijdens de werktijd is tijd en geldverspilling

   


  't Is gelijk of men van de kat of de kater gebeten wordt

  Het maakt niet uit hoe of waardoor je benadeeld bent geweest

   


  Tussen hemel en aarde hangen

  Zich in een netelige positie bevinden


  Twee handen op één buik

  Twee personen die altijd samenspannen, eens met elkaar, met één mond spreken

   


  Twee joden weten wat een bril kost

  Twee gelijkgestemde mensen bedriegen elkaar niet gemakkelijk

     Wordt vervolgd


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden U


  Uit de lijken gewaaid zijn


  In de war zijn; Vreemd gedrag vertonen


  (Lijken zijn de verstevigde randen van het zeil, het boordsel. Bij de zwaarst belaste lijken (onder- en bovenlijk) wordt overlangs een touw genaaid, het lijktouw. Wanneer bij zware storm het zeil van het lijktouw scheurt is het "uit de lijken" gewaaid)


  Uit het oog, uit het hart

  Als je iemand niet meer ziet wordt hij snel vergeten

   


  Uit het raam groeien

  Geheimen lekken uit


  Uit hetzelfde gat schijten

  Onafscheidelijke kameraden


  Uit het roer lopen

  Anders doen dan wordt verwacht of gevraagd; Dronkenschap

   


  Uit je doppen kijken

  Goed uitkijken

   


  Uitstel is afstel

  Doe het meteen, stel je uit, komt het er vaak niet meer van

   


  Uitstel is geen afstel

  Stel je iets uit, wil dat nog niet zeggen dat je het nooit meer zal doen

   


  Uurtje faktuurtje

  Betalen per uur

     Wordt vervolgd


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden V


  Van de Eems in de Dollard komen


  Van een slechte situatie naar een nog slechtere situatie gaan

   


  Van de hak op de tak springen

  Steeds van onderwerp wisselen zonder dat er enige samenhang tussen de onderwerpen is

   


  Van de hand tot de mond valt de pap op de grond

  Ook net voor de finish kan er nog altijd iets fout lopen

   


  Van de kapittelstok likken

  Het rechtmatige deel krijgen

   


  Van een kale kip valt niet te plukken

  Er valt niets te halen bij iemand die niets heeft

   


  Van een mooi bord kun je niet eten

  Aan een mooi uiterlijk alleen heb je niets

   


  Van die boer, geen eieren

  Van hem wil ik geen hulp, niets; Een oplossing die men niet wenst

   


  Van praat komt praat

  Een nieuwtje wordt snel verspreidt

   


  Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven

  Er zijn mensen die al genoegen nemen met de uitspraak van een belofte. Zij, die bij hun verstand zijn, kunnen niet aan het lijntje worden gehouden wanneer ze merken dat beloftes nooit daadwerkelijk worden ingelost. Je moet al gek zijn zulke beloftes te blijven geloven

   


  Veel honden zijn der hazen dood

  De overmacht is te groot

     Vrouwen zijn touwen


  Een vrouw kan een man belemmeren in zijn ontwikkeling
  Wordt vervolgd


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden W


  Waar een wil is, is een weg


  Wanneer je iets echt heel graag wil, vind je wel een manier om je doel te bereiken

   


  Waar gehakt wordt, vallen spaanders

  Wil je iets bereiken, kan het gepaard gaan met tegenslagen; Het één is het onvermijdelijke gevolg van het ander: er is geen gevecht zonder doden of gekwetsten, geen oorlog zonder slachtoffers

   


  Waar het hart vol van is, loopt de mond van over

  Waar men enthousiast over is, kan men niet zwijgen (want uit den overvloed des harten spreekt de mond)

   


  Wie a zegt moet ook b zeggen

  Begin je ergens aan, moet je het ook afmaken

   


  Wie dan leeft, wie dan zorgt

  Zich geen zorgen over de toekomst maken

   


  Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in

  Wie een ander probeert te benadelen, zou zelf wel eens het slachtoffer kunnen worden

   


  Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest

  Als je ergens nauw bij betrokken bent, geniet je het meeste voordeel ervan

   


  Wie 's avonds een kip doodt, eet 's morgens geen ei op zijn brood

  Voorzie de gevolgen van je daden

   


  Wie zijn eigen tuintje wiedt, ziet het onkruid van een ander niet

  Wie zich met zijn eigen zaken bezighoudt, stoort zich niet aan andermans fouten

   


  Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht

  Wie zijn naasten te schande maakt, onteert zichzelf; Een kleine fout, kan een groter geheel te schande maken

     Wordt vervolgd


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden Z


  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden


  Halve maatregelen verergeren de kwaal
  Zijn haan moet altijd koning kraaien


  Hij moet altijd zijn zin, zijn gelijk krijgen
  Zijn pruik staat scheef


  Hij heeft een slecht humeur
  Zijn schip voert te grote zeilen


  Hij waagt te veel; Geeft te veel geld uit
  Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen


  Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders
  Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten


  Men beoordeelt een ander dikwijls naar zich zelf in ongunstige zin; anderen wantrouwen en slechte dingen vermoeden omdat hij zelf onbetrouwbaar is
  Zoals de wind waait, waait zijn jasje


  Hij gaat met de heersende mening mee, schikt zich naar omstandigheden, verandert van mening, afhankelijk van de mensen om iemand heen; waait met alle winden mee
  Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens


  Nergens is het beter vertoeven dan thuis; Oost west, thuis best
  Zo gewonnen, zo geronnen


  Wat met weinig moeite of op oneerlijke wijze wordt verkregen, blijft niet lang; Dat wat men snel of gemakkelijk wint raakt men ook vaak even snel en gemakkelijk weer kwijt
  Zolang er leven is, is er hoop


  Hoe slecht het ook staat, zolang nog niet alles verloren is, kan alles nog goed komen
  Zonder geluk vaart niemand wel


  Door hard te werken alleen komt men er niet, men heeft ook een portie geluk nodig om ergens te komen. Of zoals het in de oudheid werd gesteld: de goden moeten je goed gezind zijn
  Zo vader, zo zoon / Zo moeder, zo dochter


  Generatie op generatie; kinderen erven de eigenschappen van hun ouders
  Zoveel hoofden, zoveel zinnen


  Zoveel mensen er zijn, zoveel verschillende meningen heersen er

     Wordt vervolgd


  Inhoud blog
 • favicon
 • Spreekwoorden
 • 4510 Spreekwoorden
 • Spreekwoorden A - aalm
 • Spreekwoorden A - alle h
 • Spreekwoorden A - als he
 • Spreekwoorden B - baas
 • Spreekwoorden B - beter
 • Spreekwoorden B - bij tijd
 • Spreekwoorden C - cachet
 • Spreekwoorden D - daara
 • Spreekwoorden D - daar i
 • Spreekwoorden D - daar s
 • Spreekwoorden D - dan d
 • Spreekwoorden D - dat h
 • Spreekwoorden D - dat is
 • Spreekwoorden D - dat is
 • Spreekwoorden D - dat is
 • Spreekwoorden D - dat is
 • Spreekwoorden D - dat lo
 • Spreekwoorden D - de aa
 • Spreekwoorden D - de da
 • Spreekwoorden D - de ha
 • Spreekwoorden D - de ko
 • Spreekwoorden D - de pa
 • Spreekwoorden D - de te
 • Spreekwoorden D - de we
 • Spreekwoorden D - die sn
 • Spreekwoorden E - eb en
 • Spreekwoorden E - een bo
 • Spreekwoorden E - een ei
 • Spreekwoorden E - een he
 • Spreekwoorden E - een kr
 • Spreekwoorden E - een on
 • Spreekwoorden E - een Sa
 • Spreekwoorden E - een st
 • Spreekwoorden E - een wi
 • Spreekwoorden E - elke ke
 • Spreekwoorden E - ergens
 • Spreekwoorden E - ergens
 • Spreekwoorden E - er hee
 • Spreekwoorden E - er loop
 • Spreekwoorden F - falen s
 • Spreekwoorden G - gaar z
 • Spreekwoorden G - geen b
 • Spreekwoorden G - geen s
 • Spreekwoorden G - geld r
 • Spreekwoorden G - goed
 • Spreekwoorden G - gooi g
 • Spreekwoorden H - haags
 • Spreekwoorden H - het blo
 • Spreekwoorden H - het gel
 • Spreekwoorden H - het in
 • Spreekwoorden H - het is
 • Spreekwoorden H - het kin
 • Spreekwoorden H - het op
 • Spreekwoorden H - het za
 • Spreekwoorden H - hij hee
 • Spreekwoorden H - hij hee
 • Spreekwoorden H - hij is a
 • Spreekwoorden H - hij is i
 • Spreekwoorden H - hij ka
 • Spreekwoorden H - hij mo
 • Spreekwoorden H - hij wo
 • Spreekwoorden I - ieder
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iemand
 • Spreekwoorden I - iets bla
 • Spreekwoorden I - iets nie
 • Spreekwoorden I - iets te
 • Spreekwoorden I - ijver
 • Spreekwoorden I - in de p
 • Spreekwoorden I - in het
 • Spreekwoorden I - in mari
 • Spreekwoorden J - jaag
 • Spreekwoorden J - je kan
 • Spreekwoorden J - je moet
 • Spreekwoorden J - je zal
 • Spreekwoorden K - kaal
 • Spreekwoorden K - ketel
 • Spreekwoorden K - klinken
 • Spreekwoorden K - korte
 • Spreekwoorden L - laagha
 • Spreekwoorden L - lange
 • Spreekwoorden L - lelijke
 • Spreekwoorden L - liever
 • Spreekwoorden M - Maaik
 • Spreekwoorden M - meer ij
 • Spreekwoorden M - men k
 • Spreekwoorden M - men m
 • Spreekwoorden M - men m
 • Spreekwoorden M - met b
 • Spreekwoorden M - met d
 • Spreekwoorden M
 • Spreekwoorden N
 • Spreekwoorden O
 • Spreekwoorden P
 • Spreekwoorden R
 • Spreekwoorden S
 • Spreekwoorden T
 • Spreekwoorden U
 • Spreekwoorden V
 • Spreekwoorden W
 • Spreekwoorden Z

  Pagina 1


  Pagina 2


  Pagina 3


  Pagina 4


  Pagina 5


  Pagina 6

  Friedrich Nietzsche

     1844-1900  Dat wat me niet doodt, maakt me sterker


  Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig


  Als je in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond ook in jou


  De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de andere zoekt iemand die hij helpen kan. Zo ontstaat een goed gesprek


  De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen


  De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt


  De laatste christen stierf aan het kruis


  Bedelaars moet men maar helemaal afschaffen. Inderdaad, men ergert zich hun iets te geven en men ergert zich hun niets te geven


  De gebalde vuist is het enige argument tegenover het domme gezicht


  De fantasie van vele christelijke heiligen was soms onvoorstelbaar smerig. Krachtens de theorie dat deze begeerten echte demonen waren die in hen huis hielden, voelden zij zich daarbij niet al te zeer aansprakelijk: aan dat gevoel danken wij de veelzeggende oprechtheid van hun zelfportretten


  Als echtgenoten niet samenleefden zouden er meer goede huwelijken zijn


  Bij verstandige mensen gelooft men niet aan hun dwaasheden: wat een inbreuk op hun rechten als mens!


  De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenote krijgen, omdat een goed huwelijk op een talent voor vriendschap berust


  Als men zich steeds onder mensen van verdienste weet, leert men alle aanmatiging af; het alleen-zijn leidt tot zelfoverschatting


  De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen


  De eis bemind te worden, is de grootste aller arroganties


  Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval


  Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin


  Er bestaan geen feiten alleen interpretaties


  De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie


  De tegenwerping, het slippertje, het vrolijke wantrouwen, de spotlust zijn tekenen van gezondheid; al het onvoorwaardelijke hoort thuis in de pathologie


  Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen waarover men later niets dan goed zegt


  En de heersenden keerde ik de rug toe, toen ik zag wat zij thans heersen noemen: sjacheren, loven en bieden om macht - met het gepeupel!


  De vrouw is Gods tweede vergissing


  De mensen schamen zich niet over hun schunnige gedachten, maar alleen over de idee dat iemand hen tot zulke gedachten in staat acht


  Er bestaat een onschuldige bewondering, maar deze komt slechts voor bij diegene in wie het nog niet opgekomen is ook zelf eenmaal bewonderd te kunnen worden


  De zogenaamde paradoxen van een schrijver, waaraan een lezer aanstoot neemt, bevinden zich vaak helemaal niet in het boek, maar in het hoofd van de lezer


  De vrouw leert haten naar de mate waarin zij verleert te betoveren


  En wat redde haar deugd? De stem van haar geweten? O, nee. De stem van haar buurvrouw


  De onopgeloste disharmonieën in karakter en gezindheid der ouders zetten zich voort in het kind en vormen diens lijdensgeschiedenis


  Er is een kind verborgen in de echte man; en het verlangt te spelen. Kom op dan vrouwen en ontdek het kind in de man  Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven  Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil


  Het is moeilijk met mensen om te gaan omdat zwijgen zo moeilijk is


  Het liefst springt men een drenkeling achterna, wanneer er toeschouwers zijn die het zelf niet durven


  Hoe nu? Een groot man? Ik zie alleen maar een tegenspeler van het eigen ideaal


  Het gladde ijs, een paradijs voor de man die dansen kan


  Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat meer verlost uitzagen


  Hij is een denker, dat wil zeggen, hij verstaat de kunst de dingen eenvoudiger te nemen dan ze zijn


  In de hemel ontbreken de interessante mensen


  Hij die niet kan liegen weet niet wat de waarheid is


  Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan


  Ik houd van de mens die kwistig omgaat met zichzelf, die geen dank wil en niet geeft omdat hijzelf iets kreeg: immers hij schenkt voortdurend en is niet zuinig op zichzelf


  Hoe dan? Is de mens een miskleun van God? Of God een vergissing van de mens?


  Het slechte is de beste kracht van de mens


  Het christelijke besluit om de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt


  Iets wat kort uitgedrukt is kan de vrucht zijn van veel en langdurig nadenken


  Ik ontvlucht de nabijheid der mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft


  Hij die het niet nodig heeft te liegen, is er trots op dat hij geen leugenaar is


  Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten


  Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt


  Iemand heeft ooit eens gezegd: “Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd.”


  Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid


  Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen


  Hoeveel waarde kan een geest verdragen, hoeveel waarheid kan een geest trotseren? Dat werd voor mij meer en meer de werkelijke meting van waarde


  Je vergeet je schuld als je haar aan iemand anders hebt opgebiecht, maar meestal vergeet de ander haar niet  Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat


  Lachen is leedvermaak maar dan met een zuiver geweten


  Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan


  Indien aalmoezen alleen uit medelijden gegeven werden waren de bedelaars allemaal al verhongerd.


  In het geheel niet van zichzelf spreken is een voorname vorm van huichelarij.


  Liever een vijandschap uit één stuk dan een gelijmde vriendschap.


  Je hebt het leven slecht geobserveerd, als je niet ook de hand hebt gezien, die met zachtheid...doodt.


  Je hebt uiteindelijk je begeerte lief en niet het begeerde.


  Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren.


  Men hoort slechts die vragen, waarop men in staat is antwoord te geven.


  Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft.


  Liever niets weten dan veel half weten.


  Medevreugde niet medelijden maakt de vriend.


  In de vergulde schede van het medelijden steekt soms de dolk van afgunst.


  Maar het is met de mens als met de bomen. Hoe meer hij naar de hoogte en naar het licht wil, des te sterker streven zijn wortels naar de aarde, nederwaarts in het donkere, het diepe - in het boze.


  Menigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt, welke rijke mensen nog van hem stelen.


  Men moet van het leven scheiden zoals Odysseus van Nausica afscheid nam, meer zegenend dan verliefd.


  Men droomt in ‘t geheel niet, of interessant. Zo zou men ook moeten leren wakker te zijn: in ‘t geheel niet of interessant.


  In onze dromen verbruiken wij te veel kunstenaarschap en daarom zijn wij er overdag te arm aan.


  Mensen kunnen niet bekeerd worden, men moet er ziek genoeg voor zijn.


  In iedere echte man is een kind verborgen, dat wil spelen.


  Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft.


  Mensen die troost nodig hebben, worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd als door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zij hun hoofd weer opheffen.


  Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.


  Veel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergen.


  Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben.


  We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven.


  Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.


  Natie: een groep mensen die één taal spreken en dezelfde kranten lezen.


  Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de “plicht”?


  We moeten iedere dag als verloren beschouwen waarop we tenminste niet één keer hebben gedanst. En we zouden iedere waarheid als een onwaarheid moeten bestempelen als het niet gepaard ging met tenminste één lach.


  Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn.


  Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.


  Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die je als kind bij het spelen had.


  Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.


  Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om.


  Sommige mannen hebben gezucht omdat men er met hun vrouw vandoor was gegaan, de meesten echter omdat niemand er met de hunne vandoor wilde gaan.


  Veronderstel nou eens dat de waarheid een vrouw was, wat dan?


  Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.


  Wat zijn nu onze belevenissen? Veel meer wat wij er in leggen dan wat er in gelegen is!


  Sommige kunstenaars worden postuum geboren.


  Verscheidene mensen, meer in het bijzonder vrouwen, kennen de verveling niet, omdat ze nooit behoorlijk hebben leren werken.


  Wees meester en vormgever van jezelf.


  Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elk hoe verdragen.


  We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft.


  Moraliteit is kudde-instinct in individuen.


  Wat is slecht? - Alles wat voortkomt uit zwakte.


  Onrecht is nooit gelegen in ongelijkheid van rechten, het is gelegen in de aanspraak op ‘gelijke’rechten.


  Welk kind heeft geen reden om over zijn ouders te huilen?


  Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, waarop ze werd uitgesproken, die ons onsympathiek is.


  Met zijn principes wil men zijn gewoontes tiranniseren of rechtvaardigen of eren of beschimpen of verbergen: - twee mensen met dezelfde principes willen daarmee waarschijnlijk toch nog iets wezenlijk anders.


  Wie geen boeken schrijft maar wèl veel nadenkt, levende in een hem onvoldaan latende omgeving, zal doorgaans een goed briefschrijver zijn.


  Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten.


  Onze misdaad tegenover misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen.


  Voor onszelf stellen wij ons allen eenvoudiger voor dan we zijn: zo rusten we van onze medemensen uit.


  Wanneer we vermoeid zijn, worden we overvallen door ideeën die we lang geleden hadden overwonnen.


  Wie door en door schoolmeester is, neemt alles slechts met betrekking tot zijn leerlingen au sérieux - zelfs zichzelf.


  Wat wij doen wordt nooit begrepen, doch altijd slechts geprezen of gelaakt.


  Velen zijn hardnekkig ten opzichte van de eenmaal ingeslagen weg, weinigen ten opzichte van het nagestreefde doel.


  Wat me niet vernietigt maakt me sterker.


  Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.


  Predik het geloof totdat je het hebt en dan zal je het prediken omdat je het hebt.


  Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.


  Ook god heeft zijn hel: dat is zijn liefde tot de mensen.

     William Shakespeare
   1564-1616


  Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid


  De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde


  Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen


  De vorst der duisternis is een heer


  Beter een geestige dwaas dan een dwaze geest


  Beknoptheid is het kenmerk van verstand


  Alle dingen worden met meer hartstocht nagejaagd dan genoten


  Als zorgen komen, komen ze niet als enkele verspieders, maar bij troepen tegelijk


  Dat licht dat ge daar ziet, brandt in mijn grote hal


  Wat zendt zo’n kleine kaars zijn stralen ver in ‘t rond! Zo ook de goede daad die in een boze wereld schijnt


  Als de geest gewillig is, is het lichaam zwak


  Als goede wijn geen krans behoeft, dan kan een goed stuk een epiloog ontberen


  De hele wereld is een schouwtoneel en alle mensen zijn maar acteurs.


  Dat iemand glimlacht, en glimlacht, en toch een schurk kan zijn


  De tijd van leven is kort: die korte tijd laag bij de gronds doorbrengen zou te lang zijn


  Als het hele jaar vakantie was, zou sporten net zo vervelend worden als werken


  Breng een wanhopig mens niet in verzoeking


  Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is, zouden kapelletjes kerken zijn en daglonerwoningen vorstenpaleizen


  De pijl van een dwaas is spoedig afgeschoten


  De hoop is een vleier, maar de oprechtste van alle parasieten; want zij bezoekt zowel de hut van de arme als het paleis van de rijke


  Afhankelijkheid is hees en mag niet hardop spreken


  Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg


  De duivel kan de Bijbel aanhalen, als het in zijn kraam te pas komt


  De huichelaar valt het licht een smart te tonen, waarvan het hart niets weet


  De vloek van de koningen: zij moeten zich omringen met slaven


  Geen enkel beest is zo woest dat het geen genade kent. Ik ken geen genade, dus ik ben geen beest


  Eet, drink en wees vrolijk. Het kan je laatste dag zijn


  Een dwaas schiet zijn pijl af zonder te richten


  Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt


  Een vrede die alle aardse aanzien te boven gaat: een kalm en gerust geweten


  Er is een godheid die verkneedt en vormt, wat wij slechts ruw ontwerpen


  Een blijmoedig hart loopt de hele dag; een bedroefd hart is na een mijl al vermoeid


  De ziel van de man ligt in zijn kleren


  Er is geen goed of slecht, maar het denken maakt het zo


  Een huichelachtig gezicht moet verbergen wat een vals hart weet


  Een goed dienaar voert niet alle bevelen uit


  Een kwelling van zuchten en treuren, laat de mens opzwellen als een blaas


  Een voortreffelijke reputatie, waarde heer, is zowel bij mannen als vrouwen het duidelijkst zichtbare sieraad van hun innerlijk


  Door die gracieuze tooi die waarheid geeft, lijkt schoonheid nog veel schoner


  Er is een tij in al wat de mens doet; dat wat met de vloed bezeild, leidt naar het geluk


  Een eerlijk man zijn in deze wereld, betekent één uit de duizenden zijn


  Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen


  Die weltevreden is, is wel betaald


  Eén goede daad die sterft, sleept duizend andere, die op haar wachten, met zich mee in het graf


  De waarheid doet de duivel blozen


  Een toneelspel is een schaduw. Pas als de verbeelding erbij komt, krijgt de schaduw zijn vorm  Om zijn doel te bereiken citeert de duivel zelfs uit de Schrift  Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander


  Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben


  Liefde verkwikt als zonneschijn na regen


  Het pad van ware liefde was nooit effen


  Het is net zo gemakkelijk atomen te tellen als de problemen van een minnaar op te lossen


  Ik versta je kussen en jij de mijn, en dat is een opwindend dispuut


  Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien


  Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken


  Genade kan niet afgedwongen worden


  Geweten is slechts een woord dat door lafaards gebruikt wordt


  Reputatie, reputatie, reputatie! Oh! Ik ben mijn reputatie kwijtgeraakt


  Ik ben het onsterfelijk deel van mijn persoon kwijt en wat overblijft, is beestachtig


  Schrijf het op! Schrijf het op, o wereld! Spontaan en eerlijk zijn is niet genoeg


  Te haastig komt even laat aan als te langzaam


  Welk harnas is sterker dan een onbezoedeld hart?


  Het is niet genoeg de zwakke op te helpen; men moet hem ook daarna nog steunen


  Heeft iemand in zichzelf geen muziek; roert hem de meng’ling niet van zoete tonen; die man deugt tot verraad, tot list en roof


  Nietigheden, ijl als lucht, zijn voor de jaloerse bevestiging, zo sterk als bewijzen uit de Heilige Schrift


  O wat een ellendige ogenblikken maakt hij door, die liefheeft en toch twijfelt, die verdenkt, toch hevig bemint


  Mijn plagiaten zijn dochters die ik uit een minder goed gezelschap naar een beter milieu breng


  Het is dwaasheid te leven als leven een kwelling is


  We moeten ons zeer duidelijk uitdrukken of dubbelzinnigheid zal ons de das omdoen


  Ware adel kent geen angst


  Vaarwel, vaarwel! ‘t Verdriet van ‘t afscheid is zo zoet, dat ik ‘t vaarwel herhaal tot d’ ochtend ons begroet


  Van alle wonderen die ik ooit gehoord heb, lijkt mij het vreemdst dat mensen bang zijn


  Wie twintig levensjaren afsnijdt, snijdt even zoveel jaren doodsangst af


  Wanneer hij sterft, neem hem dan en snij hem dan in kleine sterretjes en dan zal hij het gezicht van de hemel zo aangenaam maken dat iedereen verliefd zal worden op de nacht


  Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs


  Wat hen dronken maakte, maakte mij moedig, wat hen uitdoofde, gaf mij vuur


  Het zou een onderwerp zijn voor een week, gelach voor een maand en een goede mop voor altijd 


  Ik ben zo arm als Job, mijn heer, maar niet zo geduldig


  Wees geduldig want de wereld is groot en wijd


  Wij zijn als datgene waarvan dromen zijn gemaakt, en ons beetje leven is omgeven door slaap


  Luister naar ieders kritiek, maar behoud uw eigen oordeel


  Verandert eetlust niet? Een mens houdt in zijn jeugd van kost die hij in zijn ouderdom niet kan verdragen


  Nooit zal ik als een gans mij laten leiden door instinct, maar optreden alsof de man schepper is van zichzelf en niemand naast zich kent


  Wie geen geduld heeft, is zeer arm


  Hij, die gebrek heeft aan geld, middelen en tevredenheid mist drie goede vrienden


  Maar genade is meer dan sceptermacht; zij troont in de harten van koningen; ze is een eigenschap van God zelf


  Goede spijsvertering komt voort uit eetlust, en gezondheid uit beide


  Zulk slag van mannen heeft vaak tijdenlang geen rust wanneer zij iemand zien die groter is dan zij; en daarom zijn zij doodgevaarlijk


  Grootheid verraadt zich zelf


  Loop maar, loop maar over de paden en spring luchtig over het hek. Een vrolijk hart loopt heel de dag, is ‘t treurig dan is ‘t na een mijl al moe


  Nu breekt een edel hart


  Lofprijzingen van het verleden laten ons verdrinken in dierbare herinneringen


  Het was me het wereldje wel sinds laaghartig huichelen een compliment werd gevonden


  Veel talmen voorkomt een slecht huwelijk


  Hoewel mijn leeftijd mij niet vrijwaarde van dwaasheid, deed zij dat wel van wel van kinderachtigheid 


  God schiep hem en liet hem daarom doorgaan voor een mens


  Twijfel dat de sterren vuur zijn, twijfel dat de zon beweegt, twijfel of de waarheid liegt, maar nooit dat 'k u bemin


  Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken


  Ouderdom, ik verafschuw je, jeugd, ik aanbid je


  Wees eerlijk tegenover jezelf dan kun je tegen niemand oneerlijk zijn, dat staat als een paal boven water


  God heeft je één gezicht gegeven en jij geeft je een tweede


  Het leven is even vervelend als het afgezaagde verhaal dat het suffe oor van een slaperig man teistert


  Hij die slaapt voelt geen kiespijn


  Verstand en goedheid zijn voor de lage laag: vuiligheid geniet alleen van zich zelf


  Leer je mond niet die hoon, want ze is voor kussen geschapen


  Hij die sterft, betaalt al zijn schulden


  Waarachtig, ik maak me er niet druk over. Een mens kan maar eenmaal doodgaan, wij zijn “gewoon”


  God een dood verschuldigd ... en hoe het ook gaat hij die dit jaar sterft is er voor het volgende af


  Na verloop van tijd haten we waar we steeds angst voor hebben


  Zo dit al waanzin is, dan is er toch systeem in


  Niets moedigt zonde zo zeer aan als vergiffenis


  Zorgeloosheid is de voornaamste vijand van stervelingen


  Steeds waart de argwaan rond in ‘t schuldig hart


  Steeds wordt de wereld door vertoon bedrogen


  Het is een slechte kok, die zijn eigen vingers niet aflikken kan


  In deze tijd van logge slemplust moet, de deugd zelfs de ondeugd om verschoning smeken


  Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er een paar druppels op onszelf vallen


  Menigeen die glimlacht, voedt, zo vrees ik, miljoenen boze plannen in zijn hart


  Het kwade dat de mens doet overleeft hem, Het goede gaat vaak met hem mee in ‘t graf


  Hij die trots is, eet zichzelf op: trots is zijn eigen spiegel, zijn eigen trompet, zijn eigen kroniek; en wat zichzelf slechts in de daad prijst, verslindt zichzelf in de lof


  Misbruik van grootheid is: macht en geweten te scheiden


  Onze eigen slechtheid leert ons de gedachten van anderen te wantrouwen


  Gevaarlijke vermoedens zijn vergiften, Die in ‘t begin bijna onschuldig smaken, Doch als ze een weinig werken op het bloed, Branden als zwavelmijnen


  Voor wie jaloers is, Zijn dingen, ijl als lucht, sterker bewijzen, Dan spreuken uit de Schrift


  Wees zo kuis als ijs, zo zuiver als sneeuw, gij ontgaat toch de laster niet


  Wie eigenzinnig is; Heeft in het leed, dat hij zichzelf bereidt; Een goede leerschool


  Wij weten wat we zijn, maar wij weten niet wat we misschien zullen worden


  Zo maakt bewustzijn lafaards van ons allen, En wordt de frisse blos van ‘t kloek besluit, Verziek’lijkt door ‘t onechte bleek van ’t mijm’ren


  Zie wat is kwaad vermoeden vlug van tong


  Goede argumenten moeten voor betere wijken


  Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben


  Laat komen wat komen wil: ook de ergste dag gaat voorbij


  Hij denkt te veel: zulke mensen zijn gevaarlijk


  Niets is op zichzelf goed of kwaad, doch het denken maakt het zo


  Zo wordt de frisse blos van ‘t kloek besluit verdreven door het zieke bleek van ’t mijm’ren


  Sommigen rijzen door ondeugd, anderen komen door deugd ten val


  In deze ontaarde tijden moet de deugd vaak aan de ondeugd vergiffenis vragen


  Misbruikte deugd wordt ondeugd, en ondeugd krijgt door haar handelen soms waardigheid


  Het dichteroog, in schone verrukking rondwarend, blikt op ten hemel van de aarde, uit de hemel op de aarde


  Was doen even gemakkelijk als te weten wat goed is om te doen, dan waren kapellen kerken


  Ons lichaam is onze tuin, waarvan onze wil de tuinman is


  Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren


  Iemand die geen inkomsten, kapitaal en plezier in het leven heeft, mist 3 goede vrienden


  Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H. Schrift


  Onze twijfels zijn onze verraders

  :  Waarom zou echte schoonheid vanbinnen zitten? Wat heb je aan een goed uitzienbare lever bijvoorbeeld?

  -

  Yves Desmet

  :

   


  De mens is goed, wanneer hij geen profijt heeft aan slecht zijn; slecht wanneer het niet in zijn profijt is goed te zijn
  -
  Alex Mitchell


   
  :  Liefdesverklaring: Als je wilt, mag je me naar het einde van de wereld sturen, via een omweg, en ik zal me haasten om terug te zijn en je te bedanken omdat je op mij hebt gewacht

  -

  Herman Brusselmans

  :


   
  Volgens sommige wetenschappers was de afkoeling die we tussen 1945 en 1975 zagen het begin van een nieuwe ijstijd. De opwarming die we momenteel veroorzaken door onze CO2-uitstoot zou dan uitstel van executie zijn. De huidige tijd is dan een soort terminale patiënt die dankzij CO2 in leven wordt gehouden

  -

  Salomon Kroonenberg

  :


  Een aap heeft twee jaar nodig om idioot te gaan doen in zijn kooi, maar
  een mens kan dat na twee seconden als je hem in een café zet.

  -

  Pierre Légaré
  :

   


  Wat bedoel je precies met: “Niemand helpt me?”

  -

  Christophe Vekeman

  :

   


  Als België en Nederland bij elkaar waren gebleven, waren de bierglazen in Nederland niet zo klein en zaten de Belgen misschien vaker op de fiets. Dan hadden de Nederlanders misschien meer tact en deden de Belgen vaker hun mond open

  -

  Geert Van Istendael

  :

   


  Belgie is een land met vijf regeringen en zes parlementen: het lijkt wel een stripverhaal

  -

  Bert Kruismans

  :

   

   

  Je hebt twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders.. Logischerwijze zou de bevolking moeten verminderen

  -

  Pierre Légaré

  :

   

   

  Een boerka is de goedkoopste vorm van plastische chirurgie

  -

  Raf Coppens

  :

   

   

  Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn

  -

  Johan Terryn

  :

   

   

  Ik heb niks tegen buren. Zolang ze maar niet naast mij komen wonen

  -

  Jack Dee

  :

   

   

  Als Jezus niet gekruisigd was, zou hij vergeten zijn

  -

  Tomi Ungerer

  :

   

   

  Als Christus toch zo bekommerd was om de armen, waarom moet het Vaticaan dan zo extreem rijk zijn?

  -

  Dana Winner

  :

   

   

  Je hebt mensen die je een compliment maken alsof ze een ontvangstbewijs willen

  -

  Arnon Grunberg

  :

   

   

  Voor emoties kan men zich onmogelijk schamen, wel soms voor de manier waarop men ze heeft geuit

  Jeroen Brouwers

  :

   

   

  Een hart is als een hotel: soms zijn alle kamers bezet

  -

  Jan Leyers

  :

   

   

  Handen van een man geven informatie over het geslachtsdeel. De wijze waarop hij zijn glas vasthoudt komt overeen met de wijze hoe hij zijn penis behandelt. Losjes of de volle grip

  -

  Stine Jensen

  :

   

   

  Iedereen probeert dat te geloven waar hij ’t gemakkelijkste mee kan leven

  -

  Tom Lenaerts

  :

   

   

  Egoïst: iemand die onze wensen niet wil inwilligen

  -

  Juul Kinnaer

  :

   

   

  Er is maar één ding dat een droom onmogelijk maakt: de angst om te falen

  -

  Paula Coelho

  :

   

   

  Om te kunnen leven moet je bang zijn voor de dood, je moet iets te verliezen hebben. Er moet iets gebleven zijn, iets wat je niét verloren hebt

  -

  P.F.Thomése

  :

   

   

  Verras je hond eens door ervoor te zorgen dat hij jou opgekruld in zijn bedje vindt

  -

  Jenny Langbehn

  (uit 97 manieren om je hond te laten lachen)

  :

   

   

  Praten met vrouwen moet een hobby zijn, anders kun je er beter niet aan beginnen

  -

  Herman Brusselmans

  :

   

   

  We mogen een man alleen op een voetstuk zetten als hij te klein is om de lampen te vervangen

  -

  Kathy Lette

  :

   

   

  Bij alle getrouwde mannen komt er een moment waarop ze hun vrouw gaan zien als een onderdeel van het meubilair

  -

  Paulo Coelho

  :

   

   

  De Ideale man is hij die zijn ware aard kan verstoppen

  -

  Jan Leyers
   

  :

   

   

  Ik weet niet eens hoe je een computer moet aanzetten. Ik vind het net een leeggevist aquarium

  -

  Jan Wolkers


     :

   

   

  Het gevoel dat mensen krijgen als ze een concert bijwonen kunnen ze niet downloaden. Gelukkig maar, anders kon ik wel inpakken

  -

  Madonna

  :

   

   

  Facebook: een internetsite die mensen verbindt met dezelfde interesses: zichzelf

  -

  Mike Barfield

  :

   

   

  Het fileprobleem zou opgelost zijn als vrouwen op andere dagen zouden rijden dan mannen

  -

  Gordon Ramsay

  :

   

   

  Filosofen zijn mensen die andermans leed gemakkelijk te boven komen

  -

  Wolf  De Wit

  :

   

   

  Sinds de digitale fotografie loopt niets meer op rolletjes

  -

  Zak (De Morgen)

  :

   

   

  Het fundamentalisme is een pathologie van de godsdienst, net zoals een maag een maagzweer kan krijgen. Niemand is ervan gevrijwaard. Fundamentalisme is de maagzweer van de religie

  -

  Godfried Danneels

  :

   

   

  Wie geen wegwerpgedichten kan schrijven, kan ook geen behoorlijk blijvend gedicht schrijven

  -

  Gerrit Komrij

  :

   

   

  De slechtste gedichten worden geschreven door verliefde dichters of treurende moeders

  -

  Harry Mulisch

  :

   

   

  Als je geheime boodschappen schrijft met onzichtbare inkt, dan weet je nooit wanneer je pen leeg is

  -
  Pierre Légaré

  :

   

   

  We willen geen geheugen dat ons de waarheid vertelt, we willen een geheugen dat ons gelukkig maakt

  -

  Koos Van Zomeren

  :

   

   

  Het geld groeit op mijn rug. Op dat plekje waar ik net niet bij kan

  -

  Arie Vuyk

  :

   

   

  Te goed voor een ander zijn, is slecht voor jezelf

  -

  Eddy Vereycken

  :

   

   

   (cynisme) Dat de meeste van de criminelen jong sterven, doet er niet toe. De jongeren kiezen voor het principe dat het beter is vijf jaar te leven als koning dan vijftig jaar als rund

  -

  Elmer Mendoza

  :

   

   

  Eeuwig, dat is het kijken in de ogen van een geliefde. Even wijkt het denken, stopt het vragen. Eeuwig ligt naast eindeloos, en allebei zo dichtbij als maar kan. Niet weids als lucht, niet voorbij het heelal, maar enkel en alleen in een kolossale blikvernauwing

  -

  Monic Slingerland

  :

   


  De dag dat ik bij Valéry las dat de grote mannen altijd bescheiden zijn, wist ik dat ik een groot man was

  -

  Pierre-Robert Leclercq

  :

   

   

  Hoe langer ik leef, hoe minder lang ik dood zal zijn

  -

  Fernand Auwera

  :

   

   

  Feit: een gerucht op het internet

  -

  Fernand Auwera

  :  Schrijven is een poging van helaas verstandige mensen om desondanks zo min mogelijk ongelukkig te zijn

  -

  Herman De Coninck

  :   
  Dat seks met de jaren beter wordt, kan ik meteen ontkennen – hier spreekt een ervaringdeskundige. Seks is voor iedereen dom gehobbel, maar als je wat ouder wordt, wordt het wel heel erg dom

  -
  Hugo Camps
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  ..Johan Anthierens

  Johan Anthierens


  Vlaams journalist, satiricus en schrijver   :

  Een vrouwengek kan geen rok zien zonder er zijn broek aan te scheuren

   
  :

  Er zijn geen afstanden meer, maar het vergt uren verplaatsing om je daarvan te vergewissen.

   
  :

  Jamaïca is berucht om zijn tropische cyclonen, maar we moeten daar niet teveel Antillen

   
  :

  Jan met de pet volgt zijn leiders klakkeloos

   
  :

  Je zit tegenwoordig vaster in het verkeer dan in de gevangenis

   
  :

  Objectiviteit: de waarheid liegt in het midden

   
  :

  Op mijn horloge kun je de klok gelijk zetten

   
  :

  Sommigen zijn linkshandig, anderen rechtshandig, ik onhandig

   
  :

  Toppunt van eenzaamheid: alleen met je bloedgroep

   
  :

  Weemoed is de aftershave van het verdriet

   
  :

  Werkloosheid: een drama in 1000 bedrijven

   
  :

  Om elegant te pingpongen, moet je palletschool volgen

  :

  Als je een Vlaming voor zijn kont schopt prijst hij de kwaliteit van je schoenen en apprecieert hij dat je beenreflex soepel is gebleven

  :

  Alles heeft zijn goeie kanten: van een werkloze kan je de carrière niet breken

   


  :

  Brokken voor dieren kosten tegenwoordig stukken van mensen

     Zoeken in blog


   


  b

  Mijn prins zit niet op een paard, maar op een schildpad, daarom duurt het zolang voordat hij bij me is.


  b

  Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel!


  b

  Een kus is een afdruk van een indruk die met nadruk vraagt om een herdruk.


  b

  Dankzij de afstandsbediening kan de tv-kijker zowel zijn horizon als zijn zitvlak verbreden.


  b

  Onze eerste kus was in de schuur, hij miste mijn mond en raakte de muur.


  b

  Indien u 's morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en 's avonds zo moe bent als een hond, zou u wel eens een ezel kunnen zijn!


  b

  In zijn ogen verdrinken, je hart verliezen, en dan maar zeggen dat liefde gezond is.


  b

  Wie met beide benen op de grond blijft staan, schiet niet erg op.


  b

  Spreken is zilver zwijgen is goud daarom zegt je vriendje nooit dat hij van je houdt.


  b

  Een psychiater zou voor u nog zo gek niet zijn.


  b

  De ideale man is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.


  b

  Wanneer je de draad kwijt bent en een steek laat vallen is er maar één oplossing: de knoop doorhakken.


  b

  Er zullen veel mensen in en uit je leven wandelen, maar alleen echte vrienden laten voetafdrukken achter in je hart.


  b

  Wijsheid is weten wanneer je dom mag zijn.


  b

  Mensen maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.


  b

  Het is statistisch bewezen dat van de meeste statistieken niets klopt.


  b

  De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog.


  b

  Ik kan het niet hebben als iemand me zegt dat ik niet tegen kritiek kan.


  b

  Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen.


  b

  Ken je zwakheden, dan sta je sterk!


  b

  Mensen die geen vlieg kwaad doen zijn gewoon niet snel genoeg.


  b

  Vroeger was ik een twijfelaar, ik ben daar nu niet meer zo zeker van.


  b

  Liefde is het enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt.


  b

  Mode kun je kopen, maar met 'style' wordt je geboren.


  b

  Een bankier is iemand die je geld leent, als je aan kunt tonen het niet nodig te hebben.


  b

  Aan het einde van mijn geld houd ik altijd een stuk maand over.


  b

  Van geld dat we niet hebben, kopen we dingen die we niet nodig hebben, om indruk te maken op mensen die we niet mogen.


  b

  Veel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen.


  b

  Plastische chirurgie is een soort paspoortenloket, Als je gezicht verlopen is, kun je het daar laten verlengen.


  b

  Een relatie is met z'n tweeën een probleem oplossen die je in je eentje niet hebt.


  b

  Je hoeft niet goed te zijn om de beste te zijn, zolang je maar beter bent dan de rest.


  b

  Zij die het opgeven weten nooit hoe dicht ze bij hun doel waren.


  b

  Het meervoud van lef is leven.


  b

  Een ander woord voor een mooie Hollander.... een beauty-case.


  b

  Achter iedere succesvolle man, staat een stomverbaasde schoonmoeder.


  b

  Vrouwen houden van simpele dingen. Van mannen.


  b

  Natuurlijk moet je een man nemen zoals hij is. Maar je moet hem niet zo laten.


  b

  Niemand is volmaakt, en daar ben ik het perfecte voorbeeld van.


  b

  Godzijdank ben ik atheïst.


  b

  Niets is zo irritant, als een goedbedoelde spreuk aan de wand.


  b

  Ervaring is de naam, die iedereen aan zijn slechte ervaringen geeft.


  b

  Praat niet over jezelf, dat doen wij wel als jij weg bent.


  b

  Er is niets zo eerlijk verdeeld als verstand, iedereen denkt dat hij er genoeg van heeft.


  b

  Als echtparen echt paren, hebben echtgenoten echt genoten.


  b

  Hoe wil je je eitje? Gekookt, gebakken of bevrucht?


  b

  Vrouwen kunnen een orgasme faken, mannen een hele relatie.


  b

  Openbaar Vervoer: je stapt in waar je niet woont en stapt uit waar je niet moet zijn.


  b

  Als een man de deur opendoet voor zijn vrouw, weet je één ding zeker: Of de auto is nieuw of de vrouw.


  b

  In een stacaravan kan je ook gewoon zitten.


  b

  Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.


  b

  Je succes dank je aan je eerste vrouw, je 2de vrouw dank je aan je succes.


   

     Tekstgrootte aanpassen?
  Klik op + of -

  BLOG ZOOM  Engelse

   

  Zinnen, Citaten, Spreuken,

  Wijsheden

     Age is a matter of mind, if you don't mind, it doesn't matter.

   


  Sometimes it's easier to say that you don't care, then explain all the reasons why you do. 


  Love is not just an emotion, it's a promise.


  If you live each day as if it was your last, someday you will most certainly be right.


  What a lovely surprise to finally discover how unlonely being alone can be.


  Love is not something you want to feel, it is something you feel without wanting.


  I’d rather bleed with cuts of love then live without any scars.


  Put Your Face in the Sunshine, so You can never See the Shadow.


  Love is just a word until you find someone to give it a definition.


  The trouble is, if you don't risk anything, you risk even more.


  You will do foolish things, but do them with enthusiasm.


  Love is a journey not a destination.


  If you don't understand my silence, how could you ever understand my words..?


  Never take someone's feeling for granted because you don't know how much courage that they took to show it to you.  Blog als favoriet !


  Gastenboek
 • viagra jelly for women
 • follow link what is viagra
 • viagra generique fiable
 • bezoekje
 • Ben is op bezoek geweest. (I like it)

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Creative Commons Licentie
  This werk is licensed under a Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported License.
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs